Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

DOCUMENT DE CONFIRMARE

Vă rog să confirmaţi că, la eliberarea certificatului digital cu care este semnată această cerere, au fost
utilizate următoarele date personale:

Nume: Tudor

Prenume: Francisca-Felicia

E-mail: tudor_francisca@yahoo.com

cu CNP CNP: 2570223131307


cu statul de stabilire a domiciliului si data nasterii

Francisca-Felicia Digitally signed by Francisca-Felicia Tudor


DN: c=RO, cn=Francisca-Felicia Tudor,
serialNumber=TFF2, givenName=Francisca-
Tudor Felicia, sn=Tudor
Date: 2017.12.14 17:44:25 +02'00'

Semnătură utilizator

Se confirmă următoarele:
D-na / Dl.

Nume: Tudor

Prenume: Francisca-Felicia

cu CNP sau cu statul de stabilire a domiciliului si data nasterii: 2570223131307

este deţinătorul certificatului digital numărul:

cu care a fost semnată această cerere, eliberat de firma:

Acest certificat este valid astăzi ( data emiterii documentului de confirmare zz/ll/aaaa):

Digitally signed by CERTSIGN


CERTSIGN SA
Date: 2017.12.14 17:44:54 EET
SA Reason: Confirmare document

Semnătură Autoritate de Certificare

Număr de operator de date cu caracter personal 759