Sunteți pe pagina 1din 2

Drept procesual civil

- Subiecte orientative -

1. Dreptul procesual civil. Definitie.Caractere


2. Fazele procesului civil
3. Asistenta judiciara in procesul civil – forma de manifestare a principiului “accesul liber in
justitie”
4. Principiul legalitatii
5. Principiul contradictorialitatii
6. Principiul dreptului la girare
7. Principiul nemijlocirii
8. Principiul disponibilitatii
9. Principiul dublului grad de jurisdictie
10. Principiul oralitatii
11. Clasificarea actelor de procedura
12. Clasificarea actiunilor in raport de calea procedurala aleasa de parte
13. Deosebirile dintre interventia principala si interventia fortata
14. Clasificarea actiunilor in functie de scopul material
15. Capacitatea procesuala – conditie de exercitare a actiunii civile
16. Reprezentarea partilor in procesul civil
17. Decaderea si repunerea in termen
18. Ce este actiunea civila?
19. Modalitatile de participare a procurorului in procesul civil.
20. Aplicarea normelor de procedura in spatiu
21. Amenda procedurala.Sanctiune in procesul civil
22. Materia procesului
23. Calculul termenelor procedurale
24. Forma procesului
25. Compunerea si constituirea instantei
26. Ce presupune metoda procesului ?
27. Prorogarea conventionala
28. Termenele procedurale. Clasificare
29. Aplicarea normelor de procedura in timp
30. Care sunt conditiile necesare pentru indeplinirea actelor de procedura civila ?
31. Prorogarea judecatoreasca
32. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil, de catre o instanta
independenta si impartiala
33. Nulitatea actelor de procedura
34. Introducerea fortata in cauza, din oficiu a altor persoane
35. Ce presupune forma procesului?
36. Conexitatea
37. Litispendenta
38. Stramutarea
39. Competenta facultativa
40. Aplicarea normelor de procedura asupra persoanelor
41. Decaderea si repunerea in termen
42. Exceptia de necompetenta
43. Interesul – conditie de exercitare a actiunii civile
44. Conflictul de competenta
45. Elementele actiunii civile
46. Care sunt exigentele stabilite de articolul 6 paragraf 1 din Conventia Europeana a
Drepturilor Omului ?
47. Stramutarea procesului
48. Durata termenelor procedurale
49. Incompatibilitatea
50. Abtinerea si recuzarea