Sunteți pe pagina 1din 12

Fișă de lucru - Nefronul și formarea urinei

Clasa a XI-a
Propunător: prof. Roșescu Marinela

1. Recunoaște în imaginea de mai jos componentele sistemului excretor.

https://www.divahair.ro/images/speciale/articole/chiriac_iulia/Chiriac%20Iulia/2011.02.06/sistem_urinar.jpg

2. Observă în imaginea de mai sus localizarea rinichilor în cavitatea abdominală (în raport cu
coloana vertebrală), poziția lor unul față de celălalt și forma. Notează concluziile:
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Studiază cu atenție mulajul/planșa care redă structura rinichiului și notează desenul de mai jos:

prelucrare după http://www.sucul-noni.ro/images/category/beneficii/noni-tratament-naturist-bolile-rinichilor.jpg

4. Completează diagrama de mai jos cu alte funcții îndeplinite de rinichi, care demonstrează
importanța acestor organe pentru menținerea homeostaziei organismului.
......................................

......................................

Rol în menținerea echilibrului acido-bazic și a presiunii osmotice a mediului intern

Rol în reglarea presiunii arteriale

Rol antitoxic, metabolic, endocrin

1
Nefronul este unitatea morfofuncțională a rinichiului și are rol în formarea urinii.

http://datel-it.ro/sistemul-excretor/wp-content/uploads/2015/05/med-cort.jpg
5. Identifică în imaginea de mai sus tipurile de nefroni. Notează concluziile:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

http://2.bp.blogspot.com/-YapVIg1tOh8/UtAEL1PqOQI/AAAAAAAAAAo/HtPE9Aw39-g/s1600/neefron.png
6. Observă imaginea de mai sus și descoperă care sunt componentele celor două părți principale
ale nefronului: corpusculul renal și tubul urinifer:
a) Corpusculul renal:
1.................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
b) Tubul urinifer:
1.................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
2
7. Observă imaginea de mai jos:

prelucrare după https://cf.ppt-online.org/files/slide/k/kPBOaozc61WG9TjmxE75t3NQMw8urqRKgHveJV/slide-10.jpg


a) identifică cele trei procese esențiale pentru formarea urinei:
1. ..................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................
b) precizează rolul componentelor nefronului în formarea urinei:
a) capsula glomerulară: ..............................................................................................................
b) tubul contort proximal: .........................................................................................................
c) ansa Henle: ............................................................................................................................
d) tubul contort distal: ................................................................................................................

https://cf.ppt-online.org/files/slide/k/kPBOaozc61WG9TjmxE75t3NQMw8urqRKgHveJV/slide-7.jpg
8. Observă imaginea de mai sus și explică procesul de (ultra)filtrare glomerulară.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3
9. Argumentează afirmația ”Urina primară/filtratul glomerular este o plasmă care nu conține
proteine în cantități semnificative”.
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
10. Observă imaginea de mai jos și identifică mecanismele de transport care au loc la nivelul
segmentelor tubului urinifer:

prelucrare după http://www.myshared.ru/slide/1037772


.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
11. Definește procesul de reabsorbție tubulară.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
12. Pe baza imaginii de mai jos, dă patru exemple de substanțe care se reabsorb la nivelul renal.

prelucrare după http://cdn.biologydiscussion.com/wp-content/uploads/2016/09/image_thumb-311.png


4
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................................
13. Definește procesul de secreție tubulară.
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
14. Pe baza imaginii de mai sus, precizează trei substanțe care se secretă tubular.
1.......................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................
15. Stabilește o asemănare și o deosebire între reabsorbția tubulară și secreția tubulară.
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
16. Studiază cu atenție tabelul următor (sursa: https://www.slideshare.net/sarbubogdaneugen/fiziologia-
aparatului-excretor). Explică diferențele cantitative și calitative dintre urina primară și urina finală
Substanța Concentrația în mg la 100 ml Raportul concentrației
plasmă urină urină/plasmă
Glucoză 100 0 0
Proteine 9000 0 0
Lipide 900 0 0
Uree 25 2000 20
Acid uric 4 80 20
Creatinină 1 125 125
Sodiu 330 360 1,1
Potasiu 20 150 7
Clor 350 700 2
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5
17. În compoziția chimică a urinii finale a unui pacient a fost depistată glucoza. De ce afecțiune
este posibil să sufere? Explică.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
18. Reglarea formării urinii se realizează prin mecanisme nervoase și umorale. Numește trei
hormoni care influențează eliminările de apă și de electroliți la nivel renal și precizează pentru
fiecare în parte acțiunea/efectul produs.
1...........................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................
19. Argumentează importanța excreției renale.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
20. Datorită unor disfuncții temporare sau permanente ale sistemului excretor, homeostazia se
poate realiza și prin mijloace extracorporale cum este hemodializa, prezentată schematic mai
jos:

http://www.scrigroup.com/files/medicina/1111_poze/image009.jpg

Informează-te și explică cum funcționează aparatul de hemodializă.

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Bibliografie: manuale de Biologie, clasa a XI-a, internet


6
Exemplu de rezolvare a fișei de lucru - Nefronul și formarea urinei

1. Recunoaște în imaginea de mai jos componentele sistemului excretor.

https://www.divahair.ro/images/speciale/articole/chiriac_iulia/Chiriac%20Iulia/2011.02.06/sistem_urinar.jpg

Sistemul excretor este alcătuit din organe de excreție – rinichii și din căi excretoare, cele
extrarenale fiind: ureterele, vezica urinară și uretra.
2. Observă în imaginea de mai sus localizarea rinichilor în cavitatea abdominală (în raport cu
coloana vertebrală), poziția lor unul față de celălalt, forma. Notează concluziile:
Rinichii sunt situați de o parte și de alta a coloanei vertebrale, rinichiul drept fiind
poziționat mai jos față de cel stâng, și au forma unui bob de fasole.
3. Studiază cu atenție mulajul/planșa care redă structura rinichiului și notează desenul de mai
jos:

http://www.sucul-noni.ro/images/category/beneficii/noni-tratament-naturist-bolile-rinichilor.jpg

4. Completează diagrama de mai jos cu alte funcții îndeplinite de rinichi, care demonstrează
importanța acestor organe pentru menținerea homeostaziei organismului.
Rol de a excreta cea mai mare parte a produșilor finali de catabolism

Rol în controlul concentrației majorității constituenților organismului

Rol în menținerea echilibrului acido-bazic și a presiunii osmotice a mediului intern

Rol în reglarea presiunii arteriale

Rol antitoxic, metabolic, endocrin

7
Nefronul este unitatea morfofuncțională a rinichiului și are rol în formarea urinii.

http://datel-it.ro/sistemul-excretor/wp-content/uploads/2015/05/med-cort.jpg
5. Identifică în imaginea de mai sus tipurile de nefroni. Notează concluziile:
a. Nefroni corticali, care au glomerulul situat în zona externă a corticalei și ansa Henle
scurtă;
b. Nefroni juxtamedulari, care au glomerulul situat în profunzimea zonei corticale și ansa
Henle lungă.

http://2.bp.blogspot.com/-YapVIg1tOh8/UtAEL1PqOQI/AAAAAAAAAAo/HtPE9Aw39-g/s1600/neefron.png
6. Observă imaginea de mai sus și descoperă care sunt componentele celor două părți
principale ale nefronului: corpusculul renal și tubul urinifer:
a. Corpusculul renal:
1. capsula Bowmann
2. glomerulul renal
b. Tubul urinifer:
1. tubul contort proximal
2. ansa Henle
3. tubul contort distal
8
a. Observă imaginea de mai jos:

prelucrare după https://cf.ppt-online.org/files/slide/k/kPBOaozc61WG9TjmxE75t3NQMw8urqRKgHveJV/slide-10.jpg


a. identifică cele trei procese esențiale pentru formarea urinei:
1. Filtrarea glomerulară
2. Reabsorbția tubulară
3. Secreția tubulară
b. precizează rolul componentelor nefronului în formarea urinei:
a) capsula glomerulară: rol în filtarea plasmei sângelui
b) tubul contort proximal: rol în reabsorbția și secreția tubulară
c) ansa Henle: rol în concentrarea și diluția urinei
d) tubul contort distal: rol în reabsorbția și secreția tubulară

https://cf.ppt-online.org/files/slide/k/kPBOaozc61WG9TjmxE75t3NQMw8urqRKgHveJV/slide-7.jpg
2. Observă imaginea de mai sus și explică procesul de (ultra)filtrare glomerulară.
Filtrarea glomerulară reprezintă procesul prin care constituenții plasmei sangvine trec
pasiv din capilarele glomerulare în spațiul capsular, formându-se filtratul glomerular (urina
primară).
9
3. Argumentează afirmația ”Urina primară/filtratul glomerular este o plasmă care nu conține
proteine în cantități semnificative”.
Urina primară poate fi considerată o plasmă cu cantități nesemnificative de proteine,
deoarece la nivelul capsulei glomerulare nu se filtrează proteinele cu greutate moleculară
mare.
4. Observă imaginea de mai jos și identifică mecanismele de transport care au loc la nivelul
segmentelor tubului urinifer:

prelucrare după http://www.myshared.ru/slide/1037772


Mecanisme de trasport pasiv, de exemplu osmoza și mecanisme de transport activ.
5. Definește procesul de reabsorbție tubulară.
Reabsorbția tubulară este procesul de recuperare a substanțelor utile din urina primară,
prin trecerea lor din lumenul tubular în capilarele peritubulare.
6. Pe baza imaginii de mai jos, dă patru exemple de substanțe care se reabsorb la nivelul renal.

prelucrare după http://cdn.biologydiscussion.com/wp-content/uploads/2016/09/image_thumb-311.png


1. apa
2. ureea
3. electroliți: Na+, Cl-
4. glucoza

10
13. Definește procesul de secreție tubulară.
Secreția tubulară este procesul de trecere a unor substanțe toxice, acide, în exces și a unor
medicamente din sângele capilarelor peritubulare în lumenul tubular, pentru a fi eliminate.
14. Pe baza imaginii de mai sus, precizează trei substanțe care se secretă tubular.
1. H+
2. K+
3. NH3
15. Stabilește o asemănare și o deosebire între reabsorbția tubulară și secreția tubulară.
Ambele procese se desfășoară la nivelul segmentelor tubului urinifer și presupun mecanisme
de transport pasive și active. În reabsorbția tubulară sensul transportului este din interiorul
tubului spre capilarele peritubulare, iar în secreția tubulară, sensul transportului este
inversat: din capilarele peritubulare spre interiorul tubului.
16. Studiază cu atenție tabelul următor (sursa: https://www.slideshare.net/sarbubogdaneugen/fiziologia-
aparatului-excretor). Explică diferențele cantitative și calitative dintre urina primară și urina finală
Substanța Concentrația în mg la 100 ml Raportul concentrației
plasmă urină urină/plasmă
Glucoză 100 0 0
Proteine 9000 0 0
Lipide 900 0 0
Uree 25 2000 20
Acid uric 4 80 20
Creatinină 1 125 125
Sodiu 330 360 1,1
Potasiu 20 150 7
Clor 350 700 2

Diferențele cantitative și calitate dintre urina primară și cea finală se datorează celor două
procese tubulare: reabsorbția, care recuperează substanțele utile, lăsând cataboliții în urină
și secreția, care completează funcția de eliminare a unor substanțe toxice, nefolositoare, în
exces.
17. În compoziția chimică a urinii finale a unui pacient a fost depistată glucoza. De ce afecțiune
este posibil să sufere? Explică.
11
Diabet zaharat. Cantitatea mare de glucoză filtrată glomerular nu se mai reabsoarbe în
totalitate (se depășește capacitatea maximă de reabsorbție) și apare glucozuria.
18. Reglarea formării urinii se realizează prin mecanisme nervoase și umorale. Numește trei
hormoni care influențează eliminările de apă și de electroliți la nivel renal și precizează pentru
fiecare în parte acțiunea/efectul produs.
1. ADH – crește reabsorbția facultativă a apei la nivelul tubilor contorți distali și colectori
2. aldosteron – stimulează reabsorbția de Na+ în schimbul K+ sau H+ excretați la nivelul
tubilor contorți distali și colectori
3. PTH – crește reabsorbția de calciu și inhibă reabsorbția fosfaților anorganici la nivelul
nefronului distal
19. Argumentează importanța excreției renale.
Excreția renală asigură eliminarea substanțelor nevolatile, nefolositoare, toxice sau în exces,
împreună cu o cantitate de apă, fiind astfel cea mai importantă cale prin care se menține
constant volumul, concentrația electrolitică și reacția chimică a lichidelor organismului.
20. Datorită unor disfuncții temporare sau permanente ale sistemului excretor, homeostazia se
poate realiza și prin mijloace extracorporale cum este hemodializa, prezentată schematic mai
jos:

http://www.scrigroup.com/files/medicina/1111_poze/image009.jpg

Informează-te și explică cum funcționează aparatul de hemodializă.

Aparatul de hemodializă permite filtrarea sângelui: sângele arterial este trecut printr-un
dispozitiv care conține o membrană semipermeabilă ce separă sângele de o soluție izotonică în
care se găsesc molecule ale unor substanțe utile organismului. In timpul procesului, produșii
finali de metabolism difuzează din sânge, prin membrană, către soluție, în timp ce moleculelele
substanțelor utile rămân în sânge. După curățare, sângele este reintrodus în corp pe cale
venoasă.

Bibliografie: manuale de Biologie, clasa a XI-a, internet


12

S-ar putea să vă placă și