Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURI N PRIVINA ACCESULUI I A UTILIZRII DATELOR

PACIENILOR
PROTOCOL DE COLECTARE DATE
DESCRIERE PROCEDURA
1. SCOP: prezenta procedura reglementeaza modul de colectare a datelor
personale ale pacientilor si utilizarea acestora.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in cadrul sectiei (sectiilor) / departamentului / serviciiului
(serviciilor) etc.
3. DOCUMENTE DE REFERIN:

Ordinul MS nr.972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare


Ordinul nr. 1.782/2006 privind nregistrarea si raportarea statistic a pacienilor care
primesc servicii medicale n regim de spitalizare continu si spitalizare de zi
Legea nr.46/2003, privind drepturile pacienutlui
O 440/2003 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii
medicale in regim de spitalizare de zi Modificat de O 3/2004
O 29/2003 privind introducerea colectarii electronice a Setului minim de date la nivel de
pacient (SMDP) in spitalele din Romania Modificat de O 1623/2004
Ordinul 19/2011 privind completarea formularelor de raportare (codificarea categoriilor de
asigurati)
CONTRACT-CADRu privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
Ordin nr. 1062 din 23.12.2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale
de Asigurari de Sanatate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor
spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor
invalidate pentru care se solicita revalidarea.
Ordin nr. 1490 din 14.12.2010 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1782/576/2006 privind
inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de
spitalizare continua si spitalizare de zi.
Ordinul 798/2002 privind introducerea in spitale a formularului FOAIA DE OBSERVATIE
CLINICA GENERALA (Modificat de Ordinul 88/2004, Ordinul 798-1/2002 Anexa, Ordinul
798-2/2002 Instructiuni)
Ordinul nr.384/413/26.03.2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere
pentru servicii medicale
Ordin 617/2007 (MO 649/2007) cu modificarile si completarile ulterioare Ordin pentru
aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru
dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru
aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national
unic

4. RESPONSABILITI:
Responsabil de proces
Echipa de proces

= operator / asistent medical


= medic sef sectie + Director medical + informatician spital

5. DESCRIEREA PROCEDURII:
1

Definiii
a) date cu caracter personal - orice informaii referitoare la o persoan fizic
identificat sau identificabil; o persoan identificabil este acea persoan care poate fi
identificat, direct sau indirect, n mod particular prin referire la un numr de identificare ori
la unul sau la mai muli factori specifici identitii sale fizice, fiziologice, psihice,
economice, culturale sau sociale.
b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaiune sau set de operaiuni
care se efectueaz asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau
neautomate, cum ar fi colectarea, nregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvluirea ctre teri prin transmitere,
diseminare sau n orice alt mod, alturarea ori combinarea, blocarea, tergerea sau
distrugerea.
e) operator - orice persoan fizic sau juridic, de drept privat ori de drept public,
inclusive autoritile publice, instituiile i structurile teritoriale ale acestora, care stabilete
scopul i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dac scopul i mijloacele
de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau n
baza unui act normativ, operator este persoana fizic sau juridic, de drept public ori de
drept privat, care este desemnat ca operator prin acel act normativ sau n baza acelui act
normativ.
Utilizarea datelor cu caracter personal de catre spital nostru este n conformitate cu
reglementarile legale in vigoare si tine cont de protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si cuprinde
procedurile:
1. Procedur colectare date
Procedura privind colectarea datelor in spitalul nostru se desfasoara in
conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul nr. 1.782/2006 privind nregistrarea si
raportarea statistic a pacienilor care primesc servicii medicale n regim de spitalizare
continu si spitalizare de zi.
Inregistrarea datelor se realizeaza astfel:
La camera de garda / UPU / CPU, pentru a inregistra urgenta, date de
identificare ale pacientilor de introduc in format electronic
La internare date de identificare ale pacientilor de introduc in format
electronic
Pentru internarea continua setul minim de date din FOCG se introduce in
format electronic
Pentru internarea de zi
Prin inregistrarea in format electronic a datelor personale din FOCG, se colecteaza
Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizrii continue (SMDPC), format din
datele clinice la nivel de pacient, si setul minim de date la nivel de pacient, aferent
spitalizrii de zi (SMDPZ), format din datele clinice la nivel de pacient care se colecteaz
electronic din FSZ.
PC personale ale operatorilor / asistentilor medicali ce introduc datele pacientilor
sunt parolate si nu are nimeni acces la acestea, fiind securizate dupa incetarea
programului.
2. Baza de date pacieni
2

Completarea bazei de date si actualizarea acesteia este necesar n vederea


acumulrii progresive si constante a datelor despre pacienti.
Baza de date este securizata (parola de utilizare) si utilizata doar de serviciul
statistica informatica DRG si de catre medicii curanti si asistentele din sectiile
respective.
Spitalul a emis Decizii pentru:
Decizie privind responsabilul cu datele pacienilor pe fiecare secie;
Decizie privind responsabilul pentru baza de date a seciei farmacie;
Decizie privind gestionarul pe spital pentru baza de date medicale sau
echivalentul su, DRG;
Decizie de numire a responsabilului pentru colectarea datelor i informaiilor
medicale.
3. Protocol informare pacieni referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal
Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrarii sunt prelucrate cu
bun-credint si n conformitate cu dispozitiile legale n vigoare.
Prelucrrile de date cu caracter personal se efectuateaza dupa informarea
pacientului si obtinerea consimtmntul n mod expres si neechivoc pentru acea
prelucrare.
Pacientii sunt informati in baza Procedurii de informare adoptata de spital, cu
privire la:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, dac este cazul;
b) scopul n care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai
datelor; dac furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de
a le furniza; existenta drepturilor de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie,
precum si conditiile n care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a cror furnizare este impus prin dispozitie a autoritatii de
supraveghere, tinnd seama de specificul prelucrrii.
4. Accesarea dosarului personal
n conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului si
ale art. 9 din Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003, pacientul are acces la datele medicale personale,
spitalele avnd obligatia de a asigura pacientilor accesul nengrdit la aceste date.
Pentru a accesa dosarul personal, pacientul solicita in scris aprobare conducerii
unitatii sanitatre, conform cu metodologia din Procedura de informare a pacientului
adoptata de spital.
NOTA
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si
completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
Spitalul are obligatia de a administra n conditii de siguranta si numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un
membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Datele colectate cu scopul asigurarii protectiei sociale prin servicii de sanatate sunt
necesare pentru a va acorda aceste servicii. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, refuzul
dvs de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordarii acestor servicii.
3

Informatiile nregistrate sunt destinate utilizarii de catre operatorul spitalului si nu


sunt comunicate altor destinatari.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.
Datele dumneavoastra nu vor fi transferate n strainatate
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne
informati ct mai curnd posibil.
Observatie:
orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea
datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite
prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si
fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu
poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de
asemenea, dreptul de a se opune, n mod gratuit si fara nici o justificare, la
prelucrarile datelor sale personale n scopuri de marketing direct.
Dreptul la confidenialitatea informaiilor i viaa privat a pacientului (Legea
46/2003)
Toate informaiile privind starea pacientului, rezultatele investigaiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confideniale
chiar i dup decesul acestuia.
Informaiile cu caracter confidenial pot fi furnizate numai n cazul n care
pacientul i d consimmntul explicit sau dac legea o cere n mod
expres.
n cazul n care informaiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditai, implicai n tratamentul pacientului, acordarea consimmntului
nu mai este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec n viaa privat, familial a pacientului este interzis, cu excepia
cazurilor n care aceast imixtiune influeneaz pozitiv diagnosticul, tratamentul ori
ngrijirile acordate i numai cu consimmntul pacientului.
Sunt considerate excepii cazurile n care pacientul reprezint pericol pentru sine
sau pentru sntatea public.