Sunteți pe pagina 1din 4

SPITALUL OBSTETRIC GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAI

Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galai, jud. Galai


TEL: 0236/413.131, 0236/416.459
E-mail: spitalog.galati@gmail.com
TEL/FAX: 0236/412.301
WEB: www.maternitategl.ro
Numar operator de date cu caracter personal : 35708

Nr.
registru

Cod

Denumire

Revizia
0

PROCEDURA PRIVIND CIRCUITUL


DOCUMENTELOR
Aprobat
Manager
Dr. Hrbor
Anamaria

Nr.
revizie
EDITIA 1

Nr.cr
t.

Avizat

Cap/subcap
revizuit/pagina
-

Nume
prenume

Editia 1

Pagin
a
1 din
4

Elaborat
Consilier Juridic
Mrculescu Mircea

VERSIUNI / REVIZII
Data
Obiect/motiv revizie
Aprobare procedur

LISTA DE DISTRIBUTIE
i Funcia
Comp/Departam Data
ent

Semnatu
ra

SPITALUL OBSTETRIC GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAI


Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galai, jud. Galai
TEL: 0236/413.131, 0236/416.459
E-mail: spitalog.galati@gmail.com
TEL/FAX: 0236/412.301
WEB: www.maternitategl.ro
Numar operator de date cu caracter personal : 35708

Nr.
registru

Cod

Denumire
PROCEDURA PRIVIND CIRCUITUL
DOCUMENTELOR

Revizia
0
Editia 1

Pagin
a
2 din
4

1. SCOP
Prezenta procedura stabileste fluxul de lucru parcurs de catre angajatii
institutiei pentru primirea, nregistrarea i inerea evidenei tuturor
documentelor intrate, a celor ntocmite pentru uz intern, a celor ieite i
clasarea acestora n vederea arhivrii.
Prin procedura se stabileste modul de realizare a activitatii privind
circuitul documentelor, urmarindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient,
operativ si legal al documentelor.
Procedura este intocmita in scopul prezentarii circuitului documentelor,
atat pentru cele intrate din exterior, cat si pentru cele din oficiu.
2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic n toate sectoarele de activitate ale
spitalului.
La procedura participa toti angajatii/ toate compartimentele, conform
cu atributiile care le revin in primirea si emiterea de documente.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
Legea nr. 95/ 2006 privind reforma n domeniul sntii;
Ordinul Ministrului Sntii nr. 972/ 2010 pentru aprobarea
procedurilor, standardelor i metodologiei de acreditare a spitalelor;

SPITALUL OBSTETRIC GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAI


Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galai, jud. Galai
TEL: 0236/413.131, 0236/416.459
E-mail: spitalog.galati@gmail.com
TEL/FAX: 0236/412.301
WEB: www.maternitategl.ro
Numar operator de date cu caracter personal : 35708

Nr.
registru

Cod

Denumire
PROCEDURA PRIVIND CIRCUITUL
DOCUMENTELOR

Revizia
0
Editia 1

Pagin
a
3 din
4

Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea


Codului
controlului
intern,
cuprinznd
standardele
de
management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Reglementrile legale i interne aplicabile n instituie.
4. RESPONSABILITI
Responsabil de proces managerul unitatii, persoana cu atributii de
secretariat, consilierul juridic;
Echipa de proces toti salariatii unitatii sanitate, conform cu atributiile
care le revin.
Managerul unitatii:
Primeste in mapa la sfarsitul fiecarei zile, documentele inregistrate in
unitate ,atat cele elaborate intern cat si cele de provenienta externa;
Aproba si semneaza, stabileste rezolutia si directioneaza documentele
catre personalul vizat.
Persoana cu atributii de secretariat:
raspunde de mentinerea registrului de intrari- iesiri al unitatii;
inregistreaza corespondenta, emitentul si destinatarul corespondentei
in registru de intrari- iesiri;
raspunde de inregistrarea in registrul de intrari- iesiri a tuturor
documentelor intrate, iesite sau intocmite pentru uz intern, cu exceptia
documentelor prevazute a fi inregistrate altfel;
Este interzisa depunerea la mapa de documente neinregistrate si fara
viza sefului ierahic superior, cand este cazul.
Consilierul juridic :
Vizeaza toate actele care produc efecte juridice.

SPITALUL OBSTETRIC GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAI


Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galai, jud. Galai
TEL: 0236/413.131, 0236/416.459
E-mail: spitalog.galati@gmail.com
TEL/FAX: 0236/412.301
WEB: www.maternitategl.ro
Numar operator de date cu caracter personal : 35708

Nr.
registru

Cod

Denumire
PROCEDURA PRIVIND CIRCUITUL
DOCUMENTELOR

Revizia
0
Editia 1

Pagin
a
4 din
4

5. DESCRIEREA PROCEDURII
Documentele emise trebuie sa cuprinda antetul unic al unitatii.
Documentele pot fi de natura: hotararilor, deciziilor, notelor interne, notelor
de serviciu, adreselor de instiintare, contractelor etc.
1) Hotararea este un document elaborat n urma intrunirii membrilor
Comitetului Director. Hotrrile vor fi consemnate separat ntr-un registru de
hotrri, aflat in grija compartimentului RUNOS.
2) Decizia este un document emis de catre managerul unitatii. Deciziile
sunt elaborate de catre seful compartimentului RUNOS, vizate de ctre
consilierul juridic si transmise spre aprobare si semnare managerului
institutiei. Dupa semnare, deciziile sunt inregistrate in registrul de decizii si
difuzate de catre seful compartimentului Runos, pe baza de semnatura.
Originalul deciziei se pastreaza la compartimentul RUNOS.
3) Notele interne: se nregistreaz la secretariat de catre funciile
emitente, iar distribuia se face pe baza unei liste de distribuire prin grija
funciei emitente. Persoana care redacteaz un document i va trece numele
pe documentul n cauz.
4) Contractele care se ncheie de ctre spital cu diveri furnizori de
bunuri ori servicii vor fi avizate de ctre consilierul juridic, eful serviciului
administrativ, directorul financiar-contabil i manager. Contractele se
nregistreaz n registrul de intrri-ieiri al unitii i se pstreaz la Serviciul
administrativ.
6. TERMEN DE EVALUARE / REVIZIE
Prezenta procedur se evalueaz/ revizuiete la constatarea necesitii
sau n momentul apariiei unor modificri legislative care impun revizuirea
acesteia.