Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

pentru eliberarea datelor rezultate din evidena operativ organelor judiciare

Subsemnatul (nume de familie): ____________________________________________


prenumele ___________________________numele anterior_____________________________
fiul/fiica lui___________________________i______________________________________
nscut n anul________luna________ziua__________,n______________________________
judeul ___________________________, cu domiciliul n____________________________
judeul_______________________, str.______________________nr.___, bl.___, ap.___.
Posed actul de identitate seria __ nr._________ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C
Solicit eliberarea datelor rezultate din evidena operativ a organelor
judiciare, acesta fiindu-mi necesare pentru _____________________________________
________________________________________________________________________________.
Numar de telefon: ______________________________________________________________.

Semntura ________________
Data ______________________

S-ar putea să vă placă și