Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul virgulei:

Virgula este un semn de punctuatie ce marcheaza o pauza in vorbire si care:


1. Separa constructiile in vocativ de restul comunicarii
ex. -Dragul meu fecior, nu-ti pot oferi ce doresti.
2. Separa apozitiile de restul comunicarii
ex. – Noi, elevii clasei a VIII-a, invatam pentru examen.
3. Separa constructiile incidente de restul comunicarii
ex. Am pierdut, din neatentie, explicatia profesorului.
4. Separa parti de propozitie de acelasi fel / separa termenii unei enumeratii
ex. Azi avem urmatoarele ore : matematica, romana, sport, engleza, etc.
5. Marcheaza lipsa predicatului verbal
ex. Ea l-a intrebat si el, nimic.
6. Separa interjectiile de restul comunicarii
ex. Ei, ce sa-i faci?
7. Se utilizeaza in cazul incalcarii topicii
ex. El, din cand in cand, ne cauta.
8. Marcheaza un raport de coordonare prin jonctiune
ex. Vin, dar nu stau mult.
9. Poate marca si un raport de subordonare
1. Se desparte prin virgula atributiva explicativa de regenta sa
ex. Am mers de curand la bunicii mei, pe care nu ii mai vizitasem de un an.
2. Se despart prin virgula propozitiile subordonate CD (completiva directa), CI (completiva
indirecta), CL(circumstantiala de loc), CT (circumstantiala de timp), CM (circumstantiala de mod), CS
(circumstantialade scop) de regenta cand stau in fata regentei
3. Propozitiile subordonate CZ (circumstantiala de cauza), CŢ(conditionala), CV (concesiva),
CNS(consecutiva) se despart intotdeauna prin virgula de regent
4. De asemenea, se despart prin virgula propozitiile intercalate

Rolul cratimei (ca semn ortografic)


Cratima:
1. marchează rostirea într-o singura silabă două părți de vorbire diferite:
conjuncție + verb auxiliar c-ai, c-ar
Eu știu c-ai să mă ajuți.
Plecă acasă, crezând c-ar putea să-l găsească acolo.
conjuncție + verbul a fi forma scurtă că-s, că-i
Când am văzut că-s cel mai mic din clasă, m-am întristat.
Acum văd că-i o pădure ca toate celelalte.
pronume + verb auxiliar l-au, m-aș, s-au
L-au văzut când a spart geamul.
M-am gândit să-mi petrec vacanța la munte.
2. înlocuiește o vocală ce cade / marcheaza elidarea (caderea) unei vocale si disparitia unei silabe
3. evită, prin căderea unei vocale, hiatul
4. menține, prin reducerea numărului de silabe, ritmul și măsura în poezie

!!! marchează elidarea unei vocale și reducerea numărului de silabe. În ambele cazuri, scopul folosirii
cratimei este de a păstra măsura și ritmul versului, în poezie; respectiv de a conferi vorbirii un ritm
mai rapid, în proză.
Rolul semnelor de punctuatie si de ortografie

Semne de punctuatie
1. Punctul: marcheaza pauza de la sfarsitul unei propozitii enuntiative, independente ca inteles

2. Semnul intrebarii: marcheaza intonatia unei propozitii interogative si nedumerirea interlocutorului

3. Semnul exclamarii: – marcheaza intonatie unei propozitii exclamative si sugereaza starea sufleteasca a
interlocutorului
– urmeaza dupa un substantiv sau o constructie in caz vocativ
– urmeaza dupa o interjectie
– urmeaza dupa un verb la modul imperativ sau la sfarsitul unei propozitii imperative
– marcheaza surpriza interlocutorului
– marcheaza ironia interlocutorului

4. Virgula: – marcheaza coordonarea unor parti de propozitie de acelasi fel


– izoleaza o apozitie simpla sau dezvoltata
– urmeaza dupa un substantiv sau o constructie in cazul vocativ
– urmeaza dupa o interjectie
– marcheaza omiterea unui verb prin elipsa
– izoleaza o constructie gerunziala/participiala de restul enuntului
– izoleaza cuvinte sau constructii cu topica inversata
– urmeaza dupa adverbe de afirmatie si de negatie
– se foloseste inaintea conjunctiilor coordonatoare adversative si concluzive
– marcheaza coordonarea unor propozitii de acelasi fel

– desparte vorbirea directa de cea indirecta (izoleaza cuvinte, constructii sau fraze incidente)

5. Punct si virgula: marcheaza o pauza mai lunga decat cea impusa de virgula si mai scurta decat cea
impusa de punct

6. Linia de dialog: marcheaza inceputul vorbirii directe

7. Linia de pauza: – izoleaza o apozitie simpla sau dezvoltata


– desparte vorbirea directa de cea indirecta

8. Parantezele: – izoleaza o explicatie


– izoleaza cuvinte, constructii sau fraze incidente

9. Doua puncte: – anunta inceputul vorbirii directe


– marcheaza o enumeratie
– anunta o explicatie
– anunta un citat

10. Ghilimelele: – sugereaza ironia


– marcheaza reproducerea exacta a cuvintelor rostite de cineva sau a gandurilor cuiva
– marcheaza titlul operelor literare

11. Punctele de suspensie: – marcheaza o intrerupere brusca a sirului vorbirii si sugereaza anumite stari
sufletesti
– marcheaza fie cautarea cuvintelor interlocutorului, fie incercarea lui de a crea o atmosfera plina de
suspans
– marcheaza omiterea unui fragment dintr-un text

Semne de ortografie
12. Cratima: marcheaza elidarea (caderea) unei vocale si disparitia unei silabe

13. Apostroful: marcheaza absenta accidentala din vorbire a unor sunete, din pricina ritmului rapid al
vorbirii

14. Punctul: marcheaza abrevierea

S-ar putea să vă placă și