Sunteți pe pagina 1din 20

Securitatea muncii in domeniul constructiilor

Securitatea muncii este un domeniu ce are ca activitate luarea de masuri si actiuni pentru prevenirea
riscurilor activitatilor profesionale.
Fiecare muncitor, inainte de angajare intr-un mediu supus riscurilor este instruit in legatura cu riscurile ce pot
aparea in domeniul respectiv si ii este oferit echipamentul de protectie a muncii.
Datorita acestei instruiri, muncitorului ii va fi protejata sanatatea si poate elimina anumite riscuri prin
echipamentul de protectie.
Daca vorbim despre protectia muncii in domeniul constructiilor, trebuie sa stim ca acesta a fost dintotdeauna
un subiect foarte fragil, deoarece activitatile pe care le desfasoara un muncitor pe santier sunt prevazute cu un
grad foarte ridicat de risc.
Indiferent de ramura constructiilor, angajatul este supus la orice pas unor riscuri si pentru a evita
evenimentele neplacute el trebuie instruit in faze, conform normelor de protectie a muncii si trebuie sa i se
inmaneze echipamentul de protectie necesar unui lucrator in constructii.
Dintre activitatile cele mai supuse riscurilor enumeram munca la inaltime, materialele de constructie, grinzile,
schelele etc.
Responsabilul cu efectuarea protectiei muncii in cazul constructiilor are foarte multe atributii. El trebuie sa se
asigure de urmatoarele lucruri:
inspectarea tuturor zonelor pentru fiecare angajat in parte. Astfel, angajatului i se vor putea explica riscurile la
care se supune.
trebuie sa prevada si sa analizeze fiecare risc in parte, chiar sa mearga mai departe sa evalueze posibile riscuri
ce vor aparea, pentru a proteja integritatea si sanatatea angajatului;
el este responsabilul direct pentru rezolvarea problemelor in acest sens, spre exemplu el va trebui sa gaseasca
solutii eficiente pentru amorsarea riscurilor ce exista sau ce pot aparea;
trebuie sa pregateasca fiecare zona in parte conform normelor in vigoare de protectie a muncii, astfel ca
angajatul cand va lucra sa fie supus la riscuri minime.
Echipamentul de protectie a muncii din domeniul constructiilor este foarte diversificat, in functie de tipul
constructiilor desfasurate. In continuare vom enumera cateva dintre echipamentele de protectie din domeniul
constructiilor:
Manusi. Aceste elemente sunt absolut necesare lucratorilor pe santierele de constructie, deoarece acestia
intra in contact prin intermediul mainilor cu diferite materiale sau posibili factori de risc. Acestea pot fi
termoizolante, electroizolante, antiacide, manusi protectie si multe altele.
Incaltamintea de protectie. Piciorul intra pe toata durata timpului petrecut pe santier in contact cu suprafata
solului, iar aceasta poate fi de multe ori plina de diferite elemente de risc. De aceea au fost contruite mai multe
categorii de incaltaminte de protectie, in functie de domeniul de lucru: Cizmele vor asigura membrul inferior
impotriva temperaturilor scazute, dar si impotriva apei, noroiului, acizilor, bazelor sau produselor petroliere,
bocancii din piele de bovina sunt realizati antiperforatie si sunt in acelasi timp si foarte comozi etc.
Echipament de lucru la inaltime. Acest tip de echipament este absolut necesar muncitorilor ce lucreaza la
inaltime. Din aceasta categorie fac parte: franghiile statice, centurile abdominale, centurile de pozitionare
lombara etc.
Echipament pentru protectia capului. Luam exemplul sudorilor, acestia trebuie sa-si protejeze capul pe toata
desfasurarea activitatii prin anumite casti cu proprietati tehnice impotriva riscurilor.
Salopete, tricouri, jachete. Acestea fiind confectionate din materiale rezistente la rupere ofera confort si

protectie.
Este foarte important ca protectia muncii sa se respecte pe un santier de constructii, altfel vor aparea
evenimente nedorite.
APROBAT,
ADMINISTRATOR
ing.BOD ATTILA

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE I SNTATE N MUNC


PENTRU ACTIVITILE PRESTATE
N DOMENIUL CONSTRUCIILOR EDILITARE
Cod: I.P.S.S.M. N 19

Elaborat,
ef D.P.P.
insp.ing. FLORIN HENTE

1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor Normelor


generale de protectia muncii.
Lucratile de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri se vor executa numai de personal calificat si
instruit pentru operatiile respective.
2. Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier. In punctele
de acces spre locul de demolare se vor pune tablite de avertizare si de interzicere a accesului persoanelor fara
atributii de serviciu pe teritoriul santierului.
3. santierul va fi mprejmuit pentru a se evita accesul persoanelor straine. Se vor ngradi cu mprejmuiri
continue, lucrarile n curs de constructie, situate de-a lungul drumurilor publice.
In cazul n care mprejmuirea se executa la o distanta mai mica de 10 m de o lucrare n curs de
constructie, care are o naltime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevazuta cu copertina lata de cel
putin 1 m si cu o rampa de 20 de grade spre partea opusa lucrarii. De-a lungul muchiei de sus a
copertinei trebuie facuta o bordura nalta de 15 cm.
4. Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune, a utilajelor de ridicat, respectiv a
lucrarilor ce prezinta pericol.
Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de
protectie.
5. Masinile si utilajele de constructii vor fi amplasate si instalate incat sa se asigure stabilitatea si
imposibilitatea unor deplasari necomadate.
La terminarea fiecarui schimb, fronturilor de lucru se vor lasa in siguranta.
6. Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nu vor fi amplasate
de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii.
7. Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interzicere.
8. La lucrarile executate pe verticala la doua niveluri diferite, deasupra unui agregat sau sub acesta, la
lucrarile ce se executa deasupra pasajelor, se vor intocmi fise tehnologice care vor contine masuri
suplimentare de protectie a munci referitoare la :
- trecerea persoanelor peste gropi, santuri, pivnite deschise
- lucrarile ce se executa deasupra pasajelor
9. Toate golurile din pereti, amplasate cu marginea de jos la o naltime sub 0,70 m deasupra planseului si care
comunica spre exteriorul constructiilor sau dau spre locuri unde nu exista un planseu continuu, se vor
ngradi.De asemenea se vor acoperi si ngradi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o naltime de cel
putin 1 m, golurile din planseele cladirilor n constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule;
golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol.
10. Golurile de ferestre si usi unde nu s-a montat ta mplaria vor fi nchise provizoriu pentru a feri personalul
muncitor de curentii de aer.
11. Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure desfasurarea functiilor
vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca.
12. Schelele, esafoadele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime vor corespunde
prevederilor proiectului de executie.
13. Montarea, ancorarea si folosirea schelelor se vor face conform cartii tehnice a acestora si proiectului de
executie a lucrarilor.
14. Pentru lucrari executate la naltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru naltimi peste 5 m se vor
utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi prevazute cu balustrade si
sca ndura de bord si vor fi executate astfel nca t sa corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se
interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schele pe care se lucreaza.
15. La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafoadelor, lucratorii vor purta echipament
individual de protectie
16. Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic peste 11
m/s, polei, descarcari atmosferice, precipitatii etc)
17. Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in cantitati
suficiente. De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.
18. Materilele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in acest scop. Caile de acees
vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari
19. Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor materiale.
20. Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie si schelele aferente, de la o
naltime mai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor nchise, n lazi nchise sau n containere.
Capatul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o naltime de cel mult 1 m deasupra solului. In cazul n care
acest lucru nu este posibil, capatul inferior al jgheabului trebuie sa se termine ntr-un buncar de depozitare,
pentru a se evita producerea prafului.Locurile n care se depoziteaza molozul si deseurile de materiale de
constructii evacuate de sus trebuie sa fie ngradite.
21. Incarcarea, ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu respectarea
instructiunilor de utilizare a instalatiei respective.
22. Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul
mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare.
23. Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi stranse si depozitate
in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor la inaltime.
24. Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai dupa
legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratorii instruiti si autorizati in acest scop. Se vor respecta
prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si transport pe verticala si orizontala.
25. Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata fi utilizate in
deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi prevazute cu balustrade pentru
prevenirea caderii in gol, conform proiectului pentru prevenirea caderii in gol, conform proiectului tehnologic.
26. Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire, se va face numai prin locurile destinate in acest scop.
27. Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie pericol
de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere
directa sau indirecta.
28. Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie -
obligatoriu - legate la instalatia de punere la pama nt, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi.
29. Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale instalatiei electrice, fara
intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va face numai de electricieni
calificati, intruiti si autorizati.
30. Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea santierului, trebuie sa fie
identificate, verificate si semnalizate.
31. In functie de caracteristicile santierului si echipamentelor, de dimensiunile incaperilor, de caracteristicile
fizice si chimice prezente ca si de numarul maxim de persoane, este obligatoriu sa fie prevazut un numar
suficient de mijloace corespunzatoare pentru combaterea incendiilor.
Dispozitivele neautomatizate contra incendiilor trebuie sa fie usor accesibile.
32. Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra naturii straturilor, asupra
existentei apelor subterane, asupra existentei eventualelor constructii si instalatii subterane, natura lor si felul
cum sunt amplasate sub pamant.
33. Stationarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in apropiere de locurile unde se executa
sapaturi fara sprijiniri sunt permise numai la o distanta egala cu de doua ori adancimea.
34. Pamantul provenit din sapatura, precum si alte materiale se vor depozita la o distanta minima de 0,5 m de
la marginea peretilor sapaturii. La sapaturile cu peretii in taluze, cu un unghi mai mare decat unghiul natural
al taluzului, distanta maxima dintre locul de asezare a pamantului aruncat si marginea sapaturii trebuie
stabilita in prealabil prin proiect.
35. La sapaturile manuale executate la a o adancime mai mare de 1,5 m se vor montat platforme pentru
aruncarea pamantului. Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste incarcaturii pe care trebuie s-o suporte.
36. In cazul sapaturilor executate langa fundatii existente sau langa alte constructii, masurile necesare pentru
a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate in proiectele de executie.
37. Inainte de inceperea turnarii betoanelor, conducatorul locului de munca va controla modul de executie si
soliditatea cofrajelor, a schelelor si a podinelor de lucru.
38. Caile de acces catre elementul in care se toarna betonul vor fi eliberate de materiale si mentinute in stare
de curatenie.
39. Se interzice accesul lucratoriulor in zona de turnare a betoanelor.
40. La fasonarea si montarea otelului beton se vor lua urmatoarle masuri:
- se va amenaja o platforma pentru indreptarea otelului beton la cel putin 2 m distanta de caile de circulatie
- se interzice tinerea in mana a baretelor mai scurte de 30 cm la taierea cu foarfeca cat si la stanta actionata
de motor, pentru a se evita prinderea manii in timpul taierii barelor
- indoirea manuala a armaturilor de otel se va face cu chei destinate acestei operatiuni, in buna stare.
- Este interzisa confectionarea armaturilor in zona de influenta a liniilor electrice aflate sub tensiune
41. Conducatorii formatiuniilor de lucru sunt obligati sa verifice zilnic, inainte de inceperea lucrului, daca
sculele sunt in stare tehnica corespunzatoare si daca cele actionate electric sunt legate la pamant. In lipsa
acestor puncte fixe se vor utiliza cabluri sau franghii corespunzatoare, bine ancorate, de care lucratorii sa se
asigure prin intermediul centurilor de siguranta.
42. Urcarea si coborarea la si de pe podinele de lucru se vor realiza numai prin intermediul rampelor si a
cailor de acces executate conform standardelor in vigoare
43. Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor, schelelor sau esafoadelor.
44. Se interzice circulatia sau stationarea pe astereala prinsa pe plansee.
45. Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o podina de lucru. Dulapii
podinelor vor fi fixati pe grinzi.

Circulatia pe cofraje metalice este permisa numai daca pe acestea s-au asezat dulapi.
46. Pentru montarea fermelor, luminatoarelor sau a altor elemente asamblate pe loc, se vor realiza in
prealabil schele.
47. Zona unde se monteaza sau se demonteaza cofraje, schele si esfoadele va fi imprejmuita si se vor lua
masuri de oprirea accesului in zona respectiva, iar daca este cazul se vor executa copertine de protectie.
48. Daca cofrajul, schela sau esafodul raman un timp nefolosite (la constructiile unde lucrarile se intrerup
provizoriu), la reluarea lucrului se vor verifica si se vor face completarile necesare si o noua receptie a
cofrajululi, schelei sau esafodului.
49. La asamblarea elementelor de cofraj, schele, esafoadele cu buloane, bolturi, suruburi, verificarea
coincidentei orificiilor se va face cu dornuri destinate acestei operatiuni. Se interzice efectuarea verificarii prin
introducerea degetelor in orificiile respective.
Cuiele din panourile de cofraj vor fi intoarse spre a evita ranirea sau agatarea echipamentului muncitorilor.
50. Se interzice demontarea cofrajelor, schelelor si esafoadelor prin tractiune inainte de desfacrea tuturor
legaturilor.
51. Demontarea cofrajelor, schelelor si esafoadelor se face numai dupa ce s-au luat toate masurile de protectie
necesare. Efectuarea operatiunilor de demonatare se face in ordinea inversa celor de motare sau conform
prevederilor proiectului de executie.
Se interzice demontarea prin daramare, precum si depozitarea pe podinele de lucru a materialelor provenite
din demontare.
Toate elementele componente demontate se vor cobori pe masura demontarii lor, prin mijloace mecanizate
sau cu ajutorul franghiilor si scripetiilor. Nu este permisa aruncarea de la inaltime a elementelor.
52. Se interzice, la orice lucrare la inaltime, monatrea si demontarea cofrajelor, schelelor si esafoadelor in
cazul cand conditiile meteorologoce sunt nefavorabile, pe intuneric sau cand locurile de munca nu sunt
iluminate.
53. Accesul personalului in groapa cu var este interzis. Gropile de var vor fi imprejmuite cu balustrade de
protectie. Scoaterea varului din groapa se va efectua mecanizat sau manual. In cazul scoaterii manuale se
utilizeaza scara si podina amenajata in acest scop.
54. In timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului sau a fundatilor de piatra, se va controla
rezistanta sprijinirilor peretilor sapaturii, luandu-se masuri ori de date ori se constata deteriorari ale acestora.
55. La executarea fundatiilor din piatra, se va evita caderea bolovanilor. Coborarea materialelor necesare
executarii zidariilor subterane (fundatia), se va face mecanizat sau folosindu-se jgheaburi si planuri inclinate.
Spatiile dintre sapaturi si fundatia zidului se vor umple cu pamant si se vor bate cu maiul pe masura executarii
zidariei, spre a nu provoca daramarea zidariei.
56. Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din interiorul lucrarii in
constructie.
57. Pe masura cresterii inaltimii zidariei, se vor realiza podine provizorii de lucru. Accesul pe podinele de
lucru se face numai pe scari.
58. La zidurile in care sunt inglobate conducte de apa, gaze sau instalatii electrice se vor studia planurile de
amplasare a conductelor de alimentare cu apa, gaze, temoficare, a cablurilor electrice si de telecomunicatii,
etc. si se vor lua masuri pentru intreruperea legaturilor de alimentare, fara a le deteriora sau a influenta
alimentarea altor cladiri.
59. Executarea zidariei exterioare de pe schelele interioare se va face dupa ce in prealabil s-a montat spre
exterior o copertina de protectie cu latimea de 1,5 m si panta spre zid. Pe aceasta copertina este interzisa
circulatia lucratorilor sau depozitarea materialelor si sculelor.
60. Este interzisa circulatia pe ziduri.
61. Inaintea executarii corniselor se vor monta dispozitivele de sustinere si fixare provizorie a cornisei;
acestea se vor demonta numai dupa executarea tencuielilor si a invelitorilor. La cornise, zidaria care depaseste
planul zidului cu peste 30 cm, se va executa numai de pe schele.
62. In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, se vor
respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul pe schele si la inaltime.
63. In cazul producerii in timpul lucrului a unor defectiuni ale utilajelor, la conductele de transport al
mortarului, cat si in cazul formarii de dopuri de mortar in sistemul de transport, se va opri lucrul imediat.
Se interzice orice interventie in timpul functionarii utilajelor. Interventiile respective se vor efectua numai
dupa oprirea utilajelor, de catre personal calificat si instruit pentru aceste operatiuni.
64. Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii la invelitori, se va verifica daca constructiile sunt prevazute cu
scari de acces corespunzatoare, ancorate de constructie si se verifica siguranta acestora.
65. Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, conducatorul lucrarilor va verifica rezistenta asterelei si
sarpantei, urmarind ca elementele componente ale sarpantei sa nu prezinte deformatii sau deteriorari. In
cazul constatarii unor deficiente, se vor lua masurilor de remediere a acestora.
Se interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe astereala. Se vor amenaja platforme speciale
pentru depozitare.
66. Topirea bitumului se va realiza numai in utilaj construite in acest scop (topitoare de bitum, cazane, masini
de topit). Amplasarea utilajelor de topit bitum se va face la cel putin 50 m de constructiile de lemn sau
depozite.
Locul unde se efectueaza topirea bitumului , va fi ingradit cu indicatoare de avertizare sau interdictie.
Se interzice amplasarea utilajelor de topit bitum in locuri unde exista posibilitatea degajarii vaporilor de
substante inflamabile sau combustibile.
In apropierea cazanului de topit bitum, se va amenaja un panou prevazut cu mijloace necesare pentru
stingerea incendiilor. Se vor respecta prevederile din normele specifice de protectie a muncii pentru lucrari de
izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive.
62.Transportul bitumului se va realiza in vase inchise, cu continutul pana la din capacitate. Vasele cu care se
transporta bitumul pe acoperis vor fi asezate pe o platforma special executata care tine seama de panta
acoperisului. De asemenea, trebuie luate masuri ca bitumul fierbinte sa nu curga de pe acoperis.
67. Reparatiile la jgheaburi, sorturi, burlane si pazii se vor face pe schela exterioara, ancorata de partile solide
ale constructiei.
68. Repararea invelitorilor din tigle, olane, placi de azbociment cat si monatarea caciulilor deasupra cosurilor
de fum se vor efectua dupa amenajarea unei podine de lucru sau schele.
69. Se interzice aruncarea oricaror materiale sau scule de pe acoperis. Zilnic, dupa terminarea lucrului se va
curata acoperisul.
70. Pe timp nefavorabil (ploaie, ceata, polei sau ninsoare) se interzice efectuarea lucrarilor de reparatii la
acoperis.
71. La lucrarile cu bitum fierbinte nu este admis personal cu boli de piele, boli respiratorii, conjunctivite,
afectiuni gastrointenstinale, precum si femei care alapteaza.
72. Repararea tencuielilor interioare pe suprafete intinse se va executa de pe schele rezistente cu podine
continui; se admite a se lucra pe scari duble numai la mici reparatii(de exemplu astupari goluri, treceri
conducte). Este interzisa folosirea improvizatiilor in realizarea sau sprijinirea podinelor.
73. Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele. Se interzice executarea lucrarilor simultan la
doua niveluri aflate pe aceeasi verticala.
74. Dupa terminarea lucrului, se vor evacua de pe schele resturile de materiale si sculele.
75. La repararea pardoselilor se vor utiliza scule in buna stare de functionare. Pe timpul repararii pardoselii,
cablurile electrice care o traverseaza vor fi scoase de sub tensiune.
76. Lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa de pe schele interioare sau de pe scari duble;
utilizarea scarilor simple este permisa la lucrari de pana la 3 m inaltime.
77. Fierberea uleiului de in in aer liber si transportul lui in vase deschise sunt interzise. Vasele utilizate la
transportul uleiului de in vor fi inchise si umplute la din capacitatea lor.
78. Lucrarile la care se folosesc substante inflamabile (de ex. Benzina, nitrolacuri, petrol etc.) se vor executa de
catre lucratorii calificati si instruiti pentru utilizarea acsetora.
79. Finisajul interior cu vopsele care degaja substante toxice se executa cu ferestrele deschise sau asigurandu-
se ventilatie. La aplicarea vopselei prin pulverizare, se va asigura ventilatia corespunzatoare sau se vor dota
lucratorii cu masti contra noxelor.
80. In incaperile unde se intrebuinteaza nitrolacuri, combustibili si alte substante care degaja gaze inflamabile
este interzisa flacara deschisa sau producerea de scantei.
81. In timpul arderii cu lampa de benzina a vopselei vechi, se va asigura o buna aerisire.
La depozitarea si indepartarea deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic (de ex. Vopsele, uleiuri,
lacuri, solventi etc.) se vor respecta reglementarile in vigoare.
Lucratorii care utilizeaza substante toxice vor fi supusi controlului medical conform reglementarilor
Ministerului Sanatatii.
82. Camerele vopsite in ulei vor fi aerisite. Se interzice stationarea sau cazarea lucratorilor in aceste incaperi
minimum 24 ore dupa vopsire.
83. La executarea lucrarilor de zugraveli cu preparate pe baza de apa, conductorii electrici aflati in incapere
vor fi scosi de sub tensiune.
84. Taierea geamurilor se va face in spatiile destinate acestei operatiuni; deseurile se vor colecta in lazi.
85. Montarea geamurilor la luminatoare se va face de pe o podina de lucru continua. Se interzice accesul
persoanelor sub locul de lucru.
86. Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente, va fi executata dupa proiecte sau fise tehnologice
si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.
87. In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale constructiei, se vor lua masuri
urgente pentru indepartarea lucratorilor din zona si adapostirea intr-un loc sigur.
88. Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale terenului din zona
respectiva.
89. Inainte de inceperea lucrarilor de demolare se va proceda la examinarea nu numai a a obiectivelor de
constructii propuse pentru demolare si a cladirilor din imediata vecinatate in scopul obtinerii informatiilor
necesare asupra rezistentei si stabilitatii acestora. Toate observatiile din inspectia vizuala a cladirilor si
uneori, dupa caz, din sondaje si incercari nedistructive, vor fi cuprinse intr-un proces verbal pe baza caruia se
alege metoda de lucru si se intocmeste proiectul de organizare a lucrarilor de demolare a constructiilor.
Lucrarile de demolare propriu-zise se vor executa conform proiectelor avizate si aprobate.
85.Este interzis lucrul la ferastraiele circulare daca acestea nu sunt dotate cu dispozitive de protectie, daca
acestea sunt defecte si nu sunt corespnzatoare tipo- dimensiunilor masinii si sarcinii de lucru.
86.Este interzis a se lucra la ferastraiele circulare daca dispozitivele de protectie nu asigura:
- acoperirea partii active a panzei taietoare
- limitarea urmarilor fenomenului de recul
- oprirea patrunderii mainii lucratorului in zona de taiere a panzei
87. Este interzisa folosirea panzelor taietoare care prezinta crapaturi, fisuri, excentritati, sau mai mult de
doi dinti lipsa, si care sa nu fie consecutivi.
88. Este interzisa orice incercare de franare a panzei taietoare cu diverse obiecte sau cu bucati de material
lemnos.
89. Este interzis lucratorului sa stea, in pozitia de lucru sau in repaus, in planul panzei taietoare. Pozitia
trebuie sa fie in lateralul planului panzei taietoare si in fata acesteia.

securitate a muncii pentru constructii si confectii


metalice
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi
minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate a
muncii.

Respectarea continutului acestor norme nu absolva unitatile economice de raspunderea pentru prevederea si
asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor
respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea
securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de securitate a muncii, care cuprind principalele masuri de prevenire a accidentelor de munca si a
bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind masurile de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor
profesionale specifice unor anumite activitati, detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protectie a
muncii.
Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare
sau de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor cu pericolele
specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati
caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a
muncii practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca
este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza.

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite
conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc. )
si a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

- Mediu de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice, psihologice in care unul sau mai multi executanti
isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global
desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor
aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element component al sistemului- executant - sarcina
de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii sau
activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii, constituie alaturi de
celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

- controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;

- fundamentarea masurilor de protectie a muncii.

In contextul general mai sus prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii
metalice au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste
activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru
fiecare pericol, normele sa cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al
procesului de munca.

Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de activitati,pentru fiecare tip de lucrare, prevederile urmarind o
succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune a executantului in procesul de lucru.

In elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele in vigoare.

Pentru ca norma specifica sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de
prezentare, sa fie conforma altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care
precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori intelegerea
si gasirea rapida a textelor necesare.
1. Prevederi generale
Continut
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice cuprind prevederi specifice
de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale in activitatile de
constructii si confectii metalice.

Scop
Art. 2. - Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc
existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca -
mijloace de productie - mediu de munca).

Domeniu de aplicare
Art. 3. - Prezentele norme specifice se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice, care desfasoara
activitati de constructii si confectii metalice, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul
de organizare a acestora.

Relatii cu alte acte normative


Art. 4. - Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 5. - Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activitatilor de constructii si confectii metalice, desfasurate de
persoanele juridice sau fizice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in anexa 1.

Revizuirea normelor
Art. 6. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a
schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la
modificarea proceselor de munca.

2. Prevederi comune tuturor lucrarilor de constructii si confectii metalice


2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 7. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor
generale de protectie a muncii.

Art. 8. - Activitatile de constructii si confectii metalice se vor executa numai de catre personal calificat si instruit
special pentru aceste activitati.

Art. 9. - Examinarea si avizul medical sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de constructii si confectii
metalice atat la angajare cat si periodic.

Art. 10. - Examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza, obligatoriu, inainte de proba practica,
examen, concurs sau termen de incercare,urmatoarelor categorii de persoane:

- celor care urmeaza sa fie angajati si celor care-si reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni
calendaristice;

- ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesiuni, precum si in
cazul schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
- celor care sunt transferati sau detasati in alte locuri de munca sau activitati care pot fi ocupate numai daca sunt
indeplinite cerintele legale de ordin sanitar.

Art. 11. - Efectuarea controalelor medicale in vederea angajarii in functii legate de siguranta circulatiei,
periodicitatea acestora, investigatiile clinice si de laborator se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii.

Art. 12. - La conducerea mijloacelor de transport vor fi admise numai persoane in varsta de peste 18 ani, special
instruiti si autorizati, supusi unui examen medical special.

2.2. Instruirea personalului

Art. 13. - Instructajul de protectie a muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile Normelor generale de
protectie a muncii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 14. - Toti lucratorii din activitatile de constructii si confectii metalice sunt obligati sa utilizeze echipament
individual de protectie adecvat acordat conform "Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectie" aprobat prin Ordinul MMPS nr.225/27-07-95.

Art. 15. - Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific activitatii pe care o desfasoara, pe care
e obligat sa-l poarte pana la parasirea incintei in care isi desfasoara activitatea.

Art. 16. - La nituirea pieselor casetate lucratorii vor fi dotati cu antifoane.

2.4. Repartizarea sarcinii de munca

Art. 17. - Repartizarea sarcinii de munca se va face numai in baza unui instructaj specific activitatii si locului de
munca unde urmeaza sa se desfasoare activitatea.

Art. 18. - Este interzisa utilizarea lucratorilor in activitati pentru care nu li s-a facut un instructaj special.

2.5. Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art. 19. - Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, precum si a zonelor
in care se desfasoara activitati cu risc ridicat de accidentare. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa
utilajele de constructii trebuie sa fie prevazute cu balustrade si mentinute in stare de curatenie.

Art. 20. - Pentru lucrari executate la inaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru inaltimi de peste 5 m se
vor utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice.

Schelele vor fi prevazute cu balustrade si scandura de bord si vor fi executate astfel incat sa corespunda sarcinilor pe
care le vor avea de suportat.

Se interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schelele pe care se lucreaza.
Balustradele (parapetele) vor fi executate conform prevederilor standardelor in vigoare.

Art. 21. - La toate locurile de munca vor fi utilizate indicatoare de securitate, vizibile atat ziua cat si noaptea.

Art. 22. - Daca in timpul transportului elementelor de constructie utilajul se defecteaza sau daca una din prinderi
cedeaza, elementul va fi coborat; daca acest lucru nu e posibil, pana la inlaturarea defectiunii locul de sub incarcatura
va fi imprejmuit si se vor organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderii lucratorilor in zona respectiva.
Locul respectiv va fi marcat cu indicatoare de avertizare.

Aceste masuri vor fi indepartate numai dupa intrarea in normal.

Art. 23. - Primirea incarcaturilor pe constructie se va face numai dupa oprirea completa a instalatiilor de ridicat.
Art. 24. - Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul instalatiei
de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare.

Art. 25. - Ridicarea incarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere sau
a incarcaturilor.

Art. 26. - Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in perioade de timp nefavorabil - vant puternic de peste 11
m/s, ninsori, polei, vizibilitate redusa etc.

Art. 27. - Este interzis a se executa lucrari de sudura sub temperaturile minim admise de prescriptiile tehnice, atat in
exterior cat si in interior.

Art. 28. - Orice lucrare de constructii metalice va putea incepe numai in baza unui ordin scris, emis de conducerea
santierului. Aceasta obligatie trebuie respectata si la terminarea lucrarii. In cazul in care lucrarea se executa in mai
multe etape, prin ordin, persoana cu atributii de organizare si conducere va stabili atat data inceperii cat si a
reinceperii ei.

Art. 29. - In cazul in care lucrarile de constructii metalice se executa in zone poluate sau cu obiective in exploatare
se vor stabili caile de acces atat pentru circulatia muncitorilor cat si pentru circulatia publicului.

Art. 30. - Lucrarile de constructii metalice vor fi conduse si supravegheate numai de catre persoane care poseda
pregatire tehnica corespunzatoare si numai daca au fost numite prin decizie de conducerea santierului.

Art. 31. - Conducerea tehnica a santierului si lotului este raspunzatoare (fiecare la nivelul respectiv) pentru
respectarea prevederilor din proiectul de executie, tehnologie de lucru si a prevederilor din normele de protectie a
muncii.

Art. 32. - Se interzice intrarea in zona de activitate precum si accesul pe constructie a personalului fara sarcini de
serviciu si neinstruit in acest scop. Organele de indrumare si control vor putea sa-si desfasoare activitatea numai
insotite de conducatorul lucrarii, care trebuie sa fie cel putin in grad de maistru.

Art. 33. - Se considera zona periculoasa spatiul din jurul constructiei metalice pe o raza egala cu cel putin inaltimea
definitiva a constructiei care va fi imprejmuita cu gard de sarma. Zona periculoasa va fi semnalizata cu indicatoare
de securitate care sa avertizeze asupra pericolelor si sa interzica accesul in zona. Materialele si utilajele vor fi
depozitate in afara zonei periculoase.

Art. 34. - Imprejmuirea zonei cat si a locurilor periculoase si luarea masurilor pentru prevenirea accidentelor trebuie
executate inainte de inceperea lucrarilor de constructii metalice.

Art. 35. - Transportul pe verticala al persoanelor se poate face pe scarile metalice ale constructiei definitive care se
monteaza odata cu tronsoanele sau cu instalatiile mecanice de ridicat persoane.

Art. 36. - In cazul in care ridicarea elementelor de constructii metalice se face concomitent cu doua trolii, acestea
trebuie astfel alese, incat viteza lor de ridicare sa corespunda. Conducatorul lucrarii va coordona personal miscarea
celor doua trolii pentru a nu se produce diferente de nivel la ridicare.

3. Incarcarea, descarcarea, manipularea, transportul si depozitarea


materialelor specifice lucrarilor de constructii si confectii metalice
Art. 37. - Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai sub
supravegherea unui conducator al procesului de munca, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de
lucru nepericulos pentru operatia respectiva, cu respectarea prescriptiilor ISCIR.

Art. 38. - Responsabilul cu conducerea lucrarilor pentru incarcarea, descarcarea si transportul materialelor este
obligat sa instruiasca personalul muncitor asupra metodelor de lucru, pentru ca operatiile respective sa nu genereze
riscuri de accidentare.
Art. 39. - Caile de circulatie vor fi amenajate in asa fel incat latimea, declivitatea, curbele, ramificatiile etc. sa
permita circulatia mijloacelor de transport in conditii de siguranta. Caile de circulatie vor fi marcate vizibil pe
margini si vor fi mentinute in buna stare si libere.

3.1. Incarcarea, descarcarea si manipularea grinzilor si ansamblurilor metalice

Art. 40. - Incarcarea si descarcarea grinzilor metalice trebuie sa se faca pe grinzi sau pe barne inclinate, cu ajutorul
franghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor inclinate trebuie sa fie bine fixate si asigurate impotriva
deplasarii. Impotriva balansarii se vor folosi franghii de siguranta legate in centrul de greutate.

Art. 41. - La descarcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice, fiecare piesa se impinge cu ajutorul lomurilor,
spre marginea platformei si se coboara pe grinzile inclinate.

Nu se incepe descarcarea piesei urmatoare decat dupa ce piesa, care a fost descarcata anterior, a ajuns pe sol si s-a
oprit.

Art. 42. - Este interzisa stationarea lucratorilor in fata incarcaturii, inclusiv a celor ce iau marfa si o aseaza in stive.

Art. 43. - La transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu clesti speciali, iar operatiile de ridicare, de
coborare si de transport se vor face in acelasi timp de catre toti lucratorii. La fel se va proceda si la ridicarea pieselor,
folosind rangi de fier cu rezistenta adecvata. In cazul in care unele dintre aceste piese, mai usoare, se transporta pe
umar, toti lucratorii vor fi asezati de aceeasi parte a piesei si vor folosi simultan acelasi umar. Deplasarea lucratorilor
in aceste cazuri se va face cu pasi dirijati de catre persoana care dirijeaza activitatea. Descarcarea se va face la
comanda, in acelasi timp, prin luarea piesei sub brat si apoi ducerea ei pe teren la locul indicat.

Art. 44. - Este interzisa aruncarea pieselor transportate, de pe umar, direct pe sol.

Art. 45. - La operatiile de descarcare-incarcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc., cu mijloace mecanizate,
masini si instalatii de ridicat, se vor respecta prevederile prescriptiilor ISCIR.

3.2. Incarcarea si descarcarea pieselor grele

Art. 46. - Incarcarea, descarcarea si celelalte operatii de deplasare a pieselor grele se vor executa de catre echipaje
instruite in mod special, sub conducerea directa a unei persoane competente.

Art. 47. - Operatiile de incarcare si descarcare a pieselor grele trebuie sa se faca cu ajutorul instalatiilor de ridicat.

Art. 48. - In cazul lipsei masinilor sau a instalatiilor de ridicat, incarcarea si descarcarea trebuie sa se faca cu ajutorul
cricurilor, al troliilor sau al rolelor.

La incarcarea si descarcarea pieselor grele se vor respecta urmatoarele conditii :

a) terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine
care ar putea impiedica operatia de transport;

b) In cazul in care rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe scanduri sau
pe grinzi.

Art. 49. - Deplasarea pieselor grele trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) in cazul deplasarii pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie in asa fel aleasa incat capetele lor sa nu iasa
mai mult de 30 cm de sub incarcatura;

b) in timpul deplasarii pieselor, lucratorii trebuie sa pastreze o distanta suficienta de la piesa la locul de tragere,
pentru a nu fi surprinsi de piese, in cazul scaparii sau al deplasarii accidentale a acestora;

c) pentru urcarea si coborarea pieselor grele pe plan inclinat se vor folosi trolii, iar muncitorii trebuie sa stea la
distanta suficienta, pentru a nu fi surprinsi de piese in cazul scaparii, rasturnarii sau deplasarii accidentale a acestora;
d) este interzisa indepartarea rolelor de sub incarcaturi. Indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor
elibera complet de incarcatura.

4. Activitati desfasurate in atelierele pentru constructii metalice


4.1. Conditii generale

Art. 50. - Iluminatul atelierelor de constructii metalice va corespunde prevederilor Normelor generale de protectie a
muncii.

Pentru iluminatul suplimentar la locurile de munca se vor folosi lampi alimentate la tensiunea de 24 V.

Art. 51. - Toate atelierele de constructii metalice vor fi prevazute cu instalatii de ventilare naturala sau mecanica,
respectandu-se prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 52. - Amplasarea utilajelor din atelierele de constructii metalice se va face conform prevederilor Normelor
generale de protectie a muncii si a standardelor in vigoare.

4.2. Confectionarea elementelor constructiilor metalice

Indreptare, debitare
Art. 53. - Profilele si tablele care urmeaza a se introduce in procesul tehnologic de executie se vor indrepta in functie
de dimensiuni, manual, pe prese sau masini de indreptat.

Art. 54. - La operatiile de indreptare manuala se va urmari ca sculele cu care se lucreaza sa fie in stare tehnica
corespunzatoare pentru a nu pune in pericol lucratorii care executa operatia si nici pe cei de la locurile de munca
invecinate.

Art. 55. - In cazul in care indreptarea profilelor si tablelor se executa pe masini de indreptat se vor respecta
urmatoarele:

1) manevrarea materialului se va face astfel incat introducerea sa nu se faca oblic;

2) este interzisa introducerea mainii in zona organelor active ale masinii, precum si inlaturarea deseurilor sau a
pieselor in timpul functionarii masinii;

3) in timpul indreptarii, profilele si tablele vor fi sprijinite pe mese cu role sau capre metalice;

4) actionarea comenzilor masinii se va face numai de catre lucratorul special desemnat pentru executarea acestei
operatii.

Art. 56. - Operatia de trasare se va executa pe mese de trasaj.

Inaltimea mesei impreuna cu inaltimea pachetului de tabla va fi astfel stabilita incat sa asigure lucratorului o pozitie
de lucru comoda. Se va urmari ca greutatea foilor de tabla sa fie uniform distribuita pe suprafata mesei de trasaj.

Art. 57. - La debitarea cu flacara oxigaz, prin metoda arc-aer se vor respecta prevederile "Normelor specifice de
securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor".

Art. 58. - La debitarea profilelor si tablelor cu masini de debitat se interzice sustinerea cu mana a materialului.
Sustinerea se va face cu dispozitive de prindere pe mese cu role sau cu bile, care usureaza miscarea in avans.

Art. 59. - Operatia de taiere se va executa numai dupa ce s-a verificat fixarea materialului si indepartarea lucratorilor
din zona de lucru.
Art. 60. - Accesul in spatele masinilor de debitat in timpul functionarii acestora este interzis; locul se va ingradi cu o
balustrada demontabila de protectie.

Art. 61. - Se interzice taierea mai multor table suprapuse sau a tablelor cu o grosime mai mare decat cea inscrisa in
caracteristicile masinii.

Art. 62. - Indepartarea deseurilor sau a pieselor taiate se va face numai dupa oprirea masinii. Aceasta se va face
numai cu ajutorul carligelor metalice folosind echipamentul individual de protectie adecvat.

Art. 63. - La masinile de indoit table sau profile (abkant, prese), actionarea se va face numai de catre lucratorii
instruiti in vederea executarii unor astfel de operatii.

Actionarea masinii se va face numai dupa asigurarea ca lucratorii care sustin materialul sunt in afara oricarui pericol
de accidentare.

Art. 64. - In timpul valtuirii nu sunt permise:

- atingerea cu mana a valturilor in rotatie;

- ungerea sau curatarea valturilor in timpul rotirii;

- urcarea lucratorilor pe tabla.

Art. 65. - In cazul operatiilor de taiere, decupare, indoire, stantare, valtuire, personalul muncitor va respecta
prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea materialelor prin deformare plastica la rece
si stantare".

Art. 66. - Daca in procesul tehnologic de executie a elementelor constructiilor se prevad si operatii de prelucrare prin
aschiere (frezari, sanfrenari, gauriri, alezari, filetari) se vor respecta "Normelor specifice de securitate a muncii
pentru prelucrarea metalelor prin aschiere".

Paturi de lucru
Art. 67. - Paturile de lucru vor fi asezate in flux si cat mai aproape de liniile de transport.

Art. 68. - Amplasarea paturilor de lucru si a sub-ansamblurilor ce se confectioneaza se va face in asa fel incat sa nu
blocheze caile de acces sau trecerea de la un loc de munca la altul.

Art. 69. - In cazul in care gabaritul subansamblurilor metalice este mai mare decat al paturilor de lucru, colturile sau
muchiile confectiilor vor fi prevazute cu platbande de protectie vopsite in alb.

Art. 70. - Daca in cazul subansamblurilor metalice cu gabarite mari sunt necesare doua instalatii de ridicat in
vederea asezarii subansamblurilor in pozitii noi de lucru, se vor lua urmatoarele masuri :

1) se va interzice accesul persoanelor in zona de lucru;

2) coordonatorul lucrarii va comanda ambele instalatii de ridicat;

3) dispozitivele de legare vor fi in prealabil verificate si vor fi in numar suficient;

4) in cazurile necesare se vor executa consolidari provizorii cu ajutorul unor placi, scanduri, rigle etc.;

5) sarcina de ridicat se va repartiza egal celor doua instalatii de ridicat.

Montarea subansamblurilor
Art. 71. - Montarea subansamblurilor elementelor de constructii metalice se va face conform fisei procesului
tehnologic, respectandu-se numarul de prinderi prin puncte de sudura, nituri, suruburi, evitand fixarea fortata a
elementelor.

Art. 72. - Dispozitivele folosite la asamblare (balansoare rotative, dispozitive cu role, dispozitive pentru aducere cap
la cap sau alinierea generatoarelor etc.) vor fi executate in baza unui proiect de executie obligatoriu, omologat.

Art. 73. - Este interzisa folosirea dispozitivelor care prezinta defecte precum si a celor improvizate.

Art. 74. - In functie de conditiile locale, de dotarea cu mijloace de ridicat, de suprafata productiva, ca si de procesul
tehnologic folosit, se vor stabili instructiuni proprii.

Scule, dispozitive, bancuri de lucru


Art. 75. - Sculele, uneltele si dispozitivele de orice categorie si pentru orice intrebuintare trebuie sa fie in perfecta
stare si sa corespunda specificului lucrarii.

Art. 76. - Zilnic, inainte de inceperea lucrului, fiecare lucrator va controla daca uneltele si sculele din dotare sunt in
stare tehnica corespunzatoare. Cele care nu corespund din punctul de vedere al tehnicii securitatii muncii se vor
scoate din uz, repara (cele care se pot reconditiona) sau casa.

Art. 77. - Menghinele si nicovalele trebuie sa fie bine fixate de bancul de lucru si montate astfel incat lucratorii care
le utilizeaza sa poata avea in timpul lucrului o pozitie corecta, normala si neobositoare. La menghine se va verifica
paralelismul falcilor, continuitatea spinglului si modul de fixare a pieselor.

Art. 78. - Sculele si uneltele de mana vor fi confectionate conform standardelor in vigoare, din materiale
corespunzatoare operatiilor care se executa, fara a se permita deformari, fisuri sau desprinderi de aschii, bavuri.

Art. 79. - Este interzisa folosirea sculelor si uneltelor fara maner, precum si folosirea aceluiasi maner la mai multe
scule.

Art. 80. - Este interzisa folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau stirbite, precum
si a uneltelor de mana improvizate.

Art. 81. - In timpul transportului, partile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mana cu taisuri, varfuri etc. vor fi
protejate cu aparatori sau teci adecvate.

Art. 82. - Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt bine ascutite si daca au profilul corect in raport cu
operatia de executat.

Ele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa nu fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;

- foarfecele pentru taiat vor avea lamele stranse astfel incat sa preseze una pe alta, fara joc in axul de fixare;

- daltile vor avea o lungime de cel putin 150 mm si vor fi bine ascutite.

Art. 83. - In cazul strangerilor controlate se vor folosi chei dinamometrice, respectandu-se instructiunile prevazute in
fisa tehnologica intocmita de proiectant.

Art. 84. - Cheile mecanice vor fi calibrate astfel incat sa corespunda exact dimensiunilor piulitelor. Suprafetele de
lucru ale acestora nu vor prezenta fisuri sau rupturi, iar lacasurile de prindere nu vor fi deformate. Este interzisa
strangerea sau desurubarea piulitelor prin interpunerea intre piulite si cheie de placute metalice, precum si
prelungirea cheilor.

Art. 85. - Sculele si uneltele de mana vor fi pastrate - dupa caz - in dulapuri, lazi, rastele sau suporturi speciale si
orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu partile active ale acestora.
Art. 86. - Uneltele actionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucratorii care cunosc bine atat metodele
de lucru cat si pe cele de protectie a muncii.

Art. 87. - Este interzis ca in timpul lucrului sa se aseze unelte pe treptele scarilor mobile, schele, tablouri etc.

Art. 88. - Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului de presiuni de lucru, iar fixarea lor
pe racorduri se va face cu coliere metalice.

Forjarea, nituirea
Art. 89. - La executarea lucrarilor de forjare si de nituire, personalul muncitor va avea calificarea profesionala
corespunzatoare acestei meserii.

Art. 90. - In cazul in care operatia de nituire se executa in atelierul de forja, acesta va fi prevazut cu instalatii locale
de ventilatie.

Art. 91. - Rezervorul de motorina trebuie bine fixat pe corpul forjei si se va incarca numai atunci cand forja este
oprita. In cazul in care forja se opreste accidental, se vor inchide robinetele de admisie ale combustibilului si aerului,
iar reaprinderea se va face numai dupa inlaturarea defectului.

Robinetele de admisie se vor verifica zilnic inaintea inceperii lucrului.

Art. 92. - La oprirea cuptorului se va inchide mai intai robinetul de admisie a combustibilului si apoi cel de
intretinere a arderii.

Art. 93. - Distanta dintre forja si locul de munca al nituitorului va fi astfel aleasa incat transportul niturilor sa se
poata face cat mai usor, asigurandu-se panta corespunzatoare. Transportul la distanta se va face cu ajutorul unei tevi
metalice prevazuta la partea superioara cu o palnie, iar la cea inferioara cu o cutie metalica in care vor cadea niturile.

Art. 94. - Scoaterea si manipularea niturilor din forja se va face numai cu clesti speciali, fiind interzisa aruncarea
acestora, chiar si neincalzite.

Art. 95. - Nituirea pieselor metalice se va face numai de pe schele executate in mod corespunzator si receptionate de
comisia santierului, iar lucratorii vor fi dotati cu echipamentul de protectie adecvat.

Art. 96. - Daca in apropierea forjei lucreaza si alti lucratori sau sunt locuri de trecere, zona din jurul forjei va fi
protejata cu paravane de protectie.

Art. 97. - Uneltele de lucru (buterole, dalti, dornuri etc.) se vor monta in dispozitivul ciocanului pneumatic numai
cand acesta nu este alimentat cu aer comprimat.

Art. 98. - Ridicarea ciocanului de pe piesa metalica se va face numai dupa oprirea alimentarii cu aer comprimat.

Art. 99. - Pornirea ciocanului de nituit se va face numai cand acesta este pus in pozitie de lucru si cand capatul opus
al nitului este bine sprijinit in contrabuterola.

Contrabuterolele se vor fixa si centra cu multa atentie pe constructia metalica cu ajutorul unui dispozitiv mecanic.

Art. 100. - Nituitorul si ajutorul lui vor avea spatiu suficient pentru a se executa operatia de nituire, nestanjeniti si in
deplina siguranta.

Art. 101. - Dalta pentru taiat nituri si dalta pentru craituit se vor prinde in dispozitive speciale care sa impiedice
proiectarea lor atunci cand ciocanul pneumatic este ridicat de pe piesa, sau capul de nit s-a rupt si din greseala nu a
fost oprita alimentarea cu aer comprimat.

Art. 102. - Taierea capetelor de nit si a bavurilor se va face in asa fel, incat capul de nit dislocat sau aschiile sa nu
accidenteze muncitorii din apropiere.
Este indicat ca operatia sa nu se faca in imediata apropiere a locurilor de montaj. Daca acest lucru nu este posibil, se
vor lua masuri de protectie a lucratorilor care lucreaza in apropierea locurilor de nituire, prin imprejmuirea acestora
din urma cu paravane, ingradiri de plasa cu ochiuri marunte etc.

Art. 103. - Avand in vedere zgomotul de mare intensitate de la locul de nituire, se va stabili un cod de semnale
acustice cu ajutorul caruia sa se poata comunica.

Este indicat sa se foloseasca sirene cu aer comprimat.

Art. 104. - Inainte de inceperea lucrului, lucratorii vor verifica starea uneltelor, sculelor, dispozitivelor de nituit si
craituit, fiind interzisa folosirea lor daca nu sunt in stare tehnica corespunzatoare.

Art. 105. - Se interzice stationarea lucratorilor in planul de lovire a ciocanului pneumatic, cand se executa lucrarea
de nituire.

Art. 106. - In cazul in care gaurile pieselor care trebuie nituite nu sunt coaxiale si nituirea nu se poate executa,
acestea se vor reconditiona prin operatii de gaurire si alezare.

5. Executarea podurilor metalice


Art. 107. - La executarea lucrarilor la inaltime se vor respecta prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii
pentru lucrul la inaltime".

Art. 108. - Rampele de montaj fixe sau mobile, inclusiv calajele din lemn vor fi rezistente si vor avea asigurata
stabilitatea. Ele trebuie sa asigure o asezare orizontala a pieselor si a subansamblurilor.

Art. 109. - Piesele marunte vor fi depozitate pe rafturi sau in containere, asezate la locurile stabilite. Este interzisa
depozitarea pieselor sub rampe sau pe caile de acces.

Art. 110. - Dispozitivele utilizate la prinderea si ridicarea pieselor grele trebuie verificate si autorizate din punct de
vedere ISCIR, fiind interzisa folosirea celor deteriorate sau folosirea unor improvizatii.

Art. 111. - Cablurile de ridicat care vin in contact cu muchiile ascutite ale pieselor se vor proteja impotriva
degradarii.

Art. 112. - La manipularea pieselor grele cu instalatii si masini de ridicat, lucratorii vor fi instruiti si vor respecta
prevederile privind exploatarea acestora.

Art. 113. - Ridicarea pieselor cu instalatii si masini de ridicat se va face cu cablurile palanului (carligului) in pozitie
verticala fiind interzisa executarea concomitenta a doua miscari.

Art. 114. - La manipularea pieselor cu instalatiile si masinile de ridicat, se va respecta o distanta corespunzatoare de
siguranta fata de celelalte piese, instalatii, constructii fixe sau mobile, fiind interzisa balansarea sau rotirea acestora.

Art. 115. - Mecanicii care lucreaza la instalatiile si masinile de ridicat, au obligatia sa avertizeze prin semnal acustic
sau optic atat la inceperea manipularii, cat si pe parcursul operatiei, in scopul retragerii lucratorilor din zona
periculoasa.

Art. 116. - Se interzice manipularea sau ridicarea pieselor la inaltime pana cand nu au fost inlaturate sculele,
obiectele marunte etc. de pe acestea.

Art. 117. - La operatiile de montaj este interzisa desprinderea sarcinii din carligul instalatiei de ridicat, inainte de
fixarea piesei in ansamblul constructiei sau de asezarea ei intr-o pozitie stabilita.

Art. 118. - Pentru executarea lucrarilor la inaltime cu unelte portative actionate electric sau pneumatic, numarul
lucratorilor se va stabili in functie de conditiile de munca, de catre conducatorul lucrarii.

Art. 119. - Gaurirea sau alezarea de jos in sus se va face luand masurile de protectie corespunzatoare.
6. Executarea turnurilor si pilonilor metalici
Art. 120. - Este interzis a se executa lucrari de montaj si orice alt gen de lucrari la inaltime in timp ce se efectueaza
transport de piese si materiale pe verticala.

Art. 121. - Este interzisa stationarea sub constructia metalica (pilon) in timpul ridicarii unei piese. Orice piesa care
va fi ridicata pe pilon sau turn cu ajutorul macaralei, granicului etc. va fi fixata cu grija de responsabilul echipei sau
inlocuitorul acestuia.

Art. 122. - Fiecare punct de lucru va fi dotat cu aparatura necesara pentru:

- determinarea temperaturii mediului inconjurator;

- determinarea vitezei vantului;

- alarma in caz de pericol si

- realizarea comunicatiilor intre sol si punctul de lucru de pe pilon sau turn.

Art. 123. - Zilnic inainte de inceperea lucrului, conducatorul lucrarii, formatiei va verifica dispozitivele de legare
cabluri, lanturi pentru fiecare tip de produs sau container, fiind interzisa folosirea acestora daca nu corespund
prevederilor ISCIR.

Art. 124. - Este interzisa cu desavarsire executarea de lucrari la inaltime fara echipamentul de protectie
corespunzator. Inaintea oricarei lucrari pe turn, pilon etc. muncitorii vor verifica centurile de siguranta si modul lor
de prindere.

Art. 125. - Este interzis muncitorilor sa execute alte operatii in afara celor stabilite prin program.

In cazul in care este nevoie sa se execute si alte lucrari (operatii), se va instiinta conducatorul lucrarii.

Art. 126. - Muncitorii care lucreaza la inaltime vor transporta sculele numai in saci, special confectionati, fiind
interzis a se arunca sculele sau alte piese de la un muncitor la altul.

Art. 127. - Toate sculele mari care nu pot fi instroduse in sacul de scule vor fi prevazute cu carlige pentru a fi legate
de centura de siguranta sau urcate cu ajutorul instalatiilor de ridicat.

Este interzis sa se lase sculele dupa terminarea lucrului pe constructia metalica.

Art. 128. - Asezarea materialelor, sculelor sau altor piese pe elementele de constructii care nu sunt montate definitiv,
este interzisa.

Art. 129. - La executarea lucrarilor de constructii-montaj la inaltime - turnuri si piloni - formatia va avea minimum
doi muncitori care in cursul operatiilor de montaj se vor ajuta si controla reciproc.

La asamblarea pieselor la care este necesar sa lucreze concomitent mai mult de doi muncitori, se vor lua masuri de
asigurare a sincronizarii miscarilor si manevrelor ce se impun a fi facute pentru a se evita accidentele.

Unul din muncitorii formatiei trebuie sa coordoneze operatiile de montaj.

Art. 130. - In locurile periculoase, vor fi fixate indicatoare de securitate corespunzatoare pericolelor. Acestea se vor
planta atat in zonele de la sol cat si pe constructia metalica.

Art. 131. - Platformele de lucru se vor realiza astfel incat sa permita accesul lipsit de pericole, la toate
subansamblurile de la nivelul respectiv.

Art. 132. - Platformele de lucru, podinele, schelele, scarile vor fi curatate de materialele rezultate in timpul lucrului
de catre cei care le folosesc.
Acestea trebuie sa fie in permanenta libere de orice materiale.

Art. 133. - Urcarea si coborarea persoanelor pe platformele de lucru se vor face numai pe scarile de acces, iar
numarul de persoane va fi stabilit prin documentatia de constructie a acesteia, fiind interzisa depasirea sarcinii
admise.

Art. 134. - Prin proiect vor fi prevazute pe montant trepte din metal pentru urcarea si coborarea muncitorilor ce
executa montarea si intretinerea elementelor. Acestea vor fi uzinate odata cu constructia metalica.

Art. 135. - In cazul in care este necesara interventia montatorilor pentru dezlegarea cablului de prindere, acestia vor
urca si cobori numai pe treptele de metal ale montantului.

Aceasta operatie se va executa numai sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest sens.

Art. 136. - Este interzisa folosirea de dispozitive, legaturi si cabluri necorespunzatoare elementelor ce se ridica.

Art. 137. - Elementul de constructie (montant, stalp etc.) trebuie verificat inainte de ridicare pentru a constata
eventualele deformari la sarcina sau alte defectiuni de executie, care ar putea impiedica montajul in conditii normale
de lucru, inclusiv curatarea lui.

Art. 138. - Este interzis a se executa dezlegarea montantului (elementului) pana cand acesta nu a fost fixat definitiv
in buloane sau suruburi. De asemenea, este interzisa executarea altor operatii la montanti si elementele de constructii,
daca acestea nu au fost montate definitiv.

Art. 139. - Pentru evitarea oricarui pericol din cauza aglomerarii de piese pe platforme si schele, la locurile de
montaj la inaltime transportul acestora se face treptat, in functie de succesiunea montajului. Inainte de a fi
transportate la inaltime, toate elementele componente ale pilonului turnului, antenei etc. se vor revizui si aranja la sol
in ordinea montarii lor.

Art. 140. - Se interzice ridicarea lucratorilor pe elementele de constructii sau utilaje in timpul transportului acestora
la locul de montaj.

Art. 141. - Daca dupa ridicarea sa din diferite cauze, elementul de constructie nu poate fi montat, el va fi coborat in
pozitia initiala, pentru indepartarea cauzelor care au impiedicat montajul si apoi repus in pozitia initiala.

Nu este permisa tinerea sarcinii in carligul macaralei sau sprijinirea ei pe alte elemente de constructie pana la
inlaturarea defectiunilor.

Art. 142. - La prinderea elementelor de constructii cu buloane sau suruburi, verificarea coincidentei gaurilor pentru
buloane sau suruburi se va face numai cu dornuri speciale.

Se interzice efectuarea acestei verificari prin introducerea degetelor in gaurile respective.

Art. 143. - Lucrul se considera terminat numai dupa montarea elementului in pozitie definitiva.

Art. 144. - Este interzis a se sprijini scari, schele etc. de elementul metalic aflat in curs de montare.

Art. 145. - In cazul in care montatorii se gasesc in situatii de echilibru periculoase sau grele la nivelul acestui loc de
munca, precum si la acele locuri de munca unde se produc zgomote, sunete etc. se va opri temporar orice activitate
pentru a nu distrage atentia montatorilor de la mentinerea echilibrului.

Dispozitiile de serviciu vor fi date catre conducatorul lucrarii in mod calm si fara sunete stridente pentru evitarea
emotiilor, distragerea atentiei si a oricarei situatii care ar putea pune in pericol securitate a montatorului.

Art. 146. - Se interzice urcarea sau aplecarea muncitorilor in afara parapetelor pentru a prinde elementele din
carligul macaralei sau alte operatii.

Art. 147. - Vopsirea turnurilor si pilonilor se va face de regula pe elemente, la sol.


In cazul in care vopsirea se executa dupa montare, aceasta operatie se va executa respectandu-se tehnologia de
montaj, fiind interzisa executarea lucrarii de pe platforme improvizate si fara centuri de siguranta.

Art. 148. - Pardoselile locurilor de munca vor fi plane, nealunecoase si in buna stare, fara gropi sau denivelari.

Art. 149. - Platformele de lucru pentru persoane vor fi executate in baza unei documentatii tehnice intocmite de
proiectant. In acest scop se va avea in vedere tipul constructiei metalice, cu podina de dulapi si parapet de protectie.

Art. 150. - Pentru prinderea montantilor, stalpilor etc., in vederea ridicarii, trebuie sa se utilizeze un sistem de
agatare prevazut cu dispozitive care sa permita desprinderea ochiurilor din carligul macaralei, fara ca montatorii sa
fie nevoiti sa se urce pe carlig.

Art. 151. - Masinile de valtuit vor fi prevazute cu role sau alte dispozitive de sustinere si de asigurare a avansului
tablei.

Art. 152. - Bancurile de lucru trebuie sa fie bine fixate pe pardoseala, stabile, sa aiba dimensiunile corespunzatoare
operatiilor care se executa. Distantele minime dintre bancuri, pentru locurile de lucru, vor fi cuprinse intre 400-1200
mm.

Art. 153. - Sculele de mana vor avea manerele confectionate din lemn de esenta tare (carpen, frasin, artar, fag etc.)
fara noduri sau crapaturi. Dimensiunile manerelor trebuie sa fie corespunzatoare pentru a rezista eforturilor mari si
continue la care sunt supuse si sa permita prinderea lor sigura si comoda.

Art. 154. - Uneltele de mana actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea
sculei.

7. Prevederi de proiectare
Art. 155. - Sculele si uneltele de mana prevazute cu articulatii (foarfece, clesti, patent etc.) vor avea o constructie
robusta, care sa nu prezinte frecari mari sau joc, in articulatii, fapt care ar conduce la un efort suplimentar pentru
actionare.

Art. 156. - Falcile de prindere vor avea forme si dimensiuni corespunzatoare operatiilor ce se executa (plane,
paralele, striate, cu muchii de prindere etc.).

Art. 157. - Dispozitivele de comanda vor fi astfel concepute incat dupa oprirea actionarii lor, actionarea uneltei sa se
opreasca imediat.

Art. 158. - Daca uneltele de mana cu actionare electrica sau pneumatica sunt dotate cu scule ce prezinta pericol de
accidentare (pietre de polizor, perii, panze cu ferastrau, dalti etc.), acestea vor fi protejate impotriva atingerii.

Art. 159. - Uneltele de mana cu actionare pneumatica vor fi dotate cu supape de reglare si limitare a presiunii si
debitului in vederea limitarii turatiei.

Art. 160. - Prin proiect va fi prevazut modul de semnalizare, care va asigura securitatea.