Sunteți pe pagina 1din 1

Alte forme de organizare a

activittii didactice
consultatiile
meditatiile
cercurile pe obiecte de nvtmnt
vizitele si excursiile/drumetiile:
vizite si excursii introductive;
vizite si excursii destinate dobndirii de noi
cunostinte;
vizite si excursii de fixare si consolidare a cunostintelor.
Acestea sunt activitati complementare lectiei si contribuie in modalitati specifice la realizarea
scopurilor si obiectivelor educationale. Ele se desfasoara sub indrumarea cadrului didactic si
urmaresc adancirea cunostintelor, valori-ficarea si dezvoltarea intereselor si aptitudinilor
elevilor, organizarea eficienta si atractiva a timpului liber. Prezinta avantajul ca sunt mai suple,
mai mobile decat lectia, continutul lor nu este programat prin documente scolare, ci se
proiecteaza in functie de interesele, preferintele elevilor, de conditiile si po-sibilitatile de
realizare, lasand camp liber de manifestare initiativei celor carora li se adreseaza. Evaluarea se
face prin modalitati diferite de cele folosite la lec-tii: evidentiere, premii, participare la expozitii,
popularizare prin mass-media. Participarea la asemenea activitati este facultativa. Dintre
formele de activitate organizate in afara clasei amintim:Meditatiile reprezinta activitati
organizate in afara orelor de clasa, sub conducerea cadrului didactic, cu scopul de a oferi
elevilor care intampina difi-cultati in activitatea de invatare sprijin pentru depasirea acestora.
Urmaresc recuperarea ramanerilor in urma la invatatura, formarea capacitatilor inte-lectuale
operationale necesare invatarii ulterioare.Consultatiile se organizeaza cu scopul de a oferi
elevilor informatii suplimentare asupra unor probleme abordate in cadrul lectiilor sau asupra
unor teme care ii intereseaza in mod deosebit. Cercurile de elevi vizeaza aprofundarea
pregatirii intr-un anumit do-meniu, dezvoltarea aptitudinilor, stimularea creativitatii. Se
constituie pe baza optiunii elevilor la nivelul clasei, pe grupe de clase sau la nivelul scolii.
Dupa continutul activitatii pot fi cercuri cultural - artistice (literatura, folclor, cercuri dramatice,
de arta plastica, muzica, coregrafie), stiintifice (matematica, chimie, fizica), tehnico - aplicative
(radiotehnica, foto, navomodele, aeromodele, elec-tronica) cercuri de informatica, cercuri
sportive organizate pe ramuri de sport, etc. Foarte importanta pentru aceasta forma de
organizare a activitatii instructiv - educative este valorificarea rezultatelor prin expozitii,
concursuri, sesiuni de referate si comunicari stiintifice, intreceri sportive, recitaluri, serbari,
publicatii in revistele scolare.Excursiile si vizitele, altele decat cele didactice, urmaresc largirea
ori-zontului de cunoastere al elevilor, familiarizarea cu frumusetile naturii, asi-gurarea
conditiilor de recreere si distractie. In cadrul excursiilor complexe si de lunga durata elevii pot
fi initiati in metodologia cercetarii stiintifice, fiind fami-liarizati cu activitatea de observare,
investigare, colectarea datelor, inre-gistrarea si prelucrarea, generalizarea si valorificarea celor
observate.

Activitatile cultural - artistice si sportive includ intalniri cu perso-nalitati ale vietii


cultural - stiintifice, sportive, serbari scolare, carnavaluri, vizionari de filme si spectacole,
concursuri artistice si sportive etc.