Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: _______________________________ Nota: ____________

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A VIII-A
Anul școlar 2017 – 2018
Semestrul al II-lea

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citeste cu atenție textul următor:

TIPĂTESCU (fierbând): Ce vrei?


CAȚAVENCU (asemenea): Vreau... mandatul de deputat, iată ce vreau: nimic altceva! nimic! nimic!
(după o pauză, cu insinuare caldă și crescândă) Mi se cuvine!... Te rog!... Nu mă combate... Susține-
mă... Alege-mă. Poimâine, în momentul când voi fi proclamat cu majoritatea cerută,... în momentul
acela vei avea scrisoarea (cu multă căldură)... pe onoarea mea!
TIPĂTESCU (aproape să izbucnească): Pe onoarea ta?... Și dacă nu pot să te aleg?...
CAȚAVENCU: Poți!
TIPĂTESCU (pierzându-și cumpătul din ce în ce): Și dacă nu voi? — zi că nu voi să te aleg?
CAȚAVENCU (îndârjit): Trebuie să vrei.
TIPĂTESCU (d-abia mai stăpânindu-se): Uiți că nu e bine să te joci cu un om ca mine astfel. Nu! nu!
nu voi să te aleg!
CAȚAVENCU: Trebuie!
TIPĂTESCU: Nu!
CAȚAVENCU: Trebuie să vrei, dacă ții câtuși de puțin la onoarea...
TIPĂTESCU (izbucnind): Mizerabile! (Cațavencu face un pas înapoi.) Canalie nerușinată! Nu știu ce
mă ține să nu-ți zdrobesc capul... (se repede, ia un baston de lângă perete și se întoarce turbat către
Cațavencu.) Mișelule! trebuie să-mi dai aci scrisoarea, trebuie să-mi spui unde e scrisoarea... ori te
ucid ca pe un câine! (se repede năvală la el. Cațavencu ocolește masa și canapeaua, răstoarnă mobilele
și se repede la fereastră, pe care o deschide de perete îmbrâncind-o în afară.)
CAȚAVENCU (tremurând, strigă la fereastră în afară): Ajutor! Săriți! Mă omoară vampirul! prefectul
asasin! ajutor! (O scrisoare pierdută, Ion Luca Caragiale)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos: (30 puncte)

1. Găsește sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte din text: vreau, ocolește, fereastra.(6 puncte)
2. Explică rolul semnului exclamării în structura: Ajutor! Săriți! Mă omoară vampirul! prefectul
asasin! ajutor! (6 puncte)
3. Explică rolul indicatiilor scenice în structura: (tremurând, strigă la fereastră în afară). (6 puncte)
4. Precizează două moduri de expunere din fragmentul dat. (6 puncte)
5. Identifica in text doua idei principale / secundare. (6 puncte)

B. Redactează o compunere de (15 – 25 de rânduri) în care să demonstrezi că ”O scrisoare pierdută,


de Ion Luca Caragiale este o operă dramatică. (12 puncte)

În compunerea ta, trebuie:


− să prezinti patru trăsături ale comediei / ale operei dramatice; 4puncte
− să ilustrezi cele patru trăsături cu exemple adecvate; 4puncte
− să redactezi un continut adecvat cerintei formulate; 2puncte
− să respecti limita minimă de spatiu indicată. 2puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeste cu atenție textul următor:

Ultimele sondaje realizate în Statele Unite au relevat faptul că 75% dintre copiii americani
beau zilnic sucuri bogate în cofeină, de tip cola. În acest context, pediatrii americani au avertizat, încă
o dată, că sucurile bogate în cofeină sunt asociate cu apariția ADHD-ului, tulburări ale somnului,
lipsa puterii de concentrare și compromit sănătatea oaselor, din cauza cofeinei conținute.
Studiile de specialitate au arătat că micuții care beau băuturi de tip cola, de cel puțin două ori
pe zi, au oasele fragile. Se pare că unul dintre motive este faptul că aceste băuturi înlocuiesc consumul
de lapte sau sucuri naturale, lichide esențiale pentru buna dezvoltare a copiilor. Un alt motiv ar fi
conținutul ridicat de cofeină.
Potrivit nutriționiștilor, un litru de băutură de tip cola este echivalent cu 100-110 grame de
zahăr alb, cantitate exagerată pentru organismul unui copil.
„Ai grijă ce-i dai copilului să bea!”, în revista Reader’s Digest

A.Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:
− tipul de suc care conține cofeină;
− cantitatea de zahăr care se găsește într-un litru de băutură de tip cola. 4 puncte
2. Transcrie structura în care sunt precizate efectele negative ale consumului de cofeină. 4 puncte
3. Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text. 4puncte
4. Precizează funcția sintactică pentru cuvintele subliniate din următoarea secvență: 4 puncte
Studiile de specialitate au arătat că micuții care beau băuturi de tip cola, de cel puțin două ori
pe zi, au oasele fragile.
5. Desparte fraza următoare în propoziții, precizând felul fiecărei propoziții: 4 puncte
Se pare că unul dintre motive este faptul că aceste băuturi înlocuiesc consumul de lapte […]
6. Alcătuiește o frază în care să ai o propoziție subordonată completivă directă introdusă prin
conjuncția subordonatoare că. 4 puncte

B. Redactează o compunere narativă de 15 – 25 rânduri cu titlul „O faptă bună” în care să


povestești o întâmplare reală sau imaginară despre o faptă bună pe care ai făcut-o. (12 puncte)
În compunerea ta, trebuie:
- să folosești două moduri de expunere; 4 puncte
- să foloseşti un limbaj expresiv; 4 puncte
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte
- să respecţi limitele de spaţiu indicate. 2 puncte
.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p;
Coerența textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p;
ortografia – 3 p; punctuația – 2 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p)