Sunteți pe pagina 1din 118

Proiectarea unităţilor tematice

Nr. ore – Trunchi comun 19 ore: (5 CLR + 4 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 2 DP) + (1 Religie + 2 Ed.fizică şi sport + 1 Limba modernă)
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 1
SUNT ȘCOLAR!
Perioada: S1-S4;
Timp alocat: 76 ore
Compet Conţinuturi vizate/activate
enţe Activități integrate/pe discipline/ogranizarea Evaluare/
Săpt. Resurse
specifice colectivului de elevi Feed-back

S1 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observarea


-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice sistematică
. -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de individuală
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe lucru
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică, Observarea
forme de organizare) -fișe cu comportamen
CLR: desene tului
CLR: CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” (poveste) Amintirile vacanței participativ
1.1, 1.2, Audierea unei poveşti: În Țara Culorilor -planșă cu în secvențele
1.3, 1.4; -efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe Să ne amintim de grădiniță! culorile de învățare
2.1; 2.2; parcursul lecturii -Acte de vorbire – a saluta spectrului
2.3; 2.4; - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba persoane cunoscute, a se prezenta, a solar Observarea
3.2, 3.3, în mesaj identifica un obiect, o persoană, a modului de
3.4; 4.1 - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba formula o rugăminte; -Utilizarea -cartonașe realizare a
(în acest fragment de poveste)?” cuvintelor noi în enunţuri pentru sarcinilor de
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte adecvate; efectuarea lucru
care testează înţelegerea textului audiat -Audierea unei povești; Numirea prezenței
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul presonajului dintr-o poveste Autoevaluare
unui mesaj/ text scurt audiat audiată; Selectarea unei imagini -suporturi
- reformularea unor mesaje dintr-un set pentru indicarea unui de lucru: Acordarea de
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat aspect dintr-un mesaj audiat; coli din recompense
Pobe de evalurea inițială: -Formularea de întrebări și blocul de
-aplicații de înțelegere a unui text audiat răspunsuri; -Recunoașterea unor desen, coli Aprecieri
-recunoașterea cifrelor sau literelor litere și a unor cifre; albe A4, individuale și
-jocuri vizuale de asociere a imaginilor-pereche -Elemente grafice ludice (linia coli globale
-recunoașterea culorilor; colorarea unei imagini care redă ondulată punctată); cartonate
mesajul unei propoziții audiate -Rostirea cuvintelor pe silabe; - colorate, Expunerea
-formulare de propoziții după imagini; despărțirea în silabe; Discrimnarea sunetelor dintr-un hârtie lucrărilor
recunoașterea sunetului ”a” în cuvinte rostite cuvânt; glasată realizate
-descoperirea intrusului într-un șir logic de imagini -Transmiterea unor informații
-trasarea după contur a unor elemente vizuale; referitoare la sine și la universul Observarea
desenarea/colorarea chipului, persoanelor dragi de la apropiat prin mesaje scurte comportamen
grădiniță, a unor obiecte, a personajului preferat de poveste tului
Jocuri de prezentare, intercunoaștere și energizare verbal/non
verbal al
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor copilului
1.1; 1.2; concepte matematice MEM: Elemente pregătitoare
2.1; 2.2; Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte pentru înțelegerea unor concepte
3.1; 3.2; matematice matematice
4.1; 4.2; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea -Amintirile vacanței
5.1, 6.1 grupurilor de obiecte; Colorarea elementelor unei mulțimi -În Țara Culorilor
după criterii date; Identificarea unor -Să ne amintim de grădiniță!
fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat -Exerciții de numărare
(exerciții de asocieri și corespondențe; identificarea -Recunoașterea culorilor,
simbolurilor vremii); Jocuri de mișcare în care se folosesc animalelor, fructelor
operatorii logici ”și”/”nu” (copiii care au părul blond, dar -Simboluri pentru calendarul vremii
care nu au ochi albaștri) sau executarea unor intstrucțiuni -Mulțimi de elemente
care folosesc operatorii logici (copiii care nu au părul șaten -Sortarea și clasificare
să facă un pas în față) unor/elemente după diferite criterii
Probe de evaluare inițială: specificate
-mnmnm -Terminologie matematică:
Jocuri matematice simple de numărare, de orientare scund/înalt, tot atâtea elemente
spațială

DP: 1.1; DP: Texte – suport: ghicitoare despre educatoare DP: Să ne amintim de grădiniță!
2.1; 2.2; Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei Persoane dragi de la grădiniță
2.3; 3.1, pregătitoare; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de Reguli de grup din perioada
sine şi faţă de ceilalţi (trăsături fizice); Interacţiuni simple preșcolarității
cu fiinţe şi obiecte familiare; Reguli de comunicare în Obiecte/culori preferate
activitatea şcolară
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Creaţii MM: Audierea și interpretarea unui
1.1;1.2, muzicale accesibile: Școlărei și școlărițe (T. Popovici), cântec. Cântarea vocală (în cor, -
1.4; 2.1; La școală (Cornelia Porcișanu), Greierii (I.D. Vicol indidividual pentru descoperirea instrument
2.2; 2.3; copiilor cu auz muzical deosebit) e de lucru:
3.1, 3.2, creioane
3.3 colorate,
AVAP: Prima zi de școală. carioci,
AVAP: AVAP: Școlarii creioane
1.1; 1.3; Desen: Desen liber; Linia cu scop de contur; Linia Realizarea unor desene/ colorare în grafice,
2.1, 2.2; modulată, repetetiție; Punctul; Forma; Rolul decorativ al contur foarfecă,
2.3; 2.4 liniei și al punctului; Colorarea în contur; Compoziţii; Descoperirea elevilor cu dificultăți lipici,
Identificarea materialelor și instrumentelor pentru în mânuirea instrumentelor de scris perforatoar
desenare. Formularea de răspunsuri la întrebări simple și colorat e cu
referitoare la semnificația unui mesaj vizual simplu; modele,
Povestirea unui eveniment personal cu ajutorul desenului, pensule,
picturii, colajului; Colorarea în contur; acuarele,
pahar cu
apă

- ppt-uri,
cd
muzică,)
S2 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observarea
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice sistematică
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de individuală
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe lucru
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică, Observarea
forme de organizare) -fișe cu comportamen
desene tului
CLR: CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” (poveste), CLR: Te găsim cu bine școală! participativ
1.1, 1.2, ”Mărul” (de Mircea Sântimbreanu) Ce am în ghiozdan? -planșă cu în secvențele
1.3, 1.4; Audierea unei povești; Identificarea semnificației unui Cufărașul cu povești culorile de învățare
2.1; 2.2; mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un -Audierea unei povești spectrului
2.3; 2.4; mesaj scurt; Intonarea propoziției enunțiative și -Intonarea propoziției solar Observarea
3.2, 3.3, interogative; Propoziția (Reprezentarea grafică a unei enunțiative/interogative modului de
3.4; 4.1 propoziții enunțiative; Pronunțarea clară a sunetelor și -Propoziția. Reprezentarea grafică a -cartonașe realizare a
cuvintelor în enunțuri simple; Participarea la dialoguri propoziției pentru sarcinilor de
scurte, în situații de comunicare uzuală (ce este școala, -Ghicitori despre presonajele efectuarea lucru
reguli școlare, rechizitele școlarului, povești și pesonaje cunoscute din povești prezenței
preferate); Elemente grafice ludice -Dialoguri despre Autoevaluare
-Repovestirea textului poveştii audiate cu ajutorul poveștile/perosnajele preferate -suporturi
imaginilor (aranjarea lor în ordine, povestirea unui anumit de lucru: Acordarea de
moment, selectarea unui moment preferat etc.) coli din recompense
-Realizarea de predicții: la ce se gândește/cum se simte blocul de
unul dintre personaje desen, coli Aprecieri
-Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea unor albe A4, individuale și
cuvinte noi/sugerate de imagini în enunțuri proprii) coli globale
-Formularea de întrebări și răspunsuri scurte; cartonate
-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi bani, colorate, Expunerea
Scufița Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio, Capra cu trei hârtie lucrărilor
iezi, Ursul păcălit de vulpe, Albă-ca-Zăpada și cei șapte glasată realizate
pitcic, Fata moșneagului și fata babei
-Colorarea personajului preferat de poveste; Observarea
-Asocierea unei imagini cu un mesaj emis oral în scopul comportamen
comprehensiunii înțelegerii mesajelor transmise oral; tului
-Puzzle: aplicație de verificare a acuității verbal/non
vizuale/identificarea uni fragment de desen lipsă verbal al
-Decorarea portului fetei moșneagului copilului

MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor


MEM: concepte matematice MEM: Elemente pregătitoare
1.1; 1.2; Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte pentru înțelegerea unor concepte
2.1; 2.2; matematice matematice
3.1; 3.2; – Jocuri de orientare spaţială şi localizări în spaţiu - Te găsim cu bine școală!
4.1; 4.2; repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, Ce am în ghiozdan?
5.1, 6.1 în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, Cufărașul cu povești
vertical, oblic -Orientare spațială și localizări în
-Joc-Obiectul deranjat: Un copil se întoarce cu spatele la spațiu
clasă. Învățătorul ascunde un obiect. Elevii descriu poziția -Sortarea și clasificare obiectelor
obiectului folosind terminologia orientării spațiale: pe, sub, după criterii date
deasupra, în. Elevul va trebui să ghicescă despre ce obiect -Forme geometrice
este vorba. -Mulțimi de elemente.
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, mic- Corespondența elementelor
mare, înalt-scund
– sortarea şi clasificarea obiectelor/ simbolurilor/
conceptelor simple după criterii variate; mulțimi de
elemente; aprecierea globală, compararea numărului de
elemente a două mulţimi prin procedee variate, inclusiv
punere în corespondenţă; numărare;
– identificarea unor forme geometrice (pătrat, dreptunghi,
triunghi, cerc) prin asocierea cu obiecte/imaginile acestora
din mediul înconjurător
– continuarea unor modele repetitive reprezntate prin
desene

DP: 1.1; DP: Texte –suport: ”Săptămâna” (poezie) DP: Te găsim cu bine școală!
2.1; 2.2; Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei Reguli elementare ale noilor
2.3; 3.1, pregătitoare; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de rutine școlare
sine şi faţă de ceilalţi (trăsături fizice); Trăire si manifestare -Zilele școlare/punctualitatea la
emoţională, starea de bine; Interacţiuni simple cu fiinţe şi școală
obiecte familiare; Reguli de comunicare în activitatea -Activități școlare/Orarul unei zile
şcolară. Comunicarea cu colegii reprezentat prin desene sau
-Audierea poeziei ”Săptămâna” simboluri
-Joc-labirintul: Drumul spre școală -Jocuri de prezentare și
-Dialoguri scurte despre activitățile școlare pe care le intercunoaștere
desfășoară elevii clasei pregătitoare
-Jocuri de spargere a
gheții/prezentare/intercunoaștere/energizare
-JOC: Prezintă-te printr-o mișcare
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii

MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de


1.1;1.2, intensităţi diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii MM: Audierea și receptarea unui -cd muzica
1.4; 2.1; muzicale accesibile: Cărticica mea (folclorul copiilor), cântec
2.2; 2.3; Unu-doi (Alexandru Pașcanu) -Cântarea vocală; Mişcare pe
3.1, 3.2, -Dialoguri despre regulie comunicarea în clasă (ridicarea muzică; Sunete de intensităţi
3.3 mâinii pentru anunțarea la răspuns; neînteruperea diferite;
intrelocutorilor; vorbirea clară, răspicată, cu privirea spre
interlocutor;
-Dialoguri despre alternanța activitate de
învățare/joc/recreație;
-Atitudini corecte la ora de muzică în cadrul exercițiilor de
cultură vocală (respirație corectă, emisie corectă, ascultarea
interpretării demonstrative)
-Jocuri de pregătire a respirație și de încălzire a vocii;
-Colorarea unor desene care redau conținutul de idei al -
versurilor cântecelor instrument
e de lucru:
AVAP: AVAP: AVAP: creioane
1.1; 1.3; Colaj: Identificarea materialelor și instrumentelor pentru Colaj: Umbrela cu frunze colorate,
2.1, 2.2; realizarea unui colaj.Transformarea unui material prin -Decupare, asamblare, lipire carioci,
2.3; 2.4 tehnici simple: tăiere, decupare după contur, lipire; Jocuri -Joc: Pe cine aș lua cu sub umbrela creioane
de recunoaștere, descoperire, sortare, difrențiere/grupare a mea?/Ce aș face cu o umbrelă grafice,
unor obicte, materiale după diferite criterii: formă, culoare, magică? foarfecă,
valoare estetică, utilitate; Jocuri de observare (Cine Pictură: Obiectele școlarului lipici,
descoperă ceva roșu/rotund/neted/frumos) -Familiarizarea cu materialele de perforatoar
Pictură: Identificarea materialelor și instrumentelor lucru. Recunoșterea culorilor de pe e cu
pentru pictură. Precizarea culorii obiectelor personale; paleta de culori. Pensulația modele,
Realizarea de grafice cu post-it-uri despre culoarea pensule,
preferată a elevului sau a unei persoane familiare; Tehnici acuarele,
de lucru: pensulație, ștampilare pahar cu
-ghicitor despre obiectele școlarului apă
-jocuri de rol, brainstorming: 1.Imaginează-ți că penarul ar
vorbi. Ce crezi că ți-ar spune?; Jocuri de rol cu obiectele
școlarului; 3. Ce ai face cu o umbrelă magică?
ppt-uri
S3 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observarea
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice sistematică
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de individuală
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe lucru
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică, Observarea
forme de organizare) -fișe cu comportamen
desene tului
CLR: CLR: Texte-suport:”Nu sunt prea mic” (poezie) CLR: Cine sunt eu? participativ
1.1, 1.2, Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj Ce pot face eu? -planșă cu în secvențele
1.3, 1.4; scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj Pot să scriu și eu! culorile de învățare
2.1; 2.2; scurt; Pronunțarea clară a unor cuvinte și reprezentarea lor -Audierea unei poezii spectrului
2.3; 2.4; grafică; Propoziția (Reprezentarea grafică a propoziției -Crearea blazonului personal solar Observarea
3.2, 3.3, enunțiative și a cuvintelor); Pronunțarea clară a sunetelor și -Propoziția. Cuvântul. modului de
3.4; 4.1 cuvintelor în enunțuri simple; Participarea la dialoguri Reprezentarea grafică a propoziției -cartonașe realizare a
scurte, în situații de comunicare uzuală (prezentarea și a cuvântului pentru sarcinilor de
copilului, caracteristicile lui fizice, preocupări și pasiuni, -Persoane dragi din universul efectuarea lucru
date personale, descrierea familiei); Formularea de enunțuri cotidian al copilului prezenței
scurte după imagini date; Poziția corectă la scris; Trasarea -Simboluri care transmit mesaje – Autoevaluare
după contur a unor desene; Identificarea semnificației unor semne de circulație -suporturi
simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată, din de lucru: Acordarea de
universul familiar/cotidian (M, H, P, intrare, ieșire, poliția, coli din recompense
stop, trecere de pietoni, acces biciclete, tren, tunel, interzic blocul de
acces câini etc) desen, coli Aprecieri
-Crearea propriului blazon albe A4, individuale și
-Realizarea unui desen ”Familia mea” coli globale
-Joc-labirint: ”Drumul spre școală” – colorarea cartonate
indicatoarelor potrivite pentru ca personajul să ajungă la colorate,
școală hârtie
-Jocuri de intercunoaștere: Bingo, Eu pot glasată

MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor MEM: Elemente pregătitoare
1.1; 1.2; concepte matematice pentru înțelegerea unor concepte
2.1; 2.2; -observarea părților componente ale corpului omenesc și matematice
3.1; 3.2; precizarea rolului lor; rolul organelor de simț; identificarea Cine sunt eu? Corpul omului
4.1; 4.2; consecințelor unor acțiuni asupra propriului corp; reguli de Ce pot face eu?
5.1, 6.1 igienă a corpului (igiena îmbrăcămintei, activități de Simțurile. Igiena corpului
menținere a sănătății, obiecte de igienă personală; -Corpul omenesc. Poziția corectă în
programul activităților zilinice al unui școlar bancă.Activități de menținere a
-compararea fotografiilor personale cu cele ale părinților sănătății
sau bunicilor -Sortarea și clasificarea obiectelor
-sortarea și clasificarea obiectelor după criterii date; după criterii date
descoperirea intrusului într-un șir logic de elemente -Organele de simț
-dialoguri despre importanța igienei personale și a -Igiena corpului. Programul zilinic
repsectării unui program școlar al școlarului
-elemente grafice; continuarea unor modele repetitive
reprezentate prin desene (linia orizontală/verticală/oblică
-jocuri în care sunt implicare simțurile: Deschide urechea
bine!; Închide ochii și recunoaște obiectul prin
pipăit/miros/auz!

DP: 1.1; DP: Texte – suport: Ah, nu-mi găsesc! (poveste) DP: Ce înseamnă să fiu școlar
2.1; 2.2; Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei Reguli de comunicare în activitatea
2.3; 3.1, pregătitoare; școlară. Comunicarea elev-elev,
Trăire si manifestare emoţională, starea de bine; comunicarea elev-cadru didactic
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare; Reguli de
comunicare în activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii
-Audierea unei poevști. Identificarea emoției pe care o
trăiește personajul din poveste prin colorare;
-Exprimarea acordului sau dezacordului față de anumite
comportamente în sala de clasă prin desenarea unor
emoticoane;
-Realizarea unor desene cu obiectele școlarului prin
simetrie;
-Redarea unei reguli școlare elemntare prin desen
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de MM: Audierea și receparea unui -cd muzica
1.1;1.2, intensităţi diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii cântec. Interpretarea prin mișcări
1.4; 2.1; muzicale accesibile: A venit toamna (Paraschiva sugerate de text
2.2; 2.3; Țipordei), Furnicile (folclorul copiilor)
3.1, 3.2, -Jocuri de pregătire a respirație și de încălzire a vocii;
3.3 -Colorarea unor desene care redau conținutul de idei al
versurilor cântecelor
-Exerciții de discrimare a suntelor scurte-lungi; sunete
articulate – onomatopee;
-Cântec vesel/cântec trist

AVAP: AVAP: - Expunerea


1.1; 1.3; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: AVAP: Ariciul, Melcișorul, instrument lucrărilor
2.1, 2.2; tăiere, decupare după contur, lipire; Jocuri de recunoaștere, Covorul de frunze e de lucru: realizate
2.3; 2.4 descoperire, sortare, difrențiere/grupare a unor obicte, -Decupare, asamblare, lipire creioane
materiale după diferite criterii: formă, culoare, valoare -Tehnici de lucru: pensulație, colorate, Observarea
estetică, utilitate; ștampilare carioci,
Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori creioane
calde grafice,
foarfecă,
lipici,
perforatoar
e cu
modele,
pensule,
acuarele,
pahar cu
apă
S4 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observarea
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice sistematică
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de individuală
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe lucru
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică,
forme de organizare) -fișe cu Observarea
desene comportamen
CLR: CLR: Texte-suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, CLR: Eu și colegii mei tului
1.1, 1.2, Nami Adachi) Ce vreau să învăț la școală -planșă cu participativ
1.3, 1.4; -Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare Acte de vorbire – formulare de culorile în secvențele
2.1; 2.2; la sine și la colegii de clasă (preferințele, pasiunile, întrebări și răspunsuri în pereche; spectrului de învățare
2.3; 2.4; precocupările elevilor din clasă); Prospectarea nevoilor de formule de salut solar
3.2, 3.3, învățare ale copilului; Formularea de întrebări și răspunsuri Elemente grafice -cartonașe
3.4; 4.1 în pereche; Pasiuni și preocupări ale copilor pentru Observarea
-Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: salutul, efectuarea modului de
prezentarea, formule de adresare către copil/adult prezenței realizare a
necunoscut/persoană familiară; sarcinilor de
-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii mâinii -suporturi lucru
-Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; de lucru:
Redarea prin desen a preferințelor colegului de clasă coli din Autoevaluare
-Jocuri de intercunoaștere blocul de
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, desen, coli
civilizată (vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, albe A4, Acordarea de
păstrarea ideii): Bingo, Spune și dă mai departe!, coli recompense
Statuile vorbitoare, Repetă și continnuă (Hora cartonate
cuvintelor/Circle Time) colorate, Aprecieri
MEM: Elemente pregătitoare hârtie individuale și
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor pentru înțelegerea unor concepte glasată globale
1.1; 1.2; concepte matematice matematice
2.1; 2.2; S4: Colegii mei Colegii mei
3.1; 3.2; Igiena clasei. Igiena locuinței Igiena clasei. Igiena locuinței
4.1; 4.2; Hrana, sursă de energie Hrana, sursă de energie
5.1, 6.1 -Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte -Mulțimi de elemente. Comparea
matematice; Numărarea elementelor unei mulțimi; numărului de elemente.
Compararea grupurilor de obiecte Terminologie matematică: tot
-Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după atâtea/mai multe/mai puține
diferite criterii: băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul blond, elemente
fetițe care s-au născut primăvara, băieți care s-au născut -Reguli de igienă colectivă;
iarna Activități de igienă/obiecte de
-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu igienă
mediul familiar (activități de igienă a clasei și a locuinței); -Realizarea desenului ”Camera
identificarea efectelor pozitive/negative ale unor alimente, mea”
a necesității hranei pentru creștere și dezvoltare
-Realizarea de desene:Obiecte de igienă, Camera mea
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
desene; jocuri logico-matematice

DP: 1.1; DP: Texte – suport:”Doi prieteni” (poveste) DP: Acesta sunt eu!
2.1; 2.2; Acesta sunt eu! -Prezentarea trăsăturilor fizice
2.3; 3.1, Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de (băiat/fată, înalțime, greutate)
ceilalţi (trăsături fizice); Compararea propriilor fotografii -Elemnte de identitat personală
cu cele ale colegului de bancă/părinților, în scopul (vârsta, anotimpul în care s-a
identificării caracteristicilor comune și individuale născut)
(trăsături fizice);
Trăire si manifestare emoţională, starea de bine;
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare;
-Audierea unei povești; Verificare înțelegerii mesajului
poveștii prin colorarea imaginii potrivite;
-Exerciții de măsurare: înălțimea, masa corporală
-Realizarea autoportretului prin desenare/colorare
-JOC: Oglinda întoarsă Expunerea
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de lucrărilor
la finalul săptămânii realizate

MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de MM: Coroana (Gh. Teodosiu) Observarea
1.1;1.2, intensităţi diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii -Cântarea vocală; Mişcare pe comportamen
1.4; 2.1; muzicale accesibile: Coroana (Gh. Teodosiu) muzică; tului
2.2; 2.3; -Creaţii muzicale accesibile: verbal/nonver
3.1, 3.2, bal al
3.3 - copilului
AVAP: AVAP: instrument
1.1; 1.3; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: AVAP: Coșulețul cu frunze, e de lucru:
2.1, 2.2; tăiere, decupare după contur, lipire; Copăcelul trist creioane
2.3; 2.4 Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori Colaj: decupare, asamblare, lipire colorate,
calde Pictură: Pesnulația, amprentarea. carioci,
-ghicitori despre toamnă; Culori calde creioane
-observarea unor lucrări cu tematica toamnei pentru grafice,
descoperirea culorilor predominante; foarfecă,
lipici,
perforatoar
e cu
modele,
pensule,
acuarele,
pahar cu
apă

JOCURI:
1. Cine sunt eu: fiecare copil se prezintă (prenume, băiat/fată/ vârstă) și va spune o preferință pe care o are (culoarea preferată, floarea
preferată etc).
2. Tu ești ecoul meu: copiii reproduc la intensități diferite un mesaj spus de învățătoare.
3. Ghici ce este: se descriu obiecte din spațiul clasei, copiii ghicesc răspunsul și indică obiectul.
4. Mima: copiii aduc jucăria preferată la școală și mimează un joc, ceilalți ghicesc ce joc a mimat copilul din fața clasei.
5. Mingea călătoare: mingea este dată de la un copil la altul, copilul care are mingea spune ceva despre el, o impresie din acea zi de școală
etc.
6. Salutul: un copil ales se deplasează prin clasă și îi salută pe copii folosin formula de salut preferată; se exersează frontal forme de salut
ale clasei copil-copil, copil-învățătoare; copil-adult
7. Eu sunt și îmi place: un copil se va presenta și va spune ce îi place (să facă, sa mănânce etc)
8. Dacă…atunci…: la cerința învățătoarei, copiii grupează diferitele rechizite/obiecte/jucării după anumite criterii (formă, culoare, utilitate,
mărime etc.).
9. Sunt de acord: conturarea și descuparea propriei mâini și lipirea ei în spațiu destinat regulilor clasei, ca semn al acceptării acestora
10. Continuă!: fiecare copil va spune ”Îmi place de mine deoarece….” și va continua enunțul.
11. Poștașul: Copiii stau în cerc. Conducătorul jocului spune: ”Poștașul a adus scrisori pentru copiii care au părul șaten și ochi căprui/ copiii
cărora le place să cânte, dar care nu știu să înoate). Copiii care consideră că se potrivesc descrierii schimbă repede locurile între ei.
12. Și mie îmi place: Copiii stau în cerc. Învățătorul spune un enunț (Îmi place să mă dau cu bicicleta). Copiii care au aceeași preferință, se
ridică în picioare și spun ”Și mie îmi place”, făcând mișcări sugestive (mersul pe bicicletă)
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 2
CĂLĂTORIA UNUI NORIȘOR NĂZDRĂVAN

Perioada: S5-S6;
Timp alocat: 38 ore
Conţinuturi vizate/activate Evaluar
Compet e/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse
colectivului de elevi Feed-
specifice
back

S5 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observa


-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice rea
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistemati
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de lucru

-vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre -fișe cu colectiv
anotimpul toamna (vremea, activități ale oamenilor, ă sau
desene
fenomene ale naturii)
individu
-audiție muzicală ”Acum e toamnă, da!” -planșă cu ală
JOC: ”Dacă aș fi un norișor....” culorile
CLR: Cuvânt, silabă, sunet
spectrului
CLR: CLR: Texte-suport: ”Călătoria unui norișor năzdrăvan” A sosit toamna!
solar
1.1; 1.2; (poveste) -Audierea unei povești
1.3; 2.1, -Crearea unei scurte povești -cartonașe
Audierea unei poveşti: Observa
2.4; 3.2; după imagini pentru
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe -Acte de vorbire – formularea de rea
4.1 efectuarea
parcursul lecturii enunțuri în care se folosesc formule comport
prezenței
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba amentul
de solicitare (Te rog!, Aș dori!) sau
(în acest fragment de poveste)?”etc -suporturi de ui
de politețe (Mulțumesc! Cu
-numirea presonajului dintr-o poveste audiată lucru: coli participa
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul plăcere!)
-Elemente grafice (liniuța oblică din blocul de tiv în
unui mesaj/ text scurt audiat secvențe
spre dreapta, liniuța oblică spre desen, coli
- identificarea într-un șir de imagini a celor care redau
albe A4, coli le de
momente ale poveștii audiate stânga)
cartonate învățare
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte Roadele toamnei
care testează înţelegerea textului audiat -Silaba. Despărțirea cuvintelor în colorate,
Acte de vorbire – formule de adresare, formule de politețe, silabe. Reprezentarea grafică a hârtie
participare cu interes la dialoguri scurte. Povestirea după cuvintelor și silabelor glasată,
imagini; Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, -Formularea de enunțuri cu noi Observa
manifestând interes pentru comunicare; cuvinte rea
- Despărțirea cuvintelor în silabe; Asocierea unor imagini Haideți toamna în livadă! modului
pentru identificarea cuvintelor compuse din același număr -Silaba. Despărțirea cuvintelor în de
de silabe silabe realizare
-Identificarea sunetului inițial dintr-un cuvânt, a silabelor și -Poziția sunetului inițial în a
a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar; Exerciții de
cuvinte sarcinilo
dezvoltare a auzului fonematic; Reprezentarea grafică a
-Reprezentarea grafică a r de
cuvintelor, silabelor, sunetelor (măr, barză, greblă, dovleac,
nor, umbrelă, frunză, rândunică); Realizarea unor desene cuvântului, silabei, suntelor cu lucru
pentru a reprezenta anumite cuvinte din universul familiar precizarea sunetului inițial
copiilor -Recunoașterea unor litere mari de
Pregrafisme și semne gafice tipar: M, B, G, D, N, U, F, R; Autoeva
-Integrarea cuvintelor în enunțuri luare
scurte;

MEM: MEM: Numerele naturale de la 0


MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 la 10
1.1, 1.2, -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de
1.3; 1.4; A sosit toamna! Numărul și cifra
obiecte cu un element/două elemente
1 Acordar
1.5; 3.1, -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor
4.1; 5.1 Fenomene ale naturii. Calendarul ea de
1, 2;
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite naturii recompe
elemente grafice; Roadele toamnei. Numărul și nse
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin cifra 2
desenarea/completarea numărului de elemente; Fructe și legume
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin -Exerciții de numărare Aprecier
desene/numere -Recunoașterea culorilor, i
-Medii de viață ale animalelor; Hrana animalelor; animalelor, fructelor individu
Fenomene ale naturii/vremea în anotimpul toamna; -Simboluri pentru calendarul vremii ale și
Completarea calendarul naturii pe o săptămână; Importanța -Mulțimi de elemente globale
fructelor și a legumelor; Condiții de viață ale plantelor; -Sortarea și clasificare
Medii de viață ale plantelor – grădina de legume unor/elemente după diferite criterii
-Organizarea datelor în tabel (desenarea unor fructe de
toamnă într-un tabel, respectând coordonatele date) specificate Expuner
-Terminologie matematică: ea
scund/înalt, tot atâtea elemente lucrărilo
r
DP: Corpul meu realizate
DP: 1.1; DP: Texte – suport: ghicitori despre părțile corpului Părțile corpului omenesc
2.2; 2.3; omenesc Observa
3.3 -Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de rea
la finalul săptămânii comport
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine amentul
(identificarea unor trăsături personale elementare); Hobby- ui
uri, jocuri și activități preferate; Explorarea caracteristicilor verbal/n
ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu
onverbal
acestea
al
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine
(identificarea unor trăsături personale elementare); Schema copilului
corporală; Rolul părților corpului (cap, trunchi, brațe,
picioare); Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor
preferate și a interacțiunii simple cu acestea
-Modelaj sau colaj: Fructe de toamnă; Evidențierea rolului
mâinilor în activitățile de la AVAP
-Discuții despre atitudinea pozitivă față de copiii bolnavi;
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
JOC: ”Sculpturile”

MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării MM: Audierea și interpretarea unui
CD
MM: muzicale; Mişcarea pe muzică; cântarea instrumentală; cântec. Cântarea vocală (în cor,
1.1; 1.2, Elemente de limbaj muzical (Timbrul: sunete din mediul indidividual pentru descoperirea
1.3; 1.4; înconjurăto, sunete vocale vorbite sau cântate, sunete copiilor cu auz muzical deosebit)
2.1; 2.2, muzicale intrumentale; Ritmul- sunet lung-scurt, tare-încet; Acum e toamnă, da! (Gr.
2.3; 3.1, Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/trist); Creaţii muzicale Teodosiu),
3.3 accesibile: Toamna (Ion Potolea), Trenul (C. Mereș), Toamna (Ion Potolea)
Greierașul (Gr. Teodosiu), Acum e toamnă, da! (Gr. Poaia (Petre Țipordei)
Teodosiu), Toamna (N. Lungu), Culesul viilor (Ion
Potolea), Poaia (Petre Țipordei)
-instrumente
AVAP: de lucru:
AVAP: Fructe de toamnă – modelaj din
AVAP: creioane
1.1; 1.2; Modelaj: Identificarea materialelor și intrumentelor de plastilină colorate,
1.3; 2.2; lucru; Tehnici simple: presare, modelare liberă; Norul, frunza – pictură carioci,
2.3; 2.4; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: Coșuleț cu fructe - colaj creioane
mototolire, rupere, îndoire, lipire. Prezentarea unui produs grafice,
realizat în grup; foarfecă,
Pictură: Formularea de răspunsuri la întrebări simple;
lipici,
Tehnici de lucru: pensulație, stropire, suflare, pata
perforatoare
picturală. Tehnica obţinerii formelor spontane; Explorarea
mediului pentru a indentifica forme și culori cu modele,
Sugestii de teme: Norul, Ploaia, Mărul, Coșulețul cu pensule,
fructe; Fructe amuzante; acuarele,
pahar cu apă
S6 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observa
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice rea
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistemati
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de lucru

-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe -fișe cu colectiv
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică, ă sau
desene
forme de organizare)
CLR: individu
-planșă cu ală
CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) Sunete magice, sunete amuzante.
CLR: culorile
Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea Poziția sunetului în cuvinte
Observa
1.1; 1.2;
semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor -Memorizarea poeziei. Identificarea spectrului
1.3; 2.1, solar rea
informații dintr-un mesaj scurt; Participarea la dialoguri într-un set de imagini a imaginilor
2.4; 3.2; comport
scurte; Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor care redau aspecte ale mesajului -cartonașe
4.1 amentul
sunetelor; transmis de poezie pentru ui
-Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor (a,e,i,o,u) și a -Exerciții de dezvoltare a auzului efectuarea
consoanelor (s,z,l,r,f,v) participa
fonematic prezenței
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar corespunzătoare Deschide urechea bine! Poziția tiv în
(intuitiv) -suporturi de secvențe
sunetului în cuvinte
-Jocuri de producere/imitare a diferitelor sunete din natură: -Reprezentarea grafică a cuvintelor, lucru: coli le de
Cum face trenul? Cum face albina? silabelor, suntelor din blocul de învățare
-Pregrafisme și semne grafice desen, coli Observa
MEM: albe A4, coli rea
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 cartonate modului
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 colorate,
1.1, 1.2, -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de 3 sau -Haideți toamna în livadă! de
1.3; 1.4; Numărul și cifra 3 hârtie realizare
4 elemente
1.5; 3.1, -Pomișorul din livadă. Părțile unei glasată
- Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea a
4.1; 5.1 numerelor 1, 2, 3, 4; plante sarcinilo
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite Sunete magice, sunete amuzante. r de
elemente grafice; Numărul și cifra 4 lucru
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin Unde și vibrații
desenarea/completarea numărului de elemente; Utilizarea jucăriilor sau Autoeva
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin luare
instrumentelor muzicale pentru
desene/numere
-Părțile componente ale plantelor; Observarea modificărilor producerea sunetelor
prin care trece un pom în cele patru anotimpuri, cu ajutorul
imaginilor; Plantarea unei semințe în scopul evidențierii Acordar
dezvoltării unei plante; Evidențierea rolului fructului și ea de
seminței; recompe
-Imaginarea unei povești: ”Povestea seminței” nse
-Joc: imitarea sunetelor care se aud toamna în natură
Aprecier
(ploaia, vântul, fâlfâitul aripilor/ciripitul, duduitul unui
tractor) i
-Utilizarea jucăriilor pentru producerea sunetelor individu
(identificarea relației vibrație-sunet) ale și
-Jocuri de recunoaștere a instrumentelor muzicale și a globale
suntelor produse de acestea
Expuner
DP: ea
DP: Ce pot face eu?
DP: 1.1; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine -Activități preferate lucrărilo
2.2; 2.3; (identificarea unor trăsături personale elementare); Hobby- -Albumul preferințelor (jucărie, r
3.3 uri, jocuri și activități preferate; Explorarea caracteristicilor fruct, floare, animal) realizate
ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu
Observa
acestea
-Discuții despre aspecte ale vestimentației (legarea rea
șireturilor; purtarea corespunzătoarea a hainelor; păstrarea comport
hainelor în cuier); amentul
-Jocuri de spargere a ui
gheții/prezentare/intercunoaștere/energizare verbal/n
-JOC: ”Jocul preferințelor” onverbal
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de al
la finalul săptămânii copilului
MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării MM:
1.1; 1.2, muzicale; Mişcarea pe muzică; cântarea instrumentală; cd
Audierea și receptarea unui
1.3; 1.4; Elemente de limbaj muzical (Timbrul: sunete din mediul cântec
2.1; 2.2, înconjurăto, sunete vocale vorbite sau cântate, sunete Toamna (N. Lungu)
2.3; 3.1, muzicale intrumentale; Ritmul- sunet lung-scurt, tare-încet;
3.3 Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/trist); Creaţii muzicale Trenul (C.Mereș)
accesibile: Toamna (Ion Potolea), Trenul (C. Mereș), -Cântarea vocală; Mişcare pe
Greierașul (Gr. Teodosiu), Acum e toamnă, da! (Gr. muzică; Sunete de intensităţi
Teodosiu), Toamna (N. Lungu), Culesul viilor (Ion diferite;
Potolea), Poaia (Petre Țipordei)

AVAP: -instrumente
AVAP:
Colaj: Toamna în livadă de lucru:
AVAP: Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple:
mototolire, rupere, îndoire, lipire. Prezentarea unui produs -Decupare, asamblare, lipire creioane
1.1; 1.2; -Realizarea unei machete din
realizat în grup; colorate,
1.3; 2.2; produsele confecționate de copii
Pictură: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; carioci,
2.3; 2.4;
Tehnici de lucru: pensulație, stropire, suflare, pata (frunze, nori, mere, pere) creioane
picturală. Tehnica obţinerii formelor spontane; Explorarea Pictură: Norii și ploaia grafice,
mediului pentru a indentifica forme și culori Recunoșterea culorilor de pe paleta foarfecă,
Sugestii de teme: Norul, Ploaia, Mărul, Coșulețul cu de culori. Pensulația. Stropirea lipici,
fructe; Fructe amuzante; perforatoare
cu modele,
pensule,
acuarele,
pahar cu apă

JOCURI:
1. Coșul cu fucte: Copiii vor forma un cerc. Un copil este cumpărătorul. Ceilalți copii sunt fructe. Cumpărătorul spune: ”Merg la piață
și culeg mere”.Copiii care sunt ”mere” se vor așeza în spatele conducătorului de joc și se vor deplasa unul după altul în interiorul
cercului. Jocul continuă cu numirea altor fructe. Când, cumpărătorul spune ”Colșulețul s-a rupt”, copiii se deplasează repede la locul
lor. Cel care un a reușit devine cumpărător.
2. Ridică jetonul: Copiii au jetoane cu diferite numere. Conducătorul de joc spune: ”Ridică jetonul care arată câte mâini are un copil”,
elevii care au jetonul cu numărul 2 îl vor ridica. Se continuă jocul cu alte semnale (câte picioare are ariciul, câte roți are bicicleta etc)
3. Ce știi despre…?: Conducătorul de joc întreabă ”Ce știi despre arici?”. Copiii care doresc să răspundă ies în fața clasei imitiând
mersul ariciului, apoi cu fața spre copii spun lucrurile pe care le cunosc despre animalul ales.
4. Cine e mai mare?: Li se vor distribui elevilor jetoane cu numere de la 0 la 10. Conducătorul de joc va spune: ”Cine e mai mare decât
1?” Copiii vor ridica jetoanele potrivite.
5. Mănâncă-mă!: Copiii aleg un fruct. Elevul desemnat va spune colegilor ”Mănâncă-mă!”, însoțind îndemnul de argumente care
descriu fructul ales: ”pentru că sunt galbenă, zemoasă și hrănitoare”. Copilul care va ghici denumirea fructului va deveni conducător
de joc. Dacă fructul un poate fi recunoscut i se vor solicita copilului mai multe detalii (Cum se poate consuma fructul? În ce anotimp
este cules? Unde a mâncat acest fruct? etc)
6. Bucătarul: Copiii se vor gândi la denumiri de fructe/legume. Bucătarul aflat în fața clasei numește 6-7 copii pentru a face o salată.
Cere copiilor să spună ce au ales să fie. Dacă sunt mai multe fructe, copiii care au ales fructele vor forma în cerc, vor face o piruetă.
Bucătarul va cere sprijinul copiilor carea au ales legume, în a mima acțiuni de preparare a unei salate cu fructe.
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 3
TRĂISTUȚA CU POVEȘTI
Perioada: S7-S8;

Timp alocat: 38 ore


Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back

S7 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare


-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de
ă colectivă
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe lucru
sau
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică, individual
-softuri
forme de organizare)
educaționa ă
CLR: Literele a, A. Literele m, M
CLR: Texte-suport: ”Albă-ca-Zăpada” (poveste) Albă-ca-Zăpada. Literele a, A le
CLR: Observare
Întâlnirea de dimineață: -Audierea unei povești/Povestea (Povestea
1.1; 1.2; a
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei literelor ”a” și ”A” literelor,
1.3; 2.1, comporta
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Acte de vorbire – formularea de Edusoft)
mentului
2.4; 3.1,
-reactualizarea normelor de conduită la școală enunțuri despre personaje din
3.4; 4.1 -fișe cu participati
-discuții despre poveștile preferate povești cu sprijinul imaginilor
desene v în
-audiție muzicală ”Cărticica mea” -Citirea globală a unor cuvinte.
JOC: ”Din ce poveste s-a rătăcit personajul?” Exerciții de analiză fonetică secvențele
-planșă cu de învățare
Audierea unei poveşti: -Scrierea literelor a, A literele de
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme -Elemente grafice Observare
tipar: a, A,
familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Povestea Miaunicăi
m, M a modului
Identificarea semnificației unor imagini; -Crearea unei scurte povești după
de
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe imagini/ Povestea literelor ”m” și -cartonașe
parcursul lecturii ”M” realizare a
pentru sarcinilor
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba -Citirea globală a unor cuvinte. efectuarea
(în acest fragment de poveste)?”etc Exerciții de analiză fonetică de lucru
prezenței
- numirea presonajului dintr-o poveste audiată -Scrierea literelor a, A
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul -Elemente grafice -suporturi
unui mesaj/ text scurt audiat de lucru: Autoevalu
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte coli din are
care testează înţelegerea textului audiat blocul de
Acte de vorbire – Exprimarea propriilor idei în contexte desen, coli
cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; albe A4,
Formularea de enunțuri despre cărți, povești, personaje coli
literare preferate. cartonate Acordarea
- Despărțirea cuvintelor în silabe; colorate, de
- Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; hârtie recompens
Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor, sunetelor
glasată e
(albină, castel, lampă, casă, mistreț, cămilă, morsă);
-Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite
cuvinte din universul familiar copiilor (un animal a cărui
denumire conține litera ”m”)
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: A,a, M, m
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
litere de tipar; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în
silabe; Cartea –părțile cărții (copertă, filă, pagină, text,
ilustrații) Aprecieri
Jocuri cu litere –Labirinturi-litere individual
Pregrafisme și semne gafice e și
globale
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de MEM: Numerele naturale de la 0 -jetoane cu
MEM:
elemente; Exerciții de numărare; la 10 cifrele de
1.1; 1.2;
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor În lumea poveștilor. Numărul și la 0 la 5
1.3; 1.4;
1, 2,3,4,5; cifra 5
1.5; 2.1;
-Jocuri matematice de mișcare: Șirul numerelor de la 0 la 5 -Exerciții de numărare -Jocul
3.1; 5.1
(Copiii țin jetoane cu numere de la 0 la 5 în mâini. Se -Mulțimi de elemente numerelor
formulează diferite cerințe: ordonați-vă crescător; copiii -Sortarea și clasificare (de la D-
care au numere mai mici decât 4 să facă un pas în față; să unor/elemente după diferite criterii Toys)
iasă în față vecinii numărului 4; etc.) specificate
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite -Recunoașterea, citirea, scrierea
elemente grafice;
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin cifrei 5
desenarea/completarea numărului de elemente; Ne plac desenele animate.
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin Numerele naturale de la 1 la 5
desene/numere -Compararea numerelor
-Medii de viață ale animalelor (balta, deșertul, pădurea, -Ordine crescătoare, ordine
mediul subteran, marea);Viețuitoare marine descrescătoare
-Compunerea și descompunerea
numerelor;
-Șiruri de elemente

DP: Texte – suport: DP: Colegii mei


DP: 1.1; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; Jocuri și aplicații practice pentru Expunerea
1.2, 2.1; Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice; stimularea socializării în cadrul lucrărilor
2.2; 2.3; Reguli de comunicare în activitatea şcolară; Emoţii de bază grupului școlar realizate
3.1 denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, furie) în
activităţi/ contexte familiare
-comportamente pozitive/negative în grupul școlar Observare
-jocuri de aflare a preferințelor colegilor (BINGO) a
-muncă în pereche: formulare de întrebare-răspuns despre comporta
colegul de bancă (În ce anotimp te-ai născut? Care este mentului
animalul tău preferat de companie?); verbal/non
-jocuri de mimă (exersarea formulelor de solicitare,
verbal al
politețe, mulțumire)
copilului
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
JOC: ”Ciocănilă, CIOC, CIOC, CIOC!”

MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția MM: Audierea și interpretarea unui
1.1; 1.2; corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, bataia din cântec. Cântarea vocală
1.3; 1.4; picior); Elemente de limbaj muzical: ritmul (sunet lung- Cărticica mea
1.5; 2.1; scurt, tare-încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; Ceata lui Pițigoi
Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea
3.1; 5.1
instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Cărticica mea,
La moară (folclorul copiilor), La moară (Corneliu Mereș),
Uf, de i-ar vedea pisica (Ion Dumitrescu), Piticii și ariciul
(Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. Ionescu), Capra cu trei -
iezi (folclorul copiilor) instrument
e de lucru:
AVAP: AVAP: creioane
AVAP:
1.1; 1.2; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: colorate,
Proiect – Toamna (colaj din
2.2; 2.3; mototolire, rupere, îndoire, lipire; carioci,
decupaje: frunze, mere, nori,
2.4; Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple creioane
ale materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, coșulețe)
grafice,
ghinde, castane, semnițe de porumb, floarea soarelui, boabe Explorarea unor materiale culese
foarfecă,
de fasole) din natură (castane, frunze, ghinde)
lipici,
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul Personaje fantastice –colaj din
perforatoar
cu acordeon, Dragonul frunze uscate
e cu
modele,
materiale
naturale
-prezentări
multimedi
a: softuri
educaționa
le, ppt-uri,
fișiere
multimedi
a
(animație,
muzică,
text)
S8 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -film de sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală desene ă colectivă
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe animate sau
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică, individual
forme de organizare) -fișe de ă
CLR: lucru
CLR: CLR: Texte suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ursul păcălit de vulpe. Literele u, Observare
1.1; 1.2; Ion Creangă),”Cioc!cioc!cioc!” (de Emil Gârleanu) U -fișe cu a
1.3; 2.1, S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U -Vizionarea filmului de desene desene comporta
2.4; 3.1, Cioc!cioc!cioc!. Literele n, N animate ”Ursul păcălit de vulpe”, mentului
3.4; 4.1 -Vizionarea unui film educativ; Discuții despre film; după povestea lui Ion Creangă -planșe cu participati
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui -Exerciții de analiză fonetică literele: u, v în
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un Cioc!Cioc!Cioc! Literele n, N U, n, N secvențele
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; -Audierea unui text; de învățare
-Ordonarea momentelor din povestea ”Ursul păcălit de -Reprezentarea grafică a cuvintelor, -cartonașe
vulpe” silabelor, suntelor pentru Observare
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: u, U, n, N efectuarea a modului
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului prezenței de
literelor folosind resurse variate; --Recunoașterea unor realizare a
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea sarcinilor
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu de lucru
litere de tipar;
-Realizarea corespondenței dintre literele mici și mari de Autoevalu
tipar; are
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere Acordarea
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. de
Exerciții de analiză fonetică (urs, scorbură, căruță, pădure, recompens
albină, alună, albină, frunză, nufăr) e

MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele naturale de la 0 -suporturi Aprecieri


1.1; 1.2; -Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere, la 10 de lucru: individual
1.3; 1.4; comparare, ordonare; Compunerea și descompunerea -Animalele. Numerele naturale coli din e și
1.5; 2.1; numerelor; Numere pare/impare; de la 1 la 5 blocul de globale
3.1; 5.1 -Numărul și cifra 0 (recunoaștere, citire, scriere); Mulțimea -Animale sălbatice. Animale desen, coli
vidă sălbatice din șara noastrp și din alte albe A4, Expunerea
-Ghicitori matematice țări. Medii de viață ale coli lucrărilor
- Părțile corpului unui mamifer; Medii de viață ale viețuitoarelor. Părțile unui animal cartonate realizate
animalelor; Clasificarea animalelor după diferite criterii; -Toamna în pădure. Numărul și colorate,
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin cifra 5 hârtie Observare
desene/numere glasată a
comporta
DP: 1.1; DP: Text – suport: ”Năsuc” (poveste) DP: Sunt curat și sănătos! mentului
1.2, 2.1; -Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a Obiecte şi activităţi zilnice de verbal/non
2.2; 2.3; celor care redau momente din povestea audiată; igienă personală; Autocunoaştere şi verbal al
3.1 -Organele de simț atitudine pozitivă faţă de sine copilului
-Obiecte de igienă; Reguli de igienă (spălarea mâinilor
după utilizarea toaletei, înainte de masă, spălarea fructelor,
așezarea hanielor pe umeraș, în dulapuri)
-Realizarea unui miniproiect individual: Cărticica
sănătății (coloarea imaginilor, decuparea, lipirea și
asamblarea, formularea de mesaje depre igienă)
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
-JOC: ”Ghicește obiectul” (prezentarea unui ppt cu
ghicitori despre igienă)

MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția MM: Audierea și interpretarea unui cd
1.1, 1.2, corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, bataia din cântec. Cântarea vocală
1.3, 1.4; picior); Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung- La moară
2.1; 2.2, scurt, tare-încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; Capra cu trei iezi
2.3; 3.1 Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea
instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: La moară
(folclorul copiilor), La moară (Corneliu Mereș), Uf, de i-ar
vedea pisica (Ion Dumitrescu), Piticii și ariciul (Gh. Cucu),
Ceata lui Pițigoi (N. Ionescu), Capra cu trei iezi (folclorul
copiilor)
-
AVAP: AVAP: AVAP: instrument
1.1; 1.2; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: Căritica ”Fata moșului și fata e de lucru:
2.2; 2.3; mototolire, rupere, îndoire, lipire; babei” – colaj creioane
2.4; Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple Dragonul –jucărie din carton colorate,
ale materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, (decupare, pliere, lipire, asamblare) carioci,
ghinde, castane, semnițe de porumb, floarea soarelui, boabe creioane
de fasole) grafice,
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul foarfecă,
cu acordeon, Dragonul lipici,
perforatoar
e cu
modele,
-prezentări
multimedi
a: softuri
educaționa
le, ppt-uri,

JOCURI:
1. Cercul sunetelor: Copiii se așază în cerc. Fiecare va spune un cuvânt care începe cu un sunet/literă precizată de conducătorul de joc,
din cele învățate până acum. Dacă un copil întârzie răspunsul, i se va cere să spună un cuvânt în care se aude sunetul respectiv,
indiferent de poziția lui.
2. Lanțul poveștilor: Copiii vor forma un lanț/șir. Conducătorul de joc spune titlul unei povești cunoscute (ex. Scufița Roșie). Fiecare
copil va spune pe rând o propoziție, continuând firul poveștii.
3. Trăistuța cu povești: Într-o trăistuță, conducătorul de joc va a jetoane cu diferite personaje din povești. El va rosti replici foarte
cunoscute spuse de personaje (ex. Bunico, ce ochi mari ai!; Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?). Copiii trebuie să
spună numele personajului și titlul poveștii al cărei erou este.
4. Mă gândesc la un număr. Conducătorul de joc oferă indicii despre un număr (ex. Mă gândesc la un număr. Este vecinul mai mic al
numărului 3). Copiii trebuie să precizeze numărul.
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 4
ÎMPREUNĂ CU CEILALȚI
Perioada: S9-S11;
Timp alocat: 57 ore
Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back

S9 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare


-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de
. ă colectivă
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe lucru
sau
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică, individual
-softuri
forme de organizare)
educaționa ă
CLR: Texte-suport: ”Iepurele și ariciul” (după C. CLR: Literele i, I. Literele e, E le
CLR: Observare
Poleakova), ”Bobul de mac” (poveste), ”Vrei să fii Prietenii mei. Literele i, I (Povestea
1.1; 1.2; a
prietenul meu?” (de Eric Carle), ghicitori despre meserii, -Audierea unei povești/Povestea literelor,
1.3; 2.1, comporta
poezii despre prietenie și familie, ”Povestea mărului literelor ”i” și ”I” Edusoft)
2.4; 3.1, mentului
buclucaș” (de Victor Suteev) -Acte de vorbire –exprimarea de
3.4; 4.1 mesaje în contexte familiare – -fișe cu participati
Întâlnirea de dimineață:
desene v în
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei Prietenia, Ce înseamnă să fim
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs secvențele
prieteni, Cel mai bun prieten -planșă cu de învățare
-reactualizarea normelor de conduită la școală -Citirea globală a unor cuvinte. literele de
-discuții despre poveștile preferate Exerciții de analiză fonetică Observare
tipar: i, I,
-audiție muzicală ”Cărticica mea” -Scrierea literelor i, I e, E a modului
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este
-Elemente grafice de
prietenul meu?” -cartonașe
Elefănțelul Emil. Literele e, E realizare a
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui pentru
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un -Audierea unui scurt text/ sarcinilor
Povestea literelor ”e” și ”E” efectuarea de lucru
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; prezenței
Selectarea unei imagini dintr-un set de imagini pentru -Citirea globală a unor cuvinte.
Autoevalu
verificarea înțelegerii textului. Exerciții de analiză fonetică -suporturi are
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E -Scrierea literelor e, E de lucru:
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului -Elemente grafice coli din
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor blocul de
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea desen, coli
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu albe A4,
litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile coli
corespunzătoare; Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; cartonate Acordarea
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe colorate, de
-Jocuri cu litere –Labirinturi-litere hârtie recompens
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor,
glasată e
sunetelor, sunetului studiat (pisică, iepure, fetiță, prinț,
metrou, tren, elicopter); -jetoane cu Aprecieri
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completerea cifrele de individual
literelor lipsă pentru obținerea unor cuvinte; la 0 la 7 e și
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise
globale
cu litere mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; -Jocul
-Crearea unor cuvinte în careuri de cuvinte, prin numerelor
completarea literelor lipsă; (de la D-
-Realizarea unui desen pentru redarea unui mesaj scurt; Toys) Expunerea
-Pregrafisme și elemente grafice; lucrărilor
-prezentări realizate
MEM: MEM: Text-suport: Omida mâncăcioasă (de Eric Carle). MEM: Numerele naturale de la 0 multimedi
1.1; 1.2; Numerele naturale de la 0 la 10 a: softuri
la 10
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de educaționa Observare
1.3; 1.4; Prietenii mei. Numărul și cifra 6
elemente; Exerciții de numărare; le, ppt-uri, a
1.5; 2.1;
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor -Exerciții de numărare
3.1; 5.1 -Mulțimi de elemente comporta
de la 0 la 7;
-Șiruri logice de elemente mentului
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin
desenarea/completarea numărului de elemente; Precizarea -Recunoașterea, citirea, scrierea verbal/non
cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; cifrei 6 verbal al
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau -Compunerea și descompunerea copilului
descrescătoare; numărului 6
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin -Ordinea crescătoare/descrescătoare
desene/numere Prieteni mari, prieteni mici.
-Categorii de insecte; Medii de viață ale insectelor; Insectele. Organizarea datelor în
Alcătuirea corpului unei insecte; Ciclul de viață al tabel
fluturelui;
-Forțe și mișcare – efecte obeservabile ale forțelor (tragere, -Exerciții-joc de marcare în tabel a
împingere, alunecare); Mișcarea corpurilor și schimbarea unor opțiuni
formei corpurilor (deformare, rupere, spargere, mototolire, -Precizarea coloanei și a rândului în
întindere); Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor și care este poziționat un element într-
a efectelor acestora; un tabel
Cu ce circulăm? Numărul și cifra
7
-Mulțimi de elemente
-Recunoașterea, citirea, scrierea
cifrei 6
-Compararea numerelor
-Ordine crescătoare, ordine
descrescătoare
-Vecinii unui număr
-Șiruri logicede elemente
Forțe și mișcare
Tragere, împingere, alunecare

DP: Text-suport: ”Zebra care voia să rămână zebră” DP: Fac mișcare și mănânc
DP: 1.1;
(poveste) sănătos
1.2, 2.1;
Igiena personală
2.2; 2.3; -Igiena personală; Igiena alimentației, consumul de fructe
3.1 și legume; Importanța mișcării și a sportului în menținerea
sănătății;
-Realizarea unui colaj despre importanța sportului
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine;
Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice;
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
JOC: ”Coada dragonului”
MM: Audierea și interpretarea unui
MM: MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea cântec. Cântarea vocală
1.1, 1.2, instrumentală; Elemente de limbaj muzical -Timbrul; Șade rața pe butoi!
Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! (Alexandru Numărătoarea
1.3, 1.4;
Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor),
2.1; 2.2,
Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii cântați în cor!
2.3; 3.1 (W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor), Toba,
Glasul intrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța
(Liviu Cerneș) -
instrument
AVAP: AVAP: e de lucru:
AVAP: Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; Ciorchinele cu struguri (colaj din creioane
1.1; 1.2; tehnica Origami; Transformarea unui material prin tehnici hârtie creponată); rupere, colorate,
2.2; 2.3; simple: mototolire, rupere, îndoire, decupare după contur, mototolire, lipire carioci,
2.4; lipire. Frunze amuzante –colaj din creioane
frunze; antropomorfizarea unei grafice,
frunze foarfecă,
lipici,
hărtie
creponată,
funze
uscate
S10 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de
ă colectivă
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe lucru
sau
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică,
-fișe cu individual
forme de organizare)
desene ă
CLR: Texte-suport: ghicitori despre meserii CLR:
CLR: -cartonașe Observare
-Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor Ce aș vrea să devin. Literele r, R
1.1; 1.2; pentru a
imagini cu cuvintele corespunzătoare. -Audierea cântecului ”Ce miros au
1.3; 2.1, efectuarea comporta
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C meseriile” (Trenulețul muzical,
2.4; 3.1, prezenței mentului
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului GammaEducational)
3.4; 4.1 participati
literelor folosind resurse variate; -Citirea globală a unor cuvinte. -suporturi v în
-Exerciții de analiză fonetică (șofer, doctor, marinar, Exerciții de analiză fonetică de lucru:
balerină, con, cabană, cort, foc); secvențele
-Scrierea literelor r, R coli din
-Realizarea coresponedenței dintre literele de tipar mici și de învățare
-Elemente grafice blocul de
mari; Să ocrotim pădurea! Literele c, C Observare
desen, coli
-Audierea unor mesaje simple și asocierea unor imagini cu -Audierea unui scurt text; albe A4, a modului
scopul verificării comprehensiunii;
-Citirea globală a unor cuvinte. coli de
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
Exerciții de analiză fonetică cartonate realizare a
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a
cuvintelor scrise cu litere de tipar; -Scrierea literelor c, C colorate, sarcinilor
-Careuri de cuvinte/completerea literelor lipsă pentru a -Elemente grafice hârtie de lucru
obține cuvinte noi; glasată
Autoevalu
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Citirea
-prezentări are
și reprezentarea grafică a unor cuvinte și propoziții simple,
scurte, accesibile. multimedi
Acordarea
-Ilustrarea unor mesaje simple prin desen; a: softuri
de
Audierea unui scurt text: educaționa
recompens
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme le, ppt-uri,
e
familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; fișiere
Identificarea semnificației unor imagini; multimedi Aprecieri
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe individual
parcursul lecturii a e și
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba globale
(în acest fragment de poveste)?”etc
- numirea presonajului dintr-o poveste audiată
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul
unui mesaj/ text scurt audiat
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte
care testează înţelegerea textului audiat
Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
Pregrafisme și semne gafice Expunerea
MEM: Numerele naturale de la 0 -jetoane cu
la 10 lucrărilor
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 cifrele de
MEM: Să ocrotim pădurea! Numărul și realizate
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de la 0 la 9
1.1; 1.2; elemente; Exerciții de numărare; cifra 8
1.3; 1.4; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor -Mulțimi de elemente -Jocul
1.5; 2.1; de la 0 la 9; -Scrierea cifrei 8 numerelor Observare
3.1; 5.1 -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin -Compunerea și descompunerea (de la D- a
desenarea/completarea numărului de elemente; Precizarea numărului 8 Toys) comporta
cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; -Șiruri logice de numere mentului
Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau verbal/non
Ce pot face pentru un mediu
descrescătoare; Compunerea și descompunerea numerelor verbal al
curat
8 și 9 copilului
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin -Acțiuni de protejare a mediului
numere -Figuri plane (pătrat, dreptunghi,
-Recunoașterea, numirea, construirea pe rețeaua de pătrate cerc, triunghi)
a figurilor geometrice plane (pătrat, dreptunghi, triunghi); -Numere pare, impare. Ordine
Utilizarea de softuri educaționale cu jocuri cu figuri crescătoare, descrescătoare
geometrice La bunici. Numărul și cifra 9
-Discuții despre acțiuni de protejare a mediului -Mulțimi de elemente
înconjurător; Prezentarea unui film educativ despre -Scrierea cifrei 8
protejarea pădurii -Compunerea și descompunerea
numărului 9
-Șiruri logice de numere
DP: Un mediu mai curat
DP: 1.1; DP: Text-suport ”Alandala” (poveste), Igiena casei și a clasei. Programul
1.2, 2.1; -Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a zilnic al școlarului
celor care redau momente din povestea audiată;
2.2; 2.3;
-Identificarea regulilor de igienă a casei (dezbrăcarea
3.1
hainelor de joacă, păstrarea ordinii și curățeniei în propria
cameră și în locuință, spălarea pe mâini înainte de luarea
mesei, îmbrăcarea hainelor adecvate în funcție de
anotimpuri, vreme, întreținerea încălțămintei);
-Jocuri de organizarea a momentelor/activitităților din
programul zilnic al școlarului
-Discuții despre regulile de igienă a clasei (aruncarea
deșeurilor nereciclabile la coșul de gunoi, păstrarea ordinii
și curățeniei pe băncuțe și în sala de clasă după orele de
arte vizuale și abilități practice);
JOC: ”Nu e la locul potrivit!”

MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea MM: Audierea și interpretarea unui
MM: instrumentală; Elemente de limbaj muzical -Timbrul; cd
cântec. Cântarea vocală
1.1, 1.2, Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! (Alexandru
1.3, 1.4; Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor), Hai copii cântați în cor!
2.1; 2.2, Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii cântați în cor! Drag mi-e jocul românesc
2.3; 3.1 (W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor), Toba,
Glasul intrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța
(Liviu Cerneș)
instrument
AVAP:
AVAP: e de lucru:
AVAP: Drapelul României – culori
1.1; 1.2; pensule,
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; principale
2.2; 2.3; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală. acuarele,
Românași –elemente de limbaj
2.4; Tehnica obţinerii formelor spontane; Linia cu scop de pahar cu
plastic; decorarea portului popular
contur şi decorativ; Punctul apă
românesc
S11 -auxiliare
Întâlnirea de dimineață: diactice
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -fișe de
-reactualizarea normelor de conduită la școală lucru
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe
-fișe cu
referitoare la activitățile săptămânii (conținut – tematică,
desene
forme de organizare)
-cartonașe
CLR: CLR:
pentru
CLR: -Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor Literele o, O, ă, Ă
efectuarea
1.1; 1.2; imagini cu enunțuri simple/cuvinte rostite clar și răspicat. La bunici. Literele o, O
prezenței
1.3; 2.1, Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: o, O, ă, Ă -Citirea globală a unor cuvinte.
2.4; 3.1, (recunoaștere, numire, scriere); Exerciții de analiză fonetică -suporturi
3.4; 4.1 -Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; -Scrierea literelor o, O de lucru:
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul -Elemente grafice coli din
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a Familia mea. Literele ă, Ă blocul de
cuvintelor scrise cu litere de tipar (cocoș, bou, oaie, os, -Citirea globală a unor cuvinte. desen, coli
bunică, mamă, tată); Exerciții de analiză fonetică albe A4,
-Realizarea corespondenței dintre cuvinte-pereche scrise cu -Scrierea literelor ă, Ă coli
litere mici și mari de tipar; -Elemente grafice cartonate
-Ilustrarea unui cuvânt printr-un desen; Să ne jucăm cu literele! colorate,
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; (recapitualare) hârtie
Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de -Asocierea cuvintelor și glasată
comunicare (scrierea unui bilet pentru mama, folosind propozițiilor cu imaginile
corespunzătoare -prezentări
litere, desene, simboluri/limbaje covenționale, multimedi
neconvenționale) -Reprezentarea grafică a
propoziției, cuvintelor, silabelor, a: softuri
sunetelor educaționa
le, ppt-uri,
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10
MEM: Numerele naturale de la 0 -jetoane cu
1.1; 1.2; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de la 10 cifrele de
1.3; 1.4; elemente; Exerciții de numărare; Familia mea. Numărul 10 la 0 la 9
1.5; 2.1; -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin Mulțimi de elemente
-Jocul
3.1; 5.1 desenarea/completarea numărului de elemente; Precizarea Compunerea și descompunerea
numerelor
cardinalului unei mulțimi; Scrierea numărului 10; numărului 10; ordinea crescătoare,
(de la D-
-Compunerea și descompunerea numărului 10; descrescătoare
Toys)
-Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau Numărarea din 2 în 2
descrescătoare; Animale domestice -
-Numărarea cu pași dați (din 2 în 2) crescător și Părțile corpului unui animal emoticoan
descrescător; Păsările e pe
-Compararea numerelor naturale de la 0 la 10. Părțile corpului unei păsări. suporturi
- Părțile componente ale corpului unei animal (mamifere, Migrația păsărilor de hârtie,
păsări); Consecințe ale anotimpurilor în viața animalelor; emoticoan
-Sortarea și clasificarea elementelor după criterii date e
(animale domestice, animale sălbatice, păsări cu gâtul lung magnetice
, păsări domestice, păsări călătoare)
-Jocuri matematice (Codul literelor și numerelor), ghicitori

DP:
DP: 1.1; DP: Text-suport: ”Măseluță” (poveste) Stările noastre, emoțiile noastre
1.2, 2.1; -Audierea unui text; asocierea unei imagini semnificative Trăire și manifestare emoțională.
2.2; 2.3; din textul audiat cu emoția corespunzătoare; Starea de bine. Emoții de bază
3.1 -Recunoașterea și numirea emoțiilor de bază; Jocuri de rol (bucurie, tristețe, teamă, furie)
(”Când ai fost vesel? În ce situații ai simțit furie? De ce îți
este teamă?”)
-Discuții despre personaje din poveștile pentru copii și
emoțiile trăite de acestea (Cenușăreasa – tristețe, Albă-ca-
Zăpada – frică, bucurie, iezii – bucurie, frică);
JOC: ”Oglinda”
MM: -cd
MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea Audierea și interpretarea unui
MM:
instrumentală; Elemente de limbaj muzical -Timbrul; cântec. Cântarea vocală
1.1, 1.2,
Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! (Alexandru O vioară mică de-aș avea!
1.3, 1.4;
Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul copiilor), Glasul instrumentelor
2.1; 2.2,
Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii cântați în cor!
2.3; 3.1
(W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor), Toba,
Glasul intrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța
(Liviu Cerneș)

AVAP: AVAP: AVAP:


1.1; 1.2; Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; Ghetuța lui Moș Nicolae – instrument
2.2; 2.3; tehnica Origami; Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare decupare după contur, perforare, e de lucru:
2.4; după contur, lipire șnuruire, înnodare și asamblare prin creioane
lipire colorate,
Mănușa – decupare după contur, carioci,
perforare și asamblare prin șnuruire creioane
și înnodare grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu
apă

JOCURI:Ghemul magic (joc de socializare și interrcunoaștere): Copiii se așază în cerc. Un copil va oferi ghemul altuia motivând de ce l-a
ales (Te aleg pe tine pentru că te joci cu mine în fiecare pauză). Copilul ales prine ața și oferă ghemul altui copil motivând alegerea sa. Ghemul
este dat mai departe, creându-se în final o rețea de ațe ca pânza de păianjen.Bomboana buclucașă (joc de autocunoaștere): Copiii sunt invitați
să aleagă dintr-un coșuleț atâtea bomboane câte doresc, iar la final li se cere să spună atâtea lucruri frumoase despre ei câte bomboane au ales.
Omida (joc de mișcare): copiii se vor poziționa în șir cu mâinile puse pe umerii copilului din față. Li se cere să se deplaseze așa cum s-ar mișca
o omidă veselă, tristă, obosită, nervoasă, rănită etc.
Omida năzdrăvană (joc matematic de mișcare): Un grup de 5 elevi se va poziționa în șir, asemeni unei omide. Conducătorul de joc spune
diferite semnale despre omidă (omida are 8 picioare, omida are 12 picioare), iar copiii trebuie să ridice câte un picior sau să pună pe podea atâtea
mânuțe pentru ca omida să aibă numărul de piciorușe precizat.
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 5

IARNA VIN ZĂPEZILE!

Perioada: S12-S17;
Timp alocat: 114 ore

Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/


Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back

S 12 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare


-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de
ă colectivă
-vizionarea unui film despre iarnă; discuții despre lucru
sau
anotimpul iarna (vremea, activități ale oamenilor, individual
-softuri
fenomene ale naturii)
educaționa ă
-audiție muzicală ”Moș Crăciun”
JOC: ”Dacă aș fi un fulg/glob/brăduț....” le
(Povestea
CLR: CLR: Texte-suport: ”Bulgăraș-de-nea”, ”Fulgușor” CLR: literelor, Observare
(povestioare); Povestea unui omuleț-de-zăpada; ”Baba Literele l, l a
1.1, 1.2; Iarna intră-n sat” (poezii de Otilia Cazmir), ”Umbra Bulgăraș-de-nea. Literele l, L Edusoft) comporta
1.3, 1.4; ursului” (de Eudochia Pavel), Poezii de iarnă (de Emilia -Audierea unei text/Povestea mentului
Plugaru), ”Poveste de iarnă”(de Mircea Sântimbreanu) -fișe cu
2.1; 2.2; literelor ”l” și ”L” (CD participati
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui desene
2.3; 2.4; educațional Edusoft) v în
3.1; 3.2; mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un -Citirea globală a unor cuvinte. -planșă cu secvențele
4.1, 4.2; mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Exerciții de analiză fonetică de învățare
literele de
Selectarea unei imagini dintr-un set de imagini pentru
4.3 -Scrierea literelor l, L tipar: l, L
verificarea înțelegerii textului.
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, -Elemente grafice
-cartonașe
sunetelor, sunetului studiat (fular, bulgăre, clopoțel, fulg, Observare
pentru
glob); Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe a modului
efectuarea
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: l, L de
prezenței
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului realizare a
literelor folosind resurse variate, decorarea literei L; -suporturi sarcinilor
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul de lucru: de lucru
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a coli din
cuvintelor scrise cu litere de tipar Asocierea cuvintelor cu blocul de
imaginile corespunzătoare;
desen, coli Autoevalu
-Joc: Ilustrarea prin desen a sensurilor unui cuvânt : LEU;
albe A4, are
-Joc: Ilustrarea unor cuvinte prin desene (pălărie, fular,
ochi, nas, mătură, gură, nasturi); coli
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completerea cartonate
literelor lipsă pentru obținerea unor nume de copii; colorate,
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise hârtie
glasată Acordarea
cu litere mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar;
-Joc: Careul cuvintelor: completarea literei L pentru de
obținerea de cuvinte: mal, cal, șal, lac, loc, lan, alb, Eli, recompens
Ela; e
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
-Pregrafisme și elemente grafice;
MEM: Aprecieri
-jetoane cu
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 Bulgăraș de nea. Numerele cifrele de individual
-Exerciții de numărare de la 0 la 10, completarea naturale de la 0 la 10 e și
1.1; 1.2; la 0 la 10
rezultatelor numărării în tabel;
1.3; 1.5; -Ordinea crescătoare, ordinea descrescătoare. Alegerea Povestea picăturii de apă -Jocul globale
2.2; 3.1; cardinalului unei mulțimi de obiecte/imagini date prin numerelor
4.1; 4.2; încercuirea dintr-un set de cardinale; Colorarea numărului (de la D-
5.1 indicat de elemente dintr-o mulțime; Toys) Expunerea
-Compunera și descompunerea numerelor cu suport lucrărilor
intuitiv/cu ajutorul desenelor; Compararea numerelor
realizate
(număr mai mare, număr mai mic; vecinul mai mare,
-prezentări
vecinul mai mic al unui număr; Completerea unei mulțimi
de elemente prin desenare; multimedi
-Iarna (semne ale anotimpului iarna, vremea, lunile de a: softuri Observare
iarnă, activități specifice anotimpului, îmbrăcămintea); educaționa a
Jocuri de diferențiere a anotimpurilor două câte două în le, ppt-uri, comporta
funcție de caracteristicile acestora; fișiere mentului
-Prezența apei în natură (precipitații – ploaie, ninsoare, multimedi verbal/non
gheață; râuri, lacuri, mare). Fenomene ale naturii (vântul, a verbal al
ploaia, ninsoarea); Topirea zăpezii sub influența căldurii; (animație, copilului
Condiții de viață ale plantelor și animalelor (apa, lumina, muzică,
căldura); Explorarea de softuri educaționale; text)
DP: vizionarea unor filmulețe educative despre emoții;
DP:
DP: 1.1; -Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de
Ce pot simți în diferite situații
1.2; 2.1; ceilalţi; Comunicare şcolară eficientă; Trăire şi manifestare
2.2; 2.3; emoţională, starea de bine. Interacțiuni simple cu ființe și Trăire şi manifestare emoţională,
3.1 obiecte familiare starea de bine
-Desenarea emoticonului corespunzător unei imagini
(câștigarea unui concurs – bucurie, patinajul –frică,
primirea unui cadou –bucurie, lovirea unui coleg –furie,
accidentarea – tristețe, vizionarea unui spectacol – bucurie)
-Moduri de manifestarea a bucuriei: îmbrățișare, aplauze,
sărut; Realizarea de desene pentru redarea stării de bine;
Asocierea de emoticoane pentru imagini/situații date;
MM:
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe MM: Colinde de Crăciun
1.1; 1.2;
muzică; Cântarea instrumentală; Elemente de limbaj
1.3, 1.4; muzical – Melodia: genuri muzicale (colinde); Creaţii Melodia: genuri muzicale (folclorul
2.1, 2.2, muzicale accesibile: Colinde de Crăciun, copiilor, colinde, cântece din zonă
2.3
-
instrument
AVAP: AVAP:
AVAP: e de lucru:
Colaj: Realizarea unor lucrări indivduale sau de grup;
1.2; 2.1; Gheata lui Moș Nicolae (colaj) creioane
Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur,
2.2; 2.3; lipire Polar Express (film) colorate,
2.4; 2.5 Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii (Polar Podoabe de Crăciun (colaj) carioci,
Express, Crăciunul cu Arthur) creioane
Sugestii de teme: Mănușa, Gheata lui Moș Nicolae, grafice,
Podoabele bradului e Crăciun; foarfecă,
lipici,
hârtie
creponată,
carton
colorat,
materiale
necovențio
nale
(glittere cu
sclipici;
steluțe,
fulgi
adezivi,
perforatoar
e etc.)
S13 Întâlnirea de dimineață: Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală ă colectivă
-vizionarea unui film despre frică; discuții despre emoții; sau
-audiție muzicală ”Astăzi s-a născut Hristos”; Nu mi-e frică individual
de Bau-Bau
ă
JOC: Dansul fugilor de nea: copiii vor dansa pe un fulg de
iarnă; la cuvântul ”Îngheț!”, spus de conducătorul de joc,
”fulgii” îngheață (nu se mai mișcă); cel care s-a mișcat
primește o ”pedeapsă” contructivă (ex. să spună o -auxiliare Observare
propoziție despre iarnă); diactice a
CLR: comporta
CLR: Sărbători de iarnă. Literele s, S mentului
CLR: Text-suport ”Sărbători fericite!” Felicitarea de Crăciun
1.1, 1.2; -softuri participati
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui
1.3, 1.4; -Audierea unei text/Povestea educaționa v în
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un
literelor ”s” și ”S” (CD secvențele
2.1; 2.2; mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; le
2.3; 2.4; Selectarea unei imagini dintr-un set de imagini pentru educațional Edusoft) (Povestea de învățare
3.1; 3.2; verificarea înțelegerii textului. -Citirea globală a unor cuvinte. literelor,
4.1, 4.2; -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, Exerciții de analiză fonetică Edusoft)
4.3 sunetelor, sunetului studiat (stea, sanie, sac, iesle)); -Scrierea literelor s, S Observare
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe -Elemente grafice -fișe cu a modului
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: s, S desene de
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului realizare a
-planșă cu
literelor folosind resurse variate, decorarea steluțelor și a sarcinilor
brăduților cu literele s,S, respectiv cu literele învățate; literele de
tipar: s, S de lucru
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a -cartonașe
cuvintelor scrise cu litere de tipar Asocierea cuvintelor cu pentru
imaginile corespunzătoare; Autoevalu
efectuarea are
-Joc: Ilustrarea prin desen a răspunsului ghicitorii (om-de-
prezenței
zăpadă);
-Joc: Ilustrarea unor cuvinte prin desene (pălărie, fular, -suporturi
ochi, nas, mătură, gură, nasturi); de lucru: Acordarea
- Completerea uncor cuvinte simple lipsă din textul unei coli din de
poezii despre iarnă (stea, nuci, săniuță, șoricel) blocul de recompens
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise desen, coli e
cu litere mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; albe A4,
-Scrierea funcţională folosind desene, simboluri, litere – coli
Felicitarea de Crăciun;
cartonate Aprecieri
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
colorate, individual
-Pregrafisme și elemente grafice;
hârtie e și
glasată globale
MEM: Sărbători de iarnă. Numerele naturale de la 0 la MEM:
MEM: -jetoane cu
10 Sărbători de iarnă. Numerele
1.1; 1.2; cifrele de
Iarna naturale de la 0 la 10
1.3; 1.5; la 0 la 10
-Exerciții de numărare de la 0 la 10; Ascoierea cardinului Iarna
2.2; 3.1; unei mulțimi date, prin numărarea elementelor; -Jocul
4.1; 4.2; -Joc: Decorează brăduții: Completerea unei mulțimi de numerelor
5.1 elemente prin desenare; (de la D-
-Compararea numerelor (număr mai mare, număr mai mic; Toys)
-Folosirea simbolurilor și semnelor neconvenționale în
realizarea unei felicitări de iarnă; Numere pare, numere -prezentări
impare; Compunerea și descompunerea numerelor; multimedi
-Colorarea unei imagini prin crearea unui cod de culori cu a: softuri
ajutorul numerelor de la 1 la 9; educaționa
-Iarna – observarea mediului apropiat; Activități/ le, ppt-uri,
caracteristici ale iernii; Identificarea imaginilor de iarnă
fișiere
sintr-un set dat; Completarea calendarului naturii în
anotimpul iarna, pentru o săptămână prin desenarea unor multimedi
simboluri; Explorarea de softuri educaționale a
DP:
DP: 1.1; DP: Text-suport ”Prietenul din umbră” Cum îmi pot controla emoțiile?
1.2; 2.1; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Trăire şi manifestare emoţională,
ceilalţi; Comunicare şcolară eficientă; Trăire şi manifestare starea de bine
2.2; 2.3;
emoţională, starea de bine. Interacțiuni simple cu ființe și
3.1 obiecte familiare
-Frica, furia, controlul furiei –discuții colective; Decuparea
și lipirea de imagini cu oameni care trăiesc diferite emoții; Expunerea
lucrărilor
realizate
MM:
MM: MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe Colinde de Crăciun
1.1; 1.2; muzică; Cântarea instrumentală; Elemente de limnaj
Melodia: genuri muzicale (folclorul
1.3, 1.4; muzical – Melodia: genuri muzicale (colinde); Creaţii
copiilor, colinde, cântece din zonă
2.1, 2.2, muzicale accesibile: Colinde de Crăciun
2.3
AVAP: instrument
Globuri pentru brad (pictură; Observare
AVAP: AVAP: e de lucru:
a
1.2; 2.1; Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple tehnici mixte) creioane
ale materialelor întâlnite în mediul familiar; Renul (jucării) comporta
2.2; 2.3; colorate,
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Felicitarea de Crăciun (tehnici mentului
2.4; 2.5 carioci,
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală. mixte) verbal/non
creioane
Tehnica obţinerii formelor spontane; Linia cu scop de verbal al
grafice,
contur şi decorativ; Punctul. Culori reci copilului
foarfecă,
Sugestii de teme: Globuri pentru brad, Renul, Felicitarea
de Crăciun; lipici,
hârtie
creponată,
carton
colorat,
materiale
necovențio
nale
(glittere cu
sclipici;
steluțe,
fulgi
adezivi,
perforator
S14 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de
ă colectivă
-discuții despre vacanța de Crăciun lucru
sau
-audiție muzicală ”Hai la joacă-afară, săniuța mea!”; individual
-softuri
executarea de mișcări pe muzică
educaționa ă
CLR: le
CLR: CLR: Texte-suport: Umbra ursului (poveste de iarnă)
Hai la joacă afară! Literele v, V (Povestea
1.1; 1.2; -Audierea unui text; Formularea de răspunsuri la întrebări
-Audierea unei text/Povestea literelor, Observare
1.3; 1.4; care vizează conținutul narativ al textului;
literelor ”v” și ”V” (CD Edusoft) a
2.1; 2.2; -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor,
educațional Edusoft) comporta
2.3; 2.4; sunetelor, sunetului studiat (avion, locomotivă, vioară, -fișe cu
-Citirea globală a unor cuvinte. mentului
3.1; 3.2; vapor); Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe desene
Exerciții de analiză fonetică participati
4.1, 4.2, -Acte de vorbire: formularea de propoziții după imagini;
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: v, V
-Scrierea literelor v, V -planșă cu v în
4.3 -Elemente grafice secvențele
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literele de
tipar: v,V de învățare
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea -cartonașe
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu pentru
litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile Observare
efectuarea
corespunzătoare; a modului
prezenței
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise de
cu litere mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; realizare a
-Joc: Cardul literei: realizarea unui desen pentru a ilustra sarcinilor
un cuvânt cu litera existentă pe car de lucru
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere Autoevalu
-Pregrafisme și elemente grafice; are
-Recapitularea suntelor și literelor învățate: a, m, u, n,
i, e, r, c, o, ă, l, s, v Acordarea
de
recompens
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 MEM: -suporturi e
1.1; 1.2, Hai la joacă! Numerele naturale de la 10 la 20. Cum Numerele naturale de la 0 la 31 de lucru:
1.3, 1.4; funcționează aparatele electrice Hai la joacă! Numerele naturale coli din
3.1; 3.2; -Formarea, citirea și scrierea numerelor de la 0 la 20. de la 10 la 20. Cum funcționează blocul de Aprecieri
4.1, 4.2; Numărare 0-20 în ordine crescătoare şi descrescătoare; aparatele electrice desen, coli individual
5.2; 6.1; Jocuri matematice: Unește punctele (exersarea numărării albe A4, e și
6.2; de la 1 la 20); Numere pare, numere impare; Numărare cu coli globale
pași dați (din 2, în 2, din 3 în 3, din 5 în 5) prin desene sau cartonate
obiecte; colorate,
-Caracteristici ale anotimpului iarna- observarea directă în hârtie Expunerea
natură; Jocuri de iarnă; Viețuitoarele în timpul iernii; glasată lucrărilor
-Electricitatea: enumerarea unor aparate electrocasnice,
-jetoane cu realizate
electronice care funcționează cu ajutorul electricității;
cifrele de
identificarea activităților zilnice în care intrevine
la 0 la 20
electricitatea; identificarea unor surse de electricitate Observare
(curentul electric, baterii, acumulatori); Reguli de siguranță -prezentări a
privind electricitatea; multimedi comporta
a: softuri mentului
DP: 2.2; DP: Texte-suport: ”Grădina tăinuită” (poveste); DP: Sunt politicos și civilizat educaționa verbal/non
2.3; 3.1; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Comunicare școlară eficientă le, ppt-uri, verbal al
3.2; 3.3; ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; fișiere copilului
Rutine şi sarcini de lucru; Comunicare școlară eficientă. multimedi
Reguli de comunicare în activitatea școlară. Comunicarea a
cu colegii și cadrele didactice
-Audierea unui text/asocierea unei imagini dintr-un set de
imagini potrivite textului;
-discuții despre politețe/impolitețe pe baza imaginilor
JOC DE ROL: Cuvinte magice

MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe MM:


MM:
muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale Iarna ne-a sosit în zori
1.1; 1.3;
1.4; 2.1; accesibile: Iarna ne-a sosit în zori (Gh. Teodosiu), Prima Cântarea vocală în colectiv şi
2.2; 2.3; zăpadă (autor necunoscut) individual
-
3.1; 3.4
instrument
AVAP: e de lucru:
AVAP: AVAP:
1.1, 1.2; pensule,
Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – Fulgi de nea (colaj,
1.3; 2.1, culori
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire (hârtia decupată, dactilopictură)
2.2; 2.3, pahar
hârtia ruptă, hârtia mototolită); materiale neconvenționale Nori de zăpadă (tragere,
2.4, 2.5,
(fire textile, mărgele, vată, foia de aluminiu) zgâriere)
2.6
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata
picturală; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură,
tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (pânză,
sticlă, carton)
Sugestii de teme: Fulgi de nea, Nori de zăpadă
S15 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de
ă colectivă
-vizionarea unui filmuleț educativ: Cum se formează norii lucru
sau
(Nouky și prietenii săi) individual
-softuri
CLR: educaționa ă
CLR: Text-suport: Fulgușor
1.1; 1.2; CLR: le
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui
1.3; 1.4; Poveste de iarnă. Literele ș, Ș (Povestea
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un
2.1; 2.2; -Audierea unei text/Povestea literelor, Observare
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini;
2.3; 2.4; literelor ”ș” și ”Ș” (CD Edusoft) a
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor,
3.1; 3.2; educațional Edusoft) comporta
sunetelor, sunetului studiat (avion, locomotivă, vioară, -fișe cu
4.1, 4.2, -Citirea globală a unor cuvinte. mentului
vapor); Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe desene
4.3 Exerciții de analiză fonetică participati
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: ș.Ș
-Scrierea literelor ș, Ș -planșă cu v în
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului
-Elemente grafice literele de secvențele
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor
tipar: ș,Ș de învățare
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu -cartonașe
litere de tipar (șarpe, pește, șopârlă, cocoș, coș); Cuvântul; pentru
Observare
Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe efectuarea
a modului
prezenței
de
MEM: Numerele naturale de la 0 la 31
MEM: MEM: realizare a
Poveste de iarnă. Numerele naturale de la 20 la 30
1.1; 1.2, Numerele naturale de la 0 la 31 sarcinilor
Formarea, citirea și scrierea numerelor de la 20 la 31. -jetoane cu de lucru
1.3, 1.4; Poveste de iarnă. Numerele
Exerciții de grupare a zecilor; Numărare 0-31 în ordine cifrele de
3.1; 3.2; naturale de la 20 la 30
crescătoare şi descrescătoare; Numere pare, numere la 0 la 30
4.1, 4.2; impare; Numărare cu pași dați (din 2, în 2, din 3 în 3, din 5
5.2; 6.1; în 5) prin desene sau obiecte; Redarea prin desen a unui -prezentări Autoevalu
6.2; număr; Ce se întâmplă iarna în pădure multimedi are
a: softuri
educaționa
DP: 2.2; DP: DP: le, ppt-uri,
2.3; 3.1; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Știu să răspund frumos la lecții
Acordarea
3.2; 3.3; ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine;; Comunicare școlară eficientă.
de
Rutine şi sarcini de lucru; Comunicare școlară eficientă. Reguli de comunicare în activitatea
recompens
Reguli de comunicare în activitatea școlară. Comunicarea școlară.
e
cu colegii și cadrele didactice
JOC: Microfonul defect
MM:
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe Ninge, ninge (învățarea unui cd Aprecieri
MM:
muzică; Cântarea instrumentală; Ninge, ninge (Timotei cântec după auz) individual
1.1; 1.3; -
Popovici), Ține Baba e și
1.4; 2.1; instrument globale
2.2; 2.3; e de lucru:
3.1; 3.4 materiale
necovențio
AVAP: Expunerea
nale
AVAP: Bulgări argintii (colaj cu lucrărilor
AVAP: (glittere cu
Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – materiale neconvenționale) realizate
1.1, 1.2; sclipici;
1.3; 2.1, rupere, tăiere, decupare după contur, lipire (hârtia decupată, Norul furios (pensulație) steluțe,
2.2; 2.3, hârtia ruptă, hârtia mototolită); materiale neconvenționale fulgi
(fire textile, mărgele, vată, foia de aluminiu) Observare
2.4, 2.5, adezivi,
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata a
2.6 perforatoar
picturală; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, comporta
e etc.)
tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (pânză, mentului
sticlă, carton) verbal/non
Sugestii de teme: Bulgări argintii, Norul furios; verbal al
copilului
S16 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de
ă colectivă
-audiție muzicală ”Ce-i atâta gălăgie?” lucru
sau
JOC: Pălăria omului-de-zăpadă (formularea de mesaje individual
-softuri
adresate omului-de-zăpadă)
educaționa ă
le
CLR: CLR: Text-suport: Povestea Omului-de-Zăpadă CLR: (Povestea
1.1; 1.2; Identificarea semnificației unor imagini; Formularea de Povestea Omului-de-Zăpadă. Să literelor, Observare
1.3; 1.4; enunțuri înlănțuite logic după imagini; Sunetele şi literele ne jucăm cu literele! Edusoft) a
2.1; 2.2; mari şi mici de tipar învățate (recunoaștere, numire, (recapitulare) comporta
2.3; 2.4; -fișe cu
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse Literele a-ș mentului
3.1; 3.2; desene
variate; Ascoierea cuvintelor cu imagini; Cuvântul; Silaba. participati
4.1, 4.2, Despărţirea cuvintelor în silabe; -planșă cu v în
4.3 -Selectarea unui cuvânt prin încercuire, potrivit unei secvențele
literele de
imagini tipar: a,Ș de învățare
-Crearea unui text cu sprijinul imaginilor
-Scrierea funcţională folosind desene, simboluri – -cartonașe
Biletul: redactarea unui bilet pentru omul-de-zăpadă pentru
Observare
efectuarea
a modului
MEM: prezenței
de
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 Numerele naturale de la 0 la 31 -jetoane cu realizare a
1.1; 1.2, Povestea vântului, a apei și a soarelui. Să ne jucăm cu Povestea vântului, a apei și a cifrele de sarcinilor
1.3, 1.4; numerele! (recapitulare) soarelui. Să ne jucăm cu la 0 la 30 de lucru
3.1; 3.2; -Numerele de la 0 la 31; Exerciții de numărare cu suport numerele! (recapitulare)
intuitiv; Metoda balanței; Compunerea și descompunerea -prezentări
4.1, 4.2; multimedi
5.2; 6.1; numerelor în zeci și unități cu ajutorul materialului intuitiv Autoevalu
(jetoane, bețișoare); Numărare cu pași dați; Numărare în a: softuri
6.2; are
ordine crescătoare, descrescătoare; educaționa
-Identificarea unor aparate electrocasnice, electronice care le, ppt-uri,
funcționează cu ajutorul electricității; Forța vântului, a apei
și căldura soarelui ca forme de energie alternativă
Acordarea
(explicarea imaginilor)
de
recompens
DP: vizionarea unui filmuleț educativ despre prietenie DP:
DP: 2.2; e
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Împreună la școală
2.3; 3.1; ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de Comunicare școlară eficientă.
3.2; 3.3; bine;Rutine şi sarcini de lucru; Comunicare școlară Comunicarea cu colegii și cadrele
eficientă. Reguli de comunicare în activitatea școlară. didactice Aprecieri
Comunicarea cu colegii și cadrele didactice individual
-comunicarea asertivă în diferite situații (durerea de dinți în e și
timpul orei, comunicarea cu învățătoarea, identificarea globale
imaginilor în care elevii comunică eficient și cooperază);
relaționare pozitivă în pereche;
JOC: Continuă desenul: realizarea unui desen în echipă MM: Expunerea
MM: lucrărilor
1.1; 1.3; Ține Baba Iarnă sfat (învățarea
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe unui cântec după auz) realizate
1.4; 2.1;
2.2; 2.3; muzică; Cântarea instrumentală; Creații muzicale
3.1; 3.4 accesibile: Ține Baba Iarnă sfat (L. Comes); Albă zăpadă
(autor anonim), Fulgi de nea (A. Giroveanu) Observare
instrument a
e de lucru: comporta
AVAP: AVAP: foarfecă, mentului
AVAP: Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – Omul-de-zăpadă (colaj cu lipici, verbal/non
1.1, 1.2; rupere, tăiere, decupare după contur, lipire (hârtia decupată, materiale neconvenționale) hârtie verbal al
1.3; 2.1, hârtia ruptă, hârtia mototolită); materiale neconvenționale creponată, copilului
2.2; 2.3, (fire textile, mărgele, vată, foia de aluminiu) carton
2.4, 2.5, Sugestii de teme: Omul-de-zăpadă colorat,
2.6 vata
S17 Întâlnirea de dimineață: Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei a
S18 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală ă colectivă
-lectura unei povești: ”Ridichea cea uriașă”; discuții despre sau
importanța întrajutorării; prezentarea unui ppt cu jocuri individual
legate de poveste
ă
CLR:
CLR: CLR: Recapitularea literelor învățate:
Iarna. Să ne jucăm cu literele!
1.1; 1.2; -Lectura unor povești de iarnă și a unor povestioare cu
(recapitulare) Observare
1.3; 1.4; conținut educativ
Literele a-ș a
2.1; 2.2; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar învățate;
Acte de vorbire comporta
2.3; 2.4; Decorarea, modelarea colorarea literelor;
Audierea unor texte mentului
3.1; 3.2; -Jocuri de exersare a citirii globale: plasarea, căutarea și
Citirea globală a cuvintelor participati
4.1, 4.2, citirea unor cuvinte scrise pe etichete, în spațiul clasei;
v în
4.3 jocuri de tip OMIDA LITERELOR (realizarea corpului
secvențele
omidei din cerculețe pe care sunt scrise litere și formarea
de învățare
unor cuvinte simple prin combinația acestora);
-Dialogul – formularea de întrebări şi răspunsuri despre
jocuri şi jucării; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar
învățate; Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate; Observare
Elemente grafice din componenţa literelor de mână; a modului
-Realizarea unei minicărți: Cărticica Iernii (imagini, text, de
simboluri) realizare a
-Organizarea unei expoziții cu cărți despre anotimpul iarna; sarcinilor
de lucru
MEM:
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 31
Numerele naturale de la 0 la 31
1.1; 1.2, Să ne jucăm cu numerele! (recapitulare)
Să ne jucăm cu numerele! Autoevalu
1.3, 1.4; Numerele de la 0 la 31; Exerciții de numărare cu suport
(recapitulare) are
3.1; 3.2; intuitiv; Compunerea și descompunerea numerelor în zeci
4.1, 4.2; și unități cu ajutorul materialului intuitiv (jetoane,
5.2; 6.1; bețișoare); Completarea șirurilor de numere de la 10 la 20,
6.2; de la 20 la 30; Metoda balanței cu suport intuitiv și cu
ajutorul imaginilor; Numărare din 2 în 2, din 3 în 3, cu pași
Acordarea
dați prin desene sau obiecte; Explorarea unor sotfuri
de
educaționale despre anotimpuri; Formularea observațiilor
recompens
asupra mediului apropiat; Ordonarea cronologică a
e
antimpurilor
DP: Aprecieri
DP: Învăț să lucrez în echipă individual
DP: 2.2; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Comunicare școlară eficientă. e și
2.3; 3.1; ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine;; Comunicarea cu colegii și cadrele globale
3.2; 3.3; Rutine şi sarcini de lucru; Comunicare școlară eficientă. didactice
Reguli de comunicare în activitatea școlară. Comunicarea Expunerea
cu colegii și cadrele didactice lucrărilor
-identificarea unei imagini intrus pentru evidențierea realizate
nerespectării cerințelor de lucru pentru elevi Observare
-Joc în echipă: Traversarea străzii; obținerea feed-bcak-ului a
în urma jocului; comporta
-Discuții despre rolul unei echipe, unitatea ei, simbolul mentului
unei echipe, necesitatea colabării membrilor din echipă verbal/non
pentru realizarea unui scop comun verbal al
copilului
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe MM: Albă nea(învățarea unui
MM: muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale cântec după auz)
1.1; 1.3; accesibile: Albă zăpadă (autor anonim), Fulgi de nea (A. Fulgi de nea
1.4; 2.1; Giroveanu)
2.2; 2.3;
3.1; 3.4
AVAP:
AVAP:
AVAP: Tablou de iarnă (materiale
1.1, 1.2;
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata neconvenționale: carton negru,
1.3; 2.1,
picturală; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pastă de dinți)
2.2; 2.3,
2.4, 2.5, tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (pânză,
2.6 sticlă, carton)
Sugestii de teme: Tablou de iarnă

JOCURI

1. Fulgușorul singuratic (joc de socializare și interrcunoaștere): Copiii se așază în cerc. Un copil va avea în mână un fulg, având
rolul fulgușorului singuratic. Copiii închid ochii, elevul atingându-i ușor cu fulgul. Copiii carea au fost atinși/aleși vor dansa un dans
în jurul fulgului singuratic, înveselindu-l.
2. Brăduleț: Copiii vor forma un cerc. Patru copii vor avea rol de brăduț și vor sta în centrul cercului. Copiii se vor roti în cerc
cântând cântecul ”Brădule, brăduț, brăduț”. La semnalul conducătorului de joc care spune ”brăduleț și trei copii/patru copii etc”,
copiii vor forma în jurul fiecărui brăduț un cerc. Cei care rămân sunt eliminați.
3. Jocuri de mișcare (se realizează în curtea școlii): În curtea școlii se indică patru locuri numite cu diferite cuvinte: steluța, omul-de-
zăpadă. clopoțelul, bradul. La rostirea unuia din cuvinte de către conducătorul de joc, copiii aleargă spre locul indicat (la stea, la brad
etc.). Scopul jocului: amuzament, mișcare, relaxare.
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 6
DIN TAINELE PLANETEI PĂMÂNT

Perioada: S19-S20;
Timp alocat: 38 ore
Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back

S19 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare


-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală ă colectivă
-discuții despre călătoria în Cosmos; vizionarea unui sau
material video ”Din ce este format Universul” (sursa: individual
Educație în Mureș) -fișe de ă
JOC: Pe ce planetă ai zbura și de ce? lucru
CLR: CLR:
CLR: Texte-suport: Călătorie în Univers, Planeta Pământ, Literele t, T. Literele p, P -softuri
1.1; 1.2;
O lume dispărută, Oceanul Înghețat; enciclopedii pentru Călătorie în Univers. Literele t, T educaționa Observare
1.3; 2.1, a
copii, reviste; ghicitori despre corpurile cerești) -Audierea unei text/Povestea le
2.4; 3.1;
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui literelor ”t” și ”T” (Povestea comporta
3.2; 3.4; -Citirea globală a unor cuvinte. mentului
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un literelor,
4.1; 4.2; Exerciții de analiză fonetică participati
mesaj scurt; Edusoft)
4.3 -Scrierea literelor t, T
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: t, T, p, P v în
-Jocuri lingvistice -fișe cu secvențele
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului desene
-Elemente grafice de învățare
literelor folosind resurse variate; Scrierea după contru a Planeta Pământ. Literele p, P
cuvântului TATA; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din -Audierea unui scurt text/ Povestea -planșe cu
universul apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea literelor ”p” și ”P” literele de
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar (lună, rachetă, -Citirea globală a unor cuvinte. tipar: t, T, Observare
astronaut, soare); Asocierea cuvintelor cu imaginile Exerciții de analiză fonetică p, P a modului
corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor -Scrierea literelor p, P de
-cartonașe realizare a
în silabe -Elemente grafice
pentru sarcinilor
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere; exerciții de colorare
efectuarea de lucru
a imginilor care denumesc cuvinte cu inițiala ”t”; exerciții
prezenței
de asociere a cuvintelor scrise cu litere mari și mici de
tipar; formarea cuvintelor din litere date (jocul ”Cine se
ascunde în satelit? Ce cuvinte sunt scrise pe stropitori?); Autoevalu
exerciții de completarea a unor silabe cu scopul obținerii are
unor cuvinte; selectarea de litere dintr-un șir aleatoriu de
litere, pentru a identifica un cuvânt potrivit pentru o
imagine (trompetă, cometă, cort, roată);
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor,
sunetelor, sunetului studiat (pământ, planetă, stea,
astronaut, pictor, pensulă, peisaj, pahar); Acordarea
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completerea de
literelor lipsă pentru obținerea unor cuvinte; recompens
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise e
cu litere mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar;
-Crearea unor cuvinte prin completarea literelor lipsă
(pilot, poștaș, patinator); Aprecieri
-Joc ”Eu scriu una, tu scrii multe”; individual
-Realizarea de desene pentru ilustrarea unor cuvinte; -prezentări e și
-Pregrafisme și elemente grafice; multimedi globale
MEM: a: softuri
MEM: Figuri plane. Corpuri geometrice educaționa
MEM: Figuri geometrice
Terra, planeta albastră
2.1, 2.2; Călătorie în Univers. Figuri le, ppt-uri,
-Figuri plane/2D (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi): geometrice
3.1; 3.2;
recunoaștere, trasare după contur; Descrierea formei -trusă de
4.2; 5.1, Terra, planeta albastră
geometrice a unor corpuri sau obiecte din clasă sau din Pătratul, dreptunghiul, triunghiul, geometrice
mediul apropiat; Reproducerea prin desen a formelor cercul cu corpuri
geometrice plane (conturare, după șablon, pe liniatura de geometrice
pătrățele, cu mâna liberă); Realizarea unor desene simple ,
folosind figurile geometrice plane; Numărarea figurilor instrument
geometrice dintr-o imagine dată (vaporașul, racheta, e de
roboțelul); -Recunoașterea în modele simple a Pământului, geometrie
Soarelui și Lunii; Identificarea efectelor pozitive și de uz
negative ale acțiunilor proprii asupra mediului apropiat; școlar
Participarea la acțiuni care implică un mediu curat și
prietenos; Jocuri de tipul ”Ce s-ar întâmpla dacă...?”, ”De
ce este trist/vesel Pământul?”; Realizarea unor
desene/afișe/colaje care să reprezinte comportamente
dezirabile față de mediu;
-Exerciții de identificare a imaginilor care redau acțiuni
dăunătoare mediului (poluarea apei cu peturi, poluarea
aerului prin activități industriale și emisia gazelor de
eșapament) și acțiuni de reducere a consumului de apă și
curent (închiderea robinetului la spălarea pe dinți,
închiderea luminii).

DP:2.1, DP: Texte-suport: ”Cea mai mare inimă” (poveste); DP: Expunerea
2.3; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Persoane dragi mie lucrărilor
ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple cu ființe și realizate
Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe persoane familiare. Ființe preferate
preferate și caracteristicile acestora și caracteristicile acestora
-Audierea unei povești; Selectarea imaginii potrivite pentru Observare
un mesaj dintr-un set de imagini; a
-Prezentarea persoanelor din universul familiar copiilor comporta
(rude, prieteni, persoane care îi sunt apropiate); Asocierea mentului
unei caracteristici/ unor caracteristici cu o persoană (mama verbal/non
– iubitoare, harnică, grijulie etc); Realizarea de desene cu verbal al
ființele preferate. copilului
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
MM: cd
MM: MM: cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea Audierea și interpretarea unui
1.2; 2.1; instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Iarnă, să te duci cântec. Cântarea vocală
cu bine! (autor anonim), Iarnă, să te duci cu bine!
2.2; 2.3;
3.1; 3.2;
3.3
AVAP:1. AVAP: -
AVAP:
1; Racheta (colaj din hârtie) instrument
Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup;
1.2;1.3;2. e de lucru:
Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur,
1;2.22.3; foarfecă,
lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
2.6 lipici,
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în
hărtie
spațiu, Racheta
creponată,
S20 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de
ă colectivă
-discuții despre dinozauri; vizionarea filmuletului T-REX lucru
sau
Express, sursa: https://www.youtube.com)
-fișe cu individual
JOC: Ce ne povestește dinozaurul? (generarea de idei
desene ă
despre cum arăta lumea dinozaurilor)
CLR:
1.1; 1.2; CLR: Texte-suport: enciclopedii și reviste despre CLR:
dinozauri Literele d, D -cartonașe
1.3; 2.1,
-Audierea unui scurt text: O lume dispărută. Literele d, D pentru
2.4; 3.1; Observare
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme -Audierea textului efectuarea
a
3.2; 3.4; -Citirea globală a unor cuvinte.
familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; prezenței
4.1; 4.2; Exerciții de analiză fonetică comporta
Identificarea semnificației unor imagini;
4.3 -efectuarea de predicții pornind de la titlul textului; -Scrierea literelor d, D -planșe cu mentului
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba -Elemente grafice literele de participati
(în acest text)?”etc tipar: d, D v în
- numirea presonajului dintr-o poveste audiată secvențele
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul de învățare
unui mesaj/ text scurt audiat
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte CLR: Literele ă, Î
care testează înţelegerea textului audiat Oceanul Înghețat. Literele î, Î
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: d, D -Audierea unui text
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului -Citirea globală a unor cuvinte. Observare
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor Exerciții de analiză fonetică a modului
-Scrierea literelor î, Î de
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea
-Elemente grafice realizare a
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei sarcinilor
Literele â, Â de lucru
corespunzătoare dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte Primăvara în țara mea. Literele
scrise sub imagine; Cuvântul; Silaba. Despărţirea â, Â
cuvintelor în silabe/completarea silabelor într-un cuvânt; -Audierea unei text/Povestea
Asocierea unor etichete pe care sunt scrise cuvinte cu Autoevalu
literelor ”â” și ””
imaginile potrivite; Ascoierea a două silabe pentru -Citirea globală a unor cuvinte. are
formarea cuvintelor; Exerciții de analiză fonetică
-Jocuri cu litere –Labirinturi-litere -Scrierea literelor â, Â
-Pregrafisme și semne gafice -Elemente grafice Interevalu
Text-suport: ”Zăpada și ghiocelul” (legendă) ”Pentru tine, are
primăvară” (poezie de Otilia Cazimir)
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un Acordarea
mesaj scurt; Selectarea unei imagini reprezentative pentru de
un detaliu de conținut al mesajului dintr-un set de imagini; recompens
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, e
sunetelor, sunetului studiat (pământ, pâine, român,
România);
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial;Completerea Aprecieri
literelor lipsă pentru obținerea unor cuvinte (pâine, câine, individual
mâine, lână, mână, până); e și
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: î, Î, â, Â globale
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea Expunerea
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu lucrărilor
litere de tipar (râmă, mână, pâine, câine, șopârlă, lămâie); realizate
Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare;
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; -trusă de
Formarea unui cuvânt din litere date; Jocuri de realizare a geometrice Observare
corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar cu corpuri a
și cele scrise cu litere mari de tipar; geometrice comporta
, mentului
instrument verbal/non
MEM: MEM: Corpuri geometrice. Pământul, Soarele, Luna. MEM: e de verbal al
2.1, 2.2; Dinozaurii Corpuri geometrice geometrie copilului
Dinozaurii. Corpuri geometrice
3.1; 3.2; Corpuri/3D: recunoaștere, trasare după contur; Descrierea Cub, cuboid, sferă, cilindru de uz
4.2; 5.1, formei geometrice a unor corpuri sau obiecte din clasă sau școlar
din mediul apropiat; Realizarea unor desene simple
-prezentări
folosind figurile sau corpurile geometrice plane; Jocuri de
multimedi
contrucție cu corpuri geometrice; Recunoașterea în modele
a: softuri
simple a Pământului, Soarelui și Lunii; Identificarea
educaționa
efectelor pozitive și negative ale acțiunilor prorprii asupra
le, ppt-uri,
mediului apropiat;
fișiere
-Jocuri de acuitate vizuală folosind figurile sau corpurile
multimedi
geometrice (Drumul lui Dino, șiruri logice de corpuri
a
geometrice, Zmeul etc)
-Realizarea unei machete ”Dinozaurii”, folosind corpuri
geometrice, forme geometrice și materiale convenționale
sau neconvenționale.

DP: Text-suport: O familie fericită DP:


DP:2.1, Familia mea
2.3; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de
Interacțiuni simple cu ființe și
ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine;
persoane familiare. Ființe preferate
Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe
și caracteristicile acestora
preferate și caracteristicile acestora
--Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a
celor care redau momente din povestea audiată;
-Prezentarea persoanelor din universul familial al copiilor
(părinți, frați, surori, bunici); Realizarea de desene cu
ființele preferate
-Activități preferate realizate împreună cu familia
(colorarea pentru identificare dintr-un șir de imagini,
realizarea de desene)
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
MM: cd
MM: cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea Audierea și interpretarea unui
MM:
instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Ghiocel mititel cântec. Cântarea vocală
1.2; 2.1; Ghiocel mititel
(Petre Țipordei)
2.2; 2.3;
3.1; 3.2;
3.3

AVAP:
AVAP: Soarele – culori calde (tehnica
AVAP:1. Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple;
1; pensulației) instrument
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, e de lucru:
1.2;1.3;2. stropire, dactilopictură, pe diferite suporturi de lucru
1;2.22.3; (pânză, sticlă, carton); Tehnica obținerii formelor spontane pensule,
2.6 acuarele,
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în pahar cu
spațiu, Racheta apă

1. Cosmonauții (joc de mișcare): Copiii se așază într-un cerc exterior, aceștia fiind cosmonauții. În interiorul cercului vor forma un
cerc mai mic 8 copii care reprezintă plantele. La semnalul conducătorului de joc, copiii din cercul exterior în chid ochii, cântând un
cântecel. Conducătorul de joc înconjoară cercul exterior, atingând ușor pe spate 9 copii care vor fi cosmonauții ce urmează să
„zboare” pe planete. La semnalul ”cosmonauții zboară!”, copiii selectați vor alerga spre copiii care reprezintă plantele, formând
fiecare o pereche (cosmonaut-planetă). Copilul care rămâne singur va deveni conducătorul jocului.
2. Dinozaurii (joc de mișcare): Copiii se împart în două grupe: dinozaurii și vânătorii. Se marchează un loc în spațiul de joc, în care
dinozaurii se pot adăposti: peșterea dinozaurilor. La semnalul dat de conducătorul de joc fiecare vântor aleargă să prindă un dinozaur.
Cei care un reușesc devin dinozauri și rolurile de inversează.
3. Pingiunul (amuzament, relaxare): Un copil are rolul de pinguin și va ține în mână un pingiun de pluș/carton. Copiii vor spune pe
rând enunțuri adevărate su false despre Polul Sud sau Polul Nord (ex. Pingiunii trăiesc la polul Nord. – fals; Ursul polar mănâncă
pești. – adevărat). Copilul care are rol de pingiun ridică pinguinul de fiecare dată când enunțurile sunt adevărate. La cele false, tace.
Dacă un e atent și greșește în aprecierea enunțurilor ca fiind adevărate sau false, clasa va striga ”pingu!”, moment în care alt copil va
prelua rolul de pinguin.
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 7
BINE AI VENIT, PRIMĂVARĂ!

Perioada: S21-S22;
Timp alocat: 38 ore
Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back

S21 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare


-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de ă colectivă
-vizionarea unui filmulet educativ ”Flori-material pentru lucru sau
preșcolari și școlari mici” (sursa Educație în Mureș) -softuri individual
JOC: ”Spune-mi cum se cheamă floarea!”
educaționa ă
le
CLR:
CLR: CLR: (Povestea Observare
Text-suport: Bubu bondarul; ”Noi, albinele” de Călin Gruia
1.1; 1.2; Literele b, B literelor, a
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui
1.3; 2.1; Bubu bondarul. Literele b, B Edusoft) comporta
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un
2.2, 2.3, -Audierea textului ”Bubu -fișe cu mentului
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini;
2.4; 3.1; Bondarul”/ Povestea literelor b, desene participati
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
3.2; 3.3, B -planșe cu v în
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a
3.4; 4.1; -Citirea globală a unor cuvinte. literele de secvențele
cuvintelor scrise cu litere de tipar (buburuză. albină,
4.2; 4.3 Exerciții de analiză fonetică tipar de învățare
bondar, balon, broască); Identificarea sunetului inițial și a
-Scrierea literelor b, B
literei corespunzătoare dintr-un cuvânt; Jocuri care au
-Elemente grafice -prezentări Observare
cuvinte scrise sub imagine;
multimedi a modului
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor,
a: softuri de
sunetelor, sunetului studiat (bomboană, barcăm banană,
educaționa realizare a
lebădă, bec); Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în
le, ppt-uri, sarcinilor
silabe/completearea silabelor într-un cuvânt
de lucru
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: b, B
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului
Autoevalu
literelor folosind resurse variate; Asocierea cuvintelor cu
are
imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. Despărţirea
cuvintelor în silabe
-Jocuri lingvistice: ”Unește piesele de puzzle” (obținerea
unor cuvinte din silabe); Careul cuvintelor (completarea Acordarea
literei B în careuri de litere pentru a obține cuvinte simple de
și citirea globală a cuvintelor obținute) recompens
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere; e
-Propoziția; Ordonarea unor cuvinte în propoziție cu
suport intuitiv; Aprecieri
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completerea individual
literelor lipsă pentru obținerea unor cuvinte; e și
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise globale
cu litere mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar;
-Pregrafisme și elemente grafice; Expunerea
Texte-suport:”La mulți ani”, ”Cadoul Celestinei” (din vol. lucrărilor
Stejarul pitic, cel mai bun tătic”! de Victoria Pătrașcu), realizate
”Mulțumesc” de Ved Prakash (din povești care modelează
caracterul copiilor, Ed. Aramis 2014); Observare
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui a
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un comporta
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; mentului
Selectarea unor imagini potrivite unui text dintr-un set de verbal/non
imagini; verbal al
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, copilului
sunetelor, sunetului studiat (rață, veveriță, țap, țelină,
țânțar); Literele ț, Ț
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: ț, Ț La mulți ani! Literele ț, Ț
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului -Audierea unui text
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor -Citirea globală a unor cuvinte.
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea Exerciții de analiză fonetică
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu -Scrierea literelor ț, Ț
litere de tipar (tobă, cal, fată, băiat, pisică); Scrierea unor -Elemente grafice
cuvinte simple prin diminutivare (”Alintă cuvintele”);
- Scrierea funcţională folosind desene, simboluri, litere –
Felicitarea de 8 Martie;
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere
-Pregrafisme și semne gafice

MEM: MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la MEM:


1.4, 1.5, 0 la 10. Adunarea și scăderea cu 1 Adunarea și scăderea numerelor
1.6; 2.2; Primăvara în țara mea. Adunarea și scăderea cu 1. naturale de la 0 la 10. Adunarea
3.1; 3.2; Primăvara în natură și scăderea cu 1
4.1, 4.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1 unitate cu suport Primăvara în țara mea.
5.1, 5.2; intuitiv/prin numărare; Adăugarea și extragerea de Adunarea și scăderea cu 1
6.2 elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat Primăvara în natură. Calendarul
prin desen sau obiecte, crescător și descrescător; Adunări și lunii martie
scăderi repetate (cu același număr de elemenete/obiecte)
prin adăugarea/extragere de elemente și verificarea
operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene;
Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă,
total, diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea și/sau
compunerea de probleme simple după imagini date;
Schimbarea componentelor unei probleme (date numerice,
tematică, acţiuni), fără ca tipul de problemă să se schimbe;
Transformarea unei probleme de adunare în problemă de
scădere şi invers; Transformarea unei probleme prin
extinderea/ reducerea numărului de operații
-Aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen
necunoscut cu suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor sau
folosind metoda balanței;
- Jocuri de rol care necesită gruparea/regruparea de obiecte
şi relaţia întreg-parte (ex.: „La ora de sport”, „La
bibliotecă” etc.);
-Caracteristici ale anotimpului primăvara (activități,
schimbări în natură, îmbrăcăminte); Marcarea unor
evenimente semnificative în calendarul lunii martie;
Clasificarea animalelor în funcție de mediul de viață,
numărul picioarelor, mod de hrănire; Observarea unor
plante și animale în mediul lor de viață (furnici, albine,
ghiocei etc.)

DP:2.1, DP:
2.2, 2.3; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de DP:
3.3 ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Comportarea în familie
Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe Interacțiuni simple cu ființe și
preferate și caracteristicile acestora persoane familiare. Ființe preferate
-Jocuri și activități în echipă și realizarea unor produse art- și caracteristicile acestora
terapeutice comune
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
-Jocuri de intercunoaștere și interrelaționare de tip BINGO
(Animalul preferat, Fructul preferat)

MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea MM:


1.2, 1.3, instrumentală; Executarea unui dans cu mișcare repetată, Audierea și interpretarea unui
1.4; 2.1; pe un cântec simplu din folclorul copiilor; Improvizarea cântec. Cântarea vocală
2.2; 2.3; unei combinații ritmice asemănătoare celor din folclorul Martie (Anastasia Bălan)
3.1; 3.2; copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; Creaţii
3.3, 3.4 muzicale accesibile: Martie (Anastasia Bălan) -
instrument
AVAP:1. AVAP: AVAP: e de lucru:
1; Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Ghiocelul. Coșuleșul cu ghicocei foarfecă,
1.2;1.3;2. Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, (colaj) lipici,
1;2.22.3; lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare hărtie
2.4, 2.5, creponată,
2.6, 2.6
S22 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -fișe de sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală lucru ă colectivă
-memorarea unei scurte poezii (Bondarul leneș, de Elena -fișe cu sau
Farago) desene individual
JOC: ”Zboară, zboară!”
ă
CLR: CLR: -planșe cu
CLR: Texte-suport: ”Balul florilor” de Sigrid Laube
1.1; 1.2; Literele g, G literele de
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui
1.3; 2.1; Florile. Literele g, G tipar Observare
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un
2.2, 2.3, -Audierea unui text/ Povestea a
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini;
2.4; 3.1; literelor comporta
Selectarea unor imagini potrivite unui text dintr-un set de
3.2; 3.3, -Citirea globală a unor cuvinte. mentului
imagini;
3.4; 4.1; Exerciții de analiză fonetică -prezentări participati
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor,
4.2; 4.3 -Scrierea literelor multimedi v în
sunetelor, sunetului studiat (măgar, gâscă, steag, găină,
-Elemente grafice a: softuri secvențele
glob);
educaționa de învățare
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: g, G
le, ppt-uri,
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului
fișiere
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor
multimedi Observare
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea
a a modului
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
(animație, de
litere de tipar (margaretă, crin, ghiocel, gladiolă, garoafă,
muzică, realizare a
gladiolă); Asocierea unor etichete pe care sunt scrise
text) sarcinilor
cuvinte cu imaginile potrivite;
de lucru
-Jocuri d identificare prin colorare a cuvintelor-gemene
scrise cu litere mici sau mari de tipar (gard-GARD);
Autoevalu
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere
are
-Pregrafisme și semne gafice
MEM: MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la MEM:
1.4, 1.5, 0 la 10. Adunarea și scăderea cu 2 Adunarea și scăderea cu 2 Acordarea
1.6; 2.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 2 unități cu suport Se întorc păsările călătoare. de
3.1; 3.2; intuitiv/prin numărare; Adăugarea și extragerea de Adunarea și scăderea cu 2 recompens
4.1, 4.2; elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat e
5.1, 5.2; prin desen sau obiecte, crescător și descrescător; Adunări și
6.2 scăderi repetate (cu același număr de elemenete/obiecte) Aprecieri
prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea unor individual
denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, e și
egal, minus, plus); Rezolvarea și/sau compunerea de globale
probleme simple (aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui
termen necunoscut) cu suport intuitiv/cu ajutorul Expunerea
imaginilor; lucrărilor
-Caracteristici ale anotimpului primăvara. Vizionarea unui realizate
filmuleț educativ ”Insectele” (sursa Educație în Mureș);
Observarea insectelor în mediul lor de viață. Observare
a
DP: comporta
DP:2.1, DP Text-suport: ”Leopardul fără pete” (poveste) Prietenii mei mentului
2.2, 2.3; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Interacțiuni simple cu ființe și verbal/non
3.3 ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; persoane familiare. Ființe preferate verbal al
Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe și caracteristicile acestora copilului
preferate și caracteristicile acestora
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a
celor care redau momente din povestea audiată;
-Prezentarea prietenului preferat (nume, descriere,
motivarea alegerii); Realizarea de desene cu prietenii
preferați;
-Activități preferate realizate împreună cu prietenii
(realizarea de desene)
-Jocuri și activități în echipă și realizarea unor produse art-
terapeutice comune
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
-Jocuri de intercunoaștere și interrelaționare de tip BINGO
(Animalul preferat, Fructul preferat)

MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea MM: Audierea și interpretarea unui
1.2, 1.3, instrumentală; Executarea unui dans cu mișcare repetată, cântec. Cântarea vocală
1.4; 2.1; pe un cântec simplu din folclorul copiilor; Improvizarea Copăcelul din grădină
2.2; 2.3; unei combinații ritmice asemănătoare celor din folclorul
3.1; 3.2; copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; Creaţii
3.3, 3.4 muzicale accesibile: Cântec de primăvară (I. Croitoru),
Copăcelul din grădină (C. Mereș)
instrument
AVAP:1. AVAP: AVAP: e de lucru:
1; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Câmpul cu flori (tehnica pensule,
1.2;1.3;2. Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, pensulației) acuarele,
1;2.22.3; tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (pânză, Felicitare pentru mama (colaj) pahar cu
2.4, 2.5, sticlă, carton) apă
2.6, 2.6 Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup;
Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur,
lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 8
SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA MICILE VIETĂȚI!
Perioada: S23-S25;
Timp alocat: 57 ore
Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back
S23 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -fișe de sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală lucru ă colectivă
JOC: Cum se dăruiește un cadou? -fișe cu sau
desene individual
CLR: CLR: : Text-suport: ”Hărnicuța” (poezie), Legenda CLR: ă
1.1; 1.2; buburuzei, ”Lumea din vârful copacului” (carte uriașă Literele h, H -planșe cu
1.3; 2.1; Editura Ars Libri); Albinuța hărnicuța. Literele h, H literele de
2.2, 2.3, Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj -Audierea unei text/Povestea tipar Observare
2.4; 3.1; scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj literelor ”h” și ”H” a
3.2; 3.3, scurt; Selectarea unei imagini reprezentative pentru un -Citirea globală a unor cuvinte. - comporta
3.4; 4.1; detaliu de conținut al mesajului dintr-un set de imagini Exerciții de analiză fonetică -prezentări mentului
4.2; 4.3 (colorarea personajului harnic din poezie – albinuța); -Scrierea literelor h, H multimedi participati
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, -Elemente grafice a: softuri v în
sunetelor, sunetului studiat (șah, haină, pahar, hornar); educaționa secvențele
- Generarea cuvintelor cu sunetul g în poziție inițială, le, ppt-uri, de învățare
mediană, finală; fișiere
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: h,H multimedi
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului a Observare
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor a modului
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea de
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu realizare a
litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile sarcinilor
corespunzătoare; de lucru
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe;
Formarea cuvintelor din silabe (halat, hornar, hartă, horă); Autoevalu
-Formarea unui cuvânt din litere date; Jocuri de realizare a are
corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar
și cele scrise cu litere mari de tipar;
-Joc de recunoaștere a literelor h, H – colorarea imaginilor
care redau alimente sănătoase (acelea care conțin literele h,
H); Acordarea
-Ordonarea cuvintelor pentru a obține propoziții (Spală de
bine fructele!, Păstrează mâinile curate!); recompens
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere e
-Pregrafisme și elemente grafice;
-Aplicații pentru dezvoltarea interesului pentru Aprecieri
comunicare și exprimarea liberă a propriilor idei: individual
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea e și
exprimării unor emoţii variate (bucurie, tristețe, curiozitate, globale
mirare etc);
- iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes Expunerea
(despre viața albinelor, furnicilor, ce se întâmplă cu gâzele
lucrărilor
primăvara, ce rol au insectele);
realizate
- conversaţii scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a
unei imagini;
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date Observare
sau desene create de copii a
comporta
mentului
MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la MEM: verbal/non
MEM: 0 la 10. Adunarea și scăderea cu 3 Bubu Bondarul. Adunarea și verbal al
1.4, 1.5, -Efectuarea de adunări și scăderi cu 2-3 unități cu suport scăderea cu 3 copilului
1.6; 2.2; intuitiv/prin numărare; Adăugarea și extragerea de În stup
3.1; 3.2; elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat
4.1, 4.2; prin desen sau obiecte, crescător și descrescător; Adunări și
5.1, 5.2; scăderi repetate (cu același număr de elemenete/obiecte)
6.2 prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea unor
denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență,
egal, minus, plus); Rezolvarea și/sau compunerea de
probleme simple (aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui
termen necunoscut) cu suport intuitiv/cu ajutorul
imaginilor;
-Caracteristici ale anotimpului primăvara.
Experiment/activitate practică: Observarea încolțirii unei
semințe și a creșterii și dezvoltării plantei;

DP:2.1, DP:
2.2, 2.3; -Prezentarea prietenului preferat (nume, descriere, DP: Prietenii mei
3.3 motivarea alegerii); Realizarea de desene cu prietenii Interacțiuni simple cu ființe și
preferați; persoane familiare; Ființe preferate
-Activități preferate realizate împreună cu prietenii și caracteristicile acestora
(realizarea de desene)
-Jocuri și activități în echipă și realizarea unor produse art-
terapeutice comune
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
-Jocuri de intercunoaștere și interrelaționare de tip BINGO
(Animalul preferat, Fructul preferat)

MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea MM:


1.2, 1.3, instrumentală; Executarea unui dans cu mișcare repetată, Audierea și interpretarea unui
1.4; 2.1; pe un cântec simplu din folclorul copiilor; Improvizarea cântec. Cântarea vocală
2.2; 2.3; unei combinații ritmice asemănătoare celor din folclorul Fluturașul
3.1; 3.2; copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; Creaţii
3.3, 3.4 muzicale accesibile; -
instrument
AVAP:1. AVAP: AVAP: e de lucru:
1; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Câmpul cu flori pensule,
1.2;1.3;2. Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, Buburuze acuarele,
1;2.22.3; tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (carton) pahar cu
2.4, 2.5, Sugestii de teme:Omiduța, ,Buburuze, Câmpul cu flori apă
2.6, 2.6
S24 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -fișe de
-reactualizarea normelor de conduită la școală lucru
- lectura fragmentului ”Păpădia” din ”Călătorie printre -fișe cu
ierburi și lumini” de Iulia Iordan desene
JOC: Ghicește floarea!

CLR: Text-suport: ”Furnicuța Fifi”, ”Gospodina” (poezie


CLR: CLR: -planșe cu
de Otilia Cazimir); ”Întâmplări cu furnici” (cartea uriașă de
1.1; 1.2; Literele f, F literele de
le Editura Sigma);
1.3; 2.1; Furnicuța Fifi. Literele f, F tipar
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui
2.2, 2.3, -Audierea textului ”Furnicuța Fifi”/
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un
2.4; 3.1; Povestea literelor f, F
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini;
3.2; 3.3, -Citirea globală a unor cuvinte. -prezentări
Selectarea unei imagini reprezentative pentru un detaliu de
3.4; 4.1; Exerciții de analiză fonetică multimedi
conținut al mesajului dintr-un set de imagini (colorarea
4.2; 4.3 -Scrierea literelor f, F a: softuri
imaginilor care redau lucruri sau ființe din povestioară);
-Elemente grafice educaționa
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
le, ppt-uri,
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a
cuvintelor scrise cu litere de tipar (frunză, furnică, fluture,
floare, trandafir);
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor,
sunetelor, sunetului studiat; Cuvântul; Silaba. Despărţirea
cuvintelor în silabe/completearea silabelor într-un cuvânt
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: f, F
(recunoaștere, numire, scriere); Recunoașterea literelor f, F
în drumul furnicilor spre mușuroi, pe aripile fluturilor;
Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare;
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe;
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere;
-Pregrafisme și elemente grafice;

MEM: Adunarea și scăderea cu


MEM: Adunarea și scăderea cu 4. 4
MEM: -Efectuarea de adunări și scăderi cu 4 unități cu suport La mulți ani! Adunarea și
1.4, 1.5, intuitiv/prin numărare; Adăugarea și extragerea de scăderea cu 4
1.6; 2.2; elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat
3.1; 3.2; prin desen sau obiecte, crescător și descrescător; Adunări și
4.1, 4.2; scăderi repetate (cu același număr de elemenete/obiecte)
5.1, 5.2; prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea unor
6.2 denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență,
egal, minus, plus); Rezolvarea și/sau compunerea de
probleme simple (aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui
termen necunoscut) cu suport intuitiv/cu ajutorul
imaginilor;

DP:
DP:2.1, DP: Text-suport: Prietenii mei, necuvântătoarele
2.2, 2.3; Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe Interacțiuni simple cu ființe și
3.3 preferate și caracteristicile acestora persoane familiare; Ființe preferate
-Identificarea nevoilor de joc și a partenerilor preferați de și caracteristicile acestora
joc (părinți, animale, copii, jucării)
-Realizarea unor grafice de opțiuni (de ex. la flipchart):
parteneri de joacă, frecvență etc. Prezentarea unui animal
preferat; Discuții despre animalele de companie;
-Jocuri interdisciplinare: descoperirea unor animale
preferate de tipul ”unit dots”; jocuri de observație
(Recunoști animalele?); Atitudini pozitive față de animale;
-Realizarea de proiecte individuale sau de grup: ”Cel mai
bun prieten al meu”
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii
MM:
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea Audierea și interpretarea unui
1.2, 1.3, instrumentală; Executarea unui dans cu mișcare repetată, cântec. Cântarea vocală
1.4; 2.1; pe un cântec simplu din folclorul copiilor; Improvizarea Iepurașii
2.2; 2.3; unei combinații ritmice asemănătoare celor din folclorul
3.1; 3.2; copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; Creaţii
3.3, 3.4 muzicale accesibile: Iepurașii (din folclorul copiilor)
-
AVAP:1. AVAP: instrument
1; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; AVAP: e de lucru:
1.2;1.3;2. Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, Fluturasul creioane
1;2.22.3; tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru ( carton) Zambila colorate,
2.4, 2.5, carioci,
2.6, 2.6 creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu
apă
S25 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de ă colectivă
-vizionarea unui filmulet educativ ”Nouky și prietenii săi: lucru sau
Despre albine” -softuri individual
JOC: ”Albinuța mea”- interpretarea cântecului pe mișcare
educaționa ă
le
CLR: Texte-suport:”Sfatul jucăriilor” (poezie);
CLR: -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui CLR: (Povestea Observare
1.1; 1.2; mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un Literele j, J literelor, a
1,3; 1.4; mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini Jocuri de copii. Literele j,J Edusoft) comporta
2.1; 2.2, -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, -Audierea unui text -fișe cu mentului
2.3, 2.4; sunetelor, sunetului studiat (prăjitură, pijama, ruj, jeleu); -Citirea globală a unor cuvinte. desene participati
3.1; 3.2; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: j, Exerciții de analiză fonetică -planșe cu v în
4.1; 4.2; J(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului -Scrierea literelor j, J literele de secvențele
4.3 literelor folosind resurse variate; -Recunoașterea unor -Elemente grafice tipar de învățare
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu Observare
litere de tipar ; a modului
-Scrierea unor nume pentru animale (pisică - Miaunica, de
câine – Lăbuș, crocodil-Croco, hipoptoam – Hipo); -prezentări realizare a
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; multimedi sarcinilor
Obținerea cuvintelor formate din două silabe, prin a: softuri de lucru
colorarea cu aceeași culoare a cartonașelor care conțin educaționa
silabele (co-joc; pla-jă; coa-jă, jo-ben); le, ppt-uri, Autoevalu
-Descoperirea cuvintelor în careuri de litere (joc, jar, jos, fișiere are
paj); multimedi
-Scrierea cuvintelor obținute din litere amestecate (jaguar, a
jder, bujor); (animație, Acordarea
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere muzică, de
-Pregrafisme și semne gafice text) recompens
e
MEM: MEM MEM: Adunarea și scăderea cu
1.4, 1.5, Adunarea și scăderea cu 5, 0 5, 0 Aprecieri
1.6; 2.2; Plantele. Părți componente. Condiții de viață (apă, aer, Florile. Adunarea și scăderea cu individual
3.1; 3.2; lumină, căldură) 5, 0. e și
4.1, 4.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport În lumea plantelor globale
5.1, 5.2; intuitiv/prin numărare; Adăugarea și extragerea de Primăvara în natură. Calendarul
6.2 elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat lunii martie
prin desen sau obiecte, crescător și descrescător; Adunări și
scăderi repetate (cu același număr de elemenete/obiecte)
prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea unor
denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență,
egal, minus, plus); Rezolvarea și/sau compunerea de
probleme simple (aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui
termen necunoscut) cu suport intuitiv/cu ajutorul
imaginilor;
-Caracteristici ale anotimpului primăvara. Observarea unor
plante și animale în mediul lor de viață (furnici, albine,
ghiocei etc.). Identificarea părților unei plante. Realizarea
de experimente care să evidențieze condițiie de viață ale
unei plante; Clasificarea plantelor (grupare după criterii
simple, accesibile copiilor: plante cu petale galbene, plante
care cresc la câmpie etc); Atitudini pozitive față de mediul
înconjurător

DP: 1.1, DP: Cărticica mea cu povești DP:


2.3, 3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Cărticica mea cu povești
ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple cu ființe și
Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe persoane familiare. Ființe preferate
preferate și caracteristicile acestora și caracteristicile acestora
-Desenarea personajului preferat din povești;
-Descrierea unor personaje; Argumentarea alegerii unui -
personaj ca fiind preferat (De ce îl admiri?); instrument
-Audierea poveștii ”Fata babei și fata moșului” de Ion e de lucru:
Creangă/vizionarea fimului de desene animate; creioane
-Ordonarea momentelor dintr-o poveste; colorate,
-Crearea unei minicărți cu desene din povestea audiată; carioci,
MM: creioane
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea Audierea și interpretarea unui grafice,
1.2; 2.1; instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Bondarul leneș cântec. Cântarea vocală foarfecă,
2.2; 2.3; (C. Mereș), Albinuța mea Bondarul leneș lipici,
3.1; 3.2; hărtie
3.3 creponată, Expunerea
lucrărilor
realizate
AVAP: AVAP:
AVAP:1. Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după Suportul pentru ouă de Paște. Observare
1; contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare Iepurasul de Paste a
1.2;1.3;2. Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; comporta
1;2.22.3; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, mentului
2.4, 2.5 tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (carton) verbal/non
Sugestii de teme: Suportul pentru ouă de Paști, verbal al
Iepurașul de Paște copilului
JOCURI:
1. Flori și fluturași: Pentru desfășurarea acestui joc sunt necesare materiale didactice: flori din cartoane colorate de diferite culori
(zambile, lalele, ghiocei etc.) precum și fluturași din cartoane colorate, având aceleași culori ca florile. Numărul fluturașilor poate fi
egal sau mai mare cu al florilor. Copiilor li se distribuie flori și fluturi. Copiii-flori trebuie să denumească floarea pe care o au, iar
copiii-fluturași care au aceeași culoare se vor grupa în jurul copilului-floare. Scopul jocului: cunoașterea culorilor, logică, amuzament.
2. Ghicește floarea!: Într-o vază sunt puse mai multe flori de primăvară (reale). Se identifică frontal fiecare floare cu precizarea
denumirii. Apoi, conducătorul de joc, oferă unui copil care închide ochii o floare pe care acesta trebuie să o recunoască după miros.
Va formula și o propoziție despre floarea pe care o ține în mână.
3. Vrăbiuțele (joc de mișcare): Acest se desfășoară în curte sau pe terenul de sport. Se vor desena cu creta pe asfalt două cercuri
concentrice, primul fiind ”pomișorul”, al doilea, cel interior adică, fiind ”iarba”. Toții copiii se vor așeza pe cercul exterior. La
semnalul conducătorului de joc, copiii se vor deplasa în cercul interior, imitând mersul vrăbiuțelor.
PROIECTAREA UNITATII TEMATICE 9
SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA MICILE VIETĂȚI!
Perioada: S26-S27;
Timp alocat: 38 ore
Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back
S26 Întâlnirea de dimineață: -auxiliare Observare
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice a
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -fișe de sistematic
-reactualizarea normelor de conduită la școală lucru ă colectivă
-memorarea unui scurt cântece despre furnici (O furnică -fișe cu sau
duce-n spate desene individual
https://www.youtube.com/watch?v=0la16CxvGUY8)
ă
-discuții despre viața dintr-un mușuroi de furnici (”Cine
-planșe cu
face muu? – Furnică pentru copii”:
https://www.youtube.com/watch?v=riG3UcXK2aM) literele de
CLR: tipar: Observare
CLR: CLR Recapitularea literelor învățate a
1.1; 1.2; -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui Să ne jucăm cu literele! Literele a-j comporta
1,3; 1.4; -Audierea poveștilor pentru copii -prezentări mentului
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un
2.1; 2.2, -Citirea globală a unor cuvinte. multimedi participati
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini;
2.3, 2.4; Exerciții de analiză fonetică a: softuri v în
Realizarea de desene după o poveste audiată;
3.1; 3.2; -Scrierea literelor învățate și a unor educaționa secvențele
4.1; 4.2; -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, cuvinte simple le, ppt-uri, de învățare
4.3 sunetelor, sunetului studiat (măgar, gâscă, steag, găină, -Elemente grafice fișiere
glob); multimedi
-Recapitulare sunetele şi literele mari şi mici de tipar a Observare
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului a modului
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor de
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea realizare a
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu sarcinilor
litere de tipar); Asocierea unor etichete pe care sunt scrise de lucru
cuvinte cu imaginile potrivite;
-Jocuri de completarea a literelor pentru formarea Autoevalu
cuvintelor (harnică, fidel, jucăuș, hoață); Jocuri de tipul are
”Tastează literele pentru a obține cuvinte”;
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere
-Pregrafisme și semne gafice; Acordarea
-Aplicații pentru dezvoltarea interesului pentru de
comunicare și exprimarea liberă a propriilor idei: recompens
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea e
exprimării unor emoţii variate (bucurie, tristețe, curiozitate,
mirare etc); Aprecieri
- iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe teme de interes individual
(jocuri, pasiuni)
e și
- conversaţii scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a
globale
unei imagini;
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date
sau desene create de copii

MEM: MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la MEM:


1.4, 1.5, 0 la 31 fără trecere peste ordin Adunarea și scăderea numerelor
1.6; 2.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport naturale în concentrul 0-31
3.1; 3.2; intuitiv/prin numărare; Adăugarea și extragerea de Furnicuța Fifi
4.1, 4.2; elemente dintr-o mulțime dată (Câți prieteni are Hărnicuța? Adunarea și scăderea numerelor
5.1, 5.2; – adunări; Câte bunătăți au rămas din fiecare la ziua naturale de la 0 la 31
6.2 Hărnicuței? – scăderi); Câți faguri cu miere a umplut Albinuța hărnicuța. Adunarea și
albinuța? – adunare; Câte lumănări trebuie să fie pe fiecare scăderea numerelor naturale de la 0
tort? – scădere; Formarea zecii prin încercuirea grupelor de la 31 fără trecere peste ordin
10 flori; scriere de adunări și scăderi după model cu suport
intuitiv);
-Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător
și descrescător;
-Adunări și scăderi repetate (cu același număr de
elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de elemente)-
Câți ani are Ana? – adunarea repetată 4+4+4);
-Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă,
total, diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea și/sau
compunerea de probleme simple (aflarea sumei sau
diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu suport
intuitiv/cu ajutorul imaginilor;
-Observarea unor viețuitoare și plante în mediul lor de viață
(insectele, flori de primăvară); Medii de viață; Numărarea
frunzelor, florilor care apar într-o săptămână; Modificări
apărute în lumea plantelor, viețuitoarelor, omului în
anotimpul primăvara; Clasificarea plantelor/animalelor;
Identificarea categoriei căreia aparține un element;
Calendarul lunii martie;

DP: 1.1, DP: O zi din viața de școlar DP:


2.3, 3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de De mic, învăț câte un pic! Sună
ceilalţi; Rutine și sarcini de lucru specifice clasei clopoțelul în școala mea!
pregătitoare; Abilități și atitudini de învățare (tehnnici Abilități și atitudini de învățare
simple care sprijină învățarea, reguli de organizare a (tehnnici simple care sprijină
învățării); învățarea, reguli de organizare a
-programul zilnic al școlarului; învățării); Rutine în activitatea
-discuții despre alternanța învățare-odihnă; școlară
-realizarea unui jurnal în imagini ”Programul meu de
școlar”
-reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii

MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea MM: Audierea și interpretarea unui
1.2; 2.1; instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Melcul supărat cântec. Cântarea vocală
2.2; 2.3; Dacă furnica Melcul supărat
3.1; 3.2; Dacă furnica
3.3
Expunerea
AVAP:1. AVAP: AVAP: - lucrărilor
1; Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după Puișorul de găină instrument realizate
1.2;1.3;2. contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare e de lucru:
1;2.22.3; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; creioane Observare
2.4, 2.5 Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, colorate, a
tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru ( carton) carioci, comporta
Puișorul de găină creioane mentului
Oul de Paște grafice, verbal/non
pensule, verbal al
acuarele, copilului
pahar cu
apă
S27 CLR: Întâlnirea de dimineață: -auxiliare
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei MEM: diactice
1,3; 1.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Adunarea și scăderea numerelor -fișe de
2.1; 2.2, -reactualizarea normelor de conduită la școală naturale în concentrul 0-100 lucru
2.3, 2.4; -vizionarea desenelor animate ”Greierele și furnicile”, Furnicuța Fifi. Rezolvarea de -fișe cu
3.1; 3.2; producție Dinsey probleme desene
(https://www.youtube.com/watch?v=Y6O5_m3sgZA); A
4.1; 4.2;
Bug’s Life (Disney, 1998)
4.3 DP: O zi din viața de școalar
JOC: Eu întreb, tu răspunzi! (joc cu cartonașe, Ed. Tehno
-cartonașe
Abilități și atitudini de învățare
Art)-citirea globală a unor cuvinte cu spijinul imaginilor pentru
MEM: (tehnnici simple care sprijină efectuarea
1.4, 1.5, învățarea, reguli de organizare a prezenței
1.6; 2.2; MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la învățării; Rutine și sarcini de lucru -planșe cu
3.1; 3.2; 0 la 31 fără și cu trecere peste ordin specifice clasei pregătitoare; literele de
4.1, 4.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport tipar: j, J
5.1, 5.2; intuitiv/prin numărare; Adăugarea și extragerea de MM: Audierea și interpretarea unui
6.2 elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat cântec. Cântarea vocală -suporturi
prin desen sau obiecte, crescător și descrescător; Adunări și Porumbița de lucru:
DP: 1.1, scăderi repetate (cu același număr de elemenete/obiecte) Un iepuraș poznaș coli din
2.3, 3.3 prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea unor blocul de
denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, desen, coli
MM: egal, minus, plus); Rezolvarea și/sau compunerea de AVAP: albe A4,
1.2; 2.1; probleme simple (aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui În grădină cu flori și gâze coli
2.2; 2.3; termen necunoscut) cu suport intuitiv/cu ajutorul (modelaj) cartonate
3.1; 3.2; imaginilor; Suportul pentru creioane (tehnici colorate,
3.3 mixte) hârtie
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; glasată
AVAP:1. Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală,
1; amprentare, ștampilare, pulverizare -prezentări
1.2;1.3;2. multimedi
1;2.22.3; a: softuri
2.4, 2.5 educaționa
le, ppt-uri,
fișiere
multimedi
a
(animație,
muzică,
text)

-
emoticoan
e pe
suporturi
de hârtie,
emoticoan
e
magnetice

-
instrument
e
muzicale:
tobiță,
tamburină,
chitară
-
instrument
e de lucru:
creioane
colorate,
carioci,
creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu
apă

S28 CLR: Întâlnirea de dimineață: -auxiliare


1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei diactice
1,3; 1.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -fișe de
2.1; 2.2, -reactualizarea normelor de conduită la școală lucru
2.3, 2.4; -vizionarea unui film educativ (Nouky și prietenii săi – -fișe cu
3.1; 3.2; Viermele sau cum se națte un fluture); desene
JOC: Bingo (Jucăria preferată), sursa Infinit Edu
4.1; 4.2; -cartonașe
CLR: Text-suport: ”Petunia” de Roger Duvoisin,
4.3 ”Năsturel” de Don Freeman, ”Pozna lui Jackie” de pentru
Hiroyuki Aihara efectuarea
prezenței
-planșe cu
literele de
tipar
studiate;
-suporturi
de lucru:
coli din
blocul de
desen, coli
albe A4,
coli
cartonate
colorate,
hârtie
glasată
-prezentări
multimedi
a: softuri
educaționa
le, ppt-uri,
fișiere
multimedi
a
(animație,
muzică,
text)
-
emoticoan
e pe
suporturi
de hârtie,
emoticoan
e
magnetice
-
instrument
e
muzicale:
tobiță,
tamburină,
chitară
-
instrument
e de lucru:
creioane
colorate,
carioci,
creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu
apă
MEM: MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale în MEM:
1.4, 1.5, concetntrul 0-100 Adunarea și scăderea numerelor
1.6; 2.2; Rezolvarea de probleme naturale în concetntrul 0-100
3.1; 3.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport Jocuri de copii. Rezolvarea de
4.1, 4.2; intuitiv/prin numărare; Adăugarea și extragerea de probleme
5.1, 5.2; elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat
6.2 prin desen sau obiecte, crescător și descrescător; Adunări și DP:
scăderi repetate (cu același număr de elemenete/obiecte) Vreau să învăț cât mai bine
DP: 1.1, prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea unor Abilități și atitudini de învățare.
2.3, 3.3 denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, Tehnici simple care sprijină
egal, minus, plus); Rezolvarea și/sau compunerea de învățarea
MM: probleme simple (aflarea sumei sau diferenței); aflarea unui
1.2; 2.1; termen necunoscut cu suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor; MM:
2.2; 2.3; DP: Vreau să învăț cât mai bine Audierea și interpretarea unui
3.1; 3.2; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de cântec. Cântarea vocală
3.3 ceilalţi; Rutine și sarcini de lucru specifice clasei Zboară fluturașul meu
pregătitoare; Abilități și atitudini de învățare (tehnnici Acul
AVAP:1. simple care sprijină învățarea, reguli de organizare a Cu ciocan și cleștișor
1; învățării);
1.2;1.3;2. -responsabilități în cadrul grupului școlar (ștergerea tablei, AVAP:
1;2.22.3; aranajarea jucăriilor la ludotecă, distribuirea fișelor de lucu Omida (colaj)
2.4, 2.5 sau a caietelor, postarea/expunerea produselor, aranjarea Fluturașul (dactilopictură)
cărților de la biblioteca clasei);
-factori perturbatori ai învățării (televizorul, muzica, joaca
și gălăgia celor din jur);
-reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de
la finalul săptămânii

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea


instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Acul (folclorul
copiilor), Cu ciocan și cleștișor (Harry Brauner)
AVAP:
Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după
contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple;
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală,
amprentare, ștampilare, pulverizare
JOCURI ÎN AER LIBER:
1. Lupul și oițele (tradițional)
2. Rațele și vânătorii (tradițional, cu mingea)
3. Mingea frige (tradițional, cu mingea)
4. Sandra-Ruxandra: Copiii stau în cerc, cu fața spre interiorul lui. Un copil se deplasează în spatele copiilor atingându-i ușor cu
mânuța și spunând de fiecare dată ”Sandra”. Când alege un copil va spune ”Ruxandra”. La acest semnal, copilul fuge în sensul în care
s-a deplasat
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 9
ÎMPĂRĂȚIA VERII
Perioada: S29-S33;
Timp alocat: 95 ore
Observații:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității
tematice.
Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back
S29 CLR: Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observare
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Sunetul z. Literele z, Z diactice a
1.3, 1.4.; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Împărăția verii. Literele z, Z sistematic
2.1, 2.2; -reactualizarea normelor de conduită la școală -Audierea unei text/Povestea -fișe de ă colectivă
2.3; 2.4; -discuții despre anotimpul vara: vreme, activitățile literelor ”z” și ”Z” lucru sau
3.1; 3.2; oamenilor, viața plantelor și animalelor, vacanța de vară -Citirea globală a unor cuvinte.
-softuri individual
JOC: Zmeul de hârtie: copiii vor sta în cerc, fiecare având
3.3, 3.4 ; Exerciții de analiză fonetică educaționa ă
un zmeu colorat (acesta poate fi decupat și colorat înaintea
4.1. 4.2; -Scrierea literelor z, Z le
jocului). Fiecare elev va spune unde dorește să-l ducă în
4.3, 4.4 zbor zmeul. -Elemente grafice (Povestea Observare
literelor, a
MEM: CLR: Texte-suport: ”Împărăția verii” MEM: Edusoft) comporta
1.1, 1.2, CLR: Împărăția verii. Literele z, Z Măsurări -fișe cu mentului
2.2; 3.1; -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui Împărăția Verii. Unități desene participati
3.2; 4.2, mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un nonstandard de măsură pentru -planșe cu v în
5.1; 5.2; mesaj scurt; lungime literele de secvențele
6.1, 6.2, -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, tipar: z, Z de învățare
6.3 sunetelor, sunetului studiat (zmeu, zmeură, zebră, paznic); DP: -cartonașe
Toate la timpul lor pentru Observare
DP: 1.1; - Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Abilități și atitudini de învățare. efectuarea a modului
2.1, 2.2; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: z, Z Tehnici simple care sprijină prezenței de
2.3; 3.1, (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului învățarea realizare a
3.2, 3.3 literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor -suporturi sarcinilor
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea MM: de lucru: de lucru
MM: etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu Audierea și interpretarea unui coli din
1.4; 2.1; litere de tipar (râmă, mână, pâine, câine, șopârlă, lămâie); cântec. Cântarea vocală blocul de Autoevalu
2.2 ; 3.1 Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; A-nceput pretrecerea (Ana desen, coli are
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Motora Ionescu) albe A4,
AVAP: -Asocierea imaginilor cu etichete pe care sunt scrise coli Interevalu
1.2; 1.3; cuvintele corespunzătoare (girafă, vultur, leu, bizon, AVAP: cartonate are
2.1, 2.2; barză); Valurile mării (desen) colorate,
2.3; 2.4, -Formarea cuvintelor din litere date (ZÂNA) sau din silabe Oceanul (modelaj) hârtie Acordarea
2.5, 2.6 date (ZAMBILĂ, ARAGAZ, COZONAC); glasată de
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere recompens
-Pregrafisme și elemente grafice; -prezentări e
MEM: Măsurări multimedi
Împărăția Verii. Unități nonstandard de măsură pentru a: softuri Aprecieri
lungime educaționa individual
-Exerciții joc de comparare a unor lungimi (colorarea le, ppt-uri, e și
furncii scunde și a celei mai înalte); fișiere globale
Măsuri neconvenționale pentru determinarea și măsurarea multimedi
lungimilor (măsurarea lungimii omizilor prin colorarea a Expunerea
pătrățelelor; măsurarea lungimii drumului fiecărei furnicuțe (animație, lucrărilor
prin numărarea palmelor); muzică, realizate
-Precizarea dimensiunii unui obiect; text)
-Completarea unui desen prin realiazarea unui element Observare
asemănător cu unul dat, dar mai scurt/mai mic (desenarea - a
unor ciuperci de diferite înălțimi în raport cu cele date într- instrument comporta
un desen); e mentului
-Estimarea unor lungimi pe baza unor unități convențion verbal/non
neconvenționale; ale și verbal al
neconvenți copilului
DP: Texte-suport: 101 de povestiri terapeutice pentru copii onale
și adolescenți de George Burns pentru
softuri educaționale măsurare
Toate la timpul lor (liniar,
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților școlare / jocul panglică,
/ întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de lucru; Abilități și benzi de
atitudini de învățare / tehnici simple care sprijină învățarea; hârtie etc)
Explorarea meseriilor / hobby-uri și activități preferate; -
-reguli de învățare (întreruperea jocului, trecerea la instrument
activitatea de învățare, ordinea lucrurilor pe băncuță, e
urmarea instrucțiunilor învățătoarei); muzicale:
-precizarea activităților preferate la școală tobiță,
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea tamburină,
instrumentală; Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: A- chitară
nceput pretrecerea (Ana Motora Ionescu) -
instrument
AVAP: e de lucru:
Desen: desen liber, linia, punctul, forma, decorații simple creioane
Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare colorate,
carioci,
creioane
grafice,
foarfecă,
lipici,
hărtie
creponată,

S30 CLR: Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observare


1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele x, X diactice a
1.3, 1.4.; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Fluierul fermecat. Literele x, X -fișe de sistematic
2.1, 2.2; -reactualizarea normelor de conduită la școală -Audierea textului ”Bubu lucru ă colectivă
2.3; 2.4; -memorarea unei scurte poezii (Bondarul leneș, de Elena Bondarul”/ Povestea literelor x, -fișe cu sau
3.1; 3.2; Farago) X desene individual
3.3, 3.4 ; JOC: ”Noi suntem muzicanți voioși” (Se interepretează -Citirea globală a unor cuvinte. -cartonașe ă
4.1. 4.2; cântecelul, un elev este numit ”dirijorul fără ca ceilalți Exerciții de analiză fonetică pentru
elevi să știe și imită prin gesturi și mișcări cântarea la
4.3, 4.4 -Scrierea literelor x, X efectuarea
instrument. Elevii trebuie să ghicească cine e ”dirijorul”.)
-Elemente grafice prezenței Observare
MEM: CLR: Fluierul fermecat. Literele x, X -planșe cu a
1.1, 1.2, Texte-suport: ”Fluierul fermecat” (poveste după Victor MEM: literele de comporta
2.2; 3.1; Eftimiu), ”Țara Adevărului și Împaratului Minciună” Măsurări tipar: x, X mentului
3.2; 4.2, (poveste de Petre Crăciun) Vara a sosit la noi! Unități de -suporturi participati
5.1; 5.2; -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui măsură pentru timp. Anul și de lucru: v în
6.1, 6.2, mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un lunile sale coli din secvențele
6.3 mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; blocul de de învățare
Ordonarea întâmplărilor dintr-o poveste, cu ajutorul DP: desen, coli
DP: 1.1; imaginilor; Învăț să mă descurc singur albe A4,
2.1, 2.2; -Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul Abilități și atitudini de învățare. coli Observare
2.3; 3.1, apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a Tehnici simple care sprijină cartonate a modului
3.2, 3.3 cuvintelor scrise cu litere de tipar (xilofon, pian, saxofon, învățarea colorate, de
tobă, fluier); Identificarea sunetului inițial și a literei hârtie realizare a
MM: corespunzătoare dintr-un cuvânt MM: glasată sarcinilor
1.4; 2.1; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: x, X Audierea și interpretarea unui de lucru
2.2 ; 3.1 (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului cântec. Cântarea vocală -prezentări
literelor folosind resurse variate; Asocierea cuvintelor cu Vino, vacanță (Anca Toader) multimedi Autoevalu
AVAP: imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. Despărţirea Glasul intrumentelor a: softuri are
1.2; 1.3; cuvintelor în silabe; educaționa
2.1, 2.2; -Joc de ascoierea a cuvintelor cu imaginile potrivite (Max, AVAP: le, ppt-uri, Interevalu
2.3; 2.4, Pixi, Rex, Xenia); Caruselul fișiere are
2.5, 2.6 -Formularea de propoziții cu ajutorul unor cuvinte (pix, Căluțul de mare multimedi
taxi). Reprezentarea grafică a propozițiilor, cuvintelor, a Acordarea
silabelor; (animație, de
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere; muzică, recompens
-Pregrafisme și elemente grafice; text) e

MEM: Măsurări Aprecieri


Vara a sosit la noi! Unități de măsură pentru timp. -calendare individual
Anul și lunile sale (de perete, e și
Determinarea/estimarea duratelor unor evenimente calendare globale
familiare utilizând unități de măsură pentru timp; Marcarea de
unei săptămâni pe calendar; Ordonarea cronologică a buzunar, Expunerea
anotimpurilor/zilelelor din săptămână; Realizarea unui orar calendar lucrărilor
săptămânal cu ajutorul simbolurilor și desenelor; digital pe realizate
Crdonarea cronologică a unor evenimente dintr-o zi; telefonul
Citirea calendarului unei luni și plasarea în el a unor mobil sau Observare
evenimente importante sau care au semnificație pentru pe a
copil; Plasarea unor evenimente în raport cu reperele ieri, calculator) comporta
azi, mâine; Jocuri de evidențiere a duratelor; mentului
-Influența anotipurilor în viața plantelor, animalelor, - verbal/non
omului; instrument verbal al
e copilului
DP: Textesuport: ”Cum vrea Costel să devină om mare„ muzicale:
de Victor Sivetidis tobiță,
Învăț să mă descurc singur tamburină,
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților chitară
școlare/jocul/întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de -
lucru; Abilități și atitudini de învățare/tehnici simple care instrument
sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/hobby-uri și e de lucru:
activități preferate; creioane
-Persoane care pot oferi sprijin în învățare (în mediul colorate,
școlar, acasă) carioci,
-Stabilirea unui instrumentar/recuzite care e necesar/ă creioane
realizării unei activități (alegerea garderobei pentru rolul grafice,
Scufieței Roșii); pensule,
-Relizarea unui desen în care să se redea o activitate la care acuarele,
au participat toți elevii clasei pahar cu
apă
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea
instrumentală; Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: Vino,
vacanță (Anca Toader)

AVAP:
Confecții și jucării: materiale neconvenționale (fire,
mărgele, pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby)
S31 CLR: Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele k, K diactice
1.3, 1.4.; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Ursulețul Koala. Literele k, K -fișe de
2.1, 2.2; -reactualizarea normelor de conduită la școală -Audierea unui text lucru
2.3; 2.4; -prezentarea unor cărți, enciclopedii cu animale din diferite -Citirea globală a unor cuvinte. -fișe cu
3.1; 3.2; zone ale lumii Exerciții de analiză fonetică desene
3.3, 3.4 ; -Scrierea literelor k, K
CLR: Ursulețul Koala. Literele k, K
4.1. 4.2; -Elemente grafice -cartonașe
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui
4.3, 4.4 pentru
mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un
MEM: efectuarea
mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini;
MEM: Măsurări prezenței
Selectarea unui răspuns corect dintr-un set de variante;
1.1, 1.2, La ZOO. Unități de măsură -planșe cu
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: k, K
2.2; 3.1; pentru timp. Luna, săpătămâna literele de
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului
3.2; 4.2, și ziua tipar: k, K
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor
5.1; 5.2;
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea
6.1, 6.2, DP: -suporturi
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
6.3 Activitățile mele recreative de lucru:
litere de tipar (kiwi, kilogram, karatist, koala, kilometru);
Abilități și atitudini de învățare. coli din
-Formarea unui cuvânt din litere amestecate (eucalipt);
DP: 1.1; Tehnici simple care sprijină blocul de
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere
2.1, 2.2; -Pregrafisme și semne gafice învățarea desen, coli
2.3; 3.1, albe A4,
3.2, 3.3 MEM: Măsurări MM: coli
Unități de măsură pentru timp. Luna, săpătămâna și Audierea și interpretarea unui cartonate
MM: ziua cântec. Cântarea vocală colorate,
1.4; 2.1; -Determinarea/estimarea duratelor unor evenimente Eu sunt numai un copilaș (W. A. hârtie
2.2 ; 3.1 familiare utilizând unități de măsură pentru timp; Marcarea Mozart) glasată
unei săptămâni pe calendar; Ordonarea cronologică a
anotimpurilor/zilelelor din săptămână; Realizarea unui orar AVAP: -ceasuri de
AVAP: săptămânal cu ajutorul simbolurilor și desenelor; Brățara diferite
1.2; 1.3; -Citirea graficului și stabilirea de adevăr a enunțurilor pe Șiragul de mărgele tipuri, de
2.1, 2.2; baza graficului jucărie sau
2.3; 2.4, - Ordonarea cronologică a unor evenimente dintr-o zi; reale: ceas
2.5, 2.6 Citirea calendarului unei luni și plasarea în el a unor analogic,
evenimente importante sau care au semnificație pentru ceas
copil; Plasarea unor evenimente în raport cu reperele ieri, digital
azi, mâine; Jocuri de evidențiere a duratelor;
-Asocierea unor simboluri cu lunile anului (autobuz școlar
– septembrie, mărților – martie, brad de Crăciun – -prezentări
decembrie, cireșe – iunie); multimedi
-Citirea orei exacte. Asocierea unei ore cu un a: softuri
eveniment/moment din zi semificativ pentru copil educaționa
le, ppt-uri,
DP: Texte-suport: povestioare terapeutice (101 de povestiri fișiere
terapeutice pentru copii și adolescenți de George Burns) multimedi
Activitățile mele recreative a
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților (animație,
școlare/jocul/întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de muzică,
lucru; Abilități și atitudini de învățare/tehnici simple care text)
sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/hobby-uri și
activități preferate; -
-Identificarea activităților de recreere preferate (Joc: emoticoan
Televizorul stricat) e pe
-Realizarea de desene cu activitățile care mențin starea de suporturi
bine la școală, activitățile de relaxare de la școală de hârtie,
emoticoan
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea e
instrumentală; Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: Eu sunt magnetice
numai un copilaș (W. A. Mozart)
-
AVAP: instrument
Confecții și jucării: materiale neconvenționale (fire, e
mărgele, pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby) muzicale:
tobiță,
tamburină,
chitară
-
instrument
e de lucru:
creioane
colorate,
carioci,
creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu
apă

S32 CLR: Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare


1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele q, Q, w, W, y, Y diactice
1.3, 1.4.; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Ne plac desenele animate! Literele -fișe de
2.1, 2.2; -reactualizarea normelor de conduită la școală q, Q, w, W, y, Y lucru
2.3; 2.4; - vizionarea unui film de desene animate -Audierea unui text/ Povestea -fișe cu
3.1; 3.2; -desenarea personajului preferat din desenele animate literelor desene
3.3, 3.4 ; JOC: Ghicește personajul! (Un elev descrie un personaj -Citirea globală a unor cuvinte.
4.1. 4.2; din desenele animate. Ex. ”S-a născut în junglă, iubește Exerciții de analiză fonetică -cartonașe
4.3, 4.4 animalele, se împrienește cu un urs și o panteră.” Ceilalți -Scrierea literelor q, Q, w, W, y, Y pentru
copii ghicesc pesonajul. – Mowgli)
-Elemente grafice efectuarea
MEM: prezenței
CLR: Ne plac desenele animate! Literele q, Q, w, W, y,
1.1, 1.2, MEM: -planșe cu
Y
2.2; 3.1; Măsurări literele de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar q, Q, w, W, y,
3.2; 4.2, Povestea Veveriței Rița. tipar: q,
Y: (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului
5.1; 5.2; Anotimpurile, săptămâna Q, w, W,
literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor
6.1, 6.2, y, Y
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea
6.3 DP:
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
Hobby-urile mele -suporturi
litere de tipar ; Asocierea unor etichete pe care sunt scrise
DP: 1.1; Abilități și atitudini de învățare. de lucru:
cuvinte cu imaginile potrivite (Tom și Jerry, Mickey,
2.1, 2.2; Tehnici simple care sprijină coli din
Woody, Mowgli, Daisy);
2.3; 3.1, învățarea blocul de
-Ascoierea unei imagini cu un enunț;
3.2, 3.3 desen, coli
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere
MM: albe A4,
-Pregrafisme și semne gafice
MM: Audierea și interpretarea unui coli
1.4; 2.1; cântec. Cântarea vocală cartonate
MEM: Măsurări
2.2 ; 3.1 Merge, fuge colorate,
Povestea Veveriței Rița. Anotimpurile, săptămâna
hârtie
Determinarea/estimarea duratelor unor evenimente
AVAP: AVAP: glasată
familiare utilizând unități de măsură pentru timp; Marcarea
1.2; 1.3; Personajul preferat din desene
unei săptămâni pe calendar; Ordonarea cronologică a
2.1, 2.2; animate(pictură) -prezentări
anotimpurilor/zilelelor din săptămână; Realizarea unui orar
2.3; 2.4, Wall-E ( vizionarea de film; multimedi
săptămânal cu ajutorul simbolurilor și desenelor;
2.5, 2.6 realizarea unor fotografii cu a: softuri
Ordonarea cronologică a unor evenimente dintr-o zi;
activitățile săptămânii) educaționa
Citirea calendarului unei luni și plasarea în el a unor
le, ppt-uri,
evenimente importante sau care au semnificație pentru
copil; fișiere
-Plasarea unor evenimente în raport cu reperele ieri, azi, multimedi
mâine; Jocuri de evidențiere a duratelor; Planificarea unor a
activități viitoare în calendarul unei săptămâni prin (animație,
folosirea desenelor/simbolurilor muzică,
-Influența anotipurilor în viața animalelor – Povestea text)
veveriței Rița;
-
DP: Texte-suport: ”Pozna lui Jackie” de Hiroyuki Aihara emoticoan
Hobbyuri-le mele e pe
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților suporturi
școlare/jocul/întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de de hârtie,
lucru; Abilități și atitudini de învățare/tehnici simple care emoticoan
sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/hobby-uri și e
activități preferate; magnetice
-Joc: Micul colecționar. Prezentarea colecțiilor
personale -
-Identificarea hobby-urilor unor persoane pe baza instrument
imaginilor (fotbal, patinaj, balet, role) e
-Identificarea unor obiecte care ajută copilul în practicarea muzicale:
activităților preferate tobiță,
-Instrumentarul specific unei meserii (ustensilele de lucru tamburină,
ale pictorului) chitară
-Explorarea unui hobby pe care elevul intenționează să îl -
aibă instrument
e de lucru:
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea creioane
instrumentală; Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: Merge, colorate,
fuge (G. Vieru) carioci,
creioane
AVAP: grafice,
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; pensule,
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, acuarele,
amprentare, ștampilare, pulverizare pahar cu
Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii; realizarea de apă
filme și fotografii;
S33 CLR: CLR: Să ne jucăm cu literele! CLR:
1.1; 1.2; -Recapitularea literelor învățate Să ne jucăm cu literele!
1.3, 1.4.; - Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: (recunoaștere, Recapitularea literelor învățate
2.1, 2.2; numire, scriere); Literele mari și mici de tipar
2.3; 2.4; -Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe. Identificarea -Metoda fonetică
3.1; 3.2; sunetului inițial din cuvintele oaie, arici, avion, mănușă, -Citirea globală a cuvintelor
3.3, 3.4 ; măgar, ou;
4.1. 4.2; -Scrierea literelor mari de tipar în corespondență cu litrele MEM:
4.3, 4.4 mici de tipar; Măsurări
-Scrierea unor cuvinte simple cu ajutorul imaginilor (sac, Ursulețul Koala. Unități de
MEM: nod, ban, cub, foc); măsură pentru valoare. Leul.
1.1, 1.2, -Jocuri lingvistice de tipul: ”Eu scriu una, tu scrii multe!” Schimburi valorice
2.2; 3.1; (exersarea singularului/pluralului: casă-case); ”Cuvinte
3.2; 4.2, mititele” (exersarea diminutivării: cal-căluț); ”Scurt – DP:
5.1; 5.2; lung” (exersarea articulării: cal-calul) Ce meserie îmi place
6.1, 6.2, -Jocuri cu litere; Labirinturi-litere Explorarea meseriilor / hobby-uri și
6.3 -Pregrafisme și semne gafice activități preferate

DP: 1.1; MEM: Măsurări MM:


2.1, 2.2; Ursulețul Koala. Unități de măsură pentru valoare. Audierea și interpretarea unui
2.3; 3.1, Leul. Schimburi valorice cântec. Cântarea vocală
3.2, 3.3 -Recunoașterea bancnotelor de 1, 5, 10 lei; Confecționarea Imn de serbare
MM: de bani pentru jocuri (La cumpărături; Expoziția cu Alfabetul lui Gigel
1.4; 2.1; vânzare, În parcul cu distracții); Jocuri de gestionare a unui
2.2 ; 3.1 mic buget (pentru excursie, pentru vizită la muzeu, pentru AVAP:
vizionarea unui film); Păpuși pe deget (pentru meserii,
AVAP: -Realizarea de schimburi valorice cu bancnote prin joc: La emoții, personaje din povești)
1.2; 1.3; magazinul din pădure, Koala cumpără un ecualipt, Delfinul Brățara. Șiragul de mărgele
2.1, 2.2; Dodo își dorește o bărcuță;
2.3; 2.4, -Compararea valorii bancontelor;
2.5, 2.6
DP: Texte-suport: ghicitori despre meserii, ”Ce miros au
meseriile” (poezie de G. Rodari), softuri educaționale
Ce meserie îmi place
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților
școlare/jocul/întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de
lucru; Abilități și atitudini de învățare/tehnici simple care
sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/hobby-uri și
activități preferate;
-Crearea de discuții în grup despre aptitudinile și talentele
copiilor
-Ghicitori depre meserii (ilustrarea răspunsului prin
simboluri, desene)
-Activități comune cu membrii familiei
-Identificarea unei activități pe care copilul o face cu talent

-Persoane care pot oferi sprijin în diferite situații de viață

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea


instrumentală; Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: Imn de
serbare (M. Poslușnicu)

AVAP:
Confecții și jucării: materiale neconvenționale (fire,
mărgele, pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby)

JOCURI:
1. Carduri cu litere: Fiecare elev va primi un card cu o literă mică sau mare din alfabet. Pe verso-ul cardului trebuie să scrie cât mai
multe cuvinte care conțin litera respectivă într-un timp dat (3 minute).
2. Găsește cuvintele!: E un joc care are la bază o imagine. Se poate lucra în perechí sau echipe. Elevii trebuie să scrie cât mai multe
cuvinte care sunt redate în imaginea dată.
3. Jocuri de rol cu personajele decupate din caietul de DP (păpuși pe deget pentru emoții, personaje din povești, meserii).
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 10
VINE VACANȚA MARE! (recapitulare finală)
Perioada: S34;
Timp alocat: 19 ore
Observații:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității
tematice.
Compet Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Activități integrate/pe discipline/ogranizarea
Săpt. enţe Resurse Feed-
colectivului de elevi
specifice back
S34 CLR: Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observare
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Recapitulare finală diactice a
1.3, 1.4.; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Surpriza verii. Am învățat tot sistematic
2.1, 2.2; -reactualizarea normelor de conduită la școală alfabetul! Jurnalul meu. (Să ne -fișe de ă colectivă
2.3; 2.4; -realizarea unui jurnal al clasei cu cele mai semnificative jucăm cu literele!) lucru sau
3.1; 3.2; momente pentru fiecare copil; -Scrierea literelor mici și mari de individual
tipar
3.3, 3.4 ; -suporturi ă
CLR: Texte-suport: ghicitori, poezii, povestioare despre -Cartea
4.1. 4.2; de lucru:
vacanța de vară; ”Puii de arici” (de Ionel Pop) -Silaba. Cuvântul. Propoziția
4.3, 4.4 coli din Observare
Surpriza verii. Am învățat tot alfabetul! Jurnalul meu.
MEM: blocul de a
(Să ne jucăm cu literele!)
MEM: Recapitulare finală desen, coli comporta
Cartea (imagine, text, copertă etc).
1.1; 1.2; Numerele naturale de la 0 la 31. albe A4, mentului
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar (recunoaștere,
1.3, 1.4; Figuri și corpuri geometrice coli participati
numire, scriere);
1.5, 1.6,; cartonate v în
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
2.1, 3.1, DP: Jurnalul meu colorate, secvențele
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a Explorarea meseriilor. Portofoliul
3.2, 4.1, hârtie de învățare
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului personal cu rezultate ale învățării
4.2; 5.1; glasată
inițial și a literei corespunzătoare dintr-un cuvânt (v, a, c, a,
5.2; 6.1, Observare
6.2, 6.3 n, ț, a); Jocuri care au cuvinte/propoziții scrise sub MM: Audierea și interpretarea unui -prezentări a modului
imagine; Jocuri de combinare/asociere a silabelor pentru cântec. Cântarea vocală multimedi de
DP:1.1; formarea unor cuvinte simple din una, două sau trei silabe Vacanța mare a: softuri realizare a
2.3; 3.3 (soare, pește, masă, lună; Citirea cuvintelor pe etichete Pregătirea serbării de sfârșit de educaționa sarcinilor
asociate unor imagini sau obiecte; an școlar le, ppt-uri, de lucru
MM: -Exerciții de asociere a imaginii corepsunzătoare cu o fișiere
AVAP:
1.4; 2.1; propoziție citită (Azor roade osul. Rățoilă e pe lac. multimedi Autoevalu
Zâna Vara (tehnici mixte)
2.2; 3.3 Miaunica bea lapte. Dora citește.) a are
-Jocuri de combinare a literelor pentru formarea cuvintelor (animație,
AVAP:1. (rață, cocoș, porumbel, iepure) muzică, Interevalu
1; 1.2; - Scrierea funcțională foolosind limbaje neconvenționale: text) are
2.2; 2.3; simbouri, desene, decupaje de litere – Jurnalul meu
2.6 Acordarea
MEM: Recapitulare finală - de
Numerele naturale de la 0 la 31. Figuri și corpuri instrument recompens
geometrice e e
Numerele de la 0 la 31 (formare, citire, scriere, comparare, muzicale:
ordonare); Adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin tobiță, Aprecieri
adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată; tamburină, individual
Situaţii contextuale care impun rezolvarea unor probleme chitară e și
prin adunare/ scădere; Probleme de adunare/ scădere cu 1-5 globale
unităţi, prin numărare; Figuri geometrice; Sortare după un -
criteriu dat, clasificare; Măsurarea lungimii folosind unităţi instrument Expunerea
nonstandard; Relaţii de tipul „dacă..., atunci...”; Estimări şi e de lucru: lucrărilor
verificare prin numărare; Plante şi animale – condiţii de creioane realizate
viaţă; Efecte ale acţiunii omului asupra mediului înconjură- colorate,
tor carioci, Observare
creioane a
DP: Jurnalul meu grafice, comporta
Portofoliul personal cu rezultate ale învățării; Hobby-uri şi foarfecă, mentului
activităţi preferate; Fiinţe preferate; Manifestarea lipici, verbal/non
emoţională; Caracteristici ale fiinţelor/ obiectelor preferate hărtie verbal al
din mediul înconjurător; Activități/Performanțe școlare creponată, copilului

MM: Cântarea vocală în colectiv; Mişcarea liberă pe


muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale
accesibile: Vacanța mare (Aurel Maior), A sosit un tren în
gară (autor anonim)

AVAP: Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici


diverse; Decupare după contur; Înnodare; Tehnica plierii
hârtiei; Punctul; Linia cu scop de contur; Culorile
spectrului solar; Pata de culoare
Sugetii de teme: Cireșele, Zâna Vara

JOCURI:
1. Careul numerelor (joc în aer liber): Se trasează cu creta, în curtea școlii, careuri cu numere de la 0 la 30 sau ”scări numerice”. Jocul
se desfășoară ca un șotron. Prin aruncarea unei pietricele, copiii sar în căsuțele cu numere, exersând numărarea cu pași dați:din 1 în 1,
din 2 în 2, din 3 în 3.
2. Desene pe asfalt (joc în aer liber): Elevii, în pereche, desenează câte un organizator grafic la alegere (zmeu, tren, cireșe) și scriu
literele amestecate (între 4-6 litere). Fiecare trebuie să scrie sub desenul celuilalt, cuvântul obținut prin combinarea literelor.
3. Fă ceea ce ți se spune! (joc de socializare, interacțiune pozitivă): Pentru desfășurarea acestui joc trebuie scrise bilețele din timp cu
mici instrucțiuni pe care copiii le pot citi (ex. Pune mâna pe capul lui Mihai! Dă noroc cu Ioana! etc). Elevii trebuie atent împărțiți în
echipe în funcție de bilețele pe care le vor extrage. O echipă extrage bilețelele, citește instrucțiunile și le urmează. Se inversează
rolurile, echipa a doua extragând alte bilețele ce cuprind instucțiuni de urmat pentru colegii din echipa cealaltă.
4. Floarea literelor (joc în aer liber): Elevii sunt împărțiți în echipe de câte 6 elevi. Pentru fiecare echipă se desenează pe asfalt o floare
cu 6 petale, pe fiecare petală fiind scrisă o literă din alfabet. Un elev aruncă o pietrică pe petale. Fiecare elev va trebui să spună câte
un cuvânt care conține litera în poziție inițială, mediană, finală.