Sunteți pe pagina 1din 1

ADVERBUL

I. Se dă textul:
„Deasupra se boltea un cer alburiu de singurătate.Mergeau încet pe un drum de
ţărână… Un stol de stăncuţe şi grauri pluteau alene pe vânt, apoi se lăsau mai uşor
pe vâlcea.
Aşa,câteodată numai, când pădurile mari…murmurau tainic, în liniştea
înserării,oftau amar”( ION AGÂRBICEANU)
Se cere:
1. Transcrie opt adverbe din text:
2.Transcrie un adverb simplu şi un adverb compus
3 . Schimbă valorile pentru cuvintele ușor şi amar.Menţionează ce valori ai
folosit.
4.Identifică adverbele din enunţurile următoare şi precizează tipul și funcţia
sintactică.
-Departe bat viforniţe de moarte………………………………………………………………..
-Toamna, când se coceau strugurii şi nucile,cobora cu turmele uşor la şes …..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
-El zboară şoimeşte……………………………………………………………………………..

ADVERBUL
II. Se dă textul:
„Deasupra se boltea un cer alburiu de singurătate.Mergeau încet pe un drum de
ţărână… Un stol de stăncuţe şi grauri pluteau alene pe vânt, apoi se lăsau mai uşor
pe vâlcea.
Aşa,câteodată numai, când pădurile mari…murmurau tainic, în liniştea
înserării,oftau amar”( ION AGÂRBICEANU)
Se cere:
2. Transcrie opt adverbe din text:
2.Transcrie un adverb simplu şi un adverb compus
3 . Schimbă valorile pentru cuvintele ușor şi amar.Menţionează ce valori ai
folosit.
4.Identifică adverbele din enunţurile următoare şi precizează tipul și funcţia
sintactică.
-Departe bat viforniţe de moarte………………………………………………………………..
-Toamna, când se coceau strugurii şi nucile,cobora cu turmele uşor la şes …..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
-El zboară şoimeşte……………………………………………………………………………..