Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Transporturi

Logistica Transporturilor

Masterand: Humă Lucian - Dumitru


Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Pentru un depozit central și 7 clienti repartizați în teritoriu conform hărții model, să se


stabilească ruta optimă pentru deservirea celor 7 clienți (criteriu de optimizare folosit poate fi
drept: distanța, timp, cost).
Se sugerează că algoritmul de rutare sa fie Little (C-V), algoritmul Djigkstra, înmulțirea
latină. Să se compare rezultatele obținute în urma utilizării a doi algoritmi distinși.

Adresă depozit: Drumul European E85, Afumați, 077010.


Adresă client 1: Șoseaua Colentina 267, București.
Adresă client 2: Calea Floreasca 2, București.
Adresă client 3: Piața Arcul de Triumf, București.
Adresă client 4: Intersectia E60 1, București.
Adresă client 5: Strada Gara Herăstrău, București, 077190.
Adresă client 6: Șoseaua București-Ploiești 43, București, 077190.
Adresă client 7: Șoseaua București-Târgoviște 2, București.

Locatia 1: Distanta = 9,3 [km]; Șoseaua Colentina 267, București.

Fig.1

1
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Locatia 2: Distanta = 14,4 km; Calea Floreasca 2, București.

Fig.2
Locatia 3: Distanta = 17,2 km; Piața Arcul de Triumf, București.

Fig.3
Locatia 4: Distanta = 18,3 km; Drumul European E60, nr.1, București.

Fig.4
2
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Locatia 5: Distanta = 13,6 km; Strada Gara Herăstrău, București 077190.

Fig.5
Locatia 6: Distanta = 21,3 km; Șoseaua București - Ploiești 43, București 077190.

Fig.6
Locatia 7: Distanta = 19,4 [km]; Șoseaua București - Târgoviște 2, București.

Fig.7

3
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Tabel 1. Matricea Distanțelor

De la
D 1 2 3 4 5 6 7
/ la
D ∞ 9,6 14,4 17,2 18,3 13,6 22,5 21,4
1 9,6 ∞ 4,8 7,1 9,1 5,4 8,1 12,4
2 14,4 6 ∞ 2,8 4,1 3,1 6 10,5
3 17,2 8,1 2,8 ∞ 1,5 3,6 3,4 8,5
4 18,3 14,3 4,1 1,5 ∞ 4,9 2,1 6,2
5 13,6 6,2 3,2 3,6 4,9 ∞ 5,6 7,7
6 22,5 12,1 6 3,4 1,9 5,4 ∞ 5,4
7 21,4 16,3 10,2 7,6 6,3 7,6 7,3 ∞

Algoritmul Little
Tabel 2
I D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
D ∞ 9,6 14,4 17,2 18,3 13,6 22,5 21,4 - 9,6
C1 9,6 ∞ 4,8 7,1 9,1 5,4 8,1 12,4 -4,8
C2 14,4 6 ∞ 2,8 4,1 3,1 6 10,5 -2,8
C3 17,2 8,1 2,8 ∞ 1,5 3,6 3,4 8,5 -1,5
C4 18,3 14,3 4,1 1,5 ∞ 4,9 2,1 6,2 -1,5
C5 13,6 6,2 3,2 3,6 4,9 ∞ 5,6 7,7 -3,2
C6 22,5 12,1 6 3,4 1,9 5,4 ∞ 5,4 -1,9
C7 21,4 16,3 10,2 7,6 6,3 7,6 7,3 ∞ -6,3

R1= 31,6
Tabel 3
II D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
D ∞ 0 4,8 7,6 8,7 4 12,9 11,8
C1 4,8 ∞ 0 2,3 4,3 0,6 3,3 7,6
C2 11,6 3,2 ∞ 0 1,3 0,3 3,2 7,7
C3 15,7 6,6 1,3 ∞ 0 2,1 1,9 7
C4 16,8 12,8 2,6 0 ∞ 3,4 0,6 4,7
C5 10,4 3 0 0,4 1,7 ∞ 2,4 4,5
C6 20,6 10,2 4,1 1,5 0 3,5 ∞ 3,5
C7 15,1 10 3,9 1,3 0 1,3 1 ∞
-4,8 -0,3 -0,6 -3,5
R2= 9,2
𝜔0 = 𝑅1 + 𝑅2 = 40,8

4
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Tabel 4
III D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
D ∞ 0 4,8 7,6 8,7 3,7 12,3 8,3
C1 0 ∞ 0 2,3 4,3 0,3 2,7 4,1
C2 6,8 3,2 ∞ 0 1,3 0 2,6 4,2
C3 10,9 6,6 1,3 ∞ 0 1,8 1,3 3,5
C4 12 12,8 2,6 0 ∞ 3,1 0 1,2
C5 5,6 3 0 0,4 1,7 ∞ 1,8 1
C6 15,8 10,2 4,1 1,5 0 3,2 ∞ 0
C7 10,3 10 3,9 1,3 0 1 0,4 ∞

̅̅̅̅̅
𝜃(𝐷, ̅̅̅̅̅
1) = 𝜔(0) + 𝑝(𝐷, 1) = 40,8 + 6,7 = 47,5
𝐶(1, 𝐷) = ∞
Tabel 5
IV D C2 C3 C4 C5 C6 C7
C1 ∞ 0 2,3 4,3 0,3 2,7 4,1
C2 6,8 ∞ 0 1,3 0 2,6 4,2
C3 10,9 1,3 ∞ 0 1,8 1,3 3,5
C4 12 2,6 0 ∞ 3,1 0 1,2
C5 5,6 0 0,4 1,7 ∞ 1,8 1
C6 15,8 4,1 1,5 0 3,2 ∞ 0
C7 10,3 3,9 1,3 0 1 0,4 ∞

-5,6
R3= 5,6
̅̅̅̅̅
𝜃(𝐷, 1) = 𝜔(0) + 𝑅3 = 40,8 + 5,6 = 46,4
Tabel 6
V D C2 C3 C4 C5 C6 C7
C1 ∞ 0 2,3 4,3 0,3 2,7 4,1
C2 1,2 ∞ 0 1,3 0 2,6 4,2
C3 5,3 1,3 ∞ 0 1,8 1,3 3,5
C4 6,4 2,6 0 ∞ 3,1 0 1,2
C5 0 0 0,4 1,7 ∞ 1,8 1
C6 10,2 4,1 1,5 0 3,2 ∞ 0
C7 4,7 3,9 1,3 0 1 0,4 ∞

̅̅̅̅) = 1,3
𝑝(3,4
̅̅̅̅) = 𝜃(𝐷, 1) + 𝑝(3,4
𝜃(3,4 ̅̅̅̅) = 46,4 + 1,3 = 47,7
𝐶(4,3) = ∞

5
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Tabel 7
VI D C2 C3 C5 C6 C7
C1 ∞ 0 2,3 0,3 2,7 4,1
C2 1,2 ∞ 0 0 2,6 4,2
C4 6,4 2,6 ∞ 3,1 0 1,2
C5 0 0 0,4 ∞ 1,8 1
C6 10,2 4,1 1,5 3,2 ∞ 0
C7 4,7 3,9 1,3 1 0,4 ∞ -0,4

R4 = 0,4
̅̅̅̅) = 𝜔(0) + 𝑅4 = 46,4 + 0,4 = 46,8
𝜃(3,4
Tabel 8
VII D C2 C3 C4 C5 C6 C7
C1 ∞ 0 2,3 4,3 0,3 2,7 4,1
C2 1,2 ∞ 0 1,3 0 2,6 4,2
C3 5,3 1,3 ∞ 0 1,8 1,3 3,5
C4 6,4 2,6 0 ∞ 3,1 0 1,2
C5 0 0 0,4 1,7 ∞ 1,8 1
C6 10,2 4,1 1,5 0 3,2 ∞ 0
C7 4,7 3,9 1,3 0 1 0,4 ∞

̅̅̅̅) = 2,5
𝑝(6,7
̅̅̅̅) = 𝜃(3,4) + 𝑝(6,7
𝜃(6,7 ̅̅̅̅) = 46,8 + 2,5 = 49,3
𝐶(7,6) = ∞
Tabel 9
VIII D C2 C3 C5 C6
C1 ∞ 0 2,3 0,3 2,7
C2 1,2 ∞ 0 0 2,6
C4 6,4 2,6 ∞ 3,1 0
C5 0 0 0,4 ∞ 1,8
C7 4,3 3,5 0,9 0,6 ∞ -0,6

R5 = 0,6
̅̅̅̅) = 𝜔(0) + 𝑅5 = 46,8 + 0,6 = 47,4
𝜃(6,7

6
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Tabel 10

IX D C2 C3 C5 C6
C1 ∞ 0 2,3 0,3 2,7
C2 1,2 ∞ 0 0 2,6
C4 6,4 2,6 ∞ 3,1 0
C5 0 0 0,4 ∞ 1,8
C7 3,7 2,9 0,3 0 ∞

̅̅̅̅) = 4,4
𝑝(4,6
̅̅̅̅) = 𝜃(6,7) + 𝑝(4,6
𝜃(4,6 ̅̅̅̅) = 47,4 + 4,4 = 51,8
𝐶(6,4) = ∞
Tabel 11
X D C2 C3 C5
C1 ∞ 0 2,3 0,3
C2 1,2 ∞ 0 0
C5 0 0 0,4 ∞
C7 3,7 2,9 0,3 0
̅̅̅̅) = 0,3
𝑝(2,3
̅̅̅̅) = 𝜃(4,6) + 𝑝(2,3
𝜃(2,3 ̅̅̅̅) = 47,4 + 0,3 = 47,7
𝐶(3,2) = ∞
Tabel 12
XI D C2 C5
C1 ∞ 0 0,3
C5 0 ∞ ∞
C7 3,7 2,9 0

̅̅̅̅) = 3,2
𝑝(7,5
̅̅̅̅) = 𝜃(2,3) + 𝑝(1,2
𝜃(1,2 ̅̅̅̅) = 47,7 + 2,3 = 50
𝐶(2,1) = ∞
𝐶(5,2) = ∞
Tabel 13
XII D C2
C1 ∞ 0
C5 0 ∞

7
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

𝜔0 = 40,8
Ω
47,5
46,4
̅̅̅̅̅
(D, 1) (D, 1)
47,7
46,8
̅̅̅̅)
(3,4 (3,4)
49,3
47,4

̅̅̅̅)
(6,7 (6,7)
51,8
47,4
̅̅̅̅)
(4,6 (4,6)
47,7
47,4
̅̅̅̅)
(2,3 (2,3)
47,7
47,4
̅̅̅̅)
(7,5 (7,5)
50
47,4
̅̅̅̅)
(1,2 (1,2)
47,4
47,4
̅̅̅̅̅
(5, D) (5, D)

Fig. 8 – Schema arborelui

Circuit: D → C1 → C2 → C3 → C4 → C6 → C7 → C5 → D

LD= 9,6 + 4,8 + 2,8 + 1,5 + 2,1 + 5,4 + 7,6 + 13,6 = 47,4

8
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Algoritmul Înmulțirii latine

C7
C6

C4

C5

C3

C2 C1 D

Fig.9 – Schema hartii cu principalele bulevarde

Tabel 14.- Matricea drumurilor M1


M1 D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
D ∞ DC1 DC5
C1 C1 D ∞ C1C2
C2 C2C1 ∞ C2C5
C3 C3C2 ∞ C3C4
C4 ∞ C4C6 C4C7
C5 C5 D C5C2 ∞ C5C6
C6 C6C4 C6C5 ∞ C6C7
C7 C7C4 C7C6 ∞

Tabel 15.- Matricea drumurilor M2


M2 D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
D ∞ DC1C2 DC5C6
C1C2C3 C1C2C5
C1 ∞
C1DC5
C2C1D
C2 ∞ C2C3C4 C2C5C6
C2C5D
C3 C3C2C1 ∞ C3C2C5 C3C4C6 C3C4C7
C4 C4C3C2 ∞ C4C6C5 C4C7C6 C4C6C7
C5DC1
C5 C5C2C3 C5C6C4 ∞ C5C6C7
C5C2C1
C6 C6C5D C6C5C2 C6C4C3 C6C7C4 ∞
C7 C7C4C3 C7C6C4 C7C6C5 C7C4C6 ∞

9
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Tabel 16.- Matricea drumurilor M3

M3 D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
D ∞ DC1C2C3 DC5C6C4 DC1C2C5 DC5C6C7
C1C2C5C6
C1 C1C2C5D ∞ C1DC5C2 C1C2C3C4
C1DC5C6
C2C3C4C7
C2 C2C5DC1 ∞ C2C5C6C4 C2C3C4C6
C2C5C6C7
C3C2C1D C3C4C7C6
C3 ∞ C3C4C6C5 C3C4C6C7
C3C2C5D C3C2C5C6
C4C7C6C5
C4 C4C6C5D C4C3C2C1 C4C6C5C2 ∞
C4C3C2C5
C5C6C7C4
C5 C5DC1C2 C5C6C4C3 ∞
C5C2C3C4
C6C5DC1 C6C5C2C3
C6 C6C4C3C2 ∞
C6C5C2C1 C6C7C4C3
C7C4C3C2
C7 C7C6C5D C7C6C4C3 ∞
C7C6C5C2

Tabel 17 - Matricea drumurilor M4

M4 D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

D ∞ DC1C2C5C6 DC5C6C4C7

C1C2C3C4C7
C1 ∞ C1C2C3C4C6 C1C2C5C6C7
C1DC5C6C7
C2 ∞ C2C3C4C7C6 C2C3C4C6C7

C3 ∞

C4 ∞

C5 ∞

C6 C6C5C2C1D ∞

C7 C7C4C3C2C1 C7C4C3C2C5 ∞

10
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

Tabel 18- Matricea drumurilor M5


M5 D C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
DC5 DC1C2C3C4C7
DC5C2C3C4C6
D ∞ C6C4 DC1C2C5C6C4 DC1C2C5C6C7
DC1C2C3C4C6
C3C2 DC5C2C3C4C7
C1C2C5C6C7
C1 ∞ C1C2C5C6C7C4 C1C2C3C4C7C6
C1C2C3C6C7
C2 ∞
C3 ∞
C4 ∞
C5 ∞
C6 ∞
C7C4C3C2C1D ∞
C7 C7C6C5C2C1D
C7C4C3C2C5D

Drumurile ce pot fi utilazate pentru deservirea celor 7 clienti avand plecare de la depozit
si lungimea acestora sunt:

1. DC1C2C3C4C7 = 9,6 + 4,8 + 2,8 + 1,5 + 6,2 = 24,9 [km];

2. DC1C2C5C6C7 = 9,6 + 4,8 + 3,1 + 5,6 + 5,4 = 28,5 [km];

3. DC5C2C3C4C7 = 13,6 + 3,2+ 2,8 + 1,5 + 6,2 = 27,3 [km].

Ruta optima aleasa va fi cea cu drumul cel mai scurt, aceasta fiind DC1C2C3C4C7, avand
lungimea drumului cea mai mica dintre toate drumurile posibile de deservire a clientilor si
anume, 24,9 km.

Drumurile ce pot fi utilazate pentru intoarcerea la depozit si lungimea acestora sunt:

1. C7C4C3C2C1D = 6,3 + 1,5 + 2,8 + 6 + 12,4 = 29 [km];

2. C7C6C5C2C1D = 7,3 + 5,4 + 3,2 + 6 + 9,6 = 31,5 [km];

3. C7C4C3C2C5D = 6,3 + 1,5 + 2,8 + 6 + 13,6 = 30,2 [km].

Deoarece clientii C5 si C6 nu au fost deserviti pe primul drum, acestia vor fi deserviti la


intoarcerea catre depozit a autovehiculului. Astfel se va alege ruta cu numarul 2, C7C6C5C2C1D,
neavand lungimea drumului cea mai mica, dar conform cerintei problemei toti clientii trebuie
deserviti.

DC1C2C3C4C7 + C7C6C5C2C1D = 24,9 + 31,5 = 56,4 Km

11
Logistica Transporturilor Humă Lucian - Dumitru

In cazul algoritmul Little, fiecare iteratie micsoreaza dimensiunile matricei, limita


inferioara asociata nodului care contine o pereche de orase neincluse in circuit calculandu-se din
matricea redusa. Numarul nodurilor explorate este unul mare intrucat avem un numar mare de
clieniti care trebuie deserviti.
In ceea ce priveste algoritmul Inmultirii latine, este necesar sa se determine drumul cu
valoarea cea mai mica, ce uneste varfurile unei retele, in cazul nostru retele principale – drumurile
cu bulevarde. Pentru determinarea acestei valori, se considera drept ponderi valorile medii ale
arcelor retelei.
In cazul de fata, observam ca distanta cea mai mica este obtinuta prin aplicarea
algoritmului Little, si anume 47,4 km pe cand prin aplicarea algorimtului Inmultirii latine s-a
obtinut distanta minima 56,4 km. Distanta suplimentara aparuta in aplicarea algoritmului Inmultirii
latine consta in parcurgerea nodurilor neparcurse la intoarcerea autovehicului catre depozit.
Numarul nodurilor create in cazul algorimtului Little avand scop determinarea unei solutii
optime este mai mare cand 𝜔(Ω), limita inferioara asociata primului nod, este mai indepartata de
valoarea limitei inferioare asociata rutei optime.

12