Sunteți pe pagina 1din 13

EVALUAREA PACIENTULUI VRSTNIC

Evaluarea pacientului vrstnic se realizeaz pe baza exaenului clinic !i a exa"


enel#r paraclinice realizn$u"se un bilan% bi#l#&ic care perite stabilirea vrstei bi#l#&ice a
pacientului 'n &eneral !i a sisteului st#at#&nat( 'n special)
Vrsta cr#n#l#&ic se #b%ine $in ananez)
Vrsta bi#l#&ic se #b%ine $in exaenul clinic &eriatric !i paraclinic !i reprezin"t #
'nsuare a principalil#r in$ici clinici $e *unc%i#nalitate $e la nivelul #r&anel#r !i sisteel#r care
perite stabilirea un#r c#nstante rap#rtate la vrsta cr#n#l#&ic real)
Rap#rtul $intre vrsta bi#l#&ic !i cea cr#n#l#&ic ca !i existen%a c#nc#r$an%ei sau
nec#nc#r$an%ei 'ntre ele ne va perite stabilirea &ra$ului $e 'btrnire( a unui $ia&n#stic
&er#nt#l#&ic care st la baza trataentului in$ivi$ual( c#respunzt#r particularit%il#r speci*ice
etapei $e vrst)
Exaenul clinic &eriatric urre!te( 'n &eneral( acelea!i etape ca la a$ult cu unele
particularit%i $e etap !i c#nsultri inter$isciplinare) Nu se e*ectuaz ecanic( stan$ar$izat( pentru
c stabilirea unui $ia&n#stic inc#rect c#n$uce la c#plica%ii c#nsecutive an#perel#r
st#at#l#&ice sau riscuri vitale) Priul c#ntact este esen%ial( cere #perativitate) Inclu$e+ #bservarea
pacientului( ananeza( exaenul #biectiv( evaluarea riscuril#r( planul $e trataent pr#viz#riu(
eventuale triiteri inter$isciplinare)
Ananeza urre!te acelea!i etape( $ar a$aptate la pacientul vrstnic) ,i*icult%i+
#stili( c#n*uzi( nec##peran%i( $istan%i( $ez#rienta%i 'n spa%iu- tip)
,atele &enerale in*#rative ne #*er vrsta cr#n#l#&ic( pr#*esia avut anteri#r care
ar putea avea le&tur cu senele sau sipt#ele 'ntlnite( nivelul $e pre&tire intelectual(
eventualele preten%ii terapeutice( $ac pensi#narul este se$entar sau activ $e un$e $e$uce
interesul pentru via% !i capacitatea $e unc)
Pacien%ii senili sunt $ez#rienta%i tep#r#"spa%ial( cu $ebilit%i *izice( slbe!te
e#ria( vzul( auzul( ceea ce $eterin a$aptarea pers#nalului e$ical)
In*#ra%iile se p#t lua !i $e la pers#anele 'ns#%it#are)
Pr#*esia 'n prezent+ se$entar( activ . interesul pentru via%" in*luen%eaz cerin%ele
pentru trataentele c#nservat#rii/ sau pe care a avut"# pentru c #rienteaz asupra+
" iplicrii pe care le au unele n#xe 'n a*ec%iunile st#at#l#&ice
" nivelul intelectual . c##perare( preten%ii/)
01TIVELE PRE2ENT3RII

. $ial#& cu liba4 a$ecvat nivelului intelectual/
" p#ate exista un anuit #tiv sau c5iar ai ulte !i trebuie s"l cercet pe cel ai
ip#rtant6 Se va insista pe #tivul principal)
,urerile ca #tive ale prezentrii sunt ai re$use( ca intensitate( *cn$ une#ri $i*icil
$i*eren%ierea sipt#el#r acute $e cele cr#nice) L#calizare+ #$#ntal ( par#$#ntal( uc#zal(
uscular( articular)
7 tulburri *unc%i#nale. L1C( e$enta%ii( pr#teze/
7 5alit#za . $e cautat cauza+ i&ien $e*icitar( b#li &enerale( carii( par#$#nt#patii/
7 &in&iv#ra&ii
7 *recvent se prezint pentru acci$ente la nivelul un#r pr#teze vec5i c#n4uncte sau
a$4uncte( cu instabilitatea sau $eteri#rarea l#r sau cu c#plica%ii la nivelul $in%il#r
stlpi)
7 pacientul p#ate *i triis $e un alt e$ic pentru un c#nsult inter$isciplinar6
Pacien%ii se p#t prezenta pentru $ispensarizare)
IST1RICUL
8
" ist#ricul a*ec%iunil#r st#at#l#&ice pentru care s"a prezentat va *i *cut anun%it( cu
t#ate $etaliile( insistn$ cu 'ntrebri clare pentru c nu t#%i pacien%ii '!i aintesc $etaliile)
Pentru *iecare sipt# se v#r urri caracteristicile 'ncepn$ $e la $ebut !i pn 'n
#entul prezentrii cu ev#lu%ie( c#plica%ii( trataente int#leran% la trataente). anestezie(
ateriale/)
0ul%i pacien%i sunt pr#teza%i cu t#ate c prezint int#leran% la acrilat !i #rienteaz
baza pr#tezei realizat $in aterial transparent sau etalic)
Intereseaz $ia&n#sticul stabilit $e al%i e$ici .pe baza carnetului $e sntate( a
biletel#r $e externare/( intereseaz eti#l#&ia pier$erii $in%il#r " ip#rtant pentru pr#&n#sticul
pr#tezril#r viit#are .*recvent ave $rept cauz par#$#nt#patia/)
Intereseaz #entul pier$erii $in%il#r !i in*#ra%ii $espre pr#teze anteri#are)
Este ip#rtant ca la priul c#ntact cu pacientul vrstnic s se realizeze 9puntea
a*ectiv9 prin care b#lnavul este asi&urat $e c#peten%a !i seri#zitatea e$icului sau a stu$entului)
Vrstnicii sunt nec##peran%i( $istan%i( #stili( c#unic $i*icil $at#rit reactivit%ii
sczute( a re$ucerii acuit%ii au$itive !i vizuale( #b#selii) Apare slbirea e#riei !i a aten%iei)
Inter#&at#riul ne va lua ult tip $ac ls pacientul s"!i p#vesteasc a*ec%iunile
!i $e aceea interveni cu 'ntrebri pentru a nu perite abateri $e la $iscu%ie) V# lsa 'ns tip
pentru rspuns( $e#arece vrstnicii prezint lent#are 'n &n$ire)
Ist#ric e$ical &eneral+
A*ec%iunile care ne intereseaz sunt+
7 b#lile 5eat#l#&ice( b#lile en$#crine
7 b#lile neur#l#&ice( b#lile psi5ice( b#lile #culare
7 a*ec%iunile aparatului l#c##t#r
7 b#li $erat#l#&ice( b#li car$i#vasculare
7 spitalizrile( interven%iile c5irur&icale
7 e$ica%ia prescris sau aut#e$ica%ia cu $enuirea exact a e$icaentel#r
a$inistrate+ aspirina( c#rtic#ster#izi( antibi#tice( anti5ipertensive( bl#can%i $e
calciu)
7 $#za e$icaentel#r a$inistrate
7 #tivul pentru care sunt luate e$icaentele) P#t in*luen%a pat#l#&ia bucal s
inter*ere cu anestezia)
Aceste $ate sunt n#tate $e#arece exist p#sibilitatea $e interac%iune asupra
trataentului st#at#l#&ic cu eventuale reac%ii a$verse)
C#nsecin%ele e$icaentel#r asupra cavit%ii #rale sunt xer#st#ia( 5iperplazia
&in&ival( reac%iile lic5en#i$e( p#ate *i a*ectat c#a&ularea .aspirina/" risc la 5e#ra&ie( laxativele
p#t eliina 'n exces p#tasiu)
:n cazul b#lil#r &enerale ne$ia&n#sticate( la exaenul pe aparate( senele !i
sipt#ele pe care le are pacientul ne #rienteaz ctre un $ia&n#stic6 $e exeplu+
7 ulcera%iile( veziculele( pustulele $e la nivelul te&uentel#r ne #rienteaz spre #
a*ec%iune $erat#l#&ic6
7 pete!iile( ec5i#zele( epistaxisul ne #rienteaz spre # tr#b#cit#penie6
7 epistaxis( ce*alee" ;TA
7 pal#area ne in$ic # aneie( iar pi&enta%ia &eneralizat ne in$ic # a*ec%iune a
suprarenalel#r6
7 stelu%ele vasculare( telan&iectaziile( icterul $au $ia&n#stic $e a*ec%iune 5epatic( iar
tusea cr#nic cu $ispnee !i expect#ra%ie in$ic # a*ec%iune respirat#rie6
7 anestezia( parestezia( anxietatea( $epresia( in$ic # a*ec%iune a sisteului nerv#s6
7 insu*icien%a car$iac stn& se ani*est prin $ispnee 'n #rt#statis( la e*#rt( c5iar
n#cturn .par#xistic/6
7 insu*icien%a car$iac $reapt prezint e$ee la ebrele in*eri#are !i tur&escen%a
vasel#r $e la nivelul &tului6
<
7 $urerile pect#rale arat # a*ec%iune c#r#narian6
7 clau$ica%iile interitente( crapele usculare ne #rienteaz ctre b#li vasculare
peri*erice)
Pentru a putea i$enti*ica t#ate aceste a*ec%iuni p#t *i utilizate c5esti#narele)
Avanta4ul c5esti#narel#r este acela c se c!ti& tip( sunt ulte 'ntrebri( 'i
*av#rizeaz pe e$icii ai pu%in pre&ti%i !i se #b%ine un ist#ric e$ical c#plet( nu are #isiuni)
Une#ri se c#pleteaz cu inter#&at#riul la pacien%ii cu tulburri $e ve$ere sau
e#rie)
Unii pacien%i nu c#pleteaz aceste c5esti#nare c#rect $e#arece nu le 'n%ele&
necesitatea) Pacien%ii care nu #*er in*#ra%ii c#nsi$er c prin c5esti#nare se va #$i*ica $ecizia
terapeutic cu tep#rizarea trataentului !i e*ectuarea ai ult#r investi&a%ii) 0#$i*icarea strii
psi5ice va $eterina $e aseenea pr#blee 'n c##perare)
Trebuie $e aceea s ne e$i*ic asupra strii psi5ice pe care # are pacientul+
7 ec5ilibrat
7 recalcitrant
7 apatic
care ne intereseaz( $e#arece #*er $ate $espre pers#nalitate( c#p#rtaent !i c##perrile
ulteri#are)
Exainarea strii psi5ice se *ace cu teste $e evaluare care in$ic capacitatea
intelectual( nivelul $e in$epen$en%( starea psi5#"a*ectiv( *unc%ia c#inutiv)
Testul bi#&ra*iei este cel ai c#nclu$ent( *iin$ speci*ic &eriatriei)
C1N,I=IILE ,E VIA=> ?I ,E 0UNC>"ANA0NE2A S1CIAL>
" #*er $ate asupra #biceiuril#r $e i&enizare( alientare .c#nsu $e alc##l( *uatul(
c#nsuul $e ca*ea/( #biceiuri nutri%i#nale care periit evaluarea bilan%ului nutri%i#nal( alnuti%ia)
Ist#ricul alientar #*er $ate $espre un c#nsu ra%i#nal sau nu+ abuziv"
.5i$r#carb#nate/ sau $e*icitar" .vitaina C( calciul( pr#teine/
" calen$arul ra%iei alientare zilnice)
@recvent sunt pre*erate 5i$r#carb#natele care sunt u!#r $i&erabile( $ar pre$ispun la
$iabet za5arat) Ne intereseaz tipul asticat#r( *recven%a esel#r( p#*ta $e ncare) @uatul
re$uce cantitatea $e vitaina C $in %esuturi)
Statusul social+
7 'n *ailie
7 iz#lat
7 'n cin $e btrni .institu%i#nalizat/
EAA0EN 1BIECTIV+ A) CENERAL
B) L1CAL
A) EAA0ENUL 1BIECTIV CENERAL" EVALUAREA ST>RII PRE2ENTE
8) Exaenul #biectiv &eneral c#pleteaz $atele ananestice( ne #rienteaz spre anuite
b#li) Nu este un exaen $e rutin 'n st#at#l#&ie( $ar $ unele in$icii asupra
terapeuticii st#at#l#&ice)
<) Veri*icarea senel#r vitale+ teperatura( pulsul( respira%ia( tensiunea arterial sunt
#bli&at#rii ca exaene $e rutin)
Pulsul radial p#ate *i interitent 'n stri e#tive( ta5icar$ie sau *er 'n a*ec%iuni
car$i#"vasculare( aneie( 5ipertir#i$ie)
Tensiunea arterial se 'nre&istreaz la #rice pri c#nsulta%ie( iar la pacien%ii cu
in$ici $e 5ipertensiune arterial( 'naintea #ricrui trataent)
D
;ipertensiunea arterial $esc#perit !i ne$ia&n#sticat pn 'n #entul
c#nsulta%iei( 'n 'nre&istrri repetate $ac in$ic inia ai are $e EF ;&( iar axia ai
are $e 8GF " 8HF ;& ne va #rienta spre un c#nsult car$i#l#&ic #bli&at#riu)
D) ,eterinarea strii $e alnutri%ie+" BILANUL NUTRIIONAL
Bilan%ul perite aprecierea $e*icitului nutri%i#nal necesar stabilirii &er#"in$exului .CI/)
Nutri%ia p#ate in*luen%a starea $e sntate la $i*erite nivele) Sntatea #ral !i ea
in*luen%eaz starea nutri%i#nal c#n$i%i#nn$u"se recipr#c)
Stabilirea bilan%ului nutri%i#nal se realizeaz prin+
a/ exaen clinic &eneral c#pletat cu exaen #ral
b/ surt#ri antr#p#etrice . s#at#etrice/
c/ exaene paraclinice
a/ Exaenul clinic #*er in*#ra%ii asupra strii nutri%i#nale prin ananez !i exaen
#biectiv
Ananez +
- #biceiuri alientare . c#nsu $e alc##l( ca*ea( tutun/
- #biceiuri $e i&ien
" Ist#ric asupra c#nsuului $e aliente" ra%ia zilnic( cantitatea 7abuziv( $e*icitar( calitatea
pre*erin%e pentru 5i$r#carb#nate( nur ese pe zi)
Alte in*#ra%ii+ " sc$erea apetitului( &ustului( ir#s" rezult $e*icitul nutri%i#nal 7sc$ere
&reutate
- e$ica%ie abun$ent sau care $eterin xer#st#ie)
- a*ec%iuni &enerale c#rnice . $iet sever !i p#lie$ica%ie" alnutri%ie/
Exaen #biectiv p#ate in$ica alnutri%ia prin
8) $ispari%ia bulei Bic5at
<) sc$erea 'n &reutate
D) $es5i$ratare . persisten%a pliului cutanat/
G) starea snt%ii #rale+
7 strii $in%il#r !i a par#$#n%iului
7 calitatea a$aptrii cu pr#tezele sau necesarul pr#tetic .pr#blee $e $e&luti%ie
$at#rit leziunil#r $e $ecubit( la vec5ii pr#teza%i cu leziuni la nivelul palatului
#ale
7 leziuni uc#zale !i ale libii
7 saliva%ia re$us . 8-D $in a a$ultului/
7 starea #cluziei
- lipsa $ispensarizrii in*luen%eaz alnutri%ia+
e$ia 'ntre c#nsulta%ii este ai are $e H ani la vrstnici
e$ia vec5iii pr#tezril#r $ep!e!te 8F ani
b/) 0surt#ri antr#p#etrice utile 'n evaluarea bilan%ului nutri%i#nal+
7 &reutate
7 talie
7 as uscular
7 %esut a$ip#s
CREUTATEA
" nu *ace nici # evaluare c#rect a %esutului a$ip#s pentru c variaz ult cu cantitatea $e
ap $in #r&anis) . pier$ere( supra'ncrcare/
Sc$erea 'n &reutate cu 8F I este c#nsi$erat sen $e &ravitate)
TALIA
G
" este ip#rtant 'n calculul in$icelui p#n$eral sau IN,ICELE lui JuETELET)
Vertebrele se taseaz( ci*#za $#rsal $eterin # $iinuare a taliei cu F(K c pe $eceniu la
HF $e ani !i p#ate a4un&e la 8F c pe $eceniu la *eeile *#arte btrne)
IN,ICELE P1N,ERAL .IP/ L C - T
<
.se s#ar 'n M&-
<
/
:n #$ n#ral in$icele p#n$eral este cuprins 'ntre 8E !i <K)
SUBP1N,ERAL 'nsean ai ic $ect 8E
SUPRAP1N,ERAL este peste <K)
1BE2 peste DF"DK)
0ASA 0USCULAR>
" este apreciat prin surarea asei usculare la nivelul bra%ului .circu*erin%a sa/)
0ai 'nti bra%ul este *lectat la EF
F
.'n #entul stabilirii reperel#r/( iar ap#i este
'ntins ln& c#rp) Val#ri ai ici $e <K la brba%i !i $e <D la *eei in$ic $iinuarea asei
usculare)
TESUT A,IP1S" 0surarea &r#siii pliului cutanat se *ace cu a4ut#rul unui
c#pas $e pliu cu care se s#ar pliul tricipital .la acest nivel a surat !i circu*erin%a/+
Se prin$e pliul 'ntre p#lice !i in$ex la < c $easupra reperului( c#pasul se aplic
pe reper( se $esprin$ $e&etele !i sub # presiune c#nstant se apreciaz &r#siea)
Val#ri ai ici $e H la brba%i !i $e 8F la *eei in$ic $iinuarea
rezervel#r %esutului a$ip#s)
,ES;I,RATAREA " Starea $e $es5i$ratare a %esutului se s#ar prin evaluarea
pliului cutanat $e pe $#sul inii) Persisten%a lui ne in$ic $es5i$ratarea)
c)/ Exaene c#pleentare 7 utile 'n stabilirea bilan%ului nutri%i#nal
Se ai e*ectueaz evaluri bi#c5iice $in sn&e !i alte *lui$e care perit stabilirea
$e*icitului 'n vitaine( inerale( pr#teine( lipi$e)
Exaenul ra$i#l#&ic" e*ectuat la nivelul #asel#r etacarpiene ne p#ate arta un eventual
$e*icit $e calciu)
B) EAA0ENUL 1BIECTIV L1CAL
" pune 'n evi$en% #$i*icri caracteristice 'btrnirii) V# *#l#si acela!i al&#rit cu
stabilirea #$i*icril#r $e vrst !i a in$icil#r l#cali pentru stabilirea &er#in$exului l#cal)
8) EAA0ENUL @ACIAL
- surprin$e+ #$i*icri sc5eletale .c#ntur( sietrie( l%ie( 'nl%ie( un&5i &#niac( p#zi%ia
&#ni#nului( p#zi%ia an$ibulei( tip *acial 7 euripr#s#p( tip cranian" $#lic#ce*al/
- #$i*icri ale pr%il#r #i+
" $e cul#are . cian#z( pal#are( ter#as( pi&enta%ii+ acule purpurii( ar#nii( lenti&#
senile( xantelasa/
" $e textur. te&uente laxe( sub%iate( atr#*iate cu pier$erea elasticit%ii !i suple%ii !i
cu vizualizarea capilarel#r prin transparen%a epi$erului" telan&iectazii /(
" ri$are( !an%uri accentuate(
" #$i*icri $e ui$itate+ te&uente uscate)
"apare l%irea *run%ii prin $eplasarea tric5i#nului( sprncenele sunt czute( nas sub%iat
apr#piat $e ent#n . pr#*il $e pasre $e pra$/
Se c#pleteaz cu exaenul &tului la care pute $epista cicatrici p#sttra5e#t#ii
sau tir#i$ect#ii( 5ipertr#*ii tir#i$ene cu $eplasarea tra5eei)
La pacien%ii cu a*ec%iuni car$iace apar vizibile venele &tului)
K
Can&li#nii cervicali sunt palpabili( ri%i( iar 'n *unc%ie $e c#nsisten% p#t *i
$i*eren%ia%i+
7 cei $uri !i ri%i #rienteaz spre li*#
7 cei #i !i elastici in$ic in*ec%ia
7 cei *ibr#za%i trebuie investi&a%i pentru riscul l#r canceri&en
Exaenul #c5il#r+ scler#tica 'n&lbenit( ptat . &er#nt#x#n/( ex#*talie
EAA0ENUL A)T)0)
7 este i$entic ca la pacientul tnr
7 sipt#ele subiective sunt pu%in alarante
7 prezente sunt senele $is*unc%i#nale+ laxitate( subluxa%ii( excursii asietrice(
crecente( crepita%ii( tulburri $e $inaic)
7 la palpare " p#zi%ie excentric
EAA0ENUL 0U?C;IL1R
" ne va releva 5ip#t#nie !i atr#*ie uscular( #b#seal( spase( $ureri( c#ntrac%ii
asietrice
EAA0ENUL RAP1ARTEL1R 0AN,IBUL1"CRANIENE
In$ic a$esea alrela%ii c#plexe ce pun pr#blee 'n pr#tezare . rep#zi%i#nri(
re$iensi#nri prin pr#teze $e tranzi%ie/
<) EAA0ENUL INTRA1RAL
" va *i #rientat pe senele !i sipt#ele $in ananez !i perite stabilirea
in$icat#ril#r $e 'btrnire utili 'n stabilirea &er#in$exului)
P#ate $ecela #$i*icri la nivelul #ri*iciului bucal( $e cul#are al r#!ului buzel#r
. pali$ prin caren%e $e vitaina A( PP/( textur . buze uscate( $es5i$ratate" c5eilite/( #$i*icri $e
inte&ritate. *isuri( 5erpes( cruste( ulcera%ii( leziuni cancer#ase/ aspectul c#isuril#r . $ispare sau se
ic!#reaz r#!ul buzel#r)
1ri*iciul bucal ic!#rat cu !an%uri parac#isurale( c#isuri c#b#rte( perles5 . can$i$#z(
avitain#z B( $iensiune vertica! ic!#rat/
Exaenul uc#asei #rale p#ate $ecela z#ne $urer#ase( tue*iate( leziuni albe
Merat#zice care p#t *i seene $e ani*estare a un#r b#li &enerale- sene $e senescen% sau sene
$e alterare a strii nutri%i#nale !i aten%ie ac#r$at z#nel#r $e risc pentru cancer)
@recvent 'ntlni #$i*icri+
" uc#asa 4u&al . leziuni $isMerat#zice( lic5en er#ziv( er#tr#plazie( $iapneuz/
- *un$ul $e sac . er#ziuni( ulcera%ii( leziuni 5iperplazice/
- b#lta palatin . c#n&estie( e$e( ulcera%ii( leziuni 5iperplazice cu aspect &ranular/
- plan!eu . ulcera%ii( 5ernierea &lan$el#r sublin&uale/
Ui$itatea uc#asei" *recvent uscciune prin sc$erea *luxului salivar . $i*icult%i $e
$e&luti%ie( *#na%ie/ puse pe seaa+
N c#nsuului $e e$icaente
stress e#%i#nal
ra$i#terapie
bl#ca4 ecanic
in*ec%ii
leziuni ali&ne
interven%ii c5irur&icale
avitain#z( $iabet( aneie
H
Exainarea $in%il#r !i par#$#n%iului ce prezint #$i*icri inv#lutive) Se p#t
#bserva #$i*icri $e cul#are( inte&ritate . carii cervicale( uzur/)
Testarea vitalit%ii nu este c#nclu$ent 'n a*ec%iuni pulpare avansate cu pulpa scler#as)
La exaenul aparatel#r &nat#"pr#tetice in$ic $e*icien%ele $e i&ienizare( $eteri#arrile(caliatatea
a$aptrii !i p#sibile $e*icien%e nutri%i#nale !i #rienteaz spre necesitatea re#ptiizril#r. pr#blee
*inanciare( tara%i( institu%i#naliza%i/) Un exaen c#rect va aprecia calitatea l#r( precu !i
p#sibilitatea $e re#ptiizare la pacien%ii cu a*ec%iuni &enerale sau tare #r&anice la care se ipune
tep#rizarea trataentului $e*initiv)
Exaenul libii+ #$i*icri $e cul#are( v#lu( aspectul papilel#r( $ep#zite( !an%uri( *isuri(
er#ziuni( ulcera%ii( treurturi)
Exaenul salivei ce prezint #$i*icri caracteristice cantitative !i calitative)
EAA0ENE PARACLINICE $e investi&are+ " a strii &enerale+ pentru *iecare aparat 'n
parte 'n *unc%ie $e ananez !i exaen &eneral cu stabilirea c#nstantel#r bi#l#&ice
necesare pentru stabilirea &er#in$exului). c#lab#rare cu e$ical $e *ailie/
" a strii l#cale pe eleente ale sisteului
st#at#&nat
Examenele clinice i paraclinice ne permit aprecierea gradului de mbtrnire a indicelui
numit !EROIN"E#$ % !ENERAL
LO&AL
Pentru stabilirea &er#in$exului se urre!te $rept c#p#nent $e calcul rap#rtul+
vrsta bi#l#&ic VB
vrsta cr#n#l#&ic VC
,ac rap#rtul este+
7 e&al cu 8 mbtrnire fiziologic
7 ai ic ca 8 mbtrnire accelerat
7 ai are ca 8 mbtrnire ntrziat
CER1IN,EAUL CENERAL
Se stabile!te pe baza $e*icien%el#r $esc#perite la+
I' exaenul clinic &eneral pe aparate subiectiv . ananez / !i #biectiv )
II' evaluarea senel#r vitale+ tensiunea arterial( pulsul
III' bilan%ul nutri%i#nal .clinic( antr#p#etric( ra$i#&rap5ic/
I' exaene paraclinice
in$ici 5eat#l#&ici
c#nstante *izice plasatice
ec5ilibrul electr#litic
*rac%iuni lipi$ice !i lip#pr#teice( pr#teinele !i &lic#pr#teinele
$eriva%i $e az#t
7 pr#be 5epatice
&liceia
suarul $e urin
Evaluarea asei #s#ase pentru &ra$ul $e #ste#p#r#z *#l#se!te ra$i#&ra*ia clasic(
*#t#$ensietria( t##$ensietria)
Bi#c5iic " pier$erile #s#ase arat tulburri 'n etab#lisul *#s*#"calcic)
O
Cer#in$exul l#cal cuprin$e acelea!i c#p#nente $e calcul+
vrsta bi#l#&ic
vrsta cr#n#l#&ic
Evaluarea &er#nt#l#&ic l#cal cuprin$e in$icat#ri pentru *iecare eleent 'n parte+
la nivel $entar+ cul#are( abrazie( inte&ritate( i&rri( iplantare6
in$ici $e e$enta%ie " nurul $e unit%i $entare absente . #$i*icarea c#e*icientului
astacat#r/
in$ici par#$#ntali " aprecia%i clinic prin inspec%ie( palpare . recesiune( pun&i( #bilitate(
i&rri( *act#ri $e icr#irita%ie( leziuni $e *urca%ie/( paraclinic prin exaene
ra$i#l#&ice" rez#rb%ie #s#as alve#lar cu spa%iul $es#$#ntal #$i*icat( lr&it( cu lipsa
c#ntinuit%ii lainei $ura/
la nivelul uc#asei+ clinic. c#l#ra%ie( inte&ritate( #bilitate( rezilien%/ !i paraclinic
.cit#l#&ic !i #r*#pat#l#&ice/6
*act#ri #s#!i in$ice $e rez#rb%ie #s#as
Sunt+ " D clase la axilar Sc5r#$er
- G clase la an$ibul P#ller" Rus#v
- clase AtQ##$
ra$i#l#&ic investi& c#rticala !i structura $e *#n$6
in$ici salivari " apreciaz cantitativ !i calitativ prin exaen bi#c5iic salivar+
i#nii salivari
iun#&l#bulinele
liz#ziul
enziele
alte exaene
vizualizarea plcii bacteriene
relevarea c#l#rietric
testul Sc5nei$er
exaenul bacteri#l#&ic " cultur
" *r#tiu
Inv#lu%ia uscular + clinic " #b#seal( $ureri( spase
electromiografic
In$icat#ri #cluzali+
" #$i*icarea ariil#r #cluzale
" #$i*icarea rap#artel#r $e #cluzie)
03SUR3T1RI ANTR1P10ETRICE
0surt#rile antr#p#etrice utile 'n stabilirea vrstei bi#l#&ice !i cuprin$+
'nl%iea *e%ei
l%iea *e%ei
rap#rtul $intre 'nl%ie !i l%ie L IN,ICE @ACIAL)
1@RI1N " CNATI1N
IN,ICE @ACIAL L x 8FF
2RCI1N 7 2RCI1N
IN,ICE CRANIAN L lun&iea craniului A 8FF
l%iea craniului
- eta4ul in*eri#r
S
- C5" C5
- C#"C#
- Un&5iul &#niac
- Un&5iul naz#"labial
- ,istan%a labial superi#r"labial in*eri#r
,ia&n#sticul &er#nt#l#&ic se stabile!te ca !i la a$ult $up &ril( se c#ntinu cu
$ia&n#sticul &er#nt#l#&ic *izi#l#&ic !i pat#l#&ic speci*icn$ aparatul la nivelul cruia apare
'btrnirea accelerat sau 'ntrziat) . ex) :btrnire accelerat SS cu pre$#inen%
AT0 !i 'btrnire 'n liite *izi#l#&ice #$#ntal ( par#$#ntal( etc)
Planul $e trataent se *ace la *el ca la a$ult( $ar cu unele particularit%i ale etapei $e
vrst)
" PARTICULARIT>=I ALE
TRATA0ENTULUI ST10AT1L1CIC LA VRSTNICI
Trataent in$ivi$ualizat .&er#in$ex/( ulti$isciplinar( "c#ncep%ie inte&rativ

N Nur are $e trataente #$#ntale( par#$#ntale( pr#tetice( c5irur&icale
N Nur sp#rit $e !e$in%e( e*#rt crescut $in partea e$icului !i lab#rat#rului( c#nsu are $e
ateriale
N Pre&tirea $e ca$re specializate 'n 'n&ri4irea pacientului vrstnic
Evaluarea pacientului vrstnic 'n ve$erea trataentului " %ine seaa $e +
8) 0#tivul principal $e prezentare
<) Starea $e i&ien #ral
D) Nr) !i starea $e sntate a $in%il#r restan%i !i par#$#n%iului
G) Existen%a !i calitatea trataentel#r anteri#are
K) Atitu$inea v) *a% $e trataentele st#at#l#&ice anteri#are
H) Particularit%ile psi5#l#&ice ale pacientului.c##perant( nec##perant(t#tal $epen$ent"lipsit $e
pers#nalitate/
O) Starea &eneral $e sntate . &er#in$ex/
S) Ale&erea $e s#lu%ii siple 'n c#nc#r$an% cu &er#in$exul)
STAREA CENERAL>+ vezi pa&)8)
VRSTNICI S>N>T1?I T trataent i$entic cu al a$ul%il#r ( precau%ii .preven%ie/ !i #perativitate
U VRSTNICI CU PAT1L1CIE C10PLEA> " risc $e $ec#pensare 'n tipul trataentului+ T
#bli&at#riu+ trusa $e ur&en%V
T suri suplientare $e evitare a riscuril#r+
c#lab#rare cu e$icul &eneralist
W avizul specialistului pentru anuite an#pere
W plan $e trataent cu ai ulte alternative( ale&n$ s#lu%ia #pti cazului
respectiv
W pri#ritar+ trataentul ur&en%ei cu calarea $urerii( tratarea in*ec%iei(
i&ienizarea !i prevenirea c#plica%iil#r
E
W suri suplientare $e asisten% la $#iciliu
ATEN=IEXYY)p)8
U VRSTNICI CU PAT1L1CIE CENERAL> ,EC10PENSAT> SAU CU I0INEN=> ,E
,EC10PENSARE " trataentul tep#rizat pn la re$resarea c#nstantel#r bi#l#&ice+

W TA
W CLICE0IE
W ECC
U VRSTNICI CU RISCURI @1ARTE 0ARI C10PR10I?I 0E,ICAL"la care nu se p#t
e*ectua trataente st#at#l#&ice .tu#riYY
II' TRATA0ENTul vrstnicului PR1@ILACTIC
III' "&eneral 0suri $e pr#*ilaxie a 'btrnirii
I(' Asi&urarea unei btrne%i active

"l#cal
(' CURATIV
ASICURAREA UNEI B>TRNE=I ACTIVE+ ASICURAREA UNEI B>TRNE=I ACTIVE+
Zre&i $e via% ec5ilibrat
Z evitarea se$entarisului( a lipsei $e i!care
Z &inastica " c#pensarea insu*icien%ei e*#rtului *izic .$up pensi#nare/
Z trataent $e reactivare a circula%iei .asa4( *act#ri *izici balne#"*izi#terapeutici( 5eli#"arini
Z evitarea stressului !i utilizarea ra%i#nal a tipului activitate-repaus
Z respecatrea ra%iei alientare ec5ilibrate calitativ !i cantitativ
ASICURAREA UNUI RECI0 ALI0ENTAR LA VRSTA A"III"A+ ASICURAREA UNUI RECI0 ALI0ENTAR LA VRSTA A"III"A+
Zap#rt $e le&ue( *ructe( cru$it%i
Z restric%ie la sare
Z evitarea abuzului $e &rsii
Z evitarea re&iului 5i$ric 'n exces
Z c#rectarea $ezec5ilibrului $intre pr#ti$e !i &luci$e 'n *av#area &luci$el#r
Z ese ai *recvente !i ai re$use cantitativ .s#licitarea uni*#r a sisteului $i&estiv $e"a
lun&ul zilei/
Z c#nsu crescut $e *ructe !i le&ue
Z alienta%ie b#&at anti#xi$ant ce 'pie$ic ac%iunea ra$icalil#r liberi .vit) C( E( seleniu(
ain#acizi ce c#n%in sul*( etc)/
PARTICULARIT>=I ALE E,UCA=IEI SANITARE LA VRSTA A"III"A PARTICULARIT>=I ALE E,UCA=IEI SANITARE LA VRSTA A"III"A
CRITERII
BI1L1CIC+ vrst *ra&il cu re&resii bi#l#&ice( restructurri la niv) %esuturil#r !i #r&anel#r !i
re$ucerea #bilit%ii
PAT1L1CIC+ b#li cr#nice( nutri%i#nale( senz#riale ce a*ecteaz si%urile priare
PSI;1L1CIC+ #$i*icarea reactivit%ii !i c#p#rtaentului( atitu$ine *le&atic
S1CIAL+ retras $in unc $ar capabil 'nc $e activitate .crize $e presti&iu/
8F
DIFICUT!"I DIFICUT!"I
Zc#p#rtaent i&ienic *#rat la vrste tinere( pentru $in%i naturali( care nu ai c#respun$e
situa%iei actuale W necesitatea insu#irii unui nou com$ortament igienic
Z lipsa *ailiarizrii cu c#nceptul $e sntate preventiv( acceptarea pier$erii $in%il#r ca # parte
natural a pr#cesului $e 'btrnire
Z a$aptarea la starea #ral c#pr#is
S%U"II&
Z e$uca%ie sanitar in$ivi$ual a$aptat c#respunzt#r
Z et#$e c#lective
TRATA0ENTE 1,1NTALE
PREVENIREA CARIIL1R+ PREVENIREA CARIIL1R+
Zi&ienizare ecanic !i c5iic
Z *lu#rizri
Z utilizarea cl#r5exi$inei
Z utilizarea $e stiulen%i salivari
Z substituen%i ai za5rului .'n$ulcit#ri necari#&eni/
ICIENI2AREA 0ECANIC> ICIENI2AREA 0ECANIC>+ +
TE;NICI CT 0AI ACCESIBILE
" PERIA[ INSISTENT
" @1L1SIREA ,E SUBSTAN=E ,ESENSIBILI2ANTE ?I @LU1R
\PERI'( )EC'*IC )'*U'+ a$aptat la pacien%ii cu 5an$icap #t#r .ParMins#n( artrite( etc/ prin
#$i*icarea nerului( 'nsu!irea un#r te5nici a$ecvate pat#l#&iei #rale ] $etartra4 pr#*esi#nal
\ PERI'( EECTRIC+ " cazuri cu $exteritate c#pr#is
" cu suprave&5erea utilizarii c#recte
" NU X " la pacien%ii cu a*ec%iuni car$iace
c#n&enitale sau $#bn$ite .leziunea %esuturil#r
#i bactereie/
TRATA0ENTUL 1,1NTAL CURATIV
C1NSERVAT1R

"pstrarea $in%il#r pe arca$
1PERATIV
"etapizare e*icient
"nur re$us $e pr#ce$uri
"en4area pacientului
P'RTICU'RIT!"I DE PREP'R'RE ' C'+IT!"I%R P'RTICU'RIT!"I DE PREP'R'RE ' C'+IT!"I%R + +
Zse perite abaterea $e la principiile $e preparare
Z nu este #bli&at#rie pstrarea *#rei &e#etrice
88
Z p#ate rne $entin pi&entat $ur
Z 'n cavit%ile ra$iculare pr#*un$e se aplic preparate
pe baz $e @
Z 'n cavit%i ai pr#*un$e W#btura%ie $e baz
Z #btura%iile vec5i se inl#cuiesc sau se c#pleteaz
DIFICUT!"I ,* TR'T')E*TU E*D%D%*TIC DIFICUT!"I ,* TR'T')E*TU E*D%D%*TIC + +
Cauze&
^ $epunerea $e $entin secun$ar
^ %esuturile $entare sunt *ra&ile !i pu%in elastice
^ caera pulpar $iinuat ca v#lu
^ canalul ra$icular 'n&ustat-#bliterat
^ $intele nu reac%i#neaz la stiuli electrici !i terici c5iar $ac ai exist resturi pulpare
ALECEREA TRATA0ENTULUI PR1TETIC ALECEREA TRATA0ENTULUI PR1TETIC+ +
Z@act#ri l#cali+ _ nurul $in%il#r restan%i
_ t#p#&ra*ia $in%il#r restan%i
_ val#area pr#tetic a *iecrui $inte
_ val#area sup#rtului uc#"#s#s
Z@act#ri &enerali+ b#li &enerale
ZP#sibilit%ile *inanciare !i te5nice
ZPr#venien%a pacientului !i &ra$ul $e aut#n#ie
Z C#p#rtaentul psi5ic
P'RTICU'RIT!"I 'E PR%TE-!RII C%*(U*CTE P'RTICU'RIT!"I 'E PR%TE-!RII C%*(U*CTE+ +
$in%i $ispu!i la *racturi
U retrac%ie &in&ivala W !le*uire ai ip#rtant
U prepararea va respecta aspectul *urva%iil#r ra$iculare
U in caz $e recesiune 'n sc#p *izi#n#ic se realizeaz epiteze &in&ivale .c#r) sei*izi#n#ice cu
c#leret &in&ival/
U pr#tec%ie par#$#ntal+ cre!terea nr) $e $in%i stlpi( c#rp $e punte 'n&ustat/
U ca eleente $e a&re&are sunt in$icate c#r#anele $e inveli!
U este $i*icil plasarea ar&inii cervicale a c#r#anei
U este $i*icil utilizarea $isp#zitivel#r ra$iculare $in cauza canalel#r 'n&ustate
ICIENI2AREA :N PR1TE2AREA A01VIBIL> ICIENI2AREA :N PR1TE2AREA A01VIBIL>
ICIENI2AREA PR1TE2EL1R+
" cu periu% !i past $e $in%i
" iersie 'n s#lu%ii antiseptice .s#l)e*ervescente
cu per#xi$ alcalin/
W ICIENI2AREA =ESUTURIL1R 01I+
" repaus tisular .ini G #re-zi/
" cur%area %esuturil#r #i cu perii $e plastic ] asa4
8<
" asa4ul crestel#r !i b#l%ii cu in$exul sau p#licele pentru leziunile subpr#tetice
" repaus tisular pn la vin$ecare .apr#x) 8F zile/
8D