P. 1
fise_propozitia

fise_propozitia

|Views: 754|Likes:
Published by Enikő Cseppentő

More info:

Published by: Enikő Cseppentő on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE

FIŞĂ DE LUCRU
1.Completaţi predicatele potrivite î loc!l p!ctelor "
Ce ########. aceea ######. .
Foamea #####.. $!catele mai $!e.
%!mai c! vor$a ! ######.. cior$a.
L&comia ##### omeia.
'.(e d& te)t!l "
** +r&,itoarea era -r!moa.& /i t0&r&. P&r!l ro/cat îi c&dea î $!cle l!1i pe !merii
2velţi.Roc3ia îi era al$&* oc3ii îi era! al$a/tri. Ea privi c! dr&1&l&/eie la -etiţ&.4
a 5 (!$liiaţi predicatele di te)t 6 Delimitaţi propo2iţiile di te)t 6
$ 5 (!$liiaţi .!$iectele di te)t 6
c 5 7ali2aţi !rm&toarele p&rţi de propo2iţie " ** vr&,itoarea4* ** era -r!moa.& /i
t0&r& 8 * ** ea 8* ** privi 8.
##################################..
##################################
##################################..
##################################
##################################
d 5 9ra.-ormaţi !ltima propo2iţie îtr:o propo2iţie .impl& .
##################################
e 5 7lc&t!iţi .c3ema rami-icat& /i .c3ema liiar& a !ltimei propo2iţii di te)t 6
;.(!$liiaţi .!$iect!l /i predicat!l propo2iţiei " La ori2ot a ap&r!t .oarele
.tr&l!citor.
<. Reali2aţi acord!l predicatelor di parate2& c! .!$iectele "
Pa.&rea = a 2$!ra 5 .pre ap!. .
######..
C&rţile pr&-!ite = a -i a/e2ate 5 pe ra-t!ri.
#########.
Poe2iile l!i Emie.c! = a -i i!$it& 5 de elevi.
########..
>.De2voltaţi propo2iţia ** Fata de.eea2&. 8 d!p& .c3ema " (. P. .ec. P. P. .ec.
ad,. ..
PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE
FIŞĂ DE LUCRU
1.(e d& te)t!l "
** ? /erp!iri lar1i .e îdoaie .tr&l!citor!l r0!* pritre m!ţii ît!ecaţi de codr!.
Fo/e.c val!rile de ,!r împre,!r@ ! clocot e r0!l.
A!ţii .e de.cop&r. Ei .!t .emeţi.
Privirile .e odi3e.c pe îalte poiei .c&ldate î l!mi&. P0raie repe2i .:a2v0rl c!
v!iet î Bi.triţa.4 = 7le)adr! +la3!ţ& C România pitorească 5
a 5 (!$liiaţi predicatele di te)t 6
$ 5 (!$liiaţi .!$iectele di te)t 6
c 5 7ali2aţi !rm&toarele p&rţi de propo2iţie " ** -o/e.c 8* ** val!rile 8* ** .e de.cop&r
8* ** ei 8* ** privirile 8* ** .e odi3e.c 8.
##################################
##################################
##################################
##################################
##################################
##################################..
d 5 7lc&t!iţi .c3ema rami-icat& /i .c3ema liiar& a propo2iţiei a /a.ea 6
e 5 9ra.-ormaţi prima /i !ltima propo2iţie î propo2iţii .imple .
##################################
##################################
'.7lc&t!iţi propo2iţii d!p& .c3emele "
a 5 ( ( (. P. $ 5 ( . P.%. c 5 P..ec. P..ec. (. P. P..ec.
. . . v ..D p. vD ad,. .. ad,. .. v. ..
##################################
##################################
##################################
;.7lc&t!iţi propo2iţii î care .!$iect!l .& -ie e)primat pri "
a 5 .!$.tative com!e* !me de -iiţ&" #################...
$ 5 pro!me per.oal* per.. a II:a* r.pl. "#################...
c 5 .!$.tativ propri! " #########################
<. 7lc&t!iţi o comp!ere 1ramatical& c! titl!l ** La ,oac&4 -ormat& di /apte
e!ţ!ri* î care .!$iectele .& -ie e)primate pri ' .!$.tative proprii* ' pro!me
per.oale /i ; .!$.tative com!e.
##################################
##################################
##################################
##################################
PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE
1.(e d& te)t!l "
** Ai3ai .e îtoarce îc&rcat de tro-ee. (telele .clipe.c pe.te $&lţile de .01e.
Cr!t!l vi2ir $oce/te î cort* r!p0d!:/i 3aiele de pe el.Di ta$&ra rom0ilor .e
îalţ& î lii/tea opţii c0tece de $ir!iţ&.4
= 7le)adr! +la3!ţ& 5
a5 (!$liiaţi predicatele* apoi .!$iectele di te)t .
$ 5 7ali2aţi !rm&toarele p&rţi de propo2iţie " ** .e îtoarce4* ** .telele4* ** .clipe.c4*
** $oce/te4.
##################################
##################################
##################################
##################################
c 5 9ra.-ormaţi î propo2iţii .imple prima /i !ltima propo2iţie di te)t 6
##################################
d 5 7lc&t!iţi .c3ema rami-icat& /i .c3ema liiar& a celei de:a do!a propo2iţii 6
'.(!$liiaţi predicat!l /i .!$iect!l propo2iţiei "
? v&i /i pe deal!ri pl!tea ceaţa l&ptoa.&.
;.Faceţi acord!l predicatelor c! .!$iectele "
7a = a! îv&ţat 5 lecţia.
######..
Elevii = e.te .ilitor 5 la îv&ţ&t!r&.
#######.
<.De2voltaţi propo2iţia ** Aama coa.e.4 d!p& .c3ema " (. P. .ec. P. P. .ec.
ad,. .!$.t.
>.Completaţi prover$ele c! predicate "
Om!l ######.. 3aia* ! 3aia pe om.
###### -ier!l c0t ###. cald.
Ulcior!l ######## de m!lte ori la ap&.
Ude /coala .e ######. * p&m0t!l ########.. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->