Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Sntaii al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicin i


Farmacie
" Nicolae Testimianu "
Catedra: Chirurgie -2
eful catedrei: d!m" prof
univ:
#ladimir $otineanu
%onductorul &rupei:
confuniversitar" sef studii: 'le(andru )liadi
Foaie de
observaie
clinic
A bolnavului: Cojocaru Mihail
%urator: studenta *recu Mariana
anul #" &r +,+-
Facultatea: Medicin
*eneral
1
1
Data examinarii: 06.09. 2013
Data prezentarii oii !e ob"ervatie:
23.09.2013
#ota:

Chi$in%u 2013
I. DATE GENERALE:
Numele i prenumele: Cojocaru Mihail
Data i anul naterii, vrsta: 13..09.1979, (33 ani)
Sex: masculin;
Proesiunea i spe!ialitatea: lacatus;
Domi!iliu: or. Ialoveni
Data intern"rii :02.09.2013 , in mod programat ;
Dia#nosti!ul $e trimitere: Corp strain endoronsic ;
Dia#nosti!ul la internare: Corp strain endoronsic ;
%oli !on!omitente : !u sunt pre"ente.
II. DATELE S&%IE'TI(E:
). A!u*ele:
La internare:
# dispenee atit inspiratorie cit si e$piratorie in repaus;
# sen"atii de disco%&ort in he%itoracele drept;
#tuse cu e$pectoratii seroase, din ana%ne"a he%opti"ie;
- slabiciuni, cefalee, astenie, scadere ponderala 5 kg.
La momentul !uratiei:
#'ureri in he%itoracele drept (pla(a postoperatorie);
-slabiciuni generale, tuse usoara cu expectoratii
serosangvinolente ;
-usoara dispnee respiratorie.
+. Istori!ul a!tualei ,oli -anamnesis mor,i.:
2
2
)acientul se considera olnav ti%p de un an, atunci c*nd a *nceput
dispneia respiratorie, tuse uscata si disco%&ort in he%itoracele drept
initial la e&orturi inse%nate. +olnavul a apelat la serviciul %edical insa
din lipsa investi(atiilor de ri(oare a pri%it trata%ent ine&icient, ast&el
tratindu#se de repetate ori de pneu%onie. In luna %ai dispneia a
pro(resat si aparea pina si in repaus, pacientul din nou consulta %edicul
de &a%ilie care ulterior acesta ii reco%anda o serie de investi(atii. In
ur%a investi(atiilor radio(ra&ice si to%o(ra&ice se depistea"a o
&or%atiune de volu%. In di%ineata "ilei de 2, au(ust pacientul dupa o
tuse violenta eli%ina sputa cu sin(e ceea ce a deter%inat indreptarea la
-C. cu ulterioara internare in data de 03. 09. 2013 sectia / Chirur(ie
toracala 0 pentru dia(nostic si trata%ent,
/. Istori!ul vie0ii ,olnavului -anamnesis vitae.:
Date biografice, condiii de via:
- -#a nascut *n ora1ul Ialoveni, *ntr#o &a%ilie de %uncitori. 2ntr#o &a%ilie
sanatoasa cu 3 &rati
- Condi3iile de trai sunt une.
- 4li%enta3ia, din punct de vedere calitativ 1i cantitativ a &ost adecvat5.
#6a %o%ent este casatorit, are 2 copii
Activitatea de munc:
7ste lacatus la IM-) Ialoveni cu conditii de no$e pro&esionale( in
contact cu pilitura de &ier, pra& si altele)
Deprinderi nocive:
+olnavul a &u%at 10 ani8pachet, acu% de 9 ani a lasat, nu se dro(hea"5,
consu%5 alcool oca"ional. !u &ace au" de ca&ea sau alte auturi cu
e&ect toni"ant.
Antecedente patologice:
+olnavul nea(5 sa &i &ost supus anterior unor trau%e sau interven3ii
chirur(icale, dar s#a tratat conservator de ulcer.
Anamneza alergologic:
+olnavul nea(5 pre"en3a reac3iilor aler(ice &a35 de produse
ali%entare, *n3ep5turi de insecte, &a35 de anu%ite ani%ale sau plante,
vaccinuri sau %edica%ente.
Anamneza de asigurare social:
)oli3a de asi(urare %edical5
Antecedente eredocolaterale:
3
3
2n ana%nesticul &a%iliei nu s#au *nre(istrat ca"uri de oli
venerice, psihoneurolo(ice, aler(ice, endocrine, neoplas%e, oli
he%ato#poietice sau ereditare.
III. DATE 1%IE'TI(E -Status
praesenso,ie!tivus.:
Inspe!0iaGeneral"
#-tarea (eneral5 a olnavului; (raviditate %edie;
#Con1tiin3a: clar5, tulurari asente.
#)o"i3ia olnavului este activ5;
#7$presia &e3ei: oi1nuit5;
#<ipul constitu3ional: nor%ostenic;
#<e(u%entele calde, uscate, de culoare ro"#pal5. 7rup3ii, depi(%enta3ie,
ulcera3ii, &istule, =stelu3e vasculare> nu sunt pre"ente. 7lasticitatea este
p5strat5
#?n(hiile si parul sunt ne%odi&icate.
#@esutul adipos sucutan de"voltat, (rosi%ea pliului *n re(iunea
in(hinala este 1.9c%
#7de%e nu se depistea"5.
#Aan(lionii li%&atici nu sunt %5ri3i *n volu% 1i nu se palpea"5, indolori,
%oili, de consisten35 %oale 1i &5r5 concre1teri.
#Craniul este propor3ional cu corpul; punctele dolore lipsesc
#A*tul ; &5r5 pulsa3ii e$a(erat5 a arterelor carotide 1i venelor. Alanda
tiroid5 nu este %5rit5 1i nu e vi"iil5.
#Mu1chii: de"volta3i satis&5c5tor, con&or% virstei, indolori la palpare,
&5r5 indura3ii. <onusul 1i &or3a %usculara sunt *n nor%5.
#Basele sunt &5r5 de&or%a3ii, la percu3ie sunt indolore, &or%a de(etelor
este p5strat5.
#4rticula3iile: &or%a este p5strat5, %i1c5rile sunt *n volu% deplin,
indolore, palpator crepita3ii nu se deter%in5.
Aparatul respirator:
A!u*e
# dispenee atit inspiratorie cit si e$piratorie la e&ort %ini%
# sen"atii de disco%&ort in he%itoracele drept
#tuse cu e$pectoratii seroase, din ana%ne"a he%opti"ie
Inspe!0ia
4
4
Inspec3ia nu releva pre"en3a secre3iilor na"ale e$a(erate sau %odi&icate.
2n re(iunile anterioare ale &e3ei nu se eviden3ia"5 puncte dureroase.
4ripile na"ale nu particip5 la respira3ie. Cerpesul na"al este asent.
Docea nu este ra(u1it5. Eor%a cutiei toracice este nor%al5,
nor%ostenic5, &osele supra# 1i in&raclaviculare sunt p5strate. In actul de
respira3ie se oserva o retinere a he%iotoracelui drept. !u se re%arc5
retrac3ii 1i proe%in5ri patolo(ice pe peri%etrul toracic. <ipul respira3iei
este &ortat, predo%inant toracic . .espira3ia este relativ rit%ic5, cu
a%plitudine joasa. Erecven3a respirtorie este 19 respira3ii pe %inut
Palparea:
7lasticitatea 1i %oilitatea cutiei toracice sunt p5strate, cu sensiilitate
dureroasa di&u"a la nivelul he%itoracelui drept. Dira3ia vocal5 pe
re(iunile topo(ra&ice si%etrice se propa(5 neuni&or%.
Per!u0ia:
-comparativ:
)ercutor pe re(iuni si%etrice se atest5 sunet clar pul%onar cu e$ceptia
portunii in&erioare a he%itoracelui drept in care sunetul percutor este
su%at.
-topografic:
2n"l0imea apexurilor pulmonare
l!m"nuldrept lam"nul sting
#nterior 4 cm superior de
clavicul!
4 cm superior de
clavicul!
osterior $a nivelul apofi%ei
spinoase & '((
$a nivelul apofi%ei
spinoase & '((
$!)imea ben%ii *ronig 5 cm 5 cm
Limita inerioar" pulmonar" pe liniile topo#rai!e
$inia l!m"nuldrept lam"nul sting
arasternal! +pa)iul (' intercostal
,edioclavicular! &oasta ' &oasta '(
#xilar!anterioar! &oasta '( &oasta '((
#xilar!medie &oasta '(-'(( &oasta '((-'(((
#xilar!posterioar! &oasta '((( &oasta (-
+capular! &oasta (- &oasta -
5
5
aravertebral!
#pofi%aspinoas! a
vertebrei./ -
#pofi%aspinoas! a
vertebrei./ -(
3o,ilitatea limitei inerioare
l!m"nuldrept l!m"nul sting
1 cm 2 cm
Aus!ulta0ia
4uscultativ pe toat5 aria de proiec3ie a supra&e3ei pul%onare se
deter%in5 respiratie aspra di%inuata ilateral a"al. .aluri de
trans%isie, &rotatia pleurala asenta.
+ronho&onia se trans%ite nesi%etric, %ai di%inuata in he%itoracele
drept.
Aparatul !ar$iovas!ular:
A!u*e:
6a %o%entul e$a%in5rii, olnavul nu pre"int5 acu"e. -en"a3ii
nepl5cute *n re(iunea cordului nu pre"int5 *n "iua cura3iei.7de%ele
cardiace lipsesc.
Inspe!0ia:
2n re(iunea (Ftului nu se re%arc5 dansul carotidelor, tur(escenta sau
dilatarea venelor ju(ulare, puls venos po"itiv. In re(iunea precordial5
nu s#au evidentiat %odi&icari patolo(ice. )ulsatii lFn(5 stern sau in
re(iunea epi(astric5 lipsesc. 6a inspec3ia (*tului nu a% depistat
de&or%a3ii, vasele se vi"uali"ea"5 *n nor%5.
Palparea :
Gocul ape$ian este situat in spatiul intercostal D pe stFn(a, de putere,
a%plitudine 1i re"isten35 %oderat5, l53i%ea # 2c%. +5t5ile ini%ii sunt
sincrone cu pulsul peri&eric.
Per!u0ia:
Limitele matit"0ii !ar$ia!e relative
0reapta +t"nga +uperioar!
1,5 cm lateral de
marginea dreapt! a
sternului
1,5 cm interior de linia
medioclavicular!
st"ng!, "n spa)iul
intercostal '
$a nivelul coastei
st"ngi (((, cu 1 cm mai
la st"nga de linia
parasternal!
Limitelematita0ii!ar$ia!e a,solute
0reapta +t"nga +uperioar!
1
1
&orespunde liniei
sternale st"ngi
&u 1-2 cm mai medial
de limita st"ng! a
matita)ii relative
+pa)iul (' intercostal
sting pe linia
parasternal!
'oni#ura0ia !or$ului
+pa)ii intercostale 0reapta +t"nga
( 2,5 "n dreapta sternului
2,5 cm "n st"nga
sternului
((
1 cm "n dreapta
sternului
2,5 cm lateral de linia
parasternal! st"ng!
(((
2 cm "n dreapta
sternului
$a nivelul liniei
medioclaviculare st"ngi
('
2,5 cm "n dreapt
asternului
$a nivelul liniei
medioclaviculare st"ngi
'
1,5 cm lateral de liniea
medioclavicular!
st"ng!.
Aus!ulta0ia:
H(o%otele cardiace I 1i II sunt clare 1i rit%ice. H(o%otele III 1i ID
lipsesc. )re"en3a accentu5rii "(o%otului II pe aort5 sau pe trunchiul
pul%onar,scindarea sau dedularea "(o%otelor nu se atest5.-u&luri,
&rota3ii pericardice, pleuro#pericardice nu se auscult5.
Examinarea vaselor san#vine :
6a inspec3ia 1i palparea arterele radiale, arterelor carotide, &e%urale,
poplitee, aa. 'orsalis pedis nu se atesta %odi&icari patolo(ice.
7lasticitatea pere3ilor vasculari este nor%al5.
)ulsul pe arterele radiale este identic la a%ele %*ini, rit%ic, re(ulat,
plin, de tensiune %oderata, aplitudine si &or%a &i"iolo(ica; &recventa #
70 8%in.
6a inspectia venelor nu se atesta tur(escenta si pulsatia patolo(ic5 a
lor. -tarea venelor picioarelor este satis&acatoare.
<ensiunea arteriala:
I sistolica: 120 %% col. C(
I diastolica: 90 %% col. C(
Aparatul $i#estiv:
A!u*e
3
3
6a %o%entul e$a%in5rii, olnavul nu pre"inta acu"e din partea
siste%ului dat.
Inspe!0ia:
Mucoasa cavit53ii ucale este ro"5, &5r5 %odi&ic5ri patolo(ice:
6i%a este ro"5, u%ed5, &5r5 depuneri;
Ain(iile sunt ro"e, &5r5 eli%in5ri purulente sau he%ora(ii;
'intii sunt in stare satis&5c5toare: prote"5;plo%a#lipsa
,7J9K321 123LK9J7M,N
,7J9LK32L1 123K9J7,
4do%enul particip5 la actul de respira3ie si%etric. -caun "ilnic
o&or%at. )erio%elical nu se re%arc5 pre"en3a colateralelor venoase,
sau altor &or%a3iuni nespeci&ice.
Palparea superi!ial":
4do%enul este %oale si nedureros .2n ti%pul palp5rii nu s#au depistat
careva dere(l5ri.
Palparea proun$":
)alpa3ia pro&und5: +emnul 4lumberg negativ, colonul sigmoidian, cecul,
segmentul distal al ileonului, apendicele, colonul ascendent, transvers 5i
descendent fara particularitati patologice.
Per!u0ia:
<i%panis% locali"at in %e"o(astru (ansele intestinale), epi(astru 1i
hipocondrul st*n((sto%acul 1i &le$ura splenic5 a colonului). 2n cavitatea
ado%inal5 nu se deter%in5 lichid lier sau *ncapsulat.
Aus!ulta0ia:
4uscultativ se atest5 valori nor%ale ale peristaltis%ul pe supra&a3a
peretelui ado%inal anterior. -e auscult5 3 "(o%ote intestinale in %inut
4i!atul:
Palparea:
Eicatul la %ar(inea reordului costal, cu supra&a3a neted5, consisten35
%oale, indolor. De"icula iliar5 nu se palpea"5.
Per!u0ia:
6i%itele &icatului dupa %etoda Ourlov:
#'e sus *n jos: se percut5 pe linia %edioclaviculara dreapt5 pFn5 *n
spa3iul intercostal ID (punctul 1)
#'e jos *n sus: pe linia %edioclavicular5 dreapt5 pFn5 la %ar(inea
reordului costal (punctul 2)
6
6
#'e sus *n jos: pe linia %ediana anterioar5 pFn5 *n spa3iul intercostal
ID (punctul 3)
#'e jos *n sus: pe linia %edian5 pFn5 la apendicele $i&oid (punctul K)
#)erpendicular pe reordul costal st*n( pFn5 la sunet %at (punctul 9).
a) *ntre punctul 1 1i 2 ; 10 c%;
) *ntre punctul 3 1i K ; 9 c%;
c) *ntre punctul 3 1i 9 ; 7 c%.
(e*i!a ,iliar":
Palparea:
De"ica iliar5 nu se palpea"5.
Percuia:
-i%ptoa%ele Haharin#Dasilenco, Arecov#Brtener sunt ne(ative.
Pan!reasul:
Palparea:
7ste %5ri%i nor%ale 1i nu se palpea"5.
Per!u0ia:
-unet percutor su%at. Eluctua3ia nu se deter%in5.
Splina:
nspecia:
6a inspec3ie nu se deter%in5 proe%inen35 *n hipocondrul st*n(.
Palpaia:
)alpator splina nu se deter%in5 1i nu e dureroas5 la palapare.
Percuia:
'i%ensiunile splinei ; lon(itudinal5 apro$i%ativ 10 c%, transversal5
apro$i%ativ , c%.
Sistemul urinar:
A!u*e:
)acienta acu"e nu pre"int5. Mic3iunile sunt de 2#K ori pe "i, &5r5 sen"a3ii
de disco%&ort. Cantitatea de urin5 pentru 2K h este 1000%l.
Inspe!0ia:
7
7
!u sunt pre"ente tu%e&ac3ii *n re(iunea lo%ar5. Cipere%ia pielii *n
aceast5 re(iune este asent5. 7de%e pe &a35 1i su ochi nu se
depistea"5. 4lte particularit53i nu se oserv5.
Per!u0ia:
-e%nul Aiordani ne(ativ ilateral.
Palparea:
.inichii nu sunt %ari3i 1i sunt de %ari%i nor%ale. De"ica urinar5 la
palpare este indolor5, de o &or%5 oval5.
I(.DIAGN1STI' PRE5&3TI(:
2n a"a datelor clinico#ana%nestice (dispenee atit inspiratorie cit si
e$piratorie la e&ort %ini%,sen"atii de disco%&ort in he%itoracele drept,
tuse cu e$pectoratii seroase, din ana%ne"a he%opti"ie, slabiciuni,
cefalee, astenie, scadere ponderala 5 kg )si datelor oiective (inspec3ia,
palparea, percu3ia. ausculta3ia tuturor or(anelor 1i siste%elor),se poate
staili dia(nostic pre"u%tiv# corp strain endoronsic.
(. PLAN DE IN(ESTIGA II:
). Ra$io#raia tora!elui6
+. E'G6
/. Anali*a #enerala a s7n#elui6
8. Anali*a #enerala a urinei6
9. Anali*a ,io!:imi!a a sin#elui6
;. %ron:os!opia $ia#nosti!a.
RE5&LTATE:
). Ra$io#raia tora!elui:
.adio(ra&ia toracelui de ansa%lu, incidenta postero#anterioara si
lateral dreapta.
)e desenul pul%onar drept, se identi&ica o &or%atiune nodulara de
di%ensiune 1,9 dia%etru, la nivelul loului %ediu, cu o usoara colaare
a acestuia. 'esenul pul%onar stin( este clar &ara %odi&icari!
12
12
+. E'G:
.it% ; sinusal
ECC ; 90 5t5i8%inut
4$a electric5 ; inter%ediar5
/. Anali*a #eneral" a s7n#elui:
Norma Pre*ente 'ara!teristi!a
8emoglobina 122- 112 g9l 156 g9l 6i%ita nor%ei
:ritrocite 4 ; 1.2 x 12<=9l 5,13 x 12<=9l 6i%ita nor%ei
$eucocite 4 ; 7 x 12
7
9l 7,22 x 12
7
9l 6eucocito"a
%oderata
>eutrofile:
a?
nesegmentate
b? segmentate
1- 1 @
43- 32@
4@
15@
6i%ita nor%ei
6i%ita nor%ei
(ndicelecromatic 2,65-1,25 1,21 6i%ita nor%ei
8. Anali*a ,io!:imi!a a sin#elui :
Pr. <otal5 #7K,o (8l
Al,umina #K7,, (8l
&ree# 9,3, %%oll
'reatinina #0,0J9
%iliru,ina total" #10 %%oll
%iliru,ina !on<u#at"# K %%ol
%iliru,ina li,era# J %%ol
Gl.# J,K%%ol8l
Pro,a !u timol# 1,79 sC
A"A#- 2,.
ASAT#1J.
a=amila*a# 93 in u8l
LD>= 3,10 %%ol
P'R=3J %(el
Protrombina dupa $uic%# 110
TTPA= +?
4i,rino#enul= /,; #@l
9. Anali*a #enerala a urinei :
11
11
Cantitatea ; 90,0%l
Culoarea ; paiului
<ransparen3a ; sla tulure
'ensitatea relativ5 ; 1,020
.eac3ia ; acid
)roteina ; asent (8l
Aluco"5 ; asent %%ol8l
7piteliu plat ; pu3in
tran"i3ional ; asent
renal # asent
6eucocite ; K#9
Muco"itate ; pu3in
;. ,ron:os!opie $ia#nosti!".
Aormatiune tumorala exofita pe ba%a lata B 1,5 cm in diametru, suprafata
neregulata, privire de pe peretele postero-medial al bron/iei medie
drepte in 193 inferioara cu obstructia completa a ei.
(I.DIAGN1STI'&L 'LINI' :
In a"a datelor clinico#ana%nestice cu dispenee atit inspiratorie cit si
e$piratorie la e&ort %ini%, sen"atii de disco%&ort in he%itoracele drept,
tuse cu e$pectoratii seroase, din ana%ne"a he%opti"ie, si con&or%
re"ultatelor investi(atiilor paraclinice si histolo(ice se staileste
dia(nosticul clinic; <u%oare eni(na, adeno%a, la nivelul ronhiei
%edie dreapta 183 in&erioara.
(II.DIAGN1STI' DI4ERENTIAL :
4ronsita cronica ;
4oala pulmonara obstructiva cronica C4D&? ;
&ancer bron/opulmonar ;
&orp strain obstructiv.
(III.TRATA3ENT&L
Tratament !:irur#i!al: A9. AB. +A)/ 64-7. alatie tu%orala
endoscopica, su aneste"ie (enerala, in conditii de D-EI, s#a e&ectuat
ronhoscopia ri(ida (tuul C. reinei n ,#9) co%inata cu
12
12
&otoronhoscopie (raportat +) <7 2) -#a e&ectuat e$ci"ia partiala a
tu%orii initial prin &ra(%entarea cu ajutorul ansei pilpet, apoi laser
alatie totala. <u%oare re"ecaila, 2 etape.
Dpera)ia a fost efectuat! sub anest%ie general!, intravenoas! C#tropin!-
2,3mg; 0imedrol-12ml; ./iopental-152mg; Dmnopon 2@-1,2? 5i a
durat de la 22:15 ; 21:22. )o"itie pe %asa pe spate cu hiper&le$ia (itlui.
Bperatia a evoluat &ara co%plicatii.
Tratament me$i!amentos:
&!-ol. !aCl 0,9P# 200 %l i8v in per&u"ii
2.-ol. Aluco"a 9P# 200 %l i8v in per&u"ii
3.<ra%adol# -ol. Inj. 9P#1%l, de 2 ori in "i;
'!Metral(il# per&u"ie cu !aCl 900%l de 2 ori in "i ;
(!+ro%$e$in# co%pri%ate 1J %( de 3 ori in "i.
IC.STAT&S&L L1'AL-STAT&S L1'ALIS.:
)ostoperator, endoronhoscopic vi"uali"a% pla(5 aseptic5 la nivelul
ronhiei loare %edie drepte de di%ensiune 1,9 c%. 6a inspec3ie in jurul
pla(ii %ucoasa este hipere%iat5. )la(a este in &a"a de re(enerare, tipul
re(enerare pri%ar5 a pl5(ii.
C.5ILNI'&L
A;.AB. +A)/
-tarea (eneral satis&5c5toare. Con1tiin3a: clar5. )o"i3ia olnavului:
activ5. 7$presia &e3ei: oi1nuit5. )ielea: ro"5, cald5, elasticitatea 1i
tur(orul p5strate, &5r5 %odi&ic5ri patolo(ice. Mucoasele: ro"#palide,
&5r5 su&u"iuni he%ora(ice. 6i%a este ro"5, u%ed5, &5r5 depuneri.
@esutul celuloadipos sucutanat: %oderat de"voltat. 7de%e lipsesc.
!odulii li%&atici sunt in stare nor%al5#nepalpaili, indolori, %oi.
Mu1chii: de"volta3i satis&5c5tor, tonusul %uscular # nor%al. Basele:
&5r5 de&or%a3ii 1i particularit53i. 4rticula3iile: &5r5 particularit53i
patolo(ice. <4: 130890 %%8C(. )-: 100 5t5i8%in. <e%peratura
corpului 3J,,. E. 17. 4do%enul %oale, nedureros la palpare. -caun a
&ost 1 data.
4cu"a respiratie spontana, pre"inta tuse cu e$pectoratii
serosan(vinolente,dureri in (it si in he%itoracele drept. <rata%entul se
prelun(este dupa &oaia de oserva3ie.
A?. AB. +A)/
13
13
-tarea (eneral satis&5c5toare. Con1tiin3a: clar5. )o"i3ia olnavului:
activ5. 7$presia &e3ei: oi1nuit5. )ielea: ro"5, cald5, elasticitatea 1i
tur(orul p5strate, &5r5 %odi&ic5ri patolo(ice. Mucoasele: ro"#palide,
&5r5 su&u"iuni he%ora(ice. 6i%a este ro"5, u%ed5, &5r5 depuneri.
@esutul celuloadipos sucutanat: %oderat de"voltat. 7de%e lipsesc.
!odulii li%&atici sunt in stare nor%al5#nepalpaili, indolori, %oi.
Mu1chii: de"volta3i satis&5c5tor, tonusul %uscular # nor%al. Basele:
&5r5 de&or%a3ii 1i particularit53i. 4rticula3iile: &5r5 particularit53i
patolo(ice. <4: 120890 %%8C(. )-: ,9 5t5i8%in. <e%peratura corpului
3J,J. E. 1,. 4do%enul %oale, nedureros la palpare. -caun a &ost 1
data.
4cu"a respiratie liera, pre"inta tuse cu e$pectoratii seroase, disco%&ort
dureros la de(lutitie, dureri in he%itoracele drept. <rata%entul se
prelun(este dupa &oaia de oserva3ie.
CI.EPI'RI5D
)acienta, Cojocaru Mihail, nascut la 13 septe%rie 1979 (33 ani), din
or. Ialoveni, s#a internat in %od pro(ra%at in -C. sectia / Chirur(ie
toracala 0 unde a &ost supus tuturor investi(a3iilor necesare. )entru
con&ir%are de&initiv5 s#a e&ectuat ronhoscopie dia(nostic5. 4st&el
dia(nosticul de a"5 este# 4deno%a endoronsica. Indat5 dup5 aceasta
pacientei i s#a indicat interven3ie chirur(ical5 ur(ent5 (su aneste"ie
(eneral5) # 64-7. alatie tu%orala endoscopica . )ostoperator
pacientul nu a avut co%plica3ii. )acienta a &ost tratata con&or%
standartelor %edicale 10 "ile (antiioticoterapie, anal(etice). 2n
re"ultatul trata%entului pri%it starea pacientului s#a a%eliorat.
)acientul a &ost e$ternat pe 13 septe%rie in stare satis&ac5toare.
CII.RE'13ANDDRI
- e$ternarea su oservatia %edicului de &a%ilie ;
- re(i% ali%entar adecvat ;
- li%itarea e&ortului &i"ic ;
- evitarea &actorilor nocivi, &u%atul activ si pasiv, conditii de pra& si
u%e"eala
- evitarea supraracelilor si in&ectiilor respiratorii.
CIII.PR1GN1STI'&L
14
14
- 0e via)! ; favorabil;
- entru restabilirea capacit!)ii de munc! ; favorabil;
- Ens!n!to5irea ; favorabil.
15
15