Sunteți pe pagina 1din 1

I Izvoare:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură , tipărită sub indrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea
Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod,
Bucureşti, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, anul 2001.
II Manuale, dicţionare, enciclopedii:
1. Dicţionar Biblic, Oradea, Editura Cartea creştină, 1995.
III Cărţi:
1. Baslez, Marie-Francoise, Sfântul Pavel, traducere de Christodorescu, Ana-Maria,
Editura Compania, anul 1991.
2. Preda, Constantin, Propovăduirea Apostolică, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2005.
3. Vieţile Sfinţilor Apostoli, traducere de Diana Potlog, Bucureşti, Editura Sophia, 2005.
4. Verzan, Sabin, Sfântul Apostol Pavel, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, 1996.

IV Studii şi articole:
1. Pr. Dr. Duţu Constantin Epistolele pauline ca izvor al predicii în „Studii Teologice”,
nr. 9-10,1977.
2. Ioan, Mircea, Organizarea Bisericii şi Viaţa Primilor Creştini, în „Studii Teologice”,
nr. 1-2, 1955.
3. Marcu, Grigorie, Gamaliel, în „Studii Teologice”, nr. 1-2, 1962.
4. Şesan, Milan, Cuvânt despre Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, în „Mitropolia
Ardealului”, nr. 5-6, 1958.