Sunteți pe pagina 1din 5

Subiecte cu rezolvări:

LENS
1) Care este condiţia pentru ca imaginile să fie clare?(principiu şi nume)
Pentru ca imaginea să fie clară fiecărui punct al obiectului să ii corespundă un singur punct al
imaginii –Stigmatism
2) Clasificati lentilele folosind 3 criterii
În funcţie de forma suprafeţelor: biconvexe, biconcave, plan convexe, plan concave
După comportarea lor: divergente, convergente
După formă Sferice, cilindrice, prismatie
3) Ce este focarul unei lentile?
Punctul în care razele de lumina paralele se întâlnesc, dacă trec printr-o lentilă convergentă
4) Definiţi convergenţa şi mărirea transversală.
Conergenţa reprezintă inversul distanţei focale se măsoară în dioptrii
1 1 1 1 1
𝑥
− 𝑥 = 𝑓 = 𝒞 = (𝓃 − 1)(ℛ − ℛ ) unde R1 şi R2 reprezintă razele de curburp ale
2 2 1 2
suprafeţelor lentilelor
𝑦 𝑥
Mărirea transversală se noteză cu ß 𝛽 = 2 = 2 , unde y1 /y2 reprezintă mărime obiectului/
𝑦1 𝑥1
imaginii
5) Ce sunt lentilele acolate, şi care este convergenţa lor totală?
Sunt lentilele alipite care in contact functionează ca un ansamblu şi au convergenţa toală egală
cu suma convergenţelor
6) Ce este hipermetropia?
Atunci când imaginiile se formează în spatele retinei, deoareace axul ochiului este prea mic sau
convergenţa cristalinului este pre mică. Se corectează cu lentile convergente
7) Cum se poate corecta strabismul?
Lentile prismatice
8) Descrieţi modul de acomodare pentru obectele privite la distanţă
Cristalinul se aplatizează, cresc razele de curbură şi scade convergenţa.

POLARIM
9) Ce reprezintă polarimetrul?
Polarimetrul este un instrument care permite masurarea unghiului cu care o substanta optic
activa roteste planul luminii polarizate
10) Rolul polarizorului si analizatorului.
Nicol polarizor= un ansamblu de materiale care grupate pot polariza lumina
Nicol analizator = un sistem de analiza a starii de vibratie a luminii
11) Obţinerea luminii polarizate prin metoda reflecţiei şi refracţiei
Fasciculul de lumină întâlneşte o suprafaţă dielectrică reflectoare. Se produc o reflexie şi o
refracţie
In cazul in care unghiul dintre raza refractata si cea reflectata este drept raza reflectata este
liniar polarizata iar unghiul dintre cele doua raze se numeste unghi de polarizare
12) Metoda Birefrigenţei
Birefrigenta este proprietatea unor cristale de a impartii lumina care patrunde in interiorul lor
in 2 componente total polarizare in plane reciproc paralele
13) Definiţi Constanta de proporţionalitate.
[α]= constanta de proportionalitate reprezinta valoarea absoluta cu care planul luminii
polarizate este rotit de catre o solutie aleasa conventional.α=[α] ∙ 𝑙 ∙ 𝑐
14) Aplicatii ale metodei polarimetrice si a luminii polarizate in practica medicala.
Polarimetrele sunt folosite in medicina pentru:
 Determinarea concentratiei de glucoza si de albumina din urina
 Dozarea glucozei din LCR si serul sanguin
 Diagnosticarea gutei si bolii genetice Fabry

REFRACTO
15) Ce este indicele de refraţie al mediului?
𝒸
Raportul 𝓃 = defineşte indicele de refraţie al mediului în care se propagă unda
𝓋
electromagnetică
16) Ce sunt substanţele optic izotrope/ anizotrope?
Sunt substante pentru care valoare indicelui de refracţie nu depinde/depinde de direcţia de
propagare a radiaţiei
17) Precizaţi prima lege a reflexiei
Unda incidentă, cea reflectată cea refractată se propagă îm accelaşi plan cu N la suprafaţă
18) Precizaţi ecuaţia Snell-Decartes
𝓃1 sinα1 = 𝓃2 sinα2
19) Când se produce reflexia totală?
Când primul mediu este mai refrigent decât cel de-al doile (n1>n2), şi unghiul de incidenţă are
valori mai mari decât o valoare limită
20) Ce este unghiul limită?
𝑛
Este unghiul pentru care raza refractată rămâne în planul de separare 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑙𝑖𝑚 = 1
𝑛2
21) Ce este dispersia luminii?
Reprezintă variaţia indicelui de refracţie cu lungimea de undă
22) Rolul compensatorului de dispersie
Elimină fenomenul de dispersie a luminii. Este numit şi prismă Amici şi este compusă din 3
prisme
23) Utilizările metodei refractometrice
Determinare concentraţiei unei soluţii în cadrul analizelor biologice sau biofizice în care se
folosesc cantităţi reduse de substanţe

rADiatii
24) Ce reprezinta activitatea unei surse radioactive si care este unitatea sa de masura in SI?
Activitatea sursei reprezinta numarul de nuclee dezintegrate intr-o secunda si se masoara in SI
in Becquerel.
25) Cum se masoara in practica activiatea unei surse?
Se utilizeaza un contor Geiger care detecteaza ionizarile produse in imediata vecinatate a sursei
26) Care este tesutul cel mai radiosensibil si care este cel mai putin sensibil?
Tesutul cu cea mai mare radiosensibilitate este tesutul limfoid si cel cu cea mai mica este
tesutul conjunctiv
27) Precizaţi legea de atenuare a fasciculului incident
𝐼 = 𝐼0 ∙ ℯ −𝜇𝑑 unde 𝐼, 𝐼0 intensitatea fasciculului emergent/ incident, 𝜇 coeficientl de atenuare
a radiaţiei, 𝑑 distanţa parcursă prin material

ecogR
28) Ce reprezintă Ecografia ?
Ecografia reprezintă un demeniu al imagisticii medicale care utilizeaza undele sonore din
domeniul ultrasunetelor
29) Ce sunt undele sonore ?
Undele sonore sunt unde mecanice longitudinale formate din variatii de presiune ciclice care
misca particulele unor medii solide lichide sau gazoase
30) Aplicaţii ale Ecolocaţiei
Acesta metoda este folisita
 de unele vietuitoare(balenele,delfinii) pentru a estima distanţa
 in aplicatiiile medicale ecolocaţia este realizata pe multiple directii intr-un plan de
sectiune orecare, relizând o hartă a poziţiilor care produc ecouri (ecografia)
31) Cum sunt caracterizate mediile de propagare ale undei acustice ?
Mediile prin care se propaga sunt caracterizate de Impendaţa acustica specifică (Z), ce
reprezintă produsul dintre viteza de propagare şi densitatea mediului în care se propaga unda

MICROSC
32) Ce este puterea microscopului?
Puterea microscopului este raportul dintre tangenta unghiului sub care se vede un obiect prin
instrumentul optic si dimensiunea liniară a obiectului pe direcția perpendiculară pe axa
𝑡𝑔𝛼
optică.𝑃 = 𝐴𝐵2
33) Ce este puterea separatoare?
Puterea separatoare este inversul distanței separatoare aceasta reprezentând cea mai mica
distanta la care se găsesc 2 puncte care nu apar confundat când sunt privite prin
1
instrument.𝜂 = 𝑑
34) Care este formula distanței minime dintre 2 puncte ale unui obiect care mai pot fi văzute
1,22∙𝜆
separat unul de celălalt prin microscop?𝑑 = 2𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑢
35) Dați exemplu de 2 metode prin care se poate îmbunătăți performanța microscopului.
folosire unor medii între obiect si obiectiv cu indicele de redacție cat mai mare.
Folosirea unei radiații cu lungimea de unda cat mai mica
36) Ce reprezintă grosismentul sau mărirea unghiulara?
Reprezintă raportul dintre tangentă unghiului sub care se vede un obiect prin instrumentul
optic si tangență unghiului sub care se vede un obiect când este privit cu ochiul liber așezat la
𝑡𝑔𝛼
distanta optimă de citire (25 de cm) 𝐺 = 𝑡𝑔𝛼1
2

PRESI
37) Care sunt criteriile îndeplinite de artere în determinarea presiunii arteriale prin metode
indirecte?
-să aibă un diametru suficient de mare pentru a putea fi palpată
-să fie situate între piele și un plan dur osos
-să nu fie artere vitale
38) Ce sunt zgomotele Korotkoff?
Zgomotele Korotkoff sunt zgomote specifice care permit măsurarea presiunii arteriale sistolice
si diastolice prin metoda auscultatorie.
39) Ce urmărește metoda palpatorie de determinare a presiunii arteriale?
Metoda palpatorie urmărește momentul apariției pulsului la nivelul arterei in timpul
decomprimarii treptate a aerului din manșon, aceasta corespunzând presiunii arteriale sistolice.
Cea diastolică nu poate fi determinată.
40) Ce informații sunt furnizate prin evaluarea pulsului arterial?
Pulsul arterial aduce informații asupra activității cardiace si asupra sistemului vascular
41) Care este diferența dintre presiunea arterială și tensiunea arterială?
Presiunea arterială reprezintă presiunea sângelui din artere iar Tensiunea arterială reprezintă
tensiunea mecanică din pereții arteriali
42) Ce este surfactantul si ce rol are?
Surfactantul este un agent tensioactiv de suprafata secretat de celulele epiteliului alveolar, care
reduce mult tensiunea superficiala a apei
43) Cum pastreaza plasma tensiunea superficiala aproximativ constanta?
Prin prezenta ionilor de Ca2+ din sange si datorita moleculelor proteice care absorb substanta
tensioactiva
44) Ce substante tensioactive sunt necesare pentru pentru absorbtia lipidelor ?
Acizii grasi si sarurile biliare reduc tensiunea superficiala a lipidelor.
45) Cum se produce spuma in organism?
Spuma se produce daca o solutie apoasa are tensiunea superficiala mai mica decat a apei

VASCO
46) Ce este vâscozitatea?
Vâscozitatea este mărimea fizică folosită pentru a descrie rezistența la curgere a fluidelor
47) Care este formula forței de frecare internă dintre straturile moleculare ale unui lichid?
∆𝑣
ℱ = 𝒜 ∙ 𝜂 ∙ ∆𝑟 unde A- aria laterala a straturilor puse in contact , 𝜂-coeficient de vascozitate
∆𝑣
∆𝑟
gradientul transversa la vitezei
𝐹
𝜂= ∆𝑣
𝐴⋅
∆𝑟
48) Ce este vâscozitatea relativă?
C u ajutorul văscozității relative se poate aprecia de câte ori este mai vâscos un lichid decat apa.
Reprezinta raportul dintre vâscozitatea lichidului cercetat și vâscozitatea apei
49) De ce crește vâscozitatea gazelor cu temperatura
crește numărul de ciocniri dintre molecule și crește dezordinea mișcării moleculare.
50) Cum este vâscozitaea față de presiune?
Vâscozitatea este în mod normal independent de presiune, dar vâscozitatea lichidelor la
presiuni extreme crește.
51) Ce este număru lui Reynolds și cum se clasifică domeniile de curgere în funcție de acesta?
Numărului lui Reynolds este definit ca raportul dintre forța de inerție și forța de frecare
vâscoasă. În funcție de valoarea sa se clasifică domeniile de curgere în:
 Curgere laminara ≤2000
 Curgere tranzitorie valoare cuprinsa intre 2000 – 3000
 Curgere turbulenta ≥3000
52) De cine este determinate văscozitatea sângelui și ce boli poate produce creșterea ei?
Vâscozitatea sângelui este determinate de: hematocrit, concentrația de proteine și
temperatură
Policitemia este o boala provocată de creșterea vâscozității, există un număr anormal de
elemente figurate sanguine.
SPECTROFOTOMETRU
53) Care este legea Labert-Berr? 𝐼 = 𝐼0 ∙ 10−𝜀𝑐𝑙
54) Ce este transmitanta şi care este formula ei?
Transmitaţa reprezintă fracţia din lumina incidentă care poate părăsi proba (este
𝐼
transmisă)𝑇 = 𝐼 = 10−𝜀𝑐𝑙
0
55) Ce este absorbanţa şi care este formula ei?
1 𝐼
Absorbanţa este logaritmarea inversului transmitanţei.𝐴 = 𝑙𝑔 𝑇 = 𝑙𝑔 𝐼0 = 𝜀 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐
56) Ce este Electrocardiograma?
inregistrarea grafica a fenomenelor biochimice produse in timpul activitatii cardiace
57) Descrieţi obţinerea triunghiului lui Eithoven
Triunghiul echilateral se obţine prin plasarea electroizilor astfel: pe umarul drept, pe umarul
stâng şi în regiunea pubiană/poplitee/ gleznă

EKG
58) Precizaţi legea lui Einthoven
Suma diferentelor de potential intre punctele A, B si C ale triunghiului Einthoven trebuie sa fie
egala cu zero
59) Caracteristicile undei P.
Unda P se suprapune cu depolarizarea atrială. Are formă rotunjită şi simetrică. Prezenţa ei
indică funcţionarea ritmului sinusal
60) Caracteristicile sistemului QRS
indică depolarizarea ventriculara. Este o succesiune de 3 unde de forma triunghiulare unda Q-
negativa, unda R-pozitiva, unda S- negativa
61) Caracteristicile undei T.
Se suprapune cu faza finala a repolarizarii ventriculare. Aspect normal rotunjită şi simetrica şi +

62) Ce reprezintă procedura de împământare?


In electrotehnica aceasta procedura raspandita de conectare a unui circuit la potentialul zero al
Pamantului poarta numele de impamantare.