Sunteți pe pagina 1din 1

Caz 20.

Proceduri analitice

SC ALFA SA vine mobilier prin 15 magazine proprii și este o EIP. Vânzările se realizează
prin livrarea directă către clienți, cu plata la vedere. Livrările se realizează cu ajutorul
sistemului propriu de distribuție. Rezultatele înregistrate de ALFA SA, comparativ cu anul
precedent sunt prezentate mai jos:

CPP (extras)
Element 31 decembrie 20X7 31 decembrie 20X6
Mii lei Mii lei
Cifră de afaceri 7.482 6.364
Costul bunurilor vândute (3.520) (4.253)
Marjă brută din vânzări 3.962 2.111
Alte cheltuieli de exploatare
- Administrative (1.235) (1.320)
- Distribuție (981) (689)
Dobânzi de plătit (101) (105)
Dobânzi de încasat 145 -
Profit/Pierdere înainte de impozit 1.790 (3)

Bilanț (exstras)
Trezorerie (numerar + disponibil bănci) 253 (950)

Se cere:

Pe baza informațiilor oferite, ca etapă în evaluarea principalelor riscuri ale ALFA, identificați
și explicați modificările neobișnuite care apar în situațiile financiare ale ALFA (20 minunte).