Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ

Subsemnatul Leopold László, medic specialist psihiatru, vă rog să-


mi eliberaţi codul de parafă, motiv pentru care anexez actele necesare.
Vă mulţumesc.

07.02.2017. Semnătura,