Sunteți pe pagina 1din 1

SC KRONPASS GROUP SRL-D

CUI 33981186
J/8/49/2015
Mun. Sacele, str. Oituz, nr 20
FORMULAR DE OFERT
Ctre: AP/BIA Brasov
Alexandru Prodan Birou Individual de Arhitectura
DESFASURATOR OFERTA TEHNICA:
I. Masuratori si documentare imobil inscris in CF 120538 Brasov, nr top
12230/1/1/1
1.Studiul cartiilor funciare si a schitelor de carte funciara.
2. Copii carti funciare si schite de carte funciara.
3. Masuratori topografice a detaliilor altimetrice si planimetrice
4. Intocmirea planului de situatie.
5. Prezentarea situatiei reiesita in urma musuratorilor topografice si a studiului
cartiilor funciare si a schitelor de carte funciara.
II. Actualizare date Imobil:
1. Actualizarea categoriei de folosinta
2. Actualizarea destinatiei terenului
3. Actualizarea geometriei imobilului.
III. Ridicarea topografica pentru obtinere AC
DESFASURATOR OFERTA FINANCIARA:
I. 1500 lei
II. 2000 lei
III. 1600 lei
preturile contin TVA
* Taxele OCPI sunt suportate de catre proprietar/beneficiar:
I. 100 lei
II. 60 lei
III. 200lei/ha
Data 01.11.2016

Director Tehnic
ref. cad/ing. geodez VASS Alexandru