Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA

SI STIINTA MATERIALELOR
CONCURSUL DE NATIONAL CHIMIE
“C.D. NENITESCU”
Ediţia a XIX-a - Bucureşti, 18-19 Noiembrie 2011

BAREM
CHIMIE ANORGANICA

1. a) 4p
Element (3p) Configurație electronică (0.5p) Poziție în S.P. (0.5p) Stări de oxidare
110Ds (1 p) [86Rn]5f146d87s2 sau Grupa 10, per. 7 +2, +4, +6
[86Rn]5f146d97s1
111Rg (1 p) [86Rn]5f146d97s2 sau Grupa 11, per. 7 +3, +5, (-1)
[86Rn]5f146d107s1
112 Cn (1p) [86Rn]5f146d107s2 Grupa 12, per. 7 +2, +1, +4

b) 6p
(2p) Reacții ale Ds (2.5p) Reacții ale Rg (1.5p) Reacții ale Cn
(0.5p) Ds + 3F2  DsF6 (0.5p) Rg + 3F2 +O2  O2RgF6 (0.5p) Cn + X2  CnX2
(DsF4 - în condiții controlate) 2O2RgF6  Rg2F10 + 2O2 + F2 X=F2, Cl2, Br2, I2
(0.5p) Ds + 2X2  DsX4 (0.5p) 2Rg + 3X2  2RgX3 În condiții energice s-ar putea
X2=Cl2, Br2, I2 X2 = Cl2, Br2 obține și CnF4
Ds + Cl2  DsCl2 (în condiții (0.5p) Rg + 1/2I2  RgI
controlate)
(1p) Ds + 4HNO3 + 6HCl  (1p) 4Rg + 8NaCN + O2 + (1p) Cn + 4HNO3 conc. 
H2DsCl6 + 4NO2 + 4H2O 2H2O  4Na[Rg(CN)2] + Cn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
(sau NO) 4NaOH 6Cn + 8HNO3 dil  3Cn2(NO3)2
+ 2NO + 4H2O

2. a) 7p
1p SF4 + F2  SF6 B=SF4; F=SF6
1p SF4 +1/2 O2  SOF4 H=SOF4
1p SF4 + CsF  Cs+[SF5]- I = Cs+[SF5]-
1p 5SF4 + I2O5  2IF5 + 5SOF2 E= SOF2
1p 3SF4 + 4BCl3  4BF3 + 3Cl2 + 3SCl2 A=SCl2
1p SF4 + BF3  [SF3]+[BF4]- D = [SF3]+[BF4]-
1p 3SCl2 + 4NaF  SF4 + S2Cl2 + 4NaCl (la încălz ire) C=S2Cl2
b) 2p
F F
0. 5p F 0.5p F F
: S S
F F
F
F F
B F
3 3 2
0.5p sp d; leagăn 0.5p sp d ; octaedrică
c) 0.5p
RCOOH + SF4  RCOF + SOF2 + HF
RCOOH + SF4 (exces)  R-CF3 + SO2 + HF
d) 0.5p; SF6 este un compus inert chimic, foarte stabil.
CHIMIE ANALITICA

CHIMIE ANALITICA ( Total 20p) Se accepta orice varianata corecta de rezolvare!


Suniectul I..........................8p
I.a Calculul pH-ului solutiei preparate.........................3p
B + HA  BH+ + A-
(anilina) (acidul 4-
clorobenzensulfonic )
initial 0,02 0,015 0 0
La 0,02 - x 0,015 - x x x
echilibru
[ BH  ][ A ]
K 
[ B][ HA]
[ H  ][ A ]
Ka  ;
[ HA]
[ BH  ][ HO  ]
Kb  ;
[ B]
[ BH  ][ A ] K a  K b 103,98  109,37
K    4,47 ……………………………………. 1p
[ B][ HA] Kw 1014
x2
4,47 
(0,02  x )(0,015  x )
x  0,01151 ………………………………………………….………………………… 1p

[A ] 0,01151
pH  pK a , HA / A   lg  3,98  lg  4,50 …………………………1p
[ HA] 0,015  0,01151
Sau
3
[ B] 8,49 10
pH  pKa,BH  / B  lg  4, 63  lg  4,50
[BH  ] 0,01151
I.b Determinarea pKa-ul indicatorului……………………………………………..5p
A  0,110  1,53  104  4,50  CInd   2,26  104  4,50  CHInd ………………… 1p
6
CInd   CHInd  1,23  10 moli/L …………………………………….………... 1p
CInd   9,64  107 M …………………………………………….…… 0,5p
7
C HInd  2,66  10 M …………………………………………..…….. 0,5p
  4 , 5 
[ H ][ Ind ] 10  [ Ind ]
K a , HInd / Ind    …………………… 1p
[ HInd ] [ HInd ]
10 4,5  9,64  107
 lg K a , HInd / Ind   
2,66  10 7
pK a , HInd / Ind   3,94 ………………………………………………………… 1p

Subiectul II..........................12p
II.a Calculul pH-ului solutiei de NaCN 0,01M………………………………………………..1p
pK a 1
pH  7   lg CCN 
2 2
9,2 1
pH  7   lg 0,01  10,6 ………………………………..1p
2 2
II.b.Argumentare prin calcul a faptului ca in solutie de NaCN 0,01M, oxigenul atmosferic
oxideaza aurul……………………………………….………………………………………………..6p
0,059
   O0 2 / HOH  lg[ H  ]2 pO2 2
2
0,059
   O0 2 / HOH  0,059 pH  lg pO2 2
2
 O0'2 / HOH   O0 2 / HOH  0,059 pH
 O0 '
2 / HOH  1,23  0,059  10,6  0,604 V ……………………………………2p
Au   2CN   Au (CN ) 2
[ Au (CN ) 2 ]
2 
[ Au  ][CN  ]2
[ Au (CN ) 2 ]

[ Au ]  …………………………………………1p
 2 [CN  ]2
   Au
0

/ Au
 0,059 lg[ Au  ]
[ Au (CN ) 2 ]
   Au
0
  0,059 lg
/ Au
 2 [CN  ]2
[ Au (CN ) 2 ]
   Au
0
  0,059 lg(7,93  10 20 )  0,059 lg
/ Au
[CN  ] 2
 Au
0'

/ Au
  Au
0

/ Au
 0,059 lg(7,93  10 20 )  0.459 V …………………………2p
Concluzie…………………………………………………………………..1p

II.c Scrierea ecuatiei reactiei chimice care sta la baza procedeului de extractie a
aurului…..…2p
4 Au  O2  8 NaCN  2 HOH  4 Na[ Au (CN ) 2 ]  4 NaOH
II.d Calculul solubilitatii AgCN in apa la pH = 7,2…………………………………………………3p

Ag   CN   AgCN Ks, AgCN  [ Ag ][CN  ][ HCN ][ HO ]

CN  HOH  HCN  HO

Kb 
[CN  ]
sau
[CN  ][ H 3O  ]
HCN  HOH  CN   H 3O  Ka 
[ HCN ]
S  [ Ag  ]
S  [CN  ]  [ HCN ] …………………………………………………..1p
Ks [CN  ][ H 3O  ] Ks K s [ H 3O  ] Ks [ H 3O  ]
S     (1  )
[ Ag  ] Ka [ Ag  ] [ Ag  ] K a [ Ag  ] Ka
[ H 3O  ]
S K s (1  ) …………………………………………………….. 1p
Ka
10 7 , 2
S  1  10 16 (1  )
6,2  10 10
S  1,01  10 7 mloi / L ……………………………………………….. 1p

CHIMIE FIZICA
D r GT0
1. a) ln K  
RT
ln K
D r GT0  
RT
12
���( D r GT0 ) � �
2 12
� � 1
2
� 2� RT
r ( D r GT0 ) � �r ( K ) �  � RT �r ( K ) �  r( K)
2
 � �
�� � K � � �� K� K
�� � � �
r ( K )  �0.25K
� J �
8.314 � 298.15 ( K )
T�
r ( D r GT0 ) �mol×K �
 ( �0.25) K  �619.7J
K

b) Pentru cele mai multe reactii in care D GT este de ordinul zecilor sau sutelor de kJ, aceasta
r 0

eroare este nesemnificativa.

2. Dacă reacţia este de pseudo-ordin 1 în raport cu H2O2 se poate scrie:

dCH 2O2 1 C H0 O
 k� CI   k �
CH 2O2 � '
CH 2O2 �k  �'
ln 2 2
dt t CH 2O2

Volumul de O2 produs este proporţional cu concentraţia de H2O2 nereacţionată:

C H 2O2 (
 const �VO�2  VO2 )
La t  0 CH0 2O2  const �
VO�2
0
1 CH 2O2 1 VO�2
�k  �ln '
 �ln �
t CH 2O2 t VO2  VO2

t , min 0 5 10 20 30 40 60 80 ∞
3
VO2 , cm 0 7.5 13.3 23.6 32.2 39.1 47.8 49.7 57.9
' 2 1
k �
10 , min - 2.78 2.61 2.62 2.71 2.81 2.92 2.45 -
' 2 1
k �
10 , min 2.70

k' 102
2.7 �
�k    1.35 L ( mol �
min )
CI  0.02
Problema se poate rezolva şi grafic. Dacă reacţia este de pseudo-ordin 1 în raport cu H2O2,
reprezentarea grafică ln CH 2O2  f ( t ) va fi o dreaptă:
ln CH 2O2  ln CH0 2O2  k ' �
t � ( )
ln VO�2  VO2  VO�2  k ' �
t

Figura
m 0.026
k    1.3 L ( mol �
min )
CI  0.02

CHIMIE ORGANICA
Se vor lua în considerare toate variantele corecte ale sintezelor!
1.
A. HNO2 B. C6H5-CH2Cl C. H2N-CH2COOH
D. (CH3CO)2O E. H2O F. NC-CH2-COOH
G.
CH2CN
C6H5CH2O

N
COCH3
H. LiAlH4 J. C6H5-CH3
Fiecare corect 0,5 puncte 9 x 0,5 = 4,5 puncte
Preparare:

CH3 CH3 COOH O2N COOH H2N COOH


nitrare

Cl Cl Cl Cl

Sinteza corecta 5,5 puncte; se acorda puncte, corespunzator, si pentru raspunsuri partial corecte.
TOTAL: 10 puncte

2.
H3C CH3
H3C CH3
H3C H COOH
COOH H CH3
H3C 3 1 H
H 1 3 CH3
1R,3R trans 1S,3S trans

H3C CH3 H3C CH3


H3C CH3
COOH COOH
CH3 3 1 1 3 CH3
H H H H
1R,3S cis 1S,3R cis
4 x 0,5 punct = 2 puncte
+
OH2
+
L: Cl3C CH M: Cl3C CH N: O: Cl3C +
OH OH
OH

P: Cl3C Q: Cl3C R: Cl3C

OH OH Cl
Fiecare corect 1 punct 7 x 1 = 7 puncte
Cei 3 atomi de clor pozitiveaza puternic atomul de C carbonilic 1 punct
TOTAL: 10 puncte