Sunteți pe pagina 1din 3

Serviciile publice.

Principii si caracteristici de organizare

Principiile de organizare si functionare ale serviciilor publice


1. Principiul egalitatii de tratament al utilizatorilor
Orice persoana in orice situatie , trebuie tratata in mod egal cu persoanele
aflate in alte situatii.distingem egalitatea accesului si egalitatea tratamentelor .
2. Principiul continuitatii se bazeaza pe ideea ca preluarea unei activitati de
catre autoritatile administratiei publice implica existenta unei nevoi sociale ce trebuie
satisfacuta.Continuitatea serviciului impune ca serviciul sa functioneze si sa nu
cunoasca intreruperi brutale.
3. Principiul descentralizarii .
Descentralizarea este acel sistem potrivit caruia administrarea intereselor
locale , comunale , orasenesti , sau judetene se realizeaza de catre autoritati liber
alese de catre cetatenii colectivitatii respective.Avand la dispozitie mijloace financiare
proprii si beneficiind de putere autonoma de decizie , acest sistem raspunde ideii de
libertate.
4. Principiul mutabilitatii presupune ca prestatiile furnizate cetatenilor sa fie
intotdeauna adaptate nevoilor sale : daca circumstantele se schimba , daca utilizatorii
exprima noi exigente , serviciile publice trebuie sa se conformeze.
5. Principiul neutralitatii .
Neutralitatea functionarului public consta in : profesionalism , impartialitate ,
neimplicare politica.
6. Principiul transparentei - liberul acces la informatia publica - legea 544
7. Principiul subsidiaritatii - descentralizare prin recurgere la piata.

8. Principiul oportunitatii - aplicarea la momentul oportun.


9. Principiul dezvoltarii durabile - presupune o dezvoltare care nu are in
vedere consumarea de resurse ( trebuie sa se axeze pe resurse regenerabile)
10. Principiul legalitatii - totul se bazeaza pe aplicarea corecta a legii " daca
ceva nu este prevazut in lege nu inseamna ca este interzis"
11. Principii moderne

1
a. eficienta - presupune realizarea raportului optim intre cost si cantitate si
calitatea serviciilor in conditiile satisfacerii nevoilor publice.
b. eficacitate- reprezinta gradul in care sunt realizate obiectivele institutiei
privind calitatea serviciului public prestat.
Acest principiu presupune pe de o parte , definirea in prealabil a unui obiectiv ,
iar pe de alta parte , masurarea ( sau cel putin estimarea ) rezultatului obtinut.,
reprezinta relatia dintre efectele intentionate si reale ale rezultatelor in atingerea
obiectivelor.
c. economicitate - alocarea resurselor in functie de activitatea care trebuie
realizata.
Triunghiul acestor trei principii reprezinta dimensiunile performantei.

Caracteristicile serviciilor publice potrivit economiei:


1. serviciul public este intangibil (imaterial);
2. serviciul public este eterogen( intervin factori)
element prestator - factor timp( doua prestatii nu pot avea aceeasi forma);
3. serviciul public este standardizat ( se stabilesc jaloane);
4. serviciul public este inseparabil ( prestarea si consumul au loc simultan).
Clasificarea serviciilor :
1. in functie de beneficiar
- servicii intermediare ( transport , depozitare )
- servicii finale
2. In functie de natura
- servicii non market ( necomerciale- serviciul de stare civila);
- servicii comerciale ( telefonie mobila , presupune cerere si oferta).
3. in functie de localizarea geografica
- servicii interne
- servicii externe
4. Serviciile publice private ( platite de consumator)
Servicii publice sunt cele finantate din resurse publice.
Serviciile publice au aparut in Franta la sfarsitul secolului al XIX-lea.

2
O contributie foarte importanta a avut-o consiliul de stat prin Decizia
BLANKPO.la o manufactura a avut loc un accident din care a rezultat accidentarea
unui copil pe nume BLANKPO. Dupa indelungate si numeroase procese a fost delegat
statul ca responsabil de accident. Timp de 30 de ani nu s-a dat importanta deciziei
tribunalului, dar odata cu dezvoltarea Scolii de servicii publice aceasta decizie
a constituit baza acesteia.
Elementele serviciilor publice sunt:
1. activitati de interes general;
2. organism;
3. regim juridic specific.
In practica nu se gasesc aceleasi elemente.