Sunteți pe pagina 1din 2

MĂRIREA LIMITEI DEMĂSURARE A UNUI AMPERIMETRU

Scopul rucrării: Opținerea deprinderilor practice în alegerea șuntului


pentru mărirea limitei de măsurare a unui ampiremetru
Materiale necesare: Sursă de curent, două ampiremetri identice,
reostal, rezistență, înrerupător, fir de cupru pentru șuntare, riglă, șubler,
fire de conexiune.
Considirații teoretice: Orice ampirimetru este calculat pentru
măsurarea întisităților curenților pînă la o valoare orecare maximală
IA.(de exemplu 2A). Deseori însă avem necesitatea de a măsura intisităti
ale curentului de cîteva ori mai mare avînd la dispoziții numai un
amperimetru cu o scară mică. În acest caz în paralel cu ampirimetru se
conectează un rezistor, numit șunt de a măsura întisități ale curentului de
n ori mai mare. I=IA*n.

Pentru a determina rezistența șuntului procidăm astfel: Notăm rezistența


amperimentului prin RA, la conectarea șuntului o parte din intesitatea
curentului măsurată I1 va trece prin el. Prin amperimetru trebuie să
treacă un curent carenu depașește limita lui de măsurare, deorece
𝑅
𝑅= adică pentru a lărgi de n ori domeniul de măsurare al unui
𝑛−𝐼
amperimetru trebuie să conectăm în paralel cu el un rezistor cu
rezistența electrică de n-1 ori mai mică decît cea măsurabilă I0=I/n, prin
urmare valoarea unei diviziuni a amperimetru va creste de n ori, adica
deviației acului cu o diviziune îi va corespunde o intensitate a curentului
de n ori mai mare. Cu alte cuvinte sensibilitatea amperimetru se va
micșura de n ori. La conectarea șuntului acul indicător al amperimetru
va devia cu un unghi care este de n ori mai mic decît fară șunt. I1=
Egalînd relațiile de mai sus obținem R1= = , unde N1- numărul de
diviziuni pe scara amperimetrului fără șunt, iar N2 - numărul de diviziuni
pe scara amperimetrului cu șunt.
Modul de lucru:
1. Montăm circuitul de mai jos

2. Închidem circuitul cu amperimetru pentru șuntarea neșuntat


3. Mișcînd cursorul reostartului stabilim intensitatea curentului în
circuitul de 1A, care va fi aceeași la ambele amperimetre.
4. Numărați cîte diviziuni N1 de pe scara amperimetrului fără șunt 2
5. La amperimetrul pentru șuntare conectăm la una din bornele lui un
capăt al firului de cupru pregătit pentru șunt.
6. Observăm că acul amperimetrului va devia în stînga și va indica
mai puține diviziuni N2 la aceeași intensitatea a curentului, adica
de n ori mai mic decît numărul de diviziuni N1, astfel ca n =
7. Cu ajutorul multimetrului determinăm rezistența interioară a
amperimetrului RA
8. Determinăm rezistența șuntului conform relației R1 =
Unde - resintența specifică a materialuilui din care este
confecționat conductorul (cupru). l-lungimea conductorului, S-area
secțiunii transversale (diametrul conductorului este de 2 mm).
9. Repetăm măsurările cu un fir de o altă lungime. Înscriem datele în
tabel.
10. Determinăm erorile absolute și cele relative. Formula
concluzii

Nr N1 N2 R A Ω R 1Ω R 2Ω n n % % l(m)
1
2
3
4
5