Sunteți pe pagina 1din 2

Tematică Sociologia Educației

Eseu argumentativ
Structură :
 Conceptualizare
 Tratarea problematicii în abordările a trei autori
 Punct de vedere personal
Format :
A4, TNR, 1,5, 12
Sistem de citare APA

Bibliografie orientativă
A. Nedelcu, Pentru o școală bine guvernată, 2008
A. Nedelcu, Școala așa cum este, Editura Vanemonde, 2010
E. Faure (coord.), Raport UNESCO, 1972, Apprendre á être
E. Păun, Educația permanentă. Reflecții teoretice. Revista de Pedagogie, nr. 3, 1993
E. Păun, Școala-abordare sociopedagogică, Polirom, 1999
E. Păun, Pedagogie, provocări și dileme privind școala și profesia didactică, Polirom, 2017 (pp.
111-188)
I. Illich, Deschooling society, 1971
Monitorul educației și formării 2017 (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/et-monitor_ro)
N. Postman. (1996). The End of Education : Redefining the value of school
P. Senge. (1990). The fifth discipline : The Art And Practice Of The Learning Organization
Perrenoud, Ph. (1996). Enseigner: agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude, ESF, Paris
Ph. H. Coombs. (1969). La crise mondiale de l’éducation, Revue française de pédagogie,
volume 7, 1969. pp. 52-56
Tardif, M., Lessard, C. (2004). La profession d’enseignant aujourd’hui. Evolutions, perspectives
et enjeux internationaux, De BoecK, Paris

Teme:

Contribuția economică a educației


Tipuri de efecte:
 Calificarea resurselor umane în raport cu nevoile diferitelor sectoare ale economiei
 Formarea anumitor caracteristici de personalitate implicate în activitatea profesională
a celor formați de către școală
 Decalaje între cheltuieli și performanțe

Criza școlii
Raționalizarea și gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate educației

Triumful școlii
Pătrunderea accentuată a modelului școlar în viața socială
Perspectiva interculturală în educație
 Subculturile elevilor care provin din medii socioculturale diferite (Un seul monde, un
seul l’école?, Centrul internațional de studii pedagogice Sevres, 2009)
 Diferențele intergeneraționale dintre cadre didactice și elevi

Școala între valori pragmatice și valori umaniste


 Educația în era antreprenorială (tendința de a anexa învățământul la întreprindere, D.
Hameline)
 Școala care funcționează pe principiul corespondenței deterministe cu schimbările
sociale

Școala care învață și produce învățare


 Dezvoltare organizațională (school improvement)
 Dezvoltare profesională (staff development)

Democratizarea accesului la diferite niveluri de școlaritate (democratizarea frecventării)


 Masificare sau democratizare reală
 Egalitate de șanse de acces la educație
 Egalitatea șanselor de reușită școlară
 Egalitatea șanselor de reușită socială
Școala, mai bună decât societatea căreia îi aparține?
 Politici de descentralizare-difuzarea puterii: statul acompaniator, statul evaluator
 Marketizarea școlii, strategii de diferențiere a școlii și filierelor de studii, școli selective
și elitiste

Diversificarea câmpului educațional


 Copilăria, unica perioadă optimă pentru educație
 Să-i învățăm pe copil și pe tânăr tot ceea ce trebuie să știe la vârsta adultă
 Primordialitatea școlii în raport cu alte modalități sociale de instruire, formare,
educare

Profesorul reflexiv (paradigma reflexivă în formarea profesională) și profesorul expert (care


construiește cunoașterea)

Profesionalizarea didactică
 industrializarea și urbanizarea, diferențierea, specializarea câmpurilor sociale
 profesie sau ocupație, semiprofesie