Sunteți pe pagina 1din 12

Activitatea Bisericii cu Tinerii

Cuprins

I. Introducere:
- De ce nu vin tinerii la biserică?
- Mijloace de apropiere a tinerilor de Biserică
II. Probleme, provocări pentru tinerii din ziua de astăzi.
III. Alegerea modelelor în viața.
- Alegerea unui Sfânt drept model.
IV. Tinerii și rugaciunea.
- Rugăciunea, mijloc de apropiere a tinerilor de Dumnezeu
V. Tinerii și Biserica.
VI. Asociaţii prin care Biserica desfășoară o amplă
activitate misionară în rândul tinerilor:
- A.S.C.O.R. și L.T.C.O.R. : Generalități
Misiune
Activitati
VII. Proiecte ale Bisericii cu tinerii:
- “Hristos împărtășit copiilor” : Generalități
Obiectivele proiectului
- “Alege școala!” : Generalități
Obiectivele proiectului
Misiunea proiectului
VIII. Concluzie

Introducere
Tinerii reprezintă o categorie de creștini asupra căreia Biserica trebuie să-și
îndrepte cât mai mult atenția, deoarece ei se află la o vârstă foarte vulnerabilă, vârstă la
care apar foarte multe întrebări și la care sunt nevoiți să facă alegeri importante pentru
viață, alegeri care pot fi greșite dacă nu sunt îndrumați corect. Tocmai din acest motiv
tinerii trebuie să fie sub îndrumarea Bisericii pentru a-i păzi de eventualele căderi. Din
păcate cei mai mulți tineri sunt rupți de Biserică.

De ce nu vin tinerii la biserică?


În primul rând pentru că nu-i cheamă nimeni la Biserică.
În al 2lea rând pentru că tinerii nu vad rostul acestui lucru. Majoritatea cred că se poate
trăi și fără Biserică. Sunt dezinformați, mai ales dacă au fost crescuți de mici în afara
Bisericii, când ajung la maturitate se vor întreba ce rost are mersul la Biserică. Sf. Ap.
Pavel ne spune că credința vine în urma auzirii. Dar aici apare o alta problemă, și anume
cum să crezi, dacă nu întelegi ce auzi? Evanghelia și viața în Hristos trebuie prezentate
tinerilor pornind de la lucruri simple, fundamentale și pe măsură ce le înteleg trebuie
trecut la lucruri mai profunde. Bineînteles că aceasta trebuie făcut treptat, înca de mici
îndrumați de către părinți, iar mai apoi de către Biserică.

Mijloace de apropiere a tinerilor de Biserică.


Biserica vine cu mijloacele sale, mijloacele tradiționale în primul rând, și aici este
vorba de rugăciune(care trebuie să fie făcută și particular de către tineri, nu doar în
Biserică) și spovedanie, care este foarte importantă, pentru ca prin ea se crează o legătură
între duhovnic și tânăr; până pe la 7-8 ani, părinții sunt cei ce au o influență mare asupra
copilului, apoi de pe la 7 ani intervine duhovnicul care trebuie să aibă multă dragoste și
înțelegere față de neputințele vârstei, să fie un bun sfătuitor, cu mult tact, să stie să-i
prezinte un Dumnezeu iubitor (nu ca pe un trimițător de canoane și pedepse), tânărul să
vină la el ca la un prieten, cu toate problemele și nedumeririle vârstei; de asemenea
duhovnicul trebuie să fie un om instruit, să cunoască problemele societații și lumii în care

2
trăim, să-l ajute împărtășindu-l des, ceea ce-l va ține să nu cadă în păcate mari. Apoi, alte
mijloace mai noi ar fi implicarea tinerilor în diferite activitati sociale, încercarea de ai
sensibiliza pe cei ce sunt în suferința și atunci mulțumirea lor sufletească va fi deosebită
pentru că au ajutat un om, iar mai apoi pot fi ei înșiși la rândul lor mesageri către alți
tineri, care poate trec prin experiența lor de mai înainte.

Probleme, provocări pentru tinerii din


ziua de astăzi.
Provocările pe care le întâmpină tinerii în ziua de azi sunt multe. Voi enumera mai
departe câteva din cele mai importante.
„Se încurajează în rândul tinerilor afirmarea și potentarea la maximum a plăcerilor
ridicate încet, dar sigur la gradul de normalitate. De exemplu, este(sau cel puțin ar trebui
să fie ) alarmant faptul că multora dintre tineri li se pare absurd și demodat să-și păstreze
fecioria până la căsătorie. Pe aceiași linie se înscrie și autosatisfacerea sexuală care este și
ea privită de către tineri ca un lucru absolut normal.”1
Cum s-a ajuns într-o asemenea situație?
În principal această situație se datorează mass-mediei.
„Datorită emisiunilor tv adresate tinerilor care propovăduiesc normalitatea experiențelor
sexuale premaritale, sau a perversiunilor.”2 Laurentiu Dumintru în cartea sa ne dă un alt
exemplu din mass-media: „Tinerii sunt targhetul multor reviste. Aceste reviste destinate
tinerilor au rubrici de sexualitate; la întrebările tinerilor răspund specialiști, medici și
psihologi care prezintă multe din situații anormale ca fiind firești: începerea vieții sexuale
la vârsta adolescentei, masturbarea, recurgerea la avort și diferite perversiuni sexuale care
sunt prezentate ca fiind normale.”3
O altă mare provocare pentru tineri este reprezentată de orele de educație sexuală:
„Dascălii prezintă homosexualitatea ca fiind ceva normal iar perversiunile reprezentând
1
Vâlcu George, “Tânărul creștin în contextul globalizării. Soluții pentru ieșirea din criză.”, articol în
Tinerii creștini și provocările globalizării, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2005, p. 15
2
Ibidem,p.16
3
Laurențiu Dumitru, Tinerii pe calea întrebărilor, Editura Egumenita, Galați, 2004, p. 7

3
doar aspecte particulare ale raportului sexual.”4 Practic tinerii sunt îndemnați să facă toate
aceste lucruri.

Alegerea modelelor în viața.


Unul dintre cele mai eficiente mijloace în educația tinerilor este modelul sau
exemplu. Mulți tineri din ziua de azi nu știu să-și aleagă modele demne de urmat în viață.
„Potrivit zicalei : spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești, tânărul care se
însoțește cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui, devine asemenea lor.”5
„Esențial este ca modelul să fie unul pozitiv. Importanța exemplului pozitiv în procesul
de educație se bazează pe tendința înnăscută a copilului de a imita. Din frageda copilarie
el imită persoanele care ii sunt mai apropiate :părinți, bunici, frați. În perioada
adolescenței sfera de influență a exemplelor educative se extinde, copilul își găsește
modele de viață în rândul educatorilor, profesorilor, cunoștințelor.”6
Un tânăr apropiat de Biserică își poate alege model un Sfânt. Aici intervine iar
rolul duhovnicului de al îndemna pe tânăr să-și aleagă model un sfânt.
„Un tânăr creștin își poate alege drept model sfinții care au fost și ei oameni asemenea
nouă cu aceleași slăbiciuni, suferințe, aceleași neputințe, dar poate ceva mai multă
voință.”7

Tinerii și rugaciunea.
După cum spuneam în introducere, unul dintre cele mai importante mijloace de
apropiere a tinerilor de Dumnezeu este reprezentat de rugăciune.
„Prin rugăciune omul pășește înaintea lui Dumnezeu spre a vorbi cu El.”8

4
Vâlcu George, “Tânărul creștin în contextul globalizării. Soluții pentru ieșirea din criză.”, articol în
Tinerii creștini și provocările globalizării, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2005, p.16
5
Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, “Tineretul și rugăciunea” articol din Tineretul și creștinismul, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, p. 158
6
Curs de formare pentru formatori, Iași, 2011, p. 63
7
Vâlcu George, “Tânărul creștin în contextul globalizării. Soluții pentru ieșirea din criză.”, articol din
Tinerii creștini și provocările globalizării, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2005. p. 20
8
Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, “Tineretul și rugăciunea” articol din Tineretul și creștinismul, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, p.143

4
În lupta cu tentațiile și provocările care apar la orice colt, tinerii nu pot izbuti singuri.
Tinerii trebuie să se roage, să participe la slujbele Bisericii.”Rugăciunea este oricand la
îndemâna, dând posibilitatea să-i spui lui Dumnezeu necazul.”9
Participarea la Sfânta Liturghie, se datorează faptului că Hristos este prezent, și se
unește cu toți prin Euharistie. „Prin urmare, orice motiv pentru a nu merge duminica la
Biserică este o încercare de al evita pe Hristos, de a te feri de Hristos.”10 A devenit sau cel
putin ar trebui sa devină alarmant faptul că în ziua de azi avem tot mai puțini tineri la
Sfânta Liturghie.

Tinerii și Biserica.
Misiunea Bisericii este de a apropia câți mai mulți oameni de Hristos.
„Bisericii i se cade să menifeste cel mai mare interes pentru atragerea tinerilor la
credință”11 Din păcate, tineretul reprezintă o categorie mai mult absentă decât prezentă
din Biserică.
„Biserica are în atenție generația aflată în formare, ca urmare a angajamentului catehetic,
educațional, implicit, pe care și-l ia cu ocazia botezului, când cei botezați, indiferent de
vârstă, devin membrii unei comunități de credință. Atfel ea poate și trebuie să susțină
tânărul aflat în dificultate prin încurajare și asistență spirituală.”12 Biserica trebuie să fie
în permanență într-o căutare de mijloace pentru a apropia tinerii de Biserică. Mass-media
reprezintă un mijloc important, deoarece tinerii din ziua de azi petrec tot mai mult timp în
fața tv-ului și în fața calculatorului. Desigur mass-media nu este sigurul mod.
„Biserica nu trebuie să fie singura în misiunea sa; cooperarea activa a Bisericii cu scoala,
familia, comunitatea locală, trebuie să conducă la realizarea unor parteneriate viabile,
care să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale tinerilor.”13

9
Înalt Prea Sfințitul Andrei Andreicuț, Dragoste, libertate și sex responsabil , Editura Reîntregirea, Alba-
Iulia, 2001, p. 23
10
Mitropolit Emilianos Timiades, “Preot, parohie, înnoire” articol din Tinerii și Biserica în zilele noastre,
Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, p. 152
11
Liviu Valentin Iftene și Stefan Adrian Dinu, “Oferta globalizării” articol din Tinerii creștini și provocările
globalizării, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2005, p. 174
12
Curs de formare pentru formatori, Iași, 2011, p. 75
13
Ibidem, p.73

5
La catehizarea, abordarea problemelor și povățuirea tinerilor participă atât părinții
trupești cât și cei duhovnicești. Aceștia trebuie să-i conducă spre tot lucrul bun, să-i
deprindă de mici cu rugăciunea, ascultarea de Biserică, smerenia, viața curată.(I Tim. 3,4)

Asociaţii prin care Biserica desfășoară o


amplă activitate misionară în rândul tinerilor.
Biserica își desfăsoară activitatea sa misionară prin: A.S.C.O.R.(Asociaţia
Studenţilor Creştini Ortodocşi din România) și L.T.C.O.R.( Liga Tinerilor Creştini
Ortodocşi din România).
Generalități: La 14 iunie 1990 s-a înfiinţat la Bucureşti, cu binecuvântarea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi
din România, la iniţiativa unor studenţi și doctoranzi la diferite facultăți.
A.S.C.O.R. are un caracter naţional, cu filiale în toate centrele universitare din tara:
Sibiu, Craiova, Alba-Iulia, Oradea, Timişoara, Baia-Mare, Iaşi, Suceava, Bacău, Galaţi,
Constanța, Tulcea etc. 14
Asociaţia îi are ca patroni spirituali pe Sf. Ierarh Calinic de la Cernica şi pe Sf. Apostol
Andrei. La nivel local fiecare filială poate avea şi un alt sfânt ocrotitor.
Misiune: Misiunea asociaţiei este promovarea credinţei creştine şi a
spiritualităţii ortodoxe, în duhul filocalic redescoperit de părintele profesor Dumitru
Stăniloae, cu prioritate în mediile universitar şi pre-universitar.
A.S.C.O.R. urmăreşte, de asemenea, apărarea drepturilor tinerilor şi conştientizarea
îndatoririlor acestora pe care le au faţă de Biserică, neam şi familie.
Mijloacele prin care A.S.C.O.R. îşi atinge aceste scopuri sunt: organizarea de tabere
creştine, pelerinaje, conferinţe, editarea de reviste, pliante, broşuri şi alte materiale
informative, diverse activităţi de voluntariat, ctitoriri de troiţe, de monumente etc.,
activităţi de mass-media, realizarea de programe proprii şi colaborări cu instituţii
educaţionale şi diverse O.N.G.-uri, pentru combaterea unor vicii cu consecinţe negative
asupra tinerilor (droguri, alcool, violenţă etc.) 15

14
http://ascorbucuresti.wordpress.com/about/
15
http://ascorbucuresti.wordpress.com/statut-ascor/

6
Membrii A.S.C.O.R. : Membru al A.S.C.O.R. poate fi orice student sau
doctorand creştin ortodox, de naţionalitate sau cetăţenie română, care are binecuvântarea
preotului său duhovnic.
A.S.C.O.R are ca preşedinte de onoare, la nivel central, pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, iar la nivel local, pe ierarhul locului, cu a cărui binecuvântare funcţionează.
Activitati: -culturale:
-conferințe pe teme religioase, cu invitaţi din țară și din străinătate.
-expozitii de icoane pe lemn și pe sticla
-concerte de muzică psaltică
-social-filantropice:
-implicarea în diverse activitați educaţionale și recreative a copiilor
din scoli speciale.
-vizite la orfelinate, azile.
-concerte de colinde în spitale, cămine studenţeşti, cămine de
bătrâni.
-specifice:
-pelerinaje la mănăstiri ortodoxe din țară și din străinătate
-organizarea de tabere cu specific divers: iconografic, cercetare
socio-umana și folclor
-organizarea sfinţirii căminelor studenţeşti la începutul fiecărui an
universitar.
Prin programul de conferinţe cu tematică legată de viața tinerilor, cât și prin
mulţimea de activități desfăşurate, A.S.C.O.R ajută Biserica în activitatea sa misionară.

Proiecte ale Bisericii cu tinerii


Hristos împărtășit copiilor.
Generalități: Proiectul “Hristos Împărtăşit Copiilor”, numit astfel la iniţiativa
IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, este o iniţiativă a Editurii Gospel Light lansată în spaţiul eclezial răsăritean în

7
urmă cu 10 ani, iniţiativă desfăşurată în parteneriat cu World Vision România şi cu
Bisericile Ortodoxe locale. “Scopul acestui proiect este de a pune la dispoziţia preoţilor şi
catiheţilor un set de instrumente catehetice de care au nevoie pentru a transmite copiilor,
încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice şi a-i ajuta astfel să atingă
maturitatea întru credinţă”,16
Până în prezent, proiectul a fost lansat şi se află în plină desfăşurare în următoarele ţări:
Albania, Armenia, Bosnia, Georgia, Egipt, Liban şi Federaţia Rusă, Bielorusia, Polonia,
România. În România, proiectul se desfăşoară cu binecuvântarea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, aprobat în şedinţa din 17 – 18 ianuarie 2006, la iniţiativa
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
Obiectivele proiectului:
- Editarea şi publicarea unor Ghiduri de Cateheză Biblică pentru copiii cu vârste
cuprinse între 6 – 17 ani, însoţite de Ghidurile catehetului, care să fie apoi distribuite şi
puse în aplicare la nivelul fiecărei parohii din B.O.R.
- Pregătirea preoţilor şi profesorilor/ cateheţilor pentru folosirea ghidurilor.

Alege şcoala!
Generalități: În anul 2009, ca o continuare a proiectului “Hristos Împărtăşit
Copiilor”, Patriarhia Română şi Fundaţia World Vision România au iniţiat proiectul
“Alege Şcoala!” cu scopul prevenirii şi combaterii fenomenului abandonului şcolar şi a
delincvenţei juvenile prin dezvoltarea unor soluţii educaţionale alternative de tipul şcolii
de duminică necesare motivaţiei pentru educaţie a copiilor din mediul rural şi urban cu
vârste cuprinse între 5 şi 16 ani.
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 34 de luni (începând cu luna septembrie
2009), în trei regiuni de dezvoltare: Bucureşti şi Ilfov, Nord – Est (judeţele Bacău,
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui) şi Sud (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman).
Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi 1206 preoţi (dintre care 300 de profesori de
religie) din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi Mitropoliei Moldovei şi

16
http://www.hristosimpartasitcopiilor.com/HIC/index.php/proiect

8
Bucovinei, iar beneficiarii indirecţi - 35.000 de copii de vârstă şcolară, aflaţi sub riscul
abandonului şcolar. 17
Obiective:
- Prevenirea și combarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și prevenirea
delincvenţei juvenile prin dezvoltarea unor soluții alternative de tip ”școala de duminică”
necesare asigurării educației de bază și motivației pentru rămânerea în educație a copiilor
din mediul rural și urban, inclusiv populația roma, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani .
- Dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive față de școală și semeni
pentru cel puțin 3618 copii din mediul rural și urban, inclusiv populația roma, cu vârste
cuprinse între 5 și 14 ani si asistarea acestora în însușirea educației morale de bază, în
dezvoltarea motivației necesare rămânerii în școală prin intermediul participării la ”școala
de duminică”, la concursuri și la tabere de creație.
- Formarea specifică a 1206 persoane adulte implicate în prevenirea fenomenului
de părăsire a școlii în vederea dezvoltării deprinderilor de lucru cu copiii şi a aptitudinilor
psiho-pedagogice. Proiectul propune dezvoltarea unui program special pentru menținerea
elevilor în educație și prevenirea părăsiri timpurii a școlii, în Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est (judeţele Iaşi, Botoşani, Bacău, Vaslui, Neamţ, Suceava), Bucureşti – Ilfov
(Bucureşti şi judeţul Ilfov) şi Sud Muntenia (judeţele Prahova, Dâmboviţa, Ialomiţa,
Giurgiu, Argeş, Teleorman), ce include: Acțiuni adresate formatorilor - sesiuni de formare
de formatori pentru creşterea nivelului de formare profesională şi adaptare permanentă a
1206 formatori responsabili cu formarea elevilor în cadrul unor activităţi extraşcolare de
tip „Şcoala de duminica” Acțiuni adresate copiilor: sesiuni de formare pentru cel puţin
3618 copii şi tineri care prezintă risc de părăsire a şcolii şi potenţial infracţional, din
comunităţile celor trei regiuni de dezvoltare, pe teme de educaţie morală, corelate cu
realităţile mediului din care provine fiecare, în vederea conştientizării necesităţii şcolii
pentru formarea lor profesională viitoare. Organizarea de tabere de creaţie şi a unor
concursuri cu premii pe teme date, cu scopul de conştientizare a rolului educaţiei în viaţa
unui copil şi posibilităţilor pe care le oferă aceasta pentru integrarea pe mai târziu pe
piaţa muncii si de prevenire a abandonului şcolar si a delincventei juvenile. Asigurarea
educației morale de bază, necesară fiecărui copil, este unul dintre pilonii ce susțin

17
http://hristosimpartasitcopiilor.com/alegesc/node/1

9
formarea și menținerea în educație a copiilor și prevenirea delincvenței juvenile. Pe
termen lung, acțiunile propuse vor avea impact asupra reducerii abandonului școlar (cu
cel puțin 15% în rândul copiilor participanți în cadrul proiectului) și a delincvenței
juvenile.18
Misiunea proiectului: Catehizarea tinerilor de către clerici și laici în vederea
apropierii și creşterii în Hristos.

Concluzie
În ziua de azi este din ce în ce mai greu pentru preoţi să-i apropie pe tineri de
Biserică, tocmai pentru că tinerii sunt crescuţi de mici în afara Bisericii. Deci misiunea
preoţilor ar trebui să înceapă întâi de la părinţi, pentru ca apropiind părinţii de Biserică,
cu siguranţă aceştia la rândul lor vor încerca să-și apropie și copii de Dumnezeu; iar un
copil dus de mic la Biserică și crescut în Duhul Bisericii, cu siguranţă se va apropia de
Dumnezeu din ce în ce mai mult pe măsură ce va creste. Bineînţeles că nu tot timpul se
întâmpla aşa, tocmai pentru aceasta, Biserica a căutat și alte metode pentru a face
misiune în rândul tinerilor, și anume înfiinţarea unor asociaţii, și dezvoltarea unor
programe precum am văzut mai sus. Prin toate acestea sunt chemaţi la misiune nu doar
preoţii, ci și tinerii.
Un alt lucru important de reținut este că Biserica nu caută să îngrădească
libertatea cum cred mulți tineri din ziua de azi. După cum Sfântul Apostol pavel ne
îndeamnă “Toate să le încercați; ține-ți ce este bine; feriți-vă de orice înfățișare a răului”
( I Tes. 5, 20), așa și Biserica încurajează libertatea tinerilor, căutând să le descopere ce
este bine, dar nu orice libertate. Tot Sfântul Apostol Pavel ne zice să nu folosim libertatea
“ca prilej de a sluji trupului, ci unul altuia prin iubire.” (Gal. 5, 13)

18
http://hristosimpartasitcopiilor.com/alegesc/node/7

10
Bibliografie
***BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ, Ediţia Sinodală,
Bucureşti, 1991

LUCRĂRI
DUMITRU, Laurențiu Tinerii pe calea întrebărilor, Editura Egumenita, Galați, 2004
ANDREICUȚ, Înalt Prea Sfințitul Andrei Dragoste, libertate și sex responsabil , Editura
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001

LUCRĂRI DE SPECIALITATE
Curs de formare pentru formatori, Iași, 2011

STUDII ȘI ARTICOLE:
GEORGE, Vâlcu “Tânărul creștin în contextul globalizării. Soluții pentru ieșirea din
criză.”, articol în Tinerii creștini și provocările globalizării, Editura Episcopiei Dunării de
Jos, Galați, 2005

11
IFTENE, Liviu Valentin și DINU, Stefan Adrian “Oferta globalizării” articol din Tinerii
creștini și provocările globalizării, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2005
MLADIN, Mitropolit Dr. Nicolae “Tineretul și rugăciunea” articol din Tineretul și
creștinismul, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008
TIMIADES, Mitropolit Emilianos “Preot, parohie, înnoire” articol din Tinerii și Biserica
în zilele noastre, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008

INFORMAȚII MASS-MEDIA:
http://www.ascorbucuresti.wordpress.com
http://www.hristosimpartasitcopiilor.com
http://www.hristosimpartasitcopiilor.com/alegesc/

12