Sunteți pe pagina 1din 2

1)Suma a doua numere:

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
getch();
int a,b,s=0;
cout<<"a=";cin>>a;
cout<<"b=";cin>>b;
s=a+b;
cout<<"Suma numerelor "<<a<<" si "<<b<<" este:"<<s;
}
2)Produsul a doua numere:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
getch();
int a,b,p=1;
cout<<"a=";cin>>a;
cout<<"b=";cin>>b;
p=a*b;
cout<<"Produsul numerelor "<<a<<" si "<<b<<" este:"<<p;
}
3)Suma cifrelor unui numar:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
getch();
int n,s=0,q;
cout<<"n=";cin>>n;
q=n;
while(n!=0)
{
s=s+n%10;
n=n/10;
}
cout<<"Suma cifrelor numarului "<<q<<" este:"<<s;
}
4)Oglinditul unui numar:
#include<iostream.h>
void main()
{
int og=0,a,b;
cout<<"a=";cin>>a;
b=a;
while(a!=0)
{
og=og*10+a%10;
a=a/10;
}
cout<<"Oglinditul numarului "<<b<<" este:"<<og;
}
5)Verificare daca un numar este palindrom(daca numarul este egal cu oglinditul sau):
#include<iostream.h>
void main()
{
int og=0,a,b;
cout<<"a=";cin>>a;
b=a;
while(a!=0)
{
og=og*10+a%10;
a=a/10;
}

if(og==b)
cout<<"Numarul "<<b<<" este palindrom.";
else
cout<<"Numarul "<<b<<" nu este palindrom.";
}
6)Cel mai mic divizor comun a doua numere:
#include<iostream.h>
void main()
{
int x,y,a,b;
cout<<"x=";cin>>x;
cout<<"y=";cin>>y;
a=x;
b=y;
while(x!=y)
if(x>y)
x=x-y;
else
y=y-x;
cout<<"Cel mai mare divizor comun al numerelor "<<a<<" si "<<b<<" este:"<<x;
}
7)Verificare daca doua numere sunt prime intre ele:
#include<iostream.h>
void main()
{
int x,y,a,b;
cout<<"x=";cin>>x;
cout<<"y=";cin>>y;
a=x;
b=y;
while(x!=y)
if(x>y)
x=x-y;
else
y=y-x;
if(x==1)
cout<<"Numerele "<<a<<" si "<<b<<" sunt prime intre ele.";
else
cout<<"Numerele "<<a<<" si "<<b<<" nu sunt prime intre ele.";
}
8 )Verificare daca un numar este prim:
#include<iostream.h>
#include<math.h>
void main()
{
int d=2,ok=0,a,q;
cout<<"a=";cin>>a;
q=a;
if(a<2)
cout<<"Numarul "<<a<<" nu este numar prim";
else
while((d<=(int)sqrt(a))&&(ok==0))
if(a%d==0)
ok=1;
else
d++;
if(ok==0)
cout<<"Numarul "<<q<<" este numar prim";
else
cout<<"Numarul "<<q<<" nu este numar prim";
}