Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VI-a Nume şi prenume

Data--------------------- Timp.20 min

TEST DE EVALUARE
Interacţiunea. Forţa.Greutatea
I. Alege răspunsurile corecte:
1.Care din următoarele corpuri pot suferi deformări plastice:
a) coca pentru pâine;
b)elasticul de la o praştie;
c) o lamă de oţel;
d)o bucată de argilă.
2. Interacţiunea se exprimă cantitativ prin mărimea fizică:
a)masa;
b)forţa;
c)greutatea;
d)densitatea
3.Greutatea unui corp este:
a)masa corpului;
b)forţa exercitată de corp asupra unui resort de care este atârnat;
c)forţa de atracţie exercitată de pământ asupra acelui corp;
d)forţa de atracţie exercitată de corp asupra Pământului.
4.Greutatea unui corp este:
a)invers proporţională cu masa corpului;
b)direct proporţională cu masa corpului;
c)egală cu masa corpului;
d)egală cu g.
5. Forţa. Definiţie, unitate de măsură(definiţia unităţii de măsură), instrument de măsură .
6.Un paralelipiped are lungimea de 10 cm, lăţimea de 5cm şi înălţimea de 2 cm. Ştiind că
densitatea materialului din care este confecţionat corpul ρ=0,02 g/cm3 să se afle greutatea
paralelipipedului(g=10N/kg).
7.Care va fi deformarea unui resort sub acţiunea unei forţe de 5N,dacă la acţiunea unei forţe de
15N deformarea sa a fost de 6cm?
8. Colegul tău afirmă că are o greutate de 40 kg. Este corectă afirmaţia sa ? Explică.
9.Studiind deformarea unui resort elastic, un elev a întocmit următorul tabel de date
experimentale:
m(g) Dl(mm)
0 0
20 5
40 11
60 16
80 22
100 27
Reprezintă graficul deformării elastice a resortului.
Punctaj;1-9-1p; 1p oficiu.