Sunteți pe pagina 1din 3

Marimi fizice legate de structura substantei

1.
12
Unitatea atomică de masă este egală cu 1/12 din masa unui atom de C
6

1u  1,66 1027 kg

Se foloseşte în locul kg din S.I. pentru ca atomii şi moleculele au mase foarte mici.

2. Masa atomică şi masa moleculară relativă

este un număr egal cu raportul dintre masa atomului (sau a moleculei, dupa caz) şi unitatea atomică de
masă.

Arată de câte ori e mai mare masa atomului (sau moleculei) decât unitatea atomică de masă.

Se notează cu M si se calculează ca suma numerelor de masă ale tuturor atomilor moleculei (din
sistemul periodic).

Exemple:

M He = 4

MO2 = 2 · 16 = 32

MCH4 = 12 + 4 · 1 = 16

MCO2 = 12 + 2 · 16 = 44

Molul este o cantitate de substanţă a cărei masă este egală cu masa atomică (sau moleculară) relativă,
exprimată în grame.

Exemple:

M He = 4 → 1 mol de He are 4 g

MO2 = 2 · 16 = 32 → 1 mol de O2 are 32 g

MCH4 = 12 + 4 · 1 = 16 → 1 mol de CH4 are 16 g

MCO2 = 12 + 2 · 16 = 44 → 1 mol de CO2 are 44 g

Proprietăţile molului:

• Masa molară = masa unui mol = masa atomică (sau moleculară) exprimată în grame.

μ = “M” g/mol
• Volumul molar = volumul unui mol = volumul ocupat de un mol din orice substanţă, doar în
condiţii normale de presiune şi temperatură (presiune atmosferică si 0°C)

Vμ0= 22,42 L/mol

• Numărul lui Avogadro = numărul de atomi (sau molecule) cuprins într-un mol din orice
substanţă.

NA = 6,023· 10 23 molec/mol

Numarul de moli se noteaza cu ν.

Un număr de ν moli are:

Masa: m = ν · μ (in g)

Volumul: V = ν · Vμ0 (in L)

1 mol are: ν moli au:

µ = “M” g /mol m = ν · µ (g)

Vµo = 22,42 L /mol V = ν · Vµo (L)

NA = 6,023· 1023 molec /mol N = ν · NA (molec)

Numărul de molecule: N = ν · NA (in molec.)

Exemple: 1. Cati moli de substanta sunt in 16 kg de O2?

2. Sa se calculeze numarul de molecule dintr-un kg de O2 (AO = 16).

3. Sa se calculeze numarul de molecule dintr-un m3 de N2, aflat in conditii normale de presiune si


temperatura (AN = 14).

4. Sa se calculeze masa unei molecule de H2 (AH = 1).

Se cunosc:

Vμ0= 22,42 L/mol

NA = 6,023· 10 23 molec/mol