Sunteți pe pagina 1din 14ORINT

Redactori: Mirella Acsente, Alina Scurtu


Tehnoredactare computerizat: Lucian Curteanu, Dana Diaconescu
Coperta: Walter Riess
Pentru comenzi i informaii,
adresai-v la:
Editura CORINT
Difuzare i Clubul Crii
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, cod potal 060012, Bucureti
Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33
Fax: 021.319.88.66, 021.310.15.30
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.grupulcorint.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


TURAI, IOANA MARIA
Gramatica limbii engleze / Ioana Maria Turai. - Bucureti:
Corint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-135-221-3
811.11136(076)
Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate Editurii CORINT,
parte component a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

ISBN: 978-973-135-221-3

Format: 16/54x84; Coli tipo: 36

uprins

Cuvnt-nainte . . . . . . . . . . . . . . .7
I. FONETICA
1. TRANSCRIEREA FONETIC
N LIMBA ENGLEZ . . . . . . .10
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . .10
Semnele transcrierii fonetice . . . 11
2. CLASIFICAREA VOCALELOR . . .13
Vocalele anterioare . . . . . . . . .13
Vocalele posterioare . . . . . . . .15
Vocalele mediale . . . . . . . . . . .18
Diftongii . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Combinaii de vocale
- Triftongi . . . . . . . . . . . . . . . .22
3. CLASIFICAREA
CONSOANELOR . . . . . . . . . .24
Consoanele oclusive . . . . . . . .24
Consoanele sonante nazale . . .27
Consoanele fricative . . . . . . . .28
Consoanele africate . . . . . . . .34
4. SEMIVOCALELE . . . . . . . . . . .36
Accentul . . . . . . . . . . . . . . . . .37
5. INTONAIA . . . . . . . . . . . . . .39
II. MORFOSINTAXA
1. SUBSTANTIVUL . . . . . . . . . .42
Clasificarea substantivelor . . .42
- Substantive proprii
i substantive comune . . . . . . . .42
- Substantive concrete
i substantive abstracte . . . . . . .43
- Substantive simple
i substantive comune . . . . . . . .43
Cuprins

Genul substantivelor . . . . . . . .47


Numrul substantivelor . . . . . .50
- Formele de singular i plural
ale substantivelor numrabile . .50
- Substantive folosite
numai la singular . . . . . . . . . . . .55
- Substantive folosite
numai la plural . . . . . . . . . . . . . .57
- Diferene de sens n funcie
de schimbarea numrului . . . . .60
- Cazuri speciale de acord
ntre subiect i predicat . . . . . . .61
Cazul substantivelor . . . . . . . . .63
- Nominativul . . . . . . . . . . . . . . . .64
- Genitivul . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
- Dativul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
- Acuzativul . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
2. ARTICOLUL . . . . . . . . . . . . .97
Articolul hotrt . . . . . . . . . . .97
Articolul nehotrt . . . . . . . .104
Articolul zero . . . . . . . . . . . . .109
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
3. ADJECTIVUL . . . . . . . . . . . .122
Adjectivele descriptive . . . . .123
- Forma
adjectivelor descriptive . . . . . .125
- Gradele de comparaie
ale adjectivelor . . . . . . . . . . . . .130
Adjectivele determinative . . .138
- Adjectivele demonstrative . . .138
- Adjectivele posesive . . . . . . . .140
- Adjectivele interogative . . . . .141
- Adjectivele relative . . . . . . . . .142
- Adjectivele nehotrte . . . . . .143
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

4. PRONUMELE . . . . . . . . . . . 160
Pronumele personal . . . . . . . 160
Pronumele posesiv . . . . . . . . 165
Pronumele reflexiv i
pronumele de ntrire . . . . . . 167
Pronumele demonstrativ . . . 170
Pronumele interogativ . . . . . 173
Pronumele relativ . . . . . . . . . 175
Pronumele nehotrt . . . . . . 179
Pronumele reciproc . . . . . . . . 183
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
7. ADVERBUL . . . . . . . . . . . . 191
Consideraii generale . . . . . .191
Forma adverbelor . . . . . . . . .195
Comparaia adverbelor . . . . .198
Tipuri de adverbe
i locul lor n propoziie . . . .200
- Adverbe de mod . . . . . . . . . . .200
- Adverbe de cantitate,
msur, grad i aproximaie . . .202
- Adverbe de loc . . . . . . . . . . . .211
- Adverbe de timp . . . . . . . . . . .212
- Adverbe de certitudine . . . . . .217
- Adverbe de cauz . . . . . . . . . .218
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
8. NUMERALUL . . . . . . . . . . . 226
Numeralul cardinal . . . . . . . .226
Numeralul ordinal . . . . . . . .230
Numeralul fracionar . . . . . .231
Numeralul distributiv . . . . . .233
Numeralul multiplicativ . . . .233
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
9. PREPOZIIA . . . . . . . . . . . . .236
Consideraii generale . . . . . .236
- about . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
- above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
- across . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
- against . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
- at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
- before . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
- behind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
- by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
- for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
- from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
- in into . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

- of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
- on upon . . . . . . . . . . . . . . . . .257
- out of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
- over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
- to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
- under . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
- up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
- with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
10. CONJUNCIA . . . . . . . . . . 279
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
11. VERBUL . . . . . . . . . . . . . . .293
Verbe auxiliare
i modale . . . . . . . . . . . . . . . . 293
- to be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
- to have . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
- to do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
- can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
- to be able to . . . . . . . . . . . . . . . .303
- could . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
- may / might . . . . . . . . . . . . . . . .305
- must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
- to have to . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
- shall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
- should i ought to . . . . . . . . . . . .312
- will . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
- would . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
- need . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
- dare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
Verbe principale . . . . . . . . . . .335
- Modurile personale . . . . . . . . .335
- Modul indicativ . . . . . . . . . . .335
- Timpurile prezente . . . . . . .335
Prezentul simplu . . . . . . .335
Prezentul continuu . . . . .341
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .343
Prezentul perfect simplu . . .351
Prezentul
perfect continuu . . . . . . .356
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .357
- Timpurile trecute . . . . . . . .364
Trecutul simplu . . . . . . . .364
Trecutul continuu . . . . . .368
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .370
Gramatica limbii engleze

Trecutul perfect simplu . . .379


Trecutul perfect continuu . . .382
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .384
- Timpurile viitoare . . . . . . . .391
Viitorul simplu . . . . . . . .391
Viitorul continuu . . . . . .392
Viitorul apropiat . . . . . . .394
Viitorul perfect . . . . . . . .395
Viitorul
perfect continuu . . . . . . .396
Viitorul fa de trecut . . .397
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Modul condiional . . . . . . . . .407
Condiionalul prezent . . .407
Condiionalul trecut . . . .408
Fraza condiional
tip I . . . . . . . . . . . . . . . . .409
Fraza condiional
tip II . . . . . . . . . . . . . . . .411
Fraza condiional
tip III . . . . . . . . . . . . . . . .413
Fraza condiional
de tip mixt . . . . . . . . . . .415
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .416
- Modul subjonctiv . . . . . . . . .424
Subjonctivul prezent . . . .425
Subjonctivul trecut . . . . .425
Subjonctivul perfect . . . .426
Subjonctivul analitic . . .426
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .432
- Modul imperativ . . . . . . . . . .440
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .442

Cuprins

- Modurile impersonale . . . . . . .445


- Infinitivul . . . . . . . . . . . . . .445
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .458
- Gerundul . . . . . . . . . . . . . .464
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .471
- Participiul . . . . . . . . . . . . . .478
Participiul prezent . . . . . .478
Construcii participiale . .481
Participiul trecut . . . . . . .483
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . .484
Diateza pasiv . . . . . . . . . . . .490
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499
Corespondena timpurilor . . .506
- Propoziiile
completive directe . . . . . . . . . .507
- Propoziiile
atributive / relative . . . . . . . . .509
- Propoziiile circumstaniale
de timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510
- Propoziiile circumstaniale
condiionale . . . . . . . . . . . . . . .512
- Propoziiile circumstaniale
comparative . . . . . . . . . . . . . . .514
- Propoziiile circumstaniale
finale / de scop . . . . . . . . . . . . .515
- Propoziiile circumstaniale
de cauz . . . . . . . . . . . . . . . . . .516
- Propoziiile subiective . . . . . . .517
Exerciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Lista verbelor neregulate . . .526
CHEIA EXERCIIILOR . . . . .529

uvnt-`nainte

Lucrarea de fa se adreseaz att elevilor, ct i adulilor un public


larg, cu un nivel mediu de cunotine, care dorete s progreseze n studiul
limbii engleze.
Este deja verificat faptul c nvarea contient a regulilor de baz i a
excepiilor specifice limbii engleze ajut la depirea confuziilor gramaticale. n acelai timp, exerciiul susinut i ajut pe cei care doresc s nvee
limba englez s vorbeasc coerent aceast limb. De aceea, lucrarea este
structurat pe dou niveluri. Primul nivel are n vedere explicarea, pe larg,
a formelor diferitelor pri de vorbire i a funciilor acestora, n interaciune unele cu celelalte. Al doilea nivel ofer exerciii variate, care corespund fiecrui capitol.
Explicarea pe larg a funciilor lingvistice tratate este mprit pe
capitole, n vederea ordonrii conceptelor gramaticale, fie cu ajutorul
profesorului, fie individual, fr a se neglija interaciunea dintre diferitele
pri de vorbire. Am preferat ca explicarea prii teoretice s fie n limba
romn; astfel cititorul va nelege mai bine conceptele gramaticale
specifice limbii engleze, mai ales dac studiaz individual. Totodat, exemplele care ilustreaz explicaiile sunt traduse n limba romn pentru ca
nelesul fenomenelor lingvistice s poat fi ptruns prin comparaie.
Trebuie s menionez c, dei aceast lucrare trateaz un numr mare de
fenomene lingvistice, spaiul acordat a fcut imposibil tratarea tuturor
situaiilor i excepiilor specifice acestei limbi deosebit de bogate n
mijloace de exprimare.
Prima parte, Fonetica, gndit ca un preambul al lucrrii, precizeaz
unele aspecte teoretice ale pronuniei sunetelor limbii engleze n procesul
legrii lor n cuvinte i propoziii, n vederea formrii unui discurs coerent.
Trebuie precizat c, pe lng studierea reprezentrii grafice a sunetelor
limbii engleze (folositoare pentru aflarea pronuniei corecte atunci cnd se
consult un dicionar), cei care doresc s pronune corect trebuie s
exerseze ajutai de un suport sonor, n mod individual sau n grup.
Cuvnt `nainte

Urmeaz apoi capitolele dedicate prilor de vorbire din grupul nominal, incluznd Substantivul, Articolul, Pronumele, Adjectivul, Adverbul,
Numeralul, Prepoziia i Conjuncia, fiecare cu exerciiile aferente. Ultimul
capitol, dedicat Verbului, care acoper o parte considerabil a lucrrii, este
mprit n mai multe subcapitole. Acestea trateaz formele i funciile
timpurilor verbale ale modului indicativ, precum: Prezentul, Prezentul
perfect, Trecutul simplu, Trecutul perfect i Viitorul, ale Condiionalului (tratat
n contextul frazei condiionale), ale Imperativului, precum i modurile
impersonale: Infinitivul, Gerundul i Participiul, dar i Diateza pasiv. n fine,
Corespondena timpurilor subliniaz relaia predicatului propoziiei
principale cu predicatele propoziiilor secundare. Pe lng denumirile
diferitelor moduri i timpuri n limba romn, care nu exprim n totalitate
valoarea lor lingvistic, a fost dat i traducerea lor n limba englez, pentru a familiariza cititorul cu terminologia consacrat. Dei consideraiile
teoretice i exerciiile sunt dedicate fiecrei pri de vorbire, tratarea
acestora are n vedere legturile dintre ele pentru obinerea unei imagini
semnificative a fenomenelor lingvistice specifice limbii engleze, o abordare
care reprezint o tendin comun a mai multor gramatici. De aceea,
capitolele menionate mai sus poart titlul comun de Morfosintax, fr a
se considera necesar s se dedice un spaiu special sintaxei.
Prin exerciii, cititorul va pune n aplicare teoria asimilat pentru a
trece de la stadiul de competen la cel de performan, oferindu-i-se spre
rezolvare o gam larg de situaii reale n contexte diferite. n cadrul
fiecrui capitol, exerciiile sunt concepute gradat ca dificultate, pentru a
ncuraja cititorul n rezolvarea lor. Exprimarea structurilor gramaticale
propuse acoper vocabularul colocvial, dar i un vocabular mai specializat,
economic, social, juridic, medical i sportiv, reluat n contexte diferite.
Prin repetarea unor astfel de cuvinte i expresii, cititorul care va rezolva
exerciiile va constata c i-a mbogit vocabularul, iar cheia exerciiilor
l va ajuta s verifice dac soluiile sale sunt corecte, mai ales n situaia n
care studiaz individual.
n ncheiere, doresc s le mulumesc prietenelor mele Mary Fitzpatrick,
Maeve Shannon i Juliet Ory, care m-au ncurajat i mi-au dat indicaii
competente pe parcursul elaborrii acestei lucrri.
Ioana Maria Turai

Gramatica limbii engleze

I
FONETICA

ranscrierea fonetic\ n limba englez\

(Phonetic Transcription in English)


Introducere (Introduction)
n zilele noastre, cnd cunoaterea limbii engleze reprezint o condiie
important pentru succesul n profesie, orice persoan care dorete s se
perfecioneze n nvarea acestei limbi trebuie s in seama de
urmtoarele cerine:
- s poat nelege un mesaj vorbit sau scris,
- s poat vorbi corect i coerent,
- s poat citi corect i coerent,
- s poat scrie corect.
Studierea sistemului fonetic al limbii engleze i ajut pe cei care doresc
s vorbeasc i s citeasc n mod coerent, iar studierea morfosintaxei i
ajut s-i perfecioneze toate cele patru deprinderi menionate anterior.
Un prim pas n nsuirea unei pronunii corecte potrivit cerinelor aa-numitei Standard English, adic a limbii vorbite de persoanele educate, este
studiul transcrierii fonetice. Avnd n vedere c alfabetul limbii engleze
are 26 de litere, iar limba vorbit identific 44 de sunete-foneme, dar i
pentru c exist o discrepan ntre scrierea cuvintelor i pronunarea lor,
s-a simit nevoia alctuirii unei reprezentri grafice care s-i ajute pe cei ce
nva limba englez s poat pronuna corect fiecare sunet n parte, adic
o transcriere fonetic. Exist mai multe sisteme de transcriere fonetic, dar
alfabetul fonetic conceput de profesorul Daniel Jones la nceputul
secolului al XX-lea a devenit cel mai larg rspndit.
Pentru recunoaterea calitilor sonore specifice limbii engleze, este
nevoie de antrenament acustic i de exersarea susinut a memoriei auditive care ajut la legarea sunetelor n cuvinte, propoziii i fraze. n condiiile tehnicii moderne, exist posibilitatea ca cei care nva aceast limb
s beneficieze de un suport sonor, adic de benzi magnetice, de CD-uri
sau chiar de filme didactice pe care sunt nregistrate voci ale unor vorbitori
nativi. Exerciiul activ n folosirea suportului sonor va consta din imitarea

10

Gramatica limbii engleze

repetat a vocilor ascultate, ct i din descifrarea nelesului mesajului


auzit pe care persoana respectiv va ncerca s l comenteze cu propriile
cuvinte, exprimndu-se fie n cadru organizat (dac suportul sonor este
ascultat n timpul unui curs de limba englez), fie n alte ocazii. De fapt,
procesul perfecionrii n nsuirea unei limbi strine, deci i a limbii
engleze, este de lung durat i cere mult perseveren.
Transcrierea fonetic a celor 44 de sunete-foneme formeaz alfabetul
fonetic. n orice dicionar bun, fie englez-romn, fie n dicionarele engleze
monolingve, cititorii vor gsi transcrierea fonetic a fiecrui articol de
dicionar. Pentru a deosebi scrierea obinuit de transcrierea fonetic,
semnele celei din urm sunt ncadrate de paranteze drepte.
n transcrierea fonetic, fiecare sunet este reprezentat de un simbol.
Sistemul de transcriere fonetic se bazeaz pe alfabetul latin, iar pentru
sunetele care nu au corespondent n limba latin, sunt folosite semne
specifice. Astfel, orice semn corespunde unui sunet, neputnd reprezenta
un altul. Pe lng semnele care reprezint sunetele propriu-zise, mai exist
i un semn suplimentar [:], care se folosete dup vocalele lungi, pentru a
le deosebi de vocalele scurte.
De exemplu, n cuvntul to live (a tri, a locui), transcris fonetic[liv],
vocala [i] este scurt, n timp ce n cuvntul to leave (a pleca, a lsa),
transcris fonetic [li:v], vocala [i:] este lung. Nerespectarea lungimii
vocalelor duce la confuzii, aa cum s-a vzut n exemplul de mai sus. Alte
exemple: ship [Vip] i sheep [Vi:p]; bit [bit] i beat [bi:t]; hit [hit] i heat
[hi:t] etc.

Semnele transcrierii fonetice (Phonetic Signs)


Consoane
[f]
[v]
[H]
[]
[s]
[z]
[V]
I. Fonetica

friend [frend]
Victor ['viktEr]
thin [Hin]
this [is]
sea [si:]
zoo [zu:]
shoes [Vu:z]

[t]
[d]
[k]
[g]
[tV]
[dZ]
[m]

treasure ['treZEr]
desk [desk]
cat [kWt]
girl [gE:l]
chair [tVKEr]
jug [dZLg]
mouse [maus]

11

[Z]
[h]
[p]
[b]

pleasure ['pleZEr]
hope [houp]
pen [pen]
bed [bed]

[n]
[N]
[l]
[r]

nut [nLt]
thing [HiN]
look [luk]
ring [riN]

Semivocale
[j] young [jLN]
[w] wind [wind]

Vocale
Monoftongi:
[i:]
[i]
[e]
[W]
[B]
[L]
[O]
[C]
[u:]
[u]
[E:]
[E]

12

leap [li:p]
lips [lips]
leg [leg]
hat [hWt]
car [kBr]
bug [bLg]
door [dO]
pot [pCt]
cool [ku:l]
put [put]
dirty [dE:ti]
finger ['fingEr]

Diftongi:
[ei]
[ou]
[ai]
[iE]
[au]
[KE]
[Ci]
[uE]

late [leit]
hose [hous]
time [taim]
beer [biEr]
house [haus]
fair [fKE]
boy [bCi]
doer [duEr]

Gramatica limbii engleze

lasificarea vocalelor

(Classifing of Vowels)
Calitatea vocalelor depinde de poziia diferitelor organe ale vorbirii
precum limba, buzele, palatul moale, palatul dur, dar i gradul de ncordare
muscular a organelor vorbirii.
Vocale anterioare
- nchise [i:]; [i]

Vocale mediale
- mijlocii [E]; [E:]

Vocale posterioare
- nchise [u:]; [u]

- mijlocii [e]; [K]

- mijlocii [C]; [O]

- deschise [a]; [W]

- deschise [B]; [L]

Aceste vocale se numesc monoftongi pentru c pot pstra o calitate


constant a pronunrii.
Vocalele anterioare (Front vowels)
 Fonemul [i:] este o vocal anterioar, nchis, lung, ncordat, nelabializat. Se pronun cu vrful limbii pe incisivii inferiori, iar partea mijlocie a limbii se ridic spre palatul dur, n timp ce buzele sunt ntinse.
Pronunarea acestei vocale presupune o oarecare ncordare a organelor
vorbirii.
Vocala [i:] poate fi redat grafic prin dou litere (digrafi): ee, ea, ie, ei
n cuvinte ca: feel [fi:l]; free [fri:]; feet [fi:t]; beat [bi:t]; deal [di:l]; heal
[hi:l]; heat [hi:t]; meal [mi:l]; mean [mi:n]; neat [ni:t]; peace [pi:s]; peas
[pi:z]; please [pli:z]; reason [ri:zn]; seat [si:t]; belief [bili:f]; grief [gri:f];
piece [pi:s]; deceive [disi:v]; receive [risi:v] etc.
! Excepii: people [pi:pl]; key [ki:] etc.
 Fonemul [i] este o vocal mai puin anterioar i nchis, scurt, lipsit
de ncordare i nelabializat. Se pronun sprijinind vrful limbii pe
I. Fonetica

13

incisivii inferiori, iar partea mijlocie a limbii se retrage puin napoi.


Musculatura organelor vorbirii nu mai este la fel de ncordat ca atunci
cnd pronunm [i:]. Buzele sunt ntinse ca atunci cnd surdem.
De obicei, aceast vocal corespunde literelor i i y, dar i literei e n
prefixe sau sufixe.
Exemple: bit [bit]; drink [drink]; fit [fit]; hit [hit]; bit [bit]; bitten
[bitn]; pit [pit]; to sit [sit]; to think [Hink]; thing [HiN]; typical
[tipikEl]; to become [bikLm]; belief [bili:f]; to betray [bitrei];
aimless [eimlis]; careless [kKElis]; useless [ju:slis] etc.

! Excepii: busy [bizi]; to build [bild]; minute [minit]; money [mLni];


pretty [priti]; English [iNgliV], precum i n cuvintele care numesc zilele
sptmnii: Monday [mLndi]; Tuesday [tju:zdi]; Wednesday [wenzdi];
Thursday [HE:zdi]; Friday [fraidi]; Saturday [sWtEdi]; Sunday [sLndi].
 Fonemul [e] aproape coincide cu cel din limba romn, numai c
maxilarele se ndeprteaz ceva mai mult. n limba englez este o
vocal scurt, anterioar i mijlocie, lipsit de ncordare i nelabial.
Acest fonem poate fi reprezentat grafic prin litera e sau prin digraful ea,
ca n bed [bed]; chest [tSest]; debt [det]; deck [dek]; denigrate [denigreit];
density [densiti]; depth [depH]; desk [desk]; get [get]; jet [dZet]; pen [pen];
bread [bred]; deaf [def]; dread [dred]; head [hed]; heaven [hevn] etc.

! Excepii: any [eni]; many [meni]; said [sed]; says [sez]; friend [frend];
bury [beri]; the Thames [temz] etc.
 Fonemul [] este cea mai deschis vocal anterioar din limba englez.
Dei face parte din categoria vocalelor scurte, se pronun totui ceva
mai lung dect celelalte vocale scurte. Pentru c nu antreneaz buzele
n pronunie, face parte dintre vocalele nelabializate. Vrful limbii se
sprijin pe incisivii inferiori, iar partea mijlocie a limbii se ridic spre
palatul dur, n timp ce maxilarul inferior este puin cobort i se simte
o ncordare a musculaturii organelor vorbirii. Aceast vocal nu are
corespondent n limba romn. Este reprezentat grafic prin litera a.
Exemple: bag [bg]; back [bk]; band [bnd]; camel [kmEl]; cap
[kp]; cat [kt]; dam [dm]; drank [drnk]; fabric [fbrik]; factory

14

Gramatica limbii engleze

[fktEri]; family [fmili]; fat [ft]; hand [hnd]; hat [ht]; jacket
[dZkit]; lamb [lm]; matter [mtEr]; narrow [nrou]; parallel
[prElel]; patch [ptV]; sat [st] (a se deosebi de set [set]); tap [tp];
wax [wks] etc.

Vocalele posterioare (Posterior vowels)


Fonemele vocalice posterioare pot fi studiate n perechi, [B] i [L]; [C]
i [C:]; [u:] i [u], opunndu-se unul altuia n perechi. Aceste vocale se
pronun prin ridicarea prii posterioare a limbii.
 Fonemul [B] este cea mai deschis vocal posterioar a limbii engleze.
Vocala se pronun ncordat, iar limba se afl n poziie plat i este
cobort. Fonemul [B] se poate caracteriza ca o vocal lung,
posterioar, deschis, ncordat i nelabializat.
Reprezentarea grafic este de obicei prin litera a urmat de o consoan,
fie de litera r final, ca n car [kBr]; dark [dBk]; star [stBr]; tar [tBr]; target
[tBgit], fie de dou consoane ca: l (mut) + f, ff, f + t, ss, s + o alt
consoan, th.
Exemple: half [hBf]; calf [kBf]; cast [kBst] craft [krBft]; fast [fBst];
father [fA:GEr]; grass [grBs]; nasty [nBsti]; palm [pBm]; parcel [pBsl];
past [pBst]; path [pBH]; rather [rBGEr]; staff [stBf] etc.
Fonemul [B] se ntlnete i n cuvinte preluate din alte limbi.
Exemple: barrage [bWrBZ]; caviar [kviB]; estrade [estrBd]; facade
[fEsBd]; mirrage [mirBZ]; morale [mCrBl]; moustache [mustBV];
vase [vBz]; bravo [brBvou]; sonata [sEnBtE]; saga [sBgE]; drama
[drBmE]; panorama [ pnErBma]; tomato [tEmBtou] etc.

! Excepii: answer [BnsEr]; aunt [Bnt]; clerk [klBk]; draught [drBft];


example [igzBmpl]; heart [hBt] etc.
 Fonemul [L] este o vocal care se pronun scurt, cu limba retras
napoi spre palatul moale, iar buzele sunt ntinse lateral. Deci vocala [L]
poate fi caracterizat ca fiind scurt, posterioar, mijlocie i nelabializat. Vocala [L] nu este aceeai ca n limba romn.
I. Fonetica

15