Sunteți pe pagina 1din 141

VOL.

III, 2016 ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA


PREVENTIV
N REPUBLICA MOLDOVA
ARHEOLOGIA
MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC

ARHEOLOGIA
PREVENTIV
N REPUBLICA MOLDOVA
VOL. III

Chiinu 2016
COLEGIUL DE REDACIE

Redactor ef: Dr. Vlad VORNIC


Secretar de redacie: Dr. Sergiu MATVEEV
Membri:
Sergiu BODEAN
Larisa CIOBANU
Dr. Octavian MUNTEANU
Dr. Sergiu TABUNCIC
Membri de onoare:
Dr. hab. Gheorghe POSTIC, Ministerul Culturii, Chiinu
Dr. hab. Ion NICULI, Universitatea de Stat, Chiinu
Dr. hab. Oleg LEVIKI, Institutul Patrimoniului Cultural al AM, Chiinu
Dr. hab. Eugen SAVA, Muzeul Naional de Istorie, Chiinu
Dr. Eugen NICOLAE, Institutul de Arheologie Vasile Prvan al Academiei Romne, Bucureti

Toate articolele publicate n revist sunt recenzate de specialiti n domeniu.


All the papers to be published are reviewed by experts.
.

Agenia Naional Arheologic


Adresa: mun. Chiinu, str. M. Eminescu 50, MD-2065
www.ana.md
e-mail: arheologie.gov@gmail.com
facebook.com/AgentiaNationalaArheologica

ISSN 2345-1394
Agenia Naional Arheologic, 2016

Pe copert: Tumulul 8 de la Cimilia


Design: Natalia Berebiuc
Vol. III
CUPRINS 3
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
O necropol din secolul IV d.Hr. descoperit la Dumitreni (com. Alexeevca, r-nul Floreti)

7 Sergiu BODEAN
Aezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Parcova (r-nul Edine)

19 Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU, Serghei AGULNIKOV, Ion NOROC


Tumulul 8 de la imilia. Consideraii preliminare

29 Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC


Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

45 Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV


Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

61 Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC


Cercetrile arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul Cimilia) din anul 2015. Date preliminare

75
Sergiu POPOVICI, Eugen MISTREANU
O amfor greceasc descoperit la rncua (com. Chioselia, r-nul Cantemir)

79 Serghei AGULNICOV, Ion CIOBANU


Rezultatele investigaiilor arheologice asupra tumulilor de la Filipeni (r-nul Leova)

89 Vlad VORNIC, Sergiu MATVEEV


Un complex sarmatic descoperit la Mlcui (com. Drcui, r-nul Soroca)

95 Vlad VORNIC
Mormntul sarmatic de la Trinca (r-nul Edine)

99
Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU
Descoperiri din aezarea de tip ntana de Mure-Cerneahov de la Trinca-Valea Copacului,
r-nul Edine

109 Vlad VORNIC


O necropol din secolul IV d.Hr. descoperit la Dumitreni (com. Alexeevca, r-nul Floreti)

115 Octavian MUNTEANU


Locuine medievale timpurii descoperite recent la Butuceni, r-nul Orhei

123 Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC, Ion CIOBANU


Satul Alcedar n perioada medieval i modern: cteva date istorice i arheologice

131 Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC


Contribuii documentare i arheologice la istoria satului Ppui (r-nul Rezina)

137 LISTA ABREVIERILOR


138 DATE DESPRE AUTORI
CONTENTS
4
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC

7 Sergiu BODEAN
Settlement of Cucuteni-Tripolye culture near Parcova village (Edinets district)

19 Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC


Tumulus no. 8 near Cimilia. Preliminary data

29 Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC


Tumulus 1 from Ciumai (Vinogradovca com., Taraclia district). Preliminary data

45 Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV


The archaeological investigations in Crihana Veche. The results of 2015 field campaign

61 Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC


Save archaeological researches in 2015 at Lipoveni (Cimilia district). Preliminary considerations

75
Sergiu POPOVICI, Eugen MISTREANU
Greek amphora from rncua village (Chioselia commune, Cantemir district)

79 Serghei AGULNICOV, Ion CIOBANU


The results of excavations on mounds near Filipeni community (Leova district)

89 Vlad VORNIC, Sergiu MATVEEV


A sarmatian omplex discovered in Mlcui village (com. Drcui, Soroca district)

95 Vlad VORNIC
A sarmatian grave omplex discovered in Trinca (Edine district)

99
Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU
Discoveries in the Sntana de Mure-Cerneahov type settlement from Trinca-Valea Copacului,
Edine district

109 Vlad VORNIC


A necropolis from the IV-th century ad revealed in Dumitreni village (com. Alexeevca, Floreti district)

115 Octavian MUNTEANU


Early Medieval dwellings recently discovered in Butuceni (Trebujeni com., Orhei district)

123 Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC, Ion CIOBANU


Alcedar village in Middle Ages and Modern period: some historical and archaeological data

131 Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC


Documentation and archaeological contributions to the history of the Ppui village
(Rezina district)

137 LIST OF ABBREVIATION


138 ABOUT THE AUTORS
Vol. III
5
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
O necropol din secolul IV d.Hr. descoperit la Dumitreni (com. Alexeevca, r-nul Floreti)

7
- . ( -)

, , ,
19 8 . .

29 , , ,
1 . (. , -).

,
45 . .
2015

,
61 2015 a . ( -).

75 ,
. (. , -)

79 ,
. ( -)

89 ,
(. )

95
( -)

99
,
- -

109
IV . .. . (. , - )


115 .
(. )

, ,
123 :

131
,

a

137
138
Vol. III

6
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Cercetri 2015

12
9
10

6
1
11

8
7
3

13

5
4

Localitile n care au fost efectuate cercetri arheologice preventive i de salvare


sau de unde provin materiale recuperate i publicate n volumul de fa:
1 Alcedar; 2 2Butuceni;
1 Alcedar; Butuceni;33Cimilia;
Cimilia; 44Ciumai;
Ciumai;5 5Crihana
Crihana Veche;
Veche; 6 Dumitreni;
6 Dumitreni; 7 Filipeni;
7 Filipeni;88 Lipoveni;
Lipoveni;
9 9 Malcui;
Malcui; 10 Parcova;
10 Parcova; 11 12
11 Ppui; Ppui;
Trinca;12
13 Trinca;
rncua.
13 rncua.
Vol. III
7
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Aezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Parcova (r-nul Edine)

Cercetri 2015
AEZAREA CULTURII CUCUTENI-TRIPOLIE
DE LA PARCOVA (R-NUL EDINE)
Sergiu BODEAN

Cuvinte cheie: eneolitic, Cucuteni-Tripolie, faza Cucuteni B, bazinul rului Ciuhur.


Key words: eneolithic, Cucuteni-Tripolye, Cucuteni B period, Chukhur river basin.
: , -, , .

V
V estigiile arheologice din bazinul rului
Ciuhur, situat pe Podiul Moldovei de
Nord, au beneficiat de atenia cercetto-
rilor ncepnd cu anii 50 ai secolului tre-
cut. Drept rezultat al primelor cercetri
perieghetice, aici au fost identificate mai
multe situri arheologice datnd din pa-
leolitic pn n evul mediu trziu. Aez-
rile din diferite faze de evoluie ale culturii
Cucuteni-Tripolie, descoperite n acea
perioad, sunt situate practic pe tot cur-
sul rului menionat1. n anul 1964, ntr-o
aezare din faza Cucuteni B, amplasat
la circa 1 km nord-vest de satul Chetroi- Fig. 1. Poziia topografic a aezrii de la Parcova.
ca Veche, r-nul Edine, a fost descoperit
un depozit care se compunea din dou vase pictate a acestor investigaii de suprafa, au fost verificate
de lut i alte 270 piese (o unealt de os, molari de cerb i descoperite mai multe situri din epoca eneolitic
nobil, mrgele). Descoperirea a fost fcut n proce- evul mediu dezvoltat. Pe parcursul prospeciunilor a
sul de exploatare a unei cariere de piatr situat n fost identificat un lot de materiale arheologice provenit
perimetrul sitului2. Spturile arheologice sistematice dintr-o sptur neautorizat realizat cu ani n urm
sau preventive din zon au luat amploare ncepnd ntr-o aezare a culturii Cucuteni-Tripolie de lng sa-
cu deceniul al aptelea. Pe parcursul a circa zece ani tul Parcova, r-nul Edine. Colecia de materiale a fost
de cercetri au fost realizate investigaii n aezrile recuperat integral, fiind prospectat i situl din care
Costeti IV, Costeti IX3, Duruitoarea I, Duruitoarea aceasta provine.
Nou, Drua I4, Vratic V-Csoaia cu ap. Prin metoda Aezarea culturii Cucuteni-Tripolie (faza Cucuteni
aerofotometriei a fost identificat situl Stolniceni I (r-nul B, mil. IV .Hr.) de la Parcova se afl la 0,35 km sud-
Edine) din faza Cucuteni B/Tripolie CI, care, conform vest de marginea localitii, pe un promontoriu stn-
estimrilor, are o suprafa de 80-100 ha5. cos cu malurile abrupte. El este format de confluen-
n anul 2015 specialitii Ageniei Naionale Arheo- a rului Ciuhur cu un afluent de dreapta (Fig. 1; 2).
logice au ntreprins cercetri perieghetice n bazinul Suprafaa sitului reprezint n mare parte teren arabil,
Ciuhurului pe segmentul cuprins ntre satele Goleni, restul ariei fiind, dup toate probabilitile, neleni-
r-nul Edine i Pociumbui, r-nul Rcani6. Ca urmare t. Prospectarea efectuat s-a soldat cu semnalarea
unor resturi de locuine de suprafa, fragmentelor
1
1964, 261-270; , 1964, 273.
2
1969, 84-86; Bodean 2004, 22.
de ceramic (n mare parte corodate) i a unor piese
3
1981, 42-46. de silex. Vizavi de acest sit, pe un promontoriu de pe
4
Sorokin 1997, 69-73. malul stng al Ciuhurului, se afla aezarea Chetroica
5
2007, 14, 17. Veche, din care provine depozitul menionat mai sus.
6
Prospeciunile au fost realizate de ctre arheologii Vlad Actualmente aezarea este practic complet distrus
Vornic, Sergiu Bodean i Ion Noroc, nsoii de Grigore de o carier.
Guu, locuitor al satului Parcova.
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 7-18
Vol. III

8
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu BODEAN
Cercetri 2015

Fig. 2. Vedere dinspre sud-est asupra aezrii.

Lotul de materiale de la Parcova const din multi- 4, 1). Strchinile prezente n lotul de materiale de la
ple fragmente ceramice, vase ntregibile, greuti de Parcova constituie un procent important n categoria
lut ars, o figurin antropomorf, unelte de silex, gresie, ceramicii pictate. Exemplarele tronconice sunt picta-
os i corn. Dup cum reiese din gradul lui de conser- te, de regul, pe ambele suprafee. Predominant este
vare, putem conchide c el provine din locuinele de decorul monocrom. Motivele decorative sunt diverse
suprafa. n cele ce urmeaz vom face o prezentare i constau din benzi dispuse n cruce, semiove, benzi
general a coleciei de materiale, valorificarea ei ur- simple, festonate sau multiliniare vlurite etc. (Fig. 5;
mnd s fie realizat i n alte studii de specialitate. 6, 1, 3, 4). O strachin tronconic restaurat are moti-
Cea mai numeroas categorie ceramic o consti- vele decorative dispuse simetric i rezervate cu brun-
tuie cea pictat. Ea este modelat din past fin, fr nchis din fondul alb-glbui. Pe fundul vasului au fost
degresani vizibili. n unele cazuri pasta e nisipoas. trasate trei cercuri concentrice, iar pe corp ove prev-
Arderea vaselor este oxidant, n majoritatea cazuri- zute cu tangente. Sub buz trece o band circular,
lor complet i uniform. O parte din ceramic poar- iar pe muchie una festonat. Pe exterior, la partea su-
t urme de ardere secundar sau are un anumit grad perioar s-a trasat o band circular, iar pe corp trei
de corodare. Repertoriul acestei categorii ceramice benzi arcuite (Fig. 5). Strchinile cu partea inferioar
cuprinde diferite forme de vase pictate monocrom i tronconic i cea superioar rotunjit sunt, n general,
bicrom. Prin parametrii pe care-i prezint, se remar- de dimensiuni mai mici dect celelalte vizate mai sus
c vasele bitronconice de dimensiuni mari, cu par- (Fig. 6, 2; 7, 1, 3; 8, 1, 2). La unele exemplare inte-
tea superioar semisferic sau rotunjit. Ele au buza riorul este mprit n patru cadre simetrice prin dou
dreapt, evazat sau gtul tronconic. Decorul lor este benzi dispuse n cruce. n interiorul fiecrui cadran
structurat n cel puin dou registre tectonice, delimi- s-au rezervat motive circulare prin benzi multiliniare,
tate de benzi circulare simple sau cu median roie limita inferioar a acestora fiind, n unele cazuri, dina-
(Fig. 3, 1, 3, 4). Marginea buzei pe interior deseori t (Fig. 6, 2; 7, 1, 3; 8, 1, 2). Pe interiorul i exteriorul
este acoperit cu festoane de culoare brun-nchis buzei acestor strchini au fost trasate triunghiuri cu
sau benzi multiliniare arcuite, dispuse simetric. Un vas vrfurile ndreptate n jos, precum i benzi festonate
cu nlimea pstrat de circa 30 cm are partea inferi- multiliniare. Un exemplar este decorat pe interior cu
oar tronconic, corpul bombat i gtul individualizat. ove i benzi spiralice multiliniare de culoare brun. n
Deasupra diametrului maxim are patru proeminene spaiile rmase libere sunt amplasate iruri de romburi
conice simetrice. Decorul monocrom este compus din mici flancate de ovaluri sau grupuri verticale de motive
benzi vlurite, tangente, benzi multiliniare arcuite, cer- n W (Fig. 7, 1). Un alt tip de strchini sunt cele cu
curi (Fig. 3, 2). profil S-oidal. Ele sunt pictate pe ambele suprafee.
Vasele cu partea inferioar tronconic i gtul evi- Din categoria ceramicii pictate mai fac parte cupele cu
deniat sunt reprezentate prin mai multe exemplare corpul rotunjit (Fig. 4, 2), amforele prevzute cu dou
ntregibile i numeroase fragmente. Decorul mono- tori pe diametrul maxim, vasele cu corpul bombat i
crom sau bicrom este structurat, de asemenea, n cel gtul scurt uor tronconic, vasele miniaturale (Fig. 10,
puin dou registre tectonice (Fig. 4, 1, 3-6). Interio- 5). De asemenea, n stare fragmentar sunt prezen-
rul recipientelor de acest tip este bine netezit sau are te i craterele. Printr-un singur fragment pictat cu linii
urme reliefate de prelucrare cu diverse tipuri de unel- brune este reprezentat i capacul tronconic, prevzut
te. Fundul unui vas poart amprent de estur (Fig. cu dou urechiue n partea superioar.
Vol. III
9
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Aezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Parcova (r-nul Edine)

Cercetri 2015
2

0 3 cm
6

Fig. 3. Ceramic.
Vol. III

10
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu BODEAN
Cercetri 2015

2
0 3 cm

1
0 3 cm

4
3
0 3 cm
0 3 cm

5 6
0 3 cm
0 3 cm

Fig. 4. Ceramic pictat.


Vol. III
11
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Aezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Parcova (r-nul Edine)

Cercetri 2015

0 3 cm

Fig. 5. Strachin tronconic pictat.


Vol. III

12
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu BODEAN
Cercetri 2015

2
1

4
3
0 3 cm

Fig. 6. Strchini pictate.


Vol. III
13
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Aezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Parcova (r-nul Edine)

Cercetri 2015
1
2

0 3 cm

0 3 cm

Fig. 7. Strchini pictate.


Vol. III

14
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu BODEAN
Cercetri 2015

1 2

0 3 cm

Fig. 8. Strchini pictate.

O alt categorie ceramic modelat din past cu Ceramica din past cu adaos de scoic pisat este
unele impuriti n compoziie este reprezentat de decorat cu impresiuni realizate cu nurul, linii vlurite
strchini, castroane i vase cu partea inferioar tron- ncizate (Fig. 9, 1-4, 6) i gropie. Pe umrul vaselor
conic i cea superioar bombat sau rotunjit. Un sunt amplasate proeminene conice. Majoritatea reci-
castron cu nlimea de circa 20 cm este prevzut cu pientelor reprezint vase cu gura larg deschis, g-
dou rnduri de toarte unul deasupra fundului i altul tul scurt, buza dreapt sau ngroat i uor evazat
sub buz. Baza vasului are amprent de rogojin (Fig. (Fig. 9, 1, 2, 4, 6). Din aceast categorie ceramic fac
3, 5). Vasele cu partea inferioar tronconic i corpul parte i strchinile tronconice (Fig. 9, 5).
bombat poart la exterior urmele prelucrrii cu unelte n colecia din aezarea eneolitic de la Parcova
sau sunt acoperite cu barbotin. Gtul lor este tron- sunt prezente i piese de lut folosite la producerea tex-
conic, cu buza puternic evazat. La baza gtului sunt tilelor. Fusaiolele sunt modelate din past de calitate
amplasate proeminene (Fig. 3, 6). diferit. Ele au capetele rotunjite, laturile relativ drepte
(Fig. 10, 1, 2) sau concave (Fig. 10, 3). O pies de
Vol. III
15
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Aezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Parcova (r-nul Edine)

Cercetri 2015
acest fel are pe o suprafa dou benzi de mpunsturi Din peretele unui vas pictat cu grosimea de 0,7 cm
dispuse n cruce (Fig. 10, 2). Greutile pentru rz- a fost confecionat o rondea oval, cu dimensiuni-
boiul de esut au form tronconic (Fig. 10, 8, 9) sau le de 4,8x5,1 cm (Fig. 10, 6). Dou discuri ceramice
sunt aproape piramidale (Fig. 10, 10, 11). Pe suprafa- fragmentare sunt modelate din past cu adaos de de-
a unui exemplar modelat din past prost frmntat gresani organici sau pietricele. Arderea lor este redu-
au fost realizate prin mpunsturi cteva iruri vertica- ctoare, iar suprafeele sunt concave sau neregulate.
le (Fig. 10, 9). Piesele de silex sunt reprezentate de achii, lame i
Plastica antropomorf este reprezentat de o figu- gratoare, iar cele de gresie prin fragmente de rnie
rin fragmentar din past fin, ars oxidant cu fesele i frectoare. Din os este confecionat fragmentul unei
proeminente (nlimea pstrat 5,5 cm, limea n lame de pumnal. El are suprafaa lustruit, ars n
zona feselor 3,1 cm). Individualizarea picioarelor i a foc. Vrful lamei este rotunjit.
triunghiului pubian este realizat prin incizii (Fig. 10, 7).

1
2
3

5
0 3 cm 6

Fig. 9. Ceramic cu scoic.

Dup caracteristicile sale colecia de materiale din mai sus. n complexul ceramic de la Parcova se evi-
aezarea de la Parcova aparine fazei Cucuteni B/ deniaz materialele de tradiie Vrvreuca XV i uri
Tripolie CI, careva incluziuni din alte faze ale culturii I (forma i decorul strchinilor, amforele cu dou tori
Cucuteni-Tripolie nefiind semnalate. Analogii apropia- pe diametrul maxim, vasele cu partea inferioar tron-
te pentru materialul ceramic le regsim n aezrile conic i gtul evideniat .a.)8. Comparnd motivele
de tip Bdragii Vechi7. Actualmente, datorit gradu- decorative pictate cu cele din siturile publicate sumar9,
lui insuficient de valorificare prin publicaii complete menionm prezena mai redus la Parcova a celor
a coleciilor provenite din siturile cercetate (Bdragii
Vechi, Konovka, Hancui I), este dificil o comparaie
8
1981, 31, 32; 1989, 55, . 2, 56,
. 3.
detailat a materialelor de la Parcova cu cele vizate 9
1981, 33, . 39; 40, . 40; i,
7
1981, 33, . 39; 40, . 40; i, , i 1985, 50, .6; 2005, 319-352;
, i 1985, 50, . 6. 2014, 42-44, 46.
Vol. III

16
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu BODEAN
Cercetri 2015

n form de arpe pictat cu rou i mrginit cu brun, cui I10. Aceast situaie poate fi ntmpltoare sau
precum i a motivelor de linii sau benzi n zig-zag. De denot unele diferene locale i cronologice (?) dintre
asemenea lipsesc i reprezentrile zoomorfe pictate,
de felul celor ntlnite n aezarea eponim i la Han-
10
1981, 34, . 40, 2, 5, 6; Cucuteni 2009,
115, 117.

5
4

7
6 8

10 11

0 3 cm

Fig. 10. Fusaiole (1-3), vase miniaturale (4, 5), rondea (6), figurin antropomorf (7),
greuti pentru rzboiul de esut (8-11).
Vol. III
17
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Aezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Parcova (r-nul Edine)

Cercetri 2015
situl de la Parcova i restul aezrilor cercetate de tip aezarea eponim, are loc expansiunea acestor co-
Bdragii Vechi. muniti spre nord, nord-vest, est i sud-vest. Acest
Evidenierea acestui tip de monumente a fost po- proces a avut loc, probabil, din cauza suprapopulrii
sibil la sfritul anilor 70 ai secolului trecut, odat cu zonei iniiale de formare a acestui tip de aezri i lip-
spturile efectuate n situl eponim i acumularea unui sei pmnturilor fertile pentru practicarea agriculturii13.
volum mai mare de materiale din alte puncte. Pentru Reprezentnd o populaie dinamic, purttorii tradiii-
aceste situri s-a susinut legtura genetic cu cele de lor specifice siturilor de tip Bdragii Vechi au avut un
tip Vrvreuca XV i contribuia lor la apariia aez- rol important n formarea mai multor tipuri de aezri
rilor de tip Brnzeni III-iganca11. ntr-un studiu recent din cadrul culturii Cucuteni-Tripolie. Cercetarea i va-
evoluia siturilor grupei Bdragii Vechi este mprit lorificarea prin publicaii complete a materialelor va
n dou faze. Prima faz, ncadrat n anii 3800-3700 contribui la o mai bun cunoatere a proceselor cultu-
.Hr., este reprezentat, n opinia autorului, de aezri- rale care au avut loc n a doua jumtate a fazei Cucu-
le Vrvreuca XV, uri I i Valea Lupului II12. n a doua teni B/Tripolie CI.
faz (clasic) (3700-3650 .Hr.), din care face parte i
11
1980, 119; 1981, 61, 62.
12
2014, 38, 64. 13
2014, 64.

SUMMARY
SETTLEMENT OF CUCUTENI-TRIPOLYE CULTURE NEAR PARCOVA VILLAGE
(EDINETS DISTRICT)

In 2015 the specialists of National Agency for Archaeology of the Republic of Moldova provided the archaeologi-
cal prospection of Chukhur river basin. Besides the survey of the sites known before, the new settlements of the
different epochs were discovered. Earlier a big archaeological collection obtained by illegally came from one of these
sites, found near Parcova village (Edinets district). This settlement is situated in 0,35 km to the SW from the village,
on the right bank of Chukhur river.
According to the technical and technological features this collection consists of three categories of ceramics:
painted pottery made from fine clay, sometimes mixed with sand; thick-coated burnished ware and the pottery made
from clay with pounded seashells. Painted pottery is represented by large biconical vessels, biconical vessels with
highlighted neck and bent rim, bowls of various types, two-handle amphorae, miniature flasks etc. The vessels were
painted in monochrome and bichrome styles. Among the second category of ceramics stand out big bowls (Makitra
type) and biconical vessels with a cylindrical or truncated conical neck. The pottery made from clay with pounded
seashells is represented mainly by the low, wide-mouth pots with rounded shoulders. The ornament consists of
prints of cord, recessed lines and dimples. The shoulders of the vessels are decorated with conical applications. In
this category there are also large vessels, truncated conical bowls, bowls of Makitra type.
The various pyramidal and conical weights for the loom, spindles with straight or concave base, anthropomorphic
statuette, wheels were made from the clay of the different quality. Tools are represented by the products from flint
and sandstone and a fragment of the bone dagger. According to its characteristics, the collection from Parcova
(Cucuteni B period) has the closest analogies on the sites of Badragi phase (after V. I. Markevich).


- .
( -)

2015

-
. .
. . , -
, . 0,35
, . .
- :
, ;
; .
, , -
, , .
Vol. III

18
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu BODEAN
Cercetri 2015

. - -
- . -
, .
, , . .
, - , -.
-
, , , .
. -
.
( .. ).

BIBLIOGRAFIE

Bodean 2004: S. Bodean, Aezri eneolitice de lng satele Chetroica Veche i Climuii de Jos. Tyragetia, XIII,
2004, 22-29.
Cucuteni 2009: Cucuteni: magia ceramicii (Iai 2009).
Sorokin 1997: V. Sorokin, Consideraii referitoare la aezrile fazei Cucuteni A-Tripolie BI din Ucraina i Republica
Moldova. MA, XXI, 1997, 7-83.
1989: .. , I. 1984 ., 1989, 50-61.
2007: . , ( -
). Tyragetia, s.n. vol. I [XVI], nr. 1, 2007, 9-26.
, 1964: .. , .. ,
( 1959 .). .:
( 1964), 273-284.
1980: .. , ( ) ( 1980).
1964: .. , . . .:
( 1964), 255-272.
1981: .. , ( 1981).
1969: .. , . . ,
. II, 1969, 84-86.
2005: .. , i i- -i ii
( i BII-CIIII). I. (i 2005).
2014: .. , i I i . .: ii i, . 5 (-
ii 2014), 25-66.
i, , i 1985: .. i, .. , .. i, i
i . i, 52, 1985, 42-52.
12.10.2016
Vol. III
19
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 8 de la imilia. Consideraii preliminare

Cercetri 2015
TUMULUL 8 DE LA CIMILIA.
CONSIDERAII PRELIMINARE
Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC

Cuvinte cheie: Cimilia, tumul, complex de cult, Jivotilovka-Volceansk, cultura Iamnaia, sarmai.
Key words: Cimilia, tumulus, religious complex, Zhivotilovka-Volchansk, Jamnaja culture,
sarmatian.
: , , , -, -
, .

n toamna anului 2015 specialitii Agen-


iei Naionale Arheologice au ntreprins
investigaii arheologice de salvare la tu-
mulul nr. 8, situat pe teritoriul or. Cimi-
lia. Movila, ca parte component a unei
necropole tumulare format din circa
ase movile, se afla pe prima teras a
malului stng al rului Coglnic, la cir-
ca 2 km nord-est de centrul or. Cimilia,
ntre strzile Mihai Viteazul i Burebista
(Fig. 1). Din punct de vedere orografic,
teritoriul studiat prezint o cmpie delu-
roas. Geografic, zona n care este situ-
at grupul tumular se afl la hotarul din-
tre Podiul Moldovei Centrale i Cmpia Fig. 1. Poziia topografic a tumulului.
Moldovei de Sud.
Pn la demararea cercetrilor noastre1, tumulul 8 eneolitice. Din pcate, respectivul mormnt a fost je-
a avut de suferit n urma lucrrilor agricole anuale, iar fuit n vechime i nu avem posibilitatea de a reconstitui
sectorul lui nordic a fost afectat de un drum de ar. poziia n care a fost depus defunctul i elementele
Movila avea un diametru de 36 m i nlimea de 0,8 ritualului funerar. Din groap au fost recuperate doar
m. Cercetarea tumulului a fost efectuat cu ajutorul o parte din scheletul uman i cteva oase de animale.
tehnicii mecanizate, prin excavarea succesiv a stra- Aceast situaie este caracteristic i pentru alte des-
turilor de sol, cu grosimea de 5-10 cm, i pstrarea coperiri de acest gen, nregistrate,ce-i drept, destul de
pe parcursul lucrarilor a martorului stratigrafic central. rar n regiunea din nord-vestul Mrii Negre. Aici ne re-
Complexele arheologice descoperite au fost cerceta- ferim la tumulii unde au fost descoperite complexe si-
te manual. Drept rezultat, n tumul au fost identificate milare de cult, i anume la Crasnoe (tumulul 9)2, Cubei
zece morminte, dou aglomeraii de oase i ceramic, (tumulul 1)3, Srteni (tumulul 1)4, Cazaclia (tumulul
un complex de cult, un san circular i o platform cir- 3)5 i Tochile-Rducani6. Toate mormintele principa-
cular de piatr (Fig. 2). le n tumulii respectivi au fost jefuite sau distruse din
n urma demantelrii i analizei stratigrafiei ori- vechime. V.G. Petrenko, E.V. Iarovoi i L.V. Subbotin
zontale i verticale a tumulului, am constatat c prima sunt de prere c mormintele eneolitice principale je-
manta, platforma de piatr, anul (Fig. 3) i comple- fuite i, respectiv, complexele de cult adiacente aces-
xul de cult (Fig. 4; 5) au fost realizate odat cu amena- tora ar putea fi atribuite grupului de morminte tumulare
jarea mormntului 3, datat n perioada trzie a epocii
2
, 1987, 42-81.
1
Exprimm gratitudinea noastr dlor Gheorghe Rileanu, 3
2001, 160-167.
primar al oraului Cimilia, Florin Berejan, vice-primar, 4
Leviki, Demcenco, Manzura 1996, 28-29.
i Valentin Negru, antreprenor, pentru sprijinul acordat 5
1986, 384-385.
la efectuarea investigaiilor arheologice. 6
2000, 37.
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 19-28
Vol. III

20
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

Pietre
Groap de par
Pmnt aruncat din
groap
Limitele primei mantale
0 3m

Fig. 2. Tumulul 8. Plan i profile.


Vol. III
21
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 8 de la imilia. Consideraii preliminare

Cercetri 2015

Fig. 3. Tumulul 8. Vedere general asupra anului pn (1) i dup (2) degajare.
Vol. III

22
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

Fig. 4. Complexul de cult.

de tip Hadjider, rspndit n nord-vestul Mrii Negre


ctre mijlocul a doua jumtate a mil. IV .Hr.7.
Complexe de cult similare celui din tumulul 8 de la
Cimilia au mai fost semnalate n nordul Mrii Negre
i Mrii Azov la unii tumuli de la Novofilipovka, Nikopol
i evcenko8. Complexele din aceti tumuli se deo-
sebesc de cele din nord-vestul Mrii Negre printr-un
numr mai mare al gropilor de pari (Nikopol 17 gropi,
evcenko nou gropi) i prin amplasarea lor n afara 1
anurilor circulare i a ringurilor de piatr.
Urmtorul orizont cultural-cronologic este repre-
zentat de mormintele 2 (Fig. 6; 7) i 8, ambele se-
cundare n prima manta, pentru care este caracte-
ristic poziia chircit pe una dintre prile corpului i
prezena inventarului de import din mediile culturale
Tripolie trziu i Maikop-Novosvobodnaia. Acest grup
de nmormntri de tip Jivotilovka , a fost definit
pentru prima dat de ctre I.F. Kovaleva n anul 19789.
I.I. Rassamakin propune drept cea mai potrivit denu-
mire pentru aceste nmormntri termenul de Jivotilo-
vka-Volceansk10, mai trziu s le ncadreze n grupa
III, varianta C a nmormntrilor eneolitice din nordul
Mrii Negre11. Apariia acestui tip de nhumaii n nor-
dul Mrii Negre, n viziunea lui I.I. Rassamakin, este
pus pe seama unei posibile migraii de populaie din
mediul Gordineti, parte a vastului complex tripolian
trziu12. Pe de alt parte, V.A. Trifonov consider c
mormintele respective apar n step ca urmare a mi-
graiei purttorilor culturii Maikop din zona nord-ves-
tic a Caucazului de Nord. Autorul citat constat c
ritul i ritualul de nmormntare, ceramica i piesele
7
1989, 18-20; 2000, 37;
2001, 16.
8
2004, 160-161, 171-172; , -
2014, 79-81.
2
9
1978, 45-54.
10
Rassamakin 1996, 120.
11
2004, 138-154. Fig. 5. Gropile de par 2 (1) i
12
Rassamakin 1996, 129-130. 3 (2) ale complexul de cult.
Vol. III
23
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 8 de la imilia. Consideraii preliminare

Cercetri 2015
Fig. 6. Mormntul 2.

pentru mormintele de tip Jivotilovka-Volceansk de la


Bursuceni, Srteni i Crasnoe se nscriu n intervalul
cuprins ntre 3300-3000 CalBC14. Probabil tot la sfr-
itul mil. IV .Hr. se ncadreaz i mormintele 2 i 8 din
tumulul 8 de la Cimilia.
Peste o perioad de timp n prima manta a movilei
a fost realizat de ctre purttorii culturii Iamnaia mor-
mntul 6 (Fig. 8), datat n perioada timpurie a epocii
bronzului (mil. III .Hr.), peste ntreaga suprafa a tu-
mulului fiind ridicat o manta suplimentar. Un alt mor-
mnt Iamnaia (nr. 1) a fost spat deja de pe suprafaa
mantalei suplimentare existente. Ambele complexe
pot fi ncadrate n etapa de mijloc a evoluiei acestei
culturi n nord-vestul Mrii Negre15.
Spre nord de oraul Cimilia, n lunca rului Cogl-
nic morminte Iamnaia au mai fost depistate n tumulii
cercetai anterior. Ne referim n primul rnd la tumu-
0 3 cm lul de la Gradite investigat n toamna anului 1946,
unde n urma spturilor au fost identificate o serie de
morminte Iamnaia, pentru care este caracteristic po-
Fig. 7. Vas de lut gsit n mormntul 2.
ziia chircit pe spate sau pe una din pri i prezena
ocrului pe oase16. Tot la Gradite, urmare a cercetrilor
de podoab i gsesc numeroase analogii n arealul din anul 1978 a tumulului nr. 1, au fost depistate trei
Maikop13. n nord-vestul Mrii Negre, pe lng cerami- morminte atribuite culturii Iamnaia17. Pe treapta gropii
ca de import, acestor nmormntri le sunt caracteris-
tice i acele ncovoiate de os descoperite la Taraclia, 14
Rassamakin 2011, 92-97.
Cazaclia, Bolgrad etc. Datrile C14 existente n prezent 15
2000, 176-185.
16
1955, 31-48.
13
2014, 280. 17
, 1979, 21-23.
Vol. III

24
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

Fig. 8. Mormntul 6. Fig. 9. Mormntul 9.

unuia dintre morminte (nr. 18) au fost depuse n poziie


neanatomic oase aparinnd la doi indivizi. Amintim
c astfel de depuneri sunt puse pe seama unui ritu-
al specific de deshumare, rspndit n mediul culturii
Iamnaia, n special ctre etapa trzie.
n bazinul rului Coglnic, morminte Iamnaia au
mai fost depistate n anul 1967 n doi tumuli cercetai
la Ecaterinovca i ntr-un tumul din apropierea orau-
lui Cimilia. La Ecaterinovca, ambii tumuli au fost ridi-
cati deasupra mormintelor Iamnaia, n total fiind des-
coperite apte morminte aparinnd acestei culturi.
La Cimilia prima manta a tumulului a fost ridicat
deasupra unui mormnt eneolitic trziu jefuit. Ulterior
n acest tumul au fost realizate nou morminte ale
culturii Iamnaia18. Dup cum observm, mormintele
culturii Iamnaia sunt prezente n toi tumulii cerceti,
0 3 cm
numeric fiind bine reprezentai. Acest fapt ne vorbe-
te despre condiiile prielnice de trai oferite de lunca
Fig. 10. Vas lucrat cu mna gsit
rului Coglnic pupulaiei cu o economie preponde- n mantaua tumulului.
rent pstoral.
Revenind la tumulul nr. 8, mormintele culturii Iam- Acestui tip se atribuie aproximativ 70% din totalitatea
naia sunt urmate de mormntul culturii Katakombnaia mormintelor Katakombnaia descoperite n nord-vestul
(nr. 9) (Fig. 9). El a fost identificat n sectorul sud-estic Mrii Negre. Lor le este specific forma oval sau ro-
al tumulului, defunctul fiind plasat ntr-o construcie de tund a camerilor funerare, poziia ntins pe spate a
tip catacomb i orientat cu capul spre vest. Menio- defuncilor i inventarul variat, partea predominant a
nm c ritul i ritualul funerar nregistrat aici este spe- cruia revine complexului ceramic20. Cronologic, mor-
cific vestigiilor de tip Ingul ale culturii Katakombnaia19. mntul respectiv ar putea fi ncadrat n a doua jumta-
te a mil. III .Hr. Morminte similare au mai fost desco-
18
1973, 20-26.
19
, , 1977, 30-34. 20
2013, 263-265.
Vol. III
25
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 8 de la imilia. Consideraii preliminare

Cercetri 2015
Fig. 11. Mormntul 7.

0 3 cm

Fig. 13. Mrgele din past sticloas gsite n mormntul 7.

0 3 cm aveau orientarea pe direcia nord-sud, cu unele mici


devieri spre vest sau est. Datorit inventarului relativ
bogat, respectivele complexe funerare pot fi datate n
Fig. 12. Vas ceramic din mormntul 7. primele secole ale erei noi. Consemnm n acest con-
text c mormintele sarmatice au o raspndire larg n
zona dat. O necropol plan sarmatic a fost semna-
perite n zona cercetat la Ecaterinovca i n tumulul lat n preajma or. Cimilia, n stnga oselei Cimilia-
de la Cimilia, investigat n anul 196721. Hnceti, unde n timpul unor lucrri agricole (1955) au
Urmtorul orizont cultural-cronologic l formeaz fost distruse cteva morminte de nhumaie. Inventarul
mormintele 7 (Fig. 11; 12) i 10 (Fig. 14; 15), atribui- lor consta n principal din mrgele de diferite tipuri, lu-
te sarmailor. La fel ca i n alte complexe sarmatice crate din sticl, calcedonie, carneol, cristal de munte i
cercetate pn acum n sudul spaiului pruto-nistrean, cret, semnalndu-se i o oglind discoidal de bronz,
ritul celor dou morminte descoperite n tumulul 8 de care ncadreaz complexul n sec. II d.Hr.22 La Gra-
la Cimilia este nhumaia. Gropile mormintelor 7 i 10 dite, n tumulul cercetat n anul 1946 a fost descope-
21
1973, 20-26. 22
1975, 31.
Vol. III

26
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

Fig. 14. Mormntul 10.

2 3

1
4

0 3 cm

Fig. 15. Mrgele de carneol i sticl (1), verigi de argint (2, 3) i fusaiol de lut din mormntul 10.

rit un mormnt sarmatic (nr. 21) insoit de dou cni Cel mai tardiv complex funerar al tumulului nr. 8
de lut lucrate la roat, o oglind din bronz i mrgele este mormntul 5 (Fig. 16), atribuit, pe baza orientrii
din agat i carneol23. Un alt complex sarmatic distrus i a poziiei scheletului, turanicilor trzii. Prezint in-
ritual n vechime a fost semnalat de Ion Hncu n 1967 teres urmele a dou manipulri intenionate de form
la Pervomaisc (astzi Marienfeld), din componena circular intra vitam a craniului acestui schelet (trepa-
cruia au fost recuperate o amfor roman, o can de naii simbolice?), ce au fost realizate cu muli ani na-
lut i un recipient prismatic din sticl24. inte de deces25.
23
1955, 38. 25
Determinrile paleoantropologice au fost realizate de
24
1975, 20, fig. 8, 1-4. ctre dna dr. Angela Simalcsik.
Vol. III
27
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 8 de la imilia. Consideraii preliminare

Cercetri 2015
Fig. 16. Mormntul 5.

n final, relevm c rezultatele cercetrii tumulului culturi arheologice, purttorii crora au populat bazi-
8 de la Cimilia sunt deosebit de importante pentru nul rului Coglnic din eneolitic pn n evul mediu
o cunoatere mai aprofundat a succesiunii diferitor timpuriu.

SUMMARY
PRELIMINARY DATA ON THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
OF THE TUMULUS NO. 8 NEAR CIMILIA

This paper presents the preliminary data on rescue archaeological research of the tumulus No. 8 near Cimilia
(Republic of Moldova) in 2015. The tumulus had a diameter of 36 m and height of 0,8 m. In the mound ten graves,
two agglomerations of bones and pottery, a religious complex, a circular moat and a circular stone platform were
identified. According to the stratigraphy, the construction of the initial mound, ditch and the cult complex (consisting
of six buried vertical logs) were connected with the grave 3 of late Eneolithic time. The next chronological horizon
is represented by the graves of Zhivotilovka-Volchansk type (No. 2 and 8). In addition, there were excavated two
graves of Yamnaya culture, one grave of Katacomb culture, two Sarmatian and one of the late Medieval nomad.8 .

-
8 . ( ) 2015 .
, ,
,
, 3 . -
2 8 - .
, , ,
.
Vol. III

28
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

BIBLIOGRAFIE

Leviki, Demcenco, Manzura 1996: O.Leviki, I.Manzura, T.Demcenco, Necropola tumular de la Srteni (Bucureti
1996).
Rassamakin 1996: Yu.Y. Rasamakin, On early elements of the Globular Amphora culture and other Central Euro-
pean cultures in the Late Eneolithic of the Northern Black Sea region. Baltic-Potnic-Studies 4, 1996, 112-132.
Rassamakin 2011: Ju.J. Rassamakin, Zur absoluten Chronologie des neolithikums in den Steppen des Schwar-
zmeergebietes anhand neuer 14C-Daten. In: Der Schwarzmeerraum vom neolithikum bis in die Frheisenzeit
[5000-500 v.Chr.]. Band 2: Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen (Rahden/Westf.), 80-100.
1973: .. , . 3 ( 1975).
2013: .. , . In: - -
( 2013), 255-275.
1978: .., . In:
III-I . ... ( 1978), 69-88.
1986: .. , . . AO1985 ., 1986, 384.
1955:.., . . , 5(25), 1955, 31-48.
1989: .. , -
. In: ( 1989), 18-20.
2004: .., - . -
V IV . . .. Archologie in Eurasien, Band 17 (Mainz am Rhein 2004).
1975: .. , c . 5, ( 1975).
, 1987: .. , .. , ( 1987).
2001: .. , . i
i , IX, 160-167.
2014: .. , . In:
A , 16, 3, ( 2014), 276-284.
, 2014: .. , .. , - ,
, ( 2014).
, , 1977: .. , .. , .. ,
. . In: ( 1977), 7-36.
, 1979: .. , .. , . . In: -
( 1979), 21-23.
2000: .. , -
. . . ( 2000).
05.10.2016
Vol. III
29
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

Cercetri 2015
TUMULUL 1 DE LA CIUMAI
(COM. VINOGRADOVCA, R-NUL TARACLIA).
DATE PRELIMINARE
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC

Cuvinte cheie: Ciumai, tumul, eneoliticul trziu, cultura Iamnaia, askos, sarmai, ttari nogai.
Key words: Ciumai, tumulus, the late eneolithic, Jamnaja culture, askos, sarmatian, nogai
tatars.
: , , , , a, ,
.

n lunile noiembrie-decembrie 2015,


Agenia Naional Arheologic a cerce-
tat prin spturi de salvare o movil fu-
nerar de pe moia satului Ciumai (com.
Vinogradovca, r-nul Taraclia), afectat
parial prin lucrrile de reconstrucie a
drumului naional M3. Tumulul respectiv
era situat la distana de circa 0,5 km spre
nord-est de marginea localitii i la 0,1
km spre sud-est de carosabilul drumului
M3, pe prima teras din partea stng a
ruleului Salcia ce se vars n rul Ialpug
(Fig. 1).
Movila la care ne referim nu a fost n-
registrat pe hrile topografice militare
sovietice ntocmite dup coordonatele
Fig. 1. Poziia geo-topografic a tumulului 1 de la Ciumai.
din 1942 i 1963 i nici pe hrile geo-
topografice mai recente, elaborate n
anii 1982 i 2013. Tumulul a fost identificat pe teren n scopul nregistrrii stratigrafiei, a fost lsat cte un
n anul 1993 de ctre Serghei Agulnicov, cu prilejul martor cu limea de circa 0,6 m. Seciunile trasate n
cercetrilor arheologice de suprafa efectuate pentru perimetrul tumulului au fost orientate pe axa nord-sud.
ntocmirea Repertoriului monumentelor arheologice Msurarea coordonatelor mormintelor i a altor com-
din raionul Taraclia, fiind inclus n aceast lucrare cu plexe s-a efectuat de la reperul amplasat n centrul
denumirea Ciumai-Tumulul 11. convenional al tumulului.
Mantaua tumulului de la Ciumai a fost deteriorat Drept rezultat al investigaiilor arheologice, au
parial n anii 80 ai secolului trecut, n cursul amenajrii fost descoperite 14 morminte, ncadrate cronologic
canalului ce leag lacurile Ialpug i Taraclia, i mai re- din eneoliticul trziu pn n epoca roman, i 21 de
cent, prin lucrrile de reabilitare a drumului naional M3, gropi, patru instalaii de foc i un an, datate n evul
executate de CS PA&CO International SRL. La mo- mediu trziu i perioada modern (?). n continuare
mentul demarrii investigaiilor arheologice, movila avea prezentm succint datele despre aceste complexe i
o configuraie aproximativ circular n plan, cu nlimea materialele arheologice gsite, urmnd s discutm
maxim de 0,4 m i cu diametrul de circa 38 m (Fig. 2). pe scurt i ncadrarea lor cultural-cronologic.
La executarea spturilor a fost utilizat metoda ***
de cercetare acceptat pentru aceast categorie de Mormntul 1 (bronzul timpuriu, cultura Iamnaia) a
monumente folosirea tehnicii mecanizate, cu ps- fost identificat n sectorul sud-estic al tumulului, la adn-
trarea martorilor stratigrafici verticali. Mantaua tumu- cimea de 0,52 m (Fig. 2). Sheletul era distrus, pstrn-
lului a fost mprit n seciuni paralele, iar ntre ele, du-se doar oasele gambelor. Judecnd dup poziia
1
Agulnicov 1993, 30. oaselor picioarelor, scheletul avea orientarea nord-sud.
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 29-44
Vol. III

30
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

0 3m

Aglomeraia de pietre de la M. 7 Lentil de lut


aruncat din M. 5 R C:

Mantaua III Sol vegetal


Mantaua I Mantaua II

Fig. 2. Tumulul 1 de la Ciumai, plan i profil.

Peste defunct (probabil un brbat de peste 20 ani2), a cu dimensiunile de 1,0x1,4 m i adncimea de circa
fost presurat ocru de culoare roie. Lng tibia stng 1 m de la nivelul identificrii. Umplutura consta din
se gseau fragmente din partea inferioar a unui vas de cernoziom, amestecat cu lut galben i resturi de lemn
lut lucrat cu mna, din past cu nisip i amot n com- putred de la acopermnt. Scheletul, aparinnd unui
poziie, avnd corpul sferoidal i fundul plat (nlimea brbat de 45-50 ani, era depus pe spate, cu minile n-
14,3 cm) (Fig. 3). Mormntul 1 a suprapus mormntul 2. tinse de-a lungul corpului i membrele inferioare, iniial
Mormntul 2 (cultura Iamnaia) se afla n sectorul aezate cu genunchii n sus, czute n dreapta, gradul
sud-estic al tumulului, avnd orientarea pe direcia nord- de chircire fiind slab. Defunctul a fost acoperit cu ocru,
est sud-vest i adncimea de 1,43 m (Fig. 2; 4). Groa- o concentraie mai mare atestndu-se pe craniu, ba-
pa prezenta o form aproximativ rectangular n plan, zin i pe labele picioarelor. n regiunea braului drept
a fost gsit o piatr de ru de form oval-neregula-
2
Determinrile antropologice au fost efectuate de dr.
Angela Simalcsik, creia i mulumim i cu acest prilej.
t, cu dimensiunile de 3x4x8 cm. Sub schelet au fost
Vol. III
31
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

Cercetri 2015
0 3 cm

Fig. 3. Vas ceramic fragmentar din mormntul 1.

depistate urme de putregai de culoare maronie de la


aternutul vegetal.
Mormntul 3 (cultura Iamnaia, faza trzie) se afla
n sectorul nord-estic al tumulului, avnd i orientarea
vest-est (Fig. 2). Camera funerar prezenta o forma
rectangular, cu dimensiunile de 1,0x1,5 m i adnci-
mea de 0,2 m de la nivelul identificrii. Defunctul, de
sex masculin, cu vrsta de 45-55 ani, a fost depus n Fig. 4. Mormntul 2, vedere dinspre sud-vest.
poziie chircit pe spate, cu capul orientat spre vest,
minile ndoite din coate, cu palmele aezate pe bazin
i picioarele arcuite puternic pe partea dreapt. Oa-
sele scheletului erau de culoare roie, o cantitate mai
mare de ocru atestndu-se pe craniu. Pe fundul gropii
au fost semnalate urme de putregai de culoare maro-
nie de la aternutul vegetal.
Mormntul 4 (cultura Iamnaia, faza trzie) a fost
descoperit n sectorul de nord-est al tumulului, la 5,2
m de la reper, avnd adncimea de 1,7 m3 (Fig. 2).
Camera funerar prezenta form dreptunghiular, cu
dimensiunile de 1,3x1,9 m, i orientarea vest-est. De-
cedatul, de gen feminin, cu vrsta de peste 60 ani, a
fost depus n poziie chircit pe spate, cu capul orien-
tat spre vest, membrele superioare ntinse de-a lungul
corpului i picioarele puternic chircite, czute pe partea
stng. Scheletul era de culoare rou-nchis (de la ocrul
presurat peste defunct), o cantitate mai mare de acest
mineral atestndu-se pe femure. n partea inferioar a
abdomenului a fost gsit o piatr de gresie de form
oval-neregulat, cu dimensiunile de 4,5x7,0x16,0 cm.
Mormntul 5 (cultura Iamnaia) se afla n sectorul
de sud al tumulului, la 2,8 m de la reper i la adn-
cimea de 1,80 m (Fig. 2; 5). Camera funerar avea
form rectangular, cu dimensiunile de 1,3x1,55 m,

3
n continuare adncimea complexelor se prezint la Fig. 5. Mormntul 5, vedere dinspre est.
nivelul bazei lor n raport cu punctul 0 /reperul central,
pe planul general (Fig. 2) fiind marcat adncimea la
nivelul identificrii gropilor.
Vol. III

32
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

de culoare rou-nchis, o cantitate mai mare de ocru


atestndu-se pe craniu, bazin i pe labele picioarelor.
Mormntul 7 (eneolitic, principal) a fost semnalat
n sectorul sudic al tumulului, la distana de 8,3 m de
reperul central, avnd adncimea de 1,8 m (Fig. 2; 7).
Cu mormntul 7 era n legtur direct o aglomeraie
de pietre brute, cu dimensiunile de 0,35x0,55x1,25 m,
distrus parial prin sparea gropii 10. Groapa funera-
r era orientat nord-est sud-vest i prezenta form
oval n plan, cu dimensiunile de 0,6x1,3 m. Umplutu-
ra gropii coninea sol cenuiu, granulat, amestecat cu

0 60 cm

Fig. 6. Mormntul 6, plan i seciune.

fiind orientat vest-est. Defunctul, un individ cu vr-


sta de 16-20 ani, a fost depus n poziie chircit pe
spate, cu capul uor ntors pe partea stng, minile
ntinse de-a lungul trunchiului i picioarele, iniial cu
genunchii n sus, czute pe partea stng. Schele-
tul, o parte din oasele cruia lipseau, era acoperit
cu ocru rou, o concentraie mai mare atestndu-se
pe craniu. n partea dreapt a craniului a fost gsit
un inel de bucl spiralat, realizat dintr-o plcu de
bronz (Diametrul - 0,85 cm).
Mormntul 6 (cultura Iamnaia) se gsea n sectorul
Fig. 7. Mormntul 7, vedere dinspre sud-vest.
de nord-vest al tumulului, la 4,2 m de la reper i la adn-
cimea de 2,74 m (Fig. 2; 6). Camera funerar avea for-
m rectangular n plan, cu dimensiunile de 2,70x3,75
m i orientarea nord-est sud-vest. De jur-mprejur,
groapa era prevzut cu o treapt, lat de 0,8-0,9 m i
nalt de 1,05 m, pe care au fost sesizate resturile unei
rogojine vegetale i cinci brne de lemn putrezite, cu
grosimea de 0,25-0,40 m i lungimea maxim de 3,5 m.
Scheletul, aparinnd unui brbat de 30-35 ani, era ae- 0 3 cm
zat n poziie chircit pe spate, cu craniul uor aplecat
spre dreapta, braele ntinse de-a lungul trunchiului i
picioarele ndoite spre dreapta. Oasele scheletului erau Fig. 8. Fragment de vas pictat gsit n mormntul 7.
Vol. III
33
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

Cercetri 2015
Fig. 9. Mormntul 9, vedere dinspre nord.

pigmeni de lut galben. Scheletul, atribuit unui copil de distana de 9,4 m de reper, avnd adncimea de 1,81
12-18 luni, era depus n decubit dorsal, avnd craniul m (Fig. 2; 10). Groapa funerar era orientat nord-
aezat cu faa n sus i membrele ntinse de-a lungul nord-est sud-sud-vest i prezenta form rectangu-
corpului. Oasele scheletului erau de culoare roie-des- lar cu dimesiunile de 0,60x0,85 m. Umplutura gropii
chis de la ocrul presurat cu moderaie peste defunct. consta din sol negru-cenuiu, amestecat cu pigmeni
Sub braul stng, care era puin deplasat de lng corp, de lut i resturi de putreagi de culoare maronie. Urme
s-a gsit un fragment ceramic din pereii unui vas mo- ale scheletului uman nu s-au semnalat. Pe fundul gro-
delat cu mna din past fin crmizie, pictat, cu deco- pii, n colul ei nordic, a fost gsit un vas de lut de tip
rul n form de reea (Fig. 8). askos modelat din past cu amot n textur, avnd
Mormntul 8 (apartenena cultural-cronologic in- arderea neuniform, culoarea brun, cu pete cenuii.
cert) se afla n sectorul nord-vestic al tumulului, la 7,4 Recipientul are corpul bombat, gtul uor tronconic,
m distan de reperul central i la adncimea de circa
1,41 m (Fig. 2). Camera funerar a fost surprins nu-
mai n partea ei inferioar, pe o adncime de 0,05 m,
avnd form aproximativ rectangular, cu dimensiuni-
le de 0,45x0,65 m, i orientarea nord-est sud-vest.
Scheletul, ce aparinea unui infans I, s-a pstrat foarte
prost, fr a se putea stabili poziia lui.
Mormntul 9 (apartenena cultural-cronologic
incert) a fost descoperit n sectorul sud-vestic al tu-
mulului, la 17,35 m distan de reperul central i la
adncimea de 1,34 m (Fig. 2; 9). Groapa nesesizat.
Scheletul, aparinnd unei femei de peste 60 ani, era
aezat n poziie chircit pe spate, cu craniul orientat
spre vest-nord-vest, minile ntinse de-a lungul corpu-
lui i picioarele ndoite pe partea stng. n zona ge-
nunchiului piciorului drept a fost descoperit o achie
de silex.
Mormntul 10 (apartenena cultural-cronologic
incert) a fost semnalat n sectorul sudic al tumulu-
lui, n martorul central, la 1,7 m distan de reper i
la adncimea de 0,87 m (Fig. 2). Groapa neidentifica-
t. Mormntul a fost distrus, din scheletul atribuit unui
brbat de 40-45 de ani pstrndu-se numai o parte
dintre oase, ngrmdite.
Mormntul 11 (bronz timpuriu, cultura Iamnaia?) a
fost identificat n sectorul nord-vestic al tumulului, la Fig. 10. Mormntul 11.
Vol. III

34
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

0 3 cm

Fig. 11. Vas de tip askos din mormntul 11.

mai larg la gur, toarta (ce se prindea de buz i umr) Mormntul 12 (cultura sarmatic) a fost semnalat
fiind rupt n vechime. Pe umr, vasul este decorat n sectorul sud-vestic al tumulului, la o distan de 16,8
cu trei perechi de aplicaii n relief de tipul bucraniilor, m de reper, avnd adncimea de 2,84 m (Fig. 2; 12,
dispuse simetric (nlimea 15,5 cm) (Fig. 11). 1). Groapa prezenta form rectangular cu colurile
C

- 30 - 30
Mormntul 13

- 63

Groapa 8
B
A
- 60
- 52

Mormntul 13 - 21

A B
D

0 30 cm
2
1 0 60 cm

Fig. 12. Mormintele 12 (1) i 13 (2) i groapa 8 (2).


Vol. III
35
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

Cercetri 2015
1 2

3 4 5

6 7 8
13

0 1 cm 0 3 cm
9 10 11 12
1-12 13-14

14

Fig. 13. Mrgele de chihlimbar (1-5) i de sticl (6-12) i vase ceramice (13-14) descoperite n mormntul 12.

rotunjite (dimensiuni 1,0x2,25 m), i orientarea nord- aproximativ bitronconic, cu umrul rotunjit, marginea
sud. Scheletul, prost conservat i atribuit unei femei evazat, parial rupt n vechime, fundul plat i toarta,
cu vrsta la deces de peste 60 ani, se afla n poziie aproximativ rectangular n seciune, prins de gt i
ntins pe spate; craniul era aezat cu faa n sus. umr. Arderea este neomogen i incomplet, la ex-
Inventarul mormntului cuprindea 12 mrgele de terior culoarea vasului variind de la crmiziu la cenu-
chihlimbar i sticl, gsite n zona bazinului i al pi- iu-nchis (nlimea 12 cm) (Fig. 13, 13).
ciorului drept, i dou cni de lut, aflate n regiunea 14. Can lucrat la roat din past fin cenuie,
craniului: avnd corpul bitronconic, gtul cilindric, larg i scund,
1-5. Cinci mrgele de chihlimbar plate, cu contur buza ngroat, uor rsfrnt, i fundul inelar. Toarta
oval sau rectangular, avnd dimensiunile de 1,1-1,9x6- din band cu nuire larg longitudinal are captul
8x4-6 cm (Fig. 13, 1-5). de sus fixat de gt, iar cel inferior de umr (nlimea
6-12. apte mrgele de sticl albastr-nchis, 19 cm) (Fig. 13, 14).
de form sferoidal, cu diametrul de 0,9-1,2 cm Mormntul 13 (cultura Iamnaia?) a fost identificat
(Fig. 13, 6-12). n sectorul sudic al tumulului, la distana de 11,4 m
13. Can lucrat cu mna din past grosier, cu de reper, avnd adncimea de 1,83 m (Fig. 2; 12, 2).
amot i alte ingrediente n compoziie, avnd corpul Mormntul a fost distrus n cea mai mare parte prin
Vol. III

36
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

0 3 cm

Fig. 14. Mormntul 14 i groapa 16 (2). Fig. 15. Fragmente de vas ceramic lucrat
cu mna din mormntul 14.

sparea unei gropi din evul mediu trziu, marcat cu au fost descoperite 19 fragmente de vase lucrate la
nr. 8. Camera funerar era orientat nord-est sud- roat din past crmizie, majoritatea provenind dintr-
vest i avea form dreptunghiular, cu dimensiunile un ulcior smluit cu gura trilobat, 38 de oase, dintre
de 1,80x3,25 m, fiind prevzut pe ntreg perimetrul care 37 de la o bovin domestic i unul de cal, i o
cu o treapt nalt de 1,43 m i lat de 0,6 m. La nive- bucat de lut ars.
lul pragului au fost depistate fragmente mici de lemn Groapa 3 a fost depistat n sectorul vestic al tu-
putrezit, probabil de la brnele ce acopereau defunc- mulului, prezentnd form oval n plan, cu dimensiu-
tul. Urme de schelet nu au fost semnalate. nile de 1,9x2,05 m, pereii puin nclinai, fundul drept
Mormntul 14 (bronzul trziu?) a fost descoperit n i adncimea de 0,79 m (Fig. 2).
sectorul nord-vestic al tumulului, la 11,2 m de reper, Groapa 4 a fost descoperit n sectorul vestic al
avnd adncimea de 1,45 m (Fig. 2). Groapa mor- tumulului i era n form de clopot, cu diametrul gurii
mntului era orientat pe axa nord-sud i avea n plan de 1,6 m, diametrul fundului de 1,7 m, iar adncimea
form aproximativ rectangular, cu dimensiunile de de 2,32 m (Fig. 2). Pereii i fundul gropii prezentau
1,0x1,7 m. Partea vestic a mormntului a fost dis- urme slabe de arsur, pe fund semnalndu-se un strat
trus de o groap medieval trzie (nr. 16). n colul de lemn putrezit i crbuni. Din umplutura gropii au
nord-estic al mormntului au fost gsite cteva cioburi fost recuperate 20 de oase de animale, dintre care 13
ce provin de la un vas de dimensiuni mari, lucrat cu
mna din past grosier, cu amot i ali degresani
n structur, decorat pe umr cu un buton n relief.
Dup caracteristicile pe care le prezint, recipientul
poate fi atribuit cu probabilitate perioadei trzii a epocii
bronzului (Fig. 15).
Groapa 1 se afla n sectorul sud-estic al movilei,
avnd form aproximativ rectangular, cu dimensiu-
nile de 1,0x1,4 m, orientarea nord-vest sud-est, pe-
reii drepi, fundul plan i adncimea de 1,55 m de la
nivelul actual de clcare (Fig. 2). n solul cenuiu de
umplutur s-au gsit un fragment de vas lucrat la roat
din past nisipoas crmizie, 13 oase de bovine4 i o
piatr neprelucrat.
Groapa 2 a fost semnalat n partea nord-estic a
tumulului i avea forma unui clopot, cu diametrul gu-
rii de 1,5 m i cel maxim de 1,8 m, fundul rotunjit i
adncimea de 2,95 m (Fig. 2; 16). n umplutura gropii
4
Determinrile arheozoologice au fost realizate de dna dr.
Luminia Bejenaru, creia i mulumim i pe aceast cale. Fig. 16. Groapa 2 cu oase de bovin in situ.
Vol. III
37
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

Cercetri 2015
lucrate la roat din past nisipoas (Fig. 26, 2, 4) i
zece oase de la o bovin domestic.
Groapa 8 a fost semnalat n sectorul sud-estic al
tumulului i avea form oval n plan, cu dimensiunile
de 2,25x2,55 m, pereii verticali, fundul drept i adn-
cimea de 2,23 m (Fig. 2; 12, 2). n umplutura gropii
au fost descoperite zece resturi faunistice, dintre care
ase de bovine, dou de ovicaprin i cte unul de
pisic i pete. Groapa a ntretiat mormntul 13.
Groapa 9 a fost descoperit n sectorul sud-estic al
tumulului, avnd form circular n plan, cu diametrul
de circa 1 m, pereii uor oblici, fundul drept i adnci-
mea de 1,83 m (Fig. 2). n solul de umplutur au fost
gsite 15 resturi faunistice nedeterminabile.
Groapa 10 se afla n sectorul sudic al tumulului i
prezenta o form cilindric, cu diametrul de 1,65 m,
fundul drept i adncimea de 1,58 m (Fig. 2). Din cu-
prinsul gropii au fost recuperate trei cioburi de vase
lucrate la roat, 12 oase de animale (zece de ovica-
prine i cte unul de bovin i cabalin) i o piatr. Pe
fundul gropii au fost surprinse urme de arsur. Groap
a intersectat colul sud-vestic al mormntului 7.
Groapa 11 a fost depistat n sectorul sud-vestic
al tumulului, avnd form rotund n plan, pereii uor
0 80 cm arcuii i fundul drept, cu diametrul gurii de 1,5 m,
- lut ars
diametrul maxim de 1,7 m i adncimea de 2,61 m
- sol negru granulat - sol cenuiu amestecat cu lut umblat,
fragmente de lut ars i ceramic
(Fig. 2). Pereii gropii au fost lutuii, apoi ari, grosi-
mea stratului de lut atingnd 3 cm. Umplutura gropii
- hum alburie - sol cenuiu-nchis amestecat cu lut ars,
crbune, oase i pietre consta din sol cenuiu amestecat cu pigmeni de lut,
fr materiale arheologice.
Fig. 17. Groapa 7. Groapa 12 se afla n sectorul nord-vestic al tumu-
lului i prezenta o form tronconic, cu diametrul gurii
de la un cine, patru de peti i cte unul de bovin, de 1,8 m, diametrul fundului de 1,65 m i adncimea
ovicaprin i pasre. de 1,86 m (Fig. 2). Umplutura gropii prezenta sol ne-
Groapa 5 se afla n sectorul vestic al tumulului, fiind gru-cenuiu compact, n care s-au gsit dou resturi
n form de clopot, cu diametrul gurii de 0,9 m, diame- faunistice (bovin i ovicaprin). Groapa era suprapu-
trul maxim de 1 m i adncimea de 1,44 m (Fig. 22). n s n partea nordic de groapa 13.
umplutura gropii au fost gsite patru fragmente atipice Groapa 13 avea form de clopot, cu diametrul gu-
de vase lucrate la roat din past nisipoas crmizie rii de 2 m, diametrul maxim de 2,3 m i adncimea
i un os de animal indeterminabil. Groapa a suprapus de 2,68 m (Fig. 2; 18). Pe fund prezenta o alveolare,
parial mormntul 6. ce coninea crbune i cenu. Umplutura gropii con-
Groapa 6 a fost identificat n partea central-es- sta din sol negru granulat, din care au fost recuperate
tic a movilei i avea forma unui butoi, cu diametrul dou cioburi medievale trzii, dou oase de bovin i
gurii de 1,75 m, cel maxim de 1,9 m i adncimea de dou pietre.
3,06 (Fig. 2). Drept material arheologic, au fost gsite Groapa 14 se afla n zona nordic a movilei i era
un ciob de vas crmiziu lucrat la roat, 24 de resturi n form de clopot, cu diametrul gurii de 1,85 m, dia-
faunistice, dintre care 18 de pasre, cte dou de ovi- metrul fundului de 2,05 m, fundul plat i adncimea de
caprine i cine i cte unul de bovin i cal, precum 1,63 m (Fig. 2). Umplutura gropii prezenta sol cenuiu
i o piatr. granulat, fr resturi arheologice.
Groapa 7 a fost descoperit n sectorul nordic al Groapa 15 a fost descoperit n partea sudic a tu-
tumulului, fiind n form de clopot, cu diametrul gurii de mulului. Avea form oval, cu dimensiunile de 1,6x1,8
1,65 m, diametrul maxim de 1,95 m i adncimea de m, pereii vericali, fundul drept i adncimea de 2,81
2,65 m (Fig. 2; 17). Pereii i baza erau puin rotunjite m (Fig. 2). Umplutura gropii era compus din sol ce-
i prezentau urme de lutuire i de ardere. Din solul de nuiu-nchis, fr vestigii arheologice. n partea sudic
umplutur au fost recuperate 20 de cioburi de vase groapa era intersectat de un an mai recent.
Vol. III

38
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

Groapa 16 a fost surprins n sectorul nord-vestic


al tumulului, fiind de form oval-neregulat n plan (di-
mensiuni 1,55x1,70 m), cu pereii nclinai, fundul drept
i adncimea de 1,58 m (Fig. 2). Umplutura gropii era
compus din sol cenuiu-nchis, n care s-au depistat
un fragment ceramic i patru resturi faunistice (dou de
ovicaprin i cte unul de bovin i cabalin). n partea
estic groapa a intersectat mormntul 14.
Groapa 17 a fost descoperit la nord-vest de tu-
mul, la distana de circa 23 m de reper, fiind piriform,
cu diametrul gurii de circa 1,6 m, cel maxim de 1,9
m i adncimea de 2,3 m (Fig. 2). Umplutura gropii
prezenta sol cenuiu-nchis, n care s-au gsit 20 de
Fig. 18. Groapa 13 dup degajarea jumtii vestice. fragmente de vase ceramice, unele de uz comun iar
altele smluite (Fig. 24, 5).
Groapa 18 se afla n marginea vestic a movilei
i avea form oval n plan, cu dimensiunile gurii de
1,45x1,65 m, pereii oblici, fundul drept i adncimea
de 1,89 m (Fig. 2). n solul cenuiu de umplutur s-au
gsit apte oase, dintre care ase de pasre i unul
de bovin.
Groapa 19 a fost descoperit n sectorul nord-ves-
tic al tumulului, fiind n form de clopot, cu diametrul
gurii de 1,0 m, cel al bazei de 1,1 m i cu adncimea
de 1,57 m (Fig. 2). Umplutura era reprezentat de sol
cenuiu, fr resturi arheologice.
Groapa 20 se afla n marginea vestic a tumulu-
lui i avea form aproximativ cilindric, cu diametrul
de circa 0,9 m i adncimea de 2 m (Fig. 2; 19). Um-
plutura gropii consta din sol negru-cenuiu granulat,
amestecat cu numeroase resturi faunistice (circa 200)
Fig. 19. Groapa 20 cu oase de animale in situ. aparinnd unor ovicaprine.
Groapa 21 se afla n marginea sud-vestic a tu-
mulului, fiind piriform, cu diametrul gurii de circa
1,85 m, cel al bazei de 2,2 m i adncimea de 2,91 m
(Fig. 2; 20). Umplutura consta din sol cenuiu-nchis,
n care s-au depistat dou cioburi i 11 oase (zece de
ovicaprine i unul de bovin). Pe fundul gropii, n partea
ei central, s-a gsit un inel de bronz, avnd veriga din
band i placa monturii de form aproximativ oval, de-
corat cu cercuri incizate prevzute cu puncte adncite
n mijloc (Diametrul piesei 1,9 cm) (Fig. 24, 1).
Vatra 1 a fost descoperit n n partea sudic
a movilei i era amenajat din lut, fr ingrediente
vizibile, avnd form oval (dimensiuni 0,60x0,82
m), baza puternic albiat i adncimea de 0,86 m
(Fig. 2; 21). Pe stratul de lipitur ars s-a gsit mult
cenu i ase resturi faunistice (trei de cal, dou de
bovin i unul de pete). Vatra suprapunea groapa 8
Fig. 20. Groapa 21.
i mormntul 13.
Vatra 2 a fost semnalat n sectorul sud-estic al
tumulului, la adncimea de 0,73 m i avea form re-
lativ dreptunghiular, cu colurile rotunjite (dimensiuni
0,85x1,0 m), baza lutuit, puternic ars i rotunjit
(Fig. 2; 22). n partea de nord-est a instalaiei de foc
Vol. III
39
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

Cercetri 2015
s-a surpins o groap de acces de form oval, cu di-
mensiunile de 1,1x1,2 m, fundul albiat i adncimea
de 0,1 m de la nivelul identificrii, care coninea mult
cenu i crbune.
Vatra 3 a fost surprins n sectorul sud-vestic al
movilei, la adncimea de 0,71 m (Fig. 2; 23). S-a ps-
trat doar o poriune din instalaia de foc, ce era con-
struit din dou straturi de lipitur, avnd o form rec-
tangular cu colurile rotunjite (dimensiuni 0,8x1,2 m)
i baza albiat. n partea de est a vetrei propriu-zise se
afla o groap de alimentare cu combusitibil, plin cu
crbune i cenu, care avea form oval-neregulat,
cu dimensiunile de 1,4x1,8 m, fundul albiat i adnci-
mea de 0,05 m de la nivelul sesizrii.
Vatra 4 se afla n zona sudic a movilei, la adnci-
mea de 0,42 m (Fig. 2; 24). Vatra avea forma cifrei opt
Fig. 21. Vatra 1. n plan, cu orientarea sud-vest nord-est i dimensi-
unile de 0,86x1,44 m. Partea sud-vestic a instalaiei
avea baza lutuit fiind prevzut pe margine cu o gar-
din, nalt de 6-8 cm. Segmentul dinspre nord-est al
instalaiei avea baza lutuit i ars, dar fr urme ale
vreunei borduri.
anul a fost descoperit n marginea sudic i sud-
estic a movilei i avea, se pare, o form rectangula-
r, fiind orientat dup punctele cardinale (Fig. 2; 25).
Pe direcia est-vest anul avea o lungime de 17,6 m,
limea lui variind de la 0,4 la 0,75 m, iar adncimea
de la 0,25 la 0,65 m de la nivelul identificrii. n ex-
tremitatea estic, spre sud, anul a fost cercetat pe o
lungime de 3,6 m, iar n partea vestic pe o lungime
de 0,8 m. Umplutura anului consta din pmnt cenu-
Fig. 22. Vatra 2. iu amestecat cu lut, n care s-au gsit cteva cioburi,
un fragment de craniu uman aparinnd unui individ
de peste 20 de ani i 32 de oase de animale (22 de
bovine, cinci de ovicaprine, trei de cabaline i dou
de cine).

0 30 cm
Fig. 23. Vatra 3.

Fig. 24. Vatra 4.


Vol. III

40
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

azestat n zona Prutului Inferior i a lacurilor dun-


rene. Mormintele cu camera funerar oval, scheletul
n decubit dorsal, n raport cu poziia stratigrafic n
cadrul tumulilor, sunt atribuite fazei trzii a eneoliticu-
lui, corespunztoare perioadei de existen a grupului
Usatovo5. Prezena unui fragment ceramic caracteris-
tic pentru grupul Usatovo n mormntul 7, unde poziia
i orientarea defunctului indic apartenea la grupul
cultural de tip post-Mariupol, ncadreaz cronologic
perfect aceste vestigii i coexistena sau contactele
dintre aceste dou complexe culturale6.
Mantaua II este atribuit mormntului 6 ce apari-
ne culturii Iamnaia. Mormntul 6, orientat pe direcia
nord-est sud-vest, prezenta o construcie funerar
complex, groapa fiind prevzut cu treapt i aco-
perit cu brne de lemn. Aceast manta era compus
din sol cenuiu cu un contrast mai pronunat fa de
mantaua I, era de 14 m. Mormntul 6 poate fi atribuit
grupei 4, conform tipologiei elaborate de E. Iarovoi7,
fiind datat n faza timpurie a culturii Iamnaia. Secun-
dar n aceast manta este mormntul 2, care, ca ritu-
al funerar, orientare i poziia defunctului, este simi-
lar mormntului 6. Amintim, totodat, c mormntul
2 era suprapus de mormntul 1, care era disturis n
mare msur, dar avea oasele pstrate vopsite cu
ocru. Judecnd dup datele stratigrafice i dup alte
indicii, presupunem c i mormntul 4 a fost acoperit
Fig. 25. an, segment din sectorul sud-vestic al movilei. de mantaua II.
Mantaua III a fost ridicat deasupra mormntului
*** 5 ce poate fi ncadrat n grupa 5 din perioada mijlocie
Investigaiile arheologice de salvare de la Ciumai a existenei culturii Iamnaia. Acesta a fost acoperit cu
din anul 2015 s-au soldat cu descoperiri destul de in- un strat de sol cenuiu-nchis granulat, fapt ce a m-
teresante pentru arheologia preistoric i medieval a rit diametrul tumulului pn la 38 m. Dup ridicarea
zonei. Astfel, tumulul 1 de la Ciumai, care ca dimen- mantalei III, au fost efectuate nmormntrile 1, 3, 8,
siuni i aspect nu se prezenta deloc spectaculos, a 13 i 14.
furnizat descoperirea a cel puin 40 de complexe arhe- Dintre artefactele descoperite n complexele fune-
ologice, dintre care 14 morminte datnd din eneolitic rare atribuite perioadei timpurii a epocii bronzului se
pn n epoca roman, 21 de gropi menajere i patru evideniaz askos-ul din mormntul 11, tip de vas n-
instalaii de foc medievale trzii, precum i un an din tlnit extrem de rar n complexele culturii Iamnaia, dar
perioada modern(?). care i gsete analogii mai numeroase la populaiile
Referitor la movila funerar propriu-zis, s-a dove- sedentate din eneolitic i bronzul timpuriu din regiuni-
dit c aceasta a fost consituit din trei mantale ridicate le sud-dunrene. De obicei, n categoria askos-urilor
n perioade istorice diferite. Mantaua I a fost construit sunt ncadrate vasele ce au o form asimetric, cu g-
deasupra mormntului 7, ce se atribuie comunitilor tul oblic i o singur toart. n cadrul acestei grupe se
eneolitice trzii de tipul post-Mariupol. Aceasta pre- evideniaz mai multe variante, avnd drept elemente
zenta sol cenuiu granulat amestecat cu lut. Diametrul definitorii forma i decorul. n principiu, ele au aceeai
mantalei era de circa 10 m, iar grosimea de aproxima- funcionalitate ritualic i de cult. O parte dintre vase
tiv 0,8 m. prezint forme ornitomorfe sau antropomorfe, la alte
Complexele funerare de tip post-Mariupol sunt recipiente ns aceste caracteristici sunt mai puin evi-
reprezentate de un numr limitat de morminte i pre- deniate. Forma ornitomorf este asociat cu corpul
zint o grup regional de vestigii specifice, ncadrate asimetric al vasului, simboliznd, n opinia unor cer-
cronologic n eneoliticul trziu bronzul timpuriu. n cettori, oul n interiorul pasrei, ct i n sens mai
prezent sunt cunoscute n jur de 40 de morminte de 5
2010, 39.
acest tip n spaiul dintre Carpai i Nistru. O grupa- 6
2000, 15.
re mai mare a complexelor de tip post-Mariupol este 7
2000, 14-15.
Vol. III
41
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

Cercetri 2015
larg ideea fertilitii feminine. Odat cu trecerea la gelele sferoidale din past de sticl de culoare neagr
epoca bronzului, caracteristicile ornitomorfe devin mai sau albastr-nchis se ncadreaz n tipul 1, fiind da-
puin pronunate, askos-ul deosebindu-se de vasele tate n sec. I-III d.Hr16. Acest tip de mrgele este foarte
obinuite doar cu o mic asimetrie a corpului i prin rspndit att n centrele antice nord-pontice, ct i n
gtul oblic8. Intervalul cronologic al existenei lor este complexele sarmatice i dacice extra fines provinci-
destul de larg, acoperind eneoliticul i bronzul timpu- am. n schimb, mrgelele de chihlimbar se ntlnesc
riu. Cele mai vechi vase de tip askos sunt asociate cu mai rar n mormintele sarmatice, dar nu lipsesc cu
Balcanii de Sud, insulele din Marea Egee i Anatolia, totul, aa cum dovedesc de pild descoperirile de la
n cazul n care acestea au fost cunoscute nc din Dumeni17 i Medeleni18. Generaliznd datele arheo-
epoca neolitic. Askos-urile sunt cunoscute n cadrul logice, apreciem c mormntul 12 se atribuie culturii
diferitor culturi eneolitice din nordul Balcanilor, de pe sarmatice i se dateaz n sec. I-III d.Hr., mai degrab
cursul mijlociu al Dunrii i al Tisei: Kodzhadermen- n a doua jumtate a sec. I d.Hr. prima parte a vea-
Gumelnia-Karanovo, Cernavoda I, Hotnia, Folteti cului urmtor.
I i Coofeni. n perioada timpuire a epocii bronzului, Ultima faz cronologic este reprezentat de cele
acest tip de vas este ntlnit n aria culturilor Ezero, 21 de gropi, patru vetre i un an din evul mediu tr-
Mako, Zimnicea, Livezile, Jigodin, Monteoru9 etc. ziu sau perioada modern. n ceea ce privete gropile,
n regiunea nord-vest-pontic cea mai veche des- care constituie complexele cel mai frecvent ntlnite n
coperire de askos provine de la Vulcaneti, fiind atri- movila cercetat de la Ciumai, ca dimensiuni, form
buit complexului cultural de tip Bolgrad-Stoicani-Al- i coninut, ele se deosebeau ntre ele. Astfel, unele
deni10. Aceleiai categorii de recipiente este atribuit i complexe erau mici (nr. 19 i 20). Majoritatea gropilor
vasul ornitomorf din tumulul de la Tochile-Rducani. prezentau ns dimensiuni mijlocii (nr. 1, 2, 4, 6, 7, 10-
Originea sa este legat de zona carpatic i se datea- 12, 14-18) sau mari (nr. 3, 5, 8, 9, 13, 21). Adncimea
z la nceputul mil. III .Hr.11. Cea mai apropiat ana- gropilor varia ntre 0,79 m i 3,06 m. Ct privete for-
logie pentru vasul de la Ciumai este o descoperire ce ma, distingem gropi n form de clopot (nr. 2, 4, 7, 11,
provine din tumulul de la Matroska, de lng oraul 13, 14, 17, 19, 21), tronconice (nr. 3, 9, 12, 16, 18),
Ismail12. aproximativ cilindrice (nr. 8, 15, 20), n form de butoi
Orizontul cronologic din perioada antic este do- (nr. 6) sau aproximativ rectangulare n plan cu pereii
cumentat de mormntul 12, situat n sectorul sud-ves- drepi (nr. 1). Umplutura celor mai multe dintre gropi
tic al tumulului. Mormntul avea orientarea nord-sud, consta din sol cenuiu-nchis, amestecat cu oase de
groapa de form rectangular i scheletul depus n animale i, mai rar, cu fragmente ceramice. n solul
poziie ntins pe spate, elemente de rit i ritual ca- de umplutur al unei gropi (nr. 21), pe lng resturi
racteristice populaiilor sarmatice din primele secole faunistice i cioburi, a mai fost gsit un inel de bronz.
ale erei cretine13. De asemenea, menionm piesele Cteva gropi (nr. 11, 14, 15, 19) nu conineau materi-
de inventar, cuprinznd dou cni de lut i mai multe ale arheologice. Referitor la destinaie, judecnd dup
mrgele de chihlimbar i sticl, gsite n mormntul dimensiuni, form i coninut, gropile cercetate pn
12, care i gsesc corepondene n complexele sar- acum au fost folosite probabil pentru depozitarea pro-
matice din spaiul pruto-nistrean databile n sec. I-III viziilor i/sau a resturilor menajere.
d.Hr. Astfel, cnia de lut lucrat cu mna de factur Referitor la ceramica descoperit n gropile de
sarmatic i gsete analogii mai mult sau mai pu- la Ciumai, dup compoziia pastei, decor i funci-
in apropiate la Taraclia, Bdragii Vechi i Ostrive, n onalitate, deosebim dou categorii: vase din past
morminte atribuite perioadei mijlocii a culturii sarma- nisipoas, de ntrebuinare curent, roietice sau
tice, corespunztoare sec. I mijlocul sec. II d.Hr.14. negre-cafenii, i recipiente mai fine, de culoare roi-
Referitor la cana lucrat la roat de culoare cenuie, etic, acoperite cu smal. Dintre resturile de vase de
aceasta provine dintr-un atelier de olrie dacic sau uz comun se remarc partea superioar a unei oale
provincial-roman, aparinnd unui tip ce a avut o cir- cu toart, ornamentat pe partea superioar a cor-
culaie n timp mai mare: sec. I-III d.Hr.15. Elemente de pului cu linii orizontale drepte de culoare alb-glbuie,
datare importante sunt i mrgele gsite n mormntul pictate cu caolin (Fig. 26, 4). Repertoriul vaselor fine
12. Dup tipologia elaborat de E.M. Alexeeva, mr- cuprinde ulcioare i castroane acoperite n interior cu
glazur de diferite culori (Fig. 26, 3, 6). Olria de uz
8
2013, 146, 148.
9
Alexandrescu 1974; 2013, 146-149. curent i smluit de acest fel este specific epocii
10
1978, 37. medievale trzii i moderne (sec. XVIII-XIX)19. Ct
11
2013, 159.
12
2003, . 8. 16
1978, 63, . 33, 1-2.
13
Brc, Symonenko 2009, 99-108; 1975, 42-48. 17
1988, 84-85, . 3.
14
Brc, Symonenko 2009, 40, 113, fig. 33,6-9. 18
Vornic, Bubulici, Popovici 2014, 69.
15
Brc, Symonenko 2009, 123, 226-227. 19
1969, 62-120.
Vol. III

42
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

0 1 cm
1
1
0 2 cm

2-6

5 6

Fig. 26. Inel de bronz (1) i ceramic (2- 6) descoperite n gropile 7 (2, 4), 17 (5), 21 (1, 6) i an (3).

privete ceramica de la Ciumai, aceasta se dateaz dou aproximativ rectangulare, cu dimensiunile de


n sec. XVIII, mai curnd n a doua jumtate a vea- circa 0,8x1,0-1,2 m, i a patra de forma cifrei opt, cu
cului respectiv. dimensiunile de 0,86x1,44 m. Instalaiile de foc se g-
Materialele arheologice cel mai des gsite n um- seau n sectorul sud-vestic al movilei i reprezentau,
plutura gropilor sunt resturile faunistice. Potrivit deter- dup toate probabilitile, resturi de buctrii amena-
minrilor arheozoologice, marea majoritate a oaselor jate n aer liber.
aparin ovicaprinelor i bovinelor domestice. Alte spe- Sintetiznd datele prezentate pe scurt mai sus,
cii de mamifere domestice, reprezentate ns printr-un conchidem c gropile menajere i vetrele n aer liber
numr redus de oase, sunt calul, cinele i pisica. De descoperite n perimetrul movilei de la Ciumai, dintre
asemenea, prin cteva resturi osoase sunt documen- care unele au deranjat morminte mai vechi, aparin
tate pasrea i petele. unei locuiri sezoniere, probabil unei comuniti de
Orizontului cultural din evul mediu trziu aparin i ttari nogai din sec. XVIII. Tot din evul mediu trziu
patru vetre de foc exterioare. Vetrele erau construite sau, eventual, din perioada modern dateaz i anul
simplu, din lut i nisip, aveau, ns, forme i mrimi di- spat n marginea sudic a tumulului, a crui form,
ferite: una fiind oval, cu dimensiunile de 0,60x0,82 m, mrime i funcionalitate ns nu au putut fi precizate.
Vol. III
43
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Tumulul 1 de la Ciumai (com. Vinogradovca, r-nul Taraclia). Date preliminare

Cercetri 2015
Vestigii similare au fost descoperite n cadrul tumu- Pentru clarificarea diferitor probleme ridicate de tu-
lului din epoca bronzului de la Tomai (r-nul Ceadr-Lun- mulul de la Ciumai este necesar studierea mai am-
ga). Aici au fost cercetate circa 75 de gropi menajere de nunit a vestigiilor scoase la lumin, dar i efectuarea
diferite forme i dimensiuni, datate, pe baza materialu- unor cercetri n alte obiective arheologice similare din
lui ceramic, la sfritul sec. XVIII nceputul sec. XIX20. zon.
20
1988, 42.

SUMMARY
TUMULUS 1 FROM CIUMAI (VINOGRADOVCA COM., TARACLIA DISTRICT).
PRELIMINARY DATA

The article publishes data about tumulus 1 from Ciumai (Vinogradovca com.), researched by rescue excavations
at the end of 2015. The mound was at about 0.5 km north-east of the northern edge of Ciumai village and 0.15 km
south-east of the M3 road, on the first terrace of the meadow from the left part of Salcia Mare rivulet, the right afflu-
ent of Ialpug river. Partially affected by excavations, the tumulus had a roughly circular configuration in plan, with a
height of approximately 0.4 m and a diameter of about 38 m. It contained 12 asynchronous graves.
The oldest grave (no. 7), dated in the end of the late mil. IV BC., over which the first mantle of the tumulus
was raised, belonged to a child, and as inventory there laid a fragment of painted brick-red vessel of late tripolian
invoice.
Most of funerals, as well as two other identified tumulus mantles, are attributed to Iamnaia culture of the Bronze
Age (mil. III BC.). For these tombs arrangement of skeletons in a crouched position and their ocher painting are
characteristic. Among the artifacts found a burnt clay askos from the tomb 11 stands a type of vessel, rarely met
in Iamnaia culture complexes.
The third chronological-cultural horizon is related to the grave 12, which contained the skeleton of a woman and
two cups of clay and some amber and glass beads as inventory. Based on proven funerary practices and funeral
inventory the mentioned tomb is assigned to Sarmatian culture from I-II centuries AD.
The mound from Ciumai is represented by four fireplaces and 21 pits from late medieval period (XVIII centuries),
plus a ditch from the modern era (?). These complexes, some of which have bothered the oldest graves, belong to
a seasonal dwelling, probably tartar, from the late Middle Ages.


1 . (. , -).

1 . (. , -
), 2015 .
0,5 . 0,15 3,
( ).
0,4 , 38 . , ,
. 12 -
.
7, ,
IV . ..
, .
, ,
(III . ..). ,
, .
11.
12,
.
I-II . .. ,
1 21 (XVIII .),
(?). , ,
.
Vol. III

44
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Ion NOROC
Cercetri 2015

BIBLIOGRAFIE

Agulnicov 1993: S. Agulnicov, Repertoriul monumetntelor arheologice din raionul Taraclia (Chiinu 1993). Arhiva
ANA.
Alexandrescu, 1974: A. Alexandrescu, La ncropole du Bronze ancienne de Zimnicea (dp. de Teleorman) Da-
cia18. 1974, 7994.
Brc, Symonenko 2009: V. Brc, O. Symonenko, Clreii stepelor. Sarmaii n spaiul nord-pontic (Cluj-Napoca
2009).
Vornic, Bubulici, Popovici 2015: V. Vornic, V. Bubulici, S. Popovici, Date preliminare privind necropola sarmatic
de la Medeleni (com. Petreti, r-nul Ungheni). APRM II, 2015, 59-72.
1978: .. , . , . 1-12, I (
1978).
1978: .. , ( 1978).
2003: .. , 2003 .
, 93139.
1988: .. , . 1983 . ( 1988), 79-91.
2013: .. , - . Stra-
tum plus 2, 2013, 141-163.
1988: .. , . . 1983 . ( 1988), 35-44.
2010: .. , - .
Tyragetia IV (XIX), 2010, 35-47.
1975: .. , c . 5 ( 1975).
1969: .. , ( 1969).
2000: .. , -
( 2000).
23.11. 2016
Vol. III
45
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

Cercetri 2015
INVESTIGAIILE ARHEOLOGICE
DE LA CRIHANA VECHE.
REZULTATELE CAMPANIEI 2015
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV

Cuvinte cheie: tumuli, morminte, cronologie, stratigrafie, epoca bronzului, scii.


Key words: tumulus, burials, chronology, stratigraphy, Bronze Age, Scythians.
: , , , , ,
.

E
E xpediia arheologico-etnografic a
Institutului Patrimoniului Cultural, n
colaborare cu Agenia Naional Arheolo-
gic, a continuat n anul 2015 investiga-
iile arheologice i etnografice pe moia
comunei Crihana Veche, r-nul Cahul. n
aceast campanie obiectivele principale
ale investigaiilor arheologice au constat
n cercetarea tumulului 6 din punctul La
Petricei i a tumulului 9 din marginea de
nord a localitii (Fig. 1), care prezentau
o stare de conservare nesatisfctoare.
Tumulul 6-La Pietricei se gsea la
circa 2 km nord de fostul Aeroport Inter-
naional Cahul i la 0,085 km vest de tra-
seul L686 (Cahul-AIC), fiind antepenulti-
Fig. 1. Poziia topografic a tumulilor 6 (1) i 9 (2) de la Crihana Veche.
mul din extremitatea nordic a grupului
de tumuli dispui n ir pe platoul La Pe-
tricei, intersectat de drumul local L686. Mantaua tumu- camerei funerare prezentau un strat subire de sub-
lului 6 se ara anual i, la momentul demarrii cercet- stan calcaroas de culoare alb-cenuie.
rii, movila avea o configuraie circular-oval n plan, Dup caracteristicile umpluturii gropii, modul de
cu nlimea maxim de 0,4 m i diametrele de circa dispunere a resturilor scheletului uman i a pieselor
22,0x19,5 m (Fig. 2). Pentru cercetarea tumulului, su- de inventar, putem afirma c mormntul 1 a fost jefuit
prafaa lui a fost mprit n dou seciuni orientate n vechime. Din cauza acestui fapt, resturile scheleti-
pe axa nord-sud (Fig. 3). Drept rezultat al investiga- ce ale defunctului erau dispersate n diferite pri ale
iilor arheologice, a fost descoperit un mormnt de gropii mormntului, la adncimi diferite. n umplutura
nhumaie, notat nr. 1, care aparine culturii scitice din gropii mormntului au fost descoperite cteva piese
sec. IV .Hr. Sub mantaua tumulului a fost semnalat i de inventar, dup cum urmeaz:
un an de cult, ntrerupt la extremitatea estic i cea 1-2. Dou vrfuri de sgeat de bronz, cu trei ari-
vestic, acesta fiind n legtur direct cu mormntul pioare i tub de nmnuare (lungimea 3,4 i 2,55 cm;
1 (Fig. 3; 4). adncimea tubului 1,45 i 0,98 cm; diametrul tubului
Mormntul 1 (scitic, principal) a fost depistat n 0,45 i 0,5 cm (Fig. 5, 7).
zona central a tumulului, la o distan de 0,5 m sud 3. Fragment de tub de fier corodat, cu destinaia
de reper, la adncimea de 0,90 m. Groapa era de for- neprecizat (lungimea 4,2 cm, diametrul 1,25-1,40
m dreptunghiular, cu colurile rotunjite, orientat cm) (Fig. 5, 6).
est-vest, cu o deviere de circa 20 spre sud. Dimensi- 4. Cinci fragmente de plci de fier puternic coro-
unile gropii erau de 2,6x1,0 m, iar adncimea de 1,36 date (resturi de armur?) (Fig. 5, 4). Cel mai mare
m de la nivelul semnalrii (Fig. 5, 1). Pe alocuri, pereii fragment, cu dimensiunile de 2,5x3,4 cm i grosimea
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 45-60
Vol. III

46
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV
Cercetri 2015

0 3m
-sol vegetal

-sol negru-cenuiu ce trece n lut steril -sol negru-cenuiu compact


(strat de tranziie)

-sol brun-cenuiu (nivel antic de clcare) -sol cenuiu granulat n amestec cu pigmeni de lut

Fig. 2. Tumulul 6-La Pietricei. Plan i profil.

Fig. 3. Tumulul 6, vedere dinspre sud pn la degajarea umpluturii anurilor.


Vol. III
47
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

Cercetri 2015
Fig. 4. Tumulul 6, vedere dinspre sud dup sparea umpluturii anurilor.

de 0,42-0,27 cm, are marginile ovale i, dup toate le acestor dou anuri, exista cte o deschiztur cu
probabilitile, provine de la o aplic-protectoare de limea de 0,7 i, respectiv, de 0,8 m. Ambele anuri
umr. Pe suprafaa altor plci se pstreaz resturile formau un cerc cu diametrul de circa 12,5 m. Limea
unor plci suprapuse de diferite lungimi (1,6-2,1 cm) i acestora varia ntre 0,6 i 0,7 m, iar adncimea de la
limea de pn la 1 cm. Acest fapt ar putea fi o dova- 0,25 m pn la 0,40 m. Umplutura ambelor anuri
d c defunctul avea o armur de tip lorica squamata. consta din sol negru granulat, fr resturi arheologice
5. Peduncul de cuit de fier puternic oxidat, prev- (Fig. 3; 4). Complexe similare la Crihana Veche au mai
zut cu dou nituri pentru fixarea plselelor i cu am- fost descoperite sub mantaua tumulilor 2, 3, 4 i 71, ct
prente de fibre de lemn (lungimea 4 cm, limea l,0- i sub movilele 1 i 2 de la Manta2.
1,1 cm, grosimea 0,27-0,42 cm) (Fig. 5, 3). Totalitatea caracteristicilor ritului funerar i a vesti-
6. Fragment de lam de cuit(?) de fier, cu spinarea giilor descoperite permit ncadrarea cronologic a tu-
uor arcuit i tiul drept (lungimea 3,1 cm, limea mulului 6 n sec. IV .Hr i atribuirea lui etno-cultural
1,57 cm) (Fig. 5, 5). sciilor nomazi. Att ca ncadrare cultural-cronologic,
7. Fragment de vas ceramic modelat cu mna din ct i ca sistem de construcie, el face parte din irul
past cu adaos de cioburi pisate mrunt, avnd su- tumulilor cercetai la Crihana Veche i Manta3. Totoda-
prafeele cu urme de lustruire; suprafaa interioar are t, acest sit funerar dispune de toate trsturile speci-
culoare neagr-cenuie, cea exterioar glbuie-cenu- fice complexelor scitice similare din nord-vestul Mrii
ie, iar miezul negru. Negre.
Dup cum au artat spturile arheologice, tumu- Tumulul 9 se gsea la marginea de nord a locali-
lul 6 de la Crihana Veche a fost ridicat ntr-o singur tii, la distana de circa 1,35 km nord de biserica din
repriz. Amenajarea acestuia se afl n direct leg- sat i la 15 m vest de traseul R34 (segmentul Cahul-
tur cu mormntul 1, care aparine culturii scitice. Pe Giurgiuleti), pe prima teras a rului Prut (Fig. 1).
partea de sud a mormntului a fost depistat solul gl- Mantaua tumulului se ara anual i, la momentul nce-
bui, excavat n procesul de spare a gropii. Solul gl- pererii cercetrii, avea o configuraie circular-neregu-
bui forma o lentil semicircular n plan, cu lungimea lat n plan, cu dimensiunile de aproximativ 24x27 m
de 7,5 m, limea maxim de 3,6 m i grosimea de i nlimea de circa 1,25 m (Fig. 6). n scopul degajrii
0,25 m (Fig. 2). n zona mormntului, n partea de est mantalei tumulului (pentru aceasta s-a folosit tehnica
i cea de vest, a fost posibil fixarea nivelului antic de mecanizat), suprafaa sitului a fost mprit n dou
clcare, care prezenta sol de culoare brun, cu urme seciuni, orientate pe axa nord-sud.
de sedimentare a srurilor minerale. 1
Agulnicov 1997, fig. 5; 6; 7; Ceban .a. 2016, 136.
Dinspre nord i sud, mormntul principal era flan- 2
Agulnicov 1997, fig. 1; 3.
cat de dou anuri semicirculare, spate n sol de la 3
Agulnicov 1997, 263-264; Ceban .a. 2015, 43-58; Ce-
nivelul antic de clcare. Spre est i vest, ntre capete- ban .a. 2016, 126-137.
Vol. III

48
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV
Cercetri 2015

de balt (Emys orbicularis), individ de


talie mic5, fiind fixate in situ pe o su-
prafa compact de 20x20 cm.
Mormntul 2 (epoca bronzului) a
fost descoperit n sectorul sud-estic al
tumulului, la o distan de 6,5 m de
reper, la adncimea de 0,97 m (Fig.
6). Judecnd dup resturile scheleti-
ce pstrate, defunctul, de sex mascu-
lin, cu vrsta cuprins ntre 40 i 50
ani6, a fost depus n poziie chircit
pe partea stng, cu craniul orientat
spre est, aplecat cu faa spre sud i
cu minile ndoite din coate. Membre-
le inferioare lipseau.
Mormntul 3 (cultura Iamnaia,
etapa trzie) a fost semnalat n sec-
torul nord-vestic al tumulului, la 8 m
de RC i la adncimea de 0,78 m
(Fig. 7). Groapa nu a putut fi sesizat.
Defunctul, de sex masculin, cu vr-
sta de aproximativ 30-35 ani, a fost
depus n poziie chircit pe spate, cu
capul orientat spre est. Craniul era cu
faa n sus, uor nclinat spre sud.
Mna stng era ntins de-a lungul
trunchilui, iar dreapta ndoit n cot
deasupra bazinului. Picioarele, iniial
puse cu genunchii n sus, au czut pe
stnga. Gradul de chircire a picioare-
lor este mediu.
Mormntul 4 (cultura Iamnaia) a
fost depistat n sectorul sud-estic al
tumulului, la 4,5 m distan de RC
i la adncimea de 1,01 m (Fig. 8).
Groapa funerar avea form aproxi-
mativ dreptunghiular, cu dimensi-
unile de 1,55x2,55 m i adncimea
de 1,45 m, fiind orientat pe direcia
Fig. 5. Tumul 6. Mormntul 1. Plan (1), seciune (2) i inventar (3-7). sud-vest nord-est. n partea de sud-
est i nord-est, groapa era prevzut
cu o treapt din pmnt cruat, cu di-
Drept rezultat al sptrilor arheologice, au fost mensiunile de 2,55x1,5x0,4-0,5 m i nlimea de 0,3
descoperite 20 de morminte de nhumaie, o nhumare m. Umplutura complexului consta din cernoziom i lut
de broasc estoas (notat complexul 1) i o groap galben n amestec cu fragmente de lemn putred de la
de cult (?). acopermntul gropii funerare i fragmente de oase
Complexul 14 a fost depistat n zona central a tu- umane. Defunctul, un copil cu vrsta de aproximativ
mulului, la o distan de 4,1 m est-nord-est de reperul 3,5-4 ani, a fost depus pe fundul gropii, n poziie chir-
central (RC) i la 1 m nord de axa est-vest a tumulu- cit pe spate, cu capul orientat spre nord-est. Craniul
lui, la adncimea de 1,07 m (Fig. 6). Acesta prezenta era aezat pe partea stng, cu faa spre sud-est.
resturi scheletice provenite de la o broasc estoas Braele erau ntinse de-a lungul trunchiului. Membrele
5
Determinrile arheozoologice au fost efectuate de c-
4
Iniial, complexul a fost notat mormntul 1, din motiv c tre dna dr. Luminia Bejenaru.
nu se cunotea originea resturilor osteologice. Astfel, 6
Analiza ntregului lot de resturi osteologice de origine
numerotarea mormintelor va ncepe cu cifra 2. uman a fost efectuat de ctre dna dr. Angela Simalcsik.
Vol. III
49
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

Cercetri 2015
0 3m

- sol vegetal - sol cenuiu-deschis cu granule de lut - sol cenuiu-nchis

- sol compact cenuiu-nchis - sol brun-cenuiu (nivelul antic de clcare)

Fig. 6. Tumulul 9, plan i profil stratigrafic.

inferioare, iniial aezate cu genunchii n sus, au czut de sex masculin, cu vrsta de aproximativ 40-45 ani, a
spre dreapta, gradul de chircire fiind slab. Scheletul fost depus n poziie chircit pe spate, cu capul orien-
era presurat moderat cu ocru de culoare purpurie, o tat spre est i cu faa n sus. Mna stng (s-a pstrat
concentraie mai mare de ocru atestndu-se pe cra- numai humerusul) era ntins de-a lungul trunchilui;
niu, bazin i pe labele picioarelor. n apropierea omo- dreapta, ndoit din cot, avea palma plasat pe partea
platului drept, pe sol, a fost observat o pat de ocru lombar a coloanei vertebrale; picioarele ndoite erau
cu diametrul de 8 cm. n imediata apropiere a sche- czute pe stnga, gradul lor de chircire fiind mediu.
letului i sub el s-au semnalat urme de putregai de Mormntul 6 (cultura Iamnaia) a fost identificat n
culoare maronie nchis de la aternutul vegetal. sectorul nord-vestic al tumulului, la 2,8 m distan de
Mormntul 5 (cultura Iamnaia, etapa trzie) a fost RC i la adncimea de 0,88 m (Fig. 9). Groapa era
descoperit n sectorul sud-estic al tumulului, la distan- de form rectangular, cu dimensiunile de 3,4x2,0 m
a de 9 m de reper i la adncimea de 0,83 m (Fig. 6). i orientarea nord-sud, fiind prevzut cu o treapt,
Groapa mormntului nu a putut fi surprins. Defunctul, aflat la adncimea de 0,25 m de la nivelul sesizrii
Vol. III

50
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV
Cercetri 2015

Fig. 7. Tumulul 9, mormntul 3. Fig. 9. Tumulul 9, mormntul 6.

Fig. 8. Tumulul 9, mormntul 4.


Vol. III
51
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

Cercetri 2015
0 3 cm

Fig. 11. Tumulul 9, fragment de rni (?) din mormntul 6.

2. Rni (?) din gresie de ru, de form oval-ne-


regulat, cu dimensiunile de 24x15x6 cm, descoperit
Fig. 10. Tumulul 9, pe treapt, n colul de sud-vest. Piesa prezint urme
pislog din mormntul 6. de ocru (Fig. 11).
Mormntul 7 (sarmatic?) a fost semnalat n sectorul
nord-vestic al tumulului, la distana de 9,2 m de reper
0 3 cm i la adncimea de 1,16 m. Conturul gropii nu a putut fi
sesizat (Fig. 12). Defunctul, un copil cu vrsta de apro-
ximativ 10-13 ani, a fost depus n poziie decubit dorsal,
complexului funerar. La nivelul treptei, camera funera-
orientat spre nord-nord-est, cu minile pe lng corp i
r era acoperit longitudinal cu ase brne de stejar7,
picioarele ntinse, craniul lipsind.
ce aveau grosimea de 0,280,34 m i lungimea de cca
Mormntul 8 (cultura Iamnaia, etapa trzie) a fost
2,7 m. Sub brne, treapta gropii era acoperit cu o
descoperit n sectorul sud-vestic al tumulului, la 6,3 m
rogojin putrezit, confecionat din fibre vegetale, de
distan de RC i la adncimea de 1,25 m. Groapa ne-
culoare cenuie-albicioas, pe alocuri brun. Camera
sesizat (Fig. 13). Scheletul, atribuit unei persoane de
funerar propriu-zis avea form tot rectangular, cu
sex feminin, cu vrsta de peste 60 ani, a fost depus n
dimensiunile de 0,90x1,80 m i adncimea de 0,95 m.
poziie chircit pe spate, cu craniul orientat spre vest,
Scheletul aparinnd unui individ de sex masculin,
minile ndoite din coate cu palmele aduse pe umeri i
cu vrsta de aproximativ 30-40 ani, se afla pe fundul
cu picioarele ndoite pe partea dreapt.
gropii, n poziie chircit pe spate, cu craniul orien-
Mormntul 9 (cultura Iamnaia, etapa trzie) a fost
tat spre nord i braele ntinse de-a lungul trunchiului.
identificat n sectorul vestic al tumulului, la 6,35 m
Membrele inferioare, iniial aezate cu genunchii n
distan de reperul central i la adncimea de 1,20 m
sus, au czut n dreapta, gradul de chircire fiind slab.
(Fig. 6). Groapa nesesizat. Defunctul, de sex femi-
Scheletul era acoperit cu ocru de culoare roie-aprins,
nin, cu vrsta cuprins ntre 30 i 40 ani, a fost depus
o cantitate mai mare de ocru atestndu-se pe craniu,
n poziie chircit pe partea stng, cu capul orientat
bazin i pe labele picioarelor. n apropiere de schelet au
spre sud-sud-vest, cu mna dreapt ndoit n cot i
fost semnalate dou pete de ocru: o pat, n regiunea
plasat pe femurul piciorului drept, iar mna stng
umrului stng, cu diametrul de 17 cm, i o a doua, n
lips. Picioarele erau ndoite pe partea stng, gradul
regiunea colului sud-vestic al gropii, cu diametrul de
de chircire fiind maxim.
14 cm. Grosimea stratului de ocru varia ntre 2 i 3,5
Mormntul 10 (principal, epoca eneolitic trzie)
cm. n imediata apropiere a scheletului i sub el au fost
se afla n sectorul nord-estic al tumulului, la distana
observate urme de putregai de culoare maronie de la
de 4,1 m de RC i la adncimea de 1,7 m (Fig. 6). Tot
aternutul vegetal. Inventar:
la aceeai adncime au fost descoperite dou anuri
1. Pislog din piatr de form tronconic, cu di-
n form de semicerc n plan, ce flancau mormntul
mensiunile de 14x4x3,5 cm, gsit n regiunea radiusu-
10 din partea de nord-nord-est i sud-sud-vest, cu
lui minii drepte (Fig. 10).
diametrul de 5,7 m. Limea anului varia ntre 0,5
7
Determinrile au fost efectuate de ctre dl dr. Victor i 0,7 m. n partea estic distana dintre anuri este
Melnic.
Vol. III

52
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV
Cercetri 2015

Fig. 13. Tumulul 9, mormntul 8.

n vechime. Din cauza acestui fapt, resturile schele-


tice ale defunctului erau mprtiate n diferite zone
ale gropiii, la adncimi diferite. Umplutura complexului
Fig. 12. Tumulul 9, mormntul 7. consta din cernoziom i lut galben, n amestec cu frag-
mente de lemn putred de la acoperiul plasat deasu-
pra gropii funerare i oase umane.
de 2,2 m, iar n partea vestic de 0,9 m. Adncimea Defunctul, un copil cu vrsta de aproximativ 12-18
anului, de la nivelul sesizrii, varia de la 0,25 la 0,55 luni, a fost depus pe fundul gropii. Avnd n vedere
m. La extremitatea vestic a anului nordic au fost locul descoperirii craniului, putem intui c defunctul
semnalate urme de foc, de form apriximativ circular a fost plasat cu capul spre est, bazinul fiind deplasat
n plan, cu diametrul de 0,45 m. n centrul complexu- spre partea sud-vestic a camerei mortuare. Schele-
lui, nconjurate de cele dou anuri, la adncimile de tul era presurat cu ocru de culoare roie-aprins, o
0,99 m i 0,96 m au fost semnalate dou brne carbo- cantitate mai mare de ocru atestndu-se pe craniu.
nizate; una cu dimensiunile de 1,45x0,2 m i alta, cu n imediata apropiere a scheletului i sub el au fost
care prima forma un unghi de 90, cu dimensiunile de semnalate urme de putregai de culoare maronie de la
1,4x1x0,2 m (Fig. 14). aternutul vegetal. Inventar:
Groapa mormntului era de form dreptunghiula- 1. Astragal de ovicaprin, cu dimensiunile de 3x1,5
r, cu colurile rotunjite, i avea orientarea est-vest. cm, mpregnat cu ocru de culoare roie-aprins, gsit
Dimensiuniile gropii constituiau 1,25x0,90 m i adnci- n regiunea craniului.
mea de 0,60 m de la nivelul identificrii (Fig. 15). Dup Pe partea de sud i vest a mormntului 10 a fost
caracteristicile umpluturii gropii, modul de dispunere a depistat solul galben, excavat n procesul de spare a
resturilor scheletului uman, precum i a piesei de in- celor dou anuri ce nconjura mormntul respectiv.
ventar, putem afirma c mormntul 10 a fost deranjat El forma o pat semicircular n plan, ce atingea lun-
Vol. III
53
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

Cercetri 2015
Fig. 14. Tumulul 9, mormntul 10, groapa 1 i anurile adiacente.

Fig. 15. Tumulul 9, mormntul 10. Fig. 16. Tumulul 9, mormntul 11.
Vol. III

54
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV
Cercetri 2015

gimea de 7,5 m, limea maxim de 3 m i grosimea plexul funerar prezenta o construcie cu dromos i
de 0,2 m. camer mortuar lateral canalului de acces. Dro-
Groapa 1 a fost semnalat n sectorul nord-estic al mosul avea forma oval n plan, cu dimensiunile de
tumulului, la distana de 2 m de reper i la adncimea 1,65x0,75 m i adncimea de 0,90 m, fiind orientat
de 1,78 m. Complexul avea forma aproximativ drept- pe axa est-vest. Umplutura gropii consta din cerno-
unghiular, cu laturile uor arcuite i colurile rotunjite. ziom, amestecat cu lut galben. Adiacent gropii de
Dimensiunile gropii erau de 1,10x1,80 m i adncimea acces, n partea de sud, continua camera funerar
de 0,70 m. Groapa ntretia partea nordic a anului ce avea forma cvasirectangular, cu dimensiunile
ce flanca mormntul 10 din partea sudic (Fig. 14). de 1,5x1,4 m i adncimea de 0,60 m. n partea su-
Umplutura gropii prezenta sol cenuiu-glbui, fr dic i estic, groapa mormntului era prevzut cu
vestigii arheologice. treapt, spat n lut steril, cu limea ce variaz
Mormntul 11 (epoca bronzului) a fost descoperit ntre 0,12 i 0,30 m.
n sectorul sud-estic al tumulului, la distana de 9,5 m Scheletul, aparinnd unui individ de sex mascu-
de reper i la adncimea de 1,18 m (Fig. 16). Groapa lin, cu vrsta cuprins ntre 40 i 50 ani, a fost gsit
nesesizat. Judecnd dup resturile de schelet ps- n extremitatea nordic a camerei funerare, la limita
trate, defunctul, care era un individ de sex feminin, cu sudic de jos a gropii de acces. Defunctul a fost depus
vrsta cuprins ntre 40 i 45 ani, a fost depus n pozi- n poziie chircit pe partea stng, cu trunchiul ntors
ie chircit pe partea dreapt, cu craniul orientat spre pe burt i capul orientat spre est, cu faa spre sud,
est, ntors pe partea dreapt. Braele erau ndoite din minile ndoite din coate i aezate sub cutia toracic,
coate, iar membrele inferioare chircite puternic pe humerusul i ulna dreapt lipsind. Picioarele erau pla-
partea dreapt. sate pe partea stng, gradul de chircire fiind maxim.
Mormntul 12 (epoca bronzului) se afla n secto- n imediata apropiere a scheletului i sub el au fost
rul sud-estic al tumulului, la distana de 11,5 m de semnalate urme de putregai de culoare maronie de la
reper i la adncimea de 1,3 m (Fig. 17; 18). Com- aternutul vegetal. Inventar:

Fig. 17. Tumulul 9, vedere dinspre sud asupra mormintelor 12, 14 i 15.
Vol. III
55
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

Cercetri 2015
0 30 cm

Fig. 18. Tumulul 9, mormntul 12.

1. Oal-borcan lucrat cu mna din past grosie- Mormntul 13 (epoca bronzului, perioada trzie)
r, cu cioburi pisate mrunt i resturi vegetale n com- a fost descoperit n sectorul sud-sud-vestic al tumu-
poziie; are form tronconic, cu pereii uor bombai lului, la distana de 9,2 m de reper, la adncimea
n partea superioar, buza puin evideniat i fundul de 1,43 m (Fig. 6). Groapa nedelimitat. Judecnd
plat; suprafaa exterioar a vasului prezint urme sla- dup resturile scheletice pstrate, defunctul, de
be de lustruire, culoarea fiind cenuiu-cafenie cu pete sex feminin, cu vrsta la deces cuprins ntre 40
negre, drept rezultat al arderii neuniforme; suprafaa i 45 ani, a fost depus n poziie chircit pe partea
interioar a pereilor vasului, de culoare neagr, este dreapt, cu craniul orientat spre est, ntors pe par-
lustruit i poart urme de la iarba ce a fost folosit la tea dreapt, mna stng ndoit din cot i aezat
procesul modelrii (nlimea 10 cm, diametrul gurii pe piept (de la braul drept fiind pstrat doar hume-
10 cm i diametrul fundului 8 cm) (Fig. 19). Vasul a rusul) i cu membrele inferioare chircite puternic pe
fost descoperit n regiunea parietal a craniului. partea dreapt.
Vol. III

56
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV
Cercetri 2015

Fig. 21. Tumulul 9, mormntul 17, vedere dinspre vest


0 3 cm dup degajare pn la nivelul treptei.

Fig. 19. Tumulul 9, vas ceramic din mormntul 12.

Fig. 20. Tumulul 9, mormntul 16. Fig. 22. Tumulul 9, mormntul 17,
vedere dinspre nord-vest.

Mormntul 14 (bronzul trziu) a fost descoperit n putregai de culoare cafenie de la aternutul vegetal.
sectorul sud-estic al tumulului, la distana de 12,3 m Mormntul 15 (epoca bronzului, perioada trzie)
de reper, la adncimea de 1,80 m (Fig. 6). Groapa ne- a fost descoperit n sectorul sud-estic al tumulului, la
sesizat. Scheletul, atribuit unui individ de sex mas- distana de 11,8 m de reper i la adncimea de 1,80
culin, cu vrsta cuprins ntre 50 i 60 ani, se gsea m (Fig. 6). Groapa mormntului nu a fost identificat.
n poziie chircit pe partea stng, cu craniul orientat Starea de conservare a scheletului era nesatisfc-
spre est, apecat spre stng, minile ndoite din coa- toare, fiind pstrate incomplet doar membrele inferi-
te aezate pe cutia toracic i cu membrele inferioare oare. Scheletul a fost, se pare, deranjat prin sparea
chircite puternic, pe partea stng. n imediata apropi- gropiii mormntiului 12. Judecnd dup resturile ce
ere a scheletului i sub el au fost semnalate urme de s-au pstrat, putem conchide c defunctul, un copil cu
Vol. III
57
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

Cercetri 2015
vrsta de 2,5-3 ani, a fost depus n poziie chircit pe cm, diametrul 0,6 cm, diametrul firului n seciune 0,1-
partea stng, cu capul spre sud-est. 0,2 cm).
Mormntul 16 (epoca bronzului, perioada trzie) Mormntul 18 (cultura Sabatinovka) a fost des-
a fost semnalat n sectorul sud-estic al tumulului, coperit n sectorul sud-estic al tumulului, la distana
la distana de 10,4 m de reper i la 0,4 m nord-vest de 7,3 m de reper, la adncimea de 1,35 m (Fig. 6).
de mormntul 12, la adncimea de 1,71 m (Fig. 20). Groapa neidentificat. Scheletul, aparinnd unuii
Groapa funerar avea form oval, cu dimensiunile de brbat cu vrsta cuprins ntre 40 i 45 ani, se gsea
1,25x0,75 m, adncimea de 0,15 m i orientarea est- n poziie chircit pe partea stng, cu capul orientat
vest. Defunctul, de sex masculin, cu vrsta de aproxi- spre est, mna dreapt era ndoit din cot plasat pe
mativ 50 ani, a fost depus pe fundul gropii, pe partea piept, iar cea stng ndoit i adus n faa craniului.
stng, cu capul orientat spre est, braele ndoite din Picioarele erau ndoite pe partea stng, avnd gra-
coate i aduse spre craniu, i cu membrele inferioare dul de chircire maxim. Sub schelet au fost semnalate
plasate pe partea stng, puternic chircite. urme de putregai de culoare maronie de la aternutul
Mormntul 17 (cultura Iamnaia ) a fost descoperit vegetal. Inventar:
n sectorul de sud-vest al tumulului, la 4,2 m de la re- 1. Ceac cu toart supranlat modelat din
per i la adncimea de 1,78 m (Fig. 21; 22). Groapa fu- past cu adaos de cioburi pisate mrunt, suprafeele
nerar era prevzut cu o treapt, orientat sud-est fiind cenuiu-nchise cu urme de lustruire, iar miezul
nord-vest. Treapta se afla la adncimea de 0,40 m de brun-deschis (Fig. 24). Vasul prezint corpul puin
la nivelul sesizrii gropii mormntului i avea dimensi- bombat, gtul scurt, buza profilat, fundul plat i toar-
unile de 3,75x2,90 m. La nivelul de jos al treptei, ca- ta dreptunghiular n seciune, cu captul superior fi-
mera funerar era acoperit longitudinal cu cinci br- xat de buz, iar cel inferior prins de diametrul maxim
ne de stejar, cu grosimea ce variaz de la 0,24 la 0,50 (nlime 10,5 cm). Vasul a fost descoperit n dreapta
m i lungimea maxim de 3,4 m. Sub brne, treapta craniului, n regiunea omoplatului.
camerei mortuare era acoperit cu o rogojin putre- Mormntul 19 (cultura Iamnaia, etapa trzie) a fost
zit, confecionat din fibre vegetale. Rogojina avea semnalat n sectorul sud-estic al tumulului, la distana
culoare cenuiu-alburie, pe alocuri brun. Fibrele ve- de 7,6 m de reper i la adncimea de 1,35 m (Fig. 6).
getale din care era compus rogojina erau dispuse pe Groapa avea form dreptunghiular n plan, cu colu-
limea camerei funerare. Aceasta avea forma apro- rile rotunjite, dimensiunile de 1,0x0,70 m, adncimea
ximativ rectangular, cu dimensiunile de 2,20x1,45 m de 0,1 m i orientarea est-vest. Defunctul, un copil cu
i adncimea de 1,20 m de la nivelul identificrii. Um- vrsta de aproximativ 5-6 ani, a fost depus pe fundul
plutura complexului consta din cernoziom granulat, n gropii n poziie chircit pe spate, cu capul orientat
amestec cu lut galben i fragmente de lemn putred de spre vest. Craniul era cu faa ntoars pe partea stn-
la brnele ce acopereau camera mortuar. g. Mna stng era ntins de-a lungul trunchiului,
Defunctul, de sex masculin, cu vrsta de aproxima- iar dreapta ndoit din cot i adus deasupra toracelui.
tiv 20-25 ani, a fost depus n poziie chircit pe spate, Picioarele, iniial puse cu genunchii n sus, au czut pe
cu capul orientat spre sud-sud-est i membrele supe- stnga, gradul de chircire a lor fiind maxim. Starea de
rioare ntinse de-a lungul trunchiului, braul stng fiind conservare a craniului i a ntregului schelet este ne-
deplasat puin spre sud-vest. Picioarele, iniial puse cu satisfctoare. Sub schelet au fost semnalate urme de
genunchii n sus, i-au pstrat poziia, cu excepia fap- putregai de culoare maronie de la aternutul vegetal.
tului c oasele femurului n procesul de dezintegrare Mormntul 20 (cultura Iamnaia) a fost descoperit n
au czut peste tibii. Gradul de chircire a picioarelor sectorul de sud-est al tumulului, la 2,3 m de la reper i
este mic. Scheletul era presurat cu ocru rou-nchis
ce trecea pe alocuri n culoare purpurie, o cantitate
mai mare de ocru atestndu-se pe craniu, bazin i pe
labele picioarelor. Sub schelet au fost semnalate urme
de putregai de culoare maronie de la aternutul vege-
tal. Inventar:
1. Inel de bucl (Fig. 23, 1), n form de spiral, tor-
sionat de 2,5 ori, realizat dintr-o bar de argint. Ca-
petele piesei sunt ascuite (lungimea 1,1 cm, diametrul 1 2
0,85 cm, diametrul firului 0,3 cm). A fost depistat n
partea dreapt a craniului. 0 3 cm
2. Inel de bucl (Fig. 23, 2) descoperit n partea
stng a craniului. Are forma de spiral, torsionat de Fig. 23. Tumulul 9, inele de bucl
2,5 ori, realizat dintr-o bar de argint (lungimea 0,7 de argint gsite n mormntul 17.
Vol. III

58
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV
Cercetri 2015

1. Vas miniatural de lut, descoperit n partea stn-


g a craniului. Reprezint un borcan cu fundul plat,
corpul puin bombat, gtul relativ scurt, cilindric i
buza nalt, puin rsfrnt n exterior. Recipientul
este modelat din past cu adaos de amot, cu urme
de lustruire. Arderea a fost neuniform, culoarea su-
prafeelor variind de la crmiziu-nchis la cenuiu-n-
chis, iar miezul cenuiu-nchis (nlimea 7,5 cm, dia-
metrul gurii 7,5 cm, diametrul maxim 7,5 cm, diametrul
fundului 4 cm (Fig. 25).
Stratigrafia i cronologia relativ a tumulului 9
Grosimea stratului de humus pe toat lungimea
profilului central al movilei constituia 0,2-0,3 m, sub
0 3 cm care au fost semnalate trei straturi de sol de nuane
diferite, corespunztoare a trei mantale ale tumulului.
Mantaua I consta din sol cenuiu-deschis pigmen-
Fig. 24. Tumulul 9, ceac de lut din mormntul 18.
tat cu lut, avnd nlimea de 0,6 m n zona median
i de 0,25-0,4 m la extremiti. n partea central a
la adncimea de 1,5 m (Fig. 6). Groapa era prevzut tumulului, la adncimea de 1,20 m de reperul central,
cu o treapt, orientat est-vest (cu o deviere de 10 a fost depistat nivelul antic de clcare.
spre sud), care se afla la adncimea de 0,20 m de la Mantaua II, cu diametrul de aproximativ 21 m, avea
nivelul sesizrii gropii mormntului i avea dimensiu- grosimea de 1,15 m n zona central i de 0,5 la poale.
nile de 3,85x2,75 m. La nivelul de jos al treptei, came- Consta din sol cenuiu-nchis.
ra funerar era acoperit longitudinal cu ase brne Mantaua III avea nlimea ce varia ntre 1,25 m n
de stejar, cu grosimea ce variaz de la 0,23 la 0,37 partea sudic i 0,5 m n partea nordic. Era format
m i lungimea maxim de 3,4 m. Sub brne, treapta din sol compact de culoare neagr.
camerei mortuare era acoperit cu o rogojin putre- Aa cum reiese din examinarea stratigrafiei tumu-
zit, de culoare cenuiu-alburie. La nivelul treptei, n lului, mantaua II a fost ridicat deasupra mantalei I,
colul sud-estic, pe brna a doua, a fost descoperit un iar cea de-a treia are o amplasare sudic n raport cu
craniu uman n stare fragmentar. Camera mortuar reperul central.
avea forma cvazirectangular, cu dimensiunile gropii
mormntului de 2,75x1,55 m i adncimea de de 1,20
m de la nivelul treptei. Mormntul a fost deranjat n ve-
chime. Umplutura complexului consta din cernoziom
granulat n amestec cu lut galben. n umplutura gropii
se ntlneau fragmente de lemn putred de la brnele
ce acopereau camera mortuar, n amestec cu oase
umane aflate n zone i la adncimi diferite n cadrul
gropii. n colul de sud-est al camerei funerare au fost
descoperite fragmente de la craniu. Pe fundul gropii
au fost semnalate urme de putregai de culoare maro-
nie de la aternutul vegetal i oase umane mprtiate
pe toat suprafaa.
Mormntul 21 (cultura Iamnaia?) a fost semnalat
n sectorul nord-vestic al tumulului, la distana de 6,5
m de reper i la adncimea de 1,65 m (Fig. 6). Groapa
nu a fost sesizat. Defunctul, cu vrsta de aproximativ
22,5 ani, a fost depus n poziie chircit (pe spate?),
cu capul orientat spre sud-vest. Craniul era n stare
fragmentar, iar minile ntinse de-a lungul trunchiului.
Oasele picioarelor lipseau, fiind distruse probabil n
urma arturii cu plugul de plantaj. Starea de conserva- 0 3 cm
re a craniului i a ntregului schelet este nesatisfc-
toare. Sub schelet au fost semnalate urme de putregai
de culoare maronie de la aternutul vegetal. Inventar: Fig. 25. Tumulul 9, vas ceramic din mormntul 21.
Vol. III
59
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Investigaiile arheologice de la Crihana Veche. Rezultatele campaniei 2015

Cercetri 2015
Prima manta a tumulului este n legtur direct baza ritualului de nmormntare depunerea chircit
cu mormntul 10 din perioada eneolitic trzie, ce era pe spate cu orientare spre est sau vest , mormintele
amplasat n sectorul nord-vestic al tumulului. Avnd n pot fi ncadrate n grupele 6 i 7 ale tipului 5, dup
vedere modul n care a fost orientat defunctul, con- clasificarea lui Iarovoi, ca morminte Iamnaia trzii sau
strucia din jurul mormntului, groapa ce intersecteaz post-Iamnaia11.
anul sudic, resturile de brne carbonizate din zona De mantaua a III-a este legat grupul de nmor-
central a construciei funerare, brnele de lemn pu- mntri din perioada trzie a epocii bronzului12. Mor-
tred, precum i urmele de foc n extremitatea vestic a mintele 2, 11-16 i 18 formeaz o grupare specific,
anului nordic, putem atribui cu probabilitate comple- amplasat n sectorul de sud-est al mantalei tumulu-
xul funerar 10, respectiv prima manta a tumululului 9 lui. Defuncii erau depui n poziie chircit pe partea
de la Crihana Veche, culturii Hadider-Cernavod I din stng, cu capul orientat spre est-sud-est. O situaie
perioada trzie a epocii eneolitice8. deosebit prezint mormntul 12, avnd o construcie
Urmtorul orizont cronologic este reprezentat de cu dromos i camer mortuar lateral canalului de
o grup de morminte ce aparin culturii Iamnaia din acces. Asemenea nmormntri sunt caracteristice, n
bronzul timpuriu (mormintele 4, 6, 17 i 20). nmor- special, pentru cultura Mnogovalikovaia sau aa-nu-
mntrile erau efectuate n camere funerare de form mita cultur Babino, avnd ns drept inventar un vas
dreptunghiular, acoperite cu brne de lemn masiv. ceramic ce poate fi ncadrat n tipul VIII, caracteristic
Defuncii au fost depui pe spate, n poziie chircit pentru cultura Sabatinovka13. n mormntul 18 a fost
sau uor nclinai. Un element important n ceea ce descoperit un vas cu toart supranlat i suprafaa
ine de ritualul funerar este ocrul cu care era presurat lustruit, ce se ncadreaz perfect n tipul II din cultura
corpul decedatului i care simboliza sngele n lumea Sabatinovka14.
de apoi9. irul cronologic din cadrul tumulului 9 l ncheie
Mormintele ce aparin culturii Iamnaia din tumulul mormntul 7, unde defunctul a fost plasat n poziie n-
9 pot fi atribuite grupei 5 de nmormntri, dup clasi- tins pe spate, cu orientarea pe axa nord-sud. Craniul
ficarea lui E. Iarovoi, caracterizat prin depunerea de- lipsete, la fel i inventarul, dar, judecnd dup orien-
functului n poziie orizontal pe spate, cu braele n- tarea i poziia scheletului, mormntul poate fi atribuit
tinse de-a lungul corpului i picioarele ndoite, rudicate sarmailor din primele secole ale erei noi15.
n genunchi10. Drept mormnt central pentru a doua Astfel, n construcia tumulului 9 pot fi surprinse trei
manta poate fi considerat cel notat cu nr. 20, situat n faze cultural-cronologice: 1 eneolitic trziu, cultura
sectorul sud-estic al tumulului. Hadider-Cernavod I(?), 2 bronz timpuriu, cultura
Un alt orizont cronologic din cadrul mantalei a II-a Iamnaia, 3 bronz trziu, culturile Mnogovalikovaia(?)
este legat de complexul de nmormntri de tip Iam- i Sabatinovka, la care se adaug un mormnt secun-
naia, faza final (mormintele 3, 5, 8-9, 19 i 21). Pe dar atribuit cu probabilitate sarmailor din primele se-
cole ale erei noi.
8
Vestigiile de acest tip au fost denumite diferit: grupul
Hadider ( 1989), aspectul basarabean al 11
2000, 21.
culturii Cernavod I ( 1993; 1994), 12
Ciobanu, Agulnicov 2016, 231.
tipul Hadider-ivotilovka ( 2000) sau Hadi- 13
Sava, Agulnikov 2003, 125.
der-Cernavod I (Agulnikov, Paa 2008, 33). 14
Ibidem, 125-126, fig. 2.
9
1985, 67-68. 15
1990, 31.
10
2000, 20-21.

SUMMARY
THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN CRIHANA VECHE.
THE RESULTS OF 2015 FIELD CAMPAIGN

The present report describes new data obtained during the excavations of the tumuli 6 and 9 from the burial
complex near Crihana Veche Village, Cahul District of the Republic of Moldova, in 2015 by the joint research team
on the Institute of Cultural Heritage and National Archaeological Agency.
The tumulus 6 was mounted by Scythians. The main burial surrounded by a moat was robbed in the antiquity.
The findings include fragments of iron knives, three-lobed bronze arrowheads, and some scattered human bones.
The complex is dated back to the second half of the IV-th century BC.
The height of the tumulus 9 attained 1,25 m, its diameter amounts 36 m. The tumulus contained 20 burials.
Initially, the tumulus mounting was associated with the Late Aeneolithic burial number 10. Several intake burials
belong to the Yamnaya Culture bearers. Two additional embankments are associated with the Yamnaya Culture
Vol. III

60
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Ion CIOBANU, Serghei AGULNICOV
Cercetri 2015

bearers. The discovered archaeological complex includes a silver temporal pendant, and such stone tools as a
grinder and graters. The third archaeological level is represented by a the Sabatinovka Culture burial in the south-
east sector of the mound dated back to XIII-XII centuries BC. The archaeological complex includes jar-like vessels
and a ladle with loop-shaped handle. The burial 7 of the tumulus 9 apparently is most recent and possibly was cre-
ated by Sarmatians.. . 2015

2015 - -
. 6 9. 6 . -
, , . , -
, .
IV . .. 9 1,25 , 36 . 20 -
.
10. .
. -
.
XIII-XII . .., .
.
. .
9 7, .

BIBLIOGRAFIE

Agulnicov 1997: Agulnicov S., Vestigii scitice la Prutul Inferior. In: Prima epoc a fierului la gurile Dunrii i n zonele
circumpontice (Tulcea 1997), 259-273.
Agulnikov, Paa 2008: S. Agulnikov, V. Paa, Morminte eneolitice trzii din regiunea Prutului Inferior. Peuce S.N.
VI, 2008, 29-40.
Ceban et al. 2015: I. Ceban, D. Topal, S. Agulnicov, S. Popovici, Tumulul scitic nr. 7 de la Crihana VecheLa Pietricei
(r-nul Cahul). APRM II, 2015, 43-58.
Ciobanu, Agulnicov 2016: I. Ciobanu, S. Agulnicov Complexe funerare atribuite culturii Sabatinovka din Tumulul 9
de la Crihana Veche. Revista Arheologic XII, 1-2, 2016, 227-236.
Ceban et al. 2016: I. Ceban, A. Simalcsik, L. Bejenaru, Investigaii pluridisciplinare privind tumulul 7 de la Crihana
Veche (raionul Cahul). Akademos 8, 1, 2016, 126-137.
Sava, Agulnikov 2003: E. Sava, S. Agulnikov, Contribuii noi la definirea ritului funerar de tip Sabatinovka. In: Intrfe-
rene cultural-cronologice n spaiul nord-vest pontic (Chiinu 2003).
1990: .. , - -
( 1990).
Manzura 1993: I. Manzura, The East-West interaction in the mirror of the Eneolithic and Early Bronze cultures in the
north-west Pontic. Revista Arheologic 1, 1993, 23-53.
Manzura 1994: I. Manzura, Manifestri culturale n perioada de tranziie. Thraco-Dacica 15, 1994, 103-119.
1989: .. , -
. c.: ( 1989), 19-20.
1985: . . , - ( 1985).
2000: .. , -
( 2000).
20.11.2016
Vol. III
61
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Cercetrile arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul Cimilia) din anul 2015. Date preliminare

Cercetri 2015
CERCETRILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA LIPOVENI (R-NUL CIMILIA) DIN ANUL 2015.
DATE PRELIMINARE
Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC

Cuvinte cheie: Lipoveni, Hallstatt, cultura getic, cultura Sntana de Mure-Cerneahov, evul
mediu, cuptor, gropi, ceramic.
Key words: Lipoveni, Hallstatt, the getic culture, the culture Sntana de Mure-Cerneahov,
Middle Ages, oven, pits, pottery.
: , , , -
, , , , .

A
A treia campanie de cercetri arheologice de salvare
ntreprins la situl arheologic cu mai multe nivele
de locuire Lipoveni II (r-nul Cimilia) s-a desfurat n
vara anului 20151. Aezarea la care ne referim este si-
tuat la circa 0,7 km spre nord de localitatea omonim,
n locul numit La Nisiprie sau La Rzeie (Fig. 1; 2).
n ultimul deceniu exploatrile ilicite de nisip din zona
respectiv deveniser incontrolabile, fapt care a deter-
minat intervenia urgent la acest valoros monument
arheologic. Prin cercetrile anterioare s-a dovedit c
situl Lipoveni II cuprinde urme de locuire din prima i a
doua epoc a fierului (sec. XII-X i V-III .Hr.) i perioa-
da roman trzie (sec. III-IV d.Hr.), fiind descoperite i
cteva piese rzlee atribuite evului mediu trziu (sec.
Fig. 1. Poziia topografic a sitului Lipoveni II.
XVI-XVIII)2. n perioada de timp dintre campaniile din
1
Investigaiile de salvare, ca i n anii precedeni, au fost
realizate de echipa mixt de la Universitatea de Stat
din Moldova (USM) i Agenia Naional Arheologic Seciunea I
(ANA) condus de dr. Sergiu Matveev, responsabil de
spturi, i dr. Vlad Vornic, fiind finanate de ANA i
LC Tracologie al USM. Din echipa de cercetare au
mai fcut parte specialitii din cadrul ANA Ion Noroc
i Vlad Ivanov, precum i studenii de la USM Artemis
Balan, Adrian Iorga, Ecaterina Drnu, Diana Mo-
rari, Andrei Molodojan i Andrei Ciobanu. Echipa a fost
gzduit la cminul Liceului Internat cu profil sportiv
din localitate, fapt pentru care aducem mulumiri i
pe aceast cale directorului instituiei, dlui Gheorghe
Seciunea III
Rusu, ct i primarului com. Lipoveni, dlui Mihail Pe-
trache. n perioada efecturii cercetrilor am beneficiat
Seciunea II
de sprijinul dezinteresat al dlui Ion Bivol, profesor de
biologie la liceul local i director al Muzeului de Isto-
rie Vatra Strmoeasc din localitate, reuindu-se i
recuperarea unor vase ceramice provenite din acest
sit i aflate la anumii locuitori ai com. Lipoveni sau ai
localitilor nvecinate. Recipientele respective, mpre-
un cu cele depozitate n muzeul local i la Muzeul de
Antichiti Tudor Arnut de la USM, au fost de curnd
Fig. 2. Ortofotoplanul sitului Lipoveni II
publicate (Matveev, Vornic 2016, 39-55).
cu localizarea seciunilor.
2
Matveev, Vornic 2014; Matveev, Vornic 2015.
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 61-74
-80

-130
Vol. III -80

62
A
Groapa .15 13 -37 17 B ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA

O
.

Groapa 32
Sergiu MATVEEV, Groapa
Vlad VORNIC
Cercetri 2015

24

B`
A`
-185

.
.
anii 2014 i 2015, datorit prescripiilor i atenionri- Scopul cercetrilor din anul 2015 a nsumat dou
lor naintate administraiei publice locale i localnicilor, obiective principale: continuarea cercetrilor la seci-
sectorul cu vestigii arheologice pstrat din sit nu apfost32 unea II pentru decopertarea complet a complexelor
T
S

.V . a
.

-80 Groapa 28 Fr. craniu a


Groapa afectat. Cu toate acestea, excavrile ilegale de
G nisip identificate n campania 2014 i salvarea de la distru-
25 ro
-80
au continuat n alte sectoare aleGroapa
carierei
21 neautorizate, gerea definitiv a unei instalaii de foc semnalate pe
persistnd
Groapa 9
pericolul afectrii ulterioare a zonei cu pa- limita carierei, la o distan de cca 55 m spre nord-vest
Groapa 23

Groapa 29
trimoniu arheologic. -180 Groapa 29 de seciunea II.
Groapa 26
A B
. .

B
.
S

-80 -80

R
.

.
-80
Groapa 20

Groapa 23
-132
Groapa 23

-135
Groapa 21
-80
-33
U.

-140

-80
5a Groapa 22
16

M
L
.

.
N
Groapa 9 -80
Groapa 27
apa 17 -80
K
.

-130
-80
13
Groapa 15 -37 17
O
N
.

Groapa 32
Groapa 24
B`
A`

-185
.
.

-80 32
Groapa 31
T
S

.V .

a
.

-80 Groapa 28 Fr. craniu ap


Groapa 25 ro
Z

G
.
Y

-80
.

-85
-180 Groapa 29 Groapa 29
Groapa 26
S

R
.

Groapa 20

-135
U.

-80
5a 16

Groapa 17
12 15
K
J

.
.
X
.

-80 Groapa 31
Z
.
Y
.

-85

12 15

Groapa 30
W

X
.

-85

-80
G
.

Cernoziom
Groapa 19
-80 Groapa 18
-80
t a 11 -80 14
G
.
D
F

E
.

Cernoziom
c
Groapa 19 -80
a L i m i
-140 r t a 11 -80 14
Lut ars
D

E
.

i
.

c -80
e a
r r
Strat
Lut arssteril
60 cm 0 60 cme i i
e
r Strat steril
0 60 cm -130
e i
C
.

-130

Fig. 3. Planul i profilul estic al seciunii II (2015).


Vol. III
63
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Cercetrile arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul Cimilia) din anul 2015. Date preliminare

Cercetri 2015
Astfel, n anul 2015, la seciunea II (Fig. 2; 3; 9), sondajului, marcat pe plan cu litera D, are urmtoarele
investigarea creia a demarat n 2013 i a continu- coordonate geografice: N 4644.679, E 02845.159.
at n anul urmtor, au fost ataate pe latura estic Stratigrafia vertical a seciunii III se prezint n felul
nc apte carouri (nr. 11-17), finalizndu-se i cer- urmtor: sol vegetal (0-0,2 m), cernoziom (0,2-0,6/0,7
cetarea zonei car. 5A, care a fost n bun parte in- m), sol cenuiu (0,60/0,7-1,45 m), care se adncete
vestigat n anul 2014, prin decopertarea cuptorului n zona complexelor pn la 1,8 m, i nisip steril (de
2. Drept urmare, sectorul cercetat n anul 2015 din la 1,45 m n jos).
seciunea II a cuprins o suprafa de aproximativ 30 Materialul arheologic descoperit prin cercetrile
m.p., avnd o form aproximativ rectangular, ori- din anul 2015 n stratul de cultur i la suprafaa solu-
entat pe direcia punctelor cardinale3. Colul nord- lui este reprezentat de diferite piese de inventar lucra-
vestic, marcat pe plan cu litera A, are coordonatele: te din bronz (Fig. 18, 1-4), fier (Fig. 17, 1; 19, 1-6),
N 4644.667, E 02845.203. Examinarea profilelor os/corn (Fig. 12, 1-3), lut (Fig. 12, 6; 14, 1-2; 15) i
seciunii a scos n eviden trei uniti stratigrafice, piatr (Fig. 12, 4-5; 14, 3-4; 19, 7), numeroase frag-
dup cum urmeaz: sol vegetal (0-0,2 m), cernoziom mente ceramice lucrate cu mna i la roata olarului i
i sol cenuiu-nchis cu pigmeni de calcar, afectat resturi faunistice.
de plugul de plantaj pn la nivelul de 0,65 m (0,2- Colecia de resturi faunistice4 recuperate din stratul
0,8/0,9 m), ce corespund grosso modo stratului de de cultur atest o varietate de specii mai mare fa de
depuneri antropogene, adncindu-se n zona com- descoperirile din anii anteriori, fiind identificate oase
plexelor pn la 1,9 m, i solul galben steril (de la de specii noi de animale slbatice: Lepus europaeus
0,8/0,9 m n jos) (Fig. 20). i Sus scrofa ferus, precum i de pete. Pe de alt
n acelai timp, studierea vizual a malurilor parte, n stratul de cultur s-a constatat lipsa oaselor
nisipriei a dus la identificarea unei instalaii de foc de cine, prezena acestui animal fiind ns documen-
parial distrus (Fig. 4). Complexul se afla la distana tat prin oasele de cabaline cu urme de dini de cine.
de circa 55 m spre nord-vest de seciunea II (Fig. 4; Cte un os de cine au fost descoperite n gropile 27
5; 11). Pericolul de a-l pierde definitiv ne-a determinat i 31, atribuite nivelului de locuire din prima epoc a
s trasm n acest loc un sondaj de salvare, notat fierului i, respectiv, culturii getice din sec. V-III .Hr.
ca seciunea III. Sondajul avea laturile orientate pe Se remarc i urme de aplicare a unor unelte pstrate
direcia punctelor cardinale i era alctuit din dou pe cteva oase de bovine. n opinia dr. Roman Croitor,
ptrate incomplete, numerotate de la sud spre nord, vitele cornute mari identificate la Lipoveni sunt simi-
suprafaa lui depind puin 4 m.p. Colul nord-vestic al lare cu speciile de bovine caracteristice culturilor din
mileniul I .Hr. i celor de tip Sntana de Mure-Cer-
3
Suprafaa total a excavrilor la Seciunea II constituie
74 m.p. (2013 16 m.p., 2014 28 m.p., 2015 30 4
Aducem mulumiri colegului dr. Roman Croitor pentru
m.p.). prelucrarea materialelor faunistice.

Fig. 4. Cuptorul 3 identificat n malul carierei.


Vol. III

64
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

D E
. . A A
N . .

C
Groapa 33
.

-120

Cuptor 3
G
.

.B -108

. Cuptor 3 -120
A
-108
-184
L

. B 2 Cernoziom
i

. .
m

C A
-108
i
t

-180
B B
a

-140
. . -90
Lut ars
Lut ars brun
c

1
a

Cuptor 3 Strat steril (nisip)


r

00 60 cm
60 cm
i
e
F
.

r -184
e i

Fig. 5. Seciunea III, plan i profile.

neahov, iar cabalinele, ca i n cazul altor monumente ar sugera o form cvasicircular n plan. Diametrul insta-
din epoca fierului din Europa de Est, constituie circa laiei de foc era de circa 1,1 m, iar grosimea stratului de
10% din numrul total al oaselor de animale domesti- sol lateral afectat de temperaturile nalte ajungea la 5 cm.
ce. n tabelul de mai jos este prezentat statistica re- Vatra cuptorului prezenta o crust de culoare crmizie-
sturilor faunistice descoperite n stratul arheologic din glbuie, cu grosimea de 2-3 cm, urmat de un strat de
seciunea II. Menionm totodat c n seciunea III au sol ars de culoare crmizie, cu grosimea de 3-5 cm, i
fost gsite n exclusivitate resturi de bovine, cabaline apoi de unul maroniu, gros de 3-5 cm (Fig. 5).
i ovi-caprine, care nu modific mult coraportul pro-
centual al speciilor (vezi tabelul).
n perimetrul cercetat au fost identificate 18 com-
plexe arheologice, dintre care 17 reprezint gropi, iar
unul constituie un cuptor. Aproape toate gropile 16
din cele 17 (nr. 17-32) au fost identificate n seciu-
nea II, iar instalaia de foc, i o groap (nr. 33) n sec-
iunea III. De asemenea, a fost cercetat o poriune a
gropii 9 i n ntregime groapa 15, ambele depistate n
anul 2014.
Cuptorul 3/III/20155 (Fig. 5; 6) a fost semnalat n
marginea sudic a seciunii III, la adncimea de 0,84 m,
prin identificarea unor buci de sol ars la rou-crmiziu.
Partea superioar a complexului a fost distrus n urma
lucrrilor agricole, iar mai mult de jumtate din cea inferi-
oar prin excavarea ilicit a nisipului. In situ s-a pstrat
numai o poriune din partea inferioar a cuptorului, care
5
S-a folosit urmtorul sistem de nregistrare a comple-
xelor, de ex: Cuptorul 3/III/2015, unde: Cuptorul 3 nu-
mele complexului i numrul lui de ordine; III numrul Fig. 6. Seciunea III. Cuptorul 3, vedere dinspre sud.
seciunii; 2015 anul cercetrii.
Vol. III
65
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Cercetrile arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul Cimilia) din anul 2015. Date preliminare

Cercetri 2015
Specie Sus
Bos Equus Capra/ Sus Gallus Cervus Lepus
scrofa Pisces
taurus caballus Ovis scrofa domesticus elaphus europaeus
Strat ferus
I (0-0,2 m) 20 1
II (0,2-0,4 m) 77 1 22 1 1 1
III (0,4-0,6 m) 122 2 3 9 34
IV (0,6-0,8 m) 113 13 33 1 7

n stratul arheologic de deasupra cuptorului, afec- din sec. V-III .Hr. (nr. 9, 29, 31), i aezrii antice
tat de lucrrile agricole, au fost gsite cteva resturi din sec. III-IV d.Hr. (gropile 15, 19, 21 i 27). Pentru
faunistice i 14 fragmente de vase lucrate cu mna atribuirea a celorlalte gropi (nr. 18, 27, 32) nu dei-
din past grosolan, amestecat cu amot, care, nem informaii suficiente. Ct privete destinaia lor,
dup morfologie, ardere, culoare i decor, pot fi atri- judecnd dup dimensiuni, form i coninut, gropile
buite orizontului de locuire traco-getic. Avnd ns n cercetate pn acum au fost folosite probabil pentru
vedere starea bulversat a stratului de cultur, ma- depozitarea resturilor menajere. Materialul faunistic
terialele respective nu pot servi drept elemente de din complexe oglindete acelai coraport procentual
datare a instalaiei de foc. Asemnarea cu primele dintre specii ca i materialul din strat.
dou cuptoare descoperite n anii precedeni suge-
reaz atribuirea cu probabilitate a acestui complex
nivelului de locuire Sntana de Mure-Cerneahov.
Ca form i dimensiuni, gropile cercetate n cam-
pania 2015 se deosebeau ntre ele. Nou comple-
xe (Gr. 15, 18-20, 22, 24-26, 33) prezentau form
cilindric, dou gropi (nr. 30 i 31) erau n form
de clopot, iar alte dou (Gr. 17, 21) aveau form
tronconic, cu diametrul mare n partea superioa-
r. Majoritatea gropilor prezentau dimensiuni medii,
diametrele lor variind ntre 0,9 i 1,76 m, iar adn-
cimea ntre 0,5 i 0,8 m de la nivelul identificrii.
Dou complexe (Gr. 24 i 29) aveau adncimi mult
mai mari: de 1,60 m i, respectiv, 1,76 m. ase gropi
ns, i anume cele notate cu nr. 23, 27-29 i 32,
prezentau adncime mic, care oscila ntre 0,11 i
0,37 m. n cinci cazuri, din cauza multiplelor supra- Fig. 7. Groapa 24. Aglomeraie de oase
puneri, dimensiunile i forma gropilor nu au putut fi n partea superioar.
stabilite.
Umplutura celor mai multe dintre gropi consta
din sol cenuiu-castaniu, amestecat cu fragmente
ceramice i oase de animale. n cuprinsul gropii 24
(Fig. 7) au mai fost descoperite un obiect nedeter-
minat de bronz (Fig. 18, 1) i un fragment de craniu
uman6, iar n groapa 33 o bil din lut (Fig. 12, 6)
i o lam de silex (Fig. 12, 4). Din rndul gropilor
investigate se remarc i groapa 30 (Fig. 8), n um-
plutura creia au fost gsite mai multe de buci de
lut ars, provenind, se pare, de la o instalaie de foc
distrus.
Referitor la gropile identificate, ele aparin celor
trei orizonturi cultural-cronologice: unui orizont cul-
tural mai timpuriu din prima epoc a fierului (sec.
XII-X .Hr.) (nr. 17, 22-25, 28, 30, 33), culturii getice
6
Craniul a aparinut unui brbat cu vrsta la deces ntre
40-50 ani (mulumim pentru determinare dnei dr. Ange- Fig. 8. Groapa 30 cu buci de lut ars in situ.
la Simalcsik).
Vol. III

66
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

Fig. 9. Seciunea II. Vedere dinspre vest.

Fig. 10. Seciunea II. Pies de inventar din prima epoc fierului in situ.

Fig. 11. Seciunea III. Vedere dinspre est.


Vol. III
67
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Cercetrile arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul Cimilia) din anul 2015. Date preliminare

Cercetri 2015
***
Drept rezultat al investigaiilor din anul 2015 n cu-
prinsul sitului Lipoveni II, la suprafaa solului i n s-
ptur au fost depistate materiale care pot fi atribuite
la cteva epoci istorice.
1. Cele mai vechi vestigii arheologice descoperite
in de perioada timpurie a epocii fierului. Din rndul
acestor vestigii se remarc un pislog de piatr (Fig.
10; 12, 5) confecionat dintr-un roc dur de culoare
cenuie. Piesa are forma unui trunchi de con cu ambele
capete rotunjite, ca urmare a folosirii intense, o nuire 2 3
4
n partea central i o fie transversal obinute prin 1
0 3 cm
lefuire. Piesele de acest tip sunt considerate de unii
specialiti drept sceptre, fiind atribuite epocii bronzului
tardiv7, dar deseori ele sunt reutilizate. Uzura rezultat
n urma folosirii intense a piesei n calitate de pislog
face imposibil atribuirea ei la unul dintre cele 5 tipuri
identificate de N. Boroffka i E. Sava8. Cele mai apro-
piate similitudini se regsesc n piesa de la Parche9.
Cu anumite rezerve atribuim acestui nivel de lo-
cuire o pies din corn (Fig. 12, 1) care reprezint un
semifabricat pentru executarea unui strpungtor sau
vrf de sgeat de form alungit, ascuit la unul din-
tre capete, poligonal n seciune. Tot din corn au fost
confecionate i dou vrfuri de sgeat. Primul (Fig.
12, 2) are form piramidal alungit, iar n seciune
aproape triunghiular, fiecare din cele trei suprafee
fiind prevzut cu trei incizii transversale. Partea de
prindere are form rectangular n seciune. Pe toat
lungimea sa piesa este prevzut cu o incizie trans-
5 6
versal. Analogii ale piesei se regsesc n siturile din
epoca bronzului, la Zoltan i Grbov10. Al doilea vrf
0 3 cm 0 3 cm
de sgeat (Fig. 12, 3) este plat, nzestrat cu dou
aripioare, marginea crora a fost prelucrat cu aten-
ie; partea de fixare prezint o bifurcare, fiecare din Fig. 12. Piese de inventar din prima epoc fierului.
cei doi dini avnd form rotund n seciune. Piesa a
fost confecionat cu atta atenie, nct pare s fi avut
drept model un exemplar din bronz. Analogii directe past fin sau grosier, cu degresani de amot. Ar-
nu cunoatem deocamdat, dar piese asemntoare derea este incomplet i neuniform, culoarea variaz
lucrate din bronz au fost atribuite de B. Grakov primei de la cenuiu la negru, iar suprafaa recipientelor este
epoci a fierului11. Aceleiai perioade aparine o bil din lustruit. Ele predomin numeric n stratul de sol n-
lut descoperit n groapa 33 (Fig. 12, 6). Ea a fost lu- cepnd cu adncimea de circa 0,70-0,80 m. Formele
crat dintr-o past relativ fin, avnd arderea incom- de vase identificate sunt cetile cu profil S-oidal, unele
plet i neuniform; culoarea variaz de la glbui la fragmente fiind ornamentate cu linii incizate i excizii
cenuiu deschis. Prezint o form aproape sferic, cu oblice (Fig. 13, 1), strchini cu buza invazat i verti-
baza uor aplatizat. Ultima pies care ine de perioa- cal (Fig. 13, 2), diferite tipuri de oale, unele ornamen-
da timpurie a epocii fierului reprezint o lam de silex tare cu bru alveolat. Recipientele aparinnd acestui
(Fig. 12, 4) de form trapezoidal. nivel de locuire au ornamente diverse, alctuite din
Cele mai multe artefacte specifice acestei perioa- incizii, caneluri, brie n relief, brie alveolate, proemi-
de sunt vasele de lut, care au fost modelate dintr-o nene aplatizate (Fig. 13, 3-9).
2. Nivelul de locuire traco-getic din cea de-a doua
7
1987, 62-71; Srbu 2013, 163-188. epoc a fierului este caracterizat prin fragmente de
8
Boroffka, Sava 1998, 20. vase modelate dintr-o past grosier de lut cu degre-
9
Mihail, Ailinci 2014, 67-80. sani de amot. Arderea recipientelor a fost incom-
10
Apud: , 2004, 62-68. plet i neuniform, culoarea variind de la cafeniu-
11
1977, 86-88.
Vol. III

68
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

4 6
5

0 3 cm

10 11 12

13 14

Fig. 13. Ceramic din prima (1-9) i a dou epoc a fierului (10-14).
Vol. III
69
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Cercetrile arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul Cimilia) din anul 2015. Date preliminare

Cercetri 2015
3

2
1

4
0 3 cm
0 3 cm

Fig. 14. Piese de inventar din epoca roman.

maroniu la cenuiu-nchis. Majoritatea ceramicii a fost


gsit n stratul de sol de la adncimea de 0,4-0,6 m.
Sortimentul ceramic const n special din strchini i
oale de diferite forme i dimensiuni, ornamentul carac-
teristic fiind cel aplicat n relief pe suprafaa vasului:
brie, brie alveolate, proeminene cilindrice i aplati-
zate (Fig. 13, 10-14). Unele fragmente sunt greu sepa-
rabile dup caracterele morfologice de cele din epoca
istoric anterioar.
3. Ca i n anii precedeni, vestigiile aparinnd cul-
turii Sntana de Mure-Cerneahov sunt cele mai nu-
meroase, majoritatea materialelor fiind aflate n partea
0 3 cm
superioar a stratului arheologic, de pn la adnci-
mea de 0,5 m. Dintre piesele de inventar ce se atribuie
cu siguran acestui orizont cultural-cronologic, men-
ionm mai nti dou cute din piatr de gresie (Fig.
14, 3-4). Ambele exemplare sunt de form aproximativ
prismatic, cu baza patrulateral, avnd pe unele la-
turi cte un jgheab format de la ascuirea acelor sau
a mpungtoarelor de metal. Tot aezrii din sec. IV
aparin, se pare, i dou fusaiole de lut. Una este de
form bitronconic i are culoarea variind de la cafe-
niu la cenuiu nchis (Fig. 14, 2). Alt pies este de
form bitronconic, asimetric, avnd cele dou regis-
tre de nlime diferit, iar bazele, una albiat i alta
plat ngust; este confecionat din past fin, avnd
culoarea variabil de la cenuiu deschis la cenuiu n-
chis (Fig. 14, 1).
Ceramica aparinnd aezrii de tip Sntana de
Fig. 15. Capac de lut confecionat cu mna.
Mure-Cerneahov este prezent n diferite proporii
pe toat adncimea stratului de cultur, fapt care ne
Vol. III

70
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

1 2 3

4
5

8 9

10

14

13
12

11

15 16 17

0 3 cm

Fig. 16. Lipoveni 2015. Ceramic Sntana de Mure-Cerneahov (1-9) i de import (10-17).
Vol. III
71
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Cercetrile arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul Cimilia) din anul 2015. Date preliminare

Cercetri 2015
confirm ipoteza unei intensiti sporite a locuirii n pe- nat ns pe baza fragmentelor recuperate. Menionm
rioada respectiv. Dup factur, past i tehnica de c unele au fost lucrate din past de culoare roieti-
lucru, ea se divide n patru grupe principale, aflate n co-crmizie, iar altele din past nisipoas de culoa-
proporii diferite: a) ceramica lucrat la roat din past re alb-glbuie, avnd suprafaa exterioar a corpului
fin, b) ceramica lucrat la roat din past zgrunuroa- acoperit cu caneluri (Fig. 16, 12-17).
s, c) ceramica lucrat cu mna din past grosier i 4. Epoca medieval timpurie este reprezentat de
d) ceramica roman de import. un vrf de sgeat din fier cu peduncul (Fig. 17, 1).
Vasele modelate la roat din past fin au fost Piesa are forma piramidal, triunghiular n seciune.
arse reductor, la cenuiu, suprafaa exterioar fiind Pedunculul este de forma unei bare rotunde n seciu-
cel mai adesea lustruit. Ca forme ele reprezint o ne, fiind ascuit spre capt. Piesa respectiv i gse-
varietate mare de castroane, dintre care se eviden- te analogii n cetuia medieval de la Echimui, unde
iaz unele cu trei toarte, i ulcioare. Ca ornamente este datat n sec. lX nceputul sec. XI d.Hr. Prin
sunt documentate liniile orizontale drepte i/sau n analogie, vrful de sgeat poate fi atribuit tipului 76,
zigzag executate prin lustruire i nervurile ce delimi- varianta 2, dup tipologia lui A. Medvedev12.
teaz anumite pri ale corpului recipientelor. Vasele 5. Descoperirile aparinnd evului mediu trziu
din aceast grup au fundurile inelare (Fig. 16, 1-5). O constau din cteva fragmente de buze de vase confec-
alt grup ceramic este reprezentat prin fragmen- ionate la roata olarului din past nisipoas i arse la
te de vase lucrate la roat din past zgrunuroas, a cafeniu-cenuiu (Fig. 17, 2). Dup compoziia pastei,
cror ardere este complet i uniform, iar culoarea tehnic, morfologie, ardere, culoare i decor, se atri-
cenuie. Repertoriul formelor este mai srac, cuprin- buie sec. XVI-XVIII. Aceleai caracteristici tehnice i
znd doar oale i vase de provizii de dimensiuni mari, morfologice prezint i un fund plat de vas, pe supra-
ale cror baze sunt plate sau profilate (Fig. 16, 6-7). faa cruia se pstreaz urmele desprinderii cu sfoara
Sortimentul ceramic al culturii respective este com- de pe roata olarului (Fig. 17, 3). Tot evului mediu trziu
pletat de patru fragmente de vase i un capac, ce au aparine i un fragment de perete de vas confecionat
fost lucrate cu mna din past grosier, cu amot la roat, acoperit cu glazur verde (Fig. 17, 4).
n textur. Dintre cioburi, se evideniaz unul de la o Cteva obiecte informe de bronz descoperite n
oal de dimensiuni mari, cu marginea evazat i cor- timpul spturilor sau la suprafaa solului nu pot fi atri-
pul piriform, avnd diametrul maxim n partea supe- buite cu certitudine unuia dintre orizonturile cultural-
rioar (Fig. 16, 9), i altul, gsit la suprafaa solului, 12
1966, . 17, 39.
provenind de la o strecurtoare, cu buza invazat i
netezit (Fig. 16, 8), tip de vas ntlnit mai rar n cadrul
culturii Sntana de Mure-Cerneahov. Capacul de vas
este de form conic, avnd n partea superioar un
buton cilindric alveolat (Fig. 15). Este confecionat din-
1 2
tr-o past grosolan, cu amot n compoziie, i ars
incomplet i neuniform, cptnd culoarea cafenie-ce-
0 3 cm
nuie. Dup trsturile tehnice i morfologice, poate fi
atribuit nivelului de locuire Sntana de Mure-Cernea-
hov. Nu trebuie exclus ns nici o posibil apartenen-
capacului la cultura getic din sec. V-III .Hr.
Statistica descoperirilor din anul 2015 realizate n
situl Lipoveni II ne indic un coraport de 50:1 dintre ce-
3
ramica confecionat la roat i cea lucrat cu mana, 4
iar n cadrul ceramicii confecionate la roat coraportul
dintre olria fin i cea zgrunuroas este de aproxi- Fig. 17. Vrf de sgeat de fier (1) i ceramic (2-4)
mativ 1,5:1. din epoca medieval.
Aceleiai aezri din epoca roman trzie aparin
un numr relativ mare de recipiente de import. Ele for-
meaz dou grupe distincte: vase romane de uz co-
mun i amfore. Din prima grup fac parte un fragment
de buz de strachin de mici dimensiuni (Fig. 16, 10) 2
i un fragment de perete decorat cu caneluri orizon- 1 4
3
tale (Fig. 16, 11) de la un ulcior(?), ambele vase fiind 0 3 cm
modelate din past fin de culoare roietico-maronie.
Fig. 18. Piese de inventar din bronz
Amforele sunt de diferite tipuri, mai greu de determi- cu apartene cultural-cronologic incert.
Vol. III

72
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

1 2

7
3

5
4
6

0 3 cm
0 3 cm

Fig. 19. Piese de inventar din fier (1-6) i piatr (7) cu atribuire cultural-cronologic incert.

cronologice identificate n timpul cercetrilor. Menio- Mai multe piese cu apartenen cultural-cronologic
nm mai nti o pies recuperat din groapa 24, care incert sunt lucrate din fier. Dintre acestea, remarcm n
prezint forma unui cui cu tija rectangular n seciune primul rnd o lam de cuit rupt la capete (Fig. 19, 1).
i floarea de forma conic, oval n seciune (Fig. Fragmentul pstrat are form rectangular, cu seciu-
18, 1). O alt pies a fost gsit n stratul arheologic, nea triunghiular. Piesa este puternic oxidat, n stratul
la adncimea de 0,75 m: are form de cui cu tija rec- de oxizi putnd fi observate urme vegetale. Un alt obiect
tangular n seciune, cu floarea piramidal, aproape prezint un cui de fier, avnd tija de forma unei bare,
rectangular n plan (Fig. 18, 2). Dup cte se pare, rectangulare n seciune, iar floarea de form rectan-
ambele piese reprezint partea de metal rmas n gular neregulat (Fig. 19, 2). Mai menionm tija unui
canalul formei de turnat a unui obiect de bronz, de la cui(?), cu seciunea ptrat (Fig. 19, 5), un strpung-
care s-au detaat. Dat fiind faptul c prelucrarea bron- tor, rectangular n seciune (Fig. 19, 3), ascuit la cape-
zului este caracteristic tuturor celor trei epoci mai im- te, i dou bare de fier, dintre care una rectangular
portante documentate n situl Lipoveni II, n lipsa unor (Fig. 19, 4), iar alta rotund (Fig. 19, 6) n seciune.
analize metalografice, atribuirea lor este imposibil. Lista obiectelor de inventar cu apartenena cultu-
Dup aspectul materialului ceramic descoperit, groa- ral-cronologic neprecizat este ncheiat de un frag-
pa 24 a fost n uz n perioada timpurie a epocii fierului. ment de rni confecionat dintr-o roc dur (con-
Acest lucru pare s-l ateste i adncimea la care a glomerat cochilifer?); fragmentul pstrat, prezentnd
fost descoperit cea de-a doua pies. Trei resturi de la urme clare de prelucrare, are o form relativ prismati-
turnat asemntoare sunt enumerate n depozitul de c, patrulater n seciune (Fig. 19, 7).
la Bleni (jud. Galai), atribuit culturii Noua13. Din ace- ***
lai material bronzul , au fost confecionate i dou Spturile arheologice efectuate n vara anului
plcue: una de forma unui triunghi echilateral (Fig. 2015 la situl cu mai multe nivele de locuire Lipoveni II
18, 4), iar alta aproximativ rectangular (Fig. 18, 3). au avut un caracter restrns, nsumnd o suprafa de
Conform poziiei stratigrafice, ambele piese ar putea doar cca 35 m.p. n ciuda acestui fapt, cercetrile au
fi atribuite primei sau celei de-a doua epoci a fierului. furnizat descoperiri interesante, fiind dezvelite com-
plet sau parial 20 de complexe arheologice (19 gropi
13
Petrescu-Dimbovia 1977, 74. i un cuptor) atribuite unor epoci istorice diferite.
Vol. III
73
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Cercetrile arheologice de salvare de la Lipoveni (r-nul Cimilia) din anul 2015. Date preliminare

Cercetri 2015
Fig. 20. Profilul peretelui de nord al seciunii II.

Drept urmare a investigaiilor de salvare din anul punde complexului cultural Sntana de Mure-Cer-
2015, n situl Lipoveni II au fost identificate vestigii ar- neahov din perioada migraiei goilor (sec. IV d.Hr.),
heologice datnd din prima i a doua epoc a fierului celelalte orizonturi culturale i cronologice fiind repre-
(sec. XII-X i V-III .Hr.), perioada roman trzie (sec. zentate deocamdat doar prin fragmente ceramice
III-IV d.Hr.) i piese rzlee atribuite la dou etape dife- sau obiecte mai puin caracteristice.
rite ale evului mediu (sec. X-XI i XVI-XVIII). Dat fiind perpetuarea pericolului de excavri ili-
Cel mai timpuriu orizont poate fi ncadrat n peri- cite a nisipului n zona sitului, este obligatorie con-
oada BrDHaA, fiind prezente elemente caracteristi- tinuarea cercetrilor de salvare pentru a recupera
ce comunitilor culturale Noua, Chiinu-Corlteni i vestigii arheologice importante pentru istoria veche
Hansca-Holercani. al zonei de trecere de la silvostep la step a Repu-
Locuirea cea mai intens n zona cercetat cores- blicii Moldova.

SUMMARY
SAVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN 2015 AT LIPOVENI (CIMILIA DISTRICT).
PRELIMINARY CONSIDERATIONS

The rescue research carried out in the summer of 2015 at the site with multilevel housing Lipoveni II focused on
two main objectives: studying the space adjoining the place of discovery of the first two kilns and the unveiling of
another firing installation, located about 55 m NW and partially destroyed by sand extraction. As a result of excava-
tions carried out in the first sector, which totalled an area of about 30 m2, 16 pits of various shapes and sizes have
been identified, many of them intersecting. In the second sector, with an area of 4 m2, a firing installation and a pit
for household waste were found and uncovered.
Chronologically, the discovered archaeological material is assigned to the first and second epochs of Iron Age,
the early period of the great migrations and Middle Ages. Recovered inventory items can be grouped into pieces of
iron (nails, knife, arrowhead etc.), bronze (platelets), bone (arrowheads, piercing), clay (spindles, ball) and stone
(pestle, rub stone, grinder).
As for ceramics, fragments of vessels belonging to early Hallstatt horizon, especially those of Holercani-Hansca
and Chiinu-Corlteni type, stand primarily. The second Iron Age epoch is represented by specific getic contain-
ers, decorated with alveolate bands and prominences. The housing level, ascribed to the early period of the great
migrations, is presented with a variety of ceramic forms, characteristic to the Sntana de Mure-Cerneahov cul-
ture. Fragments of vessels dating from the late Middle Ages are very few, standing out a crock covered with green
enamel.
Rich and varied is the collection of fauna remains. Bovine bones overwhelmingly predominate, constituting
about 70%, followed by ovicaprine and horses, pigs (3%) and poultry (about 1%) being less represented. Among
wild animals, the stag and the rabbit are documented. For the first time a fish bone was recovered. We also note a
Vol. III

74
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

part of a human skull discovered at the bottom of a Hallstatt pit, attributed to a male of 40-50 years old, the pres-
ence of which in the settlement is difficult to explain.


2015 A
. ( -).

, 2015 . II, -
: , ,
, 55 - ,
. , -
30 .., 16 . , 4
.., 3 .
, , . -
(, , .), -
( ), / ( , ), (, ) (,
, ).
, ,
- -. -
,
-. -
, . -
, , .
.
, 70% , -
, (3%) (1%). -
. . , (
), , 40-50 . -
, , .

BIBLIOGRAFIE

Boroffka, Sava 1998: N. Boroffka, E. Sava, Zu den steinernen Zeptern/Stssel-Zeptern, Miniatursulen und
Phalli der Bronzezeit Eurasiens. In. Archologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Bd. 30 (Berlin 1998), 17-113.
Petrescu-Dimbovia 1977: M. Petrescu-Dimbovia, Depozitele de bronzuri din Romnia (Bucureti 1977).
Matveev, Vornic 2014: S. Matveev, V. Vornic, Cercetri de salvare la Lipoveni (r-nul Cimilia) efectuate n anul 2013.
Date preliminare, APRM I nr. 1-2, 2014, 65-78.
Matveev, Vornic 2015: S. Matveev, V. Vornic, Date preliminare privind cercetrile de salvare efectuate la Lipoveni
(r-nul Cimilia) n anul 2014, APRM II, 2015, 21-32.
Matveev, Vornic 2016: S. Matveev, V. Vornic, Vase ceramice descoperite n necropola de tip Sntana de Mure-
ernjachov de la Lipoveni (r-nul Cimilia), In: Istorie, cultur i cercetare, vol. I (Trgovite 2016), 39-55.
Mihail, Ailinci 2014: Fl. Mihail, S.-Cr. Ailinci, Din nou despre dou sceptre/pisloage din piatr descoperite n
nordul Dobrogei. In: Graecia, Roma, Barbaricum. In memoriam Vasile Lica (Galai 2014), 67-80.
Srbu 2013: M. Srbu, Piese litice descoperite n aezrile culturilor Noua-Sabatinovka din spaiul pruto-nistrean.
Tyragetia, s.n., vol. VII [XXII], nr. 1, 2013, 163-188.
1977: .. , ( 1977).
1966: .. , . , . VIII-XIV . -
, 1-36 ( 1966).
, 2004: .. , .. ,
-- , n: I. Niculi, Thraco-getica. Studii i materiale (Chiinu
2004), 62-68.
1987: .. , - .
. , 1, 1987, 62-71.
17.09.2016
Vol. III
75
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
O amfor greceasc descoperit la rncua (com. Chioselia, r-nul Cantemir)

Cercetri 2015
O AMFOR GRECEASC DESCOPERIT
LA RNCUA (COM. CHIOSELIA, R-NUL CANTEMIR)
Sergiu POPOVICI, Eugen MISTREANU

Cuvinte cheie: rncua, amfor, Heraclea Pontic, sec. IV .Hr.


Key words: rncua, amphora, Heraclea Pontica, IVth century BC.
: , , , IV . ..

n vara anului 2015, pe teritoriul satului


rncua (com. Chioselia, r-nul Can-
temir), cu ocazia sprii unor gropi ntr-o
plantaie de vi de vie, a fost descoperit
de ctre muncitori un vas grecesc de tip
amfor1. Fiind anunai, specialitii Agen-
iei Naionale Arheologice au efectuat o
deplasare pentru a examina vasul i locul
descoperirii. Astfel, s-a constatat c am-
fora a fost identificat la 1,4 km sud-est
de extremitatea sudic a localitii rn-
cua i la 4,3 km nord-est de limita nordi-
c a com. Burlacu (r-nul Cahul), n partea
superioar a unei cumpene de ape situ-
at ntre rurile Salcia Mic i Ialpugel Fig. 1. Locul descoperirii amforei.
(Fig. 1). Descoperitorii vasului (Fig. 2) au
predat amfora spre pstrare Muzeului de
Istorie i Etnografie din com. Burlacu.
Amfora a fost confecionat din past nisipoas,
cu particule negre i cenuii n compoziie, n urma
arderii obinnd culoarea crmizie deschis. Vasul
are corpul piriform alungit, gtul cilindric nalt, cu buza
profilat, torile nalte, ovale n seciune, piciorul fiind
profilat, lit la baz, cu cavitate medie n talp. Pe
gtul amforei se observ urmele uzate, indescifrabi-
le ale unei tampile englife de form dreptunghiular.
(nlimea vasului=64 cm, diametrul gurii variaz de
la 8,5 la 9,3 cm, diametrul maxim al corpului=24 cm,
nlimea torilor=22 cm, diametrul maxim al picioru-
lui=5 cm) (Fig. 3).
Cu privire la ncadrarea tipologic i cronologic
a piesei, ne conducem de schema propus de ctre
reputatul amforolog S.Iu. Monahov. Conform acestei
clasificri, exemplarul de la rncua se atribuie pro-
duciei atelierelor din Heraclea Pontica i se ncadreaz
n tipul I-A, varianta I-A-3. Recipientele acestei variante

1
Aducem sincere mulumiri dlui Piotr Mihov, proprietarul
terenului, pentru sprijinul acordat n timpul cercetrilor. Fig. 2. Amfora aflat in situ.
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 75-78
Vol. III

76
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu POPOVICI, Eugen MISTREANU
Cercetri 2015

au o capacitate de 6,56 sau 7,05 litri. Cronologic, vasul


poate fi datat n sferturile doi i trei ale sec. IV .Hr.2.
Grupele amforelor de Heraclea Pontica din sec. IV-
III .Hr., utilizate ca ambalaje pentru transportarea nde-
osebi a vinului3, sunt unele dintre cele mai rspndite
n spaiul de la est de Carpai. Se remarc prezena
lor mai ales n contextul necropolelor tumulare scitice.
Dintre acestea, putem remarca descoperirile de la Di-
vizia, Plavni, Crasnoe, Butor etc.4. Nu lipsesc amforele
de Heraclea Pontica nici n mediul culturii getice, frag-
mente de astfel de vase, dar i exemplare ntregibile, fi-
ind descoperite n siturile fortificate de la Hrtopul Mare5,
0 3 cm Butuceni6, Potrca, Stolniceni7, Saharna Mare8, Sahar-
na-La Revechin9 etc. O grupare mai mare a amforelor
heracleote se atest totui n partea sudic a spaiului
pruto-nistrean. Ele ptrundeau n zon din oraele-po-
lisuri greceti de pe rmul Mrii Negre prin intermediul
arterelor fluviale, fiind comercializate n mediul barbar10.

2
2003, 123-144.
3
Mateevici 2007, 26.
0 3 cm 4
1995, 46-50.
5
Cebotarenco 1997, 219.
0 3 cm
6
Niculi, Teodor, Zanoci 1995, 472-490; Niculi,
0 3 cm
Teodor, Zanoci 2002, 55-56.
7
Mateevici 2007, 83.
Fig. 3. Amfora de la rncua. 8
Niculi, Zanoci, Arnut 2008, 138.
9
Levinschi 2003, 267.
10
Arnut 2003, 96-99.

Fig. 4. Vedere dinspre nord asupra sondajului.


Vol. III
77
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
O amfor greceasc descoperit la rncua (com. Chioselia, r-nul Cantemir)

Cercetri 2015
1 2

Fig. 5. Imagine ortofoto asupra zonei n care a fost descoperit amfora. 1, locul descoperirii; 2, tumuli.

Pentru a stabili contextul arheologic n care a fost din Republica Moldova. Raionul Cantemir, ntocmit n
gsit amfora, n punctul descoperirii am realizat un anul 1993 i rmas n manuscris, sub denumirea de
sondaj cu dimensiunile de 44 m i am prospectat pe- Tumulul 2 de la Chioselia. Un alt sit consemnat n re-
rieghetic zona aferent. n cuprinsul sondajului urmele pertoriul menionat Tumulul 1, este situat la 1,6 km
unui eventual complex arheologic din care ar proveni est de localitatea Chioselia, pe partea superioara a
amfora nu au fost identificate (Fig. 4). Drept rezultat unui platou11.
al cercetrilor de suprafa ns, la distana de circa Lund n consideraie numrul mare de tumuli nre-
0,28-0,35 km spre sud de locul descoperii amforei am gistrai n zona descoperirii amforei, putem presupune
sesizat urmele a cinci tumuli mici i aplatizai, iar la c vasul a fost depus ca ofrand ntr-o zona funerar,
aproximativ 0,40-0,45 km sud de aceste situri am sta- folosit drept necropol tumular de ctre comunitile
bilit existena altor patru movile aplatizate, dintre care ce au populat zona de sud a spaiului pruto-nistrean n
se evideniaz una mai mare, cu diametrul de circa sec. IV .Hr.
40 m i nlimea de 1,5 m (Fig. 5). Aceasta din urm
figureaz n Repertoriul monumentelor arheologice 11
Bubulici 1993, 5.

SUMMARY
GREEK AMPHORA FROM RNCUA VILLAGE
(CHIOSELIA COMMUNE, CANTEMIR DISTRICT)

In the summer of 2015 on the territory of rncua village in Chioselia commune, during agricultural works an
amphora was found. The vessel is of elongated proportions, made of clay with the addition of sand. On the amphora
neck, shabby, indecipherable traces of a stamp are observed. According to the classification of Greek amphorae
found in the northern Black Sea, proposed by S.Y. Monakhov (2003), the vessel from rncua can be attributed to
the type I-A, version I-A-2 Herakleian ceramic containers, and can be dated to the second and third quarter of the
4th century BC. On the spot where we found the vessel, we excavated a 4x4 meters site, but found no traces of any
archaeological complex.
Vol. III

78
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu POPOVICI, Eugen MISTREANU
Cercetri 2015


.
(. , -)

2015 . . . , -
. , .
, . ,
, .. (2003),
I-A, I-A-2 , IV . ..
, 44 , -
.

BIBLIOGRAFIE

Arnut 2003: T. Arnut, Vestigii ale sec. VII-III a.Chr. n spaiul de la rsrit de Carpai (Chiinu 2003).
Bubulici 1993: V. Bubulici, Repertoriul monumentelor arheologice din Republica Moldova. Raionul Cantemir. Arhiva
MNIM, nr. 8 (Chiinu 1993).
Cebotarenco 1997: Gh. Cebotarenco, Cetatea hallstattian trzie de la Hrtopul Mare. In: Vestigii arheologice din
Moldova (Chiinu 1997), 211-220.
Levinschi 2003: Al. Levinschi, Limita cronologic superioar a fortificaiilor getice din zona Saharna Rezina. In:
Interferene cultural-cronologice n spaiul nord-pontic (Chiinu 2003), 261-284.
Mateevici 2007: N. Mateevici, Amforele greceti n mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin n sec. VI ncepu-
tul sec. II a.Chr. (Chiinu 2007).
Niculi, Teodor, Zanoci 1995: I. Niculi, S. Teodor, A. Zanoci, Spturile arheologice de la Butuceni, raionul Orhei
(1993-1994). CAANT I, 1995, 472-490.
Niculi, Teodor, Zanoci 2002: I. Niculi, S. Teodor, A. Zanoci, Butuceni. Monografie arheologic (Bucureti 2002).
Niculi, Zanoci, Arnut 2008: I. Niculi, A. Zanoci, T. Arnut, Habitatul din mileniul I a.Chr. n regiunea Nistrului
Mijlociu (Chiinu 2008).
1995: .. , VI I . .. (- )
( 1995).
2003: .. , : -
( 2003).
25.09.2016
Vol. III
79
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Rezultatele investigaiilor arheologice asupra tumulilor de la Filipeni (r-nul Leova)

Cercetri 2015
REZULTATELE INVESTIGAIILOR ARHEOLOGICE
ASUPRA TUMULILOR DE LA FILIPENI
(R-NUL LEOVA)
Serghei AGULNICOV, Ion CIOBANU

Cuvinte cheie: Filipeni, tumul, morminte, sarmai, nomazi trzii.


Key words: Filipeni, barrow, tombs, sarmatians, late nomads.
: , , , , .

n primvara anului 2015, drept urmare


a reabilitrii sistemului de irigare Leo-
va-Sud, au fost efectuate cercetri arheo-
logice de salvare la dou movile funerare
situate n zona lucrrilor. Tumulii se aflau
la circa 0,50 km i, respectiv, 0,45 km nord
de drumul local Leova-Filipeni (L 598) i la
aproximativ 3,5 km vest-nord-vest de loca-
litatea Filipeni, pe un platou cu altitudinea
de 148,6 m, numit Poduu (Fig. 1). Distana
dintre cele dou obiective arheologice era
de circa 0,25 km. La momentul demarrii
investigaiilor, starea de conservare a man-
talei tumulilor era nesatisfctoare, faptul
datorndu-se att exploatrii agricole anu-
ale a terenului, ct i lucrrilor de reabilitare
a sistemului de irigare.
Tumulul 1 se afla la circa 0,5 km nord Fig. 1. Poziia topografic a tumululor 1 (1) i 2 (2) de la Filipeni.
de drumul local Leova-Filipeni i circa 3,5
km vest-nord-vest de satul Filipeni, fiind singura Mormntul 1 (Fig. 3; 4) (cultura sarmatic) a fost
movil de pe platoul Podiu care putea fi observa- descoperit n centrul tumulului, sub reperul central, la
t la suprafaa solului (Fig. 1, 1). Mantaua tumulului adncimea de 1,2 m. nmormntarea era dubl. Groa-
a fost arat anual pe parcursul mai multor dece- pa funerara avea form aproximativ rectangular,
nii, iar n procesul de construcie-reconstrucie a cu dimensiunile de 2,2x3,4 m, orientarea pe direcia
sistemului de irigare a fost distrus parial sectorul nord-sud, cu o deviere de 5 spre est, i adncimea
ei nordic. Astfel, n momentul demarrii cercetrii de 2,1 m de la nivelul semnalrii. n partea superioar
movila avea form aproximativ oval n plan, cu a gropii, n procesul de degajare a umpluturii, a fost
dimensiunile de circa 48x56 m, i nlimea de 1,2 semnalat o intervenie de jefuire. Aceasta a putut fi
m (Fig. 2). n scopul efecturii cercetrilor, manta- stabilit att dup consistena i culoarea umpluturii
ua tumulului a fost mprit n trei seciuni paralele gropii, ct i prin existena n jurul gropii mormntului
orientate pe axa est-vest. Drept urmare a investiga- a unui strat de sol amestecat cu pigmeni de argil.
iilor arheologice, au fost descoperite dou mormin- Partea superioar a mormntului 1 a fost deranjat
te de nhumaie: primul principal, aparinnd culturii de instalarea unei borne geodezice. Umplutura gropii
sarmatice, i al doilea secundar, atribuit migratori- mormntului a constat din sol negru-cenuiu, ameste-
lor medievali trzii. n plus, sub mantaua tumulului cat cu pigmeni de lut alburiu. La adncimea de 1,5-
au fost semnalate dou vetre de lut, cu urme ac- 1,8 m componena umpluturii gropii s-a modificat, pre-
centuate de arsur. zentnd lut de culoare roietic, n amestec cu cerno-
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 79-88
Vol. III

80
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Serghei AGULNICOV, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

Fig. 2. Tumulul 1. Vedere dinspre vest.

0 3m

- sol vegetal - sol cenuiu-brun ce trece n lut galben steril - lut galben
- sol cenuiu-nchis - nivelul antic de clcare (sol brun-cenuiu)

Fig. 3. Tumulul 1. Plan i profile.


Vol. III
81
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Rezultatele investigaiilor arheologice asupra tumulilor de la Filipeni (r-nul Leova)

Cercetri 2015
- nivel antic (sol brun)

- sol negru-cenuiu

- lut alburiu compact

- lut de culoarea roietic n amestec


cu cermoziom

0 60 cm

Fig. 4. Tumulul 1. Mormntul 1. Plan i seciune.

ziom. Judecnd dup caracteristicile umpluturii gropii 1. Fragment de aplic(?) din folie de aur, de form
i dup modul de aflare a resturilor scheletelui uman i rectangular, cu dimensiunile de 0,3x1,0 cm (Fig. 6, 9).
a pieselor de inventar, putem afirma c mormntul 1 a A fost descoperit n partea sudic a gropii, la adnci-
fost deranjat de cel puin dou ori. Din aceast cauz, mea de circa 2 m de la nivelul identificrii gropii.
resturile scheletice ale defunctului erau dispersate n 2. Vrf de sgeat de fier, cu trei aripioare i cu
diferite pri ale gropii mormntului, oasele fiind des- tub de nmnuare (Dimensiuni: 0,9x3,4 cm, diametrul
coperite la adncimi diferite. n umplutura gropii au mai tubului de nmnuare: 0,5 cm) (Fig. 6, 2). Piesa a fost
fost descoperite, crbuni de lemn de mici dimensiuni, gsit sub latura vestic a gropii, la o adncime de 1,8
dar i fragmente mici de ceramic crmizie, n spe- m, mpreun cu fragmentele de craniu uman.
de amfore romane, i ceramic lucrat la roat de 3-5. Trei vrfuri de sgeat de fier, de tipul cu trei
culoare cenuie, de factur dacic. Pe lng acestea, aripioare i tub de nmnuare. Piesele sunt lipite ntre
n umplutura gropii au mai fost recuperate fragmente
mici de fier, care nu prezentau n sine forme clare. La
adncimea de 1,8 m au fost descoperite fragmente
ale unui craniu uman i de femur. n conformitate cu
analiza antropologic, acest schelet a aparinut unei
persoane de sex masculin cu vrsta la deces de circa
40-45 ani. Din punct de vedere antropologic, craniul
acestui brbat nfieaz interesante caractere proto-
europoide1. n partea de sud-est a camerei sepulcrale
a fost semnalat o ni, cu dimensiunile de 0,2x0,4
m. n aceast ni au fost descoperite fragmente de
craniu de copil i dini de lapte. Dup determinarea an-
tropologic, copilul a avut la deces o vrst cuprins
ntre 12-18 luni. Inventar:

1
Analiza antropologic a fost realizat de dna dr. Angela
Simalcsik. Fig. 5. Mormntul 1. Vedere dinspre sud.
Vol. III

82
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Serghei AGULNICOV, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

2 3 4
1

6 8
7 9

0 3 cm 0 3 cm

10
0 3 cm

Fig. 6. Tumulul 1. Ceramic i piese de inventar descoperite n mormntul 1.

ele, drept urmare a oxidrii, fiind gsite n umplutura aproximativ bitronconic, gtul cilindric scund i toart
gropii, la o adncime de 1,85 m (dimensiuni: 0,9x3,5 bandat.
cm; 1,0x3,4 cm; 0,9x3,4 cm; diametrul tubului variaz 10. Fragment din partea superioar a unui vas
de la 0,4 la 0,5 cm). (Fig. 6, 1). ceramic, cu buza rsfrnt n exterior, lucrat la roat
6. Vrf de sgeat de form cilindric, uor ascuit din past crmizie zgrunuroas. A fost descoperit n
la unul dintre capete (dimensiuni: 0,4-0,6x2,5 cm (Fig. partea sudic a gropii mormntului.
6, 3). A fost descoperit n partea de sud a gropii, la 11. Fragmente de vas ceramic lucrat cu mna din
adncimea de 1,85 m. past grosier, cu amot n compoziie, de culoare
7. Mrgic rotund de fier corodat, cu diametrul cenuie la exterior i oranj n interior. Cioburile au fost
maxim de 1,9 cm i diametrul orificiului de 0,4 cm. descoperite n umplutura gropii mormntului i pe fun-
(Fig. 6, 4). Piesa constituia, probabil, un element de- dul ei, n colul de nord-vest.
corativ de harnaament. A fost descoperit pe fundul De asemenea, din umplutura gropii au fost recupe-
gropii mormntului rate fragmente ale membrelor inferioare ale unor vite
8. Dou fragmente mici din pereii (Fig. 6, 5) i pi- cornute mari, precum i dini de cabaline2.
ciorul unei amfore romane, lucrate din past zgrun- Mormntul 2 (Fig. 3; 7) (migratori medievali trzii)
uroas alburie cu pugmeni de culoare maronie n a fost descoperit n partea de sud-vest a tumulului, la
compoziie (diametrul bazei amforei: 2,5 cm). Au fost distana de 8,4 m sud-est de reperul central i la adn-
descoperite n umplutura gropii, n zona ei central. cimea de 0,45 m. Conturul gropii funerare nu a putut fi
9. 16 fragmente de la o can de lut lucrat la roa- determinat. Defunctul a fost depus n decubitus dorsal,
t din past fin cenuie (Fig. 6, 10), gsite n um- 2
Determinri arheozoologice efectuate de dr. Roman
plutura gropii, la diferite adncimi. Cana avea corpul Croitor.
Vol. III
83
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Rezultatele investigaiilor arheologice asupra tumulilor de la Filipeni (r-nul Leova)

Cercetri 2015
0 30 cm

Fig. 7. Tumulul 1. Mormntul 2.

cu minile ntinse de-a lungul corpului i capul orientat n urma demantelrii tumulului au fost identificate
spre vest, avnd faa ndreptat spre sud. Scheletul a i dou vetre.
fost deranjat prin lucrrile agricole. Potrivit determin- Vatra 1 (Fig. 8, 1) a fost descoperit n partea es-
rilor antropologice, scheletul a a aparinut unui brbat tic a tumulului, la 13,3 m de reperul central, la o
robust cu o vrst avansat la deces, i anume de adncime de 0,4 m. Aceasta avea o form oval cu
peste 60 de ani (senilis), prezentnd un amestec de dimensiunile de 0,75x0,50 m i era orientat pe axa
caractere est-europoide i nordoide. Sub schelet a est-vest. Culoarea suprafeei vetrei era crmizie-
fost sesizat un strat subire de lemn putrezit de culoare deschis, iar grosimea stratului de arsur varia de
cafenie-nchis. Mormntul era fr inventar. la 5 la 7 cm. n stratul de arsur s-au putut observa

0 30 cm 0 30 cm

- lut ars de culoare crmizie-roietic - lut ars granulat n amestec cu cenu

- lut ars de culoare crmizie deschis i cenu - lut granulat cu urme de arsur

Fig. 8. Tumulul 1. Vatra 1 (1) i 2 (2). Plan i seciune.


Vol. III

84
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Serghei AGULNICOV, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

Presupunem c acesta aparine turanicilor trzii din


evul mediu. Este posibil c n legtur cu acest mor-
mnt s fie i cele dou vetre descoperite n zonele de
est i sud-est ale tumulului.
Tumulul 2 (Fig. 1; 10) era situat la distana de 0,25
km sud-est de tumulul 1 i 0,45 km nord de drumul
Leova-Filipeni. Conturul tumulului a putut fi delimitat
pe baza imaginilor satelitare, fotografiilor aeriene i a
observrilor pe teren, prezentnd o pat circular de
culoare mai deschis dect restul suprafeei prelucra-
te agricol. nlimea maxim a tumulului a putut fi es-
timat la 0,2 m, diametrul lui fiind de circa 20 m (Fig.
10). n perimetrul acestui obiectiv arheologic au fost
descoperite dou morminte i o vatr n aer liber, care
avea, se pare, caracter ritual (Fig. 10; 13).
Mormntul 1 (Fig. 10; 11) a fost descoperit la 3,4
m sud de reperul central, la o adncime de 0,35 m.
Fig. 9. Tumulul 1. Vatra 2. Vedere dinspre sud. Conturul gropii nu a putut fi identificat. Mormntul a
fost puternic afectat de lucrrile agricole, scheletul
fragmente mici de crbune i de oase de animale. fiind dezmembrat pe alocuri de lama plugului. Jude-
Vatra 2 (Fig. 8, 2; 9) se afla n partea sud-estic cnd dup poziia oaselor aflate in situ, putem spu-
a tumulului, la 22,5 m de reperul central, la o adn- ne c defunctul a fost aezat ntr-o poziie ntins pe
cime de 0,7 m. Avea form oval, cu dimensiunile de spate, cu o uoar nclinare spre stnga, cu capul
0,8x0,97 m, i orientarea est-vest. Cu-
loarea suprafeei vetrei varia de la rou-
deschis, pe perimetru, la oranj, n inte-
rior. Grosimea solului ars ajungea pn
la 0,2 m. Dup secionare, n stratul de
lipitur ars au putut fi observate mici
fragmente de crbune de lemn.
Stratigrafia i cronologia relativ a
tumulului 1. Aa cum a artat cerceta-
rea arheologic, tumulul 1 a fost ridi-
cat ntr-o singur repriz. Construcia
acestuia se afl n direct legtur cu
mormntul 1, care aparine culturii sar-
matice. Mantaua tumulului, pe toat
lungimea profilelor, era uniform i re-
prezinta sol negru-cenuiu. n profilul
martorului central au putut fi observate
doar interveniile cu scop de jefuire i
pentru instalarea bornei geodezice. n
partea de est i cea de vest a mormn-
tului, dispuse simetric, au fost observa-
te urmele de lut galben, care a fost scos
i aruncat la sparea gropii funerare. n
plan, acestea formau dou semicercuri
orientate pe direcia nord-sud. n zona
mormntului 1, n partea de est i cea
de vest, a fost posibil fixarea nivelului
antic de clcare, ce prezenta sol de cu-
loare brun, cu urme de sedimentare a
srurilor minerale. Dup o anumit peri-
oad de la ridicarea movilei, n mantaua
acesteia a fost nhumat un alt defunct. Fig. 10. Tumulul 2. Plan i profil.
Vol. III
85
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Rezultatele investigaiilor arheologice asupra tumulilor de la Filipeni (r-nul Leova)

Cercetri 2015
0 30 cm

Fig. 11. Tumulul 2. Mormntul 1.

Fig. 12. Tumulul 2. Mormntul 2. Vedere dinspre est.

orientat spre vest. S-au pstrat parial mna dreapt, strat, cu o grosime de 12-15 cm, reprezenta lut ars
care era ntins de-a lungul corpului, oasele cutiei to- de culoare crmizie-roietic, iar al doilea, cu grosi-
racice, coloana vertebral i partea stng a bazinu- mea de circa 7 cm, era o lentil de lut ars n amestec
lui. Craniul nu s-a pstrat. Sub schelet a fost observat cu cenu i crbune de lemn. La colurile instalai-
un strat subire de lemn putred de culoare cafenie. ei au fost identificate patru gropi cilindrice de pari i
Fr inventar. resturile ngropate ale parilor, rmase dup arderea
Mormntul 2 (Fig. 10; 12) a fost identificat la 6,2 m acestora. Diametrul gropilor varia ntre 0,18 i 0,16
sud de reperul central, la adncimea de 0,5 m. Groapa m, adncimea lor fiind de circa 0,3 m. n umplutura fi-
nesesizat. Defunctul a fost depus n poziie ntins pe ecrei gropi au fost observate resturi carbonizate ale
spate, cu capul orientat spre vest. Din cauza faptului parilor de lemn. Umplutura gropilor i pereii aces-
c a fost la un nivel mai ridicat dect restul scheletului, tora au urme puternice de arsur, drept rezultat al
craniul a fost parial deteriorat de lama plugului, fiind unui proces ndelungat de ardere pe suprafaa vetrei.
dislocat puin spre nord i ntors cu faa n jos. Minile Urme ale unei arderi mai puin intense au fost fixate
erau aezate de-a lungul corpului, iar picioarele ntin- n mantaua tumulului, n jurul acestei vetre, pe o raz
se. n regiunea cotului minii stngi a fost descoperit de circa 1,5 m, fapt sesizabil i n profilul estic, pe o
un obiect nedeterminabil de fier de form rotund, cu lungime de circa 2,5 m.
diametrul de 3 cm. Sub schelet au fost observate urme Pe suprafaa vetrei au fost gsite trei fragmente
de lemn putred de culoare cafenie. ceramice.
Vatra 1 (Fig. 13) a fost descoperit n sectorul de 1. Fragment de buz rsfrnt de vas (cldare) (Fig.
sud-est al tumulului, la 4,2 m de la reperul central i 14, 1) modelat cu mna, din past cu cioburi pisate n
la o adncime de circa 0,65 m. Este probabil prin- textur, avnd culoarea cenuie-crmizie. Suprafaa
cipala construcie, creia i se datoreaz i ridicarea buzei de vas este neted cu mici denivelri, n interior
tumulului. Instalaia reprezint o vatr aproximativ fiind observate urme de netezire pe orizontal.
ptrat, cu latura de 0,6 m. Grosimea arsurii de cu- 2. Dou fragmente din pereii unui vas (cldare?)
loare crmizie, cu mici pete de culoare mai nchis, (Fig. 14, 2-3) lucrat cu mna din past grosier de cu-
ajungea pn la 0,22 m. Dup secionare au putut fi loare cenuiu-crmizie n partea exterioar i cafenie
observate dou straturi de arsur suprapuse. Primul nchis n partea interioar. Suprafaa cioburilori este
Vol. III

86
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Serghei AGULNICOV, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

Fig. 13. Tumulul 2. Vatra 1. Vedere dinspre nord.

zgrunuroas, fiind ornamentate la exterior cu linii n Stratul de sol arat a putut fi observat pn la o adnci-
val orizontale, executate cu un obiect ascuit. me de circa 0,3 m, n continuare urmnd un sol cenu-
Stratigrafia i cronologia relativ a tumulului 2. Ca iu pn la adncimea de 0,50-0,65 m, unde a aprut
urmare a exploatrii agricole intense a terenului, man- lutul galben steril. innd seama de nivelul la care au
taua tumulului a fost distrus aproape n ntregime. La fost identificate complexele, presupunem c tumulul 2
momentul demarrii spturilor nlimea maxim a se afla n legtur cu vatra 1, care pare-se, avea un
tumulului era de 0,2 m, iar diametrul de circa 20 m. caracter ritual. Ct privete mormintele 1 i 2, ele se
dateaz dintr-o perioad ulterioar celei de ridicare a
tumulului i aparin turanicilor din sec. X-XIII sau ttari-
lor nogai instalai n sudul Basarabiei n sec. XVI-XVIII.

***
Drept urmare a cercetrilor arheologice de sal-
vare din primvara anului 2015 de la Filipeni, au fost
investigate complet dou movile afectate putenic de
1 lucrarile agrigole. Astfel, sub ori n mantalele tumulilor
au fost descoperite patru nmormntri de nhumaie,
trei vetre de foc i un interesant material arheologic
datnd din epoca roman i evul mediu.
Dintre complexele funerare, se remarc mormntul
1 din tumulul 1, care se atribuie din punct de vedere cul-
tural i cronologic sarmailor. De fapt, aa cum s-a do-
2 3 vedit stratigrafic, complexul respectiv reprezenta nmor-
0 3 cm mntarea principal, peste care a i fost ridicat tumulul.
Consemnm n context c majoritatea mormintelor sar-
Fig. 14. Tumulul 2. Ceramic descoperit pe vatra 1. matice din spaiul pruto-nistrean cercetate pn n pre-
Vol. III
87
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Rezultatele investigaiilor arheologice asupra tumulilor de la Filipeni (r-nul Leova)

Cercetri 2015
zent provin din necropole plane sau din tumuli datai n past fin, ele se dateaz mai larg, n general n sec.
epoci mai vechi, cu preponderen n epoca bronzului. I-III d.Hr.7
Potrivit estimrilor fcute de regretatul cercettor Vasile Celelalte trei morminte descoperite n tumulul 1
Grosu n ultimul deceniu al sec. XX, numrul tumulilor i 2 erau lipsite n totalitate de inventar, ceea ce face
sarmatici din spaiul pruto-nistrean era de doar circa dificil atribuirea lor cultural-cronologic. Pe baza ori-
30, ceea ce consituia 7,14% din totalul complexelor entrii i a poziiei scheletelor, precum i a amplas-
funerare atribuite acestor populaii de origine iranian rii lor n cadrul tumulului, pot fi datate destul de larg
descoperite pn n prezent3. Groapa funerar rectan- ncepnd cu evul mediu timpuriu i pn n perioada
gular de mari dimensiuni este caracteristic pentru ti- medieval trzie.
pul 1 de complexe funerare sarmatice4. Judecnd dup O importan aparte prezint instalaia de foc des-
mrimea tumululului, forma gropii i dimensiunile mor- coperit sub mantaua movilei 2, ce avea pe suprafa-
mntului propriu-zis, precum i aplica de aur gsit n trei fragmente ceramice aparinnd unor cldri de
cuprinsul mormntului, este de presupus c defunctul lut8. Cu o bun doz de precauie, pe baza cioburilor
era o persoan cu un statut social aparte, posibil chiar o descoperite, acest complex ar putea fi atribuit pecene-
cpetenie de trib. Este interesant de remarcat c acest gilor9 sau cumanilor10, mai exact intervalului cronologic
mormnt era dublu n afar de scheletul unui brbat cuprins ntre sec. X i XIII. Probabil, tot de la aceste
matur, pentru care a i fost spat groapa funerar, n- comuniti au rmas i cele dou vetre de foc des-
tr-o ni special amenajat au fost descoperite resturile coperite sub mantaua tumulului 1. De asemenea, nu
scheletice ale unui copil cu vrsta de circa 12-18 luni la poate fi exclus faptul ca mormntul 2 din tumulul 1 i
deces. Spre regret, mormntul a fost jefuit din antichi- mormintele 1 i 2 din tumulul 2 s aparin acelorai
tate, coninutul su fiind rvit n totalitate, pstrndu- comuniti turanice menionate mai sus. Posibil c
se doar o parte dintre oase i obiectele de inventar, pe acest tablou arheologic este n legtur cu ptrunde-
baza crora au putut fi determinate vrsta i sexul celor rea constant n zona Prutului Inferior a unor valuri
decedai i precizat apartenena cultural i cronologi- de comuniti nomade de origine turcic. n perioada
c. Dintre elementele de inventar cu valoare cronologi- secolelor X-XIII, unele grupuri de populaii nomade,
c, se remarc fragmentele de amfore romane din pas- rupte de la masivele lor de baz, migreaz spre vest,
t alburie cu gtul ngust nalt, corpul piriform i piciorul ajungnd i n interfluviul Prut Nistru. Unii dintre
inelar ce par s aparin tipulul elov C, cu datare n acetia s-au stabilit n preajma unor aezri de agri-
sec. II, cu preponderen n prima parte a acestui veac5. cultori, pentru ca mai apoi s se integreze n cadrul
Amintim n context c numeroase resturi de astfel de acestor localiti i, treptat, s fie asimilai n snul co-
amfore, unele cu urme de drojdie de vin, s-au semnalat munitilor btinae11. n regiunea Codrilor Moldovei
n binecunoscutul tumul sarmatic de la Corpaci, ce pre- au fost documentate arheologic mai multe cazuri de
zenta n jurul nmormntrii o construcie de pmnt de infiltrare a unor comuniti nomade n cadrul aezri-
form trapezoidal delimitat cu anuri i prevzut cu lor, cum sunt cele de la Hansca, Durleti12 .a.
o intrare6. Ct privete vrfurile de sgeat i mrgica
de fier, precum i vasele ceramice lucrate la roat din
7
Grosu 1995, 164; 1990, 31.
8
Postic 1994, fig. 27, 29.
3
Grosu 1995, 134. 9
1985, 234-235; Diaconu 1994, 155.
4
1990, 31. 10
1982, 15-16.
5
1978, 18. 11
Postic 2007, 144-145.
6
1979, 253. 12
Postic 2007, 144.

SUMMARY
THE RESULTS OF EXCAVATIONS ON MOUNDS
NEAR FILIPENI COMMUNITY (LEOVA DISTRICT)

In 2015, rescue excavations of two mounds were carried out on fields near Filipeni community, Leova district.
The mound 1 was located at 3,5 km to the north-west of the village periphery, on the watershed between Prut and
Sarata rivers. Height 1,2 m, diameter 56 m. In the mound 1 two burials were found, one- Sarmatian and the
second medieval, as well as two medieval fireplace installations. The main Sarmatian burial 1 was robbed in an-
tiquity. Despite the despoliation, inventory was found in the burial: three-lobed stemmed iron arrowheads, a metal
bead, pieces of polished grey clay circular jar, fragments of red and yellow clay amphorae of Roman period (I-II cen-
turies AD). By some analogies, the burial 1 from the mound 1 near Filipeni dates back to the II-nd century AD. The
mound 2 near Filipeni was located at 0,2 km to the east-northeast of the mound 1. The height of the mound 0,2 m,
diameter 20 m. In the mound two burials and the main building - ritual character fireplace were found. Construction
Vol. III

88
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Serghei AGULNICOV, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

of the mound 2 was associated with the construction 1 in the form of a quasi-square platform and (unpreserved)
canopy installed on four piles, dug into the ground, later burned, where fragments of ornamented medieval pottery
were found. This is probably a construction of steppe nomads from Lower Prut and Danube zones, dating from X-XIII
centuries. Inlet medieval burials are free of inventory.. ( -)

2015 . -
-. 1 3,5 - ,
. 1,20 , 56 . 1 : -
, .
1 . ,
: , , -
, (I-II .
..). , 1 1 II . .. 2 . 0,2
-- 1. 0,2 , 20 . -
. 2
1 () , -
, , ,
. ,
, X-XIII . .

BIBLIOGRAFIE

Diaconu 1994: P. Diaconu, Recenzii i discuii arheologice I (Clrai 1994).


Grosu 1995: V. Grosu, Sarmaii n spaiul geto-dacic rsritean. AM XVIII, 1995, 133-186.
Postic 1994: Gh. Postic Romnii din codrii Moldovei n evul mediu timpuriu (Chiinu 1994).
Postic 2007: Gh. Postic Civilizaia medieval timpurie din spaiul pruto-nistrean (sec. V-XIII) (Bucureti 2007).
1979: .. , . . 2, 1979, 250-255.
1990: .. , c -
( 1990).
1978: .. , .
. 156, 1978, 16-21.
1985: .. , .
3, 1985, 227-240.
1982: .. , -
X-XII . ( 1982).
10.11.2016
Vol. III
89
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Un complex sarmatic descoperit la Mlcui (com. Drcui, r-nul Soroca)

Cercetri 2015
UN COMPLEX SARMATIC
DESCOPERIT LA MLCUI
(COM. DRCUI, R-NUL SOROCA)
Vlad VORNIC, Sergiu MATVEEV

Cuvinte cheie: Mlcui, mormnt, inventar, epoca roman, sarmai.


Key words: Mlcui, tomb, inventory, roman period, sarmatians.
: , , , , .

C
C u toate c teritoriul Republicii Moldova
a nceput a fi prospectat metodic prin
cercetri arheologice de suprafa din primii
ani postbelici, exist nc multe zone puin
sau chiar deloc cunoscute din punct de ve-
dere arheologic. Printre aceste microregiuni
se numr i moia comunei Drcui (r-nul
Soroca), din care mai fac parte satele Ml-
cui i Drcuii Noi. Conform Registrului
monumentelor de istorie i cultur a RSS
Moldoveneti (zona de nord), publicat n
1987, i a Repertoriului arheologic al raio-
nului Soroca, ntocmit n 1993, n perime-
trul comunei respective exist doar patru Fig. 1. Amplasarea topografic a descoperirii.
situri arheologice, toate reprezentnd movi-
le funerare1. Semnalai n anul 1982, aceti
tumuli au fost prospectai prin recunoateri
de suprafa, dovedindu-se a fi toi patru
puternic afectai de lucrrile agricole, fr
a se putea preciza ns structura i aparte-
nena lor cultural-cronologic.
Deoarece pentru nelegerea adecvat a
realitilor istorico-arheologice din microzo-
na comunei Drcui este necesar nu doar
cercetarea amnunit a zonei i a siturilor
deja cunoscute, ci i valorificarea pe plan
tiinific a tuturor vestigiilor identificate, n
rndurile de mai jos ne propunem s pre- Fig. 2. Ortofotoplanul locului descoperirii.
zentm un complex funerar din epoc ro-
man descoperit n toamna anului 2015 la Mlcui, unei gropi pentru depozitarea silozului. Locul se afl
urmnd evident s discutm i ncadrarea lui etno-cul- n marginea de sud-vest a localitii, pe un mic platou
tural i cronologic. format de confluena a dou praie, dintre care unul
La fel ca i multe alte complexe arheologice, mor- este afluent de stnga al rului Cinari (Fig. 1; 2). Ex-
mntul care formeaz obiectul acestui articol a fost cavnd solul pentru groapa de siloz, la adncimea de
descoperit ntmpltor, mai exact cu ocazia sprii circa 1 m de la suprafaa actual a solului, muncitorii
au depistat un schelet uman, avnd n partea inferi-
1
1987, 691, 707-708 ; Borziac 1993, 17. oar a picioarelor numeroase mrgele mici de diferite
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 89-94
Vol. III

90
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC, Sergiu MATVEEV
Cercetri 2015

suprafaa actual a solului i avea orientarea genera-


l nord-sud. Groapa mormntului a putut fi surprins
numai pe o mic poriune din partea de sud-est, pe o
adncime de 2-3 cm, fiind, se pare, de form rectan-
gular, cu colurile rotunjite. Defunctul a fost depus pe
spate, cu minile de-a lungul corpului, picioarele fiind
ntinse i apropiate. Potrivit determinrilor antropolo-
gice efectuate de dna dr. Angela Simalcsik, scheletul
aparinea unei persoane de sex feminin, cu vrsta la
deces de 18-20 de ani.
Mormntul coninea un inventar relativ bogat, fiind
recuperate un numr de 63 de obiecte ntregi sau frag-
mentare:
1. Cup de lut roman lucrat la roat din past fin
crmizie, acoperit cu firnis rou cu reflexe metalice
n interior i pe partea superioar a suprafeei exterioa-
re. Recipientul prezint form tronconic, cu buza uor
invazat, prevzut cu o nervur la baz i cu decor
constnd din dou linii incizate orizontale, una sub mar-
gine, iar alta sub nervur, i fundul cu un suport inelar
slab evideniat, avnd partea central concavat (nl-
imea=6 cm, diametrul maxim=11,3 cm). Vasul a fost
gsit lng genunchiul piciorului stng (Fig. 4, 1).

Fig. 3. Vedere dinspre sud asupra mormntului


(foto Luminia Rozimovschi).

tipuri, iar n alte zone cteva vase de lut i alte obiec-


te. Nerealiznd iniial c este vorba de o descoperire 1
arheologic, muncitorii au dezafectat mormntul, adu-
nnd grmad oasele umane i o parte din piesele
aflate asupra scheletului. Aflndu-se la faa locului,
primarul com. Drcui, dl Oleg Rozimovschi, i-a dat
ulterior seama c mormntul identificat reprezint un
complex arheologic i l-a ntiinat n dimineaa zilei
de 19 noiembrie 2015 pe directorul Muzeului de Is-
torie i Etnografie Soroca, dl Nicolae Bulat, care, la
rndul su, a anunat prompt specialitii de la Agenia
Naional Arheologic. Deplasndu-ne n aceeai zi la
Mlcui2, am prospectat vizual punctul unde s-a pro-
dus descoperirea, iar apoi am procedat, ajutai fiind de
Oleg i Luminia Rozimovschi, la recuperarea oaselor
i a inventarului mormntului, care s-a dovedit a fi ns
distrus n totalitate prin lucrrile de excavaie.
Judecnd dup fotografiile fcute de Luminia Ro-
zimovschi n timpul dezafectrii mormntului (Fig. 3)
2
i dup informaia oferit de muncitori, precum i
pe baza urmelor pstrate n sol, am putut stabili c
scheletul se gsea la adncimea de 0,9-1,0 m de la 0 2 cm

2
La cercetarea arheologic de teren a participat i ar-
heologul Sergiu Bodean. Fig. 4. Cup (1) i can (2) de ceramic.
Vol. III
91
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Un complex sarmatic descoperit la Mlcui (com. Drcui, r-nul Soroca)

Cercetri 2015
2. Can executat la roat din past fin cenuie,
cu corpul sferoidal aplatizat, gtul larg cilindric i toar-
ta rupt. Vasul a fost recuperat sub form de fragmen-
te i ntregit (nlimea=13,3 cm, diametrul maxim=12
cm) (Fig. 4, 2).
3. Afumtoare modelat cu mna din past grosie- 1
r, de form aproximativ sferoidal, prevzut cu per-
foraii pe corp (nlimea=5 cm, diametrul maxim=6,5
cm) (Fig. 5, 57).
4. Afumtoare fragmentar, cu partea superioar
lips, lucrat cu mna din past grosier, de form
sferoidal aplatizat, prevzut cu perforaii pe corp
(nlimea estimativ=4,5 cm, diametrul maxim=7 cm)
(Fig. 5, 58). 3
5. Fusaiol bitronconic de lut (nlimea=3 cm, di-
ametrul maxim=3,5 cm) (Fig. 5, 3).
6. Oglind de metal alb de form discoidal, cu 4 5 6 7
mner lateral perforat, avnd una din fee lustruit, iar 2
cealalt prevzut cu un semn solar (?) n relief, i
marginea uor reliefat. Piesa a fost spart n buci 8 9 10
din antichitate (Lungimea=5,1 cm, diametrul discu-
lui=4,5 cm (Fig. 5, 2).
Locul de descoperire a pieselor de la nr. 2-6 nu a 11-13 14-17
putut fi precizat.
7. Verig de tmpl fragmentar, lucrat din srm
de bronz, cu capetele suprapuse i nfurate, gsit 18-20 21-25
n zona craniului (Diametrul verigii= 2 cm; diametrul
srmei=0,2 cm (Fig. 5, 1).
8-9. Dou mrgele sferoidale mici din past de sticl
de culoare alb-glbuie (Diametrul=0,4 cm) (Fig. 5, 4-5) 26-34
10-11. O mrgic ntreag i alta fragmentar de
form cilindric lucrate din past sticloas de culoare
azurie (Diametrul=3 cm) (Fig. 5, 6-7). 35-40
12. Mrgic cilindric din past sticloas neagr
(Diametrul=4 cm) (Fig. 5, 8). 41-47
13-19. apte mrgele segmentate, prevzute cu
cte ase sau apte lobi, lucrate din past de sticl
translucid, de culoare alb-glbuie (Diametrul=6 cm, 48-56
lungimea=7 cm) (Fig. 5, 14-17). 0 1 cm
20-33. 13 mrgele ntregi i una fragmentar
discoidale mici, lucrate din past de sticl de culoare 1-56
turcoaz (Diametrul=6-7 cm) (Fig. 5, 21-34).
34-55. 22(?) mrgele ntregi i fragmentare seg-
mentate, executate din past sticloas de culoare
galben (Diametrul=4 cm, lungimea=6-12 cm) (Fig. 5,
35-56).
56-57. Dou mrgele prismatice cu baza hexago- 0 2 cm
57 58
nal din calcar (Lungimea=6-7 cm) (Fig. 5, 9-10)
58-60. Trei mrgele sferoidale de calcar (Diame- Fig. 5. Verig de bronz (1), oglind de metal alb (2),
trul=8-9 cm) (Fig. 5, 11-13). fusaiol de lut (3), mrgele de sticl (4-8, 14-56) i
Toate mrgelele au fost gsite n zona gambelor i calcar (9-13) i afumtori de lut (57-58).
labelor picioarelor.
61. Trei cioburi atipice de la un vas cenuiu lucrat
la roat din past cu nisip fin n compoziie, recuperate
din solul aruncat din groapa pentru siloz.
Vol. III

92
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC, Sergiu MATVEEV
Cercetri 2015

62-63. Dou piese de silex gsite n pmntul perfecte n complexele atribuite acestei populaii de
aruncat din groapa pentru siloz. origine iranian.
n solul spat au fost depistate i cteva oase uma- Dintre obiceiurile specifice sarmailor, atestat i la
ne, care, potrivit determinrilor antropologice, aparin complexul n discuie, este de evideniat portul de c-
unui schelet de brbat cu vrsta la deces trecut de 20 tre persoanele de gen feminin a mrgelelor n partea
de ani (adultus sau maturus tnr). inferioar a picioarelor, cusute pe poalele vemintelor
sau sub form de brri ce erau nfurate n jurul
*** gambelor5. Ct privete portul verigilor de tmpl,
Complexul funerar descris mai sus, dup ritul i acest obicei nu era specific doar sarmailor, fiind prac-
ritualurile funerare atestate i, n special, pe baza obi- ticat de mai toate populaiile ce-au locuit ori slluit
ceiurilor de port i a tipologiei inventarului, se nca- n spaiul est-carpatic n primele secole ale erei noi.
dreaz n cultura arheologic atribuit sarmailor din Referitor la piesele de inventar, este de relevat
primele secole ale mil. I d.Hr. faptul c studiul lor tipologic ne ajut s precizm nu
n ceea ce privete elementele de rit i ritual con- numai apartenena etno-cultural a complexului de
statate la mormntul de la Mlcui, precum orien- la Mlcui, ci i cronologia acestuia. Importani mar-
tarea pe direcia nord(cap)-sud(picioare) i poziia cheri etno-culturali, dar i cronologici, sunt cele dou
scheletului culcat pe spate cu minile i picioarele vscioare de lut, cu pereii arcuii i perforai, numite
ntinse de-a lungul corpului, aceste particulariti se n literatura de specialitate afumtori. Dup clasifica-
ntlnesc la marea majoritate a complexelor funerare rea lui V. Brc, vasele rituale de aceast form din
sarmatice din regiunile de la est i sud-est de Carpai, mediul sarmatic de la est de Carpai reprezint tipul
indiferent dac sunt plane, tumulare sau introduse n XII, fiind ncadrate din punct de vedere cronologic n
movile mai vechi3. De asemenea, obiceiul de a depu- a doua jumtate a sec. I d.Hr.6. Remarcm totodat
ne la nmormntare n preajma defunctului a vaselor c, potrivit aprecierii unor specialiti, descoperirea n
i a fusaiolelor de lut era foarte rspndit la diferitele cuprinsul aceluiai mormnt a cte dou afumtori,
triburi sarmatice. Aa cum se cunoate ns, respec- aa cum este i cazul complexului de la Mlcui, con-
tivele elemente de rit i ritual sunt caracteristice nu stituie un indicator cronologic al perioadei sarmatice
numai complexelor sarmatice, ci i unor morminte mijlocii, ce corespunde sec. I d.Hr. primei jumti a
aparinnd dacilor liberi i, mai ales, culturii Sntana veacului urmtor7.
de Mure-Cerneahov din sec. IV d.Hr., cultur arheo- Un element de datare preios este cupa cerami-
logic care este cel mai bine documentat n spaiul c de factur roman. Vase de lut identice sau ase-
pruto-nistrean. Alt ritual funerar semnalat la comple- mntoare cu exemplarul nostru, considerate ca fiind
xul de la Mlcui ce-i gsete analogii exacte n produse pontice, au mai fost gsite n mormintele
mediul sarmatic este cel al depunerii n morminte a sarmatice de la Hancui, Cndeti, Bdragii Vechi
oglinzilor de metal, uneori sparte n fragmente, pie- i Obileni, datate n a doua jumtate a sec. I d.Hr.
se care n timpul vieii erau purtate probabil ca me- nceputul veacului urmtor8. Ct privete cana de lut
dalioane-amulete4. Descoperirea n unele aezri i lucrat la roat de culoare cenuie, aceasta provine
cimitire ale dacilor liberi din regiunile extracarpatice dup toate probabilitile dintr-un atelier de olrie da-
ale Romniei a unor oglinzi de metal alb, majoritatea cic, dar aparine unui tip ce a avut o circulaie n timp
prevzute cu tamga-le, constituie dovada c obiceiul mai mare: sec. I-III d.Hr.
de a purta asemenea piese era practicat i de ctre Un obiect de inventar cu relevan cronologic
populaia local, obicei care, dup cum se admite, a este oglinda de metal cu mner lateral perforat, care
fost preluat de la sarmaii nomazi. Este de subliniat avea, n opinia specialitilor, o funcie mai complex
ns c, dei n unele necropole atribuite dacilor li- dect cea a unei simple piese de toalet. Dup clasi-
beri se cunosc i un numr semnificativ de morminte ficarea lui A. Hazanov, exemplarul de la Mlcui face
de nhumaie, oglinzile de metal au aprut exclusiv parte din grupa trzie a tipului IX de oglinzi sarmatice,
n morminte de incineraie, fapt care, alturi de alte datat la sfritul sec. I sec. III d.Hr.9. Oglinzile la
dovezi, ne mpiedic s atribuim complexul analizat care ne referim au cunoscut o utilizare i o rspndire
de noi populaiei autohtone. deosebit de larg, ntlnindu-se n mai toate regiunile
Ceea ce pledeaz decisiv pentru apartenena sar- afectate de migraia populaiilor sarmatice. Destul de
matic a mormntului antic de la Mlcui sunt unele frecvent apare acest tip de oglind i n complexele
obiceiuri de port i aspectul tipologic al inventarului de
ceramic i obiecte, care i gsesc corespondene 5
Ioni 1982, 66.
6
Brc 2006, 76.
3
Bichir 1972, 139, 141; Grosu 1995, 149, 150; Brc 7
Brc, Symonenko 2009, 117.
2006, 50-53. 8
Brc 2006, 88-89.
4
Bichir 1973, 110. 9
1963, 66-67; 2003, 142.
Vol. III
93
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Un complex sarmatic descoperit la Mlcui (com. Drcui, r-nul Soroca)

Cercetri 2015
funerare sarmatice din inuturile de la est i sud-est ce din spaiul est- i sud-carpatic, datnd din sec. I-III
de Carpai10. d.Hr.12.
Alte piese de inventar descoperite n mormntul Sintetiznd datele arheologice analizate pe scurt
de la Mlcui ce prezint valoare cronologic sunt mai sus, putem data complexul sarmatic de la Mlc-
mrgelele de sticl. Potrivit tipologiei elaborate de E. ui la finele sec. I prima jumtate a sec. II d.Hr. Prin
Alekseeva, perlele sferoidale aparin tipului 2, cele ci- prospectare vizual, urme ale vreunui tumul pe locul
lindrice tipurilor 66 i 68, mrgelele discoidale se n- unde a ieit la lumin scheletul nu au fost sesizate.
cadreaz n tipul 85, mrgelele sferoidale segmentate Contextul stratigrafic n care a fost fcut descoperi-
fac parte din tipul 5, iar cele lobate se atribuie tipului rea denot caracterul plan al nmormntrii, iar cele
142, toate aceste tipuri de mrgele fiind datate cu pre- cteva oase umane recuperate de noi ce aparin al-
cdere n primele veacuri ale erei noi11. Constituind tui individ constituie un indiciu c mormntul publicat
articole de import provenite din lumea roman, mr- acum nu este unul izolat, ci face parte mai degrab
gelele descoperite n situl funerar de la Mlcui i dintr-un grup de morminte ori chiar dintr-o necropol
gsesc numeroase corespondene n centrele antice mai mare. Evident, chestiunea respectiv, precum i
nord-pontice i n diferite complexe sarmatice i daci- altele, la fel de importante, urmeaz s-i gseasc
rezolvarea prin investigaiile arheologice viitoare.
10
Bichir 1972 161; 1990, passim.
11
1978, 63, 67, 68, 71, . 33, 1, 3, 12, 25, 12
Bichir 1973, 123-124; Brc 2006, 139-144;
46. 1978, passim.

SUMMARY
A SARMATIAN OMPLEX DISCOVERED IN MLCUI VILLAGE
(COM. DRCUI, SOROCA DISTRICT)

In the autumn of 2015, when digging a pit for silage storage on the territory of Mlcui village (com. Drcui,
Soroca district), a burial tomb dating from Roman times was uncovered and partially destroyed. The archaeological
discovery was made at the south-west of the locality, on a small plateau formed by the confluence of two streams,
one of which is a left tributary of the Cinari river.
The skeleton, oriented north-south, belonged to a female of 18-20 years and was laid on his back with his hands
along the body, the legs being stretched out and close. As inventory, the tomb contained a Roman truncated cup,
wheel-made of fine brick-red paste and covered with red oil varnish, found at the left of the legs; a fragmentary mug
having a spheroid flattened body, a wide cylindrical neck and handle missing, executed on the wheel of fine gray
pulp, two nearly spheroid smokers hand-made of coarse paste, with perforations on the body, a clay bitruncated
spindle and a white metal glass with a sign / tamga type / on the relief, broken from antiquity, the place of the dis-
covery unspecified; a bronze temple link, found near the skull; numerous beads of colored glass paste or limestone
of various types, located in the area of shanks and feet, and a few atypical shards of a gray vessel, wheel-made of
paste containing fine sand, recovered from the soil thrown from the silage pit.
In the dug soil some human bones were found, which, according to the anthropological definitions, belong to ano-
ther skeleton, attributed to a man at the age of more than 20 years at the time of death (young adultus or maturus).
Based on the funeral rites and customs of wearing and of inventory typology, the funerary complex of Mlcui
belongs to the Sarmatian culture and chronologically to the last part of the I-st century AD - First half of the next
century.(. )

2015 , , M (. -
), .
- , , -
, .
, 18-20 , -
, , .
- ,
Vol. III

94
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC, Sergiu MATVEEV
Cercetri 2015

; , -
- ; ,
; -
, , ; -
, ; -
, , ,
, ,
.
, ,
, , 20
(adultus maturus).
, -
, , -
I .. .

BIBLIOGRAFIE

Brc 2006: V. Brc, Istorie i civilizaie. Sarmaii n spaiul est-carpatic (sec. I a.Chr. nceputul sec. II p.Chr.)
(Cluj-Napoca 2006).
Brc, Symonenko 2009: V. Brc, O. Symonenko, Clreii stepelor. Sarmaii n spaiul nord-pontic (Cluj-Napoca
2009).
Bichir 1972: Gh. Bichir, Sarmaii la Dunrea de Jos n lumina ultimelor cercetri, Pontica 5, 137-176.
Bichir 1973: Gh. Bichir, Cultura carpic (Bucureti 1973).
Borziac 1993: I. Borziac, Repertoriul arheologic al raionului Soroca (Chiinu 1993). Arhiva ANA.
Ioni 1982: I. Ioni, Din istoria i civilizaia dacilor liberi. Dacii din spaiul est-carpatic n secolele II-IV e.n. (Iai
1982).
1978: .. , . , . 1-12, I (
1970).
1990: .. , -
( 1990).
2003: .. , - (O
2003).
1987: .. (..), .
( 1987).
1963: .. , , 4, 1963, 58-61.
23.08.2016
Vol. III
95
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Mormntul sarmatic de la Trinca (r-nul Edine)

Cercetri 2015
MORMNTUL SARMATIC DE LA TRINCA
(R-NUL EDINE)
Vlad VORNIC

Cuvinte cheie: Trinca, mormnt de nhumaie, epoca roman, sarmai.


Key words: Trinca, inhumation grave, roman period, sarmatians.
: , , , .

D
D atele arheologice privind antichitile
sarmatice din interfluviul Prut-Nistru au
fost obinute ndeosebi prin cercetrile sis-
tematice sau de salvare efectuate pe par-
cursul ultimelor apte decenii, dintre care
remarcm pe cele de la Bocani1, Olneti2,
Cuconetii Vechi3, Corpaci4, Bdragii Noi5
etc. Contribuii semnificative la completarea
hrii cu rspndirea vestigiilor sarmatice n
regiunea vizat, precum i la cunoaterea
diferitor aspecte ale culturii materiale atri-
buite acestei populaii nomade de origine
rsritean, au adus ns i descoperirile
ntmpltoare. Dintre ele face parte i un
mormnt de nhumaie de la Trinca (r-nul
Edine), semnalat n urm cu peste trei de-
cenii, dar care a rmas pn acum inedit. Fig. 1. Poziia topografic a descoperirii.
Constnd aproape exclusiv din complexe
funerare, care au fost amenajate n/cu movile sau fr Mormntul sarmatic de la Trinca a fost scos la lumi-
asemenea construcii de pmnt, antichitile aparinnd n n anul 1984, n timpul lucrrilor de excavaie des-
sarmailor nu sunt rspndite uniform n spaiul est-car- furate la un depozit situat pe teritoriul unei brigzi
patic, ci se grupeaz cu precdere n inuturile de cmpie de tractoare. Nerealiznd c este vorba de un com-
i de-a lungul vilor unor ruri. Dup prerea speciali- plex arheologic, muncitorii nu au anunat specialitii,
tilor, aceast dispunere a siturilor funerare sarmatice se ci au scos oasele umane din pmnt, fr a se putea
datoreaz mai cu seam faptului c triburile respective nregistra informaia referitoare la forma i dimensiuni-
aveau un mod de via nomad sau seminomad, pendu- le gropii funerare, orientarea i poziia scheletului sau
lnd i slluind n zonele propice pstoritului intensiv. locul pieselor de inventar n cadrul mormntului. nv-
Una dintre aceste regiuni extrem de favorabile cre- torul de istorie de atunci de la coala local, Dumitru
terii vitelor, deopotriv i practicrii agriculturii, unde au Bajureanu, a recuperat cteva obiecte provenite din
fost identificate numeroase urme sarmatice, este repre- acest mormnt, pe care le-a pstrat n colecia sa par-
zentat de bazinul Prutului Mijlociu, care cuprinde i ticular. Notm n context c informaia privind aceas-
microzona com. Trinca. t descoperire a ajuns i la arheologul Vasile Grosu,
care a inclus mormntul de nhumaie de la Trinca n
1
1956, 49-64. lista monumentelor sarmatice din interfluviul Prut-Nis-
2
1962, 195-208; , 2003, tru din lucrarea monografic publicat n anul 1990,
285-312. atribuindu-l unei necropole plane, fr a se prezenta
3
1982, 86-99, 124. inventarul sau vreo apreciere cu privire la cronologia
4
1979, 250-255.
complexului6.
5
. 1995, 112-123; Kurciatov, Bubulici
1997, 220-234. 6
1990, 110, 129.
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 95-98
Vol. III

96
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC
Cercetri 2015

Fig. 2. Vedere dinspre sud-sud-est Fig. 3. Vedere dinspre nord-nord-vest


asupra locului descoperirii. asupra tumulilor din punctul La Movil.

n luna decembrie a anului trecut, cu prilejul efec- mentar, a fost lucrat din past caolinat, de culoare
turii unei inspectri la cteva situri arheologice din alb-glbuie, cu nisip fin n compoziie (nlimea=9
raza com. Trinca7, a fost examinat locul descoperirii cm, diametrul maxim=8 cm) (Fig. 4, 1).
i obiectele de inventar provenite din mormntul scos 2. Fragment de oglind de metal alb de form
la iveal n anul 1984, pstrate deja de Ion Bajurea- discoidal, cu mner lateral perforat, avnd aversul
nu, fiul regretatului nvtor Dumitru Bajureanu, care (oglinda propriu-zis) lustruit, iar reversul prevzut cu
recent a predat aceste piese de patrimoniu Ageniei un semn n relief (roata cu spie?), i marginea uo-
Naionale Arheologice pentru a fi transmise la Muzeul ringroat (Dimensiunile fragmentului=1,32,1 cm)
Naional de Istorie a Moldovei din Chiinu. (Fig. 4, 2).
Locul descoperirii mormntului de la Trinca (Fig. 1; 3. Cercel din srm de bronz, circular n seciune,
2) se afl la circa 0,6 km vest de localitate, la 0,2 km cu sistem de verigu i crlig la capete pentru nchi-
nord de drumul local L37 (segmentul Trinca-Corjeui) dere (Diametrul verigii=2,2 cm, diametrul srmei=0,2
i la aproximativ 0,03 km vest de intersecia a dou cm (Fig. 4, 3).
drumuri de ar, pe panta lin sud-estic a unui platou. 4. Mrgic aproximativ cilindric din coral de cu-
n zona central a acestui podi, numit La Movil, se loare roiatic (Lungimea=1,2 cm, diametrul=0,3 cm)
gsesc doi tumuli alturai de mrimi diferite (Fig. 3), (Fig. 4, 4).
cel mai mare prezentnd pe creast un punct geoze- 5-16. 12 mrgele sferoidale mici din past de sti-
dic, cu cota 273,5 m, iar al doilea nu este marcat pe cl irizat, dintre care patru de culoare roie-cafenie,
hrile topografice i nici nu figureaz n repertoriile patru de nuan galben i patru de culoare verde
arheologice ntocmite pn n prezent. Urmele vreu- (Diametrul=0,3-0,4 cm, nlimea=0,2-0,3 cm) (Fig. 4,
nui tumul n zona descoperirii mormntului nu au fost 5-16).
semnalate, pstrndu-se doar ruinele depozitului con- ***
struit acum peste trei decenii. Dup toate probabiliti- Diferitele obiecte prezentate mai sus i gsesc
le, complexul funerar n discuie, aa cum a presupus analogii apropiate n complexele sarmatice de epoc
i regretatul arheolog Vasile Grosu, fcea parte din- roman din regiunile nord-vest-pontice i cele extra-
tr-o necropol sarmatic plan, care ns nu a putut carpatice. n ceea ce privete cniele din argil al-
fi identificat deocamdat prin cercetri perieghetice. b-glbuie decorate cu coaste, acestea se ntlnesc
n continuare facem descrierea detaliat a obiec- mai rar n siturile arheologice din spaiul pruto-nis-
telor de inventar recuperate din mormntul antic de trean. Pentru moment, n afar de vsciorul roman de
la Trinca, urmnd s ne referim apoi la ncadrarea lui la Trinca, mai cunoatem o singur cni de acest
cronologic. fel, descoperit fortuit, mpreun cu o ceac de lut
1. Can de lut roman de dimensiuni mici, cu cor- modelat cu mna i o spad de fier, ntr-un mormnt
pul sferoidal nalt, decorat cu caneluri orizontale, toar- sarmatic de pe teritoriul com. Drochia (r-nul Drochia)8.
ta, oval n seciune, prins cu un capt de buz, iar Aa cum dovedesc cercetrile de pn acum, cniele
cu altul de umr, marginea nalt evazat i cu fundul cu o toart din past caolinat, ornamentate pe corp
plat, uor reliefat. Vasul, ce s-a pstrat n stare frag- cu nuiri orizontale, sunt rspndite pe larg n pro-
vinciile romane dunrene9. n conformitate cu tipologia
7
Deplasarea a fost efectuat mpreun cu Sergiu ceramicii romane din Oltenia elaborat de Gh. Popi-
Tabuncic i Sergiu Bodean, specialiti de la Agenia
Naional Arheologic, nsoii fiind de Ion Bajureanu i 8
1990, 190; Cereteu 2007, 9, 12, fig. 1.
Andrian Costa, locuitori ai com. Trinca. 9
Popilian 1976, 107.
Vol. III
97
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Mormntul sarmatic de la Trinca (r-nul Edine)

Cercetri 2015
Bdragii Noi-La stnc11 .a. Potrivit clasificrii lui A.
Hazanov, piesa de la Trinca se ncadreaz n tipul IX
de oglinzi sarmatice, datat n secolele II-III d.Hr.12. De
origine nord-caucazian sau asiatic, oglinzile de tip
Hazanov IX au cunoscut o proliferare larg n regiunile
nord- i nord-vest-pontice afectate de migraia triburilor
sarmatice, fiind preluate i utilizate i de alte populaii,
inclusiv de dacii liberi din spaiul est- i sud-carpatic13.
1 Referitor la cerceii din srm cu sistemul de n-
chidere alctuit dintr-un crlig i o bucl, acetia apar
destul de des n mormintele sarmatice din primele se-
cole ale erei noi, datorit crui fapt au fost numii de
unii cercettori i cercei de tip sarmatic. n spaiul
pruto-nistrean podoabe de acest fel au fost descoperi-
te n siturile funerare sarmatice de la Bocani, Brnzeni,
3
2 Negureni, Cuconetii Vechi14 .a.
0 1 cm n sfrit, o ultim categorie de piese de nventar
descoperite n mormntul de la Trinca, prezentnd
4-16
i valoare cronologic, o constituie mrgelele. Dup
clasificarea ntocmit de E. Alexeeva, perlele sferoi-
4 5-8 dale mici din pasta de sticl colorat se ncadreaz
n tipurile 3, 5 sau 9, fiind datate n sec. I-III d.Hr15.
Aceste tipuri de mrgele sunt unele dintre cele mai
9-12 13-16 rspndite att n centrele antice nord-pontice, ct i
Fig. 4. Cni de ceramic (1), fragmente de oglind n complexele sarmatice. n schimb, mrgelele de co-
de metal alb (2), cercel de bronz (3) i mrgele ral roiatic se ntlnesc mai rar n mormintele sarmati-
de coral (4) i sticl (5-16), gsite n mormntul ce, dar nu lipsesc cu totul, aa cum dovedesc de pild
sarmatic de la Trinca. descoperirile de la Codrul Nou, Hancui, Holmskoe
sau Blata16.
lian, cniele cu o toart decorate cu coaste, lucrate n concluzie, pe baza pieselor de inventar funerar,
din past de culoare alb-glbuie aparin tipului 4, cu mormntul de nhumaie antic descoperit la Trinca se
datare n sec. II-III d.Hr.10. atribuie sarmailor i se dateaz n sec. II-III d.Hr. sau,
Spre deosebire de cniele de factur roman or- mai precis, n a doua jumtate a sec. II d.Hr. prima
namentate cu caneluri orizontale, oglinzile de metal cu parte a veacului urmtor.
mner perforat i cu semn n relief (solar sau de tip tam-
ga) pe una din fee se ntlnesc frecvent n mormintele
11
Brc, Symonenko 2009, 246-247.
12
1963, 66, 67.
sarmatice din interfluviul Prut-Nistru, aa cum arat de 13
Bichir 1973, 111.
exemplu descoperirile de la Bocani, Cuconetii Vechi, 14
Brc, Symonenko 2009, 235.
15
1978, 63-64.
10
Popilian 1976, 107, pl. LVII, nr. 665-679. 16
Brc 2006, 140-141; Bubulici, Matveev, 2014, 135.

SUMMARY
A SARMATIAN GRAVE OMPLEX DISCOVERED IN TRINCA (EDINE DISTRICT)

The author publishes an inhumation grave accidentally discovered in 1984 on the territory of Trinca. Data on
funeral pit shape and size, orientation and position of the skeleton or location of the inventory pieces in the tomb
could not be recorded. Among the inventory items of the complex, there were recovered a Roman clay noggin
decorated with ribs, a mirror fragment of white metal with perforated side handle, provided on one side with a sign
in relief, a bronze wire earring, 12 small spherical beads of glass paste of different colours and a cylindrical bead
of red coral.
Based on typology of inventory, the inhumation grave fromTrinca can be attributed to the sarmatic culture, and
chronologically to the 2nd-3rd centuries AD, or, more exactly, tothesecond half of the 2nd century the first half of
the 3rd century AD.
Vol. III

98
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC
Cercetri 2015


( )

, , -
1984 . -. ,
-
. , -
;
; , ; 12
.
, . -
II-III . .. , , II III . ..

BIBLIOGRAFIE

Brc 2006: V. Brc, Istorie i civilizaie. Sarmaii n spaiul est-carpatic (sec. I a.Chr. nceputul sec. II p.Chr.)
(Cluj-Napoca 2006).
Brc, Symonenko 2009: V. Brc, O. Symonenko, Clreii stepelor. Sarmaii n spaiul nord-pontic (Cluj-Napoca
2009).
Bichir 1973: Gh. Bichir, Cultura carpic (Bucureti 1973).
Bubulici, Matveev 2014: V. Bubulici, S. Matveev, Un mormnt sarmatic descoperit la Blata (r. Criuleni). In: Studii
de arheologie i istorie n onoarea profesolrului Gheorghe Postic (Chisinu 2014), 133-144.
Cereteu 2007: I. Cereteu, Satul Drochia: pagini de istorie (Chiinu 2007).
Kurciatov, Bubulici 1997: S. Kurciatov, V. Bubulici, Necropola de la Bdragii Vechi i problema fazei finale a culturii
sarmatice. In: Vestigii arheologice din Moldova (Chiinu 1997), 220-234.
Popilian 1976: Gh. Popilian, Ceramica roman din Oltenia (Craiova 1976).
1978: .. , . , . 1-12, I (
1978).
1979: .. , . . 2, 1979, 250-255.
1990: .. , -
( 1990).
1982: .. , (1975-
1976) ( 1982).
, 2003: .. , .. , .
40 . In: Interferene cultural-cronologice n spaiul nord-pontic (Chiinu 2003), 285-312.
. 1995: .I. , .. , .. ,
i. i 1, 1995, 112-123.
1962: .. , . ( ).
1, 1962, 195-208.
1956: .. , . . , 1956, 4 (31),
49-64.
1963: .. , . 4, 1963, 58-61.
18.06.2016
Vol. III
99
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Descoperiri din aezarea de tip ntana de Mure-Cerneahov de la Trinca-Valea Copacului, r-nul Edine

Cercetri 2015
DESCOPERIRI DIN AEZAREA
DE TIP SNTANA DE MURE-CERNEAHOV
DE LA TRINCA-VALEA COPACULUI, R-NUL EDINE
Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU

Cuvinte cheie: Trinca, aezare, cultura Sntana de Mure-Cerneahov, inventar, sec. IV d.Hr.
Key words: Trinca, settlements, the Sntana de Mure-Cerneahov culture, inventory, the IVth
century AD.
: , , -, -
, IV . ..

I
I ntrat n literatura arheologico-istoric
din anii aptezeci ai secolului trecut,
Trinca (r-nul Edine) este astzi una dintre
localitile Republcii Moldova, ale cror ve-
tre agricole au fost prospectate mai intens
prin recunoateri arheologice de suprafa.
Potrivit datelor de care dispunem acum, n
perimetrul comunei respective sunt iden-
tificate un numr de cel puin 15 situri ar-
heologice de diferite tipuri (grote, cetui de
pmnt, aezri deschise, necropole tumu-
lare, cimitire plane i movile izolate), datnd
din epoca veche a pietrei pn n evul me-
diu trziu. Unele dintre aceste obiective,
cum sunt staiunile paleolitice Grota Hu-
lubilor, Grota II i Grota lui Scridon, cetuia
Fig. 1. Pozia topografic a aezrii antice
eneolitic de tip Cucuteni-Tripolie de la de la Trinca-Valea Copacului.
Trinca-La an, aezarea pluristratificat
de la Trinca-Izvorul lui Luca sau necropola tumular ectivul arheologic la care ne referim este situat la circa
hallstattian trzie ce aparine grupului Podolian de 1 km spre sud-vest de localitate i la 0,35 km spre nord-
Vest din punctul Drumul Fetetilor, au fost cercetate nord-vest de o vrrie, pe panta estic a vii rului Dra-
prin spturi sistematice, furniznd date i mate- ghite, un afluent de stnga al rului Prut (Fig. 1). Situl
riale extrem de importante pentru arheologia pre- i are lungimea de circa 0,5 km i limea de aproximativ
protoistoric a spaiului carpato-nistrean1. 0,25 km, fiind ntretiat pe direcia vest-est de o vlcea
n articolul de fa ne propunem s publicm de- numit de localnici Valea Copacului (Fig. 2).
scoperirile din aezarea de tip Sntana de Mure- Inventarul arheologic adunat de pe suprafaa ae-
Cerneahov din perioada roman trzie de la Trinca- zrii de tip Sntana de Mure-Cerneahov de la Trin-
Valea Copacului, obinute prin cercetrile perieghetice ca-Valea Copacului cuprinde o moned roman de
efectuate la sfritul anului trecut dup executarea argint, o mrgic de sticl, un jeton din past de sticl,
arturilor de toamn2. Semnalat n anul 1999 de ctre apte pietre de ascuit din gresie, trei fusaiole, o gre-
cunoscuii cercettori Oleg Leviki i Maia Kauba, obi- utate de lut ars de la rzboiul de esut, un lustruitor
executat dintr-un picior de amfor i un numr mare
1
Borziac, Leviki 2003; Leviki 1995, Leviki 1997;
Levichi 2006; Leviki, Haheu 1997; Leviki, Alaiba, Bu-
de fragmente de vase ceramice. Cu toate c nu pro-
bulici 1999; 1974; , , vin din complexe nchise, aceste materiale prezint un
1986; , 1974. anumit interes pentru studierea aezrilor rurale data-
2
La periegheze au particpat arheologii Vlad Vornic, bile n epoca antic trzie din bazinul Prutului Mijlociu.
Sergiu Bodean i Sergiu Tabuncic, precum i locuito- n continuare prezentm mai detaliat i pe cate-
rii com. Trinca Ion Bajureanu i Andrian Costa, ambii gorii diferitele piese de inventar i ceramica gsite n
pasionai de arheologie i istoria satului natal.
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 99-108
Vol. III

100
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU
Cercetri 2015

Fig. 2. Vedere dinspre est asupra sitului.

aezarea antic de la Trinca-Valea Copacului, con- punctul Valea Copacului. inem s relevm de ase-
semnnd pentru ele i cele mai apropiate analogii din menea c moneda de argint de la Vespasian nu poate
cadrul complexelor culturii Sntana de Mure-Cernea- fi luat n considerare la determinarea perioadei de
hov, fapt care ar permite cunoaterea mai nuanat a existen a aezrii antice de la Trinca-Valea Copa-
semnificaiei descoperirilor provenite din acest valoros cului. Aa

cum s-a demonstrat n literatura de speciali-
sit arheologic de pe valea Draghitei. tate, datorit valorii metalului din care au fost realizai,
a. Moned de argint (Fig. 3, 1) din vremea mp- denarii au avut o circulaie foarte ndelungat n afara
ratului Vespasian (69-79 d.Hr.), cu greutatea de 2,97 Imperiului Roman.
gr. i dimensiunile de 1,831,87 cm. Pe avers dena- b. Mrgic (Fig. 3, 2) sferoidal aplatizat de di-
rul are imprimat bustul lui Vespasian, laureat, orientat mensiuni mijlocii din sticl de culoare galben-ver-
spre dreapta, ncadrat de legenda T CAESAR VESPA- zuie, semitransparent (Diametrul=1,3 cm). Dup
SIANVS, iar pe revers imaginea Annonei aezat pe tipologia mrgelelor i pandantivelor din arealul cul-
tron, spre stnga, i inscripia ANNONA AVG. Mone- turii Cerneahov realizat de O.V. Gopkalo, piesa de
da a fost btut la Roma n perioada 77-78 d.Hr. RIC la Trinca se include n tipul 2/19, datat n perioada
V972 (C), BMC V319, RSC 173. Piesa a fost gsit n roman trzie, cu preponderen n sec. IV d.Hr.6.
sectorul nord-estic al aezrii, ntr-o zon unde era o Corespondene apropiate se gsesc n cimitirele de
aglomeraie de buci de lut ars, provenind probabil tip Sntana de Mure-Cerneahov de la Budeti, Dn-
dintr-o locuin de suprafa. ceni, Cealc7 .a.
Astfel, semnalarea acestui denar vine s com- c. Jeton (Fig. 3, 3) din past sticloas de culoare
pleteze lista monedelor romane din spaiul pruto-nis- albastr, de forma unei calote mult aplatizate, cu mar-
trean, descoperite n context arheologic Trinca-Va- ginile rotunjite, executat prin turnare i lefuire (Dia-
lea Copacului fiind cea de-a 34-a aezare, la care se metrul=2,1 cm, nlimea=0,5 cm). Folosite pe scar
adaug i nou necropole de tip Sntana de Mure- larg ca piese de joc n lumea roman, jetoanele de
Cerneahov4.
Din pcate, majoritatea pieselor numis- sticl se ntlnesc destul de rar n complexele culturii
matice au fost gsite passim i nu provin din complexe Sntana de Mure-Cerneahov. n spaiul carpato-nis-
nchise. Consemnm n context c denarii de la Ves- trean obiecte de acest fel, lucrate din past vitroas de
pasian se ntlnesc rar n spaiul pruto-nistrean, mai culoare albastr-nchis, alb sau verde, au mai fost
ales n Barbaricum. Este interesant de subliniat c o semnalate n necropolele din vremea migraiei goilor
alt moned de argint emis de acelai mprat a fost de la Hansca-Lutrie, Dnceni, Barcea i Brlad-Va-
gsit ntmpltor n raza com. Trinca n anul 19855 i lea Seac, precum i n aezarea nrudit de la Sa-
nu este exclus s provin tot din aezarea situat n gaidacul Nou8.
3
Adresm mulumiri colegului Sergiu Matveev pentru 6
2008, 20, . 1.
ajutor la determinarea denarului. 7
2008, 20.
4
Popa, Ciobanu 2003, 56. 8
Ioni, Mamalauc, Vornic, 2009, 66, 123; Matveev,
5
Popa,Ciobanu 2003, 40. Vornic 2014, 102-103.
Vol. III
101
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Descoperiri din aezarea de tip ntana de Mure-Cerneahov de la Trinca-Valea Copacului, r-nul Edine

Cercetri 2015
1 2

3
0 3 cm
0 2 cm

1-3, 16, 17 4-15 4

6
5
9
7 8

10

11 12

13

17
16
14 15

Fig. 3. Moned de argint (1), mrgic (2) i jeton (3) de sticl, cute de gresie (4-10), fusaiole (11-13) i
greutate de la rzboiul de esut (14) de lut ars, lustruitor ceramic (15) i piese de silex (16-17).
Vol. III

102
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU
Cercetri 2015

d. Pietre de ascuit. Dup ceramic, categoria h. Ceramica recoltat este numeroas i variat,
cea mai numeroas de obiecte descoperite n aeza- incluznd principalele categorii specifice culturii Sn-
rea de la Trinca-Valea Copacului sunt cutele de gre- tana de Mure-Cerneahov, i anume vase modelate
sie, reprezentate prin apte exemplare. O pies (Fig. cu mna, vase lucrate la roat din past zgrunuroas
3, 4) este lucrat dintr-o plac cu conturul aproximativ sau fin, precum i vase romane de import.
oval, prevzut la un capt cu orificiu circular pentru La Trinca, ca i n alte aezri sincrone nrudite,
agare (Lungimea=7,3 cm). Celelalte cute (Fig. 3, ceramica lucrat cu mna se gsete ntr-o proporie
5-10) sunt de forme neregulate, oarecum prismatice, extrem de redus, de abia 1% din totalul cioburilor re-
cu baza patrulateral, avnd pe unele laturi jgheaburi cuperate. Vasele sunt modelate din past grosolan,
longitudinale rezultate din ascuirea acelor ori a m- poroas i prost frmntat, care conine ca degre-
pungtoarelor de metal (Lungimea pieselor variaz sant amot, iar mai rar amot, nisip i pietricele, fi-
ntre 3,4 i 8,9 cm). Utilizate pentru ascuirea instru- ind arse neuniform, probabil pe vetre deschise sau n
mentelor de fier sau bronz, pietrele abrazive constituie cuptoare simple de gospodrie. Asortimentul acestei
apariii deosebit de frecvente n aria culturii Sntana olrii este extrem de srac, limitndu-se la oale. Prin-
de Mure-
C
erneahov, fiind prezente n mai toate ae- tre cele cteva cioburi de recipiente lucrate cu mna
zrile investigate prin spturi. se evideniaz un fragment de oal cu buza puin eva-
e. Fusaiolele (Fig. 3, 11-13) sunt documentate prin zat i cu partea superioar a corpului vertical (Fig.
trei exemplare, dintre care una lucrat la roat din pas- 4, 1). Vase cu corpul cilindric sau aproape cilindric i
t relativ fin, avnd form bitronconic cu bazele al- cu marginea uor nclinat n afar, considerate de
biate (Diametrul=3,6 cm), alta realizat dintr-un fund de unii specialiti ca fiind de provenien dacic, s-au mai
vas ceramic lucrat la roat din past fin (Diametrul=6 descoperit n spaiul est-carpatic la Brlad-Valea Sea-
cm), iar a treia dintr-un ciob de perete de la o amfor c, Budeti, Giurgiuleti i Holmskoe12.
roman lucrat din past glbuie, cu nisip i particule Ceramica de aspect zgrunuros, de tip provincial-
maronii n compoziie (Diametrul 3,1 cm). Reprezen- roman, dar lucrat de meteri locali, reprezint circa
tnd piese cu rol de greuti fixate la captul de jos al 45% din ntreaga olrie recuperat de pe suprafaa
fusului de tors, fusaiolele, mai ales cele bitronconice de aezrii. Pasta din care a fost confecionat aceast
lut ars, se ntlnesc n fiecare aezare de tip Sntana categorie de recipiente conine ca ingrediente nisip i
de Mure-Cerneahov, dovedind importana pe care o microprundiuri, dar nu ntotdeauna n aceeai propor-
avea torsul n cadrul acestor comuniti umane. ie. Vasele din past zgrunuroas erau arse la cenu-
f. Din variata categorie a obiectelor care atest pre- iu cu diferite nuane, mai nchise sau mai deschise.
lucrarea lnii i a fibrelor vegetale face parte i o greu- Menionm, c spre deosebire de ceramica modelat
tate (Fig. 3, 14) fragmentar de lut ars pentru rzboiul cu mna care era ars n gropi sau n cuptoare sim-
de esut vertical. Piesa are form aproximativ pirami- ple, toat olria realizat cu roata era ars n cuptoare
dal, fiind prevzut la captul de sus cu un orificiu perfecionate, care, dup toate probabilitile, au func-
circular pentru a putea fi suspendat (nlimea=10,3 ionat i n aezarea de la Trinca-Valea Copacului. Re-
cm, diametrul perforaiei=0,8 cm). Greutile de lut (pi- pertoriul formelor vaselor este mai larg pentru aceast
ramidale sau conice) de la rzboiul de esut sunt apa- categorie ceramic, deosebindu-se oale, vase de pro-
riii frecvente n aezrile culturii Sntana de Mure- vizii, castroane, amforete i strecurtori.
Cerneahov. Dintre analogii citm pe cele de la Budeti, ntrebuinate pentru nevoile gospodreti i nde-
Delacu, Zicana, Mrzeti i Comrat, gsite sub form osebi la prepararea mncrii, oalele sunt cele mai
de aglomerri n cuprinsul unor construcii de suprafa rspndite n situl de la Trinca-Valea Copacului, de al-
sau bordeie, pe locurile unde au fost instalate, dup tfel ca i n celelalte aezri de tip Sntana de Mure.
cum se pare, rzboaie de esut9. Din cauza c toate vasele sunt reprezentate doar prin
g. Lustruitor(?) (Fig. 3, 15) executat dintr-un pi- fragmente de diferite dimensiuni, determinarea tipuri-
cior cvazicilindric de amfor din past nisipoas de lor difereniate ale acestei forme este mai dificil, dac
culoare roiatic, avnd ambele capete lefuite (nl- nu chiar imposibil. Consemnm totui c dispunem
imea=4,8 cm, diametrul bazei=4,1 cm). Realizate mai de resturi de oale de dimensiuni mici, mijlocii i mari,
ales din tori de vase ceramice romane, lustruitoarele cu fundurile plate sau profilate i cu marginile mai mult
sau frectoarele au fost folosite probabil la curatul sau mai puin ngroate i evazate, dintre care unele
pieilor i a blnurilor, fiind ntlnite i n alte aezri prevzute cu nuire pe latura interioar pentru ca-
din sec. III-IV d.Hr., cum sunt, de exemplu, cele de la pac (Fig. 4, 2, 3, 9-12).
Comrat10, Delacu, Congaz i Cimichioi11. Un loc aparte n cadrul ceramicii zgrunuroase l
ocup vasele de provizii de tip dolia. Ele sunt repre-
9
1975, 188.
10
Vornic, Ciobanu 2014, 186-187, fig. 11, 14.
11
Materiale inedite aflate n fondurile MNIM. 12
Vornic 2006, 217.
Vol. III
103
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Descoperiri din aezarea de tip ntana de Mure-Cerneahov de la Trinca-Valea Copacului, r-nul Edine

Cercetri 2015
2 3
1

5
4

8
7

0 3 cm

10

11 12

Fig. 4. Ceramic lucrat cu mna din past grosier (1) i la roat din past zgrunuroas (2-12).

zentate prin cteva fragmente provenind de la exem- gsit un singur fragment caracteristic provenind de
plare cu pereii groi, marginea ndoit n interior i la un asemenea vas, ce prezenta profilul n form de
exterior, fundul plat i cu corpul bombat, decorat pe S, cu umrul i buza carenate (Fig. 4, 7). Castroa-
partea superioar cu benzi de linii adncite drepte sau ne similare ntregi s-au descoperit n binecunoscutele
vlurite (Fig. 4, 5-6). Vase de provizii ntregi sau ntre- necropole de tip Sntana de Mure-Cerneahov de la
gibile au fost semnalate n aezrile sincrone nrudite Budeti i Dnceni14.
de la Kaborga, Ecaterinovca, Iai-Nicolina, Conia, Din past zgrunuroas au fost lucrate i unele vase
Comrat i Giurgiuleti13. cu tori de tipul amforetelor. Deocamdat dispunem de
Castroanele din past zgrunuroas sunt rare. S-a un singur fragment de toart, circular n seciune, apar-
13
Leviki .a. 2005, 326; Vornic 2006, 224. 14
Vornic 2006, 223.
Vol. III

104
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU
Cercetri 2015

2
1

3 4
5

6
7

9
8

0 3 cm

10
11 12

15

13 14
16

17 18 19

Fig. 5. Ceramic lucrat la roat din past fin.


Vol. III
105
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Descoperiri din aezarea de tip ntana de Mure-Cerneahov de la Trinca-Valea Copacului, r-nul Edine

Cercetri 2015
2
1

4 5

3 0 3 cm

6 7 8

Fig. 6. Ceramic lucrat la roat din past fin (1-6) i modelat cu mna (7-8).

innd unui asemenea recipient (Fig. 4, 4). Aa cum do- past zgrunuroas. Fragmente de la asemenea reci-
vedesc descoperirile de pn acum, amforetele mo- piente ns au fost semnalate n aezrile nrudite de
delate din past zgrunuroas se ntlnesc extrem de la Budeti i Zamciogi16.
rar n complexele culturii Sntana de Mure-Cernea- Ceramica lucrat la roat din past fin este cel
hov. n spaiul pruto-nistrean un vas ntreg de acest mai bine reprezentat n aezarea de la Trinca-Valea
tip, dar cu torile din benzi late, s-a gsit n necropola Copacului, cuprinznd aproape jumtate din ntreaga
de la Budeti15. Ct privete cronologia, amforetele, fie cantitate de ceramic descoperit. Aceast categorie
ele lucrate din past zgrunuroas sau fin, se datea- ceramic a fost modelat dintr-o argil fin, fr nici
z n fazele trzii ale culturii Sntana de Mure-Cer- un fel de ingrediente i ars uniform la cenuiu de di-
neahov, corespunztoare celei de-a doua jumti a ferite nuane. O bun parte dintre recipiente au avut
sec. IV d.Hr. suprafaa exterioar acoperit cu angob de culoare
Tot puine sunt i vasele-strecurtori. S-a desco- cenuie ori neagr.
perit doar un fragment ars secundar din partea inferi- Formele lucrate la roat din past fin sunt castro-
oar, prevzut cu cteva guri, de la un asemenea nul, cana i oala. Utilizate ndeosebi la servirea mn-
recipient, care a fost modelat din past cu nisip de crii, castroanele sunt cele mai numeroase, cunos-
granulaie mare n compoziie (Fig. 7, 7). Deocamdat cnd o multitudine de variante de profil. Predominante
nu se cunosc ntre descoperirile din sec. IV d.Hr de la sunt tipul de castron cu profilul n form de S (Fig. 5,
est de Carpai strecurtori ntregi lucrate la roat din 1, 6, 8, 9) i cel cu corpul bitronconic, mai nalt sau

15
Vornic 2006, 223. 16
Vornic 2006, 223; Vornic, Ciobanu, Tabuncic 2014, 112.
Vol. III

106
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU
Cercetri 2015

vas cu corpul bombat, decorat pe umr cu o canelur


orizontal, avnd marginea ngroat nclinat n
afar (Fig. 6, 1).
Analogii pentru diversele tipuri de vase lucrate din
past fin de la Trinca-Valea Copacului se gsesc n
diferite situri cercetate mai intens prin spturi, dintre
care citm pe cele de la Budeti, Dnceni, Brlad-Va-
lea Seac, Mihleni .a.
Cantitatea de ceramic de factur provincial-roma-
1 n este relativ redus n aezarea de pe valea Draghi-
tei, reprezentnd circa 5% din totalul fragmentelor des-
0 3 cm
coperite. n ceea ce privete formele de vase romane
existente aici, s-a putut constata c majoritatea, dac
nu chiar totalitatea cioburilor aparin unor amfore de di-
ferite dimensiuni. Preponderena covritoare a amfo-
relor i amforetelor, deci a recipientelor pentru transpor-
2 tat lichide, constituie un indiciu al importului anumitor
produse (vin, ulei .a.) n aezarea n discuie.
Referitor la tipurile de amfore atestate n situl de la
Trinca-Valea Copacului, din cauza strii accentuate de
3
fragmentare a vaselor, determinarea lor este destul de
dificil. Subliniem ns c, spre deosebire de alte ae-
zri nrudite cercetate prin spturi, unde predomin
amforele cu gtul ngust din past alburie, atribuite de
specialiti produciei oraului sud-pontic Heraclea Pon-
tica, la Trinca majoritatea cioburilor de vase de import
4
aparin unor amfore de culoare crmizie sau roiatic.
Remarcm, mai nti, partea superioar a unui gt
5 ngust canelat de amfor din past nisipoas cr-
mizie, avnd marginea ngroat la exterior i torile
aproximativ circulare n seciune, prevzute cu dou
nuiri i o nervur pe latura exterioar (Fig. 7, 1), tip
de vas pentru care deocamdat nu cunoatem ana-
logii n mediul culturii Sntana de Mure-Cerneahov.
7 De asemenea, menionm cteva fragmente de re-
6 cipiente de transport lucrate din past crmizie sau
Fig. 7. Ceramic roman de import (1-6) i
roiatic, cu nisip fin i alte ingrediente n compoziie,
lucrat la roat din past zgrunuroas (7). avnd corpul de form cilindro-ovoidal, ornamentat
cu linii incizate sau caneluri orizontale, gtul scund,
gura larg, buza ngroat, torile mici i fundul rotun-
mai scund (Fig. 5, 7, 18; 6, 4, 6). Un tip aparte l con- jit, terminat printr-un manon sau printr-o proeminen
stituie castronul cu trei tori, care este documentat prin (Fig. 7, 2, 4-6), recipiente care se atribuie tipului de
cteva fragmente de buze n form de T i de tori din amfore Robinson M 273 sau Iagniatin, datat n sec.
band lat, prevzute cu nervuri mediane (Fig. 5, 13) IV i n prima jumtate a veacului urmtor17. n sfrit,
O alt form de recipient caracterisitic ceramicii aa cum dovedesc cele cteva fragmente de tori
fine din aezarea antic de pe malul stng al rului (Fig. 7, 3) i perei, nu lipsesc n aezarea de care ne
Draghite este cana, fiind recuperate mai multe resturi ocupm nici amforele cu gtul ngust din past alburie
de tori i margini, ce provin de la recipiente de tipuri de Heraclea Pontica, numite n literatura de specialita-
diferite (Fig. 5, 2, 11, 12, 14, 17; 6, 2, 5). te i de tip Inkerman sau elov F, cu datare la mijlocul
Oalele din past fin apar rar, fiind documentate i n a doua jumtate a sec. IV d.Hr.18.
prin cteva cioburi semnificative. Dintre acestea se n pofida caracterului perieghetic al cercetrilor,
evideniaz un fragment de oal de mici dimensiuni cu vestigiile arheologice descoperite atest existena
corpul sferoidal i buza ngroat, uor evazat (Fig. la Trinca, n punctul Valea Copacului, a unei aezri
6, 3). Tot de la o oal, dar de dimensiuni mari, pare 17
Vornic 2006, 232.
s provin un fragment din partea superioar a unui 18
1978, 19-20; Vornic 2006, 233.
Vol. III
107
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Descoperiri din aezarea de tip ntana de Mure-Cerneahov de la Trinca-Valea Copacului, r-nul Edine

Cercetri 2015
importante aparinnd culturii Sntana de Mure-Cer- te cunoaterea densitii i a caracterului locuirii, n-
neahov, care, pe baza materialelor recuperate, n spe- cadrarea cronologic mai precis a vestigiilor, precum
cial a ceramicii, poate fi datat n limitele sec. IV d.Hr. i elucidarea altor aspecte de natur socio-economic
n plus, trebuie menionat c de pe suprafaa sitului i cultural referitoare la aezarea antic de pe malul
respectiv au mai fost recuperate dou piese de silex stng al Draghitei. Totodat, cercetarea arheologic
(Fig. 3, 16, 17) i cteva fragmente de vase decorate mai ampl a sitului de la Trinca-Valea Copacului ar
cu brie alveolate (Fig. 6, 7, 8) atribuite eneoliticului oferi noi date cu privire la ntinderea, caracterul i stuc-
i primei epoci a fierului. Fr ndoial, investigaiile tura habitatului din epocile eneolitic i hallstattian,
sistematice, care rmn un deziderat pentru viitor, vor documentate deocamdat doar prin cteva materiale
furniza date i materiale mai concludente ce ar permi- rzlee.

SUMMARY
DISCOVERIES IN THE SNTANA DE MURE-CERNEAHOV TYPE SETTLEMENT
FROM TRINCA-VALEA COPACULUI, EDINE DISTRICT

The article presents findings of the Sntana de Mure-type Cerneahov type settlement from Trinca-Valea Copac-
ului (Edine district), brought about by the prospect research, carried out late last year after the execution of autumn
plowing. Reported in 1999, the archaeological object concerned is located about 1 km south-west of the village, on
the left slope of the Draghite river valley. The site has dimensions of about 0,250,40 km, being crossed from west
to east by a dale called by the locals Valea Copacului.
Inventory pieces found on the surface of the settlement include a silver coin from the reign of Emperor Vespasian
(69-79 AD), a loom burned clay weighing, three spindles whorls, one of which is bi- truncated and two are made of
pottery fragments, and seven rub stones of hone, including a whetstone with a perforation for hanging.
Gathered ceramics is numerous and varied, including the main categories, specific to the Sntana de Mure-
Cerneahov culture, namely pots modeled by hand, wheel-made vessels of fine or coarse paste, as well as Roman
import vases. Two pieces of flint and a few fragments of pottery decorated with
alveolar belts
, attributed to the Neo-
lithic and the Early Iron Age, were also recovered on the surface of the site.
Based on the discovered remains, especially pottery, the settlement of the Sntana de Mure-Cerneahov type
from Trinca-Valea Copacului is dated in the IVth century AD.


-
-

, -
- -
. 1999 . 1 --
, . 0,25x0,40
. - ,
.
, , -
(69-79 . ..), , ,
- , ,
.
,
-: , , .
-
, ,
.
, , -
- - IV . ..
Vol. III

108
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU
Cercetri 2015

BIBLIOGRAFIE

Borziac, Leviki 2003: I. Borziac, O. Leviki, Nivelul de locuire din paleoliticul superior de la aezarea pluristratigra-
fic Trinca-Izvorul lui Luca, jud. Edine, Republica Moldova. In: Interferene cultural-cronologice n spaiul nord-
pontic (Chiinu 2003), 28-52.
Ioni, Mamalauc, Vornic 2009: I. Ioni, M. Mamalauc, V. Vornic, Antichitatea trzie n bazinul Prutului. Catalog
(Brlad 2009).
Leviki 1995: O. Leviki, Investigaiile arheologice de la Trinca, raionul Edine, Republica Moldova. CAANT I, 1995,
247-278.
Leviki 1997: O. Leviki, antierul arheologic Trinca (Rep. Moldova) (Campania 1996). CAANT II, 1997, 213-274.
Levichi 2006: O. Levichi, Necropola tumular hallstattian trzie Trinca-Drumul Fetetilor (Iai 2006).
Leviki, Haheu 1997: O. Leviki, V. Haheu, antierul arheologic Trinca (Republica Moldova) (Campania 1995).
CAANT II, 1997, 169-212.
Leviki, Alaiba, Bubulici 1999: O. Leviki, R. Alaiba, V. Bubulici, Raport asupra investigaiilor arheologice efectuate
n anii 1997-1998 la Trinca Izvorul lui Luca, raionul Edine, R. Moldova. CAANT III, 1999, 16-116.
Leviki .a. 2005: O. Leviki, V. Haheu, V. Vornic, L. Ciobanu, Aezarea de tip Sntana de Mure-ernjachov de la
Giurgiuleti-Stna lui Ion i Stna lui Mocanu. RA I, 2, 2005, 312-350.
Matveev, Vornic 2014: S. Matveev, V. Vornic, Date preliminare despre cuptoarele de olrie din epoca roman trzie
de la Sagaidacul Nou (com. Porumbrei, r-nul Cimilia). AP RM I, 1-2, 2014, 93-106.
Popa, Ciobanu 2003: A. Popa, L. Ciobanu, Moneda roman n Basarabia (Chiinu 2003).
Vornic 2006: V. Vornic, Aezarea i necropola de tip Sntana de Mure-ernjachov de la Budeti (Chiinu 2006).
Bubulici, Matveev 2014: V. Bubulici, S. Matveev, Un mormnt sarmatic descoperit la Blata (r. Criuleni). In: Studii
de arheologie i istorie n onoarea profesorului Gheorghe Postic (Chisinu 2014), 133-144.
Vornic, Ciobanu 2014: V. Vornic, L. Ciobanu, Ceramica roman de uz casnic din complexele culturii Sntana de
Mure-ernjachov din spaiul pruto-nistrean. In: Arheologia mileniului I p.Chr. III. Dunrea Inferioar ntre stepe i
Imperiu (Ploieti 2014), 145-219.
Vornic, Ciobanu, Tabuncic 2014: V. Vornic, L. Ciobanu, S. Tabuncic, Descoperiri arheologice n aezarea de tip
Sntana de Mure-ernjachov de la Zamciogi-Valea Tiovei (com. Rdeni, r. Streni). AMT IX-X, 2014, 108-130.
1974: .. , I. 1973 ., 1974, 12-20.
, , 1986: .. , .. , .. ,
I-III ( 1986).
2008: .. , ( 2008).
, 1974: .. , .. , III.
1973 ., 1974, 3-12.
1975: .. ,
( 1975).
1978: .. , :
. 156, 1978, 16-21.
06.10.2016
Vol. III
109
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
O necropol din secolul IV d.Hr. descoperit la Dumitreni (com. Alexeevca, r-nul Floreti)

Cercetri 2015
O NECROPOL DIN SECOLUL IV D.HR.
DESCOPERIT LA DUMITRENI
(COM. ALEXEEVCA, R-NUL FLORETI)
Vlad VORNIC

Cuvinte cheie: Dumitreni, necropol, morminte de nhumaie, cultura Sntana de Mure-


Cerneahov, sec. IV d.Hr.
Key words: Dumitreni, necropolis, inhumation graves, the Sntana de Mure-Cerneahov
culture, the IV century AD.
: , ,
-, IV . ..

n urma informaiilor transmise de Inspecto-


ratul de poliie Floreti referitoare la gsirea
unor vase ceramice pe moia satului Dumitreni
din comuna Alexeevca, r-nul Floreti, la 22-23
mai 2015 am ntreprins o deplasare n locali-
tatea respectiv1 pentru preluarea materialelor
arheologice salvate, efectuarea unei cercetri
arheologice de suprafa i stabilirea naturii
complexului semnalat. Ajuni la faa locului, am
putut recupera o parte din oasele unui sche-
let uman i fragmente de la trei vase cerami-
ce provenind dintr-un mormnt de nhumaie
distrus, identificat de ctre Vasile Negru ntr-o
carier de lut de la nord de sat. Examinnd ce-
ramica i prospectnd locul unde s-a produs
descoperirea, am constatat c n zona respec-
tiv se gsete o necropol din sec. IV d.Hr. Fig. 1. Poziia topografic a necropolei.
de tip Sntana de Mure-Cerneahov, distrus
parial prin extragerea lutului de ctre localnici.
Cimitirul este situat la distana de 0,50 km nord de Cu prilejul prospectrii perieghetice, n groapa for-
satul Dumitreni i la 0,05 km sud de o fost ferm de mat de scoaterea lutului au mai fost gsite fragmente
animale, pe un platou din partea nordic de la con- ceramice i resturi scheletice aparinnd mormnului
fluena a dou vi, n punctul Lutrie (Fig. 1; 2). Din semnalat de Vasile Negru, iar la distana de circa 10 m
cauza caracterului limitat al cercetrilor perieghetice, spre vest, n malul lutriei, au fost sesizate oase uma-
dar i a vegetaiei ce acoperea terenurile din preajm, ne provenind de la un alt mormnt de nhumaie parial
aezarea aferent necropolei nu a fost deocamdat distrus, notat cu nr. 2. De asemenea, de pe suprafaa
reperat. Presupunem ns c se afl pe una din pan- cimitirului, din zona neafectat de extragerea lutului
tele vilor din vecintatea necropolei, aa cum este au fost adunate cteva cioburi de vase cenuii, lucrate
cazul celor mai multe obiective arheologice cu urme la roat din past fin i zgrunuroas, i un fragment
de locuire de tip Sntana de Mure-Cerneahov desco- de pahar de sticl transparent cu pereii subiri.
perite pn n prezent. Avnd n vedere mprejurarea c mormntul sem-
nalat de noi se afla sub pericolul iminent al distrugerii,
1
Pentru documentare la faa locului au mers arheolo- a fost trasat o caset cu dimensiunile de 2x1,5-2 m
gii Vlad Vornic, Sergiu Bodean i Ion Noroc, nsoii de pentru decopertarea i cercetarea integral a comple-
colonelul de poliie Valeriu Crc, ef al Inspectora-
tului de poliie Floreti, i locotenentul major de poliie xului respectiv. n continuare prezentm datele despre
Vasile Negru, care ne-au anunat despre descoperirea ambele morminte i materialele arheologice desco-
arheologic de la Dumitreni. perite n necropola antic de la Dumitreni, urmnd s
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 109-114
Vol. III

110
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC
Cercetri 2015

Fig. 2. Vedere dinspre sud-est asupra sitului.

discutm, evident, i ncadrarea lor cultural i crono- cuperate trei vase fragmentare de lut, dup cum ur-
logic. meaz:
Mormntul 1 a fost distrus complet prin extrage- 1. Amforet cenuie lucrat la roat din pas-
rea lutului. Dup observaiile fcute de Vasile Negru, t zgrunuroas, cu nisip i pietricele n compoziie,
complexul prezenta orientarea general nord-sud, iar avnd corpul ovoidal, decorat cu trei caneluri pe umr,
scheletul se afla pe spate n poziie ntins. Conform gtul scund, cilindric, cu o nervur pe linia fixrii tor-
determinrilor antropologice2, scheletul a aparinut ilor, buza ngroat, uor evazat, gura puin defor-
unei persoane de sex feminin cu vrsta la deces de mat i fundul profilat, puin concavat. Torile prinse
35-40 ani. Din inventarul mormntului au putut fi re- de umr i gt sunt din benzi late, prevzute cu cte
dou nuiri longitudinale. Vasul a fost recuperat sub
2
Expertiza antropologic a sheletelor a fost efectuat form de fragmente i ntregit (nlimea 21,2 cm;
de dna dr. Angela Simalscik, creia i mulumim i cu
acest prilej.
diametrul maxim 16,5 cm) (Fig. 3)

0 3 cm

Fig. 3. Amforet de lut descoperit n mormntul 1.


Vol. III
111
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
O necropol din secolul IV d.Hr. descoperit la Dumitreni (com. Alexeevca, r-nul Floreti)

Cercetri 2015
2. Oal fragmentar lucrat la roat din past Astfel, ritul nhumaiei, orientarea pe direciile
zgrunuroas, cu nisip n textur, avnd corpul bom- nord-sud i vest-est a mormintelor, ca i poziia n-
bat, cu diametrul maxim n treimea superioar, pre- tins pe spate a scheletelor, sunt atestate n cele mai
vzut cu o nervur pe umr, buza uor ngroat, multe dintre necropolele Gothiei nord-pontice i nord-
rsfrnt n exterior i fundul plat. Vasul a fost ars dunreane. Dar, aa cum dovedesc descoperirile de
reductor, dar incomplet, cptnd la exterior culoa- pn acum, proporia mormintelor de nhumaie ori-
re cenuie, iar n seciune crmizie (nlimea 17,6 entate nord-sud i vest-est ntlnite n cimitirele de tip
cm; diametrul maxim 15,7 cm ) (Fig. 4, 1) Sntana de Mure-Cerneahov difer, n majoritatea
3. Fragmente dintr-o oal cenuie lucrat la roat complexelor predominnd nmormntrile cu schele-
din past zgrunuroas, coninnd ca ingredient nisip tele depuse n decubit dorsal i plasate cu capul spre
de granulaie mare, cu corpul sferoidal, prevzut pe nord. De exemplu, n marea necropol biritual de la
partea median cu ase caneluri orizontale, marginea Mihleni, cercetat exhaustiv i unde au fost dez-
evazat i fundul profilat (nlimea 14,8 cm; diame- velite 520 de morminte (91 de incineraie i 429 de
trul maxim 14,7 cm) (Fig. 4, 2). nhumaie), numrul nmormntrilor orientate pe di-
Mormntul 2 (Fig. 5) avea groapa de form rectan- recia general nord-sud este de 258, pe cnd al celor
gular, cu limea de 0,5 m, lungimea de circa 1,7 m dispuse vest-est este de numai 83, ceea ce constituie
i adncimea de 0,2-0,7 m de la suprafaa actual a abia 20,9% din totalul nhumaiilor cu orientarea pre-
solului. Scheletul, atribuit unei femei de 35-40 ani, era cizat3. Aproximativ aceeai situaie se constat i n
depus pe spate, n poziie ntins, cu capul orientat spre cimitirul reprezentativ de la Budei (cu peste 370 de
vest, mna dreapt de-a lungul corpului, iar braul stng morminte cercetate), unde nmormntrile orientate
ndoit din cot, cu palma aezat pe osul sacru. Cu ex- nord-sud sunt mai numeroase, iar mormintele plasate
cepia tibiei stngi, oasele membrelor inferioare pn la vest-est reprezint circa 20% din totalul nhumaiilor4.
genunchi lipseau, fiind distruse de ctre steni, prin s- Trebuie fcut ns precizarea c n anumite necro-
pturi recente pentru scoaterea lutului. Craniul, aezat pole databile n fazele trzii ale culturii procentajul
cu faa n sus, se afla ntr-o stare proast de conserva- nmormntrilor orientate vest-est este mai mare, n
re. Mormntul era lipsit de inventar. unele cimitire ele constituind chiar tipul de mormnt
*** predominant5.
Dup particularitile pe care le prezint, situl fu- n legtur cu aceste dou grupe de complexe din
nerar descoperit recent la Dumitreni aparine culturii cimitirele de tip Sntana de Mure-Cerneahov, este
Sntana de Mure-Cerneahov din perioada migraiei interesant de artat c mormintele orientate nord-sud
goilor spre regiunile din nordul i nord-vestul M- sunt prevzute deseori cu ofrande de alimente i de
rii Negre (a doua jumtate a sec. III sec. IV d.Hr.). buturi (reprezentate mai ales de vase ceramice), pe
Pentru aceast atribuire cultural-cronologic pledeaz
att ritul i ritualurile de nmormntare atestate, ct 3
ovan 2005, 193.
mai ales ceramica gsit n mormntul 1 i pe supra-
4
Vornic 2006, 168-169.
5
2001, 21, 201-202; , 2010,
faa cimitirului.
64.

2
1 0 3 cm

Fig. 4. Oale gsite n mormntul 1.


Vol. III

112
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC
Cercetri 2015

Fig. 5. Mormntul 2.

cnd cele plasate cu capul spre vest n general sunt analogii citm pe cele de la Trgor, Brlad-Valea
lipsite de inventar, aa cum este i cazul complexu- Seac, Mihleni, Pogoneti8 .a.
lui de la Dumitreni. Cu privire la mormintele orientate Amforetele din past zgrunuroas constituie apa-
vest-est, este important de subliniat i faptul c ele se riii foarte rare n aezrile i cimitirele de tip Sntana
dateaz n fazele trzii ale culturii Sntana de Mure- de Mure-Cerneahov, dar nu lipsesc cu totul. Din cte
Cerneahov i sunt puse pe seama rspndirii creti- cunoatem, vase de acest tip au fost semnalate n ne-
nismului printre purttorii acestei culturi6. cropolele de la Mihleni, Budeti, Kosanovo i Bor-
Referitor la vasele ceramice descoperite n mor- eni, precum i ntr-un cuptor de olrie de la Zorleni9.
mntul 1 din cimitirul de la Dumitreni, toate trei sunt Remarcm n context c o frecven ceva mai mare
lucrate la roat din pasta zgrunuroas, cu nisip i pie- dect amforetele din past zgrunuroas n complexe-
tricele n compoziie, i arse reductor n cuptoare cu le din sec. IV d.Hr. o au cele lucrate din past fin. De
reverberaie. Ca tipologie, dou recipiente reprezint exemplu, n marea necropol de la Brlad-Valea Sea-
oale de dimensiuni mijlocii, cu corpul sferoidal sau pi- c, unde lipsesc cu desvrire amforetele din past
riform, buza evazat i fundul plat ori profilat, iar al zgrunuroas, au fost semnalate cel puin 12 vase de
treilea vas este o amforet cu dou tori, avnd corpul acest fel executate din past fin, numite de cercet-
ovoidal, gtul scund, marginea ngroat i fundul pro- torul sitului i oale cu dou tori10. Cu privire la amfore-
filat, puin concavat. tele lucrate din past fin sau zgrunuroas din mediul
Oalele sferoidale lucrate la roat din past zgrun- culturii Sntana de Mure trebuie subliniat i faptul c,
uroas au o frecven extrem de mare n aezrile din punct de vedere cronologic, ele se datez n fazele
i necropolele culturii Sntana de Mure-Cerneahov, trzii ale culturii respective, ce corespund mijlocului i
aa cum o atest descoperirile de la Trgor, Dnceni, celei de-a doua jumtai a sec. IV d.Hr., eventual nce-
Mihleni, Budeti, Brlad-Valea Seac7 etc. putului veacului urmtor.
Oalele piriforme din past zgrunuroas sunt ca- 8
Diaconu 1965, pl. LXV, 3; LXVI, 1; LXXXI, 3; LXXXII,
racteristice pentru complexele din sec. IV d.Hr., dar 3; Palade, 2004, 202-203, fig. 82, 2; ovan 2005,
apar ceva mai rar dect borcanele globulare. Dintre 175-176, pl. 321, 202-203; 322, 206, 208; Mamalauc
2007, 52, 56, pl. III, 1.
6
Ioni 1995; ovan 2005, 193; , 2010. 9
ovan 2005, 174, pl. 46A, 5; 90A, 3;145A, 10; Vornic
7
Diaconu 1965, 75-77, pl. XXXV, 1, 2; LXXXI, 2; ovan 2006, fig. 86, 11; Mitrea .a. 1997, 148, fig. 12, 1; Pal-
2005, 175-176, pl. 321, 194-198, 204-205; 322, 209; ade 1969, fig. 14, 3; 1967, . XV, 14.
Vornic 2006, 221, fig. 143, 1; Palade 2004, 202-203, 10
Palade 2004, 191-192, fig. 190, 20; 207, 2; 228, 5; 233,
fig. 82, 2; 1986, pl. XXIV, 1-2; XXVII, 17; 1; 336, 5; 256, 2; 257, 4; 68, 10; 276, 10; 282, 5; 292,
XLII, 3. 8; 293, 7.
Vol. III
113
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
O necropol din secolul IV d.Hr. descoperit la Dumitreni (com. Alexeevca, r-nul Floreti)

Cercetri 2015
Aa cum deja am men- nia specialitilor, ncadrarea cronologic a paharelor
ionat, de pe suprafaa ci- conice cu pereii subiri din mediul culturii Sntana
mitirului de la Dumitreni au de Mure-Cerneahov este de fcut n a doua jum-
fost recuperate un fragment tate a sec. IV i nceputul veacului urmtor16. Notm
de la un recipient de sticl n context c mormintele cu pahare de acest tip din
semitransparent i cteva necropolele de la Trgor (nr. 195), Mihleni (nr.
mici cioburi de vase cerami- 376), Budeti (nr. 266) i Brviceni (nr. 108) au fost
ce cenuii, lucrate la roat datate n fazele finale de evoluie a complexelor, co-
din past fin i zgrunuroa- respunztoare ultimelor decenii ale sec. IV i eventual
s. Dintre aceste vestigii, nceputului sec. V17. Ct privete proveniena, pahare-
se evideniaz fragmentul le conice cu pereii subiri din arealul culturii Sntana
de sticl, care provine de la de Mure-Cerneahov reprezint articole romane de
un pahar cu pereii subiri import produse probabil n atelierele de sticlrie din
0 2 cm
de form conic (Fig. 6). Pe provinciile orientale ale imperiului.
teritoriul Republicii Moldova Sintetiznd datele prezentate mai sus, putem con-
Fig. 6. Fragment de
pahar de sticl. pahare ntregi sau ntregibile cluziona c, pe baza ritului i a practicilor funerare, a
de acest tip, lipsite de orna- ceramicii i a fragmentului de pahar de sticl, necro-
ment sau decorate cu linii orizontale adncite realiza- pola antic de la Dumitreni se ncadreaz n cultura
te prin lefuire, au fost descoperite n necropolele de Sntana de Mure-Cerneahov, iar cronologic n sec.
aspect Sntana de Mure de la Mlieti11, Dnceni12, IV d.Hr., mai degrab la mijlocul i n a doua parte a
Budeti13, Slobozia-Chicreni14 i Brviceni15. n opi- acestui veac.
11
1960, 287, . 12.
12
1986, 44, .. XXII, 9. 16
Gomolka-Fuchs 1999, 135; 2000, 265-
13
Vornic 2006, 211-212, fig. 100,1. 269.
14
Levinschi 1997, 122-125, fig. 4, 9. 17
Ioni 1986, 305; ovan 2005, 165, pl. 387; Vornic
15
Vornic, 2016, 190, fig. 5, 4. 2006, 241; Vornic 2016, 190-192.

SUMMARY
A NECROPOLIS FROM THE IV-TH CENTURY AD REVEALED
IN DUMITRENI VILLAGE (COM. ALEXEEVCA, FLORETI DISTRICT)

Ancient cemetery from Dumitreni village is located at 0,50 km north of the village and at 0,05 km south of a for-
mer animals farm, on a promontory from the north side of the confluence of two valleys, the point Loam. Reported
in the spring of 2015, the site was partially destroyed by extracting clay by locals. There could be recovered some
bones of a human skeleton and three fragmentary pottery coming from a destroyed burial tomb, with north-south
orientation. All three vessels are wheel-made of coarse paste, with sandy and pebble in composition. As typology, a
container is an amphorete and two others medium-sized pots.
A west-east-oriented burial tomb without any inventory was investigated too. According to the anthropological
measurements, both skeletons belonged to women 35-40 years.
On the surface of the site a few pieces of gray ware, wheel-made of fine and coarse paste, have been gathered,
as well as a fragment of a transparent glass cup with thin walls, probably of conical form.
On the basis of burial ceremony and funeral rites, ceramics and the glass vessel fragment, necropolis of Dumi-
treni village relates to Sntana de Mure-Cerneahov culture, and chronologically in the IV-th century, rather in the
middle and in the second part of this century.


IV . .. .
(. , - )

0,50 0,05 -
, , .
2015 ., .
, o -,
ex o.
Vol. III

114
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Vlad VORNIC
Cercetri 2015

, , . ,
, .
, -, .
, 35-40 .
-
, , .
, , .
-,
IV
. .., -
.

BIBLIOGRAFIE

Diaconu, 1965: Gh. Diaconu, Trgor. Necropola din secolele II-IV e. n. (Bucureti 1965). Gomolka-Fuchs 1999:
G. Gomolka-Fuchs, Glser der Sntana de Mure-ernjachov-Kultur aus Rumnien und der Republik Moldavien.
In: Die Sntana de Mure-ernjachov-Kultur (Bonn 1999), 129-142.
Ioni 1986: I. Ioni, Chronologie der Sntana de Mure-ernjachov Kultur. Peregrinatio Gothica I (Archeologia
Baltica VII), 1986, 295-351.
Ioni 1995: I. Ioni, Elemente cretine n practica riturilor de nmormntare din Moldova din secolele IV-V e.n. In:
Din istoria Europei romane (Oradea 1995), 259-261.
Levinschi 1997: A. Levinschi, Despre un grup de necropole ale culturii Sntana de Mure-Cerneahov din interfluviul
Nistru-Prut. Tyragetia IV-V, 1997, 117-130.
Mamamlauc 2007: M. Mamalauc, Necropola de secol IV de la Pogoneti. Campania 1996. AMT II, 2007, 46-56.
Mitrea .a. 1997: I. Mitrea, Gh. Dumitroaia, E. Ciubotaru, Cercetrile arheologice de la Boreni. MA XXI, 1997, 131-
193.
Palade 1969: V. Palade, Un cuptor de olar din secolul al IV-lea e. n. la Zorleni-Fntnele (jud. Vaslui). MA I, 1969,
339-361.
Palade 2004: V. Palade, Aezarea i necropola de la Brlad-Valea Seac (sfritul sec. al III-lea a doua jumtate
a sec. al V-lea) (Bucureti 2004).
ovan 2005: O.L. ovan, Necropola de tip Sntana de Mure-ernjachov de la Mihleni (judeul Botoani) (Tr-
govite, 2005)
Vornic 2006: V. Vornic, Aezarea i necropola de tip Sntana de Mure-ernjachov de la Budeti (Chiinu 2006).
Vornic 2016: V. Vornic, Cronologia necropolei de tip Sntana de Mure-ernjachov de la Brviceni, r. Orhei. AMT
XII2, 2016, 183-200.
, 2010: . , . , -
- .
. RA V, 2, 2010, 62-90.
2000, . , . In: Die
sptrmische Kaiserzeit und die frhe Vlkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa (Lodz 2000), 261-324.
1967: .M. , Ko . MA 139, 1967, 77-135.
2001: .. , . ( 2001).
1986: .. , . III-IV . .. (
1986).
1960: .. , (
. MIA 82, 1960, 253-302.
28.09.2016
Vol. III
115
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Locuine medievale timpurii descoperite recent la Butuceni, r-nul Orhei

Cercetri 2015
LOCUINE MEDIEVALE TIMPURII
DESCOPERITE RECENT LA BUTUCENI,
R-NUL ORHEI
Octavian MUNTEANU

Cuvinte cheie: Butuceni, aezare medieval, cuptor-pietrar, locuin adncit, ceramic,


decor vlurit.
Key words: Butuceni, medieval settlement, oven-mason, housing recess, pottery, decor wavy.
: , , -, , -
, .

C
C ampaniile de cercetare realizate pe
parcursul anilor 2014 i 2015 n situl
Butuceni (com. Trebujeni, r-nul Orhei) au
fost determinate de rezultatele investiga-
iilor arheologice preventive ntreprinse n
anul 2013 cu ocazia construciei pe terito-
riul Rezervaiei cultural-naturale Orheiul
Vechi a unui sistem de aprovizionare cu
ap1. Printre vestigiile descoperite, care
sunt preponderent atribuite perioadei ge-
tice2, menionm cteva locuine medie-
vale identificate n partea de sud-vest a
promontoriului (Fig. 1; 2). n rndurile ce
urmeaz, ne vom focaliza atenia asupra Fig. 1. Butuceni. Localizarea aezrii medievale.
acestor tipuri de structuri, prezentndu-le
contextul descoperirilor i caracteristicile de baz.
Locuina 1 (Fig. 3) a fost descoperit n partea de
Complexe descoperite n Seciunea IV (2014).
est a seciunii, la adncimea de 0,42 m de la nivelul
Spaiul n care au fost descoperite primele dou locu-
actual de clcare. Complexul, care se prezenta iniial
ine medievale se localizeaz n apropiere de intrarea
ca o pat de sol de culoare ntunecat, a fost surprins
n satul Butuceni, pe teritoriul administrat de pensiu-
i cercetat doar parial, limitele lui de nord i de sud
nea Eco-Resort, nvecinat cu prima gospodrie din
extinzndu-se n afara seciunii trasate. La nivelul des-
dreapta drumului. Seciunea, cu dimensiunile de 9x2
coperirii, locuina avea lungimea de 3,3 m pe axa est-
m, a fost trasat de-a lungul zidului de piatr ce se-
vest. n partea de est, pereii locuinei coborau uor
par respectiva gospodrie de teritoriul pensiunii, la
nclinai spre interior pn la adncimea de 1,7-1,8 m
distana de 1 m de zid (Fig. 2). La momentul actual,
de la suprafaa actual a solului, intrnd n lutul viu cu
terenul a fost amenajat pentru concertele de oper n
0,8-0,9 m, adncimea de la nivelul vechi de clcare
aer liber, unde s-a i derulat primul eveniment n anul
fiind de circa 1,3 m. n partea de vest a bordeiului,
2015. Seciunea era orientat pe direcia est-vest,
pereii coborau pn la adncimea de 1,45-1,50 de
cu o uoar deviere spre sud, colul de nord-vest al
la suprafaa solului. Respectiv, de la nivelul sesiz-
seciunii aflndu-se la 36 m sud-est de la rstignire.
rii, complexul se adncea cu 1 m, strbtnd roca n
n perimetrul seciunii au fost surprinse dou locuine
profunzime cu 0,55 m. Baza locuinei se prezenta sub
adncite n sol, care aveau drept instalaii de foc cup-
form de lut bttorit i era aproape orizontal, cu o
toare din piatr.
uoar nclinare spre vest. n cuprinsul bordeiului au
fost identificate un cuptor din piatr i o groap de par.
1
Cercetrile au fost organizate de Agenia Naional Ar- Groapa de par se afla lng peretele de sud-vest
heologic, n cooperare cu Universitatea Pedagogic
de Stat Ion Creang i Rezervaia cultural-natural
al locuinei, la adncimea de 1,4 m, fiind clar vizibi-
Orheiul Vechi. l att n plan, ct i n profilul de sud al seciunii.
2
Munteanu .a. 2014, 55-67; Munteanu .a. 2015, 33-42. Aceasta avea form circular n plan, cu diametrul
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 115-122
Vol. III

116
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Octavian MUNTEANU
Cercetri 2015

Fig. 2. Butuceni. Imagine ortofoto cu amplasarea seciunilor IV, VI i a locuinelor medievale 1, 2 i 3.

de circa 0,2 m, i se adncea n solul viu cu 0,2 m. Avnd n vedere tipul locuinei i a cuptorului, dar
Umplutura gropii era constituit din sol de culoare i faptul c n umplutura ei au fost descoperite vesti-
glbuie-cenuie. gii ce aparin tradiiilor medievale timpurii, n special
Cuptorul (Fig. 4) a fost identificat n partea sud- ceramic lucrat cu mna prevzut cu decor vlurit
estic a locuinei, la adncimea de 1,2 m i se pre- ce-i gsete analogii n multiple situri deja cercetate5,
zenta sub forma unei aglomeraii de pietre de form datm complexul prezentat mai sus n sec. VIII-IX.
oval-neregulat, cu dimensiunile de circa 1,4x1,2 Locuina 2 (Fig. 6) a fost descoperit n partea de
m, grosmea variind ntre 0,15 m i 0,55 m. Pietrele vest a seciunii, la distana de circa 5,5 m de prima,
erau de mrimi diferite, majoritatea lor fiind destul de la adncimea de 0,36-0,42 m de la nivelul actual de
mari, de pn la 0,4x0,4x0,2 m, i nu pstrau urme clcare. Complexul a fost surprins i cercetat doar
de mortar. Degajarea pietrelor pentru a urmri ele- parial, limitele lui de nord i de sud extinzndu-se n
mentele constitutive ale cuptorului nu a fost realizat, afara seciunii trasate. La nivelul identificrii, comple-
avndu-se n vedere o posibil conservare in situ a xul avea pe axa est-vest lungimea de 4,2 m. Dinspre
complexului. Instalaii de foc asemntoare au fost vest, pereii gropii erau uor nclinai spre interior i
descoperite n numeroase situri medievale timpurii coborau aproape vertical pn la adncimea de 0,84
din spaiul pruto-nistrean, dintre care citm pe cele de la nivelul sesizrii i de 1,26 m de la suprafaa actu-
de la Hansca-Limbari-Cprria3, Trebujeni-Scoc, al a solului. n partea de est era amenajat o treapt,
Brneti-Valea Budi4 etc. cu limea de circa 1 m i nlimea maxim de 0,3 m,
Inventarul locuinei era destul de srccios, cu- dup care peretele cobora aproape vertical pn la
prinznd un cuita de fier (Fig. 5, 5), un fragment de adncimea de 1,46 m de la nivelul actual de clcare.
cute de gresie (Fig. 5, 6), patru fragmente de cera- n aceeai zon a locuinei, la nivelul vechi de clca-
mic lucrat cu mna de tradiie medieval timpurie, re, erau amplasate cteva pietre de dimensiuni mari
dintre care dou buze cu alveole pe margine (Fig. 5, (0,8x0,26x0,3 m; 0,7x0,16x0,2 m), care demarcau li-
1-2) i dou de perei decorai cu valuri incizate (Fig. mitele acesteia.
5, 3-4) i ase oase de animale. n legtur cu locuina n partea nord-vestic a complexului locativ, la
ar putea fi pus i o fusaiol discoidal realizat dintr- adncimea de 0,9-1,0 m, a fost descoperit o aglome-
un ciob de vas lucrat cu mna (Fig. 5, 7), care a fost raie de pietre de form neregulat, cu dimensiunile de
descoperit n apropierea bordeiului. circa 1,8x2,0 m. Aglomeraia se adncea pn la baza
locuinei, grosimea ei maxim fiind de 0,56 m. Pietre-
3
Dintre multiplele cercetri i publicaii, notm aici doar le erau de mrimi diferite, majoritatea destul de mari,
primele i ultimile:
1968; , - de pn la 0,4x0,4x0,2 m, i nu prezentau urme de
, 1970; Postic 1994, 109-110; Goleva,
Postic 1996, 113-114. 5
Postic 1994, 119-123; , 1995, III,
4
1960, 290-303. 3-6; C IV, 3; C VI, 5; C IV.
Vol. III
117
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Locuine medievale timpurii descoperite recent la Butuceni, r-nul Orhei

Cercetri 2015
Fig. 3. Butuceni. Seciunea IV. Vedere dinspre vest asupra locuinei 1.

mortar (Fig. 7). Dup toi parametrii, aglomeraia de


pietre reprezint urmele unui cuptor din piatr. Dega-
jarea pietrelor pentru a urmri elementele constitutive
ale cuptorului nu a fost realizat, avndu-se n vedere
o posibil conservare a complexului.
n umplutura locuinei au fost descoperite partea
inferioar a unui vas ceramic medieval timpuriu (Fig.
8, 1), un fragment de rni (Fig. 8,4), un fragment de
cute de gresie (Fig. 8, 2) i ase de oase de animale,
dintre care unul cu urme de prelucrare (Fig. 8, 3). Pe
baza vestigiilor recuperate din umplutura complexului
(n special fundul de vas, a crui confecionare ine
de tradiiile medievale timpurii), a cuptorului din piatr,
dar i n contextul bordeiului similar descris mai sus i
a gropii menajere din preajm (cu materiale ceramice
tipice evului mediu timpuriu) (Fig. 8, 5-7), datm locu-
ina 2 n sec. VIII-IX.
Complexe descoperite n Seciunea VI (2015). Lo-
cul ales pentru executarea seciunii se afl n partea
de vest a aliniamentelor de piatr de la intrarea n sat,
pe partea dreapt a drumului de acces. Seciunea, cu
dimensiunile de 24x2 m, a fost trasat n partea de
vest a paramentului de piatr, perpendicular pe aces-
ta, la distana de 53 m spre nord-vest de rstignire,
fiind orientat pe direcia sud-nord, cu o deviere de cir-
ca 30o (Fig. 2). n perimetrul seciunii a fost surprins
o locuin adncit, ce a pstrat vestigiile unui cuptor
din piatr.
Locuina 3 (Fig. 9) a fost descoperit n anul 2015,
cu ocazia examinrii unei structuri fortificate. Locuina Fig. 4. Butuceni. Seciunea IV. Vedere dinspre est
se afla la distana de circa 90 m spre nord-vest de asupra aglomeraiei de pietre din locuina 1.
Vol. III

118
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Octavian MUNTEANU
Cercetri 2015

1 2

3 4 7

0 4 cm 0 4 cm

Fig. 5. Butuceni. Seciunea IV. Ceramic lucrat cu mna (1-4), cuit de fier (5), cute (6) i
fusaiol (7) din locuina 1 (1-6) i strat (7).

seciunea n care au fost reperate locuinele 1 i 2.


Urmele complexului locativ au fost identificate n par-
tea de sud a seciunii, la adncimea de 0,86-1,0 m
de la nivelul actual de clcare. Ca i n cazul locuin-
elor descrise mai sus, complexul a fost surprins doar
parial, limitele lui de vest i de est extinzndu-se n
afara suprafeei cercetate. La nivelul depistrii, pe axa
nord-sud, complexul avea lungimea de circa 3 m. Pe-
reii gropii coborau aproape vertical, uor nclinai spre
interior, pn la adncimea de 1,6-1,7 m de la nivelul
actual de clcare. Respectiv, de la nivelul descoperirii,
complexul se adncea cu 0,76 m, intrnd n roc pn
la adncimea de 0,5 m. Fundul gropii era relativ ori-
zontal, uor nclinat spre sud.
n partea nord-estic a locuinei, la adncimea
de 1,3 m, a fost semnalat o aglomeraie de pietre.
Grosimea maxim a stratului de pietre era de 0,44 m,
pietrele atingnd dimensiunile de 0,4x0,4x0,2 m, fr
s pstreze urme de mortar. Degajarea pietrelor pen-
tru urmrirea elementelor constitutive ale cuptorului a
permis delimitarea unui spaiu amenajat la baza locu-
inei, care a pstrat, n partea de nord, urmele unei
amenajri constnd din apte pietre nefasonate, fr
resturi de mortar. Pietrele aveau dimensiuni destul de
mari (0,4x0,25x0,3 m) i erau aezate cu grij pe mu-
chie, formnd o bordur cu nlimea de 0,40-0,45 m.
Spre sud de aceast bordur a putut fi delimitat spaiul
de combustie, care era de form oval, cu dimensiu-
nile de 0,8x0,6 m, acoperit n ntregime cu crbune
de lemn i cenu (Fig. 10) n asociere cu un numr
redus de oase de animale. n preajma vetrei se aflau
alte pietre (toate micate din locul iniial), care purtau Fig. 6. Butuceni. Seciunea IV.
urme de arsur puternic. Pe baza vestigiilor prezen- Vedere dinspre est asupra locuinei 2.
Vol. III
119
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Locuine medievale timpurii descoperite recent la Butuceni, r-nul Orhei

Cercetri 2015
Fig. 7. Butuceni. Locuina 2. Aglomeraia de pietre i fund de vas ceramic in situ.

tate, interpretm aglomeraia de pietre drept urme ale perioadele urmtoare10. Urmrind evoluia siturilor din
unui cuptor. spaiul pruto-nistrean n perioada medieval timpurie,
n umplutura complexului au fost descoperite 81 de cercettorul Gheorghe Postic fixa pe harta arheolo-
fragmente ceramice, dintre care 48 cioburi de factur gic 572 de puncte cu astfel de descoperiri11. Majori-
getic, o buz de amfor greceasc, 19 perei de vase tatea dintre ele au fost semnalate n partea de nord
eneolitice de tip Cucuteni-Tripolie i doar 13 fragmen- 339, centrul i sudul avnd cte un numr mai redus
te de vase medievale timpurii lucrate cu mna, inclusiv de aezri 117 i, respectiv, 1612. Faptul care trebu-
o buz, un fund i dou fragmente decorate cu motiv ie remarcat este c numrul aezrilor datate n sec.
vlurit (Fig. 8, 8-10). n cuprinsul locuinei au mai fost VIII-IX a crescut de peste trei ori n raport cu perioada
identificate 168 fragmente de oase de animale. innd precedent13. Amplasarea specific a acestor aezri
cont de vestigiile ce aparin tradiiilor medievale timpu- n cuiburi, motenit din perioada anterioar, se va
rii, n special fragmentele de ceramic cu decor vlurit, menine practic n aceleai spaii, multe dintre aezri-
asociate cu resturile cuptorului din piatr, datm com- le din sec. VIII-IX suprapunndu-le pe cele din sec. VI-
plexul descris mai sus n perioada sec. VIII-IX. VII14. Totodat, apariia aezrilor din acest segment
*** cronologic va fi semnalat i n spaii noi. Un astfel de
Analiznd materialele prezentate, constatm ates- cuib este localizat n zona Rutului Inferior. Aici sunt
tarea n situl Butuceni a unui orizont cultural care se cunoscute nou aezri care se ncadreaz cronologic
ncadreaz n fenomenul ce caracterizeaz spaiul n sec. VIII-IX: dou n spaiul promontoriului Petere15;
pruto-nistrean n perioada secolelor VIII-IX6. Respec- dou aezri la Macui: Poiana Ciucului16 i Livada
tivele vestigii arheologice se nscriu n aria siturilor de Boierului17; trei la Trebujeni: Trebujeni-Selitra I18, Trebu-
tipul Hansca-Scoc-Kodyn-Revno7 din regiunea pru- jeni-Selitra III19, Trebujeni-Scoc20 i dou la Brneti:
to-nistrean, denumite de ctre unii arheologi monu- 10
Postic 2007, 133.
mente de tipul Luka Raikovekaia8. Tipul de locuine 11
Postic 2007, 125.
adncite n sol, avnd amenajate cuptoare din piatr 12
Postic 2007, 101.
n unul dintre coluri, a devenit unul emblematic pen- 13
Postic 2007, 100.
tru spaii largi din arealul sud-est european ncepnd 14
Postic 2007, 101.
cu sec. VI-VII9, continund s fie reprezentative i n
15
Postic 2009, 246.
16
Postic 2009, 246.
6
Mustea 2005; Postic 2007. 17
Mustea 1998, 40-41.
7
Postic 2007, 22. 18
1960, 258; Postic 2009, tabel 3.
8
. 1997, 4. 19
1960, 258; Postic 2009, tabel 3.
9
Postic 2007, 132. 20
1991, 53-63.
Vol. III

120
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Octavian MUNTEANU
Cercetri 2015

1
2
4
0 6 cm

1-4

5 6 7

0 6 cm

5-10

10
9
8

Fig. 8. Butuceni. Ceramic (1, 5-10), cute n gresie (2), os de animal cu urme de prelucrare (3) i
fragment de piatr de rni (4) gsite n locuina 2 (1-4), groapa 1 (5-7) i locuina 3 (8-10).
Vol. III
121
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Locuine medievale timpurii descoperite recent la Butuceni, r-nul Orhei

Cercetri 2015
Fig. 10. Butuceni. Seciunea VI.
Locuina 3. Vatra cuptorului-pietrar acoperit
cu crbune i cenu.

Brneti-Valea Budi21 i Brneti-Ivancea22. Des-


coperirile de la Butuceni vin s completeze regis-
trul descoperirilor din perioada medieval timpurie
Fig. 9. Butuceni. Seciunea VI. cu o nou aezare, prima de acest fel n spaiul
Vedere dinspre nord asupra locuinei 3. sitului Butuceni.
21
, 1974, 31, 66-67.
22
, 1974, 15, 30.

SUMMARY
EARLY MEDIEVAL DWELLINGS RECENTLY DISCOVERED IN BUTUCENI
(TREBUJENI COM., ORHEI DISTRICT)

Research campaigns carried out during the years 2014 and 2015 on the prestigious Butuceni site, Orhei district,
were determined by the results of archaeological investigations taken in 2013 during the construction of a system of
water supply on the territory of the OrheiulVechi Cultural-Natural Reserve. Among the vestiges, which are mainly
attributed to getic period, we mention three early medieval dwellings, identified in the south-west of the promontory.
Analyzing the researched materials from the Butuceni site, we certificate here a cultural horizon characterizing the
Prut-Dniester space between VIII-IX centuries. The type of housing deepened in soil with stone ovens arranged in
one of the corners has become emblematical for large spaces of southeast European area, starting with VI-VII cen-
turies and continuing in the following years. The findings from Butuceni complete the register of the early medieval
period discoveries with a new settlement, the tenth, in clusters of settlements in the lower Raut zone and the first
one in the Butuceni village perimeter.. (. )

, 2014-2015 . -
, 2013 ,
-
. , ,
, - . ,
, -
VIII-IX . ,
Vol. III

122
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Octavian MUNTEANU
Cercetri 2015

, -
V-VII . . , , -
, ,
, , .

BIBLIOGRAFIE

Goleva, Postic 1996: N. Goleva, Gh. Postic, Vestigii geto-dace i medievale timpurii din aezarea Hansca (Lim-
bari-Cprria). AM XIX, 1996, 107-133.
Munteanu .a. 2014: O. Munteanu, V. Iarmulschi, S. Popovici, Preliminarii privind cercetrile arheologice din anul
2013 de la Butuceni, raionul Orhei. APRM I, 1-2, 2014, 55-67.
Munteanu .a. 2015: O. Munteanu, S. Moraru, M. Vetril, Cercetrile arheologice din anul 2014 n situl fortificat de
la Butuceni, raionul Orhei. APRM II, 2015, 33-42.
Mustea 1998: S. Mustea, Cercetarea arheologic a aezrii Mcui-Livada Boierului n anii 1997-1998. In:
Orheiul Vechi. Buletin istorico-arheologic (Chiinu 1998), 40-41.
Mustea 2005: S. Mustea, Populaia spaiului pruto-nistrean n secolele VIIIIX (Chiinu 2005).
Postic 1994: Gh. Postic, Romnii din Codrii Moldovei n evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii
din aezarea Hansca) (Chiinu 1994).
Postic 2007: Gh. Postic, Civilizaia medieval timpurie din spaiul pruto-nistrean (secolele V-XIII) (Bucureti 2007).
Postic 2009: Gh. Postic, Istoricul cercetrii arheologice n zona Orheiului Vechi. In: Miscellanea Historica et Archa-
eologica. In Honorem Professoris Ionel Cndea (Brila 2009), 209-248.
, 1995: .. , .. , II.
( 1978-1979, 1989-1990) ( 1995).
. 1997: .. , .. , .. ,
( 1997).
1968: .. , V-VII . c. . .:
, 113,1968, 94-101.
1991: .. , . .:
( 1991), 53-63.
1960: .. , - I c. .. 89,
( 1960).
, 1974: .. , .. , (VIXIII .).
6 ( 1974).
, , 1970: .. , .. , .. , c. .
1969 ., 1970, 354-355.
10.11.2016
Vol. III
123
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Satul Alcedar n perioada medieval i modern: cteva date istorice i arheologice

Cercetri 2015
SATUL ALCEDAR N PERIOADA MEDIEVAL
I MODERN: CTEVA DATE ISTORICE
I ARHEOLOGICE
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC, Ion CIOBANU

Cuvinte cheie: Alcedar, izvoare istorice, cimitir, morminte de nhumaie, monede.


Key words: Alcedar, historic documents, cemetery, inhumations, coins.
: , , , -
, .

S
S atul Alcedar din raionul oldneti be-
neficiaz de mrturii ce-i atest exis-
tena documentar nc de la nceputurile
veacului al XVII-lea. O vechime scris i
mai mare a Alcedarului, dar plsmuit, le-
gat chiar de vremurile lui tefan cel Mare,
rzbate dintr-un act fals datat n 7 iulie
1471. Acesta reprezint o carte de danie
i miluire contrafcut pentru un sat nve-
cinat, Poiana, oferit la Suceava de te-
fan Vod lui Aftanasie, fiul lui Gligoraco
Hreapco i Ioan, fiul lui Diordie elum din
satul Bacsani1, inutul Soroca. Cunoscnd
mai multe ediii (.. 1901, Fig. 1. Amplasarea topografic a descoperirii.
I. Bogdan 1913 etc.), actul respectiv a
fost publicat cel mai recent n anul 1976 XV; dup substana ntrebuinat la scris, o cerneal
de merituosul paleograf Leon imanschi, n volumul II modern ce se terge uor din cauza grsimii de pe
al seriei A. Moldova, a coleciei de documente medi- pergament; prin forma literelor, diferit de grafia do-
evale Documenta Romaniae Historica. Originalul slav cumentelor emise de cancelaria lui tefan cel Mare;
al acestui hrisov fraudulos, textul cruia este scris pe dup formulele diplomatice folosite, ce contravin celor
un pergament, s-a pstrat pn n prezent la Arhiva din documentele autentice de epoc i prin denatura-
central de stat a actelor vechi a Rusiei din Moscova. rea limbii slavone de ctre plsmuitor, n intenia de a
Fotografia i clieul pergamentului (depuse la Bibliote- o arhaiza ori din nepriceperea ei3.
ca Academiei Romne i Arhivele Statului Bucureti) l Desigur, motivarea plastografiei aflate n atenia
arat fr urme de atrnare a peceii, n pofida nche- noastr rezid din scopul ilicit al beneficiarului (benefi-
ierii cuprinse n finalul documentului, unde tefan cel ciarilor) falsului de preluare a stpnirii asupra satului
Mare poruncete logoftului Tudor a noastr peceate Poiana. La fel, este ndreptit s presupunem exis-
la aceast a noastr carte s o leage (cum glsuiete tena unei legturi genealogice a acestora cu destina-
traducerea sa romneasc)2. tarii fictivei donaii domneti, pomenii mai sus.
Un ir de consideraii formulate de specialiti re- Actul le-ar fi servit stpnilor moiei drept uric ti-
lev probele de falsitate ale acestui document i ale tlu de proprietate transmis prin motenire i privilegiu
unei ntregi serii de acte similare, alctuite dup toate ereditar de imunitate. Vzndu-le slujba lor dreapt
aparenele n Basarabia ulterior anexrii ei la Impe- i credincioas, tefan cel Mare le-ar fi ntrit mote-
riul Rus (1812). Concret, falsul se constat prin cali- nirea mai veche ocina i dedina: Poiana, care este
tatea proast a pergamentului onctuos, spre deose- pe rul Nistru, n inutul Soroca, unde au fost i casele
bire de exemplarele bine preparate i uscate din sec. bunicilor lor. De altfel, acest fapt ar sugera o vechi-
me i mai mare a satului, adic din a doua jumtate a
1
Azi satul Bxani, r-nul Soroca.
2
DRH, A, II, 446-449 (doc. XVI). 3
DRH, A, II, 425-426 (comentariul la doc. VI).
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 123-130
Vol. III

124
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

secolului al XIV-lea, tiindu-se c pentru demografia ritoriul satului Alcedar sunt nregistrate cteva situri
istoric o asemenea ncadrare ar nsemna trei gene- medievale deschise, precum i o cetuie circular din
raii de oameni. pmnt din sec. X-XI, care a fost cercetat prin s-
Ceea ce ns ne intereseaz i mai mult din textul pturi arheologice10. Nu demult, n apropierea acestei
documentului este hotarnica satului Poiana, dat pen- fortificaii s-a depistat un tezaur cu monede bizantine
tru toate laturile stpnirii, unde se indic i megieia schifate din sec. XII11.
cu satele Orcidar (azi Alcedar), Curturile (azi Curtura) Cea dinti tire documentar sigur despre sa-
i Tarasova la sud-est, Racov (azi Vadul-Racov) tul Alcedar din inutul Soroca o aflm dintr-un docu-
la nord-vest i eapca ori Glvneti (azi ipca) la ment de ntritur din 25 noiembrie 1616, emis de
vest i sud. Nendoios, n sensul dat, actul nfieaz cancelaria domneasc a lui Radu Mihnea voievod.
realiti istorice obiective, prezente de secole n con- Actul certific mpreala pe care i-o fac strnepoii
tiina popular. Prin aceast permanen a memoriei lui Glvan fost mare vistiernic i ai lui Cozma arpe
colective s-a putut transmite o cantitate apreciabil de fost mare postelnic pentru acest sat, ca i pentru alte
informaii relative la demarcarea pe teren a hotarelor, stpniri. Moia Socolul din vecintatea Alcedarului
pe care falsificatorul gramotei le fixeaz n text cu pre- este i ea partajat de aceiai proprietari, apoi sa-
cizie, ele regsindu-se aproape neschimbate pe hrile tele cheia, Cioreni, Homiceni, Ruginoasa, Broteni
actuale ale respectivelor localiti4. Pe lng aceasta, (inutul Neam) i Nvrne (inutul Iai), la care se
trebuie subliniat c documentul face referin i la unele adaug 12 slae de igani, cteva flci de vie n
nume topice din hotarele Poianei Stnca Alb, i de Dealul Neted i Dealul lui Vod, o pivni de piatr,
pe pmnturile Alcedarului Vrful Oilor i Tabra. crame, teascuri i pometuri12.
Este interesant perpetuarea celui din urm topo- Cea mai veche i sigur atestare documentar cu-
nim Tabra att la Alcedar, ct i la Poiana, ceea noscut pn acum a Alcedarului nu poate fi nicidecum
ce nota mai devreme i recensmntul din 1941 al confundat cu ntemeierea satului. Cel mai probabil, n-
acestor sate5. Mai mult, una din formele lui de circu- ceputurile sale ar fi de gsit n vremuri mult mai timpurii,
laie n uzul local Pdurea Taberei (. prin sec. XV-XVI, precum sugereaz vestigiile ceramice
- rus.) apare marcat cartografic (19826, din acea perioad, descoperite de arheologi pe teritoriul
20137) pe zona forestier dintre satele Curtura i Po- localitii13. Relativ la meniunile documentare ale sate-
iana, alturat rmului Nistrului. Acelai recensmnt lor medievale ar mai fi de subliniat c acestea apar n
mai semnaleaz i un presupus prim amplasament actele de cancelarie doar atunci cnd constituie subiect
al Alcedarului, evideniat probabil de tradiia local: de drepturi sau obligaii. i n cazul Alcedarului, data
Satul Alcedar i are vatra sa n satul Tarasova la apariiei documentare nu coincide cu aceea a nfiinrii
5 km deprtare. El s-a mutat i a nfiinat Alcedarul sale, actul din 25 noiembrie 1616 fiind o obinuit nt-
nou unde se gsete i astzi8. Dup cunotinele rire acordat pentru stpnirea lui.
noastre, dovezi documentare incontestabile care s O semnificaie special pentru demersul nostru
reflecte o atare aezare a satului lipsesc. Pe de alt pot avea dezvluirile documentare din sec. XVIII, care
parte, bogatele materiale arheologice i numismatice completeaz informaional tabloul demografic al satu-
din perioada medieval descoperite la Tarasova prin lui Alcedar, servind implicit la articularea parametrilor
spturile specialitilor i prin excavaii ilegale, permit cronologici ai descoperirilor arheologice fcute recent.
identificarea n aceast zon a unui dezvoltat centru n spe, ne vom ndrepta atenia asupra recensmn-
meteugresc i comercial9. De asemenea, pe te- tului populaiei din anii 1772-1774, efectuat la scara
rii Moldovei ca urmare a dispoziiei date de auto-
4
n apropierea colului nordic al actualei moii a satu- ritile militare ruse, care urmreau scopul de a sta-
lui Poiana, la 11 martie 1586 apare atestat satul So-
bili resursele umane i materiale necesare armatei n
colul (moia fiindu-i nglobat astzi n cea a Vadului-
Racov). De remarcat totodat c hotarul sudic al condiii de rzboi.
domeniului Poianei se va mrgini i cu pmnturile n anii 1772-1773, satul Alcedar este nregistrat n
satului Mihuleni. Stanul Nistrului de Jos al inutului Soroca, avnd dife-
5
Tabuncic, Vornic 2013, 297, 314. rii proprietari. Numrul curilor i al bordeielor locuite
6
A se vedea http://www.geoportal.md/ru/default/map#la se ridica la 10, n timp ce alte patru gospodrii erau
t=305178.878139&lon=236954.111902&zoom=5&laye
rs=_base6,_base4
pustii. Recensmntul mai consemneaz prezena n
7
A se vedea http://www.geoportal.md/ru/default/map#la localitate a unei fee clericale, a apte persoane mas-
t=305178.878139&lon=236954.111902&zoom=5&laye culine de neam moldovenesc libere de servituii per-
rs=_base6,_base13
8
Tabuncic, Vornic 2013, 297. 10
Haheu 1993, 1-3.
9
, , , 2009, 199- 11
Ciocanu, Nicolae 2003, 163-166.
215; , 2009,164-198; 2009, 12
DIR, A, XVII-I, 63-65 (doc. 90).
351-369; Blasko 2016, 42. 13
, 1974, 82 (nr. 82).
Vol. III
125
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Satul Alcedar n perioada medieval i modern: cteva date istorice i arheologice

Cercetri 2015
0 60 cm

Fig. 2. Planul sondajului arheologic.

sonale, ct i a doi mazili ori ruptai Iordachi Savva 1743. Odat cu recrutarea n acest corp de slujbai a
i Vasilii Oprea14. unor lefegii aparinnd i altor popoare balcanice, ter-
Urmtorul recensmnt al populaiei satului Alce- menul de arnut i va pierde conotaia etnic iniial.
dar a fost efectuat la 18 iunie 1774, constatndu-se n Serviciile religioase la Alcedar erau svrite de un
parte datele precedente, completate cu altele noi. n preot, care aidoma breslailor din cetele mazililor i
localitate se putea ajunge plecndu-se din trgul So- arnuilor, se bucura de un regim fiscal privilegiat.
roca, ntr-un timp aproximativ de nou ore. Pe seama ntre persoanele nregistrate n catagrafia Alceda-
satului este pus acelai numr de case 14, dintre rului se numr i patru rani birnici, menionai n
care dou prsite. Printre locuitorii si se regseau i opoziie cu membrii breslelor fiscale. Principala pova-
doi bejenari, refugiai din ara Leeasc, probabil din r a drilor datorate vistieriei publice era suportat de
pricina persecuiilor politice sau a opresiunii interne. contribuabilii birnici, care rspundeau solidar de plata
Moia Alcedarului era stpnit de rzei, o p- acestora. Treptele sociale i categoriile fiscale indicate
tur social identificat cu urmaii proprietarilor de n catagrafie au n vedere capii de familie, fr a se
odinioar ai satului. Suprafeele funciare din cuprinsul preciza componena numeric a acesteia15.
hotarului stesc erau deinute n devlmie, adic n n afar de sursele demografice din anii 1772-1774,
comun n snul colectivitii rzeeti, care-i mparte satul Alcedar n ortografia Alcidar este consemnat
pmntul n fiecare an ntre membrii ei. Stpnirile r- pe o hart a Moldovei contemporan respectivelor re-
zeeti se transmiteau prin motenire, ajungndu-se censminte, ntocmit sub coordonarea generalului-
ntr-o faz a feudalismului dezvoltat la practica stlpirii locotenent al armatei imperiale ruse Friedrich Wilhelm
acestora, deci a delimitrii lor printr-un hotar. von Bawr16. Toate aceste elemente de documentare is-
n catagrafie sunt trecute cteva bresle, mici co- toric, de identificare etnic i de ranguri sociale, ntre-
muniti sociale i fiscale, prima cea a mazililor, fi- gite i de vestigiile numismatice provenite din explora-
ind alctuit din trei persoane. Mazilii descindeau din rea arheologic a nhumrilor descoperite recent la Al-
boierimea declasat, bucurndu-se de un regim fiscal cedar, sporesc posibilitile de datare mai precis i de
privilegiat, fixarea drilor fcndu-se prin ruptoare. interpretare mai detaliat a acestor complexe funerare.
Potrivit acesteia, vistieriei statului se pltea o sum Este oportun de completat cercetarea publicaiilor
stabil, cu caracter individual, n patru rate anuale. referitoare la trecutul Alcedarului i cu alte referine
Urmtoarea este breasla arnuilor, compus la asupra bisericii locale i slujitorilor ei, pretextnd c
Alcedar din dou persoane. Arnuii erau servitori n- mormintele medievale trzii depistate n vatra satului
armai sau soldai mercenari de origine albanez, an- se aflau chiar n vecintatea sfntului lca. Datele
gajai n garda domneasc ori n suita boierilor pentru documentare faciliteaz valorificarea mai pregnant a
paz, organizarea lor n Moldova datnd din anii 1741-
15
MEF, VII-I, 367.
14
MEF, VII-I, 165. 16
Bawr, 1769-1771.
Vol. III

126
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

contextelor arheologice aferente respectivelor obiecti- prestol a fost zidit dup obicei i ngrdit20. Ct prive-
ve tombale. te constatarea c lemnul bisericii s-a folosit la focul
Registrele parohiale din Basarabia anilor 1812- prescurriei, actul nu precizeaz dac ar fi sau nu la
1813 menioneaz biserica mai-marilor Arhistrategi mijloc o tradiie bazat pe norme canonice. Se vede
Mihail i Gavriil din Alcedar, notndu-se i o atestare a clar ns necesitatea de asigurare a combustibilului la
acesteia legat de anul 1807. Biserica era construit prepararea pinii pentru sacrificiul euharistic.
din lemn uns cu lut i avea acoperi din paie. Ve- Revenind la urmele de temelie amintite mai sus i
mintele i odoarele liturgice necesare nu lipseau, dup avnd prilejul de a le atribui unei biserici disprute, am
cum i crile religioase erau ndestule17. identificat i cea mai timpurie referin scris despre
Civa ani mai trziu, n 1817, tagma ecleziastic un lca de rugciune din partea locului. Ea apare in-
a Alcedarului era alctuit din doi preoi, un diac i un dicat ntr-o publicaie din anul 1936 a unui preot de
paracliser. Localitatea era ntins pe o coast de deal, sat cu preocupri crturreti M. Vasilache , care
vatra sa avnd o suprafa de 50 de flci. Alte 100 a avut la ndemn registre parohiale cari ne pome-
flci de pmnt arabil i tot attea de izlaz, 40 flci de nesc c biserica veche din Alcedar ar fi fost zidit din-
fnea i 12 flci de livad ntregeau moia satului. tiu n anul 1753 de mazilii Vasile Oprea i Sandu Sr-
Aezare rzeeasc, Alcedarul era trecut n categoria bu. Reinnd faptul c unul dintre ctitori este nscris n
satelor nevoiae, starea locuitorilor fiind proast. Afa- catagrafia din anii 1772-1773, vom consemna din ace-
r de slujitorii bisericeti i casele lor, sunt semnalate eai tipritur i eventuale nnoiri aduse bisericii n anii
gospodriile a apte brbai capi de familie, mazili pri- 1779 sau 1819 (era de nuiele, lipit cu lut, slab de
vilegiai supui unui regim special de dri. Se adaug vechime i acoperit cu stuh). Alturi se afla o clopot-
curile altor 53 de brbai capi de familie, a apte bur- ni cu nvelitoare din rzlogi, ridicat pe patru stlpi.
laci i a unei femei vduve ce reprezentau ptura de Date sigure aflate de M. Vasilache din aceleai acte
jos a rnimii birnice18. arat c n anul 1842, cu struina tuturor rzilor i
Catagrafia satului Alcedar din anul 1820, nregis-
trnd partea sa duhovniceasc, arat opt gospodrii 20
Tomescu 1933, 224.
cu capi de familie brbai, cinci burlaci i cinci femei;
mazilii: apte gospodrii, 15 burlaci, apte femei; -
rani moldoveni: 31 gospodrii, 59 burlaci, 31 femei;
srbi: o gospodrie, trei burlaci, o femeie; malorui:
15 gospodrii, 28 burlaci, 15 femei; polonezi: o gospo-
drie, un burlac, o femeie; igani: dou gospodrii, un
burlac, dou femei; evrei: trei gospodrii, trei burlaci,
trei femei. Spre deosebire de recensmntul anterior
(1817), n 1820 strile sociale ale satului cuprindeau
i ptura boiernailor (trei gospodrii, 13 burlaci, trei
femei), probabil asimilai rzeilor19.
Un punct de sprijin n cercetrile locale i n ches-
tiunile ce ne intereseaz aici direct ni-l ofer observa-
iile de teren din arealul adiacent inhumaiilor desco-
perite. S-a spus deja c aceste morminte se afl n
apropierea actualei biserici ridicate din zidrie, foar-
te probabil pe un loc alturat vechii biserici de lemn.
Credem c acestui lca ar aparine rmitele unor
structuri de fundaie din piatr, vizibile la suprafaa
solului i n prezent. Demn de notat este i faptul c
altarele bisericilor destrmate se puneau la adpost
prin mprejmuirea lor cu un zid. De pild, o asemenea
rnduial se amintete ntr-un dosar din anul 1813
referitor la construciile de cult ale satului Triei din
prile Orheiului: iar biserica veche s-a desfcut cu
totul, lemnele s-au dat la focul prescurriei, iar sfntul

17
1907b, 284.
18
1907a, 59.
19
Tomescu 1930, 224. Fig. 3. Mormntul 1.
Vol. III
127
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Satul Alcedar n perioada medieval i modern: cteva date istorice i arheologice

Cercetri 2015
popornilor, s-au fcut lucrri de renovare a
vechii biserici. i anume i s-a pus fundament
de piatr, s-a tencuit, dar a rmas tot de lemn,
i s-a acoperit cu indril. n aceast stare a
funcionat peste 40 de ani i fr a mai fi ref-
cut a fost nchis i apoi drmat. Noua bi-
seric de zid, cu acelai hram al Sfinilor Voie-
vozi Mihail i Gavriil, a fost construit timp de
zece ani i s-a sfinit la 4 noiembrie 188521. O
nsemnare semnificativ s-a fcut i n privina
locurilor de ngropare a morilor, precizndu-
li-se amplasamentele: Cimitirul vechiu era n
ograda bisericii. n prezent cimitirul e departe
de biseric, pe dealul din faa bisericii vis-
-vis. Azi n locul fostului cimitir vechiu e con-
struit coala, o ncpere mare i frumoas. Fig. 4. Mormntul 2.
Aceste remarci confirm i mai mult supo-
ziia noastr c mormintele de nhumaie descoperite ntreprins n perioada 11-15 iunie 2015 o deplasare
la Alcedar i cercetate arheologic n regim de salvare la Alcedar pentru precizarea situaiei arheologice din
pot fi atribuite unui cimitir medieval trziu. Cunoscut teren i executarea n zona cu morminte a unui sondaj
de specialiti, se mai cuvine de specificat o realitate de salvare. La faa locului s-a constatat c anul, prin
arheologic legat de prezena pe moia actual a sparea cruia au fost scoase la iveal i distruse c-
Alcedarului a dou aezri rurale din sec. XV-XVI i teva morminte, ntre timp a fost astupat, iar resturile de
XVII-XVIII22, fr a se fi putut ns identifica i necro- schelete umane au fost strnse i renhumate.
polele lor. Demn de atenie este i paralela pe care Sondajul, de forma unui patrulater neregulat, cu
o reflect tradiia local referitoare la istoria medieval dimensiunile de 1,4-2x5-5,7 m i orientarea nord-est
a zonei, care conserv amintirea unei vetre origina- sud-vest, a fost trasat la distana de circa 30 m vest-
re a Alcedarului, alta dect cea de azi. n 1936, tradi- nord-vest de biserica actual a localitii (Fig. 1), de-a
ia dat a fost exprimat de un ran de 88 de ani pe lungul peretelui sud-estic al anului, ntr-o zon unde
nume Ion Clugru, care spunea c satul s-ar fi aflat la suprafaa solului au fost semnalate cteva oase
iniial n valea Nistrului i c de acolo ar fi fost mutat mici umane. n cuprinsul spturii, la adncimi diferite,
de ctre turci pe locul ce-l ocupa i la acea vreme23. au fost identificate ase morminte de nhumaie (Fig.
Puin mai trziu, cum s-a mai artat, recensmntul 2), unele parial distruse sau rscolite, a cror descri-
din 1941 transmitea probabil tot din vorbele btrnilor ere succint o facem mai jos.
c Alcedarul ar fi fost la nceput desclecat pe vatra Mormntul 1 (Fig. 2; 3) a fost depistat n partea
satului mrgina Tarasova. nord-estic a sondajului, la adncimea de circa 0,5
*** m de la suprafaa solului, jumtatea lui nordic fiind
La fel ca i multe alte situri arheologice, cimitirul distrus prin sparea anului de apeduct. Avea ori-
cu morminte de nhumaie de la Alcedar a fost desco- entarea vest-est, groapa de form rectangular, cu
perit ntmpltor, mai exact n urma sprii unui an limea de circa 0,55 m, lungimea pstrat de 0,55-
pentru apeductul localitii. Spre regret, contrar pre- 1,15 m i adncimea de 0,9 m de la nivelul identi-
vederilor legislaiei n domeniul protejrii patrimoniului ficrii. Din scheletul aparinnd unui individ matur
arheologic, aceste lucrri de excavaie, ce s-au desf- s-au pstrat doar oasele picioarelor, care erau ntin-
urat n primvara anului 2015, nu au fost coordonate se i alturate.
cu Agenia Naional Arheologic, din care cauz un Mormntul 2 (Fig. 2; 4) a fost semnalat la adnci-
numr neprecizat de morminte au fost distruse par- mea de 0,55 m, la distana de aproximativ 0,6 m spre
ial sau complet, fr a se putea face observaiile i nord-est de mormntul 1. Groapa nu a fost sesizat.
nregistrrile de specialitate corespunztoare. Dup Scheletul, atribuit unui copil de pn la apte ani, era
ce s-a aflat dintr-un reportaj televizat despre aceast prost conservat, o parte din oase, inclusiv craniul,
descoperire, arheologii Ion Ciobanu i Ion Noroc au mna i piciorul stng lipsind. Defunctul a fost depus
pe spate, cu capul orientat spre vest, piciorul drept
21
i Anuarul 1922, 154 consemneaz c biserica Sfinii ntins i mna dreapt ndoit din cot i aezat pe
Arhangheli Mihail i Gavriil din Alcedar a fost zidit din abdomen. n zona pieptului a fost gsit o moned de
piatr n 1885. argint turceasc para, cu un orificiu pentru atrnare,
22
, 1974, 82-83 (nr. 82 i 83).
din perioada domniei sultanului Abdul-Hamid I (1774-
23
Vasilache 1936, 563-568.
Vol. III

128
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

nord-est, jumtatea lui vestic fiind distrus prin s-


parea gropii mormntului 6. Groapa prezenta o form
rectangular n plan, cu limea de 0,55 m, lungimea
neprecizat i adncimea de circa 0,6 m de la nivelul
depistrii. Din scheletul unei persoane mature, s-au
pstrat n poziie anatomic doar picioarele, bazinul i
partea inferioar a coloanei vertebrale, restul oaselor
0 2 cm
fiind micate la nord i sud de mormnt.
Mormntul 5 (Fig. 2; 7) a fost identificat n zona
Fig. 5. Moned din mormntul 2. central a sondajului, fiind ntretiat n partea sud-es-
tic de mormintele 4 i 6. Groapa era orientat pe axa
vest-est, avnd form rectangular cu colurile rotun-
jite i adncimea de 0,9 m de la nivelul actual al solu-
lui. Scheletul unui individ adult se gsea pe spate n
poziie ntins, cu craniul uor aplecat spre stnga i
cu minile ndoite puternic din cot i aezate pe umeri.
Pe oasele bazinului i ale picioarelor s-au gsit resturi
aparinnd scheletului mormntului 4.
Mormntul 6 (Fig. 2; 8) avea orientarea pe direcia
vest-sud-vest est-nord-est, groapa de form aproxi-
mativ rectangular n plan, cu captul vestic arcuit, iar
cu cel estic rmas neprecizat, i adncimea de 1,2 m
de la suprafaa actual a solului. Complexul a suprapus
mormintele 4 i 5. Scheletul, atribuit unei persoane de
gen feminin cu vrsta la deces de 30-40 de ani (maturus
I)26, era aezat pe spate, cu picioarele ntinse i minile
ndoite puternic din cot i puse pe umeri. n regiunea
cutiei toracice a fost gsit o para perforat din vremea
sultanului turc Abdul-Hamid I (1774-1789). Moneda
(Fig. 9) a fost puternic oxidat, iar n timpul currii s-a
dovedit a fi i puternic tocit, lucru care nu a permis des-
cifrarea complet a inscripiei de pe revers, din compo-
nena creia a rmas lizibil doar anul 87. Atelierul mone-
tar de asemenea nu a putut fi stabilit cu precizie. Piesa
are greutatea de 0,27 grame i diametrul de 15 mm.
Fig. 6. Mormintele 3 i 4. nc o moned de argint turceasc para din peri-
oada domniei sultanului Abdul-Hamid I a fost gsit
ntmpltor de un localnic pe teritoriul satului Alcedar.
1789)24. Moneda (Fig. 5) se afl n stare bun de con-
Piesa (Fig. 10) a fost emis la Msr i are pe avers
servare, cu greutatea de 0,25 grame i diametrul de
Tugra, iar pe revers inscripia DURI BE / FI / MISIR
15,3 mm. Este emis n atelierul monetar de la Con-
/ SENE 118727. Moneda are diametrul de 15,1 mm,
stantinopol, cu Tugra pe avers i inscripia DURI BE /
greutatea ei rmnnd neprecizat.
FI / KOSTANTINIYE / SENE 1187 pe reversul piesei25.
Grupul de morminte de nhumaie scoase la lumi-
Mormntul 3 (Fig. 2; 6) a fost descoperit la adnci-
n prin intervenia arheologic de salvare, mpreun
mea de 0,6 m, n marginea sud-estic a casetei, fiind
cu alte cteva nmormntri distruse prin lucrrile de
dezvelit doar n parte. A fost surprins doar craniul unui
excavaie a anului de apeduct, fac parte dintr-o ne-
individ matur, restul scheletului aflndu-se, se pare, la
cropol mai mare, a crei dimensiuni urmeaz a fi sta-
sud-est de limita sondajului. Groapa nu a fost sesizat.
bilite de cercetrile viitoare. Defuncii n acest cimitir
Mormntul 4 (Fig. 2; 6) a fost identificat la adn-
au fost nhumai potrivit ritualului tradiional cretin: cu
cimea de 0,85 m, n zona central a sondajului. Mor-
capul spre vest i privirea spre rsrit, n poziie pe
mntul era orientat pe direcia vest-sud-vest est-
spate, cu picioarele ntinse i braele ndoite din coa-
te, cu minile depuse pe abdomen, piept sau umeri.
24
Prelucrarea i determinarea monedelor a fost efectuat
de dr. Lilia Dergaciova i dr. Ana Boldureanu, crora le 26
Determinare realizat de dr. Angela Simalcsik, creia i
mulumim i pe aceast cale. mulumim.
25
Pere 1968, nr. 682. 27
Pere 1968, nr. 683.
Vol. III
129
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Satul Alcedar n perioada medieval i modern: cteva date istorice i arheologice

Cercetri 2015
0 2 cm

Fig. 9. Moneda din mormntul 6.

Fig. 7. Mormntul 5.

0 2 cm

Fig. 10. Moneda descoperit passim pe


teritoriul satului Alcedar.

Fig. 8. Mormntul 6.

Adncimea mormintelor este variabil, oscilnd ntre zentate mai sus, putem aprecia c mormintele de n-
0,55 m i 1,4 m de la suprafaa actual a solului. Gro- humaie descoperite recent n vatra satului Alcedar
pile mortuare erau de form rectangular, cu pereii aparin vechiului cimitir al localitii, ce a funcionat n
verticali i colurile uneori rotunjite. Urme de lemn pro- evul mediu trziu i n perioada modern. n sprijinul
venind de la sicrie sau de la acoperminte deocam- acestei atribuiri i ncadrri cronologice vin amplasarea
dat nu au fost semnalate. n cteva cazuri au fost mormintelor n apropiere de biseric, situat la rndul ei
nregistrate suprapuneri i ntretieri de morminte, lng ruinele unui alt lca de cult ortodox, ritul i obice-
care se datoreaz utilizrii de durat a cimitirului. Cu iurile funerare cretine atestate, precum i prezena n
excepia a dou parale de argint turceti, alte obiecte dou complexe a unor monede turceti, emise n ultimul
de inventar n mormintele cercetate nu au fost gsite. ptrar al veacului al XVIII-lea. Fr ndoial, diferitele
Ambele monede erau perforate, fiind folosite ca meda- probleme aprute prin descoperirea acestei necropole
lioane, pentru aceast utilizare plednd i locul aflrii cretine, care este de o importan aparte pentru istoria
lor n mormnt, i anume n zona cutiei toracice sau n satului Alcedar, urmeaz a fi clarificate prin investigaiile
partea superioar a abdomenului. arheologice i pluridisciplinare ulterioare.
Generaliznd datele istorice i arheologice pre-

SUMMARY
ALCEDAR VILLAGE IN MIDDLE AGES AND MODERN PERIOD:
SOME HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL DATA

The authors have synthesized a series of documentaries data on the medieval past of the Alcedar village and
valued the results of the rescue archaeological research, conducted at several burial tombs belonging to a necropo-
lis discovered in the village area. The historical documents records relate to the village age and its owners, the social
strata and some demographic evidence. A fake act from XIX century, issued in the name of Stefan cel Mare, where
place names of Alcedar are reported, arouses a certain interest. These documentaries facilitate enclosing in general
historical context of six burial tombs discovered in the limits of a rescue survey, executed in the summer of 2016.
Vol. III

130
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC, Ion CIOBANU
Cercetri 2015

The skeletons were head west oriented, placed on their back with legs straight and hands located on the chest or on
shoulders. In two graves (nos. 2 and 6) a silver coin from Turkish Abdul-Hamid I (1774-1789) in each were found, on
the bases of which the complexes can be dated in the end of the XVIII beginning of the XIX centuries.

, -
-,
, . -
XIX ,
, . , -
, -
, 2015 .
, , . (2 6)
- (1774-1789 .), -
XVIII XIX .

BIBLIOGRAFIE

Anuarul 1922: Anuarul Eparhiei Chiinului i Hotinului (Basarabia). Ediie oficial (Chiinu 1922).
Bawr 1769-1771: Carte de la Moldavie pour servir lHistoire militaire de la guerre entre les Russes et les Turcs.
Leve par lEtat Major sous la direction de F. G. de Bawr. Ornementa sculpsit P. V. Schley (Amsterdam 1769-1771).
Blasko 2016: Marius Blasko, Un tezaur de monede ungureti din epoca lui tefan cel Mare, descoperit la Tarasova,
raionul Rezina, Republica Moldova. In: Al XVI-lea simpozion de numismatic. Programul i rezumatele comunic-
rilor. Chiinu, 22-23 septembrie 2016 (Chiinu 2016), 42.
Ciocanu, Nicolae 2003: M. Ciocanu, E. Nicolae, Un tezaur de monede bizantine descoperit la Alcedar, jud. Orhei.
In: Simpozion de numismatic. Comunicri, studii i note (2002) (Bucureti 2003), 163-166.
DIR A, XVII-IV: Documente privind istoria Romniei. Veacul XVII A. Moldova, vol. IV (1616-1620) (Bucureti 1956).
DRH A, II: Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. II (1449-1486) (Bucureti 1976).
Haheu 1993: V.P. Haheu, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul oldneti (Chiinu 1993). Arhiva ANA.
MEF, VII-I: Moldova n epoca feudalizmului. Volumul VII. Partea I. Recensmintele populaiei Moldovei din anii 1772-
1773 i 1774 (Chiinu 1975).
Pere 1968: N. Pere, Osmanllarda maden paralar (Coins of the Ottoman Empire) (Istanbul 1968).
Tabuncic, Vornic 2013: S. Tabuncic, V. Vornic, Toponimele din arealul plasei Rezina, judeul Orhei, n anul 1941.
In: Conferina tiinific internaional Republica Moldova ntre Est i Vest. Opiunile tineretului la etapa actual
(Chiinu 2013), 294-325.
Tomescu 1930: C.N. Tomescu, 132 sate din inutul Orheiului la 1820. RSIABC XX, 1930, 205-260.
Tomescu 1933: C.N. Tomescu, Bisericile din satul Triei, in. Orhei. AB V, 3, 1933, 294-325.
Vasilache 1936: Pr. M. Vasilache, nsemnri din trecutul parohiei Alcedar, jud. Orhei. Lumintorul LXIX, 8-9, 1936,
563-568.
, , , 2009: .. , .. , .. , .. ,
(). Stratum plus 5, 2005-2009, 2009,
199-215.
, 1974: .. , .. , XIV-XVII . 7 (
1974).
, 2009: .. , .. ,
( ). Stratum plus 6, 2005-2009, 2009, 164-198.
1907a: .. , i i i
1817 . .: i. i (-
1907), 1-230.
1907b: . , i i i 1812-1813 .. .: -
i. i ( 1907), 231-296.
2009: . , . . Stratum plus 6, 2005-
2009, 2009, 351-369.
07.10.2016
Vol. III
131
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Contribuii documentare i arheologice la istoria satului Ppui (r-nul Rezina)

Cercetri 2015
CONTRIBUII DOCUMENTARE I ARHEOLOGICE
LA ISTORIA SATULUI PPUI (R-NUL REZINA)
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC

Cuvinte cheie: Ppui, izvoare istorice, mnstire, morminte, ceramic, datare.


Key words: Ppui, historic documents, monastery, tombs, pottery, dating.
: , , , , ,
.

L
L a nceputul lunii noiembrie 2015,
angajaii Ageniei Naionale Arhe-
ologice au desfurat n satul Ppui
din actualul raion Rezina o intervenie
de salvare la un mormnt de nhumaie
databil n sec. XVIII-XIX, parial afectat
prin sparea unui an pentru apeduct.
Cu cteva zile nainte un alt mormnt,
aflat la circa 10 m spre vest, a fost dis-
trus complet prin lucrrile de excavaie,
putndu-se recupera oasele scheletului
i face doar cteva observaii privind
adncimea, forma i orientarea gro-
pii funerare. Dup toate probabilitile, Fig. 1. Amplasarea topografic a descoperirii.
aceste dou complexe tombale fceau
parte dintr-o necropol, situat n vatra nainte de a prezenta observaiile arheologice pri-
localitii, mai exact n partea ei de nord-est, ce se lejuite de descoperirea celor dou morminte din sec-
numete La Mnstire, la circa 0,3 km sud de rul torul La Mnstire al satului Ppui, ne propunem
Ciorna i la aproximativ 0,4 km nord de lcaul bi- s relevm unele date demografice privind populaia
sericii (Fig. 1). acestei localiti n cea de-a doua parte a sec. XVII
Amplasat pe malul sudic al rului Ciorna1, n fos- i n sec. XIX (asemenea mrturii pentru veacul XVIII
tul inut Orhei, satul Ppui (Popui) este atestat lipsesc). Extrase din izvoare istorice publicate, infor-
documentar pentru prima oar fie la 11 aprilie 1559, maiile respective sunt n msur s faciliteze abord-
fie la 11 aprilie 1560, ntr-o carte de danie pentru mai rile n ce privete cronologia complexelor funerare i
multe sate, pe care domnul Moldovei Alexandru L- condiia material a persoanelor nhumate.
puneanu le druia Mnstirii Cpriana. Vreme de Pentru jumtatea secund a sec. XVII, mai exact
peste trei veacuri, moia Ppuilor a rmas cuprin- pentru perioada din jurul anului 1662, situaia demo-
s n vastele latifundii aparinnd acestui centru m- grafic a satului Ppui este evideniat ntr-un act
nstiresc. n 1873, majoritatea domeniilor sale erau donativ fcut de Eustratie Dabija Vod Mnstirii C-
plasate sub jurisdicia Ministerului Afacerilor Externe priana. Emis pe data de 16 ianuarie a acelui an, do-
al Imperiului Rus i a Fondului Proprietii de Stat cumentul acord un privilegiu de scutire de orice biruri
al Coroanei Ruse. Tot n acel an, unele bunuri fun- pentru acest sat mnstiresc, pustiit cu muli ani n
ciare ale Mnstirii Cpriana s-au vndut la mezat, urm i devenit selite, dar care ncepuse a se repo-
inclusiv o parte din moia comun a Ppuilor i a pula. Porunca domneasc vorbete despre treizeci de
satului megie Parcani (586 desetine la un pre de oameni aezai la Ppui numai spre trebuina M-
4500 ruble)2. nstirii Cpriana, avnd i sarcina de a face pentru
ea o moar pe Ciorna. Actul amintete de toate sate-
1
Afluent de dreapta al fluviului Nistru. le aflate n stpnirea mnstirii prin danii fcute mai
2
Eanu .a. 2003, 547 (vezi trimiterile la Popui, sat).
* Arheologia Preventiv n Republica Moldova, vol. III 2016, p. 131-136
Vol. III

132
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

O statistic a localitilor din anul 1870 nregistrea-


z la Ppui 133 de case, 343 brbai i 324 femei.
Ctre anul 1875, numrul caselor a crescut la 142, o
uoar diferen meninndu-se i n structura popula-
iei pe genuri 366 brbai i 354 femei. S-a subliniat
i detaliul c stenii duceau un trai anevoios10.
Pentru sfritul sec. XIX, date demografice privind
populaia Ppuilor se conin n materialele recens-
mntului din 1897, unde apar indicate numrul i etnia
locuitorilor. n acel an, satul era aezat cu 1084 moldo-
veni, 14 igani i opt evrei11.
Descoperirea mormintelor de la Ppui ne ofer
Fig. 2. Vedere dinspre est asupra locului prilejul de a remarca i toponimele locale, care reflect
descoperirii mormintelor. ntre altele o anumit tradiie de organizare teritoria-
l a localitii, inclusiv a zonei nconjurtoare acestui
nainte de ali domni, care din cauza vitregiilor timpului obiectiv funerar. Denumirile de locuri mai vechi din ho-
rmseser cu vetrele prsite3. tarul satului sunt cunoscute dintr-un izvor documentar
Relativ la sec. XIX, cele mai timpurii evidene de- din anul 1941 Recea, Lan, Ciorna, Dup Car, Din
mografice privind satul Ppui se conin ntr-o condi- Sus, Din Jos, doar primele trei regsindu-se astzi n
c a contribuabililor din 1803, unde figureaz 88 de graiul localnicilor. Alte nume topice din cuprinsul mo-
uniti fiscale individuale sau colective liud , care iei, utilizate n prezent, sunt Hlinaia, La Mrojel, La
aveau de pltit pe acel an un bir n sum de 820 lei4. Zarzri, Izvorul din Valea Cornului, Rpa Doinei. Ct
Alte date despre populaia Ppuilor sunt cuprinse privete mahalalele Ppuilor, ele se numesc Centrul
ntr-un registru fiscal al strilor sociale din 1817. Satul Satului (cu punctul La Izvor), Tbcreasa, n Deal
avea o mic ptur clerical, compus din doi preoi i la Cruce (= Dealul Crucii), n Gorodoc (=Gorodoc),
un plmar, asistai de un clopotar. Treapta privilegia- n Cot i La Mnstire (=n Mnstire)12. n demersul
t era reprezentat de un mazil. Cea mai numeroas nostru, toponimul din urm prezint un interes aparte,
era categoria ranilor, notndu-se c acetia duceau deoarece locul de amplasament al mormintelor se afl
o existen modest. n 53 de gospodrii sunt semna- n cartierul cu acest nume din partea vestic a vetrei
late familii rneti conduse de brbai. La acestea se satului, cum s-a specificat i mai sus.
adaug cinci curi ale unor vduve de rani5. Explicaia prezenei toponimului La Mnstire n
O catagrafie din anul 1824 constat c satul Pp- aria de aezare a Ppuilor o gsim n existena de
ui avea 74 de familii6. Dou decenii mai trziu, n mai odinioar a unui aezmnt monastic n aceast par-
1844, populaia sa se ridica la 547 de locuitori mprii te de sat. Aa cum rezult din explorrile arhivistice
n dou grupuri etnice 526 moldoveni, majoritari ab- ale istoricilor, un negustor din Parcani pe nume Mihai
solui, i 21 evrei minoritari7. Srbul ar fi ntemeiat la Ppui un schit de maici cu
O anumit cretere demografic a Ppuilor se hramul Sfnta Varvara, cndva n a doua jumtate a
sesizeaz n anii imediat urmtori, fapt relevat de o sec. XVIII. Actul ctitoricesc trebuie s fi avut loc na-
statistic fiscal din 1850, pstrat la Arhiva Naional inte de anul 1789, cnd monahia Singlichitia apare
a Republicii Moldova i din care recent a fost publicat aici menionat, fr a fi exclus i iniiativa renfi-
lista contribuabililor8. inrii unui schit de o mai veche tradiie. Durat din
n conformitate cu recensmntul din anul 1859, lemn chiar n interiorul satului, schitul ppuean nu-
populaia satului Ppui era alctuit din 363 brbai mra 23 de persoane n anul 1809 starea cu 20 de
i 341 femei, precizndu-se i faptul c acesta avea clugrie i dou surori n ascultare. Spre sfritul
119 curi rneti9. anului 1815 comunitatea monahal s-a lrgit numeric
(26 de maici i dou ucenice intrate n monahism,
3
Berechet 1928, 91, 102-103. conduse de o egumen), gzduind i teva familii
4
Istrati 2010, 214. de scutelnici mnstireti o categorie de slujitori ai
5
1907, 124.
6
Chirtoag, Palii 2004, 113.
schitului, absolvii de plata unor dri ctre stat. In-
7
Potarencu 2009, 121. fluenat de condiii neprielnice vieii clugreti mai
8
Mihalachi 2014, 173-178. Autorul a prospectat i mate- retrase i de obstacole economice (ridicarea schitului
rialele catagrafiei Moldovei din anii 1772-1774, confun- pe proprietate strin, lipsa pmnturilor arabile, a
dnd (pag. 172-173) satul Ppui din inutul Botoani
cu localitatea omonim din inutul Orhei (Cf. MEF, VII- 10
1878, 50.
II, 198-199). 11
1916, 40.
9
1861, 35. 12
Tabuncic, Vornic 2013, 311; Mihalachi 2013, 283-284.
Vol. III
133
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Contribuii documentare i arheologice la istoria satului Ppui (r-nul Rezina)

Cercetri 2015
fneelor i a lemnului de foc, surse de ap aflate malul vestic al anului spat au fost observate cteva
la deprtare, penuria financiar care fcea difici- oase umane de la labele picioarelor aparinnd altui
l procurarea hranei, precum i feluritele stingheriri mormnt, notat cu nr. 2.
aduse tririi duhovniceti monahale de mirenii vecini Mormntul 1 (Fig. 2) avea groapa de form rec-
schitului), mnstioara a funcionat efemer, pn n tangular, cu lungimea de 1,80 m, limea de 0,45-
anii 1815-1816. Printr-o decizie a Mitropolitului Ga- 0,50 m i adncimea de circa 0,7 m de la suprafaa
vriil Bnulescu-Bodoni, ea a fost desfiinat odat cu actual a solului. Pe o adncime de 0,15-0,20 m,
transferarea personalului su la schitul Vrzreti din groapa a fost spat n roca calcaroas. Dup infor-
inutul Iai. Stenii care i pn atunci se adunau la maia oferit de Alexandru enchevici, scheletul era
slujbele inute la biserica schitului cci un alt lca orientat cu craniul spre vest, fiind depus pe spate, cu
de cult satul nu avea , i l-au lsat lor, drept biseric picioarele ntinse i cu poziia braelor neprecizate,
de mir. Construit din lemn i uns cu lut, ea apare neavnd niciun fel de inventar. Potrivit determinrilor
consemnat pentru ntia dat ntr-un document din antropologice14, scheletul aparine unei femei n etate
anul 179613. cu vrsta la deces de peste 60 de ani. Tipul antropo-
Aceasta fiind rezonana istoric a toponimului La logic prezint elemente mediteranoide n amestec cu
Mnstire din vatra Ppuilor, merit de adugat fap- caractere est-europoide.
tul c i oiconimul pomenit Ppui ori Popui evo- Mormntul 2 (Fig. 3) era orientat pe direcia vest-
c o posibil aspiraie spre o religiozitate mai fervent est i avea groapa de form aproximativ rectangular
a desclectorilor satului ce va purta acest nume. n plan, cu lungimea de 1,70 m, limea de 0,75-0,80
Intervenia arheologic de salvare fcut la P- m i adncimea de 0,70-0,80 m de la nivelul actual de
pui ne-a prilejuit o comunicare implicit cu oamenii clcare a solului. Groapa funerar a fost spat n sol,
locului, de la care am aflat c n sectorul La Mnsti- ajungnd pn la roca calcaroas. Deasupra schele-
re au mai fost cazuri cnd interveniile n sol ddeau tului s-a pstrat o schndur de lemn, care acoperea
la iveal oase umane. Informaia dat ne permite s probabil defunctul. Scheletul, atribuit unei femei btr-
avansm presupunerea c obiectivul funerar cercetat ne cu vrsta de peste 60 de ani, era aezat pe spate,
de noi ar putea face parte dintr-un cimitir suprapus de cu picioarele ntinse i minile ndoite i puse pe piept.
localitatea actual. De notat ns c n memoria co- Tipul antropologic al scheletului prezint elemente est-
lectiv a comunitii ppuene, din cte cunoatem, europoide n amestec cu caractere alpinoide.
nu se regsete amintirea unei asemenea necropole. Mormntul era lipsit de inventar. Notm ns c n
n orice caz, odat semnalat existena prezumtiv solul de umplutur al gropii s-au gsit o fusaiol frag-
a unui cimitir vechi n poriunea apusean din vatra mentar de lut i cteva fragmente de vase ceramice
Ppuilor, vom reine c pentru stabilirea exact a modelate cu mna, atribuite culturii getice din sec. V-
realitilor arheologice din teren sunt necesare noi III .Hr., precum i mai multe cioburi de vase lucrate la
recunoateri de suprafa, cercetri non-distructive roata rapid din evul mediu trziu.
i spturi metodice. Piesa de lut ars de la fusul de tors (Fig. 4, 1) i
Informaia privind descoperirea la Ppui a unui fragmentele de vase lucrate cu mna gsite n umplu-
mormnt de nhumae a parvenit la Agenia Naio- tura gropii i la suprafaa solului, dintre care unele de-
nal Arheologic n data de 1 noiembrie 2015, fiind corate cu bruri alveolate (Fig. 4, 2), atest existena
transmis de dl Ion Mihalachi, director interimar al n punctul La Mnstire a unei aezri getice deschise
gimnaziului din localitate, care ne-a pus la dispoziie databile n sec. V-III . Hr., bine cunoscut fiind faptul c
i cteva fotografii cu scheletul scos la lumin prin s-
parea unui an pentru apeduct de ctre un localnic,
14
Examinarea antropologic a scheletelor a fost efectua-
t de dna dr. Angela Simalcsik.
pe nume Alexandru enchevici. A doua zi arheologii
Eugen Mistreanu, Ion Noroc i Vlad Ivanov au efectuat
o deplasare la faa locului pentru o informare mai deta-
liat asupra descoperirii anunate i precizarea situai-
ei arheologice din teren. n urma acestei documentri
s-a constatat distrugerea complet a unui momnt de
nhumaie, putnd fi recuperate doar oasele schele-
tului uman i fcute cteva observaii privind adnci-
mea, orientarea i forma gropii sepulcrale. Totodat,
s-a realizat necesitatea unei intervenii operative ntr-o
zon aflat la distana de circa 10 m spre vest, unde n

13
Ciocanu 2013, 651; 1898, 547-550. Fig. 3. Mormntul 1 (foto Ion Mihalachi).
Vol. III

134
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

Fig. 4. Mormntul 2. Vedere cu brna de lemn deasupra scheletului.

Fig. 5. Mormntul 2.

aceast microzon de pe cursul miljociu al rului Nis- gre-cenuii, iar a doua recipiente mai fine, executate
tru este foarte bogat n situri traco-getice din prima i dintr-o past compact de culoare roiatic, deseori
a doua epoc a fierului (mil. I .Hr.). smluite. Repertoriul ceramicii de uz comun include
Referitor la ceramica lucrat la roat, innd cont cu precdere borcane sau oale cu tori, unele deco-
de structura pastei, ornamentaie i funcionalitate, rate la exterior, pe partea superioar a corpului, cu
aceasta se mparte n dou categorii. Prima catego- benzi de linii orizontale de culoare alb-glbuie pictate
rie, care este predominant, cuprinde vase din past cu caolin (Fig. 4, 4-9). Sortimentul vaselor fine este
nisipoas, de ntrebuinare curent, roiatice sau ne- mai bogat, cuprinznd castroane i strchini, ce erau
Vol. III
135
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Contribuii documentare i arheologice la istoria satului Ppui (r-nul Rezina)

Cercetri 2015
2
1 3
0 2 cm
0 2 cm

5
4 6

9
8
7

Fig. 4. Fusaiol de lut (1) i fragmente de vase lucrate cu mna (2) i la roat (3-9).

acoperite n interior cu smal de diferite culori, i cni Corobrnd toate datele de ordin istoric, toponimic,
sau ulcioare, ntre care i un fragment din partea su- arheologic i antropologic prezentate mai sus, putem
perioar a unui exemplar, acoperit la exterior cu email presupune c mormintele de nhumaie descoperite
verde (Fig. 4, 3). Olria de uz curent i smluit la recent la Ppui aparin schitului de maici ce-a exis-
care ne referim este caracteristic epocii medievale tat n punctul La Mnstire la sfritul sec. XVIII i la
trzii i moderne (sec. XVII-XIX). Ct privete vesti- nceputul veacului urmtor. Evident, pentru verificarea
giile ceramice de la Ppui, ele se dateaz n sec. acestei ipoteze sunt necesare spturi arheologice de
XVII-XVIII, constituind un terminus post quem pentru o oarecare ntindere, fie ele de salvare, preventive sau
ncadrarea cronologic a celor dou nmormntri. sistematice.

SUMMARY
DOCUMENTATION AND ARCHAEOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO
THE HISTORY OF THE PPUI VILLAGE (REZINA DISTRICT)

This article presents some documentation data on medieval and modern history of the village Ppui and of
the monastic settlement that existed on its territory, as well as the results of an archaeological rescue intervention
at two burial tombs discovered by chance in the point La Mnstire/At Monastary. The documentary information
reveals the period of the village and hermitage of nuns formation, the material situation of the peasants and religious
congregations and their demographic situation. Apart from historical clues, the existence of a monastic center in
Ppui is confirmed by toponymics evidences. Probably, two burial tombs, assigned to two elderly women, belong
Vol. III

136
ARHEOLOGIA PREVENTIV N REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu TABUNCIC, Vlad VORNIC
Cercetri 2015

to the monastery of nuns that existed here in the last part of the XVIII century and in the early part of the XIX century.
Funerals tombs were approximately rectangular, being oriented west-east, and the skeletons were placed on their
back with legs straight and hands put on the chest. To date these extremely important complexes there are wheel-
made pottery fragments, some glazed, characteristic of the late Middle Ages and the modern era, discovered in the
filling of the tomb pit.

, -
,
, , -
. ,
, . -
, . -
. , , ,
, XVIII XIX .
, -, ,
.
, , -
, .

BIBLIOGRAFIE

Berechet 1928: t. Berechet, Mnstirea Cpriana. In: Comisiunea Monumentelor Istorice. Secia din Basarabia.
Anuar. II (Chiinu 1928), 91-103.
Chirtoag, Palii 2004: I. Chirtoag, M. Palii, O nou surs pentru elucidarea evoluiei populaiei din Basarabia n
sec. al XIX-lea. RIM, 3 (59), 2004, 111-122.
Ciocanu 2013: S. Ciocanu, Schitul Ppui. In: Mnstiri i schituri din Republica Moldova. Studii enciclopedice.
Coord. acad. Andrei Eanu (Chiinu 2013), 651.
Eanu .a. 2003: A. Eanu, V. Eanu, N. Futei, V. Pelin, I. Negrei, Mnstirea Cpriana (sec. XV-XX). In: Studiu
istoric, documente, cri, inscripii i alte materiale (Chiinu 2003).
Istrati 2010: Condica vistieriei Moldovei din anul 1803. Editat de C. Istrati (Iai 2010).
MEF, VII-II: Moldova n epoca feudalizmului. Volumul VII. Partea II. Recensmintele populaiei Moldovei din anii
1772-1773 i 1774 (Chiinu 1975), 198-199.
Mihalachi 2013: I. Mihalachi, Consideraii cu privire la istoria localitii Ppui. In: Buletin tiinific al tinerilor istorici.
Materialele Conferinei tiinifice internaionale anuale a tinerilor cercettori. Serie nou, II (VII) (Chiinu 2013),
283-284.
Mihalachi 2014: I. Mihalachi, Numrul i structura social a populaiei satului Ppui, r. Rezina. In: Conferina
tiinific internaional Tineretul si globalizarea. Probleme i oportuniti (Chiinu 2014), 173-178.
Potarencu 2009: D. Potarencu, Contribuii la istoria modern a Basarabiei II (Chiinu 2009).
Tabuncic, Vornic 2013: S. Tabuncic, V. Vornic, Toponimele din arealul plasei Rezina, judeul Orhei, n anul 1941.
In: Conferina tiinific internaional Republica Moldova ntre Est i Vest. Opiunile tineretului la etapa actual
(Chiinu 2013), 294-325.
1861: i i. III. .
. i 1859 ( 1861).
1916: .. , i i (i
1916).
1878: .. , i 1870-1875 . I. .
( 1878).
1907: . , i i i 1812-1813 .. .:
i. i ( 1907), 231-296.
1898: . , i. i i
. i, 17, , 1 1898, 547-550.
03.11.2016
Vol. III
137
AGENIA NAIONAL ARHEOLOGIC
Mormntul sarmatic de la Trinca (r-nul Edine)

Cercetri 2015
LISTA ABREVIERILOR

AB Arhivele Basarabiei. Revist de istorie i geografie a Moldovei dintre Prut i Nistru,


Chiinu
AM Arheologia Moldovei, Institutul de Arheologie, Iai
AMT Acta Musei Tutovensis, Muzeul Vasile Prvan, Brlad
ANA Agenia Naional Arheologic, Chiinu
ANRM Arhiva Naional a Republicii Moldova, Chiinu
APRM Arheologia Preventiv n Republica Moldova, Chiinu
CA Cercetri Arheologice, Muzeul Naional de Istorie a Romniei, Bucureti
CAANT Cercetri Arheologice n Aria Nord Trac, Bucureti
Lumintorul Lumintorul. Revista Bisericii din Basarabia, Chiinu
MA Memoria Antiqvitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra Neam
MCA Materiale i Cercetri Arheologice, Bucureti
MNIM Muzeul Naional de Istorie a Moldovei, Chiinu
MORM Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Chiinu
RA Revista Arheologic, Institutul Patrimoniului Cultural, Chiinu
RIM Revista de Istorie a Moldovei, Institutul de Istorie, Chiinu
RSIABC Revista Societii Istorico-Arheologice Bisericeti din Chiinu, Chiinu
Stratum plus Stratum plus, coala Antropologic Superioar, St.-Peterburg-Chiinu-Odesa-
Bucureti
Tyragetia Tyragetia, Muzeul Naional de Istorie a Moldovei, Chiinu
,
,
,
. ,
,
- ,
, -
- ,
DATE DESPRE AUTORI
Agulnicov Serghei, cercettor tiinific la Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de
tiine a Moldovei; autor i coautor a cca 150 de lucrri tiinifice n domeniul arheologiei preistorice, inclusiv
trei monografii; Academia de tiine a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. tefan cel Mare i Sfnt,
1, MD 2001; e-mail: agulnikov-budjak@mail.ru

Bodean Sergiu, cercettor tiinific la Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de
tiine a Moldovei; autor i coautor a cca 30 de lucrri tiinifice n domeniul epocii eneolitice, inclusiv a unei
monografii; Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de tiine a Moldovei, bd. tefan cel Mare i Sfnt 1,
MD 2001; e-mail: arheo25@mail.ru

Ciobanu Ion, doctorand, arheolog, cercettor tiinific la Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural al
Academiei de tiine a Moldovei, autor i coautor a peste 30 lucrri tiinifice n domeniul arheologiei; Acade-
mia de tiine a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. tefan cel Mare i Sfnt, 1, MD 2001; e-mail:
ciuhal@yahoo.com; archaeologymoldova@gmail.com

Ciobanu Larisa, arheolog, cercettor tiinific, Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Aca-
demiei de tiine a Moldovei, autor i coautor a cca 55 de lucrri tiinifice n domeniul arheologiei epocii
romane, inclusiv dou monografii; Academia de tiine a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. tefan
cel Mare i Sfnt, 1, MD 2001; e-mail: ciobanu.lora@yahoo.com

Matveev Sergiu, doctor n istorie, confereniar universitar la Departamentul Istoria Romnilor, Universal i Arhe-
ologie, Universitatea de Stat din Moldova; autor i coautor a cca 90 de lucrri tiinifice n domeniul arheologiei
epocii fierului i romane, inclusiv o monografie; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie i
Filosofie, str. Alexe Mateevici, 60, MD 2009; e-mail: sssmatveev@yahoo.com

Mistreanu Eugen, doctorand, arheolog, cercettor tiinific la Sectorul de Arheologie i Istorie Veche, Muzeul Na-
ional de Istorie a Moldovei; autor i coautor a apte lucrri tiinifice n domeniul arheologiei preistorice; Mu-
zeul Naional de Istorie a Moldovei, str. 31 august 1989, 121a, MD 2012; e-mail: eugenmistreanu@gmail.com

Munteanu Octavian, doctor n istorie, confereniar universitar, Catedra Istorie Universal, Universitatea Pedago-
gic de Stat Ion Creang. Spectrul de cercetri se axeaz pe problemele legate de cea de a doua epoc a
fierului n estul i sud-estul Europei, accentul fiind pus, n special, pe istoria geilor i pe migraia populaiilor
germanice n silvostepa est-carpatic; Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, str. I. Creang 1, MD
2069; e-mail: ocmunteanu@gmail.com

Noroc Ion, master n patrimoniu cultural, specialist principal la Serviciul Documentare i Eviden a Patrimoniului
Arheologic n cadrul Ageniei Naionale Arheologice; autor i coautor a 8 lucrri tiinifice n domeniul arheolo-
giei preistorice. Agenia Naional Arheologic, str. Mihai Eminescu, 50, MD 2065; e-mail: ionnoroc@mail.ru
Popovici Sergiu, doctorand, director general-adjunct al Ageniei Naionale Arheologice, autor i coautor a peste 60 de lu-
crri tiinifice n domeniul arheologiei epocii eneoliticului i a epocii bronzului; Agenia Naional Arheologic, str. Mihai
Eminescu, 50, MD 2065; e-mail: sergiupopovici1986@gmail.com

Tabuncic Sergiu, doctor n istorie, cercettor tiinific coordonator al Institutului de Istorie al Academiei de tiine a Moldo-
vei; autor i coautor a cca 80 de lucrri tiinifice n domeniul istoriei i arheologiei medievale, inclusiv o monografie i o
plan cu harta aezrilor rii Moldovei din secolul XV; Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, MD 2012; e-mail:
tabuncic2005@yahoo.com

Vornic Vlad, doctor n istorie, confereniar cercettor, director general al Ageniei Naionale Arheologice; autor i coautor
a peste 100 de lucrri tiinifice n domeniul arheologiei epocii romane i medievale, inclusiv dou monografii i dou
cataloage; Agenia Naional Arheologic, str. Mihai Eminescu, 50, MD 2065; e-mail: vornic.vlad@yahoo.com; vornic.
vlad1971@gmail.com
Casa editorial-poligrafic Bons Offices
mun. Chiinu, str. Feredeului 4/6, MD-2005
tel/fax.: 500-894; tel.: 500-895, 500-578
e-mail: ion@bons.md

S-ar putea să vă placă și