Sunteți pe pagina 1din 2

20) Reguli tactice ale aplicate in dispunerea constatarilor si a expertizelor criminalistice

Oportunitatea expertizei: asigurarea oportunitatii expertizei constituie o prima cerinta ce


trebuie avuta in vedere de catre organele judiciare
– trebuie sa se aprecieze daca si in ce masura expertiza este utila, astfel incat nici sa nu se
intarzie efectuarea unei expertize indispensabile solutionarii cazului
– nu trebuie sa vizeze aspecte neconcludente sau probleme deja clarificate prin alte
mijloace de proba sau chiar prin alte expertize ale caror concluzii au fost acceptate de
parti
– oportunitatea expertizei se raporteaza si la momentul dispunerii acesteia, deoarece o
dispunere prematura poate avea consecinte negative asupra solutionarii cazului
Stabilirea corectă a obiectului expertizei - cerinţa privind stabilirea corectă a obiectului
expertizei criminalistice are implicaţii directe asupra modului de valorificare judiciară a acestui
mijloc de probă. Obiectul expertizei judiciare consta in “fapte sau imprejurari” ce reclama
cunostiintele unui expert, iar nu probleme de drept.
Formularea clară a întrebărilor adresate expertului – una din cauzele principale ale ajungerii
la concluzii eronate sau nefundamentate științific o reprezintă superficialitatea în fixarea
obiectivelor expertizei, fără a mai menționa situațiile în care aceste obiective sunt lăsate la
aprecierea expertului.
Pornind de la faptul că întrebările circumstanțiază direct obiectul expertizei, acestea vor trebui
formulate cu claritate, concis și precis, evitându-se exprimările generale, echivoce, confuze,
greșite, care îi determină pe unii experți să procedeze la reformulări, cu riscul apariției de
neconcordanțe între ceea ce a urmărit organul judiciar și ceea ce a înțeles expertul din întrebare,
sau la ridicarea unor obiecții ale părților, pe considerentul că nu s-a dat răspuns întrebărilor din
ordonanță sau încheiere.
Asigurarea calității materialelor trimise spre expertiză – expertul va trebui să aibă la
dispoziție: urmele, obiectele ce se constituie mijloace materiale de probă și modele de
comparație sau obiecte presupuse a fi creat urmele descoperite în câmpul infracțional.
-Prima cerință pe care trebuie să o îndeplinească aceste materiale este aceea a cunoașterii cu
certitudine a provenienței lor. Regula privește atât urmele sau mijloacele materiale de probă, dar
mai ales modelele tip ori obiectele suspecte trimise expertului.
-A 2a cerință importantă se referă la calitatea pe care trebuie să o prezinte materialele, în sensul
că ele trebuie să conțină sau să reflecte suficiente elemente caracteristice pe baza cărora să se
facă identificarea
Redactarea raportului de expertiza – prezinta rezultatele investigatiilor stiintifice si cuprinde,
conform art 178 CPP, trei parti:
a- partea introductiva (se arata organul judiciar care a dispus ef. Expertizei, data cand s-a
dispus efectuarea acesteia, numele si prenumele expertului, obiectivele la care expertul
urmeaza sa raspunda s.a.)
b- partea expozitiva ( sunt descrise operatiile de efectuare a expertizei, metodele,
programele si echipamentele utilizate)
c- concluziile (se raspunde la obiectivele stabilite de organele judiciare, precum si orice alte
precizari si constatari rezultate din efectuarea expertizei, in legatura cu obiectivele
expertizei
Totodata, raportul de expertiza va contine o ilustrare adecvata a celor mai semnificative
aspecte desprinse in cadrul examinarii criminalistice
Elemente tactice aplicate in aprecierea si valorificarea concluziilor expertizei de catre
organele judiciare
-aprecierea si valorificarea expertizelor judiciare reprezinta o activitate ce reclama din
partea organelor judiciare nu numai cunostinte din domeniul dreptului, ci si cunostinte de
cultura generala, din domeniul stiintei si tehnicii, cu precadere dintre cele inmanucheate in
stiinta Criminalisticii
-verificarea raportului de expertiza: aprecierea raportului de expertiza criminalistica sau a
unei constatari tehnico-stiintifice parcurge, in principal, doua etape importante constand in
verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la expertiza si verificarea continutului
stiintific al raportului de expertiza
-valorificarea concluziilor expertizei: interpretarea si valorificarea concluziilor expertizei
criminalistice marcheaza momentul aprecierii si cantaririi probelor puse in evidenta prin
intermediul examinarilor stiintifice
Dintre concluziile rapoartelor de expertiza, cele mai valoroase sunt concluziile cu caracter
de certitudine. Concluziile cu caracter de probabilitate detin o pondere mai mica in ansamblul
rezultatelor expertizei criminalistice

S-ar putea să vă placă și