Sunteți pe pagina 1din 437

CUPRINS ARGUMENT............................................................................. CAPITOLUL I CORESPONDEN. NOIUNI DE BAZ 1.1. Definirea cores on!en"ei oficia#e ca $e%o!& in!is ensa'i#& !

e co$(nicare )i !e #(cr( en%r( a*en"ii econo$ici............................................... 1.+. I$ or%an"a ac%i,i%&"ii !e cores on!en"& -n e%a a ac%(a#&. Co$(nicare scris& sa( ,er'a#&............................ 1./. C#asificarea cores on!en"ei oficia#e..................... CAPITOLUL II PREZENTAREA CORESPONDENEI DE A0ACERI +.1. Pa e%&ria !e 'iro( 1 ri$a i$ resie !es re ar%ener ............ +.+. 0or$a *rafic& !e re2en%are a %e3%(#(i (nei scrisori !e afaceri.............................................................................. +./. Par%ic(#ari%&"i *ra$a%ica#e4 #e3ica#e )i s%i#is%ice s ecifice cores on!en"ei !e afaceri........................... CAPITOLUL III REDACTAREA SCRISORII DE A0ACERI /.1. Nor$a !e scrisoare oficia#&..................... /.+. E#e$en%e#e co$ onen%e a#e scrisorii !e afaceri ........................ 3.2.1. Antetul........................................... 3.2.2. Adresa destinatarului............................................ 3.2.3. Obiectul scrisorii.......................................... 3.2.4. Formula de adresare............................................. 3.2.5. Textul scrisorii.......................................... 3.2.6. Formula de politee........................................... 3.2.7. Semn turi........................................... 3.2.!. Anexe........................................

CAPITOLUL I5 SCRISORI CIRCULARE SAU A5IZE GENERALE 6.1. Princi ii !e re!ac%are a scrisori#or circ(#are ............. 6.+. An(n"(ri ................... CAPITOLUL 5 CEREREA DE O0ERT 7.1. C#asificarea cereri#or !e ofer%&.................. 7.+. Princi ii !e re!ac%are a con"in(%(#(i cererii !e ofer%& ......... 7./. 0or$(#&ri4 e3 resii (%i#i2a%e #a -n%oc$irea cereri#or !e ofer%&.............................................................................................. CAPITOLUL 5I O0ERTA 8.1. C#asificarea ofer%e#or............... 8.+. Re*(#i !e re!ac%are a ofer%e#or............... 6.2.1. "talarea a#anta$elor sau priorit ilor..................... 6.2.2. Formularea credibil ...................... 6.2.3. Scrierea %n stil empatic ....................... 6.2.4. &romptitudinea ....................... 6.2.5.&reci'ia (i caracterul complet al r spunsului ..................... 6.2.6. &ersistena ..................... 8./. S%r(c%(ra ofer%ei ............. 6.3.1. &ara)ra*ul introducti#..................... 6.3.2. Formula A+,A.................... 8.6. 0or$(#e fo#osi%e #a re!ac%area ofer%e#or ................ 6.4.1. Formule introducti#e...................... 6.4.2. Formule re*eritoare la descrierea produsului..................... 6.4.3. Formule re*eritoare la cantitate (i stocuri ...................... 6.4.4. Formule re*eritoare la pre- condiii de li#rare (i-de reduceri ...........................................................................

6.4.5. Formule re*eritoare la modalit ile de plat .................. 6.4.6. Formule re*eritoare la termenul de li#rare (i la modalit i de expediere ................ 6.4.7. .e*eriri la ambala$................. 6.4.!. .e*eriri la mostre- probe- prospecte................... 6.4./. .e*eriri la #alabilitatea o*ertei................... 6.4.10. Formule re*eritoare la )aranie.................... 6.4.11. .e*eriri la li#rarea de prob .................... 6.4.12. +n*ormaii suplimentare cu caracter publicitar................ 6.4.13. Formule de %nc1eiere.................... CAPITOLUL 5II COMANDA 9.1. Ti (ri !e co$en2i............. 9.+. Re!ac%area scrisorii !e co$an!&............................................ 7.2.1. +ntroducerea.................... 7.2.2. "nunul de *ond....................... 7.2.3. 2nc1eierea scrisorii..................... 9./. 0or$(#e ri,in! re!ac%area co$en2ii........................... 7.3.1. Formule re*eritoare la cantitate (i calitate ........................ 7.3.2. Formule re*eritoare la preuri (i reduceri................... 7.3.3. Formule re*eritoare la termenul de li#rare..................... 7.3.4. Formule re*eritoare la m r*uri (i ser#icii alternati#e ..... 7.3.5. Formule re*eritoare la ambala$e (i marcare....................... 7.3.6. Formule re*eritoare la modalit ile de plat ................... 7.3.7. Formule pri#ind modalitatea de expediere a m r*ii .... 7.3.!. Formule de %nc1eiere.................................................. 7.3./. Formule pri#ind anularea comen'ii............................. CAPITOLUL 5III RECLAMAII :.1. Rec#a$a"ii !in ar%ea c#ien%(#(i................................................. !.1.1. Formule introducti#e re*eritoare la %nt3r'ieri

%n li#rare.........................................................................4. !.1.2. Formule re*eritoare la pre$udiciile pricinuite de %nt3r'ierea %n li#rare.................................. !.1.3. Formule re*eritoare la calitatea in*erioar a m r*ii ..... !.1.4. 5 r*uri necorespun' toare mostrei.................... !.1.5. 6i#rarea altor m r*uri dec3t cele solicitate..................... !.1.6. Formule pri#ind cantitatea produsului........................ !.1.7. 5 r*uri li#rate %n plus..................... !.1.!. Formule re*eritoare la m r*uri deteriorate..................... !.1./. Formule pri#ind *acturarea necorespun' toare.................. !.1.10. Formule de %nc1eiere pri#ind su)erarea de soluii :.+. Rec#a$a"ii !in ar%ea f(rni2or(#(i ;so$a"ii<............ !.2.1. &rima somaie.................. !.2.2. A doua somaie..................... !.2.3. A treia somaie................. CAPITOLUL I= SCRISORI DE RSPUNS LA RECLAMAII ;REMEDIERI< >.1. Mo!a#i%&"i !e re2o#,are a rec#a$a"ii#or...................... >.+. 0or$(#e fo#osi%e #a so#("ionarea rec#a$a"ii#or fon!a%e . /.2.1. 7alitatea ..................... /.2.2. &ropuneri %n #ederea in#esti) rii reclamaiei..... ... /.2.3. "xplicarea )re(elii..... ..................... /.2.4. Soluionarea situaiei pri#ind m r*urile li#rate %n mod eronat...................................................................................... /.2.5. Soluionarea problemei pri#ind cantitatea de mar* lips .......................................................................... /.2.6. 5 r*uri deteriorate (i ambalare de*ectuoas ................. /.2.7. Atribuirea #inei pentru deteriorarea m r*ii unei tere p ri................. /.2.!.2nt3r'ieri %n li#rarea m r*urilor....... /.2./. "xplicarea %nt3r'ierii %n li#rarea m r*urilor .......................... /.2.10. &reuri (i *acturi necorespun' toare.........................

/.2.11. Formule de %nc1eiere............................. >./. 0or$(#e fo#osi%e #a re2o#,area rec#a$a"ii#or nefon!a%e .... CAPITOLUL =

CORESPONDENA PRECONTRACTUAL
1?.1. So#ici%are !e referin"e............ 10.1.1. Formule pri#ind moti#area 8cau'a9 solicit rii de re*erine despre *irma respecti# ......... 10.1.2. Formule pri#ind asi)urarea con*idenialit ii in*ormaiilor solicitate............................................. 1?.+. Scrisoare !e r&s (ns #a so#ici%area !e referin"e ........... 10.2.1. . spuns *a#orabil............................................................ 10.2.2. . spuns e#a'i#............. 10.2.3. . spuns de*a#orabil............. 10.2.4. Formule de %nc1eiere a scrisorilor de re*erire .............. CAPITOLUL =I CORESPONDENA CONTRACTUAL 11.1. Re!ac%area con%rac%e#or !e o era"i(ni co$ercia#e ........ 11.1.1. ,enumirea m r*ii............. 11.1.2. 7antitatea m r*ii.............. 11.1.3. 7alitatea m r*ii................ 11.1.4. Tipul (i preul ambala$ului............... 11.1.5. 5arcarea ambala$ului............. 11.1.6. 7lau'e pri#ind stabilirea preului %n contracte................ 11.1.7. 7lau'e pri#ind condiiile de li#rare (i de plat ........ 11.1.!. 7lau'e pri#ind termenul de li#rare (i condiiile de plat ............................... 11.1./. Stabilirea produsului sau ser#iciului pentru care #a lucra a)enia........................... 11.1.10. .esponsabilit ile a)eniei................. 11.1.11. Obli)aiile clientului.................. 11.+. Scrisoare !e re2en%are a fir$ei...............

11./. Con%rac%(# !e $(nc&.............. CAPITOLUL =II CORESPONDENA CU INSTITUIILE SISTEMULUI 0INANCIAR@BANCAR 1+.1 No"i(ni *enera#e !e cores on!en"& financiar@'ancar& ......... 1+.+ Tr&s&%(ri#e s ecifice a#e cores on!en"ei financiar@'ancare . 1+./ Ti (ri !e scrisori financiare .................................................... 12.3.1. 7erere de desc1idere a contului ..................................... 12.3.2 Fi(a cu specimene de semn turi ...................................... 12.3.3. 7erere de credit ............................................................ 12.3.4. 2n(tiinare de plat ........................................................ 12.3.5 Somaie bancar sau executare silit .............................. CAPITOLUL =III CORESPONDENA CU INSTANELE AUDECTOREBTI 1/.1. No"i(ni !e cores on!en"& C(!iciar& ......................................... 1/.+. S ecific(# re!ac%&rii cereri#or !e ac"ionare -n C(!eca%& ........ 1/./. A e#(# .......................................................................................... 1/.6. Rec(rs(# ...................................................................................... 1/.7. Ci%a"ia ......................................................................................... CAPITOLUL =I5 CORESPONDENA PRI5IND DI5ERSE ASPECTE ALE ACTI5ITII INTERNE 16.1. Ra or%(#.............. 14.1.1. Structura raportului................. 14.1.2. Tratarea coninutului....................... 16.+. Ra or%(# !e afaceri................

16./. Proces(#@,er'a#.... 14.3.1. &roces:#erbal de constatare................... 14.3.2.&roces:#erbal de predare:primire a unei )estiuni 14.3.3. &roces:#erbal %nc1eiat %n cadrul unei (edine. 16.6. Pro%oco#(#................ CAPITOLUL =5 CORESPONDENA PRI5AT DE A0ACERI 17.1. 0or$a o%ri,i%& a (nei scrisori ersona#e !e afaceri .. 17.+. Scrisori !e rec(no)%in"& )i !e $(#"($ire................. 17./. Scrisori !e fe#ici%are sa( !e $arcare a (nor oca2ii s ecia#e............................................................................ 17.6. In,i%a"ii............... 15.4.1. Structura unei in#itaii............... 15.4.2. .e)uli elementare de redactare a in#itaiilor.... 17.7. C&r"i#e !e ,i2i%& !e afaceri................. 15.5.1. &re'entarea c rii de #i'it .................. 15.5.2. ,esi)nul c rii de #i'it de a*aceri.................. 15.5.3. "xecutarea desi)nului c rii de #i'it de a*aceri ............ CAPITOLUL =5I REDACTAREA UNUI CURRICULUM 5ITAE ;C. 5.< 18.1. Re*(#i *enera#e !e re!ac%are a (n(i C.5. ....... 16.1.1. 7.;.:ul trebuie s aib o *orm de pre'entare impecabil ...................................................................... 16.1.2. <n bun 7.;. trebuie s *ie scris clar- concis1ot r3t- exact- clasic............... 16.1.3. <n 7.;. c3(ti) tor trebuie s *ie optimist............ 16.1.4. <n 7.;. trebuie s *ie con#in) tor.......... 16.1.5. &ertinena = una din calit ile principale ale unui 7.;... 16.1.6. 7.;.:ul = >scar ? de comensurare a per*ormanelor autorului.....................................

16.1.7. Forma de redactare a 7.;.:ului trebuie s *ie determinat de personalitatea cititorului............ 16.1.!. <n 7.;. reu(it e necesar s *ie bine structurat %n domeniul de acti#itate solicitat.......... 16.1./. <n bun 7.;. trebuie s aib o ima)ine ori)inal ............ 16.1.10. 7.;.:ul trebuie s *ie sincer............. 16.1.11. <n bun 7.;. trebuie s *ie bine pre'entat.............. 18.+. E#e$en%e#e (n(i C(rric(#($ 5i%ae.............. 16.2.1. ?Starea ci#il @................. 16.2.2. Aumele (i prenumele................ 16.2.3. Adresa.............. 16.2.4. Aum rul de tele*on.............. 16.2.5. ,ata na(terii................ 16.2.6. Aaionalitatea (i cet enia............... 16.2.7. Situaia *amilial ............. 16.2.!. Ser#iciul militar B situaia militar ............... 16.2./. Studii. Formare pro*esional ............ 16.2.10. "xperien pro*esional ................. 16.2.11. 6imbi str ine.............. 16.2.12. Abilit i............... 16.2.13. Acti#it i extrapro*esionale................ 16.2.14. .e*erine......................................................................... 16.2.15. +n*ormaii ce trebuie scoase %n e#iden ................ CAPITOLUL =5II SCRISORI DE RE0ERIN BI DE RECOMANDARE 19.1. S%r(c%(ra scrisori#or !e referin"& )i !e reco$an!are. Re*(#i !e re!ac%are................ 19.+. 0or$(#e fo#osi%e #a re!ac%area scrisori#or !e referin"& )i !e reco$an!are.......................... 17.2.1. Formule de introducere........... 17.2.2. Formule de coninut..... 17.2.3. Formule de %nc1eiere.......

CAPITOLUL =5III SCRISOAREA DE PREZENTARE ;$o%i,a"ia< 1:.1. Re*(#i *enera#e ri,in! re!ac%area scrisorii !e re2en%are .. 1:.+. Re*(#i !e s%i# )i !e con"in(%........ 1!.2.1. +ntroducerea autorului %n context................ 1!.2.2. "xpunerea moti#aiilor (i de*initi#area obiecti#elor....... 1!.2.3. Su)erarea unei %ntre#ederi................... 1!.2.4. &ost:scriptum............... 1!.2.5. .e*erirea la un anun............... CAPITOLUL =I= CEREREA PERSONAL 1>.1. 0(nc"ii#e cererii ersona#e .................... 1>.+. S%r(c%(ra cererii ersona#e. Re*(#i !e re!ac%are ...................

GLOSAR DE TERMENI ECONOMICI ............................... BIBLIOGRA0IE.......................................................................

ARGUMENT
Utilizarea suporturilor scrise este de maxim importan pentru derularea oricrei a aceri. !ractic" este imposi#il de a $ntreprinde o a acere r a apela la acte %i scrisori o iciale. &ceasta nu $nseamn c tre#uie s de'enim (scla'ii) acestora *a%a cum se mai $nt+mpl destul de des,. !entru a e'ita o asemenea situaie" este util s cunoa%tem" c-iar %i succint" at+t o serie de posi#ile mi.loace scrise" necesare $ntr/o a acere" c+t %i re0ulile ela#orrii acestora. Unul dintre mi.loacele scrise utiliza#ile *dar %i indispensa#ile, $ntr/o a acere este corespondena. 1 scrisoare" un act" indi erent de scop" constituie" adeseori" primul contact cu un potenial client. 2n acest scop" orice tip de coresponden tre#uie redactat cu maximum de atenie. 3la#orarea prezentei lucrri are la #az dorina autorului de a pune la dispoziia speciali%tilor %i" $n primul r+nd" tinerilor" un material care sintetizeaz o mic" dar extrem de important parte a 4secretelor) capa#ile s 0enereze deprinderi de a stp+ni c+t mai #ine arta de $ntocmire a corespondenei. 5ucrarea de a constituie" $n esen" un manual pentru studenii de la instituiile de $n'm+nt de pro il economic" a'+nd %i rolul unui 0-id de coresponden pentru toi cei $ncadrai $n relaiile de a aceri. 6anualul este #ine'enit %i pentru persoanele care $%i des %oar acti'itatea $n administraia pu#lic sau $n unitile economice %i care tre#uie s cunoasc principiile" re0ulile" metodele %i ormele de or0anizare a lucrrilor de secretariat. 7incolo de aceasta" lucrarea insereaz %i o orientare 0eneral $n conduita irmelor %i a $ntreprinderilor $n relaiile cu partenerii %i clienii. !entru cititorii din 8epu#lica 6oldo'a" s aturile propuse 'or i" e'entual" la el de utile ca %i te-nica redactrii corespondenei propriu/zise.

19

1r" o erind soluii noi %i interesante pentru ela#orarea actelor" a scrisorilor de a aceri %i a ne0ocierii unor contracte $n domeniile comercial" inanciar/#ancar %i al prestrilor de ser'icii" lucrarea reprezint o #un cluz prin -i%urile economiei de pia din ara noastr" $ndeplinind un rol instructi'" practic pentru oamenii de a aceri" urm+nd s ie utilizat %i ca instrument de lucru de ctre uncionarii unitilor economice de orice tip. 6anualul cuprinde 19 capitole care a#ordeaz modaliti %i re0uli de $ntocmire a di eritelor tipuri de coresponden" prezent+nd modele de scrisori %i acte concepute %i 0rupate pe su#iecte. !entru iecare su#iect *tratat" de re0ul" $ntr/un capitol, sunt selectate para0ra e introducti'e" para0ra e principale *corpul scrisorii, %i para0ra e de $nc-eiere. 6odelele de scrisori tre#uie analizate atent" $mpreun cu partea teoretic a capitolelor" pentru a desprinde idei" sc-eme %i exemple care pot i olosite la ormularea scrisorilor adaptate circumstanelor speci ice. :ormulele din capitolele ;" ;<" ;<< pot i selectate %i introduse $n procesorul de texte %i conser'ate $n memorie" pentru a apela" la ne'oie" %i a le olosi cu mici modi icri. =apitolele ;<<< %i <> ? (8eclamaii) %i (8emedieri) ? tre#uie studiate cu mare atenie" pentru a se ela#ora o politic corespunztoare unitilor economice %i anumite proceduri adaptate propriilor acti'iti. &r putea i marcate" la el" scrisorile" seriile de scrisori sau imprimate" pentru a i introduse $n procesorul de texte. &cestea pot i notate@ (Aeria 1)" (Aeria 2) etc. Acrisorile din capitolele@ (=orespondena de a aceri pri'at)" (=orespondena de ordin intern) (=orespondena cu instituiile sistemului inanciar/#ancar)" (=orespondena cu instituiile .udectore%ti)sunt mai puin rutinare" ne iind destinate memorrii %i re olosirii" ci utilizrii speciale" de iecare dat c+nd apare ocazia. 7esi0ur" pot i selectate" pur %i simplu" para0ra ele sau ormulele adec'ate" memor+ndu/le %i pe acestea $ntr/un procesor aparte. 3xerciiile %i situaiile de caz sunt #ine'enite at+t pentru a a.uta la ormarea a#ilitilor de selectare" de asimilare %i

11

aplicare a lim#a.ului comercial $n coresponden" c+t %i pentru 0sirea modalitilor de soluionare a pro#lemelor ce in de di erite circumstane o iciale. Autoarea

CAPITOLUL I CORESPONDEN. NOIUNI DE BAZ 1.1. Definirea cores on!en"ei oficia#e ca $e%o!&
in!is ensa'i#& !e co$(nicare )i !e #(cr( en%r( a*en"ii econo$ici
=e $nseamn s ii cu ade'rat un om de a aceri $n lumea aceasta nou %i cura.oas a competiiei" $n care in ormaia %i te-nolo0ia ne de'oreazB Ce-nolo0ia este minunat" dezira#il" necesar %i pro ita#il" dar nu ar tre#ui ca ea s ne ac mai puin umani. 6anierele de m+ine 'or implica computere" cipuri" aparatur di0ital" satelii ? poate c-iar relaii cu iine extraterestreD 7ar $nainte de orice" 'iitorul tre#uie s ie o lume a politeii" a ateniei a de interlocutori. 2n acest context" importana ce re'ine comunicrii scrise *mai ales corespondenei de a aceri, este clar. 5a ce olosesc cele mai rumoase e orturi ale $ntreprinderii pentru a aprea $ntr/o lumin poziti' $n oc-ii partenerilor de a aceri %i ai pu#licului" dac acestea sunt anulate de o sla# prestaie $n domeniul corespondeneiB &lt el spus" comunicarea scris *acti'itatea de coresponden, a unei $ntreprinderi pretinde ca" prin $ncadrarea sa $n ilozo ia unitii" s/i o ere o ima0ine unitar $n exterior" s/i re lecte personalitatea ca stil %i ton. :iecare persoan cu uncie administrati' ? director" %e de ser'iciu" a0ent economic / tinde s creeze un mediu care s permit an0a.ailor s $n'ee din propria lor experien sau de la clieni" urnizori %i parteneri de a aceri. Unul dintre cele mai #une mi.loace

12

care permit $nsu%irea experienei este comunicarea scris" din care ace parte %i corespondena o icial. Eoiunea de coresponden semni ic sc-im#ul de scrisori $ntre dou persoane izice sau .uridice. Corespondena oficial include scrisorile %i actele care ser'esc ca mi.loc de le0tur %i sc-im# de in ormaie $ntre persoanele .uridice sau $ntre cele izice %i cele .uridice. =orespondena o icial soluioneaz pro#leme cu coninut .uridic" or0anizatoric" diplomatic" administrati' etc." $n iecare dintre ele pre'al+nd caracterul economic al coninutului" ca rezultat iresc al unei economii $n continu dez'oltare. Corespondena economic cuprinde totalitatea scrisorilor dintre a0enii economici" cu scopul de promo'are a sc-im#rilor sau a noutilor economice. =a disciplin de studiu" corespondena are drept scop $nsu%irea de ctre cei care $%i des %oar *sau $%i 'or des %ura, acti'itatea $n administraia pu#lic sau $n unitile economice a principiilor" a re0ulilor 0ramaticale %i stilistice" a metodelor %i ormelor" pe a cror #az se redacteaz" se prezint %i se olosesc scrisorile %i actele o iciale. 1#iectele scrisorilor o iciale sunt 'ariate" dar" $n acela%i timp" ele tre#uie s ie $ntotdeauna clare" ca s pro'oace reacia scontat a destinatarului a de modul sperat de autor. Apre exemplu@ iniierea relaiilor dintre persoanele izice sau .uridiceF sta#ilirea relaiilor acestora $n scopul rezol'rii pro#lemelor ce in de interesele propriiF modi icarea sau $ncetarea relaiilor din anumite moti'e. 2n uncie de o#iecti'ele 0enerale sus/numite" se ale0 o#iecti'ele particulare" care indic ce se solicit unui partener concret" spre exemplu@ a in orma sau a a la ce'aF a moti'a sau a in luena *manipula,F a i de acord sau a respin0e ce'aF a explica sau a recti ica ce'aF a admonesta sau a reclama pe cine'aF a cere scuzeGa exprima re0rete a de o situaieF a solicita sau a o eri ce'aF a ace comand" a cumpra sau a apela la ce'aF

13

a o#ine un c+%ti0 c+t mai mare sau a plti puinF a ace o in'itaieF a accepta sau a re uza ce'aF a mulumi cui'a pentru ce'aF a elicita sau a exprima condoleane cui'a. Eecesitatea ela#orrii unei corespondene moderne nu este nou ? ea dateaz de la apariia preocuprilor teoretice pri'itoare la ea. &%a cum se sc-im# $n decursul anilor concepiile *de exemplu" cele pri'itoare la clieni," reprezentrile 'alorice" 0usturile sau moda" tot a%a %i corespondena tre#uie s se adapteze condiiilor prezente. =ele mai importante cerine a de corespondena actual sunt cele ce urmeaz@ s ie ela#orat la costuri a'anta.oaseF s ai# o#iecti'e" scopuri reale" #ine de initeF s ie adresat unor destinatari concreiF s ie e icientF s ai# impact psi-olo0ic asupra destinatarului" #azat pe emoiiF s ie prezentat con orm ri0orilorF s se con ormeze identitii %i ima0inii irmeiF s ai# un lim#a. corect" modern" adec'at o#iecti'ului corespondenei.

1.+. I$ or%an"a ac%i,i%&"ii !e cores on!en"& -n e%a a


ac%(a#&. Co$(nicare scris& sa( ,er'a#&.
2n secolul dez'oltrii minunilor electronice" odat cu apariia unor mi.loace de in ormare moderne" prin care se comunic mai repede ca ul0erul" cum sunt modemurile de computer" axurile" tele oanele mo#ile" ne/am putea $ntre#a@ c+t de cur+nd %i $n ce msur in ormaiile scrise %i" $n special" corespondena de a aceri ? 'or i $nlocuite de alte mi.loace de comunicare" pierz+nd ast el mereu din importanB =ci (7e ce s scrii *pe -+rtie, ceea ce poi spune mult mai repede prin tele on sau prin intermediul ecranului computeruluiB) 3xist mai multe ar0umente pentru a con irma aptul c %i astzi" %i $n 'iitorul apropiat" corespondena i icial" $n po ida

14

existenei tele onului" a axului %i a cutiei po%tale electronice" continu s ie la el de 'ia#il ca %i acum douzeci" treizeci sau cincizeci de ani. !entru c" $ntr/un anume el" 'ec-ile ziceri@ (;or#a z#oar)" iar (:aptele c+ntresc mai mult dec+t 'or#ele) se 'or aplica mereu. &tunci c+nd cine'a" de exemplu" comite o eroare" ca s ac un mic 0est de ama#ilitate" o scuz 'er#al este" desi0ur" o#li0atorie. 7ar mi.locul prin care poi arta c e%ti cu ade'rat recunosctor rm+ne cu'+ntul scris. =+nd expediezi o scrisoare ocazional" cum ar i o not de mulumire sau o elicitare" aciunea ta denot" $ntr/un el" sinceritatea ta. &ceste ama#iliti mai demonstreaz" de asemenea" c ai simul a acerilor %i c %tii cum s/i atin0i scopul. 2n acest context" a'anta.ele corespondenei sunt@ scrisorile de a*aceri o*er posibilitatea redactanilor de a medita asupra coninutului- de a selecta mi$loacele de limb de a *ormula (i a structura corect )3ndurile- e#it3ndu:seast*el- reaciile pripite ale interlocutorilor- care pot de#eni pre$udicioaseC scrisorile permit reali'area contactului cu corespondenii care nu dispun de su*icient timp pentru %ntre#ederiC scrisorile ori)inale- semnate de c tre emitent- au o putere de con#in)ere mai mare dec3t con#eniile #erbale sau dec3t textele scrise- transmise electronicC scrisoarea ori)inal %ndepline(te un rol nu numai economicci (i $uridic- constituind elemente de %nre)istrare contabil sau ser#ind ca prob %n $ustiieC scrisorile sunt cel mai con*idenial mi$loc de transmitere a in*ormaieiC pentru unii destinatari- scrisoarea este mi$locul principal de comunicare (i documentare 8de exemplu- pentru ma$oritatea clienilor particulari9- *iindc nu au alte posibilit i de recepie- %n a*ara cutiilor po(tale (i- e#entual- a *axului. 2n plus" corespondena e'it deplasarea" economisindu/se timp %i mi.loace #ne%ti. <mportana acti'itii de coresponden este incontesta#il %i prin aptul c reprezint o #o0at surs de documentare" orm+nd un ond de ar-i'" o0lindind stadiile e'oluiei raporturilor economice" precum %i ale e'oluiei 'oca#ularului din di erite domenii de acti'itate.

15

Hine$neles" se poate e'ita corespondena inutil" $n special $n cazul unor pro#leme care pot i rezol'ate prin contact personal sau tele onic. 6a.oritatea pro#lemelor sau unele dintre ele necesit neaprat" ulterior" o documentare corespunztoare o#iectului pus $n discuie" pentru a ser'i %i ca do'ad" $n caz de soluionare a dezacordurilor aprute" $n unele situaii" $ntre corespondeni %iGsau ca o con irmare $n scris a e'oluiei a acerilor. Acrisoarea care trateaz pro#leme economice 'a a'ea o importan determinant $n soluionarea lor. Acrisoarea reprezint $ntreprinderea $ns%i $n aa corespondenilor@ aspectul scrisorii- #aloarea- pre'entarea ar)umentelor (i stilul tre#uie s contri#uie la in luenarea a'ora#il a destinatarului.

1./. C#asificarea cores on!en"ei oficia#e


1 repartizare sistematic a corespondenei $n anumite tipuri este e ectuat corect" dac se ine cont de anumite caracteristici" particulariti comune" re0uli %i principii. 1r" $n uncie de di erite criterii" corespondena poate i clasi icat dup cum urmeaz@ 1. dup natura emitentului: a, corespondena de a aceri pri#at 8sau de a*aceri personal 9$ntocmit de persoane izice" care include solicitri de prospecte de 'ar" rezer'area unei camere de -otel" a#onamente la ziarF scrisori de elicitare" scrisori de mulumire" tele0rame etc.F #, corespondena o*icial " $ntocmit de persoane .uridice *cereri de o ert" o erte" reclamaii" somaii" comenzi etc.,.

+. dup modul de ntocmire:


a, ,ocumente tipi'ate" care sunt redactate pe ormulare/tip %i conin un text tiprit cu elemente de ri0oare. &ici se includ %i unele documente economice tipizate. 8edactarea lor se ace prin completarea spaiilor li#ere" a coloanelor cu datele sau textul cerut" in+ndu/se cont de caracterul documentului %i de indicaiile re eritoare la completare. #, documente netipi'ate sau $ntocmite $n mod li#er" la a cror dresare sunt aplicate anumite re0uli de redactare. &cestea

16

includ toate scrisorile de a aceri@ cereri de o ert" scrisori de o ert" comenzi" reclamaii" reclame" dele0aii" ade'erine" ordine" contestaii" procese/'er#ale etc. /. n conformitate cu obiectul scrisorilor distin0em@ corespondena de solicitare@ demersul" comanda" cererea de o ertF corespondena de dispo'iieD decizia" ordinul" dispoziiaF corespondena de in*ormareD o erta" raportul" darea de seam" re eratul" a'izul" re erinaF corespondena de constatare@ procesul/'er#al" actul" minuta" $nc-eiereaF corespondena %nsoitoare de acte@ scrisoarea de $nsoire personalizatF corespondena de reclamare @ scrisorile de a'ertizare" reclamaiaF corespondena do#editoareD ade'erina" certi icatul" dele0aia" c-itana" procura. 6. din punctul de vedere al inteniei, distin0em@ corespondena de iniiati# @ cererea de o ert" cererea o icial" reclama etc.F corespondena de r spunsD cererea de o ert #azat pe o o ert" o erta a'+nd ca temei o cerere de o ert" remedieri etc.F corespondena de re#enireD scrisorile de re'enire" a'ertizrile" reclamaiile. 7. dup natura exemplarelor sau a modului de ntocmire: ori)inalul. &cesta este primul exemplar al documentului care se trimite destinataruluiF copia simpl " care se ace cu indi0o sau la computer" odat cu ori0inalul. =opia se ace cu scopul de a ser'i ca pro# de control $n cazul pierderii ori0inalului. =a %i ori0inalul" ea este semnat %i con irmat cu amprenta si0iliului. copia de pe ori)inal. Ae deose#e%te de cea precedent prin aptul c textul este copiat direct de pe ori0inal" a'+nd meniunile (7opie) %i (6ocul si)iliului)" care se noteaz cu a#re'iatura (5.A.)" %i 4A/a semnat) ? cu a#re'iatura 4A.A.). 1 ast el de copie este olosit drept mi.loc de prote.are a

17

ori0inalului. 2n unele cazuri" ori0inalul se reconstituie pe #aza copiei certi icate. duplicatul se eli#ereaz $n cazul pierderii ori0inalului *de o#icei" a unui act,. !rocedura eli#errii lui const $n@ a, anunarea unitii care a eli#erat actul ori0inal pierdutF #, pu#licarea $n pa0ina unui monitor repu#lican pri'ind pierderea actului %i declararea nul a acestuiaF c, eli#erarea actului nou pe #aza a'izului pu#licat. &ctul nou eli#erat are meniunea ( ,uplicat) %i are aceea%i 'aloare ca %i ori0inalul. extrasul este %i el o copie" dar numai a unei pri dintr/un act de dimensiuni mari. 3ste 'ala#il numai dac a ost semnat %i certi icat *$n uncie de scopul eli#errii, cu %tampila unitii. 8. dup modul de transmitere: corespondena obi(nuit 4 care se expediaz prin po%t sau prin curierF corespondena tele)ra*ic " transmis prin tele0ra " tele0ramF corespondena telex" transmis %i recepionat prin teleimprimatorF corespondena publicistic - pu#licat $n mass/media. 9. dup criteriile potale sau regimul de circulaie@ corespondena simpl C corespondena cu indicaii speciale *recomandat" expres" cu rspuns pltit" cu 'aloare declarat" cu con irmare de primire etc.,F corespondena cu re)im special *secret,.
Aot D &ceast clasi icare este con'enional %i incomplet" dar poate i pus la #aza clasi icrii corespondenei $n orice unitate economic.

G#osar %e$a%ic
Agent, a)eni ? *aici,@ !ersoan .uridic sau izic care $n ptuie%te anumite aciuni din $nsrcinarea unei alte persoane" precum %i aciuni de pre0tire a unor tranzacii" dar r a a'ea

18

dreptul s semneze actele * a)ent economic- a)ent diplomatic- a)ent *iscal- a)ent comercial,. 2n rile din 1ccident" relaiile dintre a0ent %i persoana reprezentat se sta#ilesc $n #aza unui acord de a0enie ce determin caracterul %i 'olumul $nsrcinrii pe care a0entul se o#li0 s/o execute din contul %i $n numele persoanei reprezentate. ? 7in lat. agens- :ntis" *:a)ere E >a *ace@,. biblioraft4 bibliora*turi 16ap de carton $n care se pstreaz acte sau scrisori o iciale clasi icate con orm unor criterii. ? 7in r. bibliorhapte- 0r. biblos. *Scoara de papirus< I (r1aptein) *(a coase),. bruion4 bruioane ?5ucrare scris pro'izoriu" $n prima redactare. ? =iorn" concept" sc-i. 7in r. brouillon. clasor4 clasoare ? 1. 6ap" al#um" cutie etc. $n care se pstreaz documente clasate. 2. =arnet cu ile pre0tite special" $n care ilateli%tii $%i pstreaz mrcile po%tale. ? 7in r. classeur. dresa ;a<1 ;aici,@ & redacta un act" un !roces/'er#al. ? 7in r. dresser. de irabil" de'irabil - de'irabili- :le ? =are corespunde dorinei" care st+rne%te dorina. ? 7in r. d!sirable" nscris4 %nscrisuri ? &ct" document. obiectiv4 obiecti#e = *&ici,@ =eea ce urmeaz s ie realizat" construit *ex. reali'area unei o*erte- %nc1eierea unui contract ,. Acop" el" int. 7in r. obiectif" rigoare4 ri)ori ? &sprime" se'eritateF principii se'ere" stricte. (,e ri)oare) ? cerut de o anumit $mpre.urare. (6a ri)oare) J $n caz de extrem necesitate" la mare ne'oie. ? 7in r. rigueur" it. rigore" lat. rigos- :oris. sista #a$ % & $ntrerupe" a opri" a suspenda o acti'itate. ? 7in lat. sistere" 0erm. sistieren.

. Pro'#e$e s( (se !isc("ieiD


1. 7ontinuai (irul obiecti#elorD 1 scrisoare permite@ iniierea relaiilor dintre persoanele izice sau .uridiceF sta#ilirea relaiilor acestora $n scopul rezol'rii intereselor propriiF explicarea sau recti icarea unor c-estiuni.

19

...

2. 7u ce alt mi$loc de comunicare poate *i %nlocuit o scrisoare a#3nd urm toarele obiecti#e@ iniierea relaiilor dintre persoanele .uridiceF explicarea sau soluionarea unor pro#lemeF reclamarea unor de icieneF in'itarea oaspeilor la un .u#ileu. 3. 2n care dintre situaiile de mai $os scrisoarea este cel mai bun mi$loc de atin)ere a scopului scontatD in ormarea destinataruluiF in luenarea destinataruluiF exprimarea re0retului" a scuzelorF solicitarea produselorF o erirea produselorF anularea comenziiF acceptarea comenziiF exprimarea condoleanelorF modi icarea comenziiF sistarea relaiilor. 4. 7are dintre urm toarele dou mi$loace de comunicare este mai e*icient %n situaiile a- b- c- dF a expedia o scrisoareF a examina c-estiunea prin comunicarea tele onic. a, a o eri cui'a un post de lucruF #, a/l in orma pe su#altern despre ma.orarea salariuluiF c, a solicita a0eniei de turism in ormaii despre pro0ramul de z#or al a'ioanelorF d, a se adresa unei a0enii *care indic $n a'iz numrul de tele on %i adresa, $n pri'ina an0a.rii $n ser'iciu. 5oti#ai #arianta r spunsului. 5. 7orespondena de a*aceri este unul din (ce#e $ai eficien%e $iC#oace !e co$(nicare -n%re -n%re rin!eri )i fir$e ).

29

Suntei de acord cu aceast p rerea.

a*irmaieF Ar)umentai:#

21

CAPITOLUL II PREZENTAREA CORESPONDENEI DE A0ACERI +.1. Pa e%&ria !e 'iro( 1 ri$a i$ resie !es re
ar%ener
<ma0inea unei irme se construie%te" pas cu pas" timp $ndelun0at. Un rol important $n aceast (pies) $l are %i papetria irmei" tipriturile %i corespondena scris@ -+rtia de coresponden" -+rtia de ax" crile de 'izit" plicurile" in'itaiile" somaiile" o ertele" documentele comerciale" am#ala.ele" etic-etele" a i%ele %i alte tiprituri *pliantele" #ro%urile" cataloa0ele etc.,. 7esi0n/ul mrcii unei uniti" sim#olul sau $nsemnul irmei" ale0erea copertei %i a culorilor olosite la textul scrisorii %i elul $n care este utilizat $nsemnul pe toate comunicrile enumerate mai sus reprezint" $mpreun" aa pu#lic a irmei. 2n realitate" $ns" papetria se re er" $n mod expres" la ceea ce" $n 0eneral" se nume%te *oaie cu antet. Ciprirea acesteia poate i considerat primul pas pro esionist $ntr/o strate0ie" unitar %i coerent" de comunicare 0lo#al a desi0nului unitii. Foaia cu antet poate produce e ecte sau de inee" sau de ne0li.en a de acti'itatea $ntreprinderii $nse%i. 7espre -+rtia cu antet" creatorii de ima0ine spun c ea este primul act de desi0n comercial al unei uniti economice" ea iind considerat de ctre speciali%ti un el de (cap de pod) $n strate0ia de comunicare 'izual a acesteia. &rticolele de papetrie tre#uie s re lecte corect ima0inea unei uniti economice" mai ales a celei comerciale. 1rice scrisoare sau act expediat de un uncionar $l caracterizeaz $n mod a#solut at+t pe el" c+t %i ima0inea irmei sau a companiei" incluz+nd@ calitatea -+rtiei olosite pentru redactarea scrisoriiF calitatea desi0n/ului 0ra icF caracterul $n0ri.it al textului tipritF

22

calitatea scrisului %i exprimarea mesa.ului.

1 irm tre#uie s %tie ce el de ima0ine 'rea s ai# %i s ac tot posi#ilul ca s/o creeze. Apre exemplu@ Unitilor ce se ocup de a aceri conser'atoare / #nci" companii armaceutice" companii de asi0urri" a0enii de sc-im#" a'ocai" medici" conta#ili" editori de manuale etc. / li se recomand -+rtie de calitate *nu conteaz structura," de culoare al# sau ocruF dactilo0ra iere tradiional" ori0inal sau latin 'ec-e" cu litere ne0re. Unitile care comercializeaz te-nic modern / automo#ile" computere %i industrii de mo#ilier pentru case" irme de desi0n" a0enii de reclam %i companii de comunicaiiF clu#uri de sntateF restaurante" #aruri etc. / tre#uie s oloseasc -+rtie de calitate" cu structur deose#it" de culori umurii *0ri" ca eniu" oli'," scriere modern" adesea neo#i%nuit" cu litere de culoare $nc-is. Unitilor cu ima0ine modern" care practic comerul cu amnuntul sau produc textile" con ecii pentru #r#ai %i dame" cosmetic" saloanele de coa ur etc. li se recomand s oloseasc" $n exclusi'itate" -+rtie de calitate" cu sau r (curioziti) $n structur" de culori neo#i%nuite sau contrastante *de ex." -+rtie de culoare roz cu mar0ine $nc-is sau -+rtie #leu cu scrisul #leumarin," cu spaii mari $ntre r+nduri %i cu scris colorat. &%adar" cel care iniiaz o a acere proprie sau desc-ide un #irou tre#uie s se decid ce tip de -+rtie 'a olosi %i s alea0 un desi0ner adec'at *$n ma.oritatea ora%elor mari exist numeroase irme de desi0n competente %i consultani 0ra ici independeni,. =erinele pe care urmeaz s le respecte oricare mana0er pri'ind ale0erea desi0n/ ului se re er la@ desi0n/ul antetului" sim#olului sau mrcii $ntreprinderiiF calitatea %i structura -+rtieiF culoarea eiF dimensiunileF modul de imprimare olosit.

23

Mo!(# !e i$ ri$are fo#osi% Tip rirea este modul cel mai ie tin %i deci cel mai des utilizat de o unitate economic Gra#area este un proces de lux %i scump" deoarece necesit o matrice special din oel. Ae poate 0ra'a tipritura pe am#ele ee ale -+rtiei. !entru proprietarul unei mici $ntreprinderii un ast el de scris este un semn de succes. 2n ma.oritatea $ntreprinderilor" numai conducerii superioare i se permite s oloseasc -+rtie 0ra'at. Termo)ra*ia este un proces de prelucrare termic" ce ace s se e'idenieze u%or cerneala" literele a'+nd un aspect asemntor cu 0ra'ura. 3ste $ns considerat o (0ra'ur nereu%it)" deoarece $n unele cazuri lizi#ilitatea las de dorit. !entru a crea o impresie special" de lux" oricrui tip de -+rtie" este olosit imprimarea %n relie* a literelor. 5a o realizare (puternic relie at)" antetul se e'ideniaz proeminent de pe -+rtie" put+nd i perceput cu de0etele. &cest procedeu se mai nume%te (scriere $n or#). =ele mai #o0ate companii %i irme $%i scriu $ntotdeauna antetul $n relie " at+t pe -+rtie" c+t %i pe crile de 'izit de a aceri. Un ade'rat lux pentru unele irme este *ili)ranul = un desen de ond transparent" executat $n procesul de producere a -+rtiei. 3l poate i 'zut mai #ine" dac -+rtia este inut $n lumin. =+nd o $ntreprindere $%i are numele sau sim#olul su ili0ranat pe coala de -+rtie" ea atin0e culmea sno#ismului. A)e2area scrisorii -n #ic <ma0inea companiei poate i compromis" $n parte" de ce'a at+t de ne$nsemnat ca plierea ne0li.ent a scrisorilor %i olosirea plicurilor necorespunztoare. 6ulte $ntreprinderi olosesc" pentru adrese" plicuri speciale cu erestruici. &tunci c+nd desi0nul irmei nu are o stem deose#it" scrisoarea poate i $mpturit $n a%a el" $nc+t adresa s nimereasc $n ereastr. 7ac se olose%te un plic o#i%nuit" scrisoarea se pliaz $n trei pri e0ale a%a" $nc+t adresa s ie plasat" aproximati'" p+n la centrul oii" ocup+nd o treime din limea ei. !rocedeul clasic de pliere %i introducere a unei scrisori $ntr/un plic orizontal const $n urmtoarele@

24

1. Ae $ntoarce partea de .os a scrisorii *aproximati' o treime din oaie, de .os $n sus. 2. Ae $ndoaie apoi" partea de sus *unde se a l adresa, p+n se $nt+lne%te cu partea de .os a -+rtiei $mpturite de.a" $mprind ast el -+rtia $n trei pri e0ale %i d+ndu/i o orm care $i permite s alunece u%or de la dreapta la st+n0a" $n plic. 3. Acrisoarea se introduce" cu partea de sus $ndoit" spre 'erso/ ul plicului" ast el ca la desc-iderea acestuia s se poat citi adresa la prima des acere a -+rtiei.

+.+. 0or$a *rafic& !e re2en%are a %e3%(#(i (nei scrisori


!e afaceri
Acrisorile de a aceri tre#uie prezentate $ntr/o orm adec'at" $n uncie de o#iectul %i tipul lor. 1dat cu utilizarea computerelor" cresc posi#ilitile de prezentare a in ormaiilor scrise. 6ultiplele posi#iliti pot i circumscrise prin slo0anul@ de la tastare = la concepie. Cextele scrise sunt prezentate" ast el" mai interesant %i pe placul cititorilor. Eoile posi#iliti de concepie aduc cu ele %i tentaia de a crea opere de art" $n loc de simple scrisori. &utorii pot da r+u li#er anteziei %i creati'itii" scrisorile re lect+ndu/le nu numai 0radul de stp+nire a computerului" dar %i 0usturile indi'iduale. &st el" unii autori de scrisori ar putea exa0era mult %i ar $nclca re0ulile uzuale de prezentare a coninuturilor. Centaiile de a olosi multitudinea de pro0rame pentru computere %i posi#ilitile" pur %i simplu" inepuiza#ile ale acestora" sunt" desi0ur" mari. &ceste tentaii sunt" din ericire" limitate" $n ceea ce pri'e%te corespondena de a aceri" prin norme ormale" economice %i psi-olo0ice" #azate pe re0uli pri'ind modul de scriere %i de prezentare a structurii scrisorii de a aceri etc. Cre#uie s se ia $n considerare %i aptul c restriciile economice *tot mai muli oameni tre#uie s realizeze din ce $n ce mai mult" $ntr/ un timp c+t mai scurt, o#li0 la raionalizarea %i e icientizarea corespondenei. &st el" nu rm+ne prea mult loc pentru prezentarea artistic a scrisorilor. 2n plus" sc-im#area permanent a tipurilor de ponturi" a mrimii %i a stilului acestora" treze%te la destinatari #nuiala c expeditorii nu au altce'a mai #un de cut. !entru autori

25

mai rm+n $ns anumite 0rade de li#ertate de prezentare" apt care determin aspectul scrisorilor. 3xist totu%i re0uli 0enerale de care tre#uie s in cont toi corespondenii. &lasarea textului n pagin !lasarea 0eneral a textului $n pa0in %i a celorlalte elemente ale scrisorii tre#uie s ie raional" pentru a rspunde urmtoarelor o#iecti'e@ acilitarea muncii dactilo0ra eiGoperatoruluiF recunoa%terea cu u%urin a elementelor scrisorii de ctre personalul care triaz. 3'ident" exist mai multe soluii de plasare a textului %i iecare autor o ale0e pe cea mai con'ena#il. 2ns oricare ar i ea" coninutul de #az al scrisorii tre#uie s ocupe dou treimi din pa0inF restul ilei este destinat celorlalte elemente de structur" respect+ndu/se o simetrie a a%ezrii $n pa0in@ mar0inea din st+n0a tre#uie s ie $ntotdeauna mai mare cu 1cm. 7e o#icei" se olosesc urmtoarele tipuri de redactare@ 1. &re'entarea american 8>bloc@9@ eliminarea spaiilor li#ere la $nceputul iecrui r+nd prin scrierea $ncep+nd din mar0inea st+n0 a tuturor meniunilor. &ceast plasare a textului este e icient la scrierea rapidF este modern %i des olosit. 7eza'anta.ul ei const $n aptul c are un aspect dezec-ili#rat" dar este pre erat cel mai mult la corespondena de a aceri. 2. Alinierea semibloc@ textul scrisorii este a%ezat $n (#loc)" iar celelalte elemente *antetul" data" adresa" ormula de apel" semnturile, ? con orm re0ulilor corespunztoare de scriere. 3. A(e'area %n semialineat@ textul scrisorii este scris cu alineatele necesare" respect+ndu/se re0ulile de a%ezare $n pa0in pentru celelalte elemente. :ormatul cel mai des utilizat $n corespondena de a aceri este cel normat de parametrii 219/297mm ? ormatul &4 %i cel memo *&5," 219/135 mm" pentru scrisorile scurte. 2n acest caz" 'or i necesare plicuri de dimensiuni corespunztoare. 'orme grafice specifice scrisorilor de afaceri

26

Tipurile de ponturi. !ersoanele care scriu pot ale0e din

multitudinea tipurilor de ponturi pe cele corespunztoare" $n uncie de tipul scrisorii %i de 0ustul personal. Utilizatorii pro esioni%ti se limiteaz $ns la c+te'a ponturi. &st el" scrisorile de a aceri se scriu cu acelea%i caractere Times sau Hel#etica" ultimul olosindu/se des la antete %i $n titlurile structurale mrite. Ae poate scrie %i cu caractere aldine *$n0ro%ate," cursi'e *$nclinate, sau su#liniate" realiz+ndu/se" ast el" scoaterea $n e'iden a anumitor ra0mente de text. 5 rimea literei poate i 'ariat multiplu" pentru corespondena de a aceri se recomand $ns litere de mrimea cuprins $ntre 2/3 mm" pentru o mai #un lizi#ilitate. +nter#alele dintre litere" cu#inte (i r3nduri pot i sta#ilite indi'idual. Apre exemplu" pentru e'idenierea unor cu'inte" se olose%te spaierea literelor *spaii mai mari $ntre litere dec+t cele o#i%nuite,. Eu se recomand a#uzul de su#linieri %i nici cel de spaiere" deoarece se pierde e ectul e'idenierii. Acrisorile de a aceri se scriu la un inter'al" e0al cu 1"5 cm. Cotu%i" la computere se poate 'aria" suplimentar" distana dintre r+nduri. Alineatele se ac" $n principiu" la un r+nd de textul premer0tor %i cel urmtor. Ae olosesc la separarea para0ra elor $n coninutul de ond sau a su#iectelor dintr/un para0ra . "numer rile. Cextele mai lun0i pot i structurate prin enumerri. 2nceputul %i s +r%itul enumerrilor 'or i plasate la un r+nd de restul textului. Cermenii enumerrilor sunt scri%i cu sau r inter'al. 3numerrile sunt structurate $n mod di erit@ prin liniueF prin puncte de enumerare" cu aceea%i mrime de liter ca %i textulF prin ci re" urmate de puncteF prin litere mici" $n ordine al a#etic" urmate de paranteze. Coate enumerrile pot i plasate de la mar0inea textului cu retra)eri sau r ele" $n uncie de selectarea modului de a%ezare $n pa0in. 5a retra0eri" toate punctele enumerrilor tre#uie s $nceap" su# aspect 0ramatical" cu aceea%i parte de

27

'or#ire. 8etra0erea se deose#e%te de alineat prin plasarea cu dou litere mai spre centrul textului. &ara)ra*ele se olosesc c+nd un text mai mare tre#uie structurat" dup caz" pe su#iecte. 2ntre para0ra e se las dou r+nduri li#ere" ast el $nc+t citirea scrisorii s ie c+t mai u%oar. !ara0ra ele pot i numerotate %i c-iar intitulate" cu scopul de a o eri unei scrisori lun0i %i complicate maximum de claritate. Aran$area %n acolad poate $nlocui o enumerare. 3 #ine'enit $n cazul $n care tre#uie enumerate mai multe di'iziuni %i su#di'iziuni ale unui su#iect. Ae porne%te de la 0eneral ctre particular. Apre exemplu@

de toamn ;estimentaie sezonier de iarn

pardesiuri scurte costume paltoane #lnuri

+./. Par%ic(#ari%&"i *ra$a%ica#e4 #e3ica#e )i s%i#is%ice a#e


cores on!en"ei !e afaceri
=a urmare a caracterului %i rolului pe care $l .oac $n a aceri" corespondena comercial se supune unor re0uli mai stricte dec+t cele ce pri'esc corespondena o#i%nuit. 2n po ida aptului c astzi exist numeroase colecii de scrisori de a aceri care pot i olosite" ele nu $ntotdeauna satis ac" cu lim#a.ul lor" dorina de a comunica corect. =ci nu numai lim#a.ul $n noiuni %i expresii de specialitate" ci %i micile 0re%eli 0ramaticale spun partenerului cine este autorul %i p+n unde se poate #aza pe el $n a aceri. Uneori un sin0ur cu'+nt scris 0re%it sau o 'ir0ul r moti'are pot diminua e ectul scrisorii %i c-iar al a acerii. <n ormaiile scrise nu tre#uie s ie adaptate doar ca orm" ci tre#uie s/%i atin0 scopul printr/o concepie atr0toare %i" mai ales" prin coninutul #ine ormulat. 2n acest context" la redactarea unei

28

scrisori economice" urmeaz s se in cont de urmtoarele particulariti@ Claritatea i simplitatea ? principiu comun tuturor stilurilor" respectat ri0uros $n corespondena o icial" dat iind aptul c su#iectele economice trateaz enomene" apte" o#li0aii" situaii care" dac nu sunt prezentate clar" pot produce pre.udicii prilor implicate. Una din condiiile prin care o scrisoare sau un act 'a i #ine $neles este olosirea lim#a.ului standard. &cesta reprezint un model de exprimare ce cuprinde" $n linii 0enerale" ormele uzuale cu cea mai mare rec'en la ni'elul lim#ii literare. 5im#a.ul standard" iind o orm particular a lim#ii literare" se opune 'ariantelor teritoriale ale lim#ii %i presupune o orm de mani estare lin0'istic corect" $n0ri.it. 2ns tre#uie s se in cont de aptul c trstura caracteristic a lim#a.ului standard este olosirea neolo0ismelor. 2n lim#a.ul 0eneral" unele cu'inte %i expresii pot a'ea sensuri am#i0ue. :olosite $n corespondena o icial" ele pot da na%tere la con uzii. 3ste re0reta#il %i aptul c" alturi de cele mai ra inate uniti lexicale" apar sporadic re0ionalisme" ar-aisme" calcuri 0re%ite" di'erse expresii neao%e" 0re%eli de paronimie" care nu se $ncadreaz $n ri0orile unei exprimri culte %i corecte. 7e aceea" din 'oca#ularul standard tre#uie selectate numai cu'intele %i expresiile potri'ite cu noiunile" ideile" aptele sau pro#lemele tratate $n scrisoarea respecti'. !entru a e'ita ast el de cu'inte %i expresii lexicale" care 0enereaz cele mai mari carene lim#a.ului economic %i" mai ales" celui comercial" 'om examina unele din rec'entele 0re%eli care ptrund" $n ultimul timp" $n lim#a.ul standard" moti'ate de prezena #ilin0'ismului rus/rom+n@ Calchierile: :rec'ena sporit a calc-ierilor $nt+mpltoare" c-iar %i $n lim#a.ul oamenilor instruii" $i ace %i pe 'or#itorii neiniiai $n su#tilitile lim#ii s le accepte %i s le oloseasc. Utilizate permanent $n procesul actului comunicati'" ele se in iltreaz %i $n stilul administrati' scris %i" mai ales" $n scrisorile o iciale.

29

2n spaiile de #ilin0'ism *$n care se a l %i 8epu#lica 6oldo'a," $n competiie cu lim#a rus" care de acto este lim# de comunicare interetnic %i de a aceri" lim#a rom+n c+%ti0 teren cu 0reu *$n po ida aptului c este lim# de stat,. 5e0islaia lin0'istic $n 'i0oare acord drepturi lar0i ale lim#ii ruse %i preconizeaz c" $n instituiile pu#lice" documentele ar tre#ui per ectate $n dou lim#i ? %n limba de stat %i %n limba rus . &cest apt d na%tere unui numr imens de acte %i scrisori o iciale traduse" deoarece muli uncionari" care nu cunosc lim#a de stat" per ecteaz actele $n lim#a rus" dup care ele sunt traduse $n lim#a rom+n. &cest 0en de #ilin0'ism prin traducere este $n de a'oarea lim#ii rom+ne" cci 0enereaz un lux de enunuri 0re%ite" care" din punctul de 'edere al lim#ii literare" sunt alo0ice sau c-iar stranii %i a#surde. Apre exemplu@ Calchierea eronat a verbelor" 7in cauza calc-ierii nec-i#zuite din lim#a rus" se pot o#ser'a $n prezent sc-im#ri care denot tiparul rusesc al unor cate0orii 0ramaticale pe care o serie de 'er#e rom+ne%ti nu le au. 3ste 'or#a" $n primul r+nd" de calc-ierea unor structuri pre ixale" care 0enereaz orme ne ire%ti pentru lim#a rom+n. !osi#ilitile 'er#ului rom+nesc sunt mai mici $n ceea ce pri'e%te pre ixarea" dar modelul rusesc in lueneaz exprimarea unor 'or#itori at+t de mult" $nc+t pre ixele sunt ata%ate $n mod ar#itrar la 'er#ele cu care sunt a#solut incompati#ile. Apre exemplu" 'er#ul EFGHHIJKFLKMN din lim#a rus este tradus $n lim#a rom+n cu cu'+ntul arti icial Ea rec&(%aN sau cu 'arianta Ea rec&%aN. &cest cu'+nt" inexistent $n 'oca#ularul lim#ii rom+ne" este rec'ent $n exprimarea cu caracter o icial/administrati' $n contexte de elul@ (;om precuta c1estiunea ,#s.@- >Trebuie s precutm mai %nt3i aceast %ntrebare) %.a.m.d. 2n toate aceste cazuri" $n locul 'er#ului ( a prec uta)" tre#uie utilizate Ea e3a$inaN4 Ea ana#i2aN4 Ea s%(!iaN *pro#lema,. !re ixul E reN" utilizat rec'ent la ormarea 'er#elor" este considerat" $n mod 0re%it" ca iind ec-i'alent al rusescului EFGHN" ceea ce ace s apar %i s circule $n exprimarea 'or#itorilor #asara#eni ast el de ormeGexpresii 0re%ite. 7up acela%i model" a ost calc-iat %i o alt construcie 'er#al ruseasc. =u'+ntul Enec&%On!N" lexem care" de asemenea" nu exist $n lim#a rom+n" este ormat dup modelul EPLHIJKFQN din lim#a

39

rus %i este utilizat cu sensurile respecti'e $n contexte" cum ar i@ (nect(nd la pre$udiciile pe care ni le:ai adus4 - >nect(nd la clau'a contractual etc. &cest -i#rid" impropriu lim#ii rom+ne" tre#uie $nlocuit prin mi.loace de exprimare corecte %i ire%ti" cum ar i@ E!e)iN4 Ec( %oa%e c&N4 E-n ofi!a ;fa %(#(i<N4 EcRiar !ac&N4 E$&car c&N. 5a el" am putea explica pre erina ce se d unei alte orme cu pre ixul ( re) ? ( re!es%ina%N" care este olosit acolo unde" $n mod normal" tre#uie s apar (!es%ina%)" de exemplu@ (m r*uri predestinate copiilor de la casele de copii...@- >ambala$e predestinate medicamentelor@" exprimri $n care se 'ede modelul rusesc (SFLTPGUPGVLPPWX)" adic este utilizat un cu'+nt ce are un pre ix asemntor cu cel din lim#a rus. 8eproducerea ser'il a modelului rusesc a cut ca %i 'er#ele@ ESLFLYZ[GKMN" EUGZPKLFLHJ[GKMN4 EJK\GUGKMHQN s ie traduse 0re%it" corespunztor prin@ Ea re%r&iN4 Ea coin%eresaN4 Ea se !e2iceN *de ceea ce nu/i aparine,. 6ulte 0re%eli apar ca urmare a calc-ierii 'er#ale re lexi'e din lim#a rus. !rin redarea exact a ormei" sunt tratate ca iind re lexi'e o serie de 'er#e care $n lim#a rus nu ac parte din aceast cate0orie. !rintre cele mai rec'ente 'er#e re lexi'e calc-iate din lim#a rus" este 'er#ul Ea se s%&r(iN *reprodus dup EHKGFGKMHQN, $n contexte de elul@ EAe #om strui s expediem m r*urile p3n la data de4@- >Ae:am struit *oarte mult ca o*erta noastr s corespund %ntocmai caracteristicilor4@. 2n enunurile de mai sus" 'er#ul 0re%it utilizat tre#uie $nlocuit corespunztor cu enunurile@ ( Ae #om str dui) sau (*acem tot ce ne st %n puteri- ca s 4) %i (Am * cut tot posibilul ca4). ;er#ele Ea se ri$iN4 Ea se is r&,iN4 Ea se a%OrnaN4 Ea se oc( aN4 Ea se acRi%aN %i multe altele $mp+nzesc lim#a.ul comercial" de exemplu@ )*a primit un aspect *rumos al %nc perii@- >"l s*a isprvit cu comanda@- >)*a at(rnat bine *a de oformarea o*ertei@>Ilu'ele se privesc *rumos@- >+e achitm cu datoriile@. Craduse 0re%it" dup modelul 'er#elor din lim#a rus @ ESJ]^VGLKHQN4 EHSFG[]QLKHQN4 EJKPJHZKHQN4 EUGPZIGKMHQN4 EHIJKFZKHQN" EFGHHVZKGKMHQN4 ele tre#uie s ai# $n lim#a rom+n ec-i'alentele@ a$ re()i%_ a ie)i%4 n(@$i iese4 n( re()esc_ a

31

%er$ina%4 a f&c(% fa"&4 a re()i%_ a a,(% o atitudine_ a -n,&"a4 a s%(!ia_ a( as ec%_ acRi%&$ datoriile. 6ulte calc-ieri sunt cauzate de analo0ia sonor a unor 'er#e rom+ne%ti cu cele ruse%ti. =el mai des apar 0re%it 'er#ele care" $n a ar de aptul c se aseamn la pronunare" mai au %i unele sensuri asemntoare. 7in acestea ac parte perec-ile de tipul@ a ri$i ? JKLMNOP" a !a ? QRSROP" a s%a ? TOROP" a i('i ? UVWLOP" a ci%i ? XLOROP. ;or#itorii" iind in luenai de analo0ia de supra a a acestor 'er#e" olosesc aceea%i orm pentru toate $m#inrile pe care le are 'er#ul rusesc %i ast el comit 0re%eli 0ra'e" care apar $n enunuri de tipul@ (Firma a primit 1ot r3rea de a...@- >Trebuie s v dm unele %ntreb ri4@- >,ai s discut m la urm toarea %nt3lnire@>Suntem si)uri c iubii s # relaxai@. ;ariantele corecte sunt@ (A luat - a adoptat 1ot r3rea4@- >) v punem.@- /ai 8ar *i bine9 s discut m4@- 0 place s # relaxai). Atructurile strine" calc-iate" dau exprimrii un caracter con uz" c+nd enunurile 0reoaie %i" de multe ori" improprii. !entru e'itarea unor asemenea situaii" este necesar s ie consultat c+t mai des dicionarul. 1chivocurile. 5a ni'elul lim#ii" al in'entarului lexical" exist" dup cum se %tie" numeroase cu'inte care pot dispune de dou sau mai multe sensuri. 1dat ce nimere%te $n context" cu'+ntul polisemantic d la i'eal numai unul din sensurile sale" deoarece am#iana din raz $l lipse%te pentru moment de toate celelalte semni icaii pe care el le a'ea de apt. 2n caz contrar" enunul de'ine neclar" am#i0uu" d+nd na%tere unei inad'ertene stilistice" numit am*ibolo)ie sau ec1i#oc. =omise $n textele de coresponden" asemenea 0re%eli nu 'desc doar a0ramatismul" ci pot produce %i pre.udicii uneia dintre pri" cci interlocutorul" din cauza exprimrii neclare" am#i0ue" poate s perceap textul $n dou eluri sau $n mod 0re%it" adic nu mesa.ul pe care a 'rut s/l transmit autorul. 3c-i'ocul poate i 0enerat" mai ales de reciunea 'er#al %i de topica incorect a prilor de propoziie. 7e exemplu@ ( conduce cu *irma@- >*irma coordonea cu lucr rile@- >ministerul coordonea cu preurile@- >suntei #ino#ai n ambalarea necorespun' toare...@>a se ocupa cu comen'ile@ etc." *$n primele trei exemple" prepoziia

32

(cu) apare 0re%it $n locul prepoziiei (de)" iar $n cel de/al patrulea exemplu ? prepoziia ($n) $n locul prepoziiei (de),. =omice %i" $n acela%i timp" durute" sunt textele pu#licitare inserate $n ziare care aduc la cuno%tina cititorilor c o irm oarecare (execut m nu(i din pielea clienilor ) sau a#ric (p l rii pentru b rbai de paie) %i (1aine pentru copii de l3n ). 3ste cert c marca unei $ntreprinderi care a#ric ( br3n' de #ac proasp t )" c+ndu/%i reclam pe etic-ete" pe indicatoare de preuri sau am#ala.e" 'a a'ea de su erit $ntr/un mod sau altul" c-iar dac produsul 'a i de calitate. (G selniele) de elul@ (br3n' de #ac )ras ) %i (br3n' de #ac de)resat @ $i cam pune pe 0+nduri pe cumprtori@ ce el de 'ac ar mai i %i animalul acesta 4de0resat) %i cum ar i la 0ust #r+nza din laptele eiB &leonasmul i tautologia. &leonasmul este o 0re%eal care const $n reluarea ne.usti icat a aceluia%i sens $ntr/un enun" iar tautolo)ia const $n repetarea aceluia%i cu'+nt sau a unor cu'inte ormate de la aceea%i rdcin" spre exemplu@ (7ererea a *ost solicitat 4@- >;om da o mare importan %nsemn t ii de'#olt rii relaiilor noastre4@- >&rin pre'enta re#enim din nou la reclamaia noastr care a *ost expediat la ...- aduc3ndu:# la cuno(tin despre4 (i la care nu am primit nici un r spuns4@. &st el" $n ultimul enun de trei r+nduri sunt comise am#ele 0re%eli@ #eonas$(# *(re#enim din nou), %i %a(%o#o*ia ? repetarea inutil a cu'+ntului 4care@" ce dau do'ad de lips de atenie %i de a#ilitate $n compunerea textului. Cextul de'ine anost %i denot srcia lexical a autorului. Eu exist nici o .usti icare at+t pentru repetiiile pleonastice din@ (6ucr rile trebuia s *ie %ncepute %ncep3nd cu 25 mai4@ " c+t %i pentru repetiiile care constau $n olosirea $n'ecinat a unor cu'inte din aceea%i amilie" exprim+nd noiuni care se suprapun@ ( ; ru) m s pre) tii de#i'ul de e#aluare care #a e#alua toate c1eltuielile e*ectuate4@. 3 clar %i a%a c de'izul este un act ce e'alueaz c-eltuielile %i" $n contextul dat" utilizarea 'er#ului ( a e#alua) este ne.usti icat. =oncluzia re eritoare la contextul dat se impune de la sine@ e necesar mai mult atenie $n exprimare. Kre%elile prezentate sunt di erite" $ncep+nd cu st+n0cia unor repetiii %i inis+nd cu

33

multitudinea pleonasmelor. 7ac $n exprimarea cotidian sunt de condamnat doar unele" pentru lim#a.ul o icial" care nu tre#uie s ie doar corect" ci %i concis" sunt nerecomanda#ile toate. Contradictio in adiecto. 1 0re%eal de lim# %i de 0+ndire" de tip opus pleonasmului" mai puin discutat" este contradicia de sens sau" tradus ad litteram" ( contradicia %n ceea ce se adau) ). =a %i la alte tipuri de 0re%eli de exprimare" a'em de a ace" %i $n acest caz" cu $nclcarea proprietii termenilor. &st el" unele construcii 0ramaticale pot constitui ade'rate consensuri" de domeniul a#surdului. &ceste 0re%eli nu se comit numai la olosirea cu'intelor cu etimonul nedecoda#il pentru nespeciali%ti" ci %i a cu'intelor a cror semantic proprie este spri.init de o orm intern clar pentru 'or#itorii rom+ni. Eu e ne'oie s ii lin0'ist sau s i studiat etimolo0ia" pentru a recunoa%te $n structura su#stanti'ului (ara*a2) componentul de #az (*a2) *prima parte a compusului" ormat $n lim#a rom+n" iniial ca nume propriu ? denumire comercial a 0azului $m#uteliat ? reprezint a#re'ierea unei oste irme petroliere * Asociaia .om3no: American ,F $n ciuda le0turii transparente cu 0azul" se 'ede c exist 'or#itori care atri#uie cu'+ntului (ara)a') numai $nelesul (ma(in de ) tit) sau (plit )" r precizarea re eritoare la utilizarea com#usti#ilului >)a'). & o eri (ara)a'e electrice) *(&utei cump ra araga e electrice de cea mai bun calitate la preuri modice4@, e ca %i cum ai o eri clientului 4za1arnie pentru sare)D <lustrri ale acestor situaii *de elul@ (=ei patru e'an0-eli%ti sunt trei@ 5uca %i 6atei), se 0sesc" mai ales" $n a'izuri %i reclame" care o er" r intenii umoristice" concerte ( remarcabile cu c3nt rei notorii puin cunoscui) de ctre pu#licul moldo'ean. &tare exemple demonstreaz c autorul nu cunoa%te sensul propriu al cu'+ntului `no%ori(N" care $nseamn (foar%e c(nosc(% !e %oa%& #($eaN4 %i c" pro#a#il" prin con uzia cu (no%a'i#)" $i atri#uie sensul impropriu (re$arca'i#)" deri'at din sensul calitati'" (ce#e'r(4 ren($i%)" r a menine le0tura cu ideea de lar0 cunoa%tere implicat $n aceasta din urm.

34

3xemplele sus/analizate nu ac parte din cate0oria e ectelor intenionate" ci sunt 0re%eli propriu/zise" iz'or+te din necunoa%terea sensului cu'intelor olosite %i din lipsa de atenie $n $m#inarea lor. &utorii corespondenei de a aceri sunt datori s e'ite %i asociaiile care sunt numai aparent contradictorii. 7e exemplu" c-iar atunci c+nd unele cu'inte capt un sens i0urat" pentru claritatea comunicrii e de pre erat s se e'ite olosirea lor $n $m#inri cu unele cu'inte antonime. 2n stilul o icial %oc-eaz construciile de elul@ E%eri'i# !e $icN4 Es%ra)nic !e *(s%os). 7eseori" 0re%eala contradiciei de sens apare %i $n coninuturile unor enunuri mai mari" care" prin expunerea contradictorie a raionamentelor" se exclud unul pe altul. 2reeli generate de folosirea inadecvat a sinonimelor 2n practica lim#ii" 'or#itorii ac adesea a#stracie de unele di erene de sens dintre cu'intele sinonime ie pentru c le i0nor" ie pentru c acestea nu/i intereseaz $n situaia de comunicare dat. =u'intele uncioneaz" $n acest caz" ca sinonime $n 'or#ire" dar tre#uie precizat c ele au acest statut numai $n sens lar0. 2n documente" aceast aproximare e strict interzis" sarcina celui care redacteaz iind 0sirea cu'+ntului celui mai potri'it. 2ntre 'er#ele (a se strica)" (a se deteriora@- >a se a#aria@- >a se altera@- >a se de*ecta@ exist di erene de sens pe care le simim" do'ad c nu tre#uie olosite la $nt+mplare" $n po ida relaiilor de sinonimie dintre ele. 7e exemplu@ >7u p rere de r u- am depistat c aproximati# 200 Y) de ro(ii erau stricate 8%n loc de >alterate@9@. 2reeli generate de paronimie" 6a.oritatea studiilor de specialitate consider paronimele (perec1i) de cu'inte cu o orm aproximati' asemntoare" dar cu $nelesuri di erite. 7atorit unor actori su#iecti'i" de natur extralin0'istic" unele paronime $n procesul 'or#irii se con und. &cest enomen" care se nume%te (atracie paronimic )" se produce cu precdere la neolo0isme ? $ndeose#i la cu'intele aprute recent $n lim#a rom+n ? %i la cu'inte ar-aice sau re0ionale. ;or#itorii mai puin instruii olosesc" $n mod 0re%it" cu'+ntul mai cunoscut $n locul paronimului mai puin cunoscut. Au#liniem aptul c se poate a.un0e la paronime %i $n urma ne0li.enei" a suprautilizrii cu'intelor speci ice 'or#irii cotidiene *(impermiabil) $n loc de (impermeabil)" (*irm @ $n loc de (*erm ) %i

35

in'ers" (butoner ) pentru (butonier ?" (apropia@ pentru (apropria) etc., 6sura $n care inter'ine un proces sau altul e 0reu de sta#ilit. =ert e c ast el de 0re%eli comise $n lim#a.ul o icial denot i0noran" cre+nd un (comic 'er#al)@ >5 r*urile au *ost evoluate la un pre %nalt)" (Am absol#it *acultatea de mena3ament@- >Suntem ncre ui c produsele noastre # #or bucura prin calitatea lor4@- >Am nvestit %n aceast %ntreprindere 20 mil. lei@ etc. 'olosirea cuvintelor recente" 7intre pro#lemele de culti'are a lim#ii re eritoare la lexic" cea mai mult discutat $n ultimul timp este" r $ndoial" pro#lema cu'intelor aprute recent $n lim#. Eu o dat" criticile $mpotri'a a#uzurilor de neolo0isme au $nt+lnit opoziia celor care simt ne'oia de a le olosi $n domeniul lor de acti'itate. 3xist un sin0ur acord principal $ntre di eritele preri pri'itoare la mult discutatele cu'inte recente@ c ele tre#uie olosite corect" cu respectarea a ceea ce se nume%te proprietatea termenilor" adic a sensului lor exact. 5a olosirea neolo0ismelor $n scrisorile de a aceri" tre#uie s se in cont %i de un alt principiu@ ele pot i utilizate numai dac sunt cunoscute de ctre cei care/s dispu%i s citeasc textul expediat. Eu tre#uie uitat aptul c" $n a ar de ec-i'alentele pe care le 0sesc $n lim#a rom+n unii termeni $mprumutai %i care pot i olosite $n aceste situaii" lexicul asimileaz %i $mprumuturi ? termeni reprezentati'i ? pentru epoca actual" care sunt indispensa#ili lim#a.ului de a aceri. 7e exemplu D >bancomat@- >broYer@>dealer@- >desi)ner@- >*ra1t@- >remi' @- >clearin)@- >a)ios ) etc. Cotu%i" unii din ei" c-iar dac s/au impus $n lim#a.ul de a aceri %i s/au sta#ilit de initi'" a'+nd o circulaie rec'ent $n aceast s er" pun $nc pro#leme" din moti'ul ne$nele0erii semni icaiilor pe care le au. 7e aceea tre#uie s im oarte ateni la utilizarea lor@ imprecizia termenilor %i a#uzul de $mprumuturi ac tot mai di icil perceperea unor apte %i date actuale. 1 #un cunoa%tere a termenilor 'a sta la #aza unei caracteristici" r de care textul 'a pierde din 'aloarea sa ? conci2ia ? particularitate care presupune o ormulare succint %i laconic a mesa.ului. 2n acte %i scrisori de a aceri sunt e'itate ormulrile de prisos" explicaiile inutile" repetrile %i" mai ales" para razele lun0i. 3le tre#uie $nlocuite cu terminolo0ia de specialitate ce con er o

36

exprimare succint. 7e exemplu" $n raza@ >; ru) m s ne indicai ce reduceri de pre *acei la ac1i'iionarea produselor %n #olume mari) sunt #ine'enii termenii (re$i2&) %i (an*ro) $n locul $m#inrilor@ (re!(ceri !e re") %i (,o#($e $ariN. !ropoziia sau raza lun0" 0enereaz" $n unele cazuri" con uzii" pro'oc+nd di iculti $n receptarea textului. 1r" destinatarul tre#uie s $nelea0 totul dintr/o sin0ur pri'ire. 7e aceea" $n unele cazuri" c-iar %i ormulele ixe nu 'or i redate $n $ntre0ime" mai ales c+nd este 'or#a de unele expresii pretenioase *$n uncie de caracterul scrisorii@ pentru scrisorile de protocol ele sunt a#solut necesare,. 7e exemplu" $n loc de@ (A#em onoarea de a # aduce la cuno(tin c am primit comanda ,#s.) se recomand a i olosit una din ormulele@ >; aducem la cuno(tin 4?- >; in*orm m c 4@.
1xactitatea

8eu%ita unei scrisori de a aceri este condiionat %i de precizia datelor %i a in ormaiilor. Unii o ertani" pentru a/%i atin0e scopul scontat ? de a 'inde produsul sau ser'iciul c+t mai con'ena#il ? (-iper#olizeaz) ci rele %i calitile mr urilor" care nu corespund caracteristicilor reale" uit+nd de slo0anul@ ( S(cces(# -n afaceri ,ine !in a oferi $(#%4 !ar rea#) *Henri Ford,. 6ult mai promitoare sunt in ormaiile ade'rate" 'eri ica#ile %i indicaiile asupra oloaselor reale ale o ertelor@ >2ntruc3t trebuie s e#acu m depo'itul nostru- # o*erim modelul >Z@ %n curs de epui'are4 la preuri mult mai reduse4@. 1 calitate a preciziei este olosirea o#li0atorie a unitilor de msur o iciale %i exprimarea lor $n litere" alturi de exprimarea ci ric" c+nd e 'or#a de sume %i cantiti. Ton(# !eferen% a# scrisorii =+t de concis %i exact ar i $ntocmit textul unei scrisori de a aceri" r o atitudine #ine'oitoare" politicoas" ea nu/%i 'a atin0e scopul. =-iar %i $n cazul c+nd emitentul scrisorii a suportat din partea corespondentului anumite pre.udicii %i tre#uie s ormuleze o reclamaie" tonul de erent nu tre#uie s lipseasc. Conul de erent al corespondenei este asi0urat prin omiterea" e'itarea construciilor care exprim indi0narea" ameninarea %i prin olosirea apelati'elor" a cu'intelor %i a cli%eelor" prin $ntre#uinarea pronumelui de politee %i

37

a pluralului politeei" c-iar dac $n scrisoare este 'izat o sin0ur persoan. 7e exemplu" >,orim s # amintim c *actura noastr nu a *ost ac1itat 4@- >.e)ret m mult s constat m c nu am primit nici un r spuns B c mar*a a *ost deteriorat %n timpul transport rii@ etc. 2n locul persoanei a <<</a *el" ei etc.," sunt utilizate ormele de politee@ dumnealui- dumnealor- dumneaei sau domnii- doamnelemult stimaii- mult stimatele etc.C este e'itat imperati'ul directi'" cu excepia utilizrii cu'intelor de acest el $n scrisorile de dispoziie ale or0anelor superioare. 'ormularea individual. =u c+t corespondena este derulat la costuri mai a'anta.oase" cu at+t este mai mare pericolul de tratare anonim a destinatarului. 5a acest tratament anonim contri#uie" nu $n ultimul r+nd" modelele de texte %i scrisorile (pre a#ricate). 7estinatarii le o#ser'" mai ales" c+nd $ntr/o scrisoare de rspuns nu se a#ordeaz *toate, doleanele %i pro#lemele lor. 3i reacioneaz $n mod corespunztor" prin dezam0ire sau suprare" pun $ntre#ri suplimentare %i transmit pl+n0eri ? acestea conduc+nd" c+teodat" c-iar la sistarea relaiilor de a aceri. Ae %tie c adresarea direct *7omnule (>), are un e ect poziti' asupra destinatarului. 7ar atunci c+nd e 'or#a de o scrisoare pre a#ricat" indi'idualizat prin personalizarea numelui destinatarului $n text cu alte tipuri de litere" muli resimt acest lucru ca pe o a#ordare 'ul0ar %i ca pe un truc. =ei ce sper $ntr/un e ect poziti' al adresrii directe" ar tre#ui s insereze numele destinatarului cu acela%i scris $n textul scrisorii. 7in acest context" reiese c orice coresponden tre#uie orientat spre destinatar. Acrierea orientat spre destinatar presupune trei aspecte@ cunoa%terea destinatarului %i a doleanelor luiF punerea $n situaia acestuia %i luarea $n seam a concepiilor luiF scrierea corespondenei $ntr/un stil %i cu un 'oca#ular u%or de $neles de ctre destinatar. 6ulte scrisori de a aceri se scriu din perspecti'a de interese ale autorului. &cest lucru este explica#il" $ntruc+t iecare se 0+nde%te s/

38

%i rezide interesele %i s ai# unele a'anta.e. 1 asemenea poziie este le0itim" dar nu reprezint calea cea mai si0ur spre succes. Un succes mai mare ar a'ea luarea $n considerare a intereselor destinatarului %i ormularea corespondenei in+ndu/se cont de cunoa%terea acestora. Li $n aceast pri'in e #ine ca autorul" $nainte de a scrie" s/%i pun c+te'a $ntre#ri@ =are sunt interesele" pro#lemele" doleanele sau speranele partenerului de corespondenB Unde se a l micile sale 'aniti sau sl#iciuniB =e dore%te el s %tie sau ce nu/l intereseaz delocB 5a ce a'anta.e sau oloase se a%teapt elB 1rientarea spre destinatar asi0ur aptul ca acesta s ie luat $n serios" s citeasc cu interes scrisoarea %i s se comporte a%a cum %i/ ar dori expeditorul. Un act de politee a de corespondenii crora li se datoreaz un rspuns este %i promptitudinea ? executarea la timp" r $nt+rziere" a lucrrilor care e'it a0lomerarea de coresponden nerezol'at. 5a redactarea corespondenei o iciale se respect $ntocmai normele" ormele %i re0ulile 0ramaticale" orto0ra ice %i de punctuaie. 8edactarea corect a unei scrisori o0linde%te" $ntr/un el" respectul pe care $l mani est emitentul a de interlocutor. 7oar respect+nd toate principiile de redactare %i e'it+nd 0re%elile analizate mai sus" scrisoarea o icial 'a suscita un rspuns rapid" precis" r am#i0uiti din partea corespondentului. 2n caz contrar" c+nd scrisoarea nu corespunde acestor cerine" 'a a'ea e ecte ne0ati'e asupra tranzaciei comerciale. &%adar" o scrisoare de a aceri 'a realiza scopul scontat de autor" dac 'a respecta urmtoarele cerine@ 1. S *ie scris pe 13rtie de calitateC 2. Forma )ra*ic a scrisorii s *ie pre'entat adec#at- %n *uncie de tipul (i obiectul eiC 3. 6imba$ul scrisorii de a*aceri trebuie s *ie simplu (i clarC 4. S se e#ite orice )re(eli )ramaticale sau stilisticeD calcurile ne$usti*icateec1i#ocurilepleonasmeletautolo)iilecontradiciile de sens- )re(elile de paronimie etc.

39

5. Aeolo)ismele (i cu#intele ap rute recent 8%mprumuturile9 s *ie *olosite cu mare precauie- in3ndu:se cont de oportunitatea (i ni#elul de cunoa(tere a lor de c tre destinatarC 6. S nu se exa)ere'e ci*rele- calit ile- caracteristicile produselorBser#iciilor- cu scopul de a:l con#in)e pe interlocutor. O bun scrisoare de a*aceri are succes c3nd este sincer - *olosindu:se c3t mai puin laud C 7. S se p stre'e tonul de*erent al scrisoriiD limba$ul obscen pro#oac oroareC !. Aumele destinatarului trebuie s *ie inserat cu acelea(i ponturi %n textul scrisoriiC /. S se trate'e subiectul din punctul de #edere al parteneruluiurm rind interesele- problemele- doleanele (i speranele luiC 10. Textul scrisorii trebuie s *ie concis- dar s aborde'e problema ex1austi#.

G#osar %e$a%ic
anse$n" %nsemne ? Aemn distincti' al unei demniti" al unui ran0" al unui ordinF *aici, semnul distincti' al unei uniti .uridice. 7in r. insi*ne. !esi*n" desi)nuri ? 1. 3stetic industrial modern. +. 7isciplin care urmre%te $m#inarea rumosului cu utilul $n industrie. ocr( 1 =uloare 0al#en/#run. 7in r. ocre fi#i*ran" *ili)rane = 1. 5ucrtur artistic asemntoare cu o dantel" executat din ire su#iri de aur" ar0int etc." sudate $ntre ele. 2. 7esen de ond executat ca marc pe -+rtiile de 'aloare" *aici, pe -+rtia cu antet. 7in r. fi#i*rane. on%" ponturi ? 6odalitate de prezentare %i prelucrare pe monitor sau pe -+rtie a ormei" a stilului %i a mrimii unei litereF tip de liter.

49

%ria" trie' ? & seleciona %i a clasa ce'a dup anumite criterii. 7in r. %rier. a#!in" @&4 aldine ? *5iter de tipar, care are liniile mai 0roase dec+t cele ale literelor o#i%nuite. 7in it. a#!ino *de la numele tipo0ra ului Aldo 5anu'io9. in,es%i" in#estesc = & ace o in'estiieF a plasa un ond" un capital $ntr/o $ntreprindere. 7in r. in,es%ir" lat. in,es%ire. -n,es%i" %n#estesc ? & acorda unei persoane $n mod o icial un drept" o demnitate. 7in r. in,es%ir" lat. in,es%ire. !eferen%4 de*ereni" :te = =are d do'ad de de eren" respectuosF condescendent *#ine'oitor,. 7in r. !eferen%" lat. !eferens4 @ntis. a e%&rie4 a e%&rii 1 1. 6a0azin sau secie $ntr/o li#rrie $n care se '+nd caiete" -+rtie" creioane" penie etc . +. !rodus o#inut su# orm de oi *-+rtie" carton, sau de o#iecte din past de i#re celulozice. 7in r. papeterie

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei 1. 7e ce a'ei ne'oie" cu ade'rat" c+nd $ncepei o a acere" ca


s artai c suntei o $ntreprindere serioasB

2. =are ar i necesarul de papetrie c+nd este desc-is o 3. 4. 5. 6.


$ntreprindere nouB Auntei o $ntreprindere care produce -aine pentru copii de '+rst pre%colar. =e culori ai olosi pentru papetria dumnea'oastrB 6oti'ai/' rspunsul. =um 'ei aran.a $n plic o scrisoare c+nd desi0nul irmei nu are o sc-em neo#i%nuitB Acrisoarea $mpturit $n dou tre#uie pus cu muc-ia $ndoit $n sensul plicului sau $n .osul luiB 6oti'ai/' rspunsul. =e re0ul ai sta#ili la $ntreprinderea dumnea'oastr pentru a pre'edea orice erori de $ntocmire a corespondeneiB

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2 41

+. 7omiindu:le permanent %n procesul actului administrati#)re(elile de calc se in*iltrea' (i %n stilul administrati#. ,epistai:le %n *ra'ele de mai $os (i *acei corect rile corespun' toareD ; 0arantm c ne 'om ispr'i cu lucrrile p+n la data indicat $n contract. &u trecut de acum 99 de zile de la primirea comenzii %i am 'rea s ' reamintim c $nc nu '/ai ac-itat cu toate datoriile. 8e0retm mult" dar tre#uie s ne dezicem de la urmtoarea comand" din moti'ul c stocurile noastre nu s/au epuizat $nc. &m 'rea s ' in ormm c ne/am determinat la ac-iziionarea a 19 *zece, loturi de ardezie" art. 573. Ee/am -otr+t la aceasta 0raie relaiilor oneste pe care le/am realizat cu 7's. $n acest rstimp. Ee/a cointeresat mult o erta 7's. %i am -otr+t s acem cuno%tin mai detaliat cu ea. Auntem $ncrezui c 'ei primi o satis acie 'izit+nd expoziia acestor produse. 8eie%ind din cele spuse" tre#uie noi s ' acoperim pre.udiciile aduse. ;om -otr$ aceast $ntre#are la urmtoarea %edinF azi $ns 'om precuta pro#lema pri'ind ac-iziionarea unui am#ala. adec'at pentru noile produse. ;or i eli#erate de taxe doar irmele care 'or realiza produsele auto-tone. Li $n rezultat" am adus irmei un pro it de 29 milioane lei. Cre#uie s ' dai seama de responsa#ilitatea momentului" pentru a nu ace 0re%eli $n expedierea acestei comenzi de 'aloare. Moi" %edina 'olant/ ul0er 'a a'ea loc la ora 11 99. 6ai a'em ne'oie unde'a de 'reo douzeci de tone de nisip. =are sunt termenii optimali de realizare a acestei comenziB ; in'itm $n iecare .oi *primul seans, s 'izionai ilmele tinereii 7's. 6odul de o ormare 0ra ic are o importan pentru reu%ita lor.

42

++. St p3nirea insu*icient a sensului unor cu#inte conduce la situaia c3nd nici raportul de cau'alitate nu este sesi'at corect (idin aceast pricin - se comit at3t erori de *ond- c3t (i de *ormulare. ,epistai )re(elile- %n enunurile de mai $os- comentai:le (i *acei corect rile necesare. 1. Ae con irm tendinele care s/au mani estat" mai ales" $n ultimii ani $n pri'ina accenturii pauperizrii populaiei ca urmare a de0radrii condiiilor de trai %i reducerii drastice a puterii de cumprare. 2. Cre#uie s ne m+ndrim cu aptul c am demonstrat ? de/a lun0ul timpului" $n condiii dintre cele mai 'itre0e ? c am ost" suntem %i" 'om i %i $n 'iitor un etalon de comparaie pentru toi aceia care doresc #inele pu#lic. 3. 2n po ida ploii czute %i a $nceputului de lapo'i" pro0ramul 'izitei %i/a urmat cursul sta#ilit" ast el $nc+t totul s/a des %urat la orele ixate $nainte" iar con'or#irile a'ute cu reprezentanii o iciali au permis s se a.un0 la rezultatele o#inute. 4. 2n acest el" a0enii comerciali care produc" industrializeaz ori comercializeaz produse a0ricole sau a0roalimentare 'or a'ea la dispoziie mai multe resurse inanciare pentru o mai #un des %urare a propriei acti'iti. 5. &'em toate temeiurile s pri'im cu satis acia care ne produce un real sentiment de mulumire la per ormanele #une $nre0istrate $n ultimul timp $n acti'itatea irmei noastre. 6. 2n cercetrile $ntreprinse s/a pus accentul pe identi icarea coordonatelor %i reperelor principale ale pro#lemelor cardinale care se a l $n aa noastr" $n prezent %i $n 'iitor. 7. !oziia noastr $n aceast c-estiune contro'ersat a ost" este %i 'a i" deopotri'" tran%at %i lipsit de ec-i'oc" ast el $nc+t ne axm" $n principal" pe documentele prezentate de aceste trei irme. 8. &cum suntem $n situaia de a cunoa%te oarte #ine procedura care se aplic pentru ca ne0ocierile s se des %oare $n condiiile cele mai optime. 9. Auntem $n0ri.orai %i nemulumii de a0ra'area continu a situaiei din economia moldo'eneasc.

43

19. Cre#uie s %tii c $nt+rzierile permanente cu li'rarea produselor au un impact ne0ati' asupra planurilor noastre de 'iitor. 11. 3ste cazul s ne spunei desc-is c nu mai tre#uie s ne acem iluzii de%arte $n le0tur cu acoperirea pre.udiciilor morale aduse. 12. 7up cele spuse $nainte" odat cu epuizarea ar0umentelor %i contraar0umentelor %i $nc-eierea analizei amendamentelor" putem s conc-idem" $n inal" c enomenul economic a lat $n discuie merit s se situeze pe axul principal al aciunii noastre politice. 13. Ee strduim s lucrm $mpreun $n a%a el" $nc+t #ilanul pe care $l 'om $nc-eia s ai# un inal poziti'. 14. &ceast 'izit desc-ide perspecti'a unor relaii mult mai ructuoase $n 'iitor. +++. Fiecare cu#3nt are sensul lui care %l situea' %n raport de compatibilitate sau incompatibilitate cu altele. 2n urm toarele contextedepistai %mbin rile %n care unul dintre cu#intele determinate exprim o noiune incompatibil cu termenul determinat- de exempluD ntra3utorare univoc, procent la mie. 1. 2n ultimul timp se recur0e des %i perse'erent la at+tea %i at+tea exa0erri ale realitilor economice 2. Cre#uie s ela#orm un pro0ram de ur0en pe termen mediu %i lun0 care s rezol'e pro#lemele presante cu care se con runt $ntreprinderea. 3. 3ste necesar de a acorda cea mai mare atenie acestei secii care realizeaz constant pierderi 4. :enomenele ne0ati'e cu care ne con runtm permanent au un caracter con.unctural %i ele rele' concepii 0re%ite $n r+ndurile salariailor. 5. Aoluia dezastrului care se apropie ine'ita#il const $n re0+ndirea politicii o iciale" $n special a celei de re orm economic. 6. Cre#uie s spunem desc-is c nu exist alt %ans dec+t cea de a renuna la te-nolo0iile care nu au nici un el de perspecti' de succes.

44

7. &'em de a ace cu mici ne$nele0eri care determin situaia con lictual. 8. 3xist un numr $n0ri.ortor de mare de a0eni economici care $ncalc sistematic zeci de pre'ederi le0ale care n/au ost $ndeplinite niciodat. 9. 3ste inaccepta#il ca soluionarea acestei pro#leme s se ac at+t de a#rupt c+nd a'em de/a ace cu un complex industrial care tre#uie s se rezol'e 0radual" $ns radical" r nici un el de etape intermediare. +;. +mpreci'ia termenilor- abu'ul de meta*ore (i de %mprumuturi din domenii care nu intr %n s*era economiei *ac tot mai di*icil %nele)erea unor *apte (i date c1iar din actualitatea imediat . ,epistai )re(elile de exprimare din contextele urm toare. 7um #:ai exprima ,umnea#oastr F 1. Auntem ericii s participm la ctitoria construciei pe care ai realizat/o 7's 2. Ee #ucurm c mana0erul acestei $ntreprinderi este o persoan ca 7's." at+t de autoritar. 3. 2n condiiile date" conducerea societii comerciale a adoptat ortuit decizii care au dus la aceast situaie. 4. Aperm c 'om a'ea o %edin lucrati'" cci a'em de examinat pro#leme strin0ente ale acti'itii irmei. 5. !entru situaia noastr soluia aceasta este saluta#il. 6. =unoa%tem %i aptul c a'ei o in luen prepondera#il $ntre irmele comerciale. 7. ; ru0m mult s ne prezentai %i un li#ret al utila.ului pe care $l recomandai. 8. &m $n'estit $n aceast $ntreprindere 299 mil. lei. 9. 7ac 'rei s/i reclami producia" recur0e la pres ori radiotele'iziune. 19. =ompania a'ea 29 de parteneri care realizau produsele sale $n ar %i dup -otarele ei. ;. O bun cunoa(tere a termenilor #a sta la ba'a unui principiu = conci ia = * r de care textul unei scrisori de a*aceri %(i pierde din #aloare. &entru a respecta principiul conci'iei- substituii peri*ra'ele e#ideniate %n contexte cu termenii adec#ai.

45

1. 5a solicitarea 7umnea'oastr" agenii notri comerciali,

mi3locitori n ncheierea tran aciilor" ' 'or ace o 'izit pentru a pune la punct toate detaliile necesare. 2. Comisionul de intermediere, care va fi perceput de bro4er " $l 'om apro#a $mpreun. 3. &% 'rea s mai menionm c a'em contracte $nc-eiate" apoi '+ndute $n detaliu de ctre 39 de a0eni economici %i 39 de maga ine din ora%ul =-i%inu. 4. !erioada de cretere a produciei, a investiiilor, profiturilor n ntreprinderi i scderii oma3ului n ar a in luenat" e'ident" poziti' %i asupra irmei noastre. 5. Cantitatea de combustibili acumulat n depo itele noastre dep%e%te 'olumul solicitat de 7umnea'oastr. 6. ; reamintim c ac-itarea tre#uie cut p(n la termenul indicat n contract" de alt el nu ' 'om putea o eri re!(cerea !e re" pe care ai solicitat/o. ;+. G sii accepiile urm toarelor cu#inte (i paronimele corespun' toareD a evalua, perifra , deferent, eventual, alocaie, serviabil, fortuit, manager, temporal, acceptare, a prescrie, virtual, arbitral, a invoca" ;++. "xecutarea la timp- * r %nt3r'iere- a lucr rilor e#it a)lomerarea de coresponden nere'ol#at - dar este (i un act de politee *a de destinatar. 5editai asupra studiului de ca'. 7e conclu'ie putei tra)e- pentru ,umnea#oastr - din acest contextD %n ce const c1eia succesuluiF (6ana0erul > a $ntreprinderii (6aniere) i/a tele onat mana0erului N al companiei (;oxtel) %i i/a explicat c $ntreprinderea lui le cere o propunere pentru un seminar de (Hune maniere la tele on). & $ntre#at dac ar 'rea compania (;oxtel) s pre0teasc o o ert. (7esi0urD)" i s/a rspuns. 6ana0erul > s/a simit o#li0at s/i spun domnului N c %i alte nou companii mai useser in'itate s ac o erte pentru acest proiect. :r s se emoioneze la auzul acestei 'e%ti" acela a $ntre#at/o@ >73nd ai #rea s primii o*ertaF@. >,e $oi %ntr:o s pt m3n @" i s/a rspuns. >O s:o a#ei de miercuri %ntr:o s pt m3n @- l/a asi0urat N.

46

7e miercuri $ntr/o sptm+n i s/a $nm+nat o erta care usese pre0tit %i 'eri icat. 7up o sptm+n" N a luat din nou le0tura cu domnul > %i l/a $ntre#at dac el %i comitetul lui de conducere au ne'oie de date $n plus de la irma lor ca s ia decizia. < s/a rspuns c o erta este su icient %i c $nc mai primesc o erte de la alte companii. &u trecut dou luni. 7e iecare dat c+nd N ddea tele on" a la c $ntreprinderea mai eliminase din o erte@ din zece rmaser opt" mai apoi cinci" apoi trei" dou. 1 erta companiei (;oxtel) rmsese pe list. 6ai mult" a a lat c compania a o#inut contractul. 7up ziua cea mare $n care a ost prezentat seminarul" mana0erul N s/a interesat datorit crui apt a ost pre erat o erta companiei lorB 7e ce a ost selectat din cele zece o erte care erau la el de #uneB 8spunsul este oarte simplu. 6ana0erul > i/a explicat c *continuai r spunsul- menion3nd *actorul determinant care a scos %n e#iden o*erta companiei >;oxtel@ printre celelalte , ;+++. Trecei %n re#ist cele mai *rec#ente erori care se comit %n coresponden .

47

CAPITOLUL III REDACTAREA SCRISORII DE A0ACERI /.1. Nor$e !e re!ac%are a scrisorii oficia#e
1 scrisoare de a aceri presupune nu numai o orm 0ra ic corect %i o prezentare estetic" dar %i o structur adec'at. 2n uzanele internaionale s/a sta#ilit c o scrisoare cu caracter o icial tre#uie s cuprind urmtoarele elemente@ antetulF dat %i numrul scrisoriiF re erineleF adresa destinataruluiF ormula de adresareF o#iectul scrisoriiF coninutul scrisoriiF ormula de $nc-eiereF ormula de salutF semnturileF re eririle la anexe.

48

&ceste elemente se supun unor norme de plasare $n pa0in" iind o#li0atorii pentru unele situaii din s era comunicrii scrise. 2n =omunitatea 3uropean" de exemplu" ele sunt respectate cu ri0oare" r a exclude ori0inalitatea %i antezia. Eormele merit respectate mai ales atunci c+nd a'em de expediat cantiti mari de coresponden" de pild" cazuri $n care se apeleaz la ma%ini de inscripionat" de pliat" de pus $n plic %i de lipit. O+rtia care nu corespunde normei 'a crea di iculti %i costuri suplimentare. !entru o scrisoare de a aceri" norma recomand respectarea unor poziii %i c+mpuri #ine delimitate $n spaiul -+rtiei de coresponden ormat &4@ * i0ura 1,.

49

27 mm

29mm

85 mm

195 mm

1 2 3 4

87 mm

15 mm

49 mm

5 mm

5 *9,

217 mm

17 mm

49 mm

48 mm

43 mm

45 mm

0i*(ra 1. Nor$a !e scrisoare econo$ic&

59

29mm 45mm

85mm

195mm

1 2 3 4

195mm 15mm

5mm

5 *9, 7

193mm 17mm 49mm

169mm

0i*(ra +. Nor$a !e scrisoare o'i)n(i%&

51

=+mpul *9, este #anda li#er" de 2 / 2"5 cm lime" de pe latura

st+n0 a -+rtiei %i reprezint un spaiu destinat $ndosarierii" le0rii" capsrii etc.F =+mpul *1, ? #and de 45 mm" localizat pe latura de sus *$n c+mpul -+rtiei," este spaiul destinat antetuluiF =+mpul *2," ormat dintr/o #and lat de 59 mm %i lun0 de 85 mm" plasat su# antet" $n st+n0a" este destinat $nscrierii numelui expeditoruluiF
=+mpul

*3," plasat su# c+mpul *2," cu limea de 49 mm %i lun0imea de 85 mm" reprezint caseta alocat numelui %i adresei destinatarului. 2n norma de plic cu ereastra $n st+n0a" aceast caset se $ncadreaz per ect $n c-enarul erestreiF
ie%ire a corespondeneiF

=+mpul *4, este un spaiu destinat $nsemnrilor de intrare %i =+mpul *5, este alocat re erinelor *temei sau su#iectului tratat

$n scrisoare,. 3xemplu@ 8e .@ (Factura neac1itat nr....) sau >7omanda noastr din )F =+mpul *6, este o #and de 17 mm" iind plasat la mar0inea de .os a -+rtiei %i destinat in ormaiilor comerciale@ coordonate #ancare *#anca %i numrul de cont,F orma .uridic a societiiF capitalul socialF numrul de $nmatriculare $n re0istrul comeruluiF codul iscal *dac nu au ost indicate $n antet,F =+mpul *7," cu o supra a de aproximati' 174 mm" $ncadrat $ntre c+mpurile *5, %i *6," este spaiul alocat e ecti' corpului scrisorii" textului propriu/zis al scrisorii. 2n comparaie cu norma de scrisoare o#i%nuit de a aceri" norma de scrisoare economic este supus unor modi icri minore" cu scopul c+%ti0rii spaiului suplimentar pentru c+mpul *7," destinat textului scrisorii. 2n acest scop" spaiul destinat antetului" c+mpul *1," se restr+n0e de la 45 mm la 27. Coate celelalte c+mpuri 0liseaz $n sus" cu excepia c+mpului *6," care se modi ic *:i0ura 2,.

52

/.+. E#e$en%e#e co$ onen%e a#e scrisorii !e afaceri


3.2.1. Antetul. !otri'it practicii comerciale internaionale" antetul cuprinde urmtoarele elemente@ denumirea $ntreprinderii" companiei" irmei sau numele expeditoruluiF statutul .uridic al unitii comercialeF adresaF cuantumul capitalului socialF cutia po%talF adresa i%ieruluiF numrul de tele on precedat de pre ixul rii %i pre ixul localitiiF numrul de ax. &ntetul mai conine %i marca de producie sau marca de comer" precum %i em#lema irmeiF ocazional" pot i imprimate %i e'entuale indicaii ale ilialelor" sucursalelor" reprezentanelor etc. Aot @ 7up cum am menionat mai sus" ast el de indicaii sunt scrise" de multe ori" $n su#solul pa0inii. !otri'it noilor re0lementri din 8epu#lica 6oldo'a pri'ind re0istrul comerului" irmele %i em#lemele 'or aprea $n antet" $n primul r+nd" $n lim#a rom+n %i apoi" $n mod opional" la latitudinea iecrui comerciant" pot i notate $ntr/o lim# strin. 7enumirea irmei unui comerciant/persoan izic poate i compus dintr/un nume" de exemplu" din numele comerciantului scris $n $ntre0ime sau din numele %i iniiala prenumelui acestuia. 3ste de pre erat s se ac meniuni care s indice c+t mai precis elul comerului sau prestrilor pe care le ace '+nztorulG urnizorul. :irma unei societi $n nume colecti' ar tre#ui s cuprind numele a cel puin unuia dintre asociai" cu meniunea >Societate %n nume colecti#@ scris $n $ntre0ime. 2n denumirea irmei cu statut .uridic de societate $n comandit simpl" tre#uie s apar numele a cel puin unuia dintre asociaii comanditei" cu meniunea >Societate %n 7omandit @ scris $n $ntre0ime. :irma unei societi pe aciuni sau $n comandit pe aciuni se compune dintr/o denumire proprie de natur s o deose#easc de

53

irmele altor societi. 7enumirea 'a i $nsoit de meniunea scris $n $ntre0ime >Societate pe Aciuni@ sau >S.A.@ ori" dup caz" >Societate %n 7omandit pe Aciuni@. :irma unei societi cu rspundere limitat se compune dintr/o denumire care s indice o#iectul de acti'itate" $nsoit de meniunea scris $n $ntre0ime >Societate cu r spundere limitat @ sau a#re'iat ? (A.8.5.). :irma sucursalei sau ilialei din 6oldo'a a unei societi 'a cuprinde %i meniunea sediului principal din strintate. 3ste #ine ca" $n cazul unei irme nou/constituite" asemntoare cu alta" s se adao0e o meniune care s o deose#easc de ultima ie prin indicarea elului de comer exercitat" ie $n orice alt mod ales de cel $n cauz. 3ste interzis ca o irm s cuprind o denumire olosit de.a de comerciani $n sectorul pu#lic. "mblema unei irme tre#uie s se deose#easc de em#lema altei irme $nscrise $n acela%i re0istru al comerului" pentru acela%i el de comer" precum %i de em#lemele altor comerciani de pe piaa unde comerciantul $%i des %oar acti'itatea. =a %i $n cazul altor suporturi de pu#licitate" pe scrisori 'or putea i olosite em#lemele numai dac 'or i $nsoite $n mod 'izi#il de irma comerciantului. 7ac em#lema cuprinde o denumire" irma 'a i scris cu litere de mrimea a" cel puin" .umtii literelor cu care este scris em#lema. =ele mai multe irme posed oi cu antet. 2n caz contrar" este su icient s se indice numele expeditorului $n partea st+n0 *sus, a documentului. *;ezi i0urile 1 %i 2,. 2n scrisorile o iciale" antetul poate i plasat central * i0ura 1, %i lateral" sus" $n partea st+n0 a oii" nea.un0+nd p+n la centrul ei. 2n acest caz" toate elementele antetului 'or $ncepe din r+nd nou" cu litere mari. 7e exemplu@ ESTEAUA@REDSN S.A. MD@+??64 $(n. CRi)in&( S%r.Sfa%(# &rii4 /? Te#.D +/.6/.17 0a3D ;?++< +/6+17 MARIN DUCA

54

2n antetul plasat pe centru" toate elementele sunt scrise consecuti'" e'ideniindu/se sus" la mi.locul oii" cu litere aldine" denumirea unitii economice. 7e exemplu@ Socie%a%ea Mi3%& e Ac"i(ni ENU0RUL ALBN MD@+??64 $(n. CRi)in&(4 s%r. 5. A#ecsan!ri4 / Te#.D ++ 66 7?4 fa3 ;?++< ++ ++6 8?4 ca . soc. +???????4 CT. 1+6789:>/1 B.C.C. Referin"e. 2n corespondena comercial practicat $ntre irme cu acti'itate important" respecti' cu un numr mare de dosare $n derulare" pe scrisoarea comercial se trece un numr de cod sau de dosar" urmat de dat" necesar pentru a indi'idualiza cazul $n spe. ,ata %i num rul sunt elemente indispensa#ile scrisorii" deoarece determin identitatea ei. 3'ideniate printr/un spaiu mai mare a de antet" sunt plasate su# el" $n cazul c+nd adresa destinatarului este scris $n dreapta" sau $n dreptul numelui. *:i0ura 1,. 1rdinea recomanda#il pentru aceste meniuni este@ data *$n ci re," luna *$n litere," cu punctuaie li#er. 7e exemplu@ 25 octombrie 2002- nr. 5! sau Ar.5! din 25 octombrie 2002. Ae practic %i $nscrierea datei prin prescurtri" de exemplu@ nr.23G29.19.2992. Aot @ Un document nedatat nu este luat $n considerare din punct de 'edere le0al. =+nd se menioneaz re erirea la o scrisoare la care se d rspuns" su# numrul scrisorii emitentului se scrie numrul corespondenei destinatarului" precedat de meniunea ( .e*.) sau (6a...)." de exemplu@ .e*. Ar. 1!B 15.0/.2002 sau 6a nr. 20- din 16 iunie 2002. 3.2.2. Adresa destinatarului. 3ste plasat mai .os de dat sau de numele expeditorului ori $n partea opus a antetului %i cuprinde@ numele %i uncia destinataruluiF denumirea unitii economiceF denumirea direciei" #iroului *dac e cazul,F adresa irmei *e'entual ara de destinaie,.

55

1amenilor le pas mai mult dec+t putem s ne dm seama de aptul cum li se adreseaz" cum li se 'or#e%te sau cum sunt prezentai %i inclu%i $n liste" $n pro0rame" $n comitete etc. <ndi erent dac persoana din a ar este extrem de sensi#il a de acest su#iect sau irma" este extrem de nepstoare a de pro#lema $n cauz" cel care expediaz scrisoarea tre#uie s ai# 0ri. de acest aspect. Un mem#ru al =onsiliului de administraie tre#uie s dea prioritate examinrii elului $n care or0anizaia sa olose%te" mai ales" titlurile %i ormele de adresare ctre persoanele din exterior. & te adresa politicos cui'a nu este doar o pro#lem de curtoazie" ci una care ace o impresie #un" culti' #unele relaii $n a aceri %i spore%te pro itul. 0o#osirea %i%#(ri#or -n scris <ndi erent cui i se expediaz scrisoarea@ unui am#asador" unui colonel" unui preot sau unui uncionar sus/pus" adresarea tre#uie ormulat $n mod corect. Eu exist nici o scuz atunci c+nd expeditorul se adreseaz" indi erent de 0enul corespondenei" lui >;3lcu [te*an@- r a scrie EDo$n(#(i 5O#c( B%efan). =+nd $n coresponden nu se indic titlul destinatarului" acesta poate s cread c expeditorului" pur %i simplu" nu/i pas de el. Eu se cere mult timp %i e ort pentru a indica titlul unei persoane $naintea numelui" ie c este unul academic sau de sa'ant. 7ac cine'a $%i $nsoe%te numele cu a#re'ierea unui titlu de pro esie sau al denumirii unei or0anizaii precedat de numele lui" adresarea tre#uie s ie scris exact $n acela%i mod. =+nd este olosit un titlu de pro esie %i numele este utilizat la cazul +ominativ" nu se mai olose%te %i (domnul@- >doamna@- >domni(oara). 7e exemplu@ EGeor*e ROMAN4 !r. -n econo$ieN 7ac numele este urmat de titlul de uncie" pus la cazul ,ativ" cu'+ntul (domnul)se plaseaz $naintea numelui. 7e exemplu@ 7omnului 5ircea CbIRC" pre(edintele 7ompaniei .om3nia: 5oldo#a >A;OA@. 7ac titlul de uncie este plasat $naintea numelui" cu'+ntul (domnul) nu se utilizeaz. 7e exemplu@ &re(edintele 5ircea =O<8=P.

56

Eumele destinatarului poate i plasat $naintea adresei sau dup ea. =+nd numele soului *soiei, este scris $n r+ndul dedesu#t" se las trei spaii li#ere de la $nceputul r+ndului" de exemplu@ (,omnului 0URAB 6lie ,oamnei 0URAB Ana" Atructura adresei depinde de tipul corespondenei. 2n acte de uz intern" adresa este compus din denumirea direciei" ser'iciului %i numele conductorului respecti'. Coate denumirile se utilizeaz la cazul +ominativ" iar numele destinatarului ? la cazul ,ativ. !entru scrierea adresei pe corespondena de ie%ire" tre#uie s se in cont de urmtoarele re0uli@ denumirea unitii economice se utilizeaz la cazul Acu ativ" precedat de prepoziia 4c tre)" plasat deasupra adresei. 7e exemplu@ 7 tre 5inisterul 'inanelor
denumirea ser'iciilor" departamentelor se utilizeaz la cazul

+ominativ. 7e exemplu@ 7 tre 5inisterul 'inanelor )erviciul contabilitate Toate elementele adresei se scriu din r3nd nou cu liter mare. +otD ,enumirile unit ilor economice se scriu cu litere aldine. 6odul de a ne adresa destinatarului di er nu numai $n uncie de scrisoare" dar %i de locul ei de destinaie. 7e exemplu" $n 6area Hritanie" uncia se indic $naintea numelui *General 5ana)er 7obert BROcNF ,eput\ ,irector 5ax SMITb," r ormul de politee %i r 'ir0ul" $n timp ce $n A.U.&." uncia se indic dup numele persoanei" precedat de ormula de politee" separate iind prin 'ir0ul *5r. 8illiam BROcNING" General 5ana)er,. 2n corespondena rancez" c+nd irma este condus de soia patronului decedat" de re0ul" numele irmei este precedat de meniunea ('eu'e) *'du', %i de o ormul de politee@ 3xemplu@ 5essieurs ;:#e CbARPANTIER et fils

57

!entru corespondena 0erman este oarte important speci icarea titlului academic $naintea numelui" precum %i a unciei deinute" care se situeaz" de o#icei" su# cu'intele >,omnul@>,oamna@. 7e exemplu@ Frau Herr ,r. 5oni4a dUNZE" ,ipl. = 9lm" 8erner STRAUSS =+nd scrisoarea este destinat unei persoane cu uncie de conducere" r a/i cunoa%te $ns numele" $n adres se speci ic uncia precedat de articolul -otr+t@ An den /err PRASIDENTEN ,er /andels 9ammer cIEN *cu excepia cu'intelor nesemni icati'e," iar denumirile de #irouri sau ser'icii se scriu cu liter mic. 5odele de adrese@ 7 tre 'irma (A#e3@EricN S.R.L. )tr" Calea 6eilor, :;-< 5,*<=>?, mun" Chiinu, 7epublica 5oldova ,omnului E(*eni( BALAN" preedinte 5inisterul Agriculturii i 6ndustriei &relucrtoare al 7epublicii 5oldova @d" Atefan cel 5are, :<B 5,*<==>, mun" Chiinu ,omnului Nico#ae BODIU" 0iceministru #sau ,omnului viceministru Nico#ae BODIU< 5i%a#ie ADOMNI" designer Compania ,esign i Confecionare `Mi)care) )tr" @urebista, nr" Ca 5,*<=:D, mun" Chiinu, 7epublica 5oldova Academia de Atiine a 7epublicii 5oldova 6nstitutul de 5atematic

58

)tr" Academiei, nr" C 5,*<==>, mun" Chiinu, 7epublica 5oldova ,irectorului 6nstitutului de 5atematic ,omnului GReor*Re CIOCANU" prof" univ", dr" hab" n t" matematice" 3.2.3. Obiectul scrisorii are rolul de a prezenta succint pro#lema care este tratat $n corespondena respecti'. 5a ormularea o#iectului" nu tre#uie s se con unde ideea de #az a scrisorii *o#iectul la care se re er, cu scopul ei. Acopul scrisorii este moti'ul pentru care scrie autorul. 6oti'ul nu se prezint ca atare $n coninut" dar cel care concepe scrisoarea tre#uie s/l cunoasc #ine. 1#iectul scrisorii tre#uie s rspund la una din $ntre#rile@ 1. 7espre ce este 'or#a $n scrisoareB 7espre o li'rare de mar F 7espre o comandF 7espre o o ert etc. 2. 5a ce document se re erB 5a o actur neac-itatF 5a o reclamaieF 5a un a'iz etc. 3. =+nd este datat documentulB Ebiectul scrisorii se plaseaz su# adresa destinatarului" spre mi.locul pa0inii sau" e'entual" su# ormula de apel. Ae menioneaz olosindu/se cu'+ntul a#re'iat (8e .). 7e exemplu@ .e*.D Anunul ,#s. din ?5onitorul@ din 11.05.2002 sau .e*eritor laD Factura neac1itat cu nr. 513 din 25.0!.2002. 7ac o#iectul corespondenei se re er la o reclamaie" este #ine s se e'ite acest cu'+nt %i s se indice doar o#iectul reclamaiei. 7e exemplu" c+nd se ace o re erire la o li'rare necorespunztoare" se scrie ast el@ >.e*.D 6i#rarea ,#s. nr. 53 din 11.02.2002@.

59

3.2.4. Formula de adresare. Atrict 'or#ind" toate scrisorile de a aceri adresate societii $n cauz tre#uie s $nceap cu ( Stimai domni) sau (Stimate8 9 domnule 8doamn 9@. Cotu%i" $n prezent" e mult mai rsp+ndit" printre oamenii de a aceri" o#iceiul de a/%i scrie ca de la e0al la e0al" indic+nd $n ormula de apel numele persoanei@ (,omnule 5arin Guu). =-iar dac unitatea $n cauz 'inde ce'a prin scrisori directe %i este ne'oie ca s ie expediate" de mai multe ori pe an" sute sau c-iar mii de scrisori identice *cu mi.loacele disponi#ile de azi," nu exist nici o scuz dac $n ormula de apel nu este 'izat numele destinatarului" precedat de con'enionalul (Stimate domnule@ sau (Stimat doamn ). 7ac se cunoa%te uncia interlocutorului" atunci se poate scrie@ Atimate domnule director" Atimat doamn pro esor" Atimate domnule primar. Li doar $n scrisorile adresate unor case comerciale" ser'icii" autoriti etc. sau $n situaia $n care interlocutorul nu este cunoscut" se 'a utiliza un plural impersonal@ Stimai domniStimate doamne (i stimai domni. 2n reclame sau $n o erte 0enerale" $n uncie de caz" este mai #ine ca textul scrisorii s $nceap cu o ormul de elul@ ( 7 tre toi cei care pot *i interesai@ $n loc de >Stimai 8e9 domniBdoamne). :ormula de salut" ca orm de comunicare" are menirea de a desc-ide canalul %i a 'eri ica codul" cci ea transmite o in ormaie de undal" care are posi#ilitatea comunicrii de mai departe. !entru ale0erea unei ormule de apel potri'ite" se ia $n considerare at+t o#iectul scrisorii" c+t %i titlul destinatarului. 2n scrisorile adresate unei o icialiti oarte importante" se o#i%nuie%te s ie olosite titlurile" %i nu numele persoanei. 7e exemplu@ (,omnule &re(edinte@ 8>,oamn &re(edinte@,F >,omnule Ambasador) *(,oamn Ambasador), sau ("xcelena ;oastr @F >,omnule 5inistru@ 8>,oamn 5inistru@9C (,omnule &rimar@ 8>,oamn &rimar@9C (,omnule ,eputat@ 8>,oamn ,eputat@,.

69

&tare titluri de uncii se scriu cu liter mare. !entru a simpli ica procedura atunci c+nd nu se %tie dac o emeie este cstorit sau nu" se olose%te adresarea (,oamn ). Un numr oarte mare de a aceri internaionale sunt $nc-eiate ie $n scris" ie prin tele on sau direct" $n uncie de relaiile dintre persoanele implicate $n a aceri. 7in acest moti'" oamenii de a aceri *%i nu numai ei, tre#uie s $n'ee protocolul iecrei ri cu care se a l $n relaii de parteneriat. 6a.oritatea principiilor care stau la #aza protocolului %i se re er la modul $n care tre#uie s te adresezi" s 'or#e%ti %i s prezini o persoan de un anumit ran0" $%i au o#+r%ia $n tradiii. =+nd nu acordm atenia cu'enit acestui aspect" putem o ensa sensi#ilitatea partenerilor no%tri. !entru cei care au muncit cinstit" din 0reu %i timp $ndelun0at" ca s o#in o poziie $nalt $n cariera lor" titlurile sunt oarte importante %i $n ormulele de apel. &%adar" pentru unii" e mai #ine s ie olosite titlurile unciilor lor dec+t numele. 7e exemplu" $n <talia" oricine $%i ia un 0rad de'ine imediat ( ,ottore) *o emeie de'ine (,ottoressa), %i $%i pune $n aa numelui o orm a#re'iat pentru tot restul 'ieii. 7ac este ar-itect" atunci 'a a#andona (7ottore) pentru titlul pro esiei (Ar1itetta 0erde). 2n Kermania sau $n alte ri din nord" %e ii olosesc titlurile unciilor $n locul numelui *(Herr ,irec4tor)" (Herr ,o4tor)" (Herr 6ngenieur) etc.,. =eea ce rm+ne con uz este aptul c modul $n care ne adresm unei o icialiti strine a late $n ara noastr poate s nu corespund cu cel olosit la ea $n ar. 7e exemplu" noi ne adresm unui am#asador strin $n 8epu#lica 6oldo'a cu ("xcelena Sa)" at+t scris pe plic %i $n scrisoarea pe care i/o trimitem" c+t %i $n introducerea acesteia *>"xcelena ;oastr )," dar c+nd stm a $n a cu el" $i spunem (,le Ambasador). 2n multe ri strine i se adreseaz cu ("xcelen ) %i atunci c+nd se comunic cu el. Euanele sunt su#tile" dar importante. &%adar" dac se ac a aceri $n strintate" tre#uie s se studieze re0ulile de redactare a corespondenei %i protocolul care se aplic $n oricare din rile unde se realizeaz a acerea. Li" $n s +r%it" dup ormula de apel se 'a utiliza 'ir0ula" %i nu semnul exclamrii" iar textul scrisorii 'a $ncepe cu liter mare.

61

3.2.5. Textul scrisorii. =oninutul de ond este atri#utul -otr+tor al scrisorii" de aceea conceperea lui necesit o atenie sporit din partea emitentului. Cextul unei scrisori" indi erent de 'olum" tre#uie s cuprind urmtoarele para0ra e@ introducereaF tratarea propriu/zis a su#iectuluiF $nc-eierea. &artea introducti# poate consta dintr/o raz de iniiere $n tem a destinatarului" care .usti ic sau enun pro#lema ce urmeaz a i tratat sau se poate re eri la o scrisoare sau la un apt anterior. Cipul de introducere di er $n uncie de o#iectul scrisorii" de relaiile dintre parteneri * olosindu/se un stil mai direct sau" dimpotri'" unul mai ele'at," de situaiile care 'or i prezentate $n detaliu pe parcurs. 7ar" oricare ar i o#iectul tratat" para0ra ul iniial tre#uie s rm+n de erent %i" $n acela%i timp" s dea tonul scrisorii. 7at iind marea di'ersitate de situaii posi#ile $n practica corespondenei" prezentm mai multe 'ariante din care poate i aleas ormula con'ena#il@ A#em pl cerea s # *acem cunoscut *aptul c 4 A#em onoarea s # aducem la cuno(tin c 4 ;:a( r m3ne %ndatorat dac mi:ai *ace cunoscut4 &romitem s # trimitem prin corespondena al turat 4 ; ru) m s ne in*ormai4 2n completarea scrisorii mele din4- %mi permit s adau) c 4 Fiind %n posesia scrisorii ,#s. din4 ; ru) m s ne in*ormai4 Am luat cuno(tin de4 ; trimitem al turat la pre'enta4 6a primirea scrisorii ,#s. din4 Ae )r bim s # r spundem la scrisoarea ,#s. din4 &otri#it scrisorii ,#s. din4- m )r besc s # comunic c 4 A#em pl cerea de a da curs solicit rii ,#s. din4 .e)ret m nespus c nu putem da curs propunerii ,#s. 4 7ircumstanele independente de #oina noastr nu ne:au permis s r spundem mai de#reme la scrisoarea ,#s. din4

62

ru) m s ne scu'ai pentru *aptul c # r spundem cu 8asemenea9 %nt3r'iere la scrisoarea ,#s. 4

=on irmarea se poate re eri la un alt mi.loc de coresponden purtat $ntre parteneri" respecti' tele0ram" telex etc. 3xist" $n asemenea cazuri" practica de a con irma prin scrisoare primirea documentului sauG%i detalierea acestuia@ 6a %ntoarcerea dintr:o c l torie %n str in tate am ) sit amabila ,#s. scrisoare din4 Ast 'i #:am tele)ra*iatD >4@- ceea ce con*irm m prin pre'enta4 Am primit tele)rama ,#s. %n care *acei preci' ri %n sensul c 4 Aunt de reinut ormulele posi#ile $n caz c scrisoarea este adresat pentru prima dat unui potenial partener" cu scopul de a se preciza modul $n care autorul a a lat despre comerul aceluia@ Am citit B am a*lat B cu interesBdin anunul ,#s.B din re#ista B 'iarul4 (i am dori s ; %ntreb m dac 4 Am a*lat numele (i adresa ,#s. de la 7amera de 7omer (i +ndustrie din4 (i a#em pl cerea s ; in*orm m c 4 A*l3nd c ,#s. exportaiBimportai4 Am a*lat din re#ista4 c suntei interesai %n B comer B pe piaa lemnului (i a#em pl cerea s ; in*orm m despre *aptul c 4 Am ) sit numele *irmei B casei ,#s. %n catalo)ul participanilor la expo'iia4 (i pro*it m de aceast oca'ie pentru a ; in#ita la discuii pri#ind o posibil colaborare %ntre *irmele noastre4 Tratarea subiectului. 5a r+ndul su" coninutul principal al scrisorii" poate i di'izat $ntr/un numr corespunztor de para0ra e *$n uncie de o#iectul tratat," care cuprind explicarea pro#lemelor respecti'e cu toate detaliile %i ar0umentele necesare pentru soluionarea lor. 7at iind marea di'ersitate de situaii $n care se pot a la societile comerciale $n derularea acti'itii lor" apt care necesit tot at+tea a#ordri ale corespondenei o iciale" 'om ace o

63

tratare 0radual@ de la in ormaii 0enerale" continu+nd cu modul de $ntocmire a mai multor tipuri de scrisori %i acte" cu toate azele pe care acestea le presupun. 2n 0eneral" $n redactarea acestui para0ra " pot i utilizate dou metode@ a, 6etoda direct sau clasicF #, 6etoda indirect" modern. a, 5etoda direct de redactare se iniiaz cu moti'area *prezentarea datelor %i ar0umentelor pe care este $ntemeiat o#iectul scrisorii," urmat de concluzie *ni'elul de coninut al scrisorii,. 7eseori" moti'area %i concluzia alctuiesc o sin0ur raz. 2n acest caz" cea mai adec'at metod de redactare este cea clasic" moti'area $ncep+ndu/se" e'entual" cu cu'intele@ >2ntruc3t4@- >,at *iind *aptul4@- >,e(i4@>7u toate c 4@- >,ac 4@- >7a urmare4@- >]in3nd cont de4@ etc. 7e exemplu@ >2ntruc3t nu am a#ut nici un *el de relaii de a*aceri cu dumnealor- #:am *i *oarte recunosc toridac ai putea s ne o*erii in*ormaii despre acti#itatea companiei 4@C #, 5etoda indirect modern *concluzie/moti'are, este utilizat" mai ales" $n scrisorile cu coninut amplu" $n care se cere o analiz detaliat a moti'rii. 1r" ale0erea metodei depinde de importana care se d moti'rii sau ar0umentrii. 2n para)ra*ul *inal al scrisorii se exprim" de re0ul" sperana de a primi un rspuns" o con irmare" de a $nc-eia a aceri reciproc a'anta.oase sau se poate ace re erire la ur0ena soluionrii pro#lemei a#ordate" la acceptarea unor propuneri etc. 7e exemplu@ Sper m s primim c3t de cur3nd #e(ti da la ,#s. %n le) tur cu problema abordat . A(tept m cu interes con*irmarea ,#s. A(tept m deci'ia de*initi# cu curierul de retur. ;:am *i %ndatorai pentru un r spuns imediat par a#ion. Sper m %ntr:o colaborare de durat . Am aprecia un r spuns prin telex sau *ax cu con*irmarea accept rii propunerii noastre.

64

C(teva consideraii stilistice 2n locul stilului #om#astic %i alam#icat" este #ine'enit stilul direct" (la o#iect)" u%or de $neles" mai apropiat de stilul comunicrii orale. 7e exemplu@ :ormulri la imperati'" $nsoite $n mod o#li0atoriu de ormule de erente@ A#ei )ri$ - # ru) m- ca mar*a s nu se ume'easc . Factura anexai:o- # ru) m- imediat la scrisoarea de r spuns. 2ntre#ri directe" ie pentru a capta atenia interlocutorului" ie pentru a exprima o condiie (camu lat). ,up cum (tii- aceste articole sunt *oarte c utate %n industria %nc l mintei. Suntei interesaiF Suntei de acord cu propunerea noastr F Aumai a(a #edem posibil continuarea colabor rii. =onstrucii eliptice" $n special $n inalul scrisorii@ Anticipat- ; aducem multe mulumiri pentru e*orturile ,umnea#oastr . ; ru) m s ne trimitei documentele imediat dup primire. 5ulte mulumiri. U%oare a#ateri de la topica razei" acceptate $n para0ra ul inal" c+nd exprimarea solicitudinii expeditorului de a urniza %i alte dateGin ormaii etc. este precedat de o propoziie condiional@ ,ac suntei interesai %n aceast o*ert - ; ru) m s ne in*ormai ur)ent. ; trimitem imediat o speci*icaie (i c3te#a mostre. ,ac mai a#ei (i alte %ntreb ri- # st m cu pl cere la dispo'iie (i cu alte date. 3.2.6. Formula de salut 8de r mas:bun9- uzual astzi" este mai puin ri0id dec+t $n trecut. 8e0ula de a se relua exact titlul persoanei respecti'e $n ormula de politee nu mai este respectat $n circularele pu#licitare" care au adoptat un stil mai amiliar" mai apropiat. 7e exemplu" ne adresm cu titlul (,ra) ,oamn )" apoi scrisoarea se

65

'a termina prin (&e cur3nd)" sau cu (Al ,#s. *idel) sau (7u sinceritate). 7intre cele mai curente ormule de politee se pot cita@ >7u stim @ ? ormul utilizat $n mod o#i%nuit" pre erat de ctre ma.oritatea oamenilor de a aceri. >7u cele mai alese sentimente@ ? ormul mai amiliar" olosit de la e0al la e0al sau pe scar ierar-ic superioar. (7u sentimente alese) ? de la urnizor la client" de la uncionar la patron. (7u respect B deosebit respect@ ? se $nt+lne%te atunci c+nd $ntre expeditor %i destinatar exist un raport ierar-ic implicit *$n cadrul administrati',F c+nd destinatarul este necunoscut" de la cel mai t+nr la cel mai $n '+rst sau atunci c+nd relaiile dintre partenerii de a aceri s/au rcit. (7u cea mai %nalt consideraie ) ? rezer'at scrisorilor solemne" pentru un uncionar $nalt *ministru" am#asador etc.,. Ae scriu" de asemenea" raze scurte" precum@ ( Sincer)F (Al dumnea#oastr @C (7u salutare)" $n scrisorile impersonale" cum sunt comenzile. !entru scrisorile protocolare sunt olosite ormule de politee deose#ite@ !entru !re%edintele rii@ (,omnule &re(edinte- ; ru) m s primii oma)iul celui mai pro*und respect)F !entru un am#asador@ (,omnule Ambasador- "xcelena ;oastr - ; ru) m s primii asi)urarea %ntre)ii noastre stime )F !entru un ministru@ (; ru) m s primii- ,omnule 5inistruexpresia %ntre)ii noastre stime)F !entru un procuror@ (; ru) m s primii- ,omnule &rocurorcele mai respectuoase sentimente)F !entru un senator sau un deputat@ ( ; ru) m s primii,omnule Senator- expresia pro*undei noastre consideraii). Auccesul scrisorii de a aceri depinde" $n mare msur" de 0sirea cu'+ntului %i tonului potri'it" de exprimarea prin construcii concise" pertinente" de e'itarea construciilor (intermina#ile)" 0reu de urmrit.

66

3.2.7. Semn tura 8semn turile9. Aemntura constituie un element indispensa#il al iecrui $nscris. 3a este pus doar de o persoan $mputernicit de unitatea $n cauz. 2n uncie de tipul corespondenei" pot i puse una" dou sau mai multe semnturi. 7reptul la prima semntur $l are conductorul unitii sau %e ul departamentului care emite corespondena. Aemntura este precedat de titulatura exact %i complet a autorului 8&re(edinte- ,irector- [e* ser#iciu- 7ontabil:(e* etc. ," dup care urmeaz prenumele %i numele. &cestea sunt plasate mai .os" la un spaiu de 5/7 r+nduri de la textul scrisorii. & doua semntur se pune $n partea dreapt de prima" a treia ? la centru" su# primele dou. Aemnturile mai pot i plasate $n coloan" una su# alta" $n uncie de scara ierar-ic a titulaturilor de uncii. 7e exemplu@ ,irector" 6lie @radu [e*:contabil" Alexandru 2rosu 5arYetolo)Eleg 0artic 7ac scrisoarea este redactat pe un imprimat" $n indicarea unciei nu 'a intra denumirea unitii" deoarece ea este artat $n antet. =+nd lipse%te antetul" se scrie %i denumirea complet a unitii respecti'e. 3xemplu@ (,irectorul I ncii Aaionale a 5oldo#ei6eonid TA65A7+@ 2n 0eneral" autorul $%i semneaz personal corespondena" dar se $nt+mpl c" $n a#sena sa" o alt persoan este $mputernicit s semneze corespondena ur0ent. 2n acest caz" se dactilo0ra iaz numele personal %i titulatura" e'ideniind su#ordonarea a de patron" apoi se semneaz scrisoarea. 7up caz" semntura poate i precedat de@ (p.p) ? (prin procur )F >p.m@. ? (prin mandat). Aot @ 2n scrisorile comerciale nu este acceptat o alt semntur dec+t $n cazul $n care cel ce o ace are procur din partea conductorilor irmei" $n msur s reprezinte le0al irma. B%a$ i#a se aplic pe semntura conductorului unitii. =orespondena tipizat dispune de un spaiu special *partea st+n0 a oii, marcat cu a#re'ierea >6.S.@ 8loc pentru si)iliu9.

67

2n a ar de elementele sus/menionate" unele scrisori %i acte dispun %i de alte elemente ocazionale" unul din ele iind ane3e#e. 3.2.!. 6eniunea (AA"Z") semnalizeaz persoanei care cite%te c 'a 0si documente ce $nsoesc scrisoarea *certi icate" sc-ie" mostre" prospecte" acturi etc.,. =u'+ntul (&nexe) este scris $n st+n0a" su# numele semnatarului" la trei/patru r+nduri de el. 7e exemplu@ Anex D 7atalo):1 AnexeD 1. 6ista de preuri = 1 2. 7ondiii de plat (i de li#rare ? 1. Au#solul cuprinde in ormaii suplimentare despre irm" dac ele nu au ost speci icate $n antet" de exemplu@ sediul spaiilor comerciale" telex" tele on" adres tele0ra ic" contul $n #anc. 6eniunile (Secret@- >Strict secret@- >7on*idenial) se scriu pe ori0inal $n dreapta" deasupra adresei destinatarului *dac e cazul, %i" de asemenea" pe plic" deasupra adresei. Zece con!i"ii in!is ensa'i#e cores on!en"ei !e afaceri @ A se scrie $ntr/un mod clar" simplu %i lizi#il. A se redacteze" pe c+t e posi#il" raze scurte. A se e'ite exa0errile $n ceea ce pri'e%te politeea %i amiliaritatea" dar s se respecte tonul de erent al scrisorii. A se e'ite ne$nele0erile ce pot s coste scump@ in ormaiile tre#uie s ie exacte. A se structureze scrisoarea $n para0ra e #ine marcate. A se e'ite traducerea ad litteram din alte lim#i. A se scrie titulaturile necesare $n ormulele de apel %i $n adrese. A se acorde o atenie deose#it modului de redactare a datei" a ormulelor introducti'e %i a celor de $nc-eiere. A se pun corect semntura %i numele autorului scrisorii %i s se menioneze uncia acestuia $n cadrul $ntreprinderii. A se completeze plicul corect %i lizi#il ca %i scrisoarea $ns%i.

68

G#osar %e$a%ic
Alambica#a$" alambic1e' = 1. & distila cu a.utorul unui aparat pentru distilarea lic-idelor *alam#ic,. 2. :i0. & ace prea su#til" 0reu de $neles" excesi' de ra inat" complicat. 7in r. alambiFuer. Antedata #a$" antedate' = & pune pe un act" pe o scrisoare etc. o dat anterioar celei reale. ? &nteIdata. 7in r. antidater. antet" anteturi = <ndicaie tiprit $n partea de sus a unei oi de -+rtie sau a unui plic" cuprinz+nd numele" adresa etc. unei instituii sau a unei persoane. 7in r. en*tGte. comandit" comandite = =ontract de asociaie $n care una dintre pri" comanditatul" rspunde sin0ur %i cu $ntrea0a sa a'ere pentru o#li0aiile societii a de creditori" pe c+nd cealalt parte" comanditarul" nu rspunde dec+t $n limitele capitalului social in'estit de el. societate n comandit % Aocietate alctuit pe #aza unui asemenea contract de comandit. ? 7in r. commandite. consideraie" consideraii = Atim" respect. ? 7in r. consideration. efigie" e*i)ii ? 8eprezentarea $n relie pe monede" medalii" si0ilii etc. a c-ipului unei persoane. ? 7in r. effigie" lat. effigies. factur" *acturi ? 1. &ct .usti icati' pri'ind '+nzrile %i cumprrile de mr uri" lucrrile executate %i ser'iciile prestate" precum %i mr urile lsate $n pstrareF +. :ormular tiprit pe care se $ntocme%te un ast el de act. ? 7in r. facture. facturier" *acturiere = =arnet care cuprinde ormulare pentru acturi. ? 7in r. facturier. implicit" : - implicii- :te = *&desea ad'er#ial,. =are este inclus" coninut $n altce'a * r a mai i exprimat direct,F care se $nele0e de la sine. 7in r. implicite" lat. implicitus. latitudine" latitudini = 5i#ertate de aciune" posi#ilitate de a aciona dup 'oie. 7in r. latitude" lat. latitude" :inis. mostr" mostre ? 1. 1#iect dintr/o serie de o#iecte identice sau cantitate mic dintr/o mar " dintr/un material etc." dup care se pot

69

aprecia anumite $nsu%iri ale acestoraF pro#" e%antion" model. T3r) de mostre. 2. Fi). 3xemplu" pild. nonconformism % Cendina de a nu accepta mora'urile" mentalitatea" tradiiile unui anumit mediuF necon ormism. ? 7in r. non* conformisme. pertinent" : - pertineni- :te- = 1. =are se potri'e%te exact o#iectului despre care este 'or#a" care este adec'at pentru ceea ce 'rea s ar0umentezeF care denot pro unzime" competenF care se raporteaz exact la c-estiune" la ondul cauzeiF potri'it" nimerit" con'ena#il. 2. *<n orm.F despre sisteme in ormaionale" stocuri de in ormaii, =are are calitatea de a satis ace cerinele o#iecti'e de in ormare ale unui #ene iciar. ? 7in r. pertinent" sigiliu" si)ilii = 1. 1#iect alctuit dintr/o plac *cu m+ner, pe care este 0ra'at o mono0ram %i care se aplic pe un act o icial" ca do'ad a autenticitii lui. 2. Fi). Aemn distincti'" marc. 3. =ear ro%ie pe care s/a imprimat prin apsare o %tampil %i care ser'e%te la si0ilarea unui o#iect" a unei $ncperi etc." pentru a e'ita des acerea lui de ctre persoane neautorizate. ? 7in lat. sigillium" silenios" :oas - silenio(i- :oase = Ccut" lini%tit. =are nu ace z0omot. 5a(ini silenioase. ? 7in r. silencieux" lat. silentosus. solicitudine" solicitudini ? &titudine plin de 0ri." de #un'oin" de prietenie a de cine'a sau de ce'aF atenie pre'enitoare. ? 7in r. sollicitude" lat. sollicitudo" :inis. spe" spee ? 1. Apecie. 2. !ricin adus spre rezol'are $naintea unui or0an de .urisdicie. 5oc. ad'er#. 2n spe J $n cazul de a" $n cazul dat. ? 7in r. espece. sucursal" sucursale ? 2ntreprindere comercial sau #ancar dependent de alta de acela%i el. 7in r. succursale.

? Pro'#e$e s(

(se !isc("iei

1. =e recomand norma de scrisoare o#i%nuit %i cea cu caracter economicB 2n practica de primire %i de expediere a corespondenei ai mai $nt+lnit %i alte norme de scrisoareB 7e ce situaii au ost condiionate atare de'ieri de la norma o#i%nuit de scrisoareB

79

2. 3numerai elementele unei scrisori economice. =are dintre ele le/am putea considera ocazionaleB 2n ce situaii ar putea lipsi unele dintre eleB 3. 8e erina la o scrisoare *8e . la@ Er. 2594 din 29. 99. 2992, este considerat element o#li0atoriu sau ocazionalB 6oti'ai/ ' rspunsul. 4. =u care dintre ormulrile de mai .os suntei de acordB 3xplicai de ceB a9 Folosirea *ormulei de adresare (i a titlurilor de *uncie sau de pro*esie %n scris $oac un rol decisi# %n a*aceriC b9 A te adresa %n scris celorlali cu *orme de adresareD >domnul, doamna, domni, doamne (i cu titlul de *uncie (i pro*esie este doar o problem de curtoa'ieC c9 A*acerea este pe $um tate c3(ti)at - dac %n *ormulele de adresare sunt *olosite titlurile persoanelor destinatare. 5. 2n ce mod 'ei scrie numele destinatarilor" dac scrisoarea este adresat unei persoane cu uncie o icial *de exemplu" unui .udector %i soiei lui,B 6. 2n ce situaii 'ei scrie urmtoarele ormule de apel@ (Atimai" /te domni G doamne)" (Atimate domnule director)" (=tre toi cei care pot i interesaiD)B 7. 3numerai titlurile %i unciile care pot i scrise cu liter mare. 8. 3xempli icai metodele direct %i indirect olosite la tratarea su#iectului. 2n ce situaie poate i olosit iecare dintre eleB 9. =e el de scrisori pot i scrise de m+nB 19. =um 'ei proceda $n cazul $n care tre#uie s trimitei o scrisoare unui om de a aceri pe care nu/l cunoa%teiB

71

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. 8edactai un antet central $n care tre#uie s se indice@ ,enumirea o*icial a unei societ i mixteC adresa complet C tele*onul- telexulC capitalul social (i contul de decontareC numele directorului. 2. 8edactai un antet lateral" care tre#uie s cuprind ex-austi' elementele corespunztoare. <ndicai numrul de $nre0istrare al scrisorii %i re erina. 3. &dresa destinatarului poate i plasat $n dou moduri pe oaie. 7emonstrai acest lucru" redact+nd dou adrese pentru am#ele situaii. 4. 8edactai adrese $n care numele destinatarului s ie@ a9 cu titlu de *uncie- la ca'ul Aominati#C b9 cu titlu de *uncie- la ca'ul ,ati#C c9 cu titlu de *uncie plasat %naintea numelui. 5. =um 'ei redacta adresa unei scrisori destinate unui doctor $n economie %i soiei luiB 6. :ormulai o#iectele scrisorilor $n care se 'or#e%te despre@ a9 o %nt3r'iere %n li#rarea unei comen'iC b9 un anun din 'iar %n care se o*er spre #3n'are an)ro produse alimentareC c9 pre$udicii aduse %n urma transportului unor m r*uri de c tre o *irm C d9 solicitarea de mostre- e(antioane pri#ind #inurile demiseci. 7. Acriei zece ormule de introducere ale scrisorilor de a aceri cu di erite o#iecte.

72

8. 8edactai c+te dou/trei ormule de introducere pentru urmtoarele situaii@ a9 con*irmarea primirii unui documentC b9 scrisoarea este adresat pentru prima dat unui potenial partener cu scopul de a preci'a modul %n care autorul a a*lat despre a*acerea acestuiaC c9 autorul enun problema ce urmea' a *i tratat C d9 autorul se re*er la un *apt sau la o scrisoare anterioar . 9. Acriei c+te dou ormule de $nc-eiere a scrisorilor pentru urmtoarele situaii@ a9 autorul %(i exprim sperana de a primi un r spuns sau o con*irmareC b9 autorul dore(te s %nc1eie o a*acere reciproc a#anta$oas C c9 autorul *ace re*erire la ur)ena de a clari*ica soluionarea unei problemeC d9 autorul sper c destinatarul #a accepta propunerea * cut . 19. 3numerai $n scris cele mai curente ormule de politee. =omentai pentru ce situaii poate i olosit iecare dintre ele. 11. =e raport este $ntre perec-ile de cu'inteB =are este accepia lorB a9 considerabil = consideraie = considerare = consideraiune = considerentC b9 *actur = *acturier = *actorieC c9 implicit = implicaieC d9 pertinent = pertinen = impertinentC e9 silenios = sileniatorC *9 solicitudine = solicitantC )9 spee = spe'e.

73

CAPITOLUL I5 SCRISORI CIRCULARE SAU A5IZE GENERALE 6.1. Princi ii !e re!ac%are a scrisori#or circ(#are
=ircularele sunt scrisorile cu acela%i coninut" adresate unei anume sau e'entuale clientele sau persoanelor su#alterne" pentru a anuna modi icrile de structur sau de politic ale unitii economice" sc-im#rile de adrese" numirea unor noi reprezentani etc. 2n uncie de rolul pe care $l $ndeplinesc" scrisorile circulare se clasi ic dup cum urmeaz@ 1. )crisori elaborate de un organ ierarhic superior %i adresate celor din su#ordine" pentru a transmite anumite decizii" dispoziii" re0uli de comportament sau pentru a comunica anumite sc-im#ri de ordin 0eneral" sur'enite $n acti'itatea unitii $n cauz. &cestea sunt dispoziia" ordinul" decizia 2. )crisori circulare de afaceri olosite $n acti'itatea comercial" cu scopul de a moti'a clientul" de a/l atra0e" de a anuna di erite sc-im#ri de preuri" de producie" comer" transport etc. &cestea sunt scrisorile/tip trimise numero%ilor corespondeni" cu scopul de a transmite aceea%i in ormaie. 3le sunt importante %i ac s se c+%ti0e mai mult timp pentru iniierea relaiilor de parteneriat %i pentru renta#ilizarea acestei acti'iti. 2ntreprinderile #o0ate sunt dispuse s inaneze operaiuni de an'er0ur pentru a atra0e clientela %i anume@ or0anizeaz campanii pu#licitare" utilizeaz mi.loace te-nice %i psi-olo0ice pentru atra0erea ateniei unei poteniale clientele" a%a ca@ radioul" tele'iziunea" presa" ziarele %i re'isteleF expedierea e%antioanelorG mostrelor" listelor de preuri" cataloa0elor" prospectelor * r plat,F 'izite ale intermediarilor an0a.ai sau reprezentanilor irmei.

74

:urnizorii cu capital mai modest nu/%i pot permite ast el de c-eltuieli costisitoare. 2n aceast situaie" ei olosesc scrisorile circulare" care tre#uie s ai# un coninut concis" dar" $n acela%i timp" s dez'luie ex-austi' o#iectul tratat. 7ac circulara este adresat mai multor poteniali clieni" coninutul ei este redactat $ntr/un stil mai o icial %i mai puin personal" spre deose#ire de alte scrisori de a aceri" cu ton mult mai amiliar" adresate persoanelor nominalizate. Acrisorile pu#licitare circulare * r destinatar, au scopul de a prezenta in ormaii clientului asupra unor o#iecte" produse" ser'icii" cu scopul de a in luena $ntr/un mod sau altul@ de a/i trezi interesul sau dorina" de a se in orma mai detaliat asupra mr ii sau c-iar de a o cumpra. Crstura lor esenial este e iciena. !rima parte a unei circulare tre#uie s atra0 imediat atenia cititorului %i s/i trezeasc dorina de a citi $n continuare. 2n a doua parte" tre#uie s se ac o descriere clar a o#iectului" a ser'iciului" a modi icrii unei situaii etc." indic+ndu/se" dac e cazul" %i a'anta.ele de care 'a putea #ene icia. 7ac circulara anun doar o modi icare de pre" un nou tari " un e'eniment" ea poate i prezentat su# orma unui simplu a'iz" r titlu sau ormul de apel *$n cazul sc-im#urilor $ntre pro esioni%ti ai comerului,. 7e o#icei" aceast circular nu prezint detalii" ea este conceput pentru a trezi interesul destinatarului" pentru a/l incita s ie atent. =irculare pot i numite %i micile prospecte care sunt distri#uite persoanelor %i care anun acti'iti sau '+nzri la preuri a'anta.oase. &dresate unei persoane concrete" ele pot i $nlocuite prin scrisori/circulare mai detaliate" care o er in ormaii suplimentare asupra o#iectului. 2n acest caz" scrisoarea 'a a'ea un coninut mai so isticat %i un ton mai de0a.at. Li anume@ +ntroducerea 'a conine o parte in ormati' de prezentare de ctre emitent a ima0inii $ntreprinderii sale" a acti'itii sau a produsului su. Tratarea scrisorii 'a conine descrierea ar0umentat a o#iectului" cut $n a%a el" $nc+t s con'in0 destinatarul. &ici se 'a aminti de a'anta.ele inanciare ale clientului" de e icientizarea a acerii lui" de acilitile e'entuale care i se 'or aduce #ene iciarului.

75

2n cele mai dese cazuri" ast el de circulare sunt urmate de relans ri. !rin relansare se $nele0e o trimitere repetat prin intermediul po%tei" la inter'ale de timp calculate ast el" $nc+t s se menin curiozitatea clientului. 7ac acest demers este su icient" cataloa0ele %i pliantele trimise menin clientul $ntr/o permanent stare de atenie %i interes. Auccesul operaiunii depinde de calitatea redactrii %i de ar0umentaia olosit.

5odele de scrisori circulare


Scrisoare circular pentru anunarea desc1iderii unei societ i comerciale. Atimai domni" stimate doamne" &'em plcerea *onoarea, s ' aducem la cuno%tin aptul c am ondat *am desc-is, de cur+nd o societate comercial *o cas de comer, a'+nd ca o#iect de acti'itate '+nzarea an0ro a articolelor de maroc-inrie. 3xistena unui stoc de materii prime" destul de important pentru a 0aranta executarea rapid a comenzilor" capitalul su icient pentru a o eri condiii de plat a'anta.oase ne permit s solicitm comenzile 7's." cu con'in0erea erm c le 'om satis ace. &cord+ndu/ne nou comenzile dumnea'oastr" 'ei a'ea a'anta.ul de a i $n relaii cu productorii" ale cror produse sunt cel mai #ine situate at+t su# raportul calitii" c+t %i su# raportul moderaiei preurilor. 2n sperana c 'ei #ine'oi s ne onorai cu corespondena dumnea'oastr" ru0m s primii urrile noastre cele mai #une.

Scrisoare
proprietarului.

circular

pentru

anuna

sc1imbarea

76

Atimai domni G Atimate doamne" &% dori s ' aduc la cuno%tin c" $ncep+nd cu 1 octom#rie curent" urmeaz s preiau conducerea a acerilor domnului" patronul meu actual" al crui cola#orator sunt din *de ani,. Qin s ' asi0ur de dorina mea de a continua #unele relaii cu dumnea'oastr" precum %i de aptul c toate e orturile mele 'or i $ndreptate ctre pstrarea #unei ima0ini de care se #ucur irma noastr $n prezent. =u cele mai sincere salutri...

7irculara pentru anunarea numirii unui repre'entant %n str in tate 7omnilor"

&'em plcerea s ' in ormm c" $n 'ederea dez'oltrii de mai departe a relaiilor comerciale cu partenerii rom+ni" am -otr+t s acordm reprezentan exclusi' pentru comerul nostru irmei" al crei sediu social se a l la =-i%inu" str.tel.... !rin intermediul acestei irme" 'ei putea o#ine toate in ormaiile" at+t $n ceea ce pri'e%te preul" c+t %i calitatea produselor noastre. 7esc-iderea acestei a0enii 'a acilita executarea comenzilor 7's. %i 'a $nltura orice $nt+rzieri $n li'rare. &si0ur+ndu/' de atenia pe care a0entul nostru o 'a acorda executrii comenzilor 7's." ' ru0m s acceptai

Anunarea sc1imb rii sediului social al *irmei 7omnilor"

&'em onoarea de a ' in orma c" $ncep+nd cu *data de, " #irourile noastre 'or i trans erate la adresa de mai .os@ ...................... ............................................................................................................... ; ru0m ca" pe 'iitor" s trimitei pe aceast adres comenzile cu care 'ei a'ea plcerea s ne onorai. ; asi0urm de 0ri.a %i atenia deose#it pe care le 'om acorda comenzilor dumnea'oastr %i ' ru0m s acceptai

77

6.+. An(n"(ri
7up cum am menionat" alocarea resurselor inanciare %i umane de ctre irmele mici" specializate $n ser'icii de comunicare pu#lic" este di icil. 2n cele mai dese cazuri" acestea" $n a ar de scrisorile pu#licitare" olosesc cea mai simpl orm de relaii cu pu#licul ? anunul. &cesta poate a'ea un impact e icient asupra pu#licului" dac este $ntocmit adec'at" lucru care nu este c-iar at+t de u%or. 2nsu%i Oemin0RaS spunea c >a scrie de reclame creatoare este mai di*icil dec3t a scrie romane@. 7ac anunul este exa0erat" a0ramat" ilizi#il" pu#licul nu/i 'a da nici o atenie. Acopul anunului este de a stimula '+nzrile. !entru a a.un0e la aceasta" el tre#uie s trezeasc in'oluntar atenia" interesul clientului potenial" adic s ie luat $n seam. 7oar dac anunul 'a i interesant %i credi#il 'a putea con'in0e clientul. 3xist c+te'a re0uli simple" dar utile pentru redactarea anunurilor@ Un anun tre#uie s ie atracti'" excitant" plcut" a ecti'. !entru e'ideniere imediat" tre#uie s ai# un im#old 'izual" o ima0ine ori0inal" ie%it din comun" care s contrasteze cu alt coninut. Citlul poate i %ocant" alctuit dintr/un slo0an sau o replic ori0inal. =ele mai multe anunuri $ncep cu un ton autocratic" sec" uzat" ceea ce nu mai atra0e oc-iul pu#licului. 7e exemplu@ >S...6. 4 #inde (i li#rea' din stoc4@- ><niunea "conomi(tilor # in#it la4@. 2n sc-im#" un titlu $n care se $ntrea# ce'a direct sau promite ce'a %ocant nu 'a i i0norat" mai ales c+nd este 'or#a de #ani" -ran" sntate" tineree" rumusee" con ort" realizri $n a aceri etc. 7e exemplu D >Adio- durere^@- >Adio- s r cie@- ><n b nu- un pic de noroc (i te *aci bo)at pe loc^@- >73(ti) tu milionul^@- >;rei s c3(ti)i 500000F@- >Tineree * r b tr3nee^@- >Tabla secolului@ etc. Ae zice c" dac ai de cut un text $n trei zile" lucreaz dou la titlu %i una la coninut. 3 #ine ca textul s ai# un stil amiliar" %i simplu" pe $nelesul tuturor. &ceasta $nseamn c 'a pre'ala adresarea >Tu@ %i nu >,#s.@- iar slo0anele 'or i simple %i apropiate pu#licului"

78

e'it+ndu/se cu'intele academice" te-nice %i termenii necunoscui. 3 necesar s se o ere do'ezi %i pro#e" ceea ce $nseamn ci re %i nume reale %i nu inexistente" cci ele pot i 'eri icate. 5im#a.ul tre#uie s ie adec'at" precis" adic lipsit de ec-i'ocuri %i de cali icati'e 'a0i ce sunt $n detrimentul credi#ilitii cititorului. Eu tre#uie s ie prezente cu'inte %i sinta0me de 0enul@ (mult)" (puin)" (rar)" (des)" (preuri mai mici)" (calitate maxim)" (reducere mare)" cci ele nu exprim precis %i clar ceea ce dore%te clientul" ci numai $l irit. <roniile %i sarcasmele 'or i e'itate. Ainta0mele de 0enul@ >m nu(i din piele de dam @- >#indem )a'ometre@- >&entru mont ri %n mas se *ac reduceri@- >Ir3n' de #ac proasp t @- >6apte de #ac )ras - 25_@ sunt comice %i alo0ice. *3xist oare %i 'reun redactorBD, Cextul se scrie concis" cci clientul nu este interesat de te-nolo0ia produsului" ci de a'anta.ele o#inute de la produs" de e icacitatea lui %i de un pre con'ena#il.

? Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. !rin ce se deose#esc scrisorile circulare de alte tipuri de scrisori de a aceriB 2. =u ce scop se scriu scrisorile circulareB 3. =redei c scrisorile circulare de a aceri ar putea su#stitui o campanie pu#licitar prin e icacitatea lorB 4. =are este di erena dintre o scrisoare circular adresat unei persoane concrete %i o circular r destinatarB

G#osar %e$a%ic
5arochinrie" maroc1in rii ? *&ici, 1. &telier sau ma0azin unde se lucreaz sau se '+nd o#iecte din maroc-in *piele de capr sau" rar" de oaie sau de 'iel" t#cit 'e0etal" pentru a cpta lustru

79

%i ineeF cordo'an,. +. 1#iecte cute din maroc-in *sau din orice el de piele,. 7in r. maroFuinerie. repre entan" repre'entane ? 1r0an care reprezint $n alt ar interesele rii sale $n domeniul economic" politic etc. *2n sinta0mele, .epre'entan naional J or0an de stat constituit din totalitatea deputailor. .epre'entan comercial J or0an al unui stat" al unei companii" societi comerciale care $l G o reprezint $n relaiile comerciale cu alte state. ? 7in 0erm. 7eprHsentan . sold" solduri ? 1. 7i eren $ntre totalul sumelor $nscrise $n de#itul aceluia%i cont. +. 8est de plat la lic-idarea unei o#li0aii %i totalul sumelor $nscrise $n creditul acelui cont. /. *&ici,. 6ar rmas ne'+ndut *%i care se des ace cu pre redus,. 2n expresia@ ; in#it m la des*acerea soldurilor. ? 7in r. solde.

E3erci"ii )i si%(a"ii !e ca2


1. =itii atent circulara de mai .os. <denti icai %i comentai 0re%elile care au ost comise la redactarea ei. 7e ce re0uli n/a inut cont emitentul la $ntocmirea eiB =orectai textul. Stimai domni^ A(a cum (tii cu toii- ser#iciul nostru de acti#it i *uncionea' de aproape un an. ,in p cate- %ns muli dintre noi %nc mai cad %n )re(eala de a trimite comen'i direct *urni'orului. 2mi dau seama c3t e de )reu s renuni la un obicei at3t de #ec1i- dar sunt si)ur c #ei %nele)e c unul dintre moti#ele de a a#ea un ac1i'itor este acela de a permite societ ii s se apro#i'ione'e la cel mai mic pre posibil. " treaba ac1i'itorului s ne)ocie'e pentru societate. ,ac plasai direct comen'ile- %l %mpiedicai s :(i *ac slu$ba (i s:ar putea s pl tii mai mult dec3t este necesar (i s c1eltuii o parte din timpul destinat propriei ,#s. acti#it i. ,e alt*el- #ina #a *i numai a ,#s. 7onte' deci pe ,#s. s re'istai tentaiei de a *ace comen'i direct (i s apelai pe #iitor la ser#iciul de ac1i'iii. 7u respect-

89

2. 8edactai o circular intern $n care patronul anun decizia de a plti salariile prin trans er $n contul iecrui salariat. <ndicai moti'ul deciziei %i solicitarea de a completa un ormular adresat #ncii corespunztoare. 3. 8edactai c+te o scrisoare pentru scenariile de mai .os@ a9 2ntr:o circular - un *abricant %i in*ormea' pe clienii s i despre participarea sa la un salon internaional de electronic desc1is publicului lar). b9 <n librar o*er preuri promoionale interesante clientelei sale. c9 <n ma)a'in de #3n' ri prin coresponden %i in*ormea' pe clienii s i despre a#anta$ele comen'ilor prin mi$loace electronice. d9 O *irm de comen'i %(i sc1imb adresa (i propune clientelei o #i'it la noul sediu cu oca'ia unei 'ile a u(ilor desc1ise. e9 <n *abricant de panto*i laud meritele modelelor sale. 4. 8edactai o circular cu o#iectul@ ( +n#itaie la des*acerea soldurilor). 5. Aituaie@ (2n urma cre(terii preului la materia prim (i a cre(terii salariului (i a impo'itelor- patronul este obli)at s ma$ore'e tari*ele cu 10_@. &dresai o circular clienilor 7's. exprim+ndu/' re0retul" 'iza'i de aceasta. 6. 8edactai o circular $n care un ma0azin $%i anun clienii poteniali c ace reduceri considera#ile la produsele cosmetice.

81

CAPITOLUL 5 CEREREA DE O0ERT 7.1. C#asificarea )i f(nc"ia cereri#or !e ofer%&


Ata#ilirea relaiilor cu partenerii se poate ace prin numeroase modaliti@ coresponden" a0eni economici" intermediari sau contacte directe. :iecare dintre aceste metode prezint a'anta.e %i deza'anta.e" dar" $n 0eneral" se consider c cele mai #une rezultate se pot o#ine prin contactul direct@ prin intermediul a0enilor economici" a intermediarilorF or0anizarea de expoziii %i t+r0uri" $nt+lniri nemi.locite ale partenerilor de irme etc. 2n cazul olosirii contactelor prin coresponden" un rol important $l dein cererile de o ert %i o ertele de produse sau ser'icii. Aistemul cererilor de o ert este oarte rsp+ndit $n relaiile de comer / at+t $n interiorul rii" c+t %i $n exteriorul ei. &cest tip de scrisoare" adresat unor poteniali urnizori" desc-ide calea pentru $nc-eierea de tranzacii. 2nainte de a $nc-eia un contract" unitatea economic $%i $ntocme%te o documentaie ampl" care s permit ale0erea urnizorului" pe de o parte" $n uncie de necesitile solicitantului %i" pe de alt parte" $n uncie de disponi#ilitile o ertantului" care in de calitatea #unurilor %i a ser'iciilor o erite" de preurile %i condiiile de plat" de termenele de li'rare etc. =oninutul %i orma cererii de o ert di er $n uncie de produsul" ser'iciul care ace o#iectul acesteia" precum %i de particularitile se0mentului de pia. &st el" o#iectele cererilor de o erte se pot re eri la@ in ormaii 0enerale asupra produselor@ e%antioane" prospecte" oto0ra ii" sc-ie etc.F condiii 0enerale de li'rare a produselor sau de prestare a ser'iciilorF condiii speciale de li'rare a produsuluiF li'rarea produsului" $n situaia $n care importatorul are ur0ent ne'oie de mar .

82

!rincipala uncie a cererii de o ert rm+ne a i $ns cea de iniiere a tratati'elor cu partenerii $n 'ederea $nc-eierii unor tranzacii comerciale. ;iza'i de o#iectul lor" cererile de o ert pot i clasi icate corespunztor@ 1. 7ererea de o*ert )eneral " care are uncia de in ormare asupra ser'iciilor sau produselor ce urmeaz a i procurate. 2n ea se solicit in ormaii 0enerale asupra preurilor" reducerilor de pre" calitii produselor" condiiilor %i modului de li'rare etc. 7e exemplu" un or0an al administraiei pu#lice solicit unei uniti productoare de mo#ilier in ormaii asupra mo#ilierului de #irou *caliti" culori" preuri" termene de li'rare" reduceri," cu scopul de a selecta mo#ilierul adec'at. 1 ast el de cerere *cu acela%i coninut," iind expediat mai multor urnizori" are uncia de sonda. asupra urnizorilor %i scopul de a selecta cel mai con'ena#il partener. 7e exemplu@ aceea%i cerere de o ert este adresat mai multor productori de $nclminte * a#ricilor (Torile)" (:loare)" (Cocu%or)," cu o#iecti'ul de a selecta cele mai #une modele de $nclminte" la cel mai con'ena#il pre" $n termenele cele mai scurte" la un ra#at accepta#il etc. 2. 7ererea de o*ert special este adresat unui sin0ur #ene iciar %i are uncia de a solicita in ormaii concrete despre un anumit produs@ caracteristici de calitate" 'olum" pre" termene de li'rare" mod de am#alare" condiii de transport etc. Acopul oricrui solicitant este ca" prin aceast scrisoare" s o#in in ormaiile" documentele necesare sau c-iar produsul" $ntr/un termen c+t mai scurt.

7.+. Princi ii !e re!ac%are a con"in(%(#(i cererii !e


ofer%&
!entru ca s/%i atin0 scopul scontat" cererea tre#uie redactat con orm re0ulilor@ Cratarea scrisorii tre#uie s se caracterizeze prin concizie" preciz+ndu/se condiiile solicitate de urnizor" iar raza de $nc-eiere ? s in'ite destinatarul s acioneze oarte rapid. Una din calitile indispensa#ile ale scrisorii de solicitare de in ormaii este claritatea" alt el ea nu 'a a'ea e ectul dorit.

83

Hene iciarul nu tre#uie s se #azeze pe aptul c destinatarul 'a $nele0e in'oluntar amnuntele solicitrii. 7ac solicitantul dore%te s i se trimit mai multe materiale documentare sau unele in ormaii" e #ine'enit ca ele s ie trecute $ntr/o list separat prin numerotare. &ceasta $l 'a a.uta pe corespondent s 'ad imediat ce se 'rea de la el %i" $n plus" s #i eze iecare in ormaie pe list. =+nd se solicit in ormaii despre preuri" caliti ale produselor" sau despre condiii de plat" de li'rare" important este ca $ntre#rile s ie ormulate clar %i s se precizeze numrul de re erin indicat de urnizor %i descrierea exact a o#iectului. 5a solicitarea unei $ntre'ederi" este important s se dea su iciente detalii" mai ales dac destinatarii sunt persoane importante %i oarte ocupate@ solicitantul tre#uie s/i lase c+t mai mult li#ertate $n ale0erea datei %i a orei de $ntre'edere. 2n acest context" tonul de erent tre#uie s pre'aleze $n scrisoare %i anume@ s se utilizeze ormule de politee simple@ >Stimate 8 9 domnuleBdoamn 4@- cu excepia situaiei $n care interlocutorul se a l la un oarte $nalt ni'el ierar-ic 8,istinse ,omnule Z4- "xcelena ;oastr - ,omnule 5inistru etc.,. Eu este recomanda#il olosirea apelati'ului >,ra) @- dec+t $n cazul $n care interlocutorul e un prieten oarte apropiat. 2n cadrul textului scrisorii" para0ra ele tre#uie s ie distincte" 0rupate pe capitole" delimitate spaial. :razele %i ormulrile s ie scurte" s conin o sin0ur idee" pentru a i u%or de sesizat. A se e'ite" pe c+t e posi#il" $nceperea scrisorii cu ormularea (noi)" e'ideniindu/se cu'+ntul >,umnea#oastr @- ceea ce denot respectul pentru interlocutor. Aunt #ine'enite ormulele cu 'er#ul la modul condiional@ >ne:ai putea o*eri@- >ai *i amabili@ etc. Eu se recomand s ie olosite acelea%i cli%ee ri0ide pentru unul %i acela%i interlocutor. Acrisoarea risc s de'in inconsistent. =onceperea scrisorii tre#uie s indice aptul c" prin cererea de o ert" solicitantul se in ormeaz doar" r a se an0a.a $n a acerea propriu/zis.

84

1 cerere de o ert" ie ea 0eneral *circular," prin care se solicit prospecte" mostre" liste de preuri" sau indicaii pri'ind condiiile de li'rare %i plat" ie special" prin care se solicit mr uriGser'icii concrete" tre#uie s ai# o anumit structur" care s cuprind urmtoarele aspecte@ ? speci icarea *$n introducere, a sursei de o#inere a adresei destinataruluiF ? moti'ulGo#iectul cererii de o ertF ? descrierea exact a mr ii solicitateGser'iciului solicitat" cu anexarea sc-ielor" desenelor etc.F ? indicarea cantitii %i a calitii dorite" acestea iind actori importani $n sta#ilirea preului %i" e'entual" a ra#atuluiGremizei" a termenului de li'rare dorit" precum %i a condiiilor de li'rare %i de plat con'ena#ileF ? re erine despre propria irm" $n cazul $n care este 'or#a de un prim/contractF ? exprimarea" $n $nc-eiere" a speranei de a primi o o ert a'anta.oas.

7./. 0or$(#&ri4 e3 resii (%i#i2a%e #a -n%oc$irea cereri#or


!e ofer%&
7at iind marea di'ersitate a cererilor de o ert" $n cele ce urmeaz" prezentm di'erse ormule ce in de structura coninutului unei atare scrisori@ 'ormule de introducere 2n re#ista4 am citit anunul ,#s. 4 ,e la domnul4 am a*lat c ,#s. producei4 2n timpul unei #i'ite la expo'iia din4 am # 'ut4 Firma ,#s. ne:a *ost recomandat de c tre *irma4- cu care suntem %n relaii de a*aceri de muli ani. Firma4 din4 ne:a indicat numele ,#s. ca unic repre'entant pentru4 ,ator m adresa ,#s. domnului4B*irmei4 7a unul din cei mai buni importatori de produse electronice din4-

85

,up

cum am a*lat- suntei produc tori de4 (i dorim s (tim dac ne putei li#ra4 +ntenion m o reor)ani'are a seciei noastre de 4 (i solicit m de la mai muli *urni'ori- pentru %nceput- in*ormaii %n #ederea compar rii preurilor (i a condiiilor de #3n'are. Suntem speciali'ai %n #3n'area de4 (i c ut m un *urni'or de %ncredere. Suntem interesai %n ac1i'iionareaBimportul de minicomputere (i #:am *i %ndatorai dac ne:ai in*ormadeocamdat - asupra produselor ...- cu detalii despre sistemul ,#s. de #3n'are. ;:a( r m3ne %ndatorat- dac mi:ai *ace cunoscut4 A#em pl cerea ca s ne *urni'ai in*ormaii pri#ind4 ; ru) m s ne in*ormai4 ; ru) m s ne trimitei4 7on*irm m primirea distinsei ,#s. corespondene din4 Am luat cuno(tin de 4 Fiind %n posesia scrisorii ,#s. din4Ast 'i #:am tele*onatD >4@- ceea ce con*irm prin pre'enta. Am cititB am a*lat cu interes anunul ,#s. din re#istaB 'iarulB 4 (i:am dori s # %ntreb m dac 4 A*l3nd c ,#s. exportaiBimportai4Am a*lat despre licitaia or)ani'at de ,#s. 4 Ae:ar interesa produsele ,#s. de arti'anat- care au *ost pre'entate la recentul t3r) din4 2n urma con#orbirii noastre cu repre'entantul ,#s. %n sala expo'iiei din 71i(in u4Suntem %n c utarea unor scaune pliante pentru care se conturea' o cerere tot mai mare.

'ormule referitoare la obiectul cererii de ofert a$ Calitate ; ru) m s *acei o propunere de pre pentru li#rarea de4- de calitate 4 BmedieB de cea mai bun calitate. 6u m %n considerare numai modelele de ultim or - care pot satis*ace cerinele unei clientele preioase.

86

Am dori in*ormaii precise pri#ind calitatea produselorB

articolelorBm r*ii.
5ar*a trebuie s

corespund dup )reutate- m rime (i nuan mostrei anexate. ; ru) m s inei cont de *aptul c accept m numai produseBarticole de cea mai bun calitate. 7u c3te#a luni %n urm - ne:ai li#rat4 (i am dori s (tim dac mai a#ei %n stoc m r*uri de aceea(i calitate. ; ru) m s ne comunicai dac sur#in modi*ic ri %n calitatea produselor d#s. ,orim s a*l m dac putem con*ecionaBproduce 4 dup proiectul anexat. ,ac da- comunicai:ne date exacte4 ,orim s # comunic m c *irma comerciali'ea' numai m r*uri de calitate- cu )aranie pe termen lun). Suntem interesai s import m 4 (i- din acest moti#- # ru) m s ne punei la dispo'iie- c3t mai cur3nd posibil- o o*ert care s conin caracteristici te1nice (i de calitate ale m r*ii. A#em ne#oie de4 buc i de4- a c ror calitate trebuie s corespund e(antionului al turat.

b$ 5ostre - eantioane - documente - prospecte ; ru) m s ne trimitei un catalo) de mostre. Ae:ar interesa mostrele m r*urilor pe care le a#ei %n stoc. ; ru) m s ne trimitei mostre de di*erite calit i ale m r*urilor li#rateB ale articolelor sus:menionate. ; ru) m s ne trimitei mostre ale articolelor4 cu dimensiunile4- precum (i o propunere de pre pentru cantit ile de 5000- 1000 (i 2000 de buc i. 7omunicai: ne- # ru) m- termenele (i condiiile de li#rare (i de plat . 2n dorina de a # adresa comen'ile noastre- # ru) m s ne trimitei e(antioane de4- precum (i cel mai sc 'ut pre al acestor m r*uri. ; ru) m s ne trimitei e(antioanele produselor ,#s. ,ac #om ) si articolele care s ne con#in) - # #om adresa imediat o comand de prob .

87

ru) m s ne trimiteiBs ne anexai o in*ormaie complet - catalo)ul ,#s.Bmodul de %ntrebuinare B de punere %n *unciune al4 B prospecte- sc1ie- deseneB e(antioane din4

c$ Cantitate ? A#em un necesar anual de cel puin4tone. 2n orice ca'a#em ne#oie de4%n di*erite )ranulaii. ,eosebit de important pentru noi este s putem solicita li#r ri pariale la inter#al scurt- adic %n decurs de 14 'ile. ? Aecesarul nostru 'ilnic acum este de circa4 c1intale Bbaloturi Bl 'iBsaciBbuc i etc. ; ru) m s ne comunicai cantitatea minim li#rabil pro comand . ? ; ru) m s ne comunicai dac putei s ne li#rai lunar cantit i mari. ? 2n perioada urm toare- #om a#ea ne#oie de cantit i considerabile din acest produsB din articolele menionate mai sus (i dorim s (tim dac putem conta pe li#r ri la inter#ale re)ulate. ? ;rei s *ii at3t de amabili (i s ne indicai dimensiunile exacte (i )reutatea produsuluiBarticolului ,#s. d$ &re" 7abat" Condiii de plat ; ru) m s ne comunicai ultimul ,#s. pre pentru4 &utei conta pe comen'i re)ulateBpe comen'i de cel puin4 pe an- %n ca'ul %n care preurile ,#s. sunt competiti#e (i condiiile indicate satis* c toare. ,eoarece au *ost *ixate limite de pre stricte- a(tept m un pre *oarte ri)uros calculat. Ae a(tept m la o concuren se#er %n bran(a noastr (i de aceea # ru) m s calculai ur)ent preul cu mare exactitate- acord3ndu:ne comisionul promis de 10_. &reul ,#s. #a in*luena mult deci'ia noastr . A#em un necesar de 5000 corpuri electrice de %nc l'it (i am dori s obinem preul ,#s. cel mai sc 'ut pentru aceast cantitate.

88

; ru) m s ne pre'entai ni#elurile ,#s. de pre pentru4

cu speci*icaiile urm toare4


Suntem interesai s ne)ociem preul m r*urilor din care ;

ne:ai trimis un e(antion s pt m3na trecut . ru) m s ne preci'ai ultimele ,#s. preuri pentru urm toareleD4 ,ac #om considera con#enabile preul (i calitatea m r*urilor ,#s.- # #om %ncredina toate comen'ile noastre. ; ru) m s ne *acei cunoscut preul ,#s. curentindic3ndu:ne data la care ai putea s ne li#rai m r*urile. ; ru) m s indicai preurile ,#s. minime cu rabat pentru cantitatea4 ; ru) m s ne indicai %n o*erta ,#s. *iecare articol %n mod distinct- a(a %nc3t s cunoa(tem #aloarea *iec ruia. &reurile indicate ar *i bine s cuprind Binclud ambala$ul (i li#rarea *ranco:depo'itul nostru B pe adresa menionat mai sus. ; ru) m s calculai preurile ,#s. *ranco:*rontier 5oldo#a4 ; ru) m s *acei o e#aluare a num rului de conteinere necesare (i- cu aproximaie- a c1eltuielilor de ambala$. ; ru) m s comunicai %n ce condiii se %nc1eie %n mod obi(nuit 8u'ual9 a*aceri %n ara ,#s. &lata se e*ectuea' con*orm condiiilor %n care %nc1eiai %n mod curentBu'ual a*aceri. 2n ca'ul %n care ne #om decide s depunem comandaplata se #a e*ectua contra documente. 2ntruc3t presupunem o cerere masi# pentru aceast )am de produse- #:am solicita condiii speciale. ,eoarece dorim s obinem un de#er considerabilsper m c ne #ei o*eri o remi' corespun' toare4 ,ac preurile o*erite de ,#s. pentru4 le #om considera con#enabile4,orim s ne)ociem preul m r*urilor din care ne:ai trimis o mostr 4

89

2n ultim

instan - costurile #or in*luena considerabil deci'ia noastr - de aceea am dori %n mod deosebit s ne dai o idee aproximati# despre c3t ar putea *i ele. &reul #a trebui s *ie calculat FOI Odesa- inclu'3nd ambala$ul pentru export. Ae a(tept m la o concuren realmente acerb pentru acest contract- a(a c # ru) m s calculai preul cu mare atenie- lu3nd %n considerare (i comisionul nostru de 3_ (i remi'a noastr . &reurile trebuie s *ie 7.+.F. Ae:ar interesa dac ai putea estima un de#i' pentru a e*ectua aceast lucrare.

e< Iivrare" Jermen de livrare ? 73t de repede ne putei li#ra4- de aceea(i m rime (i calitate cu mostra anexat F ? ; ru) m s ne comunicai cele mai mici preuricalculate FOI- precum condiiile de %nc1eiere a a*acerilor- indic3ndu:ne data cea mai apropiat la care se poate e*ectua li#rarea. ? ; ru) m s ne comunicai dac ai putea li#ra %n termen de patru s pt m3ni de la primirea comen'ii. ? Am dori s (tim dac putei s ne )arantai li#rarea p3n la 4 octombrieB %n decurs de (ase s pt m3ni. ? A#em ne#oie de mar* %nainte de 1 maiB cel t3r'iu p3n la data de 22 mai. ? Suntem interesai s cunoa(tem termenele ,#s. de li#rare pentru4- la preul de circa 4leiBbucata. f< Iivrare de prob" )ugestii pentru afaceri viitoare Ae:ar interesa s primim de la ,#s. o li#rare de prob . ; ru) m s ne comunicai dac este posibil B s ne trimitei o li#rare de prob . ; ru) m s ne comunicai dac scontul u'ual este #alabil (i pentru o li#rare de prob . ,ac li#rarea de prob ne #a satis*ace pe deplin- putei conta %n #iitor pe comen'i %nsemnate.

99

,e re)ul - nu *acem comen'i dec3t dup ,ac

primirea unei

li#r ri de prob . m r*urileBmostrele ,#s. corespund clientelei noastre- suntem )ata s remitem comen'i mai mari. ,ac preul (i calitatea pre'entat prin e(antioane r spund necesit ilor noastre- putei conta- din partea noastr - pe comen'i cu caracter de prob . 2n ca'ul %n care calitatea m r*urilor corespunde a(tept rilor noastre- putei conta pe relaii de a*aceri de lun) durat cu *irma noastr . ,ac preurile ,#s. sunt a#anta$oase- putei conta pe o des*acere bun pe piaa4- prin intermediul *irmei noastre. *< 7eferine +n*ormaii despre *irma noastr putei obine de la4 ,ac # remitem o comand - # #om indica (i re*erinele comerciale u'uale. ,ac dorii s obinei in*ormaii despre noi- adresai: # 4 h$ 'ormule de ncheiere A(tept m cu interes o*erta ,#s. ,eoarece clientela noastr este %n a(teptarea o*ertei- #: am *i recunosc tori- dac ne:ai r spunde imediat. ; ru) m s comunicai- prin curierul de retur- dac suntei interesai de asemenea comand . Am dori s primim o*erta ,#s. prin telex:*ax. ; ru) m s ne trimitei catalo)ul cu po(ta aerian (i nu cu cea obi(nuit . 5ulte mulumiri. :ormulele de mai sus sunt ni%te cli%ee" care" iind memorate" rsar prompt $n mintea celui care redacteaz o atare scrisoare" de'enind ca o amprent a textelor de acest 0en. 7e aceea unele din ele pot i e'itate" pentru a i 0sit o expresie con'enional" care s/ar potri'i la per ecie cu intenia emitentului. Acrisoarea poate i $nceput cu ar0umente" exprim+ndu/le c+t mai clar %i mai concis

91

posi#il" urmate de indicaia clar asupra a ceea ce ar dori solicitantul de la o ertant. 7e exemplu@ Suntem o *irm importatoare an)ro- cu muli clieni %n toat ara- at3t %n comerul an)ro- c3t (i %n cel cu am nuntul. Firma import (i distribuie o )am lar) de ec1ipament 1idraulic pentru industria din ara noastr . Am %nceput redecorarea unei s li de consiliu pentru un client (i am dori s ne spunei la c3t exprimai preul unui pla*on >AYusticon@- in3nd cont c %nc perea are 10 pe 7 m. &lanul al turat # #a da o idee mai clar despre supra*aa de care este #orba4 ; transmitem separat o pies de oel care ne este necesar %n cantit i de circa 10000 de buc i pe lun . Suntei buni s ne comunicai preul la care estimai c ne:ai putea apro#i'iona cu asemenea piese- %n mod re)ulat- aproximati# %n cantit ile menionateF4 +ntenion m s ne computeri' m ser#iciul de contabilitate (i am dori s ne trimitei unele in*ormaii preliminare despre computerele din seria 200- %mpreun cu am nunte asupra sistemului ,umnea#oastr de %nc1iriereB#3n'are4 Firma noastr %ncearc s obin in*ormaii despre 4 (i credem c ser#iciul ,umnea#oastr de documentare ne:ar *i de mare *olos %n aceast problem . G sii al turat o sc1i a unei mici anexe pe care #rem s:o construim (i pentru care de$a a#em permisiunea de a %ntocmi planurile. Ad u) m (i lista materialelor pe care dorim s le *olosim. Ai putea s ne transmitei de#i'ul pe care l:ai estima pentru a e*ectua aceast lucrareF4

5odele de cereri de ofert


8e .@ 6nformaii, documentaie pentru maini de cusut

Atimate domnule"

92

2n calitate de a#ricani de articole de $m#rcminte pentru emei %i ca unii dintre liderii de pe piaa intern" a'em intenia ca" $n 'iitorul apropiat" s ne $nnoim parcul de ma%ini de cusut (! i 3912) cu care ne/am dotat acum 5 ani. 7e trei ani produsele noastre sunt solicitate permanent pe piaa extern %i de aceea ne 'edem moti'ai s ne du#lm capacitile de producie. =oncurena din ce $n ce mai puternic pe piaa intern din domeniul textilelor ne o#li0 $n plus s renta#ilizm la maximum operaiunile noastre. Eumai o modernizare a mi.loacelor de producie ne 'a permite s rm+nem $n continuare competiti'i. &c-iziionarea a 199 p+n la 129 de #uci dintre cele mai noi modele de ma%ini de cusut ale 7's. ar i" prin urmare" oportun. Ee putei trimite ne$nt+rziat catalo0ul celei mai noi palete de ma%ini" incluz+nd lista de preuri %i datele exacte re eritoare la un posi#il ra#at" $n uncie de cantitate" la condiiile de li'rare" 0aranie %i $ntreinere. =omunicai/ne" de asemenea" dac ar i posi#il s ne e ectuai o li'rare de pro#. 2n cazul $n care aceast li'rare de pro# ne 'a satis ace" putei s contai pe o comand erm din partea noastr. &%teptm cu interes o erta 7's. detaliat. =u salutri prietene%ti"

8e .@ Ceasuri de buctrie

Atimate domnule " Auntem o irm specializat $n producerea mo#ilei de #uctrie" #ine situat pe piaa din 6oldo'a. <ntenionm ca" la C+r0ul de mo#il de anul 'iitor" s introducem ca noutate" $n sortimentul nostru" %i ceasurile de #uctrie. 3stimm necesarul nostru anual la 29999 de #uci. ; ru0m s ne propunei" $n aceast pri'in" o o ert detaliat *catalo0" list de preuri" condiii de plat %i de li'rare,. Aperm $ntr/o e'entual cola#orare.

93

=u salutri prietene%ti"

8e .@ Aparate electronice

Atimate domnule >" &m citit anunul 7's. $n (8eclam) din :irma noastr este specializat $n import/export de aparate electronice audio %i 'ideo de toate tipurile" dispun+nd de o reea de distri#uie $n toat ara. ; ru0m s ne trimitei catalo0ul %i noua 7's. list de preuri. Ee intereseaz" $n special" tele'izoarele pe care le producei. ; ru0m s ne dai in ormaii detaliate despre ele" deoarece intenionm s le comandm $ntr/un numr mare. 8u0m s ne indicai %i termenele de li'rare. 7ac dorii" ' putei in orma asupra irmei noastre la Hanca =omercial EMo#!o,aN4 care este dispus s ' o ere detalii despre noi. =u stim"

8e .@ Cataloage

7omnule director" =ur+nd ne 'om muta $ntr/un sediu %i dorim s amena.m #irourile cu mo#ilier $n $ntre0ime nou. 7eoarece 'rem s a'em tot timpul necesar pentru a putea -otr$ ce ac-iziii s acem" ne/ar i de mare olos s ne trimitei cataloa0ele $ntre0ii 0ame de mo#ilier de #irou pe care $l producei. Aperm s ne mutm $n anex la prim'ar" a%a c am dori s dai toat atenia acestei c-estiuni. &%teptm rspunsul 7's. c+t mai cur+nd. 7irector"

94

8e .@ Cataloage i eantioane

Atimai domni" ; ru0m s a'ei ama#ilitatea de a ne expedia ultimul catalo0 sau e%antioane pri'ind esturile de #um#ac produse de a#rica 7's. 7eoarece a'em ur0ent ne'oie de aceste produse pentru per ecionarea noii noastre colecii de roc-ii de 'ar" sperm c ne 'ei rspunde $n cel mai scurt timp. ; adresm mulumirile noastre anticipate. 7irector"

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. 7intre unciile cererilor de o ert" pe care o considerai a i 2. 3. 4. 5.
principalB 7e ceB =are sunt cerinele de care tre#uie s se in cont la $ntocmirea unei cereri de o ertB 8ele'ai deose#irile dintre cererea de o ert 0eneral %i cea special. Ae %tie c mai rec'ent este cererea de o ert pentru mr uri sau ser'icii speci icate. =e tre#uie s cuprind coninutul unei ast el de cereriB 7ac ai scrie o cerere de o ert $n care ai solicita un ra#at" e'entual %tiind c 'ei i re uzat" cum ai proceda $n continuare" pentru ca cererea 7's. s ie acceptatB

G#osar %e$a%ic
Acerb" / - acerbi- :e ? Eecrutor" $n'er%unat" aspru" a0resi'" caustic" sarcastic. 7oncuren acerb . ? 7in r. acerbe" lat. acerbus.

95

balot" baloturi ? *&ici, !ac-et mare de mr uri sau de di erite o#iecte cu acelea%i caracteristiciF le0tur mare de -aine" de ru e etc. 7in r. ballot. bifa8a9" bi*e' ? & pune un mic semn *$n orm de 4'), la anumite ci re sau cu'inte dintr/un re0istru" dintr/o list etc." spre a %ti c au ost 'eri icate" controlate etc. ? 7in r. biffer. bran" bran(e ? 8amur" specialitate" domeniu de acti'itate *$n meserii" ne0o etc.,. ? 7in r. branche. brutto ? Kreutatea unei mr i" inclusi' a am#ala.ului eiF $n total" r a scdea daraua *dintr/o 0reutate,F r a scdea impozitele *dintr/un 'enit,. 7in it. bruto. chintal" c1intale ? Unitate de msur pentru 0reuti" e0al cu 199 U0. ? 7in r. Fuintal. dever ? ;olumul '+nzrilor de mr uri pe o perioad dat *exprimat $n #ani,. 7u de#er mare J *despre ma0azine, cu '+nzare intens" cu a luen mare de cumprtori. ? 7in tc. devir. devi " de#i'e ? 1. *&ici, 3'aluare anticipat %i amnunit a c-eltuielilor necesare pentru executarea unei lucrri proiectate. +. 7ocument care prezint detaliat c-eltuielile necesare executrii unei lucrri. 7in r. devi . devi e ? 7ocumente cu titlu de credit %i de plat *cam#ii" cecuri etc., emise $n 'alut strin" pe #aza crora #ene iciarul o#ine o anumit cantitate de 'alut dintr/o alt arF mi.loc de plat $n 'alut strin. 7in. r. devises. eantion" e(antioane ? =antitate mic luat dintr/un produs" pentru a da posi#ilitatea s se examineze elul" calitatea sau 'aloarea produsuluiF pro#" mostr. 7in r. echantillon" franco ? <ndicaie prin care se menioneaz c $n pre sunt cuprinse %i c-eltuielile de transport suportate de urnizori * 5ar*a se li#rea' *ranco:depo'it *urni'or,. 7in it. franco. inconsistent" *, inconsisteni, *te ? =are este lipsit de consisten" de soliditate" r trieF sla#" moale. ? 7in r. inconsistent. scaden" scadene ? Cermen la care tre#uie cut o platF la care tre#uie restituit un $mprumut. 7in it. scaden a tar" tare ? Kreuti nemarcate olosite la c+ntrit pentru a compensa 0reutatea am#ala.ului sau recipientului. 7in 0r. tara

96

Co$en%arii
7abat, remi , resturn" &ceste noiuni au aprut recent $n acti'itatea comercial din 6oldo'a. 2mprt%ind experiena rancezilor" reducerile comerciale ar tre#ui s ie catalo0ate $n rabaturi, remi e i resturnuri. 7e pild" rabatul a ost $neles ca parte a 'alorii cedate de '+nztor cumprtorului *persoana .uridic," cu scopul acoperirii c-eltuielilor %i asi0urrii renta#ilitii. Eoiunea opereaz $n s era comerului. 7abatul" $n sensul rancez al cu'+ntului" reprezint reducerea practicat" $n mod excepional" a preului de '+nzare con'enit anterior $ntre urnizor %i client" in+ndu/se cont de unele de ecte de calitate sau de necon ormitatea dintre mar a primit %i cea solicitat" pre'zut $n contract" sau de ac-iziionarea produselor $n 'olume mari" 7emi a este un termen olosit" mai ales" $n practica de alimentaie pu#lic %i reprezint un surplus adu0at la nota de plat $n 'ederea constituirii unui ond din remi'a de plat (destinat acoperirii salariilor personalului" perisa#ilitii la 'esela din porelan" din aian" sticl etc.) 7impotri'" remi a, $n terminolo0ia rancez" reprezint o reducere practicat" $n mod excepional" a preului curent de '+nzare" in+ndu/se cont de 'olumul '+nzrilor sau de importana cumprtorului $n clientela '+nztorului. 7esturnurile sunt reducerile de pre calculate asupra ansam#lului operaiunilor e ectuate cu acela%i cumprtor pe o perioad determinat.

E3erci"ii )i si%(a"ii !e ca2


1. 2n ce situaii 'ei olosi *$n cererile de o ert, termenii@ remi , rabat, eantion, mostrB :ormai contexte $n care ace%ti termeni s ie moti'ai. 2. 2n scrisoarea de mai .os" s se 0seasc 0re%elile de stil %i de 'oca#ular %i s se ac coreciile necesare@

97

>;:am *i *oarte recunosc tori- dac ne:ai putea li#ra detalii pri#itoare la li#rarea ambala$elor de sticle- l mpi (i recipiente pentru %mpac1etarea produselor alimentare- medicamentelor (i articolelor cosmetice. Ae:am bucura- dac ne:ai comunica tari*ele cele mai reduse pentru cantit i *oarte mari. ; ru) m s ne in*ormai- totodat care sunt condiiile ,umnea#oastr - %n c3t timp #ei putea li#ra (i ce reducere acordai pentru cantit i mari. ; trimitem al turat lista m r*urilor de care a#em ne#oie. A#em ne#oie de cantit i mari (i # putem *ace comen'i apreciabile- dac ne con#in at3t calitatea- c3t (i preurile. A(tept m cu ner bdare r spunsul ,#s.@ 3. A se redacteze o cerere de o ert 0eneral %i una special cu o#iectul@ (&3n'a pentru capitonarea mobilei). 4. A se redacteze o cerere 0eneral" adresat unei $ntreprinderi G irme din 8om+nia cu unul din o#iectele@ >;estimentaie de iarn D scurte cu blan natural (i arti*icial pentru b rbai (i de dam @C >2nc l minte de iarn pentru copii@. 5. A se redacteze o cerere $n care emitentul" re erindu/se la reclama urnizorului" solicit detalii suplimentare despre o erta de le0ume %i ructe. 6. A se $ntocmeasc o scrisoare de solicitare de mr uri cu unul din o#iectele@ a9 5obilier pentru birouriC b9 7ostume pentru b rbai- m rimea 52- %n num r de 200 unit iC c9 5ere = 2 toneC d9 Ambala$e pentru le)ume (i *ructe 8l 'i de lemn- de mas plastic 9. 7. A se redacteze o cerere de prestri ser'icii cu o#iectul@ (Amena$area (i redecorarea birourilor@.

98

8. A se $ntocmeasc o cerere de o ert" cu un o#iect la ale0ere" utiliz+nd urmtorii termeniD remi' - rabat- mostr e(antion- termen de li#rare- plat %n numerar- de#i'- stoc de produse ne*inisate- li#rare imediat - termen de executare . 9. A se $ntocmeasc c+te o cerere de o ert con orm scenariilor@ a9 <n instalator de s li de baie scrie unui produc tor de obiecte sanitare din .om3nia pentru a:(i mani*esta dorina de a cump ra produsele acestuia- %n #ederea distribuirii lor %n 5oldo#a. b9 <n *urni'or de ec1ipament sporti#- dup #i'itarea unei expo'iii- %l roa) pe un produc tor s :i trimit o o*ert detaliat de di*erite produse.

99

CAPITOLUL 5I O0ERTA 8.1. Consi!era"ii *enera#e ri,in! ofer%a. C#asificarea


ofer%e#or
Ofer%a4 numit %i scrisoare !e ,On2&ri" reprezint propunerea pentru $nc-eierea unei tranzacii care poate s porneasc din iniiati'a o ertantului sau s ie un rspuns la o cerere de o ert. ;+nzarea clasic" prin po%t" reprezint a'anta.ul de a pstra personalizarea puternic" speci ic '+nzrilor directe" elimin+nd 89V din consumul de timp necesar contractelor nemi.locite %i permi+nd acoperirea unei zone 0eo0ra ice lar0i cu costuri mici. 2n plus" a'anta.ul '+nzrii prin intermediul o ertei scrise const $n aptul c o ertantul are timp s se 0+ndeasc asupra modului de propunere a produsului. 3'ident c $n o erta scris lipse%te posi#ilitatea de a urmri reacia auditoriului %i deci de a a.usta din mers aciunea. Cotodat" o o ert 0eneral" adresat mai multor persoane" a'+nd caracter 0eneral" poate uneori s piard din impactul maxim. 7e aici rezult c o scrisoare de '+nzri nu poate i e icient" dac autorul ei nu stp+ne%te principiile de #az ale pro esiei de reprezentant comercial. 2n plus" la $ntocmirea o ertei tre#uie s se in cont %i de tipul ei" cci" de exemplu" modul de tratare a unei o erte nesolicitate di er totu%i de cel al unei o erte solicitate. 3xaminate din mai multe puncte de 'edere" o ertele pot i clasi icate dup cum urmeaz@ 1. Din (nc%(# !e ,e!ere a# ini"ia%i,ei4 !is%in*e$@ oferte nesolicitate #generale$, care au un coninut lar0" re erindu/se la mai multe produseGser'icii %i care se adreseaz unor clienii nenominalizaiF oferte solicitate #de rspuns$ " atunci c+nd sunt precedate de cereri de o ert sau $n urma unei in'itaii de o ert ori ca urmare a unor anunuri pu#licitare.

199

+. Din (nc%(# !e ,e!ere a# an*aC&rii" o ertele pot i@ ferme #anga3ate$" asupra crora '+nztorul nu mai poate re'eni" ele iind o#li0atorii pentru am#ele pri. &cceptarea unei o erte erme conduce la $nc-eierea unui contract de '+nzare/cumprare ? modalitate de simpli icare a ormalitilor" c+nd" $n preala#il" discuiile dintre pri au ost *sunt, de initi'ateF cu termen" utilizate mai ales $n comer. 2n #aza o ertei" '+nztorul se o#li0 s pstreze mar a pentru clientul cruia i/a o erit un anumit termen de opiune. 7ac #ene iciarul nu accept o erta p+n la data indicat" ea se consider re uzatF facultative #fr obligaii$ ? ;+nztorul are posi#ilitatea de a accepta comanda transmis" de a nu o lua $n considerare sau de a modi ica o erta iniial. 7e asemenea" poate o eri aceea%i partid de mr uri mai multor clieni" execut+nd comanda celui care rspunde primul la o ert. 7e o#icei" la o o ert * r obli)aii" tranzacia nu se consider per ectat dec+t dup ce '+nztorul a acceptat comanda. /. Din (nc%(# !e ,e!ere a# !es%ina%ar(#(i4 se e,i!en"ia2& @ oferte cu destinatar nominali at" $n care '+nztorul se re er la un produs sau produse" ser'iciuGser'icii %i la detalii solicitateF oferte generale sau circulare" cu destinatari nenominalizai" poteniali. 7at iind aptul c o erta poate de'eni elementul esenial al unui contract" ea tre#uie conceput cu atenie" redactat cu toat rspunderea" $ntr/o orm clar %i precis. 1 erta conine" $n 0eneral" urmtoarele pri constituti'e@ denumirea exact a mr ii" e'entual $nsoit de toate indicaiile %i datele caracteristiceF propunerea de e%antioane" oto0ra ii" prospecte" cataloa0e %i descrierea detaliat a mr ii $n lim#a rii respecti'e sau ? dac aceasta nu este posi#il ? $ntr/o lim# utilizat $n comerul internaionalF

191

date re eritoare la calitateF cantitatea ce poate i li'rat" 0reutatea" 'olumulF preul" cu meniunea corespunztoare" dac c-eltuielile de

transport %i am#ala.ul sunt incluse $n pre %i dac li'rarea are loc *ranco:depo'it- *ranco:)ar sau *ranco:*rontier etc.F termenul de li'rareF condiiile de plat@ cas1- #irament- acrediti#- incaso etc.C condiii de reduceri de pre@ ra#at" remiz" scont etc.F precizri re eritoare la locul de li'rare" locul de executare a plii" la ar#itra." asi0urriF am#ala.ul *dac este cazul,F termenul de 'ala#ilitate a o ertei.

6ai pot i precizate %i alte condiii" $n uncie de natura produsului sau a prestrii de ser'icii *$n uncie de caz,.

8.+. Princi ii !e re!ac%are a ofer%e#or


Coi cei care '+nd produse sau ser'icii 'or s/%i prezinte o ertele mai deose#it de altele" $n mod ori0inal %i con'in0tor. Au#stana o ertei este" $n principiu" aceea%i" desi0ur" dar orma %i elul $n care este prezentat tre#uie s di ere. ;a i di erit" ast el" %i elul $n care 'a i pri'it de potenialii cumprtori %i clieni. !rezentm c+te'a principii de #az" care" iind respectate" ar putea pune $n 'aloare e iciena scrisorii de '+nzri@

B"<":" 1talarea avanta3elor sau prioritilor


&dresarea personal ine" ce/i drept" de a#ordarea indi'idual" dar mai important este luarea $n considerare a doleanelor indi'iduale ale clienilor %i intereselor destinatarului" precum %i prezentarea a'anta.elor produselor propuse. 2nalta art a o ertei indi'iduale const $n ormularea de a%a manier a scrisorii" $nc+t aceasta s lase destinatarului impresia c o ertantul are 0ri." $n primul r+nd" de a soluiona pro#lema persoanei creia i se adreseaz. Ae %tie@ clientul cumpr pentru c este nemulumit cu ce are sau pentru c dore%te ce'a ce nu are. 3l nu 'rea" pur %i simplu" un

192

automo#il" ci con ort" noutate" presti0iu sau utilitatea lui. 7eci potenialul client cumpr oloasele produsului. :oloasele acestea sunt str+ns le0ate de necesitile undamentale ale omului. &t+t doar c" $n lumea contemporan" s/a $ncetenit o#iceiul de a spori $n mod arti icial aceste ne'oi $n a%a el" $nc+t" $n locul ne'oii de adpost" -ran" iu#ire %i si0uran" a'em acum (ne'oie) de ultimul model de ma%in sau de un inel cu diamant. Cotodat" anumite lucruri au de'enit sim#oluri %i satis ac ne'oi cu totul di erite de ceea ce s/ar putea crede la prima 'edere. :ie c sunt undamentale" ie c sunt culti'ate cu 0ri." p+n la urm" toate aceste ne'oi se reduc la interesul propriu. =lienii sunt interesai de ei $n%i%i" de amiliile lor" %i" e'ident" de a'anta.ele pe care $l poate o eri produsul. 7rept urmare" o erta tre#uie s su#linieze utilitatea" a,an%aC(# produsului sau al ser'iciului o erit" $n raportul cu acela%i produsGaer'iciu propus de un alt o ertant.

B"<"<" 'ormularea credibil


1 ertele stridente" de cele mai dese ori" trezesc mai mult ne$ncrederea dec+t $ncrederea destinatarilor. !romisiunile exa0erate se lo'esc de scepticism ? at+t de cel al partenerilor de a aceri" c+t %i de cel al persoanelor particulare" crora li se adreseaz o erta. 1 ertele speciale" deose#ite" unice sau exclusi'e" ( la cele mai reduse preuri- de calitatea cea mai %nalt )" nu prea reu%esc s con'in0 pe nimeni ? c-iar dac sunt promise premii sau tom#ole. 2n 0eneral" credi#ilitatea a a'ut tot mai mult de su erit $n toate domeniile 'ieii pu#lice. Ae lucreaz prea mult cu .umtate de ade'r" cu in ormaii eronate" cu exa0erri 0rase. 3xa0errile" a irmaiile ne ondate au ca e ect citirea scrisorii de ctre destinatari cu o doz serioas de ne$ncredere. &semenea o erte sun ast el@ >Ast 'i # putem *ace o o*ert unic . &rodusul nostru 4 este ie*tin- * r concuren - a#3nd cea mai %nalt calitate (i o durabilitate extrem .@ >Aceast noutate mondial era a(teptat de mult #reme de clienii dumnea#oastr 4@ >Stimate domnule Z.- ai *ost ales de computerul nostru ca unul din puinii clieni pre*ereniali din 5oldo#a. ; putem o*eri a#anta$os doar ast 'i4 ,ac *acei u' de o*erta

193

noastr %n inter#al de o s pt m3n - # mai putem li#ra la preul pre*erenial de 4@ >&oate d#s.- mult stimat doamn - 4suntei de$a c3(ti) toarea unuia din #aloroasele premii principale. Aumele &".SOAA"6O. c3(ti) toare au *ost de$a extrase sub supra#e)1ere notarial . Acum trebuie doar s 4 @ 6ult mai promitoare de succes sunt in ormaiile ade'rate" 'eri ica#ile %i indicaiile asupra oloaselor reale ale o ertelor. B"<"?" Aplicarea stilului empatic Atilul empatic nu este tocmai nou" dar este $nc prea puin olosit. Un atare stil presupune o re0+ndire su#stanial a corespondenei. 6ultora persoane le este di icil s scrie %i s/%i ormuleze 0+ndurile din punctul de 'edere al partenerului" atunci c+nd pun accentul pe propriile interese sau 'or s/i con'in0 pe ceilali de a'anta.ele o ertei proprii. &ce%tia olosesc" de re0ul" ormulri $ntr/un stil e0ocentric@ >Ast 'i # putem o*eri- deosebit de a#anta$os- noul nostru4care se remarc printr:o calitate excepional .@ >Suntem cei mai buni produc tori ai con*eciilor de dam destinate petrecerii timpului liber. ,in clientela noastr *ac parte aproape toate ma)a'inele de con*ecii renumite. &rospectul anexat # in*ormea' despre stilul abordatele)ant (i modern- (i despre capacitatea noastr creatoare deosebit .@ &desea reacia destinatarului" la citirea unor asemenea o erte" este@ (,estul de interesant ce se o*er aici- dar o*ertantul pare s *ie *oarte plin de sine.@F >5ult ')omot pentru nimicC pe moment nu m interesea' @. =ititorii de'in mai interesai" dac textul este ormulat $n stil empatic" iind presrat cu >dumnea#oastr @ %i >al dumnea#oastr @$n timp ce >eu@ %i >noi@ 'or apare doar pe ici pe colo. 7ac" $n plus" li se mai indic %i o pro#lem a crei soluie reprezint un a'anta. deose#it pentru ei" atunci li se treze%te interesul@

194

>7a produc tor de4 *olosii desi)ur4- deran$3ndu:# -

probabil- timpul lun) de prelucrare. 7u noul nostru4 putei s :l reducei cu circa o treime.@ >,esi)ur c (i pentru dumnea#oastr timpul %nseamn bani. Au # %ntrebai- oare- c3teodat - ce se %nt3mpl cu preiosul dumnea#oastr timp (i cum l:ai putea *ructi*ica mai e*icientF Sistemul nostru Time:&lus *olosit de muli ani- de numero(i mana)eri- # poate a$uta (i pe dumnea#oastr s sc pai din capcana timpului.@ >7a *irm notorie din domeniul #estimentaiei- suntei mereu %n c utarea a ceea ce repre'int noul %n mod pentru clientela dumnea#oastr - bine cunosc toare %n ceea ce pri#e(te calitatea (i bunul )ust. 6a noi ) sii- %n mod si)ur- o #arietate surprin' toare de articole de con*ecii pre*erate pentru petrecerea timpului liber. &e ba'a prospectului anexat- # putei con#in)e de capacitatea deosebit a prestaiei noastre.@ Atilul empatic se realizeaz %i printr/o redactare corect" un aspect plcut %i un ton cald" prietenos" nu distant %i impersonal. 6ai $nt+i de toate" scrisoarea tre#uie scris din punctul de 'edere al corespondentului. 3 #ine s se spun@ ( ; #a *ace pl cere s a*lai c dispunem de mar*a pe care o c utai)" dec+t )2mi *ace pl cere s # in*orme'4@. 6ulte scrisori de a aceri ac a#uz de pronumele (eu)" (noi)" de parc autorul nu s/ar 0+ndi dec+t la el $nsu%i. Acrisoarea de o ert tre#uie s trateze doar un sin0ur su#iect" c-iar dac e puin de spus $n le0tur cu el. 1#iceiul acesta u%ureaz clasarea" at+t pentru o ertant" c+t %i pentru client. 2n unele #irouri se pierd ore $ntre0i cu cutarea unei scrisori" pentru a descoperi" p+n la urm" c a ost clasat $n alt parte" din cauz c o erta se re er la dou su#iecte di erite. B"<">" &romptitudinea, care presupune transmiterea operati' a unui rspuns oricrei cereri de o ert" indi erent dac acesta este poziti' ori ne0ati'.

195

B"<"C" &reci ia i caracterul complet al rspunsului, de apt" contri#uie la reducerea timpului pentru $nc-eierea unei a aceri %i la excluderea interpretrilor 0re%ite. B"<"B" &ersistena" care const $n in ormarea permanent a clientului asupra produselor nou/aprute $n nomenclatura '+nztorului.

8./. S%r(c%(ra ofer%ei


2n po ida existenei mai multor tipuri de o erte" se poate totu%i contura o structur compoziional a textului acestora" care se re0se%te" $n linii mari" $n ma.oritatea scrisorilor. B"?":" 2n paragraful introductiv se ace re erire la cererea de o ert precedent sau la condiiile $n care s/a o#inut adresa destinatarului %i se exprim satis acia de a sta#iliGcontinua relaiile comerciale cu irma respecti'. 2n cazul unei o erte nesolicitate" para0ra ul introducti' cuprinde moti'area expedierii o ertei. 3lementul compoziional de #az cuprinde o erirea propriu/zis a unui produsGser'iciu sau a unei 0ame sau clase $ntre0i de produseGser'icii %i include@ a, denumirea produsuluiF #, cantitatea li'ra#ilF c, preul produsului o erit" d, condiiile de li'rareF e, termenul de li'rareF , condiiile de platF 0, 0arania sau .urisdicia etc. 3lementul de noutate" din punct de 'edere compoziional a de cererea de o ert" $l constituie paragraful cu caracter publicitar. 3l nu se atest $n toate o ertele" $ns acolo unde este prezent" con er textului o calitate $n plus" trezind interesul celui cruia $i este adresat. &cest para0ra cuprinde in ormaii suplimentare re eritoare la produseleGser'iciile o erite" la irma urnizoareGproductoare etc.

196

B"?"<" 'ormula A"6","A" =-iar dac o erta 'a respecta $ntocmai aceast structur" ea poate s nu/%i atin0 scopul" dac nu se 'a realiza $n con ormitate cu ormula &.<.7.&." acronimul creia 'ine de la@ AtenieC +nteresC ,orin C Aciune. &lt el spus" o #un scrisoare de '+nzare tre#uie@ / s c+%ti0e atenia cititoruluiF / s/i trezeasc %i s/i capteze interesulF / s/i aprind dorina pentru ceea ce/i propune scrisoarea_ / s/l $ndemne la ac"i(ne $n direcia su0erat de scrisoare. "tapa A ;Atenie<. :raza de $nceput este cea mai important din toat scrisoarea" cci dac o ertantul nu reu%e%te s capteze atenia cititorului" e ortul sau 'a i zadarnic. Acrisoarea 'a a.un0e la co%ul de -+rtii" laolalt cu alte scrisori circulare. =um poate i antrenat clientulGpartenerul s citeasc scrisoareaB =u un apel la interesul lui personalF =u o %tire de senzaie de ultima or. !entru aceasta" poate i olosit o raz o#i%nuit de $nceput sau" mai #ine" un titlu cum ar i@ >7um s sporii #3n' rile %n 200!@C >[i ,umnea#oastr # putei spori #3n' rile %n4@. !entru un para0ra de $nceput" c+t mai capti'ant" exist mai multe soluii@ ? s se intre direct $n su#iect" art+ndu/se ce oloase poate aduce produsul sau ser'iciul o eritF ? s se spun esenialul@ ce 'rea o ertantul s ac %i ce a'anta.e 'a o#ine clientulF ? s se aduc o noutate senzaional despre o metod sau despre o te-nolo0ie de ultim orF

197

s i se o ere clientului c+te'a in ormaii utile $n le0tur cu propria lui a acere sau pro esie. Uneori" atenia unui cititor poate i c+%ti0at" pur %i simplu" prin 'i'acitatea stilului %i a personalitii o ertantului" c-iar dac se i0nor cu dezin'oltur orice re0ul. 6ulte dintre cele mai reu%ite scrisori de '+nzri sunt de 0enul acesta. "tapa + *6nteres,. 3ste un para0ra scurt" care urmeaz" iresc" dup titlul de desc-idere sau dup primul para0ra . &cesta tre#uie s rspund concret %i satis ctor la $ntre#rile cititorului@ =e este aceastaB =um $i poate i de olosB 7e ce %i/ar pierde timpul citind/oB <nteresul partenerilor poate i trezit %i prin punerea a#il a unor $ntre#ri su0esti'e" ace%tia iind ast el in luenai s rspund sau s acioneze $n modul dorit de cei ce $ntrea#. 7ar atenieD =ititorii nu tre#uie s se simt constr+n%i sau c-iar manipulai. Auprai iind" ei ar putea" ast el" reaciona $n sens contrar celui pre'zut de ctre autorul scrisorii. !ropoziiile intero0ati'e ar putea suna ast el@ ? (=a productor de olosii %i 7umnea'oastrB) ? (;/a deran.at %i pe 7umnea'oastr cu acest prile. termenul de prelucrare a produselorB) ? (Ticala@ timpul $nseamn #ani este 'ala#il %i pentru 7umnea'oastrB) ? (=a ma0azin notoriu din domeniul 'estimentaiei" cutai %i dumnea'oastr noutile modeiB) =u alte cu'inte" al doilea para0ra tre#uie s scoat $n e'iden imediat primul sau cel mai important a'anta. pe care $l o er produsul sau ser'iciul propus. &ceasta 'a trezi interesul cititorului %i 'a pre0ti calea para0ra elor de stimulare a dorinei" adic (7)/ul din &<7&. "tapa , *,orina, ? include" de o#icei" mai multe para0ra e" $ns" $n po ida acestui apt" scrisoarea tre#uie s rm+n scurt %i concis. !uini oameni au r#darea s urmreasc o scrisoare care continu %i pe a doua pa0in.
?

198

8e0ula de aur pentru acest para0ra este sublinierea a#anta$ului pe care $l aduce clientului produsulGser'iciul@ ce $nseamn produsul pentru el" pentru a acerea lui" pentru amilia sau 'iaa lui personal. =ititorul nu $ntotdeauna crede doar cu'intelor. 7e aceea tre#uie aduse do'ezi" ar0umente. &lt el spus" e necesar s ie rele'ate principalele oloase care pot i o erite %i accentuate c+t mai mult posi#il. 6omentul lo'iturii inale este etapa care tre#uie s/l $mpin0 pe cititor la aciune" acea aciune pe care o dore%te o ertantul. 3a 'a depinde oarte mult de modul $n care 'a i o erit produsul. Eu este necesar ca potenialul client neaprat s scrie un cec %i s comande o cantitate anumit. A/ar putea ca propunerea o ertantului s implice inter'enia unuia dintre reprezentanii comerciali. 2n acest caz" aciunea cu pricina 'a i solicitarea unei 'izite a reprezentantului din partea o ertantului. Aau s/ar putea ca destinatarul s cear o #ro%ur" sc-ie sau alte materiale tiprite. 2ns oricare ar i aciunea dorit" o ertantul tre#uie s se asi0ure de promptitudinea rspunsului" pentru ca interesul solicitantului s nu se (rceasc). 2n plus" clientul tre#uie s ie si0ur de unele a'anta.e ale o ertei. 7e aceea" la redactarea coninutului" este necesar s se e'ite" pe c+t e posi#il" orma de condiional" pentru a/i su0era clientului precizia" si0urana o ertei *$n loc de (Am putea s # li#r m)" se olose%te (&utem s # li#r m@" (Suntem dispu(i s # li#r m@- >; li#r m imediat la dorinaB la solicitareaB la termenul indicat de d#s. etc.),. !e #aza considerentelor expuse" ' recomandm o list de cu'inte %i expresii ormulate di erit" dar a'+nd semni icaii ec-i'alente@ Jermeni care trebuie evitai Jermeni recomandai c1eltuial ::::::::::::::::::::::::::::::in#estiie pre:::::::::::::::::::::::::::::::::::::#aloare re#oluie:::::::::::::::::::::::::::::::e#oluie sarcin :::::::::::::::::::::::::::::::::responsabilitate * r risc:::::::::::::::::::::::::::::::securitate caracteristici::::::::::::::::::::::::::a#anta$e eu:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,#s.

199

termen:::::::::::::::::::::::::::::::::data concureni:::::::::::::::::::::::::::::con*rai a e'ita:::::::::::::::::::::::::::::::::a re*lecta trebuie:::::::::::::::::::::::::::::::::putei de'acord::::::::::::::::::::::::::::::)re(it %neles nu #reau:::::::::::::::::::::::::::::::a#em re'er#e p rere:::::::::::::::::::::::::::::::::experien inacceptabil::::::::::::::::::::::::::de re# 'ut 1vitai: )criei: 1. S nu a#ei nici o )ri$ C 1. &utei *i lini(titC 2. 2l putei deran$aC 2. ; poate primiC 3. Au este ne#oie de nici o 3. A#ei toate )araniileC )aranie suplimentar C 4. Aceste preuri nu sunt 4. Aceste preuri sunt competiti#eC orientati#eC 5. Aici o problem C 5. Totul este %n re)ul C 6. Au mai este multC 6. "ste aproape )ataC 7. Au a#ei de alesC 7. "ste sin)ura posibilitateC !. Au este nici un pericolC !. "ste si)urC /. Au este scumpC /. &reul 8#aloare mic 9C 10. Acest produs nu are 10. Acest produs este sin)urul concuren C care permite s 4C 11. F r nici un riscC 11. 2n deplin securitateC 12. ,up p rerea4C 12. "xperiena demonstrea' c 4C 13. Au #ei *i decepionai4C 13. ;ei a#ea %ntrea)a satis: *acie4C 14. Au suntem de acord4C 14. Suntem de acord- dar4C 15. ; %n(elai. 15. A#ei dreptate- dar4.

8.6. 0or$(#e fo#osi%e #a re!ac%area ofer%ei


&'+nd $n 'edere di'ersitatea o ertelor" mai .os 'om insera ni%te ormule speci ice unor atare scrisori" 0rupate con orm para0ra elor din textul scrisorii.

119

B">":" 'ormule introductive Efert solicitat


;

mulumim pentru cererea ,#s. de o*ert din4(i # o*erim cu pl cere dup cum urmea' D4 6a cererea ,#s. de o*ert din4- # comunic m c suntem deosebit de interesai %n relaiile de a*aceri cu *irma ,#s. ; mulumim pentru cererea ,#s. de o*ert (i pentru interesul *a de produsele noastre. ; mulumim pentru scrisoarea ,#s. din4- %n care solicitai in*ormaii despre di*eritele noastre produse pe care le li#r m. Ae bucur m s # comunic m c am reluat producia de 4 (i c putem primi acum comen'i. Ae bucur m c # interesea' produsele noastre- dar ne:ar *i de a$utor- dac ne:ai da (i alte detalii. Suntem %nc3ntai s # primim cererea ,#s. de o*ert din4B scrisoarea ,#s. din data de 4B s a*l m de ,#s4 7on*irm m primirea scrisorii B textului B cererii ,#s. de o*ert din data de... ,up cum ai cerut prin telex4Btele*onic4 7a r spuns la cererea ,#s. de o*ert din4B scrisoarea ,#s. din data de 4B primit la data de 4 7u pri#ire la scrisoarea B cererea ,#s. de o*ert din data de 4 B primit la data de 4 Ae bucur s # comunic m c am reluat producia de 4 (i c putem primi acum comen'i. Ae bucur c # interesea' produsele noastre- dar ne:ar *i de a$utor- dac ne:ai da (i alte detalii B in*ormaii despre4 Suntem %nc3ntai s 4 &entru a # *amiliari'a cu m r*urile noastre4 ;ei *i interesai s a*lai c 4 &entru a menine B restabili relaiile noastre4 5etodele per*ecionate de producie ne permit s 4 7a urmare a situaiei *a#orabile de des*acere4

Efert nesolicitat
? ? ? ? ? ?

111

? ? ?

? ? ? ?

&artenerii no(tri comuni de a*aceri- *irma4- ne:au in*ormat c ,#s. suntei %n c utarea unui *urni'or de %ncredere pentru urm toarele produse4 Sper m c # interesea' noile noastre modele de 4- pe care tocmai le:am adus pe pia . Suntem produc tori de 4 (i am dori s # extindei piaa prin produsele noastre4.e)ret m c de mult timp nu ne:ai * cut comen'i (i sper m c nu a#ei nici un moti# s *ii nemulumii de executarea comen'ilor anterioare. &rin ambasada noastr din4 a*l m c dorii s # re*acei stocurile de4 %ntr:un #iitor apropiat. 7amera de 7omer4 ne:a in*ormat c dorii s ac1i'iionai un stoc considerabil de 4 ,orim s propunem ateniei ,#s. produsele noastre 4 Sper m c # interesea' noile noastre modele de 4- pe care tocmai le:am adus pe pia .

B">"<" 'ormule referitoare la descrierea produsului : Toate produsele noastreBAoile noastre modele sunt *abricate din material de calitate (i destinate unei utili' ri %ndelun)ate. ,in catalo)ul anexat #ei constata c m r*urile noastre pre'int multe a#anta$eD cele mai importante sunt indicate %n cele ce urmea' . Aceste materiale sunt impermeabileB%(i menin culoarea %n mod )arantatBsunt din l3n pur B sunt re'istente. Aceste materialeB produse pot *i obinute %n culorile ro(u#erde- albastru etc. 6i#r m aceste draperii %n culori asortate (i lun)imile dorite. 7on*irm m c produsele noastre sunt executate manual (i sunt destinate4 7u po(t separat # trimitem c3te#a mostre (i suntem si)uriD #ei constata c produsele noastre sunt cele mai bune pe pia . 5 nu(ile sunt din piele #eritabil . ,ispunem de m rimile 7 (i !.

112

; asi)ur m c #om *ace tot posibilul- pentru ca produsele

noastre s corespund din punct de #edere calitati# cerinelor ,#s. Toate produsele noastre sunt supuse unui ri)uros control de calitate. 5ostrele remiseBanexate # #or con#in)e- * r %ndoial - de calitatea excepional a m r*ii noastreBdesi)nul modern al produselor noastreBbuc1etul deosebit al #inurilor noastre. 7alitatea m r*urilor noastre este impecabil B se #a bucura* r %ndoial - de aprobarea ,#s.Bre'ist la orice concuren . 5etodele de producie per*ecionate ne permit s # o*erim cele mai bune condiii de pre (i de calitate. &rodusele Bma(inile Binstrumentele noastre sunt bine cunoscute pentru per*ormanele B calitatea lor ridicat Bacoper un domeniu lar) de utili'are Bsunt %ntotdeauna u(or de mane#rat. Trimi3ndu:ne o comand de prob - ai putea #eri*ica ,#s. personal per*ormana ridicat a utila$ului nostru B capacitatea de adaptare a produselor noastre la condiii speciale B re'istena excepional a lucrurilor Ba conductelor noastre la temperaturi ridicate- la #ibraie- coro'iune.

B">"?" 'ormule referitoare la cantitate, stocuri .e*eritor la )reutate B dimensiuni- # ru) m s luai %n considerare datele indicate %n catalo). 7antitatea minim pentru o comand cu li#rare %n 7 'ile este de 100Y)Bde 200 buc i. Toate mostrele Barticolele pre'entate %n catalo)ul nostru sunt %n stoc. Stocul nostru considerabil ne permite s execut m prompt (i comen'i ulterioare 8repetate9. A#em numai o re'er# limitat de 4 (i- probabil- nu #om putea repeta aceast o*ert special . Au inem stocuri- suntem %ns )ata s con*ecion m special pentru d#s4. ; aducem la cuno(tin c #inul se li#rea' %n dami)ene de 25 litriB %n sticle de 3B4 litri.

113

5ar*a solicitat de ,#s. se a*l %n depo'it (i se li#rea' %n

recipiente de 20 Y). putem o*eri un sortiment bo)at %n toate m rimile (i culorile din stoc- de aceea putem li#ra orice cantitate imediat dup primirea comen'ii. &e moment sunt li#rabile numai cantit ile limitate din produsul 4 po'iia nr. 4 din lista de preuri- iar comen'i mari pot *i acceptate cu li#rarea %n iunie. 5ar*a cerut de ,#s. nu se a*l %n stoc- %ns putem s:o procur m pentru ,#s. de la un alt *urni'or. &entru nici o comand nu se pre#ede o cantitate minim - a(a c putem s li#r m orice cantitate comandat .
;

B">">" 'ormule referitoare la pre, condiii de livrare, reduceri Anex m la lista noastr de preuri cu am nuntul (i condiiile noastre pentru an)rosi(ti. Toate preurile noastre sunt cuprinse %n lista de preuri anexat . &reurile indicate sunt #alabile pentru cantit i de cel puin4 &reurile de mai sus includ ambalarea %n conteinere. &reurile noastre sunt calculate *ranco:*abric B cu plata la destinatar. &reurile #or su*eri *luctuaii u(oare B semni*icati#e. &reurile se menin nesc1imbate B stabile. <ltima cre(tere a preurilor se datorea' costurilor ridicate ale materiilor prime B preurilor de cost ridicate. 7a urmare a costurilor ridicate de producie- se a(teapt - %n cur3nd- o cre(tere a preurilor. Am *i )ata s acord m un rabat special de 5_- dac # sporii cantitatea de comen'i la4 7lienilor care doresc s *ac u' de o*erta noastr - le acord m un rabat de 5_- dac ne transmit comanda %nainte de s*3r(itul lunii #iitoare. &reurile cuprinse %n lista noastr sunt nete. O*erim totu(i (i rabaturi ne)ociabile- care depind de #olumul comen'ii.

114

Totul indic

*aptul c #a a#ea loc o nou cre(tere a preurilor- din aceste moti#e- am dori s # s* tuim c e %n interesul ,#s. s remitei comanda c3t mai cur3nd. ,in lista de preuri al turate #ei constata c preurile menionate sunt *oarte sc 'uteC sistemul nostru de producie %n mas este cel care ne creea' posibilitatea de a menine aceste preuri a#anta$oase- * r a a*ecta calitatea produselor. Acti# m pe o pia cu o concuren mare- unde suntem ne#oii s reducem la minimum preurile noastre. ,eoarece preurile noastre sunt calculate *oarte ri)uros B reduse la limita minim - #ei %nele)e de ce trebuie respectate cu strictee condiiile noastre de plat 8%n numerar la trei'eci de 'ile9. ,e(i costurile cresc permanent- #om executa comen'ile d#s. la preurile indicate la %nceputul acestui an. &entru a promo#a relaiile de a*aceri %ntre *irmele noastresuntem )ata s # o*erim un rabat B o remi' special de 10_- #alabil8 9 %ns numai %n decursul lunii martie. 7lienilor care doresc s *ac u' de o*erta noastr - le acord m un rabat de 5_- dac ne transmit comanda %nainte de s*3r(itul lunii #iitoare. &reurile noastre reduse nu ne permit acordarea #reunui rabat. Anex m condiiile noastre de %nc1eiere a a*acerilor (i am *i dispu(i s discut m cu d#s. re*eritor la rabat- dac ne:ai comunica c3t de mari #or *i comen'ile preconi'ate de d#s.

B">"C" 'ormule referitoare la condiiile de plat ? &lata se e*ectuea' la remiterea comen'ii- iar expedierea se *ace %n decurs de 24 ore. ? 7ondiiile noastre de plat suntD plata %n numerarBimediat C plata %n numerar la #aloarea net C plata la primirea m r*iiC plata la primirea *acturiiC 30 'ile netoC 2_ scont la plat %n decurs de 10 'ileC neto la 7 'ile dup primirea coletului prin po(ta aerian C plata e*ectuat lunar B trimestrialC plata %n numerar contra pre'ent rii de documenteC documente contra

115

? ? ? ? ? ?

acceptC plata prin acrediti# documentar ire#ocabil con*irmatC plata prin trat bancar la primirea *acturii noastre. &lata se e*ectuea' anticipat B prin rambursare. &lata se e*ectuea' prin cec bancar la 4- imediat dup sosirea *acturii. ;3n'area se e*ectuea' cu plata pe loc B pe credit B %n locaie B leasin) 8%nc1iriere9C &lata %n decurs de 60 'ile de la datele *acturii. &redarea documentelor de expediere se *ace contra accept bancar. &utem acorda un scont de 4 _- dac plata se e*ectuea' la li#rare- sau un scont de 4 _- dac plata se e*ectuea' %n curs de 4 'ile de la primirea m r*iiB*acturii. 7redit se poate acorda- la cerere- pe trei luni contra trat . &entru pl i e*ectuate %n decurs de 14 'ile- se acord totu(i un scont de dou procente. &lata pentru prima comand se #a *ace contra *actur pro*orm .

B">"B" 'ormule referitoare la termenul de livrare i modaliti de expediere ; putem li#ra mar*a imediat dup primirea comen'ii. ; putem )aranta expedierea imediat a m r*ii. &utem li#ra materialul %n decurs de dou s pt m3ni de la primirea comen'ii. Toate m r*urile sunt li#rate din depo'itBstoc. ; putem promite e*ectuarea li#r rii p3n la data de 4 Trebuie s # aducem la cuno(tin c nu # putem )aranta li#rarea %nainte de 20 ianuarie- dac nu primim comanda d#s. %n 4! de ore. ,eoarece stocurile noastre sunt reduse- # su)er m s ne comunicai #olumul exact al comen'ii d#s. c3t se poate de repede. ; ru) m s luai %n considerare *aptul c pentru li#rare sunt necesare cel puin 4 'ile B s pt m3ni B luni. Termenele de li#rare indicate sunt aproximati#e- %ns - %n nici un ca'- nu #or *i dep (ite cu mai mult de 10 'ile.

116

Termenele de li#rare sunt de la 3 p3n la 4 luni de la data

comen'ii.
6i#rarea se e*ectuea' pe calea *erat %n decurs de 3 'ile de

la primirea comen'ii B *acturii.


"xpedierea se poate e*ectua %ntr:o lun B %n 45 de 'ile de la

primirea comen'ii d#s. *erme (i desc1iderea acrediti#ului. B">"D" 7eferiri la ambala3 Ambalarea se *ace %ntotdeauna cu cea mai mare )ri$ . 5ar*a se ambalea' %n saci B l 'i B baloturi B cutii de carton etc. Toate articolele #or *i li#rate %n ambala$ adec#at pentru cadouri. &entru a e#ita orice posibil deteriorare- mar*a este ambalat %n tala(. Ambala$ul este )ratuit- dac l 'ile )oale se returnea' %n decurs de 4'ile. Ambalarea se execut con*orm indicaiilor d#s. 6a returnarea l 'ilor- #i se reduc c1eltuielile de ambala$ cu 50_. 71eltuielile de ambala$ sunt incluse %n pre. 71eltuielile de ambala$ trec %n contul d#s. (i se percep separat. B">"K" 7eferiri la mostre, probe, prospecte 7u po(ta separat # trimitem catalo)ul nostru de mostre B probe B di*erite prospecte B lista de preuri B care # #a B #or o*eri o ima)ine despre calitatea excelent a produselor noastre. ; ru) m s supunei mostrele oric rui test. ; trimitem un sortiment bo)at de mostre pe care le putei #eri*ica personal. ; trimitem un set de mostre care au *ost selectate special pentru scopul menionat de d#s. ; trimitem spre #i'ionare- %n mod )ratuit- c3te o perec1e din *iecare model de panto*i din colecia anului #iitor. ,ac nu optai pentru o comand - # ru) m s returnai mostrele.

117

,ac dorii un exemplar de prob al acestui important )1id-

# ru) m s completai *ormularul anexat. ;i se #a trimite un exemplar prin curierul de retur. 5ostrele al turate B 5ostrele trimise cu po(t separat sunt marcate (i pre# 'ute cu o etic1et cu preul4 2n ca'ul trimiterii comen'ii d#s.- mostrele pot *i considerate )ratuite. ; ru) m s restituii mostrele dup studierea lor. 5ostrele trimise nu repre'int dec3t un mic sortiment din amplul nostru pro)ram de producie.

B">";" 7eferiri la valabilitatea ofertei ? 1*erta r m3ne #alabil 4 s pt m3ni B luni. ? &reurile noastre sunt #alabile numai %n ca'ul unei comen'i imediate. ? Trebuie s subliniem c preurile acestea sunt #alabile p3n la 4 ? ,orim s # atra)em atenia asupra *aptului c aceast o*ert este #alabil numai 10 'ile B c aceste condiii speciale sunt #alabile p3n la4 ? Au putem s ne meninem o*erta desc1is mai mult de 7 'iledin aceste moti#e- # ru) m s remitei comanda prin telex * r %nt3r'iere. ? ,ac aceast o*ert este acceptat %n decurs de 30 de 'ile de la data indicat mai sus- ne re'er# m dreptul de a m ri preul con*orm ratei o*iciale a in*laiei. ? &reurile sunt *erme p3n la 4 ? ,in cau'a situaiei pe piaa cerealelor- nu putem considera aceste preuri ca *erme pe timp nelimitat. ? ; o*erim aceast mar* sub re'er#a preurilor * r prea#i' B sub re'er#a #3n' rii %ntre timp. B">":=" 'ormule referitoare la garanie Toate produsele noastre sunt pre# 'ute cu un certi*icat de )aranie. Garania este #alabil numai dac se respect cu strictee instruciunile de *olosire.

118

B">"::" 7eferiri la livrarea de prob &entru a produce produsele noastre pentru piaa d#s.- # o*erim o li#rare de prob - pentru care sunt #alabile condiiile noastre )enerale de #3n'are B o li#rare de prob %n condiii deosebite. ; comunic m c nu a#em nici o obiecie %mpotri#a unei li#r ri de prob . &entru a # da posibilitatea de a cunoa(te produsele noastre- suntem )ata s # trimitem o li#rare de prob . .e*eritor la li#rarea de prob - re)ret m c nu a#em posibilitatea s d m curs cererii d#s.- deoarece ast*el de li#r ri nu sunt pre# 'ute %n condiiile noastre )enerale de #3n'are. B">":<" 6nformaii suplimentare cu caracter publicitar ? Suntem speciali'ai %n producia de 4 din anul4 &rodusele B aparatele noastre sunt *oarte apreciate %n ar (i %n str in tate pentru preci'ia (i buna lor *uncionare. ? ,in catalo)ul anexat- putei constata c articolele noastre *ac *a - din punctul de #edere al calit ii (i al preului- oric rei concurene. ? Aceasta este cea mai a#anta$oas o*ert pe care o putem *ace (i #ei recunoa(te c nici unul din concurenii no(tri nu poate o*eri acelea(i condiii. ? &rin amploarea reelei noastre de distribuire (i a politicii noastre de eliminare a #eri)ii intermediare u'uale de comerciali'are- a#em posibilitatea s # o*erim cele mai a#anta$oase preuri pentru m r*uri de bun calitate. ? &rodusele noastre au *ost con*irmate de practic . Iro(ura noastr = pe care o expediem separat ca material tip rit = # in*ormea' detaliat despre multiplele posibilit i de utili'are a lor. 71iar dac - pentru moment- nu # )3ndii s le ac1i'iionai- # putem *ace o demonstraie de *uncionare * r obli)aie. ? Am reu(it s %nc1eiem acorduri *erme de li#rare cu c3i#a produc tori de prim ran)- a(a %nc3t a#em posibilitatea s

119

dispunem de un depo'it bine asortat. ,ac dorii s ne cunoa(tei mostrele- #i'ita ac1i'itorului d#s. este bine#enit . Suntem )ata s # pre'ent m (i d#s. c3te#a articole. B">":?" 'ormule de ncheiere &utem s # consider m c3t de cur3nd printre clienii no(triF A(tept m cu pl cere s stabilim relaii de a*aceri a#anta$oase pentru ambele p ri. &utei *i con#in(i c #om executa comanda d#s. cu toat atenia (i la timp. Ae bucur m s primim comanda d#s. Sper m c #ei reu(i s %nc1eiai a*acerea. ; ru) m s ne in*ormai prin telex B teletext B tele*ax. ; mulumim anticipat. ; ru) m s ne o*erii oca'ia de a # con#in)e de per*ormana %ntreprinderii noastre printr:o li#rare de prob . Ae:am bucura- dac #:ai decide s cump rai m r*urile noastre. Sper m c o*erta noastr # #a satis*ace (i a(tept m cu pl cere prima d#s. comand . 2ntrea)a noastr experien # #a sta la dispo'iie. Sper m c #ei *ace u' de ea. Sper m B Suntem con#in(i c aceast mar* B o*erta noastr B condiiile noastre 8de li#rare9 #a B #or B satis*ace cerinele d#s. B #or pre'enta interes pentru d#s. ;om *i %nc3ntai B Sper m s primim o comand de la d#s. B comanda d#s. Sper m B suntem con#in(i c #ei accepta o*erta B propunerea noastr B ne #ei remite comandaB nu #ei pierde o asemenea o*ert B oca'ie *a#orabil . ,ac suntei interesai de mai multe detalii- # ru) m 8nu e'itai9 s ne scriei. ;om *i %nc3ntai s # *urni' m mai multe date B s # d m mai multe detalii. ; ru) m s ne in*ormai dac dorii mai multe am nunte. ,ac credeiBconsiderai aceste condiii B condiiile noastre de li#rare corespun' toare B c o*erta B propunerea noastr

129

corespunde cerinelor d#s.- # ru) m s plasai B expediai comanda d#s. c3t mai cur3nd B imediat. ; asi)ur m c #om acorda cea mai mare atenie comen'ilor d#s. B #om %ndeplini- spre deplina d#s. mulumireorice comand plasat B #om %ndeplini comen'ile d#s. prompt (i cu )ri$ . ,eoarece execut m comen'ile %n ordinea primirii- # su)er m s ne remitei comanda de prob de %ndat B # s* tuim s comandai c3t mai repede. ,ac exist (i alte produse de care suntei interesai- # ru) m s ne trimitei o*ertele ...

5odele de oferte

Efert nesolicitat

Atimate domnule >" 7um s *acei economii *olosind conteinere din tabl ondulat F :r $ndoial c %i 7's." ca toate $ntreprinderile de transport" suntei $n permanent cutare de noi mi.loace de a ace economii cu am#ala.ele. 8ezol'area acestei pro#leme o reprezint conteinerele noastre din ta#l ondulat. 3le pot $nlocui conteinerele din oel precum %i multe alte materiale scumpe" reduc+nd considera#il c-eltuielile pri'ind am#ala.ul. Unul dintre cei mai receni clieni ai no%tri *numele, din " o#i%nuia s/%i expedieze c-imicalele $n cutii de oel" iar c-eltuiala anual cu am#alarea era cam de . 2n ultimul an" a trecut la conteinerul nostru din ta#l ondulat" economisind nu mai puin de lei. =onteinerul nostru o er protecie per ect produselor irmei &'em %i altele care s/ar potri'i la el de #ine produselor 7's. 3le '

121

'or costa mai puin de .umtate" a de conteinerele pe care le exploatai $n prezent. =e/ar i s sunai la nr. %i s/i cerei reprezentantului nostru s ' 'iziteze pentru a ' o eri detalii suplimentare. 7ac suntei ama#il s ne reexpediai anexat cartea po%tal" $l 'om trimite c+t mai repede pe reprezentantul nostru. =u stim"

Efert solicitat

8e .@ Karnituri de mo#il Atimate 7omnule >" ; mulumim pentru cererea 7's. de o ert din" din care am dedus c ' intereseaz ac-iziionarea unor 0arnituri de mo#il expuse la t+r0ul de mostre din =-i%inu %i ' o erim" dup cum urmeaz@ Karnitura (&na) din lemn de " culorile" la preul de Aet msue 4=laudia) din lemn de " la preul de Aet de scaune pliante pentru 0rdin" din lemn de " la preul de . !entru cantiti de peste 19 0arnituri" suntem dispu%i s acordm un ra#at de V. =ondiii de li'rare %i plat@ !lata@ prin acrediti' documentar ire'oca#il desc-is $n a'oarea noastr la HE6" plti#il contra actur comercial" a certi icatului de calitate %i a documentelor de transport. 5i'rare@ ranco/ rontier 6oldo'a. Cermene de li'rare@ 3/4 sptm+ni de la primirea comenzii. Cransport ? pe calea erat. Ee #ucurm c posi#ilitile de '+nzare a mo#ilei noastre pe piaa 7's. sunt a'ora#ile %i sperm s primim cur+nd comanda 7's.

122

=u stim"

Efert solicitat
8e .@ 3%antioane =a rspuns la scrisoarea 7's. din" a'em plcerea s ' trimitem" prin coresponden separat" e%antioanele ultimelor noastre realizri $n domeniu. &'em comenzi importante pentru produsele pe care le a#ricm pe scar mare" ast el c a'em posi#ilitatea s 'i le o erim la preuri moderate. 5i'rm" de o#icei" :.1.H. =omanda minim tre#uie s ie de 199 de #uci. 5a cererea clienilor" putem asi0ura li'rarea =.&.:. =ondiiile noastre de plat sunt" dup cum urmeaz@ Crat de 69 de zile la 'edere" contra unui acrediti' ire'oca#il con irmat de #anca d's. 2n cazul $n care propunerile noastre nu pot i acceptate" suntem dispu%i s lum $n considerare alte condiii de plat su0erate de 7's. =u mult respect"

Efert privind ca ul unei posibile nt(r ieri n livrare


8e .@ =erere de o ert nr. ...din

Aunt $nc+ntat s intru $n relaii comerciale cu 7's." cu condiia c m 'ei pune pe picior de e0alitate cu preurile concurente. 2n ce m pri'e%te" 'oi ace tot posi#ilul pentru a ampli ica a acerile noastre. 2n acela%i timp" ' rein atenia asupra unei pro#leme importante pri'ind modalitatea de plat. 7umnea'oastr acei un mare e ort accept+nd un a'ans de 15V din 'aloarea total a comenzii" $n locul acrediti'ului. 2n aa acilitilor de plat" clienii cedeaz mult mai repede %i pre er" la un pre e0al" pe cel care solicit un a'ans mai redus. !ot i $n msur s tratez pentru un a'ans de 15V" dar ' pot asi0ura numai a aceri mari" $n caz c nu 'ei cere un a'ans de 19V. 2n consecin" ' ro0 s studiai aceast pro#lem cu atenie %i s/mi rspundei c+t mai cur+nd posi#il" pentru a nu impieta derularea a acerii noastre.

123

=u stim"

Efert solicitat

Atimat" 8e eritor la comanda d's. din" spre re0retul nostru" ' putem in orma c nu a'em posi#ilitatea de a o#ine mar $n prezent. =ererea este at+t de mare $n momentul de a" $nc+t urnizorii nu mai au stocuri. Cot ce ' putem promite este de a ' li'ra produsele la s +r%itul lunii iulie. ; ru0m s con irmai aceast $nt+rziere $n li'rare. =u mult respect"

Efert privind negocierea condiiilor speciale de plat

Atimate 7omnule" &'em plcerea s con irmm primirea comenzii d's. din" pentru care ne solicitai un credit de 69 de zile. 8e0retm c nu ' putem satis ace aceast cerere" iindc a'em practica plii imediate $n cazul clienilor noi care nu ne/au dat re erine. 7orim s ' asi0urm c aceast msur nu are caracter personal" ci constituie o re0ul de la care nu dorim s ne a#atem. 7ac acceptai s primii mar pe #az de ram#ursare" ' ru0m s ne in ormai pentru a ' asi0ura li'rarea imediat. =u stim"

Efert solicitat

8e .@ Lesturi din l(n 6ult stimate 7omnule director..." ; mulumim pentru cererea 7umnea'oastr de la %i ' expediem alturat mostre din articolele noastre de esturi din l+n. ; reamintim" la el" tari ele care cuprind ultimele noastre preuri.

124

2n ceea ce pri'e%te plata" ' 'om acorda termene de la 19 p+n la 29 de zile" r scont" con orm re erinelor pe care 'ei #ine'oi s ni le trimitei. 2n cazul unei comenzi care 'a dep%i suma de 29999 lei" suntem 0ata s ' acordm o remiz de 2V. 7ac ne 'ei expedia comenzi" '/am i oarte recunosctori s ne acei cunoscut $n ce msur ar tre#ui s ' asi0urm cu transportul. Aper+nd s im a'orizai de comenzile 7umnea'oastr" primii sincerele noastre salutri. =u respect"

Efert solicitat

8e .@ 1antioane Atimai domni" ; ru0m s primii alturat ultimele materiale pu#licitare *documente, %i e%antioanele ultimelor noastre sortimente. &m inclus" de asemenea" %i o trus ce poate i expus $n 'itrin sau pe te.0-ea la ma0azinul 7umnea'oastr" pentru a trezi interesul cumprtorilor. ;ei 0si in ormaii suplimentare re eritoare la preuri" reduceri %i materiale documentare pentru ser'iciul de '+nzri. &%teptm comenzile 7umnea'oastr $n 'iitorul apropiat. =u respect"

Efert solicitat

8e .@ Ambala3e 7omnule director" 6ulumindu/' pentru cererea 7umnea'oastr din 19 octom#rie" ' putem urniza" cu li'rare imediat din stoc" articolele menionate $n scrisoarea 7umnea'oastr nr. 23 din =ondiiile noastre o#i%nuite sunt@ ? plat lunarF ? acordarea unei remize de 5V pentru comenzi de 1999 de articole %i mai mult.

125

; ru0m s ne trimitei comanda c+t mai cur+nd posi#il" deoarece o erta are limit. =u stim"

Efert solicitat

8e .@ ,esfaceri de solduri Atimate doamne %i domni%oare" Atimai domni" &'+nd $n 'edere #unele noastre relaii din anul trecut" ' 'a ace plcere s a lai c $ntre 19 %i 29 decem#rie 'om proceda" ca $n iecare an" dup e ectuarea in'entarierii la des acerea soldurilor de costume" pardesiuri" $nclminte" cra'ate" cm%i" pi.amale" ciorapi etc. 1 'izit la sediul nostru" pentru a ' ace o prere proprie asupra acestei aciuni" care nu ' 'a an0a.a la nimic" 'a duce la tranzacii a'anta.oase pentru am#ele pri. 2n sperana de a ' i de olos" ' ru0m s primii distinsele noastre salutri. =u mult respect"

G#osar %e$a%ic
Acreditiv ? 1. Aum de #ani special rezer'at de un cumprtor din contul su" la o #anc ce deser'e%te un urnizor" pentru ca acestuia s i se ac plata $n momentul $n care do'ede%te predarea urniturilor $n condiiile sta#ilite $n contract. +. 7ocument inanciar de decontare prin intermediul #ncii. ? 7in r. accr!ditif acreditiv irevocabil ? Cip de acrediti' a de care #anca creditoare are toate 0araniile ire'oca#ile" pri'ind e ectuarea plii. acreditiv revocabil ? &crediti' caracterizat prin aptul c poate i anulat de emitent.

126

accept" accepte ? =onsimm+nt scris pe poli" prin care o persoan desemnat de emitentul poliei se o#li0 s ac-ite #ene iciarului" la scaden" suma de #ani din poli. ? 7in 0erm. A4 ept, lat. acceptus" arbitra3- /e ? 1. Cranzaciile de #urs prin care se urmre%te s se o#in o di eren ? $n uncie de momentul ne0ocierii sau tranzaciei" la preul unor produse" aciuni etc. 2. Aoluionarea unui di erend comercial de ctre ar#itri ale%i de prile de contract. ? 7in r. arbitrage. de involtur ? &titudine sau comportare ireasc" de0a.at" plin de $ndrzneal. ? 7in r. desinvolture. impieta" impiete' ? & inter'eni $n tre#urile altuia" nesocotindu/i drepturileF a leza. ? 7in r. empi!ter" locaie" locaii ? 1. 2nc-iriere. =-irie pltit pentru anumite lucruri luate $n olosin temporar. 2. *.ur., =ontract prin care una dintre pri se o#li0 s procure %i s asi0ure celeilalte pri olosina unui lucru pentru un timp determinat $n sc-im#ul unei sume *'ar. 5ocaiune,. ? 7in r. location" lat. locatio" /onis. scont" sconturi ? 1. 1peraie de credit care const $n cumprarea e ectelor de comer de ctre #nci" cu reinerea din 'aloarea lor nominal a do#+nzii %i a unui comision. +. Aum de #ani reprezent+nd do#+nda la un $mprumut" pe care o #anc %i/o reine cu anticipaie la acordarea $mprumutului. /. *8ar, 8educere acordat unui de#itor din 'aloarea unei polie sau a unei datorii pltite $nainte de scadenF recalculare %i diminuare a do#+nzilor" c+nd plata unei o#li0aii se ace $nainte de termen. tala ? &%c-ii lun0i" su#iri %i rsucite care se desprind c+nd se prelucreaz lemnul cu rindeaua *sau cu alte unelte cu ti% lat,. ? 7in tc. talas. tax de locaie ? Cax care se plte%te drept sanciune $n caz de dep%ire a termenului de $ncrcare sau de descrcare a 'a0oanelor de pe calea erat sau a auto'e-iculelor. tombol" tombole ? 5oterie la care se c+%ti0 di erite o#iecte. ? 7in r." it. tombola" incaso ? Aistem de decontare prin care" din $nsrcinarea unui creditor %i pe #aza unui titlu de credit" a unei polie etc. a acestuia" #anca $ncaseaz $n contul lui o sum de #ani de la de#itor. 7in it. incasso"

127

cash ? #ani 0-eaF numerar. virament" #iramente ? 1peraie conta#il prin care o sum de #ani se trece dintr/un cont $n altul" r a i ne'oie ca suma s ie 'rsat $n numerarF plat r numerar" prin trecerea la #anc a unei sume de #ani din contul celui care ace plata $n contul #ene iciarului. ? 7in it. viramento.

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. =are este a'anta.ul %i deza'anta.ul '+nzrii pe #az de o ertB 2. =e $nele0ei prin o ert erm *an0a.at,B 3. !rin ce se deose#e%te o erta cu termen de cea acultati'B 4. =are sunt prile constituti'e ale unei o erteB 5. 5a $ntocmirea unei o erte tre#uie s se in cont de c+te'a principii care ar pune $n 'aloare e iciena acesteia. Unul dintre ele este etalarea a#anta$elor sau a *oloaselor produsuluiBser#iciului o*erit. =um 'ei respecta acest principiu la redactarea o ertelorB 6. 1 #un parte a corespondenei de a aceri las mult de dorit din punctul de 'edere al credi#ilitii. 7eose#it de de#ordant este lipsa de credi#ilitate $n unele scrisori de '+nzri. =omentai acest apt prin exemple concrete. 7. !rin ce se deose#esc o ertele redactate $ntr/un stil empatic de cele redactate $ntr/un stil e)ocentricF 8. 2n ce mod 'ei $ncepe o scrisoare de o ert pentru a c+%ti0a atenia cititoruluiB 9. =e reprezint $ntr/o scrisoare de o ert etapa + *+nteres,B 19. =are este re0ula (de aur) a etapei , 8,orin , %i cum o 'ei rele'a $n scrisoareB 11. =e $nele0ei prin momentul (lo'iturii inale) a unei o erteB

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. A se completeze scrisorile cu para0ra ele care lipsesc@

128

a9 >Oricare din costumele noastre e conceput pornind de la cerinele ,umnea#oastr (i # )arant m c # #a pune %n #aloare silueta (i #a atra)e pri#irile admirati#e. 7ulorile sunt %nc3nt toare- croiala superb - execuia per*ect .@ b9 >7e:ar *i s :i spunei secretarei ,umnea#oastr s ne suneF ;om *i bucuro(i s #enim (i s # explic m mai am nunit cum a*acerea poate aduce e*icien *irmei ,umnea#oastr .@ 2. A se redacteze o o ert ca rspuns la cererea de o ert@ Stimate domnule director6a %nceputul toamnei a#em de )3nd s con#oc m o %ntrunire de a*aceri pentru aproximati# 100 de in#itai (i ne:ar *i de *oarte mare *olos s ne comunicai urm toarele in*ormaiiD 1. Tipul de ca'are pe care ni:l putei o*eriC 2. &reul di*eritelor camere disponibileC 3. 7ostul cocteilurilor (i )ust rilor pentru 100 persoane. 6ocalul e necesar s *ie su*icient de mare- ca s poat %nc pea cei 100 de in#itai- precum (i s *ie adec#at pentru panourile de a*i(are cu cinci suporturi. ,e asemenea- #om a#ea ne#oie de multe surse de lumin electric pentru a ilumina corespun' tor panourile. &oate c cel mai bine ar *i s amena$ai un bar- dar # l s m pe ,umnea#oastr s ne su)erai care ar *i aran$amentul cel mai practic- in3ndu:se cont de num rul persoanelor. A(tept m cu mare interes r spunsul ,umnea#oastr . 3. A se redacteze o o ert acultati' cu unul din o#iectele@ 0 Ambala$e pentru *ructe (i le)umeC 1 &roduse se'oniereC 2 .eparaie capital . 4. A se redacteze o o ert erm cu unul din o#iectele@ a9 H3rtie de scrisC

129

b9 &altoane de toamn C c9 Fructe. 5. A se redacteze o o ert erm de prestri ser'icii cu unul din o#iectele@ a9 ,otarea unit ii cu computereC b9 .eno# ri capitale ale unui ma)a'inC c9 7on*ecionarea c ciulilor din blan natural pentru b rbai (i pentru dame. 6. 8edactai c+te o o ert dup urmtoarele scenarii@ a9 7ump r torul se in*ormea' asupra condiiilor de li#rare 8termen- ie(irea produsului din *abric - *ranco:domiciliu etc.9 (i de plat 8la comand - li#rare pe credit- pe datoriereduceri etc.9 sau con*irm m surile con#enite cu oca'ia unei tran'acii. b9 O %ntreprindere se adresea' unui client pentru a:i preci'a condiiile de )aranie (i de transport. Sunt rele#ate preurile F.O.I.- condiiile de plat pentru o prim comand - pentru comen'ile ulterioare (i termenul de li#rare. c9 Se dau preci' ri detaliate pentru expedierea de 19 mobil de birou (i 29 es turi de #ar . d9 Firm - o*erind detalii asupra condiiilor de li#rare (i plat - solicit plata %n a#ans noilor s i clieni pentru prim li#rare. 7. Urmrii situaia@ O *irm a primit un tele*on de la o companie care i:a * cut o o*ert pentru un proiect. Firma a acceptat prompt proiectul- dup care l:a re*u'at ar)ument3nd c acesta a *ost prea scump. A*acerea s:a %nc1eiat cu altcine#a. 2ntre#are@ "xist #reo cale politicoas prin care *irma o*ertant ar putea s p stre'e relaia cu companiaF 8. Unul dintre clienii permaneni ai unui urnizor a $nc-eiat o relaie de a aceri cu acesta. Ae cu'ine ca urnizorul s acioneze $n 'reun el la aceast situaieB

139

9. Coat lumea dore%te s prezinte o erte deose#ite de celelalte. Ksii c+te'a moduri $n care putei adu0a o not de ele0an %i de stil o ertelor d's.

Comentarii asupra principalelor tipuri de v(n ri


1. ;3n'are cu plat pe loc ? =umprtorul plte%te o mar %i o ridic. 7ac urmeaz s/i ie transmis prin po%t" clientul 'a plti $n momentul $n care i se ace li'rarea. 2. ;3n'area pe credit ? !lata este am+nat p+n la una sau mai multe date sta#ilite" ixate anterior. Auma care tre#uie pltit este $mprit $ntr/un anumit numr de pli a cror ac-itare este exi0i#il la inter'ale e0ale de timp@ e 'or#a de o '+nzare $n rate. =reditorul este purttor de do#+nd. 3. ;3n'are %n locaie ? =umprtorul e considerat proprietar al mr ii li'rate" dac a e ectuat ultima plat pre'zut $n contract. !+n atunci" el nu deine mar a dec+t $n locaie. 4. 6easin) 8%nc1iriere9 ? :orm de locaie aplicat adesea la urmtoarele produse@ aparate electronice" calculatoare" a'ioane" construcii %i materiale de construcii. !ersoana care deine mar a respecti' $n locaie e ectueaz plile racionate de/a lun0ul unei perioade stipulate $n contractul de $nc-iriere.

131

CAPITOLUL 5II COMANDA 9.1. Ti (ri !e co$en2i


7omanda este actul economic %i .uridic demarat de ctre consumator cu scopul urnizrii unei mr i sau executrii unui ser'iciu" speci ic+ndu/se cantitatea" calitatea *sau alte caracteristici ale #unului sau ser'iciului," condiiile de plat" termenul de li'rare" modul de e ectuare a plii etc. =omanda poate i emis oric+nd apare necesitatea procurrii unor #unuri sau ser'icii. 2n 0eneral" ea tre#uie scris *comanda oral este admis numai de le0islaia american,. :iind 0eneratoare de relaii economice sau .uridice %i $ndeplinind o serie de ser'icii" comanda tre#uie s cuprind toate datele necesare urnizorului pentru executarea ei@ s ai# un termen de 'ala#ilitate" s poarte semnturile celor care pot an0a.a unitatea %.a. 7e aceea ea se redacteaz doar dup ce clientul a analizat toate in ormaiile asupra produsuluiG ser'iciului pe care $l solicit *calitate" aspect" rezisten" culoare" te-nic de a#ricare" tari e practicateF condiii de platF termen de li'rare etc.,. 7e o#icei" comanda se #azeaz pe o o ert primit $n preala#il. 7e multe ori" dup analiza de ctre solicitant a in ormaiilor" $ntre el %i urnizor se ne0ociaz %i se clari ic ? ie tele onic" ie prin coresponden *telexGtele ax etc., ? condiiile $n care se 'a derula a acerea. Eumai dup $nc-eierea ne0ocierilor" se $ntocme%te comanda. =umprtorul transmite o ertantului comanda de mr uri sau ser'icii" de re0ul" prin@ a, for$(#ar !e co$an!&@%i . &cesta poate i tipizat" dar poate i %i redactat de ctre urnizor %i remis clienilor. 2n acest caz" tre#uie s se pre'ad toate e'entualitile. :ormularul este u%or de utilizat %i prezint du#lul a'anta. de a i precis %i de a e'ita redactarea unei scrisori de ctre client. !e 'erso *sau

132

anexate la ormularul de comand, sunt prezentate exi0enele urnizorului" su# titlul de >condiii )enerale de #3n'are)" uneori urmate de unele meniuni de elul@ >orice comand implic acceptarea acestor condiii@- >condiiile 1 (i 4 pot *i ne)ociate@. &ceste imprimate sunt numerotate %i at+t clientul" c+t %i urnizorul" c+%ti0 un timp preios" e'it+nd extra0erea %i citirea unor para0ra e" adesea incomplete" sau $nscrierea re erinelor pentru clasi icare. #, scrisoarea !e co$an!& -nre*is%ra%& )i reco$an!a%&. Acrisoarea de comand este o#li0atorie din punct de 'edere le0al" de aceea tre#uie s se acorde cea mai mare atenie claritii %i preciziei ormulrii. =a %i celelalte scrisori de a aceri" comenzile tre#uie numerotate" deoarece data nu este su icient pentru a se ace o identi icare precis. 3ste util s li se dea un numr pentru a le di erenia" c-iar dac sunt adresate unei sin0ure irme. :iecare parte 'a pstra o copie a comenzii. c, co$en2i %rans$ise rin %e#efon ;c( confir$are #e%ric&<4 rin %e#e3 sa( rin fa3. &ceste moduri de transmitere a comenzii sunt olosite mai rar. ? 6i.locul cel mai rapid de transmitere a comenzii este telefonul. 7ar" pentru a e'ita 0re%elile" persoana care tele oneaz tre#uie s reciteasc textul $nainte de a transmite comanda" ea iind ulterior con irmat $n scris. ? Jelexul este mi.locul principal prin care destinatarul prime%te un text dactilo0ra iat c-iar $n momentul $n care expeditorul $l tasteaz. &m#ii pot deci s pstreze o do'ad le0al a comenzii care poart re erinele corespondentului %i data de expediere. Celexul este #ine'enit" mai ales c+nd scrisorile sunt expediate $n strintate" iind un sistem rapid %i si0ur. ? 'axul. Cextul este redactat de m+n sau la ma%in sau este otocopiat. 3xpedierea textului prin ax este oarte con'ena#il@ ea poate i cut %i $n a ara pro0ramelor de #irou. &t+t expeditorul" c+t %i corespondentul" pot pstra o do'ad a comenzilor.

133

=on orm re erinelor %i condiiilor stipulate" se deose#esc comenzi@ a, *erme sau propriu/ziseF #, de prob F c, de modi*icareF d, repetate. a, =omanda *erm este similar cu $nc-eierea unui contract %i ine locul acestui act. 3a tre#uie s repete" $n mod o#li0atoriu" toate condiiile de o ert sau pe cele ne0ociate anticipat cu urnizorul %i anume@ ? o#iectul comenzii" cu descrierea sa detaliat %i exactF ? cantitateaGnumrul produselorF ? calitatea doritF ? am#ala.ul %i marca.ul doritF ? preul unitar sauG%i totalF ? condiiile de li'rare con orm re0ulilorF ? locul %i data li'rriiGrecepieiF ? condiiile de platF ? modalitatea de transport %i documentele de transportF ? termenul de li'rareF ? alte instrucii %i precizri. #, =omanda de prob se scrie cu scopul solicitrii unei mr i pentru a i testat. =umprtorul are dreptul s returneze mar a pe propria c-eltuial" dac aceasta nu/l satis ace. 2ntr/o ast el de comand" solicitantul 'a lua $n considerare" totodat" condiiile o ertantului" menion+ndu/le $n scrisoare@ ? termenul de reinere a produsuluiF ? cauzeleGcondiiile returnrii produsuluiF ? modul %i condiiile de plat pentru produsF ? modalitatea de transportare etc. c, 2n comenzile de modi*icare- solicitantul cere modi icarea unora din condiiile de o ert. 2n acest caz" este necesar con irmarea de acceptare inte0ral" care tre#uie s ie expediat de urnizor $n cel mai scurt timp. d, 2n comanda repetat se solicit mr uri sau ser'icii identice cu cele din comanda erm sau din cea precedentF se speci ic

134

numrul acesteia. 2n ea solicitantul mai poate ateniona urnizorul" cer+ndu/i s respecte unele condiii ori clauze pre'zute $n contract sau $n comanda erm *dac e cazul,.

D"<":" 6ntroducerea" 7eoarece $ntocmirea comenzilor nu presupune o mare 'arietate de a#ordri" ormulele de $ncepere a lor" $n ma.oritatea cazurilor" pot i asemntoare dup coninut. Li totu%i introducerea- $n uncie de o#iect" poate s indice ce l/a determinat pe solicitant s scrie comanda@ a primit e%antioane" un catalo0" 'izita unui reprezentantF a 'zut un material pu#licitar $n ziar sau la tele'izor ori a primit o o ert. 2n introducere se mai poate su#linia c este prima oar c+nd solicitantul se adreseaz acestei $ntreprinderi. 2n unele situaii" pream#ulul poate lipsi" anun+ndu/se nemi.locit solicitarea@ ( ; ro) s a#ei amabilitatea de a:mi trimite4@- ceea ce se ace" $n special" c+nd redactantul este de.a un client permanent. 3xemple de ormule introducti'e@ ? ; mulumim pentru o*erta d#s. din4- pe care o accept m %n condiiile menionate4 ? ; mulumim pentru li#rarea din 4- pe care o accept m %n condiiile o*erite 4 ? 5ulumim pentru lista d#s. de preuri din4 (i detaliile pri#ind condiiile d#s. 4 ? 7on*irm m con#orbirea tele*onic de a'i:diminea (i # trimitem %n anex comanda noastr pentru urm toarele4 ? Am anali'at cu atenie catalo)ulBmostrele d#s. (i ne:am decis s cump r m urm toarele produseD ? ; mulumim pentru #i'ita repre'entantului d#s. care ne:a pre'entat dicta*oanele (i # trimitem al turat o comand pentru modelul4 ? ,up con#orbirile cu repre'entantul d#s.- domnul4- ne:am decis pentru ac1i'iionarea instalaiei4 %n sistemul leasin) propus. ? Am luat cuno(tin c ai primit %n sortimentul d#s. un num r de noi articole (i ne:am decis s # remitem urm toarea comand de prob .

9.+. Re!ac%area scrisorii !e co$an!&

135

? ?

.e*eritor la o*erta d#s. din4 (i la sc1imb rile produse de noi (i acceptate de d#s. %n scrisoarea din4- # remitem urm toarea comand - menion3nd numerele articolelor indicate %n catalo). ; mulumim c ai eliminat din condiiile d#s. )enerale de li#rare clau'a re*eritoare la cantitatea minim pentru *iecare li#rare (i # remitem %n anex prima noastr comand . ; mulumim pentru li#rarea de prob C deoarece articolele corespund cerinelor clientelei noastre- # remitem urm toarea comand . Ae:am bucura- dac ne:ai putea trimite cu titlu de prob 4 ; remitem o comand con*orm *ormularului de comand al turat.

D"<"<" 1nunul de fond =oninutul scrisorii de comand tre#uie s ie concis" dar" $n acela%i timp" s descrie $n detaliu sau iecare articol sau ser'iciu solicitat" menion+ndu/se dup caz@ ? =antitatea" exprimat $n numr" de articole identice dorite %i $n mas / pentru produse alimentare" spre exemplu" $n 'olum" pentru o cerere de car#urant sau $n dimensiuni" pentru o comand de esturi. =+nd este 'or#a de articole '+ndute $n seturi" se precizeaz numrul de seturi dorite. ? 7escrierea exact a produsului" indic+ndu/se %i un numr de re erin luat din catalo0 sau din pliant *dac nu este menionat $n introducere," culoarea %i mrimea articolelor respecti'e. ? 7up ce este menionat preul unitar" care poate i indicat $ntre paranteze" se scrie cantitatea iecrui articol la captul r+ndului" pentru a putea indica apoi suma total a comenzii. ? 5ocul %i modul de li'rare cu datele complete. D"<"?" 2n ncheierea scrisorii se poate exprima sperana de a primi mar a $n condiiile speci icate $n comand %i ru0mintea de con irmare a comenzii.

136

9./. 0or$(#e ri,in! re!ac%area co$en2ii

D"?":" 'ormule referitoare la cantitate i calitate ? .e*eritor la calitate- # ru) m s a#ei )ri$ de B s se potri#easc B s *ie con*orm mostreiB s corespund a(tept rilor noastre. ? .u) m s ne li#rai produse de prim calitate B %n culori asortate B trimitei mostre la preuri medii- %ntruc3t pe piaa noastr nu au c utare produse mai scumpe. ? &reci' m c este esenial ca materialul (i execuia s *ie de prim calitate B utila$ele s *ie %n con*ormitate cu speci*icaia. ? 7oninutul de alcool B uleiB ap s nu *ie sub 12_D comanda noastr este remis cu aceast condiie. ? ,ac ne satis*ace calitatea- # #om remite noi comen'i %n #iitorul apropiat. 7antitatea minim solicitat este de4- dar am *i dispu(i s accept m p3n la un maximum de4- dac este de calitate superioar . 6un)imea total a e#ilor s nu dep (easc 10 m- iar )reutatea total a unei le) turi s nu *ie mai mare de 1 ton . 7alitatea materialului trebuie s corespund mostrelor pre'entate. Am dori s # amintim c este o condiie expres a contractului nostru ca mar*a s corespund %ntocmai e(antionuluiBmostrei. ; ru) m s ne li#rai *aiana %n culorile #erde:desc1isnr...- catalo) >4.@C )alben- nr...- catalo) >4.@. +nsist m s se e*ectue'e un control de calitate al *iec rui articol %n parteC sortimentul trebuie s aib %ntocmai caracteristicile descrise %n o*erta d#s. &entru a e#ita reclamaiile ulterioare- # ru) m s respectai %ntocmai indicaiile noastre re*eritoare la calitate. Greutatea total nu trebuie s dep (easc 100 Y)C dimensiunile nu au #oie s dep (easc 4

137

Trebuie s

existe )aranii c instalaiile corespund cu exactitate descrierii noastre te1nice.

D"?"<" 'ormule referitoare la preuri i reduceri ? 7onsider m #alabile preurile menionate %n lista d#s.con*irmat %n o*erta d#s. din4 Aceast comand o remitem pe ba'a ultimei liste de preuri. 7on*orm %nele)erii- preurile includ (i ambala$ul de transport. ; ru) m s luai %n considerare %n calculul preului pe articol un rabat de cantitate (i un scont pentru plata %n numerar la recepie. 7omand m4 la preul de 4 pe unitate B bucat Bm2BY) etc. 7omand m cu li#rare imediat D 250 buc. Ar. catalo) 110- la pre de 150 leiC 500 buc. Ar. catalo). 112- la pre pe bucat de 170 lei. 7omand m pe ba'a o*ertei d#s. din4 20 de calculatoaremodel4 la preul de4 pe bucat - inclusi# ambala$ul*ranco:cale *erat - con*orm condiiilor din prospectul d#s. 7onsider m stabilit de comun acord c pentru comen'i care dep (esc- de obicei- 100 000 lei- nu se calculea' ambala$ul (i transportul- care sunt incluse %n pre. 7onsider m preul con#enabil- dar am dori s (tim dac ai putea acorda un rabat de 2_ pentru o cantitate de peste4 ,ac preurile (i condiiile sunt con#enabile- aceast comand de prob #a *i urmat de comen'i considerabile. A#3nd %n #edere comanda mare pe care o *acem- sper m c ne:ai putea acorda o reducere *a de preul din catalo). ;:am putea remite o comand mai mare- dac #ei ) si o posibilitate de a reduce preul d#s. la un ni#el comparabil cu piaa mondial . D"?"?" 'ormule referitoare la termenul de livrare ; ru) m s ne trimitei c3t de cur3nd posibil- nu mai t3r'iu de data de 4- c3te un exemplar din urm toareleD4 ;:am ru)a s luai m suri ca li#rarea s aib loc imediat.

138

;:am *i recunosc tori pentru expedierea imediat ;

comen'ii- *iindc stocurile noastre sunt pe terminate. ru) m s considerai aceast comand ca deosebit de ur)ent . ,eoarece clienii no(tri a(teapt o li#rare imediat - #:am *i recunosc tori- dac ai *ace tot posibilul s ur)entai a*acerea. A(tept m primirea m r*ii %n decurs de 21 de 'ile- a(a cum ai indicat %n scrisoarea d#s. A(tept m primul lot de mar* p3n la 2 aprilie cel t3r'iuB p3n la s*3r(itul luniiB aproximati# p3n la mi$locul lunii urm toare. ,ac ne putei li#ra o parte din comand - # ru) m s o *acei imediat. Au blocai- # ru) m- %ntrea)a comand doar %n #ederea expedierii complete. S:a con#enit ca lucr rile s nu %nceap mai t3r'iu de 4 (i s se %nc1eie p3n la s*3r(itul luniiB %n decurs de 2 s pt m3ni. Ae re'er# m dreptul de a storna comanda %n ca'ul %n care data li#r rii nu se respect . ,eoarece data #3n' rilor de s*3r(it de se'on esti#al este stabilit - a#em ne#oie de asi)urarea d#s. *erm c m r*urile se li#rea' p3n la 4 ; remitem aceast comand cu condiia ca d#s. s li#rai mar*a %nainte de4. ,e aceea ne re'er# m dreptul de a re'ilia comanda (iBsau a returna li#rarea pe c1eltuiala (i riscul d#s. %n orice moment dup data menionat . 7ont m pe o li#rare %n decurs de 4 'ileBluni. 6i#rarea m r*urilor comandate trebuie s aib loc cel t3r'iu la data de 4 7ont m pe o li#rare prompt . ; ru) m s ne comunicai data cea mai apropiat la care ne putei li#ra mar*aB dac ne putei li#ra prima parte a comen'ii s pt m3na #iitoare- cu transportul aerian- a#3nd %n #edere ur)ena comen'ii noastre. ; ru) m s ne expediai m r*urile imediat B imediat ce putei B la primirea acestei comen'i B %n 10 'ile de la primirea comen'ii noastre.

139

.u) m s *acei tot posibilul de a ur)enta prima tran( . ; ru) m s dai comanda %n lucru pentru a *i li#rat mar*a

imediat.
+nsist m ca lucrarea s

se e*ectue'e %n con*ormitate cu o*erta d#s. D"?">" 'ormule referitoare la mrfuri i servicii alternative ,ac mostra B modelul nr. nu este disponibil - # ru) m s ne li#rai %n loc4 2ntruc3t %nele)em c acest tip de produse # lipse(te momentan- # ru) m s ne trimitei un produs similar pe care %l a#ei %n stocB s ne li#rai ce a#ei mai asem n tor cu mostra anexat . ,ac nu dispunei de4- # ru) m s ne *urni'ai din stoc articolul cel mai apropiat de e(antionul nostru. D"?"C" 'ormule referitoare la ambala3 i marcare ; ru) m s expediai mar*a %n ambala$ corespun' tor- a(a %nc3t e#entualele deterior ri %n timpul transportului sau la %nc rcare (i desc rcare s *ie reduse la minimum. ; ru) m s expediai mar*a %n l 'i c ptu(ite cu material impermeabil. 6 'ile trebuie s aib o c ptu(eal impermeabil Betan( B nein*lamabil . Fiecare cutie de carton trebuie s *ie %nc1is corespun' tor. Fiecare lad trebuie b tut %n cuie- %nt rit (i asi)urat cu o band metalic de $ur:%mpre$ur. 6 'ileB7utiile de carton trebuie tapetate cu material sintetic spon)ios. ; ru) m s ambalai *iecare obiect separat %n 13rtie de per)amentB 13rtie satinat B 13rtie cerat B pun) de plastic. Fiecare cutie de carton trebuie s aib dimensiuni p3n la 120 cm x 60 cm x 50 cm. Trebuie s insist m asupra anumitor condiii de ambalareat3t %n propriul nostru interes- c3t (i pentru a %ndeplini cerinele autorit ilor noastre #amale. ; ru) m s respectai cu exactitate indicaiile de ambalare.

149

,eoarece controlul #amal %n 4 este e*ectuat temeinic-

cutiileB l 'ile trebuie s *ie ast*el- %nc3t s poat *i u(or re%nc1ise dup desc1idere. 6 'ile trebuie marcateD >4@ (i numerotate succesi# de la 1 p3n la 4- iar cu#3ntul >casabil@ trebuie s *ie aplicat cu ma$uscule pe toate *eele containerului. 2n anex #ei ) si indicaii exacte re*eritoare la ambala$ (i marca$. D"?"B" 'ormule referitoare la modalitile de plat 7ecul nostru pentru %ntrea)a sum a comen'ii plus porto se a*l %n anex . ; ru) m s ne comunicai c3nd %ncepei li#rarea (i #om dispune trans*erul con*orm %nele)erii noastre anterioare. &lata se #a e*ectua prin trans*er bancar la primirea m r*urilor B la primirea *acturii. &lataD 30 de 'ile neto. 7ondiiile de plat au *ost stabilite dup cum urmea' D 1B3 din pre la con*irmarea comen'ii- 1B3 la %nceperea procesului de producie- 1B3 : la li#rare. &lata se e*ectuea' %n decurs de 30 de 'ile de la primirea (i #eri*icarea li#r rii cu un scont de 3_. ;om dispune desc1iderea unui acrediti# ire#ocabil %n *a#oarea d#s. Am ru)at Ianca 4 din4 s desc1id un acrediti# %n #aloare de4 %n *a#oarea d#s. #alabil p3n la data de 4 Aceste acrediti#e sunt #alabile p3n la4 (i # #or *i con*irmate de c tre Ianca4 Acrediti#ul #a *i con*irmat de Ianca4 din4 care #a accepta trata d#s. la #edere %n termen de 60 de 'ile- la #aloareaB suma din *actur . Acrediti#ul desc1is acoper #aloarea *acturii (i toate celelalte taxe. 2naintea accept rii tratei d#s. care cuprinde taxele p3n la 4- Ianca4 # #a solicita urm toarele documenteD un set complet de conosamente curate 82 exemplare9- *actura

141

comercial 83 exemplare9- polia de asi)urare %n #aloare de4- certi*icatul de ori)ine (i *actura consular . D"?"D" 'ormule privind modalitatea de expediere a mrfii ; ru) m s expediai mar*a prin colet ria de mic #ite' B prin colet ria de mare #ite' B pe cale *erat B cu na#a urm toareB expres par a#ionB cu camionul. ; ru) m s expediai mar*a direct la depo'itul nostru din4 B la adresa sus:numit . A(tept m li#rarea %n decurs de trei 'ile cu camioanele d#s. *ri)ori*ice. ; ru) m s dispunei expedierea m r*ii cu camionul la4 %n #ederea %mbarc rii pe4- care #a p r si portul %n direcia 4 la data de4 5ar*a trebuie expediat de %ndat cu un #apor al liniei maritime. ; ru) m s trimitei mar*a prin *irma noastr de expediie (i transport. ; ru) m s luai le) tura cu *irma noastr de expediie de %ndat ce %i putei preda mar*a. Firma autori'at de noi #a e*ectua transportul lotului de mar* - #a prelua coleteleBl 'ileB conteinerele pe data de 4 de la depo'itul d#s. D"?"K" 'ormule de ncheiere ; ru) m s con*irmai aceast comand (i s ne asi)urai c mar*a se #a li#ra %n condiiile stabilite. Sper m c #ei *i de acord cu condiiile expuse (i a(tept m r spunsul prin telex B tele*ax. "xecutarea atent a comen'ii este premisa unor comen'i #iitoare mai mari. ; ru) m s con*irmai primirea comen'ii noastre (i s :i acordai cea mai mare atenie. A#em certitudineaB suntem con#in(i c #ei executa aceast comand spre deplina noastr satis*acie. ; #om *i %ndatorai B obli)ai dac #ei acorda atenia cu#enit comen'ii noastre.

142

D"?";" 'ormule privind anularea comen ii ; ru) m s anulai comanda nr. 4 din data de4- pentru4 (i s ne trimitei %n sc1imb4 A*acerile mer) prost- de aceea suntem ne#oii s anul mB s suspend m comanda noastr nr. 4 7ri'a mani*estat pe piaa noastr %n ultimul timp ne obli) s anul m ultima tran( a comen'ii noastre. 2ntruc3t po'iia noastr pe pia a sl bit %n ultimele luni- ne #edem silii s reducem comanda noastr nr. 4 ,eoarece nu ai respectat termenul de li#rare speci*icat %n contract- ne #edem obli)ai s anul m comanda. Ata( m B anex m comanda nr. 4- dar # ru) m s anulai B suspendai orice articol pe care nu:l putei *urni'a din stoc p3n la 31 au)ust.

5odele de scrisori de comand

8e .@ Copiatoare i maini de calcul Atimate domnule" ; mulumim pentru o erta 7's. din %i comandm pe #aza catalo0ului primit@ !oziia nr. 399 ? 5 copiatoare la preul pe unitate" pre total lei. !oziia nr. 119 ? 2 ma%ini de calcul pre pe unitate" pre total !reul se $nele0e ranco/ rontier " inclusi' am#ala.ul" exclusi' asi0urarea. 7orim s ne li'rai ma%inile sus/numite $n termen de 39 de zile de la desc-iderea acrediti'ului ire'oca#il con irmat.

143

&si0urarea transportului se 'a realiza de ctre noi %i acoper riscurile de la irma d's. p+n la irma noastr. 3xpedierea mr ii se ace con orm indicaiilor noastre prin irma noastr de expediere din =-i%inu. 6a%inileGaparatele 'or i am#alate $n lzi destinate transportului rutier. 6arcarea 'a cuprinde@ numele destinatarului" numrul comenzii" numrul curent al lzii" localitatea de destinaie" 0reutatea net %i #rut. 7up cum am sta#ilit de comun acord" 0arania 'a i 12 luni de la darea $n olosin. ; ru0m s ne con irmai comanda. =u stim" 8e .@ Jextile Atimate domnule" &m primit $n termen scurt o erta 7's. de textile $mpreun cu cartea de mostre %i listele de preuri. 7e%i apreciem calitatea tuturor mostrelor 7's." considerm c preurile la e%antioanele nr. 235 %i 236 sunt cam ridicate pentru piaa noastr. Cre#uie" totodat" s su#liniem c alte irme au pus pe pia materiale similare oarte #une la preuri $ntre 7V %i 19V mai mici dec+t ale 7's. 2ntruc+t a'em $n 'edere o comand de aproximati' 5999 m 2 din iecare mostr" am dori s %tim dac ne/ai putea o eri un pre ce'a mai mic" cel puin pentru cele dou e%antioane indicate mai sus" ceea ce impune un pre oarte con'ena#il. Aperm c 'ei 'eni $n $nt+mpinarea dorinelor noastre %i a%teptm cu interes rspunsul dumnea'oastr prompt. =u stim"

8e .@ 0opsea 7omnule"

144

; mulumim pentru scrisoarea 7's. din 11.99.2992 $n care ne o erii 'opsea. 2ntruc+t mar a este cerut ur0ent" ne/am #ucura dac ne 'ei trimite imediat" p+n la 1 noiem#rie 2992 4 5999 cutii de 'opsea al#" art. 213" %i 6999 cutii de 'opsea al#astr" art. 215. Auntem o#li0ai s insistm ca li'rarea s ie cut la termenul sta#ilit %i ne rezer'm dreptul de a re uza mar a" dac aceasta 'a i li'rat mai t+rziu. ; ru0m s aran.ai li'rarea cu tren/mar . &m i #ucuro%i" dac ai con irma c+t mai cur+nd posi#il acceptarea comenzii noastre. 6ana0er"

8e .@ Mnclminte Atimate domnule" =on irmm primirea scrisorii 7umnea'oastr nr. 19 din 19.19.2992 %i ' comunicm cu plcere c suntem de acord cu preurile sta#ilite de 7umnea'oastr. ; ru0m s #ine'oii a ne expedia mr urile speci icate $n alturata not de comand" al cror cost" ma.orat cu c-eltuielile de transport" $l 'om ac-ita la cererea 7umnea'oastr. Aper+nd la o cola#orare %i mai str+ns $n 'iitor" ' ru0m s primii sincerele noastre salutri. 5a prezenta anexm nota de comand" =u deose#it consideraie" 7omnule" &'em plcerea s ' trimitem alturat comanda noastr nr. 291 pe care tre#uie s ne/o executai con orm contractului nr. 195 din

145

14.99.2992" care pre'ede li'rarea mr urilor la s +r%itul iecrui trimestru. &m i #ucuro%i" dac ai a'ea 0ri. ca instruciunile de am#alare" artate $n contract" s ie respectate. 7eoarece mar a 'a a'ea de parcurs o distan mare" ' ru0m s ie olosite cele mai #une lzi. &'em con'in0erea c ne 'ei trimite mar de cea mai #un calitate. =on irmai/ne" ' ru0m" data li'rrii. 7irector.

G#osar %e$a%ic
Casa" case' ? 1. & anula *$n $ntre0ime sau parial, o -otr+re .udectoreasc $n urma admiterii recursului. 2. & e ectua totalitatea operaiilor pri'ind scoaterea de initi' din olosin %i din in'entar a unui mi.loc ix a crui olosire" reparare sau modernizare nu mai sunt economiceF a lic-ida. ? 7in r. casser. charter" /e ? Cip de contract de transport na'al sau aerian deose#it de cursele re0ulate" or0anizat $n uncie de necesiti. 2. &'ion sau na' care circul con orm unui c-arter. *!r. ceartr, ? 7in en0l. charter" cerat" : - cerai- :te ? *7espre materiale, =are este impre0nat" acoperit cu un strat de cear. H3rtie cerat ? -+rtie impre0nat cu su#stane care o ac impermea#il. T blie cerate ? t#lie de lemn acoperite cu cear" pe care 'ec-ii romani $%i ceau $nsemnri" socoteli. ? =ear I su . /at *7in r. cir!,. demara" demare' ? *7espre auto'e-icule" motoare etc., & se pune $n mi%care" a porni. :i0. *aici,. &/%i lua a'+nt" a porni $n 'itez *$ntr/o curs,. 7in r. d!marrer" etana#a$" etan(e' ? & ace operaiile necesare pentru a o#ine etan%eitatea unui aparat" a unui recipient etc. *&ici, cptu%eal etan% ? care nu permite s ptrund sau s ias o su#stan. ? 7in r. Wtaner.

146

irevocabil" : ? =are nu se poate re'oca sau sc-im#a" asupra cruia nu se poate re'eni@ -otr+t" de initi'" nere'oca#il. ? 7in r. irr!vocable" lat. irrevocabilis" porto:*s.n., ? *&ici, Cax care se plte%te pentru expedierea prin po%t a unei scrisori" a unui pac-et" a unei sume de #ani etc. ? 7in it. porto" porto< ? ;in ro%u" ne0ru sau al#" tare %i dulce" ori0inar din !ortu0alia. 7in r. porto" remite" remit ? 1. & preda" a $nm+na" a da. 2. & renuna la o sum de #ani datorat unui de#itor" a ace s se stin0 o datorie. 3. *8ar, & am+na. 7in lat. remittere *cu sensuri dup r. remettre,. re ilia" re'ilie' ? & des ace" a anula un contract" o con'enie. 7in r. r!silier. spongios" /oas ? =are este poros ca un #ureteF care are proprietatea de a a#sor#i lic-idele. ? 7in r. spongieux" lat. spongiosus" storna" storne' ? & recti ica o $nre0istrare conta#il 0re%it cut $n cartea sau $n .urnalul de conta#ilitate al unei $ntreprinderi" prin adu0area sau scderea unei sume ec-i'alente cu cea 0re%it. ? 7in it. stornare. tast" taste ? =lap. ? 7in 0erm. Caster" taster" tastere ? 7ispoziti' mecanic al ma%inii de cules monotip" pre'zut cu o cla'iatur %i utilizat la $nre0istrarea textului" pe o #and de -+rtie prin per oraii di erit com#inate. ? 7in 0erm. C aster. trat" trate ? =am#ie care" $n 'irtutea unei clauze speciale" se cedeaz spre $ncasare altei persoane dec+t creditorulF poli. 7in it. tratta.

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. =are sunt deose#irile dintre o scrisoare de comand %i o cerere de o ertB 2. 2n ce situaii o cerere de o ert poate $nlocui o scrisoare de comandB 3. 6oti'ai a'anta.ul comenzilor imprimate *tipizate, a de cele $ntocmite li#er. 4. =um se ace o comand prin tele on" telex sau axB

147

5. =e el de comand este similar cu $nc-eierea unui contractB 6oti'ai/' rspunsul. 6. =are este o#iecti'ul comenzii de pro#B 7. 2n urma cror comenzi urnizorul este o#li0at s expedieze solicitantului" $n cel mai scurt timp" con irmarea de acceptare inte0ralB

E3erci"ii )i si%(a"ii !e ca2


1. Ksii termenii ec-i'aleni sau ec-i'alentele $m#inrilor de cu'inte@ a trece o sum dintr/un cont $n altulF a e ectua un scontF a tra0e polia asupra cui'aF a urniza re erineF a trimite c+t mai cur+nd posi#ilF a aran.a li'rareaF a lua act de instruciuniF a ace o comandF a trimite mar aF a $nm+na sumaF a credita contulF a actura sumaF a lua not de aptulF a acorda o reducereF a nu a'ea mar a *produsul,F stare de decdere a produsuluiF a scoate $n '+nzare pe piaF a opri '+nzarea. 2. Ksii sinonimele termenilor %i introducei/le $n context@ 6odel@ a cump ra = a procura- a ac1i'iiona. &m dori s procurm acest model. &m ac-iziionat mar a $n #aza contractului nr. din

148

A *urni'a- a#ans- cambie- *alit- #3n'are- a pune preul- a*acere #eroas - con#in) tor. 3. 8edactai o comand olosind ormulele de mai .os" care sunt aran.ate $n dezordinea corespunztoare. 2n locul punctelor" speci icai mar a solicitat@ Am %neles c putei li#ra aceste 4 din stoc. 7omunicai:ne- # ru) m- care este data- cea mai apropiat - de li#rare a acestui produs. A(tept m s le primim *oarte cur3nd. ; ru) m s primii comanda noastr pentru urm toareleD 1. 4 2. 4 8s se indice mar*a3. 4 cantitatea- #olumul- preul9 4. 2ntocmii o comand erm ca rspuns la o o ert de mese de #uctrie $n numr de 299" a c+te 288 leiF scaune de #uctrie $n numr de 369" a c+te 115 lei. 5. 8edactai o comand erm care s 'izeze li'rarea din stoc de m tase arti*icial *cu solicitri de ra#at,. 6. 8edactai o comand erm ca rspuns la scrisoarea de mai .os@ Atimate domnule" =u mult plcere" ; o erim ser'iciile noastre" ca rspuns la scrisoarea nr. 52 din" pri'ind redecorarea sediului 7umnea'oastr. 3c-ipa noastr de zu0ra'i %i decoratori lucreaz $n lini%te %i r s deran.eze" a%a c 7umnea'oastr %i personalul a#ia $i 'ei o#ser'a. Eici nota noastr de plat nu ' 'a deran.a prea mult. 2n prezent" dispunem de o 0am lar0 de 'opsele" teracot %i aian" pe care le 'ei putea ale0e din catalo0ul anexat la prezenta. &lturat" ' trimitem de'izul pe care l/ai solicitat. 7ac supra aa de decorare 'a dep%i 299 m 2" ' putem o eri un ra#at de 5V.

149

&%teptm comanda 7umnea'oastr. 7irector" 7. 2ntocmii o comand o#i%nuit $n care s se precizeze@ condiiile de li#rareC modi*icarea #olumului de produse de la s*3r(itul lunii 8semestrului9- in3ndu:se cont de contract. 8. :ormulai c+te'a 'ariante de introducere a unei comenzi con orm situaiilor@ ai primit #i'ita unui repre'entantC ai primit un catalo)C ai # 'ut un material publicitar %n 'iar sau la tele#i'or. 9. 2ntocmii o comand anticipat de o li'rare de pro# $n situaia@ articolele corespund cerinelor clientului. 19. 8edactai o comand $n care 'ei descrie adec'at produsul sau 'ei indica un numr de re erin din catalo0G pliant" speci ic+nd culoarea- m rimea- #olumulBnum rul articolelor comandate. 11. 8edactai c+te o comand pentru iecare scenariu@ a9 <n comerciant comand 1use de saltea- cu li#rare parial %n colete expresC b9 7u oca'ia unei comen'i importante- un client preci'ea' din nou modalit ile de transport (i de plat C c9 O comand de ma(ini automate de ambalat este %nsoit de cererea clientului care dore(te o extindere a )araniei.

159

CAPITOLUL 5III RECLAMAII


1 modalitate de soluionare a ne$nele0erilor dintre parteneri" aprute din cauza nerespectrii o#li0aiilor asumate prin contracte economice sau comenzi" este reclamaia. &cest tip de scrisoare" prin care se comunic de iciene sau lipsuri $n ce pri'e%te $ndeplinirea o#li0aiilor de ctre partenerul de a aceri" are drept scop s se a.un0 la o soluie accepta#il pentru am#ii corespondeni. 2ntocmirea unei reclamaii cu ade'rat e iciente cere timp %i 0+ndire. =oninutul scrisorii tre#uie redactat ri0uros" pun+ndu/se accentul pe tonul politicos %i conciliant %i" $n acela%i timp" nelipsit de ermitate. Acrisoarea nu se scrie la $nt+mplare" cu 0eneralizri 'a0i. 3a tre#uie s desemneze apte concrete" care s con'in0 interlocutorul s acopere" $ntr/un el sau altul" pre.udiciile aduse. 7e asemenea" reclamaia nu tre#uie trimis imediat dup ce a ost scris" pentru c o0linde%te" pro#a#il" mult prea rele'ant emoia %i nemulumirea. 3a urmeaz s ie recitit cu o#iecti'itate" corect+ndu/ se" totodat" 0re%elile *inclusi' cele 0ramaticale,. =onstrucia acestui tip de scrisoare este ri0uroas. 3a cuprinde urmtoarele elemente@ re erirea la numrul comenzii" termenGdatF o#iectul ori natura reclamaiei *moti'ele,F #aza le0al a a acerilor *o erta" contractul" comanda etc., documentele care le0alizeaz reclamaia *actul" procesul/ 'er#al de constatare" documentul de transport" actura etc." in'ocate $n susinerea celor reclamate,F elucidarea cauzelor care au pricinuit pa0u#aF do'ezile de constatareF solicitarea %i propunerile pri'ind modul de soluionare a pro#lemei $n cauz *rezilierea contractuluiF acceptarea lotului de mar contra unei reduceri de preF solicitarea $nlocuirii lotului de mar F solicitarea unei desp0u#iri etc., 'aloarea pre.udiciilor su eriteF modul de plat a desp0u#iriiF

151

termenele maximale de acoperire a pa0u#elor.

:.1. Rec#a$a"ii !in ar%ea c#ien%(#(i

7up natura emitentului" reclamaiile pot sur'eni at+t de la client" c+t %i de la urnizor. 1#iectele reclamaiilor din partea clientului sunt di erite. 3le se re er" de re0ul" la@ $nt+rzieri $n li'rareF pa0u#e %i pierderi ce inter'in $n timpul transportului" din cauza unei manipulri necorespunztoare a mr ii la $ncrcare" descrcare" trans#ordare sau la depozitareF mr uri necorespunztoare mostreiG e%antionului G analizeiF li'rarea altor mr uri $n locul celor solicitateF calitate necorespunztoareF am#ala. necorespunztorF cantitate" 0reutate" numr lipsF e ectuarea de ectuoas a unor prestri de ser'iciiF erori pri'ind preul" actura %i alte documente necorespunztoare etc. 7ac clientul estimeaz c inter'alul dintre momentul lansrii comenzii %i data li'rrii mr ii este prea mare" unul din mi.loacele de care dispune pentru a ace presiuni asupra urnizorului este s/l pre'in c $%i retra0e comanda. =+nd mr urile nu corespund solicitrilor" se cere" $n cele mai dese cazuri" desp0u#irea pre.udiciilor prin reduceri de preuri *$n unele situaii" produsele sunt returnate urnizorului pe c-eltuiala acestuia,. 2n continuare" 'om insera ormule posi#ile pri'ind coninutul di eritelor reclamaii din partea clientului@ K":":" 'ormule introductive referitoare la nt(r ieri n livrare 2n comanda noastr nr4B din data de 4 am menionat- %n mod expres- c mar*a trebuie s soseasc - cel t3r'iu- p3n la4 2n scrisoarea noastr din4 am comandat 4 (i #:am ru)at s li#rai mar*a imediat.

152

,in p cate- mai a(tept m (i acum lotul de mar* comandat

la data de4
6a data de 4 am comandat- spre li#rare- p3n la 4 6a comanda noastr din4- repre'entantul d#s.- domnul4-

ne:a promis *erm c mar*a #a sosi aici pe data de 4 2ntre timp- au trecut4 'ileBs pt m3ni- * r s *i primit mar*a (i nici #reo (tire din partea d#s. 6i#rarea con#enit *erm pentru data de... este scadent de dou s pt m3ni. .e*erindu:ne la comanda noastr din4Bcon*irmarea ,#s. a comen'ii noastre- datat 4- am dori s # in*orm m c %nc nu am primit a#i'ul ,#s. de expediereB suntem %nc %n a(teptarea a#i' rii ,#s. re*eritoare la li#rare B %nc nu a#em o #este %n le) tur cu comanda pentru4 .e)ret m s # in*orm m c mar*a comandat la d#s. nu a sosit %nc B nu a a$uns %nc la noi B este mult %nt3r'iat . Suntem surprin(i c mar*a comandat la d#s. nu a *ost %nc li#rat . Am * cut comanda %n ba'a %nele)erii c #om primi mar*a p3n la4 B cu condiia ca d#s. s e*ectuai li#rarea %n decurs de4 s pt m3ni B luni. 73nd am * cut comanda- am stabilit- %n mod speciale*ectuarea li#r rii %n decurs de4 s pt m3niB am subliniat c li#rarea prompt a m r*ii este absolut necesar B ne:am bi'uit pe executarea de c tre d#s. a li#r rii la timp. 2n contract s:a stabilit executarea li#r rii %n decurs de 4 s pt m3ni. 2n con*irmarea d#s. a comen'ii noastre ai preci'at c mar*a #a *i expediat la timp- pentru a sosi aici %n decurs de4 s pt m3niB p3n la s*3r(itul lunii. S:a con#enit c li#rarea #a *i e*ectuat %n decurs de 4 s pt m3ni Bluni.

K":"<" 'ormule referitoare la pre3udiciile pricinuite de nt(r ierea n livrare Au a#em %n stoc aceste articole (i pierdem a*aceri comerciale din acest moti# B clienii no(tri se %ndreapt spre

153

ali *urni'oriB clientul nostru #a intenta aciune %n $udecat pentru imposibilitatea de a li#ra. Ae lipsesc din stoc anumite articole (i orice %nt3r'iere ne #a pricinui pierderi %n a*aceri B ne:au *ost pricinuite serioase nepl ceri din cau'a %nt3r'ierii %n li#rare. 2nt3r'ierea d#s. %n li#rarea m r*ii- con*orm comen'ii4- ne pune %ntr:o situaie di*icil B ne pricinuie(te mari nepl ceri B este *oarte nepl cut pentru noi. K":"?" 'ormule referitoare la calitatea inferioar 5 r*urile nu sunt satis* c toareB Au suntem satis* cui de mar* . Am dori s # in*orm m asupra calit ii m r*ii care este net in*erioar oric rei alteia *urni'at anterior B las mult de dorit B este departe de a *i satis* c toare B nu se ridic la ni#elul a(tept rilor noastre B este *oarte slab %n raport cu preul. Trebuie s # aducem la cuno(tin c m r*urile *urni'ate de d#s.- con*orm contractului nr4- au de*eciuni de *uncionareB o proiectare de*ectuoas B de*eciuni de execuie (i anumeD 4 Am primit reclamaii serioase de la clienii no(tri re*eritoare la ec1ipamentele *urni'ate de d#s. con*orm contractului nr. 4 Trebuie s # aducem la cuno(tin c nu putem s accept m ma(ina li#rat - c ci ea nu este de dimensiunea (i calitatea comandat de noi. 6a #eri*icare- am descoperit c *inisarea nu este de bun calitate. ; scriem re*eritor la comanda noastr nr. 4- pe care am primit:o ieri- pentru a # spune c ai tratat cu puin )ri$ prima noastr comand B aceast comand de prob nu ne:a satis* cut B nu #:ai inut promisiunea B re'ultatul #eri*ic rii ne:a ser#it drept con*irmare pentru declaraia noastr anterioar .

154

K":">" 5rfuri necorespun toare mostrei 5 r*urile pe care le:am primit nu corespund cu mostra pre'entat pe ba'a c reia am * cut comanda B pe care am a#ut:o la dispo'iie c3nd s:a %nc1eiat contractul- *iindc 4 5a$oritatea m r*urilor li#rate B desc rcate de pe #as nu sunt la ni#elul mostrei B nu corespund cu mostra pe ba'a c reia a *ost * cut comanda. Ai *urni'at m r*uri in*erioare calit ii con#enite B standardelor la care ne a(tept m con*orm mostrelor. 6aboratorul nostru de specialitate ne in*ormea' c - %n ceea ce pri#e(te coninutul- acesta nu corespunde procenta$ului B proporiei con#enite. Am * cut o anali' (i am ) sit cantitatea de ap din material prea ridicat . ,up cum indic re'ultatele B putei #edea din certi*icatul de anali' anexat B mar*a trimis nu %ndepline(te condiiile de calitate con#enite. Trebuie s # comunic m c ultimul ,#s. lot de mar* nu corespunde standardului obi(nuit. K":"C" Iivrarea altor mrfuri dec(t cele solicitate .emarc m *aptul c ne:ai trimis alt mar* (i anumeD4 2n mod clar s:a * cut o )re(eal (i mar*a a *ost li#rat incorect. 7oletul nr4 conine c3te#a articole pe care nu le:am comandat. 2n loc de m rimea nr.12 comandat de noi- ne:ai trimis m rimea nr. 22. Se pare c am primit mar*a destinat altui client al ,#s. .e)ret m c trebuie s atra)em atenia asupra unei li#r ri )re(ite B asupra unor m r*uri primite din )re(eal . K":"B" 'ormule privind cantitatea produsului Ai li#rat acest transport cu o lips de4 Se pare c exist o lips de )reutate. Trebuie s # atra)em atenia asupra *aptului c s:a constatat o lips de 4- c3nd m r*urile au *ost desc rcate.

155

,in acest transport lipsesc 4 l 'i. ; in*orm m c transportul primit conine doar4 l 'i. Transportul conine doar 4 l 'i- %n timp ce %n conosament

*i)urea' 4 l 'i.
<nele baloturi sunt mai u(oareB au lips la )reutate. 7onstat m c 4 baloturi pre'int o )reutate desc rcat

de4- *a de o )reutate %nc rcat de4- indic3nd ast*el o pierdere de 4 Au *ost *acturate 4 ma(ini- de(i au *ost li#rate doar $um tate. 6a #eri*icarea m r*ii primite- am constatat c unele articole de pe *actura d#s. nu au *ost incluseC anex m o list a articolelor care lipsesc. "xist o inad#erten %ntre lista de colisa$ a l 'ii nr. 4 (i *actura d#s.C pe *actur sunt %nre)istrate %n mod corect 4 du'ini de ser#icii de ca*ea- dar %n lad se ) sesc doar 4 du'ini. 6a primirea m r*ii am constat c 4 pieseB articole lipsescB lipseau din lad . Trebuie s # in*orm m c lada nr. 4 conine doar4 seturi de plastic- %n loc de 4- %nre)istrate %n lista de colisa$ (i *actur . 6ada nu pre'int semne de sustra)ere (i am *i bucuro(i- dac ai #rea s #eri*icai la secia d#s. de ambalare- %nainte ca noi s *acem o reclamaie o*icial . ; in*orm m c la desc1iderea #a)onului B coletului- de(i acesta nu pre'int urme de #iolareB si)iliile erau intacte- am constatat urm toarele lipsuri cantitati#eD4C %n consecin - B am %ntocmit un >&roces:#erbal comercial de constatare@%mpreun cu or)anele c ii *erate B am %ntocmit documentele de constatare. ,in mar*a li#rat - con*orm contractului nr4- lipsesc urm toareleD 4 ; ru) m s ne li#rai c3t mai ur)ent piesele lips . ,up desc rcarea m r*ii- am *ost surprin(i s constat m c ai expediat acest transport cu o lips cantitati# de 4 tone*a de cantitatea de conosament. &entru aceasta- anex m o

156

copie a actului de #eri*icare eliberat de or)anul o*icial de control. Trebuie s # ru) m s ne trimitei nota ,#s. de credit pentru #aloarea m r*urilor expediate cu lips de4 (i anume4

K":"D" 5rfuri livrate n plus Ae:ai trimis o cantitate dubl de4 Ai dep (it %n mod considerabil comanda noastr cu4 6otul B Transportul de mar* li#rat cu na#a4 dep (e(te cu 4 tone limita maxim admis de u'anele comerciale. ;eri*ic3nd *actura- am constatat c ai *acturat un excedent de 4 tone. ; ru) m s #eri*icai dac acest excedent a *ost realmente expediat. 2n concordan cu contractul %ntocmit B semnat %nc1eiat cu *irma ,#s4- s:a con#enit doar tolerana de 4_- pentru cantitatea de 4- care urma s *ie li#rat . K":"K" 'ormule referitoare la mrfuri deteriorate 7u re)ret- # in*orm m c una din l 'ile din transportul ,#s. a sosit *oarte deteriorat . &robabil c unii saci de polietilen au plesnit *ie ca urmare a aciunii c1imice a coninutului- *ie pentru c polietilena nu e su*icient de )roas . Ar *i necesar s se *ac toate test rile pentru a descoperi cau'a ruperii sacilor. Ianda de lipit pare s se *i uscat la unele l 'i- a(a %nc3t capacele au de#enit mobile. ;:am recomanda s #edei dac banda *olosit a *ost de*ect %n #reun *el. <na din piesele din lada nr. 17 s:a deplasat (i s:a de*ormat %n urma contactului cu celelalte piese. 7redem c putem remedia de*ormarea- dar aceasta ar putea in*luena preul de #3n'are (i- %n acest ca'- ne re'er# m dreptul de a apela la ,#s. pentru compensaii. 7us turile la sacii de iut nu par s *i *ost destul de re'istente- ca urmare au cedat- permi3nd scur)erea coninutului.

157

<n mare num r de l 'i au sosit a#ariate- capacele *iind

sparte (i coninutul stri#it. S:ar p rea c o %nc rc tura )rea a c 'ut pe acestea. 6a despac1etare- am ) sit mai multe ce(ti (i *ar*urii sparte. 6a despac1etarea conteinerelor- %nt3mpin m di*icult i%ntruc3t l 'ile sunt prea $oase. 20 de l 'i cu l m3i ne:au par#enit a#ariate- mar*a *iind parial deteriorat de apa m rii. 5 r*urile primite erau %mbibate cu ap . Alimentele primite de la d#s. erau alterate4 Transportul ?carne de #it @ a *ost primit- dar carnea era alterat . Far*uriile din transportul d#s. au mar)inile ciobite. <nele piese din mobilier au *ost ')3riate. <nele pac1ete sunt parial rupte. Transportul a *ost %n bun parte deteriorat.

7up semnalarea cauzei care determin reclamaia" se o#i%nuie%te s ie e'ideniai actorii care" dup prerea reclamantului" au determinat de icienele sau a'arierea mr ii. !oate i 'or#a de am#alarea necorespunztoare" manipulare ne0li.ent sau alte omisiuni ale cru%ului" expeditorului etc. ;om prezenta unele ormule olosite $n acest sens" $n cele ce urmeaz. Acesta este un ca' e#ident de a#ariere- pentru care c r u(ii trebuie s *ie * cui r spun' tori- c ci a#aria se datorea' ne)li$enei %nc rc riiBsti#uiriiBmanipul riiBnecorespun' toa: re. Ambala$ul m r*urilor este inadec#at (i nu e %n concordan cu situaia local . O cercetare a e#ideniat c spar)erea a a#ut loc %n tran'it B la bordul #asului. Ambalarea %n interiorul l 'ii a *ost prea le$er - de aceea s:a deplasat %ntruc3t#a coninutul (i mai multe ce(ti (i *ar*urii s: au spart. 2n lista al turat #ei ) si detalii re*eritoare la4 Am cerut ca lada (i coninutul s *ie examinate de c tre inspectorul de asi)ur ri (i- dup cum #ei #edea din procesul:#erbal anexat- el susine c deteriorarea se

158

datorea' unei ambal ri nesatis* c toare (i nu unei manipul ri ne)li$ente a l 'ii. 2n opinia noastr - l 'ile pentru export %n care au sosit aceste aparate nu au *ost su*icient de solide pentru a re'ista a9 manipul rii ne)li$ente (i b9 solicit rilor de stri#uire determinate de mar*a )rea depo'itat peste acestea. A#arierea s:a produs prin ambalarea de*ectuoas (i neadec#at . O ma(in de asemenea m rime (i )reutate trebuie blocat %n po'iie %n interiorul l 'ii de transport. ,ac blocarea interioar se *ace %n mod corespun' tordeplasarea #a *i %mpiedicat . ,up p rerea noastr - l 'ile au *ost- probabil- l sate %n ploaie. K":";" 'ormule privind facturarea necorespun toare ;eri*ic3nd *actura ,#s. nr4- am constatat c ne:ai %nc rcat la preulB ne:ai *acturat cu 4 mai mult B ai comis o )re(eal la calcularea #alorii totale a articolului nr4 7on*irm m primirea *acturii ,#s. nr. 4 din 10 ianuariepri#ind lotul de mar* 4- expediat cu na#a Bcu autocamionul B (i # semnal m- totodat - c %n #aloarea ei ai cuprins (i suma de4- pentru4 c1eltuieli- pe carepotri#it contractului nr4- urmea' s le suportai ,#s. Suntem %n posesia *acturii ,#s. 4- din data de4 Ae permitem s semnal m c pe *actur este tip rit stipulaia pl ii %n decurs de 10 'ile- de(i am * cut comanda %nele)3nd c scadena e de /0 de 'ile. 2n *actur sunt trecute condiii di*erite *a de cele con#enite %ntre noi. ,ar la alte *irme bene*iciem de un rabat de 5_- nu de 3_ pentru pl i lunare. ; restituim *actura ,#s. nr. 4 din data de 4- pentru c B probabil c a *ost trimis din )re(eal B preul nu este corect B trebuia emis %n trei exemplare B a#em ne#oie de o *actur separat pentru *iecare comand pe care o plas m. Am primit conosamentul ,#s. pentru transportul de4 (i- cu re)ret- # in*orm m c B documentul nu este #alabil B ai pre'entat un conosament expirat B m r*urile nu sunt descrise

159

la *el ca %n contractB expedierea s:a * cut %ntre alte porturi dec3t cele stipulate. ; ru) m s recti*icai *actura con*orm calculului nostru al turat (i s ne creditai contul nostru cu suma de4- pe care ai %ncasat:o %n plusB s ne trimitei %n loc o *actur recti*icat B s e*ectuai recti*ic rile corespun' toare- ca s putem *ace plata. ,ac s:a produs o )re(eal - #:am ru)a s corectai *actura. 7a urmare- #:am debitat un cont cu #aloarea acestuia de 4p3n la restituirea sumei menionate. K":":=" 'ormule de ncheiere privind sugerarea de soluii a$ Calitate necorespun toareN, mrfuri nesolicitate &entru noi- cea mai bun soluie ar *i s return m articolele nesolicitate- taxele po(tale urm3nd s *ie suportate de ,#s. 2n ca'ul c # interesea' - # trimitem anexat procesul: #erbal nr4 Bactul de consultare %ntocmit de experiB buletinul de anali' B de#i'ul pri#ind comen'ile necesare%ntocmit de o *irm speciali'at . ,e(i calitatea acestor m r*uri nu este la ni#elul standardelor noastre obi(nuite- suntem pre) tii s le accept m- dac #rei s reducei preul- s 'icem- cu4 2ntruc3t de*eciunea a ap rut %n timpul termenului de )aranie- ma(ina *iind li#rat cu de*ecte- # ru) m s luai de ur)en m surile necesare pentru ca de*eciunile s *ie remediate la u'ina noastr de c tre produc toricare urmea' s pun la dispo'iie piesele de sc1imb pe c1eltuiala ,#s. B subansamblul 8a)re)atul9 s *ie %nlocuit cu unul nouB s se trimit speciali(ti cu scopul de a cerceta cau'ele (i- %n *uncie de conclu'ii- s *ac su)estiile de remediere necesare. ,eoarece calitatea m r*ii primite este necorespun' toare B sub ni#elul nostru B- nu ne r m3ne dec3t s #:o return m (i s # debit m c1eltuielile de transport.

169

b$ Cantitate necorespun toare Am *i bucuro(i- dac ai *ace cercet ri %n le) tur cu l 'ile lips . Am putea s # ru) m s cercetai cau'ele (i s ne comunicai modul %n care propunei %nl turarea pre$udiciului. 7u pri#ire la lipsurile cantitati#e constante- am in*ormat (i .epre'entanaB A)enia ,#s. 7omercial din4 B (i le: am remis copiiB un set complet B documentele de constatare. ; ru) m s li#rai- cu urm torul transport- o cantitate suplimentar - care s poat compensa lipsa cantitati# semnalat . Am debitat suma datorat %n contul ,#s. pentru m r*urile constatate lips (i # ru) m s ne li#rai ... Am sc 'ut din suma *acturat de ,#s. #aloarea articolelor lips - care se ridic la4 c$ 5rfuri livrate n plus Au putem reine surplusul de cantitate. .e)ret m c nu putem prelua acest excedent B %ntruc3t nu dispunem de posibilit i de depo'itare B dec3t cu condiia de a ne acorda o boni*icaie B un rabat de 4_- date *iind problemele de des*acere (i c1eltuielile suplimentare de depo'itareB- a(a %nc3t am *ost obli)ai s o depo'it m %n portul4- %n contul (i la dispo'iia ,#s. d$ Ambalare defectuoas ; ru) m s %nlocuii articolele deteriorate con*orm listei al turate. ; inem la dispo'iie articolele deteriorate p3n ce ne #a #i'ita a)entul ,#s. &resupunem c #ei cerceta problema la ,#s.- c ci ai e*ectuat asi)urarea. ; ru) m s cercetai c1estiunea imediat (i s ne trimitei nota de creditareB %nlocuii pentru m r*urile deteriorate.

161

e$ Mnt(r ieri n livrare Aoluionarea pro#lemei Trebuie s insist m pentru li#rarea imediat a m r*iiB s ne )arantai necondiionat c mar*a #a *i li#rat %n decurs de dou s pt m3ni B pentru executarea mai atent a comen'ilor noastre B pentru acordarea de atenie instruciunilor noastre. Trebuie s cerem s dai de urma m r*ii- deoarece este ur)ent necesar B s dispunei ca mar*a s *ie li#rat imediat. Fii amabili s expediai mar*a imediat B s e*ectuai li#rarea cu primul transport disponibil. ,eoarece %nt3r'ierea %n li#rare a dep (it4- #ei *i ne#oii s ne pl tii desp )ubiri stipulate (i ac1itate con*orm 7lau'ei nr. 4 din 7ontractul nr... B s *acei tot posibilul pentru a )r bi li#rarea. ; ru) m s expediai mar*a par a#ion B pe c1eltuiala d#s.
&'ertismente .e)ret m- dar dac nu li#rai mar*a %n decurs de 4- #om

*i ne#oii s re'iliem comanda. nu primim mar*a s pt m3na #iitoare- #om *i obli)ai s o obinem din alt parte. ,ac nu primim #e(ti de la d#s. prin curierul de retur#om *i obli)ai s suspend m acordul. ;:am a#erti'at c #om urm ri respectarea de c tre d#s. a obli)aiilor asumate prin contractul de li#rare- iar dac #om su*eri pierderi- ca urmare a acestei %nt3r'ieri %n li#rare- #om intenta aciune %n $udecat .
,ac 2nc-eiere Ae exprim m pro*unda %n)ri$orare re*eritor la aceast

%nt3r'iere (i suntem con#in(i c #ei acorda acestei probleme atenia imediat B #ei soluiona problema * r %nt3r'iere B #ei a#ea )ri$ ca un asemenea accident s nu se mai %nt3mple.

162

A(tept m s aran$ai o discutare a acestei reclamaii B s

%ndeplinii comen'ile cu mai mult atenie %n #iitor. c3nd a trebuit s reclam m %nt3r'ierea %n li#rare- din aceste moti#e # cerem s in#esti)ai problema imediat. ; ru) m s ne comunicai 1ot r3rea ,#s. B s re)lementai de*initi# reclamaia B s ne in*ormai cum suntei pre) tii s soluionai aceast problem . ; ru) m s ne in*ormai prin curierul de retur B Ae:am bucura s a*l m c3nd putem a(tepta li#rarea m r*iic ci este ur)ent solicitat B care este proxima dat la care putei li#ra B dac ne putei li#ra %n4
Au este pentru %nt3ia oar

:.+. Rec#a$a"ii !in ar%ea f(rni2or(#(i ;so$a"ii<


2n relaiile cu clienii" un spaiu distinct $l ocup somaiile purtate $n scopul recuperrii creanelor@ pli restante" acturi neac-itate" credite neram#ursate. &ceasta este o procedur clar %i sistematic de urmrire" a'ertizare %i aciune $n instan a datornicilor %i poate i util pentru di erenierea clienilor $n@ a, buni platnici" #, nu prea buni platnici %i c, r u:platnici. Ceoretic" plata ar tre#ui e ectuat simultan cu sau imediat dup prestarea ser'iciilor. !ractic" acest lucru este imposi#il" c-iar %i $n cazul relaiilor comerciale curente cu partenerii care se cunosc de mult 'reme. !entru a e'ita crearea %i circulaia inutil a unor documente *c-itane" ordine de plat" cecuri etc.," partenerii a.un0 la soluia lo0ic a unor re0lri periodice de conturi *sptm+nal" lunar,. &ceste decontri periodice sunt considerate pli cas-" pentru c" de%i se acumuleaz creane %i riscuri" se renun la do#+nzi %i alte 0enuri de #oni icaii. 1 acumulare prea mare de creane ne$ncasate poate plasa $ntreprinderea $ntr/o situaie inanciar precar" p+n la scoaterea ei din circuitul comercial. 7e aceea" compania G irma nu poate a%tepta pasi' ca de#itorii s/%i onoreze o#li0aiile. 3a tre#uie s inter'in cu $ndrzneal %i" totodat" cu diplomaie pentru atenionarea" somarea

163

%i" la ne'oie" pedepsirea de#itrilor" $n sensul re acerii capacitii de plat. &tenionarea %i somarea de plat a datornicilor poate i cut prin $nt+lniri directe" tele onic sau $n scris. .eclamaia scris " recomandat %i $nsoit de con irmare de primire" are a'anta.ul de a putea ser'i drept act do'editor $n .ustiie" dac este cazul. 3a tre#uie redactat cu tact" cu termeni su icient de politico%i %i diplomatici" pentru a nu duna unor relaii de a aceri importante. Cotodat" coninutul tre#uie s ie su icient de erm %i dur" pentru a i perceput ca o ameninare serioas ru/platnicilor. 7ac o plat nu s/a e ectuat" '+nztorul nu tre#uie s o a%tepte c+t mai mult posi#il" $nainte de a reclamaF acest inter'al de timp depinde de relaiile pe care le $ntreine cu interlocutorii" de punctualitatea lor o#i%nuit" de importana sumei" de ne'oia pe care o are urnizorul a de aceast sum. K"<":" &rima somaie este redactat su# orma unei cereri politicoase" in'oc+ndu/se un moti' serios care a $mpiedicat clientul s e ectueze plata sau decontarea@ ( poate nu a primit %nc extrasul de cont (i *actura sau cecul trimis a *ost pierdut.@ 5a redactare se 'or e'ita ormulrile la modul imperati' *(trebuie s ), %i se 'or pre era cele la modul condiional/optati' *( ar *i de dorit s ),. ;or i e'itate pronumele posesi'e *( datoria d#s.) sau (soldul d#s. scadent)," pre er+ndu/se pronumele demonstrati'e *(acest sold scadent),. 2n locul diatezei acti'e %i a ormulrilor personalizate *( s lic1idai soldul@," pot i olosite ormulri impersonale" mai puin pro-i#iti'e *(s *ie lic1idat soldul),. &st el" prima reclamaie ia mai cur+nd orma unei scrisori de atenionare %i aducere/aminte. 2n aceast scrisoare poate i e'itat precizarea imperati' a unei date calendaristice p+n la care clientul tre#uie s e ectueze concret plata datoriei. Cotu%i" pentru a o putea olosi ca pro# $n .ustiie" prima reclamaie este expediat ca %i o scrisoare recomandat" cu con irmare de primire. 0or$(#e fo#osi%e -n ri$a scrisoare !e a%en"ionare

164

Ae re*erim la li#rarea e*ectuat

pe data de 20 mai (i *acturat cu nr. 4- con*orm pre#ederilor articolului 144 7on*orm condiiilor de plat din contractul nr4- reiese c plata trebuia e*ectuat %n /0 de 'ile de la data li#r rii- deci ai %nt3r'iat decontarea cu 20 de 'ile. .e*eritor la *actura ,#s. nr. 1B5 %n #aloare de 4 8#e'i exemplarul anexat9- care trebuia pl tit acum patru s pt m3ni- %nc nu am primit... Ae permitem s # atra)em atenia asupra *acturii nr. 2050%n #aloare de4- din 10 ianuarie 2002- care este %nc neac1itat B care trebuia ac1itat p3n la data de 4 Ae permitem s # reamintim *aptul c contul ,#s. indic un sold de 4 %n *a#oarea noastr - ca urmare a *aptului c ai %nt3r'iat s e*ectuai ma$orarea B desc1iderea acrediti#uluicon*orm protocolului din data de4 Ae surprinde *aptul c - de(i a trecut o lun de la %nc1eierea 7ontractului nr. 4 din data de 4- nu ai desc1is p3n %n pre'ent creditul documentar con#enit. ,orim s # atra)em atenia c - de(i documentele nu au *ost onorate la plat de c tre banca ,#s.- ca urmare a semnal rii unor discrepane *ormate *a de condiiile acrediti#ului nr. 4- care totu(i nu a*ectea' interesele ,#s.# re#ine obli)aia de plat imediat - con*orm contractului nr 4 &robabil c ai omis B trecut cu #ederea *actura nr. 4- %n #aloare de 4 8#e'i copia9- care a *ost scadent luna trecut . Am dori s # amintim c %nc nu am primit trans*erul bancar pentru mar*a pe care #:am li#rat:o acum (ase s pt m3ni- pentru care #:am remis un extras pe data de 4 Ae pare r u s # comunic m c %nc nu am primit de la banca noastr %n(tiinarea de trecere %n contul nostru a sumei pentru li#rarea din4 .e)ret m- dar trebuie s # amintim c rata scadent pentru instalaia 4 trebuia ac1itat de patru s pt m3ni. ,in aceste moti#e- soldul de... trebuie ac1itat imediat.

165

&e data de4 #:am trimis extrasul nostru de cont trimestrial.

,eoarece nu am primit nici un a#i' de plat - credem c nu #:a par#enit extrasul de cont (i # anex m o copie. 0or$(#e fo#osi%e -n $esaC(# scrisorii ,ac # con*runtai cum#a cu )reut i- # ru) m s ne %n(tiinai- c ci #:am putea a$uta cu ce#a. ,eoarece credem c nu ai primit B a sc pat ateniei ,#s. scrisoarea noastr conin3nd *actura nr.....- # trimitem anexat un exemplar al acesteia %n #aloare de 4 ;:am ru)a s ne comunicai moti#ul pentru care nu s:a e*ectuat lic1idarea soldului B s ne trimitei cecul %n #ederea ac1it rii inte)rale a contului. 2ntruc3t suma respecti# este scadent de dou lunipresupunem c a sc pat ateniei ,#s. B ai trecu:o cu #ederea B ai omis:o. ;:am *i %ndatorai- dac ai putea dispune imediat ac1itarea B plata contului B dac ai ac1ita B lic1ida contul imediat. &3n acum ai e*ectuat %ntotdeauna pl ile la timpC din aceste moti#e- presupunem c - din )re(eal - ai omis ac1itarea *acturii. ,eoarece p3n acum toate ratele lunare au *ost ac1itate la timp- ne %ntreb m dac exist #reun moti# special pentru %nt3r'ierea pl ii. ,ac exist #reun moti# pentru re*u'ul e*ectu rii pl ii- # ru) m s ne comunicai acest lucru- pentru a putea clari*icaB re)lementa situaia. ,ac a#ei #reun dubiu %n pri#ina contului ,#s.- # ru) m s luai imediat le) tura cu noi B comunicai:ne- # ru) maceasta. "xist #reo discrepan %ntre documentele d#s. (i ale noastreF ,ac totu(i extrasul de cont este corect- # ru) m s ne remitei acum cecul d#s.- dac nu este cum#a de$a trimis B # ru) m s ne transmitei imediat trans*erul bancar. Apreciem e*ectuarea pl ii pariale. .e)ret m %ns c suma neac1itat %nc este considerabil .

166

A(tept m o copie a *acturii noastre (i dorim s # amintim

c scaden este de 30 de 'ile. # amintim c %n o*erta noastr am speci*icat c produsele cu preuri reduse necesit ac1itarea imediat . ,up cum (tii- condiiile contractului nostru nu permit prelun)irea creditului cu mai mult de o lun .
Ae #edem ne#oii s

K"<"<" A doua somaie 7ac prima reclamaie rm+ne r rspuns" se redacteaz a doua scrisoare" $ns nu $nainte ca solicitantul s i sunat $n le0tur cu e'entuala sistare a li'rrii urmtoare. 8eclamaia 'a ace re erire la suma restant %i la prima somaie de.a expediat. 2nsoit de copiile acturilor restante %i de alte documente inanciare" ea stipuleaz" $n mod clar" un termen de plat a datoriei. Conul somaiei este mai presant %i mai sec" dar nu lipsit de politee. Ae las $nc loc de ama#ilitate %i se a i%eaz disponi#ilitatea de a coopera. =oninutul scrisorii insereaz $nc o raz de speran c este 'or#a de un accident sau de 'reo eroare. 6ai este $nc timp pentru msuri de or %i declaraii ultimati'e. 0or$(#e (%i#i2a%e Ae re*erim la recenta noastr scrisoare %n care # reamintim c ai %nt3r'iat mult cu plata datoriei d#s. ,eoarece nu suntem niciodat si)uri c scrisorile noastre au a$uns la destinatar- # trimitem %nc una %n le) tur cu datoria d#s. ,orim s # reamintim c *actura noastr nr. 4 nu a *ost ac1itat %nc (i # solicit m s acordai ne%nt3r'iat atenie acestei c1estiuni. Trebuie s # atenion m c - de c3nd #:am reamintit de plata restant - s:a mai ad u)at ce#a la suma datorat . 7onstat m cu re)ret c prima somaie- %n care ne:am mani*estat preocuparea cu pri#ire la neplata unor *acturi- a r mas * r r spuns satis* c tor din partea dumnea#oastr

167

"ste )reu de %neles de ce scrisoarea noastr din4 a r mas

* r r spuns (i nu ai ac1itat %nc *actura scadent %n #aloare total de... ,ac ne trimitei %n urm toarea s pt m3n un cec pentru suma de 4- cu un plan pri#itor la ac1itarea %n rate- suntem dispu(i s # *acilit m condiiile. ; amintim %nc o dat c *actura noastr este scadent de$a de trei luni (i de aceea este important ca ,#s. s %ntreprindei ce#a imediat. K"<"?" A treia somaie & treia scrisoare" %i ultima" poate s includ o $nc-eiere de conturi imediat %i s constituie o somaie $nainte de a aciona pe cale .udiciar. 3a se scrie c+nd primele cereri de lic-idare au rmas r e ect. Aomaia are un ton ultimati'" dar nu amenintor. Ae deose#e%te de primele dou prin aptul c este o pre'enire explicit pri'ind declan%area unei aciuni $n .ustiie. 2n mod cate0oric" aceasta tre#uie trimis ca %i o scrisoare recomandat" cu con irmare de primire" care" ulterior" 'a putea ser'i drept pro# $n .ustiie. 2n principiu" a treia somaie conine urmtoarele elemente@ recapitularea aciunilor $ntreprinse $n 'ederea recuperrii creanei *primele dou somaii" soldul acumulat" termenele con'enite %i o#li0aiile neonorate de ctre de#itor,F ameninarea direct sau aluzi' cu declan%area aciunilor $n instan. *:ormulrile 'or i aluzi'e numai dac nu s/a luat $nc decizia erm de aciune $n .ustiie.,F termenul de plat ultimati' este precizat $n mod o#li0atoriu. Uneori $ns este mai #ine s ie suportate ni%te pierderi" dac e 'or#a de o datorie ne$nsemnat" dec+t s se $ntreprind o aciune $ndelun0at $n .ustiie" care 'a rm+ne" adesea" inoperant %i costisitoare. 0or$(#&ri en%r( (#%i$a so$a"ie .e)ret m c - %n ciuda mai multor scrisori de a#ertismentcontul d#s. a r mas neacoperit. "ste )reu de %neles de ce ai i)norat cele dou scrisori anterioare de a#erti'are B somaii- re*eritoare la suma

168

scadent din luna4 Acum ne #edem obli)ai s solicit m ac1itarea ne%nt3r'iat a *acturiiB e*ectuarea imediat a pl ii. .e)ret m c trebuie s # comunic m c - %n ca'ul %n care nu e*ectuai plata %n decurs de 'ece 'ile- #om *i ne#oii s trecem la m suri $uridice pentru obinerea sumei datorate. Ae #edem obli)ai s # comunic m c - %n ca'ul %n care nu sose(te %n decurs de dou s pt m3ni trans*erul sumei totale de 4 lei- cum este speci*icat %n extrasul nostru de cont- ne #om a#i'a a#ocaii s intente'e aciune $uridic %mpotri#a d#s. ,ac cecul d#s. nu sose(te cu curierul retur- nu a#em alt soluie dec3t s %naint m liti)iul a#ocailor no(tri. 7ac nici cea de/a treia somaie nu pro'oac reacia dorit de la de#itor" pro#lema se trece $n custodia compartimentului .uridic sau se ace apel la #iroul de a'ocatur" care acord asisten de specialitate. Ae recur0e la aceast soluie extrem" doar dac nu exist o alt ie%ire. 7up cum am mai rele'at" procesul poate dura timp $ndelun0atF recuperarea datoriei %i a c-eltuielilor de .udecat se 'or putea ace mai t+rziu" parial sau niciodat" iar relaia de a aceri cu respecti'ul client 'a i de initi' compromis. &'anta.ul const $n aptul c intentarea unui proces clientului poate ser'i ca %i exemplu pentru a tra0e concluziile respecti'e de ctre ali clieni (ru/platnici). 2n cazul clienilor importani" se mai poate apela la tele on %i la $nt+lniri directe cu persoanele ce dein uncii ierar-ic superioare" $ntr/un ultim e ort in ormal de a sal'a relaia de a aceri.

5odele de scrisori*reclamaii din partea clientului

8e .@ Calitatea inferioar a transportului de anvelope Atimate domn"

169

Cre#uie s ' aducem la cuno%tin c ultimul transport de an'elope li'rat de 7's. nu este la ni'elul standardelor o#i%nuite. Ee/ am putut $ntotdeauna #aza pe calitatea superioar a produselor 7's. %i suntem cu at+t mai dezam0ii de pro#lema aprut" cci tre#uie s li'rm ur0ent mar a unui nou client. ;ei 0si anexat un raport al experilor no%tri locali" care au 'eri icat cu atenie produsele. ;/am i recunosctori" dac ai a'ea ama#ilitatea s ne expediai ur0ent un transport de $nlocuire a celor 299 de an'elope care nu corespund standardelor speci icate $n contract. 2ntre timp" 'om pstra mar a $n depozitul nostru p+n la soluionarea pro#lemei. &nexat@ 8aport de expertiz. &%teptm s ne rspundei c+t mai cur+nd. =u mult respect"

8e .@ Iivrare greit Atimat 7oamn" =on orm comenzii noastre nr. " am primit ieri de la 7umnea'oastr un transport de 25 de scrinuri comandate din catalo0ul 7umnea'oastr nr 5a despac-etarea lor" am descoperit c useser trimise 25 de scrinuri din lemn de arar masi'" urniruite cu nuc" $n loc de cele u%oare" lcuite $n al#" solicitate de noi. Ee $ndoim c 'om putea 0si o pia pentru aceste produse de dimensiuni mari %i mult mai scumpe" deoarece ma.oritatea clienilor no%tri locuiesc $n apartamente mici. 2n plus" noi a'em comenzi erme pentru mar a comandat. &%adar" suntem o#li0ai s ' ru0m s an0a.ai expedierea unui transport de $nlocuire c+t mai cur+nd posi#il %i" $n acela%i timp" s trimitei pe cine'a pentru a ridica mar a 0re%it li'rat" pe care o inem $n custodie. =u mult respect"

8e .@ Cantitate subcontractual din comanda nr.

179

Atimate 7omnule" =a urmare a con'or#irii noastre tele onice" tre#uie s ' aducem la cuno%tin c la primirea ultimului 7's. transport" con orm contractului de mai sus" am constatat c acesta prezint lipsa a di erite articole" a%a dup cum 'ei 'edea din lista anexat. Cre#uie" de asemenea" s ' in ormm c a'em ur0ent ne'oie de aceste articole" pentru a le expedia $n cel mai scurt timp clienilor no%tri. 2n caz contrar" 'om i o#li0ai s pltim compensaii pentru $nt+rziere. 2ntruc+t considerm c aceast expediere su#contractual se datoreaz 7umnea'oastr" ' ru0m s ne expediai articolele lips c+t mai cur+nd posi#il. =u mult respect"

8e .@ 5rfuri avariate din comanda nr""" din." Atimate 7omnule" 8e0retm" dar tre#uie s ' in ormm c suntem dezam0ii de modul cum a ost executat ultima noastr comand. ;eri ic+nd mr urile" am descoperit c unele dintre lzi" conin+nd" au ost a'ariate ca urmare a unui am#ala. neadec'at sau a unei manipulri neatente $n docuri. !unem articolele z0+riate %i sparte la dispoziia 7umnea'oastr %i a%teptm instruciunile ulterioare. ; ru0m s analizai aceast pro#lem c+t mai cur+nd posi#il %i s o rezol'ai spre satis acia am#elor pri. &%teptm c+t mai cur+nd 'e%ti de la 7umnea'oastr. &nex@ &ctul de constatare a de ectelor.

8e .@ &reul produselor din comanda nr... Atimate 7omnule" 7orim s ne re erim la telexul 345 din data de..." $n le0tur cu importul a 15 #u ete model 7 256" $n #aza contractului nr. 3129. 7in pcate" compar+nd preurile 7umnea'oastr cu cele o erite de $ntreprinderile productoare interne" am constat c ele sunt mult prea mari.

171

=onsiderm a#solut necesar s reducei preul contractual cu cel puin 29V" ceea ce ne 'a permite s acem $n continuare e orturi de a ' solicita comenzi su#staniale pentru piaa noastr. 7ac ' con'in preurile propuse de noi" putem re$ncepe imediat ne0ocierile cu distri#uitorii interni. ;/am i oarte $ndatorai" dac ne/ai transmite tele0ra ic decizia 7umnea'oastr. =u mult respect"

8e .@ 1rori de calcul n comanda nr" . din . Atimate 7omnule" &m primit extrasul 7umnea'oastr de cont pe luna iulie pentru suma de 259999 lei %i am dori s ' atra0em atenia c s/au comis o serie de erori %i anume@ 1. :actura >332 pentru 59999 lei ne/a ost de#itat de dou ori. 2. Eu s/a trecut $n cont creditul pentru porelanurile pe care 'i le/am returnat $n luna iulie *cat. Er. !5 25,. 8e'edei nota 7's. de credit nr. A6422 pentru suma de 2999 lei" care se re er exact la aceast pro#lem. 3. Ee/ai $ncrcat cu 15999 lei actura nr. >5456" pentru un transport de pa-are de cristal" pe care nici nu le/am comandat" nici nu le/am primit. ;/am ru0a s 'eri icai re0istrele 7umnea'oastr de li'rare. &m sczut suma total de 85999 lei %i ' 'om remite un cec de 165999 lei imediat ce ne con irmai suma respecti'. =u mult respect"

8e ": Mnt(r iere n livrarea comen ii nr" . din. Atimate 7omnule" 8e0retm c suntem $nc $n a%teptarea li'rrii celor 599 de ser'icii de pa-are cristal tip" la preul" comandate pe data de

172

!rima noastr scrisoare de atenionare din a rmas r rspuns. Hene iciarii no%tri de #az solicit zilnic acest produs %i au de'enit de.a ner#dtori. ; ru0m $nc o dat s li'rai produsele r $nt+rziere. 2n cazul $n care mar a nu 'a sosi p+n la data de " suntem ne'oii s renunm la li'rarea 7's. =u stim"

5odele de somaii din partea furni orului

&rima somaie
8e .@ 'actura neachitat privind comanda nr" . din. Atimai domni" ; comunicm c am expediat comanda d's. nr... pe data de prin irma de expediere %i transport Ee permitem $ns s ' reamintim c actura pentru mar a trimis acum %ase sptm+ni a rmas neac-itat" de%i" dup cum am con'enit" scadena a ost de 39 de zile de la prezentare. 7e aceea ' ru0m s dispunei ne$nt+rziat trans erul sumei respecti'e. =u stim"

A doua somaie

8e .@ +eachitarea facturii nr" . privind comanda nr" . din. Atimate 7omnule" =onstatm cu re0ret c prima noastr somaie" $n care ne/am mani estat preocuparea cu pri'ire la neplata acturii nr. " a rmas r rspuns satis ctor din partea 7umnea'oastr.

173

2n consecin" $n termen de maximum 19 zile" ' ru0m s li'rai $n contul nostru nr. " desc-is la " contra'aloarea acturii scadente nr. din." $n sum de 259999 lei. 7o#+nzi %i penaliti ? 5999 lei. =-eltuieli cu somaii ? 199 lei 5a suma datorat" ar urma s aplicm penalitile de ri0oare. Cotu%i" $n continuitatea #unelor relaii dintre irmele noastre" dorim s e'itm olosirea unor mi.loace de presiune" dac ac-itai suma scadent p+n la 29 iulie a.c. 2n mod iresc" urmtoarele li'rri sunt condiionate de ac-itarea creanelor. 7irector"

A treia somaie

8e .@ +eachitarea facturii nr" . privind comanda nr" . din. Atimate 7omnule" 2n ciuda somaiilor precedente nr. de pe... %i nr. de pe... G " nu ai ac-itat $nc acturile restante emise de noi" con orm documentului alturat. Auma total de plat" incluz+nd penaliti %i do#+nzi de $nt+rziere" ca %i c-eltuieli le0ate de procedura de somare" se ridic la lei. !osi#ilitile noastre de a ' acorda o nou am+nare sunt practic epuizate. 7in pcate" o#li0aiile pe care" la r+ndul nostru" le a'em a de urnizorii no%tri" ne silesc s trecem la msuri ultimati'e@ 7ac nu 'ei 'ira suma datorat p+n cel t+rziu pe data de" 'om i o#li0ai s declan%m procedurile le0ale de executare silit. Aituaia creanei@ Er...111 din " $n sum de 259999 lei 7o#+nzi %i penaliti ? 19999 lei =-eltuieli cu somaii ? 299 lei Auma total ? 262999 lei

174

Hanca Er. cont 7irector"

G#osar %e$a%ic
@onificare" boni*ic ri ? *&ici, Aum de #ani care compenseaz o daun sau reprezint o reducereF Honi icaie. ? 7in r. bonification. crean" creane ? 1. 7reptul creditorului de a pretinde de#itorului s dea" s ac sau s nu ac ce'aF +. *concr., &ct care sta#ile%te acest drept. 7in r. creance" custodie, custodii ? !az" pstrare *%i administrare, a unui o#iect *pus su# sec-estru,. ? 7in lat. custodia. debita#a$, debite' ? 1. & 'inde mar a cu amnuntul. 2. & urniza o cantitate de luid" de material pul'erulent" de ener0ie. 3. & tia un material $n #uci cu ormele %i dimensiunile adec'ate pentru olosirea sau prelucrarea lui ulterioar. 4. & trece" a $nre0istra $n contul unei persoane" al unei $ntreprinderi etc. mr urile care au ost predate sau sumele de #ani care i/au ost pltite. ? 7in r. debiter" discrepan" discrepane ? Eepotri'ire sau deose#ire la0rant $ntre dou lucruri" dou aspecte" dou enomene etc. ? 7in it. discrepan a" lat. discrepantia. excedent" excedente ? 1. =antitate care dep%e%te o anumit limit" care rm+ne dup satis acerea tuturor necesitilorF surplus" prisos. +. Aum" cantitate" 'aloare cu care $ncasrile" 'eniturile sau resursele dep%esc plile" ne'oile" c-eltuielile sau consumul. ? 7in r. excedent" lat. excedens"= ntis. inadverten, inad#ertene ? 5ips de atenieF *concr., eroare comis din neatenie. Eepotri'ire" neconcordan. ? 7in r. inadvertance. informal" : C :iC :e ? 1. =are se des %oar $n a#sena determinrilor cadrelor instituionale" o iciale" ormaleF 2. *despre pictura a#stracionist, =aracterizat prin lipsa oricrei or0anizri a

175

materiei picturaleF a#stract *despre pictori,. =are practic arta in ormal sau a#stract. ? 7in en0l. informal" r. informel. 6ntenta#a$" intente' ? & iniia" a porni o aciune *.uridic,. 7in r. intenter. iut ? 1. !lant anual cu tulpina $nalt p+n la 3 m %i 0roas de 1/2 cm" cu runze 0al#ene" o'ale" culti'at $n re0iunile tropicale pentru i#rele textile extrase din tulpin. 2. :i#r textil o#inut din tulpina iutei *1," $ntre#uinat la a#ricarea p+nzei de sac" a co'oarelor etc. ? 7in 0erm. <ute, it. iuta. le3er" le$eri- = =are este u%or" comod de purtat *mai ales despre $m#rcminte,. ? 7in r. l!ger. litigiu" liti)ii ? =on lict $ntre persoane" instituii" state etc. care poate orma" o#iectul unui proces" unui ar#itra. etc.F di erend" ne$nele0ere. ? 7in r. litige" lat. litigium" parveni#a$" par#in ? 1. & a.un0e" r merite deose#ite" prin mi.loace necinstite sau printr/un concurs a'ora#il de $mpre.urri" la o #un situaie material" politic sau socialF a ptrunde $ntr/o ptur social $naltF a se a.un0e. 2. & reu%i" a iz#uti. 3. *7espre %tiri" scrisori" colete etc., & a.un0e la destinaie" a i remis destinatarului. *7espre lumin z0omot etc.,. & se propa0a prin spaiu p+n la un anumit punct" a se ace simit. ? 7in r. parvenir. post, posturi 8de mar* , ? *&ici, =ate0orie $n care sunt $nscrise $ntr/o e'iden conta#il sume de #ani" materiale etc.F ru#ric corespunztoare dintr/un re0istru de conta#ilitate. 7in r. ? poste. presta#a$" preste' ? & $ndeplini o munc" a des %ura o acti'itate. 3xpr. A presta un $ur m3nt J a depune un .urm+nt *$n condiiile pre'zute de le0e sau de uz., 7in lat " praestare" proxim" : - :i- :e ? =el mai apropiat *$n timp sau $n spaiu,. / 7in lat. proximus. remedia#a$" remedie' ? & $ndrepta" a $m#unti o situaie" o stare etc. ? 7in r. remedier" lat. remediare. scrin" scrinuri ? 1. 7ulpior cu mai multe sertare suprapuse" $n care se ine" mai ales" len.erieF comod. 2. =utie" ldi *cptu%it cu mtase sau cati ea," $n care se pstreaz #i.uterii. ? 7in rus. s4rin" lat. scrinium. soma#a$" some' ? 1. & cere *cui'a, $n c-ip cate0oric *%i su# ameninare, s suporte anumite consecine" s $ndeplineasc ce'a.

176

2. *Mur., & pune cui'a $n 'edere" cu orme le0ale" s execute *sau s nu execute, ce'a. ? 7in r. sommer" stipula#a$" stipule' ? & introduce" a pre'edea" a speci ica o clauz $ntr/un act" $ntr/un contract. ? 7in r. stipuler" lat. stipulare. stiva#a$" sti#e' 8sti#ui9 ? & a%eza ordonat unele peste altele o mulime de o#iecte de acela%i el *cu acelea%i dimensiuni," pentru a orma o 0rmad. Ati' ? 0rmad de o#iecte ast el ormat. ? 7in n0r. stivas" transborda" transborde' ? & trece mr urile sau oamenii dintr/ un mi.loc de transport $n altul. & trece" cu a.utorul unui trans#ordor" 'a0oanele sau locomoti'a unui tren de pe o linie pe alta" c+nd cele dou linii nu au latur direct. ? 7in r. transborder"

Co$en%arii as( ra %er$eni#or


1. 7in seria de su#stanti'e sinonime@ defect, deficien, greeal, lips, imperfeciune, cusur, meteahn, caren, culp ? pentru stilul o icial se olosesc primele patru" iind adec'ate pentru construcia de mesa.e corecte. =u sens de ( imper*eciune)" de (deran$ament) ? care $mpiedic uncionarea unei ma%ini" a unui aparat ? este utilizat su#stanti'ul ( de*ect) ori (de*eciune). 7e exemplu@ ,e*ect de calitateC de*ect de utila$ 8u'inare9 sau *abricareC mar*a are un de*ectF remedierea de*eciunii. =u semni icaia de (lips)" (greeal) se olose%te su#stanti'ul (de*icien )@ (de*icien %n *uncionare)F (de*iciena de ambalare)F (de*iciene de transport)" dar (baloturi lips ). 2. =u sensul de (pierdere material su erit din 'ina cui'a %i adus cui'a" $n lim#a.ul o icial se olose%te termenul ( pre$udiciu)" $n anumite contexte ? %i (pa)ub @. 3. =u $nelesul de a plti cui'a ec-i'alentul unei pa0u#e se utilizeaz urmtoarele sinonime@ (a despgubi" (a compensa sau su#stanti'ele 'er#ale@ >desp )ubire@- >compensare@ 8a desp )ubi un pre$udiciuC a compensa o pa)ub C desp )ubiri de transportC compensarea pre$udiciului9. 4. Ainonimele (a se deteriora)" a se defecta, a se avaria, a se altera, a se strica) au o semni icaie comun $n structura semantic (a se sc1imba din bun %n r u). Cotu%i $ntre ace%ti termeni

177

exist ni%te di erene pe care le simim" do'ad c nu olosim cu'intele la $nt+mplare. A se deteriora) precizeaz %i cauzele stricciunii * olosin $ndelun0at" accident etc.,F (a #se$ avaria) conine semni icaia de poriuni mariF (a #se$ strica) intr $n aceast serie cu sens 0eneral" nespecializat. 3ste un cu'+nt mai 'ec-i" olosit mai rec'ent $n lim#a curent. (A se defecta) este un termen ce caracterizeaz ie%irea din uncie a unor mi.loace te-nice" aparate electrocasnice etc.. Unicul neolo0ism ce se 'a olosi pentru produsele alimentare care nu mai pot i consumate %i pentru materii or0anice este (a se altera). Atudiul contextelor $n care apar cu'intele $n discuie" precum %i posi#ilitatea de su#stituie" su#liniaz di erenele de sens" de unde %i pre erina pentru anumite com#inaii. 7e exemplu" pentru mr urile de 0enul@ a, $m#rcminte" $nclminte" mo#il 'om utiliza@ deteriorat:a- :e. #, mecanisme" aparate" ma%ini 'om utiliza@ de*ectat- : :edeteriorat- : - :e. c, ma%ini de proporii mari *na'e" camioane," cldiri" instalaii *de $nclzire central, 'om utiliza@ a#ariat- : - :e. d, produse alimentare *carne" ructe" le0ume," materii prime perisa#ile" care nu mai pot i consumate" 'om utiliza@ ? alterat- : - :e. 8. 2n lim#a.ul comercial su#stanti'ul ( ambala3)" cu sensul de material sau o#iect $n care se $mpac-eteaz ce'a" este olosit $n urmtoarele $m#inri@ a, Ambala$e recuperabile ? am#ala.e suscepti#ile de a i pro'izoriu conser'ate de ctre teri" pe care urnizorul se an0a.eaz s le recupereze $n condiii determinate. #, Ambala$e pierdute 8nerecuperabile, ? am#ala.e destinate pentru a i li'rate cu mar a" r a i restituite. Alte mbinri de cuvinte: Ambala$e *olositeC ambala$ de lemnC ambala$ de tabl C ambala$ pentru lic1ideC ambala$ de in#entarC ambala$ moaleC ambala$: instalaieC ambala$ cu mar* C ambala$ )olC ambala$ de sticl C ambala$ con#enionalC ambala$ pentru colect riC ambala$ de*ectuosC

178

ambala$ neadec#atC ambala$ insu*icientC ambala$ calitati#C ambala$ r u 8necalitati#9.

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. =are sunt moti'ele ce stau la #aza redactrii unei reclamaii din partea clientuluiB 2. !recizai caracteristicile unei reclamaii cu ade'rat e iciente. 3. 2n ce mod poate i cut atenionarea %i somarea pri'ind plata datornicilorB 4. =e aspecte tre#uie s cuprind textul unei reclamaii din partea clientuluiB 5. !rin ce se deose#e%te a treia somaie de primele dou B =+nd se expediaz o ast el de scrisoareB 6. =um se poate cere cu tact clienilor s/%i plteasc acturile pe care nu le/au ac-itat la timpB

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. 7epistai 0re%elile din scrisoarea de mai .os. =orectai/le. Stimai domni; in*orm m c transportul conin3nd canapele de pin masi#pe care ni le:ai expediat %n con*ormitate cu comanda noastr din 30 noiembrie 1//3- ne:a *ost li#rat din #ina ,#s. %ntr:o stare deplorabil . ,e(i conteinerele sunt intacte- c3nd le:am des* cut- am # 'ut c un anumit num r de canapele erau stricate. ; %ntoarcem canapelele stricate (i # cerem s le %nlocuii imediat. 2. =ompletai para0ra ele care lipsesc $n aceast scrisoare. 8edactai o reclamaie din care a rezultat aceast scrisoare. >Am cercetat c1estiunea %mpreun cu ser#iciul nostru de ambalare (i a re'ultat c sticla a *ost ambalat normal. ,in acest punct de #edere- nu a ie(it la i#eal nici un moti# de deteriorare.

179

&utem tra)e doar conclu'ia c %n timpul transportului mar*a a *ost mane#rat %n mod excesi# de brutal.@ 3. 7e initi'ai reclamaia de mai .os@ >7u pri#ire la m r*urile expediate de ,#s.- cu a#i'ul nr. 435- # comunic m c preurile %nscrise %n documentul de li#rare sunt superioare celor indicate %n catalo)- drept pentru care anticip m c #3n' rile la aceste m r*uri #or sc dea4@ 4. 8edactai c+te o reclamaie con orm scenariilor@ <n client cere o reducere de pre la c rile deteriorate din cau'a ambala$ului inadec#at. O li#rare insu*icient de l mpi de birou este contestat de c tre client. <n client a primit 1000 de sertare cu num rul de comand >AI 300@- %n loc de num rul de comand >AI 400@. 5. 8edactai o reclamaie a'+nd la #az unul din urmtoarele moti'e@ a9 6otul de p3n' de m tase nu corespunde calit ii e(antioanelor pe ba'a c rora a *ost * cut comanda. b9 5a)a'inul a constatat c din 50 de tele#i'oare recepionate de la S.A. >Tebas@- 10 sunt cu de*ecte. !ropuneri de soluionare@ a9 7ump r torul solicit %nlocuirea m r*ii necalitati#e sau desp )ubirea ei. b9 5a)a'inul solicit %nlocuirea tele#i'oarelor sau %nl turarea de*ectelor. 6. 2ntocmii o reclamaie $n care cumprtorul prezint urmtoarele pretenii urnizorului@ a9 6i#rare de produse necalitati#eC b9 6i#rare a m r*urilor cu %nt3r'iereC c9 6ips de m r*uri %n lot. 7. 8edactai o reclamaie/a'ertizare" con orm situaiei@

189

?<n client pus %n %ncurc tur de %nt3r'ierea de li#raresolicit trimiterea imediat a pieselor de te1nic de calcul. "l amenin s anule'e comanda- %n ca' de neli#rare %n termenul con#enit.@ 8. 8edactai c+te o somaie con orm situaiilor de caz@ Furni'orul trimite o scrisoare de a#ertisment unui client care este %n %nt3r'iere cu plata. Furni'orul trimite a doua somaie clientului (i:i propune un termen %n care s ac1ite o parte din datorii imediat- iar restul = la alt termen. &rimele somaii au r mas * r e*ect. Furni'orul *ixea' un ultim termen clientului pentru a ac1ita *actura. 9. 8edactai o reclamaie cu urmtorul scenariu@ >7lientul a an)a$at o *irm pentru tip rirea in#itaiilor *oarte importante pri#ind s rb toarea celei de:a 50:a ani#ers ri a companiei sale. Firma a executat in#itaiile *oarte ne)li$ent. ,rept re'ultat- clientul trimite *irmei o not care conine %n detaliu )re(elile de tipar- dispunerea neadec#at %n pa)in (i descompunerile de culoare necorespun' toare ale in#itaiilor. 7lientul este ne#oit- %n aceast situaie- s trimit oaspeilor tele)rame %n locul in#itaiilor.@ Aot @ 2n $nc-eierea scrisorii" su0erai modul de ac-itare ec-ita#il a notei de plat $n aceast situaie.

181

CAPITOLUL I= SCRISORI DE RSPUNS LA RECLAMAII


;REMEDEIRI<

>.1. Mo!a#i%&"i !e re2o#,are a rec#a$a"ii#or


Unele irmeG companii primesc $n iecare an zeci de scrisori de reclamaii. &cestora li se rspunde" pe c+t e de posi#il" printr/o scrisoare tip. :aptul c se olosesc scrisorile/tip" $n asemenea situaii" nu $nseamn c li se acord o mai mic atenie" ci" mai de0ra#" c la ni'elul irmeiG companiei exist o te-nolo0ie a'ansat de a rspunde" $n timp scurt" la un 'olum considera#il de coresponden. 1 procesare computerizat" cu a.utorul creia se poate rspunde imediat la aproximati' treizeci de 0enuri di erite de scrisori" ace ca strate0ia corespondenei de rspuns s ie mult mai u%oar. 1 calitate nemaipomenit a unui asemenea computer este aceea c poate multiplica rspunsul la orice scrisoare $n nenumrate copii. 1ri0inalul scrisorii de rspuns tre#uie" $ns" s ie marcat cu numerele %i titlurile celorlalte persoane din corpul executi'" inclusi' cel al companiei" care tre#uie s primeasc o copie a rspunsului. &st el destinatarul %tie c o mulime de oameni $%i 'or da seama acum de pro#lemele pe care le are el cu compania respecti'. &cest lucru impresioneaz mult %i satis ace $ntr/o msur destul de mare eul celui care a cut pl+n0erea.

182

7ar" oric+t de a'ansat ar i te-nolo0ia" ea nu tre#uie s i0nore niciodat latura uman a lucrurilor. Eici un sistem computerizat nu poate $nlocui delicateea %i 0ri.a uman. =-iar dac o reclamaie primit este nepoliticoas" rspunsul companiei tre#uie s/%i pstreze ceea ce numim (s+n0ele rece). 2n primul r+nd" acestor pl+n0eri (indi'iduale) tre#uie s li se dea rspuns $n decurs de dou sptm+ni. 7ac este o pro#lem minor" se poate rspunde $n decurs de o lun. 7ar tre#uie" totu%i" s se in cont de aptul c" cu c+t $nt+rzierea rspunsului este mai mare" cu at+t expeditorul protestului poate de'eni mai urios. 2n al doilea r+nd" tre#uie s menionm c #un'oina de'ine o 'aloare concret $n momentul '+nzrii unei a aceri. 7e aceea" primul lucru care ar tre#ui reinut c+nd se ace rspunsul la o reclamaie este c urnizorul nu tre#uie s/i demonstreze clientului c nu are dreptate" ci s/i dea satis acie. 6uli corespondeni rspund la admonestri *de exemplu" pentru $nt+rzierea li'rrii, sau la reclamaii cu pretexte u%or de demascat" $n elul urmtor@ >2nt3r'ierea li#r rii se datorea' nerespect rii promisiunilor *urni'orilor@. >.eclamaia d#s. ne surprinde mult. &3n %n pre'ent nu am mai a#ut pl3n)eri re*eritoare la acest articol.@ >Au (tim de ce ai a#ut probleme cu4 nostru. 2ntruc3t #indem produsele cu succes de mai muli ani (i nu am a#ut reclamaii p3n acum- de*eciunile relatate de d#s. sunt absolut de ne%neles pentru noi.@ >&rodusele noastre sunt minuios #eri*icate %nainte de li#rare. ,e aceea credem c nu este #orba de #reo eroare din partea noastr @. 3ste interesant de o#ser'at c $n cazurile neplcute apar des ormulri pretenioase" iar 'ina este dat pe alii sau pe ( ora ma.or). =lienii sunt $ns mai puin interesai de cauzele de icienelor sau lipsurilor de mr uri. 3i a%teapt propunerile sau promisiunile pentru spri.in c+t mai cur+nd. 2n mare 'o0 sunt %i pretextele. &st el" se $nt+mpl ca acturile s ie trecute cu 'ederea. 6ai des" $ns" plile sunt ter0i'ersate c+t

183

mai mult" mai ales $n perioadele di icile din punct de 'edere economic. !retextele uzuale" ca reacii la admonestri" sunt" de re0ul" e'idente@ >Factura d#s. nu a *ost- din p cate- dispus de plat din cau'a mai multor ca'uri de %mboln #iri ale personalului din contabilitatea noastr .@ >,in cau'a importantelor %ncas ri proprii restante- %nc nu # ac1ita re)ulari'a *acturile. 2ntr:o s pt m3n #om a#ea mari %ncas ri- de aceea # ru) m s mai a(teptai c3te#a 'ile.@ >,in cau'a reor)ani' rii compartimentului nostru *inanciarplata noastr a su*erit- din p cate- o mic %nt3r'iere.@ &semenea a irmaii sunt taxate" de re0ul" drept pretexte %i reduc credi#ilitatea partenerului *adesea %i cea pri'ind acordarea creditelor,. 7e aceea" explicarea sincer a situaiei" ru0mintea de a i scuzat %i $neles %i" mai ales" propunerile concrete pentru e ectuarea plii reprezint calea cea mai #un pentru sporirea credi#ilitii. &%adar" scrisoarea de remediere tre#uie scris din punctul de 'edere al clientului %i e necesar s 'deasc dorina de a/i rezol'a pro#lema. =-iar dac clientul este 'ino'at de cele $nt+mplate" i se 'or explica amnuntele necesare" dar c+t mai diplomatic. =lientului nu tre#uie s i se repro%eze c nu %tie s oloseasc cum se cu'ine produsul. !roced+nd ast el" se poate c+%ti0a disputa" dar se 'a pierde a acerea@ clientul 'a relata situaia tuturor cunoscuilor" pro'oc+nd" $n a%a mod" urnizorului pre.udicii serioase. 6odul de rezol'are a reclamaiilor" $n #aza crora se 'or scrie remedierile" se 'a e ectua ast el@ 1. 6ai $nt+i 'a i con irmat primirea scrisorii. 2. Ae 'or ace re eriri la documente" dac reclamaia este ondat. 3. Ae 'a solicita apoi !rocesul/'er#al *dac acesta nu este anexat la reclamaie,. &entru o reclamaie *ondat 1. !entru atenuarea proastei impresii produse" reclamatul poate arta c a cut cercetrile necesare %i c $%i

184

recunoa%te 'ina" semnal+nd pe scurt circumstanele erorii %i prezent+ndu/%i scuzeleF 2. Ae propune o remediere %i se anun msurile" pentru a e'ita producerea acestei erori %i $n 'iitorF 3. 8eclamatul $%i 'a exprima sperana de a nu/l i deran.at oarte tare pe corespondentF 4. 7ac reclamantul propune el $nsu%i o soluie" este pre era#il ca ea s ie acceptat. &entru o reclamaie ne*ondat D 1. 8eclamatul $%i exprim mirarea %i re0retul pentru cele $nt+mplate. 2. 8eclamatul arat corespondentului unde 0re%e%te" #az+ndu/ se pe documentele care sunt la dispoziia acestuia. 3. 8eclamatul nu tre#uie s/%i atri#uie 0re%eli pe care nu le/a cut. =-iar dac reaua/'oin a corespondentului este e'ident" rspunsul reclamatului tre#uie s ie politicos %i curtenitor" dar din ele tre#uie s se $nelea0 c acesta nu se 'a lsa $n%elat pe nedrept.

>.+. 0or$(#e fo#osi%e #a so#("ionarea rec#a$a"ii#or


fon!a%e
;"<":" Calitatea ,orim s # mulumim pentru c ne:ai adus la cuno(tin eroarea noastr pri#ind li#rarea unor alte m r*uri- prin scrisoarea ,#s. din4 .e)ret m *oarte mult B Ae pare *oarte r u s a*l m c suntei nemulumii de transportul de... pe care #i l:am li#rat de cur3nd. Am a*lat- cu surprindere Bcu re)ret- din scrisoarea ,#s. din4 c a#ei moti#e s reclamai %n le) tur cu calitatea B mar*a li#rat de noi- care nu este la ni#elulB 8nu corespunde9 mostrei B e(antionului. .e)ret m c transportul de... sus:menionat B mar*a expediat spre executarea contractului nostru nr. 4 nu a corespuns a(tept rii ,#s.

185

Ae pare r u s

a*l m c lotul li#rat la 4 nu corespunde

comen'ii ,#s. ;"<"<" &ropuneri n vederea investigrii reclamaiei .eclamaia ,#s. poate B #a *i discutat imediat ce sosesc datele necesare. &utei *i %ncredinai c #om anali'a reclamaia ,#s. cu toat serio'itatea. ; ru) m s ne returnai mostrele produselor de care nu suntei mulumii- iar noi le #om trimite la %ntreprinderea produc toare pentru #eri*ic ri. ,eoarece %n momentul de *a nu suntem )ata de a # putea da o explicaie- # promitem c #om anali'a situaia (i # #om scrie c3t de cur3nd posibil. ;:am *i recunosc tori dac ai #rea s ne returnai c3te#a mostre- ast*el %nc3t s putem anali'a situaia. "xpertul nostru # #a #i'ita %n dou 'ile- a(a c # ru) m s pre) tii mar*a pentru #eri*icare. ; #om trimite un expert pentru a #eri*ica aceste de*eciuni (i- %n concordan cu constat rile sale- # #om expedia propuneri %n #ederea re'ol# rii reclamaiei ,#s. p3n la 4B %n cursul urm toarelor 'ile. Suntem )ata s # acord m o compensaie B desp )ubire pentru pierdere- cu condiia ca speciali(tii B expertul nostru #a con*irma temeinicia reclamaiei dumnea#oastr . Am trimis mostra produc torilor pentru a *i examinat . 7redem c cea mai bun metod ar *i ca un specialist s examine'e piesele- iar noi am putea aran$a acest lucru. .epre'entantul nostru # #a #i'ita s pt m3na #iitoare (i #a explica problema B # #a pune la dispo'iie noi detalii B #a re'ol#a de*initi# problema. ;"<"?" 1xplicarea greelii Trebuie s recunoa(tem c reclamaia ,#s. este %ntemeiat . .e)ret m mult de )re(eala comis - care a constatat primirea de c tre ,#s. a unor alte articole.

186

2n mod clar- s:a produs o eroare %n marcarea m r*ii- care a

determinat o li#rare )re(it .


"roarea s:a datorat unei sc1imb ri B %ncurc turi cu l 'ile. 2n ceea ce pri#e(te m r*urile )re(it li#rate c tre ,#s.- se

pare c a existat o con*u'ie %n sistemul nostru de adrese- dar aceast problem a *ost soluionat . Am dat instruciuni a)enilor no(tri s numeasc un expert care s cercete'e situaia (i # #om scrie imediat ce #om primi raportul s u.

;"<">" Corectarea erorilor privind mrfurile livrate n mod eronat .e)ret m *oarte mult din cau'a acestui incident (i suntem dispu(i s re'ol# m problema pe cale amiabil C #om *ace totul pentru a # satis*ace dorinele dumnea#oastr . Ae *ace pl cere s # in*orm m c li#rarea m r*ii de %nlocuire a *ost * cut ieri. Am expediat ast 'i cele 10 l 'i care s le %nlocuiasc pe cele returnate. Suntem de acord s # pl tim 4 lei pentru re'ol#area complet (i de*initi# a reclamaiei. ; ru) m s *ii de acord cu o boni*icaie de 4_ din partea noastr . Ae:am bucura dac o reducere de pre B boni*icaie ar re'ol#a problema. ;om expedia piesele de*ecte cu primul transport. Te1nolo)ii no(tri- %ns rcinai cu acti#itatea de ser#ice- #or remedia de*eciunile. Suntem de acord s li#r m piesele necesare contra cost (i s # acord m asistena te1nic necesar pentru remedieri- %n scopul meninerii bunelor relaii comerciale. ,eoarece costul transportului de %napoiere este mai mare dec3t #aloarea m r*urilor- # ru) m B s luai B s p strai mar*a (i s trecei pierderea %n debitul nostru B s #indei mar*a (i s ne creditai cu suma net .

187

Am cerut a)enilor no(tri 8de expediie9 s preia lada de la

,#s.- pentru a se li#ra clientului c ruia trebuia s :i *i *ost trimis . ;om *i bucuro(i dac ne #ei returna mar*a li#rat %n mod eronat (i suntem )ata s # acord m 4 _ din preul *acturii. ;"<"C" )oluionarea problemei privind cantitatea de marf lips ;om aran$a ca mar*a neli#rat s *ie ur)ent expediat prin po(t . &ierderea %n )reutate a *ost %n mod clar cau'at de o scur)ere (i trebuie s *acei o reclamaie %mpotri#a societ ii de asi)urare. .eclamaia ,#s. este $usti*icat (i # trimitem cu prima na# cele4 l 'i care lipseau. .e)ret m mult c ai primit doar4 l 'i- %n loc de cele comandate. 2n urma cercet rilor- am constatat c cei de la ser#iciul >Ambala$@ au citit )re(it num rul- dar acum au aran$at expedierea ur)ent a celor4 l 'i lips . 7ercet3nd moti#ele pentru care ai primit doar $um tate din mar* - am descoperit o expediere incomplet D partea lips #a *i trimis cu primul a#ion. ; ru) m s ne trimitei certi*icatele pentru )reut ile desc rcate la transporturile %n cau' - pentru a ne o*eri posibilitatea s le compar m cu )reut ile %nc rcate. ;"<"B" 5rfuri deteriorate i ambalare defectuoas ,e %ndat ce am primit scrisoarea ,#s.- am luat le) tura cu ambalatorii (i le:am cerut s anali'e'e problema. Am expediat pl3n)erea ,#s. *irmei speciali'ate %n ambalare care s:a ocupat de acest transport (i am ru)at s ni se trimit un raport. Am luat le) tura cu produc torii de saci (i i:am ru)at s *oloseasc un material mai re'istent. ;"<"D" 'urni orul conchide c vina pentru deteriorarea mrfii revine unei tere pri

188

"ste e#ident c transportul de... a *ost deteriorat %n tran'it. Stocul nostru de band de lipit a *ost examinat (i pare s *ie

%n stare *oarte bun . &utem doar presupune c ambala$ul metalic a *ost expus la c ldur sau cutiile de carton au *ost sti#uite l3n) boilere. 2ntruc3t m r*urile au *ost ambalate cu cea mai mare )ri$ nu putem dec3t s conc1idem c lada a *ost depo'itat sau manipulat ne)li$ent. &utei obine desp )ubiri de la *irma de asi)ur ri pentru spar)erea m r*urilor. 2n problema spar)erii m r*urilor- trebuie s luai contact cu *irma de asi)ur ri. ;"<"K" Mnt(r iere n livrarea mrfurilor ; mulumim pentru scrisoarea ,#s. din4- re*eritoare la comanda ,#s. nr4- care urma s *ie li#rat pe data de 4. &rin intermediul ei- a*l m c nu ai primit mar*a con*orm contractului nr... Ae pare *oarte r u B re)ret m *oarte mult s a*l m c suntei ne#oii s reclamai %nt3r'ierea %n li#rarea m r*ii B nu ai primit %nc mar*a. ,orim s ne cerem scu'e pentru neli#rarea m r*ii la data *ixat - con*orm comen'ii ,#s. nr4- (i pentru problemele pe care le:ai a#ut- %ncerc3nd s ne contactai %n le) tur cu aceasta. .e)ret m B Ae cerem scu'e B Ae pare r u c nu am executat B %ndeplinit comanda ,#s. la timp B con*orm %nele)erii B c am expediat mar*a prea t3r'iu B c am expediat mar*a la adresa )re(it . Suntem surprin(i s a*l m c partida de m r*uri nu a a$uns %nc la ,#s. (i # promitem s corect m )re(eala * r %nt3r'iere B s :i contact m imediat pentru in#esti)are pe a)enii no(tri expeditori Bs in#esti) m problema. ,e obicei- expediem comen'ile cu promptitudine. 7redem c aceast %nt3r'iere este cau'at de a)enia de transport (i *acem #eri*ic ri c1iar acum.

189

;"<";" 1xplicarea nt(r ierii n livrare a mrfurilor 2nt3r'ierea s:a produs 8nu din #ina noastr B din moti#e ce nu in de noi9 din cau'a unui accident nea(teptat. 2nt3r'ierea se datorea' unor condiii meteorolo)ice ne*a#orabile %n teritoriu B unei )re(eli a seciei noastre de ambala$. Am *ost con*runtai cu probleme B di*icult i considerabile cau'ate de li#r ri %nt3r'iate de la *urni'orii no(tri B lipsa de materii prime B de*ectarea utila$elor %n u'ina noastr . F c3nd in#esti)aii %n aceast problem - am a*lat c o macara a *ost de*ectat timp de mai multe 'ile- ceea ce a %mpiedicat %nc rcarea m r*urilor. Se pare c a existat o con*u'ie %n sistemul nostru de e#iden a adreselor- dar aceasta a *ost remediat . ; ru) m s *ii con#in(i c depunem toate e*orturile pentru a mic(ora- pe c3t e posibil- %nt3r'ierea. Am reu(it s dep (im aceste di*icult i (i s expediem mar*a comandat ieri B s pt m3na trecut . Suntem %n situaia de a ) si noi surse de apro#i'ionare B de a contacta di*erii *urni'ori (i B #om B putem e*ectua li#rarea B expedierea m r*ii %n decurs de o s pt m3n B p3n la s*3r(itul4 Am *ost a#i'ai B asi)urai de a)entul nostru de expediere c mar*a se a*l %n drum spre4 B #a a$un)e la ,#s. p3n la s*3r(itul 4B s pt m3na #iitoare. 2ntre timp- am expediat par a#ion ?A#i'ul de expediere@ (i credem c l:ai primit de$a. ;"<":=" &reuri i facturi necorespun toare 6a o #eri*icare atent a re)istrelor B conturilor noastre- am constatat c B *actura nr. 4 a *ost trecut din )re(eal %n contul ,#s. B %ntr:ade# r- #:am supra%nc rcat contul cu4 B #:am trimis un alt extras de cont din cau'a unei con*u'ii de nume (i adrese B rabatul comercial din *actura nr. 4 ar *i trebuit s *ie 12_ (i nu 1-2_ din preul brut.

199

Am #eri*icat conturile (i am constatat c #:am calculat un

minus %n *actura nr4- care ar *i trebuit s *ie ast*elD 100 unit i x 300 lei E 30000 %n *actura nr. 4- nu 20000. ,orim s ne cerem scu'e pentru )re(eala sur#enit %n *actura nr4- care s:a datorat unei neatenii B de*eciuni la o ma(in - reparat %ntre timp. Ser#iciul nostru de *acturare a corectat totul- a(a c a#em pl cerea s anex m Bs trimitem anexat o not de credit pentru4 dolari Bnota noastr Bde credit %n #aloare de 4pentru a soluiona problema Bo nou *actur prin care cea anterioar de#ine nul (i nea#enit . 2n locul unei note de credit- #:am putea expedia mar* la #aloarea respecti# . Suntem si)uri c am re'ol#a ast*el problema mai u(or dec3t iniiind o nou re)lementare. Am trans*erat *actura respecti# %n contul corespun' tor (i # ru) m s acceptai scu'ele noastre pentru aceasta.

;"<"::" 'ormule de ncheiere 2l contact m pe a)entul nostru de expediere (i # #om in*orma imediat B * r %nt3r'iere despre cele %nt3mplate. ; ru) m s acceptai scu'ele noastre pentru nepl cerea cau'at . Sper m c ne #ei o*eri prile$ul B oca'ia de a # rec3(ti)a %ncrederea. ; ru) m s acceptai scu'ele noastre pentru eroarea comis . ; transmitem scu'ele noastre sincere pentru aceast )re(eal B sc pare din #edere. ; asi)ur m c #om *ace tot ce ne st %n putin pentru a e#ita repetarea situaiei. Ae an)a$ m B ; promitem c #om intensi*ica controlul nostru la #iitoarele comen'i. Suntem si)uri c #ei *i de acord cu aceast concesie din partea noastr . "a repre'int o re'ol#are satis* c toare a problemei.

191

Sper m c

B F r %ndoial #ei uita )re(eala B eroarea noastr B #ei accepta mar*a de %nlocuire B acest aran$ament # #a con#eni B #a %ntruni condiiile cerute de ,#s. B #ei con*irma acceptul pentru propunerea B reducerea noastr . 2n %nc1eiere- dorim s ne cerem scu'e pentru nepl cerea pe care #:am cau'at:o (i- de asemenea- s subliniem c acest *el de erori apar rareori %n le) tur cu produsul nostru. Trebuie s # aducem la cuno(tin c aceasta a *ost o )re(eal ie(it din comun (i c este puin posibil s se repete. ; ru) m s acceptai scu'ele noastre pentru nepl cerea creat . Suntem si)uri c #ei *i mulumii de *elul %n care am corectat )re(eala (i # asi)ur m c nu #a mai exista %n #iitor o repetare a acesteia.

>./. 0or$(#e fo#osi%e #a re2o#,area rec#a$a"ii#or


nefon!a%e
,up

p rerea noastr B ,#s. # %n(elai B reclamaia 8obiecia9 ,#s. nu este c1iar $usti*icat este insu*icient demonstrat B problema nu este pus corect. 7a r spuns la reclamaia ,#s. din...- putem s spunem c mar*a a *ost #eri*icat cu )ri$ %nainte de a *i expediat . Au putem realmente s %nele)em care este moti#ul reclamaiei. Au putem admite reclamaia datorit *aptului c 4 Aoi *urni' m ast*el de material de mai mult timp- dar p3n acum- nu am a#ut nici o reclamaie %n le) tur cu el. Suntem %ncredinai c - dup o examinare mai atent a m r*ii -#ei retra)e reclamaia. 5ar*a a *ost atent #eri*icat %nainte de %nc rcare (i a *ost ) sit %ntr:o stare excelent .

192

Suntem surprin(i s a*l m din tele)rama d#s. (i scrisoarea

ce i:a urmat c re*u'ai s acceptai mar*a expediat cu #asul4- pretin'3nd c calitatea este in*erioar mostrei care a condus la %nc1eierea contractului. Ae pare r u c nu suntei mulumii de mar*a li#rat - darpotri#it certi*icatului de calitate remis la data expedieriiaceasta corespundea tuturor condiiilor menionate %n contract. .e)ret m c nu putem s *im de acord cu reclamaia ,#s.deoarece specialistul nostru a constatat c de*eciunile au ap rut din cau'a *uncion rii incorecte a ma(inii B ca urmare a utili' rii ma(inilor %n alte condiii dec3t cele menionate %n contract B din cau'a supra%nc rc rii B din cau'a nee*ectu rii periodice a #eri*ic rilor. .e)ret m c nu putem *i de acord cu reclamaia ,#s.deoarece speciali(tii no(tri au constatat c nu este %ndrept it B $usti*icat B este ne*ondat - dup cum putei #edea din exemplarul actului de constatare anexat. Aceste condiii sunt clar speci*icate %n certi*icatul de )aranie pe care l:ai primit %n momentul c3nd mar*a a *ost #3ndut . Au #edem posibilitatea B Au putem s # acord m o reducere de 4_ . 5aximum pe care suntem pre) tii s :l acord m este de 4 _. &re*er m s re'ol# m problema prin arbitra$- dec3t s suport m asemenea boni*icaie pe care o consider m ca *iind exa)erat . "xcludem posibilitatea ca de*eciunea s se *i datorat doar ma(inii- deoarece am * cut o #eri*icare- %nainte de a o pune %n *unciune. 7ompar3nd mar*a cu mostra ,#s. de re*erin - am constatat c B mar*a a *ost expediat %n stare bun B produsele au *ost de aceea(i calitate ca (i modelul B mostra B comanda a *ost executat corespun' tor condiiilor con#enite B con*orm instruciunilor ,#s. "xpertul nostru a examinat cu )ri$ calitatea ec1ipamentului pe care l:ai reclamat (i %n raportul s u ne arat c ,#s. nu

193

l:ai %ntreinut corespun' torC dac # uitai %n bro(ura de %ntreinere a produselor- #ei #edea c este esenial s inei cont de4 Speciali(tii no(tri au inspectat de$a ec1ipamentul pe care ni l:ai returnat. "i ne in*ormea' c acesta a *ost *olosit necorespun' tor- ceea ce a condus la supra%nc rcarea circuitelor. Aoi #i:l putem repara- dar #a trebui s ac1itai acest ser#iciu- deoarece *olosirea incorect nu este inclus %n )arania noastr . ; asi)ur m c am e*ectuat li#rarea con*orm condiiilor stabilite %n contract B am expediat mar*a a(a cum am con#enit. Am anali'at problema cu a)enii de expediere (i am a*lat c nu a a#ut loc nici o %nt3r'iere %n li#rarea m r*ii B mar*a ar trebui s *ie %n posesia d#s. 'ormule de ncheiere Sper m c #ei *i mulumii de explicaie (i # #ei retra)e reclamaia. Suntem %ncredinai c #ei *i de acord cu noi- dup ce #ei examina aceste date. ,up p rerea noastr - nu a#ei nici un moti# s %ntrerupei B s pierdei %ncrederea %n *irma noastr . ,up cum se poate constata cu u(urin - raportul calitate: pre nu este calculat corespun' tor. ; ru) m s calculai %nc o dat ci*ra (i sper m c aceasta #a pune cap t simplei ne%nele)eri. . m3n3nd la dispo'iia d#s.- # ru) m s primii salut rile noastre. Am putea trimite la ,#s. un dele)at pentru a # pune %n tem cu pri#ire la aceste produse- ale c ror preuri credem c sunt optime. ; asi)ur m c ne #om da toat silina s # ser#im c3t mai bine.

5odele de scrisori*remedieri 194

8e .@ 7eclamaia nr" """ din Atimate." &m primit scrisoarea 7's. din" prin care ne/ai in ormat c ultimul nostru transport de an'elope a ost reclamat de clientul d's. ca iind de ectuos. &m discutat despre situaia $n cauz cu productorii %i ace%tia au descoperit c" printr/o scpare a marca.ului" un numr de an'elope re%apate" care urmau s ie trimise unui client" au ost am#alate pentru 7's. &m explicat productorilor c+t de preocupai suntem de aptul c '/a dezam0it calitatea produselor %i c 7umnea'oastr le/ai li'rat de.a unui nou client. 3i %i/au exprimat re0retul pentru aceast situaie neplcut %i am aran.at cu ei expedierea unui transport de an'elope de sc-im#" cu taxele pltite. 7ac ' intereseaz an'elopele primite de.a" am putea discuta cu 7umnea'oastr '+nzarea lor la un pre mai mic. 2ntre timp" ' ru0m s le pstrai $n depozitul 7umnea'oastr p+n la o decizie ulterioar. Ee cerem scuze pentru neplcerea cauzat %i 'om lua toate msurile posi#ile" ca o asemenea 0re%eal s nu se mai repete. 2n a%teptarea rspunsului 7's." ' adresm cele mai sincere salutri.

8e .@ 7eclamaia nr" """ din. Atimate" =a rspuns la scrisoarea 7's. din" prin care ne in ormai c '/a ost li'rat alt mar dec+t cea cerut prin comanda 7's. nr" ' aducem la cuno%tin c am analizat situaia %i am descoperit c s/a comis o 0re%eal $n cadrul seciei de am#ala.. &m aran.at ca mar a solicitat s ' ie li'rat de $ndat. &m transmis instruciuni a0entului nostru pentru a ridica cellalt transport de > de la 7umnea'oastr. ;/am i oarte o#li0ai" dac" $ntre timp" 'ei pstra

195

$n depozitul 7umnea'oastr cele 19 scrinuri din lemn de arar masi'" urniruite cu nuc" p+n c+nd a0entul nostru 'a 'eni dup ele. ; ru0m s acceptai scuzele noastre pentru neplcerea cauzat de aceast eroare. =u stim"

8e .@ 7eclamaia nr" """ din. Atimate" =a rspuns la scrisoarea 7's. din" ' in ormm c am 'eri icat la secia noastr de am#ala. lista de articole despre care a irmai c lipsesc din ultimul nostru transport %i am constatat c un numr de lzi conin+nd mr urile menionate de 7umnea'oastr se a l $nc la a0entul nostru exterior. 8e0retm mult neplcerile pe care 'i le/am cauzat %i ' asi0urm c 'om ace tot posi#ilul ca articolele lips s ie ur0ent expediate cu primul 'as disponi#il" ast el $nc+t acestea s ' par'in la timp. ; asi0urm c 'om ace tot ce ne st $n putin pentru a e'ita o repetare a situaiei. =u mult respect"

8e .@ 7eclamaia nr" . din. Atimat" 8e0retm mult" c suntei nemulumii de modul $n care a ost executat comanda 7umnea'oastr. &m 'eri icat cu atenie reclamaia 7umnea'oastr %i tre#uie s admitem c personalului nostru sezonier a comis o eroare de am#alare. Ee$ndoielnic" suntem 0ata s corectm 0re%eala %i ' propunem@ ie s trimitem un transport de $nlocuire" ie s ' acordm 25V ra#at pentru mr urile de ectate.

196

8e0retm neplcerea ce '/am cauzat/o %i ne exprimm sperana c aceasta nu 'a a ecta #unele noastre relaii de a aceri. =u stim"

8e .@ 7eclamaia nr" . din. Atimate" =on irmm cu mulumiri primirea scrisorii 7umnea'oastr din data de . ; 'a ace plcere s a lai c" $n urma ree'alurii c-eltuielilor de producie pentru #u etele model" am a.uns la concluzia c am putea mic%ora preul contractului cu 5V. Aperm ca aceast reducere s ' satis ac" a'+nd $n 'edere calitatea superioar a urniturii %i con ecionarea des'+r%it a produselor $nse%i. 7orim din toat inima ca relaiile noastre de a aceri s continue su# cele mai #une auspicii. =u cele mai calde salutri"

8e .@ 7eclamaia nr" """ din. Atimai domni" =a rspuns la scrisoarea 7's. din" ne permitem s ' reamintim c li'rarea lotului de .ucrii a ost e ectuat $ntr/un am#ala. irepro%a#il. 7e aceea declinm orice responsa#ilitate pentru stricciunile pe care ni le semnalai. ; s tuim s ' adresai expeditorului care ' '/a desp0u#i r $ndoial. 2n caz contrar" putei s solicitai o expertiz %i s aducei c-estiunea $n aa unui tri#unal competent. Aperm c acest incident suprtor nu 'a aduce pre.udicii relaiilor noastre comerciale. =u stim"

197

8e .@ 7eclamaia nr" """ din. Atimate domnule..." Apre marele nostru re0ret" ne/am a lat p+n astzi $n imposi#ilitatea de a ac-ita actura 7umnea'oastr din" $n 'aloare de 6ai a%teptm" zilnic" de la clienii no%tri ac-itarea mai multor acturi scadente. ; ru0m s acceptai" cu titlul de acont" un cec pentru .umtate din 'aloarea acturii. ;/am i oarte recunosctori" dac ai putea s ree%alonai plata sumei restante p+n la inalul anului curent. Auntem si0uri c 'om putea onora an0a.amentele noastre p+n la s +r%itul anului" deoarece mai multe comenzi importante 'or de'eni scadente $n urmtoarele luni. Aperm c 'ei arta $nele0ere pentru situaia noastr %i ' mulumim pentru ama#ilitatea 7umnea'oastr. =u stim"

8e .@ 7eclamaia nr" """ din. Atimai 7omni" =on irmm primirea scrisorii 7umnea'oastr din %i suntem dezolai c a ost necesar s solicitai" $n mai multe r+nduri" ac-itarea acturii 7umnea'oastr. :alimentul nea%teptat al unuia dintre clienii no%tri" precum %i o scdere temporar a 'olumului a acerilor" ne/au creat un pre.udiciu considera#il. ; expediem un cec $n 'aloare de pentru ac-itarea acturii 7umnea'oastr. ; mulumim pentru $nele0ere %i ' ru0m s ne scuzai pentru $nt+rzierea plii. =u cele mai cordiale salutri"

198

G#osar %e$a%ic
Admonesta#a$" admoneste' ? & mustra cu se'eritate *$n calitate o icial,F a do.eni aspru *pe un su#altern,. ? 7in r. admonester. arbitra3" arbitra$e ? *&ici, Aoluionare a unui liti0iu de ctre un ar#itru. ? 7in r. arbitrage. auspiciu" auspicii ? 1. *2n antic-itatea roman,. !re'estire cut de au0uri *preoi crora li se atri#uia acultatea de a prezice 'iitorul sau de a interpreta 'oina zeilor,F 3xpr.@ Sub cele mai bune auspicii J $n $mpre.urri extrem de a'ora#ile. +. *2n expr,. Sub auspiciile cui#a J su# patrona.ul" su# protecia cui'a. ? 7in lat. auspicium, auspice. comis*voia3or" comis:#oia$ori ? !ersoan care se ocup cu mi.locirea '+nzrilor de mr uri" deplas+ndu/se $n di'erse locuri $n cutarea unor #ene iciari. declin" declinuri ? *&ici, !erioad de trecere de la a'+nt %i prosperitate la reducere continu a produciei %i comerului. *7eclin economic,. ? 7in r. d!clin" de ola#a$" de'ole' ? 1. & $ntrista" a m+-ni pro undF +. & supune unei de0resiuni" a deprima. ? 7in r. desoler" ealona#a9- e(alone' = * in., & ixa din timp datele succesi'e de e ectuare a unor operaii inanciare. 8A e(alona pl ile9. ? 7in r. !chelonner" reclamant" reclamaniF ? !ersoan care ace o reclamaie. 2. !ersoan care se adreseaz .ustiiei pentru a i se recunoa%te un drept" pentru a o#ine restituirea unei pa0u#e etc. ? 7in r. reclamant. reclamat" reclamai- :t - :te ? 1. !ersoan care este $n'inuit de unele pre.udicii pro'ocate cui'a. +. *.ur.,. !ersoan care este $n'inuit de o in raciune iind c-emat $n .udecatF p+r+t. reealona#a$" ree(alone' ? & e%alona din nou o datorie scadent" sta#ilind un nou termen pentru plata ei. reapa#a$" re(ape' ? & reconstrui #anda de rulare a unei an'elope uzate prin adu0area unui nou strat de cauciuc pe p+nz. ? 7in r. rechaper" taxa#a$" taxe' ? 1. & supune unei taxeF a ixa o sum determinat *ca tax" impozit" pre,. 2. * i0., & include pe cine'a" $ntr/o anumit cate0orieF a considera drept ? 7in r. taxer" lat. taxare.

199

vog ? <nteres 'iu" dar trector" pro'ocat de o $nt+mplare" de o persoan" de o tendin $n mod etc.F renume" mod. 7in r. vogue"

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. =are credei c este una din cele mai 'aloroase caliti ale scrisorii de rspuns la reclamaieB 2. =um poate i taxat un ast el de rspuns la o reclamaie@ >Au credem c ai a#ut probleme din cau'a noastr . ;indem aceste produse cu succes de mai muli ani (i nu am mai a#ut pl3n)eri p3n acum. ,e*eciunile relatate de ,#s. sunt complet de ne%neles pentru noi@. 3. =e $nseamn a scrie o scrisoare/remediere din punctul de 'edere al clientuluiB 4. =are este modul de rezol'are a unei reclamaiiB 5. 8ele'ai e'entualele para0ra e ale unei reclamaii a, *ondateF %i #, ne*ondate.

E3erci"ii )i si%(a"ii !e ca2


1. a, A se completeze para0ra ele care lipsesc $n aceast scrisoare/reclamaie@ >Am cercetat c1estiunea %mpreun cu ser#iciul nostru de ambalare (i s:a constatat c sticla a *ost ambalat adec#at. ,in acest punct de #edere- nu a ie(it la i#eal nici un moti# care ar *i pro#ocat deteriorarea. &utem tra)e doar conclu'ia c - %n timpul transport rii- mar*a a *ost mane#rat excesi# de brutal.@ 2. Acriei rspuns la o reclamaie ondat cu o#iectul ( Iivrare de cri deteriorate) din cauza am#alrii inadec'ate. 2n urma acestei deteriorri" rezult o diminuare a 'alorii pe care clientul o estimeaz la 39V. !entru a e'ita c-eltuielile necesare pentru o returnare a crilor" cumprtorul propune acordarea unei reduceri de >V.

299

3. 8edactai rspunsul la o reclamaie care se re er la li'rarea insu icient de lmpi@ >2n loc de 150 l mpi de birou de tip 6<5"A- au *ost expediate doar 100 de l mpi.@ 4. 8edactai o remediere con orm scenariului@ ClientulD este pus %n %ncurc tur de %nt3r'ierea la li#rare. Solicit trimiterea imediat a pieselor de te1nic de calcul. "l amenin s anule'e comanda- %n ca' de neli#rare %n termenele con#enite. 'urni orulD moti#ea' %nt3r'ierea prin neli#rarea la timp din +talia a unor piese pentru aparatele solicitate. "l promite c mar*a #a par#eni %n trei 'ile prin colet expres cu transport pl tit. 5. 8edactai o remediere" dat iind situaia@ 7lientul r spunde la a treia somaie a *urni'orului pri#ind neac1itarea la timp a *acturii. 6. Acriei rspunsul la o reclamaie pentru o eroare de acturare@ (;3n' torul %i debitea' 50 de mese de birou modelul A 211 la 4 lei- %n timp ce clientul le:a cump rat cu4 lei- con*orm *ormularului de comand remis de comis:#oia$orul *irmei. Firma a mai omis scontul obi(nuit de 3_). 7. 8edactai o remediere la reclamaia $n care clientul nu este de acord cu preurile $nre0istrate $n actur" deoarece acestea nu corespund celor prezentate $n catalo0" drept care '+nzrile mr urilor 'or scdea.

291

CAPITOLUL = CORESPONDENA PRECONTRACTUAL


2n epoca multimedial" consumatorii se 'd con runtai cu o o ert de mr uri %i prestri ser'icii tot mai mare %i tot mai 0reu de urmrit" $n care produsele %i ser'iciile indi'iduale a#ia dac se mai deose#esc $ntre ele pe #aza ar0umentelor aptice care" $n cele mai dese cazuri" sunt exa0erate peste msur sau c-iar alsi icate. 7e aceea o irm care 'inde produse ac-iziionate de la un partener" $nainte de a contracta cu unitatea $n cauz" $nainte de a in'esti capital $ntr/o a acere ori de a lua o decizie $n pri'ina pieei" tre#uie s se in ormeze asupra situaiei urnizorului" asupra strii inanciare a unitii economice" a calitii produselor o erite de ea etc. 7ac se cule0 date alse sau dac se olosesc metode 0re%ite de cercetare a situaiei urnizorilor" se a.un0e la o orientare 0re%it a $ntreprinderilor a de pia %i" ast el" la insucces. Aursele din interiorul irmei pot ser'i materialele statistice re eritoare la des acere %i la contra'aloarea acesteia" in ormaiile despre produse sau despre preuri. 7rept date din exterior pot ser'i statisticile o iciale" in ormaiile pro'enind de la asociaiile economice" din pu#licaiile irmei" din pres sau de la partenerii acesteia. &ceste in ormaii se adun cu a.utorul corespondenei precontractuale@ solicit ri de re*erine- cereri de o*ert prin care se solicit e(antioane- prospecte etc.

1?.1. So#ici%are !e referin"e


2n corespondena precontractual" solicitarea de re erine presupune un tip de scrisoare care precede adesea alte scrisori *de ex." cererea de o ert, ce pre0tesc $nc-eierea unei tranzacii. 2nainte de a $nre0istra o comand important de la un client nou" urnizorulGproductorul *sau cumprtorul, se in ormeaz despre reputaia %i situaia inanciar a potenialului partener. 3l scrie unei a0enii de in ormaii comerciale" unei irme citate drept re erin de

292

ctre noul client sau cere #ncii sale s se in ormeze la #anca cumprtorului sau a urnizorului *$n uncie de caz,. <n ormaiile 'or 'iza pro iturile $ntreprinderii" capitalul" ci ra de a aceri" onestitatea personalului" ilialele din ar %i din strintate" calitatea ser'iciilor %iGsau a produselor etc. Solicitarea de re*erine este o scrisoare personal adresat unui destinatar concret. !e o ast el de scrisoare nu 'or lipsi meniunile antetului" adresa destinatarului %i ormula complet de adresare@ cu titlurile %i numele adresantului. 2n a ar de meniunile o#li0atorii" pe scrisorile de acest 0en" deseori se e'ideniaz %i meniunile ocazionale@ (7on*idenial@- >Strict con*idenial@" plasate deasupra adresei destinatarului. 2n cele mai dese cazuri" textul solicitrii de re erine conine urmtoarea structur@
Formula de adresareC Textul scrisoriiD

6oti'area solicitrii in ormaiilor despre irm@ meniunea asupra unitii economice despre care se cer re erine *denumirea sau anexa unui documentGscrisoare pri'ind unitatea $n cauzF scopul $ntreprinderii care solicit,F / Cemeiul meniunii *a des %urat a aceri muli ani cu unitatea $n cauz" o cunoa%te din anumite situaii etc.,F / Aolicitarea in ormaiilor asupra societii G irmei respecti'e *despre ci ra de a aceri" starea inanciar" capacitatea de plat" reputaia" sol'a#ilitatea" practicile comerciale etc.,F / &si0urarea con idenialitii in ormaiilor. Formula de salut B de mulumire ;rem s menionm c primele trei para0ra e pot i comasate $ntr/unul sau dou sau le pot i sc-im#ate locurile. 2n cele ce urmeaz" 'om prezenta mai multe expresii uzuale pri'ind redactarea unei atare scrisori.

293

:=":":" 'ormule privind motivarea #cau a$ solicitrii de referine despre firma respectiv Aumele ,#s. ne:a *ost dat de *irma4 de re*erin . 2ntruc3t nu am a#ut p3n %n pre'ent a*aceri cu dumnealor- # #om *i *oarte %ndatorai- dac ne #ei trimite unele in*ormaii re*eritoare la situaia lor *inanciar 4 Firma4 din ora(ul ,#s.- de la care am primit o comand de aproximati#4- ne:a %ndrumat spre ,#s. Am dori s intr m %n contact 8%n relaii9 cu casa de comer8societatea- compania etc.9- cu care ,#s.- dup cum (timmeninei relaii de a*aceri de$a de patru ani. Firma menionat %n pa)ina anexat ne:a emis ast 'i o comand pentru m r*uri %n #aloare de 4lei- cu temei de plat de ! s pt m3ni. Firma ,#s. ne:a *ost nominali'at drept re*erin . ,eoarece ,#s.- de muli ani- des* (urai a*aceri cu *irma menionat 4 Firma menionat %n *i(a anexat a solicitat comen'i exclusi#e a produselor noastre de 4 (i #:a menionat pe ,#s. cu titlu de re*erin . 7ompania- ale c rei date le #ei ) si %n *i(a al turat tocmai ne:a transmis o comand de4 lei. Firma menionat al turat a citat banca ,#s. drept re*erin . Am dori s ne o*erii c3te#a in*ormaii pri#ind importanareputaia- sol#abilitatea (i practicile comerciale ale *irmei respecti#e. 2ntruc3t nu a#em relaii cu aceast societate- #:am *i recunosc tori- dac ne:ai o*eri- c3t mai cur3nd posibilin*ormaiile pe care le deinei asupra ima)inii respecti#ei societ i. ; ru) m s ne in*ormai dac pre'int )aranii pentru un asemenea credit. Orice alte detalii pe care ni le:ai putea da- le #om primi cu recuno(tin .

294

,at *iind *aptul c

pentru prima dat a#em oca'ia de a %nc1eia o a*acere cu *irma4- am dori s obinem in*ormaii re*eritor la sol#abilitatea acesteia. 7onsider3nd c sol#abilitatea acestei *irme # este cunoscut - am dori s (tim dac putem s :i o*erim- * r probleme- un credit de4 lei. :=":"<" 'ormule privind asigurarea confidenialitii informaiilor solicitate "ste de la sine %neles c putei conta pe totala noastr discreie. Iine%neles- in*ormaiile pe care #ei a#ea pl cere s ni le o*erii- #or r m3ne absolut con*ideniale. ; ru) m s acceptai anticipat mulumirile noastre- precum (i asi)urarea %n le) tur cu cea mai des #3r(it discreie. ; putei ba'a cu certitudine pe *aptul c #om trata in*ormaiile ,#s. ca strict con*ideniale. " de la sine %neles c in*ormaiile ,#s. #or *i *olosite de noi strict con*idenial (i * r r spundere din partea ,#s. ; mulumim pentru e*ort (i # asi)ur m c #om trata in*ormaiile ,#s. cu cea mai mare discreie.

1?.+. Scrisoare !e r&s (ns #a so#ici%area !e referin"e


Acrisoarea de rspuns la solicitarea de re erine poate cuprinde re eriri la starea inanciar a unei companii sau anun expedierea materialului solicitat. 2n uncie de 0radul de onora#ilitate a unitii economice respecti'e" rspunsul poate i@ *a#orabil *pentru irma care se #ucur de o reputaie #un $n domeniul comercial,F e#a'i# *c+nd sol'a#ilitatea irmei este du#ioas sau situaia economic creat $i limiteaz posi#ilitile de acti'itate,F de*a#orabil *c+nd irma $n cauz a adus pre.udicii cui'a $n timpul des %urrii relaiilor comerciale,F total ne*a#orabil *c+nd competena %i onora#ilitatea irmei respecti'e sunt oarte proaste" iar acti'itatea ei a a'ut un declin rapid,. Acrisoarea de rspuns tre#uie redactat c+t mai scurt" relans+ndu/se numai in ormaii ade'rate %i 'eri ica#ile. !ot i utilizate date statistice re eritoare la acti'itatea irmei" la constituirea

295

ei" la numrul de an0a.ai" la e'oluia acesteia $n ultimii 2/3 ani *ci ra de a aceri" c+%ti0ul," la capacitatea de plat" modul de sol'a#ilitate" la onora#ilitatea %i competena an0a.ailor etc. Cextul scrisorii tre#uie s conin cel mult 3/4 para0ra e@ re erirea la scrisoarea destinataruluiF prezentarea datelor %i a in ormaiilor solicitate despre unitatea respecti'F expunerea prerii a irmati'e sau de a'ora#ile pri'ind e icacitatea relaiilor cu irma $n cauzF ormula de $nc-eiere. Aot @ &tunci c+nd scrisoarea este con idenial" numele irmei nu se indic $n textul scrisorii" ci pe o oaie anexat. Acopul acestei tratri este de a nu di'ul0a numele ei" dac scrisoarea ar putea i citit %i de altcine'a. !rezentm" $n continuare" c+te'a ormule pentru toate tipurile de rspunsuri. :="<":" 7spuns favorabil 7a r spuns la solicitarea ,#s. de in*ormaii din4 cu re*erire la *irma menionat - dorim s # in*orm m c *irma %n cau' se bucur de un excelent renume %n comerC 7a r spuns la solicitarea ,#s. de in*ormaii din4- # ru) m s luai not c *irma despre care # interesai are o ba' solid C 7on*orm in*ormaiilor primite de la surse de %ncredere*irma pare s des* (oare tran'acii pro*itabileC Au exist moti#e s nu le acordai creditul solicitatC 2ntotdeauna am *ost satis* cui de metodele de plat ale *irmeiC 7redem c putei trata * r riscuri cu 7asa de 7omer 8companiaB*irma94 ,e(i operea' cu un capital modest- 7asa de 7omer 8*irma%ntreprinderea9 4 se bucur de %ncrederea )eneral . ,up p rerea noastr - nu # asumai nici un risc colabor3nd cu aceast *irm C Firma este an)a$at %n a*aceri considerabile- al c ror cuantum este %n deplin cre(tereC

296

Firma 4 este considerat un partener de %ncredere. Firma4 (i:a onorat p3n %n pre'ent pl ile cu cea mai mare

re)ularitateC
Suntem con#in(i c

,#s. ai ) sit %n aceast *irm un partener de a*aceri seriosC ,in aceste moti#e 8enumerate49- suntem de p rere c i se poate acorda- * r re'er#e- o ree(alonare de plat - precum a solicitat. :="<"<" 7spuns eva iv Situaia *irmei4 este )reu de apreciat- ast*el c - spre re)retul nostru- nu # putem *urni'a toate in*ormaiile solicitate. Au ne putem pronuna dac se poate conta sau nu pe aceast *irm ca repre'entant. Firma exist de prea puin timp pentru a ne permite s # *urni' m in*ormaii precise. 2n ceea ce pri#e(te m rimea creditului- noi am e'ita s :i acord m %ntrea)a sum . Au a#em cuno(tine si)ure pri#ind situaia *inanciar real a *irmei. "ste o *irm cu reputaie- dar mi$loacele sale nu $usti*ic acordarea unui credit de m rimea celui menionat. Firma e sol#abil - dar noi nu am *i dispu(i s :i acord m un credit de aceast #aloare- %ntruc3t o mare parte a capitalului ei e blocat. &e c3t putem aprecia- un credit de4 repre'int un risc prea mare. ]in3nd cont de starea actual de*a#orabil a pieei- a intra %n a*aceri cu ei este o problem care r m3ne la discreia ,umnea#oastr . :="<"?" 7spuns defavorabil 2n circumstanele date- personal- am *i %nclinai s *im precaui %n orice tran'acie comercial . ,e c3t#a timp- %ncrederea %n compania4 scade tot mai mult.

297

7redem c este de datoria noastr s # recomand m de a *i 5ulte obli)aii an)a$ate de aceast

prudeni %n relaiile pe care le a#ei cu aceast *irm . *irm nu au putut *i respectate. <nele elemente pri#ind calitatea tran'aciilor comerciale pun la %ndoial onorabilitatea sau competena *irmeiD comeruri contro#ersate- m r*uri re*u'ate pentru execuie proast . &entru aceast *irm - exist riscul unui *aliment iminent. Am %ntrerupt orice relaii cu aceast *irm - din cau'a pre$udiciilor aduse nou - care- nici p3n %n pre'ent- n:au *ost acoperite. Ae %ndoim- deci- c *irma numit de ,#s. ar *i potri#it pentru a de#eni unic repre'entant %n 5oldo#a (i nu putem dec3t s # deconsiliem ale)erea ei. "xperiena noastr cu aceast societate este de*a#orabil . 7onducerea ei s:a do#edit a nu *i de n de$de 4

:="<">" 'ormule de ncheiere a scrisorii Sper m c prin aceste in*ormaii s # *i *ost de *olos. ; comunic m aceste in*ormaii cu titlu con*idenial (i * r nici un an)a$ament din partea noastr B(i * r responsabilitate. Aceste in*ormaii sunt date- desi)ur- * r #reo r spundere din partea noastr . ; ru) m- dup cum e u(or de %neles- s p strai cea mai mare discreie. ; ru) m s tratai aceste in*ormaii cu cea mai mare con*idenialitate.

5odele de solicitri de referine i rspunsuri la ele


;confor$ scenarii#or !e $ai Cos<

298

1. Scenari(D 1 irm solicit unei alte irme in ormaii con ideniale pri'itoare la ci ra de a aceri" la starea inanciar %i capacitatea de plat a irmei respecti'e. 8spunsul este a'ora#il. 8e .@ 6nformaii Atimate 7omnule >"

7on*idenial

:irma menionat $n i%a anexat ne/a emis" astzi" o prim comand pentru mr uri $n 'aloare de 2599999 lei" cu termen de plat de 19 sptm+ni. 7eoarece 7's. de muli ani des %urai" $n mod re0ulat" a aceri cu irma menionat" ne/ai ost nominalizai drept re erin. ;/am i oarte recunosctori" dac ne/ai putea o eri o in ormaie c+t mai exact despre ci ra de a aceri" starea inanciar %i capacitatea de plat a acestei irme. 7atele 7's. 'or con idenialitate. i" #ine$neles" tratate cu cea mai mare

!entru ama#ilitatea 7's." ' mulumim anticipat. =u stim" 7spuns:

8e .@ 7eferine Atimate 7omnule >"

7on*idenial

:irma despre care dorii in ormaii ne este cunoscut de 8 ani ca un partener de a aceri de $ncredere. :irma a ost $n iinat $n 1999 $n calitate de A.&. %i are 499 de an0a.ai. Aocietatea a putut s/%i mreasc 'olumul de export" $n ultimii 3 ani" de la 23V la 49V" din c+te %tim noi. 2n msura $n care putem aprecia acest lucru" ci ra de a aceri %i c+%ti0ul acesteia au crescut $n ultimii ani.

299

!ri'itor la capacitatea de plat" nu a'em in ormaii care i/ar deza'anta.a. Auntem con'in%i c 7's. 'ei 0si $n aceast irm un partener de a aceri serios. Aperm c prin aceste in ormaii s ' i ost de olos. =u deose#it stim" +. Scenari(@ 1 irm cere re erine de la o alt irm pri'itor la importana %i reputaia unui potenial client. 8spunsul este de a'ora#il.

8e .@ 6nformaii Atimat 7oamn >"

7on*idenial

:irma menionat $n i%a anexat a solicitat reprezentarea exclusi' pentru produsele noastre de $n rumuseare $n 6oldo'a %i '/a menionat pe 7's. cu titlu de re erin. 2nainte de a $ncredina irmei amintite dreptul de reprezentare exclusi'" am dori s ne o erii c+te'a in ormaii pri'itoare la importana" reputaia" sol'a#ilitatea %i practicile comerciale ale societii respecti'e. ; mulumim pentru e ort %i ' asi0urm c 'om trata in ormaiile 7's. cu cea mai mare discreie. =u stim"

7spuns:
Atimate 7omnule >" Strict con*idenial =a urmare a cererii 7's. din data de 19.92.2992" inem s ' acem cunoscut c" din pcate" experiena noastr cu aceast irm este de a'ora#il. =onducerea irmei s/a do'edit a nu i de $ncredere. & solicitat de mai multe ori decalarea plilor" mai a'+nd $nc de ac-itat dou acturi.

219

Ee $ndoim deci c irma numit de 7's. ar i potri'it pentru a de'eni unic reprezentant $n 6oldo'a %i nu putem dec+t s ' deconsiliem ale0erea ei. Ee pare ru c nu putem s ' o erim in ormaii a'ora#ile %i ' ru0m" dup cum e u%or de $neles" s pstrai cea mai mare discreie. Aalutri cordiale" /. Scenari(@ 1 irm (>) solicit in ormaii de la o #anc pri'ind situaia inanciar %i sol'a#ilitatea irmei 4N). 8spunsul este e'azi'.

8e .@ 6nformaii Atimate 7omnule 7irector >"

Strict con*idenial

:irma menionat $n i%a alturat a citat #anca 7's. drept re erin. 2n momentul de a" ducem tratati'e cu aceast irm pentru o comand $n 'aloare de 599999 lei. 7eoarece irma solicit o scaden de 3 luni" ne/am permis s ' solicitm in ormaii re eritoare la situaia inanciar %i la sol'a#ilitatea ei. :ii si0uri" 'om trata aceste in ormaii cu cea mai mare con idenialitate. ; mulumim pentru e ortul 7's. =u toat stima"

7spuns:

8e @ Cererea de informaii din <<"=C"<==<

211

Atimate 7omnule"

7on*idenial

=u pri'ire la cererea 7's. din data de 22.95.2992" suntem $n msur s ' comunicm urmtoarele in ormaii pri'itoare la irma respecti'. :irma > este o societate pe aciuni cu un capital de 4 mil. lei %i are 199 de an0a.ai. 3a dispune de o important clientel. =u toate acestea" a'+nd ne'oie de credite importante ? deoarece $n ultimii ani %i/a extins acti'itatea ? a ost o#li0at s contracteze $n #anca noastr an0a.amente serioase" ipotec+ndu/%i c-iar unele din imo#ile. !+n acum %i/a e ectuat re0ulat plile" dar totu%i cu unele mici $nt+rzieri *5/19 zile,. 7in aceste moti'e" suntem de prere c iniierea cu ea a unei a aceri este o pro#lem care rm+ne la discreia 7's. =on idenial %i r responsa#ilitate. =u deose#it stim"

G#osar %e$a%ic
Controversa#a$- contro#erse' ? & discuta $n contradictoriu asupra unei pro#leme de principiu. 7in r. controverser" lat. controversare. cuantum" cuantumuri ? =antitate" sum *neprecizat, la care se urc o c-eltuial" un credit etc. 7in lat. Fuantum. decalare" decal ri ? 7istanare $n spaiu sau $n timp a unui o#iect $n raport cu ce'a sta#ilit iniialF rm+nere $n urmF nepotri'ire" dezacord $ntre situaii" e'enimente" concepii etc. 7in r. decaler" deconsilia" deconsilie' ? & s tui pe cine'a s nu ac un anumit lucru. 7in r. d!conseiller. onorabilitate ? =alitatea de a i onora#ilF cinste. ? 7in r. honorabilit!" solid ? *&ici,@ * irm solid,. =are este temeinic" serioas sau mare. 7in r. solide" lat. solidus. solvabil" : - sol#abili- :e. ? =are dispune de su iciente mi.loace #ne%ti sau #unuri pentru a/%i $ndeplini la termen o#li0aiileF care plte%te promptF #un de plat. 7in r. solvable.

212

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. 2n ce situaii se redacteaz scrisorile precontractualeB 2. !entru care din tipurile de scrisori precontractuale 'ei olosi meniunile@ >7on*idenial@- >Strict con*idenial@F 3. 7e ce tre#uie s inei cont la $ntocmirea unei scrisori cu rspuns e'azi' sau ne a'ora#ilB 4. 7ac ai solicita re erine despre o irm de la doi parteneri ai acesteia %i ai primi un rspuns a'ora#il" cum ai proceda ulteriorB 5. 3numerai tipurile de in ormaii e'entuale pe care le/ai solicita despre o irm.

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. <ntroducei $n contexte $m#inrile lexicaleD a *i sol#abilC *irm solid *inanciarC a cita ca re*erin C a lua re*erine4C a solicita o am3nare a4C onorabilitate a *irmeiC a deconsilia colaborareaC a lua not C decalare a pl ilorC declin al *irmeiC a *urni'a in*ormaii. 2. 8edactai c+te cinci ormule *$n a ar de cele examinate mai sus, care s exprime@ moti'area %i cauza solicitrii in ormaiilor despre o irmF solicitarea nemi.locit a in ormaiilor despre un clientF rspuns a'ora#il la o solicitare de in ormaiiF rspuns ne a'ora#il la o cerere de re erineF rspuns e'azi' la cerere de re erine. 3. =ontinuai ormulele ast el" $nc+t acestea s se re ere la solicitri de re erine@ ,e(i operea' cu un capital destul de redus-4 Au ne putem pronuna- dac 4 Firma exist de prea puin timp4 Situaia *irmei este )reu de apreciat- a(a c 4 <nele acti#it i pun la %ndoial 4 2ntruc3t nu a#em relaii cu aceast *irm -4

213

7u p rere de r u- aceast *irm 4 7um nu a#em nici un moti# s ne pl3n)em de-4 "ste o *irm cu reputaie- dar4

4. 2ntocmii o solicitare de re erine %i o scrisoare de rspuns a'ora#il la aceasta con orm scenariului@ ( O *irm o consult pe alta pentru a:i cere in*ormaii con*ideniale despre sol#abilitatea unuia dintre clienii ei.@ 5. 8edactai o scrisoare $n care se solicit in ormaii despre o irm *cu un o#iect ar#itrar, %i dou rspunsuri con orm scenariilor@ a9 ,in cau'a propriilor experiene nereu(ite- o *irm deconsilia' colaborarea cu unul dintre clienii s i. b9 ]in3nd cont de unele situaii ale acti#it ii *irmei 8situaia pieei- mediul economic9- o alt *irm d un r spuns e#a'i# la cerere. 6. 7ai un rspuns de a'ora#il la urmtoarea scrisoare@ 7on*idenial

8e .@ 6nformaii Atimate 7omnule " :irma () din ora%ul 7's." de la care am primit o comand de aproximati'" ne/a recomandat pe 7's. =onsider+nd c sol'a#ilitatea acestei irme ' este a#solut cunoscut" deoarece" dup cum %tim" 7umnea'oastr a'ei relaii de a aceri cu ea de 6 ani" '/am ru0a s ne urnizai in ormaii re eritoare la ima0inea acestei irme %i anume@ onorabilitatea- reputaiasol#abilitatea (i relaiile comerciale des* (urate. 1rice alte detalii pe care ni le/ai putea o eri" 'or i primite cu recuno%tin. ; asi0urm c putei conta pe totala noastr discreie. =u stim"

CAPITOLUL =I CORESPONDENA CONTRACTUAL


214

11.1. Re!ac%area con%rac%e#or !e o era"i(ni co$ercia#e


7up ce a ost selectat a0enia cu G la care 'a lucra" partenerul G clientul G an0a.atul 'a $nc-eia cu ea un contract de cola#orare $ntre client ? a0enie. Un ast el de act stipuleaz %i pre'ede orice pro#lem care ar putea a ecta interesele prilor. 7e asemenea" contractul este documentul care ar#itreaz atunci c+nd apar nemulumiri sau ne$nele0eri $ntre partenerii de a aceri. &%adar" con%rac%(# este un acord *act" $nscris" con'enie," ca urmare a $nele0erii $ntre dou sau mai multe persoane * izice sau .uridice," pentru crearea" modi icarea sau stin0erea unor drepturi %i o#li0aii $n relaiile dintre ele. =ontractele sunt ne0ociate %i rati icate pentru a i respectate. 3le prote.eaz prile" reduc+nd riscurile am#ilor parteneri. & nu respecta un contract $nseamn de.a a pierde o parte din credi#ilitate. !artenerii de'in mai reticeni" mai prudeni. 8iscul nerespectrii contractului nu se rezum niciodat doar la plata unor penaliti %i daune. 3le implic ima0inea" reputaia %i credi#ilitatea care (cost) #ani muli pentru a i re cute. =orespondena contractual se caracterizeaz printr/un stil speci ic" determinat de natura %i o#iectul contractului" de cultura %i naionalitatea partenerului etc. 7e exemplu" un contract internaional 'a i $ntocmit $n lim#a de stat a rii partenerului sau $n am#ele lim#i. 7e%i contractele" de orice 0en ar i *de operaiuni comerciale" de munc" indi'iduale sau colecti'e," se $ntocmesc con orm aceleia%i sc-eme" $n ceea ce pri'e%te coninutul" oarte rar se aseamn unul cu altul. =ontractul de #3n'are:cump rare a unui produs este acordul de 'oin dintre doi parteneri" a'+nd sediile $n acela%i stat sau $n state di erite *dac este 'or#a de tranzacii internaionale," prin care una din pri se o#li0 s trans ere celeilalte pri proprietatea asupra unui #un *mar a asupra creia poart o#li0aiile contractuale, contra unei pli. 2n uncie de o#iectul operaiunii comerciale" contractele pot i@ de executare de lucr ri- de depo'it- de repre'entare comercial - de transport- de expediii internaionale- de turism etc. 1 meniune special tre#uie cut $n le0tur cu te-nicile moderne de contractare comercial internaional ? leasin)- #3n'are

215

de licene- *ranc1isin)- #3n'are de Yno`:1o`- consultin): en)ineerin) etc. Con%rac%e#e co$ercia#e se $nc-eie %i se modi ic" de re0ul" $n orm scris" cu respectarea condiiilor pentru 'aliditatea con'eniilor. 7in punct de 'edere .uridic" o#iectul unui contract este constituit din ansam#lul o#li0aiilor pe care prile %i le asum prin acordul lor. 1#iectul contractului comercial desemneaz mar a asupra creia poart o#li0aiile partenerii. Ae)ocierea obiectului contractului const $n identi icarea mr ii" prin determinarea cantitii" calitii" am#ala.ului %i mrcii" precum %i $n precizarea o#li0aiilor partenerilor $n le0tur cu mar a. &st el" coninutul unui atare contract tre#uie s cuprind@ ::":":" ,enumirea mrfii, care constitue o#iectul contractului. 3a tre#uie sta#ilit ast el" $nc+t s e'ite orice posi#ilitate de $nele0ere 0re%it. 2n cazul #unurilor un0i#ile" datorit calitii omo0ene care ace posi#il $nlocuirea unui lot de mar cu altul" este su icient $nre0istrarea denumirii complete %i a tipului de mar " con orm uzanelor comerciale interne sau internaionale. !entru #unurile ne un0i#ile %i ser'icii este necesar enumerarea elementelor care contri#uie la indi'idualizarea produsului sau prestrii de ser'icii@ descrierea exact" te-nolo0ia de a#ricare" caracteristicile te-nice rele'ante" re erirea la catalo0" la prospect" la norme te-nice" la mostr" e%antion" la marc de a#ric etc. ::":"<" Cantitatea mrfii se determin prin olosirea unitilor de msur" $n uncie de uzanele cu pri'ire la msuri %i 0reuti de pe piaa clientului. 7e asemenea" $n contract tre#uie s se pre'ad documentul care s ateste ce cantitate a expediat urnizorul. =antitatea mr ii se sta#ile%te" de o#icei" la locul $n care se ace expedierea mr ii" dar prile pot s cad de acord ca sta#ilirea acesteia s se ac la locul de destinaie" mai ales dac la locul de expediere nu exist instalaiile necesare. 7e asemenea" se poate con'eni s ai# loc o du#l sta#ilire a cantitii@ una / la locul de expediere" alta / la cel de destinaie" aceast 'ariant iind pre erat $n situaia $n care" $n termenul transportrii" nu exist certitudinea conser'rii cantitati'e a mr ii.

216

2n cazurile $n care nu se poate determina exact" de la $nceput" cantitatea mr ii" ie datorit caracteristicilor pe care mar a respecti' le are" ie din cauza mi.loacelor de transport" aceasta se $nscrie $n contract cu o anumit aproximaie" indic+ndu/se tolerana admisi#il de msur speci ic %i G sau $n procente. 5a sta#ilirea 0reutii unor mr uri" se ine seama de caracteristicile te-nice care de inesc 0reutatea total izic %i 0reutatea su#stanei e ecti'e. 7e exemplu" pentru cereale" #um#ac" i#re" l+n" minereuri" tre#uie precizat procentul de umiditateF pentru $n0r%minte c-imice" este necesar s ie indicat concentraia $n su#stana util etc. ::":"?" Calitatea mrfii. 7escrierea calitii mr ii se ace prin indicarea" $n mod detaliat" a mai multor caracteristici te-nice ale mr ii sau ale rezultatelor prestaiei de ser'icii. !entru ma%ini" utila.e %i ec-ipamente" se ace" $n mod o#i%nuit" o descriere amnunit $n anexele contractului" iind menionai parametrii te-nico/cantitati'i@ capacitatea de producie" durata de uncionare" randamentul" consumurile speci ice etc. 5ostra poate i o parte care prezint mar a pus la dispoziia cumprtorului. 6ar a li'rat tre#uie s corespund mostrei / concordan care" $n caz de contestaie" poate i determinat prin expertiz. 7e re0ul" un exemplar din mostrele acceptate se depune pentru pstrare la tere persoane" care pot i@ camere de comer" asociaii ale comercianilor" a0enii de #urs" comisii de ar#itra. etc. *c+nd este 'or#a de tranzacii internaionale,. 5a li'rarea mr ii" mostra .oac rolul de pro# pentru 'eri icarea $ndeplinirii o#li0aiei contractuale cu pri'ire la calitate. 2n contract" calitatea mr ii poate i indicat cu o noiune a#stract" creia tre#uie s/i corespund mar a ce urmeaz s ie li'rat. Cipurile de mar pot i de inite $n contract %i prin standarde" care" $n unele cazuri" au de'enit internaionale. 2n acest sens" menionm existena or0anizaiei (+nternational Standardisation Or)ani'ation@ 8+.S.O.9- care ace recomandri or0anizaiilor naionale de standardizare $n acest domeniu de acti'itate. =orespunz+nd acestor standarde" mr urile pot i comercializate cu meniunea calitati' ( +.S.O.).

217

7alitatea mr ii poate i $nre0istrat $n contract prin indicarea

mrcii de a#ric" a celei de comer sau de ser'iciu. 5arca de *abric sau de comer permite indi'idualizarea unui produs" identi icarea calitati' a lui dintr/o 0am de produse similare" care pot satis ace aceea%i necesitateF marca de ser#iciu atest calitile %i competena irmelor specializate $n acest scop. 2n unele contracte" $n articolele pri'ind calitatea mr ii" apare clauza (# 'ut (i pl cut)" ceea ce $nseamn c cumprtorul a 'zut mar a $naintea $nc-eierii contractului" accept+nd calitatea ei" r o descriere te-nic. =lauza (dup %ncercare@ presupune c $nc-eierea contractului este condiionat de acceptarea calitii de ctre cumprtor" care tre#uie s se pronune $ntr/un timp limitat ? ore sau zile ? potri'it naturii mr ii %i a uzanelor sau a pre'ederilor contractuale. No%&D ,ac cump r torul nu accept calitatea m r*iicontractul se consider re'iliat. &ceast 'ariant este mai rec'ent utilizat $n comerul cu ma%ini" cu aparate" cu automo#ile etc." $ncercarea iind pre'zut" de o#icei" pentru perioada de 0aranie con'enit. ;+nztorul se an0a.eaz s $nlocuiasc piesele de ecte %i s aduc $m#untirile necesare din contul su. 2n contractele pentru tranzacii internaionale" pentru determinarea calitii mr ii" se olosesc clauze consacrate" exprimate prin ormule de 0enul@ >Tel auel@" care $nseamn c cumprtorul accept mar a 4a%a cum este)" r a o 'edea. 6etoda este practicat" $n special" $n comerul mondial cu produse a0ricole" cu minereuri" la comercializarea mr urilor la care" in+ndu/se cont de locul de ori0ine a lor" nu pot inter'eni modi icri mari $n calitate. >Sound deli#ered 8S.,.9@ = >5ar* s n toas la desc rcare) 1 este clauza care indic aptul c importatorul nu 'a accepta mar a dec+t dac aceasta sose%te la destinaie intact" r de0radri calitati'e. =lauza (.us terms 8..T.9@ = >7omerul cu secar N" o#li0 cumprtorul s accepte mar a c-iar dac sose%te la

218

destinaie cu unele de iciene. 2n acest caz" exportatorul tre#uie s o ere o #oni icaie la pre" indicat $n contractF Ae consider c '+nztorul nu %i/a $ndeplinit o#li0aia de a li'ra mar a $n urmtoarele situaii" care" la el" se stipuleaz $n contract@ c+nd a remis o cantitate $n plus sau $n minus a de cea stipulatF dac a li'rat alt mar dec+t cea pre'zut $n contract sau un produs de alt specie" un produs necon orm cu mostra" cu modelul trimis cumprtorului" cu excepia cazului $n care acestea au ost prezentate cu titlu indicati'F $n cazul $n care mar a nu posed calitile necesare pentru utilizarea comercialF c+nd a ost remis o mar care nu posed calitile %i particularitile pre'zute $n mod expres sau tacit $n contract. =ontractul tre#uie s pre'ad %i clauza care pre'ede modul de constatare a de icienelor %i termenul de $n%tiinare a '+nztorului despre acestea. =umprtorul pierde dreptul de a #ene icia de desp0u#iri" dac nu/l $n%tiineaz pe '+nztor de cele constatate $ntr/un termen #ine sta#ilit" de o#icei c+t mai scurt" $ncep+nd cu data $n care a e ectuat sau ar i tre#uit s e ectueze examinarea. 7ac a reclamat la timp de icienele constatate" cumprtorul poate s pretind@ executarea $n continuare a contractului" reducerea preului" plata unor penaliti" rezilierea acestuia etc. ::":">" Jipul i preul ambala3ului 2n contract tre#uie menionat" $n mod expres" tipul am#ala.ului. 7ac" anticipat" '+nztorul %i cumprtorul nu se $nele0 asupra am#ala.ului" '+nztorul este o#li0at" con orm normelor 0enerale de li'rare" s predea mar a cumprtorului $ntr/un ambala$ u'ual pentru transportare. 2n contractul de '+nzare/cumprare sunt necesare precizri $n le0tur cu aptul c am#ala.ul trece $n proprietatea cumprtorului" rm+ne $n cea a '+nztorului sau doar se $mprumut acestuia.

219

2n ceea ce pri'e%te preul am#ala.ului" se stipuleaz" cel mai adesea" una din urmtoarele clauze@ (neto) / '+nztorul nu pretinde nimic pentru am#ala." costul acestuia iind cuprins $n preul mr iiF (neto plus ambala$ul) ? '+nztorul calculeaz separat costul am#ala.uluiF (bruto per neto) ? am#ala.ul este calculat la preul unitar al mr ii. ::":"C" 5arcarea ambala3ului este o alt cerin $nt+lnit" de re0ul" at+t $n contractele interne" c+t %i $n cele externe. &ceast operaie are dou scopuri@ manipularea operati' a mr ii $n timpul transportriiF realizarea pu#licitii comerciale $n cazul re'+nzrii de ctre cumprtor. =ontractul tre#uie s cuprind o descriere amnunit a marca.elor *lim#a utilizat" locul %i modul de aplicare, %i s pre'ad" dac este cazul" o#li0aia cumprtorului de a urniza %a#loane" etic-ete" 'iniete" am#ala.e indi'iduale marcate. 7e re0ul" pe iecare colet tre#uie s se marc-eze@ numrul contractului" cel al coletului" numele '+nztorului" numele %i adresa destinatarului" 0reutatea #ruto %i neto" seria utila.elor" inscripia (5ade in) *pentru produse importate,. =ontractul poate speci ica %i alte marca.e@ (Special@- pentru mr urile la care se cere o manipulare atent *aparate de mare precizie" materii explozi'e" o#iecte ra0ile etc.,F EOri)inarN4 c+nd mar a rm+ne $n lzile sau $n sacii $n care a ost am#alat de ctre productor" purt+nd marca ori0inal a acestuiaF >Aeutru)" c+nd am#ala.ul nu poart nici un semn distincti' care s ateste ara de ori0ine a mr ii" modul de manipulare a ei $n timpul transportrii etc. ::":"B" Clau e privind stabilirea preului n contracte . !reul se $nscrie $n contract ie pe unitatea de produs" ie ca o sum 0lo#al pentru $ntrea0a cantitate a mar ii care ace o#iectul contractului. 2n

229

0eneral" coninutul clauzelor pri'ind sta#ilirea preului $n contracte depinde de natura produselor ne0ociate. 7e exemplu" pentru mr urile ne un0i#ile" care nu se coteaz la #urs" preurile se $nscriu $n contracte erm" at+t pe unitate de msur" c+t %i ca 'aloare totalF pentru mr urile care se coteaz la #urs" se pot sta#ili at+t preuri ixe" c+t %i preuri determina#ile" cu indicarea elementelor de re erin / anumite situaii care pot aprea pe parcurs ? care s permit o determinare a preurilor r ec-i'ocuri. 7e exemplu" pentru produsele petroliere" clauza pri'ind preul poate i ormulat ast el@ >&re pro#i'oriu 4leiBton - *ranco:4 &reul de*initi# #a *i calculat pe ba'a cotaiei medii a produsului %n .epublica 5oldo#a din 'iua %nc rc rii. ,ac data %nc rc rii inserat %n *actur B conosament B *ra1t B scrisoare de tr sur coincide cu o 'i de duminic sau de s rb toare- c3nd nu apar cotaii- atunci preul se #a calcula dup cotaiile din 'iua anterioar 'ilei de s rb toare4 2n uncie de caz" se mai poate adu0a@ >6a preul re'ultat din calculul cotaiei de mai sus#3n' torul acord cump r torului un rabat de4- leiBton repre'ent3nd c1eltuieli de transport de la Z la 71i(in utaxe #amale etc.@ =ontractele tre#uie s mai pre'ad %i alte aspecte le0ate de preul mr ii" cum ar i@ cantitatea pentru care se calculeaz preul" 'aluta $n care se ace plata %i reducerile de pre pe care le acord '+nztorul cumprtorului. 2n practica comercial" '+nztorul se o#li0" prin clauzele sta#ilite $n contract sau ulterior" s acorde cumprtorului #oni icaii ie prin mrirea 'olumului G 0reutii mr ii acturate" ie prin scderea preului. 8educerile asupra preului con'enit" de care poate #ene icia cumprtorul din partea '+nztorului" sunt@ scontul de re)lementare4 numit %i cassa sconto)" acordat clienilor care pltesc ac-iziiile lor $nainte de termenul de scadenF rabatul" acordat asupra preului de '+nzare con'enit $n preala#il" din cauza unui de ect de calitate" a calitii

221

necon orme cu o#iectul contractului sau a $nt+rzierii $n li'rareF remi' 4 acordat" de o#icei" asupra preului de '+nzare" lu+ndu/se $n considerare" de exemplu" importana '+nzrii sau a clientului. ::":"D" Clau e privind condiiile de livrare i de plat . 2n contractele comerciale e necesar s se acorde o atenie deose#it condiiilor le0ate de determinarea locului de trecere a mr ii de la '+nztor la cumprtor" odat cu care are loc %i trans erarea c-eltuielilor %i riscurilor pe care le implic li'rarea. &%adar" clauzele contractului tre#uie s pre'ad@ o#li0aia '+nztorului de a li'ra %i pe cea a cumprtorului de a prelua %i a plti mar aF modul de suportare a c-eltuielilor de am#alare care re'in" $n cele mai dese cazuri" '+nztorului" cu excepia cazului $n care mr urile se li'reaz neam#alateF o#li0aia '+nztorului de a e ectua toate operaiile a erente controlului calitati' %i cantitati' *%i a suporta c-eltuielile," $n scopul de a pune mar a la dispoziia cumprtorului con orm condiiilor contractualeF sta#ilirea locului de trecere a c-eltuielilor %i" respecti'" a riscurilor de la '+nztor la cumprtorF o#li0aia '+nztorului de a/l a'iza pe cumprtor c mar a a ost pus la dispoziia acestuia. 2n cazul $n care an0a.area mi.locului de transport $i re'ine cumprtorului" acesta este o#li0at de a/l a'iza pe '+nztor asupra condiiilor $n care mar a urmeaz s ie predat persoanei desemnateF o#inerea documentelor le0ate de li'rare %i a altor documente a erente transportului@ autorizaie" certi icat de ori0ine" actur etc.F or0anizarea 'muirii %i plata taxelor 'amale. ::":"K" Clau e privind termenul de livrare i condiiile de plat" 7ata li'rrii poate i ixat expres de cele dou pri contractante sau poate s rezulte din uzanele comerciale. 2n am#ele cazuri" clauza tre#uie s determine c '+nztorul este o#li0at s li'reze mar a la data sau luna respecti'.

222

2n principiu" data exact a li'rrii o ixeaz '+nztorul. =+nd contractul nu pre'ede o dat concret de li'rare" '+nztorul este o#li0at s remit mar a cumprtorului $ntr/un termen c+t mai scurt de la data $nc-eierii contractului" $n uncie de natura mr ii %i de $mpre.urrile existente. Cermenul de remitere a mr ii cumprtorului la locul de destinaie poate depinde de termenul de ac-itare a acesteia de ctre cumprtor. 7e aceea o clauz a contractului poate i@ ( .emiterea m r*ii c tre cump r tor dup ac1itarea ei %n contul nr). :iind 'or#a de un contract extern" situaia se complic atunci c+nd li'rarea mr ii se $nc-eie cu predarea acesteia unei or0anizaii specializate care/i asi0ur transportul la destinaieF c-iar %i $n acest caz" '+nztorul are posi#ilitatea s/%i pstreze dreptul de dispoziie asupra mr ii pe parcursul transportrii %i s se opun eli#errii mr ii p+n $n momentul $n care o#ine ac-itarea ei. =lauzele pri'ind condiiile de plat se 'or re eri la determinarea@ locului de platF termenului de decontare a preuluiF modalitilor de platF monedei $n care se 'a e ectua plataF 0araniei o erite de cumprtorF documentelor ce atest li'rarea mr ii. &%adar" lu+nd $n considerare clauzele corespunztoare o#iectului" un contract comercial de prestri ser'icii tre#uie s conin@

223

1. Citlul contractului@

1. Con%rac% #(cr&ri#or

!e

efec%(are

2. Apeci icarea locului de $nc-eiere 2. 1r. =-i%inu" 12 iulie 2997/93/98 %i data@ 3. Eumele %i prenumele 3. ? 4. Subsemnaii IO+2O 5ariaHene iciarului" precedat *$n cele acion3nd %n ba'a Statutuluimai dese cazuri, de cu'+ntul denumit %n continuare (s('se$na%(#)G(s('se$na"ii)F actul Iene*iciar- pe de o parte- (i in'ocat" numele %i prenumele 7A,O Elga, domiciliat pe str. executantului@ G1. Asac1i- 13B2 n scut la 25.05.1/50- titular al buletinului 4. 7omiciliul" seria %i nr. #uletinului de identitate seria 13:Z de identitate" locul %i data na%terii@ 21165067!1- emis de444denumit %n continuare executantpe de alt parte- au contractat urm toareleD 5. 1#li0aiile executantului *prin enumerare,@ 5. 3xecutantul se o#li0 s e ectueze urmtoarele lucrri@ - ;opsirea a 10 u(i din birourile4C - bu)r #irea pereilor din birourile4- a c ror supra*a este de 250 m2C - ;opsirea ramelor la *erestre 820 *erestre E 200 m9C - +nstalarea a 6 c1iu#ete ... tip A5121C : +nstalarea teracotei pe 60 m2.

6. Atipularea termenului de executare 6. Cermenul de executare a a lucrrilor@ lucrrilor@ de la ?1.?8.+??9 p3n la /?. ?8. +??9. 7. <ndicarea o#li0aiilor #ene iciarului@ 7. &entru executarea calitati# (i %n termenul stipulat la pct. < al pre'entului contract- Iene*iciarul se obli) s pl teasc "xecutan: tului corespun' torD - 2599 leiF

224

- 5999 leiF - 1599 leiF - 4899 leiF - 6599 leiF an %o%a#D 18399 lei. 8. =lauza ce speci ic drepturile Hene iciarului $n caz de nerespectare de ctre 3xecutant@ a, a termenului de executareF #, a calitilor respecti'e a lucrrilor 8. : 2n ca'ul %n care "xecutantul nu respect termenul de executare a lucr rilor- Iene*iciarul are dreptul s prelun)easc sau s re'ilie'e contractul- modi*ic3nd suma de plat corespun' torD - 5inus 5_ pentru *iecare 'i %nt3r'iat C - .e'ilierea contractului- dup 15 'ile %nt3r'iate. - 2n ca'ul %n care lucr rile au *ost executate necalitati#Iene*iciarul are dreptul s modi*ice suma de plat sau s re'ilie'e contractul %n ba'a examin rii lucr rilor de c tre o comisie din ambele p ri (i %n ba'a >&rocesului:#erbal de constatare a de*icienelor de executare necalitati# a lucr rilor@. 9. Hene iciar" Semn tura&dresa@ 3xecutant" Semn tura&dresa@

9. Aemnturile %i adresele prilor

=ontractul dintre parteneri este unul din actele cele mai importante de le0alizare ale cola#orrii" pentru c" dup cum am menionat" el tre#uie s stipuleze %i s poat pre'edea orice pro#lem care ar putea a ecta interesele prilor. :iecare din articolele contractului reprezint un capitol distinct %i poate conine mai multe sau mai puine detalii" $n uncie de speci icul cola#orrii.

225

7e exemplu" $n contractul dintre o a0enie de pu#licitate %i un client nu 'or lipsi niciodat para0ra ele care se re er la@ !rodusul sau ser'iciul pentru care 'a lucra a0enia *o#iectul contractului,F responsa#ilitile a0enieiF o#li0aiile clientului a de a0enieF modul cum este pltit a0eniaF cine pstreaz proprietatea asupra creanelor emise de a0enieF termenii 0enerali ai cola#orriiF modul $n care se $nc-eie cola#orarea. A examinm c+te'a dintre ele@ ::":";" )tabilirea produsului sau serviciului pentru care va lucra agenia &cest capitol tre#uie s pre'ad" exact" care este produsul sau ser'iciul pentru care 'a lucra a0eniaF Cot aici se stipuleaz dac produsul sau ser'iciul are anumite caracteristici speciale de care a0enia tre#uie s se ocupe *de exemplu" desi0/nul unui am#ala.,F ;or i speci icate restriciile" dac este necesar@ a0enia 'a lucra numai asupra unei anumite pri a proiectului G se 'a ocupa doar de o anumit arie 0eo0ra ic sau de un anumit mediu etc. ::":":=" 7esponsabilitile ageniei =ontractul tre#uie s indice care sunt responsa#ilitile a0eniei de pu#licitate %i ce are aceasta de cut. Unele dintre ele 'or i@ studierea produsului clientului %i a pieei acestui produs" a canalelor de distri#uie" precum %i a modalitilor optime de distri#uieF analiza canalelor de pu#licitate %i ale0erea celui mai potri'it scop urmrit de clientF alctuirea planului de pu#licitateF executarea planului" care cuprinde@ crearea mesa.ului pu#licitar speci ic iecrui canal de pu#licitate din mass/ media" ne0ocierea spaiului pu#licitar pentru di erite canale

226

de pu#licitate" distri#uirea reclamelor produse pe canalele aleseF anularea oricror relaii de a aceri ale a0eniei" pe perioada contractului" cu ali clieni" care sunt competitori direci ai clientului actualF e ectuarea doar a c-eltuielilor" pe perioada contractului" de comun acord cu clientulF intrarea produciei pu#licitare $n proprietatea clientului doar dup ac-itarea de ctre acesta a tuturor datoriilor ctre a0enie. ::":"::" Ebligaiile clientului 2n marea ma.oritate a cazurilor" $ntr/un contract o#i%nuit pot i stipulate urmtoarele o#li0aii ce in de client@ anularea de ctre client" pe perioada contractului" a tuturor relaiilor de pu#licitate cu o alt a0enie" $n a ara cazului $n care se o#ine acordul a0eniei cu care se deruleaz contractulF urnizarea din partea clientului" ctre a0enie" a c+t mai multor in ormaii" pentru a o a.uta s/%i ormuleze un proiect de pu#licitate optimF ac-itarea de ctre client a tuturor sumelor pe care a0enia le/a pltit" la r+ndul ei" ctre teri" $n cadrul acestui contract" $n condiiile $n care clientul 'a renuna la aceastaF clientul nu 'a o#li0a a0enia s distri#uie reclame pe care aceasta le consider de ectuoase sau ile0ale. 5a $nc-eierea unor atare contracte cu clienii sau" partenerii de ne0ocieri" potenialii #ene iciari $ntrea#" adesea" dac executantul este asi0urat %i de ctre cine anume.

11.+. Scrisoarea !e re2en%are a fir$ei


1 scrisoare care 'a anticipa sau 'a $nsoi contractul este cea de prezentare a irmei" a prestrilor de ser'icii pe care le realizeaz sau a prezentrii produsului. 3a este una din 0araniile in'ocate ctre #ene iciari. 1 atare scrisoare poate i redactat cu mai mult sau mai puin pro esionalism. 8olul ei" de re0ul" este acela de iniiere a unei relaii. 2n principiu" aceasta tre#uie s conin@

227

a, Un pream#ul scurt %i sincer asupra moti'aiilor care au condus la propunerea cut potenialului partener de a aceriF #, 1 scurt descriere a trecutului %i a experienei irmeiF c, 1 carte de 'izit" o #ro%ur cu date %i ima0ini asupra succeselor irmei sau ale produsului pe care $l o er irma *dac exist," asupra prestrilor de ser'icii sau c+te'a oto0ra iiF d, 7ac este 'or#a de o propunere de concesiune" de acordare a unui credit sau de realizare a unui parteneriat" 'a i necesar %i o descriere con'in0toare a pieei actuale %i potenialeF e, 1 list a o ertelor de produse %i ser'icii" e'entual $nsoit de i%e te-nice sumareF , 1 ar0umentare pertinent asupra a'anta.elor pe care le 'a a'ea partenerul din a acerea propusF 0, 6eniuni sumare at+t asupra condiiilor de pre" de li'rare" de plat" de termen de 0aranie" de asisten te-nic" c+t %i asupra altor aciliti care pot i precizate" $nainte de ne0ocierea propriu/zis cu e'entualul partener. Aecretul reu%itei unei ast el de scrisori de anticipare a contractului const $n maniera $n care sunt exprimate sentimentele %i atitudinile personale %i $n modul $n care este m0ulit 'anitatea persoanei creia $i este adresat. 7e aceea ele nu tre#uie trimise unei $ntreprinderi" ci unei persoane concrete. 7e pild" dac este trimis o scrisoare ctre redacia unei pu#licaii" la care autorul nu cunoa%te pe nimeni" ea tre#uie adresat expres pe numele unei persoane" luat din caseta te-nic. 2ntr/o alt situaie" 'a i olosit un nume din stu /ul irmei. !rima scrisoare de rspuns poate i du#lat de o a doua scrisoare sau de o con'or#ire tele onic. 1 atare prezentare tre#uie s se deose#easc de altele" trimise de ali parteneri ctre acela%i destinatar" printr/un element ori0inal. &st el" autorul are mai multe %anse s ie remarcat %i s $nc-eie contractul a%teptat.

11./. Con%rac%(# !e $(nc&


Un contract de munc de asemenea tre#uie s conin speci icrile am#elor pri@ termenele de an0a.are" salariul" durata muncii G zi" dreptul la concediu" drepturile an0a.atului $n caz de

228

#oal" drepturile #ene iciarului $n caz de ne$ndeplinire a o#li0aiilor de ctre an0a.at etc. !entru asemenea contracte" sunt #ine'enite ormule de 0enul@ 2ntre domnul >Z@ (i >c@ se %nc1eie urm torul contractC ,urata de #alabilitate a acestui contract este limitat la trei aniC &re'entul contract este %nc1eiat pentru o perioad de prob de 6 luniC 6a expirarea perioadei de prob - contractul #a *i %n mod tacit prelun)it cu trei aniC Firma %(i re'er# dreptul de a re'ilia contractul cu e*ort imediatC 7ontractul este re'iliabil de una sau de alta dintre p ri cu un termen de prea#i' de trei luniC ,omnului Z i se #a pl ti un comision de 4 _ din ci*ra de a*aceri reali'at C 7a remuneraie pentru acti#itatea sa- domnul >Z@ prime(te lunar o sum *ix de 4 leiC 2n ca' de boal - i se #a pl ti- %n continuare- salariul %ntre) pentru o perioad de (ase luniC ,rept plat pentru acti#itatea sa- dl >Z@ #a primi o sum *or*etar lunar de4- pentru c1eltuieli curente 8tele*on- *ax (.a.m.d.9C c1eltuielile de c l torie nu se #or decontaC ,up scur)erea perioadei de 4ani- contractul poate *i re'iliat de oricare dintre p ri cu un termen de prea#i' de 4 luniC Orice modi*icare a contractului se #a *ace %n scrisC An)a$area se #a *ace cu respectarea condiiilor pre'entate mai $osD4C .elaia de munc dintre p ri este limitat p3n la4C Orice drepturi care re'ult din aceast an)a$are temporar se #or con*orma condiiilor le)ale ale contractului colecti# pentru an)a$aii *irmei4C &entru o %ncetare %nainte de termen a an)a$ rii temporareeste necesar un termen de prea#i' de 10 'ile pentru ambele p riC

229

.elaia de munc poate s *ie %nc1eiat la s*3r(itul unui an

calendaristic- cu respectarea termenului de re'iliere de4 luniC 2n ca' de boal - salariul #a *i pl tit mai departe pe o durat de Z s pt m3niC ,omnul >Z@ are dreptul %n *iecare an la un concediu de odi1n pl tit de4 s pt m3ni.

5odel de contract
CONTRACT de pu#licitate ne0ociat de =ompania %i &0enia !rezentul =ontract de pu#licitate a ost $nc-eiat astzi" $ntre Compania., reprezentat prin 5anager Companie P" pe de o parte" %i Agenia Q" reprezentat prin 5anager Agenie" pe de alt parte. Ca . 1. O'iec%(# Con%rac%(#(i Acopul acestui contract este prestarea de ser'icii de intermediere %i creaie pu#licitar. =ompania $mputernice%te &0enia s o reprezinte $n campania de promo'are pentru produsul &0enia este de acord s lucreze $n calitate de reprezentant al =ompaniei (>) pentru campania de promo'are a produsului %i este de acord s $ndeplineasc o#li0aiile asumate mai .os. Ca . +. O'#i*a"ii#e A*en"iei EfN &0enia are sarcina de a presta urmtoarele tipuri de ser'icii@ a9 )tudii, cercetri: &0enia 'a studia produsul N al =ompaniei" piaa de lansare a acestui produs" canalele de distri#uie" politicile de pre practicate la pia %i 'a $ntocmi un raport care 'a i prezentat ec-ipei mana0eriale a =ompaniei.

239

b9 &roiect de campanie promoional: &0enia 'a ace o propunere de proiect de campanie promoional pe care $l 'a prezenta ec-ipei mana0eriale a =ompaniei. c9 &lan media: &0enia 'a selecta canalele media %i 'a propune pro0rame media care 'or i introduse $n planul 0eneral de pu#licitate" iar acestea 'or i supuse analizei ec-ipei mana0eriale a =ompaniei. d9 Creaie: &0enia 'a pre0ti toate materialele care presupun creaie" respecti'@ desene" mac-ete sau alte tipuri de 0ra ic" texte" ra0mente muzicale" clipuri etc. e9 Cumprare spaii: &0enia 'a cumpra" $n numele =ompaniei %i cu acordul scris al ei" spaiu de reclam la radio" tele'iziune" $n re'iste sau $n cotidiene" precum %i $n alte canale ale mass/media. &0enia 'a ace tot posi#ilul pentru a cumpra" la preuri optime o erite %i ne0ociate cu '+nztorul. 6odul $n care se 'a ace plata ctre '+nztor 'a i speci icat $ntr/o anex la contract. *9 &0enia 'a realiza reclama $n orma cerut de canalul mass/ media pe care o transmite %i se an0a.eaz s o trimit iecrui canal $n parte" $n condiiile cerute %i speci icate de aceste canale. &0enia 'a $nsoi aceste reclame cu instruciuni despre modul de asam#lare %i de distri#uie. 2n relaia &0enie/=ompanie" prezentarea de ectuoas a acestora este imputa#il &0eniei. )9 &0enia 'a 'eri ica dac reclamele apar $n limitele spaiului cumprat" la orele sta#ilite" $n orma con'enit anterior $ntre &0enie %i '+nztorul spaiului de pu#licitate. Ca . /. Mo!a#i%&"i !e #a%& 2n calitate de $mputernicit al =ompaniei pentru campania de pu#licitate a produsului" &0enia 'a solicita =ompaniei apro#ri $n scris pentru c-eltuielile pe care &0enia le 'a ace $n numele =ompaniei. a, Cimpul de anten la radio %i tele'iziune %i spaiul $n presa scris 'a i acturat ctre =ompanie" la tari ele '+nztorului"

231

#,

c,

d,

e,

0,

&0enia urm+nd s primeasc comision de la '+nztor. &tunci c+nd &0enia do'ede%te c '+nztorul nu o er comision" =ompania 'a acorda &0eniei un comision de 15/17V din 'aloarea acturii '+nztorului respecti'. 7ac &0enia 'a ela#ora di'erse materiale pu#licitare" cu acordul =ompaniei" la tere societi" atunci =ompania este de acord s o ere &0eniei un comision de 15V din 'aloarea acestei acturi. &lte proiecte speciale" cum ar i cercetri pe pia" analize specializate %i alte solicitri care nu ac o#iectul expres al acestui contract" 'or i ac-itate de ctre =ompanie" con orm unor tari e menionate $n anexe la acest contract. Aer'iciile de relaii pu#lice %i promo'area '+nzrilor 'or i acturate de ctre &0enie ctre =ompanie la un tari de leiGor" care 'a i consemnat" dup ne0ocieri ulterioare" $ntr/o anex la acest contract. =ompania poate anula anumite comenzi sau proiecte a late $n derulare" dar 'a tre#ui s plteasc &0eniei toate c-eltuielile e ectuate pentru proiect p+n $n momentul anulrii proiectului respecti'. 7ac apar costuri de expedieri po%tale" de mesa0erie" costuri speciale tele onice *con'or#iri internaionale sau interur#ane de lun0 durat," precum %i costuri de transport" acestea 'or i acturate de &0enie ctre =ompanie" la 'aloarea lor real. Coate textele le0ate de apariia reclamelor 'or i ac-itate de ctre =ompanie.

Ca . 6. Mo!a#i%&"i !e fac%(rare !rile accept urmtoarele modaliti de acturare de la &0enie ctre =ompanie@ a, :acturi separate pentru creaie 0ra ic sau oto0ra icF #, :acturi separate pentru tiparF c, :acturi separate pentru transport" po%t sau comunicaiiF d, =opii dup acturile '+nztorilor $n cazul radioului" tele'iziunii" presei sau al altor canale ale mass/media. Ca . 7. Confi!en"ia#i%a%e

232

&0enia este de acord cu aptul c toate in ormaiile urnizate de =ompanie" $n spri.inul realizrii o#iectului acestui contract" reprezint in ormaii con ideniale. &0enia 'a $napoia =ompaniei" la inisarea acestui =ontract sau" oric+nd" pe parcursul derulrii lui" toate datele care i/au ost puse la dispoziie. Ca . 8. Pro rie%a%e Coate reclamele" ima0inile" textele" 0ra ica" scenariile" oto0ra iile %i documentele produse sau ac-iziionate de &0enie" pe c-eltuiala =ompaniei" sunt proprietatea =ompaniei %i la cerere" 'or i $napoiate acesteia. Ca . 9. D(ra%& !rezentul contract are o durat de 1 *un, an de la data semnrii lui. Ca . :. Di,erse a, !e perioada derulrii acestui contract" &0enia permite =ompaniei" cu un prea'iz de dou zile" s 'eri ice toate datele inanciare le0ate de acti'itatea &0eniei pe parcursul derulrii acestui contract. #, Coate noti icrile $ntre pri 'or i expediate $n scris" la urmtoarele adrese@. Ca . >. Mo!ific&ri#e )i re2i#ierea con%rac%(#(i 1. !rezentul contract se 'a modi ica numai prin acordul de 'oin al prilor" la iniiati'a oricreia dintre ele %i cu o preala#il prezentare a moti'elor %i propunerilor de modi icare. 2. 8ezilierea contractului se 'a putea cere de ctre oricare dintre pri" $n cazul $n care cealalt parte $%i $ncalc cu rea/ 'oin o#li0aiile din prezentul contract. 3. 8eaua/'oin se 'a do'edi prin orice mi.loace de pro# admise de le0islaia 8epu#licii 6oldo'a. 4. 8ezilierea contractului nu se 'a putea cere dec+t dup o preala#il punere $n $nt+rziere %i o .usti icare prin pro#e a acuzaiilor aduse celeilalte pri.

233

5. 8ezilierea contractului 'a putea i e'itat $n situaia $n care partea a lat $n culp $%i recunoa%te 0re%eala %i ac-it e'entualele o#li0aii care $i sunt imputate $n mod .usti icat. 6. 8ezilierea contractului opereaz de drept $n cazul $n care una dintre pri s/a dizol'at" intr+nd $n lic-idare. 7. 8ezilierea contractului" de drept sau .udiciar" d dreptul prii ce nu se a l $n culp s cear orice daune .usti icate" $n a ara punerii $n situaia anterioar a am#elor pri. Ca . 1?. 0or"a $aCor& 1. :ora ma.or exonereaz de rspundere contractual pe oricare dintre prile a ectate" $n condiiile acionrii le0ii. 2. :ora ma.or 'a i adus la cuno%tin celeilalte pri de ctre partea a ectat" $n termen de maximum 29 zile de la apariia ei. 3. 2n a ar de situaiile de catastro natural" rz#oi" 0re' ori sc-im#ri le0islati'e ma.ore" or ma.or 'a i considerat %i orice alt $mpre.urare despre care prile au con'enit $n scris" de comun acord" ca iind or ma.or. Ca . 11. Li%i*ii 1. 3'entualele liti0ii $ntre pri" cu pri'ire la $ndreptarea %i executarea contractului" se 'or rezol'a amia#il" dup o preala#il noti icare. 2. 5iti0iile nesoluionate amia#il se 'or soluiona de ctre instana de drept comun. 2nc-eiat astzi"" prin $mputernicii le0ali" $n 4 *patru Gexemplare" c+te 2 *dou, pentru iecare parte. ,in partea Ageniei, .", ., ,in partea Companiei

234

5odel de contract de v(n are*cumprare


Con%rac% nr. 11+/g+?h 2nc-eiat astzi" 95 septem#rie 299" $ntre su#semnaii@ GENERAL E=IM4 SRL" cu sediul $n #dul 6osco'ei nr. 6" mun. =-i%inu" 8epu#lica 6oldo'a *$nre0istrat $n 8e0istrul =omerului cu numrul HG 1199G1997," reprezentat prin dl A#e3an!r( MIRON" denumit $n continuare E5On2&%orN" pe de o parte" %i UNI5ERSAL ROM" cu sediul la <a%i" #dul ;. &lecsandri nr. 15" 8om+nia *$nre0istrat $n 8e0istrul =omerului cu numrul 3991G1992," reprezentat prin dl Ion IONESCU" denumit $n continuare (C($ &r&%or)" pe de alt parte" prin care s/au con'enit urmtoarele@ 2n con ormitate cu condiiile %i clauzele speci icate $n continuare" 5On2&%or(# a '+ndut %i este de acord s li'reze =umprtorului" iar C($ &r&%or(# a cumprat %i este de acord s preia urmtoarele mr uri@ Art":" Ebiectul contractului &luminiu ? 99"5V &l." su# orm de lin0ouri" de dimensiunile 599 x 199 x 199 mm %i 699 x 199 x 199 mm Art" <" Cantitatea Cotal 1999 tone lin0ouri" din care 599 t ? conin lin0ouri de dimensiunile@ 599 x 199 x 199 mm %i 599t ? dimensiunile 699 x 199 x 199 mm" numite $n continuare (mar ) *sau mr uri,. <"a. 5On2&%or(# nu 'a putea li'ra mar a cu o a#atere mai mare de IG/ 5V a de cantitile de mai sus pentru iecare dimensiune. <"b" Eu se admit li'rri pariale.

235

Art" ?" Calitatea &luminiu &5 ? con orm normelor &.5.E. 7alitatea@ =on orm =erti icatului de =alitate anexat" emis de :3E<> A.&. *unitate productoare," care 'a $nsoi mar a la destinaie. =erti icatul de calitate 'a i emis $n trei exemplare" dup cum urmeaz@ Un exemplar se 'a anexa la documentele de platF Un exemplar se 'a anexa la documentele ce $nsoesc transportulF Un exemplar se 'a trimite C($ &r&%or(#(i4 prin po%t recomandat aerian" $n momentul $n care mr urile se expediaz sau sunt predate a0entului de transport. 5a solicitarea C($ &r&%or(#(i" controlul mr ii se 'a putea ace de ctre =umprtor sau de ctre reprezentanii acestuia" $n uncie de principalele etape ale procesului de a#ricare a mr ii respecti'e. &cest control nu 'a a ecta cu nimic rspunderea 5On2&%or(#(i pentru calitatea necorespunztoare a mr ii li'rate. Art" >" &reul contractual !reul unitar este de 1999 euroGton *pentru iecare dimensiune," respecti' o 'aloare total de 1 milion euro" ranco/depozit cumprtor" incluz+nd am#ala.ul. Art" C" Ambala3ul ;+nztorul tre#uie s ia toate msurile %i s dispun ca mar a s ie am#alat corespunztor. &m#ala.ul const din palete de lemn cu rezisten controlat %i tre#uie s asi0ure inte0ritatea %i protecia mr ii pe toat durata transportrii" p+n la utilizatorul inal. Art" B" Iivrarea =ondiia de li'rare este *ranco:cale:*erat <a%i" 8om+nia. 5On2&%or(# se o#li0 s li'reze mar a $n cantitatea %i de calitatea stipulat $n prezentul contract *con orm mostrei prezentate C($ &r&%or(#(i,. 7ata li'rrii este considerat a i 29 octom#rie 299... 5On2&%or(# 'a a'iza C($ &r&%or(# prin telex sau ax" cel t+rziu la 1 octom#rie 299" c mar a este 0ata de $ncrcare. 2n

236

termen de 48 de ore de la data li'rrii" 5On2&%or(# $i 'a comunica prin telex sau ax C($ &r&%or(#(i urmtoarele detalii pri'ind expedierea mr ii@ numrul contractului" destinaia" data li'rriiG$ncrcrii" descrierea mr urilor" numrul de colete pentru iecare dimensiune" 0reutatea #rutGnet" 'aloarea mr urilor %i numrul instruciunilor date de a0entul de expediii al 5On2&%or(#(i. 2n cazul $n care 5On2&%or(# nu li'reaz mr urile ranco/0ar/ rontier <a%i" pentru poziiile a'izate" toate c-eltuielile rezultate din aceasta *staionarea 'a0oanelor" depozitare" manipulare suplimentar etc., 'or i suportate de ctre 5On2&%or. C($ &r&%or(# 'a transmite prin telex sau ax numele" pa'ilionul %i data sosirii trenului $n 0ara ero'iar <a%i" cu 7 zile $nainte %i 'a noti ica de initi' cu 24 de ore $nainte de sosirea trenului. 2n cazul nea'izrii sau al $nt+rzierii sosirii trenului peste data sta#ilit" 5On2&%or(# 'a i $ndreptit s prelun0easc $n mod corespunztor termenul de li'rare" iar toate c-eltuielile suplimentare 'or i suportate de C($ &r&%or. Art" D" Condiiile de plat !lata mr urilor se 'a e ectua prin acrediti' documentar ire'oca#il" desc-is $n termen de ctre 5On2&%or4 prin ax sau telex. &crediti'ul este 'ala#il 39 de zile de la data desc-iderii pentru li'rare %i 45 de zile pentru depunerea documentelor. &celea%i termene se 'or aplica oricror modi icri ale acrediti'ului sau ma.orrii 'alorii acestuia. &crediti'ul 'a i pltit la 'edere contra prezentrii urmtoarelor documente@ a, :actura comercial" $n 5 exemplare $n a'oarea lui UE<;38A&5 816/<a%i. #, Apeci icarea mr urilor li'rateF c, 5ista de am#ala. $n trei exemplareF d, Acrisoarea de $nsoire a 'a0oanelor * ra-t,F e, =erti icatul de calitate emis de ctre productor" $n copieF , :otocopiaGcopia licenei de export sau meniunea 5On2&%or(#(i pe actura comercial c nu este necesar licena de exportF

237

0, =on irmarea 5On2&%or(#(i prin care acesta atest c la data $ncrcrii au ost trimise C($ &r&%or(#(i c+te un exemplar dup actura %i certi icatul de calitateF -, =opia dup axul sau telexul de comunicare dat $n 48 de ore de la li'rare" con orm art. 6 de mai sus. Apezele #ancare pentru desc-iderea %i utilizarea acrediti'ului 'or i suportate de ctre C($ &r&%or. Apezele #ancare pentru modi icarea acrediti'ului 'or i suportate de ctre 5On2&%or. C($ &r&%or(# nu 'a suporta c-eltuielile cu modi icarea acrediti'ului dec+t $n cazul $n care $nt+rzierea 'a i cauzat de desc-iderea 0re%it sau $n cazul unui supliment al 'alorii acrediti'ului. Art" K" 7ecepia mrfurilor 8ecepia cantitati' %i calitati' a mr urilor tre#uie e ectuat $n maximum 5 zile de la data sosirii mr ii la C($ &r&%or" con orm contractului. a, 8ecepia cantitati' 'a i cut prin c+ntrire %i menionat $ntr/un proces/'er#al de li'rare G recepie" certi ic+ndu/se at+t 0reutatea" c+t %i lipsurile" de ctre reprezentanii C($ &r&%or(#(i %i cei ai 5On2&%or(#(iF #, 8ecepia calitati' 'a i cut printr/un certi icat de control emis de ctre o or0anizaie neutr. =ontrolul de calitate 'a i e ectuat $n uncie de condiiile de calitate stipulate $n contract. 6r urile sau partea de mr uri 0site necorespunztoare la recepia calitati' 'or i puse la dispoziia 5On2&%or(#(i $n maximum 7 zile de la data recepiei" pe c-eltuiala acestuiaF mr urile respecti'e 'or putea i olosite numai cu acordul expres al 5On2&%or(#(i. Cermenul menionat mai sus poate i extins cu acordul am#elor pri. Art" ;" 7eclamaii 8eclamaiile pot i adresate de C($ &r&%or 5On2&%or(#(i" dup cum urmeaz@

238

a, !entru cantitate ? timp de 15 zile de la data la care mr urile au ost primite la destinaia inal" pe #aza procesului/'er#al menionat $n art. 6. #, !entru calitate ? timp de 39 de zile de la data sosirii mr urilor la destinaia inal pe #aza certi icatului de control emis de o or0anizaie neutr" con orm art. 6. c, !entru de ectele de calitate cauzate de unele 'icii ascunse" aprute pe durata perioadei de utilizare a mr urilor" reclamaiile 'or i prezentate $n termen de 15 zile de la data apariiei lor %i 'or i $nsoite de unul din urmtoarele documente" emise de ctre o or0anizaie autorizat@ certi*icatul de inspecie- certi*icatul de control sau buletinul de anali' - *oto)ra*ii (i mostre- dup ca'. 2n maximum de 15 zile de la data primirii reclamaiei" 5On2&%or(# are o#li0aia s/i comunice cumprtorului punctul su de 'edere a de reclamaiile acestuia. 2n cadrul aceluia%i inter'al" 5On2&%or(# 'a comunica dac dore%te s 'ad mr urile reclamate" iar" $n acest caz" inspecia 'a i cut $n inter'alul c+nd mr urile sunt inute la dispoziia sa. 7urata stin0erii reclamaiei este de 39 de zile de la data la care a ost declan%at. &coperirea pre.udiciilor 'a consta ie $n $nlocuirea acestor mr uri" ie $n restituirea contra'alorii cantitii lips" ie prin alte ci de stin0ere con'enite de pri. 7ac C($ &r&%or(# nu/l a'izeaz pe 5On2&%or asupra reclamaiei sale $n perioada sta#ilit prin contract" '+nztorul 'a i $ndreptit la reclamaii" ca %i $n cazul unei $nclcri neeseniale a contractului. 2n a ara stin0erii reclamaiilor pe cile menionate" C($ &r&%or(# 'a i $ndreptit la compensaii pentru daune" interese %i penalizri. Art" :=" &enali ri !rile au con'enit asupra urmtoarelor penalizri care 'or i aplicate $n cazul nerespectrii o#li0aiilor@ 2n cazul reclamaiilor pri'ind@ cantitatea" calitatea" suplimentul a de ra#at" $nlocuirea mr urilor de ectate" 5On2&%or(# 'a plti penalizri pentru neli'rarea mr urilor

239

$n termenul %i 'aloarea sta#ilit prin contract pentru $nt+rzieri de li'rare. !enalizrile 'or i calculate de la data li'rrii" con orm contractului" p+n la data acordrii ra#atului sau a li'rrii G $nlocuirii mr urilor reclamate. !entru $nt+rzieri $n li'rare" sunt calculate %i deduse din sumele ce urmeaz a i pltite 5On2&%or(#(i urmtoarele penalizri@ 9"95V pe zi pentru primele 15 zileF 9"98V pe zi pentru urmtoarele 15 zileF 9"12V pe zi pentru $nt+rzieri mai mari de 39 zile. !enalizrile se calculeaz din 'aloarea loturilor $nt+rziate %i sunt ireducti#ile. !entru $nt+rzieri mai mari de 39 de zile" C($ &r&%or(# are dreptul s renune la partea de mr uri neli'rat %i s cear acoperirea acestora de ctre 5On2&%or dup cum urmeazD !entru neexpedierea certi icatelor de calitate" con orm pre'ederilor din contract" 5On2&%or(# 'a plti acelea%i penalizri ca %i pentru $nt+rzieri $n li'rare. !enalizrile 'or i pltite de ctre 5On2&%or la prima solicitare a C($ &r&%or(#(i sau 'or i deduse din sumele datorate de C($ &r&%or 5On2&%or(#(i. &ceast clauz nu exclude acoperirea total a daunelor su erite de C($ &r&%or. Art" ::" 'ora ma3or a, :ora ma.or reprezint e'enimentele %i G sau situaiile ce nu se supun controlului prii care in'oc ora ma.or %i sunt impre'izi#ile" de ne$nlturatF apar dup ce contractul a ost $nc-eiat" $mpiedic+nd sau $nt+rziind total sau parial $ndeplinirea o#li0aiilor contractuale *accidente" $ntreruperi de ener0ie" incendii" inundaii" mi%cri sociale" crize de 0u'ern" catastro e" calamiti naturale" rz#oaie" $nt+rzieri ale transporturilor etc.,. #, 7ac o situaie cali icat ca or ma.or $mpiedic sau $nt+rzie parial sau total realizarea pre'ederilor contractuale"

249

partea a ectat 'a i exonerat de rspundere pe perioada $n care a acionat ora ma.or. c, :iecare parte 'a depune toate e orturile pentru reducerea cu c+t mai mult posi#il a de icienelor datorate orei ma.ore. d, !artea care este pus $n imposi#ilitatea $ndeplinirii o#li0aiilor sale contractuale tre#uie s a'izeze" prin telex sau ax" cealalt parte" urm+nd ca" $n termen de 5 zile" s e ectueze a'izarea prin scrisoare recomandat" con irm+nd existena e'enimentelor sau situaiilor cali icate drept or ma.or" trimi+nd" totodat" %i un document o icial emis de =amera de =omer sau de o alt autoritate cu competen similar" care tre#uie s certi ice exactitatea aptelor" datei %i $mpre.urrilor noti icate. &ceea%i procedur %i modalitate de noti icare se aplic %i pentru $ncetarea situaiei de or ma.or. 7ac noti icarea %i con irmarea $nceperii %i $ncetrii situaiei de or ma.or nu se e ectueaz $n termenele sta#ilite" partea care ne0li.eaz aceast procedur este responsa#il de pre.udiciile create celeilalte pri" datorit acestei omisiuni. e, 5a primirea noti icrii %i con irmrii menionate" cele dou pri se 'or consulta %i 'or decide" $n termen de 15 zile" asupra aciunilor %i msurilor ce se impun $n interesul am#elor pri" pentru a limita %i a contracara e ectele situaiei de or ma.or. , 2n situaia $n care ora ma.or a ost noti icat %i .usti icat a de cealalt parte" drepturile %i o#li0aiile celor dou pri 'or i automat prelun0ite cu o perioad e0al cu cea .usti icat prin ora ma.or. 0, 7ac $n termen de 39 de zile de la noti icarea orei ma.ore prile nu a.un0 la un acord pentru clasi icarea relaiilor lor contractuale" partea a de care s/a noti icat %i s/a .usti icat ora ma.or are dreptul de a rezilia contractul printr/o scrisoare recomandat" r nici o alt ormalitate. !rile 'or sta#ili condiiile rezilierii contractului con orm 'oinei lor %i G sau con orm pre'ederilor le0ale care 0u'erneaz contractul. -, !entru orice $nt+rziere %i G sau ne$ndeplinire a o#li0aiilor contractuale de ctre oricare din prile implicate" drept

241

consecin a orei ma.ore" noti icat %i .usti icat con orm celor de mai sus" nici una din pri nu 'a a'ea dreptul de a solicita prii a ectate penaliti" do#+nzi sau compensaii. i, Aituaia de or ma.or nu 'a exonera prile de plata o#li0aiilor pentru msurile li'rate %i pentru ser'iciile prestate p+n la data apariiei orei ma.ore. Art" :<" Arbitra3ul Coate e'entualele liti0ii rezultate din prezentul contract sau $n le0tur cu acesta" pe care prile nu le pot soluiona pe cale amia#il" 'or i rezol'ate $n inal prin ar#itra." cu excluderea instanelor ordinare. <nstana ar#itral competent 'a i =omisia de &r#itra. de pe l+n0 =amera de =omer din" care 'a .udeca liti0iile pe #aza propriilor sale re0uli. 7ecizia =omisiei de &r#itra. este o#li0atorie %i de initi'. Art" :?" Alte clau e a, 5On2&%or(# tre#uie s o#in licena de export *dac este necesar, pe spezele sale" licen care s/i permit $ndeplinirea la timp %i $n #une condiii a o#li0aiilor sale contractuale pentru a e'ita plata daunelor. #, =ontractul poate i modi icat $n scris $nainte sau $n timpul derulrii sale" cu acordul am#elor pri. c, C($ &r&%or(# are dreptul s reexporteze mr urile care constituie o#iectul prezentului contract. d, &cest contract intr $n 'i0oare numai dup con irmarea lui de C($ &r&%or $n decurs de 15 zile de la semnare. e, Coate ne0ocierile %i corespondena purtat $nainte de data semnrii contractului %i cele care sunt contrare pre'ederilor lui sunt nule %i nea'enite. =ontractul a ost $nc-eiat $n 3 *trei, exemplare" toate a'+nd aceea%i 'ala#ilitate la <a%i" 8om+nia ? =-i%inu" 6oldo'a. 5On2&%or4 C($ &r&%or4

242

Contract individual de munc


Nr. iiiiiii 39 au0ust 2993 an%re fir$a EA5ICON )i !o$n(# E$i# RUSU se -ncReie (r$&%or(# con%rac%D 1. 7omnul E$i# RUSU este an0a.at al irmei (&;<=1) $n calitate de %e al departamentului apro'izionare. !erioada cuprins $ntre 91.99.2993 %i 11.11.2993 este considerat de pro#. 2. Aalariul este de lei pe lun. 3. 8elaia de munc poate s ie $nc-eiat la s +r%itul unui an calendaristic" cu respectarea termenului de reziliere de luni. 4. 7urata muncii este de ore pe sptm+n. 5. 7omnul E$i# RUSU are dreptul $n iecare an la un concediu de odi-n de sptm+ni pltit. 6. 2n caz de #oal" salariul 'a i pltit $n continuare pe o durat de sptm+ni. 7. 1rice modi icare a prezentului contract se 'a ace $n scris. 7in partea A*en"iei" ,irector, Anga3at"

Ca%e*orii !e con%rac%e co$ercia#e in%erna"iona#e 243

Co$en%arii sc(r%e 7in tipurile de contracte comerciale internaionale cele mai rec'ent $nt+lnite sunt@ 1. =ontractul comercial de factoring !rin acest contract" o parte" denumit *actor- $%i asum o#li0aia ca" $n #aza unui comision" s realizeze creanele" su# orm de acturi" pe care cealalt parte" denumit aderent" se o#li0 s le transmit contra plat" prin su#ro0area actorului $n toate drepturile pe care le are asupra de#itorilor *cumprtori ai mr urilor li'rate,. 2. =ontractul comercial de forfaiting &cest contract pre'ede mo#ilizarea creditelor de ctre exportatori pe termen scurt %i pe termen mediu prin scoaterea de titluri de credite" $n special su# orm de cam#ii. :irmele comerciale" industriale etc." care prezint #ncilor spre scontare cam#ii" sunt creditate de ctre instituiile #ancare respecti'e. =reditul de scont ce se acord acestor irme are o 'aloare e0al cu cea a cam#iilor" din care se scade taxa scontului. 3. =ontractul comercial de leasing !rin acest contract" inanatorul pune la dispoziia #ene iciarului mi.loace de producie pe care le/a ac-iziionat $n acest scop" uneori cu concursul te-nic al #ene iciarului. !lata se ace $n rate periodice" iecare rat incluz+nd cota de amortizare plus #ene iciul inanatorului. 3ste un contract special de inanare pe termen lun0. 4. =ontractul comercial de licen de brevet de invenie 3ste contractul prin care o parte *liceniatorul, transmite celeilalte pri *liceniatul, dreptul de olosin asupra unei in'enii prote.ate printr/un #re'et de in'enie" $n sc-im#ul unui pre" imprim+ndu/i ast el un caracter oneros. 5. =ontractul comercial de trans er de 4noR*hoR 3ste contractul prin care o parte transmite celeilalte pri" contra unui pre" cuno%tinele sau procedeele te-nice pe care le deine %i care nu au ost #re'etate sau nu sunt #re'eta#ile" necesare a#ricrii unui

244

anumit produs" comercializrii lui sau prestrii unui anumit ser'iciu prin metode necunoscute. Eoiunea de Yno`:1o` nu implic neaprat condiia noutii a#solute. 3ste su icient ca deintorul unor in ormaii s ac ce'a mai #ine dec+t o persoan interesat" care ac-iziioneaz aceste cuno%tine" pentru a realiza accepia lui Yno`:1o`. 6. =ontract comercial de mandat 3ste contractul prin care o persoan izic sau .uridic" numit mandatar" se o#li0 ctre o alt persoan" numit mandatant" s $ndeplineasc $nsrcinarea primit" $n numele %i $n contul acestuia. 7. =ontractul comercial de comision 3ste contractul prin care o parte" numit comitent" $mputernice%te cealalt parte" numit comisionar" s $nc-eie $n contul ei acte de comer. =a %i $n contractul de mandat" contractul de comision prezum existena a dou persoane@ comitentul ? persoana $n contul creia se $nc-eie acte de comerF comisionarul ? persoana care $nc-eie actele de comer $n numele su" dar $n contul comitentului" a'+nd calitatea de comerciant independent. 8. =ontractul comercial de consignaie 3ste contractul prin care o persoan" numit consi)nant" $ncredineaz celeilalte pri" numit consi)natar" mr uri $n depozit pentru a i comercializate $n condiiile sta#ilite" contra unui comision. 3ste o 'arietate a contractului de comision. Crstura speci ic a acestui contract este aceea c mr urile nu trec $n proprietatea consi0natarului" ci numai $n posesia lui. &ctul de '+nzare este cut $n nume propriu" iar e ectele lui se re0sesc $n 0estiunea comitentului" prin o#li0aia primitorului de a/i deconta preul $ncasat. 9. =ontractul comercial de depo it 3ste contractul" prin care o parte" denumit deponent" pred pentru pstrare %i conser'are celeilalte pri" denumit depo'itar" mr uri" pe care acesta se o#li0 s le restituie la termenul con'enit. 19. =ontractul comercial de consulting %i de engineering

245

3ste contractul $n care o parte * prestator, se o#li0 a de cealalt parte *client, ca" $n sc-im#ul unui pre" s o ere consultaii te-nice de specialitate %i s asi0ure asisten te-nic pri'ind realizarea unui anumit o#iecti' industrial" social etc.

G#osar %e$a%ic
Amiabil, *i" amiabil :e ? 1. =are este $nele0tor" prietenos" #ine'oitor. +. *7espre liti0ii" con licte etc., =are rezol' prin ne0ociere" pe cale diplomatic. 7in r. amiable" arbitra#a$" arbitre' ? 1. & soluiona un liti0iu $n calitate de ar#itru. 2. & conduce des %urarea unei competiii sporti'e. ? 7in r. arbitrer" competitor" competitoare ? !ersoan care ace concuren alteia care lupt pentru ocuparea pieei. GG concurent. 7in r. competiteur" lat. competitor. concesiune" concesiuni ? 1. =on'enie prin care o persoan * izic sau .uridic, do#+nde%te dreptul de a exploata anumite ser'icii pu#lice sau anumite #unuri ale statului" $n sc-im#ul unor #ene icii care re'in acestuia din urm. +. :in. Hunurile care ormeaz o#iectul acestei con'enii. ? 7in r. concession" lat. concessio" ? onis. cota#a$" cote' ? 1. *7espre aciuni" -+rtii de 'aloare etc., & a'ea o anumit 'aloare" un anumit curs. +. *:in., & sta#ili cursul aciunilor" al titlurilor de crean etc. *la #urs,. ? 7in r. cote. design ? 7omeniu multidisciplinar interesat de ansam#lul actorilor *social/economici" uncionali" te-nici" er0onomici" estetici etc.," care contri#uie la $m#untirea aspectului %i calitii produsului de mare serie. 2. &spect exterior" el $n care se prezint un lucru *d.p.d.'. estetic, 7in en0l." r. design" exonera#a$" exonere' ? & scuti pe cine'a" total sau parial" de o datorie" de o o#li0aie" de o sarcin. 7in r. exonerer" lat. exonerare. forfetar" : - = *or*etari- :e = *7espre tari e" taxe" impozite etc., =are este dinainte sta#ilit la o sum 0lo#al %i in'aria#il. ? 7in r. forfaitaire" fungibil" / - *un)ibili- :e ? *7espre lucruri,. =are poate i $nlocuit" $n executarea unei o#li0aii" cu altul de acela%i el. ? 7in r. fongible" lat. fungibilis.

246

imputa#a$" imput ? 1. & repro%a cui'a ce'a. & atri#ui cui'a apte" atitudini 0re%ite" nepotri'ite" condamna#ile . 2. & ace pe cine'a rspunztor de o pa0u# adus instituiei" $ntreprinderii unde lucreaz" impun+ndu/l la desp0u#iri. 7in r. imputer" lat. imputare. neavenit" = - nea#enii- :te ? 5ipsit de 'ala#ilitate" considerat ca inexistent. ? Eul %i nea'enit. *7espre acte .uridice,. 7in r. non avenu. oneros" :i- oneroas - :e ? *despre contracte" con'enii etc., =are impune cui'a sarciniF $mpo'rtor" apstor" necinstit. 3x. Act cu titlu oneros ? act .uridic prin care o persoan se o#li0 s execute o prestaie" r a urmri s primeasc ce'a $n sc-im#. 7in r. onereux" lat. onerosus. preavi " prea#i'e ? 1. 2n%tiinare preala#il de concediere cut unui an0a.atF. +. <nter'al de timp $n care un an0a.at mai lucreaz dup primirea acestei $n%tiinri. /. Aalariu care se cu'ine celui concediat de la primirea $n%tiinrii p+n la concedierea sa. 7in r. preavis. pre uma#a$" pre'um ? & considera pro#a#il" ipotetic. 7in r. presumer" randament" randamente ? 1. 8aportul dintre e ectul o#inut %i e ortul depus $ntr/o acti'itateF e icien. 3 ectul util al unui actor al procesului de producie $ntr/o unitate de timp. 2. 8aportul dintre 'aloarea unei mrimi *ener0ie" putere etc., cedat de un sistem te-nic *ma%in" aparat, su# o orm util %i 'aloarea aceleia%i mrimi a#sor#it de acest sistem. 7in r. rendement" ratifica#a$" rati*ic ? &/%i mani esta" printr/un act" acordul de a i parte la un tratat" la o con'enie. & apro#a. 7in lat. ratificare. redeven" rede#ene ? 7atorie" o#li0aie" rent care se plte%te periodic la date ixe %i su# orm de cot ix. 7in r. redevance. reticent,*i" reticen -:e ? *despre oameni %i cu'intele lor,. =are mani est reinere" care omit 'oit" trec su# tcere un lucru care tre#uie spus. 7in r. r!ticence. spe e ? *rar,GGspese / =-eltuieli. 7in r. spese. subroga#a$" subro) ? & $nlocui pe cine'a $n exercitarea anumitor drepturi sau o#li0aiiF a $nlocui un #un cu altul $n cadrul unui patrimoniu" al unor raporturi .uridiceF a su#stitui. 7in r. subroger" lat. subrogare.

247

tacit" / - tacii- :te ? *7espre un acord" o con'enie" o $nele0ere etc.,. =are nu este exprimat ormal" dar care este su#$neles %i admis ca atare. 7in r. tacite" lat. tacitus. vanitate" #anit i ? &m#iie ne$ntemeiatF dorin de a ace impresieF $n umurat" tru a%. 7in r. vaniteux. u an" u'ane ? !ractic" o#i%nuin" o#icei statornicit" re0ul. 7in r. usage. 0iniet, #iniete ? 6ic desen olosit ca ornament la $nceputul sau la s +r%itul unei cri ori al unui copiatorF ornament pe coperta unei cri. 7in r. vignette"

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. =are sunt elementele unui contractB +. =e pro#leme tre#uie s ie stipulate $ntr/un contractB /. 2n ce cazuri contractele sunt $nsoite G anticipate de scrisori de prezentareB 6. =e 'ei relata $ntr/o scrisoare de prezentare a produsului sau a irmeiB 7. 7e ce o atare scrisoare tre#uie s se e'idenieze printr/un stil ori0inal %i deose#it de alteleB

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. 8edactai un contract indi'idual de munc $n care ar urma s ie an0a.at temporar un student *care/%i c+%ti0 #anii pentru studii, la o irm ce presteaz anumite ser'icii. 2. 8edactai un contract de munc con orm scenariului@ a9 Iene*iciarul solicit "xecutantului s e*ectue'e anumite lucr ri pri#ind amena$area cu mobil a birourilorC b9 "xecutantul reali'ea' lucr rile %ntr:un anumit termenspeci*ic3ndu:le. 3. 8edactai un contract indi'idual de munc $n care dl ( =) este an0a.at la compania (f) $n calitate de %e de departament Marje%in*.

248

CAPITOLUL =II CORESPONDENA CU INSTITUIILE SISTEMULUI 0INANCIAR@BANCAR


1+.1 No"i(ni *enera#e !e cores on!en"& financiar@'ancar&
Unitile care $%i coordoneaz acti'itatea re eritoare la perceperea impozitelor" taxelor %i a altor 'enituri care re'in #u0etului de stat sunt instituiile inanciar/#ancare@ 6inisterul :inanelor" 7irecia Keneral a :inanelor !u#lice" instituiile iscale" #ncile de stat %i particulare" casele de economii etc. =a urmare" aceste uniti economice de'in" $n textele aparin+nd corespondenei cu instituiile sistemului inanciar" emitorul 0eneral al corespondenei" respondenii iind" dup caz@ / o re0ie autonomF / o societateG irm comercialF / o societate nonpro it * undaie" asociaie,F / un alt a0ent economic e'aluat drept persoan .uridicF / o persoan izic etc. ;iz+nd aciuni ce au un caracter le0al %i o#li0atoriu" scrisorile inanciar/#ancare au 'aloare de acte .uridice" iind imperati'e nu prin tonul lor" ci prin o#li0ati'itatea le0al pe care o implic. 1r" scrisorile emise de instituiile inanciar/#ancare reprezint acte le0al constituite" indi erent de intenia sau 'oina destinatarului" iar nerespectarea pre'ederilor lor atra0 dup sine penalizarea acestuia pentru iecare zi de $nt+rziere peste data limit sta#ilit pentru platGram#ursare. 8eie%ind din aceste caliti normati'e" tipurile de mesa.e din corespondena inanciar/#ancar au inalitate imediat %i ine'ita#il.

249

2n uncie de natura emitentului %i de speci icul pro#lemei la care se re er scrisoarea sau actul" corespondena inanciar/#ancar poate i di'izat $n@ a< corespondena financiar 8A#i'B%n(tiinare de plat 7on*irmare de primire- "xecutare silit - &roces:#erbal de constatare a insol#abilit ii sau de sec1estru etc.9C '< corespondena bancar 87erere de desc1idere de cont7erere de o*erire de credit- Fi(a cu specimene de semn turi7erere de trans*er de cont etc.9. 7e exemplu" ,irecia General a Finanelor &ublice coordoneaz acti'itatea de percepere a taxelor %i impozitelor" iind emitorul actelor %i scrisorilor o iciale pri'ind $ncasarea impozitelor pe pro it" pe salarii" cldiri" terenuri a0ricole" pe taxe de populaie etc. 2n acti'itatea unitilor economice administrati'e sau comerciale" corespondena cu unitile #ancare ocup o poziie preponderent a de ansam#lul relaiilor de coresponden de a aceri a acestora" at+t ca rec'en" c+t %i ca 'aloare %i importan. &ceste relaii dau na%tere la drepturi %i o#li0aii ale unitilor economice" care se realizeaz" $n cea mai mare parte" pe calea $ncasrii sau ac-itrii prin 'irament prin intermediul #ncii. 7econtrile cu numerar conduc" de asemenea" la meninerea relaiilor cu #ncile" prin intermediul ridicarii sau depunerii #anilor la #anc. !entru e ectuarea acestor operaii" unitile economice %i instituiile #ancare $ntocmesc rec'ent acte %i scrisori o iciale pri'ind desc-iderea de conturi la #anc" cumprarea de carnete de cecuri cu limit de sum %i r limit de sum" cumprarea -+rtiilor de 'aloare" e ectuarea operaiunilor de $ncasri %i pli etc. 2n #aza cererilor depuse la #anc" unitilor economice comerciale %i persoanelor .uridice %i izice" pentru e ectuarea operaiilor de $ncasri %i pli" li se pot desc-ide mai multe tipuri de conturi sau su#conturi" cum ar i@ conturi 8subconturi9 curenteconturi de disponibilit i- conturi de %mprumut etc. =on orm >.e)ulamentului de desc1idere- modi*icare (i %nc1idere a conturilor la b ncile autori'ate din .epublica 5oldo#a@ 8Hot r3rea IA5 Ar. 2/7 din 25.11.20049- pentru desc-iderea conturilor" $ntreprinderile de tip (A.&)" (A.8.5.)" &sociaiile 1#%te%ti tre#uie s prezinte urmtoarele documente@

259

=ererea de desc-idere a contului $n orma sta#ilit de #ancF Atatutul" actul de constituire a $ntreprinderii *ori0inalul %i copia,F / =ontractul de constituireGdeclaraia de constituireGsau decizia de constituire a $ntreprinderii *ori0inalul %i copia,F / =erti icatul de $nre0istrare a $ntreprinderii emis de ctre 7amera %nre)istr rii de Stat *ori0inalul %i copia,F / =erti icatul de atri#uire a codului iscal" emis de ctre +nspectoratul Fiscal de Stat *ori0inalul %i copia,F / 3xtrasul din 8e0istrul de Atat al $ntreprinderilor %i or0anizaiilor" eli#erat de 7amera 2nre)istr rii de Stat *ori0inalul,F / :i%a cu specimenele de semnturi %i cu amprenta %tampilei le0alizat notarial *2 exemplare,. !ersoana care depune la #anc documentele necesare pentru desc-iderea contului este o#li0at s prezinte" pe l+n0 documentele enumerate" %i actul care con irm identitatea sa. :a de persoanele izice %i .uridice care 'or s se oloseasc de produsele creditare" #ncile $nainteaz anumite cerine %i anume@ / situaia satis ctoare inanciar/economic a $ntreprinderiiGcompanieiF / existena unui #usiness sta#il %i de perspecti'F / existena unui capital pri'atF / existena luxului #nesc lunar prin conturile de decontare desc-ise $n #anca corespunztoareF / existena asi0urrii sol'a#ile a creditelorF / concordana scopului solicitrii de credit cu o#iecti'ele" pro ilul" domeniul de acti'itate a companiei" cu particularitile #usinessului acestuia %i cu politica creditar curent a HnciiF / etc. !entru solicitarea unui credit #ancar" titularul 'a depune la #anc un %ir de documente" printre care@ 1. =ererea solicitantului pri'ind acordarea creditului #ancarF 2. Atatutul $ntreprinderii *ori0inalul, cu toate modi icrile %i completrileF 3. =erti icatul de re$nre0istrare a $ntreprinderii *ori0inalul,F

/ /

251

4. 7ocumentele ce con irm sediul real *o iciul ? $n cazul $n care acesta di er de adresa .uridic, a solicitantuluiF 5. =ontractul de constituire a $ntreprinderii *ori0inalul,F 6. Husiness/planul sau ar0umentarea te-nico/economic a proiectului sau a a acerii creditateF 7. =ontractele cu urnizorii %i cumprtorii" acturile %i alte acte ce se re er la utilizarea credituluiF 8. 5icenele la dreptul de a e ectua acti'itatea curent %i cea creditat *$n cazul dac acti'itatea se supune licenierii,F 9. Hilanurile pentru dou/trei perioade de acti'itateF 19. 7esci rarea capitolelor de #az ale #ilanuluiF 11. 3xtrasul din re0istrul de stat al comerului de pe l+n0 =amera 2nre0istrrii de Atat pri'ind con irmarea directorului %i a ondatorilor Aolicitantului. !entru Aocieti pe &ciuni ? extrasul din 8e0istrul &cionarilor de la 8e0istratorul <ndependentF 12. 3xtrasul din contul de decontare pri'ind circulaia lunar pe ultimele 6/12 luniF 13. 7ocumentele ce con irm proprietatea a'erii propuse $n 0a.F 14. =ererea pentru desc-iderea contului de $mprumutF 15. &lte documente la 'iziunea expertului de creditare. 8ezoluia $n 'ederea posi#ilitii de inanare de ctre #anc este prezentat solicitantului $n urma examinrii tuturor documentelor inanciare depuse. Cermenul creditrii depinde de scopul creditului %i de sol'a#ilitatea de#itorului. &st el" exist credite pe termen scurt *un an %i mai puin," pe termen mi$lociu *de la 1 an la 5 ani, %i credite pe termen lun) *mai mult de 5 ani,.

1+.+ Tr&s&%(ri#e s ecifice a#e cores on!en"ei financiar@'ancare


Au# aspect stilistic" mesa.ul corespondenei inanciar/#ancare se deose#e%te de ce al corespondenei de a aceri prin tonul su lipsit de a ecti'itate. 2n scrisorile de a aceri" emitorul este implicat a ecti' $n mesa.ul transmis" urmre%te cu mare interes reacia receptorului" dorind s o#in de la el un rspuns a'ora#il. Acopul urmrit nu este

252

expus autoritar" ci cu mult diplomaie" deoarece exist unde'a" $n spatele textului" teama de a nu i respins. 7impotri'" $n corespondena inanciar/#ancar" emitentul $%i prezint punctul de 'edere neutru" imparial" indi erent de reaciile receptorului. &cest tip de mesa. prezint situaia" de apt" cu rceal" cu o#iecti'itate %i are drept consecin rezol'area nemi.locit a pro#lemei expuse" cu sau r acordul interior al receptorului" in'oc+ndu/se temeiul le0al $n #aza cruia se cere sau se 'or#e%te. Acopul urmrit este $ntotdeauna atins" iar con lictul soluionat. 3ste tipul de coresponden care inter'ine" de cele mai multe ori" dup ce $ntre emitent %i receptor este $nc-eiat de.a o rund de coresponden. !entru claritatea %i concizia stilului corespondenei inanciar/ #ancare" sunt olosii termeni inanciari %i conta#ili tradiionali" unii preponderent $n orma 0enului masculin *cont- sold- cec- debitcredit- ordin," alii ? $n orma 0enului eminin **actur - *i( - plat trat ,. Apre deose#ire de scrisorile de a aceri %i de unele scrisori ce ac parte din corespondena .udiciar" cea mai mare parte a corespondenei inanciar/#ancare nu se redacteaz $n orm li#er" ci se completeaz pe ormulare apro#ate de ctre or0ane speciale *6inisterul :inanelor" Hanca Eaional etc.,. 7at iind acest apt" textele de acest 0en conin o serie de a#re'ieri" utilizate $n scop de economie de timp %i spaiu. 1 parte din ele sunt 0enerale" altele ? specializate domeniului inanciar/#ancar. 7e exemplu@ Abrevieri generale Abrevieri specifice domeniului financiar*bancar a.c. ? anul curent c%. / cont a!r. ? adresa c%. cr%. ? cont curent !os. ? dosar (g$ ? unitate de msur #.c. ? luna curent Uk / dolari nr. ? numrul 'i#. / #ilan or!. ? ordin 'a#. / #alan e%c. co!. s%. !es%. ? codul staiei de destinaie fac%. fisc. / actur iscal sca!. ? scaden

253

=orespondena inanciar/#ancar" ca %i cea .uridic" se caracterizeaz printr/o serie de construcii" cli%ee" ormule de redactare" care se atest mai ales la $nceputul %i la s +r%itul actelor. 7e exemplu@ / &entru e*ectuarea operaiunilor %n contBdecur)3nd din %ndeplinirea sarcinilor noastre ...C / ; pre'ent m datele persoanelor cu drept pro#i'oriu de semn tur ...C / Ae obli) m s p str m cecurile sub c1eie ...C / ,ele) m pentru primirea carnetului de cecuri ...C / ,eclar m pe proprie r spundere ...C / Am luat act de obli)aiunea noastr ...C / 7erti*ic m semn turile persoanelor autori'ate ... . Au# aspectul 'olumului" textele de acest tip sunt de dimensiune redus" cu structur componenial strict" conin+nd in ormaii cuanti icate" ceea ce $nseamn ca latura a ecti' lipse%te.

1+./ Ti (ri !e scrisori financiar@'ancare


:<"?": Cererea de deschidere a contului =ererea de desc-idere a contului este un act normati'" care cuprinde solicitarea persoanei .uridice sau izice adresat #ncii" cu scopul de a desc-ide contulGconturile sau su#contulGsu#conturile corespunztoare. Atructura cererii de desc-idere a contului cuprinde@ 1. An%e%(# ;plasat" ca %i la scrisorile comerciale" sus" $n partea st+n0 a colii,F +. A!resa !es%ina%ar(#(iF /. Te3%(# ro ri(@2is al scrisorii care cuprinde@ / datele de identi*icare a titularului de cont 8numeleprenumele- adresa- codul *iscal al persoanelor *i'icedenumirea unit ii economice:titular- adresa- codul *iscaltel.B*ax- e:mail:ul persoanei $uridice9C / solicitarea de a desc1ide contulBsubcontulC / menionarea documentelor anexate la cerere.

254

6. Se$n&%(ragse$n&%(ri#e autorizate ale titularului de cont *persoan izicF persoan .uridic@ conductor" conta#il/%e ,F 7. A$ ren%a )%a$ i#ei. !artea a doua a ormularului insereaz notaGmeniunile #ncii pri'ind corectitudinea documentelor depuse de titular %i rezoluia responsa#ilului #ncii pri'ind apro#area de a desc-ide contul. Mo!e# orien%a%i, !e cerere !e !escRi!ere !e con% nr.1

7 tre Hanca (XXXXXXXXXXXXXXXX) 7lui director XXXXXXXXXXXXX Au#semnatul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" *numele" prenumele persoanei izice, ro0 s desc-idei un cont curent $n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" *denumirea #ncii, pe numele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. *numele" prenumele persoanei izice ? titularul de cont, 2n con ormitate cu normele Hncii XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" anexez urmtoarele documente@ 1. &ctul de identitate@ seria XXX nr. XXXX" eli#erat de XXXXXXXXXXXXX la data de XXX XXXXXXXXX XXXXX" 'ala#il p+n la data de XXXXXXXXXX =od iscal XXXXXXXXXX. 7omiciliat $n XXXXXXXXXXXXX" str. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Cel.G ax XXXXXXXXXXXXXXXXX" e/mail XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXX) XXXXXXXX anul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX etc. Aemntura titularului de cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

255

5eniunile @ncii 7ocumentele pri'ind desc-iderea contului au ost 'eri icate (XXX) XXXXXX anul. 7e desc-is un cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *denumirea contului, Eumrul contului desc-is XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX =onductorul" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *semntura, =onta#il/%e " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *semntura,

Mo!e# orien%a%i, !e cerere !e !escRi!ere !e con% nr.+ 7 tre Hanca =omercial (3ner0#anU) A.&. 6un. =-i%inu" str. ;asile &lecsandrii" 78 7lui director XXXXXXXXXXXXXXXXXX !rin prezenta" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" *7enumirea unitii economice titular de cont, Aituat pe adresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" tel.G ax XXXXXXXXXX" e/mail XXXXXXXXXXXXXXXX" codul iscal XXXXXXXXXXXXX" ru0m de a ne desc-ide un cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *denumirea contului" 'aluta, 2n acest scop" anexm urmtoarele documente cerute de normele Hncii@ 1. .................................................................................................. 2. .................................................................................................. 3. .................................................................................................. 4. .................................................................................................. 5. .................................................................................................. Aemnturile autorizate ale titularului

256

7irector" =onta#il/%e "

XXXXXXXXXXXXX *semntura, XXXXXXXXXXXXX *semntura,

No%a '&nciiD 7ocumentele pri'ind desc-iderea contului au ost 'eri icate. 7e desc-is un cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *denumirea %i 'aluta contului, =onductor" =onta#il/%e " (XXXXXX) XXXXXXXXX anul numrul contului desc-is :<"?"< 'ia cu specimene de semnturi :i%a cu specimene de semnturi reprezint o scrisoare o icial adresat #ncii" prin care se noti ic unciile" numele %i semnturile persoanelor $mputernicite s dispun de sumele din cont. Structura *i(ei cu specimene de semn turi 1. &ntetulGdenumirea unitii economice emitenteF 2. &dresa #ncii destinatarF 3. Cextul scrisorii care este di'izat $n dou pri. &rima parte a scrisorii reprezint un text adresat #ncii prin care se noti ic trimiterea i%ei cu specimenele de semnturi. &artea a doua a scrisorii insereaz lista persoanelor $mputernicite s dispun de sumele din cont" specimenele semnturilor %i amprenta %tampilei titularului. XXXXXXXXXXXXX *semntura, XXXXXXXXXXXXX *semntura,

257

2n unele ormulare antetul lipse%te" datele de identi icare ale titularului de cont iind inserate $n contextul i%ei cu specimene de semnturi *6odel orientati' nr. 2,

Mo!e# orien%a%i, nr. 1 'ia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei 7enumirea societii comerciale &dresa@ Er. de tele on@ 7 tre Hanca XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX ; comunicm prin prezenta specimenele de semnturi $mpreun cu amprenta %tampilei" 'ala#ile de la data de XXXXXXXXX . =erti icm" totodat" semnturile persoanelor autorizate s dispun de cont" dup cum urmeaz@
Nr. cr%.
1.

Nr. con%(#(i

N($e#e4 ren(@ $e#e ersoanei a(%ori2a%e s& !is (n& !e con%

0(nc"ia I sa( a II@a

S eci$en(# !e se$n&%(ri

2. =onductorul unitii" *semntura, =onta#il %e " *semntura,

&mprenta %tampilei

258

Mo!e# orien%a%i, nr. + 0i)a c( s eci$ene !e se$n&%(ri )i a$ ren%a )%a$ i#ei 7 tre Hanca XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX Citularul de cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *denumirea complet, =odul iscal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX &dresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Er. tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" Er. ax XXXXXXXXXXXXXXXXX Er. conturilor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0(nc"ia I sa( a II@a N($e#e4 ren($e#e S eci$en(# !e se$n&%(ri Ter$en(# !e ,a#a'i#i%a%e a a(%ori2a"iei ersoane#or c( !re % ro,i2ori( !e se$n&%(r&

!rima semntur & doua semntur Apecimenul amprentei %tampilei

259

7ata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX =onductor" XXXXXXXXXXXXXX =onta#il %e " XXXXXXXXXXXXX 5.L. No%a '&nciiD &utorizarea pri'ind specimenele de semnturi =onta#il %e " *semntura, !ersoana $mputernicit" *semntura, (XXXXX) XXXXXXXXXXXX anul XXXXXX :<"?"? Cererea de credit bancar =ererea de credit #ancar prezentat #ncii de o persoan .uridic tre#uie s cuprind urmtoarele elemente@ / adresa destinatarului #ncii de la care se solicit creditulF / denumirea complet a unitii economice/solicitantF / datele de identi icare a persoanei $mputernicite s solicite creditul. 7e re0ul" acesta este conductorul $ntreprinderiiF / tipul credituluiF / suma" ce constituie creditul" scris cu ci re %i litereF / menionarea termenului pentru care se solicit creditulF / identi icarea concret a scopului pentru care se solicit $mprumutulF / semntura conductorului $ntreprinderii %i a conta#ilului/%e .

Mo!e# orien%a%i, !e cerere !e cre!i% 'ancar 7 tre H.=. (;ictoria#anU) A.&. :iliala nr. 11" mun. =-i%inu 7irectorului ilialei" 7lui XXXXXXXXXXXXXXXXXX

269

!rin prezenta" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" *denumirea solicitantului, 2n persoana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" *numele" prenumele conductorului" unitii economice,

8u0m s ne acordai un credit $n sum de XXXXXXXXXXleiGUA7G3U8


*suma cu ci re,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *suma cu litere, pe termen de XXXXXXXXXXX luni. Scopul (i asi)urarea creditului Acopul creditului@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX &si0urarea propus@ 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX &lte clauze speci ice@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *Aemnturi@, =onductorulGmana0erul $ntreprinderii" XXXXXXXXXXXXX =onta#ilul %e " XXXXXXXXXXXXX 5.L. :<"?"> Mntiinarea de plat 2n(tiinarea sau a#i'ul de plat constituie o prim etap a creanei iscale" reprezent+nd $nceputul acti'itii de urmrire a impozitelor %i taxelor de ctre instituiile iscale. &cest act se $nm+neaz" $n situaie de caz" su# luare de semntur a

261

contri#ua#ilului" ceea ce do'ede%te c emitentul 'rea s se asi0ure c mesa.ul a a.uns la destinatar %i a ost corect recepionat de ctre acesta. Structura a#i'ului de plat Cextul a'izului de plat poate i di'izat $n dou pri. !rima parte a textului insereaz elementele@ 1. &ntetulF 2. Citlul actului@ >A#i' de plat @C 3. 1#iectul la care se re er a'izul@ >+mpo'itul pe bunurile imobiliare@C 4. &dresa destinataruluiF 5. ;aloarea o#iectului impozitatF 6. =ota impozitat *$n procente,F 7. 6enionarea actelor $n #aza crora se e ectueaz aciunea. !artea a doua a textului" care cuprinde datele pri'ind sumele calculate *restante" penaliti" sumele curente," apare su# orm de ta#el. Mo!e# orien%a%i, A,i2 !e #a%& a i$ o2i%(#(i e '(n(ri#e i$o'i#iare en%r( an(# +??i &dresa@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX =ostul *imo#ilului, XXXXXXXXXXX =ota impozitelor@ 9"39V =alculul s/a e ectuat $n #aza le0ii 8.6. nr. 1956/><; din 16.96.2999 (pentru punerea $n aplicare a Citlului ;< din =odul :iscal) Res%an"& ;anii rece!en"i< ;#ei< 9"99 Pena#i%a% e #aD ;!a%a< ;#ei< 9"99 Reca#c(#area e anii rece!en"i ;#ei< 9"99 Ca#c(#(# en%r( an. +??i ;#ei< 35"23 To%a# ;#ei< 35"23

Le ul 1 iciului :iscal XXXXXXXXXXXXXXX *semntura,

262

:<"?"C )omaii bancare sau executarea silit 2n scopul recuperrii cu cere#itate a creanelor #u0etare de la de#itorii ru/platnici" #ncile %i or0anele iscale $ntreprind aciuni concrete $n sensul aplicrii operati'e %i e iciente a msurilor de executare silit" prin comunicarea masi'" ctre de#itorii datornici" a somaiilor sau execut rilor silite. 3 important de reinut c o scrisoare de $ncasare se aseamn" din toate punctele de 'edere" cu o scrisoare de '+nzri" doar c" $n loc de a 'inde mar a" instituiile inanciar/#ancare $%i ('+nd) inteli0ena persuasi' contra sumei creditate" restante la moment. 7e exemplu" primele somaii #ancare" ca %i reclamaiile de a aceri" 'or urmri s/i con'in0 pe datornici" $ntr/un mod amia#il %i r ceart" s ram#urseze creditulGcreditele sau restanele la termenul sta#ilit de ctre creditori. 1rice a'ocat poate susine c nu poi" $n acela%i timp" s te ceri cu cine'a %i s/l in luenezi $n a'oarea ta. 7e aceea" structura de coninut a primelor somaiiGscrisori de $ncasare tre#uie s urmeze aceea%i sc-em ca %i a scrisorilor de '+nzri %i anume@ / s ai# un $nceput capa#il s rein ateniaF / s ai# o $nc-eiere $n care s se menioneze clar ce se cere de la datornic. 2n cazurile c+nd primele atenionri nu dau rezultatele scontate" inani%tii trec la msuri de executare silit @ #locri de conturi #ancare sau scoaterea la licitaie a #unurilor datornicilor. 1xecutarea silit se realizeaz $n #aza unui act ce reprezint un &roces:#erbal pri'ind stin0erea de#itului pe calea opririi le0ale a sumei a erente statului din alte 'enituri ale de#itorului * de exemplu" oprire de salariu,. !rocesul/'er#al respecti' tre#uie s conin@ / date de identi icare a inspectorului iscalF / date de identi icare a receptoruluiF / data %i locul $nc-eierii !rocesului/'er#alF / e'entual" martori care au asistat la des %urarea acestui e'enimentF / moti'ul prin care se acioneaz $ntr/un mod sau altulF / data intrrii $n 'i0oare a prezentului (!roces/'er#al) cu 'aloare de act le0al.

263

Cextul 'a i scris concis" o#iecti'" cu enunuri scurte %i clare.

Mo!e# orien%a%i, !e Proces@,er'a#D Proces@,er'a# de constatare a insolvabilitii nr" SSS din SSSSSSSSSSSSSSS 2n ba'a ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd . A#3nd %n #edere c debitorul ddddddddddddddd cu ultimul domiciliu cunoscut %nBdomiciliat %n localitatea dddddddddd str. dddddddddddd- are de pl tit suma de ddddddddddd- menion mD +atura debitorului ,ata c(nd s*a debitat suma an lun 'i )uma debitat debit ma$or ri

&entru urm rirea (i %ncasarea acestor sume- au *ost luate urm toarele m suriD a9 s:au e*ectuat cercet ri la ultimul domiciliu cunoscut al debitorului (i s:a constatat c dddddddddddddddddddddddC b9 s:au cerut relaii de la unit ile cunoscute de noi- unde debitorul a lucrat %n ultimii 2 ani (i ni s:a comunicat c ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddC 2n urma cercet rilor (i constat rilor de mai sus- re'ult c debitorul se %ncadrea' %n dispo'iiile dddddddddddd (i este insol#abil- %ntruc3t ddddddddddd .

264

&re'entul &roces:#erbal s:a %nc1eiat %n P exemplare- din care dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd . *semnturi, 7up cum se 'ede" acest tip de coresponden implic o#li0ati'itatea total $n $ndeplinirea mesa.ului p+n la cea din urm cerin a sa. 2n caz contrar" se apeleaz la oruri competente $n drept s re0lementeze respectarea pre'ederilor sale.

G#osar %e$a%icD
Crean,*e ? 2nscris care con irm dreptul creditorului de a pretinde de#itorului executarea unei o#li0aii. 7in r. cr!ance. poprire,*i ? 6sur luat de o instituie .udectoreasc de oprire a sumelor de #ani datorate unui de#itor de ctre o persoan" urm+nd ca ele s ser'easc plii creditorului dup 'alidarea interzicerii. titular,*, :ri-:e = 1. !ersoan care ocup un post sau $ndepline%te o uncie cu caracter de permanen" pe #aza unei numiri le0aleF +. *Mur., !ersoan care se #ucur de un drept J titular de cont. credit,*e ? 2mprumut acordat de creditor *cu titlu ram#ursa#il %i condiionat de o#icei de plata unei do#+nzi," unei persoane izice sau .uridice" numit de#itor. 7in r. cr!dit" creditor,*oare,*i, ? 1. <nstituieGpersoan care acord un credit. +. *7espre sume, care se $nscrie $n creditul unui cont. 7in r. cr!diteur. credita#a$ ? 1. & acorda sau a desc-ide cui'a un creditF a $mprumuta pe cine'a cu o sum de #aniF +. & ace o $nre0istrare $n creditul unui cont. 7in r. cr!diter. d!bit,*e ? 1. 7atorie pe care o are o persoan creditat. +. =oloan $ntr/un re0istru de conta#ilitate sau $ntr/un extras dintr/un asemenea re0istru" $n care se $nscriu sporurile de acti' sau" respecti'" reducerile de pasi'F *concr., Aum $nscris $n aceast coloan. 7in r. d!bit. debita#a9 ? 1. & trece" a $nre0istra $n contul unei persoane" al unei $ntreprinderi etc. mr urile care i/au ost predate sau sumele de #ani care i/au ost pltite. +. *2n'., & 'inde mar a cu amnuntul. /. *:i0., & spune" a rosti ce'a ne$nsemnat" plictisitor. 7in r. d!biter. trat,*e ? *Hancar, 1rdin din partea unui '+nztor *sau exportator, prin care acesta cere ca #anca cumprtorului *sau importatorului,

265

s/i plteasc '+nztorului o anumit sum" la data %i la locul sta#ilitF =am#ie. 7in it. tratta. debitant,*,*i,*te ? !ersoan care 'inde $ntr/un de#it. *2n'., !ersoan care des ace mar a cu amnuntul. 7in r. d!bitant. debitor,*i,*e"*oare ? 1. *&d.F s.m. %i ., *7espre sume de #ani, =are se 0se%te la de#itul unui contF +. !ersoan * izic sau .uridic, care datoreaz creditorului mr uri sau sume de #aniF datorat. 7in r. d!biteur4 lat. debitor.

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. 2ntocmii o cerere de credit adresat unei #nci" $n care s rele'ai@ : scopul solicit rii credituluiC / ar)umentele pe care se %ntemeia' solicitarea de credit bancarC / identi*icarea condiiilor de creditare a b ncii pentru suma de P lei pe un termen de Q ani. +. 8edactai o scrisoare de rspuns din partea #ncii" la cererea pe care ai $ntocmit/o $n #aza condiiilor de mai sus.*3x. nr. 1, /. 2ntocmii o cerere de trans er de cont" de la #anc la o sucursal a acesteia" care s cuprind elementele@ / contul nr. dddddddddd pe care %l posed titularul de cont la aceast banc C / extrasul de identitate bancar a noului cont pe care:l posed solicitantulC / *ormula de mulumire pentru ser#iciile o*erite timp de Z ani. 6. 8edactai o scrisoare ctre o #anc $n care declarai pierderea carnetului de cecuri sau a cardului. Aolicitai anularea cecurilor sau a cardului. 7. 8edactai" $n orm li#er" o cerere de desc-idere de cont" adresat unei #nci" care s cuprind elementele pertinente acestui el de document.

266

8. Auntei mana0erul ser'iciului credit al unei #nci. 8edactai o somaie adresat unui titular de cont care nu a ram#ursat creditul la scadena acceptat $n contract. 9. =ontinuai textul somaiei #ancare %i completai elementele lips ale scrisorii. >Ae re*erim la recentele dou scrisori %n care # reaminteam c ai %nt3r'iat cu mult cu rambursarea creditului ,#s. ddddddddddddddddddddd@.

CAPITOLUL =III CORESPONDENA CU INSTANELE AUDECTOREBTI


1/.1 No"i(ni !e cores on!en"& C(!iciar&
Corespondena cu instanele 3udectoreti este de init ca modalitate practic" pre'zut de le0e" de solicitare unui or0an de .urisdicie rezol'area unor liti0ii $ntre titulari sau recunoa%terea unui drept su#iecti' preexistent" pentru construirea unei situaii .uridice noiF desp0u#irea sau acoperirea pre.udiciilor pro'ocate unei persoane etc. :ormele su# care $nt+lnim corespondena cu or0anele de .ustiie sunt@ 1. =ererea de acionare $n .udecatF 2. 2nt+mpinareaF 3. =ererea de recurs $naintat de reclamant sau p+r+tF 4. =itaia emis de or0anul .udectorescF 5. etc. !rota0oni%tii acestor tipuri de scrisori au statut .uridic clar determinat %i se situeaz pe una din cele dou pri posi#ile $ntr/un con lict" care se cere a i rezol'at de o ter persoan@ ei sunt rec#a$an%(# %i OrO%(# sau rec#a$a%(# %i ins%an"a !e C(!eca%&. Ac-ematic" situaiile de comunicare pot i prezentate ast el@

267

1. acionare %n $udecat D reclamant Y mesa. Y instan de .udecat +. recursD p+r+t *emitent, Y mesa. Y instan de .udecat /. %nt3mpinareD p+r+t *emitent, Y mesa. Y instan de .udecat 6. citaieD instan de .udecat *emitent, Y mesa. Y p+r+t 2n 'edea soluionrii pro#lemelor ce in de lezarea drepturilor" persoanele interesate $n aprarea lor au posi#ilitatea de a se adresa unui or0an .urisdicional competent cu cereri de c-emare $n .udecat" care" $n uncie de o#iecti'ele a#ordate" pot i@ 1. Cereri c( carac%er *enera# adresate instanelor de ond" pri'ind@ recuzarea $mpotri'a cui'a" eli#erarea unui act din dosar" $ndreptarea erorilor materiale" re acerea $nscrisurilor %i -otr+rilor disprute" executarea silit etc.F +. Cereri !e (se -n c&i#e !e a%ac " a'+nd o#iecti'ele@ suspendarea -otr+rilor executrii de drept sau -otr+rii cu execuie 'remelnicF contestaia $n anulareF suspendarea executrii -otr+rii atacate cu contestaie $n anulareF re'izuirea %i suspendarea -otr+rilorF introducerea recursului $n anulare etc.F /. Cereri ce se refer& #a !i,erse roce!(ri C(!ec&%ore)%i " cu o#iecti'ele@ c-emare $n .udecatF constatarea nulitii unor acte de $nstrinareF contestarea procesului/'er#al de aplicare a sanciunii contra'enionale cu amendF reexaminarea -otr+rii .udectore%ti etc.F 6. Cereri c( carac%er a!$inis%ra%i, ri,in! @ c-emarea $n .udecat de ctre cei 'tmai $ntr/un drept printr/un act administrati'F suspendarea executrii unui act administrati' etc.F 7. Cereri ce "in !e !re %(# ci,i#4 a'+nd o#iecti'ele@ rspunderea ci'il contractualF constatarea nulitii actelorF re'ocarea contractelor de donaie" rezilierea contractelorF constatareaGdeclararea simulaieiF anularea '+nzrii sau reducerea preului dintr/un contract de '+nzare/cumprare din cauza 'iciilor ascunseF c-emarea $n .udecat pentru e'iciune *aciunea cumprtorului e'ins $mpotri'a '+nztorului,F re'endicarea de #unuri mo#ileF punerea su# interdicieF anulareaGrecti icareaGcompletarea unei $nre0istrri $n re0istrul

268

de stare ci'ilF acoperirea pre.udiciilor produse din cauza nerespectrii clauzelor contractuale etc.F 8. Cereri c( o'iec%i,e ce "in !e !re %(ri#e fa$i#iei @ sta#ilirea paternitii sau contestarea recunoa%terii paternitiiF acordarea pensiilorF des acerea cstorieiF plata alocaiei de statF $ncu'iinarea sau des acerea adopieiF $mprirea #unurilor comune etc.F 9. Cereri c( referin"& #a !re %(# #oca%i, " a'+nd o#iecti'ele@ predarea lucrului $nc-iriat" e'acuarea persoanelor care ocup o supra a locati' r contract de $nc-iriere" $n mod a#uzi' sau prin raud etc.F :. Cereri c( o'iec%i,e ce se refer& #a !re %(# $(ncii @ des acerea contractului de muncF contestarea deciziei de imputareF re'endicarea drepturilor #ne%ti pentru o munc prestat etc.F >. Cereri ce "in !e !re %(# co$ercia# @ $nmatricularea $n re0istrul comerului a societii comercialeF autorizarea uncionrii unei societi etc.F 1?. Cereri s ecifice fa2ei (r$&ririi ena#e_ 11. Cereri s ecifice fa2ei C(!ec&rii -n ri$a ins%an"&_ 1+. Cereri a!resa%e ins%an"ei -n fa2a e3ec(%&rii Ro%&rOri#or ena#e ri,in!D e%alonarea plii amenzii" re'ocarea msurilor de si0uran etc. =ererile adresate instanelor .udectore%ti pot i redactate at+t de persoane .uridice" c+t %i de cele izice. &ciunea emitentului scrisorii 'a i $ntemeiat $n #aza anumitor condiii de admisi#ilitate ce in de@ / ca aci%a%ea roces(a#&@ persoanele izice sau .uridice pot de'eni pri ale unui proces ci'il numai dac sunt capa#ile de a a'ea drepturi %i $ndatoririF / ca#i%a%ea roces(a#&@ aptitudinea persoanei de a sta $n proces" $n calitate de reclamatGp+r+t" $n cauz concret *indicat $n cerere,. 7e exemplu" emitentul poate participa $n proces $n nume propriu sau $n numele altuia" $n calitate de reprezentant *calitatea de reprezentant se indic $n cuprinsul cererii de c-emare $n .udecat" menion+ndu/se %i actul care $i con er aceast calitate,F / e3is%en"a -n !re %@ dreptul care se cere a i 'alori icat tre#uie s ie ocrotit de le0e" s ie actual %i s nu ie prescrisF

269

/ C(s%ificarea (n(i in%eres C(!iciar @ coninutul cererii tre#uie s cuprind scopul reclamantului %i a'anta.ul pe care l/ar putea o#ine. 7e exemplu" emitentul cererii a su erit o anumit pa0u# prin apta culpa#il a p+r+tului. 2n acest caz" $n cerere" reclamantul tre#uie s e'idenieze c p+r+tul este o#li0at s/l desp0u#easc $ntr/un anumit mod.

1/. + S ecific(# re!ac%&rii cereri#or !e ac"ionare -n C(!eca%&


=ererile de c-emare $n .u decat" indi erent de o#iectul lor" au structur similar. Cextele cererilor tre#uie s includ urmtoarele in ormaii@ / datele de identi icare ale reclamantului %i ale p+r+tuluiF / solicitarea reclamantului pri'ind modul de soluionare a liti0iuluiF / 'aloarea liti0iului pentru acionare $n .udecatF / menionarea tuturor celorlalte orme de rezol'are a liti0iului" olosite $nainte de a se apela la instanele .udectore%tiF / datele pri'ind #aza le0al pe care sunt undamentate cerinele reclamantuluiF / indicarea pro#elorF / data depunerii cereriiF / semnturaF / adresa destinatarului. &cionarea $n .udecat este un text redactat cu procedeele stilului .uridic a'+nd urmtoarea structur@ 'ormula de adresare 6ntroducerea: / menionarea datelor de identi icare personal a reclamantuluiF / speci icarea numelui complet al p+r+tuluiF / menionarea o#iectului adresrii. Corpul scrisorii: / precizarea datelor de identi icare a p+r+tuluiF / ormularea clar a 'alorii liti0iuluiF / solicitarea modului de soluionare a liti0iului $n a'oarea reclamantuluiF

279

expunerea clar a moti'elor care l/au determinat pe reclamant s acioneze $n .udecatF / menionarea actelor do'editoare anexate la prezenta aciune .udectoreasc. Mncheiere: / insistarea asupra rezol'rii aciunii $n a'oarea reclamantuluiF / menionarea sumei pe care reclamantul o pretinde ca daun material sau moral de la p+r+tF / identi icarea numrului de exemplare a scrisorii $n calitate de msur de pre'edereF / adresa destinataruluiF / data depunerii cereriiF / numrul $nre0istrriiF / semntura. 2n uncie de natura o#iectului" cererile sunt adresate pre%edintelui unei .udectorii" pre%edintelui de tri#unal" pre%edintelui curii de apel etc. 'ormula de adresare se compune din su#stanti'ul de re erin" (,omnule)" (7oamn ) %i su#stanti'ul ce indic uncia destinatarului@ (&re(edinte)" scrise cu ma.uscul. 7e exemplu @ >,omnule &re(edinte@" >,oamn &re(edinte@. 'ormulele de pre entare a prilor implicate $n aciunea de .udecat %i a menionrii o#iectului adresrii includ@ / numele %i prenumele reclamantului %i ale p+r+tuluiF / domiciliulGlocul de re%edin a prilorF / o#iectul aciunii .uridice. 7e exemplu@ (Subsemnatul +on 7ondrea- domiciliat %n mun.. 71i(in u- str. G1. 5adan 45B4- ap. 15- c1em %n $udecat pe p3r3tul +lie G3rbudomiciliat %n mun. 71i(in u- str. ;asile Alecsandri- 16.@ sau@ >Subsemnatul- directorul S.7. XXXXXXXXXXX" XXXXXXXXXXXXXXXXX"
*denumirea A.=., numele" prenumele

cu sediul %n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " *ormul m pre'enta ...@

271

2n cerere tre#uie s se menioneze calitatea 3uridic $n care prile stau $n .udecat" atunci c+nd acestea nu stau $n nume propriu. No%&D 3ste 'or#a de cazul $n care aciunea nu este exercitat de titularul dreptului $nsu%i" ci de o alt persoan care acioneaz $n numele titularului %i pentru acesta" $n calitate de reprezentat le0al sau con'enional. 5ipsa meniunii corespunztoare $nseamn c aciunea este introdus $n nume propriu. 2ntr/o pricin ce urmeaz $ntre dou persoane" poate inter'eni o ter persoan" c+nd aceasta in'oc $n dreptul su sau spri.in aprarea uneia din pri. 2n acest caz" scrisoarea 'a i intitulat@ ECerere !e in%er,en"ie -n n($e ro ri(N sau ECerere !e in%er,en"ie accesorieN" am#ele pri *reclamantul %i p+r+tul, 'or i menionate dup titlul cererii. 7e exemplu@

5odel orientativ
,omnule preedinte, Subsemnatul8a9 dddddddddd- domiciliat8a9 %n ddddddddddddd Formule' Cerere de intervenie n nume propriu %n aciunea care *ormea' obiectul dosarului ci#il nr. dddddddd al acestei instane- cu termen de $udecat la data de dddddddddddd- %n care *i)urea' ca p riD / reclamant8 9 dddddddddddddomiciliat8 9 %n dddddddddddd / p3r3t8 9 dddddddddddd- domiciliat8 9 %n ddddddddddddddd

5odel orientativ
,omnule preedinte, Subsemnatul8a9 ddddddddddd- domiciliat8a9 %n ddddddddddddd Formule' Cerere de intervenie accesorie

272

2n aciunea care *ormea' obiectul dosarului nr. dddddddd al acestei instane- cu termen de $udecat la data de ddddddddddd%n care *i)urea' ca p riD / reclamant8 9 ddddddddddddddd/ p3r3t8 9 ddddddddddddddddd. +nter#enia o *ac %n spri$inul 8reclamantului sau p3r3tului9. Ebiectul aciunii $l constituie pretenia ormulat de reclamant $mpotri'a p+r+tului. 3le pot i@ respectarea dreptului de proprietate %i posesie a unui #un imo#il" restituirea sau plata unei sume" solicitarea pensiei de $ntreinere" re$nte0rarea $n domiciliul din care a ost alun0at etc. 1#iectul aciunii tre#uie s ie ormulat clar %i exact" r a lsa loc unor ec-i'ocuri. &ceasta prezint importan at+t pentru soluionarea e icient a pro#lemei care ormeaz o#iectul pricinei supuse .udecii" c+t %i pentru luarea unei -otr+ri corecte de ctre .udectori. !rezentm c+te'a modele de ormulare a o#iectului aciunii@ / (; ro) s se constate c eu sunt proprietarul terenului asupra c ruia p rile se $udec - urm3nd s *ie obli)ate s : mi respecte dreptul de proprietate (i s :mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace %n acest proces@. / >; ro) s respin)ei aciunea reclamantului (i s :l obli)ai s :mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace.@ 0aloarea litigiului tre#uie s ie menionat prin termeni de cuanti icare. 7e exemplu@ / cer s :mi restituie cantitatea de P Y) *ructeBle)umeBsemine etc.- pe care le:a ridicat * r drept de pe terenul proprietate a mea- sau contra#aloarea %n sum de Q leiC / cer s :mi pl teasc suma de P lei- repre'ent3nd contra#aloarea bunurilor mobile pe care mi le:a distrusC / cer s :mi pl teasc suma de P lei- repre'ent3nd repararea pre$udiciului pe care mi l:a cau'at- const3nd din ambalarea ne)li$ent a produselor u(or perisabile. Urmtorul para0ra al cererii 'a relata" $n mod concis" motivele aciunii %i a $mpre.urrilor care susin pretenia reclamantului" temeiul .uridic %i textele de le0e aplica#ile.

273

Au# aspect lexical" textele cererilor de c-emare $n .udecat se deose#esc de textele corespondenei de a aceri prin olosirea" cu precdere" a termenilor" a unitilor lexicale %i razeolo0ice speci ice lim#a.ului .uridic. 2n acest sens" 'om ace re erin la cele dou ormule ale indicaiilor cererii sau aciunii in .ustiie care s/au impus %i $n dreptul roman prin termenii E!e fac%oN *$n apt, %i E-n !re %N" la care ace trimitere %i articolul 128" punctul 4 al =odului de !rocedur =i'il al 8epu#licii 6oldo'a" unde se stipuleaz@ >7ererea trebuie s cuprind D ar tarea moti#elor de fapt i de drept- pe care se %ntemeia' aceasta- precum (i a do#e'ilor pe care se spri$in *iecare pretenie@. =u a.utorul ormulei n fapt se introduce $n contextul cererii acea parte a aciunii $n .ustiie" care conine o trecere $n re'ist a unor anumite e'enimente" a cror consecine l/au determinat pe reclamant s apeleze la .ustiie. 5a aceast parte" reclamantul 'a expune succint su#iectul" respect+nd cronolo0ia celor $nt+mplate. 2n acela%i timp" 'or i e'itate e'enimentele ce nu se a l $n le0tur direct sau indirect cu cererea $naintat. :ormula n drept semni ic #aza le0al pe care sunt undamentate cerinele reclamantului sau ale altei persoane $ndreptite s se adreseze $n .ustiie. !artea n drept tre#uie s cuprind at+t norma material" c+t %i cea de procedur. <ndicarea normelor $ntr/o cerere adresat or0anelor de .ustiie nu numai c aciliteaz acti'itatea or0anelor care examineaz cererea" dar $l ace pe reclamant s studieze mai ad+nc instrumentele .uridice pe care acesta tre#uie s le utilizeze pentru atin0erea scopurilor sale. 2ntre noiunea n fapt %i cea n drept tre#uie s existe o le0tur" $n sensul c prima tre#uie s cuprind acele apte care sunt undamentate $n partea a doua a cererii.

5odel orientativ:
5otivele aciunii: Mn fapt- printr:un act sub semn tur pri#at - intitulat >Act de #3n'are:cump rare@- p3r3tul mi:a #3ndut un autoturism marca dddddddddd- an de *abricaie dddddddddddd- culoarea ddddddddddla preul de dddddddddddd.@

274

7on*orm %nele)erii p rilor- peste o lun trebuia s ne pre'ent m la notarul public %n #ederea %nc1eierii actului autentic. ,e(i termenul a expirat- p3r3tul re*u' s se pre'inte la notar- moti# care m determin s introduc aceast aciune %n #ederea obinerii unei 1ot r3ri care s in loc de act de #3n'are: cump rare- cu scopul de a %nmatricula ma(ina pe numele meu.@ 1lucidarea dove ilor pe care se spri3in obiectul cererii . !e l+n0 preteniile rele'ate succint" este necesar ca persoana care ormuleaz cererea sa indice pro#ele" do'ezile care spri.in cererea. &cestea 'or i@ / do'ezi prin $nscrisuri" care sunt anexate $n copii *expertize te-nice" conta#ile" medico/le0ale etc.,F / menionarea" $n coninutul cererii" a martorilor" indic+ndu/se numele" prenumele" domiciliul acestora. 2ntemeierea aciunii se insereaz $n contextul cererii cu $m#inarea n drept@

5odel orientativ:
>Mn drept- %mi %ntemeie' aciunea pe dispo'iiile art. ddddddd 8se indic textul de le)e9. ,o#ada aciunii o *ac cu intero) rile celorlalte p ri din procescu experti'a te1nic (i cu martoriiD 8se indic numele- prenumele (i domiciliul acestora9. ,epun aciunea %n P exemplare- unul : pentru instan (i celelalte : pentru a *i comunicate p rilor %n proces.@ Jimbrul fiscal. 2n textul cererii" se noti ic %i ac-itarea taxei de tim#ru" pre'edere ce se aplic o#li0atoriu aciunilor %i cererilor $n .ustiie. &ceasta se poate meniona $n elul urmtor@ >,epunBanexe' c1itana nr. dddddd din ddddd- %n #aloare de P leipri#ind taxa de timbru (i timbrul $udiciar %n #aloare de P lei.@ ,ata i semntura. =ererea de c-emare $n .udecat care nu cuprinde data %i semntura este declarat nul. =a %i la scrisorile de tip (cerere)" data se plaseaz $n partea st+n0" su# text" iar semntura ? $n partea dreapt a textului.

275

Adresa destinatarului se scrie $n su#solul scrisorii. 3a cuprinde uncia persoanei" titlul %i re%edina instituiei .udiciare. 7e exemplu@ >,omnului &re(edinte al eudec toriei populare din or. I li@ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd .

5odel orientativ de cerere de chemare n 3udecat


,omnule &reedinte, Subsemnatul8a9 dddddddddddddddomiciliat8 9 %n dddddddddddddddddd- c1em %n $udecat pe ddddddddddddddddd- cu sediul %n ddddddddddddddd- pentru a *i obli)at8 9 s :mi pl teasc suma de ddddddd lei- repre'ent3nd drepturi b ne(ti care mi se cu#in pentru munca depus %n perioada ddddddddd- precum (i c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace cu acest proces. 5otivele aciunii Mn fapt- %n perioada ddddddddd am des* (urat acti#itate %n cadrul unit ii economice p3r3te- %ndeplinind *uncia de ddddddddddd- iar aceasta re*u' s :mi pl teasc drepturile b ne(ti %n sum de dddddddddd- repre'ent3nd dddddddddddd. Mn drept- %mi %ntemeie' cererea pe dispo'iiile art. dddddd Codul muncii. 2n #ederea aciunii- m #oi ser#i de proba cu intero)atoriu scrispe care # ro) s :l comunicai unit iiC de proba cu acte- de proba cu experti' (i cu urm torii martoriD ddddddddddddddddddddddddddddddddd- ddddddddddddddddddddddd .

276

,epun pre'enta cerere %n dublu exemplar- pentru a *i comunicat celeilalte p ri din proces- c1itana de plat a taxei de timbru %n #aloare de ddddddd lei (i timbrul $udiciar %n #aloare de ddd lei. ,ata depunerii dddddddd Semn tura ddddddd

,omnului &re(edinte al eudec toriei ...ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

5odel orientativ de contestare a deci iei 3udectoreti


,omnule &reedinte, Subsemnatul8 9 dddddd- domiciliat8 9 %n dddddd- cu sediul ddddddd *ormule'D Cerere de contestare mpotriva deci iei de imputare nr. dddd- din ddddddd- emis de dddd- prin care mi s:a imputat suma de P lei 8sauD ; ro) s anulai an)a$amentul de plat pe care mi l:au asumat- din data de ddddddd- prin care m:am obli)at la plata sumei de dddd lei *a de dddd lei9. &3n la soluionarea acestei contestaii- # ro) s suspendai executarea deci'iei de imputare 8sau a an)a$amentului de plat 9. ,e asemenea- # ro) s obli)ai pe intimat8 9 s :mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace cu acest proces. 5otivele contestaiei: Mn fapt- prin an)a$amentul de plat - s:a reinut c m *ac #ino#at8 9 de alterarea produselor alimentare indicate %n nota pe care o anexe'- a c ror #3n'are s:a inter'is- *iind dep (it termenul de )aranie.

277

7u actul >dddddddd@- *ac do#ada c produsele respecti#e au *ost primite %n )estiune dup expirarea termenului de )aranie- ceea ce %nseamn c nu sunt #ino#at8 9 de dep (irea acestui termen 8sau de alterarea produselor9 (i- deci- deci'ia de imputare8sau an)a$amentul de plat 9 nu corespund ade# rului- pentru c nu am nici o culp . Mn drept- %mi %ntemeie' contestaia pe dispo'iiile art. dddddcodul muncii. 7er admiterea contestaiei 8sau cererii9 (i anularea sus: numitei deci'ii 8sau a an)a$amentului de plat 9C obli)area unit ii intimate la restituirea sumelor pe care le:a reinut din salariu (i la plata c1eltuielilor de $udecat . 2n do#edirea contestaiei- depun urm toarele acteD ddddddd . 5 #oi *olosi (i de proba cu urm torii martoriD dddddddddd- iar %n ca' de ne#oie- de proba cu experti' . ,epun pre'enta cerere %n dublu exemplar. ,ata depunerii ddddddd Semn tura ddddddddd

,omnului &re(edinte al eudec toriei ...dddddddddddddddddddddddddddddddd

5odel orientativ de cerere de re iliere a contractantului


,omnule &reedinte, Subsemnatul8 9 dddddd- domiciliat8 9 %n dddddd- cu sediul %n dddddc1em %n $udecat pe p3r3tul dddddddd- directorul ddddddddd- cu sediul %n ddddddddd- (i Formule' Cerere de re ilire a contactului de v(n are*cumprare, pentru c D

278

a9 bunurile pe care le:am cump rat de la p3r3t 8mese (i scaune pentru s lile de curs9 au #icii ascunseC b9 p3r3tul re*u' s :mi *ac act autentic de #3n'are:cump rare (i s :mi restituie preul pl tit %n sum de P lei. ,e asemenea- # ro) s obli)ai pe p3r3t s :mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace cu acest proces. 5otivele aciunii: Mn fapt- prin contractul de #3n'are:cump rare autenti*icat cu nr. dd din dddddd- am cump rat de la p3r3t mobil pentru s lile de curs- e#aluat la suma de P lei- pentru care a *ost ac1itat ar#una de P lei. 7er s re'iliai acest contract- pentru c a *ost %nc lcat o clau' important care #i'ea' calitatea bunurilor cump rate. Mn drept, %mi %ntemeie' aciunea pe dispo'iiile art. dddd . ,o#ada aciunii o *ac cu intero)atoriul p3r3tului- cu proba cu actecu experti'a te1nic (i cu urm torii martoriDdddddddddddddddddddd - ddddddddddddddddddd. ,epun aciunea %n dublu exemplar- pentru a se comunica p3r3tuluiC c1itana de plat a taxei %n #aloare de P lei (i timbrul $udiciar %n #aloare de Q lei. ,ata depunerii dddddddd Semn tura ddddddddd

,omnului &re(edinte al eudec toriei ...ddddddddddddddddddddddddddddddd

1/./ A e#(#
&pelul reprezint cererea de aciune a emitentului" cu titlul de apelant" $n care acesta $%i exprim nemulumirea a de -otr+rea luat de ctre .udectori $n prima instan. Cererea de apel cuprinde: / numele" domiciliul sau re%edina prilorF / relatarea -otr+rii ce se atacF / moti'ele de fapt (i de drept pe care se $ntemeiaz apelulF / do'ezile in'ocate $n seciunea apeluluiF

279

semntura apelantului. 5odel orientativ de apel:

,omnule pre(edinteSubsemnatul- directorul S.A. >dddddddd@- cu sediul %n dddddddddd ,eclar Apel 2mpotri#a sentinei ci#ile nr. dddddddd din ddddddddd a eudec toriei dddddddddd- pronunat %n dddddddd - prin care mi:a *ost respins aciunea %n re#endicare %mpotri#a intimatului S.A. >dddddddd@- cu sediul %n dddddddddddd. ,e asemenea- urmea' ca intimatul s *ie obli)at s :mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace cu acest proces. 5otivele apelului: 1. Mn fapt- 8se anun situaia de *apt din dosar- respecti#D numele reclamantului care a introdus aciunea- obiectul aciunii- probele care s:au administrat (i soluia pronunat 9C 2. 5oti#ele de *apt (i de drept pe care se %ntemeia' apelul sunt ... 8urmea' pre'entarea lor9C 3. ,o#e'ile pe care le in#oc %n susinerea apelului le constituie ... 8#or *i indicateD %nscrisuri- martori- experti'e- cercet ri locale etc.9. Aceasta *iind at3t starea de *apt (i de drept din dosar- c3t (i do#e'ile pe care %nele) s le in#oc. ; ro)D a9 s %ncu#iinai re*acerea sau completarea probelor administrate de prim instan - precum (i administrarea altor probedac le #ei considera necesare %n soluionarea cau'eiC b9 s sc1imbai %n tot 8sau %n parte9 1ot r3rea atacat C a9 s de*inii 1ot r3rea atacat pentru c D / procesul a *ost re'ol#at * r a se intra %n cercetarea *ondului problemeiC / $udecarea s:a * cut %n lipsa mea- c ci nu am *ost le)al citat. Mn drept- %mi %ntemeie' apelul pe dispo'iiile art. ddddd .

289

,epun apelul %n dublu exemplar- pentru ca s *ie comunicat intimatului odat cu citaia. Anexe' c1itana de plat a taxei de timbru %n #aloare de dddd lei (i timbrul $udiciar %n #aloare de dddd lei. ,ata depunerii ddddddddd Semn tura ddddddddd

,omnului &re(edinte al eudec toriei ... dddddddddddddddddddddddddddddddddd

1/.6 Rec(rs(#
8ecursul constituie o cerere $ntocmit de reclamant" o#iectul creia $l constituie atacarea -otr+rii .udectore%ti $n 'ederea anulrii sau modi icrii $n cazul c+nd se constat c ea este ne$ntemeiat sau nele0itim. Acrisoarea de recurs se scrie atunci c+nd cererea de apel $n .udecat este respins. 3a poate i ormulat at+t de reclamant" c+t %i de p+r+t" $n situaia c+nd unul dintre ei este nemulumit de -otr+rea pronunat. 6esa.ul acestui tip de text" a'+nd structura asemntoare cu a cererilor de aciune $n .udecat" este construit pe axe temporale di erite@ introducerea %i ncheierea ? la indicativul pre ent" iar corpul scrisorii ? la perfectul compus" apt $ndreptit" deoarece ceea ce se relateaz $n corpul scrisorii s/a petrecut $ntr/un trecut apropiat" e'enimentele iind doar actualizate $n text. S%r(c%(ra cererii !e rec(rs con"ine e#e$en%e#e @ :" 6ntroducerea: / numele" prenumele %i domiciliul prilorF / re erina emitentului la dosarul anterior al acionrii $n .udecatF / o#iectul adresrii@ Cerere de recurs" <" Corpul recursului:

281

/ / / ?" >" C" B"

o#iectul recursului %i detalierea iecrui moti' *prezentate $ntr/un capitol aparte" decupat de restul textului,F re ormularea scopului recursuluiF do'ada moti'elor. 5enionarea anexelorC ,ata depuneriiN )emnturaN Adresa destinatarului"

5odel orientativ de cerere de recurs


,omnule preedinte, .e*eritor la dosarul nr. dddddddd din 200d pri#ind liti)iul cu Societatea dddddd S.7. dddddddd- adresa ddddddd- reclamant %n liti)iu cu ddddddddd- pentru suma de dddd lei cu titlul de daunerepre'ent3nd di*erena de sum neac1itat - pri#ind sentina ci#il nr. ddd din data de dddd- *ormulea' - prin repre'entanii s i le)alipre'enta Cerere de recurs, Solicit3nd des*iinarea 1ot r3rii atacate (i admiterea aciunii a(a cum a *ost *ormulat pentru urm toarele 5otive: Mn fapt- prin pronunarea sentinei de respin)ere a aciuniiinstana de $udecat nu a a#ut %n #edere totalitatea actelor normati#e care re)lementea' m ririle de preuri. 5enione' ast*el ,ecretul nr. ddd- 6e)ea nr. ddddd (i ,ecretul nr. dddddd- %n ba'a c rora am acionat. &entru moti#ele expuse (i *a de coninutul actelor anexateru) m a ni se admite pre'enta cerere de recurs (i- %n consecin - a admite cererea a(a cum a *ost *ormulat - obli)3nd p3r3tul la plata sumei de P lei (i de Q lei tax de timbru.

282

2n drept- %mi %ntemeie' recursul pe dispo'iiile art. ddd . ,epun recursul %n dublu exemplar- pentru a se comunica intimatului odat cu citaia. Anexe' c1itana de plata sumei de P lei- repre'ent3nd taxa de timbru $udiciar %n #aloare de Q lei. ,ata depuneriidddddddd Semn tura ddddddddd

,omnului &re(edinte al 7urii de Apeldddddddddddddddddddddddddddddddddd

1/.7 Ci%a"ia
=itaia este in'itaia o icial prin care or0anele .udectore%ti citeaz *c-eam, $n instan persoane izice sau .uridice la o anumit dat. !ersoanele citate de or0anele .udectore%ti pot a'ea calitatea de p+r+t sau de martor. =itaia ace parte din corespondena cu orm tipizat %i cuprinde urmtoarele elemente@ / autoritatea emitent *instana" 0radul" localitatea" secia,F / titlul corespondenei@ CitaieC / datele de identi icare a destinataruluiF / locul unde urmeaz a se $ndeplini proceduraF / o#iectul citaiei *nr. dosarului" cauz" pri,F / data la care a ost trimis citaiaF / semnturaF / %tampila. /

G#osar %e$a%ic
Ad3udeca#a$ ? & atri#ui *prin -otr+re .udectoreasc, un #un scos la licitaie persoanei care o er preul cel mai mare. 7in lat. ad3udicare"

283

ad3udectar, *, *tari, *e ? !ersoan creia i se ad.udec un #un la o licitaie pu#lic. 7in r. ad3udicataire. ad3udecaie,*ii ? &ct prin care se ad.udec un o#iect" o antrepriz la o licitaie pu#lic. ? din r. ad3udecaion" lat. ad3udecatio. ad3udector, *oare, *ori ? !ersoan care ace ad.udecarea la o licitaie pu#lic. 7in r. ad3udecateur. antrepri , * e ? 2ntreprindere care execut lucrri industriale" comerciale" de construcie etcF lucrarea propriu/zis. J 3xpr. A da %n antrepri' J a da o lucrare spre executare unei $ntreprinderi sau unui antreprenor. A lua %n antrepri' J a lua conducerea unei lucrri. 7in r. entreprise. eviciune, *ni" ? !ierdere a posesiunii unui #un *imo#il, ca urmare a exercitrii de ctre o alt persoan a dreptului su asupra acestui #un. 7in r. !viction, lat. evictio, *onis" impieta#a$ ? & inter'eni $n tre#urile altuia" nelu+ndu/i $n considerare drepturileF a/i leza drepturile. 7in r. empiet!r. imputa#a$ ? 1. & *i se, repro%a" a *i se, atri#ui cui'a apte" atitudini" 0esturi nepotri'ite" condamna#ile. +. & ace pe cine'a rspunztor de o pa0u# adus unei instituii" $ntreprinderi *unde lucreaz," o#li0+ndu/l la desp0u#iri. 7in r. imputer" lat. imputere. intimat, *, *i, *te ? !arte $ntr/un proces care se a l $n situaia unui p+r+t $n caz de recurs sau $n alt cale de atac. 7in r. intimer" lat. intimare. dol, *uri ? &ciune cut cu rea/credin" cu 'iclenie" pentru a determina pe cine'a s $nc-eie un contract ne a'ora#il sau s admit o clauz de a'ora#il $ntr/un contract. 7in r. dol" lat. dolus. n drept-de-n fapt *loc. ad'., ? con orm le0iiF $n mod le0itim" iresc. le a#a$ ? 1. & aduce *cui'a, un pre.udiciu" a p0u#i *pe cine'a,F +. *Fi).9 & o ensa. 7in r. l!ser" revendica#a$ ? & reclama" a cere un #un care se cu'ine unei persoane" asupra cruia aceasta are drepturi. 7in r. revendiFuer.

E3erci"ii )i si%(a"ii !e ca2


1. 8edactai c+te o cerere de c-emare $n .udecat $n #aza o#iecti'elor@ a9 eliberarea unui act din dosarC

284

b9 acoperirea pre$udiciilor materiale (i morale aduse reclamantuluiC c9 ac1itarea unei sume de P lei- repre'ent3nd contra#aloarea bunurilori mobile distruseC d, constatarea nulit ii absolute a unui contract. 2. 2ntocmii o cerere de c-emare $n .udecat $n #aza situaiei@ (7onsim m3ntul reclamantului pe care l:a exprimat la %nc1eierea contractului nu este #alabil- datorit incapacit ii acestuia de exerciiu sau surprinderii prin dol.@ 3. 8edactai o cerere de c-emare $n .udecat" a'+nd ca reper contextul@ (,e la data per*ect rii #3n' rii- p3r3tul8a9 s:a mutat %n imobilul 8casa9 pe care i l:am #3ndut (i se *olose(te de toate bunurile. 7u toate acestea- re*u' s :(i %ndeplineasc obli)aia de %ntreinere pe care (i:a asumat:oeu *iind %ntreinut de alte persoane- care nu au nici o obli)aie *a de mine.@ 4. <n'oc+nd situaia de mai .os" redactai o cere de c-emare $n .udecat@ >Terenul re#endicat de reclamant este posedat de p3r3t8 9- * r nici un drept- p3r3tul re*u'3nd s :l cede'e reclamantului %n deplin proprietate (i posesie. Acest re*u' l:a determinat pe reclamant s :l c1eme pe p3r3t %n $udecat (i s :l obli)e s :i lase terenul %n deplin proprietate- cu toate construciile (i plantaiile pe care p3r3tul8a9 le:a e*ectuat.@ 5. =ompletai cererea de c-emare $n .udecat" de mai .os cu elementele care lipsesc@ > 1. S *iu restabilit la lucru %n *uncia de economist la dddddddd 8unitate9 2. &3r3tul s *ie obli)at s :mi pl teasc salariul pentru lipsa *orat de la munc - reie(ind din c3(ti)ul mediu lunar- pentru absena *orat 8din 'iua concedierii p3n la restabilirea la munc 9.

285

3. Hot r3rea instanei s *ie imediat adus la %ndeplinire. 5oti#ele cererii sunt urm toareleD Mn fapt, ........................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ Mn drept, ........................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ 2n spri$inul aciunii- ....................................................................... ........................................................................................................ ......................................................................................................@

CAPITOLUL =I5 CORESPONDENA PRI5IND DI5ERSE ASPECTE ALE ACTI5ITII INTERNE


&cti'itatea de 0estionare a societii comerciale" precum %i a instituiilor #u0etare" 0enereaz zeci de scrisori %i acte cu caracter intern. 5e 'om examina pe cele mai des $nt+lnite $n des %urarea acti'itii de administrare" consemnate $n procese/'er#ale" rapoarte" re erate" cereri o iciale. :iecare dintre aceste documente se poate re eri la di'erse domenii" cum ar i@ 0estionarea #unurilor" unele acti'iti de 'eri icri" modi icarea unor stri de lucruri" lucrrile de $ntreinere %i reno'are" recepionarea produselor" constatrile cu pri'ire la modul de 0estionare a mr urilor $n ma0azine etc.

16.1. Ra or%(#
1 expunere cut $n scris" $n care cine'a prezint cui'a in ormaii despre o acti'itate sau despre un aspect al ei" adunate" examinate %i aran.ate $ntr/un anumit text" constituie un raport.

286

3xist mai multe tipuri de rapoarte" $n uncie de situaia prezentat %i de persoanele care le redacteaz sau le solicit. 7e cele mai multe ori" prin raport sunt prezentate in ormaii cu pri'ire la anumite stri de lucruri din unitate sau cu pri'ire la modul $n care au ost $ndeplinite sarcinile decur0+nd din actele de dispoziie. 8edactarea unui raport necesit anumite competene. !rincipala calitate a acestui document este aceea de a prezenta aptele corect %i complet" $ntr/o orm inteli0i#il. :>":":" )tructura raportului Atructura unui raport o#i%nuit cuprinde trei pri@ introducereatratarea %i %nc1eierea. <ntroducerea este partea care 0eneralizeaz expozeul de apte %i aprecieri ale tratrii. &ceast seciune cuprinde@ ? relatarea concis a scopului expus $n raportF ? de inirea temei %i a su#iectului expuneriiF ? prezentarea structurii $n care este redactat raportul *capitolele" para0ra ele" titlurile" pro#lemele %i sarcinile a#ordate $n raport,F ? rezumarea concis a concluziilor" noutilor %i recomandrilor ormulate $n raport. :>":"<" Jratarea coninutului !rima etap $n redactarea unui raport const $n ela#orarea unei sc-ie de plan de lucru" care 'a ser'i drept punct de reper. Ae porne%te de la ale0erea titlurilor potri'ite" at+t al raportului $nsu%i" c+t %i ale para0ra elor" care a.ut cititorul s cuprind materialul dintr/o pri'ire %i s/l $nelea0 mai u%or. Citlurile tre#uie s corespund coninutului %i s nu ie e'ideniate unul dup altul" apt care irit cititorul. 3le tre#uie s ie scurte" de initorii %i su0esti'e. 6aniera $n care este structurat coninutul ? modul de numerotare a capitolelor %i a para0ra elor ? este o pro#lem at+t de corelare lo0ic a textului" c+t %i de prezentare estetic. 7ac modalitatea $n care este structurat textul este clar prin orma de e'ideniere a titlurilor %i a ideilor principale" numerotarea nu este necesar. 7ac numerotarea este iminent" atunci cel mai comod sistem de numerotare este cel decimal *1.1.1." 1.1.2. etc.,

287

5a $nceput" se expun ideile principale" acord+ndu/se atenie a.ustrilor %i stilizrilor" care se las pentru etapa inal / cea a e'alurii %i a criticii. 7emonstraiile %i pro#ele expuse $n ra0mente %i pri" indi erent de ordinea lor $n cuprins" se sistematizeaz $n inal. Eumai dup o#inerea ormei #rute a raportului" se trece la sistematizri" modi icri" stilizri %i corectri. 2n inal" este posi#il s se a.un0 la un alt cuprins dec+t cel $ntocmit iniial. 7e aceea" de re0ul" introducerea se redacteaz la s +r%it" dup dresarea raportului propriu/zis ? pentru a corespunde $n ex-austi'itate coninutului.

16.+. Ra or%(# !e afaceri


Apre deose#ire de rapoartele o#i%nuite" rapoartele de a aceri *de audit" de cercetare de pia" de constatare comercial etc., sunt mai complexe" a'+nd o structur mai so isticat" inser+nd urmtoarele para0ra e@ I. Prea$'(#(# 1. !a0ina de titluF 2. !re aaF 3. =uprinsulF 4. 5ista sc-emelor" ta#elelor" i0urilor. II. Re2($a%(#

II. Conc#(2ii#e )i reco$an!&ri#e


I5. Tra%area ro ri(@2is& 1. <ntroducereF 2. !ro#leme" apte" demonstraii" pro#e" a irmaiiF 3. =oncluzii detaliateF 4. !ropuneri" recomandri.

288

5. S( 1. 2. 3.

#i$en%e &nexeF 8e erine #i#lio0ra iceF <ndex.

&reambulul cuprinde in ormaiile de #az pentru perceperea %i acceptarea coninutului ca atare. &a)ina de titlu cuprinde titlul raportului" numele unitiiGsecieiG ser'iciului care l/a solicitat" numrul deciziei administrati'e" al contractului sau comenzii" numele raportorilor" data %i locul ela#orrii raportului. &re*aa include lista capitolelor %i a para0ra elor care sintetizeaz $ntre0ul coninut %i lo0ica structurii raportului. .e'umatul cuprinde ideile 0enerale ale raportului. Iiblio)ra*ia cuprinde lista lucrrilor %i autorilor la care s/a cut apel $n redactarea raportului. Ane3e#e sunt un adaos sau un supliment la raport" care includ in ormaii %i documente in'ocate $n spri.inul a irmaiilor aduse $n raport. In!e3(# cuprinde explicarea unor cu'inte" a unor nume sau ci re care aciliteaz asimilarea in ormaiilor. Unul dintre tipurile de rapoarte mai des $ntocmite de ctre unitile comerciale este cel de constatare a modului de p strare (i aran$are a produselor de consum sau a modului de recepie a produselor. Atructura acestui raport tre#uie s conin urmtoarele elemente@ 1. CitlulF 2. Eumele persoanelor care au e ectuat controlulF 3. 6eniuni cu pri'ire la actele *ordin" declaraie" decizie etc., ce permit e ectuarea controluluiF 4. =onstatrile *concrete" precise, re eritoare la pro#lemele prezentate *$n alineate separate %i numerotate,F 5. !ropunerile" urmrind aceea%i ordine ca %i constatrileF 6. :ormula de $nc-eiere (drept care a *ost %nc1eiat pre'entul raport- ast 'i4@C 7. Aemnturile" precedate de uncia persoanelor care au e ectuat controlul.

289

5odel orientativ: Ra or% !8<;<E7 ;38<:<=P8<53 3:3=CU&C3 5& .


2n #aza ordinului G deciziei pri'ind" " su#semnaii" $n calitate de " am constatat urmtoarele@ ? 6r urile sunt *sau nu sunt, depozitate corespunztor" pentru a se e'ita de0radrile G alterareaF ? 3xpunerea $n ra turi se ace G nu se ace potri'it re0ulilor comerului modernF ? ;esela din #utiZue/urile ))" 4) nu este splat %i dezin ectat corespunztorF ? !a-arele din plastic de unic olosin sunt re olositeF ? Cemperatura din ri0iderele $n care se pstreaz ma.oritatea produselor este mai .oas dec+t cea pre'zut de normF ? 5ipsesc aparatele de condiionare a aerului $n #utiZue/uri. &ceasta ar putea constitui una din cauzele reducerii numrului de clieniF ? 2n #utiZue/urile lipsesc c-iu'etele pentru splatul pe m+iniF ? 2n #aza celor constatate" propunem@ 1. 2. 3. !rezentul a ost $ntocmit la *data,... de ctre su#semnaii@ 1. 2. 3. !rezentul raport a ost $ntocmit de ctre su#semnaii XXXXXXX" la XXXXXXXXXX . *semnturi,

299

5odel de raport privind controlul financiar intern

Ra or%
!8<;<E7 73A:PLU8&83& &=C<;<CPQ<< 73 83=3!Q<3 =&5<C&C<;P & 6&C38<&53518 <EC8&C3 2E 73!1T<CU5 2EC83!8<E738<< (.)
2n perioada " ca urmare a 7eciziei nr. din a Aocietii =omerciale..." a ost e ectuat de ctre su#semnaii o 'eri icare a elului cum s/a des %urat acti'itatea de recepie calitati' a materialelor intrate $n depozitele $ntreprinderii" $n perioada A fost verificat activitatea urmtoarelor depo ite: 1. 7epozitul de co'oare al a#ricii (0#oareN_ 2. 7epozitul de pre%uri al a#ricii E0#oare). 2n ta#elul de mai .os sunt inserate numrul de loturi de materiale intrate $n cele 2 *dou, depozite ale $ntreprinderii" numrul de co'oare admise %i respinse la recepie.
Ioturi intrate +r" total de covoare +r" de loturi i covoare recepionate

291

,epo'itul 1 2 7epozitul de co'oare 40#oare) 7epozitul de pre%uri 40#oareN

#n loturi$ intrate *5x999, 4599 *5x659, 3259

Admise lot co'

.espinse lot co'

Covoare nerecep* ionate 199 259

999 659

895 699

4999 3999

5 4

25 29

Cau ele nerecepionrii produselor: 1. 5 loturi de co'oare *25 de co'oare, au ost respinse" iindc au de iciene care dep%esc pre'ederile contractului nr. 214 *clauzele din art. 12 %i 13,F 2. 4 loturi de pre%uri 40#oare) au ost respinse" pentru c au de iciene care dep%esc pre'ederile contractului nr " din *art. 12 %i 13,F Conclu ii i propuneri: A/a constatat c acti'itatea de recepie calitati' a co'oarelor $n depozitele $ntreprinderii s/a des %urat corespunztor. Cotodat" s/au atestat unele lipsuri. !entru remedierea situaiei constatate" propunem@ 1. =omisia de recepie s 'eri ice %i s $ntocmeasc actele pentru loturile nerecepionate@ 5 loturi de co'oare 40#oare) %i 4 loturi de pre%uri `0#oare). Cermenul de $ntocmire a actelor este de 2. Aer'iciul s urmreasc trimiterea imediat de ctre urnizori a certi icatelor de calitate. Cermen 3. Aer'iciul s a'ertizeze urnizorii cu pri'ire la $nlocuirea %i expedierea promt a celor 5 loturi de co'oare 40#oare) %i 4 loturi de pre%uri 40#oare) respinse la recepie. 4. Aer'iciul s anune prin not scris ser'iciul " dac au ost cute remedierile propuse. Cermen &re entul raport a fost ntocmit la . de ctre subsemnaii: 1. *semnturi,

292

2. 3.

16./. Proces(#@,er'a#
Unul dintre documentele interne" cu utilizare $n aproape toate domeniile de acti'itate a a0enilor economici" este procesul:#erbal" actul care consemneaz apte sau situaii concrete din acti'itatea economic %i social. 2n uncie de pro#lemele consemnate" procesele/'er#ale se clasi ic $n trei cate0orii@ ? procese:#erbale cu coninut economic- care consemneaz operaii re eritoare la recepia unor mi.loace de producie * ixe sau mo#ile," cu pri'ire la trans ormarea unor mi.loace" la constatarea unor di erene a de datele inserate $n e'ideneF procese/'er#ale de predare/primire a unor 0estiuni" a unor #unuri etc.F ? procese:#erbale cu coninut te1nic- care consemneaz date cu pri'ire la starea unor mi.loace $n urma accidentelor sau date pri'ind des %urarea te-nolo0iei de producie" sau cu pri'ire la uncionarea unor mi.loace te-niceF ? procese:#erbale cu coninut social- care consemneaz date cu pri'ire la des %urarea unor %edine" $ntruniri. 6a.oritatea proceselor/'er#ale cu coninut economic sunt tipizate" prezent+ndu/se $ntr/o multitudine de 'ariante" $n uncie de o#iectul la care se re er. :>"?":" &rocesul*verbal de constatare are o utilizare extrem de 'ariat" iind $ntocmit de or0ane $mputernicite * inanciare" #ancare" poliie etc., cu scopul de a e ectua controale sau 'eri icri de recepie" de a desemna comisii de in'entariere etc. <ndi erent de domeniul de acti'itate sau de coninutul lor" procesele:#erbale de constatare tre#uie s respecte urmtoarea structur@ ? denumirea@ roces@,er'a# de F ? numrul de ordine %i dataF

293

numele %i uncia celui care ace constatarea sau ale iecrui mem#ru al comisiei *dac este cazul,F ? documentul care moti'eaz constatarea *le0itimaie" dele0aie etc., %i actul nominati' $n #aza cruia se ace constatarea *#aza le0al,F ? consemnarea detaliat" pe c+t e posi#il" a celor constatate" a strii mi.loacelor recepionate" a di erenelor" a'arierilor" lipsurilor" dere0lrilorF ? meniuni pentru $nlturarea de icienelor constatate *dac este cazul,F ? propuneri pri'ind sancionarea 'ino'ailor *dac este cazul,F ? semnturile persoanelor care l/au $ntocmit *%i ale celor 'eri icate" dac este cazul,. &rocesul:#erbal de constatare se $ntocme%te" de re0ul" $n dou exemplare" din care unul se pred celui 'eri icat" or0anului de conducere al acestuia sau conta#ilitii *dup caz," iar cellalt rm+ne la emitent. 2n cadrul unitilor economice" $n a ar de procesele/'er#ale $ntocmite de or0anele cu drept de control" se pot $ntocmi %i alte procese/'er#ale" cum ar i@ ? proces:#erbal de recepie a mi.loacelor ixe *ela#orat $n mai multe 'ariante,F ? proces:#erbal de recepie *sau de constatare a di erenelor la recepie, a materialelorF ? proces:#erbal de stocare" de scoatere din uz a mi.loacelor ixe *sau" $n alt 'ariant" a o#iectelor de in'entar,.
?

:>"?"<" &rocesul*verbal de predare*primire a unei gestiuni reprezint o alt 'ariant a acestui document" $nc-eiat de persoana care pred cui'a un o#iect sau un act %i de recepionar. 3l cuprinde urmtoarele elemente@ ? denumirea unitii $n care se examineaz pro#lema economicF ? titlul documentului@ (&roces:#erbal de predare:primire4) ? data la care se $nc-eie actulF ? in'ocarea actelor le0ale $n a cror #az are loc operaiaF ? perioada pentru care se ace predarea 0estiuniiF ? numele %i uncia persoanelor care ac operaiaF

294

menionarea #unurilor care ac o#iectul operaiei de predare/ primireF ? dac in'entarul este 'oluminos" se ace o list aparte" care se anexeaz la procesul/'er#al cu meniunea@ ( Se anexea' la pre'entul4). 2n mod deose#it" ne 'om re eri la procesele/'er#ale ce consemneaz datele pri'ind lic-idarea loturilor de produse alimentare" de le0ume %i ructe. &cestea se completeaz $n dou exemplare" din care primul se pred ser'iciului inane sau conta#ilitate" iar cel de/al doilea rm+ne la depozitGsecia de producie. Un atare proces:#erbal cuprinde urmtoarele elemente@ / menionarea unitilor economice pe care le 'izeaz procesul/ 'er#alF / menionarea ser'iciilor care controleaz aciuneaF / denumirea actului de re erire la aciunea $n cauz *( PROCES@ 5ERBAL !e #icRi!are a ),F / meniuni cu pri'ire la numele %i unciile mem#rilor comisiei de consemnare %i semnturile lor *pot i inserate $ntr/un ta#el,F / meniuni cu pri'ire la temeiul deciziei de realizare a aciunii *(... %n ba'a deci'iei4 din4@9C / sesizrile cute *'olumulGcantitatea de produse intrateF numrul lzilor" cantitatea #rut" cantitatea net" cantitatea alterat / $n procente" di erenele etc.,. !entru ca procesul/ 'er#al s ie mai explicit" sesizrile pot i inserate $ntr/un ta#el aparteF / concluziile comisiei.
?

5odel orientativ de &7EC1)*017@AI


Socie%a%ea Co$ercia#& EMOLDO5A) Controlul financiar preventiv.." )erviciul comercial ..

PROCES@5ERBAL
295

DE LICbIDARE DE LOT

)ubsemnaii: 1. *Eumele %i prenumele" uncia" semntura, 2. ..

3. ..
=onstituii $n comisie la " $n #aza 7eciziei din" a'+nd $n 'edere sesizarea cut de la data de" a'izat de ser'iciul comercial" am procedat la sta#ilirea situaiei inale rezultate $n urma lic-idrii stocului de" re arisirii lotului de %i am constatat urmtoarele@ 5otul lic-idat a intrat $n secie la data de " cu actul de recepie nr. " sosit de la" lic-idat la data " iar re arisirea a $nceput la data de.
Er. crt. 1. 2. 3.
+r" de l i 2reutatea Cantitate Cantitatea ambala3elor a brut n net lad total Iegume alterate 4g T

1xplicaia

=antitatea recepionat * =antitatea li'rat *rezultat din re arisire, * 7i erena *

* * * * * * * * *

* * * *

)*a constatat: 1. A/a recuperat %i s/a 'alori icat cantitatea de U0F 2. =antitatea de U0 ructe G le0ume alterate" r posi#ilitate de cumprare" respecti'V din cantitatea net" s/a denaturat $n prezena comisiei %i s/a transportat la cu mi.locul de transport la data de " 3. =antitatea recuperat" respecti' U0" s/a 'alori icat la preul leiGU0" con orm apro#rii nr" %i s/a $ncasat suma total de lei. Conclu iile comisiei: ......."

296

:>"?"?" &7EC1)OI*017@AI al edinei &cest act se $ntocme%te de secretariatul or0anelor care or0anizeaz %edina sau de alte persoane desemnate $n acest scop. 3lementele de structur ale acestui 0en de proces/'er#al sunt@ ? titlul documentului ? PROCES@5ERBAL a# )e!in"ei ... *denumirea %edinei,F ? data la care are loc %edinaF ? meniuni cu pri'ire la cadrul" $mpre.urrile $n care se $ntocme%te documentulF ? meniuni cu pri'ire la numele %i uncia reprezentanilor or0anelor superioare" a dele0ailor sau a in'itailor" numele sau numrul persoanelor care particip la %edin *dup $mpre.urri,F ? meniuni cu pri'ire la prezidiul ales *dac este cazul,@ ( Au *ost ale(i %n pre'idiu4)F ? ordinea de zi *prin numerotarea pro#lemelor examinate,F ? meniuni cu pri'ire la numele persoanei care desc-ide %edinaF ? meniuni cu pri'ire la prezentarea rapoartelor sau re eratelor. 7ac raportul sau re eratul este amplu" de un 'olum mare" acesta se anexeaz la procesul/'er#al. 2n acest caz" se ac meniuni de elul@ (A luat cu#3ntul asupra problemei ) () dlBdna ) *.e*eratul se anexea' la pre'entul,. <nserarea celor relatate poate i cut la persoana $nt+i sau a <<</ a sau < *$n primul caz" $n modul exact $n care au ost expuse de ctre raportor,. &locuiunile sau $ntre#rile re eritoare la cu'+ntri sunt" la el" inserate prin consemnarea nominal a participanilor. 6eniunile cu pri'ire la -otr+rile *deciziile luate, se ac dup iecare c-estiune pus $n discuie. !rocesul/'er#al este semnat de cei care l/au $nc-eiat *secretariatul sau persoanele desemnate," iar $n unele cazuri" %i de mem#rii prezidiului.

297

16.6. Pro%oco#(#
&cest act poate i clasi icat $n aceea%i 0rup de documente cu procesul/'er#al. 7ocumentul consemneaz discuiile sau $nele0erile inter'enite $ntre su#unitile aceleia%i uniti sau $ntre persoane izice %i .uridice antrenate $n rezol'area di'erselor pro#leme ale a0enilor economici. &st el de $nele0eri pot s inter'in cu pri'ire la olosirea $n comun %i $n anumite condiii a unor #unuri *spaii comerciale sau alte mi.loace, de ctre dou sau mai multe uniti de des acere. !rotocolul poate i $ntocmit" de exemplu" %i pentru ne$nele0erea inter'enit $ntre unitile de des acere a mr urilor %i societile de asi0urare" $n 'ederea asi0urrii #unurilor de 'alori ridicate" '+ndute populaiei de ctre societile comerciale sau pentru asi0urri de persoane sau asi0urri de alt natur. 2n aceste documente se consemneaz condiiile $n care se ace asi0urarea %i 'rsarea sumelor rezultate din prime de asi0urare" precum %i comisionul ce re'ine celui care $nc-eie documentele" $ncaseaz sumele %i le depune $n contul societii de asi0urare. !rezentm mai .os modelul unui protocol $ntocmit cu ocazia reor0anizrii unei $ntreprinderi de le0ume %i ructe" din care s/a desprins complexul de le0ume %i ructe (Coamna).

5odel de protocol
S.R.L. Le*($e )i fr(c%e EMOLDO5A) Nr. hg +??.. Co$ #e3(# co$ercia# !e #e*($e )i fr(c%e ETOAMNAN

PROTOCOL
2nc-eiat azi" 5 octom#rie 2997" $ntre an%re rin!erea co$ercia#& !e #e*($e )i fr(c%e EMOLDO5A )" $n calitate de persoan .uridic care pred mar a" %i Co$ #e3(# co$ercia# !e #e*($e )i fr(c%e ETOAMNAN4 $n calitate de recepioner.

298

&ersoana care pred mar*a este reprezentat de GReor*Re MlNDRU" director" %i 5iore# MIOAR" conta#il/%e . .ecepionerul este reprezentat de 5ic%or OANEA" director" %i de E#ena MURGU" conta#il/%e . !redarea s/a cut ca urmare a in'entarierilor aptice e ectuate unilateral" la 3 ma0azine" de comisiile de in'entariere" numite de S.R.L. EMo#!o,a). 2n urma in'entarierii aptice" s/au predat mr uri $n 'aloare de 1//?+6? lei %i am#ala.e $n 'aloare de 6?+>11 lei. =ontra'aloarea acestor mi.loace circulare a ost acturat %i $ncasat la preul de '+nzare cu amnuntul minus ra#atul comercial $n sum de >?7?? lei. !rezentul protocol a ost $nc-eiat $n 6 exemplare din care@ ? 2 exemplare pentru recepionerF ? 2 exemplare pentru persoan care pred mar aF ? 1 *un, exemplar pentru Hanca de <n'estiii 4) $n 'ederea trans errii creditelor %i a o#li0aiilor pentru societate. *semnturi,

G#osar %e$a%ic
Asambla#a$" asamble' ? & reuni" $ntr/un sistem te-nic" elementele componente. 7in r. assembler. consemna#a$" consemne' ? 1. & $nre0istra" a trece anumite meniuni $ntr/un $nscris constatator. +. & depune o sum de #ani la o instituie specializat. 7in r. consigner. definitoriu" :ie- de*initorii ? =are de ine%te" care caracterizeaz ce'a. 7in r. definitoire. )orginte" sor)ini ? 1. 5oc unde se produce" unde se poate 0si sau de unde se propa0 ce'aF o#+r%ia unui lucru. +. *:i0.,5oc de unde se eman o in ormaie" o noutate. <z'or" sursF ori0ine. 7in it. sorginte.

Pro'#e$e s( (se !isc("iei


299

1. =e tipuri de rapoarte cunoa%teiB 2. 7e ce urmeaz s inei cont la ela#orarea titlurilor unui raportB 3. 7e ce se recomand redactarea introducerii numai dup ela#orarea coninutuluiB 4. !rin ce se deose#e%te raportul de a aceri de raportul o#i%nuit *o icial,B 5. =e elemente tre#uie s conin structura unui raport de a aceriB 6. 7e inii noiunea de proces:#erbal. =e cate0orii de procese/ 'er#ale cunoa%tei %i ce consemneaz eleB 7. =e tre#uie s conin un proces/'er#al economicB 8. !rin ce se deose#e%te procesul:#erbal de constatare de cel de primire:predareB 9. =e consemneaz (&rotocolul@ %i c+nd se $ntocme%te acest actB 19. =e elemente tre#uie s conin un (!rotocol@F

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. 8edactai un raport de a aceri de 'eri icare a unui ma0azin $n care se '+nd produse lactate. 8ele'ai prile poziti'e %i ne0ati'e ale modului de pstrare %i de '+nzare a produselor. 2. 8edactai un raport cu o#iectul@ ( .ecepia unor produse 8sparte9 perisabile 8din sticl (i ceramic 9@ . ;eri icai loturile admise %i respinse. Acriei concluziile %i propunerile. 3. 2ntocmii un proces/'er#al cu coninut economic a'+nd urmtorul o#iect@ (6ic1idarea loturilor de produse sparteD #esel din sticl (i ceramic ).

399

4. 2ntocmii un protocol pri'ind predarea/primirea unor produse alimentare" e'ideniind urmtoarele@ ? persoana care pred (i recepionerul 8persoane B unit i economice9C ? num rul B #olumul produselor predateC ? #aloarea produselor predateC ? meniuni cu pri#ire la num rul exemplarelor %ntocmite (i modul de reparti'are a lorC ? semn turile.

CAPITOLUL =5 CORESPONDENA PRI5AT DE A0ACERI 17.1. 0or$a o%ri,i%& a (nei scrisori ersona#e !e
afaceri
6ulte din scrisorile pe care %i le trimit oamenii de a aceri din corpul executi' sau administrati' *cci au %i ei de scris ast el de scrisori, ar putea i numite scrisori de prietenie sau de relaii personale" care au menirea de a in luena sau de a $nc+nta $ntr/un el sau altul. 7in ele ac parte corespondena cu ser'iciile pu#lice *po%t" asi0urri sociale etc., sau cu cele pri'ate *#irouri de turism" ser'icii de a#onament etc., 6ediul de lucru 0enereaz el $nsu%i sc-im#ul de coresponden *raportul a de cole0i" in'itaii" petreceri," care se a l pe o poziie intermediar $ntre relaiile pro esionale %i cele personale. =-iar %i corespondena pri'ind c-estiunile de a aceri poate a'ea un caracter personal" r a a#orda pro#lema #anilor. 1 persoan din conducere poate olosi scrisorile pentru a/%i exprima prietenia a de cole0i %i asociai printr/o manier personal. 1 scrisoare ama#il poate i un mod de re$nnoire a unei relaii 'ec-i" care s/a perimat" %i" $nt+mpltor" poate a'ea drept rezultat o a acere nea%teptat de #un doar pentru c expeditorul a penetrat" $ntr/un mod a0rea#il" $n sistemul de 0+ndire al destinatarului. 1r" sunt de a.uns c+te'a minute

391

pentru a compune %i expedia o scrisoare de prietenie" dar in luena ei poate i dura#il %i util. 7e iecare dat" c+nd $ntr/o scrisoare strict de a aceri se adau0 o propoziie personal ? ca" de exemplu" $ntr/o cerere adresat unei persoane din conducere este atins %i pro#lem personal ? scrisoarea respecti' este considerat %i personal" %i de a aceri. ;olumul acestui 0en de a aceri este impuntor. 2n ceea ce pri'e%te orma %i coninutul" aceste scrisori pri'ate se aseamn cu cele din corespondena comercial %i necesit at+t o te-nic pra0matic" c+t %i o mare claritate $n exprimare. Acrierea lor ar tre#ui s constituie un re lex condiionat pentru toi mem#rii conducerii. 3a presupune nu numai o structur" o orm %i o etic-et. !entru a comunica un mesa." cel ce redacteaz tre#uie s oloseasc %i sentimentele la el de #ine ca %i stiloul sau clapele ma%inii de scris. =ompunerea %i expedierea unei scrisori reu%ite" care s conin %i o not personal" dar care s ie %i de a aceri" este nu numai un lucru amia#il" dar %i inteli0ent. =a %i o scrisoare comercial" scrisoarea personal tre#uie s arate pro esionalism" cci ea $l reprezint pe autorul su. !entru $nceput" se ale0e -+rtia de scris potri'it pentru ocazia dat %i desi0nul ei. Eu tre#uie s uitm@ ima0inea personal poate i distrus $n parte de ce'a at+t de ne$nsemnat" cum ar i calitatea in erioar a -+rtiei. 1r" respectarea urmtoarelor re0uli 0enerale ar ace ca scrisoarea s dein e icien $n orice situaie@ ? 1 not de mulumire sau o scrisoare de elicitare nu se trimite pe o oaie de #irou cu antet sau pe una pentru $nsemnri de #irou" ci pe -+rtie de calitate sau pe o oaie special pentru ast el de scrisori. ? Citlul scrisorii tre#uie s ie ormulat adec'at %i #ine e'ideniat de textul scrisorii. ? Cextul tre#uie s ie $n0ri.it" ie c scrisoarea este scris de m+n sau dactilo0ra iat. ? 7in scrisorile de mulumire scrise de m+n ac parte notele trimise cui'a pentru o ama#ilitate pe care destinatarul a a'ut/o a de autorul ei" 4ca de la om la om). !oate i scris de m+n %i o scrisoare de elicitare" un mesa. de condoleane sau alte scrisori similare. 7ar" totu%i" c+nd este trimis o scrisoare care"

392

pro#a#il" 'a i pstrat sau 'a i 'zut %i de altcine'a *o in'itaie," e #une s ie dactilo0ra iat. ? Eu se admit 0re%eli de orto0ra ie sau su#linieri. ? !rea mult amiliaritate" $n unele din aceste scrisori" $n uncie de personalitatea destinatarului" poate ace ca lucrurile s $nceap prost. 1 atenie deose#it tre#uie s se acorde" mai ales" olosirii numelor proprii %i ormulelor de $nceput ale scrisorilor personale. !ropunem c+te'a ormule de adresare iniiale@
Circ($s%an"e !entru o persoan cunoscut" mai mult sau mai puin apropiat@ !entru o persoan mai puin cunoscut este olosit o adresare cu un semn mai ri0id sau mai ormal@ !entru o persoan mai $n '+rst" c+nd se adreseaz un t+nr" c-iar dac deine o uncie ierar-ic superioar primului@ !entru !re%edintele rii@ !entru un am#asador@ !entru un ministru@ !entru un procuror@ !entru un deputat sau senator@ Stimate B stimat B domn- doamn 4C ,ra) 4-

5ult stimate domnule4-

Stimate4- 5ult stimate4,ra) domnule4,omnule &re(edinte,omnule Ambasador"xcelena ;oastr ,omnule 5inistru,omnule &rocuror,omnule ,eputat,omnule Senator-

2n scrisorile adresate unor oameni din alte ri" ormulele de adresare sunt mai puin o iciale. 7e exemplu" americanii sunt

393

considerai" $n olosirea ormelor de adresare" excesi' de neo iciali" cum $i caracterizeaz %i ormulele@

Circ($s%an"eD
!entru o persoan care de'ine mai mult sau mai puin apropiat dup o $nt+lnire de a aceri" la s +r%itul creia i se poate spune pe nume@ !entru o persoan din executi'" care tocmai a ost cunoscut" sunt olosite am#ele nume $n adresare ? un semn c cel care se adreseaz nu 'rea s ie ri0id sau excesi' de ormal@ !entru un director t+nr" care se adreseaz unui director mai $n '+rst" nu se olose%te 4,ra) eoe)" iindc este prea a0resi' %i extrem de amiliar@

A!resarea o%ri,i%&D

,ra) eoe-

,ra) eoe filliams

,ra) domnule filliams-

Unii oameni sunt recunoscui pentru modul oarte stilizat al ormulelor cu care $%i $nc-eie scrisorile personale. !entru oamenii de a aceri este su icient o expresie cum ar i@ ? 7u sinceritate-4 ? Al dumnea#oastr -4 ? Al dumnea#oastr cu respect-4 ? 7u stim -4 ? 7u cea mai %nalt consideraie-4

394

17.+. Scrisori !e rec(no)%in"& )i !e $(#"($ire


6ulte persoane consider c un cu'+nt de mulumire spus la tele on exprim $ndea.uns recuno%tina pentru o a'oare" un cadou" o in'itaie. Li totu%i o not scris de m+n sau dactilo0ra iat este mult mai e icient %i mai apreciat dec+t un tele on. &ceste mulumiri pot i $nre0istrate %i pstrate" dar pot i artate %i altor persoane. &tunci c+nd se scrie o not de mulumire" este #ine s se %tie urmtoarele@ ? 1 scrisoare de mulumire tre#uie scris pe o -+rtie corespunztoare" %i nu pe orice el de -+rtie" care" mai ales" nu se asorteaz cu pliculF ? 7ac autorul are o cali0ra ie rumoas" e #ine ca scrisoarea s ie scris de m+n" dac nu" este de pre erat s ie dactilo0ra iatF ? 7ac mulumirile se adreseaz %i altor persoane dec+t destinatarului" se solicit acestuia s transmit mesa.ul %i celorlaliF ? Eotele de mulumire e necesar s ie ormulate scurt %i r raze #anale. 7e exemplu" ormula (; mulumesc *oarte mult) nu tre#uie s apar $n scrisoare mai mult de o sin0ur dat. ? 2ntr/o scrisoare de mulumire nu se cere o a'oare. 3a tre#uie doar s ie expresia 0ratitudinii celui care o scrie. 7ac se 'a cere o donaie sau orice altce'a ce ar impune destinatarului o

? ? ? ? ? ? ? ? ?

7u cele mai bune sentimente-4 7u sentimente alese-4 7u multe salut ri-4 7u multe mulumiri-4 7u salut ri cordiale-4 <r rile cele mai c lduroase-4 7u ur ri de *ericire-4 7u mult prietenie- ... 7u mult re)ret-4

395

aciune concret" recuno%tin.

se

distru0e

impactul

0estului

de

+otD 1rice a'oare cerut e de dorit s ie exprimat $ntr/o alt scrisoare %i trimis alt dat.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

!entru acilitarea redactrii" se propun urmtoarele raze/tip@ Am dori s # mulumim din inim pentru 4 ; mulumim *oarte mult (i sper m c acest contract #a conduce la relaii de durat 4 Au a#em cu#inte s ne exprim m recuno(tina4 Sper ca %ntr:o 'i s m pot re#an(a pentru acest )est de prietenie. ; r m3nem *oarte %ndatorai4Au #oi *i niciodat capabil s # mulumesc %ndea$uns. Ai *ost *oarte dr )u c m:ai primit ast 'i- %n ciuda pro)ramului ,umnea#oastr at3t de %nc rcat. 5i:a * cut pl cere s 4. ; mulumesc. ; mulumesc pentru orice ai putea *ace %n acest sens. 5ii de mulumiri pentru4 Am *ost %n mod special %nc3ntai s *im in#itaii4 (i # mulumim mult pentru aceasta. ; mulumesc c ne:ai o*erit posibilitatea s 4 B de a *i4 Aprecie' mult )estul ,umnea#oastr (i # transmit toate cele bune de s rb tori. ,e:abia a(tept s # aduc nemi$locit mulumirile mele7u mulumiri anticipate7u multe (i calde s rut ri de m3n .

5odele de scrisori de mulumire

396

5ulumiri pentru or)ani'area sta)ierii


Atimate 7omnule" 7up $ntoarcerea mea $n 6oldo'a" a% dori s ' mulumesc pentru primirea prietenoas. !ractica de nou sptm+ni la irma () mi/a permis s m amiliarizez cu te-nicile de mana0ement ale unei irme notorii. =ola#oratorii 7's. au dat do'ad de mult r#dare %i mi/au stat alturi pentru rezol'area di eritelor pro#leme pe care mi le/ai $ncredinat. 2n anex ' trimit raportul meu de practic %i sper c el conine cele mai importante aspecte ale acti'itii mele. =u salutri cordiale"

5ulumiri pentru or)ani'area #acanei

Atimat 7oamn" :iul nostru este de c+te'a zile din nou acas. & larea lui la" $n mi.locul amiliei 7umnea'oastr" a ost pentru el oarte plcut" cci 'or#e%te mereu cu cldur despre 7's. %i prietenii si. &m dori s ' mulumim din inim pentru primirea prietenoas pe care i/ai cut/o. =ele trei sptm+ni petrecute la 7umnea'oastr i/au permis s/%i $m#unteasc cuno%tinele de lim#a en0lez %i" totodat" pe cele din istoria %i cultura rii 7umnea'oastr. &m i ericii" dac am putea s $i primim la noi" $n urmtoarea 'acan" pe cei doi ii ai 7umnea'oastr. ; mulumim oarte mult %i sperm c acest contact 'a conduce la relaii prietene%ti %i de durat. =u salutri cordiale"

Scrisoare de mulumire pentru un a$utor pri#ind reali'area unui proiect

397

Atimate 7omnule" Hanc-etul nostru de primire nu ar i a'ut niciodat loc" dac 7umnea'oastr %i an0a.aii 7umnea'oastr nu s/ar i strduit s ne a.ute. Krupul 7umnea'oastr ne/a urnizat or %i inteli0en" de care am a'ut at+ta ne'oie. Eu 'om i niciodat capa#ili s ' mulumim $ndea.uns. &m ost $nc+ntai s lucrm cu 7umnea'oastr" pentru c" $n mod miraculos" #untatea" simul umorului %i ima0inaia tuturor n/au $ncetat s se mani este" $n ciuda unor mici de iciene. ; suntem oarte recunosctori"

Scrisoare de mulumire adresat salariailor

Atimai" &cum" c+nd se apropie =rciunul %i s +r%itul de an" a% dori s ' mulumesc pentru splendidele e orturi cute $n cursul anului. & ost un an excelent pentru $ntreprinderea noastr %i a'ei tot dreptul s plecai $n 'acan cu $ncrederea c ai cut o trea# #un %i c meritai s ' #ucurai din plin de sr#tori. Ee dm oarte #ine seam c asemenea rezultate n/ar i ost posi#ile r cooperarea entuziast %i e ortul iecruia dintre dumnea'oastr %i 'reau s/mi art preuirea $ntr/o orm palpa#il" adic" $n orma unor #oni icaii sporite. Auma pe care o 'ei primi este scris $n .osul acestei scrisori %i sper c ' '/a satis ace. ; sunt recunosctor pentru tot. =ontinuai tot a%aD

17./. Scrisori !e fe#ici%are sa( !e $arcare a (nor


oca2ii s ecia#e
Acrisorile de elicitare" calde" amicale" pot i de mare a.utor" mai ales" $n relaiile mana0er ? su#altern" cole0 ? cole0. 1rice se poate

398

ace pentru ca noul an0a.at s se simt #ine primit" s se inte0reze c+t mai repede $n ser'iciu sau pentru un cole0" cunoscut" prieten ? s se simt remarcat $ntr/o clip important din 'iaa lui. !oate prea surprinztor" dar $ntr/o ast el de scrisoare se poate spune aproape orice %i nu exist a#solut nici un moti' ca o scrisoare de acest el ? de felicitare = s nu ie ptruns de sinceritate" cldur %i de toate aprecierile poziti'e. :ormule olosite $n scrisori de elicitare@ ? Sin)urul scop al acestei scrisori este ca s # ure' de 7r ciun- ,#s. (i *amiliei- toate cele bune. ? " o pl cere real pentru mine s :i 8# 9 trimit sincere *elicit ri pentru4 ? Ae *ace pl cere s # aduc8em9 cele mai sincere *elicit ri cu oca'ia4 ? Am a*lat de cur3nd despre 4 (i m )r besc s ; trimit *elicit ri din inim (i cele mai bune ur ri pentru4 ? Felicit ri din inim pentru4 (i cele mai bune ur ri pentru B cu oca'ia4 ? ,orim s (tii c3t de mult apreciem remarcabilele ,#s. re'ultate pe care le:ai obinut (i ; aducem cele mai sincere *elicit ri cu aceast oca'ie. ? Acum- cu oca'ia s rb torilor de iarn - dorim s ; trimitem cele mai bune ur ri pentru ,umnea#oastr (i *amilia ,umnea#oastr . ? S a#ei un Aou an *ericit (i prosper^ ? Suntem m3ndri s a#em printre noi oameni ca ,umnea#oastr (i inem mult la calit ile deosebite cu care #:ai a*irmat %n mi$locul colecti#ului nostru. ? [tim c3t de serios ai muncit- ca s atin)ei acest el- (i # *elicit cu toat sinceritatea pentru succesul ,umnea#oastr . ? ;reau s # *elicit pentru re'ultatele ,umnea#oastr (i s # spun c3t suntem de m3ndri s # a#em %n ec1ipa noastr 4 ? 4 p3n atunci- dai:mi #oie s *iu primul 8a9 care # *elicit pentru acest *rumos succes.

399

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ae m3ndrim- %n mod deosebit- cu lucr torii no(tri cei mai consacrai (i:mi *ace mare pl cere s # ure' bun #enit %n acest )rup de elit . A( #rea s # ure' mult succes %n noua *uncie (i s # *elicit pentru rapida ,umnea#oastr ascensiune. Fie ca ,#s. (i *amilia ,#s. s # bucurai de muli ani de #ia * r umbre (i re)rete. ,ai:mi #oie s *iu primul care # *elicit pentru obinerea acestui statut de elit . Aoua ,#s. po'iie este- cu si)uran - o recunoa(tere a contribuiilor ,#s. din ultimii ani la bunul mers al acestei companii. Aimeni altcine#a nu merit mai mult aceast promo#are. Suntem m3ndri de marea per*orman pro*esional pe care ai c p tat:o4 Aceast 'i este un prile$ de m3ndrie pentru tine- dar (i pentru noi- cei din companie4 Ai lucrat la4 timp de 4 ani- timp %n care ai muncit cu d ruire (i talent. Oameni cu entu'iasmul (i de#otamentul t u au adus *irmei succesul real de care se bucur %n pre'ent. Felicit ri^ Suntem m3ndri s te a#em %n ec1ip (i %i dorim %nc 4de ani *ericii- s n to(i (i producti#i al turi de noi. ; aducem cele mai sincere *elicit ri (i cele mai respectuoase sentimente cu oca'ia 'ilei ,umnea#oastr de na(tere. ; ru) m s primii oma)iile celui mai pro*und respect %ntru preuirea pro*esionalismului (i de#otamentului *a de #ocaie. Ani muli (i s n tate^ 7onsideraiile noastre *a de pro*esionalismul ,omniei ;oastre nu pot *i estimate.

319

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7u oca'ia $ubileului- # aducem oma)iile noastre (i ne exprim m consideraia *a de 4 S tr ii muli ani *iind )lia de t mad (i cuibul de %n#iere al neamului unde doine(te *luierul (i naiul4 S *ii i'#orul de s n tate- de #ia (i de bucurii al celor ce intr %n casa ,#s. ; dorim ca discipolii ,#s. s *ie demni de marii peda)o)i4 2n aceste 'ile de lumin su*leteasc - permitei:ne s # aducem oma)iile noastre %ntru %mplinirea *rumuseii cununii ,#s. S # %nsoeasc mereu tot ce e mai bun pe lumeD s n tatea%nelepciunea- dra)ostea (i #isele %mplinite. Fie:# al turi mereu copiii- prietenii- norocul (i amintirile *rumoase. 6a %mplinirea anilor- c3nd #irtutea # %ncununea' opera *irii autentice- # aducem oma)iile noastre4 Ani muli (i s n tate- entu'iasm (i #i)oare emoional prieteni de#otai (i oameni dra)i^ &rin munca ,umnea#oastr asidu ai reu(it s creai o ima)ine de sa#ant cu o %nalt inut 4 7a &rometeu- ai purtat tora de iluminist prin labirinturile #ieii- sem n3nd lumin (i dra)oste pe acest p m3nt. Ai demonstrat o perse#eren (i o tenacitate de in#idiat^ 7ele mai alese cu#inte # aducem cu oca'ia 'ileiB s rb toriiB $ubileului4 Aceast 'i %mi o*er un deosebit prile$ de a # aduce cele mai sincere *elicit ri (i ur ri de s n tate- *ericire (i pace %n su*let. Ai do#edit a *i un bun or)ani'atorD con*erina a trecut minunat^ Oma)iile mele^ Am o mare pl cere s *iu al turi de ,umnea#oastr - pentru a ; aduce- cu oca'ia $ubileului4- cele mai sincere *elicit ri din partea4

311

? ? ?

7u#intele nu sunt capabile s exprime tot respectul ce i:l purt m4 &rimii c ldura ur rilor noastre de bine. <r3ndu:# - pe aceast cale- cu mult consideraieentu'iasm (i #i)oare emoional - prieteni (i oameni dra)iani muli (i s n tate durabil - # 'icemD ;i#as^ ;aleas^ Floreas^

5odele de scrisori de felicitare

Felicitare cu oca'ia $ubileului unei instituii Atimate"

&m o mare plcere s ' aduc" cu ocazia .u#ileului" cele mai sincere elicitri din partea =orpului 7iplomatic al &m#asadelor rilor prietene care se a l $n 6oldo'a. &t+t pentru 7's." c+t %i pentru noi" ace%ti 19 ani s/au $ncununat cu o sr#toare de mare importan" ea rele'+nd aptul c instituia 7's. s/a a irmat prin acti'itatea sa ca una dintre cele mai importante din $n'm+ntul superior economic din 8epu#lica 6oldo'a" dein+nd" ast el" poziiile de lider %i coordonator $ntre ele. 2mi dau #ine seama c aceste rezultate n/ar i ost posi#ile r o cooperare entuziast %i r e ortul iecruia dintre dumnea'oastr" stimai pro esori" %i 'reau s/mi art preuirea salut+ndu/' clduros %i zic+ndu/'@ 4=ele mai sincere elicitri pentru succesul 7umnea'oastrD) 3ste notoriu aptul c ai promo'at" $nc de la $n iinare" o lar0 desc-idere internaional" $m#in+nd strate0ia acti'itii 7umnea'oastr" tradiia %colii din 6oldo'a" cu experiena acumulat de instituii similare din alte ri" %i ne #ucurm nespus de mult c %i relaiile noastre de cola#orare sunt $n deplin $n lorire. 7ai/ne 'oie s ' asi0urm c nu 'or lipsi ocaziile s ' susinem %i mai departe" $n limita posi#ilitilor" $n di eritele modaliti de des %urare a sc-im#urilor %i contactelor interuni'ersitare" care $%i 'or 0si

312

concretizarea $n iniierea unor noi %i complexe compartimente ale acti'itii 7's. Qinem $n mod deose#it la instituia 7umnea'oastr %i ' urm s ' a irmai $n acela%i mod $n cadrul instituiilor europene notorii. 2nc o dat primii" mult stimai" elicitrile noastre. =ontinuai tot a%aD

Felicit ri cu oca'ia $ubileului unor persoane o*iciale Atimate 7omnule" &ltea ;oastrD

2n aceste zile de lumin su leteasc" permitei/ne s ' zicem tot ce 0+ndim despre 7omnia ;oastr. &m $neles c" pe parcursul 'ieii 7umnea'oastr" 7artea %i Omul au constituit sor0intea ade'rului. ;/ai condus de principiul@ zis %i cut. &i demonstrat $n acti'itatea 7umnea'oastr o perse'eren %i o tenacitate de in'idiat. &i '+slit la 0alere" purt+nd tora de sa'ant" peda0o0" mana0er" na'i0+nd prin la#irinturile acestei instituii %i semn+nd lumin %i dra0oste de carte. !rin munca 7umnea'oastr asidu" ai reu%it s creai o minunat ima0ine de peda0o0 cu o $nalt inut de conductor. ;rem s mai adu0m c" alturi de lumina su leteasc pe care o emanai %i munca asidu pe care ai depnat/o pe parcursul a celor 34 de ani de acti'itate" '/ar sta #ine strlucirea unui ordin de elul 7eocamdat" 7omnule" primii cldura urrilor noastre de #ine. ; aducem cele mai $nalte oma0ii $ntru preuirea inteli0enei %i $nelepciunii 7umnea'oastr" a pro esionalismului %i de'otamentului pentru 'ocaie. ; urm" pe aceast cale" cu mult consideraie" entuziasm %i 'i0oare emoional" prieteni %i oameni dra0i" ani muli %i sntate dura#il.

1norat 7oamn"

313

5a $mplinirea anilor" c+nd 'irtutea ; $ncununeaz opera irii autentice" permitei/mi s ; aduc oma0iile mele $ntru $mplinirea rumuseii cununii 7's. A ; $nsoeasc mereu tot ce e mai #un pe lume@ sntatea" $nelepciunea" dra0ostea %i 'isele $mplinite. A ' ie mereu alturi copiii" prietenii" norocul %i amintirile rumoase. 6uli ani ; urez cu dra0"

Felicit ri pentru o acti#itate bine reali'at Atimat G7ra0"

Ce/ai do'edit a i o #un or0anizatoare@ con erina a trecut minunatD Krupul tu poate i m+ndru de aceast trea# #ine cut %i de marea per orman pro esional. 3ste e'ident c s/a muncit con%tiincios %i corect. Aper s transmii elicitrile mele personale tuturor celor care au luat parte la or0anizare %i %i/au olosit $ntre0ul pro esionalism" pentru ca prezentarea dele0aiilor s ai# succes. 1ma0iile meleD

Felicitare cu oca'ia unei s rb tori Atimat 7oamn"

& sosit $nc o dat acea perioad a anului $n care lsm de o parte" pentru o 'reme" 0ri.ile a acerilor" pentru a sr#tori =rciunul" $mpreun cu amiliile noastre. Ain0urul scop al acestei scrisori este de a ' ura 7umnea'oastr %i amiliei o sr#toare c+t mai ericit. & ost" din mai multe puncte de 'edere" un an di icil" dar" cu toate acestea" rezultatele sunt excelente" mulumit muncii serioase %i entuziasmului 7umnea'oastr" al tuturor. &cum" c+nd $ncepe 'acana de =rciun" doresc s ' trimit cele mai calde urri pentru 7umnea'oastr %i amilia 7umnea'oastr. A a'ei un &n Eou ericit %i prosper.

Atimate"

314

5uminoasele sr#tori de iarn" =rciunul %i &nul Eou" $mi o er un deose#it prile. de a ' aduce cele mai sincere elicitri %i urri de sntate" ericire %i pace $n su let. =rciun ericit %i la muli aniD

Felicitare cu oca'ia unui trium* Atimate"

=ele mai sincere elicitriD ;reau s %tii c suntem deose#it de m+ndri s a'em printre noi oameni ca 7umnea'oastr %i inem $n mod deose#it s ; a irmai calitile %i s preluai responsa#ilitile sporite $n cadrul societii noastre. 7ai/mi 'oie s ; asi0ur c nu ; 'or lipsi ocaziile. Ltim c+t de serios ai muncit" ca s atin0ei acest el" %i ; elicit cu toat sinceritatea pentru succesul 7umnea'oastr. =ontinuai tot a%aD

17.6. In,i%a"ii
!resti0iul expeditorului este pus $ntr/o lumin a'ora#il sau ne a'ora#il %i dup modul de redactare %i de prezentare a in'itaiilor. &spectul de ansam#lu al in'itaiei este oarte important. 6rimea" culoarea" aspectul 0ra ic" coninutul ? toate tre#uie s corespund ima0inii irmei %i s comunice natura mani estrii@ ceea ce este potri'it productorului de len.erie nu poate s corespund unei #nci %i 'ice'ersa. 7e aceea" este un lucru important ca persoana care redacteaz in'itaiile s cunoasc at+t modul corect de ormulare a ei" c+t %i re0ulile de expediere. :ire%te" dac este 0zduit un e'eniment de proporii" la care 'or participa persoane din a ara ora%ului" tre#uie s li se comunice din timp data la care 'a a'ea loc acti'itatea@ aceasta le 'a da posi#ilitate s/%i pro0rameze aciunea companiei/0azd $n a0enda lor" pentru a/%i rezer'a timpul necesar. :C">":" )tructura unei invitaii 1 in'itaie corect ormulat %i e icient tre#uie s conin urmtoarele elemente@

315

1. Aim#olul G 3m#lema irmei G companiei" care poate i plasat la $nceputul sau la s +r%itul in'itaieiF 2. Eumele 0azdelorF 3. :raza de in'itaieF 4. Kenul de e'enimentF 5. Acopul e'enimentuluiF 6. 7ata la care 'a a'ea loc e'enimentulF 7. 1ra la care 'a $ncepe e'enimentulF 8. <ndicarea loculuiF 9. <nstruciuni speciale *dac e cazul,F 19. Cele on de relaii" adresa. :?">"<" 7eguli elementare de redactare a invitaiilor 1. 7ac numele irmei G companiei ace parte din antetul de pe in'itaie sau dac este inclus $n adresa de pe in'itaie" nu tre#uie s ie repetat $n context. 7e exemplu" denumirea companiei plasat $n antet nu se mai scrie dup numele 0azdei. Ae 'a scrie@ ( Marc( PDURARU" pre%edinte)" %i nu (Marc( PDURARU" pre(edintele 7ompaniei). ? 6ulte in'itaii poart doar numele companiei/0azd" textul a'+nd" ast el" o amprent rece %i impersonal. Un e'eniment poate i 0zduit de o persoan din cadrul companiei" de aceea $n in'itaii 'or i speci icate numele %i titlul 0azdei. ? =+nd este cazul" poate i speci icat $n calitate de 0azd un 0rup@ 47onsiliul directorilor de la4 are pl cerea s # in#ite.@ ? =+nd in'it dou 0azde" titlurile 0azdelor %i numele companiilor pot i plasate orizontal sau 'ertical" $n uncie de ran0ul acestora@ Marc( PDURARU4 pre%edinte" %i Ana 5lLCU" director" ; in'it cu plcere) sau (Marc( PDURARU" pre%edinte" Ana 5lLCU4 7irector" ; in'it cu cordialitate)

316

Eumele a trei 0azde pot aprea scrise 'ertical sau $ntr/o orm triun0-iular" menin+ndu/se titlurile 0azdelor.

7r. $n economie" Cons%an%in POPA" pre%edinte" =ompania (>)

7r. $n economie Ana CRUDU" director

7r. $n economie" Irina ALBU" pre%edinte" =ompania (N)

2. =+nd un cuplu 0zduie%te o petrecere" pe in'itaie apare mai $nt+i numele celui sr#torit. 3. :ormulele de iniiere a in'itaiilor di er $n uncie de ocazii" de statutul social al in'itatului" de 0enul relaiilor sta#ilite $ntre 0azd %i in'itat. =ele mai rec'ente ormule sunt@ ? >Apel m la amabilitatea *irmei B companiei etc. d#s. de a participa la4@ ? >7u cordialitate # in#it8 9 8 m9 la 4@ ? >Sper m la pre'ena d#s. la4@ ? >; in#it8 9 8 m9 la4@ ? >; ru) m s ne onorai cu pre'ena d#s.@ +otD Ultima ormul este olosit pentru ocazii o iciale" cum ar i in'itarea unui primar" pre%edinte" 0u'ernator" demnitar strin etc. 4. Acopul e'enimentului %i numele oaspetelui de onoare tre#uie s urmeze dup raza care indic tipul de e'eniment. 7e exemplu@ ? >%n onoarea 8sau mai o*icial >%n cinstea@9@C

317

? ? ? ? ?

>pentru a marca a ZZ:a ani#ersare a4@C >pentru a s rb tori desc1iderea@C >cu oca'ia@C >pentru a inau)ura@C >pentru s rb torirea@.

5. Eumele oaspetelui de onoare poate i e'ideniat prin litere aldine" $n colul de sus" din st+n0a" al in'itaiei sau $n mi.locul textului in'itaiei@ >%n onoarea dlui 0aleriu A76E+- dr. %n economie@. +otD Eumele oaspetelui de onoare %i c+te'a in ormaii despre acti'itatea lui se recomand a i scrise pe o pa0in separat. 6. 7ata e'enimentului poate aprea $n urmtoarele 'ariante@ ? >5ari- pe 20 mai 8o*icial9@ ? >5ari- 20 mai 8mai puin o*icial9@ ? >5ari- mai 20 8cel mai puin o*icial9@ +ot: Eu se permite a#re'ierea zilelor sptm+nii *de exemplu >5ierc.@- >S3mb.),. 7. 1ra se scrie $n r+ndul de su# dat@ ? >la (ase $um tate@ 8o*icial9C ? >la ora 1!.30@ 8mai puin o*icial9C ? >la 1!.30@ 8cel mai puin o*icial9. 2n unele cazuri *recepii," este speci icat inter'alul de timp $n care pot sosi oaspeii@ pentru cocteil (orele 17.30 (i 1/.30@ 8. &dresa la care 'a a'ea loc e'enimentul tre#uie s apar pe r+ndul de su# cel $n care se speci ic ora. 7ac locul respecti' este

318

un local renumit dintr/un or%el" nu este a#solut necesar s ie inclus %i strada" ci numai ora%ul. 9. <nstruciunile speciale $n 'ederea unor in ormri sunt plasate .os" $n partea dreapt sau $n cea st+n0 a in'itaiei. 3le pot i tiprite pe o pa0in separat" anexat la in'itaie. 7e exemplu@ ? >; ru) m s pre'entai in#itaia la intrare@C ? >+n#itaia nu este transmisibil @C ? ?+n#itaia este #alabil doar pentru o persoan Bdou persoane@C ? >&entru c l toria de %ntoarcere #or exista taxiuri@C ? >]inut de a*aceri@. 19. 7esi0/nul unei in'itaii tre#uie executat de un pro esionist. 3 necesar s corespund stilului irmeiGcompaniei. 1 unitate economic" creia $i pas ce 0+ndesc despre ea partenerii" clienii" 'a selecta desi0nul in'itaiei cu mare 0ri. %i se 'a $n0ri.i de aspectul acesteia. 11. <n'itaiile care conin spaii li#ere pot i completate %i 0ra'ate cu em#lema companiei" plasat $n centrul in'itaiei" mai sus de text. Aemntura este cut de ctre pre%edinteleGdirectorul unitii. =eilali executi'i 'or a'ea un spaiu 0ol $n care s/%i scrie numele %i unciile" atunci c+nd sunt 0azdele e'enimentului. 1 in'itaie poate arta ast el@

E$'#e$a
7omnul *numele 0azdei G 0azdelor, &re *au, plcerea s ' in'ite 5a . !e data de . 5a .

Aala Atrada Er. de tele on.

319

'igura :" 6odel de in'itaie

&reedintele ."" are plcerea s ' in'ite s participai *pentru a marca, la Aniversarea a PP*a a Companiei 4)" care 'a a'ea loc .oi" 15 septem#rie" de la 1799 la 2999 la Pa#a%(# Na"iona# Hd. 8ena%terii" mun. =-i%inu" 6oldo'a Cel.@ *92, 22. 42. 95
'igura <" 6odel de in'itaie 12. <n'itaia nu tre#uie tiprit $ntotdeauna $n com#inaia so#r /de al# %i ne0ru. 7esi0/nul ei poate 'aria puin. Eumai oamenii de a aceri conser'atori olosesc $n special in'itaiile clasice" tiprite sau 0ra'ate cu ne0ru pe o carte de 'izit sau pe o -+rtie cartonat" $mpturit $n dou *cum sunt in'itaiile de nunt," cu un caracter tradiional de litere. =uloarea o#i%nuit a -+rtiei %i a literelor poate i sc-im#at. 7e exemplu" literele maro:%nc1is au un aspect rumos pe o -+rtie de culoare cremC literele bleumarin ? pe -+rtie de culoare albastru:pal %i literele de culoare ro(u:%nc1is = pe -+rtie )ri. <n'itaia poate i $ncadrat cu o linie de alt culoare. 7e asemenea" plicurile pot i de o culoare care s se asorteze cu cele ale in'itaiei" d+ndu/i un aspect modern.

329

13. <n'itaiile cu un aspect modern sunt olosite pentru comerul de produse cosmetice" comerul cu amnuntul" comerul cu mo#il pentru interioare" pentru case de mod etc. !entru acest 0en de a aceri" ele sunt scrise pe -+rtie cu pori mari" de culori metalizate" $ntunecate" luminoase sau cromate. 14. <n'itaile pentru recepii o iciale tre#uie s ie tiprite sau 0ra'ate *pre era#il" 0ra'at, cu ne0ru" pe -+rtie al# sau ecru. Eumele oaspeilor pot i completate de m+n" dup modelele de mai .os@
3m#lema 7omnul XXXXXXXXXXXX are plcerea s in'iteGs ; in'iteGpe 7omnul XXXXXXXXXXXX
*scris de m+n,

la o recepie cu ocazia desc-iderii TOr*(#(i Na"iona# 7uminic" 16 mai 5a ora 29.99 Atrada XXXXXXXXXXXXXXXX Pa#a%(# Re ('#icii Cele on nr. XXXXXXXXX ]inuta de sear 8 obli)atorie9

'igura ?" 6odel de in'itaie

321

3m#lema <E;<C&Q<3 Atimat 7oamn XXXXXXXXXXXXX" Ee ace mare plcere s ' anunm lansarea noului pac-et de pro0ramare 1CE smart pentru calculator. 7atorit interesului mani estat de in ormaticienii practici %i de cei uni'ersitari" am reu%it" pe parcursul a 4 ani de e orturi susinute" s ela#orm %i s dez'oltm un produs in ormatic complex de prelucrare %i stocare a ima0inilor alb*negru i color" care 'a de'eni" pentru pro esia 7's. "un ade'rat asistent capa#il" precis" rapid %i idel. 5ansarea o icial a 3=1 smart 'a a'ea loc $n ziua de 3oi, :< septembrie <==.." $ncep+nd cu ora :B"== *accesul 'a i posi#il numai p+n la ora :B"?=, $n Sa#a Mare din Chiinu %i 'a i urmat de un cocteil la restaurantul -otelului. 8elaii la tel@ 22.22.22 Au uitai s aducei cu ,#s. aceast in#itaie^ &ccesul $n sal %i surprizele din timpul e'enimentului 'or i accesi#ile cu a.utorul ei. ; mulumim 'igura >" 6odel de in'itaie

17.7. C&r"i#e !e ,i2i%& !e afaceri

!rima ormul 0ra ic" cu ade'rat important pentru ma.oritatea oamenilor de a aceri" este cartea de #i'it de a*aceri. Un t+nr $ntreprinztor din ziua de azi $%i ace cartea de 'izit la primul succes al $ntreprinderii la care acti'eaz.

322

=artea de 'izit de a aceri %i elul $n care ea este $nm+nat reprezint un mi.loc personal de comunicare al unui cadru executi'. !entru interlocutor" este una dintre primele impresii despre posesorul ei. =artea de 'izit e necesar s ie executat %i $nm+nat $n a%a el cui'a" $nc+t s/l ac s doreasc s mai ia le0tura cu stp+nul ei. 3a poate i prezentat cu urmtoarele intenii@ pentru a/i aminti cui'a cine este autorul ei" unde se a l %i cum poate i 0sit. iind anexat la un raport anual" la o re'ist sau la orice alt lucru promis de a i expediat unei persoane" creia i/ar ace plcere s/l primeasc. pentru a i olosit ca anex la un cadou sau la un #uc-et de loriF etc. 1 carte de 'izit executat reu%it %i prezentat corect 'a produce o impresie plcut %i e icient $n relaiile de a aceri. :?"C":" &re entarea crii de vi it . 3ste deose#it de important s se %tie" mai ales pentru un t+nr cadru executi'" cum poate i prezentat corect cartea de 'izit de a aceri. 1 erind/o unei persoane anumite" posesorul ei nu tre#uie s par nici prea insistent %i nici prea ne-otr+t. 1r" urmtoarele recomandri l/ar a.uta ne$ndoielnic@ ? =artea de 'izit de a aceri nu tre#uie impus unui superior $n uncie" r ca acesta s o cearF ? =artea de 'izit de a aceri nu tre#uie o erit unei persoane"complet necunoscute" $nt+lnite $nt+mpltor" dup o prim con'ersaie *de ex." unei persoanei $nt+lnite $ntr/o cltorie $n tren sau la un pr+nz $ntr/un restaurant," ne%tiind ade'ratele ei intenii. ? =rile de 'izit nu tre#uie rsp+ndite $ntr/un mare 0rup de necunoscui. &ce%tia pot s suspecteze aptul c sunt impu%i s cumpere ce'a %i se 'or descotorosi de potenialul ('+nztor). 5a o $nt+lnire de a aceri" cea mai #un cale de

323

? ?

prezentare a crii de 'izit de a aceri este ca ceilali s nu/%i dea seama c+nd cui'a $i este $nm+nat cartea de 'izit. Ac-im#ul se ace $n particular" numai $ntre cei doi" nu ca un 0est #ttor la oc-i ? $n pu#lic. !articip+nd la o %edin $n a ara ser'iciului" sc-im#ul crilor de 'izit se ace la $nceputul $ntrunirii sau" rareori" la s +r%itul ei. 2n timpul $ntrunirii" ea poate i prezentat celor ce stau $n prea.m" cu scopul ca ace%tia s a le cine 'or#e%te. Eu tre#uie prezentat" $n nici un caz" o carte de 'izit de a aceri murdar" dep%it sau cu de ect. =rile de 'izit pot i prezentate %i $n cadrul in'itaiilor particulare" $n cazul $n care apare ocazia unei a aceri #une. 2n aceste situaii ? dineuri" pr+nzuri la restaurante sau acas la cine'a" cocteiluri ? crile de 'izit nu tre#uie o erite niciodat $n timpul mesei. =ea mai important parte a ceremonialului crii de 'izit de a aceri este (personalizarea) ei" ceea ce presupune scrierea unei in ormaii cu caracter personal cu un stilou pe 'erso/ul ei. 7e exemplu" atunci c+nd este prezentat cine'a" de posesorul crii de 'izit" unui cole0 de/al su" acesta poate scrie pe recto sau pe 'erso/ul crii de 'izit@ ( Sunt si)ur c : i #a *ace pl cere s discui cu domnul Z@- semnat cu prenumele.

:?"C"<" ,esig*nul crii de vi it de afaceri 1 carte de 'izit de a aceri nu ace parte numai din papetria personal a unui cadru executi'" ci este %i o parte a unui pro0ram mai lar0 de uni icare 0ra ic a unei $ntreprinderi. Un cadru executi' $%i tipre%te cartea de 'izit $n timp ce urc scara social. !entru tiprirea acestui tip de papetrie" exist mai multe desi0/nuri" tradiionale %i ori0inale" care reprezint $ntreprinderile $n circulaie. !ersoana care lucreaz $ntr/o $ntreprindere de presti0iu tre#uie s ai# %i o carte de 'izit cu un standard de calitate" ceea ce/i imprim acesteia ra inament %i importan. Un desi0n de prost 0ust al crii de 'izit prezint o ima0ine r 'aloare a posesorului" pentru

324

acei crora le rm+ne numai cartea de 'izit" ca s/%i aminteasc de el. 7imensiunea standard a unei cri de 'izit de a aceri 'ariaz $n .urul mrimilor 8x4x1G2 mm. =rile de 'izit pot a'ea orme neo#i%nuite" $n uncie de tipurile de a aceri. <n0eniozitatea unor desi0neri pri'ind mrimile %i orma crii de 'izit a.un0e p+n la excentricitate. Unii oameni de a aceri" pentru a/%i ace cartea de 'izit memora#il" le dau orma produselor ce in de a acerea lor@ 1ambur)er- automobil- di*erite automate- c ri etc. Eu se %tie dac cu o ast el de carte $ntotdeauna se c+%ti0 respect. 1amenii nu pot pune cu u%urin $n porto elele sau $n suporturile lor speciale o carte de 'izit cu o orm ciudat. 5aterialul din care este executat cartea poate i lucios sau mat" 0ros sau su#ire" dar tre#uie s ie $ndea.uns de rezistent" ca s nu se %i oneze. =onductorii de $ntreprinderi olosesc dou tipuri de cri de 'izit@ primele / pentru a le trimite prin po%t" iar celelalte ? pentru a le prezenta persoanelor de a aceri oarte importante. 7uloarea crilor de 'izit tre#uie s se potri'easc cu cea a papetriei companiei. =oninutul crii de 'izit de a aceri e necesar s cuprind urmtoarele elemente@ 1. Antetul- marca sau simbolul $ntreprinderii. Simbolul tre#uie s reprezinte 0enul de acti'itate al $ntreprinderii. 7e exemplu@ pentru un in ormatician sau un conta#il ? poate i un calculator" care are di erite ci re pe ecranF pentru o lorreas ? un #uc-et de loriF pentru un specialist $n domeniul institutelor de $n rumuseare ? un pa-ar plin cu perii de cosmeticF pentru o persoan care lucreaz la o cas de mod ? un manec-in cu o e%ar $n %urat $n .urul 0+tului etc. 2. AumeleC 3. Funcia *dac este oportun,F 4. Aumele %ntreprinderiiF 5. AdresaF 6. Tele*onulF 7. Aum rul de telex *dac este potri'it,F

325

8. Aum rul de tele*on de la domiciliu *pentru persoanele care 9. Adrese ale altor birouri din ar
lucreaz %i $n a ara o iciului G $ntreprinderii,F *dac este un lucru oportun,.

:?"C"?" 6nformaii necesare executrii design*ului crii de vi it de afaceri ? !roprietarul mai multor $ntreprinderi este pre era#il s ai# cri de 'izit separate" pentru iecare $ntreprindere c+te una. ? 7ac #irourile proprietarului se a l $n mai multe locuri" este #ine ca adresa lor s ie inclus pe cartea de 'izit. ? 7ac proprietarul crii de 'izit are un titlu pro esional *doctor- doctor %n economie etc.," nu se olosesc cu'intele (domnul, doamna, domnioara)" ci doar titlurile. Crile de vi it de afaceri pentru strintate se tipresc $n dou lim#i@ pe o parte $n lim#a o icial a rii unde se a l $ntreprinderea %i pe cealalt parte ? $n lim#a rii cu care se ace tranzacia. Unii oameni de a aceri europeni tipresc %i in ormaii suplimentare pe crile de 'izit. 7e exemplu" tipul de $ntreprindere" numrul de an0a.ai" 'eniturile anuale" realizrile mai importante etc. &cest 0en de cri de 'izit de a aceri reprezint un mi.loc de urnizare de in ormaii. 3xist un ritual al prezentrii crilor de 'izit pentru iecare ar $n parte. 7e aceea" $nainte de a pleca $ntr/o ar" tre#uie studiate su#tilitile momentului %i modului $n care tre#uie o erit cartea de 'izit. 7e exemplu" $n Maponia" la iecare $nt+lnire de a aceri are loc sc-im#ul crilor de 'izit $ntre toi participanii. 7ac la o $nt+lnire particip 199 de persoane" atunci toi 199 $%i o er crile de 'izit.

G#osar %e$a%ic

326

Cromat" : - cromai- :te ? 1. =are conine cromF acoperit cu un strat de crom. +. *aici, de culoare cenu%ie desc-is *de la crom ? element c-imic" metal dur" de culoare cenu%ie,. 7in r. chromate" 1cru ? 7e culoarea mtasei nesplate" care nu a ost $nl#itF #e./desc-is. 7in r. ecru" 1xcentricitate" excentricit i ? Aituaie" enomen ie%it din comun" care ste extra'a0ant.1ri0inalitateF ciudenie" #izarerie" extra'a0an. 7in r. excentricit!.

Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. 3numerai tipurile de scrisori care ac parte din corespondena pri'at de a aceriF 2. =e su#iecte a#ordeaz scrisorile personale de a aceriB 3. =e el de scrisoare este considerat %i scrisoare personal (i de a*aceriB 4. =aracterizai orma potri'it a unei scrisori personale. 5. 7e ce c-iar %i o scrisoare personal" $n unele situaii" nu admite prea mult amiliaritateB 6. =+nd poate i scris o scrisoare personal de m+n %i c+nd poate i dactilo0ra iatB 7. =e ormule/adresri 'ei olosi pentru circumstanele@ c3nd # adresai unei persoane cunoscuteC c3nd # adresai unei persoane mai puin cunoscuteC c3nd # adresai unei persoane mai %n #3rst C c3nd # adresai unui ambasador sau unui ministruF 8. =e ormul de $nc-eiere 'ei pre era s utilizai la s +r%itul unei scrisori personaleB 7e ceB 9. =are sunt re0ulile de care tre#uie s se in cont la scrierea unei scrisori de mulumireB 19. 3numerai elementele care alctuiesc structura unei in'itaii. 11. =are sunt cele mai rec'ente ormule de $ncepere a unei in'itaiiB 12. =u ce scop este prezentat cartea de 'izit de a aceriB 13. 7e ce re0uli tre#uie s inei cont la prezentarea unei cri de 'izitB

327

14. =e $nseamn (personalizarea) unei cri de 'izitB 15. =e tre#uie s reprezinte sim#olul unei cri de 'izitB

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. Ae d situaia@ Suntei mana)erul unei companii de transport. 8edactai o scrisoare de mulumire adresat salariailor cu ocazia sr#torilor de =rciun. 2. 8edactai o scrisoare de mulumire unor persoane care au luat parte la un concert de #ine acere. 3. &dresai o scrisoare directorului unei #nci" $n care ' exprimai mulumirile pentru o sponsorizare. 4. 8edactai o scrisoare de elicitare pentru o persoan pe care o cunoa%tei #ine" con orm situaiei@ &ersoana a urcat treptele succesului %n in#esti)aiile sale (tiini*ice (i a *ost onorat cu un premiu. 5. 8edactai o elicitare pentru un an0a.at cu ocazia unei ani'ersri importante" con orm situaiei@ &ersoana a lucrat la o *irm 25 de ani %n *uncie de mana)er (i:(i s rb tore(te ani#ersarea a 50:a. 6. Ae d situaia@ 6a data de ... #ei s rb tori ani#ersarea a Z:a a *irmei B companiei ,umnea#oastr . 8edactai o in'itaie cu aceast ocazie" indic+nd toate in ormaiile necesare acestui tip de scrisoare.

328

CAPITOLUL =5I REDACTAREA UNUI CURRICULUM 5ITAE 18.1. Re*(#i *enera#e !e re!ac%are a (n(i C.5.
=-iar dac trim $ntr/o con.unctur economic dintre cele mai ne a'ora#ile" $n ciuda multor rustrri %i decepii" iecare indi'id aspir la un loc de munc" %i nu oricare ar i el" ci unul care l/ar in'esti $ntr/un proces de reu%it. 5a acest $nceput de secol / >><" concurena este at+t de acer#" $nc+t cutarea unui ast el de loc de munc a de'enit aproape o meserie ? o aciune ce const $n .usti icarea per ormanelor iniiale" preala#ile demersului nostru ctre reu%it. 1 arma important pentru a reu%i $n aceast campanie de an0a.are este 7urriculum #itae. 3l rele' ima0inea de marc a indi'idului" este reclama (produsului). 2m#inarea de cu'inte (curriculum 'itae) *a#re'iat =.;., pro'ine din lim#a latin %i $nseamn (cursul 'ieii) sau (o scurt istorie a carierei autorului). 7rept c" $n anumite pro esii *$n cazul arti%tilor" ar-itecilor" desi0nerilor etc.," este mai #ine de a aduce exemple concrete din acti'itatea precedent" dec+t de a enumera aptitudinile. 7ar" $n toate cazurile" este necesar s $n'm cum s ne redactm propriul =.;. 7e ce tre#uie s inem cont" $n primul r+nd" c+nd meditm asupra coninutului unui =.;.B 3xist o reet/miracol care s prescrie reu%ita unui =.;.B Un #un =.;." care ar putea a.uta la 0sirea unei slu.#e #une" tre#uie s corespund standardelor impuse de comunicare din ce $n ce mai acer#e de pe piaa muncii %i a orei de munc. <at de ce 'om a#orda c+te'a secrete ale redactrii unui =.;." nepretinz+nd a i ex-austi'e %i incontesta#ile" dar capa#ile s con ere %anse ma.ore pentru reu%it. &%adar" un =.;. 'a i con'in0tor" dac 'a realiza urmtoarele condiii@

329

:B":":" C"0"*ul trebuie s aib o form de pre entare impecabil" Au icient de muli inter'ie'atori $ncep prin a pipi -+rtia" pentru a sesiza calitatea acesteia. 7ac 0reutatea -+rtiei este su# 89 0Gmp" $nseamn c autorul =.;./ului are" de.a" o $nsu%ire apriori ne0ati'@ pierde din 'edere elemente eseniale. 1r" orma de prezentare a =.;./ului creeaz prima impresie asupra ima0inii inter'ie'atului. !entru a reu%i" tre#uie s ie a'ora#il. !entru a produce o impresie de persoan clasic %i #ine $n0ri.it" tre#uie s ie olosit o -+rtie de calitate superioar *199 0sm, a de -+rtia standard pentru otocopiatoare *doar 89 0sm," uni * r dun0i sau caroia.e," impeca#il de curat" r coluri $ndoite sau urme de de0ete pe ea. Eu mai este necesar s menionm c =.;./ul ar tre#ui tiprit sau procesat *except+nd cazul $n care ar exista un anumit moti' pentru a/l prezenta $n manuscris,. !e l+n0 aptul c aceasta $i d un aspect pro esional" $l ace mult mai u%or de actualizat sau de modi icat. Ciprirea se ace respect+nd mar0inea de 5 cm $n partea st+n0" 2 cm $n dreapta" 7/8 cm p+n la primul r+nd. =aracterele tre#uie selectate $n uncie de text@ ma.uscule" italice *cursi'e, etc.F pentru e'idenierea titlurilor" sunt olosite su#linierile@ marcatoarele ? culoare de text nu sunt recomandate. Coate ru#ricile tre#uie prezentate $n acela%i mod@ acelea%i mar0ini" acelea%i spaieri" acelea%i caractere. Aunt a#solut interzise retu%rile" supraimprimrile" 0re%elile de punctuaie %i orto0ra ie. :B":"<" On bun C"0" trebuie s fie scris clar, concis, hotr(t, precis i clasic" <dealul 'olumului este de o sin0ur pa0in. Eici un inter'ie'at nu 'a medita asupra coninutului unei #ro%uri din 5/6 pa0ini" care relateaz detaliat acti'itatea indi'idului $n domeniul mana0ementului" marUetin0ului" conta#ilitii" comunicrii etc. =-iar %i un =.;. de dou pa0ini poate s ai# un e ect ne a'ora#il asupra inter'ie'atului. =.;./ul nu este o auto#io0ra ie" ci este o sc-i a rezultatelor acti'itii pro esionale. 7eci coninutul lui tre#uie s ie structurat $n propoziii scurte" concise. =eea ce poate i exprimat $ntr/un sin0ur r+nd" nu tre#uie enunat $n 3 raze %i 29 de cu'inte. &ceasta nu $nseamn c totul tre#uie prezentat 4lapidar). A nu uitm c in ormaiile comunicate $n orm limitat sunt sin0ura modalitate

339

care rele' 'aloarea aptitudinilor %i a experienei necesare c+%ti0rii concursului or0anizat pentru ocuparea unui post. =laritatea este cea dint+i calitate cerut. <niialele 4 A.S.".5.) pentru muli sunt destul de 'a0i. &#re'ierile tre#uie prezentate desci rat $ntre paranteze *&cademia de Atudii 3conomice din 6oldo'a,. 2n sc-im#" numeralele e mai #ine s ie scrise cu ci re" nu cu litere@ 1+7 este perceput mai #ine dec+t (o sut dou 'eci (i cinci). Cre#uie e'itate detaliile@ in ormaiile mar0inale pe l+n0 aptul c plictisesc" nu aduc nimic important cititorului. &le0erea 'oca#ularului este oarte important" cci $ntr/un =.;. iecare cu'+nt conteaz@ el tre#uie s ai# o semni icaie oarte precis. =u'+ntul potri'it" termenul exact" care permite s exprime 0+ndul $ntr/un mod clar" concis" 'a adu0a ima0inii inter'ie'atului $nc o nuan a'ora#il. 7e asemenea" nu este recomandat a#uzul de termeni an0lo/saxoni sau unele expresii la mod. Utilizarea lor ar putea i apreciat ca lips de personalitate. Cre#uie e'itate" ire%te" cu'intele sau termenii care exprim noiuni imprecise" cuanti ic+nd prin ci re noiunea@ muli- numero(icea mai mare parte- di#er(i- important- #ariai- di*erit- mare- c3te#adi#er(i- #ast- mic- puin. A/a constatat c acest lim#a. este olosit $n =.;./urile concepute de irmele de consultan. Un ast el de =.;. impresioneaz cititorul care nu este iniiat $n re0ulile de redactare. 7e apt" el ascunde calitile care tre#uie scoase la i'eal. :iind scris de cine'a care cunoa%te doar raze" %a#loane" %i nu persoana $n cauz" =.;./ul a#und de in ormaii 'a0i %i imprecise@ >mana)er experimentat@>personalitate puternic @>inteli)en per*ormant @- >pro*esionalism %n economie@ etc. !entru redactarea para0ra ului ( 1xperien profesional) %i" mai ales" pentru de inirea unciilor deinute %i rezultatelor o#inute" sunt recomandate 'er#ele@
am acoperit actuali'at adaptat administrat antrenat aplicat apro#i'ionat am *abricat *acturat *inanat *inisat *urni'at am )estionat )u#ernat am reali'at redactat redresat redus re*ormulat re)lementat re)rupat

331

asociat adus a*lat ameliorat amena$at ampli*icat anali'at an)a$at animat am calculat c3(ti)at cercetat colaborat comerciali'at conceput condus construit contabili'at cooperat la creat am desc1is de*initi#at demarat de'#oltat di*u'at diri$at distribuit dob3ndit am economisit edi*icat editat e*ectuat elaborat examinat executat experimentat exploatat exportat extins

am in*ormat importat implantat iniiat ino#at instalat instaurat inte)rat inter#ie#at in#estit am %ncadrat %nc1eiat %nlocuit %nt rit %ntreprins %n# at am lansat lic1idat li#rat l r)it lucrat am mane#rat mobili'at montat am ne)ociat am obinut o*erit operat optimi'at or)ani'at am participat plani*icat practicat preci'at preconi'at pre) tit pre# 'ut pre'entat pre'idat

restructurat reunit reu(it re#alori'at re#i'uit am sc1imbat selecionat sporit stabilit stabili'at stocat structurat studiat su)erat suprimat suspendat susinut am testat trans*erat trans*ormat tran(at tratat trimis am inut am urm rit utili'at am #3ndut #eri*icat

rentabili'at repre'entat

primit produs pro)ramat proiectat promo#at propus prospectat publicat

332

:B":"?" On C"0" c(tigtor trebuie s fie optimist: s rele'e competene" a#iliti" potenial" ener0ie creatoare" aspiraii care urmeaz a i 'alori icate $n cadrul 'iitorului loc de munc al candidatului. 7e aceea 'or i omise cu'intele sau expresiile cu rezonan pesimist sau ne0ati'. Ae poate de0a.a o impresie de tristee" de pesimism" care s/l elimine din curs pe aplicat. =andidatul se 'a #aza pe principiul@ nu se cere un post" ci se o er ser'iciile. 8ezultatul este acela%i" dar a#ordarea psi-olo0ic ? di erit. Ae $nele0e" este di icil s ii optimist c+nd" de un an" caui r succes un loc de munc. 7ar cei care recruteaz personalul se las rareori con'in%i de candidaii depresi'i. 1r" tre#uie s se e'ite" pe c+t e posi#il" urmtoarele cu'inte %i expresii@ >&robleme@- >)reut i@- >di*icult i@- >)ri$i@- >insucces@>*iasco@- >#icisitudini@- >nenorocire@- >%ndoial @- >expectati# @>%ncurc tur @- >a spera@- >a sconta@- >a renuna@- >a abandona@>a abdica@- >a e(ua@- >a rata@C >Au am i'butit@- >nu am reu(it@- >nu am putut@- >nu am a$uns@- >nu mai am speran @- >nu (tiu cui s m adrese'@-@ nu mai (tiu ce s *ac@- >n:am a#ut noroc@- >am *ost %mpiedicat s @ ... etc. =.;./ul .oac un rol de (a'ocat)" de aceea tre#uie s includ $n coninutul lui cu'inte care su0ereaz aciune" care rele' potenialul aplicantului" rezultatele nota#ile $nre0istrate de acesta" punctele sale orte. &semenea =.;./uri sunt optimiste %i pro und 4comerciale) din punct de 'edere pro esional" iindc scopul lor este de a 'inde cel mai preios produs@ pro*esionalismul- abilit ile- inteli)ena candidatului. :B":">" On C"0" trebuie s fie convingtor: s/i trezeasc cititorului interesul %i s/i 0enereze dorina de a se $nt+lni cu autorul =.;./ului. 7up cum am mai menionat" muli dintre recrutai consider c =.;./urile nu sunt deose#it de importante" c-iar dac ele reprezint prima linie de atac" cci ele pot s aparin unui 0rup de oameni care 0+ndesc %i scriu la el. Li atunci sin0ura metod de a cunoa%te candidatul este inter'ie'area lui.

333

=el mai reu%it pas pe care ar putea s/l realizeze candidatul este ca" $n #aza =.;./lui" s pro'oace o $ntre'edere la care ar putea s/%i arate ade'rata 'aloare. !entru aceasta" potenialul inter'ie'at tre#uie s urmeze re0ulile@ ? S p stre'e un oarecare mister " pentru a pro'oca celui care $i cite%te =.;./ul dorina de a/l 'edea" de a/l asculta@ s/i atra0 atenia" s/i trezeasc curiozitatea" dar s nu/%i dez'luie toate calitile. 2n acest caz" este #ine'enit o raz de elul@ ><n inter#iu cu ,#s. %mi #a o*eri oportunitatea (i (ansa de a # rele#a moti#aiile- aptitudinile (i abilit ile mele 4) ? S *ie realist. =ititorul =.;./ului tre#uie s $nt+lneasc $n razele aplicantului do'ezi de 'oin" am#iie" dinamism etc." de aceea nu/i #ine s se apeleze la ormule de 0enul@ ( "u a( #reaBdori s 4@- >"u a( c utaBcaut@ sau >,oar eu potBam putut s 4@ etc.- cci ele rele' un spirit indi'idualist %i c-iar e0oist. =andidatul plin de sine" cu si0uran" 'a i respins. 7ac a'ei con'in0erea c posedai caliti inestima#ile" lsai interlocutorului plcuta surpriz de a le descoperi el $nsu%iF dorinele nu tre#uie s se dea drept realiti. 1mul nu poate i cel mai #un $n toate. 3l doar tre#uie s tind spre per ormane. :B":"C" &ertinena % una dintre calitile principale ale unui C"0" reuit" !entru un post anume se primesc zeci de =.;./uri %i recrutantul nu/%i 'a reine atenia prea mult asupra unuia care aduce in ormaii inutile ce nu rele' calitile autorului@ enumerri #anale de experiene pro esionale" care nu au tan0en cu postul pentru care se aspir" exemple de critic asupra autoritilor de la ostul loc de munc" unde aplicantul n/a ost estimat la .usta lui 'aloare etc. 1rice critic deli#erat" de 0enul@ ( [e*ul de ser#iciu era incompetentC secretarul )eneral era incapabil- patronul era preocupat mai mult de insuccesul subalternului dec3t de de'#oltarea %ntreprinderii etc .) creeaz o ima0ine de a'ora#il. 3xperienele pro esionale precedente este util a i enumerate doar dac acestea cadreaz cu postul care se dore%te a i ocupat. 7ac este 'or#a de (3xperien $n a aceri)" e #ine s ie inclus $n =.;./ul redactantului o ru#ric@ ("xperien %n a*aceriBcomercial )" $n care s ie incluse toate rezultatele pro esionale nota#ile $n domeniu.

334

:B":"B" C"0"*ul % scar de comensurare a performanelor autorului =.;./ul este unul dintre cele mai adec'ate %i mai inteli0i#ile mi.loace de e'aluare a rezultatelor o#inute $n acti'itatea pro esional. 2n acest sens" este important a rele'a ceea ce pare a i mai important@ propriile rezultate o#inute $n cadrul unitii" %i nu descrierea lapidar %i neeloc'ent a sarcinilor $ndeplinite. A examinm exemplul unui candidat care" pur %i simplu" $%i descrie succint cea mai important responsa#ilitate anterioar@ >[e*:secie de producie la S.7. >"lectroma(@. .esponsabil de execuia producieide coerena actului mana)erial. Am condus un colecti# de !0 de persoane. Iune cuno(tine %n comunicarea interpersonal .@ =.;./ul care conine o simpl descriere a modului $n care conductorul %i/a petrecut timpul $n cadrul unitii economice 'a pierde imediat din 'aloare. (!asa.ul) de mai sus este recomanda#il s ie redactat corespunztor@ ([e*:secie de producie %n cadrul S.7. >"lectroma(@. Am *ost responsabil de )estionarea unei secii de producie %n care erau an)a$ai !0 de salariai- pe care am redinami'at:o re#i'uind (i sc1imb3nd te1nolo)ia. .e'ultatul l:a constituit cre(terea ci*rei de a*aceri a S.7. cu 25_ %n cursul primului meu an de acti#itate. [tiu s moti#e' oamenii prin aplicarea te1nicilor (i metodelor de comunicare- asi)ur3nd coerena actului mana)erial@. 3'ident" un recent a#sol'ent nu are posi#ilitatea de a/%i exprima 'aloric realizrile pro esionale" dar poate 0si alt mi.loc de a i apreciat. Apre exemplu" s presupunem c $n timpul anilor de studii el a pu#licat articole re eritoare la domeniul mana0ementului resurselor umaneGpoliticii monetare sau la noile standarde conta#ile. =andidatul poate scrie@ >Autor a cinci articole %n domeniul mana)ementului resurselor umane) sau (Autor a cinci articole cu titlurileD >Te1nici de comunicare mana)erial @- >Iariere de comunicare interpersonal @- >Or)ani'area unei comunic ri de a*aceri@ etc. =-iar dac aceast descriere este ade'rat" nu este su icient pentru e'idenierea calitilor candidatului. Urmtoarea re ormulare a pasa.ului respecti' 'a satis ace a%teptrile interlocutorului" cci 'a dez'olta ima0inea aplicantului@ (Am conceput (i reali'at cinci articole (tiini*ice aplicati#e pri#ind principiile de comunicare

335

mana)erial - ceea ce permite ameliorarea per*ormanelor de comunicare interpersonal %n cadrul acti#it ii mana)eriale@. &ceast 'ersiune este mult mai rele'ant pentru interlocutor. &ccepiile 'er#elor (a concepe@- >a reali'a@- >a ameliora ) ? semni icaia de ond a textului ? $i con er candidatului ima0inea unei persoane inteli0ente" care poate aduce per ormane $n domeniul de acti'itate mana0erial. 1miterea titlurilor lucrrilor poate 0enera doar curiozitatea cititorului" dorin de a realiza un inter'iu cu redactantul pentru a/l cunoa%te mai #ine *a se 'edea re0ula nr. 3, :B":"D" 'orma de redactare a C"0"*lui trebuie s fie determinat de personalitatea cititorului" =on orm %colii clasice" orma de redactare cronolo0ic se $ncepe cu studiile aplicantului %i se $nc-eie cu ultima lui acti'itate. 3ste lo0ic %i recomandat pentru un candidat care are multe diplome %i puin experien. &ceasta permite celui care cite%te =.;./ul s aprecieze des %urarea %i e'oluia carierei. =-iar dac prezentarea nu este ori0inal" ea are" cel puin" a'anta.ul de a i neutr %i de a nu irita pe cel care selecioneaz candidaii. 7ac coninutul =.;./lui este redactat $n orma anticronolo0ic" redactare modern" introdus de %coala american" atunci se recomand@ ? A ie prezentate mai $nt+i pre0tirea candidatului %i" $n interiorul iecrui para0ra " ultimele diplome" pentru a a.un0e p+n la #acalaureat. &poi 'a urma ru#rica >"xperien pro*esional @" $ncep+ndu/se descrierea cu ultimul post ocupat" re'enindu/se spre primul post. 1rdinea anticronolo0ic este indicat pentru a scoate $n e'iden ultima experien pro esional" care e deose#it de interesant %i important. &nticronolo0ia" $ns" are un deza'anta. ma.or@ cititorul apreciaz cu 0reu e'oluia unei cariereF el tre#uie s ac un mare e ort de memorare" ceea ce este destul de o#ositor pentru o persoan care se con runt cu zeci de =.;./uri pe zi. &%adar" ordinea optim de redactare a =.;/ului este cea clasicN ea pune %n #aloare pre) tirea- demonstrea' e#oluia cariereiC ordinea anticronolo0ic este modernN ea pri#ile)ia' ultima experien - dar este dificil de urmrit"

336

:B":"K" On C"0" reuit e necesar s fie bine structurat n domeniul de activitate solicitat" 2ntr/un =.;." rele'area unciilor ocupate de/a lun0ul timpului tre#uie s se ac $n str+ns corelaie cu un o#iecti' precis %i clar" sta#ilit de solicitant %i urmat cu idelitate pe parcursul carierei pro esionale. =andidatul $%i ('inde) experiena pe care o are $ntr/un anumit domeniu *economie" in0inerie" a'ocatur" in ormatic etc.,. 7ac" de exemplu" se solicit un post $n domeniul conta#ilitate" =.;./ul tre#uie structurat $n aceast direcie" domeniul respecti' constituind 4 irul ro%u) al coninutului de ond. 2n acest sens" e necesar s ie rele'at orice experien a'ut $n domeniul conta#ilitii" e'ideniind realizrile o#inute $n cadrul %i pentru unitatea economic $n care s/a acti'at. 8edactantul care a ocupat pe parcursul acti'itii mai multe uncii distincte 'a $ntocmi un =.;. *uncional- la care 'a anexa scrisori de recomandare la postul din domeniul 'izat. :B":";" On bun C"0" trebuie s aib o imagine original, s nu semene cu o circular #anal. Un =.;. neatr0tor" care a#und $n raze/cli%ee repetate pe parcursul textului" nu 'a suscita %i nu 'a implica" cu prile.ul inter'iului" dec+t $ntre#ri (tradiionale). 2n sc-im#" un =.;. ori0inal" care conine aspiraii" su#iecte pro#lematice" (misterioase)" este capa#il s/l determine pe inter'ie'ant s realizeze o comunicare cu potenialul candidat" urmrind scopul de a/i rele'a punctele orte sau realizrile lui deose#ite@ inter'ie'antul 'a pune $ntre#ri $n #aza realizrilor deose#ite" descrise de candidat. =-iar dac candidatul are la dispoziie lucrri din care se poate inspira sau c+te'a re0uli elementare de prezentare %i $ntocmire a unui =.;." ele nu tre#uie copiate $n $ntre0ime sau respectate ex-austi'. :iecare indi'id este unic" la el este %i traseul su personal %i pro esional. <ndi'idului nu/i rm+ne dec+t s/%i implice marca propriei personaliti. :B":":=" C"0"*ul trebuie s fie sincer" =ine nu are puncte sla#e %i 0re%eli $n acti'itatea sa" oricare ar i eaB :iecare medalie are %i un re'ers. <ncon'enientele tre#uie compensate prin a'anta.eF punctele delicate tre#uie omise %i scoase

337

la i'eal cele orte" dar candidatul nu tre#uie s mint niciodat@ se poate 'eri ica $ntotdeauna ni'elul de cunoa%tere a unei lim#i strine" realitatea unei diplome sau exactitatea unei date. 1r" ni'elul calitilor pre0tirii" experienei" aptitudinilor deose#ite tre#uie e'aluate $n =.;. cu exactitate" cci ele 'or i estimate" la r+ndul lor" de ctre un cititor pro esionist al recrutrilor de personal" %i nu de un diletant. :B":"::" On bun C"0" trebuie s fie bine pre entat, adic s ie $nsoit $ntotdeauna de scrisori de recomandare a'ora#ile" de unele copii ale unor diplome" certi icate" atestate etc. Acrisoarea de re erin produce primul impact asupra cititorului" prima re lectare a personalitii candidatului la post@ c-eia care desc-ide u%a. =+t de sclipitor ar i diamantul" $m#rcat iind $ntr/un material ie tin" $%i pierde din 'aloare. 2nsoit de o scrisoare de recomandare cu 0re%eli orto0ra ice" cu exprimri 0reoaie" eronate" a#sconse %i exa0erate" de elul@ ( talent nedisimulatBnotoriu@>reu(ite de excepie@- >re'ultate admirabile@- >personalitate proeminent (i marcant @- >minune a contemporaneit ii@ etc.=.;./ul 'a proiecta o lumin de a'ora#il pentru candidat" indi erent de cine 'a i semnat. 2n acest caz" 0re%eala nu aparine semnatarului" ci a celui care o accept. 6enionm c importana modului de redactare a textului scrisorii de recomandare este de natur s/i con ere 'aloare =.;./ ului" dac aceasta se remarc printr/un real pro esionalism al elementelor incluse" al ormulrilor %i exprimrilor olosite" dac 'a e'idenia conexiunea dintre ne'oile cititorului %i ceea ce poate o eri candidatul la post. &ceasta ar putea semnala aptul c semnatarul $l cunoa%te #ine pe recomandant.

18.+. E#e$en%e#e (n(i C(rric(#($ 5i%ae


Un =urriculum ;itae are %i alte destinaii" a ar de cea de document elementar al dosarului de candidatur" $n 'ederea ocuprii unui post. 3l poate a'ea rolul de@ ? memoriu de acti'itate *aide:memoire, [pron. ed:memoar\" $n care se expune acti'itatea $ntr/un anumit domeniu %i constituie

338

o solicitare de #az pentru un ciclu de pre0tire tip master" studii apro undate" specializare" doctorat etc.F ? propunere a unei 'iitoare poteniale a aceri" consultane" prestri ser'icii etc.F ? an0a.are temporar" pe anumite perioade *'acan" sezon etc.,F ? solicitare la #anc $n scopul o#inerii unui creditF ? solicitare de a ocupa un post scos la concurs. 1ricare ar i destinaia unui =.;." el tre#uie s ie structurat $n urmtoarele elemente@ :oto $n uncie de caz o#li0atoriu

)tarea civil ,ate personale


&regtirea -

esenial

'ormarea pro esional )tagii de pregtire 1xperien profesional


acultati' undamental

7e ultate obinute

primordial

Iimbi strine

la solicitarea o ertantului

&retenii salariale

la cererea o ertantului

339

Abiliti-activiti extraprofesionale

acultati'

,iverse 7eferine

la aprecierea autorului la cererea o ertantului

&ceste (casete) o#li0atorii" eseniale" acultati'e etc. pot i introduse ex-austi' $ntr/un =.;. sau $n corespundere cu tradiiile irmei *unitii, ctre care se adreseaz =.;./ul. 2n 0eneral" un =.;. cuprinde urmtoarele ru#rici@ (,ate personale 8starea ci#il 9@C >Formarea pro*esional @C >"xperien pro*esional @C >6imbi str ine@C >Abilit i@C 8>Acti#it i extrapro*esionale@9C >.e*erine ). 2n cele ce urmeaz" 'om examina detaliat iecare element al unui =.;. 3ste strict necesar de a $ncepe redactarea acestei 4cri de 'izit) cu titlul Curriculum vitae)B 3ste recomanda#il s nu se $nscrie $n antetul pa0inii de de#ut titulatura ( Curriculum vitae)" iindc $ns%i prezentarea coninutului rele' natura documentului $n cauz" iar respecti'a meniune *=.;., a0aseaz 4deseori" pe cititorii de (curriculumuri). 7in cele menionate" nu reiese $ns c $nscrierea titlului este o 0re%eal ce 'a a'ea un impact ne0ati' asupra condiionrii. :B"<":" )tarea civil)" $nt+lnit mai des cu titlul (,ate personale)" este prima in ormaie a =.;./ului. 3a cuprinde@ numrul de tele on" data na%terii *'+rsta," naionalitatea" situaia amilial" ser'iciul militar" starea sntii *dac e cazul,. :B"<"<" +umele i prenumele" 3ste su icient s se indice doar numele uzual $n ordinea@ prenume" nume. 7e exemplu" meniunile@ 5aria C6E@A+O, %n loc de C6E@A+O 5aria. Ae recomand ca

349

iniiala prenumelui s se scrie cu ma.uscul" urmtoarele litere ? cu minuscule" iar numele ? inte0ral cu ma.uscule. 2n situaia $n care aplicantul are un prenume de ori0ine strin" de exemplu" 5arU, 2abU, ,anU etc." indi erent de naionalitate" este recomanda#il s se precead $nscrierea acestuia cu a#re'ierile ,l, ,na, ,ra *$n lim#a rom+n,F 5", 5me, 5*elle *$n lim#a rancez,F 5r", 5rs", 5s" *$n lim#a en0lez, etc. Au se recomand @ ? s se $nscrie prenumele $n orm a#re'iat * 5" Ciobanu," $ntruc+t a#re'ierea (6.) nu spune nimicF ? s se indice numele de domni%oar pentru emeile cstoriteF ? s se ($n loreasc) sau s se su#linieze numele %i prenumele" deoarece aceasta diminueaz ima0inea simului estetic al redactantului. :B"<"?" Adresa se scrie imediat dup nume" $n urmtoarea ordine@ denumirea strzii cu indicarea numrului de cas" apartamentF denumirea ora%ului" a .udeului %i a codului po%tal. Ae recomand ca denumirea strzilor %i" respecti'" cea a localitii" s se scrie $ntr/un r+nd cu codurile a erente. 7e exemplu@ 5,:2043- str. Teilor- 6 5,:2027- 71i(in uC :B"<">" +umrul de telefon se scrie complet" indic+ndu/se %i pre ixul rii sau al localitii de re%edin. Apre exemplu@ (*8 19, 247 48 39542) %i nu doar (247 48 39542). 2nscrierea $n =.;. a adresei tele onice pro esionale indic aptul c potenialul an0a.at poate i deran.at" pe tot parcursul zilei" la locul de munc. 2n situaia in'ers" este pre era#il a $nscrie $n =.;. o adnotare de 0enul@ ( "#itde re)ul - s utili'e' apelurile tele*onice pri#ate %n timpul pro)ramului meu de lucru- dar m putei contacta la num rul 4@. :B"<"C" ,ata naterii. 7ata na%terii se $nscrie $n =.;. $n maniera@ (39 iunie 1979) %i nu (39. 96.79) sau se indic '+rsta" ceea ce/l scute%te pe cititor de a ace calculul" oric+t de simplu ar i el. Unele persoane pre er s $nscrie '+rsta sau data na%terii $n inalul =.;./ ului" $n ru#rica (,i#erse)" incluz+nd" tot aici" o ormul de 0enul@ (&este 15 ani de experien %n domeniul marYetin)ului comercial ) etc." ceea ce este oarte riscant. =.;./ul are" drept scop prioritar"

341

acceptarea accesului candidatului la post pentru inter'iu. 7e aceea" realele capaciti sau disponi#iliti pro esionale de care dispune potenialul inter'ie'at tre#uie lsate pentru inter'iu. :B"<"B" +aionalitatea i cetenia nu este o in ormaie primordial" dar nu e nici inutil" dac acest apt $i poate con eri persoanei un atu pentru postul la care aspir sau dac ea are un nume cu rezonan strin. :B"<"D" )ituaia familial este un element de sta#ilitate care nu tre#uie ne0li.at" dar nici relatat cu maximum de detalii. &cestei ru#rici e #ine" $ns" s i se acorde" asemenea celorlalte" o importan ma.or" mai ales c unele irme pre er an0a.ai cstorii *de re0ul" #r#ai," cu domiciliul $n localitatea de re%edin. Aituaia amilial poate in luena mult decizia an0a.rii $n unele posturi" spre exemplu" c+nd se solicit un post care presupune o oarecare mo#ilitate 0eo0ra ic" de reprezentant comercial" sau unul ce ine de plani icare con.u0al etc. 2n acest caz" ormulrile de 0enul@ ( ; du#- tat a doi copii) sau (,i#orat - mam a doi copii) sunt $n deza'anta.ul candidatului. 3ste mult mai apreciat s se $nscrie $n =.;." $ntr/o asemenea con.unctur" (celibatar8 9@- ceea ce 'a elimina alte posi#ile interpretri. !ersoanele cu o '+rst de peste 45 de ani este recomanda#il ca" $n ru#rica destinat situaiei amiliale" s scrie@ ( <n copilBdoi copii c s torii- %ncadrai %n munc )" ceea ce denot o situaie inanciar sta#il" apt care poate rele'a c candidatul nu 'a solicita" prea cur+nd" o ma.orare de salariu. :B"<"K" )erviciul militar - situaia militar. 2n cazul e ecturii sta0iului militar" este necesar a $nscrie $n =.;. perioada a erent acestuia %i 0radul de deinere ca rezer'ist *dac e necesar,. 2n cazul nee ecturii sta0iului militar" unitatea care an0a.eaz 'a tre#ui s adopte msuri adec'ate situaiei de $ntrerupere temporar a lucrului. :>"<";" )tudii" 'ormare profesional. 6odul de relatare a coninutului acestui para0ra se ace $n raport cu experiena pro esional a persoanei. =u c+t experiena pro esional este mai

342

#o0at" cu at+t este mai puin necesar s se 'or#easc despre %colile a#sol'ite %i diplomele o#inute. Li totu%i este recomanda#il ca etapele pre0tirii pro esionale s ie $nscrise $n ordine cronolo0ic in'ers" indic+ndu/se ni'elul cel mai $nalt al studiilor@ nu este menionat liceul economic" c+nd se dispune de o diplom a &cademiei de Atudii 3conomice sau de una $n %tiine economice" de exemplu@ (2000 = ,octor %n (tiine economice- Academia de Studii "conomice din 5oldo#a). Eu este recomanda#il" c+nd se dispune de mai multe diplome" s se indice toate" ci doar cele care au le0tur cu postul solicitat. &ceasta este deseori interpretat drept lips de coeren" semn al unui spirit dezordonat. =ursurile" specializrile" seminarele" sta0iile etc. de scurt durat nu se descriu cu lux de amnunte. 7e exemplu@ ( Sta)iere %n mana)ement- 30 de 'ile- A.S.".- Iucure(ti- cu susinerea unui coloc#iu). Ae recomand@ (1/// = Sta)iere- <ni#ersitatea din Orleans" Frana@. 2n inalul acestui para0ra " poate i inserat o ru#ric intitulat (Ebiective personale)" $n care se poate reda" $n dou/trei ormulri" principalul o#iecti'@ (,irector administrati# (i *inanciar al unei *irme de presti)iu)F (5ana)er compartiment de comunicare intern %n IA5@ etc. &ceast ru#ric poate i menionat doar $n cazul c+nd se %tie c unitatea" la care solicit $n ser'iciu persoana $n cauz" dispune de posturi 'acante de acest 0en sau mcar posturi tan0eniale cu o#iecti'ul personal. 7e alt el" relat+nd un o#iecti' pro esional mult prea precis" se poate comite o 0re%eal@ =.;/ul. poate i ar-i'at pentru un termen mult prea $ndelun0at" $n a%teptarea pro esiei corespunztoare. 2ntre timp" persoana poate e'olua pe un alt o#iecti' pro esional" risc+nd s nu mai corespund primului. 7ac persoana care $%i o er ser'iciile este t+nr" cu o experien recent" atunci 'a a'ea tot interesul s scoat $n e'iden elementele pre0tirii" care constituie" pentru moment" acti'ul %i #a0a.ul ei de cuno%tine. 7e exemplu@ Pre*&%irea 1999@ bacalaureatul cu cali*icati#ul >*oarte bine@. 1995@ diploma Academiei de Studii "conomice. 2995@ diplom de doctor %n (tiine economice.

343

S%a*ii#e nu tre#uie s ie prea numeroase %i prea di'ersi icate@ se 'a presupune c persoana n/are dorin s/%i reia 'iaa pro esional %i n/are un proiect pe termen lun0. 3ste recomanda#il s se indice doar cele mai importante sta0ii sau cele care au le0tur cu postul *$n aceea%i ramur de acti'itate" la acela%i ni'el de responsa#iliate,. Ac-ema prezentrii sta0iilor@ Da%a 2996 an%re rin!erea Lcoala Auperioar de =omer" Hucure%ti 0(nc"ia &ta%at comercial

:B"<":=" 1xperiena profesional este partea cea mai important a =.;./ului. &cest para0ra rele' ima0inea candidatului@ experiena pro esional" aptitudinile" competenele *cuno%tinele apro undate do#+ndite prin experien,. &ceast ru#ric include realizrile %i 'iitorul candidatului" de aceea e'oluia carierei tre#uie redactat complet. 7ac experiena pro esional a candidatului este scurt" coninutul 'a i memorat u%or de ctre cititor. 3ste totu%i indispensa#il s se menioneze toate etapele carierei pro esionale" dar $n mod concis %i coerent. !ropunem c+te'a re0uli de redactare a acestui para0ra @ ? 3xperiena pro esional urmeaz a i $nscris $n uncie de tipul =.;./ului ela#orat *cronolo0ic" uncional" crono/ uncional etc.,. ? 7ac se apeleaz la =.;./ul cronolo0ic" e de pre erat s se $nscrie posturile cu ordinea in'ers a perioadelor a erente. 7ac se redacteaz un =.;. uncional" se $ncepe cu unciile cele mai importante" deinute p+n $n momentul $ntocmirii =.;./ului. ? 2n nici un caz nu se comenteaz %i nici nu se $nscriu e%ecurile sau moti'ele pentru care au ost sc-im#ate locurile de lucru. ? Ae recomand a se $nscrie %i principalele sarcini sau atri#uii de ser'iciu a'ute $n decursul carierei pro esionale %i" $n cazuri rele'ante" rezultatele o#inute" dar r a se ace a#uz de amnunte. ? &cti'itile sezoniere se $nscriu doar dac candidatul caut un prim/loc de lucru.

344

? Ae e'it $nscrierea cazurilor de 0enul@ ( (omer %ntre4 din 4@-

>concediat din moti#e disciplinare la ). ? Eu este recomandat s se indice salariile a'ute la locul precedent de munc" cci aceast pro#lem poate i soluionat doar $n cadrul inter'iului. 6eniunile pri'ind mrimea salariului pot i indicate doar $n situaia c+nd anunul irmei solicit acest lucru. ? 2n cazul c+nd potenialul candidat are pu#licaii *autor de carte" de lucrri de specialitate sau de re erin," poate i creat o ru#ric *(caset), special $n care se $nsereaz titlurile de pu#licaii. Cextul tre#uie s ie #ine structurat" respect+ndu/se o ordine lo0ic de prezentare pentru iecare post. 3l tre#uie s includ@ ? ,ate autenticeC ? Aumele societ ii = acti#itatea- ci*ra de a*aceri = num rul de salariaiC ? Titlul postuluiC ? ,escrierea *uncieiC ? .eali' ri concreteC ? 7ompetenele deosebite ale candidatului 8dac exist 9. =+te'a recomandri pentru a acilita modul de redactare a acestei seciuni@

Eu se recomand@ o societate de ser#iceC responsabil de ser#iciuC %ns rcinat cu publicitateaC inerea unui *i(ier de clieniC or)ani'area unei expo'iiiC

Ae recomand@ o %ntreprindere de cur are industrial C responsabil cu ser#iciul personal 8400 salariai9C )estionarea unui bu)et de publicitate de... leiC )estionarea unui *i(ier de 2!0 clieniC pre) tirea particip rii %ntreprinderii la expo'iia "uroplastiaue 8%nc1iriere- amena$are- stand- conducereec1ip la *aa locului 49C in)iner pro)rame de ba' C ata(at comercial sector ma(ini:unelteD : urm rirea clienilor industrialiC : responsabilitatea clienilorC : le) tura %ntre u'in (i clieni.

in*ormaticianC ata(at comercialC

345

.edactorC (e* de ser#iciuC (e* de produsC

responsabil ser#iciu > 4@C responsabil contabilitate (i tre'orerieC responsabil cu de'#oltarea unei )ame de noi produse de birotic C selectarea *urni'orilorC supra#e)1erea pieelor (i a politicii de #3n' riC elaborarea (i punerea %n aplicare a planului de marYetin)C pre) tirea personalului din compartimentul de #3n' ri. conducerea ec1ipei %ns rcinate cu reali'area relaiilor cu *urni'orii (i subalterniiC supra#e)1erea (antierelor. pre) tirea- monitori'area (i executarea bu)etelorC control (i anali'a )estiuniC )estionarea tre'orerieiC )estiunea salariilorC elaborarea declaraiilor *iscale (i socialeC contabilitate in*ormaionali'a: t C identi*icarea necesit ilor clienilorC de*inirea politicii comerciale (i promoionaleC coordonarea reelei de ser#iceC conducerea unei ec1ipe de ne)ociatori 815 persoane9C de'#oltarea strate)iei comerciale (i implementarea ei %n acti#itatea *irmelorC or)ani'area expo'iiilor 8&aris:,gsseldor*: 71ica)o9C urm rirea reali' rii suporturilor de pre'entare 8bro(uri- #ideo etc.9C contacte cu comercianii internaionaliC conducerea unei ec1ipe de 215 persoaneC )estiunea stocurilor.

%ns rcinat cu a*aceriC

(e* ser#iciu *inanciarC

in)iner marYetin)

director comercial

%ns rcinat cu relaiile externe

director de depo'it

=.;./ul 'a i ex-austi' numai complet+ndu/se unciile exercitate cu o expunere a realizrilor o#inute $n $ndeplinirea sarcinilor. Hilanul pentru iecare post" aportul candidatului la $ntreprindere tre#uie cuanti icate" pentru ca cititorul s le poat aprecia 'aloarea. 7e ex.@

346

0(nc"ii#eD = .esponsabil de o ec1ip de #3n' toriD = .esponsabilul sectorului >"diie@ al %ntreprinderiiD = ,irector de marYetin)D = [e* ser#iciu personalD

= ,irector administrati#D

= ,irector al unui superma)a'inD = .esponsabil cu *iscalitateaD

= .esponsabil cu ser#iciile de #3n' riD

Re2(#%a%e#e o'"in(%eD >Am reali'at o ci*r de a*aceri cu 20_ mai mare dec3t a celorlalte ec1ipe@. >Am reu(it s reduc cu 10_ costul de producie al plac1etelor publicitare@. >Am %mbo) it *i(ierul de clieni cu 500 de nume@. >Am introdus o )ril de salari'are care a condus la %nc1eierea con*lictelor sociale repetate (i a antrenat o cre(tere a producti#it ii cu 10_@. >Am ne)ociat pentru a %nc1eia contracte cu di*erii transportatoricare au permis o economie de 25_ la capitolul >71eltuieli de deplasare@ ale colaboratorilor@. >Am %n*iinat un ser#iciu centrali'at de cump r ri- ceea ce a permis reali'area unei economii anuale de 5_@. Am reu(it s diminue' sarcina *iscal a %ntreprinderii utili'3nd posibilit ile le)ate de credit (i de reducere de impo'it@ >Am creat un departament >;3n' ri c tre colecti#it i@- sporind- ast*elcu 25_ ci*ra de a*aceri a %ntreprinderii@.

:B"<"::" Iimbi strine. !entru unele pro esii" cunoa%terea lim#ilor strine este indispensa#il" iar pentru alte uncii" este mai puin important" dar este apreciat. !ractic" $ns" puini tineri con%tientizeaz at+t importana pe care o prezint cunoa%terea lim#ilor strine" c+t %i modul de apreciere a ni'elului de cunoa%tere.

347

2n cele mai dese cazuri" se ace o apreciere sau o autoapreciere su#iecti'" nede inindu/se clar criteriile de e'aluare. 8esponsa#ilitatea asupra oricrei aprecieri tre#uie s ie maxim" iindc potenialul inter'iu 'a i prima ocazie de a se 'eri ica sinceritatea celor declarate $n =.;. &%adar" tre#uie s se in cont de c+te'a re0uli de redactare a acestei casete@ ? A nu se *supra,aprecieze ni'elul de cunoa%tere a unei lim#i@ dac utilizarea ei este necesar" candidatul 'a i supus unor teste de e'aluareF ? A nu se oloseasc ormule de tipul@ ( 7 ani de en)le' )" (6imbi str ine %n# ate)" pentru c aceste indicaii nu indic calitatea. 6ulte lucruri care au ost $n'ate odat" pot i uitateF ? 3ste recomanda#il s se renune la ormula des $ntre#uinat@ (scris@- >citit@- >#orbit)" ceea ce semni ic respecti'@ (noiuni excelente de )ramatic (i un #ocabular destul de bo)at)" 4capabil de a desci*ra un text cu #ocabular curent )" 4%neles * r mari di*icult i@- apel+ndu/se la exprimri de 0enul@ (bilingv % 'rance -1ngle *este una din lim#ile materne ale candidatului,F 2ermana % curent *'or#e%te %i scrie r 0re%eli de sintax" dispun+nd de un 'oca#ular #o0at,F +oiuni de italian *de#utant, ? *presupune o a#ordare %colar r nici o practic,). :B"<":<" Abiliti. 2n unele =.;./uri sunt solicitate %i competenele care caracterizeaz personalitatea candidatului *cuno%tine pentru lim#a.ele de pro0ramare la ni'el de redactareGela#orareGutilizare a lor,F cunoa%tere de (na'i0are) pe <nternetF a#iliti de comunicare interpersonalF a#iliti de or0anizator %i de conducere a unei ec-ipe *aici pot i precizate e'entualele per ormane pe care candidatul le/a $nre0istrat pe parcursul carierei@ (Am *ost administrator de reea %n cadrul *irmei P). (Am condus timp de 5 ani o ec1ip de pro)ramatori &7 (i am elaborat 3 pro)rame pentru *acilitarea e#idenei contabile a *irmei P@9.

348

:B"<":?" Activiti extraprofesionale. Ae consider c -o##S/ urile re lect tendinele pro unde ale candidatului. 7e aceea acest para0ra poate i $nt+lnit %i su# denumirile@ /obbies, /obbU* uri, 6nformaii adiionale). 2n aceast caset 'or i relatate numai pasiunile extrapro esionale care au contri#uit la dez'oltarea unor caliti ce se re er la postul solicitat sau calitii care au permis candidatului s do#+ndeasc o oarecare experien social. Au#liniem aptul c pasiunile extrapro esionale rele' multe dintre potenialele trsturi de initorii ale personalitii candidailor. Apre exemplu" practicarea sporturilor de ec-ip presupune o #un capacitate de inte0rare" un pronunat 0ust pentru contacte umaneF practicarea sporturilor indi'iduale denot un spirit de independenF pictura" oto0ra ia" desenul indic o ire de artistF %a-ul" lectura ? o $nclinare spre re lecieF cltoriile $n strintate ? o mare curiozitate" o ire socia#il %i comunicati'. !asiunile extrapro esionale tre#uie artate ori0inal %i sincer" descriindu/se exact ceea ce/i place %iGsau $l atra0e pe candidat. 2n acela%i timp" se recomand s ie e'itate ormulrile ('a0i)" 0enerale" de 0enul@ (2mi place sportul- mu'ica- dansul)F exa0errile *indi erent de 'oin," acti'itile de coloratur politic" reli0ioas sau monden *nu toat lumea $mprt%e%te opinia candidatului," mai de'reme sau mai t+rziu" 'or i depistate. 7e asemenea" nu tre#uie $ntocmit o list lun0 de di'erse acti'iti * ace impresie c potenialul candidat nu mai are timp %i pentru lucru,. :B"<":>" 7eferine" &cest para0ra se redacteaz doar la o solicitare respecti'. 2n acest caz" este de a.uns de a i indicate dou nume de persoane care pot da re erine despre candidat. 7ac caseta respecti' nu este inserat $n =.;." se poate $nscrie" pur %i simplu@ (.e*erine = disponibile la cerere). :B"<":C" 6nformaii ce trebuie scoase n eviden" 2n cariera iecrei persoane exist elemente considerate preponderente" care risc s ie estompate de mulimea altor in ormaii. 3ste recomanda#il s ie puse $n 'aloare" pentru a i o#ser'ate imediat de cititor" pentru a/i st+rni curiozitatea %i a/l

349

$ndemna s continue lectura. &ceste in ormaii pot i prezentate la $nceputul =.;./ului" $ntr/un c-enar. 7e exemplu@

Hilin0' 1 en*#e2&@ro$On& 3 ani la 1ma-a 2 ani la EeR/ NorU 3xpert inanciar 5 ani $ntr/un #irou de audit internaional

7irector de personal 599 salariai 8 ani experien Aer'iciul 3xport 0rance2& 1 c(ren% 7 ani ? a0ent comercial" !aris

2n ast el de c-enare 'or i inserate in ormaii de elul@ ? "xperien *adesea se cere o experien de 5 p+n la 7 ani $ntr/ o anumit ramur de acti'itate," ? 7unoa(terea unor limbi str ine *cu condiia ca ni'elul s ie oarte #un@ bilin)# sau curent," ? 7ali*icarea- *uncia" $nsoite de c+te'a detalii semni icati'e *sectorul pro esional" ci ra de a aceri" %ederi $n strintate" competene deose#ite,. &%adar" $nainte de a $ncepe redactarea propriului =.;." este recomanda#il s %tii s rspundei la urmtoarele $ntre#ri@ a9 ,e ce cuno(tine teoretice dispuneiF b9 7e (tii s *aceiF c9 7e # place s *aceiF !e l+n0 aceasta" la redactarea unui =.;. c+%ti0tor tre#uie s se respecte re0ulile de scriere a elementelor de #az" care sunt@ ? prenumele (i numeleC ? adresa 8permanent (i B sau = dac este ca'ul = temporar 9C ? num r post tele*onic- *ax- e:mailC ? starea ci#il (i situaia *amilial C ? data (i locul na(teriiC ? naionalitatea 8%n ca'ul %ntocmirii unui 7.;. pentru o *irm str in 9C ? obiecti#ele pro*esionaleC

359

? pre) tirea ?

? ? ? ?

? ?

pro*esional a candidatului8pe etape calendaristice9C experiena pro*esional 8se preci'ea' - pe etape calendaristice- numele complet al or)ani'aiei- al departamentului- menion3ndu:se concis reali' rile obinute %n acti#itatea des* (urat 9C limbile str ine cunoscute 8ni#el de cunoa(tere9C lucr ri didactice- studii- articole publicateC premii obinuteC pasiuni (i B sau preocup ri extrapro*esionale B sau ?alte detalii- date@C cluburile- asociaiile etc. *rec#entate 8care o*er indicii rele#ante asupra importanei pe care o acordai carierei dumnea#oastr 9C persoanele care pot da re*erine despre dumnea#oastr C data redact rii 7.;.:ului (i semn tura.

2n continuare" 'om prezenta c+te'a modele de =.;.

C(rric(#($ ,i%ae crono#o*ic

Andrei +127O*0E,V H/dul 8ena%terii nr. 58G2" ap. 29 2929/67" mun. =-i%inu 39 aniF necstoritF sta0iu militar nesatis cut.

E3 erien"& rofesiona#&D :;;C*:;;K@ =omitetul de 3xpoziii al 6oldo'ei *or0anizare de expoziii internaionale pro esionale %i pentru pu#licul lar0. =i ra de a aceri ? mil. lei, :;;K*<==:: &0ent coordonatorF %e ad.unct de expoziie. &m ost $nsrcinat cu or0anizarea (Aalonului Krdinii). 119 expozani. =i ra de a aceri ? de lei. =ontactarea expoziiilor" montarea standurilor" or0anizarea campaniei de pu#licitate direct. 2n acest post" am sporit cu 19V numrul expozanilor

351

a de anul " cu a.utorul unei te-nici personale de prospectare. !rintr/o distri#uire #ine direcionat (a crilor de cumprtor)" am reu%it s sporesc cu 5 V numrul de 'izitatori ai salonului. <==:*<==B: Le ad.unct de expoziie. &m ost $nsrcinat cu or0anizarea (Aalonului Krdinii)" (Aalonului &rtelor =ulinare)F 359 de expozani. =i ra de a aceri mii lei. &m diminuat c-eltuielile te-nice" utiliz+nd material recuperat. ,in <==B:Le expoziie. &m or0anizat 6 expoziii ale Aaloanelor =asei" &rtelor =ulinare" &rtei !opulare 6oldo'ene%ti. <==B*<==D: Aaloanele au re0rupat 79 de expoziii" inclusi' 59 de irme" %i le/au 'izitat 259.999 de persoane" inclusi' turi%ti din alte ri. Baca#a(rea%@ =ole0iul Eaional de =omer ? 1986 &#sol'ent@ &cademia de Atudii 3conomice ? 1991 &#sol'ent@ 6asterat &.A.3.6. ? 1992 &#sol'ent@ Lcoala Auperioar de =omer ? !aris ? 1994 Li$'i s%r&ine c(nosc(%eD "n)le'a@ curent France'a@ curent +taliana@ curent Spaniola@ cuno%tine medii A'i#i%&"iD =uno%tine operare !=@ ]187" 3>=35 Pasi(ni e3%ra rofesiona#eD 5iteratura" istoria" oto0ra ia. Referin"eD =ornel 6oraru" 6ana0er" A.=. (6u0urel). &ndrei 1do#escu ? 6ana0er" =entrul =omercial (6odern)

352

E#ena MOLDO5ANU Atr. ;alea 6orilor nr. 15 2929/67" mun. =-i%inu Cel.@ 224923F :ax@ *244,221415 =storit ? 1 copil %colarizat

E3 erien"& rofesiona#&D :;;C: 3la#orarea proiectului de licen cu tema@ (!ro#leme actuale ale 8:;< ale 8epu#licii 6oldo'a) :;;B*:;;D: &sistent mana0er la :undaia <nternaional de 6ana0ement 1r0anizarea meselor rotunde pentru mem#rii :undaiilor <nternaionale de 6ana0ement din 6oldo'a" 8om+nia" :rana" &n0lia" 8usia" Ucraina" Helorusia. 6/am implicat $n $m#untirea metodelor de or0anizare a meselor rotunde" realiz+nd un pro0ram deose#it al discuiilor. :;;K*<===: =ola#orarea $n cadrul unei ec-ipe/colecti' de la &0enia de 7ez'oltare 3conomic =-i%inu" $n 'ederea realizrii suportului 0ra ic pentru proiecte de interes internaional. S%(!iiD :;;=: 7iploma de #acalaureat. 5iceul (K-. &sac-i)F =-i%inuF :;;=*:;;C: :acultatea de 6ana0ement <nternaional" &cademia de Atudii 3conomice din 6oldo'a" mun. =-i%inuF Li$'i s%r&ine c(nosc(%eD France'a@ luentF "n)le'a@ luentF +taliana@ cuno%tine mediiF 6imba rus@ luent. A'i#i%&"iD =uno%tine pro unde $n sisteme de operare@ 6A/71A" ]<E71]A" UnixF
6A 3>=35" 6A ]187.

353

Nico#ae 5ANGbELI
Hd. 8ena%terii nr. 22" ap. 28 2929/67" mun. =-i%inu Cel.@ 228989 7ata na%terii@ 29.96.74 S%(!iiD :;;=*:;;?: =ole0iul Eaional de =omer din =-i%inu. 6edia de a#sol'ent@ 9"45F media de #acalaureat@ 9"35. :;;:: 7iploma ? atestat operator calculatorF :;;?*:;;K: :acultatea. =onta#ilitate %i &udit" &cademia de Atudii 3conomice din 6oldo'a. 6edia 0eneral@ 8"5F media de licen@ 8"9. 5ucrarea de licen@ (3la#orarea politicii de conta#ilitate a unei $ntreprinderi) Li$'i s%r&ineD "n)le'a ? excelentF France'a ? accepta#ilF 6imba rus ? luent. E3 erien"& -n infor$a%ic&D :;;C*:;;B: &m cola#orat la proiectul@ (<n ormatizarea 5im#ii 8om+ne). &m ela#orat o 'ariant a pro0ramului computerizat" menit s contri#uie la $nsu%irea rapid a terminolo0iei %i lim#a.elor de specialitate. bo''m@(riD Cenis de c+mpF in ormaticF muzic clasic. Referin"eD <on &H&H<< ? pro esor de in ormatic" =ole0iul de =omer din =-i%inuF 6aria 71EQU ? %e catedr (=onta#ilitate)" &cademia de Atudii 3conomice din 6oldo'a.

G#osar %e$a%ic 354

Abdica#a$, abdic = 8Aici9. * i0,. & renuna la ce'a" a ceda $n aa 0reutilor. 7in r. abdiFuer, lat. abdicare" abscons, : - abscon(i- :se = =e'a ce este 0reu de $nelesF ascuns" tainic" o#scur. 7in r. abscons, lat. absconsus" acerb, : acerbi- :e = =are este necrutor" $n'er%unat" aspru" a0resi'" caustic" sarcastic. 7in r. acerbe" lat. acerbus" agasa#a$, a)ase' = & irita" a ener'a" a plictisi pe cine'a cu insisteneleF a exaspera. 7in. r. agacer" atu, atuuri G atale = 1. =arte sau culoare de .oc socotit a a'ea cea mai mare 'aloare. +. 3lement care" $ntr/o anumit $mpre.urare" o er cui'a un a'anta. sau o %ans $n plus. 7in. r. atout" delibera#a$, delibere' = 1. & c-i#zui $n comun %i a discuta *$n secret, asupra lurii unei -otr+ri. 2. & decide" a rezol'a *ce'a,. 7in r. deliberer, lat. deliberare" expectativ, expectati#e = &%teptare #azat pe anumite drepturi" promisiuni" pro#a#iliti sau calculeF neinter'enie $n anumite c-estiuni sau situaii %i a%teptarea unui moment potri'itF expectaie. 7in r. expectative" fiasco = 3%ec total $ntr/o aciune $ntreprinsF insucces" nereu%it. 7in it. fiasco. frustra#a$, *rustre' = & lipsi pe cine'a de un drept sau de un #unF a p0u#iF a $n%ela. ? 7in r. frustrerF lat. frustrari" lapidar, : - lapidari- :e = 1. *7espre inscripii" ornamente, Apat $n piatr. +. *:i0. 7espre stil" 'or#ire, =are se caracterizeaz prin concizie *asemenea stilului inscripiilor latine,F laconic" scurt" concis. 7in r. lapidare" pertinent, : - pertineni- :te = =are se potri'e%te exact o#iectului despre care este 'or#a" care este adec'at pentru ceea ce 'rea s ar0umentezeF care denot pro unzime" competen %i care se raporteaz exact la c-estiune" la ondul cauzeiF potri'it" nimerit" con'ena#il. 7in r. pertinent" procesa#a$, procese' = & prelucra semnalele $nre0istrate pe #and ma0netic prin intermediul unui procesor. 7in en0l. to process" rata#a$, rate' = 1. & scpa" a pierde o ocazieF a nu reu%i" a nu iz#uti $ntr/o $mpre.urare" a da 0re%F +. *7espre oameni, & nu reu%i s se a irme sau s realizeze ce'a la ni'elul posi#ilitilor sale. 7in r. rater"

355

vicisitudine, #icisitudini = =oncurs de $mpre.urri 0rele" ne a'ora#ile pentru cine'aF necaz" su erin. 7in r. vicissitudine, lat. vicissitudo, % inis"

. Pro'#e$e s( (se !isc("iei


1. 3numerai elementele unui =.;. 2. 7e care re0uli tre#uie s se in cont la $ntocmirea unui =.;.B 3. =are este cea dint+i calitate necesar redactrii unui =.;.B 6oti'ai/' rspunsul. 4. 7e ce coninutul unui =.;. tre#uie s ie optimistB 5. =e re0uli tre#uie s urmai scriind un =.;." pentru a con'in0e s pro'ocai o $ntre'edereB 6. !ertinena este una din calitile principale ale unui =.;. reu%it. 7e ceB 7. 3xplicai cum $nele0ei@ (<n 7.;. reu(it trebuie s de#in o >scar @ de comensurare a per*ormanelor autorului). 8. =um tre#uie relatate in ormaiile $n cazul c+nd =.;./ul este redactat $n ordine anticronolo0icB 9. =um 'ei structura in ormaiile $ntr/un =.;." atunci c+nd solicitai o uncie $ntr/un domeniu concret de acti'itateB 19. Ae consider c partea cea mai important a =.;./ului este ("xperiena pro*esional ). 7e ce re0uli tre#uie s se in cont la redactarea acestui para0ra B 11. <n'ocai re0ulile de redactare a para0ra ului@ ( 6imbi str ine). 12. =um tre#uie rele'ate pasiunile extrapro esionale * (-o##S/ urile),B 13. 2n cariera iecrei persoane exist elemente considerate preponderente" care tre#uie puse $n 'aloare pentru a st+rni curiozitatea cititorului. =um pot i prezentate ast el de in ormaiiB 14. =are sunt principalele trsturi de caracter ale personalitii dumnea'oastr pe care le/ai putea insera $n =.;./ul personalB

356

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2 S%(!i( !e ca2 nr.1


1. =itii cu atenie =.;./ul de mai .os. !ronunai/' asupra aspectelor critice pri'ind coninutul lui@

Maria ENACbE 2946/67" str.=alea <e%ilor 13" ap.15 6un. =-i%inu Cel.G ax *933,51/56/18

,ate personaleD Escut la 25.93.1973F EecstoritF Eaionalitate@ moldo'eancF &regtire profesionalD ? Lcoala 0eneral nr.22" =-i%inu ? 1989/1988F ? 5iceul 3conomic nr.2" =-i%inu ? 1988/1992F ? &cademia de Atudii 3conomice" :acultatea 6ana0ement ? 1992/1996 ? 7iploma de 5icen ? 1996 1xperien profesionalD ? :a#rica 4Hucuria)" A.&. conta#ilitate" au0ust/ octom#rie" 1996 ? :a#rica 4Hucuria) A.&." marUetolo0" octom#rie/ septem#rie" 1999 ? :a#rica 4Hucuria) A.&. ;+nzri" septem#rie 1999/ octom#rie 2991 &reocupri extraprofesionaleD 6uzic %i sport. S%(!i(# !e ca2 nr. + Qin+nd cont de principiile care stau la #aza redactrii unui =.;. c+%ti0tor *este concis" este tonic %i orti iant" este pertinent" are (relie )" are o prezentare impeca#il" prezint rezultate" re lect idel experiena pro esional" este $nsoit de scrisoarea de moti'aieF incit dorina interlocutorului de a ' $nt+lni," redactai un =.;. c+%ti0tor.

357

S%(!i(# !e ca2 nr. /


2n 'ederea an0a.rii dumnea'oastr" ai redactat propriul =.;. %i ai depus candidatura la una dintre irmele notorii cu acti'itate $n domeniul in ormaticii. 2n urma seleciei =.;./urilor primite" mana0erul compartimentului (8esurse umane) ' pro0rameaz pentru susinerea unui inter'iu. !orto oliul de =.;./uri care au reinut atenia ec-ipei de resurse umane este prezentat $n urmtoarele pa0ini. !resupun+nd c suntei unul din cei care au candidat pentru posturile respecti'e" atri#uii personalitii dumnea'oastr unul dintre aceste =.;./uri %i susinei calitile psi-osociopro esionale de care dispunei. 2n ormularea rspunsurilor dumnea'oastr" ' ru0m s nu uitai c" $ntotdeauna" printre scopurile principale ale recrutantului" se $nscriu %i urmtoarele@ 'eri icarea detaliat" prin cele mai (nea%teptate) mi.loace" metode" a posi#ilitilor %iGsau per ormanelor indi'iduale ale candidatuluiF identi icarea pro ilului moral %i aptitudinilor speci ice ale candidatuluiF testarea capacitii %i a modalitilor speci ice de a urniza %i de a recepta in ormaii din mediul am#iental" $n timpul procesului de lucru" mai ales" $n situaii de stresF testarea capacitii de a olosi modaliti concrete de soluionare a (e'entualelor con licte) inter'enite $n acti'itile cotidieneF testarea 'oinei *( orei), de a suporta e%ecul" 'ictoria" stresurile" prin prisma (decodi icrii) reaciilor comportamentale 'er#ale %i non'er#ale exteriorizateF etc.

+umeD AdresaD

Curriculum vitae nr":


A#e3an!ra RADU Atr. !etru 8are%" 215" ap.191 2981/67" mun. =-i%inu 44/12/21

JelefonD

358

,ate personaleD data na%terii@ C mai :;D< locul na%terii@ mun" Chiinu naionalitatea@ ucraineanc &regtire colarD 2991 ? 2n prezent" student &cademia de Atudii 3ecconomice din 6oldo'a ? :acultatea (6arUetin0)F mediile anilor de studii@ < ? 8"82F << ? 9"52F <<< ? 9"58. 1998/2991 ? =ole0iul Eaional de =omer" =-i%inu. 6edia de a#sol'ire@ 9"92F #acalaureat@ 9"48. &remii obinuteD 6ai" 2991 ? am o#inut premiul << la Aimpozionul Ltiini ic al Atudenilor &.A.3.6. 1ctom#rie" 2991 ? am o#inut premiul < la 1limpiada 8epu#lican de <n ormatic. CunotineD =uno(tine de specialitate economic D 6atematic aplicat $n economieF microeconomieF conta#ilitateF mana0ementF marUetin0. 7uno(tine operare &.7.D 1perare texte@ 6icroso t ]ord" 3xcel !ro0ramare@ :ox !ro Iimbi strineD 3n0leza@ *luent :ranceza@ cuno(tine medii. /obbU*uriD Aporturile *mem#ru al ec-ipei de #asc-et a &.A.3.6., 7eferineD !ro . dr. 5#a! MIbAI ? &cademia de Atudii 3conomice" acultatea 6arUetin0 !ro . Maria BUAOR ? catedra 3conomie Keneral ,ataD 6 noiem#rie 2991

Curriculum vitae nr"<

Teo!ora 5ASILACbE Adresa: Atr. 6iron =ostin 26G4" ap. 56 2923/67" mun. =-i%inu JelefonD 44/75/18 ,ata nateriiD 12.98.1971

359

Ebiectiv profesionalD &n0a.area $ntr/unul din 7epartamentele@ 6arUetin0" :inanciar" =onta#ilitate" din cadrul unei irme moldo/americane. 'ormare profesional: 1987/1991 ? 5iceul (K-. &sac-i)" mun. =-i%inu. Hacalaureat@ 9"99. 1991/1996 ? :acultatea (6ana0ement)" &cademia de Atudii 3conomice" mun. =-i%inu. 6edia de a#sol'ire@ 8"16. 6edia de licen ? 8"89. 1996/1997 ? 6asterat" cursuri apro undate de mana0ement. 6edia de a#sol'ire@ 9"75. 1xperiena profesionalD 1996 ? Ata0iu practic de 8 sptm+ni la =ompania ;1>C35. &m e ectuat di'erse traduceri rom+no/en0leze pentru =ompanie. 1996 ? !+n $n prezent@ :irma (=onta#il A38;<A) ? economist $n cadrul ser'iciului (:inane %i !lani icare). Iimbi strine cunoscuteD lim#a en0lez ? *luent lim#a rancez ? cuno(tine medii Cunotine operare &CD 6icrso t o ice *]ord" 3xcel,F Activiti diverseD 6uzic clasic %i popF literatura rom+n *6. 3minescu" C. &r0-ezi" 6. 3liade" K. =linescu" 6. !reda, ,ata ntocmiriiD 29 mai 2992

Curriculum vitae nr"?

L($ini"a GROSU AdresaD Atr. :lorilor 29G4 2913/67" mun.=-i%inu ,ata nateriiD 25 iunie 1977

369

Ebiective: 1. 2m#o0irea cuno%tinelor de specialitateF 2. 1peraionalizarea cuno%tinelor do#+ndite $n inane %i conta#ilitateF 3. &plicarea cuno%tinelor %i a capacitilor pro esionale $n cadrul unei irme notorii. )tudii:1993/1996@ / 5iceul (6ircea 3liade) din =-i%inu. 5a #acalaureat" am o#inut media 8"28. 1996/2999@ / &cademia de Atudii 3conomice din 6oldo'a. 6edia de a#sol'ire@ 8"59. 6edia de licen@ 8"25. 1xperien profesionalD &u0ust 2991 ? au0ust 2992. / &m lucrat $n Aocietatea 6ixt (;3AC)" conta#il" $n ser'iciul conta#ilitate. :e#ruarie 2992 ? au0ust 2992. / &m e ectuat di'erse traduceri pentru Aocietate. 8om+n/ spaniol/rom+n. Iimbi strine: Apaniol ? *luentF italian ? *luentF en0lez ? cuno(tine mediiC rancez ? cuno(tine medii. Cunotine operare &CD 6icroso t 1 ice *]ord EC" 3xcel,F !ro0ramare :1>!812.9F <nternet. Activiti extraprofesionaleD La-" ilozo ie" psi-olo0ie ,ata redactrii C"0"*luiD 39 au0ust 2991.

Curriculum vitae nr">

Dor( OPREA

361

0o%o

Atr. 6ircea cel Htr+n 29G6" ap. 3 2923/67" mun. =-i%inu Cel. 23/59/16F 46/12/18

,ate personale: S%a%(% fa$i#ia#@ necstorit Na"iona#i%a%e@ moldo'ean Da%a na)%erii@ 96.91.1978 P&rin"i@ mama ? conta#il" tata ? matematician EbiectiveD &n0a.area $ntr/o unitate economic" $ntr/unul departamentele@ $arje%in*4 ,On2&ri4 infor$a%ic&. din

)tudii: 1>>9@+??1 ? &cademia de Atudii 3conomice" Hucure%tiF media de a#sol'ire@ 8"23F media de licen@ 8"82. 1>>6@1>>9 ? 5iceul (!rometeu)" mun. =-i%inu. 1>:9@1>>6 ? Lcoala medie 0eneral nr.2" or. 1r-ei 1xperiena profesionalD I(nie +???1i(nie +??1" T3!C38 <nternaional" mun. =-i%inu 1 a*en% !e ,On2&riD am $nc-eiat 5 contracte $n 'aloare de 5999 dolari. I(#ie +??1 1 re2en%4 ;1>C35 1 a*en% !e ,On2&riD &m $nc-eiat 3 contracte cu dealerii =ompaniei $n 'aloare de 8999 dolari. Iimbi strineD 3n0leza ? *luentF ranceza ? *luentF rusa ? *luent. Cunotine profunde operare &C@ sisteme operare *6A.71A" UEN>,F pro0ramare *CU8H1 ? !&A=&5,F procesare de texte *6icroso t 1 ice/]ord" 3xcel,F <nternet. /obbU*uriD 5iteratura clasicF cltorii.

362

,ataD 91 iulie 2992 *Aemntura,

Curriculum vitae nr"C

5i%a#ie ARbIRI Escut la 22 iulie 1973 Atr. !etru 6o'il 12" ap. 15 2914/67" mun. =-i%inu 'ormare profesionalD 1991/1996 ? :acultatea (8elaii 3conomice <nternaionale)" &.A.3.6.. &nul <<< de studii ? 4 sptm+ni de practic lin0'istic $n :rana" Uni'ersitatea (!ierre 6endes)" Kreno#le. 1995 ? Hacalaureat" media 9"25. 1989/1991 ? Lcoala medie 0eneral. .ud. 3dine. 1xperien profesionalD <ulie 1998?iulie 2999 ? :irma (5U<T) <nternaional. / economist" translatorF au0ust 1996 ? iunie 1998 ? :irma (5U<T) <nternaional ? a0ent de '+nzri. &m $nc-eiat trei contracte 'aloroase pentru doi ani de zile" cu trei ma0azine" $n sum de 399 999 lei. Iimbi strineD 3n0leza ? *luent ranceza ? *luent spaniola ? %ncep tor rusa ? *luent Activiti extraprofesionaleD ? Aporturi@ tenis" ot#al. 6em#ru al clu#ului sporti' (6oldo'a)F ? lecturF muzicF teatru. ? in ormaticaF ]orUs" ]ords"

363

]or!er ect" 3xcel. ,ataD 5 aprilie 2992

S%(!i(# !e ca2 nr. 6


!ersona.ul s/a prezentat la un inter'iu pentru a i an0a.at la o companie notorie. 5a s +r%itul inter'iului" i s/a spus c" dac 'a i acceptat" i se 'a da de %tire. =andidatul a e'aluat c aceast or0anizaie nu a procedat potri'it #unelor maniere. 7ac nu" atunci" dup prerea dumnea'oastr" cum ar i tre#ui s procedeze inter'ie'antulB &'ea dreptate candidatulB

S%(!i(# !e ca2 nr. 7


8eacionai" prin maximum trei ormulri" la a irmaia@ ( 7.;.:ul ,#s. este *rumos redactat- dar cred c nu a#ei elemente ori)inalecalitati#e- care s # di*erenie'e de ali candidai D)

364

CAPITOLUL =5II SCRISORI DE RE0ERIN BI DE RECOMANDARE 19.1. S%r(c%(ra scrisori#or !e referin"& )i !e


reco$an!are. Re*(#i !e re!ac%are
Acrisoarea de re erin este unul din elementele decisi'e $n 'ederea selectrii candidailor la ocuparea unor posturi. 3a completeaz in ormaiile despre candidat relatate $n =.;. %i $n scrisoarea de moti'aie. 2n multe cazuri" recomandrile %i" $ndeose#i" re erinele sunt neo#iecti'e. !uin pro#a#il c cel care/l cunoa%te pe candidat de 19 ani de zile $i 'a scrie o re erin ce/i 'a i $n detriment. 5a redactarea scrisorii de re erin %i de recomandare e necesar s se in cont de urmtoarele@ ? =oninutul scrisorii tre#uie s ie comparat cu cel al =.;./lui" pentru a nu repet unele detalii re eritoare la acti'itatea persoaneiF ? 2nainte de a se redacta scrisoarea" tre#uie s se ac o list cu caracteristicele poziti'e ale persoanei" pentru a i si0ur c au ost a#ordate toate $n scrisoareF ? 7ac re erina este cut pentru o persoan care 'rea s o#in un credit sau s arendeze un imo#il etc." tre#uie s se menioneze (sol'a#ilitatea inanciar a respecti'ului). 5a ela#orarea unei recomandri pentru cine'a care prezint suspiciuni" scrisoarea se redacteaz r entuziasm" cu indi eren" moti' care/l 'a pune $n 0ard pe destinatar. 7e exemplu@ ( O cunosc pe dna4 de acum 10 ani. "ste prietenoas (i- dup c3te (tiu- onest (i cumsecade. Au am nici un temei s consider c dumneaei nu #a *ace *a acti#it ii propuse4@ 1 scrisoare de recomandare tre#uie s includ urmtoarele in ormaii@ ? numele $ntre0 al persoaneiF

365

titlul %i adresa $ntreprinderii unde lucreazF adresa de la domiciliu" dac este cazulF numele mem#rilor amiliei sale %i '+rsta copiilor *dac e cazul,F ? numele persoanei care l/a propusF ? orice calitate a candidatului necesare ser'iciului solicitatF ? calitile deose#ite" realizrile a'ute la ser'iciu sau $n timpul anilor de studii *dac e cazul,F ? raza de recomandare. =+nd mana0erul este ne'oit s concedieze pe cine'a din cu totul alte moti'e dec+t incompetena sau $nclcrile de acti'itate" scrisoarea de recomandare *dac este solicitat, 'a conine urmtoarele@ ,atele pri'ind perioada $n care a lucrat pentru companie %i randamentul corespunztor@ (7omnul a lucrat pentru" de la p+n la $n calitate de conta#il/%e ). 5otivele concedierii@ (7in cauza unei reor0anizri a personalului din conducere %i a unor di iculti inanciare ale companiei" suntem ne'oii s renunm la ser'iciile domnului...). 7eali rile avute@ (2n timpul celor 4 ani de acti'itate" s/a do'edit a i un mem#ru loial" inteli0ent %i cu multe idei no'atoare" iind interesat de o#iecti'ele companiei" spri.inindu/ne $n acest sens). Calitile deosebite@ (3ste 0ata oric+nd s participe la ela#orarea de noi proiecte %i propuneri pentru noi a aceri. &re preri creatoare %i este capa#il s ela#oreze soluii practice. &re un spirit #un de ec-ip). 'ra a de recomandare@ (2l recomand cu toat rspunderea ca pe o persoan capa#il %i con%tiincioas). Eferirea de a discuta cu orice patron@ (; stau la dispoziie cu plcere pentru a rspunde la orice $ntre#are despre ser'iciul prestat de domnul $n aceast companie).
? ? ?

2n scrisoarea de re erin raza de recomandare a persoanei lipse%te. &utorul scrisorii nu aduce dec+t in ormaii despre

366

acti'itatea" rezultatele acti'itii" ci ra de a aceri realizat" calitile deose#ite de caracter etc.

19.+. 0or$(#e

fo#osi%e #a re!ac%area scrisori#or !e referin"& )i !e reco$an!are

:C"<":" 'ormule de introducere ? "ste o onoare pentru mine s susin pe domnul B doamna4 ? &rin pre'enta- am pl cerea s recomand pe dna B dl4 ? Adrese' aceast scrisoare 7onsiliului ,#s.- pentru a recomanda pe4 ? Scopul acestei scrisori este de a o 8a:l9 propune pe dna B dl #icepre(edinte a 8al9 4 ? ,lBdna 4 a lucrat pentru compania B *irma 4 timp de4 ? O 82l9 recomand cu mult pl cere B cu toat r spunderea pe dna 8dl9 4 :D"<"<" 'ormule de coninut ? 2l 8o9 cunosc pe dlBdna 4 de 10 ani4 (i am urm rit e#oluia carierei sale pe m sur ce s:au multiplicat acti#it ile luiBei4 ? ,etaliile bio)ra*iei luiBei- numeroasele premii pe care le:a primit %n domeniul4- precum (i acti#itatea sa ca membru al c3tor#a consilii de conducere a unor *irme- cu pro*it de #aloare- o 8%l9 recomand pe 4 ? ,lBdna a a#ut contribuii de #aloare %n 4 (i are reputaia de a *i o persoan acti# %n 4 ? A reu(it s combine #iaa de *amilie cu cea pro*esional cu o deosebit iscusin . ? &er*ecta cunoa(tere a domeniului administrati# (i a celui in*ormaional i:a permis de'#oltarea unor abilit i (i competene %n cadrul4 ? A( *i %nc3ntat s # relate' despre cali*icarea (i despre c3t este de potri#it pentru4 ? ;ei obser#a %n scrisoarea de moti#aie anexat c dl 8dna9 4 a %naintat rapid %n cariera sa- a#3nd o #3rst de numai4 ani. ? ,l8,na94 este un in#esti)ator important %ntr:unul din proiectele4

367

:D"<"?" 'ormule de ncheiere ? Sunt onorat s propun pe dl 8dna94 pentru4 ? Sper c aceast propunere pri#ind obinerea postului de 4 #a *i examinat cu atenie de ,#s. ? ; stau la dispo'iie cu pl cere- pentru a # o*eri in*ormaii suplimentare despre ser#iciul prestat de4 ? OB 2l recomand cu toat r spunderea ca pe o persoan capabil (i con(tiincioas . ? Sunt con#ins 8 9 c dlBdna 4- *iind %n mod deosebit interesat 8 9 de 4 ,#s. (i d3nd do#ad de deosebite calit i morale (i abilit i de studiere- #a *ace *a cerinelor instituiei ,#s. ? Am con#in)erea c este tocmai )enul de persoan care s ocupe acest post (i este %ntr:ade# r o pl cere s o recomand.

5odele de scrisori de recomandare a unei persoane

S%i$a%e Do$n(#e ...4

2mi permit s ' prezint" $n cele ce urmeaz" aptitudinile %i disponi#ilitile" $n domeniul 8elaiilor 3conomice <nternaionale" ale a#sol'entului &cademiei de Atudii 3conomice din 6oldo'a" An!rei blNCU4 care particip la concursul 73AA 4 2estion et ,Unamisation du ,eveloppement). !e parcursul anilor de studii uni'ersitare" &ndrei O^E=U a acumulat cuno%tine teoretice ample $n domeniul economiei" $n domeniul mana0ementului %i al inanelor" d+nd do'ad de a#iliti de sintetizare %i prezentare a opiniilor personale. 7ispun+nd de cuno%tine #une $n aceste domenii %i de posedare a patru lim#i *rom+n" rus" rancez" en0lez," &ndrei O^E=U a acti'at $n calitate de specialist coodonator $n proiectul (!ri'atizare %i 8estructurare)" sponsorizat de UA& <7" demonstr+nd cuno%tine a'ansate $n procesul de asisten al economiei 6oldo'ei. 2n prezent" &ndrei O+ncu $%i ace studiile cu rec'en redus la acultatea :inane" " pe care o 'a a#sol'i $n...

368

Aunt con'ins*, c &ndrei O^E=U" iind $n mod deose#it interesat de pro0ramul 7's. de studiu %i d+nd do'ad de deose#ite caliti morale %i a#iliti de studiere" 'a ace a cerinelor instituiei 7's. =u deose#it respect" Le catedr (8elaii 3conomice <nternaionale)..." S%i$a%e Do$n ;Do$n(#eh<4 3ste o onoare pentru mine s susin numele dlui >" pentru an0a.area lui $n calitate de . Aupun examinrii 7umnea'oastr urmtoarele in ormaii@ 7l >" $n '+rst de 34 de ani" a lucrat $n calitate de %e al 7epartamentului 8esurse Umane. 3ste a#sol'ent al &cademiei de Atudii 3conomice din 6oldo'a" unde %i/a cut cu succes doctoratul. !er ecta cunoa%tere a domeniului administrati' %i a celui de mana0ement i/a permis $nsu%irea %i dez'oltarea unor a#iliti %i competene $n cadrul $ntreprinderilor mici %i mi.locii %i" mai ales" $n domeniul 8esurselor Umane. 1pt ani a condus o ec-ip de 29 de consultani specializai $n domeniul '+nzrilor %i $n cel administrati'Gde 0estiune. &re experien $n prospectarea pieelor %i $n selectarea de noi clieni pentru irm. & $nc-eiat 29 de contracte $n 'aloare de circa 499 mil. lei G an. &m onoarea s/l recomand" cu toat rspunderea" ca pe o persoan capa#il %i con%tiincioas" %i sper c aceast propunere pri'ind ocuparea postului de mana0er al departamentului la =ompania 7's. 'a i examinat cu atenie de =onsiliul 6ana0er al =ompaniei"

S%i$a%e Do$n(#eh4 7omnul 6arin O&7^8=P a lucrat pentru irma noastr" $n calitate de conta#il" timp de 4 ani de zile.

369

!e toat durata acti'itii a dat do'ad de ener0ie %i competen" de aceea re0retm cu toii plecarea lui. Auntem si0uri c experiena lui $i 'a permite s se $ncadreze repede $n acti'itatea irmei 7's. 7l 6arin O&7^8=P se #ucur de o oarte #un reputaie pe care credem c %i/o 'a spori $n continuare" dac 'a i an0a.at la irma 7umnea'oastr. ; ru0m s primii asi0urarea $ntre0ii noastre stime. 6ana0erul :irmei (&71E<A)"

. Pro'#e$e s(

(se !isc("iei

1. =e deose#ire este $ntre scrisoarea de re*erin %i cea de recomandareB 2. 7e ce re0uli tre#uie s se in cont la $ntocmirea scrisorilor de re erin %i de recomandareB 3. Auntei ne'oit s concediai pe cine'a din moti'e de reducere a personalului. =e in ormaii tre#uie s indicai" o#li0atoriu" $ntr/o scrisoare de re erinB 4. :acei o scrisoare de recomandare pentru o persoan care solicit unei #nci un credit. =e tre#uie s se menioneze $n aceast scrisoareB

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2


1. 8edactai o reclamaie a'ora#il pentru uncia de %e al ser'iciului :ormare pro esional" conduc+ndu/' de in ormaiile@ %l cunoa(tei de ! aniC a lucrat (e* ser#iciu 7 aniC a reali'at urm toarele 4C caracteristici de caracterC calit i deosebite. 2. 8edactai o re erin ne a'ora#il moti'+nd/o cu urmtoarele@ caracteristici ne)ati#e de caracter 8ner#o'itate pronunat 9C

379

inte)rare incorect %n ec1ipa de lucruC abandonare a ser#iciului * r an)a$amentelor.

%ndeplinirea

3. Auntei %e ul ec-ipei de merceolo0i dintr/o irm. 8edactai pentru cole0ul dumnea'oastr" pe care/l cunoa%tei #ine" o recomandare pentru uncia de marUetolo0 la o alt irm e'ideniindu/i aptitudinile %i a#iliti pro esionale. 4. 8edactai o scrisoare de recomandare unei persoane care a ost demisionat din moti'e de reducere a personalului. 5. 8edactai o recomandare pentru o persoan care dore%te s o#in un credit de la o #anc din 8epu#lica 6oldo'a. 6. 8edactai o re erin %i o recomandare a'ora#il ca rspuns la urmtoarea scrisoare@ (Atimate domnule Marin DINU" Cre#uie s ' in ormm c cererea %i =urriculum/ul 7umnea'oastr pentru uncia de %e al Aer'iciului relaii externe ne/ au interesat mult. &m dori $ns ca" p+n la data de " s ne prezentai o re erin sau o recomandare din partea mana0erilor dumnea'oastr" care ar i o re lectare a cali icrii dumnea'oastr de o ter persoan" ceea ce ne/ar a.uta s ne determinm $ntr/un mod c+t mai o#iecti' la selectarea candidailor. &ceasta 'ine din moti'ul c numrul candidailor este neo#i%nuit de mare %i" prin urmare" n/am 'rea s comitem o 0re%eal $n ale0erea celei mai competente candidaturi. ; mulumim c ne/ai contactat %i a%teptm scrisoarea 7umnea'oastr. =u mult respect" )

CAPITOLUL =5III SCRISOAREA DE PREZENTARE


371

1:.1. Re*(#i *enera#e ri,in! re!ac%area scrisorii !e


re2en%are ;$o%i,a"ie<
Scrisoarea de pre'entare" numit %i scrisoare de moti#aie" este un element decisi' $n 'ederea selectrii unui candidat la un post. =u alte cu'inte" ea tre#uie s $nsoeasc o#li0atoriu =.;./ul. Acrisoarea de prezentare preced =.;./ul" $l anun" constituind primul contact al candidatului cu persoana care selecioneaz candidaii. =ei care an0a.eaz" citind o scrisoare #anal sau con uz" sunt tentai s $ntrerup lectura %i s treac la candidatul urmtor. 7e aceea" ca %i =.;./ul" moti#aia tre#uie s se con ormeze unor re0uli de prezentare %i de stil@ Acrisoarea poate i dactilo0ra iat" dar %i manuscris" ast el put+nd constitui %i o#iectul unei analize 0ra olo0ice *dac unitatea dispune de experi $n 0ra olo0ie,F Cre#uie olosit -+rtie de cea mai #un calitate de ormat 21x27 cm" r linii sau caroia.eF Eu se expediaz niciodat o otocopie imprimat sau o scrisoare/tip. 7ac exist mai muli destinatari" coninutul scrisorilor e #ine s ie di erit" con orm stilului $ntreprinderii sau anunuluiF Cextul scrisorii se structureaz $n trei para0ra e plasate pe o sin0ur pa0in" respect+ndu/se ast el orma estetic de redactare a scrisorii de a aceriF !rezentarea numelui %i adresei tre#uie s ie impeca#ile@ $n st+n0a" sus" se plaseaz prenumele" numele" adresa %i numrul de tele on. 2n dreapta" ce'a mai .os ? dataF Acrisoarea de moti'aie este adresat unei persoane izice" %i nu .uridice sau" cu at+t mai mult" unei uncii. 7e aceea destinatarul tre#uie identi icat. Eu se 'a scrie@ 5ana)erului,irectorului- ciD ,omunului director Aicolae ,OA]< F !ara0ra ele tre#uie s ie alineate" respect+ndu/se mar0inile colii. 1:.+. Re*(#i !e s%i# )i !e con"in(%

372

Cextul scrisorii de moti'aie tre#uie s ie concis" cu raze clare %i termeni preci%i. Eu sunt recomandate exprimrile impersonale %iGsau condiionale de tipul@ (se poate reali'a )" (pot *i * cute)" (s:ar putea *ace )" (cred c a( putea *ace *a ) etc. Atilul nu tre#uie s ie nici prea ori0inal" ie%it din comun" nici prea #anal@ %i unul" %i cellalt displace. Ae recomand a e'ita cu strictee@ Atilul administrati' *(Al turat # trimit ),F Atilul pompos *(&rin pre'enta- # ro) s luai %n considerare ),F Conul implorator *(Sunt (omer de trei ani- suntei ultima mea speran 4@9C Conul ludros *(Sunt persoana de care a#ei ne#oie 4@,F Conul a0resi' *(7um se *ace c produsele dumnea#oastr sunt at3t de puin competiti#eF),F Atilul narcistic *>Sunt con#ins c eu pot s # aduc un pro*it de 4@9. :K"<":" 6ntroducerea autorului n context =oninutul tre#uie s demonstreze c destinatarul nu a copiat raze din ni%te scrisori/tip sau (standard). =andidatul tre#uie s su#linieze aptul c este la curent cu acti'itile %i o#iecti'ele irmei" cunoa%te rezultatele de ansam#lu ale acesteia %i $l intereseaz soarta ei. 2n acest context" pot i olosite ormulri de 0enul@ ( .ecent- am * cut un sonda$ asupra %ntreprinderilor care domin piaa produselor 4 (i am constatat c %ntreprinderea ,#s. deine un se)ment important pe pia 4C. >Acti#itatea societ ii de consultin) mana)erial pe care o conducei este extrem de util pentru mine- de aceea am luat cuno(tin de re'ultatele pe care le a#ei %nscrise %n *i(ierele in*ormatice ale 7amerei de 7omer (i +ndustrie a 5oldo#eicare m:au interesat (i mai mult 4@C >Am luat cuno(tin de acti#it ile *irmei ,#s. %nc din anii studeniei- cu prile$ul sta)iilor practice pe care le:am des* (urat %n perioada 4- %n cadrul compartimentelor 4 @ etc. :K"<"<" 1xpunerea motivaiilor i definitivarea obiectivelor

373

Un para0ra distinct al scrisorii de prezentare tre#uie s e'idenieze aptul c experiena pro esional a candidatului *dac o are, corespunde ne'oilor irmei pentru care candideaz acesta. 2n acest caz" 'a i su icient o simpl re erire la acti'itatea pro esional anterioar sau la capacitile rele'ante ale candidatului. Apre exemplu@ (6u3nd %n considerare experiena mea pro*esional - %mi permit s aprecie' c #oi reu(i s contribui la ameliorarea re'ultatelor *irmei ,umnea#oastr @C >2mi permit s # asi)ur c sunt pre) tit %n domeniu (i pot s :mi asum sarcinile implicate de problematica acti#it ilor speci*ice unit ii ,umnea#oastr @. :K"<"?" )ugerarea unei ntrevederi 2n inalul scrisorii" poate i solicitat" $n mod in" o $ntre'edere anticipat prezentrii =.;./lui" menion+ndu/se aptul c o $nt+lnire cu domnia sa 'a i de natur s clari ice unele dintre pro#lemele comune care necesit o a#ordare mai detaliat. Ae poate apela la ormulri de 0enul@ (A( putea 8%mi permitei9 s # contacte' la %nceputul s pt m3nii #iitoare- pentru a putea stabili- de comun acord cu ,umnea#oastr - data unei %ntre#ederiF )" >Sper c #ei *i de acord s ne %nt3lnim s pt m3na #iitoare- ast*el %nc3t s putem discuta despre problema 4@ etc. :K"<">" &ost*scriptum Acrisoarea de prezentare poate i $nc-eiat cu un post/scriptum *!.A.," deoarece" $n 0eneral" a%a cum experiena o demonstreaz" cel mai atent sunt citite primul para0ra %i !.A./ul. &cesta din urm poate conine un exemplu ci ric al unei realizri personale sau un aspect important din =.;." dar expus unei analize mai detaliate. 2n acest el" candidatul se arat a i con'in0tor %i un idel exponent al trsturilor unei persoane care acord maximum de atenie detaliilor celor mai semni icati'e. 7e exemplu@ (2n ciuda unei con$uncturi economice de*a#orabile a *irmei b- am reu(it s %nc1ei trei contracte cu *irmele Z-c (i f- stabili'3nd- ast*el- %n decursul ultimilor ani ai acti#it ii mele- ci*ra de a*aceri a exporturilor- care era %n constant sc dere )F (2n urma propunerii (i aplic rii m surilor de marYetin)departamentul de export al *irmei Z a reu(it ca- p3n ast 'i- s :(i m reasc #3n' rile cu 140_).

374

=oninutul scrisorii de prezentare nu tre#uie s repete in ormaiile incluse $n =.;." dar s re lecte" $ntr/o manier c+t mai con'in0toare" elementele undamentale care l/au determinat pe candidat s opteze pentru postul scos la concurs. 2n 0eneral" o scrisoare de prezentare" ie c este scris $n #aza unui anun de pu#licitate" ie c se re er la depunerea unei candidaturi spontane" tre#uie s urmeze sc-ema de mai .os@ &rimul paragrafD 7um #:am cunoscutF *introducerea $n mod succint a autorului $n contextul dat,F Al doilea paragrafD ,e ce # scriuF *expunerea moti'aiilor care stau la #aza depunerii candidaturii,F Al treilea paragrafD 7e pot s # aducF *de initi'area o#iecti'elor %i a posi#ilitilor pentru realizarea lor,. Al patrulea paragrafD ; cunosc (i am putea s ne %nt3lnim *prezentarea elementelor cunoscute despre irma pentru care candideaz autorulF su0erarea unei $ntre'ederi,. :K"<"C" 7eferirea la un anun 1. &tunci c+nd se rspunde la un anun" irul cluzitor este de.a 0sit@ textul anunului. 8e erirea la anun se poate ace $n st+n0a" sus" sau $n introducere" cit+ndu/se pu#licaia %i data apariiei@ O*erta de ser#iciu- ap rut %n 'iarul >4@ din 4 2003. Anunul din... 2003- ap rut %n >.eclama@... Cot aici urmeaz explicaia de ce anunul a ost remarcat@ postul propus corespunde cu cel solicitat de candidat sau cu postul pe care/l ocup" $ns a'+nd caracteristici deose#ite" ce i/ar (cluzi e orturile) continue depuse de candidat pentru reu%ita carierei sale. 2n continuare" sunt prezentate moti'aiile pentru care se solicit postul. 7escrierea moti'aiilor tre#uie s ie simpl" succint" la o#iect" s rele'e" nuanat %i in" principalele trsturi de caracter ale candidatului@ are pre) tirea necesar C cunoa(te bine sectorul de acti#itateC are capacitatea de a lucra %n ec1ip C reu(e(te %n toate aciunile %ntreprinseC se poate adapta la condiiile impuse de mediul ambiental- concurenialC are marea dorin de a reu(iC >spiritul mentalit ii speci*ice %n#in) torului etc.@ 2. !entru crearea unei ima0ini complexe asupra personalitii %i a moti'aiilor acesteia" este o#li0atoriu ca emitentul scrisorii de prezentare s rele'e" $n contextul ela#orat" un plan de carier"

375

de initi'+nd o#iecti'ele" posi#ilitile %i disponi#ilitile personale" $n scopul demonstrrii at+t a unei $nalte adapta#ilitii" c+t %i a capacitii sale de a se inte0ra rapid %i e icient $n ec-ipa 'iitorilor cole0i. 3. 8ele'+nd elementele cunoscute despre irma pentru care candideaz" autorul 'a demonstra cititorului c este ori0inal %i dinamic $n acti'itatea sa. 2n continuare" $n #aza elementelor incluse $n consideraiile expuse" 'om prezenta" pentru analiz" c+te'a dintre modalitile posi#ile de redactare a coninutului unei scrisori de moti'aie *de prezentare,. )crisori de pre entare

1xemplul nr":
E#ena DORU Atr. K-. 6adan nr. 51" 2929/67" mun. =-i%inu 16 septem#rie 2991 Atimate domnule mana0er al ..." &nunul 7umnea'oastr din 15 septem#rie 2993 mi/a reinut $ntrea0a atenie. &m 38 de ani" sunt necstorit %i sunt a#sol'enta &cademiei de Atudii 3conomice din 6oldo'a" acultatea :inane %i &si0urri. Aunt ata%at la ,irecia General a I ncii Aaionale de 19 ani %i a#sena posi#ilitii de promo'are m determin s/mi sc-im# ser'iciul. ; trimit alturat =urriculum 'itae. Aunt la dispoziia 7umnea'oastr pentru o e'entual $ntre'edere. ; ro0 s primii expresia de'otamentului meu.

376

Comentarii &ceast scrisoare este prea #anal@ Eu se ace su icient de mult re erire la anunF Acrisoarea reia toate elementele expuse $n =.;.@ nimeni nu 'a mai a'ea dorina s/l mai citeasc" pentru c s/a spus de.a totulF Atilul este prea sec" prea administrati'F :ormulele de politee %i de adresare tre#uie re'zute@ ( salut ri distinse@ %i indicarea numelui mana0erului ar i mai potri'ite.

1xemplul nr" <


D($i%r( LUNGU Hd. =. Ee0ruzzi nr. 57" ap.18 2929/6d" mun. =-i%inu 29 octom#rie 2992 7omnilor..." &nunul 7umnea'oastr m intereseaz" pentru c sunt $n cutarea unui post. Aunt $n %oma. de 19 luni %i nu am reu%it p+n $n prezent s 0sesc un post corespunztor. ; trimit alturat =. ;./ul meu. Aper c ' '/a interesa candidatura mea" pentru c doresc s/mi reiau acti'itatea c+t mai repede. 2n sperana de a ' $nt+lni" ' ro0" s acceptai distinsele mele salutri. *Aemntura, Comentariu &ceast scrisoare nu aduce nimic C.5.@ului. Cermenii olosii sunt ne0ati'i %i dau o impresie de tristee %i descura.areF Eu se identi ic anunul" ceea ce constituie o 0re%eal" pentru c unele $ntreprinderi pu#lic simultan anunuri pentru di erite posturiF Eu tre#uie s se 'or#easc de %oma.F era mai #ine s se menioneze@ (disponibil imediat). Cermenul de >(oma$@ nu este

377

deose#it de 'alorizant. 7in contra" disponi#ilitatea imediat poate i un actor poziti' pentru candidat.

1xemplul nr" : #redactat$


E#ena DORU S%r. GR. Ma!an nr. 714 a .17 MD@+?+?4 $(n. CRi)in&( 18 se %e$'rie +??1 Atimate domnule !re%edinte *numele %i prenumele," Au#semnata E#ena DORU" am luat cuno%tin de anunul pu#licat $n ziarul (6onitorul) din 15 ianuarie 2992. 2nsu leit de dorina de a reu%i %i de realele posi#iliti de a irmare" propun ateniei 7's. candidatura mea pentru ocuparea postului de economist la Hanca =omercial. Hene iciind de o pre0tire uni'ersal adec'at" inclusi' de o diplom de a#sol'ent a &cademiei de Atudii 3conomice din 6oldo'a" acultatea :inane %i Hnci" sunt pre0tit s pun la dispoziia instituiei pentru care candidez a'anta.ele ormrii mele teoretice" pe cele ale semni icati'ei experiene de care dispun *$ndeose#i $n domeniul inanciar/#ancar,. 7ocument+ndu/m asupra acti'itii derulate de #anca pe care o conducei" am constatat" cu nedisimulat satis acie" c pro ilul %i realizrile acesteia corespund pe deplin aspiraiilor mele. <at de ce $mi permit s apreciez c dorina mea de a irmare" entuziasmul" adapta#ilitatea" idelitatea %i pasiunea pentru reu%ita total sunt numai c+te'a dintre trsturile de caracter pe care 'oi i onorat s le expun la dispoziia unei ec-ipe tinere %i dinamice. 2n acela%i context" su#liniez aptul c experiena acumulat de mine pe parcursul a 15 ani de acti'itate" adu0at principiilor necon ormiste de simpli icare a aciunilor $ntreprinse %i dorinei de inalizare e icient pe care se #azeaz $ntrea0a mea acti'itate" poate do'edi din plin utilitatea %i aportul #ene ic la cre%terea rezultatelor unitii $n cadrul creia a% dori s m inte0rez" o erind" %i pe aceast cale" maximum de satis acii celor care $mi 'or acorda $ncrederea lor.

378

=u con'in0erea c atenia 7umnea'oastr 'a i reinut de candidatura mea" ' mulumesc pentru timpul acordat" sper+nd c un inter'iu 'a i de natur s rele'e aspecte suplimentare a erente personalitii" capacitilor %i disponi#ilitilor mele. ; ro0 s primii" stimate 7omnule !re%edinte" expresia sentimentelor mele cele mai distinse. *Aemntura,

1xemplu nr" < #redactat$ D($i%r( LUNGU Hd. =. Ee0ruzzi nr. 57" ap.18 67/2929" mun. =-i%inu

Atimate domnule director ..." 5u+nd cuno%tin de a'izul pu#licat $n ziarul (3conomica) din 15 octom#rie 2996" $mi permit s ; prezint" $n cele ce urmeaz" scrisoarea mea de moti'aie" anexat =.;./ului. 2n calitatea mea de a#sol'ent al acultii Husiness %i &dministrare din cadrul &cademiei de Atudii 3conomice din =-i%inu" caut un loc de munc capa#il s/mi permit 'alori icarea aptitudinilor %i disponi#ilitilor mele $n domeniul mana0ementului resurselor umane. 6oti'ul pentru care solicit acest post este at+t interesul meu ma.or pentru domeniul menionat" c+t %i puternica dorin de a reu%i $n cadrul unei ec-ipe tinere %i dinamice. 2n timpul ultimilor doi ani de studenie am lucrat sezonier $n perioada 'acanelor de 'ar" $ntr/o irm de consultan" $n domeniul mana0ementului resurselor umane. 3xperiena acumulat de mine $n domeniul relaiilor de comunicare pe parcursul anilor de studii %i pe parcursul sta0iului practic din domeniul te-nicilor de comunicare" $n inter'alul de 2 e#ruarie 2996?19 mai 2996" $n cadrul :irmei (&roiect) din or. =-i%inu" mi/a con erit o %i mai puternic moti'aie pentru a m implica $n pro#lematica mana0ementului resurselor umane. 5a cuno%tinele de specialitate do#+ndite" ca urmare a sta0iilor de per ecionare" mai pot adu0a idelitatea mea a de ec-ipa de

379

apartenen" entuziasmul" puternica dorin de a irmare %i $nalta adapta#ilitate %i capacitate de e ort de care dispun. =u sperana c 'oi primi" c+t mai cur+nd" un rspuns din partea 7umnea'oastr" precum %i cu con'in0erea c am reu%it s ' rein atenia prin candidatura mea" sper c 'ei a'ea posi#ilitatea de a/mi o eri o $ntre'edere cu 7umnea'oastr" care 'a putea dez'lui unele dintre tan0enele pe care ai dori s le a lai. !rimii expresia $ntre0ii mele consideraii. *Aemntura,

Ana GURU Hd. 7acia nr. 115" ap. 16 67/2929" mun. =-i%inu 19 au0ust 2992

Atimate 7oamne" Atimai 7omni" =u re erire la anunul 7umnea'oastr aprut $n (:5U>)" $mi permit s/mi depun candidatura pentru postul de translatoare/%e de ormaie trilin0'. 7in otocopiile alturate ale examenelor de translatoare $n rancez %i en0lez" putei 'edea c $ndeplinesc condiiile solicitate de 7umnea'oastr pentru acest post. 2n perioada studiilor" am a#sol'it cu succes examenele (7amerei de 7omer 5oldo: France'e) %i pe cele ale (7amerei de 7omer Iritanice). !e l+n0 cuno%tine #une de translatoare" am %i o mare experien $n domeniul #iroticii *prelucrare de texte %i de i%iere pe calculatoare compati#ile <H6," pe care le/am cptat $n cei patru ani de acti'itate $n departamentul de export al unei irme multinaionale. 2n sperana c candidatura mea ' ;/a trezit interesul" ' stau la dispoziie pentru o discuie. =u mult respect" &na KU8PU

389

. Pro'#e$e s(

(se !isc("iei

1. 7e ce re0uli tre#uie s inei cont la redactarea unei scrisori de prezentareB 2. =are este sc-ema *structura, unei scrisori de moti'aieB 3. =e 'ei rele'a $n para0ra ul ( "xperiena pro*esional a candidatului)B 4. 2n ce mod 'ei solicita o $ntre'edere anticipatB 3xempli icai prin c+te'a ormulri concrete. 5. =e tre#uie s rele'e descrierea moti'aiilorB 6. =um 'ei $nc-eia o scrisoare de prezentareB

E3erci"ii )i s%(!ii !e ca2 1. 8edactai o scrisoare de moti'aie olosind urmtoarele cu'inte %i $m#inri lexicale@ anun publicatC dorina de a reu(iC ambiieC perse#eren C posibilit i de a*irmareC postul de economistC pre) tire uni#ersitar C experien C pro*ilul *irmeiC aspiraiiC posibilit iC disponibilit iC a contribui la de'#oltarea acti#it ilorC anali'a condiiilorC *ormarea mea %n domeniul . 2. 8edactai o scrisoare de moti'aie" ce urmeaz s ie anexat la un =.;." $n care emitentul rele' urmtoarele@ a reali'at cre(terea ci*rei de #3n' ri lunare cu4 a implementat un nou sistem de distribuie a produselor *irmei care a determinat cre(terea #3n' rilor cu 4_C cunoa(te *luent limbi str ineD italian - *rance' - en)le' . 3. &i a#sol'it recent &cademia de Atudii 3conomice din 6oldo'a. Eu a'ei nici o experien pro esional. 8edactai o scrisoare de prezentare $n care s rele'ai calitile personale ce ar impresiona cititorul %i l/ar ace s accepte o $ntre'edere cu 7umnea'oastr.

381

4. 8spundei la un anun de mic pu#licitate e'ideniind urmtoarele@ &ostul propus corespunde cu ceea ce c utai ,umnea#oastr C A#ei pre) tirea cerut C 7unoa(tei bine sectorul de acti#itateC A#ei un plan de carier C Su)erai o %ntre#edere. 5. 7epunei o candidatur spontan adres+nd scrisoarea conductorului $ntreprinderii care ' intereseaz. <ndicai persoana creia $i adresai scrisoarea. 2n primul para0ra " artai cum ai ales $ntreprinderea@ la s*atul unui prietendup ima)inea de marc a societ ii- %n urma unui articol ap rut %n pres 4 3xplicai moti'ele pentru care cutai acest post. 6enionai aptul c suntei disponi#il. Au0erai mo#ilitatea" dorina de a pleca $n strintate" de a urma sta0ii de lim#i strine.

CAPITOLUL =I= CEREREA PERSONAL 1>.1. 0(nc"ia cererii ersona#e


382

Unul din cele mai rec'ente acte de coresponden personal este cererea personal . &ceasta este scrisoarea prin care o persoan izic solicit unitii unde lucreaz sau unui or0an de stat anumite drepturi le0ale. =ererea personal mai este numit %i petiieC persoana care o redacteaz ? petiionar" iar drepturile pre'zute de le0e ? drepturi de petiionare. &ceste scrisori pot a#orda urmtoarele pro#leme@ 1. .aporturile dintre salariai (i unitatea economic @ ? solicitare de di erite concediiF ? trans er la o alt uncieF ? trecere la o alt cate0orie de retri#uieF ? plata alocaiei pentru copii sau a.utor material" sau a altor drepturi #ne%tiF ? eli#erare sau certi icare de acte. 2. An)a$area %n c3mpul munciiB %nscrierea la instituii de %n# m3ntD ? cereri de an0a.are $n ser'iciuF ? cerere de $nscriere $ntr/o orm de $n'm+ntF ? $nscriere la cursuri de specializareF ? $nscriere $ntr/o asociaie de pro il *asociaii sporti'e" asociaia '+ntorilor etc.,. 3. 7on*erirea de drepturi (i obli)aii prin solicitarea anumitor acte administrati#e@ ? cereri de pensionareF ? solicitri de certi icate sau ade'erine care certi ic sau ade'eresc dreptul persoanelor de a o#ine" pe #aza des %urrii unei acti'iti anterioare" exercitarea unei pro esii G meserii $ntr/o perioad corespunztoare de timp *carnet de conducere" diplome de a#sol'ire etc.,. 4. ,repturile sau obli)aiile determinate de administrarea public @ ? atri#uirea unui teren pentru construcia de imo#il ? proprietate pri'atF ? cerere de autorizare sau certi icare a unei acti'iti etc. 5. 6e'area persoanelor %n drepturi@ ? cereri adresate or0anelor de .ustiie.

383

1>.+. S%r(c%(ra cererii ersona#e. Re*(#i !e re!ac%are


Atructura cererii personale se deose#e%te de cea a scrisorilor o iciale prin elementele de compunere %i prin modelul de plasare a lor pe coala de -+rtie" corespunztor sc-emei@ &dresa destinatarului :ormula de adresare Cratarea pro#lemei

2nc-eierea 7ata Aemntura solicitantului

1. Adresa destinatarului se plaseaz la $nceputul textului" $n partea dreapt" sau $n su#solul pa0inii" la 2"5 cm de mar0inile oii. 3a conine@ ? denumirea unitii" precedat de prepoziia (= tre) *7 tre &rim ria municipiului 71i(in u,F ? denumirea unciei destinatarului *la cazul 7ati', *,omnului director al *irmei >15<6!),F 2. :ormula de adresare menioneaz uncia persoanei creia solicitantul $i adreseaz cererea %i se plaseaz su# adres" la 1/2 cm mai sus de centrul oii. :uncia este precedat de cu'intele (,omnule)" (,oamn )" (Stimate8 9@. 7e exemplu@ (,omnule director)" (Stimate domnule &rimar). :ormula de apel se izoleaz de textul scrisorii prin 'ir0ul.

384

3. Cextul scrisorii se plaseaz cu 2/3cm mai .os de ormula de apel %i include trei para0ra e@ a< pre'entarea solicitantuluiF '< conclu'iaF c< moti#area. a, !rezentarea $ncepe cu cu'+ntul (Subsemnatul8a9) urmat de meniunile pri'ind prenumele" numele" locul de munc %i adresa solicitantului *Subsemnatul <lie K^853&" student la anul +;- *acultatea Iusiness (i Administraredomiciliat %n mun. 71i(in u- str. ;asile Alecsandri- 12,F #, =oncluzia sau o#iectul cererii / al doilea element al textului $ncepe cu cli%eele@ ( .o) s dispuneiB aprobai Baprobarea- con*irmaiBcon*irmarea)F (.o) s dispunei recalcularea salariului pe anul )F (.o) aprobarea ,umnea#oastr pentru a *i trans*erat la ser#iciul)F c, 6oti'area" care $n cazul cererilor simple poate lipsi *$n le0alizri de acte" cereri de concedii" an0a.are la ser'iciu etc.," poate i amplasat at+t dup concluzie" c+t %i $naintea ei" le0+ndu/se cu cu'intele@ ( deoarece@- >din moti#ul@- >*iindc @- >dat *iind *aptul). 6oti'area poate i %i o propoziie independent. 7e ex.@ ( Solicit acest trans*er din urm toarele moti#eD 4@- >.o) s dispunei acest trans*er- din moti#ul). 4. =ererea se $nc-eie cu o ormul acultati' de respect" de mulumire sau de salut" amplasat cu un r+nd mai .os de text. Apre exemplu@ (7u stim @- >7u mulumire@- >; mulumesc anticipat). 5. 7ata se amplaseaz la st+n0a" su# text. 7in punct de 'edere le0al" data cererii personale este considerat data $nre0istrat la unitatea destinatar. 6. Aemntura se amplaseaz 'iza'i de dat" $n dreapta colii de -+rtie. 2n unele cazuri" $n uncie de concluzie" se cere o moti'are mai detaliat. 2n asemenea situaie" cererea $m#rac orma unui memoriu. &st el de scrisoare relateaz amnunit pro#lemele sau e'enimentele dintr/o anumit perioad din acti'itatea solicitantului. 2n acest context" se deose#esc memorii de acti#itate 8de titular9 %i $usti*icati#e.

385

5emoriul de activitate se redacteaz cu scopul promo'rii $n munc sau pentru o#inerea unui 0rad de ser'iciu. 2n scrisoare se in'oc apte" enumerri #ine documentate" care susin o#iectul solicitat. Acopul se arat" de o#icei" $n inalul memoriului. 5emoriul 3ustificativ este redactat cu scopul de a o#ine apro#area unui or0an ierar-ic superior a unei aciuni $n cauz@ c-eltuirea unor mi.loace #ne%ti" olosirea de materiale" amplasarea de construcii etc. !entru aceasta" sunt moti'ate anumite aciuni care se deduc din acti'itatea de ser'iciu a titularului %i" $n uncie de caz" se $ntocme%te %i un de'iz de c-eltuieli" o sc-i de plan" un 0ra ic" care demonstreaz utilitatea aciunii.

5odele de cereri personale

Cerere !e an*aCare -n cO$ (# $(ncii


7irectorului S.R.L. (BUCURIA)" 7lui 5#a!i$ir ROBU Atimate domnule director"

Au#semnatul GReor*Re LA5RIC" a#sol'ent al Academiei de Studii "conomice din 6oldo'a" specialitatea 47ontabilitate (i Audit)" domiciliat $n mun. =-i%inu" str" ro0 s dispunei an0a.area mea $n uncia de conta#il cu $ncepere de la data de 39 au0ust 299. 2n spri.inul cererii" menionez urmtoarele@ ? &m a#sol'it acultatea cu media 9"86F ? !e parcursul anilor de studii" $n perioada au0ust 2991 ? iulie 2992" am lucrat $n uncia de conta#il la irma (ORION). 5a cerere anexez urmtoarele acte@ 1. =urriculum 'itaeF 2. =opia diplomei cu nr. 112534F 3. =arnetul de munc.

386

29 au0ust 2992

*Aemntura,

Cerere !e e#i'erare !in f(nc"ie


7irectorului firmei (=)" 7lui Marin GROSU

7omnule director" Au#semnata 6aria =ondrea" ro0 s dispunei eli#erarea mea din uncia de conta#il/%e " $n le0tur cu trans erul $n alt ser'iciu" $ncep+nd cu data de XXXXXXXXXXXXXX2992 *Aemntura,

Cerere en%r( conce!i( !e o!iRn&


7omnului !re%edinte al Companiei (=)" A#e3an!r( MIRON

7omnule !re%edinte..."

387

Au#semnatul 5ic%or Morar(" ro0 s/mi apro#ai plecarea $n concediu de odi-n pentru anul 2992" $ncep+nd cu data de XXXXX 2992. 7ataXXXXXXXXXXXXXX *Aemntura,

Cerere

en%r( conce!i( f&r& #a%&


7irectorului firmei XXXXXXXXXX " D#(i Ion GlRLEA

7omnule director" Au#semnatul 5ic%or MORARU" ro0 s/mi apro#ai o lun de concediu r plat" $n le0tur cu plecarea mea $n 8om+nia" la &.A.3. Hucure%ti" cu scopul inisrii tezei de doctorat. Aolicit concediul $ncep+nd cu data de . XXXXXXXXXXXXX2992 *Aemntura,

. Pro'#e$e s(

(se !isc("iei

1. !rin ce se deose#e%te redactarea cererii personale de a celei o icialeB 2. =um se mai nume%te cererea personalB 3. =e elemente tre#uie s conin structura unei cereri personaleB 4. =are sunt cli%eele de introducere a concluziei $ntr/o cerere personalB 5. =e $nele0ei prin memoriul de acti'itateB 6. 2n ce caz se redacteaz un memoriu .usti icati'B

388

E3erci"ii
1. 8edactai cereri personale cu o#iectele@ a9 An)a$are %n c3mpul muncii 8menion3ndu:se *uncia solicitat (i anex3ndu:se actele necesare9C b9 Solicitare de concediu pl tit pentru %n)ri$irea copilului 8cu anexarea actelor corespun' toare9C c9 Solicitare de concediu * r plat 8menion3ndu:se moti#ul9C d9 Trecerea la o alt cate)orie de retribuieC e9 Atribuire de teren pentru construirea de locuin 8sau pentru o alt proprietate pri#at 9C *9 Solicitare de a$utor social 8cu indicarea moti#ului9. 2. 8edactai c+te o cerere/memoriu de acti'itate cu unul din o#iectele@ a9 Trans*er la un alt post de lucruC b9 Obinerea unui )rad de ser#iciu. 3. 8edactai o cerere cu o#iectul@ 4Trans*er la o munc mai u(oar ). 6oti'ai/' cererea.

GLOSAR DE TERMENI UTILIZAI DE OAMENII DE A0ACERI DIN LUMEA aNTREAG


Absenteism ? 1. &#sena $ndelun0at a deintorului unei proprieti unciare" pe care o exploateaz printr/un intermediar. 2. !rocenta.ul din totalul orei de munc an0a.ate $n cadrul unei companii care a#senteaz $ntr/o anumit zi lucrtoare. Abu de ncredere ? &ciune const+nd $n a pro ita de $ncrederea cui'a pentru a o#ine din aceasta un a'anta. ilicitF

389

Accept / =onsimm+nt scris pe o poli" prin care o persoan desemnat de emitentul poliei" se o#li0a s ac-ite #ene iciarului" la scaden" suma de #ani din poliF Acceptare ? 1. &ciunea de a accepta %i rezultatul ei. 2. =onsimm+nt al $ntreprinderii cumprtoare pentru ac-itarea unei cereri de plat emise de $ntreprinderea urnizoare. 2. Aemntur de apro#are pus pe o poli prin care semnatarul se o#li0 s plteasc la scaden suma din polia respecti'F accept. Acceptare n alb ? &cceptarea unei cam#ii pe care nu este $nscris sumaF Acceptare fr re erve ? &cceptarea necondiionat a unui instrument de creditF Account director ? 6ana0er principal al unei a0enii de pu#licitate care conduce o ec-ip $nsrcinat cu coordonarea realizrii unei companii pu#licitare %i cu deser'irea unui clientF Acont ? !arte dintr/o sum pltit sau $ncasat anticipat" la o cumprare sau la $nc-eierea unei tranzacii ca 0aranieF a'ans" acontare" ar'unF Acreditiv ? 1. :orm a creditului documentar prin care o #anc comercial" $n #aza contractului $nc-eiat cu clientul su" $%i ia o#li0aia de a plti o sum de #ani #ene iciarului indicat" p+n la termenul sta#ilit" $n sc-im#ul setului de documente comerciale indicate $n a'izul de desc-idere a creditului. 2. 7ocument inanciar de decontare prin intermediul #ncii sau al unei case de economiiF Acreditiv revocabil ? Cip de acrediti' caracterizat prin aptul c poate i anulat de emitentF Acreditiv irevocabil % Cip de acrediti' a de care #anca creditoare are toate 0araniile ire'oca#ile pri'ind e ectuarea pliiF Activ ? Cotalul #unurilor *terenuri" construcii" ma%ini" stocuri de produse," de#ite spre $ncasare * acturi de $ncasat," alte drepturi *de licen" patente etc., deinute $n proprietate de o companie. Activ circulant : !artea acti'ului reprezentat $ntr/un #ilan conta#il realizat de o companie" care poate i '+ndut sau comisionat *$n cazul acti'elor inanciare, $n perioada de timp corespunztoare urmtorului exerciiu conta#il. *3xemple de acti'e circulante sunt@ #ani $n numerar" stocuri de materii prime %i conturi de#itoare,F

399

Activ fix ? &cti' utilizat $ntr/o a acere pe o perioad mai lun0 de timp" a crui deplasare dintr/un loc $n altul este di icil sau imposi#il. *2n aceast cate0orie intr cldirile" terenurile sau utila.ele,F Activ intangibil ? &cti' al unei a aceri care nu poate i atins" cum ar i ondul comercial" marca de a#ric sau potenialul de in'enti'itate al departamentului de cercetare/dez'oltare dintr/o companie. *&cti'ele intan0i#ile au" $n mod e'ident" o 'aloare considera#il" $ns este di icil s ie e'aluate exact,F Active ngheate ? &cti'e care" $n urma -otr+rii unei instane .udectore%ti" nu pot i utilizate de ctre proprietarul acestora. *&desea" acti'ele sunt #locate $n situaia $n care exist neclariti asupra re0imului de proprietate al acestora,F Activ n lucru ? &nsam#lul de #unuri semi inite care se a l $ntr/o $ntreprindere %i sunt pe cale de a de'eni #unuri inite. *2n A.U.&." se utilizeaz termenul (`orY in process@9C Activ net ? ;aloarea rezidual a capitalului irmei dup deducerea tuturor o#li0aiilor a de teri *alii dec+t acionarii,F Activ tangibil ? &cti'ul care poate i atins cu m+na *imo#il" automo#il" numerar,F Acionar ? !ersoan sau or0anizaie care deine proprietate asupra unei aciuni $ntr/o companieF Acionar minoritar ? &cionar care deine mai puin de 59V de aciuni dintr/o companieF Aciune ? O+rtie de 'aloare care reprezint o parte anumit" ix %i dinainte sta#ilit a capitalului unei societi %i care d deintorului dreptul s primeasc di'idendeF Aciune cu plat am(nat ? &ciune a unei companii care" $n caz de lic-idare" nu este rscumprat p+n ce acionarii pre ereniali %i ordinari nu primesc $n $ntre0ime 'aloarea nominal a tuturor aciunilor deinuteF Aciune de aur ? &ciune care con er deintorilor drepturi speciale" mai ales dreptul de 'eto" $n momentul $n care are loc o o ert de pre pentru preluarea unei companiiF Aciune la purttor ? &ciune emis de o societate" indi'idualizarea lor c+ndu/se prin numrul *seria, aciunii" $nscris pe titlul respecti'F

391

Aciune nominativ ? &ciune emis de o societate cu speci icarea numelui deintorului" spre deose#ire de aciunile la purttorF Aciune fr drept de vot ? &ciune a unei companii care nu con er deintorului dreptul de a 'ota la %edina companieiF Aciune ordinar ? =ea mai simpl orm de aciune" care $i con er titularului dreptul de 'ot $n cadrul %edinei o iciale a acionarilor %i dreptul la o parte din di'idendele declarateF Aciune preferenial ? Cip special de aciune pentru care plata di'idendelor are prioritate asupra plilor de di'idende ctre deintorii de aciuni ordinare. *2n e'entualitatea lic-idrii companiei" titularii de aciuni pre ereniale sunt desp0u#ii $naintea acionarilor ordinari,F Agent ? 8eprezentatnt *o icial, al unei instituii" al unei or0anizaii" al unui stat etc." care $ndepline%te anumite $nsrcinri $n numele altei persoane" a0ent diplomatic" numit ordonator" cu acordul su preala#il. Agent de expediie ? &0ent care se ocup cu expedierea de #unuri %i materii prime pentru un productorF Agent de v(n are ? !ersoan a crei principal atri#uie este s '+nd di'erse #unuri sau ser'iciiF Agent comercial #bro4er, ? !ersoan izic sau .uridic" intermediar pro esionist" care des %oar o acti'itate permanent" independent" ne0ociind a aceri comerciale $n numele %i $n contul altei irme" $n #aza unui contract de mandatF Agent de burs ? !ersoan sau irm care $ndepline%te rolul de a0ent pentru in'estiii" $n cumprarea %i '+nzarea de titluri la o #urs de 'aloriF Agent de nav ? !ersoan izic sau .uridic al crei o#iect de comer const $n a reprezenta" $n porturile $n care acti'eaz" interesele na'ei" acion+nd $n nume propriu" dar $n contul armatorilor" cu acti'iti 'iz+nd@ intrarea na'ei $n port" $ncrcarea G descrcarea" $ntocmirea %i ne0ocierea conosamentelor etc.F Agent vamal ? !ersoan care $ndepline%te ormalitile 'amale $n numele comerciantului exportator sau importatorF Agenie de creditare a exporturilor ? 1r0anizaie $n iinat cu scopul de a administra 0arantarea creditelor pentru exportF

392

Agenie de plasare ? &0enie care $ncearc s ec-ili#reze o erta de munc cu cererea de or de munc" specializate $n depistarea %i plasarea persoanelor care dispun de anumite cali icri" cum ar i operarea pe computer" munca de secretariat sau conta#ilitate etc.F Agenie de publicitate ? =ompanie specializat $n proiectarea %i producerea de mesa.e pu#licitare pentru alte or0anizaiiF Agenie de transport ? Aocietate specializat care e ectueaz transportul mr urilor pe cale erat" maritim" lu'ial" aerian sau pe rut" contra unei sume de #aniF Afiliere ? &ciune de alturare a unei or0anizaiiGinstituii alteia" sta#ilindu/se $ntre ele raporturi de cola#orare sau su#ordonareF Alocaie ? Aum de #ani sau #unuri acordate de stat" $n anumite condiii" unei persoane izice sau .uridice" pentru un anumit scopF &.utor" indemnizaieF Alocaie pentru investiii ? &locaie acordat $n scopul realizrii de in'estiiiF Ambalare blister ? :orm de am#alare care permite unui cumprtor potenial s 'ad un produs 0ata $mpac-etat" $nainte de a/l cumpraF Amendament ? 6odi icare" $m#untire aduse unui document .uridic" care este acceptat de toate prile semnatareF Amonte ? &cti'itatea situat $n apropierea sursei operaiunii" a exploatrii de materii prime utilizate $ntr/un proces *$n special" $n ra inarea petrolului,. *7e exemplu" >Operaiunea de *orare %ntr:un de(ert se a*l %n amonte *a de *abricaia de produse petroc1imice@ F Amorti are ? 1. !ierderea $n 'aloare a unui acti' pe msura uzurii sale izice %i morale. 2. Atin0erea treptat a creditelor pe termen lun0 prin pli succesi'e sau prin rscumprarea creanelorF Andosare ? 7epunerea unei semnturi pe 'ersou/ul unui cec sau al unui alt instrument inanciar" trans er+ndu/se" ast el" e ecti'" dreptul de posesie asupra titlului de la semnatar la purttorF Anali a breelor ? Ce-nic de marUetin0 utilizat $ntr/o cercetare de pia pentru identi icarea (spaiilor 0oale) de pe o anumit piaF Andosant ? !osesorul unui titlu de credit care accept s $l transmit prin andosareF

393

Andosare n alb ? Cransmiterea titlului de credit ctre un nou posesor *0irator," al crui nume nu este cunoscut *$n #aza semnrii actului" pe 'erso" de ctre ultimul posesor,F An financiar ? <nter'al de 12 luni $n acti'itatea unei societiF perioada care nu tre#uie" $n mod o#li0atoriu" s coincid cu anul calendaristicF An fiscal ? !erioada de 12 luni care ser'e%te unui 0u'ern $n scopuri conta#ileF Anuitate ? 1 sum ix incluz+nd o parte din capital %i do#+nda corespunztoare" care se plte%te anual sau la inter'ale re0ulate de timp" spre a ram#ursa un capital sau o datorieF Arbitra3 ? 1. 1peraiune de cumprare %i '+nzare de #unuri %i ser'icii pe di erite piee" cu scopul de a pro ita de di erenele de pre existente. 2. Aoluionarea unui di erend comercial de ctre ar#itri ale%i de prile din contractF Arierate ? 7e#ite rmase restante dup expirarea scadeneiF Armator ? !ersoan care ec-ipeaz %i lanseaz $n ser'iciu o na'F proprietar de na'F Articol ? ;ariant a unui model sau tip de produs destinat comercializrii. *3xemplu@ &entru o #est a unui costum pentru b rbai 8produs9- di*erenele de material sau croial corespund modelelor- %n timp ce di*erenele de m rime (i culoare corespund articolelor9C Arti anat ? Aector economic ce se #azeaz pe lucrtori care produc #unuri la domiciliul lor" acestea adesea o#iecte de ceramic %i $m#rcminteF Asigurare ? 1peraie inanciar decur0+nd dintr/un contract $ntre o parte *asi0uratorul, %i o alt *asi0uratul," prin care primul se an0a.eaz s plteasc celui din urm *o anumit sum de #ani, $n cazul $n care acesta ar su eri anumite daune $ntr/un inter'al de timp sta#ilitF Asigurare cu prim ? &si0urare comercial a mr urilor" prin care asi0uratorul se o#li0" $n sc-im#ul unei prime" s $l desp0u#easc pe asi0urat de daunele su erite prin producerea unui sinistru" acoperit prin contractul de asi0urareF Asigurare a exporturilor ? !oli de asi0urare emis $n scopul reducerii oricrui risc de pierdere a #unurilor exportate pe perioada transportrii acestoraF

394

Asigurare a responsabilitii directorilor i funcionarilor ? Cip de poli de asi0urare aprut pentru a prote.a directorii %i mem#rii executi'ului superior al corporaiilor $mpotri'a riscului de a i urmrii $n .ustiie ca persoane izice" $n urma unei ne0li.ene do'edit de companieF Asigurare maritim ? &si0urare contra pierderilor care pot sur'eni pe parcursul transportului maritim al mr urilorF Asigurare de transport ? &si0urare $mpotri'a pierderilor ce pot aparea pe parcursul transportului" indi erent dac 'ina aparine sau nu cru%uluiF Asigurri sociale ? &nsam#lu de le0islaii care au drept scop de a prote.a indi'izii %i amiliile acestora contra anumitor riscuri socialeF Asigurat ? !ersoan care plte%te o sum de #ani $n cadrul unui contract de asi0urare" cu scopul de a i desp0u#it pentru e'entualele daune ce le/ar su eri $n situaii de riscF Asigurtor ? Aocietate specializat care $%i asum responsa#ilitatea" $n cadrul unui contract de asi0urare" de a desp0u#i total sau parial pe asi0urat pentru daunele su eriteF Asisten 3udiciar ? Apri.in" a.utor acordat unor persoane *cu 'enituri modeste," pentru ca s poat recur0e la .ustiiile sau la ser'iciile unui a'ocatF Asociaie ? Krupare de persoane" li#er reunite $ntr/un interes comun" or0anizat pe #aza unui statut" dar r scop lucrati'F Asociaie familial ? Cip de societate $n care capitalul aparine unei sin0ure amilii" care" de re0ul" asi0ur exclusi'" prin mem#rii si" acti'itatea de a aceriF Asortiment ? Cotalitatea mr urilor" produselor de aceea%i cate0orie" dar de di erite orme" caliti etc.F Audioconferin ? =on'or#ire tele onic la care particip mai mult de dou persoane %i care permite s poarte discuii $ndelun0ate $n #irouri di erite ale aceleia%i corporaii" r a i ne'oii s str#at distane mariF Audit ? !rocesul re0ulat %i sistematic de 'eri icare a $nre0istrrilor conta#ile pri'ind o0lindirea real %i corect a situaiei dintr/o unitate economicF Audit ecologic ? &udit al impactului pe care $l are o $ntreprindere asupra mediului $ncon.urtorF

395

Audit legal ? &cti'itatea de audit al unei irme a crei $ntocmire este cerut de le0ile rii $n care este $nre0istrat respecti'a irmF Audit trail ? =alea pe care un auditor e ectueaz 'eri icarea pornind $napoi de la un anumit post din $nre0istrrile conta#ile" la acti'itatea care a dat na%tere acestuiaF Auditor ? !ersoan care e ectueaz acti'itatea de audit pentru $nre0istrrile conta#ile realizate de o companieF Autentificare ? =erti icarea le0alitii *'aliditii, unui act" a unei semnturi prin intermediul o icialitii autorizateF Aval ? Karanie dat" de re0ul" de o #anc #ene iciarului unei cam#ii" $nscris direct pe titlu sau pe un $nscris separat" prin care a'alistul se o#li0 s plteasc la scaden suma $nscris $n cam#ie" $n cazul $n care nu este pltit de de#itorul 0arantatF Avalist ? Karantul *de re0ul o instituie #ancar, pentru un titlu de credit *cam#ie,F Avans ? 1. Aum de #ani *parte din preul unei mr i comercializate, pltit cu anticipaie de #ene iciarF 2. !lat preala#il" ex. $naintea salariilorF Avanta3 competitiv ? =e'a prin care o irm atin0e un ('+r ) $n concurena cu alte irme" aceasta iind calitatea proprietii intelectuale" capacitatea de a 0enera calitate $nalt sau a#ilitatea de a procura materii prime sau munc ie tinF Avi a #a$ ? & in orma pe cine'a" a noti ica cui'a" de ex." despre sosirea mr urilorF Avi de expediie ? &ct" $n%tiinare cu caracter o icial $n care se noti ic aptul c mr urile au ost $m#arcate pentru transportF Avi de ncrcare ? 5ist pstrat de cpitanul na'ei" cuprinz+nd o e'iden a tuturor mr urilor transportate de 'asul luiF @arier comercial ? !iedic $n calea luxului li#er al comerului" $n special re erindu/se la taxele 'amale de import %i la alte elemente care ac #unurile importate mai puin competiti'e dec+t cele produse $n arF @ariere la ieire ? 1#stacole care $mpiedic o companie s prseasc o pia atunci c+nd nu mai are perspecti'e s c+%ti0e #ani pe eaF @ariere la intrare ? 1#stacole pe care o companie" care intr pe o pia pentru prima dat" tre#uie s le dep%easc cu scopul de a reu%i pe acea piaF

396

@ariere netarifare ? Hariere $n calea comerului" altele dec+t taxele 'amale" percepute direct asupra importurilor la punctele de intrare $n ar ale acestora" cuprinz+nd elemente ca@ re0ulamentele de protecie pe care le satis ac numai irmele naionaleF sistemele de distri#uie care discrimineaz importurileF re0lamentrile 0u'ernamentale care pre'd prestarea de ser'icii *cum ar i inanele pu#lice, de ctre anumii indi'iziF @arter ? 6odalitate prin care #unurile %i ser'iciile sunt pltite prin intermediul altor #unuri %i ser'icii *se re er la tranzaciile care nu implic un trans er de #ani,F @a de date ? &nsam#lul in ormaiilor (depozitate) electronic $n memoria unui computerF @eneficiu ? =+%ti0" pro it sau olos pe care/l are cine'a din ce'aF pro it inanciar al unei $ntreprinderi" reprezent+nd di erena dintre 'eniturile realizate %i c-eltuielile ocazionate de acesteaF @eneficii acumulate ? !artea din pro itul net al unei companii care nu se distri#uie ca di'idendF @eneficiu de divi iune ? 7reptul 0araniilor unui credit de a plti numai pentru partea din creditul respecti' pentru care s/a an0a.at iecareF @ilet la ordin ? Citlu de credit prin care emitentul se o#li0 s plteasc suma menionat" la scaden" $n mod necondiionat" #ene iciarul de'enind ast el creditor pentru suma respecti'F @on? 1. Hilet pro'izoriu pe #aza cruia se ela#oreaz o mar " un #un etc. 2. O+rtie de 'aloare emis de stat sau de o instituie inanciar recunoscut de stat@ Ion de te'aur ? o#li0aie emis de stat pentru sumele $mprumutate pe termen scurt %i pentru care statul plte%te do#+ndaF @on de comand ? 1rdin de cumprare emis de client %i purt+nd" $n 0eneral" antetul suF @onifica ? & scdea dintr/o actur o sum oarecare *ca desp0u#ire pentru lipsa de mar " pentru o pierdere sau o deteriorare $nt+mpltoare,F & ace ra#atF @onificaie ? Aum de #ani suplimentar acordat de Crezorrie sau a'anta. acordat acionarilor sau an0a.ailor $n plus a de pre'ederile contractualeF @rainstorming *an0lo/saxon, ? 6etod de lucru *%edin, a'+nd drept scop stimularea ima0inaiei creati'e a participanilor"

397

permi+ndu/le s se exprime spontan" r 'reun plan presta#ilit %i r s ie supu%i criticiiF @revet de invenie ? 7ocument acordat unui in'entator de ctre o autoritate recunoscut prin care i se acord acestuia drepturile exclusi'e de a#ricare %i de '+nzare a in'eniei sale pe o anumit pia $ntr/o anumit perioad de timp #ine determinatF @ro4er ? &0ent care cumpr %i 'inde acti'e *de o#icei" acti'e inanciare, $n numele altor persoane %i care c+%ti0 un comision sta#ilit $n uncie de 'aloarea tranzaciilor e ectuateF @rut ? =are nu a ost $nc prelucrat sau trans ormat $n produs initF 8despre )reutatea m r*urilor9 din care nu s/a sczut darauaF *despre un pro it, din care nu s/a sczut impozitul sau amortizareaF @unuri albe ? Hunuri de consum electrice care" $n mod tradiional" se a#ricau numai $n carcase al#e" cum ar i ri0iderele %i ma%inile de splatF @unuri de capital ? Hunuri care se olosesc la producerea altor #unuri@ utila.e industriale %i imo#ile cu #irouri" precum %i exca'atoare %i computereF @unuri intermediare ? Hunuri care se 0sesc" unde'a" pe linia de producie $ntre materiile prime %i produse inite. *7e exemplu" rolele de oel sunt #unuri intermediare $n procesul de a#ricare al automo#ilelorF minereul de ier este materie prim" iar automo#ilul este produs init,F @unuri perisabile ? Hunuri a cror durat de 'ia este destul de scurt" cum ar i pe%tele proaspt" ructele sau produsele lactateF @urs de comer ? 1r0anizaie non0u'ernamental" compus din reprezentani ale%i de comerciani %i uncionari executi'i" a'+nd drept sarcin aprarea intereselor comerului $n toate domeniileF @urs de valori mobiliare ? !ia de titluri" aciuni" o#li0aiuni sau onduri de stat" unde monopolul ne0ocierilor aparine a0eniilor de sc-im#F Camt ? !erceperea de rate de do#+nd exor#itante la $mprumuturiF Cambie ? 1rdin din partea unui '+nztor *sau exportator, prin care acesta cere ca #anca cumprtorului *sau importatorului, s plteasc '+nztorului o anumit sumF

398

Camer de Comer ? &sociaie a oamenilor de a aceri pri'at sau 0u'ernamental" cu uncii consultati'e %i in ormati'e" a'+nd ca scop aprarea intereselor or0anizaiilor comercialeF Camera 6nternaional de Comer ? 1r0anizaie cu sediul la !aris care acti'eaz $n calitate de orum internaional al camerelor de comer naionale %i ca ar#itru $n liti0ii le0ate de acti'itatea de comer internaionalF Capacitate de transport ? Kreutatea total pe care o poate transporta o ma%in" na' *mar plus ec-ipa." ap pota#il" com#usti#il etc., $n condiii normale de na'i0aieF Capital social ? =apitalul total $nscris $n statutul societii" deinut de acionari %i declarat la $nre0istrareF Capital autori at ? ;aloarea total a aciunilor pe care o companie are dreptul le0al s le emit $n #aza statutului suF Capital de interes ? 1rice proprietate asupra unui numr important de aciuni $ntr/o companieF Capital de lucru ? 7i erena dintre acti'ele %i pasi'ele curente ale unei irmeF Capital de risc ? Hani o erii de o instituie inanciar sau de persoane #o0ate pentru a susine un proiect riscant" ie $n primele stadii ale acestuia" ie $n situaia $n care necesit o nou intrare de capitalF Card ? 7ocument dotat cu microprocesor %i cu memorie" care do'ede%te identitatea persoanei %i permite exercitarea anumitor drepturiF Capital propriu ? =apital de risc 'rsat de acionari $ntr/o a acereF 'aloarea cu care acti'ele unei companii dep%esc pasi'ele *ctre #nci" urnizori etc.," acest sold reprezent+nd onduri suplimentare ale companiei" care aparin $n mod ec-ita#il acionarilor siF Capital speculativ ? =apital care nu se supune nici unei piee" deplas+ndu/se rapid %i $n mod rec'ent acolo unde 0se%te cea mai mare rat a randamentului pe termen scurt" a'+nd scopul ca autoritile iscale sau in'esti0atorii unor cazuri de raud s $i piard urmaF Capital vrsat ? &cea parte din capitalul social al unei companii pentru care s/a cut inte0ral plata de ctre acionarii acesteiaF

399

Caracteristic unic *a produsului, ? =aracteristica care di ereniaz un produs de toate produsele ri'ale %i care de'ine punctul central $ntr/o campanie de pu#licitate. *3xpresia este cunoscut su# a#re'ierea UA!,F Cargou #cargobot$ % Ea' maritim comercial destinat transportului de mr uri la mare distanF Cash ? !lat $n numerar pentru stin0erea o#li0aiilor" e ectuat $n comerul cu amnuntul imediat" iar $n comerul cu ridicata ? la un anumit termen con'enit" care nu coincide o#li0atoriu cu data li'rriiF Catalog ? 8e0istru" cule0ere" $n 0eneral tiprit" care enumer caracteristicile %i preurile produselor unei irme" o erite spre ale0ere clientelei saleF Cec ? 7ocument nominal sau la purttor" prin care posesorul unui cont curent sau de decontare ori alt persoan $mputernicit dispune plata unei sume din disponi#ilul a lat $n contul titularuluiF Cec n alb ? =ec $n care nu sunt $nscrise numele #ene iciarului %i suma ordonat a i pltit acestuia de #anca sta#ilitF Cec de cltorie ? =ec cu 'alori ixe" emise de #anc" destinat persoanelor care se deplaseaz $n strintate" cu scopul de a ace pliF Certificat de calitate ? 7ocument emis de productor" $n care se $nscriu indicatorii de calitate a mr ii" potri'it condiiilor pre'zute $n contractF Certificat #fito$sanitar ? =erti icat emis de or0ane competente" care atest c mar a corespunde normelor de calitate" este conser'at corespunztor %i poate i dat $n consumF Certificat de origine ? 7ocument semnat de un exportator sau de o instituie o icial care do'ede%te pro'eniena mr ii" necesar cumprtorului mr ii $n momentul 'muiriiF Cesiune ? Cransmiterea unui o#iect ori a unui drept de ctre proprietarul sau titularul acestora altei persoane" $n temeiul unui contractF Cifr de afaceri ? ;aloarea tuturor #unurilor %i ser'iciilor '+ndute de o or0anizaie $ntr/o perioad de timp *exclusi' #anii restituii pentru produsele returnate,F Citaie ? <n'itaie o icial" prin care o persoan este somat s se prezinte $n aa unei instane .udectore%ti sau $n aa altei autoriti pentru depunere de mrturie" declaraieF

499

Clasament ? &ran.area documentelor dup anumite criteriiF Clau aur ? =lauz a unui acord de $mprumut care stipuleaz c de#itorul 'a ram#ursa datoria la un pre calculat $n uncie de 'aloarea unei anumite cantiti de aurF Clau a naiunii celei mai favori ate ? Atatut acordat de o ar altei ri" prin care prima ar impune exporturile celei de/a doua ri la tari ele sale 'amale cele mai sczute" ceea ce $nseamn c exporturile nici unei alte ri nu 'or #ene icia de un tratament mai #unF Clau roie ? =lauz marcat cu culoarea ro%ie pe un acrediti'" pentru a indica aptul c un exportator poate primi $ntrea0a sum care i se datoreaz %i este $nscris pe acrediti'" $nainte de a expedia #unurileF Clau suspensiv de executare a contractului ? =lauza care $l exonereaz de rspundere pe unul dintre parteneri pentru neexecutarea contractuluiF Clau valutar ? =ondiia contractual pri'ind ale0erea monedei $n care urmeaz a se e ectua plata *comer" titluri de credit" o#li0aiuni etc.,F Cod de aplicare ? 5ist redactat de ctre o industrie sau o asociaie pro esional care cuprinde principii pe care mem#rii unei societi cad de acord s le respecte" $n sperana de a/%i apra reputaia $n aa unor pro esioni%ti necinstiiF Cod personal de identificare ? Eumr prin care indi'idul poate a'ea acces la in ormaiile electronice personale %i con idenialeF Comand ? 1rdin cu 'aloare o#li0atorie pentru pri de a cumpra sau a 'inde #unuri sau ser'iciiF Comand special ? !rodus sau ser'iciu care este special adaptat ast el" $nc+t s corespund cerinelor unui anumit clientF Comanditar ? &sociat $n cadrul unei societi $n comandit" persoan sau $ntreprindere care contri#uie cu onduri la or0anizarea acestei societi" primind o cot/parte din pro it cu rspundere $n limitele capitalului social in'estit de elF Comanditat ? !ersoan sau $ntreprindere care se asociaz la c+%ti0 %i pierderi cu comanditarii %i rspunde nelimitat a de creditori pentru capitalul societiiF Comer electronic ? Cranzacionarea de a aceri pe cale electronic" $n 0eneral" prin intermediul internetuluiF

491

Comer ilicit ? =omer ile0al" cu mr uri pro-i#ite" care se ace pe un anumit teritoriuF Comer prin pot ? =omer realizat cu a.utorul ser'iciilor po%tale" care se mani est prin expedierea la comand a cataloa0elor %i #unurilor $ntr/un inter'al de timp presat#ilitF Comer vi ibil ? =omer cu #unuri manu acturate" adic lucruri 'izi#ile" cum ar i automo#ile %i computere" r a o eri o asi0urare sau ser'icii de room/ser'iceF Comfort letter ? Acrisoare redactat de un auditor independent" care declar c nu a a'ut loc nici o modi icare important $n $nre0istrrile conta#ile ale unei companii $n perioada care s/a scurs de la momentul pre0tirii unui prospect pentru o nou emisiune de aciuni %i momentul $n care prospectul este distri#uit in'estitorilor potenialiF Comisie de cen ori ? 1r0an $nsrcinat s controleze 0estiunea directorului" nea'+nd putere asupra administrrii societiiF Comis*voia3or ? 8eprezentantul $mputernicit al unei case de comer *interior sau exterior, cu care acesta se a l $n raporturi de munc %i care se deplaseaz la cumprtorii poteniali *sau prospect+nd noi clieni," prelu+nd comenzi" de re0ul" pe #az de mostre sau cataloa0e" $n contul %i $n numele patronului" respecti' al societii comerciale pe care o reprezint prin procurF Comision ? 8emuneraie" de re0ul" su# orm procentual" a comisionarului de comer" de asi0urri etc." calculat din 'aloarea '+nzrilor e ectuateF Comisionar ? <ntermediar a'+nd calitatea de comerciant" care ne0ociaz tranzacii $n nume propriu" dar $n contul comitentului pe care $l reprezint indirect" $n sc-im#ul unui #ene iciuF Comisionar vamal ? !ersoan care e ectueaz" $n contul altei persoane" toate ormalitile 'amale ce pri'esc declararea cu amnuntul a mr urilorF Comitent ? !ersoan izic sau .uridic" care $ncredineaz cui'a un mandat prin care $l $mputernice%te s realizeze anumite tranzacii su# controlul su %i con orm directi'elor saleF Companie ? 3ntitate .uridic creat de un 0rup de persoane izice" $n scopul realizrii unei a aceriF Companie cotat ? =ompanie pentru care preul aciunilor este cotat la o #urs de 'alori recunoscutF

492

Companie fiduciar ? =ompanie a crei acti'itate este s acioneze ca administrator pentru persoane izice %i alte irmeF Companie inactiv ? =ompanie care nu des %oar nici o acti'itate la un moment dat" are un nume $nre0istrat" directori" statut etc." dar nu are ci r de a aceriF Companie nchis ? =ompanie ale crei aciuni sunt deinute de c+i'a in'estitori %i care nu intr pe o pia $n $ntre0ime desc-isF Companie nregistrat ? =ompanie care este $nre0istrat la autoritile rii $n care %i/a sta#ilit sediulF Companie necotat ? =ompanie ale crei aciuni nu sunt cotate la o #urs de 'alori recunoscutF Companie multinaional ? =ompanie care des %oar acti'iti producti'e %i de '+nzare $n cel puin dou ri pe cale le coordoneaz dintr/un sediu unicF Concediu patern ? !erioad de timp $n care unui #r#at an0a.at i se permite s nu lucreze" pentru a/%i a.uta partenera care tocmai a nscutF Concern ? Uniune economic" a mai multor societi din ramuri di erite de acti'itate" care $%i pstreaz independena acti'itii economiceF Concesiune ? 1. =on'enie prin care o persoan do#+nde%te dreptul de a exploata anumite ser'icii pu#lice sau anumite #unuri ale statului" $n sc-im#ul unor #ene icii care re'in acestuia din urm. 2. Hunurile care ormeaz o#iectul con'enieiF Conciliere ? !roces prin care se $ncearc $mpcarea ne0ociatorilor care au $ncetat s poarte discuii" cum ar i@ concilierea %ntre conducere (i sindicateC Condiii de livrare ? =ondiiile contractuale pri'ind e ectuarea unei operaiuni comerciale pri'ind cantitatea" calitatea mr urilor" data %i locul li'rrii etc.F Condiii de plat ? =ondiii inserate $n contractul de '+nzare/ cumprare care include@ mi.locul de plat *moneda de decontare," instrumentul de plat *trat" cec," termenul de plat" modalitatea de plat *ordin de plat" acrediti'," documentele necesare pentru $ncasarea contra'alorii mr ii li'rate" locul de plat etc.F Condiionare *a mr urilor, ? &nsam#lu de operaiuni care asi0ur prote.area unui produs" articol sau o#iect %i care aciliteaz '+nzarea %i olosirea acestuiaF

493

Confirmare de primire ? &'iz ce in ormeaz c un o#iect a ost primit de destinatarul suF Conosament ? 7ocument eli#erat de comandantul unei na'e" pe care se transport mr urile" %i prin care se atest un drept de proprietate asupra mr urilor pe perioada transportrii acestoraF Conosament curat ? 7ocument ata%at de ctre o companie de na'i0aie #unurilor care sunt li'rate $n per ect stareF Conosament foul ? =onosament cu meniuni restricti'e *pri'ind starea mr ii sau a am#ala.ului" o#li0aia primitorului iind de a suporta c-eltuieli suplimentare etc.,F Conosament la bord ? =onosament $n care se menioneaz c mar a se a l $ncrcat la #ordul 'asului de transportF Conosament la ordin ? =onosament emis la ordinul" de re0ul" al #ene iciarului creditului documentar *andosat apoi de ctre acesta," la ordinul #ncii care a desc-is creditul sau la ordinul cumprtorului/ordonatorF remitente," sau direct la ordinul acestei #nciF Conosament murdar ? 7ocument ata%at de ctre o companie de na'i0aie la mr uri %i care conine o clauz pri'ind starea necalitati' a produselorF Conosament nominativ ? =onosament pe care se speci ic numele persoanei creia $i 'or i li'rate mr urileF Conosament primit pentru mbarcare ? =onosament emis $n condiiile $n care" din cauza a0lomerrii portuare" mar a este depozitat $n port $n 'ederea $m#arcriiF Consignant ? !ersoan sau companie menionat $n documentele de expediie ca iind expediatorul iniial de #unuriF Consignatar *$n a aceri, ? =omerciant *persoan sau companie, menionat $n documentele de expediie ca iind ultim primitor al unor #unuri expediateF Consignaie ?&ct $n #aza cruia consi0nantul $ncredineaz consi0natarului mr uri pentru comercializare" $n condiiile sta#ilite" contra plii unui comisionF Consiliu de administraie ? Krup de persoane *directori, desemnate $n mod o icial de ctre acionarii dintr/o companie pentru a urmri %i a asi0ura realizarea intereselor acestoraF

494

Container ? Unitate standardizat $n care sunt transportate #unuri pe cale terestr" ero'iar sau maritimF Contencios ? Aer'iciu de a'ocai $n cadrul unei $ntreprinderi care apr drepturile %i interesele instituieiF Contingent de mrfuri ? =antitatea maxim de mr uri care poate i importat sau exportat $ntr/o anumit perioadF Contract de nchiriere ? =ontract prin care se cedeaz posesiunea unui #un mo#il sau imo#il pentru un anumit pre %i $ntr/ un termen #ine determinatF Contract de navlosire ? =ontract prin care armatorul se o#li0 ca" $n sc-im#ul unei pli *na'lu," s procure celui care $nc-iriaz 'asul olosina acestuia $n scopul con'enitF la $ncetarea contractului" na'a este restituit $n aceea%i stare $n care a ost preluatF Contract de munc ? =on'enia prin care o persoan izic se o#li0 s presteze acti'itatea de munc pre'zut $n contract" iar cel care o an0a.eaz se o#li0 s $i asi0ure retri#uirea $n raport cu acti'itatea prestatF Contracta *a, ? & sta#ili un raport .uridic $ntre dou pri" cu o#li0aii %i drepturi reciproce" con'enite su# orma unui acord $ntre priF Contravenient ? !ersoan care $ncalc le0ile sau re0ulamenteleF Contribuie pentru pensie ? Auma pltit periodic de salariat sau patron $n contul asi0urrilor socialeF Convenie ? &cord 'er#al sau $nele0ere scris $ntre dou sau mai multe priF Convenie asupra dublei impuneri ? &cord $nc-eiat $ntre dou state prin care se 0aranteaz persoanelor izice %i companiilor c un 'enit nu 'a i su# nici un moti' impozitat de dou oriF Convenie pentru transportul de mrfuri generale ? 8e0lementri uni orme pentru na'losirea na'elor maritime la transportul de mr uri 0eneraleF Convertibilitate ? 7reptul deintorului de #ancnote de a le presc-im#a $ntr/o 'alut" la cursul o icial" la #anca de emisiuneF Cooperativ ? Cip de or0anizare a unei a aceri care se a l $n proprietatea colecti' a unor persoane %i uncioneaz $n #ene iciul lor reciproc" nu neaprat pentru o#ine a pro itF

495

Cooperativ de consum ? 1r0anizaie cooperatist care 'inde #unuri mem#rilor si sau unor persoane din a ar $n anumite condiii presta#iliteF Cost de tran acie ? =ost al des %urrii unei tranzacii" de exemplu" costul re0lementrii unui cec sau al cumprrii unui produs la licitaieF Cost direct ? =ost care poate i atri#uit $n mod direct unui anumit proces de producieF Cost eficient ? =ostul unui produs care produce su icient pro it $n urma 'inderii produsuluiF Cost fix ? =ost care nu 'ariaz $n uncie de 'olumul de #unuri produse %i de ser'icii prestateF Cost istoric ? =ost al unui acti' la data ac-iziieiF Cost mediu ? 8aportul dintre costul total al producerii de #unuri *sau prestrii de ser'icii, %i numrul de uniti produse sau prestateF Cost unitar ? =ost al producerii unei uniti dintr/un produs sau ser'iciuF Cost, insurance and freight ? 3xpresie cunoscut rec'ent su# orma a#re'iat (=<:) ata%at documentelor de expediie" care indic aptul c exportatorul 'a plti costul #unurilor" asi0urarea lor $n timpul tranzituluiF Costul vieii ? 1. :actor luat $n considerare $n situaia $n care un an0a.at este trimis s lucreze $ntr/o alt ar sau $ntr/o alt re0iune. 2. &locaie rezultat din indexarea salariilor pentru a compensa ni'elurile di erite de preuri" pltit an0a.atului trimis s lucreze $ntr/ o alt arGre0iune" $n cazul $n care costul 'ieii $n acea re0iune este mai ridicat dec+t $n zona $n care a lucrat an0a.atulF Cot de pia ? !rocentul tuturor '+nzrilor pe o pia" $nre0istrate de un sin0ur participantF Cot de v(n ri ? ;olumul sau 'aloarea '+nzrilor pe care o companie a%teapt s le realizeze $ntr/un anumit inter'al de timpF Cotaie de pre ? <ndicarea unui pre pe care un urnizor $l cere pentru li'rarea *'iitoare, de #unuri sau ser'iciiF Crean ? 7reptul creditorului de a pretinde de la de#itor s dea" s ac sau s nu ac ce'aF Credit cumprtor ? =redit acordat de '+nztor *sau de o #anc, cumprtorului pentru e ectuarea unei operaiuni comercialeF

496

Credit ipotecar ? 2mprumut pe termen lun0 acordat pentru a ac-iziiona o proprietate imo#iliar" $n care respecti'a proprietate se utilizeaz ca o 0aranie pentru creditF Credit lombard ? =reditul 0arantat cu #unurile mo#iliare ale solicitantuluiF Credit*spot ? 2mprumut acordat pe termen scurt ce $ndepline%te rolul unei (puni) $ntre un articol de c-eltuieli %i un 'enit comercial care le 'a acoperiF Creditor ? !ersoana izic sau .uridic care crediteaz o operaiune comercial" cu toate o#li0aiile %i drepturile ce decur0 din raportul .uridic aprut $ntre el %i #ene iciarul credituluiF Cri ? 8ecesiune economic ma.or $n 'iaa economic a unei riF Cupon ? 8arte numerotat %i deta%a#il a unui titlu" care reprezint dreptul proprietarului de a $ncasa o sum corespunztoare do#+nzii unei o#li0aiuni sau di'idendelor unei aciuniF Curta3 ? 1. 1cupaia curtierului. 2. 8emuneraie acordat curtierului la $nc-eierea unei tranzaciiF Curtier ? !ersoan care are ca ocupaie mi.locirea tranzaciilor de #ursF Cvorum ? Eumrul minim de persoane care se cer a i prezente la o %edin o icialF ,atorie public ? Cotalitatea $mprumuturilor contractate *la ni'el naional, de autoritile naionale ale unei ri" care include@ o#li0aiile emise de 0u'ern" $mprumuturile atrase pe termen scurt *#onuri de tezaur etc.," alte datorii pe termen scurt *o#li0aiuni cu termen" unele plti#ile $n 'alute strine sau o#li0aiuni necomercializa#ile,F ,atorie secundar ? 1rice datorie care poate i lic-idat numai dup ac-itarea altor datoriiF ,aun ? !ierdere" pre.udiciu" pa0u# adus unei $ntreprinderi din cauza calitii in erioare a produsului sau a altor condiii contractuale nerespectateF ,ealer ? !ersoan care tranzacioneaz #unuri sau ser'icii pe care le cumpr $n nume propriu pentru a le 'inde altcui'aF ,ebitor ? !ersoan sau or0anizaie care datoreaz cui'a ce'aF ,ebitor ipotecar ? !ersoan sau or0anizaie care deine imo#ilul asupra cruia se instituie ipotecaF

497

,ebriefing ? !ractic de mana0ement prin care un an0a.at $%i descrie" $n or0anizaie" propriile experiene *cum ar i relaia cu un potenial client strin, $n prezena celorlaliF ,eclaraie financiar ? 2nre0istrare $n scris a situaiei inanciare dintr/o or0anizaie care" de o#icei" cuprinde un #ilan conta#il" o declaraie de 'enit %i o declaraie despre luxul de numerarF ,eclaraie fiscal ? :orm $n care se trimit autoritilor iscale detaliile pri'ind 'enitul" c-eltuielile %i c+%ti0urile de capital ale unui contri#ua#ilF ,eflaie ? 1. :enomen economic care urmeaz unei perioade in laioniste" iind caracterizat prin retra0erea din circulaie a 'eniturilor $n ci re comparati'e. 2. Acderea nelimitat a preurilor care pericliteaz mediul de a aceri prin aptul c o companie poate a.un0e s/%i '+nd producia la preuri in erioare costurilor acestuiaF ,egrevare ? 1. 8educerea sarcinilor sau o#li0aiilor impuse unei persoane izice sau unei instituii. 2. 6ic%orarea 'alorii unei o#li0aii" $n special" iscaleF ,epreciere ? 1. 8educerea 'alorii mi.loacelor ixe ca urmare a utilizrii sau distru0erii acestoraF 2. 8educerea 'alorii unei monede $n raport cu aurul sau cu alte 'alute" $n condiiile pieei li#ere" care se mani est prin scderea cererii pentru acea 'alutF ,eplasament ? Kreutatea total a unei na'e. 2. Kreutatea 'olumului de ap dezlocuit de o na' care plute%teF ,ereglementare ? !rocesul de eliminare a restriciilor le0ale %i a #irocraiei care restricioneaz capacitatea irmelor" dintr/un anumit sector economic" de a concura li#erF ,escoperit de cont ? 2mprumut pe termen scurt" acordat de ctre o #anc titularului unui cont curent" peste 'aloarea contuluiF ,espgubire ? 8ecompens sta#ilit de ctre o instan .uridic sau un tri#unal pentru plata de daune ce i s/au cauzat unui reclamantF ,etailist ? !ersoan care 'inde mr uri cu amnuntulF ,evalori are ? 3 ect al unei msuri administrati'e" prin care se -otr%te reducerea 'alorii unei monede $n raport cu alteleF ,evi ? AituaieGlist $ntocmit anticipat $n care se prezint detaliat c-eltuielile necesare executrii unei lucrriF

498

,evi e ? 7ocument de credit %i de plat *cam#ii" cereri etc., emise $n 'alut strin" pe #aza crora #ene iciarul o#ine o anumit cantitate de 'alut dintr/o alt arF mi.loc de plat $n 'alut strinF ,e intermediere ? 3xcluderea intermediarilor inanciari din procesul alocrii economiilorF ,iluare ? 8educerea 'alorii aciunilor ce ormeaz capitalul social al unei companii" prin emisiunea de noi aciuni la un pre mai mic dec+t 'aloarea de pia a aciunilorF ,in raft ? &rticol care este ac-iziionat direct de pe un ra t al ma0azinului" un produs a#ricat $n a'ans" $n a%teptarea c 'a 0si un consumator care este dispus s/l cumpereF >companie din ra*t@ ? irm care #ene iciaz de.a de un statut le0al" care nu a des %urat niciodat 'reo acti'itate" dar care are un nume" un statut %i o adres $nre0istratF ,irector executiv ? !ersoan $nsrcinat cu conducerea permanent $ntr/o or0anizaieF ,irector financiar ? !ersoan $nsrcinat cu $nre0istrrile conta#ile %i cu conducerea acti'itii inanciare $ntr/o companie *atra0erea de $mprumuturi sau emiterea de noi titluri inanciare,F ,irector general ? !ersoan care direcioneaz acti'itatea de mana0ement $ntr/o or0anizaieF ,irector neexecutiv ? 1rice director dintr/un consiliu de administraie al unei companii care nu ace parte din executi'F ,irector operativ ? !ersoan care deine responsa#ilitatea pentru acti'itile de zi cu zi ale unei a aceriF ,iscount ? ;aloarea cu care se reduce un preF ,iscount comercial ? 7iscount acordat de o parte a unui contract de comer celeilalte priF *de exemplu" reducere acordat de ctre un '+nztor en 0ross de con ecii proprietarului unui ma0azin de mod,F ,iscount de volum ? 7iscount acordat unui cumprtor" raportat la 'olumul de #unuri pe care acesta le ac-iziioneazF ,iscount important ? 7iscount de 'aloare mare raportat la preul #unurilor sau ser'iciilor" $n mod pro#a#il" dep%ind 'aloarea de 25VF ,iscount pentru numerar ? 7iscount acordat de '+nztor cumprtorului care plte%te $n numerar preul unui produsF

499

,ispens ? 1. Acutire a cui'a de $ndeplinirea unei anumite o#li0aii *le0ale,. 2. &ct care atest aceast scutireF ,iurn ? &locaie zilnic acordat unui an0a.at pentru a/%i acoperi unele c-eltuieli" de exemplu" cele pri'ind deplasrile sau pro0rame de di'ertisment antrenate de realizarea atri#uiilor lor pro esionaleF ,ividend ? !artea din pro itul unei societi care se distri#uie acionarilor" exprimat ca procent din 'aloarea nominal a capitalului su#scris de acionari sau ca 'aloare a#solut pe aciuneF ,ividend provi oriu ? 1 parte a sumelor anuale a di'idendelor unei companii" care se plte%te $n tran%e *de o#icei la 6 sau la 3 luni, $nainte de s +r%itul anuluiF ,ob(nd ? Aum de #ani pltit pentru pri'ile0iul de a $mprumuta #aniF ,ob(nd acumulat ? 7o#+nd care a ost c+%ti0at" dar nu este $nc pltitF ,ob(nd a3ustabil ? 8ata do#+nzii la un $mprumut" care 'ariaz $n uncie de cursul pieei *ni'elul ratei do#+nzii pe pia,F ,ob(nd compus ? 7o#+nda care se $ncaseaz $ntr/o anumit perioad de timp" calculat procentual pe #aza sumei dintre 'aloarea capitalului %i toate sumele acumulate din do#+nd $n perioadele precedenteF ,ob(nd de depo it ? 7o#+nd acordat de #nci pentru perioada de depunere" ca do#+nd ix sau 'aria#il" potri'it re0lementrilor speci iceF ,oor*to*door ? 6etod de '+nzare" $n prezent mai puin utilizat" care const $n aptul c un a0ent de '+nzri mer0e din u% $n u%" $ncerc+nd s con'in0 di erite persoane s ac-iziioneze #unuri sau ser'iciiF ,rept de autor ? 7reptul de proprietate intelectual" reprezent+nd dreptul le0al al creatorului unei opere literare" muzicale" artistice de a deine $n proprietate aceast creaieF ,rept de preemiune ? 1. 7reptul uneia din pri de a i pre erat altei persoane la cumprarea unui #un" la '+nzarea de acti'e ale unei societi etc. 2. 7reptul titularului unei creane asupra urmririi #unului ce constituie un drept real accesoriu al creaneiF

419

,rept de proprietate ? 7reptul dat prin le0e unei persoane sau irme de a dispune" potri'it 'oinei sale" asupra unui #un material" a unei mrci de a#ric" mrci de comer" patent etc.F ,rept real ? 7reptul unei persoane asupra unui #un" aprat $n raport cu oricare alt persoanF ,umping ? <ntroducerea produselor unor ri pe piaa altor ri la pre in erior preului la care acelea%i produse sunt '+ndute pe piaa intern" cauz+nd sau risc+nd s cauzeze pre.udicii produciei naionale $n speF 1chilibru bugetar ? Aituaia $n care $ncasrile curente sunt e0ale cu suma c-eltuielilor curenteF 1conomie de gam ? 3conomia realizat prin producerea unei 0ame lar0i de #unuri sau prestarea unei 0ame lar0i de ser'iciiF 1mbargo ? 6sur pro-i#iti' luat" de re0ul" de autoritile administrati'e ale unei ri $n 'ederea interzicerii accesului mr urilor de importF interdicie asupra anumitor trans eruri dintr/o parte $n altaF 1misiune ? !unerea $n circulaie de ctre stat sau de ctre o instituie" o societate autorizat" a -+rtiilor de 'aloare" a #ancnotelor" a aciunilor etc.F emitereF 1rgonomie ? Atudiul condiiilor $n care indi'izii muncesc %i al cilor prin care aceste condiii pot i $m#untite pentru ca ora de munc s de'in mai e icientF 1talon ? 6sur a unui element care ser'e%te ca #az pentru e'aluarea altor elemente de acela%i tipF 1tic comercial *de a aceri, ? =odul moral dup care oamenii de a aceri $%i 0-ideaz relaiile pro esionale cu acionarii" an0a.aii" urnizorii" clienii etc.F 1antion ? !oriune de dimensiuni mici" decupat dintr/o #ucat de sto " sau cantitate mic dintr/un produs care permite aprecierea calitilor acestuiaF 1O7AJE5 ? =omunitatea 3uropean pentru 3ner0ie &tomicF 1urodolari ? 7enumirea atri#uit dolarilor care se a l depozitai $n a ara A.U.&." $n special $n #ncile europene %i $n ilialele europene ale #ncilor americaneF 1va iune fiscal ? Utilizarea de mi.loace ile0ale pentru a reduce 'aloarea de impozit datoratF

411

1xcedent bugetar ? Aurplus $n intrrile curente $n raport cu plile pe perioada de timp acoperit de #u0etul estimatF 1x*divident ? <ndicaie care $nsoe%te preul pe care $l are o aciune %i care arat c acest pre nu include plata unui di'idend declarat" dar $nc neac-itat de companieF 1xerciiu contabil ? !erioad de timp la s +r%itul creia se sta#ile%te %i se pu#lic soldul contului de pro it %i de pierderi al unei companiiF 1xercitare ? !unerea $n practic a unui drept con erit prin clauzele unui contractF 'actoring ? &cti'itate de recuperare a datoriilor $n numele altcui'aF 'actur ? 7ocument do'editor pri'ind mar a li'rat sau ser'iciul prestat" a'+nd menionate preul %i alte speci icaii necesare de identi icare $n 'ederea pliiF 'actur consular ? 7ocument solicitat de le0islaia anumitor ri" din moti'e comerciale %i 'amale" prin care se ade'ere%te c preul acturat reprezint 'aloarea de pia $n ara importatoareF 'actur de cumprare ? :actura $naintat de a0ent persoanei $n numele cruia aceasta a e ectuat cumprturi de mr uriF 'actur pro form ? 7ocumentul de in ormare care conine elementele a erente comercializriiF 'actur de v(n are ? :actura $naintat de a0ent pentru '+nzrile e ectuate $n numele celui pentru care lucreazF 'actur detaliat pe posturi ? Cip special de actur" ca de exemplu" nota de plat a con'or#irilor tele onice" care se detaliaz punct cu punctF 'aliment ? 1. Aituaie de insol'a#ilitate $n care se a l un comerciant" un industria% etc." pe care o instan .udectoreasc a declarat/o incapa#il s/%i ac-ite datoriileF 'r avarie ? *<ndicaie contractual, 3xcluderea riscului de a'arie $n asi0urarea mr urilor cu perisa#ilitate mareF 'r avarie particular ? *=lauz $n contractul de asi0urare maritim, &si0urtorul este exonerat pentru a'arii particulareF 'idelitate ? =apacitatea consumatorilor de a cumpra acelea%i #unuri %i ser'icii $n mod repetatF

412

'ilial ? Aocietate al crei capital este constituit $n proporie de peste 59V din capitalul altei societi" cu o anumit independen de a aceri" cu sediu separat %i clientel di eritF 'i #dosar$ maestru*ah ? :i%a *dosarul, cu $nre0istrri conta#ile $n sistem #ilanierF 'loor ? 1. 8in0 al #urseiF locul unde se des %oar tranzaciile $ntr/o #urs de 'alori. 2. 5imita minim a unui pre 'aria#il dintr/un contractF 'lotaie ? 5ansarea unei noi emisiuni %i o#inerea de cotare #ursier a aciunilor unei companii la o #urs de 'alori recunoscutF 'lux de fonduri ? 6odul $n care #anii circul $n sistemul inanciar al unei ri" de la #nci ctre consumatori" ctre productori" ctre 0u'ern %i apoi $napoi ctre #nciF 'lux de numerar ? ;olumul de #ani $n numerar a lat $n circulaie $ntr/o or0anizaie pentru o perioad de timp datF 'ond de amorti are ? :ondul creat special de emitentul de o#li0aiuni distri#uite su# orm de credit" $n 'ederea asi0urrii mi.loacelor necesare $n momentul scadent al ram#ursriiF 'ond comercial ? Cermen conta#il pentru di erena dintre suma pe care o companie o plte%te pentru a cumpra o alt companie %i 'aloarea de plat a acti'elor acesteia din urmF 'ond de re erv ? :ondul constituit din pro itul societii" pentru a i olosit $n scop de a stimula dez'oltarea irmeiF 'onduri de moderni are tehnologic ? :ondurile reinute din pro itul irmei pentru $nlocuirea capitalului ix" uzat izic sau moralF 'ormular de comand ? 1rdin de cumprare" cu antetul urnizorului" prezentat de ctre acesta clientului pentru completareF 'orfait ? &cti'itatea de scontare a instrumentelor inanciare $n scopul inanrii exportului de #unuri de capitalF 'or ma3or ? =lauz a unui contract care a#sol' prile de responsa#ilitate $n cazul unor e'enimente ce nu se a l su# controlul acestora ? de exemplu" un cutremur sau iz#ucnirea unui rz#oi ? care $mpiedic s/%i $ndeplineasc o#li0aiunile contractualeF 'ranco ? Cermen ata%at unei cotaii de pre ce semni ic c toate c-eltuielile de transport al mr urilor" de asi0urare etc." sunt cuprinse $n preul de '+nzare p+n la un loc anumitF 'ranco bord ? 5i'rarea mr ii la #ordul 'asului" cu suportarea de ctre '+nztor a tuturor c-eltuielilor p+n $n acest punctF

413

'ranco la chei ? 5i'rarea mr ii de ctre '+nztor p+n la c-eiul portului de $m#arcare" cu suportarea c-eltuielilor p+n aiciF 'ranco domiciliu ? Auportarea de ctre '+nztor a c-eltuielilor p+n la depozitele #ene iciaruluiF 'ranco l(ng nav #'"A")"$ ? ;+nztorul se o#li0 s aduc mar a l+n0 na'" la data de $ncrcare indicat de cumprtor" $n portul de $ncrcare con'enit %i $n modul uzitat $n acel port" dup care $l $n%tiineaz imediat pe #ene iciar de li'rarea mr iiF 'ranco vagon ? 5i'rarea mr ii cade $n sarcina '+nztorului p+n la staia de cale erat con'enitF 'ranco la bord *:1H, ? 3xportatorul se an0a.eaz" pentru preul respecti'" s li'reze #unuri olosind modalitatea de transport aleas de cumprtor ? de exemplu" na'al sau ero'iarF 'rani ? 6ar. de toleran la li'rarea mr urilor" pro'enind din scur0eri" e'aporare etc." precum %i clauz din contractul de asi0urare prin care asi0urtorul este exonerat $n caz de a'arie particular" $n procente 'aria#ile" $n uncie de perisa#ilitatea mr urilorF 'raud ? 2n%eltorie comis cu scopul de a o#ine un c+%ti0 ilicit $n detrimentul altoraF 'urni or de nav ? !ersoan izic sau .uridic $n atri#uiile contractuale ale creia intr asi0urarea 'asului cu toate urniturile auxiliare %i ser'iciile necesareF 'ungibil ? =aracteistic a unui produs" care poate i sc-im#at cu un altul" exact de acela%i tip" cu acelea%i caliti" comercializat de mai muli productori pe piaF 'urni or ? !ersoan care apro'izioneaz o or0anizaie cu #unuri sau ser'icii de care are ne'oieF 'urni or privilegiat ? :urnizor care $ntreine o relaie special cu un clientF 'utures ? =ontracte prin care se sta#ile%te o cumprare $n 'iitor la un pre con'enit $n prezentF 'u iune ? 8eor0anizarea" prin contopire" $ntr/o sin0ur unitate omo0en a unor $ntreprinderi sau a unor instituiiF 2a3 % 1. Hun corporal cu care un de#itor 0aranteaz datoriile sale a de creditor p+n la stin0erea datorieiF 2. * contract de:9 J =ontract accesoriu" constituti' de drepturi reale" prin care de#itorul

414

remite creditorului un #un mo#il" drept 0aranie pentru executarea o#li0aiei asumate printr/un contract principalF 2am de articole ? &nsam#lu" serie de articole distincte ale aceluia%i produsF 2aranie ? &n0a.ament prin care o persoan se o#li0 a de un creditor s $ndeplineasc o#li0aiile de#itorului principal" dac acesta nu le $ndepline%te el $nsu%iF 2aranie bancar ? 7epunere #ancar cu scopul de a 0aranta o aciune comercialF 2aranie de execuie ? &n0a.ament scris de a realiza o munc sau o lucrare la un anumit standard %i $ntr/un anumit inter'al de timpF 2aranie pentru calitate ? Karanie pe care o acord un '+nztor de #unuri asupra aptului c #unurile 'or $ndeplini condiiile de calitate promiseF 2era#a$ ? & administra pe socoteala %i $n locul cui'aF 2erant ? 6andatar plasat $n runtea unei instituii comerciale sau a unei societiF 2estiune ? &dministrare a patrimoniului sau a unor #unuri ale unei instituii sau a unor persoane de ctre reprezentantul eiF 2ir ? 1. Aemntur pe o cam#ie prin care proprietarul cam#iei dispune plata sumei pre'zute $n document ctre o anumit persoan %i la o dat anumit. 2. 6i.loc" act prin care cine'a 0aranteaz pentru aciunea" cinstea" an0a.amentele cui'aF 2ir pentru ncasare) ? 2ncasarea de ctre 0iratar a cam#iei care se ace $n calitate de mandatar al 0erantuluiF 2ir n garanie ? &ndosare pentru 0arantarea altor creane ale 0erantuluiF 2iratar ? !ersoana $n a'oarea creia este 0irat o cam#ie" un titlu de creditF 2ref ? Aer'iciu $n cadrul unei instane .udectore%ti care $ntocme%te" pstreaz" comunic etc. actele de procedurF 2refa tribunalului ? 8e0istrul cazurilor comprute $n aa unei instaneF 2reutate net ? Kreutatea unui produs r am#ala.F 2reutate livrat ? Kreutatea mr ii $nre0istrat la locul de descrcare de pe mi.locul de transportF 2rup de consumatori ? Krup de consumatori care se reunesc la c-emarea departamentului de marUetin0 dintr/o companie" cu scopul

415

ca mem#rii acestui departament s poat examina %i discuta atitudinile acestora a de produsele respecti'ei companii %i de cele ale companiile ri'ale /olding ? =ompanie care controleaz acti'itatea uneia sau a mai multor companii" ca urmare a aptului c deine le0al ma.oritatea aciunilor acestor ilialeF 6mport ? <ntroducere" $ntr/o ar" a mr urilor pro'enind din strintateF 6mpo it la surs ? <mpozit care este reinut de (la surs)" adic $nainte ca un 'enit sau un capital impozitat s a.un0 $n m+inile contri#ua#iluluiF 6mpo it pe profit ? <mpozit care se percepe asupra pro itului unei companiiF 6mpo it pe v(n ri ? 1rice impozit calculat la 'olumul sau 'aloarea '+nzrilorF 6mpo it pe venit ? <mpozit perceput asupra indi'izilor sau irmelor" sta#ilindu/se proporional cu 'enitul acestoraF 6ndemni aie de disponibili are ? Aum de #ani pe care an0a.aii sunt $ndreptii s o primeasc dac li se des ace prematur contractul de munc" r ca ace%tia s i comis 'reo 0re%ealF 6nsolvabilitate ? <ncapacitatea unei companii de a/%i ac-ita datoriile la timpF 6nstrument de plat legal ? 1rice #ani acceptai $n mod le0al pentru plata unei datoriiF 6nstrument negociabil ? <nstrument inanciar" cum ar i o o#li0aiune la purttor sau o aciune" care poate i transmis de la un proprietar la altul" r a tre#ui s ie in ormat emitentul iniial al instrumentuluiF 6ntegrare ori ontal ? <nte0rarea companiilor care acti'eaz mai mult sau mai puin $n acela%i domeniuF 6ntegrarea vertical ? 8euniunea $n cadrul unei or0anizaii a unor operaiuni care se succed sec'enialF 6nteligen artificial ? &ptitudine a unei ma%ini de a reproduce %i de a exploata procese co0niti'e umane $n anumite domenii" precum@ lin0'istic *traducere" $nele0ere a textului," rezol'are a unei pro#leme lo0ice etc.F 6ntermediar % !ersoan izic sau .uridic care mi.loce%te t+r0ul" contra unei remuneraii" $ntre '+nztor %i cumprtor" r ca

416

s ie ne'oie s de'in ea $ns%i cumprtor al mr ii" sau care $nc-eie o tranzacie $ntre dou pri" cu $mputernicirea acestoraF 6nventar ? Cotalitatea materialelor %i produselor utilizate $n acti'itatea unei companii" la care se adau0 produsele inite ne'+ndute" care sunt pstrate $n depozite sau $n alte locuriF 6nvestiie ? &c-iziionarea unui acti' de capital cu scopul de a o#ine un 'enit de pe urma acesteia sau de a realiza c+%ti0 de capitalF 6nvestiie alternativ ? &lte in'estiii dec+t cele $n titluri de 'aloare %i #ani" cum ar i in'estiiile $n opere de art" $n colecii numismatice %i ilatelice" #i.uterii %i aurF 6nvestiie strin direct ? <n'estiie su#stanial a uni rezident dintr/o ar $n industria altei riF 6nvestitor imobiliar ? !ersoan care realizeaz cre%terea 'alorii unui teren" ie construind pe supra aa acestuia" ie prin trans ormarea $ntr/un acti' care poate produce un lux de 'enituriF Mmprumut cu dob(nd ? 2mprumut care se acord de#itorului $n condiii mai 0eneroase dec+t cele care ar putea i o#inute pe o pia desc-isF Mmprumut garantat ? 2mprumut care con er creditorului dreptul de a lua $n posesie anumite acti'e speci icate aparin+nd de#itorului" $n cazul $n care $mprumutul nu 'a i ram#ursat la termenF Mmprumut glonte ? 2mprumut pe durata cruia #ene iciarul plte%te numai do#+nda a erentF Mmprumut la termen ? 1rice $mprumut care tre#uie ac-itat inte0ral $ntr/o perioad sta#ilit de timpF Mmprumut obligatoriu ? :orm de $mprumut pu#lic pe #aza emiterii de o#li0aiuni cu do#+nd ixF Mmputernicire ? 1. 6andat prin care un asociat d unui alt asociat acultatea de a/l reprezenta %i de a lua o decizie $n numele su $ntr/o adunare. 2. &ciunea de a $mputerniciF Mmputernicit ? 1. !ersoan autorizat de a s'+r%i ce'a $n numele altei persoane sau al unei societiF Mnlocuitor ? !rodus care poate su#stitui un altul existent $n mod o#i%nuit pe piaF Ia accept ? Aituaia $n care anumite #unuri sunt urnizate con orm $nele0erii c persoana care cumpr le poate returna" dac demonstreaz c nu corespund dorinelor luiF

417

Ian al ofertei ? :luxul de materiale care intr %i ies dintr/o or0anizaieF deplasarea produselor $n interiorul or0anizaiei $n timpul unui proces de producie %i li'rarea lor inal *ca produs, la un punct de '+nzareF Iansare ? <ntroducerea unui nou produs sau ser'iciu pe o piaF Iaptop ? Cip de computer cu #aterii interne care pot i re$ncrcate %i care poate unciona independent de continenteF Iegali are ? 1. 7eclaraie prin care un uncionar pu#lic atest autenticitatea semnturilor de pe un act. 2. &ciunea de a le0aliza %i rezultatele eiF Iicen ? 7rept acordat de o or0anizaie alteia de a utiliza un proces" o marc de comer" un #re'et etc." aparin+nd primei or0anizaii" $n sc-im#ul plii unui onorariu sau a unei rede'eneF Iiceniat ? <ndi'id sau or0anizaie creia i se acord o licenF Iicen de import ? &utorizaia administrati' pentru operaiunea comercial respecti'" o erind dreptul de a importa mr uriF Iiceniator ? <ndi'id sau or0anizaie care acord o licen altuiaF Iiceniere ? 6etod de extindere a unei a aceri prin acordarea de licene unor or0anizaii independente ce acti'eaz pe alte piee *$n special pe piee strine,F Iichidare ? !rocesul de redistri#uire a acti'elor unei companii dup ce aceasta a $ncetat s uncionezeF Iichidarea activului ? !rocedeu prin care o companie sau o persoan izic cumpr un acti' *$n 0eneral" o companie cotat, %i apoi procedeaz la '+nzarea treptat a acestuiaF Iicita *a/, ? !articiparea la o erte prin licitaie" prin prezentarea disponi#ilitilor $n ce pri'e%te preul %i cantitile pe care licitatorul consider c le poate an0a.a pentru termenul sta#ilitF Iicitaie nchis ? 5icitaie la care o ertele de pre se trimit $n plic $nc-is" p+n la o anumit dat $naintea zilei licitaieiF Iicitaie de v(n are ? !rocedeu or0anizat $n mod sistematic prin care se 'inde ce'a *o proprietate imo#iliar" lucrri de art" produse din pe%te etc., persoanei care o er %i plte%te preul cel mai ridicat dintre potenialii cumprtoriF

418

Iider de pia ? 1r0anizaie care deine cel mai mare se0ment de pe orice pia speci ic %i ale crei tactici sunt urmrite cu cel mai mare interes de ceilali participani la piaF Iitigiu ? =on lict ce d loc unui ar#itra. sau unui procesF Iingou ? &r0int sau aur netrans ormat $n monede" a'+nd orme %i 0reuti standardF Iivrare ? Crans erarea unui drept de proprietate asupra unui acti' de la o persoan la altaF Iivrare la chei #nevmuit$ ? !unerea mr ii la dispoziia cumprtorului" la c-ei" $n portul con'enit" suport+nd c-eltuielile de descrcare %i alte c-eltuieli pre'zute $n contract *am#alare" 'eri icare" msurare" c+ntrire etc.," r plata taxelor 'amaleF Iivrare la chei #vmuit$ ? 5i'rarea p+n la c-eiul portului con'enit" cu toate o#li0aiile %i c-eltuielile pre'zute $n contract re eritor la descrcare" inclusi' plata taxelor 'amaleF Iivrare la depo it ? !unerea mr ii la dispoziia cumprtorului" pentru a i $ncrcat $n mi.loace de transport care aparin cumprtoruluiF Iivrare la poarta fabricii ? !reluarea mr ii de ctre cumprtor de la locul a#ricrii ei" a'+nd sarcina de a suporta toate o#li0aiile de transportF Iocatar ? !ersoan izic sau .uridic care ia cu c-irie un apartamentF Iocaie ? =ontract prin care se acord dreptul la utilizarea unei proprieti pe o perioad de timp %i $n sc-im#ul unei anumite pli *sau tran%e de pli,F Ioco ? =ondiie de li'rare prin care cumprtorul se o#li0 s preia mar a din depozitul a#ricii" din portul *0ara, care deser'e%te localitatea unde a ost produs mar a etc.F Iogo ? 7esi0nul sau sim#olul care identi ic $n mod speci icGindi'idual o anumit or0anizaie sau marc de a#ricF Iucrtor pe cont propriu ? !ersoan care lucreaz pentru ea $ns%i %i nu are un contract de munc cu nici o or0anizaieF 5aga ine n lan ? 6a0azine cu acelea%i produse" ce aparin unei sin0ure irme" iind rsp+ndite $n aceea%i localitate sau $n mai multe localitiF 5andant ? !ersoan pentru care se $nc-eie un act .uridicF

419

5andat *contractul de/, ? 1. 2mputernicire *contractual, de a reprezenta o persoan izic sau .uridic %i de a aciona $n numele ei. 2. &ct prin care se d aceast $mputernicireF 5andat potal ? 1rdin de plat prin po%tF 5andatariat ? &cti'itatea des %urat de a0entul comercial $n #aza contractului de mandatF 5anipularea materialelor ? &cti'itatea prin care materialele antrenate $n uncionarea unui proces *materii prime" #unuri semi inite sau produse inale, sunt plasate ast el" $nc+t acestea s se 0seasc la locul potri'it la momentul potri'itF 5arc de comer ? Aemnul distinct olosit de o irm de producie pentru a/%i indi'idualiza produsele realizate" ser'iciile prestate" a de cele identice sau similare ale altor productori sau prestatori de ser'iciiF 5arc de fabric ? &nsam#lu de 'alori reprezentate de numele sau sim#olul unei companii" care o di ereniaz de concurenF 5arca distribuitorului ? Eume de marc atri#uit unui produs de ctre un detailistF *7e exemplu" marca proprie aplicat de un supermarUet asupra unor produse pe care le comercializeaz $n concuren cu acelea%i produse purt+nd marca a#ricantului,F 5arc nregistrat ? 6arca de a#ric sau de comer depus la autoritile de resort pentru a i prote.at %i pentru a se #ucura de toate drepturile acordate de le0e acestei instituiiF 5arf fungibil ? !rodus care este '+ndut $n cantitate oarte mare %i" practic" nu di er de la un productor la altulF 5ar3 de profit ? 7i erena dintre costul unui element %i preul cu care acesta este '+ndutF 5entor ? !ersoan numit s lucreze cu un mana0er cu scopul speci icat de a o eri consultan independent asupra per ormanelor mana0erului la locul de muncF 5entoring ? &cti'itatea unui mentorF 5esa3 publicitar ? !rezentarea calitilor unui produs sau ser'iciu" ce are ca suport di erite mi.loace de in ormare@ ziare %i re'iste" tele'iziune %i cinema" panouri de a i%a. %i alte spaii exterioare" pa0ini Re# internet etcF 5ic publicitate ? 6esa. pu#licitar de dimensiuni mici" de o#icei $n ormat al#/ne0ru" care cuprinde doar o coloan %i al crui

429

pre se calculeaz $n uncie de numrul de r+nduri" numrul de centimetri sau numrul de cu'inteF 5i3loace circulante ? =apitalul olosit $n operaiile comerciale curente ale irmei" constituit ca di eren dintre acti'ele lic-ide *stocuri" de#itori" o#li0aiuni etc., %i de#itele pe termen scurtF 5i3loace fixe ? Coate #unurile %i 'alorile destinate s rm+n pe o durat lun0" su# aceea%i orm" $n $ntreprindereF 5oratoriu ? 1. !erioad de 0aranie acordat unui de#itor pentru inter'alul c+nd $nc nu s/a redresat" ast el $nc+t s/%i poat plti datoria scadent %i neonoratF 2. 6sur le0islati' 'iz+nd $ncetarea temporar a plilor externe din cauza unei lipse ma.ore a disponi#ilitilor 'alutareF 5ostr ? 3%antion dintr/un produs" expus $n 'ederea aprecierii calitii mr ii o erite spre '+nzareF 5ostr din marfa preluat ? 6ostr reinut pentru a ace do'ada calitii mr ii $n momentul prelurii de ctre #ene iciarF +av de linie ? ;as de transport de mr uri care are curs re0ulat pe un traseu determinatF +av tramp *$nt+mpltoare, ? Ea' an0a.at care nu are un traseu sta#ilit $n preala#ilF se deplaseaz $n uncie de necesiti %i are c-eltuieli de transport mai reduse dec+t cele linerF +avlosire ? Cransportul de mr uri prin $nc-irierea unui mi.loc de transport *'as" a'ion, contra unei pli denumit (na'lu)F +avlositor ? !ersoan care transport *$n nume propriu" ca intermediar, mr uri" $nc-iriind $n acest scop o na'" inte0ral sau parialF +avlu ? =-irie pltit pentru olosirea unui 'as maritimF costul transportului pe ap al mr urilor con'enit $ntre armator %i na'lositorF +avlu pltit ? Ea'lu pltit anticipat $n portul de $ncrcareF +avlu mort ? Ea'lu pltit pentru spaiul neocupat cu mar pe transportul maritimF +erambursabil ? Aum de #ani a'ansat care nu se restituie cumprtorului $n cazul $n care acesta se rz0+nde%te $n ceea ce pri'e%te ac-iziia de produse %i ser'icii pentru care a pltit a'ansulF +ivel de sub isten ? Ei'el de trai minim" calculat dup criterii naionale sau internaionaleF

421

+otifica #a$ ? & ace cunoscut o decizie unei persoane" $ntr/o orm le0alF +otificare de re iliere ? &nunare cu prea'iz asupra $ncetrii unor raporturi contractuale *de comer" de munc etc.,F +ovaie ? 1. 6odalitate de stin0ere a unei o#li0aii contractuale" prin $nlocuirea cu o alt o#li0aie ce tre#uie s ai# un coninut di erit de o#li0aia stins. 2. &ct .uridic prin care o o#li0aie nou %i cu alt coninut se su#stituie unei o#li0aii 'ec-iF Ebligaiune ? <nstrument inanciar emis de o companie sau un 0u'ern" $n sc-im#ul unui $mprumut pe termen lun0" purttor de do#+nd" care pot i cumprate %i '+ndute de ctre in'estitori pe piaa secundarF Ebligaiune cu cupon ero ? 1#li0aiune care nu plte%te deloc do#+nda" este '+ndut cu un discount important la 'aloarea nominal a acesteiaF Efert ? 1 erirea de #unuri sau prestarea de ser'icii $n 'ederea 'inderii pe #az contractualF Efert ferm ? 1 erta care conine toate elementele unui contract *o#iect" pre" termene de li'rare etc.," iind acceptat $ntocmai de ctre #ene iciar %i a'+nd e ect de contract $nc-eiatF Efert cu timp de prob ? &ciune de promo'are care are speci icul de a permite unui consumator s $ncerce un produs pentru o anumit perioad de timp" $nainte de a decide dac $l cumpr sau nuF Efert tender ? 1 ert de cumprare a unui anumit numr de titluri la un anumit preF Eperaiune triunghiular ? 6odalitate de comer *de re0ul" $n comerul exterior," prin care mar a circul $ntre ara exportatoare %i cea importatoare prin intermediul unei case de comer dintr/o ar terF Erdin de cumprare ? =erere detaliat $n scris adresat unui urnizor pentru li'rarea de #unuri sau prestri de ser'icii la un anumit preF Erdin de plat ? <nstruciune prin care un client solicit unei instituii inanciare c e ectueze plata re0ulat *adesea lunar, a unei sume ixe ctre un creditor speci icatF &erioad de graie ? <nter'alul de timp $ntre acordarea unui $mprumut %i prima tran% de ram#ursareF

422

&erioad de prob ? !erioada $n le0tur cu cali icarea la locul de munc sau cu testarea noului an0a.atF &erioad de preavi ? <nter'alul de la $nm+narea prea'izului pri'ind $ncetarea contractului de munc p+n la intrarea sa le0al $n 'i0oareF &erioad sabatic ? !erioad prelun0it de concediu luat de un an0a.at" adesea ca un drept stipulat $n contractul su de muncF &ersoan 3uridic ? 1r0anizaie de persoane sau de capital" $n iinat pe cale .uridic" care uncioneaz $ntr/un cadru le0islati' determinatF &iaa cumprtorului ? !iaa dominat de cumprtor" unde o erta este mai mare dec+t cerereaF &ia de capital ? !iaa care are ca o#iect tranzacionarea instrumentelor inanciare pe termen lun0 *cum ar i aciunile %i o#li0aiunile, care constituie capitalul companiilorF &iaa neagr ? !iaa care uncioneaz $n a ara le0ii %i a re0lementrilor 0u'ernamentaleF &iaa titlurilor necotate ? !ia a titlurilor inanciare care nu sunt listate la o #urs de 'alori recunoscut *este cunoscut mai ales su# a#re'ierea UA6,F &iaa v(n torului ? !iaa pe care cererea dep%e%te o erta %i unde '+nztorii pot 'inde oric+te produse ar a'eaF &ia cenuie ? !ia pe care se tranzacioneaz aciuni neemise $ncF $nainte ca o nou emisiune s ie repartizat in'estitorilor" aciunile sunt '+ndute %i cumprate pe #aza meniunii (la emitere) *R-en issued, %i marcate cu literele ]<F &ia de ncercare ? 2ncercarea unui produs sau ser'iciu nou prin lansarea acestora pe o arie restr+nsF &ia primar ? !ia pe care se '+nd instrumentele inanciare imediat dup emiterea lor" adic" $n momentul $n care se transmit de la emitent ctre primul cumprtor al acestora" $n continuare" acestea iind tranzacionate pe piaa secundarF &ia secundar ? !ia pentru #unurile %i ser'iciile care de.a au parcurs un proces de '+nzare ctre un consumatorF *se re er" $n special" la pieele instrumentelor inanciare" cum ar i o#li0aiunile %i aciunile,F &ia spot ? !ia pe care preurile ixate pentru #unuri %i ser'icii sunt pentru plat %i li'rare imediatF

423

&ia supl ? !ia pe care o erta este superioar cereriiF acest tip de pia a'orizeaz cumprtorii *care stau $n a%teptarea unor scderi de preuri, %i nu '+nztoriiF &lanning ? Auport ce permite 'izualizarea %i pro0ramarea unei acti'iti a $ntreprinderii@ deplasri ale reprezentanilor" concedii etc.F &lat anticipat ? &c-itarea unei datorii $naintate ca aceasta s de'in scadentF &lat n avans ? =reditarea de ctre cumprtor a li'rriiF &lat la vedere ? !lat a unei trate la simpla ei prezentareF &lat prin ramburs ? 5i'rarea mr ii la destinatar contra plii costului acesteiaF &oli ? 7ocument emis de ctre o instituie de asi0urare prin care aceasta certi ic un contract de asi0urare a 'ieii sau a #unurilor materiale ale cui'aF &oli n alb ? &si0urare $n care lipse%te numele asi0uratului" actul put+nd circula" prin andosare" la purttorF &oli deschis ? !oli de asi0urare $n care se precizeaz suma asi0urat" r o#iectele asi0urateF &ortofoliu ? &nsam#lu de acti'e *de o#icei" inanciare, care aparin unui sin0ur proprietar" ie persoan izic" ie instituie" %i care cuprinde aciuni" o#li0aiuni" aur %i numerarF &ostdata #a*$ ? & pune pe un document data ulterioar celei $ntocmirii actului respecti'F &o iie W la hausse ? !oziia a0entului de #urs care speculeaz $n perspecti'a unei cre%teri ulterioare a preuluiF &re3udiciu ? !a0u# material" moral sau de alt tip" cauzat cui'aF &restaie ? Aer'iciu urnizat cui'aF &restaie social ? Aum alocat cu titlul unei le0islaii socialeF &re de cumprare ? 1. =ursul de sc-im# sta#ilit de #anca naional pentru moneda naional" $n 'ederea ac-iziionrii unei 'alute strineF 2. !reul pltit de cumprtor la li'rarea mr iiF &re conform listei ? !re ormal" pentru #unuri %i ser'icii" a%a cum este $nre0istrat pe o list realizat de a#ricantul sau prestatorul de ser'iciiF acesta nu coincide neaprat cu preul la care un '+nztor este dispus s '+ndF

424

&re cu amnuntul recomandat ? !re pe care productorii $l recomand detaili%tilor cu scopul ca ace%tia s $l aplice consumatorilor la '+nzarea produselor lorF &re de exercitare ? !re $nscris $n contractele pentru opiuni" la care un titlu de 'aloare poate i cumprat sau '+ndut $n 'iitorF &re de intervenie ? !re minim sta#ilit de 0u'ern pentru un anumit produs $n scopul 0arantrii aptului c productorii 'or o#ine un anumit 'enit din '+nzrile lui@ de o#icei" se practic pentru produsele a0ricoleF &re de transfer ? Crans erarea de pro it de la un mem#ru al unui 0rup ctre altul prin $ncrcarea de preuri arti iciale *nesupuse pieei, pentru procurarea de #unuri %i ser'icii $ntre priF &re estimativ ? !re sta#ilit cu aproximaie" pe care un '+nztor $l indic unui client potenialF &re prag ? !re pentru #unuri importate su# care intr $n 'i0oare restricii presta#ilite asupra importurilor@ aceste restricii au scopul de a pre'eni in'adarea pieei cu importuri ie tine %i cauzarea de daune productorilor interniF &re spot ? !reul unui articol $n cazul $n care acesta se cumpr pe loc %i cu plata $n numerarF &rocesarea unui text ? =ompunerea unui text care se 'izualizeaz" se corecteaz" se modi ic" apoi se $nre0istreaz prin intermediul unui aparat dotat cu tastatur" memorie %i ecranF &rocur ? &ct prin care o persoan $mputernice%te pe alt persoan *denumit $n comer (procurist comercial), s ne0ocieze" s administreze $n numele ei" $n parte sau $n totalitate" patrimoniul unei irme sau al unei persoane iziceF &rocurist ? !ersoanaGmoderator care este $mputernicit de a reprezenta" prin procur" interesele unei persoane .uridice sau ale unei persoane iziceF &roducie de serie ?!roduse de acela%i tip" realizate pe cale industrial $n loturi mariF &rodus cu cerere elastic ? !rodus sau ser'iciu ale crui '+nzri luctueaz $n mod dramatic la iecare modi icare de preF &rodus generic ? !rodus care nu se 'inde su# un nume cunoscut de marc de a#ric@ se spune c produsele armaceutice de'in 0enerice $n momentul $n care $nceteaz protecia lor prin #re'et" ele pot i a#ricate %i '+ndute de oricineF

425

&rodus finit ? Hun al crui proces de a#ricaie s/a $nc-eiat %i care este 0ata s ie '+ndut unui consumator inalF &rodus returnat ? !rodus care este returnat unui urnizor de un cumprtor cruia i se ram#urseaz preul de ac-iziieF &roiect la cheie ? !roiect de construcii de mari dimensiuni pe care contractantul se an0a.eaz s/l realizeze $n cele mai mici detaliiF &romovare ? 1. &ciune prin care se a'anseaz un an0a.at pentru a ocupa o poziie mai important. 2. =oncentrarea de e orturi excepionale de marUetin0 pentru intensi icarea '+nzrii unui anumit produs sau ser'iciuF &romovare special ? &ciune special de promo'areF &romovarea v(n rilor ? 3 ort speci ic pe termen scurt pentru promo'area sau lansarea unui produs sau ser'iciuF &rospect ? 1. <mprimat pu#licitar care d o ima0ine asupra unui produs %i asupra condiiilor sale de '+nzare. 2. 7ocument care ac-iziioneaz planurile unei companii pentru emisiune de noi titluri de 'aloare %i pentru ceea ce aceasta intenioneaz s ac cu #anii pe care $i colecteaz $n urma emisiuniiF &rotest de neacceptare ? Eeacceptarea unui titlu de creditF &rotest de neplat ? Eeacceptarea la plat a unui titlu de creditF &ublicitate ? &nsam#lu de mi.loace de in ormare olosite pentru a ace cunoscut o $ntreprindere sau un produsF &unct de v(n are ? Apaiu unde are loc o '+nzare@ un ma0azin" un tele on sau un ormular de comand dintr/un catalo0 utilizat $n comerul prin po%tF &unct de v(n are cu amnuntul ? 1rice reea de distri#uie prin care se '+nd #unuri %i ser'icii cu amnuntul@ un ma0azin " un catalo0 utilizat $n comerul prin po%t sau Re# siteF &utere de cumprare ? =antitatea de #unuri sau ser'icii care pot i ac-iziionate de o unitate monetar sau la un anumit ni'el al 'eniturilorF &utere de cumprare paritar ? 3c-ili#rul dintre raportul de sc-im# al unei 'alute a de alta" c+nd puterile lor de cumprare interne" $n uncie de raportul de sc-im#" sunt ec-i'alenteF 7abat ? 8educere de pre a de preul cu amnuntul al unei mr i" $n anumite situaiiF 7abat comercial ? !arte din preul de '+nzare cu amnuntul" sta#ilit ca o cot procentual" destinat s acopere c-eltuielile de

426

circulaie %i s asi0ure #ene icii or0anizaiilor comercialeF adaos comercialF 7amburs *are ? Aistem de expediere a mr urilor" con orm cruia contra'aloarea acestora sau taxa de transport este ac-itat de destinatar la primireF 7ate *#3n'are %n, ? Aistem de '+nzare prin care cumprtorul se ac-it prin pli e%alonate $n timpF 7 boiul preurilor ? :orm 'iolent de concuren" $n care '+nztorii $%i su#mineaz unii altora preurile" pentru a c+%ti0a cote de piaF 7ecall ? =erere e ectuat de un productor pri'ind returnarea produselor ac-iziionate la un anumit moment *pltite iind prin ram#ursare,@ cel mai adesea" aceast te-nic se utilizeaz atunci c+nd se descoper c un produs este de icientF 7ecesiune ? 3tap a economiei unei ri" caracterizat prin scderea produciei %i a producti'itii" prin sporirea %oma.ului sau deprecierea 'eniturilorF 7eciclare ? 1. 8eutilizarea de%eurilor industriale %i comerciale ca materii prime" pentru un nou proces industrialF de exemplu" utilizarea de%eurilor de -+rtie $n a#ricarea pastei de -+rtie. 2. !rocesul prin care #ncile acumuleaz economiile suplimentare dintr/o parte a lumii %i le in'estesc $n alte re0iuni unde acestea lipsescF 7ecipis ? 7o'ad de primire a mr ii" a unei sume de #ani etc." la data %i $n condiiile stipulateF 7eclamaie ? !l+n0ere adresat unei autoriti pentru a/%i ace respectat un dreptF 7ecrutare ? !rocesul de identi icare %i selectare de noi an0a.aiF 7ecurs *a *ace:9 ? =ale de atac prin care se cere unei instane superioare s 'eri ice le0alitatea %i temeinicia unei -otr+ri .udectore%ti $n 'ederea anulrii sau modi icrii acesteiaF 7edeven ? =-irie pltit de cine'a pentru utilizarea unui anumit tip de proprietate aparin+nd altcui'a *o ast el de proprietate sunt operele scrise ale autorilor" mineralele a late $n su#solul unui teren %i elementele prote.ate de un #re'et,F 7eealonare ? 6odi icarea scadenei datoriilor unui de#itor *at+t cu acordul acestuia" c+t %i cu al creditorului, pentru a spori %ansele de#itorului de a plti la timpF

427

7e*engineering ? !roiectarea radical a unui proces de a#ricaieF 7egistru de cadastru ? 8e0istrul proprietilor de terenuri" cu precizri pri'ind coordonatele" modi icrile de proprietate" situaia impozitelor etc.F 7egistru de cas ? 2nre0istrrile de intrri %i ie%iri $n numerar" de o#icei $n cursul unei zileF 7egistrul comerului ? 8e0istrul o icial la care se $nre0istreaz o#li0atoriu" la $n iinare" societile comerciale" cu precizarea o#iectului de acti'itate" a sediului" a capitalului" mem#rilor ondatori etc.F 7egulator ? !ersoan an0a.at a unei a0enii *sau departament 0u'ernamental," care s/a $n iinat $n scopul introducerii de re0lementri $ntr/o anumit indistrie sau pe o anumit piaF 7emitere ? CrimitereaGpredareaG$nm+narea unor sume de #ani de ctre o persoan alteiaF 7emitere de datorie ? 8enunare parial sau total a unui creditor la dreptul su $mpotri'a de#itoruluiF iertare de datorieF 7eparti area costurilor ? 7istri#uirea costurilor 0enerale pe unitate de produsF 7epo iionare ? 6odi icarea percepiei consumatorilor asupra unui produs sau ser'iciu prin modi icareaGsc-im#area am#ala.ului acestuia sau a modului de comercializareF 7epatrierea capitalului ? 7reptul de trans erare $n strintate a pro itului capitalizat de ctre un in'estitor extern sau un asociat strin $ntr/o societate mixtF 7epre entant ? Aalariat al crui rol este s primeasc sau s o#in comenzi de #unuri sau ser'icii" $n numele %i $n contul unuia sau mai multor patroniF 7esort ? Ton de competen a unei .urisdicii sau a unei administraiiF de asemenea" de competen a unei persoaneF 7etorsiune ? 6sur restricti' luat de o ar pri'itor la comerul su exterior" cu o alt ar" pentru a o determina pe aceasta s renune la practicile sale restricti'eF 7etur ? Crimiterea $napoi a unei mr i expeditoruluiF 7evendicare ? =ererea prin care partea asi0urat solicit asi0urtorului o desp0u#ire pentru o pierdere su#scris condiiilor unui contract de asi0urareF

428

7e ilia #a*$ ? & des ace" a anula o con'enie sau un contractF 7oll over ? &cti'itatea de a prelun0i scadena unui $mprumut peste data iniial a ram#ursriiF )caden ? 7at de plat a unei datorii sau de executare a unei o#li0aiiF )caden trimestrial ? Tilele $n care se o#i%nuie%te s se e ectueze plile trimestriale *c-iria %i altele,F )cont ? 1. Cax perceput" de re0ul" de o #anc" cu ocazia plii unui titlu de credit $nainte de termen *la taxa scontului," #anca adu0+nd" de asemenea" %i comisionul pentru e'entualele riscuri 0enerate de ast el de operaiuni. 2. 8educere acordat unui de#itor din 'aloarea unei polie sau a unei datorii pltite $nainte de scadenF )contarea facturii ? ;+nzarea acturii unei companii ctre o irm inanciar cu un discount la 'aloarea nominalF )crisoare de credit ? :orm a creditului documentar" concretizat $ntr/un document" prin care #anca emitent se o#li0 s plteasc" r rezer'e" o sum determinat" $n condiiile $n care #ene iciarul respect $ntocmai clauzele con'enite %i $nscriseF )crisoare de intenie ? Acrisoare o icial care exprim intenia de a $ntreprinde ce'a $n mod special" necreind o#li0aii .uridiceF )crisoare de trsur ? 7ocumentul care atest $nc-eierea contractului de transport de mr uri" $n urma predrii mr urilor" conin+nd %i con irmarea de primire din partea cru%uluiF )crisoare de trsur pentru transportul aerian ? 7ocument ce conine lista de #unuri ce ac o#iectul transportului aerian internaional e ectuat de un expeditorF )cutire ? !ri'ile0iu care anuleaz o o#li0aieF )ediu social ? 1. Aediul declarat al irmei" respecti' unde uncioneaz aparatul administrati'. 2. &dresa pe care tre#uie trimis corespondena o icial a irmei ca mi.loc de do'ad le0alF )emifabricate ? !roduse nedestinate consumului inal" a l+ndu/ se $n continuare pe luxul de producie $n 'ederea o#inerii unui produs initF )ocietate comercial ? &sociaie de oameni de a aceri care au contri#uit cu capital sau #unuri la executarea unei aciuni comerciale $n 'ederea o#inerii unor #ene icii comuneF

429

)ocietate #anonim$ pe aciuni ? Aocietate comercial $n care asociaii acti'eaz $n mod limitat" adic $n limita capitalului social su#scris %i 'rsat" exprimat prin aciuniF )ocietate n comandit ? Cip de societate $n care asociaii comanditai rspund solidar %i indi'izi#il" administr+nd direct societatea" iar asociaii comanditari rspund direct numai $n limita capitalului adus" r a a'ea dreptul de a participa la administrarea societiiF )ocietate cooperatist ? Cip special de societate $n care asociaii $%i sta#ilesc un re0im speci ic de realizare a acti'itii economice" pentru a/%i asi0ura interesele comune $n producie" $n comercializare etc.F )ocietate*mam ? =ompanii care dein una sau mai multe ilialeF )ocietate n nume colectiv ? Aocietatea care se caracterizeaz printr/un numr mic de mem#ri" cu capital redus" cu rspundere solidar %i nemr0init pentru datoriile neacoperite din patrimoniul societiiF )ocietate utilitar ? 1rice companie care urnizeaz ser'icii eseniale pentru uncionarea con orta#il a locuinelor %i #irourilor" cum ar i electricitatea" 0azul %i apaF )old ? 1. 7i erena dintre de#it/credit@ rest de plat dup compensarea reciproc a unor o#li0aii. 2. Atoc de mr uri rmase ne'+ndute la $nc-eierea unui sezon %i care se '+nd cu pre redus. 3. 8educere special a preurilor ca o modalitate de a stimula 'nzrileF )old debitor ? 7i erena ne0ati' a #ilanului conta#ilF )old mediu ilnic ? 6etod utilizat de #nci pentru a calcula do#+nda contului unui client" care a rmas nepltitF )olvabil ? !ersoan izic sau .uridic a crei situaie inanciar $i permite s/%i onoreze de#itele din capitalF )olvabilitate ?=apacitatea de onorare a datoriilor la ni'elul societiiF )ondare a datelor ? Utilizarea de pro0rame so isticate de computer" $n scopul unei cercetri sistemice a unei #aze de date complexeF )plarea banilor ? Crans erarea de #ani (murdari) prin locuri (curate)" cum ar i centre inanciare reputa#ile" ast el" $nc+t s par

439

c #anii ar i c+%ti0ai $n mod le0itim" sau c s/ar i pltit $ntre0ul impozit datorat statului pentru respecti'a sum de #aniF )pecimen #mostr , ? 3xemplar tip al unui produs" al unei mr i etc.F )tivuire *arimare, ? 8epartizarea metodic a mr urilor pe na'" con orm planului de $ncrcareF )toc ? =antitatea mr urilor inite *materii prime" materiale, disponi#ile $n depozit pentru li'rareF )toc tampon ? Atoc de materiale pstrat ca rezer'F )top*loss order ? 1rdin de oprire a pierderii" prin care #roUerul de #urs urmeaz s lic-ideze poziiile de cumprare/'+nzare pentru e'itarea sau" cel puin" limitarea pierderilorF )ubantreprenor ? !ersoana care preia o parte din lucrri $n sistem de su#contractare de la contractantul *antreprenorul, principal *0eneral,F )tudiu de fe abilitate ? &naliz a pro#a#ilitii ca un proiect s $%i $ndeplineasc o#iecti'ele plani icateF )ub linie ? 2nre0istrri care apar su# 'aloarea pro itului net $ntr/ un cont de pro it %i pierderiF )ubcapitali are ? &limentarea unei a aceri cu capital insu icient" pentru ca aceasta s/%i des %oare acti'itatea r e orturi inanciareF )ubcontract ? 1rice indi'id sau irm creia o persoan" care are un contract de e ectuare a unei lucrri" $i $ncredineaz executarea unei pri a acelei lucrriF )ubnchiriere ? =ontract de $nc-iriere a unui #un de la cine'a care de.a deine $n proprietate acel produs" printr/un contract de leasin0 $nc-eiat cu o alt persoanF )ub*produs ? !rodus auxiliar rezultat din procesul principal de producie a altui produsF )ubproducie ? ;olum al produciei su# necesarul considerat la un moment datF )ubrogare ? 6odalitate de transmitere a unui drept de crean" cu toate 0araniile sale" ctre un ter" numit sol#ens" care a pltit creditorului iniial $n locul de#itoruluiF )Rap ? 1peraiune prin care o #anc central se an0a.eaz a de o alt #anc central ca" $n caz de ne'oie" s/i $mprumute acesteia o sum $n moned naional" pe o perioad determinat" cu

431

posi#iliti de prelun0ire" $n sc-im#ul unei sume ec-i'alente $n moneda naional a partenerului" iecare #anc urm+nd" la expirarea termenului" s/%i recupereze sumele respecti'eF )Ritch *operaiuni de/, ? 1peraiuni comerciale com#inate $n care" de exemplu" se realizeaz un import pe 'alut de clirin0 %i un reexport pe 'alut con'ena#ilF Aoma3 se onier ? Loma. determinat de dispariia sezonier a locurilor de muncF Aoma3 structural ? :enomenul de %oma. care apare ca urmare a modi icrilor macroeconomiceF Jale Xuale ? =ondiie de li'rare prin care expeditorul nu se o#li0 la controlul calitati' al iecrei partide de mar " aceasta urm+nd a i acceptat de #ene iciar $n condiia $n care se prezint la recepieF Jarif ? !re pentru ser'icii prestateF Jarif de navlosire ad valorem ? Cax perceput $n uncie de 'aloarea expediatF Jarif vamal protecionist ? Cax care constituie msuri restricti'e la import $n 'ederea prote.rii anumitor sectoare ale economiei naionaleF Jarife vamale prohibitive ? Caxe ma.orate" de natur s reduc importul la anumite produse" $n 'ederea stimulrii productorilor interniF Jax de acci ? <mpozit indirect" instituit $n unele state cu scopul de a descura.a consumul unor produse ? $n special #uturi" tutun" produse de lux ? pentru a in luena repartizarea unor resurse ori pentru a o#ine 'enituri suplimentareF Jaxe bancare ? Caxe impuse de #nci pentru ser'iciile pe care le presteaz" cum ar i trans erul de #ani *cecuri de 'irament %i multe altele," con'ersia de moned %i acordarea de $mprumuturiF Jax compensatorie ? <nstrumente iscale protecioniste impuse de o ar importatoare asupra produselor care #ene iciaz de su#'enii la export din partea rii exportatoareF Jelematic ? &nsam#lu de ser'icii de natur sau de ori0ine in ormatic" ce pot i urnizate printr/o reea de telecomunicaii@ consultarea unor i%iere sau #aze de date" rezer'ri" po%t electronic" comenzi de mr uriF

432

Jaxe bancare ? Caxe impuse de #nci pentru ser'iciile pe care le pstreaz" cum ar i trans erul de #ani *cecuri de 'irament %i multe altele," con'ersia de moned %i acordarea de $mprumuturiF Jeleconferin ? =on'ersaie tele onic prelun0it $ntre cel puin dou persoane situate $n di erite locuriF Jelemar4eting ? Utilizarea tele onului $n calitate de reea de comercializare de #unuri %i ser'iciiF Jelex ? Aer'iciu de dactilo0ra iere la distan" pus la dispoziia utilizatorului" prin intermediul teleimprimatoarelorF Jermen de livrare ? <nter'alul de la $nc-eierea contractului p+n la intrarea #ene iciarului $n posesia mr ii" $n condiiile sta#ilite prin contractF Jermen*limit ? Cermen pro0ramat pentru $ndeplinirea unei sarcini" $n trecut utilizat cu re erire la termenul/limit *$n traducere direct" linie moart, p+n la care .urnali%tii tre#uiau s $%i realizeze articolele pentru ziarF Jermen de valabilitate ? 6arc aplicat pe am#ala.ul unor #unuri perisa#ile indic+nd data p+n la care acestea ar tre#ui '+ndute %i" de asemenea" data p+n la care ar tre#ui consumateF Jestare psihometric ? Utilizarea testelor care msoar caracteristicile personalitii unui indi'id" cu scopul de a sta#ili dac este potri'it pentru o anumit slu.#F Jimp de ateptare ? <nter'alul de timp scurs $ntre momentul $n care se transmite o comand %i recepionarea #unurilor ceruteF Jimp mort ? !erioad de timp din decursul unui proces de producie care se pierde cu $ntreinerea utila.elor sau cu a%teptarea unor materiale necesareF Jitlu de crean ? &ct" de re0ul" pri'at" declaraie semnat de o sin0ur persoan prin care aceasta consimte asupra aptului c datoreaz o sum de #aniF Jitluri de ordin ? Citluri de credit cuprinz+nd clauza prin care de'in exe0i#ile la ordinF Jona3 registru brut #J"7"@"$ ? =apacitatea total $n 'olum a na'eiF Jona3 registru net *J"7"+"$ ? ;olumul spaiilor $nc-ise" destinate transportului mr urilor %iGsau pasa0erilorF Jransbordare ? Crans erul mr urilor de pe un mi.loc de transport pe altul" $n cursul aceluia%i transportF

433

Jransport de tramp ? Cransport e ectuat cu o na' de curs nere0ulat" olosit pentru transportul mr urilor de mas" $n cantiti mariF Jran acie spot ? Cranzacie de #urs cu mr uri disponi#ile pentru li'rare imediat" spre deose#ire de li'rrile 4 utures) *la termen,F Jran it ? Cransportarea mr urilor pe teritoriul unei ri" r drept de comercializare" depozitare" consi0naie etc." pentru a a.un0e $n ara de destinaieF Jras ? !ersoana indicat pe cam#ie pentru a plti o sum de #ani determinat" la scaden %i la locul menionat $n titlul de creditF Jrat bancar ? 1rdin din partea unui '+nztor *sau exportator" prin care acesta cere ca #anca cumprtorului *sau importatorului, s plteasc '+nztorului o anumit sumF Jrat la vedere ? Crata la 'edere plti#il la prezentareF Jrgtor ? !ersoana care d ordin trasului s plteasc o cam#ieF 0aloare comercial #efect comercial$ ? Citlu de credit ce conine an0a.amentul de a plti de#itoruluiF 0aloare declarat ? ;aloarea pentru care se sta#ile%te asi0urarea *mr urilor,F 0aloare nominal ? ;aloarea $nscris pe partea din a a unui instrument inanciarF 0ite de circulaie *rotaie, a banilor ? <ndicator care exprim numrul de tranzacii la care ser'e%te o unitate monetar $ntr/o anumit perioadF 0(n are cu amnuntul ? 5i'rarea comercial ctre consumatorul inal *spre deose#ire de '+nzarea cu ridicata, practicat $ntre an0rosi%tiF 0(n are n for ? 3 ort extrem de mare depus de un a0ent de '+nzri pentru a 'inde #unuri sau ser'icii unui consumatorF 0(n are n pierdere ? !rodus pe care un a#ricant sau un detailist $l 'inde $n pierdere pentru a atra0e *adic a determina, un client s cumpere alte produse ale aceluia%i a#ricant sau detailistF 0(n are pe ncercate) ? =lauz care permite cumprtorului s renune la li'rrile ulterioare" dup ce a $ncercat mar a primit $n prima tran%F

434

0(n are n sistemul piramidal ? Aistem de '+nzare a produselor" care se #azeaz pe ormarea unei piramide din (straturi) succesi'e de a0eni de '+nzri@ primul a0ent 'inde o contitate de produse unui numr oarecare de ali a0eni %i prime%te pentru aceasta un comision" apoi iecare a0ent 'inde" la r+ndul lui" altoraF 0(n are forRard) ? =ontracte practicate" de re0ul" pentru produse a0ricole" $nc-eiate $nainte de recoltare" la preuri ixeF 0(n are legat ? !ractica de a o eri" la un pre special" %i alte produse sau ser'icii ce $nsoesc acel produs care se 'indeF 0(n are lichidatorie ? ;+nzare special prin care un detailist lic-ideaz $ntre0ul stoc sau" cel puin" un anumit tip de produse" $n $ntre0imeF 0(n are silit ? 1rice '+nzare care tre#uie s ie e ectuat imediat" nels+ndu/i '+nztorului oportunitatea de a studia piaa %i de a a%tepta un pre mai #unF 0erificare inopinat ? ;eri icare aleatorie neanunat" pentru a o#ser'a dac lucrul se realizeaz corectF 0ia de raft ? 7urata de timp $n care un produs poate i lsat pe ra t $ntr/un punct de des acere cu amnuntul" a l+ndu/se $n condiii corespunztoare consumuluiF 0ia economic ? !erioada de timp $n care un utila. sau un ec-ipament 'a produce un 'enit comercial mai mare dec+t costurile de $ntreinere a acestuiaF 0ideoconferin ? 6odalitate de comunicare $ntre 0rupuri de persoane a late $n locuri $ndeprtate" prin intermediul tele onului %i tele'iziuniiF 0rac *m r*uri %n/, ? 6odalitate de transport a mr urilor neam#alate" $n cazul creia determinarea 0reutii se ace indirect" prin ormule de calcul etc.

BIBLIOGRA0IE
Accesul la $ustiie. *=ule0ere,. =-i%inu" 1999
Ba#!ri*e Le%i"ia. 7odul manierelor %n a*aceri. = "diie ad u)it (i re# 'ut . Husiness Cec- <nternational !ress A.8.5." Hucure%ti" 2999. Ber%R4 Ro#f. Succesul. ? 3d. 3conomica" 7_sseldor " 1995.

435

Boe#cje A(r*en_ Carrere CRris%e#_ S%ra(' Bernar!_ TRie#e Pa(#. 7orespondena comercial %n limba )erman . ? 3d. Eiculescu" Hucure%ti" 2991. Borco$an Raisa. Acte (i scrisori de a*aceri. 5odele " =-i%inu" 1995. Borco$an Raisa. 7oresponden comercial . ? Cipo0ra ia &.A.3.6." =-i%inu" 1998. Borco$an Raisa. Tendine actuale ale e#oluiei limba$ului terminolo)ic de a*aceri. GG 3conomie" :inane" nr.5G2991. Bos%ico Mari. Scrisori de a*aceri. ? 3diia a doua. ? 3d. Ce-nic" Hucure%ti" 1992. B(%(noi( GReor*Re. Te1nici de #3n'are. ? 3d. &55" Hucure%ti" 1995. Con!rea Irina. Aorma literar (i u'ul local. ? :irma editorial/ poli0ra ic (Cipo0ra ia central)" =-i%inu" 2991. Cri)( Cons%an%in4 Cri)( B%efan. G1idul $uristului. / 3d. &8K3AA<A" =urtea de &r0es" 1996. Do'inson Da,i!. "tic1eta %n a*aceri. Hucure%ti" 1999. Do'resc( An!rei4 T(rc( 0(#,ia. 5odele de contracte de a*aceri %n rom3n (i en)le' . 3d. ? Eiculescu A.8.5." Hucure%ti" 2999. Ga%Cens@Re(%er4 Mar*i%_ Be'rens4 C#a(!ia . 5anual de secretariat (i asisten mana)erial . ? 3d. Ce-nic" Hucure%ti" 2991. Le Bras 0#orence. Secretele unui bun 7urriculum #itae. ? 3d. Ceora" Hucure%ti" 1998. Maneje##er4 0ranj g Maneje##er4 co#f*an*. 7um se scriu ast 'i scrisorile. ? 3d. Oolzmann" Had ]oris-o en" 1994. Marrio%% Sean4 Iaco's Pa(#a. &ro*esionistul independentper*ect. ? 3d. Eational" 1998. MoR#4 cerner. Scrisorile de a*aceri scrise rapid (i u(or- cu modele pe disc1et . ? 3d. 3conomic" 7_sseldor " 1997. Nina 5Or*o#ici. .edactare (i coresponden / 3d. UH" Hucure%ti" 2994. Po a Ioan. Tran'acii internaionale. ? 3d. 8eci " Hucure%ti" 1992. Po esc( Dan. Arta de a comunica. ? 3d. 3conomic" Hucure%ti" 2999.

436

Po esc( Dan. 7onducerea a*acerilor. ? 3d. 3conomic" Hucure%ti" 1997. Pr(%ean( B%efan" M(n%ean( Corne#i(4 Ca#(scRi Ce2ar . +nteli)ena 5arYetin). ? 3d. Munimea" <a%i" 1997. Pr(%ean( B%efan. 7omunicare (i ne)ociere %n a*aceri. ? 3d. !olirom" <a%i" 1998. Pr(%ean( B%efan. 5anual de comunicare (i ne)ociere %n a*aceri. ? 3d. !olirom" 2999. 5i,ien Geor*es4 Arne 5eronin(e. Secretara per*ect . G1id practic de coresponden comercial (i administrati# . ? 3d. 45arousse)" 4Ai0ma)" 4!rimex)" 1996. Zoica 5#&!("4 Te$e) Ana. 7orespondena comercial . ? 3d. 7idactic %i !eda0o0ic. ? 8.&." Hucure%ti" 1993. G1id de comer internaional (i coresponden de a*aceri %n limbi str ine. Aupliment la 8e'ista 4Cri#una economic)" Hucure%ti" 1992. `abcdefgh i jekalmainoajpgoa. qlmroasfae lapatie. uapbor" vbafadibr" 1991.

437