Sunteți pe pagina 1din 5

Acatistul Domnului Iisus Hristos

pentru tămăduire şi daruri sfinte


Rugăciunile începătoare
Condac 1
Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul tuturor celor care
aleargă la Tine eşti Doamne. Pe Tine Te lăudăm, Te slăvim şi Ţie Îţi
mulţumim, noi robii Tăi şi ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne
izbăveşti de bolile noastre sufleteşti şi trupeşti: Iisuse Fiul Lui Dumnezeu,
tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Icos 1
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit din
înălţimile Cerurilor pentru noi păcătoşii şi nevrednicii, să ne dăruieşti viaţa
veşnică. Mulţumindu-Ţi din inimile noastre smerite, Doamne Te rugăm:
Iisuse, Dumnezeul nostru, curăţeşte-ne şi tămăduieşte-ne pe noi;
Iisuse, vindecă-ne pe noi şi dăruieşte-ne pace sufletească;
Iisuse, împodobeşte-ne cu Razele Harului Tău Dumnezeiesc;
Iisuse, tămăduieşte-ne de toate bolile care ne amărăsc viaţa;
Iisuse, alungă de la noi răul, ispitirile şi norii păcatelor;
Iisuse, Te rugăm nu ne lăsa pe noi în boală şi în suferinţă;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 2
Viaţa pe Pământ este plină de multe rele, de necazuri, de boli sufleteşti şi trupeşti, iar noi, cei
care ne rugăm Ţie pentru vindecare, cu evlavie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
I-ai chemat pe Apostoli la misiunea cea sfântă, zicându-le lor: În dar aţi luat, în dar să daţi!
- iar noi căindu-ne pentru păcatele noastre, cu umilinţă şi cu credinţă spunem aşa:
Iisuse, Iubitorule de oameni, vindecă-ne pe noi, cei chinuiţi de boli;
Iisuse, Mântuitorule Preasfânt, uşurează-ne durerile;
Iisuse, Dumnezeule Atotvăzător, vezi şi neputinţele noastre;
Iisuse, Tămăduitorule Ceresc, alină durerile şi suferinţele noastre;
Iisuse, Dumnezeule Preabinecuvântat, binecuvintează-ne pe noi cu Pacea Ta;
Iisuse, Dumnezeule Preaînţelept, înţelepţeşte-ne şi învaţă-ne cunoaşterea cea de la Tine;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 3
Preamărite Doamne Iisuse Hristoase, nu lăsa în suferinţe grele pe robii Tăi de acum, ci îndură-
Te de noi, cei care cu smerenie şi cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Ai vindecat-o pe femeia gârbovă, care de 18 ani era legată de boală, iar acum, Tu, ca un Fiu
al Îndurărilor, îndură-Te şi de noi păcătoşii, care spunem aşa:
Iisuse, îndreaptă-ne pe noi gârboviţii şi bolnavii;
Iisuse, Doctorul sufletelor, vindecă patimile şi viciile noastre;
Iisuse, Medic Dumnezeiesc, vindecă bolile noastre cele rele;
Iisuse, Tămăduitorule Preasfânt, tămăduieşte şi sufletele noastre;
Iisuse, nu ne lăsa să ne afundăm în boli şi în păcate;
Iisuse, miluieşte-ne şi curăţeşte-ne de păcate, ca să ne vindecăm de boli;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 4
Nu ai lăsat neamul omenesc să moară de boli grele, ci l-ai pus pe Arhanghelul Tămăduitor
Rafail, cu Oştirea sa de Îngeri Vindecători, să aibă grijă de robii Tăi, iar noi văzând purtarea Ta de
grijă, mulţumindu-Ţi Doamne, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

1
Icos 4
Din timpurile de demult Dumnezeu a avut grijă de oameni, învăţându-i să postească, să nu
mai păcătuiască şi să se roage mult, ca să nu se mai înbolnăvească. Domnul Iisus Hristos a venit pe
Pământ, a propăvăduit Cuvântul Divin, a proorocit şi pe mulţi i-a tămăduit. Noi cei de acum,
mulţumindu-Ţi pentru toate, Te rugăm, Doamne, aşa:
Iisuse, prin Arhanghelul Tău tămăduitor, tămăduieşte-ne Doamne şi pe noi;
Iisuse, prin lucrarea Îngerilor vindecători, vindecă-ne Doamne şi pe noi;
Iisuse, prin Îngerii Tăi, pară de foc, arde Doamne şi păcatele noastre;
Iisuse, prin Îngerii Tăi de lumină, spulberă Doamne, tot întunericul din noi;
Iisuse, prin Sfinţii Tăi Îngeri călăuzeşte-ne şi ajută-ne Doamne, după Mare Mila Ta;
Iisuse, Dumnezeule Vindecător, nu ne lăsa Doamne, pradă bolilor grele;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 5
Proorocii au primit darul tămăduirilor şi al învierii morţilor, datorită vieţii lor curate. Noi, cei
vrednici de milă, cu credinţă şi cu dragoste să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea Preasfântă şi Preabinecuvântată, a dat tuturor
daruri din belşug, iar noi bolnavi şi plini de patimi, dorind curăţire şi vindecare spunem din suflet aşa:
Iisuse, eşti pentru noi Darul Cel Sfânt al Tatălui Ceresc;
Iisuse, ne-ai fost dat nouă ca Dar Divin cu Duh Sfânt;
Iisuse, Doctorul Cel Mare, priveşte şi spre noi cei bolnavi;
Iisuse, Medic Sfânt, tămăduieşte-ne pe noi, cei cu boli grele;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu Cel Bogat în Daruri, nu ne lăsa lipsiţi de sănătate;
Iisuse, Dumnezeule Milostiv, scoală-ne şi pe noi din patul suferinţelor;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 6
Sfinţii Apostoli au primit mari daruri la coborârea Sfântului Duh, printre care şi darul
tămăduirilor tuturor bolilor, iar noi, sperând să ne însănătoşim, ne rugăm şi din inimă Îi cântăm Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Umbra Sfântului Petru era tămăduitoare. Creştinii de atunci îi puneau pe jos pe cei bolnavi,
pentru ca venind Marele Apostol, care nu putea să-i atingă pe toţi, să-i poată vindeca totuşi pe cei
credincioşi, care doreau tămăduiri; şi noi să spunem cu smerenie aşa:
Iisuse, Învaţătorul Sfântului Petru, învaţă-ne să nu ne mai îmbolnăvim;
Iisuse, Tămăduitorul soacrei Sfântului Petru, tămăduieşte şi rudele noastre;
Iisuse, Care ai vindecat sluga sutaşului fără să o atingi, aşa vindecă-ne şi pe noi;
Iisuse, Care i-ai vindecat pe cei zece leproşi, vindecă-ne şi pe noi de lepra sufletească;
Iisuse, Vindecătorul celor de la Siloam, nu ne lăsa pe noi în boală şi în suferinţă;
Iisuse, Vindecătorul orbilor, epilepticilor, leproşilor, îndură-Te şi de noi, păcătoşii;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 7
Sfinţii Părinţi împreună cu Sfântul diacon Ştefan, au avut şi ei mari daruri de la Domnul Iisus
Hristos, deoarece făceau mari minuni şi semne în popor. Acum rugându-ne de vindecare, cu bucurie
să-I cântam Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Evreii, porniţi cu ură împotriva Domnului Iisus Hristos şi a ucenicilor Săi, l-au omorât cu
pietre pe Sfântul Ştefan. Auzind acestea cu credinţă şi cu evlavie ne rugăm Doamne:
Iisuse, Apărătorul Sfinţilor Apostoli, apără-ne şi pe noi de toate relele;
Iisuse, Cel care ai dat cununa întâiului Mucenic Ştefan, dă-ne şi nouă sănătate, Doamne;
Iisuse, Cel care ai Sfinţit moaştele Sfinţilor, sfinţeşte-ne şi pe noi;
Iisuse, Bucuria tuturor, bucură-ne şi pe noi alinându-ne suferinţele;
Iisuse, Lumină Tămăduitoare, tămăduieşte copiii, rudele şi prietenii noştri;

2
Iisuse, Dumnezeule Preabun, ocroteşte Pământul de boli şi de tot ce este rău;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 8
Saul, pornindu-se împotriva bisericii creştine, în drum spre Damasc, a fost doborât de pe cal
de Puterea Domnului Iisus şi orbind, el a fost tămăduit de creştinul Anania. Cu dragoste sfântă să-I
cântăm Celui Atotputernic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Saul cel de temut, a devenit Apostol Sfânt, cu numele Pavel şi lepădându-se de păcatul prigonirii
după ce a fost tămăduit, a primit mari daruri Dumnezeieşti, devenind Apostolul neamurilor. Cu
smerenie să spunem aşa:
Iisuse, Cel care l-ai oprit pe Saul de la rău, opreşte-i pe toţi răii;
Iisuse, Cel care l-ai tămăduit pe Pavel, tămăduieşte-i pe toţi bolnavii;
Iisuse, Cel Atotputernic vindecă-i pe cei care Te iubesc, Te urmează şi împlinesc Voia Ta;
Iisuse, Cel care ai luat răstignire pentru păcatele lumii, mântuieşte-ne precum ştii;
Iisuse, Cel Îndurător, iartă-ne Doamne şi îndură-te şi de suferinţele noastre;
Iisuse, Cel Darnic şi Bun, dă-ne daruri de mântuire a sufletelor;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 9
Preasfânta Fecioară Maria a plâns văzându-Te pe cruce, dar Tu luând Dar Mare de la Tatăl
Ceresc, ai rupt porţile iadului şi i-ai scos pe cei care zăceau în întuneric. Pentru aceasta Doamne,
slăvindu-Te şi mulţumindu-Ţi, cu recunoştinţă şi cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Preacurata Maică a Ta, Preasfânta Fecioară Maria, a primit darul de a propăvădui şi de a face
minuni, vindecându-i pe toţi cei care aleargă la Dânsa, cu nădejde şi cu dragoste.
Iisuse, Fiul Sfintei Fecioare, dăruieşte vindecare mamelor şi pruncilor;
Iisuse, dăruieşte vindecare celor evlavioşi, care se roagă pentru asta;
Iisuse, dăruieşte vindecare celor bătrâni, bolnavi şi neajutoraţi;
Iisuse, dăruieşte vindecare celor sărmani, necăjiţi şi fără ajutor;
Iisuse, dăruieşte vindecare slujitorilor Tăi credincioşi, iertători, smeriţi şi milostivi;
Iisuse, dăruieşte vindecare celor cărora aceasta le este de folos;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 10
Daruri mari ai dat Doamne Iisuse Hristoase şi Sfinţilor Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi
Ioan, care au scris, au propăvăduit şi au tămăduit bolnavii acelor vremuri. Smerindu-ne, cu dragoste
Îţi cântăm Doamne, din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Dumnezeule Preasfânt învaţă-ne să trăim permanent în prezenţa Ta, urmând Voia Ta, având
încredere deplină în Tine. Învaţă-ne să Te cunoaştem şi să Te iubim. Aprinde în inimile noastre Focul
Iubirii Tale purificatoare. Doamne Iisuse, ca să ne vindecăm de boli, cu credinţă Te rugăm aşa:
Iisuse, Lumină care fericeşti sufletele, învaţă-ne să fim milostivi şi să nu omitem faptele bune;
Iisuse, Dumnezeule Atotbun, dăruieşte-ne darul de a fi buni şi duioşi, smeriţi şi modeşti;
Iisuse, Visterie abundentă de Har, învaţă-ne să înţelegem valoarea suferinţelor;
Iisuse, Învăţătorule Bun, învaţă-ne să ne purtăm corect şi cu înţelepciune cu semenii noştri;
Iisuse, Prieten Drag al sufletelor, învaţă-ne să nu judecăm şi să nu ne amintim răul făcut nouă;
Iisuse, Foc Arzător de Iubire, învaţă-ne să trăim viaţa cu înţelepciune, răbdare şi iubire sfântă;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 11
Sfinţii Apostoli şi Toţi Sfinţii au primit daruri din plin pentru smerenia, pentru credinţa,
pentru iubirea lor sfântă şi pentru faptele lor bune. Mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru toate, să-I
cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

3
Icos 11
Având daruri mari de la Domnul Iisus Hristos, Sfinţii tămăduiau bolnavii şi pe mulţi îi întorceau
pe calea cea bună a creştinismului. Noi fiind mult păcătoşi ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi
mântuirea sufletelor noastre, pentru alungarea răului din noi şi pentru sănătate:
Iisuse, Te rugăm dăruieşte-ne sănătate, Dumnezeule Prealuminat;
Iisuse, Te rugăm milostiveşte-Te de noi păcătoşii, Dumnezeule Preamilostiv;
Iisuse, Te rugăm curăţeşte tot răul din noi, Dumnezeule Preaputernic;
Iisuse, Te rugăm dăruieşte-ne hăinuţe albe, curate şi luminoase pentru suflete noastre;
Iisuse, Te rugăm dăruieşte-ne trupuri sănătoase şi minte ageră ca să-i putem ajuta pe cei slabi;
Iisuse, Te rugăm dăruieşte-ne tărie sufletească şi smerenie, ca să ne curăţim de păcate;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 12
Sfinţii, Mucenicii, Cuvioşii, Pustnicii, slujitorii neabătuţi ai Sfintei Evanghelii, toţi cei care au
împlinit Cuvântul Lui Dumnezeu au primit mari daruri Dumnezeieşti şi smerindu-se cu mulţumire I-
au cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Toţi Sfinţii au luat mari daruri lucrând cele sfinte, propăvăduind, scriind, tămăduind şi pe
Domnul Iisus slăvindu-L şi lăudându-L. Cugetând la toate acestea să spunem aşa:
Iisuse, Iubitorule Preasfânt, înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne cu Darurile Tale Sfinte;
Iisuse, darul drepţilor, al credincioşilor şi al binevoitorilor dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul smeriţilor, al milostivilor şi al răbdătorilor dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul iubitorilor şi al ascultătorilor de Dumnezeu dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul postitorilor şi al rugătorilor cu inima fierbinte dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul împlinitorilor Cuvântului Lui Dumnezeu, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 13 (de 3ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Dumnezeule Darnic, Preaminunat, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Care pe mulţi i-ai tămăduit,
i-ai ocrotit, dăruindu-le învăţătura sfântă, precum şi multe alte daruri sfinte, dă-ne şi nouă un strop
din Harul Tău Cel Sfânt, aşa cum ai dat Sfinţilor, care Te-au ascultat. Tămăduieşte-ne, smereşte-ne,
îndreaptă-ne pe calea cea bună şi dă-ne daruri de mântuire a sufletelor ca să-Ţi cântăm cu drag:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 1
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit din înălţimile Cerurilor pentru noi
păcătoşii şi nevrednicii, să ne dăruieşti viaţa veşnică. Mulţumindu-Ţi din inimile noastre smerite,
Doamne Te rugăm:
Iisuse, Dumnezeul nostru, curăţeşte-ne şi tămăduieşte-ne pe noi;
Iisuse, vindecă-ne pe noi şi dăruieşte-ne pace sufletească;
Iisuse, împodobeşte-ne cu Razele Harului Tău Dumnezeiesc;
Iisuse, tămăduieşte-ne de toate bolile care ne amărăsc viaţa;
Iisuse, alungă de la noi răul, ispitirile şi norii păcatelor;
Iisuse, Te rugăm nu ne lăsa pe noi în boală şi în suferinţă;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!
Condac 1
Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul tuturor celor care aleargă la Tine eşti Doamne. Pe Tine Te
lăudăm, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi robii Tăi şi ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne
izbăveşti de bolile noastre sufleteşti şi trupeşti: Iisuse Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne şi smereşte-ne
pe noi păcătoşii, care cu umilinţă ne pocăim!

Rugăciune către Domnul Iisus pentru tămăduire


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Lumii, Te rugăm tămăduieşte-ne
de toate bolile sufletului, ale minţii şi ale trupului, miluieşte-ne, smereşte-ne şi ajută-ne pe noi să
facem Voia Ta. Îndrumă-ne pe calea cea bună, aşa cum i-ai îndrumat pe toţi Sfinţii din toate

4
veacurile. Doamne Iisuse milostiveşte-Te spre noi, robii Tăi (numele) şi dă-ne tămăduire şi tot ce
este de folos sufletelor, spiritelor, minţilor şi trupurilor noastre, pentru ca lucrând bine şi cu spor să
ajungem cu toţii în Împărăţia Cerurilor şi să trăim în veşnicie alături de Tine. Îţi mulţumim Doamne
Dumnezeule pentru vindecare, pentru ajutor în toate şi pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi
neştiute de noi, văzute şi nevăzute, care în fiecare clipă se revarsă asupra vieţii pe Pământ! Slavă Ţie
Doamne, Slavă Ţie! Amin!

S-ar putea să vă placă și