Sunteți pe pagina 1din 187

Pr. Dr.

Daniel Benga

M etodologia
studiului si
/

cercetrii stiintifice
/ /

n Teologie
E d iia a li-a , re v z u t i a d u g it

Tiprit cu binecuvntarea
Prea Sfinitului Printe G A LA C TIO N ,
Episcopul Alexandriei i Teleorm anului

Bucureti, 2003
Redactor: Bogdan Dedu

Coperta: Cristina Diaconecu

Editura Sophia

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


BENGA, DANIEI,
Metodologia studiului i cercetrii tiinifice n teologie /
pr. dr. Daniel Benga. - Bucureti: Editura Sophia, 2003
Bibhogr.
ISBN 973-8207-67-3
Tuturor studenilor teologi p en tru
care studiul teologiei este p rile j de
nencetat bucurie
Prefaa autorului

Dei m etodologia pare a fi o sim pl teorie despre anu


mite m etode de cercetare, norm ele m etodice ajung, prin
asimilare teoretic i aplicare practic, s fac parte din
nsi fiina i viaa noastr, structurndu-ne ntregul m od
de a gndi, de a analiza un text, de a alctui i de a ine un
discurs sau de a purta un dialog. C el ce i nsuete
aceste norm e va pune problem ele altfel, va nelege altfel
omul de lng el, pentru c este introdus de m etodologie,
care nu expune n nici un caz sim ple teorii m oarte, n
com plexitatea lucrurilor i a vieii.
A ceast lucrare de m etodologie ncearc s descrie,
ntr-un m od sistem atic, principalele norm e i principii,
dup care ar trebui s se desfoare studiul tiinific al
teologiei, care nu se poate nva doar ascultnd lecii i
citind pentru exam en, far angajare personal n cercetare
i fr elaborarea de lucrri tiinifice. Sim pla reproduce
re a ideilor altora este far valoare i folos, att pentru
studiul tiinific al tem ei respective, ct i pentru form a
rea nceptorului.
Faptul c nsui m arele scriitor i filo so f italian al cul
turii U m berto Eco a considerat necesar ca la vrsta em eri-
trii s alctuiasc o lucrare adresat studenilor despre
metoda de lucru dup care trebuie alctuit o tez de li
cen ne arat im portana pe care m etodologia a ctigat-o
n lumea m odern1.

1 Umberto ECO, Cum se fa c e o tez de licen. D isciplinele um


niste, n romnete de George Popescu, Editura Pontica, s.l., 2000.

7
Prim ele gnduri pentru redactarea unei astfel de lucrri
s-au nscut n tim pul anilor de studiu din G erm ania, unde,
n cadrul aa-num itelor prosem inari, se facea, de ctre
un asistent sau asistent, introducerea n m etoda de lucru
a fiecrei discipline teologice n parte. Faptul c, din anul
1956, nu s-a m ai publicat n spaiul teologiei ortodoxe ro
m neti nici o lucrare care s cuprind ndrum ri m etodi
ce cu privire la studiul teologiei i la ntocm irea lucrrilor
tiinifice m -a determ inat s ncerc elaborarea unei astfel
de lucrri, spre a-i cluzi pe studenii notri n studiul
academ ic.
U nele capitole ale acestei cri au fost redactate la n
ceputul anului trecut i discutate n cadrul orelor m etodo
logice ale sem inarului de Istorie B isericeasc U niversal
cu studenii din anul I i al II-lea ai Facultii de T eologie
O rtodox din B ucureti. A cestora in s le m ulum esc
pentru interesul artat i pentru bucuria cu care au partici
pat la sem inar, ntrebnd i problem atiznd m ulte din te
zele propuse. D in toam na anului 2002, C onsiliul Profeso
ral al Facultii de T eologie din Bucureti a considerat ne
cesar introducerea la anul I a unui curs de m etodologie,
pe care mi l-a ncredinat. A cesta a fost m otivul care m -a
determ inat s reelaborez, s com pletez i s regndesc cu
notinele de m etodologie dobndite n ultim ii ani, lucru
care a dus la naterea lucrrii de fa. Dorirn ca, n anii
care vor urm a, s revizuim i s com pletm lucrarea de
fa cu ajutorul sugestiilor i al eventualelor critici venite
att din partea colegilor, ct i a studenilor.
D at fiind specializarea m ea n cadrul teologiei istori
ce, lucrarea trdeaz un accent pus pe disciplinele istori
ce, dar criteriile de lucru sunt valabile cu m ici adaptri
pentru toate disciplinele teologice. ntr-o nou ediie exis
t intenia abordrii m etodelor de lucru specifice i altor

8
discipline. Pentru ca principiile m etodice enunate s nu
rmn sim pla teorie am ncercat, acolo unde a fost posi
bil, s exem plificm concret. D e aceea, m ulte capi-tole se
vor ncheia cu exem ple aplicative ale pricipiilor enunate,
care se a f la introduse n chenare.
Doresc s adresez aici m ulum irile m ele tuturor celor
care au contribuit ntr-un fel sau altul la realizarea lucrrii
de fa: doam nei dr. U ta H eil de la F acultatea de T eologie
Evanghelic din Erlangen, la ai crei prosem inar din toam
na anului 1997 am aflat m ulte din noiunile i principiile
dezvoltate n aceast lucrare2, pr. prof. dr. C onstantin C o-
man, pr. lect. dr. E m anoil B bu i pr. lect. dr. A drian
G abor de la Facultatea de T eologie O rtodox din B ucu
reti, pentru sfaturile i ajutorul acordat. Asist. drd. Jean
Nedelea, prep. drd. O ctavian G ordon, de la aceeai insti
tuie, i drd. B ogdan D edu le adresez, de asem enea, m ul
umiri pentru sugestiile date i efortul fcut de a corecta
lucrarea de fa ntr-un tim p foarte scurt. N u n cele din
urm, m ulum irile m ele se adreseaz E diturii Sophia, care
s-a artat dispus s publice cartea de fa.

B ucureti,
Praznicul Sfntului M are M ucenic Teodor Tiron, 2003

2 Capitolele 3.1, 5.1., 6.2, 8.3. i 8.5. se bazeaz n mare parte p


cunotinele dobndite n cadrul seminarului amintit.
Introducere

,JDar v rog p e voi cei atotsfini i


p e toi cei care vei citi aceast scri
ere s nu socotii cele spuse de m ine
drept n o r m ..3.

Sfntul M axim M rturisitorul nu considera interpre


tarea proprie dat unor texte biblice ca fiind norm ativ, ci
ca fiind una din mai m ulte posibile. T ot la fel se ntm pl
i n cazul lucrrii de fa, care se vrea a fi o abordare a
m etodologiei din m ai m ulte posibile. D e fapt, nici nu
exist norm e sau m etode universal valabile pentru un stu
diu eficient. Totul ine adesea de angajarea personal i
de creativitatea celui care pornete pe drum ul anevoios,
dar plin de bucurii al cercetrii tiinifice. Putem , pe de
alt parte, delim ita anum ite dem ersuri m etodologice care,
n urm a experienelor i a rezultatelor obinute, s-au dove
dit foarte eficiente.
N orm ele m etodice devin cu att mai utile azi, cu ct
trim ntr-o lum e aflat ntr-o rapid schim bare i evolu
ie tiinific i tehnologic, n care teologia este provoca
t din ce n ce mai des spre a-i prezenta punctul de vede
re. N um ai asim ilarea i actualizarea creatoare a cunotin
elor dobndite n cadrul studiului teologiei vor perm ite

3 Sfntul Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri ctre Ta/asie,


Filocalia, voi. 3, ediia a Il-a, traducere, introducere i note de pr.
prof. dr. Dumitru Stniloae, Editura Harisma, Bucureti, 1994, p. 27.

10
tinerelor generaii de teologi s-i fac vocea auzit n
contextul lum ii m odem e4.
nc din 1956, prof. dr. T eodor M. Popescu sublinia c
teologia trebuie s pstreze m ereu interesul tiinific, cu
att m ai m ult, cu ct tiina, n general, progreseaz rapid
i i m buntete continuu m etodele de lucru. A devrul
cretin, disputat n m ulte controverse, nu are interesul de
a se m rgini la argum entul autoritii, ignornd progresul
tiinific i refuznd discuia cu caracter tiinific5.
Fraza folosit de ctre pr. prof. tefan Lupu de la Insti
tutul Teologic R om ano-C atolic Sfntul Io sif din Iai la
nceputul introducerii sale la G hid[ul] practic pentru ela
borarea unei lucrri tiinifice n teologie, aprut cu puin
vreme n urm , trebuie s devin pentru orice student
teolog fundam ental: Nu este suficient s ne m rim p a
trimoniul cunotinelor, pentru c acestea p o t deveni cu
rnd insuficiente i depite, ci trebuie s stpnim instru
mentele i m etodele necesare p en tru a nfrunta i rezolva
problem ele i pentru a ne structura propriile cunotine 6.
n paralel cu m em oria trebuie dezvoltat n m od nece
sar inteligena i creativitatea studentului, deoarece inteli
gena este cea care determ in fundam ental cercetarea teo
logic i duce o oper tiinific la desvrire, iar nu m e
moria, care poate fi nlocuit foarte bine cu m ijloace teh
nice, cu notie scrise. M em oria nu este dect un instru
ment al inteligenei7.

4 Cf. tefan LUPU, G hid p ra ctic pen tru elaborarea unei lucrri
tiinifice n teologie, Editura Sapientia, Iai, 2000, p. 7.
5 Cf. Prof. Teodor M. POPESCU, ndrum ri m etodice de lucru
pentru studenii n teologie, n Studii T eologice, VIII (1956), nr.
7-8, p. 498-499.
6 tefan LUPU, op. cit., p. 7-8.
7 Cf. Ibidem, p. 35.

11
Sfntul M axim M rturisitorul ne nva c vrem ea sub
ju g m em oria i am intirea i le jefuiete pe nesim ite de
bunurile care se afl n ele, tergnd cu totul nipririle i
icoanele din ele. D e aceea cuvntul scris rm ne ca un
leac m potriva uitrii i ca ajutor al am intirii8. Astfel, m e
m oria trebuie vzut m ereu n relaia sa cu uitarea, iar
ambele vzute n i sub istorie. M editaia asupra uitrii este
cea care revendic autom at o m etodologie de lucru ca
antidot m potriva acestei caracteristici a fiinelor um ane9.
n special studiul personal i cercetarea desfurat
pentru elaborarea unei lucrri tiinifice n teologie sunt
cele care contribuie la dezvoltarea laturii creative a perso
nalitii studentului. Este nevoie ns de cunoaterea apa
ratului conceptual i a uneltelor de lucru de care studentul
are nevoie, deoarece nu exist cercetare iar m etod.
nsi viaa duhovniceasc i curirea de patim i nece
sit o m etod de lucru i ascez, far de care nu putem
ajunge la elul dorit. Sfinii Prini susin c sufletul tre
buie ndrum at n m od tiinific i c cea m ai nalt
tiin este cea a cluzirii sufletului. Sufletul se urc
spre D um nezeu num ai dup reguli stabilite tiinific 10.
U nul din elurile lucrrii de fa este i acela de a arta
c duhovnicescul i tiinificul nu se exclud. N u trebuie
s rm nem netiinifici pentru a fi teologi duhovni
ceti, pentru c teologul viitorului este acela care va ti s
m bine teologia ca via cu teologia ca tiin. D ac nu,
riscm s elaborm un discurs privat i neneles de ni

8 Sfntul Maxim Mrturisitorul, Mystcigogia. Cosmosul i sufletul,


chipuri ale Bisericii, introducere, traducere, note de pr. prof. dr. Du
mitru Stniloae, Editura 1BMBOR, Bucureti, 2000, p. 9
9 Cf. Paul RICOEUR, op. ci?., p. 12.
10 Pr. prof. dr. Dumitru STNILOAE, Cuvnt nainte la
Filocalia, voi. 1, Tipografa Arhidiecezan, Sibiu, 1946, p. X,

2
meni, practicnd o teologie de ghetou . C el care tie s
analizeze cauze i efecte, consecine i nlnuiri intr-o lu
crare tiinific pur intelectual va fi m ult m ai sever cu
viaa sa duhovniceasc, pentru c tie s caute, s ntrebe,
s afle cauze i s propun soluii ca printe duhovnicesc
sau alturi de printele duhovnicesc, deschizndu-se lu
crrii harului divin.
Am ncercat s nu m lim itez la m etodologia de urm at
n cazul alctuirii unei lucrri de sem inar, ci n prim ele
capitole m -am oprit i asupra un o r elem ente de epistem o
logie teologic ortodox i asupra ctorva reflecii cu p ri
vire la necesitatea unei teologii tiinifice . A m bele m i
par problem e fundam entale pentru orice nceptor ntru
ale teologiei. Fr o contientizare a acestora, exist ris
cul de a nu ti, de fapt, ce este teologia pe care o studiezi.
Discuia pe aceste tem e este nc la nceput i, de aceea,
refleciile din lucrarea de fa sunt invitaii la dialog.
O lucrare de m etodologie nu se nate num ai din reflec
ie proprie, ci se bazeaz pe o serie de lucrri anterioare. n
cazul de fa am ales un m od diferit de abordare a proble
melor, n com paraie cu lucrrile lui U m berto Eco, tefan
Lupu sau T eodor M. Popescu, dezvoltnd mai nti o serie
de elemente m etodologice n parte i abia apoi integrn-
du-le ntr-un ultim capitol. O atenie deosebit a fost acor
dat euristicii, deoarece ntreaga lucrare se vrea a fi o con
cretizare n plan metodologic a celebrei form ule A d fo n tes!
[napoi] la izvoare , napoi la textele Sfinilor Prini11.

11 Relevant n acest sens este mrturia marelui patrolog de i


Facultatea de Teologie din Bucureti, printele prof. dr. Ioan G.
Coman: Sfinii Prini sunt o lir a harului i a lacrimilor dup
mntuire. Paginile lor mi-au creat o viziune nou. Plec de aici ca s
m ntlnesc acolo cu nelepii clasici i cu Sfinii Prini.
(Testament, n Biserica Ortodox Romn, CXV (1997), nr. 1-6, ,
p. 242).

13
De aceea, am considerat necesar s prezentm detaliat nu
num ai principalele colecii patristice internaionale, ci n
deosebi coleciile rom neti de texte patristice.
A lte elem ente care in de m etodologie vor fi, de ase
m enea, prezentate ntr-un capitol de prelim inarii m etodo
logice: transm iterea vechilor texte cretine, m anuscrisele,
ediia critic, a doua ediie n A ntichitate sau noile itine-
rarii posibile n istoriografia eclesiastic.
O ultim precizare cu privire la sem nificaia term enu
lui tiinific n lucrarea de fa. A tunci cnd vorbim de ca
racterul tiinific al unei lucrri sau de cercetare tiin ifi
c ne referim la cele patru cerine ale tiinificitii propu
se de U m berto E c o 12:
1. L ucrarea trebuie s avertizeze asupra unui obiect
recognoscibil i de ceilali, adic s nu sfideze reguli
le logicii um ane i s prezinte clar noiunile cu care
opereaz.
2. T rebuie s spun despre acel obiect lucruri care
n-au m ai fost spuse, s vad ntr-o optic diferit sau
s nuaneze lucruri deja spuse.
3. T rebuie s fie util celorlali.
4. T rebuie s furnizeze elem ente pentru verificarea i
pentru negarea ipotezelor pe care le prezint, adic,
plecnd de la probele propuse, ali cercettori s poat
m erge mai departe, fie pentru a confirm a, fie pentru a
infirm a ipoteza respectiv.

12 Cf. Umbetto ECO, op. cit., p. 35-40.

14
CAPITOLUL 1

N oiuni de epistem ologie


teologic
1. N o iu n i d e e p is te m o lo g ie te o lo g ic

1.1. D esp re n a tu r a te o lo g ie i o rto d o x e

Dac obiectul cunoaterii teologice este Dumnezeu,


atunci nu avem de-a face cu o cunoatere oarecare, deoa
rece nsui obiectul de cunoscut nu este unul oarecare, ei
Cel cu totul altul, dup o expresie celebr a lui R udolf
Otto13. Prinii Bisericii, contieni de acest lucru, au dez
voltat pe lng cunoaterea catafatic i o teologie apo-
fatic, o teologie a tcerii n faa absolutului divin im posi
bil de exprim at ntr-un limbaj uman limitat.
Studiul teologiei, al tiinei care vorbete despre D um
nezeu, este o sim pl teorie. nvm n tim pul studiului s
vorbim despre D um nezeu ntr-un m od tiinific, conform
norm elor i rigorilor tiinei i culturii actuale. Dai' este
imposibil s vorbeti pur i sim plu despre D um nezeu, C
ruia ne rugm n Sfnta Liturghie ca unui D um nezeu n e
grit i necuprins cu gndul, nevzut, neajuns, pururea
fiind i acelai fiind 1+.
Un astfel de discurs teoretic nu este n el nsui o pato
logie, o schizofrenie?

13 Vezi Rufolf. OTTO, - Sacrul. D espre elementul iraional din


ideea divinului i despre relaia lui cu raionalul, traducere de loan
Milea, Editura Dacia, Cluj, 1992.
14 Rugciunea anaforalei liturgice din Sfnta Liturghie a Sfntului
oan Gur de Aur n Liturgltier, tiprit cu aprobai*ea Sfntului Sinod
i cu binecuvntarea Prea Fericitului Printe Teoctist, Editura
IBMBOR, Bucureti. 1995, p. 150,

17
D ac teologia este vorbire despre D um nezeu, atunci
procedm m etodologic greit atunci cnd vrem s vorbim
desp re D um nezeu fr s-L fi cunoscut, tar s-L fi v
zu t, iar s-L fi ntlnit sau cel puin far s-L fi cutat?
A spune adevrul despre cineva presupune ca m ai nti s
fi vorbit cu acel cineva, iar aceasta este cu att mai nece
sar n cazul vorbirii cu Cel cu totul altul 15. A bia ntlni
rea fa ctre fa face pe cineva capabil s vorbeasc de
sp re chipul celui pe care l-a ntlnit.
ntlnirea dintre Elisabeta i Fecioara M aria este exem
p lar n acest sens. D up ce Fecioara M aria o salut pe
E lisabeta, aceasta o binecuvnteaz: Binecuvntat eti tu
n tre fem ei i binecuvntat este rodul pntecelui tu (Lc. 1,
42). M aria nu rm ne n sim pla ipostaz de binecuvntat,
ci iese din ea nsi, aducnd cntare de slav lui D um ne
zeu, nlndu-I doxologie: M rete sufletul m eu pe D om
n ul i s-a bucurat duhul m eu de D um nezeu, M ntuitorul
m eu (Lc. 1, 46-47). A a ncepe teologia, din ntlnirea per
soanelor fa ctre fa i slvirea uneia de ctre alta, totul
nlndu-se apoi ntr-o doxologie sm erit ctre Dumnezeu.
Teologia este doxologie este cntare de slav adus
cu toat fiina lui D um nezeu. Ce poate fi m ai adevrat
d ect un cntec curat, o sfnt laud? 16, se ntreba iero-
schim onahul D aniil Tudor. C onform unei astfel de vizi
uni, psalm istul D avid este teolog, el face teologie atunci

15 Printele Ioan-Cristinei Teu remarca ntr-un studiu dedicat


tocm ai naturii teologiei c marii Prini duhovniceti ai spiritualit
ii ortodoxe nelegeau prin teologie nu vorbirea despre Dumnezeu,
ci vorbirea cu El, convorbirea cu El, realizat n stare de rugciune.
Cf. Ioan-Cristinei TEU, Teologia ntre discurs i experien, ntre
vo rb ire i trire, n Teologia, VI (2002), nr. 2, p. 147.
16 Ieroschimonahul Daniil TUDOR, Scrieri, /, Editura Christiana,
Bucureti, 1999, p. 18.

18
cnd cnt: T oat suflarea s laude pe D om nul! (Ps.
150, 6 ): petii cei m ari i toate adncurile; focul i grindi
na, zpada i brum a, vntul i furtuna, care m plinesc p o
runcile Lui; m unii i toate dealurile, pom ii cei roditori i
toi cedrii; fiarele i toate dobitoacele, trtoarele i p s
rile zburtoare; stpnitorii pm ntului i toate noroadele;
toate s laude N um ele D om nului ( C f Ps. 148). A stfel
cnt inim a utrenic a dreptei slviri , a O rtodoxiei.
Teologia nu este altceva dect o rugciune curat adus
lui Dumnezeu cu ntreaga fiin. D ac eti teolog (dac te
ocupi cu contem plarea lui D um nezeu), roag-te cu adev
rat; i, dac te rogi cu adevrat, eti teolog 17. Astfel, nu
putem vorbi despre teologie, conform prinilor filocalici,
dect n experiena existenial a rugciunii, care este
c o n - vorbire sau m preun-vorbire cu Printele ceresc.
Nu exist teologie n afara tririi; trebuie s te schim bi,
s devii un om nou n H ristos. A vorbi despre D um nezeu
este un lucru m are, dar este un lucru i m ai m are a te cu-
ri pentru D um nezeu, spunea Sfntul G rigorie de N azi-
anz 1 . Astfel, vorbirea despre D um nezeu presupune mai
nti curirea de patim i, singura care face posibil ntl
nirea existenial cu E l19. T eologia trebuie privit m ai p u
in ca o cutare de cunotine pozitive cu privire la fiina
dum nezeiasc, deoarece cretinism ul nu este o coal fi
losofic, speculnd pe m arginea conceptelor abstracte, ci,
nainte de toate, o m prtire din D um nezeul Cel viu.

17 Evagrie Ponticul, Cuvnt despre rugciune mprit n 153 de


capete, n Filocaiia, voi. 1, ediia a Il-a, traducere de pr. prof. dr.
Dumitru Stniloae, Editura Harisma, Bucureti, 1992, p. 99.
18 Apud Viadimir LOSSKY, Teologia mistic a- Bisericii de
Rsrit, traducere de pr. Vasile Rduc, Editura Anastasia, 1992, p. 67.
19 Acest aspect al cunoaterii lui Dumnezeu a fost teoretizat mai
pe larg de ctre loan-Cristinel TEU, op. cit., p. 157-160.

!9
Printele Pavel Florenski scria n lucrarea sa fundamen-
tal Stlpul i tem elia Adevrului: Se spune c acum, n
strintate, poi nva s noi cu ajutorul unor aparate,
stnd ntins pe duum ea; tot aa poi deveni catolic sau
protestant cu ajutorul ciilor, stnd n biroul tu, tar s ai
contact cu viaa. D ar ca s devii ortodox (pentru a studia
teologie ortodox n.n.) trebuie s te cufunzi dintr-o dat
n nsi stihia O rtodoxiei, s ncepi s trieti ortodox; alt
cale nu exist20. Aici nu este im portant de analizat dac
teologul rus vede corect n aceast afirm aie confesiunile
apusene sau nu. Im portant este c el vede caracteristica
teologiei ortodoxe n experien sau trire. Experiena reli
gioas vie este pentru Florenski unicul m od de cunoatere
a dogmelor. N e aflm, aadar, n faa unei teologii a expe
rienei, care vine s ne arate tocm ai c nu exist vorbire
despre D um nezeu n afara tririi religioase. La Florenski
noiunile de experien i eclezialitate sunt interanja-
bile. De aceea, orice experien religioas autentic nu
poate avea loc dect n spaiul eclezial2 .
A stfel, teologia ortodox este o teo lo g ie h a rism a tic i
liturg ic prin excelen. Teologia nu este posibil dect
ca teologie liturgic, n interioritatea atm osferei ecleziale,
acolo unde II putem vedea i gusta n m od concret pe
H ristos n m odul cel mai deplin posibil acestui veac, n
E uharistie22. R ealitatea eshatologic ptrunde n istorie

Pavel FLORENSKI, Stlpul i tem elia Adevrului. ncercare


de eodicee n dousprezece scrisori, n romnete de Emil Iordache,
Iulian Friptu i pr. Dimitrie Popescu, studiu introductiv diac. Ioan I.
Ic jr., Editura Polirom, Iai, 1999, p. 12.
Cf. Karl Christian FELMY, D ogm atica experienei ecleziale.
nnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere i traducere
de pr. prof. dr. Ioan Ic, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 47 .u.
Preotul liturghisitor are imensul i nfricotorul privilegiu de
a-L ine n mini pe Hristos n timpul mprtaniei.

20
prin adunarea euharistic2, D atorit acestei eshatologii
o r e z e n t e is t e , Sfnta Liturghie devine cea m ai dram atic
ntlnire dintre eshaton i istorie, care are Ioc n spaiul
e x is t e n e i um ane24. C oborrea vertical a Dulului Sfnt
n timpul epiclezei nu transform num ai darurile de pine
i vin n Trupul i Sngele lui H ristos, c i m etam orfozea
z i veacul de acum n zidire nou n H ristos . C re
tinii vor strbate astfel pn la sfritul veacurilor pere
grinarea lor euharistic.
Intr-un sens m ai profund, teologia se nate din cristel
nia Botezului, de unde ieim m brcai n H ristos, cci
teologia nu este nim ic altceva dect expresia cufundrii
noastre n viaa Tatlui i a Fiului i a Sfanului D uh25.

1.2 . C a ra cte ru l h risto cen tric a l te o lo g ie i o rto d o x e

Dumnezeul nostru a cobort n istorie. Punctul culm i


nant a istoriei m ntuirii este ntruparea Logosului divin la
plinirea vrem ii (Gal. 4, 4). Atunci D um nezeu a cobort
n istorie i a trit n lume i n tim p, n cam e i snge,
astfel nct cei ce L-au urm at pe drum urile Gaileii, Sam a-
riei i Iudeii L-au vzut 26 cu ochii lor i L-au pipit cu m i
nile lor (I Ioan 1, 1). V zndu-L pe D um nezeu ntrupat, pe
Hristos, ucenicul Ioan era convins c a vzut Viaa care nu

23 Ioannis ZIZIOULAS, C reaia ca Euharistie, traducere de


Caliopie Papacioc, Editura Bizantin, Bucureti, 1992, p. 23.
24 Ibidem, p. 24.
25 Arhimandritul VASILIGS, intrarea n mprie. Elemente de
trire liturgic a tainei unitii n Biserica Ortodox, traducere de pr.
prof. dr. Ioan Ic, Editura Deisis, Sibiu, 1996, p. 20-21.
26 Referitor ia vederea !ui Dumnezeu n gndirea biblic, vezi
Vladimir LOSSKY, Vederea lui Dumnezeu, traducere de Maria
Cornelia Oros, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 15 .u.

21
se s f r e te , Viaa de veci (I Ioan 1, 2), viaa care transcen;
de istoria uman i i d sens. Dum nezeu puncteaz istoria.
Se p o g o a r ntru ea, nluntrul ei, pentru a o transforma i
a o umple de sens, a o face istorie plin de Via.
Cine este A cesta c i vnturile i m area ascult de
E l? (Mt. 8 , 27). A cesta este stpnul istoriei, stpnul h*
mii, Logosul divin ntrupat. H ristos este D um nezeu] isto
riei, iar prin pogorrea Lui pe pm nt istoria m ntuirii a
intersectat istoria lumii. A stfel de ntlniri sunt m ereu pri>
cina de scandal i de poticneal pentru raiunea um an
C hiar ucenicii Sfntului Ioan B oteztorul vor fi rm as ui
m ii cnd M ntuitorul le-a vorbit despre sem nele m pr
iei Sale: O rbii i capt vederea i chiopii um bl, le
proii se curesc i surzii aud, m orii nviaz i sracilor
li se binevestete (M t. 11, 5). Cu H ristos ncepe o nou
istorie, o istorie m inunat, n cadrul i n interiorul creia
nu mai exist m oarte. A ceast nou istorie a fost nainte
vzut de profetul Osea, care zice: D in stpnirea locu
inei m orilor i voi izbvi i de m oarte i voi mntui.
Unde este, m oarte, biruina ta? U nde-i sunt chinurile ta
le? (O sea 13, 14). In afara lui H ristos suntem n istorie
asem enea L uceafrului lui Em inescu, mori frum oi cu
ochii vii. D e aceea, n A pocalipsa lui Ioan, H ristos, Care
are ochii ca para focului (A poc. 1, 14), ni Se adreseaz,
spunndu-ne: A m fost mort, i, iat sunt viu, n vecii ve
cilor... (Apoc. 1, 18), fundam entnd astfel hristologic nu
num ai sensul istoriei, ci i sensul oricrei teologii cretine.
A devrata teologie este tocm ai celebrarea acestei viei i
povestirea acesteia mai departe, mrturisirea ei, astfel c
devii m artor al lui D um nezeu pn la marginile pmntului.
Cuvntul Se ntrupeaz i teologia se celebreaz n viaa
credincioilor, nct apostolii, evanghelitii, presbiterii, dia
conii, prinii nu sunt num ai figuri rem arcabile ale istoriei
cretine, ci i purttori harism atici ai adevrului i ai vie-
tii27. De aceea, teologia este totdeauna vie, o form de ie-
rurgie sau lucrare sfnt, ceva care schim b viaa noastr:
Teologia tiinific neleas ca un discurs asupra iui D um
nezeu nu este o consecin a cercetrii intelectuale sau a
propoziiilor axiom atice, ci a contem plaiei, care are loc
chiar n cadrul vieii trupului eclezial.
Dogmele cretine au fost i sunt strns legate de viaa n
Hristos, nefiind dect teoretizri a ceea ce cretinul triete
n Tainele Bisericii. Vechile sim boluri baptism ale de cre
din nu erau dect o explicitare a proclam rii trium ftoare
a vieii celei adevrate, care i are izvorul n snul Sfintei
Treimi. Ritualul liturgic este vem ntul exterior al vieii
interioare noi care se nate. Sfntul Chirii al Ierusalimului
ncerca n Catehezele M istagogice postbaptism ale s-i fac
contieni pe cei nou botezai de viaa nou care le-a fost
druit n cadrul ceremoniei liturgice baptism ale: Cci pe
de o parte este uns trupul cu m ir vzut, iar pe de alt parte
este sufletul sfinit cu D uhul Sfnt i D ttor de V ia28.
Astfel, teologia devine o m rturie despre V ia. T eolo
gia se referea iniial num ai la viaa interioar a Sfintei
Treimi, iconom ia fiind descrierea lucrrii lui D um nezeu
n lume. D e fapt, teologia despre care vorbim noi este n u
mai iconom ia i este posibil tocm ai datorit principiului
iconomiei. D ac a scrie viaa este o poveste neterm ina
t29, atunci a scrie viaa care se nate din ntlnirea om u
lui cu D um nezeu este mai m ult dect att.

27 Nikos M ATSOUKAS, op. cit., p. 114.


28 Cyrill von Jerusalem, M ystagogicae catecheses, grie
chisch-deutsch, bersetzt und eingeleitet von Georg Rwekamp, (FC,
7), Herder, Freiburg, 1992, p. 126-127.
29 Aceasta este celebra concluzie a lui Paul Ricoeur la finalul ciii
sale despre memorie, istorie i uitare. Cf. Paul RICOEUR, op. cit.,
p. 613.
Dar, dac aceasta este adevrata teologie, atunci de ce
mai avem nevoie de teologie academ ic i de. o m etodo
logie de cercetare tiinific?

1.3. C ele d o u T ra d iii a le te o lo g h isirii

Sfanul Toan G ur de A ur ncearc s scoat n relief


com plem entaritatea a dou m oduri de teologhisire necesa
re iconom ului T ainelor lui Dum nezeu n lucrarea sa pasto-
ral-misionar: O via m buntit poate s ne ajute mult
la svrirea poruncilor lui Dumnezeu, dar n a putea sus
ine c ca svrete totul. Ce trie va putea s-i dea cuiva
viaa sa m buntit, cnd ncepe lupta pentru credin i
cnd toi lupt cu argum ente din aceleai Scripturi?... i la
fel, nu-i de nici un folos o credin sntoas alturi de o
via stricat. Din pricina asta, mai m ult dect toi, trebuie
s fe iscusit n astfel de lupte (cu argum ente - n.n.) cel
care a prim it sarcina de a nva pe ceilali00.
Sfntul D ionisie Pseudo-A reopagitui vorbete, de ase
m enea, despre o dubl T radiie a teologilor: una negrit
i m istic, alta descoperit i m ai uor cunoscut; una
sim bolic i iniiatic, alta filo so fic i dem onstrativ. i
ea m pletete negritul cu gritul. U nul convinge i leag
adevrul cu cele grite, altul lucreaz i ridic sufletul n
D um nezeu prin iniieri nenvate0 \
A vem , pe de o parte, ceea ce pare a fi o m etod teolo
gic raional, care lucreaz deschis, folosind m ijloace fi
losofice, convingnd prin dem onstraii i prin tot ceea ce
ine de arta argum entrii, pentru a face posibil accesul la

30 Sfanul loan Gur de Aur, D espre Preoie, traducere de pr. D


Fecioru, Editura IBMBOR, Bucureti, 1998, p. i20.
jl Epistola IX ctre Tit ierarhul apud Andrew LOUTH, Dionisie
Arcopagitul. O introducere, n romnete de Sebastian Moldovan, stu
diu introductiv diac. loan I. Jc jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 57.

24
adevr. Pe de alt parte, avem o alt tradiie, preocupat
de ceea ce este* incognoscibil i inexprim abil, accesibil
doar celui iniiat, care printr-o lucrare anum e pune sufle
tul n m od sigur n relaie cu D um nezeu. N e aflm deci n
fata a dou tradiii, care nu sunt nicidecum contradictorii,
ci com plem entare. Faptul de a nva nu exclude pe cel de
a experia, dei fiecare opereaz cu m etode proprii de cer
cetare i cunoatere. Ele pot f ntrebuinate i aplicate
chiar n paralei, dar nu trebuie confundate m etodele pro
prii ale fiecreia.
V orbind despre dasclul su ierotei, Pseudo-D ionisie
afirma c nvtura acestuia ar consta n a reda tot ce a
primit el fie de la Sfinii teologi (autori ai Scripturilor),
fie ceea ce a desluit el nsui prin cercetarea perspicace a
Scripturilor, fie ceea ce i s-a fcut cunoscut prin nelege
rea mai tainic a lor, nu doar nvnd (m athori), ci i p
timind (pathon) cele dum nezeieti32.
Chiar dac, conform unui cunoscut cercettor ai lui
Pseudo-Dionisie, A ndrew Louth, cercetarea lui Ierotei are
ca obiect Scriptura 3-5 i expresia tradiia teologilor folo
sit de autorul m istic ar exclude cu desvrire orice fel
de teologie pur i sim plu raional, totui cercetarea per
spicace a Scripturilor presupune o m etod de lectur i
analiz a acestora, care form eaz prem isa pentru experie-
rea ulterioar a celor nvate.
D istincia dintre cele dou tipuri de teologliisire, cea
prin nvare i cea prin experiere-trire, se raporteaz n
mod stringent la distincia fundam ental dintre creat i
necreat pe care tradiia ortodox a fcut-o de la nceputu
rile sale. La creat se refer teologia care opereaz fUoso-

"a ibidem , p. 58.


Teologi prin excelen .sunt, conform Sfntului Dionisie Pseu-
do-Areopagitul, doar autorii biblici, nu savanii sau erudiii, i nici
chiar nvtorii sfini.
fie i d e m o n s t r a t iv , deci teologia tiinific, iar la necreat
se refer teologia m istic sau harism aticj4. D ac ultim ul
tip de teologie este ntlnirea nsi cu energiile necreate
ale dum nezeirii, prim ul tip, cel tiinific, ncearc s de
scrie aceast ntlnire i efectele ei pentru viaa um an.
De exem plu, un lucru este conceperea unei viei um ane
ca em brion i alt lucru ram ura tiinei care se ocup cu
analiza i descrierea acestui em brion.
Paradigm a autentic a teologhisirii se arat a fi m bi
narea celor dou tradiii am intite de Sfntul D ionisie Pse-
udo-A reopagitul i de Sfntul G rigorie Palam a. O ntl
nim peste tot la m arii teologi ai B isericii i, n special, la
cei pe care B iserica i-a num it teologi.
Sfntul Ioan T eologul a scris Sfnta Evanghelie, E pis
tolele i A pocalipsa ntr-o redactare tiinific, el fiind
teologul prin excelen, deoarece scrie despre ce a vzut
cu ochii proprii i a pipit cu m inile lui (I Ioan 1, 1).
T eologia este pentru ucenicul iubit al lui H ristos povesti
rea vieii sale n i cu D um nezeu. Titlul de teolog i s-a
atribuit datorit faptului c n prologul Evangheliei sale a
exprim at divino-um anitatea Logosului ntr-un m od care
avea s devin decisiv pentru teologia ortodox n dispu
tele hristologice din secolele al IV -lea i al V-lea. Putina
exprim rii unei astfel de teologii s-a datorat tocm ai tririi
ei ntr-un chip deplin i adevrat.
Sfntul G rigorie Teologul (329/330-390/391) a m bi
nat n chip desvrit fllosofia i retorica pgn cu cre
tinism ul i cu viaa duhovniceasc. L a U niversitatea din
A tena a urm at tim p de opt ani cursurile la toi profesorii
U niversitii, dintre care num ai unul era cretin! i nsu
ea m preun cu Sfanul V asile cel M are tainele filosofici
i ale retoricii, frecventnd n acelai tim p biserica i du

34 Cf. Nikos M ATSO UK AS, op. c i t p. 118.

26
cnd o via de ascez35. T rebuie rem arcat c el singur a
fost num it teolog , iar nu i Sfinii A tanasie cel M are,
Vasile cel M are sau Chirii al A lexandriei, care au contri
buit poate mai m ult dect ierarhul din N azianz la dezvol
tarea dogmei ortodoxe. Probabil cuvntrile m iestrit al
ctuite i poeziile sale, care au influenat im nologia orto
dox, i-au sporit faim a n R sritul cretin^6.
Sfntul Sim eon N oul T eolog (949-1022) a experiat
intr-un m od deosebit de profund lum ina necreat a lui
Dumnezeu, relatnd i pentru posteritate despre clipele
ntlnirii sale cu D um nezeu. D ei este un m istic, Sfntul
Simeon nu poate fi desem nat drept teolog al m isticii,
drept unul care reflecteaz teologic asupra experienei
mistice, exprim nd-o n concepte i ncercnd s propun
metode de cunoatere, ci unul care cnt poetic ntlnirea
sa m istic cu D um nezeu, n lum in 37 .
n cazul tuturor celor trei teologi este vorba despre
acelai m odel de teologhisire, anum e sfntul ca teolog i
ca m sur a adevratei teologii. n cele din urm , adev
rata teologie, neleas ca adevrat cunoatere a lui
D um nezeu, nu este posibil dect ca harism . C unoate

35 Pentru amnunte, vezi Jean BERNARDI, Grigorie din Nazianz.


Teologul i epoca sa. traducere de Cristian Pop, Editura Deisis, Sibiu,
2.002, p. 89-91.
36 Explicaia dat de ctre pr. Ioan-Cristinel TEU n op. cit., p.
148, c cei trei Prini amintii au primit apelativul de teologi datorit
nlimii i vieii lor duhovniceti nu ne pare mulumitoare, deoarece,
pe ing cei trei, mai pot fi enumerai foarte muli prini care
mplinesc cele dou condiii. Pentru a putea explica acest lucru, ar fi
necesar o analiz detaliat a motivelor i contextelor istorice n care
fiecare din cei trei Sfini Prini a primit numirea de teolog.
37 A se vedea Sfntul Simeon Noul Teolog, lnriele iubirii dumne
zeieti, traducere, introducere i note de pr. prof. dr. Dumitru Stni-
loae, n pr. prof. dr. Dumitru Stniloae, Studii de Teologie D ogm atic
Ortodox, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, p. 307-705.

27
rea Ivii- D u m n e z e u este, conform Prinilor filocalici, un
d a r s a u o h a r is m , druit celo r care s-au curit de pa
tim i i au dat chip virtuilor n viaa lor. Cunoaterea celor
spirituale nu are num ai un aspect sim plu raional, ci i o
perspectiv ascetic. Fr efort ascetic, eliberator de pa
tim i, nu este posibil cunoaterea adevrat38. D in aceast
perspectiv, adevrata cunoatere** nu o pot avea dect
sfinii, adic cei care s-au curat deplin de patim i i au
lucrat desvrit virtuile. P rin urm are, calitatea vieii
noastre duhovniceti d m sura cunoaterii noastre9.
N ikos M atsoukas, teolog grec contem poran, arat c
teologia harism atic este cea care precede, iar teologia
tiinific i urm eaz ca un com entariu sau o cercetare a
izvoarelor pe care teologia harism atic le creeaz. Avem
pe de o parte teologia ca harism , iar pe de alt parte*
tiina teologic ca descriere a harism ei i a efectelor ei40.
T eologia scolastic tiinific apusean se nelegea ca
o tiin care cerceta un obiect dat, fcnd uz de concepte
i de posibilitile raiunii. O rice lum inare a harului divin
nu fcea altceva dect s fortifice capacitile intelectului
pentru a nelege conceptele i textele. n secolele al
X lV -lea i al X V -tea, n B izan, isihatii rsriteni susi
neau un tip de teologie total diferit de cel apusean. Sfn
tul G rigorie Palam a, cnd se ocup de teologie ca harism
i vedere a lum inii dum nezeieti, ia o alt poziie fa de
fiiosofie, n raport cu poziia pe care o are atunci cnd
exam ineaz o tem de fiiosofie din sfera realitii create.

38 Mai pe !arg despre aceast dimensiune a cunoaterii la


loan-Cristinel TEU, op. cit., p. 149-153.
39 Printele loan-Cristinel Teu propune o perspectiv invers n
procesul cunoaterii: Cunotina noastr este, .astfel, msur a vieii
noastre: a robiei noastre fa de pcat sau a eliberrii noastre de e l'
{op. cit., p. 151).
40 Nikos M ATSOUKAS, op. cit., p. 113-114.

28
D ac aceast distincie nu este fcut, atunci vom afla n
nvtura Sfanului G rigorie Palam a contradicii i revi
zuiri. Trebuie rem arcat c, n tim p ce scolasticii aveau o
unic m etod de teologie, prinii ortodoci aveau o m e
tod de teologhisire dubl, teologia tiinific nefiind de
ct urm area contem plrii lum inii necreate41.
Teologia academ ic unit cu o credin vie i legat de
teologia apofatic poate s dea rezultate foarte bune. A lt
fel degenereaz ntr-o tiin pur, devenind o teorie ab
stract. Pe de alt parte, o via m oral sau m istic fr
cunoaterea corect a tradiiei B isericii i a principalelor
adevruri de credin poate degenera n obscurantism e de
tot felul, neconform e propovduirii cretine, care este in
trare ntru bucuria D om nului.
D ac nu vom reui s m binm cele dou tradiii a le '
teologhisirii, atunci vom trda adevrata teologie, care
este, n acelai tim p, vorbire cu i despre D um nezeu. Pu- -
tem excela n una din tradiii sau n cealalt, dar niciodat
una nu este posibil far cealalt.

41 Ibidem, p. 1 i8 .u.

29
CAPITOLUL II

Cercetarea teologic tiinific.


Im portana i limitele ei
2. C e r c e ta r e a te o lo g ic tiin ific .
Im p o r ta n a i lim ite le ei

2.1. tiin ific ita te a teologiei.


N o rm e le i fu n c iile e i

Slujirea teologului i a profesorului aparine, conform


tradiiei noastre, harism elor i slujirilor din Biseric, avnd
un loc sigur stabilit i o im portan de necontestat de-a
lungul istoriei B isericii42. E ste foarte interesant de rem ar
cat c, n decursul istoriei, dintre apostoli i ierarhi s-au
evideniat aceia care s-au putut ridica peste colegii lor
prin cugetare. T eologul, chiar cnd este apostol, m artir
sau ierarh, trebuie s gndeasc, iar cugetarea nu este
condiionat de zel, entuziasm , virtute, nici dat prin dog
me i canoane, ci este uri act em inam ente personal43.
De-a lungul istoriei cretine, didascalul, a crui funcie
este preluat astzi de teolog, a avut com petene de o im
portan covritoare, care s-au m anifestat nu num ai n
prezentarea corect i n articularea dreptei credine, ci i
n aprarea acesteia de orice posibil deform are sau ntu
necare n form a vreunei erezii.
Ruptura dintre cele dou tradiii de teologhisire, dintre
cunoatere i trire, a avut loc tocm ai n cadrul universita-

42 Pentru analiza activitii primilor didascali cretini vezi T. M.


POPESCU, Prim ii didascali cretini, n Idem, Biserica i Cultura,
Editura 1BMBOR, Bucureti, 1996, p, 79 . u.
43 T. M. POPESCU, Divin i uman la vechii istorici bisericeti,
Bucureti, 1924. p. 70.

33
ii apusene a Evului M ediu. Este binecunoscut c n Evul
M ediu au luat fiin n Europ'a apusean o serie de univer
siti care ofereau un nou spaiu pentru studiul teologiei.
D ac la nceputul secolului al X ll-lea teologia era nelea
s ca speculatio , adic vedere a lui D um nezeu, fiind, n
principiu, un exerciiu religios, la sfritul aceluiai secol
teologia speculativ era eliberat de toate aceste elem en
te, devenind o preocupare a spiritului um an, n cadrul c
reia sentim entul religios nu mai avea dect un loc modest.
C hiar dac teologia a ajuns n cadrul universitii Evului
M ediu o regin a tuturor tiinelor, desprirea dintre con
tem plaie i gndirea abstract de nuan academ ic era
deja nfptuit.
A cest tip de teologie scolastic a fost, din nefericire,
im propriat de o serie de teologi ortodoci, ncepnd mai
ales din secolul al XVII-lea, i pare s fi lsat urme
adnci pn astzi n teologia ortodox, chiar dac aceas
ta a cunoscut, n secolul ai X X -lea, o m icare liturgic i
neopatristic. ndeprtarea de tradiia patristic a teolo-
ghisirii, de teologia experienei, de teologia desfurat
de-a lungul cultului divin, este aspru criticat n prezent
rile m ai noi ale unor teologi ortodoci, deoarece s-a ajuns
la elaborarea teologiei ortodoxe rsritene dup m etode
apusene, lucru care a avut efecte considerabile pentru B i
seric i m unca teologic. U nul din efectele negative ale
acestui fapt a fost tocm ai dezechilibrul creat ntre viaa
bisericeasc i etosul ortodox, pe de o parte, i gndirea
teologic nstrinat de duhul patristic, pe de alt parte.
O astfel de teologie rupt de experiena eclezial devi
ne repede steril i intelectualist, lucru necorespunztor
teologiei ortodoxe, care triete din dreapta fptuire -
ortopraxia. T eologia universitar nu trebuie s-i piard
caracterul existenial , care constituie, conform lui Fio-'
rovski, principala caracteristic a unei teologii autentice.

34
Nu este deloc problem atic c teologia ortodox este aca
demic i tiinific, problem a apare atunci cnd ea se
mne de com unitatea de credin i devine irelevant pen-
^ . .-44
tru viaa .
n cadrul teologiei academ ice nu trebuie renunat ns la
nici una din tradiiile de teologhisire proprii teologiei orto
doxe. Dac teologia academ ic se rupe de experiena ecle-
zial, atunci i pierde legtura cu lum ea real a com uni
tii euharistice i devine irelevant pentru aceasta. D efini
iile teologiei ortodoxe scolastice ncearc s form uleze,
s surprind i s cuprind m isterul prin simple formulri
teoretice. Ori, dogm ele nu erau n B iserica prim elor vea
curi principii teoretice, ci delim itri (horoi, term ini) ale
e x p e r ie n e i Bisericii, care separau adevrul trit de falsifi
carea lui prin erezie45.
Pe de alt parte, nu se poate renuna nici la duhul tiin
ific al teologiei, deoarece teologia ar deveni atunci un
discurs privat de cas. tiinificitatea teologiei este nece
sar tocm ai pentru a ajuta B iserica s com unice cu socie
tatea i cultura46. n afar de aceasta, teologiei nu i este
permis s reprim e i s m arginalizeze ntrebri fundam en
tale, chiar dac ele sunt uneori foarte dificile i greu de
tratat. N um ai prinir-o m etod tiinific de cercetare pot fi
depite aceste pericole, teologia putnd s-i joace rolul
profetic n continuare.

44 A se vedea referatul prof. dr. Konstantin DELIKOSTANTIS


Theologie und Religionswissenschaft. Sinn und Unsinn eines Kon
flikts, inut la consultaia Facultilor de Teologie din Europa, de la
Graz, ntre 4 i 7 iulie 2002.
43 Cf. Karl Christian FELMY, op. cit., p. 53.
46 A se vedea referatul prof. dr. Duncan B. FORRESTER, D ie Zu
kunft der Theologie. D ie Berufung und das Akademische in der
theologischen Ausbildung, inut la consultaia .Facultilor de T eolo
gie din Europa, de la Graz, ntre 4 i 7 iulie 2002.

35
D e i teologia tiinific sau tiina teologic apare n
Apus ntr-un m od organizat n U niversitatea E vului Me
diu, tradiia ortodox cunoate cercetri i ncercri de lu
cru tiinific nc din vechim e. Putem am inti aici com er
triile herm eneutice i ndreptrile critice ale textelor,
adunarea de m aterial istoric ca dem ersuri caracteristice
teologiei patristice. Sfntul loan D am aschinul, n Dogma*
tica sa, nu a tcut doar o m unc de com pilaie, ci i o
com paraie tiinific, form ulnd cu exactitate dogmele
Tradiiei aa cum le tria i le studiase, a separat m ateria
lul adevrat de cel eretic47.
M unca teologului i abordarea tiinific a teologiei mi
i au scopul n ele nsele i nu se fac num ai din m otive de
cunoatere teoretic, pentru cinstea i slava om eneasc48,
liinificitatea teologiei slujete la depirea nenelegeri
lor, a prejudecilor, a exagerrilor i a abuzurilor, sau
mai bine zis ajut ca acestea s nu se nasc49. n cele ce

47 Cf. Nikos MATSOUKAS, op. cit., p. 90.


48 nsui stareul Paisie Velicikovski era contient de necesitatea
practicrii unei teologii tiinifice, recomandndu-Ie ucenicilor si
studiul nencetat al Sfintei Scripturi i al Prinilor. Pentru a traduce
dup metode filologice tiinifice textele patristice din limba greac
n limbile slavon i romn, i-a trimis !a Academia Domneasc din
Bucureti pe monahul romn Gherontie i pe monahul slav Dorotei,
ca s nvee limba greac. ntr-o scrisoare pe care le-o adreseaz,
stareul Paisie Ie reamintete c au fost trimii la nvtur spre
slava lui Dumnezeu, iar nu pentru spor trector, pentru cinstea i
slava omeneasc. Rspunsul lui Paisie Velicicovski Ctre p rin i
Dorotei i Gherontie, ucenicii si, care se afl n Bucureti, trimii d
Sfinia Sa ta coal, pentru nvarea limbii elineti, n Cuvinte despre
ascultare publicate de ucenicii Cuviosului Paisie Stareul la MnS'
tirea Neamu n anul 1817, date acum pe slov nou i grai ndreptat de
Virgil Cndea, Editura Anastasia, Bucureti, 1997, p. 228.
49 O surs de inspiraie n reflectarea asupra caracterului tiinific af
teologiei mi-au fost ideile exprimate de Mitropolitul ortodox Michael

36
urmeaz, vom apela la trei exem ple peqtru ilustrarea im
portanei unui discurs teologic tiinific, pe linia celor
afirmate mai sus:

1. D e p ire a n e n e le g e r ilo r

n Istoria bisericeasc E usebiu de C ezareea relateaz


despre m odul n care episcopul D ionisie al A lexandriei a
reuit n secolul al III-lea s readuc la credina ortodox,
printr-o argum entare tiinific i printr-o m etod plin de
tact, un grup de cretini care czuser n erezia hiliast,
su sin u t de episcopul N epos de A rsinoe din nordul Li
biei. Episcopul D ionisie relateaz personal cum s-au p e
trecut lucrurile ntr~o scriere a sa, acum pierdut, dar re
dat de Eusebiu:
Pe cnd m aflam la Arsinoe, unde - dup cum tii
aceast prere (mpria de o m ie de ani a lui H ristos pe
pmnt n.n.) era rspndit de m ult, nct parohii ntregi
au devenit schism atice i s-au riipt de Biserica universal,
am convocat pe preoi i pe didascalii frailor de la sate i
n prezena frailor i a celor care au mai dorit-o le-am pro
pus s se fac o exam inare biblic a scrierii respective.
ntruct ei m i-au prezentat aceast carte ca pe o arm
i o cetate de nebiruit, am discutat cu ei vrem e de trei
zile, de dim ineaa pn seara i m -am strduit s corectez
cele scrise n ea. -
N-am putut atunci s nu adm ir din toat inim a m sura,
dragostea de adevr, ngduina cu care au putut urm ri
argumentarea m ea i nelegerea de care au dat dovad
fraii, aa nct am dezvoltat n ordine i n linite ntreb-

al Austriei n referatul su intitulat Teologie n Europa (nepublicat


pn azi, dup cunotina mea), susinut ia deschiderea consultaiei Fa
cultilor de Teologie din Europa, de la Graz, ntre 4 i 7 iulie 2002.

37
rile care cerea u l m u riri, a sp ectele grele (subl. n.), pre,
cum i c o n clu ziile d rep te (subl. n.). N e-am ferit s inem
cu ncpnare i cu gelozie la cte o prere care m i se
prea definitiv, dac ea nu mi se prea cu totul dreapt,
N u am ocolit o b se rv a iile (subl. n.) ce ni se adresau i, pe
ct s-a putut, am ncercat s rezolvm problem ele ridicai
te. Nu ne-a venit greu s ne schim bm uneori i prere^
acceptnd chiar i pe cea a rivalului nostru dac raiunea
ne spunea c acest lucru e rezonabil. A m acceptat sincer
i cinstit, cu inim a deschis n faa lui D um nezeu, ceea ce
fusese stabilit prin d o v ezi tem ein ice (subl. n.) i prin nv
tura clar a Sfintei Scripturi.
n sfrit, eful i ndrumtorul acestei nvturi, aa-nu-
mitul K orakion, a m rturisit aa fel nct s fie auzit de toi
fraii prezeni c acum, n urm a ascultrii argumentelor
aduse, s-a convins suficient care-i adevrul i c de acum
nainte nu va mai ine la acea nvtur, nu o vor mai dis
cuta, nu vor mai pom eni de ea i nu o vor mai propovdui
mai mult. M uli dintre frai s-au bucurai de nelegerea sur
venit i de m pcarea cu restul cretintii...50.
Episcopul D ionisie din A lexandria reuete s readuc
la dreapta credin oile plecate ntr-un alt staul datorit
puterii sale de a argum enta i de a raiona pe baza textelor
scripturistice controversate. n cadrul discuiilor nu se
acceptau dect dovezi tem einice, ceea ce presupune pu
tina de a analiza i prezenta conceptele n chip foarte lo
gic. U im ete, n acelai tim p, deschiderea ierarhului ale
xandrin, care este gata s renune !a prerile proprii, dac
acestea se dovedeau a nu fi corecte i drepte. A cest text
este un loc unic n literatura cretin veche a prim elor trei

r Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc, traducere, studiu,


note i comentarii de pr. prof. . Bodogae, (PSB, 13), Editur
IBMBOR, Bucureti, 1987, p. 2 9 5 .
s e c o le , exem plificnd, n m od clar, m etoda diacritic de
a n a liz a vechilor teologi cretini.

2. D e p ir e a p r e ju d e c ilo r

O scurt teologie a tim pului: exist un tim p sacru n


care orice fel de tim p profan este depit, este tim pul ico-
nomiei divine. Istoria m ntuirii se desfoar n tim pul
veniciei divine, dar ea intersecteaz i istoria profan i
i d sens. M oartea i nvierea lui H ristos sunt m plinirea
typos-urilor din V echiul T estam ent. U n typos creeaz o
relaie ntre dou evenim ente sau persoane, n care unul
din cei doi nu este doar el nsui, ci este i cellalt, iar ce
llalt l include i pe prim ul. A m ndoi polii sunt desprii
temporal, dar ei se afl nuntrul istoriei, ca figuri reale.
Amndou persoanele sau evenim entele sunt, din punctul
de vedere al tim pului sacru, contem porane. Tim pul n
care ele exist este tim pul liturgic al lui astzi . M ajori
tatea troparelor m arilor praznice cretine indic faptul c
orice evenim ent al iconom iei m ntuirii are loc astzi,
adic n tim pul iconom iei divine, n care B iserica intr
prin prznuirea ei i face ca praznicul s nu fie doar adu-
cere-aminte, ci i intrare n m prie n cadrul tensiunii
create ntre deja i nu nc .
Pentru a scoate n eviden caracterul eshatologic al
typos-ului, Origen i Sfntul Grigorie de Nazianz au dezvol
tat o tipologie n trei trepte. Evenim entul din Vechiul Tes
tament, care este typos al lui Hristos, se mplinete n Hris
tos. Mntuitorul devine la rndul Su chip al mplinirii
fiecrui om n Biseric i, n cele din urm, n Eshatologie51.

5! Cu privire la teologia tipologiei n Biserica veche vezi W olf-


gang HUBER, Passa und Ostern. Untersuchungen zur Osterfeier der
alten Kirche, Verlag Alfred Tpelmann, Berlin, 1969, p. 89 .u.

39
3. D e p ir e a e x a g e r r ilo r

Pietism ul protestant nu a fost dect o reacie la acade


m ism ul teologic, raional i tiinific im pus de reform . n
zilele noastre, o serie de cntece i predici ale Oastel
D om nului, tot o m icare pietist, sunt strine Ortodoxiei
prin accentul exagerat pus pe viaa m oral ca rezultai at
eforturilor om ului, nglobnd astfel un antropocentrism
disim ulat i periculos pentru viaa cretin autentic. Ne
aflm astfel n faa unui cretinism am putat, lim itat la
jertfa de pe C ruce, dar lipsit de bucuria nvierii, elementul
esenial al O rtodoxiei52. Pcatul, m oartea i pedeapsa sunt
nelipsite din propovduirea lor, uneori cu tonuri gnostice.
D oar o cugetare critic i form at n duhul teologiei pa
tristice autentice poate depista astfel de pseudomorfoze
ale cretinism ului autentic.
G eorge Florovski a vorbit n 1936 despre pseudomor-
fozele teologiei ortodoxe, adic despre faptul c teologia
apusean s-a infiltrat n R srit i i-a determ inat pe teolo
gii ortodoci s teologhiseasc n categoriile i conceptele
scolastice occidentale, care erau strine gndirii lor, du
cnd la o nstrinare a O rtodoxiei de tradiia patristic53,
n decursul acestei captiviti babilonice a teologiei orto
doxe, s-a prom ovat o teologie ncadrat ntre barierele
unui scientism academ ic , rupt ns aproape total de
via. A bia teologii ortodoci ai secolului al X X -lea au
reuit o eliberare de scientism ul gol de coninut, care ope

52 Pentru sesizarea acestor aspecte cu privire la Oastea Domnulu|


i mulumesc prietenului meu Bogdan Dedu.
"3 O exemplificare a modului n care aceste influene apusene s-aii
exercitat n teologia rus la Georg FLOROVSKIJ, Westliche Einflsse
in der russischen Theologie, n Kyrios, Band 2 (1937), Heft I.
p. 122.

40
ra cu definiii i concepte raionale, ajungnd pn la ido
latrizarea lor. A bia prin rentoarcerea la Prini, m icarea
neopatristic a secolului trecut a artat c teologia tiini
fic ortodox este n acelai tim p liturgic i m istic i c
ex ista o legtur indisolubil ntre teologie i liturghie, n
tre dogmatic i spiritualitate54.
Ca oricrei alte discipline tiinifice, teologiei nu i
este permis s priveasc tiiniticitatea ca scop n sine.
Altminteri exist pericolul unei tiinifcizri unilaterale
i al unei autonomizri a teologici i a disciplinelor teolo
gice, care devin incapabile de com unicare i, prin aceasta,
relevante pentru via.
Avem astfel nevoie de o teologie care s fie relevant
pentru via i care are capacitatea de a se face receptat
i neleasa n societatea n care trim . A ceasta presupune
ns rentoarcerea la izvoare i cercetarea obiectiv i
tiinific a lor.
Poate se va ridica ntrebarea: cum poate s fie teologia
istoric relevant pentru via i ce este de fcut pentru ca
istoria s slujeasc vieii um ane? B ineneles c, prin sim
pla repovestire a trecutului istoria slujete vieii um ane,
nelegerii ei. Prin cercetare tiinific teologii i bizanti
nologii au ajuns, de exem plu, la depirea im aginii unui
Bizan granitic n continuitatea sa, static i im uabil, n-
dreptndu-i privirile ctre om ul bizantin, asupra om ului
bizantin cretin, asupra caracteristicilor care l-au diferen
iat de ceilali oam eni ai istoriei. A stfel, acest om a fost
prezentat n figuri de referin sracul, ranul, soldatul,
dasclul, episcopul, sfntul, om ul de afaceri, negustorul
care au fost analizate m preun cu speranele, tem erile i
angoasele lor, cu tot ceea ce i caracteriza, privind la fie

34 Cf. Kallistos WARE, L'glise orthodoxe, tmoin de ce sicle,


n Service Orthodoxe de Presse, nr. 234 (dcembre, 1999), p. 27.

41
care n parte m odul n care nelegea i tria credina
cretina*55 -
-

2.2. T eologie tiin ific i cu ltu r.


M e to d a d ia critic p a tristic

Este nevoie azi de libertate creatoare, de o interpreta


re creatoare a ntregii istorii a B isericii i a ntregii T radi
ii m otenite de la Sfinii Prini. Sunt sigur c Sfinilor
Prini nu le-ar plcea ca noi s repetm ceea ce au spus
ei, aa cum fac unii colari. Ei doresc ca noi s crem . i
exact aceasta au fcut ei nii cu privire la generaiile de
dinaintea lor56, afirm a nu cu m uli ani n urm M itropo
litul Pergam ului Ioan Zizioulas.
A vem nevoie de libertate creatoare, iar acest lucru n
seam n nti nelegerea problem elor care i-au frmntat
pe Sfinii Prini nii i a m otivelor adnci care i-au de
term inat s i ia o anum e poziie. T rebuie descoperite m oti
vele existeniale care au stat n spatele poziiei luate de ei,
iar acest lucru este posibil doar printr-un studiu logic i
sistem atic al operelor lor, al ntregii culturi i al contex
tului istoric n care au activat, cci trebuie s fim buni
istorici57.
D ar, pentru a putea trece la o interpretare creatoare a
istoriei, trebuie s cunoatem i problem ele existeniale

55 Cf. Guglielmo CAVALLO (Coordonator), Omul bizantin, tra


ducere de Ion Mircea, Editura Polirom, iai, 2000, p. 7-8.
36 Ioan ZIZIOULAS, Teologia patristic n lumea m odern,
Studii Teologice, XI-VIII (1996), nr. 3-4, p. 58. Sfntul Maxim
Mrturisitorul a mers dincolo de ceea ce a motenit, dezvoltnd teo
logia prinilor capadocieni i a Sinodului de la Calcedon, ncercnd
s raporteze tradiia la problematica timpului su.
57 Ioan ZIZIOULAS, op. cit., p. 58.

42
ale tim p u lu i nostru. Pn la un punct, problem ele existen
iale cu care se confrunt fiina um an nu difer foarte
niult de la o perioad la alta: problem a libertii, proble
ma iubirii, a adevrului. N um ai m odul n care oam enii
pun aceste problem e, m odul n care acetia ntreab, dife
r de la o perioad la alta. Sfinii Prini s~au strduit s
r a p o rteze m otenirea prim it din trecut, inclusiv Sfnta
S crip tu r, la propria cultur. N oi avem m area datorie i
c h e m a r e s-i inculturm p e Prini n tim pul nostru, s-i
aducem n cultura contem poran58.
ntre E vanghelie i cultur exist o dialectic. C ultura
nu poate rm ne n afara E vangheliei, deoarece nu are
sens n ea nsi59, chiar dac uneori poate exprim a unele
adevruri cu privire la spiritul um an. E vanghelia este sin
gura care poate transfigura cultura. L a rndul ei, E van
ghelia nu poate ajunge la persoanele um ane dect prin in
termediul culturii, avndu-se n vedere contextul cultural
specific fiecrui neam. A ltfel spus, cultura fr E vanghe
lie rm ne pe pm nt, iar E vanghelia tar cultur nu p o a
te fi com unicat oam enilor60.
Apelul Prinilor la bunurile culturii antice a fost de
terminat de urm torul principiu fundam ental: i n afara
cretinismului a fost i este posibil o oarecare cunoatere
a adevrului. n discursul de pe A reopag, Sfntul A postol
Pavel le descoper atenienilor, care adorau D um nezeul
necunoscut, un elem ent al adevrului pe care ei l pose
dau tar s l cunoasc (F. Ap. 17, 23). A ceste elem ente
ale adevrului sunt preluate de A postolul neam urilor n

38 Ibidem.
59 Aa-numita mntuire prin cultur susinut de Constantin
Noica este din punctul de vedere al teologiei un nonsens.
60 Pr. prof. dr. Dumitru PGPESCU, Teologie i cultur, Editura
IBMBOR, Bucureti, 1993, p. 43.

43
lum ina revelaiei i puse n slujba propovduirii sale.
A celai principiu a fost preluat, aprofundat i dezvoltat de
Prinii B isericii, care s-au folosit de cultura vremii lorj
punnd-o n slujba revelaiei61. Pentru a reui, vechii P-
rini i scriitori bisericeti s-au folosit de o m etod proprii
de lucru, pe care o vom descrie fcnd apel la unele ima
gini sim bolice folosite de ei nii:
1. C lem ent A lexandrinul avertizeaz c, n relaia cu
filosofia greac, teologul trebuie s procedeze ca u |
schim btor de bani. A cesta probeaz m oneda nainte de a
o cum pra. D ac este veritabil i poart chipul regelui,
trebuie pstrat, dac nu, trebuie aruncat62. A ceast me
tod de lucru st n strns legtur cu afirm aia Sfntului
A postol Pavel din E pistola I ctre Tesaloniceni: Toate s
le ncercai; inei ce este bine (I Tes. 5, 21).
2. Sfntul V asile cel M are i A m filohie de Iconiu reco
m andau tinerilor cretini la lectura scrierilor pgne s
observe com portam entul albinelor, care zboar peste toa
te florile, dar le evit pe cele duntoare i nu culeg dect
ceea ce este de folos. Tot la fel, tnrul cretin nu trebuie
s se team de ,n ici o scriere pgn, dar la studierea ei
trebuie s dovedeasc capacitate de selecie.

61 Vezi Christian GNILKA, XPEHI1 D ie M ethode d er Kirchcn-


vter im Umgang m it d er antiken Kultur, Basel/Stuttgart, 1984, p.
12-14. Exista, pe lng acest principiu teologic, i unul istoric, care
pleca de la premisa c M oise i profeii au trit cu mult nainte de
primii nelepi i filosofi ai Greciei. Mai mult dect att, ntreaga
nelepciune pgn a fost luat din crile Vechiului Testament i
prezint adevrurile de acolo ntr-o form ntunecat. Acest lucru
voia s arate c religia cretin nu era o religie aprut n timpul lui
Augustus, ci mult mai veche dect filosofia pgn.
62 Cu privire la aceast metod, vezi R. BOGAERT, Changeurs ei
banquiers chez les Pres de l'glise, n Ancient Society, 4 (1973),
p. 248-252.

44
3. Aceiai Prini sftuiesc tinerii s procedeze ca a
culesul trandafirilor: s culeag florile, dar s aib grij s
nu se nepe n spini.
4 . Ieronim propune o alt m etod: cu nelepciunea
profan trebuie procedat aa cum propune D euteronom ul
tratarea fem eii prizoniere de rzboi (10, 13). ste perm is
brbatului iudeu s o ia de soie abia dup ce aceasta i
tunde prul i i taie unghiile. A stfel, literatura pgn
poate deveni, prin curirea de orice idolatrie i m urdrie
trupeasc, din slug o israeliteanc frum oas63.
5 . Sfntul P rigorie de N vssa accept filosofa pgn
ca nsoitoare a cretinului num ai dac fructul care se na
te dintr-o asem enea cstorie este curat de orice p at str
in. Im aginea este luat din V echiul Testam ent, unde
Sefora l circum cide pe fiul nscut din M oise i astfel l
salveaz pe tat de la m oarte, cci ngerul D om nului a n
cercat s-l om oare (Cf. le. 2, 21 i 4, 24). Salvarea lui
Moise prin circum ciderea fiului arat c neefectuarea cu
ririi aduce cu sine pedeapsa lui D um nezeu64.
n cele ce urm eaz vom ncerca s aprofundm im aginea
albinei care culege m ierea din florile cmpiei. A cest m odel
propus exprim trei principii fundam entale ale m etodolo
giei patristice n folosirea culturii i filosofiei pgne:
Folosina cretin este atotcuprinztoare, nelsnd la o
parte nici o floare nflorit din cm pia spiritului antic.
Principiul diferenierii atente la alegerea a ceea ce este
folositor.
Prelucrarea tuturor celor selectate ntr-o nou unitate65.

63 Vezi epistola 70 a lui Ieronim adresat lui Magnus, retorul


oraului Roma, n Eusebius HIERONYMUS, Ausgewhlte Briefe: IL
Brie/baud, (BKV 17), Mnchen, 1937, p. 290-291.
64 Pentru toate aceste exemple vezi Christian GNILKA, op. cit.,
p. 78-79.
65 Christian GNILKA, op. cit., p. 102.

45
A tunci end cm pia se refer la S fa n ta Scriptur, totuj
este m ult m ai sim plu, deoarece toate nvturile de aici
sunt flori din care se poate culege m ierea, aici nfloreti
numai binele. De aceea, cretinii sunt in v itai de ctre Sfn-i
ii Prini s adopte exem plul albinei care adun m iere din
m ulte flori i astfel s alerge i ei p rin Scriptur pentru 5
aduna cele necesare m ntuirii i s se h rn easc din ele66.
A tunci cnd pe cm pie nu se afl n u m a i flori adevra
te, ci att flori adevrate, ct i flori n elto are, lucrurile
se com plic. A ici teologul, la fel ca alb in a, trebuie s se-
lecteze, difereniind i analiznd cu m ijlo acele proprii, cu
sim urile i cu raiunea, ceea ce este d e folos i conform
adevrului.
Celebr n acest sens a rmas pn azi O milia a XXII&
ctre tineri a Sfntului Vasile cel M are67, unde ierarhul n
cearc, folosind exem plul albinei, s arate tinerilor cretini
cum pot ntrebuina cu folos literatura scriitorilor eleni:
D up cum celelalte fiine se bucur num ai de mirosul
sau de frum useea florilor, iar albinele p o t lua din ele i
m ierea, tot aa i aici, oam enii care n u caut n astfel de
scrieri num ai plcutul sau frum osul p o t s scoat din ele
i un oarecare folos pentru su fle t T reb u ie deci i voi s
citii scrierile autorilor profani, aa cum fac albinele; ace
lea nici nu se duc fr nici o alegere la toate florile, nici
nu ncearc s aduc tot ce gsesc n florile peste care se
aaz, ci iau ct ie trebuie pentru lucrul lor, iar restul l
las cu plcere. N oi, dac suntem nelepi, s lum din

66 lbidem.
67 Popularitatea acestei scrieri n teologia romneasc este dovedit
de numrul mare de traduceri i publicri ale ei. I. Zahariad, Constantin
D. Vasilescu, pr. prof. Petre Procopoviciu, Alex. Horhoianu i pr.
Dumitru Fecioru sunt cei care au tradus scrierea n secolele al XlX-lea
i al XX-lea.

46
cri ct ni se potrivete nou i ct se nrudete cu adev
rul' iar restul s-l lsm. i dup cum atunci cnd cule
gem flri trandafir dm la o parte spinii, to t aa i cu
nite s c r ie r i ca acestea; s culegem att ct este de folos i
sa ne ferim de ceea ce este vtm tor. A adar chiar de la
n c e p u t se cuvine s cercetm pe fiecare dintre nvturi
i s le adaptm scopului urm rit, conform proverbului
doric: potrivind piatra dup fir8.
Unuf din conceptele-cheie ale acestui text este tocm ai
acela al folosului sufletesc . M uli com entatori ai acestei
omilii vd fundam ental n acest tex t faptul c Sfntul
V a s ile arat utilitatea literaturii pgne pentru un cretin.
Dar, pe de alt parte, Sfntul V asile cel M are accentueaz
pericolele lecturii att de m ult, nct scrierea sa poart n
acelai timp i caracterul unui avertism ent. Ierarhul din
C e z a r e e a C apadociei ncearc s-i determ ine pe tineri s
ia din literatura pgn num ai ceea ce este de folos, lucru
prin care este exprim at deja faptul c exist i contrariul
ceea ce este vtm tor. Tinerii nvau n coli pgne,
unde se citeau texte ale autorilor clasici pgni. T nrul
cretin avea nevoie de o abordare inteligent i precaut a
acelor autori, adic s separe ceea ce este folositor de
ceea ce este duntor , acceptnd ceea ce folosete i
respingnd ceea ce duneaz. D ar pentru aceasta este ne
voie de o m etod diacritic. A ceast m etod trebuie m ij
locit tocmai de ctre pedagogul cretin, care, dup exem
plul albinei, alege, selecteaz, decide de ce are nevoie i
se ferete de ceea ce este duntor. C eea ce i are scopul
n interiorul granielor existenei pm nteti nu poate fi

68 Sfntul Vasile cel Mare, Omilia a X X ll-a ctre tineri, n Idem


Scrieri, partea nti, Omilii la Hexaemeron. Omilii la Psalmi, Omilii
i Cuvntri, traducere de pr. Dumitru Fecioru, (PSB, 17), Editura
IBMBOR, Bucureti, 1986, p. 569-570.

47
de folos pentru suflet, ci doar ceea ce slujete la pregti,
rea p'entru viaa viitoare69.

2.3. T eologie tiin ific i erezie

D eja n B iserica veche team a de erezie im punea exis


tena unui didascal cretin, fr rectificrile cm ia cuvn
tul era am eninat de denaturare, de nelegere greit, de
iudaizare, de gnoz fals70. Sfntul loan G ur de A ur con
sidera tot la fel capacitatea argum entrii tiinifice din
Scriptur, ca fiind una din caracteristicile fundamentale
ale preotului ortodox, tocm ai pentru ferirea de erezie71.
T eologul trebuie s-i nsueasc arta argum entrii din
Sfintele Scripturi, dar pentru aceasta este nevoie de intro
duceri am ple n contextul istoric al Scripturii, de cunoa
terea principiilor de herm eneutic biblic, de cunoaterea
m odului n care B iserica a trit i a interpretat Scriptura
de-a lungul veacurilor, a modului n care a interpretat-o
liturgic, dar i de cunoaterea principiilor retoricii i ale
om ileticii72. Pentru a ajunge astfel la arta argum entrii,
trebuie reunite eforturile studiilor biblice, ale patristicii i
ale istoriei B isericii, iar nu n ultim ul rnd ale istoriei
dogm elor, ale liturgicii i ale teologiei pastorale.
Sfanul loan vede tiina argum entrii ca o frn m po
triva pierzrii, cci din pricina netiinei unui singur om
spune el mai departe este aruncat poporul cel m ult n
cea mai adnc prpastie a pierzrii73.

69 Christian GNILKA, op. cit., p. 111-112.


/0 T. M. POPESCU, Prim ii didascali cretini, p. 95.
71 Sfntul loan Gur de Aur, op. cit., p. 120.
72 Teologul evanghelic Gerhard Eheing a ncercat s arate cum n
viziune protestant, istoria Bisericii poate f! privit ca istorie a inter
pretrii Sfintei Scripturi.
'3 Sfntul loan Gur de Aur, op. cit., p. 120.

48
T e o lo g ia tiinific ne ferete de erezie, dar aduce cu ea
i un mare pericol, deoarece m ari savani ai cretintii, ca
de e x e m p lu Origen i A ugustin, au czut n erezie tocm ai
datorita tiinificitii teologiei pe care au prom ovat-o.
n ciuda culturii lor filosofice i a nclinaiilor pentru
speculaie, Prinii tradiiei rsritene, credincioi princi
piului apofatic al teologiei, au tiut s-i rstigneasc'
gndirea n faa m isterului i nu L-au nlocuit pe D um ne
zeu prin idoli ai lui D um nezeu.
Teologul nu trebuie s foloseasc teologia harism atic
i teologia tiinific n m od independent una de cealalt,
d e o a r e c e experiena cunoaterii este n aceiai tim p cata-
fatic i apofatie^4. n aceast m pletire a cunoaterii are
ntietate ceea ce se num ete experien i via. M ai nti
trim, iar apoi reflectm i dem onstrm ceea ce deinem .
m pletirea celor dou m etode de cunoatere ajut la
evitarea oricror erezii i nvturi false, prin faptul c
una se refer la creat, iar cealalt la necreat. T eologia afir
mativ (via afrm ationis) i negativ (via negationis), m e
todele de cunoatere ale teologiei apusene, nu corespund
celor dou m etode de teologhisire rsritene, deoarece
ambele se afl n sfera creatului, n m etoda lor dom innd
dialectica i ridicarea intelectual ctre D um nezeu. A vem
n fa o teologie catafatic izolat, care l transform pe
Dumnezeu n creatur, devenit astfel o m rim e natural,
matematic, putnd fi studiat intelectual. A m bele ci de
cunoatere, opernd n cadrul realitii create, intr n
concuren cu tiinele naturii, luptndu-se pentru adevr
prin m etode um ane.
Teologia ortodox, prin m etodologia ei dubl, este ferit
de acest gen de demers, deoarece, n timp ce teologia c a ta
fatic poate adapta cu lejeritate orice cunoatere tiinific

74 Nikos MATSOUKAS, op. c i t , p. 167.


i r a io n a l a lum ii de azi, aceast cunoatere neexprimnij
dect unele num e care au caracter provizoriu, prin inter
m ediul cii apofatice teologul las la o parte cele cauzate j
toate num ele teologiei catafatice, ridicndu-se la norul
cel mai presus de m inte, la D um nezeu, Care este mai pre,
sus de toate aceste num iri i raionalizri75. Teologia apof%
tic, cunoaterea apofatic, este o G olgot a gndirii76.
C nd teologia se transform ntr-o filosofie religioas,
neoprindu-se n pragul m isterului, se ajunge ia o patoloj
gie conceptual a unui probabilism ntm pltor. A a au
fost cazul gnosticism ului, interesat de protologie i esha
tologie dincolo de revelaia divin, cazul lui O rigen sau
A ugustin, care au ieit din tradiie tocm ai prin lepdarea
apofatism ului. A tunci cnd contingena filosofal ptrun
de n sfera teologiei, apare erezia sau idolatria. Dup
Sfntul G rigorie Palam a, la orice argum ent exist un con-
traargum ent. La orice punct de vedere exist unul opus77.
De aceea este nevoie adesea de tcere. Prinii spuneau
acelai lucru prin cuvntul sau tcerea lor, prin viaa i
prin m oartea lor: m oartea a fost biruit.
Teologia, ca spaiu al tcerii, se nate tocm ai din sme
renia care ne vine din ntlnirea existenial cu Dumne
zeu. Cu ct cunoatem m ai m ulte despre D um nezeu i cu
ct ptrundem m ai m ult n tainele dum nezeieti, cu att
ne sm erim mai m ult, dndu-ne seam a de imposibilitatea
noastr de a cuprinde i nelege N em rginitul78. Prii)
aceasta, cunoaterea lui D um nezeu i pstreaz perma
nent caracterul ei paradoxal, fiind n acelai tim p cunoa
tere i necunoatere, vorbire i tcere.

75 Nikos MATSOUKAS, op. cit., p. 168.


76 Arhimandritul VASILIOS, op. cit., p. 14.
77 Arhimandritul VASILIOS, op. cit., p. 24.
78 Ioan-Cristinel TEU, op. cit., p. 150.

50
CAPITOLUL III

Preliminarii m etodologice
3. p r e lim in a r ii m e to d o lo g ic e

3.1. T ran sm iterea ve ch ilo r te x te cretin e

ntreaga teologie se fundam enteaz pe vechile texte


cretin e, pe scrierile Prinilor i scriitorilor bisericeti,
care sunt izvoarele ce stau la baza m ajoritii disciplinelor
t e o lo g ic e predate n universitile lum ii m odem e. Istoria
B is e r ic ii, Patrologa, E xegeza biblic, D ogm atica, M ora
la, Spiritualitatea, Pastorala, Liturgica, D reptul bisericesc,
toate i au izvorul n Sfnta Scriptur i n scrierile B ise
ricii vechi. Istoria prim elor trei veacuri cretine este cu
nep u tin de refcut fr Istoria bisericeasc a lui E usebiu
de Cezareea, la fel cum istoria cultului liturgic din B iseri
ca veche nu poate fi conceput fr apelul la ju rn a lu l de
c l to rie al celebrei pelerine spaniole E geria . E xegeza
biblic m odern ar trebui s se orienteze dup exegeza i
hermeneutica patristic. D reptul bisericesc i are prim ele
izvoare n vechile regulam ente bisericeti i n canoanele
Sinoadelor ecum enice sau locale.
Avnd n vedere aceste aspecte este nevoie ca, n ca
drul introducerii n m etoda de cercetare tiinific n teo
logie, s fie prezentat m odul n care vechile scrieri creti
ne s~au transm is i au ajuns pn la noi. C unoaterea tra
diiei m anuscrise a textelor respective ofer elem ente m e
todice im portante cu privire la valoarea textelor patristice,
pe care Ie avem la ndem n n ediiile critice m odem e.

79 O analiz a nsemnrilor de cltorie ale Egeriei i traducerea


jurnalului su n limba romn Ia Pr. Marin BRANITE, nsemnrile
de cltorie ale pelerin ei E geria sec. 4, Tez de doctorat, n Mitro
polia Olteniei, XXXIV (1982), nr. 4-6, p. 225-381.
Pn la inventarea tiparului n secolul al X V-lea, texti
le erau transm ise prin copiere continu. Deoarece, de rjj.
gul, m anuscrisul original nu s-a pstrat, refacerea textf.
lui unei opere vechi ntr-o ediie critic m odern se ba
zeaz pe m anuscrisele ulterioare. A ceste m anuscrise $e
gsesc n biblioteci mai mari, fiind accesibile la secii^j
de m anuscrise. tiina care se ocup cu studiul manuscii
selor din punctul de vedere al obiectului n sine i nu a]
textului se num ete codicologie, codicologii fiind cei cari
sistem atizeaz m anuscrisele n cataloage, num erotndu-|
(de exem plu: Cod. vat. gr. 1420 - Codex Vaticanul
G raecus 1420). C elebre n ceea ce privete numrul
m are de m anuscrise sunt B iblioteca V aticanului i Biblio;
teca M nstirii Sfanta Ecaterina de la M untele Sinai.
Pentru a putea citi manuscrise este nevoie de o introdu
cere n tipul de scxiere respectiv, lucru ce presupune i o cu
noatere a prescurtrilor i a ornam entelor scrierii. Paleo
grafia este tiina care se ocup cu descifrarea manuscri
selor, cu datarea, localizarea i stabilirea autenticitii lor.
Materialul de scris al Antichitii a fost pn n secolul al
IV-lea dup Hristos p a p iru su l 80. Acesta se producea dil
tulpina trestiei papirus, oraul Fajum din Egiptul de Nori
fiind centrul de fabricaie al hrtiei papirus. Textul era
scris n interiorul papirusului n coloane (scriere colometri-
c), de la stnga la dreapta, fr pauz ntre cuvinte, papiru
sul fiind rulat. Papirusul era scris doar pe interior (recto),
unde fibrele erau aezate orizontal i mai rai- pe exterior
(verso), unde fibrele erau aezate vertical. La scris se folo
sea un condei, care se nm uia ntr-o cerneal obinut din-
tr-un amestec de gum i funingine. Dup scriere papirusul
80
Pentru procesul fabricrii papirusului n antichitate, a se vedea
relatarea.lui Plinius cel Btrn, Historia N aturalis, XIII, 69-83 n Re-
mus Mihai FERARU i Constantin JINGA, M erele de Aur. Antologie
de documente scrise din epoca Noului Testament, Editura Marineasa,
Timioara, 2001, p. 55-59.

54
era rulat, legat i pstrat ntr-o cutie scpecial. Un asemenea
gul de p ap iru s scris se num ea volum en. D in secolul I dup
Hristos erau fcute i cri din papirus, care se num eau
c o d e x . OL rol era tiat n buci , bucata era ndoit, iar
atru astfel te foi duble erau fixate una n cealalt (qua-
tern ion e, 16 pagini sau quinione, 20 pagini). T extele de
pe papirusuri se citeaz n m odul urm tor: f o l T /v fo liu m
(pagina) 7 recto/verso.
p ap iru su l era totui un material perisabil, uzndu-se foar
te repede. Toate textele Noului Testam ent trebuie s fi fost
scrise pe papirus, fiindc era un material uor accesibil Sfin
ilor Apostoli. A a se explic dispariia manuscriselor origi
nale n numai cteva decenii81.
Papirologia este tiina care se ocup cu studiul papiru
surilor. Deoarece papirusurile din perioada veche cretin
ne transmit scrisori, facturi, contracte i alte docum ente de
pietate personal, ele sunt neaprat necesare pentru studiul
vieii de zi cu zi a cretinism ului antic. De rem arcat este
faptul c, datorit lui Charles W essely, posedm a colecie
a celor mai vechi papirusuri cretine cu traducere francez:
Les plus anciens M on u m en ts du C hristianism e. crits su r
Papyrus, Patrologia Orientalis (=PO) 4/2, Paris, 1906 i
18/3, Paris, 1924 = T um hout 198582.
Dou exem ple cu privire ia im portana papirusurilor:
Un fragment din lucrarea Adversus H aereses a Sfntului
Irineu al Lyonului, descoperit n oraul monahal Oxyrhyn-
chos din Egiptul de Jos, arat c, la puini ani dup scrierea
lucrrii (ntre 180 i 185), aceasta era cunoscut n nordul
Egiptului. Micuul text descoperit de editori pe ase buce
le de papirus, unele mai mici de 1 cm2, dovedete att strn-
sele legturi dintre Bisericile din Galia i Egipt, ct i marea

81 Cf. Studiul Noului Testament pentru Institutele teologice, ediia


a treia, Editura IBMBOR, Bucureti, 1983, p. 39.
82 Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte, .
J.C.B. Mohr, Tbingen, 1995, p. 30-31 i p. 172.

55
importan a drumurilor romane pentru transmiterea infor
maiilor i circulaia scrierilor teologice n Biserica veche.
O scrisoare transmis, tot pe un papirus, dintr-o oaz din
pustiul Libiei relateaz cum o cretin exilat n cadrul perse
cuiei diocleiene din anul 304 a fost primit i luat imediat n
grij de comunitatea cretin din acel loc83. Papirusul docu
menteaz astfel modul n care Evanghelia iubirii aproapelui'
era trit la cotele cele mai nalte n Biserica veche.

D in secolul al IV -lea a nceput s fie folosit pentru


scrfc p e rg a m e n tu l, piele prelucrat n acest scop mai nti
n oraul Pergam . A cesta era m ai durabil i putea fi scris
mai uor pe am bele pri. U neori, din cauza costurilor ri
dicate, pergam entul sau papirusul era rescris (Palimpsest
sau codex rescriptas). Un palim psest este foarte valoros,
deoarece, prin m ijloacele m odem e de astzi, se pot desci
fra am bele scrieri, chiar dac au fost redactate la intervale
foarte mari de tim p.
Din China, prin interm ediul arabilor, a fost adus n Eu
ropa hrtia de bum bac, ncepnd cu secolul al X-lea. Dup
ce europenii au deprins ei nii tehnica producerii hrtiei n
secolul al XlU-lea, aceasta a nlocuit total pergamentul.

M anuscrisele
Dac de la autorii cretini din Evul M ediu i mai apoi
din epoca reform ei i cea m odern posedm destul de multe
manuscrise originale, n ceea ce i privete pe autorii cre
tini antici nu deinem de la ei dect foarte puine manuscri
se originale sau fragmente ale acestora. M ajoritatea textelor
ni s-au transm is n copii ale m anuscriselor originale. Re
constituirea vechilor texte cretine presupune, datorit radi-

83 Ibidem , p. 30-3 1. Cu privire la episodul cretinei exilate


Libia, a se vedea A. DEISSMANN, Ein Original-Dokument aus der
Diokletianischen Christenverfolgung, herausgegeben und erklrt,
Tbingen, 1902.

56
erUor, lacunelor i lipsurilor prezente n m anuscrisele tran
a s e , o munc tiinific de editare.

" Posedm, de exemplu, un codex manuscris original al Fe


ricitului Augustin (430), care trebuie s fi fost scris n Africa
de Nord. Acesta a fost pstrat la clugrii maurini din
Saint-Germain-des-Prs, iar astzi se gsete n Biblioteca
oraului Sankt Petersburg, fiind una din comorile bibliotecii84.

n privina scrierilor N oului Testam ent, tim c Sfntul


Pavel i-a dictat aproape toate epistolele sale, scri
A p o sto l
ind cu m na proprie num ai binecuvntarea final i salutul
pentru certificarea autenticitii85. D ac n cazul celorlalte
scrieri ale Noului Testam ent nu cunoatem m odalitatea re
dactrii lor, este totui sigur c transcrierea prin caligrafi a
fost fcut la toate cele 27 de cri .d eo arece acestea urm au
a fi citite n com unitile cretine . C u privire la Origen,
tim c m unca sa didactic, tiinific i m isionar nu i
ddea voie s-i scrie singur operele, ci le dicta tahigrafi-
lor, care se schim bau unii pe alii la diferite ore. Prietenul
su, Ambrozie, i-a pus la dispoziie m ai m ult de apte tahi-
grafi, tot atia copiti i un num r m are de caligrafi87.
Aceast m prire a muncii de copiere a m anuscriselor s-a
pstrat i n Evul M ediu. Principalii copiti ai textelor cre
tine antice au fost clugrii, pentru care producerea crilor
era un adevrat apostolat al peniei. A lcuin, nvatul c
lugr de la curtea lui Carol cel M are, considera c: Scrisul
crilor este mai bun dect .spatul viei* acela slujete sto
macului su, iar acesta sufletului88. Pe lng tahigrafi i
\ ' -
84 Christoph MARKSCHIES, op. cit., p. 90.
85 Cf. Studiul Noului Testament, p. 37.
86 Studiul Noului Testament, p. 38.
87 Pr. prof. dr. Ioan G. COMAN, Pcitrologie, Sfnta Mnstire
Dervent, 1999, p. 72.
88 Foedere quam vites melius est scribere libros, iile suo ventri
serviet, iste animae apud Christoph MARKSCHIES, op. cit., p. 89.

57
caligrafi, m unceau i anum ii m onahi specializai n pro-,
ducerea titlurilor, a nceputurilor de text, a m iniaturilor i $
ilustraiilor. Cei m ai erudii dintre m onahi se ocupau cu co-.
rectarea textelor. n urm a cercetrii unor m anuscrise din
M nstirea St.-G allen (Elveia) s-a putut arta c un copist
din epoca carolingian avea nevoie de trei zile pentru a
copia o sut de pagini de text, n tim p ce n epoca otonian
erau copiate ase sute de pagini n dou sptm ni89.
n tim pul procesului de dictare, copiere i corectare a
m anuscriselor au ptruns n texte foarte adesea greeli,
datorate unei false citiri sau copieri, iar uneori fiind intro
duse chiar n m od intenionat. O m iterea ctorva litere sau
chiar a unui rnd, saltul la litere asem ntoare, prescurtri
nenelese, introducerea de notie n text (glose) sau chiar
corecturi contiente au putut schim ba textele.
Clem ent Alexandrinul, precum i Origen i Ieronim au
constatat c textul crilor Noului Testament avea o mulime
de variante n manuscrisele transcrise i transmise pn n
vremea lor. Confruntndu-se astzi manuscrisele pstrate
ale Noului Testament, s-a ajuns la concluzia c aproape nu
exist verset, care s nu aib mai m ulte variante n textele
transmise, n traduceri i n citatele Sfinilor Prini90.
Cu reconstituirea textului cel mai apropiat de original
se ocupa critica de text. A ceasta are n vedere nu numai
tradiia direct, c f i tradiia indirect^ (citate, aluzii, ex
cerpte, traduceri sau chiar parodii). T oate manuscrisele
trebuie com parate unul cu altul, pentru a se putea constata
relaia dintre ele (colaionare). Cu ajutorul aa-num itelor
errores sig n ifica tivi (lacune, adugiri, confuzii etc.), se
poate constata care m anuscris depinde de cellalt. R apor
tul de dependen al m anuscriselor este prezentat ntr-un
arbore genealogic al acestora. Cel mai vechi manuscris este

89 Ibidem, p. 90.
90 Cf. Studiul Noului Testament, p. 43.

58
numit arhetip. Atunci cnd arhetipul este ireproabil, textul
poate fi reprodus cu destul de mare uurin. Atunci cnd
arhetipul este incomplet, deteriorat sau se constat multe in
tervenii n text, editorul poate propune corecturi. Atunci cnd
m anuscrisul arhetip nu mai exist, afindu-ne doar n posesia
unor traduceri ale textului i dispunnd de unele prelucrri
mai trzii ale acestuia, editorul poate propune criteriile con
form crora textul presupus original poate fi reconstituit.

Exemplu: Reconstrucia textului Tradiiei Apostolice = TA


Traditio Apostolica este un regulament bisericesc datat la
cumpna dintre secolele al il-lea i al IlI-lea cretine, de o
importan capital cu privire la organizarea bisericii cretine
n acea vreme '. Este cea mai citat scriere teologic n produc
ia teologic de dup Conciliul II Vatican. Lucrarea este atribu
it de o mare parte a cercettorilor lui Ipolit al Romei, nu fr a
exista ns o serie de voci mpotriva acestei ipoteze.
Regulamentul bisericesc a fost scris iniial n limba grea
c. Din textul original nu s-au mai pstrat dect unele mici
fragmente. Textul original nu mai poate fi reconstituit dect
cu ajutorul traducerilor i al prelucrrilor mai trzii ale lucr
rii. Posedm acum o traducere latin de la sfritul secolului
al IV-lea, cu diverse interpolri i mai multe traduceri n
limbi orientale: sah^dic, bohairc, arab i etiopian. Aceste
traduceri depind una de cealalt, grima dintre ele fiind cea a-
hidic, al crei text nu este complet. Traducerea etiopian,
care este realizat dup cea arab, fcut, la rndul ei, dup
cea sahidic, are o valoare deosebit pentru reconstruirea tex

91 Textul acestui regulament bisericesc a fost tradus de curnd i


limba romn de ctre pr. Petru BUBURUZ, ,,Tradiia apostolic a
Sfntului Ipolit Romanul, n Ortodoxia, LI (2000), nr. 3-4, p. 74-92.
Din nefericire, introducerea care precede traducerea este necritic i
fr nuanele necesare, chiar titlul trdnd situarea autorului n afara
discuiei internaionale cu privire la aceast scriere. Pentru o prezentare
realist, a se vedea acum: Claudio MORESCHINI/Enrico NORELLI,
Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine. I De la Apostolul
Pavel pn la epoca lui Constantin cel Mare, Editura Polirom, Iai,
2001, p. 150-152.

59
tului TA, deoarece conine rugciuni care lipsesc n traduceri
le sahidic i arab.
Pe lng traduceri, ne stau la dispoziie o serie de pre
lucrri ale acestei scrieri n regulamente bisericeti ulterioare:
Constituiile A postolice, Testamentul Domnului i Canoanele
lui Ipottr. B: Boite a ncercat o reconstrucie a textului origi
nal al TA cu ajutorul traducerilor i al prelucrrilor ulterioare,
bazndu-se pe urmtoarele reguli: traducerile au prioritate
fa de prelucrri; traducerile n latin, sahidic, arab i etio-
pian nu au aceeai valoare, ultimele trei ne fiind reprezentati
ve acolo unde cea latin corespunde cu prelucrrile din Testa
mentul Domnului i Canoanele lui Ipolif, acolo unde traduce
rea etiopian corespunde cu cea latin, acestea au prioritate
naintea celorlalte etc92.
Drept urmare, textul TA reconstituit de ctre Boite, i care
s-a impus cel mai mult, este rezultatul unei munci de interpretare
i comparare a o serie de martori ai textului original93. ___

92 A se vedea prezentarea detaliat a acestui proces de recon


strucie la Wilhelm GEERLINGS, Einleitung zu TA, n Zwlf-Apos
tel-Leii re/Apostolische berlieferung, (FC 1), Herder, Freiburg,
1991, p. 149-157.
93 In urma unor cercetri i observaii noi cu privire la autorul Tra
diiei Apostolice, renumitul istoric bisericesc german Christoph Mark-
schies, profesor de Istoria Bisericii Vechi la Facultatea de Teologie a
Universitii din Heidelberg, face recomandarea ca, pn la editarea
unei Editio critica m aior a Tradiiei Apostolice, aceasta din urm s nu
mai fie folosit ca izvor pentru argumentaii istorice i teologice. Acest
lucru se datoreaz faptului c textul reconstruit de Botte, care este
folosit pn astzi ca text de baz de ctre cercettori, provine dintr-o
epoc n care n materialul vechi existent a fost introdus terminologia
trinitar a epocii respective. De aceea se poate considera a priori c
scrierea a suferit n secolul al IV-lea prelucrri substaniale. Cf.
Christoph MARKSCHIES, Wer schrieb die sogenannte Traditio
Apostolica? Neue Beobachtungen und Hypothesen zu einer kaum ls
baren Frage aus der altkirchlichen Literaturgeschichte, n Wolfram
KINZIG, Christoph MARKSCHIES, Markus VINZENT, Tauffragen
und Bekenntnis. Studien zur sogenannten Traditio A postolica, zu
den interroga-tiones de f id e und zum Rmischen Glaubensbe
kenntnis, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1999, p. 53-56.

60
I n s c r ip iile

Pentru refacerea vieii sociale, a vieii de zi cu zi, dar


i a m entalitilor cretinism ului antic i pentru confirm a
rea unor date oferite de Sfnta Scriptur sau de alte scrieri
vechi sunt foarte im portante inscripiile cretine, chiar
dac ele sunt foarte rar ntrebuinate i analizate de ctre
disciplinele teologice academ ice94.
Epigraja este tiina care se ocup cu descifrarea i in
terpretarea inscripiilor vechi, fcute pe piatra, m etal, lem n
etc. Importana lor pentru B iserica veche este susinut de
numrul m are al acestora: aproxim ativ 50.00095.
Pn n prezent, nu s-a iniiat nici o colecie am pl, care
s cuprind inscripiile vechi cretine greceti i latine.
Exist ns colecii restrnse la anum ite regiuni, cum ar fi,
de exemplu, corpusul: Inscriptiones Christianae Vrbis Ro-
mae, care cuprinde inscripiile cretine descoperite n R o
ma. Pentru inscripiile cretine latine din A ntichitate exist,
de asemenea, o selecie n trei volum e realizat de E m st
Diehl96, ucenicul celebrului istoric bisericesc germ an H ans
, . 07
Lietzmann .

94 Pentru a realiza importana inscripiilor n vederea refacerii


modului de via al cretinilor din imperiul bizantin, a se vedea
studiul prof. dr. Emilian POPESCU, C redina vie a cretinilor din
Imperiul bizantin n lumina inscripiilor, n Biserica Ortodox
Romn, C ili (1985), nr. 1-2, p. 143-159.
95 O privire de ansamblu asupra materialului existent i o introdu
cere n problematica legat de inscripii ofer Cari Maria KAUF-
MANN, Handbuch der altchristlichen Epigraphik, Freiburg, 1917.
96 Ernst DIEHL, Inscriptiones Lxitinae Christianae Veteres, Bd.
1-3, Berlin, 1925-1931.
97 Pentru o prezentare detaliat a principalelor colecii, n care au
fost editate inscripiile cretine, a se vedea Christoph MARK-
SCHIES, Arbeitsbuch Kirchengescliichte, p. 32-36.

61
Cu privire la istoria cretinism ului pe teritoriul patriei
noastre ntre secolele al IV -lea i al XlII-lea, sunt foarte
im portante inscripiile greceti i latine publicate de ctre
prof. dr. Em ilian Popescu98.

Exem plu: Posedm dou inscripii legate de epoca Noului


Testament, care vin s confirme i s precizeze date oferite de
Sfnta Scriptur cu privire la unele persoane:
Din inscripia ctre Gallio de la Delphi, descoperit n se
colul al XX-lea, se poate deduce c acesta a fost numit pro
consul al provinciei Ahaia ntre anii 50-51 d. Hr. Oficiul de
proconsul era bienal. Drept urmare, Sfntul Apostol Pa vel a
fost adus naintea lui la Corint (Cf. F. Ap. 18, 12) cndva n
tre anii 50-52 d. Hr. Cu ajutorul acestei inscripii se poate
data cu o mai mare precizie ederea Sfntului Apostol Pavel
la Corint, n timpul celei de-a doua cltorii misionare.
Dintr-o alt inscripie monumental, descoperit n 1961
n Cezareea Palestinei, se poate deduce c, ntr-un an
neprecizat al ederii sale n ludea (ntre 26 i 36 d. Hr.), Pilat
ar fi nchinat un templu, numit Tiberieum, mpratului Tibe-
rius i casei imperiale". Aceast inscripie confirm ntr-ade-
vr c Pilat a fost procurator al Iudeii n vremea rstignirii
Mntuitorului Hristos.
Inscripiile lui Abercius de Hierapolis i Pectorios din Au-
tun, ambele datate la sfritul secolului al II-lea d.Hr., eviden
iaz nsemntatea deosebit a Euharistiei pentru viaa creti
nilor antici100. Prin aceasta, sunt confirmate puinele mrturii
existente n textele cretine din primele dou secole, cu privi-
re la importana Euharistiei n viaa primilor cretini._________

98 Prof. dr. Emilian POPESCU, Inscripiile greceti i latine n


secolele IV-X1II descoperite n Romnia, Bucureti, 1976 lucrare
distins cu premiul Vasile Prvan al Academiei.
99 Cf. Remus Mihai FERARU i Constantin JINGA, op. cit., p. 95-96.
100 mbele inscripii sunt comentate i traduse de pr. prof. dr.
Ioan RMUREANU n A ctele martirice, studiu introductiv, traduce
re i note de pr. prof. dr. Ioan Rmureanu, Editura IBMBOR, Bucu
reti, 1997, p. 351-368.

62
3.2. E d iia critic. A d o u a e d iie n A n tic h ita te

'3.2:1. E d iia c ritic

V e c h ile texte cretine au fost m odificate de-a lungul is


toriei, aa cum am vzut, n m oduri diferite. Se vorbete de
r e v iz u ir e a unui text atunci cnd autorul sau altcineva m o
dific sau adaug anum ite pasaje, far intenia falsificrii
textului respectiv. A tunci cnd cineva introduce n text cu
vinte sau fraze, care nu aparin originalului, cu intenia fal
sificrii textului original, vorbim de interpolare101. E diia
critic este cea care ncearc s descopere i s nlture
toate adugirile sau interveniile fcute n text de-a lungul
transmiterii sale-m anuscrise.
Ediia critic ncearc s prezinte cel mai bun text posi
bil al unei scrieri vechi. Este vorba de editarea textului res
pectiv, nsoit de aparatul critic corespunztor. n introdu
cere sunt descrii i prezentai separat toi m artorii (m anu
scrisele) textului respectiv, prescurtrile acestora i relaia
unuia fa de cellalt. Inform aiile cu privire la autor, pre
cum i la timpul i locul scrierii fac parte, de asem enea, din
introducerea care preced textul editat.
Textul tiprit n ediia critic este cel care, dup pre
rea editorului, ar fi fost scris de autorul respectiv, facn-
du-se m prirea corespunztoare n capitole, precum i
numerotarea rndurilor pe fiecare pagin. La editarea tex
tului se folosesc urm toarele sem ne, conform sistem ului
de paran teze' Lei d e n 102:

101 Cf. Christoph MARKSCIBES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte,


p. J13.
102 Acest sistem de semne poart acest nume, deoarece a fost
adoptat n anul 1931 la Congresul Internaional al Orientalitilor, care
a avut loc n oraul universitar olandez Leiden.

63
[...j text distrus n originai, nlocuit
(...) dezlegare a prescurtrilor
adugiri sau schim bri ale editorului
pasaj radiat de ctre copiator
text corupt
lacun n papirus, codex, etc.
litere indescifrabile sau lips (numrul
punctelor corespunde, n general, literelor
lip s)103

Pe aceeai pagin, sub text, se afl m ai m ulte aparate


de docum entare. S-a im pus pn acum m odelul de ediie
critic cu trei aparate.

2 Vide Rm 11, 33 2sq C f II Cor 9, 15; Phil 4, 7 4 sq C f


Proci inst 7-13...

Aa Ac Ae Ah A !AqEcFa...

1 QVTOt om Pp k i yvcoqtv ora PaPo...*04 ____________

Prim ul indic izvoarele pentru anum ite propoziii sau


to p o l ai unui text. Se folosesc m ulte prescurtri, care tre-
bofe toate explicate n prefaa textului. (Prim a cifr indic
rndul din ediia critic la care se face referire; cu Vide =
vezi sunt indicate citate textuale din Sf. Scriptur sau alte
texte; cu confer com par sunt indicate aluziile la unele
texte; sequens este prescurtat sq i se refer la urm toare

. 103 Pentru o list cuprinztoare a mai multor prescurtri folosite n


aparatul critic a se vedea G. JGER, Einfiihrung in die Klassische
Philologie, Mnchen, 1990, p. 224 .u.
104 Exemplul de aparat critic a fost luat dup Christoph MARK
SCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte, p. 105.

64
le rnduri). P e lng textele din Sfnta Scriptur sunt in
dicate i texte patristice, filosofice sau istorice, care ex
prim aceleai idei.
Al doilea aparat indic lista de m anuscrise care confir
m textul respectiv, nirndu-le conform prescurtrilor
p rop u se M anuscrisele prescurtate aici cu Aa, A c i Ae
sunt toate din acelai loc, n cazul de fa, din M nstirea
V a o p e d din M untele A thos. F a este, de exem plu, u n
manuscris din Florena.
Cel de-al treilea aparat indic variante existente n
u n ele m anuscrise sau corecturi propuse de editor (om
v in e de la om isit i se refer la anum ite cuvinte care sunt
lsate la o parte n unele m anuscrise). A cest al treilea apa
rat este foarte im portant n cazul unor locuri controversa
te ale unui anum e text, deoarece se poate observa cte
manuscrise conin un concept fundam ental din acel text,
Cu ajutorul acestui aparat se evideniaz destul de clar
istoria transm iterii textului respectiv, dar i izvoarele care
i stau la baz. C ercettorul poate rem arca diferii term eni
teologici care sunt om ii sau pasaje care au fost adugate,
n prefaa lucrrii, editorul respectiv este dator s dea toa
te inform aiile cu privire la m odul n care a reconstituit
textul pe baza m anuscriselor existente.
n teologia rom neasc aceast m etod de lucra nu
este nou. Prim a coal de teologie, care i-a nsuit
metodele tiinifice, a fost una m onahal, cea a stareu
lui Paisie V elicikovski de la N eam . Iat ce scrie un bun
cunosctor al activitii literare desfurate n coala lui
Paisie de la N eam la sfritul secolului al.X V III-lea: O
dat cu trecerea anilor, m etoda m uncii filologice s a per
fecionat desfaurndu-se acum dup norm e riguroase,
nainte de oate trebuia stabilit textul original autentic,

65
evalund diferitele recenzii m anuscrise; apoi se proceda
la o traducere literali, cu scopul de a evita subiectivitatea
traductorului, pentru a se ajunge n sfrit la o ultim res
vizuire. Instrum entele de lucru erau i ele considerabil
am eliorate: traductorii dispuneau acum de bune dicio
nare, de gram atici, de m anuale de paleografie cu reguli
fixe de traducere i transliterare dintr-o lim b n alta 105.
Pr. prof. D um itru Stniloae, traductorul textelor filo-
calice n lim ba rom n, regreta faptul c, pn la mijlocul
secolului al X X -lea, nu se publicaser ediii critice ale
scrierilor cuprinse n F ilocalia, cu texte ct mai sigure.
De aceea a fost nevoit s com pare textele din Filocalia cu
cele din P atrologa lui M igne, urm nd fie o variant, fie
cealalt, dup cum ni se prea m ai de ncredere una sau
alta (innd seam a de legtura cu contextul, de inteiigibi-
litate etc.) 106. C unoscnd exigenele m uncii tiinifice,
era contient c unele texte nu par s fie sim itor depr
tate de original , dei la altele pot fi m odificri m ai se
rioase. U neori ele (textele n.n.) vor fi de-a dreptul de
neneles, nct va trebui s ntregim sau s construim
i ry j

textul dup chibzuiala noastr


M arele teolog rom n a simit pericolul practic pentru
viaa duhovniceasc pe care l poate aduce cu sine redarea
unui text corupt sau neclar. Cu toate acestea a tradus textele
filocafi.ce, deoarece, chiar dac unele dintre ele pot conine
anumite greeli de am nunt, totui redau nvturile

105 P. Elia CITTERIO, Un stare i autobiografia lui, n Paisie de


Ia Neam Velicikovski, Autobiografia i Vieile unui stare urmate de
Aezminte i alte texte, ediia a II-a, revzut i adugit, ngrijit i
prezentat de diac. loan I. Ic jr.. Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 26.
106 Pr. prof. dr. Dumitru Stniloae, Cuvnt nainte la Filocalia,
. voi. 1, Tipografia Arh diecezan, Sibiu, 1946, p. VII.
107 Ibidem, p. VII.

66
vieii practice n d u h ortodox 108. A ceast difereniere se
arat ns problem atic in m om entul n care greelile din
textele originale nu sunt num ai de amnunt, ci efectiv de
coninut, traducerea lor aducnd cu sine coninuturi noi.
Acest lucru nu poate fi ns constatat pn la editarea texte
lor respective n ediii critice. Pe de alt parte, un autor du
hovnicesc observ im ediat modificri substaniale n ceea
ce privete nvtura i spiritualitatea Bisericii Ortodoxe.

3.2.2. A d o u a e d iie n A n tic h ita te

Hilarius Em onds, al crui num e a fost nscris pe lista


acelor teologi care au contribuit n mod decisiv la proble
matizarea obiectivittii prezentrilor istorice, a scos n
eviden, n celebra sa lucrare despre A doua ediie n
Antichitate 109, m odul n care uneori scriitorii bisericeti
antici au denaturat realitatea istoric n unele din lucrrile
lor din considerente personale.
Autorul prezint n aceast lucrare m odul n care m ulte
din operele anticilor au cun o scu t mai m ulte ediii n tim
pul vieii autorilor lor. U n caz celebru este cel al Istoriei
bisericeti a lui Eusebiu de Cezareea.
Este binecunoscut strnsa legtur i dependena isto
ricului din C ezareea P alestinei de m pratul C onstantin
cel Mare. A ceast relaie l-a determ inat s fie foarte osci
lant n ceea ce privete h o trrile luate n privina arianis
mului. D up ce a sem nat actele Sinodulu i de la Ni ceea la

108 Pr. prof. dr. Dumitru Stniloae, Cuvnt nainte la Filocalia,


voi. l,p . VIII.
109 Hilarius EM ONDS, Z w eite A u f la g e im Altertum. Kulturge
schichtliche Studien zur berlieferung der antiken Literatur, (Klas
sisch-Philologische Studien 14), Otto Harrassowilz, Leipzig, 1941.

67
dorina m pratului, s-a artat m ai apoi un dum an nver
unat al partidei niceene. Prietenia i favorurile artate luj
E u s e b iu de ctre m pratul C onstantin cel M are i gs< sc
e x p r e s ia n scrierile sale istorice, n care toate prile ne
gative ale personalitii im periale sunt lsate n um br j
sunt evideniate i exagerate num ai m eritele acesteia.
n cele ce urm eaz, vom prezenta modul n care de
pendena fa de prim ul m prat devenii cretin l-a deter
m inat pe E usebiu s reia Istoria bisericeasc dup nche
ierea redactrii ei i s adauge sau s tearg unele lucruri
dup bunul plac personal. D up nfrngerea lui Liciniu n
323 i m oartea acestuia n 324, m pratul Constantin a
dispus dam natio m em oriae n ceea ce l privea pe adver
sarul su politic: num ele acestuia trebuia s fie ters din
am intirea tuturor. Pentru a nu pierde favorurile artate de
C onstantin, E usebiu procedeaz ca atare n Istoria biseri
ceasc, dup ce deja, n anul 312, prim a ediie fusese
ncheiat. D eoarece nu au m ai putut fi gsite toate manu
scrisele aflate n circulaie pentru a fi corectate, ni s-au
transm is pn astzi m anuscrise n care num ele lui Lici
niu ca i coregent s-a pstrat. Fcnd o analiz a manu
scriselor transm ise pn astzi, E. Schw artz i Hilarius
Ernonds au dem onstrat c putem vorbi de dou grupe
mari: una n care num ele lui Liciniu a rm as i alta n
care a fost tersi0.
Urm area acestei corecturi este faptul c num ele lui
Liciniu dispare aproape n totalitate din crile V IiI-X ale
Istoriei bisericeti. Un exem plu gritor este hi st. ecl, VID,
17, 5 unde num ele lui Liciniu este ters din proim ium ul
edictului'de toleran din 311, n tim p ce n prim a grup

1,0 O prezentare a acestor manuscrise ofer Hilarius Emonds, o


cit., p. 28 .u.

68
de manuscrise este pstrat, O astfel de intervenie prejudi
ciaz enorm realitatea istoric i deform eaz figura core-
gentuiui lui C onstantin511.
n cercetarea tiinific trebuie cunoscute astfel de pro
bleme, pentru a nu ne ndeprta de adevrul istoric, de
aceea trebuie m ereu consultate ediiile critice ale textelor
de cercetat. E ste meritul pr. prof. T. B odogae de a fi re
marcat aceast problem n ceea ce privete Istoria bise
r ic e a s c a lui E usebiu, atrgnd m ereu atenia, n tradu
cerea rom neasc a acestei lucrri, asupra locurilor unde
numele lui L iciniu a fost ters112.
Exemplele cu privire la acest m od de a corecta istoria
sunt nenumrate n A ntichitatea clasic pgn i n cea
cretin. A m putea aminti aici problem e legate de Cronica
lui Ieronim, care, n urm a ruperii prieteniei cu R ufln de
Aquilea i M elania, terge din cronic unele date privitoare
Ia acetia113, sau Instituiile divine ale lui Lactaniu114.

3.3. elu l c e rce t rii isto rice

Cercetarea istoric bisericeasc servete la prezentarea


critic pe baza izvoarelor istorice a faptelor reale, ntmpl

1,1 Damnatio memoriae, n ceea ce i privete pe Liciniu s-a fcut


i n urmtoarele locuri din hist. ec(.: IX, 9, 1; IX, 9, 12; IX, 10, 3;
IX, i l, 7; X, 5, 1-7. Cf. Hilarius Emoncis, op. c i t p. 29 .u.
112 Vezi Eusebiu de Cezareea, s*ori a Bisericeasc. M ar! ir ii din
Palestina, traducere, studiu, note i comentarii de pr. prof. T.
Bodogae, (PSB 13), Editura 1BMBOR, Bucureti,' 1987, p. 337, nota
88; p. 356, nota 74.
113 Cf. Hilarius Emonds, op. cit., p. 46 .u.
114 Vezi ibidem , p. 55 .u, O list cu autori i lucrri din literatura
pgn i cretin antic ia care apare problema celei de-a doua ed i
ii la p. 306-384,

69
rilor, succesiunilor istorice bisericeti, ct i a etosurilor ||
mentalitilor diferitelor Biserici cretine. In procesul cerc%
trii se are n vedere selecionarea i ordonarea materialul^
istoric ct mai exact posibil. Cercetarea n cadrul istoriei Bi*
sericii se face pe baza principiilor cercetrii istorice profan
i, de aceea, ea apare ca o disciplin n cadrul tiinei istorice
n general. Este imposibil de aplicat fenomenelor istorice o
metod specific istorico-bisericeasc115.
Istoria bisericeasc cerceteaz izvoare scrise i monu
m entale cu instrum entarul analizei istorico-critice, al isto
riei sociale i econom ice, al antropologiei i psihologiei
etc. La fel ca i istoria profan, istoria bisericeasc trebuie
s reflecte asupra m etodelor de cercetare i a problemati
cii proprii, trebuie s dea socoteal de prem isele herme-
neutice de la care pornete i trebuie s fundamenteze
interpretarea proprie a izvoarelor116.
D eja T ucidide ( f 400 .H r.), n opera sa istoric despre
rzboiul peloponesiac, a descris cercetarea istoric drept
un proccs n cadrul cruia m aterialul istoric este cercetat
ct mai exact posibil. A cest procedeu a rm as n vigoare
- -
pana astazi-117
elul oricrei cercetri i prezentri istorice este, con
form celebrului istoric germ an Johann G ustav Droyseri
(1808-1886), nelegerea118. O rice prezentare istoric vrea

115 Doar n ceea ce privete teologia istoriei sau urmrirea modu


lui n care Dumnezeu intervine n istorie putem vorbi de o abordare
specific cretin, care nu ine cont n mod absolut de principiUe cer
cetrii istorice profane.
116 Vezi Kar! Suso FRANK, Lehrbuch d er Geschichte d er Alten
K irche, 2., verbesserte Auflage, Ferdinand Schningh, Pader-
born-Mnchen-Wien-Zrich, 1997, p. 1.
117 Cf. Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte,
p. 2-3.
1,8 Es gilt zu verstehen, ibidem, p. 5.

70
s ittijiceasc cititorilor nelegerea epocilor trecute n tr - o
interpretare inteligibil, neuitnd n acelai tim p c orice
orezentare a trecutului este i o interpretare a lui. nele
gerea este orientat astfel nct din trecut s poat fi ne
les prezentul, deschizndu-se perspective pentru o cu
noatere intuitiv a viitorului.
Procesul de analiz i interpretare a izvoarelor dezvol
t o dinam ic proprie, cci un cercettor poate s poves
teasc mai colorat dect altul; unul analizeaz m ai sever,
jar altul mai lejer119. P e de alt parte, izvoarele vechi tre
buie ntrebuinate cu precauie, deoarece m uli scriitori
bisericeti au relatat istoria ntr-o m anier prtinitoare,
din perspectiva partidei pe care o reprezentau.

Exemplu: Certurile ariene (318-381)


Este vorba despre disputele provocate de teologia subordi-
naianist a preotului Arie din Alexandria, care l cobora pe
Hristos fa rangul de creatur. Aceste certuri sunt prezentate
n istoriografia bisericeasc pe baza unor izvoare provenind
de ia teologi greci i latini sau istorici bisericeti tritori n
secolele l'V-V. Lucrrile acestora trebuie mai nti verificate

119 A se vedea critica adus istoriografiei bisericeti romne d


ctre Bogdan Moneagu, tocmai pentru neluarea n seam a acestui
principiu metodologic: Rezultatul obinut n analiza faptelor istorice
nu este unui final, aa cum se pare c ne-au obinuit manualele de is
torie ale Bisericii Ortodoxe Romne i Bisericii Universale. Plagieri-
ie i reeditrile devenite la mod n perioada postcomunist dezvolt
imaginea unei singure Istorii, unic, neschimbat i ca atare Perfect
istorie a Bisericii.
Monotonia crilor de istorie bisericeasc cu titluri neschimbate i
autori btui n cuie (aceiai i n perioada antidecembrist), absena
zvonurilor" care s anune mcar primenirea elitei teologice care
cerceteaz istoria Bisericii, dezinteresul breslei lui Clio (a istoricilor
specialiti) n faa fenomenului religios, toate acestea conduc la o
imagine oarecum sumbr i descurajatoare. Istoria sacerdotal i
memoria, n Vestitorul, anul XIV, nr. 285, 15 februarie 2002. p. 3.

71
cu privire la obiectivitatea lor istoric, deoarece martorii
contemporani au relatat faptele din perspectiva, partidei pe
care o reprezentau. Memoria cronitilor de mai trziu poate,
n plus, s se nele.
Pentru Teodore al Cirului, preotul alexandrin Arie nu
era dect un instrument al diavolului. Expunnd certurile
ariene din perspectiva ortodox este foarte adesea prtinitor.
Folosirea Istoriei bisericeti a lui Teodorei, ca izvor pentru
aceast tem trebuie fcut cu precauie, deoarece exist
multe interpretri subiective ale episoadelor acestor certuri.
Pe de alt parte, documentele publicate de el n Istoria bise
riceasc au o cu totul ait valoare pentru refacerea certuri-
lov ariene, dect afirmaiile sale personale120.______________

3.4. N o ile itin e ra rii a le isto rio g ra fiei eclesiatice

Secolul al X X -lea a adus cu sine n istoriografia biseri


ceasc o reflecie continu asupra diverselor abordri po
sibile ale istoriei B isericii. C unoatem itinerar!ile fasci
nante n ceea ce privete m anifestarea credinei omului
cretin (istoria m entalitilor), jalo n ate n ultim ele decenii
de mari istorici francezi: G eorgcs D uby a interogat pietre
le i im aginile catedralelor121, Jacques Le G o ff a urmrit
geneza purgatoriului122, Jean D elum eau a evideniat spai
m ele i speranele m itice ale O ccidentu-lui123, George
M i noi s a scrutat tenebrele infernului i orizontul viitoru

120 Cf. Teodore al Cirului, Istoria bisericeasca, traducere de pr. prof.


Vasile Sihiescu, (PSB 44), Editura IBMBGR, Bucureti, 1995, p. 20 .u.
121 Georges D U B Y . Vremea catedralelor. A rta i societatea.
980-1420, ed. a Il-a revizuit, traducere de Mariana Rdulescu, Edi
tura Meridiane, Bucureti, 1998.
Jacques LE GQFF, N aterea Purgatoriului, voi. 1-2, traducere
de Maria Carpov, Editura Meridiane, Bucureti, 995.
123 Jean DELUM EAU, La Peur en O ccident (X IV X V IIf sicle
Fayard, Paris, 1978.
lui124 iar n prezent filosofi, antropologi i istorici scot la
luttiin structurile im aginarului125.
|n ceea ce privete istoriografia rom ano-catolic post-
conciliar, se poate observa o reorientare a istoriei B iseri
cii plecnd de la definiia C onciliului II V atican, conform
creia B iserica este poporul rtcitor al lui D um nezeu126.
Dac aceast definiie este luat n serios, atunci istoria
Bisericii devine nu sim plu istoria papilor i a conciliilor,
ci i istoria tuturor credincioilor i a m em brilor B isericii
n relaiile lor, n spiritualitatea, etosul i riturile lo r127. O
a doua consecin este faptul c B iserica nu m ai trebuie
vzut num ai n relaia sa cu statul, ci tocm ai n faptul de
a fi n lum e, n m pletirea dintre politic, econom ic i so
cial M ultilateralitatea relaiilor, delim itrilor i depen
denelor sale de lum e este strns m pletit cu diferitele
curente i m entaliti ale vrem ii. O alt caracteristic se
refer !a faptul c istoria nu poate fi fcut sub leilm o-
tivul Istoria nvingtorilor, ci trebuie s cerceteze idei
le, planurile i activitile tuturor participanilor la eveni
mente n contextul istoric resp ectiv 128.

124 Georges MINOIS, Histoire des enfers, Fayard, Paris, 1992; His
toire de l'avenir: des prophtes la prospective, Fayard, Paris, 1996.
125 Unul din cei mai renumii istorici ai imaginarului este romnul
Lucian Boia. Cf. Lucian BOIA, Pentru o istorie a imaginarului, tra
ducere de Tatiana Mochi, Editura Humanilas, Bucureti, 2000, p. 5.
126 Conciliul Ecumenic Vatican l. Constituii, decrete, declaraii,
Ediie revizuit. Arhiepiscopia Romano-Catolic de Bucureti, Bucu
reti 1999, p. 67.
127 n istoriografia francez acest lucru s-a i ntmplat deja, Vezi
Annette RIEKS, D ie franzsische Sozial- und Mentalittsgeschichte
als Basis einer Geschichte der Glaubenden Menschen, n Zeitschrift
fr Kirchengeschichte, Bd. 101 (1990), p. 58-79.
128 Cf. Karl Suso FRANK, op. cit., p. 1-2.

73
Exem plu: Cruciadele din perspectiv arab
Majoritatea lucrrilor cu privire ia cruciade se bazeaz pe
izvoare europene. Francesco Gabrieli este cel care i-a fcut
un nume n istoria relaiilor dintre islam i cretinism, alc
tuind o lucrare n care cruciadele sunt prezentate din per
spectiv arab. Izvoarele arabe contemporane cruciadelor
sunt lsate s prezinte cele mai imporatante momente ale
acestora.
Cel care le citete are n fa o prezentare invers a lucruri
lor. Necredincioii sunt pentru arabi cretinii. Spiritualitatea
cretin este adesea luat n rs sau neneleas. n ceea ce i pri
vete pe cavalerii occidentali, acetia sunt plini de vicii, iar vir
tuile lor sunt lsate n umbr. n timpul luptelor purtate, curajul
arabilor este mult mai mare dect cel al necredincioilor129.

In ceea ce privete istoriografia protestant, s-a afir


m at, plecnd de la definiia B isericii din Confessio Au-
gustana VII, conform creia B iserica este adunarea tutu
ror credincioilor, n care E vanghelia este propovduit
corect i sacram entele sunt adm inistrate conform Evan
gheliei 1j0, c istoria B isericii nu este nim ic altceva, din
perspectiv protestant, dect istoria interpretrii Sfintei
Scripturi 131. Prin aceasta este definit, conform lui Ger-
hard Ebeling, att dom eniul, ct i fiina i caracterul teo
logic ai istoriei B isericii. A ceasta se m plinete acolo
unde n interpretarea Sfintei Scripturi se face auzit rnr-

129 A se vedea D ie Kreuzzge aus arabischer Sicht, aus den arabi


schen Quellen ausgewhlt und bersetzt von Francesco Gabrieli,
Artemis Verlag, Zrich und Mnchen, 1972.
130 D ie B ekenntnis Schriften d e r evangelisch -luth erisch en Kirche,
Elfte Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen, p. 61.
131 Cf. Gerhard EBELING, Kirchengeschichie als Geschichte der
Auslegung der Heiligen Schrift, in idem, Wort G ottes und Tradition.
Studien zu einer Hermeneutik der Konfessionen, Gttingen, 1964, p.
21 - 22 .

74
turia despre Iisus H ristos, deoarece m rturia despre Hris-
tos nu poate fi desprit de o adunare concret a credin
cioilor care, ca auditori i tritori ai E vangheliei, m pli
nesc interpretarea C uvntului iui D um nezeu. A ceasta fu n
damenteaz istoricitatea B isericii pe istoricitatea C uvn
tului lui D um nezeu. Interpretarea Sfintei Scripturi are loc
n cult i rugciune, n m unca teologic i deciziile perso
nale, n organizarea B isericii, n politica bisericeasc, n
stpnirea universal a papilor i a m prailor, n rzboa
iele purtate n num ele lui D um nezeu i n faptele m ilos
teniei cretine, n cultura cretin i n fuga de lum e a
monahilor, n m artirii i n arderile pe rug ale ereticilor.
Prin aceasta se poate vedea ct de larg trebuie s fie cm
pul de vedere al istoricului bisericesc.
Astfel, istoria B isericii trebuie s aib n vedere, din
perspectiv protestant, tot ceea ce se ntm pl ntre cre
tin i D um nezeu, Care S-a revelat deplin n Iisus H ristos.
Ceea ce se transform n istorie nu este C uvntul lui
Dumnezeu, ci interpretarea acestui C uvnt n nlim ile i
adncimile existenei um ane. Istoria B isericii este astfel
istoria prezenei lui H ristos Cel rstignit i nviat sub Pon-
iu Pilat n viaa celor care aud i triesc conform C uvn
tului Su132.
Istoriografia bisericeasc este provocat n prezent s se
ndrepte astfel ctre cunoaterea etosului, dinam ism ului,
creai vi ttii i m entalittii Bisericii, nelese ca adunare a
oamenilor credincioi ~, a cretinilor botezai, care m rtu
9 1 3 3 9 9

risesc aceeai credin i se strng n jurul episcopului i al


preotului spre a svri Euharistia, ca tain a intrrii n m
pria lui Hristos. Considerm c, din perspectiv ortodo
x, cea mai potrivit abordare a istoriei Bisericii este aceea

132 bidem, p. 24.


133 Despre realizarea unei astfel de mutaii n istoriografia
francez, cf. Annette R1EKS, op. cit., p. 58-79.

75
care pleac de la nelegerea plenar a Bisericii ca trup al
lui H ristos, far a o reduce numai la ierarhie.
Istoria B isericii, aa cum o cunoatem din crile noas
tre de istorie, se concentreaz foarte m ult asupra mpra
ilo r i a patriarhilor. Prim ii au persecutat mai nti Bise
rica, apoi, ncepnd cu C onstantin cel M are, au ajutat-o s
se afirm e ca o for a im periului, au fcut ca legile i ca
noanele propuse de Sinoadele E cum enice s devin legi
ale im periului i au ncercat s apere im periul devenit
cretin de invaziile barbare. Episcopii, m itropoliii i pa
triarhii au contribuit la form area structurilor Bisericii, n
cadrul Sinoadelor E cum enice au form ulat adevrata nv
tur de credin i au trit, n general, n arm onie sau
chiar sim fonie cu suveranii lum eti134.
O sim pl analiz a ceea ce nseam n Biserica ne aduce
n faa Ecclesiei, ca trup al lui Hristos. De aceea, o istorie a
Bisericii nu este obiectiv, atta tim p ct nu are n vede
re toate m dularele trupului lui Hristos. Privirea istoricului
m odem trebuie s se aplece asupra tuturor mdularelor
Bisericii, ncercnd s vad fiecare m dular n toat com
plexitatea lui, ca o fiin cuttoare a mntuirii, dar i pe
toi cretinii laolalt adunai n faa altarului, n cadrul Li
turghiei euharistice. Astfel, istoria Bisericii este istoria co
m unitii cretine, care n frunte cu episcopii, presbiterii i
diaconii si, se adun 1'5 spre a svri Euharistia, ca parti-

m C au existat adesea excepii a artat Lucian I. GAFTON, Acte


de violen i abuz ale m prailor bizantini fa de patriarh ii de
Consiantinopol, n Studii Teologice, VIII (1956), nr. 7-8, p.
454-469.
13j Euharistia este nti o tain a adunrii. Adunarea n Biseric este
prima lucrare.liturgic, baza ntregii Liturghii. Merg ia Biseric pentru
a alctui Biserica mpreun cu celelalte mdulare, pentru a tl ceea ce
am devenit prin Botez, adic mdular al trupului lui Hristos n sensul
deplin i absolut: Cf. Alexander SCHMEMANN, Euharistia, Taina

76
cipare real ia eshaton, la ospul m priei cate ncepe
deja aici i acum. De la instituie, nvturile i canoanele
a cesteia coborm la m dularele ei, la frm ntrile lor, la
angoasele i bucuriile lor, la tristeile i celebrrile lor, la
modul ntlnirii lor ca persoane i com unitate cu Hristos
cel nviat- Este necesar s cercetm m odul n care cretinii
istoriei au trit i au m rturisit credina, s ajungem la la
crimile i la zm betele lor. A tunci vom vedea c acetia au
rs n faa m orii i n faa diavolului136, n faa crora nu
rde nimeni, i ne vom ntreba de ce nou ne este astzi
fric de moarte.
Istoria este asem enea oraului i cm piei iui Pascal,
care, vzute de departe, nu dau posibilitatea unei cunoa
teri mai profunde a lor137. D ar, dup ce te apropii, vezi c
n cetate, n B iseric, au existat i ceretori i oropsii, dar
i bogai care triau n lux i fiice de senatori rom ani care
deveneau clugrie la locurile sfinte138. A scrie istoria
Bisericii nseam n a scrie nu num ai istoria tuturor celor
care undeva i cndva L-au ntlnit pe H ristos, ci i istoria
tuturor lacrim ilor scurse din ochii sfinilor lui D um nezeu,
care au trit pe pm nt. Iar aceast istorie nu poate fi
scris ntr-un m od deplin, deoarece acetia au pribegit
prin muni i peteri i crpturile pm ntului, ei de care
lumea nu era vrednic139.

mpriei, traducere de Boris Rduicanu. Editura Anastasia, Bucu


reti, 1993, p. 28-29.
136 Vezi cuvntul nainte ai lui Andrei Pleu ia cartea lui Theodor
BAKONSKY, Rsul Patriarhilor. O antropologie a deriziunii n p a
tristica rsritean, Editura Anastasia. Bucureti, 1996, p. 9.
137 Cf. Paul RICOEUR, op. cir., p. 253.
138 Vezi volumul Cuvioasa M etania Romana B inefctoarea sau
cum devin bogaii sfini, Editat de diac. loan 1. Ic jr. i
Maria-Comelia Oros, Editura D eisis, Sibiu, 1998.
139 Cf. Evrei 11, 38.

77
O are poate fi considerat istoria B isericii bizantine o
lucrare n care ne este prezentat politica religioas a m.
prilor i principalele sinoade prezidate de patriarhi? Ce
vom ti atunci despre ranul, soldatul, avocatul, notarul
m edicul, dasclul, om ul de afaceri, negustorul, meteu
garul, sclavul, zilierul, robul, eunucul, funcionarul, epis.
copul, preotul i poate chiar sfntul b izantin140? Oare este
istorie adevrat o prezentare care nu ine cont de ei? Nu
ar fi m ai interesant s vedem cum m pca omul bizantin !
credina cretin cu ntrecerile din hipodrom sau cu spec
tacolele teatrale? Cum arta oare ritualul unei nuni bizan
tine i cum arta viaa n fam ilia cretin? C um reueau
patriarhii B izanului s poarte grij de vduvele i orfanii
lor? Sunt toate ntrebri care au o actualitate stringent,
deoarece un posibil rspuns poate se n drept model
pentru oricare din cretinii de azi.

140 ntr-un volum coordonat de Guglielmo Cavallo sunt prezenta


toate tipologiile umane amintite aici. Vezi Guglielmo CAVALLO
(Coordonator), Omul bizantin, traducere de Ion Mircea, Editura Poli-
rom. Iai, 2000, p. 7-8.

78
C A PIT O L U L IV

Euristica.
Izvoarele i im portana lor
pentru studiul teologic tiinific
4. E u r istic a . Iz v o a r e le i im p o r ta n a lo r p e n tr u
stu d iu l te o lo g ic tiin ific

4.1. Izvoarele

Punctul central al oricrei cercetri n cadrul teologiei


trebuie s l constituie studiul izvoarelor. Pentru a nu pre
lua ad litterarn, fr reflecie personal, anum ite preri din
literatura teologic i pentru a dobndi criterii proprii de
apreciere i judecare a unor astfel de preri, deci pentru a
deveni capabil de a avea propria opinie i apreciere, sunt
indispensabile o cunoatere i o analiz proprie a izvoa
relor. Izvoarele ofer n cel m ai nalt grad acces nem ijlocit
Ta oamenii, evenim entele i m entalitile trecutului.
Izvoare sunt toate textele, obiectele (haine, arm e, m or
minte, case, statui, m onezi etc.) i faptele reale (m oravuri
i obiceiuri, num e de locuri etc.), cu ajutorul crora poate
fi realizat cercetarea tiinific a evenim entelor, a situa
iilor i succesiunilor istorice, iar prin aceasta cunoaterea
nemijlocit a trecutului141. M ai ales de la nceputul seco
lului al X X -lea, o dat cu descoperirea problem aticii isto
rice legate de dim ensiunea social i cultural a vieii, ct
i de problem a m entalitilor, asistm la o extindere a
conceptului de izvor dincolo de am intirile pstrate sub
form scris sau oral. Cu ct trecutul este m ai ndeprtat,
cu att m ai m ic este baza m aterial istoric ce ne st la

141 Pentru detalii, a se vedea A. von BRANDT, Werkzeug de


Historikers. Eine Einfhrung in die historischen Hilfswissenschaften,
Kohihammer, Stuttgart, 1958, p. 58 .u.

81
ndem n pentru cercetare. Pe de alt parte, ntlnim Q
cercetarea istoriei m odem e problem a m ulim ii izvoarelor,
care cu greu pot fi analizate n totalitate.
D ac analizm lucrurile critic, atunci chiar conceptul
de izvor, de surs este problem atic. D ocum entul nu poate
ni asem enea unui izvor dintr-un anum e fapt istoric. El
este m ediatizat, trece printr-o contiin, printr-o gril
m ental i ideologic. A ceast gril se interpune inevita
bil ntre fapte i m aterializarea lor prin scris142.
A

In ceea ce privete sistem atizarea sau gruparea izvoa


relor, exist o serie de m odele sau direcii. N oi ne vom
m rgini n cele ce urm eaz la un discurs care propune o
grupare din dou puncte de vedere. M ai nti, exist o di
fereniere n izvoare p rim a re i se c u n d a re. Un izvor este
prim ar cu privire la obiectul de cercetat, dac se situeaz,
n com paraie cu alte izvoare, cel mai aproape temporal
de obiectul de cercetat. U n izvor este secundar, dac are
un caracter interpretativ n com paraie cu un alt izvor care
st la baza lui i pe care l-a receptat. Pe lng aceast di
m ensiune tem poral, exist i una legat de problematica
ce urm eaz a fi abordat. Din punctul de vedere al proble
m aticii de analizat, unul i acelai izvor poate fi att pri
m ar, ct i secundar n acelai tim p 143. D e aceea, se poate
vorbi de o pluridim ensionalitate a izvoarelor.
C u aceast difereniere ntre izvoare prim are i secun
dare nu este nc nim ic spus despre valoarea istoric real
a unui izvor. T otui, n general, poate fi luat ca regul
faptul c, n cadrul analizei istorice, un izvor prim ar are
prioritate n faa unuia secundar.

142 Cf. Lucian BOIA, op. cit., p. 43.


143 Prin aceasta, mprirea n izvoare primare i secundare, care
principial are importana ei, este relativ, fiind dependent de modul
n care este pus problema. Cf. A. von BRANDT, op. cit., p. 62.

82
Exemplu: Eusebiu de C ezareea, De vita Constantini
Lucrarea lui Eusebiu despre viaa mpratului Constan
tin cel Mare este un izvor primar pentru refacerea vieii m
pratului. Dar, dei este un izvor primar, este suspect de un
subiectivism exagerat, datorat prieteniei i dependenei isto
ricului din Cezareea Palestinei de mprat. Aspectele nega
tive ale personalitii mpratului sunt cu totul trecute n
umbr i lsate deoparte. De aceea, lucrarea trebuie folosit
cu atenie i, dei este un izvor primar, trebuie coroborat
cu alte izvoare.
Dac ne-ar interesa prezentarea certurilor ariene n toat
amplitudinea i desfurarea lor, atunci lucrarea ar deveni
un izvor secundar, deoarece posedm alte lucrri ale istori
cilor de mai trziu care redau o serie de documente i infor-
maii importante cu privire la problematica amintit.________

M aterialul istoric poate fi, de asem enea, difereniat n


tradiie, adic am intire form at deja interpretat, redat
printr-o gril um an de judecat, i resturi, adic am intiri
fr intenie, ceea ce s-a pstrat n m od nem ijlocit, far o
gril um an de interpretare144. D eoarece grania dintre
cele dou tipuri de izvoare nu poate fi trasat m ereu foar
te clar, trebuie fcute cteva delim itri i precizri.
n cadrul resturilor pot fi am intite ca izvoare mai m ulte
categorii: resturi m ateriale (cldiri, opere de art, ceram i
c, m obil etc .)145, resturi abstracte (obiceiuri, num e de

144 A. von Brandt definete astfel cele dou categorii: berreste:


Alles, was unmitteibar von den Begebenheiten brig geblieben ist.
Tradition: Alles, was von den Begebenheiten brig geblieben ist, hin
durchgegangen und wiedergegeben durch menschliche Auffassung.
A. von BRANDT, op. cit., p. 62.
145 Coroana imperial din timpul ottonian, pstrat n castelul curii
imperiale din Viena, reprezint, dup Reinhart Staats, reliefarea este
tic a unei politici fundamentate teologic la curtea iui Otto cel Mare

83
localiti etc.) i docum entaie scris (inscripii, diplome
acte, coresponden privat). E ste vorba de tot ceea ce a
rm as i ne com unic ceva, far vreo intenie anume i
fr vreo tendin contient de a interpreta deja realitatea
transm is.

Din protocoalele de audien ale inchiziiei n comitatul


Foix, la poalele Munilor Pirinei, se pot reconstitui foarte
plastic pentru anii 1295-1324 condiiile de via ale societ
ii rneti din acea zon i tipul de spiritualitate al aces
teia. Urte Bejick a prezentat de curnd, pe baza acestor pro
tocoale, viaa de zi cu zi i mentalitatea femeilor inutului
aceluia146.

n ce privete izvoarele ncadrate n categoria tradiie,


este vorba de: (a) texte literare cu coninut istoric (anale,
cronici, biografii sau autobiografii), care presupun deja o
interpretare a evenim entelor care au avut loc i, de acee,
transm it anum ite evenim ente cu o anum e tendin147; (b)
tradiii orale pstrate totui n povestiri, poezii sau cntece.
Textele literare din prim a categorie prezint destul de
m ulte problem e, deoarece foarte adesea rm n nemenio
nate evenim ente im portante, despre care aflm din alte iz
voare. B iografiile sau autobiografiile sunt, de asemenea,
un gen literar problem atic, tocm ai din cauza subiectivis
m ului de care autorii acestora dau adesea dovad.

(912-973). R. STAATS, Die Reichskrone. Geschichte und Bedeutung


eines europischen Symbols, Gttingen, 1991, p. 16. apud Christoph
MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte, p. 23-24 i p. 170.
146 Urte BEJICK, D ie Kathareninnen. H resieverdchtige Frauen
im mittelalterlichen Sdfrankreich, Freiburg, 1993. I
147 Pentru detalii i exemple, vezi Christoph MARKSCHIES, Ar
beitsbuch Kirchengeschichte, p. 25-29.

84
Cronica lui Eusebiu din Cezareea din anul 303.
E x e m p lu :
Pentru anut 104 d. Hr. Eusebius notegz numai urmto
rul eveniment:
fTCXX VII
CCXXI: Olymp: Romae urea dornus incendio con
flagravit.
Textul amintete ca singurul eveniment al anului 104
(2120 de la Avraam, al aptelea an de domnie al mpratu
lui Traian i primul an al Olimpiadei a 221), faptul c pala
tul mpratului Nero (54-68) de la picioarele Esquilinului n
Roma, numit domus aurea, a fost distrus de flcrile unui
incendiu. Cronicarul nu amintete ns evenimente deosebit
de importante pentru istoria imperiului roman, i anume
sfritul primului rzboi al iui Traian mpotriva dacilor148. _

O alt cale de acces la realitatea istoric o ofer tradi


iile orale, care, de regul, se m ai pstreaz num ai n
sc ffs , clar ntr-o form prelucrat i foarte adesea m odifi
cat. A stfel de izvoare trebuie analizate cu foarte mare
atenie i acrivie. U n exem plu sunt parodiile care circulau
h Evul M ediu, n care era fcut o critic sever a papa-
... .. 149
ltau i a curiei rom ane

Exemplu: Purgatoriul n Divina Comedie a lui D ante


Alighieri.
Sufletul marelui poet cltor n lumea de dincolo este
reprezentativ pentru umanitatea vremii sale. n capodopera
lui Dante apar istoria i societatea cretin a veacului al
XV-lea, cu viaa ei integral. Pentru a reda curirea care
are ioc n Purgatoriu, Danie se folosete de ceea ce se vehi
cula n vremea sa n tratatele teologice, dar i n tradiiile
populare orale. Este foarte cunoscut faptul c principalul
vehicul al moralei occidentale din acea vreme l reprezenta
nvtura despre cele apte pcate capitale: mndria, invi

148 Exemplu preluat de la Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch


Kirchengeschichte, p. 26.
149 Pentru exemple, vezi ibidem , p. 27.

85
dia, mnia, avariia, lcomia, lenea i desfrul, ierarhizate n
aceast ordine150.
Atunci cnd descrie chinurile ce trebuie ndurate n Pur
gatoriu pentru a putea accede n Paradis, Dante descrie ap
te ocoluri pe care sufletul trebuie s le fac, pentru a ispi
cele apte pcate capitale sus-numite151. Astfel, din aceast
capodoper a literaturii, bazat pe imaginaia lui Dante, se
pot deduce multe elemente teologice, caracteristice societ
ii occidentale n secolul al XTV-lea.
Avnd n vedere caracterul imaginativ al lucrrii, trebu
ie procedat ns cu mare pruden, atunci cnd dorim identi
ficarea elementelor reale existente n societatea i teologia
vremii aceleia.

4.2. S tu d iu l izv o a relo r

O prem is de baz n studiul i analiza izvoarelor este


nelegerea prelim inar a problem ei sau ideea cu care se
pleac la lucru. Fiecare interpret are un anum e interes
cu privire la un anum it izvor, iar acest lucru trebuie con
tientizat. A specte deja tiute despre o tem nu sunt me
reu un avantaj, deoarece n analiza izvorului este cerut
deschidere pentru posibilele afirm aii strine i noi, care
pot fi ntlnite n text. A adar, este vorba de putina sau
m car ncercarea de a depi aa-num ita herm eneutic a
suspiciunii, conform creia se interpretea-z texte, urm-
rindu-se num ai fundam entarea unei idei preconcepute.

Exemplu: Biblici n traducerea Iui C ornilescu.


Marea problem a traducerii lui Cornilescu este tocmai
una de metodologie. El a nceput traducerea Bibliei ca orto-
dox i a sfrit-o ca neoprotestant. Caracterul netiinific al

150 Cf. John Bossy, Cretinismul in Occident ]400-1700, traducere


din englez de Dorin Oancea, Editura Humanitas, Bucureti, 1998, p. 54.
151 Vezi Dante Aligieri, Divina Comedie, n romnete de Eta
Boeriu, Editura Casa coalelor, Bucureti, 1994, p. 160 .u.

86
traducerii lui se datoreaz demersului invers practicat la tra
ducere. Cornilescu a pornit de la o serie de nvturi neo-
protestante i a tradus i nuanat textul Sfintei Scripturi pen
tru a-1 putea pune n slujba doctrinei neoprotestante. M eto
dologic, trebuie tradus mai nti textul ct mai corect posibil
din punct de vedere tiinific, iar abia apoi poate fi formula
t sau nuanat nvtura proprie de credin pe baza lui152.
Din punct de vedere ortodox, nu ajunge numai pregti
rea tiinific pentru a putea traduce textul Sfintei Scripturi,
ci este nevoie de luminarea Sfntului Duh, de experien du
hovniceasc i de rugciune pentru a intra n Duhul Scriptu-
rii i a nelege sensurile cuvintelor acesteia153._____ _________

4.3. C ritica izvo a relo r

Pentru analiza critic a izvoarelor istorice este nevoie de


aportul altor tiine, pe care le putem num i tiine auxilia
re: geografa istoric, cronologia, genealogia, paleografia,
heraldica, sfragistica, num ism atica i, nu n cele din urm,
filologia154. Pentru un student este de ajuns s tie unde pot
fi gsite aceste m ijloace ajuttoare n caz de nevoie.
Critica izvoarelor folosete la cercetarea lor obiectiv.
Aceasta ncearc n m od general s lm ureasc ntrebrile
fundamentale legate de structurile, respectiv procesele
formale i de coninut, adic tim pul i locul scrierii, auto
rul i tendina urm rit de scrierea respectiv. La analiza
critic a unui izvor, observaiile form ale se ncrucieaz
cu cele de coninut.

152 Cf. Bartolomeu Valeriu ANANIA Arhiepiscopul Clujului,


Introducere n citirea Sfintei Scripturi, Editura Renaterea, Cluj-Na-
poca, 2001, p. 29.
153 Vezi capitolul 4.5.
154 O scurt descriere a metodelor de lucru ale acestor tiine ofer
Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte, p. 85-99.

87
naintea m uncii analitice se recom and citirea n ntre
gim e a textului propus spre cercetare, pentru formarea
unei prim e priviri de ansam blu. n tim pul acestei lecturi
pot fi deja nlturate problem e de nelegere sau ntrebri
fie prin recitirea unor pasaje, fie piintr-o scurt noti
pentru un urm tor pas de lucru. C hiar i atunci cnd un
singur capitol sau paragraf al unui text este folosit ca baz
de lucru este necesar lecturarea ntregului izvor sau, cel
puin, a prilor principale. Este, de asem enea, recoman
dabil ca la prim a lectur s se realizeze deja un plan i
precizri cu privire la coninutul izvorului.
D in punct de vedere m etodologic, se pot diferenia trei
pai m etodici n ceea ce privete analiza critic a unui
izvor, pai care, n practic, nu sunt urm ai n chip absolut
i nu sunt aplicai la fiecare caz n parte. A cetia descriu
un set de posibiliti, iar nu un program obligatoriu de
m unc n cazul oricrei analize istorice. Astfel, critica iz
voarelor se descom pune m etodic n: critica extern, criti
ca intern i interpretarea.

4.3.1. C ritic a e x te r n

C onst n analiza izvoarelor din punct de vedere for-,


m al, pentru a putea determ ina istoria i form a exact a
textului respectiv. C u ajutorul criticii externe se va putea
determ ina grupa creia i aparine izvorul, transmiterea
m anuscris, autenticitatea i genul literar al acestuia.
Tim pul i locul scrierii textului, tendinele, cunoaterea
autorului sunt tot rezultate ale criticii externe. D e obicei,
ne aflm n situaia fericit de a poseda ediii critice care
pot fi folosite n cercetarea biblic, istoric, patristic,
canonic sau liturgic. C ritica extern este deja existenta
n ediiile critice, ea stnd la baza realizrii acestora.

88
Cu ajutorul aparatului critic se poate reconstitui uor
istoria i form a textului aflat n posesia noastr astzi,
adic poate fi urm rit drum ul unui text de la m anuscrisul
original i pn la cel care ne st n fa n ediia critic.
Un alt aspect al criticii externe l constituie analiza
autenticitii textului, adic dac izvorul este ntr-adevr,
cel care se vrea a fi, sau dac este vorba de o ficiune sau
o atribuire fals155.

Exemplu: D idascalia A postolilor.


D idascaiia A postolilor sau D idascalia siriac este o
scriere pseudoepigrafic din secolul al IlI-lea156, fiind un
izvor de o valoare inestimabil pentru refacerea vieii unei
comuniti cretine din Siria secolului al IlI-lea. D idascalia
se vrea a fi o scriere redactat de cei doisprezece apostoli
imediat dup inerea Sinodului apostolic din Ierusalim.
Apostolii nii apar adesea n text i vorbesc, uneori la sin
gular (Eu Petru), alteori la plural (noi). Prin analiza
atent a textului D idascaliei, cercettorii au descoperit fap
tul c autorul scrierii a euat n conceptul pseudoepigrafc
propus, tocmai din cauza propriei cronologii. Scrierea, care,
conform autorului, a fost redactat de apostoli la Sinodul
din ierusalim, relateaz cum apostolii au plecat cu D idasca
lia i au lsat-o n toate comunitile. Astfel, apostolii, care
trebuia s se afle n Ierusalim n timpul redactrii scrierii,
sunt deja n drum spre comunitile lor157!_________________

155 Cf. Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte,


p. 102-114.
156 Cea mai nou ediie critic a acestei scrieri este oferit de Arthur
VBUS, The Didascalia Apostolorum in Syriac, 4 volume (2 n
sirian; 2 n englez), (CSCO 401/402:407/408), Louvain, 1979.
157 Pentru o prezentare detaliat a conceptului pseudoepigrafc al
Didascaliei, vezi Bruno STEIMER, Vertex Traditionis. D ie Gattung
der altchristlichefi Kirchenordnungen, (Beihefte zur Zeitschrift fr die
neutestamentche Wissenschaft und die Kunde der lteren Kirche, Bd.
63), Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1992, p. 52-59.

89
Chiar dac este vorba de o ficiune, Didascalia rmne
un izvor foarte important, att pentru refacerea vieii liturgi
ce i canonice, ct i pentru refacerea structurilor organiza
torice ale unei comuniti cretine siriene din secolul al
III-lea.

Un aspect im portant al criticii externe l constituie i


form a literar a textului (G attungskritik, Formkritik). Abia
dup ce form a acestuia este precis identificat, poate fi
apreciat i valoarea istoric a textului respectiv. Biogra
fia, autobiografia, panegiricul, predica, analele, cronica,
legenda, dialogul, poem ul, tratatul istoric, florilegiul sau
catena au valori diferite ca izvoare n cercetarea istoric i
trebuie analizate conform specificului fiecruia 138.7
C ritica form ei i critica genului literar al unui text nu
sunt pn n prezent foarte vizitate n spaiul ortodox, dar
acestea joac un rol im portant n universitile apusene,
m ai ales n cazul disciplinelor exegetice159.

4.3.2. C ritic a in te rn

Sarcina criticii interne este aceea de a ntreprinde o


analiz fin a coninutului izvorului respectiv, ncercnd o
identificare a specificitilor stilului i a tradiiilor topoi-\ox
ntlnii n text, care s conduc la putina de a descrie ten
dina izvorului respectiv. Pentru a reui acest lucru, cerce
ttorul va ntrebuina o serie de ntrebri, cu ajutorul crora
trebuie realizat analiza intern a izvoarelor.

158 Exemple i literatur cu privire Ia analiza genurilor literare


amintite ofer Christoph MARKSCH1ES, Arbeitsbuch Kirhenge-
schichte, p. 114-120.
159 Una din personalitile remarcabile n acest domeniu este
Klaus BERGER, Hellenistische Gattungen im Neuen Testament. Auf
stieg und N iedergang d er rmischen Welt, Berlin/New York, 1984.

90
4.3.2.1. A n a liz a s in c ro n 160

Analiza sincron ncearc s observe, n m odul cel mai


exact posibil, textul n el nsui. Paii analizei sunt m pru
mutai din sem iotic:
S intactica: (Din ce este com pus textul?) C e tip de cu
vinte sunt foarte des ntlnite n text? Ce expresii i form e
gramaticale dom in textul? La ce diatez (activ/pasiv)
sunt verbele? Ce fel de niruiri de cuvinte ntlnim ? Ce
cuvinte prefer autorul? C um sunt construite i niruite
propoziiile?
Sem antica: (Ce sensuri i coninuturi apar n text?)
Exist cuvinte cheie i linii generale ale textului? Care este
tema/obiectul? Ce concepte se folosesc pentru a prezenta
tema respectiv? Ce concepii teologice, filosofice, politice,
sociale, econom ice sau culturale se ntlnesc n text? Ce
figuri retorice? Care este structura de argum entare?
P ra g m a tic a : (Ce vrea s realizeze textul?) Ce accente
vrea textul s pun? Ce este tratat am nunit, ce este tratat
pe scurt? Ce efect produc figurile retorice? E ste textul
I 1
polemic? Ce vrea s obin autorul ?

4 .3 .2 .2 . A n a liz a d ia c ro n

A naliza diacron ntreab de-a lungul textului cu privi


re la tradiiile, form ulele i conceptele ntrebuinate de c
tre autor. n'cadrul acestei analize nu este exam inat num ai

160 mprirea criticii interne n sincron i diacron am preluat-o


de la doamna dr. Uta Heil, dei coninuturile vor fi redate n mare
parte dup lucrarea citat a prof. dr. Christoph Markschies.
161 Cf. Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte,
p. 121-122.

91
izvorul respectiv, ci sunt ntrebuinate i alte texte ale
autorului, ct i alte texte cu privire la tem a respectiv.
C r i t i c a tradiiilor: Aici se cerceteaz dac autorul fo
losete m aterial m ai vechi (de ex. concepte teologice i fi
losofice tradiionale, m rturisiri de credin etc.), n ce tip
de gndire este fam iliarizat, n ce contexte i schem e so
ciale, politice, culturale sau religioase, precum i ce iz
voare i-au stat la dispoziie la redactarea lucrrii.
Istoria redactrii textului: Pe lng ntrebrile care
apar n cadrul pragm aticii, trebuie rem arcat cum folosete
autorul textului citatele din Sfnta Scriptur sau ali au
tori. A u citatele respective ntr-adevr sensul pe care l-a
dedus autorul i pot fi interpretate aa cum le-a interpretat
el? De unde a luat autorul inform aiile sale? Ce izvoare
i-au stat le dispoziie? C unoate el fundalurile i contex
tele izvoarelor sale? E ste autorui una din persoanele im
plicate n ceea ce descrie? U rm rete el o anum e tendin
pentru vrem ea sa? Ce urm rete autorul i ce vrea s
obin162?
A ti s pui ntrebri unui text este o art. U n cercet
tor pasionat nu trateaz textul ca pe un sim plu obiect, ci
ca pe un partener de dialog, care d adeseori rspunsuri
surprinztoare, dac ntrebrile i sunt bine puse. D e mul
te ori suntem silii n cercetarea tiinific, m ai ales n cea
privitoare la nceputurile istoriei B isericii, unde izvoarele
sunt srace, s trecem prin text, n spatele lui, spre a
putea descoperi etosuri, m entaliti i feluri de a.fi nese-
sisabile printr-o lectur neanalitic.

Exem plu: Valor E cclesiasticus i com perta - listele care


cuprindeau date culese n anul 1535 de ctre cei mai fideli

162 Cf. Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschicht


p. 131-132.

92
slujitori ai lui Cromwell cu privire la averile i starea mo
ral a mnstirilor engleze - sunt izvoarele principale dup
care se poate prezenta modul n care s-a efectuat desfiina
rea mnstirilor n Anglia secolului al XVI-lea, n cadrul re
formei bisericeti iniiate de regele Henric al VlII-lea. Dup
ce o serie de cercettori catolici i protestani s-au nfruntat
mai mult de trei sute de ani cu privire Ia m otivele desfiin
rii mnstirilor, primii ncercnd s arate c mnstirile
funcionau bine i se bucurau de respectul populaiei n mo-
metul distrugerii lor, iar ultimii c mnstirile erau locuri
ale corupiei, unde pctoii i arlatanii triau ntr-un lux
denat, cercettorii moderni au artat c datele prezentate
n com perta trebuie privite cu mult circumspecie, deoare
ce este evident c cei nsrcinai cu inspecia au ndeplinit
cu eficacitate ordinul de a scoate la iveal ct mai multe
murdrii, fr preocuparea de a prezenta un tablou realist
i corect. Chiar dac inspectorii nu sunt acuzai c i-ar fi
inventat probele, nu mai ncape ndoial c accstea au fost
n aa fel tratate, nct s prezinte realitatea rn mod distor
sionat, fapt demonstrat de alte izvoare contemporane163.
Prin aceast critic a izvorului principal dup care era redat
acest episod n istoriografie, toi cercettorii au trebuit s-i
nuaneze substanial prerile._____________________________

Datarea, autorul i adresantul: Aici trebuie cercetat


dac izvorul respectiv ne d indicaii istorice sau alte punc
te de reper pentru o posibil datare. Un rol m are la datarea
n timp a unui izvor l joac conceptele teologice ntlnite
n text. E xist n text date ale autorului sau indicaii care s
ne ajute s rspundem la ntrebarea cnd, unde, cum , de
ctre cine i pentru cine a fost alctuit textul? Este autorul
textului unul din contem porani? Se sprijin acesta pe o re
latare oral sau pe un izvor scris? Este vorba de un eveni-

163 Cf. Keith RANDELL, Henric al VlII-lea i Reforma n Anglia


Editura AII, Bucureti, 2001, p. 76-103.

93
nlent ncheiat? V rea autorul s obin cu textul respectiv
$eva n situaia prezent164?
P olem ica: O atenie deosebit trebuie dat izvoarelor
care au ton polem ic. In polem ic, afirm aiile cu privire la
cellalt sunt tendenioase i foarte adesea nu corespund
adevrului. In disputele autorilor ortodoci cu ereticii,
am bele pri au apelat la m ateriale tendenioase, care tre
buie foarte atent analizate i ntrebuinate. De aceea, cer
cettorul trebuie, printr-o fin analiz critic a izvorului,
s renune la afirm aiile neadevrate care in de polemic
i care nu sunt confirm ate de alte izvoare.

Exemplu: Polem ica interconfesional purtat la sfritul


secolului a l XVI-lea ntre ortodoci, catolici i luterani.
La scurt timp dup ncheierea corespondenei oficiale
dintre Patriarhul Ieremia al II-lea al Constantinopolului i
teologii luterani din Tbingen, ntre anii 1573-1581, care
s-a purtat pe un ton deosebit de prietenos i respectuos, au
izbucnit o serie de polemici teologice ntre cele trei confesi
uni ale vremii165. Dac am lua ca izvoare pentru relatarea
corespondenei aceste polemici, n care s-a fcut mereu re
ferire la dialogul dintre Tbingen i Bizan, am avea o ima
gine total fals despre dialog.
Toi teologii implicai n aceste dispute interconfesiona-
le ulterioare corespondenei au interpretat tendenios datele
i faptele n favoarea confesiunii proprii, uneori n ciuda

164 Cf. Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte,


p. 132.
165 Vezi Dorothea WENDEBOURG, Reformation und Orthodoxie.
Der kumenische Briefwechsel zwischen der Leitung der Wiirttembergi-
schen Kirche und Patriarch Jeremias 11. von Konstantinopel in den
Jahren 1573-1581, Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen, 1986; Pr. conf.
dr. Sandu TEFAN, Primele contacte ecumenice dintre ortodoci i lute
rani.. Rspunsurile Patriarhului Ieremia al II-lea ctre teologii luterani
din Tbingen (1573-1581), Editura IBMBOR, Bucureti, 2001.

94
unor evidene de netgduit. Argumentaia catolic era ba
zat pe falsificarea inteniilor iniiale ale luteranilor, jigniri-
le fiind ntlnite la tot pasul. Argumentaia luteranilor era i
ea n mare parte nesincer, deoarece ei au trimis Confessio
Augustcina Graeca la Constantinopol pentru ca Patriarhul
Ieremia al II-lea s-i exprime prerea fa de nvturile
cuprinse n aceast Mrturisire de credin a lor. Gndul de
a-i ctiga pe greci la doctrina luteran nu a existat iniial,
aa cum se afirm n scrierile polem ice, ci s-a nscut n de
cursul dialogului. La Patriarhul Ieremia al II-lea ntlnim n
scrisoarea adresat papei Grigorie al XHI-lea o ascuime a
tonului, nentlnit n nici unul din rspunsurile sale ctre
cei din Tiibingen.
Datorit caracterului lor tendenios, aceste izvoare tre
buie analizate cu o mare precauie i comparate cu izvoare
contemporane neutre. Fiecare argumenta de pe poziia sa,
avnd criteriul su de apreciere i punndu-se astfel n rolul
unui judector care avea dreptatea i adevrul de partea sa.

4.3.3. C o m p a ra ia iz v o a r e lo r

Pentru a obine rezultate dem ne de ncredere cu privire


la o reconstituire istoric trebuie com parate i analizate
mai m ulte izvoare privitoare la problem a respectiv. De
multe ori, izvoarele se com pleteaz sau se explic reciproc,
dar sunt i situaii n care se contrazic. Cauze pentru con
tradiciile ntlnite n texte pot fi tradiiile diferite care stau
la baza lor, inteniile diferite ale autorilor acestora, locurile
diferite n care au fost scrise etc. Contradiciile pot fi nl
turate n m ulte cazuri, m car parial, n cadrul criticii iz
voarelor, prin analiza autenticitii, a formei literare, a isto
riei transm iterii textului i a tendinei materialului.
D up cercetarea critic a fiecrui izvor n parte se poa
te trece la o nou etap de lucru, pentru a obine un rezul
tat ct m ai aproape de adevr, i anum e la com paraia iz

95
voarelor. Pentru a o realiza, s-au im pus n cercetarea isto
ric patru reguli:

1. S se observe cu grij diferena, respectiv similitu


dinea izvoarelor, n funcie de tim pul redactrii, de ten
din i de form a literar.
2. Izvorul cel m ai puin tendenios cu privire la obiec
tul cercetat are prioritate.
3. Izvorul mai vechi are prioritate numai n cazul n
care nu relateaz evenim entele subiectiv, tendenios.
4. Un evenim ent este cu att m ai probabil, cu ct mai
m ulte izvoare independente relateaz despre e l166.
A ceast com paraie a izvoarelor pregtete judecata is
toric cu privire la valoarea unui izvor, lm urind n caz
ideal i relaia de dependen a izvoarelor.

Exem plu: B tlia dintre Constantin i Maxeniu j f e la


Pons M ilivius, din 28 octom brie 312.
Cu privire la acest episod posedm trei relatri din partea a
doi autori cretini, care se contrazic n unele puncte. Pe noi ne
intereseaz ce s-a ntmplat naintea luptei dintre cei doi.
Lactaniu relateaz n lucrarea sa De mortibus persecu-
torum XLIV, 5 c mpratul Constantin a fost sftuit n somn,
printr-un vis, s marcheze scuturile sale cu semnul ceresc al
lui Dumnezeu (caeleste signum D ei notaret in scutis), ceea ce
mpratul a fcut, nscriind pe scuturi numele lui Hristos cu un
X traversat de litera I boltit la captul de sus167. (Este vorba de
chrisma adic primele dou litere ale numelui lui Hristos). __

66 q - Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte,


p. 127-129.
167 Cf. LACTANTIUS, D e m ortibus persecutorum, traducere, st
diu introductiv, note i comentarii de Claudiu Ariean, Editura Aniar-
cord, Timioara, 2000, p. 208-209.

96
In Istoria bisericeasc Eusebiu de Cezareea face referire
}a acest eveniment, fr s aminteasc ns de vreo viziune
a mpratului168.
Cea de-a treia relatare i aparine tot Sui Eusebiu, care n
Vita Constantini a redat pe larg acest eveniment, surs fiind
mpratul nsui, care i povestise nainte de moarte ce s-a
ntmplat. i anume c, n ajunul luptei, n urma unei rugciuni
adresat Dumnezeului tatlui su, i s-a artat pe cer, pe Ia
ceasurile amiezii, semnul biruitor al crucii, alturi de cuvinte
le: ntru aceasta vei birui!. Dup ce a reflectat ndelung asu
pra acestei apariii miraculoase, fr s-i gseasc sensul, m
pratului i S-a artat Hristos la ceas de noapte, poruncindu-i s
foloseasc imaginea aprut pe cer ca semn de ocrotire mpo
triva dumanului. Dup aceasta, Constantin a poruncit s se n
scrie acel semn pe steagurile de lupt169.
Dac cea de-a doua versiune nu ridic probleme, ntre
Lactaniu i Eusebiu n Vita Constantini exist unele diferene
i contradicii. Acum intervine comparaia ambelor izvoare,
ncercnd s se identifice tendina i veridicitatea fiecruia.
Henri Gregoire a contestat credibilitatea ambelor varian
te, considerndu-e interpolri trzii care au reinterpretat o
viziune a lui Sol Invictus. Dac nu acceptm varianta sus-
aminti, se poate da prioritate unei relatri sau se poate cuta
o nivelare a diferenelor existente. Pentru a opta pentru orica
re din variante sunt necesare reflecii asupra autorului i ten
dinei scrierii respective, a izvoarelor pe care le folosete etc.
O interpretare plauzibil este dat de domnul prof. dr.
Emilian Popescu, care consider c nucleul evenimentului a
fost real i nu trebuie s ne ndoim de veracitatea lui, mai
trziu evenimentul fiind mbrcat n legend i cuprinznd
poate unele nfloriri170.__________________________ ________

168 Cf. Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc, traducere,


studiu, note i comentarii de pr. prof. T. Bodogae, (PSB, 13), Editura
IBMBOR, Bucureti, 1987, p. 353-354.
169 Re iatarea cuprinde mult mai multe amnunte. Vezi Eusebiu de
Cezareea, Viaa lui Constantin cel Mare, traducere i note de Alexandru
Mironescu, (PSB, 14), Editura IBMBOR, Bucureti, 991, p. 76-77.
1,0 Vezi studiul introductiv la Eusebiu de Cezareea, Viaa lui Co
stantin cel M are, p. 30-31.

97
4.4. I n te r p r e ta r e a i ju d e c a ta is to ric

Prin interpretare este mijlocit o situaie sau o realitate


care tiu este identic cu simpla punere cap la cap sau niru
ire a materialului din izvoare. n acest ultim pas al euristicii
sunt interpretate materialele, astfel nct perspectiva lor este
analizat mai nti cu privire la evenimentele istorice n ve
chiul lor context, pentru ca apoi s fie integrate ntr-o nou
imagine. Istoricul sau cercettorul este chemat s compun
un tablou al faptei istorice cercetate171.
Pentru a fi m ai convingtori, vom folosi o imagine
preluat de la istoricul germ an Johann G ustav Droysen,
care, referindu-se la epoca lui N apoleon, spunea c isto
ria nu st n arhive (adic n docum ente n.n.), n arhive
gsindu-se acte referitoare la afacerile statului i la aface
rile adm inistrative n toat am ploarea lor, care sunt att
de puin istorie, cum sunt m ultele tuburi cu culori de pe o
172
planet o pictur . A bia interpretarea sau judeca-ta
istoric poate crea din docum ente, dup analiza lor criti
c, o im agine a faptei Sau a situaiei istorice. Interpretarea
face posibil reconstituirea unui fapt istoric real dintr:o
m ulim e de docum ente tendenioase sau poate crea o ima-

171 Henri-Irne Marrou a accentuat foarte mult rolul istoricului n


scrierea istoriei, n celebra sa lucrare De Ia connaissance historique
(1950). Cunoaterea istoric, definit drept cunoatere tiinific ela
borat a trecutului, presupune, dup Marrou, corelarea dintre subiec
tivitate i obiectivitate, n msura n care ea pune n relaie, din ini
iativa istoricului, trecutul oamenilor de odinioar i prezentul celor
de azi. Intervenia istoricului, care interoghez documentele i ie ana
lizeaz, reprezint o parte constitutiv a modului istoric de cunoate
re. Pentru o prezentare detaliat a viziunii lui Marrou, vezi Paul
RICOEUR, op. cit., p. 411 -412.
172 Apud Christoph MARKSCHXES, Arheitsbuch Kirchengeschichte,
p. 133.

98
gine plecnd de la scrieri, acte i alte docum en-te istorice.
Interpretarea face ca istoriografia s nu se reduc la repe
tarea nencetat a acelorai fapte i adevruri . Paul
Ricoeur afirm a n acest sens, n finalul unei cri funda
mentale cu privire la m etodologia cercetrii istorice, c
sub istorie se afl viaa, d ar a scrie viaa este o alt po
veste, N eterm inat 1' 3.

Exemplu: Interpretarea capitolelor X l-X V din Didahie .


Didahia celor doisprezece Apostoli este un regulament bi
sericesc, redactat la cumpna dintre secolele I i al Il-lea.
Dup o prim parte etic, urmat de una liturgic, scrierea
relateaz n capitolele XI-XV despre ierarhia bisericeasc ha-
rismatic i cea instituit sacramental. Din ierarhia harismati-
c fac parte apostolii, profeii i nvtorii. Din ierarhia sa
cramental fac parte episcopii i diaconii, alei de comunita
te, fiind apoi hirotonii.
Dac repetm cu propriile cuvinte ceea ce Didahia prezin
t n aceste capitole cu privire la ierarhia Bisericii, nc nu am
ajuns ia nici o interpretare sau judecat istoric, ci numai la
repovestirea coninutului scrierii. n urma repovestirii putem
spune c n comunitatea descris de D idahie existau gradele
i tipurile ierarhice amintite. Didahistul nu are intenia de a
descrie slujirile i coninuturile nvturilor categoriilor sus-
amintite, de aceea aflm foarte puin sau aproape nimic de
spre aceasta.
Interpretarea sau judecata istoric pleac de la premisa c
Didahia este un regulament bisericesc care ncearc s tra
teze probleme nelmurite, precum i ntrebri urgente i abu
zuri aprute n cadrul comunitii cretine respective175. N e
aflm n spaiul siriano-palestinian, unde ntlnim de la nce-

173 Paul RICOEUR, op. cit., p. 613.


1/4 Cf. nvtur a celor doisprezece Apostoli, n Scrierile
Prinilor Apostolici, traducere de pr. Dumitru Fecioru, (PSB, 1),
Editura IBMBOR, Bucureti, 1995, p. 32-35.
175 Cf. Georg SCHLLGEN, D ie Didache als Kirchenordnung,
,Jahrbuch fr Antike und Christentum, Bd. 29 (1986), p. 5-26.

99
puurile cretinismului harismatici rtcitori, care peregrinau
din ioc n ioc, fiind ntreinui de comunitile cretine prin
care treceau. Capitolele amintite ncearc s dea cretinilor
din comunitate criterii cu ajutorul crora s se poat proteja
de abuzuri i arlatanii, care proveneau din partea unor pro
fei, apostoli sau nvtori fali. (Este celebr n acest sens
satira iui Lucian din Samosata, D espre m oartea fui Peregri-
nus). Criteriile impuse ne las s deducem c n acea vreme
se nmuiiser pseudoprofeii, apostolii i nvtorii fali, co
munitatea D idahiei (probabil i alte comuniti) fiind provo
cat s se apere. De aceea Didahistul propune criteriile dup
care cretinii s se comporte fa de strinii care veneau n
comunitate i astfei s protejeze ospitalitatea cretin, al crui
principiu era pus sub semnui ntrebrii i de care unii ncer
cau s abuzeze.
Avem pe de alt parte o documentare clar asupra prelu
rii slujirilor profeilor i dasclilor de ctre episcopi i diaconi
statornici, care probabil la acea vreme nu se bucurau de un
respect deosebit, deoarece Didahistul avertizeaz poporul s
nu-i dispreuiasc, c ei sunt cinstii ntre voi mpreun cu
profeii i dasclir176-_____________________________________

V orbind despre im aginarul istoric. Lucian B oia ac


centueaz rolul ju c at de istoric n procesul construciei
faptelor istorice. C derea Im periului R om an n 476 este
considerat azi o cotitur m ajor a istoriei universale, dei
atunci n-a rem arcat-o nim eni. Faptul a fost construit
ulterior. O rice fapt istoric este, ntr-un fel, construit de_
istoric 1'7. M ai m ult dect att, cauzele istorice pe care le
presupunem sau le deducem uneori nu provin din istorie,
ci din im aginaia istoricilor! T oate acestea conduc ctre
concluzia c n u exist o istorie obiectiv 578.
C uvntul isto rie se refer la dou lucruri: a) la istoria
care a fost, adic istoria real; b) la discursul despre isto-

176 nvtur a celor doisprezece A postoli, p. 34.


177 Lucian BOIA, op. cit., p. 163.
178 ibidem , p. 184.

IOC)
rje. Cele dou noiuni nu sunt ctui de puin echivalente,
deoarece istoria real sj a ntm plat odat i nim eni n-o
mai poate nvia, iar istoria-discurs nu este dect o poves
tire simplificat, dram atizat i nvestit cu sens. istoricul
este ce! care dom in dezbaterea, iar nu trecutul, deoarece
pfjn alegerea faptelor, aranjarea lor ntr-o naraiune i su
punerea lor unei grile de interpretare, el devine un neobo
sit productor de coeren i sem nifi-caii179.
Renumitul teolog i filo s o f germ an E m st T roeitsch
( 1865- 1923 ) a artat c n dom eniul istoric nu exist de
ct ju d e c i de p ro b a b ilita te (W ahrscheinlichkeitsur-
teile)180. D e aceea, judecile istorice trebuie m ereu for
mulate precaut, chiar dac ee sunt foarte necesare. Fieca
re reconstrucie a faptelor istorice este nevoit de m ulte
ori s recurg la ipoteze, care sunt influenate de accepiu
nile personale i de diferitele categorii de gndire ale cer
cettorului. B ineneles c nu ne referim la datele foarte
clare ale istoriei, a cror obiectivitate i realitate nu pot fi
contestate. N im eni nu se ndoiete c Sinodul I E cum enic
a avut loc n anul 325 la N iceea, dar reconstituirea certu
rilor ariene din secolul al IV -lea necesit clar unele ju d e
ci de probabilitate cu privire la unele fapte pe care nu le
putem afirm a n m od cert.
D ecizia pentru o anum e prezentare a faptului istoric i
fiecare interpretare trebuie ntem eiate de aa manier, nct
drumul ctre o judecat istoric s poat fi urm rit de
cititor n m od logic i clar. Toate afirmaiile trebuie justifi
cate prin citate sau referiri la un izvor prim ar sau secundar.

!79 Lucian Boia afirm chiar c produce un fel de ficiune cu


elemente adevrate. Ibidem, p. 163.
180 Ernst TROELTSCH, ber historische und dogm atisch
Methode, n idem,. Zur religisen Ijxge, Religionsphilosophie und
Ethik, GS II, Aalen, 1981, p. 731.

101
in anui 1952 a fost publicat o scrisoare din corespon
dena lui N icolai Pflugers, din data de 11 martie 1532181,
scrisoare care este singurul document existent pn n pre
zent, ce arat faptul c Luther ar fi ncercat realizarea unui
prozelitism religios fa de populaia btina de rit orto
dox din Moldova, prin traducerea, n colaborare cu un n
vat din Moldova, a Evangheliilor i a Epistolelor pauline
n limba romn182.
Textul izvorului este n traducere romneasc urmto
rul: Un nvat bogat din Moldova, brbat n vrst, care
nu vorbete nemete, ci latinete i polon, a sosit la Wit
tenberg ca s-l vad i s-l audieze pe Martin Luther i vrea
s ngrijeasc de tiprirea celor patru Evanghelii i a Episto
lelor lui Pavel n limba romn, polon i german, ca i
cnd n Universitatea din Cracovia n-ar exista nvai att
de erudii. M mir cum un nvat btrn s-a lsat ntr-att
ademenit de seductorul acela i adus att de departe, din
provincia lui, la Wittenberg. Dat la 11 Martie 1532183.

181 Scrisoarea a fost publicat n latin i n traducere polon


Acta Tomicianci, Tomus quartus decimus (XIV), epistolarum, legatio-
nuin, responsorum, actionum ei rerum gestarw n serenissimi principis
Sigismundi Prim i Regis Poloniae M agni Ducis Lithuaniae, 1532, edi-
dit Vladislaus Pociecha, Posnanie, 1952, nr.128, p. 202-203. n isto
riografia romneasc, primul istoric care a fcut referire la aceast
scrisoare a fost erban PAPACOSTEA, n studiul M oldova n epoca
Reformei. Contribuie Ia istoria societii m oldoveneti n veacul al
XVI-lea, n Studii, XI (1958), nr. 4, p. 64-72. A se vedea de aseme
nea alte dou studii ale sale: Diaconul Srb Dimitrie i penetrarea
Reformei n M oldova, n Romanoslavica, 15 (1967), p. 211-218,
despre aceast scrisoare, p. 212, i Nochmals Wittenberg und Byzanz:
' Die M oldau in Zeitalter d er Reformation, n Archiv fiir Reforma-
tiongeschichte, 61 (1970), p. 248-262.
82 erban PAPACOSTEA, Diaconul srb D im itrie, p. 212.
1H3 Dives quidam doctor ex Walaehia, vir canus, qui non germa
nice, sed latine et polnice loquitur, venit Witteinbergam, ut videat
audiatque Marti num Lutherum, vultque quattuor Evangelia et Pau-

102
n ceea ce privete apartenena etnic i religioas a n
vatului din Moldova, despre care aceast scrisoare vorbe
te, se ridic o serie de probleme. n primul rnd, nu se poate
afirma cu exactitate crei populaii din M oldova aparinea.
Scrisoarea ne spune c el vorbea latin i polon, dar nu
vorbea german. Automat, nu putea fi maghiar sau german
din Moldova. Dei nu se spune explicit c el ar fi tiut lim
ba romn, acest lucru se las dedus din faptul c participa
]a realizarea ediiei germano-polono-romne a Noului T es
tament. Deci trebuia s cunoasc latina, polona i romna,
urmnd s nvee germana la Wittenberg. Astfel, putea fi un
polonez care se afla n acea vreme n M oldova84, unde n
vase i limba romn, sau un moldovean, care, pe lng
romn mai cunotea i latina, i polona. Faptul c tirea ne
este transmis de un polonez, care i exprima nemulu
mirea fa de planul acestui nvat din Moldova, ar pleda
mai mult pentru apartenena lui polon, dar nu poate fi
neglijat nici posibilitatea apartenenei sale la populaia ro
mneasc din Moldova. Deoarece nu avem alte tiri con
temporane despre episod, suntem ndreptii s formulm
numai ipoteze p lau zib ile sau mai puin p la u z ib ile 185._________

lum in lingua walachica, polnicaque et theutonica excudi curare,


quasi Cracoviae in Universitate tarn erudii doclores non sint. Miror
tamen senem doctorem sic infatuari a seductore iso et tarn longe ex
sua provincia Wittembergam evocri. Datum feria 2 post Laetare
1532. Acta Tomiciana, tom XIV. p. 203.
184 n acea vreme nu numai relaiile politice dintre M oldova i
Polonia erau destul de strnse, ci i cele interreligioase erau n floare.
Ne este cunoscut, de pild, faptul c moldovenii sprijineau materia!
Fria din Lemberg, Polonia. Cf. Ekkehard VLKL, Das rumnische
Frstentum M oldau und die Ostslawen im 15. bis 17. Jahrhundert,
Bei Otto Harassowitz, Wiesbaden, 1975, p. 62-74.
185 Pentru alte ipoteze posibile, vezi pr. dr. Daniel BENGA, M arii
reformatori luterani i Biserica Ortodox. Contribuii la tipologia
relaiilor lut er ano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, Editura Sophia,
Bucureti, 2003, p. 89-92.

103
4.5. P r e m is e h e r m e n e u tic e o rto d o x e c u p rivire la
in terp reta rea te x te lo r S fin te i S crip tu ri

Textele Sfintei Scripturi constituie izvoarele funda


m entale ale oricrei cercetri i analize teologice. Dac n
cazul m ajoritii izvoarelor analizate n cadrul discipjj,
nelor istorice factorul fundam ental l prezentau inteligen
a, bagajul de inform aii i m etoda de lucru a interpretu
lui, n cazul exegezei textelor biblice sunt necesare, pe
lng toate aceste instrum ente de lucru, i unele premise
referitoare la starea interioar a exegetului i pregtirea sa
duhovniceasc n vederea abordrii textului b ib lic 186
Plecnd de la ideea c Sfntul M axim Mrturisitorul
este un printe reprezentativ pentru perspectiva teologica
ortodox, pr. prof. dr. C onstantin C om an a purces la relie
farea unor prem ise herm eneutice ortodoxe n procesul in
terpretrii Sfintei Scripturi, lund ca baz de analiz lu
crarea Sfntului M axim : D espre diferite locuri grele din
Sfnta Scriptur sau R spunsuri ctre Talasie18 . Avnd
n vedere noutatea acestui dem ers fundam ental, dup p
rerea noastr, n cadrul teologiei ortodoxe contemporane,
vom prezenta n cele ce urm eaz liniile m ajore ale dis
cursului am intit.
Conform gndirii Sfntului M axim M rturisitorul, sen
surile mai adnci ale textului biblic sunt accesibile exege
tului numai n anum ite condiii, deoarece presupun nite
instrum ente de percepie deosebite. De aceea, el nu dorete
la nceput s rspund provocrii egumenului Talasie, care

!86 Aceste premise sunt necesare i n cazul analizei i interpret


rii unor opere patristice, n- special a textelor filocalice.
187 Pr- conf. dr. Constantin COMAN, Premize ermineutice n l
crarea Rspunsuri ctre Talasie a Sfntului Maxim Mrturisitorul.
Contribuii la o erm ineutic biblic ortodox, n Anuarul Facultii
de Teologie Ortodox Bucureti, vo. I (2001), p. 69-105.

104
i cerea un rspuns cu privire Ia nelesul m ai nalt al
UI)0r texte biblice, pentru c textele respective nu ar fi pu
iu fi nelese dect num ai de ctre cei ce au naintat m ult
contemplaie . n final, accept dem ersul exegetic, de
tea m ca iubirea dintre ei s nu sufere n vreun fel.
Purceznd Ia o analiz detaliat a strii de spirit n care
se cuvine s se desfoare actul herm eneutic, printele
Constantin Com an rem arc n aceast oper exegetic a
Sfntului M axim mai m ulte prem ise pe care exegetul ar
trebui s le m plineasc. Prim a este sm erenia sau contiina
limitelor n nelegerea i cunoaterea dum nezeietilor
Scripturi, care este exprimat att fa de destinatarii scrie
rii sale, pe care i consider m ult m ai naintai dect el n
actul exegetic, ct i fa de D um nezeu, cruia i cere m e
reu harul Su, pentru a-1 ajuta la nelegerea textelor189.
Foarte im portant este faptul c Sfntul M axim nu con
sider exegeza sa ca fiind singura sau ultim a nelegere a
cuvntului biblic; prin aceasta las poarta deschis pentru
alte interpretri, care pot fi m ult m ai profunde, deoarece
Cuvntul lui D um nezeu nu are hotar i se afl infinit mai
presus dje puterea sa de nelegere.
Pentru a putea nelege C uvntul dum nezeiesc exegetul
trebuie s se afle n afara patim ilor, lepdnd cu totul m p-
timirea, care leag pe om de sim ire i de trup. D esptim i-
rea presupune un proces de curire a m inii, care numai
astfel poate prim i harul lui D um nezeu i poate ajunge la
cunoaterea sensurilor mai adnci ale Sfintei S cripturii Cu
aceasta a fost num it o alt prem is herm eneutic: Lumina
rea Sfntului D uh pentru nelegerea profund a cuvintelor
Scripturii. n strns legtur cu prem isele sus-am intite stau
i experiena duhovniceasc i rugciunea190.

188 Ibidem, p. 7.5.


189 Ibidem, p. 77 .u.
190 Pr. conf. dr. Constantin COMAN, op. cit., p. 82 .u.

105
Un ultim cuvnt se cuvine m otivaiilor i finalitii ac
tului exegetic. Pentru Sf'ntul M axim M rturisitorul iubi
rea i ascultarea constituie m otivaiile fundam ental^ ale
dem ersului sau exegetic. N um ai din iubire exegetul reu
ete s depeasc sm erenia i s purcead la actul her
m eneutic. Sfntul M axim rspunde Ia cererea egumenului
T alasie tocm ai datorit ascultrii pe care i-o datoreaz.
Pentru a-i atinge scopul, actul herm eneutic nu trebuie s
porneasc dintr-o perspectiv egocentric, slav deart
etc.,a ci din ascultare i iubire191.
In fine, actul exegetic autentic are ca finalitate slvirea
lui Dumnezeu. In exegeza biblic, dar i n m ulte alte do
m enii ale teologiei, cercettorul trebuie s urm reasc prin
opera sa nu slav deart i aprecierea de la oameni, ci ca
cel care va citi sau auzi afirmaiile fcute s se minuneze n
faa nelepciunii lui D um nezeu i s-L slveasc192.
Printele C onstantin Com an vede ntr-o astfel de arti
culare a discursului exegetic biblic la cel niptic-filocalic
putina revenirii teologiei biblice ortodoxe din captivita
tea babilonic a teologiei raionaliste i secularizate n
pm ntul fgduinei ai m preun-petrecerii omului cu
D um nezeu, al perspectivei theantropice, sinergetice. n
acest sens, criteriul erm ineutic ultim este om ul duhovnic
cesc, cel care nu cerceteaz i nu vede num ai cu m intea sa
cele dum nezeieti relatate n Sfnta Scriptur, ci le cer
ceteaz i le vede p rin ochii duhovniceti lum inai de pre-
zefia D uhului lui D um nezeu

191 Ibidem, p. 95 .u.


192 Pr. conf. dr. Constantin COMAN, op. cit., p. 98 .u.
193 Ibidem, p. 102.

106
C A PIT O L U L Y

Cele mai im portante colecii


de izvoare patristice
5. C e le m a i im p o r ta n te c o le c ii d e iz v o a r e
p a tr istic e

5.1. C um g sim ed iia critic a u n u i izv o r?

M ajoritatea izvoarelor patristice au fost editate de-a


lungul secolelor de mai m ulte ori i le putem consulta as
tzi n diferite ediii. C unoaterea principalelor colecii de
izvoare, a istoriei lo r i a principiilor dup care au fost i
sunt editate textele n aceste colecii aduce cu sine, de re
gul, o uurare a cutrii i econom ie de tim p. C el care le
cunoate poate dej*a intui unde este de gsit o ediie sau o
Traducere a textului dorit.
Folosirea ediiei critice a unui text intr-o lucrare tiini
fic se face dup urm toarele reguli:
1. D ac exist o singur ediie critic, aceasta are prio
ritate naintea altor ediii, y*
2. D ac exist mai m ulte ediii critice, trebuie folosit
cea m ai nou dintre ele.
3. C nd exist dou ediii critice, o editio critica m a
ior care se bazeaz pe toate sau aproape toate m anuscri
sele cunoscute i o editio critica m inor, trebuie citat
dup editio critica maior.
Pentru gsirea principalelor ediii critice sau sim ple
editri ale textelor patristice se apeleaz, de regul, la cele
dou lucrri clasice:

1. E. D EK K ERS/A . G A AR, Clavis P a tru m L a tin o


ru m (= CPL), Tum hout, 19612.

109
2. M. G EER A R D , Clavis P atrum G raecorum (=CPG
5 voi., T urnhout, 1974-1988194.
O perele scriitorilor cretini sunt prezentate n ordine
cronologic: voi. 1 cuprinde secolele I-III; voi. 2 - seco
lele II-IV; voi. 3 secolele V-VI1I; voi. 4 prezint textele
sinoadelor i catene; voi. 5 este registru. C PG este deose
bit de im portant cu privire la acei autori cretini antici, n
operele crora se gsesc m ulte scrieri pseudoepigrafice.
Pentru cutarea i gsirea ediiilor critice ale textelor
patristice se poate apela, n lipsa C PG i CPL, la dou
opere im portante aprute n ultim ii ani n lim ba romn,
pe care le vom prezenta mai jos.
n anul .2001, Editura Polirom din Iai a publicat primul
volum din Istoria literaturii cretine vechi greceti i la
tine, care prezint literatura cretin de la Sfntul Apostol
Pavel i pn la Eusebiu de C ezareea195. Cei doi autori.
Claudio M oreschini i Enrico Norelli, prezint toate scrie
rile cretine cunoscute din aceast perioad, innd cont de
ultim ele descoperiri i de stadiul cercetrilor tiinifice, in
cluznd n acelai tim p literatura apocrifa i gnostic. Car
tea ofer la sfritul fiecrei lucrri prezentate bibliografie
cu privire la principalele ediii critice ale operei respective,
precum i literatur secundar corespunztoare.
Cea de-a doua lucrare este un D icionar enciclopedic
de literatur cretin din p rim u l m ileniu, redactat de prof.

194 n anul 1998 a aprut i un al aselea volum al crui coninut


nu-mi este cunoscut, deoarece nu mi-a fost accesibil.
195 Claudio MORESCHINI/Enrico NORELLI, Istoria literaturii
cretine vechi g receti i latine, I. D e Ia Apostolul P a vel pn la
epoca lui Constantin cel M are, trad. Manibal Stnciulescu i Gabriela
Sauciuc, ediie ngrijit de Ioan-Florin Florescu, Editura Polirom,
Iai, 2001, 480 pagini. Se. afl n pregtire nc dou volume care vor
trata istoria literaturii cretine de la Sinodul de Ia N iceea pn la
sfritul Evului Mediu.

1 10
dr. Rem us Rus de la Facultatea de T eologie O rtodox a
Universitii din B ucureti196. A ceast prim lucrare de
acest gen alctuit de un teolog ortodox rom n, cuprinde
literatura cretin scris n lim bile greac, latin, arm ea
n, siriac, slavon, copt i arab. M aterialul este pre
zentat pe autori i tem atic, n unele cazuri. Prezentarea nu
se oprete num ai la scrierile P rinilor i scriitorilor bise
riceti, ci include i scriitori etorodoci, ereziarhi, doctri
ne religioase, sinoade, inscripii i docum ente im portante.
Fiecare articol se ncheie cu bibliografie referitoare att la
ediiile critice ale textelor respective i la traducerile n
limbi m odem e, ct i la alte prezentri n dicionare i en-
ciplopedii sau la studii i lucrri din literatura secundar.

5.2. C e le m a i im p o r ta n te c o le c ii s tr in e
d e te x te p a tr is tic e

Pentru o bun orientare a studentului sau cercettorului


cu plivire la textele de studiat este necesar cunoaterea
celor m ai im portante colecii de izvoare patristice.
M aurinii, clugri benedictini francezi ai Sf. M aur, cu
al5fiia~pnncipal Saint-G erm ain-des-Pres n Paris, au edi
tat n secolele al X V lI-lea i al XVIII-lea pe cei mai im
portani prini antici i m edievali ai B isericii, n ediii
critice fcute p e baza m anuscriselor aflate n P a r is i la
Roma. n parte, ediiile din aceast serie sunt nedepite
su nenlocuite pn astzi. Pentru realizarea acestor edi
ii lucrau concom itent cte patruzeci de m o n ah i197.

196 Remus RUS, D icionar enciclopedic de literatur cretin din


primul mileniu, Editura Lidia, Bucureti, 2003, 900 pagini.
197 Principalii prini editai sunt: Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Vasile cel
Mare, Bemhard de Clairvaux, Sf. Ioan Hrisostom i Sf. irineu de Lyon. Cf.
Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kircliengeschichte, p. 58-59.

111
P G /P I-: Jacques Paul M igne, P atrologa cursus com-
p letu s. S eries g ra eca /la tin a , Paris (1844-55/1857-66)
colecie prescurtat de asem enea: (M PL, MSL, ML
M PG , M SG , M G )
n aceast colecie, care este accesibil n toate bibliotecile uni
versitare i n slile de lectur ale facultilor de teologie i nu numai,
au fost tiprite toate ediiile textelor patristice existente la acea vre
me. Este editat aproape ntreaga literatura patristica, dar aceste ediii
din secolul al XIX-lea, pline adesea de greeli -tipografice, nu mai
corespund de ceie mai multe ori cerinelor unei ediii critice moderne.
De aceea, este permis citarea din PG/PL doar atunci cnd nu exist
o ediie critic mai nou198. Descoperirea multor manuscrise noi i
chiar a unor scrieri considerate pierdute la jumtatea secolului al
XIX-lea face necesar consultarea ediiilor celor mai noi199.
Colecia de texte greceti cuprinde 161 de volume, de la Clement
Romanul pn la Sinodul de la Florena (1439), textele fiind editate
ntre anii 1844 i 1855 la Paris. Textele greceti sunt nsoite tiw tra
ducere latin. Colecia de texte latine cuprinde 217 volume i merge
de ia Tertulian pn la papa Inoceniu al III-lea (1216), textele fiind
editate ntre anii 1857 i 1866.

C S E L : C orpus scriptorum ecclesia tico ru m latino-


riimYiQna, TSBT.u.'
Este cel mai vechi proiect de editare, care corespunde cerinelor
modeme, colecia fiind editat de Academia de tiine din V ietia.
Pn acum au aprut peste 100 de volume cu texte care merg de la
Tertulian pn la Isidor de Sevilla. n prezent, accentul este pus pe

198 Cerina este destul de greu de ndeplinit n ara noastr, und


exist o serie de faculti de teologie care nici mcar nu posed
aceast colecie. Pe de alt parte, nici cele mai bine dotate biblioteci
ale facultilor de teologie nu posed toate coleciile sus-menionate,
pentru a face posibil alegerea celei mai noi dintre ele.
!9<J Pn n prezent au fost editate deja n ediii critice noi 80% din
textele editate n Migne, Cf. Christoph MARKSCHIES, Arbeiisbuch
Kirchengeschichte, p. 59.

112
Augustin, Ambrozie i regulile monahale apusene ale Antichitii
-"..'200'
trzii
*

G C ^ D ie griechischen ch ristlich en S ch riftsteller der


e rste n J a h rh u n d e rte , Berlin, 1897 .u.
Colecia a fost ntemeiat de A d olf Harnack ca pandant la CSEL
peutru scriitorii cretini antici de limb greac. Limitarea iniial la
primele trei secole cretine a fost abandonat ntre timp. Din 1969
colecia a trecut, cu editarea scrisorilor Sf. Grigorie Teologul, n se-
colui al V-lea, depind astfel pragul iniial. Colecia, n care au ap
rut njur de 70 de volume, este editat de Academia B randerburghe-
z de tiine din Berlin (iniial de ctre Academia Prusac de tiine
din Berlin)'01.

C C h r: Corpus C hristianorum , Steenbrgge, 1953 .u.


CChr.SL: Series latina
CChr. CM : C ontinuatio m ediaevalis
CChr. SG: Series graeca
CChr.SA : Series A pocrypha
Dup ce iniial colecia a fost conceput ca un fel de nou Migne,
apar aici ntre timp ediii noi foarte bune, ca i completare la CSEL i
GCS. Ediiile din cele trei colecii sus-menionate corespund cerinelor
unei ediii critice. In toate seriile au aprut peste 250 de volume.

SC : Sources ch rtien n es, Vans, 1941 .u .202


Colecia a fost ntemeiat n anul 194 de ctre iezuiii H. de Lubac
i J. Danilou, ucenici ai celebrului istoric francez H. I. Marrou

zoo Q Christoph MARKSCH1ES, Arbeitsbuch Kirchengeschichte, p.


60. O prezentare a istoriei coleciei la mplinirea a o sute de ani de ia
iniierea ei ofer R. HANSLIK, 100 Jahre CSEL, Wien, 1964.
201 O prezentare a acestei colecii a fost fcut n 1977: J.
IRMSCHER/K. TREU (Hrsg.), D as Korpus d er Griechischen Christ
lichen Schriftsteller. Historie, Gegenwart, Zukunft, (TU, 120), Berlin,
1977.
202 Se folosete i prescurtarea SCh.

113
(1904-1977). ntre timp, aceast colecie a cptat un prestigiu deose
bit, datorit numrului mare de volume editate pn n prezent (pest
450), precum i datorit amplelor introduceri care preced textele edi
tate. Dup ce n anii de nceput au fost tiprite n parte ediii mai vechi,
SC ofer n ultimul timp substaniale ediii critice noi. Spre deosebire
de ediiile sus-menionate, textele originale (greceti sau latine) apar
nsoite de traducerea n limba francez, ceea ce face ca acestea s fie
accesibile nu numai cercettorilor buni cunosctori ai limbilor greac i
latin. Textele din SC pot fi citate ca ediii critice doar atunci cnd nu
ofer reproduceri ale unor ediii mai vechi.

F C : Fontes Christiani, Zweisprachige Neuausgabe


chrisilicher Quellentexte aus Altertum und Mittelalter,
hrsg. von N. Brox/W . Geerlings .a., Freiburg, 1991 .u .203
Colecia apare la celebra editur HERDER (Freiburg Basel -
Wien Barcelona Rom New York) ncepnd din anul 1991. Fon
tes Christiani este un fel de Sources Chrtiennes n limba german.
Spre deosebire de colecia francez, are introduceri mai mari i este
actualizat cu noile descoperiri n domeniu i evoluii ale cercetrii
patristice, deoarece apare doar de civa ani. Pn in prezent au
aprut aproximativ 50 de volume.

C olecii ale actelor sinoadelor i ale vieilor de sfini:

M a n si: J . D . M a n si, Sacrorum Conciliorum Nova et


A m plis sim a Collectio, voi. 1-31, Paris, 1759-
1798.
. A C O : Acta Conciliorum Oecumenicorum iussu
atque mandato Societas Scientianim Argen-
toratensis edenda instituit E. Schwartz, conti-
nuavit J. Straub, Strasbourg/Berlin, 1914 .u.

203 Se folosete i prescurtarea FChr.

114
A ctaSS: A ftf Sanctorum , ed. J. Bolland (1596-1665) et
G. Henskens (1601-1681), B r sse l,'1643- 794
il8 3 6 .u .

C olecii de texte patristice traduse n lim bi m odem e:

B K V : B ib lio th ek d er K irch en v ter, K em pten, 1869-


1938.
A N F a: A n te -N ic e n e F athers. T ranslations o f th e F a
thers dow n to A . D. 3 2 5 , vol. 1-10, N ew York,
1926.
N P N F : A select library o f th e N icen e a n d p o st-N i-
cene F athers o f th e C hristian C h u rc h , vol.
1-14, O xford, 1887-1892204.

5.3. C o lecii ro m n e ti d e te x te p a tristic e

A vnd n vedere situaia actual a Facultilor de Teo


logie O rtodox din ara noastr i faptul c n bibliotecile
multora dintre ele nu se pot gsi coleciile critice am intite
mai sus, vom prezenta n cele ce urm eaz principalele
colecii de texte ale P rinilor i scriitorilor bisericeti n
limba rom n205. A ceste traduceri pot fi utilizate de ctre

204 O prezentare a celor mai importante colecii de texte patristice


concillare etc. ofer Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kir
chengeschichte, p. 69 .u.
203 N e vom rezuma n cele ce urmeaz numai la textele tradus
tiprite n colecii. Pe lng textele din coleciile pe care le vom
aminti mai jos, au fost editate n ultimii ani traduceri de texte pa
tristice la diverse edituri din ar. Trebuie remarcate n chip deosebit
textele traduse de diac. loan. I. Ic jr. la Editura Deisis; acesta rednd
publicului larg din Romnia i teologilor ortodoci o serie de scrieri

115
s tu d e n i n tim p u l studiului, dar trebuie rem arcat, c jn ca
zu l unei lucrri tiinifice este neaprat nevoie s se con
sulte textuI_Q ngxnaIdintr-o ediie critic. D aca Tucnl di
rect pe textul original este dificil, trebuie consultat origi
nalul cel puin atunci cnd este. vorba'cte' concepte funda
m entale sau paragrafe foarte im portante pentru interpreta
rea textului respectiv.

5 .3 .1 . Iz v o a r e le O rto d o x ie i

n ajunul celui de-al D oilea R zboi M ondial, n anul


1938,, a aprut prim ul volum din colecia Izvoarele Orto
d o x iei, o colecie de texte patristice lim ba romn, ai
crei editori i traductori au fost pr. D um itru Fecioru t)
pr. dr. O lim p N- Cciul. n cuvntul introductiv la pri
m ul volum al coleciei, cei doi autori i-au m otivat de
m ersul i au precizat planul traducerilor. Principalul mo
tiv al ntreprinderii lor era acela c, de la m ijlocul seco
lului al XIX-Iea 206 teologia rom neasc se adap de la
izvoare strine ortodoxism ului, se adap de la manualele
occidentale teologice i pe baza lor se scrie teologie...
ortodox. [...] Pentru aceasta teologia rom neasc nu-i
creatoare, ci reproductoare. N u s-a scris o carte n teolo-
g ia rom aneasca care sa depaeasca graniile arii; nu s-a

patristice fundamentale care nu au fost publicate n coleciile patristi


ce romneti. La Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Romne au fost publicate, de asemenea, o serie de texte
patristice n afara celor publicate n PSB, ncepnd din 1990 i pn
n prezent.
206 Cu privire la traducerile patristice n limba romn pn n pr
ma jumtate a secolului al X lX -lea, a se vedea pr. Dumitru FECIO
R U , Bibliografia traducerilor n rom nete din literatura patristic,
voi l, 1691-1833, Bucureti, 1937.

116
scris o carte n care s pulseze duhul real i ju st al ortodo
xismului! n toate lucrrile teologiei noastre descoperim
urmele m anualelor catolice i protestante; iar dac n u n e
le se face uz de citate patristice, trebuie s se tie c toate,
dar absolut toate, le vei gsi citate n lucrri sim ilare occi
dentale - catolice sau protestante. n chipul acesta teologia
noastr ortodox a stat sub cenzura intereselor confesio
nale apusene: att am tiut, att am gustat din prini, din
izvoarele ortodoxiei, ct ne-a dat apusul protestant sau ca
tolic. A m supt laptele alterat al unei m am e strine!2^
Pentru ca gndirea teologic s fie ptruns de teologia
patristic era nevoie, dup prerea autorilor, de o bibliote
c cunoscut n toate colurile rii. ncredinai de im por
tana dem ersului or, cei doi autori i-au propus ca, n
timp de 5 ani, deci ntre 1938 i 1943, s traduc i s edi
teze aizeci de volum e cu peste 300 de pagini fiecare!
Printre prinii care urm a s fie tradui n lim ba rom n
se aflau n prim ul rnd capadocienii. Sfntul Ioan H risos-
tom, Sfntul A tansie cel M are, Sfntul C hirii al A lexan
driei, T eodoret al Cirului, 'Sfntul M axim M rturisitorul,
Sfntul Ioan D am aschin.
D in acest plan foarte ndrzne, care din pricina rzbo
iului i m ai apoi a venirii com unism ului nu a putut fi rea
lizat, au aprut ntre anii 1938 i 1946 urm toarele opt
volume:
1. Sfntul Ioan D am aschinul, D ogm atica
2. Sfntul V asile cel M are, C om entar la P salm i
3. C lem ent A lexandrinul, P edagogul
4. Sfntul .Tustin M artirul, D ialog cu iudeul Trifon

207 Cuvnt introductiv ia Colecia Izvoarele Ortodoxiei, n Sfn


tul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere de D. Fecioru. (Izvoarele
Ortodoxiei, nr. 1), Editura Librriei Teologice, Bucureti, 1938, p.
V-VI.

117
5. Sfntul loan H risostom , Cuvntri la Praznice
m prteti

6/7. Sfntul C hirii al Ierusalim ului, Catehezele


8 . A sterie al A m asiei, O m ilii i p red ici

5.3.2. F ilo c a lia

Filocalia sau culegere din scrierile Sfinilor Prini, care


arat cum se p oate om ul curi, lumina i desvri, este o
colecie de scrieri ascetice i mistice alctuite de Sfinii
Prini i scriitori bisericeti din Rsrit ntre secolele IV i
X IV 208. Pr. prof. dr. Dumitru Stniloae a tradus din limba
greac aceast colecie de scrieri, alctuit i tiprit la Ve
neia n 1782.de ctre monahul N icodim de la Muntele
Athos, dar dup a doua ediie,'publicata de Panagiot At.
Tzelati la Atena, n anul 1893209. Traductorul1romn i-a
permis s fac unele modificri n ceea ce privete alegerea
i atribuirea textelor din Filocalia greac, despre care a rela
tat amnunit n introducerile respectivelor volume210.
Pr. prof. D um itru Stniloae a m uncit aproape o Jumtate
de veac la traducerea din limba greac a celor ^douspre
zece volume din Filocalia rom neasc, avnd la ndemana
i traduceri mai vechi pe care le-a consultat n cazul locu
rilor mai obscure. Traducerea textelor a nceput n timpul
celui de-al D oilea Rzboi M ondial, prim ul volum aprnd
n 1946, i s-a sfrit la Patile anului 1991211. Munca.de-

208 Vezi Cuvntul nainte al pr. prof. dr. Dumitru Stniloae la


Filocalia, voi. 1, T ipografia Arhidiecezan, Sibiu, 1946, p. V.
209 Cf. Ibidem, p. VI.
210 A se vedea, de exemplu, relatarea cu privire la modificrile
fcute textelor din primul volum al Filocaliei ibidem, p. VI-VII.
211 Dup 1990 editurile Harisma i Humanitas au reeditat o mare
parte din cele dousprezece volume.

118
pusa de patriarhulgeologiei rom neti' a fost enorm , pe
lng traducere"!!ecare text filocalic fiind precedat de o
bogat introducere i com entat n note am ple de subsol.
Caracterul special al acestei colecii de texte teologice
duhovniceti este tocm ai acela c textele filocalice nu sunt
destinate studierii teoretice i tiinifice, dei fr acest
prim pas nu sunt accesibile nim nui, ci au un caracter prac
tic, fiind nvturi ale Prinilor ce ateapt s devin via
ta. nsui traductorul textelor m rturisea, la civa ani
dup apariia prim elor volum e din Filocalia, c se bucura
mult cnd vedea prin m nstirile noastre m onahi care i
fcuser din aceste texte un m od de vieuire, trind con
form nvturilor filocalice. Textele nu se adreseaz nu
mai m onahilor, ci i laicilor i ndeosebi studenilor teologi
i preoilor, care trebuie mai nti ei nii s se cureasc
i s se lum ineze, spre a-i putea lum ina i cluzi pe dru
mul mntuirii pe credincioii ncredinai lor. Sufletul tre
buie cluzit ctre D um nezeu n m od tiintific, mrturi-
sea traductorul acestor texte
Redm n continuare autorii i textele filocalice cuprin
se n cele dousprezece volum e ale Filocaliei romneti:
1. Sfntul A ntonie cel M are
- n v tu ri despre viaa m oral
EvagrieJPQ.oticui
- Schij m onahiceasc
- C apete despre deosebirea gndurilor
- D in capetele despre trezvie
- C uvnt despre R ugciune
Ioan C asian
- D espre cele opt gnduri ale rutii

212 Pr. prof. dr. Dumitru Stniloae, Cuvnt nainte la Filocalia


voi. l , p ! x .

119
- C uvnt despre Sfinii P rini din Skkit
Nil A scetul
- C uvnt ascetic
M arcu A scetul
- D espre legea duhovniceasc
- D espre cei ce cred c se ndrepteaz din fa p te
- D espre B otez
- E pistol ctre N icolae M onahul
D iadoch al Foticeei
- C uvnt ascetic n 100 de capete
Isaia Pustnicul
- D espre p zirea m inii n 2 7 de capete
2. Sfntul M axim M rturisitorul
- C uvnt ascetic
- C apete despre dragoste
- C apetele teologice (gnostice)
- ntrebri, nedum eriri i rspunsuri
- Tlcuire la Tatl nostru
3. Sfanul M axim M rturisitorul
- R spunsuri ctre Talaste*
4. T alasie Libianul
- D espre dragoste, nfrnare i petrecerea cea
dup m inte
Isihie Sinaitul
- C uvnt despre trezvie i virtute
Fiotei Sinaitul
- Capete despre trezvie
loan Carpatiu!
- Una sut capete de m ngiere

2!3 Este titlul adoptat de pr. prof. Dumitru Stniloae, sub care se
ascunde lucrarea Sfntului Maxim intitulat: Despre diferite iocuri
grele din Sfnta Scriptur.

120
A vva Filim on
- D espre A vva F ilim on
Sf. loan D am aschin
- C uvnt de suflet folositor
T eodor al Edesei
- Una sut capete
- C uvnt despre contem plaie
T eognost
- D espre fptuire, contem plaie i preoie
Ilie Ecdicul
- C ulegere din sentinele nelepilor
Teofan M onahul
- Scar
5. Sfntul Petru D am aschinul
- nvturile duhovniceti
~ P arafraz n 150 de capete a Sfntului Sim eon
M etafrastul la cele 50 de cuvinte ale Sfntului
M acarie E gipteanul
6 . Sfntul Sim eon N oul T eolog
- C ele 225 de capete teologice i p ractice
- Capetele m orale ale lui Sim eon E vlaviosul
- C uvntri m orale
C uviosul N ichita Stithatul
- Cele 300 de capete despre fptuire, despre fir e
i despre cunotin
- Vederea duhovniceasc a raiului
7. N ichifor din singurtate
- Cuvnt p lin de m ult fo lo s despre rugciune,
trezvie i p a za inimii.
M itropolitul T eolipt al Filadelfiei
- C uvnt despre ostenelile vieii clugreti
- C uvnt despre lucrarea cea ascuns ntru
H ristos

121
Sfntul G rigorie Sinaitul
- C apete fo a r te fo lo sito a re n A crostih i alte
scrieri
Sfntul G rigorie Palam a
- C uvinte p en tru cei ce se linitesc cu evlavie i
alte scrieri n aprarea isihasm ului
- Tom ul aghioritic
- 150 de capete despre cunotina natural, de
spre cunoaterea lui D umnezeu, despre viaa
m oral i despre f p tu ire
8 . C alist i Ignatie X anthopol
- M etoda sau Cele 100 de capete
C alist Patriarhul
- C apete despre rugciune
- C apete care au lipsit 214
C alist A ngelicude
- M eteugul linitirii
- D espre rugciune i luare-am inte
C alist C atafygiotul
- D espre unirea dum nezeiasc i viaa contem
p la tiv
Sfntul Sim eon Noul Teolog
- M etoda sfintei rugciuni i ateniuni
Teofan
- D in Viaa Cuviosului P rintelui nostru Maxim
C avsocalivitul
N icodim A ghioritul
- D in Viaa Sfntului G rigorie a l Salonicului
9. Sfntul Ioan Scrarul
- Scara dum nezeiescului urcu
A va D orotei
- F elurite nvturi lsate ucenicilor si

214 Sunt capete despre rugciune care lipsesc n ediia I a Filoc


liei de la Veneia.

122
10. Sfntul Isaac irul
- C uvinte despre sfintele nevoine
11. Sfinii V arsanufie i Ioan
- Scrisori duhovniceti
12. C uviosul Isaia Pustnicul
- D ouzeci i nou de cuvinte

5 .3.3. P S B : P rin i i S c r iito r i B is e r ic e ti

Colecia PSB a fost iniiat de ctre Prea Fericitul Printe


Patriarh Iustin n anul 1979 i apare n prezent cu bine
cuvntarea Prea Fericitului Printe Patriarh Teoctist. Este
cea mai cuprinztoare i mai am pl colecie de texte ale p
rinilor i scriitorilor bisericeti aprut n limba romn.
Pn n prezent au aprut 36 de volum e5_altele ateptnd s
fie publicate. Trebuie rem arcat c PSB nu ofer ediii critice
ale textelor editate, ci doar traduceri n limba rom n din
Prinii i scriitorii bisericeti antici i medievali. Toate vo
lumele aprute sunt precedate de ample prefee i introdu
ceri cu privire la fiecare din operele traduse. Pe lng aceas
ta, toate volum ele cuprind note lmuritoare i explicative ale
traductorilor, textele fiind m inate de indexuri scripturistice,
reale i onomasti-ce. Att studiile introductive, ct i notele
explicative nu sunt omogene ca valoare, rezumndu-se une
ori a simpla prezentare descriptiv a capitolelor respectivei
lucrri, fr s redea problemele controversate legate de
textele respective. De aceea, este necesar consultarea unei
ediii critice, n care stadiul cercetrilor s fie adus la zi, iar
problemele reale legate de textele traduse s fie evideniate
sau m car amintite. Colecia poate fi folosit de ctre stu-
denti pentru lucrrile tiinifice, dar este necesar adesea
consultarea^textuui original dintr-o ediie critic, spre a evi
ta interpretrile greite.

123
Exem plu: N ecesitatea consultrii unei ediii critice lund
ca exem plu analiza capitolelor 9-10 din Didahia celor doi
sprezece apostoli .
n introducerea care precede traducerea n romnete a
Didahiei, editat n primul volum al coleciei P$B, pr. dr.
Dumitru Fecioru afirm cu privire la capitolele 9-10 din D i
dahie, care conin trei rugciuni euharistice, urmtoarele:
Euharistia este precedat de dou rugciuni de invocare:
una pentru potir, alta a frngerea pinii; dup mprtire
urmeaz rugciunea de mulumire215.
ntr-o fraz este rezolvat o problem care a dat de furc
multor cercettori cunoscui n domeniu. Hans Lietzmann,
Jean-Paul Audet, Arthur Voobus, Johannes Betz, Ivan Karabi-
nov, Karl C'nristian Felmy210 i nu n cele din urm pr. prof.
Petre Vintilescu sunt doar civa dintre cercettorii care au dez
voltat o serie de teorii cu privire la caracterul textelor amintite,
propunnd diverse variante, ntre care se remarc cea a ultimilor
trei, care vd n capitolul 9 rnduiaa unei agape, iar n capitolul
10 rnduiaa euharistiei propriu-zise.
intr-o introducere tiinific trebuia cel puin remarcat
problematica deschis a acestui text. Mai mult, fraza care in
troduce capitolul al 10-lea este tradus astfel: Dup ce v-ai
mprtit, mulumii aa: [...]2i7. Traducnd astfel textul

215 Introducere la nvtura celor doisprezece apostoli, n


Scrierile Prinilor A postolici, traducere de pr. dr. Dumitru Fecio
rii, (PSB 1), Editura IBMBOR, Bucureti, 1995, p. 21-22.
216 O prezentare a teoriilor acestor cercettori ofer Karl Christian
FELMY, Vom urchristlichen Herrenmahl zur Gttlichen Liturgie der
Orthodoxen Kirche. Ein historischer Kommentar, (OIKONOMIA 39),
Erlangen, 2000, p. 8-9.
~17 nvtura celor doisprezece apostoli, n op. cit., p. 21-22. Tot
la fel a fost tradus textul i n Scrierile Prinilor Apostolici, vol. I,
traducere de pr. I. Mihlcescu, ec. Mt. Pslaru i ec. G. N. Niu, Chi-
inu, 1927.

124
grecesc era clar trasat interpretarea dorit n sensul ceior
enunate n introducere218. .
Este necesar o privire atent asupra textului original
grecesc, care arat astfel: M etoc 8e xo f.^TcXr,oGrivai,
o d t c o c ;e\)%apiarraaTe2i9. Traducerea lui corect este:
Dup ce v-ai sturat, mulumii aa: Recurgnd la textul
original, am reuit deci s eliminm ncercarea netiinific a
traductorului de a da textului sensul dorit de el220. Vorbind
de saturare n sensul real i propriu, este foarte greu s de
monstrm c rugciunile din capitolul 9 se refer la euharis
tie, i nu la agap.
Astfel, numai ediia critic ne atenioneaz asupra proble
melor legate de interpretarea textelor editate, punndu-ne la
dispoziie variantele cele mai apropiate de original.___________

Dat fiind importana acestei colecii, care este folosit


foarte frecvent de studenii teologi pentru elaborarea lucr
rilor tiinifice, vom meniona n continuare, pentru o orien
tare rapid, cuprinsul volum elor publicate pn n prezent:
1. Scrierile Prinilor A postolici
- nvtur a celor doisprezece A postoli
- Sfntul C lem ent R om anul, E pistola ctre
C orinteni

218 O astfel de variant a textului ntlnim n prelucrarea D idahiei


din secolul al IV-lea n Constituiile A postolice VII, 26. Dar acesta
este un text prelucrat de un redactor ulterior.
219 Citat dup 'Zwlf-Apotei - Leii re/A postolisch e berlieferung,
bers, und eingeleitet von Georg Scbgen, (FC 1), Herder, Freiburg,
Basel, Wien, Barcelona, Rom, N ew York, 1991, p. 122, care reproduce
textul lui W. Rordorf / A. Tuilier din SC 248.
220 Acest lucru se ntmpl n ciuda faptului c pr. prof. Petre Vinti-
lescu remarcase eroarea i propusese ca traducere corect a textuiui
varianta propus de noi mai sus. Cf. Pr. Petre VINTILESCU, Istoria
Liturghiei n prim ele trei veacuri cretine, Editura Nemira, Bucureti,
2001, p. 50. (Lucrarea citat de noi este reeditarea celei iniiale aprute
n anul 1930 n Bucureti sub titlul: ncercri de istoria Liturghiei).

125
- Sfntul C lem ent R om anul, Omilie, num it a
doua E pistol ctre C orinteni
- B am aba, E pistola
- Sfntul Ignatie Teoforul, E pistole
- Sfntul Policarp al Sm irnei, E pistola ctre
F ilipeni
- H erm a, P storul
- E pistola ctre D iognet
2. A pologei de lim b greac
- Sfntul Iustin M artirul i Filosoful
- A pologiile
- D ialogul cu iudeul Tryfon
- Teofil al A ntiohiei, Trei cri ctre A utolic
- A ten agora A tenianul
- Solie n fa v o a re a cretinilor
- D espre nvierea m orilor
3. A pologei de lim b latin
- T ertulian
- A pologeticul
- D espre m rturia sufletului
- D espre prescripia ereticilor
- D espre rbdare
- D espre p ocin
- D espre rugciune
- D espre suflet
- M inucius Felix
- Dialogxd O ctavius
- Sfntul C iprian al Cartaginei
- C tre D onatus
- D espre unitatea B isericii ecum enice
. - D espre rugciunea dom neasc
- D espre gelozie i invidie

126
4. C lem ent A lexandrinul
- Care bogat se va m ntui?
- C uvnt de ndem n ctre elini
- P edagogul
5. C lem ent A lexandrinul
- Strom atele
6 . O rigen
- L ucrri exegetice la Vechiul Testam ent
7. O rigen
- E xegeze la N o u l Testam ent
- D espre rugciune
- Filocalia
8 . O rigen
- D espre P rincipii
- C onvorbirile cu H eraclide
- E xortaie la m artiriu
9. O rigen
- Contra lui C elsus
10. Sfntul G rigorie T aum aturgul
- D iscursul adresat lu i Origen
- E xpunere de credin
M etodiu de O lim p
- B anchetul sau despre castitate
- A glaofon sau despre nviere
- D espre liberul arbitru
- D espre viaa i p u rta rea raional
11. A ctele m artirice
- Martiriul Sfntului Policarp, episcopul Smirnei
-M artiriul Sfinilor m ucenici Iustin, Hariton,
Harit, Evelpsit, H ierax, Peon i Liberian
- M artirii din Lyon
- M artiriul S finilor scilitani

121
- M artiriul Sfntului A pollonius
- M artiriul Sfintelor P erpetua i F elicitas
- M artiriul Sfntului Pioniu
- M a rtiriu l Sfinilor Carp, P apii i Agatonica
- A ctele proconsulare ale Sfntului Ciprian al
C artaginei
- M artiriul Sfntului M onanus, presviterul din
Singidunum
- M artiriul Sfintelor Agapi, Irina, H iona
- M artiriu l Sfntului Irineu de Sirm ium
- A ctele Sfntului E uplus
- M artiriul Sfntului D asius
- M artiriu l Sfntului A lexandru Rom anul
- Testam entul Sfinilor i slviilor patruzeci de
m artiri ai lui H ristos, care s-au svrit n
Sevastia
- M artiriu l Sfntului Em ilian din D urostor
- M artiriul Sfntului Sava G otul
12. Sfntul V asile cel M are
- D espre Sfntul D uh
- C oresponden
13. E usebiu de C ezareea
- Istoria bisericeasc
- M artirii din Palestina
14. E usebiu de C ezareea
- Viaa lu i C onstantin cel M are
15. Sfntul A tanasie cel M are
- C uvnt m potriva elinilor
- C uvnt despre ntruparea C uvntului
- Trei cuvinte m potriva arienilor
16. Sfntul A tanasie cel M are
- E pistole

128
- Viaa cuviosului P rintelui nostru A ntonie
17. Sfntul V asile cel M are
- O m ilii la H exaem eron
- O m ilii l P salm i
- O m ilii i C uvntri
18. Sfntul V asile cel M are
- A sceticele
- R egulile m orale
- R egulile m ari
- C apitolele R egulilor m ici
- C onstituiile ascetice
21. Sfntul Ioan G ur de A ur
- O m ilii la Facere (I)
22. Sfanul Ioan G ur de A ur
- O m ilii la Facere (II)
23. Sfanul Ioan G ur de A ur
- O m ilii la M atei
29. Sfntul Gri goii e de N yssa
- D espre viaa lui M oise
- Tlcuire la C ntarea C ntrilor
- D espre Fericiri
- D espre Rugciunea D om neasc
- D espre rnduiala cea dup D um nezeu (a vie
ii) i despre nevoina cea adevrat
30. Sfntul G rigorie de N yssa
- D espre fa cerea om ului
~ C uvnt apologetic la H exaim eron
- D espre P itonis
- L a titlu rile P sa lm ilo r
- O m ilii la E cclesiast
-M a re le cuvnt catehetic sau despre nv
m ntul religios

129
- D ialogul despre s e t i nviere
- D espre p ru n cii m ori prem atur
- E pistola despre Sfnta Treime
- D espre nelesul num elui de cretin
- D espre iubirea fa de sraci i despre face
rea de bine
- D espre desvrire
34. Sfntul M acarie Egipteanul
- O m ilii duhovniceti
38. Sfntul C hirii al A lexandriei
- nchinarea i slujirea n duh i adevr
39. Sfntul C hirii al A lexandriei
- G lafire
40. Sfntul C hirii al A lexandriei
- D espre Sfnta Treim e
41. Sfntul C hirii al A lexandriei
- C om entariu la E vanghelia Sfntului Ioan
44. T eodoret al Cirului
- Istoria bisericeasc
53. Sfntul A m brozie
- D espre Sfintele Taine
- Scrisori
- Im nuri
57. Sfntul Ioan Casian
- A ezm intele m nstireti
- C onvorbiri duhovniceti
64. Fericitul A ugustin
- M rturisiri
72. B oethius i Salvianus
- B oethius
- A rticole Teologice
- M ngierile filo so fici

130
- Salvianus
- D espre guvernarea lu i D um nezeu
75. C asiodor
- Istoria bisericeasc tripartit
80. Sfntul M axim M rturisitorul
- A m bigua
81. Sfntul M axim M rturisitorul
-E pistolele despre cele dou fi r i n H ristos i
despre viaa duhovniceasc
- Scrieri despre cele dou voine n H ristos

5.4. C ita rea izvo a relo r

n com paraie cu literatura secundar, care cunoate


un singur m od de citare, n cazul izv o arelo r se n treb u in
eaz
dou m oduri de... indicare
"a locului
.. _ de unde a fost
luat textui, definite n lim baj de specialitate citare inter-
na i citare externa~2 .
~} \ """*

C itarea intern se bazeaz pe faptul c scrierile au to


rilor cretini antici i m edievali au fost m prite n cri,
formate la rndul lor din capitole m prite n paragrafe,
asem ntor crilor din Sfnta Scriptur. D eoarece cri
le, capitolele i paragrafele tex telo r au fost pstrate, n
general, n m od u nitar n ediiile critice i n traduceri
(cu unele excepii), se poate cita folosind aceast m pr
ire. A ceast citare este num it citare intern,
i

D at fiind faptul c paragrafele sunt adesea cuprinz


toare i cutarea locului citat po ate necesita m ult tim p,
iar n afar de aceasta unele texte au diferite m priri,

221 Cf. Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengeschicht


p. 53.

131
este necesar s indicm pagina, rndul i editorul ediiei
critice din care s-a citat. E ste vorba de aa-num ita citare
extern.
D in considerente de spaiu este recom andabil s se
foloseasc n cadrul citrii prescurtrile internaionale
aflate n uz, acestea putnd f gsite n dicionarele de
specialitate222.
se.;- P rincipiul citrii este urm torul: Izvoarele trebuie
citate att de sim plu, ct este posibil, att de cornplgt, ct
este necesar i att de unitar, ct este uzual, pentru a
uu ra citito rilo r i citito arelo r verificarea Conform
acestui principiu, citarea unui text din Istoria bisericeas
c a lui E usebiu de C ezareea trebuie s arate astfel:

E u s., h .e., I I , 1, 1 (G C S E u s. II , 1, 102, 5-19,


S c h w a rtz )224

= E usebiu de C ezareea, Istoria bisericeasc, cartea a


11-a, capitolul I, paragraful I (E diia critic din colecia
D ie griechischen christlichen Schriftsteller der ersten
Jahrhunderte, operele lui Eusebiu, volum ul al II-lea, par
tea I, pagina 102 , rndurile 5-19, editor al textului Eduard
Schw artz).

222 Pentru autorii cretini de Limb greac, G. W. H. LAMPE, A Pa


tristic G reek l^exikon, Oxford,1961, (9872), p. IX-XLIII. Pentru auto
rii cretini de limb latin Thsaurus Lm guae Latinae, Leipzig, 1990,
p. 1-228. A. BLAISE, D ictionnaire Latin-F ranais d es Auteurs Chr
tiens (Revu spcialement pour le vocabulaire thoogique par H.
Chirat), Turnhout,1954, p. 9-31.
223 Chrisfoph M AR KS CHI E S , A rbeitsbuch Kirchengeschichte,
p. 53.
224 Prescurtrile folosite au fost luate dup G. W. H. LAMPE, op.
cit., p. XXVI.

132
Dei citat n raod prescurtat n notele de ia subsolul
paginii, izvorul trebuie indicat n lista bibliografic cu titlul
complet. In cazul n care redactm un studiu care nu cuprin
de la final o list bibliografic, nc de la prim a citare a unui
zvor, trebuie indicat ediia critic sau traducerea ntrebuin
at, cu toate elementele necesare, urm nd ca ncepnd cu a
doua citare izvorul s ne redat prescurtat.

Exem plu:
1. Dac folosim o ediie critic:
Eusebius, Die K i rchengesch iche, E ditor E duard
Schwartz, W erke II, 1, (G CS), L eipzig, 1903, p. 102.
2. D ac folosim traducerea rom neasca:
Eusebiu de C ezareea, Istoria bisericeasc, traducere,
studiu, note i com entarii de pr. prof. T. Bodogae, (PSB,
14), E ditura IBM BO R, B ucureti, 1978, p. 64.
D up prim a citare com plet, a doua not cu lucrarea
respectiv poate s cuprind num ai citarea intern a textu
lui, deoarece ediia critic folosit sau traducerea ntre-
buinat sunt cunoscute din prim a not .
Exem plu:
Eus., h.e., II, 1, 1.
D at fiind faptul c unele paragrafe sunt lungi, cititorul
fiind nevoit s parcurg cteva pagini de text latin sau
grec pentru a gsi locul indicat, trebuie indicat i citarea
extern.
Exem plu:
Eus,, h.e., II, 1, 1 (GCS Eus. II,i, 102, 5-19, Schw artz)
sau
Eus., h.e., II, 1, 1 (PSB, 14, p. 64).
*

223 Eventual autorul poate face dup prima citare remarca: se v


cita in continuare dup ediia indicat.

133
C A P IT O L U L VI

Literatura secundar
6. L ite r a tu r a se c u n d a r

Punctul central al oricrei lucrri tiinifice n teologie


trebuie s l constituie studiul i analiza izvoarelor. Lite
ratura secundar poate ajuta la interpretarea textelor (iz
voare) i prezint discuia tiinific cu privire la textul de
analizat. L ectura literaturii secundare se face dup citirea
izvoarelor, revenindu-se la acestea dup cunoate-rea po
ziiilor i a interpretrilor fcute de ali cercettori. Prin
aceasta se evit preluarea nereflectat a prerilor i a ju
decilor exprim ate n literatura secundar. A cestea nu
trebuie nsuite niciodat fr exam inarea personal prea
labil a respectivului izvor, deoarece pot fi preri sau in
terpretri nefondate. C itirea m ai nti a literaturii secun
dare poart n sine pericolul ca studentul s lectureze iz
vorul prim ar prin grila de lectur propus sau im pus de
ctre alt cercettor i astfel duce la periclitarea propriei
nelegeri a subiectului226. Printr-un astfel de dem ers, se
aplic practic n m etoda de lucru a teologului att de n
trebuinat expresie A d fo n tesl
L iteratura secundar nu trebuie folosit niciodat ne
critic, prelund far discernm nt orice prere enunat.
Nu tot ceea ce este tiprit este corect.

Exem plu: R eform atorul David C hytraeus i O rientul.


David Chytraeus (1530-1600) este considerat a fi redes-
coperitorul Bisericilor Ortodoxe n lumea protestant s,er-

226 Oirlstoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch Kirchengesckichte


p. 139.

137
man, datorit unei lucrri despre situaia Bisericilor Rs
ritului, publicat ntia oar la Rostock, n 1569227. Dei a
redactat o lucrare despre situaia Bisericilor din Orient, re
formatorul nu a trecut niciodat n cltoriile sale de grania
ungar a Imperiului turc. Despre acest lucru dau mrturie
mai multe izvoare: nsi lucrarea sa, din care se poate ve
dea c a ncheiat cltoria, de teama turcilor, la grania Im
periului Turc228; scrisoarea trimis n anul 1580 de un pri
eten de-al su din Constantinopol, W enceslaw Budowetz,
din care reiese c Chytraeus nu vzuse Orientul cu propriii
ochi229.
Fr a remarca datele existente n aceste izvoare, Nico-
lae lorga a afirmat c David Chytraeus a fost un voiajor
erudit, care a ajuns pn n Egipt230, iar pr. prof. Mian e-
san a relatat, ntr-un studiu referitor la relaiile Reformei cu
Ortodoxia, c acesta cutreiera Orientul231. Un cercettor un
gur, Holl Bela, afirma n 1981, n mod asemntor, c teo
logul din Rostock a cltorit prin Ungaria i Turcia, ajun
gnd pn la Alexandria232. Fr o bun cunoatere a izvoa
relor, pot f! preluate multe informaii eronate din literatura
secundar.

D ialogul cu literatura secundar trebuie purtat n apa


ratul critic al lucrrii, n notele din subsolul paginii (n
afara cazului n care scriei chiar o istorie a cercetrii unei
teme). C ritica trebuie s fe scurt i obiectiv. Citatele

227 Cf. pr. dr. Daniel BENGA, op. cit., p. 250 .u.
228 Cf. David CHYTRAEUS, O ratio d e Sttu E cclesiarum Hoc
Tem pore in Graecici, A sia, B oem ia etc., Frankfurt, 1583, p. 30-31.
229 Cf. ibidem , p. 44-45.
230 Vezi N icolae IORGA, Byzance a p rs Byzance. Continuation
d e l'histoire d e la vie b y za n tin e , Bucarest. 1935, p. 57.
231 Vezi pr. prof. dr. Milan ESAN, O rtodoxia n f a a Reform aiei
i a Uniaiei, n Mitropolia Ardealului, VII (1962), nr. 3-6, p. 266.
232 Holl BLA, A datok D a vid Chytraeus m agyarorszgi vonatkoz-
sairl, (Date despre legturile lui David Chytraeus cu Ungaria), n
Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tomus XVIII (1981), p. 57.

138
in lucrarea supus discuiei trebuie indicate cu pagina
precis, uneori chiar cu rndul vizat. Foarte rar este reco
mandat s se citeze m ai m ult dect o propoziie din litera
tura secundar, p ru d iia sau superficialitatea unei lucrri
pot fi observate foarte uor pe baza notelor din aparatul
critic de la subsolul paginii 23 .

6.1. C um i u n d e g sim litera tu ra se cu n d a r ?


v.

A tunci cnd pornim la ajege-^a uniii subiect, se reco


mand pentru nceput realizarea unei pnvxriTe ansam blu
asupra subiectului ales pentru cercetare cu ajutorul unui
lexicon sau al unei encijclopedii 234 ori cu ajutorul unei
prezentri generale (Patrologie, M anual de istorie, Istorie
a D ogm elor'sau alte m anuale teologice). n acestea sunt
indicate izvoarele i literatura secundar m ai im portant
pn la data apariiei lor2j5. N oile m anuale i introduceri
n diferitele discipline teologice au fost n m are parte
actualizate n ceea ce privete bibliografia# D escoperirea

233 Prezentarea unei scheme de apreciere a unei lucrri pe baza


notelor de la subsol ofer Michel Beaud, L'art de la thse. C om m ent
prp a rer e t r d ig e r une thse d e doctorat, un m m oire d e D.E.A. ou
de m atrise au tout au tre tra v a il u n iversitaire, Editions la D cou
verte, Paris, 1993, p. 94-96.
234 Din nefericire, nu exist n imba romn nici o enciclopedie
teologic. Drept urmare, studenii trebuie s apeleze la lexicoanele i
enciclopediile n limbi strine, aflate n bibliotecile noastre. Prof.
Teodor M. Popescu ofer n studiul su asupra metodei de lucru n
teologie lista dicionarelor i enciclopediilor aflate n biblioteca Fa
cultii de Teologie Ortodox din Bucureti n anul 1956. Vezi prof.
Teodor M. POPESCU, op. cit., Ip. 509-510.
235 Pentru literatura 1BU n limba romn, a se consulta bibliografia
propus la sfritul fiecrui capitol de ctre Pr. Eugen DRGOI,
Istoria B isericeasc U niversal , Editura Histrica, Bucureti, 2001.

139
celei m ai recente lucrri cu privire la tem a propus uu
reaz foarte m ult rnunca de cutare, deoarece aceasta pre
zint de regul literatura existent pn la apariia ei.
n universitile apusene gsirea literaturii secundare
este foarte m ult uurat de program ele computerizate de
cutare i com andare on-line prin indicarea conceptului
persoanei sau subiectului care intereseaz n cercetare
D eoarece la noi n ar i n special n bibliotecile Facul
tilor de T eologie nu s-au introdus, cu unele excepii
program ele de fiare i cutare com puterizat, cutarea li
teraturii secundare necesit foarte m ult tim p i efort, ce
rnd deplasarea pe la mai m ulte biblioteci. Peste aceasta,
trebuie rem arcat c foarte m ulte lucrri din literatura se
cundar nu se afl n bibliotecile din ara noastr, ceea ce
duce de m ulte ori la studii anacronice i la situarea teolo
giei rom neti n afara cercetrii tiinifice internaionale.
D ac teologii greci i cei rui au reuit s realizeze
cte o enciclopedie teologic n m ai m ulte volum e, teolo
gia rom neasc se afl pn astzi n faa acestui dezide
rat. Singurele opere introductive n diverse probleme teo
logice sunt o serie de dicionare concepute de unii teologi
ortodoci rom ni ca instrum ente prim e de lucru, care, pe
lng literatura oferit de m anuale, cuprind noi recoman
dri bibliografice:

1. Pr. prof. dr. M ircea P C U R A R IU , D icionarul teo


logilor rom ni, E ditura U nivers E nciclopedic, Bucureti,
1996 (ediia a Il-a, revzut i adugit, 2002).
Acest dicionar, la care pr. prof. dr. Mircea Pcurariu a muncit
mai mult de 10 ani, este un prim instrument de cutare a bibliografiei
marilor teologi romni, dar acest lucru este posibil numai dac sunt
cunoscui teologii care au scris sau ar fi putut scrie pe o tem oare
care. Inexistena unui indice tematic ngreuneaz foarte mult cutarea
bibliografic.

140
2. Pr. prof. cir. ion B RIA , D icionar de Teologie O rto
dox A -Z , ediia a II~a, revizuit i com pletat, E ditura
IBMBOR, Bucureti, I9 9 4 236.
Dicionarul i propune, n viziunea autorului, s ofere sub forma
noiunilor i a conceptelor pori de intrare spre dogmatica, cultul i
spiritualitatea ortodox. n acelai timp este oferit bibliografie att
n ceea ce privete izvoarele, ct i n ceea ce privete literatura
secundar ia fiecare articol tratat n parte.

3. Pr. dr. Ioan M JRCEA, D icionar a l N oului Testament


A-Z, ediia a doua, Editura IBM BOR, Bucureti, 1995237.
Dicionarul prezint o introducere n principalele concepte ale
Noului Testament, autorul oferind, n acelai timp, i informaii bo
gate despre orae, persoane i expresii fundamentale nou-testamenta-
re. Dicionarul nu conine bibliografie, cu excepia ctorva lucrri de
specialitate prezentate n introducere.

Pentru cutarea studiilor publicate n revistele teologi


ce centrale se poate apela la unele ghiduri bibliografice
tematice. A cestea nu acoper ns, dect anum ite reviste
i perioade lim itate de tim p.

1. Pr. A lexandru-A rm and M U N T E A N U , Indice alfa


betic la G hid bibliografic, p e tem e i problem e, din p u
blicaiile revistelor bisericeti p a tria rh a le", E ditura
IBM BOR, B ucureti, 1976.

236 Dup ce prima ediie, din anul 1981, s-a epuizat, dicionarul a
fost tiprit a doua oar n Olanda, n 1986.
237 Pe lng acest dicionar al unui autor ortodox, n ultimii ani au
aprut n ara noastr o serie de dicionare biblice editate de neopro-
testani sau de catolici. De partea catolic este de remarcat lucrarea:
Vocabular de Teologie Biblic, publicat sub conducerea lui Xavier
Lon-Dufour i alii, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bu
cureti, Bucureti, 2001. Alt instrument introductiv: D icionar enci
clopedic a l Bibliei, transpunere romneasc de Dan Sluanschi, Edi
tura Humanitas, Bucureti, 1999.

141
2. Protos. drd. V artolom eu A N D RO N I, Lucrri i s
dii de teologie dogm atic i sim bolic publicate n rvis-
tele teologice centrale ale B isericii O rtodoxe Romne
ntre anii 1949-1988, n M itropolia O lteniei, XLII
(1990), nr. 4-6, p. 85-99.
3 *** G hid bibliografic al revistei Teologie i Via
, n T eologie i V ia, X I [LXXVII] (2001), nr. 1-7
p. 302-416.
4. Pr. A lexandru STN CIULESCU-B RD A, Biblio
grafia revistei Biserica Ortodox R o m n (1874-1994),
voi. 1-3, Editura C uget R om nesc, Brda, 2000, 2001
2002.
5. Jean N ED E L E A , L aureniu M ITITELU , Ionu
PITE, Studii i articole de teologie sistem atic, ordona
te tematic, p ublicate n revista Studii Teologice, ntre
anii 1929-2001, n curs de apariie n Studii Teologice.
6 . Pr. V iorel SA V A , O stenitori i rodiri n ogorul
Teologiei P ractice (ghid bibliografic), E ditura Erota, Iai,
2003.
Pentru a ajunge la stadiul actual al cercetrilor pe plan
internaional, trebuie cercetate mai departe bibliografii,
reviste de specialitate sau bnci de date:

Zeitschrifteninhaltdienst Theologle, Tbingen


B ibliographia P atristica, B erlin/N ew York
R evue d 'h istoire ecclsiastique, L ouvain
T heoogische L iteraturzeitung, L eipzig

6.2. C um citim litera tu ra secu n d a r ?

Dup realizarea unei priviri de ansam blu cu ajutorul


lexicoanelor i al m anualelor i dup lectura izvoarelor,
studentul va realiza c nu poate interpreta i analiza n mod
definitiv subiectul abordat i va face apel la literatura e-

142
cundar. Prin lectura acesteia are acces la m unca desfu
rat de alii naintea lui. D ac a citit i a analizat singur
izvoarele, atunci poate lectura n m od critic prerile i in
terpretrile oferite de ali autori cu privire la tem a sa. Lec
tura trebuie s nceap de la operele cele m ai im portante i
mai recente i s m earg pn la cele m ai vechi i m ai p u
in im portante238. Lucrrile noi precizeaz care este stadiul
cercetrilor pn n m om entul apariiei lor, prezentnd
contribuiile aduse de cercettorii m ai vechi. E xist ns
multe situatii n care lucrri vechi nu au fost depite pn
n prezent .
D ac n cazul izvoarelor este necesar o lectur repeta-
t, n cazul literaturii secundare este de regu l suficient o
singur lectur facuta cu atenie, exceptnd lucrrile sau
argum entrile greoaie, asupra crora trebuie s se revin.
Foarte adesea problem atica privitoare la un anum it su
biect se repet la m ai m uli autori. n aceste cazuri se re
comand aa-zisa lectur n diagonal, struindu-se nu
mai asupra paragraeTor ce p ar s spun ceva nou.
n cele ce* urm eaz vom prezenta cteva ntrebri fun-
dam entale care trebuie avute n vedere la parcurgerea lite
raturii secundare240:
C um este textul construit? *
C e izvoare folosete autorul, ce izvoare nu?

238 Cu privire la ordinea lecturii, vezi pentru mai multe amnunte


tefan LUPU, op. cit., p. 32.
239 Aa este cazul, de exemplu, lucrrii monumentale de aproape
1000 de pagini a lui A dolf von Harnack, M ission und A u sbreitung
des C hristentum s in den ersten d re i Jahrhunderten, aprut la nce
putul secolului al XX-lea, care trebuie consultat pentru orice lucrare
cu privire la rspndirea cretinismului n primele trei secole.
240 Cu privire la tipurile diferite de lectur i la etapele diferite ale
unei lecturi formative de aprofundare, numit i lectur de studiu,
vezi tefan LUPU, op. cit., p. 10-12.

143
Ce urm rete autorul? Ce teze propune?
C um argum enteaz autorul?
C are sunt punctele tari ale lucrrii sale?
Ce obiecii p ot fi aduse argum entrii sale?
C are sunt aspectele neglijate?
Ce mai are autorul de clarificat?
Ce scoate prea m ult n eviden?
C e poate fi acceptat din opiniile autorului241?
A stfel, studentul se afl ntr-un dialog continuu cu tex
tul de lecturat, ntreab, dar este i ntrebat de text cu pri
vire la ceea ce tie, critic, fiind n aceiai tim p provocat
de noile lucruri descoperite n tim pul lecturii. E ste vorba
aadar de o lectur dialogal242, care l face pe student
s fie activ n tim pul lecturii i s dialogheze cu textele.
O astfel de lectur cere, bineneles, efort i concentra
re i nu este o sim pl acum ulare de inform aii. A citi n
seam n a analiza, a gsi rspunsuri la ntrebrile formu
late, a reaciona n m od critic la afirm aiile autorului243.
E xersnd acest tip de lectur, aceasta va deveni parte fun
dam ental a activitii noastre de cercetare, transform n-
du-se dintr-o sim pl teorie ntr-un m od de a gndi i de a
m unci. L ectura trebuie s com porte dou aspecte: s fie
critic i autocritic. T rebuie s fim critici cu privire Ia
ceea ce citim i autocritici fa de ceea ce tim deja de
spre subiectul nostru, fa de prejudecile noastre n pri
vina acestuia.
Se recom and, de asem enea, realizarea unui rezum at al
studiului citit pe ultim a pagin fotocopiat sau pe o pagi
n separat, n cazul unor capitole ale unei cri. Pe lng

24! Un alt set de ntrebri, ce pot fi puse unui text prezint tefan
LUPU n op. cit., p. 11.
Sintagma i aparine Iui tefan LUPU, op. cit., p. 34.
243 Ibidem, p. 12.

144
aceasta, este foarte im portant dezvoltarea unui sistem de
subliniere, pentru-a reui s m uncim rapid i eficient.

E X E M PL U D E SU B L IN IE R E ' ~
ROU izvoare i documente folosite de autor *
VERDE - teze fundamentale /
GALBEN - afirmaiile nefondate__________ __________

Fiele de coninut, pe care p ot ii notate idei fundam en


tale, sunt foarte utile tocm ai datorit m obilitii i posibi
litii acestora de a fi reclasificate. Pe lng fie trebuie
dezvoltat un sistem coerent de ordonare a studiilor foto-
copiate n bibliorafturi tem atice, care s perm it i mai
trziu accesul ia acestea.
N B ! N u fo to c o p ia i nim ic j r i s trecei, p e p rim a p a
gin, sursa de unde ai copiat m aterialul. E ste recom an
dat s se noteze i cota de bibliotec a lucrrii. O eventu
al revenire asupra m aterialului va fi. n acest f e l m ult
uurat

FIA DE C O N IN U T
TITLUL (s fie foarte scurt i s corespund cu exacti
tate coninutului)
TEXTUL (trebuie s conin o singur idee, dar luat n
context, pentru a evita o interpretare greit)
CITAREA (s indice cu exactitate proveniena textului
transcris)244 _____ _____________ __

344 Detalii foarte utile cu privire la realizarea acestor fie, pe care


nu le mai repetm aici, ofer tefan LUPU, op. cit., p. 40-42.

145
6.3. C ita re a lite r a tu r ii s e c u n d a r e

Spre deosebire de izvoare, n cazul crora se disting


dou tipuri de citare245, pentru literatura secundar se n
trebuineaz num ai citarea extern.
Citarea literaturii secundare n notele de Ia subsolul pa
ginii cunoate n m om entul de faa o m ultitudine de opiuni
posibile, care difer de Ia o ar la alta. n rile occidentale
se caut o sim plificare extrem a m odului de citare, ajurP
gndu-se n cazul unei referine bibliografice numai la
amintirea num elui autorului, a anului de apariie al lucrrii
i a num rului paginii (de exemplu: BETZ, 2001, 3)246.
C eea ce este im portant este folosirea unui sistem unitar
de citare, care s perm it o reperare uoar a lucrrilor
utilizate i s nu ngreuneze foarte m ult textul notelor. n
cele ce urm eaz propunem un sistem de citare clasic,
folosit, n ultim ii ani, n m ajoritatea lucrrilor tiinifice
din cadrul teologiei:

Schem a d e citare a m onografiilor;


A U T O R U L (cu prenum e), TITLU L (i subtitlul unde
este cazul, cu un punct ntre ele), N U M R U L VOLU-

245 Cf. cap. 5.4.


246 Acesta este modul de citare al lucrrii sus-amintite, n notele de
la subsolul paginii, ea fiind trecut la bibliografia final cu toate refe
rinele necesare: Hans Dieter BETZ, G ottesbegegnung und M enschwer
dung. Zur religionsgeschichtlichen und theologischen Bedeutung der
M ithrasliturgie (P G M IV. 475-820), Walter de Gruyter, Berlin/New
York, 2001. Un astfel de mod de citare folosete i diac. loan I. ic jr. n
prezentarea: Strategii de promovare a Tradiiei patristice n epoca
modern: cazul Greciei secolului ai XVlII-lea, fcut lucrrii lui P.
Elia CITTERIO, N icodim Aghioritul, Personalitatea opera nv
tura ascetic i m istic, cu traducerea Vieii sa le i a P rologurilor la
scrierile duhovniceti, traducere Maria-Cornelia i diac. oan l. ic jr.,
prezentare diac! Ioan I. Ic jr., Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 5-18.

146
JIULUI (cu subtitlul su ),247 E D IT O R U L sau T R A D U
CTORUL, C O LECIA (cu nr. voi. din colecie n p a
ranteze), ED ITU R A , LO CU L apariiei, A N U L apariiei,
JvJUMRU L paginii precedat de p.

Exem ple:
Nicolae IO R G A ,248 Istoria B isericii rom neti i a vieii
religioase a rom nilor, voi. I-II, ediia a doua, re
vzut i adugit, E ditura M inisterului C ultelor i
Instruciunii Publice, B ucureti, 1928 i 1930.

Keith R A N D ELL, R eform a catolic i C ontrareform a,


trad. R aluca M ihail, (A cces la istorie 26), E ditura
ALL, B ucureti, 2001, p. 28.

Schem a de citare a studiilor din volum e colective


sau om agiale:
A U T O R U L (cu prenum e), TITLU L (i subtitlul stu
diului, unde este cazul, cu un punct ntre ele), n
EDITORUL (cu prenum e i num e urm ate n parantez de
precizarea ed.)24 sau *** (unde nu exist un editor cu
noscut), TITLU L i SU BTITLU L lucrrii colective sau
omagiale, N U M R U L V O LU M U LU I (cu subtitlul su,

247 Dac opera are mai multe volume pot fi ntlnite urmtoarele
situaii: dac toate volumele au acelai titlu i subtitlu, dup numele
autorului i dup titlul operei, se trece numrul volumelor; dac opera
are un titlu i fiecare volum un subtitlu special, atunci dup titlu se
scriu subtitlurile precedate de numrul volumului respectiv. Dac
sunt mai muli ani de apariie, acetia se trec la finalul citrii.
248 Scrierea numelui autorului cu majuscule este opional.
249 n cazul n care pe foaia de titlu a lucrrii se face una din preci
zrile: ediie ngrijit i prezentat de..., volum ngrijit de ... etc.,
atunci editorul ediiei este trecut dup titlul lucrrii colective sau
omagiale.

147
unde este cazul), C O L E C IA (cu nr. voi. n paranteze")
ED ITU R A , L O C U L apariiei, A N U L apariiei, NUM
R U L paginii, precedat de p.

Exem ple:
A lexandru M O R A R U , Cteva aspecte din influenele isi~
hasm ului asupra vieii bisericeti din Transilvania
pn n veacul a l X lX -lea, n Ioan Vasile Leb (ed.)
Teologie i cultur transilvan n contextul spi
ritualitii europene n sec. X VI-XIX , Presa Uni
versitar Clujean, Cluj-Napoca, 2000, p. 37-106.
V era von FA LK E N H A U SEN , E piscopul, n Omul bi
zantin , volum coordonat de G uglielm o Cavallo,
traducere de Ion M ircea, (Plural M , 58), Editura
Polirom , Iai, 2000, p. 208.
R ichard PA N K H U R ST , The C raftsm en 's M onasteries of
Shaw a a n d Their Judaeo-C hristian Customs: A
Rexview o f the Literature, n H orizonte der Chris-
tenheit. Festschrift fur Friedrich H eyer zu seinem
85. G eburtstag, hrsg. von M ichael Kohlbacher
und M arkus Lesinski, (O IK O N O -M IA , Bd. 34),
Erlangen, 1994, p. 49-60.

Schem a d e citare a studiilor din reviste:


A U T O R U L (cu prenum e), TITLU L (i subtitlul stu
diului, unde este cazul, cu un punct ntre ele), n TITLUL
i SU BTITLU L revistei, N U M R U L, A N U L apariiei,
N U M R U L paginii, precedat de p.

Exem ple:
Prof. T eodor M. PO PE SC U , ndrum ri m etodice de lucru
pentru studenii n teologie, n Studii Teologice,
V ffl (1956), nr. 7-8, p. 498-530.

148
Elisabeth B EH R -SIG EL, Les tches de la fo rm a tio n tho-
logique orthodoxe au X X l-e sicle, n C ontacts,
T om e LI (1999), p. 77-88.
Colin D A V EY , The O rthodox a n d the R eform ation
1450-1600, n E astem C hurehes R eview , V o
lum e II (1968-69), p. 8-15 i 138-151.

S chem a de c ita re a a rtic o le lo r d in d ic io n a re ,


lexicoane i enciclopedii:
A U TO RU L (cu prenum e), TITLU L articolului, n
TITLUL i SUBTITLUL dicionarului, lexiconului sau en
ciclopediei, N U M R U L volum ului, A N U L apariiei, N U
MRUL paginii, precedat de p. (n cazul coloanelor col.).

Exem ple:
L. PETIT, Jrm ie IL Tranos, n D ictionnaire de T ho
logie C atholique , V m /1 (1 9 2 4 ), col. 8 8 6 -8 9 4 .
Thomas K A U FM A N N , R eform atoren, n E vangelisches
K irchenlexikon3, 3 (1 9 9 2 ), col. 1 4 9 3 -1 5 0 2 250.
Adolf SPER L, A pologie der C onfessio A ugustana, n
Theologische R ealenzyklopadie, 4 (1 9 7 9 ), p.
6 3 2 -6 3 9 .

Precizri cu privire la m odal de citare al lucrrilor n


cadrul lucrrilor tiinifice:

1. In literatura teologic din ara noastr se adaug n ca


drul citrii i funciile i titlurile pe care persoana citat
le-a avut n m om entul scrierii lucrrii respective251.

250 Numrul trei, care apare dup numele lexiconului, se refer la


ediia a treia.

149
Exem plu:
Pr. prof. dr. loan I. R M U R E A N U , G henadie II Scholq-
rios, p rim u l patriarh ecum enic sub turci, n
O rtodoxia , VIU (1956), nr. 1, p. 72-109.

2. D ac un autor este citat cu dou sau mai m ulte lucrri


succesiv, dup prim a citare nu se m ai indic numele, ci se
folosete id em , urm at de titlul celei de-a doua lucrri.

Exem plu:
N ota 1 = Pr. prof. dr. loan I. R M U R E A N U , Ghenadie II
Scholarios, p rim u l patriarh ecum enic sub turci,
n O rtodoxia, VIII (1956), nr. 1, p. 72.
N ota 2 = Idem , M rturisirea de credin a Patriarhului
ecum enic G henadie Scholarios, n Ortodo
xia , X X X V I (1984), nr. 4, p. 462.

3. D up citarea unei lucrri, dac urm toarea referin


este din aceeai lucrare, se folosete ibidem , urmat de pa
gina respectiv, cuvnt care indic faptul c este vorba de
un citat sau o referin din lucrarea indicat n nota
precedent.

Exem plu:
N ota 1 = Prof. T eodor M. PO PESCU , ndrum ri metodice
de lucru pentru studenii n teologie, n Stu
dii Teologice, VIU (1956), nr. 7-8, p. 498. '

251 Unele reviste i unii teologi au renunat la acest lucru, indicn


doar numele i prenumele autorului, cum este de altfel uzual n rile
occidentale. Revista Teologia a Facultii de Teologie Ortodox
din Arad folosete acest sistem, indicnd ntr-un index final funciile
i titlurile autorilor.

150
N ota 2 Ibidem., p. 500.

N.B.! D ac se trece pe o pagin nou, trebuie citat lu


crarea din nou sub form prescurtat (de ex. op. cit.), abia
apoi ntrebuinndu-se ibidem .

4. C nd ntre dou note privind aceeai lucrare a aceluiai


autor se intercaleaz una sau m ai m ulte note cu referire la
ali autori, cea de-a doua not se introduce indicndu-se
numele autorului, urm at de op. cit. i pagina respectiv.
Exemplu:
Nota 1 = Keith RAN DELL, R eform a catolic i C ontra
reform a, trad. R aluca M ihail, (Acces la istorie
26), Editura ALL, Bucureti, 2001, p. 28.
Nota 2 = C olin D A V EY , The O rthodox a n d the Refor-
m ation 1450-1600, n E astem C hurches
R eview , V olum e II (1968-69), p. 15.
Nota 3 K eith R A N D ELL, op. cit., p. 32.
Nota 4 = C olin D A V EY , op. cit., p. 17.

5. D ac se citeaz un autor cu m ai m ulte lucrri, atunci nu


se m ai poate folosi dup prim a referin com plet num ele
autorului, urm at de op. cit., ci, dup prim a citare a
respectivelor lucrri, trebuie trecut num ele urm at de
prim ele cuvinte din lucrarea Ia care se face referire.
Exemplu:
Nota 1 = Pr. prof. dr. loan I. RM UREAN U, Ghenadie II
Scholarios, prim ul patriarh ecumenic sub
turci, n Ortodoxia, VEI (1956), nr. 1, p. 72.
Nota 2 = Idem , M rturisirea de credin a P atriarhului
ecum enic G henadie Scholarios, n
O rtodoxia , X X X V I (1984), nr. 4, p. 462.
Nota 3 = Steven R U N C IM A N , D as P atriarchat von Kon-
stantinopel vom V orabend der turleischen
E roberung bis zum griechischen Unabhn
gigkeitskrieg,, aus dem Englischen bertra
gen von Peter de M endelssohn, Verlag C.H,
B eck, M nchen, 1970, p. 57.
N ota 4 Pr. prof. dr. loan 1, R M U R E A N , Ghenadie //
Scholarios..., p. 74.

Precizri cu privire ia bibliografia final a unei lucrri


tiinifice:
In aparatul bibliografic de la sfritul unei lucrri tiin
ifice trebuie indicat titlul com plet al oricrui izvor sau al
oricrei lucrri din literatura secundar folosite la redacta
rea lucrrii respective. La bibliografia final literatura tre
buie sortat alfabetic, avndu-se n vedere num ele autori
lor. Cel puin izvoarele i literatura secundar trebuie pre
zentate separat. n cadrul literaturii secundare studiile i
crile pot fi redate, de asem enea, n seciuni separate.
In cazul unei opere colective, dup num ele aceluia sau
acelora care au editat lucrarea se pune n parantez (edi
tor/i). D ac volum ul colectiv nu are nici un editor, atunci
lucrarea va fi citat n ordinea alfabetic a titlului, fiind
trecute trei stelue (***) naintea acesteia.
D ac un autor are m ai m ult de o lucrare, la bibliografia
final vor fi citate lucrrile n ordine cronologic sau alfa
betic. N um ele autorului nu se repet de fiecare dat, ci
se folosete idem.
CAPITOLUL VII

Tipuri de lucrri tiinifice


7. T ipuri de lucrri tiinifice

N orm ele m etodologice necesit, dup cunoaterea i


nsuirea lor teoretic, aplicare practic. N um ai prin m un
c efectiv pe texte, acestea se pot asim ila i devin parte
com ponent a m odului de lucru al cercettorului. R ealiza
rea a diferite tipuri de lucrri tiinifice, de la cele mai
simple pn la cele m ai com plexe, ofer posibilitatea
exersrii cercettorului n m unca tiinific. T rebuie nce
put cu lucrrile mai sim ple, n cadrul crora nceptorul
face prim ii pai, trecndu-se apoi la lucrri m ai com ple
xe. n cele ce urm eaz vom prezenta cteva tipuri de lu
crri tiinifice de care studenii teologi trebuie s fac uz
n tim pul studiului.

7.1. R e fe ra tu l

R eferatul este o dare de seam asupra unei cri sau o


simpl prezentare a acesteia n cadrul unei ore de seminar.
De regul este ntocm it n scris de ctre un student, cu sco
pul de a fi prezentat oral i celorlali, tezele susinute n
cartea sau studiul pe m arginea cruia a fost ntocm it refe
ratul fiind propuse pentru dezbatere. Din partea celui care
ntocm ete referatul se cere o atenie deosebit Ia lectu-
rarea crii sau a unui capitol din ea, deoarece acesta
trebuie s fie capabil s rspund ntrebrilor puse sau s
lm ureasc anumite noiuni neclare ce apar pe parcursul
prezentrii, tocm ai datorit necunoaterii de ctre ceilali
studeni a contextului scrierii respective. n cursul prezen

155
trii, pot fi fcute i unele remarci critice cu privire }a
textul respectiv.
R eferatul constituie prim ul pas n cercetarea tiinific
deoarece presupune un exerciiu de nelegere, sistemati
zare i prezentare a unui m aterial dat. Un referat asupra
unei lucrri trebuie s aib cteva pagini, n funcie de
m rim ea textului care trebuie prezentat, i s nu dureze
m ai m ult de 15-20 de m inute. Este o form foarte uzitat
n toate universitile lum ii, contribuind ia participarea
activ a studenilor n cadrul orei de sem inar. Este bine
venit o schi dactilografiat a referatului, care s poat
fi m prit tuturor participanilor la sem inar. Referentul
trebuie s fac, de asem enea, cteva precizri cu privire la
autorul textului respectiv i la valoarea lucrrii pe care o
prezint.
n cadrul sim pozioanelor i al conferinelor tiinifice
se apeleaz adesea la referatul-im puls, care nu mai este o
sim pl prezentare a unei cri, ci conine i sistematizeaz
teze fundam entale cu privire la o problem atic dat. Refe
rentul trebuie s form uleze ntrebri care necesit noi rs
punsuri. Tezele prezentate sunt apoi reluate i aprofundate
n urm a discuiilor, de regul n grupe de lucra, partici
panii ncercnd s gseasc rspunsuri la ntrebrile puse.

7.2. C o m u n ic a r e a

C om unicarea sau raportul este un fel de cronic ime


diat i personal asupra unui congres, colocviu, consul
taie, srbtoare, pelerinaj etc. n com unicare se face refe
rire am pl la relatrile, referatele i discursurile inute.
D up ce se indic m otivul pentru care m anifestarea res
pectiv a avut loc i sunt prezentai organizatorii, are loc
o descriere detaliat a program ului m anifestrii, indicn-

156
du-se personalitile m arcante care au participat la aceasta
i titlurile referatelor susinute, n cazul colocviilor tiini
fice. Pe lng aceasta se face o prezentare a cadrului ge
neral al conferinei sau al srbtorii, astfel nct cititorul
s poat ptrunde n m od m ijlocit n atm osfera m anifest
rii. A vnd n vedere c o com unicare presupune i o anu
m it evaluare critic a evenim entului i o apreciere att
asupra coninutului referatelor prezentate, ct i asupra
valorii noilor concluzii pentru viitorul teologiei, ea poate
fi ncadrat n categoria lucrrilor tiinifice.

7.3. A r tic o lu l sa u s tu d iu l d e revist

n ceea ce privete teologia rom neasc se poate ob


serva c n perioada com unist, dat fiind posibilitatea re
dus de a edita cri teologice, o m are parte a discuiei
teologice s-a purtat n revistele de specialitate.
R evista este locul unde studenii, doctoranzii sau cerce
ttorii se pot perfeciona n m unca tiinific, publicnd
unele articole i studii252. n secolul trecut au existat o serie
de reviste teologice ale studenilor, n care cei m ai buni
dintre ei publicau studii. O astfel de revist este n prezent
Corpus C h r is tf\ o revist ecum enic studeneasc, ce
apare sem estrial la Sibiu, ncepnd din anul 2001. M ulte
din studiile editate aici nu sunt de neglijat, rem arcndu-se
prin abordarea teologic tiinific a tem elor prezentate253.

252 Diferena dintre un articol i un studiu este aceea c articolul


se ntinde pe 5-7 pagini, n timp ce studiul cuprinde 10-20 pagini.
Aceste delimitri formale pot fi foarte adesea depite. M etodologia
de lucru este asemntoare n cazul ambelor tipuri de lucrare, dei
studiul presupune un aparat critic considerabil mai detaliat.
253 png n prezent au aprut trei numere, al patrulea fiind n pre

gtire. Comitetul de redacie este format din cinci studeni de ia cinci

157
Articolele sunt lucrri tiinifice de o dimensiune mai
redus, aducnd contribuii im portante cu privire la tema
pe care o abordeaz, subliniind aspecte nerem arcate de alti
cercettori, propunnd noi soluii, prezentnd noi puncte
de vedere sau lund atitudine critic fa de o prere enun
at de un alt cercettor. Fiind o lucrare tiinific, trebuie
s cuprind o introducere, o prezentare detaliat a proble
mei abordate, m prit n subcapitole, i concluziile de ri
goare. Caracterul tiinific al articolului iese n eviden din
aparatul critic i din m prirea logic pe subcapitole, ceea
ce denot o reflecie sistem atic asupra problemei.

7.4. R e ce n zia

R evistele tiinifice au, pe lng seciunea de articole,


i o seciune pentru recenzii, unde sunt recenzate lucrrile
nou aprute. E laborarea unei recenzii necesit cunotine
n dom eniul respectiv, spirit critic i obiectivitate. Ea pre
supune, firete, m ai nti lectura integral a operei de re
cenzat, cu spirit critic, pentru a putea distinge cu uurin
esenialul de superficial i a form ula aprecieri com peten
te. Expunerea i aprecierea lucrrii trebuie fcut n afara
sim patiei sau a prejudecilor, respectndu-se m ereu per
soana autorului, funcia i titlurile sale254.
O condiie sine qua non pentru redactarea unei recenzii
este com petena n dom eniul de cercetare, cruia i aparine
cartea respectiv. D ac cineva nu posed aceast compe
ten este mai bine s nu fac o recenzie, ci cel m ult o pre
zentare de carte, care se rezum la prezentarea exterioar a
crii i a cuprinsului acesteia, conform sumarului.

Faculti de Teologie din Transilvania - ortodox, reformat, evan


ghelic, romano-catolic i greco-catolic.
254 Ci. tefan LUPU, op. cit., p. 54-55.

158
M ai sunt necesare i alte condiii pentru ca o recenzie
s fie reuit: citatele trebuie s rm n fidele' contextului
lucrrii; ideile s nu fie greit nelese sau prezentate par
ial; recenzia s fie astfel scris, nct cititorul s-i fac o
im presie clar despre carte i valoarea ei255.
R edactarea recenziei va cuprinde o descriere detaliat
bibliografic a operei, expunerea detaliat a coninutului,
pstrndu-se ordinea capitolelor din carte, o descriere a
m etodei folosite de autor i o evaluare critic. Evaluarea
poate fi fcut pe parcursul prezentrii coninutului sau n
ultim a parte a recenziei i se va referi la coninut, structu
ra general a operei, dispunerea capitolelor, m etoda folo
sit, stilul ntrebuinat i chiar la prezentarea grafic256.

7.5. L u cra rea d e se m in a r

L ucrarea de sem inar are ca scop exersarea studentului


n m unca tiinific i constituie, alturi de referat, o m o
dalitate de evaluare n cadrul orei de sem inar. n lucrarea
de sem inar studentul ncearc s aplice pentru prim a dat
elem entele de m etodologie i de lucru tiinific nsuite n
prealabil n m od teoretic. D ei acest tip de lucrare se deo
sebete de teza de licen prin ntinderea sa m ai redus,
principiile m etodologice de lucru sunt aceleai: form area
unei priviri de ansam blu asupra tem ei, lectura izvoarelor,
lectura literaturii secundare, ntocm irea planului provizo
riu i redactarea lucrrii. Toi aceti pai de lucru se fac
sub ndrum area asistentului sau a profesorului coordona
tor. L ibertatea nu este n acest caz foarte m are i nici nu se
ateapt de la student o contribuie original n tratarea

25! Pentru detalii vezi tefan LIJPU, op. cit., p. 55.


256 Cf. Ibidem, p. 56.

159
tem ei respective, dei aceasta nu este exclus, ci se urm
rete m ai m ult deprinderea lui cu m etoda de lucru. Etapele
de lucru ce trebuie parcurse pentru ntocm irea unei astfel
de lucrri vor fi prezentate detaliat n capitolul urmtor.
Studentul are Ia dispoziie un tim p lim itat pentru re
dactarea lucrrii, a crei m rim e variaz ntre 10 i 25 de
pagini. Pentru nceput sunt recom andate lucrri mai mici,
care s se bazeze n m od necesar pe analiza critic a cel
puin unui izvor, alturi de literatura secundar. Lucrarea
trebuie s aib un plan logic, aparat critic cu note de
subsol i o list bibliografic com plet la sfrit.

7.6. T eza d e licen f

Teza de licen trebuie s fie o dovad a maturitii


tiinifice, ea dem onstrnd c absolventul este capabil s
lucreze n m od tiinific pe o tem dat. In cazul tezei de
licen, studentul are o libertate m ai m are n alegerea te
m ei, trebuie s scrie o lucrare de cel puin 60 de pagini i,
n consecin, s-i dedice mai m ult tim p dect unei lucrri
de sem inar. M etoda de lucru prezentat n cazul lucrrii
de sem inar rm ne valabil n totalitate i n cazul tezei
de licen257. C u toate acestea, ntlnim n practic, pe
lng teza de cercetare, i teza de com pilaie, n care
studentul dem onstreaz c este capabil s prezinte un su
biect n m od lim pede i oferind o panoram inteligent,
dup ce i-a fcut n m od critic o viziune asupra literaturii
publicate cu privire la acel subiect. n cazul tezei de com
pilaie este de preferat o tez m onografic uneia panora
m ice, cu care studentul se expune, de obicei, m ultor con

257 Cf. tefan LUPU, op. cit., p. 51.

ICO
testaii posibile. C u ct dom eniul este mai restrns i m ai
bine precizat, cu att se lucreaz m ai bine i m ai sigur258.
A ici nu intereseaz att de m ult subiectul tezei, ct
experiena de lucru pe care ea o presupune . L ucrnd
bine, se pot trage concluzii i dintr-un subiect aparent pe
riferic. n plus, orice subiect care este pasionant pentru un
student sau un cercettor poate s par total neinteresant
i irelevant pentru un altul.

7.7. T eza d e d o cto ra t

Spre deosebire de toate celelalte lucrri tiinifice, teza


de doctorat constituie o lucrare original de cercetare, cu
care candidatul trebuie s dem onstreze c este un cercet
tor capabil s m ping nainte disciplina creia i se dedic
i s traseze noi direcii n cercetarea tiinific. A ici este
nevoie de ani de cercetare ntr-un dom eniu, candidatul n
cercnd s descopere lucruri inedite, contribuind astfel n
mod real la prom ovarea tiinei. T eza de doctorat trebuie
s fie o lucrare pe care ceilali cercettori ai ram urii s nu
o ignore200.
A ceast lucrare trebuie s se caracterizeze printr-o
aplicare riguroas a m etodelor tiinifice de lucru i o lo
gic i o claritate a expunerii ieite din com un. n plus,
; trebuie cunoscut ntreaga discuie internaional cu p ri
vire la subiectul abordat.

Cf. Umberto ECO, op. cit. , p. 17-21.


259 Ihidem, p. 14.
260 Cf. Ibidem, p. 10-11.

161
C A PITO LU L V III

Redactarea lucrrii tiinifice


8. R edactarea lucrrii tiinifice

n cele ce urm eaz ne vom opri asupra m odului n care


trebuie redactat o lucrare de sem inar sau o tez de licen
. A m bele tipuri de lucrri tiinifice form eaz obiectul
cercetrii teologice n cadrul studiului universitar i fac
parte din sistem ul de notare a studenilor teologi. C elelal
te tipuri de lucrri am intite n capitolul precedent pot fi
abordate printr-o aplicare m ai sever sau m ai lejer a re
gulilor existente.
Ca i n cazul pailor prelim inri prezentai n capitole
le anterioare, i aici este vorba despre un posibil plan de
parcurs, care cuprinde indicaii generale cu privire la m e
toda de lucru. R edactarea unei lucrri tiinifice depinde
de mai m uli factori, ca: m odul de a pune problem a, lec
turile prelim inare avute n dom eniul respectiv i, nu n
cele din urm , stilul personal de lucru. Lucrrile privind
m etodologia cercetrii tiinifice prezint ele nsele va
riante de cercetare destul de diferite. n cele ce urm eaz
vom prezenta un posibil m od de lucru privind redactarea
unei lucrri de sem inar sau de licen, urm rind o expu
nere ct se poate de sim pl i de clar.
Dei vom prezenta paii de lucru ca fiind distinci unul
de altul, exist ntre acetia o foarte strns legtur, deoa
rece delim itarea precis a subiectului sau ntocm irea pla
nului lucrrii nu pot fi efectuate fr o cunoatere a izvoa
relor i o prealabil lectur a unei pri din bibliografie.

165
8.1. A le g e re a su b ie c tu lu i i d elim ita rea tem ei

Nu exist tem e sau subiecte de cercetare care s fi


bune sau rele prin ele nsele. U n subiect oarecare poate s
intereseze n m od deosebit pe un student i s fie total
irelevant pentru altul. De aceea, criteriile care determin
alegerea subiectului unei lucrri tiinifice pot fi urm toa
rele: interesul personal pentru subiectul respectiv i dis
ponibilitatea de a lucra m ai m ulte sptm ni sau luni la
tratarea lui; nscrierea acestui subiect n sfera de preocu
pare a conductorului tiinific; stadiul cercetrii i al lite
raturii cu privire la acel subiect s fac posibil tratarea
lui (existena bibliografiei necesare); faptul c exist o
dezbatere cu privire la subiectul respectiv, cercettorul n
cercnd s aduc noi lm uriri sau puncte de vedere261.
D ac originalitatea n abordarea subiectului este pentru
un nceptor prea pretenioas, atunci se cere lucrrii res
pective cel puin noutate i personalitate, iar nu niruirea
sau sim pla reproducere a lucrrilor folosite.
Alegerea subiectului are o im portan fundamental
pentru efectuarea ulterioar a lucrrii. A ceasta fixeaz deja
sensul, direcia, ntinderea i scopul cercetrii. nc de la
nceput trebuie precizat c exist tendina de a se alege su
biecte mari, generale i cunoscute. ntr-un subiect mare, un
nceptor risc s se rtceasc sau s rm n la periferia
sau la suprafaa Iui, expunndu-se m ultor contestri262.
D e aceea este nevoiea de o delim itare clar a subiectu-
lui ales pentru tratare. Intr-un subiect foarte m are ne pu
tem pierde n literatur sau putem periclita ducerea la bun
sfrit a analizei. D elim itarea unui subiect poate fi fcut

261 Cf. Michel BEAUD, op. cit., p. 21.


262 A se vedea pentru detalii Prof. Teodor M. POPESCU, op. cit.,
p. 500-501.

166
din perspectiv tem poral sau cu privire la m aterialul de
analizat. Pentru o delim itare coerent este nevoie de o
consultare cu conductorul tiinific al lucrrii respective.
Dac p e parcursul analizei izvoarelor sau dup cercetarea
literaturii secundare avei im presia c tem a ar trebui for
mulat i delim itat ntr-un alt m od, se recom and, de
asem enea, o discuie cu ndrum torul lucrrii.
Tot n cadrul alegerii subiectului trebuie avut n vedere
att existena literaturii necesare pentru redactarea subiec
tului ales, ct i accesibilitatea ei. Este uneori nevoie de st
pnirea mai multor limbi strine, m ulte lucrri (izvoare sau
literatur secundar) neftind traduse n limba romn.
E ste foarte im portant ca tem a s fie delim itat ct m ai
exact posibil, pentru ca urm torii pai m etodici s se refe
re d irect la problem atica enunat. nc de la nceput tre
buie form ulate ntrebri conductoare pentru prelucrarea
tem ei i efectuarea cercetrii analitice. Este necesar i o
reflectare asupra im portanei tem ei alese pentru tim pul,
societatea, coala sau B iserica tim pului nostru.
C a principiu fundam ental Ia alegerea subiectului, pu
tem rein e regula enunat de U m berto Eco: C m ct se
restrnge dom eniul, cu att se lucreaz m ai bine i se
m erge la sigur26\

Exem plu: R elaia dintre H ristos i Tat! la O rigen


Acest subiect presupune deja o delimitare clar a temati
c ii pe care studentul i-o propune spre analiz. O lucrare de
genul Viaa i nvtura lui Origen este neindicat pentru
un nceptor, fiind de o mare complexitate i vastitate. De
obicei, n cazul unor astfel de lucrri, nu se reuete dect
niruirea spuselor altora, lucru care duce la o copie nereu-
it i inutil264.____________ _____________________________

263 Umberto ECO, op. cit., p. 21.


264 V ezi prof. Teodor M. POPESCU, op. cit., p. 501.

167
Chiar tema enunat mai sus poate fi delimitat in dou
moduri:
1. Cu privire la timp poate fi ales, de exemplu, timpul
n care Origen a activat n Alexandria, adic nainte de anul
230/231.
2. Cu privire ia materialul de cercetat poate f aleas o
singur oper a lui Origen, de exemplu, Comentariul la
Cntarea Cntrilor.
Dup realizarea unor astfel de delimitri, tema trebuie
reflectat i descompus n elementele sale: Relaia - Hris-
tos Tatl Origen. Apoi trebuie adunate informaii cu pri
vire la elementele enunate: Cine a fost Origen? Ce lucrri a
scris? Unde apar n scrierile sale pasaje despre Dumne-
zeu-Tatl i despre Hristos265? Care sunt pasajele unde Ta
tl i Hristos sunt pui n relaie?
Din rspunsurile gsite la aceste ntrebri rezult o ordo
nare i o accentuare a elementelor temei: n centrul lucrrii
trebuie s stea ceea ce Origen spune cu privire la relaia
dintre Hristos i Tatl. Aspecte secundare sunt viaa i scri
erile lui Origen, dar i nvtura despre Dumnezeu-Tatl,
despre Sfnta Treime i Hristologie, care trebuie mereu
amintite pentru o prezentare n context a temei mai sus
enunate. Dup aceast reflecie, urmtorii pai sunt mult
mai uor de fcut266-_______________________ ____

8.2. n to c m ire a p ia n u lu i lu cr rii

N ici un arhitect nu ncepe construcia unei case far s


aib planuri detaliate, coerente i cu cote precise. Tot la
fel, nici un student nu ncepe redactarea unei lucrri de

265 Pentru a gsi mai uor astfel de pasaje, pot fi folosite registrele
aflate ia sfritul coleciilor de izvoare sau la sfritul ediiilor critice.
Astfel de registre gsim i Ja sfritul volumelor din colecia rom
neasc PSB.
266 Exemplu preluat de la Christoph MARKSCHIES, Arbeitsbuch
Kirchengeschichte, p. 140.

168
seminar sau a unei teze de licen far s fi construit m ai
nti planul de redactare i far s-l fi analizat i dicutat
cu ndrum torul tiinific
A cest lucru poate prea paradoxal, deoarece orice au
tor scrie titlul, introducerea i sum arul tocm ai la sfritul
lucrrii. Este vorba ns aici de ntocm irea planului p ro v i
zoriu, de trasarea sum arului ca ipotez de lucru, care fo
losete la a defini im ediat am biana tezei268. Pentru a da
un exem plu plastic, ne vom referi la ntocm irea traseului
unei excursii cu m aina pentru o anum it perioad de
timp. D up ce traseul a fost precizat la plecarea n excur
sie, pe parcursul drum ului se poate constata c unele
orae m erit a fi vizitate m ai m ult tim p dect cel rezervat
iniial, altele v o r fi elim inate din traseu, iar la ju m tatea
cltoriei se poate ajunge ia concluzia c traseul iniial
trebuie m odificat substanial269. Foarte im portant este fap
tul de a avea un traseu iniial, care poate fi m odificat ori
cnd, iar nu nici un traseu.
Prim ele reflecii asupra subiectului i delim itarea aces
tuia conduc deja ctre planul m are al lucrrii. Pentru nce
ptori exist tendina spre generaliti i fapte cunoscute,
nsoit de dorina de a spune m ulte. Prin aceasta se ajun
ge la un plan care cuprinde o seam de capitole strine de
tem a propriu-zis a lucrrii. Introducerea trebuie s fie
foarte exact i concis, iar ntinderea capitolelor bine
gndit, pentru realizarea unei arhitecturi viabile i arm o
nioase a lucrrii .
A tenie la introducere, care foarte adesea ncepe depar
te i se transform ntr- o lung repetiie de lucruri general

267 Cf. M ichel BEAUD, op. cit., p. 64.


268 Umberto ECO, op. cit., p. 119.
269 A se vedea exemplul foarte concret oferit de Umberto Eco,
care prezint un traseu de pe Autostrada Soarelui Milano-Napoli.
Ibidem, p: 119.

169
cunoscute i inutile pentru tratarea subiectului ales! Tre
buie, de asem enea, s fim foarte ateni la cuprinsul lu
crrii, care are tendina de a fi foarte m are, cu m ulte teme
sau subtem e care ies din subiect sau vorbesc pe lng
acesta. E ste nevoie de o introducere care s duc direct la
subiect. Stadiul actual al cercetrilor i problem atica ur
m rit de ctre student sunt, de asem enea, parte constitu
tiv a introducerii. Subiectul nu trebuie pierdut din vedere
n nici o parte a lucrrii270.
U neori structurarea tem ei este dat deja de tem a aleas
spre cercetare. A colo unde sunt com parate dou texte,
este prezentat fiecare text n parte, iar apoi sunt com para
te rezultatele ntr-un al treilea capitol. n alte cazuri exist
o serie de posibiliti de structurare a tem ei, ntre care stu
dentul se poate decide foarte greu. In orice caz, s-a impus
n cercetare planul form at din trei pri: introducere, parte
principal (cuprins) i ncheiere (concluzii). De la aceast
schem de lucru nu este perm is devierea dect n cazuri
de excepie.

8.3. A n a liza izv o a relo r i le ctu ra litera tu rii


secu n d a re

A naliza izvoarelor i lectura literaturii secundare se


face dup principiile enunate n capitolele 4 i 6 . Ceea ce
este foarte im portant este ordinea lecturii celor dou cate
gorii bibliografice. R egula este aceasta: lectura literaturii
secundare trebuie s aib loc abia dup analiza p ersona
l a izvoarelor p e care se ntem eiaz lucrarea. Numai un
astfel de dem ers garanteaz faptul c izvoarele nu vor fi
parcurse dup o gril pe care ne-o form m din literatura

270 Cf. Prof. Teodor M. POPESCU, op. cit., p. 505.

170
secundar. A naliza proprie trebuie s aib greutatea prin
cipal n m unca de cercetare. D up ce avem o nelegere
proprie a izvoarelor putem apela la literatura secundar,
pentru a vedea poziiile luate de diferii cercettori cu p ri
vire ia ele. A tunci cnd apar diferene ntre poziia noastr
i cea a altor cercettori, putem renuna la prerea noas
tr, dac cealalt ne pare ntem eiat, sau ne putem
m enine poziia. D ac propunem o alt interpretare,
atunci noua opiune trebuie fundam entat tiinific, argu
m entat, ntr-un ton respectuos, trebuind dem onstrat n
m od obiectiv de ce considerm interpretarea proprie ca
fiind cea adevrat. T otodat trebuie precizat ce nu ne-a
convins din cele prezentate de ctre ali autori. A cest lu
cru nu se face, de obicei, n textul propriu-zis, ci ntr-o
not sau m ai m ulte din subsolul paginii.
n cazul lucrrilor de sem inar efectuate la N oul i V e
chiul T estam ent sau la Patrologie, acolo unde s-au form at
deja direcii patristice de interpretare consacrate ale anu
m itor pasaje sau texte, trebuie s se rm n n duhul in
terpretrii patristice,
| chiar dac unele nuane 9
personale
sunt posibile
A ceast etap a citirii i analizei izvoarelor i literatu
rii secundare nu trebuie s fie nici prea lung, nici prea
scurt. E a trebuie ns efectuat pn ce studentul i poa
te face o judecat proprie asupra tem ei.
C teva ntrebri, ale cror rspunsuri pot indica stp
nirea tem ei respective, sunt:
1. A m lecturat pe cei m ai im portani autori care au
scris pe tem a respectiv?
2. A m neles i am recunoscut diferitele poziii de
baz cu privire la tem a de studiat?

271 A se vedea capitolul 4.5.

171
3. A m prim it n cadrul analizei izvoarelor i al lectu
literaturii secundare rspunsuri la ntrebrile pe care mi
le-am pus la nceputul lucrrii?

8.4. R e d a c ta re a lu c r rii

nainte de a trece la redactare, studentul trebuie s


schieze n m are ceea ce vrea s prezinte n fiecare capi
tol. A cum este posibil i necesar ca planul provizoriu
schiat iniial s fie revizuit n funcie de noile descoperiri
fcute n cursul lecturii i al analizei bibliografiei.
Planul definitoriu este schiat pe baza fielor de con
in u t ntocm ite de-a lungul lecturii izvoarelor i a literatu
rii secundare. A cestea se recitesc i se reclasific pe punc
te sau idei din plan, pentru a uura folosirea lor n timpul
redactrii. Pe baza fielor, grupate n funcie de capitolele
lucrrii, trebuie schiat un m ic plan de redactare a
capitolului respectiv, avnd n vedere ordinea expunerii
ideilor.
R edactarea propriu-zis a lucrrii, care nseam n trece
rea de la fi la scrierea textului, este resim it de ctre
studeni ca fiind greutatea principal ce trebuie depit.
D ac m unca anterioar a fost serioas, atunci redactarea
nu ar trebui s fie foarte problem atic. n cadrul procesu
lui redactrii nu este perm is sim pla niruire a ideilor cu
prinse n fie prin transcrierea lor i legarea acestora prin
fraze interm ediare, ci este nevoie de o reelaborare a lor.
Fiele sunt crm izile unei case, care, dei ordonate, nu
'7*70
dau deja casa . E le trebuie ajustate, tiate, ndite i po
trivite astfel, nct s dea o arhitectur logic i arm oni
oas. De aceea, redactarea lucrrii este o art i necesit

272 Cf. tefan LUPIJ, op. cit., p. 46.

172
un proces de interpretare a faptelor i a situaiilor ntlni
te7'73. Studentul va trebui sa se concentreze n m od special
asupra acestei reelaborri a fielor, n care m uli cad,
realiznd lucrri stufoase i dezordonate274.
R edactarea trebuie s se evidenieze printr-un stil lim
pede i firesc, defm indu-se toi term enii tehnici folosii ca
si categorii-cheie ale discursului lucrrii273, un stil caracte-
* <7

rizat prin claritate, simplitate, concizie i elegan. N u este


nevoie de fraze lungi i alam bicate.
M ajoritatea autorilor recomand cel puin dou redactri
pentru orice lucrare tiinific. Exist persoane care la prima
redactare dau atenie textului propriu-zis, adic ordinii, cla
ritii i preciziei conceptelor, lsnd pentru redactarea fi
nal grija pentru legtura ideilor, pentru stil i aparatul critic.
Alii ncep prim a redactare ca i cum ar fi redactarea final,
corectnd i cizelnd pe m sur ce scriu, adugnd tot ceea
ce ine de aparatul critic. La o a doua revenire urm eaz co
rectura i schimbarea a ceea ce este necesar276.
A tunci cnd lucrarea este redactat cu ajutorul com pu
terului, m unca devine m ult m ai uoar, deoarece se poate
interveni far problem e n text, cu schim bri, corecturi
sau com pletri, iar notele p ot fi adugate direct la subso
lul paginii. D ac prim a redactare se face cu m na, atunci
sunt recom andate coli A4, pe care s se scrie lsnd spaii
destul de m ari i o m argine m ai m are pentru posibile ad
ugiri i intervenii n text. N u se scrie dect pe o fa a co
lii. N otele trebuie trecute pe coli separate, iar nu la subso
lul paginii, deoarece spaiul necesar nu este m ereu exact
intuit.

27j> A se vedea capitolul 4.4.


274 tefan LUPU, op. cit., p. 46.
275 Cf. Umberto ECO, op. c i t, p. 158.
276 Cf. tefan LUPU, op. cit., p. 45.

173
8.4.1. S c r ie r e a textu lu i

Se recom and nceperea lucrrii cu unul din capitolele


prii principale a acesteia, iar nu cu introducerea sau cu
sfritul. Se poate ncepe chiar cu un capitol pe care stu
dentul sim te c l stpnete cel m ai bine, tocm ai pentru a
depi team a de nceput, iar apoi se continu ntr-o ordine
logic cu celelalte.
L a scrierea textului lucrrii studentul sau cercettorul
trebuie s se sprijine n prim ul rnd pe izvoare, care trebuie
citate textual acolo unde este nevoie. D e regul se citeaz
n lim ba rom n, pasaje foarte scurte putnd fi citate direct
n original. C onceptele-cheie din lim ba de origine a unui
text, folosite ntr-o lucrare, trebuie aezate n paranteze n
spatele cuvintelor respective din lim ba romn, pentru o
mai bun nelegere a sensului. Exist cuvinte din alte
limbi care nu pot fi traduse foarte exact n limba romn, ci
num ai prin parafrazare. Atunci cnd este vorba de tex-
te-cheie, acestea trebuie citate n notele de la subsol n lim
ba de origine. Nici o afirm aie fcut n text nu trebuie s
rm n nedocum entat, n afara prerilor i analizelor per
sonale ale autorului.
T rebuie m anifestat, de asem enea, o atenie deosebit
n folosirea literaturii secundare, deoarece nu tot ceea ce
au scris cercettorii este i adevrat. C itatele lungi din li
teratura secundar trebuie, de regul, evitate. Astfel de
pasaje pot fi parafrazate i prezentate rezum ativ, citnd
num ai propoziia sau fraza care este ntr-adevr funda
m ental pentru ntem eierea discursului propriu. Orice
afirm aie a unui autor trebuie dat clar i precis, far a o
scoate din context i iar a o cita sau folosi n m od defor
mat. Peste tot unde folosim idei din literatura secundar,
acest lucru trebuie sem nalat n notele aparatului critic.

174
T extul trebuie scris folosind argum ente logice i avnd
claritate n introducerea ideilor. T rebuie evitate repetiiile
i tot ceea ce nu este im portant n dinam ica discursului
nostru. ntr-o lucrare de sem inar sau tez de licen, auto
rul trebuie s dem onstreze o ipotez enunat la nceput i
s prezinte un discurs coerent, n care esenialul se distin
ge de ceea ce este secundar.
Introducerea trebuie s fe succint i s conduc di
rect n problem atica lucrrii. A ici se precizeaz concepia
lucrrii, istoria cercetrii subiectului respectiv, situaia cu
privire la izvoarele pe care le posedm i le vom analiza,
m etoda de analiz folosit i cuprinsul n m are al lucrrii.
O regul pe care o putem am inti este urm toarea: lsai
cititorul s afle ct m ai curnd p o sib il despre ce este vor
ba n lucrare.
Este im portant ca lucrarea s aib un rezum at sau con
cluzii fin a le. R ezultatele cercetrii trebuie form ulate con-
clusiv n finalul lucrrii. E tapele argum entrii trebuie re
zum ate, dac aceasta a fost com plex, iar rezultatul tre
buie exprim at sim plu, n cteva fraze. D ac este vorba de
o tez de licen, unde au fost trase concluzii la finalul
fiecrui capitol, atunci rezultatele trebuie reform ulate n
tr-o concluzie final, care s arate legtura coerent dintre
toate capitolele prezentate. C ititorul trebuie s poat re
m arca foarte clar unde sunt punctele im portante ale lucr
rii i care este relevana acesteia n contextul mai larg al
cercetrii, ct i pentru problem ele actuale ale B isericii,
colii sau societii. T ot aici p ot fi fcute cteva rem arci
cu privire la posibilele perspective de cercetare ulterioar.

175
8.4.2. C itatele

Citatele sunt reproduceri literale ale unof fraze sau frag


m ente din izvoare sau autori moderni, care pot fi folosite
att n text, ct i n notele din aparatul critic al lucrrii.
E ste foarte greu de fcu t recom andri precise cu privi
re la m om entul cnd treb u ie dat un citat sau la frecvena
citatelor ntr-o lucrare tiinific. Srcia acestora poate
dim inua ntr-o oarecare m sur puterea de convingere a
propriilor teze i afirm aii, dei acest lucru nu ar trebui sa
se ntm ple, dac argum entarea i interpretarea textelor
este logic. C el m ai adesea ns se face abuz de citate, de
m ulte ori foarte lungi, c e e a ce ngreunez nu num ai firul
argum entrii, ci i lectura, i um fl lucrarea n m od
artificial277. M ulim ea citatelo r trdeaz fie lenevie, fie
neputina unei prezentri p ro p rii a lucrurilor- Este bine s
se in seam a de u rm to area regul: citatele s se p o tri
veasc fo a r te bine n iconom ia lucrrii i s nu f i e lungi.
D e obicei, se recom and folosirea citatelor n urm toa
rele cazuri:
1) se citeaz un text a su p ra cruia ne oprim din punct
de vedere interpretativ;
2 ) se citeaz un text c a re susine propria interpretare
i o ntrete;
3) se citeaz un text p e n tru ca eroarea sau echivocul
acestuia s ias fo arte clar n eviden.
C itate pot fi date direct n text, dar numai atunci cnd
se ncadreaz clar n d iscu rsu l nostru argum entativ i
cnd nu fragm enteaz lucrarea. n caz contrar, ele pot fi

111 De obicei nu se citeaz cee a ce este pur ornamental i decora


tiv, ceca ce prezint doar o introducere generic i superficial, ceea
ce este evident i nu are nevoie d e nici o autoritate. C i tefan LUPU,
op. cit., p. 57-58.

176
date n notele de la subsol, unde se poart apoi i discuia
tiinific cu privire la textul respectiv. C itatele din note
iu sensul de a com pleta, de a clarifica i de a docum enta
afirmaiile fcute de-a lungul textului.
A tunci cnd citatele sunt foarte lungi, trebuie folosit
parafraza, fiind redate doar cuvintele-cheie pentru discur
sul nostru. C itatele trebuie introduse n text ntre ghilim e
le i cu foarte m are exactitate i precizie. O rtografia i
punctuaia textului original trebuie reproduse ntocm ai.
Se va acorda o atenie deosebit contextului din care lum
citatul, pentru a nu -1 interpreta greit.
C itatele din texte scrise ntr-o lim b strin se v o r reda
traduse n lim ba rom n. n cazul lucrrilor tiinifice
destinate specialitilor pot fi citate i texte din izvoare sau
din literatura secundar n lim ba original278.

8 .4 .3 . N o te le

O rice lucrare tiinific va fi nsoit de un aparat critic


i de docum entare, cruia trebuie s i se acorde o im por
tan deosebit n cadrul iconom iei lucrrii. N otele au
drept scop docum entarea a ceea ce se afirm i se susine
n text, apelndu-se la scrierile altor autori, indicarea b i
bliografic a citatelor folosite din izvoare i din literatura
secundar, redarea textului original al unei traduceri fcu
te n text sau invers, preluarea acelor pri din tex t care
m piedic fluiditatea lecturii i purtarea discuiei tiinifi
ce cu literatura secundar'. E le sunt m icile izvoare care
hrnesc textul, vrsndu-se n acesta ca afluenl principal.

27b Pentru alte amnunte cu privire a folosirea citatelor, a se vedea


Umberto ECO, op. c it, p. 168-181 - ofer zece reguli despre cnd i
cum se citeaz. tefan LUPU, op. cit., p. 57-62.

177
C o n fo r m unei expresii celebre a lui U m berto Eco, no
tele folosesc spre a plti datorii279. A ceste datorii se re
fer nu num ai la autori pe care i-am lecturat i folosit, ci
i la cercettori care ne-au ajutat n tim pul conversaiilor
s ne clarificm m ulte din incertitudinile noastre.
Prerile cercettorilor cu privire la num rul mai mare
sau mai m ic al notelor ce apar ntr-un text sunt mprtite.
C aracterul tiinic al unei lucrri se poate vedea din mo
dul n care autorul folosete notele. Pentru o bun folosire
a notelor se poate ine cont de cteva reguli:
1. S nu fie introdus tar not bibliografic nici o
afirm aie a unui alt autor280.
2. S nu se treac n note ceea ce trebuie spus n text i
nici s nu se preia n text ceea ce poate fi spus n note.
3. S nu se introduc o not far o real necesitate,
pentru a nu ngreuna peste m sur lectura textului.
4. N ecesare sunt num ai acele note care argum enteaz
i docum enteaz textul; celelalte sunt num ai adm ise281.
Cu privire la locul notelor, trebuie precizat c exist
mai m ulte posibiliti de introducere a lor:
- la subsolul paginii;
- la sfritul fiecrui capitol;
- la sfritul lucrrii.
D atorit faptului c n cazul ultim elor dou posibiliti
se ngreuneaz foarte m ult lectura, cititorul fiind nevoit s
rsfoiasc m ereu cartea, se recom and ca notele s fie tre
cute la subsolul fiecrei pagini. n cazul unor note extrem

Umberto ECO, op. cit., p. 182.


280 ndeosebi atunci cnd nu mprtim aceeai idee cu autorul
citat, trebuie precizat foarte clar locul n care acesta face afirmaia
respectiv.
281 A dolf Harnack are alte zece instruciuni cu privire la folosirea
notelor, prezentate de Prof. Teodor M. POPESCU, op. cit., p. 519.

178
de m ari, care depesc dou sau trei pagini, se pot face fie
anexe la sfritul lucrrii, fie excursuri n capitole specia
le, de-a lungul textului.
Scrierea notelor este astzi uurat prin folosirea cal
culatorului, care introduce i num eroteaz notele autom at,
crend n acelai tim p i spaiul din subsolul paginii pen
tru scrierea textului acestora. A tunci cnd scrierea se face
de m n, trebuie lsate spaii corespunztoare la subsolul
paginii.
Cu privire la tim pul scrierii notelor n relaia lor cu
textul, exist cercettori care introduc notele abia dup
prim a redactare a textului. E ste ns de recom andat ca
scrierea notelor s se fac odat cu cea a textului, pentru a
evita greeli i inexactiti care ar putea s apar ntre
tim pul scrierii textului i al adugrii notelor.
Lucrrile i studiile din revistele indicate n note tre
buie citate dup norm ele de prescurtare naionale i in
ternaionale aflate n vigoare. A ici trebuie folosite abrevi
eri i sigle pe care cercettorul este obligat s le explice
ntr-o list de abrevieri i sigle, care st fie naintea lucr-
282
*
rii, fie nainte de bibliografia de la sfritul acesteia

8.4.4. B ib lio g r a fia fin a l

O rice lucrare tiinific trebuie s cuprind la sfrit o


list bibliografic cu toate sursele folosite n procesul
elaborrii sale. N u este perm is trecerea nici unei lucrri
care se refer la tem , dar la care nu s-a apelat n tim pul
redactrii din diferite m otive. E xist lucrri ale unor au
tori consacrai, care nu indic la final toate sursele biblio

282 Cu plivire a modul folosirii abrevierilor i siglelor a se ved


tefan LUPU, op. cit., p. 65-66.

179
grafice, rezum ndu-se la o bibliografie esenial sau ori
entativ, num it bibliografie selectiv. A cest lucru nu este
ns perm is n cazul lucrrilor de sem inar, de licen sau
de doctorat, i, cu att m ai puin, n cazul nceptorilor.
D ac n notele de Ia subsol titlurile operelor sunt une
ori trecute sub form a lor prescurtat, n lista bibliografic
de la finalul lucrrii trebuie trecute titlurile com plete i
toate celelalte date necesare. Spre deosebire de citarea din
note, n bibliografa final lucrrile sunt trecute n ordine
alfabetic, dup num ele autorilor sau, acolo unde nu exis
t un autor, dup prim ul cuvnt din titlu. Lista cu biblio
grafia trebuie s fie precedat, aa cum am rem arcat mai
sus, de o list care s explice abrevierile i siglele utiliza
te n cadrul lucrrii.
B ibliografia final trebuie ntocm it inndu-se seama
de cele dou tipuri de literatur folosite la redactarea unei
lucrri tiinifice: izvoare i literatur secundar. n cazul
n care s-a apelat la m ulte articole din dicionare, lexicoa
ne i enciclopedii poate fi creat o a treia rubric, care s
conin articolele respective. Pe baza listei bibliografice
finale un cercettor avizat poate rem arca dac lucrarea a
folosit lucrrile fundam entale aprate pe tem a respectiv
i dac este la zi cu cercetrile n dom eniu, cu ultim ele
noutti.
9

Pentru ntocm irea bibliografiei pot fi urm ate diferite


drum uri. C ei ce lucreaz cu com puterul pot ntocm i bi
bliografia n tim pul redactrii, lucrrile fiind introduse n
lista bibliografic im ediat dup folosirea lor n cadrul no
telor de la subsol. O alt m odalitate este aceea de a trece
la final prin toat lucrarea i a scoate din aparatul critic
toate lucrrile ntrebuinate, sortndu-le pe baza categorii
lor am intite mai sus.

180
8.5. C orecturi, s c h im b r i f o r m a fin a l a lu c r rii

Este foarte indicat ca, dup redactarea lucrrii ntr-o


prim form , s nu se treac im ediat la lectura i corec
tura acesteia, ci s se fac o pauz de cteva zile. A stfel
este m ult m ai uoar prelucrarea critic a celor scrise,
datorit distanei tem porale create. P entru a reui acest
lucru este ns nevoie de o foarte bun program are a tim
pului de lucru, program are, care trebuie exersat n cadrul
lucrrilor de sem inar, deoarece m ai trziu, n via i n
cadrul exercitrii profesiei, va trebui ca unele lucrri s
fie realizate ntr-un tim p precis determ inat (teza de licen
, o predic, o conferin preoeasc etc.). O lucrare de
sem inar de 12-15 pagini nu trebuie s solicite m ai m ult de
50 60 de ore de lucru, ceea ce nseam n o m unc susinu
t tim p de aproxim ativ 10 zile, n care s se lucreze 5-6
ore zilnic.
D up scurta pauz lucrarea trebuie citit fr grab, cu
atenie i cu sim critic, pentru a se observa i a se n
drepta greelile, a se com pleta lipsurile, a se reform ula
paragrafele neclare i echivoce, a se observa repetiiile,
eventualele contradicii sau nonsensurile. R ostul acestor
corecturi este acela de a cizela lucrarea n cel mai nalt
sens posibil, pentru a-i da suplee, elegan i o logic de
netgduit. n cazul adugirilor sau al elim inrilor operate
n text trebuie s se urm reasc atent continuitatea ideilor.
T ot acum trebuie verificate toate datele aparatului critic,
citatele, notele.
Este necesar s se urm reasc dac m odul n care a
fost scris lucrarea, planul acesteia i ntreaga argum enta
ie corespund i dac o dezvolt n m od organic i echili
brat. ntrebri care se im pun acum , la lectura lucrrii, sunt
urm toarele:

181
Trateaz lucrarea exact tem a propus?
Sunt abordate toate punctele im portante pentru te
ma lucrrii?
D epete lucrarea n m rim e num rul de pagini
indicat de conductorul tiinific?
Sunt unele pasaje prea mari sau nefolositoare pen
tru ansam blul i argum entaia lucrrii?
E xist pasaje de tex t care ar putea fi trecute n no
tele de la subsol?
Este lucrarea din punctul de vedere al lim bii i din
punct de vedere stilistic corect i plcut pentru
lectur?
D in punctul de vedere al ortografiei este totul n
regul?
E xist o legtur clar ntre capitolele i paragra
fele din text?
D ac lucrarea este scris direct la com puter, corecturi
le, schim brile i revizuirile pot fi operate foarte uor,
fr a fi nevoie de o transcriere a textului283. D ac a fost
scris pe coli, atunci pe verso sau n spaiile dintre rnduri
se pot face adugirile i m odificrile necesare, urm nd ca
lucrarea s fie apoi transcris n form a final.

283 Cu privire la tehnoredactarea unei lucrri, a se vedea preze


tarea detaliat a principiilor i regulilor acesteia, la tefan LUPU, op.
cit., p. 79-131.

182
C A PIT O L U L IX

Bibliografie selectiv
9. B ibliografie selectiv

A N A N IA , B artolom eu V aleriu A rhiepiscopul C lujului,


Introducere n citirea Sfintei Scripturi, E ditura R e
naterea, C luj-N apoca, 2001.
B EA U D , M ichel, L 'art de la thse. C om m ent p rp a rer et
rdiger une thse de doctorat, un m m oire de
D.E.A. ou de m atrise ou tout autre travail univer
sitaire, ditions la D couverte, Paris, 1993.
B O IA , Lucian, P entru o istorie a im aginarului, trad. Ta-
tiana M ochi, E ditura H um anitas, B ucureti, 2000.
C O M A N , pr. conf. dr. C onstantin, P rem ize erm ineutice
n lucrarea R spunsuri ctre Talasie a Sfntului
M axim M rturisitorul. C ontribuii la o erm ineutic
biblic ortodox, n A nuarul Facultii de T eolo
gie O rtodox B ucureti , vol. I (2001), p. 69-105.
E C O , U m berto, Cum se fa c e o tez de licen. D isci
p lin ele um aniste, n rom nete de G eorge Popescu,
E ditura Pontica, s.l., 2000.
E M O N D S , H ilarius, Zw eite A uflage im A ltertum . K ultur
geschichtliche Studien zu r berlieferung der anti
ken L iteratur, (K lassisch-Philologische Studien 14),
O tto H arrassow itz, L eipzig, 1941.
F E L M Y , Karl C hristian, D ogm atica experienei eclezia-
le. nnoirea teologiei ortodoxe contem po-rane, in
troducere i traducere pr. prof. dr. Io an Ic, Editura
D eisis, Sibiu, 1999.
G N IL K A , Christi an, XPES . Die M ethode der Kirchen
vter im Umgang m it der antiken K ultur, Basel/Stut
tgart, 1984.

185
L U PU , tefan, G hid practic pentru elaborarea unei lu
crri tiinifice n teologie, Editura Sapientia, Iai
2000.
M A R K S C H IE S , C ristoph, A rbeitsbuch Kirchenge-
schichte, J.C .B . M ohr, Tubingen, 1995.
M A T S O U K A S , N ikos, Introducere n gnoseologia teo
logic, traducere de M ricel Popa, E ditura Bizanti
n, B ucureti, 1997.
P O P E S C U , Prof. T eodor M ., n d ru m ri m etodice de lu
cru p en tru studenii n teologie, n Studii Teolo
gie, VIII (1956), nr. 7-8, p. 498-530.
R IC O E U R , Paul, M em oria, istoria, uitarea, traducere de
Ilie G yurcsik i M argareta G yurcsik, E ditura Amar-
cord, T im ioara, 2001.
T E U , Ioan-C ristinel, Teologia ntre discurs i experien
, ntre vorbire i trire, n T eologia, VI (2002),
nr. 2, p. 147-160.
V A S IL IO S , A rhim andritul, Intrarea n m prie. E le
m ente de trire liturgic a tainei unitii n Biserica
Ortodox, traducere de pr. prof. dr. loan Ic, Edi
tura D eisis, Sibiu, 1996.
Cuprins

Prefaa a u to ru lu i....................................... .................................. 7

In tro d u c e re .................................................................................. 10
C ap ito lu l 1: N oiuni de epistem ologie teo lo g ic................15
1. N oiuni de epistem ologie teo lo g ic................................ 17
1.1. D espre natura teologiei o rto d o x e ........................17
1.2. C aracterul hristocentric al teologiei o rto d o x e...21
1.3. C ele dou T radiii ale te o lo g h isirii...................... 24
C a p ito lu l II: C ercetarea teologic tiinific.
Im portana i lim itele e i............................... .......................... 31
2. C ercetarea teologic tiinific. Im portana
i lim itele e i .......................................................................... 33
2.1. tiinificitatea teologiei. N orm ele
i funciile e i .............. .................................................. 33
1. D epirea n en eleg erilo r......................................... 37
2. D epirea p reju d ecilo r..........................................39
3. D epirea ex ag errilo r.................................. .........40
2.2. Teologie tiinific i cultur. M etoda diacritic
p a tristic ................... .................................................... 42
2.3. T eologie tiinific i e re z ie ....................................48
C a p ito lu l III: Prelim inarii m eto d o lo g ice......... .......... ....51
3. Prelim inarii m eto d o lo g ice...................................... .......53
3.1. T ransm iterea vechilor texte c retin e .....................53
3.2. E diia critic. A doua ediie n A ntichitate ....63
3.2.1. Ediia critic.........................................................63
3.2.2. A doua ediie n A n tic h ita te ........ ..............67

187
3.3. elul cercetrii is to ric e ..................... .................. .69
3.4. N oile itinerarii ale istoriografiei eclesiatice....... 72
C a p ito lu l IV ; Euristica. Izvoarele i im portana lor
pentru studiul teologic tiinific.............................. .........79
4. Euristica. Izvoarele i im portana lor pentru studiul
teologic tiin ific .................................. ............................. 81
4.1. Izvoarele...................................................................... 81
4.2. Studiul izv oarelor...................................................... 86
4.3. C ritica izvoarelor ...................................................... 87
4.3.1. C ritica extern.................... .............................. 88
4.3.2. C ritica in te rn ....................................... .............90
4.3.2.1. A naliza sincron......................................... 91
4.3.2.2. A naliza diacron.........................................91
4.3.3. C om paraia izv o arelo r......................................95
4.4. Interpretarea i judecata is to ric ............................... ..
4.5. Prem ise herm eneutice ortodoxe cu privire la
interpretarea textelor Sfintei S crip tu ri............... 104
C a p ito lu l V: C ele mai im portante colecii de izvoare
p a tristic e ..................................................... ...........................107
5. Cele m ai im portante colecii de izvoare
patristice ................................................. ...........................109
5.1. Cum gsim ediia critic a unui izvor? ..............109
5.2. Cele m ai im portante colecii strine de texte
p a tristic e ............................................................ ...... 111
5.3. C olecii rom neti de texte p atristice....................... ..
5.3.1. Izvoarele O rto d o x iei....................................... 116
5.3.2. F ilo c a lia .............................................................. 118
5.3.3. PSB: Prini i Scriitori B isericeti..............123
5.4. C itarea izv o arelo r................................ .................... 131
C a p ito lu l V I: L iteratura secundar........................... ...... 135
6 . Literatura se c u n d a r ................................. ................. ...137

188
6.1. C um i unde gsim literatura secundar?........ 139
6.2. C um citim literatura se c u n d a r ? ....................... 142
6.3. C itarea literaturii secu n d are................................. 146
C a p ito lu l VII: T ipuri de lucrri tiinifice.......................153
7. Tipuri de lucrri tiinifice........ ................................ 155
7.1. R eferatul...................................................................... 155
7.2. C o m u n icarea.................... ............ .......... ................. 156
7.3. A rticolul sau studiul de re v is t ............................ 157
7.4. R ecen zia ....................... ............................................. 158
7.5. L ucrarea de sem in ar........................... . 159
7.6. T eza de lic e n ..........................................................160
7.7. T eza de docto rat.................................................... 161
C a p ito lu l VIII; R edactarea lucrrii tiin ifice.......... ....163
8 . R edactarea lucrrii tiinifice....................................... 165
8.1. A legerea subiectului i delim itarea te n ie i......... 166
8 .2 . ntocm irea planului lu c r rii..................................168
8.3. A naliza izvoarelor i lectura literaturii
secundare................................................................... 170
8.4. R edactarea lu c r rii................ .......... ...................... 172
8.4.1. Scrierea tex tu lu i..................... ..........................174
8.4.2. C itatele.................................. . .................... 176
8.4.3. N otele..................... ................................ ..........177
8.4.4. B ibliografi^ fin al............................................ 179
8.5. C orecturi, schim bri, form a final a lucrrii... 181
C a p ito lu l IX: B ibliografie selectiv v...............................183

S-ar putea să vă placă și