Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare finală- semestrul I

Lb. şi literatura română

Se dă textul:

„ E iarnă!
A dat Dumnezeu zăpadă cu nemiluita şi cade, cade puzderie , măruntă şi deasă, ca făina la cernut,
vânturată de un crivăţ care te orbeşte. Muscelele dorm sub zăpada de trei palme. Pădurile, în depărtare,
cu tulpini fumurii, ciucurate de ninsoare, par cercelate cu flori de zarzări şi de corcoduşi. Vuiet surd se
încovoaie de după dealuri şi se pierde în văi adânci. Cerul e ca leşia. Cârduri de corbi, prididite de vânt,
croncăne căutând spre păduri. Viscolul se înteţeşte. Vârtejele trec dintr-un colnic în altul. Şi amurgul
serii se întinde ca un zăbranic sur.”
(Barbu Ştefănescu Delavrancea- Iarna)

1. a) Precizează ce anotimp este descris în text.

………………………………………………………………………………………………

b) Prezintă într-o idee conţinutul fragmentului de mai sus.

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

2. Extrage din text figurile de stil:

a) o comparaţie: …………………………………………………………………………….

b) o repetiţie: ………………………………………………………………………………

c) un epitet: ………………………………………………………………………………..

d) o personificare:………………………………………………………………………..

3. a) Răspunde la întrebări:

 Ce se spune despre muscele?

…………………………………………………………………………………………………

 Ce zgomote se aud?

…………………………………………………………………………………………………..

b) Formulează întrebări pentru răspunsurile:

 …………………………………………………………..…………………………………..

Cârdurile de corbi se îndreaptă grăbite spre păduri.

 ………………………………………………………………………………………….
……..
Seara se aşterne ca un văl peste tot.

4. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: 5. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru:
puzderie deasă

a se înteţi a adormi

colnic depărtare

cârduri a se pierde

6. Analizează morfologico-sintactic cuvintele subliniate în text:

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

7. Alege forma corectă:

Cel/ ce-l doare nai/n-ai sentimente

Ce-l /cel viteaz n-ai /nai fermecat

v-a/ va prezentat nu-l /nul înţelege

va/v-a înţelege nare/ n-are carte

8. Scrie o compunere cu titlul Ninsoarea în care să foloseşti expresiile:


fulgi albi ca florile de cireş,

steluţe sclipitoare,

pământul somnoros,

dantele albe, cercelate,

norii suri,

bolta posomorâtă,

fluturaşi argintii.