Sunteți pe pagina 1din 43

APLICATII - STAGIU AN II - SEMESTRU 2 2014

Balan Iulia

Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului profesional in legatura cu urmatoarele


aspecte:

1. Studiul de la caz privind constituirea si majorarea capitalului


social.
SC Alfa SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital
subscris de 40.000 lei divizat in 4.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte
sociala. In momentul infiintarii societatii, s-a depus la banca contravaloarea a 900 parti sociale
si s-au adus aporturi in natura sub forma unui teren eveluat la suma de 31.000 lei, pentru care
s-au acordat 3.500 parti sociale. Actionarul unic al societatii hotaraste majorarea capitalului
social prin emisiunea unui pachet de 600 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei/parte
sociala, care se vor achita in numerar.

Subscrierea capitalului social conform actelor constitutive :


456

Decontari cu actionarii privind capitalul

1011

40.000 lei

Capital subscris nevarsat

Varsarea capitalului :
%

456

40.0000 lei

Decontari cu actionarii privind capitalul


5121

9.000 lei

Conturi la banci in lei


211

31.000 lei

Terenuri

Trecerea capitalului subscris nevarsat la capitalul subscris varsat :


1011

Capital subscris nevarsat

1012
Capital subscris varsat

Subscrierea partilor sociale (600 x 10 = 6.000 lei ):

40.000 lei

456

1011

Decontari cu actionarii privind capitalul

Capital subscris nevarsat

Efectuarea varsamintelor de catre actionar:


5311

Casa in lei

6.000 lei

456

6.000 lei

Decontari cu actionarii privind capitalul

Trecerea capitalului subscris nevarsat:


1011

Capital subscris nevarsat

1012

6.000 lei

Capital subscris varsat

2. Studiul de caz privind diminuarea capitalului social.


Asociatul unic al SC Beta SRL hotaraste diminuarea capitalului social cu 15.000 lei in
vederea acoperirii unei pierderi rezultate din exercitiile precedente. Diminuarea capitalului social
se va face prin rascumpararea de parti sociale, care ulterior vor fi anulate, astfel: 1.000 parti
sociale cu pretul de 1,5 lei/bucata., valoare nominala fiind de 2 lei.

Diminuarea capitalului social:


1012

117

Capital subscris varsat

Rezultat reportat

Rascumpararea partilor sociale:


502

Actiuni proprii

15.000 lei

5121

1.500 lei

Conturi la banci in lei

Anularea partilor sociale rascumparate:


1012

2.000 lei

502

1.500 lei

Capital subscris varsat

Actiuni proprii
768
Alte venituri financiare

500 lei

3. Studiul de caz privind evaluarea capitalului


Se cunosc urmatoarele date despre societatea Alfa SRL :
Imobilizari corporale = 2.500 lei
Stocuri = 400 lei

= TOTAL ACTIVE = 4.600 lei

Creante = 200 lei


Disponibilitati = 1.500 lei

Capital social = 2.500 lei


Rezerve = 500 lei

= TOTAL PASIVE = 4.600 lei

Profit = 1.000 lei


Furnizori = 300 lei
Credite bancare = 300 lei

Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera = Activul net contabil/ Numarul de titluri
Activul net contabil (ANC) = Activul real Datorii = 4.600 600 = 4.000 lei
Valoarea nominala = 2.500 : 1.000 = 2,5 lei
Valoarea contabila = 4.000/1.000 = 4 lei.

4. Studiul de caz privind amortizarea capitalului social.


O societate comerciala decide sa amortizeze 10% din capitalul social in valoare de 10.000
lei, astfel avand profit de 600 lei si rezerve de 400 lei.

Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata:


1012

Capital subscris varsat

456
Decontari cu actionarii privind capitalul

1.000 lei

Afectarea rezervelor la amortizare; + profitul :

106

Rezerve
117

1012.1

600 lei

Capital amortizat

Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat:


1012

Capital subscris varsat

400 lei

Capital amortizat

Rezultat reportat

1012.1

1012.1

9.000 lei

Capital amortizat

Rambursarea efectiva a actiunilor:


456

Decontari cu actionarii privind capitalul

5121

1.000 lei

Conturi in lei la banci

5. Studiul de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si


primele de capital
A) Rezervele:
Rezervele, structural se impart in :
Rezerve legale;
Rezerve pentru actiuni proprii:
Rezerve statutare:
Alte rezerve.
a) rezervele legale studiu de caz
SC Gama SRL detine un capital social de 15.000 lei si rezerve legale de 750 lei,
constituite anterior. Profitul inregistrat in anul precedent a fost de 12.000 lei.

Profitul contabil = 12.000 lei


20% x capital social = 20% x 15.000 = 3.000 lei
Rezerva legala deductibila = 5% x 12.000 lei = 600 lei
Rezerva legala totala = 750 + 600 = 1.350 lei

Repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:

129

1061

Repartizarea profitului

600 lei

Rezerve legale

b) rezervele pentru actiuni proprii studiu de caz


Asociatul unic al societatii SC Gama SRL hotaraste rascumpararea a 600 parti sociale,
dobandirea acestora facandu-se cu plata in numerar, la pretul de 2 lei/parte sociala. Sursa
de procurare a partilor sociale este profitul distribuibilor asociatilor. In exercitiul urmator,
partile sociale se revand in numerar la pretul de 2,5 lei/parte sociala.

Rascumpararea in numerar a partilor sociale :


600 parti sociale x 2 lei/parte sociala = 1.200 lei

109

5311

Actiuni proprii

Casa in lei

Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent:

129

1062

Repartizarea profitului

1.200 lei

1.200 lei

Rezerve pentru actiuni proprii

Vanzarea in numerar a partilor sociale:

5311

Casa in lei

1.500 lei

109

1.200 lei

Actiuni proprii
7642

300 lei

Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

Disponibilitatea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la


rezultatul reportat:

1062

117

1.200 lei

Rezerve pentru actiuni proprii

Rezultat reportat

c) rezervele statutare studiu de caz


1. Se constituie din profitul net al exercitiului al exercitiului curent rezerve statutare in
suma de 100 lei :
129

1063

Repartizarea profitului

100 lei

Rezerve statutare sau contractuale

2. Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 100 lei:


117

1063

Rezultatul reportat

100 lei

Rezerve statutare sau contractuale

3. Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent
in suma de 500 lei:
1063

Rezerve statutare sau contractuale

121

121 lei

Profit sau pierdere

c) alte rezerve studiu de caz:


1. 129

Repartizarea profitului
2. 117

1068

100 lei

Alte rezerve
=

Rezultatul reportat

1068

100 lei

Alte rezerve

3. Se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve de 1.000 lei:


1068

Alte reserve

1012

1.000 lei

Capital subscris varsat

B) Rezervele din reevaluare:


Pe parcursul functionarii unei linii de fabricatie cu valoarea contabilia de intrare de
120.000 lei, amortizata liniar cu durata de viata utila de 15 ani, au loc reeevaluari dupa cum
urmeaza: reevaluarea activului dupa 2 ani, valoarea justa stabilita fiind de 124.800 lei; a doua

reevaluare a activului se realizeaza dupa 3 ani de la ultima reevaluare, valoarea justa fiind de
90.000 lei; a treia reevaluarea se efectueaza dupa 1 an de la ultima, valoarea justa fiind de
84.240 lei. Dupa ultima reevaluare, mijlocul fix se vinde la pretul de 100.000 lei.
Reevaluare prin cresterea valorii brute:
I) Prima reevaluare :
Valoarea bruta = 120.000 lei
Amortizarea anuala = 120.000 lei / 15 ani = 8.000 lei
Amortizarea cumulata pe 2 ani = 8.000 x 2 = 16.000 lei
Valoarea neta contabila = 120.000 lei 16.000 = 104.000 lei
Valoarea justa = 124.8000 lei
Valoarea justa > Valoarea neta contabila => crestere de valoare = 20.800 lei

Inregistrarea contabila :

2813

Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport


2131

Echipamente tehnologice

2131

16.000 lei

Echipamente tehnologice
105

20.800 lei

Rezerve din reevaluare

Recalculare amortizare:
Valoarea reevaluata = 124.800 lei
Durata de utilizare ramasa = 15 ani 2 ani = 13 ani
Amortizare anuala = 124.800 lei / 13 ani = 9.600 lei

Inregistrarea contabila in al treilea an:

6811
Cheltuieli de exploatare privind

2813

9.600 lei

Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport

amortizarea imobilizarilor
Transferul surplusului din reevaluare in rezultatul reportat : 120.00 lei/ 15 ani = 8.000 lei
Diferenta dintre valoarea amortizata calculate la valoarea reevaluata si cea calculata la
cost istoric: 9.600 lei 8.000 lei = 1.600 lei

105
Rezerve din reevaluare

1065

1.600 lei

Rezerve reprezentand surplusul realizat


din rezervele din reevaluare

II) A doua reevaluare dupa 3 ani de la prima reevaluare:


Valoarea bruta = 124.800 lei
Amortizarea anuala (calculata anterior) = 9.600 lei
Amortizarea cumulata pe 3 ani = 9.600 x 3 ani = 28.800 lei
Valoarea neta contabila = 124.800 28.800 = 90.000 lei
Valoarea justa < Valoarea neta contabila => depreciere de valoare = 6.000 lei

Inregistrarea contabila :

2813

Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport


105

Rezerve din reevaluare

2131

28.800 lei

Echipamente tehnologice
2131

6.000

Echipamente tehnologice

Recalculare amortizare:
Valoarea reevaluata = 90.000 lei
Durata de utilizare ramasa = 13 3 = 10 ani
Amortizare anuala = 90.000/10 = 9.000 lei

III) A treia reevaluare dupa 1 an de la ultima:


Valoarea bruta = 90.000 lei
Amortizarea anuala (calculata anterior) = 9.000 lei
Valoarea neta contabila = 90.000 9.000 = 81.000 lei
Valoare justa = 52.650 lei
Valoarea justa < Valoarea neta contabila => depreciere de valoare = 28.350 lei
Total descrestere 28.350, din care reducere rezerva 14.800 lei => depreciere = 13.350 lei

Inregistrarea contabila :

2813

2131

Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport


105

Echipamente tehnologice
2131

Rezerve din reevaluare

9.000 lei

6.000

Echipamente tehnologice

6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile

2131

13.350 lei

Echipamente tehnologice

pentru deprecierea imobilizarilor


Recalculare amortizare:
Valoarea reevaluata = 52.650 lei
Durata de utilizare ramasa = 10 1 = 9 ani
Amortizare anuala = 52.650/9 = 5.850 lei

IV) A patra reevaluare efectuata la un 1 an de la ultima:


Valoarea bruta = 52.650 lei
Amortizarea anuala =5.850 lei
Valoarea neta contabila = 52.650 5.850 = 46.800 leilei
Valoare justa = 84.240 lei
Valoarea justa > Valoarea neta contabila => crestere de valoare = 37.440 lei
37.440 13.550 = 23.890 lei

Inregistrarea contabila :

2813

2131

Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport


2131

Echipamente tehnologice
2131

5.850 lei

Echipamente tehnologice
105

23.890 lei

Rezerve din reevaluare


=

7813

13.350 lei

Echipamente tehnologice

Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

Recalculare amortizare:
Valoarea reevaluata = 84.240 lei
Durata de utilizare ramasa = 9 1 = 8 ani
Amortizare anuala = 84.240/8 = 10.530 lei lei

V) Inregistrarea vanzarii mijlocului fix:


a) pentru pretul de vanzare:
461

Debitori diversi

7583

100.000 lei

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix vandut:


%

2813

2131
Echipamente tehnologice

84.240 lei
10.530 lei

Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport


6583

73.710

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

C) Primele de capital:
Cu ocazia subscrierii aporturilor, valoarea la pret de emisiune este de 12.000 lei, iar
valoarea nominala a actiunilor subscrise de 10.000 lei. Primele de emisiune constituite au
urmatoarea destinatie: 600 lei pentru acoperirea cheltuielilor de constituire, 400 lei pentru
constituirea de reserve si 1.000 lei pentru cresterea de capital social.

Constituirea capitalului social si a primelor de capital:

456

Decontari cu actionarii/asociatii
privind capitalul

12.000 lei

104

2.000 lei

Prime de capital

1011

10.000

Capital subscris nevarsat

Utilizarea primelor pentru acoperirea cheltuielilor de constituire:

104

201

Prime de capital

600 lei

Cheluieli de constituire

Incorporarea primelor de capital in capitalul social si in rezervele intreprinderii:

104

Prime de capital

1.400 lei

1012

1.000 lei

Capital subscris varsat


1061

400 lei

Rezerve legale

6. Studiul de caz privind rezultatul exercitiului.


Se cunosc urmatoarele date despre SC Cris SRL:
Venituri din prestarea de servicii : 800.000 lei
Venituri din despagubiri:40.000 lei
Venituri din dobanzi: 5.000 lei
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti: 350.000 lei
Cheltuieli cu personalul: 140.000 lei
Cheltuieli cu utilitatile: 1.200 lei
Cheltuieli cu dobanzile: 7.600 lei
Cheltuieli cu sponsorizari: 2.000 lei
Cheltuieli cu protocolul: 4.500 lei
Venituri totale = 40.000 + 5.000 + 800.000 = 845.000 lei
Cheltuieli totale = 350.000 + 140.000 + 1.200 + 7.600 + 2.000 + 4.500 = 516.100 lei

lei

Venituri neimpozabile = 40.000 lei


Cheltuieli nedeductibile = 2.000 lei
2% x (Venituri totale impozabile cheltuieli totale ( cheltuieli cu protocolul + cheltuielil
cu impozitul pe profit )) = 2% x (805.000 516.000 4.500 ) = 2% x 284.000
= 5.688 lei (> 4.500 )
Profit impozabil = Venituri totale Cheltuieli totale Venituri neimpozabile + Cheltuieli
nedeductibile = 845.000 516.100 40.000 + 2.000 = 290.900 lei
Impozit = 16% x 290.900 = 46.544 lei
Profit net contabil = 845.000 516.100 46.544 = 282.356 lei

Inchiderea conturilor de venituri:


%

704

121

845.000 lei

Profit sau pierdere

800.000 lei

Venituri din lucrari executate si servicii prestate


7581

4.000 lei

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati


766

5.000 lei

Venituri din dobanzi

Inchiderea conturilor de cheltuieli:


121

Profit sau pierdere

516.100 lei

628

350.000 lei

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti


641

140.000 lei

Cheltuieli cu salariile personalului


605

12.000 lei

Cheltuieli privind energia si apa


666
Cheltuieli privind dobanzile

7.600 lei

6582

2.000 lei

Donatii si subventii acordate


623

4.500 lei

Cheltuieli cu protocolul

Inregistrarea impozitului pe profit:


691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

441

46.544 lei

Impozitul pe profit/venit

Inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit:


121

Profit sau pierdere

691

46.544 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit

7. Studiul de caz privind rezultatul reportat.


La data de 31.12.N, asociatii societatii Beta SRL hotarasc ca profitul net sa fie repartizat
ulterior. In luna aprilie N+1, se hotaraste acordarea de dividende in suma bruta de 20.000 lei.

Reportarea rezultatului la 31.12.N:


121

Profit sau pierdere

Rezultatul reportat

457

Rezultatul reportat

20.000 LEI

Dividende de plata

Inregistrarea impozitului afferent dividendelor acordate:


457

Dividende de plata

282.356 lei

Inregistrarea acordarii de dividende in N+1:


117

117

441

3.200 lei

Impozitul pe profit/ venit

Efectuarea platii de dividende:


457

Dividende de plata

5121
Conturi la banci in lei

16.800 lei

8. Studiul de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri


proprii.
Asociatul unic al SC Gama SRL hotaraste rascumpararea a 200 parti sociale, la pretul
de 150lei/actiune. Valoarea nominala a actiunilor este de 100 lei. Dupa rascumpararea,
actiunile se vor anula.

Rascumparare actiuni proprii:


109

Actiuni proprii

5121

30.000 lei

Conturi la banci in lei

Anularea actiunilor proprii rascumparate:


%

109

1012

Actiuni proprii

30.000 lei
20.000 lei

Capital subscris varsat


668

10.000 lei

Alte cheltuieli financiare

9. Studiul de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli


Exemplu privind provizioanele pentru litigii:
Se creeaza un litigiu in valoare de 10.000 lei. In exercitiul N s-a creat litigiul, iar in anul
N+1 s-a solutionat, intreprinderea fiind obligata la plata daune interese.
Ex. N

Constituirea provizionului pentru litigii:

6812

1511

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

10.000 lei

Provizioane pentru litigii

In N+1, plata de daune interese la suma de 10.000 lei:

6581
Despagubiri, amenzi si penalitati

512
Conturi curente la banci

10.000 lei

Reluarea (diminuarea provizionului) la venituri:

1511

7812

Provizioane pentru litigii

10.000 lei

Venituri din provizioane

10. Studiul de caz privind


obligatiuni.

imprumuturile din emisiuni de

Intreprinderea TITAN SA emite la 01.01.N 500 de obligatiuni, dobanda 15%, valoarea


nominala 100 lei, pretul de emisiune 90 lei, durata de rambursare 2 ani.

Subscrierea imprumutului sub forma obligatiunilor emise si distribuite:


%

161

50.000 lei

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni


461

45.000 lei

Debitori diversi
169

5.000 lei

Prime privind rambursarea obligatiunilor

Varsarea sumelor datorate care au subscris:


5121

461

Conturi la banci in lei

Debitori diversi

Plata anuala a dobanzilor:


666

Cheltuieli privind dobanzile

45.000 lei

5121

7.500 lei

Conturi la banci in lei

Inregistrarea amortizarii primei privind rambursarea obligatiunilor la sfarsitul fiecarui


an:
6868

Cheltuieli financiare privind amortizarea


primelor de rambursare a obligatiunilor

169

2.500 lei

Prime privind rambursarea obligatiunilor

Rambursarea la scadenta:
161

5121

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

50.000 lei

Conturi la banci in lei

11. Studiul de caz privind creditele bancare pe termen mediu si


lung.
O firma primeste in contul de disponibil un credit bancar in suma de 100.000 lei.
Rambursarea imprumutului se face incepand cu luna a X-a de la contractare si pana in luna a
XIV-a, in transe egale. Dobanda anuala este de 40% si se plateste concomitent cu plata celor 5
transe prin care se asigura rambursarea imprumutului. Dobanda se inregistreaza lunar.
Dobanda datorata pentru luna 1 (D) = (Suma imprumutata (Si), rata dobanzii 1/12)
= 100.000 40% 1/12 = 3.333 lei
Dobanda este aceeasi pana in luna 10, inregistrarea dobanzii se efectueaza pana in
luna a 10-a, inclusiv.
Dobanda datorata pentru luna 11 Dobanda = Imprumutul ramas 40% 1/12 =
= 80.000 40% 1/12 = 2.667 (lei).
Dobanda datorata pentru luna 12 Dobanda = 60.000 40% 1/12 = 2.000 lei
Dobanda datorata pentru luna 13 Dobanda = 40.000 40% 1/12 = 1.333 lei
Dobanda datorata pentru luna 14 Dobanda = 20.000 40% 1/12 =

667 lei

a) Inregistrarea primiri imprumutului


5121

Conturi la banci in lei

1621

100.000 lei

Credite bancare pe termen lung

b) Inregistrarea dobanzii datorate aferente lunii 1. (x10)


666

1682

3.333 lei

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe


termen lung

c) In luna 10, rambursarea primei parti a imprumutului:


1621

5121
=

Credite bancare pe termen lung

Conturi la banci in lei

20.000 lei

d) Plata dobanzii.
1682

5121
creditelor =

Dobanzi aferente
bancare pe termen lung

Conturi la banci in lei

33.330 lei

e) In luna a 11-a se ramburseaza a doua parte a imprumutului:


1621

Credite bancare pe termen lung

5121

20.000 lei

Conturi la banci in lei

f) Inregistrarea si plata dobanzii


1682

666

Dobanzi aferente creditelor bancare pe 2.667 lei


termen lung

Cheltuieli privind dobanzile


1682

5121

Dobanzi aferente creditelor =


bancare pe termen lung

Conturi la banci in lei

2.667 lei

g) In luna a 12-a se ramburseaza cea de-a treia parte a imprumutului primit


1621

5121
=

Credite bancare pe termen lung

Conturi la banci in lei

20.000 lei

h) Inregistrarea si plata dobanzii


666

1682

2.000 lei

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe


termen lung

1682
Dobanzi aferente creditelor
bancare pe termen lung

5121

2.000 lei

Conturi la banci in lei

i) In luna a 13-a se ramburseaza a patra parte a imprumutului primit


1621

5121

Credite bancare pe termen lung

20.000 lei

Conturi la banci in lei

j) Inregistrarea si plata dobanzii


666

1682
=

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe


termen lung

1682
Dobanzi aferente creditelor
bancare pe termen lung

1.333 lei

5121
=

Conturi la banci in lei

1.333 lei

k) In luna a 14-a, rambursarea celei de-a cincia parti a imprumutului


1621

5121

Credite bancare pe termen lung

Conturi la banci in lei

20.000

l) Inregistrarea si plata dobanzii


1682

666
Cheltuieli privind dobanzile

1682
Dobanzi aferente creditelor
bancare pe termen lung

Dobanzi aferente creditelor bancare pe


termen lung
5121
Conturi la banci in lei

667 lei

12. Studiul de caz privind contractele de leasing financiar.


O firma incheie un contract de leasing financiar cu urmatoarele caracteristici:

durata contractului 3 ani;


durata de viata economica este estimata la 5 ani;

data inceperii contractului 1 ianuarie 2008;

obiectul contractului: utilaj;

valoarea justa a utilajului 31.577 lei;

sunt prevazute un avans de 4.000 lei si 3 redevente anuale de 10.000 lei fiecare,
achitabile in ultima zi a anului;

optiunea de cumparare se exercita la sfarsitul celui de al treilea an iar valoarea ei este


de 2.000 lei;

valoarea reziduala este estimata la 5.000 lei;

rata dobanzii utilizata in actualizarea platilor minimale si in descompunerea chiriilor este


rata implicita a contractului de 12%.
La 01.01.2008 se inregistreaza:

a) primirea bunului in leasing financiar:


2131
Echipamente tehnologice

167

29.442

Alte imprumuturi si datorii asimilate

Bunul se primeste in leasing la cea mai mica valoare dintre valoarea justa si valoarea
actualizata a platilor minimale.
Valoarea justa = 31.577 lei;
Platile minimale includ:
avansul = 4.000 lei;
(+)3 chirii x 10.000 = 30.000 lei;
(+)pretul de optiune = 2.000 lei.

(=)Plati minimale = 36.000 lei


Platile minimale se actualiaza utilizand rata implicita a contractului de 12 %:

Valoarea actualizata a platilor minimale = 4.000 + 10.000/(1+0,12) 1 + 10.000/(1+0,12)2


10.000/(1+0,12)3 + 2.000/(1+0,12)3 = 29.442 lei

Rata implicita este acea rata pentru care valoarea justa este egala cu valoarea
actualizata a platilor minimale la care se adauga valoarea actualizata a valorii reziduale
negarantate. Altfel spus, rata implicita este rata la care valoarea creditului primit de la locator
este egal cu valoarea actualizata a platilor care se fac in numele contractului.
Rata de 12 % a rezultat din urmatoarea ecuatie unde i este rata cautata:
31.577 3.000/(1+i)3 = 4.000 + 10.000/(1+i)1+10.000/(1+i)2+ 10.000/(1+i)3+ 2.000/(1+i)3
b) Plata avansului:
167

5121

Alte imprumuturi si datorii asimilate

Conturi la banci in lei

4.000

La 31.12.2008 se achita prima chirie:


Chiria platita anual este de 10.000 lei. Ea trebuie descompusa in partea de rambursare
de datorie si partea de dobanda. Descompunerea se realizeaza in tabloul de rambursare a
datoriei.
Tablou de rambursare a datoriei
Data

Flux

Dobanda

0
1.01.2008
1.01.2008
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2010
Total

1
4.000
10.000
10.000
10.000
2.000
36.000

2 = 4 x 12%
3.053
2.219
1.286
6.558

Inregistrarea facturilor pentru rata scadenta:

Rambursarea de
datorie
3=1-2
4.000
6.947
7.781
8.714
2000
29.442

Soldul datoriei
4=4 anterior-3
29.442
25.442
18.495
10.714
2.000
0
X

404
%

Furnizori de imobilizari

167

11.667

6.947

Alte imprumuturi si datorii asimilate


666
3.053

Cheltuieli privind dobanzile


4426

1.667

TVA deductibila

Plata facturii de leasing:


404

5121
=

Furnizori de imobilizari

11.667 lei

Conturi la banci in lei

13. Studiul de caz privind leasingul operational.


O firma a incheiat un contract de leasing operational avand ca obiect un mijloc de
transport, pe o perioada de 1 an. Rata lunara de leasing este de 3.000 de lei fara TVA.

Inregistrarea facturii lunare primite de la locator:

612

401

3.720 lei

Furnizori

3.000

Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si chiriile
4426
TVA deductibil

Inregistrarea platii facturii:

720

401

5121

Furnizori

3.720 lei

Conturi la banci in lei

14. Studiul de caz privind cheltuielile de dezvoltare:


O firma realizeaza cu forte proprii un proiect de inginerie tehnologica, efectuandu-se in
acest scop urmatoarele cheltuieli in prima luna: cheltuieli cu materialele consumabile: 15.000
lei; cheltuieli cu salariile: 10.000 lei. (Pentru simplificare se va face abstractie de cheltuielile cu
asigurarile sociale.) In a doua luna, cand se finalizeaza lucrarile, se mai inregistreaza consumul
de materiale in valoare de 5.000 lei. Amortizarea proiectului se face in 2 ani. Sa se inregistreze
in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a cheltuielilor de cercetare si
scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate.
a) Consumul de materiale consumabile in prima luna:
602

302

Cheltuieli cu materialele consumabil

Materiale consumabile

15.000

b) Cheltuieli cu salariile brute


641

Cheltuieli cu salariile personalului

421

10.000

Personal salarii datorate

c) Inregistrarea productiei in curs in prima luna


233
Imobilizari
executie

necorporale

721
in

curs

de =

Venituri
din
productia
imobilizari necorporale

de 25.000

d) Consumul de materiale in luna a doua


602

Cheltuieli cu materialele consumabil

302

5.000

Materiale consumabile

e) Finalizarea lucrarilor de dezvoltare


203

30.000

Cheltuieli de dezvoltare
721
Venituri
din
productia
imobilizari necorporale
233

de 5.000

Imobilizari necorporale in curs de 25.000


executie
f) Amortizarea lunara a cheltuielilor de dezvoltare
6811

2803

Cheltuieli
de
exploatare
amortizarea imobilizarilor

privind =

Amortizarea
dezvoltare

cheltuielilor

de 1.250

g) Scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate


2803

203

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

30.000

Cheltuieli de dezvoltare

15. Studiul de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare.


Se primeste in concesiune un teren pentru o perioada de 20 de ani, valoarea
concesionarii fiind de 400.000 lei. Redeventa anuala se achita cu ordin de plata. Dupa
expirarea contractului, se scoate din evidenta concesiunea complet amortizata.
a) Inregistrarea concesiunii:
205
Concesiuni, brevete, licente, marci
comerciale, drepturi si active similare

167
=

Alte imprumuturi si datorii


asimilate

400.000

b) Plata redeventelor anuale (400.000: 20):

167
Alte imprumuturi si datorii asimilate

5121
=

Conturi la banci in lei

20.000

c) Amortizarea anuala (400.000 : 20)


2805
6811
=

Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

Amortizarea concesiunilor,
brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale, drepturilor si activelor
similare

20.000

d) Scoaterea din evidenta a concesiunii amortizate


2805

205

Amortizarea concesiunilor, brevetelor,


licentelor, marcilor comerciale,
drepturilor si activelor similare

Concesiuni, brevete, licente,


marci comerciale, drepturi si active
similare

400.000

16. Studiul de caz privind amortizarea imobilizarilor.


O firma a achizitionat pe 08.12.2010 un utilaj in valoare de 4.800 lei. Durata de utilizare
economica a fost stabilita la 4 ani. Societatea opteaza pentru metoda:
a.) liniara
b.) accelerata
c.) degresiva
Planul de amortizare pentru cele 3 metode este:
a.) metoda liniara
An
Val. intrare

Amortizare/an

Amortiz
cumulata

Val ramasa

2011

4.800

1.200

1.200

3.600

2012

4.800

1.600

2.400

2.400

2013

4.800

1.200

3.600

1.200

2014

4.800

1.200

4.800

Amortizare/an

Amortiz cumul

Val ramasa

b.) metoda accelerata


An

Val. intrare

2011

4.800

2.400

2.400

2.400

2012

4.800

800

3.200

1.600

2013

4.800

800

4.000

800

2014

4.800

800

4.800

Amortizare/an

Amortiz cumul

Val ramasa

c.) metoda degresiva


An

Val.
amortizat

De

2011

4.800

1.800

1.800

3.000

2012

3.000

1.125

2.925

1.875

2013

1.875

937,5

3.862,5

937,5

2014

1.875

937,5

4.800

Cota de amortizare liniara = 1/4 * 100 = 25%


Coeficientul de amotizare degresiva = 1,5
Cota de amortizare degresiva = 25% x 1,5 = 37,5 %

Inregistrare amortizare:

6811
Cheltuieli privind amortizarea
imobilizarilor

2813

Conform tabel

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

17. Studiul de caz privind deprecierea imobilizarilor.


La inceputul exercitiului 2010, intreprinderea ALFA a achizitionat un echipament
tehnologic la costul de 500.000 lei, TVA 24%. Se estimeaza o durata de utilizare de 5 ani, iar
metoda de amortizare este cea liniara. La sfarsitul exercitiului 2010 exista indicii ca
echipamentul si-a pierdut din valoare. Valoarea justa a echipamentului la data bilantului este de

300.000 lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei. Previziunea fluxurilor de
trezorerie ce se asteapta a fi obtinute din utilizarea echipamentului pe durata ramasa de
utilizare este prezentata mai jos (rata de actualizare este de 15%):
Ani

2011

2012

2013

2014

Flux net
Factor de actualizare
(rata de 15%)
Flux net actualizat

55.000

175.000

150.000

80.000

0,870
47.850

0,756
132.300

0,658
98.700

0,572
45.760

Valoarea de
utilitate

324.610

La sfarsitul exercitiului 2011, valoarea justa minus costurile de cesiune este estimata la
320.000 lei iar valoarea de utilitate la 290.000 lei.
a) achizitia echipamentului:

404
Furnizori de imobilizari

2131

620.000
500.000

Echipamente tehnologice
4426

120.000

TVA deductibila
b) inregistrarea amortizarii echipamentului 2010:
2813

6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

100.000

c) la sfarsitul exercitiului 2010 se efectueaza testul de depreciere:


Valoarea contabila neta = 500.000 100.000 = 400.000 lei
Valoarea recuperabila = max (valoarea justa minus costul de cesiune; valoarea de utilitate)
Valoarea justa minus costul de cesiune = 300.000 20.000 = 280.000 lei;
Valoarea de utilitate = 324.610 lei;

Valoarea recuperabila = max (280.000; 324.610) = 324.610 lei;


Deprecierea de valoare = Valoarea contabila neta Valoarea recuperabila = 400.000 324.610
= 75.390 lei
d) Aceasta depreciere se inregistreaza prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere:
6813
Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea
imobilizarilor

2913
=

Ajustari pentru deprecierea


instalatiilor, mijloacelor de
transport..

75.390

Valoarea bilantiera a echipamentului = Cost amortizare ajustarea pentru depreciere


= 500.000 100.000 75.390 = 324.610 lei.
e) inregistrarea amortizarii echipamentului 2011:
Amortizarea = 324.610 / 4 = 81.153 lei
2813

6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

81.153

f) la sfarsitul exercitiului 2011 se efectueaza testul de depreciere:


Valoarea contabila neta = 324.610 81.153 = 243.457 lei
Valoarea justa minus costurile de cesiune = 320.000 lei;
Valoarea de utilitate = 290.000 lei;
Valoarea recuperabila = max (290.000; 320.000) = 320.000;
Apreciere de valoare = 320.000 243.457 = 76.543 lei
g) Aceasta apreciere de valoare se va inregistra prin reluarea provizionului pentru depreciere
constatat la sfarsitul exercitiului 2011:
2913
Ajustari pentru deprecierea instalatiilor,

7813
Venituri din ajustari pentru

56.543

mijloacelor de transport..

deprecierea imobilizarilor

Din motive de prudenta, plusul de valoare de 20.000 = 320.000 300.000 nu se


contabilizeaza. Altfel spus, dupa reluarea deprecierii, valoarea contabila a activului nu trebuie
dusa la o valoare superioara celei pe care acesta ar fi avut-o daca nu s-ar fi depreciat in trecut.
Daca deprecierea nu ar fi existat, valoarea contabila neta ar fi fost de 500.000 100.000 x 2 =
300.000 lei. Prin urmare, nu se va relua intregul provizion de 75.390 lei ci 56.543 lei cat este
necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut-o daca deprecierea nu ar fi existat.

18. Studiul de caz privind intrarile de imobilizari necorporale.


Se constituie o firma al carei asociat depune la casieria unitatii suma de 5.000 lei (la
data de 15.12.2011). In vederea infiintarii firmei se efectueaza urmatoarele operatiuni:

16.12.2011 se achita 1.600 lei taxe notariale (cf. Chitanta) pentru autentificarea actului
de constituire;
17.12.2011 se inregistreaza factura de la Registrul Comertului in suma de 2.000 lei, TVA
24%;
17.12.2011 se achita (cf. Chitanta) contravaloarea facturii;

La data de 20.01.2012 se restituie in numerar suma depusa de asociat (cf. Dispozitia de


plata). Amortizarea cheltuielilor de constituire se face pe 2 ani, metoda de amortizare fiind
liniara. Dupa 2 ani se scot din evidenta cheltuielile de constituire complet amortizate.
a) Depunere numerar 15.12.11
5311

4551
=

Casa in lei

Actionari/asociati conturi
curente

5.000

b) Achitare taxe notariale


201
Cheltuieli de constituire

5311

1.600

Casa in lei

c) inregistrare factura Reg. Com.


%

401

2.480

Furnizori
201
2.000

Cheltuieli de constituire
4426

480

TVA deductibila
d) Achitare factura Reg. Com.
401
Furnizori

5311
=

Casa in lei

2.480

e) Restituire avans asociat


4551

Actionari/asociati conturi curente

5311

5.000

Casa in lei

f) Inregistrare am lunara (24 luni)


6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2801
=

Amortizarea cheltuielilor de
constituire

15024

g) Scoatere din evidenta a cheltuielilor


2801

Amortizarea cheltuielilor de constituire

201

3.600

Cheltuieli de constituire

19. Studiul de caz privind iesirile de imobilizari corporale.


O firma decide scoaterea din uz a unui program informatic cu o valoarea contabila de
10.000 lei.
a) programul informatic este complet amortizat:

2805
Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale,
drepturilor si activelor similare

208
Alte imobilizari necorporale

10.000

b) programul informatic este amortizat in proportie de 70% si se vinde unui tert la pretul de
8.000

inregistrarea transferului de proprietate:


461
=

9.920

Debitori diversi
7583
Venituri din vanzarea activelor
si alte operatii de capital
4427
TVA colectata

8.000

1.920

inregistrarea scoaterii din evidenta a licentei:


205
%

Concesiuni, brevete, licente,


marci comerciale, drepturi si
active similare

10.000

2805
Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale,
drepturilor si activelor similare
6583

7.000

Cheltuieli privind activele cedate si alte


operatii de capital

3.000

20. Studiul de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a


imobilizarilor corporale.
Societatea Beta achizitioneaza din Italia un utilaj, la pretul de 15.000 euro. Transportul
utilajului este asigurat de vanzator contra sumei de 1.500 lei. Cursul este de 4,5 lei/euro.

Achizitie utilaj
2131

Echipamente tehnologice

404

74.250 lei

Furnizori de imobilizari

Pretul de achizitie = (15.000 + 1.500) + 4,5 = 74.250 lei

21. Studiul de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a


imobilizarilor corporale.
Se vinde un utilaj la 01.01.N la un pret de vanzare de 9.000 lei. Valoarea de intrare a
utilajului este de 15.000 lei, iar amortizarea cumulata este de 5.000 lei.

inregistrare vanzare utilaj:

461

Debitori diversi

11.160

7583

9.000

Venituri din vanzarea


activelor si alte operatii de
capital
4427

2.160

TVA colectata

scoaterea din gestiune a uitlajului:

2131

15.000

Echipamente tehnologice
2813
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
6583

5.000

Cheltuieli privind vanzarea


activelor si alte operatii de
capital

10.000

22. Studiul de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.


SC Gama SRL achizitioneaza o instalatie pentru productia de incaltaminte la un pret de
achizitie de 130.000 lei. Pentru a putea pune in functiune instalatia este necesara
subcontractarea unei firme specializate pentru montaj, la un cost de 4.000 lei.

achizitia instalatiei:

404

161.200

Furnizori de imobilizari
2131

130.000

Echipamente tehnologice

31.200

4426
TVA deductibil

inregistrarea facturii cu montajul:

%
2131

404

4.960

Furnizori de imobilizari

Echipamente tehnologice

4.000

4426

960

TVA deductibil

23. Studiul de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile


pentru exploatare.

a) subventiile pentru investitii:


O societate primeste o subventie pentru achizitia unui utilaj, in suma de 20.000 lei, pretul
de achizitie al utilajului fiind de 25.000 lei.

evidentierea subventiei de incasat:


455

475

Subventii

Subventii pentru investitii

incasarea sumei de bani aferena subventiei:


5121

455

Conturi la banci

20.000

20.000

Subventii

achizitia uitilajului pentru care s-a primit subventia:


%

2131

404

31.000

Furnizori de imobilizari

Echipamente tehnologice

25.000

4426
TVA deductibila

plata furnizorului:
404

Furnizori de imobilizari

6.000

5121

31.000

Conturi la banci

inregistrarea amortizarii anuale a utilajului, stiind ca se utilizeaza metoda liniara, iar


durata de utilitate este de 5 ani:

6811

2813

Cheltuieli privind amortizarea


imobilizarilor

5.000

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

inregistrarea venitului aferent subventiei:


475

7584

Subventii pentru investitii

2.000

Venituri din subventii pentru


investitii

b) subventiile de exploatare
O societate primeste o subventie nerambursabila pentru plata salariilor in suma de
8.000 lei. Datoria totala fata de salariati este de 16.000 lei.

inregistrarea subventiei de incasat:


455

Subventii

8.000

Venituri din subventii pentru


plata personalului

Incasarea subventiei:
5121

Conturi la banci

7414

455

8.000

Subventii

plata salariilor:
421

Personal-salarii datorate

5121
Conturi la banci

16.000

24. Studiul de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.


a) veniturile in avans:
Editura Alfa incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente anului viitor
in suma de 1.000 lei, plus TVA 24%, conform facturilor emise si a ordinelor de plata.

Emiterea facturilor
411

Clienti

1.240

472

1.000

Venituri inregistrate in avans


4427

240

TVA colectata

b) cheltuieli in avans:
Se achita in numerar primele de asigurare auto pentru exercitiul financiar urmator, in
suma de 300 lei.
471

Chedltuieli inregistrate in avans

5311

300

Casa in lei

25. Studiul de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari


finaciare.
O societate achizitioneaza titluri imobilizate in suma de 40.000 lei, achitate prin banca.
Dupa 2 ani vinde aceste titluri contra sumei de 65.000 lei.

achizitia titlurilor:
265

Alte titluri imobilizate

vanzarea titlurilor:

5121
Conturi la banci

40.000

5121

Conturi la banci

7641

65.000

Venituri din imobilizari


financiare cedate

descarcare din gestiune a titlurilor:


6641

Cheltuieli privind imobilizarile


financiare cedate

265

40.000

Alte titluri imobilizate

26. Studiul de caz privind contabilitate materiilor prime,


materialelor consumabile.
O firma (neplatitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie si
utilizeaza metoda inventarului permanent, in data de 15.10.2011 cumpara 300 kg combustibili,
la pretul de 1,24 lei/kg (inclusiv TVA). La receptie se constata o diferenta in plus (nefacturata de
furnizor) de 50 kg in valoare (fara TVA) de 50 lei. Doar jumatate din diferenta in plus este
acceptata de entitate, pentru care in data de 18.10.2011 se primeste factura de la furnizor,
achitarea efectuandu-se pe loc in numerar. Diferenta neadmisa este returnata peste patru zile
furnizorului respectiv.
a) Achizitie combustibili
3022
Combustibili

401
Furnizori

372

b) Acceptare combustibili nefacturati


3022
Combustibili

408
=

Furnizori facturi
nesosite

31

c) Preluare in custodie combustibilului nefacturat


Debit 8033

31

Valori materiale primite in


pastrare sau custodie

d) Factura pt plusul la receptie acceptat


408

Furnizori facturi nesosite

401
Furnizori

31

e) Achitare datorie furnizor


401

Furnizori

5311
Casa in lei

403

f) Returnare diferenta comb. neadmisa


Credit 8033
31

Valori materiale primite in


pastrare sau custodie

27. Studiul de caz privind contabilitatea obiectelor de inventor.


SC Beta SRL achizitioneaza 20 de birouri de birou la un pret de achiztie de 300 lei/buc.
Birourile se dau in consum.

achizitia de birouri:
%

303
Obiecte de inventar
4426
TVA deductibila

se dau birourile in consum:

401

7.440

Furnizori

6.000
1.440

603

Cheltuieli privind obiectele


de inventar

303

6.000

Obiecte de inventar

28. Studiul de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.


O firma (platitoare de TVA) trimite in data de 20.08.2011 la terti pentru reparare un
aparat de masura in valoare de 1.000 lei. Costul reparatiei este facturat de tert in 05.11.2011 la
pretul de 300 lei, TVA 24%. Achitarea se realizeaza pe loc, in numerar iar aparatul este readus
in unitate.
a) Trimitere obiecte de inventar la terti
351
Materii si materiale aflate la
terti

303
=

Materiale de natura
obiectelor de inventar

1.000

b) Cheltuieli cu reparatiile
%

401
Furnizori

372

611
300

Cheltuieli cu intretinerea si
reparatiile
4426

72

TVA deductibila
c) Achitare datorie
401
Furnizori

d) Returnare obiect inventar de la terti

5311
Casa in lei

372

303
Materiale de natura obiectelor
de inventar

351
=

Materii si materiale
aflate la terti

1.000

29. Studiul de caz privind contabilitatea produselor finite.


O firma (platitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor de produse la cost efectiv de
productie si utilizeaza metoda inventarului permanent detine la inceputul lunii octombrie 2011
un stoc de produse finite de 1.000 kg, inregistrat la costul de productie de 6 lei/kg. Pentru
realizarea de produse finite societatea efectueaza in cursul lunii octombrie 2011 urmatoarele
cheltuieli de productie: cu materii prime 4.700 lei si cu combustibili 1.200 lei (cf. Bon de
consum), cu personalul 3.800 lei (cf. Stat de plata) si cu energia (facturata de furnizor) 800 lei
(plus TVA 24%). in data de 28.10.2011 se receptioneaza in depozit productia obitinuta de 1.500
kg (cf. Bon de predare-transfer-restituire), evaluate la cost efectiv de productie de 10.500 lei. in
30.10.2011 societatea vinde jumatate din produsele finite aflate in stoc la pretul de 10 lei/kg,
TVA 24%. incasarea are loc peste sapte zile prin virament bancar conform extras de cont.
Evaluarea iesirilor din stoc se face dupa: a) metoda FIFO, b) metoda LIFO, c) metoda CMP.
a) Consum materii prime
601

Cheltuieli cu materiile prime

301

4.700

Materii prime

b) Consum combustibili
6022

Cheltuieli privind combustibilul

3022

1.200

Combustibili

c) Salarii brute
641

Cheltuielile cu salariile personalului

421

3.800

Personal salarii datorate

d) Consum energie
%

605
Chletuieli privind energia si apa

401
Furnizori

992
800

4426

192

TVA deductibila
e) Obtinere produse finite
345

Produse finite

711

10.500

Variatia stocurilor

f) Vanzare produse finite (1250 kg)


411

Clienti

15.500 lei

701

12.500

Venituri din vanzarea produselor finite


4427

3.000

TVA colectata
g) Descarcare gestiune produse finite FIFO
711

Variatia stocurilor

345

7750

Produse finite

h) Descarcare gestiune produse finite LIFO


711

Variatia stocurilor

345

8750

Produse finite

I) descarcare gestiune produse finite CMP = 6,6 lei/kg


711

Variatia stocurilor

345

8250

Produse finite

j) incasare creanta din vanzarea produselor finite


5121
Conturi la banci in lei

411

15.500

Clienti

30. Studiul de caz privind contabilitatea marfurilor.


Firma Aramis S.R.L. (platitoare de TVA), care tine evidenta marfurilor la cost de achizitie
cumpara la 15.09.2011 marfuri la pretul de 40.000 lei, TVA 24% (cf. Factura). Datoria fata de

furnizor se achita la 25.09.2011 prin banca (cf. Extras de cont si OP). Angrosistul livreaza la
1.10.2011 unui detailist S.C. Chios S.R.L. (care practica un adaos comercial unic de 25%)
jumatate din marfuri (achizitionate la 15.09. 2011) la pretul de 25.000 lei, TVA 24% (cf. Factura).
Decontarea se efectueaza prin banca in data de 10.10.2011 (cf. Extras de cont si OP]. S.C.
Chios S.R.L. vinde in numerar peste alte cinci zile 3/4 din marfurile achizitionate (cf. Raport Z).
Sa se efectueze inregistrarile aferente atat in contabilitatea angrosistului (S.C. Aramis S.R.L.)
cat si in contabilitatea detailistului (S.C. Chios S.R.L).
Contabilitatea angrosistului (S.C. Aramis S.R.L.)
a) Achizitie marfuri
%

401
Furnizori

371

49.600
40.000

Marfuri
4426

9.600

TVA deductibila

b) Achitare datorie
401
Furnizori

5121
Conturi la banci in lei

49.600

c) Vanzare marfuri
4111
Clienti

31.000

707
4427

25.000

TVA colectata

6.000

d) Descarcare gestiune marfuri


607
Cheltuieli privind marfurile

371
Marfuri

20.000

e) Incasare creanta
5121
Conturi la banci in lei

4111

Clienti

31.000

Contabilitatea detailistului (S.C. Chios S.R.L).


a) Achizitie marfuri
%

401

Furnizori

371

31.000
25.000

Marfuri
4426

6.000

TVA deductibila

b) Adaos comercial si TVA neexigibila


371
Marfuri

13.750

378
Diferente de pret la
marfuri
4428
TVA neexigibila

6.250

7.500

c) Achitare datorie
401
Furnizori

5121
Conturi la banci in lei

31.000

d) Vanzare marfuri in numerar


5311
Casa in lei

29.062,5

707
4427

23.437,5
5.625,0

TVA colectata

e) Descarcare gestiune marfuri


Marja bruta = 23.437,5 * 25/125
%
607
Cheltuieli privind marfurile
378
Diferente de pret la marfuri
4428
TVA neexigibila

371
Marfuri

29.062,5
18.750,0
4.687,5
5.625,0

Cerinte : fiecare studio de caz va fi alcatuit din : enunt compus conform rationamentului
profesional si rezolvarea aplicatiei (fluxul informational).