Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Filiera: teoretică Director


Profilul: real
Specializarea: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: fizică
Nr. ore /săptămână: 3
Clasa: a XI-a
Profesor: Avizat,
Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:
Semestrul I.
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă Experimente
crt. învățare de mâna
ore
1. 1.1, 1.2 Norme de protecţia muncii 1 S1
Recapitulare 2
2. Oscilaţii 2.1, 2.2, 2.3 Fenomene periodice. Procese oscilatorii 1 S2 Studiul unor oscilatori
mecanice 2.4, 2.5, 2.6, în natură şi în tehnică mecanici simpli (pendulul
2.7,2.8, 2.9, 2.10, gravitaţional, pendulul
2.11, 2.12, 2.13, 2.14, Mărimi caracteristice mişcării 2 elastic)
2.15, 2.16 oscilatorii

Modelul „oscilator armonic” 2 S3


Pendulul gravitaţional 1
Energia oscilatorului liniar armonic 1 S4
Oscilaţii mecanice amortizate 2

Compunerea oscilaţiilor paralele.


Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă Experimente
crt. învățare de mâna
ore
Compunerea oscilaţiilor perpendiculare 3 S5
Studiul amortizării
Oscilaţii mecanice întreţinute. Oscilaţii 3 S6 oscilaţiilor mecanice
mecanice forţate

Rezonanţa 1
Consecinţe şi aplicaţii 1 S7
Probleme 1

Lecţii de consolidare a cunoştinţelor 3 S8 Studiul a doi oscilatori


mecanici cuplaţi
Lecţii de consolidare a cunoştinţelor 3 S9
3 Unde mecanice 3.1, 3.2, 3.3 Propagarea unei perturbaţii într-un 1 S10
mediu elastic
Transferul de energie 1
3.4, 3.5, Unde transversale şi unde 1
3.6, 3.7 longitudinale. Viteza de propagare
4.1, 4.2, 4.3
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, Modelul „undă plană”. Periodicitatea 1 S11
4.8, 4.9 spaţială şi temporală
4.10, 4.11, 4.12 Reflexia şi refracţia undelor mecanice 1
4.13 Unde seismice 1
Studiul interferenţei undelor
Interferenţa undelor mecanice 1 S12 mecanice în corzi elastice
Unde staţionare 2
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă Experimente
crt. învățare de mâna
ore
Studiul funcţionării unor
6.1, 6.2 Acustica 1 S13 instrumente muzicale cu
6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Difracţia undelor mecanice – studiu 2 coarde şi de suflat
6.7, 6.8, 6.9 calitativ

Ultrasunete şi infrasunete. Aplicaţii în 1 S14


medicină, industrie, tehnică militară 2
Test

Recapitulare 1 15
Evaluare semestrială 2

Semestrul II
4 Recapitulare Recapitularea unor noţiuni Electrizarea corpurilor 1 S16
electrostatică, studiate în clasele anterioare Câmp electric. Intensitatea c.e. 1
magnetism ( câmp electric, potenţial Potenţialul electric. 1
electric, capacitate, Capacitatea electrica
inductanţă, inducţia
electromagnetică, generarea
curentului alternativ
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă Experimente
crt. învățare de mâna
ore
5 Circuite de curent continuu 2 S17
Fenomene magnetice. 1

Câmpul magnetic generat de curentul 2 S18


electric.Bobina, inductanta bobinei 1
1. Curentul 7.4, 7.5 Noţiuni introductive 1 S19. Studiul comportamentului
alternativ Elemente de circuit 2 rezistorului, bobinei şi
7.1, 7.2, 7.3 condensatorului în c.c. şi în
Circuitul RLC serie 2 S20 c.a.
7.6, 7.7, 7.8, 7.9 Circuitul RLC paralel 1 Studiul circuitului RLC în
curent alternativ
Puterea în curent alternativ 3 S21

Rezonanţa 3 S22

Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 3 S23


Aplicatii, probleme 1

2. Oscilaţii şi unde 8.1, 8.2, 8.3 Circuitul oscilant 1 S24


electromagnetice Analogia mecanica 1
Oscilaţii electromagnetice libere 1
Oscilaţii electromagnetice întreţinute
Circuit oscilant real

8.4, 8.5, Energia oscilaţiilor electromagnetice 1 S25


Aplicaţii practice 1
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă Experimente
crt. învățare de mâna
ore
8.6, 8.7 Probleme 1 Studiul circuitului oscilant

Câmpul electromagnetic. Unda 2


electromagnetică. Antena 1 S26
Aplicaţii

Clasificarea undelor electromagnetice 2 S27


Aplicaţii
Poluarea electromagnetică 1

Lecţie de consolidare a cunoştiinţelor 1 S28


Probleme 2

3 Optica 9.1, 9.2 Dispersia luminii. Interpretare 1 S30 Evidenţierea dispersiei


ondulatorie 9.3, 9.4, electromagnetică luminii

Interferenţa 2
9.5, 9.6, 9.7 Studiul interferenţei luminii
Dispozitivul Young 1 S31 (nelocalizată şi localizată)
Dispozitive interferenţiale 2
Evidenţierea difracţiei
9.8, 9.9, 9.10 Interferenţa localizată. Aplicaţii 1 S32 luminii (reţeaua de difracţie)
Difracţia luminii. Aplicaţii 1 Evidenţierea polarizării
Polarizarea luminii. 1 luminii prin reflexie
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă Experimente
crt. învățare de mâna
ore

4 Elemente de 10.1; Determinism şi predictibilitate. 1 S33


teoria haosului 10.2;10.3;10.4;10.5;10.6;10. Condiţii. Modele
7;10.8; Determinism şi impredictibilitate. 2
10.9;10.10;10.11;10.12 Comportamentul haotic. Condiţii
Studiul unor sisteme simple
Descrierea comportamentului haotic. 1 S34 cu comportament haotic
Spaţiul fazelor. Atractori clasici şi 1
stranii
Elemente de geometrie fractală 1

5 Recapitulare Recapitulare Recapitulare


finala Evaluare finală 3 S35