Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII SĂVENI

Comuna Săveni, str. Nicolae Iorga, Cod 927205


Tel./Fax : 0243 / 278018; e-mail: sc_saveni@yahoo.com
MATERIALE PENTRU PRIMUL CONSILU PROFESORAL LA
ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:
08.09.2010
Ordine de zi:
1). Constituirea şi organizarea colectivelor de preşcolari şi elevi pe grupe şi clase.
Stabilirea educatoarelor, învăţătorilor şi a profesorilor-diriginţi pentru anul şcolar
2010-2011.
2). Constituirea Comisiilor Metodice şi stabilirea şefilor acestora pentru anul şcolar
2010-2011. Numirea Consilierului pentru Proiecte şi Programe
Educative(consilierul educativ) , a Coordonatorului C.E.A.C. şi a Responsabilului
cu perfecţionarea.
3). Constituirea comisiior de lucru cu caracter permanent sau temporar pentru anul
şcolar 2010-2011.
4). Numirea cadrelor didactice care să facă parte din Consiliului de Administraţie al
Şcolii de Arte şi Meserii Săveni pentru anul şcolar 2010-2011.
5). Probleme organizatorice, Discuţii.
..........................................................................................................................................
1). Constituirea şi organizarea colectivelor de preşcolari şi elevi pe grupe şi clase

Ciclul preşcolar/ Educatoare:


- grupa mică: Duţă Maria ;
- grupa mijlocie: Anghel Elena;
- grupa mare : Plopeanu Rodica;
- grupa mare/pregătitoare: Matache Mădălina;
- grupa combinată Frăţileşti : Stavăr Anişoara.

Ciclul primar/ Învăţători:


clasa I A: înv. Mihai Elena;
clasa I B: înv. Militaru Stan;
clasa aII-a A: prof. Cristea Antoneta;
clasa aII-a B: înv. Plopeanu Valeriu;
clasa aIII-a A: înv.Aron Virginia;
clasa aIII-a B:înv. Duţă Silviu;
clasa aIV-a A: inst. Borceanu Floarea;
clasa aIV-a B: prof. Şerban Florentina.

Ciclul gimnazial / Diriginţi:


- clasa aV-a A : prof. Boitan Marius-Dorinel;
- clasa aV-a B: prof. Irimia Mihaela;
- clasa aVI-a A: prof. Tastaman Alina-Gabriela;
- clasa aVI-a B: prof. Bătrânu Ana-Matilda;
- clasa aVII-a A: prof. Petrescu Vasile;

1
- clasa aVII-a B: prof. Preda Ioana;
- clasa aVIII-a A: prof. Radu Iulian-Bogdan;
- clasa aVIII-a B: prof. Bulfaş Daniela.
Sunt supuse la vot spre aprobare.

2). Constituirea Comisiilor Metodice:

Comisia Metodică a Educatoarelor :


- Anghel Elena – Responsabil Comisie Metodică;
- Duţă Maria;
- Plopeanu Rodica;
- Matache Mădălia;
- Stavăr Anişoara.

Comisia Metodică a Învăţătorilor:


- înv.Aron Virginia – Responsabil Comisie Metodică;
- înv. Mihai Elena;
- înv. Militaru Stan;
- prof. Cristea Antoneta;
- înv. Plopeanu Valeriu;
- înv. Duţă Silviu-Octavian;
- inst. Borceanu Floarea;
- prof. Şerban Florentina.
-
Comisia Metodică a Diriginţilor :
- prof. Boitan Marius-Dorinel – Reponsabil Comisie Metodică;
- prof. Irimia Mihaela ;
- prof. Tastaman Alina-Gabriela;
- prof. Bătrânu Ana-Matilda;
- prof. Petrescu Vasile;
- prof. Preda Ioana;
- prof. Radu Iulian-Bogdan;
- prof. Bulfaş Daniela.

Comisia Metodică Umanistă:


- prof. Petrescu Vasile – Responsabil Comisie Metodică;
- prof. Tastaman Alina-Gabriela;
- prof. Ispas Ioana-Aurelia;
- prof. Bulfaş Daniela;
- prof. Irimia Mihaela;
- prof. Dragomir Cristina;
- prof. Ion Cătălina-Constanţa;
- prof. Boitan Marius-Dorinel;
- prof. Ungureanu Cosmin-Mihnea.

2
Comisia Metodică Realistă :
- prof. Preda Ioana - Responsabil Comisie Metodică;
- prof. Radu Iulian-Bogdan;
- prof. Bătrânu Ana-Matilda;
- prof. Veleanu Gabriela.
Comisiile Metodice sunt supuse la vot spre aprobare.

• Consilier pentru Proiecte şi Programe Educative( consilier


educativ): prof.Boitan Marius-Dorinel;
• Coordonator C.E.A.C.: prof. Radu Iulian-Bogdan;
• Responsabil cu perfecţionarea metodico-ştiinţifică şi
psihopedagogică: prof. Cristea Antoneta.
Cele 3 funcţii sunt supuse la vot spre aprobare.

3). Comisii de lucru cu caracter permanent şi temporar:

* COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA


CALITĂŢII (C.E.A.C.):
1. PROF. RADU IULIAN-BOGDAN –COORDONATOR C.E.A.C.;
2. ED. DUŢĂ MARIA – MEMBRU;
3. PROF. TASTAMAN ALINA-GABRIELA - MEMBRU;
4. PROF. CRISTEA ANTONETA – REPREZENTANT CONSILIU
PROFESORAL;
5. PROF. BĂTRÂNU ANA-MATILDA – REPREZENTANT SINDICAT;
6. – REPREZENTANT PĂRINŢI;
7. – REPREZENTANT CONSILIU LOCAL.

* CONSILIUL PENTRU CURRICULUM:


-preşedinte – prof. UNGUREANU COSMIN-MIHNEA (director);
-membri: - prof. BOITAN MARIUS-DORINEL (consilier educativ);
- prof. RADU IULIAN-BOGDAN(coordonator C.E.A.C.);
- ed. ANGHEL ELENA ( responsabil C.M. a Educatoarelor);
- înv. ARON VIRGINIA (responsabil C.M. a Învăţătorilor);
- prof. PETRESCU VASILE (responsabil C.M.Umanistă);
- prof. PREDA IOANA(responsabil C.M. Realistă).

*COMISIA DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ(CSSM):


- preşedinte: prof. Veleanu Gabriela;
- secretar: prof. Bătrânu Ana-Matilda;
- membri: -prof. Petrescu Vasile;
- prof. Boitan Marius-Dorinel;
- prof. Radu Iulian-Bogdan.

3
*COMISIA TEHNICĂ DE PREVENIRE ŞI STINGERE A
INCENDIILOR(CTPSI):
- preşedinte: înv. Militaru Stan;
- secretar: prof. Bătrânu Ana-Matilda;
- membri: -prof. Petrescu Vasile;
- prof. Veleanu Gabriela;
- prof. Radu Iulian-Bogdan.

* GRUPA DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE


URGENŢĂ( LEGEA 481/2004; LEGEA307/2006):
- preşedinte: înv. Militaru Stan;
- membri:- ed. Anghel Elena;
- înv. Duţă Silviu-Octavian;
- înv. Militaru Stan;
- înv. Plopeanu Valeriu;
- prof. Petrescu Vasile;
- prof. Bătrânu Ana-Matilda;
- prof. Radu Iulian-Bogdan;
- îngrijitor Oancea Aurel.

* COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE


SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI:
- preşedinte: prof. Bulfaş Daniela;
- membri: 1. prof. Boitan Marius-Dorinel;
2. prof. Radu Iulian-Bogdan;
3. înv. Mihai Elena;
4. înv. Militaru Stan.

*COMISIA DE ACORDARE A RECHIZITELOR ŞCOLARE( Legea 126/2002):


-preşedinte: prof. Ungureanu Cosmin-Mihnea (directorul şcolii);
- membri: 1. prof. Bulfaş Daniela(secretarul şcolii);
2. prof. Boitan Marius-Dorinel(consilier educativ);
3. înv. Duţă Silviu;
4. înv. Militaru Stan.

* COMISIA DE SELECŢIONARE ANUALĂ A DOCUMENTELOR CREATE,


CE URMEAZĂ A FI ELIMINATE ŞI ARHIVATE:
- preşedinte: prof. Bulfaş Daniela(secretarul şcolii) – Responsabil cu arhiva;
-secretar: prof. Boitan Marius-Dorinel;
-membri: 1.ed. Duţă Maria;
2. înv. Militaru Stan;
3. înv. Duţă Silviu-Octavian;
4. înv. Plopeanu Valeriu;
5. prof. Radu Iulian-Bogdan.

4
* COMISIA DE APLICARE A O.U.G.96/2002 PRIVIND ACORDAREA DE
PRODUSE LACTATE ŞI DE PANIFICAŢIE PENTRU PREŞCOLARI ŞI ELEVI:
- prof. Ungureanu Cosmin-Mihnea (director şcoală) – COORDONATOR;
- înv. Plopeanu Valeriu – RESPONSABILUL COMISIEI – distribuitor al
produselor în Grădiniţa şi Şcoala Săveni;
- ed. Stavăr Anişoara- distribuitor al produselor în structura GPN Frăţileşti;
- ed. Anghel Elena;
- ed. Duţă Maria;
- ed. Plopeanu Rodica- preluarea şi distribuirea produselor din şcoală la
grădiniţă;
- ed. Matache Mădălina;
- înv. Mihai Elena;
- înv. Militaru Stan;
- prof. Cristea Antoneta;
- înv. Plopeanu Valeriu;
- înv.Aron Virginia;
- înv. Duţă Silviu;
- inst. Borceanu Floarea;
- prof. Şerban Florentina;
- prof. Boitan Marius-Dorinel;
- prof. Irimia Mihaela;
- prof. Tastaman Alina-Gabriela;
- prof. Bătrânu Ana-Matilda;
- prof. Petrescu Vasile;
- prof. Preda Ioana;
- prof. Radu Iulian-Bogdan;
- prof. Bulfaş Daniela.

* COMISIA DE ACORDARE A UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA


ACHIZIŢIONĂRII DE CALCULATOARE PRIN PROGRAMUL SOCIAL
„EURO 200”(LEGEA269/2004):
- preşedinte: prof. Ungureanu Cosmin-Mihnea(directorul şcolii);
- membri: 1. prof. Bulfaş Daniela(secretarul şcolii) – responsabil Comisie burse;
2. prof. Boitan Marius-Dorinel(consilier educativ);
3. înv. Duţă Silviu-Octavian;
4. înv. Mihai Elena.

* COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN


ŞCOALĂ:
- preşedinte: prof. Irimia Mihaela;
- secretar: inst. Borceanu Floarea;
- membri: - prof. Ispas Ioana-Aurelia (reprezentant al cadrelor didactice),
- reprezentant al Consiliului Local ( membru al C.A. al şcolii);

5
- reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor( membru al C.A.
al şcolii);
- reprezentant al Postului comunal de Poliţie;
- reprezentant al Consiliului Elevilor.

* COMISIA DE URMĂRIRE A FRECVENŢEI ELEVILOR:


- preşedinte: prof. Tastaman Alina-Gabriela;
- membri: 1. prof. Bulfaş Daniela;
2. prof. Şerban Florentina.

* COMISIA PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR , REZIDURILOR, A


AMBALAJELOR COMBUSTIBILE ŞI DISTRUGEREA ACESTORA:
- preşedinte: prof. Veleanu Gabriela;
- membri: 1. Oancea Aurel;
2. Mărculeşteanu Emilia;
3. Dumitrache Anişoara.

* COMISIA PENTRU MONITORIZAREA NOTĂRII RITMICE:


- preşedinte: prof. Bulfaş Daniela;
- membri: 1. prof. Radu Iulian;
2. înv. Aron Virginia.

* COMISIA DE ELABORARE A SCHEMELOR ORARE ŞI DE ÎNTOCMIRE A


ORARULUI:
- preşedinte: prof. Preda Ioana;
- membri: 1. prof. Radu Iulian-Bogdan;
2. înv. Aron Virginia;
3. prof. Bătrânu Ana-Matilda;
4. ed. Matache Mădălina.

* COMISIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR ŞCOLARE ŞI A


COMPETIŢIILOR SPORTIVE:
- preşedinte: prof. Boitan Marius-Dorinel;
- membri: 1. ed. Plopeanu Rodica;
2. înv. Aron Virginia;
3. prof. Petrescu Vasile;
4. prof. Preda Ioana.

* COMITETUL PENTRU PREVENIREA INFECTĂRII CU VIRUSUL WEST


NILE( Hotărârea C.J. pentru S.U. Ialomiţa/ 31.08.2010):
- preşedinte: prof. Bătrânu Ana-Matilda;
- membri: 1. ed. Anghel Elena;
2. ed. Stavăr Anişoara;
3. înv. Mihai Elena;
4. medic circă Dispensar.

6
Toate comisiile de lucru cu caracter permanent şi temporar sunt supuse la vot spre
aprobare.

4). CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE (AN ŞCOLAR 2010-2011):

Începând cu anul şcolar curent, se va pune în aplicare Ordinul ministrului


MECTS nr. 4714/23.08.2010, privind modificarea şi completarea Ordinului nr.
4925/2005 al MEC privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar – art. I, al. 1, care precizează că:
„STRUCTURA MINIMĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE CUPRINDE
URMĂTORII 7 MEMBRI: DIRECTORUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, 2
REPREZENTANŢI AI CADRELOR DIDACTICE ALEŞI DE CONSILIUL
PROFESORAL, CONTABILUL/CONTABILUL ŞEF AL UNITĂŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT, 1 REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL , 1
REPREZENTANT AL PRIMARULUI ŞI 1 REPREZENTANT AL ASOCIAŢIEI
DE PĂRINŢI”. La al. 2 al aceluiaşi normativ se specifică că participă, fără drept de
vot, cu statut de observator, liderul sindical şi un reprezentant al elevilor din clasele
aVII-a sau aVIII-a.
Sunt propuse următoarele cadre didactice: ........................... şi................................
Directorul supune la vot cele 2 cadre didactice care să facă parte din C.A. pentru
anul şcolar 2010-2011.

5). Probleme organizatorice:


D-l director, prof. Ungureanu Cosmin-Mihnea, propune constituirea cercurilor
“PRIETENII POMPIERILOR”, “CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA!” şi
“SANITARII PRICEPUŢI”. Sunt propuse pentru organizarea şi conducerea
acestor cercuri următoarele cadre didactice: .................... , ........................
şi.............................. .
D-l director prezintă Adresa I.S.J. Ialomiţa Nr. 9737/06.08.2010, conform căreia,
pentru începerea noului an şcolar în bune condiţii , trebuie avute în vedere
următoarele aspecte:
1 – Prima zi de şcoală se va organiza după un set de proceduri minimal, astfel încât
elevii să fie în centrul acţiunii;
2 – Şcoala începe din prima zi! Data limită pentru întocmirea orarului este 9
septembrie. La această dată sunt gata planificările calendaristice;
3 – Analizele medicale ale cadrelor didactice, vor fi plătite de Consiliul Local în baza
unui ordin semnat de ministrul Mircea Miclea;
4 – Asigurarea manualelor şcolare până la 10 septembrie;
5 – Colectivul de profesori care va preda în unitatea şcolarăva fi afişat la loc vizibil.
Unde este cazul se va menţiona şi calitatea de profesor diriginte.
Conform Adresei Nr. 9890/03.09.2010, în urma hotărârii luate la nivelul ISJ
Ialomiţa, în anul şcolar 2010-2011, va fi respectat următorul grafic al zilelor
metodice: - LUNI – MATEMATICĂ;

7
- MARŢI – LIMBA ROMÂNĂ, RELIGIE, DTS;
- MIERCURI – ISTORIE, GEOGRAFIE ;
- JOI – LIMBI STRĂINE, ED. FIZICĂ, ARTE;
- VINERI – CHIMIE, FIZICĂ, BIOLOGIE.
D-l director precizează că, conform Hotărârii I.S.J. Ialomiţa, un învăţător
trebuie să însoţească zilnic elevii din ciclul primar în microbuzul şcolar pe ruta
Frăţileşti-Săveni şi retur. Directorul şcolii arată că această obilgaţie de muncă va fi
menţionată în Fişa postului. Se ia hotăârea
ca............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..Se supune la vot această hotărâre.
În continuare, se prezintă Nota MECTS nr. 43657/03.09.2010 care precizează:
1. – În conformitate cu calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru
elevii clasei aVIII-a în anul şcolar 2010-2011, cursurile pentru elevii claselor
aVIII-a se încheie la data de 10 iunie 2011;
2. – Pentru perioada 13-17 iunie 2011 , conducerea unităţii de învăţământ
gimnazial va atribui cadrelor didactice care predau la clasa aVIII-a, în
completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea
cursurilor la această clasă , sarcini de lucru specifice sfârşitului de an şcolar ,
pregătirii Evaluării Naţionale , precum şi a admiterii în clasa a IX-a. Se va
avea în vedere inclusiv organizarea în şcoală , pentru absolvenţii claselor
aVIII-a , de ore de pregătire pentru Evaluarea Naţională.
3. – Cadrele didactice din unităţile de învăţământ gimnazial vor planifica
activitatea claselor aVIII-a astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a
programelor şcolare.

D-l prof. Boitan Marius-Dorinel propune ca pentru sărbătorirea “ZILEI


ŞCOLII”( 6 OCTOMBRIE) să se realizeze o expoziţie cu fotografii realizate
în şcoală pe parcursul anilor. Acestea ar putea fi adunate de la elevi, părinţi,
bunici sau fraţi mai mari. Fotografiile trebuie să conţină poze de promoţie
ale diverşilor ani şcolari.

D-l director, prof. Ungureanu Cosmin, precizează că informaţiile de


interes general primite pe mail-ul şcolii vor fi redirecţionate către e-mail-ul
cancelariei şcolii: cancelaria_saveni@yahoo.com.

S-ar putea să vă placă și