Sunteți pe pagina 1din 442

LINGHEA

germana
ghid de conversaţie
cu dicţionar şi gramatică
GERMANIA

&uprafatä:3S7 02l km Auw de


locuitori: 81 273 000
fmMe2012)

C APHA LA

LAND
Baden-Württemberg Stuttgart
Bayern München
Berlin Berlin
Brandenburg Potsdam
Bremen Bremen
Hamburg Hamburg
Hessen Wiesbaden
Metklenburg-Vorpom mern Schwerin
Niedersachsen Hannover
Nord rhein-Westfalen Düsseldorf
Rheinland-Pfalz Mainz
Saarland Saarbrücken
Sachsen Dresden
Sachsen-Anhalt Magdeburg
Schleswig-Holstein Kiel
Thüringen Erfurt
GERMANIA

germana
ghid de
conversaţie

LINGHEA
Ghid de conversaţie Linghea
român-german

Ghidul a fost elaborat de colectivul de autori al Linghea S.R.L.


Publicat de editura Linghea din Timişoara, 2012. Ediţia 1,2010
Ediţia 11,2012

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Germana: ghid


de conversaţie. - Ed. a 2-a, rev. -Timişoara:
Linghea, 2012 ISBN 978-
606-92819-6-3
811.112.2 ______________________________

© Lingea s.r.o., 2012


www.linghea.ro

Toate drepturile sunt rezervate. Niciun fragment al acestei publicaţii nu poate


fi reprodus, copiat sau transmis fără acordul scris al editurii.

Printed in EU.

Cuprins
Despre limbă............................................................................................................................6

Numeralele ............................................................................................................................10

Formule de saiut şi de adresare......................................................................................12


Să facem cunoştinţă............................................................................................................13
Cum ne luăm la revedere..................................................................................................14
Urări........................................................................................................................................... 15
înţelegerea...............................................................................................................................15
Cereri, ordine şi propuneri................................................................................................17
Cum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţia..............................................................19
Greşim, ne pare râu şi ne cerem scuze.........................................................................20
Acordul................................................................................................................................. -21
Dezacordul, refuzul..............................................................................................................22
întrebări.....................................................................................................................................23

Exprimarea timpului 26
Timpul ...................................................................................................................................... 26
Lunile şi anii............................................................................................................................27
Zilele şi săptămânile............................................................................................................29
Orele şi minutele...................................................................................................................30

Culori şi dimensiuni BHHHHHHHHi


Culorile...................................................................................................................................... 32
Dimensiuni şi caracteristici...................................................:...........................................33

Indicatoare..............................................................................................................................34

Calatorii 42
Cum cerem informaţii despre drum..............................................................................42
Controlul paşapoartelor şi controlul vama!................................................................43
Formulare, date personale.....................,..........................................................................44
Cu maşina................................................................................................................................ 46
Cu trenul...................................................................................................................................56
Cu avionul .............................................................................................................................. 59
Cu vaporul...............................................................................................................................63
Transportul în comun..........................................................................................................66

Cuprins
Cazarea 68
Cazarea.........................................................................................................................................68
Cum facem o rezervare..........................................................................................................69
La hotel ....................................................................................................................................... 70
Cazare la particulari ................................................................................................................72
în camping.............................................................................................................................. ■ ■
76

Mâncarea 79
La restaurant.............................................................................................................................79
Meniul .........................................................................................................................................SI
Aperitive.......................................................................................................................................81
Feluri principale........................................................................................................................82
Băuturi.......................................................................................................................................... 86
Deserturi...................................................................................................................................... 89
Mâncăruri naţionale specifice.............................................................................................89

în concediu 94
Vremea......................................................................................................................................... 94
Turism........................................................................................................................................... 96
Vizitarea oraşului......................................................................................................................99
Spectacole de seară..............................................................................................................102
La bar
.......................................................................................................................................................
104
Flirtul
......................................................................................................................................................
107

Sport şi timp liber 1 to


Sporturi de vară
......................................................................................................................................................
110
Ştrand, piscină, plajă
.......................................................................................................................................................
111
Scufundări
.......................................................................................................................................................
114
Pescuitul
......................................................................................................................................................
116
Ciclism
.......................................................................................................................................................
117
La fotbal........................................................................................................................ '■
.......................................................................................................................................... 120
La fîtness..................................................................................................................................-
121
La schi
......................................................................................................................................................
123
La hochei
......................................................................................................................................................
125

La cumpăraturi 128
Cum cumpărăm şi cum plătim
.......................................................................................................................................................
128
Bani
......................................................................................................................................................
130
Magazine şi servicii
.......................................................................................................................................................
133
Alimente
.......................................................................................................................................................
134
La drogherie
......................................................................................................................................................
138

Cuprin
s

Foto & Video........................................................................ .........................................


îmbrăcăminte şi încălţăminte ................................................ 139
La poştă............................................................................................. .........................................
141
.........................................
144
Situaţii de urgenţa 145
Situaţii de urgentă........................................................................ .........................................
Probleme cu maşina ........................................ 145
Accident............................................................................................ .........................................
Primul ajutor............................................................................. 148
La poliţie............................................. .........................................
151
.........................................
153
.........................................
158
Locuinţa
Locuinţa....................................................................................
HHHflHHH
..................................: . . 162
Electrocasnice............................................................................... .........................................
Baia şî toaleta ................................................................................ 165
........................................169
familia 171
Membrii familiei......................... ........................................
Starea civilă ................................................. 171
Reuniuni de familie.................................................................... ........................................
Cum facem o invitaţie................................................................. 173
In vizita....................................................................... ........................................
174
........................................
177
........................................178
Munca 180
Locul de muncă............................................................... ................................ ...180
Cum căutăm un loc de muncă................................................. ........................................
185
Comunicare
La telefon.......................................................................................... .....................................18?
La calculator ........................................................................ ........................................
189
Dicţionar german-român 194

Dicţionar român-german 236

Elemente de gramatică 284


Informaţii utile 298
Caracteristicile limbii germane
Germana este
una din
principalele
limbi ale lumii,
fiind vorbită de
circa 105
milioane de
vorbitori nativi;
în afară de
aceştia, mai
vorbesc limba
germană alte
80 de milioane
de oameni. în
Europa,
germana este
cea mai
răspândită,
după limba
rusă. Prin
urmare, unde
puteţi vorbi
germana?
Germana este
limbă oficială în
Germania,
Austria, Elveţia,
Belgia,
Liechtenstein,
Luxemburg, în
nordul Italiei şi
în cadrul
întregii Uniuni
Europene. Pe
lângă forma
literară a
acestei limbi,
există şi
dialecte ale
limbii germane.
La noi, de
exemplu, se
vorbesc cel mai
mult dialectul
săsesc şi cel
şvăbesc
Germana
austriacă şi cea
elveţiană au, la
rândul lor,
anumite
particularităţi.
în Austria,
varianta literară
se foloseşte
numai în scris
şî în
învăţământ.
Pentru limba
vorbită în mod
curent există
aici un
vocabular
special tipic (de
ex. nume de
mâncăruri) -
aşa-numitele
austriacisme.
De asemenea,
se pot observa
şi diferenţe în
ortografie şi
gramatică. în
general, limba
germană
vorbită în
Austria se
aseamănă cu
cea vorbită în
Germania de
Sud şi în
Elveţia. în
Elveţia, pe
lângă germană,
se folosesc, ca
limbi oficiale, şi
r

f
ranceza, italiana şi retoromana. în aproximativ jumătate din numărul total al
cantoanelor, de ex. în Thurgau, Schwyz şi Uri, se vorbeşte însă numai germana.
De asemenea, în Elveţia există diferenţe între limba scrisă şl cea vorbită: forma
scrisă corespunde limbii germane literare, iar limba vorbită în mod curent se
numeşte Schwytzerdutsch, Faptul că elveţienii nu folosesc germana literară în
vorbire se datorează nevoii lor de a se distanţa de Germania după Primul Război
Mondial.

Germana se poate auzi în mod obişnuit şi în unele destinaţii de vacanţă, cum ar fi


Mallorca şi Croaţia. Populaţie de origine germană trăieşte bineînţeles şi în ţara
noastră, dar şi în locuri aparent neaşteptate, de ex. în America de Sud şi Centrală,
Australia, Africa de Sud, SUA, Marea Britanie, Rusia, Suedia. în aceste zone, prin
contopirea germanei cu limbile locale, se formează combinaţii originale, cum ar fi,
de exemplu, germana texană sau Wasserpolnisch (dialect din Silezia Superioară,
poloneză cu elemente ceheşti şi germane).

Asemănări cu limba română


în limba română există multe cuvinte provenite din germană, cum ar fi: chelner,
şniţel tort crenvurst, şurub, ştecăr, pauză etc în afară de cuvinte împrumutate,
folosite în mod curent, există şi cuvinte germane folosite mai ales în regiunile în
care trăiesc etnici de origine germană. în ceea ce priveşte asemănările limbii
române cu germana, în ambele limbi există aceleaşi părţi de vorbire şi aceleaşi
categorii gramaticale ale verbului {conjugare, timpul prezent, trecut, viitor). O
trăsătură particulară a limbii germane o constituie scrierea tuturor
substantivelor cu majusculă. Limba germană are patru cazuri. Deşi este o limbă foarte
sistematică, bazată pe reguli gramaticale stricte, care nu oferă vorbitorului multe
posibilităţi de Improvizaţie, totuşi germana e o limbă bogată şi variată din punct de
vedere expresiv. Spre deosebire de engleză sau franceză, are o pronunţare destul de
simplă, ceea ce poate constitui un avantaj pentru începători.

Evoluţia limbii
Limba germană face parte din ramura de vest a limbilor germanice, care se încadrează
în grupul de limbi hdo-europene. Evoluţia limbii germane de la protogermană la
forma actuală a fost foarte lungă şi în timpul acesta germana a trecut prin multe
schimbări. La început, pe teritoriul german au existat câteva limbi diferite. De la
jumătatea secolului al Vltl-lea datează începuturile germanei ca prima limbă comună
pentru toată regiunea. Iniţial, germana a avut un caracter sintetic - de ex. cazurile se
formau cu ajutorul terminaţiilor. De-a lungul secolelor, vocabularul limbii germane a
fost influenţat şi de alte limbi. Prima dintre acestea a fost limba latină, după ce
teritoriul germanic a fost ocupat de romani. De la aceştia au fost preluate în primul
rând expresii din domeniul religiei, militar şi al administraţiei de stat. în Evul Mediu se
dezvoltă cultura cavalerească şi, prin urmare, limba germană este influenţată
considerabil de limba franceză. Mai târziu cavaleria intră în declin şi o categorie socială
însemnată o constituie negustorii. Astfel, în germană pătrund influenţe italiene. Putem
găsi de asemenea şi urme din limbile slave (de ex. die Pistole).

în secolul al XlX-lea are loc standardizarea limbii şl germana capătă încet forma din
zilele noastre. Un rol semnificativ în acest sens l-a avut în primul rând Konrad Duden,
care a unificat ortografia. în prezent, o influenţă considerabilă asupra germanei o are
engleza. Cu acest fenomen vă puteţi întâlni aproape la fiecare pas. Expresii
împrumutate din engleză apar în special în domeniul IT, turism, economie, publicitate,
modă, muzică. Le găsim, de asemenea, în limbajul tinerilor - engleza este pur şi simplu
„coof. Există însă şi voci critice, care avertizează asupra anglicizării excesive a limbii
germane.

Pronunţarea semnelor fonetice speciale folosite este descrisă în partea Gramatică la pagina
284.
Numere
Expresii comune
Exprimarea timpului
Culori şi dimensiuni
Indicatoare
Numere
Numeralele
Zahlwörter

Numeralele cardinale
Kardinalzahlen
zero null nui
unu ein, eine •-. äi
doi zwei tvai
trei drei : .11
patru vier k d f
cinci fünf fünf
şase sechs zeks
şapte sieben zi:bn
opt acht aht
nouă neun noyn
zece zehn tem
unsprezece e/f <
doisprezece zwö/f* *völf
treisprezece dreizehn i ■■ vi:n
paisprezece vierzehn i
cincisprezece fünfzehn fünften
şaisprezece sechzehn zcU\er
şaptesprezece siebzehn zi;p\e:n:
optsprezece achtzehn ah|e:n
nouăsprezece neunzehn noynte:n
douăzeci zwanzig ivanrih
douăzeci si unu einundzwanzig ai nu nu.vantih
douăzeci şi doi zwei'wc/zwanz/g waiumtvanrih
treizeci dreißig dtaisih
patruzeci vierzig firtih
cincizeci fünfzig iünfv
şaizeci sechzig zehtih
şaptezeci siebzig zt-ptlh
optzeci achtzig ähtih
nouăzeci neunzig noyntih
o sută hundert hündärt
o sută douăzeci
hunaertzwanztg \\h
Expresii comune
i 12

Numere

două sute aintauzntfunfhundărîdraiuntahtih eine Million


0 mie două aine mi!ïo:n
mii
0 mie cinci sute optzeci şi trei

un milion
der/die/das erste de:3r/di:/Viar, e:ärste
^ Numeralele ordinale der/die/das zweite das tv-
Ordinalzahlen der/die/das dritte de:är/di:/das drite
I primul I al doilea I der/die/das vierte k :-;/diydas fi:ärte
al treilea I ai patrulea der/die/das fünfte de:är/di:/dasfün
j al cincilea al şaselea der/die/das sechste de:är/di:/das zt
al şaptelea al optulea der/die/das siebte de:är/di:/das zic
al nouălea al zecelea der/die/das achte de:är/di:/c. der/die/das
al douăzecilea neunte de:ä>/di:/das der/die/das zehnte
de:är/d?:/das te:nte. der/die/das zwanzigste
al o sutălea deär/dr/das tvantihste der/die/das hundertste
de:är/di:/aas hundärtte

^ Fracţii
^ Bruchzahlen
I (o) jumătate I unu şi
e Hälfte heifte anderthalb,
eineinhalb
jumătate
andärthalp, ainainhalp
I o treime I două s Drittel dritl
treimi zwei Drittel tvai dritl
1 un sfert
s Viertel ftrtl
I trei sferturi I o drei Viertel drai f
cincime I oşesime
s Fünftel fünft!
1 o şeptime
s Sechstel - s t !
I o optime s Siebtel zi:ptl
I a noua parte I o sAchtel and
zecime { o sutime
s Neuntel noyntl
zweihundert ţvaihundărt tausend sZehntel te:ntl
ta uz-zweitausend ţvaitauznt s Hundertste! hundärttl
eintausendfünfhundertdreiundac
htzig
le
de
ea c resare
salut şi
Begrüßung und Anrede
Expresii comune i 12

Buna dimineaţa. gu:ten ta:k, grü:s got


Hallo, haio:
....................................

Bună ztua.
Guten Nachmittag. gu:ten na:hmiţa:k
Guten Abend gu:ten a:bnt
Salut...........................................
Gute Nacht gu:tenaht
Bună ziua.
En tschuldigen Sie bitte... entşuldign zi: bite
Bună seara.
Entschuldigung. enţşuldigun
Noapte bună.
Warten Sie auf mich? vartn zi; auf mih?
Mă scuzaţi...
Schön Sie zu sehen. so:n zi: tu: zeen
Mă scuzaţi...
Ich habe dich lange nicht gesehen.
Pe mine mă aşteptaţi?
ih ha:be dih lane niht gheze:en
Mă bucur să vă văd.
Wie geht's Ihnen ? vi: ghe:ţ i:nen?
Nu te-am mai văzut de-un
Wie geht's? vi: ghe:ţ?
car de ani.
Wie geht es ihrer Familie?
Ce mai faceţi?
vi: ghe:t es i:rär farni:lie?
Ce faci?
Ce vă mai face familia?
Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?
ha:bn zi: aine gu.te fa:ärt gheha:pt?
Ati avut o călătorie plăcută? Haben Sie es problemlos gefunden?
L-aţi găsit uşor? ha:bn zi: es probie:mlo:s ghefundn?
Die Fahrt war gut
N-au fost probleme pe drum, di:fa:ăft va:är gu:t
Ati maî fost vreodată aici? Sind Sie schon mal hier gewesen?
zint zi: şo:n ma:l hi:är ghevezn?
Mulţumesc de întrebare. Danke fürs Fragen, danke fü:ărs fra:gn
Eu sunt bine. Dumneavoastră? Es geht mir gut Und Ihnen?
Aşa şi aşa. es ghe:t mi:ăr gu:t unt i:nen?
Nu mă pot plânge. Es geht. esghe:t
Arătaţi bine, Ich kannnicht klagen, ih kan niht kia:gn Sie
Domnule/Doamnă... sehen gut aus. zi: ze:en guit aus Herr/Frau...
Doamnelor şi domnilor! her/frau
Gu ten Morgen, g u:ţen morgn Meine Damen und Herren!
Guten Tag., Grüß Gott. (örD) mâine da:men unt heren!
Să facem cunoştinţă
Vorstellen
Care este numele Wie istIhr Nome, bine?
dumneavoastră? vi: ist i:a> na:me, bite?
Cum te cheamă? Wie beißt du? vi: haist du:?
Mă numesc... ich heiße... ih hai se
Eu sunt... Ich bin... ih bin
Dumneavoastră sunteţi Sind Sie Herr...?
domnul...? zint zi: her?
Cine sunteţi? Wer sind Sie? verărzint zi:?
. ,................,...............4 ....................................................................v .................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................

Cine e (acolo)? Wer ist das? ve-.ä-istdäs?


Cine e doamna aceea? Wer ist diese Frau? ve:är ist di:ze frau?
Ne cunoaştem? Kennen wir uns? kenon vi:ăi uns?
Vă cunoaşteţi? Kennt ihr euch? kenţ fcăr oyh?
O cunoaşteţi pe soţia Kennen Sie meine Frau?
mea? kenen zi: mâine frau?
Vă amintiţi de mine? Erinnern Sie sich an mich?
eărinărn zi: zih an mih?
Ne-am mai întâlnit/văzut Haben wir uns schon mai gesehen?
undeva? ha:bn vi:ăr uns şo:n ma:l gheze:en?
De unde ne cunoaştem? Woher kennen wir uns?
vohe:ăr kenen vi:är uns?
îmi pa re ră u, da r n u vă Es tut mir leid, ich kenne Sie nich t.
cunosc. es tu;t mi:är lait, ih kene zi: nihţ................................
Din păcate, nu-mi Es tut mir leid, ich kann mich an Sie nicht
amintesc de erinnern,
dumneavoastră. es tu:t miiär lait, ih kan mih an zi: nihţ eărinărn i
Daţi-mi voie să mă Darf ich mich vorsteilen?
prezint. darf ih mih fo:ărştelen?
Daţi-mi voie sa v-o Darf ich ihnen meine Frau vorsteilen?
prezint pe soţia mea. darf ih i:nen mâine frau fo:ărştelen?
îmi faceţi cunoştinţă Stellen Sie mich... vor?
cu...? şteien zi: mih... fo:ăr?
Ne puteţi face cunoştinţă? Können Sie uns vorstellen?
könen zi: uns fo:ărştelen?
Vi-I prezint pe... Begrüßen Sie... begrü:sn zi:
Domnul/Doamna X. Das ist Herr/Frau X. das ist her/frau iks
Expresii comune
i 12

Acesta este soţul/şeful Das ist mein Mann/Chef.


meu. _ das ist"majn main/şe:f ]
Aceştia sunt colegii mei. Das sind meine Kollegen.
das zint maine kole:gn
îmi pare bine (să vă Es freut mich (Sie kennen zu lernen).
cunosc}. ,..^.fr9yt.m.ih.(z.i: !<en£0 ţu:.,'em^n)...
Mi-a părut bine să vă Es hat mich gefreut.
cunosc. es hat mjh ghefroyt
Plăcerea e de partea mea. Es war mir ein Vergnügen.
es ya:ăr m i:ăr ain feärCj n ü:g n
Expresii comune

Cum ne luăm la revedere


Abschied

La revedere. Auf Wiedersehen, auf vi:dărze:en


Pa! Tschüss! cüs!
Äi grijă de tine! Mach's gut! mahs gu:ţ!
Pe curând. Bis später, bis şpe:tăr
N e vede m mâ i ne. Bis morgen, bi s morgn
La revedere. Leb wohl., Leben Sie wohl.
Ie:b vo:i, le:bn zi: vo:l
Transmiteţi-le salutări din Grüßen Sie sie von mir.
partea mea, grü:sn zi: zi: fon mi:ăr
îmi pare rău, mă grăbesc. Entschuldigung, ich muss mich beeilen.
entşuldigun, ih mus mih beailen
Trebuie să plec. Ich muss (schon) gehen, h mus (şo:n) ghe:en
N-am timp. ich habe keine Zeit, in ha:be kaine ţait
Ne vedem mâine la... Wir sehen uns morgen an...
vi:är ze:en uns morgn an
Ne auzim! Melde dich mal. melde dih ma:l
Tesun! Ich rufe dich an. ihru:fedihan
Urări
Wünsche
Noroc! (la ciocnit) Zum Wohl! ţum val!
Noroc! (la strănut) Gesundheit! ghezunthait!
Felicitări! Herzlichen Glückwunsch!
herţlihen glukvunş!
Baftă! Viel Glück! firlgl
Distracţie plăcută! Amüsieren Sie sich gut! araüzjiren zj: zih gut!
Distracţie plăcută! Viel Spaß! fi:l şpa:s!
Călătorie plăcută. Gute Fahrt. gute
Drum bun! Komm gut nach Hause! kom gut na:h hauze!
Să va întoarceţi cu bine! Kommt gesund zurück! ; körnt ghezunt turük!
La mulţi ani! Alles Gute! ajesgi
Sincere condoleanţe. Me/n aufrichtiges Beileid.
main aufrihtighes bailait
Paşte fericit! Frohe Ostern! fro:<? o:stărn!
Expresii comune

Crăciun fericit! Frohe Weihnachten! fro:e yainahtn!


Un an nou fericit! Glückliches Neues Jahr! glüklihes noyes ia:ăr!
Bravo! Schön für Sie. sö:n fü:arzi:
Baftă! Viei Erfolg! n:l eä-fojk!

înţelegerea
Verstâncligung

Poftim? Wie bitte? vi:bite?


Scuze, nu înţeleg. Verzeihung. Ich verstehe nicht.
feärtaiun ih feärstee niht
Nu v-am înţeles bine. ich habe Sie nicht richtig verstanden.
ih ha:be zi: niht rihtih feärStandn
Puteţi să repetaţi? Können Sie es wiederholen?
könen zi: es vi:därho:ien?
Ce-aţî spus? Was haben Sie gesagt? vas ha:bn zi: gheza:gt?
Maţi înţeles greşit. Da haben Sie mich falsch verstanden.
da: ha:bn zi: mih fals. feärstandn
Trebuie să fie o Das muss ein Missverständnis sein.
neînţelegere. das mus ain misfeärstentnis zain
Trebuie să existe o Das wird sich sicher klären.
explicaţie. das virtzih zi här klearen
Puteţi să-mi explicaţi? Können Sie es mir erklären?
könen zi: es mirăr
eărkle:ren? Vorbiţi engleză/germană/ Sprechen Sie
/franceză/spaniolă/ Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/
/italiană/rusă? /Italienisch/Russisch? şprehn zi:
enliş/doyc/franţo:ziş/şpa:niş/italie:niş/ruşiş?
Nu vorbesc germană. Ich spreche kein Deutsch, in şprehe kain doyc
Nu vorbesc foarte bine Mein Deutsch ist nicht besonders gut.
germana. main doyc ist niht bezondärsgut.
Vorbesc doar un pic Ich kann nur ein bisschen Deutsch.
germană. |h kan nu:ărain bishendoyc
Vorbiţi mai rar, vă rog. Sprechen Sie bitte langsamer.
şprehn zi: bite lanza:rnăr
Nu ştiu cum se spune (la Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch
asta) în germană. sagt ih vais niht, vi: man es auf doyc za:gt
Ce înseamnă asta? Was bedeutet es? vas bedoytet es?
îmi puteţi da mai multe Können Sie es irgendwie näher
detalii? beschreiben?
Expresii comune

könen zi: es irgntvi: ne:ăr beşraibn? îmi puteţi


nota pe ceva? Können Sie es mir bitte aufschreiben?
könen zi: es mi:ăr bite aufşraibn?
Cum se spune (la asta) în Wie sagt man es auf Deutsch?
germană? vi: za:gt man es auf doyc?
Cum se pronunţă acest Wie sprich t man dieses Wort aus?
cuvânt? vi: şpriht man alzes yort aus?........................................
Mă înţelegeţi? Verstehen Sie mich? feărşte:en zi: mih?
înţeleg. Ich verstehe, ih feărşte:e
Ati înţeles? Haben Sie es verstanden?
ha:bn zi: es feărştandn?
E clar acum? Ist das jetzt klar? ist das iert kia:är?
înţeleg. Ich verstehe schon, ih feărşte* şo:n
îmi pare rău, tot nu (vă) Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie immer
înţeleg. noch nicht
entşuldign zi:, ih feărşte:e zi: imăr nohi nihţ
Mă corectaţi dacă Können Sie meine Fehler korrigieren?
greşesc? könen zi: mâine fe:iăr korighkren?
Expresii comune

Cereri, ordine şi propuneri


Ansuchen, Anweisungen und Vorschläge
Mă puteţi ajuta? Können Sie mir bitte helfen?
könen zi: mi:är bite helfn?
îmi puteţi
puteţida...?
spune...? Könn te ich... (bekommen)?

Vă pot ruga ceva?

könte ih... (bekomen)?


Können Sie mir sagen... ?
könen zi:mi:ărza;gn?
Können Sie mir einen Gefallen tun?
könen zi: mkăr ainen ghefalen tu:n?
îmi puteţi da un sfat...? Können Sie mir raten...? könepzi: miär ra:tn?
Aţi putea să vă ocupaţi de Können Sie sich darum kümmern?
asta? könen zi: zih da:rum kumărn?
Mi-ar plăcea să... Ich möchte... ih möhte
Aş vrea să vă întreb... Ich möchte Sie bitten... ih möhte zi: bitn
Sunteţi amabil să...? Würden Sie so nett sein und...?
vürden zi: zo: net zain unt?
Ar fi posibil să...? Wäre es möglich...? ve:re es mökjih?
Aş dori să vorbesc cu... Ich möchte... sprechen, ih möhte... şprehn
Aş dori să stabilim o Ich möchte einen Termin ausmachen.
întâlnire. ih möhte ainen termi:n ausmahn
Am putea să ne întâlnim? Könnten wir uns treffen? köntn vi:ăr uns trefn?
Aţi putea să aşteptaţi o Können Sie kurz warten?
clipă? ...!<önen zi: kurţ vartn?
Pot să împrumut asta? Kann ich es leihen? kanihi esjaien?
Pot să vin cu voi? Darf ich mit? darf ih mit?
Veniţi să mă luati? Holen Sie mich ab? ■ mih ap?
Puteţi să-mi daţi...? Können Sie mir bitte... reichen?
könen zi: mi:ăr bite... raihn?
Aş vrea să ştiu dacă... Mă scuzaţi, am nevoie de...
Pot să vă ajut?
Puteţi să aflaţi asta
(pentru mine)?
ich möchte gern wissen, könen zi: es (fü:är mih) herausfindn?
ob... Entschuldigung, ich brauche...
ih möhte ghern visn, op entjuldigun, ih brauhe
Können Sie es (für mich) Was kann ich für Sie tun?
herausfinden? vas kan ih fü:är zi: tu:n?
Expresii comune

Caut.., Ich suche... ihzuh?


Mă puteţi duce acolo? Können Sie mich hinbringen?
könen zi: mih hinbrinen?
Cel mai bine ar fi să... Am besten... am bestn...................................................
Aţi vrea să...? Wollen Sie vielleicht..? voien zi: filaiht?
Ce-ai zice de.,.? Und wie wäre es mit..? unt vi: ve:re es mit?
Am putea (să mergem Wir können zum Beispiel... (gehen).
la)... yirăr könen tum baişpi:j... (ghe:en).............................
Veniţi cu noi? Machen Sie mit? mahn zi: mit?
Dacă nu vă deranjează. Falls es Sie nicht stört fals es zi: niht :ärt stö
Vă deranjează dacă...? Stört es nicht, wenn... ? :ärt es niht, yen? stö
Sunteţi de acord? Sind Sie dafür? zintzirdafü:
Vă interesează? Interessiert es Sie? mtereskärr es zi:?
Vreţi să îl/o vedeţi? Wollen Sie es sehen? yolen zi: es ze:en?
Să-I chem? Soll ich ihn anrufen? zql ih i:n anru:fn?
Sunteţi sigur? Sind Sie sicher? zint zi: zihär?
Decenu? Warum nicht? varum niht?
Cum doriţi. Wie Sie wünschen. vkzkvünsn
Va trebui să... Sie müssen... zi: müsn
Aşteptaţi un moment, vă Einen Augenblick, bitte!
rog. ainen aughenblik, bite!
Puteţi intra. Sie können hineingehen.
zi: könen hinainghe:en
Intraţi! Herein! herain!
,................................................................................ ,..................................... - ................................... .,....................................................................................■ • ■..........................■...........................................'..............................

Haideţi înăuntru! Kommen Sie rein! komen zi: rain!


Daţi-vă jos haina. Legen Sie Ihre Sachen ab. Ie:gr.7i; ixe zahn sp
Luaţi loc. Nehmen Sie Platz., Setzen Sie sich.
ne:men zi: plat, zetn zi: zih
,...................................................................-.......................................IT.; j .11 ..........T...................................................................................i............................................. . . . 4
Simţiţi-vă ca acasă. Machen Sie es sich bequem.
mahn zi: es zih bekve:m
Cu ce să vă servesc? Was darf ich Ihnen anbieten?
vas darf ih i:nen anbktn?
Doriţi să beţi ceva? Möchten Sie etwas trinken?
möhtnzi:etyastrinkn?
Serviţi-vă. Greifen Sie zu., Bedienen Sie sich.
graifn zi: ţu:, bedknen zi:
zih
Maua. Greif zu. graifţu:
Mai doriţi? Möchten Sie noch? möhtnzknoh?
Lăsaţi-ne singuri. Jiflssen Sie uns allein, lasn zi: uns alain
Plecaţi! Gehen Sie weg! ;ne:enzi:vek!
Ieşi! Paus! 'aus!
Cum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţia
Dankesworte und Zufriedenheit

Mersi! Danke! danke!


Mulţumesc frumos. Vielen Dank., Danke schön.
fielen dank, danke 5ö:n
Mulţumesc pentru tot. Danke für alles, danke fü;är aies
îţi sunt recunoscător. ich schätze es sehr, ih se|e es zeiär
N-ai pentru ce. Nichts zu danken., Keine Ursache.
niht tu: dankn, kaine u:ärzahe
Cu plăcere. Bitte, bite
Cu plăcere. Gern geschehen, ghern ghese:en
Frumos din partea Das ist lieb von ihnen.
dumneavoastră. das ist li:p fon i:nen
Nu trebuia... Das war nicht nötig, das va:är niht nö:tih
Mulţumesc anticipat. Danke im Voraus, danke im foraus
Ne place aici. Wir sind hier zufrieden. vi:är zint hi:ä> tufrä:dn
Mi-a plăcut mult aici. Es hat mir hier sehr gefallen.
es hat mi:är hi:är ze:är ghefalen
Vă vom recomanda Wir empfehlen Sie weiter.
cunoscuţilor noştri. vi:ärempfe:len zi: vaitär
Nu suntem foarte mulţumiţi Wir sind mit (dem Service)... nicht ganz
(de servicii)... zufrieden.
vi:är zint mit (de:m sö:ärvis) niht gant tufri:dn
Nu ne place camera Unser Zimmer gefällt uns nicht.
noastră. unzär timär ghefe:lt uns niht
Cerem o reducere. Wir fordern Nachlass. vi:är fordärn na:h1as
îmi vreau banii înapoi. Ich möchte mein Geld zurück.
ih möhte main ghelt turük
Ne vom plânge Wir werden uns beim Chef wegen...
conducerii de... beschweren.
vi:är ve:ärdn uns baim $e:f ve:gn... bes,ve:ren
Vreau să fac o reclamatie. Ich muss mich beschweren.
ih mus mih besve:ren
20
Expresii comune

Dacă nu rezolvaţi Wenn Sie es nicht in Ordnung bringen,


problema, vom pleca în gehen wir woandershin, ven zi: es niht in
altă parte. ordnun brinen, ghe:en vi:är voandärshin

Greşim, ne pare rău şi ne


cerem scuze
Entschuldigungen und
Bedauern
îmi pare rău. Es tut
mir /e/d. es tu:t mcăt lait
îmi pare foarte rău. Das tut
mir (sehr) leid. dasi:u;tmi:ăr(ze:ăr) lait
îmi cer scuze.

Entschuldigung., Entschuldigen Sie.


e
ntşuldigun, entşuldign
zi:
Mă scuzaţi.

Verzeihung, feărţaiun
Mă scuzaţi că vă deranjez.
Entschuldigen Sie, dass ich störe.
entşuldig
n zi:, das ih ştccre
Sunteţi supărat pe mine? Sind Sie mir
böse? zint zi: mi:ăr bö:ze?
Scuzaţi-mă o clipă. Ich
muss mich kurz entschuldigen.
ih mus
mih kurţ entşuldign
Vreau să-mi cer scuze Ich
möchte mich (für...) entschuldigen.
(pentru...). ih möhte
mih (fii:ăr) entşuldign
Mă tem că nu. Leider
nicht, laidărniht
Sper că nu vă deranjez. Hoffentlich
störe ich nicht.
20
Expresii comune

h mahn
ofntlih stö:re ih niht Nu mai pot să aştept.
îmi cer scuze că am
Entschuldigen Sie meine Ich kann nicht mehr warten.
Verspätung.
ih kan
întârziat.
niht
entşuldign zi: mâine
me:är
feârşpe:tun
vartn
Mă scuzaţi, nu am înţeles
Entschuldigung, ich habe
nicht (richtig)
(bine).
verstanden.
entşul
digun,
ih
ha:be
niht
(rihtih)
feărşta
ndn
Ma scuzaţi, am nevoie
de...
Entschuldigung, ich
brauche... entşuldigun, ih
brauhe Nu am vrut să vă
jignesc. Ich wollte Sie
nicht beleidigen.
i
h volte zi: niht belaidign
Ce păcat!
Das ist (aber) schade, das
ist (a:bär) şa:de
Nu contează.
Machtnichts, mahtnihţ
Nicio problemă.
Nichts passiert, niht
pasi:ărt
Din păcate da/nu
Leider ja/nein, laidăr
ia:/nain
N-ai ce să faci.
Man kann nichts machen.
m
an kan nihţ
21
Expresii comune

Nu ştiu (sigur). Ich weiß es nicht (sicher), ihyaises niht(zîhăr)


Trebuie să fie o greşeală. Das muss ein Irrtum sein.
das mus ain irtu:m zain
Greşeală. Falsch verbunden, falş verbundn
Am greşit. Ich habe mich geirrt ih ha:be mih gheirt
Einverständnis
Da. Ja. ia:
Sigur. Natürlich., Sicher. natu:ărlih,zihăr
Bineînţeles. Selbstverständlich, zelpstfeärstentlih
Sigur. Sicherlich, zihärlih
Cu plăcere. Gern, ghern
Excelent! Ausgezeichnet! ausgheţaihnet!
Bine. Alles klar., Gut. ales kla:är, gu:t
Sunt de acord (cu Ich bin (mit Ihnen) einverstanden.
dumneavoastră). ih bin {mit i:nen) ainfeărştandn
Sunt pentru. Ich bin dabei, ih bin dabai
Fără îndoială. Bestimmt, bestirnt
Evident. Natürlich. natü:ariih
De ce nu? Warum nicht? varum niht?
Cred că da. Ich denke schon, ih denke şo:n
Sper că da. Ich hoffe es. ih hofe es
Mă bucur. Da bin ich froh, da: bin ih fro:
Aveţi dreptate. Sie haben Recht, zi: ha:bn reht
Aşa-i. Das stimmt, das ştimt
Ce idee bună. Gufe Idee. gute ide:
Nicio problemă. Kein Problem, kain problern
Posibil. Möglicherweise, möekliharvaize
Poate. Vielleicht, fjlaiht
Să sperăm. Hoffentlich, hofntlih
21
Expresii comune

îmi place. Das gefällt mir. das ghetejr mi:ă;


Ar putea merge. Es geht esghe:t
Sună bine. Das klingt gut das kiint gu:t
Expresii comune

Dezacordul, refuzul
Ablehnung, Missbilligung

Nu. Nein, nain


Nu, mulţumesc. /ve/'n, danke, nain, danke
înniciuncaz. Bestimmt nicht, bestirnt niht
Eunu. Ich nicht, ih niht
Pentru mine nu. Für mich nicht. fü:är mihi niht
Nu chiar. Eigentlich nicht, aigntlihniht
Nu chiar. Nicht so ganz, nihtzagant
Cred că nu. Ich glaube nicht, ih glaube niht
Nu pot să fiu de acord cu Ich bin nicht Ihrer Meinung.
dumneavoastră. Jh bin nihţ j:răr nriainun
Nu-i adevărat. Das stimmt nicht., Das ist nicht wahr.
das ştimt niht, das ist niht va:är
Deloc. Gar nicht, Überhaupt nicht.
ga:ăr niht, üJoärhaupt niht
în niciun caz. Auf keinen Fall, auf kamen fal
Niciodată! Niemals! ni:ma;ls!
Nici pe departe... Längst nicht... lenst niht
în niciun caz. Nicht im Geringsten, niht im gherinsten
în mod sigur nu. Keinesfalls, kainesfals
Pardon! Erlauben Sie mal! eâiiaubn zi: ma:l!
Cum îndrăzniţi? Was erlauben Sie sich?! vaseă<laubnzi:zih?!
Mă tem că nu aveţi Ich fürchte, Sie irren sich.
dreptate. ih fürhte, zi: iren zih
Vă înşelaţi. Sie irren sich wohl, zi: iren zih yo:l
Trebuie să fie o greşeală. Das muss ein Irrtum sein.
das mus ain irtu:m zain
Din păcate nu pot... Leider kann ich nicht... lainär kan ih niht
Mi-ar plăcea, dar... Ich würde gern, aber... ihyürde ghern,a:băr
Aş prefera să nu... Ich würde lieber nicht.. ih vürde li:băr niht
Trebuie să refuz. Ich muss ablehnen, ihmusaplenen
Nu pot să accept. Das kann ich nicht annehmen.
das kan ih niht anne:men
Poate data viitoare. Vielleicht nächstes Mai filaiht ne:hstes ma:l
Expresii comune
a1 Expresii comune

întrebări I
Fragen
Cine sunteţi? Wer sind Sie? ve:är zi nt zi:?
Cine a fost? Wer war das ? ve;är va:ä> das?
Cine e? Wer ist das? ve:är ist das?
Cine este bărbatul Wer ist der Mann/die Frau ?
acesta/femeia aceasta? ve:är ist de:är man/di: frau?
Cine este acolo? Wer ist da? ve:ä>istda;?
Cine-i la telefon? Mit wem spreche ich? mit ve:m sprehe ih?
Cine ne poate ajuta? Pe cine Wer könnte uns helfen? ve:är könte uns helfn?
căutaţi? Wen suchen Sie? ve:n zu:hn zi:?
Cu cine doriţi să vorbiţi? Mit wem möchten Sie sprechen?
mit ve:m möhtn zi: ^prehn?
Pe cine si întreb? Wen soll ich fragen? ve:n zol ih fra:gn?
Cine v a spus? Von wem wissen Sie es? fon ve:m visn zi: es?
Ce se întâmplă? H was?
Was ist los? vas ist 1o:s?
Ce s-a întâmplat? Was ist passiert? vas ist paskärt?
Ce-i asta? Was ist das? vas ist das?
Ce să fac? Was soll ich machen? vas zoi ih mahn?
Ce facem (acum)? Was machen wir (jetzt)? vas mahn vi:är (ie$?
Ce căutaţi? Was suchen Sie? vas zu:hn zi:?
Ce-aţi dori? Was wünschen Sie? vas vünsn zi:?
Ce vă trebuie? Was brauchen Sie? vas brauhn zi;?
Cu ce vă pot ajuta? Was kann ich für Sie tun?
vas kan ih fuärzi: tu:n?
Ce faceţi aici? Was machen Sie hier? vas mahn zi: hi:är?
Despre ce este vorba? Worum geht es? vorum ghe:t es?
Cum vi s-a părut? Mwtämtäer?.
Wie hat es Ihnen gefallen?
vi: hat es knen ghefalen?
Cum vă numiţi? Cum ajung Wie heißen Sie? vi: haisn zi:?
acolo? Wie komme ich dorthin? vi: kome ih dorthin?
Cum aşa? Wieso? vizo;?
................................................................................................................................................................
Care este cursul valutar? Wie ist der Wechselkurs? vi: ist de:är vekslkurs?
al cui? ' wessen?
flPffMIIHIIIHHIIIIIIIHHHPM

A cui este vina? Wessen Schuld ist es? vesn sult ist es?
Al cui este acest copil? Wessen Kind ist es? vesn kint ist es?
Expresii comune
Al cui e? Wem gehört das? ve:m ghehö:rt das?
Nu ştiu al cui e. Ich weiß nicht wem es gehört.
h vais niht, ve:m es ghehö:rt
j i t*t si i \ ~? \A/n ? VA/^th i n P
utluci WUl, WUlillli
Undee? Wo ist es? vo:istes?
Unde ne întâlnim? Wo treffen wir uns? vo: trefn vi:är uns?
Unde sunteţi acum? Wo sind Sie jetzt? vo: zint zi: iett?
Unde pot să parchez? Wo kann ich parken ? yo: kan ih parkn?
Unde locuiţi? Wo wohnen Sie? vo: vo:nen zi:?
Aveţi unde să dormiţi? Haben Sie einen Schlafplatz?
ha:bn zi: ainen sjafplar,?
Unde mergeţi? Wohin gehen Sie? vohin ghe:en zi:?
Unde merge autobuzul Wohin fährt dieser Bus?
acesta? vohin fe:rt di:zär bus?
Unde l-ai pus/ai pus-o? Wo hast du es hingelegt?
vo: hast du: es hinghele:kt?
Unde aţt vrea să mergeţi? Wohin möchten Sie gehen?
vohin möhtn zi: ghe:en?

De unde sunteţi? woncf:


......................................i , ................................ Woher kommen Sie? vohe:är komen zi:?
De unde pleacă Wo fährt der Bus nach... ab?
autobuzul spre...? vo: fe:rt de:är bus na:h... ap?
De unde ştiţi? Woher wissen Sie das? vohe:är visn zi: das?
De unde îl ştii? Woher kennst du ihn? vohe:är kenst du: i:n?

când? wann?
Când se întoarce? Wann kommt er zurück? van kömt&ärjurük?
Când au ajuns? Wann sind sie angekommen?
van zint zi: anghekomen?
Când aveţi puţin timp Wann werden Sie Zeit haben?
liber? van ve:ärdn zi: t,ait ha:bn?
Când vă convine? Wann passt es Ihnen? van pastes i:nen?
Când pot să vin? Wann kann ich kommen? van kan ih komen?
Când va fi gata? Wann wird es fertig sein?
van virt es fertih zain?
Expresii comune

Când v-aţi născut? Wann sind Sie geboren?


van zint zi: ghebo:ren?
cât7Cât costă? $ wieviel?Wie viel kostet das? vi; fi:l kostet das?
Cât cântăreşte? Wie viel wiegt es? vi: fi:l vi:gt es?
Cât e ceasul? Wie spät ist es? vi: spe:t ist es?
Câte staţii sunt de aici? Wie viele Haltestellen sind es von hier?vi: fi:ie halteStelen
zint es fon hi:är?
Căti ani ai? ■ Wie alt bist du? vi: alt bist du:?
Cu cât e mai mare? (ani) Wie viele Jahre Ist er äiter?vi: fi:le ia:re ist eir eltär?

: warum?
De ce ai făcut asta? Warum hast du das getan?varum hast du: das gheta:n?
De ce tocmai eu? Warum gerade ich? varum gh<?ra:de ih?
De ce nu? Warum nicht? varum niht?
Nu înţeleg de ce. ich verstehe nicht warum.ih feär$te:e niht varum
Dumnezeu ştie de ce. Gott weiß warum, got vais varum

i-
Exprimarea timpului

1^
>\
Timpul
Zeitdauer
O să aveţi ceva timp liber
(mâine)?
Când ne întâlnim? La ce oră
veti fi acolo?

Werden Sie (morgen) Zeit haben?


veiărdn zi; (morgn) ţait ha;bn? Wann treffen wir uns? van uefn vrâr uns?
Um wie viei Uhr sind Sie da?
um vi: fi:l u:ărzintzi: da:?
Ajung în câteva minute.
Ich bin in ein paar Minuten da.
ih bin in ain pa:ăr minutn da;
Când vă întoarceţi? Wann sind Sie zurück? van zint zi: turük?
Mă întorc imediat. Ich bin gleich da. ih bin glaih da:
Plec peste două ore. Ich fahre in zwei Stunden ab.
ih fa:re in ţvai ştundn ap
A plecat acum jumătate Er ist vor einer halben Stunde gegangen.
de oră. e:ăr ist fo:ăr ainär halben stunde gheganen
E destul de târziu. Es ist ziemlich spät es ist ţi:m!ih şpe:t
E încă devreme. Es ist noch zu früh, es ist noh ţu: frü;
Trebuie să termin (asta) Ich muss es bis Freitag fertig machen.
până vineri. ih mus es bis fraita:k fertih mahn
Trebuie să fie plătit în Es muss innerhalb von 14 Tagen ab dem..
termen de 14 zile de la... bezahlt werden, es mus inärhalp fon firţen
Schaffen wir es? şafnvi:ăFes? Ich
schaffe es nicht rechtzeitig.
ih safe es niht rehtţaitih
Können wir es verschieben?
könen vi:är es feărşirbn?
Können Sie ein anderes Mal kommen?
könen zi: ain anderes ma:l komen?
Sosesc mâine dimineaţă. Ich komme morgen früh, ih kome morgn frü:
Poimâine nu voi avea Übermorgen habe ich keine Zeit
timp. ü;bärmorgn ha:be ih kaine ţait
Trenul pleacă mâine Der Zug fährt morgen früh ab.
dimineaţă. de:ăr ţu:k fe:rt morgn frü: ap
Cât timp avem? Wie viel Zeit haben wir? vi: fi:l ţait ha:bn vi:är?
Nu avem foarte mult timp. Wir haben nicht viel Zeit
vi:är ha:bn niht fi:l ţait
ta:gn ap dem.. beţaJt ve:ărdn
Am putea s-o lăsăm pe
mai târziu?
Puteţi veni altă dată?
Exprimarea timpului

Ajungem la timp? Nu voi


ajunge ia timp.
Trebuie să ne grăbim. Wir müssen uns beeilen.
yi:är müsn uns beaileri.....................................................
Mă grăbesc. Ich habe es eilig, in ha:be es ailih
Cât durează? Wie lange wird es dauern?
vi: lane virt es dauärn? Ar fi
timpul să mergem. Es ist höchste Zeit zu gehen.
es ist hö:h ste ţait ţu: ghe:en
Nu e nicio grabă. Es ist nicht nötig, sich zu beeilen.
es ist niht nö:tihr zih ţu: beailen
Avem destul timp. Wir haben genug Zeit vi:är ha:bn ghenu:k ţait
Câţi ani ai? Wie alt bist du? vi: alt bist du:?
Exprimarea timpului

Lunile şi anii
Monate und Jahre
an sJahr ia:ä>
an calendaristic < s Kalenderjahr kalendäria:3>
- an şcolar • s Schuljahr $u:lia:a>
■ an bisect ■ s Schaltjahr $altia:är
anul acesta dieses Jahr di:z5s ia:äV
anul trecut voriges Jahr fo,righesia:ar
acum doi ani vorletztes Jahr fo:ärletteS ia:är
acum un an vor einem Jahr fo:är ainem iaär
anul viitor nächstes Jahr ne;hstes ia:är
peste doi ani in zwei Jahren in jvai ia:ren
semestru e Jahreshälfte äaxeshelfte
trimestru s Vierteljahr firtliaii
| o jumătate de an s Halbjahr ha!pia:är
| deceniu s Jahrzehnt ia:ärte:nt
| secol 5 Jahrhundert ia:ärhu ndäd
| mileniu s Jahrtausend ia:äVtauzm
^ Anotimpurile j
Jahreszeiten r Frühling frülin r
] primăvară ] vară ] Sommer zomär r
toamnă Herbst herpst
1 iarnă r Winter vintâr
1 vara/iarna im Sommer/Winter im zomăr/vintăr
:| primăvara/toamna im Frühfing/Herbst im friijin/herpst
Exprimarea timpului

Lunile anului
Monate
ianuarie
februarie r Februar fe:bma:ăf
martie aprilie rMärz merţ
mai iunie iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

rApril april
în iulie
rMai mai
până în februarie din
rJuni iu:ni
noiembrie acum o lună
f Juli iu:ii
peste o lună luna aceasta
rAugust august
luna viitoare la
r September zeptembăr
începutul/la sfârşitul
r Oktober okto:băr
acestei luni
r November novembăr
^ Data r Dezember deţembăr

* Datum im Juli im iu:ii


în cât suntem astăzi? 6/5 Februar bis fe:brua:ă>
Suntem în şapte iunie. seit November zait novembăr
vor einem Monat fo:ăr ainem mo:nat
Ieri am fost în zece in einem Monat in ainem mo:nat
octombrie. Sosim pe cinci in diesem Monat in dkzem mo:nat
septembrie. nächsten Monat ne:hstn mo:nat
Poimâine suntem în opt. Anfang/Ende dieses Monats
anfan/ende dizes mo:naţ

Der Wievielte ist heute? de:ä- vifrlte .ist hoyte?


Heute ist der siebte Juni.
hoyte ist de:är zkpte iu:ni Gestern war der
zehnte Oktober. ghestärn va:är de:är te:nte
okto:bär Wir kommen am fünften September.
vi.är komen am fünftn zeptembär
Übermorgen ist der Achte.
übärmorgn ist de:är ante
Exprimarea timpului

De pe şaisprezece Ab dem sechzehnten Dezember bin ich


decembrie voi fi plecat weg. ap de:m zehţe:ntn deţembăr bin ih vek

Tage und Wochen

| astăzi heute hoyte


| "râine morgen morgn
1 poimâine übermorgen ü:bä>morgn
| raspoimâine überübermorgen ü:bäcü:bärmorgn
1 ieri gestern ghestärn
j alaltăieri vorgestern fo:ärghestä(n
| zilnic jeden Tag, täglich ie;den ta:k, tegtih
o dată pe zi/săptămână einmal täglich/wöchentlich
ainma:l te:glih/vöhntlih
peste trei in drei Tagen/Wochen
zile/săptămâni in drai ta:gn/vohen
săptămâna letzte/nächste Woche
trecută/viitoare lette/ne:hste vohe
( in timpul săptămânii unter der Woche untär de:är vohe
I inweekend an Wochenenden an vohenenden
1 zi lucrătoare r Werktag verkta;k
1 zi a săptămânii rAiltag a!ra:k
| sărbătoare r Feiertag faiärta;k
Exprimarea timpului

^ Zilele săptămânii
r Montag mo:nta:k
Wochentage
rDienstag dinstaik
I luni I marţi I r Mittwoch mitvoh
miercuri I joi r Donnerstag donärsta:k
I vineri I sâmbătă I r Freitag fraita:k
duminică I r Samstag zamsta:k
miercurea/joia r Sonntag zonta:k
am Mittwoch/Donnerstag
am mitvoh/donärsta:k
Exprimarea timpului

Părţile unei zile


Tageszeiten
| dimineaţă rMorgen morgn
) în timpul dimineţii r Vorm ittag fo;ä rrnita:k
r AAit t/in nrt\t^ \f
,

1 f CI 1 1 Jt- r Nachmittag na:hmita:k

j
1

| după-amiază
;| seară rAbend a:bnt
noapte e Nacht naht
| miezul nopţii e Mitternacht mitärnaht
| dimineaţa am Morgen am morgn
| ia prânz am Mittag, mittags am mita:k, mitato
| după-amiaza am Nachmittag am na:hmita:k
] seara am Abend ama:bnt
] diseară heute Abend hoytea,bnt
1 aseară gestern Abend ghestärn a:bnt
noaptea in der Nacht in de:är naht
dis-de-dimineată am frühen Morgen am frü:en morgn
la/după miezul nopţii um/nach Mitternacht um/na:h mitärnaht
în timpul zilei tagsüber ta:ksü:bär
Exprimarea timpului

Orele şi minutele
Stunden und Minuten
Exprimarea timpului

Cât e ceasul? Wie spät ist es? vi; şpe;t ist es?
E ora cinci. Es ist fünf Uhr. es ist fünf u:är
E un pic trecut de trei. Es ist kurz nach drei, es ist kurţ na:h drai
E aproape două. Es ist fast zwei es ist fast ţvai
E şase şi jumătate. Es ist halb sieben, es ist halp zi:bn
E şase fără un sfert. Es ist Viertel vor sechs, es ist firtl fo:är zeks
E nouă şi un sfert. Es ist Viertel nach neun, es ist fVtl na:h noyn
E şapte fără cinci. Es ist fünf vor sieben, es ist fünf fo:ărzi:bn
E şase şi zece. Es ist zehn nach sechs, es ist ţexi na:h zeks
La ce oră? Um wie viel Uhr? um vi: fi:l u:är?
La ora trei după-amiaza. Um drei Uhr nachmittags.
um drai u:ăr na:hmita:ks
La şase şi jumătate. Um halb sieben, um ha!pzi:bn
I Exprimarea timpului

Cât durează Wie lange fliegen/fahren wir?


zborul/drumul? vi: lane fli:gn/fa:ren vi:är?
Mi-a stat ceasul. Meine Uhr ist stehen geblieben.
maine u:är ist ^te:en gheblkbn
Aveţi un ceas? Haben Sie eine Uhr? ha:bn z\. aine u:är?
Ceasul asta merge bine? Geht die Uhr genau? ghett di: u:är ghenau?
După ceasul meu, mai avem Nach meiner Uhr haben wir noch fünf
cinci minute. Minuten.
na:h mainär u:är ha:bn vi:är noh fünf minu:tn
| secundă e Sekunde zekunde
| minut [ oră e Minute minu:te
| sfert de oră e Stunde stunde
e Viertelstunde firtls,tunde
| jumătate de oră e halbe Stunde halbe stunde
| trei sferturi de oră e Dreiviertelstunde draifirtfstunde

Termenul poate fi tradus în limba germană în două feluri, reprezintă intervalul de timp egal cu 60 de minute, iar se refe

Duminica

La germani duminica este considerată zi de odihnă - > prm urmare


marea majoritate a magazinelor sunt închise. Restaurantele sunt închise de
I
obiC i ■: ■ LI ni; ; r !ca.
Exprimarea timpului
Culorile
Farben

Ce culoare are? Care e Welche Farbe hat es? velhe färbe hat es?
culoarea dumneavoastră Welche ist Ihre Lieblings farbe?
preferată? velhe ist i:re li:plinsfarbe?
Aş vrea asta pe altă culoare. Ich möchte es in einer anderen Farbe.
Aveţi vreuna mai ih möhte es in ainär anderen färbe
deschtsă/închisă la culoare?
Haben Sie es etwas heller/dunkler?
ha:bn zi: es etvas helär/dunklär?
culoare alb e Farbe färbe
albastru argintiu weiß vais blau
auriu bej blau silbern
castaniu colorat zilbaVn golden
deschis (la culoare) goldn beige be:s,
galben kastanienbraun kastanienbraun
gri bunt bunt
incolor hell fiel
închis (la culoare) gelb gheip
maro grau grau
negru farblos farblo:s
pal dunkel durikl
portocaliu braun braun
roşu schwarz svart
roz blass blas
verde orange oranje
violet rot ro:t
rosa ro:za
grün grü:n
violett violet
Dimensiuni şi caracteristici
Maße und Eigenschaften
Cât de mare e? Wie groß ist es? vi: gro:s ist es?
Cât de lat(ă)/!ung(ă) este? Weiche Breite/Länge hat es?
velhe braite/iene hat es?
Ce greutate are? E Wie viel wiegt es? vi: fi:l vi:gt es?
prea greu/mare. Es ist zu schwer/groß, es ist tu: $ve:är/gro:s

mic klein klain groß


mare gro:s kurz kurt
scurt lang lan dick
lung dik breit brait
gros dünn dün
lat schmal, eng smai en hoch
subţire ho.h niedrig nidrih tief ti:f
îngust seicht zaiht flach flah rund
înalt runt eckf'g ekih
scund krumm, schief krum, sj:f
adânc gerade ghera:de /e/cn-f
puţin adânc laiht schwer sve:är sperrig
plat sperih
rotund
pătrat
curbat
drept
uşor
greu
voluminos

Greutatea
La cumpărarea de fructe şi legume se foloseşte în mod obişnuit ca unitate de
măsură , care este echivalentul a 0,5 kg. Daca doriţi să cumpăraţi
mezeluri sau alte produse care trebuie cântărite, solicitaţi cantitatea dorită în grame.
Indicatoare

34

m
VIU*"

ia.

Indicatoare
Öffentliche Aufschriften

Abfahrt Plecări
Abfertigung Recepţie
Abflug Plecări
Abflugterminal Sala de îmbarcare
Abschleppzone Maşinile parcate nereguiamentar
vor fi ridicate
Achtung! Atenţie!
Achtung Radar Radar
Achtung, nasser Boden Podea umeda
Airconditioning Aer condiţionat
Angeln verboten Pescuitul interzis
Ankunft Sosiri
Ankunftsterminal Sală de sosiri
Annoncen, Anzeigen Mica publicitate
Apotheke Farmacie
Aufgepasst! Atenţie!
Aufzug Lift
Ausfahrt Ieşire
Ausfahrt gesperrt Ieşirea (de pe autostradă) închisă
Ausgang Ieşire
Auskunft Informaţii
Außer Betrieb Defect..............
Ausverkauf Reduceri
Ausverkauft Nu mai sunt bilete
Autobahn Autostradă
Autoverleih închirieri auto
Ba dever bot Scăldatul interzis
Bahnhof Gară
Bahnsteig Nr.... Peronulnr....
Bank Bancă
Baustelle Şantier....... ...........
Belegt Nu avem locuri libere
Besetzt Ocupat
Besucherzentrum Centru pentru turişti................
Betreten verboten Trecerea oprită
Betreten wird strafrechtlich încălcarea proprietăţii se pedepseşte
verfolgt
Bewachter Parkplatz Parcare păzită
Bierstube Bar
Bitte anschnallen Puneti-vă centurile
Bitte klopfen Bateţi la uşă
Bitte Knopf drücken Apăsaţi (pe buton)
Bitte Tür schließen închideţi uşa
Boardingzeit Ora de îmbarcare
Brandgefahr Pericol de incendiu
Brandung Valuri mari
Bremshügel Limitatorde viteză
Bremsschwelle Limitatorde viteză
Busbahnhof Autogara
Bushaltestelle Staţie de autobuz
Damen Femei (toaletă pentru doamne)
Dienststunden Program de lucru cu publicul
Drücken împingeţi
Ein/Aus Deschis/Închis
Einbahnverkehr Sens unic
Einfahrt Intrare
Einfahrt frei halten Nu biocaţi intrarea
Einfahrt verboten Intrarea interzisa
Eingang Intrare
Eingeschränktes Haltverbot Staţionarea interzisă
Einkaufszentrum Centru comercial
Einstieg îmbarcare
Eintritt Intrare
Eintritt frei Intrarea liberă
Eintrittsgeld) Taxă de intrare
Eintrittskarten Bilete
Endbahnhof Ultima staţie (gară)
Endstation Ultima staţie
Ermäßigung Reduceri
Erste Hilfe Primul ajutor
Fahr vorsichtig Circulaţi cu atenţie
Fahrkarten Bilete
Fahrkartenschalter Casă de bilete
Fahrplan Program

Feuer verboten Focul interzis


Feuergefahr Pericol de incendiu
Fluchtweg ieşire de urgenţă
Flug Nr.... Zborul nr....
Flughafen Aeroport
Flughafenhalle Terminal
Flugplan Orar de zbor
Fotograne ren verboten Fotografierea interzisă
Frei Liber
Frisch gestrichen Proaspăt vopsit
Friseur Coafor
Friseur(salon) Frizerie
Fundbüro, Fundstelle Biroul de obiecte pierdute
Fußgängerübergang Trecere de pietoni
Fußgängerzone Zonă pietonala
Garderobe Garderobă
Gaststätte Restaurant
Gebührenpflichtige Autobahn Autostradă cuplată
Gefahr Pericol
Gefährliche Strömungen Curent periculos
Gehen Traversaţi
Gehweg gesperrt Trotuar închis
Geöffnet Deschis
Gepäcka ufbewah ru ng Sală de bagaje
Gepäckaufgabe înregistrarea bagajelor
Gepäckausgabe Zonă de ridicare a bagajelor
Geschlossen închis
Geschwindigkeitsbeschrän- Limitare de viteză
kung
Gift Otravă
Glatte Fahrbahn Carosabil alunecos
Gleis Nr.... Linia nr....
Halt Oprire
Halteverbot Oprirea interzisă
Heiß Apă caldă
Herren Bărbaţi (toaletă pentru bărbaţi)
Hochspannung Pericol de electrocutare
Imbiss Snack-bar
Jeder Diebstahl wird zur Furtul va fi pedepsit conform legii
Anzeige gebracht
Kalt ApăKarte einlegen Introduceţi
cardul
Karten Bilete
Kasse Casă de bilete..............
Kein Abfall Păstraţi curăţenia
Kein Trinkwasser Apä nepotabilö
Kein Zutritt (ntrarea interzisä
Klettern verboten Câţararea interzisă
Klimaanlage Aer condiţionat
Krankenhaus Spital
Kreisverkehr Sens giratoriu
Kühl lagern A se păstra la rece
Lebensgefahr Pericol de moarte
Lift Lift
Links/Rechts abbiegen Interzis virajul la stânga/la dreapta
verboten
Links/Rechts einordnen Jncadraţi-vă pe banda
stângă/dreaptă
Links/Rechts fahren Ţineţi stânga/dreapta
Markt Piaţă..........................................................
Maut Taxă de autostradă
Mautstelle Ghişeu pentru plata taxei de
autostradă
Mindestens haltbar bis... Valabil până la...
Missbrauch wird bestraft Abuzurile vor fi pedepsite
Motor aus(schalten) Opriţi motorul
Müll Coş de gunoi
Müll abladen verboten Depozitarea deşeurilor interzisă
Münze einwerfen Introduceţi moneda
Nicht berühren Nu atingeţi
Nicht betreten Nu intraţi
Nicht hinauslehnen Nu vă aplecaţi pe fereastră
Nicht öffnen Nu deschideţi
Nicht stören Nu deranjaţi
Nicht überqueren Nu traversaţi
Nichtraucher Nefumători
Notaufnahme Urgenţă
Notausgang Ieşire de urgenţă
Notbremse Semnal de alarmă
Notfalldienst Ambulanţă
38
Indicatoare
Nur für Fußgänger Rezervat pietonilor
Offenes Feuer verboten Focul interzis
Öffentliches WC Toalete publice
Öffnungszeit Orar de funcţionare
Parken frei Parcare fâră plată
Parken mit Parkschein Parcare cu plată
Parken und Reisen Parcare ia periferie
Parken verboten Parcarea interzisă
Parkplatz Parcare
Passkontrolle Con trolul paşapoartelor
Polizei Secţie de poliţie
Post Poştă
Privatfgrund stück) Proprietate privată
Radweg Pistă pentru biciclete
Rastplatz Popas
Rauchen verboten Nu fumaţi
Raucher Fumători
Rauchverbot Fumatul interzis
Reisebüro Agenţie de voiaj
Reserviert Rezervat
Restaurant Restaurant
Ruhe bewahren! Linişte!
Ruhetag Zi libera
Sackgasse Drum închis
Sauber haIten Păstraţi curăţenia
Schließfächer Dulăpioare pentru bagaje
Sonderangebot Ofertă specială
Spielecke Loc dejoacă pentru copii
Springen verboten Ñu săriţi în apă
Stadtautobahn (Şosea de) centură
Starke Brandung Valuri înalte
Stau Ambuteiaj
Stichstraße Drum închis
Storniert Anulat
Strand .......Plajă
Straße gesperrt Stradă închisă
Straßenarbeiten Lucrări pe şosea
Straßenbauarbeiten Drum în lucru
Surfen verboten Surful interzis
39 J Indicatoare
Taxi (stand) Staţie de taxi
Telefon Telefon
Tempo verlangsamen încetiniţi
.........f . . . .............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............

Tiere verboten Interzis cu animale


Toiletten Toalete
Totalausverkauf Lichidare de stoc
Touristen Information Informaţii turistice
Transitverkehr Tranzit
Treppe Scară
Trinkwasser Apă potabilă
U-Bahn Metrou
Uberführung Autostradă suspendată
Uberholen verboten Depăşirea interzisă
Überholverbot Depăşirea interzisă
Übernachtung mit Frühstück Cazare cu mic dejun inclus
Überschreiten verboten Traversarea interzisă
Umleitung Ocolire
Unbefestigter Seitenstreifen Acostamen ţ periculos
Unterführung Pasaj subteran
Verfallsdatum Termen de valabilitate
Verspätung întârziere
Vor Taschendieben wird Atenţie la hoţii de buzunare
gewarnt
Vorfahrt gewähren Cedează trecerea
Vorfahrt von rechts Prioritate de dreapta
Vorsicht! Atenţie!
Vorsicht Glatteis Atenţie, polei
Vorsicht Stufe Atenţie ia treaptă
Vorsicht, bissiger Hund! Câine rău
Vorsicht, Kopf einziehen Atenţie la cap
Warnung! Atenţie!
Wartehalle Sală de aşteptare (ta gard)
Wartezimmer Sală de aşteptare
Waschraum Toalete
Wechselstube Casă de schimb valutar
Wegen schlechten Wetters... Din cauza vremii urâte...
Wenden verboten întoarcerea interzisă
Wickel räum Loc pentru schimbat bebeluşii
Ziehen Trageţi
Zimmer frei Camere libere

Indicatoa 40

re

Zimmer zu Vermieten Camera de închiriat


Zoll Vamă
Zu den Zügen Spre trenuri
Zugang zum Strand Spre plaja
Zulässige Höchstgeschwind ig- Viteza maxima admisa
keit
Zum Mitnehmen (Restaurante cu) vânzare la pachet
Zum Verkauf De vânzare
Zur Vermietung De închiriat
Zutritt auf eigene Gefahr Intrarea pe propriul risc
Zutritt für Unbefugte verboten Intrarea interzisă persoanelor
neautorizate
Zutritt verboten Nu intraţi
Zuwiderhandlungen werden Nerespectarea interdicţiei se
verfolgt pedepseşte

t/v
Fumatul interzis
în spaţiile publice, în staţii, în gările şi aeroporturile din Germania, Austria
şi Elveţia fumatul este permis numai în spaţii special amenajate marcate cu
. în tren fumatul este strict interzis. Atenţie! în landurile germane şi
în cantoanele elveţiene interzicerea fumatului în restaurante etc. este stabilită în
diferite moduri. în restaurantele din Austria fumatul este permis numai în încăperi
special amenajate pentru fumători.

Cereri
Atunci când cereţi ceva, nu evitaţi folosirea cuvântului . Oamenii din ţările
vorbitoare de germană ţin la un comportament politicos ţi folosesc acest cuvânt mai
des decât se foloseşte la noi
Calatorii

Calatorii
Cazarea
Mâncarea
Cum cerem informaţii despre drum
Fragen nach dem Weg

Undeeste? Wo ist es? vollstes?


Cum ajung acolo? Wie komme ich dorthin? vi: kome ih dorthin?
Trebuie să ajung la...
Iertaţi-mă, unde este {cel
mai apropiat}...?

Acesta este drumul spre...?


Ar trebui să fie pe aici pe
undeva.
Cât de departe este de
aici?

ich muss zu.,, kommen, th mus ţu:,.. komen Entschuldigen Sie bitte, wo
ist hier (der nächste)... ?
entşuldign zi: bite, vo: ist hi:ăr (de:ăr ne:hste)?
Fahren wir richtig nach... ?
fa:ren vi:ăr rihtih na:h?
f s muss irgendwo hier sein.
es mus irgntvo: hi:ăr zain
Wie weit ist es von hier?
vi: vait ist es fon hi:ăr?
E departe de aici? Ist es weit von hier? ist es vait fon hi:är?
Puteţi să-mi arătaţi Können Sie mir den Weg nach... zeigen?
drumul spre...? könen zi: mi:är de:n ve:kna:h... ţaign?
Puteţi să-mi arătaţi pe Können Sie es mir auf der Karte zeigen?
hartă? könen zi:es mhărauf de:är karte ţaign?
Se poate ajunge acolo cu Kommt man mit dem Auto hin?
maşina? komt man mit de:m auto hin?
Cât durează dacă mergi Wie weit ist es zu Fuß?
pe jos? vi: vait ist es tu: fu:s?
Cum se numeşte strada Wie heißt diese Straße?
aceasta? vi: haist di:ze ştra:se?
îmi puteţi arăta pe hartă Können Sie mir auf der Karte zeigen, wo wir
unde ne aflăm acum? jetzt sind? könen zi: mi:ăr auf de:ăr karte ţaignr
vo: vi:ăr ieţt zint?
Unde este cea mai Wo ist die nächste Haltesteile?
apropiată staţie? vo: ist di: ne:hste balteştele?
Unde coborâm? Wo steigen wir aus? vo: ştaign vi:ăr aus?
Calatorii

Cum se numeşte staţia ia Wie heißt die Haitestelle, an der ich


ca re trebuie să cobor? aussteigen soll?
vi: haist di: balteştele, an de:âr ih ausştaign
zql?
îmi puteţi spune Können Sie mir sagen, wann/wo ich
când/unde să cobor? aussteigen soll?
könen zi: mi:ăr za:gn, van/vo: ih ausştaign zoi?
Câte staţii mai sunt până Wie viele Haltestellen sind es noch?
acolo? vi: fi:le halteşteien zint es noh?
Mergeţi patru staţii... Sie fahren vier Stationen...zi: fairen fi:är
Stetionen
Unde trebuie să schimb Wo sollich umsteigen?
a utobu2u l/tra mvai u vo: zol ih umstaign?
1/
In cat timp se ajunge la... ? Wie lange dauert die Fahrt nach... ?
vi: lane dauärt di: fa:äft na:h?

1y fi
Controlul paşapoartelor şi controlul vamal

Pass- und Zollkontrolle


eGraniţa
Staatsgrenze
de stat şta:ţgrenţe
Wann kommt die Grenze?
Când ajungem la graniţă?
van komt di: grenţe?
Controlul paşapoartelor e Passkontrolle paskontrole
Control vamal eZollkontrolle tolkontrol«
Aveţi ceva de declarat?
ha:bn zi: etvas tu: feärplen? Ich
Nu am nimic de declarat. habe nichts zu verzollen.
ih ha:be niht Ju: feärplen
S-am nimic de genul ăsta. So etwas habe ich nicht
zo: etvas ha:be ih niht
Îmi arătaţi paşaportul? Darf ich Ihren Pass sehen?
darf ih i:ren pas ze:en?
Sunteţi aici cu afaceri sau de Sind Sie geschäftlich oder privat hier?
plăcere? zint zi: ghe^eftlih o:där priva:t hi:är?
Sunt aici de plăcere/ca turist.
Ich bin hier privat/als Tourist.
Sunt într-o călătorie de afaceri.
ih bin hi:är priva:t/als turist
Deschideţi bagajele, vă -:g.
Ich bin geschäftlich hier.
Am doar această valiză. ih bin ghejeftlih N:är
Haben Sie etwas zu verzollen? Machen Sie ihr Gepäck auf, bitte.
mahn zi: i:är ghepek auf, bite
Ich habe nur diesen Koffer.
ih ha:be nu:är dkzen kofär
Su sunt decât lucrurile Das sind nur meine persönlichen Sachen.
mele personale, das zint nu;är maine perzö:nlihn zahn
E vreo problemă? Stimmt etwas nicht? ştimt etvas niht?
Acestea nu sunt bagajele Das ist nicht mein Gepäck.
mele. das ist niht main ghepek
Calatorii

Calatorii i 44
Asta nu e a mea!
Nu ştiam că nu e voie.

Das ist nicht meins! das i st niht mains!


Ich wusste nicht dass es nicht erlaubt ist
ih vuste niht, das es niht eärlaubt ist
trebuie să completez o Soll ich eine Zollerklärung ausfüllen?
declaraţie vamală? zoi ih aine toleärklejun ausfülen?
Trebuie să plătesc taxă Muss ich dafür Zoll zahlen?
vamală pentru asta? mus ih dafü:ar ţol ţailen?
Suntem numai în trecere Wir sind nur auf der Durchreise nach...
spre... vi:âV zint nu:äraufde:ärdurhrai2ena:h
Stă m cinci/şapte zile. Wir bleiben fünf/sieben Tage.
vi:ăr blaibn fünf/zi:bn tag he Cât
trebuie să mai aştept? Wie lange muss ich noch warten?
vi: lane mus ih noh vartn?
Numai pot să aştept. ich kann nicht länger warten.
ih kan niht lenär vartn
Pot să plec? Darf ich gehen/fahren? darf i h g he:en/fa:ren?

Formulare, date personale


Formular, Personalien
Completaţi acest formular. Füllen Sie diesen Fragebogen aus.
Scrieţi cu majuscule. fülen zi: dkzen fra:ghebo:gn
aus Schreiben Sie in
Ce trebuie să scriu aici? Blockschrift.
Trebuie sa completez toate sraibn zi: in bloksrift
spaţiile goale? Was kommt hierhin? vas komt hkärhin?
Pixul meu nu scrie. Muss ich alle Felder ausfüllen?
îmi puteţi împrumuta un mus ih ale feldär ausfülen?
pix? Mein Kuli schreibt nicht main ku:li §raibt niht
Am greşit. Könnten Sie mir einen Kugelschreiber
leihen? köntn zi: miiär ainen ku:gl$raib aV
Pot să tai? laien?
Ich habe es falsch geschrieben.
îmi puteţi da un alt ih ha;be es fals ghesrl:bn
formular? Kann ich es durchstreichen?
Unde să semnez? kan ih es durh^traihn?
Kann ich ein neues Formular bekommen?
kan ih ain noyes bekomen? Wo soll ich es
formula:är unterschreiben?
vo: zol ih es untärsraibn?
Vorname und Fa mflien na- Numele şi prenumele me

Gebu rtsname Numele de fată


Geburtsdatum Data naşterii
Alter Vârsta
Geburtsort Locul naşterii
Geschlecht Sexul
Mann Masculin
Frau Feminin
Wohnort Domiciliul
Adresse Adresa
Neben wohnsitz/ Domiciliul temporar/permanent
/Hauptwohnsitz
Straße Strada
Hausnummer Numărul
Postleitzahl Codul poştal
Familienstand Starea civilă
- Ledig * Necâsătorit(â)
- Verheiratet • Căsătorit(ă)
• Verwitwet * Văduvfă)
■ Geschieden ' Divorţat(â)
■ Partner, Partnerin • Concubinaj
Familienangehörige Persoane aflate în îngrijire
Staatsbürgerschaft Cetăţenia
Nationalität Naţionalitatea
Pass-Nr. numărul paşaportului
Personalausweis-Nr. numărul cărţii de identitate
Führerschein-Nr. numărul permisului de conducere
Ausstellungsort Locul eliberării
Ausstellungsbehörde Eliberat de...
Ausstellungsdatum Data eliberării
Gültig bis... Data expirării...
Unterschrift Semnătura
Nichtzutreffendes strei- Tăiaţi ce nu se potriveşte.
chen.
46
Calatorii

¥W ^J
r

Cu maşina
Reisen mit dem Auto
Mă puteţi lua cu maşina? Mă Nehmen Sie mich mit? ne:men zi: mih mit?
duci până acolo? Doriţi să vă Fährst du mich hin? fe:ärst du: mih hin?
iau cu maşina? Hai să Wollen Sie mitfahren? volen zi: mitfaxen?
mergem cu maşina (mea). Fahren wir mit meinem Auto.
Urcaţi! faxen vi:är mit nnainem auto
Pot să stau în spate/faţă? Steigen Sie ein! $taign zi: ain!
Kann ich mich nach hinten/vorne setzen?
Puneţi-vă centura. kan ih mih na:h hintn/forne ze\r\? Schnallen
Nu pot să-mi pun centura. Sie sich an. jnalen zi; zih an Der
Sicherheitsgurt lässt sich nicht schließen.
Să conduc eu? de:är zihärhaitgurt lest zih niht sli:sn Sollich
Vom conduce cu fahren? zol ih fa:ren?
schimbul. Wir werden uns beim Fahren abwechseln.
Cum bag în marşarier? vi:är ve:ärdn uns baim fa:ren apveksln
Wie legt man hier den Rückwärtsgang ein?
Cum pornesc regulatorul de vi: le.gt man hi:ärde:n rükvertgan ain?
viteză? Wie schaltet man den Tempomat ein?
Pot să deschid fereastra? vi: saltet man de:n tempoma:t ain?
Kann ich das Fenster öffnen?
Puteţi să deschideţi/să daţi kan ih das fenstär öfrien?
mai încet/să închideţi aerul
Können Sie die Klimaanlage anschalten/
condiţionat?
.77 T. . 7 7 . . . ~ T . " . . . . . J.. .. .77.7 . __. . . . . - /niedrigerstellen/ausschalten? könen zi: di:
............................................................................... , . kii:maanla:ghe an$altn/ni:drigär jtelen/aussaltn?
Ne putem opri puţin? Können wir kurz anhalten?
könen vi:är kur] anhaltn?
Trage pe dreapta. Halt (am Straßenrand) an.
halt (am stra:snrant) an
Trebuie să merg la toaletă. Ich muss zur Toilette. I h m u s t u r toalete
Am/Are rău de maşină. Mir/Ihm wird beim Autofahren übel,
mi:är/i:m virt baim autofaxen ü:bi
Aveţi ceva împotriva răului Haben Sie etwas gegen Übelkeit beim
de maşină/mişcare? Autofahren/Reisekrankheit? ha:bn zi:etvas
ghe:gn ü:blkait baim autofa:ren/raizekrar|khait?
Trebuie să-mi întind
Ich brauche ein bisschen Bewegung.
picioarele.
ih brauhe ain bishen beve:gun
Hai să facem o Putem ajunge acolo cu Kommt man per Auto hin?
scurtă pauză. maşina? komt man per auto hin?
O să opresc la o Spuneţi-mi u nde să virez. Sagen Sie mir, wo ich abbiegen soll.
benzinărie/la un za:gn zi: mkär, vo: ih apbign zol
popas.
Aici viraţi la Hier biegen Sie
stânga/dreapt links/rechts ab.
Mă/Ne puteţi lăsa aici? a. hi_:âr_bi:gn zi: |
Acesta este inks/rehtI3p]
Am vrea să ne oprim la... drumul spre,..?
Machen wir eine kurze pe-aici? vo; kan man hi:är
Pause. Kommt man hier
mahn vi:är aine kurte pauze Se poate parca nach... ? komt man
undeva hi:är na:h? Wo
Ich halte an einer
kann man hier
Tankstelle/einem parken?
Rastplatz an.
ih halte an ainär
tankstele/ainem rastpla^ an
Können Sie mich/uns hier
absetzen?
könen zi: mih/uns hi.är
apze^n?
Wir möchten eine
Zwischenstation in...
machen.
vi:är möhtn aine tvisnstation
in... mahn
Unde
Gibt este
es hier
Pot să-mi ceaNähe
lasinmaşina
der mai
eine Tankstelle?
aici?
apropiată parcare?
ghipt es hi:är Aicî aine
in de:är ne:e e tank^tele?
parcare
Können cuSieplată?
mich zur nächsten Tankstelle
bringen?
könen
Rămânemzi: mih Cur
fără netistn tankstele brinen?
benzină.
Bitte volltanken, bite fojtaikn
20 Liter Super 95, bitte.
tvanrih li:tär zu:pärfünfuntnoyn^h( bite
ich muss Öl nachfüllen.
ih musich
Kann ö:l hier
na:hfülen
mein Auto stehen lassen? kan ih hi:ăr main auto şte:en lasn?
Wo ist hier der nächste Parkplatz? vo: ist hi:är de:ăr ne:hste parkplaţ? Muss
man hier fürs Parken zahlen? mus man hi:är fü:ars parkn ţa:len? Wir haben
wenig Benzin. vi:ăr ha:bn ve:nih benţm Am rămas fără benzină. Das
Benzin ist alle, das benţi:n ist ale Trebuie să pun benzină. Ich muss
tanken, ih mus ţankn Este vreo benzinărie în zonă?
Mă puteţi duce la cea mai apropiată benzinărie?

Faceţi-mi plinul, vă rog, 20 de litri de benzină fără plumb 95, vă rog.


Trebuie sa completez uleiul.
Aş vrea să umflu pneurile. Ich mochte die Reifen aufpumpen.
ih mohte di: raifn aufpumpn
Călători 48

Am nevoie de o hartă Ich brauche einen Autoatlas.


rutieră. th brauhe ainen autoatlas
Care este limita de viteza Wie schnell darf man hier fahren?
legală aici? vi: şnel darf man hiär fa:ren?
Aţi depăşit viteza maximă Sie haben die Höchstgeschwindigkeit
legală. überschritten.
zt: ha:bn di: ha:hstghe$vindihkait ü:barsritn
N-am observat Ich habe das Verkehrsschild nicht gesehen.
indicatorul de circulaţie. in ha:b? das feărke:ărsşilt riht gh&/e:en
Nu ştiam că aici e limită Ich wusste nicht, dass es hier eine
de viteză. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, ihvuste
niht, das es hi:är ainegheşvindihkaiţbegrenţun
......................................................................ghipt......................................................................................
îmi arătaţi, vă rog, Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen?
permisul de conducere? kan ih bite i:ren fuxărşain ze:en?
Actele mele sunt în Meine Papiere sind im Kofferraum.
portbagaj. maine papi:re zint im kofäVaum
E o maşină închiriată. Das ist ein Mietauto, das ist a in mirtauto
Se poate face autostopul Darf man hier trampen?
aici? darf man hi:är trempn?

benzină s Benzin benţi:n


motorină ulei de motor rDiesel di:ztsMotOröi mo:toro:iS Getriebeöl
ulei de transmisie lichid ghetri:beö:le Kühiflüssigkeit küiiflüsinkaite
de răcire lichid de frână Bremsflüssigkeit bremzfiüsihkaits Scheiben
soluţie de spălat Wischerwasser
parbrize schimbarea şaibrivişarvasărr
roţii/cauciucului schimb Radwechsel/Reifenwechselfa:tv
de ulei eksl/ralfnveksi r Ölwechsel
ö:lveks1
pană de cauciuc e Reifenpanne raifnpane
^ Piese autoAutoteile
| ambreiaj e Kupplung kuplun
| amortizoare e Stoßdämpfer şto:sdempfăr
| antena e (Auto)Antenne (auto)antene
| aprindere | e Zündung tündun r
aripă Kotflügel ko:tf!ü:g!

[ aripa din faţă ■ rVorderkotfiügel


49
Calatori
i
■ aripa din spate ax s Vorderteil fordertail
baie de ulei bară de e Türablage tü:ärapla:ghe
protecţie bară de s Abschleppseil apsJepzail
remorcare bec e Starthilfekabel starthilfeka:bl
bec de far r Schlauch slauh
bobină de aprindere botul r Tankdeckel tankdekl
maşinii buzunarul e Radkappe rartkape
portierei cablu de röldeckei
remorcare cabluri de ö:ldekl
pornire cameră (de aer) e Haube ha übe
capac de rezervor capac la e Karosserie karoseri:
roată r Katalysator katalüza:to:är
capacul rezervorului de r Sicherheitsgurt zihäfhaitgurt
ulei r Kreuzschlüssel kroytslüsl
capotă e Autoschlüssel autosjüsi
caroserie eHupe hu:pe
catalizator r Wagenheber va:gnhe:bär
centură de siguranţă e Hebewinde he;bevind<?
cheie în cruce r Keilriemen kailrirnen
cheile de la maşină r Starter starrär
claxon e Steuerung stoyerun
cric e Bremsscheiben bremzsaiben
cric r Wischerschalter
curea de transmisie visär$altär
demaror r Verteiler feärtailär
direcţie e Fassung fasun
discuri de frână dispozitiv rAuspuff auspuf
de activat ştergătoareie r Scheinwerfer sainverfär
distribuitor hidraulic dulie e Scheinwerfer sainverfär
eşapament far e Frontscheinwerfer frontsainverfär
faruri ■ s Fernlicht fernliht
faruri •4 s Abblendlicht apblendliht
•1 faza lungă •5 e Schlusslichter stusühtär
•2 faza scurtă
•3 lumini de poziţie
• r Heckkotflügei
hekko;tflü:gl e Achse akse
eötwanne ö.lvane
e Stoßstange sto:sstane
e Anhängerkupplung
anhenärkuplim
e Glühbirne g!ü:birne
e Scheinwerferbirne
sainverfärbime
e Zündspule tündspu:le
| faruri de ceaţa ) e Nebelscheinwerfer ne:bisa Ihver-fär
frână e Bremse bremze
1 - frâna de mână * e Handbremse hantbremze
| ■ frână de parcare ) geamul • e Parkbremse parkbremze e
din spate Heckscheibe heksaibe
indicator al nivelului de e Einspritzdüse ainspn;dü:ze
carburant
injector
injecţie e Einspritzung ainsprinjn
instalaţie electrică a e Autoelektrik
maşinii autoeiektrik
| încălzire e Heizung hair,un
închidere s Schloss sjos
închidere centralizată eZentralverriegelung tentraJfeärrixjhdun
jantă e Scheibe jaibe
jojă de ulei rölmessstab ö;imesjta:p
lanţuri de zăpadă e Schneeketten s,ne:ke?.en
manetă de semnalizare r Blinkerschalter bllnkärsaltfir
mască pentru radiator r Kühlergrill küJärgrjl
mânerul portierei e Türklinke tüärklinke
număr de înmatriculare e Autonummer autonumä>
oglindă retrovizoare r Außenspiegel
exterioară ausnjpi:gi
oglindă retrovizoare r Rückspiegel
interioară rükspi:g|
osie e Achswelle aksvele
parbriz e Frontscheibe frontsaibe
pedală de acceleraţie s Gaspedal ga:5peda:i
pedală de frână s Bremspedal bremzpeda:!
plafon sDach dah
plăcuţă de 5 Nummernschild
înmatriculare numärnsilt
plăcuţe de frână pneu e Bremsbeläge bremzbele:ghe r
Reifen raifn
pompă e Pumpe pumpe
• pompă de ulei ■ eÖlpumpe ö:i pumpe
• pompă de combustibil • e Kraftstoffpumpe kraftsrofpumpe
pompă pneumatică eLuftpumpe juftpumpe r Kofferraum kofärraum r
portbagaj Dachgepäckträger dahghepektreigär
portbagaj de pavilion r Fahrradträger fa;rra:ttre:ga>
portbicicletă
portieră portieră din * e Hecktür hektü:är r Kühler
faţă/din spate kü:lär r Eiskratzer aiskra^är
■ uşă de portbagaj rTempomat tempoma:t rTank
radiator tank r Öltank öfcrnk r
răzuitor de gheaţă Kühlmitteibehälter
regulator de viteză kü:tmitlbeheltäf s Reserverad
rezervor rezervor de ulei rezerverärt ?
rezervor pentru lichidul ■ s Notrad no:tra:t
de răcire roată de rezervă ' richtiges Reserverad
■ roată de urgenţă rihtigh.es rezervera:t
■ roată de rezervă rSitz zr,
normală - e Hintersitze hintäte
scaun •6 r Fahrersitz fa:rärzit
bancheta din spate - •7 r Beifahrersitz baifairäizit r Kindersitz
scaunul şoferului ■ scaunul klndärzit

din dreapta scaun pentru r Schalthebel sallheibi


copil schimbător de viteze | rAschenbecher asnbehär
scrumieră | semnalizator | r Blinker bUnkär
servodirecţie I sistem e Servolenkung zervolonkun
antifurt | spatele maşinii | e Diebstahlsicherung di:psta:Sziherun
spălător de parbriz I stopuri s Heck hek
de frână | suspensia roţii e Scheibenwaschanlage saibriva^anlaigh
( şasiu | ştergătoare | tablou e Bremslichter bremzlihtär
de bord ) tobă de e Radaufhängung ra:taufhenUn
eşapament | torpedou s Fahrgestell fa:rghestei
{ transmisie | • transmisie e Frontscheibenwischer frontsaibenvisär
manuală I * transmisie s Schaltbrett saitbret
automată r Auspufftopf auspuftopf
s Handschuhfach hant$u:fah
1 triunghi reflectorizant | s Getriebe ghetrkbe
tub flexibil de frână I • manuelles Getriebe manuels ghetrl:be
turometru - automatisches Getriebe automatises
eTür tü:är ghetrirbe
s Warndreieck vaämdraiek r
■ e
Bremsschlauch bremzsjauh r
Vordertür/Hintertür
Drehzahlmesser dre;ta:imesä>
fordertÜ:är/h i ntärtü :är
Călătorii ! 52

| ventilator r Venfilator venti la :to:ăr


| vitezometru r Tachometer tahome:târ
) volan s Lenkrad ienkra:t
. închirieri autoAutoverieih
De unde pot închiria o Wo kann ich ein Auto mieten?vo: kan in ain
maşină?Aş vrea să închiriez o auto mi:tn? ich möchte ein kleineres Auto mit
maşină mică economică. niedrigem Verbrauch mieten, ih möhte ain
klaineres auto mit nkdrighem feärbrauh mi:tn
Aveţi ceva mai mic/mare? > Haben Sie etwas Kleineres/Größeres?ha:bn zi:
etvas klaineres/grö:seäres?

Cât consumă această


maşină? Welchen Benzinverbrauch hat der Wagen?
Câţi cai-putere are maşina? veihen bentinfeärbrauh hat de:ärva:gn? Wie
Care este capacitatea viele PS hat das Auto? vi: fi:le pe:es hat das
rezervorului?
auto? Wie groß ist der Tank?
Cum se deschide
vi; gro:s ist deärtank?
rezervorul/portbagajul?
Cum se bagă într-a-ntâia/în Wie kann man den Tank/den Koffer öffnen?
marşarier? vi: kan man den tank/den kofär öfhen?
Wie schaltet man in den ersten
Maşina are aer Gang/Rückwärtsgang?
condiţionat? vi: galtet man in den e:ärsten gan/rükvertgan?
Pot să închiriez şi o rulotă? Hat der Wagen eine Klimaanlage?
hat de:är va:gn aine kli:maanla:ghe?
Am nevoie şi de un Kann ich auch einen Anhänger mieten?
portbagaj de pavilion/o kan ih auh ainen anhenär mi:tn?
portbicicletă. Lipseşte roata Ich brauche auch einen Dachgepäckträger/
de rezervă. /Fahrradträger, ih brauhe auh ainen
dahghepektre:gär/fa:rra:ttre:gär
Unde e cricul? Es gibt hier kein Reserverad.
es ghipt hi:är kain rezervera.t
Pneul dreapta faţă/spate Wo finde ich den Wagenheber?
este uzat. vo: finde ih den va:gnhe:bär?
Der rechte Vorderreifen/Hinterreifen ist
Cât costă pe zi?
abgefahren.
de:är rehte forderraifn/hintärraifn ist
Asigurarea de răspundere
apghefa:ren
civilă este inclusă în preţ?
Wie viel bezahlt man pro Tag?
vi: fi:l beta:lt man pro: ta:k?
Ist die Haftpflichtversicherung im Preis
inbegriffen? Ist eine andere Versicherung im Preis
ist di: haftpflihtfeärziheärun im inbegriffen?
prais inbegrifn? ist aine andere feärziherun im prais Inbegrifn?
în preţ mai este inclusă si Weiche Leistungen umfasst die
altă asigurare? Versicherung?
velhe laistünen umfast di: feärziherun?
Ce acoperă această Wie viel würde eine Zusatzversicherung/
asigurare? /erweiterte Versicherung (pro Tag) kosten?
vi: fi:l vürde ainetu^atfeärZiheärUn/eärvaiteärte
Cam catar costa asigurarea feärziherun (pro: ta:k) kostn? Wie hoch ist die
adiţională/ /extinsă pe zi? maximale Versicherungsleistung?
vi: ho:h ist di: maksima:le feärziherunslaistur?
Care este limita
asigurării?
Călătorii

Câţi kilometri sunt incluşi în Wie viele Kilometer sind im Preis mit
preţ? inbegriffen?
vi: fi:fe kilome:tär zint im prais mit inbegrifn?
Benzina e inclusă în preţ? Ist Benzin inbegriffen? ist benţm inbegrifn?
Trebuie să înapoiez maşina
Muss ich das Auto hier/vollgetankt
aici?/cu rezervorul plin?
abgeben?
Pot să ies din ţară cu mus ih das auto hi:ăr/folghetankt apghe:bn?
maşina?
Kann ich mit dem Auto das Land verlassen?
Pot să las maşina la o altă
kan ih mit de:m auto das lanţ feărlasn?
sucursală de-a
dumneavoastră? Kann ich das Auto in einer anderen Filiale
lassen?
Când trebuie să înapoiez
maşina? kan ih das auto in ainär anderen filia:le lasn?
La ce număr să sun în caz de Bis wann muss ich das Auto zurückgeben?
accident/avarie/furt? bis van mus ih das auto turükghe:bn?
Weiche Nummer soll ich im Fall eines
Unfalls/einer Panne/eines Diebstahls
anrufen? velhe număr zoi ih im fal aines
unfals/ainăr pane/aines di:pşta:ls anru:fn?

La benzinărie
P« autostrăzile din Germania, înainte de intrarea într-o staţie de benzină sunt
amplasate de obicei indicatoare care conţin informaţii cu privire la distanţa care mai
este de parcurs până la următoarea benzinărie. Tipice sunt de asemenea afişele pe care
sunt scrise frecvenţele radio.
^ Taxi
rece

W
Taxi Nehmen wir ein Taxi? ne:men yiär ain ta ksi ?
Luăm un taxi?
Sind die Taxis teuer hier?
zint di: taksis toyär hi:är?
Sunt scumpe taxiurile aici?
Können Sie mir ein Taxi bestellen?
Puteţi să-mi găsiţi un taxi?
könen zi: mi:är ain taksi beStelen?
Ce număr de telefon are Welche Telefonnummer hat die
compania de taxiuri? Taxizentrale?
yelhe telefo:nnumär hat di: taksir,entra:le?
Sunteţi liber? Sind Sie frei? zint zi: frai?
Puteţi să deschideţi Können Sie den Kofferraum öffnen?
portbagajul? Mă ajutaţi să könen zi: de:n kofärraum öfnen?
pun bagajele în maşină? Können Sie mir helfen, mein Gepäck
einzuladen?
La gară, vă rog.
könen zi: mi:är helfn, main ghepekaintulaxln?
Cât va dura?
Zum Bahnhof bitte, tum ba:nho:f bite
Wie lange wird es dauern?
Ce tarif aveţi pe
vi: lane virt es dauärn?
kilometru?
Cât ar costa drumul până la Wie viel nehmen Sie pro Kilometer?
aeroport? vi: fi:l ne:men zi: pro: kilome:tär?
Ne-aţi putea duce la un bar Was würde die Fahrt zum Flughafen
bun? kosten? vas vürde di: fa:ärt jum flu:kha:fn
kostn?
Ne-aţi putea plimba un pic Können Sie uns zu einer guten Kneipe
prin oraş?
bringen?
könen zi: uns Ju: ainär gu:ten knaipe brinen?
Putem să trecem pe lângă Können Sie uns ein bisschen in der Stadt
unele monumente? spazieren fahren? könen zi: uns ain bishen in
de:äf stat spatixen fa:ren?
Können wir an einigen örtlichen
Mergeţi {mai departe), vă
Sehenswürdigkeiten vorbeifahren?
spun eu când să vă opriţi. könen vi:är an ainign örtlihn ze:ensvürdihkaitn
Aici viraţi la dreapta/stânga. fo:ärbaifaxen?
Puteţi merge mai repede?
Fahren Sie weiter, bis ich Ihnen Bescheid
Mă grăbesc.
sage, faxen zi: vaitär, bis ih i:nen bes^ait
za:ghe Hiernach rechts/links abbiegen, bitte.
Lăsaţi-mă aici. hi:är na:h reht/Ünks apbi:gn, bite Können Sie
Cât costă minutul de schneller fahren, bitte? Ich habe es eilig.
aşteptare? könen zi: s,nelär faxen, bite? ih ha:be es ailih
Setzen Sie mich hier ab. zetn zi: mih hi:är ap
Wie viel kostet eine Warteminute?
Călătorii

vi: fi:i kostet aine


varteminu:te?
Puteţi aştepta aici un Können Sie hier kurz warten?
moment? könen zj: hi:är kurt vartn?
Puteţi veni să mă luaţi de Können Sie mich hier in einer Stunde
aici într-o oră? abholen?
könen zi: mjh hi:ä> in ainär stunde
apho:len?
Mă puteţi ajuta să urc
bagajele?
Können Sie mir mit dem Gepäck (nach oben) helfen? könen zi:
mi:är mit rJe:m ghepek (na:h o:bn) helfn?
Mai am bagaje in Ich habe noch Gepäck im Kofferraum.
portbaga}. ih ha:be noh ghepek im kofärraum
N-aţi pornit ceasul. Ihr Taxameter ist nicht eingeschaltet.
i:är taksamertär ist niht ainghesaltet
Cât face? Wie viel macht das? vi fi I maht das?
Nu e cam mult? Istdasnichtzu viel?' i s t das niht tu: fi:]?
Nu am o bancnotă mai Ich habe keinen kleineren Schein,
mica. ih ha:be kainen klainefen şain
Nu mî-aţi dat bine restu I. Sie haben mir falsch herausgegeben.
zi: ha:bn miâr falş
herausgheghe:bn
Păstraţi restul. Stimmt so. ştimt zo:

Maşinile de taxi
în majoritatea oraşelor mari din Germania, taxiurile au o culoare unitară -fiecare
oraş are o culoare proprie. în Berlin, de exemplu, circula taxiuri gri.
Cu trenul
Reisen mit dem Zug
La gară
Auf dem Bahnhof
Unde este cea mai vo: ist de:är ne:hste ba:nho:f?
apropiată gară? Wo kann ich Fahrkarten kaufen?
De unde pot să cumpăr vo: kan ih fairkartn kaufn?
bilete? Wie viel kostet eine (Rück)Fahrkarte
Cât costă un bilet ţdus- nach...? vi: fi:| kostet aine (rük)fa:rkarte na:h?
întors) până la.,.? Două Zweimal nach..., bitte.
bilete până la..., vă tvaima:l na:h, bite
rog. .......................... Wie viel kostet eine ermäßigte Fahrkarte?
Cât costă biletul cu vi: fi:l kostet aine eärme:sigte fa:rkarte?
reducere?
Pot să-mi cumpăr bilet din
Kann ich die Fahrkarte im Zug kaufen?
tren? kan ih di: fa:rkarte im tu:k kaufn?
Unde pot să-mi las bagajele? Wo ist die Gepäckautbewahrung?
De unde pleacă trenul vo: ist di: ghepekaufbeva:run?
spre...? Von welchem Bahnsteig fährt der Zug
nach... ab?
Trenul nostru ajunge la fon velhem ba:ns,taik fe:rt de:är tu:k na:h...
timp?
ap? Kommt unser Zug pünktlich? komt
Unde este peronul unzär |u:k pünktlih? Wo ist der Bahnsteig
trei/opt/zece?
drei/acht/zehn? vo: ist de:är ba:nstaik
Mă ajutaţi să îmi urc
drai/ahtAe:n? Können Sie mir bitte mit dem
bagajul?
Koffer nach oben helfen? könen zi: mi:är
Wo ist der nächste bite mit de:m kofär na:h o:bn heifn?
Bahnhof?

^ Legături
Verbindung
Care este legătura cea Welche ist die schnellste/günstigste
mai rapidă/cea mai Verbindung nach...?
ieftină spre...? veihe ist di: şneiste/gunstihste feărbindun
na:h?
Ăm pierdut legătura. Ich habe meine Verbindung verpasst.
ih ha:be mâine feărbindun feăfpast
Când pleacă următorul Wann fährt der nächste Zug nach...?
tren spre...? vanfe:rt de:ăr ne:hsteţu:kna:h?
Cât durează drumul? Wie lange dauert die Fahrt?
..vi: Jane dauărt di: fa:ärt?
Trenul opreşte Ja...? Hält der Zug /a..? he:lt de:ärtu:k in? '
Trebu ie să schimb tren ui ? Muss Ich umsteigen ? m us i h u mştaiqn ? De la ce peron pleacă trenul spre...?
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug
nach... ab?
îmi puteţi găsi o legătură
din...?
fon velhem ba:nştaik fe:rt de:är ţu:k na:h.,, ap?
Könnten Sie für mich bitte den Anschluss
von.,, finden?
köntn zi: fü:är mih bite de:n anşius fon... findn?
Cât timp trebuie să aştept Wie lange muss ich auf den Anschluss
legătura? warten? vi: lane mus in auf de:n anşius
vartn?
La ce oră trebuie sä Wann soll der Zug in... ankommen ?
ajungă trenul la... ? van zo! de:ăr ţu:k in... ankörnen?

la casa de bilete
An der Kasse
Mi-aţi putea cumpăra un Un bilet pentru copii, vă rog.
bilet pentru..., vă rog? Aş dori să fac o rezervare de loc.
îmi puteţi da un loc la fereastră, vă rog?
Un bilet până la..., vă rog. Nefumători, vă rog.
Trenul are şi un vagon de dormit?
Două bilete du s-întors/
simple până la...
Bilet la clasa întâi/a doua

Cât costă un bilet până la...?


Există reducere pentru
copii/pensionari?
Könnten Sie mir bitte ein Wie viel kostet die einfache Fahrkarte
Ticket nach... kaufen? nach...? vi:fi:l kostet di: ainfahe fa:rkarte na:h?
köntn zi: mi:ät bite ain tiket
Gibt es eine Kinderermäßigung/
na:h... kaufn? Eine Fahrkarte /Seniorenermäßigung? ghipt es aine
nach..., bitte. kindäreärme:sigun/zenioäreneärme:sigun?
ainefa:rkarte na:h, bite Eine Kinderfahrkarte bitte.
Zweimai aine kindärfa:rkarte bite
Rückfahrkarte/Hinfahrt Ich möchte eine Platzkarte reservieren.
nach... ih möhte aine platkarte rezervkren
tvaima:l rükfa:rkarte/hinfa:ärt Könnte ich einen Fensterplatz
na:h bekommen?
Eine Fahrkarte könte ih ainen fenstärplat bekomen?
zweiter/erster Klasse. Nichtraucher bitte, nihtrauhär bite
aine fa:rkarte tvaitär/e:ärstär Gibt es dort einen Schlafwagen?
klase ghipt es dort ainen sia:fva:gn?
Cu avionul
Reisen mit dem Flugzeug
La aeroport
Auf dem Flughafen
Cum ajung la aeroport? Wie komme ich zum Flughafen?
vi: kome in tum fiu:kha:fn? Cât durează
drumul până Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen Ea aeroport (cu
taxiul)? (mit einem Taxi}? vi: lane dauărt di: fa:ärt tum
flu:kha:fn (mit amem taksi)?
Cu cât timp înainte de Wie lange vor dem Abflug soli ich am
plecare trebuie să fiu la Flughafen sein? vi: lane fo:ăr de:m apflu:k zoi
aeroport? ih am tlu:khafn zain?
Trebuie să ajungeţi la Seien Siezwei Stunden vor dem Abflug am
aeroport cu două ore Flughafen. zaien zi: ţvai ştundn fo:ăr de:m
înainte de plecare. apflu:k am flu:kha:fn
Unde-mi pot ambala Wo kann ich mein Gepäck (in die Folie)
bagajele în folie? einwickeln lassen?
vo: kan ih main ghepek (in di: fo:lie)
ainyiklniasn?
Unde este biroul de Wo ist der Check-in-Schalter?
check-in? vo; ist de:ăr cekinşaltăr?
Pot lua asta în avion? Darf ich es mitán Bord nehmen?
darf ¡h es mit an bort ne:men?
Care este greutatea Ist das zulässige Gepäckgewicht pro Person
maximă a bagajului de begrenzt? ist das tu:lesighe ghepekgheviht
persoană? pro: perzo:n begrentt?
Cât se plăteşte pentru Wie viel kostet das Übergepäck?
depăşirea greutăţii vi;fi:l kostet das ü:bärghepek?
bagajului?
Pot sä urc la bord? Kann ich schon an Bord gehen?
kan ih sO:h an bort ghe:en?
Mi-am pierdut biletul de ich habe meine Bordkarte verloren.
îmbarcare. ih ha:be maine bortkarte feärio;ren
De unde pot să-mi ridic Wo kann ich mein Gepäck abholen?
bagajele? vo: kan ih main ghepek apho:len?

I orar de zbor I
zbor I sosiri
Calatorii

plecări la e Abflüge apflü:ghe


timp geplant ghepla;nt
anulat storniert storniert
din cauza vremii wegen Schlechtwetter
nefavorabile ve:gn sjehtvetät
întârziere e Verspätung reärspe:tun
întâzrere estimata voraussichtliche Verspätung
forauszihtlihe feäVs;pe:turi
înregistrarea bagajelor e Gepäckabfertigung ghepekapfertägun
sala de îmbarcare eAbfertigungshalle apfertigunshale
(zona de) ridicare a e Gepäckausgabe
bagajelor ghepekausga:be
sală de tranzit r Transitraum tranzi:traum\
ghişeu de check-in pistă de r Abfertigungsschalter apfertlgunssaltär
aterizare e Landebahn landebam
bagaj de mână bilet de avion s Handgepäck bantghepek
bilet de îmbarcare sFiugticket flurktiket
1 stewardesă e Bordkarte bortkarte
1 aterizare de urgenţă e Stewardess stiu:ärdes;
e Notlandung no;t!andun
[ centură de siguranţă r Sicherheitsgurt zihărhaiţgurt

^ Rezervarea unui bilet de avion


Buchung eines Flugtickets
Aş dori să rezerv un bilet Ich möchte ein Flugticket nach... buchen.
de avion pentru... ih monte ain flu:ktiket na:h... bu:hn
Cât costă un bilet de avion Wie viel kostet ein Flugticket der
la clasa economică/întâi? Touristenklasse/ersten Klasse? vi: fi:l kostet
ain flu'.ktiket de:ăr turistnklase/e:ärsten klase?
Mai există locuri (libere) Gibt es noch freie Plätze für heute?
pentru astăzi? ghiptes noh fraie pieţe fü:ärhoyte?
E un zbor direct? Ist das ein Direktflug? ist das ain direktflu:k?
E un zbor cu escală? Ist dieser Flug mit Zwischenlandung?
ist di:zär flu:k mit ţvişnlandun?
La ce oră decolează Um wie viel Uhr fliegt mein Flugzeug ab?
avionul meu? um vi: fi:l u:är fligt main flu:kţoyk ap?
Zborul are întârziere (o Die Maschine hat (eine Stunde) Verspätung.
oră). di: maşi:ne hat (aine stunde) feărşpetun
Zborul dumneavoastră a ihr Flug wurde storniert.
fost anulat. i:ăr flu:k vurde storniert
Când este următorul Wann fliegt das nächste Flugzeug nach... ?
avion spre...? van flhgt das ne:hste flu:kţoyk na:h?
Pot anula biletul de Kann ich das Flugticket/die Buchung
avion/rezervarea? stornieren?
kar h d a s fl u: kti ket/d i: b u: h u p ştorn î:
ren ? Care este taxa de a n ula re? Wie viei beträgt die Stornogebühr?
vi;fi:l betre:ktdi:ştornoghebuăr?
Pot să folosesc bi letul Kann ich das Flugticket für den nächsten pentru
următorul zbor? Flug benutzen? kan ih das flu:ktiket fQ:ăr de:n
neftstn '-\-sk benuţn?

- In avion
Im Flugzeug
La ce orä aterizäm? Wann werden wir landen?
van ve:ärdn vi:är landn?
Când este prima escala? Wann ist die erste Zwischenlandung?
van ist di; e;ărste ţvişnlandun? Nu pot
deschide/închide Ich kann das Gepäckfach nicht compartimentul
pentru öffnen/schließen.
bagaje. ih kan das ghepekfahi niht.öfnerVsIrsn
Nu pot să-mi pun centura, ich kann den Sicherheitsgurt nicht
zumachen.
ih kan de:n zihărhaiţgurt niht tu:mahn
Mä puteţi ajuta să-mi dau Können Sie mir helfen, den Sitz
scaunul pe spate? herunterzuklappen?
könen zi: mi:är helfn, de:n ziţ heruntărţuklapn?
Vă ridicaţi scaunul la loc, Können Sie bitte ihren Sitz zurückklappen?
vă rog? könen zi: bite i:ren ziţ turükkiapn?
As dori să folosesc Ich möchte meinen Klapptisch
măsuţa. herunterklappen.
ih möhte mainen klaptiş heruntărklapn
Lampa pentru citit nu Mein Leseiicht funktioniert nicht.
funcţionează. main le:zeliht funkţionhrt njhţ....................................
Mi-e rău. Mir ist übel. mi:ăristu:b|
Puteţi să-mi daţi ceva Kann ich etwas gegen Luftkrankheit
împotriva răului de bekommen?
altitudine? kan ih etvas ghe:gn luftkrankhait bekomen?
Trebuie să merg la toaletă. Ich muss zur Tollet te. ih mus tur toalete...........
Unde este punga pentru Wo ist die Spucktüte?
rău de avion? vo: ist di: şpjktu tc?
Pot să fumez aici? Darf man hier rauchen ? darf ma n h i :ăr rau
hn?
îmi puteţi da o pătură? Kann ich eine Decke bekommen?
kan ih aine deke bekomen?
Ce doriţi de baut? Was wollen Sie trinken? vas volen zi: trinkn?

Calatorii

Băuturile sunt incluse în


Puteţi să-mi mai aduceţi Sind Getränke im Flugpreis inbegriffen?
una? zint ghetrenke im flurkprais inbegrifn? Kann
Se poate fără gheaţă? ich noch eine bekommen? kan in noh aine
bekomen? Kann ich es ohne Eis
bekommen?
kan ih es o:ne ais bekomen?

Bagaje pierdute
Verlorenes Gepäck
Unde pot anunţa pierderea Wo kann ich den Verlust meines Gepäcks
bagajului? melden?
vo: kan ih de:n feä>lust maines ghepeks
Se pare că mi-aţi pierdut meldn?
bagajele. Ich glaube, Sie haben mein Gepäck verloren.
Am venit cu zborul nr.... de ih glaube, zi: ha:bn main ghepek feärlo:ren
la... Ich bin mit dem Flug Nr.... aus...
gekommen.
Nu mi-am găsit bagajele la ih bin mit de:m flu:k numär .„ aus... ghekomen
zona de ridicare. An der Gepäckausgabe habe ich mein
Gepäck nicht gefunden.
an de:är ghepekausga:be ha:be ih main ghepek
Am avut două/trei bagaje. A niht ghefundn
Ich hatte zwei/drei Gepäckstücke.
sosit doar un bagaj.
ih hate tvai/drai ghepeks:üke
Nur ein Gepäckstück ist angekommen.
Am avut două valize
nu:är ain ghepekstük ist anghekomen
albastre/negre.
Ich hatte zwei blaue/schwarze Koffer.
Au etichete cu numele ih hate tvai blaue/svarte kofär
meu. Sie wurden mit Namensschildern versehen.
Am nevoie urgent de acele zi: vurden mit na:menssiidärn feä>ze:en
bagaje.
Ich brauche das Gepäck dringend.
Aţi putea afla, vă rog, unde
sunt? ih brauhe das ghepek drtnent
Va rog să mă sunaţi la acest Können Sie herausfinden, wo es ist?
număr. könen zi: herausnndn, vo: es ist?
Benachrichtigen Sie mich bitte unter dieser
Aş putea veni (chiar) azi Nummer.
după ele.
bena:hrihtign zi: mih bite untär di:zär numär
Mâine trebuie să fiu în altă
Heute könnte ich es noch abholen.
parte.
hoyte könte ih es noh apho:len
Aţi putea să mi le trimiteţi
la...? Morgen muss ich schon woanders sein.
morgn mus ih so:n voandärs zain
Wäre es möglich, es mir später nach...
nachzuschicken? ve:re es mö:k!ih( es mi:är
spe:tär na:h... na:hpj:sikn?
Cât va dura până mi le găsiţi?
Cam pe când mi-aş putea Wie lange kann das Suchen dauern ?
recupera bagajele? vi: lane kan das zu:hn dauäVn?
Unde pot să cer o
Wann kann ich die Rückgabe erwarten?
despăgubire pentru bagajele
van kan ih di: rükga:be eärvartn? Wo kann ich
pierdute?
Ersatz für verlorenes Gepäck beanspruchen?
vo: kan ih eärzatfü:är feärlo:renes gbepek
beanspruhn?
IMI HNIIB m « IB_:

Cu vaporul
Schiffsreisen

în port
im Hafen
Cum putem ajunge în portul Wie kommen wir zum Fährhafen?
de feriboturi? vi; komen vi:är tum fe:rha:fn?
Cât de des circulă
Wie oft fährt die Fähre (nach. ..)?
feriboturile (spre...)? La ce
vi: oft fe:rt di: fe:ie (na:h)?
oră pleacă următorul feribot?
Cu cât timp înainte de Wann fährt die nächste Fähre?
îmbarcare trebuie să mă van fe:rt di: ne:hste fe;re?
înregistrez? Wie lange vor der Abfahrt soll man
Cât durează călătoria? einchecken?
vi: lane fo:äi de:äi apfaärt zol man aincekn?
Călătoria durează în jur de o Wie lange dauert die Schifffahrt?
oră. vi: lane dauärt di: siffaärt?
Am rezervat şi am plătit în Die Schifffahrt dauert etwa eine Stunde.
avans biletele de feribot. di: siffaärt dauärt etva aine stunde
Wir haben die Fähre im Voraus gebucht
Care este preţui pentru o und bezahlt
maşină şi doi pasageri? vi;3r ha:bn di: fe:re im foraus ghebu:bt unt beta:lt
Se plăteşte şi pentru rulotă? Wie viel kostet ein PKW plus zwei Personen?
vi:fi:l kostet ain pe:ka:ve: plus^vai perzo:nen?
Muss man auch für einen Anhänger
bezahlen?
mus man auh fü:är ainen anhenär beta:len?

I ghişeu de check-tn r Abfertigungsschalter apfertigunsşaltăr


I rampă de acces e Auffahrtsrampe auffa:ărţrampe
[ pasarelă de îmbarcare e iandungsbrücke landunsbrüke
Călătorii

La bordul navei
An Bord
Puteţi să ne arătaţi unde este Können Sie uns unsere Kajüte zeigen?
cabina noastră? könen zi: uns unzere kaiü:te taign?
Este vreun bar/restaurant la Gibt es auf dem Schiff eine Bar/ein
bord? Restaurant?
ghipt es auf de:m sjf airie ba:är/ain restoran?
Unde sunt toaletele? Wo gibt es hier Toiletten?
vo: ghipt es hi:är toaletn?
Am rău de mare. Aveţi ceva Ich bin seekrank, ih bin ze:krank Haben Sie
împotriva răului de mare?
etwas gegen Seekrankheit?
Unde este biroul de schimb
ha:bn zw etvas ghe:gn ze:krankhait?
valutar pe vas?
Wo gibt es auf dem Schiff eine
Wechseistube?
Putem merge pe puntea
vo: ghipt es auf de:m sif aine vekslstu:be?
superioară?
Puntea superioară este Können wir aufs Oberdeck gehen?
închisă din cauza vremii könen vi:är aufs o:bäfdek ghe:en?
nefavorabile. Das Oberdeck ist wegen Schlechtwetter
Care sunt măsurile de geschlossen,
siguranţă? das o:bärdek ist ve:gn slehtvetär gheslosn
Când ajungem? Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?
velhe zihärhaitma:sna:men ghipt es?
Wann kommen wir an? van komen vi:är an?

punte sDeck dek


- puntea inferioară/ • s Unterdeck/Mitteideck/Oberdeck
/intermediară/ u ntă rdek/ m it 1 d ek/o: bă rd e k
/superioară
• punte acoperită • geschlossenes Deck gheşlosenes dek
• punte deschisă • offenes Deck offnes dek

In croazieră
Schiffsrundfahrt
De unde începe croaziera? Wo beginnen die Schiffsrundfahrten?
Pot coborî de pe navă în vo: beghinen di: sifsruntfa:ärtn?
timpul croazierei? fia Kann ich das Schiff während der Fahrt/eines
debarcader) Halts verlassen? kan ih das sif
Puteţi coborî şi vă puteţi ve:rent de:är fa:ärt/aines hait feärlasn?
îmbarca din nou la orice Sie können an einem beliebigen Anlegeplatz
debarcader. aus- und einsteigen, zj: könen an ainem
beii:bign anle:gheplat aus unt ainstaign
Cât durează opririle? Wie lange hält das Schiff an den Stops?
vi: lane he;ltdas sjf an de:n Jtops?
La bord se poate cumpăra Kann man auf dem Schiff etwas zum Essen
ceva de mâncat şi de băut? und Trinken bekommen? kan manaufde:m sjf
Unde sunt toaletele la bord? etvas tum esn unt trinkn bekomen?
Există şi rampe de acces Wo gibt es auf dem Schiff Toiletten?
pentru scaunele cu rotile? vo: ghipt es auf de:m sif toaletn?
Gibt es dort einen behindertengerechten
Croaziera oferă şi un ghid? Zugang?
ghipt es dort ainen behindärtenghereht t,u:gan?
Ce limbă preferaţi? Gibt es während der Rundfahrt einen
Vortrag?
Am dori un ghid în ghipt es ve:rent de:är runtfa:ärt ainen fo:ärtra:k?
germană/franceză/ spaniolă Welche Sprache wünschen Sie sich?
Aveţi şi broşuri în veihe spra:he vünsn zi: zih? Wir möchten
engleză/germana/ einen Vortrag auf
Deutsch/Französisch/Spanisch. vi:är mohtn
franceză/spaniolă?
ainen fo:ärtra:k auf doyc/franr,ö:zis/spa;nis
Haben Sie auch Prospekte auf Englisch/
/Deutsch/Französisch/Spanisch? ha:bn zi: auh
prospekte auf eolis/doyc/fran;ö:zis/spa:nis?

Bilete de tren
In trenurile regionale (prescurtate de regulă cu DB) biletele nu se pot cumpăra direct de
la conductor. Ele trebuie cumpărate înainte de plecare de la casa de bilete sau de la
automat.
în caz contrar, vă aşteaptă cel mai probabil o amendă.

Tarife avantajoase
Pentru călătoriile cu trenul puteţi profita de oferte avantajoase, cum ar fi biletele de
grup, de week-end etc. Astfel veţi economisi o sumă destul de mare.
Călători I 66

Transportul în comun
Öffentlicher Personennahverkehr
Unde este cea mai apropiată Wo ist die nächste Bushaltestelle/
staţie de autobuz/tramvai? /Straßenbahnhaltestelle? vo: ist di: ne:hste
Există în apropiere vreo staţie bushalteştele/ştra:snba:nhalîeştele?
de metrou? Ist hier in der Nähe eine U-Bahn-Station?
Care autobuz merge la..,? ist hi:är in de:är ne:e aine u;ba:nstatio:n?
Weicher Bus fährt nach... ?
Autobuzul acesta merge la...? velnär bus fe:rt na:h? Fährt
Autobuzul acesta opreşte dieser Bus nach... ? fe:rt di:zäi
la...? bus na:h? Hält dieser Bus in...?
De unde pot să cumpăr be:ltdi:zär bus in?
bilete?
Wo kann ich Fahrkarten bekommen?
Pot să cumpăr biletul de la
vo: kan ih fa:rkartn bekomen?
şofer?
Kann ich die Fahrkarte beim Fahrer/an
Bord kaufen?
Cât costă un bilet pentru
kan ih di: fa:rkarte baim fa:rär/an bort kaufn?
adulţi?
Wie viel kostet die Fahrkarte für einen
Erwachsenen?
Unde compostez biletul? vi: fi:l kostet di: faxkarte fü:är ainen
eärvaksen^n?
Pot schimba autobuzul cu Wo soll ich die Fahrkarte entwerten?
acest bilet? Trebuie să schimb
vo: zo! ih di: fa:rkarte entve:ärtn?
autobuzul/tramvaiul?
ist das ein Umsteigefahrschein?
Când trebuie să cobor? ist das ain umstaighefa:rsain?
Muss ich umsteigen?
Cu ce merg (apoi) mai
mus ih umstaignWann soll ich aussteigen?
departe?
van zol ih ausstaign?
Câte staţii sunt de aici? Cum Womit soll ich (dann) weiterfahren?
vomit zoi ih (dan) vaitärfa:ren?
se numeşte staţia? Wie viele Haltestellen sind es von hier?
vi: fi:le halte$telen zint es fon hi:är?
îmi puteţi spune când să
cobor? Wie heißt die Haitestelle?
vi: haistdi: haltestele?
Können Sie mir bitte sagen, wann ich
aussteigen soll?
könen zi: mi:är bite za:gn, van ih ausstaign zol?
Există un automat pentru Gibt es hier irgendwo einen
bilete în apropiere? Fahrkartenautomaten?
ghipt es hi:ăr irgntvo: ainen fa:rkartnautoma:tn?
Cu ce autobuz aju ng Mit weichem Bus komme ich dorthin ?
acolo? mit velhem bus korrte ih dorthin?
Care e staţia următoare? Wie heißt die nächste Haltestelle?
vi: haist di: ne:hste halteştele?
Mă scuzaţi, as vrea să Entschuldigung, ich möchte aussteigen.
cobor. entşuldigun, ih möhte ausstaign
N-am reuşit să cobor. Ich bin zu weit gefahren.
ih binţu: vaitghefaxen

tramvai e Straßenbahn stra:snba:n


autobuz rBus bus
troleibuz rObus o:bus
metrou e U-Bahn, e Metro u:ba:n, me:tro
staţie e Haltesteife haltestele
staţie e Station statio:n
oprire la cerere e Bedarfshaltestelle bedarfshaltestele
şofer r Fahrer fa:ra>
bilet (de călătorie) e Fahrkarte, r Fahrschein faxkarte, faxsain
■ bilet cu tarif redus • e ermäßigte Karte eärme:sigte karte
■ bilet de călătorie valabil o ■ e Tageskarte
zi ta:ghes karte
- bilet de grup ■ e Gruppenkarte gm penkarte
compostor r Entwerter entve:ä7tär
a(-şt) composta biletul e Fahrkarte entwerten fa:rkarte entve:ärtn
automat de bilete r Fahrkartenautomat fa ;rkartnautoma:t
turnîchet e Sperre spere
controlor r Kontrolleur kontrolöär

Bilete de călătorie pentru mijloacele de transport în comun


Dacă aveţi nevoie de un bilet de călătorie pentru mijloacele de transport în
comun, îl puteţi procura cel mai uşor de la automatele amplasate în staţii. Cu
mici excepţii, la chioşcuri nu se mai vând bilete de călătorie.
In unele oraşe, automatele de vânzare a biletelor sunt amplasate în mijlocul de
transport.
106
Cazarea

SU * ~*~
„liri-^ H — -._________■ *v

Cazarea
Unterkunft

Caut cazare. Ich suche eine Unterkunft


in zu:he aine untärkynft
îmi puteţi recomanda un Können Sie mir ein biiliges/gutes
hotel ieftin/bun? Hotel empfehlen? könen zw mi:ăr a
in
bilighes/gu:tes hotel empfe:l<?n?
Am nevoie de cazare Ich brauche eine Unterkunft in der Nähe
aproape de gară. vom Bahnhof, ih braune aine untärkunft in
de:är ne:e fom ba:nho:f
Unde mă pot caza cel mai Wo ist die nächstgelegene Unterkunft?
aproape? vo; ist di; ne:hstghele:ghene untărkunft?

hotel s Hotel hotei


motel 5 Motel mote!
hostel e Herberge berberghe
pensiune e Pension panzio;n
han 5 Gasthaus gasthaus
apartament 5Appartement aparternan
camere de închiriat Zimmer zu vermieten rjmär tu; feärmitn
cazare cu mic dejun inclus Übernachtung mit Frühstück
ü:bärnahtun mit frü:stük
demipensiune e Halbpension ha!ppanzio;n
pensiune completă cameră eVolipension folpanzicm
- cameră single s Zimmer tjmär
* s Einzelzimmer ainftimär
• cameră dublă - s Doppelzimmer doplf imär
- cameră cu duş • ein Zimmer mit Dusche ain |imär mit duse
- cameră cu pat ■ ein Zimmer mit Aufbettung
suplimentar baie (cu ain timär mitaufbetun
toaletă) Badezimmer (mit Toilette)
cu vedere la mare listă de mit Seeblick mitze;biik
preţuri taxă de anulare e Preisliste praisliste
spălătorie e Stornogebühr stornoghebüir
casă de schimb valutar seif e Reinigung rainigun
e Wechseistube vekslstu:be
r Tresor trezo:är
| articole de toaletă | e Toilettenartikel toaletnarti:kl
uscătordepăr masă de rFöhn fö:n
schimbat scutece e Wickelkommode
accesul cu animale viklkomorde
(domestice) este permis (Haussiere erlaubt (gegen Gebühr)
(contra cost) a se caza (haus)ti:re eärlaubt (ghe:gn ghebürär)
la hotel a pleca de la
hotel
108
Cazarea

sich im Hotel anmelden zih im hotel anmefdn sich im Hotel abmelden zih im hotel apmeidn
Cum facem o rezervare

Buchung und Reservierung


Aş dori să fac o rezervare... Ich möchte bei Ihnen... buchen.
Aveţi camere libere în ih möhte bai i:nen... bu:hn
perioada...? Haben Sie freie Zimmer in der Zeit von... ?
Aş dori să rezerv o ha:bn zi: fraie £imär in de:är |ait fon? Ich
cameră dublă/single möchte ein Zweibettzimmer/
pentru o săptămână /Einbettzimmer in der Woche ab... buchen.
începând cu... ih möhteain tvaibettimär/ainbetrjmär in de:är
Vă rog să sunaţi pentru a voheap... bu:hn
confirma rezervarea. Bestätigen Sie bitte telefonisch die
Annahme der Bestellung. beste:tign zi: bite
Trebuie să plătesc un telefo:nis di: anna:m& de:är bestelun
avans? Ist eine Vorauszahlung nötig?
Suma e rambursabilă? ist aine forausr,a:lun nö:tih?
Bekommt man den Betrag zurück?
Majoritatea camerelor/ bekomt man de:n betra:k ^urük?
/hotelurilor sunt deja Die meisten Zimmer/Hotels sind einen
rezervate cu o lună înainte. Monatim voraus ausgebucht.
Dacă doriţi să schimbaţi di: maistn timär/hotels zint ainen mo:nat im
sau să anulaţi rezervarea... foraus ausghebu:ht
Percepeţi comision de Falls Sie Ihre Buchung ändern oder
rezervare? stornieren möchten...
Cu cât timp înainte se fals zi: i:re bu:hun endärn o:där §torni:ren möhtn
poate anula rezervarea Berechnen Sie eine Reservierungsgebühr?
(fără penalizare)? berehnen zi:aine rezervi:runsghebü:är? Bis
wann kann ich meine Buchung (kostenlos)
stornieren? bis van kan ih maine bu:hun
(kostnlo:s) storni:ren?
110
I Cazarea

Percepeţi taxe pentru Wird eine Stornogebühr berechnet?


anularea rezervării? virt aine stornoghebü:är berehnet?
Se percepe o taxă de Bei Stornierung wird eine Stornogebühr in
anularea rezervării de... Höhe... gezahlt bai stomkrun virt aine
stornoghebü:äi in hö:e... ghet,a:lt
Am o rezervare pe numele... ich habe hier eine Reservierung auf den
Namen...
Aş dori să anulez rezervarea
ih ha:be hi:är aine rezervixun auf de:n na:men
pe numele...
ich möchte die Reservierung auf den
Namen... stornieren, ih möhtedi: rezervi:run
Vă mai pot ajuta cu ceva? auf de:n na:men... stornkren
Wie kann ich Ihnen noch heifen?
vi: kan ih i:nen noh helfn?

vi ' V
i f
La hotel

Im
Haben Sie
Aveţi camere libere?
................f. „ . .................................................r ......
-

Mă puteţi caza două


nopţi? Zimmer
frei? ha:bn
zi: ţi măr
frai? Kann
ich
Unterkunft
für zwei
Nächte
bekommen
?
Am o rezervare pe kan ih
numele.,. untärkunft
fü:är ţvai
nehte
bekomen?
Ich habe
hier ein
Zimmer
auf den
Namen...
reserviert,
111
I Cazarea

ih Plătesc acum sau la Zahle ich


ha:b jetzt oder bei der Abreise?
e plecare? ţa:le ih ieţt
hi:ăr o:dăr bai de:ăr apraize?
a in
Este aer condiţionat? Gibt es
ţi
mär hiereine Klimaanlage?
auf ghipt es
de:n hi:ăr aine
na:m kli:maanla:g
en... he?
reze O luăm. Wir
rviär nehmen es. vi:är nerrpen es
t
Stăm trei zile. Wir bleiben
Aş dori cazare cu mic
drei Tage, vii - blaibn drai ta:ghe
ich möchte Übernachtung
Pot plăti în numerar? Kann ich
mit Frühstück.
bar zahlen? kan ih baiär ţa:ien?
dejun inclus.
ih möhte ü:bärnahtun mit
früstük
Vrem demipensiune/
Wir möchten
Vollpension/Halbpension.
/pensiune completă,
viär rnöhtn
folpanzio:n/halppanzio:n
Cât costă pe n oa pte?
Wie viel kos tet eine Nach
t?
vi:
fi:l
kost
et
aine
naht
?
Aveţi una mai ieftină?
Hätten Sie etwas Billigeres?
hetn
zi:et
vas
bilig
here
s?
Unde este camera noastră? könte ih main ghepek hi:är lasn?
Pot să-mi las bagajele aki? Könnte ich bei Ihnen Geld wechseln?
Puteţi să-mi schimbaţi nişte könte ih bai inen ghelt veksln?
bani? Können Sie mich um sieben Uhr wecken,
Mă puteţi trezi la şapte,
bitte? könen zi: rrnih um zi:bn u:är vekn, bite?
vârog?
Unde este restaurantul Wo ist das Hotelrestaurant?
hotelului? vo: ist das hotelrestoran?
La ce oră se deschide barul Wann öffnet die Hotelbar?
hotelului? van öfnetdi: hotelbaär?
Pot să folosesc sala de Kann ich Ihren Fitnessraum benutzen?
frtness a hotelului? kan ih i:ren fitnesraum benujn?
Ne puteţi aduce cina în Können Sie uns das Abendessen aufs
cameră? Zimmer bringen?
könen zi: uns das aibrtcsn a-jfs timär brh-en?
La ce oră se serveşte Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
micul dejun? um vi:fi:l u:är ghipt esfrü:stük?
Micul dejun este inclus în ist das Frühstück im Preis inbegriffen?
preţ? ist das frü:stük im prais inbegrifn?
Micul dejun nu este/este Frühstück ist nicht/ist im Preis inbegriffen.
indus în preţ. frü;stük ist niht/ist im prais inbegrifn
Am pierdut cheia de la
Ich habe den Zimmerschlüssel verloren.
cameră.
ih ha:be den timärslüsl feärlo:ren
Nu pot să deschid uşa de
Ich kann meine Zimmertür nicht öffnen.
la cameră. ih kan maine timärtü:är niht öfnen
Nu merge căldura. Die Heizung funktioniert nicht.
di: haitun funktioni;rt niht
Nu pot să pornesc/opresc Ich kann die Klimaanlage nicht
aerul condiţionat. anschalten/ausschalten.
ih kan di: kli:maan!a:ghe niht ansaltn/aus^altn
Nu am apă caldă. Es gibt kein warmes Wasser.
es ghipt kain varmes vasär
Nu avem săpun şi hârtie Es fehlt hier Seife und Toilettenpapier.
igienică. (în baie)
es fe:lt hi:äf zaife unt toaletnpapi:är
Ne puteţi aduce prosoape
curate, vă rog? Könnten wir frische Handtücher
bekommen, bitte?
Nu pot închide fereastra din köntn vi:ärfrise nanttü:här bekomen, bite? Ich
cameră. kann das Zimmerfenster nicht zumachen.
Wo ist unser Zimmer? ih kan das timärfenstär niht tu:mahn
vo: ist unzärtimär? E gălăgie. Nu pot să dorm.
Könnte ich mein Gepäck
hierlassen?
Aş dori o altă cameră. ie:mant mäht hi:ä> lerm ih kan niht s!a:fn
Ich möchte ein anderes Zimmer.
Trebuie să dau un telefon. ih möhte-ain anderes rjmär
Alo, room-service? Ich muss telefonieren, ih mus telefonixen
Ist dort der Zimmerservice?
Până ia ce oră trebuie să ist dort de:är r,imärsö:ärvis?
eliberăm camera? Bis wie viel Uhr müssen wir das Zimmer
verlassen?
Aş dori să eliberez camera. bis vi: fi:l u:är müsn vi:är das ;ima> feärlasn?
Jemand macht hier Lärm. Ich
Ich möchte mich abmelden.
kann nicht schlafen.
ih möhte mih apmeldn
114
Cazarea

Plec. Ich fahre., ich gehe weg. ih fa:re, ih ghee vek

Cazare la particulari
î
Privatunterkunft
Cazarea

Ne putem caza la Gibt es hiereine Privatunterkunft?


particulari? ghipt es hi:är aine priva:tuntärkunft?
Putem sa stăm aici doar o Kann man hier nur eine Nacht
noapte? übernachten?
kan man hi:är nu:är aine naht ü:bärnahtn?
Cât costă o cameră dublă pe Wie viel kostet ein Zweibettzimmer pro
noapte? Nacht? vi; fi:l kostet ain tvaibetU'mär pro:
Micul dejun este inclus în naht?
preţ? Ist das Frühstück im Preis inbegriffen?
Sigur, micul dejun este ist das frü:stük im prais inbegrifn?
inclus în preţ. Natürlich, das Frühstück ist im Preis
inbegriffen.
Plătim acum sau la plecare? natü:ärlih, das frü:stük ist im prais inbegrifn
Primim garanţia înapoi? Zahlt man im Voraus oder bei der Abfahrt?
Ja:lt man im foraus o:där bai de:är apfa:ärt?
Am vrea să plecăm dis-de-
Bekommt man den Vorschuss zurück?
dimineaţă. La ce oră puteţi
bekomt man de:n fo:ärsus t,urük?
servi micul dejun?
Wir möchten Morgen früh fahren.
vi'.är möhtn morgn frü: fa:r&n
Um wie viel Uhr können Sie das Frühstück
servieren?
um vi: fi:l u:är könen z w das frü:stük zervi:ren?
începând cu ora şase. Ne puteţi trezi pe la
ora şapte?
Unde am putea să parcăm maşina?
Puteţi parca în curtea din spate.
Pot să-mi las bicicleta în pivniţă?

Este duş în cameră?

Toate camerele au baie şi televizor.


Avem un câine/o pisică cu noi. Vă
deranjează?

Există vreo taxă suplimentară pentru


animale?
Putem să folosim bucătăria?
Bucătăria este la parter.

Putem să punem mâncarea în frigider?


Puteţi folosi şi aragazul şi cuptorul cu
microunde.

Ne putem spăla rufele aici?


Aveţi un uscător pentru rufe?
116
Cazarea

Ne puteţi arăta care este Ab sechs Uhr. ap zeks u:är


camera noastră? Baia este Können Sie uns gegen sieben wecken?
încuiată. könen zi: uns ghe:gn zi:bn vekn?
Wo können wir parken?
Ne puteţi da cheia? vo: könen vi:är parkn?
Sie können im (Hinter)Hof parken.
Pot să fumez aici? Putem să zi: könen im (hintär)ho:f parkn
stăm pe terasă? Wäre es möglich, mein Fahrrad im Keller
abzustellen? ve:re es mö:klih, main fa:rra;t im
kelär apr,u:stelen?...........................................................
Putem ieşi prin spate?
Gibt es in unserem Zimmer eine Dusche?
ghipt es in unzerem ßmär aine du$e?
Jedes Zimmer ist mit Dusche und
Fernseher.
ie:des Jimär ist mit du$e unt fernze:är
Wir haben einen Hund/eine Katze mit.
Stört
das nicht? vi:är ha:bn ainen hunt/aine kat,e
mit
$tö:ärt das niht?
Gibt es einen Tierzuschlag?
ghipt es ainen ti:ärju;sla:k?
Können wir die Küche benutzen?
könen vi:är di: kühe benujn?
Die Küche ist im Erdgeschoss.
di: kühe ist im e:rtghesos
Können wir unser Essen in den Kühlschrank
tun? könen vi:är unzär esn in de:nkü:lsrank
tu:n?
Sie können auch den Herd und die
Mikrowelle benutzen, zw könen auh de:n
he:ärt unt di: mikrovele benufn
Können wir hier unsere Wäsche waschen?
könen vi:ärhi:är unzere vesevasn?
Gibt es hiereinen Wäschetrockner?
ghipt es hi:är ainen yesetroknär?
Können Sie uns unser Zimmer zeigen?
könen zi: uns unzär timär taign?
Das Badezimmer ist abgeschlossen.
das ba:detimär ist apgheslosn ...............................
Können Sie uns den Schlüssel geben? könen
zi: uns de:n slüsl ghe:bn? Darf ich hier
rauchen? darf ih hi;är rauhn? Können wir uns
auf der Terrasse hinsetzen? könen vi:är uns
auf de:är terase hinzejn? Dürfen wir den
Cazarea

Hintereingang benutzen? Kann ich ihr Telefon benutzen? Ich werde


dürfn vi:är de:n^ hintäraingao dafür zahlen, kan ih i:är telefan benign? ih
benum? ve:5rde dafü:är ta:!en
Pot să folosesc telefonul? Können wir frische Bettwäsche bekommen?
Plătesc
korien ykärfrise betvese bekorrien?
Können wir noch ein paar Decken
Ne puteţi schimba lenjeria bekommen?
de pat? N aveţi nişte pături <öncn vi:är noh ain pa.är dekn bekomen?
în plus?
Wann schließen Sie abends zu?
van sli:sn zi: a:bnt; tu:?
La ce oră se încuie uşa
noaptea? Ich kann mein Zimmer nicht
abschließen/aufschließen.
Nu pot să-mi
ih kan main jimär niht apsli:sn/aufsli:sn
închid/deschid camera.
ich kann das Fenster nicht aufmachen.
Nu pot să deschid fereastra. ih kan das fenstär niht aufmahn
Se pare că nu merge Die Heizung scheint nicht zu funktionieren.
încălzirea. di: hai^un saint niht tu: funk|iont:ren
Nu este apă caldă. ich habe kein Warm wasser.
ih ha.be kain varmvasär
în camera noastră picură In unserem Zimmer tropft der Wasserhahn.
robinetul. in unzerem timär tropft de:är vasärha:n
Patul meu scârţâie. Mein Bett knarrt mainbetknart
Televizorul nu merge. Der Fernseher funktioniert nicht.
de:ät fernze:är funktioni:rt niht
Ne-au dispărut câteva Es sind einige Sachen aus unserem Zimmer
lucruri din cameră. verschwunden, es zint ainighe zahn aus
unzerem timär feärs-vundn
Mi-am pierdut cheia de ia ich habe meinen Zimmerschlüssel verloren,
cameră.
ih ha:be mainen rjmärslüs! feärlo:ren
Am spart vaza/rupt scaunul.
Ich habe eine Vase/einen Stuhl zerschlagen.
îmi pare rău.
Es tut mir sehr leid, ih ha;be aine va:ze/amen
stu:l jeärsla:gn es tut mi:är ze:är lait
Până la ce oră trebuie să
eliberăm camera?
Bis wann sollen wir das Zimmer verlassen?
trebuie să facem curat în bis van zolen viär das n'mär feäriasn?
cameră înainte de plecare? Müssen wir vor der Abreise das Zimmer
Unde pot găsi o cârpă şi o aufräumen? müsn vi:är fo:är de:är apraize das
găleată? timär aufroynrien?
Putem face cumpărături Wo finde ich einen Lappen und einen
prin apropiere? Eimer? vo: finde ih ainen lapn unt ainen
aimär? Kann man hierin der Nähe
einkaufen?
kan man hi:är in de:är ne:e ainkaufn?
118
Cazarea

e Pension panzio:n
pensiune Übernachtung mit Frühstück
cazare cu mic dejun ■ü:bärnahtun mit frü;stük r
inclus Fußboden fu:sbo:dn r
podea Holzfußboden holtfu:sbo:dn ■ r
duşumea Parkettboden parketbo:dn s
parchet (laminat) parchet Parkett parket s Linoleum !
linoleum gresie faianţă ino:leum r Fliesenboden
perete tapet tavan uşă fll:znbo:dn e Fliesen fli:zn
uşă pliantă - eWand vant e Tapete tape.te e
uşă glisantă prag Decke deke eTür tü:ar
fereastră •8 e Falttür ralttü:är
fereastră tip ghilotină •9 e Schiebetür
fereastră franţuzească si:betü:är e Schwede svele
pervaz pervaz tocul uşii s Fenster fenstär
balama broască
yală de siguranţă
încuietoare cu cilindru •10 s Schiebefenster si:befenstär
lacăt •11 französisches Fenster frant;ö:zises
chete clanţă fenstär e Fensterbank fenstärbank rSims sims
mâner rotund e Zarge \&gbe e Angel anl s Schloss slos
•12 s Sicherheitsschloss zihärhaitslos
•13 sZylinderschloss ;ilindärslos
•14 s Vorhängeschloss foärhenesios
rSchlüssel slüsl e Klinke klinke r Türknauf
tü:ärknauf
In camping
Camping
Unde este cel mai apropiat Wo ist der nächste Campingplatz?
loc de camping? Se poate vo: ist de:är nehste kempinplat?
campa aici? Kann man hier campen?'
kan man hi:är kempn?
Putem să intrăm cu rulota? Kann man hier mit einem Wohnwagen
campen?
Aveţi locuri libere? kan man hi:ä> mit ainem vo:nva:gn kempn?
l Gibt es noch freie Plätze?
ghipt es noh fraie plete?
Se plăteşte de persoană
Zahlt man pro Person oder pro Zelt?
sau de cort?
£a:lt man pro; perzo:n o;dä> pro^eSt?
Cât costa pe noapte? Wie viel macht das pro Nacht?
vi: fi:l maht das pro; naht?
Cât costă curentul pe zi? Nu
Wie viel kostet der Strom für einen Tag?
vi: fi:l kostet de:är stro:m fü:är ainen ta:k?
vă pot tăsa paşaportul.
ich kann meinen Pass nicht hier lassen.
Se poate închiria un frigider? ih kan mainen pas niht hi:ä> lasn
Unde sunt duşurile/ Können wir einen Kühlschrank mieten?
/toaletele/spălătoarele? könen vi:är ainen kü:lsrank mi:tn?
Wo sind hier
Unde putem să parcăm? Duschen/Toiletten/
Unde ne putem pune cortul? /Waschräume?
Putem să facem focul aici? vo: zint hi:är dusn/toaletn/vasroyme?
Wo können wir parken? yo: könen yi:är parkn?
De unde putem să adunăm Wo können wir das Zelt aufschlagen?
lemne de foc? vo: könen vi:är das telt aufsja:gn?
Pot să-mi las câinele liber Kann man hier Feuer machen?
aici?
kan man hi:är foyär mahn?
La ce oră se deschide/se
Wo können wir Holz für das Feuersammeln?
închide poarta? vo: könen vi:är hol} fü:är das foyär zamln? Kann
Am vrea să închidem o ich hier meinen Hund frei laufen lassen? kan
barcă. ih hi;är mainen hunt frai laufn lasn?
Se pot închiria biciclete aici? Um wie viel Uhr öffnet/schließt man das
Tor? um vi: fi:l u:är öfnet/sli:st man das to:är?
Wir wollen ein Boot leihen.
vi;är volen ain bo:t laien
Kann man hier Fahrräder Gibt es hier ein Telefon ?
leihen? ghipt es hi:är ain telefo:n?
kan man hi:ärfa:rre:dä; laien? Kann man hier irgendwo angeln?
Este vreun telefon public kan man hi:är irgntvo: an!n?
Muss man eine Erlaubnis haben?
Se poate pescui prin mus man aine eärlaupnis ha:bn?
Împrejurimi?
Kann man hier Zelte/Schlafsäcke ausleihen?
Am nevoie de permis? kan man hi:är |elte/sla:fzeke auslaien?
Wir schlafen unter freiem Himmel
închiriaţi corturi/saci de lit? vi:är sla:fn untärfraiem himl
Können wir unsere Sachen im Zelt fassen?
dormim sub cerul könen viär unzefe zahn im £elt lasn?
Wo gibt es hier Müllcontainer?
Se putem lăsa lucrurile în
cort? vo: ghipt es hi:är mülkonte:när?
Jnde sunt coşurile/ Kann man irgendwo in der Nähe
containerele de gunoi? Lebensmittel kaufen?
kan man irgntvo: in de:är ne:e le:bnsmitl kaufn?
Se poate cumpăra ceva de
mâncare de undeva <*n Kann man irgendwo in der Nähe essen
apropiere? E vreun loc prin gehen/ein Bier trinken? kan man irgntvo: in
de:är ne:e esn ghe:en/ain bi:är trinkn?
apropiere să mâncăm/bem o
| spălător comun r Waschraum vasraum
| apă potabilă s Trinkwasser trinkvasär
j apă menajeră 5 Brauchwasser brauhvasär
| autorulotă s Wohnmobii vo:nmobi:l
j rulotă r Wohnwagen, r Caravan vo:nva:gn, karavan
j cort sZelt \e\t
| cuie de cort e Heringe he:rine
| beţe de cort eZeitstöcke teltstöke
) foaie de cort eZeltplane teitpia:ne
| prelată sÜberzelt ü:bärteit
| plasă contra ţânţarilor 5 Moskitonetz moski:tone|
j sac de dormit r Schlafsack skfzak
1 izopren e isomaixe i^omaie
| foc de tabără 5 (Lager)Feuer (ia:gär)foyär
j vatră e Teuerstelle foyärstel-
| brichetă | e Streichhölzer straihhöltär
primus | $ Feuerzeug foyärtoyg
toporişca r Campingkocher kempinkohär
eAxt akst
briceag s Taschenmesser/Klappmesser
taşnmesăr/klapmesăr
deschizător de r Dosenöffner
conserve doiznofnăr
gamelă s Kochgeschirr kohgheşir
rucsac r Hucksack, r Wanderrucksack
rukzak, vandâVukzak

Restaurante, cafenele şi localuri


Restaurant are aceeaşi semnificaţie ca şi termenui restaurant din limba română. Deci,
este vorba de un ioc unde puteţi lua prânzul sau cina. Restaurantele germane tipice oferă
mâncărurile naţionale favorite. De asemenea, se găsesc aici în mod normai restaurante ale
imigranţilor - pizzerii italiene, restaurante asiatice, greceşti sau mexicane. Restaurantele
sunt împărţite, în funcţie de preţuri, în mai multe grupuri în general mâncarea şi băuturile
sunt cele mai scumpe. Dorserkebab este un fast-food turcesc, unul dintre locurile
cele mai răspândite, unde se poate mânca ieftin şi bine. Acestea pot fi găsite la orice pas.
Cazarea
122

Aici puteţi alege din diferite tipuri de kebab, care este un sandvici asemănător cu gyrosul
grecesc. Este umplut cu carne şi legume. Aceste fast-fooduri oferă şi dulciuri şi băuturi
turceşti, imbiss, imbissstand sau Jmbissbude este un tip de fast-food care se află
aproape la fiecare colţ. Aici puteţi găsi printre altele şi diferite tipuri de cârnâciorî şi
crenvurşti foarte populari în Germania. Kneipe este o cârciuma. Prin urmare, aici puteţi
veni dacă veţi dori să gustaţi băuturile alcoolice locale. Germania este ţara berii, de aceea
barurile oferă de obicei diverse tipuri de bere. în timpul verii sunt foarte populare
terasele, Biergarten. De obicei în cârciumi se poate şi mânca, însă nu vă aşteptaţi la atât
de multe feluri de mâncare ca la restaurantele locale, Nemţii vin aici de obicei pentru a
petrece timpul cu prietenii şi pentru a se distra. în comparaţie cu restaurantele; preţurile în
cârciumi sunt mult mai mici. Brauhaus desemnează o fabrică de bere. în Germania
există foarte multe, le găsiţi în fiecare oraş mare, Berea preparată pe loc se poate savura
fie în berărie, fie pe terasă. Bierstube este termenul folosit pentru berărie. Acestea se
găsesc şi in oraşele mici. Weinstube este termenul pentru cramă, în Germania vinul se
consumă însă mai puţin decât berea, Preferat este în primul rând vinul franţuzesc. în
bazinele râurilor Rin, Mosel, Neckar şi Main se pot gusta sortimente locale de vin. Café
înseamnă cafenea. !n special în Austria veţi găsi câte o cafenea la fiecare colţ. Aici
puteţi alege din multe feluri de cafea - mai multe informaţii găsiţi în capitolul Specialităţi
austriece.
(W
La restaurant
Im Restaurant
Căutăm un liberă?
Aveţi o masă restaurant
A
bun şi ieftin. Wir suchen ein gutes und preisgünstiges
Aş dori o masă pentru Restaurant. vi:ăr zu:hn a in gu:tes unt
două persoane. praisgünsticjhes restoran

Ne putem aşeza aici?


Haben Sie einen Tisch frei?
ha:bn zhainen tiş frai?
Ich möchte einen Tisch für zwei (Personen).
ih möhte ainen tiş fü:är ţvai (perzo:nen)
Können wir uns hierhin setzen?
könen vi:ăr uns hierhin zetn?
Meniul, vă rog. Die (Speise)Karte, bitte, di: (spaize)karter bite

Am comandat deja. Nu

mănânc. Mulţumesc.
, ..............t.................
Am dori să comandăm. Ce
ne recomandaţi?

Care este specialitatea


casei?
Nu este prea picant?

Ca aperitiv, o să iau...

O să iau numai o salată.


Nu vreau supă. Vreau doar
supă. Aş dori ceva fără
carne.

Ne puteţi aduce nişte


ketchup/sare?

Ne puteţi aduce încă un


Cazarea
Nu m-am hotărât încă. Ich habe mich noch nicht entschieden.
ih ha:be mih noh niht entşi:dn Wir haben schon bestellt vi:ăr ha:bn şo:n
beştelt Ich esse nicht. Danke, ih es? niht danke Wir möchten bestellen.
yi:ăr möhtn beştelen Was können Sie uns empfehlen? vas könen zi: uns
empferlen? Was für Spezialitäten haben Sie? vas fü:ar şpeţialite:tn ha:bn
zi:? Ist das nicht zu scharf/pikant? ist das niht ţu: şarf/pikant? Als
Vorspeise nehme ich.., als fo:ărşpaize ne:me ih Ich nehme nur Salat, ih
ne:me nui-zala:: Ohne Suppe, cxnezupe Ich nehme nur Suppe, ih ne:rre
-:j;ärzupe Ich möchte ein fleischloses Gericht ih möhte ain flaişlo:zes
gheriht Können wir bitte Ketschup/Salz bekommen?
könen vi:ăr bite kecap/zalţ bekomen? Können wir bitte noch ein Besteck
bekommen?
könen vi;ăr bite noh ain beştek bekomen?
Mâncarea
I so

Lipseşte o furculiţă/ Es fehlt hier eine Gabei/ein Löffei


/lingură. es fe:St hi:är aine ga;bi/ain löfl......
Putem să luăm scaunul Können wir den Stuhl da nehmen?
acela? könen vi:5r de:n ştu:( da; ne;men?
Ne puteţi da un scaun pentru Können wir den Kinderstuhl bekommen?
copii? Poftă bunăl körven vi:ärde:n k ndärsti.l bekamen?.................
Guten Appetit., Mahlzeit
Nu asta am comandat. gu:ten apeti.t, maJjait.................................................
Das haben wir nicht bestellt
Carnea asta nu e bună. das ha;bn vi:är niht bestelt......................................
Das Fleisch ist nicht in Ordnung.
das flais ist niht in ordnun
Este prea sărat/ars,
Es ist versalzen/angebrannt
es ist feärzalm/anghebrant.....................................
O puteţi lua. Das können Sie wegnehmen.
das konenzi: vekne:men...........................................
încă obere, vă rog. Nota (de
Noch ein Bier, bitte, rohain b'ir, bit«
plată), vă rog! Cât face?
Zahlen, bitte. r,a;len, bit?
Plătim separat/împreună.
Wie viel macht das? .vi; fi;l maht das?
Wir zahlen getrennt/zusammen.
Pot să plătesc cu cârdul?
yi:ärt,a;len ghetrent/juzamen
Kann ich mit einer Kreditkarte bezahlen?
îmi pare rău, dar cred că ne-
kan ih mit ainär kredktkarte beja.Jen?..
aţi încărcat nota de
Ich befürchte, Sie haben uns zu viel

plata. ih befürhte, zi; ha;bn uns ţu: fi:l be


rennet berechnet
N-am consumat asta. Das hier hatten wir nicht.
das hi:är hatn vi:är niht Wir
Am plătit deja. haben schon bezahlt
vi:är ha:bn so:n betaJt
Nu voi plăti mâncarea asta. Für dieses Essen werde ich nicht bezahlen.
fü:är di:ZeS esn ve:ärde ih niht beja:jen Stimmt
Păstraţi restul.
so. stimtzo;

Meniul

Kuchen este un termen folosit pentru prăjitură în general, pentru cozonac ştrudel, tort etc. Fiecare regiune are un Kuchen spe
Mâncarea
I so

Speisekarte Portion portio:n


1 Porţie ■ halbe Portion halbe pon;io;n
jumătate de porţie
porţie pentru copii * r Kindertelter kindärtelär
porţie dublă micul dejun mic • doppelte Portion doplte port;io:n 5
dejun continental Frühstück frü^tük
- 5 Kontinentalfrühstück kontinenta:ifrü:$tfjk
■ mic dejun englezesc • englisches Frühstück enli^es frCc^tük
prânz s Mittagessen mita:kesn
gustare (de dupâ-amîază) 5 Pausenbrot, e Jause (ÖrD) pauznbrort, iauze
j gustare e Erfrischung eärfri^un
fină s Abendessen a;bntesn
v_ 11 ta
aperitiv e Vorspeise fo:är$paize
supe e Suppen zupn
felul principal s Hauptgericht hauptgheriht
mâncare rece kalte Küche kalte kühe
mâncare caldă Wirme Küche varmekühe
mâncare la minut e Schnellgerichte snelgherihte
mâncare vegetariana fleischlose Gerichte flaislorze gherihte
garnituri e Beitagen baüa:ghen
desert băuturi e Desserts, r Nachtisch deseärs, na:htis e
- băuturi alcoolice Getränke ghetrenke
• alkoholische Getränke alkoho:!iseghetrenke
- băuturi nealcoolice • alkoholfreie Getränke
alkoholfraieghetrenke

Vorspeisen
1 salată rSafat zala:t
I - salată de ■ r Obstsalat/Gemüsesalat
fructe/legume orpstza 1 a:t/g h e m ü :zezal a :t
| omletă | pâine s Omelett omeiet
prăjită ( sandvici s Röstbrot röstbrcrt
| pate de ficat s Schnittchen şnithen
e Leberpastete le:bărpaste:te
) ouăjumărî s Rührei rüiärai
1 ouă fierte moi/tari weich/hart gekochte Eier
Mâncarea
I so

1 vaih/hart ghekobte aiär


^ Supe
Suppen
| supă e Brühe brü:e
) consomme e Fleischbrühe flaisbrü:e
1 supă de legume e Gemüsesuppe ghemüzezupe
) supă de pui e Hühnersuppe hü:närzupe
| supă de linte e Linsensuppe Unznzupe
) supă de varză e Kohlsuppe koJzupe
1 supă de roşii e Tomatensuppe toma:mzupe
1 supă de peşte e Fischsuppe hszupe
| supă cremă e Cremesuppe kre:mzup-
| supă de cartofi e Kartoffelsuppe ka r toflzupe
| supă de ceapă e Zwiebelsuppe tvi:blzupe
| crutoane eCroutons krutonz

Feluri principale
Hauptgerichte

Mâncăruri cu carne
Fleischgerichte
carne Fleisch flais
■ carne roşie/albă • rotes/weißes Fleisch roWvaises flais
• carne de porc ■ s Schweinefleisch svairWlais
• carne de vită ■ 5 Rindfleisch rintflais
- carne de viţel ■ s Kalbfleisch kaipflais.
- carne de oaie • 5 Hammelfleisch, r Hammel ham!flai$, haml
- carne de miel ■ s Lammfleisch lamflais.
friptură r Braten bra:tn
şniţel s Wiener Schnitzel vi:näf^ni^S
128
Mâncarea

| şniţel natur s Naturschnitzel natuärsnitl s


Beefsteak bi:fste:k • gut
| - bine făcut durch gu:tdurh
| - mediu •15 medium midiem
| - în sânge •16 blutig blu:tih
j friptură de vită r Rinderbraten rindärbratn s
| costiţă Rippchen riphen s T-Bone-
| cotlet cu os Steak Ti:bo:nste:k s
j carne afumată Rauchfleisch rauhflais s
| carne de pasăre Geflügel, s Geflügelfleisch
gheflü:gl, ghef!ü:g!flais
[ pui fript ■ s Brathähnchen bra:tbe:nnen
[ - curcan • r Truthahn tru:tha:n
| - gâscă • eGans gans
1 ■ raţă • e Ente ente
| vânat s Wildbret vütbret
| carne de căprioară | - * r Rehbraten re:bra:tn
fazan • r Fasan faza:n
\ - porc mistreţ • s Wildschwein viltsvain
j - iepure • s Kaninchen kani :nhen
| platou rece kalter Aufschnitt kaltär aufsnit
| pulpă e Keule koyle
) şunca | rSchinken sinkn e
salam Wurst vurst
•17 salam e Dauerwurst, e Salami dauärvurst, zala:mi
uscat ■ e Fleischwurst flaisvurst
•18 mortadeiia | e Bratwurst, s Würstchen bra:tvurst, vürstben
cârnaţi •19 e Rostbratwurst rostbra;tvurst
cârnaţi la grătar | •20 e Bockwurst bokvurst
- cârnaţi fierţi | * e Currywurst karivurst
cârnaţi cu curry • e Weißwurst vaisvurst s
cârnaţi albi Würstchen vürsthen e Sülze
M zu\\e
| crenvurşti | aspic j e Blutwurst blu:tvurst
sângerete j chiftele | e Frikadellen frikadeien
ficat I gulaş
e Leber ie:ba>
| muşchi de vită j
s Gulasch gulas,
fructe de mare | ■
r Lendenbraten iendnbra:tn
creveţi | ■ stridii
e Meeresfrüchte me:resfrühte
•21 e Krevetten krevetn
•22 e Austern austärn
130
Mâncarea

• calamari ■ e Calamares, e Tintenfischringe


kalama:res, tintenfisrine
peşte r Fisch fis.
• păstrăv ■ e Forelle forele
ştiucă ■ r Hecht heht
• tipar • rAal a:l
• ton • r Thunfisch tu:nfis.
somon * r Lachs laks
■ cod • rKabeljau ka.bliau
• macrou • e Makrele makre;te
• limbă-de-mare • e Seezunge ze^une
• calcan - e Flunder flundär
• sardtne (în ulei) • e (Öl)Sardinen (ö:i)zardi:nen
* hering • r Hering he:rin e
melc Schnecke sneke

^ Mâncare vegetariana e Nudeln nu:dln e


Fleischlose Gerichte Spaghetti spagheti
I paste I
spaghete
1 salată de paste rizoto1 rNudeisaiat ntxdtzaia.t r Risotto rizoto
1 legume înăbuşite gedünstetes Gemüse gedünstetes ghe.mü:ze
1 ghiveci r Gemüseeintopf ghemü:zeaintopf
1 omletă s Eieromelett aiäromlet
1 ouăjumărj s Rührei rü ärai
1 porumb fiert gekochter Mais ghekohtär mais
1 spanac r Spinat spina:t
1 pâine prăjită S Röstbrot röstbro:t
1 ou ochi s Spiegelei spi:giai
- Garnituri
Beilagen
1 cartofi e Kartoffeln kartofln
1 - carton fierţi ■ eSalzkartoffeln zaltkartofln
1 • cartofi copţi - e Röstkartoffeln röstkartofln
1 cartofi prăjiţi e Pommes frites pomfrit
1 crocheté (de cartofi) eKroketten kroketn
1 orez rReis rais
1 - orez brun ■ r Naturreis natu:ärrais r
1 salată de cartofi Kartoffelsalat ka rtoflzala:t
angeröstet
I piure de cartofi sote
I paste bestreut
I tăieţei presărat
I pâine blutig
I chiflă în sânge
I găluşcă eingelegt
J varză murată i^urat
I salată de varză entbeint
I salată de lăptuci dezosat
I ketchup flambiert
J muştar flambat
I maioneză frittiert
I sos tartar prăjit
I sos de soia gebraten
I dressing cppt
I condiment gebräunt
I mirodenii rumenit
!
compot
gedämpft
la aburi
gedünstet
murături
înăbuşit
gefüllt
^ Mod de preparare
umpityt
Art der Zubereitung gegrillt
s Kartoffelpüree
la grătar
kartoflpüre
gekocht
e Pasta pasta
gătit
e Nudeln nu:dln
geräuchert
s Brot bro:t
afumat
s Brötchen brothen
gerieben
r Knödel knö:d!
s Sauerkraut zauärkraut ras
rKrautsalat krautzaia:t geröstet
r Kopfsalat kopfzala:t copt
r Ketchup kecap geschlagen
rSenf zenf bătut
e Mayonnaise maione:ze e geschmolzen topit
Sauce tartare zo:se ta:ta; e geschmort înăbuşit
Sojasoße zo:iazo:se s geschnitten feiiat
Dressing dresin s gesüßt îndulcit
Würzmittel vürtmitl s getaucht gedippt în sos
Gewürz ghevürr, s getoastet prăjit
Kompott kompot e Pickles
gewürfelt tăiat cubuleţe
pikls
132
Mâncarea

gewürzt
glasiert
gut durch
halbroh
im Teig
in der Pfanne gebraten
in Salzlake
knusprig
mariniert
medium
mit Butter
mit Geschmack
paniert
salzig
scharf
vom Rost

Băuturi
Getränke
Băuturi alcoolice
Alkoholische Getränke
bere• bere blondă sBier bi:är■ helles Bier, s Helle heles bi:äf, hele
■ bere neagră ■ dunkies Bier, s Dunkle dunkies bi:ä>, dunkle
■ bere la halbă • s Bier vom Fass bi:är fom fas
• bere la sticlă • s Flaschenbier flasnbi-ir
• bere la doză vin "'■ s Dosenbier do:znbi:är
rWein vain
1 - vin roşu • r Rotwein ro:tvain
j - vin alb • r Weißwein vaisvain
1 ■ vin roze * rRosé roze:
f * vin sec/dulce • trockener Wein/r Süßwein
trokenăr vam/zu:svain
• vin de masă ■ r Tischwein, r Tafelwein tişvain, taiflvain
1 • ţpriţ ■ e Weinschorle vainşor!e
1 - vin fiert * r Glühwein g!ü:vain
1 ■ vin spumant * r Sekt, r Perlwein zekt, perl va in
1 - şampanie * r Champagner şampaniăr
1 - vermut 1 aperitiv * r Wermut ve:ărmu:t
1 băutură spirtoasă r Aperitif aperittf
e Spirituosen şpirir_uo:zn
1 lichior rLikör !iko:ăr r
1 whisky Whiskey visM r
1 vodcă Wodka votka rGin
1 9'n gin r Kognak
1 coniac koniak
1 lichior de ouă r Bierlikör aiăriiko:âr
1 grog rGrog grok
1 tărie rSchnaps snaps s
1 pahar Glas gla:s
{ păhărel ein Kurzer ainkurţăr
^ Băuturi nealcoolîce s Wasser ^BBBBBBBBBMMjjBjjl
• s Wasser mit/ohne Kohlensäure
Alkoholfreie Getränke apă
vasăr mit/o:ne kcdenzoyre
- apă mineraiă/plata
• apă minerală ' s Mineralwasser minera:lvasàf
suc rSaft zaft
• suc de portocale ■ rOrongensaft oranjenzaft
■ suc de mere ■ rApfelsaft apflzaft
- suc de ananas ■ rAnanassaft ananaszaft
- suc de coacăze negre ■ r schwarze Johannisbeersaft
şvarţe iohanisbe:rzaft
■ suc de roşii - r Tomatensaft tornatnzaft
limonada e Limonade, e Brause !imona:de, brauze s
sifon Sodawasser zo:davasăr s Tonic tonik
apă tonică bere alkoholfreies Bier aikaho:lfraies bi:är
fără alcool
1 ceai rece r Eistee aiste:
[ cafea cu gheaţă r Eiskaffee aiskafe:
1 milkshake rMilchshake mithseik
1 lapte e Milch rnilh
1 lapte degresat | ■ lapte • fettarme Milch fetarme rnilh- e
semidegresat j • lapte Haibfettmiich halpfetmilh- e Vollmilch
integral folmiih
^ Băuturi caldeWarme rTee te:■ schwarzer/grüner Tee
Getränke svart,är/tjrü:n3r te:■ r Früchtetee
1 ceai[ • ceai negru/verde | • frühste:• r Kräutertee kroytärte:■ Tee
ceai de fructe1 • ceai de mit Milch te: mit rnilh■ Tee mit Zitrone te:
plante | ■ ceai cu lapte | - mit tjtrome* aromatisierter Tee
ceai cu lămâie1 ■ ceai aromatizkrtär te:
aromat
1 cafea r Kaffee kafe:
| • cafea negră■ cafea cu ■ schwarzer Kaffee svarjärkafe:■
lapte 1 • cafea vieneză j • rMilchkaffee milhkafe:■ Kaffee mit
cafea turcească | ■ cafea Sahne kafe: mit za:ne < türkischer Kaffee
instant 1 ■ cappuccino j ■ türkisär kafe;• löslicher Kaffee lö:slihä>
espresso 1 cacao kafe:■ r Cappuccino kapuchno• r

'mm
Espresso espreso r Kakao kaka:o
i ca** heiße Schokolade hais«? sokoia;d«
1 Mâncare

Bucătăria germană este variată, diferă de la regiune la regiune şi este influenţată de


ţările vecine, Germania este cunoscută pentru felurile de mâncare consistente:
tocăniţe, cartofi gătiţi în diverse moduri, găluşte, crenvurşti albi bavarezi, cârnăciori
fierţi tipici germani.
în ceea ce priveşte pâinea, există peste 300 de feluri: albă, neagră, de secară, mixtă
din făină de grâu şi secară.
Cea mai populară carne este cea de porc şi se mănâncă sub formă de cârnaţi. De
aceea, în Germania exista peste 1500 de feluri din acest tip de mâncare.
Sparanghelul, în special cel alb, este foarte iubit ca garnitură, iar în unele restaurante
există meniuri întregi numai cu acesta.
Deserturi
Desserts
desert rNachtisch na:htis
îngheţată sEis als
cupă cu îngheţată r Bisbecher aisbehär
clătită e Crepe t'rep
ctătită r (Eier)Pfannkuchen (afär)pfanku:hn
prăjitură r Kuchen ku:hn
tartă cu mere • rApfelkuchen apflku:hn
tartă cu căpşuni • rErdbeerkuchen e:rdbe;rku:hn
* tartă cu afine budincă de • rHeidelbeerkuchen haidelbe:rku:hn r
orez j ştrudel cu mere Reisauflauf raisauflauf rApfelstrudel apflstru:dl

Mâncăruri naţionale specifice


Typische Nationalgerichte

¥ Mâncăruri specifice germane


Alster wasser
AJtbier
Apfel pfannkuchen
Apfelschorle 5
enenstich Blutwurst

Deutsche Spezialitäten
băutură răcoritoare din bere şi limonada bere brună amăruie clătită
umplută cu mere băutură din suc de mere şi apă minerală cuib de viespi
sângerete, cârnat făcut din măruntaie de porc cu sânge
Bockwurst cârnădor fieri tipic german, făcut de obicei din
carne de porc
Champignon- ciuperci champignon cu sos de smântână
-Rahmsauce
Cu rrywurst cârnat cu curry şi ketch up, servit de obicei cu
cartofi prăjiţi
Dunkles Rad 1er băutură răcoritoare din bere brună şi limonada
136
Mâncarea

Eintopf tocană
Erbseneintopf tocană de mazăre şi crenvurşti
Flammkuchen aluat dospit, acoperit cu ceapă şi slănină
Gebratene Enten- piept de raţă prăjit, servit cu diverse sosuri şi
legume
brust
Gefüllte Paprika- ardei umplut
schote
Gemüseeintopf tocană de legume
Gemüsepfanne legume înăbuşite la tigaie, deseori preparate cu
bucăţi de carne şi brânză
Gemüseteller platou de legume
Heiße Zitrone băutură caldă din apă şi suc de lămâie cu miere
sau zahăr
Hirschgulasch gu/os de cerb cu varză roşie şi găluşte
Holländische sos olandez din unt, gălbenuş de ou şi lămâie,
Sauce servit cu peşte, fructe de mare şi legume
Jägermeister lichior din plante cu o concentraţie de 35% alcool
Jägerschnitzel şniţel vânâtoresc cu sos şi ciuperci
Käseplatte, Käse- platou cu brânzeturi
teller....................................................................................................
Käsespätzle tăiţei mici şi lungi din făină şi oua, fierţi în apă
sărată, amestecaţi cu brânză
Ka sseler carne afumată şi sărată de porc, servită cu varză şi
cartofi, specialitate berlineză
Kräuterbutter unt condimentat cu verdeţuri aromate
Lachs somon prăjit/la grătar/afumat
Lammhaxe pulpă de miel
Lammrücken muşchi de miei cu rozmarin
Leberkäs (e) specialitate din carne şi ficat tocat mărunt,
amestecată cu condimente, şuncă şi ouă şi care se
serveşte tăiată în felii
Leberknödel buietă preparată din ficat tocat cu ceapă, şuncă,
ouă şi puţină făină
Linsensuppe, supă de linte, tocană de linte
Linseneintopf
Malzbier bere brună şi dulce de malţ cu un conţinut scăzut
dealcool
Maultaschen colţunaşi umpluţi cu carne, brânză sau legume
Milchkaffee cafea cu mult lapte
Radier băutură din bere blonda şi limonada
Rinderfilet muşchi de vită, servit de obicei cu ciuperci şi
diverse sosuri
Rinderroulade ruladă din pulpa de vită umplută cu şuncă,
castraveţi şi ceapă, care se rulează şi se coace ia
cuptor
= o st bratwurst cârnaţi fa grătar serviţi cu salată de cartofi sau
varză călită
Rote Grütze jeleu de coacăze, căpşuni sau cireşe, servit adesea
cu vanilie
ftuccola-Salat salată de rucola
Ru m psteak vrăbioară de vită prăjită
Salatteller platou de salate, în diferite feluri: Gemischter
(mixtă), Bunter (asortată), Frühlings (deprimăvară)
Sauerkraut varză murată, macerată cu sare, condimen te şi vin,
mâncare naţională germana Schinkenplatte
platou rece cu diferite feluri de şuncă Schnitzel Holstein şniţel de viţel cu
pâine prăjită şi peşte, specialitate
din Schleswig-Holstein Schwa rzwä
Ider tort cu cremă, vişine şi ciocolată Kirschtorte
Schweinebraten friptură de porc înăbuşită
Schweinemedail- medalioane de porc Ion 5
Schweinshaxe pulpă de porc
Spargelsalat salată de sparanghel
Spätzle tastei mici şi lungi din făină şi ouă, fierţi în apă
sărată
Spezi băutură din limonada şi cola
Teigtaschen colţunaşi umpluţi cu carne sau legume
Thüringer Kloße găluşte de cartofi şi pâine, specialitate din
Thüringen
Tomate-Mozzarel la salată de roşii cu mozzarefa şi ulei balsamic
Weißbier bere albă de fermentaţie înalta, din grâu şi orz
Weißwurst cârnat alb, din carne de viţel, care se serveşte cu
muştar dulce, specialitate din München
WiIdschweinbra- friptură de porc m'tstreţ ten
Zigeuner Schnitzel şniţel de porc sau de viţei cu sos ţigănesc

- Mâncăruri specifice austriece


Österreichische Spezialitäten
138
Mâncarea

Apfelstrudel .Strudelcu mere


Café Latte, Cafe au cafea siabă cu multă spumă de lapte
lait
Cappuccino Wie- cappuccino cu spumă de lapte şi cacao
ner Art
Einspänner cafea vieneză, cafea cu frişca
Fiaker cafea tare cu rom
Großer Brau ner cafea mare cu puţin lapte
Häferlkaffee cafea cu mult lapte
Kaisersch mar ren clătită dulce cu s tafide, sfărâmată în tigaie
Kleiner Brauner cafea mică cu puţin lapte
Linzer Torte tort Linz
Melange cafea cu spumă de lapte care este servită la pahar
Pharisäer cafea fierbinte cu rom şi frişca
Sachertorte tort cu marmeladă de caise şi glazură de ciocolată
Verlängerter cafea lungă
Wiener Schnitzel şniţel vienez

^ Mâncăruri specifice elveţiene


Schweizer Spezialitäten
Capuns umplutură de taiţei şi carne, rulată în frunze de
mangold sau salată
Cordon bleu şniţel de porc sau de viţel umplut cu brânză şi
şuncă, specialitate tradiţională elveţiană
Flädli fidea prăjită folosită pentru diverse supe
Fondue fondue, bucăţi de pâine care se înmoaie în tr-un
amestec de brânză topită, vin alb şi condimente
Gesch netzeltes tocană în sos cremos, de obicei din carne de viţel,
specialitate din Zürich
Meringues bezele, desert favorit în Elveţia
Raclette brânză specială care se topeşte încet la o sursă
de căldură şi care se serveşte cu cartofi fierţi,
castraveţi muraţi, ceapă
Rosti mâncare de cartofi fierţi şi răzuiţi care se prăjesc
cu
caşcaval, specialitate tradiţională elveţiană
Senüm I i cafea espresso cu cremă
Zwiebelkuchen tarta cu ceapă
Sport şi timp liber
La cumpăraturi
Situaţii de
urgenţa
Vremea
Wetter

Cum va fi vremea? Cum se Wie wird das Wetter? vi: virt das vetär?
anunţă vremea azi? Wie ist die Vorhersage für heute?
Au anunţat că va fi înnorat.' vi: ist di: fo:ärhe:ärza:ghe fü:är hoyte? Es
E frumos afară. sollte bewölkt sein,
eszolte bevölktzain
Das Wetter ist schön, das vetär ist sö:n
E soare. E senin. Die Sonne scheint di: zone şaint
E înnorat/ceaţă. E Esist heiter, es ist haitâr
urât afară. Es ist bedeckt/neblig, es ist bedekt/ne:blih
Es ist unfreundlich, es ist unfroyntlih
Se pare că va ploua. Es sieht nach Regen aus. es zi:t na:h re:gn aus
Vor fi furtuni puternice. Es sind starke Gewitter zu erwarten.
es zint starke ghevitär tu: eärvartn Es
Se anunţă o furtună de soll ein Schneesturm kommen.
zăpadă. es zol ain sne^turm komen
Plouă/Ninge/Burniţează. Es regnet/schneit/nieselt.
es re:gnet/şnaît/ni:zlt
Plouă uşor. Toarnă cu Es tröpfelt, es tröpflt
găleata, începe să plouă. Es gießt esghr.st
Es fängt an zu regnen, esfent an tu: regnen
Cât o să ploua? Wie lange soll es regnen?
vi: lane zol es regnen?
Nu mai plouă.
Es hat aufgehört zu regnen.
A nins foarte mult. es hat aufghehö:rttu: re:gnen
Es ist viel Schnee gefallen.
Drumurile sunt blocate din es ist fi:l sne: ghefalen
cauza zăpezii. Die Straßen sind mit Schnee blockiert.
Bate un vânt puternic. di: stra:sn zint mit sne: bloki:rt
Es weht ein starker Wind.
Câte grade sunt (la 1000 es ve:t ain $tarkär vint
de metri)? Wie viel Grad sind es (in 1000 Meter
Sunt minus/plus zece Höhe)?
grade.
vi: fi:l gra:t zint es (in tauznt me:tär hö:e)?
E groaznic de cald.
Es sind zehn Grad unter/über Null.
es zint |e:n gra:t untäj-/ü:bär nul
Es ist schrecklich heiß, es ist srekli h hais
E frig afară. Draußen ist es kalt, drausn ist es kalt
E groaznic de frig. Es friert. esfri:rt
îngheaţă aici peste -oapte? Friert es hier nachts?
friirt es hi:är naht?
Fulgeră. Es blitzt, esbli^t
5 - a răcit afară. Es hat sich abgekühlt, es hat zih apqhekü:lt
Se răceşte. Es wird kälter es virt keltär
Se încălzeşte. Es wird wärmer, es vi rt vermär
Aşteptăm să se oprească Wir warten, bis der Regen aufhört
ploaia. vt;är vartn, bis de:är re:gn aufhö:rt Hoffentlich
Sper să nu ne udăm.
werden wir nicht nass.
bofntlih veirdn vi:är niht nas
Dacă nu plouă... Falls es nicht regnet.. falsesnrht re:gnet
Dacă nu se schimbă vremea... Wenn sich das Wetter hält,.
■ ven zih das vetär he:tt
Vom merge indiferent de Wir gehen bei jedem Wetter.
vreme. vi:är ghe:en bai ie:dem vetär
Marea e prea agitată. Das Meer ist zu unruhig.
das me;är ist tu: unru:ih

senin heiter haitär


parţial noros teilweise bedeckt tailvaize bedekt
înnorat wolkig volkih
(cer) acoperit bewölkt bevölkt
ceaţa r Nebel ne:bl
pâclă rDunst dunst
precipitaţii (slabe) (kurze) Schauer (kur£e) $auär
ploaie (abundentă} (starker) Regen ($tarkär) re:gn
ninsoare (abundentă) (heftige) Schneefälle (heftighe) snefete
grindină r Hagel ha:gl
lapoviţă r Schneeregen sne:re:gn
polei 5 Glatteis glacais
vânt rWind vint windig
cuvânt vindih
foarte liniştit ţ briză uragan e Windstille vintstik e
vânt din nord-vest Brise brkze
r Orkan orka:n
r Nordwestwind nortvestvint
in concediu

Turism
Wandern
Ne-ar plăcea să facem o Wir möchten einen Ausflug in die
excursie prin împrejurimi. Umgebung unternehmen. vi:är möhtn ainen
ausflu:k in di; umghe.bun untärne:men
Organizaţi excursii? Organisieren Sie Ausflüge?
organizi:ren zi: ausflü:ghe?
Cât costă o asemenea Wie viel kostet so ein Ausflug?
excursie? vi: fi:! kostet zo: ain ausflu:k?
Aş vrea să rezerv o excursie Ich möchte einen ganztägigen Ausflug für
de o zi pentru patru vier Personen bestellen.
persoane. ih möhte ainen gant,te:ghign ausflu;k fü:är fi:är
perzo:nen be^telen
Vor veni cu noi trei copii. Ce
Es kommen drei Kinder mit.
es können drai kindär mit
e inclus în preţ? Ghidul este
Was ist im Preis inbegriffen?
inclus în preţ? vas ist im prais inbegrifn?
Ist in dem Preis auch der Reiseleiter
inbegriffen?
Câţi kilometri sunt? Cât ist in de:m prais auh de.är raizelaitär inbegrifn?
Wie viele Kilometer sind es?
durează excursia? vi: fi:le kilome:tär zint es?
Wie lange dauert der Ausflug?
Când ne întoarcem? vi: lane dauärt de:är ausflu:k?
Wann kommen wir zurück?
Ce să luăm cu noi? van können vi:är ^urük?
Was sollen wir mitnehmen?
E vreun punct de belvedere
vaszolen vi:är mitne:men?
prin împrejurimi? Cum se
Gibt es in der Nähe einen Aussichtspunkt?
numeşte muntele acela?
ghipt es in de:är ne:e ainen auszihtpunkt?
Care este cel mai scurt drum
până la dealul acela? Wie heißt der Berg da?
Putem încerca să urcăm vi; haist de:är berk da:?
dealul acela? Wie kommt man am schnellsten auf den
Hügel da?
vi: komt man am snelstn auf de:n hü:gl da:?
Könnten wir vielleicht versuchen, den Hügel
zu besteigen? köntn vi:är filaiht feärzirhn, de:n
hüigl \u: bestaign?
in concediu

Putern să urcăm până în Kann man ganz nach oben kommen?


vârf? kan man ganf na:h o:bn komen?
Cât ne ia să ajungem pe jos? Wie lange braucht man zu Fuß?
Putem ajunge şi cu maşina? vi: lane brauht man Ju: fu:s?
Ne-ar plăcea să facem un
Kommt man auch mit dem Auto hin?
traseu (de creastă) de o zi.
komt man auh mit de:m auto hin?
Wir möchten eine Ganztags wanderung (auf
Cât de dificil este dem Kamm) unternehmen.
vi:är möhtn aine gant.ta:ksvanderun (auf de:m
drumul/traseul? Sunt şi
kam) untärne:men
suişuri dificile?
Wie anstrengend ist die Wanderung?
Terenul e accidentat? vi: anstrent ist di: vanderun?
Drumul este accesibil şi Gibt es dort einige starke Steigungen?
persoanelor în vârstă? Există ghipt es dort ainighe starke staigunen?
riscul de a întâlni animale Ist das Terrain schwer? ist das tere sve:är? Ist
sălbatice? die Strecke für ältere Menschen geeignet?
ist di: streke fü:är eitere mensn gheaignet?
Ce ar trebui să facem dacă Besteht die Gefahr, dass wir gefähriichen
Inim un urs/un râs? Tieren begegnen? beutet di: ghefa:är, das vi:är
ghefe:ärlihn ti:ren beghe:gnen?
O să mergem pe traseul Was sollen wir tun, wenn wir auf einen
marcat cu roşu. Bären/Luchs stoßen? vas zoien vi:är tu:n, ven
Ne putem abate de la traseul vi:är auf ainen be:ärn/luks sto:sn?
(marcat)? Wir werden dem roten Wanderweg folgen.
Am vrea să mergem să vi:är veiärdn de:m ro:tn vandärve:k foign
vedem cascadele. Traseul se
Können wir uns vom Weg entfernen?
termină lângă
könen vi:är uns fom ve:k entfernen? Wir
Se poate înota în lac? Apa möchten die Wasserfälle sehen.
vi:är möhtn di: vasärfele ze:«?n
este potabilă? Die Strecke endet am See.
di: streke endet am ze: Kann man
He întoarcem pe acelaşi in dem See baden? kan man in
drum? de:m ze: ba:dn? Kann man das
Sunt destul de obosit. Nu Wasser trinken?
mai pot. kan man das vasär trinkn?
Am o problemă la picior. Nehmen wir denselben Weg zurück?
ne:men vi:ä> de:nzelbn ve:k turük?
Mă doare glezna/ Ich bin ziemlich müde, ih bin tj:mlih müde Ich
kann nicht mehr, ih kan niht me;är Ich habe
etwas mit dem Bein/Fuß. ih ha:be etvas mit
de:m bain/fu:s Mein Knöchel/Knie/Rücken tut
mir weh.
genunchiul/spatele. main knöhi/kni/rükn tu:t mi:ăr ve:
Am făcut băşici la picioare. Ich habe Blasen an den Füßen.
ih ha:be b!a:zn an de:n fü:sn
Putem să ne odihnim un Können wir eine kurze Pause machen?
minut? könen vi:är aine kurte pauze mahn?
Eu mă întorc. ich gehe zurück, ih ghe:e pjrük
Pot să o iau înainte şi să vă Kann ich vorausgehen und oben warten?
aştept sus? kan ih forausghe:en unt o;bn vartn?
Trebuie să-i aşteptăm pe Wir müssen auf die anderen warten.
ceilalţi. vi:är müsn auf di: anderen vartn
| potecă rWeg ve:k rPfad pfa:t
pod râu e Landstraße lanttra:se
pârâu | iaz e Brücke brüke
lac r Fluss flus
| izvor rBach bah
1
izvor termal cascadă | vale r Teich taih
1 pajişte | pădure rSee ze:
rezervaţie naturală | deal e Quelle kvcl«
e Thermalquelle terma:lkvek» r Wasserfall
vasärfa! sTal ta:l e Wiese vt:ze rWald vait
s Naturschutzgebiet natu:ärsutghebkt r Hügel
hü:gl
| munte şa (îa rBerg berk rßergsattel
munte) pas berkzat! rPass pas e
defileu Schlucht sluht
prăpastie | e Kluft kluft
canion rCanon kanion e
peşteră | Höhle hö:le e Küste
coastă küste e Klippe klipe
stâncă
| insulă e Insel inzl
belvedere | turn de rAussichtspunkt auszih^puhkt r
observaţie Aussichtsturm auszihtturm r
gorgan Grabhügel grajphfrg!
Vizitarea oraşului
Stadtbesichtigung
^ Informaţii turistice
Touristeninfo
De unde putem afla câte Wo können wir einige Informationen über
despre oraş? die Stadt bekommen? vo: könen vi:är ainighe
informattomen ü:bär di: $tat bekomen? Wo
De unde pot să iau o ^artă a kann ich einen Stadtplan bekommen?
oraşului? Cât costă harta? vo: kan ih ainen statpla:n bekomen?
Wie viel kostet dieser Stadtplan?
■ţi şi un ghid în vi: fi:t kostet di:zär $tatpla:n?
engjeză/germană?
Haben Sie auch einen englischen/
Am vrea să vizităm oraşul. /deutschen Reiseführer?
ha:bn zi: auh ainen enlisn/doycn raizefü:rär? Wir
**e puteţi arăta oraşul? möchten die Stadt besichtigen.
vkär möhtn di: stat bezihtign
Ce ar trebui să vedem Können Sie uns durch die Stadt führen?
neapărat? könen zi: uns durh di: stat fü:ren?
Ce monumente ne
Was sollten wir unbedingt sehen?
recomandaţi (să vizităm)?
vas zoltn vi:är unbedht ze:en?
Welche örtlichen Sehenswürdigkeiten
E vreun loc de unde putem
können Sie uns (zur Besichtigung)
empfehlen? velhe Örttihn ze:ensvürdihkaitn
vedea tot oraşul?
könen zi: uns (mr bezihtigun) empfe:ien?
Gibt es hier einen Aussichtspunkt auf die
Am fost deja acolo. Am vrea
Stadt?
să vedem nişte
ghiptes hkärainenauszihtpunktaufdi: |tat? Wir
biserici/monumente.
waren schon da. vkär va:ärn $o:n da: Wir
möchten einige Kirchen/Denkmäler
Am vrea să aranjăm un
besichtigen.
tur cu ghid.
vi:är möhtn ainighe kirhn/denkme:lär bezihtign
Cât durează turul?
Wir möchten eine Führung buchen.
vi:ä> möhtn aine fü:run bu:hn
Avem numai jumătate de zi
să vizităm oraşul. Wie lange dauert die Besichtigung?
vi: lane dauärt di: bezihtigun?
Wir haben nur einen halben Tag für die
Besichtigung. vi:är ha:bn nu:ä>
ainen halben Cum ajung la...? Putem să cumpăr cărţi
ta:k fü:är di: bezihtigun poştale/suveniruri de pe aici?
Când a fost construită
biserica aceasta?
E vreun parc prin
apropiere?
Putem vizita muzeul
oraşului?
Am auzit că este un pod
vechi şi interesant prin
apropiere.

Ce este clădirea/
/monumentul de acolo? Cine
este arhitectul?

Putem intra?

Pot să fac poze aici?

Putem să rămânem puţin şi


să aruncăm o privire?

Nu facem o pauză de
prânz/pentru o gustare?

Putem urca în turn?

E vreo taxă de intrare?


De unde pot să cumpăr
bilete?
Cât costă un bilet pentru
copii/cu reducere?

Aveţi reduceri pentru


studenţi/pensionari?

Aveţi reduceri pentru


grupuri?
Suntem cinci/şase/zece.
Wann wurde die Kirche Kostet es Eintritt? kostet es a i ntrit?
gebaut? Wo bekomme ich Eintrittskarten?
van vurde di; kirhe ghebaut? vo: bekome ih aintritkartn?
Gibt es in der Nähe einen Wie viel kostet eine Kinderkarte/ermäßigte
Park? Karte?
ghipt es in de:är ne;e ainen vi: fi:l kostet aine kindäfkarte/eärme:sigte karte?
park? Gibt es eine Studentenermäßigung/
/Seniorenermäßigung? ghipt es aine
Können wir das
studentneärme;siguii/zenioäreneärme;sigun?
Stadtmuseum besuchen? Gibt es Gruppenermäßigungen? ghipt es
könen vi:är das statmuzeum grupeneärrne:sigunen?
bezu:hn?
Wir sind fünf/sechs/zehn.
Ich habe gehört, dass es in vi:är zint fünf/zeks/te:n
der Nähe eine interessante
aite Brücke gibt. Wie komme ich zu...? vi: kome i h tu:? Kann ich
ih ha:be ghehö:rt, das es in hier irgendwo Ansichtskarten/ /Souvenirs
de:är ne:e aine kaufen? kan ih hi;äf irgntvo:
interesante alte brüke ghipt anzihtkartn/zuveni:ärs kaufn?
Was für ein
Gebäude/Denkmai ist das
da?
vas fü:är ain
gheboyde/denkma:l ist das da:?
Wer war der Architekt?
ve:är va:är de:är arhitekt?
Können wir hineingehen?
könen vi:är hinainghe:en?
Darf man hier fotografieren?
darf man hi:är fotografixen?
Können wir uns hier kurz
aufhalten und umsehen?
könen vi:är uns hi:är kurt
aufhaltn unt umze:en?
Machen wir eine
Mittagspause/
/Erfrischungspause?
mahn vi:är aine
mita:kspauze/eärfnsunspauze?
Kann man den Turm
besteigen?
kan man de:n türm bestaign?
Timbre aveţi? Verkaufen Sie Briefmarken?
feärkaufn zi: bri:fmarken?
Unde este cea mai apropiată Wo ist der nächste Briefkasten ?
cutie poştală? vo: ist deär ne:hste brkfkastn?
E vreo toaletă publică prin Gibt es hier eine öffentliche Toilette?
apropiere? ghipt es hi;är aine öfntlihe toaiete?
^ Monumente
Sehenswürdigkeiten
obiective turistice tur cu e Sehenswürdigkeiten ze:ensvürdihkaätn e
ghid Führung fü-iur,
muzeu s Museum muzeiüm
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii naturwissenschaftliches Museum
galerie natu:ärvisn^aftlihe5 muze:urrt e Galerie
galerie de artă primărie galeri:
e Gemäldegalerie g hemeildega leri: s
Rathaus ra:thaus
turn rTurm türm
biserică e Kirche kirhe
capelă e Kapelfe kapele
mănăstire abaţie mormânt s Kloster klo:stär
cimitir ; necropolă piaţă e Abtei aptai
piaţă de vechituri fântână e Gruft gruft
monument | statuie r Friedhof fri:tho:f
bibliotecă sală de concerte eBegräbnisstätte begre:pnisstete
r Platz pia;
rFfohmarkt floxnarkt
r Brunnen brunen
5 Denkmal denkma:l
e Statue $ta:tue
e Bibliothek bibhote:k
rKonzertsaaf kontertza:!
pod e Brücke brüke
port r Hafen ha:fn
spaţiu de expoziţii s Messegelände rneseghelende
expoziţie \ cetate e Ausstellung ausstelun
castel ruine eBurg burk
palat de vară ! s Schloss slos
palat e Ruine rui:ne
s Lustschloss Sustsjos
r Palast paiasr
in concediu I 150

I vilă ~
grădină Stadtrundfahr
t e Viila vila r
^ Turul oraşului Garten gartn
Unde putem aranja un Wo können wir eine Stadtrundfahrt
tur al oraşului? buchen?
vo: könen vi:är aine statruntfa;ärt bu:nn? Wir
Am dori un tur cu ghid. möchten eine geführte Tour.
viir möhtn aine ghefü:rte tu:är
Cât costă biletul? Cât Wie viel kostet die Karte? vi: fi:l kostet di:
durează turul? karte?
Wie lange dauert eine Rundfahrt?
Ce cuprinde acest tur? La vi: !ane dauärt aine runtfa:ärt?
Was beinhaltet die Besichtigung?
ce oră începe turul?
vas beinhaltet di: bezihtiguo?
zilnic la ora 11 din oră în Um wie viel Uhr fahren wir ab?
oră um vi: fi;l u;Sr fa:ren vj:är ap?
•23 täglich um 1 1 Uhr te:glih um elf u:är
•24 jede volle Stunde ie;de fole stunde

M
B
Spectacole de seară
Abendvorstellung

Mergem la un concert? Wie wäre es mit einem Konzert?


vi: ve:re es mit ainem kontert?
Eu aş merge mai degrabă la Ich möchte lieber ins Kino gehen.
un film. Ce rulează? Despre ih möhte lirbar ins ki:no ghe:en
ce e vorba? Cine e Was läuft? vasloyft?
regizorul? Worum geht es dort? vorum ghe:t es dort?
Wer hatte bei diesem Film die Regie?
Cine joacă în rolul ve:är hate bai di:zem film di: reji:?
principal?
Wer spielt die Hauptrolle?
De unde pot să cumpăr
bilete? ve:är spi:lt di: hauptrole?
Wo kann ich die Karten bekommen?
La ce oră începe?
vo: kan ih di: kartn bekomen?
Cât durează Um wie viel Uhr beginnt es?
spectacolul/filmul? um vi: fi:l u:är beghint es?
Wie lange dauert die Vorstellung/der Film?
vi: lane dauärt di: fo:ärStelun/de:är film?
I in
152
concediu

Puteţi să ne cumpăraţi Könnten Sie uns Karten für morgen Abend


bilete pentru mâine seară? besorgen?
Două locuri undeva la mjloc. köntn zi: uns kartn fü:är morgn a:bnt bezorgn?
Nu mai sunt bilete. Unde Ich mochte zwei Plätze in der Mitte.
este garderoba/ /toaleta, vă ih möhte tvai ple^e in deär mite
rog? Mai putem intra? Es ist ausverkauft, es ist a u sfeärka uft
Wo ist hier die Garderobe/Toilette, bitte?
Unde sunt locurile noastre? yo: ist hi:är di: gardero:be/toalete, bäte?
Scuzaţi-mă, locurile acestea Dürfen wir noch hinein?
sunt ale noastre. dürfn vi:är noh hinain?
Wo sind unsere Sitzplätze?
Cum vi s-a părut? vo: zint unzerezijple^e?
Entschuldigen Sief das sind unsere
Mi-a plăcut foarte mult. Sitzplätze.
enr^uldign zi:, das zint unzere
Sincer, nu prea mi-a plăcut. zijplefe Wie hat es Ihnen gefallen?
vi: hat es i;nen ghefalen?
A fost destul de interesant.
Es hat mir sehr gefallen.
Unde mergem mâine seară? es hat mi:är ze:är ghefalen
Nu mergem să bem ceva? Ehrlich gesagt, es hat mir nicht besonders
Spaß gemacht e:ärüh gheza:gtr es hat mi:är
niht bezondärs spa:s g hernaht..................................
Es war ziemlich interessant
es va:ärp:mlih interesant
Wohin gehen wir morgen Abend?
von in ghe:en vi:är morgn atbnt?
Wolfen wir noch einen trinken gehen?
volen vl.är noh ainen trinkn ghe:en?

taxă de intrare r Eintritt aintrit


* taxă de intrare pentru ■ Eintritt für Erwachsene
adulţi aintrit fü:är eärvaksene
■ tarif redus * ermäßigter Eintritt earme;sigtär aintrit
• reduceri pentru - Ermäßigung für Studenten/Kinder/Gruppen
studenţi/copii/ /grupuri eärme:sigun fü:är $tudentn/kindäVgrupen
cu casa închisă intrare liberă ausverkauft ausfearkauft Eintritt frei ai ntrit frai
premieră e Premiere premie:re letzte Vorstellung iette
ultima reprezentaţie fo:ärste!un e.Nachmittagsvorstellung na :h m i
spectacol de dupa-amiază ta: ksfoiä r^tei u n
| • teatru de păpuşi *5 Puppentheater pupntea:tär
• dramă • 5 Schauspiel sauspU
• piesă de teatru ■ s Stück stük
- comedie • e Komödie komö:die
\ • tragedie ■ e Tragödie tragö:die
| ■ operetă • e Operette operete
1 ■ muskal * s Musical miu:zikl
j ■ operă * e Oper o:päf
• balet ■ s Ballett balet
cinema sKino ki:no
i • film de aventuri - r Abenteuerfilm a:bntoyärfilm
■ film de acţiune ■ r Actionfilm eksenfilrn
■ film poliţist * r Krimi kri:mi
[ - thriller ■ r Thriller 6rilär
| - film de groază • r Horrorfilm horo:äVfüm
* film de război • r Kriegsfilm krkksfilm
* (film) documentar ■ r Dokumentarfilm dokumentaiärfilm
• comedie ■ e Komödie komö:die
• parodie ■ e Parodie parodi:
| • film de dragoste ■ e Romanze romante
| * desene animate * r Zeichentrickfilm jaihntrikfilm
| ■ film pentru copii • rKinderfilm kindärfilm

La bar
In derKneipe
Nu vrei să mergem la o Gehen wir ein Bier trinken?
bere? ghe:en vi:är ain bi;ärtrinkn?
Am putea să mergem să Wir können auf ein Bier gehen.
bem o bere. vkär könen auf ain bi:a> ghe;en
Hai să bem una mică. Trinken wir ein schnelles Bier.
trinkn vi:ăr ain şneies biir
Fac cinste cu un păhărel! Ich spendiere dir einen Schnaps.
ih şpendi:ie di:ăr ainen şnaps1
E vreun bar tematic prin Gibt es in der Nähe ein Restaurant mit Stil?
zonă? ghipt es in deär ne:e ain restoran mit şti:l?
Nu e prea scump? Ist es dort nicht zu teuer?
ist es dort niht tu:toyär?
i;.

51 in concediu
Unde vrei să stai? Wo willst du Sitzen? vcx vilst du: zitn?
Stăm la bar? Setzen wir uns an die Bar?
zejn vi:är uns an di: ba.är?
Hai să stăm la masa aceea. Setzen wir uns an den Tisch da.
zejn vi:är uns an de:n tis da:
E liberă masa? Ist dieser Tisch frei? ist di:zär tis frai?
Sunt libere locurile Haben Sie freie Plätze hier?
acestea? ha:bn zi: fraie plet,e hi:är?
E plin. Es ist voll es ist fol
Aşteptăm sau mergem Wollen wir warten oder gehen wir
altundeva? woandershin?
volen vi:ä> vartn o:där ghe:en vi:är voandäVshin?
Ecam mult fum aici. Es ist ziemlich verraucht hier.
es ist ti:mlih feärrauht hi:är
Sunt şi locuri pentru Gibt es hiereinen Nichtraucherraum?
nefumători? ghipt es hi:är ainen nihtrauhärraum?
Terasă aveţi? Kann man hierauch draußen sitzen?
kan man hi:är auh drausn zitn?
Cât costă o bere aici? Wie viel kostet hier ein Bier?
vi: fi:l kostet hi:ärain bi:är?
Aveţi bere la halbă? Haben Sie Bier vom Fass?
ha:bn zi: bi:ärfom fas?
Ce bere la halbă aveţi? Weiches Bier gibt es denn?
velhes bi:är ghipt es den?
Avem doar bere fără Wir haben nur alkoholfreies Flaschenbier.
alcool la sticlă. vi:ä> ha:bn nu:äralkoho:!fraies flasnbkär
0 să iau o bere (mică) ju- Ich nehme einen (kleinen) Schnitt.
mătate blondă, jumătate ih ne:me ainen (klainen) snit
brună.
Mai iau una. Ich nehme noch eins, ih ne:me noh ains
Ce zici/ziceţi de un Nehmen wir einen Wodka?
păhărel de votcă? ne:men vi:är ainen votka?
Mai bine iau nişte whisky Ich nehme lieber Whisky mit Eis.
cu gheaţă. ih ne.me li:bär wiski mit ais
Noroc! Zum Wohl!, Prost! |um vo:Ü, pro:st!
Până la fund! Auf Ex! aufeks!
Mai doriţi şi altceva? Wünschen Sie noch etwas?
vünsn zi: noh etvas?
Nu, mulţumesc. Nein, danke, nain, danke
Am băut destul. Es reicht, esraiht
Mai bem una şt plecăm. Nehmen wir noch ein letztes Bier.
ne:men vi:är noh ain lettes bi:är

Am băut deja 5 beri. Ich habe schon 5 Bier getrunken.


in ha:be şo:n fünf bi:ăr ghetrunkn
E din partea casei. Das aufs Haus, das aufs haus
Treceţi-mi-o în cont. Schreiben Sie es mir auf. şraibn zi es mi;är auf
Trebuie să merg la toaletă. Ich muss noch auf die Toilette.
ih mus noh auf di: toalete N-ai chef de-un
biliard? Hast du Lust, Billard zu spielen?
hast du:Just, biliart ţu: ŞpUen?
Dă-ţi cu cretă pe tac. Reibe dir das Queue mit Kreide ein.
raibe di:är das kö: mit kraide ain Ai jucat vreodată darts?
Hast du schon mai Darts gespielt?
hast du: şo:n ma:l da:ărţ gheşpi:it?
Nota, vă rog. Bitte zahlen. biteţa:len
Plătim separat. Wir zahlen getrennt.viar .ţadjen ghetrent.
E rândul tău să plăteşti Heute sollst du eine Runde spendieren.
băutura. hoyte zolst du: aine runde şpendi:ren
Plătesc eu! Du bist mein Gast! du: bis: main gast!

bar e Kneipe k nai pe


bar sportiv berărie e Sportsbar şporţbaaV
e Bierkneipe bkărknatpe
bar rAusschank ausşank terasă r
Garten gartn barman rBarmann ba;ărman dozator
(de bere) rZapfhahn ţapfha:n butoiaş sFass fas
halbă de bere r(Bier)Krug (bi:är}kru:k cană de bere (cu
capac) r Humpen humpn pahar sGlas gla:s pahar
de vin s Weinglas vaingla:s

i
ţap kleiner Krug klainărkrurk
păhărel r Schnaps şnaps
suport pentru pahare r Bierdeckel
(de bere) bi:ärdeki
scrumieră rAschenbecher aşnbehăr
meniu de băuturi e Getränkekarte ghetrenkekarte
156
in concediu

Fürtul
Flirten

Bună. Pot să mă aşez Hatto. Kann ich mich zu dir setzen?


ângă tine? halo: kan ih mih ţu: di:ăr zeţn?
De unde eşti? Woher kommst du? vohe:är komst du:?
Eşti aici în vacanţă sau cu Bist du im Urlaub oder dienstlich hier?
afaceri? bist du: im u:ărlaup o:dăr dimstlih hi:är?
Pot să te invit să bem Kann ich dich zu einem Drink einladen?
ceva? kan ih dih ţu: ainem drink ainla:dn?
Ce bei? Was trinkst du? yas trinkst du:?
Ai venit singur(ă)? Bist du allein hier? bist du: alain hi:ăr?
îmi placi. Du gefällst mir. du: ghefelst mi:är
Dansezi? Wollen wir tanzen? voien vi:ăr tanţn?
imi place cum dansezi. Ich mag, wie du tanzt, ih»mark, vi: du:tanţt
încerci să mă agăţi? Willst du mich anmachen?
vilst du: mih anmahn?
Eşti cu cineva acum? Bist du mit jemandem zusammen?
bist du: mit ie:mandem ţuzamen?
Ai prieten/prietenă? Hast du einen Freund/eine Freundin?
hast du: ainen froynt/aine froyndin?
Arăţi foarte bine. Du siehst gut aus. du:zi:st gu:t aus
Eşti super. ich finde dich cool, ih finde dih ku:l
Ai ochi frumoşi. Du hast schöne Augen. du:hastsö:neaughen
Eşti foarte sexi. Du bist echt sexy, du: bist ehţ zeksi
Nu vrei să ne plimbăm un Magst du ein bisschen spazieren gehen?
pic? ma:kst du: ain bishen späteren ghe:en?
Pot să te conduc/duc Kann ich dich nach Hause bringen?
acasă? kan ih dih na:h hauze brinen?
Pot să te sărut? Darf ich dich küssen? darf ih dih küsn?
s-mă în braţe. Umarme mich, umarme mih
Mergem la mine? Gehen wir zu mir? gheen vi:ăr ţu: mi:âr?
Rămâi aici peste noapte? Bleibst du über Nacht? blaipst du: ü:bär
naht?
Mi-ar plăcea să petrec Ich möchte mit dir die Nacht verbringen.
noaptea cu tine. ih möhte mit di:är dä: naht feărbrinen
Vreau să fac dragoste cu Ich will mit dir schlafen.
tine. ih vil mit di:ăr şla:fn
1 108
in concediu
Nu în seara asta. Poate Heute nicht Vielleicht ein anderes Mal.
altă dată. hoyte niht filaiht ain anderes ma:l
Hai, ni cuminte. Komm schon, kom so:n
N-are rost. Es hat keinen Zweck, es hat ka inen tvek
Lasă-mă în pace! Lass mich in Ruhe! las mih in ru;e!
Nu mă atinge! Hände weg! hendevek!
Aventurile de o noapte Qne-Night Stands sind nicht so mein Ding.
nu sunt genul meu. uannait stends zint niht zo: main din
Ai un prezervativ? Hast du ein Kondom? hast du: ain kondo:m?
Este un automat (de Auf der Toilette ist ein (Kondom)Automat
prezervative) la baie. auf de:är toalete ist ain (kondo:m)autorna:t
Unde ai agăţat-o? Wo hast du die aufgegabelt?
vo: hast du: di: aufghegatolt?
Mă atrage teribil. Ich finde sie/ihn sehr anziehend.
ih finde zi7i:n ze;är anjhent
V-aţi sărutat deja? Habt ihr euch schon geküsst?
hapt i:är oyh so:n gheküst?
E îndrăgostită de/nebună Sie ist verliebt/total verknallt in dich.
după tine. zw ist feärli:pt/tota:l feärknalt in dih
Cred că mi-a picat cu Ich habe mich wohl in sie verknallt
tronc. ih ha:be mih vo:l in z w feärknalt
M-am îndrăgostit de ea. ich habe mich in sie verliebt
ih ha:be mih in zi: fea>li:pt
Mă simt bine cu tine. ich fühle mich gut bei dir.
ih fü:le mih gurt bai di:är
Te iubesc. Ich Hebe dich, ih Mibe dih
Sunt nebun după tine. Ich bin ganz verrückt nach dir.
ih bin gant feärrükt na:h di:är
Mă gândesc la tine tot Ich muss an dich immer denken.
timpul. ih mus an dih imär denken
Mi-a fost dor de tine. Ich habe dich vermisst ih ha:be dih feärmist
Nu pot să trăiesc fără tine. Ich kann ohne dich nicht leben.
ih kan o:ne dih niht le:bn
Ce faci mâine seară? Was machst du morgen Abend?
vas mähst du: morgn a:bnt?
158
in concediu

îmi dai numărul tău de Gibst du mir deine Nummer?


telefon? ghipst du: mi:är dain? numär?
Te sun. Ich rufe dich an. ih rufe dih an

aventura | eAtfa re, s Verh altnts


(sentimentală) afe:rö, feärheitnis
aventură | r Seitensprung
(extraconjugală) zaitnsprun s
întâlnire ! aventură de- Düte deit
o noapte r One-NightStand uannait stant
una mică rQuickie kviki
hărţuire sexuală sexuelle Belästigung zeksuei? belestigun
avansuri (sexuale) eAnnäherungsversuche anneemnsfeärztr.he
seducţie I e Verführung feärfürun r Verführer feärfü:rär
seducător r Don Juan donhuan rKuss kus
afemeiat S rZungenkuss ^unenkus
sărut r Knutschfleck knu:cflek
sărut franţuzesc [ semn e Fummelei fumeiai s
(de la sărut) Küssen küsn s Kuscheln
pipăială kusln s Knutschen
sărutări knu:cn
mângâiere
giugiuleală

Dragul meu, Draga mea UebiEng


Dragostea mea Meine Liebe
Iubitul meu, Iubita mea Mein Lieber/Meme Liebe
Comoara mea Mein Schatz
Drăguţul meu, Drăguţa mea Mein SuBer/Meine Siifle
Iepuraşul meu Mein Haschen

Sporturi de vară
Sommersport
Am vrea să jucăm Wir würden gerne FußballA/olleyball
fotbal/volei. spielen,
vi:är vürden gherne fu:sbal/vo!ibal şpi:len
E vreun teren de sport Gibt es hier einen Sportplatz?
prin preajmă? ghinrcs hirär aipen şportplaţ?
Se poate juca tenis prin Kann man hier irgendwo Tennis spielen?
zonă? kan man hi;ăr irgntvo: tenis şpi:len?
Aş vrea să închiriez un
teren de tenis pentru o
oră.
Terenul e de zgură sau de
beton?

Ich möchte den Tennisplatz für eine


Stunde mieten.
ih möhte de:n tenisplaţ fü.ar aine stunde
mi:tn Ist es ein Tennisplatz mit Sand- oder
Betonboden?
Când se eliberează
terenul?
Cât costă pe oră?
ist es ain tenisplaţ mit zant o:där betonbo:dn?
Wann ist der Tennisplatz frei?
van ist deăr tenisplaţ frai?
Wie viel kostet es pro Stunde?
vi: fi:l kostet es pro: stunde?
Pentru cât timp? Für wie lange? fihăr vi: iane?
Pot să împrumut Kann ich mir diesen Markierer leihen?
marker-ul de tuşă? kan ih mi:är dt:zen marki:reär laien?
Pot să joc cu Konnte ich mitspielen?
dumneavoastră? könte ih mitşpi:len?
Jucăm la dublu? Spielen wir ein Doppel? şpi:len vi:ăr ain
dop!?
Servesc eu. ich schlage auf. ihsja:gheauf
Eşti la al doilea serviciu. Du hast den zweiten Aufschlag.
du: hast de:n ţvaiten aufşla:k încă o dublă
greşeală. Das war ein weiterer Doppelfehler.
das va.är ain vaiteăreăr doplfe:lăr
Ar trebui să îţi exersezi Du solltest deine Vorhand verbessern.
lovitura directă. du: 2olteSt da ine fo:ă;hant feărbesărn
Pot să-mi racordez aici Kann ich hier meinen Tennisschläger
racheta de tenis? bespannen lassen?
kan ih hi:är mainen tenisşle:găr beşpanen
lasn?
Sport şi timp liber

; fotbal r Fußball fu:sbal r


volei Volleybaff vol ¡bal
Sport şi timp über

baschet r Basketball ba;sketbai


raţele şi vânătorii r Völkerball föfkärba!
tenis cu piciorul s Fußballtennis fu:sbaltenis
tenis sTennis tenis
tenis de masă s Tischtennis tistenis
minigolf s Minigolf minigolf
teren de sport r Sportplatz sportplar,
poartă sTor to-.dr
minge rBall bal
plasă sNetz net
rachetă de tenis r Tennisschläger tenisslergär
paletă de ping-pong r Tischtennisschläger tistenisslegär

Ştrand, piscină, plajă


Schwimmbad, Ştrand
Este vreo piscină sau vreun Gibt es hier ein Schwimmbad oder Freibad?
ştrand pe aici? ghipt es hi:är ain svimba:t o:där fraiba:t?
Este vreun parc acvatic prin Gibt es in der Nähe einen Aquapark?
apropiere? ghipt es in de;är ne:e ain<?n akvapark?
Cât costă intrarea? Was kostet der Eintritt? vas kostet de:är aintrit?
Unde sunt toaletele/ duşurile? Wo sind hier Toiletten/Duschen bitte?
vo: zint hi:är toaletn/dusn bite?
Se poate închiria o saltea Kann man hiereine Luftmatratze leihen?
gonflabilă? kan man hi:äraine luftmatraje laien?
Cât de adânc este Wie tief ist dieses Schwimmbecken?
bazinul? vi: ti:f ist di:zes svimbekn?
Putem sări în apă? Darf man hier ins Wasserspringen?
darf man hi:är ins vasär sprinen?
Vă rugăm, folosiţi duşurile Duschen Sie sich vor dem Betreten des
inainte de a intra în bazin. Schwimmbeckens, bitte, dusn zi: zih foär de:m
betretn des svimbekns, bite
Aveţi vreun bazin Gibt es hier einen Pool mit
cu instalaţie de Gegenstromanlage? ghipt es hi:ärainen pu:i mit
contracurent? ghe:gnstro:manla:ghe?
Vrei să te dai pe toboganul cu Willst du rutschen gehen?
apă? vilst du: rucri ghe:en?

Pot să-mi duc copilul de Darf ein einjähriges Kind ins


un an în piscina pentru Planschbecken?
copii? darf ain ainie:r>ghes kint ins planşbekn?
Sport şi timp liber

Ce-aţi zice să mergem la Hast du Lust, an den Strand zu gehen?


plajă? hast du: lust, an de:n s^trant tu: ghe:en?
Hotelul are plajă proprie? Hat dieses Hotel einen eigenen Strand?
hat di:zes hotel ainen aighenen jtrant?
Cum ajungem la plaja Wie kommen wir an den öffentlichen
publică?
Strand? vi; können vi:är an de:n öfntlihn
Prefer plajele cu nisip în
strant?
locul celor cu pietriş.
Căutăm o plajă uşor Ich mag lieber Sandstrand als Kieselstrand.
înclinată. ihma;k_it;bär zantstrant als kßlstrant
Wir suchen einen Strand mit flachem
Einstieg ins Wasser. v\.h zu:hn ainen $trant
Putem închiria o barcă? mit flahem ainsthk ins vasär
Ăş vrea să închiriez un Kann man hierein 8ootmieten?
şezlong pentru toată kan man hi:är ain bo:t mi:tn?
săptămâna. Ich möchte einen Liegestuhl für die ganze
închiriaţi şi umbrele de Woche mieten, ih möhte ainen li:ghe$tu:l
soare? fü:är
Cât costă închirierea unui di: ganje vohe mi:tn
scuter de apă? Verleihen Sie auch Sonnenschirme?
Ne-ar plăcea să facem feärlaien zi: auh zonensirme?
parasailing. Wie viel zahlt man für einen Jet-Ski?
Hai să înotăm/facem o vi. fi:l |a:lt man füäf ainen getsj:?
Wir möchten Parasailing probieren.
baie.
vi:är möhtn pereseilin probi:ren
Marea este prea agitată.
Gehen wir schwimmen/baden!
ghe:en vi:är $yimen/ba:dn!
Nu vă îndepărtaţi prea mult
de mal. Das Meer ist zu unruhig.
das me:är ist ju: unru:ih
Atenţie la curenţi.
Schwimm nicht zu weit vom Ufer weg.
Mai bine porţi sandale în £Vim niht \u: vait fom u:fär vek
bazin. Passen Sie auf den Gegenstrom auf.
Cred că am călcat pe un pasn zi: auf de:n ghe:gnstro:m auf
arîci-de-mare. Zum Planschen ziehen Sie lieber Sandalen
an. tum plansn ti:e_n zi: li:bär zanda:ln an
Ich bin jetzt wohl in einen Seeigel getreten.
ih bin iet,t vo:l in ainen ze:i:gl ghetreln
Sport şi timp über

Vreau să mă bronzez. Ich möchte mich sonnen.


ih möhte mih zonen
Pot să fac topless aici? Darf man hier oben ohne sonnen?
darf man hi:är o:bn o:ne zonen?
Sport şi timp liber

Este vreo plajă pentru Gibt es hier einen FKK-Strand?


nudişti pe aici? ghipt es hi:ăr ainen
efka:ka:ştrant?
Te-ai dat cu cremă de Hast du dich mit Sonnencreme eingekremt?
soare? hast du: dih mit zonenkre:m ainghekremt?
Poţi să mă dai cu cremă pe Kannst du mir den Rücken (mit
spate? Sonnencreme) einkremen? kanst du: mi:är
de:n rükn (mit zonenkrem) ainkre:men? Du
Te-ai bronzat frumos. M- bist schön braun, du: bist şo:n braun Ich habe
am ars pe umeri. mir die Schultern verbrannt ih ha:be mi:ăr di:
şuftărn feărbrant Dein Rücken ist verbrannt
Te-ai ars pe spate» dain rükn ist feărbrant Darf man hier
Muscheln sammeln? darf man hi:är muşin
Putem aduna scoici de pe zamin?
*iri7
Sport şi timp liber

Scăldatul interzis Springen verboten sprinen feärbo:tn


Săritul în apă interzis \ Schwimmer svimär
înotători Nichtschwimmer nihtsvimär
neînotători s Freibad fraiba:t
piscină | bazin e Schwimmhalle svimhale
(acoperit) | parc acvatic rAquapark akvapark
bazin pentru copii | s Planschbecken plansbekn
cabină de schimb e Umkleidekabine umklaidekabi:ne
duşuri e Duschen dusn
slip e Badehose ba;deho:ze
costum de baie întreg rBadeanzug
(pentru femei) costume ba:deanru:k
de baie (din două piese) | zweiteiliger Badeanzug
bikini prosop de plajă tvaitaiügär ba:dean^u:k
cască (de baie) * colac r Bikini biki:ni
s Badetuch ba:detu:h
barcă
e Bademütze ba:demü>
barcă cu vâsle saltea
r Schwimmgürtel, r Schwimmring
gonfla bilă
7
svimgürtt'svimrin
1
sßoof bo:t
şezlong
S Tretboot tre:tbo:t
j umbrelă de plajă scuter e Luftmatratze luftmatrate
de apă r Liegestuhl N:ghestul
1 schi nautic r Strandschirm strantsirm
| chioşc de răcoritoare r Jet-Ski getsi:
Baden verboten badn e Wasserski vasärsr.
feärbo;tn r Imbiss imbis
Scufundări

Tauchen
Când o să începem
Mi-ar plăcea să fac Ich möchte probieren, im Meer zu tauchen.
scufundări în mare. in möhte probhren, im me:är Ju: tauhn
Este vreo şcoală de Gibt es hier eine Tauchschute?
scufundări pe aici? Aş ghipt es hi:är aine tauhsu:le?
vrea să fac câteva
Ich möchte einen Kurs im Gerätetauchen
cursuri de scufundări.
besuchen.
ih möhte ainen kurs im ghere:tetauhn bezutin
Cât mă va costa? Cât
durează cursul? Wie viel wird es kosten? vi: fi:1 yirt es kostn?
Wie lange dauert der Kurs?
vi: tane dauärt de:är kurs?
Wann wird man im offenen Wasser
scufundările în largul mării? tauchen?
Ich bin kein
vanvölliger
virt manAnfänger.
im ofenen vasär tauhn?
Nu sunt chiar începător. ih bin kain föligär anfenär
Ich habe ab und zu geschnorchelt
Am mai făcut ocazional ih ha:be ap unt t,u: ghesnorhlt
snorkeling. Wie lange können Sie Luft anhalten?
Cât timp poţi să-ţi ţii vi: lane könen zi: luft anhaltn?
respiraţia?
Verleihen Sie Tauchgeräte?
închiriaţi şi echipament
feärlaien zi: tauhghere:te?
de scufundări?
Können Sie mir helfen, den Neoprenanzug
Mă puteţi ajuta să îmbrac anzuziehen? könen zi: mi:är helfn, de:n
costumul (umed) de neopre:nantu:k antu:ti:en?
neopren? Wie macht man das zu? vi: maht man das tu;?
Cum se închide? înotătoarele Die Flossen sind mir zu klein/groß.
îmi sunt prea mici/mari. di: flosn zint mi:är tu: klain/gro:s
Ochelarii (de scafandru) nu- Die (Taucher)Brille passt nicht gut
mi sunt buni. Facem di: (tauhär)brile past niht gu:t
scufundări din barcă? Wird man Ausflüge mit einem Tauchschiff
unternehmen? virt man ausflü:ghe mit ainem
Este permis pescuitul cu tauhsif untärnemen?
harponul? Darf man hiermit Harpune fischen?
Sunt pe-aicî ceva recifuri darf man hi:är mit harpu:ne fisn?
interesante?
Gibt es hier interessante Klippen unter
Wasser?
ghipt es hiär interesante klipn untäryasär?
Sport şi timp liber

Este un foc sigur pentru Kann man hier gefahrlos tauchen?


scufundări? kan man hi:ärghefa:ärlo;s tauhn?
Cat de adânc mă pot Wie tief darf man tauchen?
scufunda?
vi'.tiif darf man tauhn?
Care este adâncimea Wie ist die maximale Tauchtiefe für einen
maximă de scufundare Freizeittaucher wie mich? vi:istdi: rnaksima:le
pentru un scafandru tauhtirfe fü:är ainen fraijaittauhär vi: mih?
amator ca mine?
Cât timp o să stăm sub Wie lange bleiben wir unter Wasser?
vi: lane blaibn vi:är untär vasär?
Pentru cât timp am Wie lange hält die Sauerstoffflasche?
oxigen?
vi: lane he.lt di: zauär$toffla£e?
Ce să fac în caz că apar Was soll ich tun, wenn ich Probleme habe?
probleme? vas zoi ih tun yen ih probleme ha:be?....................
Sunt rechini/peşti Gibt es hier Haie/gefährliche Fische?
periculoşi? ghiot es hi:ar haie/ghefe:Srlihe fişe?........................
Atenţie la rechini. Passen Sie auf Haie auf. pasn zi: auf haie auf
M-a înţepat o meduză. Eine Qualle hat mich verbrannt.
aine kvale hat mih feărbrant
M4-am zgâriat la mână de Ich habe mir den Arm an einem Felsen
o stâncă. aufgekratzt, ih ha:be mi:är de:n arm an ainem
felzn aufghekra^t
Mă puteţi ajuta să ies din Können Sie mir aus dem Wasser helfen?
könen zi: mi:är ausde:m vasär helfn?
Prietenul meu este încă Mein Freund ist noch unter Wasser.
sub apa. main froynt ist noh untär vasär
Mein Tauchgerät ist nicht ganz in
Ordnung.
E ceva în neregulă cu aparatul meu (de respiraţie).
Aproape că m-am înecat. ich bin fast ertrunken, ih bin fast eärtrunkn
Sport şi timp liber

I scufundare cu tub de I
oxigen
t scufundare fără tub de I
oxigen
| snorkeling
scufundare liberă
tub de respirat [ aparat
de respiraţie t tub de
oxigen

I
recirculator (pentru
scufundări) | costum de
neopren
s Gerätetauchen
ghere:tetauhn s Apnoe-
Tauchen
apno:etauhn
s Schnorcheltauchen
şnorhitauhn s Freitauchen
fraitauhn r Schnorchel
şnorhl sTauchgerät
tauhghere:t e
Sauerstoffflasche
zauărştofflaşe s
Kreislauftauchgerät
kraislauftaühghere.t r
Neoprenanzug neopre:r
j înotătoare ochelari de e (Schwimm)Fiossen (şvim)flosr e
scafandru Taucherbrille taubärbnV

Pescuitul
Angein

Pe unde se poate pescui Wo kann ich hier angeln?


pe aici? vo: kan ih hi;är anln?
Am nevoie de permis ca Brauche ich eine Angelerlaubnis?
să pescuiesc?
brauhe ih aine anleärlaupnis?
Pot să cumpăr de aici
un permis de pescuit?
Kann ich hiereinen Angelschein
Cât costă un permis de
kaufen?
pescuit pentru o kan ih hkär ainen anlsain kaufn?
săptămână? Wie viel kostet die Erlaubnis für eine
Pot să închiriez/cumpăr Woche?
echipament de pescuit vi: fi:l kostet di: eärlaupnis fü:är aine
de aici? vohe?
Pot să închiriez o barcă
pentru o zi? Kann man hier Angelbedarf
Câte undiţe pot folosi
leihen/kaufen?
kan man hkäranlbedarf laien/kaufn?
simultan?
A început sezonul la
păstrăv?
Kann ich hier ein Boot für einen Tag
mieten?
Astăzi mă duc la pescuit
de lipan. kan ih hkär ain bo:t fü:är ainen ta:k
Care e cel mai bun loc mktnWie viele Angeln sind
de pescuit? gleichzeitig erlaubt?
Care este cea mai bună vi: fi:le anln zint glaihtaitih eärlaubt?
momeală pentru somn? Ist die Forellensaison schon eröffnet?
Ce undiţă să folosesc ist di.foreinsezon so:n eäröfnet?
pentru somon? Heute werde ich nach Umbern
angeln,
hoyte ve:ärde ih na:h umbärn anln
N-a muşcat niciun Wo ist der beste Angelplatz?
peşte vo: ist de:är beste anlplai;?
deocamdată. Was ist der beste Köder für Wels?
Ai prins ceva? vas ist de:är beste kö:där fü:är vels?
Sport şi timp liber

Welche Angelschnur
soll ich für Lachse Puteţi să-mi faceţi o poză cu peştele?
benutzen?
velhe anlsnu.är zol ih Aş vrea să împăiez acest peşte.
fü:är lakse benign? Wie ich habe einen riesigen Fisch
beißen sie denn? vi: gefangen.
baisn zi: den? Es hat ih ha:be ainen ri:zign frs ghefanen
noch nichts angebissen. Ich kriege den Angelhaken nicht
es hat noh niht, raus.
anghebisn ih kri:ghede:n anlha:kn niht raus
Hast du etwas Der Fisch hat die Angelschnur
gefangen? zerrissen.
hast du: etvas ghefanen? de:är fis hat di: anlsnu:är ^eärrisn
Lass t du die Fische zurück?
Am prins unul mare. lest du: di: fis^ turük?
Darf ich meinen Fang behalten?
Nu pot sa scot cârligul. darf ih mainen fan behaltn?
Können Sie mir mit dem Fisch ein
Peştele mi-a rupt
Foto
machen?
undiţa.
kernen zi: mi:är mit de.m fi$ ain fo:to
Dai drumul peştilor - mahn? ich möchte den Fisch
apoi în apă? präparieren lassen.
ih möhte de:n preparirren lasn
Pot păstra ce am prins?
Sport şi timp liber

pescuit cu undiţă s Rutenangeln rutnanln e


pescuit pe mare | Seefischerei ze:fi§erai s
pescuit la muscă Fliegenfischen flhgnfisn e Angel
undiţă mulinetă fir ani e Rolle role
{de pescuit) cârlig (de e Angelschnur an!$nu:är
pescuit) plută plumb rAngelhaken anlha:kn sFloß flo:s
momeală muscă s Bleigewicht biaigheviht r Köder
plasă de pescuit kö:där e Fliege flkghe
minciog 7 e Ködertischsenke kö:därfi$zenke
1
cizme (de pescar) rKescher kesär e Watstiefel
va:tsti:fl
Sport şi timp liber

Ciclism
Radfahren

Ne-ar plăcea să ne Wir möchten gerne Rad fahren.


plimbăm cu bicicleta. vi:är möhtn gherne ra:t fa:ren
Orga nizaţi excursii cu Organisieren Sie Radtouren?
bicicleta? organizaren zi: ra:ttu:ren?
Sport şi timp liber
IIS

Putem închiria biciclete de Kann man hierein Fahrrad mieten?


aici? kan man hiärain fa:rra:t mi:tn?
Se poate cumpăra de prin Kann man hiereine Fahrradkarte kaufen?
apropiere o hartă cu trasee
pentru ciclişti? kan man hi:är ainefa:rra:tkarte kaufn?

Sunt piste pentru biciclişti Gibt es in der Nähe einige Radwege?


prin împrejurimi? ghipt es in deăr ne:e ainighe ra:tveche?............
Câţi ki lometri sunt? Wie vieie Kilometer sind es?
vi: fi;le kilome:tär zint es?
Nu sunt obişnuit cu Vi. Ii,ie MIUInc.iar in u ci:
plimbările lungi cu ich bin an lange Strecken nicht gewöhnt
bicicleta. in bin an iane strekn niht gh vö:nt e
Sunt multe pante
abrupte? Gibt es da viele steile Hügel?
E mai bine să luăm un ghipt es da: fi:le Staile hü:gl?
mountain bike pentru ist für diese Strecke ein Mountainbike
traseul acesta? Trebuie să besser?
port cască (de biciclist)? ist füär di:ze streke ain mauntinbaik besär?
Mai este mult până Muss ich einen Fahrradheim tragen?
ajungem?
mus ih ainen fa:rra:thelm tragn?
Nu mai pot, sunt obosit. Wie lange fahren wir noch?
vi: lanefa:ren vi:är noh?
Trebuie să fac o pauză.
Ich kann nicht mehr, ich bin müde.
Trebuie să ne dăm jos şi să
ih kan niht me:är, ih bin mü:de
mergem pe lângă
Ich brauche eine Pause, ih brauhe ainepauze
bicicletă/că răm bicicleta.
Am pană la roata din Wir müssen absteigen und die Fahrräder
faţă/din spate. schieben/tragen.
vi:är müsn ap^taign untdi: fa:rre:där si:bn/tragn
Mein Fahrrad hatte vorne/hintern einen
Platten.
main fa:rra:t hate forne/hintärn ainen platn
Puteţi să-mi reparaţi pana Mi s-a rupt cablul de frână.
(de cauciuc)?
Pot să împrumut pompa
de bicicletă?
Am probleme cu
sch i m bătoru Ide viteze.
Nu pot să schimb vitezele.
Trebuie să cobor/ridic
şaua...........................................
Trebuie să centrez roata din
faţa.
Sport şi timp liber
IIS

Können Sie mir einen Platten nicht mit mainär gansaltun jtimt etyas niht
flicken? Ich kann nicht schalten, ih kan niht saltn Ich
könen zi: mi;är ainen platn flikn? muss meinen Sattel niedriger/höher stellen,
Kann ich mir Ihre Pumpe ih mus mainen zatl ni:drigär/hö:är jtelen Ich
leihen? muss mein Vorderrad zentrieren.
kan ih mi:är i:re pumpe laiep? ih mus main forderra:t fentrkren

Mit meiner Gangschaltung Mein Bremszug ist gerissen.


stimmt etwas main bremzţu:k ist gherisn
îmi puteţi regla frânele? Am Können Sie meine Bremsen nachstellen?
fcöriert zi; maine brennzn na:hStelen?
căzut de pe bicicletă, v - a Ith bin vom Fahrrad gestürzt
ih bin fom fa;rra:t ghejtürjt
lovit o maşină. Miau furat
Ich wurde von einem Auto angefahren.
ih vurde fon ainem auto anghefa:ren
bicicleta.
Mein Fahrrad wurde gestohlen.
main fa:rra:t vurde ghestcden

bicicletă)
bicicletă mountaîn bike cască (de biciclist)
bicicletă de oraş bicicletă de kit de vulcanizare
trekking cauciuc s Fahrrad fa:rra:t s Mountainbike
cameră (ia bicicletă) mauntinbalk s Rennrad renrat 5
ventil Trekkingbike trekinbaik r Reifen raifn r
jantă Schlauch slauh s Ventil ventll e Felge
spiţe felghe e Speichen spaihn rlnbusschfüssel
cheie imbus inbussfüs! rSattel zatl e Gangschaltung
gansattun r Umwerfer
schimbător de viteze umverfäf s Kettenrad ketnra:t
! (din spate} e Pumpe pumpe r Rahmen
schimbător de viteze [ (din ra:msn e Kette kete
faţă) e (gefederte) Gabel
pinion (ghefe:därte) ga:b! e
pompă de bicicletă Lenkstange lenk^tane r Schalthebel
cadru salthe:bi
lanţ e Bremsen bremzn
furcă (cu suspensie) ghidon e Bremsklötze bremzklöfc
maneta schimbătorului ■ de s Schutzblech §utbieh
viteze frâne r Träger tre;gär
plăcuţe de frână e Fahrradflasche
apărătoare fa:rra:tfla§e
portbagaj r Fahrradhelm fa:rra:thetm s
sticlă de apă (pentru Flickzeug fliktoyk
Sport şi timp Uber
180

La fotbal
Wir gehen zum Fußbail
Mă duc la meci (de fotbal). Vii ich gehe zum Fußbail. Gehst du mit?
cu mine? ih ghe:e tum fu:sbal ghe:st du: mit?
Cine joacă? Wer spielt denn? ve:är spHt den?
Cum ajungem la stadion? Wie kommen wir zum Stadion?
vi: komen vi:är Jum sta:dion?
Cat costă biletele? Was kosten die Tickets? vas kostn di: tikej? Ich
Am abonament. habe eine Dauerkarte.
ih ha:be aine dauärkarte
La cât începe meciul? Um wie viel Uhr beginnt das Spiel?
La pauză conducem cu 1:0. um vi: fi:l u:är beghint das spi:l?
Zur Halbzeit führen wir eins zu null.
tur halp^ait fü:ren vi:är ains £u: nul
Portarul a apărat un penalti. Unser Torwart hat einen Elfmeter gehalten.
unzär toTvart hat ainen elfme:tär ghehaltn
Cu cât s-a terminat meciul? Wie ist das Spiel ausgegangen?
Meciul s-a terminat la vi: ist das spi:l ausgheganen?
egalitate. Das Spiel endete unentschieden.
das spi:l endete unentsr.dn
Aveţi probleme cu huliganii la Gibt es hier Probleme mit Hooligans?
meciuri? ghipt es hi:är problexne mit hu:ligns?
stadion de fotbal 5 Fußballstadion fu:sbalsta:dfon
teren s Spielfeld spi:!felt
tribune e Tribünen tnbü;nen
suprafaţa de pedeapsă rStrafraum Strafraum
| corner r Eckstoß eksto:s
lovitură liberă r Freistoß fraisto.s
lovitură de la 1 1 metri r Elfmeter e!fme:tär
şut rSchuss sus
repunere în joc r Einwurf ainvurf
meci egal s Unentschieden unentst:dn
repriză e Halbzeit hslp;ait
pauză e Halbzeitpause halptaitpauze
Sport şi timp liber

La fit nes s
Im Fitnesscenter
Ich möchte ins Fitnesscenter gehen.
As vrea să merg la sală.
ih möhte ins fitnessentär ghe:en
Wo kann man hier trainieren?
Unde aş putea să fac nişte
vo: kan man hi:är treni:ren?
mişcare pe-aici?
Haben Sie Fitnessgeräte hier?
Aveţi aparate de fitness? ha:bn zi;ntnesghere:te hi:är? Trainieren Sie
regelmäßig? trenkrenzi: re:glme:sih? Ich
:
aceţi mişcare regulat? trainiere etwa dreimal in der Woche.
ih treni:re etva draima:l in de:är vohe
*ac mişcare de trei ori pe
................................., ............., , f ..............r n r , ................................................................................... ■ ■ ■ ...........................f .W-

Ich bemühe mich, Muskelmasse


săptămână, rncerc să fac aufzubauen.
masă - jsculară. ih bemir.e mih, musklmase aufzubauen Können
Sie mir einige Beinübungen zeigen? könen zi:
Îmi puteţi arăta nişte exerciţii
mi:ä> ainighe bainü:bunen taign? Ich möchte
pentru picioare? Aş vrea să-
meine Schuftern ein bisschen stärken.
mi întăresc îrii.
ih möhte maine sultärn ain bishen $terkn Welche
sunt cele mai bune
sind die besten Bauchübungen?
exerciţii pentru abdomen? velhe zint di; bestn bauhü:bunn?

Pot să alerg pe bandă?


Kann ich das Laufband benutzen?
kan ih das iaufbant benutn?
Pot să împrumut centura
pentru ridicat greutăţi? Pot Könnte ich Ihren Gürtel leihen?
să iau puţin banca/gantera könte ih i:ren gürtl laien?
aceasta? Darf ich kurz diese Bank/Hantel haben?
Câte kilograme are gantera? darf ih kurr, di:ze bank/hantl ha:bn?
Câte repetări/serii trebuie să Wie viel wiegt die Hantel?
fac? vi:fi:lvi:gt di: hantl?
Wie viel Wiederholungen/Serien soll ich
De obicei fac câte 3 serii de machen?
câte 1 0 repetări.
vi: fi:l vi:därho:lunen/ze:rien zol ih mahn?
Gewöhnlich mache ich 3 Serien mit 10
Wiederholungen. ghevö:nlih mahe ih drai ze:rien
mit je:n vi:därho:lunen
O să încerc ceva mai uşor/greu.
Sport şi timp liber

Câte abdomene trebuie să ich versuche etwas Leichteres/


fac? /Schwierigeres.
ih feärzu:he etvas lajhteres/svi:righereS
Câte tracţiuni poţi să faci? Wie viele Aufrichter/Bauchpressen sollte ich
machen?
Poţi să faci 30 de flotări? Poţi vi:fi:!e aufrihtäVbauhpresn zolte ih mahn?
Wie viele Klimmzüge schaffst du?
să îmi fixezi presa? vi: fi:le klirT^ü:ghe safst du;?
Schaffst du 30 Liegestütze?
Ce muşchi lucrează acest safst du: draisih Ikghestüte? _
exerciţiu? Kannst du mir beim Bankdrücken helfen?
kanst du: mi:är baim bankdrükn helfn?
Când trebuie să inspir?
Welche Muskel trainiert diese Übung?
Nu maî pot Mă dor toate. Pot velhe musk! trenkärt di:ze ü:bun?
cumpăra băuturi sportive de Wann soll ich einatmen?
aici? Unde sunt duşurile? van zol ih aina:tmen?
ich kann nicht mehr, ih kan niht me:är
Mir tut alles weh. miiär tu:t alesye;
Kann ich hier ein Fitnessgetränk kaufen?
kan ih hi:är ain fitnesghetrenk kaufn?
Wo gibt es hier Duschen?
yo: ghipt es hi:är dusn?
Uschi
Ski fahren

Ne-ar plăcea să mergem Wir möchten Ski fahren.


la schi. vi:ăr möhtn şi: fa:ren
Putern închiria schiuri de Gibt es hiereinen Skiverleih?
undeva? ghipt es hi:ăr ainen şi:feărlai?
Aş vrea să închiriez două ich würde gern zwei Paar Ski leihen.
perechi de schiuri. ih vürde ghern ţvai pa:ăr şi: laien
îmi trebuie schiuri mai Ich brauche längere/kürzere Ski.
scurte/lungi. ih brauhe lenere/kürtere şi:
Schiuri pentru Etwas für Anfänger/Fortgeschrittene.
începători/avansaţi. etvas fü:är anfenăr/fortgheşritene
Aveţi şi schiuri pentru Haben Sie auch Kinderski?
copii? ha:bn zi: auh kindärsi:?
Cläparii îmi sunt prea Die Skischuhe sind mir zu klein/groß.
mici/mari. di: şi:şu:ezint mi:ârţu: klain/gros
Trebuie să purtăm şi căşti? Müssen wir auch Skihelme tragen?
müsn vi:ăr auh şi:helme tragn?
Când trebuie să aducem Bis wann sollen wir die Skier zurückgeben?
schiurile înapoi? bis van zolen vi:ăr di: şi:ăr ţurukghe:bn?
Ca ut un service pentru Ich suche einen Skiservice.
schiuri. ih zu:he ainen şi:so:ărvis
Cred că nu mi-am fixat Meine Skibindung ist wohl falsch
bine schiurile. eingestellt.
mâine şhbindun ist vo:l falş aingheştelt
Mi le p uteţi reg la ? Könnten Sie sie mir einstellen ?
köntn zi: zi: mi:ăr ainştelen?
T
rebuie să-mi ascut Könnten Sie mir die Kanten schleifen?
canturile. köntn zi: mkăr di: kantn şlaifn?
"mi puteţi împrumuta Könnten Sie mir bitte Ihr Skiwachs leihen?
nişte ceară? köntn zi: mkăr bite i:ăr şkvaks laien?
Sunt şi pârtii pentru Sind hier auch Pisten für Anfänger?
schiori începători? zint hi:ăr auh pistn fü:är anfenär?
I184
Sport şi timp liber
Ce pârtie aţi recomanda Welche Piste würden Sie für
pentru schiorii avansaţi? Fortgeschrittene empfehlen? velhe piste
vürden zi: fü:är fortghesritene empfe:len?
Care e cea mai lungă Welche Piste ist die längste?
pârtie? velhe piste ist di: lenste?
Este suficientă zăpadă? Gibt es dort genug Schnee?
ghipt es dort ghenu:k sne:?
Cât costă un abonament Wie viel kostet ein Tagesskipass/7-Tage--
pentru o zi/săptămână la Skipass?
schi? vi:fi:l kostetain ta:ghessi:pas/zibnta:ghesi:pas? ist
Abonamentul este valabil der Skipass für alle diese Pisten gültig?
pentru toate pârtiile acestea? ist de:äf si:pas füär a!e di:ze pistn gültih?
Unde este cel mai apropiat
teleschi? Cum ajungem la Wo ist der nächste Skilift hier?
teleschi? vo: ist de:är ne:hste sklift htär?
Wie kommen wir zu dem Skilift?
Cât costă o urcare? Teleschiul
vi: komen vi:är tu: de:m sijift?
e defect. Atenţie, zăpada este
Was kostet eine Fahrt? vas kostet ain<? fa:ärt?
îngheţată.
Este vreun pericol de
Skilift (ist) außer Betrieb sLIift (ist) ausär betrhp
avalanşe pe-a ici? Prietenul Vorsichtig, der Schnee ist angefroren.
meu a fost prins de o foärzihtih, de:är sne: ist anghefro:ren
avalanşă! Besteht hier Lawinengefahr?
beste:t hi:är lavi:nenghefa:är?
Unde putem să lăsăm Mein Freund wurde von einer Lawine
schiurile? Putem închiria un verschüttet.
snowmobil de aici? main froynt vurde fon ainär lavkne feärsütet Wo
können wir unsere Skier abstellen? vo: könen
vi:är unze/e skär apstelen? Kann man hier ein
Schneemobii leihen?
kan man hi:är ain sne:mobi:l laien?
I186
Sport şi timp liber

schi alpin î schi fond e Abfahrt apfaärt


sărituri cu schiurile schi r Langlauf lanlauf
acrobatic schi mogul s Skispringen si:spri nen
schiuri s Trickskilaufen triksi:laufn
schiuri de fond s Bucketpistenfahren buklpistnfa:ren
schiuri alpine | eSki sü
snowboard | clăpari e Langlaufski laniaufsi:
legătură | pantaloni eAbfahrtsski apfa:ärtsi: s
de schi | telescaun Snowboard sno:bo:ärd e
telecabină Skischuhe si:su:e e Bindung
teleschi bindun e Keilhose kaäihoze
r Sessellift zesilift
e Kabinenseilbahn kabi:nenzailba:n
rSkilift sHift
i Sport şi timp liber

teleschi (pentru două Ş r Schlepplift


persoane) şleplift
ceară pentru schiuri zăpadă 5Skiwachs şivaks r Pappschnee
grea zăpadă pudroasă zăpadă papşne: r Pulverschnee
îngheţată zăpadă artificială pulvărşne: r Harsch harş r
tun de zăpadă înzăpezire Kunstschnee kunstşne: e
artificială Schneekanone şne:kano:ne
pârtie (de schi) (künstliche) Beschneiung
(künstlihe) beşnasun e Piste
piste
pârtie albastră pârtie roşie blaue Piste blaue piste rote
pârtie neagră abonament la Piste ro:te piste schwarze
schi abonament de o zi (la Piste şvarţe piste rSkipass
schi) şt:pas r Tagesskipass
abonament de o săptămână ta:ghesşi:pas r 7-Tage-
(ta schi) Skipass zi:bnta:gheşi:pas
Bergwacht Salvamont
Skrfahren verboten Schiatul interzis
Lawinengefahr Pericol de avalanşe
Skipiste gesperrt Pârtie închisă
Fahrt außerhalb der Piste Interzis schiatul în afara pârtiei.
verboten.

Helfta.
La hochei
Wir gehen zum Eishockey
Nu vrei să mergi la un meci Magst du zum Eishockey gehen?
de hochei? ma:kst du: tum aishoki ghe:en?
Ai bilete? Hast du Tickets? hast du: tiket?
Trebuia să le cumperi din Du hättest sie im Vorverkauf besorgen sollen.
timp. du: hetest zi: im fo:ärfeä>kauf bezorgn zolen
Le vom cumpăra la stadion. Wir kaufen sie am Stadion.
vi:är kaufn zi: am staidion
Sport şi timp fiber

Cum ajungem la stadion? Wie kommen wir zum Eisstadion?


vi: komen vä:är tum aissta:dion7
Cine joacă în seara asta? Wer spielt heute Abend?
ve:är spF:lt hoyte abnt?
Cu cine ţii? Wessen Fan bist du? vesn fen bist du.?
6 să ţin cu echipa ich werde den Gästen die Daumen drücken.
oaspeţilor. ih ve:ärde de:n g besten di: daumen drükn
Sper că nu s-au vândut toate Hoffentlich sind die Tickets nicht
biletele.
ausverkauft.
hofntlth zint di:tikef;
Daţi-mi două bilete în
nihtausfeärkauft Zwei Tickets
spatele porţii vă rog.
Meciul începe în cinci
hinter dem Tor, bitte.
minute. tvai tiket hintäi de:m to;ä7, bite
Meciul a început deja.
Das Spiel beginnt in fünf.Minuten.
das spi:! beghint in fünf minu^n Das
Cât este scorul? Spiel hat schon begonnen.
Cine conduce? das spi:J hat so:n begonen
Tocmai am primit un goi. Wie steht's? vi: ste:e$?
Wer führt? ve:ä7 fü:ärt?
Wir haben gerade ein Tor gegen uns
Cine a dat gol? bekommen. vi:är ha:bn ghera:de ain to:är ~*
ghe:gn uns bekomen
După prima repriză, suntem Wer hat das Tor geschossen?
conduşi cu două goluri. ve:är hat das to:är ghesosn?
Ce bine a apărat! Nach dem ersten Drittel Hegen wir mit zwei
La pauză am putea să Toren zurück. na:h de:m e:ä;sten dritl li:gn vi:är
mergem să bem o bere. mitjyai tp:ren turük
Am dat un gol în Tolle Parade! toSepara:de!
inferioritate numerică. In der Pause können wir uns ein Bier kaufen.
in de:är pauzje könen vi:är uns ain bi:är kaufn
trebuie să-i încurajăm mai
mult. Wir haben während der Strafzeit ein Tor
erzielt.
Haide!
vi:är ha:bn ve:rent de:är stra:ftait ain to:är eärti:lt
Bine!
Wir müssen sie mehr anfeuern.
vi:är müsn zi: me:är anfoyärn
Trage!
Tempo, Tempo! tempo, tempo!
Iar am pierdut. Komm schon!, Gut gemacht!
kom so:n!, gu:t ghemaht!
Schieß! si:s!
So wir haben wieder verloren.
zo: vi:är ha:bn vi:där feärlo:ren
fost un meci foarte Dieses Spiel war nicht besonders
- :eresa rit. interessant
di:zes şpi:l va:âr niht bezondârs
interesant

iei pe gheaţă s Eishockey aishoki s Eisstadion


teren | patinoar ais$ta:dion e Eisbahn aisba:n e
mantinelă poartă | Bande bände sTor to:är
zona porţii - banca r Torraum to:ärraum
jucătorilor | banca de e Auswechselbank ausvekslbank
pedepse ; crosă (de e Strafbank stra:fbank
I
hochei) P«c r (Eishockeyschläger (ais)hokfsle:gär
f tricou (de hochei) rPuck puk
ool fault r Dress dres
repunere în joc I s Tor to:§F
meci egal | repriză ■ sFoul faul
pauză 5 Bully büü
maşină de lustruit s Unentschieden unentsjrdn s Drittel
gheaţa drit! e Pause pauze e Eismaschine
aismasi:ne

Hocheiul in Germania

în Germania, hocheiul nu se bucură de o popularitate foarte mare. O competiţie


cunoscută este Deutsche Eishockey-Liga. Un club cunoscut este Eisbären
Berlin.
La cumpărături

Cum cumpărăm şi cum plătim


Einkaufen und Zahlen
i La
cumpărături

^ La magazin
Geschaft
Aş vrea sâ merg la Ich möchte einkaufen gehen.
cumpărături. Trebuie să îmi ih rnöhte ainkaufn ghe:en
cumpăr un ... nou. Ich muss neue... kaufen.
De unde pot să cumpăr...? ih mus noye... kaufn Wo
Unde este cel mai apropiat kann ich... kaufen ?
hipermarket? Există vreun vo: kan ih... kaufn?
centru comercial prin
Wo ist der nächste Hypermarkt?
apropiere? Aveţi...?
...............X........................................................................................ vo: ist de:är nehste hüpärmarkt?
Unde găsesc...? Gibt es hier in der Nähe ein Warenhaus?
Caut... ghipt es hi;är in de;är nee ain va:ärnhaus?
Aveţi produse cu preţ Haben Sie...? ha:bn zi:? ^
redus? Wo finde ich... ? vo: finde in?
Şi acesta este la reduceri? ich suche... ihzu:he
îmi puteţi arăta cum Haben Sie auch reduzierte Ware?
funcţionează? ha:bn zi; auh redu;i:ärte va:re? Ist das auch
reduziert? ist das auh redun:ärt7 Können Sie
Pot să mă uit? mir bitte zeigen, wie es funktioniert?
könen zi: mi:är bite |aign, vi: es funktioni:rt?
Care este diferenţa dintre Kann ich es mir ansehen?
acestea două? kan ih es mi:är anze:en?
Pe care mi-l recomandaţi? Was ist der Unterschied zwischen den
beiden? vas ist de:är untärsi:t tvisn de:n
Rămâne acesta. Bateriile baiden?
sunt incluse? Mi-l puteţi Was können Sie mir empfehlen?
împacheta? vas kön^n zi: mkär empfe:len?
Ich nehme es. ih ne:me es
îmi puteţi da şi o pungă? Sind Batterien dabei? zint baterken dabai?
Können Sie es mir einpacken?
Preţul nu corespunde. könen 2i: es mi:är ainpakn?
Pe etichetă era trecut un Können Sie mir dafür eine Tasche geben?
pret redus. könen zi: mi:är dafü:är aine tase ghe:bn?
.rr. ■*.......................................■......
Der Preis stimmt nicht. de:är prais stimt niht
Ein Rabattschild war dabei.
ain rabatsilt va:är dabai
Oferiţi garanţia returnării banilor?
Cât are garanţie?
Cum/Unde se poate
repara în perioada de
garanţie?

Garanţia acoperă şi...?


La cumpărături

ghipt es aine gheltturükgaranti:? Wie lange


Cui gilt die Garantie?
rep vi: lane ghilt di. garanti;?
gai
Gibt es eine Geld-zurück- Bezieht sich die Garantie auch auf... ?
Garantie? beti:t zih di: garanti: auh auf?
Wie/Wo kann ich die Garantie geltend
machen?
vi:/vo: kan ih di: garanti: gheitnt mahn?
i La
cumpărături

Reclamaţii
Reklamation
Aş dori să fac o reclamaţie în ih ha:be da:mit niht gheta:n
legătură cu acest produs.
Ich wollte es nur einschalten.
L-am cumpărat de aici acum
ih volte es nu;är ainsaltn
două zile. Nu mai merge.
Ich habe die Anweisung befolgt,
ih ha:be di: anvaizun befolgt
Nu i-am făcut nimic.
In der Packung war keine
Gebrauchsanweisung.
Am încercat doar să îl
in de:är pakun va:är kaineghebrauhsanvaizun
pornesc.
In der Packung fehlt wohl etwas.
Am urmat instrucţiunile.
in de:är pakun fe:lt vo:l etvas
Es ist verdorben, es ist feä-dorbn
N-am găsit manualul de
utilizare în cutie. Die Nähte gehen auf. di; ne:te ghe:en auf
Ich habe es nur einmal angehabt.
Pare să lipsească ceva din ih ha:be es nu:är ainma:! angheha:pt
pachet. Hier ist der Kassenbon, hi:är ist de:är
E stricat kasnbon
Se descoase. Wie lange dauert die Bearbeitung der
L-am purtat o singură Reklamation?
dată. vi: Jane dauärt di: bearbaitun de:är
Poftim bonul. reklamatio:n? Könnten Sie mir dann eine E-
Cât durează rezolvarea Mail/SMS schicken?
reclamaţiei? köntn zi: mkärdan aine i:me;l/esemes sikn?
Ihre/Meine Reklamation wurde anerkannt
Mă puteţi anunţa pe e- i:re/maine reklamatio:n vurdeaneärkant
mail/prin SMS? Reclamaţia dumneavoastră a fost respinsă.
De ce mi-a fost respinsă reclamaţia?
Reclamaţia
dumneavoastră/ /mea a fost Ml-I puteţi schimba?
acceptată.
Ich möchte diese Ware Aş vrea să-mi daţi banii înapoi.
reklamieren.
Aş dori să vorbesc cu
ih möhte di:ze va:re rek!ami:ren

Ich habe das hier vor 2 Tagen


gekauft.
ih ha:be das hi:är fo:är Jvai tagn
ghekauft
Es funktioniert nicht mehr.
es funktionier, niht me:är
Ich habe damit nichts getan.
La cumpărături

ihre Reklamation wurde varum vurdemaine reklamatio:n


zurückgewiesen. {urükghevkzn? Können Sie es mir
kfe reklarnar,io:n vurde umtauschen? könen zi: es mi:är umtau$n?
turükghevkzn Warum wurde ich fordere mein Geld zurück. ih fordere
meine Reklamation main ghelt t^rük Ich möchte den
zurückgewiesen ? Geschäftsleiter sprechen,
i La
cumpărături

şeful dumneavoastră. bitte, ih möhte de:n gheşefţlaităr şprehn, bite

Bani
Geld

Cât costă? Wie viel kostet das? vi; fbj kostet das?
E prea scump. Das ist zu teuer, das ist tu: toyär
Nu aveţi ceva mat ieftin? Haben Sie etwas Billigeres?
haibn zi: etvas bilighereS?
Nu am destui bani. Ich habe nicht genug Geld.
ih ha:be niht ghenu:k ghelt
Nu mi-l permit. Ich kann es mir nicht leisten.
ih kan es mi:är niht laistn
Nu pot cheltui atât de So viel kann ich nicht ausgeben.
mult, zo: fi:l kan ih niht ausghe:bn
U nde plătesc? Wo soll ich es bezahlen? vo: zoi ih es beta:len?
Unde e casa? Wo ist hier die Kasse? vo: ist hi:är di: kase?
Pot plăti în numerar? Kann ich bar zahlen? kan ih ba;ăr ţa:len?
Acceptaţi eu ro/do lari/ Akzeptieren Sie Euro/Doilar/Pfund?
/lire? akţepti:ren zi: oyro/dolar/pfuntNu am mărunt.
Ich habe kein Kleingeld.
ih ha:be kain klainghelt
Am nevoie de mărunt Ich brauche Kleingeld (zum Telefonieren).
(pentru telefon). ih brauhe klainghelt (tum tefefoni:ren)
Acceptaţi astfel de cecuri? Akzeptieren Sie diese Schecks?
akţeptkren zi: di:ze şeks?
Plătesc cu cârdul. Ich zahle mit der Karte, ih ta:le mit de:är karte
Cârdul dumneavoastră Ihre Karte ist überzogen.
a fost refuzat pentru i:re karte ist (i:bărţo:gn
fonduri insuficiente.
Nu se poate. Mai încercaţi Das ist nicht möglich. Versuchen Sie es
odată. noch einmal.
La cumpărături

das ist niht mö;klih feărzu:hn zi: es noh ainmarl


Mi-a fost furat portofelul. Jemand hat meine Geldtasche gestohlen.
iemant hat maine ghelttaşeghesto:ien
Puteţi să-mi împrumutaţi Können Sie mir bitte ein paar Euro leihen?
câţiva euro? könenzi: mi:ăr bite ain paar oyro laien?
Mai puteţi verifica o dată Können Sie (bitte) die Rechnung
nota de plată? überprüfen?
könen zi: (bite) di: rehnun ü:bärprü:fn?
Mă tem că mi-aţi încărcat Sie haben mir wohl zu viel berechnet.
nota de plată. zi: ha:bn mi:ăr vo:l ţu: fi:l berehnet
Unde pot solicita o Wo bekomme ich die Mehrwertsteuer
rambursare de TVA? rückerstattet?
vo: bekome ih di: me:ărve:ărtştoyăr rukeărştatet?

^ Casă de schimb valutar, bancomat


Caut o casă de schimb ich suche eine Wechselstube.
valutar. ih zu:he aine vekslstu.be
Unde este cel mai Wo ist der nächste Geldautomat?
apropiat bancomat? vo: ist de:är ne:hste gheltautoma:t?
Trebuie să scot nişte bani. Ich muss Geld abheben.
ih mus ghelt aphe:bn
Bancomatu I mi-a respins Der Geldautomat akzeptiert meine Karte
cardul. nicht.
de:är gheltautoma:t akţepti:rt maine karte niht
3 a n co m atu I mi-a înghiţit Der Geldautomat hat meine Karte
cardul. einbehalten.
de:ăr gheltautoma:t hat maine karte
ainbehaltn
Aş vrea să schi mb nişte Ich mäch te Geld wechsein.
bani. ih möhte ghelt veksln
Care este cursul de Wie ist der Wechselkurs?
schimb? vi: ist de:ăr vekslkurs?
Percepeţi comision? Berechnen Sie eine Gebühr?
berehnen zi: aine ghebü:är?
Câţi bani trebuie să Wie viei (Geld) soll ich umtauschen?
schimb?
Wechselstube, Geldautomat fi:l (ghelt) zoi ih urntauşn?
vi:

C
v
U
La cumpăraturi

îmi puteţi schimba în Könnte ich bitte kleinere Scheine


bancnote mai mici? bekommen?
könte in bite klainere 5aine bekomen?
Puteţi să-mi schimbaţi Können Sie mir zwanzig Euro wechsein?
douăzeci de euro? könen ii\ mi:är |vantih oyro veksln?
îmi daţi, vă rog, chitanţa? Kann ich eine Quittung bekommen?
kan ih aäne kvitun bekomen?

La bancă
Bank
Aş dori să deschid un cont Welche Dokumente werde ich brauchen?
la banca dumneavoastră. velhe dokumente ve:ärde ih brauhn? Wie ist
De ce documente am Ihre Kontonummer?
nevoie? \
vi: ist i.fe kontonumär?
Care este numărul
dumneavoastră de cont? Aş Ich möchte das Geld vom Konto
dori să retrag bani din cont. abheben.
Care este suma minimă/ ih möhte das ghelt fom konto aphe:bn Wie
/maximă de retragere? viel kann man minimal/maximal
abheben?
Am un cont în valută la vi; fi;i kan man minima:!/maksima:! aphe;bn?
banca dumneavoastră. Care Ich habe ein Devisenkonto bei Ihrer
este soldul contului meu? Bank,
Aş dori să plătesc prin ih ha:be ain deviznkonto bai i:rär bank
transfer bancar. Wie ist mein Kon tosaldo?
Cât durează transferul? vi; ist main kontozaldo?
Ich möchte per Banküberweisung zahlen.
La ce ghişeu să merg? ih möhte per barikü;bärvaizun fa:!en
Wie lange wird die Überweisung dauern?
Am făcut o descoperire de vi: lane virt di: ü:bärvaizun dauä>n?
cont. Zu welchem Schalter soll ich gehen?
Aş vrea să închid contul pe
tu: velhem saltär zol ih ghe:en?
care îl am la banca
dumneavoastră. Primiţi şi Ich habe mein Konto überzogen.
cecuri de călătorie? ih ha:be main konto ü:bärp:gn
ich möchte bei Ihnen ein Ich möchte mein Konto bei Ihrer Bank
Konto eröffnen. auflösen.
ih möhte bai i:nen ain konto ih möhte main konto bai i:rär bank 3uflö:zn
eäröfhen Lösen Sie die Reiseschecks ein?
Iö:zn zi: di: raizeseksain?
La cumpăraturi

chitanţă I cont e Quittung kvitun


(bancar) cont 5 (Bank)Konto ţbank)konto
curent iau fendes Kon to I a u f n des
ko n to
depozit la termen i • •25 s Terminkonto termknkonto
cont în valută ordin de •26 s Devisenkonto devkznkonto
plată ordin de transfer e Kassenanweisung kasnanvaizun r
monedă bancnotă Überweisungsauftrag ü:bärvaizunsauftra:k e
ghişeu Münze mürtte e (Bank)Note (bank)no:te r
soldul contului Schalter saltär r Kontosaldo
retragere depozit ' kontozaido eAbhebung aphe:bun. e
bancomat Einlage ain!a:ghe r Bankautomat,
rBankomat bankautoma:t, bankoma:t r
debit direct Bankeinzug bankaintu:k

Geschäfte und Dienste


*ootheke farmacie
■krtoersatzteile piese auto
\irtoverieihlazine $i servicii închirieri auto
Autozubehör accesorii auto
Packerei, Bäckerladen brutărie
■ank(aut)omat bancomat
Kstro bisirou
3-^men(geschäft) florărie
: : -tique butic
Sucher, Buchhandlung librărie
--■^ cafe-bar
ftogerie drogherie
Einkaufszentrum centru comercial
Eisenwaren magazin de feronerie
Efcfctroartikel (aparate) electrocasnice
Feinkost( laden) delicatese
^scherei, Metzgerei măcelărie
=tohmarkt piaţă de vechituri
= ,
" seur frizerie
Gesehenkartikel(iaden) magazin
de cadouri
Haa rstud io salon de
coafură
Jnternetcafe internet
cofe
Juweliergeschäft bijuterie
Kleider * magazin
de haine
Konditorei Wurstwaren mezelărie
cofetărie
Lebensmittel
alimentară
Möbelgeschäft
magazin de mobila
Obst und Gemüse
aprozar
Optiker(geschäft)
magazin de optică
(medicală)
Papiergeschäft
papetärie
Parfumerie
parfumerie
Post
poşta
Raucherbedarf
tutungerie
Rei nigu ng
curăţătorie
Schuhgeschäft
magazin de
încălţăminte
Schuhreparatur
atelier de reparaţii
încălţăminte
Spielwaren (geschäf t)
magazin de jucării
Sportwaren
magazin de articole
sportive
Tabak(laden)
tutungerie
Tierhandlung
magazin de animale
Uhren(geschäft)
ceasornicărie
Wäscherei
spălătorie
La cumpărături

^ 1
La cumpărături

Alimente
Lebensmittel

zahăr rZucker jukär


muştar rSenf zenf
chiflă s Brötchen brö:then
cornuri e Brötchen brö:then
pâine | • pâine sßrof bro:t
albă j ■ pâine ■ s Weißbrot vaisbro:t
neagră - S Schwarzbrot syartbro:t
iaurt r Jogurt \o:gua
La cumpăraturi

Pastete pastete e
Backwaren bakvaärn r
ir Pfeffer pfefär e
cârnat Buttermilch butärmüh
drojdie rAufstrich aufstrth s
unt aiiere Schmalz smalt e Wurst
lapte vurst e Salami zala:mi
făină rSpeck spek e Sahne
muşii za:ne sSalz zalt rKäse
oţet ulei ke:ze
crenvurşti •27 r Emmentaler
pateu ementa:lär
produse de patiserie •28 r Schafskäse
piper sa:fske:ze
lapte bătut •29 r Scheibenkäse saibnke:ze
pastă untură •30 r Schimmelkäse simike:ze
parizer salam •31 r Schmelzkäse smettke:ze r
uscat slănină Schinken sinkn
smântână sare r Quark, r Topfen (örD) kvark, topfn
brânză sEi ai
- (brânză) emmentaler
brânză de oaie brânză
fel iată brânză cu
mucegai brânză topită e Heidelbeere haide1be:re
şuncă e Stachelbeere sta hlbe:re
brânză de vaci ou eNuss nus
•32 e Erdnuss e:rdnus
^ Fructe •33 e Cashewnuss
kesunus - e Haselnuss
afină ha:z!nus
agrişă • e Paranuss paranus
alună
! ■ arahidă | - nucă caju | -
alună de pădure | - nucă
de Brazilia
rKefir ke.firär e Bratwurst
brasvurst eHefe he:fe e
Butter butär r Honig ho:nih
eMiich müh sMehl me:l S
Müsli mü:s!i r Essig esih sÖl
öd
s Würstchen
vürsthen e
•34 nuca ananas • e Walnuss vain us
avocado banană e Ananas ananas
caisă căpşună e Avocado avoka:do e
cireaşă coacăză - Banane bana:ne
coacăză roşie e Aprikose, e Marille (örD) apriko:Ze,
•35 coacăză mari! e Erdbeere e:rdbe:re e Kirsche kir|e
neagră eJohannisbeere iohanisbe:re
■ rote Johannisbeere ro.te iohanisbe:re
grepfrut kiwi • schwarze Johannisbeere
mandarină mango svarfc iohanisbe:re e
măr merişor Grapefruit gre:pfru:t
migdală mure eKiwi ki:vi
papaîa pară e Mandarine mandarine
pepene verde eMango mango rApfel
piersică pomelo apf!
portocală prună e Preiselbeere
renglotă rodie praizlbe-.re e Mandel
smochină stafide | mandl e Brombeere
struguri brombe:r? e Papaya
vişină i zmeura papa:ia e Birne bime
e Wassermelone vasa>flie!o:ne
r Pfirsich pfirzih \___________
e Pomelo pomelo
e Orange oranje
ePflaume pflaume.
e Reneklode re:nekio:de
r Granatapfel grana:tapfl
e Feige fa ig he
e Rosinen cozfoen
e (Wein)Trauben (vain)traubn
e Sauerkirsche zauarkirse
e Himbeere himbeire
^
Legume
Gemuse r Paprika paprika r
£ ardei | Schnittlauch şnitlauh e
arpagic j Brokkoli brokoli e
broccoli | Kartoffeln karroftn e
cartofi | Gurke gurke
castravete
I ceapă e Zwiebel ^virbl
ciuperci e Pilze pil;e
conopidă rBlumenkohl blu:menko:l
dovlecel eZucchini $uki:ni
fasole e Bohnen bo:nen
hrean r Meerrettich, r Kren (OrD) me:ärretih, kre:
linte e Unsen llnzn
mazăre e Erbsen erpsn
mărar rDHI dif
morcov e Möhre mö:re
pătrunjel e Petersilie petärzilFe
praz r Porree pore
ridiche s Radieschen radi:sb«n
roşie eTomate toma:te
salată r Kopfsalat kopfeaiai
spanac rSpinat spinart r Spargel
sparanghel spargf r Sellerie zelen: r
ţelină Knoblauch fcn©:piauh s
usturoi Kraut kraut
varză
varză {creaţă) varză de rKohl ko:l
Bruxelles
^ Condimente
Gewurz rRosenkohl rc.znko:i
anason anason stelat

rAnis ani:s

r Sternanis steärnanks
boia r Paprika paprika
busuioc s Basilikum bazi:likutn
chimen r Kümmel küml
| - chimen roman • Römischer Kümmel rö:misärküml
| cimbru r Thymian tü:mian
coajă de nucşoară e Muskatblüte muska:tblü:te
coriandru r Koriander koriandär
; cuişoare \ curry fenicul e (Gewürz)Nelke (ghevür;)nelke
frunză de dafin ghimbir r Curry kari
r Fenchel fenhi
s Lorbeerblatt lorbe:ä>b!at
r: Ingwer 'JHBMI
hasmatuchi r Kerbel kerbl
| ienibahar r Nelkenpfeffer nelknpfefa> s
leuştean Liebstöckel mpstökl rMajoran
maghiran nna:ioran e Minze minte
mentă
nucşoară e Muskatnuss muska:tnus
oregano r Oregano, r Dost orega:no, dost
piper r Pfeffer pfefär
- piper negru ■ schwarzer Pfeffer svartär pfefär
| ■ piper alb • weißer Pfeffer vaiseär pfefär
• piper verde • grüner Pfeffer grihnär pfefär
piper de Cayenne • r Cayennepfeffer kaienpfefär
| * piper boabe • s Pfefferkorn pfefärkom
■ piper măcinat ■ gemahlener Pfeffer ghema:ienär pfefär
rozmarin r Rosmarin ra:smari:n
sal vie r Salbei zalbai
scorţişoară rZimt rjmt
seminţe de muştar s Senfkorn zenfkorn
tarhon r Estragon estragon
vanilie e Vanille vaniüe
La cumpărături

La drogherie
Wo ist hier eine Drogerie?
Drogerie
vo: ist hi:är aine drogheri:?

Unde pot găsi o farmacie în Ich möchte ein Insektenspray, bitte.


zonă? ih möhte ain inzektenspre:, bite
Aş dori un spray împotriva Wo finde ich Sonnencreme?
insectelor. Unde sunt vo: finde ih zonenkrexn?
cremele pentru protecţie Können Sie mir dieses Parfüm zeigen?
solară? îmi arătaţi, vă rog,
könen zi: mi:ärdi:zes parfu:m taign?
parfumul acesta?
La cumpărături

]el de duş şampon s Duschgel duşghe:l


lapte de corp cremă s Shampoo şampu:
de plajă f cremă e Gesichtsmilch ghezihţmHh
după plajă e Sonnencreme zonenkre:m
e After-Sun-Lotion aftărsanlo:şn
La cumpăraturi

cremă cu protecţie solară e Sonnenschutzcreme


zonen şuţkre:m
aparat de ras r Rasierapparat razi:ărapara:t
spumă de ras r Rasierschaum razi:ărşaum
detergent s Spülmittel şpu:lmit[
detergent de vase s Spülmittel şpu:lmirj
spray contra insectelor s Insektenspray inzektenspre:
deodorant 5 Deodorant deodorant
şerveţele umede e Feuch tp flegetücher foyhtpfl e:g h et ü: h ä r
spumă de păr r Schaumfestiger şaumfestigăr
gel de păr sHaargel ha:ärghe:i
plasture s Pflaster pflastăr
■ leucoplast ■ s Wundpflaster vuntpflastăr
antiperspirant sAntiperspirant antiperspiran
periuţă de dinţi eZahnbürste ţamburste
pastă de dinţi e Zahnpasta ţampasta
hârtie igienică 5 Toilettenpapier toaieînpapiâ-
tampoane e (Damen)Binden (da:men)bindn
prezervativ s Präservativ, s Kondom prezervării kondo:m
chibrituri e Streichhölzer ştraihholţăr
brichetă s Feuerzeug foyărţoyg
brichete pentru grătar r Hartspiritus Hartspiritus

Aveţi vreo ca meră foto Haben Sie eine kleine/billige Kamera 1


Foto & Video
mică/ieftină? ha:bn zi: aîne klaine/bilighe kamera?
Ce rezoluţie
Foto are această
& Video Welche Auflösung hat sie?
cameră foto? veShe auflö:zun hat zi:?
Qnci/Şapte megapixeli Fünf/Sieben Megapixel reichen mir.
tmi ajung. fünf/zkbn megapiksl raihn mi:är
Are zoom optic? Hat sie ein optisches Zoom ?
hat zi: ain optişes zu:m?
7

3
ot să încerc bl iţu I ? Kann ich den Blitz ausprobieren?
kan ih de:n bliţ ausprobwen?
Câte fotografii pot face Für wie viele Fotos reicht die Batterie? oână se
descarcă bateria? fü:är vi: fi:!e fo:tos raiht di: bateri:?
Ce fac ca să trec pe modul Wie kann ich den Makromodus einstellen?
macro?
vi: kan ih de:n makromo:dus ain$telen?
O cumpăr. Ich nehme sie. ih nenne zj:
Cârdul de memorie este Ist auch eine Speicherkarte dabei?
inclus?
ist auh aine spaihärkarte dabai?
Aş dori şi un card de
memorie de 1GB. ich möchte noch eine IGB Speicherkarte.
th möhte noh aine ain ghigabait spaihärkarte
Reparaţi aparate/camere
foto digitale? Reparieren Sie Digitalkameras?
repari:ren zi: dighita:lkameras?
Nu pot porni camera foto.
Ich kann die Kamera nicht einschalten.
ih kan di: kamera niht ain^altn
Nu merge biîţul.
Der Blitz funktioniert nicht
Camera foto nu focalizează de:är blit funktioni:rt niht
................,........../............................................................................................. .. ■. ■.............................-

bine. Imaginile sunt neclare. Die Kamera kann nicht richtig scharf stellen,
Obiectivul s-a blocat. di: karnera kan niht rihtih sarf Stelen Die Bilder
sind unscharf, di: bildär zint unsarf Das
Objektiv hat sich verklemmt.
das opiekti:f hat zih feärklemt

cameră foto e Kamera, r Fotoapparat kamera, fo:toaparan


cameră foto e Digitalkamera/Kompaktkamera
digitală/compactă dighit2:lkamera/kompaktkamera
cameră video r Camcorder, e Videokamera
husă pentru camera kamkordär, Videokamera
foto/geantă pentru camera e Kamera-Tasche/Camcorder-Tasche
video kameTata§e/kamkördärta^e
card de memorie eSpeicherkarte spaihärkarte
cititor de card s Lesegerät ie:zeghere:t
bliţ 5 Blitzgerät bSifglwe/t
obiectiv subjektiv opiekti:f
trepied s Stativ stati:f
baterie e Batterie bateri:
acumulator rAkku aku
baterii tip AA/AAA e Babyzellen/Mikrozelien
be:bi^elen/mikroteln
încărcăor de s Batterieladegerät
acumulatori bateri;ia:deghere:t
cablu de reţea s Netzkabel netka:bl
(cablu} prelungitor adaptor s Verlängerungskabel feärleneärunska:bl r
Adapter adaptär
îmbrăcăminte şi încălţăminte
Kleidung und Schuhe
ich suche Herrenkleidung/Damenkleidung,
ih zu:he herenklaidun/da:menklaidun
Caut un magazin de haine
pentru bărbaţi/femei. Unde Wo finde ich... ? vo: finde ih?
găsesc...? Mi-ar plăcea pe ich hätte es gern in einer anderen Farbe.
altă culoare. ih hete es ghem in ainär anderen färbe
Pot să-l probez? Kann ich es anprobieren?
kan ih es anprobkren?
Le voi proba pe ich probiere beide an.
amândouă. ih probi:re baidean
Ce mărime e? Welche Größe ist das? velhe grö:se ist das?
Nu este mărimea mea. Das ist nicht meine Größe.
das ist niht mainegrö:Se
mare/mîc/strâmt/ larg. Es ist mir zu groß/klein/eng/weit
Mi-ar trebui un număr es ist mi:ăr ţu: gro:s/klain/en/vait
mai mare/mic. Ich brauche es eine Nummer
Unde e cabina de probă? größer/kleiner.
ih brauhe es aine număr gro:săr/klainăr
Wo ist hier die Umkleidekabine, bitte?
vo: ist hiir di: umklaidekabi:ne, bite?
ich behalte es (gleich) an.
Rămâne pe mine.

- îmbrăcăminte
Kleidung
tricou s T-Shirt tfcsprt
- cu mâneci scurte • kurzärmlig kurjermlih
• cu mâneci lungi • langärmlig lanermlih
- polo • s Poloshirt po:losört
cămaşă sHemd hemt
bluză de trening 5 Sweatshirt svetsört
pulover r Pullover puio-.vär
cardigan e Strickjacke suikiake
pulover r Pullover puio:vär
pulover pe r Rollkragenpullover roikra:gnpu!o:vär e
gâtjachetăhanorac Jacke iak? rAnorak anorak
haină ochelari de soare
costum circumferinţ
smoching ] sacou a taliei w Pantofi
vestă lungime W
Schuhe
rochie | pantaloni cu nasturi pantofi fără toc
blugi cu fermoar pantofi cu toc
(pantaloni) reiaţi fermoar (înalt)
pantaloni cu talie joasă
pantaloni cargo - Accesorii pantofi cu toc cui
pantaloni scurţi Accessoire balerini
| fustă s pantofi cu şiret
fustă mini mocasini
pijama şireturi
pantofi sport
lenjerie intimă curea adidaşi
• chiloţi bretele tenişi
■ chiloţi tanga fermoar bocanci de munte
■ sutien scai sandale
- cămaşă de noapte nasturi e Taillenweite
■ slip brăţară talienvar e Länge lene
• boxeri lănţişor knöpfbar knöpfba:äY
- maiou cercei mit Reißverschluss
şosete poşetă mit raisfeărşlus r
ciorapi trei sferturi umbrelă Reißverschluss
ciorapi (lungi) şapcă raisfeărşlus
colanţi şapcă de
costum de baie baseball
■ costum de baie (pentru pălărie
femei) e Schnürsenkel
jal
• slip de baie e sriü:ärzenkl
■ costum de baie din două ş r Gürtel gürti
piese a e Hosenträger
pelerina (de ploaie) jambieră r bo:zntre:gäf
f r Reißverschluss
mânecă ă raäsfeärsjus
glugă m r Klettverschluss
guler ă kletfeaVslus
anchior n e Knöpfe knöpfe
impermeabil u s Armband armbant
mărime şi e Kette kete
e Ohrringe o:äro'ne
e papuci (de La poştă
Handta casă)
sche şlapi
AufderPost
flache
hanttase cizme e Pantoffeln
Schuhe flahe
r cizme de pantofln
su:e Schuhe
Regensc cauciuc eFlipflops®
mit
hirm fllpflöps' e Stiefel
(hohem)
re:gnsjr ţi\$ e Gummistiefel
Absatz
m gum ist i fl
$u:e mit
e Mütze (ho:em)
mute apzat e
e Stöckelschu
Schildm he stöklsue
ütze e Pumps
sjltmüte pömps e
rHuf Halbschuhe
hurt halpsu:e e
r Schal Mokassins
§a:l mokasms e
sTuch Sportschuhe
tu:h $pou>j:e e
e Tennisschu
Handsc he tenjssute
huhe e
habtsu> Leinenschu
e he lainensu^
Sonnen e
brille Bergschuhe
zonenbri berksu* e
le Sandalen
zanda-Jn
215
La cumpăraturi

Aş dori să trimit o scrisoare La ce ghişeu se predau pachete?


recomandată. Ich möchte einen Einschreibebrief
abschicken.
Prin poştă normală, vă in möhte ainon ainsraibebrkf apsikn Normal,
bitte. norma:l, bite
rog.......................................
Einen Umschlag/Eine Briefmarke, bitte.
Un plic/timbru, vă rog. ainen umsla:k/aine brkfmarke, bite
Welche Briefmarke braucht man nach... ?
Ce timbru îmi trebuie velhe brrfmarke bräunt man na:h?
pentru...?
Was kostet ein Brief nach... ?
Cât costă o scrisoare până
vas kostet ain bri:f na:h?
la...?
Wo ist der Paketschalter?
vo: ist de:är pake:tsaItär?

poştă - ePost post


scrisoare 1 carte poştală r Brief bri:f
e Postkarte postkarte
plic
pachet s Paket pake:t
timbru e Briefmarke brl:fmarka
adresă | stradă e Adresse adrese
| localitate e Straße stra:se
cod poştal | e Stadt jtat
livrare ePLZ pe:elt,et
recomandat e Zustellung tuistelun
par avion | per Einschreiben perainsraiben
expres mit Luftpost mitiuftpost
express ekspres
Situaţii de urgenţa

Situaţii de urgenţa
Notstiuationen
Hilfe! Nif*!
Feuer!
foyàV Dieb!
di;p!
Ajutor! Foc! Hoţii!
Atenţie! Vorsicht! fpărzihtj
Chemaţi aj utor/pe cineva! Holen Sie Hilfe! halen zi: hilfe!
Mă/Ne puteţi ajuta? Können Sie mir/uns helfen?
könen zi: mi:ăr/unş helfn?
Este foarte urgent. Es ist sehr dringend! es ist ze:ăr drinent!
Am fost jefuit. Ich wurde bestohlen. ih vuide bRşto:lt*n
Am fost atacat. Ich wurde überfallen, h vurde u:bărfalen
Am fost violată. Ich wurde vergewaltigt.
ih vurde feărghewaltigt Ne-a fost spartă
camera. Unser Zimmer wurde ausgeraubt
unzăr ţimâr yurde ausgheraubt...............................
Ce să fac? Was soll ich tun? vas zoi ih tun?
Chemaţi poliţia/salvarea. Rufen Sie die Polizei/den Notdienst.
ru:fn zi: di: poliţai/de:n no:tdi:nst
Puteţi opri? Können Sie bitte anhalten?
könen zi: bite anhaltn?
Nu mă simt bine. Ich fühle mich nicht gut ih fü:le mih niht gu:t
Trebuie să îmi iau Ich brauche meine Medikamente,
medicamentele. ih brauhe maine medikamente
Mă doare. Trebuie Ich habe Schmerzen, in ha:bej;rrierr,n
să mă Ich muss mich hinlegen/ausruhen.
intind/odihnesc. ih mus mih htnle:gn/ausru:en
Am avut un accident. Ich hatte einen Unfall, ih hate ainen unfal
Mi-au furat paşaportul/ toţi Mein Pass/ganzes Geld wurde gestohlen.
banii. main pas/ganjes ghelt vurde ghesto:len Ich
Nu am niciun ban! habe kein Geld! ih ha be kam ghelt! Ich
Nu am asigurare de călătorie. habe keine Reiseversicherung. ih ha:be
kaine raizefeärziherun Mein Koffer ist
Mi s-a pierdut valiza.
verschwunden. main kofär ist feärjvundn
Unser Kind ist versch wunden. unzär kint
Copilul nostru s-a pierdut.
istfeärsvundn
Am pierdut cheile (de la maşină).
M-am încuiat pe dinafară.
Situaţii de urgenţa

Ich habe meine Autoschlüssel verloren.


Trebuie să dau un telefon. Mi in ha:be maine autoslüsl feärlo:ren
s-a descărcat telefonul
Ich habe mich ausgesperrt.
mobil.
ih ha:be mih ausghespert
Pot să dau un telefon de la
ich muss telefonieren, ih mus telefonirren
dumneavoastră? Unde este
Mein Handy Akku ist leer.
toaleta?
main hendiaku ist lerär
Nu este hârtie igienică la Darf ich ihr Telefon benutzen?
toaletă. darf ih i:är telefo:n benutn?
Unde e cea mai apropiată Wo sind (hier) die Toiletten?
secţie de poliţie/cel mai vo; zint (hi:är) di. toaletn?
apropiat spital? Cum putem
Auf der Toilette fehlt Toilettenpapier.
ajunge la Ambasada
auf de:ärtoalete fe:tt toaletn papi:är Wo ist
României?
die nächste Polizeistation/das nächste
Krankenhaus? vo; ist di: ne:hste
Vreau să sun la Ambasada politaistatio:n/das ne:hste kranknhaus? Wie
României.
kommen wir zu der rumänischen
Sunt străin. Nu (vă) înţeleg. Botschaft?
Vreau un translator. vi: komen vi:är tu: de:är rume:nisn bo:caft?
Ich möchte die rumänische Botschaft
Nu am făcut nimic ilegal. Nu anrufen, ih möhte di:rume:nisebp:caft
anrurfn
ştiam asta.
Ich bin ein Ausländer, ih bin ain ausie:ndär
Ich verstehe Sie nicht ih feär$te:e zi: niht
Nu aveţi dreptul să faceţi
asta. ich verlange einen Dolmetscher.
ih feäriane ainen dolmedär
Cât mă veti tine aici?
Ich habe nichts Ungesetzliches getan.
Vă rog să îmi anunţaţi ih ha:be niht unghezetlihes gheta:n
familia. Das habe ich nicht gewusst
das ha:be ih nihtghevust
Nu cunosc locurile. Dazu haben Sie kein Recht
datu: ha:bn zi: kain reht
M-am rătăcit. Wie lange wollen Sie mich hier festhalten?
vi: lane volen zi: mih hi:är
Nu ştiu unde sunt. festhalten? Benachrichtigen Sie
bitte meine Angehörigen.
bena:hrihtign zi: bite maine anghehcvrign
Ich kenne mich hier nicht aus.
ih kene mih hi:är niht aus
Situaţii de urgenţa

Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht wo ich bin.


ih ha:be mih feärlaufn ih vais niht vo: ih bin
219
Situaţii de urgenţă

■ foame/sete. Ich habe Hunger/purst i h.ha :be h unăr/d u


rst
! frig/cald. Mir ist kalt/heiß. mi:ăr ist kalt/hais
ştiu cum funcţionează, ich weiß nicht, wie das funktioniert
ih vais niht, vi; das funkţioni:rt
împrumutaţi? Kann ich es mirieihen? kan ih es mi:ăr lalen?
puteţi da înapoi? Können Sie es mir zurückgeben?
könen zi: es mi:ärturükghe:bn?
Putem să rămânem aici Können wir hier übernachten?
peste noapte? könen vi:är hi:är ü:bärnahtn?
Lăsaţi-mă/-ne în pace sau Lassen Sie mich/uns in Ruhe, oder ich rufe
sun la poliţie. die Polizei
lasn zi: mih/uns in ru:e, o:där ih ruife di: poliţai
N u vrea u probleme. Ich will keine Probfeme, ih vii ka ine
probjerne
Mne frică (de înălţime). Ich habe (Höhen)Angst ih ha:be (ho:en)anst
Voi face o plângere. Ich werde mich beschweren.
ih ve:ărde mih beşve:ren
Cui trebuie să mă An wen soit ich mich wenden?
adresez? an ve:n zoi ih mih vendn?

Cabine de telefon
Cabine de telefon se găsesc la fiecare colţ. Majoritatea acestora funcţionează cu
cartele telefonice (care pot fi găsite în mod normal la orice chioşc), mai rar cu monede
1
Situaţii de urgenţă
(valoarea minimă a monedelor fiind de 20 cenţi). în fiecare cabină vă la dispoziţie o
carte de telefon Gelbe Seîten. arul de urgenţă 112 este gratuit.
r------------------------------------------------------ --------3 * -IMIIIII II

.............................
1
Probleme cu maşina
Autopanne
221
Situaţii de urgenţă

Ani o problemă cu maşina. Ich habe ein Problem mit meinem Auto.
Mă puteţi ajuta să scot ih ha:be ain proble:m mit mainem auto
maşina de pe carosabil? Können Sie mir helfen, den Wagen zur Seite
zu schieben? könen zi: mi;är helfn, de:n va:gn
Mă ajutaţi să împing t^rzaitelju: sfcbn?...........................................................
maşina? Könnten Sie mich anschieben?
Am rămas fără benzină. köntn zi: mih anshbn?
Mir ist das Benzin ausgegangen.
Mă puteţi duce până la
mi:är ist das bentm ausgheganen
benzinărie?
Können Sie mich zu einer Tankstelle
bringen?
Aveţi cumva o canistră de
benzină?
könen zi: mih tu: ainär tankstele brinen?
Am rămas în pană de motor.
Haben Sie vielleicht einen Benzinkanister
S-a supraîncălzit/S-a
mit? ha:bn zi: filaiht ainen bentmkanistär mit?
gripat motorul.
Unser Motor ist kaputtgegangen.
Nu porneşte motorul. unzär mo:tor ist kaputgheganen
Der Motor hatte sich heiß gelaufen.
Cred că mi s-a descărcat
de:är mo:tor hate zih hais ghelaufn
bateria.
Aveţi cumva cabluri de Der Motor startet nicht.
pornire? de:är mo:tor startet niht
Mi s-a defectat instalaţia Meine Batterie ist wahrscheinlich leer.
electrică. maine bateri: ist va:ärsainlih le:är
E o problema la cutia de Haben Sie vielleicht Starthilfekabei mit?
viteze.
ha:bn zi: filaiht starthilfeka:bl mit?
Nu pot să schimb vitezele. S-
a rupt cureaua de Die Autoelektrik ist kaputt/abgebrannt
transmisie. di: autoelektrik ist kaput/apghebrant
Am un furtun fisurat la Das Getriebe funktioniert nicht richtig.
radiator. das ghetri:be funknonhrt niht rihtih
Am făcut pană. Ich kann nicht schalten, ih kan niht saltn
Der Keilriemen ist gerissen.
de:äc kailri:men ist gherisn
Der Kühlerschlauch ist geplatzt.
de:är kü:lärslauh ist gheplan:
Mir ist ein Reifen geplatzt.
mi:är ist ain raifn ghepla|t
E cineva (pe-aici) care să mă ajute să îl/o
repar?

Unde este cel mai apropiat service auto?


Situaţii de urgenţă

Gibt es hier jemanden, der ghipt es hi:är ie:manden, de:är mi;är mit de:är
mir mit der Reparatur helfen reparatuär helfn kan?
kann? Wo ist die nächste Werkstatt, bitte?
vo: ist di: ne:hste verkstat, bite?
■49
Situaţii de urgenţă

^ Tracta ri auto
Abschleppdienst
Mi s-a stricat maşina. Mein Auto ist kaputt, main auto ist kaput
Können Sie jemanden anrufen, der mich
Puteţi chema pe cineva să
mă tracteze?
abschleppt?
könen zi: ie:manden anru:fn, de:är min apslept?
Ce număr (de telefon) are Wie ist die Nummer des Abschleppdienstes?
serviciul de tractări? vi: ist di: numär des apsjepdi:nstes?
Sunt pe şoseaua nr.... la Ich bin auf der Straße Nummer... ungefähr...
aproximativ... (de) kilometri Kilometer von der Stadt...
de oraşul... in bin auf de:är $tra:$e numär... unghefe:är...
kilome:tär fon de:är stat Können Sie mich
Mă puteţi tracta până la cel (bitte) in die nächste Stadt/zur nächsten
mai apropiat oraş/service Reparaturwerkstatt abschleppen? könen zw
auto? min (bite) in di: ne:hste stat/tur ne:hstn
reparatu:ärverkstat apsjepn?
Să-mi las lucrurile în Soll ich meine Sachen im Auto lassen?
maşină?
zol ih mainezahn im auto lasn?
Unde anume îmi veţi duce
Wohin genau werden Sie den Wagen
maşina?
abschleppen?
vohin ghenau ve:ärdn zi: de:n va:gn apsjepn?
Cât va costa? Wie viel wird es kosten? vi: n:l virt es kostn?
Este o maşină închiriată. Es ist ein Mietwagen/Mietauto. es ist ain
mi:tva:gn/mi:tauto Wird fürs Abschleppen
Cheltuielile de tractare w fi das Mietwagenunternehmen/die
suportate de compania de Versicherung aufkommen? virt fü:äfS apjlepn
închirieri/asigurări? Mă das mi:tva:gnuntärne:men/di: feärziherun
puteţi duce până în oraş? aufkomen?
Pot să închiriez altă maşină Können Sie mich in die Stadt fahren?
de prin apropiere? könen zi: mih in di: $tat fa;.ren ?
Kann ich hier irgendwo einen anderen
Wagen mieten?
kan ih hiär irgntvo: ainen anderen va:gn mi:tn?
Situaţii de urgenţa

în service ul auto
In der Autowerkstatt
îmi puteţi repara pana de Können Sie mir einen Reifen wechsein?
cauciuc? könen zi: rniär ainen raifn veksln?
Am o problemă la tra nsm isi
Ich habe Probleme mit dem Getriebe/dem
e/m otor / /direcţie/frână.
Motor/der Lenkung/den Bremsen.
ih ha:be prob!e:me mit de:m ghetri:be/de:m
Puteţi să aruncaţi o privire?
mo:tor/de;är lenkun/de:n bremzn
Aveţi aceste piese de
Können Sie es sich anschauen?
schimb?
könen zi: es zih anbauen?
Motorul se
Haben Sie diese Ersatzteile?
supraîncălzeşte. ha:bn zi: di:ze eärzattaiie?
Am o scurgere de ulei la Der Motor läuft heiß.
motor. de:är mo:tor loyft hais
Trebuie să completez uleiul. Das Öl läuft aus.
îmi trebuie lichid de răcire. das ö:l loyft aus
Frânele nu funcţionează cum Ich muss Öl nachfüllen.
trebuie.
ih mus ö:l na;hfülen
Ich brauche Kühlwasser.
ih brauhe kü:lvasär
Das Auto bremst schlecht.
das auto bremzt sieht
Direcţia trage (spre) Nu pot să cobor frâna de
stânga/dreapta. Motorul mână.
vibrează la turaţii mici.
Motorul se opreşte la ralanti.
îmi puteţi încărca bateria?

Cât ar costa o baterie nouă?


Nu-mi merge
cjimatizarea.
Nu-mi merg farurile din
faţă/spate.

Nu merge bine
servodirecţia.
Situaţii de urgenţa

Die Lenkung zieht nach Können Sie meinen Akku (wieder) aufladen?
links/rechts. kön^n zi: mainen ak^u (vi:där) aufta:dn?
di: lenkun ti:t na:h links/reht. Was würde ein neuer Akku kosten?
Der Motor klopft bei vas vürde ain noyär aku kostn?
niedrigen Drehzahlen. Meine Klimaanlage funktioniert nicht.
de:är mo:tor klopft bai nidrign maine k!i:maanla:ghe funkjionirt niht Meine
dre:ta:ln Schein werfer/Schlussllch ter funktionieren
Im Leerlauf geht der Motor nicht.
aus. maine satnverfär/sluslihtär funktionalen niht
im le:ärlauf ghe:t de:är mo:tor Ich habe ein Problem mit der Servolenkung.
aus ih ha:be ain proble:m mit de:är zervolenkun
Meine Handbremse lässt sich nicht lösen.
maine hantbremze lest zih niht lö:zn
Nu pot să deschid
portbagajul.

Nu pot săîncui uşa.


ich kann meinen Kofferraum nicht
öffnen/aufbekommen, ihkanmainen
kofärraum niht öfrien/aufbekomen
Ich kann die Tür nicht schließen.
ih kandi:tü:ärnihtsli:sn
Cât de repede îl/o puteţi Wie lange dauert die Reparatur?
repara? vi: lane dauărt di: reparatul?
Ca m cât va costa? Wie viel wird das ungefähr kosten?
vi: fi:l virt das unghefe:är kostn? Mi se pare
cam scump. Das kommt mir ein bisschen zu teuer vor.
das komt mi:ăr ain bishen ţu: toyăr fb:är
îmi puteţi da o factură Können Sie mir eine detaillierte Rechnung
detaliată? geben?
körten zi: mi:äf aine detaikärte rehnun ghe:bn?
Putem să facem un tu r, ca Können wir eine Probefahrt machen, um zu
sä vedem dacă totul e în sehen, ob es in Ordnung ist?
regulă? könen vkăr aine pro.befa.ärt mahn, um ţu:
ze:ea
op es in ordnun ist?
Situaţii de urgenţă

Accident
Autounfall
Am avut un accident. Wir hatten einen Unfall. v^ir-Mt-: ainenunfal
Chemaţi poliţia/salvarea. Rufen Sie die Polizei/Ambulanz.
rutfn zi: di: poliţai/ambulant.....................................
Avem un rănit. Wir haben hiereinen Verletzten.
vitär ha:bn hi:är ainen feărleţten
%
____,______..............................................................................f - ■ .........................................■ -------— ■
1
■ ■

Cred că mi-am rupt


mâna/piciorul.

Nu-mi pot mişca


picioarele. Am lovit
un biciclist/pieton.

Nu l-am văzut.

Ich habe mir wohl den Arm/das Bein gebrochen.


ih ha:be mi:är vo:l de:n arm/das bain ghebrohn Ich kann meine
Beine nicht bewegen. ih kan maine baine niht beve:gn ich habe
einen Radfahrer/Fußgänger angefahren.
ih ha:be ainen ra:tfa:râr/fu:sghenăranghefa:ren
Ich habe ihn nicht gesehen.
ih harbe i:n niht gheze:en
A apărut dintr-o dată din Er ist plötzlich hinter einem Auto
spatele unei maşini. aufgetaucht.
e:ăr ist pioţiih hintăr ainem auto aufghetauht

Situaţii de urgenţă
Mi-a sărit în faţa maşinii. Er ist in mein Auto hineingelaufen.
e:är Ist in main auto hinainghelaufn
A trecut pe roşu. Er ist bei Rot gefahren. e;är 1 st bai rat g hefa ren
Nu, nu am băut. (alcool) Nein, ich habe nicht getrunken.
nain, lh ha:be niht ghetrunkn
Mi-/Ne-au furat maşina. Mein/Unser Auto wurde gestohlen.
Mi-au blocat roata maşinii. main/unzär auto vurde ghesto;len ich
habe eine Kraue bekommen.
ih ha:be aine krale bgkomen
Mi-a fost ridicată maşina. Mein Auto wurde abgeschleppt.
main auto vurde apghesjept
Mi-am încuiat cheia în maşină. Ich habe meine Schlüssel im Auto
eingeschlossen.
ih ha:be maine slüsl im auto aingheslosn
Suntem prinşi în trafic. Wir sind im Stau stecken geblieben.
vi:är zint im stau stekn ghebll;bn
Am făcut o pană. Ich habe einen Plauen, ih ha:be ain<?n platn Ich
Situaţii de urgenţă

Am ieşit cu maşina de pe rutschte von der Straße.


şosea. ih ructe fon de:ä> strafe
Am rămas împotmoliţi în ich bin im Schlamm/Schnee stecken ?bli;bn
noroi/zăpadă. geblieben, ih bin im slam/sne: stekn gh«
Mi-a sărit în cale un animal. Ein Tier lief mir in den Weg.
ain ti:är fi:f mi:äf in de:n ve:k
A trebuit să frânez brusc. ich musste scharf bremsen.
ih muste sarf bremzn
Şoferul din spate a intrat în Der Fahrer hinter mir hat mich angestoßen.
mine. de:är fa:rär hintär mi:är hat mih angh<=sto:sn
Şoferul din faţă a virat brusc. Der Fahrer vor mir bog plötzlich ab.
deiär fa:rär fo;är mj:är bo:k piö^lih ap
Au cedat frânele. Meine Bremsen haben versagt.
maine bremzn ha;bn feärza:gt
Aveam prioritate. Ich hatte die Vorfahrt ih hate di: faärfairt
Un alt şofer m-a scos de pe Ein anderer Fahrer hat mich von der Straße
şosea. gedrängt ain anderer fa:rär hat mih fon de:är
Stra:Se ghedrent
Şoferul vinovat a fugit de la Der Fahrer, der den Unfall verursacht hat, ist
locui accidentului. geflüchtet de:ä> fa:rSf, deär de:n unfal feäru:ärzaht
hat, ist ghefiihhtet
Primul ajutor
Erste Hilfe
Situaţii de urgenţă

Avem nevoie de un medic. Wir brauchen einen Arzt.


vi:ăr brauhn ainen a:ărţt
Trimiteţi o ambulanţă
ta...
Schicken Sie einen Krankenwagen in...
şikn zi: ainen kranknva:gn in
Unde este cel mai Wo ist das nächste Krankenhaus/die
apropiat spital/cea mai nächste Apotheke? vo; ist das ne:hste
apropiată farmacie? kranknhaus/di: ne.bste apote:ke?
M-a înţepat o viespe. ich wurde von einer Wespe gestochen.
ih vurde fon ainăr vespe gheştohn
Sunt alergic la... ich habe eine Allergie gegen..,
ih ha:be aine alerghi: ghe:gn M-a
muşcat o insectă. Ich wurde von einem Insekt gestochen.
ih vurde fon ainem inzekt gheştohn
L-a muşcat un şarpe. Er wurde von einer Schlange gebissen.
e:ăr vurde fon ainăr slane ghebisn
M-a muşcat un câine. Ich wurde von einem Hund gebissen.
ih vurde fon ainem hunt ghebisn
L-a lovit o maşină. Er wurde von einem Auto erfasst.
e:ăr vurde fon ainem auto eârfast
Este în sta re de fr ist bewusstlos.
inconştienţă. e:Şr ist bevustlo:s
respiră. Er atmet nicht. e:lr a:tmet niht
Sângerează abundent.
Trebuie să îmi iau
licamentul.
Er blutet stark. e:ärblu:tet stark
Ich brauche mein Medikament.
ih brauhe main medikament
iau ntciun
Ikament Are
diabet.
ich nehme keine Medikamente.
ih ne:me kaine medikamente
Er ist zuckerkrank. e:är ist t,ukärkrank
M»-e frig/cald. Miristkalt/heiß. mi:är ist kalt/hais
Trebuie sä merg la spital? Muss ich ins Krankenhaus?
musih ins kranknhaus?
E grav? Es wird überhaupt nicht
Mu s-a ameliorat. besser.
es virt ü:bärhaupt niht besär ich
Mă simt deja mai bine. fühle mich schon besser.
ih fü:!e mih so:n besär
ist es ernst? ist es ernst?
Situaţii de urgenţă

Pot sä plec? Kann ich schon gehen? kan ih so:n ghe:en?

La doctor
Beim Arzt
Nu mă simt bine, ich fühie mich nicht wohl, ih fü:le mihnihtycd
Mi-e greaţă. Mir ist übel. mkär ist ü:bl
Ama meţeli. Mir ist sch windelig. mi:ăr ist şvindelih
Mă doare capul/stomacul. Ich habe Kopfschmerzen/Bauchschmerzen.
ih ha:be kopfşmerţn/bauhşmerţn
Am diaree/Sunt constipat. ich habe Durchfall/Verstopfung.
ih ha:be durhfal/feărştopfun
Am ceva la picior. Ich habe etwas mit dem Fuß/Bein.
ih ha:b<? etvas mit de:m fu:s/bain
Mi-a m sucit g lezna. Ich habe mir den Knöchel verstaucht.
ih ha:be mi:är de:n knöhl feärstauht
Nu pot merge. Ich kann nicht laufen, ih kan niht laufn
Nu pot să-mi mişc braţul. Ich kann meinen Arm/Hand nicht bewegen.
ih kan mainen arm/hant niht beve:gn
Ich habe mich in den Finger geschnitten.
M-am tăiat la deget. ih ha:be mih in de:n finăr gheşnitn
Ich habe mir die Hand verbrüht.
M-am opărit la mână. ih ha:be mkăr di: hant feärbrü:t
Es tut schrecklich weh. es tu:t şreklih ve:
Mă doare foarte tare. Mă doare. Ich habe Schmerzen, ih ha:be şmerţn
îmi puteţi da ceva Kann ich etwas gegen Schmerzen
împotriva durerii? bekommen?
kan ih etvas ghe:gn şmerţn bekomen?
Nu văd bine. Ich sehe schlecht, ih ze:e sieht
Am i ndigestie. Ich habe eine schlechte Verdauung.
ih ha:be aine şlehte feărdauun
Am arsuri la stomac. Ich habe Sodbrennen, ih ha:bezo:tbrenen
Nu am poftă de mâncare. Ich habe keinen Appetit.
ih ha:be kainen apeti:t
Am vomitat. Ich habe mich übergeben.
Am mâncat ceva stricat.
ih ha:be mih ü:bärghe:bn
Ich habe was Schlechtes gegessen.
ih ha:be vas şlehtes gheghesn
Mă doare gâtul. Ich habe Halsschmerzen, ih ha:be halsşmerţn
Simt o d urere în piept. Ich habe Brustschmerzen,
ih ha:be brustşmerţn
Mă doare măseaua. ich habe Zahnschmerzen.
Situaţii de urgenţă

ih ha:be ţa:nşmerţn
Mă doare îngrozitor Ich habe schreckliche Rückenschmerzen.
spatele. ih ha:be şreklihe ruknşmerţn
Mă ustură ochii. Meine Augen brennen, maine aughen brenen
Mă doare urechea. Es sticht mich im Ohr. es ştiht mih im o:är
Am o tuse puternică. Ich habe starken Husten.
ih ha:be ştarkn hu:stn
ir greu. Ich kann nicht richtig atmen.
ih kan niht rihtih a:tmen
Mă simt slăbit. Ich fühle mich schwach, ih fü:le mih şyah
Nu pot să dorm. Ich kann nicht schlafen, ih kan niht şla:fn
o erupţie pe piele. Ich bekam einen Ausschlag.
ih beka:m ainen ausşla:k
i mănâncă groaznic. Es juckt schrecklich, es i u kt sjekli h Es
Este aşa de trei zile. dauert schon drei Tage.
es dauärt so:n drai ta:ghe Wie
Cum s-a întâmplat? ist es Ihnen passiert?
vi: ist es i:nen pasi:äYt?
început dintr-o dată eri Es begann ganz plötzlich (gestern Abend).
seară). es began gant plötlih (ghestäfti a:bnt) Ich
'i -am avut niciodată hatte noch nie solche Beschwerden.
astfel de probleme. Ce ih hate noh ni: zolhe besve:ärden
am/are/are?
Was ist mit mir/ihr/ihm los?
vas ist mit mi:är/i:är/i:m lo:s?
E grav? Ist es etwas Ernstes? ist es etvas ernstes? Ist es
E contagios? ansteckend? ist es ansteknt? Wie lange wird
Cât va dura tratamentul? die Kur dauern?
vi: iane virt di: ku:är dauärn?
Am nevoie de reţetă pentru Ich brauche ein Rezept dafür,
asta. ih brau he ain retept dafü:är
Am nevoie de o pereche
Ich brauche eine neue Brille.
nouă de ochelari. Mt-aţi
putea anunţa rudele, vă ih brau he aine noye brile
rog? Können Sie meine Verwandten informieren,
bitte?
Mama mea a murit de kernen zi: maine feärvantn informkren, bite?
cancer/în urma unui Meine Mutter ist an Krebs/Herzinfarkt/
infarct/în urma unui atac /Schlaganfall gestorben, ma ine mutär ist an
cerebral. kre;ps/hertinfarkt/sja:ka nfa I ghestorbn
Ce analize trebuie să fac? Welche Untersuchungen werde ich
brauchen?
velhe untärzu:hunen ve:ärde ih brauhn?
îmi sunt necesare aceste Ist diese Untersuchung in meinem Fall
analize? notwendig?
ist di2e untär2u:hun in mainem fal no:tyendih? Wo
Unde trebuie să merg unterziehe ich mich dieser Untersuchung?
pentru aceste analize? vo: untär{i:e ih mih diizär untärzu:hun? Wann
erfahre ich die Testergebnisse? yan eärfa:re ih
Când voi avea rezultatele di; testearghe:pnise? Wie viel wird es kosten? vi:
analizelor? fi:l vir* es kostn?
Cât va costa? Ich bin versichert, ih bin feärzihä-t Was
Am asigurare medicală. bedeutet das für mich?
Ce înseamnă asta pentru yas bedoytet das fü:ä mih?.....................................
mine? Wie lange soll ich das Medikament
Cât timp ar trebui să iau einnehmen?
medicamentul? vi: lane zol ih das medikament ainnemen?
I
Situaţii de urgenţa
i rse

(Cât) trebuie să stau în (Wie lange) muss ich im Krankenhaus


spital? bleiben? (vi: lane) mus ih im kranknhaus blaibn?
Când mă externaţi? Wann werde ich entlassen?
van ve:ärde ih entlasn?
Aş dori să semnez o cerere Ich möchte einen Revers unterschreiben.
de externare pe propria ih möhteainen revers unrärsraibn
răspundere.
Sunt permise vizitele? Sind hier Krankenbesuche erlaubt?
zint hi:är kranknbezu:he eärlaubt? Ich möchte
Aş dori să vobesc cu un mit dem Arzt/einem Spezialisten sprechen,
medic/specialist. ih möhte mit de:m a:ärtt/alnem Spezialisten
.sprehn
Cât de des trebuie să vin la Wie oft muss ich zur Kontrolle kommen?
control? vi: oft mus ih tur kontrole komen?
Am venit să îl vizităm pe
Wir sind zu Herrn... zu Besuch gekommen.
domnul...
yi:är zin: tu: hern... tu: bezu:h ghekomen
Am venit să-i ridic Ich bin seine persönlichen Sachen holen
lucrurile personale. gekommen.
ih bin zaine perzönlihn zahn ho:len ghekomen
Cine mă poate ajuta Wer kann mir bei der Erledigung der
cu formalităţile de Formalitäten bezüglich der
asigurare/deces? Versicherung/des Todes helfen? ve:är kan
mi:är bai de:är eärle:digun de:är formaliter
betü:klih de:är feärZiherun/des to:des helfn?
Situaţii de urgenţă

^ La farmacie
in der Apotheke
nevoie de Ich brauche dieses Medikament.
icamentul acesta. ih brauhe di:zes medikament
trebuie reţetă? Brauche ich ein Rezept? brauhe ih a in reţept?
aveţi ceva Haben Sie etwas Ähnliches?
nător? ha:bn zi: etvas e:nlihes?
este prea puternic? Ist das nicht zu stark? ist das niht tu: stark?
trebuie ceva pentru Ich brauche etwas gegen Seekrankheit.
de mare. ih brauhe etvas ghe:gn ze:krankhait
nişte somnifere •Schlaftabletten şla:ftabletn
ceva pentru diaree • etwas gegen Durchfall etvas ghe:gn durhfal
pastile pentru rău de • Tabletten gegen Reisekrankheit
maşină tabletn ghe:gn raizekrankhait

ceva împotriva durerii * etwas gegen Schmerzen


etvas ghe:gn şmerţn
- eaedicament fără reţetă ■ ein rezeptfreies Medikament
ain reţeptfraies medikament
Cum trebuie să le iau? Wie wird es eingenommen?
vi: virt es ainghenomen?
Când trebuie luate? Wann soll ich es nehmen?
van zol ih es ne:men?
Pot să iau mai multe Kann ich mehr auf einmal einnehmen?
•dată? kan ih me:är auf ainma:l ainne:men?
Le pot combina cu...? Kann ich es mit... kombinieren?
kan ih es mit... kombinirren?
A nu se lua împreună cu Nicht mit anderen Arzneimitteln mischen.
medicamente. . niht mit anderen a:ţnaimitln mişn
este substanţa activă Was ist der Wirkstoff dieses Medikaments? a
acestui medicament? vas ist de:ăr virkştof di:zes medikament? Are vreun
efect secundar? Hat es irgendweiche Nebenwirkungen?
hat es irgntvelhe ne:bnvirkunen?
M i-aţi putea da u n Können Sie mir ein Generikum verkaufen ?
medicament generic? könen zi: mi:ăr ain ghene:rikum feărkaufn?
Este acoperit de Ist es durch die Versicherung gedeckt?
asigurare? ist es durh di: feärziherun ghedekt?
Reţeta se plăteşte? Zahlt man hier für ein Rezept?
Situaţii de urgenţă

ţa:lt man hi:ăr fü:är ain reţept?


La poliţie
Auf der Polizeistation
Unde este cea mai Wo ist die nächste Polizeistation?
apropiată secţie de vo: ist di: ne:hste poliţaiştaţio;n?
poliţie?
M-aţi putea conduce Können Sie mich zur Polizei bringen ?
până la secţia de poliţie? könen 2i: min ţur poliţai brinen?
Aş dori sa anunţ un Ich möchte einen Diebstahl/einen
furt/pierderea /un atac/o Verlust/einen Überfall/eine Entführung
răpire. meiden, ih möhte ainen di:pşta:i/ainen
feăriust/ainen ü:bärfal/aine entfü:run meldn
Vreau să anunţ dispariţia Ich möchte eine Vermisstenanzeige
unei persoane. aufgeben.
ih möhte aine feărmistnanţaighe aufghe:bn
Nu am niciun act de ich habe keine Papiere bei mir.
identitate la mine, ih ha:be kaine pap^e bai mi:är
Ne-au furat maşina cu Man hat uns das Auto mit alien Sachen-
toate lucrurile şi actele. und Papieren gestohlen, man hat uns das
auto mit alen zahn unt papi:rn ghestoien
Ne-au spart Unser Zimmer/unsere Wohnung wurde
camera/locuinta. ausgeraubt.
unzăr ţimăi/unzere vo:nur¡ vurde ausgheraubt
Am fost jefuit în metrou. ich wurde in der U-Bahn bestohlen.
ih vurde in de:är u;ba:n bestoHen _
Am fost tâlhărit de doi Ich wurde von zwei Männern überfallen.
bărbaţi. ih vurde fon tvai menäm ü:bärfalen
M-au atacat. A fost Sie haben mich angegriffen. Ich habe in
legitimă apărare. Notwehr gehandelt, zi: ha:bn mih anghegrifn
ih ha:be in no:tve:är ghebandlt
Erau înarmaţi cu un Sie waren mit einer Pistole/einem Messer
pistol/cuţit.
bewaffnet
zi: vaärn mitainär pisto:Wainem mesär
bevafnet
Nu ştiu cum arătau exact. Ich weiß nicht genau, wie sie aussahen.
ih vais niht ghenau, vi: zi: ausza:en
l-aş recunoaşte dacă i-aş Falls ich sie sehen würde, würde ich sie
vedea. erkennen,
fals ih zi; ze;en vürde, vürde ih zi: eärkensn
Mein Mann wurde geschlagen.
Soţul meu a fost bătut. main man vurde gheşlagn
ich wurde vergewaltigt
Am fost violată.
ih vurde feărghewaltigt
Situaţii de urgenţa

Hă hăituieşte un bărbat. Ein Mann belästigt mich.


ain man belestigt mih
A*n nevoie de Ich brauche Hilfe/Schutz.
ajutor/protecţie. in brauhe hi Ife/şuţ
Am fost martor la un Ich wurde Zeuge eines Unfalls/Mordes.
*ctident/o crimă. ih vurde ţoycjhe aines unfais/mordes
Soţia mea a dispărut Meine Frau ist verschwunden.
maine frau ist feărşvundn Copi!
u I nostru a fost răpit. Unser Kind wurde entführt.
unzär kint vurde entfü:rt Copil
ul nostru a dispărut. Unser Kind ist verschwunden.
unzär kint ist feărşvundn
Am fost chemat ia ich wurde zum Verhör (vorgeladen.
interogatoriu. ä h yu rde tum feä rhöiär (fo:ä r)g heia:dn
Aş dori să fac o plângere ich möchte eine Strafanzeige erstatten.
penală/un denunţ. ih möhte a ine ştrafanţaighe eăfŞtatn
Aş vrea să îmi an unţ ich mach te meine Familie über meine
familia că am fost arestat. Festnahme informieren, ih möhte maine
famklie u:băr maine festna:me informi:ren
Puteţi contacta Können Sie bitte die rumänische Botschaft
Am ba sad a Ro mâ n i ei darü ber in formieren, was passiert is t?
pentru a le spune ce s-a könen zi: bite di: rume:nişe bo:caft darü:bär
ntămplat? informjrren, vas pasi:ărt ist?
Wu voi răspunde la nîcio Ich werde keine Fragen beantworten,
■"re ba re. ih ve:ärde kaine fra:gn beantvortn
Weau să vorbesc cu Ich möchte meinen Anwalt sprechen.
avocatul meu. ih möhte mainen anvalt şprehn
Vreau/Am nevoie de un Ich verlange/brauche einen Dolmetscher.
translator. ih feărlane/brauhe a inen dolmecär
Puteţi să-mi scoateţi Können Sie mir bitte die Handschellen
cătuşele, vă rog? abnehmen?
könen zi: mi:ăr bite di: hantşelen apne:men?
;De ce) Sunt arestat? (Warum) Bin ich verhaftet?
(varurn) bin ih feărhaftet?
Ce acuzaţii mi se aduc? Wessen wollen Sie mich beschuldigen?
vesn volen zi: mih beşuldign?
Hu am nicio legătură cu Ich habe damit nichts zu tun.
ih ha:be da:mit nihţ ţu: turn imi amintesc
nimic. Ich kann mich an nichts erinnern.
ih kan mih an nihteärinäVn
Ich habe nichts gesehen.
am văzut nimic. ih ha:be nihţgheze:en
Situaţii de urgenţa

Nu îl cunosc pe acest om. Den Menschen kenne ich (gar) nicht


de:n menşn kerie ih (ga:är) niht
A fost un accident. Es war ein Unfall, es va:är ain unfal
Am vrut doar să dau o Ich wollte nur helfen.
mână de ajutor. ih volte nu:ăr helfn
Nu am făcut nimic i legal. Ich habe das Gesetz nicht verletzt.
ih ha:be das ghezeţ niht feărleţt
Ce dovezi aveţi împotriva Welche Beweise gibt es gegen mich?
mea? velhe bevaize ghipt es ghe.gn mih?
Probabil că cineva mi l-a Jemand muss es mir in die Tasche gesteckt pus în
bagaj/buzunar. haben,
ie:mant mus es mi:ăr in di: taşe gheştekt ha:bn
Nu ştiam că este ilegal. Ich wusste nicht, dass es ungesetzlich ist.
ih vuste niht, das es unghezeţtih ist
Nu am băut nimic. Ich habe nichts getrunken.
ih ha:be niht ghetrunkn
Nu mă droghez. Ich nehme keine Drogen.
ih ne:me kaine dro:gn
Am băut doar o bere. Ich hatte nur ein Bier, ih hate nu:är ain bi:ăr
Cât timp mă veţi reţine? Wie lange wollen Sie mich hier halten ?
vi: lane volen zi: mih hhär haltn? Am dreptul la
un telefon. Ich habe das Recht auf einen Anruf.
ih ha:be das reht auf ainen anru:f
N-aveţi dreptul (să faceţi Dazu haben Sie kein Recht!
asta)! daţu: ha:bn zi: kain reht!
Mă puteţi elibera pe Können Sie mich gegen Kaution freilassen.
cauţiune? könen zi: mih ghe:gn kauţio:n frailasn?
Cât este cauţi unea? Wie hoch wäre die Kaution ?
vi: ho:h ve:re di: kauţio:n?
Pot vorbi cu superiorul Kann ich Ihren Vorgesetzten sprechen?
dumneavoastră? kan ih i:ren fo;ărghezeţten şprehn?
Voi face o reclamaţie! Ich werde mich beschweren! .
ih ve:ărde mih beşve;ren!
Pot să plec? Darf ich schon gehen? darf ih şo:nghe:en?
L
Locuinţa
Wohnen

Unde locuiţi? Locuim în Wo wohnen Sie? vo: vo:nen zi:? Wir wohnen
centru/în suburbii. im Zentrum/in der Vorstadt
vi:är vo:nen im tentrum/in de:ärfo:ärstat
Locuiţi la bloc sau la casă?
Wohnen Sie in einem Piattenbau oder einem
Familienhaus? vo:nen zi: in ainem platenbau
o:där ainem fami:lienhaus? Wohnen Sie in
Staţi în chirie/într-un
apartament de stat? einer Mietwohnung/ /Gemeindewohnung?
vo:nenzi: in ainär mi:tvo:nun/ghemaindevo:nun?
Câte camere are
Wie viele Zimmer hat ihr Haus/Ihre
casa/apartamentul? Wohnung?
vi: fi:le timär hat i:äV haus/i:re vo:nun? Die
Apartamentul are trei Wohnung hat drei Zimmer und eine Küche,
camere ţi o bucătărie. di: vö:nun hat drai timär unt aine kühe Wir
Avem un apartament cu wohnen in einer Zweizimmerwohnung/
două camere/trei camere /Dreizimmerwohnung, vi:ä> vo:nen in ainär
tvaitimärvo;nun/draitimärvo:nun Haben Sie
Aveţi şi garaj? auch eine eigene Garage? ha:bn zi: auh aine
aighene gara:je? Wie ist deine Adresse? vi: ist
Care-i adresa ta? Care e da ine adrese? Wie ist die Adresse hier? vi: ist
di: adrese hi:är? In welchem Stock wohnen
adresa de aici? La ce etaj
Sie? in velhem jtokvo:nen zi:? Wir wohnen im
staţi?
ersten Stock, vi:är vo:nen im e:ärsten $tok Wie
lange wohnst du hier?
Stăm la etajul întâi.
vi: lane vo:nst du: hiär?
Ich wohne hier von klein auf/seit 5 Jahren.
De cât timp locuieşti aici?
ih vo:ne hi:är fon klain auf/zait fünf ia:ren Wir
sind vor kurzem eingezogen. vi:är zint fo:är
Locuiesc aici din copilărie/de kurzem ainghetogn Eine eigene Wohnung
5 ani. Ne-am mutat de haben wir leider noch nicht.
curând. aine aighene vo:nun ha:bn vi:är laidär noh niht
Bis vor kurzem haben wir zur Miete gewohnt.
Din păcate, încă nu
bis fo:är kurtem ha.bn vi:är tur mite ghevo:nt
avem propriul nostru
apartament. schimbat
meritul (cu unul mare).
Până nu de mult am stat
Garsoniera este prea mică pentru o familie cu
în gazdă. trei bri).

l-am pus să ne construiască casa la cheie.


E foarte frumos Es ist sehr schön hier, es
trebuit să ipotecăm aici. ist _ze:äV sö:n htär Du
Wir haben die Wohnung Ai o privelişte hast hier eine schöne
(gegen eine frumoasă 3e la Aussicht
größere) getauscht vi;är ha:bn fereastră. du: hast hi:är aine sÖ:n?
dl: vo:nun Strada este ausziht
(g heg n aine gröseäre) foarte t i
ghetaust tă/zg
Die Straße ist sehr
Die Einzimmerwohnung ist omotoa s ă. ruhig/verkehrsreich.
(für eine nişte di: strafe ist ze:är
dreiköpfige Familie) zu klein. vecini ru:th/feärke:ärsraih
di: aintimäfVo:nun ist (fü:är aine foarte Unsere
draikö:pfrghe itici/nesuf Nachbar
fami:lie) t,u: kiain eriţi. n sind
Wir haben uns das Haus sehr
schlüsselfertig bauen lassen. Şcoala şi nett/una
vi:är ha:bn uns das haus magazinele sunt ngeneh
slüslfertih bauen lasn Wir aproape. m.
haben eine Hypothek Avem o bună unzere nahba:ärn zint
aufnehmen müssen. legătura cu ze:äi:.net/unanghene;m
vi:är ha;bn aine hüpote:k centrul oraşului.
Schule und Geschäfte
aufne:men müsn sind in der Nähe.
. -de e staţia cea
mai apropiată su:le unt ghesefte zint in
pentru a merge de:är ne:e
- zentru? Es gibt eine sehr gute
Verbindung ins Zentrum.
es ghipt aine ze:är gu:te
feärbindun ins jentrum
Wie komme ich zu der
nächsten Haltestelle
Richtung
(Stadt)Zentrum? vi: kome
ih tu: de:är ne:hstn
haltestele rihtun
(stat)tentrum?

| apartament camere | casă


garsonieră familială | casă înşiruită
apartament | duplex | vilă j cabană
cu două | casă de ţară |
camere bungalow
apartament
cu trei
h | clădire nouă j rNeubau novbau
•e n clădiri vechi -1 1
» \- K-* I *\r j '-s

Einzim u rAltbau altbau


merwoh n | apartament închiriat e Mietwohnung mi;tvo:nun
nung g | bloc r Plattenbau plaienbau
aintim<V dr ^ Interiorul unei case
vc:nur ■ ai inîerieur
e ti | încăpere rRaum räum
m
Zweizim | cameră s Zimmer timär
är
merwoh coridor hol rfiur flu:är
v
nung o: bucătărie bucătărie r Vorraum, s Vorzimmer (örü)
} n mică cămară fo:ärraum, fo:ärtirmär
vait;irnärV u sufragerie dormitor e Küche kübe
o:nun e Kochnische konnte
n
• e Speisekammer spaizekamär
s
Einfamilienha s Esszimmer es timär
e s Schlafzimmer slaftjmäV
us
ainfamhlienha cameră de zi s Wohnzimmer vb;nt'rnär:
D
us s camera copilului birou s Kinderzimmer kindärtimär ■
r
Reihenhaus baie Arbeitszimmer, r Arbeitsraum
e
raknhaus s toaletă arbaiftimär/arbaitraum sBad ba
i
z Doppelhaus debara e Toilette, s Klosett toatete, kio
i doplhaus e (Abstellkammer, r Abstellraum
m Villa vüa e {ap$tel)kamär, apstelraum
| atelier e Werkstatt verkstat

1
m Hütte hüte s
e Ferienhaus
r | scară s Treppenhaus trepnhaus
fe:rien.haus r
w | trepte e Treppe trepe
Bungalow
o 1 terasă eTerrasse teras?
bungalo
j balcon r Balkon balkon
subsol s Souterrain, s Untergeschoss
zutere, untärghe^os
| pivniţă rKeller, s Keltergeschoss kelär,
1 9araJ e Garage gara:je
| parter s Erdgeschoss e:rtghe$c<s

j etaj r Stock, s Stockwerk, e Etage

I stok, ^tokverk, eta:je


| mansardă I r Dachboden dahbo:dn s
acoperiş Dach dah
■65 Locuinţ
a

împrejurimile casei
Umgebung des Hauses
| şopron r Schuppen supn
1 grădină r Garten gartn
1 strat de flori sBeet bei
| gazon r Rasen ra:zn
| foişor s Gartenhaus gartnhaus
j pergolă e Pergola pergola
| seră s Gewächshaus, s Glashausghevekshaus,
gla:shaus
| gard rZaun jaun
j alee r Zufahrtsweg tu:fa:ärtve:k

Sâ dau
Ele căldur
ctr a mai
oc tare?
Vi vă
asn efrig?
ice :
- ji e

j po
rn
u esc
s /
res
h c
a căl
du
lt ra.
s
g ţi

e ap
ri
r n
ä d
fo
t cu
e l
în
ă
in
da ro
e
ţi
u
ar g.
?
u Sollich
bissch
să m es
ul en
da la mehr
u ce te heizen
căl nt ? Ist
ral înt euch
dur nicht
a
a lic rer kalt?
ma ă. zol ih
i il up bishen
meär
7 co haitn?
ăt
u n ist oyh
ra niht
di or kalt?
p
oa ţi I
te o ul? c
fi n h
re at
gl m
at s- u
ă a s
la s
ac Să
es d
t ap i
b e
ut ri
o H
n. e
n i
H z
a
d u
i n
i lu g
n
t mi n
â o
i c
na
t h
r ?
e e
b i
lu n
u
i s
e min c
h
s a, te a
l
t alt hen einges
e n ? chalte
n t
W kan
/ werde
a ol ih
lt di: n.
u
s hait pe:ärst
ih
s r un mus
c de:är
i apd
h kesl
a m re:e
K n? ainghej
l
t a altet
Die
e m ve:ärdn
Hei
n in zun Die
, Klima
h g
i anlag
ei wir
h e ist
ze d
n? mit außer
m Betrie
vo die
u b.
ll se
s di:
i:ä m
d kli:maa
r Ra
i: nla:ghe
im d/K
h ist
ka no
a pf ausär
mi
i reg betri:p
.n
t ulie Soll
ha
u rt. ich
i|
n di: das
n?
K hait Licht
n jUn anma
a
o virt chen?
n
h mit zol ih
n
dkz das liht
ic
a em anmah
h
i ra:t/
di n?
n kno
e pf
Mach
s H das
reg
a ei Licht
ulie
l zu aus,
rt
t n bitte.
Zue
n g mah
rst
/ a mu das liht
a b ss aus,
u dr der bite
s e Kes
j sel
W sa c at
o t e vase.
lu ? Pune
mi de
i Pro
na ceai.
s
ap
t ri bab
O să îl
d ns
e il că pun în
ă?
r cuptor
Ba
S gă s-a ul cu
c -I microu
in ars nde.
h
a pr Deschi
iz bec de
l
ă. radiou
t ul. l.
e
Sc Ce
r Poţ
oa post
?
te vrei să
i
-I asculţi
v
di ?
o să-l
: n
Dă pe
i pr schi
un
s iz post
ă. mbi cu
t
d muzică
? hip-
e F
o hop!
: Con
l Vreţi
ä o gel să vă
r s ato uitaţi
s i rul la
acel televiz
a ţ
a or?
l i
nu
t îng P
b hea o
ä e t
r ţă
c bin
? u e. s
C r ă
Bag
i i
ă d
n vas
e e e
c ele s
o în c
a h
n ma
o şina i
l d
m de
ă
i spăl
t el S-a di:
e stekdo.
ev luat
l
iz cur ze
e
v or ent Zieh
i ul ul. es aus
z der
?
o
r
Cre Steckd
Sc d ose.
u
că a
l hi ti: es
fost
? m aus
un
C bă scu de:är
e ca rtci stekdo:
na rcui ze
e lul t.
s Benut
. We
t zen
e D r
Sie
ă-l hat
m Sparbi
d das
i ai rnen?
Lie
s ta benum
e ht
re zi:
a an §pa;ärb
!
r gel
P imen?
ă ass
oţ Die
l i en Glühbi
a să ? rne
da ve:ä
t
ging
i r
e ansch
p hat
l einend
uţ das
e kaputt
v in liht
m ang .
i
z ai hela di:
o în sn? glü:bir
r ce ne
? Ste
t? ghin
ck
S O ansain
să es
ă ent
-ti in kaput
p die
î un Kanns
Ste
n un t du
fil ckd
c sie
m ose
h auswe
pe .
i D chseln
Stek
d V ?
es
D. kanst
in
t du: zi:
a ig mas va:ärm
u . i:ne Mach
s di: Set das
v gh z Radio
e efr das an.
k i:rt Wa mah
s ru: das
sse
l e ra:dio
r
n kü an
(für
? :lt Welch
den
D ni en
Tee
i ht Sende
rih
)
e r
tih auf.
magst
ze$
G T du
das
e u (hören
vas
f e )?
är
r d velhen
(fü:
i as zendär
är
G ma:kst
e den
es du:
r te:)
(hö:ren
t ch auf
)? Stell
r irr Ich
auf
u in ma
einen
h di che Hip-
e e es Hop-
S dir Sende
k p in r ein.
ü ül der $
h m Mik t
l as row e
t ch elle l
n in war
i e. m. a
c tu: ih u
h e ma f
t da he
s es a
r
gh di:ä i
i
esj r in n
c
r de:ä
h e
in r
t n
di: mik
$p rov h
ü:l ele i
p ze: ds ter!
h en im mah es
o ? Fer iautär!
p K nse Kanns
z a hen t du es
e n ? ein
n n vas bissch
d ic ioyf en
ä h t leiser
r d a:bn stellen
| im ?
e
a fern kanst
n
i ze:e du: es
Fe
n rn n? ain
Soli bishen
se laizär
W ich
h Stelen?
o den
er Ich
l Fer
ei mache
l nse
ns dir
t her
ch eine
aus
al DVD
i sch
h te alte an.
r n? ih
ka
n?
mahe
n zol
f di:är
ih ih
e aine
de den
r de:faud
:n fern
n e: an
fer ze:ä
s Der
nz r
e ausj Strom
e:
h altn ist
är
e ? ausgef
ai
n ns Sch allen,
? alt alt de:är
v n? es stro.m
o um ist
W
l . ausghe
as falen
t salt

i: esu Ich
ä uf
m glaub
r t
Ma e, es
f a
ch gab
e b
es einen
r e lau Kurzsc
n n
h ub
l e,
u es
s ga
s :p
ai
.
ne
i
n
h
ku
r^
g
lu
l
s
a
260
Locuinţa
167 I

Locuinţa

Und Die Sicherung ist wohl herausgesprungen.


s*g di: ziherun ist vo:l
u herausghesprunen Können Sie die
Probabil că au sărit
siguranţele. Ştii să Sicherung wieder einschalten?
reporneşti circuitul? körten zi: di: ziherun vi:där ainsaltn?
Wo ist der Sicherungskasten?
e este panoul de vo: ist de.är ziherunskastn?
ranţe?

frigider e Kaffeemaschine kafemäshne


congelator aragaz r Wasserkocher vasärkohär
aragaz electric cuptor e Küchenmaschine kühnmasi;ne
cuptor cu microunde r Mixer miksär
rHandmixer hanrmiksär
maşină de spălat vase r Toaster to:stär
tocător de resturi vegetale r Sandwich-Toaster zentvictorstäi
filtru de cafea -erbător rJoghurtmacher io:gurtmaher
robot de bucătărie blender r Brotbackautomat bro:tbakautoma:t
mixer e Waschmaschine va5masi:ne
prăjitor de pâine sandwich r (Wäschetrockner (vese}troknär
maker yogurt maker maşină s (Dampf)Bügeleisen (dampf)bü:glaizn
de făcut pâine maşină de r Haartrockner ha:ärtroknär
spălat uscător e Brennschere brense:r-
fier de călcat (cu aburi) r Staubsauger staupzaugär
uscător de păr ondulator rDampfreiniger dampfrainigär
aspirator r Fernseher fernze:är
curătător cu aburi televizor r Bildschirm bütsirm

I j
ecran ecran color ecran cu
plasmă | radio
player
DVD
sistem stereo
•36 rFarbbildschirm farbbiltsirm
•37 r Plasmabildschirm plasmabiltsirm
S Radio ra:dio
r Kühlschrank kü:lsrank r DVD-Player de:faude:-ple:är
r Gefrierschrank ghefrkrsrank e Stereoanlage, e Hi-Fi-Anlage
r Gasherd ga:sherdhe:ärt ste:reoanla:ghe, haifianla:ghe
r Elektroherd elektro:he:ärt
r Backofen, e Röhre bako:fn,
rö:re
r Mikrowellenherd, e
Mikrowelle
mikrovelenheärt, mikrovele
r Geschirrspüler ghesir§pü:lär
r Abfallzerkleinerer
apfait,eärkiainereär
boxe e Lautsprecher lautsprehär
amplificator r Verstärker feär^erkär
antenă de satelit e SAT-Antenne, e Satellitenschüssel
zat-anteo, zate!i:tnsüsl
telecomandă e Fernbedienung fernbedi:nun
instalaţie de iluminat e Leuchte loyhte
lampă e Lampe Jampe
candelabru r Kronleuchter kro:n Soyhtär
bec e Glühbirne glü:birne
neon e Leuchtstoffröhre loyht5,tofrö:re
întrerupător r Schalter saitär
siguranţă electrică e Sicherung zlhWruß
pana ae curent curent f Jlt(JiiiUUblClll jirO-lTlaUSTäi
continuu r Gleichstrom glaihstro:m
curent alternativ r Wechselstrom veksl§tfo:m
încălzire e Heizung haitun
încălzire centrală • eZentralheizung ;entra:!haitun
* încălzire prin ■ e Fußbodenheizung
pardoseală fu;sbo:dnhaitun
calorifer r Radiator radia:to:är
şemineu r Kamin kämm
centrală termică r Heizkessel haiflcesl
boiler r (Warmwasser)Boiler (varmvasär)boyiär
aparat de aer e Klimaanlage
condiţionat kli:maanla:ghf
*
aspirator central rZentralstaubsauger tentra^taupzaugär
262
Locuinţa

Baia şi toaleta
Bad und Toilette

U nde este ba ia ? Wo ist das Bad/die Toilette, bitte ?


vo: ist das ba:t/di: toalete, bite? Trebu ie să
mă spă I puţi n. Ich mäch te mich gerne waschen/kurz
waschen, ih möhte mih gheme vaşn/kurţ
vaşn
Unde pot să mă spăl pe Wo kann ich mir die Hände waschen?
mâini? yo: kaniih^mkârdi: hendevaşn?^^
Pot să fac un duş? Darf/Kann ich mich duschen?
darf/kan ih mih duşn?
Tocmai face un duş. Er duscht sich gerade. e:ăr duşţ zih gheţade
Mi-ar plăcea să fac o baie. Ich würde mir gerne ein Bad einlassen.
ih vürde mi:ăr gheme ain ba:t ainlasn
Pot să folosesc prosopul Kann ich dieses Handtuch benutzen?
acesta? kan ih di:zes hanttu:h benuţn?
Ar trebui să mă Ich muss mich rasieren.
bărbieresc. ih mus mih razkren
Mai trebuie să mă spăl pe Ich muss noch Zähne putzen.
dinţi. ih mus noh ţe:ne puţn
Ai aţă dentară? Hast du Zahnseide? hast du: ţa;nzaide?
fti fac i u n ghiile? Lackierst du dir die Nägel?
lakiirst du: di:ärdi: ne:gl? De ce nu este apă
caldă? Warum fließt das warme Wasser nicht?
, varum fli:st das varme vasär niht?
Trebuie să merg la toaletă. Ich muss auf Toilette (gehen).
ih mus auf toalete (ghe:en)
Trebuie să fac treaba Ich muss mein kleines/großes Geschäft
mică/mare machen.
ih mus main k!aines/gro:ses gheşeft mahn
Nu este hârtie ig ienîcă. Es ist kein Kfopapier da.
es ist kain klo:papi:âr da:
Ventilatorul din baie nu Die Lüftung auf der Toilette ist kaputt.
funcţionează. di: lüffcun auf de:ăr toalete ist kaput
S-am putut să trag apa la Das Klo spült nicht.
toaletă. das klo: spüJt niht
Curge apa la toaletă. Die Spülung läuft, di: fpü:lun loyft
Toaleta este înfundată Die Toilette Ist (schon wieder) verstopft,
din nou). di: toaiete ist (şo:n vi:dăr) feărştopft
Chiuveta e înfundată. Das Waschbecken ist verstopft.
das vaşbekn ist feărştopft
Unde pot găsi o cârpă de Wo finde ich einen Wischlappen?
şters pe jos? vo: finde in ainen vişlapn?
Pot să-mi las aici lucrurile Kann ich meine Waschtasche hierlassen?
personale? kan ib mâine vaştaşe hi:är lasn?............

cadă duş e Dusche duse


cabină dedus s Duschbad, e Duschkabine
chiuvetă dusba:t, du$kabi:ne
s Waschbecken vasbekn
robinet r (Wasserhahn (vasär)ha:n
apă caldă/rece warmes/kaltes Wasser varmes/kaites vasär
oglindă r Spiegel %pv.g\
săpun e Seife zaife
gel dedus s Duschgel du$ghe:l
şampon sShampoo(n) sampufn)
balsam de păr e Haarspülung ha:ä>spü:lun
spumă de baie s Schaumbad saumbart
sare de baie 5 Badesalz ba:dezalt
prosop (de mâini) s Handtuch hanttu:h
prosop (de baie) s Badetuch ba:detu.n
halat de baie r Bademantel ba:demantl
covoraş de baie r Badvorleger bitfaä&gSr
perdea de duş r Duschvorhang dusfoärhan
beţişor de vată e Wattestäbchen vate$te:phen
periuţă de dinţi e Zahnbürste tan bürste
pastă de dinţi e Zahnpasta ta:npasta
aţă dentară e Zahnseide ta:nzaide
toaletă e Toilette, s Klosett, s WC toalete, kiozet, ve:te:
hârtie igienică s Klopapier, s Toilettenpapier
perie de closet pompă klo:papi:är, toaletnpapi:ar e
de desfundai vas de Klobürste kiabürste : e Saugglocke
toaletă bazin de toaletă zauggloke s Klobecken klo:bekn r
capac de toaletă sistem Wasserkasten vasäfkastn e Klobrille
de tras apa kio:brile eSpülvorrichtung spültöiärrihturi
Familia

Membrii familiei
Familienangehörige
Kveţicopii? Haben Sie Kinder? ha:bn zi: kindăr?
Nu avem copii. Wir haben keine Kinder.
vi:ăr ha:bn kaine kindăr
Avem trei copii. Wir haben drei Kinder, v i a t ha:bn drai kr-ear
Câţi ani are fiica ta/fiul tau?
Pe cel mai mare (dintre
copii) îl cheamă Petre. Cea
mai mică (dintre fete) trei
ani.

Wie alt ist deine Tochter/dein Sohn?


vi: alt ist daine tohtäVdain zo:n?
Der älteste heißt Peter.
de:är elteste haist pe:tär
Die kleinste ist drei (Jahre alt).
di: klainste ist drai (ia:re ab)
Aveţi o fam ilie mare? ist Ihre Familie groß? ist j:re femiilie g ro:s?
Ai fraţi? Hast du Geschwister? hast du; gheşyistăr?
Sunt singur(ă) la părinţi. ich bin Einzelkind, ih bin aintlkint
Am o soră mai mică şi un Ich habe eine jüngere Schwester und einen
*rate mai mare. älteren Bruder, ih ha:be aine iüneare svestär
...unr ainen eiteren bru:där
Amândoi au aceeaşi Die beiden sind gleichaltrig.
vârstă. di: baiden zint gtaihaltrih
Sunt cu cinci ani mai Ich bin fünf Jahre jünger/älter als meine
mare/mai mic decât sora Schwester.
mea. ih bin fünf ia:re iurar/eltär als maine syestär
Sunteţi rude? Sind Sie verwandt? zint zi: feărvanţ?
E o rudă a propiată/ Wir sind nah/en tfernt verwandt.
îndepărtată de-a rnea. vi:är zint na:/entfernt £eä;vant Aveţi rude în
străinătate? Haben Sie Verwandte im Ausland?
ha:bn zi: feärvante im auslant? Am foarte
puţine rude. Ich habe (fast) keine Verwandten.
ih ha:be (fast) kaine feärva ntn
Iu mă văd prea des cu ich habe keinen guten Kontakt zu meinen
nţii mei. Eltern.
ih ha:be kainen gu:ten konţakt ţu: mainen eltärn
I e Verwandtschaft feărvancaft r
I rude
rudă Verwandte/e Verwandte
I părinţi feä rva nte/feä rva nte
e Eltern eltärn
Familia

r Vater fa:tär e Mutter mutär sKind kint s


| mamă Einzelkind aintikint e Zwillinge tvilhe rSohn
| copil zo:n eTochter tohtäf e Geschwister ghesvistär r
I copil singur la părinţi | Bruder bru:där e Schwester svestär
gemeni | fiu | fiică I fraţi eGroßeltern graseltäm r Großvater, r Opa
| frate | soră ( bunici | qro:sfa:tär, o:pa e Großmutter, e Oma
bunic | bunică I străbunic gro:smutäf, o-ma r Urgroßvater u:argro:sfa:tär e
I străbunică | nepot Urgroßmutter uiärgro.smutär rEnkel, r
( nepoată unchi mătuşă Enkelsöhn enki, enklzo:n e Enkelin, e
nepot (de unchi) Enkeltochter enkelin, enkitohtär r Onkel onkt e
nepoată (de unchi) văr Tante tmte r Neffe nefe e Nichte nlhte r
verîşoară socru Cousin kuze e Cousine kuzi:ne r
soacră ginere Schwiegervater svi:gärla:täf e
noră cumnat Schwiegermutter jvkgärmutäV r
cumnată naş Schwiegersohn svi.ga.-zcxn e Schw/egerfochter
naşă fin fină svi:gärtobtär r Schwager svagär e Schwägerin
prieten sve:gherin r Patenonkel pa:tnonk! e Patentante
prietenă pa:tntante sPatenkind patnkint e Patentochter
partener pa.tntohtär r Freund froynt e Freundin froyndln
parteneră r Partner, r Gefährte partnär, ghefe:ärte e
căsătorie soţ Partnerin, e Gefährtin partnerin, ghefe:ärtin
eEhe e:e
r Ehemann, r Gatte, r Gemahl
e:eman, gate, ghema:i

.73 I Famili
a
soţie e Ehefrau, e Gattin, e Gemahlin
e:efrau, gatin, ghema;!tn
fostul soţ fosta r Exmann, (ugs.) r Ex eksman, eks
soţie tată vitreg e Exfrau, (ugs.) e Ex eksfrau, eks
mamă vitregă rStiefvater stiiffatär
fiu vitreg fiică e Stiefmutter jtkfmutSi
vitregă copil r Stiefsohn <x\:fzo:n
nelegitim eStieftochter stiftohtär
amant amantă uneheliches Kind une:e!ihes kirn
r Liebhaber, r Geliebte li:pha:bär,
logodnic gheikpte
logodnică e Liebhaberin, e Geliebte
ti:pha:berin. gheli:pte
Verlobter feärlo:pter
Verlobte feär!o:pte

Starea civilă
Familienstand
Sunteţi căsătorit(ă)? Sind Sie verheiratet? zintzi: feär^airatet?
Oe cât timp sunteţi Wie lange sind Sie verheiratet?
casator it(ă)? vi: lane zint zi: feärhairatet?
Sunt singur/divorţat Ich bin ledig/geschieden.
ih bin le:dih/ghesj:dn
Aveţi prietenă/prieten? Haben Sie eine Freundin/einen
Freund?
Da. Suntem împreună de ha:bn zi: aine froyndin/ainen froynt?
dnci ani.
Ja. Wir sind seit fünf Jahren
Ne-am logodit vara
aceasta. zusammen.
Ne-am căsătorit ia: vi:är zint zait fünf iaxen tuzamen
primăvara aceasta. Wir haben uns im Sommer verlobt
Unde v-aţi cunoscut? vi:är ha:bn uns im zomär feärlo:bt
Wir haben in diesem Frühling
De cât timp sunt geheiratet.
împreună? vi:är ha:bn in di:zem frü:lin ghehairatet
Sunt împreună de ceva
Wo habt ihr euch kennengelernt?
vreme.
vo: ha:pt i:ä> oyh kenenghelernt?
Plănuiesc să se
căsătorească. Wie fange sind sie schon zusammen?
vi: lane zint zi: £o:n juzamen?
Ute sind schon ziemlich lange
zusammen.
zi: zint jo:n ^i:miih lane tuzamen
Trăiesc împreună. Sie wollen heiraten.
zi: volen haira:tn
Familia
Sie leben (ohne Er war ihr untreu. e:är va:är i:är untroy
Trauschein) zusammen. Sie ist andauernd fremdgegangen.
zi: le:bn (o:ne trauen) zi: ist andauärnt fremtgheganen
fuzamen 5/e hat mit ihm nach zwei Jahren
A înşelat-o. Schluss
L a înşelat în repetate gemacht.
zi: hat mit i:m na:h tvai ia:ren slus
rânduri.
ghemaht 5/e werden sich
S-a despărţit de el după
wahrscheinlich scheiden lassen, zi:
doi ani.
ve:ärdn zih va:ärsainlih s^aidn lasn
5/e ließen sich nach zehn Jahren Ehe
Probabil că vor divorţa. scheiden, zi: li:sn zih na:h |e:n ia:ren e:e
saidn
Au divorţat după zece ani Nach einem Monat ist sie zu ihm
de căsătorie. zurückgekehrt.
na:h ainem mo:nat ist zi: tu: i:m
După o lună s-a întors la turük'ghekeirt Sie ist zum zweiten Mai
el. verheiratet/ /geschieden.
zi: ist fum Jvaiten ma:l
Ea a fost de două ori feärhairatet/gheskdn Sie/Er hat wieder
căsătorită/divorţată.
geheiratet.
Ea/el s-a recăsătorit.

| celibatar ledig le:dih


celibatară ledig le:dih
logodit verlobt feä>io;bt
căsătorit verheiratet feärhairatet
căsătorită verheiratet feärhairatet
divorţat(ă) geschieden ghesi:dn
fără copii kinderlos kindär!o:s
mamă singură alleinerziehende Mutter ata ineär^ende m utär
văduv r Witwer vitvär
văduvă e Witwe v r. ••
orfan(ă) s Waisenkind, e Waise vaizn kirrt, vaize

Reuniuni de familie
Familientreffen
Familia

Wir gehen auf eine


Mergem la o nuntă. Hochzeit.
ghe:en auf aine hohtait
Cine se căsătoreşte?
Wer heiratet? ve:är haira:tet?
Fam/fia

Va fi o nuntă mare? Wird es eine große Hochzeit sein?


virt es airie gro:5e hohtait zain?
Sunt mai mult de 100 de Es wurden mehr ais hundert Gäste
invitaţi.
eingeiaden,
es yurdep me:är als hundärt gheste
ainghela:dn
Prietenul său cel mai bun i-a
fost cavaler de onoare. Este
însărcinată, o să aibă un
băiat/o fată. in câte luni e?

Sein Trauzeuge war sein bester Freund.


zain traujoyghe va:är zain bestär froynt
Sie erwartet einen Jungen/ein
Mädchen.
zi: eärvartet ain?n iunen/ain me:then
im wievielten Monat ist sie?
E în a cincea/şasea/şaptea
lună.

im yifi:lten mo:nat ist zi:?


Sie ist im fünften/sechsten/siebten
Monat
schwanger.
zi: ist im fünftn/zekstn/zi:ptn mo:nat
jvanär
Au un
Am avut băiat/o
botezul fiului
fată/gemeni.
nostru acum o luna.
Sie haben einen Jungen/ein
Mädchen/Zwillinge. zi: ha:bn ainen
iunen/ain me:then/ţviline Vor einem Monat
haben wir die Taufe unseres Sohnes
gefeiert. fo:ăr ainem mo:nat ha:bn vi:ăr di:
taufe unzeres zo:nes ghefaiärt Seamănă leit
cu tatăl iui. Er ist ganz der Vater. e:är ist
ganţde:ăr faiăr Seamănă cu mama ei.
Sie sieht ihrer Mutter ähnlich.
zi: zi:t i:răr
mutăr e:nlih
Sora mea îi este naşă. Seine
Patin war meine Schwester.
zaine pa:tin
va:ăr mâine şvestăr
Părinţi i mei vor să rbători Meine Eltern
Fam/fia

werden in diesem Jahr Vă rog să


ihren primiţi sincerele
anul acesta treizeci de ani Herzliches
dreißigsten Hochzeitstag Beileid!
feiern. mele
de la căsătorie. condoleanţe.
mâine eltărn ve:ärdn in
herţlihes baiiait!
dbzem ia:är i:ren
d
raisihsten hohţaiţta:kfaiărn
1 nuntă e Heirat, e Hochzeit, e Trauung
Bunica a împlinit haira:t, hohfait, trauun
Meine Großmutter hat im | naştere e Geburt ghebu:äVt
August ihren | botez e Taufe taufe
şaptezeci şi opt de ani în j zi de naştere r Geburtstag ghebu:ärt,ta;k
achtundsiebzigsten 1 aniversarea căsătoriei rHochzeitstag hohtaitta-.k
Geburtstag gefeiert.
august.
f înmormântare s Begräbnis, e Beerdigung
mâine gro.smutăr hat im begre:pnis, bee:ärdigun
august i:ren
a
htuntzi:pţihsten
ghebu.ärtta:k ghefaiärt A
murit la optzeci de ani.
Sie ist mit achtzig Jahren
gestorben.
z
i: ist mit ahţih ia:ren
gheştorbn
Din păcate, tatăl meu a
Mein Vater ist leider im
vorigen Jahr
murit anul trecut.
gestorben.
m
ain fa:tăr ist laidăr im fo:rign
ia:ăr gheştorbn
Din ce cauză a murit? Schimbarea hainelor şi a pantofilor
Woran ist er gestorben?
v Tipic pentru nemţi este să rămână toata ziua
oran ist e:ăr gheştorbn? în aceeaşi îmbrăcăminte. După ce se întorc de
înmormântarea va avea la locul de muncă, ei nu se schimbă în haine
Das Begräbnis ist de casă. Musafirii nu se descalţă în
nächsten Freitag um elf. apartamentul/casa gazdei. De multe ori
acelaşi lucru este valabil şi pentru propriul
loc vinerea viitoare la ora
apartament.
das begre:pnis ist ne:hstn
fraita:k um elf unsprezece.
în vizită
Fam/fia

Nemţii ţin foarte mult la


punctualitate. Evitaţi nu
doar să veniţi târziu, ci şi
să veniţi mai devreme.
încercaţi să ajungeţi exact
la ora stabilita, în
Germania se respectă
bunele maniere în ceea ce
priveşte luarea mesei. Nu
este politicos să vă ridicaţi
de la masă, dacă nu aţi
terminat de mâncat. De
asemenea, nu uitaţi că vă
puteţi ridica de la masă
abia după ce au terminat
toţi ceilalţi de mâncat.
274
Familia

Einladung
Eşti liber mâine
dimineaţă/seară?

Hast du morgen Vormittag/Abend Zeit?


N-ai vrea să treci pe la
mine?
Veniţi la noi la cină
dîseară/mâîne seară.

hast du: morgn fo:ârnntta:k/a:bnt ţait?


Magst du kurz vorbeikommen?
ma:kst du: kurtfo:ărbaikomen?
....................................................... j . . . . , ....................................................................................................

Kommt heute/morgen zu uns zum Abendessen. komt hoyte/morgn ţu: uns


tum a:bntesn Ne putem întâlni mâine la können wir uns morgen um fünf
Uhr ora cinci după-a miază? nachmittags treffen? könen vi:ăf uns morgn
um fünf u:äf na:hmita:ks trefn?
Pot să vă invit la Kann ich Sie zum Mittagessen/Abendessen
prânz/cină? einladen?
kan ih zkţum mita:kesn/a:bntesn ainladn? V-ar
conveni mâine la trei? Passt es Ihnen morgen um drei?
past es i:nen morgn um drai?
Vă aştept pe la şase. ich erwarte Sie gegen sechs (Uhr).
eäfvarte zi: ghe:gn zeks (u:är) ih
Trec pe la tine pe la şapte ich werde bei dir gegen halb acht
şi jumătate. vorbeikommen, ih ve ärdebai di:är ghe;gn
hafp aht fo:ărbai körnen
O să fiu la dumneavoastră Um zehn bin ich bei euch.
Ea zece. . um te:n bin ih bai oyh
O să te sun din nou/mai Ich rufe dich noch an.
târziu. ih ru:fedih noh an
Vă anunţ cel târziu mâine. Ich gebe euch spätestens morgen Bescheid.
ih ghe:be oyh ^ pe:testns morgn beşait
: a acceptat invitaţia Er hat unsere Einladung angenommen.
noastră. e:ăr hat atnla:dun un2ere
anghenomen
Mulţumesc pentru Vielen Dank für die Einladung.
invitaţie. fi Jen dank fü:är di: ainla:dun
O sa vi n cu plăcere. Ich komme sehr gern, ih kome ze:ăr ghern
Din păcate nu vom putea Wir können leider nicht kommen,
A intervenit ceva.

vi:är könen iaidär niht komen


Mir ist etwas dazwischengekommen.
O lăsăm pe altă dată.

m i:är i şt eţyas, daţyişnghekorrien


Verschieben wir es auf ein anderes Mal.
=sate altă dată.

feărşi:bn vi:ăr es auf ain anderes ma:l Vielleicht ein


anderes Mal.
filaiht ain anderes ma:l

în vizită
Besuch
276
Familia

Ne-au invitat la ei acasă. Sie haben uns eingeladen.


zi: ha:bn uns ainghela:dn
Ne-a vizitat împreună cu Er war bei uns mit seiner Freundin zu
prietena lui. Besuch.
e:är va:är bai uns mit zainär froyndin ^u:
Bine aţi venit (la noi)!
bezu:h Herzlich willkommen! her;lih
Intraţi, vă rog!
vilkomen! Bitte, kommen Sie herein.
bite, komen zi: herain
V-am adus ceva.
Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht
Daţi-mi voie să v-o prezint ih ha:be aine klainihkait mitghebraht
pe soţia mea. îmi pare bine Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
(de cunoştinţă). darf ih i:nen maine frau fo:ärStelen?
Nu ne-am văzut de-un car Es freut mich (Sie kennen zu lernen).
de ani. es frcyt rrih (zi. kenen ju: lernen)
Ce mai fac ai tăi? Wir haben uns lange nicht gesehen.
vi:är ha:bn uns lane niht gheze:en
Luaţi loc, vă rog! Cu ce vă
Wie geht's deiner Familie?
vi: ghe:T, dainärfami:lie?
pot servi? Vreţi ceva de
Setzt euch, bitte., Nehmt Platz, bitte.
zert cyh, bite. ne.mt plat, bite
băut? Vrei cafea sau ceai?
Was kann ich euch anbieten?
vas kan ih oyh anbi:tn?
Aş dori o cafea cu lapte.
Darf ich euch etwas zum Trinken anbieten?
darf ih oyh etvas |um trinkn anbi:tn?
Cu zahăr?
Cât zahăr? Willst du Kaffee oder Tee?
Doriţi bere, vin sau ceva vi Ist du: kafe: o:där te:?
mai tare? ich nehme Kaffee mit Milch.
N-o să refuz. ih ne:me kafe: mit müh
Nehmen Sie Zucker? nemen aijgkär?
Vă mai pun? Wie viel Stück? vi: fi:l stük?
Nehmen Sie Bier, Wein oder etwas
Scharfes?
ne:men zi: bi:är, vain o:dä> etvas sarfeS?
Dazu sage ich nicht nein.
daju: za:ghe ih niht nain
Darf ich Ihnen noch einschenken?
darf ih i:nen noh alnsenkn? _
Nu, mulţumesc. Nein, danke, nairvdanke
Serviţi-vă, vă rog! Bedienen Sie sich, bitte. bed i:nen zi: zi h, bite
Serveşte-te! Greif zu. graif ţu:
A fost bun? Hat es Ihnen geschmeckt?
hat es i:rien gheşmekt?
A fost delicios! Es war sehr lecker! es va:ăr ze:ăr lekärl
Fumaţi? Rauchen Sie? rauhn zi:?
____________J . . . . . . . . ............

Ai un foc/o Hast du Feuer/Feuerzeug/Streichhölzer, bitte?


brichetă/chibrituri? hast du:foyăf/foyarţoyg/ştraihho!ţăr, bite?
Vă deranjează dacă fumez? Würde es euch stören, wenn ich rauche?
vürde es oyh stö;ren, ven ih rauhe?
Hai să mergem afară sa Gehen wir nach draußen rauchen.
fumăm. ghe:en vi:ăf na:h drausn rauhn
Trebuie să plecăm. Wir sollten schon gehen.
vi:ărzoltn şo:n ghe:en
Mulţumim pentru această Vielen Dank für den angenehmen Abend.
seară plăcută. fi:len dank füar de:n anghene:men a:bnt
Vă conduc până la uşă. Ich begleite Sie zur Tür. ih beg 1 aIte zi: ţur tu:är
Drum bun. Kommen Sie gut nach Hause!
komen zi: gu:t na:h hauze!
Data viitoare veniţi Nächstes Mal müssen Sie zu uns kommen.
dumneavoastră la noi. ne:hstes ma:l nnüsn zi: ţu: uns komen
| vizită | invitaţie (întâlnire j r Besuch bezuh
întâlnire | recepţie | flori | e Einladung amXßMtt
cafea s Treffen trefn
| ceai negru/de fructe | apă e Verabredung, r Termin feärapre:dun, te rmm
minerală | suc e Aufnahme aufna:me e Blumen blu:men r
1 vin alb/roşu | lichior | tărie Kaffee kafe:
| ţigară schwarzer Tee/Früchtetee şva rţăr te:/frübtete;
s Mineraiwasser minera:lvasăr v - rSaft zaft
r Weißwein/Rotwein vaisvain/rtxtvain r Likör
iikö:ar r Schnaps şnaps eZigarette ţigarete
Munca

Lotul de muncă

Arbei
Unde lucraţi? Cu ce vă Wo arbeiten Sie? vo: arbaitn zi:?
ocupaţi? Sunt muncitor. Was sind Sie von Beruf? vas zint zi: ton
Sunt şofer. beruf?
Am lucrat ca secretara. Ich bin Arbeiter, ih bin arbaitär
Ich arbeite als Fahrer, ih arbaite als fa:rär
Ich habe als Sekretärin gearbeitet.
ih ha:be als zekrete:rin ghearbaitet
Wie lange arbeiten Sie dort?
vi: lane arbaitn zi: dort?
Ich arbeite hier über fünf Jahre.
ih arbaite hi:är ü:bär fünf ia:re
Lucrez
Ich cu normă
arbeite întreagă/ /cu jumătate
in Teilzeit/halbtags/in de
Vollzeit.
Cât timp aţi lucrat acolo? normă. Sunt în perioada de probă.
Am fost promovat pe postul de...
Lucrez aici de mai bine de
cinci ani.
Lucrez cu jumătate
de norma/cu normă
întreagă.
Merg zilnic 30 de
kilometri până la serviciu.
Lucrez adesea peste
program.
Momentan am două locuri
de muncă. Deocamdată
sunt şomer.

Am ieşit (deja) la pensie.

^ Angajare
Arbeitsverhältnis
Mi-am găsit un nou loc de
muncă.
Am semnat un contract de
angajare cu...
Munca

Ich fahre jeden Tag 30


Kilometer zur Arbeit.
ih fa:re ie:den ta:k draisih Ich habe eine neue Arbeit.
kilome:tär tur arbait Ich ih ha:be aine noye arbait
mache oft Überstunden. Ich habe den Arbeitsvertrag mit...
ih mahe oft ü:bär$tundn abgeschlossen.
Zurzeit habe ich zwei Jobs. ih ha:bede:n arbaitfeärtra:kmit... apghejlosn
Jurjait ha:be ih t.vai gops Ich arbeite in Vollzeit/in Teilzeit.
Ich bin momentan ih arbaite in folpit/in tailpit
arbeitslos, Ich bin in der Probezeit. ih
bin in de:Sr pro:betait Ich bin
ih bin momenta:n arbaitlo:s
zur,., aufgestiegen.
Ich bin (schon) in Rente, ih
ih bin pjr... aufghestkgn
bin (so:n) in rente
Am primit o mărire de ich habe eine Lohnerhöhung bekommen.
salariu. ih ha:beaine lo:neärhö:un bekomen
W-am hotărât să-mi dau ich habe mich entschieden, meine Steile
demisia. aufzugeben.
in ha:be mih entsj:dn rnaine stele auftrug he:bn
ati-am dat demisia. ich habe gekündigt ih ha:be ghekündigt Ich
im dat demisia din habe das Arbeitsverhältnis wegen.., aufgelöst
ca.., jh ha:beda,5 arbaltfeärheitnis ve:gn... aufgheiö:st
fost concediat, ich wurde entlassen, ib vurde entlasn
pierdut locui de Ich habe meine Arbeit verloren.
ih ha:be maine arbait feăr|o:ren
reziliat/l-a expirat Man hat das Arbeitsverhältnis mit ihm
contractul de muncă. gelöst
man hat das arbaiţfeărheltnismit i:mghelö:st

: : de muncă a
angaja anstellen anstelen
contract de muncă rArbeitsvertrag arbaitfeärtra:k
contract de muncă pe befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag
perioadă determinată/ befristetär/unbefristetär arbair,feärtra:k
nedeterminată preaviz
perioadă de preaviz acord e Kündigung kündigun
de reziliere preaviz (dat de e Kündigungsfrist kündigunsfrist
către angajator} rAufhebungsvertrag aufhe:bunsfeärtra:k
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch
cerere de demisie den Arbeitgeber kündigun des
arbaitfeärheltnises durh de:n arbaitghe:bär
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch
concediere fără preaviz den Arbeitnehmer kündigun des
salariu arbaitfeärheitnises durh de:n arbaitne:mär
salariu pe oră salariu lunar fristlose Kündigung fristlose kündigun
pachet saiarial venit brut rLohn io:n
venit net facilităţi acordate rStundenlohn stundnlo:n
angajaţilor beneficii s Monatsgehalt mo;natghehalt
suplimentare/sociale s Gehaltspaket ghehaltpaket
s Bruttoeinkommen brutoainkomen
$ Nettoeinkommen netoainkomen
e Vergünstigungen
feärgünstigunen
zusätzliche Leistungen
|u:zetlihe laistunen
281
Munca

| plata s Gehalt gbehalt


I fiuturaş de salariu rLohnzettel lo:nţetl
j mărire de salariu e Gehaltserhöhung ghehalţeărho:un
I primă de merit e Leistungsprämie iaistunspre;mie
j reţinere salaríala r Gehaltsabzug ghehalţapţu:k
- La serviciu
AufArbeit
De ia cât lucrezi? Um wie viel Uhr fängst du an zu arbeiten?
um vi: fr.l u:är fe:nst du: an tu: arbaitn?
Lucrez de la opt dimineaţa la Ich arbeite von acht bis fünf.
cinci după-amiaza. ih arbaite fon aht bis fünf
Adesea lucrez peste 50 de ore Ich arbeite oft über 50 Stunden pro Woche.
pe săptămână. Avem ih arbaite oft ü:bär fünfp'h ^tundn pro:vohe Wir
program flexibil, haben eine flexible Arbeitszeit.
vi:är ha:bn aine flekskbl arbaiflait
Lucraţi în schimburi? Lucrez în Arbeiten Sie in Schichten? ar baitn z\: \ n sihtn?
schimbul de noapte. Ich habe Nachtschicht.
Sunt plătite orele ih ha:be nahtsjht
suplimentare? Bekommt man (hier) die Überstunden
bezahlt?
bekomt man (hi:är) di: ü:bär^tundn betagt?
Când e pauza de prânz? Wann gibt es Mittagspause?
van ghipi es mita:kspauzi ?
La câte zile de concediu am Auf wie viel Tage Urlaub habe ich Anspruch?
dreptul? auf vi: fi:l ta:ghe u:ärlaup ha:be ih an$pruh?
O să-mi iau concediu. Ich nehme Urlaub, ih ne:me u:ärlaup Er ist jetzt
Momentan este în concediu. im Urlaub.
e:är ist iett im u;ärlaup
0 să-mi iau o zi liberă. Ich nehme einen Tag frei,
ih ne:me ainen ta.kfrai
Am o zi liberă. Ich habe einen Tag frei bekommen.
Pot să-mi iau concediu fără ih ha:be ainen ta.k frai bekomen
plată? Aş dori să îmi iau un Kann ich unbezahlten Urlaub nehmen?
concediu compensator. kan ih unbeta:lten uärlaup ne:men? Ich möchte
Zeitausgleich nehmen.
ih möhte jaitausglaih ne:men
Merg într-o călătorie de Ich fahre dienstlich nach Deutschland.
afaceri în Germania. Firma mi- ih faxe di:nstlih na:h doyclant
a pus la dispoziţie o maşină. Ich habe einen Dienstwagen bekommen.
ih ha:be ainen di:nstva;gn bekomen
Medicul mi-a dat o Der Arzt hat mich eine Woche
săptămână de concediu krankgeschrieben.
medical. de:är a:ărţt hat mih alne vohe krankgheşrkbn
282
Munca

Su nt în concediu de boa Iä. ich bin krankgeschrieben.


ih bin krankgheşri:bn
Mi-am luat concediu ich habe mich krankgemeldet.
medical. ih ha:be mih krankqhemeldet
Sunt în incapacitate de Ich bin arbeitsunfähig.
muncă. ih bin arbaiţunfeih
Trebuie să plec mai Heute muss ich ein bisschen früher gehen.
devreme astăzi. hoyte mus i h a in b shefi. Mär ghe;en................
Voi recupera mâine. ich arbeite es morgen nach,
ih arbaite es morgn na:h

schimb ■ e Frühschicht
■ schimbul de dimineaţă frü:siht
- schimbul de după-masa - e Spätschicht
spetsiht
- schimbul de noapte * e Nachtschicht nahtsiht
ore suplimentare e Überstunden ü:bärstundn
plată pentru orele r Überstundenzuschlag
suplimentare absenţă de ü:bärstundnfu:sia:k ; e
la locul d« muncă Abwesenheit vom Arbeitsplatz
apve:znhait fom arbairplat
adeverinţă medicală e Krankmeldung krankmeldun
indemnizaţie pentru s Krankengeld
concediul medical kranknghelt
concediu concediu r Urlaub u:äriaup
medical r Krankheitsuriaub krankhaitu:ärlaup
bonuri de masă maşină e Essenmarken esenmarken r
de serviciu mobil de Dienstwagen di:nstva:gn S
serviciu Firmenhandy hVmenhendi.
serviciu cu normă e Vollzeitbeschäftigung
întreagă foltaitbeseftigun
serviciu part-time/cu e Teilzeitbeschäftigung/Halbtagsarbeit
jumătate de normă | zi tailtattbeseftigiJn/ha1pta:ksarbait
lucrătoare r Arbeitstag arbairta:k
) program de muncă ) a . e Arbeitszeit arbait$ait''
merge la muncă . zur Arbeit gehen furarbaitghe;eh
I 283
Munca

^ Slujbă temporară
Nebenjob
Caut o slujbă pe perioada Ich suche einen Ferienjob.
vacanţei. fh zu:he ainen fe:riengop
Am o slujbă temporară pe Ich habe einen Studentenjob.
perioada studiilor. Sunt aici
ih ha:be ainen studentngop
pentru o slujbă de vară.
Ich bin als Jobber hier.
Mi-am găsit o slujbă de vară
ih bin als gobär hi:är
în străinătate.
ich habe einen Ferienjob im Ausland
gefunden.
Aş putea să lucrez cu
jumătate de normă/cu ih ha:be ainen fe:riengop im auslant ghefundn
normă întreagă. Ich konnte halbtags/ganztags arbeiten.
Sunt liber după-amiaza şi în ih könte halpta:ks/gant,ra:ks arbaitn
weekenduri.
ich habe nachmittags und an
Cu cât se plăteşte? Wochenenden frei.
ih ha:be na:hmita:ks unt an vohenenden frai
în ce anume constă slujba? Wie viel kann man dadurch verdienen? vi:
fi:l kan man dadurh feärdi:nen? Worum
Cereţi vreo calificare? Cred genau geht es bei dieser Arbeit? vorum
ghenau ghe:t es bai di:zär arbait? Welche
că o să mă descurc. Când Qualifikation ist erforderlich? velhe
kvalifikat,io:n ist eärfordärlih?
pot să încep? ich glaube, dass ich zurechtkommen
würde, ih glaube, das ih jurehtkomeri vürde
Poate cineva să-mi arate ce Wann könnte ich die Steile antreten?
trebuie să fac exact? van könte ih di: stele antre:tn? Kann mir
jemand zeigen, was genau meine Arbeit
ist? kan mi:är ie:mant t,aign, vas ghenau
maine arbait ist?
ich habe etwas Geld durch Jobben verdient.
Am câştigat ceva bani

slujbă temporară pentru r Studentenjobştudentngop


studenţi
slujbă de vară r Ferienjob fexiengop
angajat temporar r Jobber gobăr
angajat sezonier personal r Ferienjobber fe:rlengobăr e Hilfskraft
auxiliar a găsi o slujbă hüfskraft einen Job findenainen gopfindn
temporară a avea o jobbengobn
slujbă temporară
Cum căutăm un loc de muncă
Arbeitssuche
Caut un loc de muncă, în
legătură cu anunţul
dumneavoastră... Am
găsit un anunţ pe
nternet/în ziar.

Când vă puteţi prezenta 3


un interviu?

Ich suche eine Arbeit, ih_zu:he aine arbait Ich melde mich auf Ihre
Anzeige...
ih melde mih auf i:re anţaighe ich habe eine Anzeige im Internet/in
einer Zeitung gefunden, ih ha:be aine anţaighe im intărnet/in ainărţaitun
ghefundn
Wann können Sie zum Einstellungsgespräch kommen?
■ t chemat la un
_
:erviu.

Căutăm muncitori
calificaţi,,.
van könen zi: tum ainştelunsgheşpre:h komen? Ich bin zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen, ih bin tu: ainem
fo:ărştelun5gheşpre:h ainghela:dn
Wir suchen qualifizierte Arbeitskräfte...
vi:ărzu:hn kvalifiţi:ărte arbaiţkrefte
Sunt bucătar calificat. Ich bin gelernter Koch, ih bin ghelerntär koh
Am lucrat ca... Ich habe als... gearbeitet
ih ha:be als... ghearbaitet
Am lucrat trei ani ca Ich habe drei Jahre als Kellner gearbeitet.
ospătar. ih ha:be drai ia:re als kelnăr ghearbaitet
Am o experienţă Ich verfüge über eine langjährige Praxis im
- zelungată în Bereich... ih feärfü.ghe ü:bar aine lanie:righe
domeniul)... praksis im beraih
r
Za e sunt condiţiile de Wie sind die Arbeitsbedingungen?
*?Hjncă? vi: zint di: arbaiţbedinUnen?
aştept?

Când puteţi începe?

nevoie de un permis
muncă?

i permis de şedere? i

viză de iniţial
jă ce salariu muncă? să mă Mit welchem Einstiegsgehait kann ich
rechnen?
mit velhem ainşti:ksghehalt kan ih rehnen? Wann können Sie anfangen?
van könen zi: anfanep? Brauche ich eine Arbeitserlaubnis? brauhe ih
aine arbaiţeărlaupnis? Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung? ha:bn
zi: aine aufenthalţghene:migun? Haben Sie ein Arbeitsvisum? ha:bn zi:
ain arbaitvi:zum?
286
Munca

Completaţi formularul Füllen Sie dieses Formular (nach dem


(după modei). Muster) aus.
fülen zt: dizes formula:är (na:h de:m mustär)
Sunt în perioada de aus Ich bin in einer dreimonatigen
probă de trei luni. Probezeit
Agenţia pentru s Arbeitsamt
ocuparea forţei de arbaiţamt
muncă
agenţie de plasare a e Arbeitsagentur
forţei de muncă arbaitaghentu:är
agenţie de recrutare e Personalagentur oerzonarlagtjentuäv
oferte de angajare s Stellenangebot stelenanghebo:t
anunţ e Anzeige anpighe
interviu s Einstellungsgespräch ainstelunsghespre:h
CV r Lebenslauf le:bn$lauf
date personale persönliche Daten perzö:nlihe dain
numele şi prenumele Vorname und Nachname
fo:ärna;me unt na;hna:me
data naşterii s Geburtsdatum ghebu:är?da:tum
locul naşterii r Geburtsort ghebuirtort
starea de sănătate r Gesundheitszustand ghe-zunthaiftu:stant
1 starea civilă r (Familien)Stand (famiilienjstant
| • necăsătorit ■ ledig le:dih
| ■ căsătorit ■ verheiratet feärhairatet
| căsătorită ■ verheiratet feärhai ratet
• divorţat * geschieden ghesjdn
adresa eAnschrift antritt
domiciliul permanent r Hauptwohnsitz hauptvoinzit
domiciliul temporar rNebenwohnsitz ne:bnvo:nzit
numărul de telefon e Telefonnummer teiefo:nnumär
adresa dee-mail eE-Mail-Adresse imeJadrese
experienţă e Berufspraxis br-ru;fspraksis
angajatorul precedent früherer Arbeitgeber fruVeär arbaitghe:bär
cunoştinţe de operare e EDV-Kenntnisse
PC e:de:fau-kentnise
cunoştinţe de limbi^ trăind e Sprachkenntnisse
Jtl CI 11 11hobby-uri e Hobbys hobis
permis de conducere rFührerschein fü:rä>sain
87 I

Comunicare

La telefon
Telefoniere
n
87 I

Comunicare

Vă caută cineva la telefon! Ein Anruf für Sie! ain anru-f fü:ar zi:!
Pot să folosesc telefonul Darf ich Ihr Telefon benutzen?
dumneavoastră? darf ih i:ä> telefo:n benuţn?
Puteţi să formaţi numărul Können Sie für mich diese Nummer wählen,
acesta, vă rog? bitte? könen zi: fü.är mih di:ze număr ve:len,
bite?
Puteţi să-mi împrumutaţi Können Sie mir das Telefonbuch leihen?
cartea de telefoane? könen zi: mi:ăr das telefo:nbu:h laien?
Ca re este prefix u I Welche Vorwahl hat... ?
pentru... ? velhe fo:ärva:l hat?
Alo... Hallo..., Bitte... halo:, bite
One e la telefon? Mit wem spreche ich, bitte?
Sunt.. (de la
compania)... îmi pare
rău, am greşit mărul.

mit ve:m şprehe ih, bite? (Firma...,)... am Apparat.


(firma,)... am apara:t
Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich wohl verwählt.
imi pare rău, dar nu am
înţeles.

Puteţi să repetaţi, vă rog?


entşuldign zi: bite, ih ha:be mih vo:l feärve:lt
Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.
entşuldigun, ih ha:bezi: nihtfeărştandn
Können Sie es wiederholen?
könen zi: es vî:dărho:len?
Nu vă aud bine. Ich verstehe Sie schlecht, ih feărşte:e zi: sieht
Puteţi vorbi ma i ta re, vă Können Sie lauter sprechen, bitte?
rog? könen zi: lautăr şprehn, bite?
Cu cine doriţi să vorbiţi? Wen wollen Sie sprechen?
ve:n volen zi: Şprehn?
Aş dori să vorbesc cu... Ich möchte... sprechen, bitte.
ih möhte... şprehn, bite
îmi pare rău, dar nu este Es tut mir leid, er ist zurzeit nicht hier.
3'ci pentru moment. es tu:t mkăr lait, e:ăr ist ţurţait niht hiăr
Vă sun în legătură cu... Ich rufe an wegen... ih ru:fe an ve:gn
Puteţi să mi-l daţi la Kann ich ihn bitte sprechen?
telefon? kan ih i:n bite şprehn?
Puteţi să-mi faceţi Können Sie mich (weiter)verbinden?
legătura? könen zi: mih (vaitär)feärbinden?
Ich kann ihn nicht erreichen.
Nu pot să dau de el. Sună ih kan i:n niht eäVaihn
Die Leitung ist immer
încontinuu ocupat.
besetzt.
di: laitun ist imär bezett
Am sunat mai devreme, Ich habe schon vorher angerufen, aber ich
dar n-am putut să konnte ihn nicht erreichen.
vorbesc cu el. ih ha:be so:n fo:ärhe:ä>angheru:fn, a:bär ih
konte i:n niht eärraihn
Kann ich eine Nachricht für ihn
Pot sä-i las un mesaj? hinterlassen?
kan ih aine na;htiht fü:är i:n hintärlasn?
Versuchen Sie in einer Stunde noch
încercaţi să sunaţi peste o einmal anzurufen, bitte. feärzu;hn zi; in
oră. ainär stunde noh ainma:l antu:ru:fn, bite
Können Sie ihn/sie bitten, mich unter...
Puteţi să-i spuneţi să mă zurückzurufen ?
sune mai târziu la...? könen zi: i:n/zi: bitn, mih untär...
turüktu:ru:fn?
ich muss Schluss machen, ih mus sius
Trebuie să închid. mahrt
Mein Handyakku ist zu schwach.
Mi se descarcă bateria. main hendiaku ist tu: svah
ich muss mein Handy autladen.
Trebuie să-mi reîncarc ih mus main hendi aufla:dn
creditul. Können Sie mir Kleingeld zum
Puteţi să-mi daţi nişte Telefonieren
monede pentru telefon? wechsein? könen zi: rni:är klainghelt tum
relefoni;ren veksln?
Unde este cel mai apropiat Wo ist die nächste Telefonzeile?
telefon public? Care este vo: ist di: ne:hste telefo:ntele?
numărul de la
Weiche Nummer hat die Polizei/der
poliţie/salvare? Rettungsdienst?
velhe numär hat di: poiitai/de:är
Aş vrea să sun cu taxă
retunsdi:nst? Ich möchte ein R-Gespräch
inversă.
anmelden.
(telefon) mobil cartelă ih möhteain erghespre:h anmeldn
(telefonică)
reîncărcabilă bateria de s Handy hendi e
la mobil încărcător Wertkarte
(pentru telefonul mobil) ve:ärtkarte
card de memorie r Handy-Akku hendiaku
telefon fix robot telefon s (Handy-)Ladegerät
ic fax (bend':)ta;degbere:t
e Datenkarte da:tnkarte s
Festnetz festneţ
rAnrufbeantworter anru:fbeantvorr.ăr S
Faxgerät faksgherei
La calculator
Am Computer

Trebuie să folosesc un Ich brauche einen Computer für eine Weile,


ca leu lator câteva m i n ute. ih bra uhe ainen kom pj u:tăr fü:af aine vaile
Cu m îl deschid? Wie schalte ich es an 7 vi; şa Iţe i h es an?
Nu pot să-l pornesc. Ich kann es nicht starten, ih kan es niht şţartn
Calculatorul acesta nu
este conectat la reţea.
Mai întâi trebuie să vă
iogaţi ca...
Care este parola (de
acces)?
Cum îmi pot verifica e-
maîlul?
Poate să-mi facă cineva
un cont de utilizator?
Dieser Computer ist nicht vernetzt.
dhzăr kompiu:tăr ist niht feărneţt Zuerst müssen Sie sich als...
einloggen.
ţueărst müsn zi: zih als... ainlogn
Wie lautet das Passwort?
vi: lautet das pasvort?
Wie kann ich auf meine Mailbox zugreifen?
vi: kan ih auf mâine me:lboks ţu:graifn?
Kann jemand für mich ein Benutzerkonto
eröffnen? kan ie:mant fü:är min ain
benuţărkonto earöfnen?
Wo finde ich die Datei/das Verzeichnis?
fişierul/directorul? vo: finde ih di: datai/das feărţaihnis?
Cu ce aplicaţie să deschid In welcher Applikation kann ich die Datei
fişierul? öffnen?
in velhăr aplikaţioxi kan ih di: datai öfnen?
Nu pot să pornesc Ich kann die Applikation nicht starten.
această aplicaţie. ih kan di: aplikaţio:n niht ştartn
Ce browser de internet să Welchen Browser sollte ich benutzen?
folosesc? Nu pot să intru velhen brauzăr zolte ih benuţn? Ich habe
pe internet. keinen Zugang zum Internet. ih ha:be
kainen ţuxjan ţum intärnet Wo soll ich die
Unde să salvez fişierul? Datei abspeichern? vo: zol ih di; datai
apşpaihârn? Ich kann die Datei nicht
Nn pot edita fişierul. Cum editieren. ih kan di: datai niht editkren Wie
kann ich den Text markieren? vi: kan ih de:n
selectez textul? ^rebuie să tekst markigen? Du musst Ausschneiden
und Einfügen benutzen. du: must ausşnaidn
dai cut-paste. unt ainfü:gn benuţn

Pot să creez un shortcut Kann ich einen Shortcut bilden?


pe desktop? kan ih ainen şotkat bildn?
Comunicar 190
e
Cum sä scriu un apostrof Wie macht man hier einen Apostroph?
aici? vi: maht man hi:ăr ainen apostro:f?
Ceva nu e în regulă cu Mit meinem Computer stimmt was nicht.
calculatorul meu............ mit mainem kqmpiu:tăr ştimt vas niht
Nu-mi merge tastatura/
/mouse-ul/monitorul.

Meine
Tastat
ur/Mei
ne
Maus/
Mein
Monit
or
funkti
oniert
nicht,
mâine
tastatu:
ăr/mai
ne
maus/
main
mo:nit
o:ăr
funkţio
ni:rt
niht
Nu
pot să
deschi
d CD
ich
kann
das
CD-
Laufw
erk
nicht
öffnen
.
drive-
ul.
ih kan das ţe:de:- i i:
laufverk niht öfnen c d
Calculatorul meu h at
se tot Mein ai
Computer bleibt m a
ständig hängen. u uf
blochează. ai
s
main kompiu:tär n
s
blaipt ştendih henen e
Nu pot să închid te
aplicaţia. Ich kann d
i :d
die Applikation e:
nicht beenden. e
br
ih kandi:
e
aplikaţio:n D
n
niht beendn a
e
Treb calculato t
n
uie să rul? e K
copie i a
z
n
fişier a n
ul pe u
CD.
st
f d
Poţi
să-mi
u
e e
scoţi
i s
asta
n f
la
impri
e ü
mant r
ă? C m
Impri D ic
mant h
a nu b a
e r u
porni e s
tă. n d
n r
Nu e u
n c
mai e
. k
hârti e
i
e în n
h
impri ?
mant m k
ă. u a
s n

st
închi
d d
d u:
esfü:ä Papier I i
r mih ausgega c m
ausdr ngen. h in
ukn? de:m tä
Der drukär ist m m
Druc das u et
ker papi:är s zu
ist ausghega s :h
nicht nen Soll n
an. e
ich den G
de:är t
Compute ib
drukä w
r t
r ist ausmach a e
näht en? s s
an zol ih hi
Dem de:n i er
Druc kompiu:tä m ei
ker r n
ist ausmahn? I e
das n n
Lasă calculatorul t In
deschis. Lass den e te
r r
Computer an. las
n n
den kqmpiu:tăr an
e et
t a
w Internet public
n
Öffentlicher s sc
Internetzugang u hl
Treb net cafe? c u
uie să în h ss
caut bibliotec e ?
ceva ă există n
g
pe acces la .
inter hi
internet? i
net. pt
h
Aveţi es
acces hi:
la m
är
inter u
ai
net s
n
aici?
e
Este e
prin n
t
apro in
v
piere tä
a
vreun rn
s
inter et
ansjus intärnetka C W
? fe:? i
Gibt es in e
Gibt
es in der v
der Bibliothe i
Nähe k einen e
ein Internetz l
Inter ugang?
netca ghipt es k
fe? in de:är o
s
ghipt bibliote:k
t
es in ainen e
de:är intärnettu: n
nee gan?
ain 1
Care este 0
programul de
M
Wann haben Sie i
geöffnet? n
lucru? u
van ha:bn zi: t
gheöfnet? e
n
/
k
o
s
t
e
t

e
i
n
e

S
t
u
n
d
e
?
v
i
:

f
i
:
l minu:tn/ e B
kos kostet e
tn aine A n
te:n stunde? V
u
La Weiche A
t
ce n z
cal Compu t
cul ter
kann j
ato
ich e
r să
benutz m
mă en? a
aşe velhen n
z? kompiu: d
tär kan
ih d
benuţn? i
Sta e
cineva s
la e
calculat n
orul
acesta?
C
Mă o
puteţi m
ajuta, p
vă rog? u
t
Am e
proble r
?
me cu
b
tastatur
e
a/mou
n
se-ul. u
Nu pot t
să z
trimit
un e- i
mail. e
:
Pot să m
descarc a
ceva pe n
stjck(- t
ul de
memori
d
i:ze är ä e
n tastatu:ä ?
ko r/maus
mpi Ich v
u:tä kann i
r? die E- :
Kö Maii
nicht f
nn
i
en versend
:
Sie en.
l
mi ih kan
r di: i:me:l
b
bitt niht
e
e feärzen
r
hel dn
e
fen Kann h
? ich hier n
köri etwas
e
en auf
meinen n
zi:
Flash-
mi: Stick z
är speiche i
bite rn? :
helf kan ih
n? hi:är p
etvas r
Ich auf
ha o
mainen
be flejstik :
Pro ^paihär
ble n? z
me Gibt es a
mit hier i
der einen t
Tas Drucke e
tat r? ?
ur/ g
Ma h V
us. i e
p r
ih
t k
ha:
a
be
e u
pro
s f
ble:
e
me n
mit h
i
de: S
:
i r
e ?
feärkauf
D n zi:
a da:tntre:
t gär?
e Ich
n möchte
t zahlen,
r ih
ä möhte
g
ta:!en
e
Comunicare

. Poşta electronică
r
E-Post
Aveţi acces la Internet? Haben Sie einen Internetzugang?
ha:bn zi: ainen intärnet;u:gan?
Puteţi să mi-l trimiteţi prin Können Sie es mir per E-Mail schicken?
e-mail? könen zi: es mi:är per i:me:l sikn?
Va voi anunţa prin e-mail. Ich informiere Sie per E-Mail.
ih informkre zi: per i:me:l
Ce adresă de e-mail aveţi? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse?
vi: ist i:re i:me:ladrese?
Ati primit e-mailul meu în Haben Sie meine E-Mail wegen...
iturăcu...?
bekommen?
na:bn zi: maine i:me:i ve:gn... bekomen? Ich
am primit iun e-mail de la
habe keine E-Mail von Ihnen bekommen.
ineavoastră. Când aţi trimis
e-mailul? ih ha:be kaine i:me:l fon i:nen bekomen
Wann haben Sie die E-Mail geschickt?
râ rugăm să confirmaţi van ha:bn zi: di: i:me:l gheSikt?
primirea mesajului. Bitte, bestätigen Sie den Empfang der
Nachricht.
*u mi-a răspuns deocamdată bite, be5te:tign zi: de:n empfan de:är na:hriht Er
la e-mail.
hat auf meine E-Mail noch nicht reagiert.
e:är hat auf maine i:me:l noh niht reaghiärt
Comunicare

L-am trimis ca ataşament. Vă Ich habe es im Anhang gesendet


in ha.be es im anhan ghezendet
trimit ataşat... E-maiiul
... ist im Anhang zu finden.
... istimanhanţu;findn
dumneavoastră
In Ihrer E-Mail
gab es keinen Anhang. nu avea niciun ataşament, in i:rär i:md ga:p es kainen
anhan Am uitat să ataşez fişierul. Ich habe vergessen, die Datei anzuhängen.
Nu pot să deschid
ataşamentul.

Nu pot să trimit emailul.

E-mailul mi s-a întors


(înapoi).

Căsuţa mea de e-mail era


plină.
Puteţi, vă rog, să mi-l
trimiteţi din nou?
*

Mai aveţi vreo altă adresă de


e-mail?

Vă rog să mă anunţaţi dacă

ih ha:be feârghesn, di: datai anţu:henen Ich kann den Anhang nicht öffnen.
ih kan den anhan niht öfnen
............................................................................................
ich kann die E-Mail nicht versenden.
ih kan di: i:me:l niht feärzendn
Die E-Mail ist (als unzustellbar) zurückgekommen.
di: i:me:l ist (als unţu:ştelba:ăr) turükghekomen Meine Mailbox war voll mâine
me:lboks va:ăr fol Können Sie es mir bitte noch einmal schicken?
könen zi: es mi:ăr bite noh ainma:l şikn? Haben Sie noch eine andere E-Mail-
Adresse?
ha:bn zi: noh aine andere i:me:ladrese?
Geben Sie mir bitte Bescheid, ob Sie meine
E-Mail erhalten haben. ghe:bn zi: mi:ăr bite
meu. beşait, op zi: mâine i:me:| eärhaltn ha:bn
Puteţi să-i trimiteţi mai Können Sie ihm bitte meine E-Mail
departe e-mailul meu, vă weiterschicken?
rog? könen zi: i:m bite mâine i:me:i vaitărşikn?
Vă mulţumesc anticipat Danke im Voraus für Ihre Antwort
pentru răspuns. danke im foraus fü;är i:re antvort
Comunicare

Vă mulţumesc pentru Danke für die Antwort.


răspuns. danke fü:är di: antvort
ab 194 als

Abschleppwagen m vehicul de re-morcare


abschließen* v (o, o) 1 a încuia 2 a
încheia (un contract) ► das Studium etw. Gen
ab prep de la (început etc) abbiegen* v (o, h./i. i» -» a absolvi ceva {un curs etc.)
a întoarce (la stânga etc.) Abschnitt m fragment
abbrechen* v (bricht ab, a, h./i. o) a întrerupe abschrauben v a deşuruba ceva
ceva absenden* v (sandte ab/sendete ab, h. abge-
Abend m seară; gestern ~ aseară; Guten sandt/abgesendet) a trimite ceva
~. Bună seara.; zu ~ essen a cina Abendessen Absender m expeditor

» (-s. ~) cină abends adv seara aber «m; dar Absteht /intenţie
abfahren* v (fährt ab, u, i./h. a) a pleca Abfahrt/ absichtlich adj intenţionat/-ă ♦ adv intenţionat
1 plecare (a trenului etc.) 2 coborâre (pe schiuri) Absperrhahn »¡ robinet
Abfall m deşeu (rămăşiţe etc.) Abteil n (~(e)s, ~e) 1 compartiment 2 secţiune
abfallen* v (fällt ab, ie, t a) a cădea, a se Abteilung/departament (al unei organizaţii)
desprinde abfliegen* v (o, h./i. o) a decola (despre
abtrennen v a separa pe cineva/ceva (a izola
etc.)
avioane)» a-şi lua zborul de undeva Abflug m
abwaschen* v (wäscht ab, u, a) a spăla ceva
decolare Abfuhr /transport Abführmittel n (~s,
(maşina, mâinile etc.)
f ) laxativ Abgang m plecare
abwesend adj absent/ă de ia ceva abzahlen
abgeben* v (gibt ab, a, e) a preda (un proiect etc)
# a plăti ceva Accessoires npi accesorii
abhängen* v (i, a) a depinde de cineva/ceva
Achse/axă acht num Opt
abhängig adj dependent/ă abholen v a lua pe
acht(er,eres) num al optulea
cineva/ceva; Gepäck ~
achten v a fi atent te cineva/ceva
a-şi ridica bagajele (la aeroport etc) abkühlen
Achtung (~) respect pentru cineva', ~!
sich ~ a se face frig (despre
Atenţiei achtzehn num optsprezece
vreme)
achtzig num Optzeci Ader/ venă
abkürzen > a abrevia ceva (un cuvânt etc), a
Adresse / adresă
scurta ceva (temporal)
ähnlich adj asemănător/-oare te ceva aktuell
Abkürzung/abreviere, scurtătură ablehnen v a adj actual/-ă alarmieren v a alarma pe cineva
abandona ceva (o idee etc),
Alkohol m alcool alkoholfrei adj fără alcool
a refuza ceva abmelden steh - a se decaza
alkoholisch adj alcoolic/ ă alle pron toţi, toată
(dintr-un
lumea allein adj 1 singur 2 singuratic/-ă
hotel) (persoană)
Abonnement«(-s, ~s) abonament abonnieren v Allergie/alergie la ceva allergisch adj alergic/-
a se abona la ceva Abreise/plecare (în concediu ă la ceva alles pron tot
etc.} abreisen v a pleca de undeva undeva (cu allgemein adj general/-ă, total/-ă (general)
mijlocul de transport) abreißen* v (i, h./i. 1 a allmählich adj treptat/-ă ♦ adv încet,
rupe ceva (ofoaie de hârtie etc) 2 a smulge ceva 3 treptat (succesiv) alltaglich adj cotidian/-ă
a se rupe absagen va anula {o întâlnire etc.) Alphabet n (~(e)s, ~e) alfabet
Absatz m paragraf abschätzen v a estima ceva als1 adv Când (în acelaşi timp)
abschicken v a trimite ceva Abschleppdienst
m serviciu de remorc are
195 April
als- conj decât {în comparaţie) Anleitung / instrucţiuni (de folosire etc.)
also conj deci anmelden v a înregistra pe cineva/ceva;
3 s ob conj ca şi cum sich ~ a se înregistra; sich ~ zu etw. a se
alt jJj (älter, ältest) bătrân/-ăt vechi/veche •Uter înscrie undeva, (în armată) a se înrola in
n (~s, -) bătrâneţe, vârsta (a unei ceva; sich im Hotel ~ a se caza la hotel
persoane etc.) annähern sich - a se apropia de cineva/
i ter adj mai bătrân ceva
Alufolie /folie de aluminiu annehmen* v (nimmt an, a, o) 1 a accepta
m am Anfang la început; am Leben în ceva 2 a aproba (o propunere) 3 a admite
;jţa; am Meer la mare; am Montag/ (într-o instituţie etc.) 4 a presupune
Dienstag lunea/marţea Ambulanz anpassen v a adapta ceva pentru cineva/la
/ambulanţă (maşină) Ampel/ semafor Anrt f» ceva
(~(e)s, Ämter) oficiu amtlich adj ofkial/-ă an anrufen* v (ie, u) a da cuiva un telefon, a suna
r-£p 1 lângă, pe 2 la cineva/ceva (a se pe cineva; Er soll mich ~! Să mă sune.
ţăâdi etc.) ► an der See la mare; An anschauen v a se uita la cineva/ceva
wen soll ich mich wenden? Cui trebuie anschwellen* v (schwillt an, o, i. o) a se
ä mă adresez? î n bieten* v (o, o) a oferi ceva umfla (mâna etc.) ansehen* v (sieht an, a, e)
cuiva »-.der(er,e,es) adj ceilalţi {restul etc.), a se Uita Ia cineva/ceva; finster ~ j-n a se
lălăit; die anderen ceilalţi; ein ~ încrunta la cineva; sich ~ etw. Akk a
jk.-â; ein anderes Mal altă dată indem v examina ceva, a se uita la ceva, a se uita la
a schimba; sich - a se schimba anders adj cineva/ceva; (sich) ~ j -n/etw. a se uita la
diferitZ-ă de ceva ♦ adv altfel cineva/ceva (la televizor etc.) ansetzen v a
jemand ~ altcineva pune ceva pe ceva; sich ~ a
Änderung / schimbare se depune (pe fund etc.) Ansichtskarte /
Anfall m criza vedere Anspruch m cerinţă, drept la ceva; ~
Anfang m început; am ~ la început erlangen auf etw. Akk a avea dreptul la ceva
anfangen* v (fängt an. i, a) a începe (la un ajutor etc.); Ansprüche m pl an j -n/etw,
Anfanger m începător anfangs adv la pretenţii de la cineva/ceva anspruchsvoll
început, iniţial anfassen v a pipăi ceva adj greu/grea (dificil),
anfliegen* v (o, h .a. o) a ajunge (cu solicitant/-ă anstecken v a infecta pe cineva
avionul} Angabe /informaţie •■geben* v (cu ceva) ansteckend adj contagios/-oasă,
(gibt an, a, e) a indica ceva Angebot n (~(e)s, infec-
-e) ofertă angemessen adj corespunzător/oare ţios/-oasă Anstieg m creştere a ceva
cm ceva Antwort / răspuns la ceva antworten >• a
angenehm adj plăcut/-ä Angestellte m răspunde la ceva anwesend adj prezent/-ă
angajat; leitender ~r undeva Anwesenheit/participare a cuiva (la
administrator (al unei firme) angreifen* f (i, un
i) a ataca pe cineva/ceva Angreifer m eveniment etc.), prezenţă a cuiva
atacator Angriff m atac (participare)
Angst / anxietate, frică de ceva anhaben* v Anzahl / număr de ceva
(hat an, hatte an, h. angehabt) a Anzeige / anunţ
3 « ceva (a purta) anhalten* v (hält an, ie, Anzug m COStum (bărbătesc etc.)
a) a opri ceva, a se anzünden v a aprinde ceva, a da foc la
jpri ceva (a incendia) Apfel m
anklagen v a acuza pe cineva de ceva (a măr Apfelsine/portocală
da Apotheke / farmacie
m judecată) Apotheker m farmacist
Ankleideraum m garderobă Apparat m aparat
Ankunft/aterizare (sosire), sosire Aprikose /caisă April m
Anlage/ 1 dispozitiv (aparat etc.) 2 anexă (a aprilie
unui document)
Arbeit 196 außen

Arbeit / serviciu Augentropfen pi picături de ochi August m


arbeitet! v a lucra (a avea un serviciu etc) august
Arbeiter m muncitor aus 1 prep 1 de la (drum etc), din ceva (a
ärgern a enerva pe cineva; sich ~ überj-n scoate etc) 2 din ceva 3 din (origine etc.)
a se înfuria pe cineva aus 2 adj stins/-ă; Es ist aus. S-a terminat.
arm adj sărac/-ă 2 amărât/-ă
(ärmer, ärmst) 1 Ausdruck m 1 expresie a ceva 2 expresie (a
► ein armer Kerl/Teufei neno rocit feţei)
{amărât) ausdrücken v a exprima ceva, a manifesta ceva
Arm m braţ (un sentiment); sich ~ a se exprima ausfahren*
Armband «(~(e )s, -ä-er) brăţară Ärmel m v (fahrt aus, u, h./i, a) 1 a
mânecă ieşi de undeva (cu maşina etc.) 2 a ieşi (la
Art/feb Specie (de animale etc.) plimbare etc.) Ausfahrt/ 1 ieşire (pentru
Arzneimittel n (~s> ~) medicament Arzt m vehicule)
doctor 2 ieşire (de autostradă etc.) ► eine ~
Aschenbecher m scrumieră machen a ieşi (la plimbare etc.) Ausfall m
Asiat m asiatic asiatisch adj defecţiune (temporară) ausfallen* v (fălit aus, ie,
asiatic/-ă Asien n (~s) Asia i. a) a cădea (un
Ast m ramură Atem w dinte etc.); Der Strom ist ausgefallen.
inspiraţie atmen v a respira Nu merge curentul (electric). Ausflug m
auch adv de asemenea ♦ «>«/ şi ► kh ~ excursie ausführlich adj detaliat/ ă Ausgabe/ 1
nicht. Nici eu.
cheltuială 2 ediţie Ausgang m ieşire (din casă
auf prep la
La revedere.
(direcţie), pe; Auf Wiedersehen. etc.) ausgezeichnet adj excelent/ -ă
aushalten* v (hält aus, ie, a) a suporta
Aufbewahrung /depozit (de bagaje)
ceva; Ich halte es nicht mehr aus. Nu
auf blasbar adj gonflabil/-ă
mai suport, auskennen sich - aii familiarizat
Aufenthalt m sejur
cu
Auffahrt /intrare (pe şosea etc.)
ceva; sich ~ in/mit erw. a cunoaşte ceva
auffordern v a invita pe cineva să facă
Ausland n (~(e)s) străinătate; im ~
ceva
în străinătate; ins ~ fahren a pleca în
Aufgabe/sarcină (responsabilitate), temă
străinătate Ausländer m străin (dintr-o zi
(pentru şcoală)
străină) ausländisch adj de peste hotare
aufhalten* v (hält auf, ie, a) 1 a reţine pe
ausleihen sich ~ a împrumuta ceva de la
cineva/ceva (a nu lăsa să plece) 2 a ţine (res-
cineva
piraţia etc.) 3 a ţine pe cineva undeva (a nu
lăsa să plece) ► skh ~ a fi reţinut undeva Ausmaß n (~es, ~e) dimensiune
aufhören v a înceta (ploaia etc), a înceta cu Ausnahme /excepţie

ceva', Hören Sie damit auf) Terminaţi! auspacken v a despacheta ceva


aufmachen v a desface ceva; sich ~ a pleca Ausrede /SCUZă pentru ceva (pretext etc.)
undeva ausrichten ■■■ a transmite ceva cuiva (un
aufmerksam adj atent/-ă; ~ machen j-n du f mesaj); — lassen j-m etw. Akk a trimite un
erw. Akk a atrage atenţia cuiva asupra ceva mesaj cuiva despre ceva
aufpassen v l a h atent ia ceva 2 a avea ausruhen skh ~ a se odihni
grijă de cineva a fi atent \a ceva Au s rüst un g / echipament
Aufschrift /inscripţie Aussage /declaraţie
aufstehen* v (stand auf, i./h. aufgestanden) 1 a se aussagen v a depune mărturie (ta tribunal)
ridica {în picioare) 2 a se ridica (din pat) ausschalten v i a Stinge (un aparat etc.) 2 a
Aufstrich m pastă {tartinabilâ) aufsuchen v a elimina (concurenţa etc.) + den Gang ~
găsi pe cineva/ceva auftanken -,■ a pune a pune maşina în punctul mort
benzină Aufzug m lift aussehen* v (sieht aus, a, e) a arăta cumva
Auge n (~s, ~n) ochi (organul văzului) außen von - din afară
Augenbrauen fpl sprânceană
außer 197 Beet
außer prep 1 pe lângă ceva 2 în afara a Badezimmer rt (~s, ~) baie Bahn / 1
ceva (unei zone etc.), în afară de traiectorie (a glonţului etc)
cineva/ceva *■ ~ Betrieb defect 2 pistă (de atletism ţtc.) 3 cale ferată 4
äußer(er,e,es) adj exterior/-oară tramvai
außerdem &dv pe deasupra; und ~ si în Bahnhof m gară
plus Bahnsteig m peron
außerhalb prep în afara bald adv curând; so ~ wie möglich cât
außerordentlich adj excepţional/ă mai repede Ball m
Aussicht/privelişte Ausstattung /dotare minge Ballon m
(într-o fabrică etc.), balon Banane
echipament aussteigen* v (ie, L ie) a /banană
coborî din ceva Band1 n (~(e)s, -ä-er/~e) 1 bandă (magnetică
■din tren etc.) Au sstellung / expoziţ ie etc.) 2 curea (de transmisie etc.)
Austausch m schimb Australien n (~s) 3 legătură (emoţională etc.)
Australia Australier m australian Band2 m volum (al unei cărţi)
australisch adj australian/ă austrinken* Bank1 /băncuţă
v (a, u) a bea, a bea ceva (un Bank2/bancă Bankautomat ™
pahar etc.) bancomat Banknote/bancnotă
ausüben v a realiza (a face) Ausverkauf Bär m urs
m lichidare de stoc ausverkauft adj Bargeld n (~(e)s. -er) bani gheaţă Bart m
epuizat/-ă (stoc etc.) Auswahl/alegere barbă Batterie /baterie
auswechseln v a înlocui pe cineva (la Bau m 1 construcţie 2 clădire 3 structura
muncă), a Schimba ceva cu altceva (a a ceva (organizare) Bauch m burtă bauen
înlocui) v a construi Baum m copac
Ausweis m carte (de identitate etc.) Baumwolle/bumbac beanspruchen v a
ausziehen* v (zogaus, h./i. ausgezogen) 1 a da pretinde ceva Becken « (~s, ~) pelvis
ceva jos (a dezbrăca) 2 a dezbrăca pe bedanken sich ~ a mulţumi cuiva
cineva 3 a se muta (dintr-o casa) > sich pentru
- a se dezbracă ceva
Autobahn / autostradă bedauern v a regreta ceva, a-i părea rău
Autobahnauffahrt/intrare pe autostradă pentru cineva
automatisch adj automatAă bedeuten v a însemna ceva Bedeutung
Autonummer /număr de înmatriculare /semnificaţie, sens (înţeles) bedienen »• a
Axt/ seceră opera (o maşină etc.), a
servi pe cineva (un client etc.); B~ Sie
sich.
Serviţi! (cu) ceva (cu prăjituri etc.); sich ~ a
se servi cu ceva Bedienung /asistent,
operare a ceva Bedingung / condiţie;
Bach m pârâu backen unter der ~,
■,■ a coace Backenzahn dass cu condiţia să bedrohen v a pune
m molar Bäckerei pe cineva/ceva în
/brutărie pericol, a periclita ceva (un eveniment
Backwaren jpi produse de panificaţie, etc.) Bedrohung f ameninţare Bedürfnis
produse de patiserie Bad n (~{e)s, aer) 1 n (~ses, ~se) nevoie
baie 2 băi {staţiuni beeilen Sich ~ a se grăbi cu ceva
balneare) beeinflussen v a influenţa pe
Badeanzug m costum de baie cineva/ceva beenden v i a termina
Badehose/slipi de baie baden v a face de făcut ceva 2 a
baie termina ceva Beet n
Badewanne / cadă (~(e)s, ~e) pătulă
befahrbar 198 beruhigen
befahrbar adj practicabil/-ä befassen Bein «(~(e)s, ~e) picior; ein - stellen j-m
sich ~ a se ocupa cu ceva; sich *» mit a pune cuiva piedică beinahe adv
erw. a se ocupa de ceva (de o plângere) aproape beiseite adv deoparte Beispiel n
Befehl »■. ordin (~s, ~e) exemplu ► zum *
befehlen* v (befiehlt, a, o) a ordona de exemplu beißen* v (i, i) 1 a muşca din
befestigen v a ataşa ceva de ceva ceva 2 a

befinden sich ~ a se găsi undeva muşca pe cineva bekannt adj cunoscut/


befriedigen v a satisface pe cineva/ceva -ă; - machen/
begegnen v a (se) întâlni cu cineva, a se geben erw. Akk a anunţa ceva; (wohl) ~
j-m familiar/-ă cuiva Bekannte»:
întâlni cu cineva
cunoscut bekommen* v (a, h .n. o) a lua (o
begehen* v (beging, h. begangen) a comite
boală
ceva (o crimă)
primi (a căpăta) belästigen »a
etc.), a
begeistert adj 1 captivat/-ă de ceva deranja pe cineva, a enerva
2 entuziasmat/-ă Begeisterung pe cineva cu ceva
/captivaţie pentru ceva beleidigen v a insulta pe cineva (a înjura
begießen* v (o, o) a turna pe cineva/ceva etc.); sich beleidigt fühlen wegen etw.
cu ceva
a
Beginn m deschidere (a unui eveniment etc.) SC simţi jignit din cauza a ceva
beginnen* v (a, o) a începe Beleidigung /jignire beliebig adj oricare
begleiten ■.■ a conduce pe cineva ♦ pron oricare beliebt adj popular/ă
undeva printre cineva, preferat/ -ă
beglückwünschen v a felicita pe cineva Bemerkung/notiţă, observaţie (remarcă
pentru ceva begreifen* v (i, t) a înţelege etc.)
ceva, a se bemühen Sich ~ a se strădui să facă ceva;
prinde de ceva (de o glumă etc.) Begriff sich ~ um etw. a se strădui să facă
m concept; im ~ sein erw. Akkzu ceva Bemühung / efort de a face ceva
tun a fi pe cale să facă ceva begrüßen
benachrichtigen v a anunţa pe cineva
v i a saluta pe cineva 2 a ceva
îmbrăţişa ceva (o schimbare etc.), a Saluta benehmen sich - a se purta benutzen v a
ceva (o propunere etc.)
folosi ceva Benutzer m utilizator Benzin
behalten* * (behält, ie, a) 1 a păstra ceva (a n (~s) benzină; Ich habe kein ~
nu înapoia) 2 a păstra (a menţine etc.) mehr. Mi s-a terminat benzina,
3 a-şi păstra ceva (a nu pierde etc.) beobachten v a supraveghea pe cineva/
behandeln v 1 ase purta cu cineva ceva, a urmări pe cineva/ceva
cumva, a se purta cumva faţă de cineva 2
Beobachtung / supraveghere bequem adj
a trata pe cineva/ceva (un rănit etc.) 3 a confortabil/ -ti beraten* v (berät, ie, a) a
trata pe cineva/ceva (un pacient etc.) 4 a sfătui pe cineva
trata ceva (o temă etc.) Behandlung / 1 ceva; sich ~ mit j-m über etw. Akk a se
comportament cu cineva (obraznic etc.) 2 sfătui
tratament (medical) 3 tratament (al unei răni CM cineva in legătură cu ceva
etc.) berauben v a jefui pe cineva de ceva
behaupten a afirma
v
Bereich m domeniu (de activitate), sferă
Behauptung/afirmaţie beheizen v a (de activitate) bereit adj dispus/-ă să facă
încălzi ceva cu ceva (o cameră etc.) ceva, pregătit/
beherrschen v i a conduce (o organizaţie -ă (de plecare etc.)
etc.), a controla (a domina) 2 a Stăpâni (o
bereiten v a pregăti ceva, a pregăti ceva
limbă străină etc.), a şti (o limbă străină etc.) pentru cineva
behindert adj handicapat/-ă (psihic etc.) Bereitschaft/bunăvoinţă
bei prep la (în anumite circumstanţe) Berg m munte
beibringen* v (brachte bei, h. beigebracht) a Berggipfel m vârful muntelui Beruf m
învăţa pe cineva ceva profesie
beide mm amândoi Beilage / 1 supliment beruhigen v a linişti pe cineva; sich ~ a
(de ziar etc.) 2 garnitură se linişti
berühmt 199 biegsam

berühmt adj faimos/-oasă berühren va besuchen v l a merge să vadă pe


atinge pe cineva/ceva beschädigen w cineva,
a avaria, a distruge ceva a vizita pe cineva 2 a merge undeva,
Beschädigung/stricăciune la ceva
beschäftigen sich ~ a se ocupa cu ceva;
(regulat etc.) ► die Sehenswürdigkeiten
~
sich ~ mitetw, a se ocupa de ceva (de o
a vizita monumente Besucher m oaspete
piângere) Beschäftigung/serviciu
beten v a se ruga la cineva pentru
Bescheid - sagen a informa pe cineva
ceva betonen v a sublinia ceva
beschleunigen v 1 a accelera (a merge
betrachten v a considera pe
oui repede) 2 a grăbi ceva, a urgenta ceva
cineva/ceva ca cineva/ceva
beschmutzen v a mânji ceva
Betrag m sumă
beschränken v a restricţiona ceva
betreffen* v (betrifft, a, o) a se referi la
Beschränkung/limitare, restricţie cineva/ceva; was j-n/etw. betrifft
beschreiben* v (ie, ie) a descrie pe ane- în ceea ce priveşte pe cineva/ceva
m/ceva, a scrie pe ceva (a acoperi betreiben* v (ie, ie) a conduce ceva;
scriind) Beschreibung /descriere Unternehmen ~ a face afaceri betreten
Beschwerde/plângere beschweren sich v a intra undeva Betrieb m 1 fabrică 2
~ a se plânge la cineva funcţionare,
de ceva (de locul de muncă etc.) funcţiune (un aparat etc.) ► außer ~
beseitigen v a elimina, a inlătura ceva defect
Beseitigung /îndepărtare Besen m mătură betrinken sich ~ a se îmbăta cu ceva
besetzen v a ocupa (un loc etc.) besetzt adj Betrug m înşelăciune (fraudă)
ocupat/-ă Besitz m proprietate besitzen* betrügen* v (o, o) a înşela pe cineva
v (besaß, h. besessen) a deţine
Betrüger m escroc
ceva Bettn(~(e)s, ~en) 1 pat 2 albie
Besitzer m proprietar al ceva besonders Bettwäsche/lenjerie de pat
adv (în mod) special (extraordinar etc.) ♦ Beule/cucui, umflătură
part mai ales besorgen v a se ocupa de Beute / pradă
ceva besprechen* v (bespricht, a, o) a Bevölkerung/ populaţie
discuta bevor adv înainte de ceva
ceva cu cineva bevorzugen ■.■ a prefera ceva
besser adj mai bun best(er,e,es) adj cel bewaffnet adj înarmat/-ă
mai bun Bestandteil m parte a ceva bewegen v a mişca ceva; sich ~ a se
(componentă etc.) mişca
bestechen* v (besticht, a, o) a mitui pe beweglich adj mobil/-ă
cineva Bewegung / mişcare ► sich in ~ setzen
Besteck n (~(e)s. ~e) tacâmuri a se mişca (înainte)
bestehen* v (bestand, h. bestanden) 1 a fi Beweis m dovadă de ceva
alcătuit din ceva 2 a trece (un examen) 3 beweisen* v (ie, ie) a dovedi ceva (nevi-
a Consta în ceva 4 a insista pentru novăţia etc.); sich ~ als a se dovedi
ceva cumva (greu etc.)
bestehlen* v (bestiehlt, a, o) a fura ceva bewohnbar adj rezidenţial/ă Bewohner
de la cineva m locuitor bewusstlos ~ sein a fi
bestellen v a comanda ceva (o mâncare inconştient Bewusstlosigkeit/inconştienţă
etc.) Bestellung/comandă bestimmen v a bezahlen v a plăti cuiva (pentru)
determina bestimmt1 ^janumit/-ă ceva, a
bestimmt2 adv sigur ♦ part sigur plăti cuiva pentru ceva bezeichnen
v a însemna ceva cu ceva
bestrafen v a pedepsi pe cineva pentru Bezeichnung/denumire beziehungsweise
ceva conj eventual Bezug m husă bezüglich
Besuch m 1 vizită a cuiva/ceva 2 prep despre bezweifeln v a pune ceva la
oaspete îndoială biegen* v (o, h./i. o) a îndoi ceva
biegsam adj elastic/ă
Bier 200 Bruch

Bier n (~(e)s) bere; ~ vom Fass bere la halbă blutig adj însângerat/-ă; ~es Steak
bieten* v (o, o) a furniza ceva cuiva{un biftec în sânge Boden m 1 pământ
produs etc.), a oferi ceva cuiva Bild n (~(e)s, (material), sol
-er) imagine, tablou bilden v a constitui ceva, 2 pământ (strat) 3 podea 4 fund Bogen m
a face parte din arc bohren v a găuri
ceva Bohrmaschine/bormaşină Bombe/bombă
Bildschirm ecran Boot n (~(e)s, ~e) barcă Bord1 n (~(e)s, ~e) raft
ä
<>-.

billig adj ieftin/ (pentru cărţi etc.) Bord2 m bord; an ~ gehen a


binden* v (a, u) a lega (cravataetc.), a lega se îmbarca
ceva (într-o legătură) pe ceva; an ~ erw. Gen la bordul a ceva
binnen prep în timpul a ceva Birne/pară Börse /bursă
bis1 prep până la; bis zu/an/über până la (o böse adj rău/rea; ~ sein j-m/aufj-n a se
limită etc.); geöffnet von... bis... înfuria pe cineva Botschaft
deschis de la.,. la,.. bis2 adv până când ♦ / ambasadă Botschafter m
conj până bisher adv deocamdată; ~ nicht ambasador Brand m incendiu
încă nu bisschen ein ~ un pic de ceva; ein braten* v (brät, ie, a) a frige (la suprafaţă), a
~ etw. prăji ceva
Gen un pic de ceva bitte pari te rog; B~! Te Braten m friptură
rog.! (permisiunea Bratwurst/cârnat
dea face ceva); Hier Poftim, (ia); Ja ~? brauchen v a avea nevoie de ceva; Ihr
Alo! (la telefon); Wie ~7 Poftim? (nu am braucht nicht auf mich zu warten. Nu
înţeles) trebuie să mă aşteptaţi.
Bitte/rugăminte pentru ceva bitten* v (a, e) braun adj (brauner/bräuner, braunst-
a ruga pe cineva ceva Zbräunst--) maro
bitter adjamar/-ă brav adj cuminte (ascultător)
Blase/ 1 bulă (de săpun etc.) 2 băşică (pe piele) brechen* v (bricht, a, h./i. o) 1 a rupe (un băţ,
blasen* v (bläst, ie, a) a sufla un os etc.) 2 a încălca ceva 3 a vomita ►
blasS adj (blasserblassest-) palid/-ă (faţăetc.) das Gesetz ~ a încălca; (sich) ~ env. Akk
Blatt H (~(e)s, -ä-er) 1 frunză (de plante) 2 foaie a(-şi) fractura ceva (un os etc.)
(de hârtie) 3 foaie (de carte) 4 pale (ale unei Brei m piure
elici) breit adj lat/ -a
blau adj albastru/-ă; ein -er Fleck vână-taie Breite/lăţime a ceva
Blech n (~(e)s, ~e) tablă Blechbüchse/cutie Bremse/frână bremsen
de tinichea Blechdose/cutie de tinichea Blei v a frâna
n (~(e)$) plumb bleiben* v (ie, î. ie) a rămâne
brennen* v (brannte, h. gebrannt) 1 a arde 2 a
undeva;
scrie (un CD etc.) >■ Es brennt! Arde!
(übrig) - a rămâne Brennstoff m combustibil
BJkk m privire la ceva Brett n (~-(e)s, ~er) scândură (de lemn)
blind .... orb/oarbă Blinddarm m apendice Brief m scrisoare Briefkasten m cutie
Blinkleuchte/(far) semnalizator Blitz m poştală Briile/ochelari
fulger bringen* v (brachte, h. gebracht) 1 a aduce
blockieren v a bloca ceva (o intrare etc.) 2 a duce pe cineva undeva 3 a face (a aduce
bloß adj simpluAă într-o stare) 4 a jefui pe cineva de ceva ►
blühen v a înflori auf den Markt ~ a prezenta ceva (un produs
Blume /floare (plantă) etc.); mit sich ~ a aduce cu sine (o consecinţă)
Bluse /bluză Brot n (~(e)s, ~e) pâine
Blut n (~(e)s) sânge Brötchen «(~s, ~) chiflă Bruch m 1 fractură
Blüte/floare 2 fracţie
bluten v a sângera
Brücke 201 dennoch

Brücke/pod Bruder damit cenj Ca Să +conj. (cu un scop)


m frate Dampf m abur
brüllen ■.■ a rage (leul etc.), a răcni dämpfen v a atenua (impactul etc.), a
diminua (un sunet)
Brunnen m fântână, puţ Brust/ piept
danach adv apoi
(parte a corpului) Buch n (~(e)s, -ü-er) carte daneben adv lângă
buchen v a rezerva ceva Bücherschrank dank prep mulţumită cuiva/la ceva
m bibliotecă (dulap) Büchsenöffner m dankbar adj re cunoscător/ -oare pentru
desfăcător de conserve ceva; ~ sein j-m füretw, a fi cuiva
Buchstabe .■>•, literă buchstabieren v recunoscător pentru ceva
danke D~! Mersi!, Mulţumesc!
a silabisi ceva Buchung/rezervare
danken v a mulţumi cuiva pentru ceva
Bügeleisen n (-s, ~) fier de călcat bügeln v dann adv apoi
a călca (cu fierul de călcat) bunt adj Darm m intestin (maţ)
multicolor/-ă, variat/-ă Burg /castel darstellen v a reprezenta ceva (a
bürgen v a garanta, a sta chezăşie pentru simboliza
cineva etc.), constitui
Bürger m cetăţean Bürgersteig das pron
m trotuar Büro FI (~s, -s) birou acesta
daSS conj Ca Să, Că conj
Bus m autobuz Busbahnhof
dasselbe pro» acelaşi/aceeaşi
m autogara Busen m sâni
Daten pi date
Büstenhalter m sutien Datum n (~s, Daten) dată (zi) Dauer / durată
Butter/unt dauerhaft adj permanent/-ă
Dauerkarte/abonament, permis (de intrare
etc.)
dauern v a dura (o anumita perioadă); Wie
Unge wird es ~? Cât va dura? Daumen
m degetul mare (de la mână) Decke/ 1
Cafe n (~s, -s) bufet, cafenea Camp n (~s, pătură 2 tavan Deckel m căpăcel, husă (a
~s) camping Campingplatz m camping unei maşini etc) decken v i a acoperi pe
Chauffeur m şofer Chef m şef cineva/ceva (a
Computer m calculator Couch /canapea proteja etc.) 2 a pune masa die
Cousin m văr Cousi ne / verişoară Creme Kosten ~ a acoperi ceva defekt ~ sein
/ cremă a avea o defecţiune (un
aparat etc.)
Defekt m defecţiune
dein pron al tău, a ta
dabei adv totodată Dach H (~(e)s, aer) denken* v (dachte, h. gedacht) 1 a se gândi
acoperiş Dachboden m pod, mansardă la ceva/cineva 2 a Crede (a fi de
(amenajată) părere)
dafür adv în loc de ceva 3 a crede ceva despre ceva, aşi aminti
damals adv (pe) atunci Dame/doamnă de cineva/ceva (a se gândi) dennoch
Damenbinde/tampon (igienic) conj totuşi
der, die, das 202 D-Zug

der, die, das pron 1 acesta/aceasta drei num trei dreißig num treizeci
2 care (relativ) derb adj brutal/-ă dreizehn num treisprezece dringend adj
(comportament etc.), urgent/ ă drinnen adv înăuntru
urât/-ă (limbaj etc.) dritt(er,e,es) num al treilea Drittel n (~s,
deshalb adv de aceea dessen pmn al ~) treime drohen v a ameninţa pe cineva
cărui, a cărei Dessert n (~s, ~s) desert desto
je... ~ cu cât... cu atât deswegen adv de cu ceva Drohung /ameninţare
aceea deutlich adj considerabil/-ă, distinct/- (avertisment) Druck m presiune
ă deutsch adj german/-ă Deutsch(e) n drucken v a tipări (un text etc.), a trage
(limba) germană Deutsche m german ceva la imprimantă drücken v i a
Deutschland >-. (~-s) Germania Dezember apăsa ceva (un buton etc.)
m decembrie Dezimalkomma „ virgulă 2 a strânge ceva 3 a presa (pe) ceva 4 a
zecimală Diät /regim; Ich halte ~. Ţin regim, strânge (despre pantofi etc) 5 a apăsa pe
dich pron ta dicht adj dens/'-ă ceva 6 a împinge ceva undeva
dick adj gras/-ă (supraponderal), gros/ groasă Druckknopf m buton
die pron cei/cele; die (da) aceşti a/acestea dU pron tU
Dieb m hoţ Diebstahl m furt Dudelsack m cimpoi
dienen v a folosi cuiva/la ceva (la lucru Duft m parfum
etc.), a servi ca ceva, la ceva duften v a mirosi (frumos)
Dienst m obligaţie (de serviciu etc.), serviciu dunkel adj (dunkler, dunkelst-) întunecat/ ă
(oferit); ~e leisten j-m/etw. a servi
cuiva/la ceva dünn adj subţire (îngust) durch prep prin
Dienstag m marţi ceva durchbrechen* v a trece o
diese pron aceştia/acestea barieră etc. durchfahren* v a trece
Diesel m motorină prin ceva Durchfahrt/pasaj, traversare
dieser, diese, dieses pron acesta/ Durchfall m diaree Durchgang m pasaj
aceasta; dieses Jahr anul acesta diesmal durchgehen* v (ging durch, L durchgegangen)
adv de data asta dir pron ţie, îţi l a parcurge ceva (pe jos) 2 a se uita
direkt ad/directV-a ♦ adv direct dividieren peste ceva (peste cursuri etc.)
v a se împărţi la ceva (un
Durchmesser m diametru al ceva
număr etc.) durchreisen v a parcurge Durchschnitt
Dolmetscher m interpret (translator) m medie durchschnittlich adj mediu/e
Donnerstag m joi durchsuchen v a percheziţiona pe cine-
doppelt adj dublu/dublă; ~ so viel de va/ceva
două ori pe atât Dorf n
dürfen* v a avea voie să facă ceva;
(~{e)s, -ö-er) sat dort adv
acolo dorthin adv acolo nicht
Dose/conservă ~ a nu avea voie Durst m sete; ~ haben
Dosenbier n (~(e)s, ~e) bere la cutie Draht a-i fi sete Dusche/duş
m tir duschen (sich) - a face duş Dutzend «(-s,
draußen adv afară; nach ~ afară drehen ~e) duzină
v i a învârti ceva 2 a răsuci ceva (a duzen v a tutui pe cineva
deforma) 3 a întoarce (maşina etc.) 4 a turna (a D-Zug m rapid (tren)
filma) ► sich ~ a se întoarce (a-şi schimba
poziţia), a se învârti (în cerc etc.)
Ebbe 203 elastisch

einig(er,e,eS) pron Un piC (o oarecare


cantitate); einige câţiva; einige Male de
câteva ori
Ebbe /reflux einjährig adj de un an (care durează un an)
eben1 adj plan/-ă; - machen a nivela ceva, einkaufen v a face cumpărături, a face
a netezi ceva cumpărăturile Einkaufswagen m cărucior de
eben2 part simplu cumpărături
Ebene/ 1 Câmpie 2 plan (geometric etc.) einladen* v a invita pe cineva undeva
ebenso adv la fel Einladung /invitaţie einmal adv cândva
(demult), o dată şi-o dată ♦ num o dată ► auf
echt adj adevărat/-ă (autentic etc.)
~ deodată einmalig adj singular/-ă (irpetabil)
Ecke/colţ einpacken v a împacheta ceva
egal Es ist mir ~. Mi-e indiferent. Ehe / Einreisevisum n (~s, -sen/sa) viză de intrare
căsătorie Ehefrau /soţie Eheleute/ căsătoriţi Einrichtung/amenajări (interioare etc.)
ehemalig adj fost/ -ă (preşedinte etc.) einschalten v a aprinde ceva; (Licht) ~ a
Ehemann m soţ, bărbat eher adv mai aprinde ceva (lumina); sich ~ a se aprinde
devreme ♦ part mai ales, mai degrabă einschiffen sich - a se îmbarca pe ceva
Ei n (~(e)s, ~er) OU einschließen* v (o, o) a include ceva (a
Eierschale/coajă (de ou) conţine)
eigen mi; propriu/proprie einschließlich prep inclusiv ceva
Eigenschaft /trăsătură a cuiva/ceva einseitig adj unilateral/-ă einsteigen* v (ie,
Eigentum n (-s, ~e) proprietate i. ie) a urca in ceva (în
Eile/grabă tren)
eilen v a se grăbi Einstieg m îmbarcare Einstiegsgebühr tat it
de pornire (în
eilig Ich habe es ~. Mă grăbesc.
taxi)
Eimer m găleată
einstoßen* ■.■ (stößt ein, ie, o) a înfige
ein num unu/una ceva în ceva
ein, eine, ein pron Un/O (articol nehotărât) einteilen , a împărţi ceva în ceva
ein bahnig adj cu sens unic (stradă etc.) eintreten* v (tritt ein, a, i./h. e) l a intra
Einbettzimmern(~s, ~) cameră pentru o undeva 2 a susţine pe cineva/ceva (a
persoană apăra)
einbrechen* v (bricht ein, a, h./i. o) 1 a jefui Eintritt m intrare, taxă de intrare; ~ frei
ceva 2 a invada ceva 3 a se surpa intrare liberă
(acoperişul etc.) Eintrittsgeld » (-es, ~er) taxă de intrare,
einchecken v a înregistra pe cineva (un intrare
pasager) Eintrittskarte / bilet (de intrare) (la teatru
Eindruck m impresie etc.)
einfach1 adj simplu/simplă Einwohner m locuitor
einfach2 part simplu einzeln adj individual/ă
einzig adj singurul/singura ♦ num un singur
Einfahrt/intrare (pentru vehicule) einfallen*
► kein ~er nici un singur
v (fallt ein, ie. i. a) a trece cuiva Eis n (~es) gheaţă, îngheţată
prin minte einfliegen* v (o, h./i. o) a ajunge Eisbecher m cupă de îngheţată
(cu Eisen n (~s. ~) fier
avionul) Eisenbahn/cale ferată
Einfluss m influenţă Eisenbahnwagen m vagon
einfrieren* v (o, h./î. o) a îngheţa (de frig) eisig adj rece ca gheaţa
Eingang m intrare eiskalt adj rece ca gheaţa
Eingemachte n (~n) conservă (de mâncare) ekelhaft adj dezgustător (murdar etc.),
Einheit /unitate dezgustător/-oare elastisch adj elastic/ ă
(material)
elegant 204 Erlebnis
elegant adj elegant/-ă entstehen* v (entstand, i. entstanden) a apărea
elektrisch adj electric/-ă enttäuschen v a dezamăgi pe cineva
Elektrizität /electricitate elf num entweder oder ori...ori, fie...sau
unsprezece Ellbogen m cot entwickeln v i a dezvolta (un produs
Eltern pi părinţi etc.), a dezvolta ceva (o afacere etc.) 2 a
Empfang m 1 primire (a unui pachet), crea ceva 3 a developa (o poză etc.)
recepţie (a mărfurilor) 2 primire (a unui ► sich ~ a se dezvolta Entwicklung
invitat etc.) 3 recepţionare fa unui semnal /dezvoltare (evoluţie etc.) Entzü ndung /
etc.) 4 recepţie (petrecere) inflamaţie er pron el Erbse / mazăre
empfehlen* v (empfiehlt, a, o) a recomanda Erdbeben n (~s, ~) cutremur Erdbeere
pe cineva/ceva cuiva /căpşună Erde / 1 Pământ (planetă) 2
Empfehlung / recomandare pământ
empfindlich adj sensibil/ ă (strat) 3 pământ (material), sol unter
Ende h {~s, ~n) capăt (al unui băţ etc.), sfârşit; der - sub pământ Erdgeschoss «(~es, ~e)
zu ~ bringen a termina de făcut ceva; zu parter; im ~ la
~ sein a se termina parter
enden v a se termina Erdnuss/alună de pământ, arahidă
Ereignis n (~ses, ~se) eveniment, întâmplare
endgültig adj ftnal/-ă (definitiv etc.) erfahren1* v (erfahrt, u, a) a afla ceva
endlich adv in sfârşit erfahren2 adj experimentat/-â Erfahrung;
Endstation/capăt (de linie) experi enţă
eng adj 1 îngust/-ă 2 strâns/-ă (relaţie Erfolg m succes; ~ haben mit etw. a reuşi
etc.) ► enger werden a se îngusta; zu ceva cuiva; -haben bei etw. a avea
eng sein a strânge (a fi prea strâmt) Enkel m succes în ceva
nepot (pentru bunici) Enkelin / nepoată erfolgreich adj cu succes ergänzen v a
(pentru bunic) entdecken v i a descoperi completa Ergänzung/completare,
ceva (un supliment Ergebnis n (~ses, ~se) rezultat al
continent etc.) 2 a dezvălui ceva entfernen ceva erhalten sich ~ a se păstra (un
sich ~ a pleca de undeva; sich monument etc.)
- von erw. a se îndepărta de undeva erhöhen v a creşte ceva; den Lohn ~ y'-m
entfernt adj îndepărtat/-ă Entfernung a mări cuiva salariul; sieh ~ a se mări
/distanţă Entführung / răpire enthalten* v erinnern v a aminti cuiva de ceva., a
(enthält, ie, a) a conţine; aminti
cuiva să facă ceva; sich ~ an etw. Akk,
sich - etw. Akk a-şi refuza ceva, a se abţine
etw.
de la ceva; sich - etw. Gen a se abţine de la
Gen a-şi aminti ceva; sich ~ an j-n/etw. a-
ceva (de la vot etc.)
şi
entlang prep de-a lungul a ceva aminti de cineva/ceva
entschädigen v a despăgubi pe cineva Erinnerung / 1 amintire 2 notificare
Entschädigung / despăgubire entscheiden Erkältung / răceală (boală)
sich ~ a se hotărî; sich ~ erkennen* v (erkannte, h. erkannt) a recu-
fürj-n/etw. a se hotărî pentru cineva/ceva (a noaşte pe cineva!ceva
alege) erklären v i a explica ceva cuiva 2 a
Entscheidung /hotărâre declara
entschuldigen v a scuza pe cineva/ceva; Erklärung / 1 explicaţie 2 declaraţie
E~ Sie! Mă scuzaţi!; sich ~ öei/rn/ürenv. (public.-ă etc.)
a-şi cere scuze de la cineva pentru ceva erkranken v a se îmbolnăvi de ceva
Entschuldigung / scuză pentru ceva; ~! erlauben ■,■ a permite
Mă scuzaţi! Erlaubnis /autorizaţie
entspannen sich ~ a se relaxa erlaubt adj permis/-ă
entsprechen* v (entspricht, a, o) a cores- erleben v a trăi ceva
punde cu ceva Erlebnis n (~ses, -se) experienţă (întâmplare
entsprechend adj corespunzător/-oare etc.)
erledigen 205 Fahrzeug

erledigen v a rezolva (o problemă etc.), a Erziehung / educaţie es pron acesta Esel


se ocupa de ceva Ermäßigung/reducere m măgar essbar adj comestibil/-ă essen*
ermöglichen v a înlesni ceva (a face v (isst, a, e) a mânca; zu Abend ~ a cina
posibil) Essen n (~s, ~) mâncare
ermorden v a omorî pc aneva Essig m oţet
ernst adj serios/-oasă, serios/serioasă
i care nu se amuză) ♦ adv serios (a vorbi etc.)
► Meinen Sie das ~? Vorbiţi serios? Esszimmer » (~s, ~) sufragerie etwa adv
ernsthaft adj serios/-oasă (sincer) aproximativ etwas un pic de ceva pron
♦ adv grav (rănit etc.) ernstlich adv grav ceva euer, eure pron al vostru, a voastră
(rănit etc.) Ernte /recoltă ernten v a recolta Europa n (~s) Europa Europäer m
ceva erpressen v a şantaja pe cineva european europäisch adj european/eană
erraten* v (errät, ie, a) a ghici erregen v a ewig adj veşnic/-ă
excita pe cineva erreichbar adj
disponibil/ă erreichen v i a atinge ceva
(un nivel
etc.) 2 a prinde pe cineva (acasă etc.) 3 a
ajunge la ceva (la putere etc.) Ersatz m F
despăgubire penfra ceva Fach n (~(e)s, -ä-er) 1 compartiment (al
Ersatzteile npl piese de schimb unei cutii etc.) 2 materie (la şcoală etc.)
erscheinen* v (ie, L ie) a apărea (a veni etc.) fachlich adj de specialitate (termen etc.)
erschöpfen v a epuiza pe cineva (a istovi) Fachmann m specialist în ceva Faden m
ersetzen v i a înlocui pe cineva/ceva aţă
cu ceva 2 a despăgubi pe cineva fähig adj capabil/-ă de ceva, îndemânatic/
ersparen v a economisi ceva (bani etc.) -ă
erst adv abia Fähigkeit/capacitate
erst(er,e,es) »um primul/prima ersticken Fahne/steag Fahrbahn /
v a se asfixia, a se sufoca erstmals adv carosabil
pentru prima oară ertrinken* v (a, i. a) a fahren* v (fahrt, u, i./h. a) 1 a pleca undeva
se îneca erwachsen adj mare (adult etc.), (a călători etc.) 2 a merge cu ceva> a lua
adult/-ă; ceva (tramvaiul, autobuzul etc.) 3 a duce pe
- werden a se maturiza Erwachsene m cineva undeva (cu maşina) 4 a transporta
adult erwägen* v (o, o) a lua ceva în pe cineva/ceva undeva (într-o maşină) 5 a
calcul Erwägung /consideraţie; in ~ conduce 6 a merge pe ceva (pe bicicletă
ziehen etc.) 7 a merge cu ceva (cu tramvaiul etc) 8
erw. Akk a lua ceva în calcul erwärmen a duce pe cineva undeva (cu maşina) 9 a
v a încălzi ceva (pe foc etc.);
duce pe cineva/ceva undeva (cu maşina)
sich ~ a se încălzi (a se face cald) erwarten 10a intra undeva, în ceva (cu maşina)
v a aştepta pe cineva/ceva (o vizită Fahrer m şofer
etc.), a se aştepta la ceva (a presupune) Fahrgeld » (~(e)s, ~er) tarif (de călătorie)
Erwartung /aşteptare Fahrkarte/bilet (de tren etc.)
erwecken v a trezi ceva (sentimente etc.) Fahrkartenautomat m automat de bilete
erweitern 1 a lăţi ceva 2 a extinde Fahrplan m program (al trenurilor etc.)
ceva sich ~ a se lărgi erzählen v a Fahrrad n (~es, -ä-er) bicicletă Fahrschein
povesti cuiva ceva Erzählung / povestire m bilet (de tren etc.) Fahrspur/bandă de
erzeugen v a fabrica (un produs) Erzeuger circulaţie Fahrt / călătorie (cu maşina);
m producător de ceva Erzeugnis «(~ses,
Gute ~.
~se) produs Călătorie plăcută! Fahrzeug n (~(e)s, ~e)
erziehen* v (erzog, h. erzogen) a creşte pe ambarcaţiune,
cineva (copii etc.) vehicul
Fakt 206 fließen

Fakt m,n (~(e)s, ~en) fapt (adevăr) fertig adj pregătit/-ă, terminat/-ă (îndeplinit
Fall m caz, cădere; im ~, dass... în caz etc.); (gerade) ~ sein mit etw. a termina
că... ceva (de curând)
Falle /cursă (capcană) fest adj fix/-ă (dată etc.), rezistent/-ă (ma-
fallen* v(fălit,ie,La) 1 a cădea 2 a scădea 3 terial etc.); - (angezogen) strâns/-ă (un şurub
a cădea (a ateriza) 4 a cădea (în război) 5 a etc.)
intra undeva (într-o categorie etc.) ► ~ Festland n (~(eK -a-er) continent festlich
lassen erw. Akk a scăpa ceva (jos) adj festiv/-ă festnehmen* v (nimmt fest, a,
falsch adj 1 greşit/-ă (răspuns etc.) 2 fals/-ă o) a reţine pe cineva (poliţia etc.)
(diamántete.) ♦ adv greşit feststellen v a afla ceva
falten v a împături ceva Festung /cetate (fortăreaţă)
Familie/familie fett adj 1 gras/-ă (carne etc.) 2 gras/-ă
Familienname m nume de familie (supraponderal) Fett n (~(e)s, ~e) grăsime
fangen* v (fängt, i, a) a prinde Farbe fettig adj gras/-a feucht adj umed/ă
/culoare, vopsea färbenv a vopsi Feuchtigkeit / umiditate Feuer n (~s, ~)
FaSS n (~es, -ä-er) butoi
foc; das ~ anmachen a
fassen v a apuca ceva (a prinde strâns), a aprinde focul feuern v a da pe cineva afară
(a concedia)
prinde ceva (a apuca) fast adv aproape
Feuerwaffe/ armă
Fastenzeit/post faul adj leneş/'ă Faust /
Feuerwehr/pompieri
pumn Februar m februarie Feder/ 1 pană Feuerwehrmann m pompier
(de scris) 2 stilou 3feder
Feuerzeug n (~(e)s, ~e) brichetă
(resort) Fieber n (~s, ~) febră
fehlen v i a lipsi ceva la ceva/cuiva 2 a Figur/personaj (literar etc.), statură
lipsi de undeva (a nu ft prezent) 3 a lipsi finanziell adj financiar/-ă
cineva/ceva cuiva finden* v (a, u) a găsi ► (den Weg) ~
Fehler m 1 greşeală 2 defect irgendwohin a nimeri undeva (a găsi
Fehlgeburt / avort drumul);
Feier /sărbătorire Gefallen ~ anj-m/etw. a prinde drag de
feiern v 1 a sărbători 2 a petrece cineva/ceva
Feiertag m sărbătoare Finger deget »>

Feige/smochină fi n Ster ~ a n seh en a s e încrunta la cin


Feile/pilă eva FÎSCh m 1 peşte (animal) 2 peşte (aliment)

fein adj fin/-ă (delicat) 3 Peşti (zodie)


Feind m duşman Fischer m pescar

feindlich adj OStil7-ă (comportament etc.) Feld flach adj neted/-ă, plat/ă (suprafaţă)
Fläche/suprafaţă (de lucru etc.) Flagge/steag
n (~(e)s, ~er) 1 câmp 2 căsuţă
Flamme/flacără Flasche/sticlă
Fell n (~(e)s, ~e) păr (de animale) Flaschenöffner m desfăcător de sticle
Felsen m stâncă Fenster n (-s, ~) fereastră Fleck m pată Fledermaus/liliac
Ferien/vacanţă fern adj îndepărtat/-ă Fleisch n (~(e}s) carne
Fernbedienung ; telecomandă fernsehen* Fleischer m măcelar
y (sieht fem, a, e) a se uita la Fleischerei / măcelărie
televizor Fernsehen n (~s) fleißig adj harnic/-ă Fliege/ 1 muscă 2
televiziune Fernseher m papion fliegen* v (o. i./h. o) a ieşi în zbor cu
televizor Fern stra ße / ceva
autostradă Ferse/călcâi de undeva, a zbura; in die Luft ~ a sări în
aer (o clădire etc.) fließen* v (o, i. o) a
curge (apa etc.)
Flug 207 funktionieren

Flug m zbor Flügel m aripă Flughafen m Fremde m străin (necunoscut)


aeroport Flugkarte /bilet de avion Freude /bucurie
Flugzeug n (~(e)s, ~e) avion Flur m coridor freuen Freut mich. Încântat de cunoş-
Fluss m râu flüssig adj lichid/-â tinţă.; sich ~ auf j-n/etw. a aştepta ceva
Flüssigkeit/lichid flüstern v a şopti (cu nerăbdare); sich ~ über j-n/etw. a se
Flut /flux (creşterea nivelului mării) Folge / 1 bucura de ceva
ordine (succesiune etc.) 2 consecinţă a ceva Freund m prieten
3 urmare a ceva consecinţă Freundin/ 1 prietenă (amică) 2 prietenă
► als ~ etw. Gen ca urmare a ceva (parteneră) freundlich adj amabil/-ă
folgen v i a urma pe cineva/ceva 2 a Friedhof m cimitir frieren* v (o, h./i. o) a
urmări pe cineva/ceva (în secret) 3 a urma îngheţa frisch adj proaspăt/-ă Friseur m
după cineva/ceva 4 a asculta de frizerie Frist / perioadă
cineva/ceva fordern v i a cere ceva 2 a froh adj încântat/-ă; ~ sein Ober etw. Akk
face ceva (despre un accident - victime) 3 a a
cere ceva (timp etc.) fi bucuros de ceva
fördern v i a promova ceva 2 a Frosch m broască
exploata ceva (petrol etc.) Frost m ger
Forderung / cerinţă; ~en/>/ anj-n/etw. Frucht/fetus, fruct; Früchte tragen a
pretenţii de la cineva/ceva rodi (a avea fructe)
Form/ 1 formă 2 matriţă (de tur nat etc.) früh adj matinal/-ă ♦ adv devreme
3 formă (condiţie fizici) früher adv înainte, mai devreme
Formular n (~s, ~e) formular frühestens adv cel mai devreme
fortgeschritten adj avansat/-ă (tehnologie Frühling m primăvară
etc.) Frühstück n (~s, ~e) mic dejun; Über-
fortsetzen v a continua să facă ceva nachtung mit ~ cazare cu mic dejun
Fortsetzung / continuare a ceva Foto n inclus
(~sT ~s) fotografie fotografieren ■>■ a frühstücken v a lua micul dejun
fotografia ceva fotokopieren v a copia Fuchs m vulpe
ceva (a multiplica), fühlen v a simţi ceva; sich ~ a se simţi
a xeroxa ceva (a fotocopia) Frage/ 1 führen v i a conduce pe cineva undeva
întrebare 2 chestiune (problemă) ;-m ein« (la destinaţie) 2 a conduce pe cineva pe
- stellen a adresa cuiva o întrebare fragen undeva 3 a conduce ceva 4 a duce
v a întreba pe cineva de ceva, a întreba undeva/pe undeva (despre drum etc.) 5 a
pe cineva de cineva/ceva; Ich frage conduce (într-un concurs etc.) ► R-
mich, ob... Mă întreb dacă sich etw. Akk Gespräch ~ a suna cu taxă inversă
~ a se gândi la ceva (a-şi spune) Führer m ghid (carte) Führerschein m
Fragezeichen «(-s, ~) semnul întrebării carnet de şofer füllen v a umple ceva (un
Frau / 1 femeie 2 soţie 3 doamnă recipient etc.) Füllung / umplutură
► ~ X Doamna X Fräulein n (~s, ~) Fundbüro n (~s, -s) biroul de obiecte
domnişoară frech adj obraznic/-ă pierdute fünf
frei adj 1 liber/-ă (voinţă etc.) 2 liber/-ă num cinci
(fără restricţii etc.) 3 liber/-â (cameră etc.) fünft(er,e,es) mim al cincilea fünfzehn
4 liber/-ă (neocupat etc.) 5 gratuit/-ă num cincisprezece fünfzig num cincizeci
^ ~ machen a elibera ceva (drumul etc.); Funke m scânteie Funktion / funcţie a
sich ~ nehmen a-şi lua liber Freibad ceva funktionieren v a funcţiona (a
n (~(e)s, -ä-er) bazin în aer liber merge);
Freitag m vineri freiwillig nicht richtig « a avea o defecţiune (un
adj voluntar/-ă fremd adj aparat etc.)
străin/-ă
funktionsfähig 208 gehorchen

funktionsfähig adj funcţionabil/ - ä Gebirge n (~s, ~) lanţ muntos, munţi;


(care funcţionează) für prep 1 pentru im - la munte gebraten
(scop etc.) 2 pentru (un cadou, mesaj adj prăjit/ ă gebraucht adj
etc.) 3 pentru cineva (în locul cuiva) 4 pe folosit/-ă gebrochen adj
ceva (un preţ etc.) 5 pentru (o rupt/-ă
perioadă de timp etc.) >■ Ich brauche Gebühr/taxă pentru ceva
ein Zimmer für drei Tage. Am nevoie de Geburt/naştere Geburtstag m zi de naştere
o cameră pentru trei zile. Gedächtnis » (-şes, ~se) memorie
furchtbar adj groaznic/-ă Geduld/răbdare geduldig adj răbdător/-
fürchten v a-i fi frică de ceva, aşi face oare geeignet adj convenabil/-ă pentru
griji pentru cineva/ceva Fuß m 1 picior 2 ceva,
poale (de munte, deal) potrivit/ă pentru ceva Gefahr / pericol
3 picior (30,48 cm) > Gehen wir zu gefährlich adj periculos/-oasă gefallen* v
Fuß. Vom merge pe jos,; zu Fuß pe jos a plăcea cuiva; Es gefällt
Fußball m fotbal Fußboden m podea mir. Îmi place, gefangen nehmen* v a
Fußgänger m pieton Fußgängerübergang lua pe cineva
m trecere de
prizonier Gefängnis n (~ses, ~se)
pietoni închisoare Gefäß n (-es, ~e) 1 recipient 2
Fußgängerzone /zonă pietonală vas
Fußknöchel m gleznă Fußweg »■ trotuar (sanguineimfatic etc.) Gefrierschrank m
congelator Gefühl n (~s, ~e) 1 senzaţie 2
Futter n (~s) furaj
simţ
(percepţie) 3 sentiment 4 simţ pentru
ceva (al ritmului etc.) gegen prep 1
1

împotriva cuiva/a ceva


(a acţiona etc) 2 în comparaţie cu ceva
Gabel/furculiţă > schützen j-n/etw. ~ efw, a apăra pe
Gangm 1 viteză (a maşinii etc.) 2 coridor cineva/ceva de ceva gegen^ prep în jur
3 culoar (în tren) 4 fel de mâncare in ~ de (un număr, o cantitate)
setzen etw. Akk a porni ceva (a da Gegend/peisaj
drumul) gegenseitig adj reciproc/-ă
gangbar adj care poate fi parcurs Gegenstand m 1 obiect (lucru) 2 subiect al
ganz1 adj complet/ă ceva (tema de conversaţie etc.)

ganz3 adv 1 absolut, total 2 destul de Gegenteil n (~(e)s, ~e) opus; im ~


ganztägig adj pentru toată ziua dimpotrivă
gar part deloc; gar nicht deloc gegenüber prep 1 în faţa cuiva/a ceva 2
faţă de 3 în comparaţie cu ceva
Garage / garaj
Gehalt n salariu
Garantie / garanţie Geheimnis n (~ses, -se) secret
garantieren v a garanta ceva gehen* v (ging, l gegangen) 1 a merge
Garderobe /garderobă (pe jos), a merge undeva (pe jos) 2 a
Garnitur/serviciu (de farfurii etc.) merge undeva (pe jos) 3 a merge undeva,
Garten m grădină la ceva (regulat etc.) 4 a pleca 5 a ü
Gas n (~es, ~e) acceleraţie, gaz vorba despre ceva 6 a face cumva (a-i
Gashebel n (~s, ~) acceleraţie merge bine) 7 a ieşi cu cineva 8 a merge
Gast IM oaspete (a fi posibil) 9 a merge (a fi acceptabil) *
Gastgeber m gazdă es geht etw. Akk zu tun se poate face
Gaststätte/han ceva; Mir geht es gut. îmi merge bine.;
Gebäck n (~(e)s) produse de patiserie spazieren ~ a se plimba; Wie geht es
Gebäude n (~s, ~) clădire, imobil (clădire) Ihnen? Ce mai faceţi?
geben* v (gibt, a, e) a da cuiva ceva Gehirn n (-(e)s, ~e) creier
Gebiet n (~(e)s, ~e) domeniu (de activita- Gehirnerschütterung / contuzie
te), regiune (zonă) Gehör n (~(e)s) auz, ureche (muzicală
etc.) gehorchen v a asculta de cineva/ceva
gehören 209 Gift

gehören v a aparţine cuiva Geschäft n (~(e)s, ~e) 1 magazin 2 afacere


Gehweg m trotuar Geisel / ostatic (avantajoasă etc.) geschäftlich adj
Geländer n (~s, ~) balustradă comercial/-ă geschehen* v (geschieht, a, î.
gelangen v a ajunge undeva (pe jos) e) a se întâmpla
gelb ...;■ galben/-ă Geschenk n (~(e)s, ~e) cadou Geschichte/ 1
Gelb n (~s, -*) galben (Ia semafor) istorie 2 întâmplare geschickt adj
Geid i (~(e)s, ~er) bani îndemânatic/-ă geschieden adj divorţat/-ă
Geldautomat m bancomat Geschirr «(~(e)s, ~e) vesela
Geldbörse/portofel Geschlecht n (~(e)s, ~er) 1 sex (masculin -
Geldstrafe/amendă (penalizare); y-nmit feminin), gen 2 neam geschlechtlich adj
einer ~ belegen a amenda pe cineva sexual/ă geschlossen adj încl ••; .1
Geldtasche /portofel Gelegenheit/ocazie Geschmack m 1 gust de ceva (al mâncării
Gelenk n (~(e)s, ~e) articulaţie gelingen* v (a, i. etc.) 2 gust (simţ) Geschwindigkeit /viteză
u) l a reuşi ceva cuiva Geschwister n (-*$, -) frate, soră
2 a ieşi (conform aşteptărilor) gelten* v (gilt, a, Gesellschaft/companie, societate; ~/
o) a fi valabil Geltung zur ~ bringen a leisten j-m a ţine cuiva companie
exercita ceva (a gesellschaftlich adj sociabil/-ă Gesetz n
rblosi etc.) gemahlen adj măcinat/-ă (~es, ~e) lege gesetzlich adj lega!/-a
gemeinsam adj colectiv/-ă (eforturi etc.), Geskht n (~(e)s, ~er) faţă
comun/-ä (avere etc.) ♦ adv împreună gespannt adj tensionat/-ă (atmosferă etc.)
gemischt adj amestecat/-ă Gemüse n (~s, ~) Gespräch n (~(e)s, ~e) conversaţie Gestalt/ 1
legume gemütlich adj comod, -â genau adj formă 2 personaj (literar etc.) gestern adv ieri
exact/-ă, precis/-ă gesund adj (gesünder gesundest-) sănătos/
♦ adv exact genehmigen v a ratifica (un -oasă; -er Menschenverstand m bun
tratat), a simţ
sancţiona ceva (o lege) Genehmigung Gesundheit/ sănătate
/autorizaţie, licenţă genießen* v (o, o) a se Getränk n (~(e)s, ~e) băutură
bucura de ceva Getreide n (~s, -) cereale
genug adv destul destul de ceva > Ist getrennt adj separat/-ă
das ~? Ajunge? genügen v a fi suficient Gewalt /violenţă
genügend adj suficient/-ă geöffnet adj gewaltsam adj violent/-ă
deschis/-ă (fereastră etc) Gepäck n (~(e)s) Gewehr n (~(e)s, ~e) puşcă
bagaj; ~ einchecken a Gewicht n (~(e)s, ~e) 1 greutate a ceva 2
jireşistra bagajele Gepäckstück «(~(e)s, ~e) greutate (pentru cântar etc.) 3 greutate a ceva
bagaj Gepäckträger m hamal (la gară etc.) (importanţă etc.)
gerade1 adj 1 drept/dreaptă 2 par/-ă, Gewinn m câştig, profit
cu soţ ► ~ machen a îndrepta gerade- adv gewinnen* v (a, o) 1 a câştiga ceva, ia ceva
tocmai 2 a câştiga ceva (a obţine) 3 a câştiga pe
geradeaus adv drept (a merge etc.) cineva (de partea sa)

Gerät n (~(e)s, ~e) aparat, instrument Gewinner m câştigător a ceva


Gericht1 «(~(e)s, ~e) tribunal gewiss adj anumit/-ă ♦ adv sigur
♦ part sigur
Gericht2 n (~(e)s, ~e) fel (de mâncare) gern adj
a-i plăcea să facă ceva, cu plăcere gewöhnlich adj cotidian/-ă, obişnuit/
a face ceva Geruch m miros
-ă ♦ adv de obicei Gewürz » (~es. --e)
Gesamtheit/ansamblu de ceva Gesandte condiment gießen* v (o, o) 1 a turna ceva
undeva 2 a
m delegat Gesäß n (~es, ~e) fese
turna ceva în ceva 3 a uda ceva (flonle etc.)
Gift n (~(e)s, ~e) otravă
giftig 210 Halt

giftig adj otrăvitorV-oare /bunică Großvater m bunic


Giftschlange/şarpe veninos grün adj verde
Gipfel m Ykrîdeceva (culme) Grund m motiv pentru ceva; auf ~ m erw.
GipS m gips Ceti din cauza a ceva
Glas n (-es. -a-er) pahar, Sticlă (material) gründlich adj temeinic/-â ♦ oJv adecvat
gläsern adj de sticlă Gruppe/grup, grup de experţi Gruß m salut
glatt adj alunecos/ -oasă, neted/ă (o suprafaţă grüßen v 1 a saluta pe cineva 2 a saluta
etc.); ~ sein a aluneca pe cineva din partea cuiva
Glatteis « (-es) polei gültig adj valahiI/ ă Gummi m,n cauciuc
Glaube m încredere în ceva/cineva Gummiband n(~(e)s, aer)elastic
glauben v i a crede pe cineva/ceva 2 a Gummistiefel fpi (~s, -) cizme de
crede (a fi de părere) 3 a crede in ceva ► cauciuc Gunst /favoare günstig adj
Ich glaube schon./Das glaube ich nicht avantaj os/-oasă Gurke/castravete Gurt m
Cred că da/ nu.
centură Gürtel m curea
gleich adj 1 la fel 2 egal/ ă ♦ adv imediat
Gleichgewicht n (~(e)$) echilibru gut adj (besser, best) 1 bun/-ă (calitativ etc.) 2
drăguţ/-ă cu cineva (amabil) ♦ adv bine >
gleichzeitig adv deodată (în aceiaşi timp)
Also gut. Bine atunci.; Gute Fahrt.
Gleis n (-es, -c) şine (de tren etc.) Călătorie plăcută!; ziemlich gut
Gletscher m gheţar satisiăcătorV-oare (calitate)
Glied n (~(e)s, ~er) za (a unui iant)
Glocke/clopot
Glück n (~(e)s, ~e) fericire (sentiment),
noroc; — haben a fi norocos/-oasà; zum ~
din fericire
glücklich adj fericit/ă (om etc.), norocos/- Haar n (~(e)s, ~e) fir de păr; sich die ~e
oasă schneiden lassen a se tunde Haare/pf păr
glücklicherweise part din fericire haben* v (hat, hatte, hat gehabt) 1 a avea
Glühbirne/bec ceva (a poseda) 2 a trebui să facă ceva
Gold n (~(e)s) aur (metal) Hafen m port
golden adj de aur
Hafer m ovăz
Gott m Dumnezeu
haften v 1 a garanta pentru ceva (pentru
Grab n (~(e)s, -ä-er) mormânt
calitate etc.) 2 a garanta, a sta chezăşie
graben* v (gräbt, u, a) a săpa (o groapă), a
pentru cineva
săpa cevü Graben m şanţ (pe
Haftung/responsabilitate
sosea etc.)
Grad m grad (temperatură etc.), treaptă (într-o Hagel m grindină
ierarhie)
Hahn m 1 COCOŞ 2 robinet (de apă etc.)
Gras « (~es, -ă-er) iarbă Hai m rechin
grau adj gri, cărunt/-ă (pârul etc.) Haken m agăţătoare
Graupen /boabe de arpacaş h a I b1 adj înj umătăţit/-ă
grausam adj crud/ ă halb2 jumătate a ceva; um ~ fünf la patru
Grenze / 1 graniţă (a unei ţări etc.) 2 limită a şi jumătate; vor einer -en Stunde acum
ceva o jumătate de oră
Grenzübergang m trecerea frontierei Halbmesser m rază
Grippe/gripă Hälfte/jumătate
grob adj (gröber, gröbst-) aspruZ-ă, estima- Halle/hală
tiv/-ă hailo H~! Alo!, Salut! (la întâlnire), Bună!
groß adj (größer, größt-) 1 mare 2 înalt/-ă Hals m gât Halt »•. oprire
3 mare (adult etc.) Größe /
mărime Großmutter
haltbar 211 hinter(er,e,es)

haltbar adj pasteurizat/-ă (alimente etc.), heftig adj acut/acută (durere etc.) ♦ adv
cu viaţă lungă (baterii etc.) halten* v (hält, mult (a ninge etc.), brusc/-ă
ie, a) 1 a ţine ceva (în mâini heilen v a se vindeca
etc.) 2 a ţine (a rezista) 3 a păstra (într-o stare heilig adj Staul/ â
etc.), a ţine pe cineva undeva (prizonier etc.) heim adv acasă (a se duce etc.)
4 a păstra (a menţine etc.) S a âstra ceva 6 heiraten v 1 ase căsători 2 a lua pe cineva
a Opri undeva (a avea staţie) a considera pe în căsătorie, a se căsători cu cineva 3 a
cineva/ceva ca cineva/ceva 8 a ţine (a nu se se însura cu cineva, a se mărita cu
strica) 9 a creşte ceva (animale etc.) ► das cineva
Wort - a se ţine de cuvânt; ~ (können) heiß adj fierbinte ♦ adv fierbinte (despre un
etw. Akk a ţine ceva; Halt die Klappe! sentiment etc.) ► Mir ist ~. Mi-e cald.
Taci din gură!; sich ~ an etw. Dat a se ţine heißen v a se numi; das heißt adică; Ich
de ceva (de mână); sich - irgendwohin a heiße... Mă numesc...; willkommen-j-n
rămâne undeva; sich ~ an etw. Akk a a întâmpina pe cineva, a ura cuiva bun-
respecta ceva (reguli etc.) Halter m stativ venit; Wie heißt du? Cum te numeşti?
Haltestelle/oprire (staţieetc.) Hammer m heizen ■,■ a încălzi
ciocan Hand /mână (palmă şi degete) Heizung /încălzire
Handbuch«(-(e)s, -ü-er) ghid, manual helfen* v (hilft, a, o) a ajuta pe cineva cu
handeln v i a acţiona (a face ceva) 2 a ceva hell adj deschis/-ă (culoare etc.)
trata ceva (o temă etc.) Hemd n (-(e)s, ~en) cămaşă her adv pe
Handfläche/palmă aici heraus adv afară
Handgelenk n (~(e)s, ~e) încheietură (a herausfinden* v (a, u) a descoperi ceva
mâinii)
Herberge /Hostel Herbst m toamnă Herd
Händler m comerciant (proprietarul unui m aragaz herein H~! Intraţi!
magazin) hereinkommen* v (a, î. o) a intra undeva;
Handschuh m mânuşă Kommen Sie herein. Intraţi. (înăuntru)
Handtasche/geantă de mână Handtuch n Herkunft/origine
(~(e)s, -ü-er) prosop Handy » (~s, -s) mobil Herr >» domn, stăpân (al unui câine etc.); -
Hang m pantă hängen1* v (î, a) a atârna X Domnul X herstellen »a fabrica (un
hängen2 v a agăţa ceva (a atârna) hart adj produs) Hersteller m producător de ceva
dur/-ă, dur/dură (persoană etc.) Hase m herunter adv în jos Herz n (~ens, ~en)
iepure (sălbatic) hässlich adj urât/-â inimă Heu n (~(e)s) fân heute adv azi
häufig adj frecvent/-ă Hauptbahnhof m hier adv aici; ~ (durch) pe aici; von ~
gara centrală Hauptgericht n (~(e)s, ~e) fel (aus) de aici
principal Hilfe/ajutor (asistenţă)
■de mâncare) Hilfsmittel n (-s, ~) ajutor
hauptsächlich part mai ales Himbeere/zmeură Himmel
Hauptstadt/capitală m cer, rai hinaus adv afară
Haus n (-es, -ä-er) casă; nach -(e) acasă hindern v a bloca pe cineva, a împiedica
{a se duce etc.); zu ~e acasă Haushalt m pe cineva să facă ceva (a nu permite)
gospodărie Haushaltsgerät n (~(e)s, ~e) Hindernis n (~ses, -se) obstacol pentru
ceva
aparat
electrocasnic hinten adv în spate; nach - în spate; von
Haut/piele ~ din spate hinter prep în spate, peste
Hebel m levier ceva; fallen ~

heben* v (o, o) a ridica, a ridica ceva etw. Akk a cădea în spatele a


mâna etc.) Heft fi ceva/undeva

<~(e)s, ~e) caiet hinter(er,e,es) adj din spate

hinunter 212 Januar


hinunter adv în jos; die Treppe - pe ich pron eu ihn
scări în jos hinzufügen v a adăuga ceva pron pe el
Hitze /căldură (temperaturi ridicate) hoch ihr1 pron VOi
adj (hoher, höchst) înalt/-ă, însemnat/-ă ihr2 pron 1 al ei, a ei 2 al lor Ihr, Ihre
(sumă etc.) ♦ adv în SUS (direcţie), SUS pron al/a dumneavoastră im im Gebirge
Hochwasser n (~s, ~) 1 inundaţie 2 flux la munte; im Gegenteil dimpotrivă; im
hochziehen* v (zog hoch, h./i. hochgezogen) a schlimmsten/besten
trage ceva (în sus) Fall m în cel mai bun/rău caz
Hocker m taburet Imbiss m bufet, gustare
immer adv întotdeauna, totdeauna; wer
Hof m curte auch - oricine; für/auf - pentru totdeauna
hoffen v a spera la ceva jn prep 1 în 2 pe 3 în (spre o ţară etc) 4 în
hoffentlich pan să sperăm că (cât timp) 5 la (direcţie); in Sicherheit/
höflich adj politicos/- oasă sein a fi în siguranţă Information/birou
Höhe/ 1 înălţime (altitudine) 2 mărime (a de informaţii,
unei sume etc.) 3 altitudine informaţie informieren v a informa pe
Höhepunkt m culme cineva despre
höher adj mai mare ♦ adv mai sus cineva/ceva Inhaber m proprietar al
hohl adj gol/-oală ceva innen adv de interior, înăuntru; von
holen v 1 a se duce după cineva/ceva ~
2 a lua pe cineva/ceva 3 a târî pe dinăuntru inner{er,e,es) adj interior/-
cineva undeva (a obliga să meargă) oară Insekt n (~s, ~en) insectă Insei /insulă
Holz n (~es, -ö-er/~) lemn insgesamt adv în total interessant adj
Honig m miere interesant/ ă; e Sache
hören v a auzi ceva /curiozitate (lucru interesant)
Hose / pantaloni interessieren v a interesa pe cineva;
hübsch arf;frumos/-oasă ♦ adv frumos sich
Huf m copită ~ fürj-n/etw. a se interesa de
Hüfte /şold cineva/ceva
Hügel m deal inzwischen adv între timp irgendein
Hund m câine pron oarecare, un/o (un anume)
irgendwann adv o dată irgendwie adv
hundert num sută
cumva irgendwo adv undeva
Hunger m foame; Ich habe ~. Mi-e
foame. irgendwohin undeva Irrtum m greşeală;
hungrig adj flămând/-ă; Ich bin ~. Mi-e über seinen ~ aufklären /-n a deschide
foame, husten v a
cuiva ochii
tuşi Husten m tuse
Hut m pălărie
hüten v a avea grijă de cineva; Kinder
j-s ~ a avea grijă de copiii cuiva; sich ~
vor j-m/etw. a $e feri de cineva/ceva ja pan da, mda
(de un pericol) Jacke/jachetă
Hütte/căbănuţă Jahr « (~(e)s, ~e) an; in diesem ~ anul
acesta; voriges ~ anul trecut jährlich adj
de un an (care durează un an),
anual/-ă Januar m
ianuarie
jeder, jede, jedes 213 klettern
jeder, jede, jedes pron fiecare, oricine; cumpăra ceva Käufer m cumpărător
jedes Mal de fiecare dată (mereu); Kaugummi m gumă de mestecat
jedes
Mal wenn de fiecare dată kaum adv cu greu kehren v a mătura ceva
jedermann pron fiecare Keil m pana (de lemn etc.) Keilreimen m
jemand pron cineva curea trapezoidală kein pron nici... nici,
jetzt adv acum; bis - deocamdată (încă); niciun/nido keineswegs adv sub nicio
formă Keller m pivniţă Kellner m chelner
für ~ deocamdată (momentan) jucken v
kennen* v (kannte, h. gekannt) a şti pe
a mânca (a produce mâncărime)
cineva/ceva
Juli m iulie
kennenlernen v a face cunoştinţă cu
jung ad; (jünger, jüngst-) tânăr/-ă; ~er
cineva
Mann m tânăr
Junge m băiat Kennzeichen n (~s, ~) semn
Juni m iunie Kerl m (hovor.) om
Kern m sâmbure (de fructe etc.)
Kerze / lumânare
Kessel m 1 ibric 2 boiler
Kette/lanţ, lănţişor
Kilogramm n (~s. ~e) kilogram
Kaffee m cafea Kilometer m kilometru
Kajüte / cabină (a unei bărci etc.) Kalb n Kind n (~(e)s, -er) copil; ein - wickeln a
(~(e)s, -ä-er) viţel schimba un copil Kinderwagen m
Kalender m calendar cărucior pentru copii Kinn n (~(e)s, -e) bărbie
kalt adj (kälter, kältest-) rece ♦ adv frig Kirche/ 1 biserică (clădire) 2 Biserică
► -es Büfett bufet suedez (instituţie) Kirsche
Kälte/frig /cireaşă Kissen n (-s, -)
Kamm m creastă (a munţilor etc.), pieptene pernă Klammer /
kämmen v a pieptăna (părul etc.); sich - menghină Klang m sunet
a se pieptăna Kammer / 1 cămară 2 klar adj clar/-â (sens etc.), luminos/-oasă;
cameră (într-o sich - werden über etw. Akk a clarifica
ceva
maşină)
klären v a explica ceva; sich - a se clarifica
Kanne / cană, ceainic (a se explica)
Kante /muchie (a unui unghi etc.) Klarheit /cer senin
Kapazität / capacitate KlaSSe / 1 clasă (categorie) 2 clasă (de elevi)
Kapitel .>.' (-s, -) capitol Klebeband n (-(e)s, -bänder) bandă
kaputt adj stricat/ă; - machen etw. Akk a adezivă (scoci) kleben v a lipi ceva de
strica ceva ceva, a lipi ceva Klebstoff m lipici Kleid
kaputtgehen* v (ging kaputt, i. kaputtge-
n (~(e)s, -er) rochie Kleider npl 1 haine 2
gangen) a se strica
îmbrăcăminte Kleiderbügel m umeraş
kaputtmachen v a strica ceva Kleiderschrank m dulap Kleidung
Karpfen m crap /haine, îmbrăcăminte (articole
Karte / 1 card 2 bilet (de intrare) (la vestimentare)
teatru etc.) 3 carte de joc 4 hartă Kartoffel klein adj mic/-ă
/cartof Käse m brânză kleiner adj mai mic, minor/ă (nesemnificativ)
Kasse/'casă (într-un magazin), casă de Kleingeld (-(e)s) mărunt (bani) Kleinigkeit
bilete Kassette/casetă Kassiererin /de / 1 bagatelă 2 fleac (prostie) klettern v lase
casieră Kasten m cutie, cutiuţă Katze urca pe ceva (pe o coardă etc.) 2 a Se Urca in
/pisică Kauf m cumpărături kaufen %■ a ceva (într-un copac
Klimaanlage 214
etc.) 3 a ieşi din ceva 4 a urca undeva (pe Korn n 1 bob (grăunte etc.) 2 cereale
fereastră etc.) 5 a escalada (munţii etc.) Körper m corp
Klimaanlage/aer condiţionat Kost/alimente
Klingel/clopoţel kostbar adj preţios/-oasă
klingeln v a suna (la uşă etc.) kosten v a costa câtva; Was/Wie viel
klingen* v (a, u) a suna kostet es? Cât costă? Kosten pi
Klinke /clanţă cheltuieli de regie, costuri
klopfen v a bate la ceva (La uşă) pentru ceva kostenfrei adj gratuit/-ä
Kloß m gâluşcă kostenlos adj gratuit/ â ♦ adv gratis Kraft
klug adj (klüger, klügst-) inteligent/-ă / forţă (fizică etc.), putere Kragen m guler
Kneipe/bar Knie n (~s, ~) genunchi knien krank adj (kränker, kränkst-) bolnav/-ă
v a sta în genunchi; sich (niederknien a Krankenhaus n (~es, -aer) spital
îngenunchia Knoblauch m usturoi Krankenschwester /asistentă (la spital)
Knöchel m gleznă Knochen m os Knopf Krankenversicherung/asigurare de
m buton, nasture Knoten m nod sănătate
Knotenpunkt m nod (loc de intersectare) Krankenwagen m ambulanţă (maşină)
Koch m bucătar Krankheit /boală
kochen v i a găti 2 a fierbe (în apă etc.), a kratzen v i a zgâria ceva (cu unghiile etc.)
găti ceva 3 a fierbe (apă etc.) 2 a curăţa (vopseaua etc.), a râcâi (a zgâria)
Kochplatte / plită 3 a scărpina (pentru a scăpa de mâncărime
Koffer m geamantan Kohl varză etc.)
Kohle/cărbune Kohlrabi», gulie Kollege Kraut n (~(e)s, -ä-er) plantă (medicinală etc)
m coleg komisch adj amuzant/ a Komma
Krebs m 1 rac 2 cancer 3 Rac
n (~s, ~s/~ta) virgulă, virgulă zecimală
Kreditkarte/carte de credit Kreis m cerc
kommen* v (a, i. o) l a veni (a ajunge) 2 a kreisen v a se roti în jurul a ceva
ajunge undeva 3 a ajunge la ceva (la o con-
Kreisverkehr m sens giratoriu Kreuz <■
cluzie etc.) 4 a pierde ceva 5 a reveni cuiva
{-es, ~e) cruce Kreuzung / intersecţie
«va (a primi) ► gelegen ~j-metw.Nam a fi
cuiva la îndemână; Komm schon! Hai!
kriegen v a băga ceva undeva (a îndesa
etc.), a lua (o boală etc.)
Kommunikation / comunicare
kommunizieren v a comunica cu cineva Krone/coroană
komplett adj complet/-ă; -er Service krumm adj (krummer krummst-) Strâmb/-
ă Küche/bucătărie; häusliche - mâncare
servicii complete
gătita în casă Kuchen m desert, prăjitură
komplizieren v a complica
kompliziert adj complicat/ă Kugel/sferă (corp geometric)
Konditorei/cofetărie Kugelschreiber m pix
Konfitüre/gem Kuh/ vacă kühl adj rece
können* v a putea să facă ceva (a fi kühlen v a răci (o băutură etc.)
capabil) ► Ich kann nicht mehr. Nu Kühlschrank m frigider kümmern sich
mai pot. ~ a aveagrijă de cineva/ceva Kunde m
(continua) client künstlich adj artificial/ă
Kontrolle/ control, inspecţie (control) Kupplung/ambreiaj (la maşină) Kur
kontrollieren v a conduce (o organizaţie /tratament (medical) Kurort m băi (staţiuni
etc.), a controla (a domina) balneare) Kurs m 1 curs (educativ) 2 curs
Kopf m cap Korb m coş (direcţie de mişcare) 3 curs valutar
Korkenzieher m tirbuşon Kurve/curbă
kurz 215 leuchte
n
kurz adj (kürzer, kürzest-) scurt/-ä; ~ weg- Laus /păduche
gehen irgendwohin a apărea laut adj ZgomOtOS/-OaSă ♦ adv (cu
undeva; vor ~em recent voce) tare -er stellen etw. Akk a da
kürzen v a scurta ceva ceva mai tare (sonorul etc.) läuten v a
Kuss m sărut suna (uri clopoţel, telefonul etc) Lawine
küssen v a săruta pe cineva/ceva, a /avalanşa
săruta leben v 1 a trăi 2 a ocupa ceva (o locuinţă)
pe cineva Leben n (~s, ~) viaţă; am ~ în viaţi lebendig
Küste /coastă adj viu/vie Lebensmittel n (~s, ~) aliment
Leber/ficat
lebhaft adj vioi/vioaie, viu/vie (amintire etc.)
lecken v a curge (un recipient găurit etc.)
Leder n (-s, ~) piele
ledig adj necăsătorit/-ă
Lächeln »(-s) zâmbet leer adj gol/-oală; ~e Batterie baterie
lachen v a râde de cineva/de ceva, a descărcată; Meine Batterie ist ~. Am
zâmbi bateria descărcată, legen v i a pune ceva
cuiva/ceva Lachen n (-s) undeva 2 a aşeza
râs lächerlich adj ridicol/-ă ceva undeva (a pune) 3 a depune (ouă
Lachs m somon etc.) lehren v a învăţa pe cineva ceva
Ladegerät n (~(e)s, ~e) încărcător (pentru leicht adj 1 uşor/oară (care cântăreşte
telefonul mobil etc.) puţin) 2 delicat/ă 3 uşor/-oară (tuse
laden* v i a încărca ceva undeva (o etc) ♦ adv uşor ein ~er Hang pantă
încărcătură) 2 a încărca (o armă) uşoară
Laden m magazin leiden* v (litt, h. gelitten) a suferi de ceva
Lage /poziţie leider part din păcate
Lamm «(~(e)s, -ä-er) miel leid tun* v (tat leid, h. leidgetan) a-i părea
Lampe /lampă rău ceva; Es tut mir leid. îmi pare rău.
Land n(~(e)s,-ä-er/~e) 1 uscat 2 pământ 3 ţară leihen* v (ie, ie) a împrumuta ceva cuiva;
(în provincie) 4 ţară (stat) sich - etw, Akk von j-m a împrumuta
landen v a ateriza (un avion), a acosta (o ceva de
barcă) Ia cineva
Landkarte/hartă leise adi tăcut/ ă ♦ adv în şoaptă, tăcut ►
Landung / aterizare (a unui avion) ~r stellen a da mai încet (sonorul etc.)
lang lung/-ă leisten v a furniza ceva cui va (un produs
etc.); Dienste -/-m/etw, a servi cuiva/ia
lange adv (länger, am längsten) de mult timp
Länge/lungime langfristig adj pe termen ceva
lung Langsam adj încet/-ată ♦ adv încet Leistung/performanţă, randament
längst adv demult langweilig adj leiten v i a conduce (o firmă etc.) 2 a
conduce pe cineva undeva 3 a
plictisitor/-oare Lappen m zdreanţă Lärm
conduce (apă prin conducte etc.) 4 a trece
m zgomot ceva prin ceva 5 a conduce
lassen* v (lässt, ie, a) a lăsa; Das lässt sich (electricitatea)
leicht reparieren. Se repară uşor.; sich ~ a Leiter1 m şef
se putea (a fi posibil); sich ~ etw. Akk
Leiter2 /scară
tun a da ceva la făcut (la spălat etc.) Leitung / 1 conducere (a firmei etc), frunte
Lastwagen m camion de marfa (poziţia de conducere) 2 linie (de telefon etc.)
Lauf m funcţionare (a unui aparat etc.); im lenken v a ghida ceva undeva (o rachetă
—e erw, Gen în timpul a ceva etc) lernen v a învăţa (pentru un examen etc.),
taufen* v (läuft, ie, i./h. au) 1 a alerga 2 a a
face jogging 3 a fugi peste ceva 4 a învăţa ceva lesen*
merge (pe jos) 5 a merge (a fi in funcţiune) v a citi ceva
6 a Curge (un recipient găurit etc.) letzt{er,e,es) adj ultim/-ă; das letzte
Laune/dispoziţie
Mal ultima data; zum letzten Mai pentru
ultima oară leuchten v a străluci
Leute 216 messen

Leute pi oameni Akk a face cuiva ceva imposibil; Und


Lkht n (-(e)s, -er) lumină was soll ich ~? Şi eu ce-ar trebui să fac?
Lid n (~(e)s, -er) pleoapă Mädchen n (~s, ~) fată
lieber adv mai hine (recomandare); Ich Magen m stomac
möchte Mai degrabă as... (preferinţă) mager adj 1 slab/-ă (persoană) 2 slab/ă
liebst [er, e,es} am liebsten de preferinţă (despre carne)
Liege / şezlong Mai m mai
liegen* v (a, e) l a sta culcat/-ă (in pat) 2 a mal adv ori (înmulţit)
se afla undeva 3 a depinde de cineva/ Mal das nächste Mal data viitoare; zum
ceva 4 a ţine la cineva/ceva 5 a conta (a
ersten Mal pentru prima oară malen v a
fi important) picta {o pictură), a picta ceva Maler m
Liegestuhl m şezlong pictor, zugrav man pron se manchmal
link(er,e,es) adj stâng/-ă
adv uneori Mandel/migdală
links adv pe stânga; nach ~ la stânga; von
- din stânga Mangel m 1 defect (imperfecţiune) 2 lipsă
de ceva Mann m bărbat männlich adj
Linse/lentilă, linte (bob)
Lippe/buză mascuhn/-ă Mantel m 1 haină 2 anvelopă
Liste/listă de ceva Marke / 1 marcă (de producţie etc.)
Liter m,n (~s,~) litru 2 timbru (poştal etc.)
Loch n (~(e)s, -Ö-er) gaură Markt >» piaţă März m martie
locker adj larg/-ă Maschine/maşină (utilaj) Maß
Löffel m lingură f i măsură
Lohn m salariu; den - erhöhen j-m a Maßnahme/măsură (acţiune, demers etc.)
mări cuiva salariul lohnen sich - a renta (a Mauer / zid
fi rentabil) löschen v i a stinge (focul etc.), Maus/ 1 şoarece 2 maus (lacalculator)
a stinge Maut/taxă de drum
(focul) 2 a şterge Eos werden* v (wird Meer « (-(e)s, ~e) mare; am - la mare
los, u. L o) a scăpa de Mehl rt (-(e)s) făină
cineva/ceva Luchs rtt răs mehr adv mai, mai mult
(linx) Luft / aer lüften v a aerisi Mehrheit/majoritate a cuiva/ceva
Lüfter m ventilator Lüge / mehrmals num de câteva ori
minciună lügen* v (o, o) a minţi Meilej milă
pe cineva Lunge/plămân mein pron ai meu, a mea
Lust/poftă; - haben etw. Akkzu tun a avea meistens adv în general
chef sä facă ceva melden v i a anunţa ceva 2 a raporta
ceva cuiva (a semnala) sich — a
ridica mâna (să răspundă), a se prezenta
la cineva/ undeva (la datorie etc.); sich
— bei j-m a da cuiva un semn de viaţă
machen v 1 a face ceva 2 a face (a realiza) Meldung/ 1 anunţ 2 raport despre ceva
3 a face pe cineva cumva (a schimba) »> Menge / cantitate; eine - von etw. o
eine Aufnahme von etw. - a face o poză grămadă de ceva

a ceva; einen Kopfsprung - a plonja;


Mensch m om
geltend - etw. Akk a exercita ceva (un menschlich adj uman/-ă
drept etc.); Macht es ni cht! Nu faceţi Menü n {-s, -s) meniu
asta.; sich bekannt - mit etw. a se merken v a observa ceva, a observa pe
familiariza cu ceva; sich - an etw. Akk a cineva/ceva; sich ~ etw. Akk a-şi aminti
se apuca de ceva; sich — an erw. Akk a ceva
se apuca de ceva; Spaß - j-m etw. Nam Messe/slujbă
a-i plăcea ceva cuiva; unmöglich — etw. messen* v (misst, a, e) 1 a măsura pe
cineva/ceva 2 a măsura (a avea o anumită
dimensiune)
Messer 217 Name
Messer « cuţit Mord m crimă
Metall n (-$, ~e) metal Mörder m ucigaş
Meter m,n (~s, ~) metru morgen adv mâine
Miete /chirie Morgen m dimineaţă; am ~ de dimineaţă;
mieten v a închiria ceva (o maşină etc.) Guten -. Bună dimineaţa, morgens adv de
Mieter m chiriaş dimineaţă Moschee /moschee Motor m
Mikrowelle in der - aufwärmen a motor
pune ceva la microunde Motorrad n (~es, -aer) motocicletă Mücke
Milch/lapte /ţânţar
minderjährig ad) minor/-ă (sub optsprezece müde adj obosit/-ă; ~ machen j-n a obosi
ani)
pe cineva; - sein a fi somnoros; - werden a
mindestens adv cel puţin (nu mai puţin de)
minimal adj minim/-ă Minute /minut se obosi
mischen v a amesteca ceva Mühe/efort
Missverständnis »(~ses, -se) neînţelegere Mülleimer m coş de gunoi multiplizieren
mit prep CU cineva/ceva, prin ceva ♦ pron v a înmulţi ceva cu ceva Mund m gură
CU
Münzautomat m automat Münze
sine /monedă Muskel m muşchi
mitnehmen* v (nimmt mit, a, o) a lua cu müssen* v a trebui să facă ceva; Ich
sine, a lua pe cineva undeva (cu maşina)
muss
Mittag m prânz; zu ~ essen a lua prânzul auf die Toilette. Am nevoie la toaletă.
Mittagessen n (~s, -) prânz Mitte / Muster n (-s, ~) model (exemplu), mostră
1
mijloc; in der ~ efw. Gen în mijlocul a ceva Mutter / mamă Mutter2/piuliţă
mitteilen v a anunţa pe cineva ceva, a Mütze/şapcă
comunica cuiva ceva
Mitteilung /comunicare, notificare
Mittel n (-s, ~) 1 mijloc (de a atinge un scop) 2
medicament pentru ceva 3 preparat
(substanţă) 4 mijloace (financiare) nach prep 1 lä (direcţie) 2 după Nachbar m
mittels prep prin intermediul cuiva/ai ceva vecin
Mitternacht /miezul nopţii nachdenken* v (dachte nach, h. nachgedacht) a
mittler(er,e,es) adj mijlociu/mijlocie se gândi la ceva
Mittwoch m miercuri Nachmittag m după-amiază nachmittags
Möbel n (~s, -) mobilă adv după-amiază; - um
mögen1* v (mag, mochte, hat mögen) a vrea drei la ora trei după-amiaza Nachname m
ceva; Ich möchte (mit)... sprechen. Aş nume de familie Nachricht / 1 ştire
vrea să vorbesc cu... (informaţie etc.)
mögen2* v (mag, mochte, hat gemocht) a 2 mesaj
plăcea pe cineva/ceva; am liebsten ~ f- nächst(er,e,es) adj următor/-oare
n/etw. a-i plăcea cel mai mult cineva/ceva Nacht/noapte; Gute ~! Noapte bună!;
möglich adj fezabil/-ă (posibil), posibil/ über - peste noapte Nachteil m defect,
-ă; es ist ~ etw. Akk zu tun se poate face dezavantaj Nachtisch m desert
ceva; so bald wie - cât mai repede nachzahlen v a achita ceva nackt adj gol/-
möglicherweise pan poate oală, gol/goală Nadel/ac, ac cu gămălie
Möglichkeit / posibilitate Nagel m 1 cui 2 unghie nahe adv aproape
Möhre/morcov ♦ prep aproape ceva Nähe aus der - /de
Monat m lună (calendaristică) aproape nähen v a coase, a coase ceva (un
monatlich adj lunar/-ă (salariu etc.) nasture
Mond m lună (corp ceresc) etc.)
Montag m luni Nahrung /hrană, mâncare
Name m nume
Namenstag 218 Ohrring

Namenstag m zi onomastică Norden m nord


nämlich adv de fapt nördlich adj nordk/-ă
Nase / nas; Ich habe davon die ~ voll. Not/ 1 mizerie, sărăcie 2 necaz (situaţie
M-am săturat de asta. naSS adj (nasser/nasser, dificilă), urgenţă Notausgang m ieşire de
nass est-/nässest) urgenţă
ud/-ă Nation /naţiune national adj Notdienst m urgenţă (serviciu medical)
naţional/ă Nationalität/naţionalitate Notfall »1 stare de urgenţă, urgenţă nötig
Natur/ 1 natură 2 caracter (natură etc.) adj necesar/-ă; Das ist nicht ~. Nu
natürlich' adj natural/-ă natürlich2 pan e nevoie. Notlage/necaz (situaţie dificilă)
bineînţeles Nebel m ceaţă Notlandung/aterizare de urgenţă
neben prep 1 lângă ceva 2 pe lângă ceva notwendig adj necesar./-ă; ~ sein a fi
negativ adj negativ/-ă necesar; wenn - dacă va fi nevoie
nehmen* v (nimmt, a, o) l a lua ceva (în November m noiembrie nüchtern adj
mână etc.) 2 a Servi ceva 3 a lua ceva (de sobru/-ă Nudel/tăiţei
mâncare etc.) 4 a lua ceva (medicamente etc.) Nuli / zero; Temperaturen unter ~
5 a lua (o lingură etc.), a-şi asuma (o datorie, temperaturi sub zero grade
un risc etc) 6 a adopta (o atitudine) in Nummer/ 1 număr (numeral etc.) 2 număr
Anspruch ~ a ocupa (timp); Wir ~ ein (mărime la pantofi etc.) 3 număr (al unei
Taxi, Vom lua un taxi. reviste)
nein pan nu nur adv doar; nicht nur nu numai; nur
nennen* 1 (nannte, h. genannt) a numi pe dass doar că
cineva/ceva cumva, a Spune cuiva cumva Nuss /nucă
nett adj am abil/-ă, simpatic/-a Netz « (~es, nutzen v a epuiza ceva (o resursă etc.)
~e) plasă (de pescuit etc.), reţea neu adj nützlich adj utiî/-ă
(neuer, neu(e)st-) nouAă neuest(er,e,es) adj
recent/-ä neugierig adj curios/-oasă
Neuigkeit/ştire
nicht pan nu; eigentlich ~ nu chiar; ~
(ein)mal nici (măcar); N~ wahr? Nu--i
aşa?; Noch -.încă nu.; überhaupt -deloc; Ob conj dacă (interogativ)
warum ~ de ce nu oben adv mai sus, sus (la etaj); - ohne
Nichtraucher m nefumător topless Ober m
nichts pron nimic; (Das) Macht ~! Nu ospătar
contează!; N ~ zu danken. Cu plăcere. ober(er,e,es) adj superior/-oară, de sus
Nichtschwimmer m persoană care nu ştie (parte etc.) Oberfläche /suprafaţă
să înoate Oberschenkel »•. coapsă Obst« (~(e)s)
nie adv niciodată fructe obwohl adv deşi ♦ conj deşi oder
Niederschläge fpi precipitaţii conj sau; 0~? Nu-i aşa? Ofen m cuptor
niedrig adj jos/joasă offen adj deschis/-a ♦ adv deschis
niemals adv niciodată (sincer) öffentlich adj public/-ă öffnen
niemand pron nimeni v i a deschide 2 a descheia ceva
Niere/rinichi (o cămaşă etc.) Öffner m desfăcător
nirgendwo adv nicăieri Öffnung/deschizătură (gaură)
nirgendwohin âây nicăieri Öffnungszeiten fpi ora de deschidere
noch1 adv încă, mai; ~ einer alt (încă un); Oft adv (öfter, am öftesten) des
~ einmal încă o dată; ~ nicht încă nu; ~ Ohne prep tară cineva/ceva ♦ conj fără să
schlimmer/mehr şi mai râu/mult facă ceva Ohr « (~(e)s, ~en)
noch2 canj nici; weder... ~ nici... nici ureche Ohrring m cercel
Oktober 219 Punkt
Oktober m octombrie Öl n Personaldaten fpi date personale
(~(e)s) 1 ulei 2 ţiţei Onkel m persönlich adj personal/-ă ♦ adv personal
unchi orange adj Pfad m potecă, cărare
portocaliu/-e Pfand n (~(e)s, -ä-er) garanţie (rambursabilă)
Orange/portocală Pfanne/tigaie (de prăjit) Pfeffer
ordentlich adj 1 ordonat/-ă (o persoană) m piper Pfeife /pipă pfeifen* v
2 potrivit/-ă ♦ adv 1 adecvat 2 destul de (i, i) a fluiera Pferd n (~(e)s, ~e)
(foarte) cal Pfirsich m piersică
Ordnung/ordine, reguli; in - bringen erw. Pflanze/plantă Pflaster» (~s, -)
Akk a face ordine în ceva; Ich bin in ~.
Sunt bine. plasture Pflaume / prună
Pflege /grijă pentru cineva
orientieren sich ~ a se orienta
Ort ai loc Pflicht /responsabilitate (morală etc.)
örtlich adj local/-ă Pfund n (~(e)s, ~e) liră
Pille/pastilă
Osten m est; im - în est
Pilz m ciupercă
Ostern «(-,-) Paşte
Piste/pârtie (de schi)
[ planen v a plănui ceva
platt Ich habe einen P~en. Am făcut
Österreich n (~s) Austria >ana. atz m 1 piaţă 2 loc platzen v a pocni
Österreicher m austriac platzieren v a pune ceva undeva
österreichisch adj austriac/-ă Platzkarte/loc (pebiletul de tren)
östlich adj est ic/-a, de est Plombe/sigiliu
plötzlich adj brusc/ă ♦ adv deodată
plUS adv plus
Polizei /poliţie
Polizeidienststelle/secţie de poliţie
paar ein ~ câţiva, câteva Paar n (~(e)s, ~e) Polizist m poliţist
pereche packen v i a împacheta ceva Portemonnaie n (~s, ~s) portofel Portion
(marfa etc.) /porţie
2 a face bagajele 3 a prinde ceva 4 a Position / 1 loc al ceva 2 articol (de pe o
apuca ceva (a prinde strâns) listă) 3 poziţie (a corpului etc) Post/ 1 oficiu
Packung/ambalaj, pachet Paket n (~(e)s. ~e) poştal 2 corespondenţă
pachet Panne/pană Papier n (-s, ~e) hârtie 3 poştă (sistem)
Papiere n pl acte (de identitate etc.) Papst m Postleitzahl/cod poştal
papă Postsendung /obiect trimis prin poştă
parken v a parca undeva (şofer) Parkkralle praktisch adj practic/-ă Preis m 1 preţ 2

/ dispozitiv de blocare a premiu privat adj privat/-ă pro prep pe


roţilor Parkplatz m parcare Probe/test (de calitate etc.) probieren - a
Pass m paşaport Passagier m încerca ceva (nou etc.) Prostituierte /
pasager passend adj prostituată Prozent» (~(e)s. ~e) procent
prüfen v i a testa ceva 2 a asculta pe
îndemânatic/-ă Paste /pastă
cineva (la şcoală etc), a verifica pe cineva din
Pause / pauză; Machen wir eine ~. Sä
luăm o pauză. ceva (a testa cunoştinţele)

peinlich adj penibil/-ă; sich ~ fühlen a se Pulver n (~s, ~) praf


simţi penibil Pumpe /pompă
Pelz m blană pumpen v a pompa ceva (apă) Punkt m 1
Person /persoană punct 2 punct (colorat), bulină (model etc.)
pünktlich 220 richten

pünktlich adj exact/-ă, punctual/-ă nach ~ la dreapta; von ~ din dreapta


♦ adv exact putzen v a curăţa ceva (o Rede / discurs
rană etc); sich reden v a vorbi cu cineva, a vorbi despre
die Zähne ~ a se spăla pe dinţi ceva tu cineva
Regel /regulă
regelmäßig adj regulat/-a (interval etc.)
regeln v a regla ceva Regen m ploaie
Regenmantel m impermeabil
Regenschauer m averse de ploaie
Qualität /calitate a ceva Quark Regenschirm m umbrelă regnen v a ploua
m brânză de vaci Quelle/izvor, reiben* v (ie, ie) 1 a freca ceva 2 a rade
sursă de ceva quer prep în ceva (a da pe râzătoare)
diagonală de ceva reich adj bogat/-ă
reichen v i a înmâna cuiva ceva 2 a ti
suficient
reif adj 1 copt/coaptă, maturat/-ă (brânză
etc) 2 matur/-ă ► ~ werden a se coace, a
Rad n (~(e)$, -ä-er) roată se matura (brânza etc)
Rahmen m cadru (construcţie etc.), ramă Reifen m cauciuc (de la roată); platter ~ m
(a unui tablou etc); im ~ etw. Gen în cadrul roată dezumflată
a ceva Rand m Reifenpanne / pană
margine Reihe/coadă (de oameni), rând
RanQ m poziţie (într-o ierarhie), rang rasch Reihenfolge/ordine (succesiune etc.)
adj rapid/ă Rasen m gazon reinigen v a curăţa ceva
rasieren v a bărbieri pe cine va/ceva; sich Reinigung/curăţatorie
- a se bărbieri Reinigungsmittel n (~s, ~) detergent
Rat m sfat Reis u, orez
raten* v (rät, ie, a) l a sfătui pe cineva Reise/călătorie, pachet turistic; Gute
ceva, a sfătui pe cineva 2 a ghid ceva ~. Călătorie plăcută!
Ratschlag m sfat Reisebus m autocar
rau adj aspru/ă (condiţie etc), dur/-ă Raub Reiseführer m ghid (pentru turişti etc.)
m jaf Räuber m tâlhar Rauch m fum reisen v a călători Reisende m călător,
rauchen va fuma; R~ verboten Fumatul pasager Reißverschluss m fermoar
interzis Raucher m fumător Raum m 1 Reklamation / reclamaţie
încăpere 2 loc (capacitate etc), reklamieren v a face o reclamaţie împo-
spaţiu (de depozitare etc) räumen v i a triva ceva
Strânge ceva (a debarasa) rennen* v (rannte, i./h. gerannt) a alerga
2 a elibera Rentner m pensionar Re pa ratu r / repar
Raureif m polei aţie Reparaturwerkstatt /atelier de repa-
reagieren v a reacţiona la cineva/ceva raţii
rechnen v i a calcula ceva 2 a prevedea reparieren y a repara ceva Reserverad n
ceva (~es, -ă-er) roată de rezervă
Rechnung / factură, notă de plată Recht n Reserve reifen m roată de rezervă
(~(e)s, ~e) drept ► ~ geben reservieren v a rezerva ceva
j-m zu etw. a autoriza pe cineva la Reservierung / rezervare Rest m ceilalţi,
ceva; Sie rest de ceva Restaurant n (~s, ~s)
haben ~. Aveţi dreptate. recht(er,e,es} restaurant retten v a salva pe cineva/ceva
adj drept/dreaptă rechts adv la dreapta, pe de cineva/cert Rettung /salvare
dreapta ceva; Rezeption / recepţie (a unui hotel etc.)
richten ■■: a judeca pe cineva
richtig 221 Schauer

richtig adj corect/-ă> potrivit/-ă ferăstrăul ceva


♦ adv bine, destul de (foarte) Richtung Sahne : smântână
/direcţie riechen* v (o, o) l a mirosi ceva Salami/salam Salbe/
2a unguent Salz n (~cs, ~c)
mirosi a ceva Rindfleisch n (~(e)s) carne sare
de vită Ring m inel Rippe /coastă riskant Salzen* v (salzte, h. gesalzen) a săra
ädj riscant/-ă riskieren ■.■ a risca ceva salzig adj sărat/-ă Salzstreuer m solniţă
Rock m fustă sammeln v a colecţiona (timbre etc.)
roh adj 1 crud/-ă (legume etc.) 2 brut/-ă, Samstag m sâmbătă Sand m nisip
neprelucrat/ă (un material etc.) 3 bru-tal/-ă sanft adj delicat/-ä ♦ aaVuşor satt adj
Rohr n (~(e)s, ~e) ţeava sătul/-ă
Röhre/ţeava Satz m 1 propoziţie 2 serviciu (de farfurii
Rollstuhl m cărucior cu rotile (pentru etc.), set de ceva 3 tarif
invalizi) sauber ^ curat/-ă säubern
rosig adj roz v a face ordine
rot adj (röter rötest-) roşu/-ie; rot werden Sauer adj (saurer, säuerst-) 1 acru/ă (gust) 2
a se înroşi (la faţă) acid (in chimie) 3 furi0S/-0asă pe cineva
Rücken m spate Sauerkirsche/vişină
Rückfahr karte/bilet dus întors Säule/coloanä
Rückkehr/întoarcere Säure/acid
Rucksack m rucsac Schachtel/cutie, cutiuţă de ceva schade
Rückseite/dos (partea interioară a bluzei Das ist ~. Păcat. Schädel m craniu
etc.), Spate (partea din spate) Rücksicht/ schaden v a răni pe cineva/ceva
respect faţă de ceva; mit ~ auf Schaden m defecţiune (a motorului etc.),
erw. Akk luând ceva în consideraţie pagubă
Rückspiegel m oglindă retrovizoare rufen* schädlich adj dăunător/-oare, nociv/ă
v (ie. u) a Striga la cineva Ruhe/ 1 linişte 2 Schaf n (~(e)s, ~e) oaie
repaus 3 odihnă ruhig adj liniştit/-ă schaffenl* v (u, a) a crea, a realiza
rühren v a amesteca ceva rund adj schaffen2 v 1 a fi capabil să facă ceva, a
rotund/-ă se descurca cu ceva (a face) 2 a se
Runde /tur (al unei competiţii etc.), tură (într-o descurca cu ceva (a face faţă) 3 a ajunge (la
cursă) timp), a avea destul timp 4 a prinde
Rundreise/tur (autobuzul etc.)
rutschen v a aluneca (a patina etc.) rutschig Schal m eşarfă
adj alunecos/-oasă Schale/coaja
schälen v a coji ceva, a decoji ceva
schalten v a schimba viteza; den
ersten/zweiten Gang ™ a intra în viteza
întâi/a doua Schalter m 1 întrerupător 2
ghişeu SCharf adj (schärfer, schärfst) iute
Saal m sală (picant),
Sache /lucru (obiect), treabă Sack ascuţit/-ă (o lamă etc.) Schatten m umbră
m sac a ceva (a unui corp) schätzen v 1 a estima
Saft m 1 SUC (de fructe etc.) 2 SUC (din carne) ceva 2 a evalua
Säge / ferăstrău ceva (un preţ) 3 a aprecia ceva, a respecta
sagen v i a spune cuiva 2 a spune pe cineva/ceva Schätzung / estimare
cuiva ceva *■ kurz gesagt pe scurt schauen v a părea cumva Schauer m
sägen v a tăia (cu un ferăstrău), a tăia cu averse de ploaie
Schaufenster 222 Schuld

Schaufenster n (~s, ~) vitrină (de magazin etc.) schmecken v a avea gust de ceva, a plăcea ceva cuiva
Scheck m cec (o mâncare); Es schmeckt mir nicht. Nu-mi
Scheibe/felie rotundă, felie de ceva (de pâine etc.) place.
Scheide /teacă (a unei săbii etc.), vagin schmelzen* v (schmilzt, o, h./i. o) a se topi
scheinen* v (ie, ie) 1 a străluci 2 a Schmerz m durere
părea cuiva cumva Schenkel m Schmuck m bijuterie, ornament
coapsă schenken va dărui cuiva ceva schmutzig adj murdar/ ä; ~ machen etw. Akk a mânji
Schere/foarfecă ceva

Scherz m glumă; ~e machen a glumi Schnee m zăpadă


Schicht /strat, tura Schneiden* v (schnitt, h. geschnitten) 1 a tăia ceva
schicken v a expedia ceva (prin poşta), a (cu cuţitul etc.) 2 a tăia ceva (în două) 3 a tăia pe
cineva cu ceva (a răni) 4 a tăia (a scurta etc.) 5 a tăia
trimite (o scrisoare) ceva cuiva
ceva (cu foarfecele) 6 a tunde pe cineva 7 a tunde
schieben* v (o, o) a împinge ceva schief adv
(oaia etc) ► sich die Haare ~ lassen a se
strâmb
tunde; sich ~ an etw. Dat, in etw. Akk a se tăia în ceva
Schiff n (~(e)s, ~e) vapor; mit einem ~ .
schneien v a ninge
fahren a naviga Schild n plăcuţă Schimmel
schnell adj rapid/-ă ♦ adv rapid, repede
m mucegai schimpfen a înjura pe cineva
Schnupfen m gripă Schnur /şnur Schock m
Schinken m şuncă Schlaf m somn
şoc
schlafen* v (schläft, ie, a) a dormi (bine,
Schokolade/ciocolată; heiße ~ ciocolată
mult etc.), ase culca cu cineva Schlafsack m sac de
fierbinte schon adv deja
dormit Schlafwagen m vagon de dormit
schön adj 1 frumos/oasă 2 drăguţ/-ă ♦ adv frumos ►
Schlafzimmer n (~s, ~) dormitor Schlag m
Das Wetter ist ~. Vremea e frumoasă.; ~es
lovitură, lovitură de pumn Schlaganfall m
Wetter vreme frumoasă
apoplexie schlagen* v (schlägt, u, L/L a) 1 a
schräg adj oblic/ ă
lovi pe
Schrank m dulap
cineva 2 a bate pe cineva 3 a bate in ceva 4 a bate in ceva 5 a
Schraube / şurub
bate (inima) 6 a bate (o oră etc.) 7 a înfrânge pe
cineva ** k.c ~ j-n a lăsa inconştient (dintr-o
schrauben v a înşuruba ceva undeva
lovitură)
Schraubenmutter / piuliţă
Schlange/ 1 şarpe 2 coadă ► in der ~ Schraubenschlüssel m cheie (pentru
warten auf etw. a sta la coadă şuruburi etc.)
SChlank adj suplu/-ă (opesoană) Schraubenzieher m şurubelniţă Schrei m
Schlauch ni cameră (de roată) schlecht adj strigăt
prost/proastă ♦ adv prost schreiben* v (ie, ie) a scrie, a scrie ceva (a crea);
(fâcutetc), rău (a se simţi) ► Mir ist ~. S ~ Sie es mir auf die Rechnung, Treceţi-
Mi-e rău.; ~ werden a se strica Schließen* v mi-o în cont. (cheltuiala etc)
(o, o) 1 a închide ceva 2 a Schreibwaren pi articole de papetar ie
închide (o întreprindere etc.) 3 a încuia schreien* v (ie. ie) a striga
4 a încheia (un contract) 5 a încheia (o Schrift/ 1 scriere (sistem) 2 scris
bluză etc.) 6 a închide ceva (o agrafă etc.)
schriftlich adj scris/ă
Schließfach n (~(e)s, -a-er) dulap schließlich Schritt m pas
adv până la urmă Schlittschuh m patină; ~
Schuh m pantof
laufen a patina Schloss n (~es, -ö-er) broască,
schuld ~ sein a fi responsabil pentru ceva
(a fi vinovat) Schuld/ 1 Vină pentru ceva
castel Schluss m concluzie, sfârşit; zu dem -
(responsabilitate
kommen a concluziona
etc) 2 datorie ► Es ist nicht meine
Schlüssel m cheie
~! Nu e vina mea!; j-m die ~ an etw. Dat geben a
SChmal adj (schmaler/schmäler, schmälst-/
învinui pe cineva de ceva
schmälst) îngust/-ă
schulden 223 Sie

schulden v a datora cuiva ceva Schuldig Vorbiţi serios?; Mir ist kalt. Mi-e frig.;
ad) vi novat. - ă de ceva Schulter/ umăr wach - a fi treaz; Was ist (los)? Ce s-a
Schuss m foc Schüssel/castron întâmplat?; Wo ist das? Unde e? sein2
schütteln v a zgâlţâi pe cineva/ceva; den pron al lui Seit prep de la (început etc.)
Kopf ~ a da din cap (în semn de negare); Seite/faţă (a unui cub etc.), pagină Sekunde /
sich ~ a tremura (de frig etc.) secundă selbst adj singur (fără ajutorul
schütten v a presăra ceva undeva cuiva), în-
Schutz m protecţie de cineva suşi/însăşi Selbstmord m sinucidere
schützen v a apăra pe cineva de selbstständig adj independent/-ă (stat
cineva/ceva etc.)
(de un atac etc.), a proteja pe cineva/ceva selbstverständlich pan bineînţeles
Schwach adj (schwächer, schwächst-) prost/ selten adj rar/-ă ♦ adv rar
proastă, slăbit/-ă (fizic) Schwamm m seltsam adj ciudat/-ă
burete (de spălat etc.) schwanger adj senden* v (sandte/se/i. sendete, hat gesandt/
însărcinată Schwanz m coadă seit, gesendet) 1 a trimite ceva cuiva 2 a
schwarz adj (schwärzer, schwärzest-) ne- emite (un semnal etc.) Sendung / 1
gru/neaeră ♦ adv ilegal (fără autorizaţie) transport (de marfă)
schwarzfahren* v (fährt schwarz, u, i. a) a 2 transmiune (TV) 3 program (la televizor
face blatul etc.)
Schwebebahn/teleferic Senf m muştar September m septembrie
schweigen* v (ie, ie) a tăcea Service1 m,n <~(s), "*) service (de reparaţii
Schwein n (~(e)s, -e) porc etc.)
Schweiz/Elveţia Service2 n (~, -s) serviciu (de farfurii etc.)
schwer adj intens (trafic etc.), greu/grea Serviette/şerveţel Sessel m fotoliu
(ca greutate) ♦ adv cu greu Schwester/soră Setzen v 1 a aşeza pe cineva undeva 2 a
schwierig adj greu/grea (dificil) aduce pe cineva undeva (într-o anumită
Schwierigkeit/greutate Schwimmbecken n stare)
(~s, ~) piscină schwimmen* v (a, h./i. o) a ► in Gang - erw. Akk a porni ceva (a da
înota, a pluti drumul); sich - a se aşeza
(pe apă) Shampoo n (-s, -s) şampon Sich pron îşi
Schwimmer m 1 înotător 2 plută (pronume reflexiv), sine sicher adj sigur/-ă ♦
(pentru oameni), flotor (pentru avioane etc.) pan sigur ►> sich
Schwimmweste/vestă de salvare etw. Gen ~ sein a fi sigur/-ă de ceva
schwindeln v a avea ameţeli, a se învârti Sicherheit / 1 siguranţă 2 adăpost
(capul); Mir schwindelt. Mi se învârte capul. 3 garanţie pentru ceva (financiară etc.)
schwitzen v a transpira sechs num şase ► in '-/sein a fi în siguranţă
sechst(er,e, es) num al şaselea sechzehn Sicherheitsgurt den ~ anlegen a-şi
num şaisprezece sechzig num şaizeci See" pune centura de siguranţă
m lac Sicherheitsnadel/ac de siguranţă sichern v
See- / mare; an der See la mare Seemann m 1 a proteja ceva (împotriva unei ameninţări)
marinar Sehen* v (sieht, a, e) a vedea pe 2 a fixa ceva undeva 3 a asigura ceva (a
cineva/ceva sehrfoarte Seife / săpun Seil n garanta realizarea a ceva etc.) Sicherung / 1
(~(e)s, ~e) frânghie Seilbahn/funicular mecanism de siguranţă 2 siguranţă (electrică)
sein»* v (ist, war, ist gewesen) 1 a fi (a 3 protecţie
exista) 2 a fi (a se afla) 3 a fi (cumva) ► auf ► Die - ist herausgesprungen. Au sărit
- siguranţele.
a se scula (din pat); ähnlich - j-m/etw, a sie pron 1 ea 2 ei, ele Sie pron
semăna cu cineva/ceva; Ist das Ihr Ernst? dumneavoastră (singularul de politeţe)
sieben 224 Stau

sieben num şapte siebent(er,e,es) num al Spiegel m 1 oglindă 2 suprafaţa apei Spiel n
şaptelea siebt(er,e,es) num al şaptelea (~(e)s, ~e) JOC, meci (de fotbal etc.);
siebzehn num şaptesprezece siebzig num auf dem ~ stehen a fi în joc spielen v 1 ase
şaptezeci Silber (~s) argint Situation /situaţie juca cu ceva 2 a juca
Sitz m 1 scaun 2 sediu (al unei instituţii etc.) ceva 3 a cânta la ceva (la un instrument)
Sitzen* v (saß, h. gesessen) a şedea (pe scaun 4 a juca (la teatru etc.) 5 a juca (un roi) 6 a da
etc.) ceva (un Aim etc.)
Sitzplatz m loc (rezervatetc.) Spielzeug n (~{e)s, ~e) jucărie spitz ad)
Ski m schi; Ski fahren a schia ascuţit/-ă
Skifahrer m schior Spitze / 1 vârf 2 faţadă a ceva (a unei
Skilift m teleschi clădiri etc.) 3 elită
Skistöcke .... pi beţe de schi Sport m sport
so adv astfel, atât de; und so weiter şi aşa Sportplatz m teren de sport
mai departe sobald con) (de) îndată ce
Sprache/ 1 vorbire 2 limbă
Socke /şosetă Sofa n (~s, -s) canapea sofort
Sprechen* v (spricht, a, o) a vorbi (a spune ceva), a
adv imediat; Jetzt ~? Chiar acum? sogar vorbi cu cineva; Ich spreche kein
adv ba chiar Sohn m fiu Englisch/Deutsch/Französisch. Nu
sollen* v a trebui să facă ceva; Sag vorbesc engleză/germană/ franceză, springen* v
ihnen, (a, L /h. u) 1 a sări 2 a (se) crăpa
sie - warten! Spune-le să aştepte! Sommer
Spritze/injecţie, seringă spritzen v i a ţâşni
m vară
2 a stropi (cu pesticide etc.) 3 a ţâşni 4 a stropi
Sonderangebot n (~(e)s, ~e) ofertă (vopsea)
specială sondern con) ci
5 a injecta pe cineva cu
Sonne/soare sonnig ad) ceva spucken v a scuipa spülen v
însorit/-ă Sonntag m duminică
a trage apa (la toaletă)
sonst adv altfel Spur/pată, urmă (pe pământ) a ceva, după
Sorge / 1 grijă pentru cineva/ceva 2 ceva
grijă pentru cineva ► sich ~n spüren v a simţi ceva Staat in stat (ţară)
machen um staatlich adj de stat
j-n/etw. a-şi face griji pentru cineva/ceva Staatsangehörigkeit/cetăţenie Stab m bâtă
sorgen v a avea grijă de cineva/ceva, a se
(de lemn), rangă (de metal) Stadt /oraş
OCUpa de ceva
Soße/sos Stadtviertel n (~s, ~) cartier Stahl
sowie con) (de) îndată ce m oţel
sowohl ~ - als auch atât... cât Stamm m trib (de indieni etc.), trunchi (de
spannen v i a întinde ceva, a strânge copac etc.) stammen » a fi originar de
ceva (o sfoară etc.) 2 a prinde cu o agrafă undeva Stand m tarabă
Spannung / 1 suspans, tensiune (interioară etc.) ständig adj permanent/-ă (durabil), stabil/-ă ♦
2 tensiune (electrică) adv întruna, neîntrerupt
sparen v a economisi ceva Stark adj (stärker, stärkst-) putemic/-ă; ~e
Spaß m amuzament, glumă Regenfälle ploaie puternică
spät adv târziu; Wie ~ ist es? Cât e ceasul? Start m decolare (a avionului etc.), start
spazieren ~ gehen a se plimba Starten v a lansa (a inaugura o campanie etc), a
Spaziergang m plimbare porni (motorul etc.)
Speck m slănină afumată Station / 1 gară 2 secţie (de spital)
Speise/fel (de mâncare) Statt adv în loc de ceva
Speisekarte/meniu stattfinden* v (a, u) a avea loc Stau m
Speisewagen m vagon restaurant sperren v a ambutejaj (în trafic)
închide
Staub 225 Sweatshirt

Staub m praf; ~ wischen irgendwo, von a nu deranja ceva pe cineva Stornieren a v

etw. a şterge praful undeva, de pe ceva anula (o rezervare etc.)


staubsaugen •. a aspira ceva (cu aspirato- Stornierung/anulare (a unei comenzi etc.)
rul) Stoß m cadenţă
Staubsauger ,„ aspirator stoßen* v (stößt, ie, h./i. o) 1 a lovi, a buşi in
stechen* v (sticht, a, o) l a înjunghia pe ceva 2 a se lovi de ceva 3 a împinge pe
cineva cu ceva (cu cuţitul etc.), a înţepa pe cineva/ceva 4 a da peste cineva/ceva (a
cineva cu ceva 2 a înţepa ceva (despre întâlni întâmplător) 5 a da de ceva (de
insecte) probleme etc.), a înfige ceva în ceva
Steckdose/priză strafbar adj penal/-ă (fapt etc.)
stecken v i a băga ceva undeva, a băga Strafe / pedeapsă, sentinţă (dată de tribunal)
ceva în ceva 2 a se bloca undeva
indie Steckdose ~ etw. Akk a băga ceva Strand m plajă Straße /bulevard, drum
î n priză; - bleiben a rămâne în gât; - Straßenbahn/tramvai Straßenzoll m taxă
bleiben irgendwo a se bloca undeva de drum Strauch tufa m

Stecker m stecăr; den - herausziehen a Strecke / pistă (de întrecere etc.), şină
scoate ceva din priză (radioul etc.) (feroviară etc.)
Stecknadel /ac cu gămălie streichen* v (i, h./i. i) 1 a tăia ceva (un
Stehen* v (stand, h. gestanden) 1 a sta in cuvânt) 2 a zugrăvi (pereţii etc.)
picioare 2 a sta (a nu se mişca) 3 a continua Streichholz n (~es, -o-er) chibrit
să susţină ceva 4 a sta bine cuiva Streifen m bandă de ceva (de material
stehlen* v (stiehlt, a, o) a fura etc.)
steigen* v (ie, i. ie) 1 a urca 2 a se ridica
(nivelul, praful etc.) 3 a urca (preţurile etc.)
Streit m ceartă, dispută
Stein m piatră Streiten (sich) ~ a se certa pe ceva
Stelle/ 1 loc 2 loc de muncă steilen r l a Strom m curent (de apa etc.) ► Der ~ ist
pune ceva undeva 2 a regla ceva ** sich ausgefallen. Nu merge curentul (elec-
- irgendwohin a sta undeva (la fereastră etc.); tric).; (elektrischer) ~ curent (electric)
sich ~ j-m a se opune cm'va Stromausfall m pană de curent
Stempel m ştampilă Strumpf m dres
Sterben* v (stirbt, a, i. o) a muri de ceva Strumpfhose/colanţi
Stern m stea Stück n (~(e)s, ~e) bucată
stets adv întruna Stuhl m scaun
Steuer / impozit pe ceva Stumm adj mut/ - a
steuern v i a conduce ceva (o maşină) 2
a controla ceva (un mecanism etc.) 3 a se stumpf adj bont/boantă
îndrepta undeva (a merge) 4 a naviga (cu Stunde /oră
barca) Sturm m furtună
Steuerung /conducere, panou de control Stürzen v a cădea; sich ~ irgendwohin a se
(al unui mecanism) Stiefel m cizmă Stift m 1 arunca undeva (a sări) Suchen v a căuta pe
creion 2 ştift cineva/ceva
Still adj tăcut/-ă ♦ adv tăcut Süden m sud
Stimme / voce, VOt (la alegeri) südlich adj de sud
Stinken* v (a, u) a puţi a ceva
Summe /sumă
Stirn/frunte
Sumpf m mlaştină
Stock m 1 creangă 2 baston (de mers
etc.) 3 etaj Stockwerk n (~(e)s, ~e) etaj Suppe /supă
Stoff m 1 ţesătură (material) 2 substanţă süß adj dulce
stören v i a deranja pe cineva 2 a Süßigkeiten /pi dulciuri
strica Süßwaren pi dulciuri
ceva (a tulbura etc.) ► nicht ~ etw. Akk j- Sweatshirtn (~s, -s) bluză de trening
n
Tafel 226
Treibst f
off

Telefongespräch n (~(e)s, ~e) convorbire


telefonică
telefonieren v a da cuiva un telefon, a
Tafel/tablă, tabletă (de ciocolată) Tag zi;
»■:
suna pe cineva
eines Tages o dată şi-o dată; Teller m farfurie
Guten Tag. Bună ziua!; während des Temperatur/temperatură; erhöhte ~
Tages în timpul zilei temperatură, febră (a
Tageszeitung/cotidian täglich adj zilnic/- bolnavului) Teppich m covor
ă ♦ adv zilnic teuer adj (teurer, teuerst-) SCUmp/-ă; ~
► zweimal/dreimal - de două/trei ori werden a se scumpi
pe zi
Teufel m diavol
TaMIe/talie (parte a corpului) Tal
Thema n (~s, Themen) temă (de discuţie etc.)
n (~(e)s,-ă-er) Vale
Thermometer n (~s, ~) termometru
Tankstelle /benzinărie Tante/mătuşă Tanz
m dans tanzen v a dansa tapfer adj
tief adj adânc/'ă
cur/ajos/-oasă Tasche/buzunar, geantă Tiefe/adâncime
(poşetă) Taschendieb m hoţ de buzunare Tier n (~(e)s, ~e) animal
Taschenlampe/lanternă Taschentuch n Tisch m masă (mobilă)
(~(e)s, -ü-er) batistă Tasse/ceaşcă Tochter/ fiică
Tastatur/tastatură Taste/ 1 buton 2 tastă Tod m moarte
(pe tastatură) Tat /faptă tödlich adj fatal/-ă (mortal)
Tätigkeit/ activitate taub Toilette/toaletă
adj surd/ă toll adj grozav/-ă
tauchen v 1 a se scufunda 2 a scufunda Tomate/roşii
ceva in ceva 3 a în mu ia ceva în ceva Tonne/tonă
(în sos etc) Topf m oală
tauen v a se topi Tor n 1 poartă 2 gol
tauschen v a schimba (priviri etc.), a Torte / prăjitură
schimba ceva în ceva\ Wollen wir ~? tot adj mort/moartă
Facem schimb de locuri? töten v a omorî pe cineva/ceva
täuschen v a prosti pe cineva (a păcăli); sich tragen* (trägt, u. a) 1 a ţine 2 a trans-
v

~ in etw. Datase înşela în legătură CM porta ceva undeva (a duce) 3 a purta ceva
ceva (haine) 4 a duce (a suporta o greutate) 5 a
tausend num o mie avea (cu sine etc.) *• die Verantwortung
technisch adj tehnic/-ă (sector etc.) Tee m fur etw. ~ a fl responsabil de ceva;
ceai Teekanne /ceainic Teich m iaz Teig m Früchte ~ a rodi (a avea fructe); ~
aluat (können) etw. Akk a susţine ceva
Teigwaren fpi paste făinoase Träger m bretea
Teil m parte a ceva trampen v a face autostopul
teilen v l a împărţi în ceva 2 a împărţi Träne/lacrimă
ceva cu cineva 3 a împărţi ceva (a folosi traurig adj trist/-ă
împreună etc.) > sich - in etw, Akk a se treffen* v (trifft, a, h./i. o) 1 a nimeri ceva
împărţi în ceva (ţinta etc.) 2 a (se) întâlni cu cineva 3 a
teilnehmen* v (nimmt teil, a, o) a participa la răni (sentimentele etc.) * Sich ~ mitj-m a se
ceva; an einem Wettkampf gegen j-n -* a întâlni cu cineva
concura cu cineva Treffen n (~s, ~) întâlnire; ein ~ verab-
Teilnehmer m participant reden a fixa o întâlnire
teilweise adv parţial treiben* v (ie, h./i. ie) 1 a mâna pe cine-
Telefon «(-s, ~e) telefon Telefonbuch n va/'ceva undeva (caii etc) 2 a determina pe
(~(e)s, -ü-er) carte de telefon cineva să facă ceva 3 a practica ceva
Treibstoff m material propulsor
trennen 227 Umgebung

trennen v a separa pe cineva/ceva (a izola Überholen v a depăşi pe cineva, a întrece


etc.); sich - vonj-m a se despărţi de cineva pe cineva (un alergător etc.)
Treppe / scară, scan überlasten v a supraîncarcă ceva cu ceva
treten* v (tritt, a, i./h. e) 1 a păşi pe ceva, (un sistem etc.)
în ceva 2 a lovi pe cineva/ceva (cu überleben f a supravieţui
piciorul) 3 a pedala (pe bicicletă etc.) übermäßig adj excesiv/-ă
treu adj fidel/-ă übermorgen adv poimâine
trinkbar adj potabil/-ă übernachten v a înnopta undeva
trinken* v (a, u) a bea Übernachtung/cazare (peste noapte); ~ mit
Trinkgeld n (-es, ~er) bacşiş (pentru chelner Frühstück cazare cu mic dejun inclus
etc.); ~ geben j-m a lăsa bacşiş cuiva übernehmen* v 1 prelua ceva (o pro-
trocken adj uscat/ a prietate etc.) 2 a se ocupa de ceva 3 a-şi
trocknen v a usca asuma (responsabilitatea etc.) 4 a adopta (o
tropfen v a picura metodă etc.)
Tropfen m picătură (de apă etc.) trotzdem überprüfen •■ a verifica überqueren v a
conj totuşi Tscheche m ceh trece peste ceva überraschen v a
Tschechien«(-s) Cehia tschechisch adj surprinde pe cineva überrascht adj
cehesc/-ească ♦ adv ce- surprins/-! Überraschung / surpriză
heşte ► die T-e Republik Cehia Überreden v a convinge pe cineva sä
facă ceva
Tschechisch(e)»limba cehă
tSChÜS T~!pa übersetzen ■. a traduce ceva din ceva

T-Shirt n (~s, ~s) tricou (într-o altă limbă)


Tuch « (~(e)s, -ü-er/~e) batic Übersetzung / traducere überspringen*
tun* v (tat, h. getan) a face ceva; SO tun, v i a sări peste ceva 2 a
als sări peste ceva (a nu citi etc.)
überwiegend adj predominant/-ă
ob,,, a se face că... (a se preface); j-s Bestes
tun a face tot ce-i stă-n putere pentru ceva ♦ adv predominant Überzeugen v a
Tür / uşă convinge pe cineva de ceva üblich adj
Türknauf m buton (clanţă rotundă) comun/-ă, obişnuit/-ă übrig adj rămas/-ă
Turm m turn typisch Übung/ 1 exerciţiu (fizic) 2 exerciţiu
adj tipic/-ă
(mişcare etc.) 3 exerciţiu (temă) 4 antre-
nament 5 exerciţiu (militar etc.)
Ufer n (~s, ~) mal
Uhr / 1 oră 2 ceas (de mână), Ceas(ornic)
(de bucătărie etc.) ► um sieben Uhr la
ora şapte
U-Bahn / metrou Um prep 1 în jurul a ceva 2 la (o anumită
Übel adv rău oră) 3 de câtva (diferenţă) 4 despre ceva ►
Über prep 1 deasupra a ceva 2 peste (un Spätestens um fünf bin ich da. Ajung
nivel) 3 peste (stradă etc.) 4 despre ceva 5 până la cinci.; um drei Uhr la ora trei; um
peste ceva 6 de-a lungul (unei suprafeţe) halb fünf la patru şi jumătate
überall adv pretutindeni, peste tot umbinden* v a înveli ceva/pe cineva cu
Überblick m cunoştinţe generale, rezumat ceva
al ceva; einen (guten) ~ überetw. Akk Umbringen* v (brachte um, h. umgebracht) a
haben a fi bine informat cu privire la ceva omorî pe cineva/ceva
Überfall m atac überfallen* v a ataca umdrehen v (h./i.) a da (pagina), a întoarce
Überführung /pod suspendat (trecere) (pe cealaltă parte) ceva; sich - ase întoar-
überfüllt adj supraaglomerat/-ă Übergang ce (din drum), a se învârti în jurul cuiva/a
m trecere übergeben* v a preda ceva ceva

cuiva, a pasa überhaupt part deloc, în umgeben* v a împrejmui ceva cu ceva (cu
general; ~ nicht deloc un gard etc.); ~ sein von etw. a fi
împrejmuit de ceva
Umgebung/împrejurimi
umgehen 228 verbieten

umgehen1* v (ging um, i. umgegangen) a Unterbrechen* v (unterbricht, a, o) a întrerupe


manevra ceva cumva, a manevra ceva (a pe cineva, a întrerupe ceva (o activitate
manipula) etc.)
U mgehen-* v (umging, h. umgangen) a OColi unterbringen* v (brachte unter, h. unterge-
ceva bracht) a caza pe cineva
umgekehrt adj opus/-ă (sens etc.) Unterführung; pasaj subteran, tunel
♦ adv dimpotrivă umkehren v (L/h.) a Untergang m declin, dispariţie (a unei
răsturna (o evoluţie tradiţii etc.)
etc.) Unterkunft /cazare
Umkreis m regiune Umleitung/ocol unterscheiden* v (ie, ie) a distinge pe
Umschlag m 1 plic 2 compresă umsonst cineva/ceva (de cineva/ceva), a distinge
adv gratis pe cineva/ceva de cineva/ceva; sich ~ in
umsteigen* . (ie, l ie) a schimba cu ceva etw. Dat, von etw. a se diferenţia in ceva,
(un mijlocul de transport etc.) de ceva

Umstieg m transfer (la o alta echipă etc.) Unterschied m diferenţă


Umweg m ocol unterschiedlich adj diferit/-ă de ceva
umweltfreundlich adj ecologic/-ă unterschreiben* v (ie, ie) a semna ceva
Umwenden* v (wendete um/wandte um, h. Unterschrift /semnătură
umgewendet/umgewandt) a da (pagina), a untersuchen v l a cerceta ceva (ştiinţific) 2
întoarce (pe cealaltă parte) ceva a se ocupa de ceva (de rezolvarea unei
unabhängig adj independent/-ă de probleme) 3 a examina pe cineva (un
pacient) 4 a investiga ceva 5 a examina
cineva/ceva
pe cineva/ceva
unangenehm adj neplăcut/ă; j-m
gegenüber - sein a fi răutăcios cu cineva Untersuchung/ 1 cercetare (aunuido-nemiu
etc.) 2 examen, control (medical) 3
unbequem adj incomod/-ă (scaun etc.) und
conj şi; ab und zu din când în când Unecht
investigaţie (a poliţiei etc.)
adj fals/-ă (diamant etc.) unerwartet adj
Unterwäsche/lenjerie intimă
neaşteptat/-ă unfähig adj incapabil/-ă de unwohl adv rău; Mir ist ~. Nu mă simt

ceva (să de
bine.
miste etc.), incompetent/-ă (într-o funcţie) Urkunde; act
Unfall m accident, rană (accident); einen Urlaub m concediu, liber (concediu)
~ haben a buşi o maşină ungefähr adj Ursache /cauză a ceva ursprünglich adj
aproximativ/-ă original/-ă
♦ adv aproximativ ♦ prep în jur de (un
număr, o cantitate)
ungenau adj imprecis/-ă ungerade adj
impar/-ă ungern adv fără plăcere
ungeschickt adj neîndemânatic/ -ă Vagina/vagin
Unglück n (~(e)s, ~e) dezastru, necaz Vase/vază Vater m
ungültig adj expirat/-ă unklar adj neclar/- tată Vene /venă
ă (înţeles etc.) unmittelbar adj direct/-ă verabschieden sich - a şi lua la revedere
(cauză etc.) unmöglich adj imposibil/-ă de la cineva
unnötig adj inutil/-ă verändern v a schimba
Unordnung/dezordine uns pron pe noi verantwortlich adj responsabil/-ă de ceva
unschuldig adj nevinovat/-ă unser pron \n faţa cuiva; - sein rurefw, a răspunde
nostru/noastră unsicher adj nesigur/-ă de ceva (a fi responsabil)
(persoană etc) Unsinn m nonsens Verantwortung / responsabilitate pentru
unten adv jos; nach-în jos; von-de jos unter ceva
prep 1 sub ceva 2 între unter(er,e,es) adj
Verband m bandaj
de jos Verbandkasten m trusă de primul ajutor
verbieten* v (o, o) a interzice cuiva ceva
verbilligt 229 verstärken
verbilligt adj ieftinit/-ä Verleih m serviciu de închirieri
verbinden* v (a, u) 1 a bandaja ceva 2 a Verletzen v d. răni (sentimentele etc.), a răni
lega ceva (şireturi etc.) 3 a lega ceva de pe cineva; sich ~ a se răni
ceva 4 a ataşa ceva la ceva 5 a face verletzt adj rănitV-ă
legătura cuiva cu cineva (la telefon ep.) Verletzung / 1 rană 2 încălcare, violare a
6 a conecta ► sich - a se uni; sich ~ mit ceva (a unui drept etc.) ► - des
j-m a contacta pe cineva Gesetzes încălcarea legii
Verbindung/ 1 contact, cuplare (între două verlieren* v (o, o) 1 a pierde ceva 2 a
părţi) 2 legătură (în transport, la telefon etc.) pierde ceva în faţa cuiva (a nu câştiga
Verbot n (~(e)s, ~e) interdicţie a ceva etc.) ► Luft ~ a se dezumfla (roata); sich
verboten adj interzis/-ă ~ a rătăci undeva (a se plimba); verloren
Verbrauch m consum gehen a dispărea (a nu fi găsit)
verbrauchen v a consuma (în totalitate), a Verlust m pierdere a ceva
consuma ceva (benzina etc.) vermieten v a închiria ceva cuiva; Zim-
mer zu ~ camere de închiriat
Verbrechen n (-s, ~) crimă
Vermietung/închiriere
Verbrecher m criminal vermindern va diminua, a micşora ceva
verbrennen* v (verbrannte, h./i. verbrannt) Vermissen v a lipsi cineva/ceva cuiva
a arde sich ~ an etw. Dat a se arde verpacken v a împacheta ceva (marfa etc.)
verdächtig adj suspect/-ă Verdächtige m Verpackung/ambalaj, împachetare
suspect verderben* v (verdirbt, a, h./i. o) a se Verpassen ■■■ a pierde ceva (a nu ajunge la
strica, a strica ceva; sich den Magen ~ a timp); Ich habe den Bus verpasst. Am
se strica la stomac vergessen* v (vergisst, a, pierdut autobuzul. Verpflegung/masă
e) a uita vergewaltigen ■■ a viola pe versammeln v a aduna (oameni etc.);
cineva Vergewaltigung/ viol vergiften v sich ~ a se întâlni (despre oameni)
a otrăvi pe cineva Vergiftung/ otrăvire verschieben* v (o, o) 1 a muta ceva
vergleichen* v (i, o a compara pe undeva 2 a amâna
verschieden adj diferit/-ă verschlechtern
cineva/ v a înrăutăţi ceva; sich
ceva cu cineva/ceva - a se înrăutăţi, a se strica (despre vreme
vergrößern v a mări etc.) verschlucken v a înghiţi ceva
vergünstigt adj mai avantajos verhaften Verschluss m capac, căpăcel
v a aresta pe cineva verheiratet adj verschmutzen v a murdări, a polua
măritată, însurat/-ă Verhör « (~(e)s, ~e) (apa, aerul)
interogatoriu Verhütungsmittel n (~s, ~) verschwinden* v (a, i. u) a dispărea, a se
contraceptive (pilule) verkaufen v a vinde evapora; Verschwinde! Dispari!
versichern v a asigura pe cineva/ceva;
ceva cuiva pentru ceva Verkäufer m sich ~ etw. Gen a se asigura de ceva;
vânzător Verkehr m trafic (circulaţie etc.) sich ~ gegen etw. a se asigura
Verkehrsmittel n (-s, ~) mijloc de transport împotriva ceva
Verkehrszeichen n (~s, ~) semn de Versicherung /asigurare (contract), (poliţă
circulaţie verkleben v a lipi ceva cu de) asigurare; eine - abschließen a
ceva verkleinern v a micşora verkürzen încheia o asigurare
v a scurta ceva verlangen v a cere ceva, verspäten sich ~ a întârzia, a se amâna
a pretinde ceva verspätet adj întârziat/-ă
(a cere) Verspätung/amânare, întârziere
verlängern v a prelungi ceva versprechen* v (verspricht, a, o) a promite
verlangsamen v a încetini ceva ceva cuiva
verständlich adj inteligibil/-ă verstärken
verlassen* v (verlässt, ie, a) a părăsi pe * a creşte ceva (a amplifica
cineva/ceva; sich ~ aufj-n/etw, a se etc.), a întări ceva; sich ~ a deveni mai
sprijini pe cineva/ceva puternic/ă
verstecken 230 vorzeitig

verstecken v a ascunde ceva de cineva; vorbeifahren* M (fahrt vorbei, u, i. a) a rata


sich ~ a se ascunde pe cineva/ceva (a trece pe lângă), a trece pe
versteckt adj ascuns/-ă lângă cineva (cu maşina)
verstehen* v (verstand, h. verstanden) a în- Vorbeigehen* v (ging vorbei, i. vorbeigegangen) a
ţelege ceva, a se prinde de ceva (de o rata pe cineva/ceva (a trece pe lângă), a
glumă etc.); Ich verstehe nicht. Nu înţeleg. trece pe lângă cineva/ceva
Verstopf ung /constipaţie vorbereiten v a pregăti ceva, a pregăti
Versuch m încercare de a face ceva ceva pentru cineva
versuchen v a încerca ceva Vertrag m Vorbereitung / pregătire; ~enfpi
contract vertraulich adj confidenţial/ ä pregătiri (aranjamente) vorder(er,e,es) adj
vertreten* v (vertritt, a, e) a înlocui pe faţă a ceva Vorfahrt / prioritate
cineva, reprezenta pe cineva/ceva vorgestern adv alaltăieri
(interesele cuiva etc.) vorhaben* v (hat vor, hatte vor, h. vorgehabt)
Vertreter m 1 adjunct (într-o funcţie) a fi pe cale să facă ceva, a intenţiona ceva
2 reprezentant (delegat) verursachen v a vorher adv înainte Vorhe rsa g e /
cauza verurteilen v a condamna (a critica), a prognoză vorig adj precedent/-ă, trecut/-ă
condamna pe cineva la ceva vorkommen* v (a, î. o) a apărea; sich -
Verwandte m rudă a se simţi ca cineva/ceva vorläufig adj
Verwenden* v (verwendete/verwandte, h. preliminarea ♦ adv deocamdată (momentan)
verwendet/verwandt) a exercita ceva (a folosi vorletzt(er,e,es) adj penultim/-ă
etc.), a folosi ceva Vormittag m dimineaţă; am - dimineaţa
Verwendung / folosire a ceva vormittags adv dimineaţa; um zehn
Verwunden v a răni pe cineva/ceva Uhr - la zece dimineaţa vorn adv în faţă
verwundet adj rănit/-ă Vorname m prenume Vorrat m provizie
verzeihen* v (ie, ie) a ierta cuiva ceva Viel (de mâncare), rezervă
adv 1 mult ceva 2 CU mult mai cumva (de apă)
► so ~ atât, atât de mult; ~e multe ceva; Vorschlag m propunere
wie - cât; wie ~e cât vorschlagen* v (schlägt vor, u, a) a propune
Vielleicht part poate ceva (a sugera)
vielmals num de mai multe ori vier num Vorschrift/reglementare (legeetc.)
patru Vorschuss m avans
viert(er,e,es) num al patrulea Viertel « 1 Vorsicht ~! Atenţie!
sfert, pătrime 2 cartier vierzehn num vorsichtig adj atent/-ă
paisprezece vierzig num patruzeci vorstellen v a prezenta pe cineva cuiva;
Violett adj violet sich ~ a se prezenta, a-şi imagina
Vogel m pasăre Vorstellung / 1 prezentare (a unei
Volk n (~(e)s, -6-er) naţiune persoane) 2 idee (dintr-o descriere etc.)
voll adj complet/-ă, plin/-ă de ceva ♦ adv 3 spectacol (de teatru etc.) Vorteil m
din plin avantaj vorübergehend adj temporar/ă
völlig adj absolut/-ă, total/-ă ♦ adv absolut vorwärts adv în faţă vorzeitig adj
volljährig adj major/-ă (persoană) prematur/-ă
vollständig adj complet/-ă
Volumen n (~s, -/Volumina) volum VOn prep
1 de la (drum etc.) 2 de la (distanţă etc.) 3 de
pe (o suprafaţă) 4 de la (început etc.) 5 de la Waage/ 1 balanţă 2 Balanţă (zodie)
(un cadou etc.), despre ceva ► geöffnet Wachs q (-es) ceară wachsen v a creşte
von... bis... deschis de la.,. la.,.; von vome Wade/gambă Waffe /armă
din faţă VOr prep 1 în faţa 2 înainte (de Wagen m 1 vagon 2 maşină Wahl / 1
miezul nopţii etc) 3 acum (cu ceva timp în urmă) alegere 2 alegeri (pentru preşedinte etc.)
4 de (a fugi etc.) > vor aliem în primul rând; wählen v i a alege 2 a forma (un număr
vor einer halben Stunde acum o jumătate etc.) 3 a alege pe cineva (prin vot etc.), a
de oră vota pe cineva (a alege) wahr adj
voraussagen v a prezice ceva (viitorul) adevărat/ă; Das ist nicht ~.
voraussetzen i> a presupune Nu e adevărat.; Nicht -? Nu-i aşa?; ~
Voraussetzung / premisă, presupunere werden a se realiza während amj în
vorbei adv terminat ♦ prep pe lângă ceva timp ce ♦ prep în
timpul a ceva
----------------------J

Wahrheit/adevăr wahrscheinlich adj a atrage atenţia cuiva (a trezi interesul)


probabil/-ă Wecker m ceas (deşteptător) weg adv
♦ part probabil plecat; Er ist schon weg. A plecat
Währung /monedă deja.
Wald m pădure Weg m drum; welchen Weg pe unde
Wand /perete Wange wegen prep din cauza cuiva/ceva; - des
/obraz schlechten Wetters... din cauza vremii
wann adv când; - auch immer oricând urâte
Wanne/cadă Wanze/ploşniţă Ware/marfă wegfahren* v (fährt weg, u, h./i. a) a
warm adj (wärmer, wärmst) 1 cald/ -ă 2 pleca
Călduros/-Oasă (primire etc.) (cu maşina)
♦ adv cald ► - machen etw. Akk a
Weggehen* v (ging weg, i.
încălzi ceva (pe foc etc.) weggegangen) a
Wärme/căldură wärmen v a încălzi ceva pleca
warnen v a avertiza pe cineva de ceva wegnehmen* v (nimmt weg, a, o) a lua
Warnung/avertizare de ceva (ninsoare cuiva ceva

etc.) Warten v a aştepta pe cineva/ceva wehtun* v (tat weh, h. wehgetan) a


Wartezimmer n (~s, ~) sală de aşteptare durea (a
warum adv de ce fi durerost) Weibchen «(-s, ~) femelă
Was pron 1 ce (întrebare) 2 ceea ce Weiblich adj tenuri:n/ a
was (auch) immer orice; was für ein weich adj moale, mătăsos/-oasă; -gekocht
ce fel de moale (ou); - machen erw. Akk a înmuia
Waschanlage/spălătorie auto ceva (o substanţă)
Weihnachten n (~, ~) Crăciun
Waschbecken n (~s, ~) chiuvetă weil conj pentru că (deoarece)
Wäsche/rufe Weile /clipă
Wäscheklammer/cârlig de rufe Wein m vin
waschen* v (wäscht, u, a) 1 a spăla ceva weinen v a plânge
(maşina, mâinile etc.) 2 a spăla ceva (rufe
etc.) Weinstube/vinărie
Wäscherei /spălătorie Waschküche
Weiß adj alb/- ă
weit adv departe; bei ~em de departe;
/spălătorie Waschmaschine /maşină de
spălat
von ~em de departe
Waschpulver n (~s, ~) detergent
weiter adj ulterior/-oare ♦ adv mai de-
Waschraum m lavabou parte, tot ► und so - şi aşa mai departe
Wasser n (~s, ~/-ä-) apă (H2O), loţiune welcher, welche, welches pron care
(de corp etc.) Welle/val (pe mare etc.)
Wasserkocher m herbător electric Welt/lume
wechseln v i a schimba ceva cu altceva Wenden* v (wendete/wandte, h.
(a înlocui) 2 a schimba (bani etc.) 3 a gewendet/
schimba (o slujbă etc.) 4 a schimba (a gewandt) 1 a da (pagina), a întoarce (pe
substitui etc.) ► sich - bei etw. a face cealaltă parte) ceva 2 a întoarce ceva 3 a
cu schimbul întoarce (maşina etc.) ► An wen soll ich
Wechselstube /casă de schimb valutar mich ~? Cui trebuie să mă adresez?; sich
wecken y a trezi pe cineva; j-s Interesse - an j-n/etw. a se adresa cuiva (pentru
- ceva) wenig adv puţin; am -sten cel mai
puţin (important etc.), cel/cea mai puţin
cumva

wenigstens 232 Wut

(important etc.); ~e puţin; -er werden a ceva, a umbri ceva; sich ~ irgendwohin a
scădea se
wenigstens part cel puţin arunca undeva (a sări) Werkzeug n (~(e)s>
Wenn conj 1 dacă (condiţional) 2 când (în ~e) instrument, scule Wert m 1 valoare a
clipa în care) ► auch ~ chiar dacă wer pron ceva 2 sens (valoare) Wertsachen fpi
care (relativ), cine (interogativ) obiecte de valoare wertvoll adj scump/-ă
Werbung/publicitate, reclamă werden* v Wespe/viespe
a deveni werfen* v (wirft, a, o) a arunca wessen pron al cui, a cui (într-o întrebare)
ceva/cu Westen m vest; im - la vest westlich adj
de apus, de vest Wetter n vreme
Wettervorhersage/prognoză meteo wissen* v (weiß, wusste, hat gewusst) a şti
wichtig adj important/-ă; das ~ste ist cel ceva
mai important t Witwe/văduvă
widmen v a dedica ceva cuiva; sich ~ etw. Witwer m văduv
Dat a se implica în ceva (într-o activitate);
sich ~ etw. Dat a se dedica la ceva (a se Witz m glumă
ocupa); sich - j-m/etw. a fi atent la WO adv unde; ach wo da de unde; wo
cineva/ceva (auch) immer oriunde
Wie adv cât (întrebare despre mărime etc.); Woche / săptămână
Wie geht es Ihnen? Ce mai faceţi?; Wie Wochenende n (~s, ~n) weekend
ist es? Cum e?
woher adv de unde; W~ kommen Sie?
wieder adv din nou
De unde sunteţi?
wiederholen v 1 a repeta ceva 2 a
recapitula ceva (lecţia etc) wohin adv unde, încotro
wiegen v i a cântări (a avea o greutate) 2 a wohl Ich fühle mich nicht ~. Nu mă simt
cântări pe cineva/ceva (a măsura greutatea) bine.
wievielmal p de câte ori
wn wohnen v a locui; Ich wohne im Hotel
wild adj feroce (agresiv etc.), sălbatic/-ă Alcron. Locuiesc la hotelul Alcron.
(animal etc.) Wohnsitz m domiciliu
willkommen adj binevenit/-ă; W~! Woh n u n g / apartament
Bine-ati venit! Wohnzimmer n (~s, ~) sufragerie
Wimper/geană Wind m Wolf m lup
vânt Windel /scutec Wolke /nor
Windjacke /hanorac ■ ■

Winter m iarnă
wir pron noi wolkig adv înnorat
Wirbelsäule/coloană vertebrală Wirken Wolle/lână
v i a influenţa pe cineva/ceva, a avea wollen* v a vrea, a voi (a avea de gând)
efect asupra cuiva/a ceva 2 a părea cuiva ceva; Was - Sie? Ce vreţi?
cumva 3 a-şi face efectul (un medicament Wort n (~(e)s, -ö-er/-e) cuvânt
etc.) ► zu ~ beginnen a-şi face efectul
Wörterbuch n (~(e)s, -ü-er) dicţionar
wirklich adj 1 real/-ă (existent) 2adevă-
rat/-ă ♦ adv cu adevărat ♦ part serios ► Wunde/rană
W~? Serios? Wundern sich - a se mira de ceva Wunsch
wirksam adj eficient/-ă m dorinţă wünschen sich ~ a-şi dori ceva

Wirkung/efect, influenţă asupra ceva Wurst/cârnat


Würstchen „ (~s, ~) crenvurşt Wut/furie
zäh 233 Zusammenhang

casă etc_)
Zeuge m martor la ceva; ~ etw. Gen sein a
fi martor la ceva
zäh adj tare ziehen* v (zog, h./î. gezogen) 1 a trage ceva 2 a
Zahl / 1 număr (numeral etc.) 2 cifră trage de ceva 3 a scoate ceva din ceva ►
3 număr de ceva zahlen v a plăti cuiva Nutzen ~ aus etw. a exploata ceva
(pentru) ceva, a plăti Ziel n (~-(e)s,~e) 1 ţintă (scop etc.) 2 scop
Bitte ~! Nota, vă rog!
cuiva pentru ceva; (intenţie) 3 linie de sosire > ans -führen j-
zählen v i a număra 2 a considera pe n a conduce pe cineva (şoferul etc.)
cineva/ceva printre cineva/ceva (a încadra) ziemlich adv destul, destul de
3a Zigarette/ţigară
se încadra (într-un grup) Zimmer n (~s, ~) cameră (într-o casă); ~
zahlreich adj numeros/-ă zu vermieten camere de închiriat
Zahlung ' piaţă Zitrone/lămâie Zoll m vamă
Zahn m dinte; sich die Zähne putzen a Zollabfertigung / formalităţi vamale
se spăla pe dinţi Zahnarzt m dentist Zollamt n (~(e)s, -ämter) vamă Zollbeamte m
Zahnbürste/ periuţă de dinţi Zahnfüllung ; vameş ZU1 prep la (direcţie), Spre (direcţie) ZU2
adv prea cumva Zubehör n (~-(e)s, ~e)
plombă zart adj fin/-ă (delicat) Zaun m gard
Zehe /deget (de la picior); große ~ degetul accesorii Zubereitung; pa parare (a cinei etc)
mare (de la picior) Zucker m zahăr zuerst adv mai întâi Zufall
zehn num zece m întâmplare zufällig adj întâmplător/-oare ♦
adv întâmplător zufliegen* v (o, L o) a ajunge
zehnt(er,e,es) num al zecelea Zehntel n (~s,
(cu avionul)
~) zecime
Zufrieden adj SatisfaCUt/-ă de cineva/ceva
Zeichen n (~s, ~) 1 gest (semnal etc.)
2 semn (de navigaţie etc.) 3 semn (matematic) 4 Zug m 1 tren (mijloc de transport) 2 trăsătură
semn al ceva (indiciu, simbol) 5 semn (simbol zugänglich adj accesibil/-ă; für die
etc.) Öffentlichkeit ~ deschis publicului
zeichnen ■.■ a desena zugleich adv în acelaşi timp zuknöpfen v a
Zeichnung/desen încheia (cu nasturi) Zukunft /viitor
zeigen v i a arăta cuiva ceva, a arăta spre zum zum Beispiel de exemplu; zum dritten
cineva/ceva 2 a afişa ceva 3 a manifesta Mal a treia oară; zum letzten Mal pentru
ceva (un sentiment) 4 a manifesta ceva (a ultima oară
arăta) >■ sich - a apărea, a se dovedi zumachen v a închide ceva
Zeile/rând Zündkerze j bune
Zeit / 1 timp 2 perioadă (de timp) zunehmen* v (nimmt zu, a, o) a se îngraşă
3 moment (clipă) 4 epocă > in letzter ~ în Zunge /limbă
ultima vreme; Abfahrtszeit ZUrÜCk adv în Spate, înapoi (a se întoarce etc.)
//Ankunftszeit/ora plecării/sosirii zurückfahren* v (fährtzurück, u, h./î. a) a intra
Zeitschrift /revistă în marşarier (cu maşina)
Zeitung/ziar zurückgeben* v (gibt zurück, a, e) a înapoia
Zelt n (~(e)s, ~e) cort; ein - aufstellen a ceva cuiva
pune cortul Zentrum n (-s, Zentren) centru zurücktreten*v(trittzurück,a,h./i.e) l a da
zerbrechen* v (zerbricht, a, h./L o) a se înapoi (a se retrage) 2 a demisiona (din funcţie)
rupe zusammen adv împreună, în total
zerbrechlich adj fragil/ă zusammenbrechen* v (bricht zusammen, a, i.
zerstören v a distruge ceva o) a se prăbuşi (psihic) Zusammenhang m
conexiune . ceva
Zettel m 1 bilet (mesaj etc.) 2 bon (de
zusammenhängen 234 zwölf

zusammenhängen* v (i, ¡0 a se lega de ZUZiehen* v (zog zu, hJi zugezogen) 1 a trage


ceva (perdeaua etc.) 2 a strânge ceva (un şurub)
Zusammenstoß m coliziune zwanzig num douăzeci
Zusammenstoßen* v (stößt zusammen, ie, i. o) a se zwar und ~ şi anume
ciocni cu ceva Zweck m scop; Es hat keinen ~. N-are
Zusammentreffen* v (trifft zusammen, a,
rost. zwei num doi
i. o) a se întâlni cu cineva zusätzlich ud;
Zweibettzimmer n (-s, ~) cameră dublă
adiţional/-ă ♦ advînplus Zuschauer m
spectator (la televizor etc) Zuschlag m spor, Zweifel m îndoială; ohne ~ fără îndoială
suprataxă Zu sta nd m stare a ceva zweifelhaft adj îndoielnic/ă zweifellos part
ZUSteigen* v (ie, L ie) a urca undeva (în tren) fără îndoială zweifeln v a se îndoi de ceva
Zustimmen v a fi de acord cu cineva/ceva; Zweig >». ramură zweimal num de două ori
nicht ~ j-m/etw, a nu fi de acord cu cineva/ zweit(er,e,es) num al doilea (în ordine);
ceva zum zweiten Mal a doua oară Zwiebel
Zuteilen v a aloca ceva cuiva (o parte din ceva /ceapă Zwilling m geamăn
etc.)> a atribui cuiva ceva (o sarcină)
Zwingen* v (a, u) a forţa pe cineva sä facă
Zutritt m acces, intrare; ~ zuetw. bekom-
men a avea acces undeva (a ajunge la ceva) cevat a Sili pe cineva să facă ceva
zuverlässig adj de încredere zwischen prep între zwölf num doisprezece
-

i ■

■ A*
tdjTKT
«,'
*n*r*>
»it*"*'
tit

«*» I ¥ J 4 £ î m «mi) laüd t M t*?**l f^v»

1, • • - i t' -> ,m i * »\ 'üS


dicţionar
român-german
LINGHEA
abandonat 236 adresă

e
r
s
a t
b ab
a on
n a
d (s
o e)
n a
a se
t ab
, on
a
- ab
ă on
nie
a
ren
d
et
j
w.
Ak
v k
e ab
r on
l a
a m
s en
s tn
e Ab
n on
ne
a me
b nt
a .•:
t et
e w.
r Ge
e n,
/ D
V a
e u
r e
s r
t k
o a
ß r
t
m e
/
a
b a
i b
a r
e
a
v
d
i
v
e
r
e m s h c ige
Abso i e h n
/ lvent c n e ac
A m h j- r c
b abso e n h e
k lvi n / e p
ü v t e i t
r cev h t t a
z a a w s v
u abs lt . n c
n olv e ac a e
g iere n n d v
/ n e N e a
etw t a l a
a . w d / n
b Akk . e ac n
r , G l a e
u {un e t s h
p curs n a ă m
t etc) ab c a e
, cev ur c d n
a m u v e
- das Da g z t
ă Stu m ă u w
diu pf m H .
a m m ă a A
d etw ab li u k
) . uz e s k
Ge h N e ;
s n Mi a , D
t ab- ss d (a e
e sch br e s --
i ließ au l e a
l en ch / d c
abse abţi m , u o
nt, ne ab S c r
-ă (se u t e d
adj ) a z e e .
de la se a c t A
ceva abţi v k c b
abwe ne d n .) g
send sic e a n e
abso h c d a m
lut, ent i e c a
-ă halt n l h c
fldf en e / H h
abs etw v a a t.
olu . a c u ac
t, Akk / d s ce
völ ; a c e ( pt
lig se e s e ab
♦ abţi v i ) il,
ad ne a g ac -ă
v de m u cel ad
ab- la is r er j
sol cev s a av an
ut, a b n be ne
völ (de r ţ sc h
lig la a ă hle m
abso vot u S un ba
lvent etc) c i r
acce ses c e et U
s n Jah e t w. b
Zut r, v w Ak e
ritt in a . k r
m die c 2 mi ei
zu se u t n
etw m c z et st
e u w, i
.; a Jah r
ave r;
v ► m
a ü a~ m
a - -/ac w c
un east
ce u
ä k va n
dev a l l cu g
a (a der, z e pă /
ajun die, e g mâ 3
ge das n e nt c
la achi e n (tr u
cev ta t 3 an c
a) v w p
şe e
Zut cev . e
e v
ritt a A c
etc a
k i
zu nac .) Z
k n
etw hza zu u
i e
. hle n v
sc st
bek n e a
hü i
om etw
t /
tte m
me . w c
n m
n Akk . e
ac u
acce , (o D v
op n
sorii dat a a eri g
npl orie t de tn /
Acce etc) , ck Da a
ssoir cev p en ch fi
es a e j- n d
npl, aus c n! ac e
Beiw glei i a o ~
erk n che n w. r c

acci n e 4 d u

dent achi v ce « ci
a va 1 n
n ziţio A
Unfa na v
/ die e
c Ko b v
ll m, ceva m
Hava ansc
e ste a
v n a /c
rie/ haffe a c
d e
aces n c
e- h v
ta, etw. u
ck u a
acea Akk c
en, n z
sta acid e
(c g u
pro adj v
hel /, st
n sauer a
tui V i
die ♦m b e m
e eli
ser, Säur etc r m
die e/ d ei e
e .)
se, acol ce n n
c b
di o k va j-

e- adv cu a m
e r /
ses, dort, n ce
das dorth va u e
j-
; in be n t
n
anul acop m de g w

~ eri i ck / .;

die v 1 t en 2 a
nu fi nt *, J . irg
de ~ Urku etz a A en
cu nde/; t c k dw
cine act sof v k
oh
va/ sexua ort a j
in,
cev l ? t -
ce
a Ge aC i m
va
nic schle U c /
ht hi
e
chtsv Za ,
zust erke v
nz
t
im hr m w uf
pe -
me acte cin ă
. üg
n j- npl ad en
ev
m/e ap et
Papi a a
to w.
tw.;
ere de d
r
a se npl ce j Ak
pun m
activ va
Ad k
e de , -ă be W ad
~ apt
adj sc a er ân
asu
aktiv hu s m ci
pra
activ ldi s ad m
cev
e fpi ge e ăp e/
a
Ti
sich Verm n r os
eini ögen j-n - tn efe
gen n et ad He /
activ w. a ad
übe
p im
r
itate Ge
n,
ev
/Täti n, t ăr
etw
a Sc
.
gkeit (a
hu n
/ tzr W
da v
Akk
acor acto au ah
în c
e
da r m jud
v m rh
v Scha eca
m;
eit
a
cev uspie t!)
pe
/
p
a ler m pe
r-
ad
e
be actu cin
n soa
e
wil al, ev
t nă
v
lig -ă a
r făr
ă
en adj de
u ă-
r
etw aktue ce c Ob a
. ll va i da t
Ak acţio a n chl ,
k, na v n e
os -
ge hand k v
e ă
wä eln l a
m
a
h- acţiu a / d
ren ne/A ad
g l
ău j
etw ktion e a w
ga
. /, n c a
Ak Hand e v

ce
h
k lung/ j v
va
r
acos acu - a ,
ta v m n a un
w
lande adv n de
i
n jetzt e
p va
r
acru ♦ a zu
t
ge k
, -ă s
prep w
s be l
adj vor . i
Sauer ►
e n
n et
c
act n Chiar G h
e w.
Dok -? e t ;
Ak
ume n w c
k
u~ adm si e
wir ite v c z
kli aufn h ?
ch; ehme w A
Nu n, e n
e ~. anne n w
Da hme d e
s n e n
ist adm n s
nic itere a o
ht /Auf n ll
wa nah j- i
hr. me n c
adev adol / h
erinţ esce e m
ă/ nt m t i
Best Adol w c
ätigu esze .; h
ng/ nt m C w
adiţi ado ui e
onal, pta tr n
-ă v e d
ne b e
adj
hm ui n
nacht ?
en, e
rägli (o s ad
ch, me ă re
zusät tod m să/
zlich ă ă Ad
adjun etc. a res
cta ) d se/
Vertr üb r
ete r er- es
m ne
admir hm
av en
pe ador
cin mi v
eva einsc
/ce hlafe
va n
pen adre
tru sa
cev (se
a )a
be se
wu adre
n- sa
der ans
n j- pre
n/e che
tw. n j-
adm n; a
iraţi se
e/pe adre
ntru sa
cinev cui
a va
Bew (pe
unde ntr
rung/ u
fürj- cev
n a)
aduce 237 ambreiaj

aduce v 1 cuiva ceva bringen j-m etw. (cu avionul) anfliegen 2 eingehen, (un
Akk pachet etc.) ankommen 3 scharfen etw.
4 pe cineva/ceva bringen j-n/etw. Akk 4 ia ceva erreichen etw. Akk 5 la
irgendwohin ceva kommen zu etw. ► a ~ undeva (pe
5 pe mitbringen j-n A pe
cineva jos) gelangen irgendwohin; A~? Ist das
cineva/ceva undeva bringen j-n/etw. genug?
irgendwohin 5 pe cineva undeva setzen ajusta v 1 ceva herrichten 2 einstellen
etw. Akk in etw. Akk
ajustare / Bearbeitung /
6 ceva einbringen etw. Akk ► a ~ cu ajuta v pe cineva cu ceva helfen j-m mit
sine (o consecinţă) mit sich bringen adult, etw.
-ă adj erwachsen ♦ m Erwachsene m ajutor n 1 Hilfe / 2 Hilfsmittel n > - (de
adunare /Versammlung/ şomaj) Arbeitslosengeld n; cu ul -ceva
adversar m Gegner m
mithilfe etw. Gen; trusă de primul
aer Luft/, a arunca in aer (printr-o explo-
-Verbandkasten m
n

zie) sprengen etw. Akk; a sări în aer (o


clădire etc.) in die Luft fliegen; a scoate
alarma v pe cineva alarmieren j-n, beun-
aer din ceva (roţile) Luft ablassen aus ruhigen j-n
etw.; aer condiţionat Klimaanlage/, alarmă/Alarm m
aparat de împrospătat aerul alb, -ă adj weiß
Lufterfrischer m; bazin în aer liber albastru, -ă adj blau
Freibad n; în aer liber Außen- albină /Biene/
aerisi i lüften alcool « Alkohol m; fără ~ alkoholfrei
aeronautic, -ă adj Flug-, Luft aeroport n alcoolic, -ă adj alkoholisch ♦ m Alko-
Flughafen m holiker m
afacere/ 1 Unternehmen « 2 Geschäft n 3 alege v wählen, ceva (sich) auswählen
Angelegenheit / ► a face afaceri alegere/Auswahl/, Wahl /
Unternehmen betreiben alegerr /p/ Wahlen /pi, (pentru preşedinte
afară adv draußen, heraus; a da pe cineva etc.) Wahl / alerga v laufen, rennen
-~ (din club etc.) hinauswerfen j-n aus alergic, -ă adj la ceva allergisch gegen
etw.; a se duce * ausgehen aus etw. etw. alergie • ceva Allergie/gegen etw.
Akk, herauskommen aus etw. Akk; din alfabet n Alphabet» alge /pi Algen fpi
~ von außen; în afara a ceva (unei zone aliment« Lebensmittel n
etc.) außer etw. Dat, außerhalb etw. Dat; alimentară/Lebensmittelgeschäft«
în afara ceva außerhalb; în ~ de alpinist Bergsteiger m alt, -ă adj
cineva/ceva außer j-m/etw. ander(er,e,es), ein anderer; în
afectat, -ă adj de ceva betroffen von etw. altă parte woanders altcineva pron
afină / Heidelbeere / jemand anders alterna v cu ceva sich
afirma v behaupten etw. Akk abwechseln mit etw. a Ite rna nţă / Wechs
afi rmaţie / Behauptung / el m altfel adv anders, sonst altitudine ţ
afişa v anzeigen, ceva zeigen Höhe -altundeva adv woandershin aluat n
afişa] a Display Teig m
afla v ceva erfahren etw. Akk, über etw. alunecos, -oasă adj rutschig, schlüpfrig
Akk, aluzie /Andeutung/ amabil, -ă adj
ceva feststellen etw. Akk afla (se) a se
gefällig, nett
afla liegen irgendwo af umături fpi amabilitate/Liebenswürdigkeit/ amar, -ă
Wurstwaren //>/ agăţa v 1 ceva hängen adj bitter amărât, -ă adj arm ♦ m Arme m
etw. Akk 2 pe cineva
amâna v verlegen etw. Akk, verschieben
aufgabeln agăţătoare/Haken m agendă etw. Akk
/Terminkalender m agent Agent m w
amânare /Aufschub m, Verspätung/
agenţie/Agentur/ agricultor m Bauer m, ambalaj n Verpackung/, Packung/
Landwirt m agricultură/Landwirtschaft/ ambasadă/Botschaft/ ambasador m
aici adv hier; de ~ hiesig, von hier (aus);
Botschafter m ambreiaj« Kupplung/
pe ~ her, hier (durch) ajunge v 1 undeva
kommen irgendwohin,
ambulanţă 238 aprinde

ambulanţă/ 1 Ambulanz/ 2 Krankenwagen n


m, Ambulanz/ antrenor m Trainer m antreprenor m
ambutejaj n Stau m Unternehmer m
amenajări /Einrichtung/ anual, -ă ad/jährlich
amenda v pe cineva j-n mit einer Geld- anula v ceva aufheben, (o întâlnire etc.)
strafe belegen absagen
amendă /Geldstrafe/ anulare/Abschaffung/, (a unei comenzi
ameninţa v pe cineva cu ceva drohen j-m etc.) Stornierung/ anunţ « Anzeige/,
mit etw. Bekanntgabe/; ~uri
ameninţare/ 1 Bedrohung/ 2 Drohung/ publicitare Insertion/ anunţa v
America / Amerika n verständigen, ceva bekannt
american, -ă adj amerikanisch ♦ m machen etw. Akk anvelopă/Mantel m
Amerikaner m aparat n Apparat m, Gerät n; ~ de
amesteca v ceva mischen etw. Akk, ver-
fotografiat Kamera /, Fotoapparat m; ~
mischen
dentar Zahnspange fi ~ electrocasnic
amesteca (se) a se amesteca sich
Haushaltsgerät n apartament« Wohnung/
einmischen in etw. Akk
apă/ Wasser n; a trage apa (la toaletă)
amestecat, -ă adj gemischt
amigdale / Rachenmandeln fpi, Mandeln spülen; apă carbogazoasă Soda n; de
fpi apă Wasser-apăra v pe cineva/ceva de
aminti * cuiva să facă ceva erinnern j-n ceva schützen
an etw. Akk j-n/etw. gegen etw., (de un atacetc) pe
amintire/Erinnerung/fln/-n/efw. amortizor cineva
n Stoßdämpfer m amploare f a ceva de cineva/ceva schützen j-n vor etw.
Umlang m amprentă amprente apărare/Verteidigung/
Fingerabdrücke m apărea v 1 sich zeigen, (a veni etc.) er-
Pl scheinen 2 entstehen 3 în ceva auftreten
amuza v pe cineva amüsieren j-n, belusti- in etw. Dat 4 undeva kurz weggehen
gen j-n irgendwohin
amuzament n Spaß m, Vergnügen n apăsa v pe ceva drücken auf etw. Akk,
amuzant, -ă adj komisch, lustig an m Jahr etw. Akk
n; an (şcolar) Schuljahr n; anul acesta apeduct n Wasserleitung/
dieses Jahr, in diesem Jahr; anul naşterii apel n al cuiva la ceva Aufforderung / an
Geburtsjahr; anul trecut voriges Jahr; de j-n zu etw., Appell m an j-n zu etw.; a
un an (care durează un an) Jahres-, jährlich, face ~ la ceva (recurs) eine Berufung
einjährig ancora v ceva verankern, (o gegen etw. einlegen
ambarcaţiune) apendice n 1 Blinddarm m 2 Anhang
ankern ancoră m
/Anker m apendicită / Blinddarmentzündung/
anexa v ceva la ceva beilegen etw. Akk zu aperitiv Vorspeise/
etw. anexă / Anhang m, (a unui document) apetit n pentru ceva Appetit m auf etw.
Anlage / Akk
angaja v pe cineva anstellen j-n, pe cineva aplauda v pe cineva applaudieren j-m
einstellen j-n angajat m Angestellte m aplauze fpi Beifall m
angajator m Arbeitgeber m Anglia / aplica v ceva anwenden etw. Akk
England n animal n Tier n; - (sălbatic) aplicare f a ceva Anwendung fetw. Gen
Wild n aniversare/a ceva Jahrestag m etw. apoi adv dann, daraufhin
Gen anotimp n Jahreszeit/ apoplexie/Schlaganfall m
ansamblu n de ceva Gesamtheit /etw. Gen aprecia v einschätzen, ceva schätzen etw.
antibioticnAntibiotikum n Akk
antichitate/Antiquität/ aprilie m April m
antrena v pe cineva ausbilden aprinde v 1 ceva anzünden etw. Akk, (un
antrenament n Ausbildung/, Training foc etc.) ceva anzünden 2 ceva anstellen,
aproape 239 atent
einschalten 3 ceva (Licht) einschalten, ascunde v ceva de cineva verstecken etw.
(Licht) anmachen Akk vor j-m, verbergen etw. Akk var j-m
aproape aâv 1 nahe 2 beinah 3 fast, ascuns, -ă adj versteckt, verborgen aseară
beinahe ♦ prep ceva nahe j-m/etw. * de ~ adv gestern Abend asemănător, -oare adj
aus der Nähe/ ta ceva ähnlich
aproba v billigen etw. Akk, (o propunere)
annehmen; a nu - pe cineva/ceva miss- etw. Gen

billigen etw. Akk asemenea adv gleichfalls ♦ pron solcher


apropiat, -ă adj nahe ► de ~ auch asezona v ceva cu ceva
aproximativ, -ă adj ungefähr, annähernd ♦ abschmecken etw.
adv ungefähr, etwa Akk mit etw.
apuca v ceva ergreifen etw. Akk, packen Asia/Asien »
etw. Akk
asiatic, -ă adj asiatisch ♦ m Asiat m
ar v würde asigura v pe cineva de ceva zusichern j-m
aragaz n Herd m etw. Akk, pe cineva/ceva versichern j-
arahidă/Erdnuss/ n/etw.
arăta v cuiva ceva zeigen j-m etw. Akk, asigura (se) a se asigura sich versichern
cumva gegen etw, a se asigura de ceva sich
aussehen irgendwie versichern etw. Gen
arc n Bogen m asigurare /Versicherungsbeitrag m, (a unei
arde v 1 brennen, verbrennen 2 brennen, livrări etc.) a ceva Gewährung/von etw.;
ceva verbrennen etw. Akk ► A~! Es a încheia o - eine Versicherung abschlie-
brennt! ßen; ~ de sănătate Krankenversicherung
arde (se) a se arde sich verbrennen an fi companie de asigurări Versicherungs-
etw. gesellschaft/, (poliţă de) - Versicherung/
Dat, (o siguranţă etc.) durchgebrannt asociat, -ă adj verbunden ♦ m Gesell-
werden ardei m Paprika m aresta v pe schafter m
cineva verhaften j-n argint n Silber n asociaţie/Verein m
arici m Igel m; ~ (de mare) Seeigel m aspira v ceva staubsaugen etw. Akk
arie/Inhalt aspirator n Staubsauger m
aripă/FlügeU astfel adv SO ♦ conj SO
armată/Armee/, Heern astupa v ceva zustopfen
armă / Waffe /, arme Waffen fpl aşchle/Splitter m
ars, -ă adj angebrannt aşeza v 1 ceva undeva legen etw. Akk in
etw. Akk, (pe pământ etc.) ceva undeva
artă/Kunst/; ~ plastică bildende Kunst hinlegen etw. Akk irgendwohin 2 pe
articol n 1 Artikel m 2 Posten m, Position / cineva undeva Setzen j-n irgendwohin
► articole de papetărie Schreibwaren pl
aştepta i pe cineva/ceva warten auf j-
articulaţie/Gelenk « n/etw., (o vizită etc.) pe cineva/ceva
artificial, -ă adj künstlich erwarten j-n/ etw.; a ~ ceva (cu
artist m Künstler m nerăbdare) sich freuen aufj-n/etw.
artizan m Handwerker m atac « Angriff m, Überfall m ataca v
artizanat n Handwerk n überfallen, pe cineva/ceva angreifen j-
arunca v 1 ceva/cu ceva werfen etw. Akk, n/etw.
schmeißen etw. Akk 2 ceva undeva hin- ataşa v ceva de ceva befestigen etw. Akk
werfen etw. Akk irgendwohin, (jos) ceva an etw. Dat, ceva la ceva anschließen
abwerfen etw. Akk 3 ceva wegwerfen, (a etw. Akk an etw. Akk
scăpa de ceva) wegwerfen 4 pe cineva/ceva ataşament n Anhang m
prin ceva durchwerfen j-n/etw. durch atât pron SO viel; cât sowohl - als
etw. ► a - în aer (printr-o explozie) auch; ~ de so; cu cât... cu ~ je... desto
sprengen etw. Akk atelier n Werkstatt/
asambla » montieren, (piese) ceva zu- atent, -ă adj aufmerksam, vorsichtig ♦ adv
sammensetzen etw. Akk sorgfältig ► a fi ~ la ce va aufpassen auf
asculta v de cineva/ceva gehorchen j- etw. Akk; a fi ~ ta cineva/ceva achten
m/etw., folgen j-m/etw. auf j-n/etw., sich widmen j-m/etw.; a fi ~
la ceva aufpassen auf etw. Akk
atenţie 240 barcă

atenţie/ 1 Acht/, Aufmerksamkeit / 2 avansa v weitergehen, vorankommen


Vorsichtigkeit / 3 eine kleine Aufmerksamkeit avansat, -ă adj fortgeschritten
► a atrage atenţia asupra ceva hinweisen avantaj n Vorteil m, Vorzug m
auf etw. Akk; a da ~ cuiva/la ceva avantajos, -oasă adj günstig; a face ceva
Aufmerksamkeit widmen j-m/etw.; a -/-oasă begünstigen etw, Akk, günstiger)
distrage atenţia cuiva j-s Aufmerksamkeit machen etw. Akk; mai ~ vergünstigt
ablenken; A~! Vorsicht!, Achtung!; CU ~ avea v 1 ceva haben etw. Akk 2 tragen ►
sorgfaltig a nu ~ voie nicht dürfen
atenua y dämpfen aventură / Abenteuer n
atenua (se) a se atenua (o durere) avere / Vermögen n
nachlassen avertiza vpe cineva de ceva warnen j-n
ateriza y landen vor
aterizare/Landung/, (sosire) Ankunft/; etw. Dat
~ de urgenţă Notlandung/ atinge v 1 pe avertizare n de ceva Warnung/ vor etw.
cineva/ceva berühren j-n/etw. Dat avion h Flugzeug n; bilet de ~
2 ceva erreichen etw Akk Flugkarte/, deturnarea a -ului
atitudine/Stellung j atletism >•. Flugzeugentführung/ avocat m Anwalt m,
Athletik/ atrage v pe cineva undeva Jurist m avort n Abtreibung/, Fehlgeburt/
anlocken j-n axă /Achse/
irgendwohin, (a ademeni) pe cineva azi adv heute; de azi heutig
anziehen j-n; a - atenţia cuiva asupra ceva
aufmerksam machen/« aufetw, Akt, a ~
atenţia cuiva (a trezi interesul) j-s Interesse
wecken
atribui v ceva vergeben j-m etw. Akk,
aufgeben j-m etw. Akk bacşiş n Trinkgeld n\ a lăsa ~ cuiva
aţă n Faden m Trinkgeld geben j-m bagaj n Gepäck «,
auditoriu n Zuschauerraum m Gepäckstück n; a
august m August m face bagajele packen etw. Akk; a-şî
aur n Gold n\ de aur golden ridica
Australia/Australien n bagajele (la aeroport etc.) Gepäck
australian, -ă adj australisch ♦ m Aus- abholen;
tralier m ~ de mână Handgepäck n baie/Bad n,
Austria/Österreich n Badezimmer n; a face ~
austriac, -ă adj österreichisch ♦ m Ös- baden; băi (staţiuni balneare) Bad n,
terreicher m Kurort
m; costum de ~ Badeanzug m
autobuz n Bus m; Am pierdut - ui. Ich
balanţă/Waage/, B~ (zodie) Waage/
habe den Bus verpasst. balcon n Balkon m balon n Ballon m,
autocar n Reisebus m Luftballon m balustradă/Geländer n
autogara / Busbahnhof m banană/Banane / bancă/Bank/
automat, -ă adj automatisch ♦ n Automat bancnotă/Banknote/, Schein m bancomat
m, Münzautomat m > ~ de bilete n Bankautomat m, Geldautomat m bandaj
Fahrkartenautomat m Verband m bandaja •.■ ceva verbinden
autor m Autor bandă/ 1 de ceva Streifen m etw. Gen 2
autoriza v pe cineva la ceva berechtigen Band n 3 Binde / ► ~ adezivă (scoci)
j-n Klebeband n; - de circulaţie Fahrspur/ bani
zu etw., Recht geben j-m zu etw. m pl Geld n; ~ gheaţă Bargeld «;
autorizaţie /Erlaubnis/, Genehmigung casă de ~ Geldkassette/ bar n Kneipe/,
/ (afacere) Bar/ baraj n Staudamm m,
autostradă / Aulobahn /, Fernstraße / Stausee m bară/Stange/ ~ de protecţie
intrare pe ~ Autobahnauffahrt/ auz n Stoßstange
Gehör n /
auzi v ceva hören etw. Akk, (întâmplător) barbă / Bart m, Barthaar n
ceva
barcă /Boot n
aufschnappen etw. Akk (hovor.)
avalanşă/Lawine/ avans n Vorschuss m;
în ~ im Voraus
barieră 241 bufet

barieră/Barriere/, Schranke/ simt ~. Ich fühle mich nicht wohl., Mir ist
baseball n Basebali m unwohl.; Sunt ~, Ich bin in Ordnung.
bate v krachen, în ceva schlagen auf etw.; binevenit, -ă adj willkommen
a ~ ceva în cuie nageln etw. Akk an etw. birou n Büro n; ~ de informaţii Informa-
Akk tion/ biscuit m Keks m
baterie / Batterie /; Am bateria descărcată. biserică/Kirche/; B~ (instituţie) Kirche/
Meine Batterie ist leer. bloca v pe cineva hindern j-n, (o intrare
batistă / Taschentuch n etc.)
bază / Fundament n etw. Gen, Grundlage ceva blockieren bloc-
/etw. Gen; de ~ Grund- notes n Block m blond, -ă
băga v ceva în ceva hineinwerfen etw. adj blond blugi m pi Jeans
Akk in etw. Akk, Ceva în ceva Stecken pl bluză /Bluse/ boată /
etw. Akk in etw. Akk Krankheit/ bob n Korn n
băiat m Junge bogat, -ă adj reich boia/
băncuţă/Bank/ Paprika m boiler n Kessel m
bărbie/Kinn » bolnav, -ă adj krank
bărbieri v pe dmvaiceva rasieren fnfetw. bomboană /Bonbon m bon
bărzăune m Hornisse/ « Zettel
băşică /Blase/ bont, boantă adj stumpf
băştinaş m Einheimische m bonus n Bonus m
bătălie/Kampf m, Schlacht/ bord n Bord m; însoţitoare de - Stewardess/,
bătrân, ă adj alt; mai ~ älter la ~ul a ceva an Bord etw. Gen
bătrâneţe/Altem bordel n Bordell n
băutură / Getränk n bormaşină / Bohrmaschine /
bea v austrinken, trinken etw, Akk botez n Taufe /
beat, -ă adj betrunken boteza v pe cineva taufen j-n
bebeluş m Baby n branţ n Einlegesohlen fps
bec n Glühbirne/ bras n Brustschwimmen n
beneficia v de ceva Nutzen haben von braţ « Arm m
etw.
brăţară/Armband n
benzină/Benzin «j a pune ~ auftanken; Mi s- brânză/Käse m; ~ de vaci Quark m
a terminat benzina. Ich habe kein Benzin
bretea/Träger
mehr. brichetă /Feuerzeug n
berbec m Widder m; B~ Widder m broască/ 1 Frosch m 2 Schloss n > ~
bere/Bier m; - la cutie Dosenbier n; ~ la halbă räioasä Kröte/
broccoli m p\ Brokkoli/
Bier vom Fass
bibliotecă/Bibliothek/, (dulap) Bücher- bronz m Bronze/

schrank m bronza (se) a se bronza bräunen


bicicletă / Fahrrad n brusc, -ă :!,-;) plötzlich ♦ adv heftig
biftec n Beefsteak n brut, -ă adj 1 Brutto- 2 roh, Rohbrutal, -ă
adj brutal, roh
bijuterie /Schmuck m; bijuterii Juwelen n
pl; magazin de bijuterii Juweliergeschäft n brutărie/ Bäckerei/
bilet n 1 Zettelm 2 Fahrkarte/, Fahrschein m bucată /Stück n
► ~ de avion Flugkarte/ ~ (de intrare) (la bucătar m Koch
teatru etc.) Karte//Eintrittskarte/, ~ dus- bucătărie / Küche f, mobilă de ~ Kü-
întors Rückfahrkarte/ chenzeile/ buchet n Strauß
bine adv gut, richtig; a se da - pe lângă ci- bucura (se} a se bucura genießen etw.
neva kriechen vorj-m; a sta ~ cuiva stehen Akk; a se bucura de ceva sich freuen über
j-m; B~ atunci. Also gut.; B— aţi venit! j-n/etw. bucurie
Willkommen!; îmi merge ~. Mir geht es /Freude /
gut.; mai ~ (recomandare) Heber; Nu mă bufet n Imbiss m, Café n; ~ suedez kaltes
Büfett
bujie 242 catedrală

bujie /Zündkerze / — pentru o persoană Einbettzimmer


bulevard n Straße/, Avenue/ n; ~ video Kamera/ camere de închiriat
bumbac n Baumwolle/ Zimmer zu vermieten
bun, -ă adj 1 gut 2 ganz Bună! camping « Camp n, Campingplatz m
Hallo!; cel mai bun best(er,e,e$); mai campion m Meister m
bun besser bunic m Großvater m campionat n Meisterschaft /
bunică/Großmutter / burete m Schwamm m canal n Kanal
busolă /Kompass m buşi v m ceva stoßen canapea /Sofa n, Couch/
gegen etw., anstoßen cană /Kanne/
an/gegen etw.; a ~ O maşină einen Unfall cancer n Krebs m
candidat m Stellenbewerber m, la ceva
C Bewerber m für etw.
haben buştean m Klotz m buton n canion n Canon cantină/
Druckknopf m, Knopf m buzunar n Tasche/ Kantine/ cantitate/Menge/
Cap n Kopf «; a da din cap (a aproba)
ca adv wie ♦ conj als, (similaritate) wie ►* zustimmend nicken, (în semn de negare)
ca (de exemplu) wie; ca şi (la fel ca) den Kopf schütteln
auch; ca şi cum als ob Capabil, -ă adj de ceva fähig zu etw.; a fi ~
cabană / Chalet«, Wochenendhaus n sö focă ceva schaffen etw. Akk
cabină/ 1 Kajüte/, (a unui camion etc) capac n Verschluss m
Führerhaus « 2 Kabine / > cabina capacitate/Fähigkeit/ Kapazität /
pilotului Cockpit n; ~ de probă Kabine/ capitală / Hauptstadt/
cablu n Kabel» capitol n Kapitel»
cacao/Kakao »•■ capră /Ziege/
cadavru n Leiche/ caracteristic, -ă adj charakteristisch
cadă / Badewanne/, Wanne/ caracteristică/Merkmal n carcasă /Futteral n
cadou n Geschenk n Card Ji Karte/
cafea/Kaffee care pro» weicher, welche, welches, (rela-
cafenea /Cafe n tiv) der, die, das; a cărei dessen; al cărui
caiet a Heft n dessen
caisă/Aprikose/ carne / Fleisch «; ~ de porc Schweine-
cal tn Pferd m; curse de cai Rennen n fleisch n; ~ de vită Rindfleisch n\ de ~
calcan m Rochen m Fleisch-
calcul « Berechnung/, Kalkulation f, a lua carosabil n Fahrbahn /
ceva în ~ in Erwägung ziehen etw. Akk, carte / 1 Buch n 2 Ausweis m ~ de
erwägen etw. Akk credit Kreditkarte/ ? de joc Karte/ ~ de
calcula v ceva rechnen etw. Akk, berechnen telefon Telefonbuch «; -'de vizită
etw. Akk Visitenkarte/
calculator n Computer m cartier n Stadtviertel», Viertel n
cald, -ă adj warm ♦ adv warm ► Mi-e ~. cartof m Kartoffel/
Mir ist heiß. cartuş n Patrone/
calendar n Kalender m carusel n Karussell»
calificare / Qualifikation / casă/ 1 Haus n 2 Kasse/ -de bani
Calitate/a ceva Qualität/etw. Gen; de ~ Geldkassette/, ~ de bilete Kasse/,
(a unui produs etc.) Qualitätscamera/ 1 - d e sch i m b va I uta r Wechselstube /, ~
Zimmer n 2 Kammer/ 3 Schlauch m ► Am părintească Heim n; de ~ hausgemacht
nevoie de o ~ pentru trei zile. Ich brauche cascadă /Wasserfall m castel n
ein Zimmer Burg/ Schloss n castravete m
fur drei läge.; - dublă Zweibettzimmer n; Gurke/ castron»Schüssel/
catedrală / Kathedrale /
catolic 243 certa

catolic, -ă adj katholisch ♦ m Katholik m spielen etw. Akk cântăreţ m


cauciuc n 1 Gummi m,n 2 Reifen m Sänger m
► cizme de ~ Gummistiefel/p! cauza v Cântări v ] pe cineva/ceva wiegen j-n/etw.
verursachen, (a pricinui) ceva 2 ceva. abwägen etw. Akk 3 wiegen
bewirken etw. Akk; din ~ a ceva auf Grund cântec n Gesang m, Lied» cârjă /Krücke/
m etw. Gen cârnat m Wurst /, Bratwurst / câştigător m
cauză f a ceva Ursache / et w. Gen; din Sieger m, a ceva Gewinner
cauza vremii urâte wegen des m etw. Gen
schlechten Wetters. ..; din cauza câtadv wie ♦ pron wie viel, wie viele ►
cuiva/ceva wegen etw. Gen Cât costă? Was/Wie viel kostet es?; de
caz Fall m ► în caz că... falls..., im Fall, câte ori wievielmal
dass... câteva num ein paar
caza v pe cineva unterbringen j-n câţiva num ein paar, einige
cazare / Unterkunft /, (peste noapte) Ce pron was; ceea ce was; de ce warum
Übernachtung/; ~ cu mic dejun inclus ceai n Tee m
Übernachtung mit Frühstück ceainic n Kanne/, Teekanne/
că conj dass ceapă/Zwiebel/ ceară/Wachs n cearşaf «
cădea v fallen, hinstürzen călători v Bettlaken >■ cec n Scheck m
reisen ceda v cuiva ceva überlassen j-m etw. Akk,
călătorie/Reise/, Reisen n; ~ dus Hinfahrt/; (a face o concesie) cuiva/la ceva
C~ plăcutăl Gute Reise., Gute Fahrt.; de nachgeben j-m/etw.
~ Reise- ceh m Tscheche m
Călca v 1 pe ceva treten auf etw. Akk 2 pe cehesc, -ească adj tschechisch
cineva/ceva überfahren j-n/etw. 3 bügeln ceheşte adv tschechisch
► fier de ~t Bügeleisen n Cehia /Tschechien n, die Tschechische
călcâi b Ferse / Republik cei, cele
Căldură / Wärme /, (temperaturi ridicate) pron die
Hitze / ceilalţi adj f ander(er,e,es) ♦ mpl 1 die
cămaşă/Hemd » anderen 2 Rest mj-s/etw.
căpăcel n Verschluss m, Deckel m celălalt adj ander(er,e,es); unul de ~
căpitan m Kapitän m auseinander
căpşună n Erdbeere / centru n Zentrum n
cărare/Pfad m, schmaler Weg centură/Gurt m; a merge pe ~ (în jurul
cărămidă /Kachel/, Ziegel m oraşului etc.) Umgehungsstraße/; a-şi pu-
cărbune m Kohle/ ne centura de siguranţă den
cărucior n Karre/; ~ cu rotile (pentru Sicherheitsgurt anlegen; centura
invalizi) Rollstuhl m; ~ de cumpărături oraţului (şosea) Umgehungsstraße /
Einkaufswagen m; ~ pentru copii Kin- cenuşă/Asche/
derwagen m ceramică / Keramik /
cărunt, -ă adj grau, grauhaarig cerb m Hirsch
Căsători (Se) a se căsători heiraten; a se cerc n Kreis m
căsători cu cineva heiraten j-n cercel m Ohrring m
căuta v pe cineva/ceva suchen j-n/etw., cere v ceva beantragen etw. Akk, ceva de
nach j-mletw. la cineva fordern etw. Akk von j-m
câine m Hund m cereale / pi Korn», Getreide «
câmp n Feld n ceremonie/Zeremonie/; de-zeremoniell
câmpie/Ebene/ cerere/Antrag m auf etw. Akk; a
Când adv wann, (în acelaşi timp) als satisface
♦ conj wenn ► din ~ în - ab und zu; O ~ einem Antrag stattgeben cerinţă
până - bis cândva adv einst, /Forderung/, Anspruch m an
einmal etw. Akk
Cânta v singen, (la un instrument) la ceva certa v pe cineva ausschimpfen j-n, pe
cmeva ins Gewissen reden j-m
certificat 244 coliziune

certificat /Schein m ♦ n Bescheinigung/ Citi v ceva


lesen etw. Akk cititor m Leser m
Zeugnis n ciudat, -ă adj merkwürdig, seltsam
cetate/Festung/ ciupercă/Pilz m
cetăţean m Bürger m ciupi v pe cineva kneifen j-n
cetăţenie/Staatsangehörigkeit/ cizmă / Stiefel m; cizme de cauciuc
ceva pwn etwas, irgendetwas; pentru [scop Gummistiefel
etc.) fur etw. fpl clanţă
chei n Kai m /Klinke / clar, -ă
cheie adj Schlüssel- ♦ / Schlüssel m, (pentru
ad) klar
şuruburi etc.) Schraubenschlüssel clarifica v ceva sich klar werden über etw.
m Akk; a-şi ~ ceva sich klarmachen etw. Akk
chel, cheală adj glatzköpfig, kahlköpfig clarifica (se) a se clarifica (a se explica)
chelner m Kellner m sich klären clasă / 1 Klasse/ 2 Schuljahr
cheltui v ceva pe ceva ausgeben etw. n clasic, -ă adj klassisch Clasifica v sortieren,
Akkfiir etw. (a aranja) pe cineva/
cheltuială / Ausgabe /; cheltuieli de ceva klassifizieren j-n/etw. claxon n
regie Kosten pl chema v pe cineva aufrufen Hupe/ claxona ■.■ hupen clădire /Bau m,
j-n, ausrufen Gebäude n clăti v wegspülen dient m
Abnehmer m, Kunde m climă /Klima«
chibrit Streichholz n clinică/Klinik/ clipă/Moment m, Weile/
chiflă/Brötchen n chihlimbar coace v backen
m Bernstein m chiloţi m coace (se) a se coace ausreifen, heran-
Höschen chimen n Kümmel m reifen, reif werden coadă / 1 Schwanz m
chiriaş m Mieter m chirie 2 Zopf m
/Miete/ chirurgie/Chirurgie/ 6 SchlangeJ, (de oameni) Reihe /
chitară /Gitarre/ 7 Handgriff m 5 Winkel m > a sta I a - in
chiuvetă/ Waschbecken n, (in bucătărie etc.) der Schlange warten auf etw.
Spülbecken » COajă / Rinde/, (de fructe etc.) Schale/
ci conj sondern coapsă/Oberschenkel m, Schenkel m
cifră/Zahl/ coase v nähen, stopfen
cilindru..; Zylinder .».■ coastă /Küste/, Rippe/
cimitir n Friedhof m coborî v 1 hinuntergehen, sinken 2 din
cina v zu Abend essen ceva aussteigen aus etw. 3 ceva, de pe
cină/ Abendessen n
cinci num fünf; al cincilea funft(er,e,es) ceva
cincime/Fünfteln herabfahren etw. Akk 4 ceva senken
cincisprezece num fünfzehn 5 sich senken cocktail M
cincizeci num fünfzig Cocktail m cocoş m Hahn
cine pron wer; a cui (într-o întrebare) wes- m
sen; al cui wessen; al/a cuiva irgendje- cod n 1 Gesetzbuch .»■ 2 Kode m ♦ m
mandes, jemandes Kabeljau m > cod poştal Postleitzahl/
cinematograf Kino n
>,
cofetărie/Konditorei / coincidenţă
cineva pron jemand, irgendjemand; pentru /Zusammentreffen von
(un cadou, mesaj etc.) für j-n Ereignissen colanţi m pl Strumpfhose/
ciocan Hammer m
>>.
colectiv, -ă adj gemeinsam colecţie /
ciocolată / Schokolade / - fierbinte heiße Sammlung / colecţiona ■, sammeln coleg
Schokolade m Kollege m, Mitschüler m colibă
ciorbă/Bruhe/ /Bauernhaus >¡ coliziune /Zusammenstoß
circuit n 1 Stromkreis m 2 Rennbahn/ m
circumstanţă/Umstand m cireaşă
/Kirsche/
coloană 245 conştiinţă

coloană/ 1 Säule/ 2 Spalte/ ► ~ concura v cu cineva an einem Wettkampf


vertebrală Wirbelsäule/ COlţ n 1 Ecke/ 2 gegen j-n teilnehmen, cu cineva
Winkel m, Ecke/ comanda v 1 pe kämpfen mit j-m
cineva/ceva befehligen j-n/etw., concurenţă/ Konkurrenz/
kommandieren j-n/etw. 2 ceva bestellen concurs«Wettbewerb m
etw. Akk comandant m Kommandant m
condamna v pe cineva la ceva
comandă/Bestellung/, (demarfa) către verurteilen j-n zu etw., (a critica)
verurteilen
cineva Nachfrage /nach etw.; panou de ~
condiment * Gewürz n
Bedienpult n combustibil« Brennstoff m condiţie/Bedingung/; cu condiţia să unter
Comenta v la ceva sich äußern über der Bedingung, dass
etw, comentariu«Kommentar m
COndUCe v 1 ceva betreiben etw. Akk,
comercial, -ă adj geschäftlich ceva führen etw. Akk 2 fahren, (o maşină)
comerciant m Geschäftsmann m, (pro- ceva steuern etw. Akk 3 durchführen 4
prietarul unui magazin) Händler m pe cineva pe undeva führen j-n über
comerţ « Handel m etw. Akk, pe cineva undeva begleiten j-
comestibil, -ă adj essbar n irgendwohin 5 leiten 6 pe cineva
comite v ceva begehen etw. Akk, verüben undeva führen j-n irgendwohin, Dringen 7
etw Akk führen, (şoferul
etc) pe cineva ans Ziel führen;-« conecta
companie/Gesellschaft/, a ţine cuiva ~
v verbinden, (un aparat etc.)
Ges ellsc haft / leisten j- m
Compara v pe cineva/ceva cu anschließen confesiune /Konfession/
cineva/ceva vergleichen etw. mit etw.; a
confirma v bestätigen, (oficial, in scris etc.)
ceva bestätigen confisca v cuiva ceva
se putea ~ cu cineva/ceva gleichkommen
können j-m/etw. beschlagnahmen
etw. Akk
comparaţie / 1 c« ceva Vergleich m mit
etw. Dat 2 Steigerung/ ► în ~ cu ceva confort n Bequemlichkeit/ confortabil, ă
im Vergleich zu etw., gegenüber etw., dj bequem congelator » Gefrierschrank
a

gegen etw. m conopidă/Blumenkohl m Consecinţă / a

compartiment m Fach n ♦ n Abteil » ceva Folge/etw. Dat, von etw.

competiţie/Wettbewerb m conservă*/Konserve/, Dose/


complet, -ă adj ganz, komplett consideraţie/Erwägung/; a lua ceva în
~ berücksichtigen etw. Akk; a lua ceva în
completa v 1 ergänzen 2 ausfüllen ~ bedenken etw. Akk; luând ceva în ~ mit
compozitor m Komponist m Rücksicht auf etw. Akk consilier m
compresă /Umschlag m Berater m; ~ fiscal Berater m consolida v
comprima v zusammendrücken ceva festigen constipaţie/Verstopfung/
compune v komponieren constitui v darstellen, ceva bilden etw.
comun, -ă adj üblich, (avere etc.) gemein- Akk constituţie / Verfassung/ construcţie
sam / Aufbau m, Bau m; de~
comună/Gemeinde / Bau-, baulich construi v aufbauen etw.
comunica v cu cineva kommunizieren, Akk, erbauen
cuiva ceva mitteilen j-m etw. Akk etw. Akk
comunicare/Kommunikation /, Mit- consul m Konsul m
teilung/ consulat n Konsulat >-,
comunicaţie de ~ Nachrichten consultaţie / Beratung/
comuta v de la ceva la ceva umschalten consum .J Verbrauch m
etw. Akk auf etw. Akk consuma v ceva konsumieren, (benzina
concediu n Urlaub m etc) ceva verbrauchen conştient, -ă adj
concept n Begriff m de ceva bewusst etw. Gen
concert« Konzert n ♦ adv bewusst ► a fi ~ bei Bewusstsein
concluzie/Schluss m sein
concluziona v zu dem Schluss kommen conştiinţă / Gewissen n; ~ de sine
concret, -ă adj konkret Selbstbewusstsein n
cont 246 cretă

cont n Konto n; ~ (bancar) Bankkonto n; ~ copie/Kopie/


curent ein laufendes Konto; extras de ~ copil m Kind n; a schimba un ~ ein
Kontoauszug mi Treceţi-mi-o în ~. Kind wickeln; copii Kinder n pi; de copii
(cheltuiala etc.] Schreiben Sie es mir auf die Kinder-copită/Huf m copt, coaptă adj reif
Rechnung. cordial, -ă adj herzlich corect, -ă adj
conta v liegen an etw. Dar, Nu contează! gerecht, fair corecta v ceva
(Das) Macht nichts! contact H Kontakt m, wiedergutmachen, (greşelile cuiva etc.)
Verbindung/; ~ gutmachen etw. Akk corespunde v cu ceva
sexual Geschlechtsverkehr m contacta v entsprechen etw. Dat coridor n Flur m,
pe cineva kontaktieren j-n, sich Korridor m corn n Hörnchen «, (de animal)
verbinden mit j-m contagios, -oasă adj Horn n coroană/ 1 Krone/ 2 Baumkrone/
ansteckend contemporan, ă adj corp n Körper m
zeitgenössisch continent n Festland n, cort n Zelt n; a pune ~ul ein Zelt aufstel-
Inland «; pe ~ len; a sta cu ~ul lagern corupţie
binnenländisch COntiniia v iă facă ceva /Korruption / cosiţă/Zopf m
fortsetzen etw. Akk, costa v câtva kosten; Cât costă? Was/Wie
fortfahren in etw, Dat continuare f a ceva viel kostet es? COStU m n 1 Anzug m, (de
Fortsetzung/etw. Dat contraceptive fpl damă) Kostüm n
Verhütungsmittel n contract«Vertrag m 2 Kostüm n ► -de baie Badeanzug m
contracta v ceva zusammenziehen costuri n pl pentru ceva Kosten pl COŞ n
contradictoriu, -ie adj gegenteilig, Korb m; coş de gunoi Mülleimer m coşciug
Gegen-contribuabil m n Sarg m coşmar « Albtraum m cot»
Zahler m Ellbogen m
Contribui v la ceva beisteuern zu etw., la cotidian, -ă adj alltäglich, gewöhnlich
ceva beitragen zu etw. ♦ n Tageszeitung/ cotlet n Kotelett«
contribuţie/ la ceva Beitrag m für etw,, covor n Teppich m crab m Krabbe/ crac m
(sumă de bani etc.) Beitrag m Hosenbein n craniu n Schädel m crap m
control n 1 Kontrolle/ 2 Kontrolle/ über Karpfen m craul n Kraulschwimmen n
etw. ► ~ (medical) Nachuntersuchung/, cravată / Krawatte / Crăciun n
Untersuchung/, panou de ~ (al unui Weihnachten n crăpa (se) a (se) crăpa
mecanism) Steuerung/ springen crea v schaffen, ceva entwickeln
controla v 1 kontrollieren, beherrschen 2 Crede v 1 pe cineva/ceva glauben j-m/etw, 2
ceva steuern etw. Akk în ceva glauben an etw. Akk 3 ceva despre
controlor m Kontrolleur m ceva denken etw. Akk von etw., (a avea o
contuzie / Gehirnerschütterung / părere) vermuten ► Cred că da/nu. Ich
conţine v enthalten etw. Akk glaube schon/Das glaube ich nicht.
convenabil, -ă adj pentru ceva geeignet zu credit n Kredit m; carte de ~ Kreditkarte/
etw., für etw, taugend zu etw, creion n Stift m
conveni v cuiva passen j-m cremă /Creme/; a-şi da cu ~ sich eincremen
conversaţie/Gespräch « crenvurşt m Würstchen «
convinge v pe cineva de ceva überzeugen j- creşte w 1 ceva erhöhen etw. Akk, (a se mări
n von etw., pe cineva să facă ceva etc.) wachsen 2 wachsen 3 pe cineva
Überreden j-n (zu etw. Akk); a fncerca să erziehen j-n 4 ceva halten etw. Akk 5 ceva
se convingă de ceva sich einreden etw. verstärken
Akk creştere/ Wachstum n, Zunahme/
copac m Baum m creştin m Christ m
copia v 1 abschreiben, kopieren 2 ceva de la creştinism n Christentum n
cineva, ceva din ceva abschreiben etw, Akk cretă/Kreide/
von j-m, etw. Akk aus etw.
crevetă 247 dată

crevetă / Krevette / curios, -oasă adj neugierig


crimă/Mord m, Verbrechen n curmală /Dattel /
criminal m Verbrecher m curry» Curry m,n
critic, -ă adj kritisch Curs n 1 Kurs m 2 Verlauf m ~
critica v kritisieren valutar Kurs m cursă / 1 Wettkampf m 2
criză /Anfall m, Krise/ Falle /
croazieră/Schifffahrt/ > curse de cai Rennen n; de ~ lungă
cronică/Chronik/ [avion etc.) Fern-curte / Hof m; a face ~
crud, -ă adj grausam, (legume etc.) roh cuiva (unei femei
CU prep cineva/ceva mit, (a călători etc.) ceva etc.) werben umj-n
via erw. Akk CUb cuşcă /Käfig
K Würfel m CUCUi CUtle/Kasten m, Kiste/; bere la ~ Dosenbier
n Beule/ cufăr n n; ~ de tinichea Blechbüchse/, Blechdose/
Kiste / ~ poştală Briefkasten m
CUi H Nagel m, (pentru corturi etc.) Pflock m; cutremur n Erdbeben n
a bate ceva în cuie nageln etw. Akk an cuţit n Messer n
etw. Akk cuvânt n Wort n\ —titlu (într-un dicţionar)
cuib n Nest,. cuier n Stichwort n; purtător de ~ Sprecher m
Ständer m cuvertură/Tagesdecke /
culca (se) a se culca schlafen mitj-m culoar n
Gang m culoare /Farbe/ cultiva v ceva züchten
cultural, -ă adj kulturell cultură/Kultur/
cum Cum e? Wie ist cs?; Cum vreţi. Wie Sie
wollen. dal part ja; Cred că da/nu. Ich glaube
cuminte adj brav schon./Das glaube ich nicht.; Da? (de
cumpăra v ceva kaufen etw. Akk acord?) Einverstanden?
cumpărător m Käufer m da^ v 1 cuiva ceva geben j-m etw., (un
cumpărături fpl Einkaufen m, Kauf m\ a face cadou) ceva cuiva verschenken etw. Akk
~ einkaufen; a face - le einkaufen; de ~ anj-n 2 ceva fi elen etw. Akk 3 peste
Einkaufs- cineva/ceva überfahren j-n/etw. 4 pe ceva
cunoscut, -ă adj bekannt ♦ m Bekannte m einstellen etw. Akk 5 umwenden, wenden
cupă /Pokal m etw. Akk 6 ceva ia făcut Sich lassen etw.
cupon « Gutschein m Akk tun 7 de ceva
cuprins n Inhaltsverzeichnis« st oßen auf etw. ► a d a d ru m u I cu iva, !
cuptor n Ofen m, Backofen m; ~ cu a ceva loslassen; a da greş (a eşua) versagen;
microunde Mikrowellenherd m a da ceva deoparte ablegen; a da ceva jos (a
curaj n Mut m dezbrăca) ausziehen etw. Akk; a da pe
cineva afară (a concedia) feuern j-m a-şi da
curajos, -oasă adj mutig, tapfer curat, -ă adj
sauber; a face - aufräumen curăţa v 1 ceva seama de ceva sich bewusst werden efw,
Gen
reinigen, (o rană etc.) ceva reinigen etw. Akk
2 abkratzen, kratzen curăţenie/Aufräumen n dacă conj wenn, (interogativ) ob; chiar ~
curând adv bald; în - in Kürze curcan m
auch wenn
Truthahn m curcă /Truthenne/ curcubeu n dans i i Tanz m
Regenbogen m curea / 1 Gürtel m 2 Riemen dar conj aber
m 3 Band n, Riemen m *■ ~ trapezoidală dată / Datum n\ altă ~ ein anderes Mal; data
Keilreimen m viitoare das nächste Mal; ~ limită (letzter)
curent« Strom m, (de aer) Durchzug m; cont Termin/, date Daten ph date personale
~ ein laufendes Konto; ~ (electric) Personaldaten fpl\ de data asta diesmal; de
(elektrischer) Strom; Nu merge ~ul fiecare ~ jedes Mal wenn, (mereu) jedes
(electric). Der Strom ist ausgefallen.; pană Mal; încă o ~ noch einmal; o - einmal,
de ~ Stromausfall m irgendwann; o ~ si-o
datora 248 destul

~ einmal, eines Tages; ultima ~ letztens, dependenţă / Sucht/nach etw., de


das letzte Mal datora v cuiva ceva cineva/ ceva Abhängigkeit/von etw.
schulden j-m etw. Akk depinde v de äneva/ceva abhängen
dăunător, -oare adj schädlich von j-m/etw., ankommen aufj-
n/etw.
de prep vor, (diferenţă) câtva um; de pe depozit n Lager n, (bancar etc.) Einlage/ ~
(o suprafaţă) von; deschis de la,,. la... (de bagaje) Aufbewahrung/
geöffnet von... bis... deal n Hügel m; la - depozita v ceva einlagern etw. Akk
bergauf; la ~ în jos irgendwo
bergab depune v 1 ceva undeva anlegen etw.
deasupra prep a ceva über etw. Dat; Akk irgendwo, einlegen etw. Akk
pe - irgendwo 2 einreichen 3 ceva formen
und überdies, außerdem decembrie m etw, Akk 4 legen
Dezember m decerna v ceva cuiva deputat Abgeordnete m
überreichen j-m etw. deranja v pe cineva belästigen j-n, pe
Akk cineva Stören j-n; anu~ ceva pe cineva
deci conj also nicht stören etw. Akk j-n
decisiv, -ă adj entscheidend declara v derapaj»Schleudern n des
erklären, (a spune etc.) anführen adv oft
declaraţie/ 1 Erklärung/ 2 Aussage/ deschide v öffnen etw. Akk deschis, -ă
decola v de undeva abfliegen, (avionul)
adj 1 offen, geöffnet 2 offen 3 hell ♦ adv
offen ► ~ publicului
abheben für die Öffentlichkeit zugänglich
decolare/Abflug m, (a avionului etc.) Start descoperi v 1 ceva herausfinden etw.
m Akk, (un continent etc.) ceva entdecken
decolteu « Ausschnitt m etw.
deconecta v abschalten, abstellen decora Akk 2 enthüllen etw. Akk descrie v
v ceva cu ceva ausschmücken etw. pe äneva/ceva beschreiben j-n/
Akk mit etw., dekorieren etw. Akk etw.
mit etw. deduce v ceva abziehen descriere/ Beschreibung / descuia v
defect, -ă adj fehlerhaft, außer Betrieb ceva aufschließen etw. Akk descurca
♦ n Fehler m, Mangel m defecţiune / (se) a se descurca schaffen etw. Akk; a
Defekt m, (a motorului etc.) se descurca cu ceva (a face faţă) schaffen
Schaden m; a avea o ~ (un aparat etc.) etw. Akk, zurechtkommen mit etw.
defekt sein, nicht richtig funktionieren deja desen n Zeichnung/ desena v zeichnen
adv schon delicat, -ä adj sanft, leicht desert n Kuchen m, Nachtisch m desface
delicatesă/Leckerbissen m, Delikatesse / v 1 ceva auseinandernehmen
delicatese Feinkost/, Delikatessen/ 2 ceva aufmachen etw. Akk, (ceva
împachetat etc.) ausbreiten 3 ceva
pi, (magazin) Feinkostgeschäft n delimita
v begrenzen deIoga (se) aufmachen etw. Akk 4 ceva ausbreiten
S ausrollen 6 ceva aufbinden etw. Akk
asedelogasichausloggen demonta v
desfăcător n Öffner m; ~ de conserve
ceva zerlegen dens, -ă adj dicht dentist Büchsenöffner m; ~ de sticle Flaschenöffner
m Zahnarzt m denumire/Bezeichnung/ m
denunţa v pe cineva anzeigen j-n despacheta v 1 ceva auspacken etw.
deocamdată adv bisher, bis jetzt deodată Akk
adv plötzlich, auf einmal departament« 2 ceva auspacken despăgubi vpe
Abteilung/ departe adv weit; de ~ bei cineva ersetzen j-m etw.
weitem, von Akk, entschädigen j-n für etw. despre
weitem; mai ~ weiter; şi aşa mai ~ und prep bezüglich, hinsichtlich destinatar
so weiter m Empfänger m etw. Gen, al
depăşi v 1 pe cineva übertreffen 2 ceva ceva Empfänger m destinaţie /
überwinden 3 ceva überschreiten etw. Bestimmungsort m destitui v pe cineva
Akk 4 überziehen 5 pe cineva abberufen j-n, (din
überholen funcţie etc.) pe cineva absetzen j-n destul
dependent, -ă adj de cineva/ceva adv genug, ziemlich; ~ de ganz, ziemlich,
abhängig, (de droguri etc.) abhängig von (foarte) ordentlich, richtig
j-m/etw.
deşert 249 dovadă

deşert n Wüste/ director m Direktor m, Manager m ~


deşeu n Abfall m, Müll m de şcoală Schuldirektor m d irec ţi e /
deşi adv obwohl ♦ con) obwohl Richtung / discuţie / Diskussion / disloca
detaliat, -ă adj ausführlich, eingehend v ceva sich verrenken etw. Akk dispărea
detaliu n Detail « v untergehen, verschwinden;
detergent m Reinigungsmittel n, Dispari! Verschwinde! disponibil, -ă
Waschpulver n determina v 1 adj erreichbar dispozitiv n Anlage /; ~ de
bestimmen etw. Akk, blocare a
festlegen etw. Akk 2 pe cineva să facă roţilor Parkkralle/
ceva dispută /Streit m distanţă /
treiben j-n zu etw./in etw, Akk Entfernung / distinct, -ă adj
deturna v ceva entführen etw. Akk devia deutlich distinctiv, -ă adj
v de la ceva abweichen von etw., ceva markant
umleiten etw. Akk deviaţie / distinge v pe cineva/ceva (de
Abweichung / devreme adv früh; cel mai cineva/ceva)
~ frühestens;
unterscheiden j-n/etw. (von j-m/etw.)
mai ~ früher, eher dezacord n
Meinungsverschiedenheit/, distra v pe cineva cu ceva unterhalten j-n
Missbilligung/ dezamăgi vpe cineva mit etw.
enttäuschen j-n dezastru « Unglück n distractiv, -ă adj unterhaltsam
dezavantaj n Nachteil m dezbrăca (se) a distribuţie/ 1 Distribution / 2 Verteilung/
se dezbrăca sich 3 Besetzung/
ausziehen distruge v beschädigen, ceva vernichten
dezinfectant n Desinfektionsmittel « divorţ n Scheidung/
dezintegra (se) a se dezintegra sich divorţa v de cineva sich scheiden lassen
zerlegen vonj-m
dezvălui v ceva entdecken etw. Akk divorţat, -ă adj geschieden divulga v
dezvolta v ceva entwickeln, (un. produs ceva cuiva verraten j-tn etw. Akk dizolva
etc.) entwickeln etw. Akk v ceva in ceva auflösen etw. Akk in etw.
d ezvoita re / Entwicklung / Dat
diabet« Diabetesm doamnă / Dame /, Frau f, de doamne
diametru n ai ceva Durchmesser m etw. Damen-; Doamna X Frau X doar adv
Dat nur; - că nur dass dobândă/Zins m
diaree /Durchfall m doctor m Arzt m, Doktor m doi num
dicţionar « Wörterbuch n zwei; al doilea (în ordine) zweit(er,e,es)
diferenţă / Unterschied m, Unter-
schiedlichkeit / doisprezece num zwölf
diferit, -ă adj verschieden, de ceva anders dom n Dom m, Tempel m
als etw. Nom domeniu n Bereich m, Gebiet n
dig n Damm m digera v domiciliu n Wohnsitz m
verdauen digestie / domn m Herr m; D~ul X Herr X
Verdauung / domnişoară / Fräulein n
dimensiune/Ausmaß « dona v ceva spenden etw. Akk, stiften
dimineaţa adv vormittags, am Vormittag etw.
dimineaţă / Morgen m, Vormittag m; Akk
Bună dimineaţa. Guten Morgen.; de ~
morgens, am Morgen; la zece donator m Spender m
dimineaţa dormi v (sich) ausschlafen, (bine, mult
um zehn Uhr vormittags etc.) schlafen; a ~ un pic (sich)
din prep ceva aus etw. ausschlafen
dinte m Zahn m; a se spăla pe dinţi sich dormitor > Schlafzimmer n
die Zähne putzen; pastă de dinţi Zahn- dosar n Akte/, Mappe/
pasta/, periuţă de dinţi Zahnbürste/ douăzeci num zwanzig
direct, -ă adj direkt, (cauză etc.) unmittelbar dovadă fde ceva Beweis m etw. Gen,
♦ adv direkt Nachweis m für etw. Akk
dovedi 250 elegant

dovedi v ceva nachweisen etw. Akk,


(nevinovăţia etc.) ceva beweisen etw.
Akk; a-şi -calităţile de ceva sich
bewähren als etw. Nom
dovlecel m Zucchini/
ea pron sie; a ei ihr; al ei ihr; ei (cazul
drag, -ă adj lieb, lieber; a prinde ~ de
dativ) ihr; pe ea sie
cineva/ceva Gefallen finden anj-m/etw.
echilibra v ausgleichen
d ragoste / Liebe / a face ~ cu cineva Liebe
echilibru n Gleichgewicht n
machen mit j-m
echipa v pe cineva/ceva cu ceva
dramatic, -ă adj dramatisch
ausstatten j-n/etw. mit etw.
dramă / Drama r
echipaj n Besatzung/
drept, dreaptă ädj 1 recht(er,e,es) 2 gerade echipament n Ausrüstung/ Ausstattung/
♦ n 1 Recht n 2 la ceva echipă/ 1 Kollektiv« 2 Mannschaft/
Anspruch m auf etw. Akk 3 la ceva Recht
n zu etw. ♦ adv geradeaus v a avea ul ta ecologic, -ă adj umweltfreundlich, (dez-
ceva (la un ajutor etc.) Anspruch erlangen astru etc.) ökologisch
auf etw. Akk; din dreapta von rechts; la economic, -ă adj 1 ökonomisch, wirt-
dreapta nach rechts, rechts; pe dreapta ceva schaftlich 2 ökonomisch, sparsam
L
rechts vom etw. economisi v 1 ceva, pentru ceva sparen
dresa v ceva abrichten an etw. Dat 2 ceva ersparen etw. Akk,
drog n Droge/ sparen etw. Akk
drum n Straße/, Weg m; a da -ul ta ceva ecou n Echon
loslassen etw. Akk; taxă de ~ Straßenzoll ecran n Bildschirm m
m, Maut/ ediţie / Ausgabe/, Edition /
drumeţie/Wandern n, Wanderung/ a face educa v ausbilden
drumeţii wandern educat, -ă adj gebildet
dublu, dublă adj doppelt; cameră dublă educaţie/Ausbildung/, Bildung/
Zweibettzimmer n efect « Wirkung/; a avea ~ asupra
duce v 1 ceva wegtragen etw. Akk, fort- cuiva/a ceva einwirken auf j-n/etw.
tragen etw, Akk 2 pe cineva undeva irgendwie, wirken auf j-n/etw.; a-şi face
führen j-tt irgendwohin, (cu maşina) pe ~ul zu wirken beginnen, (un medicament
cineva undeva fahren j-n irgendwohin etc.) wirken; ~ special Trick m
3 undeva/pe undeva führen efervescent, -ă adj Brause-, sprudelnd
irgendwohin/durch etw. eficient, -ă adj leistungsfähig, wirksam; a
duce (se) a se duce fahren mit j-m, mit- se dovedi ~ sich bewahren
fahren bei j-m; a se duce dupâ efort n Mühe /, de a face ceva
cineva/ceva abholen j-n/etw., holen j-
Bestrebung/ um etw.; a mări -urile
n/etw. zulegen
duel n Duell n egal, -ă adj gleich ♦ n Unentschieden n ►
duh n Geist a fi - cu ceva gleich (sein) etw. Som
dulap n 1 Kleiderschrank m, Schrank m egala v 1 ceva gleich (sein) etw. Nom,
2 Schließfach n dulce adj süß pe cineva/ceva gleichkommen j-m/etw.
duminică/Sonntag m dumneavoastră 2 ausgleichen
pron Sie; al/a - Ihr, Ihre Dumnezeu m ei,ele al lor ihr; ei, ele sie; lor (dativ plural)
Gott m dungă/Streifen m după prep ihnen
nach, ceva nach etw. după-amiază &dv el pron er; al lui sein; lui ihm; pe el ihn
nachmittags elabora * erarbeiten
♦ / Nachmittag m elastic, -ă adj biegsam, (material) elas-
dur, -ă adj hart, rau tisch ♦ n Gummiband n
dura v dauern; Cât va ~? Wie lange wird I
es dauern? durea v wehtun durere / electric, -ă adj elektrisch; curent (■-}
Schmerz m dus-intors adj Rück-duş n (elektrischer) Strom; Nu merge curentul
Dusche/; a face duş (sich) duschen Der Strom ist ausgefallen.
duşcă /Schluck m etw. Gen electricitate / Elektrizität /
elegant, -ă adj elegant, schick
element 251 extras

element«Element « elev m examen/Untersuchung/ ♦ n Prüfung/


Schüler m examina v 1 mustern, ceva sich ansehen
elibera * 1 ausstellen 2 befreien, pe cinevo etw. Akk 2 pe cineva untersuchen j-n
freilassen j-n 3 räumen, ausräumen 4 ceva excela v în ceva sich auszeichnen in etw.
frei machen Dat
elicopter n Hubschrauber m excelent, -ă adj ausgezeichnet, hervor-
elimina v beseitigen erw. Akk, (concurenţa ragend
etc.) ausschalten j-n; a fi -t (dintr-o excepţie / Ausnahme /
competiţie) ausscheiden excepţional, -ă adj außergewöhnlich,
Elveţia /Schweiz/ Ausnahme-
e-mail n E-Mail/; a trimite un ~ cuiva excesiv, -ă adj übermäßig, überschüssig
E-Mail schicken j-m excita v pe cineva erregen j-n
emoţionare/Erregung/ energie excitant, -ă adj erregend
/Energie/ excursie / Ausflug m
enerva v pe cineva cu ceva belästigen j-n executa v 1 ceva durchführen etw. Akk, aus
mit füh re n et w. Akk 2 pe cineva hi n ri c hte
etw., pe cineva ärgern j-n enerva (se) a se n
enerva sich aufregen j-n
über j-n/etw. exemplu n Beispiel n, Beispiel n etw. Gen;
englez m Engländer m englezi (limba) ~ a da exemple Beispiel anführen; de ~
Englisch(e) n englezesc, -ească adj englisch zum Beispiel expedia v ceva schicken j-m
englezeşte adv englisch enorm, ä adj etw. Akk expeditor m Absender m
riesig entuziasmat, -ä adj begeistert expediţie /Expedition/ experienţă / 1
epavă /Schiffswrack n, Wrack n Erfahrung/ 2 Praxis/,
♦ n Strandung/ Berufserfahrung/ 3Erlebnis«
epocă /Zeit/ experiment» Experiment n expirat, -ă adj
epuiza v 1 pe cineva erschöpfen j-n 2 ceva ungültig
nutzen etw. Akk, (o resursă) ceva aufzehren explica v ceva klären etw. Akk, ceva cuiva
etw. Akk escalada v klettern esenţă /a erklären etw. Akk j-m
ceva Wesen n est n Osten m; de est östlich; în explicaţie / Erklärung;
est im explora v ceva durchforschen etw. Akk
Osten explozie / Explosion /
estima v ceva schätzen, abschätzen export n Ausfuhr/
eşarfă ». Schal m exporta v ceva ausführen etw. Akk
eşec n Misserfolg m, Versagen n expoziţie/Ausstellung/
etaj « Stock m, Stockwerk n expres adj Eil-, Express-
etichetă / Anhänger m expresie / I o ceva Ausdruck m etw. Gen 2
eu pron ich; cu mine mit mir; mă mich; Ausdruck m
mi mir; pe mine mich Europa / Europa n exprima veeva ausdrücken
european, -eană adj europäisch expulza v pe cineva de undeva vertreiben
♦ m Europäer m expune i 1 ceva enthüllen etw. Akk 2
eutanasia v ceva einschläfern etw. Akk ausstellen 3 ceva auslegen 4 pe cine-
evada v weglaufen va/ceva aussetzen j-n/etw. etw. Dat
evadare /Flucht/, de~Flucht- exterior, -oară adj äußer{er,e,es), Außen-
evalua v auswerten, bewerten ♦ « al ceva Außenseite /etw. Gen
evaluare/Bewertung/ externa v entlassen
evapora (se) a se evapora verdampfen, extinde v ceva erweitern erw. Akk
verschwinden eveniment n Ereignis n, extract n Extrakt m
(cultural, sportiv extrage v ceva din ceva schöpfen etw, Akk
etc.) Veranstaltung/ evident, aus etw.
-ă adj offensichtlich extras n Auszug m; -> de cont Kontoauszug
evita v ceva ausweichen j-m/etw. m
exagera v ceva übertreiben etw. Akk
fabrica 252 florărie

♦ prep cineva/ce va ohne/ n/etw. fân n


Heu n
fântână / Brunnen m . febră / Fieber n, (a
fabrica v herstellen, erzeugen fabrică bolnavului) erhöhte Temperatur
/Betrieb m> Fabrik/; ~ de cherestea februarie m Februar m
Sägewerk n face v 1 machen, ceva tun fecioară/Jungfraufi f - (zodie) Jungfrau/
etw. Akk fel n 1 Art / Sorte/ 2 Gericht n, Speise /
2 cumva gehen j-m irgendwie, (bine, rău ► ce fel de was für ein; fei de mâncare
etc.) Gang m; fel principal (de mâncare)
gehen 3 ceva anstellen etw. Akk 4 ceva Hauptgericht n; la fei ebenso, gleich felia
Fordern etw. Akk 5 pe cineva cumva ma- v ceva aufschneiden etw. Akk felicita v
chen efiv. Akk irgendwie 6 bringen 7 cuiva pe cineva pentru ceva beglückwünschen
cu ceva zuwinken j-m ►> a - figuri (a nu j-n zu etw., gratulieren j-m zu etw.
funcţiona) verrücktspielen; a ~ o poză a felicitare / Geburtstagskarte /, Glück-
ceva eine Aufnahme von etw. machen; a wunsch m; Felicitării Herzlichen Glück-
se - că... (a se preface) so tun, als ob..., wunsch!
vorgeben etw. Akk; Ce mai -ţi? Wie geht felie/deceva Scheibe/etiv. Gen; ~ rotundă
es Ihnen?; Nu ~ţi asta. Macht es nicht!; S-a Scheibe /
făcut! Abgemacht!; Şi eu ce-ar trebui să femeie/Frau/
fac? Und was soll ich machen? femelă/Weibchen n
factură / Rechnung/ feminin, -ă adj weiblich, Frauen-
faimos, -oasă adj berühmt
fereastră /Fenster n
faleză/ K l i f f ,
fals, -ă adj falsch, unecht fericire / Glück n; din ~ zum Glück,
familial, -ă adj familiär glücklicherweise
familie/Familie/ nume de ~ Familienname fermoar n Reißverschluss m
m, Zuname m, Nachname m fese/pf Hintern m, Gesäß n
fan m al cuiva/ceva Fan m vonj-m/etw. festiv, -ă adj festlich, Fest-
fantastic, -ă adj fantastisch fi v 1 sein 2 în ceva tragen, anhaben ►
fapt n Fakt m,n\ de ~ eigentlich, nämlich De unde sunteţi? Woher kommen Sie?;
faptă /Tat / fie...sau entweder... oder; Mi-e frig. Mir
farfurie/Teller ist kalt.; Unde e? Wo ist das?
farmacie/Apotheke / ficat m Leber/
fasole/Bohne/ fidel, -ă adj 1 treu j-m 2 treu, getreu
fată/Mädchen « fiecare pron jeder, jede, jedes, jedermann
faţă / 1 Gesicht n 2 a ceva vor- fier n Eisen n
aer(er,e,es), a ceva Vorderteil n. m 3 fierbätor ~ electric Wasserkocher m
Seite/ ► a face - ta ceva sich abfinden, fierbe v kochen fierbinte adj heiß ♦ adv
sich abfinden mit etw:, a fi întors cu faţa heiß fiert, fiartă adj kochend (heiß), (apă)
spre cineva/ceva j-m/etw. zugewandt kochend
sein; din ~ Front(al)-, von vorne; ~ de fiică/Tochter/ file n
gegenüber j-m/etw.; în faţa vor; în faţa
cuiva/a ceva gegenüber j-m/etw.; in ~ Filet n fillet n Filet
n
nach vorne, vorwärts, vorn, vorne, nach
vorn; Mergeţi în ~. Gehen Sie voraus. fin, -ă adj großartig, (delicat) fein final,
favoare/Gunst/, (serviciu etc.) Gefallen m -ă adj End-, (definitivetc.) endgültig
favorit m Favorit m financiar, -ă adj finanziell finanţa v
fax « Faxgerät n, Fax n,m; a trimite cuiva ceva finanzieren etw Akk fir n Draht m;

ceva prin fax faxen etw. Akk j-m fă fir (de oţel) Drahtseil n; fir
ini/Meniu de păr Haar n firmă/Firma/ fişier fi
fără conj să facă ceva ohne etw. Akk zu Datei/ fiu fflSohn m fix, -ă adj fest
tun flexibil, -ă adj flexibel floare /Blüte/
(plantă) Blume/ florărie/ Blumengeschäft
n
flux 253 găsi
flux n 1 Hochwasser n, (creşterea nivelului mării) frizerie / Friseur m, Friseursalon m fructe n
Flut f 2 de ceva Zustrom m ► ~ şi reflux pi Obst n frumos, -oasă adj schön, hübsch
(al mării) Gezeiten fpl ♦ adv schön, hübsch ►> vreme
foaie /Blatt » frumoasă schönes Wetter; Vremea e
foame / Hunger m; Mi-e ~. Ich habe frumoasă. Das Wetter ist schön, fulg m
Hunger., Ich bin hungrig. Schneeflocke/, Flocke/ fulger « Aufblitzen
foarfecă/Schere/ », Blitz m fum n Rauch m fuma v rauchen
foarte adv sehr, sehr (viel) fumător m Raucher m funcţie / l a ceva
foc n 1 Feuer n 2 Schuss m ► a aprinde Funktion / etw. Gen
focul das Feuer anmachen; a da foc ta 2 Funktion / funcţiona v funktionieren
ceva (a incendia) anzünden etw. Akk funcţionar m Bürobeamte m, (într-o
focă /Robbe/ organizaţie) Staatsbeamte m
fondator m a ceva Gründer ni etw. Gen funcţiune/Betrieb m etw. Gen fund n
forma v 1 pe äneva ausbilden;-« 2 wählen Boden fundal n Hintergrund m
formal, -ă adj formal fundamental, -ă adj grundsätzlich
formă / 1 Form / Gestalt / 2 Form / ► sub fundaţie/ 1 Fundament« 2Stiftung/
niclo ~ keineswegs funicular « Seilbahn / fura v stehlen, ceva
formular « Formular tr, a depune un -de de la cineva bestehlen
înscriere pentru ceva den Antrag stellen j-n um etw.
auf etw. Akk; ~ de înscriere Anmeldung/
fortificaţii fpl Ringmauer/ furculiţă/Gabel/ furgoneta/Lieferwagen m
furie /Wut/
forţa v 1 pe cineva să facă ceva zwingen j-
furniza v 1 cuiva/ceva cu ceva versorgen
j-n!etw. mit etw. 2 ceva cuiva leisten j-m
n
zu etw. 2 ceva aufbrechen etw. Akk
etw. Akk, bieten j-m etw. Akk 3 ceva cuiva
forţă/Kraft/; - motoare Antrieb m fost, -ă versehen etw. Akk mit etw. furt n
adj ehemalig; fostul soţ Exmann Diebstahl m furtună/Gewitter «, Sturm m
m fustă/Rock m
fotbal n Fußball m
fotografia v ceva fotografieren etw. Akk
fotografie/Aufnahme/ Fotografie/
fotoliu n Sessel m
fractură/Bruch m galben, -ă adj gelb ♦ « Gelb « ► pepene -
fragil, -a adj mürbe, zerbrechlich Zuckermelone/
fragment n Abschnitt m galerie/Galerie /, a face ~ (la un meci etc.)
francez m Franzose m ermutigen
franceză (limba) - Französisch(e) « gambă/Wade/
Franţa /Frankreich « garaj« Garage /
franţuzesc, -ească adj französisch garanta v haften für j-n, bürgen für j-n
frate m Bruder m, Geschwister n garanţie/ 1 Anzahlung/, (rambursabilă) Pfand
fraudă/Finanzbetrug m n 2 Garantie / 3 pentru ceva Sicherheit

frână /Bremse/ ff ür etw. de - Garantie-


frânghie/Seil « gară/ Bahnhof m, Station /; gara centrală
frecvent, -ă adj häufig Hauptbahnhof m
frică /de ceva Angst/ vor etw. Dat; a-i fi -s garderobă/Ankleideraum m, Garderobe/
garnitură / Beilage /
de ceva fürchten j-n/etw. frig n kalt, Kälte/,
gaz « Gas «
a se face ~ (despre
gazon « Rasen m
vreme) sich abkühlen; Mi-e ~. Mir ist kalt, găleată /Eimer
frigider n Kühlschrank m friptură/Braten m găsi v finden, ceva cumva finden etw. Akk
irgendwie; ~t gefunden

găti 254 gustos

găti v kochen, ceva kochen erinnern an etw. Akk, nachdenken über etw.
gândac m Käfer m Akk, (a-şi spune) sich etw. Akk fragen; a se
gândi (se) a se gândi denken an etw. Akk; gândi ta ceva bedenken etw.
a se gândi ta ceva denken an etw. Akk, sich Akk gâscă /Gans/
gât fj 1 Hals m, Kehle/ 2 Hals m a grămadă /Haufen m, (de cărţi etc.) de ceva
rămâne în gât stecken bleiben Stapel m etw. Gen; a face ceva grămezi
geamantan n Koffer m geamăn aufstapeln etw Akk; o ~ de ceva eine
m Zwilling m geană/Wimper/ Menge von etw.
geantă /Tasche/; ~ de mână Handtasche/ grăsime /Fett n
grătar n 1 Rost m 2 Grill m ► a face
gem n Konfitüre/
ceva la ~ grillen grâu n Weizen m
gen n 1 Geschlecht n 2 Genus n
grepfrut n Grapefruit/ greşeală/Fehler m,
general, -ă adj 1 allgemein 2 großzügig, Irrtum m; din - aus
(măsură etc.) generell ♦ m General m în ~
Versehen
meist, meistens, überhaupt
greşit-a adj falsch ♦ aov falsch ► a
generos, -oasă adj freigebig
Înţelege ceva ~ missverstehen etw. Akk
genunchi m Knie n; a sta în ~ knien
greu, grea adj 1 schwer 2 anspruchsvoll,
ger « Frost m
anstrengend ► cu - kaum, schwer
german, -â adj deutsch ♦ m Deutsche m > greutate / l a ceva Gewicht n etw. Gen 2
(limba) ~ă Deutsch(e) n a ceva Gewicht n etw. Gen 3 Gewicht n 4
Germania /Deutschland » Schwierigkeit/
gest Geste/, (semnai etc.) Zeichen «
f.'
grevă /pentru ceva, împotriva ceva Streik m
gheţar m Gletscher m für etwjgegen etw.; a face ~ streiken
ghid n 1 Führer m 2 Handbuch « ♦ m fürfgegen etw.
Reiseführer m gri adj grau
ghinion n Pech « grijă / 1 pentru cineva/ceva Sorge / um j-
ghişeu n Schalter m n/etw. 2 pentru cineva Pflege/;-,?, Sorge/
ghiveci.»Blumentopfs fürj-n ► a avea ~ de copiii cuiva Kinder j-
gips n Gips m s hüten; a avea ~ de cineva/ceva sorgen für
gleznă/Fußknöchel m, Knöchel m j-n/etw., sich kümmern um j-n/etw.; a avea
glugă /Kapuze/ ~ de cineva hüten j-n, aufpassen auf j-n,
glumă /Scherz m, Spaß m versorgen j-n/etw.; a-$i face griji pentru
gol, goală adj 1 nackt 2 kahl, nackt 3 hohl, cineva/ceva sich Sorgen machen um j-
leer ♦ « Tor n n/etw.
grilaj n Gitter n
golf n Bucht/, Golf m
goli v ceva ausleeren etw. Akk> ceva aus- gripă /Grippe / Schnupfen m
groaznic, -ă adj schrecklich, furchtbar
schütten etw. Akk
gros, groasă adj dick
gonflabil, -ă adj Luft-, aufblasbar grup n Gruppe/; - de experţi Team n,
gospodărie/ Haushalt m Gruppe/
grabă/Eile/ gulaş A Gulasch n,m
grad r deeevä Rate/, Maß n etw. Gen guler n Kragen m
graniţă/Grenze/ gras, -ă adj 1 fett, dick 2 gulie/Kohlrabi m
fett, fettig gratis adv umsonst, gratis gunoi n Abfälle /, Müll m; cos de
gratuit, -ă adj kostenlos, kostenfrei grav -Mülleimer m; groapă de ~ Deponie/
adv ernstlich, ernsthaft grăbi v ceva gură/Mund m; cerul gurii Gaumen m; ~
beschleunigen etw. Akk (de vărsare) (a unui râu) Mündung/ Taci
grăbi (se) a se grăbi eilen; a se grăbi din ~! Halt die Klappe!
cu ceva sich beeilen mit etw.; Mă grăbesc. gust n 1 Geschmack m, Geschmackssinn m
Ich habe es eilig, 2 de ceva Geschmack m 3 Geschmack m
grădina/Garten m grădiniţă / ► a avea - de ceva schmecken nach etw.
Kindergarten m gustos, -oasă adj schmackhaft
guvern 255 index

guvern»Regierung/ haine/pi Kleider n pi, Kleidung/ hali/Halle/


hamal m Gepäckträger m hamburger m
Hamburger m handicapat, -ă adj behindert
hanorac « Windjacke/ harnic, -ă adj fleißig
hartă/Landkarte /, Karte/ hârtie/Papier K;
de - Papier-; - igienică Toilettenpapier n;
Hai! pan Komm schon! haini/Mantei m\ ~
pungă de ~ Papiertüte/ hectar n Hektar
de blană Pelzmantel hepatită/Hepatitis/ herpes n Herpes m
hobby m Hobby n hochei n Eishockey n ilegal, -ă adj illegal ♦ adv schwarz
hocheist m Eishockeyspieler m hol n imaginaţie/Fantasie/, Vorstellungsvermögen
Vorraum m homar m Hummer m horn n H imagine Bild n
Schornstein m hostel n Herberge/ imigrant m Einwanderer m, Zuwanderer m
hotărâre/Bestîmmung/, Entscheidung imn n Hymne/ imobil n Gebäude n
/ impact m asupra ceva Wirkung/aufj-n/etw.
♦ n Anprall m impar, -a adj ungerade
hotel n Hotel n\ a se caza la ~ sich im impermeabil n Regenmantel m
Hotel anmelden implementa v durchsetzen
hrană/Nahrung/ implica v pe cineva în ceva eingliedern j-n in
hrăni v pe cineva cu ceva füttern j-n mit etw. etw. Dat
hrean m Meerrettich m implica (se) a se implica sich einlassen,
Anteil an etw. Dat nehmen; a se implica în
ceva (într-o activitate) sich widmen etw.
Dat import n Import m
importa v ceva einführen etw. Akk irgend-
wohin, importieren etw. Akk irgendwohin
ianuarie m Januar m important, -ă ad; bedeutend, wichtig; cel
iarbă /Gras n iarnă mai ~ e das wichtigste ist
/Winter m iaurt impozit n pe ceva Steuer / auf etw. Akk
«Jog(h)urt iaz n Teich impresie/ Eindruck m
m impresiona v pe cineva beeindrucken j-n
idee/ 1 Idee/ 2 Ahnung/ 3 Vorstellung/ imprimantă / Drucker m; a trage ceva la ~
identifica v pe cineva identifizieren j-n drucken etw. Akk
identitate / Identität / ieftin, -ă adj billig incapabil, -ă adj de ceva unfähig zu etw.
iepure m Kaninchen «; ~ (sălbatic) Hase incendiu n Brand m
include v ceva einschließen etw. Akk, (a
ieri adv gestern; de ~ gestrig introduce) ceva în ceva einbeziehen etw. Akk
ieşi v 1 de undeva ausgehen am etw, Aide, in etw. Akk
herauskommen aus etw. Akk 2 de undeva inclusiv prep ceva einschließlich etw. Gen
ausfahren aus/von etw., (la plimbare etc.) incomod, -ă adj unbequem
ausfahren 3 cumva klappen irgendwie, incompetent, -ă adj unfähig
(conform aşteptărilor) klappen 4 auftau- inconştienţă/Bewusstlosigkeit/
chen 5 cu cineva gehen mit j-m 6 din ceva inconvenient, -ă adj ungelegen
hervorstehen aus etw. ► a ~ în zbor cu incredibil, -ă adj unglaublich
ceva de undeva fliegen etw, Nom aus etw., inculpat m Schuldige m
ausfliegen etw, Notn aus etw. independent, -ă adj de cineva/ceva unab-
ieşire/Ausfahrt/, (din casă etc.) Ausgang hängig von j-m/etw., (stat etc.) selbstständig
m index n Register n
indian 256 izvor
indian, -ă adj indisch ♦ m Inder m interzis, -ă adj verboten; Fumatul ~
► amerindian Indianer m indice m al ceva Rauchen verboten
Anzeiger m etw. Gen indiciu îi Andeutung/ intestin n Darm m
indigestie/Verdauungsstörung/ individ m
Einzelne m individual, -ă adj einzeln, intra v 1 undeva eintreten in etw. Akk,
individuell industrial, -ă adj industriell i betreten etw. Akk 2 undeva. în ceva fahren
i« etw. Akk 3 undeva hineingehen in etw.
ndu5trie / Industrie / inel t; Ring m infarct
Akk, (a penetra) în ceva eindringen 4 în
n Infarkt m infecţie / Ansteckung /
ceva beitreten etw. Dat 5 undeva fallen in
infecţios, -oasă adj ansteckend inferior, etw. Akk ► l~ţf! Herein!; I~ţi.
-oară adj minderwertig inflamat ie j (înăuntru) Kommen Sie herein.
Entzündung/ influenţa vpe cineva/ceva
intrare/ 1 Eingang m 2 Auffahrt/, (pentru
beeinflussen
vehicyle) Einfahrt/ 3 Eintrittsgeld n,
j-n/etw,, pe cineva/ceva einwirken aufj-
Eintritt m P de ~ Eingangs-; ~ liberă
n/etw. Eintritt frei; ~ pe autostradă
irgendwie Autobahnauffahrt /
informa vpe cineva despre cineva/ceva
informieren j-n über etw. Akk, pe cineva i nt rigă / Han dlung /
Bescheid sagen j-m inundaţie/Überschwemmung/, Hoch-
informaţie/Angabe/ Information/ wasser n
ingredient n Zusatz m inimă /Herz n inutil, -ă adj sinnlos, unnötig
iniţial, -ă adj Anfangs- ♦ adv anfangs invalid, -ă adj invalide ♦ m Invalide m
Injecta v pe cineva cu ceva Spritzen j-m inventa v ceva ausdenken etw. Akk, ceva
etw. Akk erfinden etw. Akk
inscripţie/Aufschrift / inventar «Inventar n
insectă / Insekt n inserţie
investi v ceva in ceva anlegen etw. Akk in
/Einlage/ etw. Akk
insista vpentru ceva bestehen aufetw. Dat, pe
lângă cineva cu ceva dringen auf j-n mit investigaţie / Untersuchung /
etw, invitaţie/Einladung/, Einladungskarte
!
inspector m Kontrolleur m L
inspecţie/Durchsuchung/, Kontrolle/ f
instala v montieren irita v reizen
institut n Institut n, (medical etc.) Anstalt/ iritat, -ă adj 1 aufgeregt 2 gereizt istoric,
instrucţiune / Anweisung/ -ă adj historisch istorie/Geschichte/ iubi v
instrument n Gerät n, Werkzeug n\ ~
muzical Musikinstrument n, Instrument n;
pe cineva/ceva lieben j-n/etw. iulie m Juli
instrumente de scris Schreibbedarf m m
instrumenta v ceva durchführen etw. Akk iunie m Juni m
insulă /Insei/ iute adj scharf
intenţiona v ceva beabsichtigen etw. Akk izola v pe cineva/ceva de cineva/ceva
zu tun> vorhaben etw. Akk zu tun isolieren j-n/etw. von j-m/etw,
interdicţie/«ceva Verbot n etw. Gen izolaţi e / Is olation / izvor
interes «Interesse n an etw. Dat interesa
vpe cineva interessieren j-n interesant, -ă n Quelle/
adj interessant interior, -oară adj
inner(er,e,es),
Innen-; de ~ innen interogatoriu n Verhör
n interpret m Dolmetscher m î nte rsecţ i
e / Kreuzung /
interzice v cuiva ceva verbieten (j-m) etw.
Akk ■
îmbarca (seţ 257 înfăşură

încărcătură) cevaundeva laden etw, Akk auf


etw. Akk 2 aufladen 3 laden încărcător n
1 Ladegerät« 2 Magazin
îmbarca (se) a se îmbarca an Bord n
gehen, sich einschiffen începător m Anfänger m
îmbarcare/Einstieg m începe v beginnen mit etw., anfangen mit
îmbolnăvi (se) a se îmbolnăvi erkranken etw.
an etw. Dat început n Anfang m, (al unui nou loc de
îmbrăca (se) a se îmbrăca sich anziehen; muncă) Antritt m; de - Anfangs-; la ~ am
a se îmbrăca cu ceva anziehen etw. Akk Anfang, anfangs încerca v ceva versuchen
îmbrăcăminte/Kleider pi, (articole etw. Akk încheia v 1 zuknöpfen, (o bluză etc.)
vestimentare) Kleidung / împacheta v ceva schließen 2 abschließen, schließen
einpacken etw. Akky ceva zusammenpacken încheietură / Handgelenk n închide v 1
împărţi v 1 ceva in ceva einteilen etw. Akk ceva schließen etw. Akk, zumachen 2 sperren
in etw. Akk, în ceva teilen etw. Akk in etw. 3 schließen, (o întreprindere etc.) schließen
Akk 2 ceva verteilen etw. Akk an/unter j- etw. Akk 4 ceva schließen etw. Akk 5 pe
n, (mai multor persoane) verteilen 3 ceva cu cineva einsperren
cineva teilen etw. Akk mit j-m 4 ceva
teilen etw. Akk mit j-m închiria v ceva cuiva vermieten etw. Akk an
împiedica v ceva verhindern etw. Akk, (a j-n, ceva pachten etw. Akk; camere de ~t
nu permite) pe cineva să facă ceva hindern j- Zimmer zu vermieten închiriere/
n an etw. Dat împinge v pe cineva/ceva Vermietung/ serviciu de
stoßen j-n/etw., ceva de undeva închirieri Verleih m închis, -ă adj
hinausschieben etw. Akk aus etw. geschlossen închisoare / Gefängnis n; a
împotriva prep cuiva/a ceva gegen j-n/etw. băga pe
împreună adv gemeinsam, zusammen cineva la ~ gefangen halten j-n încotro
împrumut» Anleihe/, Darlehen n adv wohin
încredinţa v ceva cuiva anvertrauen j-m
împrumuta v ceva de la cineva sich leihen
etw. Akk
etw. Akk von j-m, Sich ausleihen etw. Akkîncuia v abschließen, schließen; a se ~ pe
von j-m dinafară sich (die Tür) zuschlagen
împuternici v pe cineva beauftragen j-n încuraja v pe cineva ermutigen j-n, ceva
mit etw. anregen etw. Akk
în prep in, nach; în cel mai bun/rău caz încurca v pe cineva verwirren j-n
im schlimmsten/besten Fall m înainte îndatorat, -ă adj verpflichtet j-m, ver-
adv früher, vorher ♦ prep vor înalt, -ă adj schuldet
groß, hoch înapoi adv zurück; a da ~ (a se îndepărtat, -ă adj 1 fern, fernliegend 2
retrage) entfernt
zurücktreten înapoia v ceva cuiva îndeplini v ceva durchführen etw, Akk,
zurückgeben j-m etw. ausführen etw. Akk
Akk îndoi v ceva biegen etw. Akk
înarmat, -ă adj bewaffnet îndoială/Zweifel m; a pune ceva la ~
înălţime; Hohe bezweifeln etw. Akk, anzweifeln etw. Akk;
încadra (se) a se încadra (într-un grup) fără ~ zweifellos, zweifelsohne, ohne
zählen zu etw. Zweifel
încălca v das Gesetz brechen, ceva brechen îndrăgostit, -ă adj de cineva verliebt in j-n
încălţăminte; Schuhe p; îndrepta v gerade machen
încălzi v 1 ceva aufwärmen etw. Akk, îndrepta (Se) a se îndrepta gehen ir-
wärmen etw. Akk 2 ceva heizen etw. Akk, gendwohin; a se îndrepta undeva (a merge)
(o cameră etc.) ceva cu ceva beheizen steuern irgendwohin
încălzire/Heizung/ îneca (se) a se îneca am Ertrinken sein,
încăpere/Raum m ertrinken
încărca v 1 ceva belasten etw. Akk, (o înfăşură v ceva pe ceva wickeln etw. Akk
auf etw. Akk
îngheţa 258 tnvineţi

îngheţa v frieren, (a se acoperi cu gheaţă) passieren; Ce s-aîntâmplat? Was ist (los)?


gefrieren întâmplare/ 1 Geschichte/ 2 Vorfall m,
îngheţat, -ă adj gefroren, {o persoană etc.) Ereignis n
verfroren întârzia v sich verspäten, sich verzögern
îngheţată/Eis n; cupă de - Eisbecher m întârziere / Verspätung/
îngrijit, -ă adj gepflegt, sorgfältig îngropa v întinde v 1 ceva cu ceva bestreichen etw.
1 pe cineva begraben j-n 2 pe Akk mit etw. 2 ceva ausbreiten etw. Akk
cineva/ceva verschütten j-n 3 ceva undeva irgendwohin 3 ceva ausbreiten etw. Akk 4
vergraben etw, Akk irgendwo înjura v ceva spannen etw. Akk, (a alungi) ceva
fluchen, pe cineva schimpfen mit dehnen etw. Akk întindere/Spannweite/
j-m întoarce v 1 ceva umdrehen etw. Akk,
înlătura v ceva beseitigen etw. Akk wenden etw. Akk 2 abbiegen, (maşina etc.)
înlocui v pe cineva/ceva ersetzen j-nletw. wenden 3 ceva umwenden, wenden etw. Akk
înmâna v cuiva ceva reichen j-m etw. Akk ► a - capul sich umsehen întotdeauna adv
înmormântare/Begräbnis n înmulţi v ceva immer între prep 1 zwischen 2 unter
cu ceva multiplizieren etw, întreba v pe cineva de ceva fragen j-n nach
Akk mit etw. j-m/etw.; Mă întreb dacă .,, Ich frage mich,
înnopta v undeva übernachten ob... întrebare / Frage /; a adresa cuiva o ~
înnorat adv bewölkt, wolkig j-m eine Frage stellen întrerupător n
înota v schwimmen; persoană care nu ştie Schalter m întrerupe v ceva abbrechen, pe
să înoate Nichtschwimmer m cineva
înotător m Schwimmer m unterbrechen j-n întreţine vpe cineva
înrăutăţi v ceva verschlimmern, ver- ernähren;-«, unterhalten j-n
schlechtern întreţinere/Instandhaltung/ mecanic
înregistra v 1 pe cineva/ceva anmelden de - Instandhalter m întunecat, -ă adj
j-n/etw., pe cineva/ceva registrieren j- dunkel, dunkelfarbig întuneric n
n/etw, 2 pe cineva einchecken j-n 3 ceva Dunkelheit/, Finsternis/ înţelege v ceva
aufzeichnen, (muzică etc.) ceva aufnehmen begreifen, ceva begreifen
etw, Akk *>■ a ~ bagajele Gepäck etw. Akk; a ~ ceva greşit missverstehen
einchecken etw.
înregistrare/ 1 Eintrag™ 2 Aufzeichnung/ Akk; Nu înţeleg. Ich verstehe nicht,
înrudit, -ă adj cu cineva verwandt mit j-m înţelege (se) a se înţelege (bine)
însărcina v pe cineva cu ceva anvertrauen auskommen mit j-m; a se înţelege cumva
însărcinată adj schwanger înscrie (se) a se (într-o limbă străină etc.) sich
înscrie sich anmelden zu etw, verständigen
înscriere/Registrierung/ (la scoală etc.) irgendwie
Einschreibung/ înţepa v 1 pe cineva cu ceva Stechen j-n mii
însemna v 'S ceva cu ceva bezeichnen etw. etw. 2 pe cineva stechen j-n, (viespile etc.)
Akk mit etw., ceva cu ceva markieren etw. pe cineva zerstechen 3 brennen
Akk mit etw. 2 ceva bedeuten etw. Akk învăţa v 1 (îăfacâ) ceva iernen etw. Akk zu
însorit, -ă adj sonnig tun 2 pe cineva ceva beibringen j-m etw.
însurat, -ă adj verheiratet Akk, pe cineva ceva lehren j-n etw. Akk
înşela y pe cineva hereinlegen j-n, (a fi infi- învârti v ceva drehen etw. Akk, herumdrehen
del) pe cineva betrügen/-«; a se ~ sich irren etw. Akk
întări v pe cineva/ceva Stärken j-n/etw., ceva învecina (se) a se învecina anliegen etw.
verstärken Dat; a se învecina cu ceva grenzen an etw.
întâlnire /Begegnung/, Treffen « mit j-m; a Akk
fixa o ~ ein Treffen verabreden; a-şi da ~ înveli v ceva/pe cineva cu ceva umbinden
cu cineva sich verabreden mit j-m etw. Akk mit etw.
întâmpina v pe cineva willkommen heißen Dat învineţi v
j-n prellen
în tâ m pla (se) a se întâ m p la ge s c h
ehen,
învinui 259 lentila
învinui v pe cineva de ceva j-m die Schuld
an etw. Dat geben
lacn See m
lacrimă/Träne/
lampă/Lampe /
jacheta /Jacke/ lansa v 1 starten, eröffnen 2 abschießen
jaluzele fpi Jalousie/ lanternă / Taschenlampe /
jigni v pe cineva kränken j-n lapte H Milch/
jignire/ Beleidigung/ larg, -ă adj locker, lose
lat, -ă adj breit
joc n Spiel «; a fi în joc auf dem Spiel ste-
hen; carte de joc Karte/, joc cu săgeţi lavabou n Waschraum m
(joc) Darts n laxa ti v n Abführmittel «; a avea efect ~
joi / Donnerstag m abfuhren lămâie .'
Zitrone
JOS, joasă adj niedrig ♦ adv unten ► a da
ceva jos abwerfen, (a dezbrăca) ausziehen lăsa v 1 pe cineva undeva einlassen j-n
etw. Akk; a da ceva jos de undeva irgendwohin, (a permite) pe cineva sa facă
abnehmen etw. Akk von etw.; de jos ceva lassen j-n etw. Akk zu tun 2 ceva cuiva
unter(er,e,es), von unten; în jos herunter, überlassen j-m etw, Akk 3 ceva lassen 4 pe
hinunter, nach unten; pe jos Fuß-, zu Fuß; cineva aussetzen j-n P a ~ ceva să Intre
pe scări în jos die Treppe hinunter; Vom durchlassen
merge pe jos. Gehen wir zu Fuß. lăţime/a ceva Breite/etw. Gen
juca v 1 ceva spielen etw. Akk 2 spielen lăuda v pe cineva pentru ceva loben j-n fur
etw.
jucărie/Spielzeug« lăuda (se} a se lăuda prahlen mit etw.
jucător:." Spieler lână /Wolle /
judeca v 1 pe cineva richten j-n 2 pe lângă adv daneben ♦ prep an, ceva neben
cineva/ceva beurteilen j-n/etw. etw. Dat > de ~ Neben-; pe ~ ceva neben
judecător m Richter m judeţ n etw. Dat, außer etw. Dat, vorbei an etw.
Dat
Bezirk m
lectură / Lektüre /
jumătate/Hälfte/, a ceva halb; acum o ~ de lecţie/Lektion/
oră vor einer halben Stunde; la patru şi ~ lega v 1 ceva de ceva verbinden etw, Akk mit
um halb fünf etw. Dat 2 ceva festbinden etw. Akk an
jurnal n Tagebuch«. etw. Dat, (într-o legătură) ceva binden 3
jurnalist m Journalist m binden
justifica v ceva begründen etw. Akk, ceva legal, -ă adj legal, gesetzlich
rechtfertigen etw. Akk legaliza v ceva beglaubigen etw. Akk
kilogram n Kilogramm n legătură/ 1 Beziehung/ (între rude etc.)
kilometru *> Kilometer m Verhältnis n 2 Verbindung/, (în transport)
Anschluss m > a face legătura cuiva cu
justificare/Begründung/crw Gen cineva (la telefon ep.) verbinden j-n mit j-
m; a fi în ~ cu cineva in Kontakt stehen
mit j-m
lege / Gesetz n
legendă/Sage/
la prep 1 auf, in 2 um 3 bei *■ de la von, legume fpi Gemüse n
aus, ab, seit; deschis de la... la... geöffnet lemn n Fîolz«
von.., bis...; Ia început am Anfang; la ora leneş, -ä ad; faul
trei um drei Uhr; la patru şi jumătate um lentilă / Linse /
halb fünf; La revedere. Auf Wiedersehen.
lesă 260 lustru

lesă / Leine /, a ţine câinele în ~ den stattfinden irgendwo, (a se întâmpla)


Hund an der Leine haben vorgehen; a face loc ausweichen j-
leu m Löwe m; Leu (zodie) Löwe m m/etw.; în loc de ceva statt etw. Gen,
liber, -ă adj frei ♦ n frei, Freizeit / ► a-şi stattdessen, dafür; loc de muncă Stelle/
lua ~ sich frei nehmen, sich freimachen local, -ă adj inländisch, örtlich ♦ n Lokal
licenţă /Genehmigung/ I!

liceu n Gymnasium n locui v wohnen irgendwo, undeva wohnen


lichid, -ă adj flüssig ♦«Flüssigkeit/ irgendwo; L-esclahotelulAlcron. Ich
lift a Aufzug wohne im Hotel Aleron.
liliac m Fledermaus/
limbă/ 1 Sprache/ 2 Zunge/ loga (Se) ase loga sich ein loggen logodit,
lime/Limette/ -ă adj verlobt loterie/Lotterie/
limitare / Beschränkung/ lovi v Stoßen gegen etw., anstoßen an/gegen
limitat, -ă adj 1 begrenzt 2 beschränkt etw.; a - pe cineva/ceva (cu piciorul)
treten j-n/etw., in elw. Akk
limită/a ceva Schranke/etw. Gen, Grenze
/etw. Gen', - de vârstă Altersgrenze/
limonada / Limonade / Zitronenlimonade /
lua v1 cuiva ceva wegnehmen;-*« etw.
Akk, (in mână etc.) ceva nehmen 2 ceva an-
lingură / Löffel m schaffen etw. Akk 3 bekommen, kriegen 4
linguriţă/Teelöffel m ceva fahren mit etw. 5 ceva nehmen 6 pe
linie/ 1 Linie / 2 Leitung/ ~ aeriană cineva/ceva abholen j-n/etw., holen j-n/
Fluggesellschaft/, - de sosire Ziel n; ~ etw. 7 ceva einnehmen etw. Akk, nehmen
telefonică Telefonleitung/ etw. Akk 8 pe cineva undeva mitnehmen j-
linişte/1 Ruhe/ 2 Stille/ Ruhe/ n/etw. irgendwohin 9 cu sine mitnehmen
linte /Linse/ etw. Akk, (o lingură etc) nehmen ► a lua
lipi v ceva cu ceva verkleben etw. Akk mit pe cineva in căsătorie heiraten;-«; a lua pe
etw., ceva de ceva kleben etw, Akk an/auf cineva prizonier gefangen nehmen j-n; a-şi
etw.; a ~ ceva cu bandă adezivă mit lua ceva pe sine anziehen etw. Akk; Vom
Klebeband zukleben etw. Akk Wir
lua un taxi. Taxi.
nehmen ein
lipici n Klebstoff m, Kleister m lubrifiant m Schmiermittel«
lipsi v 1 fehlen, (a nu fi prezent) de undeva
fehlen irgendwo 2 ceva \a ceva/cuiva lucra v arbeiten
fehlen an etw. Dat 3 cineva/ceva cuiva lume/Welt/, toată lumea alle
vermissen j-n/etw., fehlen j./etw. j-m a-i lumina v ceva beleuchten etw. Akk
~ ceva (a nu avea destul) mangeln j-m an lumină/Licht n
etw. Dat
Ură/ Pfund n luminos, -oasă adj klar
listă/de ceva Liste/etw. Gen lună / 1 Mond m 2 Monat m
literatură /Literatur/ lung, -ă adj lang; de-a ~ul (unei
literă/Buchstabe m
litigiu « Rechtsstreit»!
suprafeţe) über; de-a -Uta ceva
entlang etw. Dat/Akk; pe termen ~
litru m Liter TO, 71 langfristig
livadă /Obstgarten m lungime/Länge/
livra v cuiva ceva liefern j-m etw. Akk, ceva
cuiva zustellen j-m etw. Akk
luni/Montag Ml
livrare/Lieferung/, a ceva Gewährung/ lup m Wolf m
von etw. lupta v kämpfen, (cu probleme etc.) cu ceva
IOC n 1 Platz m, Ort m 2 al ceva Position/ kämpfen mit etw.
etw. Gen 3 Platzkarte/, (rezervatele.) Sitz- luptă / Kampf m
platz m 4 Platz mt Raum m *■ a avea loc lustru.-. Glanz.»,

mac 261 merge


maşină / 1 Auto «, Wagen m 2 Maschine /
► ~ de spălat Waschmaschine fi ~ de spălat
vase Spülmaschine/ ~ sport Sportwagen m
mac m Mohn m matinal, -ă adj früh
machetă /Modell n maturat, a adj reif
machia v ceva schminken etw. Akt, a se ~ maus n Maus/
sich schminken machiaj n Make-up n maxim n Maximum n
macrou n Makrele/ maestru m Meister m mazăre/ Erbse /
in etw. Dat magazin n Geschäft», Laden m măcelărie / Fleischerei /
mai adv noch, mehr ♦ m Mai m ► mai măcinat, -ă adj gemahlen
ales eher, hauptsächlich, vor allem; maî măgar m Esel
mult mehr; cel/cea mai înalt/înaltă mănăstire/Mönchskloster n; ~ de maici
top-, Top-maioneză / Mayonnaise / Nonnenkloster n
major, -ă adj volljährig majoritate/» măr n Apfel m; mărul lui Adam Adamsapfel
cuiva/ceva Mehrheit//s/e/w. mal n Ufer «
m; suc de mere Apfelsaft m
mări v vergrößern
mamă/Mutter/ mandarină/ Mandarine / mărime/ 1 Höhe/ 2 Größe/
mandat ~ (poştal) Postanweisung/ mărire f a ceva Erhöhung/ etw. Gen
manifesta v 1 ceva zeigen etw. Akk, (un mărita (se) a se mărita heiraten j-n
sentiment) ceva äußern etw. Akk 2 împotriva măritată adj verheiratet
ceva demonstrieren gegen etw. manipula mărunt n Kleingeld n
v 1 ceva manipulieren etw. măslină/Olive /
Akk, mit etw. 2 ceva manipulieren etw. Akk măsura v messen
mansardă /Dachboden m manual, -ă adj măsură / 1 Maß n 2 Maßnahme/ 3 a ceva
Hand- ♦ n Handbuch Maß n etw. Gen > a fi pe măsura a ceva (a
n, Lehrbuch « ► ~ de întrebuinţare unei sarcini) nachkommen bei etw.
Handbuch n mătură / Besen m
marcă/Marke/ mătuşă/Tante/
mare adj groß, erwachsen ♦ / Meer n, See/ mâine adv morgen
► de ~ Meer(es)-; la - an der See, am Meer; mână / Hand /; a face cuiva cu mâna (a
maî ~ größer, höher saluta) winken j-m; bagaj de ~ Handgepäck
margine/Rand m n; de - Hand-
maritim, -ä adj See mânca v 1 essen, ceva essen etw. Akk 2
maro adj braun jucken
mâncare/Essen n, Nahrung/; fel de ~ Gang
marşarier n Rückwärtsgang m; a intra în ~
(cu maşina) zurückfahren, rückwärtsfahren
m; ~ gătită în casă häusliche Küche; ~
pentru copii Babynahrung/
martie m März m
mânecă/Ärmel m
martor m la ceva Zeuge m; a fi - la ceva mânji v ceva beschmutzen etw. Akk>
Zeuge etw. Gen schmutzig machen etw. Akk
sein mânuşă /Handschuh m
marţi/Dienstag m mda part ja
masaj n Massage/ meci n Spiel -
masă/ 1 Tisch m 2 Masse/ 3 Verpflegung/ mediu,-e ^durchschnittlich ♦ «Milieu n
► a pune masa decken; de ~ Tisch-; în ~ (la >■ ~ de viaţă Umwelt/ melc m Schnecke/
scară largă) massenhaft; ~ de călcat memorie/Gedächtnis »
Bügelbrett n; ~ de scris Schreibtisch m menajeră/Putzfrau/ menghină / Klammer/
mască /Maske/ meniu n Menü n, Speisekarte/
masculin, -ă adj männlich mentă/Minze/
merge v 1 gehen, (pe jos) laufen 2 cu ceva
fahren mit etw. 3 undeva, la ceva gehen
merişor 262 muta (se)

in etw. Akk, besuchen etw. Akk 4 după cine- mită/Bestechungsgeld n mizerie/Not/


va/ceva holen j-n/etw. 5 gehen 6 laufen ► a mlaştină/Sumpf m
~ de-a buşilea kriechen; a - pe centură (în moale adj weich ♦ adv weich gekocht
jurul oraşului etc.) Umgehungsstraße fi a ~ moară / Mühlef, ~ (de vânt) Windmühle
să vadă pe cineva besuchen j-n, /
vorbeischauen bei j-m; a-i ~ cumva (la moarte/Tod
şcoală etc.) gehen j-m irgendwie; Vom - pe mobil, -ă adj beweglich, mobil ♦ m Handy «
jos. Gehen wir zu Fuß. mobilă / Möbel n
merişor n Preiselbeere/ mod n Weise/
mersi M~! Danke!
modă/Mode/ la - modern
mesaj /Nachricht/ ♦ n Nachricht / a trimite
model n 1 Muster n, (tip de produs) Model] n
un ~ cuiva despre ceva ausrichten
2 Muster n
lassen j-m etw. Akk
moderat, -ă adj mäßig
mesteca v ceva kauen etw. Akk, ceva zer- modern, -ă adj modern
kauen etw. Akk modest, -ă adj bescheiden
metal n Metall n modifica v ceva pentru ceva bearbeiten
metodă/Methode/ Verfahren n
molar m Backenzahn m
metrou n U-Bahn/ Metro/
molie /Motte/
metru m Meter m,n, Metermaß n
monedă/ 1 Münze/ 2 Währung/
mic, -ă adj klein; a lua micul dejun
monitor « Monitor m
frühstucken; mai mic kleiner; mic dejun
monta v ceva zusammensetzen etw. Akk,
Frühstück n
(un aparat etc.) montieren monument n
microunde a pune in der Mikrowelle
Andenken n, Denkmal n morcov m Möhre/
aufwärmen etw. Akk; cuptor cu - Mikro-
mormânt n Grab n, Gruft/ mort, moartă
wellen herd m
adj tot; a pune maşina în
micşora v verkleinern, ceva vermindern
punctul ~ den Gang ausschalten; punct
miel m Lamm n ♦ n Lammfleisch n
~ Leerlauf m
miercuri/Mittwoch m
moschee/Moschee/
miere/Homgm
migdală/Mandel/ mostră/Muster n
mijlOC m Medium n ♦ h Mitte/etw. Gen, (de a
motiv n Motiv n, pentru ceva Grund m für
atinge un scop) Mittel n ► în ~u| a ceva
etw.
in der Mitte etw. Gen, mitten in etw. Dat; motocicletă / Motorrad n motor
mijloace (financiare) Mittel pl; ~ de n Motor m
transport Verkehrsmittel « motorină/Dieselkraftstoff m, Diesel m
miliard m Milliarde/ mucegai n Schimmel m muchie/Kante/
milion « Million/ mult adv 1 ceva viei 2 heftig ► atât de - so
viel; cel ~ höchstens; cu ~ mai cumva
militar, -ă adj militärisch, Militär-
viel; mal ~ mehr
minge/Ballm multiplica v ceva vermehren
minim, -ă adj minimal munte m Berg m; la ~ im Gebirge; munţi
minor, -ă adj 1 kleiner 2 minderjährig Berge fpl, Gebirge n; montan/ ă Berg-
minoritate / Minderheit/ mură/ Brombeere /
minus adv minus murdar, -ă adj schmutzig
minut n Minute / muri v de ceva sterben an etw. Dat muscă
mire m Bräutigam m /Fliege/ muşeţel m Kamille/ muştar n Senf
mireasă /Braut/ m mut, -ă adj stumm
mirosi v 1 ceva riechen etw. Akk 2 a ceva muta v 1 ceva undeva verschieben etw. Akk
riechen nach etw., (frumos) duften irgendwohin 2 ceva umräumen etw. Akk,
misterios, -oasă adj geheimnisvoll mişca v transportieren etw. Akk
ceva bewegen etw. Akk mişcare/Bewegung/ muta (se) a se muta (dintr-o casă) auszie-
hen; a se muta undeva umziehen
muzeu 263 nutriţie

muzeu n Museum « muzical, -ă adj nicht nötig.


musikalisch ♦ « Musteai n nicăieri adv nirgends, nirgendwo nici
muzică/Musik/ COM) noch; ~ (măcar) nicht (ein)mal; ~
kein, weder... noch; N~ eu. Ich auch nicht,
niciodată adv nie, niemals niciun, nicio
pron kein nimeni pron niemand
nimeri v 1 ceva treffen etw. Akk 2 undeva
(den Weg) finden irgendwohin
nimk pron nichts ninge v
schneien nisip n Sand m nivel n
Niveau n
nivela v ceva glätten, eben machen
nas n Na.se/ nasture m Knopf m naşte v
noapte/Nacht/ de-Nacht-; fluture de ~
ceva gebären etw. Akk naşte {se} a se
Nachtfalter m; miezul nopţii Mit-
naşte geboren sein/ werden ternacht/, Noapte bună! Gute Nacht!;
natal, -ă adj heimatlich, (tară etc.) gebür- peste ~ über Nacht
tig nociv, -ă adj schädlich
natural, -ă adj natürlich, Natur- nod n 1 Knoten m 2 Knotenpunkt m
naţional, -ă adj national, National noi pron wir; pe noi uns
naţionalitate/Nationalität/ noiembrie m November m
naţiune/Volkn, Nation / nord n Norden m
naufragia v stranden nordic, -ă adj Nord-, nördlich
nebun, -ă adj wahnsinnig ♦ m Irre m normal, -ă adj normal ♦ adv norma-
necaz n Schlamassel m, n> Unglück « lerweise
necăsătorit, -ă adj ledig noroc n Glück n; N~I Zum Wohl! notă/ 1
necesar, -ă adj notwendig, nötig; a fi ~ Note/ 2 Anmerkung/ ► ~
notwendig sein nectarina de plată Rechnung/, Nota, vă rog! Bitte
/Nektarine/ nefumător m zahlen!
Nichtraucher m negai leugnen nou, -ă adj neu; din nou wieder
negativ, -ă adj negativ negaţie nouă num neun; al nouălea neunt(er,e,es)
/Negation / negocia v nouăsprezece num neunzehn
verhandeln negru, neagră adj nouăzeci num neunzig
schwarz novice m Neuling m
Schwarze m nehotărât, -â adj nu part nein, nicht ♦ v nicht ► de ce
unentschieden neînţelegere / nu warum nicht; încă nu. Noch nicht,
Missverständnis« nelimitat, -ă adj nuanţă/Farbton m nucă/Nuss/ numai nu
unbegrenzt neopren n Neopren ® n; ~ nicht nur număr n 1 Zahl / Nummer f 2
costum de ~ de
Neopren anzug m neplăcut, -ă ceva Anzahl/etw. Gen, Zahl/etw. Gen
adj unangenehm 3 Nummer / ► ~ de înmatriculare
nepoată/Enkelin/ nepot m Kraftfahrzeugkennzeichen n, Autonummer
Enkel nereuşită / Misserfolg m /, ~ut singular Singular m
nerv m Nerv m nume n Name m; ~ de familie Famili-
nervos, -oasă adj din cauza a ceva nervos enname m, Zuname m, Nachname m
wegen etw, numi v ernennen j-n zu j-m, pe cineva/ceva
nesigur, -ă adj unentschlossen, (incert) cumva nennen j-n/etw. irgendwie
ungewiss net, -ă numi (se) a se numi heißen irgendwie-,
adj Netto - Cum te numeşti? Wie heißt du?; Mă
netezi v ceva glätten, eben machen numesc... Ich heiße...
nevoie/Bedürfnis«, Notwendigkeit/, a nuntă/Hochzeit/, de ~ Hochzetts-
avea ~ de ceva brauchen etw. Akk; dacă va n utriţie / Ernährung /
fi - wenn notwendig; Nu e ~. Das ist
oaie 264 oricum

ocupat, -ă adj besetzt, (sehr) beschäftigt


odihnă /Ruhe/
oferi v ceva cuiva anbieten j-m etw. Akk,
oaie/Schaf n; de ~ Hammel-, Hammel- bieten j-m etw. Akk
fleisch n ofertă/ Angebot n; ~ specială Sonder-
oală/Topf angebot n
oameni m pt Leute pi oficial, -ă adj amtlich, behördlich
oaspete m Besucher m, Besuch m oficiu n Amt n; ~ poştal Post/
obicei n Gewohnheit/, de ~ gewöhnlich; ~ oglindă / Spiegel wi; - retrovizoare
prost schlechte Gewohnheit/ Rückspiegel m
obiect n Gegenstand m; biroul de obiecte om m Mensch m, Typ m (ugs.)
pierdute Fundbüro n; ~ trimis prin omletă /Omelett n
postă Postsendung/, obiecte de uz omorî v pe cineva/ceva töten j-n/etw., um-
casnic Haushaltswaren pi bringen j-n/etw.
obiecţie/Einwand m operator m 1 Betreiber m 2 Telefonist
obişnuit, -ă adj gewohnt, gewöhnlich m
oblic, -ă adj schräg operaţie/Operation /
obliga v pe cineva să facă ceva zwingen j-n Opri v 1 ceva anhalten etw. Akk, (a avea
zu etw; a fi ~t să facd ceva gezwungen sein staţie) undeva halten irgendwo 2 ceva ein-
zu etw. stellen etw. Akk
obligatoriu, -e adj Pflicht-, verbindlich oprire/Halt m, (staţie etc.) Haltestelle/ opt
Obligaţie / Dienst m, (responsabilitate) man acht; al optulea acht(er,e,es) optic
Verpflichtung/ ian m Optiker m optsprezece num
obosi v pe cineva müde machen j-n achtzehn
obosit, -ă adj müde Optzeci num achtzig
observa v ceva bemerken etw. aaa, merken oraş n Stadt/
etw. Akk; a nu ~ ceva übersehen oră/Stunde/, Uhr/, acum o jumătate de
observaţie/Bemerkung/, Anmerkung /, oră vor einer halben Stunde; la ora
turn de ~ Aussichtsturm zu şapte um sieben Uhr; la ora trei um drei
ObStaCOl n pentru ceva Hindernis n fur etw., Uhr; ora de deschidere Öffnungszeiten
(In atletism etc.) Hürde/ /pl; ora plecării/sosirii Abfahrtszeit
ocazie/ 1 de a face ceva Gelegenheit fetw. //Ankunftszeit / oră de vârf Stoßzeit /
Akk zu tun 2 Gelegenheit/
orb, oarbă adj blind
Orbi v erblinden, (cu lumină) pe cineva
occidental, -ă adj westlich
blenden
ocean n Ozean m ordin n 1 Anweisung/ 2 Befehl m 3 Orden
ochelari m pi Briile /, ~ de scafandru m
Taucherbrille / ordine/Ordnung/, (succesiune etc.) Folge /
ochi m Auge n ♦ n Masche / ► a a face ~ säubern etw. Akk; a face ~ tn
deschide cuiva ~i über seinen Irrtum aut- ceva in Ordnung bringen etw. Akk
klären j-n; a face cu™ cu ~ul zuzwinkern ordona v 1 ceva ordnen etw. Akk, anordnen
j-m, anblinzeln j-n etw. Akk 2 befehlen j-m etw. Akk, ceva
ocol n Umleitung/ Umweg m cuiva anordnen j-m etw. Akk
octombrie m Oktober m orez Reis m
ocupa v ceva leben wo, (timp) in Anspruch organ»Organ «
nehmen organiza v ceva veranstalten, (a pregăti)
ocupa (se) a se ocupa sich befassen mit ceva organisieren etw. Akk organizator
etw., sich beschäftigen mit etw.; a se m Veranstalter m orgă/Orgel/
ocupa de ceva besorgen etw. Akk, sorgen OlTadv-mal; ori,.,ori entweder... oder
für etw., erledigen erw. Akk, übernehmen oricare adj beliebig ♦ p™ beliebig oricând
etw. Akk, (a organiza etc.) arrangieren, adv wann auch immer orice pron was
besorgen, (de o plângere) sich befassen (auch) immer oricine pron jeder, jede,
mit etw., sich beschäftigen mit eiw., (de jedes, wer auch immer
rezolvarea unei probleme) untersuchen etw. oricum adv sowieso, jedenfalls
Akk
orienta (se) 265 părăsi

orienta (se) a se orienta sich orientieren parfum n Duft m


oriental, -ă adj östlich o r i enta re / Or ientie pana v pe ceva wetten um etw.
rung / original, -ă adj ursprünglich, (autentic pariu n Wette/
etc.) original e m Original n parolă / Kennwort«
origine/Herkunft/ oriunde adv wo (auch) parte/din ceva ert, Anteil m an etw. Dai, a
immer os n Knochen m ospătar m Ober m ceva Teil m von etw.', a da ceva fa O ~
ostatic m Geisel/ otravă/Gift n Otrăvi v pe abschieben; a face - din ceva bilden etw.
cineva vergiften Oţel n Stahl m; fir (de ~) Akki -a de jos Unterteil n. m
Drahtseil n oţet n Essig m OU n Ei n ovăz m partener m Partner m
Hafer m oxigen n Sauerstoff m parter n Erdgeschoss h; la ~ im Erdge-
schoss
participa v \a ceva teilnehmen an etw. Dat,
sich beteiligen an etw. Dat participant m
Teilnehmer m etw Gen parţial, -ă fldjTeil- ♦
pa interj Tschüs! adv teilweise pas m Schritt m\ a ţine pasul
cu cineva
pachet /Paket n ♦ » Packung/, Paket» ► ~
turistic Gesellschaftsreise/ Reise/ mithalten mit j-m, nachkommen j-m pasa
pacient m Patient m v übergeben j-m etw. Akk pasager m
pagină/Seite/ Passagier m, Reisende m pasaj n 1
pagubă/Schaden m Durchfahrt/, Durchgang m
pahar « Glas n 2 Passage/ ► ~ comercial Passage/ ~ subteran
paisprezece num vierzehn Unterführung/
pajişte /Wiese/ pasăre / Vogel m; - de pradă Greifvogel
palat« Gaumen m, Palast m m; păsări de curte Geflügel n
palid, -ă adj blass pasiune/Hobby h, Leidenschaft / pastă
palmă /Handfläche/ /Paste/ ♦ n Aufstrich m > ~
palmier m Palme/ de dinţi Zahnpasta/ pasteurizat, -ă adj
pană / 1 Reifenpanne / Störung / 2 Keil m haltbar, langlebig pastilă/Pille/
3 Feder/ > a repara o ~ den Schlauch paşaport n Reisepass m, Pass m paşte v
flicken; Am făcut ~. Ich habe einen Platten.; grasen Paşte ™ Ostern n
~ de curent Stromausfall m pat n Bett n; pat suplimentar Aufbettung/
panică / Panik/; a intra în ~ in Panik geraten pateu n Pastete/
panou n Platte /; ~ de comandă Bedienpult n; patină/Schlittschuh m
~ de control (al unui mecanism) Steuerung/ patru num vier; al patrulea viert(er,e,es)
pantaloni mpi Hose/ patruzeci num vierzig
pantă / Hang m, Abhang m pauză / Pause/ Să luăm o ~. Machen
pantof n Schuh wir eine Pause,
papetărie/Papiergeschaft n păduche m Laus/
papion n Fliege/ päd ure/ Wald m; ~ virgină Urwald m
par, -ă adj gerade pălărie / Hut m
paragraf n Absatz m pământ n 1 Land« 2 Erde/ Boden m
pară/ Birne/ 3 Erde/ Boden m P~ (planetă) Erde / sub ~
parc H Park m unter der Erde
parca v undeva parken irgendwo
păpuşă/Puppe/
pa rea re/Parken n, Parkplatz m părm 1 Haare/p/ 2 Fell « fir de păr Haar
parcurge v 1 durchreisen, (o distanţă etc.) n
ceva zurücklegen etw. Akk 2 durchnehmen
părăsi v pe dneva/cera verlassen ;-n/efw.
părea 266 pieton
părea V cuiva cumva scheinen j-m Zahnbürste / permanent, -ă adj dauerhaft,
irgendwie, cuiva cumva wirken auf j-n (durabil)
irgendwie; a-i ~ rău ceva leidtun j-m etw. ständig
Nom; a-i ~ rău pentru cineva bedauern j-n; permis,-ă adj erlaubt ♦ n Dauerkarte/
se pare că angeblich ► de schi Skipass m permisiune f a
părere / despre ceva Meinung/ über etw. cuiva Bewilligung j-s pernă / Kissen n
Akk, Ansicht/ von etw., über etw. Akk peron n Bahnsteig m
părinte părinţi Eltern pl persoană/Person/, cameră pentru o
păstra v 1 ceva halten, (a menţine etc.) be-
halten 2 ceva behalten etw. Akk ► a-şi - ~ Einbettzimmer n personal, -ă adj
ceva (a nu pierde etc.) behalten etw. Akk; persönlich, Personal-
P~ţi restul. Stimmt so. ♦ adv persönlich ♦ n Personal n
păstrăv m Forelle/ ► date ~e Personaldaten fpl
păţi vpe ceva, în ceva treten auf/in etw. Akkperspectivă/ 1 Ansicht/von erw., über
pătrat n Quadrat « etw. Akk, (viziune) Perspektive f i a ceva
pătrime /Viertel« Perspektive/ etw. Gen
pătrunjelPetersilie/ pescar m Fischer m
pătură /Decke/ pescui v angeln
pâine « Brot n; ~ prăjită Toast m pesimist, -ă adj pessimistisch
până conj bis; Ajung ~ la cinci. Spätestens peste prep 1 câtva über wie viel 2 ceva über
etw. Akk 3 ceva hinter etw. Dat, (stradă etc.)
um fünf bin ich da.; ~ la bis, (o limită etc.)
bis zu/an/über pânză / Plane/ (a unui vas) über 4 über a da ~ cineva/ceva (a întâlni
întâmplător) stoßen auf j-n/etw.
Segel n pârâu n Bach pârtie /Piste / pe prep
peşte m 1 Fisch m 2 Zuhälter m
auf, in pedală / Pedal n peisaj « Gegend/, peşteră/Höhle/
Landschaft/ pelvis n Becken n penal, -ă adj petrecere / Party /
strafbar penibil, -ă adj peinlich; a se simţi ~
pian n Klavier n
sich piatră /Stein m; ~ preţioasă Edelstein m
peinlich fühlen peninsulă/Halbinsel/ piaţă / Markt m, Platz m
pensie / Rente / Ruhestand m; a fi la pic n Prise / un pic de ceva ein bisschen,
~ im Ruhestand sein; a ieşi la ~ in den etwas etw. Gen, ein bisschen etw. Gen
Ruhestand treten picior n Bein n, Fuß m; a sta în picioare
pensionar m Rentner »•. stehen
pensiune/Pension / picta v ceva malen, (o pictură) malen
pensulă/Pinsel m pictor m Maler m
pentru prep cineva fur j-n, (o perioadă de timp
piele/Haut/, Leder n; de ~ Lederpiept n
etc.) fur; ~ că (deoarece) weil Brust/
penultim, -ă adj vorletzt(er,e,es) pieptăna * kämmen
pepene ~ galben Zuckermelone/, ~ verde pieptene m Kamm m
Wassermelone/ pierde v 1 ceva kommen um etw., verlieren ;
percepe v wahrnehmen n 2 ceva verpassen etw, Akk 3 ceva in faţa
percheziţiona v pe cineva/ceva durchsuchen cuiva verlieren etw. Akk gegen j-n 4 ceva
j-n/etw. verspielen ► Am pierdut autobuzul. Ich
pereche / Paar n habe den Bus verpasst.
perete mWand/ ♦ nWand/ pierdere f a ceva Verlust m, de ceva Ver-
perfect, -ă adj vollkommen, perfekt schwendung/ von etw.
perfora v ceva durchstoßen performanţă / pierdut, -ă adj verloren; biroul de obiecte
Leistung/ pierdute Fundbüro n
pericol n Gefahr /; a pune pe cineva/ceva în piersică /Pfirsich m
- bedrohen j-n/etw. pieton m Fußgänger m
perie /Bürste/ periferie/Peripherie/
perioadă/Frist/, Zeitabschnitt m periuţă /
(kleine) Bürste/; - de dinţi
pilă 267 porţelan

pilă/Feile/ plin, -ă adj de ceva voll; din ~ voll


pipă/Pfeife/ ploaie/Regen mţ averse de - Schauer
pipăi v ceva anfassen etw. Akk m, Regenschauer m pi om
piper m Pfeffer bă/Zahnfüllung/ ploşniţă
piscină n Schwimmbecken n /Wanze/ ploua v regnen
pisică/ Katze/ plumb n Blei n
pistă/Bahn/ (de întrecere etc.) Strecke/ plus adv plus; în - la ceva zusätzlich zu
piure n Brei m etw,;
pix n Kugelschreiber m şi în ~ und außerdem
placă/Platte/ pneumonie/Lungenentzündung/
plajă/Strand poartă/Torn
plan, -ă adj eben ♦ n Plan m, (geometric poate part möglicherweise, vielleicht;
etc.) Ebene/ planta v ceva auspflanzen, (o se ~ face ceva es ist möglich etw. Akk zu
plantă etc.) tun,
ceva pflanzen etw. Akk plantă/Pflanze/, es geht etw. Akk zu tun pod n Brücke /,
(medicinală etc.) Kraut n plasture m Pflaster Dachboden m\ pod
n plat, -ă ad} seicht, (suprafaţă) flach suspendat (trecere) Überführung/
plată/Rückzahlung/, Zahlung/; notă podea/ Boden m, Fußboden m
de ~ Rechnung/ plăcea v pe cineva/ceva podgorie/Weinberg m podiş... Tiefland n
mögen j-n/etw., poezie /Gedicht n, Poesie / poftă/Lust/an
gernhaben j-n/etw.; a i - cel mai mult etw. Akk, de ceva Sehnsucht
cineva/ceva am liebsten mögen j-n/etw,; /nach etw.; ~ de mâncare Appetit m; P~
a-i ~ ceva cuiva Spaß machen j-m etw. bună! Guten Appetit! pofti P~m. (ia)
Nom; Hier bitte.; P~m?(nuam
a-i ~ să facă ceva gern etw. Akk tun; Imi înţeles) Wie bitte?
place. Es gefällt mir.; Nu-mi place. Es poimâine adv übermorgen
schmeckt mir nicht, plăcere / Vergnügen pol« Pol m
n; cu ~ a face ceva polei n Glatteis n, Raureif m
gern etw. Akk tun, mit Vergnügen etw. Akk policlinică / Poliklinik/
tun; politic, -ă adj politisch
Cu Nichts zu danken.; fără ~ ungern poliţie/Polizei/
plăti v 1 cuiva pentru ceva zahlen j-m für poliţist m Polizist m
etw., bezahlen j-m etw. Akk 2 pentru ceva polua v verunreinigen, verschmutzen
büßen für etw. pompă/Pumpe/
plătit, -ă adj bezahlt pompier Feuerwehrmann m
plânge -.■ weinen poponar adj schwul
plânge (se) a se plânge sich beschweren popular, -ă adj 1 volkstümlich, Volks-2
bei j-m über j-n/etw. printre cineva beliebt bei j-m, populär bei
plângere/Beschwerde/, (penală) Klage j-m
/ a depune o ~ împotriva cuiva Klage populaţie / Bevölkerung/
erheben gegen j-n pleca v 1 weggehen, porc m Schwein n; carne de ~ Schweine-
gehen 2 abfahren, fleisch n; de ~ Schweine-
(a călători etc.) undeva fahren irgendwohin- porni v 1 anfahren, (la drum etc.) losgehen
3 de undeva sich entfernen aus etw., 2 ceva anlassen etw. Akk, in Gang setzen
undeva sich aufmachen ► A plecat deja. etw. Akk
Er ist schon weg. pornire tarif de ~ (în taxi) Einstiegsge-
plecare / Abgang m, (a trenului etc.) Abfahrt bühr/
/ de ~ (punct etc.) Ausgangs- port n Hafen m
plecat adv weg portabil, -ă adj tragbar
plia v ceva zusammenfalten portbagaj n Kofferraum m; ~ de acoperiş
plic M Umschlag m Dachgepäckträger m
plimba (se) a se plimba spazieren gehen; portocală /Orange/, Apfelsine/
a se plimba pe undeva durchwandern portocaliu, -e adj orange
plimbare/Spaziergang m portofel rr Geldtasche / Portemonnaie ti
porţelan n Porzellan n
porţie 268 privire

porţie/Portion/ porumb m Mais posibil, -ä preparare/ Zubereitung / preparat n


adj möglich posibilitate/Möglichkeit / Mittel m presa v (pe) ceva drücken etw. Akk
poştal, ă adj Post-, Brief-; căsuţă ~ă presă / Presse/ de - Presse -presăra v ceva
Postfach n potabil, -ă adj undeva schütten etw. irgendwohin, streuen
trinkbar potecă /Pfad Ml etw. irgendwohin
povesti v cuiva ceva erzählen/-m etw. Akk prescrie v verschreiben prescris, -ă adj
povestire /Erzählung/ vorgeschrieben presupune v voraussetzen,
pozitiv, -ă adj positiv, oejahend annehmen preşedinte m Präsident m, (de
poziţie/ 1 Lage/ 2 Position/ 3 Stellung/, comisie
(într-o ierarhie) Rang m A faţă de ceva etc.) Vorsitzende m pretenţie / la ceva
Einstellung/zu etw. Anspruch m auf etw. Akk preţ « Preis m
practic, -ă adj praktisch preţios, -oasă adj kostbar prezent, -ă adj
practicabil, -a aŞ befahrbar gegenwärtig, undeva
praf H Pulver n, Staub m; a şterge ~ul anwesend irgen dwo ♦ / G egenwart /

f
prezenta v 1 ^ cineva cuiva vorstellen
j-n j-m 2 ceva cuiva vorlegen, vorzei-
undeva, de pe ceva Staub wischen
en 3 ceva einführen, auf den Markt ringen 4
irgendwo, von etw.; -* de puşcă
ceva aufführen 5 cuiva ceva nahebringen j-m
Schießpulver n
etw. Akk prezenta (se) a se prezenta sich
praz n Porree m
vorstellen; a se prezenta !a
praznic n Volksfest «, Fest n
prăbuşi {se} a se prăbuşi einstürzen,
cineva/undeva (la datorie etc.) sich
melden; a se prezenta undeva sich
(psihic) zusammenbrechen, (un avion etc)
abstürzen einfinden irgendwohin prezervativ'»
prădător m Raubtier n Präservativ n prieten, m Freund m prietenă
prăji v braten, (în grăsime etc.) ceva braten / Freundin / primărie/Rathaus n
prăjit, -ă adj gebraten primăvară/Frühling m primi v bekommen
prăjitură / Kuchen m, Torte/ primire/ 1 Annahme/ Empfang m
prăpastie/Abgrund m 2 Empfang m primul, prima num
prânz n Mittag m, Mittagessen n; a lua ~ul erst(er,e,es); în -rând vor aliem; pentru prima
zu Mittag essen oară erstmals, zum ersten Mal prin prep ceva
prea adv cumva zu durch etw. Akk,