Sunteți pe pagina 1din 11

IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC

Fundaţia ADV România Numărul de persoane expuse

Unitate protejată activitate de LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC


Punct de lucru Durata expunerii: 6 ore
croitorie Iaşi, Tg. Mureş ACCIDENTARE SAU
DE ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ Echipa de evaluare:
Locul de Confecţioner asamblor articole din A. Cucu-evaluator SSM
muncă/meseria textile V. Vîlcu- Dir. ec. soc.-coordonator UP
A. Pădureţ-Dir. Centru Iaşi
COMPONENŢA
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR
SISTEMULUI FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI MĂSURI PROPUSE
DE RISC
DE MUNCĂ
0 1 2 3
EXECUTANT

1. ACTIUNI GREŞITE
1.1. Executarea unor operaţii
- se va efectua verificarea, ori de căte ori
este nevoie, stării de integritate fizică a
lucrătorului confecţioner asamblor articole
din textile
- deces ca urmarea unor comenzi greşite/manevre greşite în
-se interzice admiterea la lucru a
îndeplinirea sarcinii de muncă datorită stării de oboseală,
- comenzi persoanelor cu stare psihică şi fizică
boală sau pe fondul consumului de alcool sau datorită
necorespunzatoare.
necunoaşerii exacte a sarcinilor de muncă
- asigurarea controlului medical la angajare,
respectiv a celui periodic
- instruirea corespunzătoare a personalului
referitor la sarcina de muncă de îndeplinit
-manevre - vătămare ca urmarea exploatării dotărilor din atelierul de - impunerea obligativităţii de folosire
croitorie fără apărătoarea de protecţie, sau cu sistemele de corespunzătoare a echipamentelor de
protecţie dezactivate sau defecte. muncă, dotarea corectă a acestora cu
componente de protecţie.
-urmărirea în permanenţă a echipării
mijloacelor de producţie cu dispozitive de
protecţie conforme.

1
-poziţionări
-fixări
-asamblări
-în timpul în care se umblă la mecanismul
suveicii, pentru schimbarea aţei, nu se va
-vătămare ca urmarea pornirii accidentale a maşinii în timp ce tţne piciorul pe pedala de acţionare
-reglaje
se umblă la mecanismul suveicii deoarece din neatenţie, maşina poate fi
pusă în mişcare şi poate provoca
strivirea/înţeparea degetelor
-utilizarea corectă a mijloacelor de protectie,
părul se poartă legat în coada la
spate;bonetă pe cap
- vătămare ca urmarea prinderii părului de pe capul - este interzis lucrătorilor să-şi pieptene
-utilizarea gresita a masurilor de
confecţionerului şi antrenarea accidentală în mişcarea de părul în apropierea maşinilor de cusut
protectie
funcţionare a maşinii de cusut în timpul lucrului;
-distanţa de la capul lucrătorului la maşina
de cusut (organul de lucru) va fi de min.
30cm.
1.2. Nesincronizarea de operatii
-întârzieri
-devansări
1.3. Efectuarea unor operaţii
neprevăzute în sarcina de muncă
- cunoaşterea normelor SSM pentru
ocupaţia de confecţioner asamblor articole
- vătămare ca urmarea intervenţiei la utilaj pentru reparaţii în
- pornirea echipamentelor tehnice de textile
timpul funcţionării acesteia
- nu se va interveni la utilaj/ în timpul
funcţionării acestuia
-vătămare ca urmarea întreruperii accidentale a
-întreruperea functţonării - nu se vor folosi niciodată acele care nu
echipamentului de lucru ca urmarea folosirii în procesul de
echipamentelor tehnice corespund funcţional
producţie a unor ace strâmbe sau cu vărfurile bontite
-alimentarea sau oprirea alimentării -nu este cazul -nu se impun
cu energie (curent electric, fluide
energetice etc.)

2
-deplasări, staţionări în zone
„ „ „ „
periculoase
-deplasări cu pericol de cădere: „ „ „ „
=de la celasi nivel:
-prin dezeechilibrare -este interzisă depozitarea, pe căile de
-alunecare acces, a materialelor, materiilor prime
- vătămare ca urmarea aglomerării spaţiilor de acces (piese croite) sau a pieselor finite
(organizare necorespunzătoare a spaţiului de lucru – lipsa - culoarele de trecere din incinta atelierului
spaţiului de depozitare pentru materia primă şi pentru trebuie să ramână în permanenţă libere
-împiedicare
produsele finite) pentru evitarea accidentelor şi pentru
evacuarea rapidă in diferite situaţii de
urgenţă
=de la înălţime -nu este cazul -nu se impun
-prin păşire in gol „ „ „ „
-prin dezeechilibrare „ „ „ „
-prin alunecare „ „ „ „
1.4. Comunicări accidentogene
2. OMISIUNI
-vătămare ca urmarea omiterii -nu se va îndepărta apărătoarea de
2.1. Omiterea unor operaţii poziţionării apărătoarei de protecţie de la tija acului favorizănd protecţie de la tija acului, evitănd astfel
pătrunderea acului în degete. pătrunderea acului în degete
- echiparea corespunzătoare cu EIP pe
parcursul activităţii de producţie
2.2. Neutilizarea mijloacelor de -vătămare ca urmarea neutilizaiia echipamentului de protecţie -acordarea echipamentului individual de
protectie din dotare protectţe se face conform prevederilor
"Normativului cadru de acordare si utilizare
a echipamentului individual de protecţie
1. CONŢINUT
SARCINA DE

NECORESPUNZĂTOR AL
MUNCA

SARCINI DE MUNCĂ ÎN RAPORT


CU CERINŢELE DE SECURITATE
- în timpul lucrului este interzis a se purta
1.1. Operaţii, reguli, procedee vătămare ca urmarea neconcentrării/neatenţiei asupra sarcinii
discuţii între angajaţi sau a distrage atenţia
greşite de muncă
acestora

3
- angajatul va informa imediat
- vătămare gravă ca urmare a neanunţării a coordonatorului
coordonatorul activităţii despre starea
1.2. Absenţa unor operaţii activităţii de croitorie asupra apariţiei unor deficienţe sau
tehnică a echipamentului tehnic şi
defecţiuni apărute pe parcursul procesului de muncă la utilaj
eventualele deficienţe sau defecţiuni
-curăţarea de scame sau de alte impurităţi a
1.3. Metode de muncă
- vătămare gravă ca urmarea curăţării maşinii de şpănuit fără roţilor dinţate şi a lanţurilor de transmisie se
necorespunzatoare (succesiune
ca aceasta să fi fost deconectată de la reţeaua electrică va face numai după ce maşina de spănuit a
greşită a operaţiilor)
fost oprită şi scoasă de sub tensiune
2. SARCINA
SUB/SUPRADIMENSIONATA ÎN
RAPORT CU CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
2.1. Solicitare fizică:
- respectarea timpului de muncă
impus/beneficierea de timpul de pauză
-afecţiuni ca urmarea ·adoptării unor poziţii de lucru forţate,
- efort static - corecta poziţionare a organismului
vicioase, cu presiuni pe articulaţii
evitarea instalării efortului suplimentar prin
adoptarea unor poziţii corecte a corpului
-pozitii de lucru forţate sau vicioase - nu este cazul - nu se impun
-efort dinamic „ „ „ „
2.2.Solicitare psihică:
-ritm de muncă mare „ „ „ „
- planificarea si etapizare a sarcinilor de
-decizii dificile în timp scurt - afecţiuni ca urmarea onorării unor lucrări în timp limită
muncă
-operaţii repetitive de ciclu scurt - nu este cazul - nu se impun
sau extrem de complex etc.

4
- pauze dimensionate în aşa fel incât să se
- vătămare ca urmarea caracterul muncii care determină un
asigure recuperarea fizică/psihică
nivel de stres prin monotonia/rutina operaţiilor; stress ca
-monotonia muncii - respectarea dreptului la concediile de
urmarea volumului mare de sarcini ce trebuiesc onorate într-
odihnă, în limita impusă de lege
un interval de timp impus
MIJLOACE DE PRODUCTIE

1. FACTORI DE RISC MECANIC


1.1.Mişcări periculoase
1.1.1. Mişcări functţonale ale
echipamentelor tehnice
- este interzis a se interveni cu mâna sau cu
diferite obiecte la organele în mişcare
- vătămare ca urmarea intervenţiei cu mâna sau cu diferite
intimpul funcţionării maşinilor.
obiecte la organele maşinii în mişcare
-intervenţiile de orice natură se vor efectua
-organe de maşini în mişcare numai cu maşina oprită
- accesul la locul de muncă este permis
-vătămare prin lovire, strivire degete membre superioare,
numai persoanelor instruie corespunzător,
din cauza antrenării acestora de cureaua de transmisie a
care cunosc modul de exploatare a maşinii
maşinii de cusut
de cusut
-curgeri de fluide
- respectarea cu stricteţe a normelor de
-deces ca urmarea lovirii accidentale de către mijloacele
circulaţie atunci cand se circulă pe traseul
-deplasări ale mijloacelor de auto care fac manevre în zona parcării,sau ca urmarea
de la domiciliu la locul de muncă, şi retur, fie
transport etc. oricărui accident survenit pe traseul de la domicilu la locul
cu maşina, fie cu mijloacele de transport în
de muncă şi retur
comun
1.1.2 Autodeclanşări sau
autoblocări contraindicate ale
mişcărilor funcţionale ale
echipamentelor tehnice sau ale
fluidelor
1.1.3. Deplasări sub efectul
gravitaţiei:

5
- se va prevede încă din construcţie ca
pardoseala/calea de deplasare să nu
-vătămare ca urmarea suprafeţei de deplasat care
favorizeze alunecarea;- prevenirea
-alunecare favorizează alunecarea, sau a stratului de gheaţă din
alunecării pe gheaţă, în parcare prin
perimetru exterior clădirii în perioada de iarnă
îndepartarea acesteia sau aplicarea de
material antiderapant
-rostogoilire -nu este cazul -nu se impun
-rulare pe roti „ „ „ „
-răsturnare „ „ „ „
-cadere liberă „ „ „ „
-deversare „ „ „ „
-surpare, prăbuşire „ „ „ „
-scufundare „ „ „ „
1.1.4. Deplasări sub efectul
propulsiei
-proiectare de corpuri sau particole „ „ „ „
-devierea de la traiectoria normală „ „ „ „
-balans „ „ „ „
-recul „ „ „ „
-şocuri excessive „ „ „ „
-jet, erupţie „ „ „ „
1.2. Suprafete sau contururi
periculoase:
- cunoaşterea foarte bine a operaţiunilor şi
mişcărilor ce trebuie făcute în timpul
-vătămare ca urmarea strivirii (înţepării) falangelor datorită procesului de producţie
- inţepătoare
introducerii acestora în zona de acţiune a acului -limitarea accesului la utilaj a lucrătorilor
care nu cunosc modul de exploatare al
acestuia
-ascutirea benzii tăietoare se face numai
- vătămare ca urmarea intervenţiei/ascuţirii maşinii de croit
-tăioase după oprirea maşinii de croit fixă şi blocarea
înaintea decuplării acesteia de la reţeaua electrică
contra pornirii accidentale
-alunecoase -nu este cazul -nu se impun
-abrazive „ „ „ „

6
-adezive „ „ „ „
1.3. Recipiente sub presiune -nu este cazul -nu se impun
1.4. Vibraţii excessive ale
„ „ „ „
echipamentelor tehnice
2. FACTORI DE RISC TERMIC
-buna cunoştere a modalităţilor de
manevrare a maşinii de călcat
-corectă şi sigură pozionare a maşinii de
2.1. Temperatura ridicată a -vătămare prin ardere ca urmarea neatenţiei în timpul folosirii călcat pe masa de călcat folosind
obiectelor sau suprafeţelor maşinii de călcat socluri necombustibile, evitand pericolul de
incendiu

2.2. Temperatura coborâtă a


-nu este cazul -nu se impun
obiectelor sau suprafeţelor
2.3. Flacari, flame
3.FACTORI DE RISC ELECTRIC
3.1. Curentul electric:
-atingere directă - deces ca urmarea electrocutării prin atingere directă a - este interzis lucrătorilor să umble cu
utilajelor de producţie alimentate la sursa de curent electric mâinile ude în timpul
(maşini electrice, maşinii de călcat s.a.) deservirii echipamentelor de muncă
acţionate electric, precum şi la
folosirea intrerupatoarelor de curent electric.
-este interzis angajaţilor să lucreze cu fierul
de călcat electric atunci când acesta are
efectuate modificări la instalaţia electrică
sau alte improvizaţii.
-maşinile de călcat vor avea cordonul de
alimentare protejat corespunzător; se
interzice utilizarea cordoanelor asamblate
din mai multe bucăţi sau cu statul izolant
deteriorat

7
-scoaterea sau introducerea în priză
a maşinii de călcat se va face numai cu
ajutorul fişei de curent (ştecherului); este
interzis să se tragă de cordon, ci numai de
stecher cu o mână, şi cu cealaltă se va ţine
de corpul prizei
- este interzis să se lucreze cu fierul de
călcat electric fără a avea sub picioare un
grătar de lemn sau un covor electroizolant.
-angajaţii vor urmări ca talpa cu carcasa şi
mânerul fierului de călcat sa fie bine
asamblate
-este interzis să se lucreze cu fierul de
călcat electric care are manerul de
manevrare deteriorat
- se interzice utilizarea mesei de călcat fără
- deces ca urmarea insecurităţii în exploatare a maşinilor de
-atingere indirectă ca partea metalică a acesteia sa nu fie
călcat ((improvizaţii la firul de alimentare)
legată la centura de împământare
-trensiunea de pas -nu este cazul -nu se impun
4. FACTORI DE RISC CHIMIC -nu este cazul -nu se impun
4.1. Substanţe toxice „ „ „ „
4.2. Substanţe caustice „ „ „ „
-în timpul lucrului, maşinile de călcat se
- deces ca urmarea izbucnirii unui incendiu, datorită lăsării
vor aseza pe
4.3. Substanţe inflamabile incorecte a maşinii de călcat în imediata apropiere a unor
socluri necombustibile, evitând pericolul de
materiale combustibile
incendiu
4.4. Substanţe explozive -nu este cazul -nu se impun
4.5. Substanţe cancerigene „ „ „ „
4.6. Substanţe radioactive „ „ „ „
4.7. Substanţe mutagene „ „ „ „
5. FACTORI DE RISC BIOLOGIC -nu este cazul -nu se impun
5.1. Culturi sau preparate cu
microorganisme
-bacterii „ „ „ „

8
-viruşi „ „ „ „
-richeţi „ „ „ „
-spirochete „ „ „ „
-ciuperci „ „ „ „
-protozoare „ „ „ „
5.2. Plante periculoase
„ „ „ „
(exemplu;ciuperci otravitoare)
5.3. Animale periculoase
„ „ „ „
(exemplu;serpi veninosi)
1. FACTORI DE RISC FIZIC
1.1.Temperatura aerului:
-ridicată
-asigurarea unui mediu de muncă sănătos
prin încălzirea centralizată a spaţiilor de
-afecţiuni respiratorii-curenţi de aer; variaţii de temperatură în
-scazută lucru
funcţie de anotimp
-echipare cu EIP corespunzător (jachete,
pantaloni)
1.2. Umiditatea aerului: - nu este cazul -nu se impun
MEDIUL DE MUNCA

-ridicată „ ” „ ”
-scazută „ ” „ ”
-preventiv nu se va favoriza producerea
1.3.Curenţii de aer -afecţiuni ca urmarea curenţilor de aer din spaţiul de lucru curenţilor de aer ca urmarea lăsării
geamurilor si uşilor deschise simultan
1.4. Presiunea aerului - nu este cazul -nu se impun
-ridicată „ ” „ ”
-scazută „ ” „ ”
1.5. Ionizarea aerului „ ” „ ”
1.6. Suprapresiunea in adancimea
„ ” „ ”
apelor
1.7. Zgomot - limite normale
1.8. Ultrasunete „ ” „ ”
1.9. Vibraţii „ ” „ ”
1.10. Iluminat:
-nivel de iluminare scăzut

9
- recomandat pe timpul zileilumina naturală,
geamuri pe partea stânga a atelierului
- vătămare/afecţiuni oftalmologice ca urmarea iluminatului
- este interzis lucrul la maşna de cusut daca
pâlpâire necorespunzător pâlpâiri sau lumină care nu cade
sursa de lumină locală are pâlpâiri sau
perpendicular pe suprafaţa de lucru
numai cade perpendicular pe locul de
muncă
- echiparea cu jaluzele pentru prevenirea
-strălucire -- afecţiuni ca urmarea efectului de strălucire a luminii
strălucirii
1.11. Radiaţii „ ” „ ”
1.11.1. Electromagnetice „ ” „ ”
-infraroşii „ ” „ ”
-ultraviolete „ ” „ ”
-microunde „ ” „ ”
-de frecventa înaltă „ ” „ ”
-de frecventa medie „ ” „ ”
-de frecventa joasă „ ” „ ”
-laser „ ” „ ”
1.11.2. Ionizante: „ ” „ ”
-alfa „ ” „ ”
-beta „ ” „ ”
-gamma „ ” „ ”
1.12.Potenţial electrostatic „ ” „ ”
1.13. Calamităţi naturale (trănsnet, - deces ca urmarea unor calamităţi naturale – cutremur, - evitarea situaţiei de a fi surprinşi în câmp
inundaţie, vânt, grindină, viscol, furtuni, ploi torenţiale, tunete, fulgere, trasnete – pericol de deschis, în caz de forţă majoră
alunecari, surpari, prăbuşiri de trăsnire /fulger/trăsnet – nu se efectueaza adapostul
teren sau copaci, avalanşe, seisme sub copaci, se adopta poziţia ghemuit cu
etc.) palmele lipite de pământ
- pregătire prin acumularea unor cunoştinţe
specifice pentru diverse intervenţii/mod de
acţionare in situaţii de urgentă
-respectarea măsurilor ce se iau la nivel
local pentru prevenirea, diminuarea şi
preîntâmpinarea urmărilor situaţiilor de
urgenţă

10
2.FACTORI DE RISC CHIMIC
2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici
- nu este cazul -nu se impun
sau caustici
2.2. Pulberi în suspensie in aer,
gaze sau vapori inflamabili sau „ ” „ ”
explozivi
3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC „ ” „ ”
3.1. Microorganisme in suspensie
„ ” „ ”
in are:
-bacterii „ ” „ ”
-virusuri
-richeţi „ ” „ ”
-spirochete „ ” „ ”
-ciuperci „ ” „ ”
-protozoare etc. „ ” „ ”
4. CARACTERUL SPECIAL AL
„ ” „ ”
MEDIULUI
-subteran „ ” „ ”
-acvatic „ ” „ ”
-mlastinos „ ” „ ”
-aerian „ ” „ ”
-cosmic etc. „ ” „ ”

11