Sunteți pe pagina 1din 1

INSTRUCTIUNI PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

1.Intreg personalul unitatilor este obligat a cunoaste si aplica regulile de prevenire, combateresi
interventie in caz de incendiu, specifice locurilor de munca respective.
2.Locurile de munca cu pericol deosebit de incendiu si explozie, vor fi marcate vizibil, cutablite
avertizoare specifice.
3.Toate locurile de munca cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi dotate cu matetrialeadecvate,
necesare localizarii si lichidarii incendiilor.
4.Persoanele care lucreaza in ateliere, depozite etc., prevazute cu hidranti interiori si materialede
stingere a incendiilor, trebuie sa cunoasca pozitia si modul de folosire al acestora.
5.Caile de acces vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie, interzicandu-se blocareaacestora,
iar accesul la materialele de interventii (hidranti, stingatoare, panouri P.S.I. etc.) vor fi mentinute,
in permanenta, libere.
6.Se interzice utilizarea oricaror forme de improvizatii sau provizorate, la instalatiile electricesau
la cele cu surse de foc deschis.
7.Se interzice folosirea conductorilor sau cablurilor electrice, neizolate sau suprasolicitate, precum
si a prizelor si intrerupatoarelor defecte. Aparatura electrica aflata sub tensiune nu seva amplasa
in apropierea materialelor combustibile. Nu se vor utiliza sigurante fuzibile supradimensionate.
8.Sobele pentru incalzire sau cele utilizate in scopuri tehnologice, vor fi alimentate cu
gaz princircuite fara improvizatii, a caror etanseitate se va verifica periodic.
9.La montarea sau utilizarea aparaturii si instalatiilor consumatoare de gaz, se vor
respecta,strict, obligatiile referitoare la obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesaremo
dificarii instalatiilor de gaze. Se vor utiliza numai aparatura si instalatii omologate, iar instalarea
acestora se va face numai de catre personal autorizat pentru astfel de lucrari.
10.Se interzice depozitarea in ateliere, hale, depozite, birouri etc. a materialelor usor inflamabile si
combustibile, ca de exemplu carpe, produse petroliere, material lemnos, buteliicu gaze lichefiate
etc., fara o utilizare imediata si strict necesara unui schimb de lucru.
Acestease vor depune in locuri special amenajate. Lichidele inflamabile se vor pastra numai in
vasespeciale inchise ermetic.
11.Nu se va lasa focul deschis, resouri sau aparatura electrica in priza sau lumanari aprinse,
la parasirea locului de munca.
12.La orice inceput de incendiu se va interveni cu materialele din dotarea locului de
munca,conform instructiunilor de utilizare date de fabricant, pentru fiecare tip de stingator:
stingator cu spuma, cu dioxid de carbon, cu praf si dioxid de carbon.
13.In raport cu felul si locul incendiului, se va interveni cu urmatoarele materiale:- la materiale
combustibile solide si lichide (cu exceptia carbidului si a varului nestins si aaltor substante ce intra
in reactie periculoasa cu apa) – se vor utiliza stingatoare cu spuma siapa de la hidranti;- la
instalatiile electrice si la substantele ce nu pot fi stinse cu apa si spuma – se vor utilizastingatoare
cu praf si dioxid de carbon;- la instalatiile electrice - se vor utiliza stingatoare cu dioxid de carbon;
se interzice utilizareaapei sau a stingatoarelor cu spuma.
14.Este strict interzisa utilizarea materialelor de interventie pentru cazuri de incendiu, in
altescopuri, deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare.
15.In cazul izbucnirii unui incendiu, care nu poate fi stins imediat, cu mijloace proprii, se
vor anunta pompierii militari la telefon 112.
16.Periodic, odata cu instruirea pe linie de protectie a muncii, se va face si instruirea personalului
pe linia prevenirii si stingerii incendiilor

S-ar putea să vă placă și