Sunteți pe pagina 1din 6

Atenie!

Acesta este un document n lucru i nu reprezint forma final a


documentului de strategie
Document primit de la ATT Sighioara
ANALIA S!"T A T#ANS$"#T%L%I $%&LI' D( $(#S"AN( IN
SI)*IS"A#A
+, IN-#AST#%'T%#A
$uncte tari
municipiul are o pozitie strategica: punct
de trecere spre zona de rasarit a
Transilvaniei
acces direct la reteaua nationala de
transport rutier (E60, DN13, DJ106
situat pe traseul unor artere rutiere
importante:
! E60: "ucuresti!"rasov!Targu
#ures!$lu% Napoca!&radea!
"udapesta
! DN13 "rasov!'ig(isoara!#edias)
'i*iu (este +n acelasi timp un
tronson din drumul european E60
! DN1, 'i*iu!'ig(isoara
! DJ106 'ig(isoara!-gnita!.agaras!
'i*iu
situat pe traseul unei artere de comunicatii
/eroviare importanta: magistrala /eroviara
"ucuresti!"rasov!Teius cu derivatii spre
-rad si $lu% ) &radea
autogara situata langa gara asigura
legaturile cu orasele invecinate
zona industriala plasata in a/ara orasului
vec(i
asezarea intr!o zona cu potential turistic
departarea redusa /ata de aeroporturile din
Targu #ures ) 60 0m ! si 'i*iu ) 10 0m
$uncte sla.e
magistrala /eroviara "ucuresti!"rasov!
$lu% Napoca!&radea traverseaza cartiere
locuite ale orasului (cartierul Tarnava si
cartierul 2arii
relie/ul deluros si raul Tarnava #are care
traverseaza orasul limiteaza dezvoltarea
in/rastructurii orasului
insu/icienta resurselor *ugetare ! alocatii
*ugetare insu/iciente pentru re/acerea,
modernizarea si e3tinderea in/rastructurii
rutiere locale si regionale
conditii de tra/ic nesigure pe E60 (datorita
lipsei unei sosele de centura pentru
autove(iculele de mare tona%
ine3istenta unei sosele de centura a
orasului
in/rastructura invec(ita si insu/icient
dezvoltata
e3istenta unei singure cai de acces rutier
direct catre cartierul Tarnava 44
tra/icul rutier si pietonal este ingreunat in
zona cartierului Tarnava 44 din cauza caii
/erate care stra*ate orasul
trecerile la nivel cu calea /erata
/ragmenteaza /lu3urile de ve(icule si
produc intarzieri in circulatie
circulatie ingreunata in centrul orasului,
datorata numarului mare de automo*ile, a
ar(itecturii orasului si a insu/icientei
locurilor de parcare (centrul orasului
corespunde cu centrul vec(i si este alcatuit
din strazi stramte si cladiri /oarte vec(i
statiile de oprire ale autove(iculelor care
asigura transportul pu*lic local de persoane
nu sunt amena%ate corespunzator
trecerea la nivel cu calea /erata
(su*traversarea prin pasa%ul care /ace
legatura cu cartierul Tarnava 44 este /oarte
periculoasa atat pentru pietoni cat si pentru
autove(icule (spatiu insu/icient pentru
pietoni, vizi*ilitate redusa atat pentru
pietoni cat si pentru autove(icule, circulatia
rutiera alternativa pe cele doua sensuri
"portunitati
construirea unei centuri de ocolire a
orasului si devierea circulatiei de tranzit din
oras pe traseele ocolitoare
campanii de constientizare a populatiei
locale care sa vizeze dezvoltarea unui
transport dura*il
cresterea mo*ilitatii populatiei locale si
implicit atragerea unui numar mai mare de
turisti pe toata perioada anului
im*unatatirea si e3tinderea in/rastructurii
de transport locale si regionale:
! construirea unei parcari ecologice
pentru autove(iculele care asigura T5
! construirea de locuri de parcare
supraterane eta%ate
construirea mai multor artere rutiere si
pietonale peste Tarnava #are catre
cartierul Tarnava 44 si zona 6Targul vitelor7
asigurarea unui sistem de sema/orizare
care sa asigure un tra/ic /luent si prioritate
transportului pu*lic de persoane
#iscuri
in lipsa unor investitii ma%ore degradarea
arterelor rutiere
aglomerarea tra/icului datorita lipsei de
alternative a traseelor ocolitoare
poluarea e3cesiva datorata intensi/icarii
tra/icului ur*an
cresterea numarului de accidente rutiere
risc crescut de accidente rutiere:
! pe str8-na 4patescu in locul de
intoarcere al auto*uzelor (nu e3ista
oglinzi amplasate pe marginea
carosa*ilului9 acestea ar permite
vizualizarea autove(iculelor care
vin din sensul opus9
! in zona trecerii la nivel cu calea
/erata (su*traversarea prin pasa%ul
care /ace legatura cu cartierul
Tarnava 44 (spatiu insu/icient pentru
pietoni, vizi*ilitate redusa atat
pentru pietoni cat si pentru
autove(icule, circulatia rutiera
alternativa pe cele doua sensuri9
circulatie rutiera posi*ila numai
pentru autove(icule mici si mi%locii
din cauza inaltimii mici a pasa%ului
din cauza nivelului ridicat al vi*ratiilor
e3ista un risc crescut de pra*usire:crapare a
peretilor caselor /oarte vec(i (monumente
istorice situate in imediata apropiere a
arterelor rutiere
/, T#ANS$"#T%L $%&LI' L"'AL D( $(#S"AN(
$uncte tari
e3ista cadrul legal de organizare,
$uncte sla.e
0 transportul pu*lic de persoane actual se
/unctionare si control al serviciului de
transport local de calatori
S,', ATT S,A,
vec(ime in prestarea serviciului ! asigura
serviciul de transport pu*lic de persoane in
'ig(isoara din 11;<
asigura serviciul de transport ur*an de
persoane cu 10 auto*uze si 3 micro*uze pe
care le detine cu titlu de proprietate
este singurul operator de transport pu*lic
de persoane din 'ig(isoara
detine cu titlu de proprietate auto*aza,
parcul auto, terenul si constructiile in care
se des/asoara activitatile necesare asigurarii
in conditii optime a transportului pu*lic
local de persoane
'8$8 -TT '8- se *ucura de notorietate pe
plan local (singurul operator de transport
pu*lic de persoane din 'ig(isoara
0 sistemul de transport /unctioneaza in
intervalul ,830 am ) 11830 p8m8
monitorizare electronica a tra/icului la
nivelul municipiului
ac(izitionarea a 6 auto*uze din Elvetia
su*ventie primita de la *ugetul
local:%udetean pentru:
! acoperirea di/erentei intre costurile
inregistrate de '8$8 -TT '8-8
pentru serviciul de transport pu*lic
local de calatori si sumele e/ectiv
incasate ca urmare a vanzarii
*iletelor si a*onamentelor
! indemnizatiile pentru transportul
pu*lic local pentru persoanele care
*ene/iciaza de gratuitati con/orm
legislatiei in vigoare sau a =$>!
urilor
des/asoara pe < trasee: nu sunt satis/acute
cerintele de mo*ilitate ale populatiei locale
nu e3ista un plan de deplasari ur*ane
nu e3ista transport pu*lic de persoane in
cartierele -na 4patescu (e3ista un singur
pod vec(i, deteriorat si ingust peste raul
'aes, Tarnava 44, T?rgul @itelor,
str85lopilor8
imposi*ilitatea sta*ilirii unor trasee
pentru mi%loacele de transport in comun
care sa ocoleasca centrul orasului, datorata
ar(itecturii orasului si a asezarii geogra/ice
limitarea traseelor datorata asezarii
geogra/ice si a in/rastructurii insu/icient
dezvoltate (relie/ deluros si raul Tarnava
#are care traverseaza orasul
nu se inregistreaza pro/it din activitatea
de transport local tari/ele pentru *iletele de
calatorie /iind sta*ilite tinandu!se cont de
protectia sociala
uzura /izica si morala a autove(iculelor
cu care se e/ectueaza transportul pu*lic de
persoane
nici unul din autove(iculele cu care se
e/ectueaza transportul pu*lic nu este
certi/icat EAB&
ec(ipamente si te(nologii invec(ite
costuri mari de e3ploatare si intretinere a
parcului auto invec(it
scaderea numarului de calatori datorata:
cresterii numarului de autove(icule
proprietate personala, stagnarii dezvoltarii
economice si inc(iderii a numeroase /irme,
im*atranirea populatiei, emigrarea
populatiei
su*ordonare la legislatia care vizeaza
activitatea institutiilor pu*lice si avand
standarde mai reduse ale e/icientei
economice decat entitatile %uridice private
care activeaza in domeniul serviciilor de
utilitati
ine3istenta unei politici de in/ormare si
implicare a populatiei locale in dezvoltarea
si promovarea unui transport dura*il
"portunitati
0 reducerea nivelului de zgomot Ci de emisii
poluante prin ecologizarea si modernizarea
serviciului de transport pu*lic de persoane
parteneriate cu entitatile care des/asoara
activitati in domeniul turismului si
in/iintarea unui serviciu de transport pu*lic
in scop turistic
educarea populatiei si promovarea
utilizarii sistematica a transportului pu*lic
promovarea transportului dura*il
reducerea c(eltuielilor cu intretinerea
unui parc auto uzat
valori/icarea mai *una a turismului prin
im*unatatirea accesului la locatiile de
interes turistic
in/iintarea si dezvoltarea unui serviciu de
mar0eting pentru transportul pu*lic de
persoane (introducerea unui sistem de
tari/are a calatoriilor di/erentiat, in /unctie
de numarul de statii, o/erte de a*onamente
di/erentiate pe categorii de persoane /izice
sau %uridice,consolidarea loialitatii
clientilor, etc8
introducerea unui sistem de transport
integrat si a unui sistem de tic0eting
integrat care vor duce la complementaritate
intre transportul pu*lic ur*an si cel
interur*an
modernizarea si in/ormatizarea
activitatilor care sustin serviciul de
transport pu*lic
cresterea numarului traseelor pe care sa se
e/ectueze transportul pu*lic de persoane
amplasarea intr!un loc central a unor:
! (arti e3plicative cu traseele si orarul
autove(iculelor care asigura
transportul pu*lic de persoane in
'ig(isoara
! (arti e3plicative cu punctele de
legatura cu alte mi%locae de
transport catre zone de interes
turistic din a/ara 'ig(isoarei
! puncte de vanzare a materialelor
promotionale: (arti, pliante, *rosuri
#iscuri
imposi*ilitatea asigurarii unui serviciu de
transport pu*lic dura*il /ara investitii
pentru modernizarea acestuia
potentiala concurenta in cazul aparitiei
operatorilor privati
scaderea in continuare a numarului de
calatori in cazul in care transportul pu*lic
de persoane nu devine atragator si nu o/era
conditii optime de deplasare
cresterea gradului de poluare a aerului, a
nivelului de zgomot si a vi*ratiilor in situatia
utilizarii in continuare a autove(iculelor cu
care se des/asoara transportul pu*lic de
persoane in prezent
im*unatatirea comunicarii cu populatia
locala
rea*ilitarea in/rastructurii destinate
transportului pu*lic de persoane
ela*orarea si adoptarea unei strategii
locale de dezvoltare a serviciului de
transport pu*lic local de calatori
ela*orarea unor planuri de investitii care
sa vizeze solutii de e/icientizare a
serviciului de transport pu*lic local de
persoane
1, (L(2(NT( D( 2(DI%
$uncte tari
municipiul 'ig(isoara este incon%urat
aproape in intregime de paduri de /oioase
care au, printre altele, rol de protectie
*iodiversitate mare
rezervatia de ste%ar pu/os DuerEus
pu*escens
rezervatia 6'te%arii #ultiseculari7 de pe
platoul "reite
rezervatia /orestiera "reite cu ar*orete
arti/iciale de >ari3, 5inus silvestris, 5icea
a*ies de dimensiuni /oarte mari, realizate in
conditii e3treme (e3ces (idric )
provenienta austriaca
acces direct catre rezervatia 6'te%arii
#ultiseculari7 de pe platoul "reite (din
cartierul $orneCti pe dealul @isii sau pe
62roape7 din $artierul -na 4pFtescu
mediu natural /avora*il odi(nei si
recrearii

$uncte sla.e
0 cresterea emisiilor datorate tra/icului
rutier a/ecteaza solul si ecosistemele prin
emisiile de sul/ in atmos/era provocate de
procesele de com*ustie
deteriorarea starii de sanatate a populatiei
tra/icul rutier reprezinta principala sursa
de poluare sonora in 'ig(isoara
deteriorarea in/rastructurii rutiere si
stradale datorata:
! umezelii atmos/erice mari (<GH
anual
! lipsei canalizarii in unele zone ale
orasului
populatia nu are cunostinte de mediu de
*aza si se a/la la un nivel scazut de
constientizare a aspectelor legate de mediu
"portunitati
trecerea la un transport ecologic
sc(im*area mentalitatii populatiei !
utilizarea pe scara cat mai larga a
transportului pu*lic in detrimentul
autove(iculelor personale
descongestionarea tra/icului
campanii de constientizare a populatiei
locale care sa vizeze:
! impactul emisiilor de gaze cu e/ect de
sera asupra sc(im*arilor climatice
! impactul pozitiv al modernizarii
#iscuri
alunecarea unor supra/ete de teren pe
arterele rutiere
deterioarea rapida a arterelor rutiere,
pietonale si a strazilor in situatia in care
lucrarile de
as/altare:rea*ilitare:modernizare nu se
e3ecuta cu materiale de calitate
transportului in comun asupra
turismului, al sanatatii populatiei locale,
etc8