Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ,,SPIRU HARET’’

FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA


MASTERAT: STIINTE PENALE

REFERAT
LA
CRIMINALISTICA

TEMA :
,,REZOLUTIA .SI REGULI TACTICE APLICABILE
IN CAZUL EXPERTIZELOR CRIMINALISTICE
STUDIU DE CAZ”

COORDONATOR
Conf. Univ.Dr.Gh. Alecu

MASTERAND
Petcu Marius

CONSTANTA

1/5
CUPRINS

1.Consideratii introductive …….………………………………………...3

1.1.-Constatarea tehnici-stiintifica ………………………......3


1.2 ,-Expertiza criminalistica ………………………………..4
1.3 ,-Expertiza complexa …………………………………....5

2. Reguli tactice la dispunerea constatarii tehnico-stiintifice si a


expertizelor criminalistice ………...……………………………………5.
2.1.-Oportunitatea expertizei ………………………………..6
2.2.-Stabilirea corecta a obiectului expertizei ………………6.
2.3.-Formularea intrebarilor ………………………………....7.
2.4.-Asigurarea calitatii materialelor trimise spre expertiza ....7.

2/5
REZOLUTIA
1.DISPUNEREA SI ORGANIZAREA EXPERTIZELOR

Dispunerea efectuarii expertizei este de competenta organului de


cercetare penala care instrumenteaza cauza printr-o rezolutie
motivata sau prin ordonanta emisa de organele de urmarire penala ori
incheiere a instantei de judecata , asa cum prevede art.116 din
C.pr.pen.
Dispunerea efectuarii unor expertize prin rezolutie parcurge
urmatoarele etape.
a)-stabilirea corecta a obiectivelor
obiectul expertizei judiciare consta in lamurirea unor fapte sau
imprejurari de fapt ce reclama cunostiinte de specialitate din diverse
domenii.In consecinta organele judiciare au datoria de a veghea la
respectarea cerintei de limitare a obiectului expertizei criminalistice la
ceea ce legea denumeste in mod generic,, fapte sau imprejurari’’,nu la
probleme de drept, cum ar fi stabilirea vinovatiei sau nevinovatiei unei
persoane, precizarea naturii juridice a unei fapte sau aspect,
reglementate prin acte normative.
Dupa studierea dosarului si formarea convingerii ca este
necesara parerea unui specialist se va stabilii genul de examinare
criminalistica necesara in cauza
b)-formularea clara a intrebarilor
La dispunrea expertizei criminalistice este important sa se
acorde atentia cuvenita modului de formulare a intrebarilor la care va
raspunde expertul, practica de specialitate demonstrind ca una din
cauzele ajungerii la concluzii eronate sau nefundamentate stiintific o
reprezinta superficialitatea in fixarea obiectivelor expertizei.
Intrebarile circumstantiaza direct obiectul expertizei, astfel ca ele
trebuie formulate cu claritate, concis si précis, evitindu-se exprimarile
generale, confuze, gresite care uneori determina specialistul sa
procedeze la reformulari, cu riscul aparitiei de neconcordante intre
ceea ce a vizat organul de urmarire penala si ceea ce a inteles expertul
si de aici la ridicarea de obiectii din partea partilor pe considerentul ca
nu s-a dat curs intrebarilor solicitate.
Cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca intrebarile .
Sa se refere la obiectul examinarii si la pregatirea specialistului
sau expertului.
Sa fie clare si precise , pentru a da posibilitatea specialistului sau
expertului sa inteleaga sarcinile ce ii revin.
Sa fie astfel formulate incit sa oblige la un raspuns cert (pozitiv
sau negative)

3/5
Sa nu solicite expertului sau specialistului sa faca aprecieri cu
privire la aspecte juridice sau sa-l oblige sa rezolve sarcini ce intra in
competenta organului de urmarire penala.
Sa aiba o legatura logica intre ele.
c)-pregatirea materialelor ce vor fi supuse examinarii
In vederea executarii lucrarii solicitate de organul de cercetare
penala , specialistul va trebui sa aiba la dispozitie, pe de o parte,
urmele,obiectele ce constituie mijloace materiale de proba , iar pe de
alta parte , modele de comparatie sau obiecte presupuse a fi creat
urmele din cimpul infrcatiunii.
Asigurarea calitatii materialelor trimise spre expertizare
reprezinta premise de baza a obtinerii rezultatelor scontate prin
administrarea acestui mijloc de proba .
Organul care dipune expertiza trebuie sa cunoasca cu certitudine
despre provenienta lor,regula ce priveste atit urmele si mijloacele
materiale de proba, dar mai ales obiectele tip ori obiecte suspecte
trimise expertului.
Cu referire la calitate acestea trebuie sa dea sau sa aiba
suficiente elemente caracteristice pe baza carora sa se faca
identificarea.
Trebuiesc ambalate sigilate si etichetate corespunzator
Deasemenea trebuiesc obtinute, ridicate, ambalate si sigilate
corespunzator modele pentru examinarea comparativa.
d)-alegerea institutiei sau a specialistilor.
Conditii;
-sa aiba calificarea corespunzatoare si o bogata experienta
practica.
-sa nu faca parte din personalul unitatii in care sa savirsit
infrcatiunea.
-sa incunostiinteze aparatorul, invunitul sau inculpatul ca
urmeaza sa fei dispusa o expertiza.
-sa cheme partile si sa le aduca la cunostiinta dreptul de a
completa sau formula intrebarile.
-sa puna in vedere partilor ca au dreptul sa recomande un expert
pe linga cel numit de organul judiciar(exceptind situatia cind expertiza
se efectuaeaza intr-o institutie de specialitate)
e)-intocmirea rezolutiei motivate ;
Aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de fond si de
forma
-denumirea organului de urmarire penala care o dispune.
-baza, legala necesitatea si obiectul examinarii,
-intrebarile la care trebuie sa raspunda specialistul sau expertul,
-materialele puse la dispozitie,

4/5
-termenul executarii expertizei
-cine efectueaza examinarea(institutia solicitata)
-Fixarea rezultatelor expertizelor criminalistice se materializeaza
printr-un Raport de Constatare Tehnico-Stiintifica ori de expertiza
care are valoare de mijloc de proba in conf. cu prev art.115 si 122
C.pr.pen.
Genuri de expertize
1-expertiza dactiloscopica –permite identificarea autorului
infrcatiunii dupa urmele papilare prin compararea , urmelor ridicate de
la fata locului si impresiunile digito-palmare sau plantare ale persoanei
banuite.
2.Expertiza urmelor de picioare – permite identidficarea
autorului dupa urmele plantare si ale urmelor de incaltaminte
3.expertiza urmmelor de buze, dinti, nas ,urechi sau alte parti
ale corpolui uman.
4.-expertiza traseologica , studierea urmelor ca impresiune a
structurii exterioare a obiectelor , ca modificari produse de ,sau pe
corpul uman sau asupra altor obiecte.
5-expertiza biologica si bio-criminalistica . in baza urmelor de
singe, saliva, epiderma, fragmente osoase, depozit subunighinal,fire de
par, sperma,urme de contact cu preluarea de urme dermice.
Concluziile la care ajung specialistii nu au forta probanta absoluta
.Ele trebuie apreciate critic, la fel ca celelalte probe si numai in
coroborare cu intregul material administrat in cauza.Respingerea lor de
catre organul de urmarire penala sau instanta de judecata trebuie insa
motivat si argumentate.

5/5

S-ar putea să vă placă și