Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E.d)
Fizic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Simulare
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.
A. MECANIC

(45 puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare
I.1.
d.
2.
d.
3.
b.
4.
c.
5.
d.
TOTAL pentru Subiectul I

Punctaj
3p
3p
3p
3p
3p
15p

A. Subiectul al II-lea
II.a.
Pentru:
T1 = (m + m1 ) g

1p

T2 = (m + m2 ) g

1p

rezultat final: T2 / T1 = 0,6


Pentru:
T1 = M g sin + M g cos

1p

T2 = M g sin M g cos

1p

sin = (2m + m1 + m2 ) /(2M )

1p
1p

b.

c.

3p

rezultat final: sin = 0,8


Pentru:

1p

4p

cos = 1 sin = 0,6


T1 T2 = 2 M g cos

1p

= (m1 m2 ) / (2M cos )


rezultat final: 0,33

1p

d.

4p

1p
1p

4p

Pentru:
M a = M g sin M g cos T

1p

m a =T m g

1p

a = g [M (sin cos ) m ] /(m + M )


rezultat final: a 0,67 m/s
TOTAL pentru Subiectul al II-lea

Prob scris la Fizic


1
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

1p
1p

15p

Simulare

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

A. Subiectul al III-lea
III.a.
Pentru:
Ec 0 = mv 02 / 2

b.

c.

d.

3p
1p

p0 = m v 0

1p

rezultat final: Ec 0 = 32 J
Pentru:
E c 1 = L1

1p

E c1 = E c 0

1p

L1 = m g d1

1p

rezultat final: d1 = E c 0 /( m g ) = 200 m


Pentru:
E c2 = L2

1p
1p

E c2 = mv 22 / 2 mv 02 / 2

1p

L2 = m g d 2

1p

rezultat final: v 2 = 18m/s


Pentru:

1p

4p
1p

4p

4p

F = p/ t

1p

p = 2 m v 2

2p

rezultat final: F = 2,88 kN


TOTAL pentru Subiectul al III-lea

Prob scris la Fizic


2
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

1p
15p

Simulare

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare
I.1.
d.
2.
c.
3.
c.
4.
a.
5.
a.
TOTAL pentru Subiectul I
B. Subiectul al II-lea
II.a.
Pentru:
m0O2

= 2
m0He 1
rezultat final: m0O2 / m0He = 8
b.

1p

2RT
p

=V

rezultat final: p = 3 10 5 Pa
Pentru:
m1 + m2
= 1 + 2

m2 = 2 2
rezultat final: = 20,8 g/mol
Pentru:
Q = Q1 + Q2
Q = 1Cv1 + 2CV2 (2T T )

rezultat final Q = 5235,3 J


TOTAL pentru Subiectul al II-lea
B. Subiectul al III-lea
III.a.
Pentru:
p1 p2
=
V1 V4

d.

1p

1p

c.

2p

4p

b.

3p

p1 = p2 = p

d.

Punctaj
3p
3p
3p
3p
3p
15p

Pentru:
1 = m1 / 1

1RT

c.

(45 puncte)

1p
1p
4p
2p
1p
1p
4p
1p
2p
1p

15p
3p
2p

rezultat final: V4 = 12 L
Pentru:
p1 p2
=
T1 T2

1p

U 21 = CV (T2 T1 )
U 21 = 5 p1V1
rezultat final: U 21 = 4 kJ
Pentru:
T
C = 1 1
T3

1p

T3 = 9T1
rezultat final: C 89%
Pentru:
L = ( p2 p1 ) (V4 V1 )

4p
1p

1p
1p

4p
2p
1p
1p

4p
1p

Qpr = CV (T2 T1 ) + CP (T3 T2 )

1p

= L / Qpr

1p

rezultat final: 15,4%


TOTAL pentru Subiectul al III-lea
Prob scris la Fizic
3
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

1p

15p
Simulare

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare
I.1.
b.
2.
d.
3.
d.
4.
b.
5.
a.
TOTAL pentru Subiectul I
C. Subiectul al II-lea
II.a.
Pentru:
Re = 3R cnd ambele ntreruptoare sunt deschise

c.

Punctaj
3p
3p
3p
3p
3p
15p

4p
2p

18 V
0,1 A
rezultat final: R = 60
Pentru:
U = E Ir

1p

18 = E 0,1r

15 = E 0,25 r

1p

Re =

b.

(45 puncte)

rezultat final: E = 20 V
Pentru:
R
Re =
3
r = 20

E
I1 =
Re + r
rezultat final: I1 = 0,5 A
Pentru:
E
I sc =
r
rezultat final: Isc = 1 A
TOTAL pentru Subiectul al II-lea

1p

4p
2p

1p
4p
1p
1p
1p
1p

d.

C. Subiectul al III-lea
III.a.
Pentru:
W2 = R 2 I 22 t
b.

c.

d.

3p
2p
1p
15p

3p
2p

rezultat final: W2 = 28,8 kJ


Pentru:
E 2 = I 2 (R1 + R2 + r2 )

1p

rezultat final: R1 = 15
Pentru:
E1 = I 2 R2

1p

rezultat final: E1 = 8 V
Pentru:
R R2
Re =
+ R1
R + R2

4p
3p
4p
3p
1p
4p
1p

E2
Re + r 2

1p

P = I 2Re
rezultat final: P 25 W
TOTAL pentru Subiectul al III-lea

1p

I =

Prob scris la Fizic


4
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

1p
15p
Simulare

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

D. OPTIC

(45 puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare
I.1.
a.
2.
c.
3.
c.
4.
a.
5.
d.
TOTAL pentru Subiectul I
D. Subiectul al II-lea
II.a.
Pentru:
1/ x 2 1/ x1 = 1/ f1

2p

x2 = a

1p

rezultat final: x1 = 60 cm
Pentru:
x1 = d a = 40 cm
x2 = b | x1 | = 120 cm

1p

1p

1/ x2 1/ x1 = 1/ f2

1p

rezultat final: f2 = 30 cm
Pentru:
1 = x 2 / x1 = 1 / 3 ;
2 = x2 / x1 = 3

1p

b.

c.

d.

c.

d.

4p

4p
1p

4p
1p
1p

= 1 2 = H / h

1p

rezultat final: H = h = 1,5 cm


Pentru:
1/ F = 1/ f1 + 1/ f2

1p

rezultat final: F = 10 cm
TOTAL pentru Subiectul al II-lea
D. Subiectul al III-lea
III.a.
Pentru:
D
i=
2
o pereche de valori i i citit din grafic, spre exemplu:
= 700nm i i = 1,4mm
b.

Punctaj
3p
3p
3p
3p
3p
15p

rezultat final: 2 = 1mm


Pentru:
x3max = 3i

3p
2p
1p
15p
4p
1p
2p
1p
3p
2p

rezultat final: x3 max = 4,2 mm


Pentru:
D
x k max = k
2
k1 2 3
=
=
k2 1 2

1p

rezultat final: x = 2,4mm

1p

Pentru:
i i i
=
i
i
D
i =
2 n

i
= 25%
i
TOTAL pentru Subiectul al III-lea
rezultat final:

Prob scris la Fizic


5
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

1p
4p

2p

4p
1p
2p
1p
15p
Simulare