Sunteți pe pagina 1din 689

LA ELABORAREA PREZENTULUI MANUAL AU COLABORAT CATEDRELE DE:

FIZIOLOGIE

ANATOMIE

Facultatea de Medicin i Medicin Dentar Coordonatori:

Cola(oratori:

Pro ! Dr! Adriana MURE"AN Pro ! Dr! Re#u$ OR% &AN Pro ! Dr! &i#ona TAC'E Cola(oratori:

Leti/ia BANIA&+PALA*'I2%

Andreea &ECELEANU

Cri$tina BIDIAN Ale)andra BER*'IAN Florinela C%TOI+*ALEA Irina C'I" &i#ona CLIC'ICI Adriana FILIP Natalia *IUR*EA Adela ,OANT% Ce-ar LO*IN La.inia &AB%U &oi#i/a &UCIU Li0ia 1LAICU Cri$tina 1AIDA 1OE1OD

Dana Ana Maria BLIDARU

Mi3ai BOB

Florin BODEA

Coordonatori:

Dan BOITOR

Pro ! Dr! Nadia &C'MIDT Con ! Dr! Bianca &ZABO

E#ilia BUCUR

Car#en CRI1II

Clin POP

Dana IANCU

'ora/iu NEA*O"

Cecilia IONEL

Oli#4ia NETEA

Adela MATEI

&er0iu NICOAR%

Car#en MICU U

Cri$tian TEODOROI

&4eciali-rile A$i$ten/i Medicali i Moae i Pro ilul Medical i Dentar: Coordonator: Coordonator: Con ! Dr! &i#ona CLIC'ICI Pro ! Dr! Nadia &C'MID

PREFA 5Atunci c6nd doreti ce.a cu tot dinadin$ul7 toate or/ele Uni.er$ului concur la reali-area dorin/ei tale89

:Paulo Coel3o7 Alchimistul) Cule0erea de Teste de Biologie 4entru Concur$ul de Ad#itere la Facult/ile de Medicin7 Medicin Dentar i la &4ecialit/ile re0le#entate 0eneral ale Uni.er$it/ii de Medicin i Far#acie ;Iuliu 'a/ie0anu9 Clu<+Na4oca7 a o$t ela(orat de #edici7 cadre didactice cu e)4erien/ =n =n./#6ntul #edical unda#ental7 a4ar/in6nd di$ci4linelor de Anato#ie i Fi-iolo0ie ale Uni.er$it/ii noa$tre! Te$tele $e dore$c a i unul dintre #i<loacele de .eri icare a cunotin/elor do(6ndite de candida/ii la ad#iterea =n =n./#6ntul #edical $u4erior! Pre-enta cule0ere de te$te i+a 4ro4u$ $ .eri ice nu nu#ai ca4acitatea de #e#ori-are a #aterialului (i(lio0ra ic7 ci i o #odalitate de a 4une =n .aloarea ca4acitatea de $inte- i7 #ai ale$7 de =n/ele0ere corect a no/iunilor 4ri.ind $tructura i unc/ia di eritelor a4arate i $i$te#e ale or0ani$#ului u#an! Te$tele de Biolo0ie $+au dorit a i i o 4re0tire 4entru .iitorul no$tru $tudent care7 intrat 4e 4or/ile Almei Mater Napocensis, $ ie ;=nar#at9 cu unele no/iuni #edicale de (a- nece$are7 dar i o(li0atorii7 4entru ur#rirea i =n/ele0erea con/inutului 4ri#elor cur$uri i lucrri 4ractice! Te$tele au =ncercat $ reunea$c #ai ale$ no/iuni 4e care .iitorul no$tru $tudent tre(uie $ le cunoa$c i $ le =n/elea0 $en$ul i utilitatea :or0ani-area $tructural i unc/ional a celulei7 4ro4riet/ile ei unda#entale7 #ediul intern7 anato#ia i unc/ia 4rinci4alelor a4arate>! Autorii7 4rin 4ri$#a e)4erien/ei lor #edicale i7 #ai ale$7 didactice7 c6ti0ate =n or#area #ai #ultor 0enera/ii de #edici7 $+au $trduit $ atra0 aten/ia a$u4ra 4ro(le#elor i#4ortante de cuno$cut la =nce4utul =n./#6ntului #edical7 a$u4ra nece$it/ii de a o4era cu no/iuni a late =n $tr6n$ corela/ie7 a$u4ra nece$it/ii de a e)a#ina7 re4roduce i7 #ai ale$7 de a inter4reta un de$en $au o $c3e# =nt6lnit 4e 4arcur$ul #aterialului (i(lio0ra ic! Autorii au dorit i $ $ti#ule-e curio-itatea7 dorin/a $4re $inte- i corela/ie7 06ndirea clar7 i#a0ina/ia i7 #ai ale$7 #unca a$idu a($olut nece$are unui .iitor #edic! A ti tot7 a =n/ele0e c6t #ai #ult i7 #ai ale$7 a #unci con$ec.ent $unt calit/i 4e care Uni.er$itatea noa$tr le dorete i le atea4t de .iitorii ei $tuden/i! A la/i =nc de4arte de a# iteatrele Uni.er$it/ii de Medicin i Far#acie ;Iuliu 'a/ie0anu9 Clu<+Na4oca7 a# dori $ #edita/i la cu.intele #ae$trului no$tru Iuliu 'a/ie0anu care $4unea ade$ea c ;un .iitor #edic tre(uie $ ai( nu nu#ai tiin/ i un a$cu/it $i#/ de o($er.a/ie7 tre(uie $ ai( i o ini# cald7 4reci-ie7 intui/ie7 ca4acitate de $inte-7 un ca4 clar7 0enero-itate7 tact7 cura<7 $i#/ critic i7 #ai ale$7 o #are 4utere de #unc9!

Autorii

OFERTA DE STUDII

I.

Facultatea de Medicin

SPECIALIZRI REGLEMENTATE SECTORIAL Specializri

Durata studiilor Numr credite Limb predare ro#6n7 rance-7 en0le- ro#6n ro#6n ro#6n ro#6n ro#6n

II. Facultatea de Medicin

Denta

ro#ana7 rance-7 en0le-

S PECIALIZRI REGLEMENTATE SECTORIAL Specializri

Durata studiilor Numr credite Limb predare

Medicin Denta

? ani S PECIALIZRI REGLEMENTATE GENERAL @ ani

@?A

BCA ro#ana Te!nic denta

III. Facultatea de Fa "acie

ro#ana7 rance-7 en0le- SPE CIALIZRI REGLEMENTATE SECTORIAL Specializri

Durata studiilor Numr credite Limb predare

Fa "acie

D ani ro#ana S PECIALIZRI REGLEMENTATE GENERAL @ ani BCA Nut i#ie $i Dietetic

@AA

%N ATENIA CANDIDAILOR Cule0erea TE&TE DE BIOLO*IE7 $e adre$ea- candida/ilor la concur$ul de ad#itere la Uni.er$itatea de Medicin i Far#acie ;Iuliu 'a/ie0anu9 Clu<+Na4oca7 care dore$c $ =i .eri ice cunotin/ele acu#ulate 4rin $tudiul #anualului de Biolo0ie7 cla$a a El+a :autori: Cri$te$cu D7 &l.$tru C7 1oicule$cu B7 Nicule$cu C7 C6r#aciu R!7 Edit! Corint7 Bucureti7 FAAC>! Te$tele cu4rind no/iuni de (a- de Anato#ie i Fi-iolo0ie! =ntruc6t $e dorete ca te$tele $ contri(uie la 4re0tirea candida/ilor7 #ai =nt6i $+a 4rocedat la ordonarea =ntre(rilor 4e ca4itole7 =n .ederea .eri icrii no/iunilor 4e eta4e de $tudiu7 iar =ntre(rile a$ociati.e au o$t or#ulate =n $co4ul unei .eri icri inale! Co#i$iile de $4ecialitate =i re-er. dre4tul i =i a$u# o(li0a/ia de a #odi ica ace$te te$te =n concur$ul de ad#itere7 ur#6nd ca ele $ con/in nu#ai no/iuni care $unt 4re-ente =n #anualul de BIOLO*IE 4reci-at =n te#atica 4entru concur$ul de ad#itere! Pent u in&' "a#ii (u)li"enta e (e )'ate c'n(ulta (ec#iunea ad"ite e a )a*inii de inte net a Uni+e (it#ii, www.umfcluj.ro.

SUGESTII UTILE Co#i$ia de $4ecialitate care a ela(orat Te$tele de Biolo0ie 4entru Concur$ul de Ad#itere la Uni.er$itatea de Medicin i Far#acie ;Iuliu 'a/ie0anu9 Clu<+Na4oca7 a.6nd =n .edere e)4erien/a acu#ulat de+a lun0ul anilor =n acti.itatea #edical i didactic cu $tuden/ii din anii I i II7 . $ tuiete ca7 =nainte de a 4roceda la .eri icarea cunotin/elor 4rin re-ol.area te$telor cu r$4un$uri la ale0ere din 4re-entul #anual7 $ 4arcur0e/i ur#torii ;4ai9:

B! la -nce)ut ( (tudia#i -n t'talitate #anualul de (iolo0ie indicat ca $ur$ (i(lio0ra icG nu . li#ita/i la ca4itole $au $u(ca4itole i-olateG F! $ nu trece/i la re-ol.area ra4id i i#ediat a =ntre(rilor du4 iecare ca4itol $au $u(ca4itol $tudiat din #anual7 4entru c e)i$t ri$cul $ nu $e$i-a/i cone)iunile i le0turile dintre no/iunile e)i$tente =n di erite ca4itoleG @! acorda/i aten/ie (c!e"el' i de(enel' din #anualul de (iolo0ie7 deoarece e)i$t no/iuni i in or#a/ii care $e re0$e$c =n cule0erea de te$teG H! utili-a/i in or#a/iile de 4e de$ene i $c3e#e 4entru =n/ele0erea no/iunilor teoretice din #anualG D! =ncerca/i $ $e$i-a/i i $e#ni ica/ia culorilor din de$ene7 care 4ot aduce uneori in or#a/ii $u4li#entare 4entru =n/ele0erea di eritelor no/iuni! Nu e.'l+a#i te(tele de /i'l'*ie -nainte de )a cu *e ea $i -n(u$i ea -nt e*ului "ate ial /i/li'* a&ic0

=n ca- contrar $+ar 4utea $ a.e/i di icult/i7 iar 0reelile =nre0i$trate la re-ol.area te$telor . 4ot a ecta acti.itatea de 4re0tire 4entru Concur$ul de ad#itere!

V dorim mult succes i v ateptm n anul I

TE&TE PENTRU ADMITERE LA

Facultatea de Medicin

Facultatea de Medicin Dentar

FIZIOLO*IE

I. CELULA 1I

ESUTURI LE

D! 4re-int

2. Me"/ ana

celula ,

4e a/a intern 0lico4r oteine =ncrc ate ne0ati .

A! e$te

denu# it a)ole # 4entru 4relun 0irea a)onic

E! 4re-int

4er#ea(ilitat e $electi.!

3. T an()' tu

l ) in "e"/ an (e eali.e.a4
B! e$te

denu# it $arco4 la$# 4entru i(ra #u$cu lar

. ) in,

A! 4roteine

cu rol de cru + 4a$i.

C! e$te

4olariat =n re4au$ reali-6 nd 4o+ ten/ial ul de ac/iun e

B! canale

.olta< de4en dente 4entru ionii de NaB


B T an()' tul

acti+,
A! $e

i I

4inocito- i a0ocito-!

C! di u-iune

4rentru 0a-ele re$4iratorii

5. Mecani("e

le de t an()' t ) in "e"/ an,

D! o$#o-

4entru a4

A! $e

E! .e-icule:

reali-ea - =#4otri .a 0radien telor de concent ra/ie B! 4oate i 4ri#ar :cotran$4 ort> i $ecundar C! utili-ea- ener0ia urni-at de ATP D! a$i0ur tran$ erul de uree i a4 A! a$i0ur tran$ e rul de 0luco i a#ino a+ ci-i 4e 4rotein e tran$4 ortoare !

reali-e a- acti. cu con$u # ener0e tic urni-a t din 3idroli -a ATP

B! includ

e 4roce$ e 4a$i.e: di u-iu nea i o$#oa

C! nece$it

4roteine tran$4or toare

D! a$i0ur

tran$ erul 0a-elor re$4iratorii:

AF i CAF

C! $coate @ NaHdin celul i introduce F IH

E! a$i0ur

tran$4 ortul de 0luco 4e cru cu4lat cu IHJ!

D! reali-e

a- de4ola ri-area #e#(r anei celular e

E! reali-e

E! re4re-i nt o #odi i care te#4or ar a 4o+ ten/ial ului de #e#(r an!

a- 3i4er4 olari-a rea #e#(r anei celular e!

9. Mit'c'nd i

ile,
6. P'")a de

Na7 $i 87,

A! $unt

A! reali-ea

- 4oten/ialul de re4au$

locali-ate =n neuro4la$ #

B! $unt

B! $coate @ IH

din celul i introduce F NaH

localiate la 4eri er ie =n $arco4 la$# =n .ecin tatea

$arcole #ei

A! e4iteli

C! $unt

4re-en te =n -ona 4re$in a4tic a <onc/iu nii neuro #u$cu lare

u tu(ulo acino$ $e 0$et e =n $truc+ tura 4ancre a$ului e)ocri n

B! /e$utul

D! $unt

$ediul ciclulu i aci-ilo r tricar( o)ilici :ciclul Ire($>

cartila 0ino$ de ti4 i(ro$ e$te lo+ cali-at i =n #eni$c urile articul are

C! #itoco E! 4re-int

un =n.eli e)tern care or#ea - cre$tel e #itoco ndriale !

ndriile $unt localiate la 4olul (a-ai al celulel or tu(ului contort 4ro)i #al

:. Ale*e#i

a&i "a#iile c' ecte,

D! canalel

e de NaH .olta<

de4en dente $e de$c3i d c6nd 4oten/i alul de ac/iun e re.i+ ne la .aloar ea de re4au$

D! e$te

or#at din #acro i #icro.eicule $ituate =n 4eri eria celulei! =n a4ro4rier ea #e#(ran ei celulare

E! a#ino

aci-ii 4ot di u-a 4rin 4orii #e#+ (ranei celular e!

E! con/in

ri(onucleo 4roteine!

2<. Ri/'.'"ii

;. A)a atul

A! re4re-i

G'l*i,

nt $ediul $inte-ei de 4roteine

A! e$te

$ediul o$ orilrii o)idati.e

B! 4ot i

B! e$te

$ediul $inte-ei de 4roteine

li(eri $au a$ociate reticululu i endo4la$ #atic7 or#6nd reticulul endo+ 4la$#atic neted

C! a$i0ur e)cre/ia unor $u($tan/e din celul

C! $unt

4re-en/i =n

cor4ul neuronal i la

=)n l it)l +

14

!iolo"ie

B! cu4rinde

o 4ant de$cendent +re4olari+ -area + durat #ai #are =n neuron

32. O("'.a,

A! re4re-int 4roce$ul de de4la$are a C! de4olari-area

$e reali-ea- 4rin de$c3iderea canalelor de IJ .olta< de4endente

a4ei i a 0a-elor re$4iratorii :AF i CAF> 4rin #e#(rane K

B! re4re-int de4la$area a4ei 4rintr+o D! re4olari-area e$te de durat #ai

#e#(ran 4er#ea(il 4entru $u($tan/e di-ol.ate

#are =n i(ra #iocardic

C! re4re-int de4la$area a4ei 4rintr+o E! 4anta

a$cendent core$4unde 4erioadei re ractare relati.e!

#e#(ran $e#i4er#ea(il

D! a$i0ur #icarea $ol.entului $4re 3<. T an()' tul

acti+

) in

"e"/ ane

-ona cu concentra/ie #ic

include,

A! di u-iunea

E! a$i0ur #icarea a4ei $4re -ona cu

concentra/ie #are!

B! o$#o-a

33. A)a atul G'l*i a e 'l -n,

C! tran$4ortul 4e calea .e-iculelor

A! e)cre/ia unor $u($tan/e celulare

D! 4roteine tran$4ortoare + ener0ie + ATP

B! di0e$tia intracelular

E! tran$ erul =#4otri.a unui 0radient de

C! $inte-a 4roteinelor $4eci ice

concentra/ie!

D! 4roducerea ener0iei celulare

#este pentru admitere $%&&

39

E! di.i-iunea celular!

A! intr i =n $tructura 0landelor #i)te

35. Ca e

dint e u "t'a ele a&i "a#ii e&e it'a e la "it'e'nd ii (unt ade+ ate,

B! $unt or#ate din celule ce au

le0tur cu un canal e)cretor

A! $unt or0anite #ici7 cu #e#(rana

e)tern cutat :cre$te>

C! .in =n contact direct cu ca4ilarele

$an0uine

B! con/in en-i#e cu rol =n o$ orilarea

o)i+ dati.

D! $unt a.a$culare

C! au rol =n 4roducerea ener0iei celulare

E! $ecret en-i#e care $e .ar$ direct

=n $6n0e!

D! au rol =n $inte-a ATP+ului

36. Mi'&i/ ilele,

E! li4$e$c din neuron i i(ra #u$cular!

A! re4re-int or0anite celulare

$4eci ice i(rei #u$culare

37. C' )u(culii Ni((l, A! $unt or0anite celulare co#une B! au rol =n $inte-a 4roteinelor neuronale

B! $unt or0ani-ate =n $arco#ere =n i(ra

#u$cular neted

D! au =n co#4onen/a lor reticul

endo4la$+ #atic ru0o$

C! con/in #io ila#ente 0roa$e de

actin i $u(/iri de #io-in L

E! $unt con/inu/i i =n a)on!

D! $unt 4re-ente =n $arcole#a i(rei

#u$culare
3>. E)iteliile *landula e end'c ine,

14

!iolo"ie

E! con/in 4roteine contractile!

<u#t/i de di$c clar

39. Mu$c!iul neted +i(ce al e(te ) e.ent la

D! e$te 4re-ent =n $tructura

#io i(rilelor din i(ra #u$cular $triat ni+elul,


E! re4re-int unitatea #or o unc/ional A! li#(ii

a #uc3iului $triat!

B! arteriolelor

3;. Di(cul -ntunecat,

A! con/ine #io ila#ente 0roa$e de C! <e<un+ileonului

actin i $u(/iri de #io-in

D! ini#ii

B! e$te or#at nu#ai din #io ila#ente

de #io-in

E! .e-icii (iliare!

C! nu $e #odi ic =n ti#4ul contrac/iei

3:. Sa c'"e ul,

D! au rol =n e)cre/ia i de0radarea unor

$u($tan/e
A! e$te $ituat =ntre dou #e#(rane Z

$ucce$i.e
E! $u( or# de reticul endo4la$#atic ru+

0o$ $unt 4re-en/i i =n neuro4la$#!


B! con/ine un di$c clar i dou <u#t/i

de di$c =ntunecat
22. P elun*i ile cit')la("ei ac')e ite de

)ia("ale" )'t &i,


C! con/ine un di$c =ntunecat i dou

#este pentru admitere $%&&

41

A! 4er#anente

4$eudo4ode

=n

E! crete 4er#ea(ilitatea celulei 4entru

leucocite

NaH

B! te#4orare + dendrite i a)on =n neuron

+ in lu)

de #e#(ranei!

NaH

de4olari-area

C! te#4orare

#icro.ili+

celule
25. T an()' tul acti+,

inte$tinale

D! 4er#anente + #icro.ili =n ne rocite

A! nece$it

4roteine

tran$4ortoare

crui

E! de$#o-o#i + la 4olul a4ical al

celulelor din #ucoa$a tra3eal!

B! 4re-int

$atura/ie + #a)i# M unitatea de ti#4

tran$4ort

23. Su/ ac#iunea unui (ti"ul de +al'a e

) a*,

C! 4re-int co#4eti/ie =ntre $u($tan/e

A! 4oten/ialul de #e#(ran a<un0e la

D! are o ca4acitate li#itat =n unitatea

un ni.el critic + 4oten/ialul 4ra0

de ti#4

B! $e de$c3id canalele de NaJ .olta<

E! a$i0ur tran$4ortul 4rin #e#(ran a

de4en+ de + NaJ+ul ie$e din celul + de4olari-are

3or#onilor $teroi-i!

27. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, C! $e de$c3id canalul de IJ .olta<

de4endente + IJ+ul intr =n celul + re4olari+ -are

A! 4re$iunea coloid o$#otic + e$te

or/a care 4re.ine o$#o-a


D! $e acti.ea- 4o#4a de NaH i IH B! 4re$iunea o$#otic + e$te deter#inat

14

!iolo"ie

de 4roteine

=n le0tur cu ca4ilare $an0uine!

C! canalele

de NaH $unt =nc3i$e la .aloarea 4oten/ialului de re4au$

26. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

A! 4oten/ialul de ac/iune $e tran$#ite =n D! 4oten/ialul 4o$t$ina4tic e)citator e$te

o de4olari-are local a #e#(ranei 4o$t$i+ na4tice

a#(ele $en$uri =n i-olat

i(ra ner.oa$

B! i#4ul$ul E! 4oten/ialul local7 ter#inal de 4lac

re4re-int o de4olari-are 4ro4a0at a $arcole#ei!

ner.o$ $e tran$#ite unidirec/ional =n $ina4$e + de la neuronul 4o$t$ina4tic $4re neuronul 4re$ina4tic

2>. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

C! 4oten/ialul de #e#(ran $e tran$#ite

$altatoriu =n i(rele #ielinice

A! #itocondriile $unt 4re-ente la 4olul

(a-ai al ne rocitelor

D! i#4ul$ul

ner.o$ $e tran$#ite unidirec/ional in<onc/iunea neuro#u$cular de la neuronul #otor $4re $arcole#a i(rei #u$culare

B! #icro.ilii $unt 4re-en/i la ni.elul 4o+

lului a4ical al celulelor tu(ului contort 4ro)i#al


E! de4olari-area $e tran$#ite de la o

C! 4ancrea$ul i 0onadele $unt 0lande

i(r #iocardic la cele adiacente + $inci/iu unc/ional! BN! Ale0e/i a ir#a/iile corecte:

#i)te

A! #uc3iul neted .i$ceral e$te 4re-ent D! /e$utul

adi4o$ e$te 4re-ent =n e4ider# i =n <urul unor or0ane : icatul>

la ni.elul iri$ului

B! /e$utul con<uncti. la) e$te 4re-ent =n

3i4oder#
E! 4aratiroidele con/in cordoane celulare

#este pentru admitere $%&&

43

C! /e$utul i(ro$ e$te 4re-ent =n tendon

i a4one.ro-

de4olari-area + 4rodu$ de 4o#4a de NaH i IH

D! oliculii tiroidieni con/in coloidul +

B! au ori0inea la e)terorece4tori

de4o-it de 3or#oni

C! au 4rotoneuronul locali-at =n E! e4iteliul

uni$tarti icat #ucoa$a tra3eei!

cu(ic

0an0lionul $4inal i =n 0an0lionul ner.ului tri0e+ #en!

2:. Li.'.'"ii,

D! deutoneuronul 4oate i locali-at =n

cornul 4o$terior i =n unul dintre nucleii $en-iti.i din (ul(ul ra3idian


A! $unt or0anite celulare co#une E! $e ter#in =n tala#u$! B! con/in en-i#e 3idrolitice 72. Ne +ul &acial, C! au rol =n $inte-a de 4roteine i cola0en A! a$i0ur $en$i(ilitatea tactil de la ni.e+

lul li#(ii
D! $unt 4re-en/i i =n celulele a0ocitare

:3e#atii i #acro a0e>


B! con/ine i(re .i$cero#otorii cu E! $unt 4re-en/i i =n neuron i

i(ra

ori0inea =n nucleul $ali.ar $u4erior din (ul(

#u$cular $triat!

C! re4re-int calea e erent 4entru 2;. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la

)'ten#ialul de ac#iune le c'n(ide a#i c' ecte?

re le)ul $ali.ar al 0landelor $u(lin0uale i $u(+ #andi(ulare

A! cu4rinde

o 4ant a$cendent +

D! iner.ea- #uc3ii #a$ticatori

14

!iolo"ie

E! con/ine

i(re $o#ato#otorii 4entru #u+ ! c3ii #i#icii!

4oten/ialul de ec3ili(ra 4entru IJ

C! e$te reali-at 4rin re4arti/ia e0al a 73. Ine +a#ia "'t' ie a "u$c!il' (t ia#i

)'ate &i eali.at de,

ionilor de o 4arte i de alta a neurile#ei

A! a)oni ai neuronilor .i$cero#otori

din coa#ele laterale ale #du.ei toraco+ lo#(are7 4entru .a$ele de $6n0e

D! are .aloare ne0ati.

E! $e tran$#ite $altator 4rin

i(rele

#ieli+ nice!
B! a)oni ai neuronilor din nucleul #otor

al tri0e#enului din 4unte


77. Sina)(a neu '4neu 'nal, C! a)oni ai neuronilor $o#ato#otori

al a i 0a#a din coa#ele anterioare ale #du.ei $4inrii

A! $e reali-ea- =ntre (utonul ter#inal

al a)onului i or0anul e ector

D! a)oni ai neuronilor din nucleul

acce$or al oculo#otorului

R CP r4nBiN4 lN: l nrin r!nntar!tnl direr!t =ntre

E! a)oni ai neuronilor din nucleul

ner.ului acial din (ul(ul ra3idian!

C! -ona 4re$ina4tic con/ine .e-icule cu

#ediatori c3i#ici :acetilcolina! noradre+ nalina>

75. P'ten#ialul de e)au( al neu 'nului, D! ac/ion6nd a$u4ra rece4torilor din

A! e$te

#en/inut 4rin 4o#4ei de NaJi IJ

unc/ionarea

#e#(rana 4o$t$ina4tic7 #ediatorul c3i#ic 4roduce re4olari-are

E! a$i0ur conducerea unidirec/ional a B! are

.aloare

a4ro4iat

de

i#4ul$ului ner.o$!

#este pentru admitere $%&&

45

7>. A@'nii

neu 'nil' din *an*li'nul ()inal eali.ea. c'ne@iuni di ecte cu,

E! 4oten/ialul 4o$t$ina4tic e)citator!

A! neuronii intercalari din coa#ele 4o$te+

79. Fa(cic'lul ()in'tala"ic late al,

rioare
A! are ori0inea =n 0an0lionul $4inal B! neuronii $o#ato$en-iti.i din coa#ele

4o$terioare
B! $e ter#in =n neuronii tala#ici de

4artea o4u$ ori0inii $ale


C! neuronii $o#ato#otori al a din

coa#ele anterioare
C! $e 4la$ea- =n cordonul lateral de ace+

eai 4arte cu ori0inea $a


D! e)teroce4torii i 4ro4rioce4torii D! are ori0inea =n co#ul 4o$terior al E! nucleii cuneat i 0racili$ din (ul(ul ol+

#du.ei $4inrii7 de aceeai 4arte cu cordonul =n care $e a l

acti.!

E! $e ter#in =n aria $o#e$te-ic 4ri#ar! 76. Ca e

dint e u "t'a ele )'ten#iale elect ice (e )'t ) ')a*a,


7:. Dend itele neu 'nil' A! 4oten/ialul de #e#(ran

de )e t aiectul eali.ea. ela#ii cu,

din *an*li'nii ne +il' c anieni

B! 4oten/ialul local7 ter#inal7 de 4lac

A! (arorece4torii din -ona de (i urca/ie

a arterei carotide co#une

C! 4oten/ialul de re4au$ B! celulele rece4toare din or0anul Corti

D! 4oten/ialul de ac/iune

14

!iolo"ie

C! celulele

rece4toare

din

cre$tele

$odiul di u-ea- =n a ara celulei

a#4u+ lare

B! =n D! rece4torii 0u$tati.i de la ni.elul li#(ii E! celulele otorece4toare din retin!

a-a de re4olari-are $e de$c3id canalele de 4ota$iu .olta<+de4endente + 4ota+ $iul di u-ea- =n celul

D! e$te $tr(tut la #i<loc de #e#(rana Z E! e$te locali-at =n centrul $arco#erului!

C! 4o#4a de $odiu i 4ota$iu e)4ul-ea-

@NaJ i introduce FIJ =n celul

5<. Ca e dint e u "t' ii c'n(tituen#i ai

*landel' "i@te (unt (ec e#ia de !' "'ni?

e()'n(a/ili de

D! re4olari-area are o durat #ai #are

=n i(ra #iocardic .entricular co#4arati. cu neuronul

A! celulele inter$ti/iale LeOdi0

E! canalele de NaJ $e de$c3id atunci

c6nd 4oten/ialul de ac/iune atin0e .aloarea 4ra0 :JHA#1>!


B! celulele in$ulelor lui Lan0er3an$ 53. O *anitele celula e ()eci&ice (unt ) e4 C! celulele acinilor 4ancreatici

.ente la ni+elul,

A! i(rei #u$culare $triate D! celulele $e#inale 4re-ente =n tu(ii

$e#i+ ni eri contor/i


B! i(rei #u$culare netede E! celulele oliculilor o.arieni! C! neuronilor $o#atici 52. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, D! neuronilor .e0etati.i A! =n

a-a de de4olari-are $e de$c3id canalele de $odiu .olta<+de4endente +

#este pentru admitere $%&&

47

E! celulelor

rece4toare

auditi.e

E! lo(ul anterior 3i4o i-ar!

0u$tati.e!

5>. Celulele cu "ic '+ili (e *(e(c -n, 55. Neu '&i/ ilele (unt ()eci&ice )ent u,

A! tu(ul contort di$tal A! neuro4la$#a cor4ului neuronal

B! an$a'enle B! neurile#

C! icat C! neuro4la$# i a)o4la$#

D! celulele 0liale

D! .ilo-it/ile inte$tinale E! tu(ul contort 4ro)i#al!

E! (a-a dendritelor neuronului!

56. Celulele

ca e (unt "'/ilitate ) ') ie (unt,

-n.e(t ate

cu

57. E)iteliul *landula end'c in e(te ) e4

.ent -n,

A! 3e#atiile

A! lo(ul 4o$terior 3i4o i-ar

B! leucocitele

B! tiroida

C! 4lcu/ele $an0uine

C! cortico$u4rarenala

D! $4er#ato-oi-ii

D! #edulo$u4rarenala

E! 0a#e/ii #a$culini!

14

!iolo"ie

59. U "t'a ele ti)u i de celule nu (e

D! $en-iti.i

di+id,

au ori0inea =n $en-iti.i ai trunc3iului cere(ral

nucleii

A! i(ra #u$cular

E! unii

con/in i i(re $i#4atice i 4ara$i#4atice!

.e0etati.e

B! neuronii din $coar/a cere(ral 5;. Ne +ul +a*,

C! o.ulul A! 4re-int i(re .e0etati.e cu ori0inea

=n nucleul dor$al7 care iner.ea- .e-ica urinar


D! o.ocitul

B! are un nucleu .e0etati. din care E! $4er#ato-oidul!

4orne$c i(re care iner.ea- #uc3ii arin0elui

II.

SISTEMUL NERAOS
C! a$i0ur iner.a/ia $i#4atic a ini#ii i

4l#6nilor
5:. Ne +ii c anieni,

A! #a<oritatea au ori0inea a4arent 4e

D! con/ine

a/a 4o$terioar a trunc3iului cere(ral

i(re .i$cero$en-iti.e =n rela/ie cu (arorece4torii i c3e#orece4torii din unele .a$e din torace

B! #otori au ori0inea real =n nucleii

#o+ tori ai trunc3iului cere(ral

E! rece4/ionea- $en$i(ilitatea 0u$tati.!

C! $en-iti.i

au ori0inea real =n 0an0lionii $en-iti.i de 4e traiectul ner.ilor cranieni

7<. Cile (en(i/ilit#ii e@te 'ce)ti+e,

#este pentru admitere $%&& au ori0inea =n 0an0lionul $4inaldendrite + in lu) a erent :centri4et> $4re cor4ul neuronal + i(re a erente anu+ lo$4irale D! #itocondrii + cor4 celular al neuronului! 6<. A&e en#ele /ul/ului ) '+in de la,
A! coa#ele 4o$terioare ale #du.ei

49
C! neurile#a e$te 4er#ea(il 4entru

ionii K deNaJ

D! concentra/ia IJ intracelular e$te

#ai #ic ca a celui e)tracelular

B! 0an0lionul $4inal

E! concentra/ia

NaJ e)tracelular e$te #ai #are ca a celui intracelular!

C! neocorte)ul $en-iti. 63. De)'la i.a ea, D! neocorte)ul #otor A! $e 4roduce du4 a4licarea unui

$ti#ul cu inten$itate 4ra0 $au $u4erioar 4ra0ului


E! 0an0lionii de 4e traiectul ner.ilor

cranieni 17 1II7 IE7 E!


B! e$te 62. -n ti")ul )'ten#ialului de e)au(,

con$ecin/a de$c3iderii canalelor de IJ .olta< de4endente

A! neurile#a e$te 4o-iti. 4e

a/a e)tern i ne0ati. 4e a/a intern

C! $e reali-ea- 4rin

unc/ionarea

4o#4ei de NaJi IJ

B! neurile#a

e$te i#4er#ea(il 4entru ionii de IJ 1+

D! core$4unde cu 4erioada re ractar

a($olut

QL

#este pentru admitere $%&&


E! $e reali-ea- 4rin de$c3iderea

50
B! cor4i Ni$$l + $u$/inere i tran$4ort

canalelor de NaJ!

C! cor4i neuronali + $u($tan/a cenuie 65. Ne +ii

eali.ea. i")ul(u il' de la,

t an("ite ea

din

A! rece4tori $4re centrii ner.oi

D! re4olari-are + acti.area canalelor de

IJ E! #itocondrii + ATP + $inte- de 4roteine!

B! centrul

ner.o$

$4re

or0anele
6>. Sc'a #a

e ectoare

ce e/el'a(

) i"e$te

a&e en#e de la,


C! rece4tori la e ectori

A! neuronii $o#ato#otori din

coa#ele anterioare ale #du.ei $4inrii


D! #du.a

$4inrii

$4re

or0anele
B! neuronii $o#ato$en-iti.i din

e ectoare coa#ele 4o$terioare ale #du.ei $4inrii

E! $coar/a cere(ral $4re or0anele

e ectoare!
C! tala#u$ 67. U "t'a ele c'"/ina#ii (unt * e$ite, D! nucleul rou A! neuro i(rile + $inte-e neuronale

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! nucleii .e$ti(ulari (ul(ari!

51 0u$tati.e

66. Placa "'t' ie e(te ' (ina)(,

B! 1III i celulele de $u$/inere din

or0anul Corti
A! care i#4lic un #ediator c3i#ic +

ace+ tilcolina

C! 1III i celulele ciliate din cre$tele

a#+ 4ulare
B! neuroe ectoare D! 1III i celulele rece4toare ale

a4aratului otolitic
C! adrener0ic E! I i celulele rece4toare ol acti.e! D! coliner0ic 6:. A@'nii neu 'nil' E! =ntre a)onul neuronului #otor i

or0anul e ector :#uc3i neted7 0land>!

('"at'(en.iti+i din c'a nele )'(te i'a e ale "du+ei ()in ii eali.ea. c'ne@iuni di ecte cu,

A! neuronii din 0an0lionul $4inal 69. Sina)(ele

neu '4 ece)t'a e (e &' "ea. -nt e dend itele ) 't'neu 'nului (ituat -n *an*li'nii un' ne +i c anieni,

B! neuronii tala#ici de aceeai 4arte

A! 1II7 IE i E i celulele rece4toare

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! nucleii $en-iti.i din (ul(ul ra3idian B! tri#it e eren/e la to/i #uc3ii

52 e)trin$eci ai 0lo(ilor oculari

D! $coar/a

cere(eloa$ 4rin 4edunculii ce+ re(eloi $u4eriori i in eriori

C! 4ri#e$c a eren/e de la nucleii

.e$ti(ulari (ul(ari

E! neuronii

$o#ato#otori coarnele anterioare!

din

D! 4ri#e$c a eren/e de la neocorte)ul

#o+7 tor

6;. T unc!iul

ne +ului ()inal e(te &' "at din &i/ e cu ' i*inea -n,

E! 4ri#e$c a eren/e de la a$ciculul

corti+ conuclear!

A! 0an0lionul $4inal

><. Fa(ciculul c' tic'()inal,

B! coa#ele 4o$terioare ale #du.ei

A! are ori0inea =n lo(ul 4arietal

$4inrii

B! $e ter#in 4e nucleii 7;. Nucleii "'t' i ai ne +il' c anieni

$o#ato#otori ai ner.ilor cranieni

din "e.ence&al,

A! tri#it e eren/e la #uc3ii o(lic

C! a4ar/ine cilor e)tra4ira#idale

$u4erior i in erior
D! are ori0inea =n lo(ul rontal :aria

#otorie> P QL 1+

#este pentru admitere $%&& R E! $e ter#in 4e nucleii .e0etati.i ai ner.ilor cranieni!


B! aria $o#e$te-ic I

53

C! nucleii co3leari 4ontini >2. Din nucleul (ali+a

in&e i'

)leac

&i/ e,
D! #e-ence alul A! 4re0an0lionare7 4rin ner.ul IE E! neuronii $o#ato$en-iti.i din B! 4rin ner.ul 0lo$o arin0ian

coa#ele 4o$terioare ale #du.ei $4inrii!

C! 4o$t0an0lionare7 4entru 0landa 4arotid

>5. P'ten#ialul de ac#iune (e ) ')a*

-n &i/ ele ne +'a(e,


D! de$tinate #u0urilor 0u$tati.i de la

ni.elul li#(ii

A! cu .ite- #ai #are =n i(rele a#ielinice

E!

i(re 4re0an0lionare 4entru 0landa 4arotid!

B! unidirec/ional =n or0ani$#

datorit $ina4$elor

>3. Tala"u(ul (ta/ile$te c'ne@iuni cu

u "t'a ele &' "a#iuni ne +'a(e,

C! =n a#(ele $en$uri 4e i(ra i-olat

A! lo(ul te#4oral

D! $altator =n i(rele #ielinice

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! de la centrul ner.o$ $4re rece4tor! >7. U "t'a ele

54 )e ec!i de ne +i a(i*u (en(i/ilitatea

c anieni *u(tati+e,

>>.

>6. Dend itele,

A! or#ea- i(re 4o$t0an0lionare

A! intr =n $tructura rdcinii

4o$terioare a ner.ului $4inal

B! au o .ite- de conducere a

i#4ul$ului ner.o$ #ai #are

B! $unt =n rela/ie cu rece4torii

C! conduc $altator i#4ul$ul ner.o$

C! con/in cor4i Ni$$l la (a- i neuro i(rile

D! or#ea- ra#ura co#unicant al(

a ner.ului $4inal
D! conduc in lu)ul ner.o$ centri4et

:a erent>

E! or#ea- i(rele 4re0an0lionare

.e0etati.e $i#4atice i 4ara$i#4atice!


E! intr =n $tructura rdcinii

anterioare a ner.ului $4inal!


>:. Ca e dint e u "t'a ele e&ecte (e

>9. Fi/ ele ne +'a(e "ielinice,

dat' ea. (ti"ul ii (i(te"ului ne +'( +e*etati+ (i")atic,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! creterea rec.en/ei cardiace D! contrac/ia #u$culaturii netede i

55 rela)area $ incterelor di0e$ti.e

B! #idria- E! $ti#ularea $ecre/iei 0a$trice!

C! $ecre/ie $ali.ar a4oa$ a(undent 6<. P eci.a#i a('cie ile c' ecte,

D! (ron3odilata/ie

A! dendrite + 4relun0iri ra#i icate +

neuro i(rile
E! ada4tare 4entru .ederea la a4roa4e! B! a)on + 4relun0ire unic +

neuro i(rile
>;. Ca e dint e u "t'a ele e&ecte (e

dat' ea. (ti"ul ii (i(te"ului ne +'( +e*etati+ )a a(i")atic,

+ teci

=n <urul a)ole#ei =n ur#toarea ordine: &c3Sann + #ielin + 'enle

A! $cderea rec.en/ei cardiace

C! teaca &c3Sann + neuroni+ rol B! creterea $ecre/iei 4ancreatice

nutriti. i de 4rotec/ie C! are centrul locali-at =n coa#ele laterale ale #du.ei toracolo#(are

C! .a$ocon$tric/ie

D! are centrii =n coa#ele laterale din

#du.a $4inrii T@+TD P QL 1+

#este pentru admitere $%&&


E! e$te

56 .e0etati.
A! $e eli(erea- =n $ina4$a =ntre i(ra

un 4ara$i#4atic!

re le)

4re+ 0an0lionar i 4o$t0an0lionar $i#4atic

:<. Fi/ a

+e*etati+ (i")atic ) e*an*li'4 na (e c'")' t a(t&el,

B! $e eli(erea- =n $ina4$a =ntre i(ra

4o$t0an0lionar 4ara$i#4atic i or0anul e ector


A! 4r$ete #du.a $4inrii 4rin

rdcina anterioar a ner.ilor $4inali

C! $e

eli(erea- adrener0ice

=n

$ina4$ele

B! or#ea- ra#ura co#unicant al( D! e$te

#ediatorul neuro#u$culare
C! 4oate i lun0 $au $curt

$ina4$ei

E! 4roduce e ecte cardioin3i(itorii! D! intr =n alctuirea ner.ilor cranieni

III7
:3. Nucleii "iBl'cii ai !i)'tala"u(ului,

1II7 IE7 E A! $ecret o)itocin

E! or#ea- ner.ii 4el.ici! B! $unt conecta/i 4rin $i$te#ul 4ort

cu 3i+ 4o i-a anterioar


:2. Acetilc'lina,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! $ecret neuro3or#oni A! e$te

57 locali-at =n neocorte)ul rece4tor

D! $ecret .a$o4re$in B! re4re-int ori0inea cilor

cutanate i 4ro4rioce4ti.e contiente


E! $ecret $o#ato#edine

C! reali-ea- :5. L'/ul

cone)iuni

directe

cu

te")' al c'ne@iuni di ecte cu,

(ta/ile$te

tala#u$ul

A! cor4ul 0eniculat #edial

D! $e conectea- direct cu neuronii

$o#ato$en-iti.i din coa#ele 4o$terioare ale #du.ei $4inrii

B! tala#u$ E! cu4rinde

=n

4artea

in erioar

4roiec/ia
C! nucleii .e$ti(ulari (ul(ari :>. Sen(i/ilitatea du e 'a( din

te*u"entul
D! cor4ul 0eniculat lateral 62. E! unii nuclei din #etatala#u$!

A! a$ciculul $4inotala#ic lateral

&e#ei e(te t an("i( ) in,

B! ner.ul .a0 :7. A ia ('"e(te.ic I,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! ner.ul 0lo$o arin0ian :9. I i(ul,

58

D! i(rele #otorii ale ner.ului tri0e#en

A! con/ine i(re #u$culare $triate

E! i(rele

$en-iti.e

ale

ner.ului

B! con/ine i(re #u$culare netede cu

tri0e#en!

di$4o-i/ie radiar i circular

:6. Ne +ul +a*,

C! contrac/ia

i(relor circulare $e reali-ea- 4rin $ti#ularea nucleului acce$or al ocu+ lo#otorului

A! con/ine

i(re .i$cero#otorii i .i$cero+ $en-iti.e $i#4atice


D! e$te $cldat de u#oarea a4oa$

B! re4re-int calea e erent a unui

re le) cardioin3i(itor

E! #idria-a

$e reali-ea- 4rin $ti#ularea neuronilor din nucleul acce$or al oculo+ #otorului!

C! 4roduce (ron3ocon$tric/ie ::. Fi/ ele (en.iti+e ale ne +ului +a*, D! conduce $en$i(ilitatea 0u$tati. de

la ni.elul cor4ului li#(ii

A! au ori0inea =n nucleul dor$al al

.a0ului
E! $ti#ulea-

$ecre/ia e)ocrin a 4ancrea$ului! 1+

B! $unt =n rela/ie cu rece4torii din

QL

#este pentru admitere $%&& .i$cerele toracelui i a(do#enului


C! $en$i(ilitatea e)teroce4ti.

59

C! $unt

=n rela/ie cu arin0elui i larin0elui

#uc3ii

D! anali-atorul 0u$tati.

E! anali-atorul ol acti.! D! re4re-int calea e erent 4entru

re le)ul care in3i( acti.itatea cardiac


;<. Din c'")'nenta ) e(ina)tic &ac
?@!

E! au ori0inea =n 0an0lionul de 4e

traiectul ner.ului E!

)a te, A M+Ti L7 SiUMV# rWr o1li#tP D! coa#ele laterale ale #du.ei $4inrii E! lan/ul 0an0lionar 4ara.erte(ral!

:;. -n l'/ul )a ietal (e ) 'iectea.

9<. A@'nii neu 'nil' din nucleii

a@'nii

+e(ti/ula i /ul/a i eali.ea. c'ne@iuni di ecte cu,

63.

neu 'nil' tala"ici )ent u,

A! neuronii tala#ici

A! $en$i(ilitatea

4ro4rioce4ti.
B! ar3i cere(elul7 4rin 4edunculul

contient

cere(elo$ in erior

B! $en$i(ilitatea

4ro4rioce4ti.

incontient

C! #uc3ii

e)trin$eci

ai

0lo(ului

ocular

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! neuronii

60 din
A! $unt =n rela/ie cu tractul o4tic

$o#ato#otori coarnele anterioare

B! reali-ea- cone)iuni cu cor4ii E! 0an0lionul &car4a!

0enicula/i #ediali

92. U "t'a ele &' "a#iuni ne +'a(e

C! reali-ea- cone)iuni cu neuronii

(unt l'cali.ate int ane+ a@ial,

$o#ato#otori din coa#ele anterioare ale #du.ei $4inrii

A! nucleii (a-ali D! $unt

=n rela/ie (i4olari din retin

cu

neuronii

B! ner.ii $4inali E! $unt C! nucleii de ori0ine i ter#ina/ie ai

=n rela/ie cu #ulti4olari din retin!

neuronii

ner.ilor cranieni
95. Re&le@ele ) ') i'ce)ti+e (e

ca acte i.ea. ) in,


D! ner.ii cranieni

A! con/in doi neuroni $en-iti.i E! tala#u$ul i #etatala#u$ul!

B! ti#4ul de laten/ e$te $curt 93. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

c'4 liculii c+ad i*e"eni (u)e i' i le c'n(ide a#i ade+ ate,
C! $unt $trict li#itate

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! nu iradia- 67.

61 neu '4neu 'nal (unt ade+ ate?

E! $unt 4rodu$e de $ti#ularea

A! 4re-int o -ona 4re$ina4tic cu

e)terorece4+ torilor!

#itocondrii ce con/in #ediatorii c3i#ici

97. P'ten#ialul de e)au(,

B! e$te

$en$i(il ane$te-icelor

la

ac/iunea

A! e$te #en/inut 4rin unc/ionarea

4o#4ei de NaJ i IJ

C! =n

-ona 4o$t$ina4tic $unt 4re-en/i rece4tori 4entru #ediatorii c3i#ici

B! e$te

#en/inut 4rin de$c3iderea canalelor de NaJ


D! reali-ea- tran$#iterea

unidirec/ional a i#4ul$ului ner.o$


C! $e #en/ine ne#odi icat $u(

ac/iunea unui $ti#ul 4ra0


E! a$i0ur tran$#iterea i#4ul$ului D! $e tran$#ite de+a lun0ul $arcole#ei

ner.o$ de la un neuron #otor la i(ra #u$cular

E! $e tran$#ite $altatoriu =n i(rele

96. Rdcina

ante i'a

ne +ului

#ielinice!

()inal,

9>. Ca e

dint e 1+

a&i "a#iile

) i+ind

A! intr =n #du.a $4inrii 4rin an/ul

(ina)(a P QL

lateral anterior

#este pentru admitere $%&&


B! con/ine

62
D! neuronii intercalari din coa#ele

dendritele i a)onii neuronilor $o#ato#otori din coa#ele anterioare

4o$terioare

E! i(rele intra i e)tra u$ale C! con/ine a)onii neuronilor

$o#ato#otori a i O din coa#ele anterioare


9:. Neu 'nii

+i(ce '"'t' i

(unt

l'cali.a#i -n,
D! con/ine

a)onii neuronilor intercalari din coa#ele 4o$terioare ale #du.ei $4inrii

A! <u#tatea .entral a coa#elor

laterale ale #du.ei $4inrii

E! con/ine i(re 4re0an0lionare

$i#4atice i 4ara$i#4atice! NN! Neuronii $o#ato#otori din coarnele anterioare reali-ea- le0turi directe cu:

B! nucleul

acce$or

al

ner.ului

oculo#otor

C! 0an0lionii Corti i &car4a A! nucleul rou din #e-ence al

D! 0an0lionii intra#urali B! neuronii

din a$ciculul cortico$4inal i corticonuclear


E! lan/ul 0an0lionar 4ara.erte(ral!

C! nucleii .e$ti(ulari (ul(ari 9;. Re&le@ul ca di'accele at' ,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! e$te un re le) $o#atic B! e$te un re le) .e0etati.7 cu D! a)onii

63 neuronilor $o#ato#otori #edulari

centrul =n coa#ele 4o$terioare ale #du.ei toraco+ lo#(are :T7+LF>


E! a)onii neuronilor .e0etati.i din

coa#ele 4o$terioare!
A! coa#ele anterioare

2<5. Ce e/elul ) i"e$te a&e en#e ) in B! coa#ele 4o$terioare

)e4 dunculii ce e/el'$i in&e i' i de la u "t'a ele (t uctu i,

C! <urul canalului e4endi#ar

A! nucleii .e$ti(ulari

D! cordoanele 4o$terioare!

B! nucleii din #e-ence al

2<3. Rdcina ante i'a a ne +ului

()inal e(te &' "at din,

C! neuronii

$o#ato$en-iti.i coarnele 4o$terioare

din

A! a)onii neuronilor $o#ato#otori

al a i 0a#a din coa#ele anterioare

D! (ul(ul ra3idian

B! i(re 4re0an0lionare $i#4atice

E! 4untea lui 1arolio!

C! i(re 4o$t0an0lionare $i#4atice

2<7. Ca e

dint e

u "t'a ele

QL

1+

#este pentru admitere $%&& (t uctu i ne +'a(e +e*etati+e, c'n#in &i/ e


C! au ori0inea =n eta<e $u(corticale

64

A!

ner.ul .a0

D! con/in

a$cicule

tecto+

ru(ro$4inale

B! ner.ul tri0e#en

E! ac $ina4$ i =n cornul anterior

#edular!
C! ner.ul 0lo$o arin0ian

Nucleii +e*etati+i ai t unc!iului ce e/ al )'t -nde)lini u "t'a ele &unc#ii,


2<6.

A! re0larea $ecre/iei $ali.are D! ner.ul acial B! re0larea acti.it/ii #otorii auto#ate E! ner.ul 4el.ic! C! $ta/ii 4e cile e)tra4ira#idale 2<>. Cile "'t icit#ii +'lunta e, D! centrii unor re le)e de orientare A! ac $ina4$ =n nucleii $en-iti.i din

auditi. i .i-ual

trunc3iul cere(ral

E! $ta/ii B! ac $ina4$ i =n nucleii #otori ai

ner.ilor cranieni

4e calea $en$i(ilit/ii e4icritice din teritoriul trunc3iului i al #e#(relor

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


2<9. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind

65
B! 0an0lionii intra#urali i 4re.i$cerali

)e ec!ea a IlI4a de ne +i c anieni (unt ade+ ate,


C! 0an0lionii $4inali A! are

nucleii #e-ence al

de

ter#ina/ie

=n
D! 0an0lionii &car4a i Corti

B! con/ine

i(re $i#4atice 4entru #uc3ii circulari ai iri$ului 4roduc6nd #icorarea 4u4ilei

E! (ul(ul ol acti. i (ul(ul ra3idian!

C! are ori0inea =n #e-ence al

2<;. Re&le@ele ca di'accele at'a e au

u "t'a ele ca acte i(tici,

D! con/ine i(re $o#atice i .e0etati.e

A! $unt re le)e $o#atice #edulare

E! iner.ea- #uc3ii ciliari circulari

ai iri$ului!

B! au centrul locali-at la ni.elul

cornului #edular 4o$terior al #du.ei $4inrii

2<:. Sina)(ele

inte neu 'nale

(unt
C! $unt re le)e nocice4ti.e

l'cali.ate -n,

A! 0an0lionii $i#4atici 4ara.erte(rali

D! $unt re le)e 4ro4rioce4ti.e

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! $unt $u(ordonate centrilor ner.oi

66 0an0lionul $4inal

$u4eriori!

B! a)onii neuronilor $o#ato$en-iti.i 22<. Si(te"ul li"/ic,

din coa#ele 4o$terioare

A! a4ar/ine 4aleocere(elului

C! a)onii din a$ciculele tecto$4inal

i ru+ (ro$4inal
B! e$te locali-at 4e

a/a e)tern a e#i$ erelor cere(rale

C! e$te

or#at

din

dou

$traturi

D! a)oni ai neuronilor intercalari din coar+ nele 4o$terioare ale #du.ei $4inrii E! i(re ner.oa$e cu ori0inea =n neocorte+

celulare
B! rece4torii

c3i#ici
D! cu4rinde i 4roiec/ia cortical a

$4eci ici

#ediatorilor

anali-atorului ol acti.
C! cor4ii Ni$$l E! inter.ine =n coordonarea

4roce$elor a ecti. e#o/ionale


D! anta $ina4tic

222. Neu 'nii

('"at'"'t' i din c'a nele ante i'a e &ac (ina)( cu,

E! neuro i(rilele!

A! dendritele neuronilor din

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


;2. C'nt 'lul acti+it#ii +e*etati+e e(te C! intr

67 =n #du. =n cordonul 4o$terior

eali.at ) in u "t'a ele (t uctu i,

A! (ul(ul ol acti.

D! $e ter#in =n nucleii 0racili$ i

cuneat din (ul(ul ra3idian


B! #du.a $acrat E! trec 4rin #e-ence al!

C! (ul(ul ra3idian ;5. Fa(ciculele * acili( $i cuneat,

D! 4aleocere(elul A! ac $ina4$ =n cornul 4o$terior

E! nucleii

.e0etati.i din trunc3iul


B! intr =n #du. direct =n cordonul

cere(ral!

4o$terior

;3. Fa(ciculele

()in'/ul/a e u "t'a ele ca acte i(tici,

au
C! conduc $en$i(ilitatea

4ro4rioce4ti. contient
A! conduc

$en$i(ilitatea

tactil
D! $e ter#in =n unii nuclei din

0ro$ier

(ul(ul ol acti.
B! con/in i(re =ncruciate E! a<un0 =n tala#u$!

QL

1+

#este pentru admitere $%&& Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate,
;7.

68 4ara.erte(ral

A! =n lo(ul te#4oral $e ter#in calea

auditi. i .e$ti(ular

C! $unt =ntotdeauna lun0i

B! aria ol acti. e$te locali-ata =n

$i$te#ul li#(ic

D! conduc i#4ul$uri 4entru

#u$culatura .i$ceral

C! aria #otorie cortical are rela/ie

direct cu nucleii #otori ai ner.ilor cranieini

E! or#ea- ner.ii 4el.ici!

;6. Fa(ciculele a(cendente ale "du+ei D! =n

neocorte)ul #otor 4roiectea- cile 4ira#idale

$e

()in ii -$i au ' i*inea -n,

A! coa#ele 4o$terioare ale #du.ei

$4inrii
E! =n lo(ul occi4ital $e ter#in tractul

o4tic!
B! 0an0lionul $4inal ;>. Fi/ ele )'(t*an*li'na e (i")atice, C! 0an0lionii A! or#ea-

o#olo0i

ai

ner.ilor

ra#ura co#unicant cenuie a ner.ului $4inal

cranieni

D! coa#ele anterioare ale #du.ei B! au ori0inea =n lan/ul 0an0lionar

$4inrii

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! coa#ele

69 ale #du.ei
B! $unt

laterale

=n

$4inrii!

locali-a/i carotide

rela/ie cu rece4torii la (i urca/ia arterei

;9. Cile (en(i/ilit#ii ) ') i'ce)ti+e

c'n$tiente,

C! conduc

i#4ul$uri la 0landele $u(#a)i+ lare i $u(lin0uale

A! au ori0inea =n 0an0lionul $4inal D! conduc i#4ul$uri 0u$tati.e din

BM@ 4o$+ terioar a li#(ii


B! au ori0inea la 4ro4rioce4tori E! $e ter#in =n nucleii $en-iti.i ai

ner.ului IE din (ul(!


C! $e ter#in =n tala#u$

;;. Ca e dint e u "t'a ele D! $e ter#in =n nucleii 0racili$ i

cuneal din (ul(ul ra3idian

&' "a#iuni c'nduc (en(i/ilitatea inte 'ce)ti+,

E! $e ter#in =n aria $o#e$te-ic I!

A! i(re cu ori0inea =n 0an0lionul

$4inal

;:. Fi/ ele

(en.iti+e

ale

*l'('&a in*ianului,

B! a$ciculele $4ino(ul(are

A! =i au ori0inea =n nucleii $en-iti.i

C! tala#u$ul

din (ul( P QL 1+

#este pentru admitere $%&&


D! rdcina

70 a ner.ilor ()in ii (unt l'cali.a#i -n,

4o$terioar

$4inali
A! 0an0lionii $4inali E! i(re cu ori0inea =n 0an0lionii

ner.ilor 0lo$o arin0ian i .a0!


D! nucleii tala#ici de 4artea o4u$

2<<. Nucleul (en.iti+ al ne +ului

t i*e"en,

E! dendritele

neuronilor din 0an0lionii ner.ilor 1II7 IE7 E!

A! e$te locali-at i =n (ul(ul ra3idian 233. Ca e din u "t' ii

ece)t' i (e

*(e(c la ni+elul )ielii?


B! e$te locali-at i =n 4unte A! cor4u$culii Mei$$ner i Irau$e C! e$te locali-at i =n #e-ence al B! cor4u$culii 1ater+Pacini D! con/ine

deutoneuronul cii $en$i(ilit/ii e)teroce4ti.e a e/ei


C! cor4u$culii neurotendinoi *ol0i

E! con/ine i(re ce iner.ea- #uc3ii

#a$+ ticatori!

D! cor4u$culii *ol0i+Ma--oni

2<2. Neu 'nii (en.iti+i ai "du+ei

E! ter#ina/iile ner.oa$e li(ere!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


235. T actul ')tic e(te c'nectat di ect C! 4roduc dilatarea 4u4ilei

71

cu,

A! coliculii c.adri0e#eni $u4eriori

D! $unt

iner.a/i de ctre i(re .i$cero#o+ toare 4ara$i#4atice

B! lo(ul occi4ital + $ci-ura calcarin

E! a$i0ur #icrile 0lo(ilor oculari!

C! cor4ii 0enicula/i laterali

23>. Muc'a(a 'l&acti+,

D! cor4ii 0enicula/i #ediali

A! ta4etea- o$ele na-ale

E! celule rece4toare cu con i (a$tona!

B! con/ine neuroni uni4olari

237. Mu$c!ii ci cula i ai i i(ului,

C! con/ine 4rotoneuronul cii ol acti.e

A! $unt iner.a/i de ctre

i(rele $o#ato#o+ torii ale ner.ului III care 4roduc #io-a

D! are cone)iuni cu

4rotoneuronul cii ol acti.e

B! $unt #uc3i nete-i .i$cerali

E! con/ine neuroni (i4olari!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


236. Mu*u ii *u(tati+i,

72
E! e$te or#at i din /e$ut con<uncti.

la)!
A! con/in

celule $en-oriale cu rol


23:. La c'nduce ea in&' "a#iil'

rece4tor

te "ice )a tici),
B! $unt 0ru4a/i =n 4a4ile 0u$tati.e A!

a$ciculul $4inotala#ic anterior

C! $unt =n rela/ie cu i(rele $en-iti.e7

din 0an0lionul de 4e traiectul ner.ului tri0e#en

B! i(re cu ori0inea =n 0an0lionul de

4e traiectul ner.ului 1

D! $unt c3e#orece4tori

C! tala#u$ul

E! $unt 4re-en/i =n 4a4ilele ili or#e!

E!

D! a$ciculul $4inotala#ic lateral i(re cu ori0inea =n 0an0lionii $4inali!

239. =i)'de "ul,

23;. Nucleii +e(ti/ula i /ul/a i (unt

c'necta#i di ect cu,

A! e$te $tratul 4ro und al 4ielii B! con/ine un e4iteliu 4luri$trati icat7 Xera+ tini-at

A! #aculele

C! e$te alctuit i din /e$ut adi4o$ D! con/ine rece4torii 1ater+Pacini QL 1+

B! 0an0lionul .e$ti(ular &car4a

#este pentru admitere $%&&


C! 4rotoneuronul cii .e$ti(ulare 252. Ne +ii 'l&acti+i (unt &' "a#i din,

73

D! ar3i cere(elul

A! cilii neuronilor din #ucoa$a ol acti.

E! neuronii $o#ato#otori ai

B! a)onii 4rotoneuronului cii

#du.ei $4inrii!

ol acti.e

25<. Ne +ul acu(tic'4+e(ti/ula e(te

C! a)onii neuronilor din e4iteliul ol acti.

&' "at din,


D! a)onii neuronilor din #ucoa$a A! dendritele neuronilor din

cornetului na-al $u4erior

0an0lionul &car4a

E! a)onii neuronilor din (ul(ii B! a)onii neuronilor din 0an0lionul &car4a

ol acti.i!

C! dendritele neuronilor din

253. P i"ul neu 'n al cii *u(tati+e

0an0lionul Corti

(e *(e$te l'cali.at -n,

D! a)onii neuronilor din 0an0lionul Corti

A! 0an0lionul de 4e traiectul ner.ului

E! a)onii neuronilor din nucleii

.e$ti(ulari (ul(ari! P QL 1+

B! 0an0lionul de 4e traiectul ner.ului

IE

#este pentru admitere $%&&


C! 0an0lionul de 4e traiectul ner.ului B! re le)ul de le)ie

74

D! 0an0lionul $4inal E! 0an0lionii de 4e traiectul ner.ilor

C! re le)ul 4u4ilocon$trictor

$en$i(ilit/ii 0u$tati.e!
D! re le)ul rotulian

255. Se*"entul cent al al

anali.at' ului *u(tati+ e(te (ituat -n,

E! re le)ul cardioin3i(itor!

A! neocorte)ul rece4tor

225. Cile a(cendente ()eci&ice,

B! lo(ul 4arietal

A! au ori0inea la ni.elul rece4torilor

C! aria $o#e$te-ic I D! lo(ul te#4oral

B! au 4rotoneuronul locali-at =n

0an0lionul $4inal

6>.

i"'nl !in'na"ni

C! deutoneuronul $en$i(ilit/ii tactile

ine e$te locali-at =n cornul 4o$terior


223. Re&le@ele +e*etati+e "edula e (unt, D! i(rele $en$i(ilit/ii 4ro4rioce4ti.e A! re le)ul de #ic/iune i de eca/ie

contiente ac $ina4$a cu deutoneuronul =n (ul(ul ra3idian

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! 4rotoneuronul e$te locali-at i =n

75 "du+ei ()in ii,

0an0lionul de 4e traiectul ner.ului 1!


A! cardioacceleratoare 227. Neu 'nii

('"at'"'t' i din c'a nele ante i'a e ale "du+ei ()in ii &ac (ina)( cu,

B! 4u4ilo+dilatator

A! dendritele neuronilor din 0an0lionul

$4inal

C! .a$ocon$trictoare

B! a)oni din a$ciculul .e$ti(ulo$4inal

D! #idria-

C! a)oni ai neuronilor intercalari din

E! #io-!

coarnele 4o$terioare ale #du.ei $4inrii


226. M't'neu 'nii

()inali

C('"at'"'t' iD au 'l de a,
D! a)oni din a$ciculul 4ira#idal direct

i =ncruciat
A! tran$#ite in or#a/ii #otorii

E! a)oni ai neuronilor din coa#ele

laterale ale #du.ei $4inrii!

B! co#anda #otilitatea #u$culaturii

netede .i$cerale
22>. U "t'a ele e&le@e +e*etati+e au

cent i e&lec$i -n c'a nele late ale ale P QL 1+

#este pentru admitere $%&&


C! controla acti.itatea #u$culaturii ??! R

76 E! nucleii de ter#ina/ie ai ner.ilor III7 I17 1I!

$triate

D! controla contrac/ia #iocardului

22:. Nucleii c'!lea i )'ntini eali.ea.

c'ne@iuni di ecte cu,

E! in or#a corte)ul a$u4ra #icrilor

di eritelor $e0#ente de #e#(re!

A! dendritele

neuronilor 0an0lionul Corti

din

III.

Anali.at' ii

B! ra#ura auditi. a ner.ului 1III

229. Nucleii

+e(ti/ula i /ul/a i eali.ea. c'ne@iuni di ecte cu,

C! a)onii neuronilor din 0an0lionul

$4inal Corti

A! a)onii

neuronilor din 0an0lionul


D! a)onii 4rotoneuronilor cii auditi.e

&car4a

B! ar3icere(elul

E! coliculii c.adri0e#eni $u4eriori!

C! tala#u$ul

22;. Ine +a#ia

)' #iunii cent ale nec'nt ac4 tile a &u(ului neu '"u(cula e(te eali.at de,

D! $coar/a cere(ral A! a)onii

neuronilor din 0an0lionul

QL

1+

#este pentru admitere $%&& $4inal te#4oral de 4artea o4u$

77

B! dendritele neuronilor din

D! are rela/ie cu coliculii

0an0lionul $4inal

c.adri0e#eni $u4eriori

C! a)onii #otoneuronului al a

E! $e ter#in =n lo(ul occi4ital7 4e

#ar0inile $ci-urii calcarine!

D! a)onii #otoneuronului 0a#a 232. Nucleii ('lita i eali.ea.

c'ne@iuni di ecte cu,


E! dendritele

neuronilor din 0an0lionul de 4e traiectul ner.ului tri0e#en!

A! rece4torii 0u$tati.i

23<. T actul ')tic,

B! a)onii neuronilor din 0an0lionii

ner.ilor 1II7 IE7 E

A! e$te

or#at din a)onii neuronilor (i4olari

C! 0iru$ul 4o$tcentral din lo(ul 4arietal

B! e$te

or#at din a)onii neuronilor #ulti4olari din retin

D! tri#ite

colaterale la c.adri0e#eni in eriori

coliculii

C! conduce in or#a/ii din <u#tatea

na-al de aceeai 4arte i <u#tatea QL 1+

E! a)onii 4rotoneuronului $e ter#in

#este pentru admitere $%&& =n nucleii co3leari 4ontini!

78
A! $unt nuclei $en-iti.i din #e-ence al

277. Ine +a#ia )' #iunii cent aleE

B! 4ri#e$c

nec'nt ac4 tile a &u(ului neu '"u(cula e(te a(i*u at de,

i(re de co3leari 4ontini

la

nucleii

A! #otoneuronul al a

C! 4ri#e$c colaterale de la nucleii

.e$ti(ulari 4ontini

B! #otoneuronul 0a#a

D! 4ri#e$c colaterale de la ner.ii

o4tici
C! dendritele neuronilor din

0an0lionii $4inali

E! re4re-int centrii de re0lare a

re le)elor de orientare a ca4ului i cor4ului =n direc/ia $unetului!


D! i(rele anulo$4irale $4iralate cu

ori0inea =n 0an0lionul de 4e traiectul ner.ului 1

276. P in ce (e ca acte i.ea. c' )ii

*enicula#i late ali,


E! i(rele =n (uc3et cu ori0inea =n

coa#ele laterale ale #du.ei $4inrii!

A! a4ar/in #etatala#u$ului

27>. P in ce (e ca acte i.ea. c'liculii

B! re4re-int ori0inea celui de al

c+a4 d i*e"eni in&e i' i,

treilea neuron al cii o4tice

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! =n ei $e ter#in tractul o4tic E! 4rin

79 $ti#ularea 4ro4rioce4ti.e! cilor

D! $unt =n rela/ie cu corte)ul occi4ital

27:. Mu$c!ii ci cula i ai i i(ului, A! $unt #uc3i nete-i .i$cerali

E! con/in al treilea neuron al cii

auditi.e!

B! in luen/ea- 4uterea de re rac/ie a

cri$talinului =n ra4ort cu di$tan/a a/ de un o(iect


279. C'nt ac#ia "u(culatu ii (t iate

)'ate &i dete "inat,


C! $e contract $u( ac/iunea i(relor A! direct 4rin e)citarea

4ara+ $i#4atice oculo#otor

din

ner.ul

#otoneuronului al a
D! 4roduc #idria- B! 4rin $ti#ularea nucleilor #otori

ai ner.ilor cranieni
E! #icorea- 4u4ila! C! 4rin

$ti#ularea

a$ciculelor
27;. Re&le@ul

4ira#idale

de

-ntinde e

e(te

declan$at ) in,
D! 4rin co#en-i 4ri#ite de la

a$ciculul corticonuclear

A! $ti#ularea

#otoneuronilor al a din coarnele anterioare ale #du.ei

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! $ti#ularea

80
D! 4e

#otoneuronilor din coa#ele laterale ale #du.ei

ata #ediala a e#i$ erelor cere(rale

C! $ti#ularea #otoneuronilor 0a#a

E! $i$te#ul li#(ic!

i $curtarea ca4etelor contractile ale i(relor intra u$ale din u$urile neuro#u$culare
2>2. C' )u(culii G'l*i,

D! $ti#ularea unui 4ro4riorece4tor

#u$cular

A! $unt

locali-a/i 4rintre #u$culare $triate

i(rele

E! 4rin

$ti#ularea rece4torilor neurotendi+ noi *ol0i!

B! $unt rece4tori $en$i(ili la

=ntinderea #uc3iului

2><. Se*"entul

cent al al anali.at' ului 'l&acti+ e(te l'cali.at -n,

C! $unt locali-a/i la <onc/iunea dintre

ten+ don i #uc3i

A! neocorte)ul rece4tor + 3i4oca#4

D! $ti#ulea-

contrac/ia

i(rei

#u$culare $triate
B! aria $o#e$te-ic I E! $unt

=n rela/ie cu a)onii neuronilor din 0an0lionul $4inal!


C! 0iru$ul 4o$tcentral din lo(ul 4arietal

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


2>3. Maculele, C! a)onii

81 neuronilor 0a#a din coarnele laterale ale #du.ei $4inrii

A! $unt

locali-ate la canalelor $e#icirculare

ni.elul
D! a)onii #otoneuronilor al a din

coa#ele anterioare ale #du.ei $4inrii


B! $unt locali-ate =n utricul i $acul

E! ter#ina/iile ner.oa$e $4iralate i C! con/in

celulele 4re.-ute cu cili

$en-oriale

=n ;(uc3et97 dendrite ale neuronilor din 0an0lionul ner.ului tri0e#en!

D! $unt aco4erite de cu4ul

0elatinoa$7 care con/ine otoli/i

25>. Mu$c!ii (t ia#i )'t &i c'nt acta#i

) in,

E! $unt

=n neuronilor

rela/ie

cu

dendritele

A! $ti#ularea

#otoneuronilor al a din coarnele anterioare ale #du.ei $4inrii

* ______1 * in 257. Ine +a#ia &u(ului neu '"u(cula e(te eali.at de ct e,


67.

B! $ti#ularea #otoneuronilor 0a#a7

4rin contrac/ia re le)

A! a)onii

neuronilor din 0an0lionii

$4inali
C! i#4ul$uri .enite de la neocorte)ul

$en-iti.
B! dendritele

neuronilor 0an0lionii $4inali 1+

din

QL

#este pentru admitere $%&&


D! !i#4ul$uri

82 4rin cile
A! a4ar/ine dience alului

.enite

4ira#idale

B! a4ar/ine tala#u$ului E! i#4ul$uri

.enite e)tra4ira#i+ dale!

4rin

cile

C! reali-ea-

cone)iuni

cu

lo(ul

occi4ital
256. Nucleii c'!lea i )'ntini eali.ea.

c'ne@iuni di ecte cu,


D! reali-ea- le0turi cu neuronii A! a)onii neuronilor din 0an0lionul

(i4olari din retin

Corti
E! reali-ea- cone)iuni cu neuronii B! $u($tan/a reticulat a trunc3iului

#ulti4olari din retin!

cere(ral
25:. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, C! unii ai #e-ence alului A! 4rotoneuronul cii 0u$tati.e $e

a l =n #u0urele 0u$tati.
D! coliculii c.adri0e#eni in eriori

B! 4rotoneuronul cii 0u$tati.e $e E! ra#ura .e$ti(ular a ner.ului 1III!

a l =n 0an0lionul cranian al ner.ilor 1II7 IE7 E

259. C' )ul *eniculat late al, C! deutoneuronul cii 0u$tati.e $e

QL

1+

#este pentru admitere $%&& a l $ituat =n nucleul $olitar "'t' ii e&e en#e *a"a (e l'cali.ea.,

83
27<. Placa "'t' ie eali.at de &i/ ele

D! al @+lea neuron al cii 0u$tati.e

e$te $ituat =n tala#u$

A! 4e i(ra e)tra u$al

E! 4roiec/ia cortical a $en$i(ilit/ii

B! 4e e)tre#itatea contractil a i(rei

0u$tati.e e$te locali-at =n lo(ul te#4oral!

intra u$ale

C! 4e 4or/iunea central necontractil 25;. Nucleii c'!lea i )'ntini eali.ea.

a i(rei intra u$ale

u "t'a ele c'ne@iuni di ecte cu,

A! 0iru$ul te#4oral $u4erior

D! 4e tendon i a4one.ro-

B! or0anul Corti

E! 4e e)tre#itatea contractil a i(rei

#u$culare #odi icate!

C! dendritele neuronilor din

0an0lionul Corti

272. C' )ul *eniculat "edial ) e.int

u "t'a ele ca acte i(tici,

D! coliculi c.adri0e#eni in eriori

A! a4ar/ine #e-ence alului

E! a)oni ai neuronilor din 0an0lionul

B! e$te un nucleu ce a4ar/ine

$4iral Corti! QL 1+

#etatala#u+ $ului

#este pentru admitere $%&&


C! e$te un nucleu de $u($tan/ cenuie

84
275. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e

la calea auditi+ (unt c' ecte,

D! reali-ea- cone)iuni cu nucleii

.e$ti(ulari (ul(ari

A! are deutoneuronul =n cor4ul

0eniculat #edial

E! e$te =n rela/ie cu lo(ul te#4oral!

B! are 4rotoneuronul locali-at =n or0anul Corti C! tri#ite colaterale la $u($tan/a reticulat

273. Rece)t' ul auditi+ (e

ca acte i.ea. ) in u "t'a ele,


265. Ca e A! e$te locali-at =n canalul co3lear7 4e

dint e u "t'a ele "ani&e(t i de'(e/e(c dia/etul .a!a at de dia/etul in(i)id?

#e#(rana (a-ilar
A! 3i4er0lice#ia B! e$te $ituat =n colu#ela B! 0lico-uria C! e$te aco4erit la (a- de ctre

#e#(rana tectoria
C! 4oli a0ia

D! e$te =ncon<urat la (a- de a)onii

neuronilor din 0an0lionul Corti

D! 4olidi4$ia

E! con/ine celule rece4toare!

E! 4oliuria!

QL

1+

#este pentru admitere $%&& O *anele la ni+elul c ' a ac#i'nea. )a at!' "'nul (unt,
267. C! 3i4o$ecre/ie de T&'

85

D! 3i4er$ecre/ie de triiodotironin A! icatul

E! 3i4er$ecre/ie de T&'! B! inte$tinul

266. =' "'nii t ')i !i)'&i.a i C! rinic3iul

e*lea. (ec e#ia u "t'a el' *lande,

A! tiroida D! $to#acul

B! 4aratiroide E! ini#a!

C! #edulo$u4rarenale 26>. In ti")ul e@)une ii la & i* (e

) 'duce,
D! $e)uale A! 3i4er$ecre/ie de tiro)in

E! neuro3i4o i-a! B! creterea $ecre/iei de adrenalin

269. U "t'a ele a&i "a#ii e&e it'a e

QL

1+

#este pentru admitere $%&& la ) 'lactin (unt c' ecte,

86
E! neuronii 3i4otala#u$ului anterior!

A! e$te $ecretat de 3i4o i-a anterioar

26;. Ca e dint e u "t' ii !' "'ni

in&luen#ea. "u(culatu a neted,


B! $ti#ulea- $ecre/ia lactat A! adrenalina i noradrenalina

C! $ti#ulea- e)cre/ia lactat

B! .a$otocina C! coleci$toXinina
D! in3i( acti.itatea 0onadotro4 D! o)itocina E! $ti#ulea- o.ula/ia! 29<. Indica#i a&i "a#iile c' ecte, 26:. =' "'nii )'t &i (ec eta#i -n, A! AD'+ul i adrenalina $unt

neuro3or+ #oni
A! celulele #ucoa$ei duodenale

B! adeno3i4o i-a e$te le0at de

B! 4ancrea$ul e)ocrin C! rinic3i

3i4otala+ #u$ul anterior

C! =n 3i4o0lice#ie crete $ecre/ia de D! neuro3i4o i-a

in$ulina

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! =n 3i4er0lice#ie $e $ecret adrenalina

87
293. Eli"ina ea de &'(&a#i )e cale enal

e(te (ti"ulat de,

E! in$ulina $ti#ulea- 0licoli-a!

A! aldo$teron

292. =' "'nii,

B! 4ar6t3or#on

A! in luen/ea- acti.itatea unor celule

/int

C! $o#atotro4

B! $unt eli(era/i =n cantit/i #ari =n $6n0e

D! #ineralocorticoi-i

C! $unt eli(era/i =n $6n0e 4rin

canale e)+ cretoare

E! calcitonin!

D! ac/ionea- la di$tan/ de locul $inte-ei

295. Si(te"ul )' t !i)'&i.a t an()' t,

A! neuro$ecre/ii E! $unt eli#ina/i direct =n $6n0e!

B!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


297. In(ulina (ti"ulea. u "t'a ele A! AD'

88

) 'ce(e ale "eta/'li("ului *lucidic,

A! 0lico0eno0ene-a 3e4atic

B! o)itocina

B! 0luconeo0ene-a 3e4atic

C! $o#ato#edinele

C! li4o0ene-a

D! ACT'

D! con$u#ul celular de 0luco-

E! *R'+ul!

E! $inte-a de 4roteine!

296. Cu" (e eali.ea. e*la ea (ec e#iei

ti 'idiene,

29>. Ca e dint e u "t' ii !' "'ni

A! de ctre adeno3i4o i- 4rin T&'

(unt c'n(ide a#i neu '(ec e#ii !i)'tala"ice,


C! =n unc/ie de concentra/ia $an0uin

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D.

89

a!iolo"ie

2>5. C e(tele a")ula e, A! $unt rece4tori 4entru #icarea de rota/ie a ca4ului i cor4ului

B! $unt rece4tori 4entru accelerarea linear

C! $unt locali-a/i =n a#4ulele canalelor $e#icirculare

D! $unt aco4erite de #e#(rana otolitic E! $unt =n rela/ie direct cu nucleii .e$ti(ulari (ul(ari!

2>7. Ca e a&i "a#ii le c'n(ide a#i ade+ ate,

A! canalul co3lear e$te deli#itat de ra#4a ti#4anic 4rin #e#(rana Rei$$ner

B! 4rotoneuronul cii auditi.e e$te locali-at =n or0anul Corti

C! ner.ul o4tic e$te or#at din a)onii neuronilor (i4olari

D! #otoneruonul O reali-ea- 4laca #otorie 4e i(ra e)tra u$al

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! la(irintul #e#(rano$ con/ine endoli# a!

90

2>>. U ec!ea "edie,

A! co#unic cu urec3ea e)tern 4rin tro#4a lui Eu$tac3io

B! con/ine un lan/ articulat de o$cioare: $cri/7 ciocan7 nico.al

C! e$te deli#itat de urec3ea intern 4rin ti#4an

D! con/ine $cri/a a4licat 4e #e#(rana ere$trei o.ale

E! con/ine rece4torii auditi.i!

2>6. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

A! #otoneuronul O $e ter#in 4e 4artea central a i(relor $acului i lan/ului

nuclear

B! 4rotoneuronul cii auditi.e e$te =n rela/ie cu coliculii c.adri0e#eni in eriori!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&

91

C! deutoneuronul cii .i-uale e$te =n rela/ie cu unii nuclei $en-iti.i din #e-ence al

D! deutoneuronul cii ol acti.e e$te re4re-entat de celulele #itrale

E! #otoneuronul

a $e ter#in la ni.elul 4or/iunii 4eri erice a

u$ului

neruo#u$cular! Glandele End'c ine

IA.

2>9. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

E.

+'lu"ul (an*uin le c'n(ide a#i ade+ ate,

A! crete $u( in luen/a AD'+ului B! $cade $u( in luen/a aldo$teronului

C! =n condi/ii i-iolo0ice are o .aloare de D litri

D! in luen/ea- .aloarea 4re$iunii arteriale

E! de4inde de .olu#ul lic3idelor e)trace+ lulare!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


2>:. 8F4uI -n )la(" (cade (u/ in&luen#a u "t' il' !' "'ni,

92

A! aldo$teron

B! #ineralocorticoi-i

C! &T' D! AD' E! calcitonin!

2>;. AD=4uI $i ald'(te 'nul ) e.int u "t'a ele a(e"n i,

A! $unt 3or#oni $ecreta/i de 0lande endocrine

B! controlea- ec3ili(rul 3idric al or0ani$#ului

C! ac/ionea- a$u4ra tu(ului contort di$tal R i tu(ului colector

D! $ti#ulea- rea($or(/ia de a4

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! $ti#ulea- rea($or(/ia de a4 =n tu(ul contort 4ro)i#al! B?A! In$ulina are ur#toarele ac/iuni7 cu e)ce4/ia:

93

A! $ti#ulea- 0lico0eno0ene-a

B! 3i4er0lice#ie

C! inten$i ic 0licoli-a

D! $ti#ulea- ana(oli$#ul 4roteic

E! $ti#ulea- li4o0ene-a!

262. =n c'ndi#ii de inani#ie au l'c u "t'a ele &en'"ene,

A! 3i4er$ecre/ia de in$ulina

B! 3i4o$ecre/ia de in$ulina

C! 3i4er$ecre/ia de 0luca0on

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! $ti#ularea 0lico0enoli-ei 3e4atice

94

E! 0luconeo0ene-a 3e4atic!

263. Ca e dint e u "t'a ele "ani&e(t i nu (unt c'"une )ent u dia/etul .a!a at

$i dia/etul in(i)id?

A! 3i4er0lice#ia B! 4oliuria

C! creterea diure-ei

D! 4oli a0ia

E! 4olidi4$ia!

QL

1+

#este pentru admitere $%&& F!


B! 4roduce li# ocite T cu rol =n i#unitatea ne$4eci ic

95

C! 4roduce li# ocite T care $inteti-ea- anticor4i

D! con/ine celule $te# #i0rate din 0an0lionii li# atici!

2:;. S'"at't ')ul (ti"ulea.,

A! direct condro0ene-a =n cartila<ele e4i i+ -o+dia i-are

B! eli#inrile de NaJ7 IJ7 CaJ7 P

C! creterea 4rin inter#ediul actorilor de cretere

D! creterea #uc3ilor7 .i$cerelor i a creierului

E! condro0ene-a la ni.elul 4erio$tului!

2;<. =' "'nul &'licul'(ti"ulant a e u "t'a ele ac#iuni,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&

96
A! $ti#ulea- acti.itatea celulelor LeOdi0

B! 4roduce o.ula/ia

C! $ti#ulea- $ecre/ia de te$to$teron i e$tro0eni

D! 4roduce #aturarea oliculilor o.arieni

E! $ti#ulea- unc/ia e)ocrin a 0onadei #a$culine!

2;2. L=4ul,

A! $ti#ulea- $ecre/ia lactat

B! 4roduce de-.oltarea tu(ilor $e#ini eri

C! $ti#ulea- $ecre/ia endocrin a 0onadei #a$culine i e#inine

D! $ti#ulea- acti.itatea cor4ului 0al(en

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! deter#in o.ula/ia!

97

2;3. O@it'cina,

A! e$te $ecretat =n 3i4o i-a 4o$terioar

B! e$te o neuro$ecre/ie ca i adrenalina

C! $e $ecret =n neuronii 3i4otala#u$ului anterior

D! $ti#ulea- $ecre/ia lactat

E! $ti#ulea- contrac/ia #u$culaturii $triate a uterului!

2;5. P eci.a#i a('cia#iile c' ecte,

A! e$tro0eni + 0onad e#inin

B! e$tro0eni + oliculi o.arieni 4reo.ulator

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! 4ro0e$teron + cor4 0al(en

98

D! 4ro0e$teron + cor4 0al(en 4reo.ulator

E! te$to$teron + tu(i $e#ini eri contor/i!

2;7. Mani&e(t ile c'"une din dia/etul za' !ti ut ci in(inid (unt,

B! 4oliuria

C! 4olidi4$ia

D! 4oli a0ia

E! creterea diure-ei!

2;>. Dia/etul in(i)id (e ca acte i.ea. ) in,

A! 4oli a0ie

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! 4oliurie

99

C! creterea diure-ei

D! li4$a rea($or(/iei acultati.e de a4

E! $cderea rea($or(/iei o(li0atorii de a4!

2;6. =i)e (ec e#ia de )a at!' "'n (e a('cia. cu,

A! racturi $4ontane

B! 3i4er o$ ate#ie

C! 3i4ocalce#ie

D! rare ierea oa$elor

E! calculi renali!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


2;9. =i)e &unc#i ti 'idian $e ca acte i.ea. ) in,

100

A! creterea #eta(oli$#ului (a-ai

B! $cderea #eta(oli$#ului (a-ai

C! #i)ede#

D! 4iele u$cat

E! in unele ca-uri e)o tal#ie!

2;:. Indi+i.ii cu nani(" !i)'&i.a (e ca acte i.ea. ) in,

A! 3i4o$ecre/ie de &T'

B! 3i4er$ecre/ie de &T'

C! talie #ica B7 FA+B7 @A #etri

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! de-.oltare di$4ro4or/ionat

101

E! intelect nor#al!

2;;. E&ectele ()eci&ice ale !' "'nil' ti 'i4 dieni (unt,

A! $cad or/a $i rec.en/a contrac/iilor cardiace

B! cre$c a#4litudinea $i rec.en/a #icrilor re$4iratorii

C! $ti#ulea- di eren/ierea neuronal

D! in3i( de-.oltarea nor#al a $ina4$elor

E! cre$c tonu$ul #u$cular!

3<<. =' "'nii eli/e a#i in ci cula#ie de ct e neu '!i)'&i. (unt,

A! .a$o4re$ina

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! AD'+ul

102

C! o)itocina

D! M&'+ul

C! 4rin #ecani$# de eed+(acX 3i4otala+ #o+3i4o i-o+tiroidian

D! 4rin ni.elul $an0uin de T@ i T7

E! 4rin inter#ediul 3i4o i-ei 4o$terioare!

299. Ald'(te 'nul c'nt 'lea.,

A! $ecre/ia tu(ular de 4rotoni

B! rea($or(/ia o(li0atorie de NaJ

C! 4'+ul #ediului intern

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! .ole#ia

103

E! 4re$iunea coloido$#otic a #ediului intern!

29:. Ac#iunile a(u) a tu/ului di*e(ti+ ale )a at!' "'nului (unt,

A! $ti#ularea a($or(/iei de CaFH =n corela/ie cu .ita#ina D@

B! rea($or(/ia de CaFJ =n ne ronul di$tal

C! $ti#ularea eli#inrilor de o$ a/i

D! rea($or(/ia de o$ a/i

E! in3i(area o$teocla$telor!

29;. Sunt c'n(ide ate neu '(ec e#ii,

A! &T'+ul

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! .a$o4re$ina

104

C! adrenalina

D! o)itocina

E! acetilcolina!

2:<. =' "'nii (unt ) 'du$i,

A! doar de 0landele endocrine

B! de /e$utul 0landular endocrin

C! at6t de 0landele endocrine c6t i de alte or0ane ca 4lacenta7 #ucoa$a duodenal7

rinic3ii

D! doar de 0landele endocrine i de 0landele #i)te

E! de celule $ecretoare care $unt =n rela/ie cu ca4ilare $an0uine!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


2:2. Ti"u(ul,

105

A! e$te un or0an endocrin care in.oluea- la 4u(ertate

B! $ecret 3or#oni $teroi-i

C! con/ine ti#ocite :celule $te# 3e#ato or#a+ toare 4ro.enite din #du.a

3e#ato0en>

D! $ecret 3or#oni care re0lea- #aturarea li# ocitelor B

E! e$te un or0an li# oid central!

2:3. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

A! corti-olul 4roduce li# o4enie

B! aldo$teronul rea($oar(e NaJ i CIR 4rin o$#o-

C! .a$o4re$ina i aldo$teronul $cad .ole#ia

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! li4oli-a e$te $ti#ulat de in$ulina i adrenalin

106

E! ti#u$ul $ti#ulea- de-.oltarea 0onadelor!

2:5. E&ectele in(ulinei a(u) a "eta/'li("ului li)idic (unt,

A! li4o0ene-

B! ana(oli$# 4roteic

C! 0lico0eno0ene-

D! $inte- de tri0liceride i 0lico0en

E! $inte- de en-i#e li4olitice!

2:7. Ca e dint e u "t' ii !' "'ni (ti"ulea. li)'li.a,

A! corti-olul li(er

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! adrenalina

107

C! 0luca0onul

D! in$ulina

E! 0lucocorticoi-ii!

2:>. Ti '@ina a e u "t'a ele ac#iuni,

A! .a$odilata/ie

B! a.ori-ea- #ielini-area

C! crete or/a de contrac/ie a #iocardului

D! 4roduce 3i4ercole$terole#ie

E! $ti#ulea- ana(oli$#ul 4roteic!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


2:6. Denu"i#i !' "'nii cu ac#iune a(u) a (i(te"ului ne +'(,

108

A! corti-olul

B! AD'+ul

C! adrenalina

D! triiodotironina

E! &T'+ul!

2:9. C'leci(t'Ginina,

A! deter#in acu#ularea (ilei =n .e-ica (iliar

B! $ti#ulea- eli#inarea (ilei din .e-ica (iliar

C! 4roduce contrac/ia .e-icii (iliare i rela)area $ incterului Oddi

QL

1+

#este pentru admitere $%&& 0a$tric

109

D! $e eli(erea- =n $6n0e la contactul #ucoa$ei duodenale cu 4roteinele din c3i#ul

E! $e eli(erea- =n $6n0e la contactul #ucoa$ei duodenale cu co#4uii li4idici din

c3i#!

2::. Ti"u(ul, A! e$te un or0an li# oid 4eri eric B! con/ine ti#ocite

C! i(rele de cola0en re4re-int CA+CDY din #atricea or0anic a o$ului

D! 3idro)ia4atita e$te cea #ai i#4ortant $u($tan/ cri$talin din co#4o-i/ia or0a+

nic a o$ului

E! o$ul lun0 4re-int dia i- i e4i i-e!

325. Ste nul e(te,

A! un o$ lat7 care a4ar/ine de $c3eletul trunc3iului i la care 4redo#in =nl/i#ea

B! un o$ lat7 care e$te $ituate anterior7 4e linia #edian a toracelui i care $e

articulea- lateral la ni.elul #anu(riului cu cla.icula P QL 1+

#este pentru admitere $%&&


C! articulat cu cele BF 4erec3i de coa$te

110

D! articulat direct cu 4ri#ele N 4erec3i de coa$te ade.rate

E! or#at din #anu(riu i un cor4 o$o$7 i un a4endice )i oid7 cartila0ino$7 46n la

.6r$ta de HA de ani!

327. =u"e u(ul,

A! or#ea- $c3eletul (ra/ului

B! $e articulea- in erior cu $ca4ula

C! e$te un o$ lun0

D! $e or#ea- 4rin o$i icare encondral

E! crete =n lun0i#e 4e $ea#a -onei interne o$teo0ene a 4erio$tului!

32>. Canalul +e te/ al a!idian,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! $e or#ea- 4rin $u4ra4unerea ori iciilor .erte(rale

111

B! e$te $e4arat de dura #ater 4rin $4a/iul e4idural

C! ad4o$tete #du.a $4inrii

D! 4rin 0urile inter.erte(rale ie$ ra#urile ner.ului $4inal

E! con/ine #du.a $4inrii i #enin0ele $4inale!

326. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte,

A! ner.ii cranieni ie$ 4rin ori iciile inter.erte(rale

B! $o#ato#edinele ac/ionea- a$u4ra cartila<elor dia i-o+e4i i-are

C! PT'+ul $ti#ulea- acti.itatea o$teocla$+ telor

D! oa$ele tar$iene $unt =n nu#r de N

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! o$ul co)al 4ro.ine din $udarea ilionului7 i$c3ionului7 4u(i$ului i $acrului!

112

329. Ha.inul '('(,

B! con/ine .e-ica urinar i 0onadele

C! e$te or#at din oa$ele co)ale i $acrul articulate =ntre ele

D! e$te or#at din articula/ia oa$elor co)ale7 4o$terior7 =ntre ele7 or#6nd $i# i-a

4u(ian

E! e$te or#at din articularea a dou oa$e 4erec3e + oa$ele co)ale + i un o$ ne4e+

rec3e + $acrul!

32:. R'lul &unc#i'nal al 'a(el' ,

A! 46r03ii 4entru a4aratul loco#otor

B! antito)ic

C! re-er. de $u($tan/e or0anice =n or0ani$#

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! de4o-it de $u($tan/e to)ice :uree>

113

E! 3e#ato4oie-!

32;. Oa(ele lun*i,

A! $unt alctuite din /e$ut o$o$ co#4act la ni.elul e4i i-elor

B! $unt alctuite din /e$ut o$o$ $4on0io$ la ni.elul e4i i-elor

C! $unt or#ate din /e$ut con<uncti. dur

D! cre$c =n lun0i#e 4e $ea#a cartila<elor articulare

E! con/in e4i i-e aco4erite cu un $trat $u(/ire de cartila< 3ialin!

33<. Aita"ina D inte +ine -n '(te'*ene.

G.

) in, QL 1+

#este pentru admitere $%&&


A! inten$i icarea rea($or(/iei tu(ulare de calciu

114

B! controlul eli#inrii urinare de calciu

C! creterea a($or(/iei inte$tinale a calciului

D! $ti#ularea $ecre/iei de PT'

E! #o(ili-area $rurilor o$ ocalcice din oa$e!

332. O(te'*ene. de "e"/ an,

A! reali-ea- creterea =n 0ro$i#e a oa$elor lun0i

B! a$i0ur creterea =n lun0i#e a oa$elor

C! 4artici4 la or#area unui o$ din .i$ce+ rocraniu

D! a$i0ur or#area oa$elor lun0i

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! 4artici4 la or#area unui o$ din centura $ca4ular!

115

333. U "t'a ele a('cie i (unt c' ecte,

3<2. U "t'a ele ' *ane (ec et !' "'ni,

A! duodenul

B! 4ancrea$ul e)ocrin

C! rinic3iul

D! 4l#6nii

E! antrul 4iloric!

3<3. E@t actele de ti"u(,

A! $ti#ulea- #inerali-area o$oa$

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! in3i( de-.oltarea 0onadelor

116

C! deter#in de-.oltarea i#unit/ii ne$4eci ice celulare

D! deter#in 3i4ercalce#ie

E! au e ecte de o4rire a #ito-elor!

3<5. E)i&i.a,

A! e$te $ituat intre tu(erculii c.adri0e#eni $u4eriori

B! ace 4arte din e4itala#u$

C! $ecret #elatonina

D! are le0turi $tr6n$e cu retina

E! $ecret calcitonina!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A.

117 SISTEMUL OSOS

FAH! =n cur$ul o$i icrii encondrale a4ar centrii:

A! 4ri#ari de o$i icare =n e4i i-e

B! 4ri#ari de o$i icare ini/ial =n dia i-

C! 4ri#ari de o$i icare =n e4i i-e i dia i-

D! 4ri#ari de o$i icare nu#ai =n e4i i-e

E! 4ri#ari i $ecundari de o$i icare! FAD! Prin o$i icare encondral iau natere:

A! oa$ele #e#(relor

B! oa$ele (ol/ii cutiei craniene

C! 4ar/ial #andi(ula

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! oa$ele $curte

118

E! oa$ele (a-ei craniului!

3<6. C e$te ea -n lun*i"e a 'a(el' a e l'c,

A! la ni.elul cartila<ului dia i-o+e4i i-ar

B! 4rin o$i icare de$#al

C! din$4re e4i i-e $4re dia i-

D! 4e $ea#a 4erio$tului

E! la ni.elul cartila<elor de cretere #eta+ i-are!

3<9. C e$te ea -n * '(i"e a 'a(el' a e l'c,

A! 4e $ea#a -onei interne o$teo0ene a 4erio$tului

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! 4rin o$i icare encondral i de$#al

119

C! 4rin o$i icare de$#al la ni.elul oa$elor lun0i

D! =n ca- de acro#e0alie E! doar la ni.elul oa$elor $curte!

3<:. Ca tilaBul !ialin e(te ) e.ent -n, A! $c3eletul e#(rionar

B! cartila<ele #eta i-are tot ti#4ul .ie/ii

C! cartila<ele de cretere 46n =n<urai .6r$tei de FA de ani

D! cartila<ul articular

E! =n 4roce$ele ce =n$o/e$c o$teo0ene- de #e#(ran!

3<;. =e"at')'ie.a (e eali.ea. -n,

A! oa$ele late

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! toate oa$ele la co4ii

120

C! $tern i o$ul co)al la adult

D! canalul central din dia i-a oa$elor lun0i la adult

E! #du.a roie 3e#ato0en!

32<. A&i "a#iile c' ecte de "ai B'( (unt,

A! oa$ele re4re-int 4rinci4alul re-er.or de $u($tan/e #inerale al or0ani$#ului

B! articula/ia dintre 3u#eru$ i oa$ele ante(ra/ului e$te o 46r03ie de ordinul III

C! cur(urile coloanei .erte(rale =n 4lan rontal $e nu#e$c lordo-e7 dac au con+

ca.itatea 4o$terioar

D! a4endicele )i oid a4ar/ine de $tern i r#6ne cartila0ino$ 46n la .6r$ta de @A de

ani

QL

1+

#este pentru admitere $%&& noa$7 #edial!

121

E! $c3eletul 0a#(ei e$te or#at din dou oa$e: ti(ia7 lateral i i(ula #ai .olu#i+

322. P eci.a#i a('cia#iile c' ecte,

A! rotul + o$ $e$a#oid

B! 3aluce i 4olice + F alan0e

C! dia i- + /e$ut o$o$ co#4act i $4on0io$

D! 4arietal + o$teo0ene- encondral

E! .o#er7 #andi(ul + oa$e ale neurocra+ niului!

323. U "t'a ele enun#u i (unt inc' ecte,

A! #du.a cenuie 4re-ent =n canalul #edular din dia i-a oa$elor lun0i la adul/i e$te

ne unc/ional

B7 articula/ia craniului cu coloana .erte(ral e$te o 46r03ie de ordinul II

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! con/ine: tar$iene7 #etatar$iene i alan0e

122

E! oa$ele $c3eletului 4iciorului $unt: car4i+ ene7 #etacar4iene i alan0e!

355. E)i&i.ele,

A! re4re-int 4or/iunile 4eri erice ale oa$elor $curte i late

B! con/in /e$ut o$o$ $4on0io$

C! $unt $udate cu dia i-ele 4rin /e$ut o$o$ 46n la .6r$ta de FA ani

D! o$i icarea lor $e 4roduce 4rin centre de o$i icare7 care a4ar =naintea celor din

dia i-

E! con/in .a$e de $6n0e :ca4ilare $an0uine>!

357. Dia&i.a,

A! e$te 4re-ent =n oa$ele lun0i

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! con/ine un canal #edular

123

C! e$te or#at din /e$ut o$o$ co#4act

D! e$te aco4erita la e)terior de 4erio$t

E! e$te 4re-ent $i =n $tructura cla.iculei i coa$telor!

35>. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind '(te'*e4 ne.a enc'nd al le c'n(ide a#i

ade+ ate,

A! a$i0ur or#area oa$elor $curte

B! centrul 4ri#ar de o$i icare e$te =n dia i-

C! centrul $ecundar de o$i icare e$te =n e4i i-

D! a$i0ur creterea =n 0ro$i#e a oa$elor 4rin cartila<ul dia i-o+e4i i-ar

E! &T'+ul $ti#ulea- condro0ene-a =n cartila<ele dia i-o+e4i i-are 4rin inter#ediul

QL

1+

#este pentru admitere $%&& $o#ato#edinelor!

124

356. Oa(ele lun*i,

A! 4re-int e)tre#it/i + e4i i-e

B! 4re-int o dia i-

C! con/in /e$ut o$o$ co#4act la ni.elul e4i i-elor

D! dia i-a e$te aco4erit de 4erio$t

E! 4re-int /e$ut o$o$ $4on0io$ =n e4i i-e!

359. O(te'*ene. enc'nd al ) e.int u "t'a ele )a ticula it#i,

A! a$i0ur or#area oa$elor (a-ei craniului

B! a$i0ur or#area oa$elor #e#(relor

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! centrul de o$i icare a4are ini/ial =n e4i i-e

125

D! $e caracteri-ea- 4rin centru de o$i icare 4ri#ar =n dia i-

E! a$i0ur creterea =n 0ro$i#e i lun0i#e

35:. C e$te ea -n * '(i"e a 'a(el' (e eali.ea. ) in,

A! o$teo0ene- de$#al

B! o$teo0ene- encondral

C! -ona e)tern a 4erio$tului

D! -ona intern o$teo0en a 4erio$tului

E! cartila<ele de cretere dia i-o+e4i i-are!

35;. C e$te ea -n lun*i"e a 'a(el' ,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! e$te $ti#ulat de actori de cretere :&T'+ul>

126

B! e$te a.ori-at de $o#ato#edine

C! $e reali-ea- 4rin o$teo0ene- de #e#(ran

D! $e reali-ea- 4rin cartila<e de cretere care 4roli erea- $4re e4i i-e

E! $e o4rete 4rin =nlocuirea -onei interne a 4erio$tului cu /e$ut o$o$!

37<. Pa at!' "'nul ac#i'nea. a(u) a 'a(el' ) in u "t'a ele e&ecte,

A! a($or(/ia cre$cut de calciu la ni.el inte$tinal

B! eli#inarea urinar cre$cut de calciu

C! acti.area o$teocla$telor

D! #o(ili-area o$ a/ilor din oa$e

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! creterea calce#iei!

127

372. M'/ili.a ea ( u il' &'(&'calcice din 'a(e e(te &a+' i.at de,

A! &T'

B! 4arat3or#on

C! calcitonin

D! aldo$teron

E! 0luca0on!

AI.

SISTEMUL MUSCULAR

373. U "t'a ele a('cia#ii (unt c' ecte,

A! i(r #u$cular neted + 4eri#i$iu#

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! #uc3i de or# 4atrulater + #arele dor$al

128

C! in$er/ia #uc3iului + tendonul i)at 4e o$ul #o(il

D! iner.a/ia $o#atic #u$cular + reac/ie .a$o#otorie

E! #uc3iul deltoid + a(duc/ia!

375. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte,


H.-------

B! cretere =n lun0i#e + cartila< dia i-o+ e4i i-ar

-"U*-*

nrvnrtin r\ O r*OCJr\CQ

C! $ternul + o$ lat

D! o$i icare encondral + oa$ele (ol/ii craniene

E! N 4erec3i coa$te ade.rate + @ 4erec3i coa$te lotante + F 4erec3i coa$te al$e!

335. Ae te/ ele,

A! $unt oa$e $curte7 or#ate 4rin o$i icare de cartila<

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! or#ea- coloana .erte(ral

129

C! $unt =n nu#r de @F+@@ i $e articulea- 4rin 4roce$ele tran$.er$e

D! or#ea- coloana .erte(ral7 cu rol de 4rotec/ie a #du.ei $4inrii

E! au aceeai $tructur =n toate re0iunile7 con or# rolului =nde4linit!

337. Cla+icula,

A! =#4reuna cu o#o4latul 4artici4 la or#area centurii $ca4ulare

B! $e or#ea- 4ar/ial 4rin o$i icare de$#al

C! $e articulea- lateral cu $ternul i #edial cu $ca4ula

D! $e articulea- cu 4or/iunea $u4erioar a $ternului :#anu(riul>

E! a4ar/ine de $c3eletul trunc3iului!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


33>. Ste nul e(te,

130

A! un o$ lat7 care 4artici4 la or#area cutiei toracice7 =#4reun cu coa$tele i

re0iunea toracal a coloanei .erte(rale

B! $ituat anterior 4e linia #ediana a toracelui

C! $e articulea- =n 4artea $u4erioar i 4e 4r/ile laterale cu coa$tele

D! or#at =n 4artea $u4erioar de ctre #anu(riul $te#al

E! 4artici4 la or#area centurii $ca4ulare!

336. Ha.inul,

A! con/ine .i$cere iner.ate 4ara$i#4atic 4rin ner.ul .a0

B! e$te or#at din cele F oa$e co)ale7 articulate anterior 4rin $i# i-a 4u(iana i

4o$terior cu o$ul $acru

C! e$te denu#it i 4el.i$ul o$o$ QL 1+

#este pentru admitere $%&& do#inal

131

D! con/ine .i$cere .a$culari-ate i de artera iliac intern i de ra#uri din aorta a(+

E! con/ine .e-ica urinara i rectul!

339. Ca e !' "'ni &a+' i.ea. c e$te ea (c!eletului C'a(el' D,

A! $o#atotro4ul

B! 3or#onii tiroidieni

C! calcitonina

D! 4arat3or#onul E! te$to$teronul!

33:. C e$te ea e@ce(i+ a 'a(el' (e ) 'duce -n,

A! nani$# tiroidian

B! 0i0anti$#

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! 3i4er$ecre/ie de ST=

132

D! acro#e0alie

E! 3i4er$ecre/ie de 4arat3or#on!

33;. Sc!eletul )ici' ului cu) inde,

A! ti(ia

B! i(ula

C! e#urul

D! rotula

E! oa$ele tar$iene7 #etatar$iene i alan0ele!

35<. O(ul te")' al,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! a4ar/ine .i$cerocraniului

133

B! a4ar/ine neurocraniului

C! e$te un o$ 4erec3e

D! 4artici4 la or#area $c3eletului ca4ului

E! e$te un o$ 4erec3e ca i et#oidul i $ e+ noidul!

352. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la (c!eletul "e"/ ului (u)e i' li/e (unt

I.

ade+ ate?

A! $e articulea- direct cu $c3eletul trunc3iului

B! e$te or#at din @ re0iuni

C! $c3eletul (ra/ului e$te or#at din radiu$ i cu(itu$

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! $c3eletul #6inii con/ine: #etatar$iene7 tar$iene i alan0e

134

E! con/ine i oa$e lun0i i $curte!

353. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la (c!eletul "e"/ ului in&e i'

(unt

ade+ ate,

A! $e lea0 de $c3eletul trunc3iului 4rin centura 4el.ian

B! con/ine la ni.elul 0a#(ei: ti(ia i i(ula C! $c3eletul coa4$ei e$te or#at din e#ur

E! $e 0$e$c di$4u$e i =n (anda '!

3>7. P'ten#ialul de ac#iune e(te,

A! #odi icarea te#4orar a 4oten/ialului de #e#(ran $u( ac/iunea unui $ti#ul

B! 4ro4a0at de+a lun0ul #e#(ranei i(rei #u$culare

C! o de4olari-are local a $arcole#ei

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! 4rodu$ i arti icial cu a<utorul curentului electric

135

E! 4ro4a0at 4e #e#(rana i(rei #u$culare7 iind 4recedat de contrac/ie!

3>>. U "t'a ele a('cia#ii (unt c' ecte,

A! $ina4$ electric + 4lac #otorie

B! $u#are co#4let de $ecu$e la $ti#ulare cu rec.en/ <oa$ + tetano$ co#4let

C! $ecu$ + contrac/ia =n ur#a re le)ului #iotatic

D! reac/ii i-ico+c3i#ice =n lan/ + cu4la< e)cita/ie+contrac/ie

E! 4oten/ial de ac/iune + 4recede contrac/ia #u$cular!

3>6. U "t'a ele &' "ul i nu (unt c' ecte,

A! co#4onentele unei $ecu$e $unt a-a de laten/7 a-a de contrac/ie i a-a de

rela)are P QL 1+

#este pentru admitere $%&&


B! 4oten/ialul de ac/iune 0enerea- un 4oten/ial local ter#inal de 4lac

136

C! a$cia aco4er cor4ul #uc3iului7 tendoanele i i(ra #u$cular

D! =n contrac/ie nu $e #odi ic di#en$iunile $arco#erului

E! cu4la<ul e)cita/ie + contrac/ie #u$cular $e ac 4rintr+un lant de reac/ii i-ico+

c3i#ice

3>9. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind (ecu(a "u(cula (unt ade+ ate,

A! =nce4e cu o 4erioad de laten/

B! are trei a-e7 ulti#a iind cea #ai lun0

C! contrac/ia e$te 4recedat de de4olari-area 4ro4a0at a $arcole#ei

D! =n 4erioada de laten/ $e 4roduce 4oten/ialul de ac/iune

E! e$te 4rodu$ de un $ti#ul unic cu .aloare $u(4ra0!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


3>:. Placa "'t' ie, A! are o co#4onent 4re$ina4tic7 (utonul

137

B! con/ine =n -ona 4re$ina4tic #ediatori c3i#ici: noradrenalina i acetilcolina

C! tran$#iterea i#4ul$ului ner.o$ $e reali-ea- unidirec/ional

D! -ona 4o$t$ina4tic e$te cutat i con/ine rece4tori 4entru #ediatorul c3i#ic

E! $u(

ac/iunea #ediatorului 4o$t$ina4ti+ ce 4entru NaW

c3i#ic7

crete

4er#ea(ilitatea

#e#(ranei

3>;. Ine +a#ia "u$c!iului (t iat,

A! e$te $en-iti. i #otorie

B! #otoneuronii 0a#a iner.ea- 4or/iunea central a i(rei intra u$ale

C! #otoneuronii al a reali-ea- 4lci #otorii la ni.elul i(relor e)tra u$ale

D! cea $en-iti. e$te reali-at de dendrite ale neuronilor din 0an0lionul $4inal i QL 1+

#este pentru admitere $%&& din 0an0lionul ner.ului tri0e#en

138

E! a)onii neuronilor $o#atici din coarnele anterioare ale #du.ei $4inrii $e ter#i+

n la ni.elul #io i(rilelor!

36<. Sa c'"e ul e(te,

A! unitatea #or o unc/ional a #io ila#en+ telor

B! deli#itat de F #e#(rane Z $ucce$i.e

C! deli#itat de F #e#(rane ' $ucce$i.e

D! unitatea #or o unc/ional a #uc3iului

E! unitatea #or o unc/ional a #io i(rilelor!

362. Di(cul cla ,

A! e$te or#at din #io ila#ente de actin

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! e$te or#at din #io ila#ente de actin i #io-in

139

C! e$te deli#itat =ntre doua #e#(rane Z $ucce$i.e

D! e$te or#at din #io ila#ente $u(/iri

E! $e $curtea- in ti#4ul contrac/iei!

363. Handa =,

A! e$te o 4or/iune #ai lu#inoa$ din centrul di$cului =ntunecat

B! e$te o 4or/iune din centrul di$cului =ntunecat or#at nu#ai din #io ila#ente de

#io-in

C! $e #icorea- =n ti#4ul contrac/iei #u$culare

D! deli#itea- F $arco#ere =n.ecinate E! e$te 4or/iunea din di$cul =ntunecat7 unde nu a<un0 ca4etele #io ila#entelor de

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! #uc3iul dre4t #edial i croitor $unt adductori

140

C! #6na 4o$ed un a4arat #u$cular co#4le) nu#ai 4e a/a 4al#ar

D! dia ra0#a inter.ine =n in$4ira/ia nor#al7 4rin contrac/ie i =n e)4ira/ia nor#al

4rin rela)are

E! #uc3iul croitor e$te cel #ai lun0 #uc3i din cor4!

377. C' )ul "u$c!iului e(te,

A! 4or/iunea central .olu#inoa$ a #uc3iului $c3eletic

B! alctuit din i(re #u$culare $triate 0ru4ate =n a$cicule

C! aco4erit la e)terior de $arcole#

D! aco4erit la e)terior de 4eri#i$iu#

E! aco4erit la e)terior de a$cia #u$cular!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


37>. Mu$c!iul c+ad ice)( &e"u al,

141

A! e$te $ituat 4e a/a 4o$terioar a coa4$ei

B! e$te $ituat $u( #uc3iul croitor

C! a4ar/ine de #u$culatura coa4$ei

D! e$te $ituat =n lo<a anterolateral a coa4$ei

E! =n 0ro$i#ea tendonului con/ine rotula!

376. Mu$c!ii &ie@' i ai de*etel' de la "e"/ ul in&e i' ,

A! ac e)ten$ia la(ei 4iciorului

B! $e a l la ni.elul 0a#(ei7 =n lo<a lateral

C! $e a l =n 4lanul 4ro und din lo<a 4o$terioar

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! ac at6t le)ia c6t i e)ten$ia la(ei 4iciorului

142

E! ac nu#ai le)ia de0etelor!

379. Fi/ a "u(cula (t iat ) e.int,

A! nu#eroi nuclei di$4ui 4eri eric

B! $arcole#a la 4eri erie

C! nu#eroa$e $arco#ere care re4re-int unitatea #or o+ unc/ional a ila#entelor

D! #io i(rile cu $arco#ere deli#itate de dou #e#(rane Z $ucce$i.e

E! <onc/iune neuro#u$cular!
37:.

P eci.a#i &' "ul ile c' ecte,


A! =n contrac/iile i-o#etrice nu $e 4roduce lucru #ecanic e)tern

B! #en/inerea 4o$turii $e ace 4rin contrac/ii i-otonice

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! tonu$ul #u$cular nu di$4are 4rin dener+ .are

143

D! i(rele ela$tice din $tructura 4eri#i$iu+ #ului i#4ri# ela$ticitatea i e)cita(ili+

tatea #u$cular

E! =n contrac/iile au)otonice .aria- at6t lun0i#ea7 c6t i ten$iunea #uc3iului!

37;. C'nt actilitatea,

A! e$te o 4ro4rietate $4eci ic tuturor ti4urilor de #uc3i $tria/i $c3eletici

B! are ca (a- anato#ic i(re #u$culare $triate

C! are ca (a- unc/ional <onc/iunea neuro#u$cular

D! are ca (a- #olecular 4roteinele con+ tractile

E! are ca (a- anato#ic $arco#erul!

3><. P eci.a#i a('cia#iile c' ecte,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! e)ten$i(ilitate + i(re ela$tice i con<uncti.e

144

B! tonu$ #u$cular + iner.a/ie intact

C! contrac/ii i-otonice + lun0i#e i ten$iune con$tant

D! 4oten/ial de ac/iune 4ro4a0at + 4erioad de contrac/ie

E! #eta(oli$# anaero( + e ort inten$ $au #oderat =n 4ri#ele HD+ZA $ec! FDB! &arco#erul:

A! e$te (a-a anato#ic a e)cita(ilit/ii

B! e$te unitatea #or o+ unc/ional a #io i(rilei

C! e$te or#at din dou di$curi clare i un di$c =ntunecat

D! e$te or#at dintr+o (and '7 o (and A i o (and I

E! e$te deli#itat de dou #e#(rane Z care i#4art di$cul clar la <u#tate!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


3>3. Fila"entele de actin,

145

A! $unt $u(/iri

B!

$unt

0roa$e

C! $e 0$e$c di$4u$e i 4rintre ila#entele de #io-in

D! $e 0$e$c di$4u$e i =n di$curile clare E! li4$e$c =n (anda '!

3>5. Fila"entele de "i'.in,

A! $unt $u(/iri

B! $unt 0roa$e

C! $e 0$e$c -n di$curile clare D! $e 0$e$c =n di$curile =ntunecate

C! a)oni ai neuronilor $o#ato#otori 0a#a

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! i(re $i#4atice 4o$t0an0lionare 4entru .a$ele $6n0e

146

E! i(re cu ori0inea =n neocorte)ul #otor!

393. Placa "'t' ie e(te &' "at din,

A! #e#(rana #otoneuronului i $arco4la$+ #a i(rei #u$culare

B! #e#(rana (utonului ter#inal i dendri+ ta $au a)onul neuronului 4o$t$ina4tic

C! #e#(rana #ai #ultor (utoni ter#inali i $arcole#a unei $in0ure

i(re

#u$culare

D! #e#(rana #ai #ultor (utoni ter#inali i $arcole#a #ai #ultor i(re #u$culare

E! un $in0ur (uton ter#inal7 anta $ina4tic i o 4or/iune din $arcole#a unei

$in0ure i(re #u$culare!

395. Ca e dint e u "t' ii

ece)t' i cule* in&' "a#ii de la ni+elul "u$c!iului

(t iat,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! e)terorece4torii

147

B! 4laca neuro+#u$cular

C! u$urile neuro+#u$culare

D! 4ro4riorece4torii

E! cor4u$culii 1ater+Pacini!
397.

Mu$c!ii "a(ticat' i (e c'nt act,


A! $u( ac/iunea i#4ul$urilor .enite 4rin a$ciculul 4ira#idal direct

B! 4rin $ti#ularea nucleului #otor al ner.ului 1 din 4unte

C! 4rin $ti#ularea #otoneuronilor al a din coa#ele anterioare ale #du.ei $4inrii

D! 4rin $ti#ularea ra#urii #otorii a ner.ului tri0e#en E! 4rin $ti#ularea neocorte)ului #otor!

39>. Di(cul cla din (t uctu a "i'&i/ ilei a e u "t'a ele ca acte i(tici,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! a4are =n $tructura #io i(rilei #uc3iului $c3eletic

148

B! con/ine actin i #io-in

C! e$te or#at nu#ai din ila#ente de actin

D! e$te $tr(tut la #i<loc de #e#(rana Z

E! =i #icorea- di#en$iunile =n ti#4ul contrac/iei!

396. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+it'a e la di(cul -ntunecat din (t uctu a

"i'&i/ ilei (unt ade+ ate,

A! a4are =n $tructura #io i(rilei #uc3iului

B! e$te or#at din ila#ente de actin i #io-in

C! e$te $tr(tut la #i<loc de (anda ' D! $e #odi ic =n ti#4ul contrac/iei

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! e$te or#at nu#ai din ila#ente de actin!

149

399. Ce ca acte i(tici ) e.int actina,

A! e$te o 4rotein contractil a4ar/in6nd #io i(rilei

B! $e locali-ea- e)clu$i. =n di$cul clar

C! e$te 4re-ent =n di$cul clar i =ntunecat

D! $e 0$ete la ni.elul (en-ii '

E! e$te i)at cu un ca4t 4e #e#(rana Z!

39:. Mi'.in ) e.int u "t'a ele ca acte i(tici,

A! intr =n $tructura ila#entelor 0roa$e

B! e$te 4re-ent e)clu$i. =n di$cul =ntunecat

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! e$te locali-at =n $arco4la$#

150

D! $e i)ea- 4e #e#(rana Z

E! e$te locali-at =n centrul $arco#erului!

39;. Sina)(a neu '"u(cula a e u "t'a ele ca acte i(tici,

A! e$te a$e#ntoare #or o unc/ional $ina4$ei neuro+neuronale

B! $e reali-ea- =ntre a)onul neuronului #otor din coarnele 4o$terioare i o 4or/iune

din $arcole#a i(rei #u$culare

C! are ca #ediator c3i#ic acetilcolina

D! tran$#ite i#4ul$ul unidirec/ional

E! 4re-int =n -ona 4o$t$ina4tic rece4tori 4entru #ediatorul c3i#ic :adrenalina>!

3:<. Ine +a#ia "u$c!iului (t iat e(te,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! $o#ato#otorie a$i0urat de a)onii #otoneuronilor #otori a

151

B! $o#ato$en-iti. reali-at de dendritele neuronilor din 0an0lionii $4inali

C! $o#ato#otorie a$i0urat de a)onii #otoneuronilor y

D! du(la7 $o#atica i .e0etati.

E! du(l7 a$i0urat de 4laca #otorie!

3:2. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte -n le*tu cu ine +a#ia ('"at'(en.iti+ a

"u$c!iului (t iat,

A! e$te a$i0urat de #otoneuronii a #edulari

,!++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TR[ R

L[+\ ,[T +CI+[!Q] Trr!n!nJn iiro

365. P eci.a#i &' "ul ile c' ecte,

A! a$cia #u$cular e$te o #e#(ran con<uncti. care =n.elete #uc3iul

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! $u( a$cia #u$cular $e 0$ete e4i#i+ $iu#

152

C! #uc3iul e$te or#at din ur#toarele $tructuri con<uncti.e di$4u$e de la e)+

terior la interior7 care =n.ele$c cor4ul7 a$ciculele de i(re #u$culare i i(ra #u$cular: a$cia #u$cular7 4eri#i+ $iu#7 e4i#i$iu# i endo#i$iu#

D! tendonul $e i)ea- 4e o$

E! endo#i$iu#ul e$te or#at din /e$ut con<uncti.!

367. Mu$c!iul c+ad ice)( &e"u al,

A! $e 0$ete la ni.elul 0a#(ei

B! a4ar/ine de #uc3ii #e#(relor in erioare

C! a4ar/ine #uc3ilor $tria/i

I!

!D! e$te locali-at =n 4artea anterioar a coa4$ei

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! $e 0$ete la ni.elul coa4$ei7 iind =n.ecinat cu #uc3iul croitor! F?D! Iner.a/ia #uc3iului $o#atic 4oate &i,

153

A! nu#ai $o#atic

B! at6t $o#atic7 c6t i .e0etati.

C! $o#ato$en-iti.7 4rin dendrite ale neuronilor din 0an0lionii $4inali7 care a<un0

la 4ro4rioce4torii #u$culari

D! $o#ato#otorie7 4rin a)oni ai #otoneuronilor al a i 0a#a

E! .e0etati.7 4rin a)oni ai neuronilor .e0etati.i 4o$t0an0lionari7 care deter#in

reac/ii .a$o#otorii!

366. M't'neu 'nii al&a,

A! a$i0ur iner.a/ia $o#ato#otorie a #uc3ilor $tria/i

B! $e di$tri(uie e)tre#it/ilor u$ului neu+ ro#u$cular

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! a$i0ur iner.a/ia $o#ato$en-iti. a #uc3ilor $tria/i

154

D! $e di$tri(uie 4or/iunii centrale i ca4etelor u$ului neuro#u$cular

E! 4artici4 la reali-area 4lcii neuro#o+ torii!

369. P'ten#ialul de ac#iune din &i/ a "u(cula (t iat, .

A! $e 4roduce =n 4erioada de contrac/ie

B! a4are dac 4oten/ialul local ter#inal de 4lac atin0e ni.elul critic

C! $e 4ro4a0 =n toate direc/iile7 la ni.elul $arcole#ei

D! $e tran$#ite cu o .ite- de @A #M$

E! $e 4ro4a0 de la ni.elul 4lcii #otorii7 4rin $arco4la$#!

36:. P eci.a#i a('cie ile c' ecte,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! adrenalin +!#ediator + 4laca #otorie

155

B! contrac/ii i-o#etrice + ten$iune #u$cular $c-ut + lucru #ecanic + #icri

C! contrac/ii i-otonice + ten$iune #u$cular con$tant + #uc3i 4o$turali

D! (utoni $ina4tici + acetilcolin + eli(erare

+ de4olari-area $arcole#ei

E! 0licoli- anaero( + nece$ar ener0etic du4 F #inute de la declanarea con+

trac/iei!
36;.

Placa "'t' ie,

A! e$te o <onc/iune neuroneuronal

B! e$te o $ina4$ neuro#u$cular

C! $e or#ea- =ntre (utonul ter#inal al #otoneuronului al a i o 4or/iune din

$arcole#a i(rei #u$culare

D! e$te or#at dintr+un (uton a)onic7 o ant $ina4tic i $arcole#a i(rei #u$+

QL

1+

#este pentru admitere $%&& culare

156

E! 4er#ite trecerea in lu)ului ner.o$ de la (utonul ra#i ica/iei a)onice7 4rin inter+

#ediul neuro#ediatorului7 acetilcolina7 la i(ra #u$cular $triat!


39<.

Neu 't an("i#t' ul,

A! $e 0$ete =n .e-iculele $ina4tice din (utonii ter#inali

B! e$te acetilcolina7 la ni.elul 4lcii #otorii

C! $e eli(erea- =n anta $ina4tica i $e i)ea- 4e rece4torii $4eci ici ai $arco+

le#ei

D! deter#in =n #od direct 0enerarea de 4oten/iale de ac/iune

E! di u-ea- 4rin anta $ina4tic i de4ola+ ri-ea- direct $arcole#a!

392. Ne +ul ca e a(i*u ine +a#ia "u$c!iului (t iat c'n#ine,

A! i(re $en-iti.e cu ori0inea =n 0an0lionul $4inal i 0an0lionul ner.ului 1

B! a)oni ai neuronilor $o#ato#otori al a

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! cilor (iliare e)tra3e4atice

157

D! #uc3ilor e)trin$eci ai 0lo(ului ocular

E! tu(ului di0e$ti.!

3;2. M'di&ic ile (a c'"e ului -n ti")ul c'nt ac#iei i")lic,

A! alunecarea ila#entelor de actin 4rintre cele de #io-in

B! a4ro4ierea #e#(ranelor Z

C! #icorarea (en-ii '

D! r#6ne ne#odi icat di$cul clar

E! 4$trarea ne#odi icat a di$cului =ntunecat i #icorarea (en-ii '!

3;3. T'nu(ul "u(cula ,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! a4are du4 $ti#uli re4etiti.i

158

B! $e 4$trea- du4 dener.area #uc3iului $triat

C! $e =nre0i$trea- 4e #io0ra# 4rin 4latou din/at

D! re4re-int $tarea de ten$iune 4er#anent a #uc3iului $triat cu iner.a/ieP.e0e+

tati. intact

E! $e #en/ine 4rin #ecani$# re le)!

L.

AIL Si(te"ul Di*e(ti+

3;5. Ma(tica#ia,

A! contri(uie la or#area (olului ali#entar

B! $ti#ulea- rece4torii 0u$tati.i

C! crete $u4ra a/a de contact a ali#entelor cu en-i#ele di0e$ti.e

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! a$i0ur di0e$tia li4idelor

159

E! ini/ia- $ecre/ia 0a$tric!

3;7. Sec e#ia (ali+a ,

A! con/ine nu#ai $u($tan/e anor0anice

B! concentra/ia NaJ e$te #ai #ic dec6t =n 4la$#a $an0uin

C! nu con/ine IJ

D! e$te co#4u$ din a47 $ruri #inerale7 $u($tan/e or0anice

E! con/ine a#ila- $ali.ar!

3;>. Identi&ica#i &unc#iile (ali+ei,

A! =n di0e$tie 4rin a+a#ila-a $ali.ar B! ela(orarea $en-a/iei 0u$tati.e


P QL 1+

#este pentru admitere $%&&


C! nu are rol (actericid

160

D! a.ori-ea- .or(irea

3;6. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la de*luti#ie (unt ade+ ate,

A! (olul ali#entar e$te tran$4ortat din ca.itatea (ucal =n $to#ac

B! ti#4ul (ucal e$te in.oluntar

C! ti#4ul arin0ian deter#in de4la$area ali#entelor $4re e$o a0

D! declanea- la ni.elul e$o a0ului 4eri$+ talti$#ul 4ri#ar

E! 4eri$talti$#ul $ecundar e$te $4eci ic ti#4ului arin0ian!

3;9. Ca e dint e a&i "a#iile

e&e it'a e la cent ul ne +'( al de*luti#iei (unt

ade+ ate,

A! e$te $ituat =n trunc3iul cere(ral

QL

1+

#este pentru admitere $%&&

161

B! ini/ia- contrac/ii #u$culare care $ti#ulea- 4trunderea ali#entelor =n tra3ee

C! coordonea- i de4la$area ali#entelor $4re e$o a0

D! in3i( centrul re$4irator (ul(ar 4e durata de0luti/iei

E! nu controlea- eta4ele $ucce$i.e ale de0luti/iei!

3;:. Ca e dint e a&i "a#iile

e&e it'a e la ti")ul e('&a*ian al de*luti#iei (unt

ade+ ate,

A! tran$4ort ali#entele din arin0e =n $to#ac

B! 4eri$talti$#ul 4ri#ar e$te declanat de #a$tica/ie

C! 4eri$talti$#ul $ecundar $e datorea- 4re-en/ei ali#entelor =n e$o a0

D! 4eri$talti$#ul 4ri#ar e$te coordonat de ner.ul 0lo$o arin0ian

E! 4eri$talti$#ul $ecundar e$te coordonat de $i$te#ul ner.o$ enteric al e$o a0ului!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


3;;. M'tilitatea *a(t ic eali.ea.,

162

A! $tocarea ali#entelor

B! a($or(/ia a#idonului

C! a#e$tecul ali#entelor cu $ecre/iile 0a$trice

D! or#area (olului ali#entar

E! e.acuarea con/inutului 0a$tric =n duoden!

5<<. Selecta#i a&i "a#iile &al(e e&e it'a e la (ec e#ia *a(t ic,

A! e$te un lic3id 0al(en

B! are un 4' alcalin :N+C>

C! con/ine a4 i re-iduu u$cat

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! con/ine nu#ai $u($tan/e anor0anice :'CB>

163

C! $e di$tri(uie e)tre#it/ilor u$ului neu+ ro#u$cular

D! $e di$tri(uie 4or/iunii centrale a u$urilor neuro#u$culare

E! e$te reali-at de dendritele neuronilor din 0an0lionii $4inali!

3:3. U "t'a ele

ca acte i(tici "'t'neu 'nil' a "edula i,

(unt

ade+ ate

C) ') iiD

)ent u

a@'nii

A! a$i0ur iner.a/ia $o#ato$en-iti.

B! intr =n $tructura 4lcii #otorii

C! $e di$tri(uie e)tre#it/ilor u$urilor neuro#u$culare

D! a$i0ur iner.a/ia $o#ato#otorie

E! deter#in reac/ii .a$o#otorii!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


3:5. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate )ent u )laca "'t' ie,

164

A! tran$#ite in lu)ul ner.o$ la ni.elul #uc3iului $triat

B! in lu)ul ner.o$ deter#in de$crcarea de acetilcolin din ter#ina/ia 4re$ina4tic

C! la ace$t ni.el $e 0enerea- un 4oten/ial local ter#inal de 4lac

D! 4oten/ialul de re4au$ la ni.elul a)onului #otoneuronului care ia 4arte la or#a+

rea 4lcii #otorii e$te de +ZA#1

E! 4oten/ialul local ter#inal de 4laca $e 4ro4a0 4e $arcole#!

3:7. Ca e dint e u "t'a e a&i "a#ii e&e it'a e la )laca "'t' ie (unt ade+ ate,

A! in lu)ul ner.o$ $e tran$#ite unidirec/ional

B! #ediatorul c3i#ic e$te acetilcolina

C! #ediatorul c3i#ic e$te adrenalina

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! reali-ea- tran$#iterea in lu)ului ner.o$ la #uc3iul $triat

165

E! #e#(rana 4o$t$ina4tic con/ine #ediatori c3i#ici!

3:>. Mu$c!ii (t ia#i ) e.int u "t'a ele ca acte i(tici,

A! au rol =n #icarea or0ani$#ului

B! 4artici4 la #en/inerea 4o-i/iei cor4ului

C! $unt or#a/i din /e$ut #u$cular $triat

D! $unt 4re-en/i =n $tructura #uc3ilor #i#icii

E! intr i =n alctuirea tu(ului di0e$ti. i a .a$elor de $6n0e!

3:6. M't'neu 'nii I C*a"aD,

A! $unt re4re-enta/i de dendritele neuronilor din 0an0lionii $4inali

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! a$i0ur iner.a/ia 4or/iunii 4eri erice a u$ului neuro#u$cular

166

C! 4artici4 la reali-area iner.a/iei $o#ato+ #otorii a #uc3iului $triat

D! or#ea- rece4torii *ol0i i cor4u$culii 1ater+P!acini

E! a$i0ur iner.a/ia .e0etati. a #uc3iului $triat!

3:9. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind (ecu(a "u(cula (unt ade+ ate?

A! re4re-int r$4un$ul contractil la un $ti#ul unic

B! re4re-int r$4un$ul contractil la $ti#uli re4eta/i7 $ucce$i.i

C! 4re-int trei a-e: laten/7 contrac/ie i rela)are

D! contrac/ia 4recede 4erioada de laten/ i de rela)are

E! contrac/ia =nce4e =nainte de ter#inarea 4oten/ialului de ac/iune! FCC! Contrac/ia i-o#etric $e caracteri-ea- 4rin:

QL

1+

#este pentru admitere $%&&

167
A! #en/inerea con$tant a lun0i#ii #uc3ilor

B! creterea ten$iunii intra#u$culare

C! $e a$ocia- cu #icarea i 4roducerea de lucru #ecanic

D! e$te caracteri$tic #u$culaturii 4o$turale

E! e$te caracteri$tic #u$culaturii #e#(relor!

3:;. C'nt ac#ia i.'t'nic ) e.int u "t'a ele )a ticula it#i,

A! $e a$ocia- cu contrac/ia i-o#etric =n ti#4ul contrac/iei i-iolo0ice

B! =n ti#4ul ace$tei contrac/ii ten$iunea intra#u$cular crete

C! =n ti#4ul ace$tei contrac/ii lun0i#ea #uc3iului e$te con$tant

D! 4roduce or#e de #icare i lucru #ecanic

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! #uc3iul $e $curtea- + ten$iunea intra#u$cular e$te con$tant!

168

3;<. Mu$c!iul neted +i(ce al e(te l'cali.at la ni+elul,

A! .a$elor de $6n0e

B! cilor urinare

B! acilitea- ac/iunea li4a-ei 4ancreatice

C! a.ori-ea- di0e$tia 4roteinelor

D! or#ea- #icelii cu 0licerina

E! $ti#ulea- #otilitatea inte$tinal!

525. Ca e dint e a&i "a#iile

e&e it'a e la (ec e#ia )anc ea(ului e@'c in (unt

&al(e,

A! nu con/ine en-i#e care di0er aci-ii nucleici

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! con/ine o cantitate #are de (icar(onat

169

C! a a#ila-a 4ancreatic 3idroli-ea- celulo-a

D! c3i#otri4$ino0enul e$te acti.at de tri4$in

E! con/ine in$ulin i 0luca0on!

527. T i)(ina,

A! $e or#ea- din tri4$ino0en =n 4re-en/a enteroXina-ei

B! acti.ea- c3i#otri4$ino0enul

C! e$te o o$ oli4a-

D! e$te o en-i# 4roteolitic

E! a4ar/ine $ecre/iei endocrine a 4ancrea$ului!

QL

1+

#este pentru admitere $%&& ade+ ate,

170

52>. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la a/(' /#ia inte(tinal a *lucidel' (unt

A! 0luco-a i 0alacto-a $unt tran$4ortate acti. =n interiorul enterocitelor

B! ructo-a e$te a($or(it e)clu$i. 4rin #ecani$# acti. la ni.elul enterocitelor

C! c3ilo#icronii $e or#ea- =n li#

D! a($or(/ia 0luco-ei e$te de4endent de ionul de 4ota$iu

E! a($or(/ia 0luco-ei $e reali-ea- 4rin co+ tran$4ort cu NaJ!

526. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la a/(' /#ia inte(tinal a li)idel' (unt

ade+ ate,

A! $e reali-ea- 4rin di u-iune

B! c3ilo#icronii re4re-int un a#e$tec =ntre aci-ii 0rai cu caten $curt $i lun0

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! aci-ii 0rai or#ea- cu $rurile (iliare #icelii 3idro$olu(ile

171

D! li4idele a<un0 4rin .ena 4ort la icat E! c3ilo#icronii a<un0 =n .a$ul c3ili er central al .ilo-it/ilor inte$tinale!

529. Ca e dint e u "t' ii c'n(tituen#i (e a/(' / -n inte(tinul (u/#i e ) in

"ecani(" acti+,

A! a4a

M.JJTKJ 2

C! a#inoaci-ii

D! 0licerina

E! ructo-a!

52:. Ca e dint e u "t' ii ) 'du$i (e a/(' / )a(i+ la ni+elul inte(tinului (u/#i e,

A! ructo-a

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! a4a

172

C! a#inoaci-ii

D! aci-ii 0rai

E! tri4e4tidele!

52;. U "t'a ele a&i "a#ii ) i+ind de&eca4 #ia (unt c' ecte,

A! con$t =n eli#inarea #ateriilor ecale din inte$tinul $u(/ire =n inte$tinul 0ro$

B! #icrile =n #a$ 4ro4ul$e- #ateriile ecale =n rect

C! e$te declanat de contrac/ia #u$culaturii $triate a colonului di$tal

D! ner.ii 4el.ici contract rectul i rela)ea- $ incterul anal intern

E! $ incterul anal e)tern $e a l $u( control .oluntar!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


53<. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la a/(' /#ia inte(tinal le c'n(ide a#i

173

ade+ ate,

A! 4roteinele $e a($or( acti.

B! a#inoaci-ii $e a($or( 4rin endocito-

C! 0luco-a $e a($oar(e 4rin #ecani$# acti. ca i aci-ii 0rai

D! aci-ii 0rai

or#ea- cu $rurile (iliare #icelii 3idro$olu(ile =n celulele

inte$tinale

E! a4a $e a($oar(e 4rin #ecani$# 4a$i.7 4rin o$#o-!

532. Ce c'n(tituen#i ali"enta i )'t &i di*e a#i -n ca+itatea /ucal,

A! 4roteinele

B! 0lucidele

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! a#idonul

174

D! 0licerolul

E! 4oli-a3aridele!

533. E+acua ea /ilei din +e.ica /ilia (e eali.ea. ) in inte "ediul,

A! i#4ul$urilor ner.oa$e .a0ale

B! coleci$toXininei

C! acetilcolinei

D! i#4ul$urilor $i#4atice E! unui 3or#on $ecretat de #ucoa$a duo+ rl4nal!

5<2. Glandele '@intice ale "uc'a(ei *a(t ice (ec et,

A! 0lico4roteina nece$ar a($or(/iei .ita#inei BBF

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! 'CB

175

C! 0a$trin

D! 4e4$ino0en

E! #ucu$!

5<3. Selecta#i a&i "a#iile ade+ ate e&e it'a e la *landele *a(t ice,

A! 0landele o)intice $unt locali-ate la ni.elul cor4ului 0a$tric

B! 0landele 4ilorice $ecret actorul intrin$ec

C! 0landele 4ilorice $un locali-ate =n re0iunea antral

D! 0landele o)intice $ecret 0a$trina

E! 0landele 4ilorice $ecret #ucu$!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


5<5. Fact' ii ca e (ti"ulea. (ec e#ia de =CI (unt,

176

A! acetilcolina

B! $o#ato$tatina

C! i#4ul$urile 4ara$i#4atice .a0ale

D! #ucina

E! 0a$trina!

5<7. Pe)(ina,

A! e$te acti. =n #ediu alcalin :4' o4ti# ?4CD

B! ini/ia- di0e$tia 4roteinelor

C! e$te o en-i# li4olitic

QL

1+

#este pentru admitere $%&&

177
D! re4re-int or#a acti. a 4e4$ino0enului

E! di0er #ucu$ul!

5<>. La ni+el *a(t ic a e l'c a/(' /#ia u "t'a el' (u/(tan#e,

A! $olu(ile =n li4ide7 etanol i a4

B! $odiu i 4ota$iu

C! 0lucide

D! 4roteine

E! ier!

5<6. Selecta#i a&i "a#iile ade+ ate e&e it'a e la acti+itatea "'t' ie a

(t'"acului,

A! $tocarea ali#entelor ca ur#are a rela)rii rece4ti.e

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! contrac/iile 4eri$taltice de4la$ea- ali#entele $4re e$o a0

178

C! 4eri$talti$#ul 0a$tric e$te controlat de acetilcolin i 0a$trin D! contrac/iile 4eri$taltice $unt ini/iate la ni.elul antrului 4iloric

E! #icrile de retro4ul$ie a$i0ur a#e$tecul ali#etelor cu $ucul 0a$tric!

5<9. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la

N.

)e)(ina *a(t ic (unt &al(e,

A! e$te o $u($tan/ anor0anic

B! $e $ecret $u( or# inacti. de 4e4$ino0en

C! ac/ionea- o4ti# la un 4' acid

D! $cindea- 4roteinele 46n la aci-i 0rai

E! ac/ionea- i a$u4ra li4idelor!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


5<:. P inci)ala en.i" ) 'te'litic din (ucul )anc eatic,

179

A! e$te $ecretat de 4ancrea$ul e)ocrin7 =n or# inacti.

B! $e $ecret $u( or# acti.

C! e$te acti.at de enteroXina-

D! acti.ea- c3i#otri4$ino0enul

E! ac/ionea- a$u4ra 4roteinelor nedi0erate =n $to#ac!

5<;. Ca acte i(ticile (ec e#iei /ilia e (unt,

A! e$te nece$ar di0e$tiei i a($or(/iei li4idelor

B! con/ine en-i#e li4olitice

C! con/ine 4i0#en/i (iliari7 aci-i i $ruri (iliare7 cole$terol7 lecitin

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! 4i0#en/ii (iliari $unt #eta(oli/i ai 3e#o0lo(inei

180

E! $rurile (iliare au rol (acterio$tatic!

52<. S u ile /ilia e,

A! re-ult 4rin co#(inarea aci-ilor (iliari cu a#inoaci-i i $odiu

B! 4artici4 la circuitul entero3e4atic

C! in3i( ac/iunea li4a-ei 4ancreatice

D! reduc ten$iunea $u4er icial a li4idelor din ali#ente

E! au rol =n a($or(/ia inte$tinal a cole$terolului!

522. E+acua ea /ilei e(te (ti"ulat de,

A! 4ara$i#4atic 4rin ner.ul .a0

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! coleci$toc3inin

181

C! adrenalin

D! $i#4atic

E! 4roduii de di0e$tie ai li4idelor!

523. R'lu ile ( u il' /ilia e (unt, A! e#ul$ionea- 0r$i#ile

B! tran$4ortul 4rin .e-iculele de endocito- a$i0ur a($or(/ia a#inoaci-ilor

C! a($or(/ia li4idelor $e ace $u( or# de a#inoaci-i i 0licerin

D! a($or(/ia aci-ilor 0rai de4inde de 4re-en/a $rurilor (iliare =n inte$tin

E! a($or(/ia CaFJ+ului e$te controlat de .ita#ina Dr

55>. Ca e dint e a&i "a#iile le*ate de e&le@ul (ali+a (unt ade+ ate,

QL

1+

#este pentru admitere $%&& din ca.itatea (ucal

182

A! e$te declanat de $ti#ularea rece4torilor 0u$tati.i7 de tact7 te#4eratur i durere

B! i#4ul$urile de la rece4torii 0u$tati.i de la ni.elul cor4ului li#(ii a<un0 la

nucleul $ali.ar in erior din (ul(

C! 0landele $ali.are $u(#a)ilare i $u(lin+ 0uale $unt iner.ate de ner.ul 1II

: acial>

O! E>! 0landele 4arotide 4ri#e$c i#4ul$uri 4rin ner.ul E :.a0>

E! i#4ul$uri de la rece4torii tactili i de durere de la ni.elul ca.it/ii (ucale $unt

tran$#i$e 4rin ner.ul tri0e#en!

556. L'/ului !e)atic c'n#ine,

A! 3e4atocite

B! ca4ilare $inu$oide

C! ca4ilare 4ro.enite din artera 3e4atic

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! canaliculi (iliari interlo(ulari

183

E! .ena centrolo(ular!

559. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la de*luti#ie (unt ade+ ate,

A! (olul ali#entar e$te tran$4ortat =n $to#ac

B! ti#4ul (ucal e$te in.oluntar

C! ti#4ul arin0ian deter#in =#4in0erea (olului ali#entar =n e$o a0

D! contrac/iile 4eri$taltice $unt caracteri$tice ti#4ului e$o a0ian

E! contrac/iile 4eri$taltice $unt $4eci ice ti#4ului arin0ian!

55:. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la *landele '@intice ale "uc'a(ei *a(t ice

(unt ade+ ate,

A! $unt locali-ate =n re0iunea undic a $to#acului

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! con/in doar celule * care $ecret 0a$trin

184

D! celulele $ecret i actor intrin$ec

E! $ecret o 0lico4rotein cu rol =n a($or(/ia .ita#inei BIF

55;. Si(te"ul di*e(ti+ a e u "t'a ele &unc#ii,

A! di0e$tia ali#entelor

B! a($or(/ia ali#entelor

C! tran$4ortul ali#entelor la ni.el ti$ular

D! a($or(/ia $u($tan/elor re-ultate =n ur#a di0e$tiei

E! eli#inarea re-iduurilor nea($or(ite ale ali#entelor in0erate!

57<. Ca acte i(ticile (ec e#iei /ilia e (unt,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! e$te nece$ar di0e$tiei i a($or(/iei li4idelor

185

B! con/ine en-i#e li4olitice

C! con/ine a47 4i0#en/i (iliari7 aci-i i $ruri7 (iliare7 cole$terol7 lecitin

D! $rurile (iliare 4ro.in din de0radarea cole$terolului R

E! $rurile (iliare a.ori-ea- ac/iunea li+ 4a-elor!

572. Ca e dint e u "at'a ele a&i "a#ii de() e a te a !e)atic (unt &al(e,

A! tran$4ort $6n0e o)i0enat nece$ar 3e4a+ tocitelor

B! tran$4orta $6n0e cu $u($tante nutriti.e a($or(ite din inte$tin

C! e$te ra#ura a trunc3iului celiac

D! ulti#ele ra#i ica/ii or#ea- ca4ilarele $inu$oide

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! e$te o arter de ti4 ela$tic!

186

573. Selecta#i a&i "a#iile &al(e e&e it'a e la "'tilitatea inte(tinului (u/#i e,

A! a$i0ur a#e$tecul c3i#ului cu $ecre/iile 4ancrea$ului7 icatului i 0landelor in+

te$tinale

B! tran$4ort re$turile ne olo$itoare $4re ori iciul 4iloric C! e$te $ti#ulat de $i#4atic

D! e$te in3i(at de 4ara$i#4atic

E! contrac/iile $e0#entare a$i0ur a#e$tecul ali#entelor cu $ecre/iile inte$tinale!

575. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la a/(' /#ia inte(tinal a *lucidel' (unt

ade+ ate,

A! 0luco-a i 0alacto-a $unt tran$4ortate


P.

L M4N#iiM -n int) in"l )nt) n OitRln

535. Sti"ula ea nucleului d' (al al +a*ului dete "in u "t'a ele e&ecte di*e(ti+e,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! creterea $ecre/iei $ali.are

187

B! contrac/ia .e-icii (iliare i rela)area $ incterului Oddi

C! contrac/ia rectului i rela)area $ incterului anal intern

D! $ti#ularea $ecre/iei 0landelor duodenale

E! rela)area $ incterului 4iloric i ileocecal!

537. A/(' /#ia a"in'aci.il' la ni+elul inte(tinului (u/#i e (e eali.ea.,

A! 4a$i.7 la intrarea =n celul

B! acti.7 la trecerea din celulele inte$tinale =n $6n0e

C! cu con$u# de ener0ie din ATP

D! 4rin .e-icule de endocito-

QL

1+

#este pentru admitere $%&&

188
E! cu con$u# de ener0ie la intrarea =n celul!

53>. Sec e#ia *a(t ic e(te (ti"ulat de,

A! 0a$trin

B! ner.ul .a0

C! acetilcolina

D! $ti#ularea i(relor $i#4atice

E! un 3or#on $ecretat =n celulele * din antrul 4iloric!

536. Ca e e(te ine +a#ia (en.iti+'4(en.' ial a li"/ii?

A! ner.ul 1II 4entru rece4torii 0u$tati.i de la ni.elul cor4ului li#(ii

B! ner.ul IE 4entru BM@ 4o$terioar a li#(ii

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! ner.ul 1 4entru #u0urii 0u$tati.i

189

D! ner.ul 1

E! ra#uri din ner.ul EII!

539. Ale*e#i (u/(tan#ele t an()' tate la &icat )e calea +enei )' te,

A! 0licerina

B! tri0liceridele

C! $rurile (iliare D! .ita#inele li4o$olu(ile

E! a#inoaci-ii!

53:. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la )e)(ina *a(t ic (unt &al(e,

A! e$te o $u($tan/ anor0anic

QL

1+

#este pentru admitere $%&&

190

B! $e $ecret $u( or# inacti. de 4e4$ino0en C! ac/ionea- o4ti# la un 4' acid D! $cindea- 4roteinele 46n la a#inoaci-i i 0licerina E! e$te $ecretat =n celulele din 0landele 0a$trice! 53;. T i)(ina,
A! e$te o en-i# 4roteolitic

B! $e $ecret $u( or# acti.: tri4$ino0en

C! e$te 4re-ent =n or#a acti. =n $ecre/ia acinilor 4ancreatici

D! acti.ea- c3i#otri4$ino0enul

E! de0radea- 4roteinele 46n la $tadiul de 4e4tide!

55<. S u ile /ilia e,

A! e#ul$ionea- li4idele

B! a.ori-ea- ac/iunea li4a-ei 4ancreatice i inte$tinale

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! a.ori-ea- di0e$tia 4roteinelor

191

D! or#ea- #icelii 3idro$olu(ile cu 0licerina

E! $ti#ulea- #otilitatea inte$tinal!

552. Ca e dint e u "t' ii c'n(tituen#i (e a/(' / -n inte(tinul (u/#i e cu c'n(u"

de ene *ie,

A! retinolul

B! calci erolul

C! tia#ina i ri(o la.ina

D! 0licerina

E! acidul a$or(ic!

553. Ca e dint e ) 'du$i (e a/(' / )a(i+ la ni+elul inte(tinului (u/#i e,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! unii anioni

192

B! a4a

C! a#inoaci-ii

D! aci-ii 0rai

E! NaJ7 CaFJ i FeFJ

555. Ca e dint e a&i "a#iile

e&e it'a e la a/(' /#ia inte(tinal a li)idel' (unt

ade+ ate,

A! e$te un 4roce$ 4a$i.

B! aci-ii 0rai $e co#(in cu $rurile (iliare or#6nd #icelii 3idro$olu(ile

C! li4idele trec direct =n $6n0ele 4ortal D! aci-ii 0rai re$inteti-ea- tri0liceridele =n li# a

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! tri0liceridele a<un0 direct =n circula/ia $an0uin!

193

557. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la a/(' /#ia inte(tinal (unt ade+ ate,

U! A! tran$ erul acti. $e reali-ea- r con$u# de ATP B! $unt 4re-ente la ni.elul e$o a0ului =n ti#4ul de0luti/iei

C! $unt 4re-ente i la ni.elul $to#acului

D! a.ori-ea- e.acuarea con/inutului 0a$tric =n duoden

E! a$i0ur trecerea (olului ali#entar din e$o a0 =n duoden!

5>5. S u ile /ilia e,

A! re4re-int 4rodu$ul de $ecre/ie al 3e4a+ tocitelor

B! $e $inteti-ea- din cole$terol

C! trec 4rin .ena 4ort =n inte$tin i 4rin cile (iliare $unt a($or(ite i a<un0 la

3e4atocite :circuitul 3e4ato+entero+3e+ 4atic> QL 1+

#este pentru admitere $%&&


D! or#ea- cu aci-ii 0rai #icelii li4o$o+ lu(ile

194

E! e#ul$ionea- li4idele!

5>7. P eci.a#i 'lu ile (ali+ei,

A! di0e$ti.7 4rin a#ila-

B! a$i0ur or#area (olului ali#entar

C! $ti#ulea- rece4torii 0u$tati.i

D! ona/ie

E! di$tru0erea unor (acterii 4rin a#ila-!

5>>. Sucul )anc eatic,

A! e$te 4rodu$ul de $ecre/ie al 4ancrea$ului e)ocrin

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! e$te 4rodu$ul de $ecre/ie al in$ulelor Lan0er3an$

195

C! con/ine $u($tan/e anor0anice :Na'CO ,

D! a<un0e =n duoden 4rin canalul ^ir$un0 i coledoc

E! con/ine en-i#e 4roteolitice: tri4$ina7 a#ila-a i li4a-a!

5>6. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind a/(' /#ia inte(tinal (unt ade+ ate,

A! a#inoaci-ii i 0luco-a $e a($or( acti.

B! de(itul $an0uin la ni.elul inte$tinului crete =n 4erioadele di0e$ti.e

C! a4a $e a($oar(e 4a$i. + 4rin di u-iune i iltrare

D! 4o#4a de NaJ i IJ e)4ul-ea- NaJ la 4olul (a-ai al enterocitelor

E! .ita#ina D@ a.ori-ea- a($or(/ia acti. a CaFJ!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


5>9. Sec e#ia *a(t ic e(te (ti"ulat de,

196

B! $ecretin i coleci$toXinin

C! i#4ul$uri 4ara$i#4atice .a0ale

D! 0luca0on

E! acetilcolina!

AIII.

Si(te"ul Re()i at'

5>:. -n ti")ul e()i a#iei ae ul )a cu *e -n

R.

' dine u "t'a ele t a(ee,

A! ca.itatea (ucal7 larin0e7 arin0e7 tra3ee7 (ron3ii

B! ca.itatea (ucal7 arin0e7 larin0e7 tra3ee7 (ron3ii

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! ca.itatea (ucal7 arin0e7 tra3ee7 larin0e7 (ron3ii

197

D! ca.itatea na-al7 arin0e7 larin0e7 tra3ee7 ar(orele (ronic

E! cile re$4iratorii i ar(orele (ronic!

5>;. Fa in*ele,

A! ace 4arte din cile re$4iratorii i din tu(ul di0e$ti.

B! co#unic cu larin0ele i cu e$o a0ul

C! 4re-int #uc3i $tria/i iner.a/i de i(re $o#ato#otorii din ner.ul 0lo$o arin0ian

i .a0

D! e$te o r$46ntie =ntre calea re$4iratorie i cea di0e$ti.

E! $e continu cu tra3eea!

56<. La in*ele,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


A! are unc/ie di0e$ti. i re$4iratorie

198

B! $e continu cu arin0ele

C! 4rin cor-ile .ocale are unc/ie re$4iratorie

D! are unc/ie re$4iratorie i onatorie

E! $e 0$ete =n continuarea tra3eii!

562. T a!eea,

A! ace 4arte din cile re$4iratorii

B! are du(l unc/ie: re$4iratorie i onatorie

C! la ni.elul .erte(rei C7 $e =#4arte =n dou (ron3ii

D! e$te o continuare a larin0elui E! 4re-int un e4iteliu 4$eudo$trati icat7


P QL 1+

#este pentru admitere $%&&


563. Ca+itatea na.al, A! ace 4arte din cile re$4iratorii B! e$te $ituat =ntre (a-a craniului i (a-a

199

B! ructo-a e$te a($or(ita e)clu$i. 4rin #ecani$# acti. la ni.elul enterocitelor

C! 0luco-a i 0alacto-a $unt tran$4ortate de acelai ti4 de tran$4ortor cu4lat cu

NaJ

D! 4roteina tran$4ortoare $e cu4lea- cu #ono-a3aridul i cu un ion de 4ota$iu

E! 0luco-a din enterocite di u-ea- =n 4or/iunea (a-al a celulei!

577. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la a/(' /#ia inte(tinal (unt ade+ ate,

A! a#inoaci-ii $e a($or( 4rin #ecani$# acti.

B! tri4e4tidele $e a($or( 4rin #ecani$# 4a$i. la 4olul a4ical al enterocitelor

C! a#inoaci-ii a<un07 4rin di u-iune7 din enterocite =n $6n0e

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! a#inoaci-ii $unt a($or(i/i =n #od o(inuit 4rin endocito-

200

E! .ita#inele C i B $e a($or( acti. =n ileo+ nul ter#inal!

57>. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la a/(' /#ia inte(tinal (unt ade+ ate,

A! c3ilo#icronii re4re-int un a#e$tec de aci-i 0rai

B! 0licerina $e a$ocia- cu $rurile (iliare or#6nd #icelii 3idro$olu(ile

C! din enterocite7 aci-ii 0rai trec direct =n li# a

D! din enterocite7 NaH e$te e)4ul-at 4rin unc/ionarea 4o#4ei de NaJ i IJ

E! c3ilo#icronii a<un0 =n .a$ul c3ili er central al .ilo-it/ilor inte$tinale!

576. Ca e dint e u "t' ii i'ni (e a/(' / -n inte(tinul (u/#i e ) in "ecani("

acti+,

A! a4a

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! cationii: NaJ7 CaFJ7 FeFJ

201

C! a#inoaci-ii

D! 0licerina

E! ructo-a!

579. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind de&eca4 #ia (unt c' ecte,

A! e$te declanat de 4trunderea #ateriilor ecale =n colonul $i0#oid

B! centrul .e0etati. al re le)ului e$te $ituat =n #du.a $acrat :&F+&H>

C! ner.ii 4el.ici iner.ea- #u$culatura neted a rectului D! ner.ul .a0 4roduce contrac/ia #u$culaturii rectului i rela)area $ incterului anal intern

E! a)onii neuronilor $o#ato#otori din coarnele anterioare iner.ea- $ incterul anal

e)tern!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


57:. C'leci(t'Ginina,

202

A! e$te o en-i# $ecretat de #ucoa$a duodenal

B! e$te un 3or#on

C! $ti#ulea- $ecre/ia (iliar

D! $ti#ulea- e.acuarea (ilei din .e-ica (iliar

E! contract .e-ica (iliar i rela)ea- $ in+ terul Oddi!

57;. A/(' /#ia inte(tinal,

A! re4re-int 4roce$ul de trecere a ali#entelor =n circula/ia $an0uin i li# atic

B! re4re-int trecerea $u($tan/elor $4eci ice din ali#ente =n circula/ie

C! e$te un 4roce$ acti. 4entru unii anioni: NaJ7 CaFJ

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! 4entru celulo- $e reali-ea- 4rin e)oci+ to- la 4olul lu#inai al enterocitelor

203

E! 4entru 0luco- i a#inoaci-i $e reali-ea- 4rin #ecani$# acti.!

5><. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind de&eca4

S.

#ia (unt ade+ ate,

A! e$te un act re le) #edular controlat cortical

B! e$te 4roce$ul de eli#inare a #ateriilor ecale din inte$tinul $u(/ire

C! contrac/ia $ incterului anal e)tern $e reali-ea- 4rin ner.ii 4el.ici

D! ner.ii 4el.ici 4roduc contrac/ia rectului i rela)area $ interului anal intern

E! i(rele .e0etati.e $i#4atice rela)ea- $ incterul anal intern!

5>2. Glandele *a(t ice din e*iunea &undic

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


T.

204

c'n#in celule,

A! care $ecret 4e4$ina

B! care $ecret =C2

C! $ecretoare de 4e4$ino0en

D! care $ecret #ucu$

E! cu #itocondrii i reticul endo4la$#atic!

5>3. Undele )e i(taltice,

A! re4re-int o und de contrac/ie 4recedat de o und de rela)are

C! aerul din cile re$4iratorii 46n la ni.elul (ron3iolelor

D! aerul din (ron3ii

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


E! aerul din duetele al.eolare!

205

597. Di&u.iunea *a.el' ) in "e"/ ana al4 +e'l'4ca)ila e(te in&luen#at de,

A! coe icientul de di u-iune a 0a-elor

B! .entila/ia 4ul#onar

C! 4re$iunea 4ar/ial a 0a-elor =n ca4ilarele 4ul#onare

D! 4re$iunea 4ar/ial a 0a-elor =n al.eole

E! 4re$iunea 0a-elor re$4iratorii =n ca4ilarele (ronice!

59>. Di&u.iunea *a.el' ) in "e"/ ana al4 +e'l'4ca)ila ,

A! crete c6nd crete $u4ra a/a #e#(ranei al.eolo+ca4ilare

B! $cade c6nd $cade $u4ra a/a #e#(ranei al.eolo+ca4ilare

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


C! $cade c6nd crete 0ro$i#eaR#e#(ranei al.eolo+ca4ilare

206

D! crete c6nd crete 0ro$i#ea #e#(ranei al.eolo+ca4ilare

E! e$te in luen/at de di#en$iunile #e#(ranei re$4iratorii

596. P e(iunea )a #ial a <3 e(te,

A! HA ##'0 =n al.eol

B! BAA ##'0 =n .ena 4ul#onar

C! BAA ##'0 =n al.eol

D! HA ##'0 =n artera 4ul#onar

E! HA ##'0 =n .ena 4ul#onar

599. P e(iunea )a #ial a C<3 e(te,

QL

1+

#este pentru admitere $%&&

207

A! BAA ##'0 =n al.eol B! H? ##'0 =n al.eol

C! HA ##'0 =n .ena 4ul#onar

D! HA ##'0 =n artera 4ul#onar

E! H? ## '0 =n artera 4ul#onar

59:. F' "ele de t an()' t ale <3 -n )la(" (unt,

A! o)i3e#o0lo(in

B! $u( or# de (icar(onat de NaJ

C! di-ol.at =n 4la$#

D! i)at 4e 3e#atii

E! i)at 4e eritrocite!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


59;. F' "ele de t an()' t ale <3 -n (Pn*e (unt, A! co#(inat cu ionii de ier din 3e#o0lo(in

208

C! di-ol.at =n 4la$# BDY

D! $u( or# de (icar(onat

E! di-ol.at =n 4la$# B7D Y!

5:<. C'"/ina ea <3 cu !e"'*l'/ina de)inde de,

A! 4re$iunea 4ar/ial a AF din al.eole

B! 4re$iunea 4ar/ial a AF din 4la$#

C! 4'+ul 4la$#ei

D! te#4eratur

E! 4re$iunea 4ar/ial a AF din .enele 4ul#onare!

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


5:2. Fi@a ea OE )e !e"'*l'/in,

209

A! crete c6nd crete 4'+ul 4la$#atic

B! $cade c6nd $cade 4'+ul 4la$#atic

C! $cade c6nd crete te#4eratura

D! crete c6nd crete te#4eratura

E! nu e$te in luen/at de te#4eratur i de 4'+ul 4la$#ei!

5:3. Di('cie ea '@i!e"'*l'/inei a e l'c,

A! la ni.el ti$ular

B! c6nd $cade 4re$iunea 4ar/ial a AF

C! la ni.elul al.eolelor 4ul#onare

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


D! =n artera 4ul#onar

210

E! la ni.elul #e#(ranei re$4iratorii!

5:5. F' "ele de t an()' t ale COE -n )la(" (unt,

A! di-ol.at i-ic =n 4la$#

B! $u( or# de car(a#ino3e#o0lo(in

C! $u( or# de car(o)i3e#o0lo(in

D! $u( or# de (icar(onat 4la$#atic

E! co#(inat cu 0ru4rile a#inice ale 3e#o0lo(inei!

5:7. F' "ele de t an()' t ale C<3 -n (Pn*e (unt,

A! di-ol.at i-ic =n 4la$#+ DY

QL

1+

#este pentru admitere $%&&


B! $u( or# de car(a#ino3e#o0lo(in

211

C! co#(inat cu 3e#o0lo(ina

D! $u( or# de (icar(onat 4la$#atic + ZAY

E! di-ol.at i-ic =n 4la$# + DAY!

5:>. C<3 din )la(" e.ult din,

A! de$co#4unerea car(o)i3e#o0lo(inei

B! 4roce$ele o)idati.e ti$ulare

C! de$co#4unerea car(a#ino3e#o0lo(inei

D! de$co#4unerea o)i3e#o0lo(inei

QL

1+

212

!iolo"ie

U! de$4rinderea CAF de 4e 0ru4rile N'F ter#inale din lan/urile 4e4tidice ale 3e+ con/ine =n -ona cornetului na-al $u4eri+ or #ucoa$ ol acti. D! con/ine rece4torii anali-atorului ol acti.

A! al.eolele 4ul#onare

B! (ron3iolele re$4iratorii =#4reun cu

duetele al.eolare7 $cule/ii al.eolari i al.eolele 4ul#onare

E! con/ine

4ri#ul neuron anali-atorului ol acti.!

al
C! acinii 4ul#onari

565. Ae ul

e@)i at )a cu *e / 'n$ic -n u "t'a ea ' dine,

a /' ele

D! ar(orele (ronic

A! :al.eole

4ul#onare> $cule/i al.eolari7 duete al.eolare7 (ron3iole re$4iratorii7 (ron3ii

E! (ron3ia 4rinci4al!

56>. Ca+itatea )leu al, B! (ronii7

(ron3iole7 (ron3iole re$4iratorii7 duete al.eolare7 $cule/i al.eolari7 :al.eole 4ul#onare>

A! e$te

or#at dintr+o #ucoa$ nu#it 4leur

C! (ron3iole

re$4iratorii7 al.eolari7 duete al.eolare

$cule/i

B! e$te or#at dintr+o oi/ .i$ceral7

care c4tuete 4ere/ii toracelui i o oi/ 4arietal care c4tuete 4l#6nii

D! tra3ee7 (ron3ii7 (ron3iole re$4iratorii7

acini 4ul#onari
C! e$te deli#itat de ctre dou oi/e:

una 4arietal i una .i$ceral


E! ca.itate

na-al7 tra3ee7 (ron3ii!

arin0e7

larin0e7
D! con/ine lic3id 4leural

567. Unitatea

"' &'4&unc#i'nal )l"Pnului e(te e) e.entat de ct e,

a
E! la ni.elul ei e$te o 4re$iune ne0ati.!

213

!iolo"ie

566. Me"/ ana al+e'l'4ca)ila e(te &' 4

56:. Eta)ele +entila#iei )ul"'na e (unt,

"at din,
A! de4la$area aerului =ntre al.eolele 4ul+ A! ca4ilare ale arterei 4ul#onare

#onare i at#o$ er i =n $en$ in.er$

B! ca4ilare ale .enelor 4ul#onare

B! di u-iunea AF iCAF =ntre al.eolele

4ul#onare i $6n0e

C! 4ere/ii al.eolelor 4ul#onare

C! tran$4ortul AF iCAF4rin $6n0e

D! $ur actant

D! in$4ira/ia i e)4ira/ia

E. e)iteliu ca)ila . E! $c3i#(ul al.eolar de 0a-e re$4iratorii!

569. La +a(cula i.a#ia )l"Pnil' )a tici), 56;. -n ti")ul in()i a#iei, A. a te ele / 'n$ice A! ca.itatea toracic =i #icorea- .olu#ul

H. +ena ca+ (u)e i'a B! dia ra0#ul urc $4re torace C! artera 4ul#onar C! dia ra0#ul co(oar D! .enele 4ul#onare D! coa$tele $e ridic E! artera aort 4rin unele ra#uri de$4rin$e

din aorta toracic!


E! dia#etrul antreo+4o$terior al ca.it/ii

toracice $cade!

214

!iolo"ie

59<. -n ti")ul e@)i a#iei,

E! 4re$iunea al.eolar crete!

A! ca.itatea toracic =i #icorea- .olu+

#ul

593. -n ti")ul e@)i a#iei,

A! .olu#ul ca.it/ii toracice crete B! dia ra0#ul urc

B! 4re$iunea 4leural ne0ati. $e accentu+ C! dia ra0#ul co(oar

ea-

D! coa$tele co(oar

C! 4re$iunea al.eolar crete

E! dia#etrul antero+4o$terior al ca.it/ii

D! din 4l#6ni $e e.acuea- DAA #l

toracice crete!

:e)4ira/ie nor#al>

1 !

E! 4re$iunea al.eolar $cade! @N@! &4a/iul "' t e$te &' "at din:

592. In ti")ul in()i a#iei, A! aerul care 4artici4 la $c3i#(urile 0a+

-oa$e
A! .olu#ul ca.it/ii toracice $cade

B! 4re$iunea 4leural ne0ati. $e accentu+

ea-

C! 4re$iunea al.eolar $cade

D! =n 4l#6n 4trund DAA #l aer

:in$4ira/ie or/at>

#este pentru admitere $%&&

215

^! aerul din tra3ee(ron3ii7 (ron3iole7 (ron3iole re$4iratorii7 duete al.eolare7 $aci al.eolari7 al.eole 4ul#onare B! (ron3ii 4rinci4ale7 duete al.eolare7 al.eole

C! $acilor al.eolari

D! al.eolelor

C! canale al.eolare7 (ron3iole7 al.eole

4ul#onare!

E! #e#(ranei al.eoloca4ilare

5;:. Din (t uctu a "e"/ anei al+e'l'4

7<<. Ci cula#ia )ul"'na e(te &' "at

ca)ila e C"e"/ ana e()i at' iD &ac )a te,

din,

A! artere A! e4iteliu ca4ilar

4ul#onare7 care tran$4ort $6n0e o)i0enat la 4l#6n

B! $ur actantul

B! artere

4ul#onare7 care tran$4orta $6n0e neo)i0enat de la 4l#6n

C! /e$ut inter$ti/ial

C! o re/ea de ca4ilare

D! endoteliu ca4ilar

D! H .ene 4ul#onare7 care tran$4ort

$6n0e o)i0enat la ini#


E! e4iteliu al.eolar! E! H .ene 4ul#onare7 care tran$4ort

$6n0e neo)i0enat la ini#!


5;;. Sc!i"/u ile *a.'a(e au l'c la ni+elul, 7<2. -n in()i a#ie au l'c u "t'a ele A! (ron3iolelor

&en'"ene,

B! canalelor al.eolare

A! $e

#re$c dia#etrele antero+ 4o$terior7 tran$.er$al i lon0itudinal ale toracelui

#este pentru admitere $%&&

216

B! coa$tele $e ridic

.olu#ul curent

C! crete 4re$iunea intra4ul#onar

C! .olu#ul curent J .olu#ul in$4irator de

re-er. J .olu#ul e)4irator de re-er. J .olu#ul re-idual


D! $cade 4re$iunea intratoracic D! .olu#ul total 4e #inut J .olu#ul cu+

rent
E! crete 4re$iunea intratoracic!

E! .olu#ul total 4e #inut J .olu#ul re-i+ 7<3. -n e@)i a#ie au l'c u "t'a ele &en'4

dual!

"ene,

A! cutia toracic =i #icorea- di#en$iunile

7<7. F ec+en#a e()i at' ie c e$te atunci

cPnd,

B! dia ra0#a $e rela)ea-

A! crete concentra/ia de o)i0en din $6n0e

C! coa$tele $e ridic

B! $cade concentra/ia de o)i0en din $6n0e

D! crete 4re$iunea intra4ul#onar

C! crete concentra/ia de (io)id de car(on

din $6n0e

E! o 4arte din aerul al.eolar e$te e)4ul-at!

D! $cade concentra/ia de (io)id de car(on

din $6n0e
7<5. Ca)acitatea +ital e(te &' "at din, A! .olu#ul in$4irator de re-er. J

.olu#ul e)Dirator de re-er.

E! c6nd crete concentra/ia de o)i0en i

(io)id de car(on din $6n0e!

B! .olu#ul in$4irator de re-er. J

.olu#ul e)4irator de re-er. J

#este pentru admitere $%&&

217

7<>. Re()i a#ia e(te c'nt 'lat +'lunta

E! CAF $e tran$4ort le0at de FeFJ din

de ct e,

#olecula de 3e#o0lo(in!

A! centrii ner.oi din (ul( i 4unte

7<9. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

) i+ind al+e'la )ul"'na (unt &al(e,


B! 3i4otala#u$ A! are =n $tructura $a un e4iteliu

C! $coar/a e#i$ erelor cere(rale B! $e continu cu canalele al.eolare

D! $i$te#ul li#(ic C! re4re-int $u4ra a/a de $c3i#( a

4l#6nului
E! $coar/a e#i$ erelor cere(eloa$e! D! con/ine =n $tructura $a i(re #u$culare

netede
7<6. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind

t an()' tul (an*uin al C<3 (unt ade+ ate,

A! CO!7 $e tran$4ort =n 4la$# $u( or#

de car(a#ino3e#o0lo(in

B! =n 4la$# $e i)ea- 4e #olecula de 3e+

#o0lo(in

C! CO7 $e di-ol. =n 4la$# =n 4ro4or/ie

de 2<Q

D! =n 4la$#7 $u( or# de Na'CA@

218

!iolo"ie

E! are =n $tructura $a un endoteliu!Cent ii ne +'$i de e*la e ai +entila#iei )ul"'na e (e *(e(c -n, A! $i$te#ul ner.o$ central

5:9. Ce +'lu"e de ae

)l"Pni la n' "ale,

(&P $itul

(e *(e(c -n unei e@)i a#ii

A! ca4aciatatea B! trunc3iul cere(ral

re-idual

unc/ional +

@AAA #l

C! (ul( i 4untea lui 1arolio

B! .olu#ul re-idual

D! unele .a$e din $6n0e

C! .olu#ul in$4irator de re-er.

E! #du.a lo#(o+$acrat!

D! .olu#ul e)4irator de re-er.

5:6. Rece)t' ii

i")lica#i -n e*la ea +entila#iei )ul"'na e (e *(e(c -n,

E! .olu#ul curent

A! trunc3iul cere(ral

5::. Ca)acitatea +ital e(te &' "at din

u "t'a ele +'lu"e,

B! cen rii ner.oi din (ul(

A! .olu#ul #a)i# de aer care 4oate i

e)4irat du4 o in4ira/ie #a)i#

C! unele .a$e din $6n0e

B! .olu#ul curent

D! #du.a $4inrii

C! .olu#ul in$4irator de re-er.

E! unele -one din $i$te#ul ner.o$ central

i =n .a$ele de $6n0e!

D! .olu#ul e)4irator de re-er.

219

!iolo"ie

E! .olu#ul re-idual

5;2. Ga.ele e()i at' ii (unt t an()' tate

-n )la("a (an*uina (u/ &' " de,

5:;. Ce +'lu"e de ae (e *(e(c -n )l"Pn

la (&P $itul unei in()i a#ii n' "ale?

A! AF di-ol.at =n 4la$# :B7 DY>

A! 1C J 1ER J 1R

B! o)i3e#o0lo(in

B! 1ER J 1R

C! (icar(onat de $odiu

C! C1 _ 1IR J 1ER J 1R

D! CAF di-ol.at =n 4la$#

D! 1R

E! car(a#ino3e#o0lo(in!

E! CPT _ ca4acitatea 4ul#onar total!

5;3. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la

in()i a#ie (unt ade+ ate?

5;<. Ce +'lu"e de ae (e *(e(c -n )l"Pn

la (&P $itul unei in()i a#ii &' #ate?

A! e$te un 4roce$ acti.

A! CPT

B! dia ra0#a

co(oar i #rete dia#etrul lon0itudinal l cutiei toracice

B! C1 J 1R

C! crete 4re$iunea intra4ul#onar

C! 1C J 1IR J 1ER J 1R

D! crete dia#etrul antero4o$terior al

cutiei toracice
D! 1C J 1ER J 1R E! 1C J 1IR!

E! a.ori-ea- circula/ia .enoa$!

220

!iolo"ie

5;5. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

(ron3ii

t an()' tul C<3 -n (Pn*e le c'n(ide a#i ade+ ate?


E! ca.itate na-al7 arin0e7 tra3ee7 (ron3ii! A! BAY =n 4la$# le0at de 3e#o0lo(in

5;>. H 'n!iile ) inci)ale, B! =n eritrocite reac/ionea- cu FeJJ din

#olecula de 3e#o0lo(in
A! $er.e$c la tran-itul aerului

C! =n

eritrocite e$te $u( car(a#in+ 3e#o0lo(in

or# de
B! ac 4arte din cile re$4iratorii

D! co#(inat cu 0ru4rile a#inice din

lan/urile 4etidice ale 3e#o0lo(inei

C! $unt ci re$4iratorii intra4ul#onare

E! =n 4la$# + di-ol.at! @ZH! Aerul in$4irat 4arcur0e =n ordine ur+

D! ac le0tura dintre tra3ee i (ron3iile

lo(are

#torul tra$eu:
E! $e continu cu (ron3iolele re$4iratorii

A! ca.itate

tra3ee7 lo(are

na-al7 arin0e7 larin0e7 (ron3ii $e0#entare7 (ron3ii

5;6. La ni+elul )l"Pnil' ae ul )a cu *e

-n ' dine u "t' ul t a(eu,

B! ca.itate

na-al7 arin0e7 tra3ee7 (ron3ii7 (ron3iole

larin0e7

A! tra3ee7 (ron3ii 4rinci4ale7 (ron3iole

C! ca.itate

na-al7 tra3ee7 (ron3ii

larin0e7

arin0e7

D! ca.itate na-al7 larin0e7 (ron3iole7

#este pentru admitere $%&&

221

`! ca.itate na-al7 arin0e7 larin0e7 tra3ee7 (ron3ii 4rinci4ale$ur actantul7 e4iteliul al.eolar7 #e#(rana (a-al a al.eolei7 $4a/iul inter$ti/ial7 #e#(rana (a-al a ca4ilarului7 endote+ liul ca4ilarelor 4ul#onare B! endoteliul ca4ilar7 #e#(rana (a-al7 e4iteliul al.eolar7 $ur actantul

Z!

BAA ##'0!

AA!

73<. In in()i a#ie,

C! $ur actantul7

endoteliul al.eolar7 #e#(rana (a-al7 e4iteliul ca4ilar

A! $cade 4re$iunea intraa(do#inal

D! $ur actantul7

4eretele al.eolar7 ca4ilarele arterelor 4ul#onare!

B! dia ra0#a

dia#etrul toracice

co(oar i #rete lon0itudinal al cutiei

72;. La

ni+elul ca)ila el' ci cula#iei )ul"'na eE ) e(iunile )a #iale ale <3 $i C<3 (unt,

C! $cade 4re$iunea intraal.eolar

A! =n ca4ilarele arteriale 4ul#onare + O7

D! crete dia#etrul antero4o$terior ale

_ HA ##'0

cutiei toracice

B! =n ca4ilarele arteriale 4ul#onare +

E! $cade 4re$iunea =n .enele #ari din

CAF _ H? ##'0

ca.itatea toracic!

C! =n ca4ilarele .enoa$e 4ul#onare + CAF

732. Di('cie ea

_ HA ##'0

'@i!e"'*l'/inei &a+' i.at de u "t' ii &act' i,

e(te

D! =n ca4ilarele .enoa$e 4ul#onare + AF

A! creterea 4'+ului B! $cderea 4'+ului

_ ! HA ##'0
C! te#4eratura $c-ut E! =n ca4ilarele arteriale 4ul#onare + AF _

#este pentru admitere $%&&

222

D! concentra/ie #are de CAF

737. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

antic' )i (unt ade+ ate?

E! concentra/ia #are a unor 4rodui de

#eta(oli$#!

A! $unt celule $inteti-ate =n #du.a roie

IE! &aN*ELE
B! $unt 4roteine $inteti-ate de li# ocitele T

733. Denu"i#i celulele cu 'l -n i"unitatea

' *ani("ului,

C! au rol =n i#unitatea celular a

or0ani$#ului

A! li# ocitele T B! eo-ino ilele D! #onocitele E! anticor4ii!

D! $unt 4roteine $inteti-ate =n li# ocitele B

E! $unt i#uno0lo(uline! 735. =e"'*l'/ina,

A! e$te o 4rotein 4re-ent =n 4la$#a

73>. Denu"i#i ) 'teine cu 'l -n

$an0uin

i"unitatea ' *ani("ului,

A! anticor4ii B! e$te o 4rotein 4re-ent =n urina 4ri#ar

B! i#uno0lo(ulinele C! reali-ea- cu o)i0enul o co#(ina/ie

$ta(il AF'(
C! li# ocitele T D! con/ine ier care reac/ionea- cu CAF D! neutro ilele E! reali-ea- co#4ui la(ili +

car(a#ino3e+ #o0lo(ina
E! #acro a0ele!

#este pentru admitere $%&&

223

736. E it 'citele,

E! au rol =n $inte-a de anticor4i 4rin

a0o+ cito-!
A! $unt ele#ente i0urate anucleate7 ca i

4lcu/ele $an0uine

73:. Plcu#ele (an*uine ) e.int

u "t'a ele ) ') iet#i &unc#i'nale,


B! $e or#ea- =n #du.a roie i =n

0an0lionii li# atici

C! con/in o)i3e#o0lo(in i

car(a#in3e+ #o0lo(in

D! con/in la $u4ra a/a #e#(ranei anti0ene

A7 B i R3

E! $unt 4re-ente =n li# a!

739. Li"&'citele,

A! $unt a0ranulocite

B! 4ro4or/ia =n or#ula leucocitar: FD+@@Y

C! au rol =n 3e#o$ta- i coa0ulare

D! au rol =n i#unitate

224

!iolo"ie

BB! 4roduc con$tric/ia .a$ului le-at-nt e ce "edii (e eali.ea. (c!i"/ul de *a.e la ni+elul "e"/ anei al+e'l'4ca)ila e C"e"/ ana e()i at' ieD? A! =ntre aerul al.eolar i $ur actant

E! .a$e de $6n0e a4ar/in6nd circula/iei

$i$+ te#ice i 4ul#onare!

7<;. Ca e

dint e u "t'a ele a&i "a#ii

(unt
B! =ntre aerul at#o$ eric i aerul al.eolar CC!

ade.rate:

C! =ntre aerul al.eolar i $6n0ele din

arterele (ronice

A! .olu#ul curent e$te .olu#ul de aer

introdu$ =n 4l#6ni 4rin in$4ira/ie or/at i are DAA #l


D! =ntre aerul at#o$ eric i /e$uturi B! .olu#ul in$4irator de re-er. :1IR>

_ BDAA #l
E! =ntre aerul al.eolar i $6n0ele .eno$

din ca4ilarele 4ul#onare!


C! ca4acitatea .ital _ 1C J 1IR J 1ER 7<:. Aa(cula i.a#ia

)l"Pnului

e(te
D! CPT _ 1C J 1IR J 1ER J 1R

a(i*u at de,

A! arterele i .enele 4ul#onare ce

a4ar/in #icii circula/ii

E! .olu#ul re-idual e$te de DAA #l!

B! arterele i .enele (ronice ce a4ar/in

#icii circula/ii

72<. Ca)acitatea +ital,

C! arterele i .enele (ronice ce a4ar/in

A! re4re-int .olu#ul de aer introdu$

#arii circula/ii

=n 4l#6ni 4rintr+o in$4ira/ie nor#al

D! arterele i .enele 4ul#onare ce

B! re4re-int .olu#ul de aer introdu$

a4ar/in #arii circula/ii

=n 4l#6ni 4rintr+o in$4ira/ie #a)i#

225

!iolo"ie

C! re4re-int .olu#ul #a)i# de aer

B! $c3i#( de 0a-e la ni.el 4ul#onar

e)4irat or/at du4 o in$4ira/ie or/at

C! in$4ira/ie D! de4inde de rec.en/a re$4iratorie

D! $c3i#( de 0a-e la ni.el ti$ular E! e$te $u#a dintre .olu#ul curent7 .o+

lu#ul in$4irator de re-er. i .olu#ul e)4irator de re-er.!


E! o)i0enare a celulelor!

722. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, 725. Din (t uctu a "e"/ anei e()i at' ii

&ac )a te,
A! o)i0enarea $6n0elui $e reali-ea- =n

ca4ilarele 4ul#onare
A! endoteliu ca4ilar

B! o)i3e#o0lo(ina e$te o co#(ina/ie la(il a AF cu '( C! centrii re$4iratori $unt locali-a/i =n $coar/a cere(ral

B! e4iteliu ca4ilar

C! $ur actantul D! o)i0enarea $6n0elui $e reali-ea- =n

ca4ilarele (ronice
D! e4iteliu al.eolar E! c3e#orece4torii .a$culari tri#it

$ti#uli $4re centrii re$4iratori din (ul( i 4unte!

E! inter$ti/iu 4ul#onar

723. Aentila#ia e) e.int ) 'ce(ele de,

727. Pleu ele,

A! e)4ira/ie

A! ac 4arte din $i$te#ul re$4irator

226

!iolo"ie

B! ac 4arte din cile re$4iratorii

B! concentra/ia de CAF din $6n0e

C! $unt #e#(rane $eroa$e

C! $i$te#ul ner.o$ .e0etati. $i#4atic7

4roduc6nd dilatarea (ron3iolelor

D! 4leura 4arietal e$te aderent de

$u4ra a/a 4l#6nilor

D! $i$te#ul

4ara$i#4atic7 (ron3iolelor
E! 4leura

ner.o$ 4roduc6nd

.e0etati. con$tric/ia

.i$ceral e$te aderent de


E! i#4ul$uri de la rece4torii din .a$e!

coa$te! HBD! Lic3idul 4leural:

A! $e 0$ete =ntre 4leura 4arietal i cea

729. La t ece ea din al+e'l -n (Pn*eE OE

.i$ceral

)a cu *e -n ' dine u "t'a ele &' "a#iuni,

B! $e 0$ete =ntre 4leur i 4l#6ni

C! are rol =n .entila/ia 4ul#onar

D! are rol =n #ecanica re$4ira/iei

E! are rol =n $c3i#(urile de 0a-e la ni.el

ti$ular!

726. A(u) a a /' elui / 'n$ic ac#i'nea.,

A! $coar/a cere(ral

#este pentru admitere $%&&

227

DD! #e#(rana re$4iratorie7 $ur actantul7 endoteliul ca4ilar$e or#ea- =n $4lin7 icat7 #du.a roie i 0an0lionii li# atici C! au rol =n 3e#o$ta-

B! re4re-int FD+@@Y din totalul

leucoci+ telor

C! au rol =n $inte-a de anticor4i

D! $e or#ea- =n #du.a roie $u(

ac/iunea eritro4oetinei $ecretate =n rinic3i!

D! $e or#ea- =n 0an0lionii li# atici

75;. =e"'*l'/ina,

E! $e or#ea- =n or0anele li# oide

4eri erice!

A! e$te o 4rotein 4re-ent =n 4la$#a

$an0uin

772. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

B! tran$4ort 0a-e re$4iratorii: AF i CO7

A! tro#(ina

are

rol

=n

coa0ularea

$6n0elui

C! or#ea- cu CAF o co#(ina/ie la(il

+ car(a#ino3e#o0lo(ina

B! CaFJ+ul e$te o $u($tan/ or0anic

din 4la$#

D! $e co#(in $ta(il cu CO7 + CAF'( +

car+ (a#in3e#o0lo(ina

C! anticor4ii au rol =n i#unitate + 4rin

a0ocito-

E! or#ea- cu AF o co#(ina/ie la(il:

o)i+ 3e#o0lo(ina!

D! 3e#o0lo(ina

e$te 4re-ent =n eritrocite

4rotein

77<. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

li"&'cite (unt +ala/ile,

E! =n

ti#4ul .a$culo+4lac3etar or#ea- i(rina!

$e

A! au rol =n i#unitatea or0ani$#ului

4rin a0ocito-

773. Ale*e#i a('cia#iile c' ecte,

#este pentru admitere $%&&

228

A! anticor4ii anti+R3 $unt 4re-en/i =n

777. Fact' ul R!,

#od nor#al =n 4la$#


A! e$te un anti0en 4re-ent =n 4la$#a B! i(rino0en + coa0ularea $6n0elui

4er$oanelor R3J

C! tro#(ocite + rol =n 3e#o$ta-

B! e$te un anticor4 4re-ent =n 4la$#a

4er$oanelor R3J

D! anticor4i + celule cu rol =n i#unitate

C! e$te un anti0en 4re-ent 4e #e#(rana

eritrocitelor la 4er$oanele R3R

E! a0lutinine a i P + anti0ene 4re-ente

=n 4la$#a $an0uin!

D! e$te un anti0en 4re-ent 4e $u4ra a/a

eritrocitelor la 4er$oanele R3J


775. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte, E! are i#4ortan/ =n ti#4ul tran$ u-iilor! A! anticor4ii a i P + $unt anticor4i

4re-en/i 4e $u4ra a/a 3e#atiilor

77>. Pe ('an de * u) (an*uin < ) e.int

u "t'a ele ca acte i(tici,


B! anti0enele A i H + $unt 4re-ente =n

4la$#a $an0uin

A! 4re-int =n 4la$# antico4i a i P

C! 4er$oan de 0ru4 $an0uin A +

4re-int =n 4la$# anticor4i a i P

B! nu 4re-int 4e eritrocite anti0ene A i

D! 4er$oan de 0ru4 $an0uin AH +

4re-int =n 4la$# anti0ene A i H

C! 4oate 4ri#i $6n0e de la toate 0ru4ele

$an0uine

E! actorul R3 e$te un anti0en 4re-ent

4e #e#(rana eritrocitelor!

D! 4oate dona $6n0e la toate 0ru4ele

$an0uine

#este pentru admitere $%&&

229

E! 4oate dona $6n0e nu#ai 4er$oanelor

0ru4 $an0uin AH

de 0ru4 A!

776. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

A! li# ocitele T au rol =n $inte-a de

anticor4i

B! or#area

ila#entelor de i(rin + 4ri#a eta4 a 3e#o$ta-ei

C! tro#(ocitele au rol =n 3e#o$ta- D! anticor4ii a i :@ au rol =n i#unitate

E! 4roteinele

4la$#atice au rol =n tran$4ortul AF i CAF!

779. Antic' )ii a $i C5,

A! $unt anticor4i 4la$#atici

B! $unt 4re-en/i =n 4la$#a 4er$oanelor

de 0ru4 $an0uin AH

C! $unt

4re-en/i 4e #e#(rana eritrocitelor la 4er$oanele de 0ru4 $an0uin A

D! li4$e$c din 4la$#a 4er$oanelor de

230

!iolo"ie

EE!$unt anticor4i 4re-en/i =n 4la$#a 4er$oanelor de 0ru4 $an0uin A!au rol =n 3e#o$ta- A! ader la $u4ra a/a .a$ului le-at

A! $unt 4roteine 4la$#atice

B! $unt $inteti-a/i de ctre #onocite

B! con/in actorii coa0ulrii C! neutrali-ea- anti0enul 4trun$ =n

or0ani$#
C! .aloarea nor#ala BDA!AAA+@AA!AAAM

##@!
D! au rol =n i#unitatea ne$4eci ic

73;. G u)a (an*uin AH, E! a0lutininele A! con/ine anticor4i al a i (eta 4e

al a i anticor4i 4la$#atici!

(eta

$unt

$u4ra a/a 3e#atiilor


752. Ce

t (tu i

ca acte i(tice

au

anti*ene4
FF!

KB! con/ine anticor4i A i B =n


**!

4la$# le A i B:

B! nu con/ine anticor4i =n 4la$# A! $unt C! 4oate dona $6n0e tuturor 0ru4elor

4re-ente eritrocitelor $an0uine

4e

#e#(rana

B! $unt 4re-ente i la 4er$oane de 0ru4 A D! 4oate 4ri#i $6n0e de la toate 0ru4ele

$an0uine!

C! $unt anticor4i 4la$#atici

75<. P eci.a#i

ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la antic' )i (unt c' ecte,

D! $unt 4re-ente la 4er$oanele de 0ru4

AB la $u4ra a/a 3e#atiilor

231

!iolo"ie

E! $unt anticor4i 4re-en/i 4e #e#(rana

i R3R

eritrocitelor la 4er$oanele de 0ru4 $an0uin AB!


D! 4ot dona $6n0e la 4er$oane de 0ru4

AB indi erent de R3
753. Ce

t (tu i ca acte i(tice antic' )ii al&a $i /eta,

au

E! 4ot 4ri#i $6n0e de la 4er$oane de 0ru4 A! $unt anticor4i 4la$#atici

A i R3J!

B! $unt 4re-en/i =n 4la$#a 4er$oanelor

757. Ce ca acte i(tici ) e.int )la("a (an4

de 0ru4 AB

*uin,

C! nu tre(uie $ .in =n contact cu

A! tran$4ort 3or#oni i i#uno0lo(uline

anti0e+ nele de acelai ti4


B! con/ine $u($tan/e anor0anice7

re4re-entate de 4roteine i li4ide


D! $unt 4re-en/i 4e #e#(rana 3e#atiilor

C! con/ine actorii tro#(ocitari ai coa0u+ E! $unt 4re-en/i =n 4la$#a 4er$oanelor

lrii

de 0ru4O!

D! =nde4linete rol i =n tran$4ortul 755. Pe ('anele cu * u) (an*uin H $i R!4,

0a-elor re$4iratorii

A! 4ot

dona $6n0e la toate 0ru4ele $an0uine

E! con/ine i(rino0en i 4rotro#(in!

B! 4ot dona $6n0e la 4er$oane de 0ru4

75>. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

B i R3J

(unt +ala/ile )ent u )e ('anele de * u) AH $i R! )'.iti+,

C! 4ot dona $6n0e la 4er$oane de 0ru4 B

A! 4re-int 4e $u4ra a/a 3e#atiilor

232

!iolo"ie

anticor4ii Ai B

A! $u($tan/e anor0anice: 4roteine7

0lucide7 li4ide

B! 4re-int =n 4la$# anti0enul R3 B! 4roteine cu rol =n coa0ularea $6n0elui

C! con/in =n 4la$# anti0enele A i B C! anticor4i

cu

rol

=n

a4rarea

antiin ec/ioa$
D! 4ot 4ri#i $6n0e de la 4er$oane AB i

R3 ne0ati.
D! anioni: NaJ7 IJ7 CaFJ7 M0FJ

E! 4ot 4ri#i $6n0e de la 4er$oane O i R3

ne0ati.!

E! NaJ :natre#ia> =n .aloare de

B@D+ BH?##olMl!

756. SPn*ele, 75:. E it 'citele,

A! e$te un ti4 de /e$ut con<uncti. A! $unt ele#ente

i0urate cu rol =n #en/inerea ec3ili(rului acido+(a-ic


B! con/ine o 4arte lic3id: 4la$#a

C! con/ine celule + nu#ite ele#ente i0u+

rate

D! con/ine nu#ai eritrocite i leucocite

E! are un .olu# de H7D+DB!

759. Pla("a (an*uin c'n#ine,

N este pentru admitere $%&&

''! con/in 3e#o0lo(in cu rol =n tran$4ortul AF i CAFAle*e#i a&i "a#iile c' ecte, A! 4la$#a tran$4ort: c3ilo#icroni7 a#ino+ aci-i7 aci-i 0rai li(eri

E! 4re-int o -on centrala #edulara i o

-on 4eri eric corticala!

76<. S)lina,

B! li4o4roteinli4a-a e$te o en-i#

4re-ent =n 4la$#a $an0uin

A! e$te un or0an li# oid 4eri eric

C! eritrocitele $e di$tru0 4rin 3e#o$ta-

B! 4ri#ete li# ocitele T

D! aldo$teronul #en/ine 4re$iunea

o$#otic a 4la$#ei

C! are rol =n 3e#oli-

E! corti-olul e$te tran$4ortat 4e o

D! inter.ine =n #eta(oli$#ul ierului

4rotein 4la$#atic!
E! e$te iri0ata de artera $4lenic7 ra#ur 7>;. Gan*li'nii li"&atici,

din aorta a(do#inal!

A! 4roduc li# ocite7 3e#atii i

762. A)a i#ia a*lutininel' anti4R! (e &ace

i#uno0lo+ (uline

-n u "t'a ele "'du i,

B! $unt 4re-en/i 4e tra$eul .a$elor $an0uine

A! tran$ u-ie cu $6n0e R3J la 4er$oane R3R

C! au rol =n i#unitate

B! tran$ u-ie cu $6n0e R3b la 4er$oane R3J

C! $arcin cu t R3J la #a# cu R3R D! $unt 4re-en/i i =n re0iunea in03inal

i laterocer.ical
D! $arcin cu t R3+ la #a# cu R3J

N este pentru admitere $%&&

E! $arcin cu at R3J la #a# cu R3J!

II.

QTi +E anti+R3

D! =n cur$ul 4ri#ei $arcini a4ar anticor4i

763. Dat' it ca acte ului d'"inant al *e4

nei ca e c'ndi#i'nea. a)a i#ia a*lutin'*e4 nului R!E c')ilul +a &i R!F cPnd,

E! du4 natere a4ar anticor4i anti+R3 =n

$6n0ele #a#ei!

A! #a#a i tata $unt R3J

767. Antic' )ii anti4R!,

B! #a#a i tata $unt R3+

A! a4ar du4 natere =n or0ani$#ul

:$6n0ele> #a#ei R3R7 cu tata R3J

C! #a#a e$te R3J i tata e$te R3R

B! a4ar du4 natere =n or0ani$#ul

co4ilului R3J cu #a#a R3R


D! #a#a e$te R3R i tata e$te R3J C! a4ar =n ti#4ul 4ri#ei $arcini a unei

#a#e R3R cu tata R3J


E! =n toate ca-urile #en/ionate #ai $u$! D! 4roduc 3e#oli- =n or0ani$#ul 765. In ca.ul unei "a"e R!R$i a unui tat

#a#ei R3R i tata R3J

R!F,
E! 4roduc 3e#oli- =n or0ani$#ul tului R3J A! co4ilul .a i R3R
S.

SISTEMUL CIRCULATOR

B! co4ilul .a i R3J 76>. Ale*e#i a('cia#iile c' ecte, .

C! =n cur$ul 4ri#ei $arcini nu a4ar

anticor4i

A! AD'+ul + .a$ocon$tric/ie

N este pentru admitere $%&&

B! tiro)ina + .a$odilata/ie

B! includ re/eaua lui PurXin<e =n $e4tul

in+ ter.entricular

C! .a$o4re$ina + creterea .olu#ului $an0uin

C! ini/ia- i conduc 4oten/iale de ac/iune D! i#4ri# rit#ul idio.entricular 4rin nodului atrio+.entricular
D! adrenalina + .a$odilata/ie

E! au 4ro4rietatea de contractilitate! E! noradrenalina + .a$ocon$tric/ie +

$cderea 4re$iunii arteriale!


76:. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte, 766. P e(iunea a te ial )'ate c e$te -n

u "t'a ele c'ndi#ii,

A! =n ti#4ul $i$tolei .entriculului $t6n0

4re$iunea =n artera aort i 4ul#onar are o .aloare de BFA ##'0


A! $ti#ularea ner.ului .a0

B! creterea $ecre/iei de noradrenalin

C! $u( ac/iunea AD'+ului

D! 4rin .a$ocon$tric/ie arteriolar

E! 4rin creterea .olu#ului $an0uin!

769. Cent ii de aut'"ati(" ca diac,

A! includ nodului $inoatrial =n $e4tul

inter+ .entricular

236

!iolo"ie

,,! =n dia$tola .entricular 4re$iunea din aort cre$teAle*e#i a('cia#iile c' ecte, A! eritro4oetina + 3or#on $ecretat =n ri+ nic3i

E! $e reali-ea- 4rin 4roteine 4la$#atice

+ anticor4i! HHZ! Care dintre ur#toarele a ir#a/ii $unt corecte:

B! anticor4i + 4roteine 4la$#atice cu rol

=n i#unitatea or0ani$#ului

A! $6n0ele are rol =n ter#ore0lare

C! tro#(ocite + rol =n a-a .a$culo+

B! or#area 0lo(ulelor roii $e

4lac3e+ tar i 4la$#atic a 3e#o$ta-ei

reali-ea- in 0an0lionii li# atici

C! eritro4oetina $ti#ulea- or#area de D! li# ocitele T + i#unitate $4eci ic

eritrocite

u#oral
D! actorii coa0ulrii 4roduc E! tro#(ina + en-i# cu rol =n coa0ulare!

.a$ocon$tric/ie

77:. I"unitatea,

E! i(rino0enul $e tran$ or# =n i(rin

=n 4ri#a eta4 a coa0ulrii! HDA! Pe $u4ra a/a 3e#atiilor $e 4ot 0$i:

A! e$te un 4roce$ la care 4artici4 toate

ele#entele i0urate ale $6n0elui


A! anti0ene A i B

B! e$te un 4roce$ la care 4artici4 leucocitele B! anticor4i a i P

C! a$i0ur de0radarea

#icroor0ani$#elor 4rin a0ocito-

C! anti0en R3

D! i#4lic $inte-a de anticor4i =n li# ocite

D! anticor4i anti+R3

237

!iolo"ie

E! anticor4i A i B!

E! tro#(ocite + a4rare antiin ec/ioa$!

7>2. Ca e dint e u "t'a ele celule au 'l

7>5. Antic' )ii anti R!,

-n i"unitate,
A! $unt 4re-en/i =n #od nor#al =n A! eritrocitele

4la$#a 4er$oanelor R3J

B! tro#(ocitele

B! $unt 4re-en/i =n #od nor#al =n

4la$#a 4er$oanelor R3R

C! li# ocitele

C! $e $inteti-ea- =n ti#4ul 4ri#ei

$arcini la #a#a R3R cu tul R3J


D! anticor4ii D! $e $inteti-ea- du4 tran$ u-ie de

$6n0e R3R la 4er$oana R3J


E! i#uno0lo(ulinele!

E! $e $inteti-ea- du4 natere la #a#a 7>3. Ca e dint e u "t'a ele ela#ii celul

R3R cu tul R3J!

(an*uin 4 &unc#ie e(te &al(,


7>7. -n c'ndi#iile e&ectu ii unei t an(&u.ii A! eritrocite + ec3ili(ru acido+(a-ic

B! tro#(ocite + 3e#o$ta-

de u *en# cPnd nu cun'a$te#i * u)a (an*uin $i R!4ulE ce &el de (Pn*e utuii.a#i?


88.

C! li# ocite + i#unitate

A! 0ru4 $an0uin O i R3R

D! 3e#atii + tran$4ort de CAF

B! 0ru4 $an0uin O i R3J

238

!iolo"ie

C! 0ru4 $an0uin AB i R3J

B! i#unitate $4eci ic + a0ocito-

D! 0ru4 $an0uin A i R3R

C! i#unitate

ne$4eci ic + $inte- de

anticor4i

E! 0ru4 $an0uin AB i R3R! D! ti#ocite + celule $te# #du.a

3e#ato+ or#atoare + li# ocite T


7>>. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, E! anticor4i + celule cu rol =n i#unitate

$4eci ic u#oral!
A! i#unitate do(6ndit arti icial + 4a$i.

+ .accinare
7>9. Mediul inte n e(te &' "at din, B! i#uno0lo(uline + i#unitate $4eci ic

u#oral
A! lic3id inter$ti/ial

C! $4lina e$te un or0an li# oid 4eri eric H. (Pn*e

D! 4ri#a eta4 a 3e#o$ta-ei + .a$ocon+

$tric/ie

C! lic3ide e)tracelulare

E! ulti#a eta4 a coa0ulrii + or#area

D! li# a

c3ea0ului de i(rin!

7>6. Ale*e#i a('cia#iile c' ecte,

A! i#unitate do(6ndit arti icial + acti. +

ad#ini$trare de 0a##a0lo(uline

#este pentru admitere $%&&

239

LL!urin!e$te $incron cu $i$tola atriului $t6n0 B! e$te $incron cu $i$tola .entricular

C! $tr(ate dia ra0#ul

D! colectea- li# a de la #e#(rul $u4eri+ C! a$i0ur tran$ erul $6n0elui o)i0enat =n

.entriculul dre4t

or $t6n07 <u#tatea $t6n0 a ca4ului i 06tului

D! a$i0ur re luarea $6n0elui =n .enele

E! colectea- li# a i de la 0onade!

#ari! Acti+itatea ca di'+a(cula (e a&l (u/ c'nt 'lul,


7:2.

7:5. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii de(4

) e a te a a' t (unt c' ecte,


A! 3or#onilor #edulo$u4rarenalei

A! e$te o arter de ti4 ela$tic B! 3i4otala#u$ului

B! 4leac din .entriculul $t6n0 i con/ine C! cilor 4ira#idale7 e)tra4ira#idale

$6n0e arterial

D! centrilor cardioin3i(itori (ul(ari

C! la (a-a ini#ii $e a l =n $t6n0a arterei

4ul#onare

E! nucleului dor$al al .a0ului!

D! la locul de e#er0en/ 4re-int .al.a

tricu$4id
7:3. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii ) i4

+ind ci(te na c!ili (unt ade+ ate,

E! de la ni.elul c6r<ei $e de$4rinde artera

$u(cla.icular $t6n0!
A! re4re-int ori0inea canalului li# atic

dre4t
7:7. Si(t'la

at iului ca acte i.ea. ) in,


B! la ni.elul ei $e .ar$ duetul toracic A! $e

d e)t

(e

de$ oar $i#ultan cu $i$tola

#este pentru admitere $%&&

240

.entricular

7:6. -n

cu (ul dia(t'lei +ent icula eE )'.i#ia +al+el' at i'+ent icula e $i a +al+ulel' (e"iluna e e(te u "t'a ea,

B! e$te $in0ura

a- a ciclului cardiac c6nd $6n0ele trece din atrii =n .entricule

A! .al.ele atrio.entriculare $unt =nc3i$e

C! =n ti#4ul de$ urrii ei .al.ele atrio+

.entriculare $unt de$c3i$e

B! .al.ulele $e#ilunare $unt de$c3i$e

D! 4o#4ea- =n .entriculul dre4t $6n0e

C! .al.ele atrio.entriculare $e de$c3id

o)i0enat
D! .al.ulele $e#ilunare $unt =nc3i$e

E! 4o#4ea- =n .entriculul dre4t $6n0e .eno$!


E! at6t .al.ele atrio.entriculare c6t i 7:>. -n

inte +alul de ti") dint e .*'"'tul dia(t'lic $i u "t' ul .*'"'t (i(t'lic (e ) 'duc u "t'a ele e+eni"ente,

cele $e#ilunare $unt de$c3i$e!

7:9. Ci cula#ia "a e (au (i(te"ic,

A! $i$tola atrial

A! 4leac din .entriculul $t6n0

B! de$c3iderea .al.elor atrio.entriculare

B! =nce4e cu artera aort

C! de$c3iderea .al.ulelor $e#ilunare

C! $e ter#in cu .enele ca.e

D! u#4lerea 4a$i. a .entriculelor

D! $e =nc3eic =n atriul dre4t

E! dia$tola .entricular!

E! a$i0ur eli#inarea CAF din or0ani$#!

#este pentru admitere $%&&

241

7::. Ci cula#ia "ic (au )ul"'na ,

7;<. Selecta#i

a&i "a#iile c' ecte e&e it'a e la +ena ca+ in&e i'a ,

A! 4leac din .entriculul dre4t A! $e or#ea- 4rin ra#i icarea .enelor

iliace co#une
B! =nce4e cu artera 4ul#onar B! are ca a luent .ena 4ort C! $e

ter#in 4ul#onare

cu

cele

dou

.ene
C! colectea- i $6n0ele or0anelor din (a+

D! $e =nc3eie =n atriul $t6n0

E! a$i0ur

o)i0enarea ca4ilarele 4ul#onare!

$6n0elui

din

7:;. P eci.a#i

ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la duetul t' acic (unt c' ecte,

A! =nce4e =n a(do#en 4rintr+o 4or/iune

dilatat: ci$terna c3ili

B! $tr(ate dia ra0#a

C! colectea- li# a de la 0an0lionii

a)ilari $t6n0i

D! nu 4re-int 4e traiectul $u .al.ule $e#ilunare E! $e .ar$ =n .ena $u(cla.icular drea4t!

242

!iolo"ie

MM! +in$6n0ele trece din atrii =n .entricule ;4a$i.9 =nainte de $i$tola atrial B! $i$tola .entriculara $e de$ oar $i#ultan cu $i$tola atrial

C! .ena iliac intern

D! .enele renale

C! ciclul cardiac are o durat de A7 C $

4entru o rec.en/ cardiac de ND contrac/iiM #inut!

E! .ena e#ural!

792. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, 76;. Ca e dint e u "t'a ele a te e (e

de() ind di ect din cP Ba a' tei?


A! .al.ele atrio.entriculare $e =nc3id

la =nce4utul dia$tolei .entriculare


A! trunc3iul (ra3ioce alic

B! .al.ulele $e#ilunare $e =nc3id la B! artera $u(cla.icular $t6n0

$ 6ritul $i$tolei .entriculare

C! artera carotid co#un $t6n0

C! .al.ele atrio.entriculare $unt =nc3i$e

=n ti#4ul $i$tolei .entriculare

D! artera $u(cla.icular drea4t

D! .al.ulele

$e#ilunare de la (a-a arterei aorte i 4ul#onare $unt =nc3i$e =n ti#4ul $i$tolei atriale

E! trunc3iul (ra3ioce alic $t6n0! E! .al.ulele 79<. A&luen#ii

di ec#i

ai

+enei

ca+e

$e#ilunare de la (a-a arterei aorte i 4ul#onare $e de$c3id =n ti#4ul $i$tolei .entriculare!

in&e i'a e (unt,

A! .enele 3e4atice

793. Si(te"ul

li"&atic

a e

u "t'a ele

&unc#ii,

B! .ena 4ort

A! tran$4ortul a#inoaci-ilor i

243

!iolo"ie

0luco-ei a($or(ite =n inte$tin

C! e$te 4rodu$ de =nc3iderea .al.elor (i+

cu$4id i tricu$4id

B! 4roducerea de li# ocite D! e$te 4relun0it i cu tonalitate <oa$

C! 4roducerea de i#un0lo(uline E! e$te 4rodu$ 4rin =nc3iderea .al.elor

$e#ilunare ale 4ul#onare!


D! tran$4ortul de c3ilo#icroni

aortei

arterei

79>. Z*'"'tul II Cdia(t'licD e(te, E! tran$4ortul de li4ide a($or(ite la

ni.elul inte$tinului $u(/ire! 795. P in ce (e a(ea"n )ul"'na e $i +enele ca+e,


A! aduc la ini# $6n0e .eno$

+enele

A! $curt i a$cu/it

B! 4rodu$ la $ 6ritul $i$tolei .entriculare

B! $e de$c3id =n atrii C! con$ecin/a

$e#ilunare 4ul#onare
C! aduc la ini# $6n0e arterial

=nc3iderii ale aortei

.al.ulelor i arterei

D! =i au ori0inea =n atrii E! aduc $6n0e de la /e$uturi la ini#!

D! 4rodu$

la .entriculare

=nce4utul

dia$tolei

797. Z*'"'tul I C(i(t'licD,

E! $e =nre0i$trea- 4e electrocardio0ra#!

A! #arc3ea- $ 6ritul $i$tolei atriale

796. -n at iul d e)t (e de(c!id,

B! #arc3ea-

=nce4utul

$i$tolei

A! .enele 4ul#onare

.entriculare

244

!iolo"ie

B! .ena ca. in erioar

A! .al.ele atrio.entriculare $unt de$c3i$e

C! .ena ca. $u4erioar

B! .al.ulele $e#ilunare ale arterei aorte

$unt =nc3i$e

D! .enele $u(cla.iculare

C! .al.ulele $e#ilunare ale arterei 4ul#onare $unt =nc3i$e D! .al.ele atrio.entriculare $unt =nc3i$e
E! cele dou .ene (ra3ioce alice!

E! toate .al.ele ini#ii $unt =nc3i$e! 799. Gan*li'nii li"&atici,

79;. Si(t'la at iului d e)t, A! $unt or#a/iuni 4re-ente 4e traiectul

.a$elor $an0uine

B! inter.in =n i#unitate 4rin 4roducerea

de li# ocite

C! $unt

$itua/i

4e

traiectul

.a$elor

li# atice

D! =n anu#ite re0iuni or#ea- 0ru4uri:

4re.i$ceral7 in03inal7 4ara.erte(ral

a(do#inal7

E! au rol =n or#area de a0ranulocite!

79:. P eci.a#i )'.i#ia +al+el'

ini"ii -n

ti")ul (i(t'lei at iale,

#este pentru admitere $%&&

245

NN! =#4in0e =n .entriculul dre4t $6n0e .e+ no$ :neo)i0enat>A)a atul +al+ula al ini"ii a e u "t'a ele 'lu i, A! i#4ri# un $en$ unic circula/iei intra+ cardiace :din atrii $4re .entricule>

E! colectea- li# a de la #e#(rele

in erioare7 or0ane din a(do#en i din torace

><2. Cent ii de aut'"ati(" ca diac,

B! a$i0ur contrac/ia rit#ic a atriilor i

.entriculelor

A! $unt or#a/i din celule care ini/ia-

i K conduc i#4ul$uri

C! 4artici4

la

reali-area

-0o#otelor
B! con/in re/eaua PurXin<e di$4u$ =n

ini#ii

4ere/ii atriali

D! in luen/ea- 4re$iunea arterial C! con/in a$ciculul 'i$ di$4u$ =n $e4tul

inter.entricular
E! creea- condi/ii de cretere a

4re$iunii =n ca.it/ile ini#ii!


D! a$i0ur auto#ati$#ul cardiac

><<. Canalul t' acic, E! au un rit# unc/ional care 4oate i

#odi icat i de 3or#onii tiroidieni!


A! are ori0inea =n a(do#en =n ci$terna

c3ili
><3. A' ta

(e

ca acte i.ea.

) in

u "t'a ele,
B! $e .ar$ =n .ena $u(cla.icular drea4t A! are ori0inea =n .entriculul $t6n0 C! $e .ar$ =n ci$terna c3ili B! tran$4ort $6n0e o)i0enat7 arterial D! $e .ar$ =n .ena <u0ular drea4t C! 4re-int la ori0inea din .entricul

.al.e $e#ilunare

#este pentru admitere $%&&

246

D! are ca a luen/i direc/i arterele coronare E! tran$4ort $6n0e o)i0enat adu$ la ini# de .enele 4ul#onare

B! durea- A7 @ $ecunde :ND contrac/iiM

OO! ><5. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

P #inut>

(unt ade+ ate,


C! re4re-int contrac/ia .entriculilor A! .ite-a de conducere e$te #ai

#are =n re/eaua PurXin<e dec6t =n #iocardul contractil

D! core$4unde =nce4utului dia$tolei atriale

B! or/a

de contrac/ie e$te in.er$ 4ro4or/ional cu 0ro$i#ea 4ere/ilor cardiaci

E! $e de$ oar =n dou a-e: a-a de

e<ec+ /ie i a-a i-o.olu#etric!

><>. U "t'a ele a&i "a#ii ) i+ind ciclul C! =ntre atrii i .entriculi e)i$t

ca diac (unt ade+ ate,

$in0ur cone)iune unc/ional


A! e$te or#at dintr+o $i$tol i o dia$tol D! =n rit# $inu$al7 acti.itatea cardiac

e$te condu$ de nodului $inoatrial


B! $i$tola atrial contri(uie la

u#4lerea acti. a .entriculilor


E! =n

a$ciculul 'i$7 rec.en/a de$crcare e$te de HAM#inut

de
C! =nce4e cu dia$tola 0eneral

><7. Ca e din u "t'a ele a&i "a#ii

) i+ind (i(t'la +ent icula (unt ade+ ate?

D! are o durat de A7 C $ecunde 4entru o

rec.en/ de ND contrac/iiM#inut

A! e)4ul-ea-

=n artera aort i 4ul#onar NA #l $6n0e: .olu#ul $i$tolic :.olu#+ (taie>

E! -0o#otul

II #arc3ea- dia$tolei .entriculare!

=nce4utul

#este pentru admitere $%&&

247

><6. Ten(iunea a te ial e(te dete "inat

><:. Ca e din u "t'a ele a&i "a#ii (unt

de u "t' ii &act' i,

ade+ ate )ent u ca)ila e?

A! 4re-en/a o)i0enului =n $6n0ele arterial

A! $e 0$e$c =n continuarea arteriolelor B! a4ar/in #icrocircula/iei

B! .olu#ul $an0uin C! la

ace$t ni.el $e reali-ea- $c3i#(urile nutriti.e =ntre $6n0e i /e$uturi


C! de(itul cardiac D! $e continu cu .enulele D! re-i$ten/a 4eri eric

E! ela$ticitatea .a$elor!

><9. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte -n le*tu

cu )ul(ul a te ial,

A! e$te

datorat =nc3iderii atrio.entriculare

.al.elor

B! e$te o e)4an$iune a 4eretelui arterial

C! e$te tran$#i$ de+a lun0ul arterelor

D! $e

=nre0i$trea- onocardio0ra+ #a

0ra ic

E! o er in or#a/ii a$u4ra rit#ului cardiac!

248

!iolo"ie

PP! continu #etaarteriolelele!$e .ar$ =n atriul $t6n0 D! 0ra.ita/ia a.ori-ea- circula/ia $6n0elui =n acea$t .en!

D! renina

E! .a$o4re$ina! HZ@! Care e$te $en$ul =n care de$c3iderea 7;2. Ine +a#ia )a a(i")atic a ini"ii (e

eali.ea. ) in,

.al.elor 4er#ite cur0erea intracardiac a $6n0elui:

A! i(re

4re0an0lionare .a0ale ori0inea =n nucleul dor$al

cu

A! .al.a tricu$4id: din atriul dre4t $4re

.entriculul dre4t

B! i(re 4o$t0an0lionare cu ori0inea =n

B! .al.a (icu$4id: din atriul dre4t

0an0lionii intra#urali :#u$culatura atriilor>

$4re .entriculul dre4t

C! .al.a tricu$4id: din atriul $t6n0 $4re C! i(rele 4o$t0an0lionare care or#ea-

.entriculul $t6n0

ner.ii cardiaci
D! .al.a (icu$4id: din atriul $t6n0 D! i(rele 4re0an0lionare cu ori0inea =n

$4re .entriculul $t6n0

coarnele laterale ale #du.ei $4inrii T +T


E! din$4re atrii $4re .entricule!
QQ.

4o$t0an0lionare eli(erea- acetilcolina! HZF! E ecte .a$ocon$trictoare au:

E! i(rele

35

care
7;7. CPnd (e de(c!id +al+ele

at i'+ent icula e -n cu (ul e+'lu#iei ca diace?

A! acetilcolina A! la $ 6ritul $i$tolei atriale

B! noradrenalina B! =n cur$ul $i$tolei .entriculare

C! 3or#onul antidiuretic

249

!iolo"ie

C! du4 ter#inarea $i$tolei .entriculare

condi/ii de 3i4oten$iune

D! la =nce4utul $i$tolei atriale

B! adrenalina

4roduce rec.en/ei cardiace

creterea

E! la $ 6ritul dia$tolei .entriculare! C! tiro)ina 4roduce .a$ocon$tric/ie

7;>. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind

dia(t'la +ent icula (unt ade+ ate,

D! noradrenalina 4roduce .a$ocon$tric/ie

A! durea- A7 D $ M ND contrac/ii 4e #inut

E! 3or#onul

antidiuretic .a$ocon$tric/ie arteriolar!

deter#in

B! e$te cu4rin$ =ntre $ 6ritul $i$tolei .entriculare i $ 6ritul $i$tolei atriale C! =n ti#4ul ei $e de$c3id .al.ele atrio.entriculare

7;9. Ca e a&i "a#ii ) i+ind ci cula#ia li"&a4

tic (unt ade+ ate,

A! 4rin circula/ia li# atic reintr =n .ene D! =n ti#4ul ei .entriculele $unt ca.it/i

o 4arte din lic3idul inter$ti/ial

=nc3i$e

B! circula/ia li# atic =nce4e =n /e$uturi E! e$te cu4rin$ =ntre -0o#otul dia$tolic i

4rin ca4ilare =nc3i$e

-0o#otul $i$tolic!
C! ca4ilarele li# atice $unt alctuite 7;6. Ca e a&i "a#ii ) i+ind e*la ea u"'4

dintr+ un endoteliu i#4er#ea(il

al a a)a atului ca di'+a(cula (unt ade4


D! ca4ilarele li# atice $e 0$e$c =n K + ate,

$4a/iul inter$ti/ial

A! adrenalina

de$carc

i noradrenalina $e din #edulo$u4rarenal =n

E! ca4ilarele

li# atice au $tructura a$e#ntoare cu ca4ilarele $an0uine!

250

!iolo"ie

7;:. Si(t'la +ent icula dete "in u "4

t'a ele &en'"ene,

A! circula/ia $6n0elui =n artere

B! =nc3iderea .al.elor atrio.entriculare

C! de$c3iderea .al.ulelor $e#ilunare

D! creterea 4re$iunii intra.entriculare

E! $cderea 4re$iunii arteriale!

7;;. P in

ce (e a(ea"n ci cula#ia (an*uin $i ci cula#ia li"&atic,

A! $unt $i$te#e .a$culare de$c3i$e

B! tran$4ort li# ocite

C! ca4ilarele li# atice7 la

el cu cele $an0uine7 $unt =nc3i$e la un ca4t

D! 4rin a#(ele circula/ii reintr =n .ene

o 4arte din lic3idele inter$ti/iale

#este pentru admitere $%&&

251

RR! tran$4ort i#uno0lo(uline!Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, A! centrul cardio.a$o#otor e$te locali-at =n (ul( i 4unte

.ena ca. in erioar

E! .ena ca. in erioar7 .ena 4ort7

.enele 3e4atice7 .ena $4lenic!


B! re/eaua lui PurXin<e $e di$tri(uie

#iocardului atrial

>32. C!il'"ic 'nii a/(' /i#i de la ni+elul

en4 te 'citului aBun* -n at iul d e)t (t /tPnd,


C! (arorece4torii

$unt locali-a/i =n $inu$ul carotidian


A! c3ili erul li# atic central7 ci$terna

D! $ti#ularea

i(relor $i#4atice 4roduce creterea 4re$iunii arteriale

c3ili7 duetul toracic7 .ena $u(cla.icular $t6n07 trunc3iul (ra3ioce alic $t6n07 .ena ca. $u4erioar

E! $ti#ularea

4roduce cardiace!

i(relor creterea

$i#4atice rec.en/ei

B! c3ili erul li# atic central7 .ena ca.

in erioar

C! c3ili erul li# atic central7 ci$terna >3<. O !e"atie din ()lin aBun*e -n at iul

c3ili7 .ena ca. $u4erioar

d e)t (t /tPnd,

A! .ena $4lenic7 .ena 4ort7 .enele

D! c3ili erul

3e4atice7 .ena ca. in erioar

li# atic central7 4ort7 .ena ca. in erioar

.ena

B! .ena $4lenic7 .ena ca. in erioar

E! c3ili erul li# atic central7 canalul

li# atic dre4t7 .ena $u(cla.icular drea4t7 trunc3iul (ra3ioce alic dre4t7 .ena ca. in erioar!
SI. Si(te"ul

C! .ena $4lenic7 trunc3iul celiac7 .ena

4ort7 .ena ca. in erioar

u ina 4 E@c e#ia

&&!

D: .ena $4lenic7 .ena 4ort7

>33. Ca e dint e !' "'nii enu"e a#i

#este pentru admitere $%&&

252

(ti"ulea. ea/(' /#ia de ('diu la ni+el enal,

B! corti-olul

A! #ineralocorticoi-ii

C! AD'+ul

B! corti-olul

D! calcitonina

C! aldo$teronul D! .a$o4re$ina

E! aldo$teronul!

>3>. An(a =enle, >35. Ca e dint e &act' ii de "ai B'( (cade

(ec e#ia enala a i'nului de )'ta(iu,


A! ace le0tura =ntre tu(ul contort di$tal

i tu(ul colector
A! &T'+ul

B! a$i0ur rea($or(/ia 'FA =n 4or/iunea B! 0lucocorticoi-ii

de$cendent

C! AD'+ul

C! are dou (ra/e de$cendent i a$cendent

D! calcitonina

D! e$te $curt 4entru to/i ne ronii

E! aldo$teronul

E! e$te

lun0 4entru ne ronii 0lo#erulii $itua/i <u)ta#edular!

cu

>37. Ca e

dint e &act' ii de "ai B'( dete "in (ec e#ia i'nului de )'ta(iu ) in inic!i,

>36. Sec e#ia de N=5,

A! =#4iedic acidi ierea urinii A! renin

#este pentru admitere $%&&

253

B! inter.ine

=n re0larea ec3ili(rului

B! de4inde de4'+ul #ediului intern

acido+ (a-ic

C! $e reali-ea- doar =n tu(ii colectori

C! $e ace 4rin $c3i#( ionic cu NaJ D! $e ace 4rin $c3i#( ionic cu 'J

D! are e ect deto)i iant

E! a$i0ur eli#inarea de 'H!

>39. Ne& 'nul,

A! re4re-int

unitatea unc/ional a rinic3iului

anato#ic

B! e$te alctuit din tu(i renali i re/ea

ca4ilara 4eritu(ular

C! e$te or#at din cor4u$cul renal i ca4$ula BoS#an D! are =n $tructura $a i tu(i 4ro)i#ali7 di$+ tali i colectori

E! e$te or#at din cor4u$culul renal i

tu(ul urini er!

>3:. Sec e#ia de )'ta(iu,

A! e$te $ti#ulat de #ineralocorticoi-i

254

!iolo"ie

TT! contri(uie la deto)i iere!Ca e dint e u "t' ii &act' i &a+' i.ea. ci cula#ia +en'a( ? A! 4ul$a/iile arterelor

>2<. Ca)ila ele (an*uine,

A! $unt .a$e de $6n0e care ac le0tura

=ntre $i$te#ul arterial i cel .eno$


B! a$4ira/ia toracic B! $e de$4rind din .enule i ac le0tura

cu arteriolele
C! contrac/iile .entriculare

C! 4re$iunea $6n0elui =n ca4tul .eno$ al D! contrac/iile #u$culaturii #e#(relor

ca4ilarului e$te BA ##'0

E! atrac/ia 0ra.ita/ional 4entru .enele

D! au o $tructur ada4tat $c3i#(urilor

$ituate $u( ni.elul ini#ii!

de $u($tan/e dintre $6n0e i /e$uturi

><;. Gan*li'nii li"&atici,

E! $unt =nc3i$e la ca4ete!

A! $unt $itua/i 4e traiectul .a$elor li# atice

>22. P e(iunea a te ial,

B! au $tructur a$e#ntoare .a$elor

A! re4re-int 4re$iunea $u( care $6n0ele

li# atice

circul =n artere

C! =#(o0/e$c li# a cu i#un0lo(uline i

B! .aloarea ei e$te #ai #are =n $i$tol

li# ocite

dec6t =n dia$tol

D! 4ri#e$c .a$e li# atice a erente i din

C! e$te in luen/at de re-i$ten/a

ei 4orne$c .a$e li# atice e eren/e

.a$cular 4eri eric

E! con/in o -on cortical i o -on

D! e$te in luen/at de de(itul $an0uin

#edular!

255

!iolo"ie

E! $cade atunci c6nd crete re-i$ten/a

D! =n ti#4ul ei $e de$c3id .al.ele

4eri eric!

atrio.entriculare

>23. Si(t'la at ial,

E! la =nce4utul ei $e 4roduce -0o#otul II

:dia$tolic>!
A! $e $u4ra4une cu $i$tola .entricular >27. Ci cula#ia

(Pn*elui -n +ene e(te

&a+' i.at de,


B! 4recede $i$tola .entricular A! #icrile re$4iratorii + e)4ira/ia C! are o durat de A7 B $ec la o rec.en/

cardiac de ND contrac/iiM#inut
B! 0ra.ita/ia + 4entru .enele $ituate $u(

ni.elul ini#ii
D! =n ti#4ul de$ urrii ei .al.ele atrio+

.entriculare $unt de$c3i$e


C! #icrile re$4iratorii + in$4ira/ia

E! $e $u4ra4une cu $ 6ritul dia$tolei

.entriculare!

D! contrac/ia #uc3ilor $c3eletici

>25. Dia(t'la +ent icula ,

E! 4re$iunea ridicat intra.enoa$!

A! core$4unde contrac/iei .entriculare

>2>. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

a)a atul +al+ula al ini"ii le c'n(ide a#i ade+ ate,


B! core$4unde rela)rii .entriculare A! .al.a (icu$4id e$te 4la$at la ni.elul

ori iciului atrio.entricular dre4t


C! e$te cu4rin$ =ntre -0o#otul dia$tolic

i cel $i$tolic
B! .al.a tricu$4id e$te 4la$at la ni.elul

ori iciului atrio.entricular $t6n0

256

!iolo"ie

C! .al.ele atrio.entriculare $e de$c3id

A! arteriolele

=ntr+un $in0ur $en$: din$4re atrii $4re .entricule


B! .ena ca. $u4erioar D! .al.ele (icu$4id i tricu$4id $unt

de$c3i$e =n ti#4ul $i$tolei atriale


C! .ena <u0ular intern

E! =nc3iderea .al.elor atrio.entriculare

4roduce -0o#otul I :$i$tolic>!

D. +ena a@ila

>26. Ci cula#ia

)ul"'na

C"ica

ci cula#ieD,

A! a$i0ur eli#inarea CAF din or0ani$#

B! =nce4e =n .entriculul $t6n0 4rin artera

4ul#onar

C! include trunc3iul arterei 4ul#onare7

arterele 4ul#onare7 ca4ilarele 4ul#onare i cele dou .ene ca.e

D! $e =nc3eie =n atriul $t6n0 4rin cele

4atru .ene 4ul#onare

E! include artera aort i ra#urile ei!

>29. Ca e dint e u "t'a ele &' "a#iuni

au -n (t uctu a l' +al+ule,

#este pentru admitere $%&&

257

UU!

.a$ele li# atice!i#un0lo(uline

4la$#atice de 4ota$iu

B! ele#ente i0urate

C! $e reali-ea- din$4re inter$titiul C! acid uric

4eritu+ (ular $4re lu#enul tu(ular

>72. Ca e

dint e a&i "a#ii "ic#iunea (unt ade+ ate,

) i+ind

D! reali-ea- eli#inarea urinar de

NaJ7 IJ i 'J

A! re le)ul de #ic/iune are centrii =n

$e0#entele &7+&H ale #du.ei $4inrii

E! ada4tea- .olu#ul diure-ei la $tarea

de 3idratare a or0ani$#ului

B! centrii re le)ului de #ic/iune $unt

locali-a/i =n trunc3iul cere(ral

>75. Ca e

dint e u "t' ii &act' i di"inua eli"in ile u ina e de NaF,

C! contrac/ia $ incterului .e-ical e)tern

4er#ite #ic/iunea

A! aldo$teronul =n $e0#entul di$tal al

ne+ ronului

D! contrac/ia $ incterului .e-ical intern

=#4iedic 0olirea .e-icii

B! AD'+ul =n $e0#entul di$tal al

ne ronu+ lui

E! corte)ul cere(ral 4oate in3i(a

re le)ul de #ic/iune

C! $ecre/ia cre$cut de clor =n tu(ul

contort di$tal

>73. Ca e dint e a&i "a#iile de "ai B'(

) i+ind (ec e#ia tu/ula (unt ade+a ate,

D! $ecre/ia cre$cut de 4ota$iu =n tu(ul

contort di$tal

A! $e reali-ea- doar acti.

E! acti.itatea $c-ut a 4o#4elor

#eta(olice din celulele tu(ului 4ro)i#al


B! contri(uie la re0larea concentra/iei

#este pentru admitere $%&&

258

>77. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

>76. P in ce "ecani("e (e ea/('a /e i'nul

(unt ade+ ate,

de ('diu,

A! dia(etul in$i4id a4are =n le-iuni ale

A! 0radient electric7 P

3i+ 4otala#u$ului anterior

B! di u-iune B! in$ulina 4roduce 4oliurie

C! o$#o- C! (oala Co3n $e #ani et 4rin reten/ie

#a$i. de a4
D! tran$4ort acti. D! 4arat3or#onul in3i( rea($or(/ia

tu(u+
E! 0radient electroc3i#ic

VV.

B Ao
>79. Ale*e#i ) 'ce(ele (u&e ite de i'nul

>7>. La ce ni+el a e l'c ea/(' /#ia a)ei,

de )'ta(iu -n ti")ul ) 'ce(ului de &' "a e a u inii,

A! tu( contort di$tal

A! rea($or(/ie 4a$i.

B! 0lo#erul renal

B! e)cre/ie urinar

C! tu( contort 4ro)i#al

C! $ecre/ie7 tu(ular

D! an$a 'enle

D! rea($or(/ie tu(ular acti.

E! tu( colector

E! ultra iltrare 0lo#erular

#este pentru admitere $%&&

259

>7:. Ca e (unt e&ectele )a at!' "'nului

>><. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

a(u) a inic!iului?,

) i+ind (ec e#ia i'nil' de !id '*en (unt ade+ ate,

A! $cade eli#inrile urinare de calciu A! crete atunci c6nd 4'+ul #ediului

intern e$te acid


B! $ti#ulea- eli#inrile de o$ a/i

4rin $cderea rea($or(/iei lor tu(ulare


B! e$te re0lat 4rin aldo$teron

C! $ti#ulea- rea($or(/ia calciului =n

ne+ ronul 4ro)i#al

C! $e cu4lea- cu $ecre/ia de a#oniac

D! crete calce#ia i $cade o$ ate#ia

D! $e reali-ea- 4rin $c3i#( cu NaJ+ul

E! re/ine calciul

>7;. Ale*e#i (u/(tan#ele ca e (e ea/(' /

acti+ la ni+el tu/ula ,

A! 0luco-a

B! a#inoaci-ii

C! 4rotonii

D! 4roteinele

E! anionul (icar(onic

260

!iolo"ie

^^! 4rin cu4larea cu $ecre/ia de N'@ =#4iedic creterea 4'+ului urinarFilt a ea *l'"e ula , A! $e de$ oar 4rin #ecani$# acti.

E! 4ota$iul

>5<. Rinic!iul a e u "t'a ele &unc#ii,

B! $e de$ oar doar in #edulara renal A! inter.ine =n

or#area i eli(erarea eri+ tro4oetinei

C! are ca re-ultat urina 4ri#ar cu o

co#4o-i/ie identic cu ce a 4la$#ei $an0uine

B! reali-ea- 0luconeo0ene-

D! e$te un 4roce$ 4a$i.

C! controlea-

$ecre/ia $u4ra+ renalieni

3or#onilor

E! $cade =n condi/iile creterii 4re$iunii

=n ca4$ula BoS#an

D! $inte-a de renin

>3;. U "t'a ele (u/(tan#e (e ea/(' / din

E! acti.area .ita#inei D@

SS.

u ina ) i"a cu c'n(u" de ene *ie,

>52. Tu/ul c'nt' t ) '@i"a0 e(te,

A! 0luco-a

A! $ediul rea($or(/iei acti.e a a4ei

4rin #ecani$# o$#otic

B! acidul uric B! or#at din celule care con/in 4u/ine

#itocondrii
C! 'J+ul C! $ituat =n corticala renal D! natriul D! $ediul rea($or(/iei acultati.e de natriu

261

!iolo"ie

E! $ediul $ecre/iei de 4ota$iu

C! re4re-int FAY din de(itul cardiac

de re4au$

>53. Ca e a&i "a#ii (unt c' ecte,

D! condi/ionea- iltrarea 0lo#erular E! in luen/ea- cantitatea de urina 4ri#ar

A! ionul de 3idro0en $e $ecret acti. la

ni.elul tu(ului contort 4ro)i#al i di$tal

>57. P in t an()' t acti+ (e ea/(' /,

B! ionul de $odiu $e rea($oar(e doar

A! ionul de 4ota$iu

4rin tran$4ort acti.

B! o$ a/ii C! ionul de $odiu $e rea($oar(e la

ni.elul tu(ului contort di$tal 4rin $c3i#( cu 4ota$iu


C! 4rotonii

D! rea($or(/ia de $odiu =n tu(ul contort

4ro)i#al e$te $ti#ulat de aldo$teron

D! a#oniacul !

E! a4a $e rea($oar(e la ni.elul tu(ului

E! anionul (icar(onic

contort di$tal $u( ac/iunea aldo$teronului i a .a$o4re$inei


>5>. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii (unt >55. De/itul (an*uin enal, TT. A! de4inde de iltrarea 0lo#erular A! 4rin B! e$te in rela/ie direct cu de(itul

c' ecte,

$ecre/ia inter.in =n #edica#ente

tu(ular ne ronii eli#inarea unor

$an0uin din ca4ilarele 4eritu(ulare

B! $ecre/ia de 4ota$iu $e reali-ea- 4rin

262

!iolo"ie

#ecan$i#e 4a$i.e

>59. -n u "a &ilt ii *l'"e ula e e.ult,

C! datorit

rea($or(/iei acultati.e $e eli#in FA+FD litri urinMFH ore

A! urina inal

B! urina 4ri#ar D! dina#ica iltrrii 0lo#erulare $cade

c6nd $cade 4re$iunea o$#otic din ca4ilare

coloid+
C! un lic3id a$e#ntor cu cel care $e

iltrea- =n inter$ti/iu =n ca4tul .eno$ al ca4ilarului


E! 4o#4ele

#eta(olice din celulele tu(ula+ re au o ca4acitate neli#itat de tran$4ort =n unitatea de ti#4


D! o urin acidi iat

>56. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate, E! 4la$# de4roteini-at7 dar cu

ele#ente i0urate!
A! ne ronii <u)ta#edulari au rol =n #ecan+

$i#ul =n contracurent
>5:. -n u ina ) i"a (unt ) e.ente, A! 0luco-a B! #uc3iul colului .e-ical $e nu#ete

i $ incter e)tern

C! $ti#ularea $i#4atic crete rec.en/a

undelor 4eri$taltice ureterale

D! .e-ica

urinar di$continuu

e.acuea-

urina

E! re/eaua

ca4ilar 4eritu(ular 4ri#ete $6n0e din arteriola a erent

N este pentru admitere $%&&

ZZ!a#inoaci-i$e reali-ea- la ni.elul ca4ilarelor 0lo#erulare i a ca4$ulei BoS#an A! reali-ea- iltrarea =n FH ore a BCA #l 4la$# $an0uin

de() e enina (unt ade+ ate,

A! e$te

o en-i# care controlea- or#area de eritrocite

B! or/ele

care $e o4un iltrrii 0lo#erulare $unt 4re$iunea din ca4$ula BoS#an i 4re$iunea din ca4ilarele 0lo#erulare

B! or#area reninei de4inde de ni.elul

de aldo$teron

C! $ti#ulea- $ecre/ia de AD' C! 4re$iunea

coloid+o$#otica a 4roteinelor din ca4$ula BoS#an e$te -ero =n condi/ii i-iolo0ice!


D! e$te un

actor u#oral $ecretat de

rinic3i
>63. La (cde ea de/itului &ilt ii *l'"e4

ula e,
E! are e ecte .a$ocon$trictoare A! $cade nu#rul ionilor de NaJ i

CIR a<uni =n tu(ii contor/i 4ro)i#ali

>67. =' "'nul antidiu etic,

B! $cade cantitatea de urin inal

A! e$te $ecretat de neuro3i4o i-

C! crete rea($or(/ia de a4

B! $cade diure-a

D! crete $ecre/ia de eritro4oetin

C! $cade concentra/ia urinar

E! crete eli(erarea de AD'

D! crete ten$iunea arterial7 =n do-e #ari

>65. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

E! ac/ionea- a$u4ra tu(ilor contor/i

4ro)i#ali!

N este pentru admitere $%&&

>6>. U eea,

C! e$te un re le) #edular controlat de

$coar/a cere(ral
A! $e iltrea- 4rin 0lo#eruli D! dac nu reuete $ 0olea$c .e-ica7

re le)ul e$te in3i(at o or


B! $e rea($oar(e 4rin o$#o- E! e$te un re le) cu centrii =n $e0#entele C! $e rea($oar(e acti.7 4rin di u-iune

&F+&H ale #du.ei $4inrii controlat cortical

D! trece =n inter$ti/iul 4eritu(ular din

>6:. U ina ) i"a &' "at -n cei d'i i4

lu#e+ nul tu(ular

nic!i int 4un "inut e) e.int,

E! $e $ecret acti. =n tu(ii renali

A! BAA #lM#inut

>66. U ina &inal c'n#ine,

B! BCA #lM#inut

A! 0luco-a

C! BFD #lM#inut

B!

D! ZZY din 4la$#a care trece 4rin rinic3i

>69. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

E! HFA #lMl AA 0 /e$utM#inut

de() e "ic#iune (unt ade+ ate,

A! $e

reali-ea- 4rin rela)area $ incterului e)tern .e-ical i 4rin contrac/ia #uc3iului colului .e-ical

>6;. U ina &inal c'n#ine,

A! ZDY a4

B! e$te 4roce$ul de 0olire a .e-icii urinare

N este pentru admitere $%&&

B! ZZY din a4a iltrat

B! celulele din $tructura lor au #itocondrii

C! B+B7D litri a4

C! la ace$t ni.el are loc concentrarea urinii

D! BY din a4a iltrat

D! la ace$t ni.el au loc doar eno#ene

de tran$4ort acti.

E! CAY din a4a iltrat E! rea($or(/ia de $odiu la ace$t ni.el e$te

re0lat de aldo$teron
>9<. U "t'a ele e&ecte a)a #in AD=4ului, >93. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind tu/ii A! crete .ole#ia

c'nt' #i di(tali (unt ade+ ate,

A! a$i0ur rea($or(/ia acultati. de a4 B! crete diure-a

C! #en/ine a4a =n or0ani$#

D! =n do-e #ari 4roduce .a$ocon$tric/ie

E! $ti#ulea- rea($or(/ia a4ei la ni.elul

tu(ului contort di$tal i colector!

>92. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

de() e tu/ii c'nt' #i ) '@i"ali (unt ade+ ate,

A! la ace$t ni.el au loc 4roce$e de

$ecre/ie acti.

266

!iolo"ie

C! onI U4 inn4a .aennr4cin4i=' "'nii ca e &a+' i.ea. ea/(' /#ia a)ei la ni+el enal (unt, A! #ineralocorticoi-ii

ade+ ate,

A! ne ronii <u)ta#edulari au an$a 'enle

$curt
B! in$ulina B! 4re$iunea coloido$#otic =n ca4$ula C! AD'+ul

BoS#an de4inde de concentra/ia 4rotei+ nelor =n urina inal

D! aldo$teronul

C! =n ra#ura de$cendent a an$ei 'enle $e

rea($oar(e a4a

E! .a$o4re$ina

D! $ecre/ia tu(ular de ioni de 3idro0en $e

ace cu con$u# de o)i0en i ATP


>>2. Z'na c' tical a inic!iului c'n#ine, E! .e-ica urinar are =n $tructura $a

#uc3i $triat
A! 4a4ile renale

>>5. Filt a ea *l'"e ula , B! 0lo#eruli renali

A! re4re-int 4roce$ul 4rin care din C! cor4u$culi renali

ultra+ iltratul 0lo#erular recu4erate $u($tan/ele or0ani$#ului

$unt utile

D! tu(i di$tali B! are un de(it de BFD lM#inut

E! re/ea ca4ilar 4eritu(ular C! are ca re-ultat urina 4ri#ar :$6n0e de+

4roteini-at>
>>3. Ca e dint e u "at'a ele a&i "a#ii (unt

267

!iolo"ie

D! $e reali-ea- =n unc/ie de 4re$iunea

C! tran$4ort acti.

3idro$tatic din ca4ilarul 0lo#erular $i din ca4$ula BoS#an


D! 0radient c3i#ic E! a$i0ura rea($or(/ia a ZZY din iltratul

0lo#erular
E! o$#o-!

>>7. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate, >>6. U ete ele, A! rinic3ii $unt $itua/i =n re0iunea lo#(o+

$acrat

A! au in $tructura lor #uc3i neted

B! .e-ica urinar are un $ incter intern i

unul e)tern7 a#(ele controlate .oluntar

B! =nce4 =n calice i $e ter#in =n .e-ica

urinar

C! $ti#ularea 4ara$i#4atic crete

4eri$talti$#ul ureteral

C! con/in celule cu #icro.ili

D! colul .e-ical i#4iedic trecerea urinii

D! =n 4or/iunea ter#inala $unt aco4erite

din .e-ica urinar =n uretere

de e4iteliu .e-ical

E! =n 4or/iunea ter#inala au un $ incter E! $ incterul .e-ical e)tern e$te iner.at

neted

4rin ner.ii 4el.ici

>>9. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii >>>. A)a (e ea/('a /e la ni+el enal ) in,

de() e "ic#iune (unt ade+ ate,

A! canale or#ate din 4roteine

A! e$te un re le) declanat de contrac/ia

colului .e-ical

B! iltrare

268

!iolo"ie

B! $e 4roduce c6nd =n .e-ic $e

ciu e(te (ti"ulat de,

acu#ulea- @A+DA #l urin


A! 4arat3or#on C! 4re$iunea intra.e-ical nu crete

4ro4or/ional cu .olu#ul de urin acu#ulat


B! .a$o4re$in

D! e$te un re le) cortical controlat #edular C! 3or#oni tiroidieni

E! e$te un act re le) cu centrii =n $coar/a

cere(ral

D! aldo$teron E! calcitonina!

>>:. U ina &inal, >6<. P eci.a#i ca e dint e u "t'a ele

A! are co#4o-i/ie a$e#ntoare cu

a&i "a#ii de() e &ilt a ea *l'"e ula (unt ade+ ate,

lic3idul care iltrea- la ni.elul ca4$ulei BoS#an

B! e$te re-ultatul 4roce$elor de

rea($or(/ie i $ecre/ie tu(ular

C! con/ine clorur de a#oniu

D! con/ine 4roteine =n cantitate #are

E! nu

con/ine $6n0elui!

ele#ente

i0urate

ale

>>;. Rea/(' /#ia tu/ula a i'nil' de cal4

#este pentru admitere $%&&

269

D! 4er#ite trecerea 4roteinelor 4la$#atice 4rin iltrud renale$te re0lat i 4rin inter.en/ia tiro)inei i 0luca0onului B! $e $ecret acti. la ni.elul ne ronului

C! inten$i icarea 0lico0enoli-ei

D! $cderea $ecre/iei de 0luca0on

C! $e a($oar(e din inte$tin 4a$i.7 cu4lat

cu NaJ!

E! creterea $ecre/iei de 0luca0on!

>:5. C e$te ea *lice"iei (e eali.ea. ) in

u "t'a ele ) 'ce(e,

>:>. C e$te ea (ec e#iei de in(ulin dete 4

"in,

A! 0licoli-a

A! inten$i icarea

0lico0eno0ene-ei

3e4atice
B! 0lico0enoli-a 3e4atic B! inten$i icarea $inte-ei de 4roteine

C! 0lico0eno0ene-a C! inten$i icarea 0licoli-ei

D! 0luconeo0ene-a D! in3i(area 0luconeo0ene-ei

E! a4ort ali#entar de 0lucide! E! $ti#ularea 0lico0enoli-ei!

>:7. C e$te ea

*lice"iei declan$ea. "'di&ic i ca acte i.ate ) in,

>:6. Cu" inte +ine in(ulina -n "eta/'li(4

"ul ) 'teinel' ?
A! creterea $ecre/iei de in$ulin A! $ti#ulea- $inte-a de 4roteine

B! $cderea $ecre/iei de in$ulin B! crete ca4tarea a#inoaci-ilor =n celule

#este pentru admitere $%&&

270

C! in3i( 4roteoli-a

A! ST= + corti-ol

D! $ti#ulea- li4o0ene-a

B! tiro)in + in$ulin

E! $ti#ulea- 0lico0eno0ene-a!

C! 0luca0on + te$to$teron

>:9. Ce

'l au !' "'nii (e@uali -n "eta/'li("ul inte "edia ?

D! 3or#oni andro0eni + 3or#oni

0lucocor+ ticoi-i

A! te$to$teronul are e ect ana(oli-ant

4roteic

E! o)itocin + 4arat3or#on!

B! e$tro0enii

a.ori-ea-

acti.itatea

>:;. A"in'aci.ii

o$teo+ (la$telor

e.ulta#i din (cinda ea !i4 d 'litic a ) 'teinel' ali"enta e,

A! $unt a($or(i/i la ni.elul inte$tinului C! 4ro0e$teronul a.ori-ea-

4$trarea $arcinii
B! a<un0 4e calea .enei 4orte la icat D! 3or#onii

de-.oltarea $ecundare

andro0eni $ti#ulea- caracterelor $e)uale


C! $unt #eta(oli-a/i =n icat

E! 3or#onii

andro0eni in luen/ea- re4arti/ia li4idelor de re-er.!

D! $unt utili-a/i 4entru $inte-a

3or#onilor $teroi-i

>::. Enu"e a#i ca e (unt cu)lu ile de

!' "'ni cu ac#iune "eta/'li("ul ) 'teic,

anta*'nic

)e

E! $unt utili-a/i 4entru $inte-a de 4roteine!

>;<. Gluc'ne'*ene.a e) e.int,

#este pentru admitere $%&&

271

A! $inte-a #oleculei de 0luco- din

E! to/i 3or#onii cu $tructur 4roteic!

0lico+ 0en

>;3. P inci)alii B! o cale de le0tur =ntre #eta(oli$#ul

4roteic i cel 0lucidic

!' "'ni cu 'l de inten(i&ica e a de* ad ii ) 'teinel' -n a"in'aci.i (unt,

C! un

4roce$ $ti#ulat de corti-ol i in$ulin

A! corti-olul B! tiro)ina

D! $ur$a de 0luco- =n condi/ii de inani/ie

C! 0luca0onul

E! un 4roce$ $ti#ulat de 0luca0on i cor+

D! te$to$teronul

ti-ol!
E! triiodotironina! >;2. =' "'nii "ai i")' tan#i ca e (ti"u4

lea. (inte.a de ) 'teine din a"in'aci.i (unt,

>;5. Una dint e cile C)'(i/ileD de

"eta/'4 li.a e a *luc'.ei -n celule e(te li)'*ene.a ca e,


A! $o#atotro4ul

B! in$ulina

C! 3or#onii andro0eni

D! tiro)ina

272

!iolo"ie

E! $e 4roduce =n condi/iile unui a4ort 0lu+ #irii c e)a0erat$unt incon<urati de re/ea ca4ilara 4eritu+ (ular A! celulele tu(ulare con/in 4o#4e #eta(olice

ea/(' /#ia tu/ula a *luc'.ei,

A! in$ulina

B! $unt $ediul rea($or(/iei o(li0atorii de

a4

B! 0luca0onul

C! la ace$t ni.el aldo$teronul acti.ea-

C! tiro)ina

rea($or(/ia de $odiu
D! corti-olul >95. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, E! nici A! $ecre/ia de 'J in tu(ul contort di$tal

de4inde de 4'+ul #ediului intern

unul dintre 3or#oni nu in luen/ea- rea($or(/ia tu(ular a 0luco-ei

B! $ecre/ia de 4ota$iu =n tu(ul contort

>9>. Ca e dint e u "t'a ele ac#iuni nu

di$tal $e 4oate reali-a i 4a$i.

a)a #in !' "'nului antidiu etic,

C! 0luco-a nu $e eli#in =n urina inal

A! creterea

4er#ea(ilit/ii colectori 4entru a4

tu(ilor

D! 4re$iunea 3idro$tatic din ca4$ula lui

BoS#an e$te deter#inat de cantitatea de 4roteine din urina 4ri#ar

B! $ti#ulea- rea($or(/ia NaJ i IJ

C! $cade concentra/ia urinei E! urina

inal

nu

con/ine

ele#ente
D! crete ten$iunea arterial

i0urate

>97. Enu"e a#i !' "'nii ca e inte +in -n

E! 4roduce .a$odilata/ie!

273

!iolo"ie

>96. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii cu

C! tran$4ortul 4a$i. 4rin #e#(rane

) i+i e la ald'(te 'n le c'n(ide a#i ade+4 ate,


D! di erite $inte-e A! e$te un 3or#on care inter.ine =n

ec3ili(rul or0ani$#ului

3idroelectrolitic

al
E! tran$#iterea ner.oa$!

B! e$te

un 3or#on care ac/ionea- a$u4ra 0landelor $ali.are i $udori4are

>9:. Cu" e(te utili.at c'le(te 'lul -n ' *a4

ni("?

C! in3i( rea($or(/ia NaJ

A! $inte-a de 3or#oni 4roteici

D! $ti#ulea- $ecre/ia de IJ la ni.elul

tu(ului contort di$tal

B! 4roce$e de 0luconeo0ene-

E! #en/ine

4re$iunea #ediului intern

o$#otic

C! $inte-a

3or#onilor: in$ulin7 aldo$teron

andro0eni7

SII.Meta/'li("ul

D! $inte-a de aci-i (iliari

>99. Ca e dint e u "t'a ele ) 'ce(e utili4

E! $inte-a de li4o4roteine!

.ea. ene *ia eli/e at ) in !id 'li.a ATP4 ului?


>9;. C'le(te 'lul, A! contrac/ia #u$cular A! intr =n alctuirea li4o4roteinelor B! $ecre/ia 0landular B! e$te 4recur$orul aldo$teronului

274

!iolo"ie

C! e$te $ur$a de $inte- a 4i0#en/ilor (i+

B! e$te un 4roce$ $ti#ulat de 0luca0on i

liari

tiro)in

D! $cade =n 4la$# $u( in luen/a tiro)inei

C! re4re-int o $ur$ de 0luco- 4entru

i triiodotironinei

celule

E! intr =n alctuirea c3ilo#icronilor!

D! crete =n inani/ie

>:<. Aci.ii * a$i,

E! e$te un 4roce$ $ti#ulat de in$ulin!

A! $unt #eta(oli-a/i =n

icat i /e$utul

adi4o$

>:3. Gluc'.a (an*uin,

A! in luen/ea- $ecre/ia de adrenalin B! $unt $ur$a de $inte- 4entru tri0liceride

i in$ulin

C! $e a($or( din inte$tin 4rin

#ecani$# 4a$i.

D! #eta(oli$#ul lor e$te in luen/at de

corti-ol i tiro)in

E! $unt utili-a/i =n 0lico0eno0ene-!

>:2. Glic'*en'li.a,

A! are loc =n icat

#esle pentru admitere $%&&

C! $ti#ulea- $ecre/ia de 4ro0e$teron

F! crete 4o$t4randiala4are 4roli erarea #ucoa$ei uterine B! re4re-int incetarea ciclurilor #en$truale
D! $ti#ulea- #aturarea oliculului o.ariane

C! nu $e #ai 4roduce o.ula/ie! E! $ti#ulea- $ecre/ia cor4ului 0al(en!

6<>. U "t'a ele e&ecte nu a)a #in

FS=4 ului,

6<9. Si(te"ul e) 'duct' a e

u "t'a ele 'lu i,


A! $ti#ulea- #aturarea oliculului o.arian A! $ecret 4rolactina

B! $ti#ulea- o.ula/ia B! $ecret 3or#onii $e)uali

C! $ti#ulea- $ecre/ia de e$tro0eni o.arieni C! a$i0ur or#area 06rne/ilor

D! $ti#ulea- $ecre/ia cor4ului 0al(en D! a$i0ur a4rarea or0ani$#ului

E! $ti#ul ea-a $4er#ato0ene-a! E! $ecret 3or#onii 0onadotro4i!

6<6. U "t'a ele e&ecte nu a)a #in L=4

ului,

6<:. Te(t'(te 'nul,

A! $ti#ulea- $4er#ato0ene-a

A! e$te un 3or#on 4rotidic

B! $ti#ulea- o.ula/ia

B! $ti#ulea- creterea or0anelor 0enitale

#a$culine

#esle pentru admitere $%&&

C! #en/ine tonu$ul e4iteliului $4er#ato+

0enic

C! $ti#ulea- #aturarea oliculului o.arian D! ! $ti#ulea- o.ula/ia

D! e$te un 3or#on cata(oli-ant 4roteic

E! $ti#ulea- $ecre/ia de te$to$teron!

E! e$te $ecretat =n celulele tu(ului $e#ini er

622. Te(t'(te 'nul

a e

u "t'a ele

ca acte i(tici,

6<;. E(t '*enii, A! $unt $ecreta/i =n 4erioada 4reo.ulatorie

A! are $tructur $terolic

B! $ti#ulea- de-.oltarea #ucoa$ei uterine

B! $e $ecret la (r(a/i =n tu(ii $e#ini eri

C!

a.ori-ea- acti.itatea o$teocla$tic

C! are e ect ana(olic a$u4ra

#eta(oli$#ului 4roteic

D! deter#in co#4orta#entul $e)ual e+

#inin

D! a$i0ur a4ari/ia caracterelor $e)uale

$ecundare

E! $ecre/ia lor e$te $ti#ulat de T&'! E! a$i0ur de-.oltarea $c3eletului!

62<. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte ) i+it'a e la 623. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte ) i+it'a e

la celulele LeIdi*,
G.

FS=, A! $ti#ulea- $4er#ato0ene-a


A! 4roduc $4er#ato-oi-i

B! $ti#ulea- $ecre/ia de e$tro0eni B! $ecret 3or#oni andro0eni

#esle pentru admitere $%&&

C! $ecret te$to$teron

C! L'

D! $unt $ituate la ni.elul tu(ilor $e#ini eri

D! 3i4o i-a anterioar

E! $unt $ituate la ni.elul /e$utului

E! nucleii 3i4otala#u$ului anterior!

inter$ti/ial ce $e4ar tu(ii $e#ini eri!

62>. Te(t'(te 'nul, 625. S)e "at'*ene.a e(te a(i*u at de,

A! e$te un 3or#on ana(oli-ant 4roteic A! tu(ii $e#ini eri

B! e$te un 3or#on li4idic B! celulele LeOdi0

C! $e $ecret $u( in luen/a F&'+ului C! e4ididi#

D! a$i0ur a4ari/ia caracterelor $e)uale D! canalul de erent

$ecundare

E! .e-iculele $e#inale!

E! a$i0ur re4arti/ia to4o0ra ic a

0r$i#ii de re-er.!

627. Sec e#ia de te(t'(te 'n e(te e*lata de, 626. O+a ele

) e.int ca acte e anat'"ice,


A! cantitatea de te$to$teron 4la$#atic

u "t'a ele

A! $unt $ituate =n ca.itatea 4el.ian B! F&' B! $ecret e$tro0eni7 4ro0e$teron

#esle pentru admitere $%&&

C! $unt .a$culari-ate 4rin artera o.ariana D! a$i0ur or#area 06rne/ilor e#inini

279

!iolo"ie

'! o 4arte din $6n0ele .eno$ al o.arului a<un0e =n .ena uterin!e$te 4o$i(il datorit le0turilor e)i$tente =ntre reac/iile de de0radare ale 0luco-ei cu cele ale $inte-ei de tri0liceride A! e$te una dintre cau-ele rec.ente ale o(e-it/ii

A! 4ancrea$ul endocrin

B! acinii 4ancreatici

C! adeno3i4o i-a B! e$te $ti#ulat de in$ulin

D! tiroida C! e$te $ti#ulat de 0luca0on!

E! #edulo$u4rarenale! >;7. C'le(te 'lulE

' c'")'nent i")' tant a Ccla(eiD li)idel' a e "a e i")' tan# -n ' *ani(" de'a ece )e /a.a ace(tuia (e (inteti.ea.,

>;6. Glic'*en'*ene.a,

A! te$to$teronul

A! e$te un 4roce$ de $inte- de 0lico0en

din a#inoaci-i

B! 3or#onii 4roteici B! re4re-int

$inte-a

de

0luco-

din

0lico0en
C! aci-ii (iliari C! re4re-int $inte-a de 0lico0en din

0luco-
D! e$tro0enii i 4ro0e$teronul

D! e$te un 4roce$ $ti#ulat de in$ulin E! corti-olul!

E! e$te un 4roce$ ce $e reali-ea- =n icat! >;>. La

e*la ea "eta/'li("ului li)idic iau )a te,


>;9. P 'teinele eali.ea. &unc#ia de,

280

!iolo"ie

A! 3or#oni cu rol =n re0larea 4roce$elor

>;;. R'lu ile li)idel' -n ' *ani(" (unt,

de cretere te$to$teronul

or0ani$#ului

+
A! ener0etic

B! en-i#e cu rol =n re0larea eritro4oe-ei

+ eritro4oetina

B! 4la$tic

C! i#uno0lo(uline

C! de 4recur$ori ai unor en-i#e

D! ila#ente contractile: actina i #io-in

D! de

4recur$ori ai 3or#onilor cortico$u+ 4rarenalieni L K

E! actori ai coa0ulrii + i(rino0enul! E! de con$tituen/i ai 4la$#ale#ei! >;:. Glic'*en'*ene.a, 6<<. Li)'*ene.a, A! e$te un 4roce$ de $inte- de 0lico0en

din 0luco-

A! de inete $inte-a de tri0liceride

B! re4re-int

$inte-a

de

0luco-

din

0lico0en

B! e$te un 4roce$ de de4unere a li4idelor

de re-er. =n /e$utul adi4o$

C! re4re-int

$inte-a de 0lico0en din

tri0liceride

C! de inete de$co#4unerea li4idelor =n

aci-i 0rai i 0licerol

D! are loc =n 3e4atocite

D! e$te o cau- a o(e-it/ii

E! e$te un 4roce$ $ti#ulat de un 3or#on

$ecretat =n celulele 4 ale 4ancrea$ului e)ocrin!

E! e$te $ti#ulat de in$ulin!

281

!iolo"ie

6<2. Ac#iunile "eta/'lice ale ad enalinei

6<5. Gluca*'nul dete "in,

(unt e) e.entate de,


A! 0luconeo0ene- din a#inoaci-i A! 0lico0enoli- i 3i4er0lice#ie

B! 0lico0enoli- B! contrac/ia $ incterelor di0e$ti.e

C! 3i4er0lice#ie C! an)ietate i ric

D! 0lico0eno0ene- 3e4atic D! li4oli-

E! li4oli-! E! rela)area #u$culaturii tractului di0e$ti.!


SIII.

Func#ia de Re) 'duce e

6<3. =i)'(ec e#ia de in(ulin dete "in, 6<7. Men')au.a a e u "t'a ele ca acte4

i(tici,
A! dia(etul in$i4id A! cau-a B! de-ec3ili(re acido+(a-ice i electrolitice

ei o.arelor9

re4re-int

;e4ui-area

C! creterea concentra/iei de 0luco- =n

4la$#

D! 3i4o0lice#ie

E! eli#inarea 0luco-ei 4rin urin!

N este pentru admitere $%&&

I! re4re-int 4erioada ertil a iecrui ci+ clu $e)ualFS=4ul, A! e$te un 3or#on $ecretat de nucleii 3i4o+ tala#u$ului anterior

65<. Glandele "a"a e,

A! $unt 0lande cu $ecre/ie e)ocrin i en+

docrin
B! e$te un 3or#on $ecretat de 0onade B! $unt 0lande #i)te C! e$te un 3or#on $ecretat de

adeno3i4o+ i-
C! $unt 0lande ane)e a a4aratului 0enital

e#inin
D! controlea- unc/ia endocrin a

0onadei #a$culine
D! ac 4arte din $tructura a4aratului

0enital e#inin
E! $ti#ulea- $4er#ato0ene-a! E! a$i0ur $ecre/ia de la4te! 63;. O+a ul, 652. G'nadele au u "t'a ele A! e$te 0a#etul e#inin

ca acte i(tici &unc#i'nale,

A! $unt $ituate =n a(do#en B! reali-ea- =n totalitate o.o0ene-a

B! $unt 0lande endocrine C! are unc/ie e)ocrin i endocrin

C! $unt controlate de 3or#onii D! $ecret e$tro0eni7 4ro0e$teron

0onadotro4i ai 3i4o i-ei anterioare

E! acti.itatea lui e$te controlat 4rin to/i

D! or#ea-a 06rne/ii

3or#onii 0landulari tro4i adeno3i4o i-ari!

N este pentru admitere $%&&

E! $ecret 3or#oni $e)uali!

657. O+a ul,

653. Ca e dint e u "t'a ele *lande (unt

A! e$te 0onada e#inin

e@'c ine,
B! $ecret 3or#oni 4e (a- de corti-ol A! 0landele #a#are

C! or#ea- i eli(erea- =n iecare lun B! 4arotidele

oul

C! 0landele 4aratiroide D! 4ro$tata

D! are unc/ia de a or#a 06rne/ii e#inini

E! e$te un or0an 4erec3e! E! .e-iculele $e#inale!

65>. Tu/ii 655. P '(tata,

(e"ini&e i c'nt' #i u "t'a ele ca acte i(tici,

au

A! e$te un or0an 0landular e)ocrin B! e$te o 0land cu $ecre/ie e)ocrin i

A! au

rol #a$culini

=n

4roducerea

06rne/ilor

endocrin
B! $unt continua/i de tu(ii dre4/i C! e$te $ituat =n 4el.i$7 $u( .e-ica urinar D! e$te .a$culari-at de ra#uri din artera C! tu(ii dre4/i $e de$c3id =n 4ro$tat ,! ilini+& P`te# D! $unt =n nu#r de BA+BF =n iecare lo(ul E! $ecret un lic3id care intr =n

con$titu/ia $4er#ei!
E! au rol =n $4er#ato0ene-!

N este pentru admitere $%&&

SIA.

%nt e/ i A('ciati+e

$i#4atice de$tinate #uc3ilor irelor de 4r

656. P elun*i ile neu 'nale * u)ate -n

ne +i a(i*u ,

C! i(re 4ara$i#4atice 4o$t0an0lionare D! i(re e ectorii 4re0an0lionare $i#4atice 4entru .i$cerele toracelui

A! conducerea i#4ul$urilor ner.oa$e de

la or0anele rece4toare la centrii ner.oi

E! i(re 4o$t0an0lionare 4ara$i#4atice

care or#ea- ner.ii 4el.ici


B! conducerea i#4ul$urilor ner.oa$e de

la centrii ner.oi la or0anele e ectoare

65:. Fi/ ele ne +'a(e "ielinice, A! or#ea- i(re 4o$t0an0lionare

C! conducerea i#4ul$urilor ner.oa$e de

la #du.a $4inrii la $coar/a cere(ral

B! au o .ite- de conducere a i#4ul$ului ner.o$ #ai #are dec6t cele a#ielinice

D! tran$#iterea i#4ul$urilor de la

rece4tori la e ectori

E! conducerea i#4ul$urilor ner.oa$e de

la centrii ner.oi la rece4tori

659. Ra"u a

c'"unicant ne +il' ()inali c'n#ine,

cenu$ie

A! i(re e ectorli 4o$t0an0lionare

$i#4atice de$tinate #uc3ilor i(relor de 4r

B! i(re e ectorii 4re0an0lionare

285

!iolo"ie

I! conduc $altatoriu i#4ul$ul ner.o$Ute ul ) e.int u "t'a ele ca acte i(tici, A! e$te un or0an #u$culo$7 ca.itar $i i#4ar

62:. L=4ul,

A! e$te un 3or#on 0onadotro4 3i4o i-ar

B! are o e)tre#itate $u4erioar nu#it

col uterin

B! e$te un 3or#on $ecretat =n nucleii

#i<locii ai 3i4otala#u$ului

C! e$te $ituat in ca.itatea 4el.ian

C! $ti#ulea- $ecre/ia de 4ro0e$teron

D! e$te ae-at #edian =n a(do#en

D! $ti#ulea- $ecre/ia cor4ului 0al(en

E! .a$culari-a/ia e$te a$i0urat de

ra#uri din artera iliac e)tern!

E! $ti#ulea- $4er#ato0ene-a!

629. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte ) i+it'a e

62;. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

la ute ,
A! L'+ul 4ro.oac o.ula/ia A! e$te un or0an #u$culo$7 ca.itar B! cor4ul 0al(en $ecret nu#ai e$tro0eni B! 4e colul uterin $e in$er .a0inul C! 4ro0e$teronul nu e$te $ecretat de C! $e a l $ituat =n 4el.i$

3i4o i+ -a anterioar

D! e$te inter4u$ =ntre tro#4ele uterine i

D! o.ula/ia 4oate a.ea loc =n a($en/a

.a0in

L'+ ului

E! $ecret e$tro0eni i 4ro0e$teron

E! te$to$teronul $e $ecret =n celulele

LeOdi0!

286

!iolo"ie

63<. Ale*e#i

a&i "a#iile ) i+it'a e la FS=,

inc' ecte

633. L'cali.a ea ) '(tatei e(te,

A! =n $crot A! nu e$te $ecretat de neuro3i4o i-

B! =n 4el.i$ B! e$te $ecretat de adeno3i4o i-

C! =n a(do#en C! $ti#ulea- $ecre/ia de 4rolactin

D! $ti#ulea- $ecre/ia de te$to$teron

D! =n <urul uretrei E! $u( .e-ica urinar!

E! $ti#ulea- $ecre/ia de e$tro0eni!

635. O+a ul a e 'lul de a,

632. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte ) i+it'a e

A! $ecreta doar 3or#oni e$tro0eni

la c' )ul *al/en,


B! $ecreta F&' A! in.oluea- dac o.ulul nu a

o$t

ecundat
C! $ecret e$tro0eni i 4ro0e$teron B! $ecret 4ro0e$teron D! or#a i eli(era lunar un o.ul C! or#area lui e$te $ti#ulat de L' E! $ecreta 3or#onii andro0eni! D! $ecret e$tro0eni 637. Dint e !' "'nii enu"e a#i "ai B'( E! dac o.ulul a o$t ecundat $e

unii inte +in -n dete "ina ea ca acte el' (e@uale (ecunda e. P eci.a#i ca e0

tran$ or# =n cor4 al(!

287

!iolo"ie

A! 3or#onii e$tro0eni

A! $ecre/ia de e$tro0eni

B! aldo$teronul

B! $ecre/ia de 4ro0e$teron

C! corti-olul

C! $ecre/ia de 4rolactina

D! te$to$teronul

D! $ecre/ia de 0onadotro4in

E! 4rolactina!

E! or#area o.ulului!

63>. Celulele inte (ti#iale LeIdi*,

639. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e

la !' "'nii *'nad't ')i (unt ade+ ate,


A! $ecret te$to$teron A! F&'+ul $ti#ulea- $4er#ato0ene-a i

o.ula/ia
B! 4roduc $4er#ato-oi-i

B! L'+ul $ti#ulea- $ecre/ia cor4ului C! $unt locali-ate =n te$ticul

0al(en i $ecre/ia de te$to$teron

D! $unt controlate 4rin L=

C! *R'+ul

controlea- 3or#onilor 0onadotro4i

$ecre/ia

E! au i unc/ie e)ocrin!

D! F&'+ul re0lea- $ecre/ia de e$tro0eni

i te$to$teron
636. Func#ia

end'c in a &e"inine e(te e) e.entat de,

*'nadei

#rate pentru admitere $%&&

288

L! L'+ul $ti#ulea- $ecre/ia de 4ro0e$te+ ron i te$to$teron!$e #icorea- di$cul clar B! $e #icorea- (anda '

B! tetano$ inco#4let + la $ti#uli $ucce$i.i

cu rec.en/ redu$

C! $ecu$a #u$cular + dac $e a4lic C! nu $e #odi ic di$cul clar!

i#4ul$uri ra4ide7 $ucce$i.e7 de durat

6>2. -nt e "u$c!iul dia& a*" $i "u$c!ii

D! tetano$ co#4let + la $ti#uli $ucce$i.i

d e)#i a/d'"inali e@i(t u "t'a ele a(e"n i,

cu rec.en/ #are

E! o #io0ra# cu 4latou din/at $au neted A! $unt #uc3i $tria/i

=n unc/ie de rec.en/a $ti#ulilor

B! 4rin

contrac/ie cre$c 4re$iunea =n ca.itatea a(do#inal

6>5. Glandele "uc'a(ei *a(t ice (ec et,

A! #ucu$ C! $unt or#a/i din i(re #u$culare le0ate

=n a$cicule 4rin /e$ut con<uncti.


B! acid clor3idric

D! 4artici4 la 4roce$ul de e)4ira/ie C! 4e4$ino0en

E! $unt iner.a/i de ner.ii $4inali D! li4a-

6>3. -n e*i(t Pnd * a&ic c'nt ac#ia

"u(cula E )ute" '/#ine u "t'a ele a()ecte,

E! a#ila-

A! $ecu$a #u$cular + dac $e a4lic un

6>7. T an()' tul acti+ al unei (u/(tan#e (e

$ti#ul electric unic

eali.ea.,

#rate pentru admitere $%&&

289

A! =n $en$ul 0radientului de concentra/ie

e&e4 ente aBun* la "u$c!ii "a(ticat' i ) in,

B! cu con$u# de ener0ie

A! ner.ul tri0e#en

C! li#itat =n unitatea de ti#4

B! ner.ul acial

D! =#4otri.a 0radientului de concentra/ie

C! ner.ul 3i4o0lo$

E! cu ener0ie o(/inut din 3idroli-a

ATP+ ului

D! ner.ul acce$or

6>>. En.i"ele

di*e(ti+ ' dine,

) 'te'litice din tu/ul ac#i'nea. -n u "t'a ea

E! ner.ul .a0

6>9. A/(' /#ia de&icita a +ita"inel'

dete "in,
A! 4e4tida-e inte$tinale7 tri4i$in7 4e4$in A! $cderea ca4acit/ii de ada4tare la B! 4e4$in7 4e4tida-e inte$tinale7 tri4$in

=ntuneric

C! 4e4$in7 tri4$in7 4e4tida-e inte$tinale

B! di#inuarea a($or(/iei inte$tinale a

calciului

D! tri4$in7 4e4$in7 4e4tida-e inte$tinale

C! $cderea a($or(/iei de $odiu

E! lina-e inte$tinale7 4e4$in7 tri4$in

D! tul(urri ale contrac/iei #u$culare

6>6. -n ) 'ce(ul "a(tica#iei i")ul(u ile

E! tul(urri =n 4roce$ul de cretere a

#rate pentru admitere $%&&

290

oa$elor

B! di eren/ei de 4re$iune 4ar/ial a

dio)idu+ lui de car(on =ntre $6n0ele din ca4ilarele 4ul#onare i al.eole


6>:. Ca e

dint e a&i "a#iile ) i+ind (c!i"/ul de *a.e la ni+elul #e(utu il' (unt ade+ ate,

C! creterii

4re$iunii at#o$ erice =n al.eole =n in$4ira/ie

A! $6n0ele arterial cedea- CAF nece$ar

acti.it/ii ti$ulare

D! di eren/ei de 4re$iune 4ar/ial a

o)i0enului =ntre $6n0ele din ca4ilarele (ronice i al.eole


B! $6n0ele ca4ilar $e =ncarc cu CAF

re-ultat din #eta(oli$#ul celular

C! di$ocierea

o)i3e#o0lo(inei $e reali-ea- =n condi/ii de acido- :$cderea 4'+ ului ti$ular>

D! $cderea

te#4eraturii /e$uturilor inten$i ic o)i3e#o0lo(inei

la ni.elul di$ocierea

E! 4re$iunea 4ar/ial a o)i0enului =n

$6n0ele ca4ilar e$te HA ##'0 i =n lic3idul inter$ti/ial BAA ##'0

6>;. Sc!i"/u ile *a.'a(e )ul"'na e (e

eali.ea. ) in "e"/ ana al+e'l'4 ca)ila dat' it,

A! di eren/ei de 4re$iune 4ar/ial a

o)i0enului =ntre al.eole i $6n0ele din ca4ilarele 4ul#onare

!iolo"ie
$(&

M! inter.en/iei celulelor #e#(ranei al.eo+ in!rRnnilare or#ea- ra#ura co#unicant al( a ner.ului $4inal C! or#ea- i(rele 4re0an0lionare .e0etati.e $i#4atice i 4ara$i#4atice

D! $e reali-ea- 4rin tran$ or#area

i(rino+ 0enului $olu(il =n i(rin in$olu(il

E! a$i0ur o4rirea 3e#ora0iilor la 65;. Neu 'nii

/i)'la i eali.ea. c'ne@iuni cu,

din

etin

le-area unei artere #ari

672. Celulele cu c'nu i di&e de celulele A! celulele cu (a$tona

cu /a(t'na$ ) in,

B! celulele cu conuri

A! nu#rul lor #ai #are

C! neuronii #ulti4olari

!!

B! nu#rul lor #ai #ic

D! coliculii c.adri0e#eni $u4eriori

C! 4o$i(ilitatea de a 4erce4e o(iectele =n

$e#io($curitate

E! nucleii ner.ilor III7 I1 i 1I

D! 4o$i(ilitatea de a 4erce4e culorile E! 4re-en/a lor =n o.eea centrali$

67<. C'a*ula ea (Pn*elui,

673. Se*"entul inte "edia al anali.at' i4

l' e(te alctuit din,


A! e$te 4ri#a eta4 a 3e#o$ta-ei A! ci a$cendente directe7 ne$4eci ice B! deter#in aderarea i a0re0area

4lac3etelor $an0.ine

B! calea direct7 cu $ina4$e 4u/ine

C! $e reali-ea- cu 4artici4area actorilor

4la$#atici7 4lac3etari i ti$ulari

C! $i$te#ul acti.ator a$cendent

!iolo"ie
$($

D! ci a$cendente indirecte

C! e$te $ecretat de adeno3i4o i-

E! nu#ai

ci

cu

4roiec/ie

cortical

D! e$te $ecretat de celulele oliculare =n

$4eci ic

ti#4ul #aturrii oliculului

675. Fi/ ele

int a&u(ale din (t uctu a &u(u il' neu '"u(cula e au u "t'a ele ca acte i(tici,

E! controlea-

$ecre/ia 3or#onilor andro0eni i a 4ro0e$teronului!

A! au o 4or/iune central necontractil

67>. Ale*e#i enun#u ile c' ecte ) i+ind e4

*la ea (ec e#iei de )a at!' "'n,

B! au e)tre#it/i alun0ite7 contractile

A! $e

ace inde4endent de controlul u#oral B! e$te de4endent de adeno3i4o i-

C! $e ter#in 4e tendoane $au 4e i(rele

e)tra u$ale

C! e$te de4endent de 3i4otala#u$ul

#i<lociu

D! 4re-int ele#ente contractile la e)tre+

#it/i

D! $e

reali-ea- =n unc/ie concentra/ia 4la$#atic a CaFJ+lui

de

E!! 4re-int #ul/i nuclei =n 4or/iunile

con+ !!!!!!!!!!!!tractile!!!!!!+ Q

E! $e reali-ea- inde4endent de controlul

ner.o$ i adeno3i4o i-ar!

677. L=4ul, 676. Ce

!' "'ni !'"e'(ta.ia &'(&'calcic?


A! e$te o neuro$ecre/ie 3i4otala#ic A! &T'+ul B! e$te un 3or#on 0onadotro4 B! calcitonina

in&luen#ea.

!iolo"ie
$()

C! ACT'+ul

B! contrac/ie ur#at de dilatarea 4u4ilei

D! aldo$teronul

C! rela)area i(relor cu di$4o-i/ie radiar

E! 4arat3or#onul!

D! contrac/ia i(relor cu di$4o-i/ie radiar

679. O *land end'c in )'ate &i &' "at

E! contrac/ia i(relor cu di$4o-i/ie circu+

din u "t'a ele ele"ente (t uctu ale,

lar!

A! /e$ut con<uncti.7 .a$e i ner.i

67;. -n

ti")ul c'nt ac#iei "u(cula e (a c'"e ul (u&e u "t'a ele "'di&ic i,

B! or#a/iuni $ecretoare in$ulare A! $e a4ro4ie #e#(ranele Z C! or#a/iuni $ecretoare $u(

or# de

o+ liculi

D! or#a/iuni $ecretoare $u( or# de

cordoane

E! duete e)cretoare!

67:. Ca e

(unt e&ectele (ti"ul ii (i(te"ului ne +'( (i")atic a(u) a "u$c!iului neted "ultiunita ,

A! contrac/ie ur#at de #icorarea 4u4ilei

N este pentru admitere $%&&

N! (e "ic$' ea. di(cul -ntunecat4roduce e)4ul-ia la4telui din 0landa #a#ar B! $ti#ulea- contrac/iile uterine =n ti#4ul tra.aliului

A! a4ar/ine neurocraniului

B! e$te o$ 4erec3e

C! $ti#ulea- $ecre/ia lactat

C! e$te $tr(tut la ni.elul la#ei ciuruite

de tractu$urile ol acti.e
D! e$te o neuro$ecre/ie7 ca i adrenalina! D! 4re-int

66;. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

ald'(te 'n (unt ade+ ate,

la ni.elul la#ei ciuruite ori icii 4rin care trec i(re ner.oa$e + a)oni ai neuronilor rece4tori din #ucoa$a ol acti.

A! e$te un 3or#on $terolic

E! a4ar/ine .i$cerocraniului!

B! $ti#ulea- rea($or(/ia de NaJ =n

692. Neu 'nii ('"at'(en.iti+i din

tu(ul contort 4ro)i#al

c'a nele )'(te i'a e eali.ea. c'ne@iuni di ecte cu,

C! $ti#ulea-

$ecre/ia de NaJ i rea($or(/ia de IJ la ni.elul tu(ului contort di$tal

A! neuronii $o#ato#otori din

coa#ele anterioare

D! $ti#ulea- rea($or(/ia de NaJ i a4

B! a)onii neuronilor din 0an0lionul $4inal

=n tu(ul contort di$tal


C! ar3icere(elul E! controlea-

4re$iunea $6n0elui i .ole#ia!

o$#otic

a
D! neuronii tala#ici7 de aceeai 4arte

69<. O(ul et"'id, E! $coar/a cere(ral!

N este pentru admitere $%&&

693. -n cu (ul di*e(tieiE a"in'aci.ii (e &' 4

697. Aa(cula i.a#ia

)l"Pnil'

e(te

"ea. (u/ ac#iunea,

a(i*u at ) in,

A! 4e4$ino0enului

A! ra#uri din circula/ia $i$te#ic7 care

4artici4a la nutri/ia 4l#6nilor

B! tri4$inei B! ra#uri ale arterei aorte7 care 4artici4a

la nutri/ia 4l#6nilor
C! c3i#otri4$inei C! #ica circula/ie7 care re4re-int

circula/ia unc/ionala a 4l#6nilor


D! 4e4tida-elor

D! arterele 4ul#onare7 care tran$4orta E! 0elatina-ei!

$6n0e o)i0enat la 4l#6n

695. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

E! .enele 4ul#onare7 care tran$4orta

&a(ciculul u/ '()inal (unt &al(e?

$6n0e neo)i0enat la ini#a!

A! a4ar/ine cilor e)tra4ira#idale

69>. Nucleii c'!lea i )'ntini eali.ea. c'4

ne@iuni di ecte cu,

B! a4ar/ine cilor 4ira#idale

A! dendritele neuronilor din 0an0lionul

Corti
C! are ori0inea =n neocorte)ul #otor B! a)onii neuronilor din 0an0lionul

$4inal Corti
D! $e ter#in 4e neuronii $o#ato#otori

din coa#ele anterioare


C! coliculii c.adri0e#eni in eriori

E! e$te $ituat =n cordonul lateral al

#du.ei $4inrii!

N este pentru admitere $%&&

D! cor4ul

0eniculat

lateral

din

#etatala#u$

urinare i rela)area $ incterului .e-ical intern

E! aria

auditi. te#4oral!

4ri#ar

din

lo(ul

C! calea a erent i e erent a re le)ului

e$te re4re-entat de ner.ii 4el.ici

696. Ale*e#i a('cie ile c' ecte,

D! $ incterul

.e-ical e)tern e$te controlat 4rin i#4ul$uri tran$#i$e 4rin a$ciculele cortico$4inale

A! te$to$teron + &T' + ac/iune

cata(oli-an+ t

B! 3or#oni e$tro0eni + o.ar endocrin i

te$ticul e)ocrin

C! concentra/ia 0luco-ei $an0uine + eed+

(acX in$ulin i 0luca0on

D! e)ce$

de

0lucocorticoi-i

3i4er0lice#ie

E! e ort i-ic7 $tre$7 $o#n + $ti#ularea $e+

cre/iei de 4rolactin!

699. Mic#iunea,

A! e$te un act re le) cortical7 controlat

#edular

B! ner.ul .a0 4roduce contrac/ia .e-icii

297

!iolo"ie

O! i(rele $i#4atice nu au rol =n re le)ul deCa)ila ele (unt +a(e ca e (e inte )un -nt e (i(te"ul a te i'la $i +en'(E cu e@ce)#ia u "t'a el' (itua#ii, A! ca4ilarelor din #uc3iul $triat

662. Ca e

dint e a&i "a#iile ) i+ind )'ten#ialul de ac#iune al neu 'nului (unt ade+ ate,

A! de4olari-area

#e#(ranei datorea- 4o#4ei de NaJ i IJ


B! ca4ilarelor din 4l#6ni B! re4olari-area C! ca4ilarelor din 0lo#erulul renal

$e

$e reali-ea- de$c3iderea canalelor de NaJ

4rin

C! de4olari-area D! ca4ilarelor $inu$oide din icat

$e reali-ea- 4rin de$c3iderea canalelor de NaJ .olta< de4endente

E! ca4ilarelor din #iocard

D! 3i4er4olari-area e$te re4re-entat de

creterea 4oten/ialului 4e$te .aloarea 4oten/ialului de re4au$


66<. T an()' tul )a(i+ al unei (u/(tan#e

(e eali.ea.,
E! re4olari-area $e datorea- creterii A! cu con$u# de ener0ie re-ultate din

4er#ea(ilit/ii #e#(ranei 4entru NaJ i $cderea 4er#ea(ilit/ii 4entru IJ!

3i+ droli-a ATP+ului

663. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte, B! con or# le0ilor di u-iunii i o$#o-ei A! 4o#4a de NaJ i IJ $coate din C! ar con$u# de ener0ie

celul @ NaJ i introduce F IJ

D! =n $en$ul 0radientului de concentra/ie

B! de$c3iderea

canalelor de NaH 4roduce de4olari-area #e#(ranei

E! de la concentra/ie #ai #are la

concentra/ie #ai #ic

C! trecerea

a4ei 4rintr+o #e#(ran 4er#ea(il $e nu#ete o$#o-

298

!iolo"ie

D! ieirea unei 4roteine din celul $e

A! a$ciculul $4inocere(elo$ $e ter#in

ace 4rin endocito-

=n nucleii cere(eloi

E! re4olari-area

$e reali-ea- de$c3iderea canalelor de IJ!

4rin

B! adrenalina

i 0lico0enoli-

0luca0onul

4roduc

665. O "'lecul de <3 din ae ul al+e'la

C! coleci$toXinina

$ti#ulea- $ecre/ia

() e (Pn*ele din ca)ila ele )ul"'na e (t /ate -n ' dineE & '"i(iuni,

(iliar

A! $ur actantul7

e4iteliul al.eolar7 #e#(rana /a.al al+e'la E #e(utul inter$ti/ial7 #e#(rana (a-al i endoteliul ca4ilar

P! R D!!.al.a tricu$4id e$te =nc3i$ =n

ti#4ul $i$tolei .entriculare

U! re4olari-area

B! e4iteliul al.eolar7 #e#(rana (a-al7

i(rei #iocardice e$te #ai $curt co#4arati. cu cea a i(rei ner.oa$e!

$ur actantul7 e4iteliul ca4ilar7 #e#(rana (a-al a ca4ilarului


66>. Ale*e#i a&i "a#iile inc' ecte,

C! $ur actantul7

endoteliul i #e#(rana (a-al a al.eolei7 #e#(rana (a-al i e4iteliul ca4ilar

A! neuronii $o#ato$en-iti.i din coa#ele

4o$terioare $unt =n rela/ie cu neuronii tala#u$ului de 4artea o4u$

D! e4iteliul al.eolar7 #e#(rana (a-al a

al.eolei7 #e#(rana (a-al i endoteliul ca4ilar

B! *R'+ul e$te $ecretat =n neuronii 3i4ota+

la#u$ului anterior

E! $ur actantul7 e4iteliul al.eolar7 #e#+

(rana (a-al al.eolar7 #uc3iul neted7 #e#(rana (a-al i endoteliul ca4ilar!

C! #otoneuronul a $e ter#in 4e i(rele

intra u$ale

667. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

D! $arco#erul

=i #icorea- di#en$iunile =n ti#4ul contrac/iei

299

!iolo"ie

E! $ur actantul

ta4etea-

endoteliul

al.eolar!

666. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte,

A! (olul ali#entar $e de4la$ea- =n

e$o a0 4rin contrac/ii 4eri$taltice

B! i#4ul$urile

4ara$i#4atice .a0ale $ti#ulea- e.acuarea (ilei din .e-ica (iliar

C! a#inoaci-ii i 0luco-a $e a($or( acti.

D! a4a $e a($oar(e 4a$i.7 4rin o$#o-

E! $ incterul anal e)tern e$te iner.at 4rin

i(re .e0etati.e!

669. O@it'cina,

#esle pentru admitere $%&&

6;<.

Te(ticulul,

R! e$te o neuro$ecre/ie 4rodu$ de 3i4o i-a 4o$terioar$e 4$trea- ne#odi icate di#en$iunile $arco#erului A! =ntre 4oten/ialul de ac/iune i eno#e+ nele #ecanice $e inter4un reac/ii i-ico+ c3i#ice

A! re4re-int 0a#etul #a$culin

B! $ecret te$to$teron

B! e$te 4recedat de eno#ene electrice +

4oten/ialul de ac/iune

C! con/ine celule LeOdi0 care inter.in

=n $4er#ato0ene-

C! $e

reali-ea- 4rin a4ro4ierea #e#(ranelor Z i #icorarea (en-ii '!

D! e$te =n.elit de o #e#(ran i(roa$ +

al+ (u0inee

6:;. Hila,

E! con/ine .e-iculele $e#inale!

A! e$te

4rodu$ul enterocitelor

de

$ecre/ie

al

6;2. Ca e dint e u "t'a ele (u/(tan#e

) 'duc +a('c'n(t ic#ie,

B! $e de4o-itea- =ntre #e$e =n .e-ica

(iliar

A! noradrenalina

C! con/ine li4a-e cu rol =n

B! acetilcolina

e#ul$ionarea li4idelor
C! AD'+ul D! $ecre/ia e$te $ti#ulat 4rin

i#4ul$uri 4ara$i#4atice .a0ale


D! .a$o4re$ina E! are

rol =n a($or(/ia inte$tinal a 0licerinei!

E! tiro)ina!

#esle pentru admitere $%&&

6;3. Neu 'nii

din *an*li'nul eali.ea. c'ne@iuni di ecte ) in,

()inal

D! crete o$ ate#ia E! $ti#ulea- $ecre/ia tu(ular de o$ a/i!

A! a)oni cu nucleii cuneat i 0racili$

6;7. Ine +a#ia

*landel'

(ali+a e

(e

din (ul(ul ra3idian

eali.ea. ) in,

B! a)oni cu neuronii .i$cero#otori

A! i(re 4ara$i#4atice ale ner.ului .a0

din coa#ele laterale


B! i(re C! a)oni cu neuronii $o#ato#otori al a

din coa#ele anterioare

$i#4atice din ner.ul acial 4entru 0landele $u(#andi(ulare i $u(lin0uale

D! dendrite cu neuronii $o#ato$en-iti.i

C! i(re

din coa#ele 4o$terioare

$i#4atice din ner.ul 0lo$o arin0ian 4entru 0landa 4arotid

E! a)oni

cu 4ro4rioce4torii!

e)teroce4torii

D! i(re 4ara$i#4atice cu ori0inea =n

nucleul $ali.ar $u4erior din 4unte

6;5. PT=4ul a e u "t'a ele ac#iuni,

E! i(re 4ara$i#4atice ane)ate ner.ilor

acial i tri0e#en!

A! $ti#ulea-

rea($or(/ia tu(ular a calciului =n corela/ie cu .ita#ina D@

6;>. Tala"u(ul (ta/ile$te c'ne@iuni cu,

B! #o(ili-ea- $rurile o$ ocalcice din

A! 0an0lionul $4inal

oa$e7 $ti#ul6nd o$teo(la$telor

acti.itatea

B! neuronii $o#ato$en-iti.i din coa#ele C! a.ori-ea- a($or(/ia inte$tinal a cal+

4o$terioare ale #du.ei $4inrii de 4artea o4u$

ciului

#esle pentru admitere $%&&

C! neuronii co3leari 4ontini

C! .ena 4ort

D! lo(ul te#4oral

D! .ena 3e4atic

E! nucleul 0racili$ i cuneat de 4artea

E! nici un r$4un$ corect!

o4u$!

6;:. Sti"ula ea 6;6. I'nul de calciu e(te i")licat -n,

&i/ el'

)a a(i")atice

) 'duce,

A! coa0ularea $6n0elui

A! creterea #eta(oli$#ului

B! de4olari-area $arcole#ei

B! contrac/ia #u$culaturii (ron3iolelor C! $ti#ularea $ecre/iei 0landelor

lacri#ale7 0a$trice i inte$tinale


C! o$teo0ene-

D! $cderea rec.en/ei cardiace


D! re4olari-earea #e#(ranei neuronale

E! coa0ularea la4telui!

6;9. Din

+ena ca+ in&e i'a )leac u "t'a ele +a(e,

A! .ena iliac co#un

B! .enele renale

303

!iolo"ie

&! $ti#ularea $ecre/iei e)ocrine a 4anere+ P eci.a#i a('cia#iile c' ecte, A! anticor4ii $unt celule cu rol =n i#unitatea u#oral a or0ani$#ului

E! $e

4roduce la $ 6ritul .entriculului dre4t!

$i$tolei

?NZ! Neuronii $o#ato#otori din coarnele

anterioare 4ri#e$c a eren/e de la:

B! creterea .olu#ului $an0uin $e reali+

-ea- $u( in luen/a aldo$teronului i a .a$o4re$inei

A! dendritele neuronilor din 0an0lionul

$4inal

C! a#inoaci-ii

$e a($or( inte$tinul $u(/ire

4a$i.

=n

B! neuronii

intercalari din coa#ele 4o$terioare ale #du.ei $4inrii

D! a$ciculul

$4inotala#ic lateral $e ter#in =n aria $o#e$te-ic

C! nucleul rou i $u($tan/a nea0r

D! neuronii $o#ato$en-iti.i din coa#ele E! .al.ele atrio.entriculare $e de$c3id =n

4o$terioare ale #du.ei $4inrii

ti#4ul dia$tolei .entriculare!


E! neocorte)ul #otor! 69:. Si(t'la at iului d e)t,

6:<. O+a ul, A! e$te $incron cu $i$tola .entriculului

dre4t
A! e$te un or0an a(do#inal7 locali-at de

o 4arte i de alta a uterului


B! 4o#4ea- =n .entriculul dre4t $6n0e

.eno$ :neo)i0enat>
B! $ecret e$tro0eni i 4ro0e$teron C! $e $u4ra4une cu $ 6ritul dia$tolei 0e+

nerale
C! $ecret 3or#oni 0onadotro4i

D! =nce4e

du4 .entriculare

ter#inarea

$i$tolei
D! $ecret

3or#oni

ce

4ro.in

din

304

!iolo"ie

cole$terol

D! crete 4re$iunea arteriala

E! e$te iner.at de i(re 4ara$i#4atice ale

E! e$te $ecretat de ctre nucleii anteriori ai

ner.ilor 4el.ici!

3i4o i-ei!

6:2. P'ten#ialul

de "u(cula e (t iate,

ac#iune

al

&i/ ei

6:5. A' ta $i a te a )ul"'na ) e.int -n

A! $e tran$#ite 4e $arcole#

K c'"un u "t'a ele ele"ente,

A! au ori0inea =n .entriculi B! 4roduce

cu4larea

e)cita/iei

cu

contrac/ia
B! tran$4ort $6n0ele de la ini# C! $e tran$#ite 4rin $arco4la$# C! aduc $6n0e =n .entriculi D! a4are =n 4erioada de laten/ D! 4re-int la ter#ina/ia lor =n .entriculi

.al.ulele $e#ilunare
E! $e 4roduce =n 4erioada de contrac/ie!

E! tran$4ort $6n0e arterial! 6:3. Re&e it' la AD=E nu e(te ade+ at c,

A! e$te $ecretat de ctre neuro3i4o i-

6:7. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind a/(' /4

#ia inte(tinal (unt ade+ ate,

B! =n ca- de 3i4er$ecre/ie7 $cade diure-a

A! aci-ii 0rai $e co#(in cu 0licerina =n

li# a

C! =n ca- de 3i4o$ecre/ie7 a4are 4oliurie

B! 0licerina i a#inoaci-ii $e a($or( 4rin

305

!iolo"ie

#ecani$# acti.

B! $ti#ulea- 0lico0enoli- 3e4atic

C! CBb $e a($oar(e 4a$i. 4rin 0radient

C! inten$i ic li4oli-a

electric

D! re0lea- #eta(oli$#ul 0lucidic7 li4idic D! aci-ii 0rai $e co#(in cu 4i0#en/ii

i 4rotidic

(iliari or#6nd #icelii 3idro$olu(ile

E! $unt $ecreta/i la ni.elul acinilor E! a($or(/ia de 0luco- $e reali-ea- 4rin

cotran$4ort cu NaJ!

4ancrea+ tici din in$ulele lui Lan0er3an$!

6:>. Pla("a (an*uin t an()' t,

6:9. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

c'nt ac#ia &i/ ei "u(cula e (t iate (unt ade+ ate,


A! o)i3e#o0lo(ina

B! car(o3e#o0lo(ina

C! (icar(onat de $odiu

D! eritro4oetin

E! ioni de 3idro0en!

6:6. In(ulina $i *luca*'nul ) e.int u "4

t'a ele a(e"n i,

A! $e re0lea- 4rin ni.elul 0lice#iei

#este pentru admitere $%&&

306

T! $e reali-ea- 4rin 0li$area ila#entelor de #io-in 4rintre cele de actinde4olari-area #e#(ranelor neuronale D! tran$#iterea i#4ul$ului ner.o$ =n anta $ina4tic! 9<;. Sti"ula ea nucleului d' (al al +a*ului ) 'duce,
A! $cderea rec.en/ei cardiace

E! deter#in rea($or(/ia a4ei 4rin

0radient o$#otic!

922. A/(' /#ia inte(tinal a li)idel'

(e

eali.ea.,

A! 4rin #ecani$# acti.e

B! $ti#ularea

$ecre/iei

$ali.are

i
B! cu con$u# de ener0ie din

4ancreatice

3idroli-a ATP+ului

C! #icorarea 4u4ilei C! $u( or# de a#inoaci-i i 0licerol

D! re le)ul de #ic/iune D! =n c3ili erul li# atic central 4entru

c3i+ lo#icroni
E! e.acuarea (ilei din .e-ica (iliar!
92<.

Rea/(' /#ia tu/ula a ('diului,


A! e$te un 4roce$ acti.

E! =n ca4ilare $an0uine 4entru

tri0liceride i cole$terol!

B! deter#in rea($or(/ia 4a$i. a CIR

923. L=4ul,

4rin 0radient electric


A! e$te C! e$te $ti#ulat de 3or#onii

$ecretat =n 3i4otala#u$ului #i<lociu

nucleii

#ineralocor+ ticoi-i
B! $ti#ulea- $4er#ato0ene-a D! $e reali-ea- =n tu(ul contort

4ro)i#al $u( controlul aldo$teronului

C! $ti#ulea- o.o0ene-a

#este pentru admitere $%&&

307

D! 4roduce o.ula/ia

92>. Func#ia "'t' ie a (t'"acului e(te

(ti"ulat de,

E! $ti#ulea- $ecre/ia de te$to$teron i

4ro0e$teron!

A! i#4ul$uri 4ara$i#4atice .a0ale B! $ecretin

925. -n

c'ndi#ii de !i)'*lice"ieE (e (ti"ulea. u "t'a ele ) 'ce(e "eta/'lice,

C! $ti#ularea

i(relor cu ori0ine =n nucleul dor$al al .a0ului

A! 0lico0eno0ene-a

D! acetilcolin

B! 0lico0enoli-

E! 0a$trin!

C! 0luconeo0ene-a

926. O(ul te")' al,

D! 0licoli-a anaero( i aero( E! $ti#ularea $ecre/iei de in$ulin! U! K Q fK

A! a4ar/ine .i$cerocraniului

B! e$te o$ 4erec3e A! e$te $ituat =n $crot C! ad4o$tete la(irintul o$o$ al urec3ii

interne
B! =n $tructura $a $e 0$e$c B+H tu(i

$e#ini eri contor/i


D! a4ar/ine neurocraniului C! tu(ii $e#ini eri $ecret 3or#onii

andro0eni
E! ad4o$tete $e0#entele centrale ale

D! $ecret

corti-ol!

3or#oni

care

deri.

din

anali-atorului acu$tic i .e$ti(ular =n $tructurile la(irintului!

#este pentru admitere $%&&

308

929. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind / 'n4

D! rela)area #u$culaturii7 4rin ner.ii .a0i

!i'lele (unt ade+ ate?

A! con/in #uc3i nete-i

E! rela)area #u$culaturii7 4rin ner.ii

$i#4atici!

B! i(rele .i$cero#otorii din nucleul

dor$al al ner.ului (ron3ocon$tric/ie

.a0

4roduc

92;. P'ten#ialul de ac#iune al &i/ ei

"u(cula e (t iate,

C! $ti#ularea

i(relor .e0etati.e $i#4atice 4roduce (ron3odilata/ie

D! $unt $ituate =n continuarea tra3eei

E! 3or#onii

#edulo$u4rarenalieni 4roduc (ron3odilata/ie!

92:. E&ectele (ti"ul ii (i(te"ului ne +'(

+e*etati+ la ni+elul cil' (unt,

e()i at' ii

A! contrac/ia #u$culaturii 4rin

i(re

4ara$i#4atice

B! contrac/ia #u$culaturii7 reali-at

4rin i(re .e0etati.e $i#4atice

C! (ron3odilata/ie7 4rin i(rele $i#4atice

309

!iolo"ie

1! $e tran$#ite de+a lun0ul $arcole#ei i a #io i(rilelorAle*e#i a&i "a#iile c' ecte, A! 4entru a $e 4utea reali-a o tran$ u-ie de $6n0e tre(uie ca =n $6n0ele 4ri#itorului $ nu e)i$te anti0ene care $ reac/ione-e[ cu anticor4ii de 4e 3e#atiile tran$ u-ate

D! i(re #u$culare netede

E! endoteliul ca4ilar!

9<<. T unc!iul ne +ului ()inal c'n#ine, B! 4e

$u4ra a/a 3e#atiilor e)i$t anti0ene :A i B>7 care au 4ri#it denu#irea de a0lutino0ene

A! dendritele

4$eudouni4olari $4inali

din

neuronilor 0an0lionii

C! 4e

$u4ra a/a 3e#atiilor e)i$t anticor4i :al a7 (eta>7 denu#i/i a0iutinine

B! a)onii neuronilor $o#ato#otori

din coa#ele anterioare

D! 4urttorii 0ru4ei $an0uine A :I> 4ot

4ri#i $6n0e de la toate 0ru4ele

C! a)onii

neuronilor coa#ele laterale

.e0etati.i

din

E! 4urttorii 0ru4ei AB :I1> 4ot 4ri#i

$6n0e doar de la 4urttorii 0ru4ei A :II> i B :III>!

D! a)oni ai #otoneuronilor din coarnele

anterioare ale #du.ei $4inrii

6;;. Me"/ ana al+e'l'ca)ila e(te

E! dendrite ale neuronilor .e0etati.i

&' "at din u "t'a ele ele"ente,

din 0an0lionii $i#4atici!

A! endoteliul al.eolar

9<2. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la

(c!i"/ul al+e'la de *a.e e()i at' ii (unt ade+ ate?

B! $ur actant A! $e

reali-ea- con or# di u-iunii i o$#o-ei

le0ilor

C! e4iteliul al.eolar

310

!iolo"ie

B! e$te

in luen/at de di eren/a de 4re$iune 4ar/ial a AF i CAF =ntre aerul al.eolar i $6n0ele .eno$ din ca4ilarele 4ul#onare

$i$tolei .entriculare!

9<5. -n u ina &inal C(ecunda D (e *(e(c,

C! $e reali-ea- =ntre aerul al.eolar i

$6n0ele arterial 4ul#onare

din

ca4ilarele

A! 0luco-a

B! acid uric D! 4re$iunea 4ar/ial a AF =n ae#l

al.eolar e$te de HA ##'0


C! creatinina E! $e reali-ea- =ntre aerul al.eolar i

$6n0ele din ca4ilarele (ronice!


D! a#oniac

9<3. &unt * e$ite u "t'a ele a('cia#ii, E! IJ i 'J! A! e)4ira/ie + dia ra0#ul co(oar + crete

4re$iunea intraa(do#inal

9<7. C e$te ea

) e(iunii (an*uine e(te

dete "inat de,


B! $ur actantul

ta4etea-

endoteliul
A! $ti#ularea $i#4aticului

al.eolar

C! $ti#ularea

$i#4aticului + .a$ocon$tric/ie arteriolar + $cderea re-i$ten/ei 4eri erice

B! $cderea de(itului $an0uin

C! creterea re-i$ten/ei 4eri erice D! rec.en/a cardiac de ND (tiM#in +

ciclu cardiac A7 C $
D! creterea ela$ticit/ii .a$elor E! -0o#otul I $i$tolic + $ 6ritul

311

!iolo"ie

E! contrac/ia arteriolelor! NAD! Mecani$#ul u#oral de eed(acX ne0a+

D! tri0liceride

ti. e$te declanat de ur#toarele $itua/ii:


E! $ruri (iliare! A! concentra/ia

cre$cut de 3or#oni tiroi+ dieni a$u4ra adeno3i4o i-ei i 3i4otala+ #u$ului

9<9. I'nul

de ('diu u "t'a ele ) 'ce(e,

inte +ine

-n

B! concentra/ia cre$cut de e$tro0eni

a$u4ra 0onadelor

A! de4olari-area $arcole#ei

C! concentra/ia

cre$cut de a$u4ra 3i4o i-ei anterioare

corti-ol

B! 4olari-area #e#(ranelor neuronale

D! concentra/ia

cre$cut $an0uin de CaFJ a$u4ra $cderii $ecre/iei de PTPI

E! concentra/ia

cre$cut de 0luco- $an0uin a$u4ra creterii $ecre/iei de in$ulin!

9<6. -n +ena )' t (e a/(' /,

A! a#inoaci-i

B! c3ilo#icroni

C! 0luco-

#este pentru admitere $%&&

312

^! re4olari-area #e#(ranelor neuronale=nce4e =n icat 4rin ca4ilarele $inu$oide A! e$te a luent al .enei ca.e in erioare

()in ii (e )'t te "ina -n,

A! nucleii 0racili$ i cuneat din (ul(ul

ra3idian
B! tran$4ort a4a7 ionii i cole$terolul

a($or(i/i din inte$tin


B! nucleii $en-iti.i din trunc3iul cere(ral

C! tran$4ort #ono-a3aridele a($or(ite

=n inte$tinul $u(/ire!

C! nucleii (a-ali

952. Ine +a#ia

"u$c!iului u "t'a ele ca acte i(tici,

(t iat

a e

D! nucleii

.e0etati.i

ai

trunc3iului

cere(ral

A! e$te $en-iti. i #otorie

E! tala#u$!

B! i(rele $en-iti.e $e ter#in $u(

or# de 4lci #otorii la ni.elul i(rei #u$culare

955. Ce ca acte i(tici ) e.int ' )e ('an

de * u) (an*uin O $i R! ne*ati+?

C! iner.a/ia #otorie $e reali-ea- 4rin

A! 4re-int =n 4la$# anti0ene A i B

#otoneuronii a i O
B! 4re-int 4e #e#(rana 3e#atiilor D! a)onii neuronilor $o#ato#otori $e

anti0enul R3

ter#in la ni.elul #io i(rilelor


C! 4re-int =n 4la$# antico4i a7 4 i E! iner.a/ia $en-iti. $e reali-ea- 4rin

anticor4i antiR3

dendritele neuronilor din 0an0lionii $4inali i din 0an0lionul ner.ului 1!


D! 4oate 4ri#i $6n0e nu#ai de la 0ru4a

O i R3 ne0ati.
953. Fa(ciculele a(cendente ale "du+ei

#este pentru admitere $%&&

313

E! 4oate dona $6n0e nu#ai 0ru4ei O i

+e(ti/ula le c'n(ide a#i ade+ ate?

R3 4o-iti.!
A! =nce4e la ni.elul rece4torilor $itua/i =n 957. La ni+elul inic!iului i'nii de )'ta(iu,

urec3ea #edie

A! $e

iltrea- la ni.elul 0lo#erulului

B! are 4rotoneuronul locali-at =n 0an0lio+

renal

nul &car4a

B! $e rea($or( acti. =n tu(ul contort

C! deutoneuronul tri#ite colaterale $4re

4ro)i#al

ar3icere(elul de aceeai 4arte

C! $e $ecret la ni.elul tu(ului

D! al III+lea neuron e$te locali-at =n tala+

contort di$tal D! nu $e eli#in =n urina inal

#u$ul de 4artea o4u$

E! 0an0lionul &car4a e$te =n rela/ie cu nu+ E! $e 0$e$c =n urina 4ri#ar!

95>. Glandele (ali+a e (unt ine +ate de,

E! R cleii ner.ilor III7 I17 1I : a$cicului

.e$ti+ (ulo+nuclear>! !

A! ner.ul 0lo$o arin0ian B! ner.ul .a0

959. Ine +a#ia a)a atului di*e(ti+ e(te

eali.at de,
C! i(re .e0etati.e cu ori0ine =n nucleii

$ali.ari $u4erior din (ul( i in erior din 4unte

A! ner.ii 1II7 IE7 E7

B! i(re din ner.ii $4lan3nici ce ac D! i(re .e0etati.e 4ara$i#4atice ane)ate

$ina4$ =ntr+un 0an0lion 4re.i$ceral

ner.ilor cranieni 1II i IE!

C! i(re 4ara$i#4atice ale ner.ului E i 956. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind calea

din centrii $acra/i &F+&H

#este pentru admitere $%&&

314

D! ner.ul 1

C! $ecre/ia de IJ + tran$4ort acti. + tu(

contort 4ro)i#al

E! ner.ii EI!

95:. T i)(in'*enul e(te,

A! re$4on$a(il alturi de c3i#otri4$in de

de0radarea 4roteinelor

B! or#a

inacti. 0a$trice+ tri4$ina

unei

en-i#e

C! re$4on$a(il de acti.area c3i#otri4$inei

D! re$4on$a(il

de en-i#e 4roteolitice

acti.area

altor

E! acti.at $u( ac/iunea enteroXina-ei!

95;. U "t'a ele a('cia#ii (unt c' ecte,

A! 0a$trin + $ti#ularea $ecre/iei de $uc

0a$tric

B! canale de IJ .olta< de4endente +

de4olari-are

315

!iolo"ie

`! re le)e de =ntindere + F neuroni + laten/ oarte $curte$te 4recedat de un 4oten/ial local7 ter#inal de 4lac B! deter#in cu4larea e)cita/iei cu con+ trac/ia

B! tran$#it $en$i(ilitatea 0u$tati. de la

ni.elul cor4ului li#(ii

C! a$i0ur $ecre/ia 0landelor 4arotide

C! 4recede contrac/ia i(rei #u$culare D! iner.ea- #u$culatura #i#icii

D! $e 4roduce =n 4erioada de laten/! E! nucleii $en-iti.i de ter#ina/ie $e a l

93<. -n

inte +alul de ti") dint e .*'"'tul dia(t'lic $i u "t' ul .*'"'t (i(t'lic (e ) 'duc u "t'a ele e+eni"ente,

=n 4unte7 iar cei #otori7 de ori0ine7 =n (ul(ul ra3idian!

933. Ma(tica#ia,

A! $i$tola atrial

A! contri(uie la or#area c3i#ului 0a$tric

B! de$c3iderea .al.elor atrio.entriculare

B! e$te re0lat 4rin

i(rele .e0etati.e ale ner.ilor cranieni 17 1II7 IE i E

C! de$c3iderea .al.ulelor $e#ilunare C! declanea- $ecre/ia $ali.ar

D! u#4lerea 4a$i. a .entriculelor D! e$te re0lat 4rin #ecani$#e ner.oa$e

i u#orale
E! $i$tola .entricular! E! e$te un act re le) #edular controlat 932. Ne +ii &aciali,

cor+ tical!

A! $unt ner.i #icti

935. Ca e (unt e&ectele )a at!' "'nului

a(u) a inic!iului?

316

!iolo"ie

A! $ti#ulea-

rea($or(/ia

tu(ular

de

A! N tar$iene7 D #etatar$iene i alan0e

calciu

B! N tar$iene7 N #etatar$iene i alan0e B! $ti#ulea- eli#inrile de o$ a/i 4rin

creterea rea($or(/iei tu(ulare


C! N car4iene7 D #etacar4iene i alan0e C! #o(ili-ea-

$rurile o$ ocalcice 4rin creterea nu#rului i $ti#ularea acti.it/ii o$teocla$telor

D! C tar$iene7 D #etacar4iene i alan0e

D! crete calce#ia i $cade o$ ate#ia

E! e#ur7 rotula7 $c3eletul 0a#(ei7 N

tar$iene7 D #etatar$iene i alan0e!

E! inten$i ic $ecre/ia de o$ a/i! 936. Su/(tan#a al/ a ce e/elului e(te

&' "at din &i/ e cu ' i*inea la ni+elul,


937. A@'nii

l'cali.a#i la ni+elul c' d'anel' "edula e ante i'a e )'t a+ea ' i*inea la ni+elul,

A! nucleilor .e$ti(ulari din (ul(ul ra3idian

A! nucleului rou B! coliculilor c.adri0e#eni

B! 0an0lionului $4inal

C! 0iru$ului 4o$tcentral

C! coa#elor 4o$terioare #edulare

D! cornului #edular 4o$terior

D! unuia dintre nucleii $en-iti.i din (ul(ul

ra3idian

E! neocorte)ului #otor!

E! nucleului rou!

93>. Sc!eletul )ici' ului e(te &' "at din,

939. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la

317

!iolo"ie

+al+a /icu()id la c'n(ide a#i +ala/ile?

93;. Ne +ii +a*i,

A! e$te 4la$at la ni.elul ori iciului atrio+

A! $unt ner.i #icti: $en-iti.i i #otori

.entricular $t6n0

B! controlea- acti.itatea #uc3ilor nete-i B! e$te 4la$t la ni.elul ori iciului

ai arin0elui7 larin0elui

atrio.entricular dre4t

C! nucleul #otor de ori0ine $e a l =n C! e$te de$c3i$ =n ti#4ul $i$tolei atriale

4unte

D! e$te =nc3i$ =n ti#4ul $i$tolei .entriculare

D! nucleul $en-iti. de ter#ina/ie $e a l =n

(ul(ul ra3idian

E! $e de$c3ide =n ti#4ul dia$tolei .entriculare! E! i(rele cu ori0ine =n nucleul dor$al iner+

.ea- ini#a i rinic3iul!


93:. Mic$' a ea )u)ilei (e eali.ea. ) in, 95<. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind +ena A!

i(re $o#atice din ner.ul oculo#otor

)' t le c'n(ide a#i ade+ ate?

B! i(re 4ara$i#4atice din nucleul acce$or

al oculo#otorului

C! contrac/ia #uc3ilor radiari ai iri$ului

D! adrenalina

E! contrac/ia #uc3ilor ciliari!

#este pentru admitere $%&&

318

Z! A! $e or#ea- din unirea .enelor: $4lenic7 #e-enteric $u4erioar i in erioar9><. Ca e dint e a&i "a#iile le*ate de e&le@ul (ali+a (unt ade+ ate? A! e$te declanat de $ti#ularea rece4torilor ol acti.i i .i-uali din ca.itatea (ucal

a$ciculelor 4ira#idale

D! e$te aria de ori0ine a

a$ciculului 4ira#idal direct i =ncruciat

E! tri#ite e eren/e $4re #otoneuronii B! i#4ul$urile de la rece4torii 0u$tati.i

#edulari din coa#ele anterioare!

din 4artea anterioar a li#(ii a<un0 la nucleul $ali.ar in erior din (ul(
9>3. Ald'(te 'nul, C! 0landele

$ali.are $u(#a)ilare i $u(lin+ 0uale $unt iner.ate de ner.ul 1II : acial>

A! re0lea- .olu#ul $an0uin

D! 0landele 4arotide 4ri#e$c i#4ul$uri

B! $ti#ulea- rea($or(/ia $ali.ar de NaJ

4rin ner.ul E :.a0>


C! crete rea($or(/ia de NaJ din urin E! i#4ul$urile de la rece4torii de tact7

te#4eratur i de durere din ca.itatea (ucal $unt tran$#i$e 4rin ner.ul tri0e#en!

D! crete eli#inarea de a4 4e cale renal

9>2. A ia "'t' ie din (c'a #a ce e/ al,

E! crete $ecre/ia de IJ =n urin!

A! a4ar/ine de neocorte)ul #otor

9>5. =' "'nii

ti 'idieni (ti"ulea. u "t'a ele ) 'ce(e "eta/'lice,

B! e$te =n rela/ie direct cu nucleii

#otori ai ner.ilor cranieni

A! creterea or0ani$#ului

C! re4re-int

aria

de

4roiec/ie

B! li4oli-a

#este pentru admitere $%&&

319

C! 0lico0enoli-

B! .entriculele $unt co#4let =nc3i$e =n

ti#4ul $i$tolei .entriculare

D! cata(oli$#ul 4roteic C! =n ti#4ul $i$tolei atriale $6n0ele trece

4a$i. =n .entricul
E! or/a i rec.en/a contrac/iilor cardiace! D! dia$tola .entricular e$te cu4rin$

=ntre -0o#otul $i$tolic i dia$tolic


9>7. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

E! .al.ele atrio.entriculare $unt =nc3i$e A! AF'( e$te un co#4u$ la(il7 4re-ent

=n 4la$#a $an0uin

i .al.ulele $e#ilunare $unt de$c3i$e =n ti#4ul $i$tolei .entriculare!

B! $ur actantul

ta4etea-

endoteliul

9>6. Sina)(ele inte neu 'nale (unt

al.eolar

l'cali.ate -n,

C! centrii re$4iratori 4ri#e$c $ti#uli de

A! 0an0lionii de 4e traiectul ner.ilor

la c3e#orece4torii din .a$ele de $6n0e

cranieni 17 IE7 E

D! dia ra0#ul i #uc3ii interco$tali

B! 0an0lionii intra#urali i 4re.i$cerali

$unt #uc3i $tria/i


C! cor4ii 0enicula/i E! #uc3ii nete-i ai (ron3iolelor $e rela+

.4nr nrin $ti#ularea i(relor $i#4atice!


D! 0an0lionii &car4a i Corti 9>>. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

) i+ind e+'lu#ia ca diac (unt ade+ ate?

E! coarnele 4o$terioare i anterioare ale

#du.ei $4inrii!
A! .al.a (icu$4id i tricu$4id $e

de$c3id =n ti#4ul dia$tolei .entriculare

9>9. Cile a&e ente ale du e ii cutanate a

#este pentru admitere $%&&

320

&e#ei (e ca acte i.ea. ) in u "t'a ele,

E! de$c3iderii

canalului

4ancreatic

4rinci4al!
A! au 4rotoneuronul =n 0an0lionul

ner.ului tri0e#en

9>;. Re*la ea acti+it#ii "'t' ii a tu/ului

di*e(ti+ (e eali.ea. ) in (t uctu i ne +'a(e (ituate -n,


B! au 4rotoneuronul =n 0an0lionul $4inal A! (ul( C! au

deutoneuronul =n nucleii $en-iti.i ai ner.ului tri0e#en din (ul(7 4unte i #e-ence al

D! au al treilea neuron =n tala#u$

E! 4roiec/ia cortical $e reali-ea- =n aria

$o#e$te-ic!

9>:. E+acua ea /ilei din +e.icula /ilia

e(te e.ultatul,

A! contrac/iei i(relor #u$culare $triate

din 4ere/ii .e-iculei (iliare

B! rela)rii $ incterului Oddi

C! de$crcrilor de coleci$toXinin din

#ucoa$a 0a$tric

D! i#4ul$urilor 4ara$i#4atice .a0ale

321

!iolo"ie

AA! $e0#entele &F+&Hale #du.ei $4inrii \,oJor.#i n4r.n$ entericSina)(a neu 'e&ect'a e +e*etati+ (e eali.ea. de ct e &i/ e, A! ale ner.ilor .a0i

E! 0an0lionii latero.erte(rali!

972. P 't'neu 'nul

cii tactile )'ate &i l'cali.at -n,

(en(i/ilit#ii

B! ale ner.ilor $4lan3nici

A! 0an0lionul cere(ral de 4e tra$eul

ner.ului 1

C! ale ner.ilor 4el.ici B! 0an0lionii .e0etati.i $i#4atici latero+

.erte(rali
D! cu ori0ine =n lan/ul 0an0lionar

4ara.erte(ral
C! 0an0lionul $4inal

E! cu ori0inea =n 0an0lioni

<u)ta.i$cerali i intra#urali!

D! coarnele 4o$terioare ale #du.ei $4i+

nrii

97<. Neu 'nii (en.iti+i ai a cului

e&le@
E! nucleii cuneat i 0racili$ din (ul(ul

+e*etati+ )'t &i l'cali.a#i -n,

ra3idian!
A! 0an0lionii 4re.i$cerali 973. A&e en#ele /ul/ului ) '+in de la,

B! 0an0lionii cranieni ai ner.ilor III7 1II

i IE

A! neuronii $o#ato$en-iti.i din coa#ele

4o$terioare ale #du.ei

C! 0an0lionii cranieni ai ner.ilor IE i E B! 0an0lionul $4inal

D! 0an0lionii $4inali C! ariile #otorii corticale

322

!iolo"ie

D! 0an0lionul &car4a

C! $unt $inteti-a/i =n li# ocite

E! 0an0lionii de 4e traiectul ner.ilor

D! $unt 4roteine 4re-ente =n 4la$#

cranieni 1 i 1IL

E! au rol =n i#unitatea $4eci ic u#oral! 975. Sa c'"e ul e(te,

A! locali-at =n $arco4la$#

97>. Fi/ a

ne +'a( ) e*an*li'na (i")atic (e c'")' t a(t&el,

B! $tructura

cu4rin$ #e#(rane Z $ucce$i.e

=ntre

dou

A! 4r$ete #du.a $4inrii 4rin

rdcina anterioar a ner.ilor $4inali

C! 4re-ent

=n #u$culare $triate

#io i(rilele

i(rei

B! ace $ina4$a cu or0anul e ector

C! 4oate ace $ina4$a i =n 0an0lionii 4re+ D! o or#a/iune alctuit dintr+un di$c

.i$cerali

clar i dou <u#t/i de di$c =ntunecat

D! eli(erea- ca #ediator c3i#ic E! or#at din #io ila#ente de actin i

noradrenalina i adrenalina

#io-in!

E! intr =n alctuirea ner.ilor cranieni 977. Ca e din a&i "a#iile cu ) i+i e la

.e0etati.i!

antic' )i (unt c' ecte?

A! $unt celule cu rol =n i#unitatea

976. Sti"ulea. ea/(' /#ia tu/ula a

or0ani$#ului

un' cati'ni,

A! 4arat3or#onul B! $unt i#uno0lo(uline

323

!iolo"ie

B! .ita#ina D

A! ar3icere(elul7 4rin 4edunculul cere(el

o$ in erior

C! aldo$teronul B! neuronii tala#ici

D! #ineralocorticoi-ii C! neuronii $o#ato#otori din coa#ele

anterioare
E! calcitonina! D! nucleii de ori0ine ai ner.ilor III7 I17 1I 979. Neu 'nii ('"at'"'t' i din c'a nele

ante i'a e ale "du+ei (ina)( cu a@'ni,

()in ii

&ac

A! ai neuronilor $o#ato$en-iti.i din

coarnele 4o$terioare

B! din a$ciculul .e$ti(ulo$4inal

C! ai neuronilor intercalari din coarnele

4o$terioare ale #du.ei $4inrii

D! din a$ciculul 4ira#idal direct i

=ncruciat

E! ai neuronilor din aria #otorie

4rinci4al!

97:. Deut'neu 'nul cii +e(ti/ula e eali4

.ea. c'ne@iuni cu,

#esle pentru admitere $%&& BB! dendritele neuronilor din 0an0lionul Sca )a.Melat'nina e(te un !' "'n, A! 4rodu$ de 0landa 4ineal

89

B! 4rodu$ de 0landa 4ituitar

C! care 4re-int .aria/ii =n unc/ie de lu#in

D! $ecretat de e4i i-7 =#4reun cu .a$otocina

E! cu e ecte anti0onadotro4e!

9;2. A'lu"ul (i(t'lic C+'lu"ul4/taieD (e de&ine$te ca,

A! .olu#ul de $6n0e e)4ul-at de .entriculi =n aort

B! .olu#ul de $6n0e e)4ul-at de ini#a =n circula/ia #are

C! .olu#ul de $6n0e e)4ul-at de .entriculi =ntr+un #inut =n aorta i artera 4ul#onara

D! .olu#ul de $6n0e e)4ul-at de .entriculi =n aorta i artera 4ul#onara =n ti#4ul $i$tolei

E! .olu#ul de $6n0e e)i$tent =n ini#a la =nce4utul $i$tolei

9;3. Mu$c!ii i i(ului ) e.int u "t'a ele ca acte i(tici "' &'l'*ice,

#esle pentru admitere $%&&


A! con/in i(re #u$culare netede de ti4 #ultiunitar

89

B! con/in i(re #u$culare cu di$4o-i/ie circular

C! con/in i(re #u$culare cu di$4o-i/ie radiar

D! acti.itatea lor e$te controlata de $i$te#ul ner.o$ .e0etati.

E! $unt in luen/a/i de: noradrenalina i acetilcolina

9;5. Ca e dint e u "t'a ele ) 'ce(e c'n(ide a#i ca -nc!eie !e"'(ta.a &i.i'l'*ic,

A! .a$ocon$tric/ia

B! aderarea i a0re0area 4lcu/elor $an0uine

C! coa0ularea $6n0elui

D! tran$ or#area i(rino0enului $olu(il =n i(rin in$olu(ila

E! or#area #ono#erilor de i(rin

9;7. P 'du(ul de (ec e#ie al *landel' end'c ine C!' "'niiD (e eli/e ea.,

#esle pentru admitere $%&&


A! =n lu#enul tu(ului di0e$ti.

89

B! =n $6n0e

C! =n lic3idul inter$ti/ial

D! =n circula/ia $i$te#ica

E! =n interiorul ne ronului

9;>. C e$te ea c'ncent a#iei )la("aticeE a) uta (ecunda )ie de ii de a)a din lic!idul

e@t acelula dete "ina,

A! $ti#ularea $ecre/iei de AD' din nucleii 3i4otala#u$ului anterior

B! in3i(area $ecre/iei de AD'G

C! eli(erarea de AD' din adeno3i4o i-aG

D! eli(erare de AD' =n circula/ie7 din neu+ ro3i4o i-

E! $ti#ularea $ecre/iei de AD' din nucleii 3i4otala#u$ului 4o$terior

9;6. Ne +ii 'l&acti+i,

#esle pentru admitere $%&&

89
A! $unt or#a/i din a)onii celulelor #itrale

B! $unt or#a/i din a)onii 4rotoneuronilor ol acti.i

C! reali-ea- $ina4$e cu neuronii din 0iru+ $ul 3i4oca#4ic

D! $unt or#a/i din dendrite ale neuronilor ol acti.i

E! reali-ea- $ina4$e cu neuroni din tala#u$

9;9. Deli"ita#i )e e#ii "elcului "e"/ an'(,

A! in erior: #e#(rana (a-ilar

B! $u4erior: #e#(rana tectoria

C! lateral: 4eretele #elcului o$o$

D! $u4erior: #e#(rana .e$ti(ulara

E! in erior: ra#4a ti#4anic

9;:. Pent u a aBun*e -n at iul d e)t c!il'"ic 'nii )a cu * de la ni+elul inte(tinului

u "t'a ele +a(eE cu e@ce)#ia,

#esle pentru admitere $%&&


A! c3ili erului central

89

B! .enei 4orte

C! canalului toracic

D! trunc3iului .eno$ (ra3ioce alic

E! .enei ca.e $u4erioare

9;;. La ni+elul !e)at'citel' ('(e(c a"in'aci.i ) in,

A! .ena 4ort

B! .enele 3e4atice

C! .ena ca. in erioar

D! artera 3e4atic

E! .ena ca. $u4erioar

D! i(re 4ara$i#4atice 4re0an0lionare $4re 0an0lionii 4re.i$cerali!

#esle pentru admitere $%&&


9:<. Ale*e#i a&i "a#iile * e$ite,

89

A! in0e$tia unor cantit/i cre$cute de a4 deter#in dia(et in$i4id

B! corti-olul i aldo$teronul $unt 3or#oni 4roteici

C! =n $tructura unei 0lande endocrine $unt 4re-ente canale de e)cre/ie

D! aldo$teronul crete .ole#ia

E! neuro3i4o i-a $ecret .a$o4re$in i o)itocin!

9:2. Glandele )a ati 'ide,

A! $unt =n nu#r de 4atru

B! $unt locali-ate 4e a/a anterioar a lo(ilor tiroidieni

C! con/in celule 4ara oliculare ce $ecret 4arat3or#on

D! !

con/in celule 4rinci4ale ce $ecret cal+ citonin

E! au rol =n #en/inerea ec3ili(rului o$ o+ calcic!

#esle pentru admitere $%&&


9:3. U "t'a ele "ecani("e de ac#iune

89

CC.

a)a #in )a at!' "'nuiui,

A! $ti#ulea- a($or(/ia inte$tinala a calciului

B! $ti#ulea- rea($or(/ia renal de calciu

C! $ti#ulea- eli#inrile urinare de o$ a/i

D! $ti#ulea- eli#inrile urinare de calciu

E! acti.area o$teocla$telor!

9:5. Ale*e#i a&i "a#iile * e$ite,

A! 4rolactina $ti#ulea- $ecre/ia lactat

B! 3or#onii tiroidieni deter#in 3i4o0lice#ie

C! neuro3i4o i-a $ecret AD' i o)itocin

D! adrenalina crete 0lice#ia

#esle pentru admitere $%&&


E! $cderea tiro)inei =n $6n0e in3i( $ecre/ia de T&'!

89

9:7. Ale*e#i in&' "a#iile c' ecte,

A! .a$o4re$ina in3i( rea($or(/ia a4ei la ni.elul tu(ilor di$tali i colectori ai ne+ ronului

B! aldo$teronul $ti#ulea- rea($or(/ia de IJ i $ecre/ia de NaJ

C! 0luca0onul $ti#ulea- 0luconeo0ene-a i 0lico0enoli-

D! tiro)ina i adrenalina deter#in 3i4er0lice#ie

E! in$ulina $ti#Uiea-aR4roteoli-a

9:>. Ca e dint e u "t'a ele ac#iuni nu a)a #in ald'(te 'nului,

A! $ti#ulea- rea($or(/ia tu(ular a NaV+ului

B! 4roduce Xaliurie i acidurie

C! $ti#ulea- rea($or(/ia tu(ular de a4

D! nu e$te i#4licat =n #en/inere 4re$iunii o$#otice

#esle pentru admitere $%&&


E! crete diure-a!

89

9:6. Pa at!' "'nul eali.ea. u "t'a ele ac#iuni,

A! in3i( rea($or(/ia tu(ular a CaFJ+ului =n ne ronul di$tal

B! crete a($or(/ia calciului la ni.elul inte$tinului

C! acti.area o$teocla$telor

D! $cade calciuria

E! in3i( rea($or(/ia tu(ular de o$ a/i!

9:9. U "t' ii !' "'ni au 'l -n e*la ea "eta/'li("ul *lucidic,

A! in$ulina

B! 0luca0onul

C! 0lucocorticoi-ii

D! 0a$trina

#esle pentru admitere $%&&


E! adrenalina!

89

9::. E&ectul !i)'*lice"iant al in(ulinei (e eali.ea. ) in,

A! di#inuarea 4trunderii 0luco-ei =n celule

B! 0licoli-a ti$ular

C! 0lico0eno0ene-a 3e4atic i #u$cular

D! 0luconeo0ene-a 3e4atic

E! 0lico0enoli- 3e4atic i #u$cular!

9:;. Gluca*'nul a e u "t'a ele e&ecte "eta/'lice,

A! crete or/a de contrac/ie a #iocardului

B! $ti#ulea- 0luconeo0ene-a

C! 4roduce 0lico0enoli-

D! acti.ea- ana(oli$#ul 4roteic

#esle pentru admitere $%&&


E! $ti#ulea- $ecre/ia de (il!

89

9;<. Sec e#ia de )a at!' "'n,

A! $e a l $u( control adeno3i4o i-ar

B! e$te $ti#ulat de concentra/ia $c-ut a calciului 4la$#atic

C! $e a i $u( controlul 3i4otala#u$ului

D! are loc =n celulele 4rinci4ale ale 0landei 4aratiroide

DD! d

e 4 i n d e d e . a l o a r e a c a l c e # i e i ! n

EE!E E! P FF!

**! ''! II! ,,! II! LL! MM ! NN! OO! PP! UU! RR! &&! TT! UU! 11! ^^ !
EE!

!!!!!

AAA! BBB! B!

``! ZZ!
C C C!

A!

DDD!

EEE!
FFF!

LLL! MMM!
NNN!

***! '''! III! ,,,! III! G

OOO! PPP! UUU! RRR! &&&! TTT! UUU! 111! ^^^! EEE! ```! ZZZ! AAAA! C!

BBBB!
CCCC!

DDDD! LCa e dint e u "t'a ele &a(cicule (t a4 /at )untea lui Aa 'li'? A! $4ino+tala#ic anterior

7>. Ca e dint e u "at'a ele &a(cicule nu t ec

) in )edunculul ce e/el'( in&e i' ?

A! $4ino+cere(elo$ direct B! $4ino+tala#ic laleral B! $4ino+cere(elo$ =ncruciat C! $4ino+cere(elo$ .entral C! .e$ti(ulo+$4inal lateral D! $4ino+cere(elo$ dor$al D! $4ino+tectal E! cuneat E! reticulo+$4inal 77. Fa(ciculul ()in'4ce e/el'( d' (al (ituat -n

c' d'nul late al d e)t e(te ca acte i.at ) in,


76. Deut'neu 'nul caii (en(i/ilit#ii tactile

A! ori0inea =n cornul 4o$terior de aceeai

* '(ie e )ent u t unc!i $i "e"/ e (e a&l (ituat -n,

4arte
A! cornul 4o$terior #edular B! ori0inea =n cornul 4o$terior de 4artea

o4u$
B! nucleul 0racil din (ul(

C! 4re-en/a =n 4edunculul cere(elo$ in erior C! nucleul tri0e#inal din trunc3iul cere(ral

D! tra.er$area (ul(ului ra3idian D! nucleul cuneat din (ul(

E! 4re-en/a =n 4edunculul cere(elo$ $u4erior E! 0an0lionul $4inal

79. Ca e dint e u "t'a ele (t uctu i a)a #in

A! $4ino+tala#ic anterior

(i(te"ului e@t a)i a"idal?

A! nucleii (a-ali

B! $4ino+tala#ic lateral

B! nucleul rou

C! $4inocere(elo$ direct

C! a$ciculul oli.o+$4inal

D! $4inocere(elo$ =ncruciat

D! nucleii cere(elului

E! oli.o$4inal

E! a$ciculele $4ino+cere(eloa$e

><. Deut'neu 'nul cii (en(i/ilit#ii tactile

* '(ie e )ent u ca) $i *Pt (e a&l (ituat -n,

7:. U "t'a ele &a(cicule t a+e (ea. t un4

A! cornul 4o$terior #edular

c!iul ce e/ al -n -nt e*i"eE cu e@ce)#ia,

A! a$ciculului cortico+$4inal direct

B! nucleul 0racil din (ul(

B! a$ciculului $4ino+cere(elo$ =ncruciat

C! nucleul tri0e#inal din trunc3iul cere(ral

C! a$ciculului $4ino+cere(elo$ direct

D! nucleul cuneat din (ul(

D! a$ciculului oli.o+$4inal

E! 0an0lionul $4inal

>2. Calea 7;. Selectati &a(ciculele ca e (t a/at "e.en4

ce&alul,

(en(i/ilit#ii tactile ) 't')atice )ent u t unc!i $i "e"/ e ) e.int u "4 t'a ele ca acte i(tici,

A! rece4torii $unt cor4u$culii *ol0i

>5. Ca e dint e u "at'a ele

e&le@e nu (e -nc!id la ni+elul "du+ei ()in ii?

B! are 4rotoneuronul la ni.elul 0an0lionului

$4inal

A! de #ic/iune

C! are 4rotoneuronul la ni.elul cornului

B! de de eca/ie

4o$terior #edular
C! $e)uale D! $e tran$#ite 4e calea a$ciculului $4ino+

tala#ic anterior
D! 4u4ilodilatator E! $e tran$#ite 4e calea a$ciculului $4ino+

tala#ic lateral
E! 4u4ilocon$trictor

>3. La ni+elul "du+ei ()in ii (e -nc!id

u "t'a ele e&le@e,

>7. Mdu+a

()in ii ) e.int u "t'a ele

ca acte i(tici,
A! 4u4ilodilatatoare A! e$te

or#at din cinci 4or/iuni i e$te =n.elit de #enin0e


B! 4u4ilocon$trictoare B! e$te $ituat 4o$terior de cor4ul .erte(ral i

$e =ntinde 46na la ni.elul .erte(rei


C! cardioacceleratoare

D! .a$ocon$trictoare

E! $e)uale

344

!iolo"ie

EEEE! lMg#Unro o AeUre4re-int $ediul $inte-ei 4roteice C! 4ot i ataa/i de #e#(rana e)tern nu+ clear

onal a #ateriei .ii

C! #e#(rana celular $e nu#ete 4la$#a+

le# au di#en$iuni care .aria- =ntre BDA+ FDA n#


D!

D! 4la$#ale#a e$te or#at din o$ oli4i+ de7

4roteine i 0lucide
FFFF. . Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte e&e it'a e la

icleul celulei,

E! celula ner.oa$a e$te 4olinucleata! BH! Ur#toarele a ir#a/ii $unt al$e:

A! e$te un or0anit co#un A! #e#(rana celular 4re-int 4er#ea(ilitate

$electi.
B! e$te

or#at din #e#(rana nuclear7 ca+ rio4la$# i centrioli


B! #e#(rana celular a$i0ur $c3i#( (idi+

rec/ional de $u($tan/e
C! e$te i#4licat =n tran$#iterea in or#a/iei

0enetice
C! tran$4ortul 4a$i. nu nece$it ener0ie D! cro#o-o#ii $e or#ea- din cro#atin D! di u-iunea i o$#o-a $unt #ecani$#e de E! cro#o-o#ii nu con/in ARN

tran$4ort 4rin #e#(ran ce nu nece$it crui

25. U "t'a ele a&i "a#ii e&e it'a e la ce4

E! di u-iunea i o$#o-a $unt #ecani$#e de

lule (unt ade+ ate,

tran$4ort 4rin #e#(ran ce nece$it crui

A! di#en$iunile celulelor $unt .aria(ile

2>. Re&e it'

la di&u.iunea ) in "e"/ ana celula (e )'ate a&i "a,

B! celula e$te unitatea de (a- #or o unc/i+

345

!iolo"ie

A! nu nece$it ener0ie 4entru a $e de$ ura

29. Ma ca#i a&i "a#iile c' ecte,

B! 0luco-a e$te o #olecul #ic ce intr 4rin

A! contractilitatea i acti.itatea $ecretorie re+

di u-iune =n celul

4re-int 4ro4riet/i 0enerale ale celulelor

C! ureea i etanolul nu di u-ea- 4rin

B! di u-iunea acilitat are loc =#4otri.a

#e#(ran

0radientului de concentra/ie

D! #e#(rana nu 4er#ite 4a$a<ul ionic li(er

C! acti.itatea de $inte- e$te co#un tuturor

celulelor

E! ionii di u-ea- 4rin #e#(ran 4entru c au

di#en$iuni #ici

D! tran$4ortul tran$#e#(ranar e$te co#un

tuturor celulelor

B?! O$#o-a:

E! tran$4ortul acti. a$i0ur de4la$area =#+

4otri.a 0radientului de concentra/ie


A! nece$it con$u# de ener0ie 2:. De() e "ecani("ele ca e utili.ea. ) '4

teine t an()' t'a e (e )'ate a&i "a c,


B! or/a care tre(uie a4licat 4entru a 4re.eni

o$#o-a e$te 4re$iunea o$#otic


A! $unt re$4on$a(ile de tran$4ortul #olecu+

lelor cu 0reutate #olecular #are


C! e$te 4ro4or/ional cu nu#rul de 4articule

di-ol.ate
B! 0luco-a nu nece$it 4roteine tran$4ortoare

D! a$i0ur de4la$area ionilor i #oleculelor

=#4otri.a 0radientului de concentra/ie

C! cotran$4ortul are la (a- 4o#4a NaNIJ

E! e$te #icarea 4er#anent a #oleculelor

a late =ntr+o $olu/ie

D! di u-iunea acilitat nu nece$it ener0ie

4entru tran$4ort

346

!iolo"ie

E! di u-iunea acilitat nu utili-ea- 4roteine

tran$4ortoare

2;. P'ten#ialul de "e"/ an,

A! e$te re-ultatul 4er#ea(ilit/ii $electi.e a

#e#(ranei

B! are o .aloare de +CA #1 4entru neuron

C! 4oten/ialul de re4au$ de4inde de 4er#e+

a(ilitatea #e#(ranei 4entru di eritele ti4uri de ioni

D! acti.itatea 4o#4ei NaNIJ a$i0ur un

ra4ort de @IJla FNaJ

E! $e datorea- di$tri(u/iei e0ale a $arcinilor

de o 4arte i de alta a #e#(ranei celulare

3<. De() e )'ten#ialul de ac#iune (e )'ate

a&i "a c,

A! $e #ani e$t =n celulele $ti#ulate electric

#esle pentru admitere $%&&

103

****! e$te identic 4entru toate ti4urile de 6:. Ca e dint e u "t' ii nuclei (en.iti+i celuleCa e dint e u "t' ii ne +i c anieni (unt (itua#i -n /ul/ul a!idian, (en.iti+i (e )'t '/(e +a la ni+elul &e#ei ante i'a e a t unc!iului ce e/ al? A! tri0e#en A! $olitar

B! acial B! tri0e#inal

C! .e$ti(ulo+co3lear C! #a$ticator

D! 0lo$o arin0ian D! acu$tici

E! tro3lear E! .e$ti(ulari

69. AI d'ilea neu 'n al cii *u(tati+e (e a&l

l'cali.at -n,

6;. Ca e dint e u "t' ii nuclei (en.iti+i

a)a #in )un#ii?


A! (ul( + nucleul a#(i0uu A! tri0e#inal

B! (ul( + nucleul $olitar B! acu$tici

C! 4unte + nucleul ner.ului acial C! .e$ti(ulari

D! 4unte + nucleul ner.ului tri0e#en D! #a$ticator

E! 4unte + nucleul ner.ului a(ducen$ E! a(ducen$

#esle pentru admitere $%&&

103

9<. Ca e dint e u "t' ii nuclei (en.iti+i

A! a$ciculului $4ino+cere(elo$ direct

(unt (itua#i -n "e.ence&al?

A! nucleul oculo#otorului

B! nucleului #otor al tri0e#enului

B! nucleul tro3learului

C! nucleului ner.ului acial

C! nucleul tri0e#inal

D! a$ciculului oli.o+$4inal

D! nucleul $olitar

95. La ni+elul )un#ii lui Aa 'li' (unt ) e.ente

u "t'a ele (t uctu i anat'"ice,

E! nucleul acu$tic

A! nucleul ner.ului 3i4o0lo$

92. La ni+elul /ul/ului a!idian (unt ) e4

B! a$ciculul cortico+$4inal

.ente u "t'a ele (t uctu i anat'"ice,

A! a$ciculul $4ino+cere(elo$ direct

C! nucleul #otor al tri0e#enului

B! nucleul $olitar

D! nucleul rou

C! a$ciculele $4ino+tala#ic .entral $i lateral

E! a$ciculul reticulo+$4inal

D! nucleul #a$ticator E! a$ciculul cortico+$4inal =ncruciat

97. La ni+elul )un#ii lui Aa 'li' (unt ) e.ente

u "t'a ele (t uctu i anat'"iceE cu e@ce)#ia,

93. La ni+elul /ul/ului a!idian (unt ) e4

A! a$ciculului $4ino+cere(elo$ direct

.ente u "t'a ele (t uctu iE cu e@ce)#ia,

#esle pentru admitere $%&&

103

B!

a$ciculului $4ino+cere(elo$ =ncruciat

B! a$ciculul $4ino+cere(elo$ =ncruciat

C! nucleului $en-iti. al ner.ului tri0e#en

C! a$ciculul $4ino+cere(elo$ direct

D! nucleului ner.ului acial

D! nucleul $en-iti. al ner.ului tri0e#en

E! a$ciculului oli.o+$4inal

E! a$ciculului oli.o+$4inal

9>. La ni+elul "e.ence&alului (unt ) e.ente

99. Ne +ii c anieni cu c'")'nent )a a(i"4

u "t'a ele (t uctu i anat'"iceE cu e@ce)#ia,

)atic ane@at (unt,

A! nucleului $olitar

A! oculo#otor

B!

a$ciculului $4ino+cere(elo$ =ncruciat

B! tro3lear

C! a$ciculului $4ino+cere(elo$ direct

C! tri0e#en

D! nucleului $en-iti. al ner.ului tri0e#en

D! acial

E! a$ciculului oli.o+$4inal

E! 0lo$o arin0ian

96. La ni+elul "e.ence&alului (unt ) e.ente

9:. U "t' ii ne +i c anieni au c'")'nent

u "t'a ele (t uctu i anat'"ice,

)a a(i")atic ane@atE cu e@ce)#ia,

A! nucleul $olitar

A! 3i4o0lo$ului

#esle pentru admitere $%&&

103

B! .a0ului

C! tri0e#enului

351

!iolo"ie

''''! acialului0racili$ B! ru(ro$4inal

D! $4ino+cere(elo$ incruci$at

E! $4ino+tala#ic .entral C! *oSer$

57. T actul 53. C' d'nul )'(te i'

al "du+ei ()in ii c'n#ine u "t'a ele &a(ciculeE cu e@ce)#ia,

()in'4tala"ic u "t'a ele ca acte i(tici,

late al

) e.int

A! are ori0inea =n 0an0lionul $4inal A! aciculului oli.o+$4inal

B! are ori0inea =n cornul 4o$terior #edular B! aciculului 4ira#idal direct

C! e$te $ituat =n cordonul 3o#olateral C! aciculului 4ira#idal =ncruciat

D! e$te $ituat =n cordonul 3eterolateral D! aciculului 0racili$

E! $tra(ate trunc3iul cere(ral =n intre0i#e! E! aciculului $4ino+cere(elo$ direct

5>. T actul 55. Ca e dint e u "at'a ele &a(cicule a)a #in

()in'4tala"ic u "t'a ele ca acte i(tici,

+ent al

) e.int

c' d'nului late al al "du+ei ()in ii?


A! are ori0inea =n 0an0lionul $4inal

A! cuneat

B! 0racil

B! are ori0inea =n cornul 4o$terior #edular

C! $4ino+cere(elo$ direct

C! $tr(ate trunc3iul cere(ral in intre0i#e!

352

!iolo"ie

D! conduce $en$i(ilitatea ter#ic $i dureroa$

C! ace 4arte din 4edunculul cere(elo$ $u4erior

E! ace $ina4$a cu $u($tan/a al( a tala#u$ului

D! reali-ea- $ina4$a cu cere(elul

56. U "t'a ele

a&i "a#ii de() e &a(ciculul ()in'4ce e/el'( d' (al (unt &al(e,

E! conduce $en$i(ilitatea 4ro4rioce4ti. de

control a #icrii

A! are ori0inea =n cornul 4o$terior al #du.ei

$4inrii

5:. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e Ia

&a(ciculul ()in'4ce e/el'( +ent al (unt ade4 + ate?

B! $tr(ate cordonul 3o#olateral

A! are ori0inea =n $u($tan/a cenuie a #du.ei

$4inrii
C! $tr(ate cordonul 3eterolateral

!!

B! $e =ncruciea- la ni.elul #du.ei $4inrii D! a<un0e =n cere(el 4rin 4edunculul cere(elo$

#i<lociu

C! $e =ncruciea- =n (ul(ul ra3idian

E! reali-ea- $ina4$ cu nucleii cere(eloi

D! $tr(ate 4edunculul cere(elo$ in erior

59. U "t'a ele

a&i "a#ii de() e &a(ciculul ()in'4ce e/el'( d' (al (unt ade+ ate,

E! conduce $en$i(ilitatea ter#ic i dureroa$

A! are ori0inea =n 0an0lionul $4inal

5;. La ni+elul c' d'nului "edula late al

e@i(t,

B! $tr(ate a$cendent toate eta<ele trunc3iului

cere(ral

A! a$ciculul 4ira#idal =ncruciat

353

!iolo"ie

B! a$ciculul cuneat

A! a$ciculul tecto$4inal

C! a$ciculul 4ira#idal direct

B! a$ciculul cuneat

D! a$ciculul $4ino+tala#ic lateral

C! a$ciculul $4ino+tala#ic lateral

E! a$ciculul ru(ro$4inal

D! a$ciculul 0racil

7<. La ni+elul c' d'nului "edula ante i'

E! $4inocere(elo$ incruci$at

IIII.

U(e(c,

73. Fa(ciculele de(cendente (ituate la ni+elul

c' d'nului ante i' "edula (unt,


A! a$ciculul 4ira#idal direct A! a$ciculul .e$ti(ulo$4inal .entral

B! a$ciculul $4ino+tala#ic .entral B! a$ciculul 0racil

C! a$ciculul $4ino+cere(elo$ dor$al C! a$ciculul tecto$4inal

D! a$ciculul 4ira#idal =ncruciat D! a$ciculul oli.o$4inal

E! a$ciculul tecto+$4inal E! a$ciculul $4ino+tala#ic .entral

VVVV. a(ciculele a(cendente (ituate la ni+elul

c' d'nului ante i' "edula (unt,

75. Fa(ciculele a(cendente (ituate la ni+elul

c' d'nului late al "edula (unt,

354

!iolo"ie

A! a$ciculul 0racil

B! a$ciculul $4ino+tala#ic lateral

C! a$ciculul ru(ro$4inal D! a$ciculul 4ira#idal direct

105 *este pentru admitere $%&&

IIII! a$ciculul 4ira#idal incruci$atCa e dint e u "at'a ele a&i "a#ii e&e it'a e la &a(ciculul c' tic'4()inal di ect

D! $e =ncruciea- la ni.elul #du.ei $4inrii

E! $e ter#in 4rin $ina4$e la ni.elul cordo+ LLLL.

(unt &al(e?
K nului #edular anterior dre4t

A! are ori0inea =n e#i$ era cere(ral7 la

ni.elul ariilor #otorii


;5. Ca e dint e u "at'a ele a&i "a#ii e&e4 B! $e =ncruciea- la ni.elul 4un/ii

it'a e la &a(ciculul c' tic'4()inal -nc uci$at (unt ade+ ate,

C! $e =ncruciea- la ni.elul (ul(ului

A! are ori0inea =n e#i$ erul cere(ral

D! $e =ncruciea- la ni.elul #du.ei $4inrii

B! $e =ncruciea- la ni.elul 4un/ii

E! $e ter#in 4rin $ina4$e la ni.elul cordo+

C!

!$e =ncruciea- la ni.elul (ul(ului

nului #edular anterior


D! $e =ncruciea- la ni.elul #du.ei $4inrii ;3. Ca e dint e u "at'a ele a&i "a#ii e&e4

it'a e la &a(ciculul c' tic'4()inal -nc uci$at (unt &al(e?

E! $e ter#in 4rin $ina4$e la ni.elul cordo+

nului #edular anterior dre4t


A! are ori0inea =n e#i$ erul cere(ral ;7. La ni+elul ' /itei (e a&l (ituate u "4

t'a ele (t uctu i anat'"ice,


B! $e =ncruciea- la ni.elul 4un/ii A! ner.ul o4tic C! $e =ncruciea- la ni.elul (ul(ului B! ner.ul oculo#otor

105 *este pentru admitere $%&&

C! 0an0lionul tri0e#inal

B! cor4ul calo$

D! #uc3iul o(lic $u4erior

C! 4edunculul cere(elo$ #i<lociu

E! #uc3iul dre4t lateral

D! $ci-ura calcari4a

;>. Ra"u i ale ne +ului &acial (e di(t i/uie la

E! $6ntul central Rolando

u "t'a ele e*iuni anat'"ice,

A! -i0o#atic

;:. Ca e dint e u "t' ii ne +i c anieni (unt

"i@$ti $i au ane@ata c'")'nent )a a4 (i")atic?

B! 4arietal A! oculo#otor

C! te#4oral B! acial

D! rontal C! tri0e#en

E! #andi(ulara (+. ,are dintre u "t' ii ne +i c anieni a(i4 D! 0lo$o arin0ian

*u inerva-ia senzitiva i motorie limbii. A. trigemen C! 3i4o0lo$ D! .a0

E! .a0

;9. Pe &ata "ediala a e"i(&e ei ce e/ ale (e

'/(e +a u "t'a ele (t uctu i anat'"ice,

;;. Selecta#i ()un(u ile c' ecte,

A! tri0onul cere(ral

A! ner.ul oculo#otor are ori0inea real =n

#e-ence al

105 *este pentru admitere $%&&

B! ner.ul

acial are ane)at co#4onent 4ara$i#4atic

B! $ci-ura ealcarin C! i$ura &Ol.iu$

C! nucleul $ali.ator $u4erior e$te $ituat =n

D! an/ul Rolando

(ul(

E! an/ul cor4ului calo$ D! ner.ul tri0e#en iner.ea- #uc3ii e/ei

2<3. In ' /ita (e a&la a"u i ale u "t' il' E! ner.ul tro3lear $e ter#in la ni.elul or(itei

ne +i c anieni,

2<<. La ni+elul &e#ei "ediale a e"i(&e ei ce4

A! oculo#otor
!. tro/lear

e/ ale )'t &i e+iden#iate,

A! (ul(ul ra3idian

B! cor4ul calo$

C! #e-ence alul

D! #etatala#u$ul

E! o#i)ul

2<2. Pe &a#a "edial a e"i(&e el' ce e/ ale (e

'/(e +a,

A! an/ul 4erieto+occi4ital

358

!iolo"ie

MMMM! tri0e#enre4e-int locul de ori0ine 4entru a$ciculele $4ino+tala#ice B! con/ine 4ri#ul neuron al caii $en$i(ilit/ii tactile e4icritice 4entru ca4 i 06t

C! a4ar/ine caii $en$i(ilit/ii ter#ice

D! $e ter#ina in tala#u$ul de aceeai 4arte

C! con/ine a$cicule unda#entale anterior7

lateral $i 4o$terior

E! a4ar/ine caii $en$i(ilit/ii dureroa$e

>>. Calea (en(i/ilit#ii ) ') i'ce)ti+e Gine(te4

.ice ) e.int u "t'a ele ca acte i(tici,

>9. Selectati a&i "a#iile ade+a ate e&e it'a e

la &a(ciculul ()in'4tala"ic late al,

A! are rece4tori $ituati in 4ere/ii .a$culari

A! conduce $en$i(ilitatea ter#ic i dureroa$

B! 4ri#ul neuron $e a l in 0an0lionul $4inal

B! e$te $ituat in cordonul anterior

C! 4ri#ul neuron $e a l la ni.elul cornului

4o$terior #edular

C! a4ar/ine cii $en$i(ilit/ii Xine$te-ice

D! are al F+lea neuron =n (ul(

D! $e ter#in =n tala#u$ul de 4artea o4u$

ori0inii $ale

E! are al @+lea neuron =n tala#u$

E! a4ar/ine caii $en$i(ilit/ii tactile e4icritice

>6. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la &a(4

ciculul ()in'4tala"ic +ent al (unt &al(e,

>:. Selectati &a(ciculele cu t aiect de(cendent

) in t unc!iul ce e/ al,

A! e$te $ituat in cordonul anterior 3o#olateral

A! $4inocere(elo$ incruci$at

B! e$te $ituat in cordonul anterior 3etero+

lateral

B! oli.o$4inal

359

!iolo"ie

C! 4ira#idal direct

C! $4ino+cere(elo$ =ncruciat

D! tecto$4inal

D! $4ino+tala#ic lateral

E! cuneat

E! ni0ro+$4inal

>;. Fa(ciculul ()in'4tala"ic ante i' e(te

62. La ni+elul c' d'nului "edula ante i' (e

(ituat -n,

a&l (ituate &a(ciculele,

A! cordonul #edular anterior o4u$ ori0inii

A! 4ira#idal direct

$ale

B! cornul #edular anterior al #du.ei $4inrii

B! 4ira#idal =ncruciat

C! cordonul #edular anterior de aceeai cu ori0inea $a D! cordonul #edular lateral de aceeai 4arte cu ori0inea $a

C! $4ino+tala#ic .entral

D! $4ino+tala#ic lateral

E! #e-ence al

E! $4ino+cere(elo$ dor$al

6<. La ni+elul c' d'nului "edula late al (e

a&l &a(ciculele,

63. La ni+elul c' d'nului "edula late al (e

a&l (ituate &a(ciculele,

A! $4ino+tala#ic anterior

A! ru(ro$4inal

B! cuneat

B! $4ino+tala#ic anterior

360

!iolo"ie

C! $4ino+cere(elo$ .entral

C!

a$ciculul

oli.o+$4inal

D! $4ino+tala#ic lateral

D! nucleul $en-iti. al ner.ului tri0e#en

E! $4ino+cere(elo$ dor$al

E! 0an0lionul tri0e#inal

65. U "t'a ele (t uctu i e@i(t la ni+elul

6>. Ca e dint e u "t' ii ne +i c anieni

t unc!iului ce e/ al,

"'t' i au ' i*inea a)a enta la ni+elul &e#ei ante i'a e a t unc!iului ce e/ al?

A! nucleul acce$or al ner.ului oculo#otor A! oculo#otor

B! a$ciculul 4ira#idal direct B! troc3lear

C! nucleii (a-ali C! tri0e#en

D! nucleul rou D! a(ducen$

E! 4edunculul cere(elo$ #i<lociu

67. Ca e dint e u "at'a ele (t uctu i nu

a)a #in t unc!iului ce e/ al?

A! nucleul #otor al ner.ului acial

B! 0an0lionul 0eniculat

#este pentru admitere $%&&

361

NNNN! .a0Sen(i/ilitatea te "ic $i du e 'a( de la ni+elul ca)ului $i *Ptului ) e.int, A! 4ri#ul neuron $ituat =n cornul 4o$terior #edular

25:. M't icitatea +'lunta a "u$c!il' (ituati

la ni+elul *Ptului e(te c'nt 'lat ) in inte "ediuW u "t' il' ne +i c anieni,

A! tri0e#en B! deutoneuronul locali-at la ni.elul trun+

c3iului cere(ral
B! acial

C! e$te condu$a 4rin a$ciculul $4ino+tala#ic

anterior

C! 0lo$o arin0ian

D! e$te tran$#i$ 4rin a$ciculul $4ino+tal6+

#ic lateral

D! acce$or

E! $e 4roiectea- la ni.elul lo(ului 4arietal

E! 3i4o0lo$

259. M't icitatea +'lunta de la ni+elul

25;. Ca e dint e u "t' ii ne +i c anieni (unt

"u$c!il' ca)ului e(te c'nt 'lat ) in in4 te "ediul u "t' il' ne +i c anieni,

i")lica#i -n &en'"enul de "a(tica#ie $i de*luti#ie?

A! oculo#otor

A! tri0e#en

B! tro3lear

B! acial

C! tri0e#en

C! 0lo$o arin0ian

D! acial

D! acce$or

E! 0lo$o arin0ian

E! 3i4o0lo$

#este pentru admitere $%&&

362

27<. Ca e dint e u "t' ii ne +i c anieni (unt

A! 0an0lionii $4inali

i")lica#i -n ) 'ce(ul de &'na#ie?

A! tri0e#en

B! #enin0ele $4inal

B! acial

C! #du.a $4inrii

C! 0lo$o arin0ian D! .a0

D! ra#urile ner.ului $4inal

E! una din rdcinile ner.ului acce$or E! 3i4o0lo$

La ni+elul c eia din e*iunile "edula e (unt +i.i/ile c'a nele late ale? A! cer.ical $u4erioar
275.

272. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte e&e it'a e la

+ent iculul IA,

B! cer.ical in erioar

A! e$te $ituat =ntre trunc3iul cere(ral i cere(el

C! toracal

B! co#unic cu .entriculul lateral 4rin ori+

OOOO!

! D! lo#(ar $u4erioar

C! co#unica cu .entriculul III 4rin a4eductul

#e-ence alic

E! lo#(ar in erioar

La ni+elul c eia din e*iunile "edula e nu (unt +i.i/ile c'a nele late ale? A! cer.ical $u4erioar
277.

D! e$te $ituat in erior de cor4ul calo$ i

o#i)ul cere(ral
B! cer.ical in erioar E! con/ine lic3id ce alo+ra3idian
273. Ca e dint e u "t'a ele (t uctu i anat'"ice (unt l'cali.ate -n canalul +e te/ al?

C! toracal

#este pentru admitere $%&&

363

D! lo#(ar $u4erioar

B! are 4ri#ii doi neuroni la ni.elul retinei

E! lo#(ar in erioar

C! are ca $ta/ie de releu trunc3iul cere(ral

Ca e dint e u "t' ii ne +i c anieni a(i*u ine +a#ia (en.iti+ a &e#ei? A! tri0e#en


27>.

B! 0lo$o arin0ian

C! .a0

D! acial

E! 3i4o0lo$

Selecta#i ()un(u ile &al(e e&e it'a e la tala"u(, A! a4ar/ine dience alului
276.

B! e$te $ituat $u4erior de .entriculul I1

C! e$te releu 4entru calea .i-ual

D! e$te releu 4entru calea 0u$tati.

E! e$te $ituat in erior de cor4ul calo$

Selecta#i ()un(u ile &al(e e&e it'a e la calea +i.ual, A! are trei neuroni
279.

364

!iolo"ie

PPPP! al treilea neuron e$te locali-at =n tala#u$La ni+elul /ul/ului a!idian (e *(e$te ' i*inea, A! a4arent a ner.ului tri0e#en

' i*inea eal a ne +il' ,

A! a(ducen$

B! real a ner.ului tri0e#en B! acial

C! a4arent a ner.ului 0lo$o arin0ian C! acce$or

D! real a ner.ului acial D! 3i4o0lo$

E! a4arent a ner.ului acce$or E! .a0

:<. La ni+elul /ul/ului

a!idian (e *(e$te ' i*inea a)a ent a ne +il' ,

:3. La ni+elul )un#ii (e a&l ' i*inea a)a ent

a ne +il' ,
A! a(ducen$ A! a(ducen$

B! acial B! acial

C! acce$or C! acce$or

D! 3i4o0lo$ D! tri0e#en

E! .a0 E! .a0

:2. La ni+elul /ul/ului

a!idian (e *(e$te

365

!iolo"ie

:5. La ni+elul )un#ii (e a&l ' i*inea

eal a

:>. La ni+elul "e.ence&alului e(te ) e.enta

ne +il' ,

' i*inea a)a ent a ne +il' ,

A! a(ducen$

A! oculo#otor

B! acial

B! tro3lear

C! acce$or

C! tri0e#en

D! 3i4o0lo$
:6.

D! a(ducen$ E! acial

La ni+elul )un#ii (e a&la (ituata, A! ori0inea a4arent a ner.ului tri0e#en

E! .a0

B! ori0inea real a ner.ului acial :7. La

ni+elul "e.ence&alului e(te (ituata ' i*inea eal a ne +il' ,


C! ori0inea a4arent a ner.ului acial A! oculo#otor D! ori0inea real a ner.ului a(ducen$ B! tro3lear E! ori0inea a4arent a ner.ului a(ducen$ C! tri0e#en
:9.

La ni+elul "e.ence&alului (e a&la (ituata, A! ori0inea a4arent a ner.ului oculo#otor

D! a(ducen$

B! ori0inea real a ner.ului oculo#otor

E! acial

C! ori0inea real a ner.ului tri0e#en

366

!iolo"ie

D! ori0inea real a ner.ului tro3lear

E! ori0inea a4arent a ner.ului tro3lear

.a/ia $en-iti.a a e/ei ;<. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii e4 &e it'a e la &a(ciculul c' tic'4()inal di ect (unt ade+ ate? A! are ori0inea =n e#i$ era cere(ral

Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii de() e calea *u(tati+ (unt ade+a ate? A! are 4rotoneuronul =n 0an0lionul 0eniculat
::.

B! $e =ncruciea- la ni.elul 4un/ii

B! are deutoneuronul la ni.elul $ali.ar $u+

4erior din 4unte

C! $e =ncruciea- la ni.elul (ul(ului

C! are deutoneuronul la ni.elul nucleului

D! $e =ncruciea- la ni.elul #du.ei $4inrii

$olitar din (ul(

D! con/ine a$cicule care $e =ncruciea- la

ni.elul trunc3iului cere(ral

E! al treilea neuron e$te $ituat =n tala#u$!

Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii de() e *an*li'nul t i*e"inal (unt ade+ ate? A! e$te $ituat la ni.elul (a-ei craniului
:;.

B! re4re-int ori0inea real a i(relor $en-i+

ti.e ale ner.ului tri0e#en

C! con/ine 4ri#ul neuron al cii $en$i(ilit/ii

e)teroce4ti.e 4entru ca4 i 06t

D! con/ine deutoneuronul cii $en$i(ilit/ii

e)teroce4ti.e 4entru ca4 i 06t

E! con/ine i(re ne.oa$e care a$i0ur iner+

#este pentru admitere $%&&

367

UUUU! $e ter#in 4rin $ina4$e la ni.elul cordonului #edular!anterior 3eterolateral!Sen(i/ilitatea te "ic $i du e 'a( de la ni+elul ca)ului $i *Ptului ) e.int, A! 4ri#ul neuron $ituat =n cornul 4o$terior #edular

E! 0lo$o arin0ian

25:. M't icitatea +'lunta a "u$c!il' (ituati

la ni+elul *Ptului e(te c'nt 'lat ) in inte "ediuW u "t' il' ne +i c anieni,

B! deutoneuronul locali-at la ni.elul trun+

c3iului cere(ral

A! tri0e#en

C! e$te condu$a 4rin a$ciculul $4ino+tala#ic

B! acial

anterior
C! 0lo$o arin0ian D! e$te tran$#i$ 4rin a$ciculul $4ino+tal6+

#ic lateral
D! acce$or E! $e 4roiectea- la ni.elul lo(ului 4arietal E! 3i4o0lo$ 259. M't icitatea +'lunta de la ni+elul

"u$c!il' ca)ului e(te c'nt 'lat ) in in4 te "ediul u "t' il' ne +i c anieni,

25;. Ca e dint e u "t' ii ne +i c anieni (unt

i")lica#i -n &en'"enul de "a(tica#ie $i de*luti#ie?

A! oculo#otor A! tri0e#en B! tro3lear B! acial C! tri0e#en C! 0lo$o arin0ian D! acial D! acce$or

#este pentru admitere $%&&

368

E! 3i4o0lo$

E! con/ine lic3id ce alo+ra3idian


273. Ca e dint e u "t'a ele (t uctu i anat'"ice (unt l'cali.ate -n canalul +e te/ al? A! 0an0lionii $4inali

27<. Ca e dint e u "t' ii ne +i c anieni (unt

i")lica#i -n ) 'ce(ul de &'na#ie?

A! tri0e#en

B! #enin0ele $4inal

B! acial

C! #du.a $4inrii

C! 0lo$o arin0ian D! .a0

D! ra#urile ner.ului $4inal

E! una din rdcinile ner.ului acce$or E! 3i4o0lo$

La ni+elul c eia din e*iunile "edula e (unt +i.i/ile c'a nele late ale? A! cer.ical $u4erioar
275.

272. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte e&e it'a e la

+ent iculul IA,

B! cer.ical in erioar

A! e$te $ituat =ntre trunc3iul cere(ral i cere(el

C! toracal

B! co#unic cu .entriculul lateral 4rin ori+

RRRR!

! D! lo#(ar $u4erioar

C! co#unica cu .entriculul III 4rin a4eductul

#e-ence alic

D! lo#(ar in erioar

La ni+elul c eia din e*iunile "edula e nu (unt +i.i/ile c'a nele late ale? A! cer.ical $u4erioar
277.

D! e$te $ituat in erior de cor4ul calo$ i

o#i)ul cere(ral
B! cer.ical in erioar

#este pentru admitere $%&&

369

C! toracal

calea +i.ual, A! are trei neuroni

D! lo#(ar $u4erioar B! are 4ri#ii doi neuroni la ni.elul retinei

E! lo#(ar in erioar

Ca e dint e u "t' ii ne +i c anieni a(i*u ine +a#ia (en.iti+ a &e#ei? A! tri0e#en


27>.

C! are ca $ta/ie de releu trunc3iul cere(ral

B! 0lo$o arin0ian

C! .a0

D! acial

E! 3i4o0lo$

Selecta#i ()un(u ile &al(e e&e it'a e la tala"u(, A! a4ar/ine dience alului
276.

B! e$te $ituat $u4erior de .entriculul I1

C! e$te releu 4entru calea .i-ual

D! e$te releu 4entru calea 0u$tati.

E! e$te $ituat in erior de cor4ul calo$


279.

Selecta#i ()un(u ile &al(e e&e it'a e la

)0%

!iolo"ie

&&&&! al treilea neuron e$te locali-at =n tala#u$&$1. Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la ne +ul +a* (unt ade+ ate? A! e$te ner. #i)t7 cu ori0inea a4arent =n 4unte B! co#4onenta $en-iti. are ori0inea real =n 4unte C! iner.ea- #uc3ii larin0elui D! are cel #ai lun0 traiect dintre to/i ner.ii cranieni

E! are ane)at co#4onenta 4ara$i#4atic


252.

Ale*e#i a('cia#iile c' ecte, A! ner. III + #otor + co#4onent 4ara$i#+ 4atic ane)at

B! ner. I1 + #otor + #uc3iul o(lic in erior +

ar co#4onent 4ara$i#4atic ane)at


E! are ane)at co#4onent 4ara$i#4atic

Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la ne +ul acce(' (unt ade+ ate? A! e$te ner. #otor cu ori0inea a4arenta la ni.elul 4un/ii
23;.

C! ner. 1 + #i)t + #uc3ii #a$ticatori +

co#4onent 4ara$i#4atic ane)ata

D! ner. 1I + #otor + #uc3iul dre4t #edial + B! are ori0inea real =n 4unte7 4entru co#+

ar co#4onent 4ara$i#4atic ane)at

4onenta $en-iti.

E! ner. EI + #otor + #uc3ii $te#o+cleido+ C! iner.ea- #uc3ii #i#icii

D! iner.ea- #uc3ii #a$ticatori

#a$toidian i tra4e- + ar co#4onent 4ara$i#4atic ane)at 253. Calea (en(i/ilit#ii ) 't')atice )ent u t unc!i $i "e"/ e a e u "t'a ele ca ac4 te i(tici, A!!!are trei neStoni7 4ni#il e$te locali-at # !!!!!!0an0 ion=O4i&6r B! deutoneuronul a4ar/ine (ul(ului

E! nu are ane)at co#4onent 4ara$i#4atic

Ca e dint e a&i "a#iile e&e it'a e la ne +ul !i)'*l'( (unt ade+ ate? A! e$te ner. #i)t7 cu ori0inea a4arent =n 4unte
25<.

C! e$te condu$a 4rin a$ciculul $4ino+tala#ic

lateral

B! are ori0inea real =n 4unte

D! al treilea neuron e$te =n tala#u$ E! $e 4roiectea- la ni.elul lo(ului 4arietal

C! iner.ea- #uc3ii li#(ii

255. Calea

(en(i/ilit#ii tactile ) 't')atice )ent u ca) $i *Pt a e u "t'a ele ca acte4 i(tici,

D! iner.ea- #uc3ii #a$ticatori

)0&

!iolo"ie

A! are trei neuroni7 4ri#ul e$te locali-at =n

25>. Calea (en(i/ilit#ii e)ic itice )ent u

0an0lionul tri0e#inal

t unc!i $i "e"/ e a e u "t'a ele ca ac4 te i(tici,

B! deutoneuronul e$te $ituat =n trunc3iul

cere(ral

A! are trei neuroni7 4ri#ul e$te locali-at =n

0an0lionul $4inal

C! e$te condu$a 4rin a$ciculul $4ino+tala#ic

lateral

B! deutoneuronul e$te locali-at =n nucleul

cuneat $i 0racil din (ul(

D! al treilea neuron e$te =n tala#u$

C! e$te condu$a 4rin a$ciculul $4ino+tala#ic

lateral
E! $e 4roiectea- la ni.elul lo(ului 4arietal D! al treilea neuron e$te =n tala#u$ 257. Calea (en(i/ilit#ii e)ic itice )ent u ca) (i

*Pt a e u "t'a ele ca acte i(tici,

E! $e 4roiectea- la ni.elul lo(ului 4arietal

A! are trei neuroni7 4ri#ul e$te locali-at =n

0an0lionul $4inal

256. Sen(i/ilitatea te "ic (i du e 'a( de la

ni+elul t unc!iului $i "e"/ el' u "t'a ele ca acte i(tici,


B! deutoneuronul e$te $ituat in trunc3iului

) e.int

cere(ral

A! 4ri#ul neuron e$te $ituat =n cornul 4o$+

terior #edular
C! e$te condu$a 4rin a$cicululele cuneat i

0racil

B! deutoneuronul e$te locali-at =n nucleul

cuneat din (ul(


D! al treilea neuron e$te =n tala#u$ C! e$te condu$a 4rin a$ciculul $4ino+tala#ic

lateral
E! $e 4roiectea- la ni.elul lo(ului 4arietal

)0$

!iolo"ie

D! aW treilea neuron e$te =n tala#u$

#este pentru admitere $%&&

373

TTTT! E $e 4roiectea- Wa ni.elul lo(ului 4arietal0an0lionul $4inal D! nucleii reticulari

C! $e ter#in =n tala#u$ !

D! =n con$titu/ia ei intr a$ciculele $4ino+ E! nucleii .e$ti(ulari!

(ul(are

26<. Fi/ ele ca e int -n c'n(titu#ia ne +ului

E! $e 4roiectea-a la ni.elul 0iru$ului 4o$t+

()inal )'t a+ea ' i*inea -n,

central al lo(ului 4arietal!

A! coa#ele 4o$terioare #edulare

263. Fa(ciculele * acil $i cuneat ) e.int

u "t'a ele ca acte i(tici,

B! 0an0lionul $4inal + neuron $o#ato$en+

-iti.

A! =nce4 la ni.elul deutoneuronului din

coa#ele 4o$terioare #edulare

C! 0an0lionul $4inal + neuron .i$cero$en-iti.

B! $e ter#in la tala#u$

D! coa#ele laterale + neuron .i$cero$en-iti.

C! ac 4arte din calea $en$i(ilit/ii tactile

4roto4atice

E! coa#ele anterioare + neuroni a i O! D! =i au ori0inea =n 0an0lionul $4inal

262. Calea

(en(i/ilit#ii ) ') i'ce)ti+e de c'nt 'l a "i$c ii a e u "at'a ele ca cte4 i(tici,

E! $unt 4re-ente =n tot trunc3iul cere(ral!

A! =nce4e la 4ro4rioce4torul re4re-entat de

265. U "at'a ele

u$urile neuro+#u$culare

a&i "a#ii de() e ne +ul ()inal (unt ade+a ate,

B! =nce4e la ni.elul 4rotoneuronului

A! $unt @B de 4erec3i

!iolo"ie

B! au doua rdcini7 cea anterioara con/ine

B! cere(elul ocu4

a)onii neuronilor $o#ato#otori

o$a 4o$terioar a cra+ niului7 iind $e4arat de e#i$ erele cere+ (rale 4rin cortul creierului

C! au doua rdcini7 cea anterioara con/ine

a)onii neuronilor $o#ato$en-iti.i

C! 4endunculii cere(eloi #i<locii $unt

or+

#a/i din i(re a erente i e eren/e

D! au trunc3iul $ituat in canalul .erte(ral

D! $coar/a cere(eloa$ =ncon<oar $u($tan/a

al( i or#ea- nuclei cere(eloi


E! au ra#urile $ituate in canalul .erte(ral E! e)tir4area cere(elului 4roduce: a$tenie7 267. Fi/ ele ('"at'"'t' ii ale ne +ului

&acial,

a$ta-ie7 atonie! 266. Dience&alul e(te &' "at din, A! tala#u$7 ae-at $u( cor4ul calo$

A! au ori0inea =n 0an0lionul 0eniculat

B! 3i4otala#u$7 care re0lea- 4rinci4alele

unc/ii ale or0ani$#ului

B! iner.ea- #uc3ii #i#icii C! 4edunculii cere(rali

C! iner.ea- 0u$tati. cor4ul li#(ic D! #etatala#u$7 or#at din cor4ul 0eniculat

#edial i cel7 lateral


D! iner.ea-a 0landele lacri#ale E! coliculii c.adri0e#eni!
269. La ni+elul &etei /a.ale a e"i(&e ei ce e4 TN 7r7 A r t r t i n o o =+n #i4l4nl / ale e@i(ta, #rWJrgr r,ir+. 1#T3 A! ori0inea an/ului lateral

UUUU!

Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate? A! i(rele #otorii ale ner.ilor IE iner.ea- #u$culatura arin0elui i a larin0elui
26>.

B! lo(ul or(ital cu an/urile ol acti.e i

or(itare

#este pentru admitere $%&&

375

C! $6ntul cor4ului calo$

E! e$te alctuit din dou $traturi celulare!

D! 0iru$urile or(itare7 #edial de lo(ul ol acti.

Selecta#i ()un(u ile ade+a ate e&e it'a e la calea auditi+a,


27:.

E! an/ul central!
26:.

A)a #in "e.ence&alului, A! nucleul ner.ului tro3lear

A! are 4ri#ul neuron la ni.elul 0an0lionului

co3lear din urec3ea #edie

B! nucleul ner.ului a(ducen$

B! deutoneuronul e$te $ituat =n nucleii acu$tici

din trunc3iul cere(ral

C! nucleul ner.ului oculo#otor

C! are ca $ta/ie de releu #etatala#u$ul

D! a$ciculul $4inocere(elo$ direct

D! are ca $ta/ie de releu (ul(ul ra3idian

E! ori0inea a4arent a ner.ului I17 4e

a/a

4o$terioar7 $u( la#ina c.adri0e#inal! 26;. Pale'c' te@ul, A! are cone)iuni cu anali-atorul ol acti.7 3i4otala#u$7 e4itala#u$7 tala#u$

E! $e 4roiectea- la ni.elul lo(ului rontal

27;. E@cita ea cent il' )a a(i")atici din

t unc!iul ce e/ al dete "in,


B! 4re-int =n co#4onen/a $a calea ol acti.

$i 3i4oca#4ul

A! #io-

C! e$te $ediul 4roce$elor 4$i3ice7 a ecti.+

B! 3i4erlcri#are C #idria-

e#otionale

D! 3i4er$ali.a/ie D! e$te $ituat 4e a/a lateral a e#i$ erelor

cere(rale
E! 3i4olcri#are

!iolo"ie

2><. U "t'a ele a('cia#ii (unt c' ecte,

E! (utonul ter#inal con/ine neuro i(rile i

#itocondrii!
A! neuroni $tela/i + (i4olari + retin 2>3. Teaca de "ielin ) e.int u "t'a ele

ca acte i(tici,
B! neuroni $ erici + 4$eudouni4olari+0an0li+ on

$4inal
A! 4oate i 4rodu$ de celule &c3Sann B! 4re-int noduri Ran.ier C! neuroni $tela/i + #ulti4olari + coa#e

4o$terioare #edulare

C! 4oate i $ecretat i de oli0odendrocite

D! neuroni 4iri or#i + #ulti4olari + $coar/

cere(eloa$

D! rolul ei e$te de i-olator7 tro ic7 a0ocitar

E! neuroni 4ria#idali + #ulti4olari + -on

E! $e di$4une =n <urul tecii &c3Sann!

#otorie $coar/ cere(ral!


2>5. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate, 2>2. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte, A! ne.ro0liile $unt celule care $e di.id inten$ A! neuronii intercalari reali-ea-a a$ocia/ii =ntre

neuronii $en-iti.i
B! la ni.elul a)onilor a#ielinici 4otentialul de

ac/iune e$te condu$ intr+o $in0ura direc/ie


B! 4ericarionul 4re-int =n neuro4la$#

centro-o#ul
C! ne.ro0liile con/in neuro i(rile $i cor4i Ni$$l C! nucleul 4ericarionului 4oate i unic D! teaca de #ielina $e di$4une in <urul tecii

&c3Sann
D! =n $tructura dendritelor $e a l neuro i(rile

i cor4i ti0roi-i
E! .ite-a de conducere a in lu)ului ner.o$ 4rin

#este pentru admitere $%&&

377

i(rele #ielinice e$te de BA #M$! 2>7. P't &i -ntPlnite (ina)(e elect ice -n, A! #iocard

B! $4ino+tectal

C! 4ira#idal direct B! #uc3iul $triat D! tecto+$4inal C! #uc3iul neted E! 4ira#idal =ncruciat! D! $i$te# ner.o$ .e0etati. 4eri eric

La ni+elul c' d'nului "edula e@i(ta &a(cicule cu ' i*inea in, A! coliculii c.adri0e#eni
2>9.

late al

E! anu#ite re0iuni din ence al


2>>.

Selectati a&i "a#iile c' ecte, A! =n <urul conului ter#inal #edular $e a l ner.i toraco+lo#(ari

B! aria #otorie7 4re#otorie i aria #otorie

$ecundar a $coar/ei cere(rale de 4artea o4u$

B! coarnele laterale+$unt 4re-ente =n re0i+

C! coarnele 4o$terioare #edulare

unile: cer.ical in erioar7 toracal i lo#(ar $u4erioar


D! nucleul rou C! in coa#ele laterale i anterioare e$te

4re-ent $u($tan/ reticulat


E! 0an0lionul $4inal!

D! coa#ele laterale con/in neuroni .e0etati.i

$i#4atici 4o$t0an0lionari

La ni+elul c' d'nului "edula e@i(ta &a(cicule cu ' i*inea in, A! nucleul rou
2>:.

ante i'

E! a$ciculele de a$ocia/ie $unt: a$ciculul

B! coa#ele 4o$terioare #edulare

unda#ental lateral7 anterior i 4o$terior! 2>6. -n c' d'nul ante i' "edula (unt l'4 cali.ate u "t'a ele &a(cicule, A! ru(ro+$4inal

2:2. Pe &ata "ediala a e"i(&e el'

ce e/ ale e@i(ta u "at'a ele (t uctu i anat'"ice,

!iolo"ie

A! co4ul calo$

2:5. Pe &a#a ante i'a C+ent alD a t un4

c!iului ce e/ al (e a&la,

B! $6ntul central

A! 4ira#idele i oli.ele (ul(are

C! tala#u$ul

B! ori0inea a4arent a ner.ului 1+ la ni.elul

(ul(ului
D! $6ntul lateral C! ori0inea a4arent a ner.ului E'+=n an/ul

(ul(o+4ontin
E! 3i4oca#4ul D! ori0inea a4arent a ner.ului I1+la ni.elul 2:3. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte e&e it'a e la

#e-ence alului

t unc!iul ce e/ al,
E! ori0inea a4arent a ner.ului 1I+ =n an/ul A! e$te $ituat =na4oia cere(elului

(ul(o+4ontin7 dea$u4ra oli.elor (ul(are!

B! e$te $tr(tut de

a$ciculele $4ino+tala+

2:7. Ne +ul 'cul'"'t' ,

#ice anterior $i lateral


A! con/ine i(re cu ori0ine real =n #e-en+ C! e$te alctuit din trei eta<e: (ul(7 4unte i

ce al

4edunculii cere(eloi
B! con/ine i(re cu ori0ine reala =n 4unte D! con/ine nuclei de ori0ine $au ter#ina/ie a

i(relor din cele BF 4erec3i de ner.i cranieni


C! conduce i#4ul$uri #otorii 4ara$i#4atice

la #uc3ii circulari din iri$


E! con/ine neuroni de ori0ine a i(relor din

$tructura ner.ilor III7 I1 i 1I!


D! con/ine i(re 4ara$i#4atice cu ori0ine =n

nucleul acce$or al oculo#otorului din 4unte

#este pentru admitere $%&&

379

E! iner.ea-a #uc3iul o(lic $u4erior!

E! con/ine i(re 4ara$i#4atice ce ac $ina4$

=n 0an0lionul 0eniculat!

2:>. Ne +ul t i*e"en, 2:9. Mdu+a ()in ii,

A! are ori0inea a4arent 4e a/a anterioar a

4un/ii

A! ocu4 canalul ra3idian 46na la ni.elul

$acrului

B! con/ine i(re #otorii cu ori0ine =n 0an0lionul tri0e#enului C! e$te un ner. #i)t

B! e$te in.elita de o #e#(rana interna nu#ita

dura #ater

D! 4rin i(rele $en-iti.e reali-ea- $ina4$ cu

C! e$te =n.elit de o #e#(ran con<uncti+ .o+

nucleul $en-iti. al tri0e#enului

.a$cular cu rol nutriti.

E! 4rin

i(rele #otorii iner.ea- #uc3ii #i#icii!

D! 4re-int in $tructura $a $u($tanta cenuie $i

al(a

2:6. Ne +ul &acial,

E! e$te or#at din $u($tan/ cenuie7 di$4u$

$u( or# de cordoane! BCC! &u($tan/a al( a #du.ei $4inal ii

A! are ori0inea real =n (ul(ul ra3idian A! con/ine7 =n cordonul anterior7 B! con/ine i(re 4ara$i#4atice cu ori0ine =n

nucleii lacri#al i $ali.ator din (ul(

a$ciculul $4ino+tala#ic anterior cu ori0ine =n cornul anterior #edular

C! ori0inea real a i(relor $en-iti.e e$te =n

B! con/ine

a$cicule de a$ocia/ie7 $ituate

0an0lionul 0eniculat

4eri eric

D! 4rin i(rele $en-iti.e reali-ea- $ina4$ =n

C! con/ine a$cicule a$cendente7 ce $e ter#in

nucleul $olitar din (ul(

la tala#u$ul de aceeai 4arte cu ori0inea lor

!iolo"ie

D! con/ine a$cicule cu ori0ine =n neocorte)

E! e$te tra.er$at de rdcinile ner.ilor

$4inali!

2:;. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte e&e it'a e

AAAA. la ne +ii ()inali,

A! $unt =n nu#r de @B de 4erec3i B! 4re-int 4e rdcina 4o$terioar 0an0lionul latero+.erte(ral

C! au =n $tructura rdcinii anterioare7 a)oni

ai neuronilor din coa#ele #edulare anterioare i laterale

D! $unt #icti la ni.elul trunc3iului ner.ului

381

!iolo"ie

^^^^! din re0iunea toracal con/in i(re .e0e+De() e ne'c' te@ (e )'t a&i "a u "t'a ele, A! re4re-int $ediul 4roce$elor 4$i3ice $u+ 4erioare

292. Sti"ula ea SNA )a a(i")atic dete "ina,

A! creterea $ecre/iei 0landelor 0a$trice

B! e$te alctuit din $a$e $traturi celulare

B! #idra-a

C! controlea-a intrea0a acti.itate #otorie

$o#atica

C! rela)area $ incterului .e-ical intern

D! e$te alctuit din cinci $traturi celulare

D! reducerea de(itului urinar

E! are unc/ie $en-iti.a7 a$ociati.a $i #otorie

E! creterea or/ei de contractie a cordului

29<. E&ectele (ti"ul ii SNA (i")atic (unt,

293. Selectati ac#iunile (i(te"ului ne +'(

(i")atic,

A! $caderea $ecre/iei 0landelor $ali.are

A! 0lico0enoli-

B! #io-a

B! #idria-

C! $caderea $ecre/iei e)ocrine a 4ancrea$ului

C! rela)area #uc3iului ciliar7 4entru .ederea

de a4roa4e

D! cre$te $ecre/ia 0landelor #ucoa$e 4ul+

#onare

D! (ron3odilatare

E! cre$te rec.enta cardiaca

E! contrac/ia $ incterului .e-ical e)tern!

382

!iolo"ie

295. Selectati ac#iunile (i(te"ului ne +'(

29>. Ale*e#i

)a a(i")atic,

()un(u ile c' ecte e&e it'a e la e"i(&e ele ce e/ ale,

A! deter#ina $ecre/ie $ali.ar .6$coa$

A! 4re-int trei e/e: anterioar7 4o$terioar i

in erioar :(a-al>

B! (ron3ocon$tric/ie B! con/in .entriculii III i I1

C! rela)area $ incterelor di0e$ti.e C! 4re-int 4e a/a (a-ala 4or/iunea ini/iala a

i$urii laterale &Ol.iu$


D! in3i(area $ecre/iei e)ocrine 4ancreatice D! 4re-int 4e a/a (a-al an/urile or(itare ! i

ol acti.e
E! contract detru$orul .e-ical!

E! =n an/urile ol acti.e $unt cu4rini (ul(ii 297. Selectati a&i "a#iile c' ecte e&e it'a e la

ol acti.i!

ce e/el,
296. Ale*e#i A! e$te $ituat =na4oia (ul(ului i a 4un/ii

()un(u ile c' ecte e&e it'a e la $an#ul cent al R'land',

B! e$te $ituat in erior de 0landa 4ineal

A! e$te 4re-ent 4e a/a #edial a e#i$ erelor

cere(rale

C! e$te $e4arat de lo(ii occi4itali 4rin cortul

cere(elului

B! e$te 4re-ent 4e a/a lateral a e#i$ erelor

cere(rale

D! are or#a unui luture

C! $e4ar lo(ul rontal de 4arietal

E! deli#itea-a cu #e-ence alul ca.itatea

.entriculului I1

D! $e4ar lo(ul 4arietal de lo(ul te#4oral

383

!iolo"ie

E! $e4ar 0iru$ul 4recentral de an/ul lateral!

E! $unt centrii cu unc/ie $en-iti.!

299. Neu 'nii !i)'tala"ici )'t a+ea 'l,

29;. Ale*e#i

()un(u ile c' ecte e&e it'a e la

)ale'c' te@,
A! =n re0larea acti.it/ii #otorii $o#atice A! controlea- acti.itatea #otorie $o#atic

.oluntar
B! $ecretor endocrin B! e$te $ediul 4roce$elor 4$i3ice a ecti.+

e#otionale
C! =n re0larea te#4eraturii cor4ului

C! are cone)iuni cu anali-atorul ol acti. D! in re0larea rit#ului $o#n+.e03e

D! are cone)iuni cu anali-atorul acu$tic E! =n #eta(oli$#ul inter#ediar!

29:. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte e&e it'a e 2a

c' )ii (t ia#i,

A!

ac 4arte din con$titu/ia #e-ence alului

B! re4re-int $u($tan/ cenuie =n e#i$ erele

cere(rale

C!

ac 4arte din $i$te#ul e)tra4ira#idal

D! $unt locali-a/i =n 4artea 4o$terioar a

tala#u$ului

#este pentru admitere $%&&

384

EEEE! reali-ea- cone)iuni nu#eroa$e cu neocorte)ul!Tunica e@te n a *l'/ului 'cula e(te c'")u( din, A! co#ee

(ituat -nt e,

A! a/a intern a corneei i a/a anterioar a

iri$ului
B! #uc3i e)trin$eci B! a/a 4o$terioar a cri$talinului i retina

.i-ual
C! coroid

C! ata anterioar a cri$talinului i a/a 4o$+ D! $clerotic

terioar a iri$ului

E! cor4 ciliar

D! a/a intern a corneei i a/a 4o$terioar a

iri$ului

2;;. Ca"e a ante i'a a *l'/ului 'cula e(te

deli"itat de,

E! $clerotic i coroid

A! a/a 4o$terioar a iri$ului

3<2. Mediile t an()a ente $i

e& in*ente ale *l'/ului 'cula (unt e) e.entate de,

B! a/a anterioar a iri$ului

A! co#ee

C! cor4ul ciliar

B! cor4ul ciliar

D! retin

C! u#oarea a4oa$

E! a/a intern a corneei

D! cri$talinul

3<<. Ca"e a )'(te i'a a *l'/ului 'cula e(te

#este pentru admitere $%&&

385

E! cor4ul .itro$

D! a) o4tic #ai $curt dec6t cel nor#al E! a) o4tic #ai #are dec6t cel nor#al

3<3. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte,

3<7. Selectati a&i "a#iile c' ecte,

A! u#oarea a4oa$ e$te $ecretat de 4roce$ele

ciliare

A! =n #io4ie .ederea e$te neclar7 datorit

ocali-rii i#a0inilor =n $4atele retinei

B! cor4ul .itro$ e$te o4ac i are con$i$ten/

0elatinoa$

B! oc3iul #io4 are un a) o4tic #ai #are

dec6t cel nor#al

C! retina e$te alctuit din Z $traturi de celule

C! oc3iul #io4 are un a) o4tic #ai $curt

dec6t cel nor#al


D! 4ata oar( 4re-int celule otorece4toare D! a$ti0#ati$#ul e$te datorat e)i$ten/ei #ai

#ultor ra-e de cur(ur ale $u4ra e/ei corneei


E! o.eea central con/ine e)clu$i. celule cu

conuri
E! a$ti0#ati$#ul $e corectea- cu lentile

cilindrice
3<5. =i)e "et ')ia e(te ca acte i.at de,

A! .edere neclar datorat

ocali-rii a$ci+

3<>. Selectati a&i "a#iile c' ecte e&e it'a e la

culelor de ra-e =na4oia retinei

anali.at' ul +i.ual,

A! or0anul acti. al aco#odarii e$te cri$talinul B! .edere neclar datorat

ocali-rii a$ci+

culelor de ra-e =n a/a retinei


B! 4unctul 4ro)i# e$te 4unctul cel #aiR C! .edere clar cu ocali-rii a$ciculelor de

a4ro4iat de oc3i la care .ede# clar7 ara e ort de aco#odare

ra-e =n a/a retinei

#este pentru admitere $%&&

386

C! re le)ul 4u4ilar

oto#otor are centrii

B! coliculii c.adri0e#eni $u4eriori

ner.oi in 4unte

D! la tineri 4unctul 4ro)i# $e a la la FD de

C! coliculii c.adri0e#eni in eriori D! #etatala#u$

centi#etri

E! #e-ence al E! la oc3iul e#etro4 retina $e a la la BN ##

in $4atele centrului o4tic


3<:. A ia +i.ual ) i"a e(te l'cali.at, 3<6. Selectati ()un(u ile &al(e e&e it'a e la

c' )ul +it '(,


A! 4e a/a #edial a lo(ului 4arietal

A! e$te $ituat 4o$terior de cri$talin

B! 4e a/a #edial a lo(ului occi4ital7 =n ````! <urul $ci-urii calcarine


B! ocu4a ca#era 4o$terioara a 0lo(ului ocular

C! e$te tran$4arent

D! are con$i$tenta 0elatinoa$a

E! inter.ine in 4roce$ul de aco#odare

3<9. AI t eilea neu 'n al cii ')tice e(te l'4

cali.at -n,

A! retina .i-ual

387

!iolo"ie

ZZZZ! rB n4 ata in erioara a lo(ului E! lo(ul te#4oral e$te $ituat $u( $ci-ura rontalSelectati ()un(u ile c' ecte laterala e&e it'a e la calea (en(i/ilit#ii te "ice (i BZB! &electati a ir#a/iile al$e: du e 'a(e, A! are 4rotoneuronul $ituat =n 0an0lionul $4inal
A! tala#u$ul e$te releu 4entru toate o#ele de

$en$i(ilitate
B! are

deutoneuronul =n cornul 4o$terior #edular


B! ner.ul acce$or are ane)ata co#4onenta

4ara$i#4atica
C! e$te condu$a 4rin a$ciculul $4ino+tala+ #ic

anterior
C! neocorte)ul e$te $ediul 4roce$elor 4$i3ice

a ecti.+e#otionale
D! $e ter#in =n 0iru$ul 4recentral D! o#i)ul are in $tructura $a E! $e ter#in =n aria $o#e$te-ic I!

i(re co#i+

$urale

2;<. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

E! #io-a e$te un re le) 4ara$i#4atic!

A! i$ura laterala ince4e 4e

ata (a-ala a

2;3. Selecta#i

e#i$ erelor cere(rale

()un(u ile c' ecte e&e it'a e la (i(te"ul ne +'( +e*etati+,

B! an/urile or(itale $e 0$e$c 4e ata laterala a

A! 4rin

e#i$ erelor cere(rale

co#4onenta #idria-

$i#4atic

deter#in

C! lo(ul

te#4oro+occi4ital 4re-int $6ntul 3i4oca#4ului7 $6ntul colateral $i $6ntul occi4ito+te#4oral

B! 4rin

$ti#ularea $i#4aticului deter#in 0lico0enoli-

C! con/ine i(re 4o$t0an0lionare ce 4ot eli(era D! lo(ul 4arietal e$te $ituat dea$u4ra $ci-u+ rii

#ono)id de a-ot

laterale

388

!iolo"ie

D! 4ara$i#4atic iner.ea- 0landa #edulo+

B! cor4u$culii 1ater+Pacini $unt con$idera/i i

$u4rarenal

rece4tori 4entru cald!

E! $i#4atic inter.ine in contractia $4linei! III. Anali.at' i

C! cor4u$culii Irau$e $unt locali-a/i =n der# i

3i4oder#

2;5. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte,

D! cor4u$culii Ru ini rece4/ionea- 4re$iunea

A! e4ider#ul

e$te .a$culari-at i con/ine nu#eroa$e ter#ina/ii ner.oa$e li(ere i cor4u$culii tactili MerXel!

E! di$curile MerXel detectea- 4re$iuni i

=ntinderi

B! e4ider#ul nu e$te .a$culari-at i con/ine

2;>. Calea (en(i/ilit#ii du e 'a(e c'n#ine,

nu#eroa$e ter#ina/ii ner.oa$e li(ere


A! trei neuroni C! der#ul e$te #ai 0ro$ dec6t e4ider#ul7 iind

or#at din $tratul 4a4ilar i 3i4o+ der# reticular!

B! a$ciculul $4inocere(elo$ direct

D! der#ul e$te #ai $u(/ire dec6t e4ider#ul i

con/ine .a$e de $6n0e i li# atice7 0lande $e(acee7 oliculi 4iloi7 i(re ner.oa$e li(ere i cor4u$culii Mei$$ner7 Irau$e i Ru ini!

C! a$ciculul $4ino+tala#ic anterior

D! a$ciculul $4ino+tala#ic lateral

E! 3i4oder#ul con/ine 0lo#erulii 0landelor

$udori4are i cor4u$culi tactili MerXel!

E! a$ciculul cuneat i 0racili$

2;7. Identi&ica#i ()un(u ile &al(e,

2;6. Se*"entul cent al al anali.at' ului cu4

tanat e(te l'cali.at -n,


A! cor4u$culii Mei$$ner detectea- atin0erea A! lo(ul

rontal!

389

!iolo"ie

B! aria $o#e$te-ic I din lo(ul 4arietal

C! tala#u$

D! lo(ul te#4oral! E! lo(ul occi4ital!

2;9. Ane@ele *landula e ale )ielii (unt

e4

) e.entate de,

A! 0landele $udori4are B! cor4u$culii 1ater Pacini

C! 0landele 4aratiroide

D! 0landele $e(acee

#este pentru admitere $%&&

390

AAAAA! cor4u$culii Irau$eSu)' tul anat'"ic al caii +i.uale e(te e) e.entat de, A! retin

A! urec3ea #edie con/ine doar ciocanul i

$cri/a

B! 4eretele #edial al urec3ii #edii e$te re+ B! $clera

4re-entat de ti#4an

C! ner.ul o4tic

C! 4eretele #edial al urec3ii #edii 4re-int

erea$tra o.al i erea$tra rotund

D! cor4ul 0eniculat e)tern

D! tro#4a lui Eu$tac3io reali-ea- co#uni+

carea urec3ii #edii cu na-o arin0ele


E! tractul o4tic! E! =n interiorul la(irintului #e#(rano$ $e a l

4erili# a!
33<. Tunica "edie a *l'/ului 'cula

e(te
333. Ale*e#i

&' "at din, ()un(u ile "etatala"u(ul,


A! iri$ A! ace 4arte din $tructurile dience alului B! u#oarea a4oa$ B! con/ine coliculii c.adri0e#eni C! cor4ul ciliar C! e$te con$tituit din cor4ii 0enicula/i laterali D! coroid

c' ecte

) i+ind

i #ediali

E! $clerotic!

D! re4re-int $ta/ii de releu 4e calea .i-ual

i acu$tic

332. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte,

E! con/ine al treilea neuron al cii o4tice

#este pentru admitere $%&&

391

335. Sti"ula ea (i(te"ului ne +'( (i")atic

B! 4ira#idale e$te $ituat =n coa#ele anteri+

dete "in,

oare ale #du.ei $4inrii

A! dilatarea 4u4ilei

C! 4ro4rioce4ti.e contiente e$te $ituat =n

tala#u$

B! contractia #uc3ilor circulari ai iri$ului D! $en$i(ilit/ii e)teroce4ti.e e$te locali-at =n

tala#u$
C! $caderea $ecre/iei 0landei lacri#ale E! 0u$tati.e e$te locali-at =n 3i4otala#u$ D! 0lico0enoli- 336. Fa(ciculele e@t a)i a"idale au ' i*inea A CCCCC! #:
BBBBB!

E! dilatarea (ron3iilor

A! #du.a $4inrii 337. Identi&ica#i e&ectele (ti"ul ii (i(te"ului

ne +'( )a a(i")atic,
B! nucleii (a-ali A! contrac/ia 4u4ilei C! #e-ence al B! $ti#ularea $ecre/iei 0a$trice7 inte$tinale i

4ancreatice
D! 3i4otala#u$

D! $caderea $ecre/iei lacri#ale E! $ti#ularea $ecre/iei lacri#ale!

E! #etatala#u$

33>. Ulti"ul neu 'n al cii,

339. P in t unc!iul ce e/ al t ec u "t'a ele

ci ne +'a(e,
A! 4ira#idale e$te $ituat =n 4ira#idele 4ontine

#este pentru admitere $%&&

392

A! 4ro4rioce4ti.e contiente

A! ner.ul a(ducen$ are ori0inea real =ntr+ un

nucleu #otor din 4unte

B! e)teroce4ti.e tactile B! ner.ul o4tic e$te or#at din a)onii neu+

ronilor #etatala#ici
C! 4ira#idale C! ori0inea a4arent a ner.ului acial e$te 4e

a/a anterioar a 4un/ii


D! .i-uale

D! ori0inea a4arent a ner.ului 0lo$o arin+ E! 0u$tati.e

0ian e$te =n an/ul retro+oli.ar

33:. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte,

A! ori0inea real a ner.ilor ol acti.i e$te

re4re-entat de neuronii (i4olari ai #u+ coa$ei ol acti.e

B! ner.ii o4tici con/in a)onii neuronilor

(i4olari ai retinei

C! ner.ii tro3leari $unt #otori

D! ner.ii tri0e#eni $unt #icti

E! ori0inea a4arent a ner.ului tri0e#en e$te

4e a/a anterioar a 4edunculului cere(ral!

33;. Selectati a&i "a#iile &al(e,

393

!iolo"ie

DDDDD! ori0inea real a ner.ului .a0 e$te =n4e a/a in erioar a lo(ului te#4oral D! 4e a/a lateral a lo(ului 4arietal!

D! #etatala#u$

E! cor4ul 0eniculat intern!+ 3<;. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte, 322. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte, A! neuronul (i4olar e$te al doilea neuron al

caii .i-uale!
A! #u0urii 0u$tati.i au or# de (a$tona B! celulele #ulti4olare ale retinei re4re-int

al treilea neuron al caii .i-uale!

B! rece4torii 0u$tati.i $unt $itua/i la ni.elul

4a4ilelor 0u$tati.e calici or#e7 or#e i oliate


C! 4ri#ii doi neuroni ai cii .i-uale $unt

un0i+

locali-a/i la ni.elul retinei


C! #u0urii 0u$tati.i au or# o.oidal D! tracturile o4tice con/in i(re de la a#(ele

retine!

D! deutoneuronul cii 0u$tati.e $e a l =n

nucleul $olitar din #e-ence al


E! tracturile o4tice con/in a)onii neuronilor

(i4olari!

E! aria 0u$tati. e$te $ituat =n 4artea in e+

rioar a 0iru$ului 4recentral!


32<. Fi/ ele t actului ')tic aBun* la, 323. Selectati a&i "a#iile &al(e, A! cor4ul 0eniculat e)tern A! ra#4a ti#4anic e$te $ituat $u( #e#+

(rana .e$ti(ular
B! #du.a $4inrii B! ra#4a .e$ti(ular e$te dea$u4ra #e#+ C! corte)ul .i)ual occi4ital

(ranei .e$ti(ulare!

394

!iolo"ie

C! din 4artea $u4erioar a $aculei 4ornete

C! #etatala#u$

canalul co3lear

D! nucleii $olitari din (ul(ul ra3idian D! or0anul Corti e$te ae-at 4e #e#(rana

(a-ilar
E! 4unte E! 4ri#ul neuron al cii acu$tice $e a l =n

0an0lionul &car4a!
32>. P 'iec#ia cii *u(tati+e e(te la ni+elul a iei

*u(tati+e din,
325. P 't'neu 'nul cii *u(tati+e e(te l'cali.at

-n,

A! 0iru$ul 4o$tcentral

A! trunc3iul cere(ral B! #u0urii 0u$tati.i

B! 0iru$ul 4recentral

C! (ul(ul ra3idian

C! lo(ul 4arietal

D! 0an0lionii e)trane.ra)iali ai ner.ilor

cranieni 17 1II i IE

D! lo(ul occi4ital

E! 0an0lionii e)trane.ra)iali ai ner.ilor

E! lo(ul te#4oral

cranieni 1II7 IE i E!
326. La ni+elul li"/iiE *u(tul dulce e(te )e 4 327. Al d'ilea neu 'n al cii *u(tati+e e(te

ce)ut,

(ituat -n,
A! la (a-a A! tala#u$ B! 4e intrea0a ata $u4erioara B! 3i4otala#u$

395

!iolo"ie

C! la .ar

B! contrac/ia #uc3ilor ciliari deter#in

con$tric/ia 4u4ilei

D! la ni.elul rdcinii C! con$trictia 4u4ilei $e datorea- contrac/iei

#uc3ilor circulari ai iri$ului


E! 4e #ar0inile laterale D! centrul ner.o$ al re le)ului de con$tric/ie 329. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte,

4u4ilar e$te locali-at =n coliculii c.adri0e#eni $u4eriori

A! celulele rece4toare 0u$tati.e au acelai

4ra0 de e)cita(ilitate

B! celulele rece4toare 0u$tati.e 4re-int

4ra0uri de e)cita(ilitate di erite

C! rece4torii 0u$tati.i $unt di$tri(ui/i 4e a/a

in erioar a li#(ii

D! 4ra0ul $en$i(ilit/ii 0u$tati.e 4entru -a3r

e$te de A7B 0ML

E! rece4torii 4entru 0u$tul a#ar $unt $itua/i 4e

toat $u4ra a/a li#(ii!

32:. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

A! con$tric/ia 4u4ilei e$te un act re le)

#este pentru admitere $%&&

396

EEEEE! centrul ner.o$ al re le)ului de con$tric/ie 4u4ilar e$te locali-at =n nucleul ac+ ce$or al oculo#otorului din #e-ence alSelecta#i ()un(u ile ade+ ate e&e it'a e la ti 'id, A! 4arenc3i#ul 0landular e$te or#at din celule e4iteliale or0ani-ate =n oliculi

E! $ti#ulea- de-.oltarea nor#al a $ina4+

$elor

372. E&ectele

!' "'nil' ti 'idieni a(u) a "eta/'li("ului inte "edia (unt,

B! =n interiorul oliculilor $e 0a$e$te coloid

A! #eta(oli$# 0lucidic + 3i4er0lice#ie

C! coloidul con/ine tireo0lo(ulina

B! #eta(oli$# 0lucidic + 3i4o0lice#ie

D! 3or#onii tiroidieni $unt o(/inu/i 4rin

iodarea #oleculelor de tiro-in din $tructura tireo0lo(ulinei

C! #eta(oli$# li4idic + e ect 3i4ocole$te+

role#iant

E! tiro)ina i triiodotironina nu $unt 3or#oni

D! #eta(oli$# li4idic + e ect 3i4ercole$te+

tiroidieni

role#iant

37<. =' "'nii

ti 'idieni

au

u "t'a ele

E! #ea(oli$# 4rotidic + ana(oli$#

e&ecte,
373. Sunt c'n(ecin#e a e !i)'&unc#iei ti 'i4 A! cre$c #eta(oli$#ul (a-ai

diene,

B! cre$c con$u#ul de ener0ie

A! la co4ilul #ic + cretini$#ul

C! $cad or/a i rec.enta contrac/iilor car+

B! la adult + cretini$#ul

diace
C! $caderea #eta(oli$#ul (a-ai D! $cad a#4litudinea i rec.en/a #icrilor

re$4iratorii

#este pentru admitere $%&&

397

D! #i)ede#ul

D! $unt $ituate 4e a/a 4o$terioara a lo(ilor

tiroidieni

E! $en-a/ia de ri0 E! $unt in nu#r de $a$e

375. =i)e &unc#ia ti 'idian a e u "at'a ele

c'n(ecin#e,

37>. Pa ati 'idele,

A! creterea #eta(oli$#ului (a-ai

A! $ecret doar 4arat3or#on

B! $cderea #eta(oli$#ului (a-ai

B! $ecret doar calcitonina

C! e)o tal#ie7 =n anu#ite ti4uri de 3i4erti+

C! $ecret 4arat3or#on i calcitonin

roidi$#

D! $ecreta un 3or#on 3i4ocalce#iant7 ca $i D! (oala Ba$edoS+*ra.e$7 care i#4lic

tiroida

#arirea de .olu# a 0landei tiroide a$ociat cu 3i4er$ecre/ia de tiro)in


E! $unt locali-ate 4e a/a 4o$terioar a lo(ilor
FFFFF.

E? 'nn4&i4Xl"i).

tiroidieni

377. Pa ati 'idele,

376. U "t'a ele enun#u i (unt ade+a ate,

A! $unt in nu#r de dou

A! 0landele $u4rarenale $e $ituea- la 4olul

in erior al rinic3iului

B! $unt in nu#r de 4atru

B! cortico$u4rarenala $ecreta #ineralocor+

ticoi-i7 0lucocorticoi-i i $e)o$teroi-i

C! $unt $ituate 4e a/a anterioara a lo(ilor

tiroidieni

#este pentru admitere $%&&

398

C! #edulo$u4rarenala $ecret adrenalina $i

B! e$te re-ultatul 3i4otiroidi$#ului7 la adult

noradrenalin

C! (ene icia- de tera4ie cu 3or#oni de D! 3i4er$ecre/ia de aldo$teron 4roduce (oala

$u($titu/ie

Addi$on

D! $e caracteri-ea- 4rin tendin/a de $cdere E! 4aratiroidele $ecreta doar 4arat3or#on

in 0reutate

379. H'ala Ha(ed'Y4G a+e(,

E! $e caracteri-ea-a 4rin creterea #eta(o+

li$#ului (a-ai
A! e$te denu#it $i 0u to)ic 37;. Nani("ul ti 'idian,

B! e$te a$ociat cu 3i4er$ecre/ia de tiro)in

C! 4re-int e)o tal#ie care a4are ca o

con$ecin/ a ede#ului retro+or(itar i a tu#e ac/iei #uc3ilor e)trin$eci ai 0lo(ilor oculari

D! e$te re-ultatul 3i4otiroidi$#ului

E! deter#in 3i4er$udora/ii

37:. Mi@ede"ul,

A! e$te re-ultatul 3i4otiroidi$#ului7 la co4il

399

!iolo"ie

*****! A iiwQnto ci rrp*tini,omGlandele end'c ine

D! lo(ul 4o$terior con$tituie neuro3i4o i-a

E! lo(ul 4o$terior con$tituie adeno3i4o i-a 35<. =' "'nii *luc'c' tic'i.i au u "at'a ele

e&ecte a(u) a un' ' *ane (i te(utu i,


353. Ca e dint e u "t'a ele ()un(u i (unt A! cre$c nu#rul de eo-ino ile $i (a-o ile

&al(e,

circulante
A! =ntre 3i4o i- i 3i4otala#u$ $unt rela/ii

anato#ice $i unc/ionale
B! $cad nu#rul de eo-ino ile $i (a-o ile

circulante
B! 3i4o i- are dia#etrul de B7@ c# C! cre$c nu#rul de neutro ile7 4lac3ete7

3e#atii
C! 3i4o i- e$te le0at de 3i4otala#u$ 4rin

ti<a 4ituitar
D! $cad

nu#rul de neutro ile7 4lac3ete7 3e#atii


D! =ntre re0iunea #ediana a 3i4otala#u$ului

E! $cad $ta(ilitatea #e#(ranelor li-o-o+ #ale

$i neuro3i4o i-a e)i$t o le0tur .a$cular7 re4re-entata de $i$te#ul 4ort 3i4otala#o+3i4o i-ar

352. U "t'a ele

enun#u i de() e !i)'&i.

E! =ntre re0iunea #edian a 3i4otala#u$ului

(unt ade+ ate,

i adeno3i4o i- e)i$ta o le0tur .a$cular7 re4re-entat de $i$te#ul 4ort 3i4otala#o+ 3i4o i-ar

A! e$te alctuit din trei lo(i 355. =' "'nii aden'!i)'&i.ei (unt, B! e$te alctuit din doi lo(i A! doar 0landulotro4i C! lo(ul anterior $i cel inter#ediar or#ea+ -a

adeno3i4o i-a

B! doar non+0landulotro4i

400

!iolo"ie

C! 0landulotro4i i non+0landulotro4i

B! #i)ede#7 =nainte de 4u(ertate

D! 3or#onii 0landulotro4i $unt ACT'7

C! acro#e0alie7 du4 4u(ertate

T&'7 F&'7 L'

D! (oala Adi$$on7 du4 4u(ertate E! 3or#onii non+0landulotro4i $unt &T' i

4rolactina
E! 0i0anti$#7 du4a 4u(ertate 357. Ca e dint e u "at'a ele a&i "a#ii

e4 &e it'a e la !' "'nul ('"at't ') !i)'&i.a (unt ade+a ate ?

356. =i)'(ec e#ia de ST=,

A! e$te denu#it i 3or#on de cretere

A! 4roduce o4rirea creterii $o#atice7 la co4il

B! $ti#ulea- condro0ene-a

B! 4roduce o4rirea de-.oltrii neuro4$i3i+ ce7

la co4il
C! $ti#ulea- creterea #uc3ilor i a .i$+

cerelor

C! 4roduce o4rirea creterii $o#atice i a

de-.oltrii neuro4$i3ice7 la co4il


D! $ti#ulea- creterea creierului D! deter#in (oala care $e nu#ete 4iti+ ci$#

:nani$# 3i4o i-ar>


E! du4 4u(ertate7 &T' 4roduce =n0roarea

oa$elor lun0i i de-.oltarea oa$elor late


E! deter#ina acro#e0alie F@N! &electa/i r$4un$urile ade.rate re eritoare la 35>. =i)e (ec e#ia de ST= dete "ina,

3or#onul adrenocorticotro4:

A! 0i0anti$#7 =nainte de 4u(ertate

A! $ti#ulea- acti.itatea $ecretorie a 0landei

cortico$u4rarenale

401

!iolo"ie

B! $ti#ulea- acti.itatea $ecretorie a 0landei

#edulo$u4rarenale

C! $ti#ulea- #elano0ene-a

D! 3i4er$ecre/ia $a 4roduce e)ce$ de 0luco+

corticoi-i

E! 3i4er$ecre/ia $a 4roduce e)ce$ de

adrenalin

35:. Selecta#i a()un(u ile ade+ ate,

A! 3i4er$ecre/ia de cortocotro4in

deter#in dia(et (ron-at

B! de icitul de .a$o4re$ina deter#in

a4ari/ia dia(etului in$i4id

C! (oala Conn a4are =n 3i4er$ecre/ia de

aldo$teron

D! (oala Addi$on a4are =n 3i4er$ecre/ia de

aldo$teron

#este pentru admitere $%&&

402

'''''! (oala RecXlin03au$en $e datorea-a di$+ unctiei 0landelor 4aratiroideL'/ul )'(te i' !i)'&i.a , A! or#ea- neuro3i4o i-a =#4reun cu nucleii 4o$teriori ai 3i4otala#u$ului

luteini-ant!

362. Ca e dint e a&i "a#iile

e&e it'a e la !' "'nul ad en'c' tic't ') CACT=D (unt ade+a ate?

B! e$te le0at de nucleii 4o$teriori ai 3i4ota+

la#u$ului 4rin ti<a 3i4o i-ar


A! $ti#ulea- $ecre/ia de 0lucocorticoi-i i

$e)o$teroi-i ai cortico$u4rarenalei
C! $ecret .a$o4re$ina i ocitocina B! $ti#ulea- $ecre/ia de #ineralocorticoi+ -i

ai #edulo$u4rarenalei
D! 4artici4 la re/inerea a4ei =n or0ani$# 4rin

eli(erarea antidiureticului
C! $ti#ulea- direct #elano0ene-a E! 4rin eli(erarea ocitocinei7 $ti#ulea-

contrac/iile uterului la natere!


D! 3i4er$ecre/ia $a deter#in dia(etul (ron-at

36<. P 'lactina CLT=D, E! e$te $ecretat nu#ai du4 4u(ertate! A! e$te $ecretat 4er#anent de lo(ul inter+

#ediar al 3i4o i-ei

363. Ca e dint e a&i "a#iile

e&e it'a e la !' "'nul ti e't ') CTS=D (unt ade+a ate?

B! $ti#ulea- $ecre/ia lactat a 0landei #a#are A! e$te tran$4ortat 4rin $i$te#ul 4ort 3i4o+

tala#o+3i4o i-ar la adeno3i4o i-


C! e$te in3i(itoare a acti.it/ii 0onadotro+

4inelor
B! $ti#ulea- $inte-a i $ecre/ia de 3or#oni

tiroidieni
D! e$te $ecretata la ni.el #a)i# la natere C! $ecretat =n e)ce$ in3i( $ecre/ia 0landei

tiroide
E! e$te nu#it i 3or#on #a#otro4 $au

#este pentru admitere $%&&

403

D! 3i4er$ecre/ia 4oate 4roduce (oala Ba+ $edoS E! in luen/ea- i $ecre/ia 4aratiroidei!

a4 4rin urin :dia(et in$i4id>

36>. Ca e din a&i "a#iile de "ai B'( 365. Selectati a&i "a#iile ade+a ate

e&e i4

t'a e la !' "'nii *'nad't ')i,

e&e4 it'a e la *landa c' tic'(u) a enal (unt ade+a ate?

IIIII!

A! $unt: oliculo$ti#ulant :F&'> i luteo+ tro4 :L'> LR FR'+nl deter#in la (ar(ati $4er#ato+

A! e$te alctuit din neuroni 4o$t0an0lio+ nari

$i#4atici

C! F&'+ul deter#ina la

e#ei #aturarea oliculului de *raa i $ecre/ia de e$tro+ 0eni

B! $ecret i 3or#oni $e)o$teroi-i

C! 4rin $ecre/ia de aldo$teron 4artici4 la D! L'+ul $ti#ulea- $ecre/ia celulelor

#en/inerea ec3ili(rului acido+(a-ic

inter$ti/iale LeOdi0
D! 3i4er$ecre/ia E! L'+ul deter#in o.ula/ia i a4ari/ia cor+

de aldo$teron deter#in ede#e i 3i4erten$iune

4ului 0al(en
E! =ncon<oar co#4let #edulara! 367. Aa(') e(ina, 366. C' ti.'lul, A! e$te $ecretat de lo(ul 4o$terior 3i4o i-ar A! are ac/iune 3i4er0lice#iant B! =n do-e #ari 4roduce .a$ocon$tric/ie C! crete $ecre/ia 0landelor e)ocrine B! cre$te li4oli-a D! crete rea($or(/ia a4ei =n tu(ii di$tali i

colectori ai ne ronului
C! $ti#ulea- cata(oli$#ul 4rotidic =n

#uc3ii $c3eletici
E! 3i4o$ecre/ia $a deter#in 4ierderi #ari de

#este pentru admitere $%&&

404

D! $ecretat =n e)ce$ 4roduce colorarea 4ielii

=n (run + (oala Addi$on

E! are e ect direct a$u4ra 3i4otala#u$ului i

adeno3i4o i-ei!

369. Pa at!' "'nul

A! e$te $ecretat de cele 4atru 0lande 4aro+

tide

B! e$te $ecretat =n unc/ie de ni.elul calce+

#iei

C! $ti#ulea- a($or(/ia inte$tinal de calciu

D! $ecretat =n e)ce$ 4roduce de#inerali-ri

o$oa$e i racturi $4ontane

405

!iolo"ie

,,,,,! deter#in 3i4ocalce#ie i 3i4er o$ a+ te#ie!e$te or#a in antil a 3i4otiroidi$#ului B! $e caracteri-ea- 4rin retard 4$i3ic

C! cea a ;de (i-on9

D! 4oate a4are la 4acien/ii trata/i cronic cu

cortico$teroi-i K
C! $e caracteri-ea- 4rin te#4eratura

$c-ut7 letar0ie
E! e$te 4ro.ocat de 3i4er$ecre/ia de aldo$teron FDF! Ur#toarele r$4un$uri $unt ade.rate: D! e$te or#a adulta a 3i4otiroidi$#ului A! $u4tul deter#in creterea te#4orar a 3><. Sind '"ul Cu(!in*,

$ecre/iei de 4rolactin

A! de inete 3i4er$ecre/ia de cortico$teroi-i

B! o)itocina $ti#ulea- contrac/ia #u$culaturii

netede a uterului 0ra.id

B! e$te 4ro.ocat de tu#ori ale corte)ului

adrenal

C! o)itocina $ti#ulea- e)4ul-ia la4telui din

0landa #a#ar

C! e$te 4ro.ocat de 3i4er$ecre/ia de AD'

D! 3or#onul #elanocito$ti#ulant $ti#ulea-

4i0#ento0ene-a
D! e$te 4ro.ocat de 3i4er$ecre/ia de ACT' E! (oala RecXlin03au$en $e datorea-a di$+

unctiei 0landelor tiroide


E! de inete 3i4o$ecretia de cortico$teroi-i 3>5. Selectati ) inci)alele ac#iuni ale ad e4 n 3>2. Sind '"ul Cu(!in* (e ca acte i.ea. ) in,

alinei,

A! 3i4erten$iune arterial

A! ta3icardie7 .a$ocon$tric/ie7 3i4erten$iune

arterial

B! a/a =n ;luna 4lina9

406

!iolo"ie

B! dilatarea 4u4ilei

$i$te# .a$cular 4ort

C! alert cortical7 an)ietate

C! intre 3i4o i- $i 3i4otala#u$ul anterior

e)i$ta un tract ner.o$

D! rela)area $ incterelor D! 4rin 3or#onul lo(ului 4o$terior K

in luen/ea- 4i0#entarea 4ielii

E! $ti#ularea $ecre/iilor tu(ului di0e$ti.


E! e$te alctuit din doi lo(i7 anterior i

4o$terior!
3>7. Ad enalina nu dete "ina,

3>6. U "at'a ele a&i "a#ii de() e aden'!i4 A! 3i4erten$iune arterial

)'&i.a (unt ade+a ate,

B! dilatarea 4u4ilei

A! e$te locali-at anterior de c3ia$#a

o4tic

C! an)ietate

B! e$te con$tituit din doi lo(i7 anterior i

inter#ediar
D! rela)area $ incterelor C! $ecret 3or#oni 0landulotro4i i non+

0landulotro4i
E! $ti#ulearea $ecre/iilor tu(ului di0e$ti. D! controlea-

doar acti.itatea 0landelor

endocrine U "at'a ele a&i "a#ii de() e !i)'&i. (unt ade+a ate,
3>>.

A! e$te le0at 4rin lo(ul anterior de nuclei

anteriori ai 3i4otala#u$ului

E! 4re-int o le0tur .a$cular cu

3i4otala#u$ul:$i$te#ul 4ort!

B! e$te le0at de 3i4otala#u$ i 4rintr+un

3>9. =' "'nul de c e$te e al aden'!i)'&i.ei

407

!iolo"ie

CST=D,

$#ul i tul(urri neuro4$i3ice

A! $ti#ulea- creterea or0ani$#ului7 =#+

4reuna cu in$ulina7 0a$trina7 3or#onii tiroidieni i 0onadali

B! $ti#ulea- creterea #uc3ilor i a .i+

$cerelor

C! $ti#ulea-

concondro0ene-a la ni.el dia i-o+e4i i-ar i creterea =n 0ro$i#e a oa$elor

D! eli(erea-

actorii de cretere7 nu#i/i $o#ato#edine

E! e$te $ecretat doar =n 4erioada co4ilriei!

3>:. =' "'nul ('"at't ') !i)'&i.a ,

A! 4roduce7 du4 4u(ertate7 de-.oltarea

oa$elor late i creterea =n 0ro$i#e a oa$elor lun0i

B! $ti#ulea- creterea #uc3ilor nete-i

C! $ecretat =n e)ce$7 =nainte de 4u(ertate7

deter#in 0i0anti$#ul

D! 3i4o$ecre/ia7 la co4il7 deter#in 4itici+

#este pentru admitere $%&&

408

IIIII! $ecretat =n e)ce$7 la adult7 deter#in acro#e0alia!co#4onentele or0ani$#ului =i 4$trea- 4ro4or/iile nor#ale B! indi.i-ii $unt 4ro4ortionat de-.oltati $i au intelectul nor#al

B! a4ari/ia $en-a/iei de ri0

C! di#inuarea ca4acitatii de in.atare

C! de icitul de cretere $e e.iden/ia- =n <urul

.6r$tei de N ani

D! erite# acialR

D! 4u(ertatea $e in$talea- 4recoce

E! creterea #eta(oli$#ului 0lucidic

3:<. =i)e (ec e#ia de !' "'ni ti 'idieni nu

3:3. U "t'a ele a&i "a#ii de() e (ec e#ia

dete "ina,

)anc ea(ului end'c in (unt ade+ ate,

A! $caderea ratei #eta(oli$#ului (a-ai

A! in$ulina e$te 4rinci4alul 3or#on 3i4o+

0lice#iant

B! creterea te#4eraturii cor4ului

B! in$ulina in3i( 0lico0eno0ene-a

C! creterea rit#ului cardiac

C! 3i4er$ecre/ia de in$ulin 4roduce dia(et

-a3arat
D! $cderea 4re$iunii arteriale D! 3i4er$ecre/ia de in$ulin deter#in 3i+

4o0lice#ie
E! $ti#ularea o.ula/iei E! 0luca0onul 4roduce 3i4er0lice#ie 3:2. E&ectele !i)'(ec e#iei ti 'idiene (unt, 3:5. Unde e(te l'cali.ata !i)'&i.? A! $cderea ratei #eta(oli$#ului A! la (a-a ence alului

#este pentru admitere $%&&

409

B! la (a-a #e-ence alului

C! $ti#ularea #elano0ene-ei

C! 4e aua turcea$ca a o$ului $ enoid

D! e)ce$ de 0lucocorticoi-i :in 3i4er$ecre+

tie>

D! =na4oia c3ia$#ei o4tice

E! e)ce$ de adrenalina :in 3i4er$ecre/ie>

E! =naintea c3ia$#ei o4tice

3:6. Selecta#i ()un(u ile &al(e,

3:7. =i)'(ec e#ia de ST= nu dete "ina,

A! 3i4er$ecre/ia de cortiocotro4in deter#in

dia(et (ron-at
A! o4rirea creterii $o#atice7 la co4il B! de icitul de .a$o4re$in deter#in a4ari/ia

dia(etului in$i4id
B! o4rirea de-.oltrii neuro4$i3ice7 la co4il

C! (oala Addi$on a4are =n 3i4o$ecre/ia de C! o4rirea creterii $o#atice $i a de-.oltrii

aldo$teron

neuro4$i3ice7 la co4il
D! (oala Addi$on a4are =n 3i4er$ecre/ia de D! nani$#ul 3i4o i-ar

aldo$teron

E! acro#e0alie7 la adult

E! (oala RecXlin03au$en $e datorea-

di$ unc/iei 0landelor 4aratiroide

3:>. =' "'nul ad en'c' tic't ') nu dete 4


"ina,
LLLLL!

0lan+

A $ti#ularea acti.itatatii $ecretorie a


3:9. Selecta#i

()un(u ile &al(e e&e it'a e la

ti 'id,
B! $ti#ularea acti.itatii $ecretorii a 0landei

#edulo$u4rarenale

A! 4arenc3i#ul 0landular e$te or#at din

celule e4iteliale or0ani-ate =n oliculi

#este pentru admitere $%&&

410

B! =n interiorul oliculilor $e 0$e$te coloid

3:;. In "eta/'li("ul inte "edia

!' "'nii

ti 'idieni dete "ina,

C! coloidul con/ine tireo0lo(ulina

NNNNN! A 3i4er0lice#ie + in #eta(oli$#ul

0lucidic
D! 3or#onii tiroidieni $unt o(/inu/i 4rin

iodarea #oleculelor de tiro-in din $tructura

B! 3i4o0lice#ie + in #eta(oli$#ul 0lucidic

MMMMM!

tireo0lo(ulinei

C! e ect 3i4ocole$terole#iant + in #eta(o+

li$#ul li4idic

E! tiro)ina i triiodotironina nu $unt 3or#oni

tiroidieni

D! e ect 3i4ercole$terole#iant + in #eta(oli$#ul li4idic

3::. =' "'nii ti 'idieni nu dete "ina,

A! creterea #eta(oli$#ului (a-ai

B! creterea con$u#ului de ener0ie

C! $cderea or/ei i rec.en/ei contrac/iilor

cardiace

D! $cderea a#4litudinii i rec.en/ei

#icrilor re$4iratorii

E! $ti#ularea de-.oltrii nor#ale a $ina4$elor

411

!iolo"ie

OOOOO! ana(oli$# + in #eta(oli$#ul 4rotidicE&ectele !' "'nil' ti 'idieni (unt, A! deter#in $caderea rec.en/ei contrac/iilor cardiace

36;. Ca e din u "t'a ele *lande ) e.int

d'a (ec e#ie end'c in?

A! e4i i-a

B! $ti#ulea- cata(oli$#ul 4roteinelor #u+

$culare i 4la$#atice

B! o.arul

C! $cad eli#inrile de a-ot i $odiu

C! ti#u$ul

D! deter#in creterea rec.en/ei

#icrilor re$4iratorii

D! te$ticulul

E! 4rin acti.itatea celulelor77C9 a.ori-ea-

E! 4aratiroidele

i)area calciului =n oa$e!


39<. Ca e din u "t'a ele ca acte i(tici nu 36:. Ca e din u "t'a ele *lande ) e.int atPt

(unt ) ') ii *landei !i)'&i.e,

(ec e#ie e@'c in cPt $i end'c in?


A! 4re-int =n co#4onen/a $a doi lo(i A! 4ancrea$ul B! 4re-int =n co#4onen/a $a trei lo(i B! o.arul C! e$te C! ti#u$ul

$ituat 4e aua turcea$c a o$ului et#oid

D! 3i4o i-

D! e$te $ituat la ni.elul o$ului $ enoid

E! 4aratiroidele

E! 0reutatea $a e$te de a4ro)i#ati. cinci

0ra#e

412

!iolo"ie

392. De() e ti 'ida (e )'ate a&i "a,

395. Ca e din u "t'a ele a&i "a#ii (unt

c' ecte?
A! 4re-int =n co#4onen/a $a doi lo(i A! le0tura

.a$cular dintre 3i4o i- i 3i4otala#u$ e$te re4re-entat de tractul 3i4otala#o3i4o i-ar

B! 4re-int =n co#4onen/a $a trei lo(i

B! le0tura dintre adeno3i4o i-a $i re0iunea C! e$te $ituat 4e aua turcea$c a o$ului

$ enoid

#ediana a 3i4otala#u$ului $e ace 4rintr+ un $i$te# 4ort

D! e$te $ituat in -ona anterioara a 0atului

C! 4rintre 3or#onii adeno3i4o i-ari $e nu+

#r ur#torii: $o#atotro47 tireotro47 0onadotro4i

E! con/ine te$ut $ecretar

or#at din celule


D! lo(ul inter#ediar al 3i4o i-ei 4roduce

e4iteliale

3or#onal #elanocitoin3i(itor
393. Ca e din u "t'a ele ca acte i(tici (unt

) ') ii *landei (u) a enale,

E! neuro3i4o i-a $ecret 3or#onii: antidiu+

retic i o)itocina
A! e$te o 0land 4erec3e 397. =i)e (ec e#ia de !' "'n ('"at't ') a e

u "at'a ele e&ecte,


B! are =n co#4onen/a $a 0landa

cortico$u4rarenal i #edulo$u4rarenal
A! 4itici$#7 la co4il

C! e$te $ituat la ni.elul 4olului in erior al

rinic3iului

B! 0i0anti$#7 la co4il

D! $ecret $i 3or#oni $e)o$teroi-i E! e$te o 0land ne4erec3e

C! acro#e0alie7 la adult

413

!iolo"ie

D! di#inuarea e)tre#it/ilor

4ro0e$teroni

E! (oala Ba$edoS+ *ra.e$

D! $ti#ulea- #aturarea

oliculilor la ni.el

o.arian

39>. =i)'(ec e#ia de !' "'n ti e't ') ) '4

duce,

E! $ti#ulea- o.ula/ia

A! cretini$# la adul/i

399. Ca acte i(ticile nani("ului !i)'&i.a (unt,

B! #i)ede# la adul/i

C! e)o tal#ie

D! cretini$# la co4ii

E! (oala Ba$edoS+*ra.e$

396. Ca e din u "t'a ele ca acte i(tici (unt

) ') ii !' "'nului &'licul'(ti"ulant,

A! la ni.el te$ticular $ti#ulea- $ecre/ia de

te$to$teron

B! la ni.el te$ticular $ti#ulea- $4er#ato+

0ene-a

C! $ti#ulea- 4roducerea de e$tro0eni i

*vdr pentru admitere $%&& BFD

PPPPP! e$te 4rodu$ de 3i4o$ecre/ia 3or#onului de cretere4re-int7 4e etele laterale7 $u4ra e/e articulare 4entru co)al D! $e articulea- cu (a-a cocci$ului

D! e$te un o$ triun03iular cu (a-a =n $u$

E! e$te un o$ $e$a#oid

5<2. De() e l' d'.e (e )'t a&i "a u "at'a ele, 5<5. U "at'a ele a&i "a#ii (unt ade+a ate, A! $unt cur(uri ale coloanei cu conca.ita+ tea

orientat anterior

A! ata anterioara a rotulei $e articulea-a cu

e4i i-a di$tala a e#urului

B! $unt prezente =n re0iunea cer.ical i lo#(ar

B! $ca4ula $e articulea-a#edial cu o$ul (ra/ului

C! $unt cur(uri ale coloanei cu conca.ita+ tea

orientat 4o$terior

C! $ternul $i $ca4ula $unt oa$e late

D! e)i$t =n re0iunea toracal i $acrat

D! .i$cerocraniul e$te

or#at din o4t oa$e

4erec3i

E! $unt $ituate =n 4lan $a0ital

E! canalul

.erte(ral ada4o$te$te #adu.a

$4inrii

5<3. R'tula, 5<7. De() e c'a(te (e )'t a&i "a u "at'a ele, A! e$te un o$ triun03iular cu (a-a $ituat =n

<o$

A! $unt arcuri o$teocartila0inoa$e

B! e$te $ituata =n tendonul c.adrice4$ului

B! $unt =n nu#r de a4te 4erec3i

C! 4rin a/a $a 4o$terioar $e articuleaz cu

e4i i-a di$tal a e#urului

C! coa$tele 1III7 IE7 E $unt nu#ite ; al$e9

deoarece $e articulea- 4rin inter#ediul cartila<ului co$tal 1II

*vdr pentru admitere $%&& BFD

D! $e articuleaz 4o$terior cu .erte(rele

E! ad4o$tete 4ri#ele $e0#ente ale a4ara+

toracale

tului re$4irator i di0e$ti.

E! ulti#ele @ 4erec3i $unt lotante :li(ere>

5<9. U "t'a ele 'a(e (unt (cu te,

5<>. C'l'ana +e te/ al,

A! $ternul

A! re4re-int $c3eletul a)ial al cor4ului

B! oa$ele tar$iene

B! e$te $ituat =n 4artea #edian i

C! radiu$ul

4o$terioar a trunc3iului

C! are rol de $u$/inere a cor4ului7 n

D! oa$ele car4iene

cr4! H re0iuni
E! e#urul!+R @A?! 1i$cerocraniul:

5<:. De() e (te n (e )'t a&i "a u "at'a ele, A! e$te or#at din $a$e oa$e 4erec3e $i

doua oa$e ne4erec3e


A! e$te un o$ lat7 care particip la or#area

toracelui o$o$7 =#4reun cu coa$tele i re0iunea toracal a coloanei .erte(rale


B! e$te or#at doar din oa$e late

B! e$te $ituat anterior7 4e linia #edian a C! ad4o$tete

$e0#entele or0anelor de $i#/

4eri erice

ale

toracelui

C! $e articuleaz 4e 4r/ile laterale cu co+ D! la or#area $a 4artici4 $i #andi(ula i

a$tele

.o#erul

*vdr pentru admitere $%&& BFD

D! prezint =n 4artea $u4erioar a4endicele

D! a4ar/ine $c3eletului #e#(rului in erior

)i oid

E! 4oate 4re-enta =ntre dia i- i e4i i-e E! 4artici4 la or#area centurii $ca4ulare!

cartila<e de cretere

5<;. Sunt c'n(ide ate 'a(e lun*i,

522. Ca e dint e u "t'a ele 'a(e nu a)a #in

"e"/ ului (u)e i' ?


A! ulna A! ulna

B! $ternul B! alan0ele i oa$ele car4iene

C! ti(ia C! #etatar$ienele

D! co)alul

E! radiu$ul!

52<. Fe"u ul,

A! a4ar/ine oa$elor late

B! 4re-int o dia i- i dou e4i i-e

C! $e articulea- cu o$ul co)al i cu ti(ia

417

!iolo"ie

UUUUU! 3u#eru$ul=i)'&unc#ia ti 'idian nu dete "ina, A! cretini$#ul7 dac $ur.ine la co4ilul #ic

A! $unt =n nu#r de dou

B! $unt =n nu#r de 4atru B! cretini$#ul7 dac $ur.ine la adult C! $unt $ituate 4e C! $cderea #eta(oli$#ului (a-ai

a/a anterioar a lo(ilor

tiroidieni

D! #i)ede#

D! $unt $ituate 4e a/a 4o$terioar a lo(ilor

tiroidieni

E! $en-a/ie de ri0

E! $ecret doar calcitonin

3;<. E&ectele !' "'nil' ti 'idieni (unt,

3;3. Selecta#i

()un(u ile &al(e e&e it'a e la *landele )a ati 'ide,

A! creterea #eta(oli$#ului (a-ai A! $unt 0lande 4erec3e

B! $cderea #eta(oli$#ului (a-ai B! $unt 0lande ne4erec3e

C! 3i4er0lice#ie C! $ecret 4arat3or#on $i calcitonin

D! 3i4o0lice#ie D! calcitonina e$te $ecretat i la ni.elul

celulelor ;C9 din tiroid


E! e ect 3i4ercole$terole#iant E! $unt locali-ate 4e a/a 4o$terioar a lo(ilor

tiroidieni
3;2. Selecta#i

()un(u ile &al(e e&e it'a e la *landele )a ati 'ide,

418

!iolo"ie

3;5. U "t'a ele a&i "a#ii (unt &al(e,

li$#ului (a-ai

A! 0landele $u4rarenale $e $ituea- la 4olul

in erior al rinic3iului

3;>. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii e&e4

it'a e la nani("ul ti 'idian (unt &al(e,

B! cortico$u4rarenala

$ecret #ineralocor+ ticoi-i7 0lucocorticoi-i i $e)o$teroi-i

A! $e caracteri-ea-a 4rin retard 4$i3ic

B! e$te or#a in antil a 3i4otiroidi$#ului C! #edulo$u4rarenala $ecret adrenalin $i

noradrenalin
C! nu $e caracteri-ea- 4rin retard 4$i3ic D! 3i4er$ecre/ia de aldo$teron 4roduce (oala

Addi$on
D! $e caracteri-ea- 4rin te#4eratura $c-ut7

letar0ie
E! 0landele $u4rarenale $e $ituea- la 4olul

$u4erior al rinic3iului
E! e$te or#a adulta a 3i4ertiroidi$#ului

3;7. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

e&e4
3;6. U "t'a ele a&i "a#ii e&e it'a e la /'ala

it'a e la "i@ede" (unt &al(e,

G a+e(4Ha(ed'Y (unt ade+a ate,


A! e$te re-ultatul 3i4otiroidi$#ului la co4il B! e$te re-ultatul 3i4otiroidi$#ului la adult

A! i#4lica #arirea in .olu# a 0landei tiroide

C! (ene icia- de tera4ie cu 3or#oni de

$u($titu/ie

B! deter#ina ede# or(ital $i tu#e actia

#uc3ilor e)trin$eci ai 0lo(ului ocular

D! $e caracteri-ea- 4rin tendin/a de $cdere

=n 0reutate

C! deter#ina $caderea #eta(oli$#ului (a-ai

E! $e caracteri-ea- 4rin creterea #eta(o+

D! 4roduce ta3icardie

419

!iolo"ie

E! deter#ina cretere in 0reutate FZN! Adrenalina nu deter#ina:

3;;. U "at'a ele a&i "a#ii de() e (ac u (unt

ade+a ate,

A! ta3icardie7 .a$ocon$tric/ie7 3i4erten$iune

A! e$te un o$ 4erec3e

B! dilatarea 4u4ilei

B! re-ult din $udarea celor D .erte(re $a+

crate

C! alert cortical7 an)ietate

D! rela)area $ incterelor

E! $ti#ularea $ecre/iilor tu(ului di0e$ti. FZC! &electa/i a ir#a/iile al$e re eritoare la

dia(etul in$i4id:

A! e$te 4ro.ocat de de icitul $ecretor al AD'

B! $i#4to#ele includ 4oliurie

C! $i#4to#ele includ 4olidi4$ie

D! $i#4to#ele includ 4oli a0ie

E! $i#4to#ele includ 4oli4nee

IA.

Si(te"ul '('(

#este pentru admitere $%&&

420

RRRRR! e$te un o$ #edian ne4erec3einter.ine in #eta(oli$#ul 4roteinelor $i li4idelor!

E! o$ $curt!

53>. Oa(ele )'t &i,

539. Radiu(ul (e a ticulea. cu,

A! lun0i

A! $ca4ula

B! late

B! 3u#eru$ul

C! $curte

C! ulna

D! $e$a#oide

D! oa$ele tar$iene

E! $ituate =n 0ro$i#ea unui #uc3i!

E! oa$ele car4iene!

536. Radiu(ul e(te,

53:. Sunt &' "ate ) in '(i&ica ea de("al,

A! un o$ al (ra/ului

A! oa$ele (a-ei craniului i oa$ele (ol/ii

craniului

B! un o$ al ante(ra/ului

B! nu#ai oa$ele (a-ei craniului

C! $in0urul o$ al ante(ra/ului

C! cla.iculele =n totalitate

D!

o$

lun0

D! o$ul 4arietal

#este pentru admitere $%&&

421

E! oa$ele (ol/ii cutiei craniene7 cla.iculele

E! oa$ele 4arietale!

:4ar/ial> i #andi(ula!

552. O(i&ica ea, 53;. Sunt &' "ate ) in '(i&ica e enc'nd al,

A! oa$ele $curte

A! de$#al reali-ea- creterea =n 0ro$i#e a

oa$elor

B! oa$ele #e#(relor

B! de$#al d natere 4ar/ial cla.iculelor

C! oa$ele (oitei i (a-ei craniului

C! de #e#(ran 0enerea- oa$ele (ol/ii

craniene

D! oa$ele #e#(relor i centurilor

D! encondral e$te caracteri$tic 4entru

oa$ele (a-ei craniului


E! at6t oa$ele #e#(relor c6t i ale (a-ei

craniului!

E! encondral 4er#ite creterea =n 0ro$i#e i =n

lun0i#e a oa$elor!
55<. A)a #in +i(ce 'c aniului,

A.

SISTEMUL MUSCULAR

A! oa$ele 4arietale

553. -n l'Ba ante '4late al a *a"/ei (unt

(itua#i "u$c!ii,
B! oa$ele 4alatine A! ti(ial anterior i e)ten$ori ai de0etelor

C! oa$ele na-ale B! 4eronier $curt i lun0

D! oa$ele -i0o#atice C! 0a$trocne#ian

#este pentru admitere $%&&

422

D! $olear

D! croitorul

E! ti(ial 4o$terior

E! adductorul #are

555.

C'nt actilitatea "u(cula ,

55>. Mu$c!ii adduct' i ai c'a)(ei,

A! $unt $ituati in 4artea laterala a coa4$ei A! e$te 4ro4rietatea $4eci ic #uc3iului

B! $unt: adductorul #are7 adductorul $curt7 B! are ca (a- anato#ic $arco#erul

adductorul lun0

C! e$te o 4ro4rietate $4eci ic a #ateriei .ii

C! deter#in adduc/ia coa4$ei

D! are ca (a- #olecular 4roteinele con+

D! deter#in a(duc/ia coa4$ei

tractile

E! $unt $itua/i =n 4artea #edial a coa4$ei E! re4re-int ca4acitatea #uc3iului de a $e

$curta
556. Ca e dint e u "at'a ele a&i "a#ii 557. Dint e "u$c!ii c'a)(ei &ac )a te,

e4 &e it'a e la (t uctu a "u$c!iului (c!eletic (unt ade+a ate?

A! ti(ialul anterior

A! cor4ul #uc3iului e$te or#at din i(re

#u$culare $triate

B! (ice4$ul e#ural B! la e)terior cor4ul #u$cular e$te in.elit de

e4i#i$iu#
C! ti(ialul 4o$terior

#este pentru admitere $%&&

423

C! endo#i$iu#+ul in.ele$te iecare i(ra

2$2

!iolo"ie

&&&&&! Qi#nnlorci in narJe A cul +e te/ al, A! e$te $ituat anterior de cor4ul .erte(ral

525. Din (t uctu a neu 'c aniului &ac )a te

u "t'a ele 'a(e,

A! 4arietal B! e$te $ituat 4o$terior de cor4ul .erte(ral

B! te#4oral C! $e lea0 de cor4ul .erte(ral 4rin doi 4e+

diculi .erte(rali
C! 4alatin D! 4artici4

la

deli#itarea

ori iciilor

de
D! $ enoid

con<u0are

E! 4artici4 la deli#itarea ori iciului .erte(ral! E! rontal i occi4ital!

523. Cla+icula, 527. Oa(ele c e(c, A! =#4reun cu o#o4latul 4artici4 la

or+
A! =n lun0i#e i =n 0ro$i#e

#area centurii $ca4ulare

B! 4artici4 la or#area centurii 4el.iene

B! =n 0ro$i#e7 4e $ea#a cartila<elor de

cretere
C! e$te or#at dintr+un cor4 i dou

e)tre#it/i: $te#al i .erte(ral

C! =n lun0i#e7 4e $ea#a 4erio$tului

D! $e articulea- cu $ca4ula i cu 4or/iunea

$u4erioar a $ternului

D! $u( in luen/a unor 3or#oni

E! a4ar/ine $c3eletului trunc3iului!

E! $u( in luen/a unor .ita#ine din 0ru4ul B!

2$3

!iolo"ie

52>. -n c'")'nen#a (c!eletului t unc!iului (unt

529. Cu /u ile c'l'anei +e te/ ale )'t &i,

) e.ente,
A! =n 4lan rontal A! coloana .erte(ral

B! =n 4lan $a0ital B! $ternul

C! lordo-e :toracic i $acrat> C! coa$tele

D! ci o-e :cer.ical i lo#(ar> D! (a-inul

E! ci o-e :toracica $i $acrata> E! centura $ca4ular!

52:. U "t'a ele ca acte i(tici (unt ) ') ii 526. C'l'ana +e te/ al a e u "at'a ele

(te nului,

'lu i,
A! e$te un o$ lun0 A! a) de $u$/inere al cor4ului

B! e$te o$ lat B! 4rotec/ie a #du.ei $4inrii

C! e$te or#at din #anu(riu7 cor4 i a4endice C! 4artici4ant la #icrile ca4ului

)i oid

D! 4artici4ant la #icrile trunc3iului

D! $e articulea- $u4erior cu coa$tele

E! ad4o$tete =n canalul $u ra#urile ner.ilor

E! $e articulea- lateral cu $ca4ula

$4inali

2$+

!iolo"ie

52;. C'a(tele,

B! $e articulea- anterior cu $acrul

A! intr =n co#4onen/a toracelui o$o$

C! $e articulea- 4o$terior

or#6nd $i# i-a

4u(ian
B! $e =#4art =n trei cate0orii7 ade.rate7

al$e i lotante :li(ere>

D! $unt oa$e late

C! $unt oa$e late

E! 4ro.in din $udarea altor trei oa$e!

D! 4re-int un arc o$o$ i 4or/iunea

cartila0inoa$

533. Sc!eletul "e"/ ului in&e i' c'n#ine,

A! $c3eletul coa4$ei :ti(ia> E! $unt arcuri o$teo i(roa$e!

B! $c3eletul 0a#(ei :ti(ia i 4eroneul> 53<. Sc!eletul "Pinii e(te &' "at din,

A! oa$e tar$iene7 #etatar$iene i alan0e

C! $c3eletul coa4$ei : e#urul i ti(ia>

B! alan0e7 #etacar4iene7 car4iene

D! i rotula E! $c3eletul 4iciorului :tar$iene7 #etatar$iene

i alan0e>! 535. R'lu ile (i(te"ului '('( (unt, A! 46r03ii ale a4aratului loco#otor
C! FN oa$e

D! radiu$ i ulna

B! de 4rotec/ie C! antito)ic

E! radiu$ i 3u#eru$!
@FB!

Oa$ele co)ale: A! ac 4arte din centura 4el.ian

#este pentru admitere $%&&

427

TTTTT! 3e#atonnir!T+57>. U "at'a ele a&i "a#ii (unt ade+a ate, A! contrac/iile i-otonice $unt caracteri$tice #a<oritatii #uc3ilor $c3eletici

E! un e)e#4lu de $ecu$a #u$culara e$te

ri$onul

579. Re&e it' B! a-a de contractie a $ecu$ei durea-a in

la "u$c!ii "e"/ ului in&e i' (unt c' ecte u "at'a ele a&i "a#ii ,

#edie A7AH $
A! #uc3iul c.adrice4$ e$te cel #ai lun0

#uc3i al cor4ului
C! #ani e$trile c3i#ice ale contractiei

#u$culare 4ot i $tudiate cu a<utorul #io0ra ului


B! 4e ata anterioara a coa4$ei $e 0a$e$te

#uc3iul (ice4$ e#ural


D! in lo<a 4o$terioara a 0a#(ei $e 0$e$c

#uc3ii (ice4$ e#ural7 $e#itendino$ $i $e#i#e#(rano$

C! 4e ata #ediala a coa4$ei $e 0$e$c #u+

c3ii a(ductori

E! in ti#4ul contractiei #u$culare NAY din

ener0ia c3i#ica $e tran$ or#a in ener0ie calorica

D! in <urul articula/iei $oldului $e 0$e$c

#uc3ii e$ieri

576. Secu(a "u(cula a ) e.int u "at'a ele

ca acte i(tici,

E! trice4$ul $ural e$te un #uc3i al 0a#(ei

A! re4re-int o contracie #u$culara unica

57:. Din cate*' ia "u$c!il' lati &ac )a te,

B! 4oate i i-o#etric7 i-otonica $au au)o+

A! #uc3iul (ice4$ (ra3ial

tonica
B! #uc3iul dre4t a(do#inal C! are durata totala de A7AB $ecunde C! #uc3iul coraco(ra3ial D! in a-a de latenta are loc #ani e$tarea

electrica a contractiei

#este pentru admitere $%&&

428

D! #uc3iul or(icular al 4leoa4elor

i(rei #u$culare cu o .ite-a de ZA #M$

E! #uc3iul o(lic e)tern a(do#inal

C! contractile i-otonice $unt caracteri$tice

#uc3ilor $c3eletici

57;. Ca e dint e u "at'a ele a&i "a#ii (unt

&al(e?

D! a-a de latenta durea-a de la a4licarea

e)citantului 4ana la a4ari/ia contractiei

A! intre doua (en-i ' $e 0a$e$te un $arco+

#er

E! datorita randa#entului cre$cut al contractiei

#u$culare7 #ani e$trile ter#ice $unt ne$e#ni icati.e


B! $arco#erul e$te unitatea #or o+ unctio+

nala a #io i(rilei


5>2. Selectati a&i "a#iile c' ecte

e&e it'a e la

"u$c!ii t' acelui,


C! e)ten$i(ilitatea e$te 4ro4rietatea #u+

c3iului de a $e de or#a $u( ac/iunea unei orte

A! $e i#4art in #uc3ii $4atelui $i ai ce ei7

#uc3ii antero+laterali ai toracelui $i #uc3ii antero+laterali ai a(do#enului

D! $u($tratul anato#ic al e)ten$i(ilitatii e$te

dat de i(rele con<uncti.e $i ela$tice din #uc3i

B! la (a-a cutiei toracice $e a la #uc3iul

$u(cla.icular

E! iner.a/ia #uc3ilor $c3eletici e$te e)clu+

$i. $o#atica

C! in $4atiile interco$tale $e 0$e$c #uc3ii

interco$tali e)terni $i interni

5><. U "at'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte,

D! dia ra0#a $e4ara ca.itatea toracica de

ca.itatea a(do#inala
A! (a-a #oleculara a contractilitatii #u$+

culare o con$tituie 4roteinele contractile


E! #uc3ii 4ectorali $e a la $ituati 4ro und de

#uc3iul $u(cla.icular
B! 4otentialul de ac/iune $e 4ro4a0a in lun0ul

#este pentru admitere $%&&

429

UUUUU.

AIL Si(te"ul di*e(ti+

5>3. Ca e dint e a&i "a#iile u "t'a e cu ) i4

+i e la en.i"ele di*e(ti+e (unt ade+ ate?

A! 4roduii re-ulta/i din ac/iunea 4e4tida+

-elor $unt di4e4tidele i tri4e4tidele

B! 4tialina

ac/ionea- a$u4ra a#idonului

crud

C! i-o#alta-a tran$ or# i-o#alto-a =n 0luco-

430

!iolo"ie

11111! tri4$in $i c3i#otri4$ina actionea-a a$u4ra 4roteinelor nedi0erate in $to#ac4re-int o iner.atie du(la: $o#atica $i .e0etati.a D! #uc3iul 4re-int o .a$culari-atie (o0ata

C! $unt #uc3i 4erec3e

D! $unt #uc3i lun0i

559. U "t'a ele a&i "a#ii e&e it'a e la "u$4

E! anterior de #uc3ii dre4/i a(do#inali $e

c!ii "e"/ ului (u)e i' (unt ade+a ate,

a la #uc3iul 4ira#idal

A! $unt 0ru4a/i in: #uc3ii u#rului7 (ra+

55;. Mu$c!ii (c!eletici,

/ului7 ante(ra/ului $i #6inii


A! re4re-int a4ro)i#ati. ?AY din #a$a B! la ni.elul re0iunii 4o$terioare a (ra/ului $e

cor4ului

a la #uc3iul (ice4$
B! re4re-int co#4onenta e ectorie a re le+ C! #uc3iul deltoid reali-ea-a adductia (ra/ului

)elor $o#atice

D! #a<oritatea #uc3ilor #6inii $unt $ituati

C! 4re-int: contractilitate7 ela$ticitate $i

4e ata anterioara

e)ten$i(ilitate

E! #uc3ii 4o$teriori $i laterali ai ante(ra+

D! reali-ea-a acti.itatile #otorii .oluntare

/ului reali-ea-a e)ten$ia ante(ra/ului7 #6inii $i de0etelor


E! $unt 4re-en/i in $tructura $to#acului 55:. De() e "u$c!ii ante '4late ali ai a/d'4

"enului (e )'t a&i "a u "at'a ele,

57<. E@cita/ilitatea,

A! $unt #uc3i lati

A! e$te 4ro4rietatea $4eci ica #uc3iului

B! 4o$terior de #uc3ii dre4/i a(do#inali $e

a la #uc3iul 4ira#idal

B! $e

datorea-a 4ro4riet/ilor #e#(ranei

431

!iolo"ie

celulare

B! #uc3ii 4iciorului $unt ae-a/i doar 4e

ata 4lantara

C! 4oate i: i-o#etric7 i-otonica $au au)o+

tonica

C! contractilitatea #uc3iului e$te 4ro4rie+

tatea $4eci ica a ace$tuia de a eli(era ten$iune intre ca4etele $ale


D! $e datorea-a 4olari-arii electrice a #e#+

(ranei celulare

D! durata totala a $ecu$ei #u$culare e$te de

A7B #$
E! $e datorea-a i(relor ela$tice E! toate contractile #u$culare .oluntare din

or0ani$# $unt $ecu$e


572. T'nu(ul "u(cula

) e.int u "at'a ele


575. Mani&e(t ile

ca acte i(tici, c!i"ice ale c'nt actiei "u(cula e ) e.int u "at'a ele ca acte i(tici,

A! e$te o $tare de ten$iune 4er#anenta a #uc3iului7 inde4endenta de iner.a/ia $en-iti.a B! e$te de natura re le)a C! di$4are du4a dener.area #uc3iului

A! $unt initiate 4rin #ecani$#ul de cu4lare

e)citatie+contractie

D! re4re-int ca4acitatea #uc3iului de a

re.eni 4a$i. la or#a de re4au$

B! in 4ri#ele HD+ZA de $ecunde #eta(oli$+

#ul #u$cular e$te aero(

E! are dre4t $u($trat anato#ic i(rele ela$tice

din #uc3i

C! du4a 4ri#ele F #inute de o)i0en7 nece+

$it/ile $unt $ati$ acute in cea #ai #are 4arte anaero(


573. Sunt ade+a ate u "at'a ele a&i "a#iiE cu

e@ce)#ia,
D! ener0ia nece$ara 4roce$elor #ecanice din

#uc3i e$te a$i0urata de 4roce$ele c3i#ice


A! in ti#4ul contrac/iilor i-otonice .aria-a

lun0i#ea #uc3iului7 iar ten$iunea ra+ #ane con$tanta

E! a4aratul cardio+.a$cular are ne.oie de

a4ro)i#ati. @A de #inute 4entru a4ortul de o)i0en

432

!iolo"ie

577. Sunt &al(e u "at'a ele a&i "a#ii,

A! $ecu$a re4re-int o contractie #u$culara

unica

B! tetano$ul inco#4let e$te o(tinut 4rin

olo$irea unor $ti#uli cu rec.enta <oa$a :BAA $ti#uliM$ecunda>

C! contractilitatea $e datorea-a 4ro4riet/ilor

#e#(ranei celulare

D! $u$/inerea 4o$turii cor4ului re4re-int o

contractie i-otonica

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B ^ ^ ^ ^ ^! 4 o t e n t i a l u l d e a c / i u n e $ e 4 r o 4 a 0 a d e + a l u n + 0 u l

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B

i ( r e i # u $ c u l a r e c u o . i t e a d e @ A # M $ L ,

EE EE E! ` V @
` ` ` `!

I +B

AAAAAA.
-Li ZZZZZ!

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B


BBBBB B! <

d e l e = n CCCC a CC! c ii i DDDD DD! i D! 0ela 0 tina r - a i 5 i 6 0 7 li . c L e i r ) o a l . a ,


B!

$e A! 0$e te =n $ecr e/ia 4anc reati c

C!

$e 0$e te =n $ecr e/ia

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B 0a$t i ric ( il i a ri D! e$te $ecr etat i de 5 0lan 6 dele > Bru. nner C ' l e E! ( t e ' l u l a / ( ' / i t l a n i + e l i n t e

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B ( t i n a l ,


D!

4rin .ena 4ort a<un 0e la icat

A!

trec e E! 4a$i trec . =n e =n $6n0 c3ili ele erul 4ort cent al ral al .ilo -it/ B! ii trec e acti . =n 5 $6n0 6 ele 6 4ort . al I d e n C! t intr i =n & con$ i titu/i c a a c3il# o#i i cron ilor ( ) u

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B n ( u i l e c ' e c t e , e d e l a 4 il o r 4 6 n l a . a l . a il e o c e c c a l e $ t e d e a 4 r o ) i # a ti . @ D

A!

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B


C! N

B!

a J i C I + $ e 4 o t a ( $ o r ( i i l a n i . e l u l c o l o n u l u i

D! C

I + $ e

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B l d e 0 l u c i d e r e 4 r e i n t a 4 r o ) i # a ti . D A Y d i n d i e t a


E! 5 6 9

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B U ( " u a n t t ' a a d e e l + e a a a & t i e , " a # i A! i 4ot intra =n e con$ & titu/i e a c3il i o#i t cron ' ilor a e l trec a acti . =n t $6n0 ele i 4ort * al l i c e
C! B!

i trec d in e circ

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B ula/i a li# atica r ( i+ li a r e

D!

.ita #in a C 5 $ti# 6 ulea : -a . a($o C r(/ia a lor e


E! i

d n t e u " t ' a e l e a & i " a # i i

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B 4 c u a t ) e ? i + i


A!

e la( er# l entu a l or d #ea i - * 4ara e ca-e ( inat t de i calci e u7 ce e$te $ o i $u($ tan/ a / $olu ( (il ' / # B! i $ucu e l 0a$t ( ric u n con/ t ine BY a re-i d duu e u$ca + t

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B


C! 5 calci 6 ul $e ; a($o .

ar(e G 4a$i l . u $u(c ac/i' unea . .ita #in ei D ) ' a t D! e 4reenta e acid . ului u clor l 3idri t c a e$te cara ( cte u / ri$ti ca a $ucu lui c # 0a$t ric i u n e a E! $ in, cter ul Odd i e$te A! rela )at i-o# de altacole ei ci$+

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B


B! i

i lacta -ei l e u
C!

" a#il a-ei t ' a


D! e

#alt a-ei c u )
E!

i -a3a + ra-ei i e
5 9 < .

l a

( C i a ( t e e " d u i l n d t i * e e ( a t & i i + " ( a u # n

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B t a d e + 0elat inaa ac/io nea la 4' a acid t e ?
D!

#uc u$ul A! e$te $ali. $ecre a tat con/i doar ne la ca ni.el $u($t ul an/e 0lan or0a delor nice: o)int #uci n7 ice li-oi#7 a#il a-aE! $ali. a#il ara a-a 4anc reati c B! 3idr oli-e 0lan a- dele 4ilor 0li+ ice co0e $ecre nul t i 0a$tr celul ina o-a 46n la $tadi C! u de

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B di-a " 3arid e u l d i 5 * 9 e 2 ( . t U i + " , a t ' A! a $rur ile e (ilia l re e 4ro. in d din a de0r t adar e ea 3e# c o0lo a (inei a c t B! a enter oc3i i na-a . acti. e ea- a a#il . a-a a 4anc reati ( c i ( t e

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B


C! l

.itaa #ina t C i $ti# n ulea a -a . a($o a r(/ia , ieru lui


A!

e$te o D! .itaen-i # #ina $ecre D $e tat a($o de ar(e =n 0lan dele inte$ Lie+ tinul (erXi 4ro) i3n i#al

E!

B!

e$te 4ara o $i#4 en-i aticu l # $ecre rela) tat ea- de $ inc 0lan terul dele Oddi Brun ner
5 9 3 .

C!

ac/io G neae la 4'

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B alcal in ) ' t & D! i a e$te o & i $u($t an/ or0a " nic a t e
E! u

ace " 4arte din a t $ecre /ia ' a e)oc rin 4anc e reati c l e ,
5 9 5 .

A!

D e ( ) e l i ) i d e

inain te de a i di0er ate tre(u ie $a ie e#ul $ion ate

B!

ii

#es te pe ntr u ad mit ere $% && B@ B a($or E! (/ia trec loe in e$te circu a.ori la/ia -ata $an0 de uina $ruril EEEEE e A(i E! (ilia *u re a C! ea (u a4ort ul /(t an# -ilni c el' .aria -a nut iti intre +e FD+ de BCAct 0 e tu/ ul di* D! e(ti trec+ in (e dat circu ' e la/ia a. li# atica

ii

451

!iolo"ie

FFFFFF! , o$ oli4a-a e$te o en-i# a 4ancrea$ului endocrin

5>9. In c'")'nenta tu/ului di*e(ti+

e@i(ta,

5>5. La ni+elul c'l'nului (e )'t a/(' /i,

A! $to#acul

5>7.

B! il eonul

5>>. Ca e dint e a&i "a#iile u "t'a e

C! 4ancrea$ul

(unt
D! 0landa 4arotida 5>6.

c' ecte?
E! <e<unul A! la( er#entul e$te $ecretat nu#ai la

adult $i are rol in coa0ularea la4telui


5>:. Hila, B! $rurile (iliare $unt $ecretate 4a$i. =n

canaliculele (iliare
A! e)cret $u($tan/e $olu(ile =n a47

cu# e$te cole$terolul


C! la ni.elul inte$tinului clorul $e

a($oar(e 4rin 4roce$e ce nu nece$it ener0ie

B! con/ine 4i0#en/i (iliari 4ro.eni/i din

de0radarea cole$terolului

D! #ucu$ul e$te $ecretat de 0landele

Brunner din duoden

C! e$te 4rodu$ul acti.it/ii 3e4atocitare

E! aci-ii (iliari $unt $inteti-ati la ni.elul

D! con/ine en-i#e ce e#ul$ionea-

duodenului din cole$terol

0r$i#ile

452

!iolo"ie

E! $e

e.acuea- =n 4erioadele di0e$ti.e 4rin ac/iunea coleci$toc3ininei a$u4ra $ incterului Oddi

a4a 4e -i

C! la

ni.elul $u $e a($oar(e 4redo#inant 4ota$iul7 $u( ac/iunea aldo$teronului

5>;. Sucul )anc eatic,

A! con/ine nuclea-e

D! 3au$tratiile

$unt reali-ate 4rin contractii co#(inate ale #u$culaturii circulare $i lon0itudinale colice

B! con/ine o cantitate #are de 'CCO E! <u#atatea di$tala a colonului are ca

rol 4rinci4al de4o-itarea eli#inarea #ateriilor ecale


C! con/ine a#ila-a 4ancreatic cu

$i

ac/iune #ai 4uternic dec6t cea $ali.ar7 ce de$co#4une a#idonul crud 46n la #ono+ -a3aride7 cu# e$te #alto-a

562. Di*e(tia ) 'teinel' (e eali.ea. ) in,

A! #alta- D! con/ine un in3i(itor al tri4$inei

B! 4e4$in E! con/ine tri4$ino0en acti.at de

enterocrinin
C! c3i#otri4$in 56<. U "at'a ele

&uncti'nale (unt inte(tinului * '(,

a()ecte "' &'4 ca acte i(tice


D! 4rodui

de $ecre/ie ai 0landelor inte$tinale Brunner

A! <u#tatea $a di$tal are rol 4rinci4al

in a($or(/ia a4ei $i electrolitilor

E! 4e4tida-e (iliare

B! colonul a($oar(e cel #ult F+@ B de

453

!iolo"ie

563. En.i"ele

di*e(ti+e a('ciate cu "ic '+i4 lii celulel' e)iteliale inte(tinale (unt,

567. A"ila.a,

A! e$te o en-i# 4roteolitic A! o$ oli4a-a B! $e 0$ete =n $ecre/ia $ali.ar B! 4e4tida-e C! de$co#4une a#idonul 46n la $tadiu C! car(o)i4e4tida-a

de 0luco-

D! lacta-a

D! $e 0$ete =n $ecre/ia 4ancreatic

E! #ucu$

E! $u(

ac/iunea ei $e di-a3arid

or#ea- un

565. P in "ecani(" acti+ (e a/(' /,

56>. Glandele H unne (ec et,

A! cole$terolul

A! 4e4tida-e

B! clorul

B! di-a3arida-e

C! tri4e4tidele

C! #ucu$

D! tri0liceridele

E! NaJ

#este pentru admitere $%&&

454

@??! li4a-(ron3ia 4rinci4ala $e i#4arte in (ron3iole re$4iratoii B! (ron3iile $e i#4art in (ron3iole

B! re4re-int .olu#ul de aer care a<un0e

=n

C! din (ron3iolele re$4iratorii deri.a

duetele al.eolare

L -ona al.eolar a tractului re$4irator =n


@?N!

D! tra3eea $e di.ide in doua (ron3ii la

@?C!

iecare #inut

ni.elul .erte(rei LH
C! e$te un actor #a<or care deter#in 5:>. P e(iunea

CAF -n (Pn*ele ca)ila ele )ul"'na e e(te de,

din

4re$iunile 4ar/iale ale O7 i CAF =n al.eole

A! H? ## '0

D! nu are i#4lica/ii a$u4ra

4re$iunilor 4ar/iale ale O!7 i CO7 =n al.eole

B! HA ## '0 E! are .aloare a4ro)i#ati. e0al cu

de(itul re$4irator
C! HB ## '0 5:9. La &' "a ea "e"/ anei al+e'l'4 D! HF ## '0

ca)ila e )a tici),

A! (ron3iola re$4iratorie E! H@ ## '0

B! endoteliul ca4ilar 5:6. Aentila#ia al+e'la ,

A! are .aloare de H7D + D B 4e #inut

C! e4iteliul al.eolar

#este pentru admitere $%&&

455

D! $ur actantul

B! ca4acitatea 4ul#onar total #inu$

.o+

E! lic3idul ten$ioacti.

C! are .aloarea de a4ro)i#ati. FAAA #l D! $e 4oate deter#ina $4iro#etric

5::. A'lu"ul e()i at' cu ent, E! la or#area ei nu 4artici4 .olu#ul

e)4irator de re-er.
A! are .aloarea #edie de DAA #l

5;<. Ca e dint e u "t'a ele (t uctu i B! are .aloarea #edie de BDAA #l

ne +'a(e (unt i")licate -n +entila#iei?

e*la ea

C! are .aloarea #edie de BAAA #l

A! (ul(ul ra3idian

D! e$te .olu#ul de aer in$4irat i

e)4irat =n re$4ira/ia nor#al

B!

#e-ence alul ! C! 4untea

E! re4re-int .olu#ul de aer in$4irat i

C! cere(elul

e)4irat =n re$4ira/ia or/at


D! dience alul 5:;. U "t'a ele

a&i "a#ii de() e ca)acitatea +ital (unt ade+ ate,


5;2. U "t'a ele ) 'ce(e &i.i'l'*ice (unt

i")licate -n e()i a#ie,


A! re4re-int .olu#ul de aer #ini# 4e

care
A! .entila/ia 4ul#onar

o 4er$oan =l 4oate $coate din 4l#6ni du4 o in$4ira/ie nor#al


@?Z!

B! re0larea .entila/iei

#este pentru admitere $%&&

456

C! #odul de ra#i icare a ar(orelui (ronic

C! tra3eea

D! di u-iunea i tran$4ortul AF i CAF

D! e$o a0ul

E! 4re$iunea at#o$ erica

E! (ron3iolele re$4iratorii

5;3. U "t'a ele

ele"ente anat'"ice (int inte e(ate -n ) 'ce(ul e()i a#iei,

5;7. U "t'a ele

a&i "a#ii

(unt

ade+ ate,

A! #uc3ii dre4/i a(do#inali

A! CAF 4oate i tran$4ortat $u( or#a

de (icar(onat 4la$#atic

B! dia ra0#ul B! CAF 4oate i di-ol.at i-ic in 4al$#a

C! 4leura C! iecare #olecul de 3e#o0lo(in $e

4oate co#(ina cu #a)i# D #olecule de AF


D! .erte(rele

D! iecare #olecul de 3e#o0lo(in $e E! coa$tele

4oate co#(ina cu #ini# H #olecule de AF

5;5. Sunt

c'")'nente

ale

cil'

e()i at' ii,

E! iecare #olecul de 3e#o0lo(in $e

4oate co#(ina cu #a)i# H #olecule de AF

A! 0rila<ul co$tal 5;>. Selecta#i a&i "a#iile ade+ ate, B! larin0ele

457

!iolo"ie

@NA! 4re$iunea 4ar/ial a 0a-ului =n al.eol nu in luen/ea- di u-iunea 0a-ului 4rin #e#(rana al.eolo+ ca4ilar#eta(oli-rii 3e4atice a 4roduilor de di0e$tie A! $ecre/iei de $ucuri di0e$ti.e

di0e$tiei!

59>. Ti")ul e('&a*ian al de*luti#iei e(te

un act e&le@ ce a e la /a. u "t' ii &act' i,

B! de4la$rii ali#entelor A! 4eri$talti$#ul 4ri#ar

C! $ti#ulrii rece4torilor ol acti.i i

0u$tati.i

B! 4eri$talti$#ul $ecundar

D! a($or(/iei 4roduilor de di0e$tie!

C! =nce4e =nc din ti#4ul

(ucal al de0luti/iei

597. Acti+itatea

(ec et' ie a ca+it#ii /ucale (e eali.ea. dat' it u "t'a el' )a ticu4 la ita#i,

D! la ni.elul e$o a0ului ter#inal e)i$ta

o #u$culature =n0roat7 ce are un rol i#4ortant =n de4la$area ali#entelor

A! $ecretrii -ilnice a CAA+BDAA #l de

$ali.
E! $e a l $u( control .a0al!

B! $ecretrii

de 4e4$in 4entru $cindarea 4roteinelor =n a#inoaci-i

596. Celulele (ec et' ii *a(t iceE (ituate

la ni+elul *landel' din "uc'a(a (t'"aculuiE au u "t'a ele ) ') ietti,


C! 4rotec/iei #ucoa$ei (ucale A! cele 4ilorice $ecret #ucu$ D! $ecretrii -ilnice a CAA+FDAA #l

de $ali.
B! celulele * eli(erea-a 0a$trina

E! =nle$nete

ceilal/i ti#4i (ucali ai

458

!iolo"ie

C! celulele o)intice $ecret 'CL

A! cole$terolul

D! celulele 4ilorice $ecreta 'CB

B! 4i0#en/ii (iliari $unt 4rodui de

#eta+ (oli-are ai 3e#o0lo(inei

E! celulele 4ilorice eli(erea- i 0a$trina C! $rurile (iliare nu $unt li4o$olu(ile i

$e a($or( acti. in ileon


599. Ca acte i(ticile /ilei (unt, D! (iliru(ina A! $e or#ea- la ni.el 3e4atocitar dar

i (ili.erdina e)cretate (iliar con er culoarea .er-ui+ ro$iatic7 $4eci ica (ilei

e 4rodu$ i de celulele ductale din <urul duetelor (iliare


E! electroli/i $i lecitin! B! e indi$4en$a(il di0e$tiei li4idelor

nu i a($or(/iei lor

AIII.

Si(te" e()i at'

C! e

$ecretat in 4erioadele interdi0e$ti.e i $e de4o-itea- continuu =n .e-ica (iliara

59;. Pl"Pnii

) e.int

u "t'a ele

ca acte i(tici,

A! $unt 4rinci4alele or0ane ale re$4ira/iei D! $ incterul Oddi e rela)at 4rin

coleci+ $toXinina :care deter#in i contractia .e-icii (iliare>7

B! $unt aco4eri/i de 4leura .i$ceral

E! $ecre/ia (iliara e de a4ro)i#ati.

FDA+ BBAA #lM-i!

C! $unt $ituati in ca.itatea toracica

59:. -n c'")'.i#ia /ilei int a "ai "ulte

D! au o ca4acitate totala de DAAA #L

(u/(tante ) int e ca e,

459

!iolo"ie

E! $unt aco4eri/i de 4leura 4arietala

E! al.eolele 4ul#onare

5:<. Unitatea

"' &'4&unc#i'nal )l"Pnului e(te e) e.entat de,

5:3. U "t'a ele ' *ane &ac )a te din

caile e()i at' ii,

A! #e#(rana al.eoloca4ilar

A! tra3eea B! ca.itatea na-al

B! acinul 4ul#onar C! e$o a0ul

C! (ron3iola re$4iratorie D! arin0ele

D! al.eola 4ul#onar E! larin0ele

E! duetele al.eolare 5:5. Re&e it'

la a /' ele / 'n$ic (unt c' ecte u "at'a ele enun#u i,


5:2. La &' "a ea acinil'

)ul"'na i

)a tici),

A! (ron3iolele re$4iratorii

B! (ron3iile lo(ulare

C! $cule/ii al.eolari

D! (ron3iolele 4ul#onare

#este pentru admitere $%&&

460

@NB!

e)i$ta @ (ron3ii 4rinci4ale 4entru 4la+ #anul dre4t8 I

(ron3iole + $cule/i

372.

J @N@!

@N?! al.eolari + duete

374. J____________________________________

al.eolare + al.eole

@NN! 7<>. Succe(iunea

7 [i

a"i&ica#iei u "t'a ea,

di+i.iunii a /' elui / 'n$ic

$i e(te
7<6. Ca e dint e a&i "a#iile de

A! (ron3ia 4rinci4al + $cule/i

"ai B'( e&e it'a e la ) e(iunea al+e'la a (unt ade+ ate?

al.eolari + (ron3iole re$4iratorii + duete al.eolare


A! e$te e0ala cu 4re$iunea

+ al.eole

at#o$ erica7 atunci c6nd 0lota e$te de$c3i$a

B! (ron3ia

4rinci4al

(ron3ii

B! in

(ron3iole

in$4ir cre$te a4ro)i#ati. le# 'FA

la

+ (ron3iole re$4iratorii + al.eole

C! in re4au$ e$te A ##'0

C! (ron3ia 4rinci4al + (ron3ii + (ron3iole

D! in

e)4ir cre$te a4ro)i#ati. Jlc# 'FA

la

+ (ron3iole re$4iratorii + duete al.eolare

E! nu e)i$ta di erente de

4re$iune al.eolara intre in$4ir $i e)4ir


+ $cule/i al.eolari + al.eole 4ul#onare Q(h D! (ron3ia 4rinci4al + (ron3iole + (ron3iole re$4iratorii + duete al.eolare + al.eole

7<9. De() e

"e"/ ana al+e'l'ca)ila (e )'t a&i "a u "t'a ele,

@ND!

Q+<

E! (ron3iole re$4iratorii +

#este pentru admitere $%&&

461

A! are o 0ro$i#e #edie de A7? ##

#ale

B! la or#area ei 4artici4 e4iteliul

E! de4inde de .olu#ul curent 7<;. Aentila#ia )ul"'na , A! re4re-int de4la$area

al.eolar

C! la or#area ei 4artici4 $ur actantul

aerului =n a#(ele ericiri =ntr4 at#n$ er $i al.eolele nul+

D! nu are =n alctuire $ur actant

B! 4re$u4une

.aria/ii ciclice .olu#ului cutiei toracice

ale

59:.

B E. la &' "a ea ei )a tici) end'teliul

ca

C! i#4lic dou #icri de $en$ o4u$

59;.

)ila

D! i#4lic doar in$4ira/ia

7<:. Ca)acitatea e.idual &unc#i'nal a e

E! alturi de di u-iune i tran$4ortul

u "t'a ele )a ticula it#i,

0a-elor re4re-int unc/ionale ale re$4ira/iei


IS.

4roce$e

A! e$te

e0al cu 4rodu$ul dintre .olu#ul e)4irator de re-er. i .olu#ul re-idual


72<. Din B! e$te e0al cu $u#a dintre .olu#ul

SPn*ele

"a(a c' )' alE e) e.int a) '@i"ati+,

(Pn*ele

e)4irator re-idual

de

re-er.

.olu#ul
722.

C! are .aloare de BDAA #l

723. U "t'a ele

a&i "a#ii

de() e

e it 'cite (unt &al(e,


D! e$te cantitatea de aer care r#6ne =n

4l#6ni la $ 6ritul unei re$4ira/ii nor+

A! 4o$ed #itocondrii

#este pentru admitere $%&&

462

B! $unt celule anucleate

B! 4ot e#ite 4$eudo4ode

C! au rol acti. =n 3e#o$ta-

C! inter.in

doar

=n

r$4un$ul

i#un

$4eci ic

D! au rol =n #en/inerea ec3ili(rului acido+ (a-ic D! =n condi/ii nor#ale7 $unt =n nu#r

de DAAA+ BAAAAM#@
D! au rol doar =n tran$4ortul o)i0enului E! $unt 4rodu$e =n totalitate la ni.elul

$4linei
725. U "t'a ele a&i "a#ii de() e e it 'cite (unt

ade+ ate,
72>. De() e A! 4re-int

la ni.elul #e#(ranei #olecule denu#ite a0lutinine

#acro+

&' "ula leuc'cita (unt ade+ ate u "t'a ele enun#u i,

A! 0ranulocitele $unt re4re-entate de neu+ B! $unt celule anucleate

C! au rol =n #en/inerea ec3ili(rului acido+(a-ic

D! BDY din 4o4ula/ie 4re-int anti0enul D

E! 4ot tra.er$a 4eretele ca4ilar 4rin

dia4ede-

727. Leuc'citele,

A! $unt celule nucleate

463

!iolo"ie

HB?! !ci! :QiiT4re$iunea 4ar/iala a 0a-ului =n ca4ilarul 4ul#onar in luen/ea- di u-iunea 0a-ului 4rin #e#(rana al.eolo+ ca4ilar B! 0ro$i#ea #edie a #e#(ranei al.eolo+ ca4ilare e$te de A7A? #icroni

A! $e 4oate deter#ina $4iro#etric

B! nu $e 4oate deter#ina $4iro#etric

C! $u4ra a/a totala a #e#(ranei al.eolo+

C! are .aloarea de a4ro)i#ati. DAA #l

ca4ilare e$te de a4ro)i#ati. DA+BAA #etri 4tra/i


D! are .aloarea de a4ro)i#ati. BDAA #l D! coe icientul de+di u-iune a 0a-ului

in luen/ea- rata di u-iunii 0a-elor 4rin #e#(rana al.eolo+ca4ilara

E! re4re-int di eren/a dintre ca4acitatea

4ul#onar totala i ca4acitatea .ital

5;6. A'lu"ul e()i at' cu ent,

5;:. T a!eea ) e.int u "t'a ele ca acte4

i(tici,
A! are .aloare de a4ro)i#ati. DAA #l A! ace 4arte din caile re$4iratorii B! are .aloare de a4ro)i#ati. BDAA #l B! are or#a de tu( care continua arin0ele C! re4re-int .olu#ul de aer in$4irat $i e)4irat

in ti#4ul re$4ira/iei nor#ale

C! $e (i urc =n (ron3ii 4rinci4ale la TH

D! re4re-int .olu#ul care r#6ne =n 4l#6n

$i du4 o e)4ira/ie or/at

D! $e (i urc =n (ron3ii lo(are la TH

E! are aceeai .aloare cu .olu#ul re-idual

E! are o lun0i#e de BA+BF c#

5;9. A'lu"ul e()i at'

e.idual a e u "4

5;;. La in*ele a e &unc#ie,

t'a ele ca acte i(tici,

464

!iolo"ie

A! di0e$ti.

B! .olu#ul re-idual re4re-int .olu#ul de

aer e)4irat

B! onatorie C! .olu#ul in$4irator de re-er.a e$te can+

titatea $u4li#entara de aer care 4oate i e)4irata in ur#a unei e)4ira/ii ortate
C! re$4iratorie

D! ca4acitatea .itala 4oate #a$ura @DAA#l D! de re0lare a .entila/iei

E! ca4acitatea E! =n .entila/ia 4ul#onar

.ital re4re-int .olu#ul #a)i# de aer 4e care o 4er$oana il 4oate $coate din 4la#ani du4a o in$4ira/ie #a)i#a

7<<. T an()' tul C<3 a e u "t'a ele ca4

acte i(tici,

7<3. Aentilatia al+e'la a,

A! $e reali-ea- di-ol.at i-ic =n 4la$#

A! are o .aloare #edie de H7D+D BM#in

B! $e reali-ea-a $u( or# de

car(a#ino3e#o0lo(in

B! e$te e0ala cu #inut .olu#ul re$4irator

C! $e reali-ea-a$u( $u( or# de (icar(onat

C! e$te unul din actorii #a<ori care deter+

4la$#atic D! are loc i la ni.elul eritrocitelor E! CAF di u-ea- din ca4ilare =n celule

#ina 4re$iunea 4ar/iala a o)i0enului in al.eole

D! nu in iuentea-a 4re$iunea 4ar/iala a CO!7 7<2. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+a ate,

in al.eole

A! .olu#ul curent re4re-int .olu#ul de aer

care ra#ane in 4la#ani du4a o e)4ira/ie ortata

E! are o .aloare de DAA#l

465

!iolo"ie

7<5. A'lu"ele )ul"'na e (unt ca acte i.ate de

oi/ unic

u "t'a ele +al' i,

A! .olu#ul e)4irator de re-er. are =n #edie

.aloarea de BAAA #l

B! .olu#ul in$4irator de re-er. are =n #edie

.aloarea de BAAA #l

C! .olu#ul re-idual are .aloarea de circa

BDAA #l

D! .olu#ul curent are =n #edie .aloarea de

BDAA #l

E! .olu#ul in$4irator de re-er. are =n #edie

.aloarea de BDAA #l

7<7. U "t'a ele ca acte i(tici a)a #in )l4

"Pnil' ,

A! $unt $ituati =n ca.itatea toracic

B! $int in.eliti de 4leura .i$cerala

C! au ca4acitatea totala de @AAA #l

D! $unt =n.eli/i de 4leura alctuit dintr+o

#este pentru4dmitei5I67L

B@N

HBN! au ca4acitatea totala de DAAA #ltro#(o4la$tina $e tran$ or# in tro#(in $u( ac/iunea 4rotro#(inei i a CaFJ C! cea #ai la(orioa$ a- e$te cea a or#rii re/elei de i(rin

A! 4re.-ut doar la ni.elul .entriculului

dre4t cu tra(ecule $i corda<e tendinoa$e

B! $ituat =n ca.itatea toracic

D! =n #o#entul le-rii .a$ului $an0.in7 4ri+

#a reac/ie e$te aceea de .a$ocon$tric/ie

C! un or0an ca.itar

737. P int e &unc#iile (Pn*elui (e nu" ,

D! ec3i4at cu .al.e

K A! inte0rarea i coordonarea u#oral a

E! or#at din dou atrii i dou .entricule!

unc/iilor or0ani$#ului

736. -n at iul d e)t (e de(c!id, A! e)cretarea direct a $u($tan/elor to)ice

$au =n e)ce$
A! .enele 4ul#onare B! inter.ine =n ter#ore0lare7 4rin con/inutul

$u cre$cut de a4

B! .ena ca. in erioar

C! tran$4ort o)i0en i $u($tan/e nutriti.e la

ni.elul or0anelor

C! .ena ca. $u4erioar

D! are rol =n a4ararea or0ani$#ului

D! .enele $u(cla.iculare

S.

SISTEMUL CIRCULATOR

E! .ena li# atic drea4t!

73>. Ini"a e(te,

739. U "t'a ele a('cia#ii (unt inc' ecte,

#este pentru4dmitei5I67L

B@N

A! .al.e $e#ilunare + artera aort

A! trunc3iul (ra3ioce alic

B! .al.a (icu$4id + ori iciul atrio.entricular

B! artera $u(cla.icular $t6n0

dre4t

C! artera carotid co#un $t6n0 C! a$ciculul atrio.entricular 'i$ + $e4t in+

ter.entricular
D! artera $u(cla.icular drea4t D! re/eaua PurXin<e + 4ere/ii atriali E! arterele coronare! E! .al.a tricu$4id + ori iciul atrio.entricular

$t6n0!
75<. AtPt +enele )ul"'na e cPt $i +enele

73:. Ra"u ile a te iale ca e (e de() ind

di ect din a' ta (unt,

72;.

ca+e,

C! artera #e-enteric $u4erioar

A! aduc la ini# $6n0e .eno$

D! trunc3iul celiac

B! $e de$c3id =n atrii

E! artera e#ural!

C! aduc la ini# $6n0e arterial

73;. U "t'a ele a te e (e de() ind di ect

D! =i au ori0inea =n atrii

72:.

din a cul a' tei,

E! aduc $6n0e de la /e$uturi la ini#!

#este pentru4dmitei5I67L

B@N

752. Ciclul ca diac,

D! $unt 4rodu$e a#(ele 4rin =nc3iderea

.al.elor $e#ilunare
A! re4re-int $ucce$iunea $i$tol + dia$tol E! $unt 0enerate di erit: -0o#otul $i$tolic

B! de#on$trea- un a$incroni$# =ntre $i$tola

atriilor i a .entriculelor

4rin =nc3iderea.al.elor atrio.entriculare iar -0o#otul dia$tolic 4rin =nc3iderea celor $e#ilunare !

C! durea- A7C $ecunde la o rec.enta car+

755. Aa(ele de (Pn*e,

diaca de ?D (tiM#inut

D! e$te alctuit din dia$tola cu durata de A7@

$ecunde i $i$tola cu durata de A7D $ecunde

E! $e a$ocia- cu -0o#otul $i$tolic 4rodu$ =n

$i$tola .entriculara 4rin =nc3iderea .al.elor $e#ilunare!

753. Z*'"'tele ini"ii,

A! re4re-int #ani e$trile acu$tice ce in+

$ote$c ciclul cardiac

B! $unt re4re-entate de -0o#otul $i$tolic i

-0o#otul dia$tolic

C! $e 4roduc7 a#(ele7 4rin =nc3iderea .al+

.elor atrio.entriculare

469

!iolo"ie

HFA! alctuie$c o re/ea ce conduce $6n0ele de la ini#a =n =ntre0 cor4ul i de aici =na4oi la ini#aeo-ino ilele re4re-in a4ro)i#ati. @+ZY din leucocite A! li# ocitele re4re-int a4ro)i#ati. FD+ @@Y din leucocite

D! li# ocitele B i T $unt i#4licate =n

a4rarea $4eci ic

E! a4rarea ne$4eci ic $e reali-ea- 4rin

B! (a-o ilele ac 4arte din cla$a a0ranulo+

#ecani$#e celulare i u#orale 735. Func#ia de a) a e ()eci&ic a (Pn*elui, A! 4oate i do(6ndit natural

citelor
B! 4oate i do(6ndit doar 4rin .accinare C! (a-o ilele re4re-in @+DY din leucocite 732. R()un(ul i"un ()eci&ic, A! 4oate i 4ri#ar $au $ecundar C! $e 4oate reali-a 4e $ea#a li# ocitelor cu

#e#orie
B! $e 4oate reali-a 4e $ea#a li# ocitelor cu

#e#orie

D! 4oate i #ediat celular $au u#oral

C! 4oate i do(6ndit $au =nn$cut

E! 4oate i do(6ndit tran$4lacentar 737. Func#ia de a) a e ne()eci&ic a (Pn*elui, A! 4oate i do(6ndit 4rin .accinare

D! a4are =n ur#a e)4unerii la a0en/i ca4a(ili

$ induc r$4un$ i#un


B! $e ace 4e $ea#a li# ocitelor cu #e#orie E! e$te 4re-ent la to/i oa#enii 733. Func#ia de a) a e a (Pn*elui, A! $e reali-ea- 4rin #ecani$#e $4eci ice i C! e$te 4ro#4t

ne$4eci ice
D! $e reali-ea- 4rin #ecani$#e celulare i B! a4rarea ne$4eci ica e$te 4re-ent la to/i

u#orale

oa#enii
E! e$te 4re-ent la toate iin/ele u#ane C! a4rarea ne$4eci ic $e 4oate o(/ine i 73>. De() e * u)ele (an*+ine (unt ade+ ate

4rin .accinare

u "t'a ele a&i "a#ii,

470

!iolo"ie

A! 0ru4a A :I> e$te denu#it i 4ri#itor

HFC!

a! e)clude nece$itatea $i$te#ului

uni.er$al

R3

B! a0lutino0enele $unt #acro#olecule 4re+

A! 4er#ite a4ari/ia 0ru4elor $an0.ine 4rin

-ente 4e $u4ra a/a 3e#atiilor

re0ula e)cluderii a0lutininelor cu a0luti+ no0enele o#oloa0e

C! $i$te#ul R3 e$te i#4ortant doar =n ca-ul

unei $arcini

B! 0ru4a $an0.in A:II> 4re-int a0lutinin

a i a0lutino0en A

D! cele #ai i#4ortante a0lutino0ene $unt a

i P

C! 0ru4a $an0.in AB :I1> nu 4re-int

a0lutinine

E! la 0ru4a B :III> $unt 4re-ente a0lutinine a 736. De() e * u)ele (an*+ine (unt ade+ ate

D! 0ru4a $an0.in AB :I1> e$te denu#it i

u "t'a ele a&i "a#ii, A! 0ru4ele $an0.ine $unt $ta(ilite 4e $ea#a anti0enelor :A>7 A7 B

4ri#itor uni.er$al
73;. Si(te"ul R!, A! coe)i$ta cu $i$te#ul OAB

B! cele #ai rec.ent =nt6lnite a0lutinine $unt

B! $e datorea-a 4re-en/ei anti0enului D 4e

a i 4

$u4ra a/a 3e#atiilor

C! a0lutininele $unt anticor4i 4re-en/i 4e

C! anti0enul D e$te 4re-ent la a4ro)i#ati.

#e#(rana 3e#atiilor

CDY din 4o4ula/ie

D! re0ula tran$ u-iei cere ca a0lutino0enul

D! nu $e reco#and tran$ u-iile de $6n0e de

din $6n0ele donatorului $ core$4und a0lutininelor din $6n0ele 4ri#itorului

la 4er$oane R3+ la 4er$oane R3J

E! la 4er$oanele R3 ne0ati. $unt 4re-ente =n E! anti0enul D e$te 4re-ent =n 4la$#a unui

4la$#a a0lutinine a i :@
75<. De() e !e"'(ta. (unt ade+ ate u 4

4rocent de CDY din 4o4ula/ie


739. Si(te"ul OAB:

"t'a ele enun#u i,

471

!iolo"ie

A! =n 4roce$ul de coa0ulare 4artici4 actori

4lac3etari7 4la$#atici7 ti$ulari i CaFJ

#este pentru admitere $%&&

472

H@B! 4ri#ul ti#4 al 3e#o$ta-ei e$te ti#4ul 4la$#atic.a$e li# atice 4e tra$eul crora 0an0lionii li# atici re4re-int $ta/ii o(li0atorii 4entru li# a!

C! ocu4 lo<a $4lenic cu4rin$ =ntre colonul

tran$.er$ i dia ra0# i $ituat la drea4ta lo<ei 0a$trice

775. C'lect'a ele li"&atice "a i (unt,

D! are o 0reutate de BCA+FAA0 i con/ine

FAA+@AA0 $6n0e

A! canalul toracic ce =nce4e 4rin ci$terna

c3Oli $ituat la ni.elul .erte(rei TF

E! e$te tri(utar .enei $4lenice7 a luent al

.enei 4orte!

B! .ena li# atic drea4t care colectea-

li# a din 4tri#ea drea4t a cor4ului

77>. Aal+ele ini"ii,

C! canalul toracic $ituat anterior aortei i

A! $e4ar atriile de .entricule i $e de$c3id

4o$terior coloanei .erte(rale

=n ti#4ul dia$tolei+.al.ele #itral i tricu$4id

D! canalul toracic cu o lun0i#e de FD+

@Ac#7 4re-ent6nd .al.e

B! $unt =nc3i$e =n ti#4ul $i$tolei i $e de$+

c3id =n dia$tol+.al.ele $e#ilunare

E! .ena li# atic drea4t care $e de$c3ide la

con luen/a dintre .ena $u(cla.icular drea4t i .ena (ra3ioce alic drea4t!

C! i#4un de4la$area $6n0elui =ntr+un $in0ur

$en$

777. S)lina,

D! =i ane)ea- #uc3i .entriculari+.al.a

tricu$4id $i (icu$4id

A! 4roduce 3e#atii i di$tru0e li# ocite

E! =i ane)ea- tra(ecule + .al.a (icu$4id!

B! e$te un or0an de de4o-it $an0uin

776. La ni+elul ini"iiE celulele ca e ini#ia. $i

c'nduc i")ul(ul,

#este pentru admitere $%&&

473

A! ac 4arte din #iocardul de lucru

unc/ionea- 4er#anent i =n 4aralel cu nodului $i+ noatrial! HHC! &i$te#ul .enelor a-O0o$:

E! nodului atrio.entricular ce

B! a$i0ur auto#ati$#ul cardiac

A! e$te tri(utar .enei ca.e $u4erioare C! or#ea- nodului $inoatrial cu o

rec+

.en/ a de$crcrilor de NA+CAM#inut


B! ace 4arte din circula/ia $i$te#ic D! a$i0ur rit#ul $inu$al 4rin nodul $inoa+

trial
C! e$te i#4licat =n drena<ul .eno$ al $4a/iilor

interco$tale

E! au rit#ul unc/ional #odi ica(il $u( ac/iunea unor actori e)terni!


D! a4ar/ine circula/iei 4ul#onare

779. Cent ii

de aut'"ati(" ca diac (unt e) e.enta#i $i de,

E! 4ri#ete .ena li# atic drea4t!

A! a$ciculul 'i$ i re/eaua PurXin<e care 4ot

i#4ri#a rit#ul idio+.entricular

77;. A te ele ti/iale,

B! nodului atrio.entricular cu o rec.en/ a

A! $unt =n nu#r de dou: #edial i lateral

de$crcrilor de ?A 4oten/iale de ac/i+ uneM#inut


B! $unt7 a#(ele7 ra#uri ale arterei 4o4litee

C! nodului

$inoatrial ce i#4ri# rit#ul


C! iri07 a#(ele7 0a#(a i 4lanta

$inu$al

D! nodului atrio.entricular cu o rec.en/ a

de$crcrilor de HA 4oten/iale de ac/i+ uneM#inut

D! e#it7 a#(ele7 artere di0itale

#este pentru admitere $%&&

474

E! e#it ca ra#uri ter#inale + artera dor$al a

4iciorului i re$4ecti.7 arterele 4lantare!

7><. Sunt eale u "t'a ele ela#ii anat'"ice,

A! .ena $u(cla.icular continu .ena a)i+

lar care la r6ndul ei continu .enele (ra3iale

B! .enele a)ilare cule0 $6n0ele .eno$ al

#e#(relor $u4erioare

C! .enele $u4er iciale =n$o/e$c arterele co+

re$4un-toare

D! la ni.elul #e#(relor .enele $u4er iciale

$e .ar$ =n .enele 4ro unde

E! .enele (ra3ioce alice $unt core$4ondente

ale arterelor cu acelai nu#e! HDB! 1ena )' t,

475

!iolo"ie

H@F! $e or#ea- 4rin unirea .enelor #e-en+ teric $u4erioar7 #e-enteric in erioar$unt re4re-entate de ca4ilare7 artere7 .ene i li# atice A! $unt re4re-entate i de .ene 4rin care $6n0ele $e =ntoarce la ini#

A! $e =#4arte =n dou artere 4ul#onare

B! are ori0inea =n .entriculul $t6n0

B! alctuie$c circula/ia 4ul#onar i circula/ia

C! con/ine $6n0e =ncrcat cu o)i0en

$i$te#ic
D! 4rin arterele 4ul#onare duce $6n0ele cu C! 4re-ente la ni.elul circula/iei #ici $unt:

CAF $4re re/eaua ca4ilar din /e$uturi

trunc3iul 4ul#onar7 arterele 4ul#onare7 .enele 4ul#onare i ca4ilarele! K


E! con/ine $6n0e care la ni.elul re/elei ca+ 757. A /' ele +a(cula cu) inde,

4ilare al.eolare e$te o)i0enat! H@?! 1enele ca.e:

A! circula/ia #are

A! $unt =n nu#r de dou

B! circula/ia #ic

B! a#(ele duc $6n0ele =n atriul $t6n0

C! arterele aort i 4ul#onare

C! a4ar/in circula/iei $i$te#ice

D! doua .ene ca.e i doua .ene 4ul#onare

D! 4reiau a#(ele i li# a din or0ani$#

E! dou teritorii de circula/ie!

E! cea $u4erioar ia natere 4rin u-iunea

.enelor (ra3ioce alice! H@N! Aorta de$cendent e#ite:


75>. T unc!iul )ul"'na , A! ra#uri 4arietale i .i$cerale

476

!iolo"ie

B! ra#uri .i$cerale toracice: (ronice7 4eri+

K e)terne7 a4ortul $an0uin nece$ar #e#+ K

cardice7 e$o a0iene i trunc3iul celiac

(rului in erior

C! ra#uri .i$cerale a(do#inale: arterele

E! e#it ra#uri 4arietale i .i$cerale!

#e-enterice $u4erioar i in erioar7 arterele renale7 arterele te$ticulare $au o.ariene7 artera 0a$tric i artera 3e4atic
75;. A te a &e"u al,

D! arterele iliace co#une care $unt ra#urile

$ale ter#inale

A! continu artera iliaca e)tern

E! arterele (ronice care ac 4arte din cir+

B! $e $ituea- la ni.elul

e/ei anterioare a

cula/ia 4ul#onar!

coa4$ei

75:. Ra"u ile te "inale ale a' tei,

C! $e continu cu artera 4o4litee

A! $unt arterele iliace interne drea4t i

$t6n0

D! e$te =n$o/it de .ena e#ural

E! $e (i urc e#i/6nd artera ti(ial anterioar B! $e (i urc la ni.elul articula/iei $acroili+

i artera ti(ial 4o$terioar!

ace e#i/6nd iecare artera iliac e)tern i intern


77<. Aena ca+ in&e i'a , C! a$i0ur7 4rin inter#ediul arterei iliace

interne7 .a$culari-a/ia arterial 4entru .e-ica urinar7 ulti#a 4or/iune a rectului7 uter7 .a0in7 .ul.7 4ro$tata i 4eni$ !

A! $e

or#ea- 4rin unire .enelor iliace e)terne i interne

D! a$i0ur7 4rin inter#ediul arterei iliace

B! e#ite .enele iliace co#une

477

!iolo"ie

C! colectea- $6n0ele .eno$ doar de la ni.elul

B! .ena li# atic drea4t ce $e de$c3ide =n

#e#(relor7 4ere/ii (a-inului i de la ni.elul .i$cerelor ace$tuia

.ena ca. $u4erioar

D! duce $6n0ele .eno$ =n atriul $t6n0

C! .a$e li# atice care $unt or#ate 4rin

con luen/a ca4ilarelor li# atice

E! e$te $ituat =n drea4ta coloanei .erte(rale

i $tr(ate dia ra0#a!

772. Si(te"ul li"&atic (e de'(e/e$te de (i(te4

"ul ci culat' (an*uin ) in,

A! con/inut

B! or0ani-are+ 4re-en/a 0an0lionilor li# atici

C! 4re-en/a ca4ilarelor

D! 4o-i/ia ca4ilarelor

E! 0ro$i#ea 4ere/ilor .a$elor!

773. -n

(t uctu a (i(te"ului li"&atic (unt ) e.ente,

A! ca4ilare li# atice care 4rin con luen/

or#ea- canalul toracic

#este pentru admitere $%&&

478

H@@! .a$e li# atice cu 4ere/ii $tructura/i a$e#ntor .enelor4recede cu A7B $ecunde $i$tola .entricular A! coincide cu $ 6ritul dia$tolei .entriculare

A! =nce4e cu de$c3iderea .al.elor atrio.en+

triculare

B! $e ter#in 4rin =nc3iderea .al.elor $e+ B! deter#in creterea 4re$iunii din atrii

#ilunare

C! e$te ur#at de dia$tola atrial cu durata de

C! e<ectea- un .olu# de $6n0e denu#it .o+

A7D $ecunde!

lu# $i$tolic de ND #l =n $tare de re4au$

762. Si(t'la +ent icula ,

D! =n e orturi i-ice inten$e .olu#ul $i$tolic

4oate $ crea$c 46n la BDA + FAA litri

A! durea- A7B $ecunde

E! $uccede

a-ei de contrac/ie i-o.olu#e+

tric!
B! $e de$ oar =n dou a-e 765. Ciclul ca diac e(te ca acte i.at de u 4 C! 4ri#a a- e$te a-a de e<ec/ie

"t'a ele +al' i 4 la ' & ec+en# de 9> c'n4 t ac#iiM"inut,

A! dia$tola atrial A7@ $ecunde D! 4re-int o a- de contrac/ie i-o.olu#e+

tric care =nce4e =n #o#entul =nc3iderii .al.elor atrio.entriculare


B! dia$tola .entricular A7N $ecunde

E! a-a de contrac/ie i-o.olu#etric $e ter+

#in =n #o#entul de$c3iderii .al.elor $e#ilunare!

C! dia$tola 0eneral A7H $ecunde

763. Fa.a de eBec#ie a (i(t'lei +ent icula e,

D! $i$tola .entricular A7@ $ecunde

E! $i$tola atrial A7@ $ecunde!

#este pentru admitere $%&&

479

767. Pe )a cu (ul dia(t'lei +ent icula e,

A! #ani e$tri electrice7 #ecanice i acu$tice

A! #iocardul $e rela)ea-

B! (iocuren/i de de4olari-are i re4olari-a+

re #iocardic
B! 4re$iunea intra.entricular $cade C! ocul a4e)ian + 4erce4ut =n $4a/iul 1

interco$tal dre4t

C! $e de$c3id .al.ele $e#ilunare D! .entriculele de.in ca.it/i =nc3i$e + di+ a$tola i-o.olu#etric

D! 4ul$ul arterial

E! crete continuu 4re$iunea din .entriculi i

.al.ele atrio.entriculare $e =nc3id!

E! -0o#otele cardiace!

76>. Z*'"'tele ca diace (unt ) 'du(e de, A! i de =nc3iderea .al.elor atrio.entricula+


434._______

SI. SISTEMUL URINAR 4 ESCREIA

B! .i(ra/ia #iocardului + -0o#otul II 769. Rinic!ii,

^.1 T

C! =nc3iderea .al.elor $e#ilunare la =nce+

4utul $i$tolei .entriculare + -0o#otul II

A! $unt $itua/i =n re0iunea lo#(ar

D! =nc3iderea .al.elor $e#ilunare7 la =nce+

B! 4re-int calice #ari7 #ici i #i<locii

4utul dia$tolei .entriculare + -0o#otul II

C! $unt =n nu#r de doi E! =nc3iderea .al.elor atrio.entriculare i de

.i(ra/ia #iocardului la =nce4utul $i$tolei .entriculare + -0o#otul I!


D! $unt alctui/i din cortical la e)terior i

#edular la interior
766. Ciclul ca diac (e -n('#e$te de, E! 4re-int iecare c6te un tu( #u$cular

#este pentru admitere $%&&

480

nu#it uretr!

76:. Ne& 'nul e(te alctuit din,

A! cor4u$cul renal i tu(i contor/i

B! ca4$ul 0lo#erular7 tu( contort 4ro)i+

#al7 tu( contort di$tal

C! cor4u$cul renal7 tu( contort 4ro)i#al7

an$a 'enle7 tu( contort di$tal

D! ca4$ul 0lo#erular :BoS#an>7 tu(

contort 4ro)i#al7 an$a 'enle7 tu( contort di$tal

E! ca4$ula renal7 0lo#erul renal7 tu(ul

contort 4ro)i#al i di$tal!

76;. Ne& 'nii,

A! $unt $itua/i =n corticala rinic3iului

B! $unt $itua/i =n #edulara rinic3iului

C! $unt $itua/i la <onc/iunea dintre cortical

i #edular7 cei <u)ta#edulari

481

!iolo"ie

H@D! $unt =n nu#r de circa F #ilioane 4entru un rinic3itran$4ort la icat $6n0e =ncrcat cu o)i0en B! cule0e $6n0ele .eno$ al <e<un+ileonului7 cecului7 colonului a$cendent i 4artea $t6n0 a colonului tran$.er$ 4rin inter+ #ediul .enei #e-enterice $u4erioare

+a(el' de)inde de,

A! acti.itatea ner.ilor 4ara$i#4atici

B! 4re$iunea arterial C! $tr6n0e $6n0ele .eno$ al $4linei 4rin

inter#ediul .enei $4lenice


C! concentra/ia local a unor #eta(oli/i

D! duce la icat $u($tan/e nutriti.e re-ultate

4rin a($or(/ia inte$tinal!

D! acti.itatea unor #ediatori

7>3. Ela(ticitatea,

E! acti.itatea ner.ilor $i#4atici!

A! e$te 4ro4rietatea arterelor #ari

7>7. Re.i(ten#a )e i&e ic e(te,

B! ace 4o$i(il de$tinderea arterelor =n

condi/iile creterii 4re$iunii $6n0elui

A! un actor deter#inant al 4re$iunii arteriale

C! deter#in a#orti-area undei de oc

B! totalitatea actorilor care $e o4un cur0erii

$6n0elui 4rin .a$e

D! 4er#ite =n#a0a-inarea ener0iei $i$tolice =n

ener0ie ela$tic a 4ere/ilor arteriali

C! direct

4ro4or/ional cu .6$co-itatea $6n0elui i in.er$ 4ro4or/ional cu lun+ 0i#ea .a$ului

E! e$te 4ro4rietatea .a$elor de a+i #odi ica

#arcat dia#etrul lu#enului!

D! #a)i# la ni.elul arteriolelor

7>5. T'nu(ul "u(culatu ii netede din (t uctu a

E! totalitatea actorilor a.ori-an/i ai cur0erii

482

!iolo"ie

$6n0elui 4rin .a$e!

C! 4re$iune <oa$ + BA ## la .r$area .enelor

ca.e =n atriul dre4t

7>>. =i)e ten(iunea a te ial (i(te"ic de4

te "in,

D! 4re$iune de A ## la ori0inile $i$te#ului

.eno$

A! creterea 4re$iunii arteriale $i$tolice + 4e$te

BDA ## coloan '0

E! $u4ra a/a de $ec/iune a .enelor ca.e #ai

#are dec6t a ca4ilarelor!

B! iM$au creterea 4re$iunii arteriale dia$+

tolice 4e$te BAA ## coloan '0

7>9. Aenele (unt +a(e (an*uine ce ) e.int,

C! creterea lucrului #ecanic al ini#ii

A! la ni.elul 4ere/ilor cantit/i i#4ortante de

/e$ut #u$cular neted i contractilitate

D! a ectarea .a$elor de $6n0e

B! cantit/i #ici de /e$ut ela$tic con/inut =n

4ere/i7 di$ten$i(ilitate
E! =#(oln.irea rinic3iului7 cordului i

oc3ilor!

C! .ite-a de circula/ie a $6n0elui cre$c6nd de

la centru $4re 4eri erie


7>6. Ci cula#ia +en'a( e(te ca acte i.at

) in,

D! o .ite-a de circula/ie a $6n0elui la ni.elul

.enelor ca.e de lOO##M$


A! orientarea $4re ini# a $6n0elui con/inut E! un con/inut $an0uin re4re-ent6nd a4ro+ B! .olu#ul .eno$ #ai #ic dec6t cel arterial

)i#ati. NDY din .olu#ul total de $6n0e al unui $u(iect u#an!

a4ro)i#ati. FDY din .olu#ul $an0uin

7>:. -nt'a ce ea (Pn*elui la ini" e(te de4

te "inat de,

483

!iolo"ie

A! acti.itatea de 4o#4 cardiac

B! di eren/a de 4re$iune dintre aort i atriul

$t6n0

C! tri#iterea $6n0elui =n ti#4ul $i$tolei

.entriculare $4re aort

D! a$4irarea $6n0elui din .enele ca.e =n

atriul dre4t

E! a$4ira/ia toracic #ani e$t #ai ale$ =n

e)4ira/ie!

7>;. Fa+' i.ea. -nt'a ce ea (Pn*elui la

ini",

A! a$4ira/ia toracic + =n in$4ira/ie

B! 4re$a a(do#inal + =ndeo$e(i =n in$4ira/ie C! 4o#4a #u$cular

D! 0ra.ita/ia ac/ion6nd a$u4ra .enelor de la

ni.elul #e#(relor in erioare

E! #a$a<ul 4ul$atil e ectuat de artere a$u4ra

.enelor o#oni#e!

76<.Si(t'la at ial,

#este pentiu admitere $%&&

BH@

437.

H@?! durea- A7B $ecunde la o rec.en/ de ND contrac/iiM#in!$e ace =#4otri.a 0radientelor de concentra/ie $au electrice pr-- . i B

D! $e reali-ea- i 4rin #ecani$# 4a$i.

E! are loc 4e toat lun0i#ea ne ronului!


H@C!

7B
7:3. Sec e#ia de =F, .

H@Z! HHA!

+H$ ,$

A! $e ace 4rin #ecani$# acti.

HHB! HHF!

I i +<M:+
B! are loc #ai 4u/in =n tu(ul contort 4ro+

)i#al

B! or/a 4o#4elor #eta(olice e$te li#itat

de ca4acitatea #a)i# de a tran$4orta o $u($tan/a 4e unitatea de ti#4

C! are loc i =n tu(ul contort di$tal

D! $e reali-ea- i 4rin $c3i#( ionic C! e$te olo$it i 4entru rea($or(/ia a#ino+

aci-ilor!
E! 4rin $c3i#( ionic $e reali-ea- $u( ac/i+

unea aldo$teronului!
7:2. Sec e#ia tu/ula ,

A! re4re-int 4rinci4ala #odalitate de

7:5. U ete ele,

cur/are a 4la$#ei de cata(oli/i a-ota/i neutili-a(ili


A! $unt tu(uri #u$culare $triate

B! co#4letea- unc/ia de eli#inare a unor

$u($tan/e acide7 to)ice7 =n e)ce$7 #edi+ ca#ente

B! =nce4 de la calice7 co(oar 46n la .e-ica

urinar

C! $e reali-ea- i 4rin #ecani$# acti.

C! $unt $ediul unor contrac/ii 4eri$taltice

#este pentiu admitere $%&&

BH@

D! 4trund o(lic =n .e-ica urinar a.ori-6nd

A! e$te 4roce$ul de 0olire a .e-icii urinare

re lu)ul urinei =n uretere

B! $e 4roduce la o anu#it .aloare 4ra0 a E! $unt co#4ri#ate 4rin creterea 4re$iunii

intra.e-icale!
C! $e autoa#4li ic 7:7. Ae.ica u ina , A! e$te alcatuit din tri0on i cor4 D! $e a l $u( controlul #du.ei $4inrii

toncinnii int#nVri4 4l4


H H Z!

443.
444.

Li
E! 4oate i $ti#ulat de centrii ner.oi $u+

HHD! HH?! li

ii

4eriori din trunc3iul cere(ral7 dience al i corte)!

HHN!
77:.
V

<

7:6. Ine +a#ia +e.icii u ina e,

B! are 4ere/i alctui/i din #u$culatur neted

A! e$te e)clu$i. .e0etati.

C! $e continu cu uretra

B! de$tinat $ incterelor $ale e$te at6t .e0e+

tati. c6t i $o#atic


D! 4re-int un $ incter intern + neted i unul

e)tern + $triat

C! e$te re$4on$a(il7 4rin i(re .i$cero$en+

-iti.e7 de rece4tarea ten$iunii intra4ari+ etale


E! #uc3iul colului .e-ical $e #ai nu#ete

i $ incter e)tern!
D! con$t i din

i(re .e0etati.e 4re0an+ 0lionare7 a4ar/in6nd ner.ilor 4el.ici cu ori0inea =n #du.a $acrat

7:>. Mic#iunea,

E! e$te re4re-entat i de

i(re .e0etati.e

#este pentiu admitere $%&&

BH@

$i#4atice 4re0an0lionare!

D! or#ea- i eli(erea- renina

7:9. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte,

E! acti.ea- .ita#ina Dr

A! $i$te#ul e)cretor e$te co#4u$ din: cali+

7:;. Sunt &al(e u "t'a ele a&i "a#ii,

K ce7 4el.i$ renal7 uretere7 .e-ica urinar

A! tu(i colectori i cor4u$culi renali $unt 4re-en/i =n -ona cortical renal B! iecare ne ron e$te alctuit din cor4u$cul renal Mal4i03i i tu( urini er

HDA!

i uretra
C! ca4$ula 0lo#erular i tu(ii colectori

B! $i$te#ul e)cretor e$te co#4u$ din rinic3i

or#ea- cor4u$culul renal

i ci urinare
D! 4el.i$ul renal $e continu cu calicele C! 3o#eo$ta-ia e$te 4roce$ul de e)cre/ie a

#ici

4roduilor celular

inali

ai

#eta(oli$#ului

D! rinic3ii $unt or0ane 4el.iene

E! ureteral e$te ae-at 4o$terior de .ena

renal! 7::. Rinic!ii, A! $unt $itua/i =n re0iunea toracal

B! 4re-int o #ar0ine lateral7 conca.

C! 4re-int7 la ni.elul #ar0inii laterale7

(a-inetul

487

!iolo"ie

HDB! 4ira#idele Mal4i03i 4re-int 4a4ile renale!$unt re$4on$a(ili 4entru rea($or(/ia acultati. a a4ei7 =n li4$a AD'! 79<. Func#iile inic!iului (unt, A! e)cre/ia tuturor 4roduilor inali de #e+ ta(oli$#

A! controlul concentra/iilor #a<orit/ii con+

$tituen/ilor or0ani$#ului e$te o unc/ie #a<or a rinic3iului

B! rinic3ii $unt alctui/i din ca4$ul7 #edu+

lar7 cortical7 calice #ari7 #ici7 (a-inet7 ureter


B! #en/inerea 3o#eo$ta-iei or0ani$#ului

C! un rinic3i con/ine a4ro)i#ati. F #ilioane C! #en/inerea ec3ili(rului acido+(a-ic

de ne roni

D! 0luconeo0ene-a

D! =n rinic3i $e or#ea- renina

K j! acti.area .ita#inei D@7 a$e#ntor ac/i+

E! la ni.elul rinic3iului $e 4oate $inteti-a

unii 4arat3or#onului! 792. Filt atul *l'"e ula , A! e$te nu#it i urin 4ri#ar

0luco-a!

795. Re#eaua de ca)ila e )e itu/ula e, B! e$te o 4la$# care con/ine 4roteine in

cantitti $e#ni icati.e

A! $e 0$ete =n <urul rinic3iului

C! $u#ea- BCA litri -ilnic

B! 4ri#ete $6n0ele din arteriolele e eren/e

D! e$te lic3idul care iltrea- din ca4ilarele

0lo#erulare =n ca4$ula BoS#an

C! $e 0$ete =n corte)ul renal

E! nu $e re$oar(e =n tu(i urini eri!

D! $e 0$ete =n <urul tu(ilor contor/i 4ro+

)i#ali7 di$tali i a tu(ilor colectori la ni.elul corticalei renale

793. U "t'a ele a&i "a#ii nu (unt ade+ ate,

488

!iolo"ie

E! 4er#ite rea($or(/ia i $ecre/ia! 797. Filt a ea (e

B! $u($tan/e #inerale

eali.ea. la ni+elul *l'"e4 ulului dat' ita u "t'a el' &' #e, A! 4re$iunea din ca4ilarele 0lo#erulului care deter#in iltrarea

C! $u($tan/e or0anice + 0luco-a

B! 4re$iunea din ca4$ula BoS#an care $e

D! creatinina

o4une iltrrii

E! acid uric!

C! 4re$iunea coloid+o$#otic din ca4ilare care deter#in iltrarea D! 4re$iunea coloid+o$#otic a 4roteinelor din ca4$ula BoS#an care deter#in iltrarea

HNN! Tran$4ortul 4a$i. 4re$u4une #ecani$#e

ale:

A! di u-iunii E! doar 4re$iunea din ca4ilarele 0lo#erulare! 79>. U ina &inal, A! $e

or#ea- 4rin a($or(/ia i e)cre/ia di eritelor $u($tan/e la ni.elul tu(ilor urini eri

B! o$#o-ei

C! di eren/ei de 4re$iune o$#otic B! $e or#ea- 4rin rea($or(/ia i $ecre/ia

di eritelor $u($tan/e la ni.elul tu(ilor urini eri

D! li#itrii de o ca4acitate #a)i# de

tran$4ort a ne ronului
C! intr =n 4el.i$ul renal E! di u-iunii =n 0radient c3i#ic! HNC! Rea($or/ia a4ei $e reali-ea-: D! $e acu#ulea- la ni.elul .e-icii urinare A! la ni.elul tu(ului contort 4ro)i#a8 CAY E! con/ine ZDY a4! 796. Su/(tan#ele ca e c'")un u ina &inal

(unt,
A! a4a + =n 4ro4or/ie de NDY

+ rea($or(/ia o(li0atorie

489

!iolo"ie

B! i la ni.elul tu(ului contort di$tal

C! #ai ale$ la ni.elul tu(ilor colectori

D! i 4rin #ecani$# acti.

E! i 4rin #ecani$#ul rea($or(/iei acultati.e! 79;. Cantitatea de u in &inal, A! de4inde de AD'

B! e$te de B7C BMFH 3

C! e$te inde4endent de AD'

D! e$te de B7D BMFH 3

E! re4re-int BAY din iltratul 0lo#erular! 7:<. T an()' tul acti+, A! $e ace cu con$u# de ener0ie i o)i0en

#este pentru admitere $%&&

490

HDF! e$te ne$electi.=n 4ro4or/ii di erite $e rea($oar(e =n toate $e0#entele ne ronului A! =n 4ro4or/ie de CAY $e rea($oar(e o(li+ 0atoriu

A! co#4letea- unc/ia de eli#inare a unor

$u($tan/e (a-ice7 to)ice $au =n e)ce$

B! inter.ine =n re0larea concentra/iei 4la$+ B! e$te rea($or(it acultati. + BDY din a4a

#atice a IJ7 acidului uric7 creatininei

iltrat
C! unc/ionea- din inter$ti/iul 4eritu(ular C! 4rin rea($or(/ie o(li0atorie 4er#ite

$4re interiorul tu(ului

ada4tarea diure-ei la $tarea de 3idratare a or0ani$#ului!


D! are loc #ai ale$ la ni.elul tu(ilor contor/i

di$tali
><<. Celulele tu/il' u ini&e i, E! 4oate a.ea loc atit 4rin #ecani$#e acti.e A! $unt ada4tate #or olo0ic 4entru rea(+

c6t i 4a$i.e!
SII.

$or(/ia tu(ular Meta/'li("ul

B! 4re-int la 4olul a4ical nu#eroi #icro+

.ili

><3. Din ene *ia e.ultat -n u "a ) 'ce(el'

cata/'lice,
C! con/in la 4olul a4ical nu#eroa$e #ito+

condrii

A! NDY> $e 4ierde $u( or# de cldur

D! con/in 4o#4e #eta(olice la ni.elul

B! !!

$e de4o-itea- =n co#4ui #acro+

#e#(ranelor

er0ici

E! 4artici4 la tran$4ortul acti.!

C! !DDY $e 4ierde $u( or# de cldur

><2. Sec e#ia tu/ula ,

D! "!

$e de4o-itea- =n co#4ui #acro+

er0ici

#este pentru admitere $%&&

491

E! 4!

$e 4ierde $u( or# de cldur!

A! =n ti#4ul o$ orilrii o)idati.e

><5. P 'ce(ele de ti) ana/'lic, A! con$u# ener0ie B! utili-ea- #oleculele re-ultate din 4ro+

B! 4rin 3idro0enarea o)i0enului re-ultat =n

ciclul Ire!($

ce$ele cata(olice
C! 4rin o)idarea 3idro0enului re-ultat =n C! utili-ea- #oleculele a($or(ite la ni.elul

ti#4ul 0licoli-ei

tu(ului di0e$ti.
D! 4rin o)idarea 3idro0enului re-ultat =n D! re ac #acro#oleculele u-ate din $truc+

ciclul Ire($

turile celulare
E! =n #itocondrii la ni.elul unor $tructuri E! a$i0ur creterea dar nu i de-.oltarea i

$4eciale!

unc/ionalitatea or0ani$#ului!
><6. -n ti")ul &'(&' il ii '@idati+e (e ) 'duc, ><7. Glic'*en'*ene.a a e l'c cu ) ecde e -n, A! H@ #olecule ATP A!

$4lin ! B! #uc3i

B! @@ #olecule ATP B! inte$tinul $u(/ire

C! F #olecule ATP C! icat

D! FF #olecule ATP D! inte$tinul 0ro$!

E! @H #olecule ATP! ><>. Cea "ai "a e )a te a cantit#ii de ATP

&u ni.at de ' "'lecul de *luc'.E (e ) '4 duce,

#este pentru admitere $%&&

492

><9. E&icien#a t an(&e ului de ene *ie ) in

cata/'li("ul unui "'l de *luc'. e(te de,

A! @@Y7 iar re$tul $e tran$ or# =n cldur

B! DDY7 iar re$tul $e tran$ or# =n 0luco-

C! ??Y7 iar re$tul $e tran$ or# =n 0luco-

D! HHY7 iar re$tul $e tran$ or# =n cldur

E! ??Y7 re$tul $e tran$ or# =n cldur!

><:. Eli/e a ea de ene *ie din *luc'. (e

eali.ea. ) in,

A! 0licoli- aero(

B! 0lico0eno0ene-

C! 0licoli- anaero( D! 0luconeo0ene-

E! calea 4ento-o+ o$ a/ilor!

493

!iolo"ie

HD@! Glic'li. anae '/ (e ca acte i.ea. ) in,C' )u(culul enal ) e.int u "at'a ele ca acte e "' &'&uncti'nale, A! e$te or#at din 0lo#erul i ca4$ula BoS#an

##'0

E! 4arte co#4onent a ca4$ulei BoS#an!

B! 0lo#erulul con/ine (ucle ca4ilare $ituate

7;2. Tu/ii u ini&e i,

=ntre arteriola a erent i cea e erent


A! 4re-int trei $e0#ente C! endoteliul

0lo#erular 4er#ite trecerea 4la$#ei de4roteini-ate din $6n0e =n $4a/iul ca4$ular

B! 4re-int

iecare: tu(ul contort 4ro)i#al7 an$a 'enle7 tu(ul contort di$tal

D! 4er#ite iltrarea7 4re$iunea din ca4ilarele

0lo#erulare iind de ?A ##'0

C! 4re-int iecare c6te o an$ 'enle $ituat

doar =n corticala renal


E! 4re-int ca4$ula BoS#an ce e)ercit o

4re$iune =n interiorul ca4ilarelor!

D! $e de$c3id =n tu(ii colectori

7;<. Gl'"e ulul enal e(te,

E! $e reune$c =n calicele #ici!

A! re-ultat din ra#i icarea arteriolei e e+ rente

7;3. Du) )'.i#ia l' ne& 'nii )'t &i,

B! un 03e# de (ucle ca4ilare inter4u$ =ntre

arteriola a erent i cea e erent

A! corticali + a.6nd cor4u$culul renal =n

4ro un-i#ea #edularei

C! re-ultat al ra#i icrii arteriolei a erente

B! corticali cu an$a 'enle $curt

D! 4re.-ut cu ca4ilare 0lo#erulare =n care

$6n0ele e$te $u( o 4re$iune #edie de ?A

C! corticali + a.6nd cor4u$culul renal $ituat =n

494

!iolo"ie

corticala 4eri eric

B! 4re$iunea din $4a/iul ca4$ular o4u$ il+

trrii + BC ##'0

D! corticali + a.6nd an$a 'enle lun0 C! 4re$iunea coloid+o$#otic a 4roteinelor

4la$#atice din ca4ilare care $e o4une iltrrii + @F ##'0


E! corticali + a.6nd cor4u$culul renal $ituat =n

4eri eria corticalei i an$a 'enle $curt!


D! 4re$iunea din $4a/iul ca4$ular a.ora(il

iltrrii
7;5. P 'ce(ele ca e c'ncu la &' "a ea

E! 4re$iunea coloid+o$#otic a 4roteinelor 7>7.

u inei (unt,

4la$#atice din ca4ilare a.ora(il iltrrii!

A! iltrarea 0lo#erular

7;>. Rea/(' /#ia tu/ula e(te,

B! di u-iunea

A! unul dintre cele 4atru 4roce$e re$4on$a+

(ile de or#area urinei

C! rea($or/ia tu(ular

B! alturi de iltrarea 0lo#erular i $ecre/ia

tu(ular re$4on$a(il de or#area urinei


D! tran$4ortul acti. C! 4roce$ul de recu4erare a anu#itor $u(+

E! $ecre/ia tu(ular!

$tan/e utile or0ani$#ului din ultra iltra+ tul 0lo#erular

7;7. F' #ele ca e inte +in -n eali.a ea &ilt ii

D! un 4roce$ care aduce anu#ite $u($tan/e

*l'"e ula e (unt,

din ultra iltratul 0lo#erular =n ca4ilarele 4eritu(ulare

A! 4re$iunea 3idro$tatic a $6n0elui din

ca4ilarele 0lo#erulare + ?A ##'0

E! 4roce$ul care $e de$ oar e)clu$i. =n

495

!iolo"ie

tu(ii contor/i di$tali 4entru rea($or(/ia o(li0atorie a a4ei!

E! 4e toat lun0i#ea ne ronului!

7;:.La ni+el enal a)a,

7;6. Rea/(' /#ia tu/ula a e l'c ) in,

A! di u-iune

B! o$#o-

C! 4roce$e 4a$i.e

D! tran$4ort acti.

E! #ecani$#e con$u#atoare de ener0ie

urni-at de ATP a(ricat in #itocondriile de la 4olul a4ical al ne rocitelor !

7;9. Sec e#ia tu/ula (e eali.ea.,

A! 4rin #ecani$#e de tran$4ort acti. i 4a$i.

B! la ni.elul tu(ilor contor/i 4ro)i#al i

di$tal

C! acti. 4entru 'J7 e)clu$i. =n tu(ul contort

di$tal D! 4a$i. i acti. 4entru IJ #ai ale$ =n tu(ul contort di$tal

BHN

233.
HD?!

e(te ea/(' /it#esle pentru admitere $%&& T+ + +++++++++++++++++++

D! a#inoaci-ii 4ro.in i din 4roce$ul de

cata(oli$# al li4idelor

>3<. C'ncent a#ia &i.i'l'*ic a a"in'aci.i4 l'

-n (Pn*e e(te de,

E! a#inoaci-ii

or#a/i =n or0ani$# 4ro.in din 4recur$ori 0lucidici i li4idici!

A! NA+BAA #0MBAA #L de $6n0e >33. Mecani("ele de e*la e a "eta/'li("ului

inte "edia ) 'teic c'n(tau -n,


B! B@D+B?D #0MlAA #Lde 4la$# A! $ti#ularea $inte-ei 4roteice: 3or#onul de

cretere7 in$ulina7 e$tro0enii


C! BNA+BZA #0Ml AA #L de 4la$# B! $ti#ularea cata(oli$#ului 4roteic: tiro+ D! @D+?D #0Ml AA #L de 4la$#

)ina7 corti-olul

E! FD+DD #0MBAA #L de 4la$#!

C! $ti#ularea cata(oli$#ului 4roteic: $ti+

#ularea $i$te#ului ner.o$ .e0etati. 4ara$i#4atic

>32. U "t'a ele a&i "a#ii nu (unt ade+ ate, D! $ti#ularea ana(oli$#ului 4roteic: $ti+ A! a#inoaci-ii cu #olecule #ari tra.er$ea-

#ularea $i$te#ului ner.o$ .e0etati. $i#4atic

#e#(rana celular 4rin tran$4ort 4a$i. i di u-iune acilitat


E! $ti#ularea ana(oli$#ului 4roteic: 3or+ B! a#inoaci-ii $unt utili-a/i =n $inte-a 4ro+

#onul de cretere7 te$to$teronul7 e$tro+ 0enii!

teinelor

8!+
>35. C e$te ea *lice"iei dete "in,

C! a#inoaci-ii nu $unt utili-a/i =n reac/ii

#eta(olice
A! inten$i icarea 0luconeo0ene-ei

BHN

B! $cderea $ecre/iei de in$ulin C! $cderea $ecre/iei de 0luca0on

>36. Rata "eta/'li("ului e) e.int,

A! rata utili-rii 0luco-ei =n or0ani$# D! creterea $ecre/iei de in$ulin

B! rata utili-rii a#inoaci-ilor =n or0ani$# E! creterea $ecre/iei de 0luca0on!

>37. M'lecula cu cea "ai "a e cantitate de


ene *ie -n"a*a.inat e(te, A! ADP
C! rata utili-rii caloriilor =n or0ani$#

B! AMP C! ATP
HDN!

D! rata utili-rii ener0iei =n or0ani$#

n! PC
E! rata utili-rii li4idelor =n or0ani$#!

>3>. Inte ela#ia /i'c!i"ic &'(&'c eatin 4

aci.i aden'.in"'n'4E di4 $i t i&'(&' ic e(te "iBl'cit en.i"atic de ct e,

>39. C e$te ea atei "eta/'lice e(te (ti"ulat

de,
A! o$ ocreatinXina- A! 3or#onii $e)uali

B! adenilatXina- B! $i$te#ul ner.o$ .e0etati. $i#4atic

C! acetil CoA C! $i$te#ul ner.o$ .e0etati. 4ara$i#4atic

D! creatinXina- D! 3or#onii tiroidieniR

E! uree! E! e ortul i-ic!

BHN

>3:. M(u a ea "eta/'li("ului ene *etic (e

E! a4ort di eren/iat =n unc/ie de .6r$t!

)'ate &ace ) in,

A! #$urarea cantit/ii de cldur de0a<at de

>5<. C'")'.i#ia a) '@i"ati+ a dietei (e

or0ani$#

) e.int a(t&el,

B! #$urarea cantit/ii de ener0ie con$u#at

A! DAY 0lucide7 FDY li4ide7 FDY 4roteine

de or0ani$#
B! HAY 0lucide7 @DY li4ide7 FDY 4roteine C! #$urarea cantit/ii de dio)id de car(on

eli#inat

C! DAY 0lucide7 @AY li4ide7 FAY 4roteine


D! #$urarea cantit/ii de o)i0en con$u#at

E! #$urarea con$u#ului ener0etic 4rodu$

$u( or# de lucru #ecanic!

>3;. Ali"enta#ia c' e()un.t'a e ) e(u)une,

A! a4ort e)ce$i. de ali#ente

B! a4ort de ali#ente =n unc/ie de acti.itatea

de4u$

C! a4ort de ali#ente ne$electi.e

D! a4ort di eren/iat =n unc/ie de anoti#4

499

!iolo"ie

HDC! HAY 0lucide7 @AY li4ide7 @AY 4roteine P #0 olnrirle Unirie! BDY nroteine!tran$ or#area unor cantit/i #ari de acid 4iru.ic =n acid lactic A! cantitatea oarte #ic de ener0ie eli(erat de celule

B! di4e4tidele

C! a#inoaci-ii

B! 4re-en/a o)i0enului

D! tri0liceridele

C! or#area de acid 4iru.ic 4rin 0licoli-!

E! a#idonul!

><;. Gluc'ne'*ene.a a e l'c dac,

>22. Glice"ia

e(te

e.ultatul

ec!ili/ ului

dint e,

A! ructo-a a<un0e 4e calea .enei 4orte la

icat

A! 0lico0eno0ene- i 0licoli-

B! 0lice#ia $cade

B! 0licoli- i 0lico0enoli-

C! a4ortul de 0luco- e$te in$u icient

C! 0lico0enoli- i 0luconeo0ene-

D! 0luco-a e$te utili-at e)ce$i.

D! ac/iunea 3i4er+ $au 3i4o0lice#iant a

unor 3or#oni

E! 0luco-a e$te =n e)ce$!

E! 0luconeo0ene- i 0licoli-!

>2<. Gluc'ne'*ene.a utili.ea.,

>23. Ca e din u "t'a ele a&i "a#ii (unt

ade+ ate,
A! aci-ii 0rai A! 0luca0onul $ti#ulea- 0lico0enoli- i

500

!iolo"ie

0luconeo0ene-a

C! are la (a- 4roce$ul de 0luconeo0ene-

B! in$ulina are ac/iune 3i4er0lice#iant

D! utili-ea- 0lico0enul de4o-itat =n icat i

#uc3i

C! adrenalina are ac/iunea 3i4o0lice#iant E! e$te acti.at 4rioritar =n condi/ii de $oli+

citare de $curt durat!


D! corti-olul $ti#ulea- 0licoli- >2>. C!il'"ic 'nii aBun$i -n (Pn*e (unt (cin4

da#i -n,
E! 3or#onii 0lucocorticoi-i $ti#ulea- 0lu+

coneo0ene-a! >25. In(ulina, A! a.ori-ea- tran$ or#area 0luco-ei =n 0lico0en

A! aci-i o$ orici

B! aci-i 0rai B! $cade 4reluarea celular a 0luco-ei C! o$ oli4ide C! a.ori-ea- tran$ or#area 0luco-ei =n

tri0liceride
D! cole$terol

D! crete ieirea 0luco-ei din celul E! 0licerol!

E! crete 0lice#ia! >26. La ni+el celula E aci.ii * a$i,

>27. De* ada ea *luc'.ei,

HDZ! A! eli(erea- Z7@ XcalM0r de 0luco- B! are ca re-ultat inal or#area de (io)id de car(on i a4

A! $u er 4roce$ul de delta+o)idare cu eli+

(erare de ener0ie

501

!iolo"ie

B! $u er 4roce$ul de (eta+o)idare cu eli(e+

>2:. Li)idele c'n(tituie,

rare de ener0ie

C! 4ot i utili-a/i 4entru re$inte-a unor

co#4ui li4idici

A! 4rotectorul #ecanic al unor .i$cere B! 4recur$ori ai 3or#onilor: tiroidieni7 $e+ )uali7 corticoi-i

D! 4ot i utili-a/i 4entru re$inte-a unor

C! 4rinci4alul re-er.or ener0etic

co#4ui 0lucidici
D! $u($tan/e ce inter.in =n a-a inal a E! 4ot i 4ro.eni/i i din aci-ii 0rai li(eri!

4roce$ului de coa0ulare

>29. Mecani("ele de e*la e a "eta/'li("ului

inte "edia al li)idel' ) e(u)un,

A! $ti#ularea li4o0ene-ei i $cderea li4o+

li-ei de ctre in$ulin

B! de0radarea tri0liceridelor i #o(ili-area

aci-ilor 0rai de ctre in$ulin

C! $ti#ularea li4o0ene-ei de ctre adrenalin

i noradrenalin

D! #o(ili-area ra4id a 0r$i#ilor de ctre

3or#onii tiroidieni

E! #o(ili-area aci-ilor 0rai din de4o-ite i

de0radarea lor de ctre corti-ol i 3or+ #onul $o#atotro4!

#este pentru admitere $%77

BHZ

H?A! de4o-ite $u(cutanate cu rol ter#oi-o+ lator!Din * u)ul +ita"inel' !id '('lu/ile &ac )a te, A! retinol7 calci erol7 iloc3inona7 co(ala+ ! #in

>75. Aita"inele din * u)ul ZH[ (unt,

A! co(ala#ina

B! retinol7 calci erol7 toco erol7 co(ala#in

B! tia#ina

C! retinol7 calci erol7 toco erol7 acid a$cor(ic

C! nicotina#ida

D! retinol7 calci erol7 iloc3inon7 toco erol

D! ri(o la.ina

E! co(ala#in7 ri(o la.in7 tia#in7 acid

a$cor(ic!

E! 4irido)ina!

>73. Aita"inele li)'('lu/ile (unt,

>77. C e$te ea *lice"iei (e eali.ea. ) in,

A! retinol7 calci erol7 iloc3inona7 co(ala+

A! 0lico0enoli-

#in
B! 0luconeo0ene- B! retinol7 calci erol7 toco erol7 co(ala#in C! 0lico0eno0ene- C! retinol7 calci erol7 toco erol7 acid a$cor(ic D! 0licoli- D! retinol7 calci erol7 iloc3inon7 toco erol E! 0luconeoli-! E! co(ala#in7 ri(o la.in7 tia#in7 acid

a$cor(ic!

#este pentru admitere $%77

BHZ

>7>. U "t'a ele a&i "a#ii de() e *lic'*e4

E! re4re-int 4recur$ori ai 3or#onilor #i+

n'li. (unt ade+ ate,

neralocorticoi-i!

A! e$te $ti#ulat de in$ulin

>79. Cu)lu ile !' "'nale anta*'nice -n "e4

ta/'li("ul ) 'teic (unt,


B! e$te un 4roce$ $ti#ulat de 0luca0on A! te$to$teron + corti-ol

C! re4re-int o $ur$ de 0luco- B! tiro)in + corti-ol

D! $cade =n inani/ie C! 3or#onul de cretere + tiro)in

E! =n ti#4ul ace$tui 4roce$ $e or#ea-

uree!

D! 3or#onii e$tro0eni + corti-ol

>76. Aci.ii * a$i,

E! tiro)in + te$to$teron!

A! 4trund =n celulele ner.oa$e

>7:. U eea,

B! $unt $u($tan/e a cror #eta(oli$# e$te

A! $e 4roduce 4rin #eta(oli-area aci-ilor

$u( in luen/a 3or#onilor tiroidieni7 a adrenalinei i noradrenalinei

0rai

B! $e 4roduce 4rin 0lico0ene- C! or#ea- i rac/iunea de aci-i 0rai li(eri

intracelulari
C! $e 4roduce 4rin de0radarea a#inoaci+

-ilor
D! $unt utili-a/i =n 4roducerea de ener0ie

#este pentru admitere $%77

BHZ

D! $e 4roduce 4rin 0luconeo0ene- E! e$te 4re-ent =n urina inal!

E! 4redo#in =n cur$ul e orturilor #ari!

>7;. Cata/'li("ul,

>>2. Glucidele au u "t'a ele

'lu i -n ' 4

*ani(",

A! 4redo#in =n con.ale$cen/

A! ener0etic

B! $e 4roduce cu con$u# de ener0ie

B! 4la$tic + 4ri#ordial

C! 4redo#in la (tr6ne/e

C! intr =n alctuirea #e#(ranelor celulare

D! $e 4roduce cu eli(erare de ener0ie

D! unc/ional

E! 4redo#in =n adole$cen/!

H?B!

E: intr =n alctuirea aci-ilor nucleici $au a unor en-i#e!

>><. Ana/'li("ul, >>3. C!il'"ic 'nii, A! $e 4roduce cu eli(erare de ener0ie

A! $unt or#a/i =n ne rocite B! $unt 4relua/i de .a$ele c3ili ere


B! 4redo#in =n co4ilrie C! a<un0 =n li# a C! $e 4roduce cu con$u# de ener0ie D! $unt $cinda/i D! 4redo#in la (tr6ne/e

505

!iolo"ie

H?F! $u( ac/iunea li4o4roteinli4a-ei eli(erea- aci-i 0rai7 0licerol7 o$ oli4ide i cole$terol!C'e&icientul e()i at' e(te, A! ra4ortul dintre CAF eli(erat i AF con$u#at 4entru o)idarea a BAA #0 de 4rinci4ii ali#entare

D! 3i4otala#u$ul lateral + centrii oa#ei

E! 3i4otala#u$ul lateral + centrii $a/iet/ii!

B! ra4ortul dintre CAF eli(erat i AF con$u#at

>53. Sunt (ti"uli &i.i'l'*ici ca e e*lea.

4entru o)idarea a B #0 de 4rinci4ii ali#entare

a)' tul ali"enta ,

A! $cderea de4o-itelor de $u($tan/e nutriti.e

$u( nor#al
C! ra4ortul dintre CAF eli(erat i AF con$u#at

4entru o)idarea a l0 de 4rinci4iu ali#entar


B! o(inuin/a D! ra4ortul dintre CAF eli(erat i AF con$u#at

4entru o)idarea a BAA 0 de 4rinci4ii ali#entare

C! $ti#ularea ali#entar a rece4torilor din

ca.itatea (ucal
E! ra4ortul dintre CAF eli(erat i AF con$u#at

4entru o)idarea a BA #0 de 4rinci4ii ali#entare!

D! 4lenitudinea 0a$trointe$tinal

>52. Re*la ea a)' tului ali"enta (e a&l (u/

E! centrul oa#ei in3i(at!

in&luen#a u "t'a el' (t uctu i ne +'a(e,


>55. A)' tul ali"enta A! 3i4otala#u$ul .entro#edial + centrii

a#i'nal ) e(u)une,

oa#ei
A! a4ort ali#entar #ai #are dec6t con$u#ul B! trunc3iul cere(ral + controlea- #a$tica/ie7

de0luti/ia

B! a4ort ali#entar rit#at7 ada4tat aco#odrii

0a$trice
C! a#i0dala i c6te.a arii corticale ale $i$+

te#ului li#(ic

506

!iolo"ie

C! a4ort ali#entar ada4tat con$u#ului de

C! co(ala#in

ener0ie

D! retinol D! a4ort ali#entar 3i4ercaloric

E! toco erol! E! a4ort ali#entar 3i4ocaloric! >57. Aita"inele cu

'l -n acti+itatea (i(te4


>56. P 'du(ele lactate (unt /'*ate -n,

"ului ne +'( (unt, A! 4irido)ina

B! nicotina#ida

A! co(ala#in

C! tia#ina

B! ri(o la.in

D! toco erolul

C! retinol

E! acidul a$cor(ic!

D! 4irido)in

>5>. E)iteliile de (u) a&a# (unt in&luen#ate

E! calci erol!

765.

de,

>59. Oul e(te /'*at -n,

A! 4irido)in

A! toco erol

B! iloc3inon

B! co(ala#in

507

!iolo"ie

C! iloc3inon

C! tul(urri cardiace

D! retinol

D! 4ela0r

E! calci erol!

E! tul(urri di0e$ti.e!

D@Z! Ur#toarele a ir#a/ii de$4re inani/ie $unt corecte:


H?H!

>72. H'ala /e i4/e i e(te c'n(ecin#a a+ita4

"in'.ei,

A! de4o-itele de 0lucide $unt 0olite =n c6te.a

H?D!

A!B7

ore
766. C! B7

H.H3

B! de4o-itele de li4ide $unt 0olite =n trei a-e

C! de4o-itele de 4roteine $unt 0olite con$tant

H?N!

d!(dF

D! de4o-itele de li4ide $unt 0olite con$tant

E! 4roteinele au trei a-e de de4leti/ie!

>7<. A+ita"in'.a PP duce la,

A! der#atit

B! tul(urri $e.ere ale &NC

#este pentru admitere $%&&

508

4$%. H?Z! ]C

BF i B?!rM

HNH! HND!

,0 +<R D! $4er#atocitul

$ecundar
HNA!

,+8
D! $4er#ato0onii!

HNB!

<G

47$. &'
HNF!
C! a.ori-ea- nidarea oului >66.

Selecta#i a&i "a#iile &al(e,

D! deter#in di$4unerea caracteri$tic

a /e$utului adi4o$ $u(cutanat

A! e4iteliul care aco4era o.arul

e$te $trati icat

E! $ti#ulea- de-.oltarea or0anelor

0enitale e#inine!

B! al(u0ineea o.arului $e 0$e$te

la $u4ra a/a lui

H N @!

A
HNN!

*! oliculii o.arieni $e 0$e$c =n -ona cor+ ticala

>6>. In u "a di+i.iunil'

"ei'tice din cad ul ()e "at'*ene.ei e.ult,


D! -ona #edular con/ine A! $4er#atocitul 4ri#ar

nu#ai .a$e $an0.ine

B! $4er#atocitul de ordinul l

E! o.arul

e$te or0anele .ecine!

le0at

de

C! $4er#ato-oi-i

>69. U "t'a ele

a&i "a#ii e&e it'a e la &'licuiul "atu nu (unt ade+a ate,

#este pentru admitere $%&&

509

A! $e or#ea- dintr+un oii cui $ecundar

>6;. A&i "a#ii

&al(e e&e it'a e +a(cula i4 .a#ia '+a ului (unt,

la

B! con/ine =n interior o.ocitul

A! e$te a$i0urat de o $in0ur arter

C! $e #ai nu#ete i olicul ter/iar

B! .enele

de$c3id in erioar
D! or#area lui =nce4e la 4u(ertate

o.arului $e =n .ena ca.

C! aorta E! $e .a tran$ or#a #ai intai in cor4 al(!

a(do#inal artera o.arian

e#ite

>6:. U "t'a ele

a&i "a#ii

nu

(unt

D! .ena o.arian $t6n0 $e

c' ecte,

.ar$ =n .ena renal $t6n0

A! cor4ul al( are rol $ecretor

E! artera o.arian $e de$4rinde

din artera

B! cor4ul 0al(en con/ine /e$ut cicatricial >9<. A&i "a#iile c' ecte

e&e it'a e la

ute (unt,
C! cor4ul al( 4ro.ine din cor4ul 0al(en A! e)tre#itatea

#are

e$te

orientat

in erior
D! olicuiul #atur $e tran$ or# =n cor4

0al(en
B! e$te or#at din dou 4r/i: colul i

cor4ul uterin
E!

4ro0e$teronul e$te 4rodu$ de cor4ul


C! e$te $ituat =ntre .e-ica urinar i rect

eL < 0al(en!

#este pentru admitere $%&&

510

D! e$te un or0an #u$culo$7 ca.itar i i#4ar

D! #ucoa$a e$te or#at dintr+un

e4iteliu 4a.i#ento$ $i#4lu

E! .a0inul $e in$er 4e i$t#! E! #a$oar N+Z c# =n lun0i#e!

>92. Cile

()e "atice int ate(ticula e u "t'a eleE cu e@ce)#ia,

(unt
>95. O *anele e ectile ale )eni(ului (unt,

A! tu(ilor $e#ini eri dre4/i

A! uretra

B! canalului e<aculator

B! cor4ul $4on0io$

C! uretrei

C! 0landele (ul(o+uretrale

D! canalului e4ididi#ar

D! cor4ii ca.e#oi

E! re/elei te$ticulare!

E! 0landul!

>93. U "t'a ele a&i "a#ii

e&e it'a e la +a*in

>97. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte,

(unt c' ecte,


A! $4er#ato0ene-a are loc =n tu(ii A! $e de$c3ide =n .e$ti(ulul .a0inal

$e#ini eri contor/i

B! ace 4arte din cile 0enitale e#inine

B! te$ticulul c6ntrete a4ro)i#ati. FD!0

C! $e in$er 4e i$t#ul uterin

C! =n re/eaua te$ticular $e de$c3id tu(ii

dre4/i

#este pentru admitere $%&&

511

D! lo(ulii te$ticulului con/in canalele e e+ rente

E! canalul de erent continu canalul e4ididi#ar!

>9>. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+a ateE cu

e@ce)#ia,

A! 4ro$tata e$te $ituat =n <urul uretrei

B! .e-icula $e#inal are o lun0i#e de H+D c#

C! 4ro$tata e$te o 0land endocrin

D! .e-iculele $e#inale $unt $ituate $u(

512

!iolo"ie

HNC!

nrn!"#t#Func#ia de e) 'duce e

D! $e or#ea- direct dintr+un olicul 4ri#ar

>>5. U "t'a ele

a&i "a#ii

e&e it'a e

la

E! con/ine =n interior o.ocitul!

'+a e (unt c' ecte,


>>>. Selecta#i a&i "a#iile ade+ ate, A! $unt $ituate =n ca.itatea 4el.in A! o.ocitul e$te con/inut =ntr+un olicul B! 4a.ilionul tro#4ei aco4er a/a lateral a

$ecundar

o.arului
B! cor4ul al( $ecret 4ro0e$teron C! a/a lateral $e a l 4e 4eretele lateral al

ca.it/ii 4el.ine
C! cor4ul 0al(en 4ro.ine din tran$ or#area

unui olicul #atur


D! dia#etrul #are al o.arului #a$oara @+D c# D! cor4ul al( $e or#ea- din cor4ul 0al(en E! unc/ia o.arului e$te endocrin7 el 4ro+

duc6nd o.ule i 3or#oni!


E! cor4ul 0al(en are rol $ecretor!

>>7. F'licuiul "atu

a e u "t'a ele ca ac4


>>6. Aa(cula i.a#ia '+a ului e(te ca acte i4

te i(tici,

.at ) in u "t'a ele a()ecte,


A! $e #ai nu#ete i olicul $ecundar A! artera o.arian e$te o ra#ur a arterei

uterine
B! du4a o.ula/ie $e tran$ or# #ai =nt6i =n

cor4 al(
B! .ena o.arian drea4t $e .ar$ =n .ena

ca. in erioar
C! e$te cel #ai .olu#ino$ olicul

513

!iolo"ie

C! artera uterin d o ra#ur o.arian

B! $tratul unc/ional al uterului e$te 4eri+

#etrul

D! .ena o.arian $t6n0 $e .ar$ =n .ena

ca. in erioar

C! #io#etrul e$te or#at din #u$culatura

$triat

E! .a$culari-a/ia o.arului e$te a$i0urat de o

$in0ur artera!

D! 4eri#etrul $e 0$ete nu#ai la ni.elul

cor4ului uterin

>>9. T '")ele ute ine, E! tunica $eroa$ $e nu#ete endo#etru A! $unt conducte #e#(ranoa$e >>;. U "t'a ele

a&i "a#ii +ul+ (unt ade+ ate,


B! #a$oar N+BF c# =n lun0i#e A! C! $e de$c3id =n ca.itatea uterina

e&e it'a e la

ace 4arte din cile 0enitale e#inine

B! 0landele $e(acee #ari $e 0$e$c la ni.elul

la(iilor #ari
D! ac 4arte din cile 0enitale e#inine

C! (ul(ii .e$ti(ulari $unt or0ane erectile E! 4re-int ra#uri tu(are 4ro.enite nu#ai

din artera uterin!


D! =n .e$ti(ulul .a0inal $e de$c3ide nu#ai

.a0inul
>>:. A&i "a#iile

ade+ ate (t uctu a ute ului (unt,

e&e it'a e

la

E! e$te .a$culari-at de ctre artera ruinoa$ A! endo#etrul c4tuete ca.itatea uterin

intern!

514

!iolo"ie

>6<. Cile ()e "atice int ate(ticula e (unt

D?F! F&':

e) e.entate de,

A! canalele e eren/e

A! $ti#ulea- creterea i #aturarea oliculului

B! re/eaua te$ticular

B! e$te $ecretat de neuro3i4o i-a

C! canalul de erent

C! $ti#ulea-a $4er#ato0ene-a!

D! tu(ii $e#ini eri dre4/i

D! nu 4re-int .aria/ii =n cadrul ciclului

#en$trual

E! canalul e4ididi#ar!

E! $ti#ulea- $ecre/ia 3or#onilor $e)uali

e#inini!
>62. Canalul eBaculat'

e.ult din uni ea,


>65. Ac#iunile e(t '*enil' (unt u "t'a ele,

A! canalelor e eren/e A! 4roduc #odi icri $ecretorii la ni.elul

#ucoa$ei uterine
B! canalului .e-iculei $e#inale cu canalul

de erent

C! uretrei cu canalul .e-iculei $e#inale

D! canalului de erent cu uretra

E! canalului e4ididi#ar cu uretra!

#este pentru admitere $%&&

515

HNZ! a.ori-ea- acti.itatea o$teo(la$ticaAc#iunile te(t'(te 'nului (unt, A! ana(oli-ant 4roteic 4uternic

D! e4iteliul care aco4er o.arul e$te de ti4

$i#4lu

E! o.arul e$te le0at de or0anele .ecine! B! de-.oltarea $c3eletului! >:;. Ac#iunile ) '*e(te 'nului (unt u "4 C! di#inua tonu$ul e4iteliului $4er#ato0enic

t'a ele,

A! $ti#ulea- a4ari/ia caracterelor $e)uale

HCA!

,,

$ecundare la e#eie

481.
HCF!

i
B! a.ori-ea- 4$trarea $arcinii

D! de-.oltarea #uc3ilor

E $ti#ulea- creterea or0anelor 0enitale #a$culine!

C! $ti#ulea- de-.oltarea 0landelor #a+ #are

D! 4re0tete #ucoa$a uterin =n .ederea >::. Selectati a&i "a#iile c' ecte,

nidarii oului

A! -ona cortical a o.arului con/ine olicu+ lii

o.arieni

E! $ti#ulea- co#4orta#entul $e)ual e+ #in!

B! al(u0ineea o.arului $e 0$ete la $u4ra a/a

>;<. Cile ()e "atice e@t ate(ticula e (unt,

lui
A! canalul e<aculator C! i(rele ner.oa$e .e0etati.e $e 0$e$c =n

-ona cortical a o.arului


B! tu(ii $e#ini eri dre4/i

HC@!

#este pentru admitere $%&&

516

C! canalele e erente

A! FA #ilioane

D! re/eaua te$ticular

B! @7D #ilioane

4%4.
HCD!
i<

C! FAA #ilioane

4%$. () E! uretra!

D! BDA #ilioane

E! BFA #ilioane! >;2. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte, >;5. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte, A! e$tro0enii $unt $ecretati de celulele tecii

e)terne
A! 0landele (ul(o+uretrale $e de$c3id in

uretra
B! 4rolactina $ti#ulea- $ecre/ia cor4ului

0al(en
B! .e-iculele $e#inale au o l/i#e de H+D c#

C! =n ti#4ul $arcinii cortico$u4rarenala $ecret e$tro0eni i 4ro0e$teron D! =n 4erioada 4o$to.ulatorie 3or#onii $e)uali e#inini $unt $ecreta/i de cor4ul 0al(en

C! 4ro$tata e$te $ituat $u( .e-ica urinar

D! .e-icula $e#inal e$te un or0an i#4ar E! dac ecunda/ia nu a a.ut loc o.ulul $e

eli#in =n -iua a F?+a!


E! 4ro$tata e$te o 0landa e)ocrin! >;3. Nu" ul "ediu de ()e "at'.'i.i din4

t 4un "ililit u de ()e " e(te,

>;7. Cile *enitale &e"inine (unt e) e.entate

de u "at'a ele ' *aneE cu e@ce)#ia,

#este pentru admitere $%&&

517

>;>.

D! 4ro0e$teronul e$te $ecretat de Micului

#atur

>;6. U "t'a ele a&i "a#ii ) i+it'a e la +a4

*in nu (unt ade+ ate,

E! cor4ul 0al(en 4roduce e$tro0eni!

A! #ucoa$a lui e$te or#at din e4iteliu

4a.i#ento$ $trati icat

>;:. Cile ()e "atice e@t ate(ticula e (unt

u "t'a eleE cu e@ce)#ia,

B! $e in$er 4e colul uterin

A! canalul de erent

C! $tratul $au #u$cular con/ine i(re $triate

B! canalele e erente

D! .e$ti(ulul .a0inal e$te deli#itat de la(i+

ile #ari

C! canalul e4ididi#ar

E! e$te un conduct #u$culo+con<uncti.!

D! re/eaua te$ticular

>;9. Selecta#i a&i "a#iile &al(e,

A! cor4ul 0al(en 4ro.ine direct din tran$+

or#area oliculului $ecundar

B! o.ocitul e$te con/inut =ntr+un olicul

#atur

C! cor4ul al( are rol $ecretor

518

!iolo"ie

DZZ! uretra!0landele (ul(o+uretrale $e de$c3id =n uretr!

o.arului

E! a/a #edial a o.arului ocu4 o$a o.arian! >96. -n u "a di+i.iunil'

din cad ul '+'*e4

ne.ei e.ult,
>9:. F'licuiul "atu , A! o.ocitul 4ri#ar A! nu e$te cel #ai .olu#inou$ olicul B! 4ri#ul 0lo(ul 4olar B! $e #ai nu#ete i olicul de *raa C! o.o0onia + 3a4loida C! D! o.ocitul $ecundar + di4loid D! $e or#ea- direct dintr+un olicul 4ri+

or#area lui =ncetea- la #eno4au-

#ordial
E! -i0otul!

E! du4a o.ula/ie $e .a tran$ or#a =n cor4 >99. U "t'a ele a&i "a#ii nu (unt c' ecte,

0al(en!

A! o.arul c6ntrete ?+C 0

>9;. T '")ele ute ine nu,

B! unc/ia o.arului e$te e)ocrin7 el 4roduc6nd

A! $e =ntind de la o.are la uter

o.ule i 3or#oni

B! $e de$c3id nu#ai in ca.itatea a(do#inala C! o.arele $unt $ituate =n ca.itatea 4el.in

C! D! 4a.ilionul tro#4ei aco4er a/a #edial a

ac 4arte din cile 0enitale e#inine

519

!iolo"ie

D! $unt conducte #u$culo+#e#(ranoa$e

A! e4ididi#ul ace 4arte din te$ticul

E! au ra#urile arteriale tu(are 4ro.enite nu#ai

B! al(u0ineea e$te ine)ten$i(ila

din artera o.arian!

C! canalele e eren/e a<un0 =n canalul e4i+ >:<. C' )ul *al/en,

didi#ar

A! 4roduce e$tro0eni

D! tu(ii $e#ini eri contor/i $e 0$e$c la ni.elul

lo(ulilor te$ticulari
B! $e or#ea- direct din olicuiul $ecundar E! e)i$t FDA+@AA lo(uli 4entru iecare te$ticul!

C! $e .a tran$ or#a =n cor4 al( >:7. =' "'nul luteini.ant CL=D,

D! are rol $ecretor

A! $ti#ulea- o.ula/ia

E! con/ine =n interior7 o.ocitul!

B! $ti#ulea- $ecre/ia cor4ului 0al(en

>:2. Cile *enitale &e"inine (unt e) e.entate

de,

C! re0lea- $ecre/ia de te$to$teron

>:3.

D! ! $ti#ulea- $ecre/ia 3or#onilor $e)uali

e#inini

A! .a0in! E! e$te $ecretat de neuro3i4o i-!

>:5. Selecta#i a&i "a#iile &al(e,

520

!iolo"ie

>:>. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte,

>:9. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecteE cu

e@ce)#ia,
A! te$to$teronul e$te 4rodu$ de celulele LeOdi0 A! (ul(ii .e$ti(ulari $unt or0ane erectile

B! te$ticulul nu $ecreta e$tro0eni B! la(iile #ici $unt 4re.-ute cu 0lande

$e(acee #ari
C! te$to$teronul e$te un 3or#on 4oli4e4+ tidic C! .ul.a e$te or0an 0enital e)tern D! te$to$teronul are o $tructura $terolic D! uretra $e de$c3ide =n .e$ti(ulul .a0inal E! 3i4er$ecre/ia de te$to$teron duce la in+

antili$# 0enital!
E! .enele .ul.ei $e .ar$ =n .ena iliac

e)tern!
>:6. C' )ul al/, >::. O+ulul "Pne +ia/il du) '+ula#ie, A! are rol $ecretor A. 23 ' e B! con/ine /e$ut cicatricial B! NF ore C! con/ine o.ocitul C. HC ' e D! $e or#ea- din cor4ul 0al(en D! FH ore E! 4roduce 4ro0e$teron!

#este pentru admitere $%&&

521

DCZ! @? ' e.C'le(te 'lul, A! e$te 4re-ent =n co#4o-i/ia (ilei

A! di-a3arida-ele $unt $ecretate de 0landele

inte$tinale Brunner

B! a($or(it la ni.el inte$tinal a<un0e la icat

4rin artera 3e4atic

B! li#(a are o iner.a/ie $en-orial a$i0urat

de ner.ii 17 1II7 IE

C! $e 0$ete =n con$titu/ia c3ilo#icronilor

C! $ti#ularea $i#4aticului inten$i ic 0li+

co0enoli-a 3e4atic

D! din $6n0e e$te di#inuat $u( ac/iunea

3or#onilor tiroidieni

D! 0luco-a i 0alacto-a $e a($or( la ni.el

inte$tinal 4rintr+un $i$te# de tran$4ort acti. Na+de4endent


E! $e 0$ete =n $tructura #e#(ranelor E! la ni.elul icatului $e inten$i ic li4o0e+

R celulare! 6<:. Ine +a#ia (t'"acului e(te a(i*u ata ) in, A! i(re 4ara$i#4atice a4ar/in6nd ner.ului .a0
DZA!

ne-a $u( ac/iunea in$ulinei! 62<. Gluc'.a, A! $e a($oar(e acti. la ni.elul enterocitului

B! a<un0e la icat 4e calea .enei 4orte

B! i(re $i#4atice 4re0an0lionare din #icul

ner. $4lan3nic

C! e$te de4o-itat =n icat $u( or# de

0lico0en

C! i(re 4ara$i#4atice din re0iunea &F+&H D! $e tran$ or# =n acid lactic 4rin 0licoli-

aero(
D! i(re 4re0an0lionare 4ara$i#4atice ale

ner.ilor 4el.ieni
E! 4oate i utili-at 4entru $inte-a de tri0li+

ceride!
E! i(re $i#4atice 4o$t0an0lionare ! 6<;. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte,

#este pentru admitere $%&&

522

622. A"in'aci.ii,

C! $e 4oate $ecreta acti. la ni.el tu(ular renal

A! re-ult din cata(oli-area 4roteinelor $u( ac/iunea &T' B! la ni.elul enterocitului $e a($or( acti.

D! 4artici47 la ni.elul tu(ului contort di$tal7

la #ecani$#e de tran$4ort 4rin $c3i#( ionic

C! 4rin decar(o)ilare $e tran$ or# =n a#ine (io0ene D! 4rin de-a#inare $e tran$ or# =n cetoa+

E! $e 4oate a($or(i la ni.elul colonului!


627.

I'nul de =F,
A! $e rea($oar(e acti. la ni.elul tu(ului

contort 4ro)i#al
E! $e rea($or( 4a$i. la ni.elul tu(ului con+

tort 4ro)i#al!
623.

Aci.ii * a$i, A! $e a($or( 4a$i. !

B! $e $ecret acti. la ni.el tu(ular renal

C! $e 0$ete 4redo#inant =n $ecre/ia 4an+ B! re-ult din ac/iunea li4a-ei a$u4ra li4i+

creatic

delor e#ul$ionate!
D! =n concentra/ie #are duce la $cderea C! re-ult din ac/iunea corti-olului a$u4ra

tri0liceridelor

4'+ului7 a.ori-6nd di$ocierea o)i3e#o+ 0lo(inei

D! $e 4ot tran$ or#a =n a#ine (io0ene


62>.

E! 4oate or#a =n tu(ii renali ionul de a#o+

niu! C'le(te 'lul,


A! intr =n $tructura tri0liceridelor

E! 4ot e)i$ta =n 4la$# $u( or# li(er!


625.

I'nul de NaF, A! $e rea($oar(e acti. la ni.el tu(ular renal

B! $t la (a-a $inte-ei de te$to$teron

B! 4artici4a la reali-area 4oten/ialului de

#e#(ran

C! =n 3i4o$ecre/ia tiroidian crete ni.elul

$u =n $6n0e

#este pentru admitere $%&&

523

D! intr =n $tructura c3ilo#icronilor

E! $t la (a-a $inte-ei de corti-ol!


626.

F'(&'li)idele, A! intr =n $tructura c3ilo#icronilor

B! $tau la (a-a $inte-ei de #ineralocorti+

coi-i

C! a($or(ite la ni.el inte$tinal a<un0 =n c3i+

li erul central

D! intr =n $tructura #e#(ranelor celulare

E! $tau la (a-a $inte-ei de 0lucocorticoi-i!

524

!iolo"ie

DZB!

Panc ea(ul,U "t'a ele a&i "a#ii e&e it'a e la c' )ul *al/en (unt ade+ ate, A! $ecre/ia lui e$te $ti#ulat de F&'

E! e$te $ituat =ntre $i# i-a 4u(ian i rect!

SIA.

%nt e/ i a('ciati+e

B! 4roduce nu#ai e$tro0eni

6<<. Sunt ca acte e (t uctu ale ale (t'"a4

cului,

C! $e tran$ or# =n cor4 al( dac o.ulul nu a

o$t ecundat

A! la ni.elul #ucoa$ei + un e4iteliu cilin+

dric 4$eudo$trati icat

D! $ecre/ia lui $cade (ru$c =n -iua a F?+a

dac o.ulul a o$t ecundat

B! 0landele 4ilorice $ecret actorul intrin$ec

DZF!

! E! 4roduce 3or#oni $e)uali =n a-a a F+a a ciclului o.arian!

C! e$te iner.at 4ara$i#4atic 4rin i(re ale

ner.ului .a0

>;;. U "t'a ele a&i "a#ii e&e it'a e la

D! #u$culatura con/ine un $trat de i(re

ute (unt &al(e,

circulare $ituate cel #ai 4ro und

A! e$te or#at din trei 4r/i: col7 cor4 i i$t#

E! 4re-int iner.a/ie 4ara$i#4atic cu ori+

0inea =n &F+&H!

B! .a0inul $e in$er 4e colul uterin

6<2. Sunt ca acte e "' &'&unc#i'nale ale

inte(tinului (u/#i e,
C! e$te un or0an ca.itar A! la ni.elul #ucoa$ei ac/ionea- PT'

D! e)tre#itatea lui #are e$te orientat in+

erior

B! are iner.a/ie 4ara$i#4atic a$i0urat de

ner.ul .a0

525

!iolo"ie

C! #ucoa$a 4re-int un e4iteliu cilindric

B! .enele 3e4atice $unt a luen/i ai .enei ca.e

uni$trati icat

in erioare

D! en-i#ele inte$tinale $unt $ecretate de

C! 0luconeo0ene-a e$te in3i(at $u( ac/iunea

0landele Brunner

in$ulinei

E! $ecret en-i#e 4roteolitice cu# ar i

D! $e $inteti-ea- cole$terol din aci-i (iliari

0elatina-a!

E! iner.a/ia 4ara$i#4atic 4ro.ine din $e0+ 6<3. =e)at'citele,

A! au o $ecre/ie e)ocrin cu rol =n e#ul$io+

narea 0r$i#ilor

#entele #edulare S34S7. 6<7. Glandele (ali+a e, A! $ecret $u($tan/e endo0ene cu rol (acte+ ricid cu# ar i ureea7 creatinina i acidul uric

B! $unt iri0ate i de $6n0e 4ro.enit din artera

B! $unt iner.ate .e0etati. 4ara$i#4atic de

3e4atic7 ra#ur a trunc3iului celiac

ner.ul .a0

C! deli#itea- canaliculele (iliare intralo+

C! 4re-int o $ecre/ie .6$coa$ $u( ac/iunea

(ulare

$i$te#ului .e0etati. $i#4atic

D! $inteti-ea- 0lico0en $u( ac/iunea in$u+

D! $unt 0lande e)ocrine7 .r$6ndu+i 4ro+

linei

du$ul =n #ediul intern

E! $inteti-ea- (ila $u( ac/iunea coleci$to+

E! nucleul $ali.ator in erior e$te i#4licat =n

c3ininei! 6<5. La ni+elul &icatului, A! are loc circuitul entero3e4atic al $rurilor (iliare : icat + duoden + <e<un + colon

re le)ul $ecretar al 0landelor 4arotide! 6<>. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte cu ) i+i e la li"/, A! 4artici4 la de0luti/ie B! e$te iner.at $en-iti. de ner.ul 3i4o0lo$

+ .ena 4orta + icat>

C! 4a4ilele ili or#e au #u0uri 0u$tati.i

526

!iolo"ie

4entru 4erce4/ia 0u$tului a#ar

D! e$te iner.at $en-orial de ner.ii 1II7 IE7

EI

E! are o 4uternic #u$culatur de ti4 .i$+

ceral! 6<6. GlucideleE -n u "a ) 'ce(ului de a/4 (' /#ieE (unt t ecute -n, A! .ena ca. in erioar

B! .ena ca. $u4erioar

C! artera 3e4atic

D! .ena 4ort

#este pentru admitere $%&&

527

DZ@! c3ili erul central!ner.ii tri0e#eni $unt #icti

B! a)o4la$#

DZH!

i,
C! $arco4la$#

DZD! I

DZ?!

Rjh i 7 $i!Rl

DZN!

D! 4la$#ale#

E! $4a/iu 4erinuclear! DZC! i8


653.

Nucleul e(te a/(ent =n u "t'a ele celule,

A! eritrocite #ature

D! ori0inea a4arent a ner.ului tri0e#en e$te

4e a/a anterioar a 4edunculului cere(ral! 65<. G(i#i ()un(u ile &al(e, A! ner.ul a(ducen$ are ori0inea real =ntr+ un nucleu #otor 4ontin

B! 4lac3ete $an0uine

C! i(rele #iocardice

B! ner.ul o4tic e$te or#at din a)onii neu+ 7

ronilor #etatala#ici

D! leucocite

C! ori0inea a4arent a ner.ului acial e$te 4e

E! neuroni!

a/a anterioar a 4un/ii

U "t'a ele celule nu e) e.int neu 'ni "'di&ica#i, A! celulele cu (a$tona i celulele cu con
655.

D! ori0inea a4arent a ner.ului 0lo$o arin+

0ian e$te =n an/ul retrooli.ar

B! celulele oliculare 0landulare tiroidiene

E! ori0inea real a ner.ului .a0 e$te =n

4unte! 652. Ale*e#i te "enii ce de&ine(c ' "e"/ an celula , A! neurile#

DZZ! ?AA!
?AB!

BG i =l

?AF!

<i

#este pentru admitere $%&&

528

C! celulele $en-oriale din #u0urii 0u$tati.i

D! celulele rece4toare ol acti.e $unt neuroni

#odi ica/i

D! celulele rece4toare auditi.e

E! tiroida con/ine /e$ut 0landular olicular!

E! celulele rece4toare ol acti.e!

656. Ma ca#i (t uctu ile acelula e,

657. Nu ) e.int ) elun*i i,

A! 4u4ila

A! celulele e4iteliul #ucoa$ei inte$tinale

B! teaca &c3Sann

B! celulele e4iteliilor 4a.i#entoa$e

C! $eroa$a tu(ului di0e$ti.

C! leucocitele

D! oa$ele

D! neuronul

E! 4ericardul!

E! celulele 0liale!
65>.
60 3.

659. Sunt ' *anite ()eci&ice

Ma ca#i a&i "a#iile c' ecte, -Li A! ne ronii $unt celulele $4eci ice rinic3ilor
A! cor4u$culii Pacini

B! #u0urii 0u$tati.i $unt c3e#orece4tori B! cor4u$culii Ni$$l

C! de$#o-o#ii $unt celule C! centriolii

#este pentru admitere $%&&

529

D! #io i(rilele

D! uter

E! a$tro0lia!

E! iri$!

65:. Ale*e#i ' *anitele celula e c'"une,

67<. U "t'a ele (t uctu i nu (unt celule,

A! nucleolii

A! ne ronul

B! neuro i(rileleR

B! neuronul

C! .acuolele

C! i(ra #u$cular neted

D! #aculele

D! al.eola 4ul#onar

E! #itocondriile!

E! oliculul tiroidian!

65;. e(utul "u(cula

neted (e a&l -n c'n4 (titu#ia u "t'a el' ' *ane (au (t uctu i,

672. U "t'a e (t uctu i ale *landel' "i@te

(unt e()'n(a/ile de (ec e#ia e@'c in,

A! $to#ac

A! celulele in$ulelor Lan0er3an$ B! celulele acinilor 4ancreatici

B! dia ra0#a C! celulele inter$ti/iale LeOdi0

C! .e-ica urinar D! re/eaua te$ticular

#este pentru admitere $%&&

530

E! al(u0ineea o.arului!

673. A)a,

531

!iolo"ie

?AH! e$te con$er.at =n or0ani$# $u( ac/iunea AD'+lui care $cade diure-a 4rin $ti#ularea rea($or(/iei R e$te! n3$nr3it arti. la ni.e!lnl inte$tinului$ecret in$ulina care $ti#ulea- li4oli-a =n /e$utul adi4o$ A! are o $ecre/ie e)ocrin alcalin

D! $e a($oar(e inte$tinal7 a($or(/ia iind

a.ori-at de PT'

E! $u( or#a de o$ a/i $e re0a$e$te in

B! $ecret 0luca0on care crete or/a de

co#4o-i/ia c3i#ica a oa$elor! 62;. Glic'*en'li. e(te (ti"ulat de, A! adrenalin

contrac/ie #iocardic
B! e ortul i-ic #oderat C! $ecret cole$terol+li4a-a!
629.

Muc'a(a *a(t ic,


A! $ecret 0a$trin C! $i$te#ul .e0etati. 4ara$i#4atic

B! e$te or#at dintr+un e4iteliu cilindric

$trati icat

D! $i$te#ul .e0etati. $i#4atic

C! con/ine 0lande o)intice =n re0iunea un+

E! e)4unerea la ri0!
63<. 6<>.

dic i a cor4ului

Ale*e#i ()un(u ile c' ecte ) i+ind "etatala"u(ul, A! ace 4arte din $tructurile dience alice

D! are rol $ecretor e)ocrin i endocrin B! e$te or#at din coliculii c.adri0e#eni E! e$te $ti#ulat din 4unct de .edere $ecretor

de $i$te#ul ner.o$ .e0etati. $i#4atic! 62:. I'nul de Ca3F, A! tran$ or# ca-einatul de calciu =n ca-e+ ino0en

C! e$te con$tituit din cor4ii 0enicula/i laterali

i #ediali

D! re4re-int $ta/ii de releu 4e calea .i-ual i B! $e a($oar(e acti. la ni.elul enterocitelor

acu$tic

C! $e rea($oar(e la ni.el tu(ular renal $u(

ac/iunea calcitoninei

E! con/ine al treilea neuron al cii o4tice! 632. Sti"ula ea (i")aticului dete "in,

532

!iolo"ie

A! dilatarea 4u4ilei

B! a$ciculul tecto$4inal

B! contractia #uc3ilor circulari ai iri$ului

C! a$ciculul .e$ti(ulo$4inal

C! $ti#ularea $ecre/iei tiroidiene

D! a$ciculul 4ira#idal direct

D! 0lico0enoli- E! dilatarea (ron3iilor!

E! a$ciculul ru(ro$4inal!

637. Ulti"ul neu 'n al cii, 633. Identi&ica#i e&ectele (ti"ul ii )a a(i"4

)aticului,
A! 4ira#idale e$te $ituat =n 4ira#idele

4ontineG!
A! contrac/ia 4u4ileiG

B! 4ira#idale e$te $ituat =n coa#ele anteri+ B! $ti#ularea $ecre/iei 0a$trice7 inte$tinale i

oare ale #du.ei $4inriiG

4ancreaticeG

C! 4ro4rioce4ti.e contiente e$te $ituat =n C! #idria-a

tala#u$G

D! .a$ocon$tric/ie la ni.elul 4ielii E! $ti#ularea $ecre/iei lacri#ale!

D! $en$i(ilit/ii e)teroce4ti.e e$te locali-at

=n tala#u$G

635. Ale*e#i &a(ciculele ca e a)a #in cil'

e@t a)i a"idale,

E! 0u$tati.e e$te locali-at =n 3i4otala#u$!

A! colateralele tractului o4tic ce a<un0 =n

63>. Si(te"ul

e@t a)i a"idal

)'ate

a+ea

#e-ence al

' i*inea -n,

533

!iolo"ie

A! #du.a $4inrii

B! ner.ii o4tici con/in a)onii neuronilor

(i4olari ai retinei

B! $coar/a cere(ral

C! #e-ence al

D! 3i4otala#u$

E! #etatala#u$!

636. P in t unc!iul ce e/ al t ec $i &ac (i4

na)(e u "t'a ele ci,

A! Xine$te-ic

B! tactil

C! 4ira#idal

D! .i-ual

E! 0u$tati.!

639. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte,


A! ori0inea real a ner.ilor ol acti.i e$te

re4re-entat de neuronii (i4olari ai #u+ coa$ei ol acti.e

#este pentru admitere $%&&

534

?A?! ner.ii tro3leari $unt #otorii

6>5. U "t'a ele a&i "a#ii (unt &al(e,

?AN!
?AC!

Li

A! i(rele $i#4atice $ti#ulea-

nodului $inoatrial

6>3. U "t'a ele

a&i "a#ii (unt

ade+ ate,

B! i(rele 4ara$i#4atice $ti#ulea-

nodului $inoatrial

A! al III+lea neuron al cii 0u$tati.e

$e a l =n cor4ul 0eniculat lateral din #etatala#u$

C! i(rele 4ara$i#4atice in3i(

nodului $inoatrial

B! al III+lea neuron al cii

D! i(rele $i#4atice contract

.e$ti(ulare $e 0$ete =n cor4ul 0eniculat #edial din #e-ence al

#uc3iul c.adrice4$ e#ural

E! i(rele 4ara$i#4atice rela)ea- C! al II+lea neuron al cii ol acti.e $e

#uc3iul croitor!

0+ $e$te =n (ul(ul ol acti.

6>7. D! al III+lea neuron al cii o4tice $e 0$ete

U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate,

A! creterea ?AZ!

_L =n cor4ul 0eniculat lateral

din #etatala+

i #aturarea oliculului o.arian $unt $ti#ulate de F&'

?BB! #u$

!!!
?BA!

B! o.ula/ia i or#area cor4ului

0al(en $unt $ti#ulate de L'

E! al III+lea neuron al cii o4tice $e

C! F&'+ul i L'+ul $unt 3or#oni

0$ete =n cor4ul 0eniculat #edial din #etatala#u$!

tireotro4i

#este pentru admitere $%&&

535

D! F&'+ul i L'+ul $unt 3or#oni

0onadotro4i

P 't'neu 'nul cii (en(i/ilit#ii te "ice $i du e 'a(e e(te l'cali.at la ni+elul, A! neuronilor din 0an0lionii $4inali
6>6.

E! neuro3i4o i-a $ecret 3or#onii

0onadotro4i!

B! ter#ina/iilor ner.oa$e li(ere

6>>.

Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte ) i+ind de4

C! corte)ului cere(ral

623.&eca#ia,

D! 0an0lionului tri0e#inal

A! re4re-int 4roce$ul de eli#inare

a #ateriilor ecale din inte$tin


E! 0an0lionilor 4ara.erte(rali!

B! i(rele 4ara$i#4atice rela)ea-

$ incterul anal intern

6>9. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte,

?B@!

i C! i(rele 4ara$i#4atice rela)ea-

A! ner.ii 17 1II7 IE i E $unt ner.i #icti

$ incte

B! circuitul entero3e4atic i#4lic recircu+ ?BH! rul anal e)tern

larea celei #ai #ari 4r/i a $rurilor (iliare din inte$tinul $u(/ire7 4rin .ena ca.7 =na4oi la icat

C! $ incterul anal e)tern con/ine i(re #u$+ ?BD! ,e R culare $triate a late $u( control .oluntar

C! ocul a4e)ian e$te $ituat la ni.elul $4a+

/iului trei interco$tal $t6n0

D! unele

#icri 4ro4ul$ea-

5=n

#a$9
D! al.eolele 4ul#onare re4re-int unitatea

#or o+ unc/ionala a 4l#6nului

?B?!

<
E! ne ronul e$te unitatea anato#ic i unc+

#este pentru admitere $%&&

536

/ional a rinic3iului!

$4lenic7 0a$tric drea4ta i 3e4atic

6>:. St'"acul,

D! $4lina 4roduce li# ocite7 di$tru0e 3e#a+

tiile (tr6ne
A! .a$culari-a/ia $a arterial e$te a$i0urat

de ra#uri ale trunc3iului celiac

E! $6n0ele .eno$ $4lenic e$te colectat =n

.ena $4lenic7 acea$ta 4artici46nd la or#area .enei ca.e in erioare!


B! .a$culari-a/ia $a arterial e$te a$i0urat

de ra#uri ale arterei #e-enterice $u4erioare


66<. Ti 'ida,

C! i(rele 4ara$i#4atice $ti#ulea- $ecre/ia

en-i#elor 0a$trice i 4eri$talti$#ul 0a$tric

D! i(rele 4ara$i#4atice rela)ea- $ incte+

rul 4iloric

E! en-i#ele 0a$trice $unt 4e4$ina7 tri4$in

i a#ila-a!

6>;. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte,

A! $4lina e$te iri0at arterial de ra#ura

$4lenic a trunc3iului celiac

B! ra#urile trunc3iului celiac $unt arterele

$4lenic7 0a$tric $t6n0 i 3e4atic

C! ra#urile trunc3iului celiac $unt arterele

537

!iolo"ie

?BN!

3or#onii tiroidieni $cad or/a i rec.en/a contrac/iilor cardiacedin iltratul 0lo#erular e$te rea($or(it =n 4ro4or/ie de CAY +rea($or(tia acultati.a C! =n cantitate de F+@ LM-i e$te a($or(it =n colon

iecare #olecul

B! i 0alacto-a $unt tran$4ortate acti. =n

interiorul enterocitelor

D! e$te in0erat =n cantit/i #ari =n dia(etul

in$i4id!

C! =n or0ani$# e$te cata(oli-at 4rin 4roce+

$ul de 0licoli-

675. Li"/a,

D! eli#inat 4rin urin deter#in 0lico-u+

ria
A! inter.ine =n #a$tica/ie E! e$te $ti#ulat $ intre =n celule de ctre

0luca0on!
B! inter.ine =n de0luti/ie

67>. Mu$c!iul (t iat, C! con/ine $e0#entul de conducere al ana+

li-atorului 0u$tati.
A! intr =n alctuirea $ incterului anal e)tern

D! 4re-int #u0uri 0u$tati.i $i la ni.elul

4a4ilelor ili or#e ale #ucoa$ei!

B! or#ea-a $ incterul anal intern

E! =#4in0e (olul ali#entar =n arin0e!

C! intr =n $tructura 4ere/ilor .e-icii urinare

677. Gluc'.a,

D! $e 0$ete =n $tructura $ incterului e)tern

al .e-icii urinare
A! urni-ea-7 4rin o$ orilare o)idati.7 E! e$te $ituat $i la ni.elul #uc3ilor #e#+

(relor in erioare!
?BC!

@H de #olecule de ATP 4entru

538

!iolo"ie

676. O /ita c'n#ine,

A! $e a($oar(e acti. la ni.elul inte$tinului

$u(/ire
A! #uc3ii e)trin$eci ai 0lo(ului ocular B! 4artici4 la or#area /e$utului o$o$

B! $e0#entul 4eri eric al anali-atorului .i-ual C! e$te #o(ili-at din oa$e $u( in luen/a

4arat3or#onului
C! ner.ul ol acti. D! 4artici4 la 4roce$ul de coa0ulare

D! 4arte a ner.ilor cranieni III7 I17 17 1I E! 0landa lacri#al!


E! e$te total rea($or(it 4rin #ecani$#e 4a+ 679. Ficatul,

$i.e la ni.el tu(ular! ?HZ! CAF:

A! e$te 4arte co#4onent a tu(ului di0e$ti.

A! e$te 4rodu$ inal al ana(oli$#ului celular

B! con/ine 4le)ul ner.o$ .e0etati. Auer+

B! la ni.el ti$ular trece din lic3idul inter$ti+

(ac3

/ial =n $6n0ele ca4ilarelor

C! e$te iner.at 4ara$i#4atic de ner.ul .a0

C! =n 4ro4or/ie de DY e$te di-ol.at i-ic! =n

4la$#

D! e$te iner.at .e0etati. $i#4atic 4rin #a+

rele ner. $4lan3nic

D! 4oate di u-a 4rin #e#(rana celular

E! 4ri#ete7 4rin .ena 4ort7 $6n0e =ncrcat

E! re-ult i 4rin de0radarea 0lucidelor!

cu $u($tan/e nutriti.e! ?HC! CaFJ:


6><. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte,

539

!iolo"ie

A! #e#(rul $u4erior 4re-int i: artera (ra+

3ial7 #uc3iul (ice4$ (ra3ial7 #uc3iul trice4$ (ra3ial7 nodurile li# atice a)ilare

B! =n contrac/iile i-o#etrice ale #uc3iului

$triat lun0i#ea #uc3iului r#6ne ne$c3i#(at7 dar ten$iunea $cade oarte #ult

C! a)onii celulei de al III+lea neuron al cii

o4tice or#ea- radia/iile o4tice

D! .a$culari-a/ia nutriti. a

icatului e$te

reali-at de .ena 4ort

E! (ron3iolele re$4iratorii7 duetele al.eolare7

$cule/ii al.eolari i al.eolele or#ea- acinii 4ul#onari! ?DB! La ni.elul cii o4tice:

A! a)onul celui de al III+lea neuron $e ter+

#in =n lo(ul occi4ital

B! neuronul al III+lea al $e a l la ni.elul

$ci-urii calcarine

C! $ci-ura calcarin $e a l la ni.elul $coar+

/ei cere(elului

D! $ci-ura calcarin $e a l 4e a/a (a-al a

e#i$ erelor cere(rale

BHN

+&(. $ci-ura calcarin $e a l 4e! a/a lateral a e#i$ erelor cere(rale!#este pentru admitere $%&& t-----------A! ar(orele (ron$ic re4re-int ra#i ica/iile (ron3iilor drea4ta $i $tin0
?FA!

ce#iant!

692. Fi/ ele ne +'a(e din (t uctu a c' d'a4

nel' late ale )'t a)a #ine,


B! tu(ul di0e$ti. e$te or#at din ca.itate

(ucal7 arin0e7 e$o a07 $to#ac7 inte$tin $u(/ire7 inte$tin 0ro$

A! a$ciculelor tecto$4inale

C! a4aratul di0e$ti. e$te or#at din ca.itate

(ucal7 arin0e7 e$o a07 $to#ac7duoden7 inte$tin $u(/ire7 inte$tin 0ro$7 rect

B! a$ciculelor $4inocere(eloa$e .entral i

dor$al

D! CaFJ i M0FJ $unt 4re-en/i =n $tructura

C! nu#ai a$ciculelor $i$te#ului e)tra4ira+

unor rece4tori .e$ti(ulari!

#idal

69<. U "t'a ele a&i "a#ii (unt &al(e,

D! doar cilor a$cendente

A! celulele cu conuri i (a$tonae re4re-in+

E! i cilor $en$i(ilit/ii ter#ice i dure+

t un ti4 de celule ner.oa$e #odi icate

roa$e!

B! re le)ul 4u4ilar oto#otor are centrii =n

693. Sunt c'")'nente ale c' d'nului ante i'

#e-ence al

din )a tea d e)t u "t'a ele &a(cicule,

C! #e-ence alul $e 0$ete =ntre (ul( i

A! $4ino+tala#ic anterior cu ori0inea =n

4unte

cornul #edular 4o$terior dre4t

D! $ti#ulii lu#inoi 4roduc o $cdere a

B! $4ino+tala#ic anterior cu ori0inea =n

$ecre/iei de #elatonin

cornul #edular anterior dre4t

E! in$ulina e$te $in0urul 3or#on 3i4o0li+

C! ru(ro+$4inal cu ori0inea =n nucleul rou

BHN

din 4artea o4u$

C! $unt dou a-e :de e<ec/ie i i-o.olu#e+

tric>

D! $4ino+tala#ic anterior cu ori0inea =n

co#ul #edular 4o$terior din 4artea $t6n0

D! .al.ele $e#ilunare $unt de$c3i$e E! a4are -0o#otul I!

E! $4inocere(elo$ .entral cu ori0inea =n

69>. St'"acul,

co#ul 4o$terior $t6n0!


A! e$te iner.at 4ara$i#4atic 4rin ner.ul .a0 695. A)a #in atit "du+ei ()in ii cit $i

t unc!iului ce e/ al u "t'a ele (t uctu i,


B! 4re-int contrac/ii 4eri$taltice a cror A! $u($tan/ reticulat

or/a e$te controlat de acetilcolin i 0a$trin

C! a$ciculul $trio+ru(ric

C! 4re-int 0lande o)intice locali-ate7 in

re0iunea antral

D! a$ciculul ru(ro+$4inal

D! $ecreta $ucul 0a$tric cu 4' alcalin dat de

'CB
E! a$ciculul unda#ental anterior! E! con/ine7 la ni.elul #ucoa$ei7 celule *

care $ecret #ucu$!


697. -n ti")ul dia(t'lei *ene ale, 696. Se )'t &ace u "at'a ele a&i "a#ii, A! $e reali-ea- u#4lerea 4a$i. a .entri+

culilor
A! coroida $e =ntinde anterior de ora $errata B! ori iciile atrio+.entriculare $unt de$c3i$e B! #uc3iul ciliar $ecret u#oare a4oa$

BHN

C! nutri/ia cri$talinului e$te reali-at 4rin

A! 4edunculii cere(eloi ac le0tura intre

di u-iune de ctre .a$ele 4roce$elor ciliare

$e0#entele trunc3iului cere(ral i cere(el

B! nucleii #otori ai ner.ilor III7 I17 1I $unt D! o #are 4arte a i(relor tractului o4tic $e

ter#in la cor4ul 0eniculat lateral7 iar re$tul la coliculii c.adri0e#eni $u4eriori

E! =n ariile .i-uale $e reali-ea- $en-a/ia i

4erce4/ia .i-ual!

699. E&e en#ele nucleil' "'t' i )'ntini

632.

(unt de(tinate,

A! #u$culaturii li#(ii

B! #uc3ilor arin0elui i larin0elui

C! #uc3ilor #i#icii

D! #uc3ilor #a$ticatori

E! i ridictorului 4leoa4ei $u4erioare!

69:. Selecta#i a&i "a#iile &al(e,

!iolo"i8 B?A

?FF! ci i#ti In ni.4liil #4V4nr4 /iliiliii 3or#onii tiroidieni $ti#ulea- di eren/ierea neuronal *i #ielini-area B! 3or#onul tireotro4 e$te $ecretat de ctre adeno3i4o i-

B! #uc3ii e)ten$ori ai ante(ra/ului $unt

$ituati la ni.elul etei 4o$terioare a ace$+ tuia

C! ele#entele i0urate ale $6n0elui $unt:

3e#atii7 leucocite7 tro#(ocite


C! con/ine

4arat3or#on culare!

celule

$ecretante

de
D! 4l#6nii au o ca4acitate 4ul#onar total

D! re4re-int $ediul unor celule 4ara oli+

de HAAA #L aer

Sunt ' *ane cu &unc#ie "i@t 4 end'c in $i e@'c in,


662.

E! 0landa #a#ara e$te o 0land ane) a

a4aratului 0enital e#inin!


??@! Ur#toarele a ir#a/ii $unt ade.rate:

A! o.arul A! 0lucidele7 li4idele i 4roteinele $unt o+ B! 4ancrea$ul

lo$ite de or0ani$# 4entru o(/inerea ATP

C! uterul

B! or/a de contrac/ie e 4ro4or/ional cu

0ro$i#ea 4ere/ilor ini#ii

D! 4l#6nul

C! unitatea anato#ic i unc/ional a rini+

c3iului e$te ne ronul


E! 4ro$tata! D! rea($or(/ia a4ei la ni.elul ne ronului

e$te un #ecani$# acti.


663. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate, E! #uc3ii $c3eletici re4re-int HAY din A! 3or#onul $o#atotro4 i in$ulina $unt

#a$a or0ani$#ului!

$in0urii 3or#oni ce $ti#ulea- creterea or0ani$#ului

!iolo"i8 B?A

667. U "t'a ele a&i "a#ii (unt &al(e,

E! $ incterul anal e)tern!

A! $en$i(ilitatea interoce4ti. are rece4tori

=n 4ere/ii .a$elor i or0anelor interne

666. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate,

A! 3i4er$ecre/ia te$to$teronului duce la 4u+ B! $en$i(ilitatea Xine$te-ic are 4rotoneu+

(ertate 4recoce

ronul =n 0an0lionul $4inal


B! o.arul 4re-int o -on #edular i una C! $en$i(ilitatea tactil 4roto4atic are 4ro+

cortical

tan(u8=\i ()"a] D! sensi+ilitatea tactil 4roto4atic are rece4torii re4re-enta/i de u$urile neuro+ #u$culare

635.

+a

C! rinic3iul 4re-int o -on #edular i una

cortical

D! leucocitele 4o$ed #itocondrii i nucleu

E! $en$i(ilitatea tactil 4roto4atic are re+

ce4torii $itua/i =n 4iele!

E! eritrocitele 4o$ed #itocondrii i nucleu!

66>. Au ine +a#ie du/lE ('"atic $i +e*eta4

ti+,

669. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate,

A! #uc3ii $c3eletici

A! 4leura 4re-int o oi/ 4arietal7 una

.i$ceral i una #edie

B! $ incterul .e-ical intern

B! centrii oa#ei i $a/iet/ii $e 0$e$c =n

#etatala#u$
C! 4ancrea$ul C! re0larea .entila/iei $e reali-ea- de centrii

ner.oi din (ul( i 4unte


D! ini#a

!iolo"i8 B?A

D! $4lina e$te un or0an a(do#inal7 ne4erec3e

ce a4ar/ine a4aratului di0e$ti.

E! artera a)ilar $e continu cu cea (ra3ial!


66:.

U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate,

A! .ena ca. $u4erioar drenea- $6n0ele

.eno$ de la torace7 #e#(re $u4erioare7 ca4 i 06t

B! .ena 4ort tran$4ort $4re icat $6n0e de la

inte$tin $i $4lina

C! a-a de e<ec/ie =nce4e cu de$c3iderea

.al.elor atrio+.entriculare

D! /e$ut con<unci. #oale7 adi4o$ $e 0$ete =n

3i4oder#

E! $u($tan/a cenuie e alctuit din cor4ul

neuronilor!

66;. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate,

#este pentru admitere $%&&

546

?FH! ciX! Tt$4irato# includ ca.itate na-al7 arin0e7 larin0e7 tra3ee $i (ron3iile drea4ta $i $tin0$cderea concentra/iei 4la$#atice A! creterea $ecre/iei de AD'

A! o#i)ul

B! aria .i-ual 4ri#ar i $ecundar

B! 3i4er$ecre/ie de ACT'

C! aria auditi. 4ri#ar

C! 3i4o$ecre/ie de AD'!

D! an/ul cor4ului calo$

6:;. La ni+elul c'a)(ei (unt ) e.ente u "4

t'a ele ele"ente anat'"ice,

E! 4aleocorte)ul!

A! #uc3iul croitor

6;2. Nucleii de ' i*ine ai ne +il'

c anieni

(unt (itua#i,

B! #uc3iul trice4$ $ural or#at din 0a$+

trocne#ian i $olear

A! =n #e-ence al + 4entru dou dintre 4ere+

c3ile de ner.i re$4on$a(ili de iner.a/ia #uc3ilor e)trin$eci ai 0lo(ului ocular

C! artera iliac e)tern B! =n 4unte + 4entru ner.ii care a$i0ur D! .ena e#ural care e$te continuat de

iner.a/ia #uc3ilor #a$ticatori i e)4re$ia e/ei

.ena iliac intern


C! =n (ul( + 4entru ner.ii care a$i0ur iner+ E! e#urul care ia natere 4rin o$teo0ene-

.a/ia #uc3ilor arin0elui i larin0elui

de$#al!

!!!!!!!!!!!!!!!!!77
D! =n (ul(7 4unte i #e-ence al + nucleul

6;<. F' "a#iunile anat'"ice +i.i/ile )e &a#a

$en-iti. al ner.ului tri0e#en

"edial a e"i(&e el' ce e/ ale (unt,


E! =n 4unte i #e-ence al 4entru acei ner.i

#este pentru admitere $%&&

547

care a$i0ur de0luti/ia!

C! a4ar/in #etatala#u$ului

6;3. U "t' ii ne +i c anieni c'n#in &i/ e

D! a)onii

+i(ce '"'t' ii (i")atice,

neuronilor cor4ilor 0enicula/i laterali $e 4roiectea- 4e #ar0inile $ci+ -iirii calcarine7 iar a)onii neuronilor cor+ 4ilor 0enicula/i #ediali $e 4roiectea- =n lo(ul 4arietal

A! ner.ii 0lo$o arin0ieni + 4entru -onele

re ie)o0ene cardio.a$culare
E! a)onii neuronilor din $tructura lor $e B! ner.ii .a0i + 4entru interoce4torii din

4roiectea- la ni.elul unor arii corticale $en-oriale $4eci ice!

.i$cere

6;7. =i)'tala"u(ul c'n#ine neu 'ni, C! ner.ii aciali + 4entru #uc3ii #i#icii A! ai cror a)oni or#ea-a un tract ner.o$ D! ner.ii .a0i + 4entru #uc3ii nete-i ai

ce a<un0e la neuro3i4o i-a

.i$cerelor toracice7 a(do#inale i 0landele din ace$te re0iuni


B! care $ecret 3or#oni ce $e de4o-itea-

=n 3i4o i-a 4o$terioar


E! nici unul dintre ner.ii cranieni enu#e+

ra/i!
C! ai cror a)oni a<un0 =n 3i4o i-a anteri+

oar
6;5. U "t'a ele ca acte e (t uctu ale $iM

(au &unc#i'nale (unt c'"une c' )il' *eni4 cula#i "ediali $i late ali,

D! ce controlea- acti.itatea $ecretorie a

3i4o i-ei anterioare + la ni.elul nucleilor 4o$teriori


A! $unt $tructuri 4erec3e7 co#4onente ale

tala#u$ului
E! ce controlea- acti.itatea $ecretorie a B! re4re-int $ta/ii de releu

3i4o i-ei anterioare + la ni.elul re0iunii #ediane!

#este pentru admitere $%&&

548

6;>. E&e en#ele nucleil' /ul/a i (e )'t di(4

t i/ui,

A! tala#u$ului care con$tituie cel de+al

treilea neuron i 4entru calea $en$i(ilit/ii tactile ine

B! #uc3ilor li#(ii ca i #uc3ilor #a$ti+

catori

C! #uc3ilor larin0elui dar nu i 0landelor

$ali.are $u(lin0uale i $u(#andi(ulare

D! #uc3ilor care reali-ea- e)4re$ia e/ei

dar nu i #uc3ilor #a$ticatori

E! cere(elului!

6;6. U "t'a ele e&ecte "eta/'lice a)a #in

ad enalinei,

A! 0lico0enoli-a 3e4atic

B! contrac/ia $ incterelor di0e$ti.e

C! acti.area cata(oli$#ului 4roteic

D! li4oli-a

549

!iolo"ie

?FD!

cata(oli$#ul aci-ilor 0rai!unele i(re ale $e$i(ilit/ii e)teroce4ti.e ac $ta/ie $ina4tic =n (ul( C! i(rele cii $en$i(ilit/ii 4ro4rioce4ti.e de control a #icrii tra.er$ea- in tota+ litate trunc3iul cere(ral

A! re-ult din unirea .enelor (ra3io+ce a+

lice

B! con/ine $6n0e neo)i0enat ca i .enele

4ul#onare
D! nucleul $en-orial al ner.ului tri0e#en

e$te $ituat =n =ntre0 trunc3iul cere(ral!

C! are ca a luen/i i .enele iliace co#une

69;. Dia/etul,

D! e$te $ituat la drea4ta coloanei .erte(ra+

le7 =n re0iunea a(do#inal


A! -a3arat ca i cel in$i4id $e datorea-

unui de icit 3or#onal

E! $tr(ate dia ra0#a i $e .ar$ =n atriul

$t=n0!
B! a#(ele ti4uri de dia(et $e #ani e$t 4rin

4oliurie i 4oli a0ie

6:2. De() e )anc ea( (e )'ate a&i "a c,

C! 4olidi4$ia e$te $4eci ic nu#ai dia(etu+

lui in$i4id

A! are trei 4or/iuni: ca47 cor47 coad

D! -a3arat ca i cel in$i4id $unt caracteri-a+

B! 4ri#a 4o/iune e$te cu4rin$ =n 4otcoa.a

te 4rin 0lico-urie

ileonului

E! in$i4id $e 4oate a$ocia cu co#a dia(e+

C! .ine =n ra4ort 4o$terior cu aorta a(do+

tic!

#inal

6:<. De() e +ena ca+ in&e i'a (e )'ate

D! $u4erior de el $e a l trunc3iul celiac

636.

a&i "a,

E! .ine =n ra4ort cu canalul coledoc!

550

!iolo"ie

6:3. Su/(tan#a al/ a (i(te"ului ne +'( cen4

A! a$ciculul cortico+nuclear $e ter#in la

t al )'ate &i (ituat,

ni.elul neuronilor a din coa#ele anterioare #edulare

A! la $u4ra a/a #du.ii $4inrii B! inte$tinul 0ro$ $e deo$e(ete de cel $u(+

/ire 4rin 4re-en/a teniilor i 3au$trelor


B! $u( $coar/a cere(ral C! artera carotid e)tern iri0 creierul i

oc3iul
C! =n 4ro un-i#ea #du.ii $4inrii

D! aorta a$cendent e#ite arterele coronare D! =n <urul .entriculilor cere(rali laterali

I7 II E! la e)teriorul cere(elului!

E! .entila/ia 4ul#onar re4re-int de4la$a+

rea aerului =n a#(ele $en$uri =ntre al.eolele i ca4ilarele 4ul#onare!

6:5.Ca+itatea /ucal ) e.int,


A! $u4erior7 4alatul dur

6:>. Sunt +a(cula i.ate de t unc!iul celiac, B! 4o$terior7 4alatul #oale cu lueta A! +cardia C! in erior7 li#(a cu renul lin0ual B! .al.ula ileo+cecal D! din/ii7 iner.a/i de ner.ul 1 C! $ incterul 4iloric E! li#(a7 iner.at $en-orial de ner.ii 17 1II7

IE!
D! $ incterul anal e)tern

6:7. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte, E! $ incterul intern .e-ical!

551

!iolo"ie

6:6. U "t'a ele a&i "a#ii (unt c' ecte,

E! e$te iner.at 4ara$i#4atic de i(re ner+

.oa$e 4o$t0an0lionare cu ori0inea =n $e0#entele #edulare S34S7.


A! #i)ede#ul a4are =n 3i4er unc/ia tiroidian 6::. In*e(tia de a) -n cantit#i c e(cute B! tetania $e datorea- 3i4o$ecre/iei 4ara+

)'ate ) 'duceU

tiroidiene

C! =n 3i4er unc/ie tiroidian cre$c #eta(o+

li$#ul (a-ai i rec.en/a cardiac

D! acro#e0alia e$te cau-at de $ecre/ia in

e)ce$ a &T' la co4il

E! (oala Addi$on $e caracteri-ea- i 4rin

3i4er4i0#entare cutanat!

6:9. Mi'"et ul,

A! e$te oarte $en$i(il7 =n ca- de 0ra.iditate7

la ac/iunea ocitocinei

B! .a$culari-a/ia lui arterial 4ro.ine din

artera iliac e)tern

C! e$te iner.at 4ara$i#4atic de ner.ii 4el+

.ieni

D! e$te in luen/at i de 4rolactin

#este pentru admitere $%&&

552

?FN! 3i4er$ecre/ie de aldo$teronL'/ului !e)atic e) e.int, A! unitatea de $tructur i unc/ie a icatului

D! al doilea neuron 4oate i locali-at =n

coa#ele 4o$terioare ale #du.ei $4i+ nrii7 =n nucleii 0racili$ i cuneat din (ul( $au in nucleul $en-iti. al ner.ului tri0e#en

B! un an$a#(lu ce cu4rinde 3e4atocite7

re/ea de ca4ilare $inu$oide7 re/ea de ca+ nalicule (iliare

E! $unt 4re-ente $i a$ciculele $4inotala#i+

ce anterioare i laterale!

C! o unitate =n care e$te 4re-ent o .en

centrolo(ular

9<;. Fi/ ele ne +'a(e ) e.ente -n (t uctu a

&u(ului neu '"u(cula )'t &i,

D! o unitate ce con/ine canalul 3e4ato+co+

ledoc

A! dendrite e)clu$i.

E! o unitate ce con/ine $i ca4ilare $inu$oide

B! dendrite i a)oni

i .ena centrolo(ular!

C! a)onii a4ar/in6nd neuronilor $o#ato#o+ 9<:. Pe t aiectul cil' de c'nduce e ale

tori al a i 0a##a

anali.at' ului cutanat,

A! e)i$t

i(re cu ori0inea =n 0an0lionii latero.erte(rali

D! dendrite ale neuronilor din 0an0lionul

tri0e#inal

B! e)i$t

i(re $en-iti.e conectate cu re+ ce4tori a4ar/in6nd celor trei $traturi ale 4ielii

E! dendrite a4ar/in6nd neuronilor din 0an+

0lionii latero.erte(rali!

92<. Neu 'nii cii ) ') i'ce)ti+e )'t &i (itua#i C! i(rele ner.oa$e conectate cu rece4torii

la ni+elul,

4ot i dendrite ale 0an0lionilor $4inali $au ale 0an0lionilor tri0e#inali


A! 0an0lionului $4inal + 4rotoneuronul doar

4entru $en$i(ilitatea 4ro4rioce4ti.

#este pentru admitere $%&&

553

Xine$te-ica

923. P 't'neu 'nul cii (en(i/ilit#ii te "ice

$i du e 'a(e e(te l'cali.at la ni+elul,

B! 0an0lionului tri0e#inal

A! 0an0lionului tri0e#inal

C! nucleilor 0racili$ i cuneat + deutoneuronul 4ent# $en$i(ilitatea 4ro4rioce4ti. rl47 #ntrnl a #i$narii D! tala#u$ului + al treilea neuron al cii $en$i(ilit/ii 4ro4rioce4ti.e Xine$te-ice

B! 0an0lionilor 4re.erte(rali

C! 0an0lionilor latero.erte(rali

E! tala#u$ului + al treilea neuron al cii

$en$i(ilit/ii 4ro4rioce4ti.e de control a #icrii

D! neuronilor din 0an0lionii $4inali

E! 0an0lionului Corti! 922. Deut'neu 'nul cii (en(i/ilit#ii du e4

'a(e )'ate &i l'cali.at -n,


925. Sen(i/ilitatea te "ic $i du e 'a( ) e4 A! nucleul $en-iti. al ner.ului tri0e#en din

.int,

trunc3iul cere(ral
A! $e0#ent 4eri eric re4re-entat de celule

cu conuri i (a$tonae
B! tala#u$

B! rece4tori re4re-enta/i i de ter#ina/iile C! #etatala#u$

ner.oa$e li(ere7 de rece4torii Irau$e i Ru ini

D! coa#ele 4o$terioare ale #du.ei $4inrii C! $e0#ent inter#ediar re4re-entat i de ci

ner.oa$e indirecte
E! nucleii 0racili$ i cuneat din (ul(! D! $e0#ent de conducere 4e tra$eul cruia

$unt $ituate cile ner.oa$e directe alc+

#este pentru admitere $%&&

554

tuite din trei neuroni

E! $e0#entul central locali-at la ni.elul

neocorte)ului!

927. Ni+elul *lice"iei e(te "en#inut -n li"ite

&i.i'l'*ice ) in,

A! inter.entia tuturor 3or#onilor cortico+

$u4rarenalei

B! #o(ili-area 0luco-ei din /e$utul #u$cular

C! con$u#ul 0luco-ei =n or0ani$# D! a($or(/ia ei la ni.el inte$tinal cu con+ $u# ener0etic

E! acti.itatea anta0onic a in$ulinei i 0lu+

ca0onului! 92>. Glic'*en'*ene.a e) e.int,

555

!iolo"ie

?FC! unul dintre 4roce$ele #eta(oli$#ului inter#ediar $lucidic a.ori-at de in$ulinP inci)alul !' "'n !i)'*lice"iant al ' *ani("ului dete "in, A! la ni.elul /e$utului adi4o$ 4trunderea 0luco-ei =n celulele ace$tuia

E! iner.at $i de ner.ul .a0 !

6;:. La ni+elul ectului,

A! i(rele $i#4atice e)ercit un e ect tonic B! 0lico0eno0ene-a la ni.elul i(relor #u$+

a$u4ra $ incterului anal intern

culare
B! re le)ul de de eca/ie e$te ini/iat de $ti+ C! acti.area 0lico0enoli-ei 3e4atice dar nu i

#ularea rece4torilor rectali

a celei #u$culare
C! i(rele 4ara$i#4atice cu ori0inea =n D! in3i(i/ia 0luconeo0ene-ei 3e4atice

#du.a $acrat :&F+&H> 4roduc rela)area $ incterului anal intern

E! acti.area li4a-ei din celulele adi4oa$e!

D! $ incterul anal e)tern e$te $u( control

.oluntar

6;9. C'l'nul e(te, E! $ incterul anal intern e$te $triat

A! ulti#ul $e0#ent al inte$tinului 0ro$ 6;;. Aena ca+ (u)e i'a (e di&e en#ia. de

+ena ca+ in&e i'a ) in,


B! or#at din cec7 colon a$cendent7 colon

de$cendent i rect
A! a4artenen/a la circula/ia 4ul#onar

C! iner.at de ner.ii ruinoi i de ner.ul .a0 B! 4artici4area la circula/ia $i$te#ic

D! alctuit din 4atru 4or/iuni: colon a$cen+

dent7 tran$.er$7 de$cendent i $i0#oid

C! drenarea lu)ului li# atic

556

!iolo"ie

D! de$c3iderea =n atriul dre4t unde $e a l i

C! coleci$toXininei

ori iciul $inu$ului coronarian

D! adrenalinei E! drenarea $6n0elui .eno$ de la ni.elul

#e#(relor $u4erioare!
E! a#ila-ei 4ancreatice! 9<<. Sunt ca acte e c'"une ale +enel' ca+e

(u)e i'a $i in&e i'a ,


9<3. -n (Pn*ele c'n#inut -n +ena )' tE c'n4

(ecuti+ a/(' /#iei inte(tinaleE (e -ntPlne(c,

A! .ene 4erec3i7 4re.-ute cu .al.ule B! de$c3iderea =n atriul $t6n0

A! di-a3aride

C! 4ri#e$c lu)ul li# atic i drenea- $6n+

0ele .eno$ de la ni.elul #e#(relor

B! oli0o4e4tide

D! con/inutul de $6n0e =ncrcat cu (io)id de

C! 4ento-e

car(on $4re deo$e(ire de .enele 4ul+ #onare


D! 3e)o-e E! de$c3iderea =n atriul dre4t! E! c3ilo#icroni! 9<2. Mu(culatu a neted +i(ce al )'ate &i

c'nt actat (u/ in&luen#a,


9<5. Fi/ ele "'t' ii ale ne +ului +a* (e di(4

t i/uie $i la ni+elul,
A! li4a-ei A! rinic3iului B! 4e4$inei B! e$o a0ului

557

!iolo"ie

C! colonului de$cendent

B! duodenul

D! icatului

C! <e<unileonul

E! 4l#6nului!

D! e$o a0ul

9<7. O(ul te")' al,

E! rectul!

A! ace 4arte din .i$cerocraniu

9<6. Glandele ane@e ale tu/ului di*e(ti+

(unt (ituate $i,


B! con/ine toate co#4onentele urec3ii

e)terne7 .e$ti(ulul i canalele $e#icirculare o$oa$e

A! $u4radia ra0#atic7 =n torace i la ni.elul

06tului

C! con/ine7 la ni.elul $t6ncii7 la(irintul o$o$ i

cel #e#(rano$

B! $u(dia ra0#atic

C! la ni.elul ca4ului i 06tului D! e$te o$ 4erec3e ce a4ar/ine neurocraniului

D! =n ca.itatea a(do#inal

E! con/ine urec3ea #edie =n care e$te ad+

4o$tit #elcul #e#(rano$!

9<>. Tu/ul di*e(ti+ ) e.int ' tunic "u(4

cula neted cu e@ce)#ia u "t'a el' (e*4 "ente ce c'n#in $i "u(culatu (t iat,

A! $to#acul

#este pentru admitere $%&& ?FZ! =n 4el.i$!U "t'a ele &a(cicule nu (e -nc uci$ea . la ni+elul "du+ei ()in ii, A! 0raciii$
?@B!

558 i+ B! ner.ul 1I + a(ducen$ + ori0ine real =n

B! $4inotala#ic anterior

4unte + iner.ea- #uc3iul dre4t e)tern


?@F!

C! 4ira#idal direct

C! ner.ul EII + 3i4o0lo$ + ori0ine a4arent < =n (ul( + iner.ea- #uc3ii li#(ii

D! $4inotala#ic lateral D! ner.ul EI + acce$or +

E! 4ira#idal =ncruciat!

ori0ine real =n (ul( + iner.ea- #uc3ii $te#ocleido+ #a$toidian i tra4e-

?@A!

[.[! [L KR K r

hR < ,

R
E! ner.ul 1 + tri0e#en +

939. U "t'a ele a('cia#ii

ori0inea real a co#4onentei $en-iti.e =n 4unte + 4reia

anat'"'4&unc#i'O naie (unt c' ecteU


?@@! A! ner.ul I1 + tro3lear +

+L $en$i(ilitatea de la ni.elul e/ei!

ori0ine real =n #e-ence al + iner.ea- #uc3iul o(lic in erior !R

93;. U "t'a ele a('cia#ii anat'"'4&unc#i'4 naleE e&e it'a e la ci (en.iti+e $i (en.' ialeE (unt &al(e,
657.

#este pentru admitere $%&&


A! calea

559
+ con/ine

0u$tati. + con/ine trei neuroni7 4rotoneuronul =n (ul( + are $e0#entul central =n neocorte)

trei neuroni7 deutoneuronul =n

?@N!
B! calea

e(< (ul( + are $e0#entul central la ni.elul ?@C! ariei $o#e$te-ice I

$en$i(ilit/ii cutanate7 e4icritrice i 4ro4rioce4ti.e de control a #icrii de la ni.elul trunc3iului i #e#(relor

E! calea auditi. + con/ine

+ con/ine trei neuroni7

65;.

deutoneuronul =n cornul #edular 4o$terior + are $e0#entul central =n 0iru$ul 4o$tcentral

trei neuroni7 al treilea =n tala#u$ + are $e0#entul central la ni.elul lo(ului te#4oral! JL 95<. La ni+elul c' d'nului "edula ante i' (unt (ituate &a(ciculele, A! nira#idal direct

B! ru(ro$4inal C! calea

.i-ual + con/ine trei neuroni7 4ri+ #ii doi la ni.elul retinei + are $e0#entul central la ni.elul $ci-urii calcarine

C! 4ira#idal =ncruciat

D! $4inocere(elo$ direct ?@D!

<e D! calea $en$i(ilit/ii cutanate 4roto4atice


E! tecto$4inal!

de la ni.elul trunc3iului i #e#(relor


?@?!

952. Fa in*ele ) e.int u "t'a ele

#este pentru admitere $%&& ca acte i(ticiE cu e@ce)#ia, arterei carotide interne
A! e$te .a$culari-at de ra#uri ale

560
C! e$te .a$culari-at de ra#uri ale

RK

arterei carotide interne

D! $ecret .a$o4re$ina i ocitocina +

4rin co#4onenta 4o$terioar + neuro3i4o i-a


B! e$te iner.at #otor de ra#uri ale

ner.ului IE + 0lo$o arin0ian


E! co#4onenta

C! $e $ituea- i 4e traiect re$4irator

#edian a adeno3i4o i-ei $e rela/ionea- cu 3i4otala#u$ul 4o$terior!

D! co#unic la ni.elul cardiei cu

955. Calea (en(i/ilit#ii *u(tati+e nu,

$to#acul
A! are 4rotoneuronul locali-at =n

0an0lionul 0eniculat din 4unte


E! e$te iner.at #otor i de ra#uri

ale ner.ului E + .a0! !


B! are deutoneuronul locali-at =n 953. A&i "a#iile

e&e it'a e la *landa !i)'&i4 . (unt &al(e,

nucleul tractului (ul(ul ra3idian

$olitar

din

C! con/ine A! e$te $ituat la (a-a creierului7

in erior de 3i4otala#u$

a$cicule =ncruciea- la #e-ence alului

care $e ni.elul

B! e$te alctuit din trei lo(i

D! con/ine 4atru neuroni

#este pentru admitere $%&&


E! are $e0#entul central =n tala#u$!

561
B! ner.ul 1II + acial + nucleul $ali.ator

$u4erior + $ti#ularea $ecre/iei unor 0lande $ali.are


?HA!

' - -i-ij . / (.. .i' - ; ' i i .


C! ner.ul IE + 0lo$o arin0ian +

nucleul $ali.ator in erior + $ti#ularea $ecre/iei 0landei 4arotide


957. Ca e dint e u "t'a ele a('cia#ii

&unc#i'nale (unt c' ecte,


672. A! ner.ul III + oculo#otor + nucleul

ner.ul E + .a0 + nucleul lacri#o#uco+ na-al + $ti#ularea $ecre/iei 0landelo

acce$or + #io-a

#este pentru admitere $%&& ?HF! r$inte-a de 0luco- din 4rodui ne0lucidici B! $inte-a de 0lico0en din cetoaci-i

562

C! $inte-a de 0lico0en din acid lactic $au 4iru.ic

D! un 4roce$ #eta(olic ce $e de$ oar i =n icat!

926. C'ne@iunile "e.ence&alului (e )'t eali.a cu,

A! cor4ii $tria/i

B! neuronii #ulti4olari din retin

C! neuronii $o#ato$en-iti.i din coa#ele #edulare anterioare

D! unii #uc3i e)trin$eci ai 0lo(ului ocular

E! #uc3ii intrin$eci ai 0lo(ului ocular!

929. C'ne@iunile neu 'nil' din c'a nele )'(te i'a e "edula e (e eali.ea. cu,

#este pentru admitere $%&&


A! tala#u$ul

563

B! cere(elul

C! $coar/a cere(ral7 lo(ul 4arietal7 0iru$ul 4o$tcentral

D! nucleul rou

E! nucleii 0racili$ i cuneat din (ul(!

92:. C'ne@iunile neu 'nil' din *an*li'nul ()inal (e )'t eali.a cu,

A! neuronii intercalari din coa#ele anterioare #edulare

B! unii nuclei ai (ul(ului ra3idian

C! neuronii $o#ato#otori din coa#ele 4o$terioare #edulare

D! tala#u$ul

#este pentru admitere $%&&


E! cere(elul!

564

92;. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate cu e@ce)#ia,

A! #uc3ii $o#atici a$i0ur #otilitatea .i$cerelor

B! i(rele #u$culare din iri$ $unt netede .i$cerale

C! #uc3ii $o#atici au iner.a/ie du(l7 $o#atic i .e0etati.

D! iner.a/ia $o#ato#otorie a #uc3iului $o#atic e$te a$i0urat nu#ai de a)onii

#otoneuronilor al a

E! #uc3ii .i$cerali or#ea- $ inctere!

93<. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ateE cu e@ce)#ia,

?H@!

A! 3or#onul antidiuretic =n do-e #ari deter#in .a$odilata/ie

A! 3or#onii #edulo$u4rarenali au e ecte $i#ilare $ti#ulrii $i#4aticului

B! 3or#onii cortico$u4rarenali au ac/iune $ti#ulatoare a$u4ra cordului

#este pentru admitere $%&&

565
C! acetilcolina in3i( acti.itatea cardiac

D! acetilcolina 4roduce .a$odilata/ie =n anu#ite teritorii .a$culare!

932. U "t'a ele ci ne +'a(e au al t eilea neu 'n la ni+elul tala"u(ului,

A! 0u$tati.

B! ol acti.

C! .i-ual

D! auditi.

E! a $en$i(ilit/ii e)teroce4ti.e de la ni.elul trunc3iului i #e#(relor!

933. La eali.a ea e&le@ului de de*luti#ie )a tici) ne +ii,

A! EII :3i4o0lo$>

#este pentru admitere $%&&


B! 1 :tri0e#en>

566

?HH!

C:EI:acce$or>

D! IE :0lo$o arin0ian>

E! E :.a0>!

935. Di*e(tia c!i"ic a e l'c la ni+elul u "t'a el' ni+ele ale tu/ului di*e(ti+E cu

e@ce)#ia,

A! ca.it/ii (ucale

B! rect

C! e$o a0ului

D! $to#acului

E! inte$tinului $u(/ire!

#este pentru admitere $%&&


937. Cile /ilia e (unt e) e.entate de,

567

A! canaliculele (iliare

B! canalul 4ancreatic

C! canale 3e4atice

D! canalul ci$tic

E! canalul coledoc!

93>. U "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate,

A! tu(ul dre4t e$te or#at 4rin unirea #ai #ultor tu(i $e#ini eri contor/i

B! =n canalul e4endi#ar $e de$c3id BA+BF canale a erente

C! canalul e4endi#ar $e continu cu canalul e<aculator

#este pentru admitere $%&&


D! canalul e<aculator $e continu cu canalul de e)cre/ie al .e-iculelor $e#inale

568

#este pentru admitere $%&&

569

?HD! canalul e<aculator i canalul de e)cre/ie al .e-iculelor $e#inale $e de$c3id =n uretr!I1 :tro3lear> A! 1 :tri0e#en>

A! $unt #uc3i $tria/i

B! $unt #uc3i nete-i

B! 1I :a(ducen$> C! $unt iner.a/i de

i(re $o#ato#otorii ce 4ro.in din ner.ul acial


C! 1II : acial>! D! $unt .a$culari-a/i de ra#uri ale arterei 979. Mu$c!ii nete.i +i(ce ali int -n (t uctu a,

carotide e)terne

A! iri$ului

E! $unt iner.a/i de

i(re+$o#ato#otorii ce 4ro.in din ner.ul tri0e#en!

B! inte$tinului $u(/ire

97;. -n inte i' ul canalului +e te/ al e@i(t,

C! arterei aorte

A! #du.a $4inrii

D! li#(ii

B! ra#ura anterioar a ner.ului $4inal

?H?!

eL

C! ra#ura 4o$terioar a ner.ului $4inal

647.

j?i E! .enei 4orte!

D! #enin0ele $4inale

E! lic3id cere(ro$4inal! 97:. Mu$c!ii "i"icii ) e.int u "t'a ele

ca acte i(tici c'"une,

!iolo"ie
30%

9><. Din (t uctu a )e etelui ante i' al cutiei

E! intr =n $tructura #uc3ilor #e#(relor

t' acice &ac )a te,

$u4erioare!

A! coa$tele

9>3. Li"/a,

B! #uc3ii interco$tali interni $i e)terni

A! inter.ine =n #a$tica/ie

C! $ternul

$!'. .. B! inter.ine =n onatie

D! ti#u$ul

C! con/ine $e0#entul 4eri eric al anali-ato+

rului 0u$tati. la ni.elul tuturor 4a4ilelor


E! ra#uri ale arterei carotide co#une! D! la ni.elul #ucoa$ei 4re-int #u0urii

0u$tati.i
9>2. Mu$c!iul (t iat, E! =#4in0e (olul ali#entar =n larin0e! A! intr =n alctuirea tu(elor uterine

9>5. Sunt a()ecte ) ') ii *landel' (ali+a e, ?HC! eL!


?HZ!

$!,. B! intr =n alctuirea ute#lui

4 -)

A! $ecret un lic3id cu un con/inut de

ZZ7DY a4

C! intr =n $tructura 4ere/ilor .e-icii urinare

B! au

iner.a/ie .a0al

.e0etati.

4ara$i#4atic

D! $e 0$ete =n $tructura $ incterului ure+ tral

intern

C! 4re-int $ecre/ie .6$coa$ $u( ac/iunea

$i$te#ului .e0etati. $i#4atic

#este pentru admitere $%&&

571

D! $unt 0lande e)ocrine7 .r$6ndu+i 4ro+

B! iner.a/ia $o#atic #otorie e$te a$i0urat

du$ul de $ecre/ie =n ca.itatea (ucal

de neuroni a i O

E! nucleul $ali.ator $u4erior e$te i#4licat =n

C! iner.a/ia $o#atic #otorie e$te a$i0urat

re le)ul $ecretor al 0landelor 4arotide!

de neuroni a ce $e di$tri(uie la ni.elul i(relor #u$culare intra u$ale

9>7. Ficatul (e ca acte i.ea. ) in u "t'a4

ele a()ecte,

D! iner.a/ia $o#atic $en-iti. e$te a$i0urat

i de i(re care urni-ea- in or#a/ii de$4re 4o-i/ia cor4ului

A! e$te 0land ane) a tu(ului di0e$ti. E! e$te re0lat de ctre 4roteinele re0latoare

tro4oriina i tro4o#io-ina!
B! .enele 3e4atice $unt a luen/i ai .enei

ca.e in erioare K
9>6. U "t'a ele a&i "a#ii de() e "u$c!ii

c'a)(ei (unt &al(e,


C! lo(ulii re4re-int unit/ile $ale $tructurale

i unc/ionale
A! includ #uc3iul croitor D! 3e4atocitele $ecret (ila $u( in luen/a

coleci$toc3ininei

B! ac 4arte din a4aratul loco#otor

E! e$te .a$culari-at de artera 3e4atic7 ra+

#ur direct a aortei a(do#inale!

C! cu4rind #uc3iul (ice4$ e#ural i $olear

9>>. U "t'a ele a&i "a#ii de() e ine +a#ia

D! includ #uc3iul o(lic e)tern

"u$c!il' (c!eletici (unt ade+ ate,

A! e$te du(l7 $o#atic i .e0etati.

E! $unt .a$culari-a/i de artera iliac intern!

!iolo"ie
30$

9>9. U "t'a ele a&i "a#ii de() e "u$c!iul

delt'id (unt &al(e,

a +++++ KK r[
?DF!eeee

B+ 8 eB

i 1

#este pentru admitere $%&&

573

?D@! B! $6n0ele $u .eno$ e$te colectat e)clu$i. de .enele $u4er iciale ale #e#(rului $u4erior

9>;. Selecta#i ()un(u ile c' ecte,

A! c3e#orece4torii $unt $ti#ula/i de .aria+

/iile ter#ice
C! e$te iri0at de ctre ra#uri ale arterelor

radiale $i ulnare
B! 4ro4rioce4torii urni-ea- in or#a/ii

de$4re 4o-i/ia cor4ului


D! $e 0$ete la ni.elul u#rului C! a$ciculul 4ira#idal =ncruciat conduce

#otricitatea auto#at
E! cu4rinde i(re #u$culare netede!

D! lo(ul 9>:. Selecta#i enun#u ile &al(e,

ioculonodular a4ar/ine ar3icere+

(elului

A! 4e a/a 4o$terioar a (ul(ului ra3idian $e

0$e$c 4ira#idele (ul(are

E! an/uri $u4er iciale deli#itea- lo(ulii

cere(elului!

B! a$ciculul 0racili$ i a$ciculul cuneat

tran$#it $en$i(ilitatea tactil in

96<. E(te ade+ at c,

A! cere(elul e$te le0at de dience al 4rin C! unele i(re $i#4atice 4o$t0an0lionare 4ot

4edunculul cere(elo$ $u4erior

eli(era acetilcolina

B! 3i4oca#4ul ace 4arte din $i$te#ul li#+ D! a$ciculul $4inotala#ic anterior are ori+

(ic

0inea =n 0an0lionul $4inal

C! 3i4otala#u$ul i $i$te#ul li#(ic contro+ E! a$ciculul $4inotala#ic anterior de$er+

lea- reac/iile .e0etati.e

.ete $en$i(ilitatea ter#ic i dureroa$!

!iolo"ie
302

D! nucleii #otori ai ner.ilor 17 1I7 1II7

C! $u( coliculii c.adri0e#eni $u4eriori 4e

a/a anterioar a #e-ence alului

?DH! 1III $unt $itua/i =n 4unte E! din nucleul $ali.ator in erior 4orne$c i(re 4re0an0lionare 4ara$i#4atice de$tinate 0landei 4arotide! 962. E&e en#ele +e(ti/ula e () e "du+a

D! $u( coliculii c.adri0e#eni in eriori 4e

a/a 4o$terioar a #e-ence alului

E! =n an/ul (ul(o+4ontin =#4reun cu ner.ii

cranieni 1I i 1II!
6>>.

()in ii nu aBun* -n,

A! coa#ele 4o$terioare ale #du.ei

965. G(i#i ()un(u ile &al(e,

A! ner.ul a(ducen$ are ori0inea real =ntr+ un B! coa#ele laterale ale #du.ei

nucleu #otor 4ontin

C! coa#ele anterioare ale #du.ei

B! ner.ul o4tic e$te or#at din a)onii neu+

ronilor #etatala#ici

D! neuronii $o#ato#otori #edulari

C! ori0inea a4arent a ner.ului acial e$te 4e

a/a anterioar a 4un/ii


E! cordoanele 4o$terioare #edulare! D! ori0inea a4arent a ner.ului 0lo$o arin+

0ian e$te =n an/ul reatrooli.ar


963. O i*inea a)a ent a ne +ului AIII e(te,

A! 4e a/a 4o$terioar a trunc3iului cere(ral

E! ori0inea real a ner.ului .a0 e$te =n

ca i ner.ul I1

4unte! N?H! Ale0e/i r$4un$urile corecte:

B! 4e a/a anterioar a trunc3iului cere(ral ca

i ner.ul I1

A! ori0inea real a ner.ilor ol acti.i e$te

re4re-entat de neuronii (i4olari din

#este pentru admitere $%&&

575

#ucoa$a ol acti.e

A! #du.a $4inrii

B! ner.ii o4tici con/in a)onii neuronilor

B! $coar/a cere(ral

(i4olari ai retinei

C! #e-ence al C! ner.ii tro3leari 4re-int i co#4onent

.e0etati. 4ara$i#4atic
D! 3i4otala#u$ D! ner.ii tri0e#eni $unt #icti E! #etatala#u$! E! ori0inea a4arent a ner.ului tri0e#en e$te

4e a/a anterioar a 4edunculului cere(ral!

96>. P in t unc!iul ce e/ al nu t ec u "4

t'a ele ci,

A! 4ro4rioce4ti.e Xine$te-ice

B! e)teroce4ti.e tactile

C! 4ira#idale

D! .i-uale E! ol acti.e!

966. Cile e@t a)i a"idale )'t a+ea ' i*inea

$i -n,

!iolo"ie
30+

?D?!

C! al doilea neuron al $en$i(ilit/ii tactile

e4icritice

969. Ale*e#i ()un(u ile c' ecte ) i+ind

"etatala"u(ul,

D! nucleul $olitar

A!

ace 4arte din $tructurile dience alice

E! deutoneuronul cii .e$ti(ulare!

B! e$te or#at din coliculii c.adri0e#eni

96;. C'")'nentele )a a(i")atice ale ne +il'

c anieni au u "t'a ele ca acte e,


C! e$te con$tituit din cor4ii 0enicula/i laterali

i #ediali

A! $unt $ituate nu#ai la ni.elul (ul(ului i

4un/ii

D! nu re4re-int $ta/ii de releu 4e calea

0u$tati. i ol acti.

B! deter#in i $ecre/ia 0landelor $ali.are

?DN! ?DC!

5i k

C! e#it i(re ner.oa$e 4ara$i#4atice ane)ate

ner.ilor III 1II7 IE7 E7

E! con/ine al doilea+neuron al cii ol acti.e!

D! reali-ea- con$tric/ia 4u4ilei

96:. La ni+elul /ul/ului (e a&l,

E! deter#in7 4rin ner.ul E7 rela)area

$ incterului anal intern i contrac/ia #u$culaturii rectale!


A! ori0inea real a co#4onentelor $en-iti.e

ale ner.ilor 17 1II7 IE7 E


99<. Ine +a#ia a)a atului di*e(ti+ e(te eali.at

(i ) in,
B! ori0inea real a co#4onentei #otorii a

ner.ului care iner.ea- #uc3ii #i#icii

#este pentru admitere $%&&

577

A! ner.ii 4el.ieni

D! a(ducen$

B! i(re$i#4atice 4o$t0an0lionare

E! acial!

993.Al d'ilea neu 'n al cii (en(i/ilit#ii tactile


e)ic itice (e,
?DZ! ,, ??A! i B! $ituea- la ni.elul #du.ei $4inrii C! a l =n (ul( ??@!

$ninal

A 4!nn4! /t4!a- r!n 4an4linr#l

662.
663.

V*B V.
D! conectea- cu al III+lea neuron $ituat =n

4unte
C! ner.ii cranieni IE7 E7 EI E! conectea- cu tala#u$ul!

D! ner.ul cranian EII 995. La ni+elul c' d'nului )'(te i'

al "4 du+ei ()in ii (unt l'cali.ate u "t'a ele &a(cicule,


E! i(re cu ori0inea in nucleul dor$al al

ner.ului E
A! reticulo$4inal i 0racili$ 992. Ne +ii c anieni ca e a(i*u "'tilitatea

'cula $iM(au )al)e/ al (unt,

B! 0racili$ i cuneat

A! oculo#otor B! tro3lear

C! cuneat i $4inocere(elo$ direct

C! tri0e#en

D! $4inocere(elo$ direct i a$ciculul *oSer$

!iolo"ie
301

E! a$ciculul unda#ental 4o$terior!

D! .e$ti(ulo$4inal lateral

997. Sen(i/ilitatea ) ') i'ce)ti+ e(te c'ndu(

E! tecto$4inal!

de,

A! a$ciculul 0racili$

996. Sen(i/ilitatea e@te 'ce)ti+ du e 'a( e(te

c'ndu( de,

B! a$ciculul cuneat

A! a$ciculul $4inotala#ic anterior

C! a$ciculul $4inocere(elo$ direct

B! a$ciculul $4inotala#ic lateral

D! ner.ul tri0e#en

C! ner.ul tri0e#en

E! a$ciculul $4inotala#ic anterior !

D! a$ciculele 0racili$ i cuneat

99>. La ni+elul c' d'anel'

late ale ale "4 du+ei ()in ii (unt l'cali.ate u "t'a ele &a(cicule,

E! ner.ul acial!

999. U "t'a ele (t uctu i (e e*(e(c -n t'ate A! 4ira#idal direct

(e*"entele t unc!iului ce e/ al,

A! a$ciculul 0racili$ B! 4ira#idal =ncruciat

B! a$ciculul $4inotala#ic anterior C! ru(ro$4inal

C! $u($tan/a reticulat

#este pentru admitere $%&&

579

D! a$ciculul *oSer$

E! nucleul $en-iti. al ner.ului tri0e#en!

99:. La ni+elul tala"u(ului (e a&l al t eilea

neu 'n al cii (en(i/ilit#ii,

!iolo"ie
31%

??H! tactile 0ro$iere.i-uale C! acu$tice

D! .e$ti(ulare!

99;. A)a #in dience&alului u "t'a ele (t uctu i anat'"iceE e@ce)tPnd,

A! .entriculii laterali

B! cor4ii #a#ilari

C! .entriculul III

D! .entriculul I1 K

E! a4eductul &Ol.iu$!

9:<. Fi/ ele +e*etati+eE cu ' i*inea eal -n t unc!iul ce e/ al )a tici) la ine +a#ia,

A! #uc3ilor e)trin$eci ai 0lo(ului ocular

B! unor 0lande ane)e ale a4aratului di0e$ti.

!iolo"ie
31&

C! $to#acului i duodenului

D! rectului

E! $ incterului anal intern!

9:2. Panc ea(ul,

A! e$te o 0land ane) a tu(ului di0e$ti.

B! e$te o 0land #i)t care =i eli#in $ecre/ia e)tern =n 4or/iunea inci4ient a inte$tinului $u(/ire

C! e$te =ncon<urat de <e<un ileon

D! are o $ecre/ie intern re4re-entat de 0luca0on7 $ecretat de celulele :@ i in$uli+ n $ecretat de

celulele a

E! are i #u$culatur neted la ni.elul $ incterului Oddi!

9:3. U "t'a ele ' *ane au -n (t uctu a l' $i "u(culatu (t iat,

A! 0lo(ii oculari

!iolo"ie
31$

B! $to#acul

C! uretra D! .e-ica (iliar E! rectul! NC@! Larin0ele:

A! e$te $ituat =n re0iunea anterioar a 06tului7 =na4oia arin0elui

B! e$te $ituat =n re0iunea anterioar a 06tului =naintea arin0elui

C! e$te iri0at de ra#uri din arterele carotide e)terne

D! are #uc3i $tria/i iner.a/i #otor de ner.ii IE i E E! are #uc3i $tria/i iner.a/i #otor de ner.ul E!

9:7. Mu$c!iul c 'it' , A! e$te un #uc3i lun0 al 0a#(ei

B! e$te iri0at arterial de ra#uri din artera e#ural

C! e$te iri0at arterial de ra#uri din artera iliac e)tern

D! 4re-int i(re #u$culare $triate i u$uri neuro#u$culare

!iolo"ie
31)

E! e$te un #uc3i al coa4$ei alturi de c.a+ drice4$7 (ice4$ e#ural i $olear!

9:>. Mu$c!ii te")' ali, .

A! ac 4arte din #uc3ii ca4ului ca i $ter+ nocleido#a$toidianul

B! $unt #uc3i $tria/i ai ca4ului7 alturi de rontal7 #a$eter i or(icularul 4leoa4elor

C! $unt #uc3i nete-i

D! $unt iner.a/i de ner.ul 1II + acial

E! $unt iner.a/i de ner.ul #andi(ular + ra#ur a tri0e#enului!

9:6. Glanda )a 'tid,

A! ace 4arte din 0landele ane)e ale tu(ului di0e$ti. alturi de 0landele $u(#andi(u+ lar7

$u(lin0ual7 icat i 4ancrea$

B! 4artici47 4rin $ali.7 la $ti#ularea rece4torilor 0u$tati.i

C! 4artici4 i la di0e$tia c3i#ic a a#idonului 4re4arat

!iolo"ie
312

D! e$te iri0at arterial de arterele carotide interne

E! e$te iner.at 4ara$i#4atic de ner.ul IE!

9:9. Inte(tinul * '(,

A! cu4rinde i cecul7 i colonul $i0#oid i rectul

B! e$te locali-at =n a(do#en i =n 4el.i$

C! e$te iri0at arterial e)clu$i. de artera #e-enterica $u4erioara

D! 4re-int la ter#ina/ie un $ incter anal intern care $e rela)ea- $u( in luen/a i(relor ner.oa$e

.e0etati.e 4ara$i#4a+ tice inclu$e =n $tructura ner.ilor 4el.ieni

E! 4re-int7 la ter#ina/ie7 un $ incter anal intern care $e rela)ea- $u( in luen/a 4ara$i#4aticului

$acrat!

9::. Selectati ti)u ile &unda"entale de te(u4

66>.

tu i ) e.ente in c' )ul u"an,

A! te$utul 3e4atic i cartila0ino$

!iolo"ie
313

B! te$utul ner.o$ i con<uncti.

C! uroteliul i /e$utul #u$cular

D! te$utul o$o$7 cartila0ino$ i i(ro$

#este pentru admitere $%&&

586

???!

te$utul nodal autoe)cita(il i $6n0ele!I<

B! celulei #u$culare $triate 8 LR! C! celulei e4iteliale cu(ice

??N!
??C!

,< N@
D! celulei e4iteliale

4a.i#entoa$e

??Z!
?NA!

li
E! i(rei #u$culare netede!

9:;. O@i*enul e(te t an()' tat,

?NB!

U \ibiJ
NZB! =n

672.

A! $u( or#a di-ol.at =n 4la$#

con$titu/ia ur#toarelor or0ane $e 0$ete e)clu$i. /e$ut #u$cular neted:

B! $u( or#a de #et3e#o0lo(ina

A! $to#ac

C! $u( or#a de car(a#ino3e#o0lo(ina

B! inte$tin $u(/ire

D! $u( or#a unei co#(ina/ii $ta(ile +

C! .e-ica urinar

o)i+ 3e#o0lo(ina

D! uter E! $u( or#a unei co#(ina/ii la(ile + o)i+ h< 3e#o0lo(ina! E! 4ere/ii .a$elor de $6n0e! NZF! &electa/i or0anitele celulare 9;<. U "t'a ele celuleEau nuclei di()u$i

co#une:

la )e i&e ieE cu e@ce)#ia,

A! adi4ocitelor

A! nucleolii

#este pentru admitere $%&&

587

B! neuro i(rilele

B! 3or#onul luteini-ant

C! li-o-o#ii

C! .a$o4re$in

D! er0a$to4la$#a

D! o)itocin

E! cor4u$culii lui Palade! NZ@! Creterea or0ani$#ului e$te $ti#ulat

E! corti-on!

de:
9;>. Reten#ia

de

NaF

e(te

&a+' i.at de, L' + in$ulin + 3or#oni tiroidieni + 3or#oni 0onadici


A! A! M&' B! &T' + in$ulin + 3or#oni tiroidieni + L' B! &T' C! M&' + in$ulin + 3or#oni 0onadici C! .a$o4re$in D! &T' + 3or#oni tiroidieni + 3or#oni 0onadici D! in$ulin!

E! &T' + M&' + L' + In$ulina + ACT'! 9;6. Si(te"ul

eticulat a(cendent e(te (ti"ulat de,


9;7. Acti+itatea *'nad'd ') e(te in!i/at de, A! adrenalin A! 4rolactin

acti+at'

B! $i$te#ul ner.o$ 4ara$i#4atic

#este pentru admitere $%&&

588

C! calcitonin

B! e$tro0enilor

ce acti.itatea o$teo(la$tic

$ti#ulea-

D! o)itocin C! o)itocinei

E! $i$te#ul ner.o$ $i#4atic! D! &T' + care deter#in creterea =n

lun0i#e a oa$elor
9;9. A(u) a

"u$c!il'

ac#i'nea.

!' "'ni
E! te$to$teronului!

(ec eta#i de,

A! #edulo$u4rarenal 9;;. Sunt

(u/

in&luen#a

!' "'nil'

ti 'idieni,
B! tiroid A! #icrile re$4iratorii C! e4i i-a B! de-.oltarea nor#al a $ina4$elor D! 4ancrea$ C! contrac/iile E! 0lande endocrine a cror cortical e$te

cardiace G rec.enta lor $unt $c-ute

or/a

$i

or0ani-at 4e trei -one a$ciculat i reticulat!

0lo#erular7
D! or/a de contrac/ie #u$cular

9;:. Si(te"ul '('( e(te (u/ in&luen#a, E! #ielini-area!

A! 3or#onilor ti#ici + care in3i( #inerali-area

o$oa$

:<<. =i)'tala"u(ul (ec et,

#este pentru admitere $%&&

589

A! un 3or#on ce $ti#ulea- $ecre/ia de M&'

B! neuro3or#oni

C! AD' i o)itocin la ni.elul re0iunii

#ediane

D! neuro3or#oni 4relua/i de tractul 3i4ota+

la#o3i4o i-ar con/inut =n ti<a 4ituitar

#e ste pe nt ru ad mi ter e $% && 5 9 0

?N@!

la

n i . e l u l r e 0 i u n i i a n t e r i o a r

#e ste pe nt ru ad mi ter e $% && 5 9 1

e 7 3 o r # o n i c a r e . o r i e l i ( e r a /

#e ste pe nt ru ad mi ter e $% && 5 9 2

i = n c i r c u l a / i e d e c t r e n e u r o

#e ste pe nt ru ad mi ter e $% && 5 9 3

3 i 4 o i ! n

#e ste pe nt ru ad mi ter e $% && 5 9 4

#e ste pe nt ru ad mi ter e $% && 5 9 5

?NH!

#e ste pe nt ru ad mi ter e $% && 5 9 6

?ND! ?N?! ?NN! ?NC! ?NZ! ?CA! ?CB! ?CF! ?C@! ?CH! ?CD! ?C?! ?CN! ?CC! ?CZ! ?ZA! ?ZB! ?ZF! ?Z@! . . . . .

?ZH!

TE&TE PENTRU ADMITERE LA

?ZD! ?Z?!
?ZN!

&4eciali-rile

A$i$tenti Medicali $i Moae

?ZC! &4eciali-rile Re0le#entate *eneral :Pro ilul

Medical $i Dentar>Preci-a/i a$ocierile corecte:

A! $tern7 coa$te7 .erte(re toracale +

B@! Din neurocraniu ac 4arte

cutie toracic

ur#toarele oa$e7 cu e)ce4/ia: K

B! 3u#eru$7 e#ur7 ti(ie7 i(ul + oa$e

A! rontalului

lun0i

B! $ enoidului C! o#o4lat7 $tern7 tar$iene + oa$e late

C! occi4italului D! rontal7 oa$e na-ale + oa$e $curte

D! .o#erului E! cocci$ + H+D .erte(re $udate

E! et#oidului BH! Centura $ca4ular:

D! e$te

or#at din cla.icul i o#o4lat

A! e$te

or#at din 3u#eru$ i o#o4lat

or#at din dou oa$e articulate =ntre ele BD! &c3eletul 4iciorului cu4rinde:

E! e$te

B! e$te or#at din trei oa$e A! ti(ia

C! lea0 #e#(rul $u4erior de torace B! i(ula

C! e#urul

B! radiu$

D! rotula

C! i(ul D! tar$iene i #etatar$iene

E! oa$ele tar$iene7 #etatar$iene i

alan0e B?! &c3eletul #e#(rului $u4erior cu4rinde ur#toarele oa$e:

E! uln BN! Centura 4el.in:

A! 3u#eru$

A! lea0 $c3eletul #e#(rului in erior de trunc3i B! e$te or#at din dou oa$e co)ale7 care $e articulea- 4o$terior or#6nd $i# i-a

4u(ian

C! 4re-int un un03i in erior i un

un03i $u4erior

C! e$te or#at din oa$ele co)ale

articulate 4o$terior cu o$ul D! 4re-int dou #ar0ini: lateral i #edial E! $e articulea- cu $ternul $acru

D! 4artici4 la or#area (a-inului E! e$te or#at din oa$e late BC! &ca4ula:

2;. C'a(tele,

A! $unt BF 4erec3i de oa$e alun0ite

A! e$te un o$ lat B! 4artici4 la $ca4ulare

or#area

centurii

B! 4ri#ele N 4erec3i $unt

ade.rate + $e articulea- direct

cu $ternul

3<. Ca e dint e a&i "a#iile ) i+ind

+i(ce '4 c aniul (unt ade+ ate?

C! 4erec3ile C+BA $unt al$e + $e

articulea- indirect cu $ternul

A! e$te or#at din oa$e 4erec3e i ne4erec3e

D! or#ea- cutia toracic =#4reun

B! e$te or#at din C oa$e

cu $ternul i coloana .erte(ral toracic


C! 4re-int F oa$e ne4erec3e:

.o#erul i! #a)ilarul
E! $unt or#ate dintr+o 4or/iune

o$oa$ i un arc cartila0ino$ 4o$terior


D! dintre oa$ele 4erec3e ace 4arte i

#andi(ula

C! e$te un o$ 4erec3e

E! oa$ele #a)ilare7 4alatine i

D! 4artici4 la or#area $c3eletului ca4ului

-i0o#atice $unt 4erec3e

E! e$te un o$ 4erec3e ca i et#oidul 32. O(ul te")' al,

i $ e+ noidul

A! a4ar/ine .i$cerocraniului

33. Ca e dint e a&i "a#iile cu

B! a4ar/ine neurocraniului

) i+i e la (c!eletul "e"/ ului (u)e i' ) ') iu4.i( (unt ade+ ate?

trunc3iului B! e$te or#at din @ re0iuni

A! $e articulea- direct cu $c3eletul

E! con/ine oa$e lun0i i $curte 35. Ca e dint e a&i "a#iile cu

C! $c3eletul (ra/ului e$te or#at din

) i+i e la (c!eletul "e"/ ului in&e i' ) ') iu4.i( (unt ade+ ate, A! $e lea0 de $c3eletul trunc3iului 4rin centura 4el.in

radiu$ i cu(itu$ con/ine la ni.elul 0a#(ei: ti(ia i i(ul

6;;. D! $c3eletul #6inii con/ine:

#etatar$iene7 tar$iene i alan0e

NAB!

NAA! ie

aFIZIOLO*IE e l e # e # ( r e l o r

NAF!

l+

NA@!

I.

SISTE MUL OSOS

2. P i

n '(i&ic a e enc' nd al (e &' " ea.,

C !

A!

o a$ el e ( ol /ii c ut ie i cr a ni e n e

o a $ e l e ( a e i c r a n i u l u i

D !

B!

o a$

c l a . i c u l e

le

E! oa$ele $curte

u l e l e

3. P i

n '(i&ic a e de "e" / an (e &' " ea.,

K: K+ ! ! K K Kcu! i G ! K RK c./ i RK++R :. :K+!ii K K


NAH!

C !

A!

o a$ el e ( a ei c ut ie i cr a ni e n e

o a $ e l e ( o l / i i c u t i e i c r a n i e n e

D ! B!

4 ar /i al cl a .i c

o a $ e l e $ c u

rt e

i i c a r e a 4 a r i n i / i a l = n d i a l i

E!

o a$ el e # e # (r el or

5. C

a e dint e u " t'a ele a&i "a# ii (unt ade + ate?

B !

o $ i i c a r e a d e # e # ( r a n

A !

c e n t r e l e d e o $

r e a l i e a c r e t e r e a = n 0 r o $ i # e a o a $ e l o r l u n 0 i

c a r t i l a < e l e d e c r e t e r e n u $ e o $ i i c 4 6 n l a F A + F D d e a n i

D !

c a r t i l a < e l e d e c r e t e r e 4 r o l i e r e a n u # a i $ 4 r e e 4 i

E !

o n a i n t e r n a 4 e r i o $ t u l u i r e a l i e a c r e t e r e a =

n 0 r o $ i # e a o $ u l u i

o c r a n i u + B A + B F o a $ e

7. P

eci.a #i a('ci e ile c' ec te,

C !

A!

n e ur o cr a ni u + et # oi d

. i $ c e r o c r a n i u + # a n d i ( u l

B!

n e ur

r o nt al + o $ 4 er e c 3 e

$ 4 e r e c 3 e

B !

E!

te # 4 or al + o $ 4 er e c 3 e

# a n d i ( u l a + o $ i # o ( i l

>. P

C! .

eci.a #i a('ci e ile inc' ecte,

A!

. o # er ul + o

i$c er oc ra ni ul + o$ # a) ila r

D! $

ca

4ula7 $tern ul7 ront alul + oa$e late

n # a n u ( r i u 7 c o r 4 i a 4 e n d i c e ) i o i d

la.icula + o$ alun0it RB \

E!

9<>. 2 ^ 6.
Ste nul e(te,
A!

o $ la t

B!

o $ lu n 0

NA?!

8 C!

o$ $curt
E ! D !

o r # a t d i

c a r t i l a 0 i n o $ 4 6 n l

a H A d e a ni

E! $e

articulea - lateral cu $acrul

:. C'l'ana 9. Oa(ele

c'@ale,

+e te/ al a e,

A! re-ult

A! BF

din $udar ea a trei oa$e: ilion7 i$c3i on i 4u(i$

.erte(re toracale

B! F

lordo-e =n 4lan rontal

B! 4artici4

la or#area (a-inului

C! H

.erte(re lo#(are

C! $e

articu lea- 4o$te rior 4rin $i# i -a 4u(ia n

D! N

.erte(re cer.icale

E! H+D

D! $e

articulea- anterior 4rin o$ul $acrat

.erte(re cocci0ie ne77 !!!! ;. R'tula, A! e$te un o$ $e$a#oid

B! are

or# triun03iular

c o+ la 0e n

C! $e

articulea- 4o$terior cu e#urul

C! o$

D! e$te

$ituat =ntr+ un tendon

E! are (a-a

=n <o$

2<. Ca e dint e

u "t'a ele a&i "a#ii (unt &al(e?

ei na e$t e nu #i t i $u ($t an / u nd a+ # en tal

A! o$ul

D! 3i

con/i ne CAY a4 i FAY re-id uu u$cat

B! #atri

cea or0an ic con/i ne i(re de

dr o) ia 4a tit a e$t e ce a # ai i# 4o rta nt $u ($t an

/ or0an ic a o$ulu i

or0anelo r .itale

23. Ca e

E! o$ul

e$te un de4o -it de $u($t an/e #ine+ rale

dint e u "t'a ele a&i "a#ii (unt ade+ ate?

A! articu

22. Si(te"ul

'('( a e u "t'a ele 'lu i,

la/ia 0a#( + 4icior e$te o 46r03ie de 0radul II

B! la A! de

$u$/inere

adult7 toate oa$ele con/in #du. roie

B! de

loco#o/ie
C! (a-inu C! =n

3e#ato4oe

l o$o$ 4rote<ea or0anele 4el.ine

D! re-er.or

de $u($tan/e or0anice

D! o$ atul de calciu e$te de4o-itat =n oa$e

E! de

4rotec/ie

9<9.

(rele de cola0en dau o$ului

re-i$t en/ la ten$iu n

NAC! e EDITURA MEDICAL UNIVERSITAR "IULIU HAIEGANU" 709. CLUJ-NAPOCA


NBA!

BIOLO*IE : TE&TE PENTRU ADMITERE

ADRIANA MURE"AN7 REMU& OR%&AN7 NADIA &C'MIDT7 BIANCA &ZABO


NBB!

923. De(c ie ea CIP a Hi/li'tecii Na#i'nale a R'"Pniei NB@! Biolo0ie : te$te 4entru ad#itere M Adriana Murean7 Re#u$ Oran7 Nadia &c3#idt7 Bianca &-a(o! + Ed! a D+a! + Clu< Na4oca : Editura Medical Uni.er$itar \Iuliu 'a/ie0anu\7 FABF Bi(lio0r!

NBH!

I&BN ZNC+ZN@+?Z@+HNZ+N

I! Murean7 Adriana II! Oran7 Re#u$ III! &c3#idt7 Nadia I1! &-a(o7 Bianca
NBD!eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee DN:AND!@

D>:ANZ!B>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

716. Toate drepturile acestei ediii sunt rezervate Editurii Medicale Universitare "Iu/iu Haieganu". Tip rit !n "o#$nia. %ici o parte din aceast lucrare nu poate &i reprodus su' nici o &or# ( prin nici un #i)loc #ecanic sau electronic( sau stocat !ntr*o 'az de date & r acordul preala'il( !n scris( al editurii.

7'7. 0opyright1 3<23


EDITURA MEDICAL% UNI1ER&ITAR% 5IULIU 'A2IE*ANU9 CLU,+ NAPOCA
NBC!

Editura Medical Uni.er$itar \Iuliu 'a/ie0anu\ CLU,+NAPOCA Uni.er$itatea de Medicin i Far#acie \Iuliu 'a/ie0anu\ Clu< + Na4oca! HAAAF@ Clu<+Na4oca7 B@7 E#il I$ac $tr! tel! J HA+F?H+DZNFD?7
NBZ! NFA! NFB! NFF!

Fa): JHA+F?H+DZ?DCD Director Editur: Ioana Ro(u Co4erta: Idea De$i0n l Media Prin/ &!R!L!

#este pentru admitere $%&&

619

Ti4arul e)ecutat la Ti4o0ra ia Uni.er$it/ii de Medicin i Far#acie \Iuliu 'a/ie0anu\ Clu< + Na4oca7 $tr! Mo/ilor @@7 tele on: J HA+AF?H+ DZCNAB!O
NF@!

drea4ta $au la $t6n0a

7+m7

II! &aN*ELE

NFH! NFD!

<=i
3>. Pla("a (an*uin c'n#ine,

C! $c3eletul coa4$ei e$te or#at din e#ur

D! con/ine un o$ + rotula + locali-at

A! =n cea #ai #are 4ro4or/ie a4

=n ten+ donul #uc3iului c.adrice4$


B! actori cu rol =n coa0ularea

$6n0elui
E! oa$ele $c3eletului 4iciorului

$unt: car4iene7 #etacar4iene i alan0e

C! 0a##a+0lo(uline cu rol =n

a4rarea $4eci ic
37. C'l'ana +e te/ al ) e.int, D! anioni: NaJ7 IJ7 CaFJ7 M0FJ A! 4atru cur(uri i-iolo0ice =n 4lan rontal E! al(u#ine7 0lo(uline7 i(rino0en B! cur(uri =n 4lan $a0ital7 nu#ite ci o-e i

$colio-e
36. E it 'citele,

C! cur(uri =n 4lan rontal7 nu#ite $colio-e

A! $unt ele#ente i0urate ar

nucleu
D! cur(uri i-iolo0ice cu rol de

a#orti-are a #icrilor

B! au rol =n tran$4ortul AF i CAF

NF?!

i i E! $colio-e cu con.e)itate la

620

!iolo"ie

C! au ca4acitate de dia4ede-

NFC!

B D! e$te reali-at de li# ocitele cu #e#orie

D! $unt di$tru$e 4rintr+un 4roce$

nu#it 3e#o$ta-

E! e$te =nn$cut

3;. Li"&'citele,
A! $unt 0ranulocite E! contri(uie la ec3ili(rul acido+

(a-ic
B! contri(uie la #e#oria

i#unolo0ic
39. Leuc'citele, D! reali-ea- a4rarea ne$4eci ic

B! tran$4ort 0a-e re$4iratorii: AF i CAF


E! re4re-int B+@Y din totalul leucocitelor

A! $unt anucleate ,!

B! e#it 4$eudo4ode 5<. Antic' )ii,

C! $unt DAAA+BA AAAM##@

A! $unt $u($tan/e $trine 4trun$e =n or0ani$#

D! 4artici4 la 3e#o$ta-

B! $unt 0a##a+0lo(uline

3:. Fa*'cit'.a,

C! neutrali-ea- $au di$tru0 anti0enii

NFN!
or0ani$#ului

<e

A7 e$te un #ecani$# celular B! contri(uie la a4rarea

D! 4artici4 la a4rarea or0ani$#ului 4rin

a0ocito-

C! e$te reali-at de li# ocitele B

E! au $tructur!4oli-a3aridic

#este pentru admitere $%&&

621

52. A) a ea ()eci&ic,

55. R()un(ul i"un (ecunda ,

A! a4are du4 e)4unerea la i#uno0ene

A! e$te un r$4un$ i#un ne$4eci ic

B! 4oate i do(6ndit natural $au arti icial

B! a4are la 4ri#ul contact cu anti0enul

C! include a0ocito-a

C! include a0ocito-a

D! e$te #ediat de li# ocite

D! i#4lic 4artici4area li# ocitelor cu

#e#orie

E! 4oate i do(6ndit 4rin .accinare E! a4are la un al doilea contact cu un anu#it

anti0en
53. Li"&'citele H, 57. =e"'(ta.a cu) inde u "t'a ele ) 'ce(e, A! $unt a0ranulocite A! .a$ocon$tric/ia .a$ului le-at B! re4re-int DF+?FY din leucocite B! or#area i(rinei $olu(ile C! $unt 0a##a+0lo(uline C! or#area tro#(inei D! 4artici4 la i#unitatea celular D! 3e#o$ta-a 4ri#ar E! du4 acti.are7 or#ea- i li# ocite cu

#e#orie

622

!iolo"ie

E! #eta#or o-a .6$coa$ a tro#(ocitelor

5>. C'a*ula ea (Pn*elui, A! e$te 4ri#a eta4 a 3e#o$ta-ei

B! deter#in aderarea i a0re0area 4lac3etelor $an0.ine C! $e reali-ea- cu 4artici4area actorilor 4la$#atici7 4lac3etari i ti$ulari

D! $e reali-ea- 4rin tran$ or#area i(rino+ 0enului $olu(il =n i(rin in$olu(il E! a$i0ur o4rirea 3e#ora0iilor la le-area unei artere #ari

#este pentru admitere $%&&

623

NFZ!

E! tran$4ortul AF i CAF

56. =e"'(ta.a ) i"a ,

5:. Selecta#i a&i "a#iile c' ecte,

A! nece$it inter.en/ia tro#(inei

A! a0lutininele a i :@ $unt anticor4i 4re-en/i

4e $u4ra a/a 3e#atiilor

B! =nce4e =n #o#entul le-rii .a$ului B! a0lutino0enele A i B $unt 4re-ente =n

4la$#a $an0uin
C! =nce4e 4rin .a$ocon$tric/ie re le) i

u#oral
C! o 4er$oan de 0ru4 $an0uin!A 4re-int =n

4la$# a0lutininele a i P
D! nu nece$it 4artici4area tro#(ocitelor D! o 4er$oan de 0ru4 $an0uin AB 4re-int =n

4la$# a0lutino0ene A i B
E! a4are du4 coa0ularea $6n0elui

E! actorul R3 e$te un anti0en 4re-ent 4e 59. SPn*ele a e 'l -n,

$u4ra a/a eritrocitelor

A! ter#ore0lare

5;. Fact' ul R!,

B! $u$/inerea or0ani$#ului

A! e$te un anti0en 4re-ent =n 4la$#a 4er+

$oanelor R3J

C! i#unitate

B! e$te un anticor4 4re-ent =n 4la$#a 4er+

$oanelor R3J
D! 3e#o$ta-

624

!iolo"ie

C! e$te un anti0en 4re-ent 4e #e#(rana

0ene A7 B i R3

eritrocitelor la 4er$oanele R3b

B! 4re-int =n 4la$# a0lutinine A i B D! e$te un anti0en 4re-ent 4e $u4ra a/a eri+

trocitelor la 4er$oanele R3J


C! 4oate dona $6n0e unei 4er$oane de 0ru4

$an0uin AB i R3\
E! are i#4ortan/ =n ti#4ul tran$ u-iilor

D! 4oate 4ri#i $6n0e de la o 4er$oan de 7<. O )e ('an de * u) (an*uin < ) e.int

0ru4 $an0uin A i R3J

95<.

u "t'a ele ca acte i(tici,

E! 4oate 4ri#i $6n0e de la o 4er$oan de

0ru4 $an0uin A i R3J


A! are =n 4la$# a0lutinine a i :@ 73. T '"/'citele ) e.int u "t'a ele )a 4

ticula it#i &unc#i'nale,


B! nu are 4e eritrocite a0lutino0ene A i B A! au ca4acitate de dia4ede- C! 4oate 4ri#i $6n0e de la toate 0ru4ele

$an0uine

B! nu 4re-int nucleu

D! 4oate dona $6n0e la toate 0ru4ele $an0uine E! 4oate dona $6n0e nu#ai 4er$oanelor de 0ru4O

C! au rol =n coa0ularea $6n0elui

D! ader de 4eretele .a$cular le-at 72. O )e ('an de * u) (an*uin AH $i R!F,

E! au rol =n 3e#o$ta-a 4ri#ar A! 4re-int 4e #e#(rana eritrocitelor anti+

#este pentru admitere $%&&

625

75. A*lutininele a $i ),

E! neutro ilele

A! $unt anticor4i 4la$#atici

7>. I"unitatea,

B! $unt 4re-ente =n 4la$#a 4er$oanelor de

0ru4 $an0uin AB

A! e$te un 4roce$ la care 4artici4 toate

ele#entele i0urate ale $6n0elui

C! $unt 4re-ente 4e $u4ra a/a eritrocitelor la

4er$oanele de 0ru4 $an0uin A

B! e$te un 4roce$ la care 4artici4 toate

ti4urile de leucocite

D! li4$e$c din 4la$#a 4er$oanelor de 0ru4

$an0uin AB

C! a$i0ur de0radarea (acteriilor 4rin a+

0ocito-

E! $unt anticor4i 4re-en/i =n 4la$#a 4er$oa+

D! i#4lic $inte-a de anticor4i de ctre

nelor de 0ru4 $an0uin A

li# ocite

77. Ca e dint e u "t'a ele ele"ente &i*u4

E! $e reali-ea- 4rin 4roteine 4la$#atice +

ate ale (Pn*elui nu au nucleu?

anticor4i

A! 3e#atiile

76. Pe (u) a&a#a !e"atiil' (e )'t *(i,

B! eritrocitele

A! a0lutino0ene A i B

C! tro#(ocitele

B! a0lutinine a i P

D! li# ocitele

C! anti0en R3

626

!iolo"ie

D! a0lutino0ene a i 4 E! a0lutinine A i B

D! 3e#atii + tran$4ortul CAF

E! tro#(ocite + #e#orie i#unolo0ic 79. A*lutininele (unt,

A! anti0ene

7;. =e"'(ta.a ) i"a ,

A! $e reali-ea- cu 4artici4area tro#(ocitelor B! anticor4i 4la$#atici

B! i#4lic tran$ or#area i(rino0enului C! 4re-ente 4e $u4ra a/a 3e#atiilor

$olu(il =n i(rin in$olu(il

D! 4re-ente =n 4la$#a $an0uin

C! or#ea- re/eaua de i(rin

E! 4re-ente 4e $u4ra a/a tro#(ocitelor

D! i#4lic #eta#or o-a .6$coa$ a tro#+

(ocitelor

7:. Ca e dint e u "t'a ele ela#ii celul

(an*uin 4 &unc#ie (unt &al(e?

E! =nce4e cu .a$ocon$tric/ia .a$ului le-at

III.

SISTEMUL CIRCULATOR

A! neutro ile + a4rarea or0ani$#ului

><. A' ta (e ca acte i.ea. ) in u "t'a ele, B! (a-o ile + coa0ulare

A! are ori0inea =n .entriculul $t6n0 C! li# ocite + i#unitate

B! tran$4ort $6n0e o)i0enat

#este pentru admitere $%&&

627

C! 4re-int la ori0inea din .entricul .al.e

D! tran$4ort nu#ai $6n0e o)i0enat

$e#ilunare

D! are ca a luen/i direc/i arterele coronare

E! 4re-int 4e traiectul lor .al.e care a$i0ur cur0erea $6n0elui =ntr+un $in0ur $en$

E! tran$4ort $6n0e o)i0enat adu$ la ini# de

>5. De/itul ca diac,

.enele 4ul#onare
A! e$te 4rodu$ul dintre .olu#ul+(taie i >2. Aenele (unt +a(e de (Pn*e ca e,

rec.en/a cardiac

A! aduc $6n0e arterial i .eno$ la ini#

B! e$te de NA #lM#in

B! duc $6n0e de la ini# la /e$uturi

C! crete =n e ort i-ic

C! aduc $6n0e de la /e$uturi la ini#

D! $cade la altitudine

D! au ori0ine =n atrii E! tran$4ort nu#ai $6n0e .eno$

E! e$te di erit 4entru .entriculul dre4t i $t6n0

>7. Canalul t' acic, >3. A te ele (unt +a(e de (Pn*e ca e, A! are ori0inea =n a(do#en =n ci$terna c3ili A! aduc $6n0e la ini#

B! $e .ar$ =n .ena $u(cla.icular drea4t

B! tran$4ort $6n0e de la ini# la /e$uturi C! tran$4ort $6n0e arterial i .eno$

628

!iolo"ie

C! $e .ar$ =n ci$terna c3ili

B! $unt $tr(tu/i de li# a

D! $e .ar$ =n .ena <u0ular drea4t

C! 4roduc #onocite

E! colectea- li# a de la #e#(rele in eri+

D! 4roduc anticor4i

oare7 or0ane din a(do#en i din torace

E! au rol =n i#unitate >>. Aenele ca+e (e a(ea"n cu +enele )ul4

"'na e ) in u "t'a ele ca acte i(tici,


>9. Ta!ica die ) 'duc, A! $unt .ene #ari A! $ti#ularea $i$te#ului ner.o$ $i#4atic B! $unt .a$e care aduc $6n0e de la /e$uturi la

ini#
B! e ortul i-ic inten$

C! tran$4ort $6n0e .eno$ C! $ti#ularea $i$te#ului ner.o$ 4ara$i#4atic

D! au ori0inea =n atrii D! rcirea nodului $i#u$al

E! $e .ar$ =n atrii E! cldura

>6. Gan*li'nii li"&atici, >:. E@cita/ilitatea e(te ) ')ietatea ini"ii de a, A! $e 0$e$c 4e traiectul .enelor A! $e auto$ti#ula

#este pentru admitere $%&&

629

B! 4ro4a0a e)cita/ia

C! r$4unde la un $ti#ul

D! de-.olta ten$iune

E! $e contracta

>;. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii (unt

ade+ ate?

A! .ite-a de conducere e$te #ai #are =n

re/eaua PurXin<e contractil

dec6t

=n

#iocardul

!iolo"ie

N@B! or/a de contrac/ie e$te in.er$ 4ro4or/ional cu 0ro$i#ea 4ere/ilor cardiaci=ntre atrii i .entriculi e)i$t o $in0ur cone)iune unc/ional B! =n rit# $inu$al7 acti.itatea cardiac e condu$ de nodului $inoatrial

A! Rela$ticitatea

.a$elor a#orti-ea- unda

de oc $i$tolic

B! .ite-a de cur0ere a $6n0elui crete $4re

4eri erie
C! =n a$ciculul 'i$7 rec.en/a de de$crcare

e$te de HA i#4ul$uriM#inut

C! $u4ra a/a de $ec/iune a teritoriului ca4ilar

e$te #ai #ic dec6t a aortei


6<. C'nt actilitatea +a(el' , D! .ite-a de cur0ere a $6n0elui =n ca4ilare

e$te de A7D ##M$


A! #odi ic dia#etrul lu#enului .a$cular

E! 4re$iunea arterial $cade la di$tan/ de B! $e datorea- #uc3ilor nete-i din 4ere+

ini#

tele .a$cular
63. Re.i(ten#a )e i&e ic, C! 4er#ite re.enirea la nor#al a .a$elor

de$tin$e
A! in luen/ea- 4re$iunea arterial

D! tran$ or# e<ec/ia $acadat a $6n0elui =n

cur0ere continu

B! $e o4une cur0erii $6n0elui 4rin .a$e

E! 4er#ite controlul di$tri(u/iei $6n0elui

$4re or0ane

C! e$te #a)i# =n arteriole

62. Ca e din u "t'a ele a&i "a#ii (unt c'4

D! e$te in.er$ 4ro4or/ional cu lun0i#ea .a$ului

ecte?
E! e$te direct 4ro4or/ional cu .6$co-itatea

!iolo"ie

$6n0elui

D! 4o#4a cardiac E! 4re$a a(do#inal

65. P e(iunea a te ial +a ia. di ect ) '4

)' #i'nal cu,

6>. P e(iunea a te ial,

A! .olu#ul $an0uin

A! re4re-int 4re$iunea $u( care $6n0ele

circul =n artere

B! de(itul cardiac

B! are .aloare #ai #are =n $i$tol dec6t =n

dia$tol

C! .olu#ul lic3idelor e)tracelulare C! e$te in luen/at de re-i$ten/a .a$cular

4eri eric
D! ela$ticitatea .a$elor D! e$te in luen/at de de(itul $an0uin E! re-i$ten/a 4eri eric E! $cade atunci c6nd crete re-i$ten/a 4eri+

eric
67. Cau.a ) inci)al a -nt'a ce ii (Pn*elui la

ini" e(te,
66. Si(t'la at ial, A! 0ra.ita/ia A! $e $u4ra4une cu $i$tola .entricular B! 4o#4a #u$cular B! 4recede $i$tola .entricular C! a$4ira/ia toracic C! crete 4re$iunea =n atrii

!iolo"ie

D! =n ti#4ul de$ urrii ei .al.ele atrio+

B! .al.a tricu$4id e$te 4la$at la ni.elul

.entriculare $unt de$c3i$e

ori iciului atrio.entricular $t6n0

E! $e $u4ra4une cu $ 6ritul dia$tolei .en+

C! .al.ele atrio.entriculare $e de$c3id =ntr+

triculare

un $in0ur $en$: din$4re atrii $4re .entricule

69. Si(t'la +ent icula , D! .al.ele (icu$4id i tricu$4id $unt de$+

c3i$e =n ti#4ul $i$tolei atriale

A! $e 4la$ea- =ntre -0o#otul $i$tolic i cel

dia$tolic
E! =nc3iderea .al.elor atrio.entriculare

4roduce -0o#otul $i$tolic

B! $e 4la$ea- =ntre -0o#otul dia$tolic i cel

$i$tolic
6;. Ci cula#ia )ul"'na C"ica ci cula#ieD, A! a$i0ur eli#inarea CAF din or0ani$# C! 4roduce de$c3iderea .al.elor $e#ilunare

de la (a-a aortei i arterei 4ul#onare

D! 4roduce =nc3iderea .al.elor (icu$4id i

tricu$4id

E! a$i0ur tran$ erul $6n0elui =n circula/ia

$i$te#ic i 4ul#onar

6:. Ca e dint e a&i "a#iile cu ) i+i e la a)a4

atul +al+ula al ini"ii (unt ade+ ate?

A! .al.a #itral e$te 4la$at la ni.elul ori+

iciului atrio.entricular dre4t

#esle pentru admitere $%&&

?@@

953.

92. Ca e

=nce4e =n .entriculul $t6n0 4rin artera 4ul#onarVt N@@! B! include trunc3iul arterei 4ul#onare7 arterele 4ul#onare7 ca4ilarele 4ul#onare i cele dou .ene ca.e

dint e u "t'a ele &' "a#iuni au -n (t uctu a l' +al+e,

A! arteriolele

B! .ena ca. $u4erioar C! $e ter#in =n atriul $t6n0 4rin

cele 4atru .ene 4ul#onare

C! artera #e-enteric in erioar

D! include artera aort i ra#urile ei D! .ena e#ural

9<. Ci cula#ia (i(te"ic, E! .a$eleR li# atice N@H!

h A! are ori0inea =n .entriculul $t6n0


93. Aa(ele li"&atice au u "t'a ele

ca acte i(tici anat'"ice,


A! =nce4e 4rin artera aort A! =n$o/e$c arterele B! a$i0ur tran$4ortul o)i0enului la toate < i /e$uturile B! au .al.e

C! $e ter#in =n atriul $t6n0 4rin

.enele ca.e

C! au

4e traiectul lor 0an0lioni li# atici

D! include

toate .enele din or0ani$#7 cu e)ce4/ia .enelor 4ul#onare

D! =nce4 =n /e$uturi 4rin ca4ilare

#esle pentru admitere $%&&

?@H

E! au

.enelor

$tructur

a$e#ntoare $c3eletici

C! .al.ele .enoa$e I D! contrac/ia #uc3ilor

95. Z*'"'tul dia(t'lic e(te c'n(ecin#a, N@N!

El E! 4re$iunea ridicat intra.enoa$ IA. SISTEMUL RESPIRATOR


95:.

A! de$c3iderii

atrio.entriculare

.al.elor

95;. 96.
B! de$c3iderii .al.elor

Ca e a&i "a#ii (unt $e#ilunare de la (a-a aortei i arterei 4ul#onare

dint e

u "t'a ele

97<. ade+ ate?

C! =nc3iderii .al.elor $e#ilunare de

la (a-a aortei i arterei 4ul#onare

A! =n cur$ul .entila/iei 4ul#onare7

4l#6nii ur+

D! contrac/iei #iocardului .entricular

B! di u-iunea 0a-elor 4rin #e#(rana al.eolo+

ca4ilar e$te 4arte a 4roce$ului de re$4ira/ie


E! =nc3iderii

atrio.entriculare

.al.elor
C! 4re$iunea 4leural are o .aloare 4o-iti.

95>. 9>. Ci cula#ia (Pn*elui -n +ene

e(te &a+' i.at de,

D! #uc3ii dre4/i a(do#inali $unt e)4iratori

A!#icrile re$4iratorii +

e)4ira/ia I B! 0ra.ita/ia + 4entru .enele $ituate $u(

E! 4re$iunea 4leural nu .aria- =n cur$ul

re$4ira/iei

N@?!

ni.elul ini#ii

99. La e@)i a#ie )a tici),

#esle pentru admitere $%&&

?@D

A! contrac/ia #uc3ilor 06tului

A! e$te un lic3id ten$ioacti.

B! retrac/ia ela$tic a /e$utului 4ul#onar

B! a.ori-ea- in$4ira/ia

C! contrac/ia dia ra0#ului

C! ta4etea- al.eolele 4ul#onare

D! or/a de ten$iune $u4er icial

D! e)ercit ten$iune $u4er icial

E! retrac/ia 4eretelui toracic

E! a.ori-ea- e)4ira/ia

9:. P e(iunea al+e'la ,

:<. Aentila#ia cu) inde ) 'ce(ele de,

A! nu .aria- cu a-ele re$4ira/iei

A! e)4ira/ie

B! e$te e0al cu 4re$iunea at#o$ eric =n

B! $c3i#( de 0a-e la ni.el 4ul#onar

re4au$

C! $cade =n in$4ir

C! in$4ira/ie

D! $cade =n e)4ir

D! $c3i#( de 0a-e la ni.el ti$ular

E! e$te +B c# '7A =n in$4ira/ia nor#al

E! tran$4ort al 0a-elor re$4iratorii

9;. Su &actantul,

:2. P in ()i '"et ie (e "('a ,

#esle pentru admitere $%&&

?@?

A! .olu#ul al.eolar

B! .olu#ul curent

C! .olu#ul re-idual

D! .olu#ul e)4irator de re-er.

E! .olu#ul in$4irator de re-er.

:3. A'lu"ul e.idual,

A! e$te .olu#ul de aer ce r#6ne =n 4l#6ni du4 o e)4ira/ie nor#al B! e$te de BDAA #L

C! $e #$oar 4rin $4iro#etrie

D! e$te .olu#ul .entilat =n re$4ira/ia nor#al

E! $e 0$ete =n $4a/iul #ort

:5. Ca)acitatea e.idual &unc#i'nal,

?@N NHB! e$te .olu#ul de aer ce r#6ne =n 4l+e$te de @AAA #L A! cu4rinde .olu#ul re-idual i .olu#ul e)4irator de re-er.

!iolo"ie

B! e$te .olu#ul de aer ce r#6ne =n 4l#6ni du4 o in$4ira/ie nor#al

C! cu4rinde .olu#ul re-idual7 .olu#ul e)4irator de re-er. i .olu#ul curent

:7. Ce +'lu"e de ae (e *(e(c =n )l"Pn la (&P $itul unei in()i a#ii &' #ate?

A! #inut+.olu#ul

B! .olu#ul curent

C! .olu#ul re-idual

D! .olu#ul e)4irator de re-er.

E! .olu#ul in$4irator de re-er.

:>. De/itul e()i at' ,

A! de4inde de rec.en/a re$4iratorie

ii /^nrpnt

?@C
B! de4inde de .olu#ul re-idual

!iolo"ie

C! de4inde de .olu#ul curent

D! e$te de Z LM#in =n re4au$

E! re4re-int aerul de4la$at =n ar(orele re$4irator =ntr+un #inut

:6. -n in()i a#ie,

A! $cade 4re$iunea intraa(do#inal

B! dia ra0#a co(oar i #rete dia#etrul lon0itudinal al cutiei toracice

C! $cade 4re$iunea intraal.eolar

D! crete dia#etrul antero4o$terior ale cutiei toracice

E! $cade 4re$iunea =n .enele #ari din ca.itatea toracic

:9. Fa in*ele eali.ea. le*tu a dint e,

ii /^nrpnt

?@Z
A! ca.itatea (ucal i tra3ee

!iolo"ie

B! larin0e i tra3ee

C! ca.itatea na-al i larin0e

D! ori iciile narinare i larin0e

E! ca.itatea na-al i tra3ee

::. -n e@)i a#ie au l'c u "t'a ele &en'"ene,

A! cutia toracic re.ine la di#en$iunile nor#ale

B! dia ra0#a $e rela)ea-

C! coa$tele $e ridic

D! crete 4re$iunea al.eolar

E! aerul e$te e)4ul-at la e)terior

ii /^nrpnt

?HA
:;. Ca)acitatea +ital e(te &' "at din,

!iolo"ie

A! .olu#ul in$4irator de re-er. J .olu#ul e)4irator de re-er.

B! .olu#ul in$4irator de re-er. J .olu#ul e)4irator de re-er. J .olu#ul curent

C! .olu#ul curent J .olu#ul in$4irator de re-er. J .olu#ul7 e)4irator de re-er. J .olu#ul

re-idual

E! #inut+.olu#ul re$4irator J .olu#ul re-idual

;<. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii (unt

973.

ade+ ate?

A! .olu#ul curent e$te .olu#ul de aer introdu$ =n 4l#6ni 4rin in$4ira/ie or/at i e$te de DAA #L

B! .olu#ul in$4irator de re-er. e$te de BDAA #L

C! ca4acitatea .ital e$te de @DAA #L

D! ca4acitatea 4ul#onar total e$te ca4acitatea .ital 4lu$ .olu#ul re-idual

ii /^nrpnt

?HB
E! .olu#ul re-idual e$te de DAA #L

!iolo"ie

;2. Ca)acitatea +ital,

A! re4re-int .olu#ul de aer introdu$ =n 4l#6ni 4rintr+o in$4ira/ie nor#al

B! re4re-int .olu#ul de aer introdu$ =n 4l#6ni 4rintr+o in$4ira/ie or/at

NH@!

! C! e$te .olu#ul #a)i# de aer e)4irat du4

NHH!

in$4ira/ie #a)i#

D! e$te .olu#ul #a)i# 46n la care 4ot i e)4an$iona/i 4l#6nii

E! e$te $u#a dintre .olu#ul curent7 .olu#ul in$4irator de re-er. i .olu#ul e)4irator de re-er.

;3. Ca e dint e a&i "a#iile u "t'a e (unt ade+ ate?

A! di u-iunea 0a-elor $e ace =n $en$ul di eren/ei de 4re$iune a ace$tora: de la 4re$iunea #ic $4re

cea #are

B! =n in$4ir7 aerul al.eolar e co#4let =nlocuit cu aer at#o$ eric

ii /^nrpnt

?HF
C! aerul at#o$ eric e u#e-it =n cile re$4iratorii

!iolo"ie

D! #e#(rana re$4iratorie are A7? #icroni

E! o)i0enul di u-ea- din al.eole =n ca4ilarele 4ul#onare

;5. Din (t uctu a "e"/ anei al+e'l'4ca)i4 la e &ac )a te,

A! $ur actantul

B! e4iteliul ca4ilar

C! inter$ti/iul 4ul#onar

D! endoteliul ca4ilar

E! e4iteliul al.eolar

;7. -nt e ce "edii (e eali.ea. (c!i"/ul de *a.e la ni+elul "e"/ anei al+e'l'4ca)ila e?

A7 =ntre aerul al.eolar i $6n0ele arterial din ca4ilarele 4ul#onare


B! =ntre aerul at#o$ eric i aerul al.eolar

ii /^nrpnt

?H@
C! =ntre aerul al.eolar i $6n0ele din ca4ilarele (ronice

!iolo"ie

D! =ntre aerul at#o$ eric i /e$uturi

E! =ntre aerul al.eolar i $6n0ele .eno$ din ca4ilarele 4ul#onare

;>. Sc!i"/u ile *a.'a(e au l'c la ni+elul,

A! (ron3iolelor lo(ulare

B! canalelor al.eolare

C! #e#(ranei re$4iratorii

D! (ron3iolelor re$4iratorii

E! #e#(ranei al.eolo+ca4ilare

;6. SPn*ele a te ial t an()' t,

A! B7DY o)i0en di-ol.at =n 4la$# Q

ii /^nrpnt

?HH
B! FA #L UFMdL

!iolo"ie

C! #a)i# H #oleculeRAFM #olecul de 3e#o0lo(in

D! DY o)i0en di-ol.at =n 4la$#

E! ZC7DY din AF le0at de 3e#o0lo(in

;9. O@i*enul e(te cedat #e(utu il' cPnd,

A! $cade ca4acitatea 3e#o0lo(inei de a le0a o)i0enul

B! $cade 4'+ul 4la$#ei

C! crete 4'+ul 4la$#ei

D! crete te#4eratura

E! $cade te#4eratura

;:. Ga.ele e()i at' ii )'t &i t an()' tate -n )la("a (an*uin (u/ &' " de,

ii /^nrpnt

?HD
A! AF di-ol.at

!iolo"ie

B! o)i3e#o0lo(in

C! (icar(onat

D! CAF di-ol.at

E! car(a#ino3e#o0lo(in

;;. -n in()i a#ie, A! dia ra0#ul $e contract

B! crete dia#etrul lon0itudinal al cutiei toracice 2 G

C! coa$tele co(oar !!!!!!!!!!!!

D! $ternul $e a4ro4ie de coloana .erte(ral E! #uc3ii dre4/i a(do#inali $e contract

2<<. Ca)acitatea +ital,

A! e$te .olu#ul de aer ce r#6ne =n 4l#6ni du4 o in$4ira/ie nor#al

ii /^nrpnt

?H?
B! e$te de @DAA #L

!iolo"ie

C! e$te .olu#ul de aer ce r#6ne =n 4l#6ni du4 o in$4ira/ie or/at

D! e$te .olu#ul .entilat =n re$4ira/ia nor#al

NHD! NH?!

$e deter#in 4rin $4iro#etrieFIZIOLO*IE


749. 754.

759.

764.

769.

774.

779.

784.

789.

794.

799.

804.

809.

814.

819.

824.

829.

834.

839.

844.

849.

ii /^nrpnt

?HN
854.

!iolo"ie

859.

864.

869.

CNF!
875. 880.

885.

890.

895.

900.

905.

910.

915.

920.

925.

930.

935.

940.

945.

950.

955.

960.

965.

970.

975.

980.

985.

990.

995.

ZZC!

ii /^nrpnt

ZZZ!
BAAA!

ANATOMIE

I. SISTEMUL OSOS

.erte(rale

2. U "t'a ele 'a(e (unt (cu te,

B! e$te

$ituat anterior7 #edian a toracelui

4e

linia

A! $ternul C! $e articulea- cu toate coa$tele B! oa$ele tar$iene D! 4re-int7 C! radiu$ul E! 4artici4 D! oa$ele car4iene

=n 4artea $u4erioar7 a4endicele )i oid

la

or#area

centurii

$ca4ulare!

E! e#urul!

5. Sunt c'n(ide ate 'a(e lun*i,

A! ulna 3. Ste nul,

A! 4artici4 la

or#area toracelui o$o$7 =#4reun cu coa$tele i re0iunea toracal a coloanei

B! $ternul

C! ti(ia

"e"/ ului (u)e i' ,

D! co)alul

A! ulna i 3u#eru$ul

E! radiu$ul!

B! alan0ele i oa$ele car4iene

7. Fe"u ul,

C! #etatar$ienele

A! a4ar/ine oa$elor late

D! 3u#eru$ul

B! 4re-int o dia i- i dou e4i i-e

E! i(ula!

6. A cul +e te/ al,


A! e$te C! $e articulea- cu o$ul co)al i cu

$ituat

anterior

de

cor4ul

.erte(ral

ti(ia
B! e$te D! a4ar/ine

$ituat 4o$terior de cor4ul

$c3eletului

#e#(rului

.erte(ral

in erior
C! $e lea0 de cor4ul .erte(ral 4rin E! 4oate 4re-enta7 =ntre dia i- i

doi 4e+ diculi .erte(rali

e4i i-e7 cartila<e de cretere!


D! 4artici4 la deli#itarea ori iciilor >. U "t'a ele

'a(e

nu

a)a #in

de con<u0are

E! 4artici4 la deli#itarea ori iciului

.er+

B! te#4orale

9. Cla+icula,

C! 4alatine

! !!

!!!!!!

A! =#4reun cu o#o4latul 4artici4 la

D! $ enoidul

or#area centurii $ca4ulare

E! rontalul i occi4italul! B! 4artici4 la or#area centurii 4el.iene

;. Oa(ele c e(c, C! e$te or#at dintr+un cor4 i dou

e)tre#it/i: $te#al i .erte(ral


A! =n lun0i#e i =n 0ro$i#e D! $e articulea- cu $ca4ula i cu

4or/iunea $u4erioar a $ternului


B! =n 0ro$i#e7 4e $ea#a cartila<elor de

cretere
E! a4ar/ine $c3eletului trunc3iului! C! =n lun0i#e 4e $ea#a 4erio$tului :. Din (t uctu a neu 'c aniului &ac

)a te u "t'a ele 'a(e,


D! $4re dia i-a 4rin 4roli erarea

cartila<elor de con<u0are
A! 4arietale E! la ni.elul -onei o$teo0ene a 4erio$tului

2<. -n

c'")'nen#a (c!eletului t unc!iului (unt ) e.ente,

D! 4artici4ant la #icrile trunc3iului

A! coloana .erte(ral

E! ad4o$tete =n canalul .erte(ral

#adu.a roie 3e#ato0ena!

B! $ternul

23. Cu /u ile c'l'anei +e te/ ale )'t &i,

C! coa$tele

A! =n 4lan rontal

D! (a-inul

B! =n 4lan $a0ital

E! centura $ca4ular!

C! lordo-e + toracica $i $acrata

22. R'lu ile

-nde)linite de c'l'ana +e te/ al (unt u "t'a ele,

D! ci o-e + cer.ical i lo#(ar

A! a) de $u$/inere a cor4ului

E! =n 4lan rontal + $colio-e!

B! 4rotec/ia #du.ei $4inrii

25. U "t'a ele ca acte e (unt ) ') ii

(te nului,

C! 4artici4ant la #icrile ca4ului

B! e$te o$ lat

C! e$te or#at din #anu(riu7 cor4 i

2>. Sc!eletul "Pinii e(te &' "at din,

a4endice )i oid
A! oa$e tar$iene7 #etatar$iene i alan0e D! $e articulea-7 =n 4artea $u4erioar7

cu coa$tele
B! alan0e7 #etacar4iene7 car4iene E! $e articulea-7 =n 4r/ile laterale7 cu

cla.iculele!
C! FN oa$e

27. C'a(tele, D! radiu$ i ulna

A! intr =n co#4onen/a+ toracelui o$o$ E! radiu$ i 3u#eru$! B?! Oa$ele co)ale: B! 4ot i ade.rate7 al$e i lotante A! ac 4arte din centura 4el.ian C! $unt oa$e late ca $i tar$ienele B! $e articulea- anterior cu $acrul D! 4re-int7 toate7 un arc o$o$ i

4or/iunea cartila0inoa$
C! $e articulea- 4o$terior or#6nd

$i# i-a 4u(ian


E! $unt arcuri o$teo i(roa$e! D! $unt oa$e late

E! 4ro.in din $udarea altor trei oa$e!

C! antito)ic

29. Sc!eletul "e"/ ului in&e i'

D! 3e#ato4oie-7 la ni.elul #du.ei

c'n#ine,

cenuii

A! $c3eletul coa4$ei + ti(ia

E! de 4artici4are la #eta(oli$#ul

calciului7 o$ orului i electroli/ilor!


B! $c3eletul 0a#(ei + ti(ia i i(ula 2;. Oa(ele )'t &i, C! $c3eletul coa4$ei + e#urul i ti(ia A! lun0i D! i rotula B! late E! $c3eletul 4iciorului + tar$iene7

#etatar$iene i alan0e!

C! $curte D! $e$a#oide

2:. R'lu ile &unc#i'nale ale 'a(el' (unt, E! $ituate =n 0ro$i#ea unui #uc3i! A! 46r03ii ale a4aratului loco#otor 3<. Radiu(ul e(te, B! de 4rotec/ie A! un o$ al (ra/ului

B! un o$ al ante(ra/ului

33. Sunt &' "ate ) in '(i&ica e de("al,

C! $in0urul o$ al ante(ra/ului

A! oa$ele (a-ei craniului i oa$ele

(ol/ii craniului

D! o$ lun0

B! nu#ai oa$ele (a-ei craniului

E! o$ $curt!

C! cla.iculele =n totalitate

32. Radiu(ul (e a ticulea. cu,

D! i #andi(ula L

A! $ca4ula E! #andi(ula7 oa$ele (ol/ii cutiei

craniene $i cla.iculele + 4ar/ial!


B! 3u#eru$ul 35. Sunt &' "ate ) in '(i&ica e

enc'nd al,
C! ulna A! oa$ele $curte D! oa$ele tar$iene B! oa$ele #e#(relor E! oa$ele car4iene! C! oa$ele (oitei i (a-ei craniului

D! oa$ele #e#(relor i centurilor

3>. O(i&ica ea,

E! at6t oa$ele #e#(relor c6t i ale

A! de$#al reali-ea- creterea =n

(a-ei craniului!

0ro$i#e a oa$elor

37. A)a #in +i(ce 'c aniului,

B! de$#al d natere 4ar/ial

cla.iculelor

A! rotula C! de #e#(ran 0enerea- oa$ele

(ol/ii craniene
B! oa$ele 4alatine D! encondral e$te caracteri$tic

4entru oa$ele (a-ei craniului


C! oa$ele na-ale

2<<2. D! oa$ele -i0o#atice

encondral 4er#ite i creterea =n 0ro$i#e i =n lun0i#e a oa$elor

E! oa$ele 4arietale!

BAAF!
1004.

!Li

39. Sunt c' ecte u "t'a ele +al' i,

',,2. 3
A! HDAAAAAM##@ 3e#atii la e#ei

BAAD!
BAA?!

d
B! HDAAAAAM##@ 3e#atii la (r(a/i

C! FAAA leucociteM##@ II. S_NGELE BAAN!

/M

D! @D+H?Y + 3e#atocrit la

e#ei
36. E it 'citele, E! B@7C+BN7F 0Mdl + 3e#o0lo(in la A! alturi de leucocite i

(r(a/i!

tro#(ocite $unt ele#ente i0urate ale $6n0elui


I B! au rol =n #en/inerea

3:. G u)a (an*uin AH,

ec3ili(rului acido+ (a-ic

A! con/ine a0lutino0en al a i (eta

4e $u4ra a/a 3e#atiilor


C! au

rol re$4iratorii

=n

tran$4ortul

0a-elor
B! con/ine a0lutinine A i B =n

4la$#
D! $unt celule nucleate C! nu con/ine a0lutinine =n 4la$# E! $4re deo$e(ire de leucocite $unt

anucleate!

D! 4oate dona $6n0e tuturor

0ru4elor $an+ 4 + 0uine

E! 4oate 4ri#i $6n0e de la toate

D! $unt

0ru4ele $an0.ine!

4re-ente 3e#atiilor

4e

#e#(rana

3;. Mediul

inte n al ' *ani("ului

include,

E! $unt

4re-ente =n 4la$#a 4er$oanelor de 0ru4 A :I>!

A! $6n0ele ei!

B! li# a

52. O )e ('an cu * u)a (an*uin

<C2D R!4 )'.iti+ )'ate d'na (Pn*e la ' )e ('an cu * u)a,


C! continutul ar(orelui .a$cular A! AB:I1> R3+4o-iti. D! lic3idul ce alora3idian C! A:B> R3+ne0ati. E! lic3idul inter$ti/ial care

re4re-int CY din #a$a cor4orala!

D! A:II> R3+ne0ati.

2<<:. VE 5<. A*lutininele al&a $i /eta,

E! A:B> R3+4o-iti.!

A! $unt anticor4i 4la$#atici

53. SPn*ele e(te,

B! $unt 4re-ente =n 4la$#a

A! un luid7 co#4onent al #ediului intern

4er$oanelor de ,<h 0ru4 AB :I1>

B! 4re.-ut cu celule+ ele#ente i0urate C! nu tre(uie $ .in =n contact cu

a0luti+ no0enele de acelai ti4


C! adu$ la ini#a 4rin .a$ele #icrocircula+

tiei!

D! 4re-ent la ni.elul .a$elor $an0.ine i a

C! aderente la ni.elul 4l0ii

.a$elor li# atice

D! i#4licate =n coa0ulare E! co#4u$ din 4la$# + co#4onenta lic3i+

d :DDY> i din ele#ente i0urate :HDY>!


E! a0re0ate i #eta#or o-ate .6$co$ la ni+

.elul 4l0ii!
55. Gl'/ulele al/e 4 leuc'citele 4 )'t &i,

A! 0ranulocite + li# ocitele i eo-ino ilele

5>. Din t'talul leuc'citel' ,

A! $unt (a-o ile #ai 4u/in de B Y B! a0ranulocite + #onocitele7 neutro ilele i

tro#(ocitele
B! B+@Y $unt eo-ino ile C! a0ranulocite + li# ocite i #onocite C! neutro ile $unt ?DY D! 0ranulocite + doar (a-o ilele i eo-ino+

ilele
D! li# ocitele re4re-int FD+@@Y

E! 0ranulocite + neutro ilele7 eo-ino ilele i

(a-o ilele!

E! #onocitele $unt =n 4ro4or/ie de FD+@DY

ca i li# ocitele!
57. T '"/'citele (unt, 56. Sunt cun'(cute $i utile dia*n'(ticului

+al' ile )la("atice ale,


A! =n nu#r de DAAA +BAAAAM##@ A! cole$terolului total: f FAA#0Mdl B! anucleate

B! 0lice#iei: BBA #0Mdl+B@A #0Mdl

C! 4roteinelor totale =n 4a$#: ?+C7D0Mdl

D! aci-ilor 0rai li(eri: A7BZ+A7Z #EnMB

E! NaJ 4la$#atic: B@D+BH? ##olMB!


@N! 'e#o$ta-a e$te:

660

!iolo"ie

BAAZ! i-iolo0ic + totalitatea #ecani$#elor care inter.in in o4rirea $an0erarii la ni.elul .a$elor #ici$e a$ocia- cu -0o#otul $i$tolic 4rodu$ =n $i$tola .entriculara 4rin =nc3iderea .al.elor $e#ilunare!

B! $unt re4re-entate de ca4ilare7 artere7 .ene

i li# atice

C! $unt re4re-entate i de .ene 4rin care

$6n0ele $e =ntoarce la ini#


>:. Z*'"'tele ini"ii, D! alctuie$c A! $unt #ani e$tri acu$tice care =n$o/e$c

circula/ia circula/ia $i$te#ic

4ul#onar

ciclul cardiac
E! 4re-ente la ni.elul circula/iei #ici $unt B! $unt re4re-entate de -0o#otul $i$tolic i

-0o#otul dia$tolic

trunc3iul 4ul#onare7 ca4ilarele!

4ul#onar7 arterele .enele 4ul#onare i

C! $e 4roduc a#(ele 4rin =nc3iderea .al.e+ K

6<. A /' ele +a(cula cu) inde,

lor atrio.entriculare
A! circula/ia #are D! $unt 4rodu$e a#(ele 4rin =nc3iderea

.al.elor $e#ilunare
B! circula/ia #ic

E! $unt 0enerate di erit: 4rin =nc3iderea

.al.elor atrio.entriculare + -0o#otul $i$tolic i 4rin =nc3iderea celor $e#ilu+ nare ale aortei i 4ul#onarei + -0o#otul dia$tolic!

C! arterele aort i 4ul#onare

>;. Aa(ele de (Pn*e,

D! doua .ene ca.e i doua .ene 4ul#onare E! dou teritorii de circula/ie! 62. T unc!iul )ul"'na , A! $e =#4arte =n dou artere 4ul#onare

A! alctuie$c o re/ea ce conduce $6n0ele de la

ini#a =n =ntre0 cor4ul i de aici =na4oi la ini#a

B! are ori0inea =n .entriculul $t6n0

661

!iolo"ie

C! con/ine $6n0e =ncrcat cu o)i0en

tic

D! 4rin arterele 4ul#onare duce $6n0ele

D! arterele iliace co#une care $unt ra#urile

cu CAF $4re re/eaua ca4ilar din /e$uturi

$ale ter#inale

E! con/ine $6n0e care e$te o)i0enat la

E! arterele (ronice care ac 4arte din cir+

ni.elul re/elei ca4ilare al.eolare! ?F! 1enele ca.e: A! $unt =n nu#r de dou B! a#(ele duc $6n0ele =n atriul $t6n0

cula/ia 4ul#onar!

67. Ra"u ile te "inale ale a' tei, C! a4ar/in circula/iei $i$te#ice A! $unt arterele iliace interne drea4t i

$t6n0
D! 4reiau a#(ele i li# a din or0ani$# B! $e (i urc iecare la ni.elul articula/iei E! cea $u4erioar ia natere 4rin u-iunea

$acroiliace e#i/6nd iecare artera iliac e)tern i intern

.enelor (ra3ioce alice!

C! a$i0ur7 4rin inter#ediul arterei iliace 65. A' ta de(cendent e"ite,

interne7 .a$culari-a/ia arterial 4entru .e-ica urinar7 ulti#a 4or/iune a rectu+ lui7 uter7 .a0in7 .ul.7 4ro$tata i 4eni$!

A! ra#uri 4arietale i .i$cerale D! a$i0ur 4rin inter#ediul arterei iliace B! ra#uri .i$cerale toracice: (ronice7 4eri+

e)terne .a$culari-a/ia arterial a #e#+ (rului in erior

cardice7 e$o a0iene i trunc3iul celiac

E! e#it ra#uri 4arietale i .i$cerale! C! ra#uri .i$cerale a(do#inale: arterele

#e-enterice $u4erioar i in erioar7 arterele renale7 arterele te$ticulare $au o.ariene7 artera 0a$tric i artera 3e4a+

?D! Artera e#ural:

662

!iolo"ie

A! continu artera iliac e)tern

B! $e $ituea- la ni.elul e/ei anterioare a

coa4$ei

C! $e continu cu artera 4o4litee

D! e$te =n$o/it de .ena e#ural

E! $e (i urc e#i/6nd artera ti(ial anterioar

i artera ti(ial 4o$terioar!

66. Aena ca+ in&e i'a ,

A! $e or#ea- 4rin unire .enelor iliace

e)terne i interne

B! e#ite .enele iliace co#une

C! colectea- $6n0ele .eno$ doar de la

ni.elul #e#(relor7 4ere/ii (a-inului i .i$cerele ace$tuia

#este pentru admitere $%&&

663

BABA! duce $6n0ele .eno$ =n atriul $t6n00ru4a $an0.in A:II> 4re-int a0lutinin a i a0lutino0en A D! 0ru4a $an0.in AB :I1> nu 4re-int a0lutinine

tori 4lac3etari7 4la$#atici7 ti$ulari i CaFJ

B! 4ri#ul ti#4 al 3e#o$ta-ei e$te ti#4ul

4la$#atic
E! 0ru4a $an0.in AB :I1> e$te denu#it

i 4ri#itor uni.er$al!
C! tro#(o4la$tina $e tran$ or# in tro#(i+

n $u( ac/iunea 4rotro#(inei i a CaFJ


7:. Si(te"ul R!, D! cea #ai la(orioa$ a-a e$te cea a or+ A! coe)i$t cu $i$te#ul OAB

#rii re/elei de i(rin

B! R$e datorea-a 4re-en/ei anti0enului D 4e

E! =n #o#entul le-rii .a$ului $an0.in7

$u4ra a/a 3e#atiilor

4ri#a reac/ie e$te aceea de .a$ocon$tric/ie!

C! anti0enul D e$te 4re-ent la a4ro)i#ati.

CDY din 4o4ula/ie \

><. P int e &unc#iile (Pn*elui (e nu" $i

u "t'a ele,

D! nu reco#and tran$ u-iile de $6n0e de

la 4er$oane R3+ la 4er$oane R3J

A! de inte0rare i coordonare u#oral a

unc/iilor or0ani$#ului

E! la 4er$oanele R3 ne0ati.e 4ot i

4re-ente =n 4la$# a0lutinine a i h@!

B! e)cretare direct a $u($tan/elor to)ice

$au =n e)ce$

7;. Sunt c' ecte u "t'a ele enun#u i ) i4

+ind !e"'(ta.a,

C! rol =n ter#ore0lare 4rin con/inutul $u

cre$cut de a4

A! =n 4roce$ul de coa0ulare 4artici4 ac+

#este pentru admitere $%&&

664

D! tran$4ort o)i0en i $u($tan/e nutriti.e

D! .enele $u(cla.iculare

la ni.elul or0anelor

E! .ena li# atic drea4t! E! rol =n a4rarea or0ani$#ului!

>5. U "t'a ele a('cia#ii (unt inc' ecte, III. Ci cula#ia

A! .al.e $e#ilunare + artera aort >2. Ini"a e(te,

B! .al.a (icu$4id + ori iciul atrio.entricu+ A! 4re.-ut cu tra(ecule la ni.elul atrilor

lar dre4t

B! $ituat =n ca.itatea toracic

C! a$ciculul atrio.entricular 'i$ + $e4t in+

ter.entricular

D! ec3i4at cu .al.e E! or#at din dou atrii i dou .entricule!

D! re/eaua PurXin<e + 4ere/ii atriali

>3. -n at iul d e)t (e de(c!id,

E! .al.a tricu$4id + ori iciul atrio.entricu+

lar $t6n0!
A! .enele 4ul#onare

>7. Ra"u ile a te iale ca e (e de() ind di4

ect din a' t (unt,


B! .ena ca. in erioar A! artera $u(cla.icular drea4t C! .ena ca. $u4erioar B! artera carotid co#un drea4t

#este pentru admitere $%&&

665

C! artera #e-enteric $u4erioar

C! aduc la ini# $6n0e arterial

D! trunc3iul celiac

D! =i au ori0inea =n atrii

E! artera e#ural!

E! $unt .ene $i#etrice7 4erec3i!

>>. U "t'a ele a te e (e de() ind di ect

>9. Ciclul ca diac,

din a cul a' tei,


A! re4re-int $ucce$iunea $i$tol + dia$tol A! trunc3iul (ra3ioce alic

B! de#on$trea- un a$incroni$# =ntre $i$+ B! artera $u(cla.icular $t6n0

tola atriilor i a .entriculelor

C! artera carotid co#un $t6n0

C! durea- A7C $ecunde la o rec.enta cardiaca de ?D (tiM#inut

D! artera $u(cla.icular drea4t

E! trunc3iul (ra3ioce alic dre4t!

>6. Aenele )ul"'na e $i +enele ca+e,

A! aduc la ini# $6n0e .eno$

B! $e de$c3id =n atrii

BABB! e$t e alctuit din dia$tola cu durata de A7@ $ecunde i $i$tola cu durata de A7D $ecundeC UPRINS B
B A B @ !

F Z B @ F B @ D B @ N B H B B H D B D A B D

Z N
B A B H !

Z Z
B A B D !

H B N D BABC!
B

AN

A T O M I E

BA FD !
4n tr e+ r ile pa gi na B+ @A @B + BZ D BZ H+ F@ A F@ B+ FZ Z

BAF?!
DAF+ DD @

?AB+ DDH C A

BAFN!

BAFZ!

A 2<5<. T ESTE PENTRU SPECIA LIZRI LE ASISTE NI MEDIC ALI 1I MOA1E 1I LA SPECIA LIZRI LE REGLE MENTA TE GENER AL BA@B!

2<53.

MA

TE

2<55.

FI ZIOLOG IE ANATO MI

BA@

B
1061 . 1063.

BA?D !

D! e$te

$ituat =n drea4ta coloanei .erte(rale i $tr(ate dia ra0#a!

con luen/a ca4ilarelor li# atice

D! .a$e li# atice cu 4ere/ii $tructura/i 69. Si(te"ul li"&atic (e de'(e/e$te de (i(te4

a$e#ntor .enelor

"ul ci culat' (an*uin ) in,

A! con/inut

E! .a$e

li# atice 4e tra$eul crora 0an0lionii li# atici re4re-int $ta/ii o(li0atorii 4entru li# a

B! or0ani-are+

4re-en/a

0an0lionilor
6;. C'lect'a ele li"&atice "a i (unt,

li# atici

C! 4re-en/a ca4ilarelor

A! canalul toracic ce =nce4e 4rin ci$terna

c3Oli $ituat la ni.elul .erte(rei TF

D! 4o-i/ia ca4ilarelor B! .ena li# atic drea4t care colectea-

li# a din 4tri#ea drea4t a cor4ului


E! 0ro$i#ea 4ere/ilor .a$elor! C! canalul toracic $ituat anterior aortei i

4o$terior coloanei .erte(rale


6:. -n (t uctu a (i(te"ului li"&atic (unt

) e.ente,
D! canalul toracic cu o lun0i#e de FD+ A! ca4ilare li# atice care 4rin con luen/

@Ac#7 4re-ent6nd .al.e la interior

or#ea- canalul toracic


E! .ena B! .ena li# atica drea4t ce $e de$c3ide

=n .ena ca. $u4erioar

li# atic drea4t care $e de$c3ide la con luen/a dintre .ena $u(cla.icular drea4t i .ena (ra3ioce alic drea4t!

C! .a$e li# atice care $unt or#ate 4rin

9<. S)lina,

A! 4roduce 3e#atii i di$tru0e li# ocite

93. Celulele ca e ini#ia. $i c'nduc i")ul(ul,

B! e$te un or0an de de4o-it $an0uin

A! ac 4arte din #iocardul de lucru

C! ocu4 lo<a $4lenic cu4rin$ =ntre co+

B! a$i0ur auto#ati$#ul cardiac

lonul tran$.er$ i dia ra0# i $ituat la drea4ta lo<ei 0a$trice


C! or#ea- nodului $inoatrial cu o rec+

.en/ a de$crcrilor de NA+CAM#inut


D! are o 0reutate de BCA+FAA0 i con/ine

FAA+@AA0 $6n0e
D! a$i0ur rit#ul $inu$al E! e$te tri(utar .enei $4lenice7 a luent al

.enei 4orte!
92.

1al.ele ini"ii, A! $e4ar atriile de .entricule i $e de$c3id =n ti#4ul dia$tolei + .al.ele #itral i

E! au rit#ul unc/ional #odi ica(il $u( ac+

/iunea unor actori e)terni!

95. Cent ii de aut'"ati(" ca diac (unt e4

) e.enta#i $i de,
B! $unt =nc3i$e =n ti#4ul $i$tolei i $e de$+

c3id =n dia$tol + .al.ele $e#ilunare


A! a$ciculul 'i$ i re/eaua PurXin<e care

4oate i#4ri#a rit#ul idio+.entricular !


C! i#4un de4la$area $6n0elui =ntr+un $in+

0ur $en$
B! nodului atrio.entricular cu o rec.en/ a

D! =i ane)ea- #uc3i .entriculari + .al.a

de$crcrilor de ?A 4oten/iale de ac/i+ uneM#inut

tricu$4id
C! nodului $inoatrial i#4ri# rit#ul $inu$al E! =i ane)ea- tra(ecule + .al.a (icu$4id! D! nodului atrio.entricular cu o rec.en/ a

de$crcrilor de HA 4oten/iale de ac/i+ uneM#inut

C! iri07 a#(ele7 0a#(a

D! e#it7 a#(ele7 artere di0itale dor$ale $i E! nodului atrio.entricular ce unc/ionea-

4lantare

4er#anent i =n 4aralel cu nodului $i+ noatrial!


E! e#it dre4t ra#uri ter#inale artera dor+ 97. Si(te"ul +enel' a.I*'(,

$al a 4iciorului i re$4ecti.7 arterele 4lantare!

A! e$te tri(utar .enei ca.e $u4erioare

96. Sunt eale u "t'a ele ela#ii anat'"ice,

B! ace 4arte din circula/ia $i$te#ic

A! .ena $u(cla.icular continu .ena a)i+

lar care la r6ndul ei continu .enele (ra3iale


C! e$te i#4licat =n drena<ul .eno$ al $4a/ii+

lor interco$tale
B! .enele a)ilare cule0 $6n0ele .eno$ al

#e#(relor $u4erioare
D! a4ar/ine circula/iei 4ul#onare C! .enele $u4er iciale =n$o/e$c arterele co+

re$4un-toare
E! 4ri#ete .ena li# atic drea4t!

D! la ni.elul #e#(relor .enele $u4er iciale 9>. A te ele ti/iale,

$e .ar$ =n .enele 4ro unde

A! $unt =n nu#r de dou: #edial i lateral

E! .enele (ra3ioce alice $unt core$4ondente

ale arterelor cu acelai nu#e!

B! $unt7 a#(ele7 ra#uri ale arterei 4o4litee

99. Aena )' t,

A! $e or#ea- 4rin unirea .enelor #e-en+

teric $u4erioar7 #e-enteric in erioar i .ena $4lenic

C! deter#in a#orti-area undei de oc D! 4er#ite =n#a0a-inarea ener0iei $i$tolice =n ener0ie ela$tic a 4ere/ilor arteriali

B! tran$4ort la icat $6n0e =ncrcat cu

E! e$te 4ro4rietatea .a$elor de a+i #odi ica

o)i0en

#arcat dia#etrul lu#enului

C! cule0e $6n0ele .eno$ al <e<un+ileonului7

9;. T'nu(ul "u(culatu ii netede din )e ete4

le +a(cula de)inde de,

BA??!

! cecului7 colonului a$cendent i

4artea

A! acti.itatea ner.ilor 4ara$i#4atici

$t6n0 a colonului tran$.er$ 4rin inter#ediul .enei #e-enterice $u4erioare


BA?N!

B! 4re$iunea arterial

C! concentra/ia local a unor #eta(oli/i D! $tr6n0e i $6n0ele .eno$ al $4linei 4rin

inter#ediul .enei $4lenice


D! acti.itatea unor #ediatori

E! duce la icat $u($tan/e nutriti.e re-ultate

4rin a($or(/ia inte$tinal!

E! acti.itatea ner.ilor $i#4atici!

9:. Ela(ticitatea,

:<. Re.i(ten#a )e i&e ic e(te,

A! e$te 4ro4rietatea arterelor #ari

A! un actor deter#inant al 4re$iunii arte+

riale

B! ace 4o$i(il de$tinderea arterelor =n

condi/iile creterii 4re$iunii $6n0elui

B! totalitatea

actorilor care $e o4un cur0erii $6n0elui 4rin .a$e

C! direct 4ro4or/ional cu .6$co-itatea

A! ar(orele (ron3ie deri.a din (ron3ia

$6n0elui i in.er$ 4ro4or/ional cu lun+ 0i#ea .a$ului

4rinci4al

B! (ron3iile 4rinci4ale $unt continuate cu D! #a)i# la ni.elul arteriolelor

(ron3iolele re$4iratorii

E! totalitatea actorilor a.ori-an/i ai cur0e+

C! al.eolele 4ul#onare $e de$c3id in $acii

rii $6n0elui 4rin .a$e!


IA.

al.eolari

SISTEMUL RESPIRATOR
D! lic3idul 4leural e$te 4re-ent $u( or#a

unei la#e ine


:2. Sunt ca acte e *ene ale ale )l"Pnil' , E! 4leura .i$cerala e$te aderenta la $u4ra a+ A! locali-area =n ca.itatea toracic

/a 4la#anilor!

B! aderenta 4leurei 4arietale la $u4ra a/a

:5. Selectati (ucce(iunea c' ect a a"i&ica4

4la#anilor

#iil' a /' elui / 'n$ic la ni+elul acinuiui,

C! aderenta 4leurei .i$cerale la coa$te

A! (ron3iole re$4iratorii7 $aci al.eolari

D! 4re-enta lic3idului 4leural intre cele

B! (ron3iole re$4iratorii7 canale al.eolare

doua oite 4leurale


C! (ron3iole re$4iratorii7 canale al.eolare7 E! ca4acitatea totala de DAAA #l de aer

$cule/i al.eolari i al.eole 4ul#onare

:3. U "at'a ele a&i "a#ii (unt ade+a ate,

D! (ron3iole re$4iratorii7 $aci al.eolari i

al.eole 4ul#onare

E! (ron3iole re$4iratorii7 canale al.eolare7

$aci al.eolari!

:7. A&i "a#iile u "at'a e (unt &al(e,

A! .olu#ul curent e$te in #edie de DAA #L

B! .olu#ul in$4irator de re-er.a e$te de

DAA #L

C! .olu#ul e)4irator de re-er.a e$te de

BDAA #L

D! ca4acitatea .itala e$te de BDAA #L

#este pentru admitere $%&&

676

BA?C! rec.enta #icrilor re$4iratorii in re4au$ e$te de BCM#inut!Selectati a&i "a#iile c' ecte, A! 4re$iunea 4ar/iala a CAF in ca4ilarele arteriale al.eolare e$te de H? ##'0

B! $u4ra a/a totala a al.eolelor 4ul#onare e$te de 4e$te BAA c#F

C! o)i3e#o0lo(ina re4re-int ZC7DY din

F tran$4ortat in $6n0e

D! CAF tran$4ortat $u( or#a de (icar(onat 4la$#atic re4re-int ?AY

E! ca4acitatea .itala e$te de @DAA #l!

:>. Ca e dint e u "at'a ele a&i "a#ii (unt inc' ecte,

A! larin0ele e$te $ituat intre ca.itatea (ucala $i arin0e

B! 4leura .i$cerala e$te aderenta la coa$te

C! .olu#ul re-idual e$te de @DAA #l

D! di$ocierea O7 din o)i3e#o0lo(ina e$te a.ori-ata de te#4eratura cre$cut $i 4'+ul #are

#este pentru admitere $%&&


E! di$ociereaRAF din o)i3e#o0lo(ina nu e$te

677 a.ori-ata de te#4eratura <oa$a $i 4'+ul

4la$#atic #ic! C?! &i$te#ul re$4irator:

A! reali-ea-a $c3i#(ul de 0a-e dintre or0ani$# $i #ediu

B! a4ro.i-ionea-a cu o)i0en celulele cor4ului

C! eli#ina CO!7 4rodu$ de celule 4rin re$4ira/ia celulara

D! e$te co#4u$ din caile re$4iratorii $i 4la#ani

E! cu4rinde la ni.elul cailor re$4iratorii ca.itatea (ucala7 ca.itatea na-ala7

arin+ 0ele7

e$o a0ul7 larin0ele $i tra3eea!

:9. Al+e'lele )ul"'na e,

A! $e de$c3id in $acii al.eolari

B! 4re-int un e4iteliu al.eolar7 4arte co#4onent a #e#(ranei al.eolo+ca4ilare

C! $unt 4re.-ute iecare cu o (o0ata re/ea de ca4ilare

D! la ni.elul unor celule $4eciale 4roduc $ur actantul

#este pentru admitere $%&&


E! a4ar/in $4a/iului #ort!

678

::. Sc!i"/u ile de *a.e la ni+el al+e'la , A! $e reali-ea-a 4rin di u-iune

B! $unt 4o$i(ile in .irtutea di erentelor de 4re$iune 4ar/ial a 0a-elor re$4iratorii

C! $unt reali-ate in (a-a di eren/ei dintre 4re$iunea 4ar/iala a 0a-elor din al.eole $i aerul

at#o$ eric

D! datorita di erentelor de 4re$iuni 4ar/iale7 CAF intra in $in0ele ca4ilarelor

E! AF intra in al.eole datorita di erentelor de 4re$iune 4ar/ial!

:;. CAF di&u.ea.a ) in "e"/ ana al+e'l'4 ca)ila ,

A! de$i di eren/a e$te #ica intre 4re$iunea 4ar/iala a CAF din al.eole $i cea din ca4ilarele

4ul#onare

B! $i intra in $6n0e

C! datorita coe icientului #ic de $olu(ilita+ te $i a .ite-ei #ari de di u-iune

D! datorita coe icientului #are de $olu(ili+ tate $i a .ite-ei #ici de di u-iune

#este pentru admitere $%&&


E! datorita coe icientului #are de $olu(ili+ tate $i a .ite-ei #ari de di u-iune! 7

679

;<. T a!eea,

A! are lun0i#ea de !BA+BF c#

B! continua larin0ele

C! $u( ni.elul TH $e i#4arte in doua (ron3ii

D! ace 4arte din caile re$4iratori

E! re4re-int ori0inea ar(orelui (ron$ic!

;2. Unitatea "' &'&unc#i'nal a )l"Pnului e(te e) e.entat de,

A! #e#(rana al.eoloca4ilar

B! acinul 4ul#onar

C! (ron3iola re$4iratorie

#este pentru admitere $%&&


D! al.eola 4ul#onar

680

E! duetele al.eolare!

;3. La &' "a ea acinil' )ul"'na i )a tici),

A! (ron3iolele re$4iratorii

B! (ron3iile 4rinci4ale

C! $cule/ii al.eolari

D! (ron3iolele 4ul#onare

E! al.eolele 4ul#onare!

;5. U "t'a ele ' *ane a)a #in cil'

e()i at' ii,

A! ca.itatea (ucal

B! ca.itatea na-al

#este pentru admitere $%&&


C! e$o a0ul

681

D! 6rin0ele

E! larin0ele!

;7. P e(iunea C<3 -n (Pn*ele din ca)ila ele )ul"'na e e(te de,

A! H? ##'0

B! HA ##'0

C! HB ##'0

D! HF ##'0

E! H@ ##'0!

;>. A'lu"ul cu ent a e +al'a e de,

A! DAA #L

#este pentru admitere $%&&


B! BDAA #L

682

C! BAAA #L

D! @DAA #L

E! FAAA #L!

;6. U "t'a ele (t uctu i ne +'a(e (unt i")licate -n e*la ea +entila#iei,

A! (ul(ul ra3idian

B! #e-ence alul

C! 4untea

D! cere(elul

E! dience alul!

;9. U "t'a ele ca acte i(tici "' &'l'*ice a)a #in )l"Pnil' ,

#este pentru admitere $%&&


A! $unt or0ane 4erec3i7 $ituate =n ca.itatea toracic

683

B! =ntre oi/ele 4leurale e)i$t lic3id 4leural $u( o 4re$iune 4o-iti.

C! au o ca4acitate .ital de @AAA #L

D! $unt =n.eli/i de 4leura .i$ceral

E! nu au ra4ort anato#ic direct cu dia ra0#ul!

;:. Aentila#ia )ul"'na ,

A! re4re-int de4la$area aerului =ntre at#o$ er i al.eole7 =n a#(ele $en$uri

B! 4re$u4une .aria/ii ciclice ale .olu#ului cutiei toracice 4rin di$ten$ie i retrac/ie

C! i#4lic dou #icri de $en$ o4u$

D! i#4lic #icarea in$4iratorie i #icarea e)4iratorie

E! alturi de di u-iune i tran$4ortul 0a-elor re$4iratorii re4re-int a$4ectele unc/ionale ale

re$4ira/iei!

#este pentru admitere $%&&


;;. Aentila#ia al+e'la ,

684

A! re4re-int .olu#ul de aer care a<un0e =n -ona al.eolar a tractului re$4irator =n iecare #inut

i 4artici4 la $c3i#(urile de 0a-e re$4iratorii

B! are .aloarea de C+Z BM#in

C! deter#in 4re$iunea 4ar/ial a AF =n al.eole

BA?Z! ! D! deter#in 4re$iunea 4ar/ial a CAF =n ! al.eole

BANA!

are .aloarea #edie de H7D+D BM#in!ANATOMIE


1073. 1076. 1079. 1084. 1087. 1090.

1095.

1098.

1101.

1106.

1109.

1112.

1117.

1120.

1128.

1131.

1139.

#este pentru admitere $%&&

685

1282.

1285.

1293.

1296.

1304.

1307.

1310.

1315.

1318.

1321.

1326.

1329.

1332.

1337.

1340.

1343.

B@H?!

2579.

UNIAERSITATEA DE MEDICIN 1I FARMACIE ZIULIU =ATIEGANU[

257:.
257;.

HIOLOGIE

TESTE PENTRU ADMITERE

25><. ADRIANA
ORSAN SZAHO

MURE1AN

REMUS Hl ANCA

NADIA SC=MIDT

25>2.

CLUV4NAPOCA

25>3.

201

B@D@! 2 Ca e dint e a&i "a#iile le*ate de e&le@ul (ali+a (unt ade+ ate? A! e$te declanat de $ti#ularea rece4torilor ol acti.i i .i-uali din ca.itatea (ucal

A! a4ar/ine de neocorte)ul #otor

B! e$te =n rela/ie direct cu nucleii

#otori ai ner.ilor cranieni

B! i#4ul$urile

de la rece4torii 0u$tati.i din 4artea anterioar a li#(ii a<un0 la nucleul $ali.ar in erior din (ul(

C! re4re-int aria de 4roiec/ie a

a$ciculelor 4ira#idale

D! e$te aria de ori0ine a a$ciculului C! 0landele $ali.are $u(#a)ilare i

4ira#idal direct i =ncruciat

$u(lin+ 0uale $unt iner.ate de ner.ul 1II : acial>


E! tri#ite e eren/e $4re #otoneuronii

#edulari din coa#ele anterioare!


D! 0landele

4arotide 4ri#e$c i#4ul$uri 4rin ner.ul E :.a0>


9>2. Ald'(te 'nul,

E! i#4ul$urile de la rece4torii de

tact7 te#4eratur i de durere din ca.itatea (ucal $unt tran$#i$e 4rin ner.ul tri0e#en!

A! re0lea- .olu#ul $an0uin

B! $ti#ulea- rea($or(/ia $ali.ar de 9><. A ia "'t' ie din (c'a #a ce e/ al,

NaJ

C! crete rea($or(/ia de NaJ din urin

A! AF'(

e$te un co#4u$ la(il7 4re-ent =n 4la$#a $an0uin

D! crete eli#inarea de a4 4e cale

renal

B! $ur actantul

ta4etea-

endoteliul

al.eolar

E! crete $ecre/ia de IJ =n urin! C! centrii re$4iratori 4ri#e$c $ti#uli

de la c3e#orece4torii din .a$ele de $6n0e


9>3. =' "'nii

ti 'idieni (ti"ulea. u "t'a ele ) 'ce(e "eta/'lice,


D! dia ra0#ul i #uc3ii interco$tali A! creterea or0ani$#ului

$unt #uc3i $tria/i

B! li4oli-a

E! #uc3ii nete-i ai (ron3iolelor $e

rela+ .4nr nrin $ti#ularea i(relor $i#4atice!

C! 0lico0enoli-a 9>7. Ca e dint e u "t'a ele a&i "a#ii

) i+ind e+'lu#ia ca diac (unt ade+ ate?


D! cata(oli$#ul 4roteic

A! .al.a (icu$4id i tricu$4id $e E! or/a

rec.en/a

contrac/iilor

cardiace!

de$c3id =n ti#4ul dia$tolei .entriculare

9>5. Ale*e#i a&i "a#iile c' ecte,

B! .entriculele $unt co#4let =nc3i$e

=n ti#4ul $i$tolei .entriculare

C! =n ti#4ul $i$tolei atriale $6n0ele

E! coarnele 4o$terioare i anterioare

trece 4a$i. =n .entricul

ale #du.ei $4inrii!

D! dia$tola .entricular e$te cu4rin$

=ntre -0o#otul $i$tolic i dia$tolic

9>6. Cile a&e ente ale du e ii cutanate

a &e#ei (e ca acte i.ea. ) in u "t'a ele,

E! .al.ele atrio.entriculare $unt

=nc3i$e i .al.ulele $e#ilunare $unt de$c3i$e =n ti#4ul $i$tolei .entriculare!

A! au 4rotoneuronul =n 0an0lionul

ner.ului tri0e#en

B! au 9>>. Sina)(ele inte neu 'nale (unt

4rotoneuronul =n 0an0lionul

$4inal

l'cali.ate -n,

A! 0an0lionii de 4e traiectul ner.ilor

C! au

cranieni 17 IE7 E

deutoneuronul =n nucleii $en-iti.i ai ner.ului tri0e#en din (ul(7 4unte i #e-ence al

B! 0an0lionii

intra#urali

4re.i$cerali

D! au al treilea neuron =n tala#u$

C! cor4ii 0enicula/i

E! 4roiec/ia cortical $e reali-ea- =n

aria $o#e$te-ic!

D! 0an0lionii &car4a i Corti

9>9. E+acua ea /ilei din +e.icula

/ilia e(te e.ultatul,

A! contrac/iei i(relor #u$culare