Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI


ADMINISTRAREA AFACERILOR
Programul de studii: ECTS - ZI

PROIECT
INTRODUCERE ÎN CERCETARE
DE MARKETING

Prof. Coordonator : Studente


Lector Dr. Alina Tecau Radu Alexandra-Nicoleta
Popa Beatrice-Elena
Cuprins

Identificarea problemei de cercetat si definirea temei


................................................................ ………………………............3
Justificarea şi scopul cercetarii
..............................................................................................................3
Capitolul 1. Definirea obiectivelor si ipotezelor cercetarii ...................4
1.1. Formularea ipotezelor generale şi a ipotezelor statistice .............4
1.2.Stabilirea obiectivelor cercetării ......................................................5
Capitolul 2. Proiectarea si redactarea chestionarului avand in vedere
tema generala de cercetare .................................................................6
2.1. Chestionarul cercetarii ...................................................................9
Capitolul 3. Analiza și interpretarea
datelor.................................................................................................10
3.1. Analiza și interpretarea întrebărilor
relevante..............................................................................................23
Identificarea problemei de cercetare și definirea temei

Opinii, atitudini şi comportamente ale turiştilor cu privire la vizitarea cetăților


săsești din Transilvania
Biserica fortificată Viscri

Justificarea și scopul cercetării

Cercetarea se bazează pe intervievarea turiștilor cu privire la motivul principal al


atracției manifestate pentru vizitarea cetăților săsești din Transilvania, în special a
Bisericii fortificate din Viscri și în ce măsură i-a determinat pe turiști locul în sine,
să revină.
Viscri reprezintă un reper modern al culturii săsești, deoarece prin efortul susținut
al unei mâini de oameni, acest sat are parte în zilele noastre de un renume
mondial, făcându-l pe însuși moștenitorul tronului britanic.
Scopul alegerii temei este de a prezența dezvoltarea turismului rural în zona
localității Viscri că pe un model de succes demn de urmat pentru alte zone cu
potențial turistic ridicat din România.
Regăsim în această cercetare de marketing diverși factori importanți în scopul
creşterii atractivităţii României că destinaţie turistică, ce pot fi de ajutor tuturor
agențiilor de turism și a deciziilor viitoare cu privire la inovarea turimului cultural.
Mai exact, prin opiniile și atitudinile turiștilor, atât prin aspectele pozitive cât și cele
negative, turoperatori ar putea îmbunătăți pachetele turistice, astfel încât ele să
fie mult mai atractive și eficiente.
Unele forme de început ale turismului cultural s-au practicat încă din cele mai
vechi timpuri, deși nu se poate stabili o dată exactă a detașării sale că activitate
separată. Se poate spune, că prin cea de a doua jumătate a secolului nostru,
turismul s-a dezvoltat într-o activitate economico-organizatoare. De asemenea,
acest lucru a desemnat apariția unei noi ramuri ale economiei naționale.
Pentru a atrage câți mai mulți turiști, putem începe prin a le aduce la cunoștință
despre existența cetăților săsești din Transilvania. Un important aspect ,ce
trebuie prezentat turiștilor, îl reprezintă oportunitatea de a face o acțiune de
cercetare în spațiul etnografic românesc, de a împleti pitorescul cu încântarea
pentru cultură și artă.
Transilvania se simte și se trăiește alături de oamenii ei, de momentele lăsate
de trecerea timpului și de istoria ei.
În prezent, există un proiect de dezvoltare a turimului cultural, numit
„Descoperă sufletul Transilvaniei”.

Capitolul 1. Definirea obiectivelor și ipotezelor cercetării

1.1. Formularea ipotezelor generale şi a ipotezelor statistice

Ipoteze generale:
· Satul Viscri are un potențial turistic foarte ridicat deoarece îmbină
elemente ale cadrului natural cu valorile culturale și istorice.
· În toamna lui 2012, localnicii au lansat dulceaţa de Viscri care
costă 365 de euro borcanul. Produsele specifice zonei au făcut satul
şi mai cunoscut.
· Accesul greu în localitate: lipsa unei gări de tren , lipsa unei stații
de autobuz local.
· Turismul a fost implementat prin atragerea de turiști, mai ales
străini, prin promovarea satului în străînătate cu ajutorul prințului
Charles.

Ipoteze statistice:
· H0: Peste 50% din turiști au ales să viziteze satul Viscri.
· H1: Sub 50% din turiști au ales să nu viziteze satul Viscri.
· H0: Pe o scară de la 1 la 5, media turiștilor, care au încercat
produsele specifice zonei Viscri, este 4.
· H1: Pe o scară de la 1 la 5, media turiștilor, care au încercat
produsele specifice zonei Viscri, este diferită de 4.
· H0: Cel mult 80% din turiști doresc modernizarea cailor de acces
spre sat, pentru o deplasare mult mai ușoară.
· H1: Mai mult de 80% din turiști doresc modernizarea cailor de
acces spre sat, pentru o deplasare mult mai ușoară.
· H0: Media cheltuielilor realizate de turiști internaționali pentru
vizitarea satului Viscri este de 1000 euro.
1.2 Stabilirea obiectivelor cercetării

Aspecte de baza Întrebările Obiectivele cercetării


cercetătorului

Potențialul turistic al 1.În ce măsură populația 1.Determinarea turiștilor


satului Viscri. vizitează acest edificiu interesați să viziteze
cultural? satul Viscri.

2.Care este atitudinea 2. Cunoașterea


turiștilor cu privire la motivelor care i-a
această destinatie? determinat pe turiști să
vizitezi satul Viscri.

În ce perioadă a anului 1.Ce categorie de turiști 1.Identificarea


există cel mai mare flux aleg să viziteze satul categoriilor de vârstă
de turiști. Viscri? care preferă să viziteze
satul Viscri într-o
anumită perioadă.
1.Care sunt principalele
Promovarea obiectivului surse de informare în 1.Determinarea
turistic. alegerea destinației principalelor surse de
turistice? informare.
2. Îmbunătățirea
canalelor de promovare.
1.În ce masură turșitii
doresc creerea unui 1.Determinarea
Care sunt caile de acces sistem de transport ? numarului de turiști care
în zona satului Viscri doresc amanajarea unei
gări de tren.
2. În ce măsură ar ajuta
acest factor creșterea
numărului de turiști.
Capitolul 2. Proiectarea și redactarea chestionarului având în vedere
tema generală de cercetare

2.1 Chestionarul cercetării


1.Dacă turiștii au auzit de Cetățile săsești din Transilvania?
2. Dacă pe viitor doresc să viziteze această regiune?
3. În ce măsura i-a determinat, locul în sine, pe turiști să revină?
4. Preferă un ghid turistic pe perioada vizitării anumitor obiective turistice?
5. Le este ultilă o hartă cu evenimentele turistice deschise publicului, programul,
adresa, informații referitoare la cultură și istoria regiunii?
6. Preferă informarea online?
7. În ce perioadă a anului preferă să viziteze cetățile?
8. Dacă turiștii consideră că patrimoniul cultural al cetatiilor săsești este pus
suficient în valoare?
9. Ce imbunatariri ar aduce pachetelor turistice ?
10. Ce cetăți preferă să viziteze?
11. Preferă transportul în comun sau trasportul asigurat?

Universitatea Transilvania din Braşov Nr Chestionar ........................


Facultatea de Ştiinte Economice Data: ......................................

Chestionar
Bună ziua!

Radu Alexandra și Popa Beatrice suntem studente la facultatea de Științe


Economice și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității „Transilvania”
Brașov. Scopul nostru este elaborarea unui studiu de marketing, în domeniul
turismului, privind - Opinii, atitudini și comportamente ale turiștilor cu privire la
vizitarea Cetății și Bisericii fortificate, Viscri.

Va rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde la întrebările ce fac obiectul


acestui chestionar.
Răspunsurile vor rămâne confidențiale, urmând a fi utilizate doar în scopul
prelucrării statistice.
Completarea chestionarui se realizează ușor și într-un timp scurt.

Va mulțumim !

1. Biserica fortificată din Viscri, printre cele mai frumoase edificii de cult din lume.
Dumneavoastră ați vizitat-o?

a) Da;

b) Nu. ( Va rugăm să treceți la întrebarea cu numărul 15 )

2. Care sunt principalele surse de informare pe care le folosiți pentru alegerea


destinației de vacanță?

a) Mass-media;

b) Târguri de turism;

c) Internet;

d) Rude/prieteni;

e) Ghiduri și reviste de specialitate.

f) Altele…

3. În ce perioada a anului preferați vizită satului săsesc din Viscri?

a)Doar în perioadele de concediu sau sărbători legale;


( Crăciun, Anul Nou)

b)Și în alte perioade.

4. Unde va cazați?

a) În satul Viscri există o pensiune agroturistică;

b) Alte spații de cazare;

c) Nu este necesar să mă cazez.


5. Ați încercat bucătăria săsească la pensiune? Specialitatea casei e dulceață
de mure.

a) Da;

b) Nu.

6. Considerați că lipsa unei gări de tren sau lipsa unei stații de autobuz local poate
îngreuna accesul în localitate?

a) Foarte mult;

b) Mult;

c) Puțîn;

d) Foarte puțîn.

7. Considerați că este necesar creerea unui sistem de transport a caii ferate


pentru călători? Argumentați răspunsul,, dacă considerați că este necesar;

a) Da

b) Nu

8. În vizită dumneavoastră ați parcurs următoarele obiective turistice:

a) Biserica fortificată;

b) Camera slaninei, un obicei străvechi;

c) Urcatul în turn și priveliștea din acesta asupra satului și a împrejurimilor;

d)Atelierul de pasla care organizează vizite-seminar.

9. Ce mijloc de transport folosiți pentru practicarea vizitei dumneavoastră?

a) Autoturism;

b) Tren;

c) Autocar;
d) Altele.

10. Cum preferați să va deplasați prin împrejurimile satului Viscri?

a) Cu căruță, se poate merge prin pădurile din zona, la torcatorie;

b) Cu bicicletă;

c) Pe jos;

d)Altele.

11. Care sunt pricipalele motive care v-au determintat să vizitați satul Viscri?

a) Peisaj, frumusețile naturale;

b) Dorința de cunoaștere, curiozitate;

c) Cadrul natural nepoluant;

d) Odihnă și recreere.

12. Cunoașteți și alte cetăți săsești fortificate, de vizitat în Transilvania?

a) Da;

b) Nu.

13. Cât de mulțumit sunteți de turismul din România?

1 2 3 4 5

Foarte satisfăcător Total nesatisfăcător

14. Va rugăm să precizați în ce categorie de vârstă va încadrați;

a)Sub 24 de ani;
b)25-34;

c)35-49;

d)Peste 50.

15. Doriți, pe viitor, să vizitați satul Viscri sau una dintre cetățile săsești din
Transilvania?

a) Da

b) Nu

c) Nu știu
Capitolul 3. Analiza și interpretarea datelor

3.1. Analiza și interpretarea întrebărilor relevante

V1.1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Da 57 62.0 63.3 63.3

Valid Nu 33 35.9 36.7 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Din primul tabel se observă că numărul respodenților este de 92, adică
toti cei chestionați. Media este de 61,96% și reprezintă expresia în valoare relativă a
procentului raspunsurilor afirmative. Eroarea standard a mediei este 2,17%.
Din total de 92 de subiecti chestionati, 33 de persoane încă nu au vizitat satul
Viscri, în timp ce 57 au vizitat.
V2.2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Mass-media 16 17.4 17.8 17.8

Targuri de turism 5 5.4 5.6 23.3

Internet 45 48.9 50.0 73.3


Valid Rude/ prieteni 20 21.7 22.2 95.6

Ghiduri si reviste de
4 4.3 4.4 100.0
specialitate

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare : În urma rezultatelor la această întrebare reiese faptul că principalele


surse de informare folosite pentru alegerea destinației turistice sunt internetul și
rudele/prietenii. Cea mai mică pondere este reprezentată de ghidurile si revistele de
specialitate, iar asta înseamnă ca turiștii nu preferă aceasta sursă de informare cand
vine vorba de alegerea unei destinatii turistice.
V3.3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Doar in perioadele de
41 44.6 46.1 46.1
concediu sau sarbatori
Valid
Si alte perioade 48 52.2 53.9 100.0

Total 89 96.7 100.0


Missing System 3 3.3
Total 92 100.0

Interpretare: Răspunsurile la această întrebare indică faptul că din cele 92 de


persoane chestionate, 41 de persoane preferă să viziteze satul Viscri și în alte
perioade decât in perioada concediului sau de sărbatori.
V4.4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

In satul viscri exista o pensiun


18 19.6 20.0 20.0
agroturistica

Valid Alte spatii de cazare 45 48.9 50.0 70.0

Nu este necesar sa ma cazez 27 29.3 30.0 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Dintre cei care au răspuns la această întrebare, 45 dintre persoane


preferă să se cazeze pe perioada vizitei în alte spatii de cazare, pe cand 27 de turiști
considera ca nu este necesar să se cazeze, iar 18 persoane preferă să se cazeze la
pensiunea agroturistică din sat.
V5.5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Da 58 63.0 64.4 64.4

Valid Nu 32 34.8 35.6 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Intr-o proportie de 63 % cei mai multi turiști au raspuns afirmativ în


preferintele pentru specialitile gastronomice oferite de bucătăria săseacă de la
pensiune, fiind urmati de cei care au declarat că nu au gustat din specialitățile săsești
(34,48%)
V6.6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Foarte mult 36 39.1 40.0 40.0

Mult 33 35.9 36.7 76.7


Valid Putin 11 12.0 12.2 88.9

Foarte putin 10 10.9 11.1 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Din rezultatele acestei întrebari ne putem da seama de faptul că cele


mai multe persoane consideră ca lipsa unei gari de tren sau lipsa unei statii de
autobuz local poate ingreuna accesul in localitate, foarte mult si mult.
V7.7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Da 68 73.9 75.6 75.6

Valid Nu 22 23.9 24.4 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Dintre persoanele care au răspuns la această întrebare, 68 de


persoane sunt de părere ca este foarte importantă integrarea trasportului de călători
pe calea ferată deoarece este o modalitate de trasport mult mai confortabilă si utilă
V8.8

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Biserica fortificata 40 43.5 44.4 44.4

Camera slaninei, un obicei


29 31.5 32.2 76.7
stravechi

Urcatul in turn si privelistea din


Valid acesta asupra satului si a 14 15.2 15.6 92.2
imprejurimilor;

Atelierul de pasla care


7 7.6 7.8 100.0
organizeaza vizite-seminar.

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: După cum se poate observa în graficul alăturat, cei mai multi dintre
turiști au ales să viziteze Biserica fortificată, intr-un numar de 40 de persoană, 29 de
persoane au ales să viziteze și Camera slăninei care reprezinta un obicei săsesc
străvechi
V9.9

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Autoturism; 49 53.3 54.4 54.4

Tren; 10 10.9 11.1 65.6


Valid Autocar; 9 9.8 10.0 75.6

Altele. 22 23.9 24.4 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Din acest grafic se poate observa preferința turiștilor in ceea ce


priveste transportul folosit in practicarea vizitei satului Viscri. 49 de persoane au
raspuns ca le este mult mai util să se deplaseze cu autoturismul propriu.
V10.10

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Cu caruta, se poate merge prin


47 51.1 52.2 52.2
padurile din zona, la torcatorie;

Valid Cu bicicleta; 22 23.9 24.4 76.7

Pe jos; 16 17.4 17.8 94.4

Altele. 5 5.4 5.6 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Din rezultatul acestei întrebări, din 92 de persoane chestionate, 47 de


persoane au răspuns că preferă să se deplaseze prin împrejurimile satului Viscri cu
căruța. Intr-un numar mai mic, de 22 de persoane, au răspuns că aleg să se plimbe
cu bicicleta, iar ceilalti aleg mersul pe jos.
V11.11

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Peisaj, frumusetile naturale; 26 28.3 28.9 28.9

Dorinta de cunoastere,
28 30.4 31.1 60.0
curiozitate;
Valid
Cadrul natural nepoluant; 21 22.8 23.3 83.3

Odihna si recreere. 15 16.3 16.7 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Pe de altă parte, un procent de aproximativ 31% au declarat că


principalul motiv pentru care au ales destinatia satului Viscri este pentru dorința de
cunoastere si curiozitate, iar într-un procent relativ apropiat, de 28%, pentru peisajul
si frumusetile zonei.
V12.12

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Da 53 57.6 58.9 58.9

Valid Nu 37 40.2 41.1 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Aceste rezultate demonstrează că cei mai multi din persoanele


chestionate cunosc și alte cetăți fortificate din Transilvania.
V13.13

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Foarte satisfacato 13 14.1 14.4 14.4

Satisfacator 48 52.2 53.3 67.8

Putin satisfacator 18 19.6 20.0 87.8


Valid
Nesatisfacator 6 6.5 6.7 94.4

Total nesatisfacator 5 5.4 5.6 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: În urma rezultatelor la această întrebare reiese că 52,17% dintre turiști găsesc
turismul din Romania satisfăcător.
V14.14

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Sub 24 de ani; 9 9.8 10.0 10.0

25-34; 56 60.9 62.2 72.2


Valid 35-49; 15 16.3 16.7 88.9

Peste 50. 10 10.9 11.1 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: Răspunsurile la această întrebare indică faptul că cele mai multe dintre
persoanele chestionate fac parte din categoria de vârstă cuprinsă între 25-34 de ani.
V15.15

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Da 59 64.1 65.6 65.6

Nu 14 15.2 15.6 81.1


Valid
Nu stiu 17 18.5 18.9 100.0

Total 90 97.8 100.0


Missing System 2 2.2
Total 92 100.0

Interpretare: La această întrebare, cei mai mulți oameni, într-un număr de 59, au
răspuns că pe viitor ar prefera să viziteze satul Viscri sau alte cetăți săsești.