Sunteți pe pagina 1din 91

COALA POSTLICEAL

CAROL DAVILA TECUCI


PROIECT
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Absolvent
Ciobotaru Georiana
!"#$
1
%NGRI&IREA PACIENTULUI CU
'IPERTENSIUNE ARTERIALA
2
CUPRINS
Argument..pag.
Partea I
Ca(itolul I
Noiuni de anatomiepag.
Ca(itolul II
Partea teoretic
2.1Definiia bolii............pag.
2.2.Etiologie...........................pag.
2.3.Patogenie..pag.
2.4.Diagnostic clinic simptomatologie!.pag.
2.".Diagnostic paraclinicpag.
2.#.Diagnostic diferenial...........................pag.
2.$.E%oluie....pag.
2.&.Prognosticpag.
2.'.(ratament.pag.
Partea II
Partea (ra)ti)*
Ca(itolul III
Pre)entarea ca)urilor *3.1 . +a)ul 1pag.
3.2. +a)ul 2 .pag.
3.3. +a)ul 3..pag.
3.4. ,olul asistentului medical -n te.nicile de -ngri/ire pag.
Ca(itolul IV
+onclu)ii.pag.
Ca(itolul V
0ibliografie .pag.
3
MOTTO
+ A ,i nurs* -nsea.n* s* (or/i o
res(onsabilitate ,oarte .are 0i s* ai
,oarte (u/in* autoritate12
4
Pro3Nurse 4as5inton D1C1
ARGUMENT
Am ales acest subiect pentru ca bolile cardio1%asculare ocup unele dintre primele
locuri printre cau)ele de mortalitate din ara noastra. Este tiut c .ipertensi%ii repre)int 123 din
popula ia general. 4n popula ia de peste 42 de ani5 ace tia cuprind 4235 iar -n popula ia de ""1#2 de
ani numrul lor cre te la "21#23. +um stresul este un factor fa%ori)ant al instalrii 6(A5 iar ast)i
este foarte crescut pentru -ntreaga popula ie5 am %rut ca abord7nd acest subiect s -n% c7t mai multe
despre aceast afec iune i despre importan a unei %ie i ec.ilibrate8 mai ales s le pot transmite si
celorlalt aceste informa ii5 -n special celor predispu i s fac 6(A .
6ipertensiunea arterial 6(A! repre)int o cre tere a %alorilor tensiunii arteriale peste
limita normal 5 ba)at pe media -ntre cel pu in dou determinri reali)ate -n dou sau mai multe
%i)ite dup screeningul ini ial. 9alorile normale ale tensiunii arteriale au fost stabilite de ctre foruri
interna ionale * (A : 132;&2 mm6g5 interpretate -n raport cu %7rsta5 se<ul si greutatea5 iar tensiunea
arterial optim fr risc cardio%ascular este :122;&2 mm6g .
Pre)ena -n familie a 6(A5 c7t =i dorina de a cunoa=te mai multe lucruri despre boal
pentru a putea acorda primul a/utor -n folosul celui de l7ng mine m1a determinat s aleg aceast
tem a lucrrii de diplom. >e cunoa=te c organismul reali)ea) un tot unitar cu mediul
-ncon/urtor prin intermediul >N+. 4n condiii normale de adaptare5 -ntre organism =i mediu se
stabile=te o stare de ec.ilibru biologic care se poate aprecia subiecti% =i obiecti% prin starea de
sntate .
?nii factori de mediu intern5 e<tern! pot perturba aceast stare de ec.ilibru5 a/ung7ndu1se
"
astfel la starea de boal 8 o anumit boal pe care5 prin felul ei de manifestare o putem identifica i
care are o anumit cau). (rebuie s reinem totu=i c aceea=i boal se manifest -n mod diferit de la
un organism la altul5 deoarece fiecare organism reacionea) -ntr1un mod particular5 propriu5 numai
lui5 la aceea=i cau) de boal. Deci5 identific7nd o boal la un organism uman5 %om trata nu boala5 ci
bolna%ul cu particularitaile sale. 4nelegerea acestei noiuni are o mare -nsemntate practic5
deoarece5 de ea depinde succesul tratamentelor .
?n bolna% suferind de o anumit boal are psi.icul su5 felul su de manifestare5 de a
reaciona biologic la boal. 4neleg7ndu1l -n comple<itatea manifestrilor sale5 se reali)ea) =i acea
legtur sufleteasc -ntre bolna% =i cei ce1i -ngri/esc5 premis .otr7toare pentru obinerea unor
re)ultate po)iti%e c7nd tratm bolna%ul.
Asistentul medical trebuie sa se aproprie si sa1i cunoasc mai bine pe beneficiarii -ngri/irilor5
s ofere -ngri/iri mai bune5 indi%iduali)ate5 complete si continue. 0oala este ruperea ec.ilibrului
armoniei5 care se traduce prin suferin a fi)ic 5 psi.ic5 o dificultate s1au o inadaptare la o situa ie
nou 5 pro%i)orie sau definiti% .
,ela ia asistent medical 1 pacient %a fi de acceptare reciproc 5 o atitudine de respect5 cldur i
-n elegere empatic fa de pacient .
+ompeten ele profesionale necesare asistentului medical -n %ederea -ngri/irii pacientului cu
.ipertensiune arterial sunt *
1. ?rmrirea i notarea -n foaia de obser%a ie a func iilor %itale si %egetati%e.
2. +unoa terea i aplicarea regimurilor dietetice -n diferite boli .
3. ?tili)area re)ultatelor e%alurii pentru identificarea priorita ilor -n -ngri/irea
pacientului i elaborarea unui plan de ingri/ire .
4. +unoa terea stilului de %ia a5 a condi iilor de trai si de munc 5 a efectelor
asupra strii de sntate .
". Asigurarea mediului adec%at odi.nei si supra%eg.erea bolna%ului .
#. +unoa terea metodelor de administrare a medicamentelor .
$. Acordarea de -ngri/iri pentru pre%enirea complica iilor -n diferite afec iuni.
&. +unoa terea pregtirii bolna%ilor i a materialelor necesare pentru recoltri
de produse biologice 5 patologice 5 e<plorari func ionale 5 e<amen radiologic etc .
'. Acordarea de -ngri/iri -n situa ii de urgen .
12. ,eali)area educa iei -n scopul pre%enirii complica iilor i men inerea unui
grad de sntate .
11. Aplicarea normelor de te.nica securit ii muncii .
#
4n cei trei ani de studiu in coala Postliceal >anitar i efectu7nd practica profesional -n toate
sec iile spitalului 5 am a%ut oca)ia s %d suferin a -n toate gradele i aspectele ei i am considerat
c pot s a/ut pe cei ce au o asemenea problem i pot s -i sus in psi.ic.
PARTEA TEORETIC
CAPITOLUL I
NO6IUNI DE ANATOMIE
>istemul circulator este format din inim 5 %ase sanguine i limfatice 5 care alctuiesc o unitate
func ional coordonat i permanent adaptat ne%oilor organismului .
Aparatul circulator este un tot unitar dar poate fi -mprit -n sistemul sanguin5 repre)entat prin
inim 5%ase sanguine =i sistemul limfatic repre)entat de %asele limfatice =i ganglionii limfatici
I 1 Anato.ia ini.ii.@nima este un organ situat -n mediastin 5 orientat cu %-rful la st-nga 5 -n /os =i
-nainte =i cu ba)a -n sus 5 la dreapta si -napoi. Din punct de %edere anatomic 5 fi)iologic =i patologic
se deosebesc o inim st-nga =i o inim dreapt. @nima st-nga este alctuit din atriul =i %entriculul
st-ng 5 prin orificiul atrio1%entricular . Atriul st-ng prime=te s-nge arterial care %ine din plm-n prin
%ene pulmonare .
Arificiul atrio1%entricular st-ng sau mitral este pre%)ut cu dou %al%e care -l -nc.id -n timpul
sistolei =i -l las desc.is -n timpul diastolei. 9entriculul st7ng prime te -n diastola s7ngele care %ine
din atriul st7ng5 iar -n sistola -l e%acuea) -n artera aort prin orificiul aortic5 pre%)ut cu trei %al%e
de aspect semilunar %al%ula sigmoid aortic! .
Arificiul mitral si cel aortic constituie sediul de elec ie al cardiopatiilor reumatismale
steno)a mitral i insuficien aortic! . @nima dreapt este alcatuit din atriul i %entriculul drept5
separate prin orificiul atrio%entricular drept. Atriul drept prime te s7nge %enos din marea circula ie
prin orificiile %enei ca%e superioare i al %enei ca%e inferioare . Arificiul
$
atrio%entricular drept s1au orificiul tricuspid este pre%)ut cu trei %al%e5 care -nc.id orificiul -n
sistola i -l desc.id -n diastol .9entriculul drept prime te s7ngele din atriul drept -n timpul diastolei
i -l e%acuea) -n timpul sistolei -n artera pulmonar 5 prin orificiul pulmonar5 pre%)ut ca si
orificiul aortic 1 cu trei %al%e de aspect semilunar. @nima dreapt este motorul micii circula ii .
E<ist deci o mare circula ie s1au circula ie sistematic i o mic circula ie s1au circula ie
pulmonar . Pere ii atriilor i ai %entriculilor se contract ritmic * mai -nt7i cele dou atrii5 apoi cei
doi %entriculi 5 sincron5 e<pul)7nd aceea i cantitate de s7nge pe care o primesc . .
Atriul drept prime te s7ngele %enos din -ntreg organismul prin %enele ca%e i -l -mpinge -n
%entriculul drept 5 de unde5 prin arterele pulmonare5 a/unge -n plm7ni 5 unde se o<igenea)5
pier)7nd +A2 . Prin %enele pulmonare a/unge -n atriul st7ng 5 de unde trece -n %entriculul st7ng i de
aici 1 prin artera aort 1 este distribuit -n toate esuturile i organele. @nima este alcatuit din trei
tunici * endocardul5 miocardul si pericardul. 1
En7o)ar7ul s1au tunica intern captu e te interiorul inimii5 iar pliurile sale formea) aparatele
%al%ulare.
Mio)ar7ul s1au mu c.iul cardiac este tunica mi/locie5 fiind alctuit din miocardul propriu1)is s1au
miocardul contractil i din esutul specific s1au e<citoconductor . Biocardul contractil are o grosime
diferit -n cei doi %entriculi . Astfel5 %entriculul st7ng5 cu rolul de a propulsa s7ngele -n tot
organismul5 are un perete mult mai gros dec7t cel drept5 care -mpinge s7ngele numai spre cei doi
plm7ni . Atriile 5 au un perete mult mai sub ire dec7t al %entriculilor. esutul specific este constituit
dintr1un mu c.i cu aspect embrionar5 foarte bogat -n celule ner%oase5 si cuprinde * 1
nodul sino1atrial Ceit.1DlacE5 situat -n peretele atriului drept5 aproape de orificiul de %rsare al %enei
ca%e superioare 8 1 sistemul
de conducere atrio1%entricular5 alctuit din nodul atrio1%entricular Asc.off1(aFara5 situat -n partea
postero1inferioar a septului interatrial5 si fasciculul 6is5 care ia na tere din nodul Asc.off1(aFara5
coboar -n peretele inter%entricular i se -mparte -n dou ramuri dreapta si st7nga!5 care se termin
prin re eaua anastomotica PurEin/e -n miocardul %entricular . Peri)ar7ul este
tunica e<tern a inimii 1 o seroas care cuprinde5 ca i pleura5 doua foi * una %isceral5 care acoper
miocardul 5 i alta parietal 5 care %ine -n contact cu organele de %ecintate.@ntre cele doua foi se afl
ca%itatea pericardiac . 4n stare patologic 5 cele trei tunici pot fi afectate separat miocardita5
endocardita sau pericardita! sau simultan pancardita!. 9asculari)a ia inimii este reali)at prin cele
dou artere coronare.9enele coronare urmea) traiectul arterelor i se %ars -n sinusul coronar5 care
se desc.ide -n atriul drept. @ner%a ia inimii se face prin firi oare ner%oase primite de la sistemul
simpatic si parasimpatic. II1 NO IUNI DE 8I9IOLOGIE
&
,e%olu ia cardiac * trecerea s7ngelui din atrii -n %entriculi si apoi in arborele %ascular5
impreun cu fenomenele care determin i -nso esc aceast deplasare de s7nge5 poart numele de
re%olu ie cardiac . ,e%olu ia cardiac durea) 25& secunde i cuprinde contrac ia atriilor s1au
sistola atrial 5 care durea) 251 secunde 8 contrac ia %entriculilor5 s1au sistola %entricular 5 care
durea)a 253 secunde5 rela<area repausul! -ntregii inimi5 s1au diastola general 5 care durea)acirca
254 secunde. @nima este o pomp aspiratoare 1 respingtoare5 circula ia s7ngelui fiind posibil
datorit contrac iilor ei ritmice . ,e%olu ia cardiac -ncepe cu umplerea atriilor -n timpul diastolei
atriale5 s7ngele %enos din %enele ca%e ptrun)7nd -n atriul drept 5 iar s7ngele din %enele pulmonare 5
-n cel st7ng.
Ptrunderea s7ngelui destinde pere ii rela<a i ai atriilor5 p7n la o anumita limit5 c7nd -ncepe
contrac ia atriala5 deci sistola atrial, care e%acuea) tot s7ngele atrial -n %entriculi Acumularea
s7ngelui -n %entriculi duce la cre terea presiunii intra%entriculare i -nceperea sistolei ventriculare
contrac ia %entriculilor! . 4n timpul sistolei %entri culare 5 datorit presiunii ridicate din %entriculi5
care dep e te presiunea din artera pulmonar si aort 5 se -nc.id %al%ele atrio1%entriculare i se
desc.id %al%ele sigmoide. Dup e<pul)area s7ngelui din %entriculi5 pere ii acestora se rela<ea) i
-ncepe diastola ventricular , c7nd 5 datorit presiunii sc)ute din %entriculi5 se -nc.id %al%ele
sigmoide i se desc.id cele atrio1%entriculare . Ga -nceputul diastolei %entriculare 5 s7ngele este
aspirat din atrii de ctre %entriculi . Ga sf7r itul diastolei %entriculare 5 contrac ia atrial sistola
atrial! contribuie la %rsarea -n %entriculi a restului de s7nge din atrii .
,e)ult c 5 -n timpul re%olu iei cardiace 5 atriile i %entriculii pre)int sistole contrac ii! i diastole
rela<ari! succesi%e5 care se efectuea) i -n acela ii timp -n ca%it ile drepte i cele st7ngi.
Diastola general 5 adic rela<area -ntregii inimi5 se suprapune pe diastola %entricular5 dar durea)a
mai pu in dec7t aceasta 5 din cau)a sistolei atriale care -ncepe -n ultima perioad a diastolei
%entriculare. Ga indi%idul normal au loc $2 1 &2 de re%olu ii cardiace;min5 care repre)int de fapt
btile inimii . +ontrac iile cardiace sunt sub dependen a a dou mecanisme reglatoare 1 unul
intracardiac5 altul e<tracardiac .
Mecanismul intracardiac este datorat tesutului specific . Propriet ile miocardului
sunt *
1 automatismul 5 adic posibilitatea de a1 i crea singur stimuli e<citatori8
1 e<citabilitatea5 care este dealtfel o proprietate general a materiei %ii 8
1 conductibilitatea 5 proprietatea de a conduce stimulul 8
1 contractilitatea 5 proprietatea de a rspunde la e<cita ie prin contrac ie .
Automatismul i conductibilitatea se datorea) esutului specific i e<plic acti %itatea ritmic 5
'
regulat 5 a inimii. Drec%en a btilor cardiace $2 1 &2;min! este reali)at de nodul Ceit. si DlacE5
denumit i nodul sinusal , care emite stimuli cu aceast frec%ent . De aceea5 ritmul cardiac normal
se mai c.eam i ritm sinusal.
Mecanismul extracardiac este datorat sistemului ner%os simpatic i para1simpatic. >impaticul
adrenalina5 efedrina i toate substan ele simpatomimetice! accelerea) ritmul cardiac5 iar
parasimpaticul il rare te.
AR:ORELE CIRCULATOR
Arborele circulator este constituit din %asele sanguine. Acestea sunt tuburile -n care este
-nc.is i prin care circul s7ngele . 4n func ie de structura i func iile pe care le au5 sunt trei feluri
de %ase sanguine* artere5 capilare i %ene.
Arterele sunt %ase sanguine prin care s7ngele circul de la inima la organe . Ele pornesc
din %entricule i ramific7ndu1se se rspndesc la toate organele 5 unde se capilari)ea) . Dup
dimensiuni arterele se -mpart -n trei categorii * mari5mi/locii i mici 8 cele mai mici artere care se
continu cu capilarele se numesc arteriole.Arterele s7nt %ase cu a e)are %ariabil . Arterele mari
s7nt a e)ate 5 -n general profound pe c7nd arterele mai mici s-nt superficiale . 4n drumul ei artera
formea) ramuri 5 care poart denumirea de colaterale iar la capt formea) ramuri terminale .
Diferitele artere pot comunica -ntre ele prin ramuri5 care se unesc i formea) anastomo)e.
Stru)tura arterelor.
Peretele arterei este format din trei pturi numite tunici *
a! (unica interna s1au intim este format dintr1un strat sub ire de celule turtite5 numit
endotelin.
>ub endotelin se afl stratul subendotelial5 alctuit dintr1o re ea de fibre elastice5 colagene
i de reticulin 5 iar sub aceast se afl o membran groas i elastic care poart denumirea de
limit elastic intern . Ea permite trecerea plasmei sanguine i a globulelor albe spre esuturi
b! (unica mi/locie sau media este alcatuit din fibre elastice si fibre
musculare netede dispuse circular. Propor ia acestor dou esuturi depinde de
mrimea arterei5 deci de deprtarea de inim. >tratul de esut elastic se sub ia)
pe masur ce ne deplasm de inima5 iar stratul muscular se -ngroa a cu c7t ne deprtm de inim .
Ga periferia tunicii medii se afl o membran elastic5 care o separ de tunica e<tern 5 limitant elastic
e<tern .
c! (unica e<tern s1au ad%enticea este alcatuit din esut con/uncti% elastic si c7te%a elemente
musculare . 4n tunica e<tern a %aselor mari i mi/locii se gsesc atriole i capilare sanguine care au rolul
12
se .rneasc peretele arterei. 4n tunica mi/locie i tunica e<tern se gse te si un mare numr de
termina ii ner%oase %egetati%e. Ga ni%elul capilarelor5 tunica mi/locie i cea e<tern au disprut .
VENELE
9enele sunt %ase sanguine care se formea) prin confluen a capilarelor sanguine i care se
termin la inima 5 -n atrii. Prin ele s7ngele circul de la periferie spre inim .
9enele sunt mai numeroase dec7t arterele 5 raportul numeric dintre ele fiind de apro<imati% 2*1 .
4n func ie de dispo)i ia lor -n organism5 %enele sunt* profunde i superficiale. A alt caracteristic o
formea) marele numr de anastomo)e5 legturi prin ramuri colaterale. 4n func ie de grosimea lor5 %enele
se -mpart -n trei categorii* mari5 mi/locii i mici. +ele mai sub iri ramuri ale %enelor se numesc %enule
i se formea) prin unirea capilarelor
SRUCTURA VENELOR
Din punct de %edere structural5 %enele au peretele mai sub ire i mai pu in re)istent dec7t
arterele i 5 din acest moti%5 -n sec iunea tras%ersal 5 conturul %enelor este o%al5 turtit 5 -n timp ce arterele au
un contur circular5 regulat . Peretele unei %ene este format din trei tunici *
a! (unica intern s1au endo%ena este format dintr1un endotelin5 care cptu e te lumenul %enei
i are aceia i structur ca i endoteliul capilarelor5 i dintr1un strat con/uncti% elastic5 a e)at -n /urul
endoteliului5 care con ine fibre elastice5 dispuse -n forma de re ea .
(unica intern formea) -n interiorul unor %ene ni te pliuri semilunare 5 numite %al%ule %enoase.
9al%ulele %enoase se gsesc numai -n %enele -n care s7ngele circula de /os -n sus. >i se numesc %ene
%al%ulare.9enele care nu au %al%ule poart denumirea de %ene a%al%ulare .
b! (unica mi/locie s1au me)o%ena este mai sub ire dec7t tunica mi/locie a arterelor i are o
structur %ariat .Ea este format din esut con/uncti%5 -n care sunt cuprinse i fibre musculare . esutul
con/uncti% con ine fibre con/uncti%e i fibre elastice5 cu dispo)i ie i propor ii foarte %ariate .
c! (unica e<tern s1au peri%ena este mai groas dec7t tunica mi/locie i este
constituit tot din esutul con/uncti% la<5 -n care se gsesc5 pe l7ng fibre con/uncti%e i elastice5
i elemente musculare 8 de obicei 5 esutul con/uncti% al me)o%enei se gse te -n continuarea
esutului con/uncti% al peri%enei5 fr o limit distinct .
>tructura peretelui i -n special structura tunicii mi/locii %aria) cu diferitele tipuri de
%ene * 1%ene fibroase5 fibroelastice i %ene musculoase .
11
9enele musculoase sunt %ene mici5 a e)ate departe de inima 5 cum sunt %enele membrelor .
VASELE LIM8ATICE
9asele limfatice se formea) prin confluen a capilarelor d7nd nostin %aselor limfatice
mici5care5 prin confluen a5 formea) %ase limfatice mari5 iar aceasta dau na tere5 la r7ndul lor5
la trunc.iuri limfatice5 care comunic cu sistemul %ascular sanguin.
>tructural5%asele limfatice sunt asematoare cu %enele5 doar c -n general sunt mai sub iri
decat %enele.
CIRCULA IA SANGUIN SISTEMATIC
+ircula ia sistematic asigur transportul s7ngelui de la inim spre organe si eseturi prin
sistemul arterial i capilar5 iar re7ntoarcerea la inim5 prin sistemul %enos .
+ircula ia sistematic -ncepe -n %entriculul st7ng5 de unde pleac artera5 aorta5 din care se
desprind apoi toate arterele mari artere1arteriole1capilare apoi prin %enele1%ene1%enele1atriul drept.
CIRCULA IA PULMONAR
+ircula ia pulmonar este cuplat -n serie cu cea sistematic 5s7ngele din %entriculul drept
fiind propulsat prin artera pulmonar spre plm7ni5 unde are loc sc.imbul de ga)e5 dup care re%ine
prin %enele pulmonare -n atriul st7ng.
CIRCULA IA LIM8ATIC
+ircula ia limfatic este o cale deri%at a mrii circula ii5 prin care reintr -n %ene o parte din
lic.idele intersti iale. >imilar circula iei sang%ine5 circula ia limfatic are loc -n cadrul unui sistem
%ascular -nc.is5 care -ncepe din esuturi5 prin capilare -nc.ise5 se colectea) apoi -n %ase din ce -n ce
mai mari5 i 5 -n final formea) dou colectoare limfatice mari 5 care se desc.id -n %enele
subcla%iculare .
E<amenul obiecti% al unui cardiac utili)ea) cele patru metode clasice* ins(e) ia 5 (al(area5
(er)utia5 aus)ultatia.
Ins(e) ia
@nspec ia implic 5 inspec ia general i inspec ia regiunii precordiale. @nspec ia general permite
s se e%iden ie)e*
(o;i ia bolnavului * ortopneea indic o insuficien cardiac stanga5 iar po)i ia genu1pectorala5 o
pericardit cu lic.id abundent 8
12
)uloarea teu.entelor i a .u)oaselor * paloarea apare -n endocardita lent 5 cardita reumatic5
insuficien a cardiac5 iar ciano)a5 -n insuficien a cardiac global5 -n unele boli cardiace
congenitale8

+7<nsul arterial Hartere .iperpulsatile! indica o insuficienta aortica sau un .ipertiroidism8
Tures)en a venelor =uulare la ni%elul regiunii cer%icale este un semn de insuficien cardiac
dreapt .
bo.barea ab7o.enului prin ascita sau .epatomegalie de sta) este un alt semn de insuficien
cardiac dreapt8
ins(e) ia eneral* mai permite remarcarea edemelor -n regiunile decli%e membre inferioare5
regiunea sacrat etc.!5 a degetelor .ipocratice endocardit lent!.
@nspec ia regiunii precordiale poate decela* bolirea regiunii precordiale prin mrirea accentuat a
inimii la copii sau adolescen i! s1au retrac ia sa -n simfi)a pericardic!8 sediul ocului ape<ian al
%arfului etc.!.
Pal(area
Palparea permite s se aprecie)e*
o)ul a(e>ian care5 normal5 predomin -n spa iul al 91lea intercostal st7ng5 pu in -nuntrul liniei
medico1cla%iculare. Este limitat i punctiform. ?neori5 ocul sistolic ape<ian nu se percepe dec7t -n
decubit lateral st7ng s1au c.iar nu este palpabil. 4n stare patologic5 prin mrirea inimii5 ocul
ape<ian se deplasea) -n /os i spre st7nga -n .ipertrofia %entricular st7ng! s1au numai spre st7nga
-n .ipertrofia %entricular dreapt!8
,rea.*tele %ibra ii pro%ocate de unele sufluri %al%ulare mai intense i mai aspre i care
dau o sen)a ie tactil asemntoare cu aceea perceput aplic7nd palma pe spatele unei pisici care
toarce! i frecturile pericardice8
(al(area arterelor (eri,eri)e temporal 5 radial5 .umeral5 carotid5 pedioas5 tibial
posterioar5 femural! permite aprecierea elasticita ii i permeabilit ii arteriale.
Per)u ia?
Percu ia face posibil aprecierea mririi i formei inimii.
Ausculta ia se face cu urec.ea liber s1au cu stetoscopul5 bolna%ul fiind a e)at pe r7nd -n decubit
dorsal5 apoi lateral st7ng5 -n sf7r it -n picioare.
Ga inima normal se percep dou )gomote* )gomotul @ sau sistolic5 surd i prelungit5 datorat
13
-nc.iderii %al%ulelor atrio%entriculare i contractiei miocardului.
>e aude mai bine la %7rf8 )gomotul al @@1lea s1au diastolic5 mai scurt si mai -nalt5 datorat
-nc.iderii %al%ulelor sigmoide aortice si pulmonare8 se aude mai bine la ba). Primul )gomot este
separat de al doilea prin pau)a mic sistola!5 iar al doilea este separat de primul )gomot al
re%olu iei cardiace urmatoare prin pau)a mare s1au diastola. 4n stare patologic pot aparea
modificri de )gomote5 )gomote supraadaugate su,luri!5 tulbur*ri 7e rit..
Bodificrile cele mai caracteristice ale )gomotelor sunt* -ntrirea primului )gomot la %7rf
steno)a mitral!8 -ntrirea )gomotului al doilea la aort .ipertensiunea arterial! s1au la pulmonar
steno)a mitral8 )gomot -n trei timpi la %7rf steno)a mitral8 )gomotul de galop este un ritm -n trei
timpi5 datorit asocierii unui al treilea )gomot anormal la cele dou )gomote normale5 care apare -n
diferite forme de insuficien cardiac.
9o.otele su(raa7auate sunt suflurile i )gomotele pericardice. Dup cau)ele care le
determin5 suflurile pot fi e>tra)ar7ia)e anorganice!5 c7nd apar accidental la persoane fr le)iuni
cardiace5 i )ar7ia)e. >uflurile cardiace pot fi organice le)iune a aparatului %al%ular! s1au
func ionale dilatare a ca%ita ilor inimii s1au a arterei aorte ori pulmonare!. ?ltimele apar frec%ent
-n insuficien a cardiac. Dup timpul re%olu iei cardiace -n care apar5 suflurile pot fi sistolice
insfuicien a mitral5 steno)a aortic! s1au diastolice steno)a mitral5 insuficien a aortic!.
Ausculta ia inimii permite uneori descoperirea ,re)*turii (eri)ar7ia)e I semn important pentru
diagnosticul pericarditelor.
E>(lorari ,un)tionale1
Pulsul
Pulsul este o e<pansiune ritmic sincron cu btile inimii i se percepe c7nd se
comprim o artera pe un plan re)istent. Abi nuit5 fiecrui bolna% i se cercetea) (ulsul ra7ial5 care
se palpea) de obicei la ambele m7ini5 cu trei degete inde<5 mediu i inelar!5 bolna%ul fiind -n
repaus5 i se numr de preferin a timp de un minut.>e studia)a succesi%*
8re)ven a i rit.ul . Normal5 frec%en a este de @" 7e (ulsa iiA.in 5 iar ritmul regulat. >ub
influen a unor boli5 pulsul se accelerea) ta.isfigmie!5 se rre te bradisfigmie! s1au de%ine
neregulat ritmul i intensitatea pulsa iilor sunt inegale!.
4n fibrila ia atrial se numr pulsa iile i apoi btile cardiace5 auscultate direct la inima.
Dac primele sunt mai pu in numeroase5 se spune ca pulsul este deficitar.
Pulsul bigeminat se caracteri)ea) prin dou pulsa ii I una puternic i alta slab5 urmat de
14
o pau) mai lung 8 se -nt7lne te -n e<trasistole.
A.(litu7inea s3au intensitatea msoar gradul e<pansiunii arteriale. Din acest punct de
%edere se deosebesc*
pulsul mic i rapid5 uneori aproape imperceptibil5 care apare -n colapsul %ascular8
pulsul sltare i depresibil5 care lo%e te degetul cu for a i apoi scade brusc8 se -nt7lne te
-n insuficien-a aortic i poart denumirea de pulsul +orrigan.
Ealitatea b*t*ilor* pulsul poate fi alternant c7nd o pulsa ie slab alternea) cu una
puternic5 ritmul fiind regulat.
Duritatea s1au presiunea -n artere se aprecia) prin presiunea care trebuie e<ercitat asupra
arterei pentru a face sa dispar unda pulsatil. Pulsul este dur in .ipertensiunea arterial 5 datorit
presiunii diastolice /oase. 4n mod normal5 pulsul este cu at7t mai rapid5 cu c7t (J este mai ridicat.
Dace e<cep ie febra tifoid 5 c7nd pulsul nu cre te corespun)tor cu (J.
Tensiunea arterial*
(ensiunea arterial este for a cu care s7ngele circulant apas asupra pere ilor arteriali. Bai
corect este termenul de presiune arterial5 deoarece %alorile tensionale -nregistrate reflect presiunea
s7ngelui -n artere5 i nu tensiunea peretelui arterial. 4n practic se folose te termenul de tensiune
arterial .
>e deosebesc o tensiune arterial* .a>i.* s3au sistoli)* care corespunde sistolei
%entriculare5 i o tensiune .ini.* s3au 7iastoli)*5 care corespunde sf7r itului diastolei.
Diferen a dintre aceste doua %alori se nume te tensiunea 7i,erential* . 9alorile normale
sunt considerate as)i pentru ma<ima 142 ; 1#2 mm 6g5 iar pentru minim '2 ; '" mm 6g
+omitetul de e<perti al A.B.>.!. ?nii autori deosebesc* tensiunea arterial ba)al5 -nregistrat c7nd
subiectul in%estigat se gse te -n repaus psi.ic5 fi)ic i metabolic. Pentru acela i indi%id5 aceasta
este o constant 8 tensiunea oca)ional 5 repre)entat de %alorile -nregistrate -n condi ii obi nuite de
e<aminare. Aceasta este o %aloare %ariabil 5 care scade -n repaus.
4n general e<ist %aria ii ale (.A. 4n func ie de %arst 5 se< 5 po)i ie5 efort muscular5
e<cita ii psi.ice 5 mese 5 greutatea corporal 5 sarcini 5 apnee 5 tuse .
Pentru e%itarea factorilor care influentea) (.A.5 aceasta se i1a c7nd bolna%ul este -n
repaus fi)ic si psi.ic culcat timp de 12 I 32 de minute!5 efectu7nd mai multe -nregistrri i
not7ndu1se cea mai mic %aloare5 respect7nd -ntotdeauna aceea i or de -nregistrare i utili)7nd
acela i tip de aparat. +orect 5 (.A. trebuie masurat la 5u.eral*5 bilateral pentru a surprinde o
e%entual asimetrie tensional!5 -n clinostatism s1au -n po)i ie e)7nd5 -n ortostatism 5 iar uneori i
la membrele pel%iene indispensabil -n unele forme de .ipertensiune!.
1"
Ga membrele pel%iene5 (.A. este mai mare dec7t la cele toracice cu 22 I 42
mm 6g5 pentru cea sistolic 5 i cu 12122 mm 6g 5 pentru cea diastolic . >e utili)ea) fie metoda
palpatorie5 fie cea oscilatorie s1au auscultatorie 5 ultima fiind folosit -n practica curent . Aparatele
se numesc s,i.o.ano.etre 8 -n metoda ausculatatorie se intrebuintea) aparatul ,i%a1,occi s1au
aparatul 9iKue)1GeubrL . Este preferabil ca pacientul s stea culcat5 cu bra ul rela<at5 de)%elit p7n
la umr i a e)at ori)ontal la -nl imea cordului. Ban eta se aplic pe partea intern a bra ului5 la
dou laturi de deget de plica corului5 a%7nd gri/ s nu fie nici prea str7ns 5 nici prea larg .
>tetoscopul se aplic pe artera .umeral 5 la c7 i%a centimetri sub marginea inferioar a man etei.
Aceasta nu %a fi men inut umflat prea mult timp5 deoarece pro%oaca .ipertensiune %enoas
5 care ridic tensiunea diastolic . (.A. se -nregistrea) pomp7nd aer -n man eta i decomprim7nd
progresi% -n timp ce se ascult artera cu stetoscopul . 9aloarea aratat de manometru la apari ia
primului )gomot indic tensiunea ma<im sistolica!. (ensiunea diastolic se notea) -n momentul
c7nd )gomotele de%in mai asur)ite . ?nii autori notea) i momentul c7nd )gomotele dispar
complet +re terea tensiunii sistolice se -nt7lne te -n 5i(ertensiunea arterial*5 insu,i)en a
aorti)a 5 blo)ul total 5 5i(ertiroi7is. 5 )oar)ta ia 7e aort* . Presiunea diastolic este mai
important 5 deoarece reflect presiunea permanent care ac ionea) asupra arterelor. De aceea 5
.ipertensiunea diastolic are un prognostic mai gra%5 apr7nd -n formele maligne de .ipertensiune 5
-n insuficien a aortic5 tensiunea diastolic scade uneori la )ero. 4n colaps scad ambele tensiuni.
E>(lor*ri (ara)lini)e1 E<plorarea
paraclinic se face -n senul stabilirii etiologiei 6(A 5 a stadiali)rii ei i pentru identificarea altor
factori de risc asocia @ . E<amenul sumar
de urin d re)ultate normale -n formele necomplicate .4n formele a%ansate se pretea) la confu)ii cu
nefroangiosclero)a s1au 6(A secundar renoparenc.imatoas . Dunc ia renal i e%entual
implicare a rinic.iului -n etiologia .ipertensiunii se e%aluea) prin do)area ureei5 creatininei i
ionogramei serice. E%aluarea factorilor de risc asocia i i a efectelor secundare ale unor
medicamente se face prin do)area glicemiei5 colesterolului5trigliceridelor i acidului uric.
E<amenul fundului de oc.i ofer informa ii asupra se%erit ii 6(A i -n special asupra
rsunetului ei pe cerebral . >e descriu*
1stadiu @ * -ngustarea lumenului arterial
1stadiul @@ * Martere -n fir de argintHcomprimarea %enelor la locul -ncruci rii semnul
>AG?>1N?NN!
1stadiul @@@ * edem papilar
,adiografia toracic arat un cord de dimensiuni normale s1au crescute -n momentele -n
care apar dilatarea i semnele de insuficien cardiac . Bai poate e%identia pre)en a unui e%entual
ane%rism de aort .
Electocardiograma poate fi normal s1au poate e%iden @ la .ipertrofie atrial st7ng 5
.ipertrofie %entricular st7ng 5 modificri secundare 5 isc.emice s1au mi<te ale segmentului >( i
undei ( . ?neori pot fi surprinse diferite aritmii .
1#
Ec.ocardiografia este mult mai sensibil dec7t electrocardigrama -n ceea ce pri%e te
depistarea .ipertrofiei %entriculare st7ngi precum i -n aprecierea performan ei sistolice i diastolice

CAPITOLUL II
'IPERTENSIUNEA ARTERIAL
Definitie : .ipertensiunea arterial este un sindrom caracteri)at prin cre terea presiunii sistolice
i a celei diastolice peste %alorile normale. Dupa AB> se consider %alori normale pentru
presiunea ma<im 142 1 1#2 mm6g 5 interpretate -n raport cu %7rsta5 se<ul i greutatea5 iar
pentru minim '2 1 '" mm6g .
Clasificare : -n func ie de etologie se deosebesc *
a! 6(A esential -n care nu se poate e%iden ia o cau) organic 8
b! 6(A secundar s1au simptomatic -n care este do%edit cau)a se
deosebesc .ipertensiuni secundare * renale5 endocrine5 neurogene i cardio%asculare .
6(A este una dintre cele mai rsp7ndite boli . Presiunea arterial poate cre te fie prin
mrirea debitului5 fie prin cre terea re)isten ei . +ele mai multe .ipertensiuni au la ba)a cre terea
re)isten ei periferice .ipertensiunea esential 5 renol.!.
@ni ial 5 procesul este func ional1%asoconstruc ie1apoi le)iuni organice care permanenti)ea)
.ipertensiunea arterial . 4n ceea ce pri%e te factorii care reali)ea) %asoconstruc ia arterial 5 se
acord un rol important sistemului ner%os central 5 sistemului .ipofi)o1suprarenal si .iper
reacti%itatii %asculare . 4n e%olutia .ipertensiunii arteriale 5 dup mai mul i ani de e%olu ie ap oi
le)iuni organice de aterosclero) 5 care agra%ea) tulburrile .
Stadiul I - caracteri)at prin dep=irea %alorilor normale de 14211#2;'21'" mm 6g 5 iar
atingeri %asculare s1au %iscerale.
Stadiul al-II-lea - caracteri)at prin semne de .ipertrofie cardio%ascular . 6ipertrofia
%entricului st7ng poate fi constatat clinic5 electrocardiografie5 radiologie =i prin e<amenul fundului
de oc.i angiopatie .ipertensi%! .
Stadiul al-III-lea 1 caracteri)at prin apariia complicaiilor cardiace5 coronariene5 cerebrale =i
rena 6ipertensiunea arterial este una dintre cele mai raspandite boli. . Presiunea arterial poate
cre=te fie prin mrirea debitului5 fie prin cre=terea re)istenei.. +ele mai multe .ipertensiuni au la
ba) cre=terea re)istenei periferice .ipertensiunea esenial5 renal etc!. @niial procesul este
funcional 1 %asoconstricie 15 ulterior apar le)iuni organice care permanenti)ea) .ipertensiunea
1$
arterial. -n ceea ce pri%e=te factorii care reali)ea) %asoconstricia arterial5 se acord un rol foarte
imporatnt >N+1ului5 sistemului .ipofi)ar suprarenal =i .iperreacti%itii %asculare. -n e%oluia
.ipertensiunii arteriale5 dup mai muli ani de e%oluie apar le)iuni organice de aterosclero)5 care
agra%ea) tulburrile.
11 'IPERTENSIUNEA ARTERIAL ESEN6IAL 1 prin care se -nelege orice sindrom clinic
.ipertensi% -n care %alorile presiunii arteriale sunt crescute5 -n absena unei cau)e organice. >e mai
nume=te =i boal .ipertensi%. Este cea mai frec%ent5 repre)ent7nd &21'23 din totalul
.ipertensiunilor5 =i apare de obicei dup 32 de ani cu un ma<imum de frec%en -ntre 42 =i "2 de ani.
-n absena unei etiologii certe o atenie deosebit se acord factorilor de risc care ar putea inter%eni
-n producerea bolii =i asupra crora s1ar putea aciona -n %ederea reducerii numrului de bolna%i
.ipertensi%i. 1
Ereditatea 1 .ipertensiunea pre)ent la prini =i descendeni direci5 s1au la gemenii mono)igoi

>e<ul 1 incidena bolii este ec.ilibrat -ntre cele 2 se<e p7n la "21#2 ani5 dup care cre=te la femei.
P7n la menopau) incidena este mic datorit relati%ei .ipo%olemii secundare pierderilor
menstruale lunare.
97rsta 1 dup #2 de ani se constat o cre=tere a (A cu "112 mm 6g;an determinat de reducerea
elasticitii %aselor
,asa 1 incidena 6(A cre=te la rasa neagr care pentru o adaptare la clima uscat =i clduroas -=i
diminu e<creia de sodiu5 duc7nd la .ipo%olemie.
Aport alimentar de sare e<cesi% O 12 g ;24 ore!
Abe)itatea5 sedentarismul5 consum e<cesi% de carne de porc
+onsumul de alcool mai ales bere =i %in!5 c.iar moderat cre=te %alorile tensionale
Dumatul cre=te riscul complicaiilor cardio1%asculare =i cerebrale ale 6(A5 ca =i e%oluia spre 6(A
malign
+afeaua prin cofein determin cre=teri acute ale (A datorit %asoconstriciei
1 Dactorii psi.oemoionali %iaa -ncordat5 stresant!
1 Asocierea cu diabetul )a.arat5 aterosclero)a cre=te de 213 ori riscul de apariie al 6(A
1 +onsumul cronic de anticoncepionale orale mai ales cele care conin estrogeni -n cantitate
mare!
!1 'IPERTENSIUNILE ARTERIALE SIMPTOMATICE
De cauz renal. Din acest grup fac parte hipertensiunile renovasculare anomalii
1&
congenitale ale %aselor renale5 steno)e aterosclerotice5 ane%risme5 trombo)e5 embolii!5
hipertensiunile din bolile parenchimului renal glomerulonefrit acut =i cronic5 le)iunile renale de
diabet5 pielonefrite etc!. -n apariia .ipertensiunii renale5 rolul principal este deinut de o en)im care
ia na=tere -n rinic.iul isc.emic cu circulaia insuficient! =i care se nume=te renin. Aceasta se
transform -n s7nge -ntr1o substan numit angiotensin. E important preci)area etiologiei renale5
deoarece unele forme sunt susceptibile de o inter%enie c.irurgical .ipertensiune reno%ascular5
unele pielonefrite!. (ratamentul se adresea) at7t bolii de ba)5 c7t =i .ipertensiunii arteriale.
De cauz endocrin. Din acest grup fac parte*
1 feocromocitomul - o tumoare locali)at -n medulara glandei suprarenale5 caracteri)at prin cri)e
paro<istice de .ipertensiune datorit descrcrii -n circulaie de catecolamine adrenalin =i
noradrenalin!5 dup care tensiunea re%ine rapid la normal5 fiind adesea urmat de transpiraii
profii)e =i diure) e<cesi%8 .tratamentul este c.irurgical .
1 re)ecia tumorii8 hiperaldosteronismulprimar adenom corticosuprarenal cu secreie
e<cesi% de aldosteron! care duce la retenie de sodiu =i .ipertensiune prin e<pansiune de %olum 8
1 sindrom Cushing1 datorat unei tumori corticosuprarenale s1au .ipofi)are care se
caracteri)ea) prin .ipertensiune5 obe)itate5 %ergeturi5 .irsutism =i cre=terea eliminrii urinare a 1$1
cetosteroi)iior8 tratamentul este c.irurgical1re)ecia tumorii.
1 Hipertensiuni endocrine-niai apar -n hipertiroidism i in cursul sarcinii: -n cursul primei
sarcini poate aprea o .ipertensiune re%ersibil5 recidi%7nd e%entual cu fiecare nou sarcin8 alteori
gra%iditatea agra%ea) o .ipertensiune arterial pree<istent5 de alt natur .
De cauz neurogen.. 4n boli traumatice5 tumorale5 inflamatorii ale creierului care duc la o
cre=tere a presiunii intracranienc s1au -n ca) de le)iuni ale centrilor %asomotori se obser%5 uneori5 o
cre=tere a tensiunii arteriale.
De cauz cardiovascular . 0olile -nsoite de .ipertensiune arterial sunt*
1 coarctaia aortic 1 anomalie congenital cu -ngustarea lumenului aortei5 manifest7ndu1se
caracteristic prin 6(A -n amonte de steno) =i normo;.ipotensiune -n a%al de steno) la ni%elul
membrelor inferioare! *
1 blocul complet
1 insuficienta aortic
1 aterosclero)a
6(A esential * prin care se in elege orice sindrom clinic .ipertensi%5 -n care %alorile
presiunii arteriale sunt crescute5 -n absenta unei cau)e organice. >e mai nume te i boala
.ipertensi%a.Este cea mai frec%ent5 repre)ent7nd &21'2 3 din totalul .ipertensiunilor5 i apare
1'
de obicei dupa 32 de ani5 cu un ma<imum de frec%en a -ntre 42 i "2 de ani. @nciden a este mai mare
la femeie5 dar formele mai gra%e apar la barbarti. Benopau)a si obe)itatea sunt factori fa%ori)anti5 la
fel %iata incordata5 stresanta si ereditatea. Ereditatea ar /uca un rol foarte important5 afectiunea
intalnindu1se in proportie de 221&23 dupa diferite statistici! in antecedentele familiale ale
bolna%ilor. +eea ce se transmite ar consta -ntr1o tulburare a metabolismului catecolaminelor
adrenalin i noadrelina!5 care ar sta la ba)a %asoconstructiei arteriale. >e pare c
i alimenta ia bogat ar /uca un rol .
ETIOLOGIE
Ast)i este acceptat concep ia ner%ist5 potri%it creia predispo)iia ereditar este de natur
neurogen5 legat de o anumit structur a personalitii =i de o anumit modalitate de rspuns la
situaiile de stres* durere5 fric5 suprare. 0oala ar fi esenial ner%oas5 produs de o tulburare -n
acti%itate a centrilor ner%o=i superiori. Diferii e<citani din sfera psi.o1emoional neca)uri5 gri/i5
nesiguran!5 acion7nd pe fondul unei predispo)iii ereditare duc la apariia unor focare de e<citaie
permanent la ni%elul scoarei cerebrale determin7nd secundar o %asoconstricie arterial. (ot -n
lanul patogenic al .ipertensiunii mai inter%in 1 prin intermediul scoarei 1 sistemul endocrin =i
rinic.iul.
Bodificrile fundamentale locale care stau la ba)a .ipertensiunii sunt %asoconstricia
arterial =i cre=terea coninutului peretelui arteriolar -n ap =i sare. Bai t7r)iu apar le)iuni organice
=i aterosclero)a5 care grbesc e%oluia =i -ntunec prognosticul prin complicaii.
8i;io(atoloia 5i(ertensiunii arteriale
Pentru practica clinic i patologic 5 important este nu at7t %aloarea cifric a cre terii
tensionale c7t consecin a %ascular i .emodinamica a acesteia.
,ela ia dintre .ipertensiune i patologia %ascular este binecunoscut5 -mbrc7nd -n mare
urmtoarele aspecte *
1 .ipertensiunea arterial include modificri arteriolare specifice
1 arteridopatia .ipertensi% .
?ltimul aspect re ine aten ia -n mod deosebit at7t prin mecanismele sale de
producere c7t i prin consecin ele asupra e%olu iei .ipertensiunii arteriale. E<ist dou forme
distincte de arteridopatii .ipertensi%e* arterilosclero)a i necro)a fibrinoid a mediei arteriolare .
Arterioloscrelo)a const -n -ngro area i 5 ulterior 5 -n .ialini)area arteriolelor 5 fenomenul
pr7nd s debute)e subendotelial5 cu prindere progresi% a mediei. 4n patologene)a .ialinului
sunt implicate .iperproductia de colagen arteriar5 degenerarea membrelor ba)ale5 e<suda ia
plasmatic cu depunere de fibrin si degenerescen a musculaturii netede . Ge)iunile de
22
arterioloscrelo) sunt parcelare 8 interesea) cu precdere rinic.iul i constituie substratul
a anumitei nefroangioscrelo)ei benigne5 de -n%luire -n 6(A esen ial . >ommerst constat c
le)iunile de arterioloscrelo) e%oluea) -n mai multe stadii* spasm al celulelor musculare din media
arteriolei aferente5 -ngro are a peretelui %ascular datorit edemului5 .ipertrofie a celulelor
musculare5 degenerescenta nialnia a peretelui arteriolar cu ingustarea lumenului %ascular. Necro)a
fibrinoida arteriolara constituie PmarcaP morfologica a 6(A maligne. >e caracteri)ea)a prin rupturi
ale fibrelor musculare netede din media arteriolara5 e<udatia plasmatica enorma in peretele %ascular5
reactie inflamatorie e<udati%a si ploriferati%a in ad%entice cu obliterare sau steno)are consecuti%a a
numenului arteriolar. Arteriola capata un aspect bi)ar5 moniloform5 a%and )one dilatate care
alternea)a cu altele stramtorate. Ge)iunile afectea)a in masura diferita rinic.iul5 pancreasul5
suprarenalele5 intestinul5 creierul5 cordul si ficatul. Ga ni%elul rinic.iului5 le)iunile arteriale se
sistemati)ea)a5 fiind repre)entate de endorterita proliferati%a5 arteriolita necro)anta glomerulita
necro)anta.
Patogenia le)iunilor arteriale este comple<a si doar partial cunoscuta5 mai ales in ceea
cepri%este sec%entialitatea e%enimentelor mobide. @nter%entia mecanismului renina1angiotensi%a5
.ipersecretia de mineralcorticor)i si catecolamide5 e<cesul de Na
Q
5constituie elementele
patogenice principale care stau la ba)a %asculo)ei plasmatice5 a depunerii de fibrinoid in
media arteriolara si a necro)elor arteriolare.
ANATOMIA PATOLOGICA
6(A entitate nosologica indi%iduali)ata pe criterii fi)iologice5 nu are un ec.i%alent
anatomic. @n cursul e%olutiei sale apar multiple aspecte morfologice5 in functie de stadiul
bolii5 de rapiditatea instalarii ei5 de intensitatea tulburarilor functionale si de gradul de interesare a
diferitelor organe in procesul patologic.
(endinta %ec.e de a identifica .ipertensiunea cu modificarile structurale a facut
dificila cunoasterea rolului /ucat de arteriole %asculare organice in istoria naturala a bolii. @ntr1
ade%ar 6(A si degradarile morfologice nu sunt neaparat doua aspecte diferite aleunuia si
aceluiasi proces. Barimea tensiunii si gradul arterioscrelo)ei nu sunt legate intre ele prin
legaturi matematice5 de cau)a la efect. @ntre importanta le)iunilor si gra%itatea manifestarilor
lor c.imice5 de asemenea5 nu e<ista o proportionalitate stricta.
Bulte dintre aspectele le)ionale constatate nu au nimic caracteristic intre ele si5 mai mult c.iar5 cea
mai mare parte dintre complicatiile bolii pot fi corelate mai de graba cu procesele arteroscrelotice
accentuate de .ipertensiune5 decat cu insusi 6(A. Bulte alte le)iuni5 de asemenea5 nu se
deosebesc de degenerarile arteriale legate de procesul de senescenta5 indiferent de cifrele
21
tensionale. @n general5 lipsesc studii de mare an%ergura5 ba)ate pe criterii unitare5
bine preci)ate5 care sa caute sa stabileasca o corelatie stricta 5 comparati%a5 intre tipul si gradul unor
anumite le)iuni5 pe de o parte5 si grupa de %arsta5 se<ul5 cifra tensionala5 %ec.imea si %ite)a
e%olutiei bolii5 pe de alta. De aceea suntem mai mult sau mai putin siliti sa ne limitam la
o e<punere catagrafic a tipurilor de le)iuni -nt7lnite -n aceasta boal i s facem numai
presupuneri care dintre modificrile degenerati%e ce alctuiesc Marterioscrelo)aH sunt legate de o
tensiune mare. Procesele patologice5 care duc la degenerarea fibrelor periferice elastice din
media aortei i din media arterelor mari5 cresc presiunea pulsului i duc la o .ipertensiune e<clusi%
sistolic . 4n parte5 aceste procese sunt -n func ie de %7rst .
,idicrile at7t ale presiunii sistolice5 c7t i celei diastolice sunt legate -n primul
r7nd de modificrile5 func ionale s1au structurale5 din arterele mici5 musculare.
SIMPTOMATOLOGIE
+lasic se deosebesc trei stadii*
Stadiui prehipertensiv - poate fi afirmat pe ba)a ascendenei ereditare .ipertensi%e5 apariiei
unor pu euri tensionale trectoare =i a unor teste care stabilesc cre=terea anormal a presiunii
arteriale5 comparati% cu normalul. +el mai cunoscut este testul presor la rece5 care este po)iti% c7nd5
introduc7nd m7na -n ap la 4 J5 %alorile (A cresc cu peste 42 mm6g.
Stadiul de hipertensiune intermitent 1 caracteri)at prin perioade de .ipertensiune5 fr alte
semne clinice5 altern7nd cu perioade normale.
Stadiul de hipertensiune permanent - -n peste '2 3 din ca)uri5 .ipertensiunea arterial
este depistat -n acest stadiu.
Dup manifestri se deosebesc *
R orma benign care e%oluea) progresi% =i se caracteri)ea) prin* semne care apar la e<amenul
arterelor5 artere sinuoase =i rigide5 puls bine btut 8 semne de fragilitate capilar8 di%erse manifestri
.emoragice epista<is5 metroragii5 uneori .emateme)e5 .emoragii retiniene! semne cerebrale*
cefalee occipital5 de obicei dimineaa5 la tre)ire5 ameeli5 oboseal5 astenie5 insomnie5 tulburri de
memorie =i concentrare5 modificri de caracter5 frec%ent tulburri de %edere M mu=te )burtoareH5
%edere -nceo=at! 8 cefalee cu caracter pulsatil5 ameeal5 tulburri de %edere =i tulburrile trectoare
de con=tient =i de limba/ sunt cele mai frec%ente tulburri funcionale comune tuturor formelor de
.ipertensiune 8 furnicturi la ni%elul e<tremitilor5 ameeli5 sen)aia de M deget mortH 8 e<amenul
inimii rele% subiecti% palpitaii5 dureri precordiale5 diferite grade de dispnee5 iar obiecti%5 semne de
mrire a inimii st7ngi .ipertrofie! 5 radiografia5 elecrocardiografia5 fundul de oc.i =i probele
funcionale renale aprecia) gradul de e%oluti%itate a .ipertensiunii arteriale.
22
4n ultimul stadiu al formei benigne 1 care se instalea) dup muli ani de e%oluie 1 apar complicaii*
insuficien cardiac st7ng sau total5 cardiopatie isc.emic5 complicaii cerebrale s1au renale.
orma malign are e%oluie rapid =i o mortalitate ridicat. Poate fi malign de la -nceput sau se
poate maligni)a pe parcurs. 9alorile tensionale sunt mari5 -n special cea diastolic dep=ind 132
mm6g 5 re)istente la tratament . >tarea general este alterat rapid astenie5 slbire5 paloare5 cefalee
intens!5 fundul de oc.i este gra% =i precoce alterat5 complicaiile apar de timpuriu5 -n special
insuficiena renal progresi% =i ireductibil.
DIAGNOSTICUL 'TA I EVALUARE
6(A fiind o boala de frec%en a crescut -n popula ia general5 ade%ratele probleme pe
care le pune sunt cele ale depistrii sale -n mas i nu cele ale stabilirii diagnosticului la ni%el
indi%idual. De aceea popula ia trebuie s fie a%i)at i s spri/ine efortul medico1sanitar de
depistare acti% a bolii. >pri/inul cel mai direct este materiali)at prin pre)entarea la ac iunile
de depistare a 6(A pe de o parte5 iar pe de alt parte5 prin efectuarea constiincioasa a e<aminrii
medicale impuse cu di%erse prile/uri anga/ri -n munc 5 admitere -n -n% m7ntul superior5
e<amene pentru permis de conducere auto5 e.t.c!. 4n fond 5 problema central a diagnosticului
indi%idual al 6(A este legat de %aloarea cifrei tensionale.
4n felul acesta msurarea (A de%ine mi/locul esen ial de diagnostic. Asistentei medicale5 si
-n special celei care lucrea) -n comunit i5 -i re%ine un rol -nsemnat -n depistarea .ipertensi%ilor
prin prisma faptului ca ea este cea care msoar (A5 dar mai ales prin natura muncii sale care1i
permite s culeag mai multe informa ii despre pacient i mediul su. > nu uitm ca uneori
%alorile crescute5 peste limit 5 ale (A nu indica neaparat o .ipertensiune arterial ci se pot datora
unor factori de mediu. De aceea conte<tul -n care se -nregistrea) aceste %alori este foarte inportant.
De asemenea AB trebuie s stp7neasc foarte bine te.nica msurrii tensiunii arteriale tiut fiind
faptul c msurarea incorect duce la %alori eronate.
+e trebuie s fac pacientul cruia la o e<aminare medical i s1a gsit crescut (A S
,spunsul %a trebui s in seama de cifra (A i %7rsta persoanei -n cau)a . Astfel5 pentru adul i5
indiferent de %7rst 5 descoperirea unei (Ad egal s1au mai mare de 122 mm;6g trebuie sa fie
urmat de pre)entarea la medic pentru in%estiga iile de rutin i prescrierea tratamentului.
Dup descoperirea si confirmarea .ipertensiunii arteriale este necesar sa se efectue)e pentru
fiecare bolna% un bilan clinico1biologic -n scopul indi%iduali)rii diagnosticului si e%entual
al gsirii unei etiologii a .ipertensiunii. Efortul diagnostic %a fi limitat la un minim concludent de
date5 -n a a fel -nc7t s se poata e%identia *
1se%eritatea bolii
23
1gradul de afectare cardio%ascular
1coe<isten a altor factori de risc pentru ateroscrelo)a
1un posibil factor etiologic
1elemente orientati%e pentru prognostic si tratament
6ipertensi%ul este prin e<celen un bolna% ambulator5 internarea sa -n spital nefiind
indicat dec7t -n c7te%a situa ii i anume*
T Persoanele tinere sub 42 de ani! cu 6(A moderat sau se%er 8
T Persoanele cu (As mai mare sau egal cu 242 mm;6g si;sau (Ad mai
mare sau egala cu 122 mm;6g 8
T 0olna%ii la care se suspicionea) clinic o forma de 6(A secundar 8
T @ndi%i)ii cu 6(A re)istent la tratament 8
T 6ipertensi%ii a caror 6(A MbanalH i i modific brusc cursul e%oluti%
efecte ad%erse ma/ore ale medicatiei auti.ipertensi%e5 instalarea re)istentei
la tratament5 apari ia unor complicatii5 e.t.c! 8
T 0olna%ii la care 6(A se asocia) cu alte afectiuni cronice metabolice5
cardio%asculare5 pulmonare5 e.t.c.! care afectea) prognosticul i tratamentul .

Abordarea unui bolna% .ipertensi% %a -ncepe -n mod obligator cu o anamne) atent 5 un e<amen
clinic complet si o in%estiga ie paraclinica de rutin5 strict necesar . ANABNEUA Asistenta
medical fiind prima care intr -n contact cu pacientul de cele mai multe ori! trebuie s conduc
discu ia astfel -nc7t s poat procura urmtoarele date* debretul apro<imati% sau sigur al 6(A5
simptomele de debut sau cele pentru care se adresea) medicului5 s oriente)e i s
ierar.i)e)e in%estiga iile paraclinice pentru stabilirea etiologic a 6(A i a caracterului
su e%oluti%5 s efectue)e un bilan orientati% pri%ind riscul cardio%ascular5 bolile asociate i
e%etualele condi ii de mediu fa%ori)ante pentru cre terea %alorilor (A. Anomne)a bolna%ului cu
6(A este etapa ini ial i indispensabil stabilirii debutului .ipertensiunii.
@nterogatoriul preci)ea) unele tulburri func ionale com une tuturor formelor de 6(A i
anume*
1cefalee 1 semnalat -ndeosebi diminea a -nainte de sculare 8 are sediul cer%ico1occipital sau
se pre)int ca o .emicranie predominant preorbitar 5 alteori este pulsatil5 inso ita sau precedat
de tulburri %i)uale sau digesti%e8 bolna%ii relatea) ca cefaleea este fa%ori)at de ingestia de
alcool i de suprasolicitare intelectual 8
1%erti/ de durat %ariabil 5 asociat sau nu sc.imbrilor de po)i ie 5
24
1tulburri de %edere 8
1%7/7ieli -n urec.i 8
1oboseal fi)ic i intelectual 8
1pareste)ii 5 pare)e5 disartrii trectoare 8
1palpita ii5 precordialgii5 dispnee de efort 8
1an<ietate5 insomnii5 iritabilitate 8
1pre)en a -n antecedentele patologice personale a unor afec iuni nefrologice sau urologice
albuminurie sau .ematurii pasagere5 infectii urinare5 colici nefretice5afec iuni renale
diagnosticate e.t.c.! traumatisme lombare 5 6(A pe timpul une isarcini .
1e<isten a antecedentelor .eredocolaterale de 6(A 5 de ateroscrelo) i formele clinice de
manifestare a acestora .
1unele obiceiuri alimentare indi%iduale i familiale consum de sare5 de dulciuri! 5 fumatul i
conumul de alcool .
1profilul profesional 5 gradul de solicitare profesional Mcompetiti%itatea 5 eficacitateaH
social a bolna%ului .
1e<isten a unor simptome care pot sugera o 6(A secundar cri)e sudorale -nso ite de
palpita ii5 an<ietate i paloare5 astenie muscular 5 pareste)ii5 mialgii5 parali)ii intermitente5
poliurie e.t.c.! .
1pre)en a unor simptome ce sugerea) e<isten a unor complica ii
%asculareeclipse cerebrale5 claudica ie intermitent 5 cri)e de angin pectorala! e.t.c.
EVOLU6IE
4n forma benign 5 cea mai obi=nuit 5 boal durea) ani sau c.iar )eci de ani. >ub
influena unui tratament corect =i precoce pot aprea remisiuni importante .
4n forma malign5 e%oluia este foarte rapid 5 etapele bolii fiind parcurse -n 113
ani. @ndiferent de etiologie5 fiecare form de .ipertensiune arterial5 -n raport cu caracterul su
e%oluti%5 poate fi benign sau malign =i parcurge -n e%oluia sa5 cele trei stadii din clasificarea
propus de A.B.>.
4n stadiul al @@@ lea apar complicaii *
1la ni%elul aparatului cardio%ascular insuficien %entricular st7ng5 acut =i cronic5 insuficien
cardic global5 infarct miocardic5 ane%rism disecant!8
1la ni%elul circulaiei cerebrale encefalopatie .ipertensi%5 trombo)e =i .emoragii cerebrale!8
1la ni%elul rinic.iului tulburri %ariate5 de la alterri funcionale5 p7n la sclero) cu insuficien
renal!. +omplica iile depind de forma clinic 1 benign sau malign . Astfel -n .ipertensiunea
2"
benign complicaiile se datoresc aterosclero)ei5 cele mai frec%ente fiind trombo)a cerebral =i
infarctul miocardic. 4n .ipertensiunea malign domin degradarea arteriolar. Aici se -nt7lnesc
frec%ent encefalopatia .ipertensi%5 .emoragia cerebral5 insuficiena cardiac =i insuficiena renal.
PROGNOSTICUL
Depinde de forna clinica benigna sau maligna5 de ereditate5 de ni%lul tensiunii diastolice si ba)ale5
de %7rst tinerii fac forme mai gra%e! 5 de respectarea tratamentului5 de modul de %ia
recomandat i5 -n sf7r it5 de apari iia complica iilor.
Prognosticul este fa%orabil -n primul stadiu de boal 5 fiind mai re)er%at -n stadiul al doilea si
mai ales -n al treilea. Boartea se datorea) -ndeosebi complica iilor cardiace5 cerebrale i renale.
>ub influen a tratamentului actual 5 prognosticul s1a imbunt it.
TRATAMENT
(ratamentul .ipertensiunii arteriale5 trebuie s %i)e)e anumite obiecti%e i -n primul r7nd
normali)area %alorilor tensionale. El trebuie s in seama de anumite principii i orientri *
1 e<plorarea trebuie bine fcut deoarece sunt .ipertensiuni care beneficia) de tratament c.irurgical
.ipertensiunile reno%asculare!.
1 tratamentul trebuie sa fie comple< 5 igieno dietetic5 medicamentos etc.
1 tratamentul trebuie indi%iduali)at i stabilit -n condi ii de ambulator5 nu de spital.
1 drogurile .ipotensi%e %or fi administrate la -nceput -n cantit i mai mici i mrite
apoi progresi% p7n la normali)area tensiunii arteriale. Este bine ca drogurile .ipotensi%e s fie
asociate i la -nceputul tratamentului asocierea s cuprind un .ipotensi% cu un diuretic tia)idic.
(rebuie inut seama de aterosclero)a asociat 5 de aici mai ales la %7rstnici! decurg7nd pruden a5
pentru a nu precipita accidente %asculare cerebrale5 coronariene i periferice niciodat nu se %a
-ncepe cu do)e mari5 brutale!.
Deoarece multe .ipertensiuni sunt consecin a s1au sunt asociate aterosclero)ei5 regimul i
tratamenutul %or fi adaptate acesteia din urma. >e %or combate obe)itatea5 guta5 diabetul )a.arat5
.iperlipoproteinemiile etc.
,epausul nu trebuie s fie absolut. E<erci iile fi)ice5 mersul pe /os i gimnastica medical 5 fac parte
din tratament. Efortul fi)ic %a fi do)at i adaptat posibilit ilor bolna%ului. >edati%ele i
tranc.ili)antele sunt de multe ori necesare. Dieta %a fi srac -n colesterol i -n grsimi saturate5
este bine ca tratamentul s fie i %asodilatator coronarian5 deoarece asocia ia cardiopatie isc.emic
I .ipertensiune arterial5 este foarte frec%ent . Nu orice .ipertensiune urmea) s primeasc
tratament .ipotensi%. Astfel -n formele labile5 de gradul @5 este suficient regimul dietetic5 e%entual
tranc.ili)ante si sedati%e.
2#
Trata.entul iieno37ieteti)
,egimul de %ia const -n limitarea eforturilor fi)ice5 cu lucru de # I & ore pe )i5 dup ca)5 cu
respectarea orelor de somn i a orelor de mas . Au o mare importan a mi/loacele psi.oterapice5
combaterea an<iet ii i e%itarea situa iilor conflictuale din mediul de %ia a sau de munc . 9or fi
cutate i -ncura/ate elementele de satisfac ie din profesiunea bolna%ului 5 %or fi culti%ate
preocuprile care produc rela<area plimbri5 lectura5 mu)ica5 teatru!.
,egimul %a fi ec.ilibrat i suficient5 urmrindu1se men inerea unei greut i normale 5 -n ca) de
obe)itate5 %a fi .ipocaloric 8 -n ca) de aterosclero) 5 .ipolipidic si .ipocaloric etc. Dar5 indiferent de
bolile asociate5 %a fi .ipo sau desodat. ,egimul strict desodat ore)5 fructe5 )a.ar! 5 cu mai pu in de
25" g sare;)i 5 se aplic -n formele foarte se%ere 5 dar este greu de respectat. ,egimul desodat relati%
2 I " g sare;)i! este mai u or de acceptat 5 fiind utili)at -n ma/oritatea .ipertensiunilor.
Pentru aprecierea general a con inutului -n sare se ia ca reper faptul ca ra ia de Na+l consumat
)ilnic de un adult sntos este de 12 I 14 g5 din care 2;" pro%in din sare folosit la pregtirea
alimentelor i cea pus la masa 5 2;" sunt furni)ate de sarea din p7ine i 1;" de sarea din lapte i
deri%atele sale5 produse de me)elarie etc. ,egimul desodat nu poate fi standardi)at 5 ci adaptat -n
func ie de starea clinic.
ALIMENTE PERMISE?
1 supe * de )ar)a%at simple sau cu adaos finos 5 bor de )ar)a%at sau cu cartofi 5 supe de legume
supe de rosii 5 toate fara sare 8
1 finoase * -n cantitate limitat 5 gri 5 ore)5 fulgi de o%)5 fidea5 toate fierte fr sare
1 ou -n cantitate redus 112 pe saptamana! 5 fr glbenus 8
1 carne 4n cantitate redus5 de 3 ori pe sptm7n 5 de %it 5 %i el 5 gin 5 pui 5 slab 5 fiart ca
rasol5 fript 5 cu patrun/el5 cartofi5 morco%i5 ore)5 peri oare fierte -n aburi sau ap 5 toate fr sare5
pe te slab lin 5 alu 5 tiuc 5 crap5 pstr%! fiert 5 rsol 5 fript sau copt -n pergament -n )ilele cu
carne nu se d pe te i in%ers! 8
1 grsimi crude 5 %egetale 5 ulei de porumb 5 floarea soarelui5 margarin nesrat .
(otul se d crud la salate5 cam "2g;)i .
1 p7ine * alb sau intermediar5 fr sare 5 %ec.e de o )i sau pr/it 8
1 legume i )ar)a%aturi * crude sau fierte5 trecute prin sit 5 piureuri 5 strecurate 5 c.iftelu e de
)ar)a%at 5 cartofi cop i 5 morco%i 5 do%lecei5 fasole %erde 5 ma)are %erde5 sfecl 5 salat %erde 5
ro ii 5 %inete 5 ardei gra i5 %ar) crud i murat 5 fr sare5 toate rase mrunt i administrate ca
salate 5 sau fierte ca soteuri sau budinci de legume 8
1 lapte i br7n)eturi * lapte dulce 5 iaurt 5 lapte btut5 br7n) de %aci 5 ca 5 urd nesrat 5
2$
lapte cu cafea 8
1 fructe sub orice form * crude 5 coapte 5 piureuri 5 compoturi 8
1 dulciuri* preparate fr bicarbonat i sare 5 din aluat fiert 5 uscat 5 cu br7n) de %aci 5 cu fructe
sau gelatin de fructe 5 cu lapte5 iaurt5 peltea5 salat de fructe 5 cu miere i fri ca5 marmelad 5
pateuri 5 dulceat 5 )a.ar 8
1 buturi * lapte simplu degresat5 lapte btut sau iaurt5 sucuri de fructe sau )ar)a%aturi5
ceaiuri de plante 8
1 condimente* sos de ro ii 5 sosuri dietetice fr grsime pr/it! cu fina rumenita pe uscat 5 cu
)eam de )ar)a%at seara -n cantitate redus!5 %erde uri tocate ptrun/el 5 mrar 5 elin 5
leu tean5 cimbru! 5 )eam de lm7ie i sare limitat .
ALIMENTE INTER9ISE?
1 carne gras 5 %iscere 5 %7nat 5 pe te gras sau srat 5 conser%e de pe te sau carne 5 afumaturi 8
ou -n cantitate crescut mai ales glbenu uri!5 ou tari5 /umri 5 maione) 8
1 grsimi animale -n cantitate crescut unt5 untur 5 fri c5 sm7nt7n 5 slnin!5 grsimi
pr/ite 8
1 p7ine cu sare i p7ine neagr 8
1 finoase preparate cu sare i -n cantitate mare 8
1 bran)eturi * grase5 srate5 fermentate 8
1 sosuri* cu grsimi pr/ite 5 cu )eam de carne 5 cu mu tar sau maione) 8
1 legume si )ar)a%aturi care con in mult sodiu elin 5 spanac 5 %ar)a acra 5muraturi! 8
1 dulciuri preparate cu bicarbonat5 cu unt i glbenu de ou5 cu ciocolat sau cacao 8
1 buturi alcoolice5 cafea5 ceai tare5 lic.ide -n e<ces 8
1condimente* sare mai mult dec7t este prescris 5 piper 5 ardei iute 5 boia de ardei 5.rean 5 mu tar5
ceap 5 usturoi 8
1 p7ine cu sare i p7ine neagr 8
1 finoase preparate cu sare i -n cantitate mare 8
1 br7n)eturi * grase5 srate 5 fermentate 8
1 sosuri * cu grsimi pr/ite 5 cu )eam de carne 5 cu mu tar sau maione)a 8
1 legume i )ar)a%aturi care con in mult sodiu elin 5 spanac5 %ar) acra 5 muraturi! 8
1 dulciuri preparate cu bicarbonat 5 cu unt i glbenu de ou 5 cu ciocolat sau cacao 8
1 buturi alcoolice 5 cafea 5 ceai tare 5 lic.ide -n e<ces 8
1 condimente * sare mai mult dec7t este prescris 5 piper 5 ardei iute 5 boia de ardei 5 .rean 5 mu tar5
ceap 5 usturoi . 0olna%ul trebuie s duc o %ia a ordonat 5 fr eforturi 5 fr fumat 5 fr stresuri 5
2&
fr alcool 5 mesele trebuie s fie mici 5 frac ionate 5la ore regulate . ?ltima masa inainte de dou ore
-nainte de culcare 5 se %a combate obe)itatea c7nd e<ist .
TRATAMENT MEDICAMENTOS
(ratamentul medicamentos folose te numero i agen i .ipotensi%i * sedati%e i .ipnotice
barbiturice5 0romo%al 5 +lordela)in 5 tranc.ili)ante! 5 6Ldergine ,edergin! 5 reserpina
6iposerpil! 5 comprimate de 252" mg 8 ,auner%il 5 fiole de 1 ml I 25" mg i.%. 5 .idra)ino1
ftala)ine 6ipopresol5 dra/euri de 2522" g! 8 Apresolina 8 6ipa)in I asociere de reserpin i
.idrala)ina I Nuanetidina5 comprimate de 25212 g! 5 clonidina +atapresan! 5 ganglioplegice
Nanlion5 Pendiomid5 fiole de 2 ml I 252$" g! . Betildopa DopegLt 5 comprimate de 252"2 g
sau fiole! 5 Propranolol @nderal! 5 PargLlin i diuretice Nefri<5 Durosemid 5 Acid etacrinic 5
Aldactona etc.!.(ratamentul %i)ea) normali)area %alorilor tensionale . Efectul este atins
dac (.A. oscilea) -ntre '2;$2 i 132;'2 mm 6g -n ortostatism i nu dep esc 1$2;112 mm
6g -n decubit. A aten ie deosebit trebuie acordat scderii (.A. 4n ca)ul .ipertensiunii cu
insuficien a renal sau cu tulburri de iriga ie cerebral sau coronarian . (ratamentul
.ipotensi% este comple< 5 cuprinde numeroase droguri cu diferite moduri de ac iune . 4n
func ie de locul i mecanismul de ac iun . 6ipotensoarele pot fi clasificate astfel*
Vaso7ilatatoare 5 cu ac iune asupra peretului %ascular fr rela ie cu termina iile
ner%oase* 6idrala)ina5 Bino<idilul5 9erapamilul5 Nifedipina5 Diureticele care ac ionea)
reduc7nd %olumul sang.in! 5 Nitroprusiatul de sodiu i Dia)o<idul .
'i(otensoare cu ac iune pe receptorii simpatici 5 bloc7nd transmiterea adrenergic*
1 blocante ale receptorilor alfa adrenergici Pra)osin5 Dentolamina! blocante ale receptorilor
beta adrenergici* Propranololul si celelalte! 5 blocantele receptorilor alfa i beta adrenergici
Gabetalolul I (enormin!.
+u ac iune asupra fibrelor ner%oase5 simpatice5 postganglionare sau terminatiile ner%oase*
Nuanetidina5 ,e)erpina si Alfametildopa.
+u ac iune asupra ganglionilor autonomi simpatici* (rimetap.an.
+u ac iune asupra sistemului ner%os central * +lonidina5 Alfametildopa si ,e)erpina.
+u ac iune asupra %olumului sang.in* Diureticele.
Antagoni ti ai sistemului renina I angiotensina . Dintre ace tia >arala)ina Antagonist al
Angiotensinei @@! si (eprotid5 +aptopril5 6ipotensor @n.ibitor ai angiotensinei @ in @@!.
6idrala)inele au fost o perioad pu in -ntrebuin ate 5 datorit ta.icardiei i accidentelor
2'
coronariene pro%ocate. Prin apari ia beta blocantelor au intrat din nou -n tratamentul curent
al .ipertensiunii arteriale. Asocierea cu beta blocante corectea) efectul lor ta.i1carti)ant.
Produce %asodilatatie prin scderea re)isten ei periferice.
Deoarece retine sarea si apa5 trebuie asociate si cu un diuretic saluretic Nefri<!. Ac iunea
apare dup 213 )ile5 -n administrarea oral5 i dup 3 ore -n cea i.%. +a efecte secundare apar*
cefalee5 .ipersu1doratie5 anore<ie5 gre uri5 %rsturi5 diaree5 palpita ii i uneori semne de
lupus. >e recomand pruden -n cardiopatia isc.emic 5 unde trebuie administrat numai -n
asociere cu beta blocante Propranolol!.
Drogul principal este 'i(o(resolul5 Di.idrala)ina! comprimate de 2" mg5 care se
administrea) -ncep7nd cu 1 comprimat i se cre te progresi% la 3 I # comprimate. Este
utili)at -n .ipertensiunea u oar sau moderat . Asociat cu 'i(oser(ilul ,e)erpina!
preparatul se nume te 'i(a;in A7el,an! .
Mino>i7ilul 5 este utili)at pe scar redus datorit efectelor secundare. Are acelea i reac ii
ad%erse ca i .idrala)ina. Deci i el trebuie asociat cu beta blocant i un saluretic. Do)a
)ilnic este de 2522 mg i rareori "2 mg. +omprimate de 25" mg5 de " mg si 12 mg!. Este
util -n .ipertensiunile bolna%ilor cu insuficien a renal .
Vera(a.ilul @soptil! i Nifedipinul A7alat5 Corin(5ar! 5 sunt blocante ale calciului5 cu
efect .ipotensor dar cu indica ie ma/or -n angor i aritmii. Nifedipinul sub lingual5 scade
rapid tensiunea arterial -n edemul pulmonar acut.
Nitro(rusiatul 7e so7iu5 este un .ipotensor energic5 utili)at -n .ipertensiunea arterial
paro<istica. Ac ionea) prin %asodilata ie puternic i rapid. Nipride si Nipruss5 -n fiole de
"2 mg!. >e administrea) numai -n spital i cu pruden .
Dia;o>i7ul5 este -nrudit cu clorotia)ida dar nu are ac iune diuretic . Este %asodilatator prin
scderea re)isten ei periferice. 6iperstat5 Eudemin5 in fiole de 22 ml I 322 mg substanta!.
Este o medica ie de urgen -n Encefalopatia .ipertensi%a 5 Eclampsie 5 .ipertensiune
arterial malign . Efectele secundare sunt asemanatoare .idrala)inelor 5 dar produce i
.iperglicemie.
Pra;osinul Binipress! este un alfa blocant care produce %asodilata ie bloc7nd alfa
receptorii. Este administrat -n .ipertensiunile moderate . 4n cele se%ere trebuie asociat cu un
diuretic i e%entual un beta blocant. Poate produce %erti/5 .ipotensiune ortostatic 5 tulburri
de tran)it5 cefalee5 astenie i erup ii cutanate. Ga prima do)a e<ist i risc de sincop. >e
administrea) 3122 mg 5 comprimate de 25" mg 5 1 mg 5 2 mg 5 " mg . Dentolamina
32
,egitina!5 cu ac iune tot alfa blocant este utili)at -n tratamentul Deocromocitomului.
Pro(ranololul @nderal!5 (rasicor5 9isEen etc5 sunt droguri cu ac iune beta blocant
care ac ionea) .ipotensi%5 antiaritmic i coronarodilatator. Produce bradicardie5 scade for a
de contrac ie a inimii i debitul cardiac. Efectul .ipotensor este moderat5 lent i progresi%.
Efectele secundare sunt reduse. Are o larg utili)are singur sau asociat . Este contraindicat
-n insuficien a cardiac 5 blocul A195 astmul bron ic5 diabetul )a.arat se%er5 ulcerul gastric
-n e%olu ie * do)a )ilnica este de #2 I 242 mg. >e pre)int -n comprimate de 12 i 42mg.
Labetalolul (randate! este un alfa i beta blocant. Efectul .ipotensi% este similar asocia iei
Propranolol I 6idra)inoftala)ina.
Guaneti7ina este un drog mai pu in utili)at datorit efectelor sale secundare
6ipotensiune ortostatica5 0radicardie5 diaree5 modificri de libidou5 reten ie de lic.ide5
uscciune a gurii!. Ac iunea .ipotensi% apare dup 3 1 4 )ile i persist # 1 l4 )ile. >e
pre)int -n comprimate de 12 mg. >e -ncepe tratamentul cu 1 comprimat i se cre te la 2 I "
comprimate. Este indicat numai -n .ipertensiunea arterial se%er .
Ganlio(lei)ele sunt .ipotensoare puternice dar greu de utili)at datorit
reac iilor secundare 6ipotensiune ortostatic 5 reten ie de urin 5 constipa ie 5 tulburri
%i)uale!. >uprim e<cita iile simpatice i parasimpatice reali)7nd o simpatectomie c.imic.
>cade tensiunea arterial -n cate%a minute5 administrat i.%.5 dar scade i debitul coronarian5
renal i cardiac. Este tratamentul de elec ie al .ipertensiunii paro<istice i al .ipertensiunilor
se%ere i maligne. >e administrea) 22 picturi 5 de 3 I 4 ori per os5 sau 1 fiola de 2.2$" g
i.m. sau i.% .
Al,a.etil7o(a Al7o.et5 Do(eit!5 ac ionea) predominant central simpaticolitic. >cade
re)isten a periferic 5 -n special renal i nu influen ea) debitul cardiac. Are ac iune
progresi% i este bine tolerat. +a efecte ad%erse produce somnolent5 uscciunea gurii5
tulburri digesti%e gre uri5 diaree! 5 febr 5 stri depresi%e i anemii .emolitice. >e -ncepe
tratamentul cu 1 comprimat 1 comprimat V 2"2 mg!5 i se cre te progresi% la 3 1 #
comprimate;)i . Este indicat -n .ipertensiunea u oar sau moderat 5 .ipertensiunea din
nefropatii5 iar forma in/ectabil -n .ipertensiuni maligne .
Cloni7ina 'ae.iton I 25$" mg compr.5 +lonidina si Cata(resan I 25122 mg compr.!5
ac ionea) central i periferic. Ac iunea se aseamn cu alfametildopei. Are i efect sedati% i
bradicardi)ant. Efectele secundare sunt nesemnificati%e. Nu este contraindicat -n .ipertensiunea cu
insuficien a renal . (ratamentul se -ncepe cu 1 compr. 25122 mg! i se a/unge la 254"2 I 25#22 mg.
31
Este indicat morfinele moderate iar in/ectabil si in formele se%ere! .
RauBol,ia i deri%a ii si ac ionea) -n .ipertensiunea arterial 5 central i periferic5 golind
depo)itele de catecolamine. Efectul este i sedati% i bradicarti)ant. Aral se administrea)
'i(oser(ilul 252" mg! 5 se incepe cu 1 comprimat i a/unge la 2 I 4 comprimate;)i. Efectul
apare dupa 31# )ile iar ac iunea ma<im este dup 3 sptm7ni. 4n urgen e se administrea)
parenteral ,aFuner%il! cu efect dupa 314 ore . +a efecte ad%erse apar * somnolen 5 astenie5 diaree
5 transpira ii5 congestie oculo na)al 5 stri depresi%e 5 ulcer gastroduodenal etc. >e administrea) -n
.ipertensiunile u oare sau moderate .
Sarala;ina 5 utili)at ca test diagnostic pentru .ipertensiunea reno1%ascular i +aptoprilul
6ipotensor! 5 cu ac iune -n .ipertensiune arterial cu renin crescut 2" 1#22 mg! sunt agen i
.ipotensi%i ac ion7nd ca antagoni ti ai sistemului renina angiotensina .
4n practica curenta sunt utili)ate i alte substan e .ipotensi%e5 re)ultate fie din asocierea mai
multor .ipotensi%e5 fie din asocierea unui agent .ipotensor cu unul diuretic. Dintre ace tia sunt
utili)ate curent Neo)riste(ina i :rinal7inul.
>cderea (.A. trebuie s fie lent 5 deoarece scderile bru te pot produce accidente gra%e -n
teritorii %itale* creier5 miocard5 rinic.i. 4n formele u oare de .ipertensiune arterial se recomand
psi.oterapia5 e%entual reorientarea profesional 5 regimul .iposodat i .ipocaloric daca este ca)ul!5
sedati%e 5 saluretice Nefri<5 112 comprimate;)i!5 controlul periodic.
4n formele de gra%itate medie 5 dac prescrip iile dietetice 5 sedati%ele i salureticele
Nefri<5 Durosemid5 Durantril! nu au dat re)ultate5 se adaug 6iposerpil 3 comprimate;)i!5
6ipopresol 314 comprimate;)i! si Aldomet 25$" I 1 g;)i!.
4n formele se%ere sau maligne5 -n diuretice i sedati%e se asocia) Aldomet 251" I 1
g;)i! cu Nuanetidina 22 mg;)i!. 4n ca) de e ec se recurge la +atapresan5 PargLlin sau Propranolol.
4n .ipertensiunea cu insuficien a cardiac se administrea)a Nefri< sau Durosemid cu
Aldoctona si 6iposerpil 8 -n .ipertensiunea cu cardiopatie isc.emica i aterosclero)a cerebrala I
Nefri<. 6iposerpil5 cu Propranolol sau Aldomet8 -n .ipertensiunea cu insuficien renal I
6ipopresol5 Aldomet si 6iposerpil. ?rgentele .ipertensi%e5 reclam o atitudine prompt i
diferential .
TRATAMENTUL URGEN ELOR 'IPERTENSIVE
+ri)ele .ipertensi%e sur%in c o cre tere brutal a %alorilor (A la un bolna% cu 6(A permanent 5
cunoscut i tratat sau ignorat p7n la prima cri) . Ele repre)int o urgen terapeutic 5 pun7nd -n
pericol func ii %itale cardiac 5 cerebral 5 prin complica iile imediat ce apar* insuficien a
32
%entricular st7ng 5 encefalopatie .ipertensi% 8 func ia renal 1 prin complica iile
tardi%e* nefroangioscrelo)a!. >pitali)area este obligatorie. +a principiu general5 se impune
reducerea urgen a a %alorilor (A i ulterior cercetarea cau)ei posibile a paro<ismului. Bedica ia
se administrea) parenteral 5 i.m. sau i.%. 5 pentru a ob ine o colaborare c7t mai rapid a
%alorilor (A . >e folosesc urmtoarele substan e*
1D?,A>EB@D GA>@W! fiole 22mg i.%.5 repetate la ne%oie la & ore8
1,EUE,P@NA ,A?NE,9@G! fiole de 25"mg5 se administrea) -mi sau i.%.5 repetate la #1&
ore8
1D@UAW@D5 i.%.5 rapid1bolus!5 1"21322mg repetate la &112 ore8
1N@(,AP,?>@A( DE >AD@? -n perfu)ie continua l12ug; Eg; minute5 bolna%ul trebuie
monitori)at8
1D@6@D,AGAU@NA i.%. lent5 ac ionea) -n 1"132 de minute8
1+GAN@D@NA +A(AP,E>AN! i.m. -n fiole de 251"2mg are ac iune prelungit
1GA0E(AGAG are o toleran e<celent 5 nu produce talucardie refle< 5 produce o scdere
treptat a (A 5 nu reduce semnificati% debitul cardiac. Do)a este de l5"mg; Eg corp -n perfu)ii
scurte 5 se poate continua cu administrarea per os. Este terapia specific a puseurilor .ipertensi%e din
feocromocitom8
1+AP(AP,@G5 ENAGAP,@G administrate per os5 ac ionea) -n 1"122minute. 4n ca) de e ec se
poate asocia un diuretic5 ob in7ndu1se scderea treptat a %alorilor tensionale8
1N@DED@PE>fA5 N@+A,D@P@NA sublingual produc o bun i rapid %asodilata ie cu scderea (A .
>e pot utili)a -n cri)ele .ipertensi%e deoarece etiologic se recomand tratamentul anticon%ulsi%ant cu
sulfat de magne)iu 223 i.%. Denobarbital! 5 -n ca) de edem cerebal . 4n urgen ele .ipertensi%e se -ncepe
cu diuretic puternic administrat i.% . Durosenid * 42 I &2 mg ! 5 care produce o rapid des.idratare 5 cu
diminuarea edemului pulmonar i cerebal . 4n func ie de cau) 5 se asocia) preparatul de elec ie > .
1dac e<ist insuficien pulmonar stang se asocia) un %asodilatator tip Nitroprusiatul de
sodiu5 Pra)osin 8
1dac e<ist o disec ie de aort5 asociem a1blocante pentru a diminua %ite)a de e/ectie 8
1dac e<ist .emoragie cerebral %om e%ita drogurile ce produc o dilata ie
arteriolar Dia)o<id5 6idrala)ina! .
PROFIL!I "IP#R$#%SI&%II R$#RIL#
Profila<ia .ipertensiunii arteriale urmare te educarea -n %ederea unui comportament adec%at
de %ia 5 c.iar orientarea profesional a descenden ilor din parin i .ipertensi%i5 a bolna%ilor -n
33
stadiul pre.ipertensi%5 deci a persoanelor susceptibile de a face boala. Doarte important este i
profila<ia complica iilor5 reali)abil prin asigurarea cooperarii bolna%ului i prin recomandri ferme
i /udicioase. (eoretic5 msurile de profila<ie a bolii ar trebui s poat fi aplicate -ntregii popula ii5
lucru imposibil de reali)at -nsa i inutil pentru c nu toti oamenii fac .ipertensiune arterial .
Practic5 msurile de profila<ie trebuie s se adrese)e acelor grupe popula ionale cu
risc crescut de .ipertensiune arterial 5 fie datorit tarelor ereditare5 fie ca urmare a acumulrii
mai multor factori de mediu * consum e<cesi% de sodiu5 e<isten a stressant 5 sedentarism .
6ipertensiunea arterial a%7nd o pre%alent ridicat -n popula ia general 5 profila<ia trebuie
conceput la ni%el comunitar5 ca parte integrat a programului comple< de combatere i
pre%enire a bolilor cronice si degenerati% .
E7u)a ia (entru s*n*tate
Asistenta medical trebuie s con tienti)e)e persoanele predispuse la .ipertensiune arterial
de rolul pe care11 au ei -ns i -n pre%enirea bolii5 dar mai ales pre%enirea complica iilor .
6ipertensiunea arterial este considerat ca o M boal de reglare H -n patogenia creia sunt
implica i factorii genetici i de mediu. Ponderea fiecruia dintre ei difer de la un tip etiologic
la altul 5 de la un .ipertensi% la alt .ipertensi%. Daptul c -n etiologia bolii sunt implica i factorii
genetici 5 nu trebuie pri%it ca o fatalitate . +ombaterea unor componente etiopatogenice din mediul
e<tern consumul e<cesi% de Na+l5 stresul psi.osocial 5 consumul cronic de medicamente
pro.ipertensi%e e.t.c.! poate pre%eni -mboln%irea sau de a atenua gra%itatea bolii la un numr
considerabil de oameni5 inclusi% la cei M marcati H genetic. Asadar 5 profila<ia .ipertensiunii
arteriale nu mai constituie ast)i o .imera5 ci o posibilitate concret 5 reali)abil care nu
necesit c.eltuieli deosebite. Ea trebuie sa fie multi factorial 5 din cau)a polietiologiei
bolii. Profila<ia se %a face la ni%el social5 comunitar i numai -n situa ii concrete 5 speciale 5 la
ni%el indi%idual . Ac iunea profilactic trebuie s fie permanent i s -nceap -nainte de na tere
sfat genetic! sau cat mai de timpuriu posibil5 -n copilarie .
Dac adultul normotensi% are factori de risc pentru -mbolna%ire 5 profila<ia i se %a aplica -n
tinerete *
1 +elor cu -ncrcare ereditar 8
1 Popula iei acti%e 5 -n general i tinerilor -n special 8
1 Adolescen ilor i tinerilor care5 de i normatensi%i 5 au -n mod constant %alori ale
(A la limita superioar a normalului 8
1 +elor care au a%ut .ipertensiune arterial episodic 8
1 >upraponderalilor 8
34
1 +elor cu tulburri de glicoreglare 8
1 >edentarilor *
1 @ndi%i)ilor cu stress profesional important controlori de trafic aerian 5 personal
din transporturi 5 furnali ti 5 cei e<pusi cronic la traume sonore .

aC Rei.ul 7e viata?
9iata acti%5 care -mbin acti%itatea intelectual cu cea fi)ic 5 practicarea educa iei
fi)ice i a sportului 5 a turismului i a altor mi/loace de destindere -n aer liber sunt deprinderi care
trebuie -n% ate i aplicate -nca din copilarie . Alimenta ia %a fi rational 5 ec.ilibrat calitati%
i cantitati%. >e %a combate cu tenacitate obiceiul de a consuma sare -n e<ces. Dumatul %a
fi combtut -nc din coal .
bC Orientarea (ro,esional* i (re*tirea (si5oloi)* (entru )o.baterea eventualului
5an7i)a( (si5oso)ial D c7t posibil5 persoanele cu risc crescut de a face .ipertensiune arterial
%or fi sftuite s nu1 i aleag profesiuni cu stress profesional mare. 9or e%ita 5 de asemenea 5
profesiunile care predispun la sedentarism i obe)itate . Deoarece acest lucru ar putea determina
unele comple<e de inferioritate 5 mai ales la adolescen i i tineri 5 pregtirea psi.ologic pentru
combaterea unui e%entual .andicap psi.osocial %a fi fcut cu mult abilitate. Antrenamentul
psi.ologic are un dublu scop*
1A%i)ea) omul sntos asupra e%entualor boli la care este predispus 5 fapt care nu trebuie pri%it
ca o fatalitate . Aplic7nd cu serio)itate msurile profilactice 5 indi%idul poate e%ita;atenua boala .
4l pregte te totodat 5 fr a1i induce psi.ologia de infirm 5 s limite)e c7t mai mult posibil prin
educa ie! 5 efectul duntor asupra snt ii al stressului psi.osocial la care -n mod
ine%itabil este supus omul -n societatea contemporana .
)C S,atul eneti)
Aceasta constituie un alt element care -ncepe s de%in un mi/loc eficace de profila<ie pentru
multe boli cu component etiopatogenic ereditar 5 acela ii lucru se a teapt -n pre)ent i pentru
.ipertensiunea arterial 5 odat cu elucidarea ponderii factorului genetic -n producerea sa.
7C Su(rave5erea .e7i)al* a)tiv*
Prin sistemul de dispensari)are %alabil mai ales -n colecti%it i! a tuturor celor supu i
profila<iei este i ea o ac iune ce trebuie desfasurat cu serio)itate i competent .
+unoa terea mai complet a epidemiologiei bolii 5 aprofundarea etiopatogeniei i geneticii
.ipertensiunii arteriale %a conduce la continua ameliorare a msurilor profilactice
3"


3#
II 1 PARTEA PRACTIC
CAPITOLUL III
PRE9ENTAREA CA9URILOR
CA9UL I 1
Nume i prenume * >e%astre +asandra
Data na terii @ * 1".24.1'#2. "2 ani
DAB@+@G?@ * +orod
Data internrii * 12.21.2213
Data e<ternrii * 1".21.2213
>e<* D
+eta enie* rom7n
,eligie* ortodo<
>tare ci%il * cstorit
4nl ime * 1#&cm
Nreutate * $2Eg
Diagnosticul de internare * 6.(.A. esen ial primar!
Diagnosticul la $2 de ore*Encefalopatie .ipertensi% 5 6.(.A.stadiul @@
+ardiopatie .ipertensi% 5 Dislipidemie
Diagnostice secundare 5 la e<ternare *
16(A stadiul @@ 5 grup risc -nalt
1+ardiopatie .ipertensi%
1Dislipidemie
1Abe)itate Nr.@@
Ga internare pacienta pre)int * (.A.1221;112mm6g puseu .ipertensi%
Boti%ele internrii * 1 apatie 8
3$
1 %erti/ 8
1 (.A. 8
Antecedente .eredocolaterale * 1nesemnificati%e
Antecedente personale * 1peroana aflat -n tratament pentru 6.(.A.
Istori)ul bolii
Pacienta .ipertensi% . Din anamne) se trage conclu)ia c pacienta a luat tratament
.ipotensi% 5 dar -n mod incorect din di%erse moti%e . >e internea) pentru apatie 5%erti/ 5 an<ietate 5
cefalee 5 %olum mare ale tensiunii arteriale(.A.1242;1$2mm6g Pacienta a fost e<aminat -n
ambulatoriul de specialitate apoi orientate ctre spital unde a fost internata .
E>a.en )lini) eneral
1 stare general medie 8
1 stare de nutri ie obe)itategr * @@ 8
1 facies normal 8
1 mucoase normale 8
1 esut con/ucti% 5 adipos * e<cesi% repre)entat 8
1 sistem mucular * nepalpabil 8
1 sistem osteo I articular * normal 8
1 aparat respirator * torace normal conformat 5matitate normal 5 murmur %esicular fi)iologic 8
1 aparat cardio%ascular * %7rful cordului -n spa ial 9 intercostal 5 A91$2;min 5 (.A.1
242;$2mm6g
1 aparat digesti%e * abdomen mobil cu respira ia 5 nedureros la palpare 5 normal 8
1 ficat ci biliare * normale 8
1 aparat urogenital * -n limite normale 8
1 sistem ner%os * %erti/ 5 cefalee 8
Ga internare pacientei i se efectuea) e<amen ec.ografic abdominal la care se obser%a *
1 ficat cu ecostructura steato)ica gr.@@ G>61#$mm 5 G+143mm 5 GD61'2mm
1 colecist * sediment decli% fr calculi 8
1 pancreas * dimensiuni i ecostructur normal 8
1 +0P * normal 8
1 9P * normal 8
1 rinic.i drept * dimensiuni structural normal 8
1 rinic.i st7ng * dimensiuni normale 5 desen neregulat pielocaliceal 8
3&
1 %e)ica urinara * -n semireflec ie 8
1 nter * normal 8
1 splina * a< lung '3mm 8
ANALI9E E8ECTUATE
%n 7ata 7e ##1"#1!"#$
9alori gsite ?;B
@nter%al biologic de
referin
GE?+A+@(E &5" W12 X3;?G 4.22111.2
E,@(,A+@(E 45'3 W12 X#;?G 3."21"."2
6EBANGA0@NY 1#52 g;dl 12.2211#.22
6EBA(A+,@( 4#5& 3$.2214$122
6EBANGA0@NY
E,@(,A+@(A,Y
BED@E
3254 pg 2$.22131.22
9>6 1" mm;ora 2122
NG?+AUY 112 mg;dl $21112
+AGE>(E,AG 2$2 mdlg; 1221242
(,@NG@+E,@DE 12# mg;dl 3#11#"
(NAA>(! 32 ?;G 113&
(NPAG(! #2 ?;G
0@G@,?0@NY
(A(AGY
A5'' mg;dl
0@G@,?0@NY
D@,E+(Y
252' mg;dl
3'
#"1"#1!"#$
NE9A@ D?NDABEN(AGE P,A0GEBY >?,>Y
1. Ne%oia de a respira si a a%ea o buna
circulatie.
Palpita ii
,itm neregulat
6(A
'(A1222;112mm6g
6(Astd.@@
2. Ne%oia de a se .idrata si a se alimenta. Anore<ie
Nre uri
9rsturi
3. Ne%oia de a se misca sia a%ea o buna
postura
Dificultate -n efectuarea mi crilor Ame eli
9erti/
Persoan supraponderal
4. Ne%oia de a se odi.ni si a dormi
>omn perturbat
>tare de nelini te
Ame eli
Palpita ii
+efalee
". Ne%oia de a1si pastra tegumentele si
mucoasele @gien deficitar
Gips de cuno tin e suficiente
Gips de -n elegere
#. Ne%oia de a e%ita pericole
An<ietate
Palpita ii
9erti/
$. Ne%oia de a comunica
+omunicare dificil Gips de cuno tin e suficiente
42
P,A0GEBY A0@E+(@9E
@N(E,9EN @@
E9AG?A,E
,AG P,AP,@? ,AG DEGENA(
Palpita ii cu ritm
neregulat
16(A
1 Pacienta s pre)inte ci respiratorii
permeabile 5 s aib o circula ie i o
respira ie adec%at .
1 > se a/ung la un ritm cardiac regulat .
1 >cderea (.A .
1 ,ecoltarea anali)elor *
6GN59>65Nluco)a5+olesterol5
(NP5(NA50lirubin total 5 0ilirubin
direct
1 9a asigura un mediu
ambiant bine aerisit i
dac e ca)ul %a ume)i
aerul din -ncapere.5
Bsoar i note) -n
D.A. * (.A. i A.9.
1 Educ pacienta s nu
bea i s nu mn7nce
-n diminea a )ilei ce
urmea) -n %ederea
recoltrii anali)elor
1 Notarea diure)ei -n
D.A.
1 Administrea) medica ia
prescris de medic *
tonicardiace
.ipotensoare
1. >antin 42mg
2. Durosemid 1 cp
3. Betoprolol "2mg
1 cp <2;)i
4. Nitroglicerina 1f;"2ml
ser fi)iologic administrat
pe in/ectomat 2ml;1.
612*
(.A1
222;112mm6g
61#
(.A1
222;122mm6g
A.91'2;Z
>A21'#3 fara A2
61&
(.A11&1;'2mm6g
621
(.A1
1$2;122mm6g
623*
(.A11#2mm6g
Diure)a11"22ml
41
Nrea
9rsturi
1 Pacienta s aib o stare de bine5 fr
gre uri i %rsturi 8 s fie ec.ilibrat
.idroelectrolitic si nutri ional .
1 >e asea) pacienta -n
po)i ie comod semi1
se)7nd sau decubit
dorsal cu capul pe o
parte 8
1 Dup -ncetarea
%rsturilor pacienta se
.idrate) cu lic.ide
reci -n cantit i mici 5
date cu linguri a 8
1 Administrea) antiemetice
1 Pacienta -ncepe
s %omite mult
mai rar p7n c7nd
%rsturile au
diprut
Anore<ie
Pacienta s aib o stare de bine .
> se alimente)e corespun)ator .
Educ pacienta s in
un regim .iposodat
Administrea) %itamine
Pacienta este
ec.ilibrat
.idroelectrolitic
+efalee
+ombaterea durerii
Atmosfera de calm i
linite -n salon 8
9i)itatori limita i ca
numr
Administre) antialgice
Pacienta reu e te
s se odi.neasc
@giena deficitar
Educ pacienta cum
s1 i men in igiena
corespun)toare
Pacienta -n elege
i aplic msurile
de igien
42
11.21.2213
6(A
>cderea (.A.
Bsurarea (.A. de 3
ori pe )i 8
Efectuarea ECN
(.A.11&2;122mm6g
Ara#*32 8
(.A.11#2;'2mm6g
Ara1" 8
(.A.114&;'&mm6g
Ara1& 8
Administrarea medica iei*
0isotens 12 mg
>antini &2 mg
@dapamid 1 cp
Diure< 1 cp<2;)i
Nitromint 25#mg 1cp <2;)i
Ator%astatina 22mg
Amlodipina 12mg 1cp<2;)i
0roma)epam 1cp seara
Aspenter 1 cp la pran)
Wana< 25"mg 1 cp seara
9erti/ul s1a
diminuat
9alorile (.A.
sunt -n
scdere
Dureri precordale cu
iradiere -n toracele
posterior
+ombaterea durerii
Efectuarea ECN la
ne%oie dac durerea
apare! .
43
,ecoltarea anali)elor i
trimiterea lor la laborator 1 +unoa terea %alorilor
anali)elor 8
1 Pregte te fi)ic i
psi.ic pacientul 8
1 Punc ia %enoas 5 s7nge
pentru probele trimise
apoi la laborator 8
9erti/
1 9erti/ul s1a diminuat 8
@nsomnie Pacienta s se odi.neasc
1 Aerise te camera 8
1 >c.imb len/eria 8
1 A ea)a bolna%ul comod
-n pat 8
1 +ombate cefalea 8
1 Administrea) * Algifen
1fl 8
1 Pacienta se odi.ne te
mai bine 8
+ombarerea durerii Bonitori)area pacientei 8
Efectuarea ECN 8
Administrea) medica ia
din care se scoate >antini 12.21.2213
44
Durere la ba)a
.emitoracelui drept Gini tirea pacientei
4i asigurm confort i
odi.n 8
i se adaug Nurofen
local 8
0isotens 12mg
Diure< 1cp <2;)i
Nitromint 2 pufuri
PreductalB,3" BN
1 cp<2;)i
Ator%astatina 22 mg
Wana< 25"mg seara
Algifen 1fl la durere
Aspenter 1cp
(.A.112&;$2mm6g
A.9.1#';ritmic
13.21.2213
(.A.1132;&2mm6g
A.9.1$2;ritmic
14.21.2213
(.A.11"2;$2mm6g
A.9.1&2 ritmic
(.A ridicat >cderea (.A. 8
Notarea dire)ei 8
Bonitori)area (.A 5 i
notarea -n D.A. a (.A. 5
A.9.
@nomniile au disprut 8
Bic iuni normale 8
(ran)it intestinal normal
+efaleea a diprut 8
4"
Pe data de 1".21.2213 pacienta se e<ternea) .
Pe parcursul internrii e%olu ia pacientei a fost fa%orabil sub tratament anti.ipertensi% cu
beta blocnte 5 diuretice i .ipolipemianta . Ga e<ternare starea pacientei este ameliorata . @ se fac
urmtoarele recomandri*
1 e%ita eforturile fi)ice mari 8
1%a lua tratament permanent cu *
1 0isotens 12 mg
1 @dapamid 15"mg11cp dimineata
1 Ator%astatina 22mg;)i
1 Aspenter 1cp
1(elmisartran &2mg seara
1 %a efectua control lunar la medicul de familie 8
1%a a%ea -n %edere scderea ponderal 5 regim .iposodat i .ipolipemiant .
Pe parcursul internrii pacienta a deprins msurile de igien . A -n% at cum s1 i i1a
tratamentul . A -nteles c tratamentul nu trebuie -ntrerupt fr tirea medicului 5 a -n% at s aib o
alimenta ie sntoas .
4#
CA9UL II
!ume "renume : +opcianu @rina
Data nasterii : #$.%&.$'() (* ani
Domiciliul *+orod 5 Nala i
>e<* feminin
+et enie * rom7n
,eligiea * ortodo<
>tare civil: cstorit
+ondi ii sociale * fr ocupa ie
4nl ime * 1#2 cm
Nreutate * $4 Cg
Data internrii * 2'.21.2213
Data e<ternrii * 11.21.2213
Diagnostic de internare * (.A. stadiul @@ cu risc -nalt 5 @.9.st7ng
Numar )ile de spitali)are 2 .
Dianosti) la e>ternare *
1 6.(.A. stadiul @@
1 0+@
1 0,>
1 Dislipidemie1postcolecistectomie
1 >teato) .epatic gradul @@
1 Abe)itate gradul@@
Motivele internarii?
1 dispnee la efort mic 8
1 dispnee paro<istica nocturnes 8
1 palpita ii 8
Antecedente .eredo1colaterale *
1fr important 8
Antecedente personale *
16.(.A.stadiul@@
10+@1AP de effort
4$
Neaga consumul de alcol de tutun i alcool .
Bedica ia actual 8 1 Enap 12 mg
1 PreductalB,3"mg
1 Atoris 22 mg
Istori)ul bolii
Pacienta .ipertensi% 5 obe) 5 se internea) pentru diapnee de efort 5 palpita ii precordiale .
>tare general * bun 8
>tare de nutri ie * obe)itate gradul @@ 8
Dacies * nespecific 8
Bucoase * normal colorate 8
esut con/uncti%oadipos * repre)entat -n e<ces 8
>istem ganglionar * nepalpabil 8
>istem muscular * normal 8
>istem osteo I articular * integru clinic 8
Aparat respirator * torace normal conformat 5 mi cri respiratorii simetrice pe ambele arii
pulmonare fr raluri supraadaugate .
Aparat cardio%ascular * arie precostal 2 de aspect normal oc ape<ian -n spa iul 9
intercostal st7ng (.A.11$2;'2mm6g 5 A.9.1'2;ritmic )gomote cardiace ritmice .
Aparat digesti% * abdomen mrit de %olum 5 depo)it adipos 5 aerocolie 8
Dicat 5 ci biliare * ficat cu marginea inferioar la 2 cm sub rebord costal 5 contur regulat 5
plin nepalpabil 8
Aparat uro1genital * mictiuni fi)iologice 8
>istem ner%os * fr semen specifice 8
Ga e<aminarea clinic pacienta pre)int *
1 dispnee la effort mic 8
1 dispnee paro<istic nocturn 8
1 palpita ii precordiale 8
Paraclinic * se indic * 1 e<amen de laborator 5 ECN 5 ec.ografie abdominal .
4&
NE9A@A D?NDABEN(AGY P,A0GEBY >?,>Y
1. Ne%oia de a respira i de a a%ea o bun
circula ie 8
Dispnee de efort 8
Palpita ii 8
,itm neregulat 8
6.(.A. stadiul @@
0+@
2. Ne%oia de a se .idrata i a se alimenta Dislipidemie 8 Abe)itate gradul @@
3. Ne%oia de a se mi ca i a a%ea o bun
postur 8
Dificultate -n efectuarea mi carilor 5
precordialgii 8
AP de efort
4. Ne%oia de a se odi.ni 5 de a dormi 8
>omn perturbat 8
Dispnee paro<istica nocturn 8
Palpita ii 8
0+@
Palpita ii
+efalee
". Ne%oia de a elimina Bic iunu dese
Nefrectomie
,inic.i drept mic
#. Ne%oia de a e%ita pericole
An<ietate
Dispnee paro<istica nocturn
Precordialgii
Palpita ii
$. Ne%oia de a comunica +omunicare dificil
An<ietate 5
Depresie 8
'.21.2213 .
4'
P,A0GEBY
A0@E+(@9E
@N(E,9EN @@
E9AG?A,E
,AG P,AP,@? ,AG DEGENA(
6.(.A.
(.A.1
1$2;'2mm6g!
ritm neregulat
A.9.1'1;
1 >cderea (.A.
1 > aib un ritm cardiac regulat 8
1 Bsoar i note) -n
D.A * (.A.si A.9.
1 Administrea)a medica ia
data de medic*
Durosemid 1cp ;)i
Prestarium 12 mg;)i
0etaloE1)oc "2mg<2;)i
Aspente 1cp;)i
PreductalB,3"mg1cp<2;)i
Atoris 22mg;)i
Nitromint 25#mg1cp<2;)i
Wana< 1cp;seara
'.21.2213
Ga internare*
(.A.11$2;'2mm6g
'.21.2213
(.A.1la ora122
(.A.11"2;'2mm6g
A.9.1&"; ritmic!
,ecoltarea probelor de s7nge
penrtu anali)e *
6GN59>65Nluco)a
+olesterol 5 ?ree 5+reatinina 5
0ilirubina directa 0ilirubina totala
(NA5(NP5(rigliceride5Dibrinogen
Pregtirea fi)ic i
psi.ic a pacientului -n
%ederea recoltrii
anali)elor 8
A e)area -n po)i ie
comod 8
Punc ie %enoas i
recoltarea probelor de
s7nge 8
Administrea) medica ia
prescris 5 de medic 8
'.21.2213
(.A.1la ora122
(.A.11"2;'2mm6g
A.9.1&"; ritmic!
"2
Dispnee de efort 8
Dispnee
paro<istic
nocturn 8
E<aminare ec.ografic 8
Pacienta s pre)inte ci respiratorii
permeabile i s aib o respira ie
adec%at 8
E<plic te.nica ce
urmea) a fi aplicat 8
Educ pacientul
A ea) pacienta -n
po)i ie comod -n
patsemise)and! 8
Aerise te camera i
umidific aerul dac
este ne%oie 8
12.21.2213
(.A.11"2;'2mm6g
A.9.1&";,@(B@+
Pacienta nu mai
pre)int dispnee
Precordialgii
+efalee
+ombaterea durerii 8
Atmosfera de calm i
lini te -n salon
Durerile precordiale
nu mai au aceea i
frec%en a i
intensitate 8
An<ietate
+almarea i -ncura/area pacientei
Discut cu pacienta s -i
induc o stare de calm
i lini te 5 o -ncura/ea)
1 >tarea de teama
dispare .
@nsomnie
Pacienta s se odi.neasc 5 s aib
un somn lini tit 8
4i asigur confort -n
pat 5 o a ea)a comod 8
Pstrea) lini tea -n
salon 8
1 Pacienta se
odi.ne te mai bine .
"1
Abe)itate 1 >cderea -n greutate 8
4l informea) asupra
regimului i necesitatea
acestuia 8
1 Pacienta a -n eles
necesitatea
regimului i -l
respect .
"2
Ga e<amenul ec.ografic s1a pus -n e%ident *
1 steato)a .epatic gradul @@1@@@ 8
1 colecist fr calculi 8
1 ,.D. unic mrit compensator 8
1 ,.>. e<clus c.irurgical 8
1 splina a) lung ' cm 8
1 %e)ica urinar * in reflec ie 8
1 peritoneu liber 8
Anali)e efectuate *
,e)ultat ?nitate de masura @nter%ale biologice
Geucocite 125' W12X3;?G 4.22111.22
Nranulocite $53 W12X3;?G 1."21$.22
Gimfocite 2$53 ; 22.22142.22
Eritrocite 45&' W12X#;?G 3."21"."2
6emoglobina 135' g;dG 12.2211#.22
6ematocrit 435" ; 3$.2214$.22
+oncentratia 6b;122ml 315' g;dG 32.2213#.22
9>6 #2 mm;ora 1".2211$.22
?ree 2# mg;dG 121"2
Nluco)a '$ mg;dG $21112
+reatinina serica 25&$ mg;dG 25#11.3
+olesterol total 22" mg;dG 1221242
(NA 2' ?;G 113&
(NP 1$ ?;G 1142
"3
Pacienta -n %7rst de "& ani .ipertensi% 5 obe) 5 dislipidemic 5 cu rinic.i drept operat
c.irurgical se internea) pentru e%aluare i conduit terapeutic .
4n timpul internrii starea pacientei se -mbunt e te 5 tensiunea arterial a/unge la %aloarea de
13";&2mm6g 5 dispare dispneea paro<istica nocturn .
Am discutat cu pacienta i1am e<plicat necesitatea i importan a regimului alimentar care
trebuie s1l -nso easc pe cel medicamentos .
Pacienta a fost e<ternat pe 11.21.2213 cu urmtoarele recomndari *
1!. ,egim alimentar .iposodat si .ipolipidic 8
2!. (ratament cu * 1 (ertensif 15" mg 1 cp diminea a
1 9alsartan 1#2 mg 1 cp;)i
1 0etaloE1)oc "2 mg 1 cp ;)i
1 Preductal B, 3" mg 1 cp <2;)i
1 Aspenter $"mg 1cp ;)i
1 Atoris 12 mg 1 cp ;)i
3!Dispensari)are prin medicul de familie .
"4
CA9UL III
Numele i prenumele * Barte Bi.ail
Data na terii * 1$.2#.1'""
Domiciliu * (ecuci
>e< * masculin
+et enie * rom7n
,eligie * ortodo<
>tare ci%il * cstorit
4nl ime * 1&2 cm
Nreutate * 124 Cg
Data internrii * 12.21.2213
Data e<ternrii * 11.21.2213
Diagnosticul de internare * 6.(.A stadiu @@
Diagnosticul de e<ternare * 1 6(A stadiul @@
1 @suficien %entricular st7ng
1 Abe)itate
1 0.+.@.
1 D.@.A.paro<istica
1 Dislipide
Boti%ele internrii *
1 dispnee 5 epista<is
1 cefalee
1 palpita ii
1 dureri precordiale
1 tulburri de ec.ilibru
Antecedente .eredo1colaterale *
1 nesemnificati%e
Antecedente personale 8
16(A
1 Abe)itate gradul @@
1 Dislipidemie
""
1Dumtor 5 consumator oca)ional de alcool 8
Bedica ie de fond -nainte de internare 8
1Aspenter
1@ndapamid
1Nor%asc
Istori) ?
0olna%ul este cunoscut de & ani ca .ipertensi%5 cu pusee repetate de 6(A .
A urmat tratament -n ambulatoriu .
4n urma cu dou )ile este %)ut de medicul de familie unde s1a pre)entat cu cefalee 5 -nsotit de
ame eli 5 tulburri de ec.ilibru 5 dispnee . @ se recomand internare .
E<amen clinic la internare .
>tarea general * bun 8
>area de nutri ie * supraponderal 5 obe)itate gradul @@ 8
(egumente i mucoase * palid 5 transpirat 8
>istem ganglionar * nepalpabil 8
>istem muscular * esut muscular normal reparti)at 5 cu tonicitate i troficitate 8
>item osteo 1 articular * integru *
Aparat respirator * torace normal conformat 5 la palpare i percu ie nimic de semnalat 5 u oar tuse 8
Aparat cardio1%ascular * palpita ii 5 dureri precordiale 5 (.A.11$2;'"mm6g 5 A.9.112" soc ape<ian
cobor7t -n /os i -n tanga 5 .ipertrofie de %entricul st7ng 8
Aparat digeti% *abdomen suplu la palpare 5 tran)it intestinal pre)ent 5 ficat i splin -n limite normale
Aparat urogenital * lo/e renale libere 5 nedureroase 5 mic iuni frec%ente 5 nictirie 8
"#
NE9A@A D?NDABEN(AGY P,A0GEBA >?,>A
1. Ne%oia de a elimina 8
1 Epista<is
1 +ircula ie inadec%at
2. Ne%oia de a se mi ca i a a%ea o bun
postur 8
1 Edeme ale membrelor 1 +ircula ie inadec%at 5 edeme ale
membrelor
3. Ne%oia de a dormi i a se odi.ni 8
1 @nsomnie
1 Dispnee 5 duree 5 nelini te
4. Ne%oia de a a%ea o bun circula ie 8
1 +ircula ie inadec%ata
1 6(A
". Ne%oia de a respira 8
1 Dispnee
1 Aboseal la efort
#. Ne%oia de a se alimenta i .idrata 8
1 Dificultate de a urma dieta 1 Abi nuin e alimentare gre ite 5 lipsa de
circula ie
$. Ne%oia de a e%ita pericole 8
1 9ulnerabilitate fa de pericole
1 (ulburri de ec.ilibru
&. Ne%oia de a comunica 8
1 +omunicare ineficient
1 (ulburri circulatorii cerebrale
'. Ne%oia de a se recreea 8 Dificultate de a -ndeplini ac iuni recreacti%e 1 +efalee 5 %erti/
Plan 7e -nri=ire
"$
PRO:LEMA O:IECTIVE
INTERVEN II
EVALUARE
ROL PROPRIU ROL DELEGAT
1 Puseu de tensiune*
(.A.1$2;'";mm6g
Dispnee
1 ,espira ie i circula ie
adec%at 8
1 >cderea (.A.
1 > aib o respira ie
adec%at 8
1 Asigurm un mediu
ambiant plcut -n salon 8
1 Po)i ie comod -n pat
pentru pacient 8
1 Asigurm pacientului o
alimenta ie bogat -n
fructe i legume 8
1 ,educe grsimile din
alimenta ie i Na +l 8
1 Aerisirea camerei
umidificarea aerului din
camera dac este necesar 8
1 Notarea (.A. 5 A.9. -n
D.A. urmre te efectul
tratamentului -n timp 8
1 Administrea)
tratementul indicat de
medic *
1 tonicardiace
1 diuretice
1 antiaritmice
1 .ipotensoare
1. >er ,inger "22 BG
2. 0etaloE1)oc 1 cp ;)i
3. Dra<iparine 253 ml<2;)i
4. No%ogast 1 co;)i
". (ertensif 15"mg1cp ;)i
+ordarone 222mg 1cp;)i
Ga internare *
(.A.11$2;'"mm6g
A,A 1#
(.A.11#2;'2mm6g
A.9.1$3
A,A 1&
(.A.1122;'2mm6g
A.9.1'2 ritmic
"&
1 ,ecoltarea i trimiterea
la laborator a probelor de
s7nge pentru efectuarea
anali)elor 8
1 Efectuarea e<amenului
radiologic 8
Efectuarea ECN 8
Efectuarea fundului de
oc.i 8
Pregte te fi)ic i psi.ic
pacientul pentru
recoltarea anali)elor 8
1 >e a ea)a comod
pacientul 8
1 4n%a pacientul s nu
bea i s nu mn7nce -n
diminea a recoltrii
probelor de s7nge 8
1 Punc ie %enoasa 8
1 ,ecolte) probe de
s7nge *6GN 5 Nlicemie 5
+reatinin 5 +olesterol 5
(NA 5 (NP 5 Dibrinogen 8
E<amen radiologic *
+ord mrit de %olum
ECN * .ipertrofie
%entricular st7ng
cre terea comple<ului
[,> 8
1 D.A. retinopatie 8
1 Angiotensiune 8
Edeme ale membrelor
Dispari ia edemelor ,egim .iposodat (ratament cu diuretice
1 Dispar edemele
pacientului 5 se poate
deplasa cu u urin a 8
Epista<is
1 Aprirea .emoragiei
na)ale 8
1 A ea)a pacientul -n
decubit dorsal -l ftuie te
s comprime nara pe unde
s1a produs .emoragia
timp de & minute 8
1 >e opre te .emoragia
na)al 8
@nsomnie
1 > beneficie)e de
numrul de ore de somn 5
s fie un somn calitati% i
cantitati%
1 Asigurm un climat de
lini te i siguran a
pacientului
4i e<plic toate te.nicile
ce urmea)a a fi aplicate
1 Administrea)a \ cp
Wana< seara 8
1 Pacientul are un somn
lini tit 5 este mult mai
odi.nit 8
"'
Abe)itate
1 Deprinderea unei
alimenta ii corecte
.iposodate i
.ipolipemiante 8
1 Educ pacientul i -l
-n%a regimul alimentar
pe care trebuie s1l
urme)e 8
1 (ulburri de ec.ilibru 5
%erti/ 5 cefalee 8
1 > se poata mi ca fr
dificultate 5 combaterea
%erti/ului i durerii 8
1 4l a/ut pe pacient s se
deplase)e 5 s se -mbrace
i de)brace 8
1 Administrea)a *
Algifen 1 fl 8
1 Pacientul i recapat
ec.ilibrul i siguran a de
a se mi ca independent 8
(ulburri de %orbire 8 1 Posibilitatea de a
comunica fluient 8
1 Are rbdare s -n eleag
pacientul referitor la ceea
ce %rea s comunice 8
1 Administrea)
tratamentul medicamentos
#2
TE'NICI DE %NGRI&IRE %N CA9UL PACIENTULUI CU 'IPERTENSIUNE ARTERIAL
#1
Me7i)a.ente a7.inistrate
Enap
In7i)a ii?
(oate stadiile .ipertensiunii esen iale * .ipertensiunea reno1%asculara 8 insuficien cardiac
congesti% .
Contrain7i)a ii ?
6ipersensibili)are la produs sau metaboli ii lui .
A7.inistrare?
(ratamentul %a fi strict indi%iduali)at 5 -n func ie de starea i e%olu ia pacientului . 4n general 5 se
administrea) 12122 mg sau 42 mg pe )i per os 5 o dat sau di%i)ate -n doua pri)e )ilnice 5 -nainte
sau dup mese . Nu se %a dep i do)a de &2 mg pe )i . 4n .ipertensiunea arterial medie 5 do)a
)ilnic ini ial este de 12 mg sau 22 mg -ntr1o singur pri)a . Do)a de intre inere este de 22 mg pe
)i. 4n .ipertensiunea reno1%asculara 5 do)a )ilnic ini ial este de " mg sau mai mic .
Ea poate fi crescut gradat 5 a/ung7nd la 22 mg o dat pe )i . Dac este posibil 5 pacien ii cu
.ipertensiune arterial ridicat trebuie s -ntrerup tratamentul cu diuretice cu 213 )ile -nainte de
-nceperea tratamentului cu Enap 5 e%itandu1se astfel riscul instalrii unei .ipotensiuni arteriale . 4n
insuficien a cardiac congesti% 5 do)a ini ial este de " mg sau mai pu in 5 do)a de intre inere fiind
12122 mg pe )i -ntr1o singur pri)a sau doua pri)e )ilnice . Pentru a decide do)a de intre inere 5 este
necesar ca pacientul sa fie urmrit 214 sptm7ni .(ensiunea arterial i func ia renal trebuie
%erificate -nainte de -nceperea tratamentului i -n cursul acestuia . 4nainte de -nceperea tratamentului
trebuie sca)ut cantitatea de diuretice administrat @ 5 dac este posibil 5 s se asocie)e glico)i)i
digitalici . Ga pacien ii cu insuficien renal se recomand utili)area unor do)e ini iale mici 5 do)a
de intre inere s fie c7t mai mic i la inter%ale c7t mai lungi de timp . Enalaprilul este eliminat prin
diali)a.
Pre)au ii ?
4n cursul sarcinii i la femeile care alaptea) 5 apreciindu1se corect raportul risc 1 beneficiu
terapeutic .
Nu sunt studii suficiente pri%ind administrarea produsului la copii . Rea) ii a7verse ? Pot aprea *
cefalee 5 oboseal 5 great 8 mai rar * .ipotensiune 5 .ipotensiune ortostatic 5 diaree 5 crampe
musculare 5 tuse 5 eritem 5 edem angioneurotic . ,ar se inregistrea) cre terea creatininei serice 5 cu
re%enire la normal dup -ntreruperea medicamentului .
#2
8urose.i7
A) iune tera(euti)* ?
Durosemidul este un deri%at sulfonamid1ben)oic 5 este un diuretic foarte acti%5 cre te mult
eliminarea renal de sruri 5 este eficace i -n conditiile unei filtrari glomerulare reduse 5
reduce presiunea arterial crescuta i poten ea) medica ia anti1.ipertensi%.
Efectul diuretic -ncepe dup 221#2 minute de la administrarea oral i durea)a 41# ore .
In7i)atii *
Durosemidul este indicat -n toate tipurile de edeme gra%e i -n ca)urile re)istente la tia)ide . Este
diureticul de elec ie in terapia insuficien ei cardiace . ,a iuni similare -l impun -n terapia edemului
pulmonar acut . De asemenea este indicat -n edemul cerebral 5 -n edeme trombotice locale i edeme
gra%idice . 4n .ipertensiunea arterial 5 furosemidul poate fi utili)at singur sau -n asociatie cu al i
agen i anti.ipertensi%i . Este de asemenea indicat -n insuficien a renal acuta sau cronic se%era .
4n into<icatiile acute medicamentoase se recomand furosemidul pentru a cre te eliminarea
to<icului . Este util -n into<ica iile cu ioduri 5 bromuri sau fluoruri . De asemenea poate combate
.iperEaliemia.
Contrain7i)atii ?
Durosemid 42 mg este contraindicat la pacien ii cu stri de .ipo%olemie sau des.idratare
5 .ipoEaliemie 5 alcalo) 5 ciro) decompensat -n stadiul precomatos 5 insuficien .epatica
a%ansat 5 glomerulonefrita acut 5 insuficien renal cu anurie 5 .ipersensibilitate -ncruci at cu
sulfamide!. Administrarea de Durosemid 42 mg este de asemenea contraindicat -n into<ica ia cu
digitalice .
Pre)au ii ?
Durosemid 42 mg se administrea) cu pruden pacien ilor cu insuficien cardiac gra% 5 diabet5
gut 5 obstruc ia cilor urinare 5 .ipertrofia prostatei . Pacien ii cu diabet trebuie a%erti)a i c
Durosemid 42 mg poate cre te ni%elul gluco)ei -n s7nge 5 afect7nd testele de gluco) urinar .
Pacien ii .ipertensi%i trebuie s e%ite medica iile care duc la cre terea presiunii sanguine .
Durosemid 42 mg5 ca i alte diuretice 5 este cuprins -n lista substan elor dopante inter)ise la
sporti%i! >e recomand prudent la administrarea furosemidului femeilor -nsrcinate -n primul
trimestru de sarcin i pacien ilor -n %7rst . Datorit apari iei furosemidului -n laptele matern 5
administrarea acestuia la femeile care alaptea)a trebuie efectuat cu precau ie. Ga alcoolici cu
.epatite cronice eliminarea furosemidului este modificat . Ga %7rstnici diure)a sporit se poate
asocia cu nicturie 5 prostatit i reten ie de urin .
#3
Rea) ii a7verse
4n cursul terapiei cu Durosemid 42 mg pot aprea efecte secundare 5 efecte to<ice i sau efecte
alergice . Efectele secundare pot fi de)ec.ilibre .idro1electrolitice 5 acido1ba)ice i metabolice .
6ipoEaliemia este -n general mai frec%ent la -nceputul tratamentului c7nd rspunsul diuretic este
abundent i restric ia dietetic se%er! i - n ca)ul tratamentului prelungit .
>emnele clinice 1 slbiciune muscular 5 pareste)ii 5 .iporefle<ie 5 somnolena 5 anore<ie 5 great 5
constipaie 5 aritmii ectopice 5 modificri electrocardiografice caracteristice 5 mai rar afectarea
rinic.iului deficit de concentrare 5 diminuarea filtrrii glomerulare! 5 apar c7nd se produce o scdere
a potasiului total din organism . 6ipoEaliemia este -ndeosebi periculoas la cirotici 5 unde poate
contribui la declanarea comei .epatice . De asemenea 5 cre te to<icitatea cardiac a digitalicelor la
pacien ii digitali)a i risc de aritmii ectopice se%ere! . 4n cursul tratamentului cu Durosemid 42 mg
mai pot aprea * .iponatremie cu sau fr alcalo)a .ipocloremica 5 .ipomagne)inemie mai
frec%ent la diabetici i alcoolici! 5 cre terea elimin rii calciului cu negati%area balan ei calcice
mai ales la btr7ni! 5 .ipocalcemie numai uneori! cu fa%ori)area tetaniei . De asemenea5
tratamentul -ndelungat cu Durosemid 42 mg fa%ori)ea) re inerea acidului uric - n organism 5
-mpiedic7nd 1 prin competi ie I secre ia tubular a acestui catabolit . Poate aparea .iper1uricemie
sau c.iar guta. Pot fi semnalate i cre teri ale lipoproteinelor i colesterolului sanguin . Durosemid
42 mg poate produce -n mai mic msur -ns dec7t tia)idele! scderea toleran ei la gluco) 7 i
.iperglicemie 5 de regul re%ersibile . Diabetul latent poate de%eni manifest 5 iar diabetul manifest se
agra%ea) . Efectele to<ice ale administrrii de Durosemid 42 mg pot fi * la ni%elul sistemului
gastrointestinal 1 pancreatita acut rar! 5 icter 8 la ni%elul sistemului ner%os central 1 tinitus i
surditate trectoare sau definiti% rar i dup do)e mari sau la bolna%ii cu insuficien renal ! 8 la
ni%elul s7ngelui 1 anemie aplastic rar! 5 trombocitopenie 5 agranulocito)a rar! 5 leucopenie.
,eaciile dermatologice de .ipersensibili)are care pot aprea sunt * %asculite cutanate 5 dermatite
e<foliati%e 5 purpura 5 fotosensibili)are 5 urticarie 5 prurit .
Mo7 7e a7.inistrare
Durosemid 42 mg se administrea) obi nuit pe cale oral . 4 n tratamentul edemelor do)ele
administrate sunt indi%iduali)ate de medicul curant -n conformitate cu rspunsul diuretic al
pacientului i -n sensul ob inerii unui efect terapeutic ma<im . De asemenea 5 este important
stabilirea do)elor minime necesare men inerii acestui r spuns . Ga aduli do)ele u)uale sunt de 421
&2 mg;)i 8 -n ca) de ineficacitate se poate crete do)a la inter%ale de # ore p7n la ob inerea
rspunsului sau cel mult p7n la 242 mg;)i 113 pri)e! . 4n insuficien a renal sunt uneori necesare
#4
do)e mai mari 1 "22 mg sau 1 g pe )i . 4n general 5 folosirea de do)e mari impune controlul debitului
urinar i al electroli ilor i corectarea e%entualelor de)ec.ilibre . Daptul c are o durat scurt de
ac iune 41# ore! oblig la repetarea do)ei atunci c7nd se impune o diure) sus inut . Pentru a e%ita
depletia %olumic se recomanda reparti)area do)ei totale -n dou sau mai multe pri)e 5 iar pentru a
e%ita nicturia 5 cele dou do)e %or fi administrate una diminea a i una la amia) . Ari de c7te ori
este posibil se re%ine la administrarea -n do)a unic matinal . 4n .ipertensiunea arterial Durosemid
42 mg se utili)ea) singur sau asociat cu al i agen i anti.ipertensi%i . +7nd este utili)at ca
monoterapie se recomand administrarea a 222 mg;)i . ,eparti)area do)ei )ilnice -n dou pri)e este
necesar pentru a e%ita reboundul care urmea) -n mod obi nuit dup # ore de la pierderea ini ial
crescut de NaQ . Pentru bolna%ii .ipertensi%i care respect un regim alimentar desodat sau pentru
cei trata i i cu alte medicamente anti.ipertensi%e sunt suficiente do)e mai mici a/ustate -n
conformitate cu rspunsul terapeutic . 4n ca) de oligurie 5 dac filtrarea glomerular scade sub 22
ml;min! se impun do)e mai mari * -ntre 2"212 222 mg;24 . 5 din cau)a e<cre iei reduse la ni%elul
tubului pro<imal . Argumente similare conduc la do)e crescute -n insuficien cardiac se%er 5
refractar . Ga copii do)a oral ini ial este de 2 mg;Eg corp administrat -n do) unic . Dac
rspunsul diuretic nu este satisfctor do)a poate fi crescut cu 112 mg;Eg corp 5 dar nu mai de%reme
de #1& ore de la administrarea precedent . Nu se recomand do)e mai mari de # mg;Eg corp . Pentru
o terapie de intre inere do)a trebuie a/ustat la ni%elul minim la care se ob ine rspunsul eficient .
In7a(a.i7
In7i)a/ii tera(euti)e
6ipertensiune arterial esenial.
Contrain7i)a/ii
6ipersensibilitate la indapamid 5 alte sulfonamide sau la oricare dintre e<cipienii
produsului8
@nsuficien renal se%er8
Encefalopatie .epatic sau insuficien .epatic se%er.
6ipopotasemie.
Pre)au/ii
Deoarece produsul conine lacto) 5 nu se recomand la pacieni cu deficit de lacta) 5 galacto)emie
congenital sau sindrom de malabsorbie a gluco)ei;galacto)ei .
#"
+oncentraia plasmatic a sodiului trebuie msurat -naintea -nceperii tratamentului 5 apoi la
inter%ale de timp regulate . Arice tratament diuretic poate determina .iponatremie 5 uneori cu
consecine gra%e . >cderea concentraiei plasmatice a sodiului poate fi iniiat asimptomatic 5 de
aceea monitori)area periodic 5 c.iar mai frec%ent -n ca)ul pacienilor %7rstnici sau cu ciro)
.epatic 5 este obligatorie . Depleia de potasiu cu .ipopotasemie este unul din riscurile ma/ore ale
tratamentului cu diuretice tia)idice =i -nrudite cu acestea. ,iscul de instalare a .ipopotasemiei :
354mmol;l! trebuie pre%enit la anumite grupe de pacieni cu risc crescut 5 cum ar fi pacienii %7rstnici
=i;sau subnutrii =i;sau tratai polimedicamentos 5 pacienii cu ciro) .epatic cu edeme =i ascit5
pacienii coronarieni =i cei cu insuficien cardiac. 6ipopotasemia cre=te to<icitatea cardiac a
digitalicelor 5 precum =i riscul de tulburri de ritm cardiac . Diureticele tia)idice =i -nrudite pot s
scad e<creia urinar de calciu =i pot determina o cre=tere u=oar =i tran)itorie a calcemiei.
6ipercalcemia persistent =i marcat se poate datora unui .iperparatiroidism nediagnosticat.
(ratamentul cu diuretice tia)idice trebuie -ntrerupt -nainte de in%estigarea funciei paratiroidiene .
Intera)/iuni
Asocierea indapamidei cu litiul este nerecomandat deoarece determin cre=terea litemiei cu risc de
efecte to<ice 5 ca =i -n ca)ul unui regim desodat scade e<creia urinar de litiu! . Dac totu=i este
necesar administrarea diureticelor la pacieni tratai cu litiu 5 se impune monitori)area litemiei =i
a/ustarea do)elor. (ratamentul concomitent cu medicamente care pot determina torsada %7rfurilor I
altele dec7t antiaritmicele I astemi)ol5 bepridil5 eritromicin i.%5 .alofantrin5 pentamidin5
sultoprid5 terfenadin5 %incamin! I poate determina torsada %7rfurilor 8 .ipopotasemia5
bradicardia=i pree<istena inter%alului [( alungit sunt factori fa%ori)ani .
Asocierea cu antiinflamatoare nesteroidiene A@N>! sistemice sau salicilai -n do)e mari impune
pruden5 deoarece acestea pot s scad eficacitatea anti.ipertensi% a indapamidei . De asemenea5 la
pacienii des.idratai 5 asocierea indapamidei cu A@N> poate determina insuficien renal acut
prin scderea filtrrii glomerulare! . >e recomand .idratarea pacientului =i monitori)area funciei
renale -naintea -nceperii tratamentului .
##
TE'NICI DE %NGRI&IRE
ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE ENTERAL
MEDICA IA ORAL
Deoarece medicamentele cu cale de adminstrare oral sunt cele mai lipsite de risc 5 mai
ieftine i mai con%enabile ca mod de adminstrare 5 o mare parte din tratamentele medicamentoase
se adminstrea) pe aceasta cale .
Astfel 5 pe aceasta cale se pot administra tratamente sub forma de * tablete 5 capsule 5 siropuri
5 eli<iruri 5 pudre 5 suspensii 5 uleuri 5 granule etc . ?nele necesit preparare specific -nainte de
adminstrare * uleiurile 5 suspensiile 5 granulele .
De cele mai multe ori 5 medica ia oral este prescris -n do)e mai mare dec7t ec.i%alentul
su parenteral 5 deoarece 5 dup absorb ia -n tractul gastrointestinal 5 o parte din medica ie este
distrus de ficat i eliminat -nainte de a intra -n circula ia sistemic .
Do)ele medicamentoase orale normale pentru un adult pot fi periculoase pentru un %7rstnic .
(ratamentul pe cale oral este contraindicat pacien ilor inconstien i 5 celor care pre)int
%rsturi 5 c7t i celor care din di%erse moti%e nu pot -ng.i i .
Materiale ne)esare
Bedica ia prescris 8
recipient pentru medicamente 8
pa.ar apa sau suc pentru copii 8
A7.inistrare
se %erific cu aten ie medicat a prescris de medic i se compar cu cea primit de la
farmacie 8
se spal m7inile 8
se %erific data e<pirrii medicamentelor 8
se confirm identitatea pacientului 8
#$
se %erific starea pacientului constien a! i semnele %itale . A sc.imbare -n starea acestuia
poate /ustifica sc.imbarea sau anularea medica iei de e<emplu5 nu se %or mai administra
anti.ipertensi%e la un pacient care pre)int .ipotensiune! .
se administrea) medica ia -mpreun cu apa sau alt lic.id adec%at 8
siropul nu se adminstrea) cu apa pentru a nu1i diminua efectul 8
daca este necesar 5 se %or sfrma tabletele pentru a facilita -ng.i ira lor 8
se %a sta l7ng pacient p7n c7nd acesta %a -ng.i7i medicamentul i dac este ne%oie 5 se %a
%erifica desc.i)andu1i gura 8
>e %a re%eni pentru %erificarea strii pacientului -n ma<im 1 or 8
Consi7era ii s(e)iale ?
asistenta se %a asigura c are medica ia scris de medic 5 cer7nd indica ii necesare
timpului i modului de adminstrare dac este necesar . Nu se %a adminstra niciodat
medica ia prin indica ie %erbal 8
se %a anun a medicul pentru orice medica ie neadministrat din di%erse moti%e sau
efecte ad%erse 8
medicamentele lic.ide necesit aten ie sporit la do)are 8
nu se %a adminstra niciodat un medicament dintr1un flacon neetic.etat . Nu se %a
etic.eta niciodat un flacon dec7t de ctre farmacist 8
medica ia nu se %a lsa niciodat la -ndem7na nimnui . Pacientul poate lua din
gre eal altce%a sau un alt coleg le poate aran/a altfel cau)7nd confu)ii i gre eli 8
medica ia opioid trebuie super%i)at de dou nurse i trebuie a%ut -n %edere at7t
specificul spitalului cu pri%ire la circuitul acestora c7t i legile -n general %alabile
referitoare la acestea 8
dac pacientul cere detalii despre medica ia sa 5 se %a %erifica din nou prescrip ia
medicului i i se %or oferi detaliile cerute . Pacientul %a trebui sa fie informat despre
orice sc.imbare sur%enit -n sc.ema sa de tratament 8
pacientul %a fi informat asupra posibilelor efecte ad%erse i i se %a cere s anun e
ec.ipa de -ngri/ire despre orice sc.imbare -n starea sa 8
se %or adminstra preparatele lic.ide pe ba)a de fier 5 de e<emplu 5 cu a/utorul unui pai
5 pentru a pre%eni afectarea dentar 8
#&
tot cu un pai se pot adminstra i lic.idele cu gust neplcut 5 deoarece -n acest fel %or
intra -n contact cu acestea 5 mult mai pu ine papile gustati%e 8
dac pacientul nu poate -ng.i i o tablet sau capsul 5 fie aceasta se %a sfrma dac
este posibil 5 fie se %a cere medicului i farmacistului s ofere o %ariant lic.id a
aceluia i medicament . +apsulele se pot desc.ide i adminstra pulberea dinauntru .
ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PRIN IN&EC IA INTRAMUSCULAR
@n/ec ia intramuscular este introducerea de substan a medicamentoas ad7nc -n tesutul muscular.
Aceast cale de adminstrare permite o ac iune rapid prin absorb ia -n circula ia sistemic .
Administrarea intramuscular este aleas atunci c7nd pacientul nu poate -ng.i i medicatia oral 5
c7nd este prea iritant gastric .
Deoarece esutul muscular are mai pu ini sen)ori ner%o i permite administrarea de
substan e iritante .
Gocul de in/ectare trebuie ales cu mult gri/ 5 se %a face i -n func ie de constitu ia fi)ic a
pacientului . >e e%ita )onele cu edeme 5 irita ii 5 semne din na tere 5 ec.imo)e . @n/ec iile
intramusculare sunt contraindicate pacien ilor care pre)int tulburri ale mecanismelor de
coagulare 5 dup terapii antitrombotice 5 -n timpul unui infarct miocardic .
@n/ec ia intramuscular se efectuea) prin te.nica steril .
Materiale ne)esare
medica ia prescris de medic comparat cu cea ridicat de la farmacie 8
seruri pentru di)ol%at 8
sering 8
ac 8
mnu i 8
comprese 8
paduri alcooli)ate 8
Bedica ia prescris trebuie s fie steril . >eringa i acul trebuie alese adec%at pentru in/ec ia
intramuscular acul trebuie sa fie mai lung 5 -n func ie de esutul adipos al pacientului 5 de locul ales
pentru in/ectie 5 i cu un calibru potri%it pentru %7sco)itatea substan ei de in/ectat! .
Pre*tirea e)5i(a.entului
#'
se %erific medica ia prescris ca dat de e<pirare 5 coloratie 5 aspect 8
se testea) pacientul s nu fie alergic 5 -n special -naintea administrrii primei do)e 8
dac medica ia este -n fiola 5 aceasta se de)infectea) 5 se sparge i se trage do)a indicat5
sco 7nd aerul din sering . Apoi se sc.imb acul cu unul potri%it pentru in/ectare
intramuscular .
dac medicamentul este -n flacon sub form de pudr 5 se de)infectea) capacul de cauciuc5
se reconstituie lic.idul 5 se trage do)a indicat 5 se scoate aerul i se sc.imb acul cu cel
pentru in/ec ia intramuscular 8
te.nica de e<tragere a substan ei dintr1un flacon este urmtoarea* se de)infectea) capacul
flaconului se introduce acul 5 seringa se umple cu aer5 trg7nd de piston 5 aceea cantitate
ec.i%alent cu do)a care trebuie e<tras din flacon 5 se ata ea) apoi la acul din flacon i se
introduce aeru l5 se -ntoarce flaconul i seringa se %a umple singur cu cantitatea necesar 8
alegerea locului de in/ectare -n in/ec ia intramuscular trebuie fcut cu gri/ . Acest loc
poate fi mu c.iul deltoid se poate locali)a foarte u or pe partea lateral a bra ului 5 -n linie
cu a<ila!5 mu c.iul dorsogluteal poate fi u or locali)at -mpr ind imaginar fesa cu a/utorul
unei cruci 5 re)ult7nd patru cadrane . +adranul superior i e<terior este mu c.iul cutat! 5
mu c.iul %entrogluteal poate fi locali)at prin linia imaginar ce trece prin e<tremitatea
superioar a an ului interfesier! i mu c.iul de pe fa a antero1e<terna a coapsei %astus
lateralis! .
A7.inistrarea
se confirm identitatea pacientului 8
se e<plic procedura pacientului 8
se asigur intimitate 8
se spal mainile5 se pun manu ile 8
se %a a%ea -n %edere s se roteasc locul de in/ectare dac pacientul a mai fcut recent
in/ec ii intramusculare 8
la adul i deltoidul se folose te pentru in/ectarea de cantit i mici 5 locul de
administrare u)ul fiind fa a superoe<terna a fesei 5 iar la copil fa a antero lateral a
coapsei 8
se po)i ionea)a pacientul i se descoper )ona aleas pentru in/ectare 8
se stimulea) )ona de in/ectare prin taponri u oare 8
$2
se terge cu un pad alcooli)at prin mi cri circulare 8
se las pielea s se usuce 8
se fi<ea) i se intinde pielea cu a/utorul m7inii nedominante 8
se po)i ionea) seringa cu acul la '2 de grade 5 se aten ionea)a pacientul c urmea)
s simt o -n eptur 5 se recomand s nu - i -ncorde)e musc.iul 8
se introduce printr1o singur mi care 5 repede 5 acul prin piele 5 esut subcutanat 5
p7n -n mu c.i 8
se sus ine seringa 5 cu cealalt m7n 5 se aspir pentru a %erifica dac nu %ine s7nge .
Dac apare s7nge 5 se %a retrage acul i se %a relua te.nica 8
dac la aspirare nu apare s7nge 5 se %a in/ecta substan a lent pentru a permite
mu c.iului s se destind i s absoarb gradat medica ia 8
dup in/ectare se retrage acul ptrintr1o singur mi care 5 brusc 5 sub acela i ung.i
sub care a fost introdus 8
se acoper locul punc ionrii cu un pad alcooli)at i se masea) u or pentru a a/uta
distribuirea medicamentului masa/ul nu se %a efectua atunci c7nd este
contraindicat 5 cum ar fi la administrarea de fier! 8
se indeprtea) padul cu alcool i se inspectea) locul punc ionrii pentru a obser%a
e%entualele s7ngerri sau reac ii locale 8
dac s7ngerarea continu se %a aplica compresie local sau g.eat -n ca) de ec.imo)e
se %a re%eni i inspecta locul in/ectiei la 12 minute i la 32 de minute de ora
administrrii 8
nu se %a recapa acul 8
se %or arunca materialele folosite -n recipientele specfice de colectare 8
Consi7era ii s(e)iale
la pacien ii care au tratament -ndelungat intramuscular se %a ine o e%iden clar a
)onelor de in/ectare pentru a le roti 8
la pacien ii an<ioa i se poate ine g.ea a c7te%a secunde pe )ona de in/ectare -nainte
de adminstrare 5 pentru a aneste)ia intruc7t%a locul 8
se -ncura/ea) pacientul -ntotdeauna s rela<e)e mu c.iul pentru ca in/ectarea -ntr1un
mu c.i -ncordat este dureroas 8
$1
in/ec ia intramuscular poate distruge celule musculare determin7nd astfel cre teri
ale ni%elului +C creatinEina)a! care pot duce la o confu)ie 5 deoarece aceea i
cre tere poate indica un infarct miocardic . Pentru a diferen ia cau)ele 5 trebuie
cerut anali)a celulelor musculare specifice inimii +C1B0! i a
lactode.idrogena)ei . Ga pacien ii care necesit o monitori)are atent a +C si +C1
B0 se %a sc.imba modul de adminstrare medicamentoas din intramuscular -n
intra%enos 5 tocmai pentru a e%ita confu)iile preci)ate mai sus 8
din cau)a unui esut muscular mult mai slab de)%oltat 5 trebuie a%ut -n %edere ca la
pacien ii %7rstnici absorb ia medicamentului are loc mult mai rapid 8
Co.(li)a ii
in/ectarea accidental de substan e iritati%e -n esutul subcutanat datorit alegerii
unui ac inadec%at sau unei te.nici gre ite de administrare . Aceasta poate determina
apari ia unui abces 8
dac locul de in/ectare nu se rote te 5 ci se fac in/ec ii repetate -n acela i loc 5 aceasta
poate conduce la o slab absorb ie a medicamentului i 5 implicit 5 la scderea
eficien ei acestuia 8
PRO:ELE DE SENGE
#1PUNC IA VENOAS
Lo)ul (un) iei I cele mai folosite )one *
9enele de la plica cotului ba)ilica i cefalica! 5 unde se formea) un ]BH %enos prin
anastomo)area lor 8
9enele antebra ului 8
9enele de pe fa a dorsal a m7inii 8
9enele maleolare interne 8
9enele epicraniene la sugar si copil mic! 8
Materiale ne)esare ?
Narou 8
Bnu i 8
>eringa sau eprubete speciale cu aditi%ii specifici -n func ie de anali)a cerut 8
$2
6older cu acul ata at sau ac pentru .older 8
Paduri cu alcool 8
Etic.ete 8
Dormular de cerere anali)e pentru laborator 8
,ecipient special de colectare i transportare a probelor de laborator 8
banda/ ade)i% pentru locul punc iei 8
Pre*tire .aterialelor
formularul de cerere anali)e trebuie completat corect i clar cu datele pacientului 5 anali)ele
cerute 5 data i ora recoltrii 5 numele medicului care indic anali)ele .
eprubetele trebuie alese cu gri/ -n func ie de anali)ele care se cer i de aditi%ii pe care -i
con in 8
fiecare eprubet trebuie completat corect i clar cu datele pacientului 8
Re)oltarea
se spal m7inile bine i se pun manu i 8
confirmarea identit ii pacientului pentru a se e%ita confu)ia i a nu se lua anali)e de la un
alt pacient! 8
se comunic pacientului ce i se %a face 5 i se %a e<plica procedura pentru a1i reduce
an<ietatea i a ne asigura de cooperarea sa 8
se face o scurt anamne) referitor la ce a sim it pacientul i la e%entulele incidente -n ca)ul
unor recoltri anterioare lipotimii5 ameteli! 8
recoltarea se face cu pacientul -ntins -n pat sau st7nd -n scaun 5 cu m7na spri/init pe suportul
special al scaunului sau de o masa 8
e%aluarea celui mai bun loc de punc ie %enoas 8
se obser% i se palpea) %ena pentru o mai precis locali)are 8
se montea) garoul pro<imal fa de )ona aleas pentru punc ie . Dac %enele nu s1au dilatat
corespun)ator se cere pacientului s -nc.id i s desc.id pumnul de cate%a ori 5 pacientul
trebuie s in pumnul str7ns -n timp ce se punc ionea) %ena i s1l desc.id dupa ce se
introduce acul -n %ena!.
$3
se de)infectea) )ona aleas pentru punc ie cu paduri cu alcool p7n acesta rm7ne curat .
+ur area )onei se face dinuntru spre -n afar pentru a se pre%eni contaminarea )onei
punc ionate cu flora e<istent pe pielea din /ur .
nu se combin folosirea padurilor cu alcool cu cele pe ba)a de iod 5 deoarece alcoolul
neutrali)ea) efectul de)infectantelor pe ba)a de iod .
dup de)infectarea )onei se a teapt s se usuce -nainte de punc ionare 8
se imobili)ea) %ena pres7nd cu policele e<act sub locul ales pentru punc ie i se -ntinde de
piele 8
se punc ionea) %ena sub un ung.i de 32 grade . Dac se folose te eprubeta 5 ea se %a umple
automat p7n la ni%elul la care este marcat . Dac se folose te seringa 5 se %a e%ita aspirarea
brusc i rapid 5 deoarece se %a colaba %ena .
.olderul trebuie men inut -ntr1o po)i ie sigur pentru a e%ita ie irea lui din %en 8
se %a -ndeprta garoul imediat ce s7ngele -ncepe s curg adec%at 5 pentru a pre%eni sta)a i
.emoconcentra ia s7ngelui ce pot afecta re)ultatele probelor recoltate 8
se %a e%ita sa se in garoul mai mult de 3 minute 8
se sc.imb cu aten ie eprubetele care trebuie umplute pentru a nu se scoate accidental acul
din %en sau a se perfora %ena 8
dupa umplere 5 fiecare eprubet se %a agita cu bl7nde e pentru amestecarea aditi%ilor cu
s7ngele 8
se desface garoul -ntotdeauna -nainte de scoaterea acului 8
se aplic o compres steril deasupra acului la ni%elul locului de punc ie i se scoate cu
blande e acul din %ena . 4ntotdeauna se scoate -ntai eprubeta din .older i apoi se scoate
acul 8
se presea) locul punc iei pentru 213 minute sau p7n c7nd se opre te s7ngerarea dac
aceasta durea)a mai mult de at7t . Aceasta pre%ine e<tra%a)area s7ngelui -n esutul din /ur i
formarea .ematomului .
dup oprirea s7ngerrii se aplic un banda/ ade)i% 8
a se e%ita agitarea puternic i brusc a eprubetelor deoarece se poate produce .emoli)a .
se re%erific locul punc iei pentru a se %edea dac s1a produs .ematom . 4n ca)ul -n care s1a
produs .ematom se %a presa energic locul timp de " minute 5 dup care se aplic comprese
calde.
$4
se descarc materialele folosite -n containerele speciale 5 separate .
Consi7era ii s(e)iale ?
nu se %a recolta niciodat de pe bra ul sau piciorul care au fost folosite de/a pentru di%erse
terapii intra%enoase sau transfu)ii 5 deaorece re)ultatul anali)elor poate fi afectat 8
de asemenea 5 se %a e%ita recoltarea de s7nge din )one edematiate 5 unturi arterio1%enoase 5
)one cu .ematoame sau rni %asculare 8
dac pacientul are %ene %i)ibile 5 pronun ate 5 se %a recolta e%i 7nd folosirea garoului 5
pre%enindu1se astfel formarea de .ematoame .
dac pacientul are tulburri de coagulare sau este sub tratament cu anticoagulante 5 se %a
presa ferm locul punc iei cel pu in " minute pentru pre%enirea formrii .ematomului i se %a
specifica tratamentul anticoagulant pe cererea de anali)e ce se trimite la laborator 8
se %a e%ita punc ia %enoas la picior deoarece poate cre te riscul apari iei tromboflebitei 8
Per,u;ia intravenoas* ? introducerea pe cale parenteral 5 pictur cu pictur 5 a soluiei
medicamentoase pentru reec.ilibrare .idroelectrolitic 5 .idroionic =i %olemic a organismului.
S)o( ?
.idratarea =i minerali)area organismului 8
administrarea medicamentelor la care se urmre=te efect prelungit 8
depurati%5 dilu7nd =i fa%ori)7nd e<creia din organism a produ=ilor to<ici 8
completarea proteinelor sau a altor componente sanguine 8
alimentarea pe cale parenteral 8
Materiale ?
materiale pentru de)infecia de tip @@ * de)infectante V alcool iodat 8 tampoane sterile se
cur pielea cu tamponul -mbibat -n de)infectant 5 apoi cu un tampon steril 8 se aplic -nc o
dat de)infectantul =i se =terge pielea cu tamponul steril5 durata de aciune fiind de 32sec.!
materiale pentru puncia %enoas
1 de protecie1pern elastic pentru spri/inirea braului 5 mu=ama5 ale) 8
1 instrumentar =i materiale sterile 1 seringi =i ace de unic folosin se %erific integritatea
ambala/ului 5 %alabilitatea sterili)rii 5 lungimea =i diametrul acelor! 8
1 -n funcie de scop8 pense5 mnu=i c.irurgicale5 tampoane 8
1 alte materiale1garou sau band Esmarc. 5 fiole cu soluii medicamentoase5 soluii perfu)abile5
t%i renal 8
$"
perfu)or V trus de perfu)ie ambalat de unic -ntrebuinare! 8
pomp de perfu)ie automat1cu reglare programat a %olumului =i ratei de flu< 8
robinete cu dou sau mai multe ci 8
branul cateter i.%.! 8
flutura= 8
ben)i de leucoplast pentru fi<area acului canulei! =i a tubului perfu)orului de pielea
bolna%ului 8
>e calculea) rata de flu< dup formula *
cant. tot. de sol. < fact.picurtor 5 nr.ore < #2min.
unde factorul picurtor este *
la copii micro! 1 #2 picturi;minut
la adult macro! 1 1" pic.;min.
>7nge I 12pic.;ml
A))i7ente
hiperhidratarea la cardiaci poate pro%oca edem pulmonar acut! 1 se reduce ritmul sau se
-ntrerupe perfu)ia 5 se administrea) tonicardiace 8
embolia gazoas 1 prin ptrunderea aerului -n curentul circulator atenie la utili)area
perfu)iilor sub presiune5 c7nd se folose=te para de cauciuc! 5
revrsarea lichidului -n esuturile peri%enoase poate da na=tere la flebite 5 necro)e 8
coagularea s+ngelui pe ac sau canul 1 se pre%ine prin perfu)area lic.idului cu soluie de
.eparin 8
O>ienotera(ia ?
S)o(? asigurarea unei cantiti corespun)toare de o<igen la esuturi prin combaterea .ipo<iei
determinat de*
1 scderea o<igenului al%eolar 8
1 diminuarea .emoglobinei 8
1 tulburri -n sistemul circulator 5
1 probleme care interferea) cu difu)iunea pulmonar 5
Surse 7e o>ien ?
$#
1 staie central de o<igen 8
1 microstaie 8
1 butelie cu o<igen 8
Pre)au/ii -n ,olosirea surselor 7e o>ien ?
3 deoarece o<igenul fa%ori)ea) combustia 5 pre)ena sa trebuie atenionat 8
1 pacienii =i %i)itatorii %or fi atenionai asupra pericolului fumatului sau al unei flcri -n prea/ma
sursei de o<igen 8
1 se %or %erifica ec.ipamentele electrice din -ncperea respecti% 8
1 se %or e%ita utili)area materialelor generatoare de electricitate static materiale sintetice! =i a
materialelor inflamabile uleiuri5 alcool! 8
1 aparatele de monitori)are sau aspirare %or fi plasate -n partea opus sursei de o<igen 8
1 transportul buteliilor cu o<igen se %a face pe crucioare 5 e%it7ndu1se lo%irea lor -n timpul
transportului 8
1 buteliile cu o<igen %or fi a=e)ate -n po)iie %ertical 5 pe un suport =i fi<ate de perete cu inele
metalice 5 departe de calorifer sau sob 8
1 cunoa=terea de ctre personalul care mane%rea) o<igenul a locului de amplasare a e<tinctoarelor
=i a modului de utili)are a acestora 8
Meto7e 7e a7.inistrare a o>ienului ?
a. prin sond na)al *
- este metoda cea mai frec%ent utili)at 8
1 permite administrarea o<igenului -n concentraie de 2"3 1 4"3 8
1 poate fi utili)at pentru o terapie pe termen lung 8
1 nu poate fi utili)at la pacienii cu afeciuni ale mucoasei na)ale 8
b. prin masc cu sau fr rein.alarea aerului e<pirat! *
1 permite administrarea o<igenului -n concentraie de 4231#23 8
1 este incomod datorit sistemului de prindere =i etan=ei)are 8
1 accentuea) starea de an<ietate 5 mai ales la copii 8
1 poate cau)a iritaia tegumentelor feei 8
1 nu se %a utili)a la pacienii cu arsuri la ni%elul feei 8
)1 oc.elari pentru o<igen *
- sunt pre%)ui cu dou sonde care se introduc -n ambele nri 8
1 se utili)ea) la copii =i pacieni agitai 8
1 sunt mai bine tolerai de pacieni 8
$$
71 cortul de o<igen *
1 frec%ent utili)at la copii 8
1 concentraia o<igenului nu poate dep=i "23 8
1 are de)a%anta/ul c atmosfera de sub cort se -ncl)e=te =i se supra7ncarc cu %apori
datorit faptului c pacientul inspir =i e<pir -n acela=i mediu 8
1 o<igenul introdus -n cort nu %a fi umidificat 5 ci trecut prin instalaii de rcire 8
1 -n cort se pot monta instalaii de rcire 8
1 copiii %or fi supra%eg.eai permanent 5 pentru a nu disloca cortul 8
Ec.ipament necesar administrrii o<igenului *
surs de o<igen 8
umidificator recipient pt.barbotarea o<igenului conin7nd ap steril! 8
sond na)al 5 cateter 5 masc de o<igen sau cort 5 -n funcie de metoda aleas 8
material ade)i% leucoplast! 5 pt.fi<area sondei 8
@nter%eniile asistentei *
1 pregtirea psi.ic a pacientului asigur7ndu1l de luarea tuturor msurilor de precauie =i a=e)area
pacientului -n po)iie corespun)toare dac este posibil po)i ia semi=e)7nd care fa%ori)ea)
e<pansiunea pulmonar! 8
1 asamblarea ec.ipamentului 8
1 de)obstruarea cilor respiratorii 8
1 msurarea lungimii sondei de la nar la tragus 8
1 umectarea sondei cu ap steril pentru facilitarea inseriei =i pre%enirea le)rii mucoasei 8
1 introducerea sondei -n nar =i fi<area acesteia pe obra) 5 cu ben)i de leucoplast 8
1 dac se utili)ea) masca de o<igen 5 aceasta se %a a=e)a acoperind nasul =i gura pacientului
=i se %a fi<a cu o curea -n /urul capului 8
1 fi<area debitului de administrare a o<igenului5 -n funcie de prescripia medicului 8
1 aprecierea rspunsului terapeutic al administrrii o<igenului obser%area culorii tegumentelor5
msurarea respiraiei =i pulsului! 8
1 supra%eg.erea pacientului pentru depistarea semnelor de to<icitate sau de apariie a unor
complicaii 1 supra%eg.erea ec.ipamentului de administrare a o<igenului presiune 5 debit 5 etc.! 8
1acordarea suportului psi.ic al pacientului pe timpul administrrii o<igenului =i combaterea
oricrei cau)e de disconfort 8
$&
1 mobili)area periodic a sondei 8
1 scoaterea sondei o dat pe )i =i introducerea ei -n cealalt nar 8
1 curirea ec.ipamentului la terminarea te.nicii 8
@ncidente =i accidente *
dac recipientul pt.barbotarea o<igenului se rstoarn 5 lic.idul poate fi -mpins de o<igen -n cile
respiratorii ale pacientului5 asfi<iindu1l 8
-n ca)ul utili)rii prelungite a o<igenului 5 -n concentraii mari sau la presiuni ridicate 5 pot aprea *
iritare local a mucoasei 8
congestie =i edem al%eolar 8
^ .emoragie intraal%eolar 8
^ atelecta)ie 8
^ ptrunderea ga)ului -n esofag duce la distensie abdominal 8
^ administrarea o<igenului se %a face dup permeabili)area cilor respiratorii 8
^ -nainte de efectuarea te.nicii se %or lua toate msurile de precauie 8
^ pe timpul administrrii se %or supra%eg.ea atent pacientul =i ec.ipamentul de administrare
manometrul de presiune =i indicatorul de debit! 8
Rolul asistentei .e7i)ale ?
Asistenta medical de ine o po)i ie foarte important -n -ngri/irea acestor cate gorii de bolna%i .
_ustificarea rolului ei re)id -n caracterul unor boli cardio%asculare insuficien a cardiac 5
.ipertensiune arterial 5 infarct miocardic!5 care reclam o spitali)are -ndelungat 5 deci o
supra%eg.ere continua.
Pe aceea i linie se situea) i frec%en a accidentelor din bolile cardio%asculare 5 ca i a
complica iilor. 4n sf7r it 5 dac re inem 5 faptul ca multe boli cardio%asculare repre)int urgente
medicale 5 tulburri de ritm 5 cardiopatii isc.emice 5 puseuri de .ipertensiune 5 edem pulmnar 5 se
poate in elege mai bine rolul sau . Dar pentru a1 i indeplini menirea 5 nu trebuie s se mul umeasc
s cunoasc i s aplice 5 c.iar perfect 5 diferitele te.nici de -ngri/ire a bolna%ului 5 ci trebuie s
cunoasc no iuni teoretice 5 care s1i permit depistarea unui semn precoce 5 interpretarea acestuia
i5 dac este ne%oie 5 c.iar inter%en ia -n situa iile -n care %ia a bolna%ului depinde de cuno tin ele
sale. Asistenta medical este obligat s note)e toate datele referitoare la puls 5 urina 5 (.A. 5 edeme5
dieta 5 medicatie. Ea trebuie s asigure repausul fi)ic i psi.ic al bolna%ului 5 care 5 aproape -n toate
aceste categorii de afec iuni 5 este indispensabil . Nu trebuie -ns s uite de)a%anta/ele repausului
-ndelungat la pat 5 fapt pentru care este necesar s se recomande alegerea po)i iei se)7nde sau
$'
semi e)7nde.
Adeseori 5 ace ti bolna%i sunt incapabili s se ocupe singuri de d7n ii. @at de ce asistenta medical
este datoare s le asigure i s urmreasc po)i ia corect -n pat 5 sc.imbarea len/eriei 5 transportul 5
efectuarea )ilnic a masa/ului gambelor i picioarelor 5 pentru pre%enirea trombo)elor . (oaleta
)ilnic a bolna%ilor -i re%ine 5 de asemenea 5 ei . Nu trebuie sa uite ca unui bolna% cu insuficien a
cardiac a%ansat ii este inter)is efortul de toaleta )ilnic . Ga fel de important este si repausul psi.ic
. 9i)itatorii numerosi 5 discu iile cu %oce tare 5 c.emrile la telefon 5 ca i ne-n elegerile familiale
sau profesionale sunt totalitatea cau)elor care pot fr7na e%olu ia fa%orabil.
4n bolile cardio%asculare dieta repre)int adesea un factor esen ial . ,egimul fr lic.ide 5 .iposoda 5
uneori .ipoa)otat poate fi adeseori mai util -ntr1o .ipertensiune sau o insuficien cardiac dec7t
multe medicamente .
Asigurarea tran)itului intestinal este capitala pentru ace ti bolna%i 5 asistenta medical trebuie s tie
ca eforturile mari de defeca ie pot fi fatale -ntr1un infarct miocardic . Ea trebuie s cunoasc
indica iile i contraindica iile unor medicamente digital5 c.inidina! . 4n sf7rsit 5 trebuie s
cunoasc i primele -ngri/iri care urmea) s fie acordate -n unele urgen e cardio%asculare . >
cunoasc semnele ocului compensat i msurile de profila<ie 5 pentru a -mpiedica intrarea -n
stadiul decompensat . > cunoasc primele -ngri/iri care trebuie acordate -ntr1o lipotimie sau sincopa
5 msurile de reanimare necesare respiratia `gura1la1gura` sau `gura1la1nas`!.
CAPITOLUL IV1
CONCLU9II
Am -nceput lucrarea cu noiuni de anatomie =i fi)iologie ale aparatului cardio%ascular.
Pentru -ntocmirea lucrrii am luat -n stuiu teoretic i practic trei pacien ii cu diagnosticul de
.ipertensiune arterial 5 a%7nd e%olu ie i simptomatologie asemanatoare .
Dup studiul fcut pe pacien ii cu .ipertensiune arterial am obser%at 5 c ma/oritatea au
simptomatologie relati% asemanatoare 5 diferen ele clinice depin)7nd de mai mul i factori 8 %7rsta 5
se<ul 5 genetic 5 mediul ambiant .
>tudiul a fost fcut pe pacien ii cu %7rste diferite * "2 5 "& de ani 5 de se<e diferite 5 doi pacien i de
se< feminin i un pacient de se< masculin .
Problemele -ntalnite au fost * tulburri circulatorii 5 dificultate -n a se mi ca i deplasa 5 dificultate
de a urma regimul 5 edeme 5 diafore) 5 inapaten a 5 dificultatea de a dormi i odi.nii 5 iar ca
ne%oi primordiale afectate sunt urmtoarele * ne%oia de a respira i a a%ea o circula ie adec%at 5
ne%oia de a e%ita pericolele 5 ne%oia de a elimina 5 ne%oia de a se mi ca i a a%ea o postur adec%at 5
ne%oia de a m7nca i a bea 5 ne%oia de a dormi i a se odi.ni . >ursele de dificultate commune sunt *
&2
stres 5 an<ietate 5 oboseal 5 ame eli 5 ta.icardie 5 obe)itate 5 fumatul 5 cre terea tensiunii arteriale 5
tulburri de %edere . 4n cadrul desf urrii procesului de nursing 5 obiecti%ele principale pe care mi
le1am propus s le re)ol% sunt * s aib o circula ie adec%at 5 normali)area respira iei5 e%itarea
e<punerii inmediu inadec%at5 respectarea regimului alimentar5 somn corespun)tor5 s pre)inte o
eliminare adec%at . 4n timpul spitali)rii celor trei pacien i le1au fost efectuate urmatoarele anali)e
de laborator* 9>65 6b5 6t5 (r5 A>GA5 fibrogen5 creatinina5 radiografia inimii5 ECN5 e<amenul
fundului de oc.i. (oti cei trei pacien i au beneficiat de tratament cu * Enap5 Durosemid5 Algocalmin5
nitroglicerina5 Nifedipin. 4n %ederea atingerii tuturor obiecti%elor5 inter%en iile autonome i delegate
ale nursei au a%ut urmtoarele puncte comune* urmrirea i notarea func iilor %itale5 urmrirea
comportamentului pacien ilor5 asigurarea condi iilor de igiena5 asigurarea unei alimenta ii
corespun)toare5 educa ia sanitar a pacien ilor. ?n rol important -n procesul de -ngri/ire al tuturor
pacien ilor5 indiferent de afec iunele constituie pre%enirea complica iilor care contribuie la
agra%area bolii5 iar pentru instituirea unor msuri de profila<ie sunt necesare discu ii repetate i
con%ingtoare cu pacientul. 4n urma -ngri/irilor nursing acordate acestor pacien i5 s1a constatat ca
starea lor la e<ternare s1a ameliorat5 pacien ii fiind multumi i. Planul de -ngri/ire nursing este parte
integrant din planul terapeutic stabilit de medic i este adaptat modului conceptual al 9irginiei
6enderson care presupune c -n e<ercitarea profesiei de asistent medical s se cree)e o ambian a
unde %alorile5 obiceiurile5 religia i credin a indi%idului trebuie respectate .
&1
Ane<a
&2
&3
0@0G@AN,AD@E
1. 0alt 5 N 5 >tnescu 5B.A5 C)oFsE 5 A 5(itirc .1(e.nici speciale de -ngri/ire a bolna%ilor 5
Editura medical 0uc 5 1''&
2. 0orundel 5 +. 5 Banual de medicin intern pentru cadre medii 5 Ed 5 AGG 5 0uc . 1''$
3. +.iriac B 5 dr. Uamfir5 B.5 Ato.e5 D.5 Anatomia trunc.iului5 %ol . @. ?BD5 @asi5 1''"
4. N.erasim5 G.5 Bedicina interna. 0olile cardio%asculare5 %ol.@@
".Paun5 ,.5 (ratat) de medicina interna .0olile cardio%asculare5 %ol. @@
#. ,oman 5 9.5 Dudea5 +.5 Diagnosticile bolilor cardio%asculare5 Editura Bedicala5 0ucuresti5 1'$'
$.(itirca5 G.5 (e.nici de ingri/ire a bolna%ilor5 Editura Bedicala5 1''&
&4
&"
&#
&$
&&
&'
'2
CA9UL II
'1

S-ar putea să vă placă și