Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul semnelor de punctuatie si

de ortografie
Semne de punctuatie

1. Punctul: marcheza pauza de la sfarsitul unei propozitii enuntiative,


independente ca inteles

2. Semnul intrebarii: marcheaza intonatia unei propozitii interogative si


nedumerirea interlocutorului

3. Semnul exclamarii: marcheaza intonatie unei propozitii exclamative si


sugereaza starea sufleteasca a interlocutorului
urmeaza dupa un substantiv sau o constructie in caz vocativ
urmeaza dupa o interjectie
urmeaza dupa un verb la modul imperativ sau la sfarsitul unei propozitii
imperative
marcheaza surpriza interlocutorului
marcheaza ironia interlocutorului

4. Virgula: marcheaza coordonarea unor parti de propozitie de acelasi fel


izoleaza o apozitie simpla sau dezvoltata
urmeaza dupa un substantiv sau o constructie in cazul vocativ
urmeaza dupa o interjectie
marcheaza omiterea unui verb prin elipsa
izoleaza o constructie gerunziala/participiala de restul enuntului
izoleaza cuvinte sau constructii cu topica inversata
urmeaza dupa adverbe de afirmatie si de negatie
se foloseste inaintea conjunctiilor coordonatoare adversative si concluzive
marcheaza coordonarea unor propozitii de acelasi fel

desparte vorbirea directa de cea indirecta (izoleaza cuvinte, constructii sau


fraze incidente)

5. Punct si virgula: marcheaza o pauza mai lunga decat cea impusa de virgula si
mai scurta decat cea impusa de punct

6. Linia de dialog: marcheaza inceputul vorbirii directe


7. Linia de pauza: izoleaza o apozitie simpla sau dezvoltata
desparte vorbirea directa de cea indirecta

8. Parantezele: izoleaza o explicatie


izoleaza cuvinte, constructii sau fraze incidente

9. Doua puncte: anunta inceputul vorbirii directe


marcheaza o enumeratie
anunta o explicatie
anunta un citat

10. Ghilimelele: sugereaza ironia


marcheaza reproducerea exacta a cuvintelor rostite de cineva sau a gandurilor
cuiva
marcheaza titlul operelor literare

11. Punctele de suspensie: marcheaza o intrerupere brusca a sirului vorbirii si


sugereaza anumite stari sufletesti
marcheaza fie cautarea cuvintelor interlocutorului, fie incercarea lui de a crea
o atmosfera plina de suspans
marcheaza omiterea unui fragment dintr-un text

Semne de ortografie
12. Cratima: marcheaza elidarea (caderea) unei vocale si disparitia unei silabe

13. Apostroful: marcheaza absenta accidentala din vorbire a unor sunete, din
pricina ritmului rapid al vorbirii

14. Punctul: marcheaza abrevierea