Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Planul de prevenire si protectie se intocmeste(conform reglementarilor in vigoare) in urma evaluari riscurilor de accidentare si
imbolnavire profesionala pentru un loc de munca, si reprezinta un ansamblu de masuri tehnice, organizatorice,igenico-sanitare si
de alta natura, care trebuie luate la locul de munca evaluat pentru a preveni accidentele de munca si imbolnavirile profesionale ale
lucratorilor.

Nr
.
Cr
t.

Locul de
munc/P
ost de
lucru

Riscuri
evalua
te

Msu
ri
tehni
ce

Msuri
organizatori
ce

Msuri
igienic
osanitar
e

Ms
uri
de
alt
natur

Aciuni
n
scopul
realiz
rii
msuri
i

Terme
n de
realiza
re

Persoa
na
care
rspund
e de
realizar
ea
msurii

Observ
aii

10

Avizat ,

Angajator,